Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1295001
  Леонович М. "Трем струни триває до ранку" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 374-388
1295002
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-37
1295003
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 17-22.
1295004
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 63-64 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1295005
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 60-61 : Рис. – ISSN 1605-2005
1295006
  Кузьмін М. "Тренд. UA" / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 63-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1295007
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-63 : Табл., рис. – Bibliogr.: Бібілогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1295008
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1295009
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1295010
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1295011
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1295012
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1295013
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1295014
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1295015
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1295016
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1295017
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1295018
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1295019
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1295020
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1295021
  Міхньов Р.М. "Третій світ" перед фронтом іперіалізму / Р.М. Міхньов. – Київ, 1969. – 48с.
1295022
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1295023
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1295024
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1295025
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1295026
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1295027
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1295028
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1295029
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1295030
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1295031
  Матвейчук Александр "Третья служба" Дмитрия Менделеева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0235-7089
1295032
  Охлобыстин "Третья" химия / Охлобыстин, Ю. – М., 1965. – 199с.
1295033
  Смирнов В.А. "Треугольник знаний" и современный университет: проблема инноваций // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5
1295034
  Ибрагимова З.М. "Треугольник" Лаврентьева / З.М. Ибрагимова, Н.А. Притвиц. – Москва, 1989. – 334 с.
1295035
  Воронцов А.В. "Треугольник" США-Япония-Южная Корея / А.В. Воронцов. – Москва, 1991. – 199с.
1295036
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1295037
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1295038
  Тарас В. Тревожная земля. / В. Тарас. – Минск, 1963. – 116с.
1295039
  Енишерлов В. Тревожная совесть // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 37-46. – ISSN 0234-1395
1295040
  Кузнецов О.П. Тревожно / О.П. Кузнецов. – Южно-Сахалинск, 1990. – 216с.
1295041
  Петров В.Н. Тревожно мерцают экраны : Повести и рассказы / В.Н. Петров. – Москва : Воениздат, 1975. – 383с.
1295042
   Тревожно мерцают экраны. – М., 1976. – 80с.
1295043
  Дудко В.А. Тревожное лето / В.А. Дудко. – Хабаровск, 1983. – 463с.
1295044
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1975. – 271с.
1295045
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1978. – 328с.
1295046
  Артемова Л.Д. Тревожное сердце : роман / Л.Д. Артемова. – Москва : Военное издательство, 1960. – 384 с.
1295047
   Тревожное сердце. – Ставрополь, 1976. – 71с.
1295048
  Тойбин И.М. Тревожное слово : О поэзии Е.А. Баратынского / И.М. Тойбин. – Воронеж, 1988. – 196 с.
1295049
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448 с.
1295050
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 607 с.
1295051
  Шамякин И.П. Тревожное счастье / И.П. Шамякин. – Минск, 1969. – 605с.
1295052
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 544 с.
1295053
  Обойщиков К. Тревожное счастье. / К. Обойщиков. – Краснодар, 1963. – 48с.
1295054
  Принцев Ю.Я. Тревожное счастье. / Ю.Я. Принцев. – Л.-М., 1964. – 104с.
1295055
  Борисов М.Ф. Тревожное эхо / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1969. – 60с.
1295056
  Видрашку Ф.К. Тревожное эхо : рассказы / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
1295057
  Любовников О.М. Тревожной памяти дозор. / О.М. Любовников. – Горький, 1974. – 175с.
1295058
  Мишин О. Тревожность: Стихи. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1978. – 119с.
1295059
  Лашков И.В. Тревожные будни / И.В. Лашков. – Ашхабад, 1958. – 68с.
1295060
  Захаров С. Тревожные будни / С. Захаров. – Свердловск : Средне-Уральское кню изд-во, 1976. – 128 с.
1295061
   Тревожные будни. – Тула, 1985. – 256с.
1295062
  Орлов Г.С. Тревожные будни / Г.С. Орлов. – Симферополь, 1987. – 191с.
1295063
  Тарасенко П.Н. Тревожные будни милиции. / П.Н. Тарасенко. – Ставрополь, 1975. – 188с.
1295064
   Тревожные ветры границы. – Владивосток, 1968. – 319с.
1295065
  Еловских В.И. Тревожные вечера / В.И. Еловских. – Свердловск, 1961. – 107с.
1295066
  Черных И.В. Тревожные высоты. / И.В. Черных. – М, 1977. – 336с.
1295067
  Золототрубов А.М. Тревожные галсы / А.М. Золототрубов. – М., 1979. – 303с.
1295068
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1964. – 312с.
1295069
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1970. – 288с.
1295070
   Тревожные годы. – М., 1979. – 400с.
1295071
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – 639 с. – В изд. также : Великая судьба / С. Удвал. – (Библиотека монгольской литературы)
1295072
  Цуриков И.А. Тревожные годы / И.А. Цуриков. – М., 1983. – 191с.
1295073
  Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. / Ю.И. Рубинский. – М, 1973. – 456с.
1295074
  Виноградов И.В. Тревожные дни марта / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1984. – 240с.
1295075
  Шванко Н.П. Тревожные зори. / Н.П. Шванко. – М., 1963. – 32с.
1295076
  Трапезников Н В. Тревожные каникулы. / Н В. Трапезников, . – Тула, 1972. – 216с.
1295077
   Тревожные колокола. – Новосибирск, 1991. – 412с.
1295078
  Ставская И. Тревожные колокола. / И. Ставская. – Кишинев, 1981. – 147с.
1295079
  Михале А. Тревожные ночи / А. Михале. – М, 1961. – 398с.
1295080
  Кондратов Э.М. Тревожные ночи Самары / Э.М. Кондратов. – Куйбышев, 1980. – 224с.
1295081
  Кондратов Э.М. Тревожные ночи Самары / Э.М. Кондратов. – Куйбышев, 1980. – 224с.
1295082
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – М., 1959. – 164с.
1295083
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – М., 1960. – 524с.
1295084
  Марьинский В.Д. Тревожные облака / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1963. – 127с.
1295085
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Изд. 2-е. – Москва, 1984. – 160с.
1295086
  Кожевников И.Е. Тревожные рассветы / И.Е. Кожевников. – Нукус, 1990. – 159с.
1295087
  Бурмак П.В. Тревожные рубежи. / П.В. Бурмак. – Киев, 1964. – 339с.
1295088
  Иконников Ю.М. Тревожные сны / Ю.М. Иконников. – М., 1986. – 222с.
1295089
  Романов Б.С. Тревожные сутки / Б.С. Романов. – Мурманск, 1969. – 224с.
1295090
  Жигалов И.М. Тревожные тропы / И.М. Жигалов. – Москва, 1973. – 213с.
1295091
  Андреев В.М. Тревожный август / В.М. Андреев. – Москва, 1973. – 256с.
1295092
  Капутикян С.Б. Тревожный день : стихи / С.Б. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 255 с.
1295093
  Худяков В.В. Тревожный звездопад. / В.В. Худяков. – Кишинев, 1971. – 160с.
1295094
  Ревич В.А. Тревожный клич журавлей. / В.А. Ревич. – М., 1985. – 64с.
1295095
  Казаков В.Б. Тревожный колокол / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1979. – 224 с.
1295096
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень. / В.В. Смирнов. – М., 1971. – 335с.
1295097
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень. / В.В. Смирнов. – Красноярск, 1987. – 376с.
1295098
  Ковалев Д.М. Тревожный мир / Д.М. Ковалев. – М, 1970. – 303с.
1295099
  Дмитерко Л.Д. Тревожный мир: Стихи и поэмы. / Л.Д. Дмитерко. – М., 1979. – 182с.
1295100
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 728 с.
1295101
  Попович К. Тревожный рассвет / К. Попович. – Кишиенв, 1983. – 679с.
1295102
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 571 с.
1295103
  Борискин Н.М. Тревожный сигнал / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 121с.
1295104
  Алиев Г.А. Тревожный сигнал / Г.А. Алиев. – Баку, 1983. – 164с.
1295105
  Ступак Ю.И. Тревожный сигнал о работах с бактериологическом оружием // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 36-38
1295106
  Филип Ю.И. Тревожный художник / Ю.И. Филип. – М, 1984. – 88с.
1295107
  Маркова Мария Тревожный шов : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 0012-6756
1295108
  Варшавский И.И. Тревожных симптомов нет : повести и рассказы / И.И. Варшавский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 384с.
1295109
  Кинякин С.В. Тревожусь... : стихи / С.В. Кинякин. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1971. – 80 с.
