Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1300001
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1300002
  Кулініч О. "Ручна" земельна децентралізація: наскільки вдалою є нова ініціатива уряду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1300003
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1300004
  Печников Б.А. "Рыцари церкви". Кто они? / Б.А. Печников. – Москва, 1991. – 350с.
1300005
  Шумський І.К. "Ряд" про покликання варягів як перший вітчизняний публічно-правовий договір // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 101-103. – ISBN 978-966-916-708-8
1300006
  Ромінський Є.В. "Ряд", "устав", "закон" і "звичай": взаємозв"язок між джерелами (формами) права в Давній Русі княжої доби // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 30-38. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
1300007
  Сенчило М. "Рядовой Стус, выйти из строя!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 січня (№ 2). – С. 8-9


  Спогади до дня народження легендарного поета.
1300008
  Леп"явко С. "Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. / Сергій Леп"явко. – Київ : [б. в.], 2013. – 61, [3] с. : іл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Годі скиглити! Шануймося!. – Бібліогр. в кінці книги. – (Проект "Про Україну з гонором і юмором" ) ( Серія: Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-5158-8
1300009
  Павлюк С. "Рятуймо українську науку!" / спілкувався Богдан Залізняк


  Розмова з директором Інституту народознавства НАНУ академіком НАН України Степаном Павлюком. "...Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Через якийсь час Петро Олексійович у ...
1300010
  Стражник Л. "Рятуйте Україну, хлопці!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 20 липня (№ 148)


  "Призабуте минуле багато в чому відгукується помилками в українській сучасності... 22 червня виповнилося 34 роки від часу офіційної реєстрації Івано-Франківського КНТ "Рух". У дослідженні "Івано-Франківське обласне культурно-наукове товариство "Рух" - ...
1300011
  Гордієнко В.В. Р-швидкості верхньої мантії / В.В. Гордієнко, Л.Я. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 152-165 : рис. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
1300012
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1300013
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1300014
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1300015
   Ручка Анатолій Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416. – ISBN 978-966-439-754-1
1300016
  Коваліско Н. Ручка Анатолій Олександрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 588-589. – ISBN 978-966-418-286-4
1300017
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1300018
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером : рассказы / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд., 1966. – 32 с.
1300019
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1300020
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1300021
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1300022
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1300023
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1300024
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1300025
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1300026
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1300027
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1300028
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1300029
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1300030
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1300031
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1300032
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1300033
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1300034
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-36 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / А.Ф. Медведев. – С. 1-179
1300035
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – Москва, 1963. – 79с.
1300036
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1300037
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских : обьяснительный текст / Андрианов П.Н. – Москва : Издательство АПН РСФСР, 1959. – 16 с., [48] черт.
1300038
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1300039
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1300040
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – Москва : Воениздат, 1954. – 92 с.
1300041
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1300042
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1300043
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1300044
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1300045
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 : учеб. пособ. для коллективов физической культуры / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 136 с.
1300046
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1300047
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1300048
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1300049
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1300050
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1300051
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1300052
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1300053
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1300054
   Ручной труд в вспомогательной школе : (1-3 классы) : Сборник статей. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 188 с. : ил.
1300055
  Плестед Л. Ручной труд и его место в воспитании раннего детства / Л. Плестед ; Пер. с англ. С.Г. Займовского, под ред. А.У. Зеленко. – Москва : Мир, 1915. – XII, 330 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-322
1300056
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1300057
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор : воспроизведение текста в изобразит. и рекламной продукции всеми видами печати без примеч. типогр. шрифтов / А.Н. Алешко. – Москва : Книга, 1965. – 88 с. : ил. – (Передовой опыт в полиграфической промышленности)
1300058
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16 с.
1300059
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1300060
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / В.И. Беккерт ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 109 л. – Библиогр.: л. 106-109
1300061
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1300062
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1300063
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1300064
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1300065
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али ; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1300066
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1300067
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1956. – 365с.
1300068
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 132с.
1300069
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 368 с.
1300070
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1300071
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1300072
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1300073
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1300074
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1300075
  Черниш Н. Рушій самопізнання українців і утвердження українства // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 26-31. – ISBN 978-966-441-556-6


  Енциклопедична спадщина видатного українського вченого-антрополога, археолога та етнографа Федора Вовка (1847 - 1918).
1300076
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1300077
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1300078
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1300079
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1300080
  Плахотник В.В. Рушійні сили виховання в математиці / Володимир Плахотник. – Київ : Рада, 2004. – 78, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 966-7087-61-1
1300081
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1300082
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1300083
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1300084
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1300085
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1300086
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1300087
   Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 76-92. – ISBN 978-966-02-8276-6
1300088
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1300089
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1300090
  Чечель Л. Рушник від Дніпра до Сени // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 75). – С. 13


  Як 9-метровий оберіг довезли до пам"ятника Тарасові Шевченку в Парижі.
1300091
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1300092
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1300093
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1300094
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1300095
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1300096
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1300097
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1300098
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1300099
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1300100
  Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця XIX - другої половини XX ст. у колекції НІЕЗ "Переяслав" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 127-132. – ISSN 2518-7732


  У статті аналізується фондова збірка рушників НІЕЗ «Переяслав», які датуються кінцем ХІХ – другою половиною ХХ ст. Мета даного дослідження полягає у висвітленні частини фондової колекції НІЕЗ «Переяслав», зокрема рушників із затоплених сіл ...
1300101
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1300102
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1300103
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1300104
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1300105
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1300106
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1300107
  Агишев Р.К. Руэлла : рассказы / Р.К. Агишев ; ил. И. Михайлик. – Москва, 1968. – 48 с., ил.
1300108
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1300109
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1300110
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1300111
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1300112
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1300113
  Вітер О. РФ продовжує війну вже відкрито - у легалізованому нею амплуа агресора - "миротворця" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 лютого (№ 35)
1300114
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1300115
  Діюк Н.В. РФА та ІЧ-спектроскопія в створенні баз даних для експертизи творів живопису початку ХХІ століття / Н.В. Діюк, О.Б. Андріанова, С.О. Біскулова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 19
1300116
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1300117
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1300118
   Ръководство за лабораторни упражнения по химия. – София : Техника, 1984. – 179 с.
1300119
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1300120
   Ръководство за решеване на задачи по обща и неорганична химия. – София : Техника, 1985. – 170 с.
1300121
  Янев Н. Ръководство за упражнения по математическа статистика / Н. Янев, М. Танушев. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152 с.
1300122
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1300123
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1300124
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1300125
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1300126
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1300127
  Салури Р. Рыба в лесу : повести / Рейн Салури ; пер. с эст. И. и В.Белобровцевых. – Таллин : Ээсти раамат, 1985. – 144 с.
1300128
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1300129
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1300130
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1300131
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1300132
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1300133
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Нуратдин Юсупов ; переводы. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1971. – 200 с.
1300134
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1300135
  Лундин С. Рыба! Лови! : [добейся нужной энергетики и высвободи свой потенциал] / Стивен Лундин, Гарри Поль, Джон Кристенсен ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Минск : Попурри, 2003. – 142, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: Fish! (a remarkable way to boost morale and improve results) / Stephen C. Lundin et al. New York: HYPERION, 2000. - Сер. осн. в 1998 г. – (Успех!). – ISBN 985-438-857-3
1300136
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1300137
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1300138
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1300139
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1300140
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1300141
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1300142
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов-на-Дону, 1939. – 56с.
1300143
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1300144
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1300145
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки : 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград : Волгоградская Правда, 1969. – [48] с.
1300146
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1300147
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1300148
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1300149
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1300150
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1300151
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1300152
   Рыбалка на Днепре - незабываемое приключение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 62-63 : фото
1300153
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1300154
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1300155
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / Мирсай Амир ; пер. с татар. Л. Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1300156
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1300157
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1300158
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1300159
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1300160
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1300161
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1300162
   Рыбец. – Вильнюс, 1976. – 235с.
1300163
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1300164
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1300165
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1300166
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1300167
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1300168
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1300169
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Ленинград, 1972. – 364с.
1300170
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1300171
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1300172
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1300173
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1300174
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1300175
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1300176
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1300177
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1300178
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1300179
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1300180
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1300181
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1300182
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1300183
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1300184
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1300185
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1300186
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1300187
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1300188
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1300189
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1300190
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1300191
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1300192
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – Москва, 1979. – 262с.
1300193
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1300194
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1300195
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1300196
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде: модели управления и выживаемости / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. – 155с.
1300197
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1300198
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт.
1300199
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
I : Промыслы у Лофотенских островов. – 1897. – [6], 64 с., 32 л. ил., черт. – Конволют. - Пер.: Рыбные промыслы Западной Европы : [Ч.] I-IV / В.К. Беш
1300200
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. II : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 34, [1] с., 8 л. черт.
1300201
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. III : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 48 с., 7 л. ил., 16 л. черт.
1300202
  Беш В.К. Рыбные промыслы Западной Европы. IV : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия // Рыбные промыслы Западной Европы : Отчет Министерству земледелия и Государственных имещуств причисленному к Департаменту Земледелиия В.К. Беша : В 4 т. / В.К. Беш. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – I : Промыслы у Лофотенских островов. – [6], 46, [1] с., 5 ил., 13 л. карт., черт.
1300203
  Беш. В.К. Рыбные промыслы Западной Европы : отчет Министру Земледелия и государственных имуществ, причисленного Департаменту Земледелия : В 4 т. / [соч.] В.К. Беша. – 1897-1900. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Вып. 4 : Плавной промысел в Северном или Немецком море : с 2 картами, 11 табл. чертр. и 5 рис. в тексте. – 1900. – [6], 46, [1] с., 5 ил.., 13 л. карт., черт. : ил., карт., черт.
1300204
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1300205
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1300206
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1300207
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1300208
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1300209
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1300210
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62 с.
1300211
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1300212
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1300213
  Борне Дем фон. М. Рыбоводство : (с 64-мя политипажами) / М. фон-дем-Борне ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. и с доп. д-ра М.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1887. – [2], XII, 260, 12 с. – С. 1-12 в конце кн.: Устав, состоящего под августейшим покровительством его императорского высочества государя великого князя Сергия Александровича, Российского общества рыбоводства и рыболовства. – Библиогр.: "Библиографический указатель" (с. 252-258)


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1300214
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1300215
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1300216
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1300217
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1300218
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1300219
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1300220
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1300221
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1300222
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1300223
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 40. – 1980
1300224
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 41. – 1981
1300225
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 42. – 1982
1300226
   Рыболов - спортсмен. – Москва
№ 43. – 1983
1300227
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1300228
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1300229
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1300230
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1300231
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1300232
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет Л.С. Берга / ГУЗ и З. Деп. земледелия. – 1906-1909. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 4 : Рыболовство в IV смотрительском районе. – 1906. – 85 с.
1300233
  Невраева А.Ф. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова / Главное управление Землеустройства и земледелия. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. под фирмою "Г.П. Пожаров"
Вып. 2 : Рыболовство в II смотрительском районе / отчет А.Ф. Невраева. – 1907. – [4], 96 с.
1300234
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1300235
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / отчет А. Баженова ; Г. У. З. и З., Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Вып. 7 : Рыболовство в VII смотрительском районе. – 1909. – 87 с.
1300236
  Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне реки Оби : в 2 т. / [соч.] Н.А. Варпаховского ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамент земледелия. – 1898-1902. – Санкт-Петербург : Тип. С-П(б) Градоначальства
I-II : Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла : (Первый отчет Министерству Земледелия и Гос. имуществ по командировке в 1895-1896 г.г. для исследования Западно-Сибирского рыболовства). – 1898. – [6], 143 с. : ил., табл.
1300237
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1300238
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – Москва, 1948. – 104с.
1300239
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1300240
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1300241
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1300242
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ Б.А. Гейнемана / М.З. и Г.И. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фролова, 1904. – [2], II, 123 с.
1300243
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1300244
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1300245
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1300246
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве.. – М, 1965. – 264с.
1300247
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – М., 1951. – 95с.
1300248
  Маркина Надежда Рыбы-желе : Рыбы-желе, прекрасные и ужасные. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1300249
  Нелихов Антон Рыбы-каннибалы пермского периода. Хищники из прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 54 : фото
1300250
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1300251
   Рыбы - [Компакт] - 252277


  Содержание компакта: 1. Быховская И.Е. Паразитофауна окуня (Perca fluviatilis L.) СССР и ее динамика в зависимости от возраста хозяина : (Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук) 2. Кагановскай С.М. ...
1300252
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1300253
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии, 1856. – [6], 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. VI ; Зоология. Часть систематическая)


