Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1296001
  Артюх В. "Середовище диктує правила гри. І україномовні в ньому - не пани" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 19 (172). – С. 32-35


  В Україні співіснують три типи історичної свідомості стверджує філософ В. Артюх. Якийсь із них невдовзі переможе.
1296002
  Щербак Ю. "Серйозна стіна перед російською агресією" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 3


  Про моральне та геополітичне значення статусу союзників.
1296003
  Іванова Н. "Серце віддаю дітям" та осмислення концепту "трисонячної єдності" Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 275-277. – ISSN 2076-1554


  Філософсько–освітні аспекти творчої спадщини В.О. Сухомлинського розглянуто в контексті метатеорії поглядів Г.Сковороди та його концепції "трисонячної єдності". Осмислення проблеми творення особистості здійснено в цілісній єдності та взаємозв"язку ...
1296004
  Калуга О. "Серце дитини" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 174-184. – ISSN 0320-8370
1296005
  Суржик Л. "Серце ЄврАзії" у серці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 1, 13


  Центр дитячої кардіології і кардіохірургії (ЦДКК), засновником і директором якого є професор Ілля Ємець, уже протягом трьох років співпрацює зі швейц. медичною фундацією "Серце ЕврАзії" (EurAsia Heart Foundation) під орудою видатного кардіохірурга ...
1296006
  Стецик М. "Серце кожне карбує імення" (поетичний іменник героїв Майдану) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 246-262. – ISSN 2411-4758


  Уперше в українській лінгвопоетиці майданна поезія, передовсім один з її художніх сегментів – ономастика, відрефлексована в лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних чинників. Досліджено ...
1296007
  Абліцов В. "Серце куди більше за тіло..." // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 187-192. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Творчість Нікіти Стенеску.
1296008
  Задорожна Л.М. "Серце людини культури" й елементи естетики Сходу у творчості Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 35-40
1296009
  Меліхов В. "Серце моє залишиться в Болгарії..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 15


  "2 листопада 2018 року виповнюється 180 років від дня народження видатного харківського славіста Маріна Стоянова Дрінова. Харківським його можна назвати з повним на те правом, оскільки першому в Україні університету він віддав 33 роки своїх життя та ...
1296010
  Ушкалов "Серце моє, серце ..." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 13


  Образ серця єодним із найважливіших в українській літератури: у творах Г.Сковороди 1146 разів, Т.Шевчека, П.Куліша, К.Ставровецького, П.Тичини, Г.Косинки, П.Юркевича та ін..
1296011
  Захарченко В. "Серце потрібно берегти" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 131-132
1296012
  Чобіт Д. "Серце чистеє подай" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 13 жовтня (№ 39). – С. 4-5


  З 3 по 6 вересня у Кременці, що на Тернопільщині, відбувся XII міжнародний літературно-мистецький форум "Діалог двох культур - 2016". У ньому взяли участь численні гості з Польщі та представники України.
1296013
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 18 травня (№ 20). – С. 5


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1296014
  Вернудіна І. "Серце, скупане у волі..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  26 травня 2017 р. мало б виповнитися 90 років українській поетесі, політв"язню, зв"язковій УПА Катерині Мандрик-Куйбіді.
1296015
  Сяохуа Коу "Серце... не можна виміряти на доу" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 100-101
1296016
  Сорока О. "Серцевий патруль" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання. Також опубліковано "Бажання Диявола".
1296017
  Пахаренко В. "Серцем поділитись…" (Родинні архетипи у художньому світі Тараса Шевченка) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 453-461. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1296018
  Медведев Р.А. "Серый кардинал" / Р.А. Медведев. – М, 1992. – 237с.
1296019
  Страхов М. "Серым орнаментом тени..." : проза: стихи; рассказы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 54-65


  Опубликованы рассказы: "Пришелец", "Послушная пациентка", "Уникум".
1296020
  Сеник Л. "Сестри Річинські" в контексті української романної традиції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 216-223. – ISSN 0130-528Х
1296021
  Евсеев А.П. "Сетевое государство" опыт теоретического осмысления // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 205-212. – ISSN 0201-7245
1296022
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1296023
  Чудинова Вера Петровна "Сетевые" сообщества юных читателей : первые итоги исследования / Чудинова Вера Петровна, Косенко Людмила Николаевна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 23-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Подростки и юношество - одна из самых активных групп, обсуждающих в Сети наиболее интересные для них темы, авторов, печатные и электронные произведения.
1296024
  Конашевич С. "Сетлы ж след будзе вечна жывым": століття смерті Максима Богдановича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 8
1296025
  Харламова Татьяна "СИАТТ": поистине сибирские масштабы : Достижения сплоченного коллектива. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 12 : Фото
1296026
  Сергеева Елена "Сибири" эксперименты удаются : "Сибирь" останется "Сибирью". Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 50-51 : Фото
1296027
  Какоулина Н.П. "Сибирская Волга" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1296028
  Бочко М. ...Серце сонця просить (Український поет і публіцист Федір Коваль) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 44-49


  У статті йде мова про маловідомого поета, літературного критика, публіциста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Стисло аналізуються патріотичні мотиви його поезії, а також окремі літературно-критичні та публіцистичні статті.
1296029
  Тацопулос П. [Серце звіра] : роман / Петрос Тацопулос. – 9-е вид. – [Афіни : Естія, 1997. – 245 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза]). – ISBN 960-05-0098-3
1296030
   [Сеферіс біля воріт Аммохосту : 7 статей. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1987. – 321, [1] с., 2 л. іл. – Видання новогрецькою мовою
1296031
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов Владимир Алексеевич ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1980. – 92 л. – Библиогр.: л. 89-91
1296032
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1296033
  Антонов В.А. С-замыкание в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Антонов В.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 11 с.
1296034
  Балабушевич Т.А. Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 272-283. – ISBN 966-7196-06-2
1296035
  Миронова В.М. Середньовічна латина як віртуальна цілісність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 302-306
1296036
  Голубішко І.Ю. Середньовічна легенда в літературі та мистецтві нового часу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 4-5
1296037
  Лозова Т. Середньовічна традиція маргінальних текстів на рукописних та стародрукованих виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Традиція записів на чистому полі бере свій початок з часів появи писемності. Проте тривалий час книгознавці, у поле зору яких потрапляли маргіналії, обмежувалися констатацією їх унікальності як своєрідних пам"яток культури. Проблема маргінального слова ...
1296038
  Толкачова Н.Є. Середньовічне звичаєве міське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 253-260. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються основні закономірності виникнення, становлення та розвитку середньовічного європейського звичаєвого міського права, його зв"язок з іншими видами звичаєвого права. Визначено характерні властивості міського права, коло відносин, що ним ...
1296039
  Бойченко Н.М. Середньовічний погляд на проблему Буття: версія Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1296040
  Чікарська М.Ю. Середньовічні витоки стріт-арту // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 99-106. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1296041
  Дроздовський Д. Середньовічні джерела української культури / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письм. України. – Київ, 2011. – № 11/12 (995/996). – С. 186-191. – ISSN 0320 - 8370


  14 жовтня 2011 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася чергова IV Академічна дискусія на тему "Спадщина Середньовічного Сходу й Заходу та європейська ідентичність України"
1296042
   Середньовічні латинськомовні джерела : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
1296043
  Моця О.П. Середньовічні поселенські структури півдня Східної Європи // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 0235-3490
1296044
   Середньовічні старожитності Південної Русі-України : Матеріали 4 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 15-17 квітня 2005 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2005. – 205с.
1296045
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
1296046
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : Матеріали 6 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 13-15 квітня 2007 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2007. – 220с.
1296047
   Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали 7 Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 11-13 квітня 2008 р. / Ін-т археології НАНУ; Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Ін-т археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя; [редкол.: Дятлов В.О., Коваленко В.П., Коваленко О.Б. та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 256с. : іл.
1296048
  Берест Р. Середньовічні українські чернечі пам"ятки батьківщини Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-113. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  У середньовічні часи чернецтво відіграло особливу роль у економічному, виробничому, культурному, освітньому, мистецькому житті українського народу. Батьківщина І. Франка - Бойківщина, є багатою на різні історичні пам"ятки. На основі результатів ...
1296049
  Латиш Ю.В. Середньовічні університети. Болонська та паризька моделі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 19-29. – ISBN 978-966-933-083-3
1296050
  Гродзинський М.Д. Середньоголоценове постагрікультурне остепнення - перше на території України антропогенне перетворення ландшафтів регіонального масштабу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1296051
  Пустовалов В. Середньодніпровська кераміка з розкопок на о. Байда // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 104-109. – ISSN 2078-0850
1296052
  Черемшинський О.М. Середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано оптимальні середньоквадратичні оцінки розв"язків лінійних стохастичних різницевих рівнянь зі змінною структурою. При цьому вважається, що момент скачка випадковий, а похибки спостережень не корельовані між собою та мають нульові ...
1296053
  Пустовойт С.П. Середньолітній стік за вегетаційний період на річках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 119-125 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1296054
  Лучик В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 351-376. – ISBN 978-966-02-4860-1
1296055
  Лучик В.В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов"ян з лінгвістичного погляду // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 62-76. – ISSN 0027-2833
1296056
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські ареали (на матеріалі фонології й фонетики) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 99-102. – ISSN 0320-3077
1296057
   Середньонаддніпрянські говори. – К, 1960. – 204с.
1296058
  Мартинова Г. Середньонаддніпрянські діалектні риси в мові творів І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 505-511. – ISBN 978-966-793-136-3
1296059
   Середньопалеолітична стоянка Рубань у Закарпатті: стратиграфія, хронологія, індустрія / Л.В. Кулаковська, Н.П. Герасименко, В.І. Усик, О.Л. Вотякова // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 7-19. – ISSN 2227-4952
1296060
   Середньоплейстоценова мікротеріофауна печерного місцезнаходження Віняви (Львівська область) / Л. Попова, М. Крочак, О. Крохмаль, Є. Циж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Нове місцезнаходження плейстоценових дрібних ссавців Віняви (Львівська обл.) було виявлено в заповненні ніш і карнизів під уступом масивних добре зцементованих пісковиків опільської світи баденського регіоярусу середнього неогену. Місцезнаходження ...
1296061
  Скаженик М. Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д"): мелоареалогічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 132-150. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
1296062
  Пустовойт С.П. Середньорічний стік на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 8-11 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1296063
  Телегін Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с.
1296064
  Волощенко Л.Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 55-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
1296065
  Буковинський С.А. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-30. – Бібліогр.: с. 3-2, 6-14, 17, 20, 24, 27-


  Розкрито роль і завдання монетарної стратегії як траєкторії зміни монетарного устрою та її комунікації в контексті завдань соціально-економічного розвитку. Виявлено основні макроекономічні й інституційні передумови, обгрунтовано базові положення, ...
1296066
  Гриценко А.А. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні : наук. доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська ; Національна Академія Наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2006. – 144 с. – ISBN 966-02-4112-7
1296067
  Богдан Т.П. Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 22 назв.
1296068
  Тимошенко М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 73-77
1296069
  Жибер Т. Середньострокове бюджетне планування: панацея чи звичайний інструмент? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 6


  Минулого тижня парламент підтримав законопроект №8044, що закладає підгрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування. Поки що це лише маленький крок на шляху значних перетворень, але дуже важливий для держави крок".
1296070
  Богдан І.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин / І.В. Богдан, І.В. Іголкін, Т.Ю. Яра // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 5-18. – ISSN 2414-3499
1296071
  Зварич О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв"язок з макроекономічними показниками // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1296072
  Лондар С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: находження податку на прибуток підприємств / С.Л. Лондар, Л.О. Мельникова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 28-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1296073
  Болдаков В. Середньострокове прогнозування монетарних показників в рамках фінансового програмування : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 64-70. – ISSN 1605-2005
1296074
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – ISSN 0131-775Х
1296075
  Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-62. – Бібліогр.: с. 47-53, 57. – ISSN 0131-775Х


  Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням ...
1296076
  Федяй Н. Середньострокові перспективи функціонування морських портів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 72-86. – ISSN 1605-7988
1296077
  Ткаченко А.Г. Середньотемпературна поправка в кутові виміри за рефракцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 60-64. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1296078
   Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву / С.І. Курило, Л.М. Степанюк, О.Л. Бункевич, В.О. Синицин // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 67-76. – ISSN 2224-6487
1296079
  Фрис В. Середовище "людей книжних" в Україні Х - ХІV ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С.3-9. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1296080
  Нестеренко В.В. Середовище без бар"єрів для людей з обмеженими можливостями // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 352-356 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1296081
  Філіпенко А.С. Середовище в міжнародному бізнесі / А.С. Філіпенко, О.А. Кредісов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1296082
  Кропивка О.Г. Середовище дистанційної підтримки у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів / О.Г. Кропивка, Н.В. Кононец // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 77-83. – ISSN 2414-5076
1296083
  Сельський А.А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 119-122. – Бібліогр.: 21 назв.
1296084
  Носова Г.Ю. Середовище історичне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 336-337. – ISBN 966-642-073-2
1296085
  Вергун В.А. Середовище міжнародного бізнесу, його структура та напрями трансформацій / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 258-269. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1296086
  Лісовська В.С. Середовище міжнародного бізнесу: еколдого-правові аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 38-39.
1296087
  Яблонський А.І. Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно- психологічної експертизи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 85-90. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1296088
  Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1296089
  Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 130-136


  Висвітлено закономірності скупчування етнонімних топонімів (у яких спільні корені з назвами племен чи груп споріднених племен) на відповідних ландшафтах Прикарпаття
1296090
  Носова Г.Ю. Середовище природне / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 337-338. – ISBN 966-642-073-2
1296091
  Винниченко І.І. Середовище турбізнесу : Навчальний посібник / І.І. Винниченко; КНУТШ. – Київ : Академперіодика, 2006. – 220с. – ISBN 966-360-054-3
1296092
  Ковальчук С.М. Середовище як детермінанта мотивів та цілей малих та середніх держав / С.М. Ковальчук, Т.В. Корнійчук // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 180-190
1296093
  Голубець М.А. Середовищезнавство - в географічну науку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1296094
  Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
1296095
  Голубець М.А. Середовищезнавство, його пізнавальна та прикладна сутність : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1561-4980
1296096
  Денисюк Н.В. Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Денисюк Наталія Василівна ; НАН України. Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1296097
  Козак Ю.В. Середовищетвірне значення фітобіоти заплавних екосистем міста Луцька та його синфітоіндикаційна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Козак Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1296098
  Новікова Г.Ю. Середовищний музей як феномен нової музеології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 127-136. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено причини, що зумовили виникнення середовищних музеїв у контексті завдань музеєфікації цілісного історико-культурного середовища. Виокремлені особливості середовищних музеїв, що характеризують їх як новий феномен у музейній діяльності. ...
1296099
  Фролов П.Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 17-21
1296100
  Панова В.Ф. Сережа = Seryozha: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 229с.
1296101
  Панова В.Ф. Сережа. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1961. – 410с.
1296102
  Панова В.Ф. Сережа. -- Сентиментальный роман. -- Валя. -- Володя. -- Евдокия. -- Метелица. -- Проводы белых ночей. / В.Ф. Панова. – Москва-Ленинград, 1963. – 595с.
1296103
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1955. – 148с.
1296104
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для говорящих на англ. яз.) / В.Ф. Панова. – Москва, 1974. – 196с.
1296105
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на немецком языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1975. – 222с.
1296106
  Панова В.Ф. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. (Для лиц, говорящих на чешском языке). / В.Ф. Панова. – Москва, 1966. – 268с.
1296107
  Панова В.Ф. Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика: Для сред. и ст. шк. возраста. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1986. – 18с.
1296108
  Попов Н.И. Сережина невеста. Рассказы / Н.И. Попов. – Алма-Ата, 1962. – 143с.
1296109
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1955. – 128с.
1296110
  Боровиков Г.Ф. Сережино лето / Г.Ф. Боровиков. – М, 1958. – 132с.
1296111
  Зотов А.В. Сережино наследство / А.В. Зотов. – Куйбышев, 1957. – 84с.
1296112
  Шевкуненко Ю. Сережка с Малой Бронной / Ю. Шевкуненко. – Москва, 1966. – 192с.
1296113
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной / Е.М. Винокуров. – Москва, 1968. – 48с.
1296114
  Винокуров Е.М. Сережка с Малой Бронной : стихотворения / Е.М. Винокуров. – Москва : Военное издательство, 1974. – 264 с.
1296115
  Немченко Г.Л. Сережка, антоновский ветеран. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1965. – 88с.
1296116
  Ткаченко И.А. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина : Почти дедективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами. / И.А. Ткаченко. – Новосибирск, 1987. – 102с.
1296117
  Бородин В.А. Сережкина служба / В.А. Бородин. – Архангельск, 1988. – 124с.
1296118
  Воронова М. Серен Кьеркегор: любовь без условий // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268