1295110
   Тревожь меня, море.... – М., 1977. – 80с.
1295111
   Трегобчук Валентин Михайлович : Біобібліографічний покажчик наук. праць за 1966-2002 роки. – Київ : Аграр. наука, 2002. – 152 с. – (Академіки Української академії аграрних наук)
1295112
  Брехт Б. Трегрошовая опера / Б. Брехт. – М, 1958. – 131с.
1295113
  Брехт Б. Трегрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1986. – 366с.
1295114
  Козловская Полина Трезвая работа : профессия / Козловская Полина, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1295115
  Замотаев А.И. Трезво - о пьянстве / А.И. Замотаев, А.Ф. Фролов. – Саранск, 1985. – 22с.
1295116
  Никитин А.Ф. Трезвость- норма жизни / А.Ф. Никитин. – М, 1989. – 58с.
1295117
  Максаков Е.Я. Трезвость - залог дисциплины / Е.Я. Максаков, Г.А. Конов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 64 с.
1295118
   Трезвость - норма жизни. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 144с.
1295119
  Коняев Н.И. Трезвость - норма жизни / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1987. – 102с.
1295120
   Трезвость - норма жизни советского человека. – Оренбург, 1985. – 14с.
1295121
   Трезвость - норма нашей жизни. – Минск, 1986. – 15с.
1295122
   Трезвость: иллюзии и реальность. – Киев : Наукова думка, 1991. – 191 с.
1295123
   Трезвые мысли : Повести Рассказы Фельетоны. – Москва : Советский писатель, 1987. – 512с.
1295124
  Бухараев Р.Р. Трезвые пиры / Р.Р. Бухараев. – М, 1990. – 141с.
1295125
  Юша Ю.А. Трезубец Нептуна. / Ю.А. Юша. – М., 1975. – 128с.
1295126
  Набоких А.И. Трезфазная почвенная съемка. / А.И. Набоких. – Одесса. – 24с.
1295127
  Соломянюк Н.М. Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1295128
  Сафонов С В. Трейдинг : Дополнительное измерение принятия решений / С В. Сафонов; Участие в проекте - Сергей Пашев. – Москва : Альпина ИД, 2001. – 300с. – ISBN 5-89684-019-5
1295129
   Трейс Рихард Эрнестович : Библиографический указатель. – Рига, 1991. – 39с.
1295130
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 1 : Методы исследования треков. – 1981. – 152с.
1295131
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 2 : Науки о Земле и космические исследования. – 1981. – 264с.
1295132
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 3 : Ядерная физика и прикладные исследования. – 1981. – 152с.
1295133
   Треккани, Эрнесто. – М., 1976. – 29с.
1295134
  Гнатик Б.І. Трекова установка (ТУС) - детектор космічних променів найвищих енергій на борту супутника ЛОМОНОСОВ // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
1295135
  Нугожин Н.Н. Трековые искровые камеры для изучения взаимодействий адроноа космических лучей свех. энергий и ислед. в обл. релятивистской ядерн. физики с использ. стримерных камер в магн. спектрометр. на синхро : Автореф... наук: / Нугожин Н. Н.;. – Дубна, 1998. – 33л.
1295136
  Девишев М.И. Трековые искровые камеры для регистрации частиц выскоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Девишев М.И.; Ин-т физики выскоих энергий. – Серпухов, 1967. – 19л.
1295137
  Скрябин К.И. Трематодология / К.И. Скрябин, Шульц., Р.-Эд.С. – М.-Л., 1931. – 48с.
1295138
  Искова Н.И. Трематоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 107 / Искова Н.И. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1295139
  Панин В.Я. Трематоды дикроцелииды мировой фауны. / В.Я. Панин. – Алма-Ата, 1984. – 247с.
1295140
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин; АН СССР; Гельминтологическая лаборатория. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4. – 1950. – 496с.
1295141
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека / К.И. Скрябин. – М.
10. – 1955. – 654с.
1295142
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.-Л.
1. – 1947. – 515с.
1295143
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 600с.
1295144
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.-Л.
3. – 1949. – 624с.
1295145
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
5. – 1951. – 624с.
1295146
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
6. – 1952. – 760с.
1295147
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
7. – 1952. – 763с.
1295148
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
8. – 1953. – 620с.
1295149
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
9. – 1954. – 656с.
1295150
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
11. – 1955. – 751с.
1295151
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
12. – 1956. – 932с.
1295152
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
Т. 13. – 1957. – 784с.
1295153
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
14. – 1958. – 935с.
1295154
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
15. – 1958. – 820с.
1295155
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
16. – 1959. – 707с.
1295156
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
17. – 1960. – 644с.
1295157
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
18. – 1960. – 747с.
1295158
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
19. – 1961. – 472с.
1295159
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
20. – 1962. – 564с.
1295160
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
22. – 1966. – 520с.
1295161
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
23. – 1970. – 308с.
1295162
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
24. – 1971. – 379с.
1295163
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
25. – 1974. – 304с.
1295164
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
26. – 1978. – 194с.
1295165
  Гинецинская Т.А. Трематоды их жизненные циклы, биология и эволюция. / Т.А. Гинецинская. – Л., 1968. – 412с.
1295166
  Фейзуллаев Н.А. Трематоды надсемейства cyclocoeloidea / Н.А. Фейзуллаев. – Баку, 1980. – 211с.
1295167
   Трематоды птиц причерноморских и прикаспийских районов. – М., 1983. – 229с.
1295168
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР / Быховская-Павловская. – М.-Л., 1962. – 407с.
1295169
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Быховская-Павловская И.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1955. – 26л.
1295170
  Панин В.Я. Трематоды семейства dicrocoeliidae odhner, 1911 (Морфология, биология, распространение, положение в системе трематод и систематика). : Автореф... доктор биол.наук: 03.107 / Панин В.Я.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 42л.
1295171
  Филимонова Л.В. Трематоды фауны СССР / Л.В. Филимонова. – М, 1985. – 128с.
1295172
  Курочкин Ю.В. Трематоды фауны СССР / Ю.В. Курочкин. – М, 1987. – 151с.
1295173
  Краснолобова Т.А. Трематоды фауны СССР / Т.А. Краснолобова; АН СССР, Лаборатория гельминтологии. – Москва : Наука, 1987. – 162 с. : табл. ,ил. – Библиогр.: 367 назв.
1295174
  Судариков В.Е. Трематоды фауны СССР : Стригеиды. / В.Е. Судариков. – М., 1984. – 169с.
1295175
  Шигин А.А. Трематоды фауны СССР. Род Diplostomum. Метацеркарии / А.А. Шигин. – М., 1986. – 253с.
1295176
  Гинецинская А Т. Трематоды, их жизненный цикл, биология и эволюция. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гинецинская Т.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1295177
   Трембачев Олександр Федорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148.
1295178
   Трембачев Олександр Федорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 272-273 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1295179
   Трембачев Олександр Федорович (1910-2001) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161. – ISBN 966-95774-3-5
1295180
  Піпаш-Косівський Трембіта. / Піпаш-Косівський. – 2-е вид. – Ужгород, 1964. – 223 с.
1295181
  Гжицький В.З. Трембітні тони / В.З. Гжицький. – Х., 1924. – 63с.
1295182
   Тренажер клавиатуры STAMINA [Електронний ресурс] : Стамина. – Москва : Равновесие, 2004. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 64 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, система Windows 98, совместимо c Windows NT/2000/- Загл. с этикетки диска. – (Компьютерный тренажер)


  Освоение слепой машинописи Традиционный вариант расположения пальцев Альтернативный вариант расположения пальцев Различные режимы обучения Приятные подробности: занятия разделены на два этапа - запоминание клавиш и увеличение скорости печати
1295183
   Тренажерные системы. – М., 1981. – 254с.
1295184
  Головкина В.Б. Тренажерный комплекс как инструмент развития творческого потенциала и навыков трехмерного компьютерного моделирования у учащихся // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
1295185
  Смирнов Д.Р. Тренажеры в доме / Д.Р. Смирнов // Игры с мячом для здоровья / В.И. Бондин. – Москва : Знание, 1991. – С. 69-190. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1991 ;Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001897-3
1295186
  Денискин Д.Н. Тренажёры в доме / Д.Н. Денискин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
1295187
  Денискин Д.Н. Тренажёры во дворе / Д.Н. Денискин. – М., 1986. – 32с.
1295188
   Тренажеры для вестибулярной тренировки и методы объективного педагогического контроля. – Л., 1988. – 89с.
