Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1300001
   Теоретико-алгебраические исследования в математической физике / Фущич В.И. – К., 1981. – 135с.
1300002
   Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики / Фущич В.И. – К., 1983. – 140с.
1300003
   Теоретико-алгебраический анализ уравнений математической физики / Фущич В.И. – К., 1990. – 122с.
1300004
   Теоретико-вероятностные методы и задачи управления экономическими процессами / Аркин В.И., Петраков Н.Я. – М., 1979. – 204с.
1300005
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1300006
  Ломсадзе Ю.М. Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц / Ю.М. Ломсадзе. – Москва, 1962. – 183 с.
1300007
  Горбунцов В.В. Теоретико-групповой водход к решению комбинаторных задач оптимизации / В.В. Горбунцов. – К, 1983. – 190с.
1300008
   Теоретико-групповые исследования. – К., 1978. – 158с.
1300009
   Теоретико-групповые исследования. – Свердловск, 1990. – 142с.
1300010
   Теоретико-групповые исследования уравнений математической физики. – К., 1985. – 141с.
1300011
  Вайборн Б. Теоретико-групповые методы в атомной спектроскопии / Б. Вайборн. – Москва, 1973. – 85-224с.
1300012
   Теоретико-групповые методы в математической физике. – К., 1978. – 187с.
1300013
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
1. – 1980. – 384с.
1300014
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1980. – 360с.
1300015
   Теоретико-групповые методы в физике : труды международного семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 432с.
1300016
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1983. – 560с.
1300017
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1986. – 718с.
1300018
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 2. – 1986. – 637с.
1300019
   Теоретико-групповые методы в фундаментальной и прикладной физике : материалы регион. школы-семинара/ сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 261 с.
1300020
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1300021
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1300022
  Ерешко Ф.И. Теоретико-игровой подход к моделированию экономических и государственных механизмов / Ф.И. Ерешко, В.И. Меденников. – М., 1983. – 45с.
1300023
   Теоретико-игровые вопросы принятия решений. – Л., 1978. – 128с.
1300024
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые модели в задачах распознавания / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1986. – 283 с.
1300025
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 268с .
1300026
  Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія / А.А. Шиян ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-641-306-5
1300027
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1300028
  Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 30-32. – ISSN 2076-9326
1300029
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1300030
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1300031
  Кузьмін О.Є. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 14-22


  Проаналізовано існуючі підходи до діагностики конкурентоспроможності підприємств, а також склад індикаторів, які використовуються в діагностичних цілях. Розроблено метод полікритеріальної діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, ...
1300032
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 177-182 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1300033
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1300034
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1300035
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "економічна активність підприємства" / А.М. Турило, І.С. Вчерашня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1300036
  Осипчук С. Теоретико-методичні підходи до розробки робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих грунтів) / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-33
1300037
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1300038
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1300039
   Теоретико-методологические вопросы педагогики. – М., 1990. – 166с.
1300040
   Теоретико-методологические вопросы развития советской исторической науки. – Днепропетровск, 1987. – 142с.
1300041
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 1. – 1984. – 139с.
1300042
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 94с.
1300043
  Козадаев Б.П. Теоретико-методологические основания проблемы автоматического распознавания и понимания речи / Б.П. Козадаев. – М., 1991. – 63с.
1300044
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1300045
   Теоретико-методологические основы формирования личности школьника и студента. – Волгоград, 1990. – 192с.
1300046
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1300047
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1300048
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1300049
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1300050
   Теоретико-методологические проблемы коммунистического воспитания трудящихся средствами культурно-просветительной работы. – М., 1981. – 158с.
1300051
   Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии. – М., 1989. – 168с.
1300052
   Теоретико-методологические проблемы современного советского библиографоведения. – М., 1981. – 141с.
1300053
   Теоретико-методологические проблемы формирования коммунистического мировозрения. – Ярославль, 1987. – 130с.
1300054
  Новиков А.Н. Теоретико-методологические противоречия развития учения об экономико-географическом положении территорий : методика и опыт / А.Н. Новиков, М.С. Новикова, В.М. Булаев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1300055
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1300056
  Куделко С. Теоретико-методологічна дискусія з питань історичного краєзнавства в 20-ті — на початку 30-х років XX ст. / С. Куделко, О. Кашаба // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 21-27
1300057
  Гайдай Т. Теоретико-методологічна спорідненість економічних поглядів С.М. Булгакова з історико-соціальним напрямом: дослід історико-економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено історико-економічний аналіз ознак методологічної спорідненості економічних поглядів С.М. Булгакова з економічною гетеродоксією кінця ХІХ - початку ХХ ст. - історико-соціальним напрямом в економічній думці Німеччини. Досліджено роль ...
1300058
  Масина О.П. Теоретико-методологічна сутність категорії "фінансовий інструмент" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 238-243. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1300059
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1300060
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1300061
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1300062
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1300063
  Курач Т.М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-20 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
1300064
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1300065
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1300066
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1300067
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1300068
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1300069
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1300070
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1300071
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1300072
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1300073
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1300074
  Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 239-242
1300075
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1300076
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1300077
  Соколова Ю.О. Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 287-293. – Бібліогр.: с. 292-293; 15 назв
1300078
  Ніколаєвський В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення міграції населення / В.М. Ніколаєвський, Н.Є. Прохоренко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 34-38. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
1300079
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1300080
  Піменова О.В. Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 33-37
1300081
  Адамик Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111. – ISSN 1993-0259
1300082
  Павко А.І. Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності політичних партій та організацій в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-125. – ISSN 0130-5247
1300083
  Морозова Н.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 84-88
1300084
  Соха Ю.І. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем запобігання природно-техногенним загрозам // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 53-58. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1300085
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1300086
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1300087
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1300088
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1300089
  Мірошниченко Є. Теоретико-методологічні засади побудови інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 130-132. – бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному суспільстві інформація набуває важливого значення і стає рушієм людського прогресу та комунікацій. Інформація стає невід"ємною частиною людських цінностей, що значною мірою впливає на суспільну поведінку і ставлення людей до новітніх ...
1300090
  Долбенко Т.О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей : автореф. ... д-р культурології : 26.00.01 / Долбенко Т.О. ; Київ.нац.ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1300091
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1300092
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1300093
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва, О.І. Мостяєв // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 43-54
1300094
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1300095
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонного економіко-правового регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1300096
  Козарь Т.П. Теоретико-методологічні засади управління вищою освітою як відкритою системою в контексті соціальних трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 50-52. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1300097
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1300098
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1300099
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1300100
  Товт К.С. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 27)
1300101
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1300102
  Марганосова В.Г. Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 186-193. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1300103
  Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-167 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1300104
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1300105
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1300106
  Ємельянов В.О. Теоретико-методологічні основи прогнозу екологічно небезпечних геологічних процесів і явищ різноманітного походження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 7 назв
1300107
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1300108
  Корж К.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 25-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1300109
  Харазішвілі Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 6-21. – ISSN 1605-2005
1300110
  Коберник О.М. Теоретико-методологічні підходи до обгрунтування концепції технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 14-21. – (Педагогіка ; № 3)
1300111
  Лагутін В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1300112
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1300113
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1300114
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1300115
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1300116
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1300117
  Антипина Г.С. Теоретико-методоолические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина. – Ленинград, 1982. – 111с.
1300118
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1300119
  Толуб"як Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 240-248.
1300120
  Скопич О.Д. Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв
1300121
  Бодрова І.І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 36-45. – ISSN 0201-7245
1300122
  Кизименко К.О. Теоретико-правові аспекти регулювання робочого часу та часу відпочинку прокурорських працівників // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1300123
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1300124
  Латинін М.А. Теоретико-правові основи державного регулювання ринку інтелектуальної власності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / М.А. Латинін, О.А. Ясюкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1300125
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1300126
  Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладання договорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 110-119
1300127
  Краснова М.В. Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні юридичні ознаки та наведено наукове поняття договорів в екологічному праві та запропонована їх класифікація. В статье рассмотрены основные юридические признаки и наведено научное понятие договоров в экологическом праве и ...
1300128
  Грибанов Д.В. Теоретико-правовое осмысление инновационного развития общества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-107. – ISSN 0132-0769


  Статья посвящена вопросам понимания и осмысления инновационного развития общества как системы общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Обосновывается актуальность комплексного научного теоретико-правового подхода, отвечающего ...
1300129
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1300130
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1300131
   Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. – К., 1983. – 101с.
1300132
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1300133
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1300134
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1300135
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1300136
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1300137
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1300138
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – М., 1963. – 224с.
1300139
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1300140
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1300141
  Врачинская Т.В. Теоретичесие основания типологизации конфликтов в педагогическом взаимодействии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-62. – ISSN 1726-667Х
1300142
   Теоретическа механика / Н.М. Зиновьев, С Левицкий, П, , . – М, 1981. – 52с.
1300143
  Демостенов С С. Теоретическа политическая икономия / С С. Демостенов, . – София
1. – 1945. – с.
1300144
  Арнольд И.В. Теоретическая арифметика / И.В. Арнольд. – Москва, 1938. – 480 с.
1300145
  Арнольд И.В. Теоретическая арифметика / И.В. Арнольд. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 396 с.
1300146
  Гонин Е.Г. Теоретическая арифметика / Е.Г. Гонин. – Москва, 1959. – 232 с.
1300147
  Гарден Ж.-К. Теоретическая археология / Ж.-К. Гарден. – М, 1983. – 295с.
1300148
  Моисеев В.И. Теоретическая биология : основные принципы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.60-74. – ISSN 0235-1188
1300149
  Токин Б.П. Теоретическая биология и творчество Э.С. Бауэра / Б.П. Токин. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1963. – 164с.
1300150
  Токин Б.П. Теоретическая биология и творчество Э.С. Бауэра / Б.П. Токин. – 2-е изд., доп. и перераб,. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1965. – 176с.
1300151
  Борзенков В.Г. Теоретическая биология: размышления о предмете / В.Г. Борзенков, А.С. Северцов. – М., 1980. – 64с.
1300152
  Бунге В. Теоретическая география / Вильям Бунге ; пер. с англ. В.Я. Барласа и др. ; ред. В.М. Гохмана. – Москва : Прогресс, 1967. – 279 с.
1300153
  Милн-Томсон Теоретическая гидродинамика / Милн-Томсон. – Москва : Мир, 1964. – 655 с.
1300154
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть вторая. – 1948. – 612с.
1300155
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть 1. – 1948. – 324с.
1300156
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 1. – 1963. – 584с.
1300157
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 2. – 1963. – 728с.
1300158
  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : учеб. для студентов пед. ин-тов / М.Я. Блох. – Москва : Высшая школа, 1983. – 383 с. – На обкл. : M.Y. Blokh / A course in theoretical English grammar
1300159
  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : Учебник для студентов вузов / М.Я. Блох. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2006. – 423с. – ISBN 5-06-004713-Х
1300160
  Комова Т.А. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология: Метод. указания для студ.-заочн. романо-герм. отделений филол. фак. гос. ун-тов. / Т.А. Комова. – М., 1986. – 46с.
1300161
  Кузнецов С.Н. Теоретическая грамматика датского языка / С.Н. Кузнецов. – Москва, 1984. – 224с.
1300162
  Кузнецов С.Н. Теоретическая грамматика датского языка / С.Н. Кузнецов. – Москва, 1989. – 169с.
1300163
  Кузнецов С.Н. Теоретическая грамматика интерлингвистики / С.Н. Кузнецов. – Москва, 1987. – 207с.
1300164
  Васильева-Шведе Теоретическая грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – Москва, 1972. – 342с.
1300165
  Васильева-Шведе Теоретическая грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – Москва, 1981. – 303с.
1300166
  Васильева-Шведе Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи : учебник / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 336 с.
1300167
  Харитонова Я И. Теоретическая грамматика немецкого языка : Синтаксис / Я И. Харитонова, 1976
1300168
  Москальская О.И. Теоретическая грамматика немецкого языка / О.И. Москальская. – Москва, 1983. – 333с.
1300169
  Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка : строй современ. нем. яз. : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. языки"] / В.Г. Адмони. – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986. – 333 с. : ил. – Библиогр.: с. 315-330
1300170
  Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: морфология / В.Г. Гак. – Москва : Высшая школа, 1979. – 304с.
1300171
  Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: морфология / В.Г. Гак. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 311с.
1300172
  Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: синтаксис / В.Г. Гак. – М., 1981. – 208с.
1300173
  Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: синтаксис / В.Г. Гак. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 219с.
1300174
  Захарьин Б.А. Теоретическая грамматика языков хинди и урду: (Фонология - морфология глагола - синтаксис гл. членов предложения) / Б.А. Захарьин. – М., 1989. – 167с.
1300175
  Гехт Б.М. Теоретическая и клиническая электромиография. / Б.М. Гехт. – Л., 1990. – 228,1с.
1300176
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 102, № 2. – 1995
1300177
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 102, № 3. – 1995
1300178
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 1. – 1995
1300179
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 2. – 1995
1300180
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 103, № 3. – 1995
1300181
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 1. – 1995
1300182
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 2. – 1995
1300183
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 104, № 3. – 1995
1300184
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 1. – 1995
1300185
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 2. – 1995
1300186
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 105, № 3. – 1995
1300187
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 106, № 2. – 1996
1300188
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 106, № 3. – 1996
1300189
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 107, № 1. – 1996
1300190
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 107, № 2. – 1996
1300191
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 107, № 3. – 1996
1300192
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 108, № 1. – 1996
1300193
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 108, № 2. – 1996
1300194
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 108, № 3. – 1996
1300195
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 109, № 1. – 1996
1300196
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 109, № 2. – 1996
1300197
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 109, № 3. – 1996
1300198
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 117, № 2. – 1998
1300199
  Члиянц А.Я. Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации партийно-политической работы в Красной Армии. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.01 / Члиянц А.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 50л.
1300200
  Матвеев Ф Р. Теоретическая и практическая политология / Ф Р. Матвеев, . – М., 1993. – 239с.
1300201
  Аюрзанайн А.А. и др. Теоретическая и праткическая готовность первокурсников к самостоятельной работе в вузе / А.А. и др. Аюрзанайн. – Москва, 1980. – 15с.
1300202
  Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика / В.А. Звегинцев. – Москва : Просвещение, 1968. – 336 с.
1300203
  Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика : учеб. пособие для филологических фак-тов педагогических институтов / В.А. Звегинцев. – 3-е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 336с. – (Из лингвистического наследия В.А.Звегинцева). – ISBN 978-5-382-00214-9
1300204
   Теоретическая и прикладная механика
№ 27. – 1997
1300205
  Красильников Б.Н. Теоретическая и экспериментальная разработка физических основ импульсного гамма-гамма метода исследования скважин : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Красильников Б.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1972. – 15л.
