Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1290001
  Романец В. "Торквемада" - итог драматического творчества В. Гюго // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 99-104
1290002
  Сідаш К. "Торонто - наш" - що чекатиме на Україну за нового уряду Канади // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)
1290003
  Матяш І. "Торонто... так нагадує любу Україну" ("Київські" та "не-київські" сюжети біографії дипломата Володимира Сінкевича) // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 192-202. – ISSN 0869-3595
1290004
  Карими-Мотахар "Тоска" А.П. Чехова "Тоска" Н. Найер-Мохаммади / Карими-Мотахар, М. Яхьяпур // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 90-93. – ISSN 1562-1391
1290005
  Симонов К.М. "Тот самый длинный день в году..." : Стихи о войне / К.М. Симонов. – Москва : Книга, 1985. – 265с.
1290006
  Андрусенко Л. "Тот самый" Нарышкин // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 14-16


  Наступний президент Росії Сергій Наришкін: версія
1290007
  Рогулева А.С. "Тоталитаризм" как термин гуманитарных наук : (на материале работ немецких культурологов XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 100-105. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Обстоятельства возникновения понятия "тоталитаризм". Определение приоритетности научных школ.
1290008
  Корниенко Т. "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 II-го слоя Гебекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается влияние жизненного пути Фукидида на описание исторических событий. The article deals with the influence of Thucydides" biography upon his description of historical events.
1290009
  Бондаренко Т.М. "Точки зростання" економіки: критерії та методичні підходи до визначення : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-46 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1290010
  Швецов А. "Точки роста" или "черные дыры"? : (к вопросу об эффективности применения "зональных" инструментов госстимулирования оживления экономической динамики территорий) // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 3. – С. 40-61. – ISSN 0130-9757
1290011
  Савченко Л. "Точно в срок" : история, мировой опыт и проблемы внедрения в Украине / Л. Савченко, А. Романенко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 68-73
1290012
  Леонтовская Т.Н. "Травиата" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музгиз, 1962. – 64 с.
1290013
  Леонтовская Т.Н. "Травиата" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музыка, 1982. – 62 с.
1290014
  Каввадіас Н. [Траверс / Нікос Каввадіас ; іл. Яніса Мораліса. – Афіни : Агра, 1989. – 49, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-039-2
1290015
  Капралова В. То-то и оно / В. Капралова, Н. Муратов. – Л., 1967. – 22с.
1290016
  Покришка Д.С. Торговельні відносини України з Європейським Союзом в умовах глобальної невизначеності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 18-31
1290017
  Пєнська І.О. Торговельні орієнтири України на світових ринках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 5-11
1290018
  Чугаєв О.А. Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 41-49


  Торговельні потоки в СНД характеризувуються структурною неоднорідністю. Країни регіону різняться за станом торговельного балансу, частки внутрішньорегіональної торгівлі, товарною структурою експорту, рівнем тарифного захисту, участю у СОТ.
1290019
  Кочергіна О.Ю. Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 55-58
1290020
  Гончарук А. Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС / А. Гончарук, І. Троян // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 27-47. – ISSN 1811-9824
1290021
  Радзивілюк В.В. Торговельно-промислове право в дореволюційній Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 66-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються питання виникнення і становлення торговельного права в Росії, формування на його основі права торговельно-промислового - історичного попередника сучасного господарського права.
1290022
  Мезенцева Н. Торговельно-розважальні центри україни: суспільно-географічні аспекти дослідження / Н. Мезенцева, Т. Бура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз функціонування торговельно-розважальних центрів Києва. Визначено функції торговельно-розважальних центрів. Виявлено сучасні риси, пояси та сектори концентрації торговельно-розважальних центрів Києва. Проаналізовано ...
1290023
  Мунони Д. Торговец из Обанге / Д. Мунони. – Москва, 1975. – 224 с.
1290024
   Торговец кофе : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 90-95 : Фото
1290025
   Торговец маслом и фея цветов. – М, 1958. – 64с.
1290026
  Гайдай О.М. Торговий дім "І.Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р.
1290027
  Костенко Л. Торговий дім: сутність і правове регулювання діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С.102-106
1290028
  Скороход Я. Торговий звичай у міжнародному приватному праві та його застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 181-184
1290029
  Данильченко Т. Торговий звичай як форма уніфікації правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 39-41.
1290030
  Проект Торговий кодекс України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.67-68. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1290031
  Іваничук Р. Торговиця : роман / Роман Іваничук ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 275 с. – ISBN 978-617-605-003-2


  У Фолкнера — Йокнапатофа. У Маркеса — Макондо. В Іваничука — Коломия. Коломия — це навіть не літературна планета, а всеосяжний космос. «Я дуже люблю цей твір, дуже довго працював над ним. Назву творові я дав «Торговиця», бо хто тільки не торгував ...
1290032
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу / М.М. Бондар. – Київ : Київський університет, 1954. – [25] с. – Окр. відбиток


  Розповiдається пpо найважливiшi аpхеологiчнi пам`ятки pозташованi в pайонi Канiвського Пpиднiпpов`я , в межах сучасного Канiвського pайону Чеpкаської облостi, почасти Пеpеяслово-Хмельницького pайону Київської областi, i Коpсунь-Шевченкiвського pайону ...
1290033
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу в 11-4 ст. до н.е. / М.М. Бондар. – К, 1954. – 207с.
1290034
  Пензін К. Торгові інновації на фондовому ринку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 13-17
1290035
  Буткевич О.В. Торгові посередники як основні суб"єкти торговельної діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 163-170
1290036
  Шамякин И.П. Торговка и поэт : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 335 с.
1290037
  Васильев О.В. Торговле нужны искатели. / О.В. Васильев, Б.С. Синельников. – Москва, 1987. – 86с.
1290038
  Олейников Н.Ф. Торговле требуется коммерсант! / Н.Ф. Олейников. – М., 1989. – 158с.
1290039
   Торговлю на на новый качественный уровень. – М, 1988. – 255с.
1290040
  Ващенко Г.И. Торговля - народу / Г.И. Ващенко. – Москва, 1986. – 78с.
1290041
  Архангельская К.В. Торговля / К.В. Архангельская. – М.-Л., 1966. – 112с.
1290042
  Либерман А.С. Торговля / А.С. Либерман. – Москва-Ленинград, 1966. – 115с.
1290043
  Цыпурина Г.И. Торговля Англии со странами Африки и Левантом во второй половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Цыпурина Г.И. ; МГУ , Истор. фак-т , Каф. ист. средн. веков. – Москва, 1974. – 22 с.
1290044
  Невмежицкий В.И. Торговля без очередей / В.И. Невмежицкий, Н.П. Шевчук. – К., 1989. – 48с.
1290045
  Апальков П.С. Торговля бэконом в Англии / П.С. Апальков, Н.Г. Наумов. – Москва, 1929. – 59с.
1290046
  Усов В.В. Торговля в агропромышленном комплексе / В.В. Усов. – М., 1982. – 190с.
1290047
  Разуменко А.В. Торговля в Белорусской ССР в семилетке / А.В. Разуменко, И.Д. Азарнов. – Минск, 1960. – 24с.
1290048
  Хайэм Ч. Торговля в врагом / Ч. Хайэм. – М., 1985. – 254с.
1290049
  Головко В.А. Торговля в десятое пятилетке / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1290050
  Головко В.А. Торговля в десятой пятиилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1290051
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1290052
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1290053
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1290054
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К., 1977. – 41с.
1290055
  Струев А.И. Торговля в десятой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1977. – 68с.
1290056
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1290057
  Джавахишвили Р.Г. Торговля в курортных районах Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джавахишвили Р. Г.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилси, 1972. – 31л.
1290058
  Букин Г.А. Торговля в народнохозяйственном комплексе. / Г.А. Букин. – Ленинград, 1985. – 104с.
1290059
  Струев А.И. Торговля в одиннадцатой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1981. – 64с.
1290060
  Гоголь Б.И. Торговля в период строительства коммунизма / Б.И. Гоголь. – М, 1962. – 64с.
1290061
  Букин Г.А. Торговля в плане социально-экономического развития города. / Г.А. Букин. – Москва, 1982. – 79с.
1290062
   Торговля в рыночной экономике. – Киев, 1991. – 196с.
1290063
  Орлов Я.Л. Торговля в семилетке / Я.Л. Орлов, И.М. Хрекин. – М., 1959. – 104с.
1290064
   Торговля в системе межотраслевых связей. – К, 1977. – 87с.
1290065
  Орлов Я.Л. Торговля в системе хозяйственных связей / Я.Л. Орлов. – Москва : Экономика, 1981. – 104 с.
1290066
  Мамченко Н. Торговля в СССР и торговая политика государства / Н. Мамченко. – М, 1925. – 55с.
1290067
  Половников А.П. Торговля в старой России / А.П. Половников. – М., 1958. – 100с.
1290068
  Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV - XV веках / А.Л. Хорошкевич. – М, 1963. – 367с.
1290069
  Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227
1290070
  Мусаев М.А. Торговля гор. Баку в 19 веке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев М.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 23л.
1290071
  Чудиновских Э.И. Торговля далматинских городов с Центральным и Восточным Средиземноморьем в конце XIII- первой половине XV вв. (По материалам трогира, дубровника, Котора) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Чудиновских Э.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21л.
1290072
  Александрович Л.Т. Торговля детской одеждой и ее соврешенствование. (На материаах предприятий и организаций гос. торговли УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Александрович Л.Т. ; ЛИСТ. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1290073
  Мотолянский Г.С. Торговля для военнослужащих в СССР и деятельность военторгов в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Мотолянский Г.С.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Фр.Энгельса. – Л., 1959. – 24л.
1290074
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа / В.П. Шиманский, Я.Л. Орлов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 272 с.
1290075
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа. / В.П. Шиманский. – М., 1977. – 272с.
1290076
  Хисрик Р.Д. Торговля и менеджмент продаж / Р.Д. Хисрик, Ральф. Джексон. – Москва : Филинъ, 1996. – 368 с. – (Экономика для практиков). – ISBN 5-900855-40-6
1290077
   Торговля и мореплавание в бассейнеЧерного мора в древности и средние века. – Ростов -на-Дону, 1988. – 142с.
1290078
  Головач А.В. Торговля и повышение народного потребления / А.В. Головач, В.И. Иваничкий. – М., 1962. – 52с.
1290079
  Хохлов А. Торговля и предпринимательская деятельность россиян в Китае (вторая половина ХІХ века) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 69-76.
1290080
  Дарбинян М.М. Торговля и производство, хозяйственные связи. / М.М. Дарбинян. – М., 1984. – 255с.
1290081
  Орлов Я.Л. Торговля и производство: экономические связи / Я.Л. Орлов. – М., 1977. – 183с.
1290082
  Селиверстов И.И. Торговля и промысел русских в Якутии в 40-60 гг. 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селиверстов И.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1952. – 21л.
1290083
   Торговля и промышленность. – Описано без тит.л. – 312-341с.
1290084
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Полесская полоса. – вып.11. – Санкт-Петербург. – 39, 86с.
1290085
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Предкавказская полоса. – вып 7. – Санкт-Петербург. – 44, 56с.
1290086
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Привислинская полоса. – вып.12. – Санкт-Петербург. – 87, 173с.
1290087
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Северная лесная сторона. – вып.1. – Санкт-Петербург. – 72с.
1290088
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Центральная хлеботорговая полоса. – 511с.
1290089
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Южная горнопромышленная полоса. – вып.9. – Санкт-Петербург. – 44, 90с.
1290090
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Уральская полоса. – вып.5. – 77с.
1290091
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Юго-Восточная скотоводческая и рыболовная полоса. – вып 6. – 46, 45с.
1290092
  Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны / А.В. Любимов. – М., 1968. – 232с.
1290093
  Струев А.И. Торговля и спрос / А.И. Струев. – М, 1965. – 32с.
1290094
  Валеев Р.М. Торговля и товарно-денежные отношения Золотой Орды // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 0042-8779
1290095
  Красильникова Э.Д. Торговля и торговые люди Коми края в 17 в. / Э.Д. Красильникова. – Сыктывкар, 1972. – 55с.
1290096
  Гуляев А.И. Торговля и торговые установления / А.И. Гуляев. – Москва : Изд. и тип. М.В. Саблина, 1912. – [2], IV, 291 с. – (Наше право : Биьлиотека общедоступного законоведения, составленная кружком юристов-практиков)
1290097
  Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском государстве / В.Н. Кашин. – Л., 1926. – 294с.
1290098
  Орлов Я. Торговля и хозяйственная реформа / Я. Орлов. – Москва, 1969. – 48с.
1290099
  Фитуни Л.А. Торговля или экспансия / Л.А. Фитуни. – М, 1968. – 48с.
1290100
  Шуин В.П. Торговля культтоварами / В.П. Шуин. – М, 1977. – 64с.
1290101
  Карнаух Ю.Я. Торговля лицензиями на мировом капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Карнаух Ю. Я.; МГИМО. – М., 1965. – 23л.
1290102
  Хусейнова А.А. Торговля людьми: попытка противодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 150-151. – ISSN 0132-1625
1290103
  Картуш А. Торговля людьми: проблема в области прав человека, стоящая перед ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 297-315. – ISBN 5-7712-0333-5
1290104
  Ноженко Д.В. Торговля мебелью и пути ее совершенствования. (На матер. БССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Ноженко Д.В.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1967. – 17л.
1290105
  Зотова Н.А. Торговля между странами СЭВ в условиях хозяйственной реформы / Н.А. Зотова. – М., 1969. – 144с.
1290106
  Шевченко В.Г. Торговля молоком в крупных городах и пути ее совершенстования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шевченко В. Г.; УНИИ торговли и общ. пит. – К., 1969. – 18л.
1290107
  Степанов М.Е. Торговля молочными и гастрономическими товарами. / М.Е. Степанов. – М, 1973. – 87с.
1290108
  Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности / А.Л. Оппенгейм. – М, 1970. – 31с.
1290109
  Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века / А.К. Дживелегов. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон" ; Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – [4], II, 223 с. – В части тиража на тит. л. издательская марка дана в сокр. виде. – Библиогр.: "Основная литература по истории средневековой торговли" (с. 221-223). – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1290110
   Торговля на современном этапе. – К, 1973. – 184с.
1290111
  Томсетт М.С. Торговля опционами = Thomsett Michael C. Getting started in options.Third edition : Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / М.С. Томсетт. – Москва : Альпина, 2001. – 360с. – ISBN 5-89684-016-0
1290112
  Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма / А.В. Козырев. – М, 1985. – 157с.
1290113
  Кортунов С. Торговля оружием как инструмент "мягкой силы" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 22-33. – ISSN 2074-6040
1290114
  Мочалов Б.М. Торговля при социализме / Б.М. Мочалов. – М, 1961. – 52с.
1290115
  Рзаев К.Р. Торговля продуктами животноводства в Азербайданской ССР и пути ее дальнейшего улучшения : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаев К. Р.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 27л.
1290116
  Муравская Е.И. Торговля Риги с Полоцком, Витебском и Смоленском в XII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравская Е.И.; Ин-т истории Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 27л.
1290117
  Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма / В.Р. Тарловская. – М., 1988. – 158с.
1290118
  Петров А.Ю. Торговля Российско-американской компании с Латинской Америкой / А.Ю. Петров, А.Н. Ермолаев, В.Н. Косторниченко // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 0444-748Х
1290119
   Торговля РСФСР /1925-1928/. – Л, 1929. – 480с.
1290120
  Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в ХУ1 веке / М.В. Фехнер. – М., 1956. – 110с.
1290121
   Торговля саратовская. – Саратов, 1967. – 88с.
1290122
  Пискулов Ю.В. Торговля сближает народы / Ю.В. Пискулов. – Москва, 1976. – 104с.
1290123
  Бавадекжи Абдул Рахим Торговля Сирии и ее роль в экономической тстратегии государства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бавадекжи Абдул Рахим; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1972. – 23л.
1290124
  Усачев Н.Н. Торговля Смоленска с Висби, Ригой и северогерманскими городами в XII-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Усачев Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 20л.
1290125
  Будиш Я.П. Торговля Советского Дальнего Востока с Соединенными Штатами / Я.П. Будиш. – Нью-Йорк, 1930. – 160с.
1290126
  Локшин Р.А. Торговля советской потребительской кооперации в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Локшин Р.А.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 16л.
1290127
   Торговля СССР. – М, 1989. – 478с.
1290128
   Торговля СССР за 1926/27 год по данным сплошного учета ЦСУ.. – М, 1930. – 168с.
1290129
  Беденко Б.Ф. Торговля строительными материалами на селе : Автореф... канд. экон.наук: / Беденко Б.Ф.; М-во торговли РСФСР. Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – М., 1962. – 15л.
1290130
  Иосилевич М.А. Торговля тканями. / М.А. Иосилевич. – М., 1972. – 80с.
1290131
  Антипов В.К. Торговля товарами для спорта и туризма / В.К. Антипов. – Москва, 1976. – 56с.
1290132
  Черниенко Е.Д. Торговля товарами культурного назначения / Е.Д. Черниенко. – Киев, 1980. – 31с.
1290133
  Бабичев Геннадий Миаксимович Торговля топливом на селе и пути ее усовершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабичев Геннадий Максимович ; МВ И ССО КазСС , Алма-Атинск. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
1290134
   Торговля Украины в 1923 г.. – Х
кн1. – 1924. – 151с.
1290135
   Торговля Украины побиржевым данным за 1925-26 хозяйственный год. – Х, 1927. – 211, 152с.
1290136
  Дейнеко Л.В. Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства / Л.В. Дейнеко, И.А. Шовкун, П.М. Купчак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 74-90. – ISSN 0131-7741
1290137
  Краснов Г Торговля услугами или єксплуатация? / Г Краснов. – М., 1971. – 175с.
1290138
  Беляков А.М. Торговля хозяйственными товарами / А.М. Беляков. – М., 1968. – 126с.
1290139
  Чикова Н.И. Торговля швейными изделиями. : Автореф... канд. экон.наук: / Чикова Н.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1961. – 16л.
1290140
  Кубяк Л.А. Торговля. / Л.А. Кубяк. – М., 1976. – 80с.
1290141
  Дарбинян М.М. Торговля: совершенствование планирования и хозяйствования. / М.М. Дарбинян. – М., 1981. – 191с.
1290142
   Торговля: Статистический сборник. – М, 1991. – 200с.
1290143
   Торгово-бытовое обслуживание населения. – М, 1988. – 271с.
1290144
  Овчарова Л.П. Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Н.О. Охріменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 81-90


