Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1303001
  Плетенчук Н. "Синтеза мислення" як основна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 71-76. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1303002
  Сандига О. "Синя книжечка" Анатолія Подолинного
1303003
  Войцеховский В. "Сиреневый романс" : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 112-118. – ISSN 0131-8136
1303004
  Миксон И. "Сирень 316". (Докум. рассказ о разведчике П.И.Кузяеве). / И. Миксон. – Саратов, 1964. – 64с.
1303005
  Кожушний О.В. "Сирійська" і "візантійська" теорії походження жанру кондака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: Літ.: с. 69;


  "Сирійська" і "візантійська" теорія походження жанру кондака як спадщина преподобного Романа Мелода (він же е Роман Сладкопєвиць) .Кондак - це ритмізована християнська проповідь ( ритмизованая христианская проповедь). Звідси гімнографи-мелоди ...
1303006
  Курнішова Ю. "Сирійський хід" у грі Трампа і Сі Цзіньпіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 5


  "Головною подією минулого тижня мав стати саміт президента США Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна. Але своїм рішенням покарати сирійського президента Башара Асада за хімічну атаку, випустивши по аеропорту Шайрат більш як півсотні ракет "Томагавк", Трамп ...
1303007
  Парака Я. "Сирна війна": по обидві боки барикад // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 2


  Економіка як інструмент політики.
1303008
  Гриневич К.Э. "Сисахфия" Солона / К.Э. Гриневич. – [Томск], 1947. – 34 с. – Отд. оттиск из: Ученіе записки Томского гос. ун-та им. В.В. Куйбішева, 1947, № 6
1303009
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Дис. ... д-ра хім. наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л. 530-580
1303010
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 62 назви
1303011
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1303012
  Нечитайлов М.М. Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03. - Органічна хімія / Нечитайлов М.М. ; НАНУ, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1303013
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 348л. – Бібліогр.:л.293-345
1303014
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо-та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 36л.
1303015
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 163 л. – Додатки: л. 157-163. – Бібліогр.: л. 134-136
1303016
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1303017
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1303018
  Колісник О.В. Синтез, будова та властивості сполук КВаNb6VO19 та К9CeNb24V4O76 / О.В. Колісник, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
1303019
   Синтез, будова та властивості фосфатів у системі Na-Fe-МІІ-P-O (MII - Mg, Co, Ni) / А.В. Співак, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков, Р.М. Кузьмін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 71
1303020
   Синтез, будова та каталітична активність нового біядерного комплексу кобальту (ii) з основою шиффа на основі цистеаміну / О.Є. Бондаренко, Ю.А. Русанова, Д.С. Нестеров, Роmbеіrо, А.J.L // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
1303021
  Гончарова Світлана Анатоліївна Синтез, будова та реакції полігалоідних напівхіноідних структур на основі N-рисульфоніл-п-хінонімінів та ефірів п-хінонмонооксимів : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Гончарова Світлана Анатоліївна; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
1303022
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1303023
   Синтез, будова та спектральні властивості комплексу паладію (ІІ) з 3-(2-піридил)-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолом / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.В. Севериновська, В.С. Старова, І.В. Распетрова, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
1303024
   Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-C-(2-піридил) нітрону / І.В. Распертова, Д.М. Хоменко, О Р. Дорощук, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 48. – ISBN 978-966-981-038-0
1303025
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1303026
  Сабадах О.П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сабадах Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1303027
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1303028
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1303029
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1303030
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1303031
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1303032
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1303033
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1303034
   Синтез, дослідження та властивості фосфато-ванадатів лангбейнітового типу на основі калію, стронцію та тривалентних металів / К.С. Романовська, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 73
1303035
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1303036
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1303037
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1303038
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1303039
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1303040
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1303041
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1303042
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1303043
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1303044
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1303045
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1303046
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1303047
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1303048
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1303049
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1303050
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5-бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов : автореф. дис. ... канд. хим. : 02.00.03 / Родненко Людмила Васильевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1977. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1303051
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1303052
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1303053
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1303054
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1303055
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1303056
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1303057
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1303058
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1303059
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1303060
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1303061
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1303062
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1303063
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев, 1989. – 174с.
1303064
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1303065
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1303066
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1303067
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1303068
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1303069
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1303070
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1303071
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1303072
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1303073
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1303074
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1303075
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1303076
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1303077
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1303078
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1303079
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1303080
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1303081
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1303082
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1303083
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1303084
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1303085
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1303086
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1303087
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1303088
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1303089
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1303090
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1303091
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1303092
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1303093
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1303094
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1303095
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1303096
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1303097
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1303098
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1303099
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1303100
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1303101
  Макарова И.М. Синтез, стереохимия и каталитические превращения метилбицкого (4,3,0) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова И. М.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1967. – 24л.
1303102
  Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения пространственных изомеров 2-метил- и 1,2-диметил-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Пралиев К.Д.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
1303103
  Манатауов Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения стереоизомеров N-алкид-3-метл-4-этинилпиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Манатауов Д.; АН КзахССР. Ин-т химич. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1303104
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1303105
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1303106
  Богомолова Л.М. Синтез, строение и биологическая активность N-производных тетрагидро-1, 2-оксазина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Богомолова Лариса Михайловна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т хим. средств защиты растений. – Москва, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 10 назв.
1303107
  Роговик М.И. Синтез, строение и некоторые реакции N-арилхинальдиниевых солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Роговик М.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 16 с.
1303108
  Черненко Т.А. Синтез, строение и некоторые свойства эфиров бензол-, бета-пиридин- и m-нитробензолтиосульфокислот. (К вопросу электронной аналогии бета-производных пиридина и m-производных нитробензола). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Черненко Т.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1303109
  Крайнер З.Я. Синтез, строение и окраска хиноиндотиокарбоцианинов : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнер З.Я.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1950. – 12 с.
1303110
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк Б.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УРРС ; Ивано-Франк. ин-т нафты и газа. – Ивано-Франковск, 1989. – 672 л. + Прил.: л. 1-552. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 630-672
1303111
  Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 69 назв.
1303112
  Шматкова Н.В. Синтез, строение и свойства комплексов германия (IV) C бензоил-, О-аминобензоилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида / Н.В. Шматкова, И.И. Сейфуллина, Т.Г. Вербецкая // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.6/7 : Хімія. – С. 7-14.
1303113
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)(Atc)] DMA / С.А. Сапченко, Д.Г. Самсоненко, В.П. Федин, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 39, № 1, январь. – С. 62-64. – ISSN 0132-344Х
1303114
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)Atc)] DMA / С.Ф. Сапченко, Г Д. Федин Самсоненко, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва, 2014. – Т. 40, № 1, январь. – С. 61-64. – ISSN 0132-344Х
1303115
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1303116
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1303117
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Хим. фак. – Киев, 1988. – 337 л. – Библиогр.: л. 323-337
1303118
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 47 с. – Библиогр.: 70 назв.
1303119
  Исмаилов В.М. Синтез, структура и превращения некоторых производных алкоксивинилфосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов В.М.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 15л.
1303120
  Янчевский О.З. Синтез, структура и свойства железо-иттриевых гранатов с совместным замещением алюминием и марганцем / О.З. Янчевский, О.И. Вьюнов, М.А. Попов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2017. – Т. 83, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 76-85. – ISSN 0041-6045
1303121
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1303122
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1303123
  Дорофеева В.Н. Синтез, структура и сорбционные свойства пористых координационных полимеров на основе строительных блоков Fe2MO((CH3)3CCO2)6 // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23
1303124
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1303125
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. – Додаток: л. 184-232. – Бібліогр.: л. 164-183
1303126
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1303127
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; київ. нац. ун-т ім. Тараса шевченка, М-во освіти і наки України. – Київ, 2018. – 214 с. – Додатки: с. 167-214. – Бібліогр.: с. 8-10, 155-166 та в додатках: с. 211-214
1303128
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1303129
  Домінюк Н.І. Синтез, структура та властивості твердих розчинів p-елементів III-V груп на основі сполук R2T2In (R=La, Ce; T=Ni,Cu) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Домінюк Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1303130
  Ковальчук А.І. Синтез, структура та властивості фторованих в ядро ізомерних поліазометинів з азогрупами в своєму складі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ковальчук Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1303131
   Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу Lа1-xErx/4Eux/4Cax/2VO4 (0 <= x <= 0,2) гель-золь методом. Встановлено залежність зміни фазового складу, кристалографічних характеристик, морфологічних особливостей та люмінесцентних властивостей зразків при зміні ...
1303132
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1303133
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1303134
  Мізілевська М.Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мізілевська Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1303135
  Кайкан Л.С. Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених літієвих феритів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кайкан Лариса Степанівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1303136
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1303137
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Тетяна Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 139 л. – Бібліогр.: л.120 - 139
1303138
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123л. – Бібліогр.: л. 109 - 123
1303139
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бусмуту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1303140
   Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiО2-золь-гель-плівок та порошків / Н.В. Вітюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 415-431. – ISSN 1816-5230
1303141
  Знов"як К.О. Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин-1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду / К.О. Знов"як, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1303142
  Бойчук В.М. Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бойчук Володимира Михайлівна ; М-во освіти і науки України; Держ.вищий навч. заклад "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 47 назв
1303143
  Миришли Ф.А. Синтез, структурное и электрические исследования новых слоистых спонтанно-поляризованных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Миришли Ф.А.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 22л.
1303144
   Синтез, термрдесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 34-39. – ISSN 2412-4176
1303145
   Синтез, тестирование, верификация и отладка программ. – Рига, 1981. – 236с.
1303146
  Котова В.В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Котова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1303147
  Пучкова Н.Г. Синтез, физико-химические и биологические свойства N-окисей гетероцепных полиаминов и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Пучкова Наталья Григорьевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1984. – 21с. – Библиогр.: 14 назв.
1303148
  Берестецкая Т.З. Синтез, физико-химические и биологические свойства полиаминоэфиров и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Берестецкая Татьяна Зальмановна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 12 назв.
1303149
  Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
1303150
   Синтез, характеристика і адсорбційні власитивості наночасточок низькокористалічних гідроксиапатитів / І.О. Ніколенко, Е.С. Яновська, Н.Ю. Струтинська, А.І. Малишенко, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 403-406
1303151
  Фадеева М.И. Синтез, химические свойства и пестицидная активность N-карболкокси - N-арилгидроксиламинов.. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фадеева М.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1303152
  Кнутов В.И. Синтез, химические свойства и строение непредельных карбонильных соединений тиофенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кнутов В.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1303153
  Мельникова И.А. Синтез, химические свойства и физиологическая активность O,N-- гидроксиламиновых производных симмтриазина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мельникова И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1303154
  Ременніков Григорій Якович Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Ременніков Григорій Якович; НАН України. Ін-тут органічної хімії. – К., 1998. – 38л.
1303155
  Геворкян Эльмир Цолакович Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация y-хлоркротилакрилатов и ненасыщенных ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Эльмир Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1303156
  Восканян М.Г. Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Восканян М.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1303157
  Кутовой А.И. Синтез, экспериментальное исследование и биохимические основы действия нового антиопухолевого соединения тиотрибласт : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кутовой А.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 28 с.
1303158
  Бушков А.Я. Синтез, электронное и пространственное строение диарилтеллуридов и их дигалогенпроизводных. : Автореф... Канд. хим.наук: 02.00.03 / Бушков А.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л.
1303159
  Абраменко П.И. Синтез, электронное состояние и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Абраменко П.И.; КГУ. – Москва, 1976. – 38л.
1303160
  Абраменко П.И. Синтез, электронное строение и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Дис... д-ра хим. наук: / Абраменко П.И. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 330 л. – Бібліогр.: л. 307-330
1303161
  Каплаушенко Андрій Григорович Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів : Автореф. дис. ... канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 / Каплаушенко А.Г.; Мін-во охорони здоров"я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1303162
  Козлов И.А. Синтез.физико-химические свойтва и строение этаноламидов жирных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козлов И.А.; Новочеркасск.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 22л.
1303163
  Брук Ю.М. Синтезатор с дробно рациональной аппроксимацией сетки периодов / Ю.М. Брук. – Харьков, 1976. – 26 с.
1303164
   Синтезаторы : сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1303165
  Кюннап Э.Ю. Синтезаторы речевых сигналов / Э.Ю. Кюннап. – Таллин, 1975. – 67с.
1303166
  Манассевич В. Синтезаторы частот = Frequency Synthesizers : Theory and Design / V. Manassewitsch : Теория и проектирование / В. Манассевич ; пер.с англ. под ред. А.С. Галина. – Москва : Связь, 1979. – 384 с. : ил.
1303167
  Рыжков А.В. Синтезаторы частот в технике радиосвязи / А.В. Рыжков, В.Н. Попов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 263 с.
1303168
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А. Левин, В.Н. Малиновский, С.К. Романов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-231
1303169
  Зарецкий М.М. Синтезаторы частоты с кольцом фазовой автоподстройки / М.М. Зарецкий, М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 256 с.
1303170
  Горюнова О.В. Синтези и изучение -- гликозидных аналогов противоопухолевых антибиотиков ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Горюнова О. В.; ВНИИ антибиотиков. – М., 1978. – 23л.
1303171
  Іщенко В.В. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / Іщенко В.В., Ковтуненко В.О.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1303172
  Шабликін О.В. Синтези похідніх 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. ... канд. хім: наук : спец.: 02.00.10. - біоорг. хімія / Шабликін О.В. ; НАНУ, Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1303173
  Третникова Г.И. Синтезирующие задания по грамматике. / Г.И. Третникова, А.Н. Чеснокова. – Свердловск, 1980. – 92с.
1303174
  Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 16-22
1303175
  Ковина И.М. Синтезы арилалкилкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковина И.М.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 14л.
1303176
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1971. – 58с.
1303177
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1972. – 64с.
1303178
  Джон Матью Синтезы гидразидов пиридинкарбоновых кислот, замещенных стальбазолов и 2-азафлуоренов на основе 2,5-диметил-4-арил-пиридинов : Автореф... канд. хим.наук: / Джон Матью К.; Университет дружбы народов. – Москва, 1966. – 18л.
1303179
  Лопатенко А.А. Синтезы дезоксицеллюлоз, ангидроцеллюлз и целлюлозеенов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопатенко А.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 12л.
1303180
  Люшина Е.И. Синтезы диастереомеров бипиперидинов и некоторых их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Люшина Е.И.; МВ и ССО СССР. Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1975. – 18л.
1303181
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Виденина Р.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 19л.
1303182
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов каприловой и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Виденина Раиса Федоровна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 19 с. – Библиогр.: 19 назв.
1303183
  Алибаева Х.А. Синтезы и исследование азот- и кислородосодержащих производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алибаева Х. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1303184
   Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений. – Баку, 1988. – 115с.
1303185
  Кныш Е.Г. Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт (1,2- ) имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кныш Е.Г.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
1303186
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1303187
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1303188
   Синтезы и превращения элементоорганических соединений. – Баку, 1987. – 108с.
1303189
  Пономарев А.А. Синтезы и реакции фургановых веществ / А.А. Пономарев. – Саратов, 1960. – 243с.
1303190
  Владимирцев И.Ф. Синтезы и свойства некоторых хинонов нафталинового ряда : Автореф... кандид. химич.наук: / Владимирцев И.Ф.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра органической химии. – Свердловск, 1952. – 20 л.
1303191
  Прилепская А.Н. Синтезы на основе 1-ацилхинолиниевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Прилепская А.Н.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 30л.
1303192
  Вольнова Э.Е. Синтезы на основе 5-метилфурфурова : Автореф... канд. хим.наук: / Вольнова Э.Е.; АН СССР. ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1303193
  Насакин Олег Евгеньевич Синтезы на основе b-хлорэтиловых эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Насакин Олег Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 20л.
1303194
  Ширшова Татьяна Ивановна Синтезы на основе алкалоидов осоки парвской : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ширшова Татьяна Ивановна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1303195
  Жирнова К.Г. Синтезы на основе кетонов индольного ряда и их оксимов : Автореф... канд .хим.наук: / Жирнова К. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1972. – 245л.
1303196
  Барам Н.И. Синтезы на основе лимонной и яблочной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Барам Н.И.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1303197
   Синтезы на основе магний- и цинкоорганических соединений. – Пермь, 1980. – 126с.
1303198
  Горячук Н.А. Синтезы на основе некоторых алкоксиалкилмалоновых эфиров : Автореф... канд. химнаук: / Горячук Н. А.; ОГУ. – Одесса, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1303199
  Фальбе Ю. Синтезы на основе окиси углерода / Ю. Фальбе. – Л, 1971. – 214с.
1303200
  Ян Юн Бин Синтезы на основе оксидов углерода. / Ян Юн Бин, Б.К. Нефедов. – Москва, 1987. – 262с.
1303201
  Вненковская Д.Г. Синтезы на основе Ос-нитрокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Вненковская Д.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 13л.
1303202
  Юсупов С.А. Синтезы некоторых N-замещенных диметилпиперидолов и их сложных эфиров - новых физиологически активных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юсупов С.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1303203
  Форостян Ю.Н. Синтезы некоторых новых соедиений на основе алкалоидов анабазиса : Автореф... канд. хим.наук: / Форостян Ю.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 12л.
1303204
  Алимжанова С.К. Синтезы некоторых пиперидиновых спиртов. 1,8 диаза (оксаза и тиаза) декалонов-4 и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алимжанова С. К.; Каз.ГУ им. Кирова, хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1303205
  Назарова В.Д. Синтезы некоторых приозводных хризофановой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Назарова В.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 256л.
1303206
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1953. – 660с.
1303207
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 277 с.
1303208
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 2. – 1967. – 439 с.
1303209
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 3. – 1970. – 269 с.
1303210
   Синтезы неорганических соединений. – М.
3. – 1970. – 269с.
1303211
  Маканов У. Синтезы новых пестицидов на основе ацетиленовых и диацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Маканов У.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1303212
   Синтезы органических препаратов. – М. – 103с.
1303213
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Гос. изд-во иностр. лит.
Сб. 1. – 1949. – 604 с.
1303214
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 2. – 1949. – 656 с.
1303215
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 3. – 1952. – 582 с.
1303216
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 4. – 1953. – 660 с.
1303217
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 5. – 1954. – 92 с.
1303218
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 6. – 1956. – 111 с. : ил.
1303219
   Синтезы органических препаратов. – М., 1958. – 89с.
1303220
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 8. – 1958. – 89 с.
1303221
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 9. – 1959. – 103 с.
1303222
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 10. – 1960. – 85с.
1303223
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 11. – 1961. – 72 с.
1303224
   Синтезы органических препаратов. – М., 1964. – 195с.
1303225
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Мир
Сб. 12. – 1964. – 195 с.
1303226
  Садыков А.С. Синтезы органических препаратов пиридинового ряда / А.С. Садыков. – Ташкент, 1974. – 60с.
1303227
  Кульберг Л.М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа / Л.М. Кульберг. – М.-Л., 1947. – 163с.
1303228
   Синтезы органических соединений. – М.-Л., 1950. – 167с.
1303229
   Синтезы органических соединений. – Москва : Издательство АН СССР
Сб. 2. – 1952. – 192 с.
1303230
  Эйдус Я.Т. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода. / Я.Т. Эйдус. – М., 1984. – 360с.
1303231
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами водорода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1961. – 619с.
1303232
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами галоидов, азота, кислорода. фосфора, серы / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 480с.
1303233
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 627с.
1303234
  Кравцов В.С. Синтезы полимеров и мономеров на основе хлорпроизводных ксилола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кравцов В.С. ; Днепропетровский хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
1303235
  Пинегина Л.Ю. Синтезы производных альфа-фенилхинолина : Автореф... канд. хим.наук: / Пинегина Л.Ю.; Горьк. гос. ун-т. – Молотов, 1955. – 6л.
1303236
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1303237
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1303238
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
Ч. 1. – 1983. – 144с.
1303239
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
2. – 1986. – 160с.
1303240
  Ким Хя Ок Синтезы тритерпеновых азотгетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ким Хя Ок; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1303241
   Синтезы фторорганических соединений. – М, 1973. – 312с.
1303242
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1973. – 312с.
1303243
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1977. – 303с.
1303244
  Kapuscik J. Синтетизм - основная идея русского Серебряного века // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2013. – 8. – С. 23-37. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035


