Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1303001
  Григоричев К.В. "таджики", "нерусские", "гастарбайтеры" и другие: иностранные трудовые мигранты в пригородах Иркутска // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 14-31. – ISSN 0869-5415
1303002
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія]
1303003
  Грицик Людмила "Таємне биття серця... в лабіринтах чужої думки" : [рецензія]
1303004
  Костюченко О. "Таємний агент Микола Гоголь..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 31


  У "Видавництві Старого Лева" побачила світ науково-популярна книга професора Острозької академії Петра Кралюка.
1303005
  Горбієвська О. "Таємниці доріг далеких..." Мандрівки Володимира Івасюка Польщею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 13
1303006
  Сідько Наталія "Таємниці письменницьких шухляд" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 17-19 : Фото
1303007
  Миколюк О. "Таємниці" національних університетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 41). – С. 9


  Центр дослідження суспільства оцінив 110 національних університетів щодо відкритості. Вищі навчальні заклади експерти оцінювали за сімома критеріями: "декларації", "штат", "бюджет", "майно", "машини", "телефон", "закупівлі".
1303008
  Орос Я. "Таємниця Ерделі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 188). – С. 7


  Альберт Ерделі - один з основоположників закарпатської школи живопису, філософ, поет і письменник.
1303009
  Анудж Дхар "Таємниця Нетаджі" / інтерв"ю взяла Марія Томак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 14-15


  Загадці зникнення Нетаджі (мовою бенгалі — «поважний лідер», це слово часто додають до імені Субхаса Чандра Боса в Індії) присвячено чимало книжок. Одна із найсвіжіших — «Найбільше індійське викриття» («India’s Biggest Cover-Up», Нью-Делі, 2012 р.) ...
1303010
  Курпач М. "Таємниця" Євгена Маланюка : (До проблеми літературного дебюту письменника) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 241-251. – ISBN 978-966-02-4721-5
1303011
  Марченко М. "Таємничий світ Марії Примаченко" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 164). – С. 6


  Картини української художниці повернулися з Фінляндії, де їх переглянули майже 34 тисяч відвідувачів виставки.
1303012
  Бишоп Э. де "Таити-Нуи" : Таити - Сантьяго (6 ноября 1956 - 28 мая 1957) / Э. де Бишоп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 245с. – (Научная фантастика и приключения)
1303013
  Таран Макар Анатолійович "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-і рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Таран Макар Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 210 л. – Бібліогр.: л.178-210
1303014
  Таран Макар Анатолійович "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-ті роки : Автореф. дис. ... канд. іст. наук :07.00.01 / Таран Макар Анатолійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1303015
  Бурмистенко А.Н. "Тайм": бизнес на пропаганде. / А.Н. Бурмистенко. – М., 1977. – 213с.
1303016
  Киселев Г.С. "Тайна прогресса " и возможность истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1303017
  Дельта П.С. [Таємниці трясовини / П.С. Дельта. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 645 с. : іл., 1 к. – Видання новогрецькою мовою
1303018
  Даниляк П.Г. Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 51-66. – ISSN 0130-5247
1303019
  Кивгило А.О. Тадж-Махал - перлина архітектурної спадщини Індії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 130-132. – ISBN 978-617-604-077-4
1303020
   Тадж-Махал. Новеллы соврем. писателей Индии.. – М., 1964. – 108с.
1303021
  Гафуров Б.Г. Таджики / Б.Г. Гафуров. – М., 1972. – 658с.
1303022
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 1. – Душанбе, 1966. – 380с.
1303023
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 2. – Душанбе, 1970. – 314с.
1303024
   Таджики Каратегина и Дарваза.. – вып. 3. – Душанбе, 1976. – 239с.
1303025
  Курбонова З.М. Таджикистан - Китай: становление государственной границы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 42-44. – ISSN 0321-5075
1303026
  Борисова Е. Таджикистан - Узбекистан: борьба за водные ресурсы // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 98-107. – ISSN 1998-1813
1303027
   Таджикистан : Сборник статей с картой. – Ташкент, 1925. – 290с.
1303028
  Ходжибаев А.Р. Таджикистан : краткий политико-экономический очерк Таджикской ССР / А.Р. Ходжибаев. – Москва : Хоз. Отдел ВЦИК, 1929. – 73 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1303029
  Рахимбаев А.Р. Таджикистан / А.Р. Рахимбаев. – Москва : Гос. социально-экономическое изд-во, 1936. – 120 с. + 1 карта
1303030
   Таджикистан : Физико-географ. очерк. – Ленинград
Вып. 13 : Материалы экспедиции. – 1936. – 399с.
1303031
  Бардиер В.М. Таджикистан / В.М. Бардиер. – Сталинабад-Ленинград, 1939. – 101с.
1303032
  Лукницкий П.Н. Таджикистан / П.Н. Лукницкий. – М., 1951. – 368с.
1303033
   Таджикистан : Природа и природные ресурсы. – Душанбе, 1982. – 601с.
1303034
   Таджикистан в едином народнохозяйственном комплексе СССР.. – Душанбе, 1988. – 341с.
1303035
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностр. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 1. – 1983. – 186с.
1303036
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностор. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 2. – 1983. – 378с.
1303037
  Белан Василий Георгиевич Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature : Библиогр. указ., 1976-1980 гг. [В 3-х ч.] / Белан Василий Георгиевич; Гос. б-ка ТаджССР им. А. Фирдоуси; Отд. иностр. лит.; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе
Ч. 3. – 1983. – 517с.
1303038
   Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей (вторая половина ХІХ - нач. ХХ в.). – Душанбе, 1990. – 298с.
1303039
   Таджикистан за годы Советской власти. Сб. статист. мат.. – Душанбе, 1967. – 199с.
1303040
  Султанов Ш. Таджикистан і Україна: 20 років відносин довіри та взаєморозуміння // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 14-17


  Посольство Республіки Таджикистан в Україні в рамках заходів, присвячених 20-річчю встановлення таджицько-українських дипломатичних відносин планує проведення на базі КНУТШ науково-практичної конференції "Таджикістан і Україна в Євразійському просторі. ...
1303041
  Левик Б. Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 137-145. – ISSN 1728-9343
1303042
  Васильев П.А. Таджикистан. (Экономно-географическое описание). / П.А. Васильев. – Сталинабад, 1947. – 185с.
1303043
  Литвинцев Данил Таджикистан. Амазонки Фанских гор / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 78-94 : фото. – ISSN 1029-5828
1303044
  Маковецкая Марина Таджикистан. Кочевые пастухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 78-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1303045
  Іващенко Микола Таджикистан. Фанати фанських гір, або БезпоСередня Азія - 2 // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 72-84 : фото
1303046
  Дундич А. Таджикистан: мир без процветания // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 143-154. – ISSN 1728-2756
1303047
  Дубнов А. Таджикистан: Новая оппозиция старому президенту // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 108-111. – ISSN 1998-1813
1303048
   Таджикистан: эконом. рост и эффективность.. – Душанбе, 1972. – 143с.
1303049
   Таджикская вышивка.. – Москва, 1979. – 128с.
1303050
  Демидчик Л.Н. Таджикская драматургия 40-50-х годов / Л.Н. Демидчик. – Душанбе, 1965. – 204с.
1303051
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г.. – Ленинград, 1933. – 544 с.
1303052
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. : Труды экспедиции. – Ленинград, 1934. – 123с.
1303053
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. : Труды экспедиции. Геология Памира. – Ленинград, 1934. – 92с.
1303054
   Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. : Метаморфические породы Памира. – Ленинград, 1935. – 138с.
1303055
   Таджикская кухня. – Душанбе, 1991. – 158с.
1303056
  Пономарева З.В. Таджикская литература / З.В. Пономарева, З.А. Черных. – Москва, 1961. – 148 с.
1303057
   Таджикская поэзия.. – Сталинабад, 1949. – 340с.
1303058
   Таджикская советская драматургия.. – М., 1957. – 399с.
1303059
  Белан В. Таджикская советская литература в социалистических странах / В. Белан. – Душанбе, 1971. – 84с.
1303060
   Таджикская советская литература. Сб. ст.. – Сталинабад, 1954. – 416с.
1303061
  Холов М. Таджикская Советская Социалистическая Республика / М. Холов. – М., 1972. – 63с.
1303062
   Таджикская Советская Социалистическая Республика. – Душанбе, 1974. – 406с.
1303063
   Таджикская ССР за 20 лет.. – Сталинабад, 1949. – 184 с.
1303064
   Таджикская ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года.. – М., 1940. – 103с.
1303065
   Таджикская ССР. Краткий ист.-экон. очерк.. – М., 1958. – 195с.
1303066
   Таджикская ССР. Уч. материал.. – М,, 1953. – 47с.
1303067
  Тагирова К.Т. Таджикские говоры Бастандыкского района Казахской ССР : Автореф... кандид. филол.наук: / Тагирова К.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Отд. диссертантов языковедческих дисциплин. – Москва, 1952. – 20 с.
1303068
  Чвырь Л.А. Таджикские женские ювелирные украшения. (Некоторые аспекты исследований). : Автореф... канд. истор.наук: 576 / Чвырь Л.А.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1972. – 28л.
1303069
  Касымова С.Р. Таджикские женщины в трудовой миграции: вынужденная тактика выживания или выбор свободных женщин // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 68-81. – ISSN 0869-5415
1303070
  Кушлина Э.Н. Таджикские и узбекские слова в русском языке / Э.Н. Кушлина. – Душанбе, 1968. – 40с.
1303071
  Амонов Р. Таджикские народные сказки / Р. Амонов. – Душанбе, 1972. – 304с.
1303072
  Улуг-заде К.А. Таджикские народные сказки. / К.А. Улуг-заде. – Сталинабад, 1953. – 216с.
1303073
   Таджикские народные сказки.. – Сталинабад, 1957. – 479с.
1303074
   Таджикские народные сказки.. – М., 1967. – 332с.
1303075
   Таджикские народные сказки.. – М., 1990. – 188с.
1303076
  Турсунов Н. Таджикские национальные виды спорта и игры и их воспитательное значение : Автореф... канд. пед.наук: / Турсунов Н.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1964. – 20л.
1303077
   Таджикские очерки. – Сталинабад, 1957. – 476с.
1303078
  Ниязмухамедов Б.Н. Таджикские сказки. / Б.Н. Ниязмухамедов. – Сталинабад, 1945. – 276с.
1303079
   Таджикские сказки.. – Сталинабад, 1949. – 163с.
1303080
   Таджикские сказки.. – Москва, 1961. – 606 с.
1303081
  Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения. / Л.А. Чвырь. – М., 1977. – 119с.
1303082
  Раджабов З.Ш. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина -- детище Великого Октября / З.Ш. Раджабов; АН Тадж.ССР; Ин-т истории. – Душанбе : Дониш, 1967. – 161с.
1303083
  Молчагин Ю. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина / Ю. Молчагин, Е. Турецкий; Мин-во нар. образов Тадж.ССР. – Душанбе : Дониш, 1973. – 66с.
1303084
  Бурханова Е.И. Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина : Библиогр. указ. за 1948-1978 гг. / Е.И. Бурханова. – Душанбе, 1982. – 222с.
1303085
   Таджикский государственный университет им. В.И.Ленина.. – Душанбе, 1970. – 39с.
1303086
  Мизарбаев А.Я. Таджикский народ в борьбе за восстановление и реконструкцию народного хозяйства / А.Я. Мизарбаев. – Душанбе, 1962. – 176с.
1303087
  Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов А.; АН ТаджССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Сталинабад, 1954. – 25л.
1303088
  Нурджанов Н. Таджикский народный театр / Н. Нурджанов. – Москва, 1956. – 339 с.
1303089
  Дехоти А. Таджикский народный юмор / А. Дехоти. – Сталинабад, 1947. – 128 с.
1303090
   Таджикский народный юмор. – Душанбе, 1980. – 125 с.
1303091
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1954. – 104с.
1303092
   Таджикский народный юмор.. – Сталинабад, 1958. – 88с.
1303093
   Таджикский народный юмор.. – Душанбе, 1965. – 110с.
1303094
  Болдырев А.Н. Таджикский писатель XVI в. Зайнаддин Васифи и его произведение "Удивительные события" : Автореф... канад. филол.наук: / Болдырев А. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 20л.
1303095
  Нурджанов Н. Таджикский театр / Н. Нурджанов. – Москва : Искусство, 1968. – 262 с.
1303096
  Маковецкая Марина Таджикский уголь. Мешок тепла // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 118-129 : фото
1303097
   Таджикский университет им. В.И.Ленина. Сб. науч. работ.. – вып. 1. – Душанбе, 1975. – 84с.
1303098
   Таджикский язык для европейцев.. – Сталинабад, 1933. – 192с.
1303099
   Таджикско-Памирская экспедиция 1933 г.. – Ленинград, 1934. – 523с.
1303100
   Таджикско-Памирская экспедиция 1934 г.. – Москва-Л., 1935. – 504с.
1303101
  Капранов В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии 16-19 вв. / В.А. Капранов. – Душанбе, 1987. – 221 с.
1303102
  Розенфельд А.З. Таджикско-русский диалектный словарь : (Юго-Восточный Таджикистан) / А.З. Розенфельд ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского универстита, 1982. – 239, [1] с.
1303103
   Таджикско-русский словарь. – Ташкент [и др.] : Государственное издательство Таджикской ССР
Т. 1 : А-Н. – 1946. – 339, [1] с. – Парал. тит. л. таджик.
1303104
   Таджикско-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных инациональных словарей, 1954. – 789 с. – Парал. тит. л. таджик.
1303105
   Таджикско - Памирская экспедиция 1935 г.. – Москва-Л., 1937. – 952с.
1303106
  Ахроров А. Таджикское кино / А. Ахроров. – Душанбе, 1971. – 228с.
1303107
  Кириллов В.Ф. Таджикское море. / В.Ф. Кириллов. – Сталинабад, 1957. – 191с.
1303108
  Касымова С. Таджикское общество: традиция и практика многоженства // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 97-115. – ISSN 1727-1770
1303109
  Норатов С. Таджихон / С. Норатов. – Ташкент, 1966. – 96с.
1303110
   Таджицька поезія. Антологія.. – К., 1962. – 205с.
1303111
  Холов М.Х. Таджицька Радянська Соціалістична Республіка / М.Х. Холов. – К., 1972. – 87с.
1303112
  Вишневський О.Я. Таджицька РСР / О.Я. Вишневський. – Київ, 1968. – 115с.
1303113
   Таджицьке радянське оповідання. – К., 1985. – 261с.
1303114
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1975. – 111с.
1303115
   Таджицькі народні казки: зб казок.. – К., 1989. – 246с.
1303116
   Таджицькі прислів"я та приказки. Зб.. – К., 1977. – 175с.
1303117
  Чугунов В.А. Таежина / В.А. Чугунов. – М, 1980. – 267с.
1303118
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – М., 1937. – 176с.
1303119
  Чернев И. Таежная армия / И. Чернев. – Хабаровск, 1974. – 143с.
1303120
  Лыюров А.А. Таёжная баллада : рассказы и повесть / Александр Лыюров; пер. с коми Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1975. – 142 с.
1303121
  Румянцев А.Г. Таежная колыбель / А.Г. Румянцев. – Москва, 1984. – 79с.
1303122
   Таежная новь. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1303123
  Вознюк Ю.В. Таежная одиссея / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1973. – 200с.
1303124
  Проскурин П.Л. Таежная песня. / П.Л. Проскурин. – М., 1960. – 40с.
1303125
  Шесталов Ю. Таежная поэма : стихи и поємі / Ю. Шесталов; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. – 79 с.
1303126
  Воронин С.А. Таежная развязка / С.А. Воронин. – Ленинград, 1982. – 639с.
1303127
  Иванов В.Н. Таежная рапсодия / В.Н. Иванов. – Красноярск, 1961. – 135с.
1303128
  Самбуев М. Таежная роса / М. Самбуев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1974. – 118 с.
1303129
  Белкин В.Н. Таежная улица / В.Н. Белкин. – Москва, 1975. – 77с.
1303130
  Елегечев И.З. Таежники / И.З. Елегечев. – Москва, 1978. – 430с.
1303131
  Никитин И. Таежница / И. Никитин. – М, 1957. – 39с.
1303132
  Майбогов К.Л. Таежные великаны / К.Л. Майбогов. – Владивосток, 1962. – 276с.
1303133
  Баляскин С. Таежные встречи / С. Баляскин. – Владивосток, 1947. – 79с.
1303134
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1954. – 135с.
1303135
  Федосеев Г.А. Таежные встречи / Г.А. Федосеев. – М, 1972. – 383с.
1303136
  Устинович Н.С. Таежные встречи. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1970. – 446с.
1303137
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1972. – 239с.
1303138
  Штильмарк Ф.Р. Таежные дали : (очерки биолога-охотоведа) / Ф.Р. Штильмарк. – Москва : Мысль, 1976. – 240с.
1303139
  Косенко З.В. Таежные доктора. -- Л.Неменова. Исповедь. -- П.Ребрин. Екатерина и Василий. / З.В. Косенко. – М., 1968. – 128с.
1303140
  Березовский Ф.А. Таежные застрельщики / Ф.А. Березовский. – Омск, 1955. – 196с.
1303141
   Таежные зори. – Хабаровск, 1987. – 327с.
1303142
  Пузырева Б Н. Таежные костры / Б Н. Пузырева, . – Хабаровск, 1977. – 31с.
1303143
  Смирнов В.А. Таежные маяки. / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1962. – 72с.
1303144
  Бударов Г.И. Таежные охотники / Г.И. Бударов. – Москва, 1952. – 283с.
1303145
  Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья / А.И. Мазин. – Новосибирск, 1986. – 259с.
1303146
   Таежные походы. – Хабаровск, 1972. – 750с.
1303147
  Нефедов П.П. Таежные проспекты. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1964. – 96с.
1303148
  Левчаев П.И. Таежные пути-дороги : повесть и рассказы / П.И. Левчаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1973. – 151 с.
1303149
  Устинович Н.С. Таежные рассказы. / Н.С. Устинович. – М., 1957. – 198с.
1303150
   Таежные родники. – Хабаровск, 1967. – 384с.
1303151
  Бурлак В.Н. Таежные силуэты / В.Н. Бурлак. – Минск, 1984. – 144с.
1303152
  Попов Л.А. Таежные тропы : рассказы / Л.А. Попов. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1964. – 56 с.
1303153
  Сосновский Г.Г. Таежные тропы / Г.Г. Сосновский. – М., 1976. – 160с.
1303154
  Владышевский Д.В. Таежные трофеи / Д.В. Владышевский, А.С. Шишикин, О.Э. Шишикина; Хлебников А.И. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. – 173с. – (Человек и окружающая среда). – ISBN 5020300632
1303155
  Волков В.Т. Таежные углы Томской губернии / В.Т. Волков. – Томск : Типо-литография, 1898. – 24 с.
1303156
  Старков В.А. Таежные цветы / В.А. Старков. – М., 1976. – 78с.
1303157
  Ивкин М.И. Таежный Архимед: докум. повесть о Н. Брезицком / М.И. Ивкин. – Иркутск, 1980. – 158с.
1303158
  Яблонский Д.П. Таежный бурелом / Д.П. Яблонский. – 2-е изд.доп. – Москва, 1969. – 527с.
1303159
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1947. – 462с.
1303160
  Шишков В.Я. Таежный волк / В.Я. Шишков. – М, 1979. – 462с.
1303161
  Мелешин С.В. Таежный выстрел / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1958. – 152с.
1303162
  Левашов М.А. Таежный друг / М.А. Левашов. – Москва, 1960. – 136с.
1303163
  Данилов С.П. Таежный жаворонок : стихи / С.П. Данилов. – Москва, 1963. – 64 с.
1303164
  Грибов Ю.Т. Таежный мед / Ю.Т. Грибов. – М., 1979. – 64с.
1303165
  Поволяев В.Д. Таежный моряк / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 320с.
1303166
  Алексеев С.Т. Таежный омут / С.Т. Алексеев. – Москва, 1984. – 192с.
1303167
  Глущенко В.Ф. Таежный перекресток / В.Ф. Глущенко. – М., 1973. – 303с.
1303168
  Ковтун В. Таёжный талисман / В. Ковтун. – Улан-Удэ, 1966. – 36с.
1303169
  Полунин И.С. Таежный туесок: Стихи. / И.С. Полунин. – М., 1983. – 80с.
1303170
  Песков В.М. Таежный тупик / В.М. Песков. – Москва, 1990. – 208с.
1303171
  Базунов Б.А. Таежным фарватером / Б.А. Базунов, В.Б. Гантман. – Москва : Мысль, 1968. – 175с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1303172
  Мелехин И.Я. Таежными тропами / И.Я. Мелехин. – Х, 1965. – 254с.
1303173
   Таежными тропами. – М., 1970. – 240с.
1303174
  Олійник Б.І. Таємна вечеря : Поезії,1989-2000 / Борис Олійник; Авт. передм. І. Бокий. – Київ : Парламентське вид-во, 2000. – 144с. – ISBN 966-611-077-6
1303175
  Михайлюк Роман Таємна вечеря на Говерлі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 130-134 : фото
1303176
  Баннов Б.Г. Таємна війна проти розрядки / Б.Г. Баннов. – К, 1989. – 205с.
1303177
  Хорунжий Ю.М. Таємна грамота : іст. повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
1303178
  Пик С.М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах : навч. посіб. / С.М. Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-513. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-943-9
1303179
  Кортасар Х. Таємна зброя / Х. Кортасар. – К. : Дніпро, 1983. – 283с.
1303180
  Суржик Л. Таємна змова, або Як провести в НАЗЯВО "своїх " / Л. Суржик, П. Усатенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 1, 12


