Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1300001
  Бальжик И. "Симфония властей" о гармонии государства и церкви // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.105-108. – ISSN 1561-4999
1300002
  Корусь Е. "Симфония труда" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 7/8 (97), июль - август : Искусство Киева от оттепели до перестройки. – С. 76-97. – ISSN 2222-436X


  Монументальные произведения Валерия Ламаха и Эрнеста Коткова.
1300003
   "Симфония" продаж : говорят партнеры // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 8-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
1300004
  Семчук Д. "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської


  Автобіографічна, епістолярна, мемуарна та творча спадщина Ольги Кобилянської. Вплив музики на особистість письменниці
1300005
  Малишев Ю. "Симфонічні фрески" Л. Грабовського // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 113-125
1300006
  Волошенюк О. "Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 55-61. – ISSN 1728-6875
1300007
  Скороход О. "Син генерала Хмельницького Тиміш двічі бив свою молоду дружину" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 50 (203). – С. 62-65
1300008
  Вортон Е. "Син свого батька" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 109-119. – ISSN 0320-8370
1300009
  Кулиняк Д. "Син України - пасинок Росії..." то хто ж він, М. Кириєнко-Волошин? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 8
1300010
  Тимошик М. "Синам моїм женитися з чужинками...свого благословення я рішуче не даю" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 1, 8-9


  У Варшаві віднайдено оригінал повного тексту Заповіту Домініки Огієнко. Автор статті розповідає про знайдені ним в архіві Інститутуту національної пам"яті Польщі частину варшавсько-холмської архівної колекції І. Огієнка, яку досі вважали втраченою ...
1300011
  Инрайт Д. "Синано" - потопление японского секретного суперавианосца / Д. Инрайт. – Москва : Военное издательство, 1991. – 224 с.
1300012
  Степанов М.Г. "Синао" - "промывание мозгов" / М.Г. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 144 с.
1300013
  Перепелиця Г. "Синдром креольства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 3


  Коментар доктора політичних наук, конфліктолога, професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка щодо бажання представників української влади залучати Росію до обговорення власних угод з ЄС.
1300014
  Артюшина К.Г. "Синдром Мартина Ідена" на шляху розвитку творчої особистості // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 274-275
1300015
  Борщ Ю.В. "Синдром нарциса": пильний погляд на сучасні медіа // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 142-144
1300016
  Чжан С. "Синдром Пак Чонхи": история и реальность. Опыт осмысления / С. Чжан, С. Ра // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 82-91. – ISSN 0132-1625


  Пак Чон Хі — голова (диктатор, потім також президент) Республіки Корея (17 грудня 1963 — 26 жовтня 1979). Виконувач обов"язки прем"єр-міністра Кореї (18 червня 1962 — 9 липня 1962).
1300017
  Шаф О. "Синдром самозакоханості " у феміноцентричній ліриці рубежу XX-XXI століть (на матеріалі поезії Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Мар"яни Савки) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 262-265. – ISSN 2307-2261
1300018
  Астахова Е. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новий вызов реформам // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 12-16. – ISSN 1562-529Х
1300019
  Астахова Е.В. "Синдром сопротивления" преподавательского корпуса - новый вызов реформам // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 13-18
1300020
   "Синергетика в образовании: возможности методологии" : круглый стол в редакции журнала "Філософія освіти" // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 54-92
1300021
  Єфремов Д. "Синергія сильних сторін" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 237). – С. 3


  Як Україні синхронізувати двосторонні відносини з Китаєм.
1300022
  Єфремов Д. "Синергія сильних сторін" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 21). – С. 3


  Як Україні синхронізувати двосторонні відносини з Китаєм.
1300023
  Кралюк П. "Синехологічний спіритуалізм" Олексія Гілярова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 522-525. – ISBN 978-966-2254-74-7
1300024
  Кралюк П.М. "Синехологічний спіритуалізм" Олексія Гілярова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 522-525. – ISBN 978-966-373-777-5
1300025
  Шатерников М.С. "Синие воротнички" на экранах США / М.С. Шатерников. – Москва, 1985. – 253с.
1300026
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова / Властос Петрос; упор. А. Сулуянніс ; вступ. Р. Ставрідіс-Патрікіу. – Нове доп.вид. – Афіни : Грецького літературного та історичного архіву, 1989. – 742 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-201-087-8
1300027
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова : Ремесло та знаряддя праці / Властос Петрос. – Репринтне вид. – Афіни : Епікайротита, 1991. – 661 с. – Вихідні дані оригіналу: Афіни:Тип."Естіа", 1931. - Видання грецькою мовою. – ISBN 960-205-022-5
1300028
  Белый А. Симфония / А. Белый. – Л., 1991. – 526с.
1300029
  Маркина Татьяна Симфония // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 30-34
1300030
  Юзефович В.А. Симфония "Гарольд в Италии" и ее автор / В.А. Юзефович. – Москва, 1972. – 208с.
1300031
  Рыцарев С.А. Симфония во Франции до Берлиоза / С.А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1977. – 104 с.
1300032
  Сидорова Наталия Симфония водяных брызг // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 52-63 : фото
1300033
  Сулейманов А.С. Симфония гор : стикхи и поэмы / Ахмад Сулейманов ;. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во,, 1977. – 71 с.
1300034
  Топачевский А.А. Симфония жизни / А.А. Топачевский. – М., 1986. – 142с.
1300035
  Розенблат В.В. Симфония жизни : (популярная физиология человека) / В.В. Розенблат. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 239с.
1300036
  Нишнианидзе Шота Симфония лозы : стихотворения / Шота Нишнианидзе ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1975. – 253 с.
1300037
   Симфония лозы. – М., 1983. – 335с.
1300038
  Дончев И. Симфония на ковре / И. Дончев. – М., 1971. – 93с.
1300039
   Симфония разума. – М., 1976. – 624с.
1300040
   Симфония разума. – Ставрополь, 1978. – 488с.
1300041
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – Челябинск, 1980. – 320с.
1300042
  Воронцов В.В. Симфония разума / В.В. Воронцов. – 4-е изд. – Москва, 1980. – 704с.
1300043
  Кленов А.С. Симфония с сюрпризом / А.С. Кленов. – Л-М, 1975. – 158с.
1300044
  Брутян Л.А. Симфония театра / Л.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 296с.
1300045
  Дадаскинов С.Е. Симфония тундры : стихи и поэма / С.Е. Дадаскинов; пер. с якут. Б.Авсарагова. – Москва, 1979. – 64 с.
1300046
  Орлов Г.А. Симфония Шостаковича / Г.А. Орлов. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 325 с.
1300047
  Юрасова А. Симфония, трудная к исполнению. Эллочка, Талочка и Марочка : сага / Алла Юрасова. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 433, [6] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-122-1
1300048
  Гужва О.П. Симфонізм поетичної думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1300049
  Копиця М. Симфонії під... арештом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  Спадщина Бориса Лятошинського.
1300050
  Павленко А.М. Симфонії у творчості Франсуа-Жозефа Госсека: авторська версія жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Павленко Андрій Михайлович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 5 назв
1300051
  Гордійчук М. Симфонічна муза України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – С. 11-16
1300052
  Гордійчук М.М. Симфонічна музика / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 30 с.
1300053
  Матицин О.І. Симфонічність категорій "піднесене" та "прекрасне" у візантійській богословсько-естетичній традиції: семантичний аспект // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 30-34


  Розглянуто визначення категорій "піднесене" та "прекрасне". Виявлено основні риси категорій "піднесене" та "прекрасне". Проаналізовано, у чому полягає симфонічність даних категорій. Показані можливості та контекст їх використання. Доведено, що ...
1300054
  Лісецький С. Симфонія-диптих про історичні події XII століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1300055
  Кононенко П. Симфонія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6


  Збірка Антонії Цвіт "Графіті небесних амфор".
1300056
  Шуміліна О. Симфонія C-DUR Максима Березовського у контексті нового біографічного сценарію життєтворчості митця // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 13-25. – ISSN 2310-0583
1300057
  Лятошинський Б.М. Симфонія №3 : [нотне вид.] / Борис Лятошинський ; упоряд. Володимир Сіренко ; [худож.: Є.О. Ільницький]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 327, [1] с. – (Бібліотека Шеченківського комітету). – ISBN 979-0-707527-56-6
1300058
   Симфонія весни. – Київ, 1965. – 166с.
1300059
  Омельчук В. Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
1300060
  Цитович І.П. Симфонія грози. / І.П. Цитович. – К., 1966. – 151с.
1300061
  Мушкудіані О.Н. Симфонія грузинської Шевченкіани / Олександр Мушкудіані ; Ін-т сходознавства Київ. міжнар. ун-ту. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 101, [1] с.
1300062
  Гусар В. Симфонія дерева // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 251-256. – ISSN 0868-4790


  Про художника Опалинського Романа.
1300063
  Маркова М. Симфонія духу: концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 72-77
1300064
  Терещенко А. Симфонія Євгена станковича "Я стверджуюсь!" // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гордійчук М.М. [та ін.]. – Київ, 1977. – № 12. – С. 116-131
1300065
  Топачевський А.О. Симфонія життя. / А.О. Топачевський. – К., 1982. – 136с.
1300066
   Симфонія з концтабору // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 35/36). – С. 4


  У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбулася прем"єра симфонії, написаної у сталінському таборі композитором Борисом Кудриком.
1300067
  Яцковська А.О. Симфонія Ігоря Ставинського: від традиції до "творення жанру" : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Яцковська Анастасія Олександрівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1300068
  Димтрук А.В. Симфонія київських мостів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)


  Історія будування в Києві мостів (1911)
1300069
  Листопад А. Симфонія краси Галини Сагач (роздуми про книгу Сагач Г.М. Скарби краси. Київ: КВІЦ. 2019. 296 с.) // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 5
1300070
  Хоросницька М.В. Симфонія любові : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1966. – 63 с.
1300071
  Маленький Ігор Симфонія любові у всесвіті Мухаммада Фарч"яна // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.178-180
1300072
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя : урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти?" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 31-34
1300073
  Скотняченко Л. Симфонія людського життя.


  Урок позакласного читання за романом Олеся Бердника "Хто ти"?
1300074
  Басенко А. Симфонія осені // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Етюд студентки-філолога.
1300075
  Сорока П. Симфонія Петриківського лісу : лірична трилогія / Петро Сорока. – Львів : Апріорі, 2015. – 309, [3] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-629-244-9
1300076
  Сорока П. Симфонія Петриківського лісу : фрагменти // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 142-161. – ISSN 0208-0710


  Головний герой цієї книги – пейзаж, що владарює безроздільно.
1300077
  Чадюк М. Симфонія родини Кисельових // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 30


  Відбулася презентація книжки "Партитура на три голоси (Кисельови)" Михайла Слабошпицького.
1300078
  Косарик Д.М. Син-колос / Д.М. Косарик. – Киев, 1962. – 237с.
1300079
  Єщенко М. Син // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 32 (285), 20 серпня 2015. – С. 43


  Оповідання.
1300080
  Гуйванюк Ніна Василівна Син Буковини : (80 років професорові Костянтину Герману)
1300081
  Хінт А. Син Вессе / А. Хінт. – К, 1958. – 44с.
1300082
  Полянкер Г. Син Вітчизни : оповідання / Г. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 187 с.
1300083
  Лондон Дж. Син вовка = The son of the wole / Джек Лондон ; [пер. з англ.: О. Косач-Кривинюк та І. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2014. – 206, [2] с. – В кн. також: Біла тиша ; Люди з Сорокової Милі ; У далекому краї ; За того хто в дорозі ; Панотцевий привілей ; Мудрість подорожня ; Дружина короля ; Північна одіссея. - Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978-966-346-494-7
1300084
  Шевчук В.А. Син волі : роман / Василь Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 472 с.
1300085
  Шевчук В.А. Син волі : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 472 с.
1300086
  Шевчук В.А. Син волі : роман у двох книгах / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 713 с.
1300087
  Різун В. Син героя - герой // Президент, 2000. – №5


  Про В.В. Скопенко
1300088
  Рогова О. Син гетьмана. / О. Рогова. – Черновцы. – 272с.
1300089
  Сєвєров П.Ф. Син Дзержинки / П.Ф. Сєвєров. – Київ, 1938. – 93с.
1300090
  Яновський Ю. Син династіі : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 103 с.
1300091
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ, 1962. – 90 с.
1300092
  Ятко М.М. Син Дніпрогесу : оповідання / М.М. Ятко. – Київ : Молодь, 1962. – 51 с.
1300093
  Конашевич С. Син Євпаторії, що презентував Україну в Європі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Пам"яті українського дипломата Анатолія Пономаренка.
1300094
  Бичко В.В. Син Жовтня / В.В. Бичко. – К., 1967. – 130с.
1300095
  Букет Є. Син забуянського поміщика // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)


  Михайло Михайлович Єреміїв — український громадсько-політичний діяч, журналіст і дипломат.
1300096
  Федака Д. Син закарпатської Верховини // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 54-58. – ISSN 0419-8131


  Зубанич Федір Іванович (1947-2004) - письменник, публіцист. Член НСПУ (1978). Лауреат Премії Міжнародного фонду ім. Т. Шевченка (1995).
1300097
  Коваленко М.М. Син зачарованої Десни / М.М. Коваленко, О.О. Мішурін. – К, 1984. – 271с.
1300098
  Семенчук І. Син Зачарованої Десни : " Щоденник " Олександра Довженка / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 142с. – (Бібіліотека українця)
1300099
  Дрок К.Л. Син землі : поезії / К.Л. Дрок. – Ужгород, 1948. – 71 с.
1300100
  Будний С. Син землі : Поезії. Художня проза. Щоденникові записи. Листи. У вінок поетові. Слово поета у піснях / С. Будний; Упор.Г.Кушнерик та ін. – Львів : Каменяр, 1997. – 382с. – ISBN 5-7745-0679-7
1300101
  Турянський О. Син землі : роман / Осип Турянський. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 199, [1] с. – ISBN 978-611-01-1440-0
1300102
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : початок / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.2)
1300103
  Залюбовська М.Ю. Син землі та зірок : закінчення / М.Ю. Залюбовська. – К., 1986. – 191с. – (Романи і повісті ; в.3)
1300104
  Коперник І. Син землі. / І. Коперник. – К., 1939. – 70с.
1300105
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії : пер. з англ. / Аббас Ходжа Ахмад. – Київ : ДЛВ, 1958. – 382 с.
1300106
  Аббас Ходжа Ахмад Син Індії / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. з англ. Е. Ржевуцької ; післям. В. Пащенка. – Вид. 2-ге. – Київ : Дніпро, 1974. – 366 с. : іл.
1300107
  Стрепет В.О. Син його величності / В.О. Стрепет. – Київ : Веселка, 1974. – 190 с.
1300108
  Осипчук Н. Син Каменяра і "батько" військової авіації УГА. Співзасновник "Пласту" Петро Франко учнем вільний час проводив за хімічними експериментами і читанням книжок // Україна молода. – Київ, 2021. – 25-26 червня (№ 63). – С. 13


  Діяльність Петра Франка була по-справжньому багатогранною: український письменник, науковець-хімік, учасник національно-визвольних змагань 1917-1920 років; військовий льотчик Української галицької армії, співзасновник «Пласту».
1300109
  Дімаров А.А. Син капітана / А.А. Дімаров. – Київ, 1958. – 224 с.
1300110
  Дімаров Анатолій Син капітана : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-106. – ISSN 0208-0710
1300111
  Голиш Г. Син Карпат // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 7
1300112
  Ходанич Л. Син Карпат, що жив для України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 52-63. – ISSN 0130-5263


  Авторка статті знайомить педагогічну громадськість із життєвим та творчим шляхом малознаного в Україні культурно-освітнього діяча й письменника В. Гренджі-Донського, розглядаючи феномен його життя і творчості як засіб виховання національно свідомої ...
1300113
   Син країни Рад. – К., 1982. – 264с.
1300114
  Гримайло Я.В. Син лейтенанта : роман / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 256 с.
1300115
  Роа Бастос Син людський / Роа Бастос. – К., 1983. – 264с.
1300116
  Константін Т. Син Монте-Крісто. Роман / Т. Константін. – К., 1966. – 224с.
1300117
  Колесник П.Й. Син народу / П.Й. Колесник. – К., 1957. – 372с.
1300118
  Кулик Н. Син неба і Гомер математики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського математика, академіка АН УРСР Михайла Пилиповича Кравчука.
1300119
  Ясінський В. Син неба і землі з удачею велетня / В. Ясінський, Василега-Дерибас, К. Манолов // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 16-17


  Відкриття Титану (Ті). Економічно доцільно й вигідно вилучати Титан при комплексній азотнокислотній переробці апатиту. Цей спосіб переробки апатиту з добуванням усіх цінних складників уперше розробив і запровадив у виробництво професор КНУ імені ...
1300120
  Масляк О. Син Поділля з душею гуцула // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про українського етнографа, фольклориста Михайла Ломацького.
1300121
  Шендеровський В. Син поета - творець електронного телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 311-315. – ISSN 2078-1911


  Борис Грабовський сконструював прилад ( для передавання також електронним способом зображення) - передавальну телевізійну трубку, яка має сьогодні назву телецентр. Про життя та діяльність та його винахідницькі здобутки в цій галузі науково-технічного ...
1300122
  Дубина М. Син полтавської землі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 16-18