  The article is an attempt at complex apprehension of the synthesis concept existing in Russian literature during the Silver Age. At the turn of the 19th century, Russian authors, endeavoured to unite any forms and aspects of human activity, giving a ...
1303245
  Мартиросян К.Г. Синтетизм в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 179-188. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1303246
  Штейнберг Б.И. Синтетик витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Штейнберг Б.И.; Львов. гос .ун-т. – Львов, 1969. – 22л.
1303247
  Денисов А.А. Синтетика для всех / А.А. Денисов. – М., 1966. – 32с.
1303248
  Демиденко Л.П. Синтетичесеие (морфологические) и аналитические (синтаксические) способы выражения начала глагольного действия в истории русского языка : Автореф... канд филол.наук: / Демиденко Л. П.; Лен. гос. пед. ин-т, рус. яз. – Ленинград, 1964. – 19л.
1303249
  Росляков Синтетическая мочевна (карбамид) и ее использование в кормлении крупного рогатого скота и овец / Росляков, К. – Алма-Ата, 1960. – 40с.
1303250
  Стаканов Р.Д. Синтетическая система региональной миграционной политики: теоретические основы становления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 44-68. – ISSN 2522-9311
1303251
  Ковалев М.П. Синтетическая уксусная кислота / М.П. Ковалев. – Харьков : Кокос і хемія, 1933. – 95 с. : рис., табл.
1303252
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
1. – 1977. – 332с.
1303253
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
2. – 1977. – 352с.
1303254
   Синтетические алмазы в геологоразведочном бурении. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1303255
  Верещагин Л.Ф. Синтетические алмазы и гидроэкструзия. / Л.Ф. Верещагин. – Москва, 1982. – 328с.
1303256
  Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации прородных драгоценных камней / В.С. Балицкий ; Е.Е. Лисицына. – Москва : Недра, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 148 -157
1303257
  Ротмистров М.Н. и др. Синтетические антимикробные вещества для лечения кожных и полостых микробных заболеваний / М.Н. и др. Ротмистров. – Дебрецен, 1966. – с.
1303258
  Бектуров Е.А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах / Е.А. Бектуров, Х.Х. Бакаурова ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с. : ил.
1303259
   Синтетические волокна. – М., 1969. – 280с.
1303260
   Синтетические волокна. – М, 1969. – 280с.
1303261
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – М., 1959. – 48с.
1303262
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – 3-е изд. – М., 1962. – 79с.
1303263
  Андрианов К.А. Синтетические высокополимеры в электроэнергетике / К.А. Андрианов. – Москва, 1959. – 32с.
1303264
  Марфи К.М. Синтетические высокотемпературные смазочные масла из ароматических кислот и фторированных спиртов. / К.М. Марфи. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 14с.
1303265
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – М.-Л, 1936. – 593с.
1303266
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – 2-е перераб. и доп. изд. – Ереван, 1946. – 831с.
1303267
  Шахнович М.И. Синтетические жидкости для электрических аппаратов / М.И. Шахнович. – Москва : Энергия, 1972. – 200 с.
1303268
  Бредихин Александр Александрович Синтетические и конформационные исследования в ряду бицикло-4.1.0-гептана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бредихин Александр Александрович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 18л.
1303269
   Синтетические и природные соединения и их исследование. – Алма-Ата, 1980. – 175с.
1303270
   Синтетические иммуномодуляторы. – Москва : Наука, 1991. – 197с.
1303271
   Синтетические ингибиторы фибринолиза. – К., 1986. – 172с.
1303272
  Евстигнеева Р.П. Синтетические исследование алкалоидов ипекакуаны. : Автореф... Доктора хим.наук: / Евстигнеева Р.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1961. – 23л.
1303273
  Грязнов Александр Павлович Синтетические исследования 1Н-пирроло(2,3-f) и 3Н-пирроло(3,2-f) хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грязнов Александр Павлович; МОск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1978. – 16л.
1303274
  Кустова С.Д. Синтетические исследования в области абиетиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кустова С.Д.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т синтетических и натуральных душистых веществ. – Москва, 1953. – 12 с.
1303275
  Каменский Андрей Борисович Синтетические исследования в области ацетиленовых производных индола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каменский Андрей Борисович;. – М., 1978. – 15л.
1303276
  Тарусова Н.Б. Синтетические исследования в области витаминов группы Р : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарусова Н.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 16л.
1303277
  Пятнова Ю.Б. Синтетические исследования в области высшей полиеновых кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пятнова Ю.Б.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 14л.
1303278
  Краевский А.А. Синтетические исследования в области высших полиеновых кислот алифатического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Краевский А.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 16л.
1303279
  Мягкова Г.И. Синтетические исследования в области высших полиненасыщенных кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мягкова Г.И.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1964. – 15л.
1303280
  Филиппович Е.И. Синтетические исследования в области дипиррилметенов : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович Е.И.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 10л.
1303281
  Цезин Ю.С. Синтетические исследования в области дифениловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Цезин Ю. С.; МЗО СССР Всес. науч. исслед. хим. фармац. ин-т. – М., 1961. – 16л.
1303282
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1959. – 9 с.
1303283
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1960. – 9 с.
1303284
  Петрова М.К. Синтетические исследования в области липоидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петрова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 29л.
1303285
  Звонкова Е.Н. Синтетические исследования в области нейтральных липидов : Автореф... канд. хим.наук: / Звонкова Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 17л.
1303286
   Синтетические исследования в области оптических активных инозитфорсфатидов : Автореф... канд. хим.наук: / Желвакова Э. Г,; Желвакова Э. Г,; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1970. – 26л.
1303287
  Радюхин В.А. Синтетические исследования в области пентакоординационных гемопептидных комплексов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Радюхин Виктор Алексеевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова, Спец. совет К 063.41.05 орган. химии и химии высокомолекуляр. соединений. – Москва, 1978. – 23 с., включ. обл. – Библиогр.: 3 назв.
1303288
  Алябьева Татьяна Михайловна Синтетические исследования в области пирролоакридинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алябьева Татьяна Михайловна ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1979. – 19 с
1303289
  Зотчик Н.В. Синтетические исследования в области порфиновых систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Зотчик Н.В.; ВНИХФИ. – М., 1962. – 11л.
1303290
  Миронов А.Ф. Синтетические исследования в области порфиринов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.10 / Миронов Андрей Федорович ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 51 с. – Библиогр.: 78 назв.
1303291
  Фаргали А.М. Синтетические исследования в области порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаргали А.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1303292
  Беляева Т.А. Синтетические исследования в области соединений порфиринов с пептидами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беляева Т.А.; Московский ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1969. – 21л.
1303293
  Маркарян Э.А. Синтетические исследования в области тетрациклических индольных алколоидов : Автореф... канд. хим.наук: / Маркарян Э.А.; МВ и ССО РСФСР. Москю ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л.
1303294
  Запесочная Г.Г. Синтетические исследования в области труглицеридов масла бобов какао : Автореф... канд. хим.наук: / Запесочная Г.Г.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1963. – 12л.
1303295
  Швец В.И. Синтетические исследования в области фосфолипидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Швец В. И.; МВССО РСФСР, моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 14л.
1303296
  Львова С.Д. Синтетические исследования в области эфиров левулиновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Львова С.Д.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1303297
  Авидов В.В. Синтетические исследования в ряду 2-замещенных бензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авидов В.В. ; Всесоюз. науч-исслед.хим. фармацевтич. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1303298
  Ярош Александр Владимирович Синтетические исследования в ряду 3-аминоиндолов и 3-индолилизацианатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярош Александр Владимирович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1303299
  Чикваидзе И.Ш. Синтетические исследования в ряду 5,5-бис-in-индола, бис(индолил-5)метана и бис(индолил-5)сульфона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чикваидзе И.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
1303300
  Симонова Л.Л. Синтетические исследования в ряду кумэстанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Симонова Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1303301
  Мастафанова Л.И. Синтетические исследования в ряду производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: / Мастафанова Л.И.; ВНИХФИ. – М., 1966. – 24л.
1303302
  Аксанова Л.А. Синтетические исследования в ряду тиоаналогов тетрагидро-v-карболинов : Автореф... канд. хим.наук: / Аксанова Л.А.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 17л.
1303303
  Сорокина Л.П. Синтетические исследования на основе бетабета-дихлоракролеина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокина Л.П.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1963. – 15л.
1303304
  Мицнер Б.И. Синтетические исследования фосфорсодержащих дигидросфинголипидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Мицнер Б.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технол. им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
1303305
   Синтетические карты населения и экономики. – М, 1972. – 151с.
1303306
   Синтетические карты населения и экономики. – М., 1972. – 151с.
1303307
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1949. – 368с.
1303308
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1954. – 456с.
1303309
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 592с.
1303310
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 3-е изд. – М, 1976. – 503с.
1303311
  Саакян А.С. Синтетические конструкции модального тождества в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саакян А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1303312
  Самборский Г.И. Синтетические материалы - в промышленность / Г.И. Самборский, В.И. Фомичев. – Москва, 1964. – 32с.
1303313
  Авербух А.Я. Синтетические материалы - источник увеличения производства предметов народного потребления / А. Я. Авербух ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 56 с. : ил.
1303314
  Николев Л.А. Синтетические материалы в народном хозяйстве / Л.А. Николев. – М., 1958. – 38с.
1303315
  Фролов С.С. Синтетические материалы в народном хозяйстве. / С.С. Фролов. – Иваново, 1959. – 112с.
1303316
  Зильберминц Л.В. Синтетические материалы и из использование / Л.В. Зильберминц. – Л, 1958. – 35с.
1303317
  Павлов В.И. Синтетические материалы и их будущее / В.И. Павлов. – Москва, 1961. – 32с.
1303318
  Макарова Л.Г. Синтетические методы в области металло-органических соединений ртути / Л.Г. Макарова, А.Н. Несмеянов. – М.-Л., 1945. – 1-148с.
1303319
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 3. – 1945. – 148 с.
1303320
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 7. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 7. – 1945. – 180 с.
1303321
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 5. – 1947. – 131 с.
1303322
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 8. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 8. – 1947. – 208 с.
1303323
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 1., части 1-4. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 1., части 1-4. – 1949. – 379 с.
1303324
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – М.-Л.
1. – 1950. – с.
1303325
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – М.-Л.
2. – 1950. – с.
1303326
   Синтетические методы на основе элементоорганических соединений. – Пермь, 1982. – 144с.
1303327
  Костиков Р.Р. Синтетические методы орг. химии: косп. лекций / Р.Р. Костиков. – Л., 1984. – 72с.
1303328
  Мищенко Г.И. Синтетические методы органической химии / Г.И. Мищенко. – М, 1982. – 440с.
1303329
  Неймарк И.Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов / И.Е. Неймарк. – Киев, 1982. – 216 с.
1303330
  Штюпель Г. Синтетические моющие и очищающие средства / Г. Штюпель ; под ред. канд. хим. наук А.И. Гершеновича. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 672 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1303331
  Котельников Б.П. Синтетические моющие средства. / Б.П. Котельников, В.А. Ющенко. – К, 1989. – 46с.
1303332
   Синтетические олигомеры. – Пермь, 1988. – 89с.
1303333
  Гончарук Н.С. Синтетические пленки в овощеводстве Латвийской ССР / Н.С. Гончарук. – Рига, 1961. – 34 с.
1303334
  Грачева Н.А. Синтетические полимерные аффинные адсорбенты на альбумин и тромбин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Грачева Наталья Александровна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1981. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1303335
  Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные мембраны / Р.Е. Кестинг. – М., 1991. – 336с.
1303336
   Синтетические полимерные реагенты. – Алма-Ата, 1989. – 108с.
1303337
  Кутнер Э.А. Синтетические полимеры / Э.А. Кутнер, В.С. Королькова. – Рига
2. – 1987. – 65с.
1303338
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – 2-е изд. – М.Л., 1966. – 768с.
1303339
   Синтетические полимеры медицинкого назначения. – Ташкент, 1984. – 348с.
1303340
   Синтетические полиэлектролиты и поверхностно-активные вещества. – Алма-Ата, 1986. – 98с.
1303341
  Ирисметов М.П. Синтетические превращения смоляных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ирисметов М.П.; АН КазССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1303342
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
1. – 1986. – 278с.
1303343
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
2. – 1986. – 262с.
1303344
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
3. – 1986. – 278с.
1303345
  Рафиенко И.И. Синтетические смолы в разведочном бурении / И.И. Рафиенко. – Москва, 1975. – 128 с.
1303346
  Лазарев А.И. Синтетические смолы для лаков. / А.И. Лазарев, М.Ф. Сорокин. – М.-Л., 1953. – 400с.
1303347
  Пауэрс П.О. Синтетические смолы и каучуки / П.О. Пауэрс. – М.-Л., 1948. – 280с.
1303348
  Алиев В.С. Синтетические смолы из нефтяного сырья / В.С. Алиев, Н.Б. Альтман. – Москва-Ленинград, 1965. – 156с.
1303349
  Цымбал В.В. Синтетические спектры М -- звезд : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.03.02 / Цымбал В. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 9л.
1303350
  Привалова И.М. Синтетические субстраты и ингибиторы нейраминидаз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Привалова И.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1970. – 22л.
1303351
  Федоров В.М. Синтетические тенденции в современном естествознании / В.М. Федоров. – Москва, 1979. – 117с.
1303352
  Кузькин С.Ф. Синтетические флолкулянты в процессах обезвоживания / С.Ф. Кузькин, В.П. Небера. – М, 1963. – 244с.
1303353
   Синтетические цеолиты. Получение, исследование и применение. – М., 1962. – 287с.
1303354
  Безруков Г.Н. Синтетический алмаз / Г.Н. Безруков. – М, 1976. – 120с.
1303355
   Синтетический каучук. – Л.
Кн.4. – 1935. – 220с.
1303356
   Синтетический каучук. – Л
4. – 1935. – 220с.
1303357
  Дэвис Джо Синтетический подход // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 70-77


