Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>
1290001
  Геник М. "Референдум із вступу в НАТО - цеглина в фундамент національної безпеки України" / М. Геник, О. Груба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 2


  Учасники Літньої школи зустрілися з державним діячем Євгеном Марчуком. Своїм враженням ділиться Дар"я Трапезнікова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1290002
  Бабилунга Н.В. "Референдум" 1940 г. в Бессарабии и политика современной Молдавии // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 82-94. – ISSN 2079-3359
1290003
  Баганець О. "Реформа" в нікуди // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 28 серпня - 3 вересня (№ 34). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1290004
  Фурсов А. "Реформа" образования сквозь социальную и геополитическую призму // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 231-242. – ISSN 0027-8238
1290005
  Радзієвський Ю. "Реформа" прокуратури: дуже приємно, цар... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1290006
  Ступак С. "Реформа" ринку колективного управління авторським і суміжними правами в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1290007
  Гальчинський А. "Реформи ЄС - справді питання сьогоднішнього порядку денного" / брав інтерв"ю Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 6


  Не встигла у Європі притихнути економічна криза, під час якої на піку грецьких та інших негараздів усерйоз обговорювалася загроза розпаду валютного союзу, єврозони, як континент опинився під ударом нової кризи - міграційної, що поставила під загрозу ...
1290008
  Баганець О. "Реформи" як основна причина руйнації системи органів досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)
1290009
  Ганзюк Ю. "Реформі колективного управління - бути! Досягнуте спільне рішення" / Ю. Ганзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 27-29. – ISSN 1608-6422
1290010
   Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інститутут фінансового права (2002-2008 роки) / Солдатенко О.В. [ та ін. ] ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; АПН України ; Науково-дослід.ін-т фінанс. права ; [ ред. кол.: Солдатенко О.В., Ковтунович О.В. та ін.]. – Ірпінь : АДЕФ-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-187-031-3
1290011
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 7. – 2007
1290012
   Реферативный журнал. 86. Экология человека : Отдельный выпуск. – Москва : ВИНИТИ, 1987-. – ISSN 0868-4588
№ 8. – 2007
1290013
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 2. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1290014
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 3. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1290015
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 3. – 2003. – (Китаеведение. Зарубежная литература)
1290016
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0235-6821
№ 4. – 2003. – ( ; № 4Китаеведение. Зарубежная литература)
1290017
   Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки.. – Москва, 1973-. – ISSN 0202-2141
№ 1. – 2004. – (Серия 8 : Науковедение. Отечественная и зарубежная литература)
1290018
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 3. – 1995
1290019
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 4. – 1995
1290020
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 5. – 1995
1290021
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 6. – 1995
1290022
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 7. – 1995
1290023
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 8. – 1995
1290024
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 9. – 1995
1290025
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 10. – 1995
1290026
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 11. – 1995
1290027
   Реферативный журнал. Экономика промышленности /с предметным указателем /. – Москва
№ 12. – 1995
1290028
   Рефераты I - [Компакт] - 252386


  Содержание компакта: 1. Обзор литературы, касающейся русской фауны // Рефераты I - [Компакт] - 252-386. - 36 с. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1901, т. I, № 6, (декабрь), с. 261-296 2. Обзор литературы, ...
1290029
  Селиверстова Л.Н. Рефераты депонированых рукописей / Л.Н. Селиверстова, З.Ф. Фомичева. – Москва, 1979. – 17с.
1290030
   Рефераты докладов 8-й студенческой научной конференции Молотовского сельскохозяйственного института : 8-я студенческая научная конференция. – Молотов, 1957. – 126с.
1290031
   Рефераты докладов IV Всесоюзной конференции по нейрокибернетике.. – Ростов -на-Дону, 1970. – 150с.
1290032
   Рефераты докладов на конференции по микроэлементам.. – М.-Л., 1950. – 220с.
1290033
   Рефераты докладов на совещании по применению ионообменных смол в медицинской и пищевой промышленности 10-11 июня 1954 г.. – М., 1954. – 44с.
1290034
   Рефераты докладов на совещании по электронной микроскопии 15-19 декабря 1950 г.. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 116 с.
1290035
   Рефераты докладов на совещании по электрохимическим методам анализа 10-12 января 1950 г.. – М.-Л., 1949. – 116с.
1290036
   Рефераты докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов по итогам научной работы за 1967 год. – Киев, 1968. – 346с.
1290037
   Рефераты докладов студенческой научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1967. – 68с.
1290038
   Рефераты докладов. Март 1961 г. : 7-я студенческая научная конференция. – Пермь
Вып. 9. – 1962. – 186с.
1290039
   Рефераты и аннотации докладов по статистике, прочитанных на собраниях статистической секции Дома ученых АН СССР. 1939-1947 гг.. – М., 1949. – 148с.
1290040
   Рефераты и аннотации. Отечественная и иностранная литература по коксохимии.. – Х.
Сб.5. – 1959. – 148с.
1290041
   Рефераты и сочинения 2006 [Електронний ресурс] : В помощь студенту. – Москва : МУЛЬТИСОФТ : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: WINDOWS 98/ME/XP, разрешение экрана 1024х768, оперативная память 64 МБ, Видео 2 Мб - Загл. с этикетки диска.


  Данный диск представляет собой сборник рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ и сочинений по многим предметам вузовской программы. Контент диска включает в себя более 700 работ, которые охватывают различные темы: ВОЕННОЕ ДЕЛО ...
1290042
  Симонов И.В. и Тимофеев Н. ф. Рефераты как форма экономического образования / И.В. и Тимофеев Н. ф. Симонов. – Москва, 1976. – 38с.
1290043
   Рефераты научно-исследовательских работ (Рост.н/Д гос. н.-исслед. противочумного ин-та).. – Ростов -на-Дону
8. – 1949. – 176с.
1290044
   Рефераты научно-исследовательских работ АН СССР за 1945 год. Отд-ние истории и философии.. – М.-Л., 1947. – 166с.
1290045
   Рефераты научно-исследовательских работ ВНИИГАЗа, законченных в 1958 г.. – М., 1959. – 36с.
1290046
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1940 год.. – М.-Л., 1941. – 189с.
1290047
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1943-1944 годы. : Отделение физико-математических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 173 с.
1290048
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение биологических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 222 с.
1290049
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение истории и философии. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 63 с.
1290050
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение литературы и языка. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 32 с.
1290051
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение технических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 116 с.
1290052
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. : Отделение химических наук. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1945. – 244 с.
1290053
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. : Отделение геолого-географических наук. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 210с.
1290054
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 50с.
1290055
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние технических наук.. – М.-Л., 1947. – 188с.
1290056
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние физико-математических наук.. – М.-Л., 1946. – 102с.
1290057
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отделение биологических наук.. – Москва-Л., 1947. – 386с.
1290058
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отдление экономики и права.. – М.-Л., 1946. – 63с.
1290059
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Медико-биологичские науки.. – М., 1947. – 168с.
1290060
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отд-ние литературы и языка.. – М.-Л., 1947. – 31с.
1290061
   Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отделение экономики и права.. – М.-Л., 1948. – 24с.
1290062
   Рефераты научно-исследовательских работ Института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1970).. – К., 1972. – 132с.
1290063
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1973).. – К., 1975. – 112с.
1290064
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1974).. – К., 1976. – 100с.
1290065
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – Киев : Из-во "Наукова думка", 1973. – 59с.
1290066
   Рефераты научно-исследовательских работ института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР (1975).. – К., 1976. – 116с.
1290067
   Рефераты научно-исследовательских работ.. – Иркутск, 1958. – 64с.
1290068
   Рефераты научных работ (отд. тех. наук АН СССР) . 1940 г.. – М., 1941. – 186с.
1290069
   Рефераты научных работ за 1943 год.. – М.-Л., 1945. – 59с.
1290070
   Рефераты новых статей по геологии. Январь 1945 г.. – М., 1945. – 66с.
1290071
   Рефераты од Х заседание на мегународната комисиіа за узичуванье на граматичката структура на словенските литературни іазици.. – Скопіе, 1979. – 243с.
1290072
   Рефераты работ Восточно-Сибирского геологического управления.. – Иркутск, 1947. – 57с.
1290073
   Рефераты работ по проблеме социалистического образа жизни 1976-1978 гг.: Сб.. – К., 1980. – 272с.
1290074
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1940 г.. – М.-Л., 1941. – 427с.
1290075
   Рефераты работ учреждений отделения биологических наук АН СССР за 1941-1943 гг.. – М.-Л., 1945. – 440с.
1290076
   Рефераты студенческих научных работ (зоотехнического факультета).. – Уфа, 1960. – 28с.
1290077
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1944-1950 гг.. – София, 1960. – 174с.
1290078
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1951 и 1952 гг.. – София, 1956. – 184с.
1290079
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1953-1955 гг.. – София, 1959. – 496с.
1290080
   Рефераты трудов опубликованных Болгарской АН в 1956-1957 гг.. – София, 1962. – 516с.
1290081
   Рефераты трудов профессора И.П.Павлова и его учеников. / сост. В.Н. Болдыревым, В.И. Вартановым, Е.А. Ганике и А.П. Соколовым. – [Санкт-Петербург], 1904. – 114 с. – Без обл. и тит л. - Отд. оттиск:.Архив биологических наук. Т. 11. Приложение...


  Архив биологических наук : [продолжающееся издание] / Орган Всесоюзного ин-та экспериментальной медицины им. А. М. Горького ; ред. С. Н. Виноградский [и др.]. - Санкт-Петербург : Институт экспериментальной медицины, 1892-1918
1290082
  Оніщук М.В. Референдна демократія в Україні: локальний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 9-18
1290083
  Ковальський В. Референдна демократія, або Закон, повний небезпек // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1290084
  Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М.В. Оніщук ; НАНУ ; Київський університет права. – Київ : Європейський університет, 2009. – 450 с. – Бібліогр.: с. 424-447. – ISBN 978-966-301-184-6
1290085
  Погорілко В.Ф. Референдне право України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2006. – 366с. – ISBN 966-351-135-4
1290086
  Гурин О.О. Референдний процес у системі конституційного процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 12-16. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1290087
  Янчук А. Референдний процес як предмет конституційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 11-14.
1290088
  Говорун Д. Референдні ініціативи // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Яким бути Закону України "Про місцевий референдум": погляд Венеційської комісії та експертного середовища".
1290089
  Палєєва Ю.С. Референдум - загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43-50. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1290090
  Хаврук І.А. Референдум 17 березня 1991 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 41-45. – ISSN 2077-1800
1290091
  Овчар Ірина Референдум 1991 року та подальші спроби "забезпечити народ владою": політико-правове підгрунтя українських реалій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 54-61.
1290092
  Смирнов В.П. Референдум в печати / В.П. Смирнов. – Москва, 1978. – 71с.
1290093
  Горелая О. Референдум в системе народовластия // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 143-144
1290094
  Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии / В.Ф. Коток. – Москва, 1964. – 189с.
1290095
  Дмитренко О.С. Референдум в Україні: минуле і сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 434-443
1290096
  Вонсович О.С. Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 312-315. – ISSN 2076-1554
1290097
  Бланкенагель А. Референдум и Конституционный Суд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 169-172. – ISSN 1812-7126
1290098
  Сборец Д.Н. Референдум как институт электронной демократии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 116-118
1290099
  Горелая О. Референдум как форма непосредственной демократии // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1290100
  Перегудов И. Референдум о независимости Шотландии и проблемы британской государственности / И. Перегудов, И. Семененко // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0131-2227
1290101
  Тертишник В.М. Референдум у забезпеченні верховенства права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 263-265. – ISBN 978-966-171-322-1
1290102
  Чубайс І. Референдум у Криму як підготовка суїциду Росії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 5


  Крим і номенклатурні рятувальники в радянсько-пострадянському просторі.
1290103
  Ключковський Ю. Референдум у системі державного режиму представницької демократії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 95-112. – ISSN 1026-9932
1290104
  Федоренко В. Референдум у системі конституційної демократії: pro vs contra // Пряма демократія у правовій державі: Німеччина, Україна, Казахстан : зб. статей / за ред.: Р. Мельника, Г. Кюпера, А. Хіммельрайх. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 55-82. – ISBN 978-617-554-051-0
1290105
  Цвік М.В. Референдум у соціалістичних країнах // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1290106
  Лазаренко Я. Референдум як засіб запобігання порушенням екологічного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1290107
  Малкіна Г.М. Референдум як засіб реалізації політичної відповідальності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 147-156
1290108
  Дашковська О. Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 235-240. – ISSN 1993-0909
1290109
  Масич В.В. Референдум як інструмент зворотного зв"язку світові тенденції та Україна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 639-642. – ISSN 1563-3349
1290110
  Ключковський Ю. Референдум як об"єкт конституційного (недо)регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 229-234
1290111
  Олькіна О. Референдум як підстава та порядок дострокового припинення повноважень посадових осіб, які обрані народом України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 1561-4999
1290112
  Барабані Ю. Референдум як спосіб вирішення питань, пов"язаних із державним суверенітетом // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
1290113
  Цвєткова Ю. Референдум як спосіб розв"язання територіальних спорів: pro et contra // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 56-60. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано застосування форм безпосередньої демократії для визначення долі спірних територій між державами - сторонами територіального спору, а також теоретичні та практичні правові особливості застосування референдуму як способу вирішення ...
1290114
  Шаповал В. Референдум як форма безпосередньої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 4-19
1290115
  Мельниченко В. Референдум: вибір народу в обіймах політиків // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 35-39. – ISSN 1812--514Х
1290116
  Могилевець О.Ю. Референдум: швейцарський досвід та українські проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1290117
   Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодяжна, А.М. Євгеньєва; [Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А.М.]; Лабораторія законодавчих ініціатив; за ред. Ковриженка Д.С. – Київ, 2007. – 186 с. – ISBN 978-966-8940-14-9
1290118
  Шинкаренко О.Є. Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 155-161. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1290119
  Ющенко О.О. Референдуми з питань податків: досвід США та перспективи для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 190-195. – ISSN 1563-3349
1290120
  Оніщук Микола Референдуми і референдна демократія в Україні: проблеми конституційно-правового регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 117-120
1290121
  Волкова А.З. Референдумы в контексте истории становления и развития институтов демократии в Приднестровье (конец 1980-х - 2000-е гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-149. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1290122
  Кирвас В.А. Референт-переводчик: особенности и перспективы профессии / В.А. Кирвас, П.Э. Ситникова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 141-154. – ISSN 1993-5560


  "В статье рассматривается референтская деятельность, анализируется профессия «референт-переводчик», приводятся квалифика-ционные требования работодателей к референту-переводчику, его функциональные обязанности, необходимые компетенции (знания, умения, ...
1290123
  Варенко В.М. Референтна справа: : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.М. Варенко. – Київ : Кондор, 2009. – 212с. – ISBN 978-966-351-197-9
1290124
  Родюк М. Референтний статус іменних груп із дієприкметниками в сучасній нідерландській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 92-99. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1290125
  Родюк М. Референтний статус іменних груп із дієприкметниками і його зв"язок із синтаксисом (на матеріалі сучасної нідерландської мови) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 247-251. – ISBN 978-617-7241-66-8
1290126
   Референтні показники структурного аналізу стегнової кістки в жінок української популяції / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк, В.В. Поворознюк, О.Б. Зубач // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
1290127
  Кузнєцов О.В. Референтні ставки в ЄВС // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1290128
  Гончарук О.В. Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
1290129
  Брагін Ю.А. Референтність понять інтерпретативної антропології К. Гірца // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 66-74
1290130
  Музика О.Л. Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості / О.Л. Музика, О.О. Музика // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 105-106
1290131
  Мальцева Я.А. Референтные сдвиги в профетических текстах // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-75. – ISSN 0130-9730
1290132
  Сич О.М. Референтура підрадянських справ Крайової Екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях в контексті соборницької концепції ОУН // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 173-181
1290133
   Референция и проблемы текстообразования: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 238с.
1290134
  Власенко С.В. Референция и референциальность в межъязыковом переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
1290135
  Шестакова Е.Г. Референціальна об"ємність цитації у газетно-журнальних заголовках // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 126-132


  У статті розглядаються складні семантичні процеси створювання смислу, що відбуваються у заголовках-цитатах. In clause are considered complex semantic processes, which occur in headings-citations
1290136
  Бурак В. Референція в реалістичній прозі: етнолінгвістичний аспект // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 93-99. – ISSN 1815-3070
1290137
  Смущинська І.В. Референція художнього тексту: теоретичні проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 558-563. – ISBN 966-581-481-8
1290138
  Ковчак В. Референція як феномен інтерпретативного конструюванні нематеріального // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 62-72. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1290139
  Марченко О.М. Референцні системи в геодезії : підручник / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-941-268-3
1290140
   Реферирование в общественных науках: Теория и методика. Сб. ст.. – М., 1982. – 160с.
1290141
  Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск, 1986. – 172с.
1290142
  Дубовик Е.И. Реферирование и аннотирование экономичесикх текстов на английском языке / Е.И. Дубовик. – Минск, 1977. – 128с.
1290143
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на немецком языке.. – Минск, 1980. – 111с.
1290144
   Реферирование и аннотирование экономических текстов на французском языке : Учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Минск, 1982. – 73 с.
1290145
  Жданова Г.С. Реферирование как научно-информационных процес и его роль в развитии науки на современном этапе : Автореф... канд. филол.наук: / Жданова Г. С.; МГУ, Фак. журн., Каф. книговед. и ред.-изд. дела. – М., 1968. – 24л.
1290146
  Яснова М.М. Реферирование научного текста / М.М. Яснова, Т.Д. Тихомирова. – М., 1983. – 52с.
1290147
  Вейзе А.А. Реферирование текста / А.А. Вейзе. – Минск, 1978. – 126с.
1290148
  Базонова А.В. Реферирование текстов на французском языке : [учеб. пособие для гуманитар. фак. пед. вузов] / А.В. Базонова. – Москва : Высш. школа, 1984. – 103 с.
1290149
  Вейзе А.А. Реферирование технических текстов : (Англ. яз.). [Учеб. пособ. для техн. вузов] / А.А. Вейзе, Н.В. Чиркова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 128с.
1290150
  Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 31-32


  У статті йдеться про особливості викладання навчальної дисципліни "Реферування документів" на факультеті бібліотекознавства та інформатики у Харківській державній академії культури. Розповідається про знання, уміння та навички студентів, необхідні для ...
1290151
  Лутовинова В.І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практичний посібник / В.І. Лутовинова; Академія педагогічних наук України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 72 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек). – ISBN 978-966-529-152-7
1290152
  Янчук В.І. Рефінансування - операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку / В.І. Янчук, Л.В. Барда // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 53-66. – ISSN 2411-4413
1290153
  Чередник В.А. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 236-241. – ISSN 2306-546X
1290154
  Гаркавенко В.І. Рефінансування ЦБ як чинник розбалансування валютного ринку: досвід України / В.І. Гаркавенко, А.І. Шкляр // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 1605-7988
1290155
  Шаповал Ю. Рефлекс Івана Павлова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 28