  5 грудня відбудуться вибори до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Після припинення новим Законом про освіту повноваження попереднього складу НАЗЯВО минуло більше року. Кардинальні зміни було внесено також до Закону ...
1303181
  Прохніцький О.В. Таємна інформація як предмет злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 54-60
1303182
  Лосєв І. Таємна історія ВОСР // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 134-137. – ISSN 0585-8365


  ВОСР- це російська абревіатура від виразу "Великая Октябрьская социалистическая революция"
1303183
  Логвин Ю.Г. Таємна перлина / Юрій Логвин ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-41-1
1303184
  Даниленко В. Таємна поліція гетьмана Скоропадського // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 169-174
1303185
  Винниченко В.К. Таємна пригода / В. Винниченко. – [Харків] : Рух. – 20 с. – Відбиток з т. 4 творів В. Винниченка
1303186
  Терентьєва Н. Таємне грецьке товариство "Філікі Етерія" : організаційний та політико-ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821-1829 рр. / Наталія Терентьєва ; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 352с. – ISBN 966-02-3350-7
1303187
  Теньов В.К. Таємне доручення / В.К. Теньов. – К., 1961. – 88с.
1303188
  Медвідь В.Г. Таємне сватання / В.Г. Медвідь. – К, 1987. – 274с.
1303189
   Таємне стає явним. – Ужгород, 1961. – 164с.
1303190
   Таємне стає явним. – 2-е. – Ужгород, 1965. – 172с.
1303191
  Воронина Л. Таємне товариство боягузів або Засіб від переляку №9 : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 126, [2] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство боягузів. – ISBN 978-617-07-0036-0
1303192
  Воронина Л. Таємне товариство брехунів або Пастка для синьоморда : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 135, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство брехунів. – ISBN 978-617-07-0037-7
1303193
  Кралюк П. Таємний вояж Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 22-23


  Про перебування Гоголя на Волині немає жодних відомостей. Принаймі біографи письменника про це нічого не говорять. Чи був Гоголь агентом царської охранки? Знайти прямі докази співпраці з III Відділенням проблематично. Але є свідчення Булгаріна, є ...
1303194
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1981. – 454 с.
1303195
  Малик В.К. Таємний посол : роман / В.К. Малик. – Харків, 1982. – 520 с.
1303196
  Малик В. Таємний посол : Тетралогія / В. Малик. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 912с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 966-7276-12-0
1303197
  Малик В.К. Таємний посол : роман у 2-х т. / В.К. Малик. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-05-5
Т.1 : Кн.1. Посол Урус-Шайтана, Кн.2. Фірман Султана. – 2000. – 464 с.
1303198
  Малик Володимир Таємний посол : Роман у 2-х томах / Малик Володимир. – Харків : Євроекспрес. – (Історія України в романах). – ISBN 966-7297-43-8
Том 2 : Кн. 3. Чорний вершник. Кн. 4. Шовковий шнурок. – 2000. – 542с.
1303199
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-064-6
[1], кн. 1 : Посол Урус-шайтана, кн. 2 : Фірман султана. – 2002. – 397, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1303200
  Малик В.К. Таємний посол : тетралогія : [в 2 т.] / Володимир Малик. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-066-2
[2], кн. 3: : Чорний вершник, кн.4 : Шовковий шнурок. – 2002. – 449, [3] с. – Розгорнутий тит. арк. - Номер т. зазнач. на корінці
1303201
  Саконі К. Таємний щоденник Леніна : Оповідання не без гумору // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 174-178. – ISSN 0320 - 8370
1303202
  Спрага Л.Г. Таємними стежками / Л.Г. Спрага, Я.М. Тумаркін. – К, 1965. – 71с.
1303203
  Ігнашкіна Т.Г. Таємниці акторського життя / Тетяна Ігнашкіна. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2014. – 167, [1] с., [30] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-95467-0-8


  Читач зустрінеться на сторінках книги з відомими акторами і режисерами В. Яременком, С. Данченком, Я. Гелясом, О. Горбенком, В. Калашниковим, Л. Танюком, В. Шулаковим, В. Бегмою, А. Білоусом
1303204
  Красицький Д.Ф. Таємниці без таємниць / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1971. – 48с.
1303205
  Крижанівський Б.М. Таємниці білого екрана / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 148с.
1303206
  Михида С. Таємниці Божого провидіння...


  Теоретичні аспекти створення психопортрета Лесі Українки
1303207
  Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України : Тарас Каляндрук / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-441-048-6
1303208
  Кирієнко Павлина Таємниці виживання : цілющі вібрації церковного дзвону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
1303209
   Таємниці віків : Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки... Навч. посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 511с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-7-1
1303210
  Сліпушко О. Таємниці володарів Руси : (від Олега до Володимира Мономаха) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 192с. – ISBN 966-8436-00-8
1303211
  Соломка В.О. Таємниці вулика Прокоповича // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015. – Вип. 1. – С. 114-117
1303212
  Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
1303213
  Шаповал Ю. Таємниці Георгія Димитрова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 14


  Яким насправді був "вірний син болгарського народу".
1303214
  Драчук В.С. Таємниці геральдики : Історія гербових емблем / В.С. Драчук. – Київ : т-во"Знання"УРСР, 1974. – 64с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 12 ; Сер. 9 : Для вдумливого, допитливого)
1303215
  Звиняцьковський В. Таємниці Гоголя // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-17


  Книга Юрія Луцького "Між Гоголем і Шевченком".
1303216
   Таємниці гробниці Ярослава Мудрого = Secrets of the Yaroslav the Wise Grawe : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / [Н.М. Нікітенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Зміст та післямова парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6980-4
1303217
  Піддубний С. Таємниці давньоруської пам"ятки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 34). – С. 12


  До 825-річчя "Слова про похід Ігорів".
1303218
  Цмокаленко Д.Г. Таємниці далеких берегів : етюди, памфлети, повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 185 с.
1303219
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1303220
  Розум О.Ф. Таємниці друкарства / О.Ф. Розум. – К, 1980. – 143с.
1303221
  Сидоренко Н. Таємниці душі Миколи Гоголя // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 54-57


  Розглядаються сучасні дослідження, а також аналізуються матеріали харківського збірника (1903), присвяченого творчості М. В. Гоголя, акцентується увага на висвітленні "української стихії" та "національної душі" видатного письменника The article deals ...
1303222
  Задорожний М.П. Таємниці експедицій минулого // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 60-63 : фото
1303223
  Засєда І.І. Таємниці загиблих кораблів / І.І. Засєда. – Київ, 1968. – 48с.
1303224
  Келлер А Б. Таємниці земних верств // Яке різноманітне життя / Б.А. Келлер. – Харків, 1934. – 24 с.
1303225
  Порфир"єв В.В. Таємниці зірок / В.В. Порфир"єв. – Київ : Наукова думка, 1965. – 79 с.
1303226
  Уривалкін О.М. Таємниці історії України : (загадки, події, факти) / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2006. – 408с. – На обкл.: Уривалкін М.О. – ISBN 966-373-091-9
1303227
  Гордєєв А. Таємниці карти Пірі Рейса / Антон Гордєєв, Віктор Шевченко ; ред. В.Є. Любченко. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2005. – 100 с. – ISBN 966-7151-52-2
1303228
  Толочко П.П. Таємниці київськиї підземель / П.П. Толочко. – Київ, 1968. – 84с.
1303229
  Марголіна І. Таємниці Кирилівської церкви / розмову вела Ганна Пароваткіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 16-17


  "День" побував на екскурсії, яку провела історик Ірина Марголіна.
1303230
  Стаменко П.Д. Таємниці китайської гімнастики цигун. / П.Д. Стаменко. – К., 1990. – 46с.
1303231
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1303232
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1303233
  Нечипоренко Микола Таємниці княжого герба // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 27-29


  Отже, тризуб. Варто нарешті розкрити нащадкам історію виникнення герба князя Володимира Великого, значення, яке закладали в нього пращури. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і філософ із Дніпропетровська. Він уже й не сумнівається, що це ...
1303234
  Михайлова Наталія Таємниці КРИМаньйонців : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 136-140
1303235
  Невмитий Володимир Таємниці Куяльника і Хаджибея / Невмитий Володимир, Кочевих Олег // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1303236
  Хведченя С. Таємниці Лаврських святинь / С. Хведченя. – Київ : Географіка, 2004. – 284с. – ISBN 966-95365-3-7
1303237
  Винничук Ю. Таємниці львівської кави / Ю. Винничук. – 5-те вид.,доповн. і випр. – Львів : Піраміда, 2001. – 200с. – ISBN 966-7188-27-2
1303238
  Дубовик О. Таємниці майстра // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 8-9