  Американський художник та дослідник Джо Девіс в своїй практиці використовує традиційні художні засоби та новітні технології : оптичні телекомунікації, мікроскопія та ін.
1303358
  Вильямс В.В. Синтетический практикум по органнической химии. / В.В. Вильямс, Н.К. Семенова. – Москва, 1959. – 50с.
1303359
  Сакулин П.Н. Синтетическое построение истории литературы. / П.Н. Сакулин. – Москва, 1925. – 118 с.
1303360
  Вайсбурд М.Л. Синтетическое чтение на английском языке / М.Л. Вайсбурд. – Москва, 1969. – 128 с.
1303361
  Стаканов Р.Д. Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 44-68. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1303362
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографіних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
1303363
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографічних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – ISBN 966-631-331-6
1303364
  Кузьменко Т. Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У межах території Каркінітського прогину верхньо- та нижньокрейдові відклади розглядаються як перспективні для пошуків вуглеводнів. Ці стратиграфічні товщі вивчені недостатньо, оскільки, в межах території досліджень, розкриті лише декількома ...
1303365
  Ткаченко О.М. Синтетичний образ-символ жінки в ліричному оповіданні І. Андрича "Єлена, жінка, якої немає" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 295-300. – ISBN 966-7825-78-7
1303366
  Заверуха Т.М. Синтетичний підхід до визначення поняття та ознак договору в цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 70-76. – (0). – ISSN 2078-9165
1303367
  Віленський Ю. Синтетичний розум // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 18-19


  У ренесансі науки та знань у знаменні періоди Української Народної Революції є величезний внесок лікаря Авксентія Корчака-Чепурковського.
1303368
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – К., 1959. – 56с.
1303369
  Цветков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини : навчальний посібник для серед. школи / Л.О. Цветков. – Київ, 1960. – с.
1303370
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – 5-е вид. – Київ, 1963. – 72с.
1303371
  Ковтуненко В.О. Синтетичні еквівіаленти 1,4- та 1,5- диелектрофільних синтонів у хімії ізоіндолу та ізохіноліну // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 193-203
1303372
  Ковтуненко В. Синтетичні молекулярні машини / В. Ковтуненко, М. Мірошниченко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 2-10
1303373
  Фока М. Синтетичні образи О. Пушкіна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 40-41
1303374
  Нечай М.П. Синтетичні піридинвмісні амінокислоти та їх похідні / М.П. Нечай, С.В. Шилін, В.П. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109
1303375
  Шилін С. Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні / С. Шилін, З. Войтенко, М. Нечай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  В умовах перегрупування Шмідта дією азиду натрію на основі циклопентанону та циклогексанону із 2-піридиновим замісником у положенні а отримано 2-піридилзаміщені [формула], відповідно. Унаслідок кислотного гідролізу утворених лактамів отримано нові ...
1303376
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (137), квітень - травень - червень. – С. 2-6
1303377
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 2-3
1303378
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конформація / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 2-6
1303379
  Суховерська І. Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам"яті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 117-124. – ISSN 1998-4634
1303380
  Ярмак В. Синтетичні та аналітичні претерити як опорні елементи процесуальної структури різних видів прозового діалогічного дискурсу (на матеріалі творів Симо Матавуля та Іво Чипіко) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 165-175
1303381
  Орличенко О.В. Синтетичні та аналітичні форми умовного способу в іспанській науковій прозі


  Досліджено граматичні форми Modo Condicional і Modo Subjuntivo в іспанському науково-функціональному стилі, засоби їх відтворення при перекладі українською мовою. Визначено подібності та розбіжності, базові та оказіональні значення синтетичних та ...
1303382
  Докійчук Д С. Синтетичні трансформації 3-ацетилкумаринів / Д С. Докійчук, С В. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 74
1303383
  Москвіна В.с. Синтетичні трансформації 6-ізоксазолілнеофлавона / В.с. Москвіна, М.І. Шевцов, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045
1303384
  Кукушкіна К.В. Синтетичні трансформації амідів 2"-карбоксидезоксибензоїнів / К.В. Кукушкіна, В.С. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 109
1303385
  Ярмак В.І. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов"янському і ширшому компаративному контексті / В.І. Ярмак, В.П. Пономаренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
1303386
  Білий Д.В. Синтетичні харчі, або яку ковбасу ми їмо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 10-11 : фото
1303387
  Хоменко Т.О. Синтетичні явища в категоріях числа й роду французького іменника


  Французька мова належить до групи аналітичних мов. Незважаючи на це, на протязі всієї історії її розвиток відбувається не лише в напрямі аналітизму. Поряд з аналітичними тенденціями в сучасній французькій мові відбуваються процеси, які сприяють ...
1303388
  Бабченко Н.В. Синтетичність графічних засобів сучасної реклами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 53-58
1303389
  Кокоріна К.Г. Синтетичність як особливість культури перехідного періоду : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Кокоріна К.Г. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1303390
  Востоков И.А. СИнтех и реакционная способность некоторых селеносодержащих металлоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Востоков И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 16л.
1303391
  Григорова Кансуэлла Алексеевна Синтех и физико-химические исследование фторидов платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Григорова Кансуэлла Алексеевна ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1975. – 25 с.
1303392
  Боканов А.И. Синтех и физико-химическое исследование жирноароматических фосфинов и фосфиноксидоа : Автореф... канд. хим.наук: / Боканов А. И.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1967. – 19л.
1303393
  Фольковская Ольга Теофиловна Синтех конденсированных гетероциклов на оснвое d-бром- d-бром-d-фенил-о-толунитрилов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фольковская Ольга Теофиловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.104-108
1303394
  Бабунашвили Т.Г. Синтех линейных оптимальных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабунашвили Т.Г.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им А.М.Рамадзе. – Тбилиси, 1966. – 9л.
1303395
  Ахназарян А.А. Синтех некоторых моно и дилактонов на базе изопрена и хлоропрена : Автореф... канд. хим.наук: / Ахназарян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 17л.
1303396
  Аюпова Альфия Талиповна Синтех пестицидов в ряду бензимедазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Аюпова Альфия Талиповна; АН УзССР . Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1303397
  Дабагова А.К. Синтех полуфункциональных кремнийорганических соединений и исследование влияния их структуры на способность к полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Дабагова А.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1303398
  Бондаренко І.П. Синтоїзм і японська поезія VI-VIII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1608-0599
1303399
  Катруця Н. Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерело формування освітньо-виховної системи освіти Японії // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 66-71
1303400
  Горобець Ірина Синтра. Маври та Білосніжка : вояж-колекція / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 108-115 : Фото
1303401
  Малиновский Ю.М. Синфазная стратиграфия фанерозоя / Ю.М. Малиновский. – М., 1982. – 174с.
1303402
  Морозова Наталия Николаевна Синхонно-сопоставительный анализ семантических структур глаголов мыслительно-оценочной деятельности в английском, немецком и шведском языках. (На материале глаголов mean meinen - mena; think - denke : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Морозова Наталия Николаевна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1977. – 15 с.
1303403
  Гутенмахер Л.И. Синхронизационные устройства электрических станций / Л.И. Гутенмахер. – Харьков, 1938. – 291 с.
1303404
  Минакова И.И. Синхронизация автоколебательных систем, описываемых уравнениями второго порядка : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минакова И.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1952. – 8 с.
1303405
  Уваров И.Б. Синхронизация асинхронных двигателей по схеме ДАГ / И.Б. Уваров, Л.Н. Афанасьев. – Москва ; Ленинград, 1952. – 84 с.
1303406
  Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике / И.И. Блехман. – Москва, 1981. – 351с.
1303407
  Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений / Е.М. Мартынов. – Москва, 1972. – 216 с.
1303408
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевидении / М.Г. Гарб. – Москва, 1982. – 193 с.
1303409
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевизионной технике / М.Г. Гарб, В.М. Сигалов. – М, 1964. – 216с.
1303410
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – Москва : Связь, 1968. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 173 (14 назв.). – (Б-ка "Телевиз. прием" ; вып. 40)
1303411
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1974. – 159 с. : ил. – Список лит.: с. 157 (14 назв.). – (Б-ка ТРЗ "Телевиз. и радиоприем. Звуротехника" ; вып. 76)
1303412
  Самойлов Л.К. Синхронизация в цифровых устройствах. / Л.К. Самойлов. – М, 1980. – 64с.
1303413
  Палий Г.Н. Синхронизация высокоточных мер времени и частоты / Г.Н. Палий, Е.В. Артемьева. – Москва : Издательство Стандартов, 1976. – 168 с.
1303414
  Демьянченко А.Г. Синхронизация генераторов гармонических колебаний / А.Г. Демьянченко. – Москва, 1976. – 240 с.
1303415
  Самойлов В.Ф. Синхронизация генераторов телевизионной развертки. / В.Ф. Самойлов. – М-л, 1961. – 96с.
1303416
  Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Блехман И.И.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1303417
  Фомин Н.Н. Синхронизация диодных генераторов СВЧ / Н.Н. Фомин. – Москва : Связь, 1974. – 73 с.
1303418
  Рабинович М.Н. Синхронизация кадровой развертки / М.Н. Рабинович. – Москва : Энергия, 1976. – 49 с.
1303419
  Шебанов А.А. Синхронизация мер времени и частоты по сигналам спутниковых радионавигационных систем / А.А. Шебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 126 с.
1303420
  Шалеа Р. Синхронизация неизохронного осциллятора / Р. Шалеа. – К, 1961. – 23с.
1303421
  Степанова Н.В. Синхронизация отражательного клистрона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанова Н.В.; Моск.оредена Ленина и оредена Труд.Красн.Знамени. гос.ун-т. – М, 1959. – 5л.
1303422
  Кулинич П. Синхронизація даних реєстрів прав на нерухомість та створення містодобувного кадастру: правові питання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-14.
1303423
  Хотунцев Ю.Л. Синхронизированные генераторы и автодины на полупроводниковых приборах / Ю.Л. Хотунцев, Д.Я. Тамарчак. – Москва : Радио и связь, 1982. – 240 с.
1303424
  Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библиографии 1700-1928 со списком важнейших библиографических трудов. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1962. – 192с.
1303425
   Синхронистические таблицы хиджры и европейского лестоисчисления. – М.-Л., 1961. – 287с.
1303426
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – М., 1997. – 313с.
1303427
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – Москва,Киев : Рефл-бук. Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-057-8 966-543-175-7
1303428
   Синхронические и диахронические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1983. – 163с.
1303429
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на шести языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1961. – 46 с.
1303430
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на восьми языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1972. – 100 с.
1303431
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1303432
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1303433
  Кохан Я.О. Синхронізації висловлювань внутрішньої часової логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Внутрішньою пропозиційною часовою логікою автор називає розділ логіки, який досліджує поєднання часових висловлювань у більш складні за допомогою спеціальних секвенційних зв"язок, які поєднують у собі часовий та логічний зміст. Стаття присвячена ...
1303434
  Семчук Ж.В. Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 107-111. – ISSN 2222-4459
1303435
  Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії IV - I ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1303436
  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1303437
  Єгорченко І. Синхронізація півкуль. Чому потрібне ЗНО з математики для всіх випускників // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 101). – С. 12


  "Кілька років тому оголошено про обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики для всіх випускників середніх шкіл. Зараз є обов’язковим одне ЗНО з двох: або історія, або математика. Я часто критикувала і критикую діяльність Міністерства ...
1303438
  Фініков Т. Синхронізація реформ вищої освіти у країнах східного партнерства: спроба виграти / Т. Фініков, С. Курбатов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1303439
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 148-167
1303440
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1303441
  Чинаров В.А. Синхронізація та хаос у нерівноважних сітках, що складаються з Джозефсонівськоподібних елементів / В.А. Чинаров, Т. Гергелі // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 38-54. – ISSN 1023-2427
1303442
  Дініц О.В. Синхроністична таблиця (Давня та Середньовічна історія України до 1569 р.) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 43-58
1303443
  Величко Л.П. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 16-26 : табл.
1303444
  Шамшур М.А. Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайський мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 279-286