  Академік був переконаний: найкраща помста - це прощення.
1290156
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Петроград : Типография Императорской Академии Наук, 1915. – С. 1801-1819
1290157
  Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт / С.И. Метальников. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1917. – 24 с. – Отдельный оттиск из журнала Русская Мысль
1290158
  Бурак О. Рефлекс турецького суспільства на соціальний застій періоду ранньої республіки та на виклик глобалізації: досвід соціального руху Гюлена // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 440-451. – ISBN 978-966-579-439-4
1290159
  Сыренский В.И. Рефлекс цели у приматов / В.И. Сыренский, Т.Г. Кузнецова. – Ленинград : Наука, 1990. – 115с.
1290160
  Трохимчук Петро Рефлекси : Публіцистика, експромти, переклади / Петро Трохимчук. – Луцьк, 2005. – 52с.
1290161
  Мельник В.І. Рефлекси : з літературної критики 2000-х / Віктор Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 173, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. - На тит. арк. дарчий напис авт. – (Серія "Літературний ексклюзив"). – ISBN 978-617-517-008-3


  У пр. № 1746864 а тит. арк. дарчий напис авт.
1290162
  Крижанівська І.А. Рефлекси жіночої психології у збірці Ольги Деркачової "Синдром підсніжника" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1290163
  Скопненко О. Рефлекси Ы, І в берестейсько-пинських говірках та питання генези цього ареалу // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 14. – С. 3-6
1290164
  Марушинець І.І. Рефлекси явищ латинської лексики в романських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 329-335. – ISBN 978-966-171-092-3
1290165
  Резван О.О. Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2078-1687
1290166
  Бугерко Я. Рефлексивна сутність лонгітюдного інноваційно-психологічного експерименту з модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 137-153. – ISSN 1810-2131
1290167
   Рефлексивная регуляция мышления : Методич. указания. – Новосибирск, 1990. – 56с.
1290168
  Ткачова Н.О. Рефлексивне виховне середовище: сутність і роль у вихованні студентів вищої школи / Н.О. Ткачова, С.С. Махновський // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 119-126. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1290169
  Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1290170
  Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія ; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 228л. + Додатки : л.192-203. – Бібліогр. : л.204-228
1290171
  Пасічник Л. Рефлексивне навчання вчителів у центрах педагогічної освіти в Німеччині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 72-74. – ISBN 978-966-644-365-9
1290172
  Побірченко Н.А. Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 227-238. – ISSN 2078-1687
1290173
  Александро Ж. Рефлексивне самовизначення особливості як фактор готовності до управлінської діяльності : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Александро Ж. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1290174
  Резнік В.В. Рефлексивне управління активним навчанням на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 31-33 : фото
1290175
  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 68-75
1290176
  Швень Я.Л. Рефлексивний аналіз науково-дослідної роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників у системі формальної і неформальної освіти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 125-134. – ISSN 2309-8287
1290177
  Тюптя О.В. Рефлексивний вихід у навчальному процесі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 40-44. – ISSN 2307-5880


  У статті розглядається поняття рефлексивоного виходу з метою отримання нового досвіду.
1290178
  Найдьонов М.І. Рефлексивний інтенціонал дискурсу: до лідерської позиції психології в міжгалузевому знанні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 46-66. – ISBN 978-966-8063-84-3
1290179
  Король С.А. Рефлексивний підхід в системі антикризового фінансового управління банком // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 54-60. – ISSN 2221-8440
1290180
  Пасічник Л.Л. Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 41-47. – ISSN 2411-1317
1290181
  Ю Юйхуй Рефлексивний підхід до формування музично-ритмічних умінь студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 57-66. – ISSN 2312-5993
1290182
  Філіппова Л. Рефлексивний підхід у професійній підготовці магістрів фармації // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 123-130. – ISSN 2411-1317


  У статті проаналізовано сутність поняття «рефлексія», обгрунтовано доцільність застосування рефлексивного підходу для формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації у процесі вивчення хімічних дисциплін. Досліджено педагогічний ...
1290183
  Міршук О.Є. Рефлексивний підхід у професійній підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 23-30. – ISSN 2074-8922
1290184
  Макарчук І.О. Рефлексивний потенціал освітньої парадигми // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1290185
  Філіппова І.Ю. Рефлексивні здібності педагога у професійній діяльності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 249-256


  У статті проаналізовано рефлексивні здібності педагога як визначальний фактор успішної професійної діяльності, а також параметри його професійної діяльності: знання функцій як спеціаліста, ставлення до професії, вимоги до його професійних та ...
1290186
  Петрущенков С.П. Рефлексивність у контексті "наукової освіти" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.62-69
1290187
  Талько Т. Рефлексивно-антропологічні засади дослідження українського образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 85-87. – ISBN 978-966-439-147-1
1290188
  Бех І.Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 17-24
1290189
  Ільєнко О.Л. Рефлексивно-оцінний компонент науково-методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця муніципальної економік // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 135-148. – ISSN 2312-1548
1290190
  Меняйло В. Рефлексивно-перспективний компонент готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: сутність і структура // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 51-55. – ISSN 2308-4634
1290191
  Семенов И.Н. Рефлексивно-психологические принципы и рефлетехнологии как средства развития инновационого образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 109-125. – ISSN 2073-8528
1290192
  Игнатова А.Ю. Рефлексивное мышление на основе становления профессионализма немецкого учителя // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 145-149. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1290193
  Жозефина Александра Рефлексивное самоопределение личности как фактор готовности к управленческой деятельности : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Жозефина Александра; Мин-во Образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.115-130
1290194
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-39. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1290195
  Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности (окончание) // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-113. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1290196
   Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 111с.
1290197
   Рефлексивные процессы и творчество: Методич. рекомендации Всесоюз. конф. 3-5 апреля 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 80с.
1290198
  Давыдова Галина Ивановна Рефлексивный диалог в образовательном процессе вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1290199
  Заика Е.В. Рефлексивный контроль над самостоятельной работой студентов: сущность и правила построения // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 74-84. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1290200
  Бадалова М.В. Рефлексивный потенциал профессионального интеллекта психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 1-6
1290201
  Степанова А .А. Рефлексии о фаустовской культуре в литературном процессе Европы и США 1920-1930-х гг.: эстетика, поэтология, типология. : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Анна Аркадьевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 502 л. – Библиогр.: л. 454-502
1290202
  Евтушенко Р.А. Рефлексия и метод в эстетике М.Бахтина // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 43-50. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1290203
  Россохин А.В. Рефлексия измененных состояний сознания в психоанализе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 88-104. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1290204
  Миресашвили М.Э. Рефлексия коллективной травмы в постколониальной грузинской литературе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 228-233
1290205
  Кузьменко В.В. Рефлексия онтологического и аксиологического аспектов философско-правовой концепции П.И. Новгородцева // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 14-28. – ISSN 2078-3566


  Розкрито онтологічний і аксіологічний аспекти філософсько-правової концепції П. І. Новгородцева.
1290206
  Атаманчук-Ангел Рефлексия очевидного // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 124-133
1290207
  Шелковников Рефлексия проблемы автопроективности / Шелковников, Ю // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.51-52. – ISSN 0235-1188
1290208
  Комлева Е. Рефлексия ядерно-нефтегазовой ситуации севера Европы: интересы и потенциал Германии как партнера России // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 3-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 0203-3100
1290209
  Левченко О.П. Рефлексії в епоху пост(модернізму), нео(лібералізму) та мульти(культуралізму) над словникарством // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 160-169


  Розглянуто соціокультурні та технологічні чинники, які помітно впливають на підходи до укладання словників, зокрема словників порівнянь; постмодерністські ідеї, пов"язані з мовою, інтерактивність сучасного мовця. Приділено увагу такому явищу, як ...
1290210
  Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму = Reflexionen zur kritik der reinen vernunft / Імануель Кант; Пер. з нім. й латини та примітки Ігоря Бурковського. – Київ : Юніверс, 2004. – 464 с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-96-1


  Вибрані фрагменти з рукопісної спадщини великого немецького філософа, є своєрідним додадком до головного Кантового твору
1290211
  Фарина О.В. Рефлексії духовно-мистецької культури в греко-католицькій пресі Східної Галичини (1921–1946) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 87-92. – ISSN 2312-4679
1290212
  Вернюк Н. Рефлексії М.С. Грушевського про фольклор праукраїнців у докиївську добу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 229-236
1290213
  Савчук Т. Рефлексії митрополита В. Липківського на виклики перед віруючими у радянській Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 104-112. – ISSN 1998-4634
1290214
  Танюк Л. Рефлексії на Євромайдані у переддень 200-х роковин Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 22
1290215
  Осадчук П. Рефлексії над книжкою Євгена Нахліка "Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 93. – ISSN 0236-1477
1290216
  Опрелянська А. Рефлексії неополітичних культів в українській казковій традиції: образ кобилячої голови // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 257-267
1290217
  Витрикуш А. Рефлексії Першої світової війни в публіцистиці Й. Рота // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 105-119. – ISSN 2306-2908


  "Висвітлено особливості сприймання та відображення Першої світової війни у ранній творчості Й. Рота (1894–1939), передусім у його коротких за обсягом творах публіцистичного характеру, що вийшли друком в період між 1915 і 1919 роками. Здійснено часткове ...
1290218
  Витрикуш А.Р. Рефлексії Першої світової війни в публіцистиці Й. Рота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 39-48


  Висвітлено особливості сприймання та відображення Першої світової війни у ранній творчості Й. Рота (1894–1939), передусім у його коротких за обсягом творах публіцистичного характеру, що вийшли друком в період між 1915 і 1919 роками. Здійснено часткове ...
1290219
  Степанова Г.А. Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Ганна Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 54 назви
1290220
  Лугова Т. Рефлексії романтичного історизму в літературознавчому доробку М.С. Грушевського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 190-197. – ISSN 1728-9572


  У статті здійснено спробу аналізу рефлексії романтичного історизму в літературознавчому доробку М.С. Грушевського. Обгрунтовується, що вчений намагався здійснити не детальну реконструкцію літературних процесів, а відтворити духовний стан народу, чим і ...
1290221
  Єрмакова Н. Рефлексії російського театру в мистецькому досвіді Леся Курбаса // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 394-400. – ISBN 978-966-8917-14-1
1290222
  Голобородько Я. Рефлексії та медитації біля "сейфу часу" : про збірку Людмили Тарнашинської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-5
1290223
  Ткачук Р.Ф. Рефлексії Теодора Скуминовича на тему занепаду православного Сходу у творі "Przyczyny porzucenia disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1290224
  Черепанова С.О. Рефлексії... Роздуми... Пошук : біобібліогр. покажчик / Світлана Черепанова. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Львів : Простір-М, 2020. – 82, [1] с. : фотоіл. – бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7746-55-2


  У пр. № 1736125 напис: Дорогій Alma mater ... Автор. День Знань і ювілей. 1 веерсня 2020 р. С. Черепанова
1290225
  Щедровицький Г. Рефлексія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 37-45. – ISSN 1810-2131
1290226
  Антонова О.К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років XX століття у сучасній сербській прозі (після 2000 року) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Антонова Ольга Констянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 220. – Бібліогр.: арк. 194-219
1290227
  Антонова О.К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років XX століття у сучасній сербській прозі (після 2000 року) : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.03 / Антонова Ольга Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1290228
  Бех І.Д. Рефлексія в духовному саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 30-37
1290229
  Комаха Л.Г. Рефлексія в логіці обгрунтування достовірного знання: від методу до аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема рефлексії в якості передумови достовірного знання. Показано, що кожна концепція, яка в своїх аргументах покладає безпосередню даність тієї чи іншої форми знання (усвідомлення) самої себе, є рефлексивною. Обґрунтування ...
1290230
  Морошкіна Г.Ф. Рефлексія деконструкції у франкомовному мистецтвознавчому тексті музейного каталогу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних та семіотичних особливостей автентичного франкомовного мистецтвознавчого тексту музейного каталогу з метою виявлення його нелінійної організації, яка знаходить свою реалізацію у сегментованому ...
1290231
  Яковенко Юрій Рефлексія епістемологічних засад сучасної соціології / Яковенко Юрій, Яковенко Алла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.7-18. – ISSN 1810-2131
1290232
  Харакоз К. Рефлексія з-під мантії. Психологія судової справедливості та ресурс відкритого діалогу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1290233
  Бабенко А.О. Рефлексія ідентичності у романі Сергія Жадана "Ворошиловград" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 72-74
1290234
  Шаповал І. Рефлексія індивідуально-стильових особливостей як детермінанта ефективності навчальної діяльності студентів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 377-382


  Обгрунтовано детермінацію ефективності навчальної діяльності студентів рефлексією індивідуального стилю, наведено результати експериментального дослідження індивідуально-стильових особливостей та факторів навчальної успішності як критеріїв ...
1290235
  Маркова О. Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 197-202. – ISBN 978-966-2374-12-4
1290236
  Воронова О.Ю. Рефлексія майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти : [монографія] / О.Ю. Воронова ; Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : РВУ МДУ, 2020. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-185. – ISBN 978-617-7495-30-6
1290237
  Мацькович М. Рефлексія над історією у повістях Анджея Кусьневича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 332-335. – ISBN 978-966-3888-379-3
1290238
  Шумицька Г. Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 368 - 372. – ISBN 966-8110-14-5
1290239
  Кузьменко В.В. Рефлексія онтологічного й аксіологічного аспектів філософсько-правової парадигми Л.І. Петражицького // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 8-23. – ISSN 2078-3566
1290240
  Чуйко Вадим Леонідович Рефлексія основоположень методологій філософії науки : Монографія / Чуйко Вадим Леонідович; КНУШ (Філософський факультет). – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-95855-7-0
1290241
  Коцюба З.Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного) : монографія / Зоряна Коцюба. – Львів : Укрпол, 2010. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 414-471. – ISBN 978-966-8955-18-1
1290242
  Батовська О.М. Рефлексія поезії Тараса Шевченка в сучасній композиторській творчості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 86-87. – ISSN 1810-2131
1290243
  Юдкін-Ріпун Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 202-213. – ISBN 978-966-2374-12-4
1290244
  Максименко С. Рефлексія проблем розвитку в психології // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.4-22. – ISBN 966-654-025-8
1290245
  Андрієвська В.В. Рефлексія професійного я в наративі педагога: методи дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 28-37. – ISBN 978-966-8063-80-2
1290246
  Філатова О. Рефлексія сексуальної свідомості в українській прозі початку ХХ століття (на матеріалі повісті М.Чернявського "Варвари" та роману В. Підмогильного "Місто") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 193-198
1290247
  Лук"яненко Н.М. Рефлексія соціальних установок у подоланні конфліктних ситуацій у сім"ї щодо виховання дитини // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 218-225
1290248
  Андрієвська В.М. Рефлексія танатологічних мотивів у новелістиці Артура Шніцлера // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 49-55. – Бібліогр.: Літ.: С. 55 ; 17 поз.
1290249
  Каліна П. Рефлексія творчості Миколи Лисенка в Чехії // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – Вип. 54. – С. 35-43. – ISSN 0203-9494
1290250
  Колярова А.О. Рефлексія тілесного досвіду як засіб самопроектування особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колярова Анастасія Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 16 назв
1290251
  Бех І. Рефлексія у духовному "Я" особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 9-14. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається природа людського "Я" у контексті його сутнісних ознак і змістово-структурних характеристик. Визначається роль рефлексивного процесу як механізму формування духовних складових "Я", аналізуються основні функції рефлексії.
1290252
  Житков О. Рефлексія чи дискурс: аграрні реформи Директорії УНР у світлі української зарубіжної історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 131-138. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується історіографія аграрної політики Директорії УНР 1918-1920 рр. на основі порівняльного аналізу відомих праць уенерівської і державницької історичних шкіл зарубіжної україністики. Відзначається суперечливий характер оцінок земельних ...
1290253
  Петей К. Рефлексія як важливий механізм професійного розвитку майбутнього вчителя // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 84-86
1290254
  Петрущенков С.П. Рефлексія як засада методологічної культури: умови дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі виявлення об"єктивних умов формування рефлексивних здібностей.
1290255
  Український Я.І. Рефлексія як засіб саморозвитку особистості / Я.І. Український, М.Я. Штокало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розвиток особистості розглядається як діяльність, організована самою особистістю. Необхідною умовою саморозвитку виступають проблемно-конфліктні ситуації, які долаються завдяки предметній та особистісній рефлексії. Особистісна рефлексія опосередковує ...
1290256
  Борисенко Є.О. Рефлексія як засіб соціальної взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 40-43. – ISSN 2077-1800
1290257
  Степанець М.Ю. Рефлексія як компонент освітніх програм підготовки педагогів у педагогічній школі Шуліча (університет Ніпіссінг, Канада) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-698-290-5
1290258
  Яворьска-Вєтрова Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 192-198. – ISSN 2312-1246
1290259
  Дернова М.Г. Рефлексія як механізм усвідомлення навчання дорослими // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1995-0519
1290260
  Павелків Р.В. Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 84-98. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1290261
  Лопатюк О. Рефлексія як об"єкт наукових досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 95-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статті на основі наукових підходів розглядається феномен рефлексії, розкривається її сутність, визначається її роль та значення в пізнанні. Представлені трактування поняття «рефлексії» філософами, психологами та педагогами. З’ясовано, що особливого ...
1290262
  Левкін А. Рефлексія як основа професійних умінь студентів / А. Левкін, Р. Левкіна, А. Ряснянська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (105). – С. 38-43. – ISSN 1562-529Х
1290263
  Байдарова О.О. Рефлексія як основа самоорганізації професійної діяльності соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості рефлексії соціального працівника з погляду її метакогнітивної та інтегративної функції у регулюванні особистості, її пізнавальних процесів, спілкування і діяльності загалом. Визначено чинники й умови протікання професійної ...
1290264
  Семенюк В. Рефлексія як основа творення внутрішнього мовлення (лінгвостилістичний та психолінгвістичний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 277-279
1290265
  Ісаєва О. Рефлексія як особливий вид діяльності у процесі підготовки майбутніх лікарів / О. Ісаєва, Г. Шайнер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 29-32. – ISSN 2308-4634
1290266
  Скворцова Т.О. Рефлексія як складова діяльності адвоката // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про історію дослідження рефлексії з погляду мислення як складової діяльності адвоката. А також проаналізовано мисленнєві стратегії як регулятор діяльності адвоката під час вирішення завдань.
1290267
  Ануфрієва О.Л. Рефлексія як складова якісної підготовки наукового дослідження // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 122-127
1290268
  Ларцев В. Рефлексія як соціально-культурний механізм формування особистості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.134-149
1290269
  Педоренко В.М. Рефлексія як чинник розвитку суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 22-27. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1290270
  Франкфурт Ю.В. Рефлексология и марксизм / Ю.В. Франкфурт. – Л
1. – 1971. – 80с.
1290271
   Рефлексология и смежные направления. – Ленинград : Типография Профинтерн, 1930. – 116 с.
1290272
   Рефлексология или психология. – Ленинград : Типография Профинтерн, 1929. – 80 с.
1290273
  Бехтерев В.М. Рефлексология труда / В.М. Бехтерев, Л.Л. Васильев, А.Ф. Вербов и др. ; под общ. ред. и с предисл. А.А. Пресса. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – 168 с.
1290274
  Фомберштейн К.Б. Рефлексотерапия в курортологии / К.Б. Фомберштейн. – Киев, 1991. – 189с.
1290275
   Рефлексотерапія і реабілітація / П.П. Рижко, Е.П. Яроцька, Н.О. Федоренко, В.М. Воронцов. – Харків : Фоліо, 2003. – 189с. – ISBN 966-03-2073-6
1290276
  Введенский Н.Е. Рефлексы антагонистических мышц при электрическом раздражении чувствующего нерва / Н.Е. Введенский // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – С. 145-148
1290277
  Введенский Н.Е. Рефлексы антагонистических мышц при электрическом раздражении чувствующего нерва / Н.Е. Введенский. – Юрьев : Печатано в типографии К. Маттисена
Ч. 2, вып. 2. – 1909. – С. 145-190
1290278
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга / И.М. Сеченов. – С.Петербург : Типография А. Головачова, 1866. – II, 186 с.
1290279
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга / И.М. Сеченов. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография К.В. Трубникова, 1871. – II, 179 с.
1290280
   Рефлексы головного мозга. – Москва : Наука, 1965. – 648с.
1290281
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. / И.М. Сеченов. – Москва, 1961. – 100с.
1290282
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. 1863 // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 3/4. – С. 100-120. – ISSN 2524-0412
1290283
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. Попытка ввести физиологические основы в психические процессы. / И.М. Сеченов. – Москва, 1952. – 232с.
1290284
  Дионео Рефлексы действительности : литературные характристики / Дионео. – Москва : Изд. "Сотрудничество" ; Т-во тип. А. И Мамонтова, 1910. – 353, [2] с. – Экз. деф., отсутств. с. 337-353, [2] с.
1290285
  Хазанова Е.Л. Рефлексы древнего языка восточных славян в белорусских и украинских паремиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 238-241. – ISSN 2522-493Х
1290286
  Козлова Т.О. Рефлексы корней индоевропейского языка-основы и их концептуализация в различных лингвокультурах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 108-113. – Бібліогр.: Лит.: с. 112-113; 8 п.
1290287
  Николаев С.Л. Рефлексы праславянских гласных под ударением в украинском говоре с. Убля в Восточной Словакии (по записям 2014 г.) / С.Л. Николаев, М.Н. Толстая // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 296-317. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Село Убля расположено на востоке Словакии, на границе с Закарпатской обл. Украины, в 5 км от райцентра Великий Березный. Село известно с XIV века (первое упоминание о нем (в форме Oblya) содержится в грамоте венгерского короля Людовита I Великого 1343 ...
1290288
  Меркулова О.С. Рефлексы с интероцепторов на скелетную мускулатуру : Автореф... Доктора биол.наук: / Меркулова О.С.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1290289
  Лиманський Ю.П. Рефлексы ствола головного мозга / Ю.П. Лиманський. – Киев : Наукова думка, 1987. – 239с.
1290290
  Кашкаров Д.Н. Рефлексы у человека и животных / Д.Н. Кашкаров. – Ленинград, 1924. – 84с.
1290291
  Ахвледиани В.Г. Рефлексы фарингальных согласных в современных арабских диалектах : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24л.
1290292
  Ляшенко І. Рефлективна практика як засіб розвитку критичного мислення студентів університету в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 308-315. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  Дистанційне навчання є одним із найпопулярніших і неминучих методів навчання та викладання сьогодні, який наполегливо змінює вектор в освіті. Проте, освітня політика спрямована на досягнення найвищого рівня якості навчання та викладання, оскільки зі ...
1290293
  Кубаєвський М. Рефлективний аналіз "Псалмів Давидових" Тараса Шеченка / М. Кубаєвський, С. Лук"яненко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 26-33. – ISSN 1810-2131
1290294
  Хопта С. Рефлективні діалоги адитивної особистості в дискурсі Юрія Іздрика : (на матеріалі романів "Воццек" та "Подвійний Леон") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477
1290295
  Антропов Е.Т. Рефлектометрия лазерных зеркал и высокоотражающих оптических элементов / Антропов Е.Т., Параев П.А. ; под ред. Карпухина В.Т. – Москва : Институт высоких тетмператур, 1987. – 86, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83-86 (90 назв.)
1290296
  Булавін Л.А. Рефлектометрія залишкових напруг у приповерхневих шарах після опромінення іонами. Вип.1(9) / Л.А. Булавін, К.Л. Винниченко // Збірник наукових праць ПДПУ, серія "Фіз.-мат." Науки, Полтава, 2000. – №5
1290297
  Цахаев Г.А. Рефлекторная регуляцию молокоотдачи : Автореф... канд. биол.наук: / Цахаев Г. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1290298
  Асратян Э.А. Рефлекторная теория высшей нервной деятельности : избр. труды / Э.А. Асратян ; предисл. П.В. Симонова. – Москва : Наука, 1983. – 326 с.
1290299
  Ковалгин В.М. Рефлекторная теория ощущений / В.М. Ковалгин. – Минск, 1963. – 411с.
1290300
  Ковалгин В.М. Рефлекторная теория ощущений. : Автореф... доктор филос.наук: / Ковалгин В.М.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1290301
  Богач П.Г. Рефлекторные влияния с механоцепторов желудка не двигательную деятельность кишечника в зависимости от его функционального состояния / П.Г. Богач : Госиздат медицинской литературы, 1955. – С. 16-20. – Библиогр.: Литература с. 20 (9 назв.)