1295189
  Малашин И.И. Тренажеры для операторов АЭС / И.И. Малашин, И.И. Сидорова. – М., 1979. – 153с.
1295190
  Долганова Е. Тренд-сеттер Кавалли // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 59-64.
1295191
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні винахідництва відзнаками // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1708-7422
1295192
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні раціоналізаторства: державні відзнаки / В. Шевченко, В. Плескач, І. Дробітько // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1295193
  Соснін О. Тренд часу - законодавче вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1295194
  Манич Н.Є. Трендвочингові прогнози кінця 2012 – початку 2013 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У Сполучених Штатах Америки та в країнах західної Європи трендвочинг і кулхантинг уже стализвичним явищем, за звіти трендвочерів платять чималі гроші, але в Україні ці види діяльності тільки починають зароджуватися. Стаття присвячена проблемам ...
1295195
  Решетник М.Д. Тренделенбург (Trendelenburg) Фрідріх Адольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 648-649. – ISBN 966-316-069-1
1295196
  Богдан Т.П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 31-48. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1295197
  Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного контенту.
1295198
  Живага А.Ю. Тренди народжуваності і смертності населення України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 151-153
1295199
  Дроздик Л.А. Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 104-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1295200
  Котляр А. Тренди похилого віку. Про що кричить і мовчить річний звіт Пенсійного фонду / А. Котляр, Ю. Самаєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Після підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі суми виплат, представлені в звіті Пенсійного фонду, почали без перебільшення лякати. Прірва між бідними працездатними та злиденними пенсіонерами перетворилася на Великий каньйон. При цьому всі ...
1295201
  Федулова Л.І. Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров"я населення / Л.І. Федулова, С.В. Палиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2306-6814
1295202
  Мезенцев К. Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1295203
  Коробков Д.В. Трендовий аналіз та індексне моделювання інвестиційної привабливості цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 110-117 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1295204
  Пекар В. Тренды и деньги. Руководство по ловле ускользающей прибыли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 44-51
1295205
  Морен Декстер Тренды лондонского дизайна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 24-25 : фото
1295206
  Шоркин А.Д. Тренды межэтнических отношений в Крыму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 165-173. – ISSN 2077-8309
1295207
  Юрчак А. Тренды отечественного В2В маркетинг на 2013 // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 19-22. – ISSN 1606-3732
1295208
  Анурьев С.В. Тренды развития электронных ресурсов в библиотеках // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 33-37. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована ситуация, сложившаяся как в библиотеках России, так и на рынке электронных ресурсов за последние пять лет. Приведены данные роста популярности электронного чтения в России. Рассмотрены новые решения, позволяющие полностью пересмотреть ...
1295209
  Винокуров Е. Тренды региональной интеграции на постсоветском пространстве: результаты количественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-107. – ISSN 0042-8736
1295210
  Логинов В.Ф. Тренды, "скачки" и паузы в изменении глобальной и региональной температуры и их возможные причины // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 12-19 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1295211
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях / А.Ф. Аксенов. – Москва, 1977. – 151с.
1295212
  Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1968. – 480с.
1295213
  Погосян А.К. Трение и износ наполненных полимерных материлов / А.К. Погосян. – М., 1977. – 140с.
1295214
  Силин А.А. Трение и мы / А.А. Силин. – Москва : Наука, 1987. – 189с.
1295215
  Колесников С.Л. Трение и сцелпение в грунтах. / С.Л. Колесников. – М., 1935. – 48с.
1295216
  Кирдяшкин А.Г. Трение и теплообмен при тепловой гравитационной конвекции и в поле центрабежных сил : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кирдяшкин А.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20 с.
1295217
  Пилипенко Валерий Николаевич Трение и теплообмен при турбулентных течениях слабых полимерных растворов вблизи гладких и шероховатых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилипенко Валерий Николаевич; МГУ. – М., 1975. – 18л.
1295218
  Авдеев Д.Т. Трение покоя полимерных материалов / Д.Т. Авдеев, А.А. Кутьков, А.К. Курочка. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – 128 с. – Список лит.: с. 124-126
1295219
  Арчьютт Л. Трение, смазка и смазочные материалы / Л. Арчьютт, Р.М. Дилей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1940. – с.
1295220
   Тренинг-курс по синхронному переводу / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1295221
  Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол / Т.П. Андрианова. – Ленинград, 1983. – 79с.
1295222
  Меграбян С.В. Тренинг для командированных в Украину международных специалистов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв
1295223
  Воробьев А.Н. Тренинг интеллекта / А.Н. Воробьев. – Москва, 1989. – 175с.
1295224
  Недосека О.Н. Тренинг как вид коммуникативной технологии в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-41. – ISSN 1609-4646


  В статье показаны актуальность и необходимость совершенствования коммуникативных компетенций как обязательного условия развития субъектсубъектных отношений в педагогической деятельности. Представлена структура тренинга как вида коммуникативной ...
1295225
  Богословская О. Тренинг как обучающая технология / О. Богословская, В. Павлова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
1295226
  Кипнис М. Тренинг коммуникации / Михаил Кипнис. – 3-е изд., стереот. – Москва : Ось-89, 2007. – 128 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-384-7
1295227
  Кипнис М. Тренинг лидерства / Михаил Кипнис. – 3-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2008. – 144 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-845-3
1295228
  Пономаренко Л.И. Тренинг развития рефлексивности у подростков // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-17
1295229
  Реан А.А. Тренинг ролевого поведения руководителей : концепции и процедуры / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.9-16
1295230
  Богданова Светлана Тренинговый отель - экскурсия в будущую профессию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1295231
  Горелов К.И. Тренинки испытание верховых лошадей / К.И. Горелов, А.А. Яковлева. – М, 1955. – 264с.
1295232
  Кулакаускас В.В. Тренировка баскетболиста. / В.В. Кулакаускас. – М., 1958. – 244с.
1295233
  Мерфи М.С. Тренировка в легкой атлетике. / М.С. Мерфи. – Берлин, 1924. – 151с.
1295234
  Астанин Ю.П. Тренировка в марш-бросках / Ю.П. Астанин, Н.И. Гордеев. – Москва, 1958. – 55с.
1295235
  Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапирах / М.П. Мидлер, Д.А. Тышлер. – М, 1966. – 196с.
1295236
  Гильд А.П. Тренировка ватерполиста / А.П. Гильд. – М., 1966. – 168с.
1295237
   Тренировка гандболиста. – На японском языке. – Токио, 1960. – 263с.
1295238
   Тренировка гандболиста. – М., 1975. – 208с.
1295239
  Жмарев Н.В. Тренировка гребцов / Н.В. Жмарев. – К, 1976. – 124с.
1295240
  Михайлов В.В. Тренировка конькобежца-многоборца / В.В. Михайлов. – М, 1975. – 227с.
1295241
  Чернов И.П. Тренировка конькобежцев / И.П. Чернов. – К., 1984. – 88с.
1295242
  Чернов И.М. Тренировка конькобежцев / И.М. Чернов. – Киев, 1984. – 87с.
1295243
  Коробков Г.В. Тренировка легкоатлета-многоборца / Г.В. Коробков. – М, 1951. – 186с.
1295244
  Хоменков Л.С. Тренировка легкоатлета. / Л.С. Хоменков. – Л., 1954. – 40с.
1295245
   Тренировка легкоатлетов Зимой на открытом воздухе. – М., 1956. – 136с.
1295246
  Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста / З.Я. Кожевникова. – М., 1971. – 96с.
1295247
  Аниканов И.Я. Тренировка Марии Исаковой / И.Я. Аниканов. – Москва, 1951. – 96с.
1295248
  Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – М., 1979. – 167с.
1295249
  Инясевский К.А. Тренировка пловца. / К.А. Инясевский, Б.Н. Никитский. – М., 1956. – 183с.
1295250
  Хохлов В.И. Тренировка подводного пловца. / В.И. Хохлов. – М., 1976. – 95с.
1295251
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – М., 1968. – 144с.
1295252
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье / Р.А. Роман. – М., 1974. – 152с.
1295253
  Вуджек Т Тренировка ума / Т Вуджек. – Санкт-Петербург, 1996. – 288с.
1295254
  Келлер В.С. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер. – М, 1972. – 182с.
1295255
  Савин С.А. Тренировка футболиста. / С.А. Савин. – М., 1957. – 112с.
1295256
  Романенко А.Н. и др. Тренировка футболистов / А.Н. и др. Романенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 263с.