  У статті дається визначення концепту "любов" у трактуванні сучасних носіїв китайської мови, визначається місце універсального емоційного концепту "любов" у свідомості представників китайського етносу, здійснюється аналіз основних номенів-вербалізаторів ...
1303445
  Макарова О.В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 450-455


  У статті проаналізовано розвиток верлану (одного зі складників французького молодіжного сленгу) в діахронічній перспективі. Досліджено його сучасний статус у нормативній мові.
1303446
  Медынский С.Е. Синхронная киносъемка в документальном фильме. / С.Е. Медынский. – М, 1985. – 63с.
1303447
  Тяпкина А.М. Синхронная сейсмическая инверсия для выявления перспективных участков в карбонатных породах юго-восточной части Западно-Сибирской платформы / А.М. Тяпкина, Ю.А. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 76-94 : рис., табл. – Библиогр.: с.90-92. – ISSN 0203-3100
1303448
  Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. / Л.Б. Никольский. – М, 1976. – 168с.
1303449
  Шигаль Д.А. Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 8-17. – ISSN 2224-9281
1303450
  Сайтарли І.А. Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 167-172
1303451
  Капась-Романюк Синхронний і діахронний аспекти у дослідженні стійких дієслівних сполук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 225-236


  У статті обгрунтовано доцільність використання діахронного підходу до з’ясування природи стійких дієслівних сполук. The article grounds reasonability of using the diachronic approach to the explanation of the verbal combinations research nature.
1303452
  Мітрюхін О.В. Синхронний переклад у світлі сучасних теоретичних концепцій


  Досліджено тенденції теоретичного обґрунтування синхронного перекладу з моменту його появи до сучасного етапу розвитку.
1303453
  Серветник Н. Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-93. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методи досліджень ступеня синхронізації ділових циклів різних країн. Проведено аналіз взаємозв"язків в середині груп країн, побудованих згідно кредитного рейтингу. Визначено фактори синхронізації. В статье рассматриваются методы ...
1303454
  Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы: основы разработки и эксплуатации : монография / А.И. Титко, Ю.Н. Васьковский ; НАНУ, Ин-т электродинамики ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2010. – 248 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0947-Х
1303455
  Клейненберг Т.В. Синхронно-диахронное исследование частотности и употребления синтетических и описательных форм сослагательного наклонения І в различных стилях и жанрах американского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Клейненберг Т.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 25л.
1303456
  Ивашкин М.П. Синхронно-одиахронический анализ переходных процессов английском языке / М.П. Ивашкин. – М, 1988. – 171с.
1303457
  Ахметжанов А.А. Синхронно-следящие системы повышенной точности / Ахметжанов А.А. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 210
1303458
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – Москва, 1971. – 280с.
1303459
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – М, 1971. – 280с.
1303460
  Дехтяренко П.И. Синхронное детектирование в измерительной технике и автоматике / П.И. Дехтяренко. – Киев, 1965. – 314 с.
1303461
   Синхронное радиовещание / С.С. Гейнце, Г.Я. Тимофеева, А.А. Пирогов, А.С. Раков, А.Н. Таравков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 159 с.
1303462
  Луняков О.В. Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 15-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв
1303463
  Иносов В.Л. Синхронные двигатели с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей / В.Л. Иносов, В.Е. Крутикова, В.А. Каменева. – Киев, 1960. – 127 с.
1303464
  Спекторова Л.В. Синхронные культуры как метод сравнения потенциальной продуктивности штаммов хлореллы. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1966. – 15л.
1303465
   Синхронные магнитотеллурические и магнитовариационные зондирования на западном склоне Воронежского массива / Ив.М. Варенцов, С. Ковачикова, В.А. Куликов, И.М. Логвинов, В.И. Трегубенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 90-107 : рис. – Библиогр.: с. 104-107. – ISSN 0203-3100
1303466
  Паластин Л.М. Синхронные машины автономных источников питания / Л.М. Паластин. – Москва, 1980. – 384 с.
1303467
  Конкордиа Ч. Синхронные машины. Переходные и установившиеся процессы / Ч. Конкордиа. – М.-Л., 1959. – 272с.
1303468
  Стародуб К.Я. Синхронные передачи и следящие системы / К.Я. Стародуб. – М., 1971. – 280с.
1303469
   Синхронные приводы. – М, 1967. – 81с.
1303470
   Синхронные приводы. – Москва : Энергия, 1967. – 80 с.
1303471
  Постников И.М. Синхронные реактивные двигатели / И.М. Постников, В.В. Ралле. – Киев : Техніка, 1970. – 148 с.
1303472
  Бойко Б.П. Синхронные режимы генераторов СВЧ с нелинейными реактивностсями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б. П.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
1303473
  Скупой В.Ф. Синхронные режимы низкодобротных автоколебательных систем. : Автореф... канд.техн.наук: 296 / Скупой В.Ф.; Таганрогский радиотехн.ин-т. – Таганрог, 1968. – 14л.
1303474
  Кулебакин В.С. Синхронные электрические машины : Расчетная записка генератора / В.С. Кулебакин. – Москва : Издательство Московского высшего технического училища, 1927. – 117 с.
1303475
  Штейнберг Н.А. Синхронный анализ парадигматической формы прошедшего времени и коррелирующих с ней глагольных образований в древнеанглийском языке (о предпосылках становления системы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Штейнберг Н.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 2?л.
1303476
  Жук В.А. Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 194-200. – ISSN 2219-4290
1303477
  Ширяев А.Ф. Синхронный перевод / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1979. – 183с.
1303478
  Гофман Е.А. Синхронный перевод / Е.А. Гофман. – М, 1987. – 240с.
1303479
  Васина Е.А. Синхронный перевод с китайского языка на русский: особенности логических преобразований синтаксической структуры текста сообщения // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1303480
  Ширяев Анатолий Федорович Синхронный перевод с французского языка (исслед. некоторых аспектов синхронности в связи с особенностями функционирования исходного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ширяев Анатолий Федорович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1973. – 24л.
1303481
  Павлов Б.А. Синхронный прием / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1977. – 81 с.
1303482
  Борисов Анатолий Викторович Синхротнонное излучение в сильных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисов Анатолий Викторович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1303483
  Тернов М И. Михайлин Синхротронное излучение : Теория и эксперимент / М И. Михайлин Тернов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 296 с.
1303484
  Михайлин В.В. Синхротронное излучение / В.В. Михайлин, И.М. Тернов. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
1303485
   Синхротронное излучение в исследовании твердых тел : сб. статей / пер. с англ. и нем. О.Ф. Куликова и В.В. Михайлина ; под ред. А.А.Соколова. – Москва : Мир, 1970. – 292 с.
1303486
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : учеб. пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 276 с.
1303487
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : Учеб.пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 264 с.
1303488
   Синхротронное излучение. Свойства и применение. – Москва : Мир, 1981. – 52 6с.
1303489
  Орлов В.И. Синхрофазотрон на 10 миллиардов электровольт / В.И. Орлов, В.Н. Тростников. – Москва, 1959. – 32 с.
1303490
  Леонтович А.В. Синцеллий, как доминируюая клеточная структура животного организма : (Посвящается памяти T. Schwannn"a) / А.В. Леонтович, д-р. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 54 с. : табл., черт. – Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. 1912, кн. 3


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому В.К. Совинскому
1303491
  Шоуюй Л. Синъи-цюань = Hsing yi chuan : [анализ боевого духа и тактики] : теория и практика / Лян Шоуюй, Ян Цзюньмин ; [пер. М. Чеботарев]. – Киев : София, 1997. – 287, [1] с. : ил. – Текст рос., кит. – Библиогр.в подстроч. примеч. – (Китайские внутренние боевые искусства). – ISBN 5-220-00067-5
1303492
  Катаев В.П. Синът на полка / В.П. Катаев. – София, 1974. – 192с.
1303493
   Синюков Михаил Иванович : Библиография деятелей сельскохозяйственной науки. – Москва, 1990. – 26с.
1303494
  Суховерхов Ф.М. Синюхинский рыбоводный питомник. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1954. – 32с.
1303495
  Рильський М.Т. Синя далечінь / Максим Рильський. – Київ : Слово, 1922. – 63 с.
1303496
  Паулі Г. Синя економіка : 10 років, 100 інновацій, 100 мільонів робочих місць / Гюнтер Паулі ; [перекладач: А. Побережна ; ред. Л. Ярошенко]. – Taos : Risk reduction found., 2012. – 320 с. : іл., табл. – На тит. л.: Доповідь Римського клубу
1303497
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки. – Чернівці : Руська Рада, 1899. – 130с.
1303498
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Образки / В. Стефаник. – (2-е виданнє). – Київ : Hаклад. Вид-ва "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 5-ої Аpтільної Спілки], 1914. – 56 с. – В кн. також біогp. відомості пpо авт. та ст. В.Г. [В.М. Гнатюк] "Кілька уваг пpо мову твоpів В. Стефаника". - Поясненнє меньше зpозумілих слів [тлумач. слов.]: с. 54-56. - Прим. № 105900 дефетний, без обклад. та тит. стор. – (Вид-во "Відpодженнє" ; № 9 (Hа обкл. № сеp.: 22))


  Зміст: Синя книжечка; Виводили з села; Стpатив ся; В коpчмі; Лесева фамілїя; Мамин синок; Майстеp; Побожна; Катpуся; Ангел; Сама саміська; Осїнь; Шкода; Hовина
1303499
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Київ : Лім, 1931. – 23с. – (Масова художня б-чка)
1303500
  Стефаник В.С. Синя книжечка / В.С. Стефаник. – Харків : Українсьий робітник, 1938. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1303501
  Стефаник В.С. Синя книжечка : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Каменяр, 1969. – 61с.
1303502
  Вертіль Олександр Синя криниця // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0208-0710
1303503
  Рудик С.Т. Синя пілотка / С.Т. Рудик. – Київ, 1983. – 128 с.
1303504
  Метерлінк М. Синя пташка : Феєpія в пяти діях і десяти малюнках / Моріс Метерлінк ; Пеpеклад Є. Тимченка. – [Киів] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Криниця"}, 1918. – 80 с.
1303505
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 1. – 1912. – 301 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1303506
  Зелігер Е.Г. Синя фльота : Сьвітова повість / Е.Г. Зелігер ; [з німецької мови переклав М. Лозинський]. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки "Дїло" ; З дpук. "Дїла"
Ч. 2. – 1913. – 321 с.