  На форзаце дарств. надпись: Научной библиотекеКиевского госуниверситета П. Богач
1290302
  Бродская Е.А. Рефлекторные влияния с некоторых внутренних органов на экскреторную функцию желудка : Автореф... кандид. биологич.наук: / Бродская Е.А.; Ин-т физиологии им. акад. И.П. Павлова Академии наук СССР, 1952. – 19 с.
1290303
  Коханина М.И. Рефлекторные влияния с неоторых внутренних органов на лимфоток : Автореф... д-ра биол.наук: / Коханина М.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1960. – 22л.
1290304
  Гладощук Г.В. Рефлекторные изменения мышечной деятельности и обмена веществ при раздражении полости рта и жевательного аппарата : Автореф. дис ... rанд. биол. наук: / Гладощук Г.В.; Ин-т физиологии им И.П.Павлова АН СССР. – Ленинград, 1953. – 12 c.
1290305
  Есипенко Б.Е. Рефлекторные изменения слюноотделения при водной нагрузке : Дис... канд. биол.наук: / Есипенко Б.Е.; Кафедра нормальной физиологии Киевского мед. стоматологического ин-та. – К., 1953. – 258л. – Бібліогр.:л.230-258
1290306
  Есипенко Б.Е. Рефлекторные изменения слюноотделения при водной нагрузке : Автореф... канд. биол.наук: / Есипенко Б.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 15л.
1290307
  Ветюков И.А. Рефлекторные реакции антагонистических мышц при общем стрихнинном отравлении лягушки : (С 23 рисунками в тексте и 5 таблицами) / И.А. Ветюков. – Юрьев : Печатано в типографии К. Маттисена, 1911. – С. 482-520
1290308
  Яворский Л.А. Рефлекторные реакции с рецепторного поля сердца при экспериментальной гипертонии : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Яворский Л.А.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1290309
  Бадрак В. Реформа "оборонки" як ключовий виклик новому президентові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  Без перебільшення, проблема оперативної зміни формули розвитку оборонної промисловості є одним з головних фронтів для нового очільника держави. По-перше тому, що від успіхів ОПК залежать темпи нарощування оборонного потенціалу країни і створення ...
1290310
  Топчий А.Т. Реформа 1861 г., государственные крестьяне и казачество Западной Сибири. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Топчий А.Т.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1290311
  Филиппов Р.В. Реформа 1861 года в Олонецкой губернии / Р.В. Филиппов. – М, 1961. – 225с.
1290312
  Колесников А.И. Реформа 1861 года на Юге Украины. / А.И. Колесников. – 131-161с.
1290313
  Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні (60 - 90-ті роки 19 ст.) / В.П. Теплицький; Від. ред. В.В. Бондаренко. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1959. – 308 с.
1290314
  Зінченко А. Реформа 1861 року: актуальні аспекти українознавства (до 145-річчя земельної реформи в Російській імперії) / А. Зінченко, Я. Красовський // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 134-140. – ISBN 966-7060-98-5
1290315
  Кованько П.Л. Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения : (Выкупная операция: 1861 г. - 1907 г.) : [дис.] / П. Кованько. – Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], IV, 484, [2], 82 с. : табл.
1290316
  Кащенко С.Г. Реформа 19 февраля 1961 года в Санкт-Петербургской губернии / С.Г. Кащенко. – Ленинград, 1990. – 196с.
1290317
  Игнатов П.Г. Реформа 19 февраля 1961 года. (По материалам уставных грамот Тверского, Нежецкого и Осташковского уездов Тверской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Игнатов П.Г.; Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 11 с.
1290318
  Бабанина Н. Реформа all inclusive / Н. Бабанина, С. Крюкова, А. Миселюк // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 49 (286). – С. 14-18
1290319
  Комзюк Л. Реформа авторського права в Польщі в контексті апроксимації авторського права ЄС (основні тенденції) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 556-557. – ISBN 978-617-7069-28-6
1290320
  Серяков О.А. Реформа адвокатури 1864 р. у Російській імперії: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 45-47. – ISBN 978-966-493-676-4
1290321
  Слива Л. Реформа адвокатури 2015: за чи проти // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 40-41
1290322
  Рафальська І. Реформа адвокатури: зміни заради незалежності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1290323
  Головань І. Реформа адвокатури: незалежність і самоврядованість чи моноліт і вертикаль? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1290324
  Пашковська Т. Реформа адвокатури: посилення гарантій діяльності // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 34
1290325
  Гречківський П. Реформа адвокатури: реванш у європейських декораціях // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 11 (38), листопад. – С. 10-11
1290326
  Акназарова Д.Р. Реформа административной юстиции в ООН: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1290327
  Матвієнко А.С. Реформа адміністративно-територіального устрою в Латвії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1290328
  Дем"янченко А.С. Реформа адміністративно-територіального устрою України в аспекті децентралізації влади // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 98-101. – ISSN 1996-5931
1290329
  Карпенко К.В. Реформа адміністративного судочинства // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 114-115. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1290330
  Родкин М.В. Реформа Академии наук - во здравие или за упокой ? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 526-530. – ISSN 0869-5873


  Как реализуется программа реформирования Российской академии наук.
1290331
  Лурье Л.И. Реформа армии начинается с образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 33-38. – ISSN 0869-561Х


  Рассмотрены проблемы развития военного образования. Отмечается необходимость культурологического анализа образовательного пространства военного вуза, гуманистической направленности военной педагогики. Выделена особая роль системы непрерывного ...
1290332
  Олійник О. Реформа банківської системи КНР : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 47-49 : Табл.
1290333
  Кравченко И. Реформа бундесвера // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1290334
  Синдеев А. Реформа бундесвера: три этапа // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
1290335
  Савченко Т. Реформа Бундесверу: виваженість і педантичність // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)
1290336
  Власюк О.С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 39-45. – ISSN 1562-0905
1290337
  Куценко Т.Ф. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція / Т.Ф. Куценко, Л.М. Ємельяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 2306-6806
1290338
  Емельянов Н.Б. Реформа в бюрократическом строе Государственной думы / Н.Б. Емельянов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1917. – 38 с.
1290339
  Черепаха В. Реформа в дії: вона діє! Децентралізація владних повноважень у сфері нотаріату / В. Черепаха, З. Русанюк // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 10-11
1290340
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1290341
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1290342
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1290343
  Волкова Л.А. Реформа в китайской деревне / Л.А. Волкова. – Москва, 1990. – 59с.
1290344
  Ніколенко А. Реформа в органах прокуратури та її судові наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
1290345
  Смит Майк Реформа в Южной Африке: перспективы преподавания географии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 83-85. – Бібліогр.: 5 назв
1290346
  Сидорович Р. Реформа виконавчого провадження - передумови сьогодення та перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 50-54
1290347
  Сергієнко Н.А. Реформа виконавчого провадження та судочинства: взаємодія виконавців із судами // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7361-58-8
1290348
  Панасюк В.В. Реформа виконавчого провадження: пріоритетні законодавчі зміни // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 9-12. – ISBN 978-966-8830-75-4
1290349
   Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7361-58-8
1290350
  Пашковська Т. Реформа виконання судових рішень: в очікуванні змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 1, 19
1290351
  Січкаренко Г.Г. Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1290352
  Ленський П. Реформа вищої освіти в Китайський народній республіці : проблеми фінансування та управління // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.146-152.
1290353
  Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 25-27. – ISSN 2313-559X


  Стаття присвячена проблемі вищої освіти: пропонуються засади переходу на креативну вищу освіту та альтернативні способи викладання. Основний принцип - вибір студента, на ньому будуються навчальний план та навантаження. Відбір викладачів за рейтингом, ...
1290354
  Кревська О. Реформа вищої освіти очима молоді // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Обговорення проектів Закону України "Про вищу освіту" : Ольга Кревська, голова Волинської обласної колегії Всеукр. студ. ради, студентка четвертого курсу Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки - Сьогодні гостро стоїть питання прийняття нового ...
1290355
  Білоткач В. Реформа вищої освіти: крок вперед і два назад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 11. – ISSN 1992-9277


  Щодо відбору кандидатів до Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.
1290356
  Горська С. Реформа вищої школи: камо грядеши? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 4-7


  Обговорення законопроекту про вищу освіту у Верховній Раді України.
1290357
  Толпежніков Р.О. Реформа вищої юридичної освіти в Україні в світлі законодавчих ініціатив / Р.О. Толпежніков, Є.М. Черних // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 520-521
1290358
  Білоус В.Т. Реформа вітчизняної вищої освіти: актуальні питання сьогодення / В.Т. Білоус, О.В. Тильчик, В.В. Тильчик // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (45). – С. 25-33. – ISSN 2072-8670
1290359
  Майданик Р. Реформа вітчизняної моделі охорони здоров"я: якою вона мала б бути? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 14-16
1290360
  Жуков В.Н. Реформа внешнеэкономическойм деятельности / В.Н. Жуков. – Москва, 1988. – 86с.
1290361
  Дворкин В. Реформа вооруженных сил: на грани катастрофы // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 117-133
1290362
  Ауров О. Реформа высшего образования : взгляд Москвы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0869-44435
1290363
  Гриневич Ю. Реформа высшего образования будет проходить в три этапа / подготовила Е. Галаджий // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 23 июля (№ 159). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  Глава комитета ВРУ по вопросам образования во время прямой линии в "Комсомолке" рассказала о новых подходах в системе высшего образования.
1290364
  Дружилов С.А. Реформа высшего образования в России. Отрицательный вектор // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 50-59. – ISSN 0236-2007
1290365
  Тамбовцев В. Реформа высшего образования в России: международный опыт и экономическая теория / В. Тамбовцев, И. Рождественская // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 97-108. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
1290366
  Серякова С.Б. Реформа высшего образования глазами преподавателей: результаты исследования / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 22-30. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты исследования отношения преподавателей к реформе высшего образования, проанализированы их мнения по поводу введения уровневой системы подготовки студентов, реализации компетентностно-ориентированных образовательных ...
1290367
  Маркин В.В. Реформа высшего образования и аттестации научных кадров по Болонскому процессу ("Опережающий" опыт Латвии и "уроки" для России ) / В.В. Маркин, В.В. Воронов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 38-50. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются социально-экономические факторы, определяющие возможные результаты модернизации высшего образования в России и Латвии. Анализируются перспективные направления повышения качества и эффективности высшего образования и науки в Латвии. ...
1290368
  Абрамова М.А. Реформа высшего образования: от количества к качеству / М.А. Абрамова, В.В. Крашенинников // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 44-52. – ISSN 1811-0916


  Авторы анализируют процесс применения количественных показателей с точки зрения возможности адекватного отражения улучшения эффек-тивности функционирования университетов. Рассматриваются такие ко-личественные параметры, как количество (поступающих, ...
1290369
  Томашевский Р. Реформа высшей школы в Польше 1920-2020: надежды, ожидания, риски // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 278-281. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1290370
  Томашевский Р. Реформа высшей школы в Польше 1920-2020: надежды, ожидания, риски // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 36-39. – ISSN 1562-529Х
1290371
  Маныкин А.С. Реформа высшей школы и преподавание истории международных отношений / А.С. Маныкин, Е.В. Романова // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 122-129. – ISSN 0130-3864
1290372
  Минаева Анна Реформа высшей школы: "за" и "против" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-34 : Фото
1290373
  Сухомлин В.А. Реформа высшей школы: анализ итогов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-48. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Проанализированы итоги изменений в системе российского высшего образования.
1290374
  Воронов В.В. Реформа вышего образования в Латвии: проблемы и перспективы / В.В. Воронов, И.Э. Трапенциере // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 93-102. – ISSN 1561-2465
1290375
  Назаренко В. Реформа гарнізонних військ 1764 р. в російській армії (на прикладі київського гарнізону) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 81-84. – ISBN 978-966-171-795-3
1290376
  Шерипов Н.Т. Реформа государственного управления Кыргызской Республики: современное состояние и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0132-0769
1290377
  Евреинов Г.А. Реформа денежного обращения с приложением справки о нашей бедности / [Соч.] Г.А. Евреинова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1896. – 44 с.
1290378
  Пиртко М. Реформа державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – C. 156-161. – ISSN 2663-5313
1290379
  Долежан В. Реформа державної влади: шляхи і варіанти реалізації / В. Долежан, С. Василюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.33-37. – ISSN 0132-1331
1290380
   Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ. посібник для керівників служб упр. персоналом / [М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. – Київ : Юстон, 2016. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-172
1290381
  Дейнеко О. Реформа децентралізації в оцінках лідерів об"єднаних територіальних громад: нові виміри соціальної суб"єктності / О. Дейнеко, Д. Білокопитов, О. Філіппова // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 16-24. – ISSN 2077-5105
1290382
  Гнатківський Б. Реформа децентралізації в Україні: нові можливості для розвитку // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 279-289. – ISSN 2078-5860
1290383
  Романова В. Реформа децентралізації в Україні: перші результати та виклики / В. Романова, А. Умланд // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 41-51
1290384
  Дребот Н.П. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку / Н.П. Дребот, І.Б. Семеген // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 4. – C. 24-27. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1290385
  Горбатюк М. Реформа децентралізації в Україні: проблема здійснення в умовах суспільної кризи // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 22-40
1290386
  Ярмиш О. Реформа децентралізації влади в Україні: доктринальні підходи, проблеми законодавчого забезпечення, безпекові аспекти // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 200-208. – ISBN 978-617-7638-06-2
1290387
  Гураль П. Реформа децентралізації публічної влади в Україні: досягнення та ризики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 86-88
1290388
  Журавльова Ю.О. Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6806
1290389
  Копчак В. Реформа децентралізації у сфері відповідальності Національної поліції та інших органів системи МВС / В. Копчак, В. Солов"ян // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 105-109. – ISBN 978-617-7638-06-2
1290390
  Баштанник В.В. Реформа децентралізації як сучасний концепт державотворення / В.В. Баштанник, М.В. Кудрявцева // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 17-24. – ISSN 2414-4436
1290391
  Корсунський С. Реформа Дипломатичної академії: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 5