1295257
  Бутович Н.А. Тренировка юных пловцов / Н.А. Бутович. – М., 1953. – 144с.
1295258
   Тренировочно-контрольные упражнения по синтаксису современного русского языка. – Рязань, 1975. – 198 с.
1295259
   Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1295260
  Ковалев В.П. Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. Синтаксис и пунктуация : пособие для студ.-заочников ф-та русского яз. и л-ры пед. ин-тов / В.П. Ковалев, М.Ф. Лукин ; Гл. управление высших и средних пед. учебных заведений М-ва просвещения РСФСР ; МГЗПИ. – Москва : Просвещение, 1968. – 176 с.
1295261
  Косова В.А. Тренировочные задания по немецкому языку / В.А. Косова, Т.Е. Экман. – Москва, 1973. – 55 с.
1295262
  Анашкин И.Н. и др. Тренировочные и имитационные средства наземной артиллерии / И.Н. и др. Анашкин. – Москва, 1977. – 240с.
1295263
  Головкова Н.М. Тренировочные лабораторные работы с магнитофоном для развития устной речи на английском языке в техническом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Головкова Н.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 19л.
1295264
   Тренировочные лексико-грамматические упражнения по русскому языку для работы с магнитофоном. – Москва : Русский язык, 1983. – 150с.
1295265
  Душанин С.А. и др. Тренировочные программы для здоровья / С.А. и др. Душанин. – К, 1985. – 31с.
1295266
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике и контрольные работы 1-2. Нем. язык. / Н.Н. Рачинская. – М,, 1969. – 64с.
1295267
  Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка = Grammatiktraining Mittelstufe : Средний уровень / Р. Вагнер. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – ISBN 966-7269-24-8
1295268
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка: пособие для самостоят. работы студ.-заоч. / Н.Н. Рачинская. – М., 1977. – 62с.
1295269
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Базовый уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 1 Grundstufe/W.Heidermann. – Київ : Методика, 1998. – 144с. – На звороті тит.арк.авт.: Вернер Хайдерманн. – ISBN 966-7269-08-6
1295270
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Средний уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 2. Mittelstufe/ R/Wagner. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – На звор.тит.арк.авт.:Рената Вагнер. – ISBN 966-7269-24-8
1295271
  Михайлов М.Д. Тренировочные упражнения по химии / М.Д. Михайлов. – М, 1989. – 141с.
1295272
  Лапидус Б.А. Тренировочные упражнения с ключем / Б.А. Лапидус. – М, 1968. – 260с.
1295273
  Гильбух Ю.З. Тренировочные устройства в профессиональном обучении / Ю.З. Гильбух. – К., 1979. – 199с.
1295274
   Тренировчно-контрольные упражнения по морфологии современного русского языка. – М., 1968. – 216с.
1295275
  Лукьянова А Е. Тренируем дыхание / Е.А. Лукьянова, О.Ю. Ермолаев, В.П. Сергиенко ; [предисл. Л.Б. Дмитриева]. – Москва : Знание, 1987. – 93 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6/1987 ; Физкультура и спорт)
1295276
  Андреев О.А. Тренируем свою память / О.А. Андреев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 221, [1] с. : табл., ил. – Терминол. словарь: с. 208-214. – Библиогр.: с. 216. – (Серия "Психологический практикум"). – ISBN 5-222-03316-3
1295277
  Дударев Тренируйся сам / Дударев. – К, 1983. – 112с.
1295278
  Григорьев А.А. Тренитарное единство философии, поэзии и прозы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 108-119. – ISSN 0236-2007
1295279
  Мірам Г.Е. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу : (англо-українська мовна пара) / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-521-077-1
1295280
  Толстолужська Л.Г. Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.18-24.
1295281
  Горковчук М.В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури / М.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 36-38 : фото, мал.
1295282
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей
1295283
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10 (166), жовтень. – С. 22-30
1295284
  Павлюсева І. Тренінг - ефективний метод групової роботи : (Із досвіду роботи вчителя вищої кваліфікаційної категорії Долинської ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А.С. Макаренка Павлусевої Інни Павлівни) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1295285
  Карамушка Л.М. Тренінг " Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх наково-педагогічних працівників" / Л.М. Карамушка, Т.Г. Фелькель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 55-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1295286
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні особливості ставлення студентів до грошей" / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 99-105. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1295287
  Вознюк А.В. Тренінг "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 214-227. – ISSN 2078-1687
1295288
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій": дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 283-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1295289
  Карамушка Т.В. Тренінг "Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри": зміст, структура, основні інтерактивні техніки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1295290
  Карамушка Л.М. Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки / Л.М. Карамушка, Т.М. Канівець // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1295291
  Іщук О.В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1295292
  Шуканова Анжела Тренінг для вчителів економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 27-30
1295293
   Тренінг для державних службовців "Врахування цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 14 : фото
1295294
  Павлюсева І.П. Тренінг для учнів 2-3 класів "вплив навколишнього середовища на здоров"я людини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 20-22 : рис.
1295295
  Богданович Л.М. Тренінг з основ здоров"я для учнів 6-х класів / Л.М. Богданович, С.Л. Усик // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1295296
   Тренінг з працевлаштування // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року в університеті відбулася серія тренінгів для стипендіатів програми "Завтра.UA" з метою допомогти працевлаштуватися. Проводив тренинг Фонд В. Пінчука.
1295297
  Шульга І. Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 244-252. – ISSN 2312-5993
1295298
   Тренінг Інституту професійно-технічної освіти НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7
1295299
  Гірник А.М. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) / А.М. Гірник, І.М. Шпалерчук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-16
1295300
  Святенко Ю.О. Тренінг особистісного зростання : навч.-метод. посібник для студентів / Ю.О. Святенко. – Київ : Слово, 2017. – 107, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-194-265-2
1295301
  Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1295302
  Олексюк В.Р. Тренінг педагогічної рефлексії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 30-41
1295303
  Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 17-30
1295304
  Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 51-62
1295305
  Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 220-224
1295306
  Ткаченко О.А. Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів: "справожиттєвий" підхід : навч. посібник (експерим. курс) для студентів ВНЗ / О. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : КІРУЕ, 2009. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7878-26-9
1295307
  Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1295308
  Терлецька Л.Г. Тренінг психосинтезу як метод дослідження емоційного і духовного аспектів психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо технології психосинтезу. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу психосинтезу як шляху до інтеграції особистості.
1295309
  Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 64-71


  Сценарій гри-змагання "Ораторський турнір". Серед завдань - фотопитання: портрети М.А. Максимовича та його дружини, виконані Т. Шевченком.
1295310
  Цілінко І.О. Тренінг розвитку моральних почуттів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 12-23
1295311
  Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 119-137. – ISSN 1810-2131
1295312
  Клопота Є.А. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.А. Клопота ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5
1295313
  Терлецька Л.Г. Тренінг тілесної терапії як метод дослідження фізичного аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології творчих рухів тіла в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу терапії тіла як шляху до інтеграції особистості.
1295314
  Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 141-147
1295315
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – 520с. – ISBN 966-06-0272-3
1295316
  Булгакова М. Тренінг щодо захисту прав людини в Європейському суді з прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 48-50.
1295317
  Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
1295318
  Зірка В.В. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця / В.В. Зірка, В.О. Бикова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 284-289. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (10) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність, особливості методу тренінгу, упровадження якого в навчально-виховний процес вищої школи дозволить студентам сформувати складові конкурентоздатності майбутніх фахівців: аксіологічний (мотивація на успіх/невдачу; потреба в ...
1295319
  Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 99-108
1295320
  Антонюк В.З. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 33-36. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості тренінгу як методу профілактики девіантної поведінки підлітків.
1295321
  Фоменко А. Тренінг як практика соціально-психологічної допомоги мобілізованим на військову службу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті йдеться про тренінг як один з засобів практичної допомоги мобілізованим на військову службу. Розкрито окремі особливості психологічних чинників військового соціуму. Представлено структуру тренінгу у практиці розвитку простору ...
1295322
  Шпонтак І.М. Тренінги "Безпечне довкілля: пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-29 : табл.
1295323
  Мороз Л.І. Тренінги як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються тренінги професійно-психологічної спрямованості і особового зростання, їх можливості в розвитку професійно значимих особових якостей людини, роль ведучого тренінгів психологічному супроводі змін, які відбуваються з учасниками ...
1295324
  Романова Г.М. Тренінгова підготовка викладачів фахових дисциплін до проектного навчання // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 90-91


  Важливою складовою підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін ВНЗ є їхня підготовка до розроблення та застосування проектних технологій, що може здійснюватися на тренінг-курсах.