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1300254
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1300255
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1300256
  Бабушкин Г.М. Рыбы : (живот. мир Рязан. обл.) : учеб. пособ. / Г.М. Бабушкин ; Рязан. гос. пед. ин-т им. С.А. Есенина. – Рязань : РГПИ, 1990. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125 (46 назв.)
1300257
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1300258
  Дирипаско О.А. Рыбы Азовского моря / О.А. Дирипаско, Л.В. Изергин, К.В. Демьяненко ; [под ред. Н.Г. Богуцкой]. – Бердянск : Интер-М, 2011. – 287, [1] с. : ил. – Указатели: с. 265-287. – Библиогр.: с. 246-264. – ISBN 978-966-97110-5-2
1300259
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря / Г.В. Никольский. – Москва : [б. и.], 1940. – 216 с. – Библиогр. в конце гл. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР, издаваемые Московским обществом испытателей природы ; вып. 1 (16) ; Новая серия. Отдел золоогический)
1300260
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245 с.
1300261
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1300262
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1300263
   Рыбы бассейна Москвы-реки.. – М, 1986. – 73с.
1300264
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1300265
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1300266
   Рыбы бассейна р.Усы и их кормовые ресурсы.. – М-Л, 1962. – 276с.
1300267
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1300268
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев, 1976. – 86с.
1300269
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе, 1985. – 189с.
1300270
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1300271
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск : Наука и техника, 1965. – 416с.
1300272
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1300273
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1300274
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1300275
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев, А.И. Суханова, Ф.М. Шакирова ; под ред. С.Н. Мярцевой ; АН ТССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 142 с. [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 130-138
1300276
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1300277
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1988. – 328с.
1300278
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1300279
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1300280
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1300281
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1300282
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз. – Київ, 1956. – 408с.
1300283
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т гидробиологии. – Киев : Издательство Академии наук УССР, 1956. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 397-405
1300284
  Карасаев Г.Л. Рыбы Еревано-Харгинских озер / Г.Л. Карасаев, А.И. Демин, А.Г. Егоров. – Иркутск : издательство Иркутского университета, 1983. – 236с.
1300285
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 294с.
1300286
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1300287
   Рыбы земноводные, преспыкающиеся.. – Кишинев, 1981. – 224с.
1300288
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1300289
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – Москва-Ленинград, 1949. – 420с.
1300290
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1300291
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1300292
  Пробатов А.Н. Рыбы и рыбохозяйственные перспективы южной части Карского моря : (Тезисы к диссертации на степень доктора биологических наук) / А.Н. Пробатов // Рыбы - [Компакт] - 252277. – 4 с.
1300293
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1986. – 271с.
1300294
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата
3. – 1988. – 303с.
1300295
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
4. – 1989. – 312с.
1300296
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1300297
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1300298
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1300299
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1300300
   Рыбы Монгольской Народной Республики.. – М, 1983. – 277с.
1300301
   Рыбы Мурманской области.. – Мурманск, 1966. – 336с.
1300302
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – Москва : Мысль, 1984. – 287с.
1300303
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Юозас Пожера ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1300304
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Юозас Пожера ;. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1300305
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1300306
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1300307
   Рыбы озер Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1300308
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1300309
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – М., 1988. – 272с.
1300310
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1300311
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1300312
   Рыбы Подмосковья.. – М, 1988. – 141с.
1300313
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1300314
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1300315
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1300316
  Гримм Е.О. Рыбы пресных вод Европейской России : Их признаки, размножение, распространение и экономическое значение : По поручению Императоского Российского Общества Рыбоводства и Рыболовства сост. по книге Г. Нитче (Die Susswasserfische Deutschlands) : с рис. в тексте / Е. Гримм, под ред. О.А. Гримма. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Российск. О-ва Рыбоводства и Рыболовства, 1906. – 65 с.


  Ред.: Гримм, Оскар Андреевич (1845-1920)
1300317
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1300318
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – Москва : ГИЗ, 1923. – XXIX, 535 с., [1] карта. – Библиогр.: с. 490-496
1300319
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – Москва : [б. и.], 1916. – XXVII, 563 с. – (Департамент земледелия)
1300320
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Определители по фауне СССР, изд. Зоологическим ин-том АН СССР ; 27)
Ч. 1. – 1948. – 466 с.
1300321
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг ; АН СССР. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград : АН СССР. – (Определители по фауне СССР, издаваемые зоологическим ин-том АН СССР ; 29)
Ч. 2. – 1949. – С. 469-926
1300322
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч.3. – 1949. – 929-1382с.
1300323
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1300324
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1300325
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1300326
  Калашников Ю.Е. Рыбы реки Витим : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Калашников Ю.Е.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 23л.
1300327
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
1300328
  Новиков А.С. Рыбы реки Колымы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков А.С.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 20л.
1300329
  Сабанеев Л.П. Рыбы России : жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб : С биографиев Л.П. Сабанеева и с 492 политипажами в тексте : С приложением "Рыболовного календаря" Л.П. Сабанеева, с новейшими доп. по уженью И.Т. Плетенева / Л.П. Сабанеев ; Под ред. Н.В. Туркина, ред.-изд. журналов "Природа и охота" и "Охотничья газета". – 3-е изд. – Москва : Изд. А.А. Карцева, 1911. – XXXVIII, [2], 1062 с., 1л.. схем.


  Ред., авт. предисл.: Туркин, Никандр Васильевич (1863-1919)
1300330
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – М : Физкультура и спорт
Т. 1. – 1982. – с.
1300331
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – Изд. 2-е. – Москва : Физкультура и спорт
Т. 2. – 1982. – 575 с.
1300332
  Пестушко Валерий Рыбы с наихудшей репутацией : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 50
1300333
   Рыбы Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и их кромовые ресурсы.. – Казань, 1968. – 116с.
1300334
  Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР / Андрияшев А.П. ; АН СССР, Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1954. – 567 с. : ил.
1300335
  Смирнов А.Ф. Рыбы Сегозера и пути повышения его продуктивности : Автореф... канд. биологич.наук: / Смирнов А.Ф.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 15л.
1300336
  Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л.Г. Манило ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей, Зоолог. музей им. Н.Н. Щербака. – Киев : Наукова думка, 2014. – 243, [1] с., [12] л. цв. фот. : ил., табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 213-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
1300337
  Сидорова А.Ф. Рыбы семейства карповых из водоемов Иргиз-Тургайского бассейна. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова А.Ф.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
1300338
  Никольский Г.В. Рыбы среднего и нижнего течения р.Чу : Результаты экспедиции Отд. биологии и промысловой охоты Центральной лесной опытной станции НКЗ 1929 г. : (с 8 фиг. в тексте) / Г.В. Никольский; (Преставлено в ред.-изд. совет Академии наук 8 февраля 1931 г.), 1931. – 227-268с. – Библиогр.: Литература с. 267-268 (27 назв)
1300339
  Лукин А.В. Рыбы Среднего Поволжья и методы их изучения / А.В. Лукин. – Казань, 1981. – 103с.
1300340
   Рыбы СССР. – Москва, 1969. – 447с.
1300341
  Долгий В.Н. Рыбы стран СНГ и сопредельных регионов : Определитель. Учебно-методическое пособие / В.Н. Долгий, И.К. Тодераш, В.А. Русу; Молдавский гос. ун-т; кафедра биологии человека и животних; АН Молдови; Ин-т зоологии. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2002. – 241с. – ISBN 9975-70-151-5
1300342
  Никольский Г.В. Рыбы Таджикистана : Труды Таджикской базы / Г.В. Никольский. – М-Л
Т7. – 1938. – 228с.
1300343
   Рыбы Телецкого озера. – Новосибирск, 1981. – 160 с.
1300344
  Берг Л.С. Рыбы Туркестана : С 6 таб. рис. и 35 фиг. в тексте. – Вып. 4. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1905. – XVI, 261 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: "Литература по рыбам и рыболовству Туркестана" (с. 247-253). – (Научные результаты Аральской экспедиции, снаряженной Туркест. отдел. ИМП. Русск. Географическ. Общества ; Вып. 4)
1300345
  Кесслер К.Ф. Рыбы Черного и Каспийского морей / сличены и описаны К. Кесслером. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1874. – [2], 133 с., 1 л. ил. : ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Ольге Александровне Федченко в знак искреннего уважения от автора
1300346
  Тихонов В.И. Рыбы Черного моря / В.И. Тихонов. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 79с.
1300347
  Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / А.Н. Световидов. – М.-Л., 1964. – 552с.
1300348
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, М.И. Легеза. – Москва-Л.
1. – 1959. – 207с.
1300349
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг. – Л.
4. – 1975. – 463с.
1300350
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей / Г.У. Линдберг, З.В. Красюкова; АН СССР. – Ленинград : Наука
5. – 1987. – 526 с.
1300351
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, Э.В. Красюкова. – Л.
3. – 1969. – 480с.
1300352
  Герасимов В.П. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и изучение их в школе / В.П. Герасимов. – Москва, 1962. – 226с.
1300353
  Пигулевский С.В. Рыбы, опасные для человека / С.В. Пигулевский. – Л., 1964. – 115с.
1300354
  Берг Л. Рыбы, собранные К.А.Сатуниным в Гельскоц котловине // О рыбах Гельской котловины / К.А. Сатунин, 1910. – С. 1-2
1300355
  Лабковский Н.Д. Рыбьи тропы / Н.Д. Лабковский. – Москва, 1958. – 64 с.
1300356
  Чистяков А. Рыбья математика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 20-26 ноября (№ 40). – С. 14, 16