  У статті розглядаються тенденції, проблеми та перспективи зовнішньоторговельних зв"язків України та Болгарії.
1290145
  Ряузов Н.Н. Торгово-кооперативная статистика / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – М, 1939. – 344с.
1290146
  Крижанівський О.П. Торгово-лихварська діяльність церкви в Правобережній Україні у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 12-21. – (Історія ; Вип. 22)


  Аналізуються на джерельній основі місце торгівлі й лихварства в господарській діяльності правобережного духовенства у XVIII ст., географія його торгових інтересів, ступінь товаризації сільськогосподарської й промислової продукції церковних маєтків.
1290147
  Межинский Е.А. Торгово-политическая практика капиталистических государств / Е.А. Межинский. – М., 1939. – 152с.
1290148
  Алехин Б.И. Торгово-политические аспекты отношений СССР с Канадой / Б.И. Алехин, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 4 (36) : Противоречия в окружении президента США, антивоенное движение и реакция правящих кругов Канады, а также другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 67-82
1290149
  Завриев Д.С. Торгово-политический курс Персии / Д.С. Завриев. – Тифлис, 1931. – 178с.
1290150
  Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности / И.А. Бланк; Акционерное общество Украинская финансовая группа. – Київ, 1992. – 231с. – ISBN 5-7707-3087-0
1290151
  Добкіна-Недождій Торгово-промислова палата України: історико-правові аспекти виникнення та становлення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-125.
1290152
  Бакланова Н. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н. Бакланова. – М., 1959. – 290с.
1290153
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н.А. Бакланова. – М., 1959. – 292 с.
1290154
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине ХУІІ в. / Н.А. Бакланова. – Москва, 1959. – 292с.
1290155
  Гусев А. Торгово-промышленная интеграция регионов России: оценка прочности и возможности укрепления / А. Гусев, М. Юревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 56-72 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0042-8736
1290156
   Торгово-промышленная палата СССР: 50 лет. – М, 1982. – 151с.
1290157
  Ковалева Н.В. Торгово-промышленная политика и промышленное законодательство Российской империи XIX - начала XX веков. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию торгово-промышленной политики и промышленного законодательства Российской империи XIX - начала XX в. Рассмотрены принципы, лежащие в основе проводимой Россией политики в торговопромышленной сфере как в период первой ...
1290158
   Торгово-промышленная Франция. – Париж, 1926. – 325с.
1290159
  Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в 18 в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1988. – 50 с.
1290160
  Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие / Е.А. Флейшиц. – Л, 1924. – 84с.
1290161
  Вачридзе П.В. Торгово-промышленные поселки Западной Грузии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Вачридзе П.В.; Ин-т истории. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1290162
   Торгово-промышленный и финансовый словарь. – Л, 1924. – 976с.
1290163
   Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7455-0280-0
1290164
   Торгово-промышленныя стачки /Оттискъ изъ Университетскихъ ИзвЬстій 1885 г.. – К, 1885. – 100, 132с.
1290165
  Симония Н.А. Торгово-ростовщический капитал в Азии / Н.А. Симония. – Москва, 1973. – 87с.
1290166
   Торгово-технологическое оборудование. – К, 1976. – 256с.
1290167
   Торгово-технологическое оборудование. – М, 1979. – 237с.
1290168
  Иванова Р.В. Торгово-технологическое оборудование устройство, монтаж и ремонт / Р.В. Иванова. – М, 1984. – 304с.
1290169
  Черный Д.А. Торгово-финансовый план книготорговой организации и анализ его выполнения / Д.А. Черный. – Москва, 1971. – 236с.
1290170
   Торгово-финансовый планторга. – М, 1948. – 292с.
1290171
  Циганенко Л. Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 10-15


  На підставі архівних матеріалів розглядається вплив дворянського стану південно-українських губерній Російської імперії на розвиток торгової та фінансової галузей регіону в другій половині ХVIIІ - на початку ХХ ст. На основе архивных материалов ...
1290172
  Ханелис Я.Н. Торгово-экономическая информация / Я.Н. Ханелис. – М., 1967. – 232с.
1290173
  Вупин Кво Торгово-экономические отношения между Тайванем и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 67-73. – ISSN 0131-2227
1290174
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 55-63. – ISSN 2074-6040


  В первом десятилетии текущего века, в особенности со второй половины 2000-х гг., большое число стран Латинской Америки и Карибского региона стало активно участвовать в торговых переговорах с внерегиональными партнерами как в рамках своих ...
1290175
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040
1290176
  Начев Н.Д. Торгово-экономические отношения Народной Республики Болгарии со странами Европейского экономического сообщества ("общий рынок") 1960-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Начев Н.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1290177
  Птицын А.Н. Торгово-экономические отношения России и Австро-Венгрии в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 0042-8779
1290178
  Зименков Р.И. Торгово-экономические отношения США со странами БРИКС // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 25-40. – ISSN 0321-2068
1290179
  Поволоцкий В.Б. Торгово-экономические связи Канады с востоевропейскими странами - членами СЭВ / В.Б. Поволоцкий, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 112-134
1290180
  Злоказова Н. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 73-85. – ISSN 2074-6040
1290181
  Остроумова В.В. Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 158-165. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
1290182
  Атаев Х.А. Торгово экономические связи Ирана с Россией в XVIII-XIX вв / Х.А. Атаев. – Москва, 1991. – 391с.
1290183
  Бостоганашвили Г.К. Торговое земледелие в Восточной Грузии в начале ХХ века (1901-1921 гг. По материалам Сигнах. уезда) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бостоганашвили Г.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1290184
  Васильченко В.Г. Торговое и вексельное право и торговое судопроизводство / В.Г. Васильченко. – Санкт-Петербург : Изд. М. П. Петрова, 1906. – 110, [3] с.
1290185
  Полозюкова О.Е. Торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 63-67. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется современное состояние торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Китая. Показано, что до настоящего времени сохраняются существенные проблемы в этом процессе, несмотря на рост абсолютных и относительных ...
1290186
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 224с.
1290187
  Иванова Р.В. Торговое оборудование / Р.В. Иванова, В.Ф. Клишин. – М, 1979. – 248с.
1290188
   Торговое оборудование. – М, 1986. – 256с.
1290189
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов, В.Ф. Клишин. – Москва, 1990. – 222с.
1290190
  Макеева Н.М. Торговое обслуживание на морском транспорте в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: / Макеева Н. М.; М-во торг. УССР, Киев. тог. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1290191
  Нерсесов Н.О. Торговое право : [конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву] / Н.И. Нерсесов, проф. Моск. ун-та. – Посмерт. изд., испр. и доп. А.Г. Гусаковым. – Москва : Тип. "Рассвет", 1896. – [6], IV, 267 с., 1 л. портр.
1290192
  Жамен С. Торговое право / С. Жамен, Л. Лакур; Под ред. Лобри К. – Москва : Международные отношения, 1993. – 256с. – ISBN 5-7133-0748-4
1290193
  Попов А.А. Торговое право : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
1290194
  Архипов И.В. Торговое право России в ХІХ в.: этапы модернизации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.86-91. – ISSN 0132-0769
1290195
  Буйи М. Торговое право. / М. Буйи. – Москва, 1993. – 272с.
1290196
  Старцев А.В. Торговое предпринимательство в старом Китае: культурно-цивилизационный аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 34-45. – ISSN 0869-1908
1290197
  Дербер П.Я. Торговое районирование СССР / П.Я. Дербер. – Москва, 1927. – 176 с.
1290198
   Торговое соглашение с Англией, заключенное в Лондоне 16 марта 1921 г.. – М, 1921. – 8с.
1290199
  Разумовский Д.В. Торговое сотрудничество Латинской Америки с внерегиональными партнерами // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 5-21. – ISSN 0044-748Х
1290200
   Торговое счетоводство. – Москва, 1929. – 246 с.
1290201
  Зарудный С.И. Торговое уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1870. – XVI, 258 с. – Экз в разных тип. переплетах
1290202
   Торговоя городов Сибири конца XIV - начала XX в.. – Новосибирск, 1987. – 238с.
1290203
  Пшемыский А. Торговцы влиянием // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 25. – С. 42-44


  Законодавство в Євросоюзі
1290204
  Лесли О. Торговцы разумом : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 60-65
1290205
  Энгельбрехт Торговцы смертью. / Энгельбрехт, Ханиген и. – М., 1935. – 219с.
1290206
  Боровая З.А. Торговцы совестью / З.А. Боровая. – Мурманск, 1988. – 117с.
1290207
  Гаевский С.И. Торговые автоматы / С.И. Гаевский, М.М. Молдавин. – Москва, 1978. – 263с.
1290208
  Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович Торговые автоматы и пути повышения их экономической эффективности в Казахстане : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
1290209
  Перельман Е.И. Торговые весы: устройство, эксплуатация, ремонт и поверка / Е.И. Перельман. – М., 1977. – 96с.
1290210
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 158с.
1290211
  Щадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Щадрина. – Москва, 1981. – 192с.
1290212
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – М., 1986. – 142с.
1290213
  Белякова Л.И. Торговые вычисления и расчеты / Л.И. Белякова. – М., 1979. – 104с.
1290214
  Фитуни Л.А. Торговые договоры и соглашения капиталистических стран / Л.А. Фитуни. – М, 1958. – 288с.
1290215
  Короленко А.С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными государствами / А.С. Короленко. – М, 1953. – 316с.
1290216
  Соболев М.Н. Торговые договоры России с Германией / М.Н. Соболев. – 193с.
1290217
  Градовский А.Д. Торговые и другие права евреев в России в историческом ходе законодательных мер / [соч.] А. Градовскаго. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. И.С. Леви и К*
Ч. 1 : Меры и постановления, предшествовавшие ныне действующему законодательству о евреях. – 1886. – VI, X, 345 с. – Конволют. Переплет. с: Собрание сочинений А.Д. Градовского, т. 4, СПб., 1900
1290218
  Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1982. – 92 с.
1290219
  Некрасов Ю.К. Торговые и торгово-промышленные компании Южной Германии XV-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Некрасов Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
1290220
  Фокин С. Торговые марки (бренды) и де-факто стандарты в современной мирохозяйственной системе // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 87-96. – Библиогр.: на 14 пунктів
1290221
  Радзиевский Ю. Торговые марки. Нарушения прав на торговые марки и способы борьбы с ним // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 29-40
1290222
  Одинцов А.А. Торговые монополии в Японии / А.А. Одинцов. – М., 1982. – 192с.
1290223
  Белов В.А. Торговые обычаи как источники международного торгового права: содержание и применение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (306). – С. 58-107. – ISSN 0131-8039
1290224
  Мищенко Ф. Торговые отношения афинской республики с царями Боспора / Ф. Мищенко. – 19с.
1290225
  Зеленко С. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в поздневизантийский период / С. Зеленко, М. Тимошенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1290226
   Торговые отношения между Россией и Евросоюзом // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 63-67
1290227
   Торговые отношения СССР с капиталистическими странами. – М, 1938. – 350с.
1290228
   Торговые отношения СССР со странами Востока. – М, 1938. – 107с.
1290229
  Кульчицкий Г.П. Торговые палаты социалистических стран - членов СЭВ и их роль в международной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Кульчицкий Г.П.; Моск. гос. ин-т междунаро. отношений. – М., 1965. – 23л.
1290230
  Каменский А. Торговые представительства - проводники экономической политики или инструмент экспансии? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 5-8.
1290231
  Лисовский В.И. Торговые представительства Союза ССР за границей / В.И. Лисовский. – М., 1947. – 92с.
1290232
  Спицын А.А. Торговые пути Киевской Руси / А.А. Спицын. – 19с.
1290233
  Мугуревич Э.С. Торговые пути на территории ливов и латгалов в IX-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мугуревич Э.С.; Акад. наук Латв. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 31л.
1290234
  Левко О.Н. Торговые связи Витебска в 10-18 вв / О.Н. Левко. – Минск, 1989. – 85с.
1290235
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1968. – 112с.
1290236
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1976. – 111с.
1290237
  Булгаков М.Б. Торговые связи г. Белоозера в XVII в. (к вопросу о генезисе Всероссийского рынка) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Булгаков М. Б.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1974. – 30л.
1290238
  Гулиев Н.М. Торговые связи Кавказской Албании в раннем средневековье. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Гулиев Н.М.; АН АзССР. – Баку, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1290239
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках : Автореф... кандидата ист.наук: / Подградская Е.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1965. – 19л.
1290240
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках. / Е.М. Подградская. – Кишинев, 1968. – 224 с.
1290241
  Хабибов С. Торговые скидки, издержки обращения и рентабельность торговли / С. Хабибов. – Душанбе, 1982. – 84с.
1290242
  Чижевская Е.А. Торговые услуги / Е.А. Чижевская. – К., 1981. – 30с.
1290243
  Копорский А.А. Торговый баланс Украины в 1913 г. / А.А. Копорский. – Х, 1923. – 180с.
1290244
  Введенский А.А. Торговый дом XVI-XVII веков / А.А. Введенский. – Ленинград : Путь к знанию, 1924. – 182 с. – (Памятники социально-экономической истории России / под ред.: А.И. Заозерского, В.Н. Кашина)
1290245
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград
1. – 1935. – 584с.
1290246
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1936. – 408с.
1290247
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Гл. XXXI-LXII. – 1988. – 382 с. : sk/
1290248
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1290249
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1290250
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : Роман Главы XXXI-LXII / Ч. Диккенс; Пер. с англ. Кривцовой А.В. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Зарубежная лит.)
1290251
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Т.1. – 1989. – 382с.
1290252
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва : Художественная литература
2. – 1989. – 366с.
1290253
  Таскаев Вячеслав Николаевич Торговый и военный флот государств Северного Причерноморья в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Таскаев Вячеслав Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 27л.
1290254
  Зимон Х. Торговый капитал в ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Зимон Х.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 21л.
1290255
  Деборин Г.А. Торговый капитал в эпоху империализма. / Г.А. Деборин. – М.-Л., 1940. – 207с.
1290256
  Григорьян Г.С. Торговый капитал и торговая прибыль / Г.С. Григорьян. – Москва, 1955. – 160с.
1290257
  Токмалаев С.Ф. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 40 с.
1290258
  Васильчук Ю.А. Торговый капитал и торговая прибыль / Ю.А. Васильчук. – Москва, 1964. – 28с.
1290259
  Вяткин М. Торговый капитализм в России. / М. Вяткин. – М.-Л., 1927. – 244 с.
1290260
  Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев : Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с . – ISBN 577638754Х
1290261
  Доброчинский М. Торговый обмен Польши с экономически слабо развитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Доброчинский М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 18л.
1290262
   Торговый свод СССР. Проект. – Москва, 1923. – 130 с.
1290263
  Камочкин Г.А. Торговый центр PALLADIUM в историческом центре Праги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 92-99. – ISSN 2073-9702