  "18 серпня ц.р. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою врегулював останнє проблемне питання, що лишалося невирішеним у процесі реформування Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ (ДАУ). Рішенням уряду всі аспіранти ...
1290392
   Реформа дошкільної освіти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
1290393
  Бухтатий О. Реформа друкованих засобів масової інформації як інструмент сучасного медіа-маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 69-81


  У статті досліджено та проаналізовано проблематику еволюції функції маркетингу друкованих засобів масової інформації в умовах реформування.
1290394
  Посохова Л. Реформа духовних навчальних закладів 1808 р. у Російській імперії та православні колегіуми // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 36-39. – (Історичні науки ; № 8)
1290395
  Швабій К. Реформа ДФС: як отримати більше від поділу на два // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 10


  "Це перший в Україні пілотний проєкт з підготовки спеціалістів за дуальною формою навчання на рівні магістрів. У Німеччині серед основних державних і соціальних інститутів найвищий рівень довіри суспільства має церква, на другому місці - податкова ...
1290396
  Терехин В.А. Реформа Европейского суда по правам человека как фактор повышения эффективности судебной защиты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1290397
  Терехин В. Реформа Европейского Суда по правам человека как фактор повышения эффективности судебной защиты // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 9. – С. 100-105. – ISSN 0132-0831
1290398
  Кізлова О. Реформа естетичної освіти: скандал замість музики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 лютого (№ 7). – С. 15


  "Сьогодні дуже багато пристрастей і мережевих дискусій точиться навколо так званої реформи естетичної освіти. Проблема ось у чому: початкову професійну естетичну освіту можуть деформувати, а то й знищити ініціативи наших чиновників. Перетворивши ...
1290399
  Точицький М. Реформа Європейського суду з прав людини та внесок українського головування в Комітеті міністрів Ради Європи в процес реформування Європейського суду з прав людини // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-137. – ISSN 2304-1773
1290400
  Лісненко С. Реформа єпархіальних жіночих училищ в Україні у 1907 р.: реальні зміни чи імітація перетворень? // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 206-208. – ISBN 978-966-171-893-6
1290401
  Ізарова І.О. Реформа загальгоєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 279-281. – ISBN 978-617-673-442-0
1290402
  Ізарова І.О. Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 80-89. – ISSN 2078-9165
1290403
  Поляков Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 292-295. – ISSN 1026-9932
1290404
  Вишневская Н. Реформа законодательства о защите занятости и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 34-42. – ISSN 0131-2227
1290405
  Гусев А.В. Реформа законодательства о муниципальной службе // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 273-283. – ISSN 1818-0566
1290406
  Жовківська Г.А. Реформа закону про громадянство в Німеччині - крок до лібералізації політики щодо іноземців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 637-645. – ISSN 1563-3349
1290407
  Рубан А.А. Реформа заработной платы: новые подходы, направления / А.А. Рубан. – Киев, 1988. – 47с.
1290408
  Семенов С.М. Реформа заработной платы: факты, проблемы, комментарии / С.М. Семенов, Ю.П. Шатыренко. – Москва, 1989. – 188с.
1290409
  Влялько І.В. Реформа засобів правового захисту сфери державних закупівель в ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 55-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз законодавчих змін щодо засобів правового захисту, зокрема процедур оскарження рішень щодо укладання договорів про закупівлю в ЄС, висвітлені причини таких змін.
1290410
  Бурджалов Ф. Реформа здравоохранения в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0131-2227
1290411
  Костяев С.С. Реформа здравоохранения в США // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 32-45. – ISSN 1998-1791
1290412
  Гулемпинченко О.В. Реформа здравоохранения в США: дискуссии продолжаются // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 85-96. – ISSN 0321-2068
1290413
  Зевелева Г. Реформа здравоохранения в США: трудный путь // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 81-89. – ISSN 0131-2227
1290414
  Шведова Н.А. Реформа здравохранения в США: споры не утихают // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
1290415
  Козаченко А.І. Реформа земського виборчого законодавства за гетьманату Павла Скоропадського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
1290416
  Лабриола А. Реформа и социальный переворот / А. Лабриола. – Одесса. – 271с.
1290417
  Азарх А.А. Реформа и стимулы / А.А. Азарх, Р.А. Баткаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 239 с.
1290418
  Лихачев Ф.Ф. Реформа и управление лесопромышленным производством / Ф.Ф. Лихачев. – Сыктывкар, 1968. – 167с.
1290419
  Люксембург Р. Реформа или революция? / Р. Люксембург. – Птгр., 1919. – 108с.
1290420
  Люксембург Р. Реформа или революция? / Р. Люксембург. – Москва, 1923. – 92с.
1290421
  Фролов А.В. Реформа инновационной системы США: от STEM к STEAM образованию // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – C. 101-105. – ISSN 1026-955X


  Представлен прогноз развития STEAM-образования — нового направления в науке, связанного с вне дрением перспективных инновационных образовательных технологий и методов. STEAM-образование означает первые буквы дисциплин наука, технологии, инженерное ...
1290422
  Подцерковний О. Реформа і зміст // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Чи відповідатиме запропонована урядом реформа законодавства про міжнародний арбітраж змісту, суті та завданням цього правового інституту.
1290423
  Попелюшко В.О. Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 10-15
1290424
  Кучерук Н. Реформа і прогрес суддівської освіти як фактор суддівської кар"єри та якості правосуддя // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 18-27
1290425
  Блажівський Є. Реформа інституту прокуратури в Україні: бачення європейських інституцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 32-39
1290426
  Сергієнко В. Реформа інституту юрисдикції в новому регламенті ЄС №1215/2012 від 12.12.2012 "Про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 465-466. – ISBN 978-617-7069-28-6
1290427
  Ленгер Я.Л. Реформа інституційної системи в Україні: окремі аспекти // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 70-78. – ISSN 1563-3349
1290428
  Бунецький Л.Л. Реформа інституційної системи політичних відносин та влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми реформування інституційної системи політичних відносин та влади держав пострадянського простору, України зокрема, резервів їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів ...
1290429
  Кадетова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 77-86. – ISSN 2308-0361
1290430
  Глущенко А. Реформа Киевской Академии // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.39-46
1290431
  Меньшиков Л.Н. Реформа китайской классической драмы. / Л.Н. Меньшиков. – М., 1959. – 242с.
1290432
  Поборцева О.М. Реформа комплектования вооруженных сил США 70-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 152-165
1290433
  Бухтатий О.Є. Реформа комунальної преси як чинник диференціації механізму її взаємодії з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  У статті проаналізовано питання диференціації комунікаційного механізму взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування із друкованими засобами масової інформації місцевої сфери розповсюдження в процесах реформування комунальної ...
1290434
  Мазю Н. Реформа Конституції України в напрямку до якої парламентської республіки? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 28-37.
1290435
  Лемак В.В. Реформа Конституції: технологічні вимоги на тлі європейського досвіду // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 23-30. – ISSN 1993-0909
1290436
   Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 22-32


  22 червня 2016 р. Центр Разумкова за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні провів Круглий стіл. На засіданні були презентовані інформаційно-аналітичні матеріали, які містили аналіз змін до Конституції в ...
1290437
  Богданова С.Д. Реформа конституційного правосуддя в Україні 2016 - 2017 рр. як форма взаємодії між Верховною радою України та Конституційним Судом України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 57-60. – ISBN 978-617-7096-97-8
1290438
  Кириченко Ю. Реформа конституційного правосуддя: результатів поки немає / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1290439
  Баулін Ю.В. Реформа конституційного судочинства в Україні: імплементація європейського досвіду // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 19-26. – ISBN 978-617-7530-15-1
1290440
  Баргілевич М. Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 157-162. – ISSN 2307-8049
1290441
  Супрун Д. Реформа контрольного механізму Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 82-88
1290442
  Каримов Д.А. Реформа королевских полномочий в Швеции: перспективный анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 36-40. – ISSN 1812-3910
1290443
  Бранко Вучкович Реформа кримінально-процесуального законодавства Чорногорії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 120-133. – ISSN 1993-0909
1290444
  Бутовченко К. Реформа кримінального процесу: оцінка ключових змін // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  Підсумки круглого столу, що відбувся за підтримки Асоціації правників України у Києві 25 квітня. Метою заходу був аналіз ключових положень нового КПК, і документ, на жаль, отримав незадовільну оцінку як з точки зору відповідності міжнародним ...
1290445
  Володимирська О. Реформа кримінальної юстиції в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 40


  "Упровадження нового Кримінального процесуального кодексу".
1290446
   Реформа має бути комплексною // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Брифінг заступника глави Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа і першого заступника міністра освіти і науки України Інни Совсун, присвячений результатам дванадцятого засідання Національної ради реформ.
1290447
  Голяченко О. Реформа медицини в Україні: запитання за запитаннями // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 30-34. – ISSN 0130-7037
1290448
  Лінчевський О. Реформа медичної освіти - це критично важливо / О. Лінчевський, І. Совсун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 12


  "Метою медичної реформи є визнання пріоритетної цінності життя та здоров"я кожного громадянина. Що потрібно, аби реформа системи охорони здоров"я досягла цієї мети? Нові лікарні, обладнання, ліки і сучасні протоколи лікування? Всього цього недостатньо ...
1290449
  Радави Джалель. Реформа международных организаций по защите прав человека // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1290450
  Филипенко Артем Реформа местного самоуправления в контексте европейской интеграции Украины // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
1290451
  Аронов Д.В. Реформа местного суда в либеральном законотворчестве начала XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
1290452
  Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II : (Учреждение о губерниях 7 нояб. 1775 г.) / / Владимир Григорьев. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч., 1910. – VIII, 387 с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1290453
  Романов В. Реформа механізму взаємодії регіональних органів державної влади з неурядовими організаціями: політико-адміністративні аспекти / В. Романов, О. Тинкован // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 3-10
1290454
  Васильчак С.В. Реформа митної політики в процесі євроінтеграції / С.В. Васильчак, С.Б. Соловій, Ю.О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 3-8
1290455
  Лукашенко С. Реформа міжнародної валютної системи: ініціатива пале-рояль // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 36-37. – бібліогр. в кінці ст.


  В результаті глобальної економічної і фінансової кризи представники Франції і низки інших країн були зосереджені на ролі долара в міжнародній валютній системі. Представники інших країн основну увагу приділяють міжнародним потокам капіталу.
1290456
  Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 103-133. – Бібліогр.: іл. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
1290457
  Чикурлій Сергій Реформа місцевих фінансів як необхідна умова зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1290458
  Копча В.В. Реформа місцевого публічного управління у Словацькій Республіці в контексті вступу до ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 226-231. – ISSN 1563-3349
1290459
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1290460
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1290461
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1290462
  Лижва Е. Реформа місцевого самоврядування в Польщі у 1990-ті роки - перебіг, переваги та проблемні зони // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 132-142 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
1290463
  Перегуда Є.В. Реформа місцевого самоврядування в Польщі як урок для України на післявоєнний період / Є.В. Перегуда, В.Л. Згурська // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 204-215. – ISSN 2786-7269
1290464
  Сорока С.В. Реформа місцевого самоврядування в Польщі: історичні передумови, проблеми проведення та результати / С.В. Сорока, С.М. Плевак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 113-119. – ISSN 2220-1394
1290465
  Федоренко В.Л. Реформа місцевого самоврядування в Україні на засадах децентралізації / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 184-207. – ISBN 978-617-7507-75-7
1290466
  Сушинський О. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вступ в аспекті проблематики // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 4-18. – ISBN 978-617-644-044-4
1290467
  Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 207-223. – ISSN 1026-9932
1290468
  Колесніченко В.В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 456-459
1290469
   Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-644-044-4
1290470
  Федоренко В.Л. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 37-44. – ISSN 2306-9082
1290471
  Федоренко В.Л. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України (частина друга) / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 103-112. – ISSN 2306-9082
1290472
  Петришин О.О. Реформа місцевого самоврядування: досвід Латвії // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 158-169. – ISSN 2616-6798
1290473
  Руснак Б. Реформа місцевого самоврядування: досить продукувати нежиттєздатні речі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1290474
  Бориславська О. Реформа місцевого самоврядування: проблеми внесення змін в Конституцію України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-50
1290475
  Гриневецький С.Р. Реформа місцевої влади: пошук оптимальної моделі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 26-30.
1290476
  Божидарнік Т. Реформа молокопродуктивного підкомплексу: альтернативи та пріоритети : виробництво і торгівля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 52-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1290477
  Чепель О. Реформа муніципальних органів та адміністративно-територіального устрою: на прикладі України, Польщі й Латвії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 185-189. – ISSN 2663-5313
1290478
  Тавров Я.М. Реформа на Мироновской, 33. / Я.М. Тавров. – М., 1966. – 48с.
1290479
  Гетманцев Д.А. Реформа налоговой системы. ТОП-10 ключевых аспектов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
1290480
  Телявський А. Реформа наполовину. Якою має стати система примусового виконання рішень в Україні // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 18-19
1290481
  Алескеров Д.А. Реформа народного образования в Южном (Иранском) Азербайджане при демократической власти : Автореф... канд. пед.наук: / Алескеров Д. А.; Алексеров Д. А.; МВО СССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1952. – 18 с.
1290482
  Фрейтаг-Лоринговен А. Реформа наследования в крестьянской недвижимости / А. Фрейтаг-Лоринговен, бар. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1910. – 54 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1910, октябрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Из примеч.: "Настоящая ст. было прочит. автором в виде доклада 1 апр. 1910 г. в заседании Юрид. о-ва при С.-Петерб. ун-те"
1290483
  Співаковський О. Реформа науки - основа розвитку держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 212). – С. 4-5
1290484
   Реформа науки руками науковців. До складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій увійшли троє науковців КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  До складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій увійшли троє науковців КНУ імені Тараса Шевченка - декан факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем І. Анісімов та професор Інституту високих технологій О.Колежук. ...
1290485
  Суржик Л. Реформа науки: бігцем сходами вгору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 січня - 6 лютого (№ 3). – С. 12


  Про стан вітчизняної науки в Україні.
1290486
  Шульга Н. Реформа наукової сфери України. Досвід десятиліття // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 245-259. – ISBN 978-966-518-698-4
1290487
   Реформа національних академій: що зроблено? / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Березень (№ 9/10)


  Днями відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Для наукової спільноти кожне засідання ради - велика подія, адже Нацрада обговорює найактуальніші (а часто й найгостріші) питання української науки й освіти. ...
1290488
  Фролов О. Реформа національного процесуального законодавства: пропозиції до законопроекту № 6232 в частині міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 164-192. – ISSN 1026-9932
1290489
  Козьменко С. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку / С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 14-21
1290490
  Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах ХІХ в. / В.З. Смирнов. – М., 1954. – 312с.
1290491
  Табачник Д. Реформа не ради баллов / Разговор вела Марина Бердичевская // Эксперт. Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2013. – № 21 (392). – С. 30-35


  Министр образования и науки Д. Табачник рассказал "Эксперту", почему хорошая рабочая профессия лучше плохого высшего образования, привел свои аргументы в пользу одинадцатилетки, "лингвистической революции", повальной компьютеризации школ и важности ...
1290492
  Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-114. – ISSN 0132-1331
1290493
  Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-114. – ISSN 0132-1331
1290494
  Копилкова Н. Реформа обов"язкового медичного страхування в Російській Федерації. Права застрахованих осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
1290495
  Меррік Л. Реформа оборонної сфери 6 час втілювати теорію на практиці // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.44-47


  Україна - НАТО
1290496
  Апкарова Е.Б. Реформа образования и политический кризис 1968 г. во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 93-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1290497
  Мезенцева Д.Д. Реформа образования Украины: социально-правовой аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 413-419. – ISSN 1993-5560
1290498
   Реформа общеобразовательной и профессиональной школы и подготовка педагогических кадров: Темат. сб. науч. тр. профессор-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР.. – Алма-Ата, 1986. – 162с.
1290499
  Довнар-Запольский Реформа общеобразовательной школы при императрице Екатерине II / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1290500
   Реформа обязательного экземпляра: мнения издателей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – март. – С. 21-24. – ISSN 1726-6726
1290501
  Фесенко М. Реформа ООН в контексті консолідації учасників світової системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 119-122
1290502
  Котляр В. Реформа ООН и вопрос о возрождении Военно-Штабного Комитета при Совете Безопасности ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1290503
  Оганесян А. Реформа ООН: европейский вектор // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-19. – ISSN 0130-9625
1290504
  Лагутін В.Д. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції / В.Д. Лагутін. – Луцьк : Вежа, 2000. – 241с. – ISBN 966-7294-89-7
1290505
  Вінніков О.Ю. Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні / Олександр Вінніков, Максим Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 976-966-2157-32-1
1290506
  Стефанчук М. Реформа органів прокуратури в Україні: кадрове перезавантаження чи дискримінація за професійною ознакою? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 264-277. – ISSN 1026-9932
1290507
  Павленко Г. Реформа органу оскарження публічних закупівель АМКУ: що до чого? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 33
1290508
  Гриневич Л. Реформа освіти без учителя не вдасться / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Голова Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України Л. Гриневич щодо Закону "Про вищу освіту", прогалини державного бюджету та ін.
1290509
  Шевчук Ю. Реформа освіти є і буде однією з пріоритетних у державі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 3


  Глава парламенту А. Парубій вручив премії ВР України педагогічним працівникам.
1290510
  Бевз Г.М. Реформа освіти та освітня політика: психологічні аспекти міждисциплінарних знань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 196-208. – ISSN 2309-8287
1290511
  Григор"єва В.В. Реформа освіти у контексті адміністративної реформи: позитивні та негативні сторони / В.В. Григор"єва, К.С. Мудрак, Д.М. Карабак // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7104-90-1
1290512
  Мадзігон В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти : освіта і суспільство / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1290513
  Вачевський М. Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей викладачів навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 9-13. – ISSN 2308-4634
1290514
  Федюра Я. Реформа освіти: "Українці мають все? Час подбати про меншини?" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12-13
1290515
  Романенко Ю. Реформа освіти: міф чи реальність? / Ю. Романенко, М. Олійник // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.16-18. – ISSN 0131-6788
1290516
  Касьянов Г. Реформа освіти: хто, де, коли? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 лютого (№ 4). – С. 12
1290517
  Якименко А. Реформа охорони здоров"я: "Яка ето, нафіг, реформа?" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 12