1300206
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 33, № 2. – 1997
1300207
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 33, № 3. – 1997
1300208
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 33, № 4. – 1997
1300209
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 33, № 5. – 1997
1300210
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 33, № 6. – 1997
1300211
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 36, № 2. – 2000
1300212
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 36, № 3. – 2000
1300213
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 36, № 4. – 2000
1300214
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 36, № 5. – 2000
1300215
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 36, № 6. – 2000
1300216
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 1. – 2001
1300217
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 3. – 2001
1300218
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 4. – 2001
1300219
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 1. – 2002
1300220
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 5. – 2002
1300221
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 1. – 2004
1300222
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 4. – 2004
1300223
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1300224
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1300225
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1300226
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1300227
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1300228
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 1. – 2006
1300229
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 2. – 2006
1300230
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 3. – 2006
1300231
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 4. – 2006
1300232
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 2. – 2008
1300233
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 3. – 2008
1300234
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 4. – 2008
1300235
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 5. – 2008
1300236
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 6. – 2008
1300237
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 1. – 2009
1300238
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 3. – 2009
1300239
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 4. – 2009
1300240
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 45, № 5. – 2009
1300241
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 46, № 6. – 2010
1300242
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 2. – 2012
1300243
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 5. – 2012
1300244
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 3. – 2012
1300245
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 48, № 4. – 2012
1300246
  Кисилев А.А. Теоретическая интерпретация спектров поглощения и эмиссии мягких рентгеновских лучей в металлических пленках редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кисилев А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1300247
  Кондрацкий П.П. Теоретическая колористика / П.П. Кондрацкий. – Тверь
Часть 1 : Колоростатика, учение о цветовом равновесии. – 1927. – 559 с.
1300248
  Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия / В.С. Урусов. – Москва : Московский университет, 1987. – 272с.
1300249
  Розов Н.С. Теоретическая макросоциология и эмпирическая история: возможен ли продуктивный диалог ? // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 4 (53). – С. 86-91. – ISSN 1029-8053
1300250
  Столяров Н.А. Теоретическая механика / Н.А. Столяров. – с.
1300251
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи, Н.М. Егоров. – Москва-Ленинград, 1932. – 112 с.
1300252
  Лойцянский Л.Г. Теоретическая механика / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье. – Ленинград-Москва
3. – 1934. – 624 с.
1300253
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 7-е изд. – Ленинград-Москва, 1939. – 284 с.
1300254
  Левич В.Г. Теоретическая механика / В.Г. Левич. – Москва, 1950. – 124 с.
1300255
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 15-е изд. – Москва-Ленинград, 1951. – 304 с.
1300256
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 9-е изд. – Москва-Ленинград, 1951. – 484 с.
1300257
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 10-е изд. – Москва-Ленинград, 1952. – 484 с.
1300258
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – Москва, 1956. – 484 с.
1300259
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – Москва, 1957. – 280 с.
1300260
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – Москва, 1957. – 484 с.
1300261
  Наумов А.Л. Теоретическая механика / А.Л. Наумов. – Киев : Киевский университет
1. – 1957. – 307 с.
1300262
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – Москва, 1958. – 484 с.
1300263
  Наумов А.Л. Теоретическая механика / А.Л. Наумов. – Киев
2. – 1958. – 317с.
1300264
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 8-е изд. – Москва-Ленинград, 1959. – 484 с.
1300265
  Невзглядов В.Г. Теоретическая механика / В.Г. Невзглядов. – Москва, 1959. – 584 с.
1300266
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – 14-е изд. – Москва-Ленинград, 1960. – с.
1300267
  Голубева О.В. Теоретическая механика / О.В. Голубева. – Москва, 1961. – 703 с.
1300268
  Николаи Е.Л. Теоретическая механика / Е.Л. Николаи. – Москва, 1962. – 280 с.
1300269
  Бутенин Н.В. Теоретическая механика / Н.В. Бутенин. – Ленинград, 1963. – 48 с.
1300270
  Голубева О.В. Теоретическая механика / О.В. Голубева. – Москва, 1968. – 487с.
1300271
  Голубева О.В. Теоретическая механика : учеб. пособие / О.В. Голубева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 350 с.
1300272
  Березова О.А. Теоретическая механика / О.А. Березова, Г.Е. Друшляк, Р.В. Солодовников. – Киев : Вища школа, 1980. – 400с.
1300273
  Павловский М.А. Теоретическая механика / М.А. Павловский. – Киев : Вища школа, 1985. – 328 с.
1300274
  Зиновьев Н.М. Теоретическая механика / Н.М. Зиновьев, Н.Д. Вервейко. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 48с.
1300275
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : учеб. пособие / В.Г. Вильке. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 237 с. – ISBN 5-211-01557-6
1300276
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. обуч. по направл. "Математика", "Механика", "Механика, прикладная математика", спец. "Математика", "Механика" / В.Г. Вильке; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0520-0
1300277
  Бать И М. Теоретическая механика в примерах и задачах : Учебное пособие / И М. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – 9-е изд., перераб. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014450-9
Том 1 : Статика и кинематика. – 1990. – 672с.
1300278
  Бать И М. Теоретическая механика в примерах и задачах : Учебник / И М. Бать, Г.Ю. Джанилидзе, А.С. Кельзон. – 8-е изд.,перераб. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014451-7
Том 2 : Динамика. – 1991. – 640с.
1300279
  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов : Учебник для средних спец. учебн. заведений / Е.М. Никитин; под ред. А.И. Аркуши. – 12-е, исправл. – Москва : Наука, 1988. – 336 с. – ISBN 5-02-013815-0
1300280
  Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника / А.А. Космодемьянский. – М., 1969. – 255с.
1300281
  Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника / А.А. Космодемьянский. – Москва : Просвещение
2-е изд. – 1975. – 248с. : илл.
1300282
  Граве Д.А. Теоретическая механика на основе техники / Д.А. Граве. – Москва-Ленинград : Гос.технико-теоретическое изд-во, 1932. – 408с.
1300283
  Геронимус Я.Л. Теоретическая механика. / Я.Л. Геронимус. – М., 1973. – 511с.
1300284
  Павловский М.А. Теоретическая механика: Статика.Кинематика / М.А. Павловский. – Киев : Вища школа, 1989. – 350 с.
1300285
  Фомин Н.В. Теоретическая модель конкурентоспособного специалиста // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 3. – С.74-82. – ISSN 1609-4646
1300286
  Потебня А.А. Теоретическая поэтика. / А.А. Потебня. – М., 1990. – 342с.
1300287
  Бакуркин Б.Ф. Теоретическая социология США сегодня : критический очерк / Б.Ф. Бакуркин. – Москва : Знание, 1978. – 62, [2] с.
1300288
  Кокс Д. Теоретическая статистика / Д. Кокс, Д. Хинкли. – Москва : Мир, 1978. – 560 с.
1300289
  Ландау Л. Теоретическая физика / Л. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ
Т. 3 : Механика сплошных сред (гидродинамика и теория упругости). – 1944. – 623 с.
1300290
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы
Т. 8 : Электродинамика сплошных сред. – 1957. – 532 с.
1300291
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [в 9 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Физматгиз
Т. 2 : Теория поля. – 1962. – 422 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300292
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физматгиз
Т. 3 : Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – 1963. – 702 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300293
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика. – 1964. – 567 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300294
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 7 : Теория упругости. – 1965. – 203 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300295
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [в 9 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2 : Теория поля. – 1967. – 460 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300296
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука
Т. 4 : Релятивистская квантовая теория, ч. 1 / Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. – 1968. – 480 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300297
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука
Т. 4 : Релятивистская квантовая теория, ч. 2 / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – 1971. – 288 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300298
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика. – 1973. – 208 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300299
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2 : Теория поля. – 1973. – 504 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300300
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория). – 1974. – 752 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300301
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : учебное пособие для студентов физических специальностей университеттов : в 10 т. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука
Т. 5, Ч. 1 : Статистическая физика. – 1976. – 584 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300302
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука
Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – 1978. – 448 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300303
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука
Т. 10 : Физическая кинетика / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – 1979. – 527 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300304
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – 1980. – 704 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300305
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 8 : Электродинамика сплошных сред. – 1982. – 623 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300306
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука
Т. 6 : Гидродинамика. – 1986. – 736 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300307
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., испр.и доп. – Москва : Наука
Т. 7 : Теория упругости. – 1987. – 248 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300308
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-013850-9
Т. 1 : Механика. – 1988. – 216 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300309
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 7-е изд., испр. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014420-7 (т.2) ; 5-02-013850-9
Т. 2 : Теория поля. – 1988. – 512 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300310
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-013850-9
Т. 6 : Гидродинамика. – 1988. – 736 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300311
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014421-5 (т.3); 5-02-013850-9
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория). – 1989. – 768 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300312
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014422-3 (т.4) ; 5-02-013850-9
Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – 1989. – 728 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300313
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-014673-0
Т. 8 : Электродинамика сплошных сред. – 1992. – 664 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300314
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Киев : Феникс. – ISBN 7-87534-063-0
Т. 1 : Классическая теория. Ч.1. Канонический формализм. Классическая механика. – 1998. – 364 с.
1300315
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под. ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0121-8
Т. 6 : Гидродинамика. – 2001. – 736 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300316
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0122-6
Т. 7 : Теория упругости. – 2001. – 264 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300317
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – 5-е изд. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0057-2
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория). – 2002. – 808 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300318
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Київ : ФАДА; ЛТД. – ISBN 966-7625-48-6
Т.3 : Теория атомного ядра и элементарных частиц. – 2002. – 261с.
1300319
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0058-0
Т. 4 : Квантовая электординамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под ред. Л.П. Питаевского. – 2002. – 720 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300320
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0054-8
Т. 5 : Статистическая физика, ч. 1. – 2002. – 616 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300321
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., исправл. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0296-6
Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под. ред. Л.П. Питаевского. – 2002. – 496 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1300322
  Кронин Дж. Теоретическая физика = Graduate problems in physics with solutions : Сборник задач с решениями / Дж. Кронин, Д. Гринберг, В. Телегди; Пер. с англ. Г.В. Даниляна; Под ред. П.А. Крупчицкого. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2005. – 336с. – ISBN 5-484-00040-8
1300323
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Механика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 796 с.
1300324
  Борисова Л.В. Теоретическая фонетика английского языка / Л.В. Борисова, А.А. Метлюк. – Минск, 1980. – 143с.
1300325
  Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка / С.Ф. Леонтьева. – М, 1988. – 271с.
1300326
   Теоретическая фонетика английского языка : Учебник. – Москва : Высшая школа, 1991. – 240с. – ISBN 5-06-00832-0
1300327
  Козьмин О.Г. Теоретическая фонетика немецкого языка / О.Г. Козьмин. – Москва : Высшая школа, 1990. – 222с.
1300328
  Поляков К.И. Теоретическая фонетика современного литературного персидского языка. / К.И. Поляков. – М., 1977. – 252с.
1300329
   Теоретическая фонетика французского языка : учебное пособие : для студ., обуч. по спец. напр. "Лингвистика и межкульт. коммуникация". – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 181 с. – ISBN 5-17-036464-4
1300330
  Сапожников Р.А. Теоретическая фотометрия / Р.А. Сапожников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1977. – 264с.
1300331
  Сапожников Р.А. Теоретическая фотометрия. Основы расчета освещения / Р.А. Сапожников. – Москва ; Ленинград : ГЭИ, 1960. – 176 с.
1300332
  Глесстон С. Теоретическая химия / С. Глесстон. – М, 1950. – 632с.
1300333
   Теоретическая экономика. Политэкономия : Учебник для вузов. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 485 с. – ISBN 5-85173-090-0
1300334
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 7-е изд. – Москва, 1958. – 608 с.
1300335
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 9-е изд., исправл. – Москва : Энергия, 1965. – 624 с.
1300336
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 10-е изд., исправл. – Москва, 1968. – 576 с.
1300337
  Попов В.С. Теоретическая электротехника / В.С. Попов. – Москва : Энергия, 1970. – 607 с.
1300338
  Попов В.С. Теоретическая электротехника / В.С. Попов. – Москва : Энергия, 1971. – 608 с.
1300339
  Нейман Л.Р. Теоретическая электротехника / Л.Р. Нейман. – Ленинград, 1988. – 331 с.
1300340
   Теоретическая электротехника и устройства электроники. – Киев : Наукова думка, 1977. – 167 с.
1300341
   Теоретическая электротехника и электроника. – Киев : Наукова думка, 1976. – 146 с.
1300342
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника. Уч. пособие / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1950. – 488с.
1300343
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника. Уч. пособие / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 4-е изд., перераб. – М.-Л., 1952. – 528с.
1300344
  Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника. Уч. пособие / Н.Н. Мансуров, В.С. Попов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1954. – 527с.
1300345
  Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия / В.В. Скорчеллетти. – Изд. 3-е, стереотип. – Ленинград, 1969. – 608с.
1300346
  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия : Учебник / Л.И. Антропов. – 2-е изд. перераб. идоп. – Москва : Высшая школа, 1969. – 511с.
1300347
  Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия / В.В. Скорчеллетти. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Л., 1974. – 567с.
1300348
  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов. – 3-е перераб. и доп. – Москва, 1975. – 568 с.
1300349
  Андрющенко Ф.К. Теоретическая электрохимия / Ф.К. Андрющенко. – Київ, 1979. – 167с.
1300350
  Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов. – 4-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1984. – 519с.
1300351
  Овчинникова Е.А. Теоретическая этика в России: этапы становления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 74-77. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1300352
  Кантере Вилен Михайлович Теоретическе основы технологии микробиологических производств. / Кантере Вилен Михайлович. – М., 1990. – 270с.
1300353
  Левичев А.В. Теоретические (семантико-синтаксические) перспективы кантовской философии времени / А.В. Левичев, К.Ф. Самохвалов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 41-51. – ISSN 1560-7488
1300354
   Теоретические аспекты деривации. – Пермь, 1982. – 159с.
1300355
  Алланина Л.М. Теоретические аспекты законности // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется феномен законности, ее особенности; рассматриваются общие контуры законности в единстве трех взаимосвязанных аспектов: принципа деятельности, метода деятельности и режима общественной жизни.
1300356
  Дячкин О.Д. Теоретические аспекты и технологии реализации образовательных стандартов третьего поколения / О.Д. Дячкин, О.П. Ококелов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 1726-667Х


  Предлагается технология реализации компетентностного подхода к подготовке кадров в рамках предметной системы обучения.