  "В девятнадцатом веке Дания была уже почти архаической страной, которая, растеряв славу своих предков-викингов, неудачно воевала, проигрывала территории, отставала в экономическом и культурно-политическом развитии и не могла похвастаться экспортом ...
1296119
  Василенко О.О. Серенада математиці : (Нова нетрадиційна добірка) / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-76-8
1296120
  Мархасев Л.С. Серенада на все времена. / Л.С. Мархасев. – Л, 1988. – 117с.
1296121
  Поп С. Серенада на трубе / С. Поп. – М., 1970. – 224с.
1296122
  Світличний К.К. Серенада під териконами : оповідання / К.К. Світличний. – Київ, 1970. – 111 с.
1296123
  Стуруа Мэлор Серенада Солнечной долины : Top season // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 52-62 : Фото. – ISSN 1813-4777
1296124
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – М., 1968. – 240с.
1296125
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1976. – 398с.
1296126
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек, М. Гржимек. – изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1986. – 319 с.
1296127
  Гржимек Б. Серенгети не должен умереть / Б. Гржимек. – Москва : Армада, 1998. – (Зеленая серия). – ISBN 5763207181
1296128
  Бегичева В. Серень: (Священные деревья) // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0130-7045
1296129
  Чорновол І. Сереньовічні фронтири та модерні кордони // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 9-12


  Історична компаративістика Фредерика Тернера.
1296130
  Асєєва Н. Серж Лифар - майстер і людина // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
1296131
  Зінич О. Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 127-136. – ISSN 1728-6875
1296132
  Абліцов В. Серж Лифар з Києва // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 258-262. – ISBN 976-966-2279-07-8
1296133
  Підсуха О. Серж Лифар: "Я повернвуся" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 2 (110) : Театральні колекйії. – С. 90-95. – ISSN 2222-436X
1296134
  Юн Сержант / Юн, Се-Чун. – Пхеньян, 1953. – 155с.
1296135
  Саркисян М.Д. Сержант Каро / Мкртич Саркисян ;. – Москва, 1980. – 439 с.
1296136
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1957. – 371с.
1296137
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Йошкар-Ола, 1978. – 496с.
1296138
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1980. – 488с.
1296139
  Лазутин И.Г. Сержант милиции / И.Г. Лазутин. – М., 1988. – 477с.
1296140
  Демидов В. Сержант Пеппер, живы твои сыновья! : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 8-88. – ISSN 0130-7673
1296141
  Рігоні-Стерн Сержант у снігах = Il sergente nella neve / Маріо Рігоні-Стерн ; пер. з італ. Андрія Омельянюка. – Київ : Кліо, 2016. – 253, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Il sergente nella neve / Rigoni Stern Mario. Torino: Einaudi, 2001. - Дані тит. арк. частково італ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-52-3
1296142
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – Москва : Воениздат, 1962. – 102 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1296143
  Коробейников М.П. Сержанту о психологии / М.П. Коробейников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1965. – 227 с. : граф. – (Библиотека сержанта)
1296144
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1973. – 223с.
1296145
   Сержанты и старшины Вооруженных Сил СССР. – М., 1986. – 205с.
1296146
  Ипатов В.В. Серийная сейсмическая станция СС-24П / В.В. Ипатов. – Москва, 1961. – с.
1296147
  Воюцкий В.С. Серийная сейсмостанция СС-26-51Д / В.С. Воюцкий, А.А. Дроздов. – Москва, 1955. – 108с.
1296148
  Высотский Д.И. и др. Серийные автомобили в скоростых соревнованиях / Д.И. и др. Высотский. – Москва, 1953. – 96с.
1296149
  Спиридонова Л.И. Серийные адъективно-субстантивные фразеологические сочетания в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Спиридонова Л.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1296150
   Серийный чемпион // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 78 : ил.
1296151
  Краснопьорова О.Є. Серин-треонінові протеїнкінази підродини SnRK1 (KIN10 та KIN11) Arabidopsis thaliana: особливості функціонування та участь в поділі клітин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Краснопьорова Олена Євгенівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1296152
  Маргулис А.Я. Серия "Математика, кибернетика" за 12 лет. / А.Я. Маргулис. – М., 1979. – 63с.
1296153
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 1. Творчество Антонио Пиллера / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 38-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Серія "Невідомі сторінки італ. літ.: італ. письм. 19 ст і їх творчість в Одесі" відкривається поетичною творчістю викладача італ. мови Антоніо Піллера. Публікується ода А. Піллера "Per Il Fausto oggiorno In Odessa Di Sua Maesta L’ Imperatore Alessandro ...
1296154
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 2. Творчество Фабио Дель Бубба / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  Вторая статья серии "Неизвестные страницы итал. литературы: итал. писатели 19 в. и их творчество в Одессе" посвящена поэтическиму творчеству преподавателя итал. языка Фабио Дель Бубба. Публикуются такие его произведения, как "Ai giovani sposi M.e K. ...
1296155
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 3. Творчество Энрико Мустона (часть I) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 82-96. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  В третьей статье серии «Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели ХІХ века и их творчество в Одессе» представлен очерк о творчестве и жизни Энрико Мустона и начало текста его трагедии “Giulia, o la vendetta” («Джулия, или ...
1296156
  Морошану Серия "Неизвестные страницы итальянской литературы: итальянские писатели XIX века и их творчество в Одессе". Статья 4. Творчество Энрико Мустона (часть II) / Морошану, (Демьянова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 73-82. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1296157
   Серия "Физика" за 10 лет. – М., 1986. – 63с.
1296158
  Шатилов Н.И. Серия белых ракет / Н.И. Шатилов. – Ташкент, 1973. – 142с.
1296159
  Архипов С.С. Серия дубравно-широкотравных ассоциаций / С.С. Архипов. – Б.м. – 184с.
1296160
   Серия карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории Новой Москвы / И.К. Лурье, Е.А. Балдина, А.И. Прасолова, Е.А. Прохорова, В.Н. Семин, С.В. Чистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59 : рис. – Библиогр.: с. 58. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1296161
  Лелехов А. Серия красных ракет // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 111-114. – ISSN 0235-7089


  Из истории войсковой разведки в период Великой Отечественной войны.
1296162
  Мураева Т.Н. Серия необычных уроков : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 57-59
1296163
  Сукиасян Э.Р. Серия учебников для будущих бакалавров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 8. – С. 49-63. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена проблемная ситуация с изданием учебников для будущих библиотекарей. Подробно рассказано о серии учебников, выпуск которых продолжается издательством "Профессия". Представлено и охарактеризовано каждое из вышедших к настоящему времени пособий.
1296164
  Котельникова Н.В. Серия электронных учебных экологических карт Республики Бурятия / Н.В. Котельникова, Б.Н. Олзоев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 22-26 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1296165
  Темчур К.О. Серіал та політичне шоу як нові форми політичної медіакомунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 14-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
1296166
  Батарчук І.І. Серійні вбивства: історико-правовий аспект // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 94-97. – ISSN 2313-0431
1296167
  Біленчук П. Серійні вбиства: концептуальні засади законодавчого, наукового і праксеологічного забезпечення пізнання, доказування та розслідування / П. Біленчук, О. Кравченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 18-24 грудня (№ 50)
1296168
  Бородай І.С. Серійні видання як джерела дослідження історії сільськогосподарської дослідної справи в Україні // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 194-204. – ISSN 2664-9950
1296169
  Данилів О. Серійні злочини як один із видів насильницьких злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 213-214
1296170
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 286. – ISBN 96966-8060-04-0
1296171
   Серіщев Яків Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 73. – ISBN 966-8352-11-4
1296172
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 36. – ISBN 978-966-96992-6-8
1296173
  Вербовий О.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1296174
  Орлова Т.В. Серіщев Яків Матвійович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 128. – ISBN 978-617-7107-52-0
1296175
  Северинов В.Ф. Серія краєзнавчих атласів "Моя мала Батьківщина" // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-631-331-6
1296176
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 120-124. – ISSN 1605-2005


  Реценція на книги: Рец.: Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. - Київ : Знання, 2011; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ...
1296177
  Кириленко В. Серія навчальних видань "Цінні папери. Фондовий ринок" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Рецензія на кн.: Цінні папери: практикум : навч. посіб. + компакт -диск [Ел. ресурс] / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2013. - 791 с. ; Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко [та ін.] ; за ред. В.Д. ...
1296178
  Баранова Л.Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 110-114


  Розглянуті серії оцінкових карт стану природокористування регіону. Використання вказаної серії карт у вирішенні проблем природокористування і охорони природи дозволить перейти до управління взаємодією суспільства і природи на конкретних територіях, до ...
1296179
   Серія практичних тренінгів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні відбувся одноденний тренінг для науково-педагогічних та наукових працівників, а також аспірантів на тему "Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях".
1296180
  Мироненко Н. Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 45-53. – ISSN 2308-0361
1296181
  Вінічук Л. Серія фото "Постмодерне кохання" як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 44-47. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
1296182
  Ющук І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 28-32
1296183
  Семків Р. Серйозний білий чоловік. Перемога Тумаса Транстремера здивувала багатьох. Надто він не схожий на типового літературного нобелянта останніх років. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 55. – ISSN 1996-1561
1296184
  Качка Т. Серйозний погляд на Азов з Європейського парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 1, 4
1296185
  Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – Київ : Основи, 2000. – 519с. – ISBN 966-500-520-0
1296186
  Германюк Ірина Серйозніше, ніж просто жити // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 32-34. – ISSN 1562-3238


  Про нар. артиста України, актора Донецького нац. академічного музично-драматичного театру Геннадія Горшкова
1296187
  Терещенко В.І. Серйозно про "дрібниці" // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 458-461. – ISBN 978-966-316-239-3
1296188
  Зульфия Серлце в пути : сборник стихотворений / Зульфия. – Ташкент, 1966. – 211 с.
1296189
  Проців О.Р. Серна (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) / Проців О.Р., Хоєцький П.Б. – Львів : [б. в.], 2010. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 51-56
1296190
  Турченко Я.И. Серная кислота / Я.И. Турченко. – Х.-К., 1935. – 282с.
1296191
  Попова Л.Ф. Серная кислота / Л.Ф. Попова. – М., 1964. – 94с.
1296192
  Кудрицкая С.Е. Серная кислота / С.Е. Кудрицкая. – К., 1964. – 36с.
1296193
   Сернисто-кадмиевые фотосопротивления типа ФСК-М1 и ФСК-М2. – К., 1955. – 13с.
1296194
   Сернисто-серебряные фотоэлементы ФЭСС-У. – К., 1955. – 9с.
1296195
  Шевченко Е.П. Сернистость углей / Е.П. Шевченко, 1946. – 12с.
1296196
  Ивченко Е.Г. Сернистые и высокосернистые нефти Башкирской АССР / Е.Г. Ивченко, Г.В. Севастьянова. – М., 1963. – 232с.
1296197
  Хмельницкая Сернистые красители / Хмельницкая, Г.Э. Бонвечер. – М-Л, 1934. – 320с.
1296198
   Сернистые красители. – Л., 1936. – 16с.
1296199
  Лобанова Г.А. Сернистые соединения в нефтях и нефтепродуктах Западного Казахстана и разработка методов их удаления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Лобанова Г.А.; АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
1296200
   Сернистые соединения урана. – М., 1974. – 140с.
1296201
  Миртова А. Серніе источники и грязи слободі Черемуховой Чистопольского кантона ТР / А. Миртова. – Казань, 1929. – 12с.
1296202
  Монствилайте Я. Серно-полевая растительность Литовской ССР и научное обоснование ее уничтожения химическими средствами : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Монствилайте Я. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 60 с.
1296203
  Комлева Е. Сернобыльско-хиросимо-фукусимский феномен, или Думать надо // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 113-122
1296204
  Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья / А.К. Запольский ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл.


  В пр.№ 1708090 напис: Бібліотеці хімічного ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
1296205
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
1. – 1982. – 178с.
1296206
   Сернокислотный катализ. – Новосибирск
2. – 1982. – 196с.
1296207
  Мартиросян Р.А. Серноколчеданные руды Северного Карабаха и геологические условиях их формирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Мартиросян Р.А.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 19л.
1296208
  Садуорс Д. Сернонатриевые аккумуляторы / Д. Садуорс, А. Тилли. – Москва : Мир, 1988. – 671 с. – ISBN 5-03-001078-5
1296209
  Каримова М.У. Серо-бурые и иутчнные почвы Кршинской степи и характеристика их плодородия : Автореф... канд. с. х.наук: / Каримова М. У.; Кирг. с. х. ин-т. – Фрунзе, 1968. – 29л.
1296210
  Арбузов Г.С. Серов / Г.С. Арбузов. – Ленинград-Москва, 1960. – 57с.
1296211
  Радлов Н.Э. Серов / Н.Э. Радлов. – изд-во 2. – Москва, 1978. – 48 с.
1296212
   Серов Валентин. – Ленинград, 1987. – 271с.
1296213
   Серов Валентин в переписке, документах и интервью. – Л
Т. 1. – 1985. – 448с.
1296214
  Грабарь И.Э. Серов рисовальщик / И.Э. Грабарь. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 47, [94]с.
1296215
  Анищенко Л.А. Сероводород в газах и нефтях Тимано-Печорской провинции и рекомендации по его исследованию / Л.А. Анищенко, Ю.М. Трифачев, В.П. Якуцени ; АН СССР, Коми филиал. – Сыктывкар, 1980. – 50 с. – Библиогр.: с. 48. – (Серия "Научные рекомендации - народному хозяйству" ; вып. 23)
1296216
  Плотникова Г.Н. Сероводородные воды СССР / Плотникова Г.Н. – Москва : Недра, 1981. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-131
1296217
  Серова В.С. Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович : воспоминания В.С. Серовой : с приложением избранных статей А.Н. Серова и 10 ил. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1914. – [2], 379 с., 10 л. ил.


  [Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке; Руслан и русланисты; Александр Сергеевич Даргомыжский; Отзывы.. о муз. произведениях русской молодой школы в 60-х годах; Гектор Берлиоз; Франц Лист; Рихард Вагнер; "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера на рус. оперной ...
1296218
  Камал Ш. Сероглазый старый волк : отрывок из романа / Шариф Камал; пер. с татар. К.Горбунова. – Казань : Таткнигоиздат, 1947. – 30 с.
1296219
  Спицын А. Серогозские курганы / А. Спицын : Типография В. Киршбаума. – 18 с.
1296220
  Шкляр С.Н. Серодиагностика ожога и некроза плодовых деревьев и некоторые вопросы систематики их возбудителей : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Шкляр С.Н. ; Моск. гос. ун-т, Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1968. – 16 с.
1296221
  Горюнова Н.А. Серое олово. : Автореф... канд. хим.наук: / Горюнова Н. А.; МВО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1296222
  Клещенко Е. Серое перышко : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1296223
  Розанов А.Н. Сероземы Средней Азии / А.Н. Розанов. – Москва, 1951. – 460с.
1296224
  Вустина У.Д. Серологическая диагностика токсоплазмоза животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Вустина У.Д.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1296225
  Билетова Н.В. Серологическая идентификация молочнокислых стрептококов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Билетова Н.В.; Моск.технол.ин-т мясной и молочной пром-сти. – М, 1965. – 18л.
1296226
  У Цзянь-минь Серологическая классификация штаммов вирусов из группы ЕСНО, выделенных в Ленинграде (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. мед.наук: / У Цзянь-минь; Акад. мед. наук СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Ленинград, 1960. – 15л.
1296227
  Балахнин И.А. Серологические методы и их применение для исследования внутривидовых различий крови рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балахнин И.А. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 17 с.
1296228
  Покровская Людмила Александровна Серологические свойства кристаллообразующих энтомопатогенных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Покровская Людмила Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 22л.
1296229
  Талиев Д.Н. Серологический анализ рас Байкальского омуля [Coregonus autumnalis migratorius (Georgi)] // Ботаника [Конволют]. – С. 68-91
1296230
  Максимєнко Л.А. Серологическос родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (МСТV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum / Л.А. Максимєнко, С.И. Войчук, Т.В. Иваница // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1296231
  Мэттьюс Р. Серология растительных вирусов / Р. Мэттьюс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 183с.
1296232
   Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, О.П. Перебойчук, І.Г. Будзанівська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2077-4893
1296233
   Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки / А.С. Пастиря, І.О. Собко, Є.О. Шайхет, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2017. – № 2 (38). – C. 33-39. – ISSN 2076-0558
1296234
  Шугай М.О. Серологічні властивості фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, Т.П. Шевченко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  За допомогою твердофазного ІФА досліджено серологічну спорідненість трьох ізолятів фагів молочнокислих бактерій. Виявлено високий ступінь спорідненості (93,2 %) ізолятів ЗФ та 9Ф,на підставі чого їх віднесено до серотипу 1. Фаг 8Ф віднесено до серотипу ...
1296235
  Отрешко А.И. Сероносные провинции и районы азиатской части СССР / А.И. Отрешко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
1296236
  Дегтева С.В. Сероольшаники Северо-Запада РСФСР / С.В. Дегтева, В.С. Ипатов. – Ленинград, 1987. – 252 с.
1296237
   Серопентинит в защите ядерных реакторов.. – М, 1973. – 238с.
1296238
  Попова Н.К. Серотонин и поведение / Н.К. Попова. – Новосибирск, 1978. – 304с.
1296239
  Гордієнко В.В. Серотонін - регулятор психоемоційних реакцій організму і не тільки / В.В. Гордієнко, І Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 8-9
1296240
  Городецкий С.М. Серп / С.М. Городецкий. – Пб., 1921. – 51с.
1296241
  Журба К.Т. Серп : поезії / К.Т. Журба. – Київ, 1969. – 71 с.
1296242
  Степанов В.А. Серп Земли / В.А. Степанов. – Москва, 1979. – 287 с.
1296243
  Степанов В.А. Серп Земли. Баллада о вечном древе : повесть в новеллах, повесть / В.А. Степанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 318 с.
1296244
  Вишневский А.Г. Серп и рубль : Консервативная модернизация в СССР / А.Г. Вишневский. – Москва : О.Г.И., 1998. – 432с. – ISBN 5-900241-15-7
1296245
  Лао Ше Серп місяця : Новели / Лао Ше. – М, 1974. – 303с.
1296246
  Стольников В. Серпанкова гармонія : Поезії / Владислав Стольников. – Київ : Юніверс, 1997. – 48с. – ISBN 966-7305-02-3
1296247
  Ільницький В. Серпантини долі на перевалах життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 14