  Ewald Gerhard Seeliger (Pseudonyme: Ewger Seeliger, Ewger Seeliger Menschheit, Marquardt van Vryndt, * 11. Oktober 1877 in Rathau (Landkreis Brieg/Schlesien); † 8. Juni 1959 in Cham/Oberpfalz) war ein deutscher Schriftsteller. Ewald Герхард Зелигер ...
1303507
   Синявський Антін Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 136-137.
1303508
  Завальнюк О.М. Синявський Антін Степанович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 292-297. – ISBN 966-363-074-4
1303509
   Синявський Антін Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 248-250 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1303510
   Синявський Антін Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 257-259. – ISBN 978-966-439-961-3
1303511
   Синявський Антін Степанович (1866-1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 147-148. – ISBN 966-95774-3-5
1303512
  Левінець Р.П. Синявський Антон Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 288. – ISBN 96966-8060-04-0
1303513
   Синявський Антон Степанович (1866-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1303514
   Синявський Олекса Наумович (1887-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1303515
  Д"Актиль Синяк под глазом / Д"Актиль. – Ленинград, 1926. – 40 с.
1303516
   Синяков Сергій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436. – ISBN 978-966-439-754-1
1303517
  Черный-Диденко Синяя блуза. / Черный-Диденко. – Киев, 1963. – 317с.
1303518
   Синяя Борода. – Алма-Ата, 1988. – 158с.
1303519
  Луговской В.А. Синяя весна / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 47с.
1303520
  Четвериков Дм. Синяя говядина / Дм. Четвериков. – Л. – 303с.
1303521
  Неверов И.М. Синяя граница. / И.М. Неверов. – Одесса, 1956. – 44с.
1303522
   Синяя дорога. – Л., 1984. – 174с.
1303523
  Валентинов А.А. Синяя жидкость / А.А. Валентинов. – Москва, 1990. – 300с.
1303524
  Максимов Е.В. Синяя журавлина: рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 224с.
1303525
   Синяя книга. – М., 1918. – 115с.
1303526
  Наумов И. Синяя комната // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 135-151. – ISSN 1728-8568
1303527
  Мореско Антонио Синяя комната : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 90-127. – ISSN 1130-6545
1303528
  Аветисян Жирайр Синяя кровь / Аветисян Жирайр. – Ереван : Айастан, 1974. – 372 с.
1303529
  Цеплис А. Синяя лошадь. : повести и рассказы / Альвил Цеплис; пер. с латыш. и предисл. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1966. – 389 с.
1303530
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1980. – 143с.
1303531
  Романовский С.Т. Синяя молния / С.Т. Романовский. – М., 1989. – 670с.
1303532
  Ханаев И.А. Синяя осока. / И.А. Ханаев. – Иваново, 1962. – 55с.
1303533
   Синяя отметка вместо визы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 44-45 : фото
1303534
  Опарин В.Г. Синяя пала / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1979. – 126с.
1303535
  Стоянов Л.Д. Синяя пиала. / Л.Д. Стоянов. – Днепропетровск, 1958. – 223с.
1303536
  Гнеушев В.Г. Синяя птица / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1957. – 103с.
1303537
  Шевченко В.А. Синяя птица / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 32с.
1303538
  Мордовина Н.А. Синяя птица / Н.А. Мордовина. – Волгоград, 1966. – 24с.
1303539
  Ларионов Н. Синяя птица / Н. Ларионов. – Новосибирск, 1968. – 148с.
1303540
  Бурова Н.П. Синяя птица / Н.П. Бурова. – М., 1976. – 102с.
1303541
  Метерлинк М. Синяя птица. Обручение : пьесы ; для сред. и ст. возраста / Морис Метерлинк ; [Пер. с фр. Н.М. Любимов]. – Киев : Молодь, 1988. – 253 с.
1303542
  Метерлинк М. Синяя птица: Феерия в 6-ти д., 12-ти карт. / М. Метерлинк. – Л., 1975. – 270с.
1303543
  Спаре В. Синяя роза : цикл рассказов / Велта Спаре ; пер. с лат. Л.Любей. – Рига : Латгостиздат, 1961. – 171 с.
1303544
  Уоллес Э. Синяя рука / Э. Уоллес. – М, 1992. – 230с.
1303545
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь : Повести / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1961. – 147 с.
1303546
   Синяя тетрадь. – М., 1964. – 40с.
1303547
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 168с.
1303548
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Минск : Юнцтва, 1982. – 127 с.
1303549
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1990. – 142 с.
1303550
  Казакевич Э.Г. Синяя тетрадь / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 167 с.
1303551
  Тарасенко Н.Ф. Синь-море. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1967. – 116с.
1303552
  Землянский А.Ф. Синь-свет / А.Ф. Землянский. – Москва, 1976. – 135с.
1303553
  Семенов А.В. Синь-синева / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1976. – 127с.
1303554
  Волков В.А. Синь-сторона / В.А. Волков. – Москва, 1975. – 70с.
1303555
  Кванин О. Синь / О. Кванин. – Вологда, 1975. – 96 с.
1303556
  Пятков Г.И. Синь весенняя. Лирика. / Г.И. Пятков. – Симферополь, 1962. – 118с.
1303557
  Калина П.А. Синь за белыми домами / П.А. Калина. – М. : Современник, 1977. – 78 с.
1303558
  Есенин С.А. Синь, упавшая в реку / С.А. Есенин. – Москва, 1985. – 734с.
1303559
  Балабко О. Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле : Рим Гоголя й Капрі Коцюбинського. Есеї / Олександр Балабко. – Київ : Факт, 2006. – 248с. – ISBN 966-359-086-6
1303560
  Гай-Нижник Синьо-жовтий - прапор української державності // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1303561
  Романюк Т. Синьо-жовтий день календаря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 26. – ISSN 2313-559X
1303562
  Вановська І. Синьо-жовті корогви генерал-хорунжуго Євгена Мєшковського // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 5-12
1303563
  Метерлінк М. Синьобородий і Арияна або даремний визвіл : Дpама в 3 дїях: / Маврикій Метерлінк ; Пеpевід з фpанцуського / Мавpикій [Моpіс] Метеpлїнк; [Пеpедм. та пеp. H.І. Кобpинської]. – Львів : Hакладом H. Кобpинської. Дpук. "Дїла", 1913. – 71 с. – В кн. також: Голоси пpеси пpо "Жіночу біблїотеку" [без підпису]. - У пеpедм. відомості пpо авт. та його твоpчість. – (Жіноча бібліотека / Видає H.І. Кобpинська; Редагують H. Кобpинська і К. Малицька] ; Ч. 2)
1303564
  Моця О.П. Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 4-10. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються питання впливу битви на Синіх Водах на подальшу кардинальну зміну загальноісторичної ситуації у Східній Європі та своєрідне "повернення" більшої частини суасної України у простір тогочасної цивілізації.
1303565
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Ольгерд (біл. Альгерд, лит. Algirdas) (* близько 1296 — † травень 1377) — син Гедиміна, Великий князь Литовський (1345—1377).
1303566
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)
1303567
  Білінський В. Синьоводська битва: міфи та реалії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)
1303568
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – Ужгород, 1967. – 32с.
1303569
  Зубар В.В. Синьогори / В.В. Зубар. – К, 1982. – 176с.
1303570
  Зелінський В. Синьожупанники / Віктор Зелінський. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 76, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-611-01-1569-8
1303571
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – 476 л. – Додатки: л. 353-476. – Бібліогр.: л. 300-352
1303572
  Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 59 назв
1303573
   Синьоока Рязань. – Ужгород, 1981. – 137с.
1303574
  Плачинда С.П. Синьоока сестра : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 132 с.
1303575
  Юревич В.М. Синьоока сестра України / В.М. Юревич. – К, 1985. – 160с.
1303576
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 432 с.
1303577
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1985. – 412с. – (Романи й повісті : 1985 ; № 3)
1303578
  Міщенко Д.О. Синьоока Тивер : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 424с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5381-1
1303579
  Степанюк Б.П. Синьоокий мій липень : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро, 1973. – 335 с.
1303580
  Реа Д. Синьора выходит в Помпее / Д. Реа. – М., 1963. – 192с.
1303581
   Синьхайская революция (1911-1913 гг). – М, 1968. – 348с.
1303582
   Синьхайская революция /1911-1913гг./ в современной историографии КНР. – М., 1988. – 34с.
1303583
   Синьхайская революция в Китае. – М., 1962. – 324с.
1303584
   Синьхайская революция. 1911-1913 гг.. – М., 1968. – 348с.
1303585
  Гельбрас В.Г. Синьцзян - форпост Китая в Центральной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 12 (677). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
1303586
  Гура В.К. Сионетистические партии на Украине истоки, эволюция деяельность. : Автореф... Доктор ист.наук: 07.00.02 / Гура В.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 40л.
1303587
   Сионизм - враг мира и социального прогресса. – Киев, 1984. – 133с.
1303588
  Клименко Т.Г. Сионизм - геноцид в действии / Т.Г. Клименко. – Днепропетровск, 1986. – 190с.
1303589
  Рокотов С.М. Сионизм - орудие агрессивных империалистических кругов / С.М. Рокотов. – М, 1983. – 207с.
1303590
  Боев Ю.А. Сионизм - орудие империализма на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – К, 1972. – 34с.
1303591
   Сионизм - орудие империалистической реакции. – Москва, 1971. – 79 с.
1303592
  Пода М.Г. Сионизм - орудие империалистической реакции / М.Г. Пода. – К, 1981. – 153с.
1303593
  Бродский Р.М. Сионизм - орудие реакции / Р.М. Бродский. – Львов, 1976. – 152с.
1303594
   Сионизм - отравленное оружие империализма. – Москва, 1970. – 320с.
1303595
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 277с.
1303596
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1978. – 197с.
1303597
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1979. – 287 с.
1303598
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1980. – 287с.
1303599
   Сионизм - правда и вымыслы. – Москва, 1980. – 223с.
1303600
   Сионизм - правда и вымыслы. – М., 1983. – 192с.
1303601
  Седов С. Сионизм / С. Седов. – М, 1984. – 79с.
1303602
  Эпштейн А.И. Сионизм без маски / А.И. Эпштейн. – Х, 1979. – 96с.
1303603
  Седов Ю.Д. Сионизм в коричневом мундире / Ю.Д. Седов. – М, 1989. – 173с.
1303604
  Семенюк В.А. Сионизм в политической стратегии империализма. / В.А. Семенюк. – Минск, 1981. – 174с.
1303605
   Сионизм в системе империализма. – Киев, 1981. – 240с.
1303606
  Пода Н.Г. Сионизм в системе империализма / Н.Г. Пода. – К., 1985. – 49с.
1303607
   Сионизм в системе империализма. – М., 1988. – 190с.
1303608
  Колар Ф.Я. Сионизм и антисиметизм / Ф.Я. Колар. – М., 1971. – 143с.
1303609
  Скурлатов В.И. Сионизм и апартеид / В.И. Скурлатов. – Киев, 1975. – 121с.
1303610
  Лутф Аллах Хайдар Сионизм и сионистская колонизация Палестины в планах империализма до 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лутф Аллах Хайдар; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 13л.
1303611
  Моджорян Л.А. Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации / Л.А. Моджорян. – М, 1979. – 240с.
1303612
  Тума Э. Сионизм крупным планом / Э. Тума. – Москва : Прогресс, 1985. – 152 с.
1303613
  Большаков В.В. Сионизм на службе антикоммунизма / В.В. Большаков. – Москва, 1972. – 231с.
1303614
  Рувинский Л.А. Сионизм на службе мировой реакции / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1984. – 272с.
1303615
  Гура В.К. Сионизм против социализма и национально-освободительного движения / В.К. Гура. – К., 1984. – 21с.
1303616
  Евсеев Е.С. Сионизм: идеология и политика / Еагений Евсеев. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 112 с. – (В помощь агитатору и политинформатору)
1303617
  Звавич А.И. Сионизм: идеология и политика / А.И. Звавич, Б.М. Фих. – М., 1974. – 24с.
1303618
  Гольденберг М.А. Сионизм: лицо и маски / М.А. Гольденберг. – М., 1985. – 176с.
1303619
  Рувинский Л.А. Сионизм: реакционные цели и преступные средства. / Л.А. Рувинский. – Одесса, 1980. – 143с.
1303620
   Сионизм: слова и дела. – М., 1987. – 94с.
1303621
   Сионизм: теория и практика. – М., 1973. – 240с.
1303622
  Ниссес Е.Я. Сионистская западня. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1976. – 111с.
1303623
  Гура Виктор Константинович Сионистские партии на Украине: истоки, эволюция, деятельность (1897-1934 гг.) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Гура Виктор Константинович; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран. – К., 1991. – 402л. – Бібліогр.:л.387-402
1303624
  Прудник И.В. Сионистское лобби в США / И.В. Прудник. – Минск, 1984. – 64с.
1303625
  Синютина К.С. Сиоциальная философия С.Н.Булгакова как разновидность хиристанской "критики" марксизма. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Синютина К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
1303626
  Терещенко О.В. Сиоциолог и ЭВМ / О.В. Терещенко. – Минск, 1990. – 84с.
1303627
  Кумар Мега Сипаи против империи : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 92-102 : Фото, карта
1303628
  Галстян Л.А. Сипил. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Галстян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1303629
  Кава В.І. Сипле квіт черемуха : повість / В.І. Кава. – Київ, 1987. – 260 с.
1303630
  Букса І. Сиракюзький університет вшанував проф. Я. Гурського / І. Букса, П. Бурак // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 12-13


  Гурський Яків Пантелеймонович — мовознавець. Дійсний член НТШ (1982).
1303631
  Ростан Э. Сирано де Бержерак : героич. ком. в 5 д. ; [пер. с фр.] / Э. Ростан. – Москва : Искусство, 1953. – 258 с.
1303632
  Ростан Э. Сирано де Бержерак / Э. Ростан. – М, 1972. – 383с.
1303633
  Ростан Э. Сирано де Бержерак : пьесы / Эдмон Ростан ; [ пер. с фр. Т.Щепкиной-Куперник; предисл. и примеч. А. Михайлова ]. – Москва : Эксмо, 2007. – 800 с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-17990-9
1303634
  Дубинянская Я. Сирано де Бержерак: с солнцем в крови // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 114-137. – ISSN 1819-6268
1303635
  Константинова Таисия Сирано до Бержерак: человек и персонаж : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 182-193 : Ілюст.
1303636
  Томова К. Сирежение на българските глаголи. / К. Томова, Ц. Карастанева. – Пловдив, 1983. – 219 с.
1303637
  Майерова М. Сирена / М. Майерова. – Москва, 1949. – 409 с.
1303638
  Очеретин В.К. Сирена / В.К. Очеретин. – Москва, 1962. – 319с.
1303639
  Очеретін В.К. Сирена / В.К. Очеретін. – Київ, 1965. – 375с.
1303640
  Вех Сирена в котелке / Вех. – Москва, 1966. – 296с.
1303641
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 366с.
1303642
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник
Кн.3 і 4. – 1975. – 344 с.
1303643
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро, 1977. – 653с.
1303644
  Петльований В.І. Сирена з мечем : Роман / В.І. Петльований. – Львів : Каменяр, 1988. – 590 с.
1303645
   Сирена и московские холмы. – М, 1988. – 377с.
1303646
  Петльованый В. Сирена с мечем / В. Петльованый. – М, 1972. – 580с.
1303647
  Петльованый В. Сирена с мечем / В. Петльованый. – М, 1976. – 580с.
1303648
  Петльованный В.И. Сирена с мечом : Роман / В.И. Петльованный. – Москва : Воениздат, 1976. – 566с.
1303649
  Мин Е.М. Сиреневая звезда. / Е.М. Мин. – Л, 1971. – 207с.
1303650
  Пыталев П.И. Сиреневые годы : повести и рассказы / П.И. Пыталев. – Москва : Военное издательство, 1986. – 240с.
1303651
  Танхимович З.М. Сиреневые рассветы / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1972. – 144с.
1303652
  Сийг А.К. Сиреневые сигналы : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 31 с.
1303653
  Антонов С.П. Сиреневые сумерки / С.П. Антонов. – Москва, 1960. – 48 с. – (Советский воин ; №1)
1303654
  Уварова Л.З. Сиреневый бульвар / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439с.
1303655
  Марченко А.А. Сиреневый дым. / А.А. Марченко. – Донецк, 1979. – 31с.
1303656
  Боровиков Г.Ф. Сиреневый край / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1964. – 111с.
1303657
  Мееров А.А. Сиреневый кристалл. / А.А. Мееров. – М, 1965. – 389с.
1303658
  Попов В.А. Сиреневый остров. / В.А. Попов. – Краснодар, 1955. – 220с.
1303659
  Родина В.А. Сиреневый сервиз. / В.А. Родина. – М., 1961. – 176с.
1303660
  Вехов Н.К. Сирени / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 152с.
1303661
  Хоролець Л.І. Сирени : етюди життя / Л.І. Хоролець. – Київ : Мистецтво, 1975. – 72 с.
1303662
  Хоролець Л.І. Сирени : п"єси / Л.І. Хоролець. – Київ : Молодь, 1979. – 204 с.
1303663
  Горб В.К. Сирени на Украине / В.К. Горб; Кохно Н.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 158 с. : ил. 65, табл. 22, библиогр. 149 назв.
1303664
  Суворов Н.М. Сирены зовут на посты : страницы блокадного дневника / Н.М. Суворов. – Л., 1980. – 159 с.
1303665
  Ермишко С. Сирены моды с Изумрудного острова : библиографический указатель / подгот. С.Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Библиографический указатель посвящен развитию моды и стиля с конца ХІХ до начала ХІХ вв. и составлен в виде биобиблиографического справочника персоналий модельеров и дизайнеров костюма. Биографические справки на модельеров расположены в транскрипции ...
1303666
  Воннегут К. Сирены Титана / К. Воннегут. – Ставрополь, 1989. – 556с.
1303667
  Сажин П.А. Сирень / П.А. Сажин. – Москва, 1962. – 271с.
1303668
  Громов А.Н. Сирень / А.Н. Громов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 248 с.
1303669
  Бочарников В.А. Сирень / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1963. – 56с.
1303670
  Молчанов В.Е. Сирень / В.Е. Молчанов. – Воронеж, 1980. – 39с.
1303671
  Лунева З.С. и др. Сирень / З.С. и др. Лунева. – М., 1989. – 253с.
1303672
  Белорусец Е.Ш. Сирень / Е.Ш. Белорусец, В.К. Горб. – Киев : Урожай, 1990. – 176с.
1303673
  Решетников Л.В. Сирень и порох. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1960. – 96с.
1303674
  Северянин И. Сирень моей весны / И. Северянин. – Кемерово, 1989. – 222с.
1303675
  Бражнин И.Я. Сирень на Марсовом поле / И.Я. Бражнин. – Л., 1972. – 142с.
1303676
  Сирота Г.П. Сирень на снегу / Г.П. Сирота. – Рига, 1971. – 215с.
1303677
  Елькин А.А. Сирень над окопом / А.А. Елькин. – Тула, 1970. – 72с.
1303678
  Назаров В.А. Сирень под солнцем / В.А. Назаров. – Красноярск, 1960. – 68с.
1303679
  Федоров В.И. Сирень сорок пятого / В.И. Федоров. – Москва : Военное издательство, 1986. – 205 с.
1303680
  Пашков Ю.В. Сирень цветет / Ю.В. Пашков. – М., 1969. – 96с.
1303681
  Пиняев И.Д. Сирень. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1958. – 120с.
1303682
  Снісар Л. Сирецька діброва пам"ятає поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 20


  У Києві, де мешкає Володимир Затуливітер, встановлено пам"ятну дошку.
1303683
  Вавилов В.В. Сирийская Арабская Республика / В.В. Вавилов, А.А. Сазонов. – Москва, 1981. – 64с.
1303684
  Салута Халед Сирийская Арабская Республика в региональных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 262-265