1300357
  Симонова Т.М. Теоретические аспекты изучения социальных проблем // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 8 (304). – С.665-69. – ISSN 0132-1625
1300358
  Малахова Т.П. Теоретические аспекты инфраструктурного обеспечения мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 107-110. – ISSN 1993-3541
1300359
   Теоретические аспекты колониальности у птиц. – М., 1985. – 172с.
1300360
  Сенько А.С. Теоретические аспекты координирующей функции прокуратуры // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 249-263. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1300361
   Теоретические аспекты лингвистических исследований. – Новосибирск, 1984. – 163с.
1300362
  Семененко И.М. Теоретические аспекты определения зкономической устойчивости предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 185-188
1300363
  Шестакова Э.Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени : Монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 441с. – ISBN 966-380-001-1
1300364
  Пастухов А.Л. Теоретические аспекты управления знаниями в университетском комплексе // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 62-71. – ISSN 1990-9780


  Рассмотрены теоретические аспекты управления знаниями в понятий «знание», «информация», «управление знанием», «управление информацией», «интеллектуальный капитал». Предлагаются направления создания знаний в университетском комплексе, а также система ...
1300365
  Данюшенков В.С. Теоретические аспекты формирования активности школьника в обучении // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1300366
  Мартынец В.В. Теоретические аспекты формирования и оценки трансакционных издержек оппортунистического поведения предприятия // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 34-38. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1300367
  Скуратова И.С. Теоретические аспекты целлюлярной конвенции в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скуратова И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1300368
   Теоретические аспекты экономической географии : сборник статей. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1975. – 144 с. – к 6 съезду Географического Общества Союза ССР
1300369
   Теоретические аспекты экономической перестройки. – Ростов -на-Дону, 1989. – 127с.
1300370
  Сланина З. Теоретические аспекты явления изомерии в химии. / З. Сланина. – М., 1984. – 166с.
1300371
  Готман П.Е. Теоретические веса черных и цветных металлов / П.Е. Готман. – 2-е изд. – М, 1968. – 567с.
1300372
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.П. Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыновская-Молчанова М.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 16 с.
1300373
  Иванов В. Теоретические воззрения Герберта Маршалла Маклюэна на массовую коммуникацию // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 159-167. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  Статья посвящена взглядам выдающегося исследователя массовой коммуникации Г.М.Маклюэна.
1300374
  Абрамова О. Теоретические воззрения М. Портера // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-80.
1300375
   Теоретические вопросы автоматизации медико-биологических исследований. – К., 1982. – 120с.
1300376
  Тамашаускене Зита Феликсо Теоретические вопросы агрегированной дифференциации заработной платы при формировании рыночного хозяйства : Автореф... кандидата эконом.наук: 08.00.01 / Тамашаускене Зита Феликсо; Белорусский гос. ин-т народного хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1991. – 20л.
1300377
   Теоретические вопросы административного и финансового права в свете решений 18 съезда КПСС. – М., 1986. – 120с.
1300378
  Черняк В.И. Теоретические вопросы анализа информационных потоков народнохозяйственного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Черняк В.И.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1300379
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1974. – 286с.
1300380
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1975. – 227с.
1300381
   Теоретические вопросы биотестирования. – Волгоград, 1983. – 193с.
1300382
   Теоретические вопросы водной токсикологии. – Л., 1981. – 215с.
1300383
   Теоретические вопросы географии. – Л., 1975. – 96с.
1300384
   Теоретические вопросы государства и права развитого социализма. – Пермь, 1980. – 152с.
1300385
   Теоретические вопросы динамики морских берегов : аучные собщения по программе 20-го Международного географического конгресса. – Минск : Наука, 1964. – 160с.
1300386
  Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К.Н. ; М-во народного образования Казахской СССР ; Казахский гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1990. – 231 л. + Приложение: л. 209-231. – Библиогр.: л. 185-208
1300387
   Теоретические вопросы и практика применения законодательства об усилении борьбы с хулиганством и другими нарушениями общественного порядка. – М., 1967. – 75с.
1300388
   Теоретические вопросы и практический опыт организации управления народным хозяйством. – М., 1976. – 135с.
1300389
  Мороз О.С. Теоретические вопросы измерения и повышения эффективности управленческого труда // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 9 пунктів
1300390
  Белоусов Юрий Михайлович Теоретические вопросы изучения полупроводников и металлов мюонным методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Белоусов Юрий Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Моск. физико-технический ин-т. – М., 1979. – 17л.
1300391
  Копилевич Юрий Исаакович Теоретические вопросы исследования случайно-неоднородных сред оптическими методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Копилевич Юрий Исаакович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 17л.
1300392
   Теоретические вопросы исследования современных движений земной коры. – М., 1980. – 122с.
1300393
   Теоретические вопросы кинетики каталитических реакций. – Черноголовка, 1984. – 87с.
1300394
  Пашерстник А.Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1955. – 232с.
1300395
   Теоретические вопросы коммунистического воспитания. – М., 1973. – 209с.
1300396
  Маркин Б.М. Теоретические вопросы курса общей геоботаники. (Сокращен. курс лекций для студ. биол. фак-тов ун-тов) / Б.М. Маркин. – Уфа, 1974. – 110с.
1300397
  Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы / И.С. Ной. – Саратов, 1965. – 168с.
1300398
  Соколов В.А. Теоретические вопросы межгосударственных правоотношений / В.А. Соколов. – Красноярск, 1988. – 208с.
1300399
   Теоретические вопросы метрологического обеспечения ИИС. – Львов, 1987. – 91с.
1300400
   Теоретические вопросы немецкой филологии. – Горький, 1974. – 92с.
1300401
   Теоретические вопросы нефтегазовой геологии : Сборник научных статей. – Киев : Наук. думка, 1980. – 171с.
1300402
  Кузько А.В. Теоретические вопросы обеспечения эффективности юридической ответственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1300403
   Теоретические вопросы обработки почв. – Л., 1968. – 360с.
1300404
  Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / С.Г. Келина. – Москва, 1974. – 232с.
1300405
   Теоретические вопросы параллельного программирования и многопроцессорные ЭВМ. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1300406
   Теоретические вопросы перехода от социализма к коммунизму. – М., 1961. – 156с.
1300407
  Цыпкин С.Д. Теоретические вопросы правового регулирования доходов Государственного бюджета СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Цыпкин С. Д.; МГУ, Юр. фак. – М., 1973. – 24л.
1300408
  Воронова Лидия Константиновна Теоретические вопросы правового регулирования расходов государственных бюджетов союзных республик : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Воронова Лидия Константиновна; МГУ. – М., 1982. – 41л.
1300409
   Теоретические вопросы программирования. – Рига, 1988. – 126с.
1300410
   Теоретические вопросы програмно-целевого планирования. – М., 1976. – 146с.
1300411
   Теоретические вопросы прогрессивного развития живой природы и техники.. – Л, 1970. – 127с.
1300412
   Теоретические вопросы прогрессивного развития природы и техники. – Л., 1970. – 127с.
1300413
   Теоретические вопросы проектирования вычислительных систем.. – К, 1980. – 97с.
1300414
   Теоретические вопросы пролетарского интернационализма. – Москва, 1972. – 336с.
1300415
   Теоретические вопросы реализации Советской Конституции.. – М, 1982. – 157с.
1300416
   Теоретические вопросы русской историографии 18 века.. – Днепропетровск, 1979. – 56с.
1300417
  Марсиянов А.А. Теоретические вопросы системного управления материально-техническим обеспечением предприятия / А.А. Марсиянов, Д.А. Серов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1728-8878
1300418
  Терехов С.П. Теоретические вопросы системного управления материально-техническим обеспечением предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1728-8878
1300419
  Бойцов В.Я. Теоретические вопросы системы субъектого государственного права СССР : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Бойцов В. Я.; МВиССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1972. – 54л.
1300420
  Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного морского права. / М.И. Лазарев. – М., 1983. – 301с.
1300421
   Теоретические вопросы социалистического инетрнационализма.. – Москва, 1968. – 232с.
1300422
   Теоретические вопросы социалистического строительства.. – Иркутск, 1975. – 91с.
1300423
   Теоретические вопросы социалистического строительства.. – Иркутск, 1976. – 123с.
1300424
  Щербатюк В. Теоретические вопросы сравнительного анализа деятельности субъектов рыночной экономики // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 13-22. – ISSN 1993-0259
1300425
  Слепченко Г.И. Теоретические вопросы стратегии и тактики социалистической революции / Г.И. Слепченко. – Воронеж, 1976. – 104с.
1300426
  Орманбаев А.Ж. Теоретические вопросы территориальной организации производства / А.Ж. Орманбаев. – Караганда, 1983. – 135с.
1300427
  Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности / А.И. Санталов. – Л., 1982. – 97с.
1300428
  Анищенко Т.Г. Теоретические вопросы физиологии высшей нервной деятельности / Т.Г. Анищенко. – Саратов, 1987. – 29с.
1300429
   Теоретические вопросы физической и экономической географии Мирового океана : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1979. – 134с.
1300430
   Теоретические вопросы фонетики и грамматики языков народов СССР.. – Новосибирск, 1981. – 168с.
1300431
   Теоретические вопросы формирования коммунистического сознания.. – Ростов -на-Дону, 1970. – 176с.
1300432
   Теоретические вопросы формирования сознания советской молодежи.. – Барнаул, 1987. – 221с.
1300433
   Теоретические вопросы французской флологии.. – Горький, 1974. – 155с.
1300434
   Теоретические вопросы экономии развитого социализма.. – М, 1976. – 103с.
1300435
   Теоретические вопросы экономического районирования.. – Москва : АН СССР, 1962. – 160с.
1300436
   Теоретические вопросы экономической географии : сборник. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 160 с.
1300437
   Теоретические вопросы электрохимической кинетики.. – К, 1984. – 98с.
1300438
  Валиев К.А. Теоретические воросы исследования жидкого вещества спектроскопическими методами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Валиев К.А.; Объед.учен.совет.при ин-т физики металлов. – Свердловск, 1963. – 35л.
1300439
   Теоретические и исследования волновых процессов в океане. – Севастополь, 1983. – 123с.
1300440
   Теоретические и историографические проблемы генезиса капитализма.. – М, 1969. – 280с.
1300441
   Теоретические и клинические аспекты патологии кровеносных сосудов.. – Барнаул, 1981. – 151с.
1300442
  Ушаков Г.А. Теоретические и конструктивные вопросы механизации процесса изображения горных выработок : Автореф... кандид. техн.наук: / Ушаков Г.А.; МВО СССР. Харьковский горный ин-т. – Харьков, 1952. – 11 с.
1300443
   Теоретические и математические аспекты морфогенеза. – М, 1987. – 294с.
1300444
  Коробова З.Н. Теоретические и методические аспекты определения перспективной потрбености в фармацевтических кадрах и их подготовки : Автореф... канд. фармац.наук: / Коробова З. Н.; Хар. фармац. ин-т. – Харьков, 1971. – 23с. – Бібліогр.:с.21-23
1300445
  Вул Семен Моисеевич Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Вул Семен Моисеевич; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1975. – 20л.
1300446
   Теоретические и методические вопросы прикладной картографии. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 414 с.
1300447
   Теоретические и методические основы биохемилюминесценции : Материалы симпозиума "Биохемилюминесценция в медицине и сельском хозяйстве": Ташкент, апрель 1986. – Москва : Наука, 1986. – 157с.
1300448
  Тарасова Н.В. Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения / Н.В. Тарасова, С.А. Смирнова // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 3 : Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения. – С. 1-60. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0208-0117
1300449
  Смехов Е.М. Теоретические и методические основы поисков трещинных коллекторов нефти и газа. / Е.М. Смехов. – Л., 1974. – 199с.
1300450
  Мармуль А.А. Теоретические и методические основы экономико-географического изучения ПродТК // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 97-100. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1300451
   Теоретические и методические проблемы построения базы социологических данных.. – Вильнюс, 1984. – 189с.
1300452
   Теоретические и методические проблемы ресурсосбережения.. – М, 1988. – 118с.
1300453
   Теоретические и методические проблемы сочетания экономического и социального аспектов территориального планирования. – Новосибирск, 1987. – 162с.
1300454
   Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики.. – Л, 1987. – 296с.
1300455
  Сысоенко И.В. Теоретические и методические проблемы формирования коммунистического мировоззрения учащихся / И.В. Сысоенко. – М., 1979. – 135с.
1300456
   Теоретические и методологические вопросы интенсификации общественного производства Урала.. – Свердловск, 1984. – 214с.
1300457
   Теоретические и методологические вопросы седиментационной цикличности.. – Новосибирск, 1977. – 154с.
1300458
   Теоретические и методологические вопросы седиминтационной цикличности и нефтегазононостности. – Новосибирск, 1988. – 193с.
1300459
   Теоретические и методологические основы изучения анаэробных микроорганизмов.. – Пущино, 1978. – 183с.
1300460
   Теоретические и методологические основы комплексного изучения и освоения шельфов.. – Л, 1978. – 197с.
1300461
   Теоретические и методологические основы создания АСУ. – Москва, 1974. – 216с.
1300462
   Теоретические и методологические проблемы исследования в археологии. – Ташкент, 1988. – 200с.
1300463
   Теоретические и методологические проблемы исследования в археологии.. – Ташкент, 1988. – 200с.
1300464
   Теоретические и методологические проблемы исследования образа жизни.. – М, 1979. – 182с.
1300465
  Здавомыслов А.Г. Теоретические и методологические проблемы исследования социальных интересов : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Здавомыслов А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 48л.
1300466
   Теоретические и методологические проблемы комплексного совершенствования сотрудничества в области плановой деятельности.. – М, 1977. – 503с.
1300467
  Левыкин И.Т. Теоретические и методологические проблемы социальной психологи / И.Т. Левыкин. – Москва : Мысль, 1975. – 256с.
1300468
   Теоретические и методологические проблемы социальной психологии.. – М, 1977. – 205с.
1300469
   Теоретические и методологические проблемы статистики.. – М, 1979. – 149с.
1300470
  Назарова Н.С. Теоретические и методологические проблемы формирования Коммунистической убежденности студенческой молодежи. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Назарова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 48л.
1300471
   Теоретические и огранизационные вопросы судебной психиатрии.. – М, 1977. – 162с.
1300472
  Нернст В. Теоретические и опытные основания нового теплового закона : перевод / В. Нернст. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 250 с.
1300473
  Романеева Е.В. Теоретические и организационно-экономические основы управления развитием сферы услуг / Е.В. Романеева, Е.В. Рябова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 43-47. – ISSN 1728-8878
1300474
  Бутко И.Ф. Теоретические и организационные правовые вопросы внедрения научных государствоведческих рекомендаций в практику советского строительства. : Автореф... Доктора. юрид.наук: 12.00.02 / Бутко И.Ф.; АН УССР. – л.