  Легенди та факти закарпатського відгалудження роду Ільницьких - одного з найстарших родів на теренах Центральної Європи, які нині належать п"ятьом державам - Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.
1296248
  Науменко Н.В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру : монографія / Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Сталь, 2010. – 517, [1] с. – Імен. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1555-40-1


  Найсвітлішій "Дочці Бога Зевса" в нашому мінливому світі - найшанованішій покровительці всіх науковців та наукознавців - з великою вдячністю за добрі слова, щирі напуття та плідну допомогу! 18.10.2010 р. Підпис
1296249
  Штейнберг Д.С. Серпентинизация ультрабазитов / Д.С. Штейнберг. – М., 1977. – 312с.
1296250
  Шапошник М.Д. Серпень / М.Д. Шапошник. – Дніпропетровськ, 1977. – 255 с.
1296251
  Малишко А.С. Серпень душі моєї : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
1296252
  Колодій В.Д. Серпень і птиці : вірші, драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1973. – 180 с.
1296253
   Серпень його душі (Віктор Скрипник) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 155). – С. 7


  Колеги вітають з ювілеєм кореспондента "Голосу України" - Віктора Скрипника.
1296254
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повість / Євген Гуцало. – Киев : Молодь, 1970. – 171 с.
1296255
  Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; [ упоряд. та вст. слово Лесі Ворониної ]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-311-062-2
1296256
   Серпень: 55 українських поетів. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558с. – ISBN 966-522-112-4
1296257
  Остролуцька Л. Серпнева конференція: виклики та перспективи освітньої реформи / Л. Остролуцька, Т. Карлаш // Світ. – Київ, 2019. – Серпень (№ 31/32). – С. 1-2
1296258
  Григорів М.О. Серпнева тиша : повість, оповідання / М.О. Григорів. – Київ : Молодь, 1973. – 83 с.
1296259
  Чіп Б.М. Серпневе освідчення / Б.М. Чіп. – К., 1980. – 88с.
1296260
  Лубківський Р.М. Серпневе яблуко : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1989. – 304 с.
1296261
  Скорина О.А. Серпневий грім. / О.А. Скорина. – К, 1984. – 167с.
1296262
  Андрущенко Ю.В. Серпневий день : поезії / Андрущенко Ю.В. – Харків : Прапор, 1971. – 39 с.
1296263
  Шпак В.К. Серпневий зорепад : вибрані поезії / Валерій Шпак. – Черкаси : Засвітки, 2000. – 176 с. – ISBN 966-7712-04-4
1296264
   Серпневий інтенсив // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Херсонському державному університеті стартував цикл вебінарів та майстер-класів із підвищення кваліфікації "Серпневий освітній інтенсив". Заняття відбуваються в режимі онлайн. Організатором освітньої ініціативи став Центр післядипломної освіти ХДУ.
1296265
  Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 41-54. – ISSN 0130-5247


  Перебіг політичних подій в УРСР другої половини серпня 1991 р. та реакція перших осіб республіки на дії путчистів.
1296266
  Сурнін В.Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 95-100. – (Історія ; Вип. 28)
1296267
  Гаптар В.М. Серпневі айстри / В.М. Гаптар. – К., 1993. – 20с.
1296268
  Гесс В. Серпневі бджоли : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 246-250
1296269
  Хоміч Д. Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – Число 12. – С. 31-36. – ISSN 2305-9389
1296270
  Гарин Г.Ф. Серпухов / Гарин Г.Ф., Савоскул С.С., Шилов В.В. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 302, [1] с., [24] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-300
1296271
   Серпуховский историко-художественный музей.. – М, 1977. – 17с.
1296272
  Сергеев А.Г. Сертификация : Учеб.пособие для студ.высших учеб.завед. / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев. – Москва : Логос, 2000. – 248с. – ISBN 5-88439-012-2
1296273
  Белоусова Маргарита Сертификация туристских услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-40 : Фото
1296274
   Сертифікат про акредитацію // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України пропонує для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів".
1296275
  Галата С. Сертифікати - без профанації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Підвищення кваліфікації є і правом, і обов"язком учителя.
1296276
   Сертифікати ІВМ – студентам-кібернетикам // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих студентів, які завдяки продуктам IBM досягли значних успіхів у ...
1296277
  Громовий В. Сертифікатоманія і курсопройдохи // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – С. 6


  4 серпня 2021 року, на засіданні Уряду схвалено розпорядження КМУ "Про затвердження Планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021-2022 роки".
1296278
  Ромашко А. Сертифікаційний знак як об"єкт інтелектуальної власності - торговельна марка / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 21-24. – ISSN 1608-6422
1296279
  Шебаніна О.В. Сертифікація агровиробників як чинник формування їх конкурентних переваг на світовому ринку / О.В. Шебаніна, Г.С. Федосєєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 133-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1296280
  Мельник Н.В. Сертифікація біоенергетичних видів палива у світі та в Україні // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 11 (72). – С. 87-96
1296281
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основи. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 1. – 1998. – 367с.
1296282
   Сертифікація в Україні : Нормативні акти та інші документи. – Київ : Основа. – ISBN 966-7233-01-4 (в опр.)
Том 2. – 1998. – 415с.
1296283
   Сертифікація вчителів 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 3
1296284
  Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 45-52. – ISSN 2520-6524
1296285
  Лозова К.А. Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні / К.А. Лозова, О.М. Алєксєєв // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2016. – Вип. 1 (8). – С. 17-23. – ISSN 2412-5288


  У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу ...
1296286
  Новіков В. Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Новіков, І. Романенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 5 (331), травень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1296287
  Приказюк Н.В. Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні / Н.В. Приказюк, О.О. Губанкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814


  Досліджено зарубіжний досвід сертифікації страхових посередників. Визначено проблеми державного регулювання діяльності страхових агентів. Обгрунтовано доцільність сертифікації та ліцензування страхових посередників в Україні. Розроблені етапи ...
1296288
  Черняк Ю. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав - членів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1296289
  Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-326. – ISBN 978-966-2393-74-3
1296290
  Білоусова А.Ю. Сертифікація туристичних послуг в Україні / А.Ю. Білоусова, К.М. Тек // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 6 (67). – С. 107-111. – ISSN 2218-1199
1296291
  Гніденко М.П. Сертифікація у вищій освіті як основний чинник підвищення якості підготовки ІКТ-фахівців / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 55-64


  Розглядається проблема забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) фахівцями, які мають необхідні компетенції. Пропонується використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для організації процесно-компетентнісного підходу для ...
1296292
  Печуляк В. Сертифікація як форма адміністративно-правового регулювання лісового господарства в Україні: проблемні питання запровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 123-125
1296293
   Сертифіковані Академією Cisco // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Із травня по грудень 2018 року інженерно-технічний склад інформаційно-обчислювальних секторів інститутів/факультетів КНУ у рамках підвищення кваліфікації проходив навчання в інформаційно-обчислювальному центрі нашого університету за курсом IT ...
1296294
   Сертум Библиологикум в честь президента русского библиографического общества А.И.Малеина. – Пб., 1922. – 374 с.
1296295
  Кавсан В.М. Серусодержащие аминокислоты и структура цистеинсодержащего фрагмента полиэдренного белка Borrelinavirus bombucis : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Кавсан В.М. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
1296296
  Амбарцумова Р.Ф. Серусодержащие производные N-b-оксиалкилариламинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумова Р.Ф.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 24л.
1296297
  Ткаченко Соня Серферить. Море изнутри. Письмо в бутылке : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото
1296298
  Карри Эндрю Серфинг в городе : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38 : Фото
1296299
  Котов М.И. Серца смелых : [Очерки о героич. деятельности подпол. комсом. орг-ции "Мол. гвардия"] / М.И. Котов и В. Лясковский ; Рис. А. Кокорина. – [Москва] : Молодая гвардия, 1944. – 88 с.
1296300
  Доломан Є.М. Серце - не камінь : оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 200 с.
1296301
  Сосюра В. Серце : Поезії / В. Сосюра. – Харків : Лім, 1931. – 51с.
1296302
  Смілянський Л.І. Серце / Л.І. Смілянський. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
1296303
  Собко В. Серце / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 224с.
1296304
  Косинка Г.М. Серце : новели / Г.М. Косинка. – Київ, 1967. – 198 с.
1296305
  Метаксе Серце // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 22-26. – ISSN 0320 - 8370
1296306
  Лагерлеф С. Серце б"ється (уривок з роману "Імператор Португалії") // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 239-243
1296307
  Єніна В. Серце бажає щастя / В. Єніна. – Київ, 1958. – 244с.
1296308
  Донченко О. Серце беркута / О. Донченко. – Київ ; Харків, 1945. – 39 с.
1296309
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1957. – 582с.
1296310
  Нагішкін Д.Д. Серце Бонівура / Д.Д. Нагішкін. – Київ, 1973. – 575с.
1296311
  Тарасенко І Серце в практичних духовних традиціях // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 196-203
1296312
   Серце в путь веде // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1


  Роман Михайло - український літературний критик, літературознавець, професор. Викладач української мови та літератури, історії в Пряшівському та Банськобистрицькому університетах
1296313
  Парфьонов М. Серце віддав дітям // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 січня (№ 4). – С. 5
1296314
  Хоменко Д.В. Серце віддане історії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 223-231


  До 70-річчя доктора історичних наук, порофесора В.В. Гоцуляка.
1296315
  Стоєцький Валентин Серце віддіне дітям (Інтерв"ю з директором ДВЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Н.Д.Шульгою) / Стоєцький Валентин, Разбейков Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 29-30 : фото
1296316
  Черемшинська Р. Серце вільне і пісенне // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  До 90-річчя від дня народження Героя України Дмитра Павличка.
1296317
  Севернюк Т.А. Серце вміє співати / Т.А. Севернюк. – Ужгород, 1977. – 135с.
1296318
  Бердник О.П. Серце всесвіту / О.П. Бердник. – Київ, 1962. – 254 с.
1296319
  Кіслова Вікторія Серце вчителя безмежне (Інтерв"ю з колишнім директором Потіївської ЗОШ І-ІІІ ст. М.І.Панчішним) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
1296320
  Молякевич Д.П. Серце говорить / Д.П. Молякевич. – Львів, 1956. – 48с.
1296321
  Горький М. Серце Данко / М. Горький. – Київ, 1983. – 80с.
1296322
  Волков А. Серце девичье : лирич. комедия в 4-х д., 6-ти карт. / Арсий Волков; пер. с марийск. – Йшккар-Ола : Маркнигоиздат, 1960. – 64 с.
1296323
  Світличний О І. Серце для куль і для рим : поезії / О І. Світличний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 580 с.
1296324
  Бортняк А.А. Серце дня / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1972. – 79 с.
1296325
  Фогел Р. Серце Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 87-89.
1296326
  Галушко К. Серце Європи / К. Галушко, Я. Попенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Бельгія. 180 років тому виникла держава, що є водночас символом і єдності Європи, і її багатоманітності.
1296327
  Рихлюк О.А. Серце живого променя / О.А. Рихлюк. – Сімферополь, 1984. – 32с.
1296328
  Гончаренко А. Серце зі сталі і дух із граніту // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 84-87


  Бій під Крутами. Спогади безпосереднього учасника, сотника , колишнього командира куреня Першої імені Богдана Хмельницького Юнацької військової школи Аверкія Гончаренка.
1296329
  Шибик М.О. Серце і гріш / М.О. Шибик. – К., 1980. – 249с.
1296330
  Віленський Ю. Серце і думки академіка Геннадія Книшова // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9/10 (125/126). – С. 60. – ISSN 1729-2344
1296331
  Мушкетик Ю.М. Серце і камінь : Роман, повість і новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 335с.
1296332
  Бублик Валерій Серце і розум Гетьманщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13. – ISSN 0868-9644
1296333
  Дворніцька Л.В. Серце і розум у психоемоційному просторі людського буття: українська література як маркер національного кордоцентризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 14-16
1296334
  Сіделковський О.Л. Серце і розум, ніжність і сталь [Б.Є. Патон] // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 100-103. – ISSN 1027-3239
1296335
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (54). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296336
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (55). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296337
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (56). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296338
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (57). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296339
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (58). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296340
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (59). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296341
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (60). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296342
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (61). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296343
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (62). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296344
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (63). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296345
   Серце і судини : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (64). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296346
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 1 (65). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296347
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 2 (66). – 2019. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1296348
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Бєлов Ю.В., Бокерія Л.А., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 3 (67). – 2019. – 86 с. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1296349
   Серце і судини : український медичний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Дінець А.В., Джус М.Б., Зербіно Д.Д. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2003-. – ISSN 1727-5717
№ 4 (68). – 2019. – 48 с., включ. обкл. – DOI: http//doi.org/10.30978/HV - Резюме укр., рос., англ. мовами
1296350
   Серце Києва - Шевченківський район. – Київ : Друкарня Діапринт, 2007. – 168с. : іл. – ISBN 978-966-8886-08-9
1296351
  Сиротюк М.Й. Серце кликало / М.Й. Сиротюк. – К, 1971. – 196с.
1296352
  Кеніна М.І. Серце кликало до бою / М.І. Кеніна. – К, 1985. – 172с.
1296353
  Матвієнко А. Серце кожного романтика мусить іти на Голготу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 1


  Творчий портрет Івана Багряного
1296354
  Сільченко І.Й. Серце кулеметниці / І.Й. Сільченко, Б.С. Луценко. – Одеса, 1966. – 147с.
1296355
  Гінзбург В.З. Серце ластівки / В.З. Гінзбург. – Київ, 1968. – 39с.
1296356
  Мопассан Ги де Серце людини / Мопассан Ги де. – Львів, 1927. – 96с.
1296357
  Даниеев О Серце матери / О Даниеев. – Фрунзе, 1968. – 252с.
1296358
  Козаченко В.П. Серце матері : Повість / В.П. Козаченко. – Львів : Радянський письменник, 1947. – 191с.
1296359
  Козаченко В. Серце матері / В. Козаченко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 87с.
1296360
  Талалаєвський М. Серце матері : драматична казка на 3 д. / М. Талалаєвський. – Київ, 1962. – 60 с.
1296361
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ, 1967. – 239с.
1296362
  Воскресенська З.І. Серце матері / З.І. Воскресенська. – Київ : Веселка, 1978. – 272 с.
1296363
  Бердник О.П. Серце Матіоли : казки та легенди / Олесь Бердник ; ілюстрації С. Лук"яненка. – Київ : Книга, 2007. – 56 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-41-4
1296364
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1961. – 274с.
1296365
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1964. – 404с.
1296366
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1966. – 437с.
1296367
  Бедзик Д.І. Серце мого друга : Романи / Д.І. Бедзик. – Киев : Дніпро, 1968. – 579с.
1296368
  Ісаакян А.С. Серце моє / А.С. Ісаакян. – Київ : Веселка, 1979. – 90с.
1296369
  Стриженюк С.С. Серце моє в дорозі : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1296370
  Коваль В. Серце моє в колючому дроті... / Віталій Коваль. – Київ, 2005. – 703с. – ISBN 966-7865-84-3
1296371
  Малишко А.С. Серце моєї матері : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 236 с.
1296372
  Горобець Марися Серце Монте-Карло : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 58-61
1296373
  Палажченко О. Серце мужнє і пісенне / О. Палажченко. – К, 1973. – 48с.
1296374
  Шамякін І.П. Серце на долоні / Іван Шамякін;. – Київ, 1964. – 511 с.
1296375
  Ігнатенко М. Серце на долоні : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 231 с.
1296376
  Тримбач С. Серце на долоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 22-23