  "На стадіонних дебатах, що відбулися у квітні, перед першим туром президентських виборів, тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський, скориставшись останньою хвилиною, запитав тоді ще чинного президента Петра Порошенка, яка це, мовляв, "нафіг" ...
1290518
  Капіца Ю.М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 80-86. – ISSN 2308-6912


  Прийняття Європейським Союзом у 2015 році директиви 2015/2436 та регламенту 2015/2424 призвело до суттєвих змін щодо охорони торговельних марок на рівні держав-членів ЄС та торговельної марки Спільноти. Вказані зміни є наслідком політики цільного ...
1290519
  Маркелова Т. Реформа оценки знаний студентов. Опыт МГУП им. И. Федорова / Беседовал Роман Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 66-69. – ISSN 1726-6726


  О ходе внедрения, текущем состоянии и перспективах бально-рейтинговой системы проверки качества знаний студентов рассказывает первый проректор по учебной работе МГУП им. И Федорова Татьяна Маркелова.
1290520
  Тарасенко Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 67-76. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1290521
  Панаід Я.І. Реформа пенітенціарної медицини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 369-371. – ISBN 978-617-7096-97-8
1290522
  Гуржі В. Реформа пенітенціарної системи в Україні - вітчизняна бренд-криза? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 5


  Принцип відповідальності перед майбутніми поколіннями передбачає усвідомлення наслідків своїх дій та їхнього впливу на життя людей надалі. Усі дії, які ми робимо, так чи інакше позначаться на наступних поколіннях наших співгромадян, а іноді — й жителів ...
1290523
  Постовалова Т.О. Реформа пенсійного законодавства Республіки Білорусь: проблеми і тенденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 1026-9932
1290524
  Шевцова С.В. Реформа пенсійної системи: від трансформації суспільної свідомості до особистої відповідальності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 171-172. – ISBN 978-617-7069-02-6
1290525
  Белогостицкий Б. Реформа Петра Великого по высшему церковному управлению / Свящ. В. Белогостицкий. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1910. – 71 с. – Библиогр. в примеч.
1290526
  Проніна В. Реформа під мікроскопом. Основні новації судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1290527
  Рябенко А. Реформа підготовки робітничих кадрів. Регіональне замовлення замість державного // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 37-39
1290528
  Иванова А. Реформа подоходного налогообложения в России / А. Иванова, Кин Майкл, А. Клемм // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 3. – С. 403-453. – ISSN 1815-1345
1290529
  Антелава И.Г. Реформа поземельного устройства государственных крестьян Закавказья в конце XIX века : документы и материалы / И.Г. Антелава. – Сухуми : Госиздат Абхаз. АССР, 1952. – 304 с.
1290530
   Реформа политической системы советского общества: Совершенстование организации высших органов государственной власти Союза ССР: методич. указания.. – Ашхабад, 1990. – 36с.
1290531
  Кудряченко А.І. Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 101-114. – ISBN 978-966-02-4604-1
1290532
  Куколевська Ж. Реформа поліції: що змінилося? Нічого [лист звернення] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1290533
  Барабаш Ю. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
1290534
  Бойкова О.Ф. Реформа правового статуса библиотек // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 58-59
1290535
  Фазекош О. Реформа правової системи нашої держави: чи видно світло в кінці тунелю? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 3-5
1290536
  Волобуєв А.Ф. Реформа правосуддя в Україні та завдання криміналістики // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7627-06-6
1290537
  Головань І. Реформа правосуддя: позбавлення громадян конституційного права і пониження статусу адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 31-32
1290538
  Тюрин А.Г. Реформа предварительного расследования 1860 г. и ее значение для дальнейшего преобразования государственно-правовой и судебной системы России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1290539
  Кузнецова Н. Реформа преобразования / беседовал Александр Бильдин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 17 марта (№ 11). – С. 11-13 : Фото. – ISSN 1563-6755


  О новых стандартах обучения для юристов, основных необходимых изменениях в системе образования, проблеме подготовки судей в контексте судебной реформы, поддержании профессионального уровня подготовки судьи рассказала профессор кафедры гражданского ...
1290540
  Билимович А.Д. Реформа преподавания математики в Германии : Два очерка : Ф.Клейн о реформе: Меранский план. / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 28 с.
1290541
  Єфіменко Т. Реформа прибуткового податку в Україні у контексті світового досвіду // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-74. – ISBN 966-73-53-51-Х
1290542
  Шкляр С. Реформа примусового виконання судових рішень крізь призму досвіду Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 6 липня (№ 26). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1290543
  Полагенький В. Реформа приходу у Православній Російській Церкві // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 164-168. – ISBN 978-966-171-793-9
1290544
  Сибилл Райнфрид Реформа программ по географии в старших классах средней школы Швейцарии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 62-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
1290545
  Баганець О. Реформа прокуратури 2019: чого чекати правоохоронцям? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1290546
  Баганець О. Реформа прокуратури 2019: чого чекати правоохоронцям? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1290547
  Цермолонський І. Реформа прокуратури по-українськи: чи перейде кількість у якість? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 31
1290548
  Банчук О. Реформа прокуратури: два кроки вперед, один назад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1290549
  Каркач П.М. Реформа прокуратури: недоліки й прорахунки (на прикладі місцевих прокуратур) // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 144-147. – ISBN 978-617-7627-30-1
1290550
  Ничипоренко Я. Реформа прокуратури: обіцяють змінити не форму, а зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 126-128


  Про існуючий досвід та перспективи реформування правоохоронної системи України, зокрема прокуратури.
1290551
  Хутор Т.. Реформа прокуратури: що сховано за статтями прийнятого ВРУ закону? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1290552
  Савченко Е. Реформа профессионального образования в России - пролог к созданию экономики знаний // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
1290553
  Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы : опыт, поиск, задачи, пути реализации / Батышев С.Я. – Москва : Высш. школа, 1987. – 340, [3] с.
1290554
  Цірат К. Реформа процедур визначення юрисдикції, визнання та виконання іноземних судових рішень із прийняттям Регламенту (ЄС) № 1215/2012 // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2227-7056


  У статті розглядаються основні зміни, внесені новим Регламентом (ЄС) №1215/2012, у питанні регулювання визначення юрисдикції, визнання та виконання іноземних судових рішень у межах держав — членів ЄС. Оскільки правовий масив ЄС постійно змінюється та ...
1290555
  Кузнецов Ю. Реформа ПТО: проблеми і перспективи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17 травня (№ 19-20). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1290556
   Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегіії, майбутнє / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; [ ред. кол.: Приходько В.П., Грицяк І.А. (відп. ред.) та ін. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-2141-33-7
1290557
   Реформа публічної адміністрації в Україні : проекти концепції та законів. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 192 с. – ISBN 966-96609-0-4
1290558
  Симоненко В. Реформа публічної адміністрації в Україні: фальстарт тривалістю в 15 років // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1290559
  Стріха М. Реформа РАН: кінець (академічної) науки? В Україні аналогічна реформа означатиме кінець науки взагалі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 липня (№ 25). – С. 1. 12
1290560
  Полтерович В.М. Реформа РАН: экспертный анализ. Статья 1. Реформа РАН: проект Минобрнауки // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 5-28. – ISSN 0869-0499


  Теория реформ обычно предполагает, что проектировщик стремится увеличить общественное благосостояние с учетом существующих ограничений. На практике, однако, инициаторы реформ нередко исходят из неверных предпосылок и преследуют политические и/или ...
1290561
  Серенко И. Реформа религиозного образования и усиление исламистскогй активности в Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 138-145. – ISSN 1998-1813
1290562
  Єрьоменко А. Реформа ринку газу: перехвалили... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "... Майже 14 млн власників дво-трикімнатних квартир у "хрущовках" і продуваних усіма вітрами панельних багатоповерхівках, як і власники котеджів і задуманих комфортабельними приватних будинків, мають право запитати: навіщо нам знати, хто і з ким не ...
1290563
  Колосова В.П. Реформа розміру квот країн - членів Міжнародного валютного фонду : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 53-65 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1290564
  Цацко Л. Реформа російської армії 2008 - 2020 роках та її вплив на безпеку в Центральній та Східній Європі // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 419-429. – ISBN 978-83-64286-14-8
1290565
  Жирина М.В. Реформа российского облазования: выбор адекватной модели // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1161-1167. – ISSN 1812-8696
1290566
  Полежай В.Г. Реформа российского образования 1915-1917гг. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 89-95. – ISSN 0321-0383


  На основе материалов периодических изданий государственных учреждений, вузов и научных сообществ начала ХХ в. рассматриваются основные положения образовательной реформы, предпринятой министром народного просвещения России П.Н. Игнатьевым и министрами ...
1290567
  Аллахвердян А.Г. Реформа Российской академии наук: как она начиналась в 2013 г. (кадровый аспект) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 98-106. – ISSN 0374-3896
1290568
  Федорич І. Реформа світогляду // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  "Відновне правосуддя: шлях розвитку - партнерство та комунікація".
1290569
  Штанько І. Реформа системи виконання покарань // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-38. – ISSN 0868-8273
1290570
  Лимарь І.В. Реформа системи виконання судових рішень: пеоредумови та перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 90-98. – ISSN 2224-9281
1290571
  Павлишин З.Я. Реформа системи впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
1290572
  Проневич О.С. Реформа системи охорони здоров"я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 148-156. – ISSN 1999-5717
1290573
  Третьякова Г.М. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 94-96. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті наведений варіант можливої реформи системи пенсійного забезпечення в Україні і на його основі виявлені і узагальнені проблеми пенсійного забезпечення в сучасних умовах. Розроблені пропозиції по поліпшенню пенсійного забезпечення населення ...
1290574
  Тищенко Г.Г. Реформа системы военн-медицинского обеспечения армии США // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 80-96. – ISSN 2079-3359
1290575
  Джанелидзе Д.П. Реформа системы образования и проблемы воспитания в Западной Африке (Сенегал, Гвиния) : Автореф... канд. пед.наук: / Джанелидзе Д. П.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1290576
  Петрусенко Т.В. Реформа системы обязательного экземпляра / Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 26-30. – ISSN 1726-6726


  В 2012 г. реформирование Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» неожиданно стало горячей темой, по остроте дискуссий обогнавшей 94-ФЗ и даже новую редакцию IV части ГК РФ. Именно здесь сконцентрировались и заявили о себе ...
1290577
  Ремыга В.Н. Реформа системы управления промышленностью КНР / В.Н. Ремыга. – М., 1989. – 196с.
1290578
  Овсепян Левон Реформа Совета национальной безопасности Турции в контексте демократических преобразований // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 41-53. – ISSN 2079-3359
1290579
  Антелава Г.И. Реформа современной турецкой лексики : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Антелава Г.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1290580
  Бессараб В. Реформа солідарної пенсійної системи: надто дорога непослідовність / В. Бессараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-20. – Бібліогр.: с. 12, 15-16, 20
1290581
  Бойченко І.В. Реформа соціальна / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 326-328. – ISBN 966-642-073-2
1290582
  Сільченко С.О. Реформа соціального страхування і ринок праці в Україні: правові аспекти взаємодії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 38-45. – ISSN 2224-9281
1290583
  Павлов А.П. Реформа среднего образования / Проф. А.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1908. – 65 с.
1290584
   Реформа ставит проблемы.. – М., 1968. – 198с.
1290585
  Сиренко В. Реформа суда пошла не туда // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 121-143. – ISBN 978-617-7027-03-03
1290586
  Квасневська Н. Реформа судової гілки влади в частині здійснення правосуддя: завершальний етап // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 32-38
1290587
  Жернаков М. Реформа судової системи: більше досягнень чи провалів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1290588
  Пашковська Т. Реформа сфери нерухомості: покрашення настало? Практична реалізація законодавчих нововведень у сфері нерухомості // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 4-7
1290589
  Гольденберг И. Реформа телесных наказаний / И. Гольденберг. – Санкт-Петербург : Изд. М.И. Семенова, 1913. – 72 с. – (Великие реформы шестидесятых годов в их прошлом и настоящем ; № 5)
1290590
  Любченко П. Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 187-198
1290591
  Усенко О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 226-229
1290592
  Шепель Т. Реформа третейських судів: що зміниться для бізнесу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 14-20 лютого (№ 6). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1290593
  Стадник М. Реформа трудового законодавства і проблеми відповідальності в трудовому праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-15-6
1290594
  Давуліс Т. Реформа трудового права Литви // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 55-63. – ISSN 2311-4894
1290595
  Тімар Т.Б. Реформа трьох штатів: Техасу, Каліфорнії та Південної Кароліни / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 84-138. – ISBN 966-7007-96-3
1290596
  Таранчук Д. Реформа у сфері праці та трудових відносин - чергова спроба і нові реалії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 28-29
1290597
  Андрушко П.П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов"язань України / П.Л. Андрушко. – Київ : Атіка, 2012. – 331, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-447-9


  На тит. л. № 1739503 дарчий надпис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з глибокою повагою
1290598
  Єфименко А. Реформа українського корпоративного права як необхідна складова євроінтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-115. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті подається стислий опис історії виникнення, ступеню та тенденцій розвитку права компаній ЄС та українського законодавства про акціонерні товариства. Аналізуючи українське корпоративне законодавство, яке далеко не відповідає стандартам ЄС, автор ...
1290599
  Єфименко А. Реформа українського корпоративного права як необхідна складова євроінтеграційного процесу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 32-44.
1290600
  Якимчук О. Реформа української освіти: 2007-2015 рр. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 25-29. – ISSN 2078-1016
1290601
  Сухова Н.М. Реформа української освіти: доля гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 210-212


  У статті розглядається процес реформування системи освіти в Україні.
1290602
  Шевчук А.В. Реформа управления / А.В. Шевчук. – Минск, 1988. – 110с.
1290603
   Реформа управления экономикой: Пробл. и поиск: Сводный докл. конф., 13-15 нояб. 1986 г.. – М., 1967. – 316с.
1290604
  Бойко В. Реформа управління державними селянами другої половини ХІХ ст. в Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.117-121
1290605
  Буряченко А.Є. Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина / А.Є. Буряченко, П.В. Логвінов // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 212-217
1290606
  Шуфрич Ю.Ю. Реформа Ф.Малєрба як перший прояв пуризму у Франції / Ю.Ю. Шуфрич, О.С. Палькевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 271-273. – ISBN 978-966-921-000-5
1290607
  Васага Ю. Реформа фінансового ринку країни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 8
1290608
  Карлін М. Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-113. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1290609
  Гришан Ю. Реформа фінансування системи охорони здоров"я України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті наводиться приклад проведення реформ у системі охорони здоров"я України через призму глобальних рекомендацій ВООЗ. В статье приводится пример проведения реформ в системе здравоохранения Украины через призму глобальных рекомендаций ВООЗ. The ...
1290610
  Бугрімова Я. Реформа фіскальної служби. Місія здійсненна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 7


  "Ефективна робота Державної фіскальної служби (ДФС) є однією з ключових умов економічного зростання країни. Вона гарантує повноцінне наповнення бюджету, виконання державою своїх функцій і фінансування необхідних реформ. У розвинених країнах розуміють: ...
1290611
   Реформа хозяйственного механизма в Венгрии.. – Будапешт, 1972. – 320с.
1290612
   Реформа хозяйственного механизма в промышленности.. – М., 1990. – 191с.
1290613
   Реформа хозяйственного механизма геологической отрасли: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 83с.
1290614
  Каменков В.С. Реформа хозяйственного процесуального права Республики Беларусь: имплементация європейского опыта в национальное законодательство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 115-120.
1290615
  Бим А.С. Реформа хозяйственного управления: задачи, опыт, проблемы / А.С. Бим ; отв. ред. Б.В. Ракитскикй ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 187, [4] с. – (Науч.-попул. лит. Экономика социализма)
1290616
   Реформа хозяйственной системы в КНР. – М., 1989. – 350с.
1290617
  Сенчагов В.К. Реформа цен: проблемы и реальность / В.К. Сенчагов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 110 с.
1290618
  Юрченко В.В. Реформа цензурної системи на початку XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 169-174. – ISBN 966-614-021-7
1290619
  Кузьмінській І. Реформа церковного співу митрополита Петра Могили у Києві // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 2 (28). – С. 5-11. – ISSN 2224-0926
1290620
  Ізарова І. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 33-44. – ISSN 1026-9932
1290621
  Ізарова І.О. Реформа цивільного процесу ЄС - досвід для України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 212-224. – ISBN 978-617-7530-15-1
1290622
  Панич Н. Реформа цивільного процесу Німеччини: передумови, перебіг і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1290623
  Гардашук Т. Реформа чи зміни заради змін? ... І знову про наукові ступені та звання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 квітня (№ 62). – С. 9


  Зміни в системі присвоєння наукових звань та наукових ступенів.
1290624
  Торба В. Реформа чи нищення інституцій? / В. Торба, В. Бадрак, Д. Тимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 5


  Національна академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові потрапила під приціл реорганізації.
1290625
  Вітко А. Реформа чи псевдореформа, або Як ділити пиріг юридичної освіти? / А. Вітко, В. Єрмоленко, О. Яра // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 1992-9277


  "Просте питання, чим же таким суттєвим відрізняється правничий освітянський процес від інших сфер набуття вищої освіти: педагогічної, економічної, технічної, хімічної тощо? Адже, заклавши подібну тенденцію, в недалекому майбутньому ми можем одержати ...
1290626
  Лабович Л. Реформа шкільництва та українська мова на Підляшші // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 14 травня (№ 20). – С. 7. – ISSN 0027-8254
1290627
   Реформа школы и подготовка учителя начальных классов. – Смоленск, 1986. – 108с.
1290628
   Реформа школы и проблемы методики изучения и обобщения передового педагогического опыта на диагностической основе: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 106с.
1290629
  Витиньш В.Ф. Реформа школы и профессиональная ориентация школьников / Витиньш В.Ф. – Москва : Педагогика, 1988. – 120 [1] с. – Библиогр.: с. 118-120 (87 назв.). – (Образование. Пед. науки. Общая педагогика). – ISBN 5-7155-0185-7
1290630
   Реформа школы и профсоюзы.. – М., 1987. – 141с.
1290631
   Реформа школы и совершенстование подготовки учителя труда: Сб. науч. тр.. – Волгоград, 1987. – 143с.
1290632
  Ембуу Батчулуун Реформа школьной географии в Монголии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 68-69. – Бібліогр.: 5 назв
1290633
   Реформа юридичної освіти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 24
1290634
  Сенищ П. Реформа, що за значущністю не поступається грошовій : бухгалтерський облік / П. Сенищ, В. Ричаківська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-7
1290635
  Кульчицький С. Реформа, що зруйнувала СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 32 (560), 10-16.08.2018. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1290636
  Галата С. Реформа, яка об"єднує суспільство // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" разом із фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс" провів загальнонаціональне соціологічне опитування "Освіта в Україні" з проблем стану освіти, корупції в освіті та ставлення громадян до ЗНО.
1290637
  Реброва Н. Реформатор // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.56-61
1290638
  Клименко Владимир Реформатор Витте // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 18-33. – ISSN 1812-867Х
1290639
  Клименко Владимир Реформатор Витте // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 18-33. – ISSN 1812-867Х
1290640
  Бестужева-Лада Реформатор всея Руси // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 6. – С. 16-27