  "У нас в стране самое большое в Европе число рыбохозяйственных пресноводных водоемов. Украина обладает прибрежной зоной двух морей, пригодных для искусственного выращивания рыбы. Но то, как испольуется это рыбное богатство, можно охарактеризовать одним ...
1300357
  Журавлев Андрей Рыбья специализация. Рыбы и кораллы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 48 : фото
1300358
  Жуков Борис Рыбья участь капибары : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 134-140 : Фото
1300359
  Камов Б.Н. Рывок в неведомое / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1991. – 384 с.
1300360
   Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. – Київ : Феникс, 1997. – 304 с. – ISBN 5-87534-130-0
1300361
  Говоруха И. Рыжая / Ирина Говоруха. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 409, [2] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-074-3
1300362
  Федорин Д. Рыжая актриса / Д. Федорин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1300363
  Решетилов Д. Рыжая атеистка подмяла Австралию // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
1300364
  Иванов С.Д. Рыжая Галка / С.Д. Иванов. – Ужгород, 1983. – 152с.
1300365
  Скалон А.В. Рыжая лисица счастья: рассказы / А.В. Скалон. – М., 1982. – 271с.
1300366
  Ходулин В.Г. Рыжая метель / В.Г. Ходулин. – Тула, 1968. – 54с.
1300367
  Бородицкая М. Рыжая на зеленом : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
1300368
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба : повести и рассказы / Беимбет Майлин ; пер. с каз. Г.Бельгера и Ю.Домбровского. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 400 с.
1300369
  Чернолусский М.Б. Рыжая шапка / М.Б. Чернолусский. – М, 1961. – 215с.
1300370
  Бажанов В.С. Рыжеватый суслик и меры борьбы с ним / В.С. Бажанов, П.В. Ерофеев. – Москва ; Самара : Средневолж. краевое
В 2-х частях. – 1932. – 48с.
1300371
  Фрис Т.де Рыжеволосая девушка. / Т.де Фрис. – М, 1959. – 491с.
1300372
  Марков П. Рыжие дьяволы : Роман - Трилогия / П. Марков. – Киев : Комбі-ЛТД. – ISBN 966-96039-2-7
Кн.1. – 2002. – 170с.
1300373
  Кондрашов Василий Рыжий - не рыжий / Кондрашов Василий. – М, 1979. – 143с.
1300374
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – Иркутск, 1984. – 304с.
1300375
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – М, 1990. – 94с.
1300376
  Соболь В.А. Рыжий и Арбуз / В.А. Соболь. – М, 1988. – 190с.
1300377
  Атаев С. Рыжий из Ашхабада : рассказы / Атаев С. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 76 с. : портр.
1300378
  Гладилин П.В. Рыжий карамболь: стихи, местерия, рассказы / П.В. Гладилин. – М., 1991. – 111с.
1300379
  Робертс Ч. Рыжий Лис : повесть / Ч. Робертс. – Москва, 1991. – 220с.
1300380
  Аджиев А.А. Рыжий садовник : стихи : пер. с кумык. для ст. и сред. шк. возраста / А А. Аджиев ; ил. И. Хумаев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1973. – 67 с. : ил.
1300381
  Ткаченко А.С. Рыжий сивуч / А.С. Ткаченко. – Владивосток, 1972. – 184с.
1300382
  Рывкин В Б. Рыжий сосновый пилильщик и борьба с ним. / В Б. Рывкин, . – Минск, 1936. – 60с.
1300383
  Конов В.Ф. Рыжий Цыган / В.Ф. Конов. – М., 1976. – 176с.
1300384
  Воскресенская Г.С. Рыжик / Г.С. Воскресенская. – Москва, 1952. – 46 с.
1300385
  Ренар Ж. Рыжик : [повесть] / Жюль Ренар ; пер. с фр. С. Парнок. – Москва : Художественная литература, 1958. – 136 с. : ил.
1300386
  Свирский А.И. Рыжик : повесть / А.И. Свирский. – М., 1990. – 303с.
1300387
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский, 1936. – 392с.
1300388
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Москва, 1956. – 304с.
1300389
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Новосибирск, 1956. – 304с.
1300390
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Л., 1975. – 384с.
1300391
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Саратов, 1989. – 300с.
1300392
  Кутуй Р. Рыжики в июле : рассказы / Р. Кутуй. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с.
1300393
   Рыжиков Константин Минаевич. – Киев, 1993. – 17с.
1300394
  Рыжов Н.И. Рыжов о Рыжовой / Н.И. Рыжов. – М., 1984. – 406с.
1300395
  Алексеев М.Н. Рыжонка : ностальгическая повесть / М.Н. Алексеев. – Москва, 1991. – 79с. – (Роман-газета ; № 16 (1166))
1300396
  Котляревский Нестор Рылеев : с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге / Нестор Котляревский. – с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге. – Санкт-Петербург : Светоч, 1908. – 4], 213, [2] с. : 4 л. ил., портр. – (Библиотека "Светоча" / под ред. С.А. Венгерова ; №№ 81-85)
1300397
  Афанасьев В.В. Рылеев : жизнеописание / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 319 с. : ил., 17 л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. № 6 (625) ; Серия биографическая)
1300398
  Русова С. Рылеев, певец и мученик свободы. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общ. польза", 1906. – 30 с. – (Библиотека юного читателя)
1300399
  Русова С. Рылеев,певец и мученик свободы.. – Санкт-Петербург, 1906. – 30 с.
1300400
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Курск, 1957. – 92с.
1300401
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1966. – 152с.
1300402
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1977. – 173с.
1300403
  Дылевский Н. Рыльский монастырь в России в 16 и 17 веке / Н. Дылевский. – 175 с.
1300404
  Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 52-58. – Бібліогр.:21 назва. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1300405
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под ред.В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-54-0
Т.1. – 2000. – XXLII+328c.
1300406
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности = The theory of Industrial Organization : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под.ред.В.М.Гальперина,Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-55-9
Т.2. – 2000. – 450с.
1300407
  Сведберг Р. Рынки как социальные структуры (фрагменты) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.201-222. – ISSN 1606-951Х
1300408
  Шаститко А. Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Шаститко, А. Шаститко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 104-122 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
1300409
  Павлова О. Рынки труда в странах СНГ / О. Павлова, А. Рогозинский // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 509-526. – ISSN 1815-1345
1300410
  Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад ХV Конгресу. ч.1) // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0132-1625
1300411
  Матринелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0132-1625
1300412
  Рауд М.А. Рынок : роман / М.А. Рауд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 248 с.
1300413
   Рынок : Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. – 2-е перераб. изд. (сокр. вариант). – Нью-Йорк : The New York Stock exchange, 1993. – 48с.
1300414
   Рынок. – Київ : Україна, 1995. – 448 с. – ISBN 5319009216
1300415
   Рынок SPA-услуг: тенденции развития : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-53 : Фото
1300416
  Залужный А.Н. Рынок аренды складской недвижимости Харьковского региона-2010: постоянно чего-то не хватает // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 58-61 : фото
1300417
  Митрофанова А.В. Рынок библиотечной литературы за рубежом // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726
1300418
  Синетар И.И. Рынок бытовых товаров длительного пользования и методы его прогнозирования. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Синетар И.И.; Мин. торг. СССР. Укр. НИИ торговли и общественного питания. – К., 1968. – 19л.
1300419
  Подоба З.С. Рынок в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 180-185. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1300420
   Рынок в собственном соку : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 57-61
1300421
  Бачурин А.В. Рынок в СССР / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 316с.
1300422
  Бачурин А.В. Рынок в СССР: механизм регулирования / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 63с.
1300423
  Литовченко И. Рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области / И. Литовченко, И. Шкурупская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В данной статье охарактеризован рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области. В частности, представлены участники рынка по различным параметрам (статус, география, доля рынка), описан профиль потенциальных потребителей в Одесской области; ...
1300424
  Рассохин Олег Рынок деловых встреч в России : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 34-36 : Фото
1300425
   Рынок деловых путешествий: Телехаус Киев: BCD Travel вместо TQ3 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 36 : фото
1300426
  Олейник Л.Н. Рынок детской обуви : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Л. Н.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1971. – 22л.
1300427
  Балацкий Е. Рынок доверия и национальные модели корпоративного сектора экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 59-80. – ISSN 0207-3676
1300428
  Фомина А.А. Рынок документной продукции : учебно-методическое пособие / А.А. Фомина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 72с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 94). – ISBN 5-85129-175-3
1300429
  Мюллер Том Рынок древних реликвий. Разворованное прошлое / Мюллер Том, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 62-83 : фото
1300430
  Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 232с. – Библ.: с. 228-232. – ISBN 5-7749-0162-9
1300431
  Тушканов М.П. Рынок и арендатор / М.П. Тушканов, А.Ф. Максимов. – М., 1992. – 78с.
1300432
  Лановой В.Т. Рынок и воспроизводство / В.Т. Лановой. – К., 1991. – 228с.
1300433
  Семенова Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты политики в области высшего образования во Франции. Анализируются направления реформирования и преобразования в высшей школе в рамках меняющихся отношений между государством и рынком.
1300434
  Доценко П А. Рынок и его механизмы / П А. Доценко, В В. Осокина, . – К, 1993. – 99с.
1300435
  Козленко Н.Н. Рынок и предприятие / Н.Н. Козленко. – М., 1992. – 64с.
1300436
   Рынок и современная экономика.. – Кишинев, 1992. – 192с.
1300437
  Кощеев Александр Александрович и др. Рынок и социальная защита населения / Александр Александрович и др. Кощеев. – Киев, 1991. – 67с.
1300438
   Рынок и торговля : Сб. науч. тр. – Киев : Киевский торгово-экономический ин-т, 1990. – 176 с.
1300439
   Рынок и хозрасчет: взаимосвязь регуляторов и саморегуляторов. – Пермь, 1991. – 210 с.
1300440
  Мармаева Д.Г. Рынок интелектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д.Г. Мармаева, Л.В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 404-413 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1300441
  Горбачев Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 69-78. – ISSN 1818-4243


  Интеллектуальная собственность рассматривается как неотъемлемый атрибут экономики знаний, ее основа и движущая сила. Рассмотрена система показателей, характеризующих соответствие экономики данной страны модели экономики знаний. Приведены современные ...
1300442
  Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 1 (161). – С. 46-50
1300443
  Загайнова А.А. Рынок информационных услуг: теоретический и прикладной аспекты // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 4-8
1300444
   Рынок как орган экономики и маркетинг. – Киев, 1994. – 256 с.
1300445
  Бэйбэй Ч. Рынок капитала КНР после вступления в ВТО // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 1684-2626
1300446
  Нурксе Айво Карл-Хейнрихович Рынок картофеля и овощей в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурксе Айво Карл-Хейнрихович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1300447
  Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг / В.Д. Газман. – Москва : Фонд "Правовая культура", 1999. – 376с. – ISBN 5-87759-041-4
1300448
  Негода А.В. Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються основні проблеми формування та роз- витку логістики в Україні, проаналізовано історичні етапи розвитку логістики, розглянуті перспективні напрями реалізації логістичного потенціалу за допомогою індексу ефективності ...
1300449
  Байков Г.Д. Рынок магнитофонов и его прогнозирование / Байков Г.Д., Пахомов В.И. ; Гос. план. ком. Совета Министров УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. – Киев : [б. и.], 1970. – 92 с. : ил. – На обл. авт. не указаны
1300450
  Мильян М.А. Рынок молока и молочных продуктов в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экономич.наук: / Мильян М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1300451
  Аасманн Р.М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Аасманн Р.М. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 54 с.
1300452
   Рынок научной продукции. – Москва, 1991. – 192 с.
1300453
  Воронин В.П. Рынок недвижимости // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.56-63. – ISBN 5-88519-245-6
1300454
  Исаев И.Г. Рынок нефти в Украине // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 89-90. – ISBN 978-966-434-364-7
1300455
   Рынок облигаций = An introduction to bond markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 337 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1300456
  Квелидзе-Кузнецова Рынок образовательных ресурсов: в поисках возможностей консолидации / Квелидзе-Кузнецова, С.А. Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Основные тренды рынка российских электронных - образовательных ресурсов были обозначены - экспертами дискуссионной площадки "Время ­АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: ...
1300457
  Ашкинадзе И.И. Рынок образовательных услуг Анапы : К образованию нужен культурный подход. Спецвыпуск - образование / И.И. Ашкинадзе, Е.Е. Екимова // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 44 : Фото
1300458
  Лукашенко М.А. Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их потребителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской средней школы и ее ...
1300459
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 1) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-39. – ISSN 0869-3617


  Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в первой половине 90-х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных исследованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в нормативных документах. ...
1300460
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 3) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-64. – ISSN 0869-3617


  Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в процессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учебные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участников рынка ...
1300461
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес - моделям (часть 2) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-46. – ISSN 0869-3617


  Качество образования нередко неправомерно противопоставляется ориентации участников рынка образовательных услуг на реализацию рыночных интересов. Однако качество образования и его конкурентоспособность являются двумя сторонами единой платформы развития ...
1300462
  Лукьянова Р.С. Рынок образовательных услуг: ретроспектива и реальность / Р.С. Лукьянова, З.М. Ларичева, Л.В. Стрелкова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-31.
1300463
  Кручинин В. Рынок образовательных услуг: стратегия расширения / В. Кручинин, И. Виноградов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 97-101. – ISSN 0869-3617
1300464
  Тамберг В. Рынок продуктов питания: антикризисная стратегия // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2-7
1300465
  Хайтун С.Д. Рынок против войны как менее эффективного средстваускорения социальной эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1300466
  Алмазова О.Л. Рынок против рынка. : национальное богатство, валютные ценности, конвертируемость, приватизация / О.Л. Алмазова, Л.А. Дубоносов. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 334 с.
1300467
  Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях экономического кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0235-2443
1300468
  Бузгалин А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 153-165. – ISSN 2073-6118


  Авторы показывают, что современный рынок - это не только тоталитарная сила, которая несет угрозу рыночного фундаментализма, но также и рынок симулякров, или s-рынок. В статье дан полиэктономический анализ s-товара.
1300469
  Тарасов А. Рынок сланцевого газа в Великобритании - фактор конкуренции на энергетическом рынке Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 2074-6040
1300470
  Григорьева Е.Н. Рынок слияний и поглощений Канады: тенденции посткризисного восстановления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 51-68. – ISSN 0321-2068
1300471
  Бойчин Мирослав Рынок созрел для инноваций : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
1300472
  Козин Л.С. Рынок спортивных товаров СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Козин Л.С. ; Ленингр. ин-т. сов. торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1300473
  Дзюбик С.Д. Рынок средств производства в системе планомерно организованной экономики / С.Д. Дзюбик. – Львов, 1984. – 159с.
1300474
  Мандра Н.Г. Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования / Н.Г. Мандра, Н.В. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 205-208. – ISSN 2225-6407
1300475
  Горчак В.Л. Рынок технических сложных товаров / В.Л. Горчак, А.Г. Лобко. – М., 1979. – 128с.
1300476
  Матушак Чеслава Рынок товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в системе кооперативной торговли и повышение его сбалансированности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.25 / Матушак Чеслава; Киевский торгово-экон. ин-т. – К., 1989. – 14л.
1300477
   Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы.. – М, 1990. – 174с.
1300478
   Рынок товаров: формирование, управление. – М, 1986. – 261с.
1300479
  Степанов В.В. Рынок труда в мировой экономике: особенности и тенденции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 3 (59). – С. 18-24. – ISSN 1680-2721
1300480
  Секретарюк В.В. Рынок труда в переходный период:вопросы теории,методологии,практики / В.В. Секретарюк. – Москва : Универсум паблишинг, 1997. – 280с. – Библиогр.: с.271-278. – ISBN 5-7736-0008-0
1300481
  Мустафаев И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-72. – ISSN 1609-4646
1300482
  Чичкина Светлана Рынок труда выпускников столичных вузов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-35
1300483
  Демин В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В.М. Демин, Н.Н. Двуличанская // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 1609-4646


  В статье предложена и обоснована совокупность принципов формирования содержания общего естественно-научного образования в довузовских профессиональных образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда. Показано, что повышению качества ...
1300484
   Рынок труда и занятости населения монофункционального города. – Київ, 1997. – 90с.
1300485
  Тихий В.И. Рынок труда и занятость населения в Центральной России (на примере Орловской области) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-29 : Табл. – ISSN 0016-7207
1300486
  Шабаева В.И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 66-86. – ISSN 1998-1791
1300487
  Авраамова Е.М. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0869-0499