  За роботами Анатолія Євлогієва можна вивчати історію України.
1303239
  Сидоренко Віктор Таємниці масажу : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 70-71 : Фото
1303240
  Гаврилюк О.М. Таємниці минулого козацької Лисянки / Олександр Гаврилюк ; [за ред. В. Сергійчука] ; Лисянське районне козацьке т-во ; ВГО "Українське реєстрове козацтво". – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 306, [2] с. : фотоіл. – Додатки: с. 255-259. – Бібліогр.: с. 207-254 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2911-49-7
1303241
  Довгайчук Ю. Таємниці митрополита Сильвестра Косіва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  У Національному заповіднику "Софія Київська" представили речі з поховання сподвижника Богдана Хмельницького.
1303242
  Ільницький М.М. Таємниці музи / М.М. Ільницький. – К., 1971. – 105с.
1303243
  Доріченко С.О. Таємниці натуральних чисел. Етюд перший / С.О. Доріченко, І.В. Ященко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-4171
1303244
  Бахвалова А. Таємниці нашої пам"яті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 50-52
1303245
  Родик К. Таємниці Неабиякого. Невивчені уроки Драгоманова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 35). – С. 13
1303246
  Кльосова О. Таємниці незавершених творінь Гауді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 17
1303247
  Сікорський Т. Таємниці нерухомісті // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Викриття в галузі найцінніших активів підприємства".
1303248
  Хрипунков Ю.М. Таємниці океанів / Ю.М. Хрипунков. – К, 1991. – 48с.
1303249
  Островерхов Анатолій Таємниці острова Ахілла / Островерхов Анатолій, Охотников Сергій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-83. – ISSN 0869-3595
1303250
  Короткий Р.М. Таємниці п"яти океанів / Р.М. Короткий, М.М. Нейдінг. – К., 1983. – 159с.
1303251
  Онищенко О. Таємниці п"ятого кута // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 12


  У відповідь на статтю "КоСяК" у вищій освіті?" (DT.UA, № 8, 2013 р.) на сайті МОНМС з"явився коментар директора департаменту вищої освіти зазначеного відомства Юрія Коровайченка "КоСяК" не у вищій освіті, а в бажанні шукати "5 кут у кімнаті". У своєму ...
1303252
  Бондарчук В.Г. Таємниці планети Земля / В.Г. Бондарчук. – Київ, 1969. – 48с.
1303253
  Прох Л.З. Таємниці повітрняого океану / Л.З. Прох. – Київ : "BGW", 1976. – 168с.
1303254
  Ковальчук В. Таємниці польової сумки "Клима Савура" ( за матеріалами СБУ) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 61-67
1303255
  Ковальчук Володимир Таємниці польової сумки командира УПА Дмитра Клячківського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 92-101
1303256
  Кульчицький С. Таємниці радянського голоду початку 30-х років // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 607-636. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Звіт із московського колоквіуму.
1303257
  Букет Є. Таємниці роду Рильських // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 16
1303258
  Уривалкін О.М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352с. – ISBN 966-373-200-8
1303259
  Стеценко Л.Ф. Таємниці розгадано / Л.Ф. Стеценко. – К., 1966. – 93с.
1303260
  Наливайко С.І. Таємниці розкриває санскрит / Степан Наливайко. – Київ : Сергій Наливайко, 2009. – 282 с. : іл. – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-2378-02-3
1303261
  Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу : дивовижні факти з життя рослин / Коляда М.Г. – Донецьк : БАО, 2008. – 272с. : іл. – ISBN 978-966-481-198-6
1303262
  Рафаловський Євген Таємниці Святої Землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 74-75 : фото
1303263
  Романчук О. Таємниці секретних протоколів // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 19-24
1303264
  Коляда І. Таємниці серця Павла Тичини (Науково-популярний нарис) / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 40-47
1303265
  Котлярчук Андрій Таємниці скарбів : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 94-98 : Фото
1303266
  Гладкий М.К. Таємниці соціології / М.К. Гладкий. – К., 1990. – 108с.
1303267
  Мішалова К.М. Таємниці спортивного орієнтування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 35-38
1303268
  Кабачинська С. Таємниці старого бідона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Іноді життя підкидає такі сюжети, що це просто готові сценарії для кіно. Уявіть собі початок фільму: їде дорогою сім"я в авто, зупиняється на хвилинку в лісі - аж тут дощ. Екран тьмяніє від крапель, люди перечікують несподівану купіль, і їхню увагу ...
1303269
  Понятишин Н. Таємниці та загадки острова Хортиця - легендарної землі козаків. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 11
1303270
  Уеллс Г. Таємниці таксидермії : оповідання / Г. Велз ; Пер. А. Раставицький. – [Київ] : Книгоспіка, 1926. – 72 с. – (Загальна бібліотека)
1303271
  Утєвська П.В. Таємниці твоєї кімнати. / П.В. Утєвська. – К., 1966. – 135с.
1303272
  Климчук О. Таємниці тисячолітнього Олевська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 32


  Сліди древлян, пам"ять про Магдебурзьке право і Тараса Бульбу-Боровця...
1303273
  Ткаченко Г.П. Таємниці червоних поколінь : роман / Ганна Ткаченко ; [авт. передм., інтерв"ю з письменницею проф., д-р філол. наук І. Михайлин]. – Харків : Майдан, 2014. – 354, [4] с. – ISBN 978-966-372-556-7
1303274
  Кінах А. Таємниці чорного списку // Контракти, 2005


  Бесіда з першим віце-прем"єр-міністром України
1303275
  Костюченко О.І. Таємниці шахового поля / О.І. Костюченко, П.О. Римаренко. – К., 1984. – 90с.
1303276
  Харчук Р. Таємниці Шевченкових малюнків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 8-9


  Хоча Шевченко цікавився історією України, у його мистецькій спадщині малюнків на історичні теми небагато. Хоча видання "Живописной Украины" провалилося, й дослідники називають різні причини цього, зреалізувати проект чи повернутися до нього згодом ...
1303277
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : До 200-ліття Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  До ювілею Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка розпочали відеоцикл програм "Незнаний Шевченко". В рамках проекту в Інституті філології відбулася зустріч з гостем програми - Євгеном Сверстюком.
1303278
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 3


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університето імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм. "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої тематики ...
1303279
  Мукан А. Таємниці Шевченкового генія : прес-центр Інституту філології // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 11


  До 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським університетом імені Тараса Шевченка розпочинає відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з шевченкознавчої ...
1303280
  Ставніцер М.Ф. Таємниці шостої частини світу / М.Ф. Ставніцер. – Київ, 1958. – 240с.
1303281
  Березяк В. Таємниці шумерського літочислення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 19-22
1303282
  Безручко О. Таємниці щоденників Олександра Довженка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 208-229
1303283
  Молянников С. Таємниці Ялтинської конференції / С. Молянников, В. Михайлов // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 35-37
1303284
  Аринин І.В. Таємниця / І.В. Аринин. – Київ, 1982. – 33с.
1303285
  Андрухович Ю. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4000-8
1303286
  Андрухович Ю.І. Таємниця : Замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 478с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3788-6
1303287
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1303288
  Андрухович Ю.І. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович ; [худож.-оформ. І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2012. – 478, [4] с., іл. : іл. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
1303289
  Маткобожик М. Таємниця , досі не розгадана
1303290
  Стась А.О. Таємниця Ардельт-верке : нариси / А.О. Стась. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 160 с.
1303291
  Байла Я. Таємниця астероїдів / Я. Байла. – К., 1963. – 154с.
1303292
  Колісниченко А.І. Таємниця безсмертя : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1983. – 246 с.
1303293
  Жулинський Микола Таємниця вимагає відкриття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0130-5212
1303294
  Нестайко В.З. Таємниця Віті Зайчика / В.З. Нестайко. – К., 1986. – 302с.
1303295
  М"ястківський А.П. Таємниця вогню : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1976. – 71 с.
1303296
  Янчук Б.В. Таємниця Галена / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1989. – 302 с.
1303297
  Надуваний П. Таємниця гетьманського скарбу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 12-13


  Створення Малоросійської колегії для контролю над діяльністю гетьмана та генеральної старшини з метою обмеження автономії України. Павло Полуботок — український військовий та політичний діяч. Полковник чернігівський, наказний гетьман Війська ...
1303298
  Ананян В.С. Таємниця гірського озера / Вахтанг Ананян. – Київ, 1962. – 520 с.
1303299
  Придан Є.Т. Таємниця гори Еттерсберг / Є.Т. Придан. – Київ, 1972. – 203 с.
1303300
  Дмитрук К.Є. Таємниця готелю "Ост" / К.Є. Дмитрук. – Київ : Політвидав України, 1986. – 264 с.
1303301
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанів : роман / Г.Б. Адамов. – Київ : Молодь, 1954. – 436 с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
1303302
  Адамов Г.Б. Таємниця двох океанів : роман / Г.Б. Адамов. – Київ : Молодь, 1957. – 436 с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики))
1303303
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – Киев, 1973. – 378с.
1303304
  Бадигін К.С. Таємниця державної ваги / К.С. Бадигін. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 372с.
1303305
  Довбищенко М. Таємниця Дерманського архімандрита : до 370-річчя від дня смерті Мелетія Смотрицького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 169-172. – ISBN 966-530-115-2
1303306
  Чекалюк В. Таємниця діамантової прикраси : проза: уривок з роману // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 153-164


  "Гадюка на зеленому оксамиті"
1303307
  Тома Л.В. Таємниця дороги / Л.В. Тома. – К., 1986. – 143с.
1303308
  Коломієць П.П. Таємниця другого списку : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1986. – 230 с.
1303309
  Коломійчук Б. Таємниця Єви. – Харків : Факт, 2015. – 247, [] с. – ISBN 978-966-637-785-5
1303310
  Романчук О.К. Таємниця жовтої валізи / О.К. Романчук. – К., 1981. – 152с.
1303311
  Сергійчук В. Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 117-125. – ISSN 2222-5374
1303312
  Кашин В.Л. Таємниця забутої справи : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1973. – 250 с.
1303313
  Кашин В.Л. Таємниця забутої справи : повісті, роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1977. – 677 с.
1303314
  Гаврильченко О. Таємниця загибелі Миколи Міхновського // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2010. – 20.10-14.11.2010 (ч. 40/42). – С. 26-27
1303315
  Олійникова Д. Таємниця заклятого ставу : Повість / Д. Олійникова. – Київ : Основи, 2001. – 129с. – ISBN 966-500-097-7
1303316
  Несвадба Й. Таємниця Золотого Будди. / Й. Несвадба. – К., 1961. – 128с.
1303317
  Лисенко В.О. Таємниця зоряної кімнати / В.О. Лисенко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.
1. – 1991. – 385с.
1303318
  Пронь С.В. Таємниця історії України (можливі пророцтва Геродота): Іntra vires // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 60-64. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Використовуючи працю Геродота, матеріали спеціальних досліджень українських, російських, іноземних науковців, автор намагається розібратися у сьогоденній історії України, проводячи паралелі та застосовуючи своєрідні пророцтва "Батька історії".
1303319
  Нємцова Валентина Таємниця його мистецтва : за художником Віктором Ковтуном міцно закріпилася слава одного із кращих майстрів сучасного неореалізму / Нємцова Валентина, Третяк Наталія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1303320
  Вацземнієк Л.М. Таємниця корабельного кладовища : повість / Л.М. Вацземнієк. – Київ, 1984. – 136 с.
1303321
  Кондратов Д.Ю. Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 94-107. – ISSN 2304-4556
1303322
  Полонський Р.Ф. Таємниця Країни Суниць: Казки: Для мол. шк. віку. / Р.Ф. Полонський. – К., 1986. – 220с.
1303323
  Сіманцев Б. Таємниця крижаного півдня / Б. Сіманцев. – Харків; Одеса, 1934. – 75с.
1303324
  Семенов Ю.С. Таємниця Кутузовського проспекту. / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна, 1992. – 560с.
1303325
  Дереш Любко Таємниця люстерок смерті : (розділ з роману "Намір") // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0130-5212
1303326
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1928. – 73с.
1303327
  Лондон Д. Таємниця Малого Кіша / Д. Лондон. – К, 1929. – 20с.
1303328
  Кутенев О. Таємниця Марієтти Шагінян // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 52


  Сенсаційні документи про родину Ульянових.
1303329
  Коробіцин О.П. Таємниця Музею воскових фігур / О.П. Коробіцин. – Киев, 1970. – 610с.
1303330
  Логвин Ю.Г. Таємниця одного діаманта : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1989. – 419 с.
1303331
  Клименко Ж. Таємниця озера Світязь. Методичні рекомендації до вивчення балади А. Мицкевича // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 29-32
1303332
  Ламонова О. Таємниця Олени Духневич // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 48-49. – ISSN 0130-7037
1303333
  Міщенко В.І. Таємниця осіннього листя / В.І. Міщенко. – Київ, 1972. – 55 с.
1303334
  Гелич Ю.О. Таємниця особистого життя людини як інститут інформаційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 91-98
1303335
  Даровська З. Таємниця п"ястівських орлів. / З. Даровська. – К, 1973. – 336с.
1303336
  Околітенко Н.І. Таємниця пентагіри / Н.І. Околітенко. – К, 1989. – 171с.
1303337
  Дюшато Р. Таємниця пернатого змія / Р. Дюшато. – Київ, 1965. – 109с.
1303338
  Колін В. Таємниця підземної галереї : повість / В. Колін ; [Пер. з рум. І.Г. Кушнірика]. – Київ : Молодь, 1961. – 184 с.
1303339
  Валеро Р.П. Таємниця Піратських печер / Р.П. Валеро. – Київ, 1985. – 124с.
1303340
  Печарський А. Таємниця поетичного обличчя Василя Голобородька або "свій" серед чужих і "чужий" серед своїх // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 113-115. – ISSN 0130-528Х
1303341
  Качура Я.Д. Таємниця попа Федула. / Я.Д. Качура. – К., 1958. – 20с.
1303342
  Чабанівський М.І. Таємниця рожевого потоку : повісті та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1964. – 268 с.
1303343
  Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя : авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар"яна Гірняк ; [наук. ред. М. Зубрицька ; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-7007-62-1