  Степан Лазуренко - один із військових організаторів армії УНР.
1300123
  Черкаська Г. Син Польщі та України // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 58-59


  Художник світової слави Генріх Семирадський.
1300124
  Циба М.Є. Син приїздив / М.Є. Циба. – Одеса, 1976. – 156с.
1300125
  Немирович І.О. Син раба : повість / І.О. Немирович. – Київ, 1986. – 159 с.
1300126
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1954. – 463 с.
1300127
  Лаціс В.Т. Син рибалки : роман / В.Т. Лаціс. – Київ : Дніпро, 1971. – 470 с.
1300128
  Ясенський Б. Син рикші : повість / Б. Ясенський. – Харків ; Одеса, 1930. – 47 с.
1300129
  Катійо У. Син рідної землі / Уїлсон Катійо // Блукання вночі / Ла Гума, Алекс. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 117-287. – ISBN 5-308-00737-3
1300130
  Калчев К. Син робітничого класу. Романізована біографія Г.Димитрова / К. Калчев. – Київ, 1964. – 239с.
1300131
  Руденко М. Син Сонця - Фаетон : наук.-фантаст. роман / Микола Руденко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-2151-31-2
1300132
  Лондон Д. Син Сонця / Д. Лондон. – К, 1927. – 215с.
1300133
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1968. – 180с. – (Шкільна б-ка)
1300134
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1973. – 179с. – (Шкільна б-ка)
1300135
  Панч П. Син Таращанського полку : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1980. – 176с. – (Шкільна б-ка)
1300136
  Панч П. Син Таращанського полку : Повісті, оповідання, казки: Для середн. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1985. – 206с.
1300137
  Андріасов М.А. Син Тихого Дону : літ.-критич. нарис [про М.О. Шолохова] : пер. с рос. ["Сов. Россия", 1969] Володимира Забаштанського] / Андріасов М.А. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 181 с., [9] л. іл.
1300138
  Плачинда С. Син України - син космосу : До 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1300139
  Плачинда С. Син України - син космосу (до 100-річчя від дня народження академіка Сергія Корольова). Художньо-публіцистичний есей // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
1300140
  Злотополець В. Син України : Історична повість з часів українського лицарства в трьох частинах з ілюстраціями / В. Злотополець; Сюжет, опрацювання та редакція В.Злотопольльця. – Львів : Просвіта, 1992. – 174с. – ISBN 5-7707-0632-5
1300141
  Зальбург Е. Син України / Едіт фон Зальбург ; пер. з нім.: Л. Івасюк. – Київ : TEMPPORA, 2014. – 196 с. – Справжнє ім"я: Едіта Ернестіна Луїза Гільдегарде фон Зальбург-Фалькенштайн. – ISBN 978-617-569-203-5
1300142
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 1. – 1997. – 448 с.
1300143
   Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. – [Київ] : [Заповіт]. – ISBN 966-7272-00-1
Т. 2. – 1997. – 448 с.
1300144
  Глинчак В. Син українки - пасинок Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 15


  "Подивіться, шановний читачу, на іконостас класиків російської літератури на оправах відповідних підручників для дев"ятого класу "общеобразовательных учреждений" Російської Федерації. Одразу видно, що він дуже неповний - усього вісім портретів ...
1300145
  Тома Л. Син українсбкого степу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 04-05


  Пам"яті Василя Мисика.
1300146
  Михайловський В.І. Син Урала і Карпат / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 79с.
1300147
  Степовик Д. Син церкви // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 січня (№ 1/2). – С. 13


  Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий.
1300148
  Міксат К. Син чи пасинок? / Коломан Міксат // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
1300149
  Щепакін В.М. Синагогальна музика в Україні другої половини XIX - початку XX ст. у контексті європеїзації єврейської духовної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 273-283
1300150
  Молодан Ігор Синай. Вижити в пустелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 50-53 : фото
1300151
  Исакина Юлия Синай. Между двух миров / Исакина Юлия, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 60-62 : фото
1300152
   Синай. На гору за благодатью : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-167 : Фото
1300153
  Задорожный Олег Синайские бедуины - кто они? = На златом крыльце сидели: цари, царевичи.. : Путешествия. Арабески // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 48-54 : Іл.
1300154
  Айналов Д.В. Синайские иконы восковой живописи / Д.В. Айналов. – С.-Пб. : [б. и.], 1902. – 35 с., [5] табл. – Оттиск из ІХ тома, №3 и 4 "Византийского временника" 1902 г.
1300155
   Синайский патерик. – Москва : Наука, 1967. – 401 с.
1300156
   Синайский патерик. – Новосибирск, 1980. – 55с.
1300157
   Синайский полуостров: все цвета пустыни // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 20-21 : фото
1300158
  Бенешевич В.Н. Синайский список отцов Никейского первого вселенского собора / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – 281-306 с. – Отт. из "Изв. Имп. Акад. наук". 1908
1300159
  Гриценко І.С. Синайський Василь Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 216. – ISBN 978-966-06-0557-2
1300160
   Синайський Василь Іванович (1876-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 435-436. – ISBN 978-966-439-754-1
1300161
   Синам Вітчизни. – Львів, 1989. – 86с.
1300162
  Чорний М.Ф. Синам у дорогу / М.Ф. Чорний. – Харків, 1979. – 190 с.
1300163
  Поліщук А.І. Синами щаслива земля : художньо-документальна повість / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1982. – 128 с.
1300164
  Лукаш О.В. Синантропізація рослинного покриву лучних екосистем заплави Дніпра у прикордонній смузі з Білоруссю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 17-19 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1300165
   Синантропізація рослинного покриву України : м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006: Тези наукових доповідей. – Переясла-Хмельницький, 2006. – 240с.
1300166
  Шавріна В.І. Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору / В.І. Шавріна, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-137 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1300167
  Соломаха В.А. Синантропна рослинність України / В.А. Соломаха, О.В. Костильов, Шеляг-Сосонко. – Київ : Наукова думка, 1992. – 252с. – ISBN 5-12-002712-1
1300168
  Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. / В.В. Протопопова. – Киев, 1991. – 202с.
1300169
  Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття : монографія / А.Т. Дудинська, Т.Т. Дудинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2015. – 134, [2] c. : іл., табл. – Рез. парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 120-134. – ISBN 978-966-176-128-4
1300170
  Штакельберг А.А. Синантропные двукрылые фауны СССР / А.А. Штакельберг. – Москва-Л., 1956. – 164с.
1300171
  Ибрагимов С.Ю. Синантропные мухи Дагестана в эколого-географическом освещении. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ибрагимов С.Ю.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 22л.
1300172
  Гаджей Е.Ф. Синантропные мухи долинных и горных районов Таджикистана и меры борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гаджей Е.Ф. ; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Душанбе, 1964. – 25 с.
1300173
  Веселкин Г.А. Синантропные мухи на животноведческих фермах Тюменской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкин Г.А.; Зоол. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
1300174
  Гълъбов С. Синапово зърно: спомени / С. Гълъбов. – София, 1981. – 160 с.
1300175
  Зурабашвили А.Д. Синапсы и обратимые изменение нервных клеток / А.Д. Зурабашвили. – Москва, 1951. – 82с.
1300176
  Кипор Г.В. Синаптическая организация обонятельной луковицы рептилий и запахи : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кипор Г.В.; МГУ. – М., 1974. – 28л.
1300177
  Акоев Г.Н. Синаптическая передача в рецепторах акустико-латеральной системы / Акоев Г.Н., Андрианов Ю.Н. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П Павлова. – Ленинград : Наука, 1989. – 141 с.
1300178
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експерементально створеного дефіциту вітаміну В1 : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.13 / Шепелєв С.Є.; Шепєлєв С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1300179
  Шепелєв С.Є. Синаптична передача в скелетних м"язах за умов експериментально створеного дефіциту вітаміну В1 : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Шепелєв С.Є. ; Мін-во охорони здоров"я України ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2011. – 148 л. – Бібліогр.: л. 113-148
1300180
   Синатропизация и доместикация животного населения. – М., 1969. – 120с.
1300181
   Сингальские сказки. – М., 1985. – 544с.
1300182
  Белькович А.А. Сингальско-русский словарь : Около 37000 слов / А.А. Белькович, В.В. Выхухолев; Под ред. Д. Винсента Родриго. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 824с. – С приложением краткого грамматического очерка сингальского языка/ Белькович А.А.
1300183
  Рыжков К.М. Сингамиды домашних и диких животных / К.М. Рыжков. – М.-Л.
1. – 1949. – 1-164с.
1300184
  Вишневецкая Юлия Сингапур - 2 : Остров везения - 2. Репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 136-154 : Фото, карты. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1300185
  Осипова М. Сингапур - валютно-финансовый центр ЮВА // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 6 (228). – С. 71-77
1300186
  Джекобсон Марк Сингапур - счастье по плану : цена процветания / Джекобсон Марк, Маклейн Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 100-111 : Фото
1300187
  Лебедев И.А. Сингапур / И.А. Лебедев. – М., 1959. – 54с.
1300188
  Чуфрин Г.И. Сингапур / Г.И. Чуфрин. – М, 1970. – 110с.
1300189
  Тюрк Г. Сингапур / Г. Тюрк. – М., 1973. – 168с.
1300190
  Антипов В.И. Сингапур : Экономико-географический очерк / В.И. Антипов; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1982. – 160 с. : ил., карт.
1300191
   Сингапур. – М., 1988. – 202с.
1300192
  Вишневецкая Юлия Сингапур = остров везения : репортаж / Вишневецкая Юлия, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 166-184 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1300193
   Сингапур // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-25 : фото
1300194
  Долженкова Любовь Дмитриевна Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Долженкова Любовь Дмитриевна; М-во внешней торговли СССР. Всесоюзный научно-исслед. конъюктурный ин-т. – М., 1980. – 27л.
1300195
  Долженкова Л.Д. Сингапур в мировом капиталистическом хозяйстве / Л.Д. Долженкова. – М., 1984. – 178с.
1300196
  Курзанов В.Н. Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. / В.Н. Курзанов. – М., 1985. – 184с.
1300197
  Лукина Ирина Сингапур за 96 часов : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 94-98 : Іл.
1300198
  Демин Л.М. Сингапур многоликий / Л.М. Демин. – Москва : Мысль, 1975. – 80 с. : карта
1300199
   Сингапур пока " комбинированный" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 34 : фото
1300200
  Лукин Б.П. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в планах экономической экспансии Америки / Б.П. Лукин, М.В. Сенина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – C. 81-96
1300201
  Альбиг Сингапур, город животных / Альбиг, Йорг-Уве, Хирш Энвер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 144-157 : фото. – ISSN 1029-5828
1300202
  Катунская С.Ф. Сингапур. / С.Ф. Катунская. – М, 1975. – 36с.
1300203
  Соболева Елена Сингапур. Вертикальные джунгли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 106-113 : фото. – ISSN 1029-5828
1300204
  Калашников Н.И. Сингапур: проблемы города-государства / Н.И. Калашников. – М., 1981. – 64с.
1300205
   Сингапурская мозаика : рассказы ; пер. с кит. – Москва : Прогресс, 1980. – 314 с.
1300206
  Савенков Ю.Б. Сингапурские этюды / Ю.Б. Савенков. – Москва, 1982. – 176с.
1300207
  Алчмова А. Сингармонизм в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Алчмова А.; МВиССО Кирг.ССР, Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1980. – 19л.
1300208
  Виноградов В.А. Сингармонизм и фонология слова. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов В.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1966. – 20л.
1300209
  Дорсенвиль Роже Сингелет-синглетный перенос энергии в активных средах лазеров на органических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дорсенвиль Роже; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 12л.
1300210
  Жабин А.Г. Сингенез и метаморфизм карбонатитов / А.Г. Жабин. – Москва : Наука, 1971. – 167с.
1300211
  Денисик Г.І. Сингенез рослинного покриву в ландшафтах зон техногенезу / Денисик Г.І., Ярков С.В., Казаков В.Л. – Вінниця ; Кривий Ріг : Едельвейс і К, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-233. – Бібліогр.: с. 177-204. – (Серія "Процеси і явища в антропогенних ландшафтах"). – ISBN 978-966-2462-80-7
1300212
  Тиханович Є.Є. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк, Д.В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 64-69. – ISSN 1992-4224
1300213
  Соболєва О. Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень


  В статті подано огляд вживання синграфемних компонентів публіцистичних текстів французькою мовою. Ненормоване вживання знаків пунктуації відбиває тенденцію сучасних текстів до урізноманітнення виражальних засобів та до прикрашання стилю висловлення. ...
1300214
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-42. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  На дійсній півосі розглядається крайова задача на власні значення, в якій замість лінійного диференціального оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена - Фаулера. Встановлено існування додатнього монотонно спадного до нуля розв"язку та знайдено ...
1300215
  Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена-Фаулера. Існування розв"язку із заданою кількістю нулів / С.В. Позур, Л.В. Процак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  На дійсній півосі розглядається крайова залача на власні значення, в якій замість лінійного диференційного оператора фігурує нелінійний оператор типу Емдена-Фаулера. Доведено існування розв"язку, який має рівно l>1 нулів на півосі (0, оо).
1300216
  Зернов А.Е. Сингулярная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, не разрешенного относительно производной неизвестной функции / А.Е. Зернов, Ю.В. Кузина // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 2. – C. 166-183. – ISSN 1562-3076
1300217
  Хе Кан Чер Сингулярная задача Трикоми для уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хе Кан Чер; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет. Д002.23.01 при Ин-те математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
1300218
  Махней О.В. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі / Махней О.В., Тацій Р.М. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 358, [2]с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-358. – ISBN 978-966-8067-78-5
1300219
  Торбін Г.М. Сингулярність випадкових рядів Остроградського другого виду / Г.М. Торбін, І.М. Працьовита // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 164-172. – ISSN 0868-6904
1300220
   Сингулярність і досвід. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – ISSN 0235-7941
1300221
  Іващенко І. Сингулярність і досвід. Міркування щодо Гегелевої теорії суб"єктивності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 6-23. – ISSN 0235-7941
1300222
  Крушельницька Т. Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України / Т. Крушельницька, О. Матвеєва // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 37-44. – ISSN 2414-4436
1300223
  Працьовитий М.В. Сингулярність розподілу випадкової величини, зображеної ланцюговим А2-дробом з незалежними елементами / М.В. Працьовитий, Д.В. Кюрчев // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 139-154. – ISSN 0868-6904
1300224
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 174-190
1300225
  Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с.
1300226
  Лебідь М.В. Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями / М.В. Лебідь, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 89-104. – ISSN 0868-6904
1300227
  Туляков В. Сингулярність у кримінальному праві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1300228
  Жечев М.Н. Сингулярно возмущенные механические системы / М.Н. Жечев; НАН. Нац. космическое агентство Украины. – Дніпропетровськ : НАН, НКА Украины. ИТМ, 1998. – 131 с. – ISBN 966-02-0613-5
1300229
  Васильева А.Б. Сингулярно возмущенные уравнения в критических случаях / А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 106 с.
1300230
  Калачев Леонид Викторович Сингулярно возмущенные уравнения параболического типа в задачах химической кинетики и физики полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калачев Леонид Викторович; МВ и ССО СССР, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 11л.
1300231
  Вовк В. Сингулярно збурене рівняння Кортевега - де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв"язки та їх чисельні наближення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Отримано чисельні розвязки сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі сталими коефіцієнтами при різних значенням малого параметра. Із використанням формули для солітонного розвязку цього рівняння, проведено порівняння формул для точних і ...
1300232
  Хомченко Л.В. Сингулярно збурене рівняння теплопровідності з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних розв"язків сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією.
1300233
  Самойленко В.Г. Сингулярно збурені диференціальні рівняння з імпульсною дією // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 123-131
1300234
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Дис. ... канд. фізико- математ. наук: 01.01.02 / Болілий Василь Олександрович; МОіНУ. Кіровоград. держ. педагог. ун-тет ім. В. Винниченка. – Київ, 2003. – 141 л. – Бібліогр.: л. 131 - 141
1300235
  Болілий Василь Олександрович Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Болілий В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1300236
  Зубова С.П. Сингулярное возмущение линейных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Зубова С.П.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1300237
   Сингулярності Ліфшиця електронних термодинамічних величин однозонного металу / В.Г. Бар"яхтар, Є.Д. Білоколос, О.В. Дмитрієв, Г.В. Самар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках однозонного наближення розглянуто електронний перехід Ліфшиця 2.5 роду і отримано ряд точних виразів. Також досліджені сингулярності парамагнетика Паулі в зовнішніх магнітних полях. Параметр сингулярності залежить від відповідної ефективної ...
1300238
  Михайлов С.Е. Сингулярность напряжений в составных анизотропных телах и некоторые приложения к композитам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михайлов С.Е.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 26л.
1300239
  Кошманенко В.Д. Сингулярные билинейные формы в теории возмущений самосопряженных операторов / В.Д. Кошманенко. – К., 1993. – 167с.
1300240
  Бутузов В.Ф. Сингулярные возмущения / В.Ф. Бутузов. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Математика кибернетика ; № 1)
1300241
  Демидов А.С. Сингулярные возмущения и асимптотика решений эллиптических краевых задач : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук / Демидов А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
1300242
  Габисония О.Д. Сингулярные двойные интегралы и суммирование двойных рядов методом Рисса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габисония О.Д.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 10л.
1300243
  Конюхова Н.Б. Сингулярные задачи Коши для систем обыкновенных дифференцивльных и функционально-дифференциальных уравнений / Н.Б. Конюхова. – М, 1988. – 66с.
1300244
  Капанадзе Р.В. Сингулярные интегалы и интегральные уравнения в некоторых нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Капанадзе Р.В.; Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1300245
  Стейн Илайес Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. / Стейн Илайес. – Москва : Мир, 1973. – 342 с.
1300246
   Сингулярные интегральные операторы. – Баку, 1987. – 117с.
1300247
  Дудучава Р.В. Сингулярные интегральные операторы в прсотранствах гельдеровых функций с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дудучава Р.В.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1971. – 17л.
1300248
  Панченко И.Ф. Сингулярные интегральные операторы и краевые задачи на римановых поверхностях в пространствах суммируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Панченко И.Ф.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 11л.
1300249
  Латушкин Ю.Д. Сингулярные интегральные операторы с невзаимооднозначным сдвигом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Латушкин Ю. Д.; ОГУ. – Одесса, 1982. – 16л.
1300250
  Кравченко В.Г. Сингулярные интегральные операторы с некарлемановским сдвигом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кравченко В.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 8л.
1300251
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1986. – 1003с.
1300252
   Сингулярные интегральные операторы:. – Баку, 1989. – 112с.
1300253
  Шапиро М.В. Сингулярные интегральные опраторы со сдвигом Карлемана в случае кусочно-непрерывных коэффициетов и на составном контуре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шапиро М.В. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 12 с.
1300254
  Маканина Т.А. Сингулярные интегральные преобразования в некоторых весовых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маканина Т. А.; АН СССР, Матем. ин-т. – М, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1300255
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – Москва-Ленинград, 1946. – 448 с.
1300256
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения / Н.И. Мусхелишвили. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1968. – 512с.
1300257
  Радченко Т.Н. Сингулярные интегральные уравнения в исключительном случае в пространствах гельдеровых и обобщенных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Радченко Т.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1300258
  Фрейдкин С.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах с весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фрейдкин С.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 4л.
1300259
  Хволес А.А. Сингулярные интегральные уравнения в пространствах Сw(M). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Хволес А.А.; АН ГССР.Тбил.мат.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1300260
  Конышкова Елена Михайловна Сингулярные интегральные уравнения на вещественной оси с бесконечным индексом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Конышкова Елена Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 10л.
1300261
  Башкарев Петр Георгиевич Сингулярные интегральные уравнения с конечной группой сдвигов и их приложение к краевым задачам теории аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Башкарев Петр Георгиевич; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 10л.
1300262
  Мерлин А.В. Сингулярные интегральные уравнения с многозначными наримановой поверхности ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Мерлин А.В.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 11л.
1300263
  Карелин А.А. Сингулярные интегральные уравнения со сдвигом в пространствах с весом и их приложения к краевым задачм для уравнений эллиптико-гиперболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Карелин А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 14 с.
1300264
  Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения: Граничные задачи теории функций и некоторые их приложения к математической физике / Н.И. Мусхелишвили. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 599 с.
1300265
  Агранович М.С. Сингулярные интегро-дифференциальные операторы в теории граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агранович М.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломонсова. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1300266
  Кордзадзе Р.А. Сингулярные интегро-функциональные уравнения и некоторые их применения в теории краевых задач : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кордзадзе Р.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1300267
  Рубанович Семен Григорьевич Сингулярные интеродифференциальные уравнения с нарушением условиях нормальности на всем контуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рубанович Семен Григорьевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 10л.
1300268
  Кифоренко Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета / Б.Н. Кифоренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 2017. – 192, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-191. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1535-7
1300269
  Арсеньев А.А. Сингулярные потенциалы и резонансы / А.А. Арсеньев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 121с.
1300270
  Фролов В.Д. Сингулярные уравнения с разрывными коэффициентами в пространствах Lp весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Фролов В.Д.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 9л.
1300271
  Карлович Ю.И. Сингуляторные интегральные операторы со сдвигом контура интегрирования в область и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Карлович Ю. И.; ОГУ. – Одесса, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1300272
  Иванов Б.В. Сингэки, что это такое? / Б.В. Иванов. – Москва, 1976. – 48с.
1300273
   Синдбад-мореход. – Уфа, 1988. – 143 с.
1300274
   Синдбад-мореход. – Москва, 1988. – 604с.
1300275
   Синдбад-мореход. – Москва, 1991. – 348с.
1300276
   Синдбад-мореход. – Москва, 1992. – 248с.
1300277
   Синдбад-Мореход : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1986. – 604 с.
1300278
  аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад Синдбад-наме / аз-Захири ас-Самарканди Мухаммад. – Москва, 1960. – 311с.
1300279
  Молодякова Э.В. Синдзо Абэ - старый новый премьер-министр Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 52-56. – ISSN 0321-5075
1300280
  Пивовар С.Ф. Синдикалізм, анархо-синдикалізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 339. – ISBN 966-642-073-2
1300281
  Бень А.Б. Синдикат : За матеріалами депутатського об"єднання "Антимафія" та ЗМІ / А.Б. Бень. – б.м., 2004. – 304с. – (Правди і суду). – ISBN 987-632-076-9
1300282
  Цукерник А.Л. Синдикат "Продамет". / А.Л. Цукерник. – М., 1959. – 304с.
1300283
  Уваров Х.М. Синдикат паровозостроительных заводов России : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров Х.М.; Ленинградский гос-ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 24л.
1300284
  Кристи Брайан Синдикат смерти : живой товар / Кристи Брайан, Лионг Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-67 : Фото
1300285
   Синдикаты и государственная торговля. – М., 1923. – 151с.
1300286
  Фомин П.И. Синдикаты и тресты / П.И. Фомин. – Х., 1919. – 110с.
1300287
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. / Г. Цыперович. – Л., 1927. – 540с.
1300288
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1919. – 214с.
1300289
  Цыперович Г. Синдикаты и тресты в России. / Г. Цыперович. – 3-е изд. – Пг., 1920. – 211с.
1300290
  Циганов С. Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування / С. Циганов, А. Яншина // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 31-38. – ISSN 1605-2005
1300291
  Масина О.П. Синдиковані кредити як інструмент залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 85-88
1300292
  Маевский М. Синдром : Первые стихи 1986-1991 / Михаил Маевский. – Кировоград : ЕвроВокс, 2006. – 71с. – ISBN 966-8264-59-2
1300293
  Волошина Л. Синдром "малоросійства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 7


  Світогляд громадян є відображенням інформаційної неохайності, погодженої на державному рівні.
1300294
   Синдром "професійного вигорання" та професійна кар"єра працівників освітніх організацій : гендерні аспекти : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук, В.Т. та ін. Биковський; С.Д. Максименко и др. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Лабораторія орг. психології ; Укр. асоціація організац. психологів та психологів праці ; за наук. ред. : С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Міленіум, 2006. – 368 с. – ISBN 966-8063-58-X
1300295
  Омері І.Д. Синдром "професійного вигорання" у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1300296
  Гончаренко О.М. Синдром "слабкої держави" і сучасні геополітичні альтернативи України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 350-353. – ISSN 2076-1554
1300297
  Сюндюков І. Синдром "холопів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 183). – С. 5


  Ставлення до кріпосного рабства як вододіл між Україною і Росією.
1300298
  Папанова О.А. Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х
1300299
  Папанова Ольга Анатольевна Синдром "эмоционального выгорания" у студентов - будущих социальных работников и способы его профилактики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  В связи с изменением стратегий, моделей, содержания образования, усилением тенденций к реализации личностно ориентированного подхода в образовании, в том числе и профессиональном, в последние годы возрос интерес к процессу профессионализации на этапе ...
1300300
   Синдром абдоминальной гипертензии: состояние проблемы / Б.Р. Гельфанд, Д.Н. Проценко, П.В. Подачин, С.В. Чубченко, И.Ю. Лапшина // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 41-50. – ISSN 2224-0586
1300301
   Синдром Ангельмана: клінічний випадок складної хромосомної аберації у дитини з затримкою психофізичного розвитку / І.В. Ластівка, В.В. Анцупова, Суворова-Григорович, О.В. Гришняєва // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С.11-16 : табл., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
1300302
  Жуков Борис Синдром беззащитности : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 130-136 : Фото
1300303
  Спринчук Н.А. Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування (довготривале спостереження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Спринчук Наталя Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речович ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1300304
  Шалькевич Л.В. Синдром Блоха — Сульцбергера: этиологические, патогенетические и клинические особенности поражения центральной нервной системы / Л.В. Шалькевич, А.И. Кудлач // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 5 (75). – C. 9-14. – ISSN 2224-0713
1300305
  Значков Борис Синдром брошенного вызова : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 202-207 : Фото
1300306
  Большова Е.В. Синдром Видемана - Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы / Е.В. Большова, О.А. Вишневская // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 118-123. – ISSN 2224-0721
1300307
  Густелева А.Н. Синдром выгорания в профессии учителя и качество образования // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 66-75. – ISSN 1726-5304
1300308
   Синдром Гийена — Барре при воспалительных заболеваниях суставов / С.В. Селезнева, А.В. Перепада, О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, А.А. Ханюков // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 41-54. – ISSN 2224-0713
1300309
  Гулько Г.О. Синдром досягнення у особистостей з неврозоподібними проявами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 253-257
1300310
  Романовська О.О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 357-366. – ISSN 2074-8922


  "...Проблема збереження здоров"я викладача ВНЗ є сьогодні однією із актуальніших психолого-педагогічних проблем сучасності, тому що саме викладачеві належить одна з визначальних ролей у забезпеченні необхідного високого рівня професіоналізму майбутніх ...
1300311
  Левченко Людмила Синдром емоційного вигорання. Як його розпізнати та знешкодити // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 70-74 : фото
1300312
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195л. + Додатки: л. 182 - 195. – Бібліогр.: л. 163 - 182
1300313
  Булатевич Наталія Миколаївна Синдром емоційного вигоряння вчителя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Булатевич Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19c. – Бібліогр.: 7 назв
1300314
  Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: роль індивідуальних й організаційних чиників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему чинників виникнення синдрому емоційного вигоряння. Наведено результати емпіричного вивчення організаційних й індивідуальних чинників вигоряння вчителя. Серед індивідуальних чинників детально проаналізовано вплив ...
1300315
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева Каріне Олегівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 205л. + Додатки: л. 193 - 204. – Бібліогр.: л. 174 - 193
1300316
  Малишева Каріне Олегівна Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Малишева К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1300317
  Сорокман Т.В. Синдром Жильбера: термінологія, епідеміологія, генетика, патогенез (частина I) / Т.В. Сорокман, О.В. Макарова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2016. – № 8 (76). – C. 82-86. – ISSN 2224-0551
1300318
  Аряєв М.Л. Синдром жорсткого поводження з дитиною в неонатології та педіатрії: біоетичні проблеми та психоневрологічні наслідки // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 357-366. – ISSN 2413-7944
1300319
   Синдром закрепів у дітей : навч.-метод. посібник / [В.Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Рибальченка та ін. ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2015. – 231, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-97465-2-8
1300320
  Нагорная Н.В. Синдром и феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Пшеничная, С.А. Паршин // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 2 (45). – С. 143-149. – ISSN 2224-0551
1300321
  Коломієць В. Синдром інфляції: діагностика і лікування (світовий та вітчизняний досвід) // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 4-21. – ISSN 0868-8893
1300322
  Панченко В. Синдром Калнишевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 34 (614), 23-29.08.2019. – С. 57. – ISSN 1996-1561
1300323
   Синдром кашлю. Частина 2 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк, І.І. Вишнивецький, Я.В. Корост, А.В. Новицька, Н.В. Горобець, Є.М. Швець // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (137/138). – С. 18-21. – ISSN 1729-2344


  Кашель – це рефлекторний акт, спрямований на очищення дихальних шляхів, який відбувається при закритій голосовій щілині та має характерний звук. Він, як і інші симптоми, є своєрідним сигналом для лікаря про те, що в організмі відбуваються ...
1300324
  Соловей Е.С. Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 3-7. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1300325
  Горбатюк О.М. Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 48-55. – ISSN 2226-1230
1300326
  Крахмалова Е.О. Синдром легочной гипертензии при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца / Е.О. Крахмалова, Е.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 1605-7295
1300327
  Котова Л. Синдром Луции Фрей // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 74-80. – ISBN 978-966-981-311-4
1300328
  Жураєв Р.К. Синдром Марфана: клініко-патоморфологічні особливості та генетичні причини : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Жураєв Рустам Курбанович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1300329
   Синдром множинної ендокринної неоплазії / М.В. Красносельський, А.В. Свинаренко, Н.С. Підченко, А.С. Сімбірьова // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 150-158. – ISSN 2708-7166
1300330
  Крим А. Синдром Моргалова : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.54-69. – ISSN 0208-0710
1300331
  Матвієнко В. Синдром московства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 5
1300332
  Сирник М. Синдром наполовину повної склянки або пора вже закінчувати // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 52. – С. 2. – ISSN 0027-8254


  25-ліття Об"єднання українців у Польщі.
1300333
  Шаров О.М. Синдром невизначеності української економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 61-65. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1300334
  Ганієв Олександр Синдром невідомості // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 7 : фото
1300335
  Храбрый О. Синдром незаменимости // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 20. – С. 53-58


  Російська Федерація в епоху Володимира Путіна
1300336
  Шаров А.Н. Синдром неопределенности украинской экономики // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 61-65. – ISSN 0131-7741
1300337
  Бондаренко Т.С. Синдром непогрешимости. Как с ним бороться? / Т.С. Бондаренко. – М, 1989. – 270с.
1300338
  Мальський Маркіян Синдром нової берлінської стіни на межі України - ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-5. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1300339
  Рубан К. Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 303-320. – ISSN 2078-659X


  "Віра Агеєва, Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича.Київ: Факт, 2006. 432 с. Мар’яна Гірняк, Таємниця роздвоєного обличчя.Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича.Львів: Літопис, 2008. 286 ...
1300340
  Рубіна Д. Синдром Петрушки : роман / Діна Рубіна ; [пер. з рос. Н. Лисюк ; худож. оформлення А. Усік]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 334, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-667-691-0
1300341
  Таланов В. Синдром Пигмалиона и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1300342
  Дзюбановский І.Я. Синдром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт / І.Я. Дзюбановский, Б.О. Мігенько, К.Г. Поляцко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 56-60. – ISSN 1727-0847
1300343
  Богучарова О.І. Синдром професійного "вигорання" серед українських медичних працівників та педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані експериментального дослідження "вигорання" в медсестер й лікарів та шкільних вчителів й викладачів університетів. Відповідно до трьох компонентів "вигорання" було підібрано методичний оцінний інструментарій. Встановлено, по-перше, майже ...
1300344
  Аймедов К.В. Синдром професійного "вигорання" у викладачів медичного університету / К.В. Аймедов, Ю.П. Жогно, О.В. Кривоногова // Вестник Асоциации психиатров Украины : научно-практический журнал / Ассоциация психиатров Украины. – Донецк, 2014. – № 2/3. – С. 51-59. – ISSN 2307-1443
1300345
  Походенко С.В. Синдром професійного вигорання у педагогічних працівників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.75-86
1300346
  Булатевич Н.М. Синдром психічного вигоряння: порівняльний аналіз професіних груп вчителів та охоронників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз зарубіжних досліджень, присвячених порівняльному аналізу синдрому психічного вигоряння на різних професійних групах. Розглянуто результати порівняльного дослідження вигорання у професіях вчителя та охоронника. Вивчення ...
1300347
  Бондаренко С. Синдром реформ: Володимир Зеленський хоче боротися з корупцією через смартфони // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 52). – С. 4


  "Майже щодня новообраний Президент Володимир Зеленський зустрічається з міжнародними партнерами. Минулого тижня він, зокрема, мав зустріч із міністром закордонних справ Канади Христиною Фріланд. Під час розмови ключовими питаннями були боротьба з ...
1300348
  Значков Борис Синдром Робинзона : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 112-117 : Фото
1300349
  Калюжная Л.Д. Синдром Стивенса-Джонсона у больной с тяжелым рецидивирующим течением субкорнеального пустулеза Снеддона-Уилкинсона / Л.Д. Калюжная, Н.В. Турик // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 3 (66). – C. 91-96. – ISSN 1727-5741
1300350
  Никоненко А.О. Синдром тазового венозного повнокров"я: історичні аспекти та сучасний погляд на проблему (огляд літератури) / А.О. Никоненко, Б.С. Гавриленко // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 723-729. – ISSN 2306-4145
1300351
  Слаповский А. Синдром Феникса : [ роман ] / Алексей Слаповский. – Москва : Эксмо, 2007. – 352с. – (Современная проза). – ISBN 978-5-699-20067-3
1300352
  Желем І. Синдром Фредді Крюгера : проза: секретні матеріали // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-29. – ISSN 0130-321Х
1300353
  Грек Л.П. Синдром хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика, лікування та реабілітація : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / Грек Людмила Прокофіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 41 с. з обкл. – Бібліогр.: 44 назв
1300354
   Синдром Эди: случай из практики / О.А. Рудычева, Э.Ю. Черныш, Турлюн-Матюха, Е.В. Кравченко // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 77-79. – ISSN 2309-8147


  "...Клинический пример пациентки с синдромом Эди показал, что офтальмологическое обследование помогает в постановке диагноза и проведении дифференциальных критериев синдрома Эди с другими сходными патологическими состояниями глаза. Использование ...
1300355
  Соколов Е.Ю. Синдром эмоционального (психического) выгорания у сотрудников органов внутренних дел // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-25
1300356
  Уманский М.А. Синдром эндогенной интоксикации / М.А. Уманский. – Киев, 1979. – 202с.
1300357
  Васков И. Синдроми во максилофациjалната региjа = Syndromes in maxillofacial region / Илиjа Васков ; [гл. уред. М. Поленаковик ; соработн..Т. Бурназовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 374, [1] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 335-375. – ISBN 978-608-203-041-8
1300358
  Венгер О.П. Синдромологічна феноменологія депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 14-16. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було вивчення синдромологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів. Для цього було клінічно обстежено 196 емігрантів, 191 реемігрантв та 198 неемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ...
1300359
  Андриайнен О.А. Синдромы позитивных изменений постоянных потенциалов возбудимых структур : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Андриайнен О.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.39-41
1300360
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1975. – 103 с.
1300361
  Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгиппия. Анапа / И.Т. Кругликова. – Москва : Наука, 1977. – 88 с.
1300362
  Вяземский П. Синды, Зунд и Сундары / [князь Павел Вяземский] // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 49 с.