  В данной статье описаны архитектурно-художественные и функциональные особенности современного торгового центра PALLADIUM в центре Праги. Объект рассмотрен как пример грамотной работы с контекстом окружающей городской среды.
1290264
  Сидой В.Т. Торговый цетр - завод - покупатель / В.Т. Сидой. – Москва : Экономика, 1986. – 104 с.
1290265
  Корольков И.И. Торголвля в районах нового промышленного строительства и пути ее промышленного строительства и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Корольков И. И.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1969. – 22л.
1290266
  Головка В.А. Торголя в десятой пятилетке (Текст лекции) / В.А. Головка. – К, 1977. – 39с.
1290267
  Кулініч О. Торгувати державною землею по-новому: міфи і "страшилки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1290268
  Эфенди Р. Торгул Нариманбекова / Р. Эфенди. – М., 1966. – 64с.
1290269
   Торгфинплан торга. Планирование хозяйственной деятельности государственной торговой организации. – М, 1955. – с.
1290270
  Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки / В.З. Нестайко. – К., 1980. – 488с.
1290271
  Нестайко В.З. Тореадоры из Васюковки / В.З. Нестайко. – Москва : Детская литература, 1980. – 431 с.
1290272
  Ермаков А.П. Торез. Ист.-краевед. очерк / А.П. Ермаков. – Донецк, 1974. – 111с.
1290273
  Авраменко И.П. Торез. Спутник туриста / И.П. Авраменко, А.А. Кузин. – Донецк : Донбас, 1966. – 47 с. : ил.
1290274
  Ревуцька Л. Торетична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1290275
  Хахалин Л.А. Торжественная заря / Л.А. Хахалин. – М, 1965. – 175с.
1290276
  Зарахович И.С. Торжественно обещаю / И.С. Зарахович. – М, 1990. – 206с.
1290277
  Черный Г.П. Торжественно, красиво, памятно. / Г.П. Черный. – М, 1989. – 190с.
1290278
  Евстифеев А. Торжественно, памятно / А. Евстифеев. – Ташкент, 1969. – 52с.
1290279
   Торжественное заседание Совета Ученых советов Московского государственного университета имени М.В.Ломаносова и Президиума Российской академии наук, посвященное 275-летию Академии и 200-летнему юбилею : Москва.Главное здание МГУ.Актовый зал 8 июля 1999 г. – Москва : Московский университет, 2000. – 120с. – ISBN 5-211-02574-1
1290280
   Торжественное заседание Центрального Комитета КПБ, Верховного Совета Белорусской ССР совместнос партийніми и советскими органами Минска и Минской области, посвященное 50-летию Великой Октябрьской со. – стенографический отчет. – Минск, 1968. – 96с.
1290281
   Торжественное открытие Университета Св. Владимира в Киеве // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 76-77. – ISBN 5-7707-1061-6
1290282
   Торжественное публичное собрание Киевской коммиссии для разбора древних актов в день пятидесятилетнего ее юбилея : 19 ноября 1893 года. – Киев, 1893. – 36 с.
1290283
   Торжественное собрание Киевского общества естествоиспытателей 14 мая 1894 глда в память действительного члена Общества профессора Ивана Федоровича Шмальгаузена. – Киев : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд., 1896. – 33 с. : 1 портр.
1290284
   Торжественное собрание Одесского общества [4.02.1840], 1840
1290285
   Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей 4 февраля 1840 года. – Одесса : Гор. тип., 1840. – 73 с. : 20 тбл.
1290286
   Торжественный акт в память 19 февраля 1861 г. в Киевской 1-й гимназии. – К, 1910. – 14с.
1290287
   Торжественный акт Императорского Университета Св. Владимира 26 января 1914 года : [речь: О происхождении и развитии византийского искусства, прочитанная проф. Г.Г. Павлуцким, и краткий отчет о состоянии в деят. Имп. ун-та Св. Владимира в 1913 г.]. – Киев : Типо-литогр. Импер. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т, Корчак-Новицкого, 1914. – 50 с.
1290288
  Смеляков Я.В. Торжественный день созидания / Я.В. Смеляков. – Москва, 1984. – 158с.
1290289
   Торжественный привет. – М, 1977. – 279с.
1290290
  Кононенко П.П. Торжество братерства: Ідеї інтернаціоналізму і худож. новаторство літ. соц. реалізму / П.П. Кононенко. – К., 1982. – 256с.
1290291
  Лебедев П.В. Торжество великих идей ленинизма / П.В. Лебедев. – Саратов, 1969. – 16с.
1290292
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1953. – 367с.
1290293
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1954. – 367с.
1290294
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1952. – 418 с.
1290295
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1954. – 400 с.
1290296
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1966. – 370 с.
1290297
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 2-е изд., перераб. – Київ : Веселка, 1972. – 304 с.
1290298
  Роузентал Ф. Торжество знания : Концепция знания в средневековом исламе / Ф. Роузентал. – Москва : Наука, 1978. – 372 с.
1290299
  Пшукова З.О. Торжество идей В.И.Ленина в раскрепощении женщин-горянок Кабардино-Балкарии. : Автореф... канд.ист.наук: / Пшукова З.О.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 25л.
1290300
  Турсунбаев А.Б. Торжество идей пролетарского интернационализма в Казахстане / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1965. – 248с.
1290301
   Торжество ідей ленінізму. – К, 1957. – 560с.
1290302
   Торжество ідеології дружби народів на Україні. – К, 1953. – 164с.
1290303
  Мельник Л.Г. Торжество історичної правди : критика буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії України / Л.Г. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1987. – 136 с.
1290304
   Торжество історичної справедливості.. – Львів, 1968. – 803с.
1290305
  Личук Ю.Т. Торжество колгосного ладу / Ю.Т. Личук. – К., 1977. – 136с.
1290306
  Чернусь Л.Т. Торжество колективної праці. / Л.Т. Чернусь. – К, 1972. – 32с.
1290307
  Лапшина Г.Е. Торжество колхозного строя / Г.Е. Лапшина, А.С. Пикин. – М, 1960. – 318с.
1290308
   Торжество ленинизма. – Москва, 1970. – 177с.
1290309
   Торжество ленинских заветов. – Саратов, 1967. – 16с.
1290310
   Торжество ленинских идей. – М, 1977. – 224с.
1290311
  Коломийченко И.И. Торжество ленинских идей о социалистическом соревновании / И.И. Коломийченко. – К., 1982. – 224с.
1290312
   Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма. На материалах республик Сред. Азии и Казахстана. 1917-1972 гг.. – М, 1974. – 531с.
1290313
  Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идей социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. / Б.А. Тулепбаев. – М., 1971. – 482с.
1290314
  Чапкевич В.С. Торжество ленинских норм партийной и государственной жизни. / В.С. Чапкевич, М.В. Чекалин. – Л., 1965. – 48с.
1290315
  Аржаков С.Т. Торжество ленинско-сталинской национальной политики / С.Т. Аржаков, В.В. Савин. – Якутск, 1952. – 51с.
1290316
   Торжество ленинского кооперативного плана. – М, 1969. – 127с.
1290317
  Давыдов А.С. Торжество ленинского кооперативного плана / А.С. Давыдов. – Волгоград, 1970. – 32с.
1290318
   Торжество ленинского кооперативного плана. – Воронеж, 1981. – 319с.
1290319
  Смышляев В.А. Торжество ленинского кооперативного плана (Историографический очерк истории коллективизации сельского хозяйства) / В.А. Смышляев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 128 с.
1290320
   Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане. – Ташкент, 1970. – 380с.
1290321
  Михалев Г.М. Торжество ленинского плана построения марксистской партии / Г.М. Михалев. – Орел, 1963. – 96с.
1290322
  Милосердов В. Торжество ленинского учения о нерушимом союзе рабочих и крестьян / В. Милосердов, 1957. – 120с.
1290323
   Торжество ленинской национальной поилитики в СССР. – Горький, 1974. – 148с.
1290324
   Торжество ленинской национальной политики. – М, 1963. – 376с.
1290325
   Торжество ленинской национальной политики. – Чебоксары, 1972. – 382с.
1290326
  Давыдков И.А. Торжество ленинской национальной политики / И.А. Давыдков. – Л., 1973. – 400с.
1290327
   Торжество ленинской национальной политики в Закавказье.. – Тбилиси, 1970. – 134с.
1290328
  Гаубих Б.В. Торжество ленинской национальной политики в Советском Союзе. / Б.В. Гаубих, Е.Т. Бородин. – М., 1972. – 48с.
1290329
  Метелица Л.В. Торжество ленинской национальной политики в СССР / Л.В. Метелица. – Москва, 1962. – 96с.
1290330
   Торжество ленинской национальной политики в СССР. – М, 1982. – 56с.
1290331
  Малолетова Н.П. Торжество ленинской национальной политики в СССР. / Н.П. Малолетова, В.В. Сельчук. – М., 1975. – 78с.
1290332
   Торжество ленинской национальной политики в Татарии. – Казань, 1968. – 339с.
1290333
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко : Київський університет, 1963. – 306 с.
1290334
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко. – Киев, 1963. – 308 с.
1290335
  Марцуль Г.С. Торжество ленинской национальной политики и ее буржуазные фальсификаторы. / Г.С. Марцуль. – Минск, 1975. – 160с.
1290336
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Махачкала, 1968. – 180с.
1290337
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Алма-Ата, 1973. – 531с.
1290338
  Козлов В.К. Торжество ленинской нциональной политики КПСС. / В.К. Козлов. – М., 1960. – 96с.
1290339
  Скибиций В.А. Торжество ленинской тактики. / В.А. Скибиций. – Краснодар, 1969. – 248с.
1290340
  Абдушукуров Р.Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму и коммунизму, минуя капитализм / Р.Х. Абдушукуров ; АН УзССР, Каф. философии. – Ташкент : Фан, 1972. – 372 с.
1290341
  Бачинський П.П. Торжество ленінських ідей дружби і братерського співробітництва народів СРСР / П.П. Бачинський. – Київ, 1970. – 92с.
1290342
  Акопов М.А. Торжество ленінських ідей про захист соціалістичної Вітчизни.-До 30-річчя перемоги рад.народу у Великій Вітчизн. війні / М.А. Акопов; Т-во"Знання". Суспільно політична. – Київ : Знання, 1975. – 48с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1290343
  Ступницький І.С. Торжество ленінських ідей про переважне зростання важкої індустрії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 10-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье автор показывает роль и значение важнейших положений В.И. Ленина о преимущественном развитии тяжелой индустрии в деле социалистического переустройства всего народного хозяйства, повышения производительности труда, победы нового общественного ...
1290344
  Ващенко П.П. Торжество ленінських ідей про раціональне розміщення соціалістичного виробництва в СРСР* // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 155-161 : . – Бібліогр.: 11 назв
1290345
   Торжество ленінських ідей. Збірник статей. – Львів, 1960. – 171с.
1290346
  Коваль П.Д. Торжество ленінських принципів будівництва комунізму / П.Д. Коваль. – К, 1961. – 48с.
1290347
  Сердюк В.З. Торжество ленінських принципів партійного будівництва / В.З. Сердюк. – Київ, 1964. – 45с.
1290348
   Торжество ленінських принципів пролетарського інтернаціоналізму. – Львів, 1971. – 292с.
1290349
   Торжество ленінських філософських ідей на Україні. – Київ : Наукова думка, 1969. – 352 с.
1290350
  Горбач Н.Я. Торжество ленінського вчення про культуру / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 152с.
1290351
  Куц М.Т. Торжество ленінського вчення про розвиток сільського господарства в СРСР / М.Т. Куц. – Київ, 1962. – 48с.
1290352
  Шульга З.П. Торжество ленінського кооперативного плану в СРСР / З.П. Шульга. – К., 1961. – 164с.
1290353
   Торжество ленінської дружби народів СРСР. – К, 1960. – 23с.
1290354
   Торжество ленінської дружби народів СРСР. – К, 1960. – 23с.
1290355
  Маланчук В.Ю. Торжество ленінської національної політики / В.Ю. Маланчук. – Львів, 1962. – 696с.
1290356
  Лихолат О.В. Торжество ленінської національної політики в СРСР / О.В. Лихолат, В.Б. Павленко. – Київ, 1972. – 24с.
1290357
   Торжество ленінської національної політики на Україні. – К, 1967. – 460с.
1290358
  Мариво Пьер Торжество любви : [комедия в 3-х д.] / Мариво ; [Пер. с франц. Н.Каринцева и С.Цихоцкого]. – Москва : Госиздат "Искуство", 1957. – 87 с.
1290359
  Парв В. Торжество любви : Роман / В. Парв; Пер. с англ. В. Цибиной. – Москва : Радуга, 2001. – 176с. – (Любовный роман). – ISBN 0-373-19313-0; 5-05-005109-6
1290360
  Федорова В.Н. Торжество мичуринской биологии. / В.Н. Федорова. – Казань, 1950. – 52с.
1290361
  Сконечная А.Д. Торжество муз : Театральная и музыкальная жизнь Москвы и Петербурга в первой половине XIX века. / А.Д. Сконечная. – М., 1989. – 190с.
1290362
   Торжество муз: Большой театр в графике и живописи. – М, 1979. – 111с.
1290363
   Торжество національної політики КПРС.. – К, 1972. – 291с.
1290364
   Торжество печатного слова. – Краснодар, 1964. – 28 с.
1290365
  Мухтасипов М. Торжество правды / М. Мухтасипов. – М., 1983. – 252с.
1290366
  Граф О.М. Торжество праведных / О.М. Граф. – М., 1937. – 64с.
1290367
  Махмудов А.Г. Торжество прекрасного: Прогрессив. татар. эстет. мысль конца XIX -- нач. XX вв. / А.Г. Махмудов. – Казань, 1989. – 156с.
1290368
  Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине / И.Ф. Курас. – Киев, 1978. – 315 с.
1290369
   Торжество разума: Материалы Международ. сес., посвящ. 1000-летию со дня рождения Абуали ибн Сино (Авиценны). – Душанбе, 1988. – 392с.
1290370
  Посмітний М.О. Торжество серпа і молота / М.О. Посмітний. – Київ : Урожай, 1967. – 120 с.
1290371
   Торжество советской демократии. – М, 1954. – 64с.
1290372
  Мерме Жиль Торжество формы : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 78-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1290373
  Преображенский В.Х. Торжество христианской веры в греко-римской империи при Константине Великом. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 17с.
1290374
  Майков В.И. Торжествующий Парнасс : Пролог по выздоровлении от прививной оспы ее императорского величества и его императорского высочества / Сочинение В. М[айкова]. // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 8 с.
1290375
   Торжок. – Москва, 1974. – 31с.
1290376
  Суслов А.А. Торжок и его окрестности. / А.А. Суслов. – М, 1970. – 160с.
1290377
  Шутова Наталья Торжок осознал свою выгоду : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 78 : Фото
1290378
   Ториеносность докембрийских пород Украинского щита и его склонов / В.А. Анисимов, А.В. Кузьмин, О.Ф. Макивчук, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-65 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1290379
   Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология. – М, 1960. – 224с.
1290380
  Каплан Г.Е. Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология / Г.Е. Каплан. – М., 1960. – с.
1290381
  Альберт Р Торий. Промышленно-технические аспекты / Р Альберт. – Москва, 1971. – 216с.
1290382
  Савостьянова М.В. Торичан Павлович Кравец, 1876-1955 / М.В. Савостьянова, В.Ю. Рогинский. – Л., 1979. – 112с.
1290383
  Анастасьєв А. Торкатись тільки серцем : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1290384
  Гете Торквато Тассо / Гете. – Л., 1935. – 190с.
1290385
  Фрейлик А. Торквемада и расследование во имя Бога // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 46-63. – ISSN 1812-867Х
1290386
  Бернатоввич О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1708-7422
1290387
  Орос Я. Торкнись історії з Юрієм Шаповалом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10
1290388
  Марухняк Й. Торкнутися аури Антонича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Богдан-Ігор Антонич — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.
1290389
  Чйон Г. Тормод Торфеус і його опис Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 177-187. – ISBN 978-966-432-087-7
1290390
  Кашкалов В.И. Торможение асинхронных двигателей без внешнего источника энергии / В.И. Кашкалов, Ф.Ф. Долгополов. – Киев, 1985. – 119 с.
1290391
   Торможение жизнедеятельности клеток. – Рига, 1987. – 239с.
1290392
  Собакин Василий Павлович Торможение и многократное рассеяние быстрых ионов в твердых поглотителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Собакин Василий Павлович; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1290393
  Костюк П.Г. Торможение и суммация в дуге рефлекса растяжения / П.Г. Костюк, 1953. – С. 173-182
1290394
  Заруцкий Е.М. Торможение ионов средних энергий в тонких металлических пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заруцкий Е.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1967. – 14л.
1290395
  Ратинов В.В. Торможение коррозии азотированной стали в серной кислоте : Автореф. дис. ... кандид. химич.наук: / Ратинов В.В.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7с.
1290396
  Теплова Я.А. Торможение многозарядных ионов в твердых и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплова Я. А. ; МВ и ССО РСФСР , НИИ яд. физики. – Москва, 1962. – 12 с.
1290397
  Зубарева Н.Г. Торможение реакций окисления кумола, изопропанола и 1,3-циклогексадиена альфа-диоксиминами переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарева Н.Г.; АН УССР. Ин-тут общей и неорганич. химии. – К., 1972. – 16л.
1290398
  Амусья М.Я. Тормозное излучение / М.Я. Амусья. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 203 с.
1290399
  Тарасов А.В. Тормозное излучение мягких фотонов при взаимодействии адронов. 2-4263 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тарасов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1290400
  Рывкин М.Ш. Тормозное излучение электрона на атоме водорода в нерелятивстском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рывкин М.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Новосибирск, 1952. – 8л.
1290401
  Федюшин Б.К. Тормозное излучение электрона на электроне в нерелятивистском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федюшин Б.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 8л.
1290402
  Эльгавхари А.И. Тормозное излучение электронов и фоторождение пар с учетом электромагнитных мульипольных моментов ядра-мишени и поляризации частиц. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Эльгавхари А.И.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1290403
  Клещов С.В. Тормозной условный рефлекс на отношение тонов / С.В. Клещов, 1944. – С. 21-30. – Отд. оттиск
1290404
  Денисов М.М. Тормозной эффект на релятивистских электронах в сильном поле излучения / М.М. Денисов, М.В. Федоров. – Москва, 1967. – 16с.
1290405
  Экклс Дж. Тормозные пути центральной нервной системы / Дж. Экклс. – Москва : Мир, 1971. – 168 с.
1290406
  Иванов Ю.Н. Торнадо / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1974. – 431с.
1290407
  Руденко Борис Торнадо : фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3
1290408
  Кондрат В.Ф. Торнадо в Україні / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський, М.М. Семерак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 132-141. – ISSN 2078-4643
1290409
  Скорняжный П. Торнадо перемен / П. Скорняжный, Е. Сыченко // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 44. – С. 16-23