  Богдану Ступці минуло б 75...
1296377
  Лазебник Ю.А. Серце нашого друга / Ю.А. Лазебник. – Київ, 1962. – 62с.
1296378
  Стецюк Я.Н. Серце не вмирає : документальна повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 149 с.
1296379
  Івасюк М.Г. Серце не камінь / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1978. – 271с.
1296380
  Литвин С. Серце не мовчить / С. Литвин. – Сімферополь, 1958. – 64с.
1296381
  Федькович Ю. Серце не навчити : Оповідання / Ю. Федькович. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1962. – 95с. – ("На Добрий вечір")
1296382
  Софронов А.В. Серце не прощає / А.В. Софронов. – Київ, 1955. – 111с.
1296383
  Цюпа І.А. Серце не спить : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 24 с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
1296384
  Жебровський Б. Серце освіти, або хто вчителеві друг і помічник / розмову вела Л. Заглада // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  13 червня в МОНмолодьспорту України відбулася зустріч заст. міністра Б. Жебровського і працівників Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти з директорами районних навчально-методичних центрів Києва.
1296385
  Севернюк Т. Серце пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Пам"яті Андрія Миколайовича Кушніренка - народного артиста України, композитора, фольклориста.
1296386
  Новруз Д. Серце планети / Джабир Новруз ;. – Київ, 1983. – 135 с.
1296387
  Кесегі І. Серце поміняти не можна / І. Кесегі. – Київ, 1960. – 272с.
1296388
  Донець Г.П. Серце Прометея : драматична поема / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник
1. – 1964. – 111 с.
1296389
  Соколов В.В. Серце сильніше вогню : Документальна повісмть / В.В. Соколов. – Київ : Молодь, 1973. – 91с. – (Герої. Роки. Звершення)
1296390
  Могилевич М.Ю. Серце скрипки / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1980. – 104 с.
1296391
  Ленченко Н. Серце славетного навчального закладу [Бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 4-13
1296392
  Оровецький П.А. Серце солдата : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 236 с.
1296393
  Мельниченко Настя Серце Тунісу : Туніс / спецрепортаж / Мельниченко Настя, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 44-48 : Фото
1296394
   Серце університету - бібліотека // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  Відбулося урочисте відкриття нового навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1296395
  Нідельман Якоб Серце філософії = The heart of philosophy / Нідельман Якоб; Пер. з англ. О.Кіндій. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-25-1
1296396
  Елксне А. Серце яблуні / А. Елксне. – Київ, 1965. – 62 с.
1296397
  Алі С. Серце як механізм спуску затвору // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова студпарламенту Інституту журналістики розповідає про талановитого фотокореспондента і фотографа Олексія Фурмана, фотографії якого допомагають людям. У рамках освітнього проекту від Ін-ту журналістики створена студентська газета в Придністров"ї, ...
1296398
  Мозговий Л. Серце як основа духовного життя людини у творчості Г. Сковороди та П. Юркевича // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1296399
  Деркач О. Серце, віддане дітям. В.О.Сухомлинський - видатний педагог, публіцист, письменник // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 30-36
1296400
  Малаховський М.Д. Серце, віддане небу / М.Д. Малаховський. – Київ, 1974. – 119 с.
1296401
  Лампека Я.Д. Серце, віддане хімії (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К.Б. Яцимирського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1027-3239


  На хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, професором якого був упродовж 1962-1981 рр. К. Б. Яцимирський, великий успіх у студентів мав курс, присвячений природі хімічного зв"язку.
1296402
  Туркевич В. Серце, відкрите для музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.14. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1296403
  Гойда Ю.А. Серце, вічно гори! : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1958. – 88 с.
1296404
  Лінкевич Я. Серце, не спи! // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститут міжнародних відносин активно допомогає багатьом дитячим будинкам різних регіонів України. У Раді студентів ІМВ є департамент благодійності.
1296405
  Лінкевич Я. Серце, Не спи! // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Саме під таким закликом проходить кожна благодійна акція в ІМВ. У квітні 2012 р. було прийнято рішення про створення Благодійної організації ІМВ.
1296406
  Денисенко А. Серце, прихилене до розуму : штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 393-402. – ISBN 966-7522-07-5


  Штрихи до портрета українського вченого, дипломата, педагога Бориса Гуменюка.
1296407
  Бибик С. Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб) / С. Бибик, Т. Коць
1296408
  Петрушак К.Ф. Серце, сповнене любові / К.Ф. Петрушак. – Київ, 1979. – 158с.
1296409
  Баданова Г.К. Серце, що кохає / Г.К. Баданова. – Київ, 1988. – 109с.
1296410
  Павлов О.О. Серцева недостатність із точки зору анестезіолога / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 140-144. – ISSN 2224-0586
1296411
  Колєшкова Т.М. Серцевинна колекція соняшнику // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 124-125. – ISBN 978-966-924-274-7
1296412
  Микалайкевичус В.М. Серцевинная гниль осины в лесах Литовской ССР.Исследование споруляции и некоторых других вопросов биологии ее возбудителя. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микалайкевичус В.М.; М-во высш.образования СССР.Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 21л.
1296413
   Серцево-легенева реанімація при зупинці серця внаслідок травми у пацієнтів, що вижили. Аналіз за даними двох державних реєстрів екстреної допомоги / Я.Т. Гріснер, Я. Внент, Ш. Зівальд, П. Мейбом // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 80-94. – ISSN 2312-7104
1296414
  Печук Є.Д. Серцево-респіраторна система як система з обмеженим збудженням / Є.Д. Печук, Т.С. Краснопольська, М.О. Рудницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1296415
  П"ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П"ятночка, С.І. Корнага, В.І. П"ятночка // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 34-37. – ISSN 1681-276Х
1296416
   Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностика та лікування. – Київ, 2002. – 72с. – ISBN 966-7632-51-2
1296417
  Бойченко А.Д. Серцево-судинні розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання діагностика, прогнозування перебігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Бойченко Альона Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1296418
   Серцево-судинні розлади під час Чемпіонату світу з футболу / Вілберт-Лампен, Д. Лейстнер, С. Гревен, Т. Пол, С. Спер, С. Фолькер, Д. Гатлін, А. Плассе, А. Кнез, Х. Кекенхоф // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 150-160. – ISSN 2312-7104
1296419
  Волощак А. Серцем бачу : поезії / А. Волощак. – Львів, 1947. – 80 с.
1296420
  Галкіна В. Серцем великий : До 130-річчя Володимира Винниченка
1296421
  Червоніщенко І.Г. Серцем дивлюся / І.Г. Червоніщенко. – Харків, 1961. – 55с.
1296422
  Вільховий П.Я. Серцем до серця / П.Я. Вільховий. – Київ, 1965. – 64 с.
1296423
  Діденко І.І. Серцем зорій... / І.І. Діденко. – Київ, 1997. – 277с. – ISBN 5-85154-157-1
1296424
   Серцем назавжди залишилися в Університеті // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 1, 3


  50 років тому першими іноземцями-студентами факультету кібернетики Університету стали громадяни Німецької Демократичної Республіки. Сьогодні 17 із них приїхали на зустріч зі своєю alma mater. Німецьких гостей зустріли в залі для прийому офіційних ...
1296425
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1959. – 84 с.
1296426
  Петренко М.Є. Серцем палаючим : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1988. – 157 с.
1296427
  Жулинський М. Серцем стояти за рідний край // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 23


  Як поезія політв"язня Миколи Василенка надихала Майдан у Херсоні.
1296428
  Червінський В.І. Серцем чиста людина // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 78-79. – ISBN 978-966-575-203-5


  Спогади про професора Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця, директора Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1296429
  Бондарчук П.Ф. Серцем чую / П.Ф. Бондарчук. – Сталіно, 1959. – 62с.
1296430
  Стецюк Я.Н. Серцю не закажеш : повість та оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 197 с.
1296431
  Прохорова Людмила Серцю потрібна любов і мінерали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 3 : фото
1296432
  Білозерова Л.О. Серця братерству вірні / Л.О. Білозерова. – Одеса, 1981. – 128с.
1296433
  Несторович В.Т. Серця і буревії = Hearts and storms : роман-репортаж / В.Т. Несторович; Володимир Т. Нестерович. – Дітройт ; Чікаго : Накладом автора ; Видавництво Миколи Денисюка, 1965. – 468 с. : іл.
1296434
  Хорунжий Ю.М. Серця міддю не окути : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1990. – 192 с.
1296435
  Петровці-Кук Серця неспокій : поезії, лірика / М. Петровці-Кук. – [Кн. 14]. – Ужгород : Сабов А.М., 2018. – 343, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7344-66-6
1296436
   Серця побратимів. – Донецьк, 1984. – 128с.
1296437
  Бородулін С.І. Серця повинні палати! / С.І. Бородулін. – К., 1962. – 367с.
1296438
  Лондон Д. Серця трьох : роман ; для старш. шк. віку / Д. Лондон; Пер. з англ. Миколи Іванова під ред. Юрія Лісняка. – Київ : Веселка, 1993. – 252 с.
1296439
  Максименко О.Л. Серця, наповнені життям: мотиви лірики краматорських поетів-забоївців 20-х років XX сторіччя / О.Л. Максименко, В.П. Сиротенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 262-272. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864


  Маловідомі поети Гай О., Мироненко В., Сосюра В.
1296440
  Малиш І.В. Серцям -- любити / І.В. Малиш. – Х., 1966. – 27с.
1296441
  Сологуб Л.С. Серч-и фосфорсодержащие полихлорпиридины. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сологуб Л.С.; АН УССР. Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 21л.
1296442
  Шаповалов В.М. Серые великаны / В.М. Шаповалов. – Воронеж, 1988. – 254с.
1296443
  Старущенко Г.П. Серые документы и распределенный библиотечно-информационный фонд / Г.П. Старущенко, Н.М. Хомякова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0130-9765


  О проблемах комплектования и хранения серых документов в российских библиотеках.
1296444
  Абромайт Ларс Серые кардиналы : природа / Абромайт Ларс, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 36-50. – ISSN 1029-5828
1296445
   Серые лесные почвы Башкирии.. – Уфа, 1963. – 352с.
1296446
   Серые лесные почвы Предуралья и их рациональное использование.. – Свердловск, 1982. – 117с.
1296447
  Красеха Е.Н. Серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом в системе структуры почвенного покрова междуречья Большой Кети и Енисея : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Красеха Е.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1978. – 21л.
1296448
  Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России / Ахтырцев Б.П. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1979. – 233 с.
1296449
  Белых Сергей Серые цапли. Жизнь на болоте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 66-74 : фото. – ISSN 1029-5828
1296450
  Тельпугов В.П. Серый в ябоках / В.П. Тельпугов. – Москва, 1967. – 47с.
1296451
  Церетели Г.В. Серый волк : рассказы / Георгий Церетели ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 195 с.
1296452
  Герэн А. Серый генерал / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1971. – 366с.
1296453
  Ауэзов М.О. Серый Лютый / М.О. Ауэзов ; авториз. пер. с казахского А, Пантиелева. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 38 с. : ил.
1296454
   Серый олень.. – Алма-Ата, 1987. – 314с.
1296455
  Орлов В.К. Серый парус Карбаса. Об охране и освоении богацтв природы / В.К. Орлов. – Москва : Знание, 1984. – 160с.
1296456
  Беляев В. Серый час / В. Беляев. – Львов, 1959. – 40с.
1296457
  Алимкулов Т.Т. Серый ястреб : повесть и рассказы / Т.Т. Алимкулов; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 272 с.
1296458
  Ганиевап А. Серым по серому. Роман Сенчин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 230-254. – ISSN 0042-8795
1296459
  Макаров А.Н. Серьезная жизнь / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1962. – 619 с.
1296460
  Манн Г. Серьезная жизнь. / Г. Манн. – Москва, 1934. – 232 с.
1296461
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – М., 1974. – 128с.
1296462
  Португалов К.П. Серьезная музыка в школе / К.П. Португалов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1980. – 144с.
1296463
  Путин В. Серьезно менять модель экономического развития // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 8-10. – ISSN 2074-6040
1296464
  Байкушев С. Серьезно о сверхъестественном : [пер. с болг.] / Стоян Байкушев. – Москва : Мысль, 1991. – 107с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 109
1296465
  Ткаченко А. Серьезное в смешном: образы "Страны Кокань" в контексте проблемы "прерывания" исторического времени в средневековом сознании // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 37-43. – ISSN 2410-2601
1296466
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное : шестьдесят пять лет в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1984. – 357 с. : ил.
1296467
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – Москва : Искусство, 1967. – 279 с., [23] л. ил. : ил.
1296468
  Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. Полвека в театре и на эстраде / А.Г. Алексеев ; предисл.: Л. Никулина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1972. – 341 с., [26] л. ил. : ил.
1296469
  Уайтхед Д. Серьезные забавы / Д. Уайтхед. – Москва, 1986. – 288с.
1296470
  Бабаев С.Р. Серьезные игры : повести, рассказы, миниататюры / Станислав Бабаев. – Москва : Современник, 1989. – 238 с. – (Новинки "Современника")
1296471
  Пенциг Р. Серьезные ответы на детские вопросы : Избр. главы из Руководства к домашнему воспитанию / Рудольф Пенциг, доц. Берлин. акад. Гумбольдта ; Пер. с 3 испр. и доп. изд. Л.А. Гурладий-Васильевой. – Санкт-Петербург : Издательство О. Богданова, 1911. – XXVIII, 242 с.
1296472
  Малин А.К. Серьезные шутки / А.К. Малин. – К., 1979. – 79с.
1296473
  Велиев Я.М. Серьезный очаг конфликта в Западной Европе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 90-94