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
1300363
  Приходькова Л.П. Сине-зеленые водоросли почв, рисовых полей и эфемерных водоемов левобережного Нижнего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Приходькова Л.П. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 34 с.
1300364
  Полторацкий В.В. Синеборье. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1965. – 48с.
1300365
  Рогов В.С. Синеборье: рассказы и повесть / В.С. Рогов. – М., 1978. – 191с.
1300366
  Винокуров Е.М. Синева / Е.М. Винокуров. – Москва, 1956. – 72с.
1300367
  Одинцова Л.В. Синева апреля : Стихи / Л.В. Одинцова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1300368
   Синева берегов. – М., 1982. – 616с.
1300369
  Ледков В.Н. Синева в аркане : повесть / Василий Ледков. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970. – 62 с.
1300370
  Соно А. Синева небес : [роман] / Соно Аяко ; пер. с яп. Татьяны Бреславец. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2006. – 444, [4] с. – Парал. тит. л. яп. – (Terra Nipponica ; 14). – ISBN 5-89332-121-9
1300371
  Гроссман М.С. Синева осенних вечеров / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1981. – 143 с.
1300372
  Алдахин П.В. Синева родников : стихи / П.В. Алдахин. – Ленинград : Совецкий писатель, 1976. – 112 с.
1300373
  Щипачев С.П. Синева России / С.П. Щипачев. – Москва, 1976. – 103с.
1300374
  Афанасьев А.И. Синевесье : стихи / А.И. Афанасьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1973. – 23 с. : ил.
1300375
  Долгош І.І. Синевир : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1968. – 320 с.
1300376
  Долгош И.И. Синевир / И.И. Долгош. – Москва, 1971. – 359 с.
1300377
  Грибов В.А. Синевирское озеро : Путеводитель / В.А. Грибов. – Ужгород : Карпати, 1987. – 34с.
1300378
  Колодий В.В. Синевирское озеро и вопросы его охраны : региональные проблемы / В.В. Колодий, Р.И. Панькив // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0201-4122
1300379
  Сарваш А.А. Синевирське озеро : Буклет-путівник / А.А. Сарваш, Ф.М. Тарахонич. – Ужгород, 1969. – 14с. – Текст паралельно укр. та рос. мовами
1300380
  Грибов В.О. Синевирське озеро : путівник українською та російською мовами / В.О. Грибов, А.І. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1983. – 32 с.
1300381
  Примеров Б.Т. Синевой разбуженное слово / Б.Т. Примеров. – Ростов-на-Дону, 1964. – 56с.
1300382
  Выхухолев В.В. Синегальская литература / В.В. Выхухолев. – Москва, 1970. – 200с.
1300383
  Выхухолев В.В. Синегальский язык / В.В. Выхухолев. – Москва, 1964. – 76с.
1300384
  Косоротов В.Н. Синеглазая весна : рассказі / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. Л.Ятманова. – Йошкар-Ола, 1972. – 200 с.
1300385
  Айтматов Ч.Т. Синеглазая волчица : отр. из романа "Плаха" : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов ; [худож. В. Герасимов]. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 93, [1] с. : ил.
1300386
  Бораненков Н.Е. Синеглазые москвички / Н.Е. Бораненков. – М., 1968. – 144с.
1300387
  Абылкасымова М. Синеглазый мой Иссык-Куль : стихи : пер. с кирг. / Майрамкан Абылкасымова ; [вступ. ст. Т. Кузовлевой ; ил. Л. Ажаевой]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. : ил., портр.
1300388
  Мороз А.Ф. Синегнойная инфекция. / А.Ф. Мороз. – Москва, 1988. – 256с.
1300389
  Черномордик А.Б. Синегнойная палочка. Бактериологическое и серологическое исследование. : Автореф... доктор биол.наук: / Черномордик А.Б.; АН УССР. Отд. биол. наук. – К., 1959. – 20л.
1300390
  Эдоков А.И. Синегория. Стихи. / А.И. Эдоков. – Барнаул, 1967. – 63с.
1300391
  Коляструк Н.Д. Синегорские сады / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1953. – 159с.
1300392
  Татьяничева Л.К. Синегорье / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1958. – 143с.
1300393
  Пинаев А.Е. Синегорье / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1964. – 50с.
1300394
  Бойко О.Б. Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988
1300395
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – Одесса, 1962. – 218с.
1300396
  Карев Г.А. Синее безмолвие / Г.А. Карев. – 2-е изд. – Одесса, 1968. – 216с.
1300397
  Рыленков Н.И. Синее вино / Н.И. Рыленков. – Москва, 1943. – 24с.
1300398
  Татаренко Л.С. Синее дерево / Л.С. Татаренко. – М., 1963. – 143с.
1300399
  Лавренев Б.А. Синее и белое / Б.А. Лавренев. – Калининград, 1991. – 494с.
1300400
  Айлисли А. Синее море : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Акрам Айлисли ; пер. с азерб. Т. Калякиной ; [рис. К. Безбородова]. – Москва : Детская литература, 1977. – 79 с. : ил.
1300401
  Машкин Г.Н. Синее море, белый пароход / Г.Н. Машкин. – Новосибирск, 1967. – 218с.
1300402
  Фейгин Э.А. Синее на желтом / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1977. – 344с.
1300403
  Хаидов А. Синее небо / Хаидов Аллаверды. – Ашхабад, 1955. – 52 с.
1300404
  Лазарев Е.В. Синее небо после дождя. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1973. – 112с.
1300405
  Горышин Г.А. Синее око / Г.А. Горышин. – Л., 1963. – 226с.
1300406
  Тарасенко Н.Ф. Синее солнце. / Н.Ф. Тарасенко. – Ярославль, 1965. – 128с.
1300407
  Кошелев Н.В. Синее стекло / Н.В. Кошелев. – М., 1960. – 96с.
1300408
  Коростелева В.А. Синее утречко / В.А. Коростелева. – М, 1977. – 111с.
1300409
  Подгорнов В.М. Синеет в лесу медуница / В.М. Подгорнов. – Ульяновск, 1962. – 78с.
1300410
  Домаров К.В. Синеет речка Тара / К.В. Домаров. – К., 1985. – 413с.
1300411
  Горюнова С.В. Синезеленые водоросли / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1969. – 232с.
1300412
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Общая часть / А.А. Еленкин. – М-Л, 1936. – 679с.
1300413
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Вып.1 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1938. – 984с.
1300414
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : вып.2 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1949. – 989-1908с.
1300415
  Козловский Евгений Синезубый король : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 174-179 : Іл.
1300416
  Лобачова І.М. Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 103-108. – ISSN 2077-804X
1300417
  Ястремська О.М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу / О.М. Ястремська, Ю.М. Сиваш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 219-223 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1300418
  Грешнов М.Н. Синели горы - Саяны / М.Н. Грешнов. – Москва, 1984. – 231с.
1300419
  Лях А. Синельников и ремонт // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 44-72. – ISSN 1728-8568
1300420
  Лях А. Синельников и холодильник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.7-61. – ISSN 1728-8568
1300421
  Шебанова В.І. Синенергетична модель розвитку розладів харчової поведінки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 1-19


  Розглядається синергетична біо-психо-соціо-духовна модель розвитку розладів харчової поведінки.
1300422
  Мазурин В.И. Синенький скромный платочек / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1981. – 256с.
1300423
   Синеокая Рязань. – Москва, 1978. – 191с.
1300424
  Степанюк Б.П. Синеокий мой июль : стихи, баллады, поэмы / Б.П. Степанюк. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
1300425
  Курдюмов С.П. Синергетика - новые направления / С.П. Курдюмов. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1300426
  Лінник Н.В. Синергетика - спільна дія викладача і студента / Н.В. Лінник, П.І. Занадрук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 80-88. – ISSN 2521-6449
1300427
  Курдюмов С.П. Синергетика - теория самоорганизации: Идеи, методы, перспективы. / С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М., 1983. – 64с.
1300428
  Хакен Г. Синергетика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1980. – 404с.
1300429
   Синергетика : Сборник статей. – Москва : Мир, 1984. – 248 с.
1300430
  Хакен Г. Синергетика : Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1985. – 421 с.
1300431
   Синергетика : Труды семинара. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02579-2
Том 3 : Материалы кругл.стола "Самоорганизация и синергетика: идеи,подходыи перспективы". – 2000. – 368с.
1300432
   Синергетика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 902-905. – ISBN 966-316-069-1
1300433
  Анісімов І.О. Синергетика : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
1300434
  Стеклов И. Синергетика в науке и образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.22-24. – ISSN 0321-0383
1300435
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-644-317-8
1300436
  Пихтовникова Л. Синергетика в филологии - наука настоящего и будущего: перспектива изучения в университетах Украины // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1300437
   Синергетика в филологических исследованиях : монография / [Т.И. Домброван и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Пихтовниковой ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339, [1] с. : ил., табл. – Текст рус. и укр. - Сведения об авт.: с. 330-339. - Глоссарий: с. 319-329. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-285-202-8


  В пр. №1699775 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
1300438
  Летников Ф.А. Синергетика геологических систем / Ф.А. Летников. – Новосибирск, 1992. – 230с.
1300439
  Войтенко Ю.И. Синергетика геологических сред и ее влияние на эффективность разработки и поиска месторождений полезных ископаемых // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 15-21 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1682-721Х
1300440
  Кравченко Н.Г. Синергетика дискурсу у міжкультурному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Розвиток мовознавчих досліджень в умовах глобалізації набуває нового осмислення, оскільки корелює з культурологією, етнологією, а також експлікується з лінгвокультурним надбанням. Сучасні лінгвістичні розвідки екстрапольовані на проблеми міжкультурної ...
1300441
  Пономарев А.А. Синергетика живых систем / А.А. Пономарев; НАНУ; Научно-учебный центр прикладной информатики. – Киев, 2004. – 50с.
1300442
  Мамалига А. Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання / А. Мамалига, Т. Глушкова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 83-93. – Бібліогр.: Літ. : с. 92-93; 22 назв.
1300443
  Мамалига А.І. Синергетика змістової та стильової взаємодії в системі ідіостилю газетного видання / А.І. Мамалига, Т.В. Глушкова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 70-75


  На теренах синергетики розглядаються параметри змістової та стильової взаємодії в процесі формування ідіостилю газетного видання. In terms of synergetics it is considered the parameters of content and stylistic interaction in the process of formation ...
1300444
  Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Д.С. Чернавский. – М., 1990. – 45с.
1300445
  Делокаров К.Х. Синергетика и концептуальные сдвиги в познании: ценностно-эпистемологические аспекты // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 89-102. – ISSN 1606-951Х
1300446
  Котова Е.В. Синергетика и некоторые тенденции развития энергетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1300447
   Синергетика и современное научное познание : Методические указания. – Новосибирск, 1992. – 24с.
1300448
   Синергетика и усталостное разрушение металлов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 244 с.
1300449
  Бутов В.Н. Синергетика и эволюционные процессы в языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-36. – Бібліогр.: Лит.: с.36; 8 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1300450
  Дорофєєва М.С. Синергетика і "образи" перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 111-124. – ISSN 2311-2697


  У статті пропонується погляд на перекладацький процес як систему самоорганізації в межах парадигми синергетики. Здійснюється спроба реконструювати "образи" перекладу в історичному контексті розвитку перекладознавства. Встановлено зв"язок між поняттями ...
1300451
   Синергетика і освіта / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7
1300452
  Черленяк І І. Синергетика і проблеми оптимізації державного та соціального управління // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-100
1300453
   Синергетика і творчість / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3
1300454
  Сидоренко В.Г. Синергетика как наука / В.Г. Сидоренко, А.И. Отраднова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 81-82
1300455
  Кудрявцев Н.И. Синергетика как парадигма нелинейности / Н.И. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.55-63. – ISSN 0042-8744
1300456
   Синергетика как третья парадигма, или Понятие парадигмы в философии и науке / В.В. Еськов, В.М. Еськов, В.А. Карпин, М.А. Филатов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 88-97. – ISSN 1560-7488
1300457
  Султанова Н.Д. Синергетика как фактор социального познания (на примере вынужденной миграции) / Н.Д. Султанова, Ф.А. Чернышева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 99-106. – ISSN 0235-1188
1300458
  Аршинов В.И. Синергетика конвергирует со сложностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-83. – ISSN 0042-8744
1300459
  Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-484-00586-4
1300460
  Єсипенко Н. Синергетика культурного концепту і мовного знаку ( на матеріалі англомовної прози XVIII-XX століть) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-22. – Bibliogr.: Літ.: С.21-22; 14 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1300461
  Петлін В. Синергетика ландшафту / Валерій Петлін; МОНУ, Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 206с., 59 рис.
1300462
  Зеленина Г.Н. Синергетика МАРСа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0130-9765


  Представлены современное состояние проекта АРБИКОНа - "Межрегиональная аналитическая роспись статей" (МАРС); динамика роста числа участников, общего объема и прироста сводной базы, ее современное тематическое содержание, технология создания, ...
1300463
  Сеидов Д.Г. Синергетика океанских процессов / Д.Г. Сеидов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
1300464
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 582 арк. – Додатки: арк. 473-582. – Бібліогр.: арк. 427-472
1300465
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1300466
  Дорофєєва М. Синергетика перекладу: поняття і принципи (історико-методологічний огляд) // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 332-346. – ISBN 978-617-639-227-9
1300467
  Решетило В.П. Синергетика потенційного й актуального в становленні і розвитку інституційних систем // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 1811-3141
1300468
  Яковлев О.В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1300469
  Бацевич Ф. Синергетика рідної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.11-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 9 п. – ISSN 0320-3077
1300470
  Буслинський В.А. Синергетика та її філософські виміри // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2530-21-6
1300471
  Лукієнко О.І. Синергетика тектонічної течії гірських порід у зонах розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тектонічну течію гірських порід у зонах розломів як самоорганізуючий процес, що керується законами синергетики. Визначено основні риси цього процесу. Відзначено енергетичні фактори й механізми його здійснення. Tectonic flow of rocks in ...
1300472
  Бєлозьорова Ю.С. Синергетика темпоральних відношень у розмовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 17-25. – ISBN 966-581-481-8
1300473
  Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2005. – 200 с. – ISBN 966-7709-22-1
1300474
  Киричкук Синергетика як інноваційна методологія професійної освіти / Киричкук, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 23-25
1300475
  Трифонова О.М. Синергетика як метод педагогічних досліджень // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 45-51. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена актуальній проблемі визначення місця синергетики у дослідженнях складних систем, до яких відносяться природничі, технічні та технологічні науки, психологія й педагогіка. Здійснено аналіз поняття інновації як перехідне до поняття ...
1300476
  Олейнікова Г. Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 50-56. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
1300477
  Таценко Н.В. Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 151-159. – ISSN 2077-804X
1300478
  Єнікеева С.М. Синергетика як методологія дослідження мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 96-111
1300479
  Буслинський В.А. Синергетика як нове світорозуміння // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С.5-11. – ISBN 966-7943-03-8
1300480
  Помаза-Пономаренко Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1300481
  Кавалеров В.А. Синергетика як трансдисциплінарна методологія сучасної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 187-194
1300482
  Войтович М.С. Синергетика як фактор розвитку парадигми економічної теорії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 30-35. – ISSN 1729-360Х
1300483
  Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. Добронравова. – Киев : Лыбидь, 1990. – 152 с. – ISBN 5-11-001613-5
1300484
  Мендель Ю.В. Синергетичгний вимір художнього простору поезії В. Затуливітра (за збірками "Полотно" та "Четвертий із триптиха") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 281-287