  Обрання Барака Обами президентом США
1290410
  Церетели А. Торнике Эристави / А. Церетели; пер. с груз. – Тифлис : Заря Востока, 1942. – 87 с.
1290411
  Григорова-Захарова Тороговля железом Голицыных во второй половине XVIII века и ее экономические условия : Автореф... канд. ист.наук: / Григорова-Захарова С.П.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. – М., 1953. – 13л.
1290412
  Бертинов А.И. Тороидальные трансформаторы статических преобразователей / А.И. Бертинов, Д.Б. Кофман. – Москва : Энергия, 1970. – 96 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 414)
1290413
   Тороки: Книги в книзі. – вып. 1. – Суми, 1996. – 135с.
1290414
   Торопец. – Калинин : Московский рабочий, 1974. – 159с.
1290415
  Галашевич А.А. Торопец и его окрестности / А.А. Галашевич. – Москва, 1972. – 135 с.
1290416
  Смоляницкий С.В. Торопись с ответом / С.В. Смоляницкий. – М., 1971. – 113с.
1290417
  Крейн Л.А. Торопись успеть: повесть, рассказанная экипажем подводной лодки / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1988. – 176с.
1290418
   Торот. Цыганское гадание на 52 картах с джокером. – М, 1991. – 45с.
1290419
   Торпеда и фонтан Треви. – М, 1968. – 32с.
1290420
  Абчук В.А. Торпеда капитана Немо, или По следам будущего : науч.-худож. кн. для сред. и ст. возраста / В.А. Абчук. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 188 с. : ил.
1290421
   Торпедирование для вскрытия пласта и ликвидации аварий в скважинах. – М, 1960. – 51с.
1290422
  Ловля С.А. Торпедирование и перфорация скважин. / С.А. Ловля. – М, 1959. – 248с.
1290423
  Бушуев В.А. Торпедные катера в боях за Прибалтику / В.А. Бушуев. – Таллинн, 1989. – 180с.
1290424
   Торпедный веер. – М, 1959. – 32с.
1290425
  Кириллов А. Торпедный катер / А. Кириллов. – 2-е изд., доп. – Москва : Военное издательство, 1953. – 104 с.
1290426
  Цупко П.И. Торпедоносцы / П.И. Цупко. – М., 1987. – 250с.
1290427
  Минаков В.И. Торпедоносцы атакуют / В.И. Минаков. – Л., 1988. – 317с.
1290428
   Торпеды - в цель!. – Л, 1989. – 377с.
1290429
   Торт на любой вкус. – 16с.
1290430
   Тортов много не бывает : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 14 : Іл.
1290431
  Бакаловъ П. Тортонска фораминиферна фауна отъ Северна България / П. Бакаловъ. – София : Художникъ. – 22с.
1290432
  Костюк Ю.О. Торттрицини (Фауна України) / Ю.О. Костюк
15. – 1980. – 7-397с.
1290433
  Пашук З.Н. Торты и пирожные / З.Н. Пашук. – Минск, 1991. – 345с.
1290434
  Удалов Н.Н. Тору Айгыр / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1976. – 80с.
1290435
   Торф в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 268 с.
1290436
   Торф в народном хозяйстве Белорусской ССР. – Минск, 1948. – 230с.
1290437
  Зиза А.А. Торф в сельском хозяйстве / А.А. Зиза. – М, 1953. – 144с.
1290438
   Торф і яго выкарыстання у народнай гаспадарцы. Працы сесіі Беларускай АН Красавік 1934 г. – Вид. 2-е /скарочанае/. – Менск, 1935. – 160с.
1290439
  Колесников Л.Н. Торф как удобрение. / Л.Н. Колесников. – М., 1948. – 24с.
1290440
  Сливінська Інна Торф"яні пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 25 : фото
1290441
  Герасимов Д.А. Торф, его происхождение, залегание и распространение / Д.А. Герасимов. – М.-Л., 1932. – 67с.
1290442
  Сланский Д. Торф. / Д. Сланский. – 211с.
1290443
  Пухнер Г. Торф. / Г. Пухнер. – М., 1929. – 363с.
1290444
  Ціціліяно Д.Д. Торфове угноення на підвищення врожайності. / Д.Д. Ціціліяно, В.Н. Дунаевський. – Х.К., 1933. – 52с.
1290445
   Торфовивианиты Западной Сибири. – Новосибирск, 1986. – 125с.
1290446
   Торфовища України. – К, 1930. – 116с.
1290447
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся / Г.Ф. Бачуріна. – Київ, 1964. – 208с.
1290448
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся та шляхи їх використання в сільському господарстві / Г.Ф. Бачуріна, Є.М. Брадіс. – Київ, 1954. – 52с.
1290449
  Зеров Д.К. Торфові мохи (Sphagnales) околиць м. Київа / [Дмитро Зеров]. – Київ, 1924. – С. 106-120. – Авт. указ. в кінці тексту. - Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Наукові записки Органу Київ. науково-дослідчих катедр. К. 1924


  На с. 1 Дарчий надпис: Вельношановному Миколі Григоровичу Холодному віл автора
1290450
  Ільїна О.В. Торфові поклади Волинської області та перспективи їх використання у рекреаційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, О.С. Терещук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1290451
  Ивановский Э.Э. Торфококсование с крэкинкгом дегтя / Э.Э. Ивановский. – Х.-К, 1935. – 217с.
1290452
  Розанов Н.С. Торфофекальное удобрение / Н.С. Розанов, И.И. Копонев. – М, 1936. – 37с.
1290453
  Петрович Ф.П. Торфяная промышленность БССР и рационализация ее территориально-производственных связей : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Петрович Ф.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 28л.
1290454
  Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате / Л.В. Ванкина. – Рига, 1970. – 267с.
1290455
  Оппоков Є.В. Торфяні багацтва України / Є.В. Оппоков. – К, 1918. – 30с.
1290456
  Степовой А.И. Торфяно-глеевые почвы центрального плавневого массива низовьев Кубани и их освоенение. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.03 / Степовой А.И.; Кубанский с-х ин-т. – Краснодар, 1973. – 24л.
1290457
  Мягков А.А. Торфяной кокс / А.А. Мягков. – Москва ; Ленинград, 1936. – 224 с.
1290458
  Логвинова З.В. Торфяной компост как удобрение / З.В. Логвинова. – Москва, 1926. – 71с.
1290459
  Мороз Л.Н. Торфяной фонд БССР / Л.Н. Мороз. – Минск, 1989. – 142с.
1290460
   Торфяной фонд Украинской ССР. По состоянию разведанности на 1 января 1959 года. – М, 1959. – 948с.
1290461
  Властова Н.В. Торфяные болота Сахалина / Н.В. Властова. – Москва-Ленинград : АНСССР, 1960. – 167с.
1290462
  Бачурина А.Ф. Торфяные болота Украинского Полесья. (Природа, история развития и на.-хоз. значение). : Автореф... д-ра биол.наук: / бачурина А.Ф.; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – К., 1968. – 38л.
1290463
  Доктуровский В.С. Торфяные болота. Происхождение, природа и особенности болот СССР : Учебник / В.С. Доктуровский. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград, 1935. – 224 с.
1290464
  Брудастова М.А. Торфяные выработки - резервы прудового рыбоводства / М.А. Брудастова. – М, 1962. – 12с.
1290465
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1918. – 70с.
1290466
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1919. – 178с.
1290467
   Торфяные и водные ресурсы Верхневолжья и их использование. – Калинин, 1980. – 162с.
1290468
  Пичугин А.В. Торфяные месторождения и их разведка / А.В. Пичугин, В.М. Платон. – М.-Л, 1951. – 496с.
1290469
   Торфяные месторождения и ихразведка. – Изд. 2-е, перераб. – М.-Л., 1956. – 280с.
1290470
   Торфяные месторождения и ихразведка. – М, 1977. – 264с.
1290471
  Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения. / С.Н. Тюремнов. – М-Л, 1940. – 372с.
1290472
  Дубровина Н.А. Торфяные почвы поймы р. Ирпень и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Дубровина Н.А. ; Укр. с.-х. академия , Кафедра почвоведения и геологии. – Киев, 1969. – 32 с.
1290473
   Торфяные ресурсы мира. – М, 1988. – 383с.
1290474
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А. Игнатов, К.Я. Вильданов. – Москва, 1988. – 304 с.
1290475
   Торцовые уплотнения аппаратов химических производств. – М, 1984. – 112с.
1290476
   Торческое применение коммунистической партией Чехословакии опыта КПСС в проведении культурной революции в Словакии в период завершения строительства социализма (1956-1960 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Грешик Л. Р,; Грешик Л. Р,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1963. – 17л.
1290477
  Хирабаяси Я. Тосака Дзюн / Я. Хирабаяси. – Москва, 1965. – 268с.
1290478
  Генс И.Ю. Тосиро Мифунэ. / И.Ю. Генс. – М, 1974. – 128с.
1290479
  Саинян А.А. Тоска : роман / А.А. Саинян. – Москва : Советский писатель, 1990. – 398 с.
1290480
  Невзглядова Е. Тоска белого камня. "Будничное слово" в поэзии Иннокентия Анненского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 291-304. – ISSN 0042-8795
1290481
  Карабчиевский Ю.А. Тоска по дому / Ю.А. Карабчиевский. – М., 1991. – 349с.
1290482
  Леднев В.В. Тоска по крыльям / В.В. Леднев. – Сталинград, 1958. – 191с.
1290483
  Мириджанян Л. Тоска по морю : стихи / Л. Мириджанян; авториз. пер. с арм. Ю.Рященцева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1290484
  Сейсебаев Р. Тоска по отцу или День, когда рухнул мир : рассказы / Р. Сейсебаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 508 с.
1290485
  Моргулис Михаил Тоска по раю = Фрагменты романа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 85-108. – ISSN 0131-8136
1290486
  Мазурин В.И. Тоска по Суздалю / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1991. – 319с.
1290487
   Тоска. Джакомо Пуччини.. – М, 1959. – 94с.
1290488
  Заврюхіна Марія Тоскана. "Дольче віта" на колесах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 90-96 : фото
1290489
  Мискарян Кара Тоскана. Что там за холмами : путешествие // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 42-48 : Фото
1290490
  Быковский Егор Тосканский синдром : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 46-52 : Фото
1290491
  Токарюк О. Тосканський рай для олігархів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Навала пострадянських мільйонерів рятує від кризи італійські курорти, водночас зміцнюючи їх традиційний колорит до невпізнанності й змушуючи місцевих жителів утікати через дорожнечу.
1290492
  Кашафутдинов И.Б. Тоскую по океану / И.Б. Кашафутдинов. – М., 1968. – 111с.
1290493
  Соколинский З.С. Тосно / З.С. Соколинский. – Л, 1967. – 64с.
1290494
   Тосно. – Л, 1974. – 47с.
1290495
  Журавлев В.И. Тосно решаемые модели в дисперсионной теории -- растояния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. И.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1290496
  Камінський І. Тост / з англійської переклала Ольга Крекотень // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 36. – ISSN 0320-8370
1290497
  Гутманис О. Тост за гребцов / О. Гутманис. – М., 1988. – 109с.
1290498
  Рябий М.О. Тост за невпольованого оленя / М.О. Рябий. – Одеса, 1967. – 183с.
1290499
  Заславска И.М. Тост как малый жанр русского речевого этикета // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 149-153
1290500
  Стахошвілі Діто Тости і застілля Грузії : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105 : Фото
1290501
  Костин А.Г. Тоськин каприз / А.Г. Костин. – Горький, 1962. – 136с.
1290502
   Тот дивный мир, ХУШ-Х1Х вв.. – М, 1991. – 477с.
1290503
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1290504
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1290505
  Гусев Б. Тот караван ушел / Б. Гусев. – Москва : Известия, 1972. – 355 с.
1290506
  Боднарский Б.С. Тот самый Масанов // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 48-52. – ISSN 0869-6020
1290507
  Горин Г.И. Тот самый Мюнхгаузен / Г.И. Горин. – М, 1990. – 206с.
1290508
  Янгалов А. Тот самый Пилкингтон этого самого Оруэлла // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 228-233. – ISSN 0042-8795
1290509
  Лозунько С. Тот самый Порошенко // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 30 марта-4апреля (№ 13)


  Когорту реформаторов пополнил Петр Порошенко - тот самый, из числа кумовьев и бывших "любих друзів" Ющенко, один из организаторов и реализаторов "оранжевого" шабаша, секретарь СНБО в период разгула "оранжевых" репрессий, главный фигурант известного ...
1290510
  Вирта Н.Е. Тот, кого мы не знаем / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 191с.
1290511
  Винецкий Я.Б. Тот, кто верит / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1963. – 472с.
1290512
  Максимов Ю. Тот, кто думает о нас // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 104-114. – ISSN 1728-8568
1290513
  Маринина А. Тот, кто знает : [В 2-х книгах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008226-6
Кн.1 : Опасные вопросы. – 2001. – 432с.
1290514
  Маринина А. Тот, кто знает : [в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008227-4
Кн. 2 : Перекресток. – 2001. – 432 с.
1290515
  Пономарева Т.А. Тот, кто лучше меня... / Т.А. Пономарева. – М., 1982. – 272с.
1290516
  Голдин И. Тот, кто смотрит за указателями : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-59. – ISSN 1727-5903
1290517
  Лакербай М.А. Тот, кто убил лань : новеллы / М.А. Лакербай; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1982. – 270 с.
1290518
  Соловьева Т. Тот, о котором объявила Пифия // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х


  Жизнь Пифагора.
1290519
   Тоталитаризм как исторический феномен. – Москва, 1989. – 395 с.
1290520
  Саид К.Б. Тоталитаризм как политический режим. Его признаки / К.Б. Саид, В.Э. Морква // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 334-336. – ISBN 978-966-419-280-1
1290521
  Завьялов Ю.С. Тоталитаризм как разновидность политического режима // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 76-80. – ISSN 0132-0769
1290522
  Даренский В.Ю. Тоталитаризм как экзистенциальный феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 22-29
1290523
  Магаршак Ю. Тоталитарная наука // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0130-1640
1290524
  Стурцо Л. Тоталитарное государство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 115-125. – ISSN 0132-1625
1290525
  Федотов Б.В. Тоталитарное общество: мифы и реальность / Б.В. Федотов. – М., 1974. – 96с.
1290526
   Тоталитарный режим в Румынии: происхождение и эволюция механизма власти (1948-1989гг.). – Новосибирск, 1992. – 72с.
1290527
  Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек / Г.Г. Почепцов. – К, 1994. – 152с.
1290528
  Почепцов Г. Тоталитарный человек / Г. Почепцов. – Київ : Глобус, 1994. – 152с. – ISBN 5-86248-005-6
1290529
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-30-ті рр.ХХ ст.) : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Автушенко Ірина Борисівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. – Бібл.:л.171-198
1290530
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-ті рр. ХХст.) : Автореф. дис. канд. історичн. наук: 07.00.01 / Автушенко І.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1290531
   Тоталітаризм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 931-933. – ISBN 966-316-069-1
1290532
  Долженков О.О. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації / О.О. Долженков; МВСУ; Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – 195с. – ISBN 966-7375-30-2
1290533
  Руда Т. Тоталітаризм і культура: генезис та історична доля соцреалізму // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-5639-2
1290534
  Кобченко К. Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 164-171


  У ХХ ст. українство пережило владу радянського тоталітаризму, до якого додалися окупаційні практики націонал-соціалістичного режиму. Реакція українців на ці форми панування була різною – від сприйняття та співпраці із цими режимами до різних форм опору ...
1290535
   Тоталітаризм крізь людські долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Французькі вчені представили в "Дні" дослідження трагічного досвіду народів Східної Європи.
1290536
  ГадяцькийВ Тоталітаризм на рівні особистості та його подолання // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 143-155
1290537
  Малярчук О.М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села : монографія / Олег Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228с. – ISBN 978-966-428-066-9
1290538
  Білоножко Є. Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 155-164. – ISSN 2227-1503
1290539
  Огороднік О.В. Тоталітаризм як механізм нівелювання індивідуальної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 92-93
1290540
  Вонсович С.Г. Тоталітаризм як прояв сучасної цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 253-260. – ISBN 966-628-117-1
1290541
  Китаєв В.О. Тоталітаризм як суспільно-політичний феномен : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Китаєв В.О.; НАН України, Ін-тут держави і права ім. В.Корецького. – К., 1994. – 20л.
1290542
  Сюндюков І. Тоталітаризм: маски та приховане єство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  У київській книгарні "Є" відбулось обговорення нової збірки публіцистики Вацлава Гавела "Промови та есеї".
1290543
  Феоктистова О.А. Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Стаття присвячена проблемам типології тоталітарного суспільства, визначення сутності терміну "тоталітаризм" в історичній ретроспективі та сучасного підходу до цього питання з позицій соціальної філософії.
1290544
  Єрмоленко А. Тоталітаризм; суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С.23-33. – ISSN 0235-7941
1290545
  Бахтаров А. Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 185-189. – ISSN 2307-2261
1290546
  Хархун В. Тоталітарне-радянське-соцреалістичне в дискурсивних практиках гуманітаристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 27-47. – ISSN 0236-1477
1290547
  Бакаєв Юрий Вікторович Тоталітарне суспільство: соціально-філософський аналіз. : Автореф... кандид. з держ. управл.наук: 25.00.02 / Бакаєв Юрий Вікторович; Україн. Акад. управл. при президентові України. – К., 1997. – 20л.
1290548
  Войналович В. Тоталітарний режим і етноконфесійні об"єднання в Україні (друга половина 40-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 18-21
1290549
  Гордієнко М. Тоталітарний синдром Росії: від комунізму до екзальтованого рашизму // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 89-98. – ISBN 978-966-97599-1-7
1290550
  Демура О.О. Тоталітарні аспекти становлення "одномірної людини" в індустріальному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 107-109
1290551
  Медвідь В.Г. Тоталітарні пси свободи : [щоденники, есе, літ. мемуари] / В"ячеслав Медвідь. – Кіровоград : КОД, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-1508-16-2