1300475
  Лицерова С.А. Теоретические и организацонно-методические основы изучения педагогического опыта / С.А. Лицерова. – Тюмень, 1987. – 70с.
1300476
  Коврига З.Ф. Теоретические и правовые основы уголовно-процессуальной ответственности : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Коврига З.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1986. – 391 л. + Приложение: л. 388-391. – Библиогр.: л. 355-387
1300477
   Теоретические и практические аспекты научно-исследовательской деятельности в педвузе. – Горловка, 1993. – 323с.
1300478
   Теоретические и практические аспекты одаленной гибридизации.. – М, 1986. – 148с.
1300479
  Иванчиков А.Г. Теоретические и практические аспекты привлечения иностранной технологии в КНР : монография / А.Г. Иванчиков. – М : Наука, 1991. – 138с. – ISBN 5-02-010585-6
1300480
  Прохоров А.О. Теоретические и практические аспекты проблемы психических состояний личности / А.О. Прохоров. – Самара, 1991. – 113с.
1300481
   Теоретические и практические аспекты современной криобиологии.. – К, 1989. – 73с.
1300482
   Теоретические и практические вопросы автоматизации психологического эксперимента.. – Тарту, 1980. – 105с.
1300483
  Черкашин В.И. Теоретические и практические вопросы криминалистического исследования документов, дающих право на пенсии и пособия. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черкашин В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 16л.
1300484
  Цветков В.В. Теоретические и практические проблемы науки управления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.711 / Цветков В.В. ; МВ и ССО УССР , Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1976. – 40 с.
1300485
  Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 93-100. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1300486
  Аскеров Э.И. Теоретические и практические проблемы участия Азербайджанской ССР с международных отношениях. : Дис... докт. юрид.наук: 716 / Аскеров Э.И.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 452л. – Бібліогр.:л.1-51
1300487
   Теоретические и прикладные аспекты математических исследований : Сборник научных трудов. – Москва : МГУ, 1994. – 111с. – ISBN 5-211-03296-9
1300488
  Барщевський Н.Е. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с подтоплением отдельных территорий Украинской ССР : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 37-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1300489
  Шевченко Н.Н. и др. Теоретические и технологические основы осушаемо-мелиоративного земледелия / АН УССР;Ин-т физиологии растений; Н.НШевченко., В.П.,Шевченко Н.Г.Городний. – Киев : Наукова думка, 1976. – 383с.
1300490
   Теоретические и учебные аспекты информатики.. – К, 1987. – 94с.
1300491
   Теоретические и численные исследования краевых задач.. – Рига, 1989. – 167с.
1300492
  Франтов Григорий Сергеевич Теоретические и экспериментальные исследования аэроэлектроразведки методом бесконечного длинного кабеля : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Франтов Григорий Сергеевич; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1300493
  Кулиев В.Г. Теоретические и экспериментальные исследования в области каталитического гидрохлорирования олефинов : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев В.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1954. – 10л.
1300494
   Теоретические и экспериментальные исследования волновых процессов в океане.. – Севастополь, 1991. – 172с.
1300495
   Теоретические и экспериментальные исследования вопросов общей физики : сб.науч.трудов. – Москва : ЦНИИмаш, 1991. – 48с.
1300496
  Бражниченко Г.Н. Теоретические и экспериментальные исследования вопросов оптической пирометрии весьма высоких температур : Автореф... канд. техн.наук: / Бражниченко Г.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1300497
  Качанов А.В. Теоретические и экспериментальные исследования высокочастотного фаекельного разряда в молекулярных газах при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Качанов А.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 14л.
1300498
   Теоретические и экспериментальные исследования геотермического режима акваторий. – М, 1991. – 260с.
1300499
   Теоретические и экспериментальные исследования гиперзвуковых течений при обтекании тел и в следах.. – М, 1978. – 39с.
1300500
  Шандаров Л.Г. Теоретические и экспериментальные исследования динамической устойчивости пластин и оболочек в потоке газа. : Автореф... канд. техн. наук: 023 / Шандаров Л.Г.; Объед.учен.совет.по аэродинамике, прочности и динамике летательных аппаратов при Ин-те теорет.и прикл. механики. – Новочеркаск, 1968. – 19л.
1300501
  Сизов Ю.П. Теоретические и экспериментальные исследования магнитостатических вариометров для регистрации вариаций магнитного поля Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сизов Ю.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 15л.
1300502
   Теоретические и экспериментальные исследования механизмов миграции угелеводородов. – Ленинград, 1980. – 141с.
1300503
  Вайнштейн Э.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей комплексообразования цепных молекул с низкомолекулярными соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Вайнштейн Э.Ф.; АН СССР. – М, 1978. – 39л.
1300504
   Теоретические и экспериментальные исследования по геотермике морей и океанов.. – М, 1984. – 128с.
1300505
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1300506
   Теоретические и экспериментальные исследования по математической генетике.. – Минск, 1973. – 151с.
1300507
   Теоретические и экспериментальные исследования по проблеме цунами. – Москва : Наука, 1977. – 215с.
1300508
   Теоретические и экспериментальные исследования поверхностных и внутренних волн.. – Севастополь, 1980. – 202с.
1300509
  Мякенький В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процесса сдвижения земной поверхности при разработке пологих угольных пластов в условиях Западного Донбасса : Автореф... Канд.техн.наук: 310 / Мякенький В.И.; Днепропетр.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
1300510
  Сивко В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процессов виброуплотнения бетонных смесей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 484 / Сивко В.И. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1300511
   Теоретические и экспериментальные исследования разработки нефтяных месторождений.. – Казань, 1964. – 158с.
1300512
  Насонкин И.М. Теоретические и экспериментальные исследования самовозбуждающихся колебаний вертолета на Земле : Автореф... канд. тех.наук: / Насонкин И.М.; МАИ. – М., 1965. – 11л.
1300513
  Цыбин Е.Н. Теоретические и экспериментальные исследования свободных колебаний цилиндрических оболочек, несущих сосредоточенные массы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Цыбин Е. Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1300514
   Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений.. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 168с.
1300515
   Теоретические и экспериментальные исследования условий обледенения судов.. – Л, 1971. – 206с.
1300516
   Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических свойств и строения вещества.. – Караганда, 1982. – 133с.
1300517
   Теоретические и экспериментальные исследования физических свойств полупроводниковых материалов и других кристаллов.. – Кишинев, 1965. – 127 с.
1300518
   Теоретические и экспериментальные методы исследования диаграмм металлических систем. – Москва, 1969. – 308 с.
1300519
  Кудрявцев Ю.И. Теоретические и экспериментальные основы интерпретации данных каротажа магнитной восприимчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1963. – 16л.
1300520
  Кремнев О.А. Теоретические и экспериментальные основы теплового расчета глубоких шахт и установок для охлаждения рудничного воздуха : Автореф. дис. ... доктор техн. наук / Кремнев О.А. ; Ленинград. горный ин-тут, 1960. – 38 с.
1300521
   Теоретические и экспериментальные проблемы нестационарного переноса нейтронов.. – М, 1972. – 352с.
1300522
   Теоретические и экспериментальные проблемы психологии в современных условиях. : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов. – Москва, 1989. – 165с.
1300523
  Булгаков Ю.И. Теоретические и экспериминтальные исследования, практическое применение однопетлевого варианта электроразведки методом переходных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Булгаков Ю. И.; Лен. горный ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1300524
   Теоретические и электрофизические проблемы электроэнергетики. – Ленинград, 1973. – 417 с.
1300525
  Либман А. Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: проблемы коммуникации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-19. – Бібліогр.: с. 4-5, 7-19. – ISSN 0042-8736
1300526
  Файнберг Б.Д. Теоретические исследования влияний релаксационных взаимодействий на поглощение и изучение квантовых систем в сильном электромагнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Файнберг Б.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1300527
   Теоретические исследования и банки данных по молекулярной биологии и генетике.. – Новосибирск, 1988. – 159с.
1300528
  Абдумаликов А.А. Теоретические исследования некоторых нелинейных оптических явлений в резонансных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Абдумаликов А.А. ; АН СССР,Ленигр.ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1300529
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1300530
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
1300531
   Теоретические исследования океанической церкуляции.. – Севастополь, 1984. – 112с.
1300532
  Боярский А.Я. Теоретические исследования по статистике / А.Я. Боярский. – Москва, 1974. – 304с.
1300533
   Теоретические исследования по терминологии седиментационной цикличности : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1978. – 140с.
1300534
  Хашимов Г. Теоретические исследования прохождения тока через некоторые полупроводниковые диодные структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Хашимов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23
1300535
   Теоретические исследования свойств фазовых переходов.. – Рига : Латв ГУ, 1977. – 28с.
1300536
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1300537
  Ткач Н.В. Теоретические исследования температурного генезиса экситонных спектров в ионных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткач Н.В.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 22л.
1300538
  Соловьев А.В. Теоретические исследования феномена войны в России и Франции в XX веке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-83. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1300539
   Теоретические исследования физиологических систем.. – К, 1977. – 246с.
1300540
  Рязанцев Н.Ф. Теоретические исследования, связанные с применением испытателя пластов на больших глубинах : Автореф... канд. техн.наук: / Рязанцев Н. Ф.; Совет Аз. Ин-та нефти и хим. по присужд. уч. степ. по нефтепром. и нефтемехан. отрслям наук. – Баку, 1964. – 16л.
1300541
  Братко Николай Николаевич Теоретические источники материалистического понимания истории в трактовке Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братко Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1982. – 25л.
1300542
  Рябушкин Т.В. Теоретические концепции в отечественной статистике / Т.В. Рябушкин. – М., 1986. – 310с.
1300543
   Теоретические кривые частотных электромагнитных зондирований геологических структур.. – М., 1973. – 80с.
1300544
   Теоретические методы описания свойств растворов.. – Иваново, 1987. – 133с.
1300545
  Муштакова С.П. Теоретические методы расчета электронных спекторов и геометрии молекул / С.П. Муштакова, А.Н. Панкратов. – Саратов, 1988. – 36с.
1300546
  Белослудов В.Р. Теоретические модели клатротообразования / В.Р. Белослудов. – Новосибирск, 1991. – 128с.
1300547
   Теоретические наблюдения над историей музыки.. – М., 1978. – 270с.
1300548
   Теоретические народно-хозяйственные модели.. – Новосибирск, 1980. – 336с.
1300549
  Надеинский Б.П. Теоретические обоснования и расчеты в аналитической химии / Б.П. Надеинский. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1956. – 447с.
1300550
  Шунайлова Светлана Александровна Теоретические основания и педагогические условия повышения качества математической подготовки студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 79-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1300551
  Кривуляк М.Ю. Теоретические основания физики элементарных частиц как предмет методологического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1300552
  Киселев А.А. Теоретические основания фотографической астрометрии / А.А. Киселев. – Москва : Наука, 1989. – 259с.
1300553
  Горансакий Г.К. Теоретические основы автоматизации проектирования технологических машин : Автореф... докт. техн.наук: / Горансакий Г. К.; АН БССР, Отд-ние техн. наук. – Минск, 1962. – 57л.
1300554
  Лавинский Г.В. Теоретические основы автоматизации управления в экономических системах / Г.В. Лавинский, А.Д. Шарапов. – Киев, 1988. – 177с.
1300555
  Корнилов Ю.Г. Теоретические основы автоматического регулирования / Ю.Г. Корнилов. – К., 1965. – 399с.
1300556
  Малеев В.П. Теоретические основы акклиматизации / В.П. Малеев. – Л., 1933. – 168с.
1300557
  Бунеева М.В. Теоретические основы анализа общества потребления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 53-57. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1300558
  Житный В.Е. Теоретические основы анализа операций с давальческим сырьем / В.Е. Житный, Е.П. Житный // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 15-18
1300559
  Коржинский Д.С. Теоретические основы анализа парагенезисов минералов / Д.С. Коржинский. – Москва : Наука, 1973. – 288с.
1300560
  Сыроежин И.М. Теоретические основы анализа работоспособности (эффективности) хозяйственных систем / И.М. Сыроежин. – Ленинград, 1981. – 75 с.
1300561
  Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии / И.В. Пятницкий. – Киев : Химия, 1978. – 271с.
1300562
  Тананаев Н.А. Теоретические основы аналитической химии. Уч. пособие. / Н.А. Тананаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск
ч. 1. – 1956. – 183с.
1300563
  Комаров В.Н. Теоретические основы арифметики и алгебры. / В.Н. Комаров. – М.-Л., 1929. – 448с.
1300564
  Мохнач В.О. Теоретические основы биологического действия галоидных соединений / В.О. Мохнач. – Л, 1968. – 299с.
1300565
  Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – М, 1978. – 159с.
1300566
  Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.10 / Буткевич В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 42л.
1300567
  Фурс П.Е. Теоретические основы воспитания коммунистической нравственности : Автореф... канд. филос.наук: / Фурс П.Е.; белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской этики. – Минск, 1967. – 20л.
1300568
  Гавинский Александр Наумович Теоретические основы выбора оптимальной структуры дуязычных отраслевых словарей как одного из средств упорядочений научно-технической терминологии (на материале англо-русских, русско-англ. словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гавинский Александр Наумович; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1978. – 22л.
1300569
  Миненков Вадим Валерьянович Теоретические основы выбора стреловых кранов для монтажа зданий из сборных элементов : Автореф... канд. техн.наук: / Миненков Вадим Валерьянович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1300570
  Анучин А В. Теоретические основы географии / А В. Анучин, . – Москва : Мысль, 1972. – 430с.
1300571
  Монин А.С. Теоретические основы геофизической гидродинамики. / А.С. Монин. – Л., 1988. – 423с.
1300572
  Елович С.Ю. Теоретические основы гидрирования жиров. / С.Ю. Елович, Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1948. – 194с.
1300573
  Елович С.Ю. Теоретические основы гидрирования жиров. / С.Ю. Елович, Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1948. – 194с.
1300574
  Железняков Г.В. Теоретические основы гидрометрии / Г.В. Железняков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 292с.
1300575
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1300576
  Шадурская М. Теоретические основы государственного налогового менеджмента и налогового администрирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 101-103. – ISSN 1818-5754
1300577
  Блох М.Я. Теоретические основы грамматики / М.Я. Блох. – М, 1986. – 159с.
1300578
  Благовещенский А.В. Теоретические основы действия янтарной кислоты на растения / А.В. Благовещенский. – Москва, 1968. – 120с.