  Проблему авторської свідомості досліджено на прикладі творчості Віктора Петрова-Домонтовича – однієї з найзагадковіших постатей в історії української літератури XX століття.
1303344
  Корсак І. Таємниця святого Арсенія : роман-есей / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 160 с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-52-9
1303345
  Юрчук Н. Таємниця серця : Вірші, проза / Наталія Юрчук. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2005. – 36с. – ISBN 966-8589-45-9
1303346
  Фінцицький М.І. Таємниця скляної гори / М.І. Фінцицький. – Ужгород : Крпати, 1974. – 189 с.
1303347
   Таємниця слова = The mystery of word : зб. на пошану д-ра філол. наук, проф. Любомира Сеника / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 421, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series Ukrainian philology: school, personalities, issues ; вип. 12). – ISBN 978-966-613-926-2
1303348
  Збанацький Ю. Таємниця соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю. Збанацький. – Київ : Веселка, 1978. – 309с.
1303349
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1949. – 212с.
1303350
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1985. – 320с.
1303351
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Лісова красуня. Між добрими людьми : Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1963. – 608с.
1303352
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1953. – 430с.
1303353
  Збанацький Ю.О. Таємниця Соколиного бору. Літо в Соколиному : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ, 1971. – 496с.
1303354
  Слободяянюк С.С. Таємниця срібної чаші / С.С. Слободяянюк. – Ужгород, 1966. – 48 с.
1303355
  Байдебура П.А. Таємниця степового шурфу / П.А. Байдебура. – К., 1976. – 142с.
1303356
  Сюндюков І. Таємниця суспільного багатства. Життя та праці Адама Сміта // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 744-752. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1303357
  Огульчанський О.Я. Таємниця Сухої балки / О.Я. Огульчанський. – Київ : Дитвидав, 1961. – 83 с.
1303358
  Павличко Д.В. Таємниця твого обличчя : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1979. – 107 с.
1303359
  Чабанівський М.І. Таємниця Тетяни Безуглої / М.І. Чабанівський. – К., 1962. – 21с.
1303360
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – К, 1958. – 159с.
1303361
  Бабанський П.Д. Таємниця Толі Стародуба / П.Д. Бабанський. – Харків, 1981. – 165с.
1303362
  Околітенко Н.І. Таємниця точки ХЕ-ГУ / Н.І. Околітенко. – К, 1993. – 107с.
1303363
  Нестайко В.З. Таємниця трьої невідомих / В.З. Нестайко. – К., 1970. – 248с.
1303364
  Кондратьєва О. Таємниця усиновлення під загрозою // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
1303365
  Грабовська О.О. Таємниця усиновлення: процесуальні питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 177-179. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття таємниці усиновлення, проводиться аналіз чинного законодавства, а також пропонуються шляхи вирішення проблемних питань. The notion of adoption secrecy is researched into, effective legislation is analysed as well as ways of ...
1303366
  Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі. Секрети універсалізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
1303367
  Мадер Ю. Таємниця Хантсвілла / Ю. Мадер. – Київ, 1965. – 185 с.
1303368
  Іванишин П. Таємниця чину, або дещо про героїзм Івана Гонти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 49-56. – ISSN 0236-1477
1303369
  Паншин О.П. Таємниця Чорного грота. Оповідання і повість. / О.П. Паншин. – Х., 1970. – 179с.
1303370
   Таємниця чотирьох літер. – К., 1968. – 231с.
1303371
  Яковина О. Таємниця шляху. Розкриття / Оксана Яковина. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 35, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-529-270-8
1303372
  Радутний О.Е. Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 110-116. – ISSN 0201-7245
1303373
  Кулініч О. Таємниця як режим інформації за цивільним кодексом України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
1303374
  Копитько Ірина Таємниця, яку всі знали, але про яку боялись говорити / мат. підгот. І. Копитько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1303375
   Таємницями Червоного корпусу // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 3


  Посвята у першокурсники та ніч в Університеті. Кількадесят волонтерів-студентів історичного факультету зримо й відчутно відтворювали для них дух Латинського кварталу, занурювали в атмосферу університетського життя середини ХІХ століття: темними ...
1303376
  Фрайберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрайберг. – Київ, 1961. – 162с.
1303377
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – К, 1964. – 84с.
1303378
  Фрейберг Г. Таємнича Африка / Г. Фрейберг. – Київ : Радянська школа, 1970. – 84 с.
1303379
  Кіз Д. Таємнича історія Біллі Міллігана : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. О. Стусенко]. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 508, [3] с. – Пер. за вид. : The Minds of Billy Milligan : a novel / Daniel Keyes. - New York, 2013. – (Світовий бестселер). – ISBN 978-617-12-0857-5
1303380
  Роні Ж.старший Таємнича сила / Ж.старший Роні. – Харків, 1929. – 171с.
1303381
  Овчаренко Е. Таємнича сила картин Тетяни Яблонської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 15
1303382
  Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко ; худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [4] с. : іл., портр. – Пер. вид.: La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, Bompiani, 2006. – ISBN 978-966-03-5521-7
1303383
  Еко У. Таємниче полум"я цариці Лоани : ілюстр. роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 409, [6] с. : іл., портр. – Пер. з вид. : La mіsteriosa fiamma della regina Loana / Umberto Eco. Milano, 2006. – ISBN 978-966-03-5984-0
1303384
  Нестайко В.З. Таємничий голос за спиною / В.З. Нестайко. – К., 1990. – 301с.
1303385
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 339с.
1303386
  Сабуров О.М. Таємничий капітан / О.М. Сабуров. – К., 1969. – 342с.
1303387
  Загайкевич А. Таємничий концерт // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 37-39
1303388
  Верн Ж. Таємничий острів : [Роман] ; пер. с фр. / Жюль Верн ; Перекл. К. Довганя та А. Нов -ого ; З 60 мал. П. Фера ; Обкл. Б. Крюкова. – [Київ] : Книгоспілка. – 392 с., 1 л. портр. : мал., портр. – Прим. в різних палітурках
1303389
  Верн Ж. Таємничий острів / Ж. Верн. – Київ, 1992. – 526с.
1303390
  Малець В.М. Таємничий посвист іволги / В.М. Малець. – Київ, 1982. – 301 с.
1303391
  Голота Г.С. Таємничий світ артикля / Г.С. Голота. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3). – ISBN 966-333-025-2
1303392
  Боженко А.І. Таємничий скарб : комедія / А.І. Боженко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 68 с.
1303393
  Пархоменко І. Таємничими шляхами Тунісу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 260-264. – ISSN 0320-8370
1303394
  Уривалкін О.М. Таємничі грані історії / Олександр Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 340с. – ISBN 966-373-136-2
1303395
  Вегеш А. Таємничі літературно-художні антропоніми в романі Юрія Андруховича "Таємниця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 3-6. – (Філологія ; Вип. 20)
1303396
  Клітченко В. Таємничі теорії походження міста Бершадь // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 71-72. – ISBN 978-966-171-893-6
1303397
  Литвиненко М.І. Таємні броди : поезії / Микола Литвиненко. – Дніпро : Акцент, 2016. – 115, [1] с. – ISBN 978-966-921-079-1
1303398
  Дойко С. Таємні в"язниці ЦРУ у Європі існують! // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 12-14.
1303399
  Крижановська О.О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у ХVIII - на початку ХХ ст.) : Навчальний посібник / О.О. Крижановська. – Київ : Аквілон-Прес, 1998. – 134с.
1303400
  Брянцев Г. Таємні стежки / Г. Брянцев. – Львів, 1956. – 392с.
1303401
  Єрмолаєв Ю.І. Таємні шефи / Ю.І. Єрмолаєв. – К., 1989. – 333с.
1303402
  Глазовий Андрій Таємніці Кам"яного Лісу : Terra inkognita / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-73 : Іл.
1303403
  Волжан Л.Г. Таємнця старого Пауля / Л.Г. Волжан. – Харків, 1973. – 107с.
1303404
  Шахтаманов О.-Г. Тажутдин Чанка / О.-Г. Шахтаманов. – Махачкала, 1974. – 88 с.
1303405
  Барнабади М.Р. Тазкире / М.Р. Барнабади. – М., 1984. – 240с.
1303406
  Осинский П.А. Тазобедренный сустав некоторых домашних млекопитающих. : Автореф... Канд.биол.наук: / Осинский П.А.; М-во с-х.СССР.Киев.вет.лин-т. – Киев, 1950. – 10 с.
1303407
  Подрушняк Е.П. Тазобедренный сустав у людей пожилого и старческого возраста : Автореф... д-ра мед.наук: 772 / Подрушняк Е.П.; Киевский гос. ин-т усовершенствования врачей. – Киев, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1303408
   Тазы, или Удиhэ : (Опыт этнографического исследования) : Типография кн. В.П. Мещерского, 1901. – 223 с. – Отдельные оттиски из журн. "Живой Старины" вып. 11. 1902
1303409
  Пакулов Г.И. Таиара скифского царя / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1970. – 92с.
1303410
  Строителев Сергей Таилан. Женщины - жирафы Таиланда. Спирали совершенства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 62-68 : фото
1303411
  Довга Наталья Таиланд - по-прежнему популярен! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
1303412
   Таиланд - повод для гордости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
1303413
  Парубоча Наталия Таиланд - Украина: туристическая активность возрастает : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 60-61 : Фото
1303414
  Николаева Н.В. Таиланд / Н.В. Николаева. – Л, 1956. – 54с.
1303415
  Яковлева Н.В. и Соломонова М.Д. Таиланд / Н.В. и Соломонова М.Д. Яковлева. – М., 1957. – 39с.
1303416
  Кочетков Л. Таиланд / Л. Кочетков. – Москва : Мысль, 1973. – 143с.
1303417
   Таиланд : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 82-85 : Іл.
1303418
   Таиланд : Путешествия. Пляж, или План освоения Рая // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-31 : Іл., карта
1303419
   Таиланд : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Фото
1303420
   Таиланд : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 84-88 : Фото
1303421
   Таиланд : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 64-68 : Фото
1303422
  Перетрутов Дмитрий Таиланд / Перетрутов Дмитрий, Прохоров Роман // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 48-57 : фото
1303423
  Руднев В.С. Таиланд в политике Вашингтона // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 2 (30). – С. 100-116
1303424
  Черемисин П. Таиланд и Россия: более века искренней взаимной симпатии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
1303425
   Таиланд или Мальдивы? Выбор за вами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 76-79 : фото
1303426
  Ермоленко Алла Таиланд Ноу спайси : the Experience / Ермоленко Алла, Бердников Вадим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-34 : Фото
1303427
   Таиланд привлекает иностранных туристов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 12 : Фото. – ISSN 1998-8044
1303428
  КассисВ Таиланд сезон дождей / КассисВ, С. Свирин. – Москва : Мысль, 1969. – с.96
1303429
  Искольдский В.И. Таиланд. / В.И. Искольдский. – М., 1971. – 316с.
1303430
  Максименко Екатерина Таиланд. 365 дней лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 78-83 : фото
1303431
  Исакина Юлия Таиланд. Ах уеду в Хуа Хин... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 52-54 : фото
1303432
   Таиланд. В краю шерханов и счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 22-26 : фото
1303433
  Рель Вольфган Таиланд. В поисках покоя / Рель Вольфган, Мюллер Харди // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 72-86 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
1303434
  Калинина О. Таиланд. Добровольная ссылка в "страну улыбок" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 0321-5075
1303435
  Карелина Дарья Таиланд. Золотые руки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 56-63 : фото
1303436
  Синица Юлия Таиланд. Кино на любителя // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 108-112 : фото
1303437
  Черемисин П. Таиланд. Куда взлетят политические качели? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
1303438
  Мазур Владимир Таиланд. Май пен рай : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 58-67 : Іл.
1303439
  Лабзина Ирина Таиланд. Мокрый Новый год : как выйти из боя живым и счастливым. Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
1303440
  Мернова Мария Таиланд. Начало всех начал // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 18 : фото
1303441
   Таиланд. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 108-109 : Фото
1303442
   Таиланд. Роскошное сердце Розы Севера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 26-31 : фото
1303443
   Таиланд. Секрет Тайского счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 52-55 : фото
1303444
   Таиланд. Секреты восточного королевства // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
1303445
  Ребрикова Н.В. Таиланд. Сиам / Н.В. Ребрикова. – М., 1957. – 104с.
1303446
   Таиланд. Страна для свободных людей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 61-79 : фото
1303447
  Князева Елена Таиланд. Суп из самовара / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 84-86 : фото
1303448
  Мазур Владимир Таиланд. Тайны золотого треугольника : Путешествия / Мазур Владимир, Перетрутов Дмитрий // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 76-84 : Іл.
1303449
  Задорожный Олег Таиланд. Шезлонг на острове хорошего настроения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 58-64 : фото
1303450
  Мандрыкин Ю.Г. Таиланд. Экономика и внешняя торговля / Ю.Г. Мандрыкин. – М., 1959. – 168с.
1303451
  Савельев Владимир Таиланд: итоги и перспективы : Страна улыбок опять улыбается...и ждет туристов. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-55 : Фото
1303452
  Ребрикова Н.В. Таиланд: общество и государство. / Н.В. Ребрикова, Н.И. Калашников. – М., 1984. – 270с.
1303453
  Довга Наталья Таиланд: популярность бьет рекорды // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 13 : фото. – ISSN 1998-8044
1303454
  Грикуров С.С. Таиланд: прошлое и настоящее / Грикуров С.С. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр. в конце кн. – (Новое в жизни, науке, технике ; 3 : Серия "У политической карты мира")
1303455
  Корнев В.И. Таиланд: студенты и политика. / В.И. Корнев. – М., 1981. – 223с.
1303456
  Жданова Ольга Таиланд: умножение возможностей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40 : фото. – ISSN 1998-8044
1303457
  Гуарч Дельмонте Хосе Таино. Опыт этноист. реконструкции : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Гуарч Дельмонте Хосе М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1971. – 37л.
1303458
  Федосик В.А. Таинства без тайн / В.А. Федосик. – Минск, 1979. – 150с.
1303459
  Хрусталев А.Б. Таинства геральдики // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 75-77. – ISSN 0321-0626
1303460
  Черепахов М.С. Таинства мастерства публициста / М.С. Черепахов. – Москва : Мысль, 1984. – 150 с. – (В творческой мастерской журналиста)
1303461
  Абраш М. Таинства программирования графики / Майкл Абраш. – Киев : ЕвроСИБ, 1995. – 384 с.
1303462
  Эргле З. Таинственая находка / З. Эргле. – Рига, 1981. – 111с.
1303463
  Гарин Ф.А. Таинственная бутылка / Ф.А. Гарин. – М, 1958. – 64с.
1303464
  Климов В.В. Таинственная дорога / В.В. Климов. – Воронеж, 1982. – 294с.
1303465
  Куропатов В.Ф. Таинственная душа / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1988. – 270с.
1303466
  Кананова З. Таинственная жизнь / З. Кананова. – Петроградъ, 1916. – 147 с.
1303467
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – М., 1962. – 63с.
1303468
  Сабуров А.Н. Таинственная записка / А.Н. Сабуров. – 2-е изд. – М., 1990. – 176с.
1303469
  Бибер О. Таинственная Каффа. В стране царей-богов. / О. Бибер. – М., 1961. – 147с.
1303470
  Зуб В.А. Таинственная надпись : повесть / Валентин Зуб; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 166 с.
1303471
  Зуб В.А. Таинственная надпись : повесть / В.А. Зуб. – Минск : Госиздат БССР, 1975. – 240 с.
1303472
  Циммерман К Таинственная незнакомка / К Циммерман. – Москва : Военное издательство, 1983. – 208с.
1303473
  Стингл М. Таинственная Полинезия / М. Стингл. – М., 1991. – 224с.
1303474
  Казначеев С. Таинственная прогулка, или Размер лермонтовского шедевра // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 130-151. – ISSN 0203-5847


  Каким размером написано стихотворение Лермонтова Выхожу один я на дорогу? Любому внимательному ученику понятно, что перед нами классический случай пятистопного хорея.
1303475
  Инин А.Я. Таинственно звенит хрусталь / А.Я. Инин. – М., 1987. – 173с.
1303476
   Таинственное и загадочное. – Минск, 1994. – 352с.
1303477
  Смирнова И. Таинственное могущество звука : феномены // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 42-46. – ISSN 0130-7045
1303478
  Смирнова И. Таинственное могущество звука // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-7045