  У пр. № 1697770 напис: Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Губерському Леоніду Васильовичу - у Дні Шевченка. 10.03.2015. Підпис.
1290552
  Берелович А. Тоталітарні системи у Василя Гроссмана // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 25-40
1290553
  Рыжко В.А. Тоталлогические интенции в естественнонаучном и гуманитарном познании // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 130-141
1290554
  Кизима В.В. Тоталлогия : (философия обновления) / В.В. Кизима. – Київ : Парапан, 2005. – 272с. – ISBN 966-8210-03-4
1290555
  Тютюнник Ю.Г. Тоталогія ландшафта / Ю.Г. Тютюнник; КНУТШ. – Київ : Національна академія, 2002. – 122с.
1290556
  Литвиненко О. Тотальна війна по-путинські: "гібридна" війна РФ проти України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 60-63
1290557
  Горгота О.Б. Тотальна детермінація у філософії Г.В.Ф. Гегеля і плюралізм К. Ясперса як методологічні принципи історико-філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті проведено паралелі двох історико-філософських концепцій, в основу яких покладено різні методологічні принципи: гегелівська позиція щодо історії філософії як науки, детермінованої логіцизмом та історизмом; ясперсівський погляд на історію ...
1290558
  Томенко М. Тотальна продажність журналістики - міф : Народний депутат України про проблеми ЗМІ // Столиця, 2004. – 4-10 червня


  Напередодні святкування Дня журналіста
1290559
  Шинальський О. Тотальний контроль за діяльністю прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-11
1290560
  Томенко М. Тотальний тиск посилюється // Свобода, 2004. – 16-22 березня


  Пробл. діяльності засобів мас. інформації в Україні : Ст. нар. депутата України
1290561
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко Віктор Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 199л. – Бібліогр.: л.188 - 199
1290562
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1290563
  Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття в онтології суспільного розвитку філософії неомарксизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 151-172. – ISSN 2077-8309
1290564
  Кинг А.М. Тотальное управление деньгами : Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков / А.М. Кинг. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 448с. – ISBN 5-88029-021-2
1290565
  Годун Борис Васильевич Тотальные и нормирующие множества в сопряженном пространстве Банаха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Годун Борис Васильевич; Моск. ин-т электрон. машин. строения. – М., 1978. – 14л.
1290566
  Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. – Тарту : Tartu ulikooli kirjastus, 1995. – 220 с. – Библиогр.: с. 190-220
1290567
  Пылева С. Тотальный учет и контроль: котроллинг в системе управления международной компанией // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 27-31
1290568
  Сергеев С.С. Тотальный шпионаж / С.С. Сергеев. – Москва : Воениздат, 1984. – 256с.
1290569
  Процюк С. Тотем : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.3-67
1290570
  Фрейд. З. Тотем и табу / З. Фрейд. – Москва. – 170 с.
1290571
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу / Фрейд Зигмунд; Сост. и авт. предисл. П.С. Гуревич. – Москва : Олимп; АСТ, 1997. – 448с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-7390-0519-1; 5-15-000625-4
1290572
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу = Totem und tabu : Психология первобытной культуры и религии / Фрейд Зигмунд. – Москва : Алетейя, 2000. – 223 с. – ISBN 5-89329-021-Х
1290573
  Пилипчук Я. Тотеми у кипчаків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тотеми в історії кипчаків. Аналізуються антропоніми кипчаків пов"язані з тваринами. Зміїні (драконячі) та песячо-вовчі антропоніми були не тільки тюркською, але загальнолюдською рисою. Серед кипчаків були популярними інші ...
1290574
  Волков С.Н. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования / С.Н. Волков, С.Е. Кузина // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.103-106. – ISSN 0132-1625
1290575
  Хайтун Д.Е. Тотемизм, его сущность и происхождение / Д.Е. Хайтун. – Сталинабад, 1958. – 152с.
1290576
  Караменов Н. Тотемические представления и литература Средней Азии второй половины 20 ст. (произведения Ч. Айтматова и Т. Пулатова) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.22-25. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1290577
  Іванцова І.В. Тотемізм / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372-373. – ISBN 966-642-073-2
1290578
  Пилипович Т.Г. Тотемізм як одна з чуттєво-надчуттєвих форм первісних вірувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про тотемізм як універсальне явище, як стадію розвитку релігійних вірувань. Тотемізм - одна з основ розвитку релігії від первісних форм до сучасних.
1290579
  Старостенко Т.Н. Тотемні тварини і поетика номінацій у романі Джоржа Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-147. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1290580
  Хайтун Д.Е. Тотиз, его сущность и происхождение / Д.Е. Хайтун. – Сталинабад, 1958. – 152с.
1290581
  Короткий В.А. Тотлебен Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 88. – ISBN 966-06-0393-2
1290582
  Дмитрук О. Тотожність мистецтва і життя в повісті Юрія Косача "Еней та життя інших" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 42-48. – ISSN 0236-1477
1290583
  Куроянаги Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна / Куроянаги Т. – Москва, 1988. – 189 с.
1290584
   Тофалария - страна гор. – М, 1988. – 354с.
1290585
  Кафарова З. Тофик Бакиханов / З. Кафарова. – Баку : Ишыг, 1980. – 76 с.
1290586
  Стыкалин А.С. Тофик Муслимович Исламов (1927-2004) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 219-233. – ISSN 0130-3864
1290587
   Тоффлер (Toffler) Алвін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 933-934. – ISBN 966-316-069-1
1290588
   Тохарские языки. – М, 1959. – 223с.
1290589
  Гривко А.В. Тоцька Ніна Іванівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 288
1290590
  Сунцов Н.В. Точесные дефекты и качество полупроводниковых соединений / Н.В. Сунцов, А.Г. Милославский. – К., 1980. – 120с.
1290591
  Галаган И.И. Точечная болезнь саженцев яблонь и борьба с ней : Дис... канд. биол.наук: / Галаган И.И.; Киево-Катаево, Укр. н.-и.ин-т плодоводства, 1939. – 94 с. – Бібліогр.:с.91-93
1290592
  Гоголева Н. Точечная роспись // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 124-125. – ISSN 0028-1263


  Чтобы освоить технику точечной росписи, необязательно уметь хорошо рисовать. Узор либо наносят по заранее выбранному шаблону, либо изображают самостоятельно из отдельных линий и фигур, листочков или ромбиков, импровизируя в процессе работы. В качестве ...
1290593
  Томашевич Ф.В. Точечно-векторная геометрия и е приложения в теории вероятностей. / Ф.В. Томашевич, Л.И. Томашевич. – Харьков, 1979. – 192с.
1290594
  Малаховский В.С. Точечное взаимно-однозначное соответствие двух поверхностей с заданным свойством соприкасающихся квадрик Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Малаховский В.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 7 с.
1290595
  Тимофеева О.В. Точечное комплектование электронных ресурсов: баланс интересов издательства, библиотекаря и читателя // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 54-59. – ISSN 1726-6726


  Электронные ресурсы, прежде всего полнотекстовые журналы и книги, привнесли в библиотечную практику не только новые возможности предоставления читателям информации, но и новые модели комплектования фондов. В международной практике прочно утвердился ...
1290596
  Компаниец В.П. Точечные (в смысле Бинга) отображения многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.П.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1967. – 7л.
1290597
  Поклонский Н.А. Точечные группы симметрии : Учебное пособие для студентов учреждений,обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Физика" / Н.А. Поклонский. – Минск : БГУ, 2003. – 215с. – ISBN 985-445-965-9
1290598
  Дамаск А. Точечные дефекты в металлах : Пер.с англ. / А. Дамаск, Дж. Динс. – Москва : Мир, 1966. – 291 с.
1290599
  Лейбфрид Г. Точечные дефекты в металлах. Введение в теорию : Пер.с англ. / Г. Лейбфрид, Н. Бройер. – Москва : Мир, 1981. – 439 с.
1290600
  Ланно М. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория : Пер.с англ. / М. Ланно, Ж. Бургуэн. – Москва : Мир, 1984. – 263 с.
1290601
  Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные аспекты : пер. с англ. / Ж. Бургуэн, М. Ланно. – Москва : Мир, 1985. – 304 с.
1290602
  Сакалас А.П. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях : монография / А.П. Сакалас, З.Р.В. Янушкявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 153с.
1290603
   Точечные дефекты в твердых телах : Сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 381с. – (Новости физики твердого тела ; Вып. 9)
1290604
   Точечные дефекты и люминесценция в кристаллах окислов : Межвузовский сборник научных трудов. – Рига, 1981. – 114с.
1290605
  Силинь А.Р. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO2 / А.Р. Силинь, А.Н. Трухин. – Рига : Зинатне, 1985. – 244 с.
1290606
  Лумельский Я.П. Точечные и интервальные оценки в задачах статистического контроля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Лумельский Я.П. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Минск, 1969. – 6 с.
1290607
  Кисилев А.П. Точечные источники и фокусы в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Кисилев А.П.; АН ССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1290608
  Есмуханов М.Е. Точечные краевые задачи для счетной системы дифференциальных уравнения, содержащих счетное множество параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Есмуханов М.Е.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1290609
  Христов Х.И. Точечные случайные функции и крупномасштабная турбулентность / Х.И. Христов, В.П. Нартов. – Новосибирск, 1992. – 159с.
1290610
  Гольдблат Ю.В. Точечный и линейный массаж в неврологии / Ю.В. Гольдблат. – Л., 1989. – 156с.
1290611
  Ибрагимов В.С. Точечный массаж / В.С. Ибрагимов. – М., 1983. – 144с.
1290612
  Дубровский В.И. Точечный массаж / В.И. Дубровский. – М, 1986. – 96с.
1290613
  Дубровский В.И. Точечный массаж / В.И. Дубровский. – Изд.2-е испр. и доп. – М, 1988. – 96с.
1290614
  Яфаев Дмитрий Рауэльевич Точечный спектр в квантовомеханической задаче трех частиц : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Яфаев Дмитрий Рауэльевич ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1973. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1290615
  Пастушенко Л.Т. Точка Архімеда : роман / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1978. – 197 с.
1290616
  Горбулін В. Точка біфуркації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 4


  "Нині ми перебуваємо у своєрідній переломній точці відносно не тільки конфлікту на Сході України, а й багатьох міжнародних процесів, які, серед іншого, впливають і на логіку розвитку подій української ситуації. Ми з усією очевидністю наближаємося до ...
1290617
  Кривицкий А.Ю. Точка в конце... / А.Ю. Кривицкий. – М., 1976. – 271с.
1290618
  Сердюк В.Є. Точка відліку - людина. Дещо про етику в сучасній журналістиці // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.35-40
1290619
  Кваша И.В. Точка возврата / Игорь Кваша. – Москва : Новое Литературное Обозрение, 2007. – 456с. : илл. – ISBN 978-5-86793-542-9
1290620
  Мацевко-Бекерська Точка зору в позиціонуванні гетеродієгенетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 73-79.
1290621
  Прахоменко А.Ф. Точка зору в художньому дискурсі і тропи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 79-89. – ISBN 966-581-102-9
1290622
  Козакова Л. Точка зору художнього наративу в плані простору і часу у творах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 83-103
1290623
  Смущинська І.В. Точка зору як модальний центр художнього твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-35. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Розглянуто проблему точки зору художнього твору як інтегральної основи текстової категорії модальності.
1290624
  Нариньян С.Д. Точка зрения / С.Д. Нариньян. – Москва, 1952. – 64с.
1290625
  Перов Г.С. Точка зрения / Г.С. Перов. – Кишинев, 1955. – 46с.
1290626
  Шукшин В.М. Точка зрения / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1979. – 543с.
1290627
  Байгушев А.И. Точка зрения / А.И. Байгушев. – М., 1979. – 431с.
1290628
  Никитин А.Л. Точка зрения / А.Л. Никитин. – М, 1985. – 414с.
1290629
  Иванова Н.Б. Точка зрения / Н.Б. Иванова. – М, 1988. – 420с.
1290630
   Точка зрения. – Москва, 1989. – 158 с.
1290631
  Рыбалко Н.А. Точка зрения / Н.А. Рыбалко. – К., 1990. – 98с.
1290632
  Значков Борис Точка зрения : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 10-20
1290633
  Овсянников В.В. Точка зрения переводчика : лекции по университетскому переводоведению : [учебное пособие сту. первод. отд. ун-тов] / В.В. Овсянников. – Запорожье, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-653-224-7
1290634
  Гампер Г.С. Точка касания / Г.С. Гампер. – Л., 1970. – 103с.
1290635
  Гофф И.А. Точка кипения / И.А. Гофф. – М., 1958. – 242с.
1290636
  Шаламов В.Т. Точка кипения / В.Т. Шаламов. – Москва, 1977. – 142с.
1290637
  Шаламов В.Т. Точка кипения / В.Т. Шаламов. – М, 1977. – 142с.
1290638
  Лазаров Р. Точка на вриене / Р. Лазаров. – Скопіе, 1990. – 68с.
1290639
  Мар Е.П. Точка на карте / Е.П. Мар. – М., 1961. – 144с.
1290640
  Сафонов М. Точка на карте / М. Сафонов. – Кемерово, 1964. – 70с.
1290641
  Моисеев А.П. Точка на карте / А.П. Моисеев. – Челябинск, 1974. – 143с.
1290642
  Прокопенко И.Н. Точка на карте. / И.Н. Прокопенко. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
1290643
  Земская М.И. Точка на меридиане / М.И. Земская. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 287с.
1290644
  Дашкова П. Точка невозврата : повесть и рассказы / Полина Дашкова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 316, [4] с. : ил. – В содерж. рассказы: Лешенька ; Ее величество пробка ; Балет ; Как я снималась в кино ; Брюки дев. – ISBN 978-5-17-069776-2
1290645
  Бабаева Дина Точка невозврата // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 170-176 : фото
1290646
  Чернова Т. Точка невозврата. Новый закон об образовании доведут до ума в Думе. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Государственная Дума РФ приняла проект нового Закона об образовании в РФ в первом чтении 17 октября. Вполне вероятно, что этот закон может увидеть свет уже в осеннюю сессию. О его содержании и отличиях от действующего законодательства в области ...
1290647
  Стусенко О. Точка неповернення Герти Мюллер // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 159-161. – ISSN 0130-321Х
1290648
  Ісаюк О. Точка неповернення для тоталітаризму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 15