  With the collapse of the USSR which is considered to be the foundation of the world socialist system, in the whole world and especially in Europe the economical and political integration processes began to strengthen. And in some cases it caused the ...
1296474
  Симонов К.М. Серьезный разговор / К.М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1945. – 24с.
1296475
  Рыклин Г.Е. Серьезный разговор / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1956. – 254с.
1296476
  Филон П.В. Серьезный разговор / П.В. Филон. – Архангельск, 1961. – 34с.
1296477
   Серьезный разговор. – Москва : Военное издательство, 1987. – 144с.
1296478
   Серьезный шаг в развитии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 4 [прилож.] : фото
1296479
   Сесар Вальехо : Биобиблиогр. указ. – Москва : Книга, 1986. – 79с.
1296480
  Оржицький І. Сесар Вальєхо: націоанльна тотожність перуанського поетичного авангарду
1296481
  Герасимчук И В. Сесестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасимчук В.И,; Киев. ин-т.нар.хозяйства. – К, 1965. – 21л.
1296482
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела : Роман / С. Вильяверде. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 567с.
1296483
  Вильяверде С. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела. / С. Вильяверде. – Москва-Ленинград, 1963. – 582с.
1296484
  Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время / А.Б. Давидсон. – Москва, 1984. – 368 с.
1296485
  Журба С.О. Сесії Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
1296486
  Омелько І.І. Сесійні форми діяльності депутатів місцевих рад в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 196-210. – ISSN 1993-0941
1296487
  Моторний М. Сесію зароховано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У казахстанському місті Алмати фінішувала 28-ма Всесвітня зимова Універсіада -2017.
1296488
  Словська І. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 134-140. – ISSN 1026-9932
1296489
  Разумков Г. Сесія в квадраті : спілкувалася Т. Воротняк / спілкувалася Т. Воротняк // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Дехто зі студентів КНУ успішно складає по дві сесії за семестр – і не лише в одному університеті. Наприклад, першокурсник Інституту високих технологій Гліб Разумков – студент двох вишів одночасно – КНУ та University of Toronto. Він – бронзовий призер ...
1296490
   Сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  В університеті відбулася Перша інформаційна сесія в рамках Програми "Горизонт 2020" за напрямками "Дії Марії Склодовської-Кюрі" та "Майбутні й нові технології". Її учасників привітали проректори університету С.А. Вижва та П.О. Бех.
1296491
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 16с.
1296492
   Сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 6 та 7 скликання., 1933. – 8с.
1296493
  Грачов О.О. Сесія Загальних зборів НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 137-138. – ISSN 0374-3896
1296494
   Сесія не за горами // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Про першу зимову сесію першокурсників нашого університету. Є фото І. Бондаренка: "Першокурсниики фізичного ф-ту на лабораторному практикумі з механіки. Заняття веде доц. В.І. Оглобля".
1296495
  Адельсеітова А.Б. Сесія як основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 179-484. – ISSN 1563-3349
1296496
   Сесія, присвячена пам"яті Т.Г.Шевченка.. – Уфа, 1943. – 4 с.
1296497
   Сесія: перша у першокурсників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Прийшла перша сесія першокусників університету. На фото: соціологі на екзамені з культурології. Екзаменатор С.В. Руденко.
1296498
  Кагарлицкий А.Д. и др. Сесквитерпеновые лактоны растений Центрального Казахстана / А.Д. и др. Кагарлицкий. – Алма-Ата, 1987. – 237с.
1296499
  Новиков В.И. Сесквитерпеновые лактоны циклахены дурнишниколистной (Cyclachaena xanthifolia). : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Новиков В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 19л.
1296500
  Бабкин Василий Анатольевич Сесквитерпноиды живиц Pinus sibirika R.Mayr и Picea ajanensis Fisch : Автореф... канд. химнаук: 02.079 / Бабкин Василий Анатольевич; АН СССР Сиб .отд-ние объед учен.Совет по хим наукам. – Новосибирск, 1973. – 23л.
1296501
  Бостон Д. Сесквоч / Д. Бостон. – М., 1994. – 667с.
1296502
  Рогалева Е.С. Сесорные основы изобретательной деятельности детей 6-7 лет (на матер. орнаментального творчества) : Автореф... канд.пед.наук: / Рогалева Е. С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1296503
  Збанацький Ю.О. Сеспель : Чувас. поет, 1899-1922: Роман / Ю.О. Збанацький. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 439с.
1296504
  Збанацький Ю.О. Сеспель (Чувас. поет, 1899-1922) : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1961. – 451с.
1296505
  Разнатовский И.М. Сесси районного Совета депутатов трудящихся / И.М. Разнатовский. – Москва, 1962. – 64с.
1296506
  Васенин В.К. Сессии местных Советов / В.К. Васенин. – Москва, 1968. – 70с.
1296507
  Бойцов В.Я. Сессии местных Советов депутатов трудящихся в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Бойцов В. Я.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1296508
  Григорян Л.А. Сессии местных Советов депутатов трудящихся. / Л.А. Григорян. – М, 1956. – 80с.
1296509
  Немцев В.А. Сессии областных (краевых) Советов Депутатов трудящихся / В.А. Немцев, В.А. Петцик. – М., 1959. – 88с.
1296510
  Биндер М.А. Сессии сельских и аульных Советов депутатов трудящихся / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1959. – 36с.
1296511
  Москалев А.В. Сессионная деятельность местных Советов / А.В. Москалев. – Москва, 1975. – 143 с.
1296512
  Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике русского языка / А.И. Павлович. – М., 1974. – 109с.
1296513
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 340с.
1296514
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 376с.
1296515
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г. : Заседания отделения химических наук. – Москва : АН СССР, 1955. – 379 с.
1296516
   Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии 1-5 июля 1955 г.. – М, 1955. – 108с.
1296517
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научно-технические проблемы автоматизированного электропривода. – 1957. – 442 с.
1296518
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Основные проблемы автоматического регулирования и управления. – 1957. – 334 с.
1296519
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Комплексная автоматизация производственных процессов. – 1957. – 310 с.
1296520
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Пленарные заседания. – 1957. – 271 с.
1296521
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научніе проблемі телемеханизации производственніх процессов. – 1957. – 213 с.
1296522
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Научные основы построения технических средств автоматики. – 1957. – 186 с.
1296523
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР
Теория и методы расчета и проектирования механизмов машин-атоматов и автоматических линий. – 1957. – 211 с.
1296524
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
2. – 1957. – 337с.
1296525
   Сессия Академии наук СССР по по научным проблемам автоматизации производства 15-20 октября 1956 г.. – М
7. – 1957. – 312с.
1296526
  Литвин В. Сессия кодексов: Владимир Литвин: "Отсутствие результатов в работе парламента - это тоже результат" // Кіевскій телеграфъ, 2004. – 25 июня-1 июля


  [Прес-конф. Голови Верховної Ради України В.Литвина за підсумками 5-ї сесії Верховної Ради України 4-го скликання]
1296527
   Сессия Совета Междуранодной Демократической Федерации женщин.. – М, 1949. – 22с.
1296528
   Сессия, посвященная 100-летию со дня рождения И.П.Павлова.. – К, 1949. – 122с.
1296529
  Гринюк В. Сестра -- Болгария / В. Гринюк. – Москва, 1969. – 128с.
1296530
  Вовчок Марко Сестра // Народні оповідання Марка Вовчка / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша, 1858
1296531
  Вовчок М. Сестра : оповідання Марка Вовчка // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 30 с. – (Сільська бібліотека)
1296532
  Вовчок Марко Сестра : Оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург, 1862. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1296533
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко; Педагогічне бюро Полтавської Губерніяльної народної управи. – Полтава, 1918. – 28с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Книжки для читання в класі ; Низка 2 ; Вип. 7)
1296534
  Вовчок Марко Сестра / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 47с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ. б-ка)
1296535
  Четверикова Т.Г. Сестра / Т.Г. Четверикова. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1296536
  Славин Н.А. Сестра / Н.А. Славин. – Симферополь, 1981. – 224с.
1296537
  Цілик Іра Сестра : проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231
1296538
  Бражник С. Сестра : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
1296539
  Метерлинк М. Сестра Беатриса / М. Метерлинк. – Москва. – 63с.
1296540
  Сандомирский Г. Сестра Беатриче / Г. Сандомирский. – Птгр., 1923. – 60с.
1296541
  Трихманенко В.Ф. Сестра белой березы / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1979. – 239с.
1296542
  Путилина В.В. Сестра Груня: Ист. повесть: Для мл. шк. возраста. / В.В. Путилина. – М., 1986. – 140с.
1296543
  Рейман Бригитта Сестра и братья / Рейман Бригитта. – Москва, 1965. – 182 с.
1296544
  Душутина А.А. Сестра Ильича : Рекоменд. указ. лит. / А.А. Душутина. – Москва, 1978. – 11с.
1296545
  Вовчок Марко Сестра і інші оповідання / Марко Вовчок. – [Київ] : Вид. і друк. т-ва "Криниця", 1919. – 73 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська (по чоловіку Маркевич і Лобач-Жученко ; Марія Маковичка). – (Народна масова б-ка ; № 2)
1296546
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1947. – 503с.
1296547
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Вильнюс, 1953. – 435с.
1296548
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1978. – 527с.
1296549
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1978. – 500с.
1296550
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Архангельск, 1982. – 544с.
1296551
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Хабаровск, 1984. – 496с.
1296552
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1296553
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1985. – 672с.
1296554
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Москва, 1986. – 542с.
1296555
  Драйзер Т. Сестра Керри : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1987. – 383с.
1296556
  Драйзер Т. Сестра Керри / Т. Драйзер. – Минск, 1988. – 494с.
1296557
  Драйзер Т. Сестра Керри : роман / Теодор Драйзер ; [пер. с англ. М. Волосова]. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 606, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-45527-0
1296558
  Драйзер Т. Сестра Керри. Рассказы / Т. Драйзер. – Алма-Ата, 1983. – 672 с.
1296559
  Драйзер Т. Сестра Керрі : [пер. з англ.] / Теодор Драйзер. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 448 с. : 1 л. портр. ; ил.
1296560
  Драйзер Т. Сестра Керрі : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Дніпро, 1971. – 406с.
1296561
  Исхаков В.М. Сестра комиссара : повести / Вазих Исхаков ; пер. с башки. Е.Имбовиц и Н.Тумановой. – Москва : Советская Россия, 1974. – 128 с.
1296562
  Дальцева М.З. Сестра Конкордин / М.З. Дальцева. – М, 1972. – 343с.
1296563
  Дражевська Л. Сестра Лесі Українки розповідає // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 8-10
1296564
  Мнацаканян С.М. Сестра милосердия / С.М. Мнацаканян. – М, 1982. – 112с.
1296565
  Кудинов П.Н. Сестра милосердия. / П.Н. Кудинов. – Киев : Молодь, 1975. – 160с.
1296566
  Андрухів І.О. Сестра милосердя : худож.-докум. повість про М.І. Ульянову / І.О. Андрухів. – Ужгород : Карпати, 1990. – 71, [1] с., [12] арк. іл. : іл., факс.
1296567
  Каранська М. Сестра милосердя в прицілах війни // Столиця. – Київ, 2000. – 11 травня (№ 50). – С. 4
1296568
  Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 91-96
1296569
   Сестра морского льва. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 224сю
1296570
  Вагнер Н. Сестра моя / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 270с.
1296571
  Эйснер А.В. Сестра моя Болгария / А.В. Эйснер. – М, 1963. – 215с.
1296572
  Романов А.В. Сестра моя Монголия : Записки журналиста / А.В. Романов. – Москва : Знание, 1970. – 62с.
1296573
  Ветрогонский В.А. Сестра наша Болгария / В.А. Ветрогонский, О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1968. – 87с.
1296574
  Макаров Н.Н. Сестра океана / Н.Н. Макаров. – М., 1966. – 118с.
1296575
  Канівець В.В. Сестра Оля : повість / В.В. Канівець. – Київ, 1980. – 208 с.
1296576
  Канивец В.В. Сестра Оля / В.В. Канивец. – М, 1986. – 239с.
1296577
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 349с.
1296578
  Шефнер В.С. Сестра печали / В.С. Шефнер. – Москва : Советская Россия, 1973. – 320с.
1296579
  Паласио В.А. Сестра Сан-Сульписо / В.А. Паласио. – М, 1984. – 304с.
1296580
  Шнайдер Роберт Сестра Сну = Schlafes bruder. Dreck : Роман; Лайно: П"єса / Шнайдер Роберт; З німецької переклав М.Кушнір. – Київ : Юніверс, 2002. – 240с. – ISBN 966-7305-62-7
1296581
  Вовчок Марко Сестра та инши оповидання [Сестра та інші оповідання]. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 85 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1296582
  Глоба А. Сестра Украина / А. Глоба. – Москва, 1947. – 100с.
1296583
  Лазаренко А.І. Сестра фронтовика : (повісті й оповідання) / Анатолій Лазаренко. – Київ : Літопис-ХХ, 2009. – 215, [1] с. – ISBN 966-7252-43-4
1296584
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. / Д. Зейдан. – Л, 1970. – 232с.
1296585
  Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашіда / Д. Зейдан. – Київ, 1969. – 167с.
1296586
  Пандуревич Є. Сестра чи мати? Причинки до вивчення південнослов"янських народних балад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 158-162. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 22 п. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджуєтся процес історизації міфологічних мотивів у межах сюжетної моделі "жінка віддає сина в жертву, щоб зберегти брата", тобто жанрові трансформації, що їх у цьому випадку можна простежити як "еволюційний шлях" сюжетного "проекту" від ...
1296587
  Стулпан Е. Сестра янтарного моря / Е. Стулпан. – М, 1964. – 108с.
1296588
  Анашенков Б.А. Сестренка : рассказы / Анашенков Б.А. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 120 с.
1296589
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – М., 1967. – 254с.
1296590
  Малыгина Н.П. Сестренка батальона. Повесть. / Н.П. Малыгина. – 3-е изд. – Волгоград, 1969. – 254с.
1296591
  Пригара М.А. Сестри : поезії / М.А. Пригара. – Львів, 1948. – 79 с.
1296592
  Голобородько О. Сестри Гозадінови: урок подвижництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Сестри Гозадінови — Софія, Марія, Олена. Дуже схожі долі. Відмовившись від сімейного життя, всі свої сили протягом кількох десятиліть віддавали організації в Херсоні жіночої освіти.
1296593
  Баклі М. Сестри Грімм : [роман] / Майкл Баклі. – Харків : Ранок. – ISBN 978-617-09-2207-6
Кн. 1 : Казкові детективи / іл. Пітера Фергюсона ; [літ. пер. з англ. Ігоря Бондаря-Терещенка]. – 2016. – 350, [2] с. : іл. – Пер. вид. : The Sisters Grimm. The Fairy tale detectives / Michael Buckly, 2005.
1296594
  Житкевич А. Сестри Клецор із Бережан // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 25, 22 июня


  "Наприкінці 1909 року в Нью-Йорку було засновано перший на заокеанських берегах Америки український професійний драматичний театр."
1296595
  Білоусов А. Сестри Крушельницькі: шляхетність, чуйність та турбота / А. Білоусов, О. Напрєєнко // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 66-78. – ISSN 1819-7329
1296596
  Палаццескі А. Сестри Матерассі / А. Палаццескі. – К, 1988. – 323с.
1296597
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Львів, 1958. – 588с.
1296598
  Вільде І. Сестри Річинські / І. Вільде. – Київ
Кн. 1. – 1964. – 577 с.
1296599
  Вільде І.Д. Сестри Річинські / І.Д. Вільде. – Київ
Кн. 2. – 1964. – 770 с.
1296600
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1977. – 495с.
1296601
  Вільде І.Д. Сестри Річинські : Роман / І.Д. Вільде. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1977. – 687с.
1296602
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман. / І. Вільде; Вступне слово П.А.Загребельного. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-135-4
Кн. 1. – 2004. – 696с.
1296603
  Вільде І. Сестри Річинські : Роман / Ірина Вільде. – Київ : Україна. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4; 966-524-215-6
Кн. 2. – 2005. – 912с.
1296604
  Вільде І. Сестри Річинські / Ірина Вільде. – Львів : Апріорі, 2011. – 1263, [1] с. – ISBN 978-966-2154-50-4
1296605
  Чубіна Т.Д. Сестри Софія та Ольга Потоцькі: переплетіння двох жіночих доль // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільностей до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси не відокремлюється від вивчення окремих особистостей та династій. У поданій науковій ...
1296606
  Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь / Г.І. Дениско. – Х., 1982. – 90с.
1296607
  Клименко О. Сестри Тельнюк заспівали Шеченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 17 жовтня (№ 192). – С. 7


  Під патронатом ректора КНУ ім. Т. Шевченка, акад. НАН України Л. Губерського відбувся благодійний проект "Наш Шевченко" для збору коштів бійцям 46-го батальону.
1296608
  Плехова Ірина Сестри: повернення : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-16 : Фото
1296609
   Сестринівське весілля : записи обрядів, звичаїв, весільних пісень / Шевчук Г.В., Левчук Л.Г., Нікітенко (Шевчук) К.В. – Київ, 2008. – 80 с.
1296610
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены / Ю.С. Лазутка. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 115 с. – ISBN 5-420-00889-0
1296611
  Лазутка Ю.С. Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека-тест для оценки генотоксичности химических загрязнителей окружающей среды : методические указание / Ю.С. Лазутка, Р.К. Лекявичюс. – Вильнюс, 1984. – 54 с.
1296612
  Байрамян Тамара Левоновна Сестринские хроматидные обмены в лимфоцитах человека, выделяемые с помощью бромированных предшественников ДНК : Автореф... канд. мед. наук: 03.00.15. / Байрамян Тамара Левоновна ; Акад. мед. наук СССР. – Москва, 1979. – 23 с.
1296613
  Лазутка Сестринские хроматидные обмены как тестна генотоксичность : методические указания / Лазутка, Ю-Р. – Вильнюс, 1988. – 77 с.
1296614
  Грінченко Б.Д. Сестриця Галя : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 16 с.
1296615
  Забужко Оксана Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Забужко Оксана. – Київ : Факт, 2003. – 240с. – ISBN 966-664-078-3
1296616
  Забужко О. Сестро, сестро : Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2004. – 240с. – Шифр дубл.8утЗабу( доп.ст.). – ISBN 966-664-078-3
1296617
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1296618
  Забужко О.С. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-235-0