1295325
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1295326
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1295327
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1295328
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1295329
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1295330
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1295331
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1295332
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран / А.В. Березной. – М, 1985. – 197с.
1295333
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1295334
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – К., 1981. – 144с.
1295335
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1295336
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1295337
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1295338
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1295339
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1295340
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1295341
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1295342
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1295343
  Идрисов К. Трепет души / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1967. – 124с.
1295344
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1295345
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский, 1986. – 542с.
1295346
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1295347
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1295348
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – М., 1920. – 26с.
1295349
  Световидов А.Н. Трескообразные. / А.Н. Световидов. – вып.4. – М.-Л.
9. – 1948. – 222с.
1295350
  Адан Поль Трест / Адан Поль. – Ленинград, 1936. – 486с.
1295351
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1295352
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1295353
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1295354
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1295355
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1295356
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1295357
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1295358
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1295359
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1295360
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1295361
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – М., 1966. – 160с.
1295362
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1295363
  Брауде И.Л. Третейские суды. / И.Л. Брауде. – М., 1926. – 42с.
1295364
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1295365
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1295366
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1295367
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1295368
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1295369
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1295370
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1295371
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1295372
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1295373
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1295374
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1295375
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1295376
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1295377
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1295378
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1295379
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1295380
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1295381
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1295382
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1295383
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1295384
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1295385
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1295386
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1295387
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1295388
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1295389
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1295390
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1295391
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1295392
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1295393
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1295394
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1295395
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1295396
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1295397
  Агеев Б.П. Третий / Б.П. Агеев. – Москва, 1983. – 256с.
1295398
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1295399
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1295400
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1295401
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1295402
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1295403
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1295404
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1295405
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1295406
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1295407
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1295408
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1981. – 79с.
1295409
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1295410
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1295411
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1295412
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1295413
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1295414
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1295415
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1295416
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1295417
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1295418
   Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября, 1924. – М., 1925. – 532с.
1295419
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1295420
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1295421
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1295422
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов".. – М, 1976. – 118с.
1295423
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1295424
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Л, 1928. – 38с.
1295425
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1295426
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1295427
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1295428
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1295429
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1295430
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1295431
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1295432
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1295433
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1295434
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1295435
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1295436
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1295437
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1295438
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1295439
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1295440
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1295441
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1295442
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1295443
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1295444
  Мориц Ю.П. Третий граз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – М., 1980. – 142с.
1295445
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1295446
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1295447
  Астахова В.Г. Третий день творения / В.Г. Астахова. – Москва, 1969. – 120с.
1295448
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1295449
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1295450
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1295451
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1295452
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – М., 1987. – 448с.
1295453
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1295454
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1295455
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас / Н.Н. Блинов. – М, 1991. – 237с.
1295456
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1295457
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф. – 3-е изд. – Х., 1930. – 57с.
1295458
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1295459
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1295460
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1295461
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1295462
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1985. – 207с.
1295463
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1295464
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1295465
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1295466
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1295467
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1295468
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1295469
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1295470
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1295471
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1295472
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1295473
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1295474
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1295475
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1295476
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1295477
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1295478
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1295479
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года.. – М, 1924. – 569с.
1295480
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1295481
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1295482
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1295483
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1295484
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1295485
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1295486
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1295487
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1295488
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства / В.М. Молотов. – М., 1939. – 65с.
1295489
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР / В.М. Молотов. – М., 1939. – 63с.
1295490
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1295491
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1295492
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1295493
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1295494
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1295495
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям.. – Одесса, 1982. – 269с.
1295496
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1295497
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1295498
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1295499
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1295500
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1295501
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1295502
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1295503
   Третий семестр.. – М, 1979. – 191с.
1295504
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1295505
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1295506
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1295507
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1295508
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1295509
   Третий съезд археологический в Киеве : 2-го августа 1874 года. – Москва : В Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1295510
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.В. Вавилова. – Ленинград, 1977. – 218-457с.
1295511
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 458-653с.
1295512
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова.. – Л, 1977. – 218с.
1295513
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1295514
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1295515
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1295516
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1951. – 164с.
1295517
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – М., 1954. – 160с.
1295518
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1295519
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1295520
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1959. – 783с.
1295521
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1295522
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1295523
  Щербаков В.И. Третий тайм / В.И. Щербаков. – Москва, 1988. – 238с.
1295524
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1295525
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1295526
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1295527
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1295528
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – М., 1971. – 112с.
1295529
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – М., 1971. – 112с.
1295530
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1295531
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1295532
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1295533
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1295534
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М.Баранова, Г.І.Молявко, С.Т.Борисенко; АН УРСР; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1295535
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1295536
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1295537
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1295538
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1295539
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1295540
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1295541
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1295542
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1295543
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1295544
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1295545
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1295546
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1295547
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1295548
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1295549
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1295550
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1295551
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1295552
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1295553
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1295554
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1295555
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1295556
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1295557
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1295558
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1295559
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1295560
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1295561
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1295562
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1295563
   Треті читання памяті Костянтина Івановича Рубинського : Бібліотека на порозі ХХІ століття: історія і сучасність. – Харків, 2001. – 44 с. – ISBN 966-544-172-8
1295564
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1295565
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1295566
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1295567
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1295568
  Карпенко О. Третій вирішальний / Карпенко О. – Харків, 1931. – 16 с.
1295569
   Третій вирішальний. – К, 1973. – 134с.
1295570
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1295571
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1295572
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1295573
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1295574
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1295575
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1295576
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1295577
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1295578
  Слуцький О. Третій з""їзд КП/б/У / О. Слуцький. – К., 1957. – 92с.
1295579
  Слуцкий О. Третій з""їзд КП/б/У / Слуцкий О. – Київ, 1958. – 211 с.
1295580
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання наЗахідній Україні / К. Вінярський. – 120с.
1295581
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1295582
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – К., 1952. – 152с.
1295583
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1295584
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1295585
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1295586
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1295587
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1295588
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1295589
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1295590
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1295591
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1295592
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1295593
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1295594
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1295595
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1295596
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1295597
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1939. – 93с.
1295598
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1295599
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1295600
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1295601
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1295602
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1295603
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1295604
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1295605
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1295606
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1295607
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1295608
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1295609
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1295610
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1295611
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1295612
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1295613
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1295614
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1295615
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1295616
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1295617
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1295618
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1295619
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1295620
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ, 1968. – 191с.
1295621
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1295622
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1295623
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1295624
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1295625
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – К., 1960. – 139с.
1295626
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1295627
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1295628
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1295629
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1295630
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1295631
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1295632
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1295633
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1295634
   Третя конференція Комуністичної партії, 1932. – 176с.
1295635
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1295636
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1295637
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1295638
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1295639
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – К., 1958. – 36с.
1295640
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1295641
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1295642
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1295643
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1295644
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1295645
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1295646
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1295647
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1295648
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1295649
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1295650
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1295651
  Бойчук Б. Третя осінь / Б. Бойчук. – К., 1991. – 285с.
1295652
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1295653
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1295654
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – К., 1968. – 290с.
1295655
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1295656
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1295657
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1295658
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1295659
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1295660
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1295661
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1295662
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1295663
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1295664
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1295665
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1295666
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1295667
  Шерех Ю. Третя сторожа. / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1295668
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1295669
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1295670
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1295671
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1295672
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1295673
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1295674
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1295675
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1295676
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1295677
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1295678
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1295679
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1295680
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1295681
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1295682
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 133с.
1295683
   Третье Всесоюзное совещание "Дефекты структуры в полупроводниках". – Новосибирск, 1978. – 303с.
1295684
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1295685
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1295686
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1295687
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов.. – М, 1960. – 16с.
1295688
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1295689
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1295690
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1295691
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1295692
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1295693
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1295694
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1295695
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1295696
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1295697
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1295698
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1295699
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1951. – 240с.
1295700
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – М., 1971. – 272с.
1295701
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1295702
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1295703
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1295704
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1295705
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1295706
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1295707
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1295708
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Минск, 1968. – 392 с.
1295709
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1295710
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1295711
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1295712
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1295713
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1295714
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1295715
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1295716
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1295717
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1295718
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – М., 1984. – 136с.
1295719
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1295720
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1295721
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1295722
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1295723
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1295724
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1295725
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1295726
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1295727
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1295728
  Баграновский В.М. Третьего не дано / В.М. Баграновский. – Днепропетровск, 1963. – 387с.