  О Петре Аркадьевиче Столыпине.
1290641
  Верстюк В. Реформатор земельного законодавства / В. Верстюк, Т. Осташко // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 155-156. – ISSN 0869-3587
1290642
  Шевченко Віктор Реформатор картографії Герард Меркатор : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1290643
   Реформатор народної освіти. До 140-річчя від дня народження Я.П. Ряппо // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2020. – № 2, 2020, 2 квартал. – С. 32-40. – ISSN 0130-2043
1290644
  Тамарин С. Реформатор Одессы. Потомок украинских сахарозаводчиков был истинным "отцом города" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 3


  Яхненко Семен Степанович (1822-1888), міський голова Одеси (1860-1863).
1290645
  Войцехівська І. Реформатор петровської доби // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 247-249. – ISSN 0869-3587
1290646
  Матвійчук О. Реформатор української хімічної термінології / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 185-187. – ISSN 0869-3595


  Голуб Андрій Матвійович - учений хімік, професор
1290647
  Казанський Д. Реформатори у вигнанні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Саакашвілі вдалося неможливе: зібрати з феодальних клаптів країну.
1290648
  Бобилєва С.Й. Реформаторська діяльність М.Х. Бунге / С.Й. Бобилєва, В.Д. Мирончук // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.115-124. – ISBN 966-551-070-3
1290649
  Гайнетдінов Д. Реформаторська діяльність митрополита В. Липківського на чолі Української автокефальної православної церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 160-164. – ISBN 978-966-171-795-3
1290650
  Коцюбинський О.В. Реформаторська педагогіка Німеччини як педагогічний феномен початку XX ст. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С. 110-114. – ISSN 1815-2066


  Охарактеризовано реформаторську педагогіку Німеччини першої третини ХХ століття як історико-педагогічне явище. Проаналізовані соціокультурні та політико-економічні передумови виникнення та розвитку реформаторської педагогіки у Німеччині наприкінці ХІХ ...
1290651
  Розсоха А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / А. Розсоха, О. Коваленко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 41-45. – ISSN 0131-6788
1290652
  Матвійчук В.К. Реформаторські тенденції законодавства Індії, Великобританії та США у сфері кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-91
1290653
  Сіраш А.В. Реформаторські тенденції у творчості Віктора Іконника // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 291-304. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто творчість видатного українського диригента Віктора Іконника. Доведено, що своєю діяльністю митець розвивав національні традиції хорового співу, але разом з тим на перший план у його роботі з новоствореним хором вийшли реформаторські ...
1290654
   Реформатський Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 414-415. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1290655
   Реформатський Сергій Миколайович (1860-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 404. – ISBN 978-966-439-754-1
1290656
  Дятлов В.А. Реформационное движение в городах Саксонии и Тюрингии в 1521-1524 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Дятлов В.А. ; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 24 с.
1290657
  Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. : Автореф... доктор истор.наук: / Чистозвонов А.Н.; АН СССР. – М., 1963. – 38л.
1290658
  Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. / А.Н. Чистозвонов. – Москва : Наука, 1964. – 400 с.
1290659
  Чистовзвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. / А.Н. Чистовзвонов. – М., 1964. – 400с.
1290660
  Клибанов А.И. Реформационные движения в России в 14-- первой половине 16 вв. / А.И. Клибанов. – М, 1960. – 412с.
1290661
  Бэрд Ч. Реформация XVI века в ее отношении к новому мышлению и знанию / Ч. Бэрд (Ch. Beard) ; Пер. Е.А. Звягинцева ; Под ред. и с предисл. проф. Н.И. Кареева. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Попова, 1897. – VIII, 362 с. – (Культурно-историческая библиотека)
1290662
  Гараджа Виктор Реформация и ее "апостолы" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 48-59 : Фото, карта
1290663
  Астапова-Вязмина Реформация как семиотеческий вызов // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-927-291-1
1290664
  Коробко И. Реформация как форма религиозной концептуализации парадигмы модерна // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 77
1290665
  Бэрд Ч. Реформация ХVI века : в ее отношении к новому мышлению и знанию / Ч. Бэрд, перевод Е.А. Звягинцева, под. ред. Н.И. Карьева ; Издание О.Н. Поповой. – С-Петербург : Типография Гершуна, 1897. – 362 с. – (Культурно-историческая библиотека)
1290666
  Терентьєва Н.О. Реформації в умовах інтегрування університетської освіти, науки та виробництва: короткий огляд // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 66-69. – ISSN 2078-1016
1290667
  Гутченко Н. Реформаційний процес в Україні та його орієнтація на світові моделі пенсійного забезпечення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 68-76. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто принципові положення і завдання проведення в Україні пенсійної реформи.
1290668
  Георгінова Л.В. Реформаційні ідеї В.Б. Камінського та можливості їх використання у виховному середовищі вищого навчального закладу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 68-69


  "У сучасних умовах розвитку вищої школи все більшої проблеми набувають процеси виховання студентської молоді ,зокрема, у погляді на орієнтацію на здоровий спосіб життя. Процеси, пов"язані з тенденціями щодо послаблення здоров"я через недостатню фізичну ...
1290669
  Котляр Г.Є. Реформаційні ідеї та православ"я в Україні та Росії (XVI - початок XVII ст.) / Г.Є. Котляр, Ю.В. Котляр // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 200-204. – ISSN 1728-3671
1290670
  Багацький Є.В. Реформаційні процеси у Боснії і Герцеговині: трансформація чи європеїзація? // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 201-221. – ISBN 978-617-689-160-4
1290671
  Кононенко Т.П. Реформація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 372. – ISBN 966-316-069-1
1290672
  Загребельна Ніна Реформація в Нідерландах (8 кл.) / Загребельна Ніна, Камбалова Яніна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-52
1290673
  Ластовський В. Реформація в поглядах митрополита Іларіона (Огієнка) . // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 130-134. – ISSN 2518-7732
1290674
   Реформація в Україні: поширення раннього протестантизму і становлення баптизму : [до 500-річчя Реформації (1517-2017 рр.)] / [П. Кралюк та ін. ; редкол.: А.М. Колодний (голов. ред.) та ін.] ; за ред. проф.: А. Колодного і П. Яроцького ; [Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. Асоц. релігієзнавців]. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 414-415 та у підрядк. прим. – (Історія релігії в Україні ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7560-20-2
1290675
  Тімуш Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння / Тімуш, 1. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331
1290676
  Лосев І.В. Реформація і становлення культури Нового часу // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 304-326. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
1290677
   Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 186, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-291-1
1290678
  Гнот С.І. Реформація і Україна: погляд через віки // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 23-27. – ISBN 978-966-927-291-1


  Згадуються: М. Грушевський, М. Драгоманов та Д. Чижевський.
1290679
  Куриляк В. Реформація та контрреформація: здобутки та наслідки / В. Куриляк, М.О. Федоренко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 79-80
1290680
  Ємельяненко Г.Д. Реформація та протестанська теологія в Західній Європі: від XVI до XX століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 79-81
1290681
  Ярош О.А. Реформація церковної музики: антропологічні засади // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 100-101
1290682
  Черненко А.О. Реформація як умова можливості вільнодумства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 63-68


  В статті пропонується аналіз поглядів представників Реформації відносно питання свободи людини та подальшого її впливу на феномен вільнодумства. Зокрема, аналізується чому вільнодумці Дж. Толанд та А. Колінз вважають саме критичність розуму та право ...
1290683
  Яроцька О.В. Реформація як чинник філософсько-модерністського розвитку протестантизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 72-77


  Досліджуються особливості Реформації у виявах модернізму різних течій протестантизму - ліберальної, радикальної, деміфологізованої, керигматичної, екзистенціальної, інтелектуалізованої, неортодоксальної теологій. Визначено характер їх впливу на ...
1290684
  Ярош В.І. Реформація: біблійні витоки, причини і передумови // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 99-100
1290685
  Махун С. Реформація: народження нової Європи Тернистий шлях Мартіна Лютера - від Віттенберга до Шпайєра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 15


  "Після того, як Мартін Лютер 31 жовтня 1517 р. оприлюднив 95 тез, які засуджували зловживання під час продажу індульгенцій, він розіслав листи з текстами тез найближчим друзям — до Бранденбурга, Ерфурта й Нюрнберга. У грудні листи надрукували в ...
1290686
  Махун С. Реформація: народження нової Європи. 31 жовтня 1517 року (500 років тому) Мартін Лютер оприлюднив 95 тез, які засуджували зловживання під час продажу індульгенцій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 15


  "На початку XVI століття Католицька церква остаточно опинилася в глухому куті зловживань найвищого кліру. Про якісь реформи годі було говорити. Страх перед інквізицією буквально паралізував волю людей, які лише намагалися знайти відповіді на численні ...
1290687
  Хоружий Г. Реформація: передумови, сутність і наслідки // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 284-291
1290688
   Реформація: успіх Європи і шанс для України / [В.Л. Сміт та ін.] ; за ред. Романа М. Шеремети та Ольги Романенко ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 253, [2] с. : портр., іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Книга присвяч. 500-річчю Реформації. – Бібліогр.: с. 209-228 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7504-22-0
1290689
   Реформе школы - партийную заботу : сб. статей. – Киев, 1985. – 102 с.
1290690
  Мазур В. Реформенный зуд. Переживут ли образование и наука еще одну реорганизацию? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 25-31 октября (№ 43). – С. 6-7


  "Гражданское общество, профессорско-преподавательский состав университетов, научные коллективы нашей страны с удовлетворением восприняли отставку руководителей Министерства образования и науки, произошедшую после избрания президента и обновления ...
1290691
  Ковтунець В. Реформи - лише засіб досягнення цілей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 6


  Щоб розуміти, які реформи потрібні вищій освіті, слід усвідомити реальний стан, причини недоліків і наслідки новацій.
1290692
  Шевченко В.М. Реформи 1860–1890-х рр. у Російській імперії: сучасне трактування // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 117-123. – ISSN 0130-5247
1290693
  Майборода О. Реформи 2014-2020 рр. : мотиви, цілі, наслідки // Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія / М.В. Горбатюк, Т.А. Бевз, М.С. Кармазіна, С.Ю. Римаренко, Ю.Ж. та ін. Шайгородський. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – С. 45-73. – ISBN 978-966-02-9881-1


  В українському суспільстві існує запит на проведення системних змін у країні, але ставлення до реформ, які проводилися владою упродовж усіх років незалежності під різними назвами – "модернізація", "трансформація", "перезавантаження" тощо, – з боку ...
1290694
  Магновський І.Й. Реформи адміністративно-територіального устрою українських земель за часів радянської влади (20-70-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 245-252
1290695
  Чуркіна І.Є. Реформи бюджетної системи ЄС: результати та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 66-69. – ISSN 2306-6806
1290696
  Степко М. Реформи в загальноосвітній і вищій школі взаємопов"язані / Розмову вела Ольга Гергель // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 18 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю із заступником міністра освіти і науки України М. Степком, щодо реформ в системі освіти.
1290697
  Куліков П.М. Реформи в освіті - виклик для українського суспільства // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 54-62. – ISBN 978-966-622-885-0
1290698
  Тарак Т. Реформи в постреволюційній Грузії: корисність для України // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 186-192. – ISBN 978-966-2710-63-2
1290699
  Нижник Н. Реформи в Росії / Укр. акад. держ. управління при Презид. України; За заг. ред. Н.Нижник, Б. Кравченка. – Київ : Основи, 2003. – 109с. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-024-1
1290700
  Мордвінцев В.М. Реформи в Росії в XIX ст. причини та наслідки: сучасний погляд на події // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 116-120. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні погляди на реформи XIX ст.
1290701
  Клочковські Є. Реформи в Східній Церкві // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 152-158. – ISBN 83-903449-6-3
1290702
  Чередниченко О. Реформи в Україні, як головна стратегія подолання загроз національної безпеки держави на сучасному етапі її розвитку / О. Чередниченко, А. Козлова // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7814-10-7
1290703
  Харченко Н.В. Реформи в Україні: інноваційна стратегія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування інноваційного попиту в Україні.
1290704
  Скопненко О.І. Реформи в українській і білоруській літературних мовах 1933 року: лінії розвитку крізь символічну функцію // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-111. – ISSN 2075-437X


  У статті крізь символічну функцію розглянуто сприйняття реформ в українськійта білоруській літературних мовах 1933 р. Окреслено специфіку кодифікації української та білоруської літературних мов у першій половині ХХ ст. В статье сквозь символическую ...
1290705
  Патлякевич П. Реформи в Чехословаччині після Оксамитової революції // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 632-635. – ISBN 978-966-171-90295
1290706
  Сарданова К. Реформи в шлюбно-сімейному праві Англії в 19 столітті // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 102-103
1290707
  Савіцка-Вільгусяк Реформи вищих рівнів освіти в Італії:проблеми і перспективи. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.89-95. – ISSN 1682-2366
1290708
   Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 3 лют. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань інформатизації та зв"язку ; [упоряд. Ю.П. Дяченко ; редкол.: О.І. Данченко (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Сер. зазсн. в 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-922-074-5
1290709
  Пількевич А. Реформи Гая Марія в системі політичних та соціально-економічних трансформацій в пізній Римській республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему трансформаційних процесів в системі соціально-економічної організації римської армії в кінці ІІ ст. - І ст. до Р. Х. У ході дослідження проаналізовано причини кризи традиційного "цензового" військового устрою, розкрито ...
1290710
  Щербак В. Реформи гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та київського митрополита Петра Могили в контексті становлення концепції "руського народу" // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 287-294. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1290711
  Доценко В. Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
1290712
  Рудік О. Реформи державного управління в країнах-кандидатах та потенційних кандидатах на вступ в ЄС: стан та актуальні проблеми // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
1290713
  Мордвінцев В. Реформи другої чверті ХІХ ст. в Росії // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, 2008. – Вип. 11 : серія : Історія
1290714
  Мокроменко О. Реформи елементарної освіти у Великій Британії у другій третині XIX ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 70-74. – ISSN 1562-529Х


  "Мета статті - визначити і проаналізувати нормативну базу елементарної освіти, міру громадсько-приватної державної ініціативи у створенні мережі елементарних шкіл у Великій Британії у другій третині XIX ст."
1290715
  Яременко О.Л. Реформи європейського фінансово-інституційного простору в контексті подолання сегментованості нагляду на фінансових ринках / О.Л. Яременко, В.О. Корнівська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 12-26
1290716
  Расульбекова Н. Реформи загального адміністративного права в Азербайджанській Республіці. Етапи пройденого шляху // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-8909-91-7
1290717
   Реформи заради підвищення ефективності роботи // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 45/46). – С. 3


  На засіданні Президії Національної академії наук України заслухали й обговорили доповідь першого віце президента НАН України академіка Володимира Горбуліна "Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності".
1290718
  Богиня Д.П. Реформи і китайське "економічне чудо": генеза та прогноз // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 92-106. – ISSN 0320-4421
1290719
  Куйбіда Р.О. Реформи і контреформи в цивільному процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 204-208. – ISBN 978-617-7020-48-5
1290720
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Шаравара Тамара Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 541 л. – Бібліогр.: л. 407-541
1290721
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : монографія / Шаравара Тамара Олексіївна. – Київ : Ліра-К, 2011. – 486, [1] с. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-2174-01-4
1290722
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Шаравара Тамара Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
1290723
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи місцевого й міського самоврядування другої половини XIX ст. в Російській імперії у працях радянських та зарубіжних дослідників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 166-179. – ISSN 0130-5247
1290724
  Гончаренко В.Г. Реформи і реформаторство // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 5-8
1290725
  Дятлов В.О. Реформи і Реформація у Німеччині (ХV-XVI століття) / Володимир Дятлов. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-7743-83-3
1290726
  Дмитренко М.А. Реформи і реформування або політична конкуренція в українських реаліях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 81-90
1290727
   Реформи і трансформація. Реальні виклики для України : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1290728
  Вавак Тадеуш Реформи і управління якістю: досвід Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-10. – (Економіка ; Вип. 63)


  На прикладі Польщі показано, що пристосування підприємства до умов Європейського Союзу вимагає впровадження сучасних методів управління, управління якістю.
1290729
  Едер Е. Реформи Йосифа II в Австрійській імперії та їхнє поширення y Галичині // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 127-135. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1290730
   Реформи Кирила Розумовського // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
1290731
  Смірнов О. Реформи Людвіга Ерхарда та економічне диво у повоєнній Німеччині // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 34-36
1290732
  Остапчук Я.Р. Реформи місцевого самоврядування британських лейбористів (1997-2007 рр.): державно-правове значення // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1290733
   Реформи на Україні: ідеї та заходи. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 220 с. – ISBN 966-542-152-3
1290734
  Гальчинська Н.Ю. Реформи нової України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-419-269-6
1290735
  Гаращук І. Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії / І. Гаращук, О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 55-63. – ISSN 1993-0909
1290736
  Франкова І. Реформи освіти в Російській імперії за правління Катерини ІІ // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-55.
1290737
  Кірик Т. Реформи освіти в Україні у світлі західних інноваційних ідей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 40-49. – ISSN 1682-2366
1290738
  Осмоловська О. Реформи освітньої системи Франції (80-90 рр. XX ст.) / О. Осмоловська, О. Новікова // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 9 (145), вересень. – С. 32-37
1290739
  Крапива М. Реформи Петра I і еволюція становища жінки в Російській імперії XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 65-69. – ISBN 978-966-171-783-9
1290740
  Арсеєнко А. Реформи під егідою МВФ в Україні: бійтеся данайців, що приносять дари / А. Арсеєнко, В. Буткалюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 169-186. – ISSN 1563-3713
1290741
   Реформи під мікроскопом. Станом на квітень 2017 р. / [А. Баранов та ін. ; ред.-упоряд. В.В. Міський ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ"]. – Київ : Софія-А, 2017. – 129, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-7031-58-0
1290742
   Реформи під мікроскопом: 2015 рік : [аналіт. огляд] / [Банчук О. та ін. ; за ред. Міського В.В., Галушки О.М.] ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ", Ін-т Медіа Права]. – Київ : Родовід ; Інститут Медіа Права, 2015. – 87, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-7105-27-4
1290743
  Янукович В. Реформи потребують прискорення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 13 (322). – С. 4-5