  Стаття розглядає параметри художнього прояву тринітарного типу мислення в поезії В. Затуливітра. Тріадна концепція тісно переплетена з натурфілософською основою його творчості. Тривимірність мислення поета проявляється в символіці, образності, художніх ...
1300485
  Плющ А.Н. Синергетическая модель организации вербальной информации // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 67-72. – (Серія : Психологічні науки)
1300486
  Гребенюк Е.Н. Синергетическая модель студенческого самоуправления вуза // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 42-48. – ISSN 2073-9613


  В статье исследуются проблемы моделирования процесса студенческого самоуправления в вузе.
1300487
   Синергетическая парадигма : человек и общество в условиях нестабильности : [cб. ст.]. – Москва : Пргресс-Традиция, 2003. – 583, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-89826-138-9
1300488
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 1. Физическая природа глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
1300489
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 2. Тектоническая таксономия глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 22-36 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-36. – ISSN 0203-3100
1300490
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 3. Основная тектоническая закономерность в строении континентальных окраин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 65-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1300491
  Марцинковская Т.Д. Синергетические и энтропийные тенденции в психологии личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 109-116. – ISSN 2073-8528
1300492
  Кочубей Н.В. Синергетические концепты и нелинейные контексты : монография / Н.В. Кочубей. – Суми : Университетськая книга, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-680-489-4
1300493
  Курейчик В.М. Синергетические принципы в моделировании педагогических систем / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к функционированию современной образовательной системы. Рассматриваются различные точки зрения на синергетику как методологию современных научных исследований. Предложены ...
1300494
  Фоменко Е.Г. Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнергану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1300495
  Гаврилова Л.Г. Синергетические эффекты при экстракции некоторых внутрикомплексных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Гаврилова Л.Г. ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва, 1969. – 27 с.
1300496
  Якубенко Е.В. Синергетический механизм функционирования системы государственного управления // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 385-393
1300497
  Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности и трудности применения // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.158-173. – ISSN 0869-0499
1300498
  Унгуряну Т.Н. Синергетический подход в медицинской экологии / Т.Н. Унгуряну, П.И. Сидоров // Экология человека : Научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-0869
1300499
  Курейчик В.М. Синергетический подход в педагогическом проектировании образовательной среды вуза / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 55-62. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к проектированию образовательной среды вуза. Анализируются различные подходы к определению образовательной среды. Проанализировано действие семи основных принципов синергетики в ...
1300500
  Барбазюк В.Ю. Синергетический подход внешних и внутренних эмерджентных свойств языковых систем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 59-61. – Библиогр.: Лит.: С. 61; 9 назв. – ISSN 1680-2721
1300501
  Мусаева Н.Р. Синергетический подход к анализу межэтнических отношений / Н.Р. Мусаева, Т.А. Сулейменов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 86-91. – ISSN 0132-1625
1300502
  Езова С.А. Синергетический подход к библиотечному общению // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-28. – ISSN 0130-9765
1300503
  Крынская Л.И. Синергетический подход к институциональной экономической теории // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1729-7206
1300504
  Ежов Г.П. Синергетический подход при оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов / Г.П. Ежов, М.Н. Черкасов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 5 (55). – С. 9-12. – ISSN 1680-2721
1300505
  Медведева Л.Д. Синергетический эффект в развивающей среде образовательного пространства подготовки экономистов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-71. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены синергетические свойства образовательного пространства подготовки экономистов на основе интеграции сфер экономической науки, образования и профессиональной деятельности.
1300506
  Поздняков М.В. Синергетична інтерпретація етносуб"єктності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 121-130
1300507
  Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч XX ст. (Б.-І Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 111-120. – ISBN 978-966-02-6024-5
1300508
  Димченко О.В. Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальніх підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі / О.В. Димченко, Ю.Г. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1300509
  Бойко І.І. Синергетична методологія дослідження соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні засади, сутнісні характеристики синергетики як сучасної методології пізнання соціальних змін, міждисциплінарного напряму наукового дослідження, завданням якого є пізнання принципів та умов самоорганізації соціальних систем, ...
1300510
  Димитрова Л.М. Синергетична модель "нової людини" і світу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 3-7
1300511
  Квітка С.А. Синергетична модель державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
1300512
  Варення Г.А. Синергетична модель ефективного функціонування системи охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1300513
  Васильєв О. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України / Олексій Васильєв // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 59-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1300514
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя в Радянській Україні 1920-х рр.: відокремлення церкви від держави і школи від церкви // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 165-173. – ISBN 978-966-2779-91-2
1300515
  Висовень О. Синергетична модель релігійного життя України кінця 20-х - початку 40-х років хх століття: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-44. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено формуванню синергетичної моделі релігійного життя в Україні кінця 20-х - початку 40-х рр. ХХ ст.: створення умов монополії сталінізму в духовній сфері. Запропонована модель дала змогу осмислити процеси та явища, їхні закономірності в тій ...
1300516
  Бобрицька В.І. Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1300517
  Васильєв О. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 91-96. – ISSN 1605-2005
1300518
  Власенко Ф.П. Синергетична модель соціалізаційного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 136-145
1300519
  Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лемешко Ю.С. ; МОН України; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1300520
  Булгаков В.А. Синергетична мораль сучасного геополітичного вибору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 966-628-197-5
1300521
  Карлова В. Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-243
1300522
  Варцаба В.І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 247-252. – ISSN 2222-0712
1300523
  Лук"янов С В. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 17-24. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1300524
  Решетило В. Синергетична парадигма та формування нелінійного стилю економічного мислення // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-21 : табл. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
1300525
  Гребельник О.П. Синергетична парадигма формування митної політики України в контексті розвитку світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 15-19
1300526
  Кичкирук Т.В. Синергетична парадигма як методологічна основа професійної освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 154-156
1300527
  Твердовська О.В. Синергетична парадигма як універсальна теоретико-методологічна схема // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 54-56
1300528
   Синергетична педагогіка : навч.-метод. посібник / [В.М. Ісаєнко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. авіац. ун-т. – Вид. 2-ге допов., перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 365-378 та вкінці тем. – ISBN 978-966-289-207-9
1300529
  Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1300530
  Бондаренко С.А. Синергетичний бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / С.А. Бондаренко, В.В. Руммо // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1300531
  Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1300532
  Пархоменко А.А. Синергетичний вектор кластерів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
1300533
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Бібліогр.: л. 170-192
1300534
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1300535
  Поздняков В. Синергетичний вимір змісту постнекласичних пізнавальних завдань із суспільствознавства в профільній школі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-19
1300536
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір концепцій походження етносу в працях Л. Гумільова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 71-81
1300537
  Ткачук Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1300538
  Яремчук Т.В. Синергетичний ефект в управлінні організацією підприємств мережної роздрібної торгівлі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 293-296. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1300539
  Жебровська О.О. Синергетичний ефект використання системи ІМК у діяльності підприємств у міжнародному господарстві // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С. 21-27
1300540
  Михайловська О.В. Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 64-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1300541
  Фісун К.А. Синергетичний ефект від злиття і поглинання компаній у регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 138-144.
1300542
  Яненкова І.Г. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 82-92. – ISSN 1605-7988
1300543
  Мельников В.В. Синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 335-340. – ISSN 2309-1533
1300544
  Фінагіна О.В. Синергетичний ефект регуляторного впливу на мотивацію до підприємницької діяльності в економіці України / О.В. Фінагіна, Л.В. Проданова, О.В. Котляревський // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 77-85. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1300545
  Котляревський О.В. Синергетичний ефект розвитку підприємницької діяльності на мікро- і макрорівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1300546
  Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1300547
  Фомішина В.М. Синергетичний ефект у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 67-75. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
1300548
  Чурилова Т.М. Синергетичний ефект у сільськогосподарській кооперації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1300549
  Бойко Ю.І. Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об"єднаних територіальних громад // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 1 (39). – C. 3-8. – ISSN 1994-1749
1300550
  Богма О.С. Синергетичний ефект як одна з найважливіших складових процесу створення кластерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1300551
  Ткачук Н. Синергетичний ефект: економічна суть і феномен його виникнення у процесах консолідації банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 24-32. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1300552
  Калініна Л.М. Синергетичний контекст активних систем у сфері освіти як змістова компонента підручника для керівника / Л.М. Калініна, М.О. Топузов // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 192-206. – ISBN 978-966-544-404-5
1300553
  Пугачова О.Г. Синергетичний менеджмент / О.Г. Пугачова, К.М. Солов"єнко // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 51-62
1300554
  Сухоруков А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави / А.І. Сухоруков, Д.О. Остапчук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
1300555
  Даниленко В.А. Синергетичний підхід в дослідженні стійкості економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 257-265


  В статті розглянуто основні положення синергетичного підходу до дослідження стійкості економічних систем. Дано визначення категорії "стійкість" з позицій синергетичного підходу, сформульовано основні передумови забезпечення стійкості економічної ...
1300556
  Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко, А. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена питанню практичного застосування синергетичного підходу в сфері економічних досліджень. У роботі розкрито ключові поняття для розуміння цього підходу, а також сутність функціонування економічних систем з точки зору синергетики; ...
1300557
  Сидоренко Синергетичний підхід в методології менеджменту / Сидоренко, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 64-65
1300558
  Ємельяненко Л. Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1300559
  Панфілов О.Ю. Синергетичний підхід в осмисленні освіти / О.Ю. Панфілов, І.В. Романова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 71-80. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1300560
  Підгірний О.В. Синергетичний підхід в системі заочного навчання // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1300561
  Ландяк О. Синергетичний підхід до аналізу медіамистецтва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-32. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1300562
  Островерхова Н. Синергетичний підхід до аналізу якості уроку // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-95.
1300563
  Ніколаєнко Н.В. Синергетичний підхід до біотехнології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1300564
  Цимбалюк М.М. Синергетичний підхід до вивчення динаміки суспільно-правової реальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1300565
  Олійченко І.М. Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 109-110.
1300566
  Попрозман Н.В. Синергетичний підхід до моделювання факторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 68-72.
1300567
  Варення Г.А. Синергетичний підхід до навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16 : рис.
1300568
  Слоневська І. Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень / І. Слоневська, С. Пірошенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 196-200. – ISSN 2309-9127
1300569
  Гончар О.І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 129-133. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1300570
  Чернецька О.В. Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 51-55. – ISSN 2308-1988
1300571
  Лукашевич С.Ю. Синергетичний підхід до системи запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 87-95. – ISSN 2079-6242
1300572
  Кичкирук Т.В. Синергетичний підхід до системи освіти України // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 129-130
1300573
  Корчевська Л.О. Синергетичний підхід до управління економічною безпекою підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 311-315. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1300574
  Семанюк В.З. Синергетичний підхід до формування звітності // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 96-99. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1300575
  Шульга Н. Синергетичний підхід до формування змісту дисципліни "теорія ймовірностей та математична статистика" в / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 40-47. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1300576
  Вітюк А.В. Синергетичний підхід навчання вищої математики / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 61-64. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1300577
  Самойлов О.Ф. Синергетичний підхід у викладанні курсу "Міжнародні системи та глобальний розвиток" в аспекті професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин / О.Ф. Самойлов, І.А. Панарін // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 474-497. – ISSN 2219-438X
1300578
  Харченко Н.А. Синергетичний підхід у дослідженні Г.С. Костюком вікових особливостей учня // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 221-226
1300579
  Франчук Т. Синергетичний підхід у системі компетентнісної освіти // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 45-52


  У статті порушуються проблеми синергетичного підходу до формування освітнього процесу в рамках взаємозалежних освітніх систем. Особлива увага приділяється формуванню метапредметних компетентностей, які відповідають за формування навчальної діяльності ...
1300580
  Берназ В.Д. Синергетичний підхід у слідчій діяльності як основа вирішення тактичних завдань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 138-141. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1300581
  Якімцов В.В. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 265-271. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (46)). – ISSN 2409-6857
1300582
  Білова Н.К. Синергетичний підхід як методологічний концепт музично-педагогічних досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 134-142. – ISSN 2414-5076
1300583
  Бондар О.І. Синергетичний підхід як підгрунтя лінгвістичної екології // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 4-15
1300584
  Остапчук О.Є. Синергетичний потенціал авторського проектування педагогічних систем // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы авторского проектирования в системе высшего педагогического образования, характеризуется взаимосвязь самопроектирования и авторского проектирования, формируется понимание системы работы учителя как авторской педагогической ...
1300585
  Маловічко О.В. Синергетичний потенціал української держави // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 68-75
1300586
  Потапова Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 180-186. – ISSN 0321-0499
1300587
  Сірко І.М. Синергетичний та феноменологічний аналіз сучасної музики як нова методологічна форма дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 110-116
1300588
  Лола В. Синергетичні аспекти державного управління в умовах трансформаційних змін в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 63-74
1300589
  Сухоруков А. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 23-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1300590
  Дорофеєва М.С. Синергетичні аспекти перекладу спеціальних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 117-126


  Статтю присвячено особливостям перекладу спеціальних текстів крізь призму синергетики. У дослідженні виявлено ознаки самоорганізації та саморегуляції перекладацького процесу, виконано синергетичний порівняльно-перекладацький аналіз спеціального тексту ...
1300591
  Леонтьєв А.О. Синергетичні аспекти проблем управління вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 181-185
1300592
  Лещев В.О. Синергетичні аспекти процесу приватизації українських портів : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-20. – Бібліогр.: 7 назв
1300593
  Акименко О. Синергетичні детермінанти розвитку промислового виробництва в умовах обрання Україною курсу на євроінтеграцію // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 157-169. – ISSN 2411-5215
1300594
  Пихтєєв В. Синергетичні ефекти об"єднання економічних систем / В. Пихтєєв, А. Бакурова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 152-159. – ISSN 0201-758Х
1300595
  Петлін В.М. Синергетичні залежності в організаціі природних територіальних систем / Петлін В.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371-395. – ISBN 978-966-397-170-5


  У пр. № 1713552 напис: Валерію Петровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.09.2013 р. Підпис.
1300596
  Цехмістрова Г.С. Синергетичні засади вищої школи та її прояви в туристичній освіті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 102-109
1300597
  Циба В. Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-30
1300598
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 л. – Бібліогр.: л.351-388
1300599
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1300600
  Мудраченко Т.Б. Синергетичні основи дослідження сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовної католицької молитви) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 119-125
1300601
  Черленяк І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 213-224.
1300602
  Васильєв О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні (теоретичний аспект) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 34-40. – ISSN 0131-775Х
1300603
  Васильєв О. Синергетичні підходи в економічній теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. – ISSN 0131-775Х
1300604
  Дідух Я.П. Синергетичні підходи до оцінки ландшафтно-екологічної диференціації Карабі-Яйли (Гірський Крим) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 36-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1300605
  Ходаківський Є.І. Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур / Є.І. Ходаківський, В.В. Камінська, О.В. Мосієнко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 121-126. – ISSN 2221-1055
1300606
  Каліщук С.М. Синергетично-реорганізаційний алгоритм макрогенезису "картини світу" особистості // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 99-108. – ISSN 2414-0023
1300607
  Похресник А. Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 54-59. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто глобалізацію та інші світові явища, вказано процеси, що відбуваються в сучасних системах освіти. Відзначено їх складність і високу змінність, що вимагає використання у плануванні синергетики і форсайту. Досліджено поняття "інновація" і ...
1300608
  Білоус В.С. Синергетмчна парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання застосування синергетики дл вивчення політичної діяльності. Article is devoted to consideration of application of synergetrics to studying political activity.
1300609
  Гонор А.А. Синергизм антиоксидантов в синтетическом эфирном масле : Автореф... канд. техн.наук: / Гонор А.А.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1966. – 7л.
1300610
   Синергизм действия ионизирующей радиации и других физических и химических факторов на биологические системы : Тезисы докл.: Всесоюзная конференция: 18-20 октября 1988, Пущино. – Пущино, 1988. – 73с.
1300611
  Девисилов В.А. Синергизм и трансдисциплинарность в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 95-101. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы синергизма и трансдисциплинарности в образовании на примере новой научно-образовательной области знаний - ноксологического образования, в котором объектом изучения является система "человек машина - среда".
1300612
  Чирков Ю.Н. Синергизм при катализе уретанообразования системой оловоорганическое соединение Sn(IV) третичный амин. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирков Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 12л.
1300613
   Синергитичні принципи освіти і науки / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 66-69. – ISBN 978-966-2748-97-0
1300614
  Кучерова Анна Синергия лучших брендов : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 19 : Фото. – ISSN 1998-8044
1300615
  Абламейко С. Синергия образования и науки // Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – № 10 (104). – С. 5-7. – ISSN 1818-9857