1295729
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1295730
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1295731
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1295732
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1295733
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1295734
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1295735
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1295736
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1295737
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1295738
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – М., 1966. – 143с.
1295739
  Федоров В. Третьи петухи / В. Федоров. – М., 1970. – 350с.
1295740
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1295741
  Чигринов И.Н. Третьим разом / И.Н. Чигринов. – Минск, 1991. – 269 с.
1295742
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1295743
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1295744
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск
2. – 1968. – 610с.
1295745
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик.. – Минск, 1968. – 347с.
1295746
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1295747
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1295748
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1295749
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1295750
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1295751
  Анищенков П.С. Третья воздушная / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва, 1984. – 192с.
1295752
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1295753
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1295754
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1295755
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1295756
   Третья Всесоюзная герпеологическая конференция.. – Л, 1973. – 238с.
1295757
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1295758
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1295759
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1295760
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1295761
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1295762
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1295763
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии". – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1295764
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1295765
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1295766
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1295767
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1295768
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1295769
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / А.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1295770
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1295771
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1295772
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1295773
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1295774
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1295775
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1295776
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1295777
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1295778
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1295779
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1295780
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1295781
   Третья голубая книга.. – М, 1952. – 228с.
1295782
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1295783
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1295784
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1295785
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1295786
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1295787
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – М., 1971. – 96с.
1295788
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1295789
  Кристи А. Третья девушка / А. Кристи. – М, 1991. – 222с.
1295790
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1295791
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1295792
  Алексиу Э. Третья женская школа / Э. Алексиу. – Москва, 1983. – 157 с.
1295793
  Ахмедов Р. Третья жизнь : рассказы / Р. Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1295794
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1295795
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – М., 1960. – 48с.
1295796
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1295797
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1295798
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск, 1968. – 386с.
1295799
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1295800
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1295801
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва, 1946. – 103 с.
1295802
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1295803
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1295804
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1295805
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1295806
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1295807
   Третья конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1985. – 111с.
1295808
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1295809
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – М., 1951. – 44с.
1295810
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – М., 1955. – 39с.
1295811
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1295812
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Б. Магомедов. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1295813
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1295814
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1295815
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1295816
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1295817
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1295818
  Белан Р.В. Третья металлургическая / Р.В. Белан. – М., 1959. – 48с.
1295819
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – М., 1959. – 48с.
1295820
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1295821
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1295822
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1295823
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1295824
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1295825
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
1295826
   Третья научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. – Москва, 1957. – 311с.
1295827
   Третья научная конференция молодых специалистов института ботаники АН УССР.. – К. – 78с.
1295828
   Третья научная конференция по истории, археологии и этнографии Дальнего Востока.. – Владивосток, 1962. – 163с.
1295829
   Третья научная сессия по вопросам германского языкознания.. – М, 1961. – 62с.
1295830
   Третья научная студенческая конференция. 11-16 апреля 1948 года. – Харьков, 1948. – 134с. – На правах рукописи
1295831
   Третья научно - техническая конференция профессорско-преподавательского состава. – Таганрог, 1957. – 48с.
1295832
  Таль П. Третья Новгородская скра (ок. 1325 г.) / Павел Таль. – Москва : Изд. Имп. о-во истории и древностей рос. при Московском ун-те ; Унив. тип., 1905. – 41 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:
1295833
   Третья Одесская городская конференция молодых научных работников по химии.. – Одесса, 1968. – 83с.
1295834
  Павленко А.Ф. Третья осень. / А.Ф. Павленко. – М., 1961. – 58с.
1295835
  Солоухин В.А. Третья охота. Григоровы острова / В.А. Солоухин. – М, 1968. – 204с.
1295836
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1946. – 184с.
1295837
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1947. – 187с.
1295838
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1950. – 192с.
1295839
  Леонидов Б.Л. Третья палата / Б.Л. Леонидов. – М, 1955. – 200с.
1295840
   Третья полоса.. – М, 1988. – 172с.
1295841
  Алексеева Т.А. Третья попытка перехода к конституционному правлению в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 101-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1295842
  Бородин Л.И. Третья правда. Посещение. Музыка моего детства / Л. Бородин // Людочка / В.П. Астафьев. – Москва : Б. и., 1991. – С. 16-79. – (Роман-газета ; 4 (1154))
1295843
   Третья Прибалтийская ормитологическая конференция 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 124с.
1295844
  Болтянский В.Г. Третья проблема Гильберта. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1977. – 207с.
1295845
  Макушкин В.С. Третья протока / В.С. Макушкин. – Ростов н/Д, 1979. – 143с.
1295846
  Быков В.В. Третья ракета ; Альпийская баллада ; Сотников / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334 с.
1295847
  Быков В. Третья ракета ; Дожить до рассвета / В. Быков. – Ленинград, 1981. – 254 с.
1295848
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск / Быков В. – Краснодар, 1988. – 318 с.
1295849
  Быков В. Третья ракета ; Сотников ; Обелиск. Дожить до рассвета ; Его батальон : Повести / В. Быков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 590 с.
1295850
  Антюхина-Московченко Третья республика во Франции 1970-1918 / Антюхина-Московченко. – Москва, 1986. – 488 с.
1295851
   Третья республиканская выставка произведений преподавателей художественных школ и учебных заведений Молдавии.. – Кишинев, 1981. – 48с.
1295852
   Третья республиканская выставка произведений художеств театра, кино и телевидения.. – Кишинев, 1979. – 59с.
1295853
   Третья Республиканская выставка экслибриса : каталог. – Вильнюс : Союз художников Литовской ССР, 1967. – 60 с.
1295854
   Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР (г. Киев, 1-5 апреля, в 1968 г.) / Третья республиканская научная конференция по комплексному картографированию УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории АН Украинской ССР ; Географическое Общество Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
Решение и справочные сведения. – 1968. – 36 с.
1295855
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия". – Москва, 1967. – 184с.
1295856
   Третья Республиканская художественная выставка "Советская Россия" : каталог, плакат. – изд. 2-е, с ил. – Москва : Союз художников, 1969. – 46 с.
1295857
   Третья Республиканская художественная выставка.. – М, 1968. – 156с.
1295858
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1976. – 576с.
1295859
  Романов Б.С. Третья Родина / Б.С. Романов. – Л., 1991. – 383с.
1295860
  Сосюра В.М. Третья Рота : Роман / В.М. Сосюра; Пер. с укр. Н. Высоцкой, С. Плахтинского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 268с. – ISBN 5-265-01412-8
1295861
   Третья сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-12 марта 1948 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 140 с.
1295862
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 1 : 14-20 февраля 1990 г. – 1990. – 285, [1]с.
1295863
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 2 : 26-28 февраля 1990 г. – 1990. – 272 с.
1295864
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00164-3
Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. – 1990. – 285 с.
1295865
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 4 : 22-26 марта 1990 г. – 1990. – 238 с.
1295866
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00166-Х
Ч. 5 : 27 марта - 2 апреля 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1295867
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00167-8
Ч. 6 : 3 - 9 апреля 1990 г. – 1990. – 286, [1]с.
1295868
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00168-6
Ч. 7 : 10-16 апреля 1990 г. – 1990. – 301, [1]с.
1295869
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00169-4
Ч. 8 : 17-18 апреля 1990 г. – 1990. – 236, [1]с.
1295870
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 9. – 1990. – 239 с.
1295871
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00174-0
Ч. 10 : 24-25 апреля 1990 г. – 1990. – 207, [1] с.
1295872
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 11 : 26-28 апреля 1990 г. – 1990. – 230, [1]с.
1295873
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00176-7
Ч. 12 : 11-14 мая 1990 г. – 1990. – 252, [1]с.
1295874
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 13. – 1990. – 268 с.
1295875
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 14. – 1990. – 252 с.
1295876
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия
Ч. 15. – 1990. – 256 с.
1295877
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00180-5
Ч. 16 : 13-4 июня 1990 г. – 1990. – 261, [1]с.
1295878
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00181-3
Ч. 17 : 5 - 7 июня 1990 г. – 1990. – 255, [1]с.
1295879
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 18 : 8 - 14 июня 1990 г. – 1990. – 318 с.
1295880
   Третья сессия Верховного Совета СССР : стенографический отчет / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (3 ; 1990). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00182-1
Ч. 19. – 1990. – 340 с.
1295881
   Третья сессия Верховного Совета СССР, 25-31 мая 1939 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета, 1939. – 504 с.
1295882
  Орлов С.С. Третья скорость / С.С. Орлов. – Л., 1946. – 88с.