  Дещо про "декомунізаційні закони", їх критику та значення для українського суспільства. Ухвалення законів про національну пам"ять для вшанування жертв Другої світової війни та надання правового статусу борцям за волю України спричинило черговий виток ...
1290649
  Павловская Е.Я. Точка Нэша и общественно необходимые затраты труда в хозяйстве / Е.Я. Павловская. – М, 1988. – 63с.
1290650
  Браун Д. Точка обману = Deception point / Ден Браун ; [пер. з англ. В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0912-4
1290651
  Ванюшин В. Точка опоры / В. Ванюшин. – Алма-Ата, 1956. – 252с.
1290652
  Мухин С.Г. Точка опоры / С.Г. Мухин. – Пермь, 1959. – 152с.
1290653
   Точка опоры. – М, 1963. – 127с.
1290654
  Дробиз Г.Ф. Точка опоры / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1966. – 88с.
1290655
  Липатов В.В. Точка опоры / В.В. Липатов. – Тула, 1967. – 168с.
1290656
  Бакланов Г.В. Точка опоры / Г.В. Бакланов. – М., 1971. – 319с.
1290657
   Точка опоры. – Л, 1971. – 431с.
1290658
   Точка опоры. – Л, 1971. – 314с.
1290659
   Точка опоры. – Л
Вып. 4. – 1971. – 334с.
1290660
  Тюхов А.Ф. Точка опоры / А.Ф. Тюхов. – Архангельск, 1974. – 56с.
1290661
  Коптелов А.Л. Точка опоры : Роман / А.Л. Коптелов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 400с.
1290662
  Коптелов А.Л. Точка опоры : Роман / А.Л. Коптелов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1977. – 382с.
1290663
   Точка опоры. – Л, 1980. – 431с.
1290664
   Точка опоры. – Л, 1980. – 431с.
1290665
   Точка опоры. – Л, 1980. – 431с.
1290666
  Евтушенко Е.А. Точка опоры / Е.А. Евтушенко. – М, 1981. – 303с.
1290667
   Точка опоры. – Л, 1982. – 351с.
1290668
   Точка опоры. – Л
5. – 1983. – 334с.
1290669
  Коптелов А.Л. Точка опоры : Роман / А.Л. Коптелов. – Москва : Известия, 1984. – 687с.
1290670
  Шаталов В.Ф. Точка опоры / В.Ф. Шаталов. – М., 1987. – 160с.
1290671
  Кургузов С.Т. Точка опоры : очерки-размышления / С.Т. Кургузов. – Киев : Молодь, 1987. – 159 с.
1290672
   Точка опоры. – Л
7. – 1987. – 334с.
1290673
  Коптелов А.Л. Точка опоры // Четыре урока у Ленина / М.С. Шагинян. – Москва, 1989. – С. 198-862
1290674
  Гранин Д.А. Точка опоры / Д.А. Гранин. – М, 1989. – 316с.
1290675
   Точка опоры. – Л
8. – 1989. – 302с.
1290676
  Шаталов В.Ф. Точка опоры / В.Ф. Шаталов. – Минск, 1990. – 223с.
1290677
   Точка опоры. – Л
9. – 1991. – 332с.
1290678
  Гринберг И.Л. Точка опоры. / И.Л. Гринберг. – М., 1969. – 336с.
1290679
  Коптелов П.Л. Точка опоры. / П.Л. Коптелов. – К, 1976. – 348с.
1290680
  Коптелов А.Л. Точка опоры. / А.Л. Коптелов. – М, 1978. – 608с.
1290681
  Коптелов А.Л. Точка опоры. / А.Л. Коптелов. – М, 1981. – 703с.
1290682
  Устинов А.А. Точка опоры. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1982. – 400с.
1290683
  Неберекутин А.Ф. Точка опоры: Стихи. / А.Ф. Неберекутин. – М., 1978. – 102с.
1290684
  Макаров А.С. Точка отсчета / А.С. Макаров. – Москва, 1976. – 160с.
1290685
  Мигдалова Л.П. Точка отсчета / Л.П. Мигдалова. – М, 1989. – 125с.
1290686
  Лобанцев Ю.Л. Точка отсчета. / Ю.Л. Лобанцев. – Свердловск, 1977. – 87с.
1290687
  Кардин В. Точка пересечения / В. Кардин. – М, 1984. – 336с.
1290688
  Ахмедов Р. Точка пересечения / Р. Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1984. – 304 с.
1290689
  Перестюк М.А. Точка поворота в системе дифференциальных уравнений с кратными и нулевыми элементами спектра. / М.А. Перестюк, В.Н. Бобочко // Міжнародна конференція "Диференціальні і інтегральні рівняння", м. Одеса(Україна), 12-14 вересня 2000р.
1290690
  Ермакова Анастасия Точка радости : Повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 12. – С. 55-117. – ISSN 0012-6756
1290691
  Елин Г. Точка росы / Г. Елин. – Москва, 1986. – 277с.
1290692
  Степаненко В.И. Точка росы. / В.И. Степаненко. – М., 1986. – 332с.
1290693
  Быков П. Точка с запятой / П. Быков, Г. Мирзаян // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 35. – С. 70-72. – ISSN 1812-1896


  Дипломатичні відносини між країнами : Росія, Абхазія, Південна Осетія
1290694
  Петров В.Н. Точка, с которой виден мир / В.Н. Петров. – М., 1970. – 239с.
1290695
  Львовский М.Г. Точка, точка, запятая... / М.Г. Львовский. – М., 1975. – 194с.
1290696
  Ибрагимова В.С. Точка....Точка?Точка! / В.С. Ибрагимова. – Москва, 1988. – 254 с.
1290697
  Гродзинський М.Д. Точки біфуркації та етапи розвитку ландшафтної екології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 6-19. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
1290698
  Сеніна Л.В. Точки біфуркації у Східному питанні в інтерпретації сучасних англомовних істориків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 56-66. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
1290699
   Точки дотику // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міносвіти розвиватиме співпрацю з Литвою.
1290700
  Кравчук О. Точки дотику адміністративного позовного провадження і судового провадження у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-25
1290701
  Бондаренко Т.М. Точки зростання виробництва: поняття, критерії та методика визначення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-144 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1290702
  Мацумото С. Точки и линии. / С. Мацумото. – М., 1967. – 159-272с.
1290703
  Ткаченко А. Точки і крапки... // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 27-37. – ISBN 966-594-263-8
1290704
  Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике / А.П. Маркеев. – Москва : Наука, 1978. – 312 с.
1290705
   Точки на карте. – Ижевск, 1967. – 74с.
1290706
   Точки на карте. – Ижевск, 1967. – 74с.
1290707
   Точки опоры, которые перевернут российский туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 70-74 : Фото
1290708
  Черненок М.Я. Точки пересечения / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1987. – 261с.
1290709
  Андрейчук Н.І. Точки перетину герменевтики та лінгвосеміотики у філософських системах античності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – C. 6-11
1290710
  Екстер А. Точки перетину економіки та права: аналіз економіної ефективності у сфері охорони здоров"я // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 11-25. – ISSN 2072-084X
1290711
  Наджафов К.А. Точки разветвления нешений одного класса нелинейных интегральных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Наджафов К.А.; М-во высш.образования СССР.Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1955. – 8л.
1290712
  Соболь И.М. Точки, равномерно заполняющие многомерный куб / И.М. Соболь. – М, 1985. – 32с.
1290713
  Карабін Л.Д. Точкове оптимальне керування переносом ліків у злоякісних пухлинах // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55
1290714
  Мартюшов В.В. Точковий вибух у каверні з неоднорідним розподілом густини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Фізика ; Вип. 2)


  Розглянуто задачу про розповсюдження ударної хвилі від точкового вибуху всередині каверни зі ступеневим розподілом густини. У наближенні Компанейця отримано точний аналітичний розв"язок, що описує еволюцію фронтону ударної хвилі. Показано, що ...
1290715
   Точкові дефекти асоційовані з квантовими точками в гетероструктуpax InAs/GaAs / О.В. Третяк, Ч.П. Лі, В.В. Ільченко, Ш.Д. Лін, М.В. Шкіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Проведене дослідження структур з гетеро переходом InAs/GaAs за допомогою методу DLTS. Показано, що на відміну від DLTSспектрів контрольного зав"язку, з"являються два DLTS піки, які відповідають основному енергетичному рівню в квантовій точці та ...
1290716
  Кобилич Х.В. Точкові процеси керовані складними процесами Пуассона / Х.В. Кобилич, Л.М. Сахно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 94. – С. 85-92. – ISSN 0868-6904
1290717
  Машталір Володимир Петрович Точково-множинні методи обробки і розпізнання зображень : Автореф. дис. ... докт.техн. наук:05.13.23 / Машталір В.П.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 32 с.
1290718
  Журавльова Т. Точна послідовність модулів і гомоморфізмів над черепичним порядком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудована точна послідовність модулів над черепичним порядком. Описані ядра цієї послідовності. The exact sequence of modules over tiled order has been built. Kernels of this sequence are described.
1290719
  Олейник Б.Н. Точная калориметрия / Б.Н. Олейник. – Москва : Издательство гос. ком. стандартов, 1964. – 158 с.
1290720
  Александров Ю.И. Точная криометрия органических веществ / Ю.И. Александров. – Ленинград, 1975. – 161с.
1290721
  Аксенов В.А. Точная магнитная связь / В.А. Аксенов. – Москва, 1973. – 280с.
1290722
  Каврайский В.В. Точная нивелировка в Одессе и ее окрестностях (1924 г.) / В.В. Каврайский. – Ленинград, 1925. – С. 95-114. – Отдельный оттиск из записок по гидрографии, т.50
1290723
  Горелик И.Г. Точная позиция / И.Г. Горелик. – М, 1956. – 248с.
1290724
  Данилов В.В. Точная полигонометрия / В.В. Данилов; отв. ред. А.М. Вировец. – Москва : Геодезиздат, 1946. – 256 с.
1290725
  Данилов В.В. Точная полигонометрия / В.В. Данилов; ред. А.М. Вировец. – 2-е изд. испр. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 231 с.
1290726
  Чекмарев А.П. Точная прокатка / А.П. Чекмарев. – К, 1952. – 255с.
1290727
  Танашев Ф.Г. Точная установка мерной проволоки при квадратно-гнездовом посеве / Ф.Г. Танашев. – Москва, 1962. – 29 с.
1290728
  Крохмаль П.А. Точний розв"язок другої основної задачі теорії пружності для тора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Представлено точний розв"язок другої основної граничної задачі теорії пружності для тора, коли на поверхні останнього задані довільні переміщення. Запропонована форма загального розв"язку рівнянь Ламе дозволяє розв"язувати широкий клас граничних задач ...
1290729
  Крохмаль П.А. Точний розв"язок задачі Стокса для тора / П.А. Крохмаль, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-55. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Побудовано точний розв"язок задачі про рух тора у в"язкій нестисливій рідині для двох випадків вибору загального розв"язку, причому розв"язок задачі через функцію тока включає обчислення тиску в рідині. Показано зв"язок між указаними загальними ...
1290730
  Келеберденко О.С. Точний розв"язок однієї плоскої контактної задачі для полоси на жорсткій основі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 107-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою метода Вінера-Хопфа побудовано точний розв"язок плоскої мішаної контактної задачі для полоси довільної товщини, що лежить на жорсткій основі і знаходиться під дією плоского штампу з скруленим кутом. Кіючоні слова: метод Вінера-Хопфа. ...
1290731
  Лях В.В. Точний розв"язок плоскої задачі про згин силами кільцевого сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  За методом суперпозиції збудований точний розв"язок плоскої задачі про згин силами кільцевого сектора. Як і для прямокутника, задача зводиться до нескінченних систем лінійних рівнянь. Врахування асимптотичної поведінки невідомих коефіцієнтів дозволяє ...
1290732
  Керекеша Д.П. Точний розв"язок рівняння ризику з кусково неперервною функцією поточного резерву спеціальної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано точний розв"язок рівняння ризику з кусково-неперервною функцією поточного резерву спеціальної структури.
1290733
  Радченко О.К. Точний розв"язок у біполярних координатах плоскої задачі для диску з жорстким валом у центрі та несамоврівноваженими напруженнями на контурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 129-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі, з використанням біполярної системи координат, отримано вирази механічних напружень та проведено розрахунок зосередженої сили на жорсткому валу, який знаходиться в центрі диску. Ключові слова: бігармонічна функція, напруження, диск, ...
1290734
  Іксанов О.М. Точний розподіл оцінки параметра зносу процесу радіоактивного забруднення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 213-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Отримано точний розподіл однієї оцінки параметра зносу процесу радіаційного забруднення в припущенні експоненціальності стрибка. Запропоновано огляд відомих результатів, що стосуються цієї оцінки.
1290735
  Перебийніс П.М. Точний час : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 131 с.
1290736
  Креденцер Б.П. Точні верхні й нижні оцінки для функціоналів, що характеризують надійність систем з резервом часу / Б.П. Креденцер, В.В. Вишнівський // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 62-63
1290737
  Вільчинський С.Й. Точні вихорові розв"язки для релятивістської двоконденсатної надплинної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Фізика ; Вип. 1)


  Для релятивістської двоконденсатної надплинної системи у формалізмі векторів Кіллінга знайдено точні стаціонарні розв"язки, які описують вихорові структури, що можуть виникати у циліндрично симетричній системі. Показано, що цей розв"язок ...
1290738
  Клюшин Д.А. Точні довірчі межі для невідомої ймовірності в класичній та узагальненій моделях Бернуллі / Д.А. Клюшин, Ю.І. Петуній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 241-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано "точний" довірчий інтервал, що містить невідому імовірність успіху в класичній та узагальненій моделях Бернуллі. Ключові слова: довічий інтервал, модель Бернуллі, біноміальний розподіл. The exact confidence interval covering an unknown ...
1290739
  Братійчук А.М. Точні зображення для характеристик системи Mо/G/1/b [подано формулу] відновлюючим рівнем вхідного потоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система обслуговування типу Мо /G /1/b [подано формулу], в якій вхідний потік регулюється за допомогою деякого порогового рівня. Отримані формули для характеристичних функцій наступних функціоналів: першого періоду зайнятості та числа ...
1290740
   Точні розв"язки деяких задач статики для некругових циліндричних оболонок з врахуванням деформації поперечного зсуву / Є.А. Стоожук, А.В. Яцура, С.М. Комарчук, О.В. Піголь // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 28-35. – ISSN 1025-6415
1290741
  Баранник А.Ф. Точні розв"язки нелінійного хвильового рівняння u[нижній індекс 00] - [символ набла](u[верхній індекс -1/2] [символ набла]u) = 0 / А.Ф. Баранник, І.І. Юрик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язків багатовимірного нелінійного хвильового рівняння u[нижній індекс 00] - [символ набла](u[верхній індекс -1/2] [символ набла]u) = 0.
1290742
  Гукалов О.О. Точні та наближені розв"язки рівняння Бріана-Піддака : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Гукалов Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1290743
  Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 130-142
1290744
  Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1290745
  Дзямко В.Й. Точність в Lp (Sd) та надійність моделювання лінійних ізотропних полів на сфері / В.Й. Дзямко, А.І. Моца, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано моделі лінійних ізотропних полів з простору Орліча гна L[нижній індекс u]([Омега]). Ці моделі наближають ізотропні поля із заданою точністю та надійністю в нормах простору L[нижній індекс p] (S[нижній індекс d]). The models of linear ...
1290746
  Грищук П.І. Точність визначення інтенсивності намагнічування геологічних об"єктів з повного виразу для [дельта] Т [нижній індекс a] : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64 : Табл. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто питання визначення сумарного намагнічування геологічних об"єктів з параметра геомагнітного поля [дельта] Т [нижній індекс a]. Розробка реалізована для різноманітних витоків магнітного поля обмежених та необмежених по простяганню та на глибину.
1290747
  Костецька Я.М. Точність визначення положення пунктів з використанням супутникових систем GPS та ГЛОНАСС / Я.М. Костецька, Ю.Р. Пішко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1290748
  Ласінська Т.А. Точність відтворення історичної інформації при перекладі історизмів на позначення назв осіб з англійської мови українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 25-37
1290749
  Майко Н.В. Точність дискретного аналога спектральної задачі для системи рівнянь лінійної теорії пружності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення для системи рівнянь Ламе в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано узгоджену оцінку швидкості збіжності різницевих схем на узагальнених розв"язках.
1290750
  Приказчиков В.Г. Точність дискретного аналога спектральної задачі із змішаною крайовою умовою для оператора лінійної теорії пружності / В.Г. Приказчиков, Н.В. Майко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 188-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення (в.з.) для системи рівнянь Ляме в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано головний доданок у розкладі за степенями кроку кубічної сітки похибки власних чисел. ...
1290751
  Приказчиков В.Г. Точність дискретного аналога спектральної задачі із змішаною крайовою умовою для оператора лінійної теорії пружності / В.Г. Приказчиков, Н.В. Майко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 238-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення (в.з.) для системи рівнянь Ляме в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано головний доданок у розкладі за степенями кроку кубічної сітки похибки власних чисел. ...
1290752
  Войцехівський С.О. Точність екстраполяційного методу Річардсона для еліптичних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 166-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування другої крайової задачі для еліптичного рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W[верхній ...
1290753
  Войцехівський С.О. Точність екстраполяційного методу Річардсона для рівняння Гельмгольца // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування першої крайової задачі для рівняння Гельмгольца. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс ...
1290754
  Полішко С.П. Точність засобів вимірювання : навч. посібник / С.П. Полішко, О.Д. Трубенок. – Київ : Вища школа, 1992. – 172с.
1290755
  Віра Річ Точність і художність перекладу "Гамлета" Григорія Кочура : До 75-річного ювілею видатної британської перекладачки української та білоруської літератур Віри Річ // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 216-233. – ISSN 0320-8370
1290756
  Войцеховська Т.Г. Точність методу сіток в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних функцій при умові, що ...
1290757
  Малярчук Т.В. Точність мови закону як запорука правильного розуміння, тлумачення і виконання кримінально-процесуальних приписів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 103-107
1290758
  Антоніні Р.Д. Точність моделювання в Lp гауссових випадкових процесів / Р.Д. Антоніні, Ю.В. Козаченко, А.М. Тегза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано нерівності для розподілів норм субгауссових випадкових процесів в просторі Lp (Т), р>0, та в просторах Орліча Lu ([omega]). Ці нерівності використовуються для побудови моделей стаціонарних гауссових випадкових процесів, які наближують ці ...
1290759
  Розора І.В. Точність моделювання випадкового процесу в просторі / І.В. Розора, О.В. Лукович // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 158-159
1290760
  Розора І.В. Точність моделювання гауссових випадкових процесів з дискретним спектром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються гауссові випадкові процеси з дискретним спектром. Будуються моделі, які наближують ці процеси з даною точністю та надійністю в банаховому просторі С ([0,1]). Для цього застосовуються методи та властивості квадратично-гауссових процесів.
1290761
  Розора І.В. Точність моделювання строго [символ]-субгауессових випадкових процесів у просторі L2[O,T] // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботі розглядаються строго [символ]-субгауссоізі випадкові процеси. Для них доводяться нерівності для ймовірностей великих відхилень та будуються моделі, що апроксимують випадковий процес в просторі L2[0,Т] із заданою точністю та надійністю.
1290762
  Пашко А.О. Точність моделювання субгауссових вінерівських процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 160-169. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Studied sub-Gaussian Wiener and generalized Wiener random processes that represented as a random series. Constructed models of such processes. It analyzes estimation of accuracy and reliability of models Wiener random processes in uniform ...
1290763
  Макаров В.Л. Точність наближення операторної експоненти / В.Л. Макаров, Н.В. Майко, В.Л. Рябічев // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено непокращуваність (з точністю до логарифма) оцінок методу перетворення Келі для знаходження розв"язку абстрактноїх задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
1290764
  Поляк Іван Йосипович Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Поляк І.Й.; Мін-во освіти і науки України; Ужгородськ. нац. ун-т. – Ужгород, 2003. – 114л. – Бібліогр.: л.105-114
1290765
  Поляк Іван Йосипович Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.01.05 / Поляк Іван Йосипович; Мін-во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2003. – 113с. – Бібліогр.: л. 105-113
1290766
  Поляк І.Й. Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Поляк Іван Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1290767
  Тревого І.С. Точність полігонометрії: згущення мережі в залежності від точності кутових вимірювань / І.С. Тревого, В.О. Літинський, М.Л. Газдаг // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1290768
  Шпиг В.М. Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 87-103. – ISSN 0868-6939