  Механизмы воздействия звуков музыки на уровне сознания, на физиологическом и на клеточном уровне
1303479
  Вельмина Н.А. Таинственное ожерелье / Н.А. Вельмина. – Москва : Мысль, 1988. – 238с.
1303480
  Кристи А. Таинственное происшествие в Стайлз / А. Кристи. – Новосибирск, 1990. – 475с.
1303481
  Шклярский Альфред Таинственное путешествие Томека / Шклярский Альфред. – 3-е вид. – Катовице : Slask, 1987. – 320с. – ISBN 83-216-0676-8
1303482
  Шклярский А. Таинственное путешествие Томека / А. Шклярский. – М., 1992. – 317с.
1303483
  Гамзатов Р. Таинственность : стихи / Р. Гамзатов. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 350 с.
1303484
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – Л., 1983. – 159с.
1303485
  Новиков Э.А. Таинственность очевидного / Э.А. Новиков. – 2-е изд. перераб. доп. – Ленинград : Недра, 1990. – 215с.
1303486
  Обручев С.В. Таинственные истории / С.В. Обручев. – Москва : Мысль, 1973. – 108с.
1303487
  Гриневич А.Г. Таинственные невидимки / А.Г. Гриневич, Р.С. Сыздыкова. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 184 с.
1303488
   Таинственные острова // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 64-69 : фото
1303489
  Дольник В.Р. Таинственные перелеты / В.Р. Дольник. – Москва, 1968. – 112с.
1303490
  Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев / А.А. Молчанов. – Москва : Наука, 1980. – 119с. – (Из истории мировой культуры)
1303491
  Сат-Ок Таинственные следы / Сат-Ок. – Л., 1976. – 111с.
1303492
   Таинственные явления природы и Вселенной / [сост. Сергей Минаков]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 376, [3] с. : ил. – (Мифы. Тайны. Загадки). – ISBN 978-966-14-6854-1
1303493
   Таинственные явления человеческой психики : От суеверий прошлого до современного научного понимания. – Харьков : Прапор-Фортуна-пресс, 1997. – 636с. – (Б-ка занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0642-Х
1303494
  Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. / Л.Л. Васильев. – Москва, 1959. – 120с.
1303495
  Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. / Л.Л. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 168с.
1303496
  Гийо Р. Таинственный акробат / Р. Гийо. – М., 1975. – 128с.
1303497
  Спинни Лора Таинственный Доггерленд. В поисках Догерленда / Спинни Лора, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 128-139 : фото
1303498
  Ветров И Таинственный доктор / И Ветров. – Київ, 1979. – 127с.
1303499
  Сабуров А.Н. Таинственный капитан / А.Н. Сабуров. – М., 1965. – 191с.
1303500
  Каманин И.М. Таинственный крест в с. Молчанах : (Ямпол. у., Подол. губ.) / [И. Каманин]. – [Киев] : Типо-лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 5 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская старина, 1906, т. 92, март-апр., отд. 2, с. 73-77. - Без тит. л. и обл.
1303501
  О"Нейл Таинственный мир / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
1303502
  Мищур Т.Л. Таинственный мир барокко и поэзия М.И. Цветаевой // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 123-128. – ISSN 2312-3036


  " Рассматривается дискурс барокко в поэзии М.И. Цветаевой. Задача состоит в том, чтобы выявить типологические соответствия цветаевского творчества элементам стиля барокко. Как и в искусстве барокко, М.И. Цветаевой создается иллюзия непрерывного ...
1303503
  Пименов Ю.И. Таинственный мир зрелищ / Ю.И. Пименов. – Москва : Советский художник, 1974. – 79 с.
1303504
  Ковенева О.В. Таинственный мир коннотаций в лингвистике и теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 109-143. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1303505
  Дубовой Э.И. Таинственный мир элементарных частиц / Э.И. Дубовой. – Москва : Атомиздат, 1979. – 144 с.
1303506
  Кристи А. Таинственный мистер Кин / Агата Кристи // Англо-американский детектив : [романы] / [сост. Е.В. Бобрик ; пер. с англ.]. – Киев : Свенас, 1992. – С. 184-271. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
1303507
  Гасилова Х. Таинственный наездник : рассказы / Х. Гасилова; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1958. – 100 с.
1303508
  Твен М. Таинственный незнакомец / М. Твен. – Мурманск, 1987. – 264с.
1303509
  Серба А.И. Таинственный обоз: о событиях войны 1812 г. / А.И. Серба. – М., 1992. – 62с.
1303510
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Жюль Верн ; С рис. Фера. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 184 с. : ил. – Конволют. - Перепл. с 3 произв. Жюля Верна


  Содержание конволюта: 1. Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Верн Ж. ; Жюль Верн ; С рис. Фера; 2. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру; 3. Воздушный корабль : Роман / Жюль Верн ; С рис. Ж. Бенета
1303511
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва ; Ленинград, 1951. – 768 с.
1303512
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1955. – 423с.
1303513
  Верн Ж. Таинственный остров : роман / Ж. Верн. – Петрозаводск : Веселка, 1980. – 520с.
1303514
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1980. – 518с.
1303515
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1980. – 606с.
1303516
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Пермь, 1980. – 472с.
1303517
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Владивосток, 1981. – 480с.
1303518
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1981. – 606с.
1303519
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Махачкала, 1981. – 576с.
1303520
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Горький, 1982. – 528с.
1303521
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Якутск, 1983. – 566с.
1303522
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1303523
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 575с.
1303524
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Кишинев, 1984. – 366с.
1303525
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1303526
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1984. – 608с.
1303527
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1984. – 543с.
1303528
  Верн Ж. Таинственный остров : Роман / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1984. – 624 с. : ил.
1303529
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1984. – 543с.
1303530
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1985. – 607с.
1303531
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Минск, 1985. – 543с.
1303532
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
1. – 1985. – 374с.
1303533
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Рига
2. – 1985. – 185с.
1303534
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Москва, 1986. – 621с.
1303535
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Київ, 1987. – 557с.
1303536
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Чебоксары, 1989. – 459с.
1303537
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Алашара, 1990. – 557с.
1303538
  Верн Ж. Таинственный остров / Ж. Верн. – Переизд. – Новосибирск, 1990. – 606с.
1303539
  Уайт Мен Таинственный остров. Драконова кровь Сокотры / Уайт Мен, Моффет Марк, Мелфорд Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 140-157 : фото
1303540
  Самойлов Л.С. Таинственный пассажир. / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – М, 1954. – 136с.
1303541
  Токаев К. Таинственный след : (Повести) / К. Токаев. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 408 с.
1303542
  Зеленский В.А. Таинственный треугольник / В.А. Зеленский. – Минск, 1986. – 174,2с.
1303543
  Гурвич И.С. Таинственный чучуна / И.С. Гурвич. – М., 1975. – 96с.
1303544
  Морозов И.В. Таинственным путем Гермеса / И.В. Морозов. – Минск, 1994. – 304с.
1303545
  Дронов М. Таинство исповеди / М. Дронов. – М., 1991. – 32с.
1303546
  Гудиашвили Ладо Таинство красоты / Гудиашвили Ладо. – Тбилиси, 1988. – 116с.
1303547
  Иванов В.М. Таинство крещения. / В.М. Иванов. – Минск, 1961. – 40с.
1303548
  Мартинус Таинство молитвы / Мартинус. – М, 1996. – 88с.
1303549
  Капланова С.Г. Таир Салахов / С.Г. Капланова. – Москва, 1967. – 103с.
1303550
   Таир Салахов. – Москва, 1986. – 215с.
1303551
  Салам-заде Октай Мамед Гасан оглы Таира. / Салам-заде Октай Мамед Гасан оглы. – Баку, 1961. – 210с.
1303552
  Николаевич С.И. Таиров / С.И. Николаевич. – М, 1985. – 55с.
1303553
  Франс А. Таис / А. Франс. – Петрозаводск, 1958. – 200с.
1303554
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – М, 1973. – 512с.
1303555
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – 3-е изд. – М, 1977. – 512с.
1303556
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – М, 1980. – 544с.
1303557
  Ефремов И.А. Таис Афинская : исторический роман / И.А. Ефремов. – Москва : Детская литература, 1981. – 368с.
1303558
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – Минск, 1988. – 379с.
1303559
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – Минск, 1988. – 379с.
1303560
  Ефремов И.А. Таис Афинская / И.А. Ефремов. – К, 1993. – 432с.
1303561
  Кабыш И. Таис Московская // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
1303562
  Летт С.А. Таисино новоселье / С.А. Летт. – Краснодар, 1982. – 173с.
1303563
  Мерзликин Л.С. Таисья. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1967. – 136с.
1303564
  Аракин В.Д. Таитянский язык. / В.Д. Аракин. – Москва, 1981. – 79с.
1303565
  Ивлев И.И. Таить нельзя открыть // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 12. – С. 45-68. – ISSN 1606-0219


  Проблема встановлення доль військовослужбовців, які брали участь в бойових дійствах, їх розшук після Другої світової війни
1303566
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1303567
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1303568
  Франс А. Таіс / А. Франс. – К, 1927. – 192с.
1303569
   Таїланд від "Туртесс Тревел" // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 99 : Фото
1303570
  Сидоренко Віктор Таїланд іде на зустріч : профі тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 16-17 : Фото
1303571
  Малишева Ірина Таїланд многоликий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 92-96 : фото
1303572
   Таїланд розраховує повернути туристів у березні : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 110 : Іл.
1303573
  Малишева Ірина Таїланд у пошуках раю : Таїланд/Пхукет/Крабі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 94-96 : Фото
1303574
  Сидоренко Віктор Таїланд. А я в Аюттайї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 24-29 : фото
1303575
  Малишева Ірина Таїланд. Бойовий масаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 54-55 : фото
1303576
  Дудкін Іван Таїланд. Бокс восьмируких : MODUS VIVEND! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-102 : Фото
1303577
  Сидоренко Віктор Таїланд. В очікуванні нірвани : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 76-83 : Фото
1303578
  Будько Євген Таїланд. Відпочивайте здорові : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 56-60 : Фото
1303579
  Будько Євген Таїланд. Два в одному, або професіонали про Таїланд : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-70 : Фото
1303580
  Горобець Ірина Таїланд. Дива Півдня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 32-39 : фото
1303581
  Малишева Ірина Таїланд. Дискотека на плоту : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-96 : Фото
1303582
  Сидоренко Віктор Таїланд. Дім Короля і Будди : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-58 : Фото
1303583
  Сидоренко Віктор Таїланд. Духи на волі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 26-31 : фото
1303584
  Дудкін Іван Таїланд. Екзорозвідка : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 22-28 : Іл.
1303585
  Сидоренко Віктор Таїланд. Екзотичний креатив // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 78-82 : фото
1303586
  Сидоренко Віктор Таїланд. Екс-Патайя : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 72-77
1303587
  Пирогів Андрій Таїланд. За крок до Нірвани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 46-53 : фото
1303588
  Будько Євген Таїланд. Замість кризи - рік туризму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 44 : Фото
1303589
  Сидоренко В. Таїланд. Із літа в літо / В. Сидоренко, О. Горобець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 32-37 : фото
1303590
  Сидоренко Віктор Таїланд. Королівство гольфу : спорт-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 50-54 : Фото
1303591
   Таїланд. Королівство для закоханих // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 78-79 : фото
1303592
  Біленко Василь Таїланд. Красуня та фаранг // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 88-103 : Фото
1303593
  Майборода Наталя Таїланд. Люди - жирафи : modus vivendi / спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 62-67 : Фото
1303594
  Іващенко Микола Таїланд. Міст смерті над річкою життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 26-30 : фото
1303595
  Сидоренко Віктор Таїланд. На плаву : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 64-68 : Фото
1303596
  Іващенко Микола Таїланд. Ніч у Бангкоку // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 42-49 : фото
1303597
   Таїланд. Новий рік приходить тричі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 28-31 : фото
1303598
  Рябоштан Ірина Таїланд. Одруження по-королівськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 62-71 : фото
1303599
  Свиридов Олег Таїланд. Ой чий то слон сидить... / Свиридов Олег, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 80-86 : фото
1303600
  Малєй Валентина Таїланд. Острів слонів, Пхі-Пхі та суп з пташиних гнізд // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 110-112
1303601
  Іващенко Микола Таїланд. Патайський бокс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 56-61 : фото
1303602
  Іващенко Микола Таїланд. Пелюстки у клярі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 34-38 : Фото
1303603
  Іващенко Микола Таїланд. Повні руки екзотики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 40-45 : фото
1303604
  Котлярук Андрій Таїланд. Слони йдуть на північ : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 86-90 : Фото
1303605
  Біленко Василь Таїланд. Слони на тиковому дереві : Репортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-86 : Фото
1303606
  Сидоренко Віктор Таїланд. Смак тропічного раю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 58-66 : фото
1303607
  Сидоренко Віктор Таїланд. Смарагдові пригоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 32-37 : фото
1303608
  Сидоренко Віктор Таїланд. У пошуках гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 64-68 : фото
1303609
  Малишева Ірина Таїланд. У хмарочосі і в хатинці / Малишева Ірина, Тещаєва Міла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 64-66 : фото
1303610
  Іващенко Микола Таїланд. Удвох на Самуї // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 40-43 : фото
1303611
  Будько Євген Таїланд. Чекаємо на якісних туристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 86-90 : фото
1303612
  Іващенко Микола Таїланд. Чотири острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 20-23 : фото
1303613
  Сидоренко Віктор Таїланд. Шопінг для фаранга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 32-36 : фото
1303614
  Устенко Ганна Таїланд. Ящірки були гарними сусідами : Таїланд / Устенко Ганна, Назарук Олексій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 44-47 : Фото
1303615
  Іващенко Микола Таїланд.Тай Вам Боже здоров"я! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 22-25 : фото
1303616
  Самойлов Юрій Таїланд: перспективи відновлення // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1303617
  Микитенко О.В. Таїна / Олексій Микитенко // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 44-127. – (Романи й повісті ; 1987/8)
1303618
  Драч І. Таїна Андрія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 13


  Демиденко Андрій — український поет-пісняр, Народний артист України.
1303619
  Драч І. Таїна Андрія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 9


  Український поет-пісняр, Народний артист України - Андрій Петрович Демиденко.
1303620
  Баканідзе О. Таїна віку (Тарас Шевченко і Акакій Церетелі) // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 28-36. – ISBN 978-966-02-7586-7
1303621
  Дрофань А.П. Таїна голубого палацу / А.П. Дрофань. – Київ : Дніпро, 1989. – 341с.
1303622
  Дрофань А.П. Таїна голубого палацу. / А.П. Дрофань. – К., 1978. – 350с.
1303623
  Салига Т. Таїна загадки і "суперечлива гармонія" (герменевтичний полілог про поезію Миколи Вінграновського "Я сів не в той літак"... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С.16
1303624
  Салига Т. Таїна загадки і "суперечлива гармонія" дискусій (герменевтичний полілог про поезію Миколи Вінграновського "Я сів не в той літак...") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 16,17
1303625
  Скопенко Віктор Таїна й сила університетського друкарства : (Переднє слово) // Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / М.С. Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – С.7-10. – ISBN 966-95575-0-Х
1303626
  Разгільдєєва А. Таїна людської душі


  Про особисту і творчу долю Ольги Кобилянської за романом Валерії Врублевської "Шаріта з Рунгу"
1303627
  Рябий В. Таїна мандрівних глибин // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 2