1300579
  Нейман В.И. Теоретические основы единой автоматизированной сети связи / В.И. Нейман. – Москва, 1984. – 224 с.
1300580
  Бабак В.П. Теоретические основы защиты информации = Theoretical bases of information protection : учебник [для студ. высших учеб. заведений] / В.П. Бабак, А.А. Ключников ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 775, [1] с. : ил., табл. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 774-775. – ISBN 978-966-02-6042-9
1300581
  Коханенко В.А. Теоретические основы и административно-правовые методы обеспечения безопасности дорожного движения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Коханенко В.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 25л.
1300582
  Смирнов Л.Е. Теоретические основы и методы географического дешифрирования аэроснимков / Л.Е. Смирнов. – Ленинград, 1967. – 215с.
1300583
  Опритов А В. Теоретические основы и методы изучения биофизических процессов у растений. / А В. Опритов, . – Горький, 1979. – 54с.
1300584
   Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа.. – М., 1968. – 467с.
1300585
   Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 416с.
1300586
  Дубинин П Н. Теоретические основы и методы работ И.В.Мичурина / П Н. Дубинин, . – М, 1966. – 183с.
1300587
   Теоретические основы и методы расчета ветрового волнения. – Ленинград, 1988. – 262 с.
1300588
  Доля В.С. Теоретические основы и практика применения физиологически активных веществ и в семеноводстве сахарной свеклы : Автореф... д-ра с.-х.наук: 533 / Доля В.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1300589
  Кулик Николай Сергеевич Теоретические основы и практическая реализация методов оценки влияния основных эксплуатационных факторов на техническое состояние ГТД : Автореф... д-ра техн.наук: 05.22.14 / Кулик Николай Сергеевич; КИИГА. – К., 1993. – 31л.
1300590
  Луизова Л.А. Теоретические основы и практическая реализация спектроскопических методов диагностики плазмы: спец. практикум : спецпрактикум / Л.А. Луизова. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета
Ч. 2. – 1978. – 137 с.
1300591
  Луизова Л.А. Теоретические основы и практическая реализация спектроскопических методов диагностики плазмы: Спецпрактикум / Л.А. Луизова. – Петрозаводск
ч. 1. – 1977. – 173с.
1300592
  Кубарев А.И. Теоретические основы и практические методы оценки надежности технологических систем / А.И. Кубарев. – М, 1979. – 90с.
1300593
  Кубарев А.И. Теоретические основы и практические методы оценки надежности технологических систем / А.И. Кубарев. – М, 1979. – 90с.
1300594
  Кураташвили Альфред Анзорович Теоретические основы и развитие хозяйственного расчета на предприятиях общественного питания : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кураташвили Альфред Анзорович; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1972. – 23л.
1300595
  Бурдэ А.И. Теоретические основы и способы определения комплекса методов при региональных геологосъемочных и поисковых работах / А.И. Бурдэ. – Ленинград : Недра, 1978. – 143с.
1300596
  Бегунов А.А. Теоретические основы и технические средства гигрометрии / А.А. Бегунов. – М., 1988. – 172с.
1300597
  Бескаравайный Н.М. Теоретические основы измерения импульсных давлений в жидких средах. / Н.М. Бескаравайный, В.А. Поздеев. – Киев, 1981. – 190с.
1300598
  Гольдин М.Л. Теоретические основы измерительной техники фотонного излучения / М.Л. Гольдин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 161 с.
1300599
   Теоретические основы инженерной геологии : Социально-экономические аспекты. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
1300600
   Теоретические основы инженерной геологии: социально-экономические аспекты.. – М., 1985. – 260с.
1300601
  Желябина Ю.В. Теоретические основы инновационного предпринимательства в России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 56-60. – ISSN 1684-2618
1300602
  Мария Адриана Викториа Теоретические основы интеграции для аграрного права сообщества Меркосур // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.92-107. – ISSN 1811-9018


  Меркосур - общий рынок стран Южной Америки
1300603
   Теоретические основы интерпретации наблюдений в методе вызванной поляризации. – Ленинград : Недра, 1966. – 204с.
1300604
  Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-имерительной техники / П.П. Орнатский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 455с.
1300605
  Корольков Н.М. Теоретические основы ионообменной технологии / Н.М. Корольков. – Рига, 1968. – 290с.
1300606
  Алешина И.В. Теоретические основы исследования монетизации трансформационной экономики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-56.
1300607
  Осадько М.П. Теоретические основы качества продукта общественного труда / М.П. Осадько. – М, 1977. – 40с.
1300608
   Теоретические основы кибернетики.. – Чебоксары, 1987. – 52с.
1300609
   Теоретические основы классификации языков мира.. – Москва : Наука, 1980. – 208 с.
1300610
   Теоретические основы классификации языков мира. : проблемы родства. – Москва : Наука, 1982. – 312 с.
1300611
   Теоретические основы коммунистического воспитания.. – Свердловск, 1975. – 168с.
1300612
   Теоретические основы компиляции.. – Новосибирск, 1980. – 171с.
1300613
  Захарова Г.В. Теоретические основы конструктивистского подхода к обучению иностранным языкам в Германии / Г.В. Захарова // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 107-117. – ISSN 0869-561Х
1300614
  Виноградов А. Теоретические основы контрастивного изучения словообразования // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-13. – (Філологія ; Вип. 19)
1300615
  Курочкин Теоретические основы контроля за решением третейских судов и международных коммерческих арбитражей / Курочкин, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 44-56. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1300616
  Скорчеллетти В.В. Теоретические основы коррозии металлов / В.В. Скорчеллетти. – Ленинград, 1973. – 263с.
1300617
  Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 416с. – (Фундаментальная криминалистика ХХІ века). – ISBN 985-441-069-2
1300618
  Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. / Л.И. Скворцов. – Москва : Наука, 1980. – 352с.
1300619
  Васюков А.П. Теоретические основы ленинского учения о коммунистическом строительстве в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков А.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1956. – 15л.
1300620
  Лауфер М.В. Теоретические основы магнитной записи сигналов на движущийся носитель / М.В. Лауфер, И.А. Крыжановский. – Киев, 1982. – 270 с.
1300621
  Туган-Барановский Теоретические основы марксизма. / Туган-Барановский. – Изд.4-е. – Москва, 1918. – 193 с.
1300622
  Амербаев В.М. Теоретические основы машинной арифметики / В.М. Амербаев. – Алма-Ата, 1976. – 324с.
1300623
  Ковалев Н.А. Теоретические основы машиностроительного конструирования / Н.А. Ковалев. – Москва, 1964. – 228с.
1300624
  Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 159с.
1300625
   Теоретические основы межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.. – М., 1982. – 336с.
1300626
   Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе.. – М., 1981. – 456с.
1300627
  Герсеванов Н.М. Теоретические основы механики грунтов и их практические применения. / Н.М. Герсеванов, Д.Е. Польшин. – М., 1948. – 248с.
1300628
  Новиков В.В. Теоретические основы микроэлектроники / В.В. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1972. – 352 с.
1300629
  Гвоздева А.В. Теоретические основы моделирования интегративного подхода к дифференцированному обучению в вузе // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1300630
  Штульман Э.А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.02 / Штульман Э.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 52л.
1300631
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 49л.
1300632
   Теоретические основы научной информации исследовательский комитет.. – М., 1975. – 364с.
1300633
  Архангельский С.И. Теоретические основы научной организации педагогических исследований / С.И. Архангельский, В.И. Михеев. – Москва, 1976. – 28с.
1300634
  Архангельский С.И. Теоретические основы научной организации учебного процесса / С.И. Архангельский. – Москва, 1975. – 42с.
1300635
  Мелкумян М.И. Теоретические основы некоторых новейших идейных течений стран тропической Афринки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Мелкумян М.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1300636
  Барнард А. Теоретические основы неорганической химии / А. Барнард. – Москва, 1968. – 362с.
1300637
   Теоретические основы непрерывного образования.. – М., 1987. – 207с.
1300638
  Девисилов В.А. Теоретические основы ноксологического образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 3 (72). – С. 16-21. – ISSN 1998-1740


  В статье на базе рассмотрения тенденций развития современного общества и теорий содержания образования и обучения обоснована необходимость и структура содержания образования в области безопасности (ноксологического образования). Показано, что такое ...
1300639
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков / Р.А. Степанов. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 108 с.
1300640
  Труфанова Светлана Александровна Теоретические основы обеспечения соответствия меры труда и меры потребления в процессе совершенствования социализма : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Труфанова Светлана Александровна; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1986. – 17л.
1300641
  Клаербоут Дж.Ф. Теоретические основы обработки геофизической информации с приложением к разведке нефти / Дж.Ф. Клаербоут. – Москва : Недра, 1981. – 305с.
1300642
  Амелин А.Г. Теоретические основы образования тумана в химических производствах / А.Г. Амелин. – М.-Л., 1951. – 170с.
1300643
  Амелин А.Г. Теоретические основы образования тумана в химических производствах / А.Г. Амелин. – М.-Л., 1951. – 170с.
1300644
  Амелин А.Г. Теоретические основы образования тумана при конденсации пара / А.Г. Амелин. – Москва, 1966. – 295с.
1300645
  Амелин А.Г. Теоретические основы образования тумана при конденсации пара / А.Г. Амелин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1972. – 304с.
1300646
  Пассов Е.И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению. / Е.И. Пассов. – Воронеж, 1983. – 199с.
1300647
  Павлов Н.Н. Теоретические основы общей химии / Н.Н. Павлов. – Москва, 1978. – 303с.
1300648
   Теоретические основы общей химии : Учебник для студ. высш. учеб. завед. обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. в обл. техники и технологии / А.И. Гобунов, А.А. Гуров, Г.Г. Филлипов, В.Н. Шаповал; Под ред А.И. Горбунова. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 720с. – ISBN 5-7038-1723-4
1300649
  Ткалич В.С. Теоретические основы оптимальных взаимодействий. Аналитическая динамика. / В.С. Ткалич. – К.
1. – 1971. – 115с.
1300650
  Ткалич В.С. Теоретические основы оптимальных взаимодействий. Квантовая динамика / В.С. Ткалич. – Киев
2. – 1974. – 179с.
1300651
  Плескунин В.И. Теоретические основы организации и анализа выборочных данных в эксперименте / В.И. Плескунин, Е.Д. Воронина. – Л., 1979. – 232с.
1300652
  Сбоева С.Г. Теоретические основы организации и управления системой рационального использования природных ресурсов лекарственных растений : Автореф... докт. фармац.наук: 15.00.01 / Сбоева С. Г.; Мин. здрав. УССР, Хар. фармац. ин-т. – Х., 1979. – 31л.
1300653
  Гинсбург Е.Г. Теоретические основы организации промышленного производства / Е.Г. Гинсбург, И.Я. Кац. – вып. дан 1978. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300654
  Гинзбург Е.Н. Теоретические основы организации промышленного производства / Е.Н. Гинзбург, И.Я. Кац. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300655
   Теоретические основы организации промышленного производства / Гинзбург, , Евгений Григорьевич, Кац, , Иосиф Яковлевич. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300656
  Гинзбург Теоретические основы организации промышленного производства. / Гинзбург, И.Я. Кац. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300657
  Реутов О.А. Теоретические основы органической химии. / О.А. Реутов. – 2-изд. – М., 1964. – 700с.
1300658
  Бейлина М.Я. Теоретические основы отраслевого учебного пособия с элементами программирования по обучению чтению литературы по специальности : Автореф... канд. пед.наук: / Бейлина М.Я.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 15л.
1300659
  Шестаков В.М. Теоретические основы оценки подпора, водопонижения и дренажа / В.М. Шестаков. – Москва, 1965. – 231с.
1300660
  Ткаченко В.Г. Теоретические основы перспективного развития агропромышленного комплекса в Украине // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-29
1300661
   Теоретические основы планового ценообразования.. – Л., 1983. – 72с.
1300662
   Теоретические основы поисков и разведки твердых полезных ископаемых. – Москва : Недра
Т.1 : Поиски. – 1968. – 432с.
1300663
   Теоретические основы поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа.. – М., 1984. – 286с.
1300664
  Гридин В.Н. Теоретические основы построения базовых адаптируемых компонентов САПР МЭА. / В.Н. Гридин. – Москва : Наука, 1989. – 256 с.
1300665
   Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем. – Москва : Энергия, 1979. – 240 с.
1300666
  Жук М.С. Теоретические основы построения системы институтов российского уголовного права : монография / М.С. Жук ; под науч. ред. В.П. Коняхина ; М-во образования и науки РФ, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т ; Просвещение-Юг, 2011. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 108-126. – ISBN 978-5-93491-434-0
1300667
  Бутырский Г.А. Теоретические основы построения современного физического образования : [рецензия] / Г.А. Бутырский, В.Н. Патрушев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 117-118. – ISSN 0869-561Х
1300668
  Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в СССР / О.С. Колбасов. – Москва, 1972. – 227с.
1300669
   Теоретические основы предупреждения преступности.. – М., 1977. – 255с.
1300670
  Фокин Ю.Г. Теоретические основы преподавания в высшей школе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 31-51. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1300671
   Теоретические основы преподавания иностранных языков.. – Л., 1976. – 170с.
1300672
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1300673
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принужединя в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1300674
  Габев Я Теоретические основы природоохранительного образования / Я Габев. – Кишинёв, 1981. – 154с.
1300675
  Печеркин И.А. Теоретические основы прогнозирования экзогенных геологических процессов на берегах водохранилищ: уч. пособие / И.А. Печеркин. – Пермь, 1980. – 85с.
1300676
  Смирнов Н.И. Теоретические основы производства основного органического синтеза и синтетических каучуков / Н.И. Смирнов. – Вып.1. – Л., 1960. – 160с.
1300677
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса, 1979. – 168с.
1300678
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса
Часть 1. – 1979. – 118с.
1300679
   Теоретические основы профессиональной подготовки учителей в педвузе. – Саратов, 1984. – 159с.
1300680
   Теоретические основы процесса обучения в советской школе.. – М., 1989. – 320с.
1300681
  Курцин И.Т. Теоретические основы психосоматической мадицины / И.Т. Курцин. – Л, 1973. – 335с.
1300682
  Стриха В.И. Теоретические основы работы контакта металл-полупроводник / В.И. Стриха. – Киев : Наукова думка, 1974. – 263с.
1300683
  Жуковский А.Н. Теоретические основы радиовысотометрии / А.Н. Жуковский. – Москва, 1979. – 320с.
1300684
   Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман, В.Н. Голиков, И.Н. Бусыгин, Г.А. Костин, В.Н. и др. Манжос; Ширман Я.Д. – Москва : Советское радио, 1970. – 560 с.
1300685
   Теоретические основы радиолокации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1978. – 607 с.