  Звернення Президента зі щорічним посланням до Верховної Ради України
1290744
  Романов В. Реформи президентів США Ф.Рузвельта та Р.Рейгана: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISBN 966-7800-08-3
1290745
  Аддесі В. Реформи ринку праці як причина нещодавньої "італійської головоломки" / В. Аддесі, Р. Тіллі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 5-21. – ISSN 1684-906Х
1290746
  Мельничук І. Реформи Сагайдачнеого: елітне військо та українська автономія (20-ті рр. XVII ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 256-262. – ISSN 2078-0850
1290747
  Семенченко М. Реформи своїми руками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 8


  Студенти університету імені О.О. Богомольця хочуть покращити якість освіти та умови навчання у своєму виші. Але для цього, кажуть, передусім потрібна відставка нинішнього ректора Москаленка В.Ф. і вибори нового.
1290748
  Шаравара Т.О. Реформи середньої освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Російській імперії: дорадянська історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1290749
  Молдован О.О. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналітична доповідь / [Молдован О.О., Шевченко О.В., Єгорова О.А. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. : табл. – ISBN 978-966-554-145-5
1290750
  Потьє Л. Реформи системи охорони здоров"я в Естонії та Угорщині: уроки для України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 76-81.
1290751
  Дубич К.В. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 64-69. – ISSN 2311-6420
1290752
  Сокальська О.В. Реформи судоустрою на українських землях у ХIV - XVI століттях // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.5-12
1290753
  Шурин О. Реформи судочинства: на крок попереду // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "На всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування процесуального законодавства в Україні», організованій кафедрою правосуддя, молоді вчені обговорили перспективи електронного правосуддя, суду присяжних у кримінальному ...
1290754
  Прокопенко Л. Реформи та контрреформи в системі управління освітою в Україні у другій половині XIX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 3-11.
1290755
  Шаульська Г.М. Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 105-112. – ISSN 2220-1394
1290756
  Новосад Г. Реформи триватимуть: let"s do it! / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ганна Новосад презентувала To do lit"s - план роботи МОН на найближчі роки.
1290757
   Реформи у глобальній економіці та Україна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 173-191. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами 16 підсумкової міжнародної конференції (м. Гувес, Крит - Греція, 23-30 вересня 2011 р. ).
1290758
   Реформи у міграційній сфері : українські потреби та польський досвід / [В.Чумак, П. Казьмєркєвіч, А. Стародуб, О. Сушко] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва (Київ), Ін-т громад. справ (Варшава). – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2010. – 40, 40 c. : іл., табл. – Книга - "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8875-69-4
1290759
  Плавуцька-Луценко Реформи університетської та середньої освіти в Російській імперії ХІХ ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 49. – С. 57-62
1290760
  Коптюх Ю.В. Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець 18 перша половина 19 ст.ст.) : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Коптюх Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233 л. + Додатки: л. 217-233. – Бібліогр.: л. 187-216
1290761
  Коптюх Юрій Віталійович Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець 18 перша половина 19 ст.ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Коптюх Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1290762
  Кошовий С.А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1290763
  Кошовий С.А. Реформи Шан Яна : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 239-265. – Бібліогр.: арк. 211-238
1290764
  Симоненко В.К. Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації – триєдині // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1290765
  Усенин В.И. Реформизм и буржуазное социальное законодательство / В.И. Усенин. – Москва, 1967. – 256с.
1290766
  Плотников А.С. Реформизм и колониализм / А.С. Плотников. – М., 1974. – 140с.
1290767
   Реформизм, ревизионизм и проблемы современного капитализма.. – М., 1959. – 487с.
1290768
  Орловский А.С. Реформирование административно-территориального устройства городов с районным делением (на примере города Одессы) / Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
1290769
  Кирсанов Р.Г. Реформирование банковской системы СССР в годы перестройки // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 62-71. – ISSN 0869-5687
1290770
  Безруков А.В. Реформирование властной вертикали в условиях разграничения федеральной и региональной компетенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.53-58
1290771
  Панфилова Т.В. Реформирование высшего образования в России: демократизация или бюрократизация? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 0869-0499
1290772
  Андросова Д.Н. Реформирование высшего образования Германии в условиях Болонского процесса // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 189-221. – ISSN 0235-5620


  Система высшего образования в Германии долгое время считалась эталонной и не подлежащей серьезному реформированию. Вступление в Болонский процесс потребовало основательного пересмотра существующей системы и перестройки ее в контексте современных ...
1290773
  Черных С.И. Реформирование высшей школы России в свете образовательных технологий XXI в. // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 8-14. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются некоторые аспекты развития высшей школы России в свете ее дальнейшего реформирования. Автор, анализируя тексты закона «Об образовании в Российской Федерации» и проекта государственной программы Российской Федерации «Развитие ...
1290774
  Михайлева Е.Г. Реформирование высшей школы Украины : взгляд экспертов на пройденное десятилетие // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С103-110.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
1290775
  Гергокова Ж.Х. Реформирование государственной общеобразовательной системы штата Виктория (Австралия) как инновационный процесс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье исследуется опыт введения крупномасштабного новшества в образовательную систему на примере штата Виктория (Австралия). Представлен обзор исследований, посвященных реализации пакета реформ "Школы будущего".
1290776
  Ефименко Т.И. Реформирование и унификация информационного пространства деловой активности // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 78-89. – ISSN 0131-7741
1290777
  Лукъянчиков Е.Д. Реформирование института следственных действий / Е.Д. Лукъянчиков, Б.Е. Лукъянчиков // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 135-144. – ISSN 0130-2655
1290778
  Кирсанова Т.А. Реформирование налоговой системы в Украине // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 132-135. – ISBN 966-8958-03-9
1290779
  Лебедев Б.М. Реформирование налогообложения в Китайской Народной Республике / Б.М. Лебедев, Т.В. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 144-151. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1290780
  Егоров И.Ю. Реформирование научной системы Венгрии: возможные уроки для Украины // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.2-9
1290781
  Цигулева О.В. Реформирование негосударственного сектора высшего профессионального образования Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 128-134. – ISSN 1811-0916


  Обсуждается вывод о том, на какие ключевые аспекты необходимо негосударственной школе делать акцент, чтобы выжить в условиях конкуренции.
1290782
  Гуськова И.В. Реформирование негосударственного сектора системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 10. – С. 13-16. – ISSN 1726-667Х


  В последние годы отмечается резкий рост негосударственного сектора высшего профессионального образования, который вызвал в общественной жизни России диаметрально противоположные мнения, анализируемые автором статьи. В статье доказана позитивная роль ...
1290783
  Вербицкий Андрей Александрович Реформирование образования в России и Болонский процесс // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 51-55. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1290784
  Албул А. и др. Реформирование организационных структур управления в условиях предотвращения банкротства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.143-148. – ISBN 966-654-085-1
1290785
  Качанович В.Г. Реформирование пенсионной системы Республики Беларусь // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 34-36
1290786
  Павлюков А. Реформирование политической системы России в постъельцинский период / А. Павлюков, П. Салдин, В. Малова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 8. – С. 13-28. – ISSN 0207-3676
1290787
  Акуленко В.П. Реформирование российской армии в конце XVIII - начале XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 15-21. – ISSN 0321-0626
1290788
  Борщевский Г. Реформирование российской государственной службы в зеркале бюджетных расходов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 57-73 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
1290789
  Смирнов В. Реформирование Российской экономики: исходное состояние и его последствия // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.34-48. – ISSN 0207-3676
1290790
  Воротнюк М. Реформирование сектора безопасномти Турции в контексте процессов европеизации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 64-72


  Стаття присвячена проблемам реформування сектора безпеки (РСБ) Турецької Республіки і визначенню впливу процесів європеїзації всіх сфер життя турецького суспільства на сучасний стан сектору безпеки. Пропонується аналіз поняття сектору безпеки, ...
1290791
  Чаки Чаба Реформирование сельскохозяйственного сектора республики Беларусь: достижения и нерешенные проблемы : Технический документ Всемирного банка № 475 R / Чаки Чаба, Лерман Цви, Сотников Сергей. – Washington : Всемирный банк, 2000. – XVI,120с. – (Экологически и социально устойчивое развитие региона Европы и Средней Азии ; Доклад для публичного обсуждения)
1290792
  Зиятдинова Ю.Н. Реформирование систем ВПО Китая и России: конец XX - начало XXI вв. / Ю.Н. Зиятдинова, Р.С. Валеева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – C. 96-101. – ISSN 0869-3617


  Авторы проводят сравнительно-сопоставительный анализ реформ высшего профессионального образования в Китае и России в конце XX - начале XXI вв., выделяют общие тенденции и отличительные особенности процесса. The present paper gives a contrastive ...
1290793
  Апкарова Е.Б. Реформирование системы высшего образования Франции в рамках Болонского процесса // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 12 : Реформирование системы высшего образования Франции в рамках Болонского процесса /Апкарова Е.Б./. – С. 1-54. – (Проблемы зарубежной высшей школы). – ISSN 0132-2338
1290794
  Пехтерева Е.А. Реформирование системы здравоохранения России и опыт других стран // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 8-31. – ISSN 1998-1791
1290795
  Самуйлов С.М. Реформирование системы национальной безопасности при Бараке Обаме // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 11 (503). – С. 27-42. – ISSN 0321-2068
1290796
  Пивоваров Е.Г. Реформирование славянской коллекции Библиотеки Конгресса США в 1941–1957 годах / Евгений Григорьевич Пивоваров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 90-95


  В статье рассматривается процесс реорганизации славянской коллекции Библиотеки Конгресса США в 1941-1957 годах. В данный период книгохранилище при поддержке правительства и частных фондов установило постоянные связи с советскими организациями, начало ...
1290797
  Дубянский А.Н. Реформирование современных систем денежного обращения и теория параллельных денег // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 59-68. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1290798
  Кравцив В.С. Реформирование территориальной основы местного самоуправления в контексте его финансовой состоятельности / В.С. Кравцив, И.З. Сторонянскя, П.В. Жук // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 41-51. – ISSN 0131-7741
1290799
  Бандурка О.М. Реформирование уголовно-прцессуального законодавства Украины // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1290800
  Данилов Ю. Реформирование финансовых рынков: факторы успеха // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 52-61. – ISSN 0131-2227
1290801
  Кошанов А. Реформирование экономики Казахстана: итоги и проблемы // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 86-109. – ISSN 0207-3676
1290802
  Дорожинская Е.А. Реформирование юридического образования в России: современные проблемы и перспективы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 204-214. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует проблемы и перспективы реформирования как в целом российского образования на уровне высшей школы, так и юридического образования в частности. В статье отражаются современные условия реформирования высшего образования; обозначаются ...
1290803
  Балтовский Л.В. Реформистская парадигма "государственности" : уроки истории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.106-113. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1290804
  Уваров В.п. Реформистское искажение социализма / В.п. Уваров. – Минск, 1974. – 144с.
1290805
  Співаковський О. Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 49). – С. 1, 4-5
1290806
  Михайлов А.А. Реформіы российских военно-учебных заведений в 1960-е годы. / А.А. Михайлов, С.О. Филюк // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 27-35. – ISSN 0321-0626
1290807
  Малиновський В. Реформквання територіальної організації влади України в контексті досвіду Франції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-93.
1290808
  Бридня Н.С. Реформована епістемологія релігії Елвіна Плантінги: український контекст дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено фундаментальні положення проекту епістемології релігії сучасного американського філософа-кальвініста Елвіна Плантінги. На основі аналізу його основних праць розглянута пропонована ним епістемологічна модель, що складає основу його проекту. ...
1290809
  Коваленко Т.О. Реформування аграрних відносин в Україні: соціально-правові проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-88.
1290810
  Ромашкін Н.Н. Реформування аграрного сектора Чернігівської області: сучасний стан і перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 360-367. – (Право. Економіка. Управління)
1290811
  Бельмас Г. Реформування адвокатури // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Вимоги до осіб, які висловили намір займатися адвокатською діяльністю, також будуть реформовані".
1290812
  Воробйова К. Реформування адвокатури: pro et contra // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 40-45
1290813
  Коч О. Реформування адвокатури: обмеження професійних свобод чи встановлення високих стандартів правової допомоги // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 46-52
1290814
  Глущенко С.В. Реформування банківських систем країн Центральної та Східної Європи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1290815
  Ляховецький Д. Реформування банківського сектору в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 764-769. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1290816
  Чорний В. Реформування безпекового простору України як складова частина загального процесу системних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 15-18
1290817
  Сушко Н. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі триває // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 22-27
1290818
  Борисова Н.В. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі: реалії та конструктивні перспективи // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63
1290819
  Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні : План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / За ред. В.М. Пархоменко. – Луганськ, 2000. – 272с. – ISBN 966-7046-41-9
1290820
  Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні : Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. План рахунків. Загальний та спрощений регістри бухгалтерського обліку. Коментарі / В.М. Пархоменко, П.П. Баранцев. – Луганськ : Футура, ДСД "Лугань". – ISBN 966-534-093-Х
Ч.3. – 2001. – 464 с.
1290821
  Охрамович О. Реформування бухгалтерського обліку країн СНД у нових умовах господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 47-53
1290822
  Лиско Н. Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-58. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови та необхідність реформування обліку в бюджетних установах України. Досліджено зміни з урахуванням зарубіжного досвіду та теоретичні основи обліку виконання державного бюджету. Проанализированы предпосылки и необходимость ...
1290823
  Петрушевський Ю. Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківській системі Україні / Ю. Петрушевський, В. Олейник // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 61-64. – ISSN 1728-9343
1290824
  Едвард Вонг Сек Хін Реформування бюджетного процесу: на прикладі малих та середніх бухгалтерських фірм Малайзії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 337-346 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1290825
  Лисенко О.М. Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 105-110


  Реформування виборчого законодавства України з метою його приведення у відповідність до європейських стандартів є однією з умов підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Саме виборче законодавство знаходиться під пильним контролем з боку ...
1290826
  Романюк П.В. Реформування виборчого законодавства: сучасні виклики та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 228-231. – ISBN 978-617-7069-57-6
1290827
   Реформування вищої освіти в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 листопада (№ 48). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1290828
  Молдаван Л. Реформування відносин власності в АПК на корпоративних засадах у контексті національної стратегії розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 50-53. – ISSN 1728-9343
1290829
  Кукурудза І.І. Реформування відносин власності та становлення середнього класу в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 107-111. – ISSN 1729-7206
1290830
  Шамрай В.О. Реформування військових комісаріатів і створення системи рекламування військової служби за контрактом / В.О. Шамрай, В.О. Паламарчук, Ю.А. Борисов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 55-60. – Бібліогр.: 11 назв
1290831
  Залужний В.Ф. Реформування воєнної організації держави: трансформація завдань і функцій Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України / В.Ф. Залужний, С.О. Шаптала // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 4-12. – ISSN 2618-1614
1290832
  Сидорук С.М. Реформування вуглеводнів в імпульсних плазмово-рідинних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1290833
   Реформування галузевих академій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Уряду схвалено розпорядження КМУ "Про затвердження Планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021-2022 роки".
1290834
  Гурак Любов Реформування господарсько-правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 55-57
1290835
  Шандра С. Реформування депозитарної системи України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Вплив на фондовий ринок".
1290836
  Денисюк С.С. Реформування державного механізму Греції до конституційних змін 1991 року // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 105-113. – ISSN 2312-4679
1290837
  Бачо Р. Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 110-115. – ISSN 1818-5754
1290838
  Кухар О. Реформування державного сектора економіки України / О. Кухар, Л. Цимбал // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 336-344. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1290839
  Баштанник В. Реформування державного управління в Україні в умовах розвитку сучасних інтеграцйних процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 21-28.
1290840
   Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження : навч.-наук. вид. / [В.А. Ребкало (керівник) та ін.] ; за заг. ред. В.В. Тертички, В.А. Шахова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 326-348. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-323-3
1290841
  Бражко О.В. Реформування державної політики щодо регулювання ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 34-41. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1290842
  Бровченко С. Реформування державної служби в умовах інтеграції до європейського співтовариства // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 12-15
1290843
  Глібова С.О. Реформування дипломатичної служби Італії на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 182-187


  В статті досліджується процес реформування МЗС Італійської Республіки на сучасному етапі, нові завдання, які постають перед італійською дипломатичною службою. Особлива увага при цьому приділена аналізу ролі італофонії в зовнішній політиці Італії.
1290844
  Поліщук В. Реформування досудового слідства в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.76-80
1290845
  Покрищук В. та інш. Реформування економіки і актуальні проблеми використання робочої сили // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-30


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1290846
  Гуменюк О.Б. Реформування енергетичної політики України шляхом впровадження комплексу заходів щодо повного використання ресурсу енергоефективності / О.Б. Гуменюк, Н.В. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-252. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1290847
  Сидорук С.М. Реформування етанолу в імпульсній плазмово-рідинній системі / С.М. Сидорук, С.В. Ольшевський, В.Я. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено реформування етилового спирту в динамічній імпульсній плазмово-рідинній системі. Досліджено залежності швидкості генерації результуючого синтез-газу від швидкості вхідного потоку плазмо-утворюючого газу та від частоти генерації імпульсної ...
1290848
  Голуб С. Реформування законодавства з охорони мисливських звірів та птахів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-73.
1290849
  Мілієнко О. Реформування законодавства про нотаріат на шляху до створення єдиного нотаріату в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 436-437
1290850
  Тихий В.П. Реформування законодавства та проблеми кримінальної відповідальності за порушення виборчих і референдумних прав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 164-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1290851
  Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 11-17. – ISSN 2311-6676


  У статті досліджуються проблеми та колізії положень чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної діяльності. Аналізуються норми цивільного законодавства України, деталізуються шляхи його удосконалення, описуються кроки, ...
1290852
  Яцкевич І.І. Реформування законодавства у сфері колективних трудових відносин за участю профспілки // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 57-72. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
1290853
  Андресюк Б. Реформування збройних сил України на сучасному етапі : Виступи, інтерв"ю, статті / Борис Андресюк. – Київ : Пульсари, 2002. – 192с. – ISBN 966-7671-47-X
1290854
  Попко С.М. Реформування Збройних Сил України та особливості міжнародного співробітництва (1991-2020 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 173-190. – ISSN 2707-1383
1290855
   Реформування збройних сил України: пріоритети, передумови та перспективи : За матеріалами міжнародних семінарів, Київ 14-15 лютого 2000 р., 22-23 червня 2000 р. – Київ, 2001. – 176с. – ISBN 966-7541-04-5
1290856
  Настечко К. Реформування земельного законодавства у сфері містобудування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання містобудівельної діяльності в Україні.
1290857
  Демчина Л. Реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в контексті документологічної парадигми / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-31