  Пам"яті Михайла Григоріва - українського поета.
1303628
  Марко В. Таїна поетичного слова... // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 186-206. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті розглядаються поезії І. Франка, Д. Павличка, Л. Костенко, І. Драча, В. Стуса.
1303629
  Вихованець І.Р. Таїна слова / І.Р. Вихованець. – Київ, 1990. – 283с.
1303630
  Дьомін М. Таїна та одкровення високого мистецтва Анатолія Пономаренка (до 95-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 36-41. – ISSN 1819-7329
1303631
  Яцюк В.М. Таїна Шевченкових світлин / В.М. Яцюк; Товариство зв"язків з українцями за межами України. (Тов-во "Україна"). – Київ : КВІЦ, 1998. – 88с. – ISBN 966-7192-08-3
1303632
  Керда О. Таїна?.. Дивина!.. / Ольга Керда. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – 356 с. – На тит. арк.: Дарує автор книги
1303633
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 12. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1303634
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 14. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1303635
   Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
Вип. 16. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303636
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 8. – 2008. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту імені О. Гончара
1303637
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
Вип. 17. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303638
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 18. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303639
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 20. – 2016. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303640
   Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2313-1802
Вип. 21. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1303641
   Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л.І. та ін. ; редкол.: Попик В.І. (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 100, [4] с. – Імен. покажч.: с. 88-91. – (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 2)
1303642
  Криг Сюзанне Тайбэй-101 : Выше только облака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 42-56 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1303643
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 2,3, 4, 5, 6. – 2000


  1997. N 73
1303644
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1,2,4,5,6. – 2001
1303645
   Тайбэйская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1-6. – 2002. – З 2003 р. журнал виходить під назвою "Тайваньская панорама"
1303646
  Никитин Н.Н. Тайван / Н.Н. Никитин. – М, 1953. – 78с.
1303647
  Гаспарян А.Л. Тайванська проблема та перспективи її вирішення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 359-367
1303648
  Бартко У. Тайванська проблема у міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 77-84. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1303649
  Білак П. Тайванський націоналізм:його характер і причини виникнення // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 164-175
1303650
  Иванько С. Тайвань - исконная китайская земля / С. Иванько. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 56 с.
1303651
  У Чжуан-да Тайвань / Пер. со 2-го китайского изд. М.А.Бутенко, В.П.Илюшечкина; Авт. предисл. А.М. Астрханский; Ред. П.И.Глушакова. – Москва : Изд.инострн. литературы, 1955. – 68с.
1303652
  Таран М. Тайвань в американській політиці "стримування та ізоляції" КНР на Далекому Сході (1949-1969) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто внутрішні й зовнішні фактори, що вплинули на формування концепції місця та ролі Тайваню в зовнішній політиці США в період 1949-1969 рр. Встановлено, що американська військово-політична стратегія на Далекому Сході передбачала створення ...
1303653
  Буров В.Г. Тайвань вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 25-29. – ISSN 0321-5075
1303654
  Тодер Ф.А. Тайвань и его история (XIX в.) / Ф.А. Тодер. – Москва : Наука, 1978. – 338 с.
1303655
  Кузнецов В.С. Тайвань и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 044-748Х
1303656
  Капустин Д.Т. Тайвань и Южная Корея в китайско-американских отношениях / Д.Т. Капустин. – М., 1980. – 197с.
1303657
  Гончар Ю.Б. Тайвань у військово стратегічних планах США і проблема об"єднання Китаю / Ю.Б. Гончар, М.А. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 46)


  Досліджується політика США щодо об"єднання Тайваню і Китайської Народної Республіки.
1303658
  Набока О.В. Тайвань у торговельній політиці британських та американських приватних компаній у першій половині ХІХ ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 235-243


  У статті досліджено експедиції на Тайвань, які проводили комерсанти Великобританії і США протягом першої половини ХІХ ст. Висвітлюється також конкуренція між двома країнами щодо економічного освоєння та контролю над островом у 40–50-х рр. ХІХ ст. ...
1303659
  Парканский А.Б. Тайвань, американо-китайские отношения и экономические интересы США / А.Б. Парканский, А.А. Нагорный // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 61-74
1303660
  Максимов А.А. Тайвань. / А.А. Максимов. – М., 1988. – 63с.
1303661
  Чжан Би Юй Тайвань: "терра инкогнита" для туристов? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 8 (673). – С. 62-63. – ISSN 0321-5075
1303662
  Воскобойников О.М. Тайвань: до високих технологій через... конфуціанство : інтерв"ю підготувала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інтерв"ю з учасником спільного проекту науковців Тайваню і радіофізичного ф-ту нашого університету (керівник з нашого боку - О.В. Третяк) доц. О.М. Воскобойниковим, який ділиться враженнями про перебування на Тайвані.
1303663
  Мозиас П. Тайвань: итоги экономической политики Чэнь Шуйбяня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 88-99. – ISSN 0131-2227
1303664
  Стадниченко В.Я. Тайвань: крок у ХХІ вік : Журналістські записи на рисовому папері / В.Я. Стадниченко. – Київ : ХХІ вік - Україна, 1998. – 238 с. – ISBN 966-524-053-6
1303665
  Ларин А. Тайваньская модернизация на фоне российской и китайской // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 79-88. – ISSN 0131-2227
1303666
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№1. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303667
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 2. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303668
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 3. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303669
   Тайваньская панорама : Журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 4. – 2003. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303670
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
№ 6 (99). – 2010. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303671
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (100) : Северо-Восточное побережье Тайваня. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303672
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (101) : Остров и материк: диалог в сфере культуры. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303673
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (104) : Тайваньские СМИ: прорыв в цифровую эру. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303674
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (105) : Тайвань: курс на энергосбережение и уменьшение выбросов СО2. – 2011. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303675
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (106) : РСЭС: год спустя - экономические связи через пролив развиваются; Президент Ма Ин-цзю переизбран на второй срок; Красота тайваньских гор и лесов. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303676
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (107) : Загадки "клубничного поколения". – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303677
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 3 (108) : Второй срок президентства Ма Ин-цзю. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303678
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 4 (109) : Лондонские надежды тайваньских олимпийцев. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303679
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (110) : Тайваньская авиаиндустрия на подъёме. – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303680
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (111). – 2012. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303681
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 1 (112) : Дипломатия : помощь ближним и дальним. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303682
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 2 (113) : Президент Ма посещает Ватикан. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303683
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 3 (114) : Президент Ма: итоги первого года второго срока. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303684
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 4 (115) : Дебаты вокруг торговли услугами через пролив. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303685
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 5 (116) : Официальная и "транзитная" дипломатия - президент Ма посещает дружественные Тайваню страны. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303686
   Тайваньская панорама : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
№ 6 (117) : 70 - летие Каирской декларации. – 2013. – До 2003 журнал виходив під назвою "Тайбэйская панорама"


  1997. N 73
1303687
  Мироненков Е.Г. Тайваньская проблема // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 106-123
1303688
   Тайга -- мой дом. – Иркутск, 1969. – 224с.
1303689
   Тайга -- мой дом. – Иркутск, 1973. – 176с.
1303690
  Кузаков Н. Тайга - мой дом / Н. Кузаков. – Москва : Мысль, 1977. – 144с.
1303691
  Демидов Т.А. Тайга / Т.А. Демидов. – Кемерово, 1960. – 40с.
1303692
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1966. – 462с.
1303693
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1975. – 462с.
1303694
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1976. – 462с.
1303695
  Шишков В.Я. Тайга / В.Я. Шишков. – М, 1979. – 462с.
1303696
  Проскурин П.Л. Тайга : Повесть / П.Л. Проскурин. – Москва : Современник, 1985. – 61с.
1303697
  Перемышлев В.И. Тайга без эха / В.И. Перемышлев. – М., 1979. – 159с.
1303698
   Тайга в глобальной экосистеме Земли : Материалы VІІІ разширенного заседания Научного Совета Сибирского отделения АН СССР по комплексному освоению таежных территорий 24-25 мая 1977 г. – Иркутск, 1978. – 112с.
1303699
  Дворецкий И.М. Тайга весенняя / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1952. – 264с.
1303700
  Луговской И.С. Тайга зовет / И.С. Луговской. – Иркутск, 1971. – 191с.
1303701
  Тихова Татьяна Гавриловна Тайга и горы / Тихова Татьяна Гавриловна. – Л. : Лениздат, 1962. – 194с.
1303702
  Горбунов А.К. Тайга и люди / А.К. Горбунов. – Иркутск, 1982. – 112с.
1303703
  Пармузин Ю.П. Тайга СССР / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1985. – 303с.
1303704
  Рождественский И.Д. Тайга шумит / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1952. – 271с.
1303705
  Рождественский И.Д. Тайга шумит / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1957. – 258с.
1303706
  Ярочкин Б.П. Тайга шумит / Б.П. Ярочкин. – СВедрдловск, 1958. – 292с.
1303707
  Савостин Н.С. Тайга. Поэмы, стихи / Н.С. Савостин. – Чита, 1960. – 71с.
1303708
  Строковский Н.М. Тайгастрой. Роман. / Н.М. Строковский. – Львов, 1948. – 455с.
1303709
  Строковский Н.М. Тайгастрой. Роман. / Н.М. Строковский. – К., 1957. – 676с.
1303710
  Аджиев М.Э. Тайги распахнутые двери : очерки : [для сред. возраста] / Мурад Аджиев ; [худож. Ю. Жигалов]. – Москва : Детская литература, 1983. – 142 с. : ил.
1303711
  Щербаков В. Тайгинка / В. Щербаков. – Челябинск, 1954. – 36с.
1303712
  Меньшиков С.М. Тайена папок Йонсона / С.М. Меньшиков. – М., 1988. – 256с.
1303713
  Габова Е.В. Тайкина тайна / Е.В. Габова. – Сыктывкар, 1991. – 172с.
1303714
  Винтер Г. Тайлоризм / Г. Винтер. – Ленинград-Москва, 1924. – 200с.
1303715
  Шиковець С. Тайм-менеджмент - питання і відповіді // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 34-36. – ISSN 2518-7104
1303716
  Семёнова В. Тайм-менеджмент - эффективная практика : как научиться все успевать / Валентина Семёнова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 49-50. – ISSN 0869-4915


  В современных условиях, когда от библиотек требуется быть не только центрами накопления информации, но и организаторами досуга широких слоев населения, проведения массовых культурных мероприятий, не так просто во всем этом разнообразии выявить ...
1303717
  Гаврись О.М. Тайм-менеджмент на підприємстві / О.М. Гаврись, Н.М. Колпаченко, А.Є. Голованова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 29-35. – (Економічні науки)
1303718
  Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено основні причини поширеності тайм-менеджменту в сучасних умовах, а саме виникнення динамічної конкуренції, інтенсифікація споживання товарів і послуг, високий рівень бюрократизації, непередбачуваність соціально-економічних процесів. ...
1303719
  Іванова Г.І. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 282-292. – ISSN 2304-4470
1303720
   Тайманов А. Д.. – Алма-Ата, 1987. – 40с.
1303721
  Субботин В.М. Таймерная модель самолета. / В.М. Субботин. – М., 1958. – 76с.
1303722
  Бардаченко В.Ф. Таймерні нейронні елементи та структури : Монографія / В.Ф. Бардаченко, О.К. Колесницький, С.А. Василецький; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 126с. – ISBN 966-641-109-1
1303723
  Коломбет Е.А. Таймеры / Е.А. Коломбет. – Москва, 1983. – 126 с.
1303724
  Смирнов І.Г. Таймшер: система володіння відпочинком // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1303725
  Урванцев Н.Н. Таймыр - край мой северный / Н.Н. Урванцев. – Москва : Мысль, 1978. – 238с.
1303726
  Якушкин Г.Д. Таймыр - край удивительный. / Г.Д. Якушкин. – Москва, 1976. – 191 с.
1303727
   Таймыр. – Красноярск, 1990. – 146с.
1303728
  Кублицкий Г.И. Таймыр. Нью-Йорк.Африка / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1971. – 430с.
1303729
   Таймыро-Североземельская область : Физико-географическая характеристика. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 375с.
1303730
  Погребицкий Ю.Е. Таймырская складчатая система. (Тектогенез и взаимосвязь с сопредельными структурами) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Погребицкий Ю.Е.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1303731
  Романенко А.П. Таймырская хроника / А.П. Романенко. – Красноярск, 1979. – 47с.
1303732
  Винниченко В.К. Тайна / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
1303733
  Воланская Г. Тайна / Г. Воланская. – Москва : Детгиз, 1957. – 238, [2] с.
1303734
  Ахмадулина Б.А. Тайна / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1983. – 127с.
1303735
  Адлер Э. Тайна : роман / Элизабет Адлер ; [перевод с англ.: И. Сабининой, Н. Проскурина]. – Москва : ОЛМА-пресс, 1995. – 334 с. – (Серия "Золотой Купидон")
1303736
  Хмелевская И. Тайна / И. Хмелевская; Пер.с польск. – Екатеринбург : У-Фактория, 1997. – 576с. – ISBN 5-89178-029-1
1303737
  Карлье Л. Тайна "Альтамаре" / Л. Карлье. – М, 1977. – 254с.
1303738
  Коваленко А.П. Тайна "дьявольского" камня / А.П. Коваленко. – Москва : Мысль, 1983. – 103 с.
1303739
  Лагздынь Г.Р. Тайна "зеленого золота". / Г.Р. Лагздынь. – М, 1990. – 271с.
1303740
  Пасхин Николай Тайна "золота Тито" до сих пор не раскрыта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 23 (1094). – С. 37-39. – ISSN 0234-1670
1303741
  Лукьянов Ф. Тайна "золотого поезда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
1303742
  Кончин Е. Тайна "золотого чемодана". / Е. Кончин. – Симферополь, 1989. – 77с.
1303743
  Данилевская Н.В. Тайна "Каменного кольца" / Н.В. Данилевская. – М, 1965. – 184с.
1303744
  Кризи Джон Тайна "Кукабурры" : [повесть] / Джон Кризи // Экстренный случай : [роман пнр. с англ.] / Хадсон Дж. – Москва : Пресса, 1992
1303745
  Кризи Д. Тайна "Кукабурры". / Д. Кризи. – Л., 1991. – 189с.
1303746
  Ерофеева В. Тайна "Свидетелей Иеговы" / В. Ерофеева, И. Дору. – Ставрополь, 1968. – 104с.
1303747
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" : детектив // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-100. – ISSN 0132-2036
1303748
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" : детектив // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 11/12. – С.131-137. – ISSN 0132-2036
1303749
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 8. – С. 83-95. – ISSN 0132-2036
1303750
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-91. – ISSN 0132-2036
1303751
  Ильичев В. Тайна "семи грехов" // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 1. – С.85-93. – ISSN 0132-2036
1303752
  Цыбизов В.Д. Тайна "Соленоида" / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1959. – 257с.
1303753
  Треммин В. Тайна "Хорнсрифа" / В. Треммин. – М., 1961. – 163с.
1303754
  Владимирский Л. Тайна "Черного квадрата" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 0130-1640
1303755
  Грушас Ю.А. Тайна Адомаса Брунзы / Ю.А. Грушас. – М., 1972. – 406с.
1303756
  Грушас Ю.А. Тайна Адомаса Брунзы / Ю.А. Грушас. – М., 1976. – 560с.
1303757
  Нефедьев К.М. Тайна алмаза / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1958. – 191с.
1303758
  Стариков В.С. Тайна альпийского цветка. / В.С. Стариков, А.А. Григорян. – Орджоникидзе, 1965. – 68с.
1303759
  Опр В.П. Тайна Андрея Зарудного. / В.П. Опр. – Краснодар, 1972. – 303с.
1303760
  Кузнецов А.С. Тайна Ардеатинских пещер. (О герое итал. движения Сопротивления А.А. Кубышкине) / А.С. Кузнецов. – М., 1963. – 127с.
1303761
  Шалимов А.И. Тайна атолла Муаи / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1986. – 300с.
1303762
  Фролов С С. Тайна безысянного узника. / С С. Фролов, . – Ярославль, 1974. – 127с.
1303763
  Пятницкий Н.П. Тайна белка / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1952. – 59с.
1303764
  Сидоров В.С. Тайна белого камня / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1980. – 272с.
1303765
  Сидоров В Тайна белого камня. - Федька Сыч теряет кличку / В Сидоров. – Барнаул, 1969. – 270с.
1303766
  Михеев М.П. Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1959. – 224с.
1303767
  Михеев М.П. Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1970. – 221с.
1303768
  Чащин Ф.Д. Тайна Белой Криницы. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1987. – 240с.
1303769
  Дятлов В.С. Тайна белой церкви / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1958. – 100с.
1303770
  Нарожнов В. Тайна бессмертия / В. Нарожнов, В. Королевич. – Калуга, 1958. – 72с.
1303771
  Шахнович М.И. Тайна бога / М.И. Шахнович. – Киев, 1990. – 237 с.
1303772
  Васенев Н.Ф. Тайна большой сосны / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1957. – 88с.
1303773
  Уоллес Э. Тайна булавки / Э. Уоллес. – К, 1991. – 285с.
1303774
  Арзуманян А.М. Тайна булата : роман-хроника, повести / Ашот Арзуманян; пер. с арм. авт. – Москва : Советский писатель, 1984. – 527 с.
1303775
  Федоров Е. Тайна Булата / Е. Федоров. – Челябинск, 1944. – 349с.
1303776
  Павлов В.А. Тайна бункера №7 / В.А. Павлов. – Минск, 1984. – 126 с.
1303777
  Бартенев Э.В. Тайна бытия человеческого / Э.В. Бартенев. – М., 1969. – 123с.
1303778
  Мельников Лев Тайна в квадрате // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 7. – С. 42-45. – ISSN 0130-7045