1300686
  Крылов Н.Н. Теоретические основы радиотехники / Н.Н. Крылов. – Ленинград, 1961. – 416 с.
1300687
  Граф О.К. Теоретические основы радиотехники / О.К. Граф. – Москва, 1961. – 306 с.
1300688
  Каминский Г.И. Теоретические основы радиотехники / Г.И. Каминский. – Киев
3. – 1961. – 368с.
1300689
  Каминский Г.И. Теоретические основы радиотехники / Г.И. Каминский. – Киев
3. – 1961. – 368с.
1300690
   Теоретические основы радиотехники.. – Л., 1962. – 92с.
1300691
   Теоретические основы радиотехники.. – 2-е изд. – М., 1963. – 132с.
1300692
  Гусейнов И.Д. Теоретические основы разведения ценных и в полезных условиях Карабахской степи Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов И.Д.; Азерб.гос.пед.ун-т. – Баку, 1966. – 29л.
1300693
   Теоретические основы разведки.. – Л., 1973. – 198с.
1300694
  Лапук Б.Б. Теоретические основы разработки месторождений природных газов / Б.Б. Лапук. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1948. – 296с.
1300695
  Осадько М.П. Теоретические основы распределения чистого продукта социалистического предприятия / М.П. Осадько. – М, 1975. – 311с.
1300696
  Медведев Н.Н. Теоретические основы расследования / Н.Н. Медведев. – Краснодар, 1977. – 103с.
1300697
  Лукьянчиков Е.Д. Теоретические основы расследования преступлений / Е.Д. Лукьянчиков, В.С. Кузьмичев. – К, 1989. – 47с.
1300698
  Сигов В.И. Теоретические основы регионально-отраслевого управления социалистической экономикой / В.И. Сигов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 142с.
1300699
  Никольский И.В. Теоретические основы региональной экономической географии / И.В. Никольский. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1976. – 80 с.
1300700
   Теоретические основы рекреационной географии. : Проблемы конструктивной географии Відом. про відпов.: АН СССР Институт географии. Отв.ред. В.С.Преображенский. – Москва : Наука, 1975. – 224с.
1300701
  Атабеков Г.И. Теоретические основы релейной защиты высоковольтных цепей / Г.И. Атабеков. – М.Л., 1957. – 344с.
1300702
  Селиванов А.И. Теоретические основы ремонта и надежности сельскохозяйственной техники / А.И. Селиванов, Ю.Н. Артемьев. – М, 1978. – 248с.
1300703
  Кондауров В.И. Теоретические основы реологии геоматериалов / В.И. Кондауров. – Москва, 1990. – 205с.
1300704
  Бирюков Н.П. Теоретические основы рыбного и охотничьего хозяйства : Учебное пособие / Н.П. Бирюков. – Калининград : Калининградский государственный университет, 1988. – 92с.
1300705
   Теоретические основы рыбоводства.. – М., 1965. – 248с.
1300706
   Теоретические основы связи и управления.. – М., 1963. – 932с.
1300707
   Теоретические основы селекции зерновых культур на продуктивность.. – Минск, 1987. – 279с.
1300708
   Теоретические основы селекции растений.. – М.-Л.
1. – 1935. – 1043с.
1300709
   Теоретические основы селекции.. – Новосибирск, 1985. – 200с.
1300710
  Потапов А.М. Теоретические основы систем автоматического управления / А.М. Потапов, Б.П. Родин. – Л., 1979. – 81с.
1300711
  Степанова М.Д. Теоретические основы словообразования в немецком языке / М.Д. Степанова, В. Фляйшер. – Москва, 1984. – 264с.
1300712
  Скрябин К.И. Теоретические основы советской гельминтологической школы / К.И. Скрябин. – М., 1958. – 88с.
1300713
  Ляликов Ю.С. Теоретические основы современного качественного анализа. / Ю.С. Ляликов, Ю.А. Клячко. – Москва : Химия, 1978. – 312с.
1300714
  Дегтярева Н.И. Теоретические основы содержания общебиологической подготовки учителя-биолога в пединституте / Н.И. Дегтярева. – Киев : Вища школа, 1982. – 128 с. : табл., ил. – Библиогр.: 351 назв
1300715
  Остроумов В.Б. Теоретические основы сопоставительной характеристики предикативной единицы русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Остроумов В.Б.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1300716
  Тихонов А.В. Теоретические основы социальной регуляции управленческого типа // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.260-269. – ISSN 1606-951Х
1300717
  Ефремов Г.С. Теоретические основы статистического контроля качества и испытаний РЭА : учеб. пособие / Ефремов Г.С.,Забегалов Б.Д. ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : ГГУ, 1977. – 58 с. – Библиогр.: с. 56
1300718
  Воронов А.М. Теоретические основы теплотехники / А.М. Воронов. – Москва-Ленинград, 1952. – 343с.
1300719
  Воронов А.М. Теоретические основы теплотехники / А.М. Воронов. – Москва-Ленинград, 1952. – 343с.
1300720
  Конаков П.К. Теоретические основы теплотехники / П.К. Конаков. – М, 1957. – 298с.
1300721
  Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники. / А.М. Литвин. – М.-Л., 1939. – 320с.
1300722
  Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники. / А.М. Литвин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1964. – 367с.
1300723
  Литвин А.М. Теоретические основы теплотехники. / А.М. Литвин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 328с.
1300724
  Зернов И.А. Теоретические основы технологии и процессы изготовления деталей самолетов. / И.А. Зернов, О.А. Коноров. – М., 1960. – 632с.
1300725
  Манаков М.Н. Теоретические основы технологии микробиологических производств / М.Н. Манаков, Д.Г. Победимский. – М, 1990. – 272с.
1300726
  Ханбекова Н.С. Теоретические основы технологии хранилищ данных : Учебное пособие / Н.С. Ханбекова, А.В. Руснак; Молдавский гос. ун-т; Центр информацион. технологий. – Кишинев : Молдавский государственный университет, 2004. – 48с.
1300727
  Тисунова В.Н. Теоретические основы трансформаций экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 189-198
1300728
  Пикельная В.С. Теоретические основы управления / В.С. Пикельная. – М, 1990. – 173с.
1300729
  Кувшинов Е.С. Теоретические основы учебника французского языка для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кувшинов Е.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 18 c.
1300730
  Алиханян С.И. Теоретические основы учения Мичурина о переделке растений / С.И. Алиханян. – Москва, 1966. – 88с.
1300731
  Алиханян С.И. Теоретические основы учения Мичурина о переделке растений / С.И. Алиханян. – Москва, 1966. – 88с.
1300732
  Танатар И.И. Теоретические основы учения о рудных месторождениях. / И.И. Танатар. – К.-Львов, 1950. – 263с.
1300733
  Васильев В.П. Теоретические основы физико-химических методов анализа / В.П. Васильев. – Москва, 1979. – 184с.
1300734
  Григорьев Ю.В. Теоретические основы формирования библиотечных фондов / Ю.В. Григорьев. – М, 1973. – 89с.
1300735
  Гафуров А.Р. Теоретические основы формирования системы управления энергетической безопасностью на региональном уровне // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 72-77. – ISSN 1728-8878
1300736
  Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов / А.Ф. Пожарский. – Москва, 1985. – 278 с.
1300737
  Попов А.А. Теоретические основы химико-термической обработки стали / А.А. Попов. – Свердловск, 1962. – 120с.
1300738
  Тараян В.М. Теоретические основы химического анализа / В.М. Тараян. – Ереван, 1974. – 204с.
1300739
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 5. – 2004
1300740
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 38, № 6. – 2004
1300741
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 2. – 2004
1300742
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 4. – 2004
1300743
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 39, № 3. – 2005
1300744
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 2. – 2005
1300745
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 4. – 2006
1300746
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 5. – 2006
1300747
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 6. – 2006
1300748
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 1. – 2006
1300749
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 2. – 2006
1300750
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 3. – 2006
1300751
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 6. – 2008
1300752
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 2. – 2008
1300753
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 3. – 2008
1300754
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 4. – 2008
1300755
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 42, № 5. – 2008
1300756
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 1. – 2009
1300757
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 3. – 2009
1300758
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 4. – 2009
1300759
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 5. – 2009
1300760
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 43, № 6. – 2009
1300761
  Ершов В.А. Теоретические основы химической электротермии / В.А. Ершов. – Л, 1978. – 183с.
1300762
  Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения / М.И. Кондаков. – М, 1982. – 191с.
1300763
  Студенцов Н.Н. Теоретические основы школьной географии. : Автореф... Доктора пед.наук: / Студенцов Н.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1300764
  Кохно П. Теоретические основы экономики высокотехнологичных предприятий / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-111. – ISSN 0207-3676
1300765
  Беляков Б.Н. Теоретические основы экономической психологии / Б.Н. Беляков. – Челябинск, 1989. – 104с.
1300766
  Вахитов Я.Ш. Теоретические основы электроакустики и электроакустическая аппаратура / Я.Ш. Вахитов. – Москва : Искусство, 1982. – 415 с.
1300767
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров. – Москва : Энергия, 1976. – 272 с.
1300768
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, П.Л. Калантаров. – Л-М
1. – 1948. – 335с.
1300769
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, П.Л. Калантаров. – Л-М
ч.3. – 1948. – 344с.
1300770
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, П.Л. Калантаров. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1954. – 296 с.
1300771
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, П.Л. Калантаров. – М-Л
ч.1. – 1959. – 296с.
1300772
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Москва-Ленинград
Т. 1, Ч. 1. – 1966. – 522 с.
1300773
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Москва-Ленинград
Т. 2, Ч. 3. – 1966. – 407 с.
1300774
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : Учебник для электроэнергетич., электротехн. и радиотехн. специальностей высших учебных заведений / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Ленинград : Энергия
Том 1. Ч 1, Ч2 : Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; Теория линейных электрических цепей. – 1967. – 522с.
1300775
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : Учебник для электроэнергетич., электротехн. и радиотехн. специальностей высших учебных заведений / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Ленинград : Энергия
Том 2. Ч 3,Ч 4 : Теория нелинейных электрических и магнитных цепей; Теория электромагнитного поля. – 1967. – 407с.
1300776
  Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники / К.М. Поливанов. – Москва : Энергия
Ч. 3 : Теория электромагнитного поля. – 1969. – 352 с.
1300777
  Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники / Г.И. Атабеков. – Москва : Энергия
Часть 1 : Линейные электрические цепи. – 1970. – 592с.
1300778
   Теоретические основы электротехники / П.А. Ионкин, А.И. Даревский, Е.С. Кухаркин, В.Г. Миронов, Н.А. Мельников; под ред. П.А. Ионкина. – 2-е изд., перерад. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. – 1976. – 383 с.
1300779
  Буртаев Ю.В. Теоретические основы электротехники / Ю.В. Буртаев, П.Н. Овсянников. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 551 с.
1300780
  Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа : Учебное пособие / Б.А. Лопатин. – Москва : Высшая школа, 1975. – 295с.
1300781
  Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа / З. Галюс. – Москва, 1974. – 552с.
1300782
  Гинзбург Е.Г. Теоретические осноыф организации промыщленного производства / Е.Г. Гинзбург. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300783
  Малугин С.Б. Теоретические особенности классификации российской политической оппозиции // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.349-356. – ISSN 1684-2618
1300784
  Гурна К. Теоретические особенности решения национальной и аграрной программ польскими революционными демократами в середине 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурна К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
1300785
  Курбанзаде А.А. Теоретические подходы в глобальных аспектах внешней торговли // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 135-138. – (Економічні науки)
1300786
  Ромащенко Т.А. Теоретические подходы к анализу банковских кризисов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 57-61. – Библиогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1728-8878
1300787
  Яцура А.П. Теоретические подходы к изучению прецедентного феномена // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 53-60
1300788
  Вареник В.Н. Теоретические подходы к определению категории «денежные потоки» // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 82-86.
1300789
  Оюунаа Б. Теоретические подходы к проблеме профессионального становления преподавателя высшей школы // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 65-70. – ISSN 2073-9613


  В статье рассмотрена проблема профессионального становления пре- подавателя высшей школы. Раскрыты теоретические предпосылки изучения ста- новления личности учителя, выявлены позиции ученых и исследователей по отно- шению к профессиональному ...
1300790
  Донцов Александр Иванович Теоретические принципы и опыт экспериментального исследования групповой сплоченности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Донцов Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1300791
  Мусхелишвили Н.Л. Теоретические принципы психолого-герменевтического анализа чувственности, значений и смыслов / Н.Л. Мусхелишвили, А.П. Киселев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Работа посвящена дальнейшему развитию предложенной ранее психологической концепции значения как особого образа в сознании его автора, а также высказанной П. Рикером идеи семиотики образов. На основе обобщения и синтеза данных психологии, лингвистики, ...
1300792
  Анучин В.А. Теоретические проблемы географии / В.А. Анучин. – Москва : Географгиз, 1960. – 264с
1300793
  Какабадзе В.Л. Теоретические проблемы глубинной психологии / В.Л. Какабадзе. – Тбилиси, 1982. – 184с.
1300794
  Панкратов И.Ф. Теоретические проблемы государственного руководства сельским хозяйством в СССР : Автореф... доктор юридич.наук: 12.714 / Панкратов И.Ф.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ советского законодательства.. – Москва, 1972. – 39л.
1300795
  Михеенко Михаил Макарович Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе : Дис... докт. юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко Михаил Макарович; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 539л.
1300796
  Коваленко Е.Г. Теоретические проблемы и вопросы практического использования судебных экспертиз в расследовании и судебном рассмотрении дел о хищениях государственного и общественного имущества. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Коваленко Е.Г.; Харьков. юридич. ин-тут. – Х., 1979. – 16л.
1300797
  Витченко А.М. Теоретические проблемы и следования государственной власти / А.М. Витченко. – Саратов, 1982. – 195с.
1300798
  Айвазян С.М. Теоретические проблемы изменения вещества / С.М. Айвазян ; Упр. цв. металлургии АрмССР, Геологоразв. произв. трест. – Ереван, 1969. – 125 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-124
1300799
  Пиралишвили О.Д. Теоретические проблемы изобразительного искусства. Критерии завешенности в искусстве и теория "Non-finito". / О.Д. Пиралишвили. – Тбилиси, 1973. – 201с.
1300800
  Кули-заде З.А. кызы Теоретические проблемы истории культуры Востока и низамиведение / З.А. Кули-заде ; АН Азербайджанской ССР, ин-т философии и права. – Баку : ЭЛМ, 1987. – 226 с.
1300801
  Емельянов Борис Владимирович Теоретические проблемы источниковедения истории философии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Емельянов Борис Владимирович; Ленингр. гос. ун-т. – 28л.