  Статья посвящена анализу негативных тенденций, складывающихся в сфере занятости и определяющих дисбаланс потребностей в специалистах, с одной стороны, и их подготовки системой образования - с другой. Рассматриваются проблемы дифференциации оплаты труда ...
1300488
  Барр Н. Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе / ред. Николас Барр. – Москва : [Б. и.], 1997. – 469 с.
1300489
  Седлов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 101-120. – ISSN 0207-3676
1300490
  Синюченко М.И. Рынок труда Украины: формирование и тенденции развития / М.И. Синюченко. – Донецк, 1997. – 27с.
1300491
  Мирзазаде М. Рынок труда: аспекты регулирования // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 93-100
1300492
  Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработностница / А.А. Никифорова. – Москва : Международные отношения, 1991. – 180с.
1300493
  Гончарова А.А. Рынок труда: этапы становления и развития в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 38-40. – ISSN 1728-8878
1300494
   Рынок туруслуг. Рейтинг предпочтений от ИМА "Форос ИнфоТревл" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-51 : Фото
1300495
  Мерзон А.Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). / А.Ц. Мерзон, Ю.А. Тихонов. – М., 1960. – 716с.
1300496
  Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н.Д. Кондратьев. – М, 1991. – 486с.
1300497
  Алехин Б.К. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 158, [2] с.
1300498
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг : вопрос-ответ. : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 278 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000371-1
1300499
   Рынок ценных бумаг : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-01703-5
1300500
  Шестаков А.В. Рынок ценных бумаг / А.В. Шестаков, Д.А. Шестаков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2000. – 271с. – ISBN 5-8316-0050-5
1300501
   Рынок ценных бумаг. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00930-0
1300502
  Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг : Учебник / Б.А. Колтынюк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2001. – 352с. – ISBN 5-8016-0253-4
1300503
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – Киев : ВІРА-Р, 2002. – 368с. – ISBN 966-7807-14-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1300504
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Ю.Я. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Дакор; КНТ, 2006. – 712с. – ISBN 966-8379-14-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1300505
  Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10449-1
1300506
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А.В. Калина. – Киев, 1997. – 215с.
1300507
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : Учеб. пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 1999. – 253с. – ISBN 966-7312-24-0
1300508
  Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Системный подход / В.В. Глущенко. – Железнодорожный : Крылья, 1999. – 216 с. – ISBN 5-901039-05-Х
1300509
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1300510
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2002. – 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1300511
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело = Securities market and activities at stock exchancgs : Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 501с. – ISBN 5-238-00319-6
1300512
   Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – Санкт-Петербург : АО "Комплект", 1994. – 441с.
1300513
  Косолапов Г.В. Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 321-334. – ISSN 1993-6788
1300514
   Рынок ценных бумаг.. – М, 1999. – 352с.
1300515
  Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов, И.Е. Осокина, А.И. Поволоцкий ; Российская Академия предпринимательства. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 128 с.
1300516
  Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
1300517
  Колесник В.В. Рынок ценных бумаг: Учасники. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 37с.
1300518
  Ушаков Д.Е. Рынок электронных информационных услуг: итоги года, тенденции развития // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  Завершился 2011 год, отшумели баталии, связанные с внедрением электронных библиотечных систем (ЭБС) в жизнь вузовского сообщества, и уже можно подвести первые итоги. По нашим оценкам, 2011 г. – год умеренного роста, который выражается в повышении ...
1300519
  Костюк К.Н. Рынок электронных ресурсов в настоящем и будущем // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Издателям, как и их потребителям, в том числе библиотекам, следует привыкнуть к мысли, что издание, которое они бережно готовят к выходу в свет, не обязательно будет книгой. Библиотеке требуется собранные на одной площадке крупные специализованные ...
1300520
  Воробьев Е.М. Рынок, предпринимательство, управление : ( учебн. пособие ) / Е.М. Воробьев; Харьковский гуманитарный ин-тут "Hародная украинская академия". – Харьков, 1998. – 151с.
1300521
   Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность на Украине.. – Киев, 1993. – 125 с.
1300522
  Гребнев Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чисто рыночных» ...
1300523
   Рынок. Предпринимательство. Коммерция. – М, 1992. – 189с.
1300524
  Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода / С.С. Дзарасов. – М., 1991. – 62с.
1300525
   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Маркетинг, 1998. – 404 с. – ISBN 5-7856-0028-5
1300526
  Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. / П.Ф. Друкер. – М, 1992. – 349с.
1300527
  Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург, 1992. – 496с. – ISBN 5-7062-0029-7
1300528
  Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 216с. – ISBN 966-7191-13-3
1300529
   Рынок: социально-экономическое содержание и механизм функционирования.. – Уфа, 1992. – 87 с.
1300530
  Коваленко М.Л. Рыночная колхозно-крестьянская торговля города Львова. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко М.Л.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Львов, 1953. – 28 с.
1300531
   Рыночная система России: эволюция экономической роли государства. – Москва : Экономич. фак-тет МГУ, ТЕИС, 2001. – 342с. – ISBN 5-7218-0385-1
1300532
   Рыночная экономика : Словарь. – Изд.2-е,доп. – Москва : Республика, 1995. – 495с. – ISBN 5-25002542-0
1300533
   Рыночная экономика в 15-ти книгах.. – М
1. – 1991. – 284с.
1300534
  Дроздов Н.У. Рыночная экономика в странах Северной Европы. / Н.У. Дроздов, А.А. Кощеев. – К., 1992. – 62с.
1300535
  Энгстлер Петра Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / Энгстлер Петра; Пер. с нем. Л.Логвиненко. – Киев : Вик, 1992. – 223 с. – ISBN 5770720190
1300536
  Сакс Джеффри. Рыночная экономика и Россия. / Джеффри. Сакс. – М., 1994. – 330с.
1300537
   Рыночная экономика.. – Минск, 1992. – 252с.
1300538
   Рыночная экономика.: Популярный словарь. 200 терминов. – Москва, 1991. – 223с.
1300539
   Рыночная экономика: выбор пути. – Москва : Профиздат, 1991. – 198 с.
1300540
  Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека / В.Н. Петюх. – Київ : Урожай, 1995. – 432 с. – ISBN 5-337-01676-8
1300541
  Ник Г. Рыночное хозяйство: Миф и действительность / Г. Ник. – М., 1976. – 127с.
1300542
  Алтунина В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 48-50. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена анализу рыночных отношений в сфере высшего профессионального образования. Рассмотрена специфика рыночных отношений на рынке образовательных услуг. Автор выясняет мотивы конкурентных действий субъектов образования, а также возможные ...
1300543
  Диланян Анатолий Амазасович Рыночные отношения в теории и практике большевистской партии в условиях НЭПа : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01. / Диланян Анатолий Амазасович; Киевский военный институт управления и связи. – К., 1992. – 299л. – Бібліогр.:л.282-299
1300544
  Деева Н.Э. Рыночные трансформационные процессы в агропромышленном комплексе Украины / Н.Э. Деева, А.В. Гайдатов, Н.С. Михайлова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1300545
  Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1300546
  Байков Л.П. Рыночные фонды мясных продуктов Белорусской ССР и резервы их увеличения : Автореф... канд. эеон.наук: 594 / Байков Л.П.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1968. – 17л.
1300547
  Соколинский О.В. Рыночные черты современного государства: феномен "коррупционных товаров" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 1728-8878
1300548
   Рыночный оборот крестьянских хозяйств Харьковщины в 1923 - 24 г.. – Харьков, 1925. – 88с.
1300549
  Усанов Е. Рыночный потенциал научных и образовательных организаций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.18-22. – ISSN 0321-0383
1300550
  Филиппова Татьяна Рыночный Ренессанс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1300551
  Зверев М.Д. Рыси и барсы / М.Д. Зверев. – Алма-Ата : Кайнар, 1991. – 173с.
1300552
  Гринберг В.Б. Рысь и россомаха, их промыслы и значение в охотохозйстве СССР. / В.Б. Гринберг. – М.-Л., 1933. – 36с.
1300553
   Рытхэу : Библиографический указатель. – Москва : Магаданское книжное издательство, 1960. – 28 с.
1300554
  Богомолова Н.А. Рыхлик Евгений Антонович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 297-298
1300555
   Рыцари "королевы". – М., 1966. – 136с.
1300556
  Рачков Б.В. Рыцари "черного золота". / Б.В. Рачков. – Москва, 1969. – 56с.
1300557
  Вандрели Сабина Рыцари арены : Всадники. Рыцари арены. Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-116 : Іл. – ISSN 1029-5828
1300558
  Горянов Л.Б. Рыцари атаки / Л.Б. Горянов. – М., 1983. – 128с.
1300559
  Вагнер Д. Рыцари без страха / Д. Вагнер. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
1300560
  Закржевский А.К. Рыцари безумия : (Футуристы) / Александр Закржевский. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [5], III, 163 с.


  На тит. л. № 25798, печать-фамилия: Петр Павлович Кудрявцев
1300561
  Жуков Борис Рыцари в круглых латах : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 102-112 : Фото
1300562
  Илатовская Т.А. Рыцари Джейхуна : очерки / Т.А. Илатовская. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264с.
1300563
   Рыцари долга. – Донецк, 1952. – 64с.
1300564
   Рыцари долга. – Донецк, 1982. – 94с.
1300565
   Рыцари долга. – Донецк, 1986. – 251с.
1300566
   Рыцари доллара. – Москва, 1952. – 64 с.
1300567
  Черепахов М.С. Рыцари духа / М.С. Черепахов. – Москва, 1983. – 77с.
1300568
  Пузиков А.И. Рыцари истины / А.И. Пузиков. – М, 1986. – 445с.
1300569
  Осинский И.Н. Рыцари истины / И.Н. Осинский. – Минск, 1989. – 238 с.
1300570
  Всеволожский И.Е. Рыцари моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 224с.
1300571
  Всеволожский И. Рыцари моря / И. Всеволожский. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с.
1300572
  Лебедев А.В. Рыцари моря / А.В. Лебедев. – Владивосток, 1981. – 256с.
1300573
  Делеринс Гелия Рыцари накрытого стола : очаги цивилизации / Делеринс Гелия, Гийу Ронана // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 142-152 : Фото
1300574
   Рыцари нашего времени. – М., 1961. – 318с.
1300575
  Шпаковский В.О. Рыцари против пулеметов / В.О. Шпаковский, Е.Н. Нестеренко // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х


  Битва при Омдурмані. Застосування кулеметів системи "Максим"
1300576
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 399 с.
1300577
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом : роман ; пер. с рум. / Константин Кирицэ. – Москва : Детская литература, 1979. – 270 с. : ил.
1300578
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом: Роман. / К. Кирицэ. – М., 1988. – 268с.
1300579
  Ломейко В.Б. Рыцари свастики / В.Б. Ломейко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304с.
1300580
  Бобров В.М. Рыцари спорта / В.М. Бобров. – Москва : Советская Россия, 1971. – 239 с. : ил.
1300581
  Хотимский Б.И. Рыцари справедливости / Б.И. Хотимский. – М, 1977. – 64с.
1300582
  Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот / Г.Н. Польской. – М., 1982. – 176с.
1300583
  Грек Александр Рыцари ХХІ века. Рыцарь из соседнего двора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 48-63 : фото
1300584
  Убаров В. Рыцарская культура // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 45-55
1300585
  Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси / В.Д. Кузьмина. – М : Наука, 1964. – 344 с.
1300586
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с рис. / сост. Е. Ефимова ; Истор. комиссия учеб. отдела Общ. распр. техн. знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 144 с. : ил.
1300587
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с 24 рисунками / Е. Ефимова ; Ист. комиссия учеб. отдела О-ва распр. техн. знаний. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Н. Кушнарев и Ко, 1914. – 150 с. : ил. – Назв. серии указ. на обл. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 2)
1300588
  Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе / Юрий Гелиевич Грачев. – Киев : Аквилон-Плюс, 2006. – 288с. – ISBN 966-95856-5-1
1300589
  Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси - в жизни и поэзии : [Речь, произнес. 27 окт. 1899 г.] / [соч.] Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 47 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 15, 16. – Библиогр. в примеч.
1300590
  Моисеева К.М. Рыцарь 20 века / К.М. Моисеева. – М, 1989. – 190с.
1300591
  Ригас Є Рыцарь Акрополя / Є Ригас. – М., 1959. – 47с.
1300592
  Капба Р.Х. Рыцарь Аламыса / Р.Х. Капба. – Москва, 1988. – 252 с.
1300593
  Кранц М. Рыцарь Арне // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 196-202. – ISSN 1728-8568
1300594
  Добровенский Р.Г. Рыцарь бедный / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1986. – 701с.
1300595
  Панов В.Н. Рыцарь бедный. / В.Н. Панов. – М., 1968. – 335с.
1300596
  Петров В. Рыцарь без лат / В. Петров. – Москва, 1968. – 72с.
1300597
  Дмитриенко М.Ф. Рыцарь без меча. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1970. – 407с.
1300598
  Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма : (о М.С. Ольшинском) / Ю.Н. Амиантов. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – На обл. : Герои и подвиги. На обл. авт. не указан. – (Герои и подвиги)
1300599
  Беркова К.Н. Рыцарь духа : биографическая повесть для юношества / К.Н. Беркова. – Москва : Изд. Л.Д. Френкель, 1922. – 47 с.
1300600
  Оссовская М. Рыцарь и буржуа : Исследования по истории морали / М. Оссовская; Общ. ред. А.А. Гусейнова. – Москва : Прогресс, 1987. – 527с.
1300601
  Гордин Я. Рыцарь и смерть : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 195-205. – ISSN 0321-1878
1300602
  Сельвинский И.Л. Рыцарь Иоанн / И.Л. Сельвинский. – М, 1939. – 245с.
1300603
  Кукушкина Е.И. Рыцарь Истины Владимир Иванович Вернадский (от гармонии минералов к гармонии духа) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1300604
  Адмиральский А.М. Рыцарь книги : очерки жизни и деятельн. П.П. Сойкина / А.М. Адмиральский, С.В. Белов. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 214 с. : ил. – Библиогр.: с. 211-212
1300605
  Капандю Э Рыцарь курятника / Э Капандю, . – Х., 1994. – 575с.
1300606
  Бонт Ф. Рыцарь мира : Очерк о Викторе Гюго / Ф. Бонт. – М., 1953. – 136с.
1300607
  Заславский Д.И. Рыцарь монархии Шульгин / Д.И. Заславский. – Л., 1927. – 68с.
1300608
  Додд К. Рыцарь надежды : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Л.Е. Патаки, Н.К. Веркиной ]. – Москва ; Владимир : АСТ; ВКТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052272-9
1300609
  Черепанова Н.М. Рыцарь нахального образа. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1982. – 111с.
1300610
  Корнилов В.Н. Рыцарь неба / В.Н. Корнилов. – Волгоград, 1981. – 111с.
1300611
  Бомонт Ф. Рыцарь Пламенеющего Пестика / Ф. Бомонт. – М, 1956. – 139с.
1300612
  Перова Е.А. Рыцарь правды / Е.А. Перова. – М., 1983. – 239с.
1300613
  Валентино Донна Рыцарь прерий : Роман / Валентино Донна. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0799-2
1300614
   Рыцарь революции : Воспоминания современников о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. – Москва : [Политиздат], 1967. – 335 с., 8 л. ил.
1300615
  Орлова М. Рыцарь российского ренессанса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 34-49