  У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
1296619
  Давиденко А.И. Сестрорецк / А.И. Давиденко. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 212с.
1296620
  Соколова Н.Н. Сестрорецкие дюны. / Н.Н. Соколова. – С-Пб. – 60с.
1296621
  Слепян Д.Ф. Сестры / Д.Ф. Слепян. – М., 1949. – 135с.
1296622
  Мамин-Сибиряк Сестры / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1954. – 120с.
1296623
  Дементьев Н.С. Сестры / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1955. – 160с.
1296624
  Дементьев Н. Сестры / Н. Дементьев. – Новосибирск : овосибирское книжное издательство, 1955. – 160 с.
1296625
  Усова Н.Т. Сестры / Н.Т. Усова. – Калуга, 1957. – 207с.
1296626
  Бабаевский С.П. Сестры : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Краснодар : Кн. изд-во, 1958. – 338 с.
1296627
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 347 с.
1296628
  Мухтар А. Сестры : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 327 с.
1296629
  Яновская Ж.И. Сестры / Ж.И. Яновская. – Л., 1962. – 215с.
1296630
  Жестев М. Сестры / М. Жестев. – Л, 1978. – 264с.
1296631
  Сорокин Ю.К. Сестры Афродиты / Ю.К. Сорокин. – М., 1989. – 45с.
1296632
   Сестры Ильича в Саратове / [сост. Е.Е. Григорьева и Л.Н. Любомирова]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 136 с. : ил. – Миниатюрное издание
1296633
  Полякова Р.С. Сестры Ильича. / Р.С. Полякова. – Саратов, 1972. – 128с.
1296634
  Крейер Н.Н. Сестры Крустыньсон / Н.Н. Крейер. – Рига, 1990. – 236с.
1296635
  Палаццески А. Сестры Матерасси / Альдо Палаццески ; пер. с итал. С. Бушуево. – Ленинград : Из-во "Художественная литература", 1968. – 327 с.
1296636
  Палаццески А. Сестры Матерасси / А. Палаццески. – Л, 1991. – 284с.
1296637
  Каныкин И А. Сестры молний. / И А. Каныкин, . – М., 1980. – 111с.
1296638
  Трущенко Н.В. Сестры Невзоровы. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1961. – 82с.
1296639
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
1. – 1965. – 595с.
1296640
  Вильде И. Сестры Речинские / И. Вильде. – Львов
Кн. 2. – 1966. – 775с.
1296641
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – Москва
1. – 1959. – 667с.
1296642
  Вильде И. Сестры Ричинские / И. Вильде. – М. : Советский писатель
Кн. 2; ч.1-2. – 1967. – 742с.
1296643
  Ляленков В.Д. Сестры Страглевы. / В.Д. Ляленков. – М.-Л., 1964. – 181с.
1296644
  Стефанова Л. Сестры. / Л. Стефанова. – М, 1955. – 32с.
1296645
  Панова В.Ф. Сестры. / В.Ф. Панова. – Москва, 1965. – 184с.
1296646
  Бупханувонг С. Сестры. / С. Бупханувонг. – М., 1986. – 240с.
1296647
   Сесть на информационную диету // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 21 : фото
1296648
  Быковский Егор Сетевая агентура : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 140-142 : Фото
1296649
  Абдулаева Т. Сетевая версия АБИС внедрена : учёт книгообеспеченности учебного процесса / Татьяна Абдулаева // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-12. – ISSN 0869-4915
1296650
  Золотой В.С. Сетевая война против Русской Православной Церкви // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 21-29. – ISSN 1812-8696
1296651
  Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.109-116
1296652
   Сетевая модель ДПО на базе ведущих вузов / А.С. Сигов, Т.Ю. Гавриленко, В.В. Куренков, В.Л. Панков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и переподготовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно-методических центров на базе ведущих вузов.
1296653
  Самохин Ю.М. Сетевая модель разработки народнохозяйственного плана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Самохин Ю.М. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак-т. – Москва, 1969. – 24 с.
1296654
   Сетевая обработка информации.. – М, 1990. – 159с.
1296655
  Чистяков С.В. Сетевая организационная форма и сетевые экономические отношения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 74-85. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1296656
  Давыдова С.И. Сетевая организация экологических движений России и Европы / С.И. Давыдова, О.А. Усачева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.56-64. – ISSN 0132-1625
1296657
  Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 107-121. – ISSN 0132-1625
1296658
  Евстигнеев В.А. Сетевая транспортная задача по времени : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Евстигнеев В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1296659
  Краснов С.И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 7. – С. 62-72. – ISSN 0869-561Х


  Высокий уровень готовности педагогов предполагает их умение кооперироваться с другими участниками инновационной деятельности (учеными, методистами и др.) посредством включения в соорганизацию, соруководство и соуправление разработкой и реализацией ...
1296660
  Кудряшова Е.В. Сетевая электронная библиотека федеральных университетов:новый формат научно- образовательного пространства / Е.В. Кудряшова, Л.А. Морщихина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0869-3617


  Ведущие университеты России, активно развивающие сегодня новые формы сетевого взаимодействия, способны не только создавать большой объем востребованного внешними пользователями электронного контента, но и изменять систему производства и потребления ...
1296661
  Неретина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 128–133. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобразований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут получить участники сети. ...
1296662
  Ташкинов А.А. Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготоке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса / А.А. Ташкинов, Д.А. Новиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Сетевое взаимодействие вузов и институтов Российской академии наук при подготовке инженерных и научных кадров по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса.
1296663
  Лобов Н.В. Сетевое взаимодействие вузов: методика проектирования совместных образовательных программ / Н.В. Лобов, В.Ю. Столбов, М.Б. Гитман // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 5. – С. 40-45. – ISSN 1726-667Х
1296664
  Логинова Е. Сетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Использование Интернета в экономической деятельности не только повышает конкурентоспособность отдельных национальных экономик, но и способствует их интеграции в единое информационное пространство. В данной статье рассмотрены возможности и перспективы ...
1296665
  Чучалин А.И. Сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при реализации программ прикладного бакалавриата / А.И. Чучалин, Т.С. Петровская, О.С. Чернова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям, должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для программ среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку, характерную для ...
1296666
  Стародубцев В.А. Сетевое взаимодействие педагогов в контексте научно-практической конференции / В.А. Стародубцев, В.В. Анненков, Е.А. Вострикова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 43-47. – ISSN 1026-955X


  Исследованы возможности расширения формата научно-методических конференций в процессе их подготовки и проведения за счет использования сервисов социальных медиа.
1296667
  Вакулик И.И. Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве / И.И. Вакулик, А.В. Швидченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки")
1296668
  Назарчук Александр Викторович Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-75. – Бібліогр.: с. 61-62, 64-71, 73-74. – ISSN 0042-8744
1296669
  Болтышев Ю.П. Сетевое планирование в школе. / Ю.П. Болтышев. – Москва, 1980. – 80с.
1296670
  Некрасов А.С. Сетевое планирование в энергетике / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 160с.
1296671
  Погосов П.А. Сетевое планирование и управление в социально-экономических системах / П.А. Погосов. – Донецк, 1976. – 51с.
1296672
   Сетевое планирование и управление опытным производством.. – М, 1979. – 151с.
1296673
  Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством / Н.И. Новицкий. – Минск, 1976. – 80с.
1296674
   Сетевое планирование и управление.. – Москва : Экономика, 1967. – 397 с.
1296675
  Кривцов А.М. Сетевое планирование и управление. / А.М. Кривцов, В.В. Шеховцов. – М., 1969. – 151с.
1296676
   Сетевое планирование.. – Минск, 1971. – 294с.
1296677
  Ильченко М.Е. Сетевое представление результатов научных исследований: наукометрические и методологические аспекты / М.Е. Ильченко, П.П. Ермолов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С, 76-86. – ISSN 0374-3896
1296678
   Сетевое программное обеспечение и техничекие устройства для открытой вычислительной сети. – Рига, 1983. – 67 с.
1296679
   Сетевое программное обеспечение и технические устройства для академсети.. – Рига, 1984. – 70с.
1296680
   Сетевое программное обеспечение информационно-вычислительной сети.. – Рига, 1985. – 68с.
1296681
  Цыбина Н. Сетевое управление образовательным процессом студентов технических вузов на примере изучения информатики / Н. Цыбина, Ю. Цыбин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-94.
1296682
   Сетевой анализ публичной политики : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
1296683
  Григорьева А.С. Сетевой подход в анализе интернационализации малых и средних инновационных предприятий (на примере России и Германии) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 113-122. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  В даний час досить актуальною видається тематика мережевої взаємодії учасників процесів, що відбуваються на ринку. У даній статті розглядаються перспективи побудови мережевої взаємодії малими і середніми інноваційними підприємствами (МСП) з метою ...
1296684
  Таранова Н.В. Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-180. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1296685
  Шенцева Е.А. Сетевой подход в контексте философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0042-8744
1296686
   Сетевой подход к организации повышения квалификации преподавательского корпуса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0869-3617
1296687
   Сетевой терминальный комплекс на базе ЭВМ "Искра-226".. – Рига, 1984. – 63с.
1296688
   Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе веб-портала как элемент системы дистанционного образования // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 18-30.


  В статье рассмотрены вопросы организации на системной основе сетевого учебно-исследовательского центра коллективного пользования, функционирующего на базе веб-технологий. Приведены принципы построения распределенных измерительно-управляющих систем, ...
1296689
  Губайловский Владимир Сетевые "личинки овода" : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 150-152 : Фото
1296690
   Сетевые войны : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1296691
   Сетевые графики в планировании.. – 2-е изд. – М, 1975. – 215с.
1296692
   Сетевые графики в планировании.. – М, 1981. – 168с.
1296693
   Сетевые информационные технологии : учебное пособие / К.А. Бохан, А.В. Волковой, Г.А. Кучук, А.А. Сиора ; МНО Украины ; Нац. ааэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харьков : НАУ "ХАИ"
Ч. 1 : Протоколы обмена электронной почтой. – 2008. – 172 с.
1296694
  Новиков А. Сетевые информационные технологии в гражданском образовании. // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 39-48
1296695
  Владимирова Т.В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 123-128. – ISSN 0132-1625
1296696
   Сетевые методы в проектировании.. – М, 1969. – 140с.
1296697
  Кофман А. Сетевые методы планирования / А. Кофман, Г. Дебазей. – Москва, 1968. – 182с.
1296698
  Полежаев П.В. Сетевые методы планирования геологоразведочных работ / П.В. Полежаев, Л.А. Лубенский. – Москва : Недра, 1968. – 81с.
1296699
  Иванюшкина З.В. Сетевые методы планирования и управления / З.В. Иванюшкина, О.Н. Боженко. – Львов, 1967. – 101с.
1296700
  Абрамов С.А. Сетевые методы планирования и управления. : (Применение ЭВМ для планирования и управления инж. разработками) / С.А. Абрамов, М.И. Мариничев, П.Д. Поляков. – Москва : Советское радио, 1965. – 167 с. : черт. – Библиогр.: с. 162-165
1296701
  Алтаев В.Я. Сетевые методы планирования капитальных вложений / В.Я. Алтаев, Л.А. Когутовская. – Москва, 1976. – 144 с.
1296702
  Ахьюджа Х.Н. Сетевые методы управления в проектировании и производстве / Х.Н. Ахьюджа ; пер. с англ. Б.С. Лунякова ; под ред. В.В. Калашникова. – Москва : Мир, 1979. – 638 с. – Библиогр.: с. 624-625
1296703
  Максимов Ю.И. Сетевые модели в перспективном планировании отраслевых систем / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; Ю.И. Максимов ; [отв. ред. Б.Б. Розин]. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143 с.
1296704
  Алексеев А.М. Сетевые модели в перспективном планировании развития производства / А.М. Алексеев, Л.А. Козлов, В.Н. Крючков ; отв. ред.: Д.М. Казакевич ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1974. – 111 с. – Библиогр.: с. 106-109
1296705
   Сетевые модели и задачи управления.. – М, 1967. – 144с.
1296706
  Радева С.В. Сетевые модели распределения грузопотоков. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.003 / Радева С.В.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1973. – 22л.
1296707
  Сморгунов Л.В. Сетевые политические партии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 21-37. – ISSN 0321-2017
1296708
   Сетевые протоколы и управления в равспределенных вычислительных системах. – М, 1986. – 220с.
1296709
  Новоселов Л.Е. Сетевые радиолы и электрофоны стереофонические : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1978. – 208 с.
1296710
  Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-56. – ISSN 0869-4915


  Статья о вузовской библиотеке как информационном центре, который формирует банк научно-образовательных ресурсов и представляет их читателям, в том числе и в удаленном доступе.
1296711
  Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.20-23
1296712
  Шебшаевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В.С. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с.
1296713
  Смит Р.В. Сетевые средства Linux / Родерик В. Смит; Пер. с англ. В.В. Вейтмана. – Москва : Вильямс, 2003. – 672 с. – ISBN 5-8459-0426-9
1296714
   Сетевые средства Windows NT : Windows NT Workstation и Windows NT Server. Версия 3.5. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1996. – 496c. – ISBN 5-7791-0005-5
1296715
  Пирогов В.В. Сетевые средства логического проектирования абонентских систем на базе микро-ЭВМ семейства "Электроника НЦ" / В.В. Пирогов. – Рига, 1986. – 157с.
1296716
  Сейджман М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
1296717
  Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 / А. Вишневский. – Москва, Харьков, Минск : Питер, 2000. – (Для профессионалов). – ISBN 5-272-00179-6
1296718
  Бесчётникова С. Сетевые технологии информационных войн: опыт Украины // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 274-279. – ISSN 1822-5136
1296719
  Воройский Ф.С. Сетевые технологии нового поколения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9765
1296720
  Знатнов Е.А. Сетевые торговые организации: развитие на продуктовом рынке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1684-2626
1296721
   Сетеметрия, анализ и моделирование информационно-вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1988. – 132с.
1296722
  Бульвинская О.И. Сететура как литературный и социокультурный феномен // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1296723
  Кузмин М. Сети : Первая книга стихов / М. Кузмин ; обл. работа Н Феофелактова. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1908. – [4], 222 с.