  В состав Белорусского гос. ун-та входит 27 факультетов и образовательных учреждений, 4 научно-исследовательского ин-та, 9 научных центров, 11 унитарных предприятий, 3 учебно-опытные станции, 41 научно-исследовательская лаборатория, 30 студ. НИЛ и 3 ...
1300616
  Кольчугина Маргарита Борисовна Синергия образования и науки как инновационный ресурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1300617
  Каиржанов А.К. Синергия языка / А.К. Каиржанов. – Астана : КУЭФиМТ ; ИПЦ, 2007. – 240 с. – ISBN 9965-839-02-6
1300618
  Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1300619
  Чайка Г.Л. Синергізм в управлінні / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 70 с. – Бібліогр.: с. 68-70. – ISBN 978-966-346-888-4
1300620
  Богуславський Є.І. Синергізм при диверсифікації підприємств як прояв комплементарного ефекту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 163-168
1300621
  Марченко В.М. Синергізм ринкової вартості корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 132-137
1300622
  Профатило О.В. Синергізм як результат інтеграції комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 208-211. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1300623
  Сервецький І. Синергічний підхід до вивчення якостей риміногенної поведінки людини / І. Сервецький, О. Юрченко, В. Редька // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 277-283. – ISSN 0132-1331
1300624
  Масловська Л.Ц. Синергічний підхід у становленні регіонального менеджменту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 1562-0905
1300625
  Шаповалова Л. Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-80. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто науково-технічну сферу з точки зору основних положень і взаємозв"язків всезагальної організаційної науки, загальної теорії систем і синергетики. The article deals with the problem of science-technical sphere"s development ...
1300626
  Горбась І. Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об"єднань // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 92-96. – ISSN 2078-5860
1300627
  Челябієва В.М. Синергічні композиції з використанням поліметиленімідазолінієвих солей для захисту металів від корозії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Челябієва В.М.; Нац. техн. ун-т України. КПІ. – К., 1999. – 22л.
1300628
   Синергія : всеукраїнський аналітично-методичний журнал з бізнес - освіти. – Київ, 2000-
№ 1. – 2000
1300629
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1300630
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2/3. – 2001
1300631
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
1300632
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
1300633
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
1300634
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
1300635
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
1300636
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
1300637
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
1300638
  Чумак Д.В. Синергія 3s(safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 39-41
1300639
  Копанєва В. Синергія бібліотечного та дослідницького середовищ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 9-12. – ISSN 2076-9326


  Мета статті - визначення напрямів розширення бібліотечно-інформаційного простору на основі його конвергенції з дослідницьким і суміжними середовищами
1300640
  Кориневич А. Синергія задля справедливості // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Нещодавно у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося щорічне засідання Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) - найвищого наглядового органа цієї поважної інституції. До складу української команди експертів, яка брала участь у ...
1300641
  Будько Євген Синергія задоволень : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 100-103
1300642
   Синергія заради майбутнього // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 2


  "КНУ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підписали Меморандум про співробітництво за проектом "Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього". Церемонія підписання відбулася під час зустрічі Першого ...
1300643
  Тустанівський Б.О. Синергія зовнішньоторговельних відносин США та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 29-33. – ISSN 2309-1533
1300644
  Ляшенко М.В. Синергія інноваційного та екологобезпечного підходів у розвитку тваринництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
1300645
  Кондратюк О.М. Синергія інформації в управління витратами підприємства / О.М. Кондратюк, О.В. Школа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 134-138. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1300646
  Яковлев О. Синергія культурного регіонального розвитку України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1300647
  Ковальська-Фрайт Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено проблематику поєднання слова й музики у працях українських музикознавців Галичини першої третини 20 ст. - С. Людкевича, З. Лиська та Б. Кудрика. Вказано на своєрідність внеску кожного з них до загально-європейського філософсько-естетичного ...
1300648
  Костишина Т. Синергія освіти, практики та науки в контексті забезпечення ефективності трудової діяльності / Т. Костишина, Л. Степанова, В. Студенець // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Брич В.Я. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Бронєвіч Е. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 25. – С. 108-114. – ISSN 2522-185X
1300649
  Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки : німецька віршована байка 13-20 ст. / Л.С. Піхтовнікова. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с. – ISBN 966-7080-72-2
1300650
  Айгістова А.А. Синергія традицій і новацій як підґрунтя існування культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 213-217. – ISSN 2226-0285
1300651
  Гамма Т. Синергія як фактор ефективності угод M&A // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 73-88. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1300652
  Шулінова Л. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта. В статье рассмотрена вербализация синестетического ...
1300653
  Шулінова Л.В. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики: неспеціалізовані інтернет-видання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 17-25. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта в інтернет-виданнях, зорієнтованих на широку аудиторію. This article is devoted ...
1300654
  Прадивлянная П.Н. Синестезия в прозе английских писателей начала 20 века (на материале произведении З.Вулф, К.Мзнсфилд, Д.Конрада) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 265-273. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1300655
  Шулінова Л. Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття відчуттів запаху, дотику і смаку, в авторському художньому мовленні. The syneasthesiae of smell, tactile sense and taste feeling in the poetical speech are reveiwed.
1300656
  Шулінова Л.В. Синестезії в українській національній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 426-433


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких візуальне, звукове, смакове і тактилне сприйняття світу в національній і поетичній картині світу. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и тактильном восприятии ...
1300657
  Шулінова Л.В. Синестезії в художньому поетичному мовленні Василя Симоненка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 467-471


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття звукових, зорових, смакових і тактильних відчуттів у поетичному художньому мовленні Василя Симоненка. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и ...
1300658
  Ільницька І.А. Синестезійна метафора у творчості Ірен Роздобудько / І.А. Ільницька, А.С. Попович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 40-44. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1300659
  Циховська Е. Синестезійна поезія Леопольда Стаффа
1300660
  Дубініна О.В. Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” (спроба міжвидового аналізу) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-241. – ISBN 966-8474-40-6
1300661
  Рубан Я. Синестезійні константи в образотворенні Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-76. – ISSN 2307-2261
1300662
  Фока М. Синестезійність поетичного слова П. Тичини в англомовному перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 219-225. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1300663
  Генералюк Л.С. Синестезійність світосприйняття Шевченка - маляра і поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 29-35.
1300664
  Шкелебей І.І. Синестезійність художнього світу Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 44-48
1300665
  Панченко Н.М. Синестезія у поезії Керол Енн Даффі / Н.М. Панченко, Л.М. Тетеріна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 173-176. – ISBN 978-966-921-000-5
1300666
  Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 55-57. – ISSN 0130-5263
1300667
  Пахомова Є.Г. Синестезія як концептуальна складова композиторського мислення Лесі Дичко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-172. – ISSN 2226-3209
1300668
  Вірченко С.В. Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 33-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1300669
  Капанова Алия Адамбековна Синестетическое использование имен прилагательных в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Капанова Алия Адамбековна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 24 с.
1300670
  Вострякова Н.В. Синестична метафора в іспансько-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 25-33


  У статті розглядаються особливості вживання синестетичної метафори в іспано- мовному художньому тексті та шляхи її відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются особенности употреблениясинестической метафоры в испаноязычном ...
1300671
  Савицкене Р.Ю. Синетез и исследование гидрозинопроизводных пиримидин-4-карбоновых кислот : Автореф... кад. хим.наук: 02.00.03 / Савицкене Р. Ю.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1975. – 22л.
1300672
  Саркисян М.Г. Синетз N- ( -галогенэтил) этиленмининов и смешанных An - ( -галогенэтил аминов (азотистых ипритов) на их сонове : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян М. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 18л.
1300673
  Волошина Л.К. Синє озеро неба / Л.К. Волошина. – Харків, 1975. – 79с.
1300674
  Зейкан Ю.П. Синє полум"я ранку / Ю.П. Зейкан. – Ужгород, 1981. – 188с.
1300675
  Машкін Г.М. Синєє море, білий пароплав / Г.М. Машкін. – Київ, 1969. – 122с.
1300676
  Фейхтвангер Л. Сини / Л. Фейхтвангер. – К., 1938. – 456с.
1300677
  Бредель В. Сини : роман / В. Бредель. – Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1954. – 372с.
1300678
  Коцур П.М. Сини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20


  Уривок із книги "У кожного своя доля": про молодшого сина - Анатолія Коцура. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного ...
1300679
  Картер Д. Сини без батьків / Д. Картер. – К., 1959. – 567с.
1300680
  Рутинський М.Й. Сини Бористена / Михайло Рутинський. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 512с. – ISBN 966-628-093-0
1300681
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.43-100. – ISSN 0130-321Х
1300682
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С.73-107. – ISSN 0130-321Х
1300683
   Сини великого народу. – К., 1938. – 104с.
1300684
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 440с.
1300685
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці / Вельскопф-Генріх. – Київ, 1967. – 439с.
1300686
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 440с.
1300687
  Савченко М.М. Сини Гіппократа. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 95с.
1300688
  Яременко М.Т. Сини грози : вірші / М.Т. Яременко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1300689
  Кротевич Є.М. Сини землі / Є.М. Кротевич. – К, 1951. – 456с.
1300690
  Киріяк Ілля Сини землі : Повість з українського життя в Канаді / Ілля Киріяк. – 2-ге вид. – Вінніпег : Тризуб
Т. 1. – 1973. – XV, 390 с. – Парал. тит. арк. анкл. мовою
1300691
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 2. – 1973. – 358 с.
1300692
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 3. – 1974. – 363 с.
1300693
  Ясинецька О. Сини київської князівни Доброніги-Марі (1087) на престолі Польщі: геналогічний та культурний аспекти // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 93-102. – ISSN 2222-5250
1300694
  Йокаї Мор Сини людини з кам"яним серцем : Роман / Йокаї Мор. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 515с.
1300695
  Йокаї М. Сини людини з кам"яним серцем / Йокаї М. – Київ, 1988. – 486 с.
1300696
  Міщенко Д.О. Сини моря : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 178с.
1300697
  Середюк О. Сини неба // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 225-234


  Про сакральне слово "хохол".
1300698
  Архірейський Д. Сини ображених батьків... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 14 (386), 10-16.04.2015 р. – С . 44-47. – ISSN 1996-1561


  До 1966-х років Україна залишалася аграрною країною, більшість її населення становили селяни. І за будь-якого політичного режиму селянство було фундаментом соціальної піраміди, маючи при цьому найменше прав.
1300699
  Дем"яненко В.І. Сини полків / В.І. Дем"яненко. – К., 1978. – 142с.
1300700
  Бердник О.П. Сини Світовида / Олесь Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 163 с.
1300701
  Большак В.Г. Сини сонця / В. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – 380 с. – У вид. також: Борг перед Златополем / М. Біднина ; Високе приземлення / К. Слободін
1300702
  Зейдан Д. Сини Харуна ар-Рашіда. / Д. Зейдан. – К, 1974. – 234с.
1300703
  Вежинов П. Синие бабочки / П. Вежинов. – София, 1987. – 100с.
1300704
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1976. – 447с.
1300705
  Цветов Е Я. Синие берега / Е Я. Цветов. – Москва, 1977
1300706
  Цветов Е Я. Синие берега / Е Я. Цветов. – М., 1978. – 479с.
1300707
  Джачаев А.М. Синие берега : стихи / А.М. Джачаев; пер. с кумык. – Москва : Современник, 1980. – 95 с.
1300708
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1982. – 479с.
1300709
  Соколов-Улянец Синие версты / Соколов-Улянец. – Одесса, 1968. – 104с.
1300710
  Скородумов Ю.А. Синие веси. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1974. – 111с.
1300711
  Карпов Е. Синие ветры. Избранное. / Е. Карпов. – Ставрополь, 1969. – 303с.
1300712
  Тарас Н.М. Синие волны. : стихи / Нина Тарас; пер. с белорус. Б.Иринина и Б.Семынина. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
1300713
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Сталино, 1959. – 125с.
1300714
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1965. – 205с.
1300715
  Гершанова С.Ю. Синие города / С.Ю. Гершанова. – Ростов-на-Дону, 1963. – 39с.
1300716
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – М, 1955. – 120с.
1300717
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1959. – 206с.
1300718
  Рыбин В.Ф. Синие горы / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1961. – 78с.
1300719
  Алимжанов А. Синие горы / Ануар Алимжанов ; [худож. К. Утебаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1964. – 296 с. : ил.
1300720
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1966. – 191с.
1300721
  Алимжанов А. Синие горы : повести и рассказы / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазущы, 1967. – 456 с.
1300722
  Макитов С.И. Синие горы : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 112 с.
1300723
  Шахбазов Н.Г. Синие горы / Н.Г. Шахбазов. – М, 1971. – 72с.
1300724
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1972. – 192с.
1300725
  Алимжанов А.Т. Синие горы : повести и рассказы / Ануар Алимжанов ; [худож. К. Утебаев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 349, [2] с. : ил. – (Произведения, удостоенные Государственной премии КазССР)
1300726
  Дашдоров С. Синие горы вдали. / С. Дашдоров. – М., 1976. – 191с.
1300727
   Синие горы Кавказа. – Нальчик, 1982. – 485с.
1300728
  Сюрюн-Оол Синие горы. : стихи, поэмы / Салим Сюрюн-Оол ; пер. с тувин. – Кызыл : Кызыл, 1975. – 168 с.
1300729
  Беляев А.П. Синие дали / А.П. Беляев. – Москва, 1976. – 319с.
1300730
  Дерменжи И. Синие и черные, как море... : [сб. стихов] / Иван Дерменжи. – Черновцы : Технодрук, 2017. – 159, [1] с. : цв. ил. – ISBN 978-617-7096-91-6
1300731
  Мирнели М. Синие истоки : стихи / Мириан Мирнели ;. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1300732
  Харабаров И.М. Синие камни. / И.М. Харабаров. – М., 1962. – 95с.
1300733
  Буравкин Г.Н. Синие качели : стихотворения : поэмы : 1956-1985 : пер. с белорус. / Геннадий Буравкин ; [вступ. ст. И. Шкляревского]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 381, [1] с. : [1] л. портр. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Циклы : Дыхание; Жатва; Исток; Поэмы: Хатынский снег; Поэма расставания; Четыре думы о Белоруссии
1300734
  Тухватуллин Р.Г. Синие колокольчики : рассказы / Рафаил Тухватуллин ;. – Москва : Советская Россия, 1971. – 60 с.
1300735
  Мина Х. Синие лампы. / Х. Мина. – М, 1958. – 88с.
1300736
  Якушенко Г. Синие ливни. / Г. Якушенко. – Воронеж, 1967. – 56с.
1300737
  Багряк П. Синие люди : фантастический детектив / Павел Багряк ; [худож. В. Овчининский]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 245, [3] с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
1300738
  Гвин Питер Синие люди / Гвин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 102-119 : Фото, карта
1300739
  Шаблыгина В.В. Синие метели / В.В. Шаблыгина. – Саратов, 1969. – 64 с.
1300740
  Климов В.В. Синие ночи / В.В. Климов. – Воронеж, 1973. – 182с.
1300741
  Хохлов С. Синие ночи. / С. Хохлов. – Краснодар, 1961. – 80с.
1300742
  Титов Алексей Иванович Синие острова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карел.кн.изд., 1967. – 66с.
1300743
  Котюков Л.К. Синие перегоны / Л.К. Котюков. – М, 1976. – 62с.
1300744
  Шеразадишвили З. Синие пирамиды / З. Шеразадишвили. – Тбилиси, 1977. – 95с.
1300745
  Алехин В.С. Синие птицы : стихи и поэма / Василий Алехин ; худож. Б. Янин. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. издательство, 1979. – 123 с. : ил.
1300746
  Зарудный М.Я. Синие росы / М.Я. Зарудный. – М, 1971. – 424с.
1300747
  Зарудный М.Я. Синие росы : Пьесы / М.Я. Зарудный. – Москва : Советский писатель, 1973. – 240с.
1300748
  Аузинь И. Синие своды : стихи / И. Аузинь ; [пер. с латыш. Л. Ждановой, В. Андреева ; ил.: Я. Рейнберг]. – Рига : Лиесма, 1967. – 87 с. : ил.
1300749
  Пятков Г.И. Синие сосны. Невыдуманные рассказы. / Г.И. Пятков. – Симферополь., 1967. – 138с.
1300750
  Астафьев В. Синие сумерки : рассказ / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 416с.
1300751
  Теймур Махмуд Синие фонари. / Теймур Махмуд. – М., 1970. – 223с.
1300752
  Семернин В.Н. Синие широты. / В.Н. Семернин. – М., 1962. – 48с.
1300753
  Хвылевый М. Синие этюды : повесть, рассказы / Микола Хвылевый ; пер. с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 489 с.
1300754
   Синий-синий день. – М., 1974. – 80с.
1300755
  Кривощеков Л.Д. Синий апрель / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1969. – 84с.
1300756
  Щипахина Л.В. Синий берег. / Л.В. Щипахина. – Л., 1968. – 102с.
1300757
  Климашевская И.В. Синий бор. / И.В. Климашевская. – Минск, 1960. – 227с.
1300758
  Велюгин А.С. Синий вереск : избр. лирика / А.С. Велюгин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1975. – 175 с.
1300759
  Петренко Ю.П. Синий ветер : стихи / Ю.П. Петренко. – Москва, 1976. – 63 с.
1300760
  Демьянов И.И. Синий ветер / И.И. Демьянов. – Л., 1984. – 158с.
1300761
  Чугунов В.А. Синий ветер Алатау / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1978. – 191с.
1300762
  Шесталов Ю. Синий ветер каслания : повести / Юван Шесталов ;. – Москва : Известия, 1985. – 463 с.
1300763
  Устьянцев В.А. Синий ветер. / В.А. Устьянцев. – М., 1971. – 252с.
1300764
  Савельев Ю. Синий воздух / Ю. Савельев. – Саратов, 1964. – 48с.
1300765
  Броделе А.Ю. Синий воробей : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1966. – 217 с.
1300766
  Петров А.И. Синий воротник / А.И. Петров. – Архангельск, 1960. – 35с.
1300767
  Фархади Р. Синий город / Р. Фархади. – Ташкент, 1974. – 107с.
1300768
  Шергова Г.М. Синий гусь / Г.М. Шергова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 335с.
1300769
  Баглюк Г.Н. Синий заяц : избранное / Г.Н. Баглюк ; [сост. и авт. послесл. Евгений Волошко]. – Донецк : Донбасс, 1966. – 175 с. : 1 л. портр.
1300770
  Гуро И. Синий кабан / И. Гуро. – М., 1955. – 80с.
1300771
  Капица П.О. Синий кит / П.О. Капица. – Москва, 1955. – 48с.
1300772
  Тарутин О.А. Синий кит / О.А. Тарутин. – Л., 1990. – 303с.
1300773
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – Чита, 1956. – 126с.
1300774
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – М., 1980. – 431с.
1300775
  Горский В.Л. Синий колокольчик / В.Л. Горский. – М., 1977. – 79с.
1300776
  Жале Синий корабль / Жале. – М., 1978. – 78с.
1300777
  Фарбер А.М. Синий костер. / А.М. Фарбер. – Ростов-на-Дону, 1965. – 102с.
1300778
   Синий край. – Сухуми, 1972. – 119с.
1300779
  Кашпуров И.В. Синий край России. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1979. – 135с.
1300780
  Регистан Г. Синий лен / Г. Регистан. – М., 1978. – 110с.
1300781
  Дубровина Э.М. Синий лес / Э.М. Дубровина. – М.-Л, 1962. – 118с.
1300782
  Гуртуев С. Синий ливень : лирика / С. Гуртуев; пер. с балкар. В.Приходько. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 129 с.
1300783
  Динкар Р.С. Синий лотос / Р.С. Динкар. – М., 1965. – 127с.
1300784
  Володин Г.Г. Синий луч / Г.Г. Володин. – Киев, 1957. – 118с.
1300785
  Володин Г.Г. Синий луч : повести / Г.Г. Володин. – Сталино : Сталинское обласное издательство, 1958. – 211 с.
1300786
  Шатров М.А. Синий Маврикий. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1961. – 166с.
1300787
   Синий меридиан. – Петрозаводск, 1968. – 47с.
1300788
  Тупицын Ю.Г. Синий мир / Ю.Г. Тупицын. – Челябинск, 1972. – 280с.
1300789
  Донцова Д.А. Синий мопс счастья : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04543-0
1300790
  Хвылевый М. Синий ноябрь / М. Хвылевый. – М, 1991. – 632с.
1300791
  Мориц Ю.П. Синий огонь : Стихи / Ю.П. Мориц. – Москва : Советский писатель, 1985. – 191с.
1300792
  Волосков В.В. Синий перевал / В.В. Волосков. – Москва, 1971. – 222с.
1300793
  Емец И. Синий платочек любви // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 7/8 (64). – С. 80-89. – ISSN 1818-3948