1295883
  Катков Н.И. Третья слава. / Н.И. Катков. – Саратов, 1980. – 102с.
1295884
  Кравченко А.И. Третья смена / А.И. Кравченко. – Донецк, 1970. – 150с.
1295885
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – Вильнюс, 1965. – 495с.
1295886
  Лауинчюкас А.К. Третья сторона доллара / А.К. Лауинчюкас. – М, 1968. – 334с.
1295887
  Капралов Г.А. Третья стража / Г.А. Капралов, С.И. Туманов. – М., 1973. – 64с.
1295888
  Власов А.Е. Третья тропа / А.Е. Власов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1295889
  Пятков В.К. Третья удраная: боевой путь 3-й ударной армии. / В.К. Пятков. – М., 1976. – 256с.
1295890
  Шкловский В.Б. Третья фабрика / В.Б. Шкловский. – М., 1926. – 139с.
1295891
  Стахеев Б.Ф. Третья часть "Дзядов" Адама Мицкевича. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахеев Б.Ф.; Ин-т славяноведения Акад.наук СССР. – М, 1958. – 19л.
1295892
  Анисов Л. Третьяков / Л. Анисов; Под ред. Л.Г.Ведениной. – Москва : Интердиалект +; АМТ, 1998. – 336с. – ISBN 5-89520-005-2
1295893
   Третьяков Дмитро Костянтинович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 237-238. – ISBN 966-02-0537-6
1295894
  Безрукова Д.Я. Третьяков и история создания его галереи / Д.Я. Безрукова. – Москва : Просвещение, 1970. – 104с.
1295895
   Третьяков Сергій Федорович (1872-1918) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1895-1921 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Полтавська держ. аграрна академія ; [уклад. : В.А. Вергунов, В.М. Самородов, Н.М. Опара ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Полтава : [Нац. академія аграрних наук України], 2011. – 136 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 44). – ISBN 978-966-2088-53-3
1295896
  Чечина Т.И. Третьяковка - "собрание вечного чувства" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 3. – С.268-272
1295897
   Третьяковская галерея. – М., 1957. – 15с.
1295898
   Третьяковская галерея. – М., 1963. – 13с.
1295899
   Третьяковская галерея. – М., 1964. – 14с.
1295900
   Третьяковская галерея. – М., 1966. – 110с.
1295901
   Третьяковская галерея. – М., 1968. – 20с.
1295902
   Третьяковская галерея. – М., 1969. – 54с.
1295903
   Третьяковская галерея. – М., 1972. – 16с.
1295904
   Третьяковская галерея. – Л., 1975. – 82с.
1295905
   Третьяковская галлерея. – М.-Л., 1939. – 40с.
1295906
  Бестужева-Лада Третьяковы. Имя собственное // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-15


  Известный московский преприниматель Павел Михайлович Третьяков передал в собственность городу Москве свою картинную галерею 12 сентября 1892 г. В статье рассказывается о династии Третьяковых.
1295907
  Каримов Б. Треугольная задача теории линейных диофантовых приближений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1965. – 8л.
1295908
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа / П.А. Аларкон. – Москва, 1955. – 103с.
1295909
  Аларкон П.А. Треугольная шляпа / П.А. Аларкон. – Москва, 1969. – 111с.
1295910
  Аларкон Педро Антонио де Треугольная шляпа / Педро Антонио де Аларкон ; [вступ. ст., с. 5-22, и примеч. З. Плавскина ; ил. С. Бродского]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 655 с. : 16 л. цв. ил. – В изд. также: Пепита Хименес / Хуан Валера. Донья Перфекта / Бенито Перес Гальдос. Кровь и песок / Висенте Бласко Ибаньес. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ; Серия вторая. Литература XIX в.)
1295911
  Айвазян А. Треугольник : повести, рассказы / А. Айвазян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1983. – 415 с.
1295912
  Яновская Л.М. Треугольник Воланда : Монография / Л.М. Яновская. – Киев : Киевский университет, 1992. – 189с. – ISBN 5-11-001683-6
1295913
  Божаткин М.И. Треугольник Денеба / М.И. Божаткин. – Одесса, 1980. – 231с.
1295914
   Треугольник как он есть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 72-75 : фото
1295915
  Филитов А.М. Треугольник Москва - Вашингтон - Бонн в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 98-113. – ISSN 0042-8779
1295916
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля / В.А. Успенский. – Москва, 1966. – 36 с.
1295917
  Успенский В.А. Треугольник Паскаля. / В.А. Успенский. – 2-е изд. – М, 1979. – 4с.
1295918
  Терехов В. Треугольник США-Япония-Китай // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 159-172. – ISSN 0131-2332


  США, Китай и Япония составляют треугольную конфигурацию ведущих региональных игроков, которые сегодня решающим образом влияют на характер изменения политической карты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
1295919
  Баранов А.Ю. Треугольник США - РФ - КНР и ШОС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
1295920
  Кушнир И.А. Треугольник: Теория и задачи / И.А. Кушнир. – К., 1998. – 57с.
1295921
   Треугольные группы автоморфизмов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Житомирский В. Г,; Житомирский В. Г,; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1295922
  Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов / М.С. Бродский. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1295923
  Сыроид Ю.Б. Треугольные и триангулируемые дифференциальные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сыроид Ю.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 9л.
1295924
  Башкин В.А. Треугольные крылья в гиперзвуковом потоке / В.А. Башкин. – М, 1984. – 136с.
1295925
  Альшанский Л.А. Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : 01.01.06 ; Дис. ... канд. физ-мат. наук / Альшанский Л.А.; МВ и ССО Латв. ССР. Рижск. политех. ин-т им. А.Я. Пельше. – Киев, 1987. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
1295926
  Альшанский Леонид Абрамович Треугольные произведения и многообразия представлений полугрупп : Автореф. дис. ... канд. физико-мат. наук : 01.01.06 / Альшанский Леонид Абрамович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 л.
1295927
  Кальюлайд Уно Эльмарович Треугольные произведения и стабильность представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кальюлайд Уно Эльмарович; АН Белорусской ССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
1295928
  Смоляков Владимир Иванович Треугольные системы уравнений и их приложение к численным методам решения систем интегральных уравнений Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смоляков Владимир Иванович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1295929
  Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. – М, 1991. – 270с.
1295930
  Добржинский Г. Трехгорцы / Г. Добржинский. – М., 1935. – 284с.
1295931
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1937. – 408с.
1295932
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М.-Л., 1962. – 400с.
1295933
  Брехт Б. Трехгрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1984. – 430с.
1295934
  Ильин В.П. Трехдиагональные матрицы и их приложения / В.П. Ильин, Ю.И. Кузнецов. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1295935
  Колбергс Андрис Трехдневных детектив : роман / Колбергс Андрис. – Рига : Лиесма, 1982. – 279 с.
1295936
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы по методу Кеттера согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двухзнач. табл. для иностр. яз / Л.Б. Хавкина; Всес. книж. палата. – 3-е изд., перераб. – Москва : Всес. книж. палата, 1940. – 186 с.
1295937
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы согласованные и соединенные с двухзначными / Л.Б. Хавкина; Под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. – 167 с.
1295938
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согасованные и соединенны с двухзначными / Л.Б. Хавкина; под ред. [и с пояснит. материалами] Ю.В. Григорьева ; М-во культуры СССР. Главиздат. Всесоюз. книжная палата. – 4-е изд., перераб. – Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1956. – 168 с.
1295939
  ХавкинаЛ.Б Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двузначными / ХавкинаЛ.Б. – М., 1961. – 180с.
1295940
  Хавкина Л.Б. Трехзначные авторские таблицы, согласованные и соединенные с двухзначными : с прил. двузначных таблиц для иностр. яз. / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 6-е изд., испр. – Москва : Книга, 1965. – 180 с.
1295941
  Орлов С.В. Трехзначные таблицы логарифмов и тригонометрических функций / С.В. Орлов. – Москва, 1920. – 52 с.
1295942
  Ткаченко Игорь Михайлович Трехиндексные восприимчивости и многочастичные корреляции в жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткаченко Игорь Михайлович; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 98л. – Бібліогр.:л.93-98
1295943
  Кузнецов А.С. Трехканальный осциллограф / А.С. Кузнецов. – Москва, 1981. – 72 с.
1295944
  Пригорницкий Ю.Г. Трехколесная лошадь / Ю.Г. Пригорницкий. – К, 1989. – 222с.