  У статті приведено інформацію щодо історії виникнення і подальшого розвитку чисельної мезомасштабної моделі WRF, яка наразі має найстрімкіший розвиток і набула широкого використання. Приведено результати проведеної порівняльної оцінки точності ...
1290769
  Пазяк О.М. Точність слововживання як комунікативна ознака культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті досліджується важлива комунікативна ознака українського мовлення - точність слововживання. Від неї залежить точність сприйняття читачем чи слухачем тексту, а отже, й авторитет творця.
1290770
  Розора І.В. Точність та надійність моделей випадкових процесів з дискретним спектром з урахуванням лінійного фільтру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 163-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1290771
  Трошкі Н.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p >= 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 161-176. – ISSN 0868-6904


  Побудовано модель гауссового однорiдного та iзотропного випадкового поля, яка наближає його з заданою надiйнiстю та точнiстю в просторi Lp(T), p >= 1. Для знаходження моделi з заданою точнiстю та надiйнiстю використовуєтьсятеорi я просторiв ...
1290772
  Пашко А.О. Точність та надійність спектральних моделей гауссових випадкових процесів в деяких просторах Орліча // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 119-130. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1290773
  Скороходько Едуард Федорович Точність терміна - реальність чи міф? // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Семантична точність термінів розцінюється як ступінь відповідності значення терміна і описаного ним реального об"єкта. Існування термінів з семантичним, порушенням точності та термінів із невизначепими значеннями, а також відсутність наукового ...
1290774
  Тріщук О.В. Точність як одна з основних властивостей реферативного тексту. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 184-190.
1290775
  Гостев В.Б. Точно решаемая модель квантовой теории ополя с двумя промежуточными бозонами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гостев В. Б.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 11л.
1290776
  Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической механике : Пер.с англ. / Р. Бэкстер. – Москва : Мир, 1985. – 486 с.
1290777
  Алиев В.С. Точное агрегирование в теоретико-игровых моделях / В.С. Алиев, А.Ф. Кононенко. – Москва, 1990. – 26с.
1290778
  Долгатова Жанна Ивановна Точное время и квантовая электроника : Указ.отеч.и иностранн.литературы, 1966-1970 гг. (В 2-х частях) / Сост.: Ж.И.Долгатова. – Ленинград
Ч.1. – 1982. – 199с.
1290779
  Долгатова Жанна Ивановна Точное время и квантовая электроника / Долгатова Жанна Ивановна. – Ленинград
Ч.2. – 1982. – 392 с.
1290780
  Оратовский И.Б. Точное время. / И.Б. Оратовский. – М, 1960. – 76с.
1290781
  Някшу Ю. Точное время. / Ю. Някшу. – Бухарест, 1982. – 45с.
1290782
   Точное и подробное описание телеграфа или новоизобретенной дальноизвещающей машины, помощию которой в самое кратчайшее время можно доставлять и получать известия из самых отдаленных мест. – Москва, 1795. – 28 с.
1290783
  Иоанн Дамаскин Точное изложение православной веры : Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина / Иоанн Дамаскин. – Ростов-на-Дону : Приазовский край, 1992. – 446с. – ISBN 5-86060-002-Х,5-86236-009-3
1290784
  Ильин В.Г. Точное измерение времени / В.Г. Ильин, Р.Б. Стариков, В.Н. Титов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, №6, 1978)
1290785
  Брянский Л.Н. Точное измерение коэффициента стоячей волны напряжения и полных сопротивлений на сантиметровых волнах / Брянский Л.Н. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 143 с. – Библиогр.: с. 139-140
1290786
  Жмудский А.З. Точное измерение постоянных кристаллической решетки / А.З. Жмудский, 1949. – С. 1055-1061
1290787
  Попов Ю.В. Точное измерение расстояний по времени распространения света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Ю.В.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1955. – 14л.
1290788
  Кноблаух О. Генки Точное измерение температур в технике / О. Генки Кноблаух. – К., 1931. – 183с.
1290789
  Вертман А.А. Точное литьё / А.А. Вертман. – Москва, 1975. – 63с.
1290790
  Тамаровский В.И. Точное литье в керамические формы по постоянным моделям / В.И. Тамаровский, Д.С. Юрьев. – М, 1962. – 32с.
1290791
  Онегин Е.Е. Точное машиностроение для микроэлектроники / Е.Е. Онегин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 22 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
1290792
  Синха П С.Р. Точное определение установившихся волн на свободной поверхности и на поверхности раздела двух жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Синха С.Р.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 8 с.
1290793
  Шахов Д.В. Точное планирование логистики на транспорте // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 40-51 : табл., рис., фото
1290794
  Забаранкин Михаил Юрьевич Точное решение граничных задач для упругой среды с веретенообразным включением : Дис... кандид. физико-математ.наук: 01.02.04 / Забаранкин Михаил Юрьевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.155-180
1290795
  Баранцев Р.Г. Точное решение краевых задач для уравнения типа Чаплыгина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранцев Р.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1957. – 9л.
1290796
  Решетихин Н.Ю. Точное решение О(2N) модели Гросса-Неве / Н.Ю. Решетихин. – Ленинград : Математический институт, 1983. – 32с.
1290797
  Булавин Л.А. Точное решение редуцированной системы Фитцхью-Нагумо для возбудимых биологических мембран / Л.А. Булавин, О.И. Гичан, Л.Г. Гречко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1290798
  Ленчук Дмитро Валерійович Точностні характеристики цифрового вимірювача доплерівського зсуву частоти відбитих сигналів когерентної метеорологічної РЛС і шляхи їх поліпшення : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.13 / Ленчук Д.В.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1290799
  Шумилин А.С. Точностные расчеты в микроэлектронике / А.С. Шумилин. – Ленинград : издательство Ленинградского университета, 1980. – 140 с.
1290800
  Абдрашитов Р.М. Точностные расчеты в счетном машиностроении : механ. узлы и устройства механ. и электронных вычислит. машин / Р. М. Абдрашитов, Н. И. Гребенников, Н. С. Райбман. – Москва : Машгиз, 1961. – 254 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 252-253
1290801
  Калитенко В.Г. Точностные расчеты при проектировании поршневых компрессоров / В.Г. Калитенко. – М, 1964. – 224с.
1290802
  Желнов Ю.А. Точностные характеристики управляющих вычислительных машин / Ю.А. Желнов. – М, 1983. – 135с.
1290803
  Заико А.И. Точность аналоговых линейных измерительных каналов ИИС / А.И. Заико. – М., 1987. – 135с.
1290804
  Паулаускас В.Й. Точность аппроксимации в центральной предельной теореме в банаховых пространствах / В.Й. Паулаускас, А.Ю. Рачкаускас. – Вильнюс, 1987. – 183с.
1290805
  Гуревич С.Б. Точность воспроизведения данных об изображении и чувствительность в телевидении и фотографии. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич С.Б.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1290806
  Ларин Д.А. Точность высотных отметок и некоторых других числовых данных, подписываемых на мелкомасштабных картах / Д.А. Ларин; НКВД ; Глав. упр. гос. съемки и картографии ; отв. ред. Т.Н. Гунбина. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 39 с.
1290807
  Соренков Э.И. Точность вычислительных устройств и алгоритмов / Э.И. Соренков. – М., 1976. – 200с.
1290808
  Залесский Борис Андреевич Точность гауссовской апроксимации в банаховых пространствах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Залесский Борис Андреевич; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А,Стеклова. – М., 1989. – 27л.
1290809
  Тревого И.С. Точность геодезических работ для определения вертикальных смещений опор деформированных участков надземных трубопроводов / И.С. Тревого, Е.Ю. Илькив, Д.В. Кухтар // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 5-7 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1290810
  Еруков С.В. Точность геопространственных данных в государственной и местных системах координат / С.В. Еруков, О.В. Побединская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 15-21 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1290811
  Железняков Г.В. Точность гидрологических измерений и расчетов / Г.В. Железняков, Б Б. Данилевич, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 240с.
1290812
  Чернецов П.И. Точность знаний как фактор формирования диалектико-материалистического мировоззрения старших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернецов П.И.; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 24л.
1290813
  Максимов В.И. Точность и выразительность слова. Кн. для уч-ся / В.И. Максимов. – Л., 1968. – 184с.
1290814
   Точность и надежность. – К, 1975. – 130с.
1290815
  Полякова В.А. Точность и надежность аналитической фототриангуляции : монография / В.А. Полякова. – Москва : Недра, 1977. – 190 с.
1290816
   Точность и надежность кибернетических систем. – Киев : Наукова думка, 1970. – 175 с.
1290817
   Точность и надежность электронных систем обработки информации. – Киев : Наукова думка, 1975. – 130 с.
1290818
  Савин С.К. Точность и работоспособность радиоэлектронных систем летательных аппаратов. / С.К. Савин. – М., 1988. – 191с.
1290819
   Точность и техника измерений. – К, 1953. – 123с.
1290820
   Точность измерений параметров. – М, 1970. – 320с.
1290821
  Азизов А.М. Точность измерительных преобразователей / А.М. Азизов, А.Н. Гордов. – Ленинград, 1975. – 256с.
1290822
  Огородова Л.В. Точность определения элементов внешнего гравитационного поля Земли по наземным съемкам : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Огородова Л.В. ; Моск. ин-т инж. геодезии, аэросъемки и картографии. – Москва, 1968. – 22 с.
1290823
  Аимбетов Н.К. Точность оптимизационных расчетов / Н.К. Аимбетов. – Ташкент, 1989. – 81с.
1290824
  Кривошейкин А.В. Точность параметров и настройка аналоговых радиоэлектронных цепей / А.В. Кривошейкин. – Москва, 1983. – 136 с.
1290825
   Точность радиоэлектронной аппаратуры : Материалы семинара. – Москва
Сборник 1. – 1971. – 169с.
1290826
   Точность радиоэлектронной аппаратуры : Материалы семинара. – Москва
Сборник 2. – 1971. – 109с.
1290827
  Беляевский Л.С. Точность радиоэлектронных измерительных систем / Л.С. Беляевский. – Киев, 1981. – 136 с.
1290828
  Михайлов А.В. Точность радиоэлектронных устройств: анализ и синтез точности радиоэлектронных устройств летат. аппаратов / А.В. Михайлов. – М., 1976. – 214с.
1290829
  Гаранина Н.С. Точность словоупотребления / Н.С. Гаранина. – М, 1969. – 52с.
1290830
  Купершмидт Я.А. Точность телеизмерений / Я.А. Купершмидт. – М, 1978. – 168с.
1290831
  Новаковский Б.А. Точность цифровых фотограмметрических моделей рельефа / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 39-47 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
1290832
  Кобринский Н.Е. Точность экономико-математических моделей / Н.Е. Кобринский, В.И. Кузьмин. – М, 1981. – 255с.
1290833
  Кураев В.И. Точность, истина и рост знания / В.И. Кураев, Ф.В. Лазарев. – М., 1988. – 237с.
1290834
  Гальперин М.В. Точность, стабильность, быстродействие / М.В. Гальперин. – М, 1976. – 193с.
1290835
  Дубровский Владимир Натанович Точные асимптотические формулы лапласовского типа для марковских процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Дубровский Владимир Натанович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 11л.
1290836
  Булавко И.Г. Точные и приближенные вычисления. / И.Г. Булавко. – Минск, 1963. – 108с.
1290837
   Точные и приближенные методы исследования задач механики сплошной среды. – Свердловск, 1983. – 106с.
1290838
  Данилова Г.В. Точные и приближенные методы решения задач фильтрации с неизвестными границами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.024 / Данилова Г.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 12л.
1290839
  Во Хань Фук Точные и приближенные решения нелинейного уравнения типа Хартри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Во Хань Фук; МГУ. – М., 1979. – 8л.
1290840
  Макаров Игорь Леонидович Точные и усеченные разностные схемы для векторных систем обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Игорь Леонидович; КУГ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1980. – 106л. – Бібліогр.:л.101-106
1290841
  Макаров И.Л. Точные и учеченные разностные схемы для векторных систем обыкновенных дифференцальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.07 / Макаров И. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 14 с.
1290842
   Точные измерения в акустооптике и оптоэлектронике : Сб. науч. тр. – Москва, 1985. – 103с.
1290843
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкостей / Б.В. Бирюков. – М., 1977. – 144с.
1290844
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкостей / Б.В. Бирюков. – М., 1977. – 144с.
1290845
  Кноблаух О. Точные измерения температур в технике / О. Кноблаух, К. Генки. – Л., 1931. – 210с.
1290846
  Кротков И.Н. Точные измерения электрических емкости и индуктивности / И.Н. Кротков. – Москва, 1966. – 272 с.
1290847
  Пиголкин Г.М. Точные интегральные неравенства для функций, суммируемых с весовыми множителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Пиголкин Г.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет мат. секции Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 11л.
1290848
  Лигун Анатолий Александрович Точные константы в неравенствах типа Джексона и Колмогорова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лигун Анатолий Александрович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1290849
  Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения / Н.П. Корнейчук. – Москва : Наука, 1987. – 422 с.
1290850
  Карпиловский Г.И. Точные линейные представления некоторых классов конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпиловский Г. И.; АН БССР, От-ние физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 19л.
1290851
  Нитхаммер Т. Точные методы астрономических определений : пер. с нем. / Т. Нитхаммер. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 192 с.
1290852
  Вдовиченко Н.В. Точные методы в исследовании модели Изинга : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовиченко Н.В.; МГУ. – М, 1968. – 6л.
1290853
  Пыхтеев Г.Н. Точные методы вычисления интегралов типа Коши / Г.Н. Пыхтеев. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1290854
  Горбатый Л.В. Точные методы измерения в рентгеновской дифрактометрии и их применение е исследованию атомных структур тригидроселенитов щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Горбатый Л. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии АН МСССР, Ин-т прикладной физ. – М., 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
1290855
   Точные методы исследования нелинейных систем автоматического управления. – Москва : МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1971. – 323 с.
1290856
  Нейгебауер О. Точные науки в древности : пер. с англ. / О. Нейгебауер; под ред. и с предисловием А.П. Юшкевича. – Москва : Наука, 1968. – 224 с.
1290857
   Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, И.С. Канарская, А.С. Сенченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 3-15. – ISSN 0023-1274
1290858
   Точные пластмассовые детали и технология их получения. – Минск : Навука і техника, 1992. – 307 с.
1290859
  Боровских Юрий Васильевич Точные распределения некоторых известных критериев согласия и их полные асимптотические разложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Боровских Юрий Васильевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ние). – Л., 1973. – 7л.
1290860
  Иноземцева Н.Г. Точные результаты в моделях неравновесной статистической механики. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иноземцева Н.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1991. – 24л.
1290861
  Тирский Г.А. Точные решения некоторых задач свободной и вынужденной тепловой конуенции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тирский Г. А.; МГУ. – М., 1955. – 4л.
1290862
  Тамбовцев Евгений Петрович Точные решения некоторых задач феноменологической теории пластичности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тамбовцев Евгений Петрович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1290863
  Ярошенко Е.Д. Точные решения некоторых задач фильтрации в макронеоднородных грунтах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ярошенко Е.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 8 с.
1290864
   Точные решения релятивистских волновых уравнений. – Новосибирск : Наука, 1982. – 132с.
1290865
   Точные решения уравнений гравитационного поля и их физическая интерпретация : Тезисы докладов Второго всесоюзного научного семинара, Тарту, 26-28 января 1988 г. – Тарту, 1988. – 128с.
1290866
  Дьяконов В.Ю. Точные решения уравнений для амплитуд рассеяния и исследования аналитических свойств инклюзивных сечений в обобщенном лестничном приближении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дьяконов В.Ю.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
1290867
   Точные решения уравнений Эйнштейна. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 416с.
1290868
  Шарко В.В. Точные функции Морса / В.В. Шарко. – К., 1975. – 19с.
1290869
   Точные электрические измерения. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 422 с.
1290870
  Артамонов Л.В. Точный аналитико-машинный расчет многоцентровых интегралов и иох приложения в физике. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Артамонов Л.В.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1987. – 164л. – Бібліогр.:л.150-164
1290871
  Артамонов Л.В. Точный аналитико-машинный расчет многоцентровых интегралов и их приложения в физике : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Артамонов Л.В.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – Киев, 1987. – 21 с.
1290872
  Паулаускас К. Точный интерферометрический метод и его применение к исследованию поглощения ультразвука в жидкостях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Паулаускас К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1290873
   Точный нивелир Белицына "НБ-2". – Москва, 1952. – 15с.
1290874
  Перов Г.С. Точный петух / Г.С. Перов. – Кишинев, 1965. – 299с.
1290875
  Анденко И.Е. Точный прицел / И.Е. Анденко. – Киев, 1971. – 63с.
1290876
  Гуртуев Э. Точь-в-точь как в жизни : рассказы / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 219 с.
1290877
  Сартр Ж.П. Тошнота : [роман] / Жан Поль Сартр ; [пер. c фр.: Ю.Я. Яхнина]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 317, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-062314-3
1290878
  Франс А. Тощий кот / А. Франс. – Л, 1925. – 95с.
1290879
  Франс А. Тощий кот / А. Франс. – Л, 1925. – 95с.
1290880
  Кемаль Я. Тощий Мемед / Я. Кемаль. – Москва, 1959. – 349 с.
1290881
  Гладышев А.Н. ТПК Российской Федерации: продолжение биографии / А.Н. Гладышев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 160 с.
1290882
  Степанов М.Н. ТПК: становление и развитие идей. / М.Н. Степанов. – М, 1983. – 63с.
1290883
   ТПП в регионе: проблемы, пути развития / Ю.В. Макогон, О.Г. Пшонка, Г.Д. Чижиков, А.Б. Яценко; Донецкий госуд. ун-т; Донецкая торгово-промышленная палата. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – 70с.
1290884
  Богданова Светлана ТПП РФ готова поддержать интересы эффективного бизнеса : кто выведет "нестратегов" из ступора? Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-29
1290885
  Аникин Андрей Трабзон начинает и выигрывает : правила жизни / Аникин Андрей, Адаменко Наталья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-47 : Фото
1290886
  Дойко Н. Трав"янистий покрив діброви дендрологічного парку "Олександрія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-120. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В роботі подано результати інвентаризації, систематичного та біоморфологічного аналізу трав"янистого покриву діброви паркової структури дендрологічного парку "Олександрія". In work results of inventory, the regular and biomorphological analysis of a ...
1290887
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Москва : Современник, 1982. – 319 с.
1290888
  Абрамов Ф.А. Трава-мурава / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1983. – 558с.
1290889
  Абрамов Ф.А. Трава-мурава / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1984. – 112с.
1290890
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 320 с.
1290891
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Саранск : Мордов. кн. изд., 1988. – 304 с.
1290892
  Коротич В.О. Трава / В.О. Коротич. – Київ, 1986. – 206 с.
1290893
  Светличный В.Е. Трава деревой. / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1985. – 154с.
1290894
  Бээкман В.Э. Трава живет под снегом : стихи и поэма / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1970. – 79 с.
1290895
  Катаев В.П. Трава забвенья / В.П. Катаев. – М., 1967. – 222с.
1290896
  Катаев В.П. Трава забвенья / Валентин Катаев. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с., [ 24с. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0411-4
1290897
  Катаев В.П. Трава забвенья. (О И.А.Бунине и В.В.Маяковском) / В.П. Катаев. – М. – 222с.
1290898
  Геращенко А.И. Трава зеленая / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1971. – 108с.
1290899
  Липневич В.И. Трава и дождь: (Стихи). / В.И. Липневич. – Минск, 1977. – 63с.
1290900
  Цыгальская И.В. Трава и камни. / И.В. Цыгальская. – Рига, 1977. – 176с.
1290901
  Мошковский А.И. Трава и солнце / А.И. Мошковский. – М, 1980. – 239с.
1290902
  Бромберг Д.С. Трава из кожи / Д.С. Бромберг. – М, 1991. – 174с.
1290903
  Чиботару М.Г. Трава любви : рассказы / М.Г. Чиботару. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 83 с.
1290904
  Топоровский Я. Трава меж камней / Я. Топоровский. – Кишинев, 1976. – 80с.
1290905
  Сидоров В.С. Трава между камнями / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1979. – 94с.
1290906
  Белкин В.Н. Трава на камне / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1966. – 77с.
1290907
  Зиновьев Н.Н. Трава на орбите / Н.Н. Зиновьев. – М, 1982. – 79с.
1290908
  Булгаков Н.А. Трава на склоне вала / Н.А. Булгаков. – М., 1990. – 285с.
1290909
   Трава нічого не ховає. – К, 1988. – 448с.
1290910
  Корпачев Э.М. Трава окраин / Э.М. Корпачев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 304с.
1290911
  Пустовит В.П. Трава под снегом / В.П. Пустовит. – Москва, 1981. – 39 с.
1290912
  Соколов В.Н. Трава под снегом. / В.Н. Соколов. – М., 1958. – 163с.
1290913
  Поперечный А.Г. Трава у дома / А.Г. Поперечный. – М., 1985. – 174с.
1290914
  Бастюк Б.І. Трава у профіль : поезії / Б.І. Бастюк. – Львів, 1990. – 86 с.
1290915
  Аверченко А.Т. Трава, примятая сапогом : сборник / Аркадий Аверченко. – Москва : Дружба народов, 1991. – 398 с.
1290916
  Джерманетто Д. Травальо. / Д. Джерманетто. – М, 1938. – 312с.
1290917
  Колумбин А.П. Травам цвести / А.П. Колумбин. – Чита, 1961. – 16с.
1290918
  Лебідь-Гребенюк Травелог як наративна стратегія у "Журналі" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 172-178