  О знаменитой певице Клавдии Шульженко, чей голос стал символом єпохи
1300794
  Молчанов-Сибириский Синий снег. / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1970. – 90с.
1300795
  Васильева Л.Н. Синий сумрак / Л.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 111с.
1300796
  Ланин Г. Синий тарантул : приключенческая повесть / Г. Ланин. – Благовещенск : Амурское книжное изд., 1957. – 152 с.
1300797
  Чепуров А.Н. Синий Утес : Стихи и поэмы / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 159с.
1300798
  Юров Г.Е. Синий факел. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1964. – 44с.
1300799
   Синий цвет. – Москва, 1989. – 64с.
1300800
  Пастернак Б.Л. Синий цвет: избр. стихотворения поэтов Востока и Запада / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1990. – 269с.
1300801
  Лэй Цзя Синий Цинганлинь / Лэй Цзя. – М., 1959. – 358с.
1300802
  Андреев И.В. Синий час : очерки и рассказы / Андреев И.В. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 144 с. : ил.
1300803
  Алигер М.И. Синий час : новые стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1970. – 160 с.
1300804
  Алигер М.И. Синий час : новые стихи / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1970. – 160 с.
1300805
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 480с.
1300806
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – М., 1965. – 460с.
1300807
  Федоров П.И. Синий Шихан; Витилм Золотой / П.И. Федоров. – М., 1980. – 591с.
1300808
  Рейтман М.И. Синий штурман. / М.И. Рейтман. – Мурманск, 1973. – 47с.
1300809
  Пастуро Мишель Синий. История цвета = Фрагменты книги : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 239-297. – ISSN 1130-6545
1300810
  Крылов И.А. Синица / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
1300811
  Чиков А.Ф. Синица / А.Ф. Чиков. – М., 1962. – 60с.
1300812
  Королев А.А. Синица в небе / А.А. Королев. – М, 1981. – 47с.
1300813
  Барабашов В.М. Синица в руках : [для сред. и ст. шк. возраста] / Валерий Барабашов ; худож. В.К. Лассон. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – 189, [1] с. : ил.
1300814
  Колесников Е.Г. Синица пила воду: Повести. / Е.Г. Колесников. – Москва, 1980. – 224с.
1300815
  Клишин Олег Синица точит клюв... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1300816
  Потоцкий В.И. Синицы / В.И. Потоцкий. – М., 1987. – 296с.
1300817
  Брэм А. Синицы, жаворонки и трясогузки / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза". – 52 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. А.Брэм. "Жизнь животных"
1300818
  Воинственский М.А. Синицы, поползни, пищухи УССР. Их экология, систематика, хозяйственное значение : Дис... наук: / Воинственский М. А.;. – 261 с. – Бібліогр.:л.253-260
1300819
  Глібов Л.І. Синиця : Байка для дошк. віку / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1982. – 12с.
1300820
  Чабан К.А. Синиця Надія Миколаївна - професіонал бібліотечної справи, краєзнавець Хмельниччини, громадська діячка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 65-67. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1300821
  Іщук Г. Синицький дендрарій як центр інтродукції видів роду Juglans L.y правобережному Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В результаті вивчення архівних матеріалів та обстеження горіхових насаджень Синицького дендрарію досліджено історію його створення, встановлено флористичний склад видів роду Juglans L. І подано їх таксаційну характеристику. Based on the archive ...
1300822
  Авраменко И.К. Синичьи заморозки : новые стихи / Илья Авраменко. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 166 с.
1300823
  Хвильовий М.Г. Сині етюди : новели, оповідання, етюди / Микола Хвильовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 423 с.
1300824
  Хвильовий М.Г. Сині етюди / М.Г. Хвильовий. – Львів, 1991. – 148с.
1300825
  Сидор-Гібелінда Олег Сині кошмари // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1300826
  Клименко М.Д. Сині очі весни : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 117 с.
1300827
  Лазарук В. Сині очі Волині : Краєзнавчий нарис / В. Лазарук. – Львів : Каменяр, 1979. – 93с.
1300828
  Мороз Г.А. Сині паморозки / Г.А. Мороз. – К., 1981. – 48с.
1300829
  Лис В.М. Сині проліски / В.М. Лис. – К., 1983. – 172с.
1300830
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – К., 1979. – 237с.
1300831
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – К., 1989. – 381с.
1300832
  Зарудний М.Я. Сині роси : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ, 1968. – 448 с.
1300833
  Зарудний М.Я. Сині роси. Обочина. Тил. За Сибіром сонце сходить : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 263 с.
1300834
  Фединишинець В.С. Сині серпантини. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1985. – 143с.
1300835
  Забаштанський В.О. Сині скелі : поезії / Володимир Забаштанський. – Київ : Молодь, 1978. – 186, [6] с. – В одній кн.: Якби не було вогню / Д. Дамянов
1300836
  Підпалий В.О. Сині троянди : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 153 с.
1300837
  Ткачук В. Сині чічки : новели / Василь Ткачук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 199, [1] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-668-313-0
1300838
  Панч П. Синів не віддам! : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112с.
1300839
  Реп"ях С.П. Синівське / С.П. Реп"ях. – К., 1985. – 118с.
1300840
  Олійник Б.І. Синівське / [Борис Олійник ; упоряд.: В. Костюченко ; голов. ред.: А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 377, [5] с. : іл., портр. – До 80-річчя від дня народження Бориса Олійника. - Авт. зазнач. на обкл.- Текст укр., рос., англ. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0699-9
1300841
  Яремчук Андрій Синівським зором бачити Вітчизну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 0868-9644


  На старій стіні мазепинського корпусу Національного університету "Києво-Могилянська академія" відкрито меморіальну стелу великому укр. композитору і подвижникові Артемію Веделю
1300842
  Казакевич Е.Г. Синій зошит / Е.Г. Казакевич. – Київ : Дніпро, 1965. – 228 с.
1300843
  Давиденко В. Синій купол капели // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
1300844
  Малишко А.С. Синій літопис : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 151 с.
1300845
  Рудь М.Д. Синій птах : поезії / М.Д. Рудь. – Київ, 1961. – 32 с.
1300846
  Голованівський С.О. Синій птах : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 175 с.
1300847
  Гиленсон Б.А. Синклер Л. / Б.А. Гиленсон. – Москва, 1985. – 64с.
1300848
   Синклер Льюис : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 149 с.
1300849
  Баранова С.В. Синкретизм англійських квантитативних одиниць / С.В. Баранова, О.С. Петровська // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 72-76. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто основні етапи еволюції англійських числівників та димензіональної лексики. Сфокусовано увагу на фразеологічних словосполученнях з нумеральним компонентом - числівником та денумеральних утвореннях англійської мови.
1300850
  Аникин В.П. Синкретизм в древнерусской литературе в сравнении с фольклорным // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Московское отделение Российской Академии естественных наук. Гос академия славянской культуры. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-9
1300851
  Шилов В.В. Синкретизм в развитии методологии библиотековедения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-11. – ISSN 0130-9765


  Статья о проявлении синкретизма - особого научного направления. Предложен термин синкретичность для характеристики методов исследования.
1300852
  Комісарчук Р. Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 298-303. – ISSN 2663-5313
1300853
  Дергач Д.В. Синкретизм екстралінгвальних досліджень власних назв: логіко-філософський аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-21


  У статті аналізуються екстралінгвальні (логічні, філософські) підходи до тлумачення категоріі імені, зокрема, власних назв. До уваги беруться наукові положення О. Лосєва, С. Булгакова, П. Флоренського, Ф. Бацевича та ін. у контексті лінгвофілософської ...
1300854
  Ганущин І.І. Синкретизм етичного і юридичного в шаріаті та його роль в сучасних ісламських спільнотах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 16-18
1300855
  Мазоха Г. Синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-31. – Бібліогр.: с. 31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка. На матеріалі приватної кореспонденції поета автор виокремлює ряд найважливіших її жанрових різновидів і мовностилістичних тенденцій.
1300856
  Коломийчук О. Синкретизм збірного образу великого христянського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойковщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 72-79. – ISSN 0130-6936
1300857
  Безклабу С.О. Синкретизм культури Київської Руси (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Безклабу С. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
1300858
  Безклуба Світлана Олександрівна Синкретизм культури Київської Русі (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Безклуба Світлана Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1300859
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в интернет-комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 129-136


  У статті розглядаються особливості взаємодії монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення в комунікативному середовищі соціальних мереж та мікроблогів. Розкриваються механізми переходу видів мовлення у напрямку "монолог – ...
1300860
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в інтернет-комунікації // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 141-142
1300861
  Цибенко Л. Синкретизм музики й літератури як засіб розширення виражальних можливостей художнього слова у творчості Інгеборі Бахман // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 313-321
1300862
  Козенко Іван Синкретизм народної свідомості як основа формування релігійних уявлень, понять і образів (за романом М. С. Лєскова "На ножах") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.46-54. – ISSN 1728-9572
1300863
  Дворніцька Л. Синкретизм символіки у творах Віри Вовк та Емми Андієвської // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 118-122


  "У статті йдеться про те, що в умовах внутрішніх трансформацій та зовнішніх загроз неоціненного значення набуває консолідація українців як у державі, так і в усьому світі, тож чимало уваги приділяється відновленню єдиного загальнонаціонального ...
1300864
  Ожоган В. Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 3-11. – ISSN 0252-3108
1300865
  Гуляк А. Синкретизм стильових модифікацій малої прози Ольги Кобилянської: жанрологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 48-57
1300866
  Шевченко Л.І. Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 125-133. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано домінантну характеристику сучасної стоматологічної термінології - синкретизм. Апробовано тезу щодо "нерозрізнювальної цілісності" у фаховій метамові медичних термінопонять (загальних і спеціальних), а також термінів суміжних ...
1300867
  Бойко Ю.П. Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англійської мови // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 3-6. – ISBN 978-966-330-308-6
1300868
  Лютко О. Синкретизм українського релігійного світогляду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 318-324. – ISBN 966-7379-70-1
1300869
  Рябченко М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів творчості Марини Соколян // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 177-188. – (Бібліотека інституту філології)
1300870
  Овчаренко Н. Синкретизм художніх систем (на матеріалі канадської прози)


  У статті аналізуються стратегії синкретизму в художньому полі англомовної канадської прози з акцентом на процесі формування феномену ідентичності в постколоніальному мультикультурному світі. Досліджено запозичення і взаємодію елементів різних видів ...
1300871
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення в українській прозі 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 6-20. – ISSN 1728-9572
1300872
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення у прозі Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 197-203. – ISBN 966-7759-23-7
1300873
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 20 назв
1300874
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. – Бібліогр.: л.373-419
1300875
  Демчук Н. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 164-179. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1300876
  Гладких В.В. Синкретична релігійність як джерело виникнення нових релігійних напрямків (на прикладі китайських реалій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню феномену китайських синкретичних релігій. Автор, аналізуючи погляди широкого кола європейських, американських та азіатських дослідників на процес виникнення та становлення китайських синкретичних релігійних напрямків, ...
1300877
  Мазіна Д.М. Синкретичний наратив романів С. Рушді (функції "Я"-оповіді) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 372-379. – ISBN 966-581-481-8
1300878
  Шевцова Г. Синкретичний світогляд японців та його відображення у традиціях сакральної архітектури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35
1300879
  Цьолик Н. Синкретичний феномен ідеалізованого минулого як основа світогляду і творчості Міхала Чайковського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 5. – С. 29-34. – ISSN 2306-028X
1300880
  Ромащенко Л.І. Синкретичний характер "Споминів про Олеся Гончара" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 108-117. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті аналізується книга спогадів дружини письменника Валентини Гончар "Я повен любові..."
1300881
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 177л. – Бібліогр.: л.158-177
1300882
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1300883
  Козій Ю.П. Синкретичні з"ясувально-атрибутивні речення в ідіостилі В. Винниченка (на матеріалі роману "Чесність з собою") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1300884
  Шитик Л.В. Синкретичні інструментальні відношення знаряддя дії (структурно-семантичний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 99-104. – (Філологічні науки)
1300885
  Єременко О.В. Синкретичні модифікації поетики романтизму в українській і французькій прозі другої половини 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 178-185. – ISBN 978-966-188-008-4
1300886
  Данилюк І. Синкретичні явища в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 94-104. – Бібліогр.: Літ.: с. 103-104; 19 назв. – ISSN 1728-9572
1300887
  Тищук О.С. Синкретичність світосприйняття танського поета Сикун Ту (837-908) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 369-374


  Стаття присвячена танському поетові Сикун Ту, у творах якого важливе місце посідають образи природи та людини. Проаналізовано вірші поета, а також визначено основні фактори, які впливали на його світогляд. Статья посвящена танскому поэту Сыкун Ту,в ...
1300888
  Дебейко О. Синкретичність творів японського красного письменства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-44. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На базі японських, російських та інших джерел проведено огляд японських фольклорних і літературних жанрів періодів [подано текст японською мовою] та [подано текст японською мовою] в аспекті категорії синкретичності. Based on Japanese, Russian and ...
1300889
  Пушкарь О.П. Синкризис в идиостиле Сергея Довлатова (игровой аспект) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 26-30. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1300890
   Синметаморфические гранитоиды (- 490 млн лет) - индикаторы аккреционной стадии в эволюции Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, В.С. Федоровский, А.М. Мазукабзов, М. Чо // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1543-1561 : рис., табл. – библиогр.: с. 1559-1561. – ISSN 0016-7886
1300891
  Димов Я. Синове на времето / Я. Димов. – София, 1961. – 52с.
1300892
  Велев Д. Синове на оборище / Д. Велев. – Пловдив, 1982. – 280с.
1300893
  Березкин А.Г. Синовиальная жидкость суставов конечностей млекопитающих / А.Г. Березкин. – К, 1987. – 164с.
1300894
  Сингаївський М.Ф. Синові в дорогу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1982. – 200 с.
1300895
   Синові кримськотатарського народу присвячена // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  В КНУ імені Тараса Шевченка було проведено міжнародну наукову конференцію"Ісмаїл-бей Гаспринський - видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)" за підтримки Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА) ...
1300896
  Степаненко В.І. Синові сонячно. / В.І. Степаненко. – К., 1981. – 72с.
1300897
   Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський; Дашкевич М. [та ін. ; ред. Т. Санкович] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т укр. археографії АН України ; Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського АН України. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – 122, [1] с. – Факсимільне вид. - Київська археографічна комісія 150 років. - Вих. дан. ориг.: Киев : Тип. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1906. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0426-5