1295945
  Долгов С.Н. Трехколесный велосипед / С.Н. Долгов. – Ставрополь, 1987. – 237с.
1295946
  Шустер П. Трехколесный велосипед. / П. Шустер. – Бухарест, 1969. – 40с.
1295947
  Патакаускас Р.М. Трехкомпонентная система Na2SeO3--Na2 SeO4--H2O. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Патакаускас Р.М.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
1295948
  Годе Г.К. Трехкомпонентные системы с борной кислотой. / Г.К. Годе. – Рига, 1969. – 71с.
1295949
  Мохов И.И. Трехкомпонентный анализ сезонных особенностей взаимосвязи между явлениями Эль-Ниньо, североатлантическим колебанием и индийским муссоном / И.И. Мохов, Д.А. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 18-32 : рис., табл. – Библиогр: 35 назв. – ISSN 0130-2906
1295950
  Коняхин И.А. Трехкоординатные оптические и оптико-электронные угломеры : Справочник / И.А. Коняхин, Э.Д. Панков. – Москва : Недра, 1991. – 224 с. – ISBN 5-247-02266-1
1295951
  Бахвалов В.Б. Трехкоординатный наземный радиолокатор с видеоимпульсным зондирующим сигналом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 6-11


  У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по горизонталі і ...
1295952
   Трехламповый приемник с полным питанием от сети переменного тока. СИ 235. – Москва-Ленинград, 1936. – 28 с.
1295953
  Шайдаков Г.С. Трехлапая. / Г.С. Шайдаков. – Волгоград, 1982. – 47с.
1295954
   Трехлетний план развития народного хозяйства Венгрии. 1958-1960 гг.. – Будапешт, 1958. – 84с.
1295955
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Омск, 1949. – 56с.
1295956
   Трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.). – Курск : Курская правда, 1949. – 56 с.
1295957
  Мелков Г.А. Трехмагнонное расщепление в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1972. – №11
1295958
  Пасхалов Ю.М. Трехмарная теория развития электронно-фотонных ливней в неоднородной атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Пасхалов Ю.М.; МГУ.Науч.-исслед.ин-т ядерн.физики. – М, 1972. – 14л.
1295959
  Ширков Б.И. Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / Б.И. Ширков, Т.К. Бурахович, А.Н. Кушнир // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: с. 56-57, 58-60. – ISSN 0203-3100
1295960
  Бурахович Т.К. Трехмерная геоэлектрическая модель земной коры и верхней мантии западной части Украинского щита и его склонов / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 88-99 : Рис. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 0203-3100
1295961
  Аксиров М М. Трехмерная гиперплоская сеть : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аксиров М.М,; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 7л.
1295962
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков; Под ред. Г.М. Полищука. – Москва : Радио и связь, 1995. – 224с. – ISBN 5-256-01204-5
1295963
  Иванов В.П. Трехмерная компьютерная графика / В.П. Иванов, А.С. Батраков. – М., 1995. – 224с.
1295964
  Орлюк М.И. Трехмерная магнитная модель Зеленогайского участка, перспективного на алмазы / М.И. Орлюк, М.И. Бакаржиева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 140-148 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0203-3100
1295965
  Бурахович Т.К. Трехмерная модель Кировоградской аномалии электропроводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 45-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0203-3100
1295966
   Трехмерная плотностная модель земной корі и верхней мантии Ингульского мега блока Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 17-41 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
1295967
  Русаков О.М. Трехмерная плотностная модель земной коры западной окраины Антарктического полуострова / О.М. Русаков, И.Б. Макаренко, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1295968
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 175-214 : Рис. – Список літ.: с. 211-214. – ISSN 0203-3100
1295969
   Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Украинского щита / П.Я. Куприенко, И.Б. Макаренко, В.И. Старостенко, О.В. Легостаева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 3-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-27. – ISSN 0203-3100
1295970
   Трехмерная Р-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 14-31 : рис. – Библиогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1295971
  Гобаренко В.С. Трехмерная Р-скоростная модель литосферы Черного моря по данным локальной сейсмической томографии / В.С. Гобаренко, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 161-177 : Рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 0203-3100
1295972
   Трехмерная Р-скоростная модель мантии Черного моря и прилегающей территории / И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 145-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
1295973
   Трехмерная Р-скоростная модель строения верхней мантии Индокитая и его окружения / Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.А. Шумлянская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 47-60 : Рис. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISSN 0203-3100
1295974
  Михайлов А.М. Трехмерная реконструкция фагов Т2, Т6, ДД6 методом синтеза проектирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Михайлов А.М.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 22л.
1295975
  Шумлянская Л.А. Трехмерная скоростная структура мантии территории Украины и нефтегазоносности / Л.А. Шумлянская, Л.Н. Заец, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
1295976
  Агзамов А. Трехмерная структура волн холода и некоторые вопросы изменений температуры в свободной атмосфере над Средней Азией : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Агзамов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1972. – 15л.
1295977
  Гузь Трехмерная теория устойчивости стержней, пластин и оболочек / Гузь, И.Ю. Бабич. – К, 1980. – 168с.
1295978
  Виноградов В.М. Трехмерная формулировка релятивисткой задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2-5700 / Виноградов В.М.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1295979
  Бержерон Тур Трехмерно-связный синоптический анализ / Бержерон Тур; Под ред. С.П.Хромова. – Пер. с немецкого. – Москва
Ч.2 : Динамика и термодинамика фронтов и фронтальных возмущений. – 1934. – 192с.
1295980
  Койман Л.И. Трехмерное гравитационное моделирование при решении задач разведочной геофизики. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Койман Л.И.; АН УССР. – К, 1983. – 23л.
1295981
  Ганницкий А.И. Трехмерное движение газоразрядной плазмы в электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Ганницкий А.И. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1969. – 13 с.
1295982
  Смирнов Л.Е. Трехмерное картографирование : монография / Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 104 с.
1295983
   Трехмерное подмножество языка гимап. – Минск, 1987. – 122с.
1295984
  Шурина Э.П. Трехмерное численное моделирование электромагнитных полей / Э.П. Шурина, М.И. Эпов, О.В. Нечаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 158-162 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1295985
  Исковский В.А. Трехмерные алгебраические многообразования, близкие к рациональным. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Исковский В.А.; МГУ. – л.
1295986
  Янушаускас А.И. Трехмерные аналоги конформных отображений / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1982. – 173с.
1295987
  Иомудов Ш. Трехмерные вихревые потоки, соответствующие аналитическим функциям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иомудов Ш.; АН КиргССР. Объед. учен. совет Отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 17л.
1295988
   Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1976. – 663с.
1295989
  Жиров В.Е. Трехмерные задачи связанной электроупругости для плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жиров В. Е.; МВ и ССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 17л.
1295990
  Шевелев Ю.Д. Трехмерные задачи теории ламинарного пограничного слоя. / Ю.Д. Шевелев. – М, 1977. – 224с.
1295991
  Подильчук Ю.Н. Трехмерные задачи теории упругости / Ю.Н. Подильчук. – К, 1979. – 240с.
1295992
   Трехмерные турбулентные пограничные слои. – Москва : Мир, 1985. – 384 с.
1295993
  Непримеров Н.Н. Трехмерный анализ нефтеотдачи охлажденных пластов / Н.Н. Непримеров. – Казань, 1978. – 213с.
1295994
  Барынин В.А. Трехмерный хронометрически инвариантный двухметрический формализм в теории гравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Барынин В.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 16л.
1295995
  Левидова В.И. Трехминутный разговор / В.И. Левидова. – Л.-М., 1959. – 90с.
1295996
  Ярославский Е. Трехсвятительская богородица Мария / Е. Ярославский. – Москва : Изд-во ВЦИК Советов Р., С., Кр. и К. депутатов, 1919. – 16 с.
1295997
   Трехсвятительская церковь в Харькове : Сведения,мысли,информация по истории и архитектуре / И. Лизан, В.Е. Новгородов, А.Ю. Лейбфрейд, О.И. Денисенко. – Харків, 1999. – 88с. – ISBN 966-95715-0-2
1295998
   Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. – М., 1954. – 252с.
1295999
   Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913 : Исторические очерки с 124 иллюстрациями. – Репринт. воспроизвед. юбил. изд. 1913 г. – Москва : Современник, 1991. – 301с. – Воспроизвед. с изд.: Москва: Изд. тов. А.М.Остроумова, !913. – ISBN 5-270-01445-9
1296000
  Дуглас У.О. Трехсотлетняя война / У.О. Дуглас. – М, 1975. – 240с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,