1300802
  Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. / О.М. Медушевская. – М, 1977. – 86с.
1300803
  Багрий-Шахматов Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний / Багрий-Шахматов, В.И. Гусков. – Воронеж, 1971. – 108с.
1300804
  Янчук В.З. Теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах : Дис... д-ра юридич.наук: / Янчук В.З.; Всесоюзн. НИИ советского законодательства. – М., 1969. – 482л. – Бібліогр.:л.440-465
1300805
  Тиба И. Теоретические проблемы конкретно-социалистического исследоварни села (Направления, методология и методика) : Автореф... канд. филос.наук: / Тиба И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – Москва, 1968. – 16л.
1300806
  Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения / В.М. Пащенко; АН Украины.Ин-т географии. – Київ : Наукова думка, 1993. – 284с. – ISBN 5-12-002890-Х
1300807
  Нелеп А.Т. Теоретические проблемы методики ... / А.Т. Нелеп, 1973. – с.
1300808
  Краюшкин В.А. Теоретические проблемы миграции и аккумуляции нефти и природного газа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Краюшкин В.А.; Москов. ин-тут нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1300809
  Краюшкин В.А. Теоретические проблемы миграции и аккумуляции нефти и природного газа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Краюшкин В.А.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.42-46
1300810
   Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практики перервода.. – Омск, 1985. – 175с.
1300811
   Теоретические проблемы организации и деятельсноти советского государства.. – М., 1989. – 128с.
1300812
  Реутов О.А. Теоретические проблемы органической химии / О.А. Реутов. – Москва, 1956. – 492с.
1300813
  Галкин В.А. Теоретические проблемы освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 35-40. – ISSN 1684-2618
1300814
  Мейен С.В. Теоретические проблемы палеоботаники / С.В. Мейен; Отв. ред. Соколов Б.С.; АН СССР, отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. – Москва : Наука, 1990. – 285с. – ISBN 5-02-004720-1
1300815
   Теоретические проблемы перехода к социализму стран с неразвитой экономикой.. – М., 1983. – 175с.
1300816
   Теоретические проблемы по истории КПСС.. – М., 1969. – 87с.
1300817
   Теоретические проблемы по международным вопросам.. – М., 1969. – 78с.
1300818
   Теоретические проблемы по философии и научному коммунизму.. – М., 1969. – 118с.
1300819
  Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине : Монография / Н.П. Кучерявенко; Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. – Харьков : Консум, 1997. – 256с. – ISBN 966-7124-03-7
1300820
  Безуглов А.А. Теоретические проблемы правового статуса советского депутата : Автореф... д-ра юрид.наук: 711 / Безуглов А.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М, 1971. – 38л.
1300821
  Адиханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения / Ф.Х. Адиханов ; под ред. С.Б. Байсалова ; Алт. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. – 271 с.
1300822
  Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе / В.В. Степанян. – Ереван, 1986. – 182с.
1300823
   Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.. – К., 1977. – 327с.
1300824
  Рощин Александр Ильич Теоретические проблемы профилактической деятельности органов следствия по делам о преступлениях несоверешеннолетних. (По материалам УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рощин Александр Ильич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с.
1300825
   Теоретические проблемы развития морских берегов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 188с.
1300826
   Теоретические проблемы развития профессионально-технического образования.. – Л., 1991. – 133с.
1300827
   Теоретические проблемы развития региона.. – Саратов, 1990. – 84с.
1300828
   Теоретические проблемы развития социалистического государства и права.. – М., 1989. – 208с.
1300829
   Теоретические проблемы развития социалистического производства и распределения.. – Вильнюс, 1987. – 194с.
1300830
  Выборнова В.В. Теоретические проблемы развития социалистического труда / В.В. Выборнова. – Душанбе, 1981. – 269с.
1300831
  Дианов А.А. Теоретические проблемы развития управленческого консалтинга в Российской Федерации // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 41-42. – ISSN 1728-8878
1300832
  Скатерщиков В.К. Теоретические проблемы развития эстетической культуры советского общества в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скатерщиков В.К.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1965. – 36л.
1300833
  Медведев В.А. Теоретические проблемы развитого социализма / В.А. Медведев. – М, 1980. – 64с.
1300834
  Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии / Е.В. Клобуков. – М., 1979. – 96с.
1300835
   Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях.. – Кишинев, 1982. – 247с.
1300836
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1971. – 60с.
1300837
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1975. – 223с.
1300838
   Теоретические проблемы систем обработки информации.. – Новосибирск, 1986. – 164с.
1300839
  Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства / С.В. Поленина; Отв. ред. Р.О. Халфина. – Москва : Наука, 1979. – 205 с.
1300840
  Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики / В.И. Комиссаров. – Саратов, 1987. – 154с.
1300841
   Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М., 1981. – 156с.
1300842
   Теоретические проблемы советского государственного права в условиях новейшего конструкционного законодательства.. – Свердловск, 1979. – 140с.
1300843
   Теоретические проблемы советского языкознания, 1977-1986 гг.. – М., 1987. – 161с.
1300844
   Теоретические проблемы советского языкознания.. – М., 1968. – 368с.
1300845
   Теоретические проблемы современного советского языкознания.. – М., 1964. – 160с.
1300846
   Теоретические проблемы современного школьного учебника.. – М., 1989. – 172с.
1300847
   Теоретические проблемы современной научно-технической революции.. – Л., 1969. – 80с.
1300848
   Теоретические проблемы современной политической психологии : материалы круглого стола // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.103-116. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1300849
   Теоретические проблемы современной политической психологии : материалы круглого стола // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-92. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1300850
   Теоретические проблемы соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства в условиях развитого социализма. – Л., 1979. – 189с.
1300851
   Теоретические проблемы социалистического соревнования.. – М., 1980. – 280с.
1300852
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
1; ч.1. – 1968. – 160с.
1300853
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
1; ч.2. – 1968. – 184с.
1300854
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
2. – 1968. – 288с.
1300855
   Теоретические проблемы социальной лингвистики.. – М., 1981. – 366с.
1300856
   Теоретические проблемы стилистики текста.. – Казань, 1985. – 153с.
1300857
   Теоретические проблемы строительства социализма.. – М., 1986. – 239с.
1300858
  Ротш Т. Теоретические проблемы уголовно - экологического права - взгляд из Германии // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-81. – ISSN 0132-0769
1300859
  Светлов А.Я. Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Светлов А. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 44 с.
1300860
   Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека.. – М., 1975. – 214с.
1300861
   Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека.. – М., 1978. – 63с.
1300862
   Теоретические проблемы управления промышленным производством.. – М., 1986. – 234с.
1300863
   Теоретические проблемы управления промышленным производством.. – М., 1986. – 142с.
1300864
   Теоретические проблемы управления социалистической экономикой.. – М., 1974. – 405с.
1300865
   Теоретические проблемы управления социалистической экономикой.. – 2-е изд., перраб. и доп. – М., 1980. – 333с.
1300866
   Теоретические проблемы учения о личности преступника.. – М., 1979. – 184с.
1300867
   Теоретические проблемы фонетики и обучения произношению.. – М., 1971. – 235с.
1300868
   Теоретические проблемы формирования и развития единого народнохозяйственного комплекса. – Москва : Московский университет, 1985. – 182с.
1300869
  Грошевой Юрий Михайлович Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Грошевой Юрий Михайлович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 33л.
1300870
  У Тейн Лвин Теоретические проблемы формирования чувства коллективизма у школьников-подростков в процессе трудовой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 730 / У Тейн Лвин; МГУ, Фак. психологии. – Москва, 1971. – 24л.
1300871
   Теоретические проблемы химической физики. / Кузнецов Н.М. – М., 1982. – 311с.
1300872
   Теоретические проблемы художественно-эстетической деятельности. – М., 1982. – 79с.
1300873
  Блудова В.В. Теоретические проблемы художественного восприятия и задачи эстетического воспитания. : Автореф... Канд.фософ.наук: 09.00.04 / Блудова В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 25л.
1300874
   Теоретические проблемы экономики социализма.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 152с.
1300875
   Теоретические проблемы экономической реформы в КНР.. – М., 1988. – 199с.
1300876
   Теоретические проблемы электрометрии : Тезисы докладов всесоюзного научно-технического семинара. – Тарту, 1985. – 116 с.
1300877
  Домогацкий В.Н. Теоретические работы / В.Н. Домогацкий. – М, 1984. – 367с.
1300878
  Пономарева И.А. Теоретические разногласия в РСДРП (1907-1910) / И.А. Пономарева. – М., 1991. – 84с.
1300879
   Теоретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1970. – 96с.
1300880
   Теоретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1979. – 159с.
1300881
  Рощин Д.Г. Теоретический анализ интерпретаций категории "смысл жизни" в советском обществоведении // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.128-132. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1300882
  Бабенко Сергей Михайлович Теоретический анализ кинетических и теплофизичесуких процессов в плазменных лазерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02 / Бабенко Сергей Михайлович; Моск. инж. физ. ин-т. – М, 1980. – 18л.
1300883
  Рустамов Э. Теоретический анализ концепции "высокого модернизма" // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.3-13. – ISSN 0207-3676
1300884
  Чумбалов Асет Аскарович Теоретический анализ парциальных переходов в реакции фоторождения пионов на нуклонах и ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чумбалов Асет Аскарович; Росс. АН Ин-т ядерных исслед. – М., 1992. – 12л.
1300885
  Гксаева К.Г. Теоретический анализ причин формирования криминальных конфликтов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.30-37. – ISSN 1811-9018
1300886
  Дворянинов Г.С. Теоретический анализ установившейся ветровой циркуляции в двухслойном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Дворянинов Г.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1970. – 15л.
1300887
  Шапошников А.Е. Теоретический аспект библиотечно-информационной деятельности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 67 - 70. – ISSN 0130-9765
1300888
  Азарян А.А. Теоретический базис анализа рынка недвижимости: процессный подход // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 8-14. – ISSN 1729-7206
1300889
  Христов Илия Димитров Теоретический и экспериментальный анализ движения почвенной влаги при инфильтрационных процессах с применением физико-математической модели : Автореф... канд. техн.наук: / Христов Илия Димитров; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 16л.
1300890
  Хуторский Виталий Ефимович Теоретический конформационный анализ двуспиральных полинуклеотидов методом атом-атомных потенциалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хуторский Виталий Ефимович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1300891
  Ахмедов Намик Абдулаввал оглы Теоретический конформационный анализ олигопептидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Ахмедов Намик Абдулаввал оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 17л.
1300892
   Теоретический курс стилистики французского языка.. – М., 1971. – 156с.
1300893
  Маслов Б.П. Теоретический метод определения эффективных упругих постоянных анизотропных горных пород / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 51-56 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 7)
1300894
  Леонтьева Ю. Теоретический подход к выяснению сущности государственного налогового планирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 46-49. – ISSN 1818-5754
1300895
   Теоретический поиск и идейная борьба. – Прага, 1983. – 160с.
1300896
   Теоретический практикум по ядерной и атомной физике. : учеб. пособие. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 173с.
1300897
  Гинзбург Е.Г. Теоретическкие основы организации промышленного производства / Е.Г. Гинзбург, И.Я. Кац. – Ярославль, 1977. – 91с.
1300898
  Васильева Н.В. Теоретическое введение в органический синтез : [учеб. пособие для хим. специальностей пед. ин-тов] / Н.В. Васильева. – Москва : Просвещение, 1976. – 192 с. – Библиогр.: с. 189
1300899
  Вериженко В.Б. Теоретическое воспроизведение эволюционирующего объекта в естествознании / В.Б. Вериженко, В.С. Ратников // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1300900
  Лосева И.Н. Теоретическое знание / И.Н. Лосева. – Ростов н/Д, 1989. – 109с.
1300901
   Теоретическое и алгоритмическое обеспечение задач вычислительной геологоразведки.. – Новосибирск, 1987. – 135с.
1300902
  Лецинер Б.И. Теоретическое и методическое пособие к изучению работы В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / Б.И. Лецинер. – Томск, 1971. – 50с.
1300903
  Брюне-Море Теоретическое и методологическое исследование снижения слоя суточных осадков / Брюне-Море, М. Рош. – Л., 1967. – 10с.
1300904
   Теоретическое и практическое значение кишечнополостных. – Ленинград, 1980. – 132с.
1300905
   Теоретическое и практическое преподавание ботаники и ботанический кабинет.. – 19с.
1300906
  Лысый В.П. Теоретическое и практическое. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лысый В.П.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 17л.
1300907
   Теоретическое и системное программирование.. – К., 1979. – 115с.
1300908
   Теоретическое и экспериментальное в современном научном познании.. – М., 1984. – 334с.
1300909
  Сухановский В.В. Теоретическое и экспериментальное исследование амплитудных и дисперсно-фазовых характеристик многослойных двухкомпонентных диэлектрических отражателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сухановский В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. Каф. оптики. – М., 1959. – 11л.
1300910
   Теоретическое и экспериментальное исследование возмущений потоков жидкости и газа. – М., 1984. – 91с.
1300911
  Сивиркин В.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование высокотемпературной аргоновой струи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сивиркин В.Ф. ; Куйбышев. авиац. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1300912
   Теоретическое и экспериментальное исследование движений жидкости и газа.. – М., 1985. – 132с.
1300913
   Теоретическое и экспериментальное исследование дисклинаций.. – Ленинград : ЛФТИ, 1986. – 224с.
1300914
  Горлов В.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование замкового соединения типа "ласточкин хвост" : Автореф... канд. техн.наук: / Горлов В. Б.; МВиССО РСФСР, МАИ. – М., 1963. – 10л.
1300915
  Конюк Е.А. Теоретическое и экспериментальное исследование изгиба трансверсально-изотропных консольных плит применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Конюк Е.А.; Львов. политехн. ин-т. К-626. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1300916
  Фаерман Ш.Л. Теоретическое и экспериментальное исследование линзовых световозвращателей. : Автореф... канд. техн.наук: 258 / Фаерман Ш.Л.; Гос. оптч. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1969. – 22л.
1300917
  Ткачев А.А. Теоретическое и экспериментальное исследование магнитных цепей переменного тока с электромагнитными экранами. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев А.А.; МВ и ССО РСФСР. Москов. энергетич. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1300918
  Шауб Ю.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование метода вращающегося магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шауб Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1300919
  Русанова Н.В. Теоретическое и экспериментальное исследование метода измерения компонент магнитного поля Земли с помощью буксируемого магнитометра. : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Русанова Н.В.; ВНИИ геофиз. методов разведки. – М., 1969. – 16л.