  Про художника Казіміра Малевича (1879-1935)
1303779
  Миндрова Е.А. Тайна в праве на неприкосновенность частной жизни // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 10. – С. 94-103. – ISSN 0132-0831
1303780
  Балабин С.П. Тайна в твох руках / С.П. Балабин. – Владивосток, 1971. – 286с.
1303781
  Мензбир М.А. Тайна Великого океана / М.А. Мензбир. – М., 1922. – 80с.
1303782
  Мензбир М.А. Тайна Великого океана / М.А. Мензбир. – М., 1922. – 80с.
1303783
  Чистовский О.Г. Тайна вершины Мискен / О.Г. Чистовский. – Москва, 1957. – 160с.
1303784
  Самбук Р.Ф. Тайна вечеря : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1992. – 159 с.
1303785
  Луковский И.В. Тайна вечной ночи / И.В. Луковский. – М.-Л., 1949. – 128с.
1303786
   Тайна воды. – М., 1979. – 277с.
1303787
  Александров Ю.М. Тайна волшебных очков / Ю.М. Александров. – Москва : Знание, 1961. – 93 с.
1303788
  Шейкин А.Л. Тайна всех тайн / А.Л. Шейкин. – Л, 1984. – 142с.
1303789
  Каменкович З. Тайна высокого замка. / З. Каменкович. – Львов, 1960. – 324с.
1303790
  Каменкович З.З. Тайна Высокого Замка. / З.З. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1958. – 323 с.
1303791
  Каменкович З.Б. Тайна Высокого замка: Дилогия. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1988. – 469 с.
1303792
  Сергеев И. Тайна географических названий / И. Сергеев. – Москва : Детгиз, 1963. – 238с.
1303793
  Каржавин Б.А. Тайна гибели линкорна "Новороссийск" / Б.А. Каржавин. – СПб., 1991. – 271с.
1303794
  Майоров А.В. Тайна гибели Михаила Черниговского // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 95-118. – ISSN 0042-8779
1303795
  Лесиовский В.М. Тайна гибели Хаммаршельда / В.М. Лесиовский. – М., 1985. – 351с.
1303796
   Тайна гипноза. – Харьков : Неофит, 1995. – 608 с. – Печатается по изд.: Гипнотизм; Спиритизм и сомнамбулизм / Левенфельд Л. – ISBN 5-7707-8053-3
1303797
  Иткин И.Б. Тайна глагола "мяукать" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 119-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посв. парадоксальному морфологическому поведению глаго- ла мяукать, в одном из вариантов спряжения образующего формы по модели глаголов на -ить: мяучит, мяучат и т.д. Автор приходит к выводу, что в основе этого явления лежит диссимиляция гласных ...
1303798
  Самади З. Тайна годов : роман / З. Самади; пер. с уйгур. Р.Петрова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 384 с.
1303799
  Дрофань А. Тайна голубого дворца. / А. Дрофань. – М., 1985. – 335с.
1303800
  Попоков А. Тайна голубого стакана. / А. Попоков. – Красноярск, 1955. – 256с.
1303801
  Моисеева К.М. Тайна горы Муг / К.М. Моисеева. – М, 1958. – 174с.
1303802
  Кривошеина А. Тайна Грааля // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.12-21. – ISSN 1818-2968
1303803
  Куин Э. Тайна греческой гробницы. Свет Божий. Охота за сокровищем / Э. Куин; Перев. с англ. М.В. Жалинской, Л.И. Саблиновой та др. – Москва : Азбуки, 1993. – 366 с. – ISBN 5-7296-0028-3
1303804
  Борахвостов В.Н. Тайна гроба / В.Н. Борахвостов. – М., 1991. – 104с.
1303805
  Скляренко Т.В. Тайна Гулькиных оврагов. / Т.В. Скляренко. – Улан-Удэ, 1962. – 83с.
1303806
  Мурзин А. Тайна далекой пристани / А. Мурзин, В. Новоселов. – Сыктывкар, 1970. – 296с.
1303807
  Харланов Ю.Ф. Тайна двух крестов / Ю.Ф. Харланов. – М, 1962. – 144с.
1303808
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : [роман : для ст. возраста] / Адамов Г.Б. ; ил. А. Васина и Б. Маркевича. – Москва : Детзиг, 1955. – 480 с. : ил., карт. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1303809
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман для ст. возраста / Г.Б. Адамов ; ил. А. Васина, Б. Маркевича. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1957. – 477 с. : ил., карт.
1303810
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов ; послесл. М. Поступальской ; ил.: А. Васин и Б. Маркевич. – Москва : Детская литература, 1959. – 518 с. : ил., карт. – (Библиотека приключений ; № 18)
1303811
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов ; послесл. М. Поступальской ; ил. А. Васина и Б. Маркевича. – Москва : Детгиз, 1960. – 495 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики. Школьная библиотека для средней школы)
1303812
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Г.Б. Адамов. – Москва : Строиздат, 1984. – 472с.
1303813
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Григорий Адамов ; [худож. Ю.Э. Коляденко]. – Минск : Юнацтва, 1986. – 462, [2] с. : ил., карт. – (Библиотека приключений и фантастики)
1303814
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Москва : Правда, 1986. – 507, [1] с. : ил. – (Мир приключений)
1303815
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Фрунзе : Мектеп, 1988. – 446, [1] с. : ил.
1303816
  Адамов Г.Б. Тайна двух океанов : роман / Гр. Адамов ; [послесл. М. Поступальской ; ил. М. Лисогорского]. – Москва : Правда, 1989. – 507, [1] с. : : ил. – (Мир приключений)
1303817
  Васильков И.А. Тайна двух сфинксов, или Повествование о необычайных событиях, где действительность тесно переплетается с вымыслом и фантастикой / И.А. Васильков. – Москва, 1961. – 175с.
1303818
  Лахути Нодар Тайна девятой планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 86-91 : фото
1303819
  Молчанова Л.Г. Тайна деда Гордея / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1968. – 124с.
1303820
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1965. – 136с.
1303821
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1975. – 208с.
1303822
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1975. – 208с.
1303823
  Шагурин Н.Я. Тайна декабриста. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1965. – 136с.
1303824
  Заседа И.И. Тайна дела №963 : роман / И.И. Заседа. – Киев : Молодь, 1991. – 229с.
1303825
  Разумов А. Тайна денег Дмитрия Карамазова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 248-260. – ISSN 0042-8795
1303826
  Щеткина Е. Тайна детей Стивена Джобса. Кто заработает на "клиповом мышлении" масс // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 20 августа (№ 34). – С. 23
1303827
  Рэдли Т. Тайна Джеммы = The apollonides mistress scandal : роман / Тесса Рэдли, пер. с англ. Н. Иосилевич. – Москва : Радуга, 2008. – 144 с. – (Harlequin = Любовный роман). – ISBN 978-5-05-007041-8
1303828
  Жданова Л.В. Тайна доктора Гауха / Л.В. Жданова. – Рига, 1983. – 199с.
1303829
  Винник А.Я. Тайна доктора Хента / А.Я. Винник. – Сталино, 1957. – 102с.
1303830
  Винник А.Я. Тайна доктора Хента / А.Я. Винник. – Сталино, 1958. – 102с.
1303831
  Гюмреци А.Ф. Тайна дома Минаса / А.Ф. Гюмреци. – М., 1980. – 271с.
1303832
  Алехин Г.В. Тайна дразнит разум : романы / Г.В. Алехин. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 608 с.
1303833
  Кассис В.Б. Тайна древнего колодца / В.Б. Кассис. – М., 1985. – 158с.
1303834
  Гуревич Е.Я. Тайна древнего талисмана / Е.Я. Гуревич. – Москва, 1969. – 152с.
1303835
  Джафаров А. Тайна Дюрка : поэма / Абумуслим Джафаров; пер. с табасаран. С.Г.Табусарян. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
1303836
  Клугер Д. Тайна еврейского принца // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 165-174. – ISSN 1728-8568
1303837
  Драбкин А.С. Тайна Железного Самсона / А.С. Драбкин, Ю.В. Шапошников. – 2-е доп. – М, 1979. – 141с.
1303838
  Добряков В.А. Тайна желтой бутылки / В.А. Добряков. – Воронеж, 1967. – 174с.
1303839
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты / Г. Леру. – Москва, 1990. – 239с.
1303840
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты / Г. Леру. – М., 1990. – 153с.
1303841
  Леру Г. Тайна жёлтой комнаты : роман / Гастон Леру // Преступление в Орсивале : роман / Э. Габорио. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – С. 302-534. – (Библиотека классического зарубежного детектива ; Т. 3). – ISBN 5-235-01374-3
1303842
  Уоллес Э. Тайна желтых нарциссов / Э. Уоллес. – М, 1991. – 192с.
1303843
  Сербин А.Н. Тайна женщины / А.Н. Сербин. – К., 1996. – 275с.
1303844
  Мень А.В. Тайна жизни и смерти / А.В. Мень. – М., 1992. – 61с.
1303845
  Кузьмищев В.А. Тайна жрецов майа / В.А. Кузьмищев. – М, 1975. – 255с.
1303846
  Кузьмищев В.А. Тайна жрецов майя / В.А. Кузьмищев. – М, 1968. – 368с.
1303847
  Жданова Л.В. Тайна заброшенной мельницы / Л.В. Жданова. – Рига, 1973. – 100с.
1303848
  Булатов И.В. Тайна заброшенной штольни / И.В. Булатов. – Челябинск, 1960. – 116с.
1303849
  Кашин В.Л. Тайна забытого дела / В.Л. Кашин. – Ростов -на-Дону, 1990. – 350с.
1303850
  Грейдина К.И. Тайна задумчивого кактуса / К.И. Грейдина. – М., 1988. – 306с.
1303851
   Тайна зеленого листа. – М., 1948. – 15с.
1303852
  Константиновский И.Д. Тайна земли обетованной / И.Д. Константиновский. – М., 1991. – 46с.
1303853
  Гангнус А.А. Тайна земных катастроф / А.А. Гангнус. – Изд.2-е. – Москва : Мысль, 1985. – 189с.
1303854
  Вершинин А.С. Тайна Змеиного острова / А.С. Вершинин. – Горький, 1966. – 200с.
1303855
  Викрамасинге М. Тайна Змеиного острова. / М. Викрамасинге. – Москва, 1959. – 100с.
1303856
  Евтушенко А.Г. Тайна Змеиной пещеры / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1974. – 160с.
1303857
  Евтушенко А.Г. Тайна Змеиной пещеры / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1988. – 334с.
1303858
  Каревин А. Тайна знамени? = Об обном "мифе советской пропаганды" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 21-27 июня (№ 25). – С. F 2