  Обл., худ.: Феофилактов Николай Петрович (1876-1941)
1296724
  Гроссо А. Сети / А. Гроссо. – Л, 1972. – 223с.
1296725
   Сети : Для специалистов по компьютерным сетям. – Москва, 1995
1296726
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 1. – 1996
1296727
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1996
1296728
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1996
1296729
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1996
1296730
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 7. – 1996
1296731
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 2. – 1997
1296732
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 3. – 1997
1296733
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 4. – 1997
1296734
   Сети : для специалистов по компьютерным сетям. – Москва
№ 5. – 1997
1296735
  Гук М. Сети Net Ware 3.12-4.1: Книга ответов. / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 432 с.
1296736
  Камер Д.Э. Сети TCP/IP = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
Т. 3 : Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX. – 2002. – 592 с.
1296737
   Сети Windows NT 4.0 / Дж.Д. Рули, Д. Мэсвин, Т. Хендерсон, М. Хеллер; Джон Д.Рули, Дэвид Мэсвин,Томас Хендерсон, Мартин Хеллер; Пер.с англ. С. Тимачева; Под ред. А. Колесникова. – Киев : BHV, 1998. – 800с. – ISBN 5-7315-0006-1
1296738
  Баркус Ульрих Кристи Сети для науки / Баркус Ульрих Кристи, Форсгрен Тодд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 26-30 : фото
1296739
  Чиладзе Т.И. Сети звезд : стихи / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Мерани, 1961. – 71 с.
1296740
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2005
1296741
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/5. – 2005
1296742
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6/7. – 2005
1296743
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 8/9. – 2005
1296744
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10/12. – 2005
1296745
  Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1695-Х
1296746
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2006
1296747
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3/6. – 2006
1296748
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2006
1296749
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9/12. – 2006
1296750
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 1/2. – 2007
1296751
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 3. – 2007
1296752
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 4. – 2007
1296753
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 5. – 2007
1296754
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 6. – 2007
1296755
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 7/8. – 2007
1296756
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 9. – 2007
1296757
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 10. – 2007
1296758
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 11. – 2007
1296759
   Сети и телекоммуникации. – Киев, 1997-
№ 12. – 2007
1296760
  Лебедев Н.Н. Сети из вытянутых треугольников с измеренными высотами / Н.Н. Лебедев. – Москва : Недра, 1968. – 64 с.
1296761
  Мизин И.А. Сети коммутации пакетов / И.А. Мизин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 408с.
1296762
  Фролов А.В. Сети компьютеров в вашем офисе / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 272с. – (Библитотека системного программиста Т.3)
1296763
  Сургутская Е.Ф. Сети ловчие : Роман / Е.Ф. Сургутская. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 335с.
1296764
  Жожикашвили В.А. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. / В.А. Жожикашвили, В.М. Вишневский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192с.
1296765
  Дюментон Г.Г. Сети научных коммуникаций и организация фундаментальных исследований. / Г.Г. Дюментон. – Москва, 1987. – 103 с.
1296766
  Савельев Владимир Сети отелей Греции : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-64
1296767
   Сети пакетной коммутации ЭВМ.. – М, 1984. – 81с.
1296768
  Захаров Г.П. Сети передачи данных / Г.П. Захаров. – Л., 1976. – 72с.
1296769
  Бертсекас Димитри Сети передачи данных / Бертсекас Димитри, Галлагер Роберт. – Москва : Мир, 1989. – 544с.
1296770
  Васильев В.В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных систем / В.В. Васильев, В.В. Кузьмук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с.
1296771
  Котов В.Е. Сети Петри. / В.Е. Котов. – М, 1984. – 158с.
1296772
  Копытина Тамара Николаевна Сети с неподвижной гармонической плоскостью в Р3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Копытина Тамара Николаевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 12л.
1296773
  Дэвинс Д. Сети связи для вычислительных машин / Д. Дэвинс, Д. Барбер. – М, 1976. – 680с.
1296774
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 231 с.
1296775
  Мартин Дж. Сети связи и ЭВМ / Дж. Мартин. – Москва : Связь
Ч. 2. – 1975. – 208 с.
1296776
  Доровских А.В. Сети связи с подвижными объектами / А.В. Доровских, А.А. Сикарев. – Киев, 1989. – 156 с.
1296777
  Верма П.К. Сети связи ЭВМ. Оценка эффективности функционирования: Структурный анализ / П.К. Верма. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112с.
1296778
  Яницкий О.Н. Сети социальных движений в России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-62. – ISSN 0869-0499
1296779
  Копылов П.М. Сети телевизионного вещания / П.М. Копылов. – Москва, 1980. – 232 с.
1296780
  Хачатрян А.Е. Сети трехмерного пространства Римана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хачатрян А.Е.; МВССО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 7л.
1296781
  Фарли Марк Сети хранения данных = Building storage Networks / Фарли Марк; Пер. А.Головко, И.Штерев. – 2-е издание. – Москва : Лори, 2004. – 550с. – (Библиотека специалиста по сетям). – ISBN 5-85582-215-X
1296782
   Сети шпионажа :. – Л., 1989. – 76с.
1296783
  Глушков В.М. Сети ЭВМ / В.М. Глушков. – Киев, 1978. – 16 с.
1296784
   Сети ЭВМ. – Москва, 1982. – 157 с.
1296785
   Сети ЭВМ. – М., 1986. – 78с.
1296786
  Самойленко С.И. Сети ЭВМ / С.И. Самойленко. – М, 1986. – 158с.
1296787
  Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ / В.Н. Кононыхин. – М., 1989. – 48с.
1296788
  Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы, стандаты, интерфейсы / Ю. Блэк. – Москва : Мир, 1990. – 506с.
1296789
  Васильев Ю.П. Сети ЭВМ в управлении производством / Ю.П. Васильев. – Москва, 1981. – 239с.
1296790
   Сети ЭВМ и системы передачи данных : Материалы семинара :. – М., 1977. – 163с.
1296791
  Сухов А.Н. Сети ЭВМ и управление народным хозяйством. / А.Н. Сухов. – М, 1981. – 64с.
1296792
  Сурков Л.В. Сети электронных вычислительных машин. / Л.В. Сурков. – М, 1977. – 56с.
1296793
  Херлберт А. Сетка / А. Херлберт. – М., 1984. – 108с.
1296794
  Каврайский В.В. Сетка для графического решения задач сферической астрономии, математической географии и кристаллографии : Эваториальная зенитальная равнопромежуточная проекция. – Харьков, 1913. – 1 лист
1296795
   Сетка с облаками для интернета. Новые компьютерные технологии могут серьезно изменить Всемирную паутину // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0208-0621


  Изобретение Интернета можно уподобить изобретению колеса — если не по важности события, то хотя бы в том смысле, что это идеальное изобретение. Можно изменить количество спиц, можно надеть на обод шину или оснастить его зубчиками, но смысл от этого не ...
1296796
  Магомедов К.М. Сеточно-характеристические численные методы / К.М. Магомедов, А.С. Холодов. – Москва : Наука, 1988. – 290 с.
1296797
  Лапин А.В. Сеточные аппроксимации вариационных неравенств : учеб. пособие : (курс. лекций) / А.В. Лапин. – Казань, 1984. – 96с.
1296798
   Сеточные методы решения дифференциальных уравнений.. – Казань, 1986. – 92с.
1296799
   Сеточные методы решения задач математической физики. – Казань, 1984. – 115с.
1296800
  Греков Леонид Дмитриевич Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Греков Леонид Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.135-141
1296801
  Греков Л.Д. Сеточные схемы высокого порядка точности для эллиптических уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Греков Л. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 21 с.
1296802
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
1296803
  Гаврилюк Иван Петрович Сеточные схемы с точными и явными спектрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гаврилюк Иван Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1296804
  Зорин И.В. Сеттевая модель профессионального туристского образования как средство повышения качества туристских услуг // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 11-12. – ISSN 1813-1212
1296805
  Клевченя А.С. Сетфан Руднянский. / А.С. Клевченя. – Минск, 1968. – 255с.
1296806
  Римский-Корсаков Сетчаткокрылые / Римский-Корсаков. – с.
1296807
  Кожанчиков И.В. Сетчатокрылые - Neuroptera / И.В. Кожанчиков. – С. 286-288
1296808
  Иржак В.И. Сетчатые полимеры / В.И. Иржак. – М, 1979. – 248с.
1296809
  Кузьмина Г.И. Сетчатые полиуретаны, наполненные тетраэтилгиурамдисульфидом и их биодеструкция. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Кузьмина Г.И.; АН УССР. – К, 1988. – 18л.
1296810
   Сеть Harrah"s развивает глобальную дистрибуцию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 17 : Фото
1296811
   Сеть академий наук Организации Исламская конференция // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-966-136-423-2
1296812
   Сеть африканских академий наук // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 31-32. – ISBN 978-966-136-423-2
1296813
  Бъчваров Марин Сеть высших учебных заведений Болгарии в конце XX века : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 73-74 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 нази. – ISSN 0016-7207
1296814
   Сеть европейских информационных турофисов : Турист в Европе - желанный гость. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-11 : Фото
1296815
   Сеть ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе : материалы международного совещания, 6-7 октября 20011 г., Мелитополь, Украина) / [Акатов В.В. и др. ; редкол. : Т.Л. Андрієнко-Малюк (гол. ред.), І.А. Мальцева, С.Л. Мосякін, А.В. Єна та ін.] ; Укр. ботаническое о-во ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ ; Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина КНУТШ и др.]. – Мелитополь : Альтерпрес, 2011. – 60 с. : ил., табл. – На обл. название: Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні. – Библиогр. в конце доклада. – ISBN 978-966-542-473-4


  В книге также редкол.: ... В.П. Коломійчук, А.М. Солоненко, М.М. Перегрим, О.М. Перегрим
1296816
  Ахманов А.С. Сеть кредитных учреждений СССР / А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – с.
1296817
  Гиттерман А.Э. Сеть кредитных учреждений СССР. / А.Э. Гиттерман, А.С. Ахманов. – М.-Л., 1926. – 87с.
1296818
  Млечин Л.М. Сеть Москва-ОГПУ-Париж / Л.М. Млечин. – М, 1991. – 207с.
1296819
  Кужман Г.И. Сеть научно-технической информации в геологии / Г.И. Кужман, Т.Я. Новикова, В.Б. Ольшвангер. – Москва : Недра, 1977. – 169с.
1296820
  Дейниченко Петр Сеть несвободы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
1296821
  Черешка Б. Сеть предприятий общественного питания потребительской кооперации Литовской ССР и дальнейшее ее развитие. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Черешка Б.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф. экономики торговли. – Вильнюс, 1970. – 21л.
1296822
  Мальджюнас В. Сеть центров территориальных микрорайонов в Литовской ССР : Автореф... канд. геогрнаук: 11.691 / Мальджюнас В.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 17л.
1296823
   Сеть школ, детских садов и других учреждений Московского городского отдела народного образования.. – М., 1962. – 240с.
1296824
   Сеульский аэропорт - лучший в мире // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 9 : Фото
1296825
  Сірук М. Сеульський "Джекпот" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16квітня (№ 66). – С. 3


  Чому Корея не може возз"єднатися після 70 років національного розколу. Уроки для України.
1296826
  Асланян Сергій Сеульський янкі в Україні : Тест-драйв // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-137
1296827
  Папченко Анна Сеута и Гибралтар. Геркулесовы стопы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 26-35 : фото
1296828
  Антонио Муньос Молина Сефард : проза: фрагмент романа, рассказы, интервью // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 5-60. – ISSN 0130-6545
1296829
   Сефере Тегелим, т.е. псалмы / с комментарием Шаре Шамаим. – Острог : В типографии Л. Клурфаина, 1833. – [472] с. – Вид. єврейською мовою, на тит. арк. назва рос. мовою


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1296830
  Матусяк Агнєшка Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"


  У статті розкривається творчість письменників "Молодої музи" (Львів, 1906-1909) у контексті сецесії - стилю, що на межі ХІХ-ХХ ст. домінував з великою інтенсивністю не тільки в усіх видах творчості, а й створив своєрідну інтегральну культуру, що ...
1296831
  Матусяк А. Сецесійний дискурс письменників "Молодої музи"
1296832
  Гуляк А.Б. Сецесійний образ кохання: "За брамою раю" Миколи Вороного / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 416-428. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1296833
  Доній Т.М. Сецесійні мотиви в творчості поетів-постмодерністів: компаративний аспект (на прикладі лірики Греґорі Корсо та Сергія Жадана) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 164-174


  Зосереджена на спільних рисах сецесійних мотивів творчості поетів- постмодерністів. Зроблено стислий огляд історичних та естетичних аспектів, що призводять до виникнення подібних постмодерних процесів у 165 творчості поетів різних культур. Залучено ...
1296834
  Квіцинська В. Сецесійно-символістські орієнтації ранньої лірики М. Жука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 159-165
1296835
  Ковалів Ю. Сецесія - закономірна ланка літературного процесу між конкретно-історичними напрямами // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 407-417. – ISBN 978-966-2763-27-0
1296836
  Поліщук Лариса Клавдіївна Сецесія в архітектурі Станіславова кінця 19- початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Поліщук Л.К.; Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1296837
  Міщенко І. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 73-84. – ISSN 1728-6875
1296838
  Захаржевська В. Сецесія в художньому світі слов"ян (українсько-болгарські ремінісценції)
1296839
  Салига Т. Сецесія і контекст... : До поетики ситилю Б.-І. Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 122-128. – ISSN 0868-4790
1296840
  Горбатенко В.П. Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
1296841
  Курушин А.И. Сециальный физический практикум по сверхвысоким частотам / А.И. Курушин, В.М. Гусаров. – Пермь
Ч. 1. – 1974. – 164 с.
1296842
  Булавин Л.А. Сечение взаимодействия медленных нейтронов в CO вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Инженерно-физический журнал, 1986. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1296843
  Хорозов Сергей Александрович Сечение неупругих взаимодействий и множественное рождение частиц во взаимодействиях 4Не и 12С с ядрами при 4,5 ГэВ/с-нуклон : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.01 / Хорозов Сергей Александрович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 12л.
1296844
  Азимов М.А. Сечение перезарядки п-мезонов при 4 Гэв/с / М.А. Азимов. – Дубна, 1964
1296845
  Мазур В.М. Сечение полного ядерного поглощения гамма-квантов тяжелых ядер с А-154-:-209 в области Е1-гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Мазур В. М.; АН СССР, ИЯИ. – М., 1979. – 26л.
1296846
  Паниткин Ю.Г. Сечение радиационного захвата нейтронов ураном-238. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Паниткин Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.9
1296847
  Черепков Н.А. Сечение фотоионизации L- и М-оболочек аргона с учетом многоєлектронных корреляций.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Черепков Н.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1970. – 10л.
1296848
  Бегжанов Р.Б. Сечения взаимодействий п-мехонов и протонов больших энергий с ядрами свинца и спектры генерации этих чстиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бегжанов Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 14л.
1296849
  Дьяконов И.А. Сечения взаимодействия антинуклонов с дейтронами при нерелятивистских энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дьяконов И.А.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1296850
  Сторм Э. Сечения взаимодействия гамма-излучения. : справочник / пер. с англ. / Э. Сторм, Х. Исраэль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 253с.
1296851
  Барашенков В.С. Сечения взаимодействия элементарных частиц / В.С. Барашенков. – Москва : Наука, 1966. – 531 с. : черт.
1296852
  Вайнштейн Л.А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами : сводка формул и таблицы для определения сечений электрон-атомных столкновений и вероятностей радиационных переходов / Л.А. Вайнштейн, И.И. Собельман, Е.А. Юков. – Москва : наука, 1973. – 142с.
1296853
  Панченко В.Е. Сечения возбуждения рентгеновских серий атомов электронами и методы рентгеновской спектроскопии плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Панченко В.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1296854
  Куприянов Вячеслав Михайлович Сечения деления актинидных ядер быстрыми нейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / КУприянов Вячеслав Михайлович; АН Каз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
1296855
  Иткис М.Г. Сечения деления доактивных ядер в реакциях (d, f) u (p, f). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Иткис М.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.14-15
1296856
  Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе / Н.Г. Преображенская. – М., 1986. – 158с.
1296857
  Махов Л.М. Сечения и разрезы наклонными проектирующими плоскостями. / Л.М. Махов, Л.М. Мельникова. – Л., 1964. – 75с.
1296858
  Петрухин Алексей Иванович Сечения поглощения пионов, каонов, протонов и антипротонов сложными ядрами в области импульсов 6-60 Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Петрухин Алексей Иванович; Институт физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1296859
   Сечения пороговых реакций, вызываемых нейтронами : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 217с.
1296860
  Шапарь А.В. Сечения радиационного захвата быстрых нейтронов : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шапарь А.В.;. – Обнинск, 1963. – 14 с.
1296861
  Толстиков В.А. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 0,025-2,5 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толстиков В.А.;, 1960. – 20л.
1296862
  Кононов В.Н. Сечения радиационного захвата нейтронов с энергией 30-170 Кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кононов В.Н.; ОИЯИ, 1967. – 23л.
1296863
  Юрова И.Ю. Сечения рассеяния электронов атмосферными газами. / И.Ю. Юрова, В.Е. Иванов. – Ленинград : Наука, 1989. – 144с.
1296864
  Хуухэнхуу Гончигдоржийн Сечения реакции (п, а) на ядрах редких земель в области энергии нейтронов 30 кэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хуухэнхуу Гончигдоржийн; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 10л.
1296865
  Болотов В.Н. Сечения упругих взаимодействий нейтронов и пионов с ядрами углерода при энергии 100 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Болотов В. Н.; Ин-т физ. высок. энерг. – Серпухов, 1967. – 22л.
1296866
  Ловчикова Г.Н. Сечения упругого рассеяния быстрых нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловчикова Г.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – М, 1962. – 30л.
1296867
  Меднис И.В. Сечения ядерных реакций, применяемых в нейтронно-активационном анализе : справочник / И.В. Меднис. – Рига : Зинатне, 1991. – 119 с.
1296868
   Сечения ядерных реакций, рекомендуемые в качестве опорных при нейтронных измерениях : Справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 32 с.
1296869
  Коштоянц Х.С. Сеченов / Х.С. Коштоянц. – Москва ; Ленинград, 1945. – 199 с.
1296870
  Яновская М.И. Сеченов / М.И. Яновская. – Москва, 1959. – 383с.
1296871
  Васильев Л.Л. Сеченов и Введенский -- основатели нового направления в физиологии / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1948. – 19 с.
1296872
  Ярошевский М.Г. Сеченов и мировая психологическая мысль / М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1981. – 392 с.
1296873
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – Москва : Политиздат, 1978. – 367 с. : ил., 6 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1296874
  Борщаговский А.М. Сечень : повесть об Иване Васильевиче Бабушкине / А.М. Борщаговский ; [Худож. Л.И. Петрушин]. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1980. – 367 с. : ил., 7 л. ил. – (Пламенные революционеры)
1296875
  Голяндин Александр Сечин-Бахо из долины Касма // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9 (987). – С. 51-59. – ISSN 0130-1640
1296876
  Рошка В.Ф. Сеющим хлеб : стихи и поэма / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 132 с.
1296877
  Хантимер Сеяные луга в тундре. Научные основы создания сеяных злаковых лугов долголетнего поьзования в тундровой зоне Европейского Севера СССР / Хантимер, Котелина, И.Б. и др. Арчегова. – Сыктывкар, 1979. – 44с.
1296878
  Косарев И.Г. Сеяные травы в засушливых районах / И.Г. Косарев. – Москва, 1932. – 88 с.
1296879
  Чиботару М.Г. Сеятели : роман / Михаил Чиботару ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 348 с.
1296880
  Мелентьев Ю.С. Сеятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1982. – 287с.
1296881
  Данилюк В.И. Сеятели доброго, разумного, вечного / В.И. Данилюк. – Алма-Ата, 1968. – 42с.
1296882
  Алексеев М.Н. Сеятели и хранители / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 96с.
1296883
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1992. – 415 с.
1296884
   Сеятели и хранители. – Москва : Современник
Кн. 2. – 1992. – 527 с.
1296885
  Шаповалов А.В. Сеятели клеветы / А.В. Шаповалов. – Харьков, 1983. – 96с.
1296886
  Батин П.В. Сеятели мрака и невежества. / П.В. Батин, М.А. Чернов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. – 88 с.
1296887
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись : роман / Б. Овсепян. – Москва, 1965. – 312 с.
1296888
  Овсепян Б. Сеятели не вернулись / Б. Овсепян. – Ереван : Айастан, 1973. – 288 с.
1296889
  Накадзоно Э. Сеятели ночи / Э. Накадзоно. – М., 1971. – 160с.
1296890
  Шкаруба Л.М. Сеятели разумного, доброго, вечного : Материалы к изучению темы "Особенности литератури русского классицизма" // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 33-37
1296891
  Накадзоно Э. Сеятели тьмы : [роман] / Накадзоно Эйсукэ ; [пер. с яп. Н. Рогаль] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 205-316. – Библиогр.: ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1296892
  Говоров А.А. Сеятель / А.А. Говоров. – М, 1972. – 119с.
1296893
  Плачинда С.П. Сеятель : роман-эссе (о А.П. Довженко) / С.П. Плачинда. – Москва : Советский писатель, 1986. – 358 с.
1296894
  Панов А.А. Сеятель гнева народного. / А.А. Панов. – Сталино, 1961. – 158с.
1296895
  Граховский С.И. Сеятель добра и гнева / С.И. Граховский. – Москва, 1975. – 142с.
1296896
   Сєверцов Олексій Миколайович (1866-1936) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 433. – ISBN 978-966-439-754-1
1296897
  Гусєва Н.В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 270-275. – ISBN 978-966-285-361-2
1296898
  Ульяненко О. Сєдой // Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003. – № 1. – С. 29-58
1296899
  Зарембо К.С. Сжаиые грючие газы / К.С. Зарембо. – Киев, 1945. – 140с.
1296900
  Ольховский Ю.Б. Сжатие данных при телеизмерениях / Ю.Б. Ольховский. – М., 1971. – 304с.
1296901
  Харрис М. Сжатие дисков / М. Харрис. – Москва, 1995. – 413с.
1296902
  Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации / Р.Е. Кричевский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 167с.
1296903
  Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях / В.С. Чернега. – Севастополь, 1997. – 214с.
1296904
  Бирон Е.В. Сжатие при смешении нормальных жидкостей / Е.В. Бирон. – Санкт-Петербург : Типография М. П. Фроловой, 1912. – 184 с.
1296905
  Жузе Т.П. Сжатые газы как растворители / Т.П. Жузе. – Москва : Наука, 1974. – 111 с.
1296906
  Карабин А.И. Сжатый воздух / А.И. Карабин. – М., 1964. – 344с.
1296907
  Висковатов П.А. Сжатый обзор истории Новой русской литературы с библиографические примечания / П.А. Висковатов, орд. проф. Дерпского ун-та ; [Предисл.: Евгений Бобров]. – Дерп : Издал. Евгений Бобров ; Печатня К.А. Германа, 1892. – 75 с.