  Поэзия серебряного века: Гумилев Николай Степанович (русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
1300616
  Чамова Т. Рыцарь российской Мельпомены // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.22-27. – ISSN 1818-2968
1300617
  Иванов И.И. Рыцарь слова и жизни : (Сервантес и его "Дон-Кихот") / Ив. Ив. Иванов. – 2-е изд. – Москва : Изд. ред журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 158 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)


  Из кн. Турчинович
1300618
  Гузанов В.Г. Рыцарь студеного моря / В.Г. Гузанов. – Горький, 1989. – 174с.
1300619
  Сабатини Р. Рыцарь таверны ; Черный лебедь / Р. Сабатини. – М, 1992. – 414с.
1300620
  Демьянов В.П. Рыцарь точного знания / В.П. Демьянов. – Москва, 1991. – 191 с.
1300621
  Друянов В.А. Рыцарь факта / В.А. Друянов. – М, 1984. – 160с.
1300622
   Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою. – М., 1986. – 285с.
1300623
  Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни / Д.О. Заславский. – Л., 1925. – 72с.
1300624
  Романенко А.С. Рычаг / А.С. Романенко. – К., 1972. – 55с.
1300625
  Ромм М.Д. Рычаг Архимеда / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1962. – 208с.
1300626
  Собровин А.В. Рычаги ускорения НТП и хозяйственный механизм. / А.В. Собровин, А.В. Черников. – М., 1987. – 154 с.
1300627
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
1300628
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1990. – 77 с.
1300629
  Коваленков А.А. Рычинька / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 32с.
1300630
  Емельяненко П.Г. Рыыбы Днепровского бассейна / П.Г. Емельяненко. – Петроград : Типо-литография М.П.Фроловой, 1915. – С. 2-52. – Отд. оттиск
1300631
   Рэгістрацыйны спіс карысных выкапняу БССР. – Менск
Том 2. – 1933. – 77с.
1300632
  Канцавая М.У. Рэгіянальныя асаблівасці аповесці Уладзіміра Ліпскага "Адпяванне жывых" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 129-136
1300633
  Жаўняровіч П. Рэдактарскія зменш ў аповесці Уладзіміра Караткевіча "Лісце каштанаў" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 61-67


  Розглядаються редакційні зміни, проведені в 1974 р. при виданні повісті Володимира Короткевича “Каштанове листя”. Аналіз виявлених правок свідчить про те, що вони викликані ідеологічними причинами радянського часу, а також невмінням редактора вникати в ...
1300634
  Карэлін У. Рэдкія сюжэты ў іканапісу Беларусі (частка 5) / У. Карэлін, М. Мельнікаў // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 109-120. – ISSN 2523-4234


  У дадзеным паведамленні, як і ў папярэдніх [1, с. 335; 2, с. 486; 3, с. 152; 4, с. 95], разглядаюцца асаблівасці іканаграфіі асобных, рэдка сустракаемых на Беларусі абразоў, прыводзяцца іх тэхнічныя дадзеныя і падаюцца кароткія звесткі аб пер-санажах, ...
1300635
  Иванова Т. Рэй Тиндл: Есть ли будущее у местных газет ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 38


  Рэй Тиндл, 86-летний председатель "Tindle Newspapers".
1300636
  Вийк Т. Рэлеевское рассеяния в однородной плоскопаралельной атмосфере / Т. Вийк. – Таллин, 1989. – 80с.
1300637
   Рэмбо, разведенная фея и черепаший меч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1300638
  Морелл Д. Рэмбо: Рэмбо-I, Рэмбо-II, Рэмбо-III. / Д. Морелл. – К., 1993. – 462с.
1300639
  Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартау сярэднявеччя у нароным мастацтве Беларусі і Украіны // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 42-47
1300640
  Тимошенко В.Н. Рэскол- банды, или новые "генералы песчаных карьеров" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075


  Особливості соціально-криміногенної ситуації в Папуа-Новій Гвінеї.
1300641
  Велтистов Е.С. Рэсси - неуловимый друг / Е.С. Велтистов. – Москва, 1971. – 175с.
1300642
  Станиславский Ф.А. Рэтская флора северо-западной окраины Донбасса : монография / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 95с.
1300643
  Вострикава А.В. Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы XX стагодцзя у беларускай культурнай прасторы // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-205. – ISSN 2075-437X


  В статье сравниваются основные тенденции развития чешского и беларусского романа второй половины ХХ века. Очерчиваются перспективные векторы сравнительно-типологических исследований в области жанра романа и персоналий отдельных авторов. Анализируется ...
1300644
  Станкевич О.О. Рэчыуная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-238. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя ocoблuвocmi каравайного обряду на Гoмeльщuнe, onucyєmьcя cuмвoлiчнuй xaрaкmeр дeякux рumуaльнux акпів i дій під 4ac вuniчкu i роздачі Koрoвaю. В cmamьe aнaлuзuруюmcя ocoбeннocmu кaрaвaйнoгo oбрядa на Гoмeльщuнe, onucывaemcя ...
1300645
  Бруссиг Томас Рюген : Остров Рюген // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 92-102 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1300646
  Гюго В. Рюі Блаз / В. Гюго. – Київ, 1948. – 232 с.
1300647
  Губерський Л.В. Рюйтель Арнольд // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 437. – ISBN 966-316-045-4
1300648
  Степаненко М. Рюрик // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 158-163. – ISSN 0320-8370
1300649
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1300650
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
1300651
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1964. – 199с.
1300652
  Эрдинч Ф. Рюстем / Ф. Эрдинч. – М, 1973. – 96с.
1300653
  Мунтяну Ф. Рябий / Ф. Мунтяну. – Київ, 1981. – 144с.
1300654
  Айтматов Ч.Т. Рябий пес біжить краєм моря. Ранні журавлі : повісті / Ч.Т. Айтматов ; пер. [з рос. ] Микита Шумило ; [іл.: О.К. Ніколаєць]. – Київ : Дніпро, 1978. – 159 с. : іл. – (Романи й повісті ; вип. 4)
1300655
  Омельченко Н.М. Рябина / Н.М. Омельченко. – Киев, 1955. – 80 с.
1300656
  Ковалева А.П. Рябина / А.П. Ковалева. – Минск, 1980. – 29с.
1300657
  Губанов Г.А. Рябина зреет на морозе / Г.А. Губанов. – Москва, 1986. – 286с.
1300658
  Медведев А.Д. Рябина Мария / А.Д. Медведев. – М, 1975. – 103с.
1300659
  Солодников Г.Н. Рябина, ягода горькая / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1966. – 102 с.
1300660
  Савин О. Рябина. Стихи. / О. Савин. – Саратов, 1966. – 32с.
1300661
  Грачев Н. Рябинка / Н. Грачев. – М., 1969. – 79с.
1300662
  Широков В.А. Рябиновая ветвь. / В.А. Широков. – Пермь, 1974. – 47с.
1300663
  Стариков В.А. Рябиновая ветка / В.А. Стариков. – Москва, 1957. – 290с.
1300664
  Стариков В.А. Рябиновая ветка. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1955. – 256с.
1300665
  Генатулин А.Ю. Рябиновая гора / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1969. – 215с.
1300666
  Аксаментов Ю.П. Рябиновая гроздь : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 31 с.
1300667
  Еремин А.А. Рябиновая Гряда / А.А. Еремин. – М., 1978. – 208с.
1300668
  Гончарова Т.А. Рябиновая ночь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1966. – 76с.
1300669
  Кузаков Н.Д. Рябиновая ночь : роман / Николай Кузаков ; [худож. Ю. Копейко]. – Москва : Современник, 1979. – 400 с.
1300670
  Киган К. Рябиновая ночь // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 222-240. – ISSN 1130-6545
1300671
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Ленинград, 1976. – 72с.
1300672
  Шишко Л.П. Рябиновая осень / Л.П. Шишко. – Л, 1976. – 72с.
1300673
  Мишин А.В. Рябиновая осень / А.В. Мишин. – Москва, 1979. – 126с.
1300674
  Максимов Е.В. Рябиновая теплынь: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1980. – 320с.
1300675
  Бородкин С Ю. Рябиновые бусы / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1968. – 157с.
1300676
  Реброва Т.А. Рябиновые бусы: стихи / Т.А. Реброва. – Москва : Советский писатель, 1983. – 119с.
1300677
  Андронова Т.Е. Рябиновые дни : стихи / Татьяна Андронова ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Совецкий писатель, 1981. – 71 с. : ил.
1300678
  Сорокин Л.Л. Рябиновые зори / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1978. – 303с.
1300679
  Ковалев Д.М. Рябиновые ночи / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 156с.
1300680
  Хрилев В.С. Рябиновые холода / В.С. Хрилев. – Л, 1979. – 126с.
1300681
  Петров А.В. Рябиновый воздух России / А.В. Петров. – Л., 1991. – 127с.
1300682
  Петкявичус В. Рябиновый дождь : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Б.Балашавичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 343 с.
1300683
  Есенин С.А. Рябиновый костер / С.А. Есенин. – Москва, 1975. – 320с.
1300684
  Наумов А.М. Рябиновый костер / А.М. Наумов. – Саратов, 1979. – 31с.
1300685
  Фирсов В.И. Рябиновый пожар / В.И. Фирсов. – М, 1966. – 84с.
1300686
  Решетов А.Л. Рябиновый сад: Стихи. / А.Л. Решетов. – Москва, 1975. – 77с.
1300687
  Рыленков Н.И. Рябиновый свет / Н.И. Рыленков. – Москва, 1962. – 221с.
1300688
  Петров В.Н. Рябиновый свет / В.Н. Петров. – М., 1988. – 238с.
1300689
  Каримова Л.М. Рябиновый цвет / Л.М. Каримова. – Саратов, 1982. – 39с.
1300690
  Ропанов А М. Рябинушка / А М. Ропанов, . – Воронеж, 1977. – 176с.
1300691
  Покровский В. Рябинушка озер Карело-Финской ССР / В. Покровский. – Петрозаводск, 1953. – 107с.
1300692
   Рябины. – Москва, 1965. – 32 с.
1300693
  Габриэлян Э.Ц. Рябины Западной Азии и Гималаев / Э.Ц. Габриэлян. – Ереван, 1978. – 262с.
1300694
  Моісеєва Т. Рябічев В"ячеслав Львович : [спогади] / Тетяна Моісеєва // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 285. – ISBN 978-966-2726-03-9
1300695
  Ямпольський Є. Рябокляч Андрій Карпович : [спогади] / Євген Ямпольський // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 286-289. – ISBN 978-966-2726-03-9
1300696
  Суздалев П.К. Рябушкин / П.К. Суздалев. – Москва : Искусство, 1961. – 55 с.
1300697
   Рябушко Олег Павлович (1926-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 416-417. – ISBN 978-966-439-754-1
1300698
  Орлова В.П. Рябцев Володимир Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 283. – ISBN 96966-8060-04-0
1300699
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 37. – ISBN 978-966-96992-6-8
1300700
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 37. – ISBN 978-617-7107-25-4
1300701
  Орлова Т.В. Рябцев Володимир Павлович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 129. – ISBN 978-617-7107-52-0
1300702
   Рябцев Володимир Павлович (1942-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1300703
   Рябченко Сергій Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 368 : фото
1300704
   Рябченко Сергій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 417. – ISBN 978-966-439-754-1
1300705
  Волуца О. Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe) у лісових біотопах НПП "Хотинський" / О. Волуца, Ж. Стороженко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 21 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1300706
  Горошко М.П. Рябчук Василь Петрович: портрет ученого, талановитого педагога, письменника, невтомного популяризатора лісівничої науки (з нагоди 75-річчя від дня народження) / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, М.М. Гузь // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 289-291 : фото. – ISSN 1991-606X
1300707
  Москалець К. Рябчук, саторі і література // Критика. – Київ, 2003. – Вересень, (число 9). – С. 15-20