  В статье рассмотрены вопросы участия Сирийской Арабской Республики в процессах региональной экономической интеграции. Доказано, что экономическая интеграция в арабском мире, при всей ее противоречивости и непоследовательности, является одним из ...
1303685
  Кучин В.Д. Сирийская Арабская Республика и ее вооруженные силы / В.Д. Кучин. – Москва, 1976. – 111с.
1303686
  Чубинашвили Г.Н. Сирийская чаша в Ушгуле / Г.Н. Чубинашвили. – 19 с.
1303687
  Гусейнов Р.А. Сирийские источники XII-XIII вв. об Азербайджане / Р.А. Гусейнов. – Баку, 1960. – 182с.
1303688
  Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР / Н.В. Пигулевская. – Москва-Л, 1941. – 172с.
1303689
  Иванов С. Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 37-47. – ISSN 0131-2227
1303690
  Каштанов К. Сирийский вектор советской политики на Ближнем Востоке: от конфронтации к сотрудничеству (1946-1955 гг.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-793-9
1303691
  Долгов Б.В. Сирийский кризис и страны НАТО // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 94-118. – ISSN 0235-5620
1303692
  Долгов Б. Сирийский кризис: развитие и перспективы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 116-134. – ISSN 0130-9625
1303693
  Акбарова М.Х. Сирийский рассказ : (становление и пути развития) / М.Х. Акбарова ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1975. – 68 с.
1303694
  Церетели К.Г. Сирийский язык. / К.Г. Церетели. – М, 1979. – 160с.
1303695
  Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг). : Дис... канд. историч.наук: 07.00.06 / Альхадж-хусейн Бассам Сейфуддин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 189л. – Бібліогр.:л.1-33
1303696
  Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин Сирийско-советские отношения (1970-1983 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Альхадж-Хусейн Бассам Сейфуддин ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1303697
   Сирийское искусство. – 2-е вид. – Л, 1957. – 24с.
1303698
  Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципиата / И.Ш. Шифман. – М, 1977. – 314с.
1303699
  Майбаум Х. Сирия - перекресток путей народов : Путешествие в историю и современность / Х. Майбаум. – Москва : Наука, 1982. – 320с.
1303700
  Шукин Е.А. Сирия / Е.А. Шукин. – Москва, 1956. – 29с.
1303701
  Спрыгина Л. Сирия / Л. Спрыгина, Е.А. Щукин. – М., 1956. – с.
1303702
  Зикмунд М. Сирия / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1963. – 54с.
1303703
   Сирия : Карта 1:1000000. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 16с.
1303704
  Вавилов В.В. Сирия / В.В. Вавилов, И. Симантовский. – Москва : Мысль, 1975. – 136с.
1303705
  Прошин Н.И. Сирия / Н.И. Прошин. – Москва : Мысль, 1979. – 87с. – (У карты мира)
1303706
  Филоник А. Сирия : с высокого старта - в будущее // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0321-5075


  Соціально-економічний розвиток держави
1303707
  Кулюшин В.Н. Сирия в борьбе за некапиталистический путь развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 73-77. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
1303708
  Пир-Будагова Сирия в борьбе за упрочение национальной независимости (1945-1966). / Пир-Будагова. – М., 1978. – 236с.
1303709
  Воробьева Т.А. Сирия в политике США в 1939-1953 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – C. 3-18. – ISSN 0042-8779
1303710
  Катц М. Сирия для России как Афганистан для СССР? // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 12 (246). – С. 159-167. – ISSN 1998-1813
1303711
  Луцкий В.Б. Сирия и Ливан. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1945. – 28с.
1303712
  Шевалье Д. Сирия и нововведение европейской экономики в середине 19 века. / Д. Шевалье. – М, 1970. – 2с.
1303713
  Базили К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях : науч. труды / К.М. Базили ; предисл. И. Смилянской ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературі, 1962. – 327с.
1303714
  Дружинина А.А. Сирия старая и новая. / А.А. Дружинина. – Москва : Наука, 1979. – 200 с.
1303715
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 1 : Берутский вилает. – 1899. – [4], IV, 215 с. – Библиогр. в примеч.
1303716
  Кюине В. Сирия, Ливан и Палестина : [геогр., полит. и стат. описание] : по В. Кюине. – Санкт-Петербург : Православное Палестинск. о-во
Вып. 3 : Сирийский вилает. – 1900. – [6], II, 151 с .
1303717
   Сирия, Ливан и Палестина в описанийх российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины 19 века. – М, 1991. – 367с.
1303718
  Царев П. Сирия, Турция и Ирак едва не поссорились из-за воды // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 13-15. – ISSN 0321-5075
1303719
  Вальковская М. Сирия, удивительная и незабываемая // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Сирії
1303720
  Щукин Е.А. Сирия.Экон.-геогр. характеристика : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щукин Е.А.; Акад.наук СССР.Ин-т географии. – Москва, 1955. – 14л.
1303721
  Демиденко С. Сирия: новая горячая точка Ближнего Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 59-66
1303722
  Сергеева Елена Сирия: новый взгляд на арабский мир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 58-59 : Фото
1303723
  Зеленин Д. Сирия: противостояние только начинается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 5-7. – ISSN 0234-1670
1303724
   Сирия: справочник. – М, 1992. – 337с.
1303725
  Донець Ю. Сирійська Арабська Республіка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
1303726
  Райхель Ю. Сирійська війна шириться // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  У конфлікт втягуються сусідні країни, що загрожує дестабілізацією всього регіону Cхідної частини Середземного моря. Так прем"єр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що залишає за собою право військового вторгнення на територію Сирії, аби ...
1303727
  Нагайчук В. Сирійська криза: історичні витоки, передумови, причини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 12-15. – (Історичні науки)
1303728
  Кожушний О.В. Сирійська народна поезія та її вплив на формування гімнографічного жанру кондака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 308-312


  Аналіз жанрів народної сирійської поезії, творчість преподобного Єфрема Сиріна . Народна сирійська поезія взагалі і поетична школа Єфрема Сиріна та його послідовників справила неабиякий вплив на формування різних жанрів візантійської церковної ...
1303729
  Соколов Б. Сирійська пастка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 4


  Стратегія Путіна полягає в тому, щоб якмога довше утримувати Асада при владі й намагатися повернутися в ролі одного з основних гравців на Близькому Сході.
1303730
  Каспрук В. Сирійська трагедія: коли приборкають "хімічного Башара"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Світ губиться у здогадах: коли й де саме опуститься американський караючий меч на режим Башара Асада після нової хімічної атаки проти мирного населення та якою буде реакція асадівського патрона - Москви - у відповідь? Всесвітня організація охорони ...
1303731
  Кондратьєва І.В. Сирійська християнська традиція: витоки та первинна локалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На підставі джерел та застосовуючи досягнення ведучих дослідників розглядається питання різноманітності та внутрішньоконфесійої разновекторності сирійського християнства, локалізованого в трьох початкових напрямках: антіохійському, єдесському та ...
1303732
  Павлов С. Сирійське християнство в Індії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні етапи становлення та сучасний стан територіальних конфесійних систем сирійського християнства в Індії. The main stages of development and present state of Syrian Christianity"s territorial confessional systems in India are ...
1303733
  Кондратьєва І.В. Сирійське християнство: проблема етноконфесійного співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В межах самобутніх початкових направлень розглядається питання подальшої диференціації сирійської христи-янської традиції, яка знайшла своє вираження в існуванні конфесійно різних інституцій. Within the limits of original initial directions the ...
1303734
  Черник П.П. Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності / П.П. Черник, О.С. Івахів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 411-415. – ISSN 2076-1554
1303735
  Капсамун І. Сирійський вузол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 жовтня (№ 189). – С. 3


  Військова операція Туреччини проти курдів ризикує перерости в більш глобальне протистояння.
1303736
  Горобець І. Сирійський гордіїв вузол / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-32
1303737
  Слісаренко І. Сирійський горішок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 березня (№ 50)


  Президент Сирії твердо контролює ситуацію, фрагментувати владу не вдалося.
1303738
  Кудря І. Сирійський культурно-цивілізаційний розкол // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 14-15. – ISSN 2313-559X
1303739
  Райхель Ю. Сирійський Курдистан зробив крок до автономії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 213). – С. 3


  Відмежовуючись від режиму Асада і його супротивників.
1303740
  Тищенко К. Сирійський пласт топонімії України візантійського часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 37-44. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
1303741
  Зінько С. Сирійський політичний пасьянс // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 37-39
1303742
  Кравчук О.А. Сирійсько-турецькі взаємини в контексті близькосхідної регіональної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 28-39. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані визначальні чинники еволюції сирійсько-турецьких міждержавних відносин по завершенні холодної війни, особливої уваги надано з"ясуванню місця водної й курдської проблем у взаєминах двох держав. Після Першої світової війни в Сирії ...
1303743
  Гіас Ібрагім Мохаммад Сирійсько-турецькі взаємини і курдська проблема (друга половина 1990-х рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 107-113


  В статті окреслені й проаналізовані конфліктні чинники в сирійсько-турецьких відносинах другої половини 1990-х рр., окремої уваги надано ролі й місцю курдської проблеми у взаєминах двох держав та спроби її врегулювання.
1303744
  Гіас І. Сирійсько-турецькі відносини в Близькосхідній міжнародній системі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-171-651-2
1303745
  Кущинська Л. Сирітка : дитяча пьеса на 3 дії, з співами і танцями ; Сюжет позичений [з pос. п"єси Васильєва "Сиpотка"] / Скомпонувала Леся Кущинська ; Редакція Панаса Миpного. – Полтава : Вид. Т-ва "Зіpка". Дpук. М.Г. Амчиславського, 1919. – 31 с.
1303746
  Тичина П.Г. Сирітка / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДВУ, 1944. – 14 с.
1303747
  Улибіна І. Сирітство і дитяча безпритульність за часів Центральної Ради 1917 - 1918 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 246-250. – ISBN 978-966-171-795-3
1303748
  Прус Б. Сирітська доля / Б. Прус. – Київ, 1965. – 180с.
1303749
  Білоус П. Сирітські елегії XVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 10-19. – ISSN 2305-5898
1303750
  Білоус П. Сирітські елегії ХVIII ст. і рання творчість Тараса Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 22-31. – ISBN 978-966-920-125-6
1303751
  Тешаєва Людмила Сирія "Великий и могучий"... // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-54 : Фото
1303752
  Скороход Л.І. Сирія в Близькосхідній політиці Росії / Л.І. Скороход, Ю.С. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 16-23.
1303753
  Велика Валерія Сирія для українців : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34 : Фото
1303754
  Малко Ромко Сирія. Алеппо: місто купців і пророків : Вояж-колекція / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-53 : Фото
1303755
  Любенко Олександр Сирія. Байки та дійсність : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-98 : Фото
1303756
  Горобець Олександр Сирія. Буде гарна подорож : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-63 : Фото
1303757
  Любенко Олександр Сирія. Під сонцем Пальміри : Вояж-колекція / Любенко Олександр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-61 : Фото
1303758
   Сирія. Сходами часу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27 : Фото
1303759
  Капсамун І. Сирія. Трагедія Хан-Шейхуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 березня (№ 60). – С. 3


  Хто зупинить Башара Асада і Росію?
1303760
  Тешаєва Міла Сирія. Фестиваль на Шовковому шляху : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33 : Фото
1303761
  Кім В. Сирія: війна на кілька фронтів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  Союзники з міжнародної антиіділівської коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, впритул наблизилися до проведення наземної операції в Сирії. Одразу кілька країн — Саудівська Аравія, Бахрейн, Об"єднані Арабські Емірати і Туреччина — заявили про свою ...
1303762
  Каспрук В. Сирія: геноцид і його спонсори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  Громадянська війна в Сирії стала найглибшою гуманітарною кризою другого десятиліття ХХІ ст. Майже половина з довоєнного 23-мільйонного населення країни покинула свої домівки, а 300 тисяч сирійців було вбито. Геополітичне тріо Москва—Тегеран—Дамаск веде ...
1303763
  Федянін В. Сирія: перемир"я, якого не було // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 5


  Вашингтон і Москва з липня працювали над проектом угоди щодо Сирії. І ось після тривалих переговорів у Женеві керівники зовнішньополітичних відомств США і Росії 9 вересня досягли чергових домовленостей щодо сирійського врегулювання.
1303764
  Субх М. Сирія: тунель без світла в кінці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 40-43
1303765
  Глас Ч. Сирія: Цитадель і війна // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 14-16. – ISSN 1563-6461
1303766
   Сировець Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 250-251 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1303767
   Сировець Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-961-3
1303768
  Вдовиченко В.Т. Сировина база розвитку хімічної ромисловості на Україні / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1959. – 48с.
1303769
  Олевська Т.В. Сировинна база твердих горючих копалин України / Т.В. Олевська, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 62-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1303770
  Гоцуєнко Є. Сировинний придаток. Малий бізнес у сфері виноградарства не допускають до виноробства / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 10


  Деякі регіони України розміщені в особливо благодатній зоні, що дозволяє розвивати виноградарство та виноробство, ввійти до престижного клубу країн, котрі славляться виробництвом вишуканих вин. Але однобокий, спотворений розвиток АПК, ставка на ...
1303771
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 239
1303772
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 74. – ISBN 966-8352-11-4
1303773
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 436-437. – ISBN 978-966-439-754-1
1303774
   Сиромятніков Володимир Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 236. – ISBN 978-617-7530-19-9
1303775
  Кюхельбекер В.К. Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц
Ч. 1. – 1835. – 117 с. – Конволют. - Пер.: Сирота / Кюхельбекер В.К., ч. 2
1303776
  Кюхельбекер В.К. Сирота. Ч. 2 : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. // Сирота : романтическая повесть в стихах ; в 2 ч. / В.К. Кюхельбекер. – Москва : В тип. Лазаревых Институ Благородных девиц, 1835. – Ч. 1. – 79 с.
1303777
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1955. – 328с.
1303778
  Дубов Н.И. Сирота / Н.И. Дубов. – М, 1957. – 395с.
1303779
  Дубов Н.И. Сирота : повести / Николай Дубов;. – Киев : Детская литература, 1958. – 271 с.
1303780
  Яшин А.Я. Сирота / А.Я. Яшин. – Москва, 1963. – 144с.
1303781
  Кулов Б. Сирота / Б. Кулов. – Ашхабад, 1967. – 116с.
1303782
  Маккейб Юджин Сирота : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 83-97. – ISSN 1130-6545
1303783
   Сирота Ніна Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 137-138
1303784
   Сирота Ніна Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 251-252 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1303785
   Сирота Ніна Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 260-261. – ISBN 978-966-439-961-3
1303786
   Сирота Ніна Павлівна (1923) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 148. – ISBN 966-95774-3-5
1303787
  Дубов Н.И. Сирота.Жесткая проба / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 488с.
1303788
  Дубов Н.И. Сирота.Огни на реке / Н.И. Дубов. – М, 1963. – 656с.
1303789
  Скрипник О. Сироти реформи - пацієнти без декларацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 11