  У статті досліджується побутування травелогу в українській літературній традиції. Травелог розглядається як наративна стратегія, одна із найбільш продуктивних форм текстопородження та база для формування різних жанрів літератури, зокрема і щоденника. ...
1290919
  Пономарев Е. Травелоги Маяковского. Начало жанра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 100-143. – ISSN 0042-8795
1290920
  Міхно О. Травень 2017-го // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 30-31


  "200-річчя від дня народження Миколи Костомарова (1817-1885), українського історика, письменника, педагога".
1290921
  Мамчак М.А. Траверзом історії : нариси, бувальщини, притчі, вірші / Мирослав Мамчак. – Снятин : ПрутПринт, 2007. – 120с. – На титул. листі: Онукові Мирославу присвячую. – ISBN 978-966-8209-66-6
1290922
   Траверс мужества. – М, 1972. – 80с.
1290923
   Траверс мужества. – М, 1972. – 80с.
1290924
  Коржик В. Травертини буковинського правобережного Подністер"я: нові погляди на поширення і генезис // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 3-9 : фото. – Бібліогр.: с. 8-9. – ISSN 2219-7516
1290925
  Москаленко Х.С. Травертины высокоценный минеральный корм для сельскохозяйственных животных / Х.С. Москаленко. – Пятигорск, 1950. – 26с.
1290926
  Гординський Я.А. Травестована "Енеїда" Міхеліса / написав Ярослав Гординський. – [У Львові], 1908. – 10 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 84, 1908


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсім українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1290927
  Дереч Д.Г. Трави пахнуть медом : оповідання / Д.Г. Дереч. – Киев : Радянський письменник, 1964. – 149 с.
1290928
   Травинка-невидимка. – М, 1961. – 213с.
1290929
  Мартинович А.Н. Травинка и камень : повести / А.Н. Мартинович. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 460 с.
1290930
  Киньябулатова Катиба Каримовна Травинка. / Киньябулатова Катиба Каримовна. – М., 1965. – 80с.
1290931
  Юшкин БЮ В. Травинка. / БЮ В. Юшкин. – Куйбышев, 1967. – 85с.
1290932
  Сангвал К. Травление кристаллов: Теория, эксперимент, применение : пер. с англ. / К. Сангвал. – Москва : Мир, 1990. – 496 с. – ISBN 5-03-001315-6
1290933
   Травление полупроводников : пер. с англ. – Москва : Мир, 1965. – 382 с.
1290934
   Травление полупроводников. – М, 1965. – 376с.
1290935
   Травлєєв Анатолій Павлович [некролог] // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – Т. 27, № 3/4. – С. 128-129. – ISSN 1726-1112


  "Вітчизняна і світова наука зазнала непоправної втрати. Пішов із життя видатний грунтознавець, класичний еколог і біогеоценолог, вчений-геоботанік, лісознавець Анатолій Павлович Травлєєв - член-кореспондент Національної академії наук України, доктор ...
1290936
  Суржко А.П. Травма / А.П. Суржко. – Петрозаводск, 1988. – 158с.
1290937
  Пильганчук В.В. Травматизм глаз у детей в сельских районах : Автореф... канд. мед.наук: 757 / Пильганчук В.В.; Винницкий мед. ин-т. – Винница, 1969. – 20л.
1290938
  Пухонська О. Травматичний досвід війни у романах "Соло для Соломії" Володимира Лиса та "Сонька" Ігнація Карповича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 124-128. – ISSN 2307-2261
1290939
  Сливінська Інна Травми на дачі: домедична допомога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 32-33 : фото
1290940
   Травнева (третя) наукова сесія КДУ. – Київ : КДУ, 1936. – 8 с.
1290941
  Кремінь Д.Д. Травнева арка : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1978. – 82 с.
1290942
  Іванов П.Ф. Травнева напруга. / П.Ф. Іванов. – К, 1966. – 106с.
1290943
  Кир"яков Л.Н. Травнева пісня / Л.Н. Кир"яков. – К., 1979. – 64с.
1290944
  Шевченко М.В. Травневе поле / М.В. Шевченко. – Х, 1976. – 55с.
1290945
  Артамонова К. Травневий дощ / К. Артамонова. – Київ, 1970. – 56с.
1290946
  Кузів С.Е. Травневий дощ : повість / С.Е. Кузів. – Львів : Каменяр, 1982. – 104 с.
1290947
  Забужко О.С. Травневий іній. / О.С. Забужко. – К, 1985. – 62с.
1290948
  Кремінь Д. Травневий син зелених верховин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 19


  Лірика, гумор та сатира Юрія Шипа (Закарпаття)
1290949
  Назаренко В.М. Травневий тембр / В.М. Назаренко. – К., 1989. – 97с.
1290950
  Сингаївський П.Ф. Травневі арфи : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 136с.
1290951
  Савченко М.М. Травневі грози. / М.М. Савченко. – К., 1973. – 240с.
1290952
  Марухняк Й. Травневі дні Чайковських // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 12


  У Бережанах , що на Тернопільщині, відбулися IX Всеукраїнські "Чайковські читання", присвячені 160-річчю від дня народження письменника, адвоката, громадсько-культурного діяча А. Чайковського та 130-річчю з дня народження вченого-математика М. ...
1290953
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 320 с.
1290954
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ, 1953. – 390 с.
1290955
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ, 1953. – 390 с.
1290956
   Травник. – М, 1991. – 123с.
1290957
   Травник. – Хабаровск, 1991. – 128с.
1290958
   Травник : (Лекарственные растения в медицине). – Алма-Ата : Кайнар, 1991. – 59с.
1290959
  Смертина Т.И. Травник. / Т.И. Смертина. – М., 1992. – 288с.
1290960
  Андрич И. Травницкая хроника / И. Андрич. – Москва, 1958. – 455с.
1290961
  Андрич И. Травницкая хроника / И. Андрич. – Москва : Художественная литература, 1974. – 686с.
1290962
  Андрич И. Травницкая хроника / И. Андрич. – Кишинёв, 1979. – 608с.
1290963
  Тотров Р.Х. Травожадный зверь Убрыхо / Р.Х. Тотров. – М, 1969. – 209с.
1290964
  Носов Е.И. Травой не порастет... / Е.И. Носов. – Челябинск, 1981. – 385с.
1290965
  Строковский Н.М. Травой не порастет... Роман / Н.М. Строковский. – К., 1958. – 358с.
1290966
  Вишинський О.М. Травопільна система землеробства -- основа високих і сталих врожаїв. / О.М. Вишинський. – Київ, 1949. – 47с.
1290967
  Власюк П.А. Травопільна система землеробства / П.А. Власюк. – Київ-Харків, 1947. – 176с.
1290968
  Крилов О.В. Травопільная система змлеробства в боротьбі з посухою. / О.В. Крилов. – К.-Х., 1949. – 111с.
1290969
  Молчанов А.Л. Травопольная система земледеления как фактор преобразования гидрометеорологического режима сельскохозяйственных полей. : Автореф... канд. географ.наук: / Молчанов А.Л.; Воронеж. гос. ун-т., 1953. – 12л.
1290970
  Аваев М.Г. Травопольная система земледелия / М.Г. Аваев ; Под ред. проф. М.Г. Чижевского. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 152 с., [16] л. ил., [1] отд. л. пл. : ил., портр., карт.
1290971
  Трутнев А.Г. Травопольная система земледелия и полезащитные лесонасаждения. / А.Г. Трутнев. – М.-Л., 1951. – 32с.
1290972
  Немец К.С. Травопольная система земледелия как высший этап в развитии учения о системах земледелия : Автореф... кандид. экономич.наук: / Немец К.С.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1950. – 24 с.
1290973
  Вильямс В.Р. Травопольная система земледелия. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 496с.
1290974
  Красин А.Г. Травопольные севообороты-основа высокой культуры земледелия / А.Г. Красин. – Новгород, 1952. – 44с.
1290975
  Брук А.Б. Травопольные севообороты в условиях орошения / А.Б. Брук. – Ростов, 1952. – 31с.
1290976
  Петров В.Ф. Травопольные севообороты для южных районов Таджикистана / В.Ф. Петров. – Сталинабад, 1951. – 49с.
1290977
  Канивец И.И. Травопольные севообороты и плодородие почв в районах свеклосеяния / И.И. Канивец. – 12с. – Отд. оттиск
1290978
  Зубрилин А.А. Травосеяние на крестьянских землях / А.А. Зубрилин. – М., 1922. – 28с.
1290979
  Шаин С.С. Травосмеси для кормовых лугопастбищных севооборотов. / С.С. Шаин. – М., 1953. – 32с.
1290980
  Бронникова Л.В. Травосмеси, сроки их сева и удобрение при ускоренном залужении осушенных пойменных торфяников Волынского Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.538 / Бронникова Л.В.; Львовский сельскохоз. ин-т. – Львов-Дубляны, 1972. – 26л.
1290981
   Травы- приправы. – М, 1991. – 30с.
1290982
  Бакалдин В.Б. Травы-муравы / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1955. – 112с.
1290983
  Стрижев А.Н. Травы вокруг нас / А.Н. Стрижев. – М., 1983. – 224с.
1290984
  Туманова З.А. Травы голубые. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1961. – 208с.
1290985
  Демидов В.И. Травы детства / В.И. Демидов. – Донецк, 1980. – 151с.
1290986
  Цыбин В.Д. Травы детства / В.Д. Цыбин. – М., 1982. – 189с.
1290987
   Травы жизни. – М, 1991. – 144с.
1290988
  Попов Н.И. Травы звенят. / Н.И. Попов. – Калинин, 1960. – 120с.
1290989
   Травы луговые на семена. – М, 1951. – 144с.
1290990
  Щербаков Б.В. Травы памяти : повести и рассказы / Борис Щербаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 189,189,[4] с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. - В изд. также: Соболиный сезон : повести и рассказы / М. Новиков. – ISBN 5-605-00852-8


  Содерж.: Повести: Травы памяти; Лесной человек; Глухариной тропой; Рассказы: В вагоне; Ветры над Уялы; Расплата; Откройте дверь; Рассказы деда Марея / Б. Щербаков. Повести: Соболиный сезон; На земле отцов; По белой тропе; Рассказы: Точка на карте; ...
1290991
  Эскин Б.М. Травы пахнут морем / Б.М. Эскин. – Симферополь, 1980. – 79с.
1290992
  Чахкиев Саид Травы росные : стихи, поэма / Чахкиев Саид. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1976. – 84 с.
1290993
  Москвитин А.М. Травы степей / А.М. Москвитин. – М, 1980. – 120с.
1290994
  Сурина Л.Н. Травы целебные / Л.Н. Сурина. – Свердловск, 1991. – 188с.
1290995
  Колумб В.Х. Травы целуют солнце : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 96 с.
1290996
  Орлов М.П. Травы чужих полей / М.П. Орлов. – Томск, 1989. – 332с.
1290997
  Морозюк С.С. Травянисті рослини / С.С. Морозюк, В.В. Протопопова. – Вид. 2-е, доп. – К., 1986. – 158с.
1290998
  Залевская Е.М. Травянистые растения инорайонных флор, интродуцированные Ботаническим садом им. Ф.Н. Русанова АН УзССР / Е.М. Залевская, Н.А. Ковалева. – Ташкент, 1986. – 86с.
1290999
   Травянистые растения СССР. – М
1. – 1971. – 456с.
1291000
   Травянистые растения СССР. – М
2. – 1971. – 456с.
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,