  Микола Рябчук — український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст. Віце-президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу. Старший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ...
1300708
  Донских О.А. Рябь на бесконечности ( К вопросу о поэтических онтологиях ) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.146-156. – ISSN 0236-2007
1300709
  Донских О.А. Рябь на бесконечности (К вопросу о поєтических онтологиях) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 146-156. – ISSN 0236-2007


  Целью статьи является исследование некотоыіх примеров того, как в поэтическом творчестве выстраивается понимание бесконечности и соответственно оригинальное представление мира на примере творчества Тютчева
1300710
  Солодарь Ц.С. Ряд волшебных изменений / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1979. – 85с.
1300711
  Соколов Т Э. Ряд волшебных изменений : Рассказы о фазовых переходах первого рода / Т Э. Соколов. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 223 с.
1300712
  Быков Дмитрий Ряд волшебных изменений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 62-74 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1300713
  Абрамов С.А. Ряд волшебных изменений милого лица : повести / Сергей Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 241с.
1300714
  Тарханов Н.Н. Ряд Лорана для решений эллиптических систем / Н.Н. Тарханов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 315 с.
1300715
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – [4], 62 с. : ил.
1300716
  Мальчевский П.Л., Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (воздух, вода, горение) / П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, преподав. школ Имп. Русского техн. о-ва ; Подвижной музей учеб. пособий Постоян. комис. по техн. образованию при Имп. Рус. техн. о-ве. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1903. – [4], 60 с. – Библиогр.: ил., черт.


  Авт. сост.: Якобсон, Алексей Георгиевич (?-1919)
1300717
  Мальчевский П.Л.,Якобсон А.Г. Ряд простейших опытов для начального обучения : (Воздух. Вода. Горение) / Сост. П.Л. Мальчевский и А.Г. Якобсон, препод. шк. Имп. Рус. техн. о-в. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1910. – 65 с. : ил.
1300718
  Ермаков В.П. Ряд Фурье / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев,
1300719
  Олійник Н. Рядження в традиційній культурі українців Харківської області // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 82-87. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій.
1300720
  Барановська Г.Г. Ряди .Приклади і задачі. : Навч. посібник для студ.вищ.техн.учбових закладв / Г.Г. Барановська. – Київ : Світ, 1997. – 145 с. – ISBN 5-7763-4597-9
1300721
  Барановський О.М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / О.М. Барановський, М.В. Працьовитий, Г.М. Торбін ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2013. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-284. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1315-5
1300722
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Комплексний аналіз" для студ. мех.-мат. фак. – Київ : Київський університет, 2005. – 77с.
1300723
   Ряди та інтеграли в комплексній площині : метод. розробка до практ. занять з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" для студ. мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Верьовкіна, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
1300724
  Радченко В.М. Ряди Фур"є та Фур"є-Хаара для стохастичних мір / В.М. Радченко, Н.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  У роботі визначено ряди Фур"є та Фур"є-Хаара загальних стохастичних мір, доведено теореми про збіжність часткових сум цих рядів, про абсолютну неперервність стохастичної міри. Наведено приклад застосування до збіжності розв"язків стохастичного рівняння ...
1300725
  Кореновська Л. Рядками й між рядками поезії Володимира Бондаренка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 103-114. – ISSN 0236-1477


  Львівський поет В. Бондаренко окреслює свій життєвий шлях як дві дороги - наукову і творчу, сплетені в одну-єдину, яка творить неповторний стиль автора. Обізнаність із "секретами" вірщування простежуються скрізь.
1300726
  Китова С. Рядки до біографії народної пісні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 54-69. – (Філологічні науки)
1300727
  Куравська М.М. Рядки з моєї пісні. / М.М. Куравська. – Львів, 1973. – 38с.
1300728
   Рядки з передової : антологія поетів, опалених війною : [збірка] / упоряд.: Олена Задорожна та Сергій Пантюк. – Київ : Фенікс, 2018. – 130, [2] с. : іл. – (18+). – ISBN 978-966-136-589-5
1300729
  Гальченко С. Рядки зі щоденника Станіслава Тельнюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 21). – С. 10-11
1300730
  Коваленко О. Рядки із гімну - не вірші! = Саме так вважав поет, перекладач, сценарист, письменник Борис Заходер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  Автор, який мав у власному доробку десятки книг, театральних п"єс і сценарієв до мультиплікаційних фільмів - ображався на всіх і вся за те, що його... мало друкували! Цю неприховану образу він забрав із собою, коли пішов із життя. Було чимало ...
1300731
  Винниченко В. Рядки щоденника вигнанця з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 9


  Першодрук щоденників Володимира Винниченка
1300732
   Рядки, обпалені війною. – К : Дніпро, 1985. – 127 с.
1300733
  Рубан Л. Рядки, обпалені війною (Сценарій вечора пам"яті до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 26-27. – ISSN 0130-5263
1300734
  Лихачев Н.П. Рядная двинян с посадником новгородским // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 176-180
1300735
  Борисів К. Рядовий літератури // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47. – ISSN 0868-9644
1300736
  Шепель І.Г. Рядові великого походу / І.Г. Шепель. – К, 1961. – 112с.
1300737
  Старцев П.Н. Рядовой : повесть / П.Н. Старцев. – Барнаул : Алтайское кн.изд., 1976. – 136 с.
1300738
  Ворожейкин А.В. Рядовой авиации / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1972. – 406с.
1300739
  Швец С.И. Рядовой авиации / С.И. Швец. – Москва, 1988. – 158с.
1300740
   Рядовой Алексей Яковлевич Синюгин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 4 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1300741
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва, 1950. – 184с.
1300742
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Москва : Военное издательство, 1954. – 144с.
1300743
  Журавлев Т.К. Рядовой Антипов / Т.К. Журавлев. – Казань : Татарское книжное издательство, 1987. – 445с.
1300744
  Мельников Ю Рядовой запаса / Ю Мельников. – М., 1953. – 56с.
1300745
   Рядовой Карп Семенович Калякин (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1300746
  Свиридов Г.И. Рядовой Коржавин. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 264с.
1300747
  Муштуков В.Е. Рядовой ленинской гвардии / В.Е. Муштуков. – Москва, 1965. – 88с.
1300748
   Рядовой президент // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 20 (282). – С. 14. – ISSN 2075-7093


  Инаугурация президента Франции
1300749
  Аббасов А.М. Рядовой революции : [о И. Я. Жилине] / А. Аббасов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 174 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 166-175. – (Ленинская гвардия Черноземья)
1300750
  Чиковани Г.С. Рядовой Ряшенцев : рассказы / Григол Чиковани ;. – Москва : Правда, 1975. – 47 с.
1300751
  Козлов-Куманский Рядовой Смирнов и другие / Козлов-Куманский. – М, 1968. – 200с.
1300752
  Борисов И.С. Рядовой тайного фронта / И.С. Борисов, Я.М. Тумаркин. – К., 1974. – 128с.
1300753
  Нечаев Е.П. Рядовой третьей сотни / Е.П. Нечаев. – М., 1983. – 272с.
1300754
  Гурвич Е.А. Рядовые / Е.А. Гурвич. – Москва
1. – 1958. – 164с.
1300755
  Лезинский М.Л. Рядовые военного детства / М.Л. Лезинский. – Симферополь, 1985. – 142с.
1300756
  Айтпаева Г. Рядовые ислама, или феномен молдолор в современном Кыргызстане / Г. Айтпаева, Г. Алдакеева, А. Эгембердиева // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-36. – ISSN 0869-5415
1300757
  Шутов В.В. Рядовые подполья. / В.В. Шутов. – Донецк, 1988. – 300с.
1300758
   Рядовые революции : Воспоминания участников борьбы за установление сов. власти в Карелиии рассказы о революционерах. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – 189 [2] с. – ISBN 5-7545-0003-3
1300759
  Хохлов В.К. Рядовые России: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1976. – 48с.
1300760
  Толоченко В.А. Рядовыми уходили мы на фронт / В.А. Толоченко. – Кишинев, 1976. – 211с.
1300761
  Обедняк Н.И. Рядовыми через войну. / Н.И. Обедняк. – К., 1989. – 284 с.
1300762
  Гаврилишин В.И. Рядозубые пластинчатожаберные моллюски меловых отложений Волыно-Подольской плиты и Львовской мульды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаврилишин В.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1300763
  Шабшай Л.Л. Рядом / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1963. – 87с.
1300764
  Шапа Л.А. Рядом друзья / Л.А. Шапа. – М., 1961. – 48с.
1300765
  Шаповалов А.П. Рядом друзья / А.П. Шаповалов. – М., 1962. – 62с.
1300766
  Карасаев Ю.И. Рядом друзья / Ю.И. Карасаев. – Нукус, 1985. – 184с.
1300767
  Игнатенко В.Н. Рядом и далеко. Письма из командировок / В.Н. Игнатенко. – М., 1975. – 127с.
1300768
  Ривина Р.В. Рядом растет человек. / Р.В. Ривина. – Алма-Ата, 1971. – 104с.
1300769
  Скульский Г.М. Рядом с "Русалкой" / Г.М. Скульский. – Таллин, 1962. – 264с.
1300770
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1971. – 191с.
1300771
  Романченко О.И. Рядом с будущим / О.И. Романченко. – М., 1975. – 192с.
1300772
  Самойленко О.П. Рядом с войной / О.П. Самойленко. – Х, 1969. – 160с.
1300773
  Мухамедов М. Рядом с врагом : повесть / М. Мухамедов; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 168 с.
1300774
  Меньшиков В. Рядом с Гагариным в Вене // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 0868-488Х