  "Маємо дві новини для тих, хто вірить, що основний принцип медичної реформи — "гроші ходять за пацієнтом" - здатен зробити медичну допомогу якісною, доступною, справедливою".
1303790
  Темный Н. Сироткин. – Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва "Донская Речь", 1904. – 19 с.
1303791
  Коржинская О. Сиротская доля : Из заводской жизни на Урале / О. Коржинская. – Петроград : Тип. "Рассвет", 1914. – 80 с.
1303792
  Прус Б. Сиротская доля / Б. Прус. – Москва, 1954. – 96с.
1303793
  Кальма Н. Сироты квартала Бельвилль / Н. Кальма. – Москва, 1974. – 207с.
1303794
  Шелдрик Д. Сироты Цаво / Д. Шелдрик. – М., 1974. – 175с.
1303795
   Сиротюк Микола Йосипович (1915-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437. – ISBN 978-966-439-754-1
1303796
  Проценко Л. Сиротюк Микола Йосипович (26.VI.1915-29.X.1984) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 185
1303797
  Каганов Л. Сирусянка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.134-142. – ISSN 1728-8568
1303798
  Виолович Н.А. Сирфиды Сибири / Н.А. Виолович. – Москва, 1983. – 242с.
1303799
   Сирцов Микола Георгійоіич (1924-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437. – ISBN 978-966-439-754-1
1303800
  Марочко В. Сисин Франк-Едвард // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 385. – ISBN 978-617-642-388-1


  Франк Сисин -американський і канадський історик, організатор науки, фахівець з історії України.
1303801
   Сисин, Когут - лауреати Фундації Антоновичів // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 12
1303802
  Чисніков В.М. Сискна поліція в Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історіографічний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 323-329. – ISSN 2072-8670


  Серед робіт вчених-поліцеїстів згадуються праці професора І.Т. Тарасова - випускника юридичного ф-ту Київського ун-ту св. Володимира, де у 1877 р. він деякий час читав лекції.
1303803
  Зірнзак О.С. Сисні шкідники багаторічних бобових трав та інтегровані засобі регулювання їх численості в центральному лісостепу України : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.09 / Зірнзак О.С.; Нац. агран. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
1303804
  Кунакова Райхана Валиулловна Сиснтез тиацикланов на основе аддуктов двухлористой серы с 1,5,9-циклододекатриенами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кунакова Райхана Валиулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1303805
   Сисоєв Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437-438. – ISBN 978-966-439-754-1
1303806
  Онищенко В. Сисой Шалматов - різьбяр Запорозької Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 255-258. – ISBN 966-7865-75-4
1303807
   Систем управління Збройними Силами, їх структура, чисельність, оснащення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 21-28
1303808
  Пучков Н.П. Система "бакалавриат - магистратура" в профессиональной инженерно-экологической подготовке / Н.П. Пучков, Н.С. Попов, А.В. Козачек // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 37-44. – ISSN 0321-0383


  Проведен обзор по проблеме идентификации уровней «бакалавриат» и «магистратура» в системе проектирования содержания высшего инженерно-экологического образования. Впервые выделены и классифицированы группы мнений по данному вопросу. Дан анализ ...
1303809
  Тихонов С.Ю. Система "боевого управления, связи и разведки" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-95
1303810
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс" / А.А. Чаплинскас, Р.И. Памядене. – Вильнюс, 1983. – 180 с.
1303811
  Чаплинскас А.А. Система "Вильнюс". / А.А. Чаплинскас, В.А. Матулис. – Вильнюс, 1981. – 146с.
1303812
  Плискевич Н. Система "власть - собственность" в современной России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 119-126. – Бібліогр.: с. 119-121, 123-126. – ISSN 0042-8736
1303813
  Семенчук І.А. Система "Зелена карта" та розвиток страхового захисту в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 25-28
1303814
  Трофименко В.А. Система "Канбан" у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації "Тойота") // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 174-179. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1303815
  Арайс Е.А. Система "Марс" : (рук. к использованию) / Е.А. Арайс, В.М. Дмитриев, А.В. Шутенков ; Науч.-исслед. ин-т прикл. математики и механики при Том. гос. ун-те им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1976. – 187 с. : ил. – Библиогр,: с. 183-185
1303816
  Гирусов Э.В. Система "общество-природа" (проблемы социальной экологии) / Э.В. Гирусов. – Москва : Московский университет, 1976. – 168 с.
1303817
   Система "общество - природа": проблемы и перспективы. – М, 1983. – 138с.
1303818
  Селютін Є.М. Система "поле (сад) -- магазин" / Є.М. Селютін. – 32с.
1303819
  Криворучко Н.І. Система "річка-місто" методологічні аспекти архітектурної діяльності / Н.І. Криворучко, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 92-97. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1303820
  Духновська К.К. Система "Розумний дім" / К.К. Духновська, К.В. Акатов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 256-257
1303821
  Лукин А.Е. Система "суперплюми - глубокозалягаючі сегменти нефтегазоносних бассейнів" - невичерпне джерело вуглеводнів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20. – Бібліогр.: c. 17-20. – ISSN 0367-4290
1303822
   Система "Токар-IМ" автоматизированного конструирования токарных приспособлений. – Минск, 1983. – 84с.
1303823
  Качканов В.П. Система "франчайзинг" в России: проблемы и перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1303824
  Труш Т.В. Система "християнського аристотелізму" Альберта Великого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 193-199


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Альберта Великого, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Альберта Великого, его определение ...
1303825
  Стрюковский В.И. Система "человек -- техника" и наука. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стрюковский В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 16л.
1303826
   Система "Человек - окружающая среда". – Москва, 1979. – 159с.
1303827
  Пупко А.Б. Система : человек и военная техника / А.Б. Пупко. – М, 1976. – 252с.
1303828
   Система Al-Si / І. Матейко, М. Шевченко, Н. Котова, В. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 28-31. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Удосконаленим методом ізопериболічної калориметрії визначено термохімічні властивості розплавів системи Al-Si. Встановлено, що одержані дані корелюють із достовірними літературними парціальними і інтегральними ентальпіями змішування. За власною ...
1303829
  Долженко О.В. Система contra образования ? / О.В. Долженко, О.И. Тарасова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0235-1188
1303830
   Система COSMO-Ru негидростатического мезомасштабного краткосрочного прогноза погоды Гидрометцентра России: второй этап реализации и развития / Г.С. Ривин, И.А. Розинкина, Р.М. Вильфанд, Д.Ю. Алферов, Е.Д. Астахова, Д.В. Блинов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-70 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0130-2906
1303831
  Карпова М.А. Система ISBN в действии // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 5 (388). – С. 3-5. – ISSN 0869-6020


  В статье рассмотрены некоторые аспекты применения системы ISBN в издательской индустрии. Уделено внимание вопросам значимости международной стандартной нумерации изданий. Проанализированы другие средства идентификации книжной продукции и их ...
1303832
  Коваленко В. Система RFID: история и особенности использования // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – C. 25-28. – ISSN 1727-4893


  В статье рассказывается о применении автоматической бесконтактной идентификации. Данная технология будет интересна как один из механизмов модернизации работы библиотечного учреждения.
1303833
   Система автоматизации анализа и расчета схем электронной аппаратуры / С.Г. Мулярчик, Л.М. Городецкий, Л.А. Рута, В.Н. Зеленко; Мулярчик С.Г. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 160 с.
1303834
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного взаимодействия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 57-60. – ISSN 0130-9765
1303835
  Дунаевская С.М. Система автоматизации библиотек ИРБИС: развитие информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2004.2 и 2005.1) / С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокина // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 11. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена последним разработкам и изменениям в информационно-технологическом обеспечении ИРБИС.
1303836
  Бродовский А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: расширение возможностей полнотекстовых баз данных, интеграция имидж-каталога и другие новые решения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 60-67. – ISSN 0130-9765


  Общая характеристика Системы автоматизации библиотек ИРБИС и обзор новых решений, характеризующих нынешний этап ее развития.
1303837
   Система автоматизации обработки табличных данных и экономико-математического моделирования. – Рига, 1989. – 71с.
1303838
   Система автоматизации поляризационных экспериментов на выходе линейного ускорителя электронов ЛУЭ-2 ГэВ : Препринт ХФТИ 82-46 АН УССР. – Харьков : ХФТИ, 1982. – 27с.
1303839
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1963. – 28 с.
1303840
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
7. – 1963. – 64 с.
1303841
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1963. – 48 с.
1303842
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
11. – 1964. – 60 с.
1303843
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
16. – 1964. – 48 с.
1303844
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
17. – 1964. – 96 с.
1303845
  Гавриленко Е.Т. Система автоматизации программирования / Е.Т. Гавриленко. – Москва
21. – 1966. – 36 с.
1303846
  Егоров Н.Г. Система автоматизации программирования и стандартные программы для машин "Урал-2" и "Урал-4". Вып. 5. Стандартные программы отоладки для машин "Урал-3"и "Урал-4" (СПО-24 и СПО-45) / Н.Г. Егоров, Д В. Айнберг, . – М., 1965. – 50с.
1303847
  Батанов Л.А. Система автоматизации проектирования цифровых устройств : [учеб. пособие] / Л.А. Батанов, Б.Н. Ковригин, А.М. Саблуков ; Москов. инж.-физ. ин-т. – Москва : МИФИ, 1977. – 64 с. : ил.
1303848
   Система автоматизации производства программ. – К, 1976. – 134с.
1303849
  Антонов В.М. Система автоматизації бібліотек (ІРБІС) / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 50-56
1303850
  Омельчук Л.Л. Система автоматизації доведення теорем теорії мета номінативних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі аксіоматичної системи специфікацій програм над метаномінативними даними побудовано прототип системи автоматизації доведення теорем теорія МНД. Продемонстровано, що система дозволяє доводити властивості програм. Ключові слова: Обчислюваність, ...
1303851
  Волкова Є.М. Система автоматизації процесу очищення оливних дистилятів за допомогою плюмбіту натрію / Є.М. Волкова, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 55-56. – ISBN 978-966-622-803-4
1303852
  Литовченко С.В. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: контент щодо особливих освітніх потреб // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 123-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1303853
   Система автоматизированного оперативного управления аммиачным заводом. – М, 1967. – 64с.
1303854
  Бергхаузер Система автоматизированного проектирования Auto-CAD : Справочник / Бергхаузер, П. Шлив. – Москва : Радио и связь, 1989. – 256 с.
1303855
   Система автоматизированного проектирования микропроцессорных устройств. – Минск, 1985. – 94с.
1303856
  Синегуб А.Ф. Система автоматизированного проектирования многостаночного обслуживания / А.Ф. Синегуб. – Киев, 1989. – 46 с.
1303857
   Система автоматизированного проектирования раскройных операций. – Минск, 1984. – 23с.
1303858
   Система автоматизированного проектирования СБИС : функционально-логический уровень. – Минск, 1991. – 140 с.
1303859
  Кравец Л.Г. Система автоматизированной обработки библиографических данных / Л.Г. Кравец, В.З. Шендеров. – М.
1. – 1969. – 28с.
1303860
  Сергиенко И.В. и др. Система автоматизированной отладки программ для УВС "Днепр-2" / И.В. и др. Сергиенко. – Киев, 1972. – 170с.
1303861
  Куусик В.А. Система автоматизмации программирования ВЭЛГОЛ : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Куусик В.А.; АН Эст. ССР. Совет физ.-техн. и мат. наук. – Таллин, 1972. – 24л.
1303862
  Мінченко А.В. Система автоматизованого бухгалтерського обліку : (На прикладі "Парус - Предприятие 7.11") Навчальний посібник / А.В. Мінченко; Інститут післядипл. освіти; Економ. фак-тет; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 274с. – ISBN 966-7863-24-7
1303863
  Верес М.М. Система автоматизованого генерування патернів. / М.М. Верес, А.М. Глибовець, Н.О. Кумейко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, - частина автоматизації, що дає змогу не витрачати час і запобігає виникненню помилок через ...
1303864
  Сангінова О.В. Система автоматизованого керування процесом борного регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-100 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Сангінова О.В. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1303865
  Страхова О.П. Система автоматизованого контролю функціонального стану людини, що перебуває у ергатичній системі "особа-комп"ютер" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.11 / Страхова Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1303866
  Забулонов Ю.Л. Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату / Ю.Л. Забулонов, В.М. Буртняк, Л.А. Одукалець // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 39-46. – ISSN 1815-2066
1303867
  Шкуліпа І.Ю. Система автоматизованого параметричного проектування алгоритмів / І.Ю. Шкуліпа, С.Д. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 232-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано концепцію створення системи автоматизованого параметричного проектування паралельних алгоритмів. Описано функціональні складові системи - підсистема трансформації САА-М-схем алгоритмів, підсистема синтезу програм, асоційованих з ...
1303868
  Нагорна Н. Система автоматизованого проектування "Red Cafe" як інструмент навчання майбутніх учителів технологій основ проектування і модеолювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 90-109. – ISSN 1682-2366
1303869
  Райковська Г.О. Система автоматизованого проектування в графічній підготовці / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 149-153 : рис. – Бібліогр.: с. 152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1303870
   Система автоматического регулирования режима работы энергоситсем и электростанций по частоте и активной мощности с ретранслятором типа МФРЧ-4. – М, 1958. – 9с.
1303871
  Чернышевич М.В. Система автоматического сентимент-анализа текстов на английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Чернышевич Марина Валерьевна ; Учреждение образования "Минский гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2019. – 21, [1] с. – Библиогр.: 9 назв.
1303872
  Абдуллаев А.А. Система автоматического телеизмерения дебита нефтяных скважин / А.А. Абдуллаев, И.А. Набиев. – Баку : Азгиз, 1963. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 209
1303873
  Сазонов Н.И. Система автоматического управления с вычислительным устройством. / Н.И. Сазонов. – Саратов, 1967. – 73с.
1303874
   Система автоматической обработки данных на базе языка КОБОЛ. – М, 1971. – 280с.
1303875
  Гришин А.М. Система автоматической стабилизации фазы пролета пучка ускоренных частиц в релятивистском циклотроне. 9-5281 : Автореф... канд. техн.наук: 280 / Гришин А.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1303876
  Черно О.О. Система автоматичного керування електромагнітними динамічними віброгасниками : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Черно О.О.; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1303877
  Ривак П.М. Система автоматичного керування операцією позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку / П.М. Ривак, І.В. Шаблій // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 44-50. – ISBN 966322012-0
1303878
  Гонтовий Сергій Вікторович Система автоматичного керування технологічним процесом пайки складених п"єзокерамічних перетворювачів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.07 / Гонтовий Сергій Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
1303879
  Левицький С.М. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.09.03 - електротехн. комплекси та системи / Левицький С.М. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1303880
  Назарова Наталя Станіславівна Система автоматичного регулювання електрогідроімпульсних установок із рухомим електродом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Назарова Н.С.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1303881
  Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1303882
   Система автоматичного управління потужністю передавача з ПІД-регулятором в радіоканалі зв"язку / В.І. Гостєв, В.В. Гостєв, О.Н. Бережной, В.А. Величко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – Біблогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі методом математичного моделювання в інтерактивній системі MATLAB досліджена система автоматично-го регулювання потужності передавача з ПІД-регулятором і електронним атенюатором, яка складається з радіоканалу і каналу радіоуправління. The ...
1303883
  Булгаков В.П. Система автомобільних тунелів як спосіб розв"язання транспортних і екологічних проблем мегаполісу / В.П. Булгаков, Г.І. Гайко, М.О. Сіверін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 196-206. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  Розглянуті транспортні й екологічні проблеми мегаполісів. Запропонований геоурбаністичний підхід їх вирішення шляхом транспортного освоєння підземного простору. Проаналізовані перспективи будівництва системи автомобільних тунелів у Києві. ...
1303884
  Пелюх Т.П. Система авторського права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7041-84-8
1303885
  Вишневська В.М. Система адаптивного навчання на принципах нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Вишневська В.М.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1303886
  Магомедов М. Система адаптивного управління та її елементи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 121-129. – ISSN 2409-9260
1303887
  Делавар-Касмаі Мохаммад Система адаптивної магнітотерапії з пульсометрочним зворотнім зв"язком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Делавар-Касмаі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1303888
  Глущенко Н.В. Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 82-87. – ISSN 2519-2353