  7 мая, накануне Дня Великой Победы, в число самых примечательных попала информация, приуроченная к предстоящему празднику. О неизвестной будто бы странице истории Великой Отечественной войны. "Прапор Перемоги, встановлений над рейхстагом, був не ...
1303859
  Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1968. – 173 с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1303860
  Осокин Е.В. Тайна Зыбуна / Е.В. Осокин. – Томск, 1961. – 92с.
1303861
  Осокин Е.В. Тайна Зыбуна / Е.В. Осокин. – Барнаул, 1964. – 87с.
1303862
  Нуцубидзе Ш.И. Тайна и псевдо-Донисия Ареопагита. / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1942. – 26с.
1303863
  Черняк В.Г. Тайна игры королей / В.Г. Черняк. – М, 1989. – 142с.
1303864
  Григорьев Н.К. Тайна Иерусалимского храма / Н.К. Григорьев. – Днепропетровск, 1990. – 172с.
1303865
  Сидельников О.В. Тайна именного ТТ / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1982. – 126с.
1303866
  Шамаро А.А. Тайна инокини Досифеи / А.А. Шамаро. – М., 1984. – 188с.
1303867
  Дремлюг В.В. Тайна исчезнувших земель Арктики / В.В. Дремлюг. – Москва : Географгиз, 1956. – 46 с.
1303868
  Заборовский Эдуард Тайна казны тамплиеров : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 94-104 : Фото, карта
1303869
  Ларичев В.Е. Тайна каменной черепахи / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1966. – 254с.
1303870
  Лесняк А.П. Тайна Кара-Кумбеза / А.П. Лесняк, С. Шепилов. – Алма-Ата, 1964. – 66с.
1303871
  Ксендзюк А.П. Тайна Карлоса Кастанеды : анализ магического знания дона Хуана: теория и практика / Алексей Ксендзюк. – Одесса : Весть ; Хаджибей, 1995. – 415, [1] с. : ил. – ISBN 5-86268-035-7
1303872
  Карелин Вадим Тайна карты Пири Рейса : Тема номера: Как устроен мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35 : Іл. – ISSN 1818-2968
1303873
  Савченко В.И. Тайна клеенчатой тетради. / В.И. Савченко. – М., 1976. – 372с.
1303874
  Богомолов В.М. Тайна комдива / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1968. – 145с.
1303875
  Богомолов В.М. Тайна комдива / В.М. Богомолов. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград, 1978. – 207с.
1303876
  Вацземниек Лаймонис Тайна корабельлного кладбища : повесть / Вацземниек Лаймонис; пер. с лат. Л.Винонен. – Москва : Детская литература, 1981. – 127 с.
1303877
  Джоансен А. Тайна королевы : роман / Айрис Джоансен ; [пер. с англ.: Л. Аралина, В. Нестеров]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 487, [1] с. – Сер. осн. в 1998 г. - Пер. изд.: The magnificent rogue / Iris Johansеn, 1993. – (Кружево). – ISBN 5-04-002862-8
1303878
   Тайна кошки // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 54-55 : фото
1303879
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1953. – 240с.
1303880
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Благовещенск, 1960. – 544с.
1303881
  Грачев А.М. Тайна Красного озера / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 543с.
1303882
  Джумаев Н. Тайна крепости : повести и рассказы / Н. Джумаев. – Ашхабад : Туркмен госиздат, 1963. – 119 с.
1303883
  Неофит Монах Тайна крови у иудеев / Неофит Монах, 1914. – с.
1303884
  Амеркулов Н.А. Тайна культа личности и её разоблачение / Н.А. Амеркулов. – Алма-Ата, 1991. – 240с.
1303885
  Матющенко В.И. Тайна курганов Томской земли / В.И. Матющенко. – Томск, 1960. – 47с.
1303886
  Семенов Ю Тайна Кутузовского проспекта. / Ю Семенов. – М., 1990. – 267с.
1303887
  Мом Алин Тайна Лаперуза - 2 : Спутник Лаперуза / Мом Алин, Моншо Надеж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 146-160 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1303888
  Епатко Андрей Тайна Лаперуза // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 98-112 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1303889
  Джениа А Тайна леса : роман / А Джениа, ; пер. с абхаз. А.Ливанова. – Сухуми : Алашара, 1979. – 243 с.
1303890
  Катин В.К. Тайна леса Рамбуйе. / В.К. Катин. – М, 1988. – 268с.
1303891
  Ядов В.А. Тайна лжи / В.А. Ядов. – Москва, 1963. – 111 с.
1303892
  Данн Роб Тайна листьев. Ловцы света // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 114-123 : фото
1303893
  Рыбин В.Ф. Тайна Лысого камня / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1964. – 95с.
1303894
  Кризи Джон Тайна маленького парашютиста; Тайна "Кукабурры" // Детектив 20 века / Плохие вести от куклы/Д.-Х.Чейз; Тайна маленького парашютиста.Тайна "Кукабурры"/Д.Кризи. – Минск : МИА "Рекламэкспорт", 1992. – С.109-336. – ISBN 5-8466-0002-6
1303895
  По Э. Тайна Мари Роже : Детективные и мистические рассказы / Э. По. – Київ : Мистецтво, 1995. – 348с. – ISBN 5-7715-0698-2
1303896
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – М., 1971. – 460с.
1303897
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – Ставрополь, 1981. – 560с.
1303898
  Гнеушев В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. – М., 1987. – 493с.
1303899
  Свердлов М. Тайна между ног. К истории "садистского" литературоведения в России // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0042-8795
1303900
   Тайна мелодии. – Фрунзе, 1958. – 382с.
1303901
  Айхакер Р. Тайна метеора : роман за науковою ідеєю Макса Фалієра / Р. Айхакер ; пер. з нім. мови О. Варлам. – Харків : Держвидав, 1929. – 224 с.
1303902
  Клебанов С.С. Тайна моего города. / С.С. Клебанов. – М, 1968. – 328с.
1303903
  Тула Тураб Тайна моих струн : стихи, песни, поэмы / Тула Тураб. – Ташкент, 1966. – 113 с.
1303904
  Кинзи Э. Тайна Морского дома. / Э. Кинзи. – Л., 1967. – 144с.
1303905
  Хамитов Н.В. Тайна мужского и женского : Исцеляющие афоризмы / Назип Хамитов. – Київ : Либідь, 2002. – 176с. – ISBN 966-06-0237-5
1303906
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1956. – 95с.
1303907
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1303908
  Лисовский К.Л. Тайна мыса Входного / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1975. – 127с.
1303909
  Носов Н.Н. Тайна на дне колодца / Н.Н. Носов. – М, 1978. – 303с.
1303910
  Салениек Э.Я. Тайна на шестерых : повесть / Э.Я. Салениек; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1969. – 128 с.
1303911
  Барабтарло Г. Тайна Найта : [поэтика романов В.В. Набокова] // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 185-199. – ISSN 0321-1878
1303912
  Почтарев В.И. Тайна намагниченой Земли / В.И. Почтарев, В.З. Михлин. – М, 1986. – 111с.
1303913
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 352с.
1303914
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 320с.
1303915
  Лепеллетье Э. Тайна Наполеона / Э. Лепеллетье. – М., 1992. – 415с.
1303916
  Чистяков Н.Ф. Тайна не только в сейфах. / Н.Ф. Чистяков, В.Е. Смольников. – М., 1968. – 102с.
1303917
  Сулейманов Манаф Фарадж-оглы Тайна недр : роман : авториз. пер. с азерб. / Манаф Сулейманов. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 259 с.
1303918
  СулейманойМ Тайна недр / СулейманойМ. – Грозный, 1952. – 232с.
1303919
  Сулейманов М.Ф. Тайна недр : роман / М.Ф. Сулейманов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 237 с.
1303920
  Сидорова Е. Тайна неугасающей молодости // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-7078


  Творчість Роберта Фалька
1303921
   Тайна ночного взрыва. – М., 1960. – 32с.
1303922
   Тайна ночного следа. – М., 1960. – 32с.
1303923
  Мамукаев Т.Б. Тайна Нузальской часовни / Т.Б. Мамукаев. – Орджоникидзе, 1969. – 124с.
1303924
  Васильев В.Г. Тайна образования алмазов / В.Г. Васильев. – Москва, 1967. – 32с.
1303925
  Васильев В.Г. Тайна образования алмазов / В.Г. Васильев, В.В. Ковальский, Н.В. Черский. – Москва : Знание, 1967. – 32с.
1303926
  Вардугин В.И. Тайна огня / В.И. Вардугин. – Саратов, 1986. – 142с.
1303927
  Якушев В.С. Тайна одного грота. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1970. – 88с.
1303928
  Михаевич Н.А. Тайна одного цветка. / Н.А. Михаевич. – Х., 1956. – 178с.
1303929
   Тайна одной башни. – Минск, 1988. – 348с.
1303930
  Грибанов С.В. Тайна одной инверсии / С.В. Грибанов. – М., 1985. – 182с.
1303931
  Михановский В.Н. Тайна одной лаборатории. / В.Н. Михановский. – Х., 1964. – 287с.
1303932
  Метелкин Николай Тайна озера Йеллоустоун : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 7 : Іл.
1303933
  Венуолис А. Тайна озера Платяляй : рассказы и преданья / А. Венуолис; пер. с литов. – Вильнюс : Вага, 1972. – 284 с.
1303934
  Ортис Х.П. Тайна опаловой шкатулки / Х.П. Ортис. – М, 1989. – 126с.
1303935
  Левин М.И. Тайна Орлиной сопки: / М.И. Левин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 335с.
1303936
  Рыльский М.Ф. Тайна осенней листвы / М.Ф. Рыльский. – М., 1978. – 32с.
1303937
  Кузнецова Л.И. Тайна острова Сааремаа / Л.И. Кузнецова, И.Б. Евгеньев. – Москва : Географгиз, 1960. – 124с.
1303938
  Зиновьев В А. Тайна откровения / В А. Зиновьев. – Владимир, 1990. – 173с.
1303939
  Честертон Г.К. Тайна отца Брауна / Г.К. Честертон. – Москва : Художественная литература, 1986. – 110 с
1303940
  Честертон Г.К. Тайна отца Брауна / Г.К. Честертон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 111с.
1303941
  Анисимов С. Тайна Парамона Крутихина / С. Анисимов. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1303942
  Матросова Наталья Тайна первого короля объединенной Италии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 52-73. – ISSN 1812-867Х
1303943
  Курганов О.И. Тайна песчинки. / О.И. Курганов. – М., 1965. – 142с.
1303944
  Голубев Г.Н. Тайна пирамиды Хирена / Г.Н. Голубев. – М., 1964. – 222с.
1303945
  Аматуни П.Г. Тайна Пито-Као : фантаст. повесть / П.Г. Аматуни ; [ил.: П.П. Садков]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1957. – 185 с. : ил.
1303946
  Аматуни П.Г. Тайна Пито-Као : фантаст. повесть : [для ст. возраста] / П.Г. Аматуни ; [ил. Л.Б. Гимов]. – Иркутск : Книжное издательство, 1960. – 253 с. : ил.
1303947
  Шапошникова Л.В. Тайна племени голубых гор / Л.В. Шапошникова. – М., 1969. – 318с.
1303948
  Земляков Л.Ф. Тайна погибшего корабля / Л.Ф. Земляков. – Одесса, 1956. – 87с.
1303949
  Гребнев Г. Тайна подводной скалы / Г. Гребнев. – Вологда, 1955. – 239с.
1303950
  Мишаткин Ю.И. Тайна подлежит разглашению: : повесть о чекисте / Юрий Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волжю кн. изд-во, 1982. – 192 с.
1303951
  Холт В. Тайна поместья / В. Холт; Пер. с англ. – Москва : Вече, 1997. – 432 с. – ISBN 5-7838-0184-4
1303952
  Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию : (к учению о судебных доказательствах) / Ганс Шнейкерт ; пер. с нем. под ред. [и с предисл.] П.И. Люблинского. – Москва : Право и жизнь, 1925. – 64 с. – (Серия "Криминалистика" / под общ. ред. проф. М.Н.Гернета, П.И.Люблинского и А.Н.Трайнина ; вып.2)
1303953
  Хаританович Э.Б. Тайна простых вещей / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1945. – 52с.
1303954
  Павловский П.И. Тайна Пушкина / П.И. Павловский. – М, 1991. – 283с.
1303955
   Тайна Пушкина : из прозы и публицистики первой эмиграции. – Москва : Эллис Лак, 1999. – 544 c. – ISBN 5-88889-042-1
1303956
  Ковичев В. Тайна пятого яблока / В. Ковичев. – Л., 1988. – 204с.
1303957
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина / Н.Н. Евреинов. – Ленинград : Былое, 1990. – 80с.
1303958
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина / Н.Н. Евреинов. – Репринтное воспроизведение издания 1924 года. – Киев : Киевкнига, 1990. – 80с.
1303959
  Евреинов Н.Н. Тайна Распутина. / Н.Н. Евреинов. – Б., 1990. – 79,1с.
1303960
  Райнботе Х. Тайна растений / Х. Райнботе. – М, 1979. – 208с.
1303961
  Гетманец М.Ф. Тайна реки Каялы / М.Ф. Гетманец. – 2-е изд. перераб. доп. – Харьков, 1989. – 163,2с.
1303962
  Панасенко Л.Н. Тайна Ржавых, или Приключения Удивленыша: Повесть-сказка. / Л.Н. Панасенко. – Днепропетровск, 1986. – 92с.
1303963
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1965. – 255с.
1303964
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – Пермь, 1967. – 213с.
1303965
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1975. – 191с.
1303966
  Кузнецов А.С. Тайна римского саркофага: повесть об А.А. Кубышкине / А.С. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1979. – 206с.
1303967
  Фидлер А. Тайна Рио де Оро / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1958. – 127с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1303968
  Вурцберг Карл Тайна Рокенштайна / Вурцберг Карл. – Москва : Военное издательство, 1987. – 311с.
1303969
  Офель-ван Г. Тайна Рубенса / Г. Офель-ван. – Москва, 1928. – 111 с.
1303970
  Михайлов Г. Тайна рубина / Г. Михайлов. – Свердловск, 1955. – 103с.
1303971
  Монинг К.М. Тайна рукописи = Darkfever / Карен Мари Монинг ; [ пер. с англ. Т. Ивановой ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 320 с. – (Душа). – ISBN 978-966-14-0138-8
1303972
  Абу-Бакар Ахмедхан Тайна рукописного корана : повесть / Ахмедхан Абу-Бакар ; авториз. пер. с даргин. Р. Кафриэлянц ; худож. В.Н. Белоногов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 220 с. : ил.
1303973
  Абу-Бакар Ахмедхан Тайна рукописного корана. Исповедь на рассвете : повести : авториз. пер. с даргин. / Ахмедхан Абу-Бакар ; ил. В.И. Суриков. – Москва : Советский писатель, 1972. – 399 с. : ил.
1303974
  Таск С. Тайна рыжего кота / С. Таск. – М., 1991. – 240с.
1303975
  Крайтон Р. Тайна Санта-Виттории / Р. Крайтон. – Москва, 1970. – 415 с.
1303976
  Крайтон Р. Тайна Санта-Виттории / Р. Крайтон. – М., 1987. – 460с.
1303977
  Мартынов М.М. Тайна сапожной мастерской / М.М. Мартынов. – Тула, 1970. – 121с.
1303978
  Яковлев А.С. Тайна Саратовской земли / А.С. Яковлев. – Саратов, 1947. – 220с.
1303979
  Тедеты Е. Тайна свирели : стихи / Ефим Тедеты; пер. с осе. – Москва : Советская Россия, 1973. – 109 с.
1303980
  Чичков В.М. Тайна священного колодца / В.М. Чичков. – М., 1989. – 445с.
1303981
  Мильчаков А.А. Тайна семи настилов. / А.А. Мильчаков. – М, 1960. – 84с.
1303982
  Привалов Б.А. Тайна сержанта Горленко / Б.А. Привалов. – М, 1955. – 49с.
1303983
  Осипов В.Д. Тайна Сибирской платформы / В.Д. Осипов. – Москва, 1958. – 279с.
1303984
  Осипов В.Д. Тайна Сибирской платформы / В.Д. Осипов. – Москва, 1960. – 285с.
1303985
  Кристи А. Тайна синего кувшина / А. Кристи. – М, 1991. – 103с.
1303986
  Иванов В.Ф. Тайна СКП / В.Ф. Иванов. – Томск : Томское кн. изд-во, 1962. – 120 с.
1303987
  Медянкина Мария Тайна смерти Мэрилин Монро. Ошибки врачей и следователей. Таблетки от счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 102-108 : фото
1303988
  Фульга Л. Тайна смерти Сони Кондря / Л. Фульга. – Бухарест, 1976. – 45с.
1303989
  Хаткевич Василий Тайна смерти Тутанхамона : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 4-5 : Іл.
1303990
  Борбели А. Тайна сна / А. Борбели. – М., 1989. – 190с.
1303991
  Феофанов Ю.В. Тайна совещательной комнаты / Ю.В. Феофанов. – М, 1974. – 56с.
1303992
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора / Ю. Збанацкий. – Киев : Молодь, 1951. – 352 с.
1303993
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора : повесть / Ю. Збанацкий; Авториз. пер. с укр. Э. Дырина ; худож. А. Резниченко. – Москва ; Ленинград : Госиздат детской лит-ріы, Мин. просв. РСФСР, 1951. – 351, [2] с.
1303994
  Збанацкий Ю. Тайна Соколиного бора / Ю. Збанацкий. – Челябинск, 1959. – 352с.
1303995
  Максимов Е.В. Тайна сон-травы: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – Смоленск, 1986. – 284с.
1303996
  Шесталов Ю.Н. Тайна Сорни-най / Ю.Н. Шесталов. – Л., 1983. – 416с.
1303997
  Шесталов Ю. Тайна Сорни-най : повести / Ю. Шесталов. – Москва : Современник, 1987. – 462 с.
1303998
  Майоров Александр Тайна списка Филиппса. Забытая новгородская летопись // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
1303999
  Румянцев А.Р. Тайна старого чинара / А.Р. Румянцев. – Душанбе, 1966. – 155с.
1304000
  Бодаубаев Б. Тайна старой тетради / Б. Бодаубаев. – Алма-Ата, 1988. – 302 с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,