  О малоизвестных у нас фрагментах пребывания советского космонавта Юрия Гагарина - "посланца мира" - в Австрии
1300775
  Волков Г.Н. Рядом с гением-гений / Г.Н. Волков. – Москва, 1984. – 251с.
1300776
  Бейлин А.М. Рядом с героями : сборник / сост. А.М. Бейлин. – Москва ; Ленинград : Советский писатель ; Ленинградское отд-ние, 1967. – 427 с.
1300777
  Забиров И.Х. Рядом с Джалилем : [документальный очерк] / Исхак Забиров. – Ташкент : Еш гвардия, 1977. – 47 с.
1300778
  Калинин И.А. Рядом с друзьями. / И.А. Калинин. – Молотов : молотовское кн. изд-во, 1956. – 40 с.
1300779
  Катин В.К. Рядом с Елисейскими полями / В.К. Катин. – М, 1980. – 94 с.
1300780
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном : документальные очерки / Е.П. Брандис. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 222 с.
1300781
  Брандис Е.П. Рядом с Жюлем Верном / Е.П. Брандис. – 2-е изд. – Л., 1985. – 222с.
1300782
  Брандис Е.П. Рядом с Жюль Верном / Е.П. Брандис. – Л., 1991. – 205,(2)с.
1300783
  Мезенцев В.А. Рядом с загадкой / В.А. Мезенцев. – М, 1980. – 176с.
1300784
  Варшавский С. Рядом с Зимним / С. Варшавский, Б. Рест. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 152 с.
1300785
  Златопольский З. Рядом с легендой / З. Златопольский. – Рига, 1969. – 128с.
1300786
  Виноградова М.И. Рядом с легендой / М.И. Виноградова. – Москва, 1981. – 191с.
1300787
   Рядом с Лениным : Воспоминания о Н.К. Крупской : К столетию со дня рождения. – Москва : Политиздат, 1969. – 432 с., 13 л. ил. : ил.
1300788
  Тельман И.Г. Рядом с Лениным / И.Г. Тельман. – К., 1990. – 334с.
1300789
  Антадзе Д.К. Рядом с Марджанишвили : воспоминания / Д.К. Антадзе. – Москва : ВТО, 1975. – 308 с. – Библиогр.: ил.
1300790
  Чевельча Н.С. Рядом с молниями. / Н.С. Чевельча. – Москва, 1984. – 239с.
1300791
   Рядом с Н.И. Вавиловым. – Москва : Советская Россия, 1973. – 253с.
1300792
  Богданова Т.П. Рядом с нами - инженер / Т.П. Богданова. – Минск, 1975. – 160с.
1300793
  Нариньяни С.Д. Рядом с нами / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 496с.
1300794
  Рудская З.А. Рядом с нами / З.А. Рудская. – М., 1958. – 235с.
1300795
  Седов И.П. Рядом с нами / И.П. Седов. – Тюмень, 1961. – 74с.
1300796
  Логинов Рядом с нами / Логинов, н.В. – М., 1962. – 112с.
1300797
   Рядом с нами. – Магадан, 1964. – 64 с.
1300798
  Рыбак Н.С. Рядом с нами : Рассказы / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 383с.
1300799
  Вольф А.Я. Рядом с нами / А.Я. Вольф. – Москва, 1986. – 256с.
1300800
  Батуев А.М. Рядом с нами : рассказы, очерки : [для сред. школьного возраста] / А. Батуев ; рис. К. Кумдышева. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 126, [1] с. : ил.
1300801
  Кауров Б.А. Рядом с нами. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1965. – 152с.
1300802
  Шефнер В.С. Рядом с небом / В.С. Шефнер. – Л., 1962. – 191с.
1300803
  Болгуцев Б.Н. Рядом с Невельским. / Б.Н. Болгуцев. – Л, 1990. – 93с.
1300804
  Нагель Валли Рядом с Отто Нагелем : воспоминания / Нагель Валли. – М., 1984. – 128с.
1300805
  Кошевой Иван Трофимович Рядом с отцами / Кошевой Иван Трофимович. – М., 1958. – 79с.
1300806
   Рядом с отцами. – Москва, 1991. – 269 с.
1300807
  Львов Б.Л. Рядом с первопроходцами / Б.Л. Львов, А.П. Весельев. – М., 1988. – 191с.
1300808
  Федорцов А.И. Рядом с Подтелковым / А.И. Федорцов. – Саратов, 1974. – 96с.
1300809
  Микоша В.В. Рядом с солдатом / В.В. Микоша. – Москва, 1983. – 224с.
1300810
  Лангман М.В. Рядом с тобой / М.В. Лангман. – Сталино, 1956. – 174с.
1300811
  Паршин А.П. Рядом с тобой / А.П. Паршин. – Рига, 1963. – 116с.
1300812
  Грибков Н.И. Рядом с тобой / Н.И. Грибков. – Ярославль, 1965. – 72с.
1300813
  Мельников Ю Рядом с тобой / Ю Мельников. – М., 1978. – 95с.
1300814
  Малыхин В.Л. Рядом с тобой / В.Л. Малыхин. – Москва, 1978. – 128 с.
1300815
  Ботвинник С.В. Рядом с тобой / С.В. Ботвинник. – Л., 1982. – 255с.
1300816
  Тюрин В.М. Рядом с тобой. / В.М. Тюрин. – М, 1963. – 55с.
1300817
  Самойлов Л.С. Рядом с тобой. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1963. – 95с.
1300818
  Бычкова А.Н. Рядом с товарищем Андреем / А.Н. Бычкова. – Свердловск, 1977. – 142с.
1300819
  Никулина О.Р. Рядом с художником. / О.Р. Никулина. – Л, 1976. – 70с.
1300820
  Черкасова Н.Н. Рядом с Черкасовым / Н.Н. Черкасова. – Л, 1978. – 255с.
1300821
  Титов Николай Рядом с юностью / Титов Николай. – Алма-Ата : Казгиз, 1959. – 68с.
1300822
  Климчук П.И. Рядом со звездами: Кн. одного полета / П.И. Климчук. – М., 1979. – 224с.
1300823
  Щукин В.Н. Рядом со мной / В.Н. Щукин. – Куйбышев, 1971. – 160с.
1300824
  Дементьев А.Д. Рядом ты и любовь / А.Д. Дементьев. – Москва, 1976. – 127с.
1300825
  Данек М. Рядом человек / М. Данек. – М, 1965. – 136с.
1300826
  Маркушевич А.И. Ряды / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1936. – 156 с.
1300827
  Маркушевич А.И. Ряды / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1957. – 187 с.
1300828
  Дороговцев А.Я. Ряды / А.Я. Дороговцев. – К., 1978. – 112с.
1300829
  Данилов Л.В. Ряды Вольтерра-Пикара в теории нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 224 с.
1300830
  Матвеев Н.М. Ряды Высшая математика / Н.М. Матвеев. – Ленинград
4. – 1974. – 175 с.
1300831
  Лунц Г.Л. Ряды Дирихле с комплексными показателями и ряды Тейлора - Дирихле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лунц Г.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Москва, 1963. – 14л.
1300832
  Осколков Л.А. Ряды Дирихле с неизмеримой последовательностью пложительных показателей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Осколков Л.А.; Ростов.гос.ун-т. – М, 1967. – 17л.
1300833
  Мандельбройт С. Ряды Дирихле. Принципы и методы / С. Мандельбройт. – Москва, 1973. – 171 с.
1300834
  Каверин Н.А. Ряды и дифференциальные уравнения / Н.А. Каверин. – Москва, 1969. – 158 с.
1300835
  Кожевников Н.И. Ряды и интеграл Фурье / Н.И. Кожевников. – Москва, 1964. – 183 с.
1300836
  Гусак А.А. Ряды и кратные интегралы / А.А. Гусак. – Минск, 1970. – 384с.
1300837
  Голубов Б.И. Ряды и преобразования Уолша / Б.И. Голубов. – Москва : Наука, 1987. – 344 с.
1300838
  Мехтиев И.Г. Ряды квазиполиномов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мехтиев И.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1300839
  Тихонов В.Г. Ряды однокренных производных глаголов в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.20.04 / Тихонов В. Г.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
1300840
  Суетин П.К. Ряды по многочленам Фабера. / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
1300841
  Фролов Ю.Н. Ряды по решениям дифференциальных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фролов Ю.Н.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 22л.
1300842
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1300843
  Крылова Н.И. Ряды распределения / Н.И. Крылова. – М, 1972. – 61с.
1300844
  Крастинь О.П. Ряды распределения (вариационные ряды) / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1989. – 33с.
1300845
  Попов В.П. Ряды типа Дирихле с комплексными показателями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1300846
  Конов В.И. Ряды типа Тейлора-Дирихле и интерполяционная задача Абеля-Гончарова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Конов В.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1300847
  Куприн Виктор Александрович Ряды Фабера и их применение к краевым задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Куприн Виктор Александрович; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 12л.
1300848
  Топурия С.Б. Ряды Фурье-Лапласа на сфере / С.Б. Топурия. – Тбилиси, 1987. – 356 с.
1300849
  Бугадзе В.М. Ряды Фурье-Хаара суперпозиций функций. / В.М. Бугадзе. – Тбилиси, 1988. – 217с.
1300850
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
1300851
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
1300852
  Привалов И.И. Ряды фурье / И.И. Привалов. – Москва ; Ленинград, 1934. – 164 с.
1300853
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – Москва ; Ленинград, 1951. – 396 с.
1300854
  Харди Г.Х. Ряды Фурье / Г.Х. Харди, В.В. Рогозинский. – Москва, 1959. – 156 с.
1300855
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1960. – 390 с.
1300856
  Толстов Г.П. Ряды Фурье / Г.П. Толстов. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1980. – 381 с.
1300857
  Харди Г.Г. Ряды Фурье = Fourier series / Г.Г. Харди, В.В. Рогозинский ; пер. с третьего английского издания С.И. Зуховицкого. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 158 с. – ISBN 5-484-00340-7
1300858
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1985. – 260 с.
1300859
  Эдвардс Р.Э. Ряды Фурье в современном изложении : в 2-х томах / Р.Э. Эдвардс. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 399 с.
1300860
   Ряды Фурье и интеграл Фурье. : расчетно-графическая работа и методические указания к ее выполнению. – Рига : Рижский политехнический ин-т, 1985. – 27 с.
1300861
  Кондратюк А.А. Ряды Фурье и мероморфные функции / А.А. Кондратюк. – Львов : Вища школа, 1988. – 189 с.
1300862
  Джексон Д. Ряды Фурье и ортогональные полиномы / Д. Джексон. – Москва, 1948. – 260 с.
1300863
  Кривоногов Н.П. Ряды Фурье по ортогональным на окружности многочленам при алгебраических нулях весовой функции. : Автореф... наук: 01.01.01 / Кривоногов Н.П.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 7л.
1300864
  Олевский А.М. Ряды Фурье по ортогональным системам : Автореф... докт. физ .мат.наук: / Олевский А. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 8л.
1300865
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Москва, 1957. – 291 с.
1300866
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1959. – 303 с.
1300867
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа : учеб. пособие / П.И. Романовский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 303 с.
1300868
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – Изд. 5-е, доп. – М., 1973. – 336с.
1300869
  Романовский П.И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа / П.И. Романовский. – 6-е изд., стереотип. – М., 1980. – 336с.
1300870
   Ряды Фурье:Теория и приложения : Сборник научных трудов. – Киев : Институт математики, 1992. – 178 с. – ISBN 5-7702-0416-8
1300871
  Лушникова З.М. Ряды числовые и степенные. / З.М. Лушникова. – Свердловск, 1975. – 56с.
1300872
  Леонтьев А.Ф. Ряды экспонент / А.Ф. Леонтьев. – Москва, 1976. – 536с.
1300873
  Шмелев П.А. Ряды. Сборник задач и упражнений / П.А. Шмелев. – Москва, 1964. – 183 с.
1300874
  Безродний Є.Ф. Рядянська Укpаїна в об"єднавчому pусi за утвоpення СРСР : До 50-річчя утворення СРСР / Є.Ф. Безродний; Є.Ф. Безpодний. – Київ : Знання, 1972. – 36 с. – (Т-во "Знання")


  У світі рішень XXV з"їзду КПРС та інших партийних документів аналізується питання розробки проблеми методів навчання у сучасній радянській педагогиці, узагальнюється досвід роботи найкращих шкіл республіки.
1300875
  Монгайт А.Л. Рязанская земля. / А.Л. Монгайт. – М., 1961. – 400с.
1300876
  Шустов Б.С. Рязанская область. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1955. – 84с.
1300877
  Никулина О.Н. Рязанская партийная организация в ВОВ 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Никулина О. Н.; ИПКП маркс. лен. при МГУ. – Москва, 1953. – 20 с.
1300878
  Анпилогов Г.Н. Рязанская писцовая приправочная книга конца XVI века / Г.Н. Анпилогов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 272 с.
1300879
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – Москва, 1974. – 135 с.
1300880
  Вагнер Г.К. Рязанские достопримечательности / Г.К. Вагнер. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 166 с.
1300881
  Ефименко П.П. Рязанские могильники / П.П. Ефименко. – Л, 1926. – с.
1300882
  Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные : очерки из истории крепостного права в Рязанской губебнии в XIX столетии / А. Повалишин ; под ред. чл. Ком. С. Яхонтова ; [предисл.: кн. Николай Волконский]. – Рязань : Изд. Ряз. арх. комис. ; Тип. Братства св. Василия, 1903. – 449 с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил.
1300883
  Оленин А.Н. Рязанские русские древности, или известие о старинных и богатых велико-княжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань / А.Н. Оленин. – С.-Петербург : Печатано в Типографии Плюшара, 1831. – 52, 28 с.
1300884
  Колдунов С.А. Рязанские самоцветы. / С.А. Колдунов, М.С. Яхонтова. – Москва, 1961. – 440с.
1300885
  Метелкин Николай Рязанский "Стоунхендж" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3-4
1300886
  Богословский Н.А. Рязанский горизонт : (Фауна, стратиграфические отношения и вероятный возраст этого горизонта) / [соч.] Н.А. Богословского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1895. – 136, [12], 2 с., 6 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Материалы для геологии России. Т. XVIII. – Библиогр.: "Палеонтологическая литература" (с. 5-8)
1300887
   Рязанский край: комфортно и интересно : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 18-19 : Фото
1300888
   Рязанский край: русское гостеприимство в казачьих традициях : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81 : Фото
1300889
  Ильенко И.В. Рязанский кремль / И.В. Ильенко. – Москва, 1978. – 38 с.
1300890
   Рязанский кремль. Средоточие русской культуры : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 72
1300891
  Белецкая В.В. Рязанский мед : [очерки] / Ванда Белецкая. – Москва : Правда, 1977. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 5)
1300892
   Рязанский областной художественный музей. – М, 1978. – 15с.
1300893
   Рязанский туризм: опыт привлечения инвестиций : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 72
1300894
  Шиманский Рязанский уезд в конце XVI и начала XVII в.в. по писцовым книгам. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 58 с. – Автор указан в конце текста. - Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1910, т. XXIV, вып. 1
1300895
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1963. – 18л.
1300896
  Кузьмин А.Г. Рязанское летописание / А.Г. Кузьмин. – Москва, 1965. – 287с.
1300897
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 108 с.
1300898
  Ильин М.А. Рязань / М.А. Ильин. – Москва
1. – 1954. – 180 с.
1300899
   Рязань. – Рязань, 1957. – 144с.
1300900
  Вагнер Г.К. Рязань / Г.К. Вагнер. – Москва, 1971. – 40 с.
1300901
  Денисьев С.Н. Рязань : путеводитель / С.Н. Денисьев, Н.Н. Демкин. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 175 с.
1300902
   Рязань. – Москва, 1985. – 305 с.
1300903
  Михайловский Е.В. Рязань. Касимов / Е.В. Михайловский, И. Ильенко. – Москва, 1969. – 240 с.
1300904
  Дворов И.М. Рязань. экон.-геогр. характеристика : Автореф... канд. геогр.наук: / Дворов И.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
1300905
  Калібовець С.М. Ряппо Ян Петрович (11.04.1880-14.04.1958) // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 489-490. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1300906
  Скорупскас Э.Ф. Ряпушка -- Coregonus albula L. озера Алаушас, балуошас и Вевис Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Скорупскас Э.Ф.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 20л.
1300907
  Ольшанская О.Л. Ряпушка системы реки Пясины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ольшанская О.Л. ; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1965. – 23 с.
1300908
  Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного (про поезію Дмитра Павличка для дітей) // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 206-210. – ISBN 978-617-7201-57-0
1300909
  Гордієнко К. Рясне слово / К. Гордієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 135 с.
1300910
   Рясні плоди дружби. – Львів, 1974. – 280с.
1300911
  Ружинський Т.Й. Рясні сходи / Т.Й. Ружинський. – К, 1962. – 60с.
1300912
  Бурхан В.М. Рясноцвіт любові / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1980. – 72с.
1300913
   Ряст. – Київ ; Харьків, 1931. – 62с.
1300914
  Кацнельсон А.І. Ряст / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1940. – 62с.
1300915
  Зісман М.Д. Ряст / М.Д. Зісман. – К, 1979. – 127с.
1300916
  Діброва В. Рятівна аномалія // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 29-32