  Через дослідження внутрішніх закономірностей документальної комунікації обгрунтовуються базове значення документологічної підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця, а також необхідність реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в ...
1290858
  Сойчук Руслана Леонідівна Реформування змісту трудового навчання в об"єднаній школі великої Британії в 70-90-ті роки 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Сойчук Р.Л.; Ін-тут педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1290859
  Шилюк Л.О. Реформування зовнішньої політики України в перші роки поневолення її більшовицькою тоталітарною системою / Л.О. Шилюк, Л.Є. Шашкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 230-234. – ISSN 0321-0499
1290860
  Уваров В.Г. Реформування інституту затримання підозрюваного в контексті європейських стандартів та Конституції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 157-162. – ISSN 1026-9932
1290861
  Грицаєнко Л.Л. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 496-501. – ISSN 1563-3349
1290862
  Бухтатий О.Є. Реформування інформаційної сфери України: політичні та адміністративні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 24-28. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1290863
  Слабак Л.П. Реформування інфраструктури в умовах природної монополії // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.85-88


  (в галузі залізничного транспорту)
1290864
  Хвищун Н.В. Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 130-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1290865
  Кохалик Х.М. Реформування комунального самоврядування в Німеччині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-55. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1290866
  Цвігун Д.П. Реформування комунальної власності / Д.П. Цвігун, С.В. Матусяк // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.48-54
1290867
  Лізавенко З. Реформування Конституції: як уникнути помилок? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 133-136
1290868
  Задихайло Д. Реформування конституційних засад господарювання: питання конституційної доктрини // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 1993-0909
1290869
  Жоган Р. Реформування конституційно-правового статусу органів прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43.
1290870
  Бєлов Д.М. Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 101-105
1290871
  Акімепко Ю.Ю. Реформування корпоративного законодавства України у контексті адаптації до права Европейського Союзу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 566-568. – ISBN 966-660-151-6
1290872
  Мисливий В.А. Реформування кримінального права: крок вперед, два назад?
1290873
  Мисливий В.А. Реформування кримінального права: крок вперед, два назад? // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 76-80. – ISBN 978-966-458-403-3
1290874
  Уваров В.Г. Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 115-120
1290875
  Плахотнік О. Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-108. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні. Розглядається право людини і громадянина на захист у чинному законодавстві, проекті кримінально-процесуального кодексу, міжнародних документах. Зіставляються ...
1290876
  Надольська В.В. Реформування мережі архівних установ у Російській Федерації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 186-194. – ISSN 0320-9466
1290877
  Пальчук В. Реформування мережі регіональних публічних бібліотек у період проведення реформи з децентралізації влади // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 195-211. – ISSN 2224-9516
1290878
  Проценко Т.О. Реформування механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління - одне з пріоритетних завдань науки адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 340-341
1290879
  Міщенко В.С. Реформування механізму фінансового забезпечення геологорозвідувальної діяльності : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-43. – Бібліогр.: 5 назв
1290880
  Бліхар М.М. Реформування митно-тарифної політики України з використанням досвіду країн ЦСЄ у контексті вступу до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-60. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано напрямки реформування митної політики України з урахуванням досвіду в цій сфері країн Центрально Східної Європи (ЦСЄ) на шляху приєднання до СОТ. Використання отриманого досвіду країн ЦСЄ проведення митної політики в контексті вступу ...
1290881
  Свистович С. Реформування Міністерства внутрішніх справ у системі безпекового сектору України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 38-41.
1290882
  Бондарук Таїсія Григорівна Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні, їх знчення в доходах місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів реформування системи місцевого оподаткування.
1290883
  Блащук Н.І. Реформування місцевого оподаткування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 82-87
1290884
  Серьогін С.М. Реформування місцевого самоврядування в Литві: досвід для України / С.М. Серьогін, Л.Л. Прокопенко // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 14-21. – ISSN 2311-6420
1290885
  Олейнікова Л.Г. Реформування моделі податкового контролю як елемента конкурентоспроможної податкової системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 49-53
1290886
  Балюк Г. Реформування наукової роботи у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та юридична освіта сьогодні: головне - не зупинятися в саморозвитку // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 203-209
1290887
  Марченко Н.А. Реформування національної депозитарної системи в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 138-143. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1290888
  Магновський І.Й. Реформування нижчих елементів адміністративно-територіального поділу України: завдання та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1290889
  Швець В.Г. Реформування обліку і статистики в умовах їх стандартизації і гармонізації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 132-136
1290890
  Попко С.М. Реформування оборонно-промислового комплексу України: успіхи та невдачі у контексті воєнно-політичного діалогу з НАТО // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 139-146. – ISSN 2617-1929
1290891
  Ковалик В.В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи / В.В. Ковалик, Л.В. Стрільчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 86-91. – ISSN 2078-6670
1290892
  Камінський А.І. Реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні: іноземний досвід для України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 459-461. – ISBN 966-660-151-6
1290893
  Поліковський М.Ф. Реформування органів внутрішніх справ України завершальний етап // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 50-55. – (Юридична ; Вип. 1)
1290894
  Шевчук О.А. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 53-55. – ISSN 1728-6220
1290895
  Хмеленко В.В. Реформування органів досудового слідства-крок назустріч людям // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 119-123. – (Правознавство ; Вип.311)
1290896
  Бортун М.І. Реформування органів кримінальної юстиції, проблеми сучасності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (237). – С. 40-45. – ISSN 2308-9636
1290897
  Денисова А.В. Реформування органів місцевого самоврядування // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 74-76
1290898
  Богатир Ю.В. Реформування органів нотаріату в Україні: проблеми та перспективи / Ю.В. Богатир, К.О. Гордієнко, В.А. Петришина // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 238-249. – ISSN 2412-8465
1290899
  Бондаренко В Реформування органів прокуратури - нагальна вимога сьогодення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.11-14
1290900
   Реформування органів прокуратури України : проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2006 року. – Київ : Академія прокуратури України, 2007. – 180 с.
1290901
  Медведько О. Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9.
1290902
  Алієва Х. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації: (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 223-230. – ISSN 0132-1331
1290903
   Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. видання / [Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. Н.Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 455, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 426-450. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-329-5
1290904
  Карпенко О.В. Реформування освітніх послуг органами мисцевої влади (на прикладі шкіл Берліна) / О.В. Карпенко, Т.О. Петі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 126-134
1290905
  Деделюк К. Реформування освітньої системи як основний інструмент побудови "економіки знань" України // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 6-8
1290906
  Калінюк А. Реформування пенітенціарної системи України: фінансово- правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.75-80. – Бібліогр.: 8 н.
1290907
  Пічкуров Р.В. Реформування пенсійних систем: досвід Латиноамериканських країн // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 84-91
1290908
  Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-38
1290909
  Бугай І.В. Реформування пенсійного забезпечення: данина моді чи необхідність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1290910
   Реформування підходів до визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 11 лип. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 118, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-246-5
1290911
  Попович В.М. Реформування податкової системи - підгрунтя для зміцнення дохідної частини держбюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 22-26. – Бібліогр.: 6 назв
1290912
  Савка В. Реформування податкової системи в умовах трансформації економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 8-11. – ISSN 1728-9343
1290913
  Піхоцький В.Ф. Реформування податкової системи України - вимога сьогодення : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 80-84
1290914
  Папаїка О.О. Реформування податкової системи України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 33-36
1290915
  Дмитренко Г. Реформування податкової системи України в контексті наближення до Європейського Союзу. // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.199-206
1290916
  Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 3-21
1290917
  Андронова Ю. Реформування податкової системи України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: прибутковий податок з громадян // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.206-215
1290918
  Музика В.О. Реформування податку на прибуток підприємств: причини та наслідки // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 269-270. – ISBN 978-966-188-219-4
1290919
  Агаркова Н. Реформування початкової освіти у східноукраїнському регіоні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 109-121. – ISSN 1682-2366


  Розгляд суттєвих змін та перетворень у сфері початкової освіти у Східноукраїнському регіоні України.
1290920
  Коваль К. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1290921
  Жаровська Г.П. Реформування правоохоронної системи як відповідь на децентралізацію державної влади в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 2. – С. 200-212
1290922
  Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи / Роман Куйбіда; Центр політико-правових реформ. – Київ : Атіка, 2004. – 288с. – ISBN 966-326-075-0
1290923
  Юлія Зігліна Реформування природних монополій і суміжних ринків: сучасна теорія та зарубіжна практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 18-22.
1290924
  Брежнєва Тетяна Вікторівна Реформування програми НАТО "Партнерство заради миру" як результат трансформації Альянсу: виклики та можливості для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 185-191
1290925
  Піскун С. Реформування прокуратури відповідно до Конституції України та європейських стандартів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-6
1290926
  Рудик П.А. Реформування прокуратури України в контексті конституційних змін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59.
1290927
  Овчаренко А. Реформування прокуратури як складової правоохоронної системи держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 62-67
1290928
   Реформування районного органу внутрішніх справ : матеріали круглого столу, (Київ, 26 травня 2011 р.) / М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ, К-ра управління в органах внутрішніх справ ; [орг. ком. : Сесемко К.В., Ліпкан В.А., Акулов С.О. та ін.]. – Київ : О.С. Ліпкан, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-2439-20-5
1290929
  Кондрашов О.М. Реформування регіональної економічної політики: завдання та напрями підвищення її дієвості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76.
1290930
  Михайленко І.В. Реформування ринку природного газу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 8-9
1290931
  Хай М. Реформування роботи з фіксації, збереження та науково-виконавської реконструкції традиційної музичної культури українців // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – C. 50-55. – ISBN 966-02-3167-9
1290932
  Лук"янчук Т. Реформування системи адвокатури / Т. Лук"янчук, О. Тубелець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Міжнародні демократичні стандарти та перспективи".
1290933
  Гуцайлюк З.В. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні: елементи концепції // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 20-28. – ISSN 2306-0050
1290934
  Дашо Т.Ю. Реформування системи вищої освіти МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 41-50. – (Юридична ; Вип. 1)
1290935
  Хан Є.В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі (2003-2010 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Хан Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1290936
  Хан Є.В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі (2003-2010 роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Хан Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Додатки: арк. 230-238. – Бібліогр.: арк. 187-229
1290937
  Науменко М.А. Реформування системи відшкодування ПДВ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1290938
  Пода Т.О. Реформування системи врегулювання суперечок СОТ: питання відповідальності, ефективності застосування компенсації та репресалій // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 102-110.
1290939
  Брюховецький В.С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА / В.С. Брюховецький, М.О. Голубєва, О.В. Кирієнко. – Київ : НаУКМА, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-585-7
1290940
  Козарь Т.П. Реформування системи державного стимулювання науково-освітнього розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1290941
  Олійник Д. Реформування системи державного управління: вітчизняний досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 28-30. – ISSN 1810-3944
1290942
  Іванова І.М. Реформування системи державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 145-150 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1290943
  Шевченко Н.В. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 42-45
1290944
  Волошенюк Л. Реформування системи державного фінансового контролю як напрям раціоналізації публічного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 175-183
1290945
  Драган І.О. Реформування системи забезпечення дохідноїчастини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 29-33. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1290946
  Пономарьова О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці : зайнятість населення та безробіття / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв
1290947
  Венедиктов В.С. Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.63-69. – ISSN 1727-1584
1290948
  Мороз О.Ю. Реформування системи місцевого самоврядування : польський досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 416-420. – (Право. Економіка. Управління)
1290949
  Кравченко Т.А. Реформування системи місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи: теоретичні та прагматичні питання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 94-98. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1290950
  Опалинський Ю.В. Реформування системи ОВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 230-233.
1290951
  Захаров О.В. Реформування системи оподаткування підприємств в Україні в світлі положень податкового кодексу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 206-208. – ISBN 978-966-188-219-4
1290952
  Гришан Ю. Реформування системи охорони здоров"я неможливе без державної підтримки ДМС // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-41. – ISSN 1810-7923
1290953
  Ушверідзе Д. Реформування системи присвоєння рангів на державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-349. – ISBN 978-617-7069-15-6
1290954
  Ємельянов В.Р. Реформування системи публічних послуг як інструмент оптимізації публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Ємельянов Володимир Романович ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1290955
  Ніколюк О.В. Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади / О.В. Ніколюк, Б.В. Мироненко, В.П. Кирилова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 2. – С. 77-83. – ISSN 2312-847X
1290956
  Пархоменко-Куцевіл Реформування системи публічного управління як основа розвитку сучасного українського суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 64-69. – ISSN 2414-4436
1290957
  Мараховська Т.М. Реформування системи соціального страхування в Україні / Т.М. Мараховська, К.С. Луцишена // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 54-57
1290958
  Прохоровська С. Реформування системи соціального страхування в Україні: проблемні аспекти та ключові завдання / С. Прохоровська, Г. Кулина, М. Стецько // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 66-82. – ISSN 1818-5754
1290959
  Карпук А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 59-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1290960
  Карпенко В.В. Реформування системі оплати праці в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Карпенко В.В.; Хар.ДУ. – Х., 1997. – 24л.
1290961
  Сільченко С.О. Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 47-52. – ISSN 1026-9932
1290962
  Шимків С.А. Реформування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 17-20
1290963
   Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / [В.А. Скуратівський та ін.] ; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 367, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 362-364 та наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-326-4
1290964
  Ярова Л.В. Реформування соціальної сфери як умова європейської інтеграції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 634-641. – ISSN 1563-3349
1290965
  Андреюк Наталія Вікторівна Реформування споживчої кооперації України у перехідний період : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Андреюк Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1290966
  Андреюк Н.В. Реформування споживчої кооперації України у перехідний період : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Андреюк Н.В.; Україн. держ. інст. харчових технол. – Київ, 1997. – 163л. – Бібліогр.:л.152-160
1290967
  Любовнікова Т.Б. Реформування судової влади в контексті забезпечення конституційно-правових принципів її організації та діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 132-140.
1290968
  Кошман О. Реформування судової гілки влади та прийняття відповідних змін до законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 68-71
1290969
  Татьков В. Реформування судової системи в Україні - важлива складова становлення державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних аспектів реформування судової системи в Україні як важливої складової становлення державності. Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов реформирования судебной системы в ...
1290970
  Кампо В. Реформування судової системи у сфері адміністративної юстиції та практика Конституційного Суду Укарїни 1997-2002 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 31-41
1290971
  Микієвич М.М. Реформування судової системи Украши як стратегічний чинник її державної політики у сфері адаптації законодавства до законодавства Європейського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 50-58. – (Юридична ; Вип. 3)
1290972
  Головко Ю.Г. Реформування судової системи як структурна складова модернізаційного розвитку України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Головко Юлія Григорівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1290973
  Приходько В. Реформування сучасної освіти в контексті педагогічної спадщини Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7932-12-2
1290974
  Мельниченко Борис Реформування сучасної шкільної середньої освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-18


  Важливою проблемою, яка досліджувалась у галузі сучасного реформування загальної середньої освіти у Чеській, Словацькій та Польській республіках, було вивчення освітньої політики, яка є складовою частиною загальносуспільних інтересів кожної країни: ...
1290975
  Смірнов І.С. Реформування сфери охорони здоров"я в умовах євроінтеграції в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 179-181. – ISBN 978-966-916-562-6
1290976
  Шпакович О.М. Реформування та зміна повноважень основних органів ООН: пошук та розробка нових альтернативних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 40-45


  Стаття присвячена Організації Об "єднаних Націй. Основна увага приділяється зміні повноважень таких органів, як Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР), Рада з опіки та Міжнародний Суд ООН. Автор досліджує ...
1290977
   Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : Посібник у питаннях і відповідях. – Київ, 1999. – 362с.
1290978
  Будниченко Ю. Реформування тарифної політики України на шляху вступу до Енергетичного співробітництва Європи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 84-95. – ISSN 0131-775Х
1290979
  Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 9-11 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1290980
  Чжан Лянхун Реформування у сфері підготовки спеціалістів вокального мистецтва з музичних закладах вищої освіти Китаю // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 280-283. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1290981
  Авер"янов В. Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
1290982
  Курінний Є.В. Реформування українського адміністративного права: декілька тез про сутність процесу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена актуальній проблемі – реформуванню адміністративного права України. Розглядаються питання сутності його змісту та характеристика перших кроків цього процесу. Пропонуються власні оригінальні підходи вирішення важливих проблем теорії ...
1290983
  Гуминська Н.В. Реформування українського законодавства у сфері торгівлі і наближення його до правил і принципів СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто необхідні заходи щодо реформування українського законодавства та пристосування його до правил і принципів СОТ. The article is dedicated to the necessary actions for the reformation of Ukrainian legislation and its adaptation to the ...
1290984
  Гошовська В. Реформування Української держави як виклик сьогодення / В. Гошовська, Л. Пашко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 14-22
1290985
  Савєльєв Є. Реформування української економіки: невідкладність і приоритетність / Є. Савєльєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 387-400. – ISSN 1684-906Х
1290986
  Панченко Л.М. Реформування університетської освіти в контексті болонських домовленостей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 126-129. – ISSN 2078-1016
1290987
  Круглик С. Реформування управління Міжнародним валютним фондом затримується : міждержавні економічні відносини / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 53-57 : Табл.
1290988
  Лук”янець О.В. Реформування фінансового регулювання та нагляду для забезпечення стійкості фінансової системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 177-188
1290989
  Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи - головна запорука зміцнення державності (у порядку обговорення) // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 134-140
1290990
  Падалко А.О. Реформування фінансової системи в умовах фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 192-198
1290991
  Годлевська В.Ю. Реформування фінансової системи Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982-1996 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 122-126. – ISSN 2076-1554
1290992
  Кабанов В.Г. Реформування фінансової системи України у контексті економічної кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1290993
  Гасанов С.С. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 16-38. – ISSN 2305-7645
1290994
  Владиченко Л.Д. Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження сучасного стану реформування Церковного фонду в Польщі, як одного з найактуальніших питань державно-конфесійної сфери. З"ясовано терміни та причини виникнення Церковного фонду і його цільового призначення. Окреслено причини ...
1290995
  Колосов Р.В. Реформування цивільного законодавства (на прикладі дослідження договору комісії та окремих його елементів) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.137-142
1290996
  Тадеєва М.І. Реформування шкільної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в руслі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти : монографія / М.І. Тадеєва, Л.В. Годунко, Ю.П. Павлович. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2022. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-292. – ISBN 978-966-10-6924-3
1290997
  Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 15-28
1290998
  Савченко О. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 2-7.
1290999
  Грищенко А.С. Реформування шкільної освіти середини ХХ ст. у пресі Київської області (за матеріалами газетного фонду Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 109-116. – ISSN 0320-9466
1291000
  Кучерявенко М. Реформування юрисдикцій: "PRO" чи "CONTRA" // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 22-32
<< На початок(–10)1291129212931294129512961297129812991300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,