  У книзі вміщено факсимільне відтворення маловідомої пам"ятки української історіографії поч. ХХ ст. - ювілейний збірник "Сыну Украины" на пошану видатного укр. історика проф. В.Б. Антоновича. Виданий 1906 р. в одному примірнику, цей твір тільки тепер ...
1300898
  Винник Т. Синові; "Діти, що виросли на молоці"; "Коли у квартиру заходить тиша..."; Еолові форми рельєфу; "Переглядаю гардероб, який тобі купувала..."; "Метеликом паперовим..."; "Не вибіжиш на трасу..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 137-141
1300899
  Щоткіна К. Синод на Фанарі: Ласкаво просимо додому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 1-2


  "Рішення Священного Синоду Константинопольської церкви, що відбувся на Фанарі, можна сприйняти двояко. Когось вони могли розчарувати - тих, хто "чекав Томосу", а когось, навпаки, надихнути. Адже зроблено і сказано було навіть більше, ніж просто ...
1300900
  Барсов Т.В. Синодальные учреждения прежнего времени / [Соч.] проф. Т.В. Барсова. – Санкт-Петербург : Скоропеч. и лит. И.Ф. Пухира, 1897. – [2], IV, 249 с.
1300901
  Васильевский В.Г. Синодальный кодекс Метафраста / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашев и К*, 1899. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1897, июнь
1300902
   Синодик Колясниковский. – Приложение ко 2-му выпуску Колясниковского синодика. – Санкт-Петербург, 1899. – 18 с.
1300903
   Синодик Любецкого Антониевского монастыря. – Чернигов : Тип. Губернского правления, 1902. – 10 с.
1300904
  Титов А.А. Синодики XVII века Переславского Никитского монастыря / А.А. Титов. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1903. – [2], 84, VII с.
1300905
  Сукина Л.Б. Синодики в русской монастырской книжности ХVI - ХVII веков: специфика и функции // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 0869-608Х
1300906
  Лах Р.А. Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897-1989) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-150. – ISSN 2409-904X


  У статті подано короткий нарис життя відомого українського громадського діяча, вченого і публіциста Івана Світа (1897–1989). Детально аналізується творчий доробок науковця з українсько-китайської тематики, його зацікавленість етнокультурними й ...
1300907
  Слюсарева С.В. Синомический ряд глаголов, объединенных значением Destroy-разрушитель, в английском и русском языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Слюсарева С.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 36л.
1300908
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 734с.
1300909
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 733с.
1300910
  Пантелеева Е.М. Синонимика беспредложно-предложных конструкций и пути ее изменения. (На матер. русских говоров Кемеров. обл.). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пантелеева Е.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 24л.
1300911
  Игнатьева М.М. Синонимика беспредложных глагольно-именных словосочетаний обстоятельственного значения образа действия с существительным в творительном падеже : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра рус. яз. и его истории. – М., 1968. – 20л.
1300912
  Гуц Л.М. Синонимика бессоюзных и союзных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гуц Л.М.; МП УССР. – К, 1973. – 25л.
1300913
  Тунгачина Ш.А. Синонимика в кругу конструкций с приименным родительным падежом в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Тунгачина Ш.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
1300914
  Олейник И.С. Синонимика в поэтических произведениях Леси Украинки : Автореф... канд. филол.наук: / Олейник И. С.; МВО УССР, ОГУ. – Одесса, 1958. – 18л.
1300915
  Жилин И.М. Синонимика в синтаксисе современного немецкого языка / И.М. Жилин. – Краснодар, 1974. – 187с.
1300916
  Сергалиев М.С. Синонимика глагольных словосочетаний в современном казахском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергалиев М.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1300917
  Литвинов Д.И. Синонимика двух многолетних русских видов Camphorosma / Л.И. Литвинов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1905. – 12 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического Музея Императоской Академии наук. 190, вып. II
1300918
  Виленчик Е.С. Синонимика имен прилагательных в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виленчик Е.С. ; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 22 с.
1300919
  Терехина Е.Ф. Синонимика конструкций с соотносительными и атрибутивными сочетаниям в современном русском языке : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.02.01 / Терехина Е.Ф.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1978. – 21л.
1300920
  Дряхлушин А.М. Синонимика лексики языка произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина "Сказки", "Пестрые письма", "Пошехонские рассказы" : Автореф... канд. филол.наук: / Дряхлушин А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 15л.
1300921
  Прутовых Э.С. Синонимика определения и определительных конструкций в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прутовых Э.С.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. рус. яз. – Львов, 1955. – 16л.
1300922
  Винокуров И.П. Синонимика падежных конструкций в якутском языке. : Автореф... канд .филол.наук: 661 / Винокуров И.П.; Якут гос. ун-т. – Якутск, 1971. – 20л.
1300923
  Иваненко З.И. Синонимика предложных словосочетаний в языке украинской народности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иваненко З.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1962. – 20л.
1300924
  Давиденко Н.Д. Синонимика предметных понятий (На материале произведений Леси Украинки) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Давиденко Н.Д. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 24 с.
1300925
  Кононенко В.И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке / В.И. Кононенко. – Киев, 1970. – 143с.
1300926
  Мурзина М.Н. Синонимика словосочетаний с согласованными и несогласованными определениями : Автореф... канд. филол.наук: / Мурзина М.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1961. – 19л.
1300927
  Петрова З.П. Синонимика словосочетаний, выражающих изъяснительные (делиберативные) отношения в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Петрова З.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 19л.
1300928
  Стишкова Л.И. Синонимико-антонимические отношения во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стишкова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 17л.
1300929
  Косякова Н. и. Синонимико-антонимические отношения глагоолв и слов, связанных с ними деривационно (англ. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косякова Н. и.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1983. – 19л.
1300930
  Сайфутдинова Р.Г. Синонимическая группа английских глаголов объединенная значением "ненавидеть" : Автореф... канд. филол.наук: / Сайфутдинова Р.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра английской филологии. – Л., 1966. – 24л.
1300931
  Путятина Е.И. Синонимическая группа глаголов объединенных значением "думать", в английском и русском языках. : Автореф... Канд.лилл.наук: 663 / Путятина Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 31л.
1300932
  Старикова Е.Н. Синонимическая соотносительность устойчивого глагольного сочетания и просто глагола в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Старикова Е.Н. ; АН УССР , Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 15 с.
1300933
  Кувшинова Н. Синонимические отношения немецких заимствований в лексической системе русского языка // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 328-229
1300934
  Путятина Е.И. Синонимические отношения при сопоставлении микросистем в двух языках. / Е.И. Путятина. – Томск, 1979. – 116с.
1300935
  Синочкина Б.М. Синонимические пары слов в истории русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Синочкина Б.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 16л.
1300936
  Паршина В.А. Синонимические предложно-падежные конструкции в поэме Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Паршина В.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 23л.
1300937
  Порожнюк А.Л. Синонимические прилагательные в произведениях Олеса Гончара "Прапороносці" и "Тронка" : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Порожнюк А.Л. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 15 с.
1300938
  Соколовская Ж.П. Синонимические связи имен прилагательных со значением обобщенной положительной качественной оценки. (На материале соврем. рус. лит. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Соколовская Ж.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1300939
  Бобровичная Л.Г. Синонимические связи сложных слов в современном русском литературном языке. (Имена существительные и прилагательные) : Автореф... канд. филол.наук: / Бобровичная Л. Г.; Иркут.ГУ им. Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1300940
  Фетисова А.В. Синонимические соответствия между обособленными второстепенными членами и придаточными предложениями обстоятельства в современном русском литературном языке. (Деепричастные обороты и придаточные пре : Автореф... канд. филолог.наук: / Фетисова А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 19л.
1300941
  Норанович А.И. Синонимичные отношения словообразовательных моделей немецких глаголов (на материале производных с префиксами be, ent, er, ver и полупрефиксами ab, an, auf, aus) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Норанович А.И.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 18л.
1300942
  Макаренко А.В. Синонимичные предложные конструкции как средство повышения точности речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 51-52
1300943
  Скшидло А.Я. Синонимия в диалогической речи / А.Я. Скшидло. – Иркутск, 1987. – 196с.
1300944
  Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии : Справочник / В.А. Касландзия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 187с.
1300945
  Коноваленко Жанна Федоровна Синонимия в распределительном словаре (на материале распределительного словаря по подъязыку астрономии современного англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Коноваленко Жанна Федоровна ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1978. – 24 с.
1300946
  Молодец В.Н. Синонимия в современной немецкой лингвинистической терминологии (в сопоставлении с синонимией в современной русской лингвистической терминологии). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Молодец В.Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1979. – 22л.
1300947
  Гамзатов М.Г. Синонимия в толковании и переводе юридических текстов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 27-48. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматривается проблема толкования и перевода парадигм синонимов с английского на русский и наоборот в сравнительно-правовом аспекте и в зависимости от их отраслевой принадлежности. Предлагаются пути решения этой проблемы. The article ...
1300948
  Хазанович А.П. Синонимия в фразеологии современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хазанович А.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1300949
  Боярова Людмила Георгиевна Синонимия глагольных фразеологических единиц современного украинского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Боярова Людмила Георгиевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1300950
  Боярова Л.Г. Синонимия глагольных фразеологических единиц современного украинского литературного языка : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Боярова Л.Г. ; Харьковск. гос. универ. – Харьков, 1981. – 209 л. – Бібліогр. : л. 188-209
1300951
  Сичинава Д.В. Синонимия грамматических показателей: теоретические подходы лингвистики 19 - 21 веков. // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-133. – ISSN 0373-658Х
1300952
  Маргарян С.А. Синонимия и антонимия в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Маргарян С.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 20л.
1300953
  Каменец Э.Г. Синонимия и вариантность синтаксических структур в истории агнлийского языка: Учеб. пособие. / Э.Г. Каменец. – Саранск, 1982. – 84с.
1300954
  Загидуллин Р.З. Синонимия и гипонимия в лексико-семантических группах терминологического характера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Загидуллин Р.З.; МГУ. – М, 1981. – 24л.
1300955
  Рознюк В.К. Синонимия и система оппозиций причастных форм современного немецкого языка : Автореф... канд. флол.наук: 10.02.04 / Рознюк В.К.; МП УССР, Кие. пед. ин-т ин. яз. – К., 1974. – 27л.
1300956
  Израйловский М.Ш. Синонимия конструкций с инфинитивом и однокорневым с ним отглагольным именем в позиции дополнения (На материале современного нем. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Израйловский М.Ш.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1300957
  Соскова Л.Д. Синонимия личных глагольных форм в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Соскова Л.Д.; МП РСФСР. – М., 1972. – 15л.
1300958
  Бузакова Р.Н. Синонимия мордовских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Бузакова Р. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 19л.
1300959
  Леонтович Н.Я. Синонимия некоторых видо-временных форм английского глагола и их стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Леонтович Н.Я.; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 28л.
1300960
  Родионова М.А. Синонимия обстоятельственных конструкций с нелиными формами глагоола (на прим. соврем. порут. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова М. А.; МГИМИ. – М., 1969. – 29л.
1300961
  Байкеева Л.И. Синонимия обстоятельственных придаточных предложений причины и соответствующих причастных оборотов в современном английском языке : Автореф... канд. филол. наук: / Байкеева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 24 с.
1300962
  Чувенкова Н.И. Синонимия обстоятельственных придаточных предложений условия и соответствующих причастных и герундиальных оборотов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Чувенкова Н.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1300963
  Виноградова Р.И. Синонимия однокоренных префиксальных глаголов в современном немецком языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виноградова Р.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 26л.
1300964
  Демина Е.В. Синонимия придаточных предложений и причастных оборотов, вводимых союзами as, if, as though, в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демина Е.В. ; Калин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 31 с.
1300965
  Жуперка К. Синонимия придаточных предложений и причастных, полупричастных, деепричастных оборотов в современном литовском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жуперка К. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1969. – 24 с.
1300966
  Брицын Виктор Михайлович Синонимия присубстантивных предложений и предложений с обособленными согласованными определениями в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02. / Брицын Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т языковед. – К., 1977. – 25л.
1300967
  Брицын Виктор Михайлович Синонимия присубстантивных предложений и предложений с обособленными согласованными определениями в русском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Брицын Виктор Михайлович; Ин-т языкознания им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1300968
  Рзаев Гусейнага Гасаналы оглы Синонимия причастных абсолютных конструкций и компонентов сложных предложений. (На материале соврем. англ. и азерб. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Рзаев Гусейнага Гасаналы оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 50л.
1300969
  Могиленских Н.П. Синонимия просодических структур специального вопроса в современном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Могиленских Н.П.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 17л.
1300970
  Поротикова Э.А. Синонимия синтаксических конструкций, употребляемых в функции постпозитивного определения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 633 / Поротикова Э.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1300971
  Гурьева З.И. Синонимия сложных слов и словосочетаний в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гурьева З.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 27л.
1300972
  Школина К.В. Синонимия способов выражения модальности в современном немецком языке / К.В. Школина. – Л, 1971. – 80с.
1300973
  Чудакова И.В. Синонимия средств выражения причины в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чудакова И.В.; Лен. гос. пед. ин-т. Кафедра англ. филологии. – Л., 1967. – 34л.
1300974
  Ткаченко А.О. Синонимия французских глаголов hanger, boire, travoiller, rire, dormir mourir в социальном контексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Ткаченко А.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 22л.
1300975
  Горбачевич К.С. Синонимные прилагательные в произведениях Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбачевич К.С. ; АН СССР, Лен. отд. Ин-та языковедения. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1300976
  Каменецкайте Н.Л. Синонимы в английской фразеологии. (Учеб. пособие). / Н.Л. Каменецкайте. – М., 1971. – 367с.
1300977
  Брагина А.А. Синонимы в литературном языке / А.А. Брагина. – М., 1986. – 124с.
1300978
  Постникова С.В. Синонимы в немецком языке и основные приемы их активизации. / С.В. Постникова. – М., 1984. – 112с.
1300979
  Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке / М.Ф. Палевская. – М, 1964. – 128с.
1300980
  Фаворин В.К. Синонимы в русском языке. / В.К. Фаворин. – Свердловск, 1953. – 71с.
1300981
  Мухаммадиев М. Синонимы в современном таджикском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаммадиев М. ; М-во просвещения Таджик.ССР. – Сталинабад, 1960. – 28 с.
1300982
  Ханбикова Ш.С. Синонимы в татарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханбикова Ш.С.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1300983
  Федорова Г.А. Синонимы в языке газет. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.11 / Федорова Г.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
1300984
  Яковлева Валентина Николаевна Синонимы и семантически сближенные слова в рассказах И.А.Бунина цикла "Темные аллеи" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковлева Валентина Николаевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 19л.
1300985
  Нечитайло О.И. Синонимы как средство лексикографической интерпретации слова (на матер. укр. слов.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Нечитайло О. И. ; Ин-т языковед. АН СССР. – Киев, 1983. – 25 с.
1300986
  Кравченко Е.В. Синонимы моря в составе композитов и сочетаний с косвенным атрибутом в "Беовульфе" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 143-154. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В качестве первого компонента композита поэтический синоним see получает значение героизирующего эпитета, однако не встречается в сочетании с косвенным атрибутом. При этом он вплотную сближается с субстантивными эпитетами, исследованными М.И. ...
1300987
  Рахманов И.В. Синонимы немецкого языка / И.В. Рахманов. – Москва : Просвещение, 1971. – 269 с.
1300988
  Медвецкая О.Г. Синонимы подлежащих и определительных придаточных предложений в современном молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Медвецкая О.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 27л.
1300989
   Синонимы русского языка. – М, 1978. – 123с.
1300990
   Синонимы русского языка. – М., 1978. – 123с.
1300991
   Синонимы русского языка и их особенности. – Л., 1972. – 246с.
1300992
  Хрычикова Ирина Семеновна Синонимы структур наличия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Хрычикова Ирина Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1972. – 25л.
1300993
  Степанова О.М. Синонимы французского языка / О.М. Степанова. – Москва, 1972. – 112с.
1300994
  Слабошпицький М. Синонім і символ мужності й честі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 13


  Вітольд Пілецький — поляк, ротмістр Війська польського, солдат польського підпілля, підлеглого польському уряду у вигнанні, організатор руху опору в концентраційному таборі Освенцим. Засуджений комуністичною владою Народної Польщі до смертної кари, ...
1300995
  Лубківський Р. Синонім її творчості - одержимість! // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 147-149.
1300996
  Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії / О.Ы. Нечитайло ; АН УРСР, Ын-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1987. – 130 с.
1300997
  Таванець Я.А. Синоніми у сучасній пресі Німеччини: стилістичний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 233-235. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1300998
  Щербатюк В. Синоніми як засіб вираження мовної картини світу Ліни Крстенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 130-138. – ISSN 1728-9572
1300999
  Федькова І. Синоніми як засіб увиразнення художнього мовлення // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На матеріалі роману "Ініціація" Люко Дашвар.
1301000
  Щербатюк В. Синоніми як лінгвостилістичний засіб у поетичних творах Ліни Костенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 191-196. – ISBN 966-7804-53-4
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,