  Поезія Олега Лишеги.
1300917
  Красуцька Ірина Рятівне інтелектуальне коло Чернігівських педагогічних зустрічей : з полілогу однодумців / підгот. І. Красуцька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 4-10


  Майбутнє закладається в освіті. А освіта тримається особистостями. Особистостями вчителів та учнів. І кожний конкурс "Вчитель року" переконує у тому, що в нас є це майбутнє. Тільки для його здійснення потрібно намагатися поважати себе і розуміти інших, ...
1300918
  Романівська М.М. Рятівне коло : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1969. – 159 с.
1300919
  Слабошпицький М. Рятівний круг Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 26 березня - 1 квітня (№ 12). – С. 12-13
1300920
  Рефель Аліна Рятівник завжди поруч (Казка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 13 : фото
1300921
  Слабошпицький М. Рятівниця Пантелеймона Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 22


  Іван Корсак представив роман "Перстень Ганни Барвінок".
1300922
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46
1300923
  Бібіков Д. Рятівні дослідження по вул. Щекавицькій, 46 // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України ; [голов. ред.: Ю.В. Болтрик ; редкол.: А.В. Буйських та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 72. – ISBN 978-617-7810-12-3
1300924
  Віленський Ю. Рятівні універсали академіка Тронька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 5


  Видатному українському вченому-ендокринологу, визначному громадському діячеві минуло 70 років.
1300925
  Гаманіна Н. Рятівного неспокою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.16-19


  Про Людмилу Миколаївну Опанасенко - директор творчо-виробничого об"єднання "Голос Києва" Київської державної регіональної телекомпанії.
1300926
  Харченко О. Рятував усе, що міг // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  У Національному музеї історії України новою виставкою розповідають про всесвіт особистості Федора Ернста.
1300927
  Усик Світлана Рятувальний нектар. Чим корисний мед? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
1300928
  Груник Н.В. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12
1300929
  Шпонтак І.М. Рятувальникам росте гідна зміна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 25-26 : фото
1300930
  Стоєцький Валентин Рятувальники Закарпаття завжди напоготові (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Мирославом Щербеєм) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 30-32 : фото
1300931
  Слободинський Д. Рятування євреїв українцями в роки Другої світової війни як ознака української жертовності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 109-111. – ISBN 978-966-171-651-2
1300932
  Кузьміна С. Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 22-26


  Київська академічна філософія - інтелектуальна і професійна традиція, яку впроводж XIX-початоку XX ст. розвивали кілька поколінь викладачів філософських і педагогічних дисциплін Університету Св. Володимира та Київської духовної академії (С. Гогоцький, ...
1300933
  Огієнко Іван Рятування України : На тяжкій службі своєму народові / Огієнко Іван. – Вінніпег : Товариство "Волинь"
2е вид, доповнене. – 1968. – 95с.
1300934
  Огієнко І.І. Рятування України / І.І. Огієнко; Упоряд., автор передм. і комент. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464с. – ISBN 966-7821-33-1
1300935
  Переможець Г. Рятуємо Європу від рашизму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 12-13
1300936
  Дудар Є.М. Рятуймо жінку : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 232 с.
1300937
  Коваленко Віталій Рятуймо Київ, громадо! // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Радянське гасло - "вдаримо реконструкцією" по столиці України активно втілюється в життя. Ось тільки деякі підсумки ударних перетворень.
1300938
  Ільницька І.М. Рятуймося від холодової алергії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 6 : фото
1300939
  Безорудько В. Рятуйся, хто може! : гуморист. повісті та роман / Віктор Безорудько ; худож. А.П. Василенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 448 с.
1300940
  Крушель Г. Рятуйте мене, хто може : повість / Г. Крушель; З нім. пер. О. Логвиненко. – Київ : Молодь, 1972. – 141 с.
1300941
  Понеділок М. Рятуйте мою душу / М. Понеділок. – Нью-Йорк, 1973. – 502с.
1300942
  Львов С.Л. Рятуйте наші душі! / С.Л. Львов. – К., 1961. – 251с.
1300943
  Більський Б.І. Рятуйте садки від шкідників / Б.І. Більський. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 13 с. – (Бібліотека сільського господарства)
1300944
   Рятуючи мову - рятуєш етнос // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Започаткування викладання гагаузької мови і літератури в КНУ імені Тараса Шевченка було схвалено Міністерством освіти та науки України, керівництвом Університету, викладачами кафедри тюркології та представниками різноманітних громадських організацій. ...
1300945
   Рятуючи мову – рятуєш етнос // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка з 1 вересня 2016 р. розпочали навчання студенти нової освітньої програми – «Гагаузька мова і література». Підтримка прав національних меншин (насамперед, на навчання рідною мовою та підготовку ...
1300946
  Смоля А. Рятуючи символ весни // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Майже два роки на базі НДЛ «Інтродукованого та природного фіторізноманіття» Ботанічного саду імені О.Фоміна працює над проблемою збереження генофонду підсніжніка студент кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. ...
1300947
   Рятуючи символи весни // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Майже два роки працює над проблемою мікроклонального розмноження підсніжників in vitro студент кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Андрій Голубенко. Отримані молодим дослідником результати відображені в його курсовій роботі ...
1300948
  Шор Марсі Рятуючи юдейську Україну // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12
1300949
  Горіла Г. Ряшки, Рибці / Г. Горіла, Н. Сотніченко, В. Краснопольська // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.70-72


  Про села Чернігівської області
1300950
   Рьокан : вибрані поезії / [ переклад І.П. Бондаренка ; відп. ред. Д. Клочко ]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-465-175-9
1300951
  Бондаренко І.П. Рьокан, або японський Сковорода // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-58. – ISSN 1608-0599
1300952
  Папазов Д С "Джу" через Тихий океан / Д Папазов, Ю. Папазова. – Москва, 1982. – 413с.
1300953
  Устинов А.В. С "лейкой" и блокнотом / А.В. Устинов. – М., 1985. – 160с.
1300954
   С "Мист-Туром" в Адриатику // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 14 : фото
1300955
  Атабаев Алексей С "Рассветом" по всему свету : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 62-64 : Фото
1300956
  Литовченко Елена С "Тур Парадом" сны об Италии Становятся явью : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 69
1300957
   С "Туризмом" - по жизни // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-29 : Фото
1300958
   С авиа контентом Amadeus агенту работать проще! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1300959
  Вълканов Д. С автомат и палитра : по пътя на 16-а пехотна дивизия. Спомени / Д. Вълканов. – София : Военно издателство, 1977. – 162, [3] с.
1300960
  Янечек В. С автоматом в руках : Повесть / В. Янечек, Р. Кальчик. – Москва : Воениздат, 1976. – 280с.
1300961
  Яременко О.В. С автомобилем на "ты" / О.В. Яременко. – М., 1985. – 192с.
1300962
  Понарина Е. С академической точностью. Будучи за рубежом, не принято ругать свое отечество, но и лукавить с друзьями негоже // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 13


  20-летие МААН, 95-летие Национальной академии наук Украины и 95-летие президента обеих этих структур Бориса Патона. Бывают же знаковые совпадения: Борис Евгеньевич родился не то что год в год с возглавляемой им академией, но и день в день - 27 ноября, ...
1300963
  Пропп М.В. С аквалангом в Антарктике / М.В. Пропп. – Л., 1968. – 266с.
1300964
  Суини Д. С аквалангом на глубину / Д. Суини. – Л., 1959. – 108с.
1300965
  Иванов Л.И. С американской сельскохозяйственной делегацией по Советскому Союзу. / Л.И. Иванов. – Москва, 1956. – 181с.
1300966
  Москалец Константин С ангелом на плече : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 39-50. – ISSN 0012-6756
1300967
  Славский Р. С арены на экран / Р. Славский. – М., 1969. – 72с.
1300968
  Новаковиджь С. С археолошке изложбе у Киjеву 2-21 авг. 1874 / С. Новаковиджь. – Београд : У државноj штампариjи, 1874. – 37 с.
1300969
  Змановский Ю.Ф. С аттестатом здоровья / Ю.Ф. Змановский, Ю.Е. Лукоянов. – М., 1981. – 127с.
1300970
  Недосекин Р.к. С аттестатом зрелости / Р.к. Недосекин. – М., 1955. – 116с.
1300971
  Тарасенко Н.Ф. С аттестатом зрелости. / Н.Ф. Тарасенко. – Владимир, 1960. – 32с.
1300972
  Аллеман Ж. С баррикад на каторгу. Воспоминания парижского коммунара / Жан Аллеман ; сокр. пер. с фр. Е. Танка ; со ст. и примеч. А. Молока. – Ленинград : ГИХЛ, 1933. – 247 с.
1300973
  Русинек М. С баррикады в долину голода / М. Русинек. – Москва, 1948. – 179 с.
1300974
  Григорьев Н.Ф. С башни времени : автобиографическая повесть / Н.Ф. Григорьев. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 272 с.
1300975
  Гордиенко Ю.П. С безымянных высот / Ю.П. Гордиенко. – М, 1960. – 95с.
1300976
  Черных С.Е. С берегов Иртыша. / С.Е. Черных. – Алма-Ата, 1981. – 287с.
1300977
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1956. – 127с.
1300978
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – Москва, 1957. – 172 с.
1300979
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1968. – 172с.
1300980
  Прилежаева М.П. С берегов Медведицы / М.П. Прилежаева. – М, 1981. – 172с.
1300981
  Яковлев С берегов Невы в тропики / Яковлев, Т.Н. Яковлева. – Ленинград, 1968. – 123с.
1300982
  Чапский К.К. С биноклем по болотам и взморью. / К.К. Чапский. – М.Л., 1928. – 136с.
1300983
  Мозер Ульрике С Богом в Америку : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-96 : фото. – ISSN 1029-5828
1300984
  Любарский Д.С. С богом в сердце / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1993. – 94с.
1300985
  Строчиенко П. С больших высот / П. Строчиенко. – М, 1954. – 128с.
1300986
  Кулаков П.И. С боями взятые высоты. / П.И. Кулаков. – Петрозаводск, 1968. – 100с.
1300987
  Кулаков П.И. С боями взятые высоты. / П.И. Кулаков. – 3-е изд., доп. – Петрозаводск, 1985. – 137с.
1300988
   С боями до Эльбы. – М, 1979. – 223с.
1300989
  Маленков А.Ф. С боями к Янтарному берегу / А.Ф. Маленков. – Рига, 1982. – 160с.
1300990
   С бреющего полета. – Рига, 1962. – 267с.
1300991
  Омелянюк П. С буквой "Т". Турецкие варианты модернизации танков М60 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 24-27
1300992
  Кудреватых Л.А. С Валерием Чкаловым / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1958. – 56с.
1300993
  Звонак А. С вами и наедине / А. Звонак. – М, 1976. – 207с.
1300994
  Виткович В.С. С вами по Киргизии / В.С. Виткович. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 336с.
1300995
  Васин К.К. С вами, русичи! : повесть / Ким Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советская Россия, 1961. – 159 с.
1300996
  Васин К.К. С вами, русичи! : повести и рассказы / Ким Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 303 с.
1300997
  Симонов Р.Н. С Вахтанговым / Р.Н. Симонов. – Москва, 1959. – 196с.
1300998
  Кошелев Николай Александрович С ведущих спрос особый / Кошелев Николай Александрович. – М., 1987. – 54с.
1300999
  Прийма К.И. С веком наравне / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1981. – 222 с.
1301000
  Лейдерман Н.Л. С веком наравне. Русская литературная классика в советскую эпоху : (монографические очерки) / Н.Л. Лейдерман. – Н.Л. Лейдерман. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 368с. – ISBN 5-86547-379-4
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,