  "Досліджується питання щодо системи адміністративних органів, які уповноважені здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій. Стисло розглядається та надається коротка характеристика галузям медицини та ...
1303889
  Коломоєць Т. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.31-33. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1303890
  Затираха І.О. Система адміністративних судів ті її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 139-143
1303891
  Кондратенко В. Система адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 62-66. – ISSN 2524-0129
1303892
  Апаров А. Система адміністративно-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 89-92
1303893
  Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України: проблеми конституційної теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 94-106. – ISSN 1026-9932
1303894
  Корнієнко Д.М. Система адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії Українии // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 62-68. – ISSN 2078-7480
1303895
  Битяк Ю. Система адміністративного права / Ю. Битяк, І. Бойко, Н. Писаренко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1303896
  Мельник Р.С. Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-58
1303897
  Гриценко І.С. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 26-34. – ISBN 978-966-667-624-8
1303898
  Мельник Р. Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукової творчості радянського вченого-адміністративіста М.П. Карадже-Іскрова. Шляхом вивчення його праць автор статті показує ставлення вченого до внутрішньої побудови радянського адміністративного права. Аналізуються погляди ...
1303899
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Р.С. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 42 назви
1303900
  Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С. Мельник. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 365-397. – ISBN 978-966-610-178-8
1303901
  Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
1303902
  Прокіпчук Л.І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 116-120. – ISSN 2071-4653
1303903
  Матухно М.О. Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 142-146. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1303904
  Крупка М.І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 217-224. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1303905
  Перри Х А. Система акеан-атмосфера / Х А. Перри, Дж.М. Уокер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 195с.
1303906
  ПрисенкоМ.О Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М.О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 125-139. – ISSN 1818-5797
1303907
  Сакаль-Лісніченко Система актантів як сюжетноутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 367-375


  На матеріалі прозових творів про Северина Наливайка автор робить спробу аналізу системи актантів як сюжетоутворюючого аспекту художнього твору. В процесі системного дослідження визначаються моделі актантних схем, які дозволяють з’ясувати особливості ...
1303908
  Петунин О.В. Система активизации познавательной самостоятельности учащихся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-70. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1303909
  Патроник І. Система актуальних філософем у публіцистиці Сергія Кримського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-112. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1303910
  Кириченко В.С. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 397-405. – ISSN 1563-3349
1303911
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Дис... канд.фи- матнаук: 01.01.09 / Кирсанов Г.М.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1975. – 131л. – Бібліогр.:л.124-128
1303912
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0109 / Кирсанов Г.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-13
1303913
  Черепухин А.В. Система альтернативного разрешения конфликтов : Учебно-методическое пособие / А.В. Черепухин. – Харків : Торнадо, 2001. – 208с. – ISBN 966-635-055-6
1303914
  Эмирбеков Э.З. Система аммиак -- глютаминовая кислота -- глютамин мозга при некоторых экстремальных состояниях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эмирбеков Э.З.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 16л.
1303915
  Городянська Л.В. Система амортизації та оновлення основних засобів на підприємствах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1303916
  Красикова В.В. Система анализа драматургического прозведения на первом этапе литературного образования : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Красикова В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
1303917
  Юферова Надежда Юрьевна Система анализа и прогнозирования динамики рынка жилой недвижимости с учетом состояния городской среды : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Юферова Н.Ю.; Сибирский госуд. технол. ун-тет. – Красноярск, 2004. – 22с.
1303918
  Владимирова Н.Ю. Система анализа распространения заграязнения в воздушной среде / Н.Ю. Владимирова, Л.Н. Тарасенко. – Москва, 1991. – 15с.
1303919
   Система анализа состояния атмосферы в Сибирском регионе с использованием модели WRF-ARF и трехмерного вариационного усвоения данных WRF 3D-Var / Р.Б. Зарипов, Ю.В. Мартынова, В.Н. Крупчатников, А.П. Петров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 33-43 : рис., табл. – Библиогр: 43 назв. – ISSN 0130-2906
1303920
  Костюкова Н.И. Система аналитических выкладок для вычисления группы, допускаемой дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Костюкова Н. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Секц. киберн. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. науам. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1303921
  Базанов О.Ю. Система аналізу даних для забезпечення охорони об"єктів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 14-18
1303922
  Максюта Н.В. Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Максюта Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1303923
  Стеблецька Ю.І. Система аналізу фінансових ризиків // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 248-256. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1303924
  Боголіб Т.М. Система аналізу, планування та контроль вартості науково-технічної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 40-44.
1303925
  Хлебникова Ирина Борисовна Система английского глагола и сослагательное наклонение : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Хлебникова Ирина Борисовна ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 52 с.
1303926
  Антипова А.М. Система английской речевой интонации : учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / А.М. Антипова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 131 с. : ил., схем. – Библиогр. в конце разделов. – (Библиотека преподавателя)
1303927
  Василащук Р.А. Система антикорупційних органів України // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 36-38. – ISBN 978-966-419-292-4
1303928
  Мельник М. Система антикорупційного законодавства України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.49-57
1303929
  Жорова Є.Р. Система антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-9
1303930
  Воронкова Т.Є. Система антикризового управління підприємством // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 17-25 : фото, рис. – Бібліогр.: 19 назв.
1303931
  Прокопишин О.С. Система антикризового управління як підгрунтя попередження кризових явищ на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 40-45. – ISSN 2306-6814
1303932
  Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1303933
  Кубальський В.П. Система антитерористичного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 471-477. – ISSN 1563-3349
1303934
  Пономарьова Л. Система аргументації в жанрі судового вироку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 282-290. – ISSN 1728-9572
1303935
  Гостев В.И. Система АРМП с цифровім дифференцирующим контіром в адаптивном радиоканале связи / В.И. Гостев, В.И. Кащук, А.В. Тельвинов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 76-81
1303936
  Рабинович А.М. Система ассортиметной работы книготорга / А.М. Рабинович. – М., 1976. – 64с.
1303937
  Казакова Тамара Анатольевна Система ассоциативных связей слова в поэтическом тексте и стихотворный перевод. (На материале лирики Шелли) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Казакова Тамара Анатольевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1303938
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
Т. 1 : Сферическая астрономия. – 1875. – 350, III с., 4 л. черт., карт. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 421671фамилия-подпись И. Косоногов (из книг); На обл. № 63025 надпись: студ. матем. М. Бордзиловский; На обл. № 113570 Петру Петровичу Алексееву от автора
1303939
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
[Т. 2] : [Практическая астрономия]. – 1875. – 504, VIII с., 7 л. черт.


  В кн. 5 л. чертежей
1303940
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М. Фрица
[Т. 3] : [Теоретическая астрономия]. – 1877. – 428, VI с., 1 л. черт.


  В кн. № 146194 чертеж отсутств.
1303941
  Михальченкова О.Є. Система АСФИМІР як інструмент маркетингу / О.Є. Михальченкова, І.С. Баланчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 43-47
1303942
  Мишутис П. Система атеистического воспитания в Советской Литве / П. Мишутис. – Вильнюс, 1985. – 202с.
1303943
  Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1973. – 186 с. – Бібліогр.в приміт.
1303944
  Клименко Н.Ф. Система аффиксального словообразования современного украинского языка (на основе апплиеативной порождающей модели) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 23 с.
1303945
  Лоева М. Система ба инь в музыкальной культуре Китая // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 180-186
1303946
  Діденко Ю.Ю. Система багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення / Ю.Ю. Діденко, О.О. Шатравка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-44
1303947
  Кравченко С.Ю. Система базового автоматического лингвистического анализа текстов японского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Кравченко Сергей Юрьевич ; Учреждение образования "Минс. гос. лингв. ун-т". – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: 9 названий
1303948
   Система балансов в народно-хозяйственном планировании / А.С. Емельянов, В.Ф. Беседин, А.И. Москвин, Ю.Г. Сватко, В.А. и др. Борисов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 318с.
1303949
  Крюков В.П. Система балансов населения и трудовых ресурсов крупного города / АН СССР ; Центральный экономико-математический ин-т ; В.П. Крюков ; отв. ред. Э.Ф. Баранов. – Москва : Наука
Вопросы прогнозирования и планирования. – 1985. – 200 с.
1303950
  Златіна Н. Система банківського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди науковців щодо визначення системи права та системи законодавства. Також у статті, автором, запропоновано ієрархічну структуру системи банківського законодавства, яка передбачає державне регулювання банківської системи - ...
1303951
   Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІНКОС, 2004. – 480с. – ISBN 966-8347-08-0
1303952
  Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Любунь О.С. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Кондор, 2007. – 356с. – ISBN 966-351-053-6
1303953
  Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 122-127. – Бібліогр.: 4 назви
1303954
  Бай О. Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 250-253. – ISBN 978-966-3888-379-3
1303955
  Довбня К.В. Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Пропонована стаття розглядає питання про поетологічні особливості поезії відомого поета піздньосередньовічної літератури бгакті Раскхана, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему бгав та рас. Цей аспект вивчення творчості поета ще не ...
1303956
   Система бездефектного труда в больнице. – К, 1984. – 56с.
1303957
  Яворски Д. Система безопасности Java : Руководство разработчика / Джим Яворски, Пол Дж. Перроун; Пер. с англ. С.А. Добродеева. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 528 с. – ISBN 5-8459-0165-0
1303958
  Брагг Р. Система безопасности Windows 2000 / Роберта Брагг; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 592с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0181-2


  Основы стратегии безопасности для систем, работающих под управлением Windows 2000
1303959
  Хондогій І. Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян професійну правничу допомогу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 138-146. – ISSN 2524-0129
1303960
  Галаджій О. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: позиція США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 558-562. – ISBN 978-966-171-893-6
1303961
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробітництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках 20 століття - на початку 21 століття : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 166 - 204
1303962
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробтництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв.
1303963
  Плевако І.Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 492-497. – ISSN 2076-1554
1303964
  Рогатіна Л.П. Система безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 261-265. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1303965
  Марченко Ю.В. Система безпеки підприємництва: політологічний і міждисциплінарний контекст дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 296-304
1303966
  Самброс Ю.П. Система безперервного педагогічного практикуму : в I концентрі трудшколи / Ю.П. Самброс. – Харків : Работник просвещения, 1930. – 116 с.
1303967
  Товажнянський Л. Система безперервної освіти на базі дистанційної технології навчання і кредитно-модульної організації навчального процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.62-66. – ISSN 1682-2366
1303968
  Калініна С.П. Система безперервної освіти персоналу як важіль реструктуризації зайнятості // Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи : матеріали засідання круглого столу, 20 грудня 2016 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-617-649-044-9
1303969
  Юхимович Оксана Система безперервної шкільної економічної освіти : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-11 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв
1303970
  Ставнійчук М. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26.
1303971
  Зуммер В.М. Система библейской кмпозиции А.А.Иванова. / В.М. Зуммер. – К., 1919. – 7-12с.
1303972
  Гедримович Г.В. Система библиографических пособий по естествознанию и технике в СССР : Учебное пособие / Г.В. Гедримович. – Ленинград, 1981. – 76 с.
1303973
  Василевская А.Д. Система библиографических пособий по науке и научно-исследовательской работе союзной республики / А.Д. Василевская. – Минск, 1984. – 120 с.
1303974
  Леонченков В.Е. Система библиографическй информации союзной республики / В.Е. Леонченков. – Минск, 1990. – 254 с.
1303975
  Семенова Г.Г. Система библиографической информации по экономике. / Г.Г. Семенова. – Москва, 1987. – 76 с.
1303976
  Редькина Н.С. Система библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей / Наталья Степановна Редькина, Олеся Викторовна Кулева, Марина Юрьевна Дунин-Барковская // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 21-23
1303977
  Терешин В.И. Система библиотечных фондов технической литературы и документации / В.И. Терешин. – М, 1978. – 97с.
1303978
  Костирко Т.М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Костирко Т.М. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1303979
  Проценко Т.В. Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів в Україні : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Проценко Т.В. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1303980
  Федосова А.О. Система бізнес-стратегій підприємства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 94-97. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Проаналізовані існуючі, виділено перелік типових стратегій і типових бізнес-стратегій підприємств. Визначено необхідність зміни управлінської організаційної структури підприємства при виборі стратегічної орієнтації. Розглянуто зміст роботи з ...
1303981
  Чубінський М.А. Система бонус-малус в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та її удосконалення // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 112-119. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1303982
  Волинець В.В. Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 72-75. – ISSN 1609-0462
1303983
  Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США / Ю.А. Воронин. – Свердловск, 1990. – 100с.
1303984
  Шаваев А.Г. Система борьбы с экономической разведкой / А.Г. Шаваев. – Москва : Правовое просвещение, 2000. – 240с. – ISBN 5-93-485-003-2
1303985
  Олійник Я.В. Система бухгалтерського обліку: питання термінології : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 112-118 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1303986
  Катлер Э. Система быстрого счета по Трахтенбергу / Э. Катлер, Р. Мак-Шейн. – М., 1967. – 135 с.
1303987
  Цинделиани И.А. Система бюджетного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-0769
1303988
  Пасічний М.Д. Система бюджетного регулювання економіки України в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 361-369


  Досліджуються проблеми, пов"язані із визначенням сутності та ролі системи бюджетного регулювання в уомвах кризових трансформацій. Розглянуто структуру системи бюджетного регулювання. Досліджено роль та значення дефіцитного фінансування економіки в ...
1303989
  Остапенко Ю. Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1303990
  Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике / Ж.П. Соколовская. – К., 1979. – 189с.
1303991
  Зубко А. Система вагових мір давньої Греції (класична доба) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-45.
1303992
  Гудсков А.К. Система ВАЗа на предприятиях республики / А.К. Гудсков. – К, 1985. – 48с.
1303993
  Михайличенко С.Ю. Система валютного регулювання періоду економічного зростання України у 2000-2004 рр . // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1303994
   Система ввода текста для альтернативной речевой коммуникации / Ю.В. Крак, А.В. Бармак, Р.А. Багрий, И.О. Стеля // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; Глав. ред.: В.М. Кунцевич ; Редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1, январь - февраль. – С. 128-137. – ISSN 0572-2691
1303995
  Соломко І.М. Система вдосконалення організації та нормування праці управлінського персоналу підприємства (за матер. підприємств машинобудування). : Автореф... канд. екон.наук: 08.09.01 / Соломко І.М.; Кіровоград. ін-т сільскогосп. машинобуд. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1303996
   Система ведения сельского хозяйства Киргизии. – Фрунзе, 1960. – 408 с.
1303997
   Система ведения сельского хозяйства по Ставропольского края. – Ставрополь, 1980. – 490с.
1303998
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Бородянського району Киїіської області. – К, 1959. – 103с.
1303999
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Олишівського району Чернігівської області. – К, 1959. – 92с.
1304000
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Шевченка Старо-Констянтинівського району Хмельницької оьласті. – К, 1959. – 80с.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,