1300920
  Аренс Эгилс Августович Теоретическое и экспериментальное исследование механизмов диссоциативной термоинактивации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Аренс Эгилс Августович; Моск. гос. ун-т. – М., 1984. – 24л.
1300921
  Курин А.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование одной модели мазера на циклотронном резонансе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Курин А.Ф. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
1300922
  Газиев Г.А. Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей протекания химических реакций в хроматографическом режиме. На примере каталитич. дегидрирования циклогексана в бензол. : Автореф... канд. хим.наук: / Газиев Г.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 12л.
1300923
  Костина Л.С. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса выключения рпрп-структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костина Л. С.; АН СССР, Фзи.-тенич.ин-т. – Ленинград, 1972. – 15л.
1300924
  Луганцев Л.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы компенсаторов сильфонного типа : Автореф... канд.техн.наук: 05.176 / Луганцев Л.Д.; МВ и ССО РСФСР. – Москва, 1971. – 16л.
1300925
  Ахмеджанов Х.А. Теоретическое и экспериментальное исследование работы роторного расходомера : Автореф... канд. техн.наук: / Ахмеджанов Х.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1964. – 14л.
1300926
  Кудрявцев С.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы стальных балок ассиметричного профиля при подвижных нагрузках за пределом упругости. : Автореф... Канд.техн.наук: 480 / Кудрявцев С.Д.; Одес.инж-строит.ин-т. – Одесса, 1969. – 18л.
1300927
  Хащан М. Теоретическое и экспериментальное исследование разрешающей силы (добротности) многолучевого итерферометра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хащан М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1300928
  Видолова-Ангелова Теоретическое и экспериментальное исследование спектров высоковозбужденных состояний редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Видолова-Ангелова Е.П.; Ин-т спектроскопии АН СССР. – Москва, 1981. – 16л.
1300929
  Яхно О.М. Теоретическое и экспериментальное исследование течения неньютоновских жидкостей по начальному участку цилиндрической трубы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 287 / Яхно О.М. ; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 19 с.
1300930
  Комолов С.А. Теоретическое и экспериментальное исследование формирования изображения в зеркальном электронном микроскопе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Комолов С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1300931
  Чернина Л.Г. Теоретическое и экспериментальное обоснование использования чтения для обучения активной лексике. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Чернина Л.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 24л.
1300932
  Еналиева Татьяна Маратовна Теоретическое и экспериментальное обоснование методики обучения письменносму выражению мыслей на 1 курсе языкового вуза (английский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Еналиева Татьяна Маратовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 24л.
1300933
  Абазадзе Ю.В. Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненных активным веществом с большой величиной и анизотропным характером диэлектрической проницаемости : автореф. дис. ... канд. физ. - мат наук / Абазадзе Ю.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 20 с.
1300934
  Матиец Е.Е. Теоретическое и эстетическое в технических науках // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1300935
  Желтовский Н.В. Теоретическое изучение межмолекулярных взаимодействий, стабилизирующих ассоциаты нуклеотидных оснований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Желтовский Н.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тарас Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1300936
  Печеная Вера Исаковна Теоретическое изучение особенностей поглощения и испускания УФ-света системами с двумя хромофорами-фрагментами нуклеиновых кислот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Печеная Вера Исаковна; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1974. – 21л.
1300937
  Фролов П.П. Теоретическое изучение процесса становления электромагнитного поля в слоистых средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фролов П.П. ; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1964. – 7 с.
1300938
  Миглей М.Ф. Теоретическое исследование биоэкситона и когеринтных состояний экситонов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Миглей М.Ф.; АН Молд.ССР.Отд.физ-техн.и матем.наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
1300939
  Черкасов В.С. Теоретическое исследование в многоконфигурационном приближении потенциальных поверхностей некоторых реакций и внутри- и межмолекулярного влияния на спектры мозга. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Черкасов В.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1300940
  Шияновский Сергей Владиславович Теоретическое исследование влияния межмолекулярного взаимодействия на распространение электромагнитных волн и нейронов в жидких кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шияновский Сергей Владиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко, ин-тут ядерных исслед. АН УССР. – К., 1982. – 106л. – Бібліогр.:л.98-106
1300941
  Юозас Щулскус Теоретическое исследование возбужденных состояний многоатомных молекул и потенциала взаимодействия электрона с молекулой в задачах рассеяния : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Юозас Щулскус; Вильнюсский университет. – Вильнюс, 1992. – 14л.
1300942
  Зорченко В.В. Теоретическое исследование высокочастотных и кинетических свойств полупроводников со сверхрешетками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Зорченко В.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1980. – 21л.
1300943
  Шанина Б.Д. Теоретическое исследование двойного электронно-ядерного и бесполевого парамагнитного резонансов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шанина Б.Д. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1968. – 16 с.
1300944
  Визбарайте Я.И. Теоретическое исследование двухэлектроных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визбарайте Я.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 7л.
1300945
  Ярин Александр Леонидович Теоретическое исследование динамики и распада свободных струй жидкостей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Ярин Александр Леонидович ; АН СССР. Ин-т проблем механики. – Москва, 1980. – 24 с.
1300946
  Каймачников Николай Петрович Теоретическое исследование динамики открытых ферментативных реакций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 03.00.02 / Каймачников Николай Петрович ; АН СССР, Ин-т биол. наук. – Пущино, 1979. – 25 с.
1300947
  Харламов Б.В. Теоретическое исследование и разработка методики инженерных расчетов высокоскоростных подшипниковых узлов турбохолодильников. : Автореф... Канд.техн.наук: 161 / Харламов Б.В.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1968. – 23л.
1300948
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1300949
  Субботин А.В. Теоретическое исследование кинетики вакансионной пористости в облучаемых металлах. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Субботин А.В.; Москов. инж.-физ. ин-т., 1980. – 20л.
1300950
  Коростелеу Ю.С. Теоретическое исследование колебательных спектров галоидобензолов различных типов замещения с примененим ЭВМ "Наири-С" : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Коростелеу Ю. С.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1974. – 29л.
1300951
  Алексеев Д.В. Теоретическое исследование колебательных спектров рассеяния и поглощения молекулярных кристаллов в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Алексеев Д. В.; ТГУ. – Томск, 1981. – 20л.
1300952
  Болотина Э.Н. Теоретическое исследование колебательных спектров тиофена, тиофана и хи дейтеро- и алкилзамещенных : автореф. дис. ... канд. физ.- мат.наук: / Болотина Э. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 20 л.
1300953
   Теоретическое исследование лучевых приборов магнетронного типа с целью улучшения выходных параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Цицонь И. Т,; Цицонь И. Т,; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1300954
  Смирнов Валентин Анатольевич Теоретическое исследование мелкомасштабной самофокусировки в лазерных усилительных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Смирнов Валентин Анатольевич; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 17л.
1300955
  Артюшков Е.В. Теоретическое исследование мелкосштабных колебаний в стацинарном плазменном инжекторе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюшков Е.В.;. – М, 1967. – 15л.
1300956
  Ростиашвили Вахтанг Георгиевич Теоретическое исследование молекулярных моделей концентрированных полимерных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ростиашвили Вахтанг Георгиевич; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1978. – 16л.
1300957
  Куджмаускас Ш. Теоретическое исследование некоторых вопросов безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения в активированных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Куджмаускас Ш.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1300958
  Кузмицките А.Л. Теоретическое исследование некоторых однократно ионизировнных атомов группы железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Кузмицките А.Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
1300959
  Харитоненко А.А. Теоретическое исследование некоторых субоптимальных алгоритмов оценки дальности и скорости цели в оптической локации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Харитоненко А.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 13л.
1300960
  Кулев В.Г. Теоретическое исследование некоторых физических явлений, обусловленных существованием связанных волн в ограниченных магнитнополяризованных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулев В.Г.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1300961
  Чиплис И.В. Теоретическое исследование некоторых электронных переходов в атомах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чиплис И.В. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 9 с.
1300962
  Холодов Владимир Иванович Теоретическое исследование нелинейных режимов работы электронно-пучковых систем типа - "О" : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.04 / Холодов Владимир Иванович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 17л.
1300963
  Субботин А.Н. Теоретическое исследование нестационарного тепло- и массообмена при наличии неравновесных химических реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Субботин А.Н.; Казан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1300964
  Тихончук В.Т. Теоретическое исследование нестационарной плазменной турбулентности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тихончук В. Т.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1300965
  Гуревич Ю.Я. Теоретическое исследование нестационарных процессов на границе полупроводник-электролит. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуревич Ю.Я.; Моск.инж-физ.ин-т. – М, 1965. – 12л.
1300966
  Джуманов С. Теоретическое исследование неударных механизмов создания радиационных дефектов в диэлектрических кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Джуманов С.; Физ-тех.ин-т. – Ташкент, 1981. – 18л.
1300967
  Ханкина С.И. Теоретическое исследование неустойчивостей в плазме твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ханкина С.И. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1300968
  Секриеру Г.В. Теоретическое исследование одномерных нестационарных течений газа при больших числах Рейнольдса и Струхаля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Секриеру Г.В.; АН УССР.Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений. – Ташкент, 1981. – 16л.
1300969
  Павлик Б.Д. Теоретическое исследование оптических квантовых генераторов с высокостабильной частотой излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Павлик Б.Д. ; Москов. физ.-технич. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
1300970
  Красовский Е.Е. Теоретическое исследование оптических свойств переходных металлов с ГПУ кристаллической решеткой и некоторых соединений на их основе : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Красовский Е.Е.;. – Киев, 1987. – 15 с.
1300971
  Джереджян А.А. Теоретическое исследование особенностей протекания тока через многослойные электронно-дырочные структуры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Джереджян А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 10л.
1300972
  Шеланиг А В Теоретическое исследование прохождения нейтронов очень низкоих энергий через неоднородные среды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Шеланиг А В; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1300973
  Сенкевич А.А. Теоретическое исследование процессов, возникающих в газах и жидкостях при прохождении звуковых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сенкевич А.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 7л.
1300974
  Гуревич Г Ю. Теоретическое исследование распространения сильных электромагнитных волн в плазме твердого тела и газового разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гуревич Ю.Г,; АН СССР,. – Л, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1300975
  Кондратьев А.С. Теоретическое исследование свойств электронно-дырочной плазмы в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кондратьев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1300976
  Ивин Владимир Александрович Теоретическое исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в перовскитах методом бифуркации системы уравнений самосогласованного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ивин Владимир Александрович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1300977
  Нарушис Ю. Теоретическое исследование спектроскопических свойств кристаллов, активированных редкоземельными и переходными элементами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нарушис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.22-26
1300978
  Чугунов Владимир Аркадьевич Теоретическое исследование теплообменных процессов при бурении скважин с продувкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Чугунов Владимир Аркадьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1300979
  Артым Р.И. Теоретическое исследование термодинамических свойств газов : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артым Р.И.;. – М, 1966. – 23л.
1300980
  Петросян Степан Григорьевич Теоретическое исследование фотоэлектрических явлений в неоднородных и полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петросян Степан Григорьевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 15л.
1300981
  Леляков А.В. Теоретическое исследование экситонного газа в деформируемых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Леляков А.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 24л.
1300982
  Петрашку Константин Григорьевич Теоретическое исследование экситонных и биэкситонных полос поглощения и люминесценции в полупроводниках при больших уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петрашку Константин Григорьевич; АН МССР. Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1300983
  Котов Я.П. Теоретическое исследование электрических характеристик многослойных p+-п-п+, р+-п-v-п+ и р+-п- -полупроводниковых диодных структур при больших плотностях тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Котов Я.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам. Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
1300984
  Литинский А.О. Теоретическое исследование электронной структуры и некоторых физико-химических свойств сложных молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Литинский А.О.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 12л.
1300985
  Караян Г.С. Теоретическое исследование электрофизических свойств многослойных полупроводниковых структур в статическом режиме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Караян Г.С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.19-21
1300986
  Белорусец Евгения Дмитриевна Теоретическое исследование энергетического спектра и эффектов ионизации глубоких примесных центров в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Белорусец Евгения Дмитриевна; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1979. – 25л.
1300987
  Удодов В.Н. Теоретическое исследование явления упорядочения атомов со сверхструктурой в многочастичном приближении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07 / Удодов В.Н.; Томский гос ун-т. – Томск, 1978. – 13л.
1300988
  Хон Ю.А. Теоретическое исследование явления упорядочения в тройных сплавах в ГЦК решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Хон Ю.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 16л.
1300989
  Коротаев Г.К. Теоретическое моделирования синоптической изменчивости океана / Г.К. Коротаев. – К, 1988. – 160с.
1300990
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1300991
  Варданян К.Р. Теоретическое обоснование возможности применения йода в качестве элемента-индикатора для поисков "слепых" рудных тел на примере некоторых медноклчеданных месторождений Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Варданян К.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
1300992
  Сухинская Л.А. Теоретическое обоснование и техническое обеспечение лабораторного практикума по общей психологии в высшей школе : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Сухинская Л.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1300993
  Карпова С. Теоретическое обоснование принципов маркетингового управления ТНК в условиях кризисного и посткризисного развития экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 30-35. – ISSN 2074-6040


  Рассмотрена совокупность принципов маркетингового управления транснациональных корпораций (ТНК) в условиях кризисного и посткризисного развития. Обоснованы теоретические положения организационно-экономических условий возникновения неоднозначной ...
1300994
  Устинова Елена Сергеевна Теоретическое обоснование реализации сознательного подхода к обучению взрослых на начальном этапе интенсивного курса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Устинова Елена Сергеевна; МВ и ССО СССР. МГПИ ин. яз. – М., 1979. – 24л.
1300995
  Кульский Л.А. Теоретическое обоснование технологии очистки воды : классификация примесей воды и выбор методов ее очистки / Л.А. Кульский; Академия Наук Украинской ССР; Ин-т коллоидной химии и химии воды; Сектор химии и технологии воды. – Киев : Наукова думка, 1968. – 127с.
1300996
  Прозументова Г.Н. Теоретическое обоснование цели и сущности системы коммунистического воспитания / Г.Н. Прозументова. – Томск, 1986. – 213с.
1300997
  Згаевский В.Э. Теоретическое описание некоторых свойств частично кристаллических и наполненных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.76 / Згаевский В.Э.; Ленингр. ин-т текстильной и легкой промышленности. – М., 1970. – 24л.
1300998
  Шугуров В.К. Теоретическое определение расщепления термов некоторых атомов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугуров В.К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1953. – 7 с.
1300999
  Демьянов В.А. Теоретическое освоение действительности: специфика целесообразности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1301000
  Кисилев А.А. Теоретическое рассмотрение локализованного экситона на примере в-полосы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 12л.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,