  Авт. предисл.: Бобров, Евгений Александрович (1867-1933)
1296908
  Бадов А. Сжечь, чтобы спасти // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 80-82. – ISSN 1812-1896


  В"єтнамська війна
1296909
  Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках / А.И. Карабин. – М., 1957. – 260с.
1296910
  Кантаров М.В. Сжигание и газификация многозольных торфов / М.В. Кантаров, И.Д. Букшпун. – Харьков ; Киев, 1935. – 183 с.
1296911
  Гурвич А.М. Сжигание кускового торфа / А.М. Гурвич. – М.-Л., 1932. – 92с.
1296912
  Арсеев А.В. Сжигание природного газа / Арсеев А.В. – Москва : Металлургиздат, 1963. – 407 с. : ил. – Библиогр.: с. 394-397 (175 назв.)
1296913
  Новаковский В.Н. Сжигание украинских бурых углей / В.Н. Новаковский, Д.Г. Файерштейн. – Харьков, 1934. – 119с.
1296914
  Полякова Т. Сжигая за собой мосты / Татьяна Полякова. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. – (Авантюрный детектив). – ISBN 978-5-699-22932-1
1296915
  Лефевр Ж. Сжижение газов и их применение / соч. Жюльена Лефевра, проф. в Нанте ; Пер. с фр. [и предисл.] С.И. Ламанского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [2], VI, 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-153


  Авт. предисл., пер.: Ламанский, Сергей Иванович (1841-1901)
1296916
  Шатенштейн А.И. Сжиженные газы как растворители / А.И. Шатенштейн. – Л.-М.
Ч.2. – 1939. – 371с.
1296917
  Циммерман С.С. Сжимаемость газов при высоких давлениях и температурах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Циммерман С. С.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1972. – 23л.
1296918
  Булавин Л.А. Сжимаемость и гравитационный эффект в неоднородном двойном растворе вблизи критической температуры. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // УФЖ, 1992. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1296919
  Бродская А.Г. Сжимаемость мерзлых грунтов / А.Г. Бродская. – М, 1962. – 84с.
1296920
  Минченко Владимир Иванович Сжимаемость расплавленных хлоридов, бромидов и йодидов щелочных металлов и их бинарных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Минченко Владимир Иванович; Уральск. науч. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1975. – 28л.
1296921
  Сырников Ю.П. Сжимаемость растворов электролитов и некоторые вопросы теории этих растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырников Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 11л.
1296922
  Фисенко В.В. Сжимаемость теплоносителя и эффективность работы контуров циркуляции ЯЭУ / В.В. Фисенко. – М, 1987. – 195с.
1296923
  Цанковъ В. Сжществува ли андезитна ерупция въ С.И.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1942. – С.165-170. – Отдельный оттиск
1296924
  Сонтани У.Т. Си Кабаян / У.Т. Сонтани. – М., 1960. – 54с.
1296925
  Шнеерсон Г.М. Си Син-хай / Г.М. Шнеерсон. – М., 1956. – 48с.
1296926
  Весел Р. Си Цзиньпин готовится внедрять культ личности // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 марта (№ 10). – С. 14


  Несменяемость порождает ощущение вседозволенности, что приводит к диктатуре по типу Мао или Сталина.
1296927
   Си. Руководство по компилятору. – ? : ?. – 300с.
1296928
  Малашевич В Е. Сиаловые кислоты как показатель радиационных и нейроэндокринных нарушений в организме : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Малашевич Е.В; АН БССР. Ин-т физиологии. – 26с.
1296929
  Синицын В.М. Сиаль : Историко-генетические аспекты / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 167с.
1296930
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Москва : Детгиз, 1956. – 54 с.
1296931
  Шираз О.Т. Сиаманто и Хаджезаре : поэма-сказка / О.Т. Шираз; пер. с арм. А.Тарковского. – Ереван : Айпетрат, 1960. – 41 с.
1296932
  Низам Сиасет-Намэ / Низам, Ал-Мулька. – Москва-Л., 1949. – 380с.
1296933
  Ильющенков В.В. Сиб кунг-фу: (Кит. оздоровит. гимнастика) / В.В. Ильющенков. – Красноярск, 1990. – 95с.
1296934
  Мустафин Р.А. Сибгат Хаким / Р.А. Мустафин. – Москва, 1979. – 123 с.
1296935
  Беляков Г.П. СибГАУ: от завода-втуза к исследовательскому университету // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 0869-3617


  В статье идет речь об истории и основных достижениях Сибирского государственного аэрокосмического университета за последние 5 лет: включенности вуза в ракетно-космический комплекс Сибири, интеграции с РАН, а также о новейших инновационных подходах в ...
1296936
  Сухоруков К.М. СИБИД: успехи и проблемы стандартизации российского книжного дела // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-34. – ISSN 1726-6726
1296937
  Друзина М Сибил Торндак. / М Друзина. – Л, 1972. – 152с.
1296938
  Воронкова Г.В. Сибилянты в норвежском. (Синхрония и диахрония) : Автореф... канд. филол.наук: / Воронкова Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1296939
   Сибирcкие писатели за 30 лет :. – Иркутск, 1949. – 188с.
1296940
  Горбачев М.С. Сибири - ускоренный шаг / М.С. Горбачев. – Москва, 1985. – 31с.
1296941
  Лейфер А.Э. Сибири не изменю!.. / А.Э. Лейфер. – Новосибирск, 1979. – 134с.
1296942
  Ежов В.И. Сибириада / В.И. Ежов, А.С. Кончаловский. – Москва, 1993. – 477с.
1296943
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1965. – 399с.
1296944
  Чивилихин В.А. Сибирка / В.А. Чивилихин. – М., 1966. – 400с.
1296945
   Сибиркое отделение Академии наук СССР. – Новосибирск, 1967. – 95 с.
1296946
  Мельникова И. Сибирская амазонка : [роман] / Ирина Мельникова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сер. осн. в 2005 г. – (Вера, Надежда, Любовь). – ISBN 978-5-699-17633-5
1296947
   Сибирская археография и источниковедение :. – Новосибирск, 1979. – 238с.
1296948
  Скафтымов Сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского / сост. П. Черняев. – Б. м. : б. и. – 31 с. – Отд. оттиск: Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 161-257; также: Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателе. М., 1972. С. 218-338
1296949
  Межов В.И. Сибирская библиография : указатель книг и статей о Сибири на рус. яз. и одних только книг на инлстр. яз. за весь период книгопечптпния : в 3 т. с азбуч. указателями имен авторов и предметов / В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Ф.А. Семенов
Т. 3 : Педагогика. Правоведение. и государственные науки. Политические и социальные науки. Сельское хозяйство и земледелие. Астрономия. Геодезия и механика. Естественные науки. Медицина. Языкознание. Словесность. Искусство. Дополнения. Азбучные указатели.. – 1903. – 188 с.
1296950
  Лосьев Г.А. Сибирская вандея / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1969. – 200с.
1296951
  Лосьев Г.А. Сибирская Вандея: повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1989. – 399с.
1296952
  Парахина Наталья Сибирская выставка номер один : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60 : Фото
1296953
  Боженко Л.И. Сибирская деревня в восстановительный период 1921-1925 гг. / Л.И. Боженко. – Томск, 1978. – 264с.
1296954
   Сибирская деревня в условиях урбанизации.. – Новосибирск, 1976. – 136с.
1296955
  Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 518с.
1296956
   Сибирская добровольческая :. – Новосибирск, 1967. – 359с.
1296957
  Березовская Л.В. Сибирская журнальная пресса -- активный помощник партии в борьбе за восстановление народного хозяйтва края. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Березовская Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
1296958
  Черноморцев Л.Н. Сибирская земля / Л.Н. Черноморцев. – М, 1950. – 78с.
1296959
   Сибирская история. – Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1774
1296960
  Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом С- Пб АН и профессором ...И.Е.Фишером. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии наук, 1774. – 631 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
1296961
  Посадсков А.Л. Сибирская книга и революция 1917-1918 / А.Л. Посадсков. – Новосибирск, 1977. – 285с.
1296962
   Сибирская коллекция Кунсткамеры. – 16 с.
1296963
  Руденко С.И. Сибирская коллекция Петра I // Археология СССР : свод археологических источников : Д3-9 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва ; Ленинград : Наука, 1962. – Д3-9 : Сибирская коллекция Петра I / С.И. Руденко. – С. 1-52, 27 табл.
1296964
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны / Б.В. Иванов. – Томск, 1976. – 375с.
1296965
  Иванов Б.В. Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Иванов Б.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 40л.
1296966
  Соколов В.Е. Сибирская косуля: экол. аспекты поведения. / В.Е. Соколов, А.А. Данилкин. – М., 1981. – 145с.
1296967
  Дылис Н.В. Сибирская лиственница / Н.В. Дылис. – Москва, 1947. – 138с.
1296968
   Сибирская муза.. – М., 1991. – 382с.
1296969
  Митрофанов Л.И. Сибирская новелла. Пьеса / Л.И. Митрофанов. – М., 1961. – 60с.
1296970
  Потапов П. Сибирская новь / П. Потапов. – М., 1948. – 88с.
1296971
  Иванов Л.И. Сибирская новь / Л.И. Иванов. – Омск, 1961. – 439с.
1296972
  Кононов Н.П. Сибирская печать - боевой помощник Коммунистической партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кононов Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л.
1296973
  Горощенова О.А. Сибирская писательница Е.А. Авдеева-Полевая // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0042-8779
1296974
  Почивалин Н.М. Сибирская повесть / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 72с.
1296975
  Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Хазиахметов Э.Ш. ; ЛГУ. – Ленинград, 1982. – 42 с.
1296976
   Сибирская поступь. – М., 1982. – 351с.
1296977
  Кубышкин М.П. Сибирская поэма. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1962. – 111с.
1296978
  Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке / Н.Д. Зольникова. – Новосибирск, 1990. – 288с.
1296979
  Ракитников Н.И. Сибирская реакция и Колчак. / Н.И. Ракитников. – Москва : Просветительное Кооперативное издательсткое Товарищество "Народ", 1920. – 38с.
1296980
  Кублицкий Г.И. Сибирская родная сторона / Г.И. Кублицкий. – М, 1968. – 254с.
1296981
  Мешакин П.Н. Сибирская ссылка В.И. Ленина / П.Н. Мешакин. – Красноярск, 1987. – 254с.
1296982
  Солодкин Я.Г. Сибирская ссылка Годуновых в начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 127-133. – ISSN 0042-8779
1296983
  Кодан В С. Сибирская ссылка декабристов / В С. Кодан, . – Иркутск, 1983. – 282с.
1296984
  Почивалин Н.М. Сибирская тетрадь / Н.М. Почивалин. – Омск, 1954. – 72с.
1296985
  Марягин Г.А. Сибирская фантазия. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 354с.
1296986
   Сибирская экскурсия : Восточная Сибирь. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1937. – 103с.
1296987
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск : Наука, 1982. – 254 с.
1296988
  Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1986. – 317с.
1296989
   Сибирская энциклопедия
Т. 1 : Аба - Жуя. – 988стлб. – Книга без тит. лист.
1296990
  Никитин Н.И. Сибирская эпопея 17 века / Н.И. Никитин. – Москва, 1987. – 173 с.
1296991
  Погребняк Л.И. Сибирская язва в Украинской ССР. (Эпизоотологические аспекты проблемы) : Автореф... канд. вет.наук: 16.00.03 / Погребняк Л.И.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1974. – 26л.
1296992
  Кащенко Н.Ф. Сибирские высшие женские курсы, их положение, нужды и надежды / Н.Ф. Кащенко. – Томск : Тип.Сибир.т-ва печат.дела, 1912. – 12с.
1296993
  Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70-80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Ермолинский Л.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1971. – 19л.
1296994
   Сибирские говоры : функционирование и взаимовлияние диалектной речи и литературного языка. – Красноярск, 1988. – 156с.
1296995
   Сибирские города XVII - начала XX века :. – Новосибирск, 1981. – 222с.
1296996
   Сибирские дали. – М., 1981. – 112с.
1296997
  Савельев Н.Я. Сибирские механики П.М.Залесов и М.С.Лаулин / Н.Я. Савельев. – Новосибирск, 1953. – 80с.
1296998
   Сибирские огни. – Новосибирск, 1967. – 432с.
1296999
  Приставкин А.И. Сибирские повести. / А.И. Приставкин. – Новосибирск, 1967. – 272с.
1297000
  Малютина А.И. Сибирские рассказы В.Г.Короленко и их народно-поэтическая основа : Автореф... канд. филол.наук: / Малютина А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 14л.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,