Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1287001
  Голубицких Н.И. "Сводный корпоративный каталог статей": корпоративная система на базе университета // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 71-73.
1287002
  Русова С.Н. "Свое" и "чужое" в художественном мире В. Маяковского // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 95-99. – ISBN 966-594-547-5
1287003
  Барабаш Ю. "Своего языка не знает ..." , или почему Гоголь писал по-русски // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 36-58. – ISSN 0042-8795
1287004
  Федоров В.А. "Своей судьбой гордимся мы...": Следствие и суд над декабристами / В.А. Федоров. – М., 1988. – 298с.
1287005
  Ткач Д. "Своє перше посольство в світі незалежна Україна відкрила саме в Угорщині..." : Інтерв"ю / Дмитро Ткач ; [інтерв"ю взяв] Павло Вольвач // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 18-30. – ISBN 978-966-579-271-0


  Розмова з першим послом України в Угорщині Дмитром Ткачем.
1287006
  Гайдученко Л. "Своє" і "Чуже" в народних піснях українських німців XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 123-128. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті аналізуються пісні німецьких переселенців, які проживали на території сучасної України в межах своїх колоній на початку XX ст. У досліджуваних німецьких народних піснях виділяється їхня етнокультура специфіка з огляду на впливи українського й ...
1287007
  Тодчук Н. "Своє/чуже" Місто та його реалізації у романі І. Франка "Для ломашнього огнища" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 131-142
1287008
  Константинов В. "Своєї землі не віддамо жодного лі". Чому Китай бореться за острівці й скелі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 5


  "Нинішній Китай - глобальна держава, чия присутність помітна в усіх куточках світу. Але по-справжньому вразливі його точки залишаються в безпосередній близькості від кордонів, там само, де й десятиліття тому. Однією з гострих проблем КНР залишаються ...
1287009
  Рижков В. "Своєрідний спадок для нащадків" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Олександр Поль - відтепер на поштовій марці, листівках та конвертах.
1287010
  Перепелиця Г. "Своєю торгівлею з Кримом та іншими окупованими територіями ми самі підриаваємо режим санкцій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 4


  В якому "стані" перебувають західні санкції проти Росії, і чи здатні вони примусити Кремль до миру?
1287011
  Дубчак И.Е. "Свои-чужие": национальная идентичность в спортивном дискурсе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-60.
1287012
  Сафронов А. "Свои" и "чужие" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 97-112. – ISSN 0869-44435


  Бинарная оппозиция в пространстве универсальных миров.
1287013
  Терещенко М. "Свої погані" в політичному житті Київської Русі // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 41-42
1287014
  Кур"янова Т.С. "Свої" Vs. "Чужі": практики соціально-політичної адаптації мігрантів індійського походження у Великобританії // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 60-65. – ISSN 2664-1933
1287015
  Казакевич Г. "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (III-I століття до н.е.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі перебування кельтських найманців в арміях елліністичних держав. The article is devoted to the problem of the Celtic mercenaries in the armies of the Hellenistic kingdoms.
1287016
  Рябченко О. "Свої" і "чужі" в студентському середовищі Радянської України 1920-1930-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 87-96. – ISSN 0869-3595
1287017
  Світленко С. "Свої" і "чужі" символи історичної пам"яті у світогляді та творчій спадщині Д.І. Яворницького // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 357-369. – ISBN 978-966-981-084-7
1287018
  Якимович А.К. "Свой - чужой" в системах культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.48-61. – ISSN 0042-8744
1287019
  Сергеева-Клятис "Свой среди чужих, чужой среди своих". Революционные поэмы Пастернака в литературной критике // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 437-463. – ISSN 0042-8795
1287020
  Айдачич Д. "Своје" и "туhе" у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 203-214. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано ставлення до міфологічних традицій чужих та свого народу як матеріалу для літературної фантастики в суперечках критиків щодо романтизму. Розглядаються думки Миколи Надеждина, Казимєжа Бродзінського, Мауриція Мохнацького, Вука ...
1287021
  Юзич М. "Свою першу програму я написав у вісім років" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 10


  16-річний переможець всесвітнього конкурсу Google студент другого курсу Оптико-механічного коледжу при КНУ ім. Т. Шевченка Станіслав Кривенко став гостем "Дня".
1287022
  Жулинський М. "Свою Україну любіть, любіть її..."
1287023
  Кононенко П.П. "Свою Україну любіть..." / П.П. Кононенко. – Київ : Твім інтер, 1996. – 224 с. – ISBN 966-95037-0-1
1287024
  Мамонтов Я.А. "Своя людина" : драма / Я.А. Мамонтов. – Київ : Держлітвидав України, 1936. – 71 с.
1287025
  Грибановская Е.С. "Своя" и "чужая" языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-102. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1287026
  Ермолаев И.П. Свод законов Киевской Руси / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1986. – 88с.
1287027
   Свод законов Российской империи / под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова. – 2, стереотипное. – Санкт-Петербург : Товарищество"Общественная польза
Т.1-8. – 1899. – с.
1287028
   Свод законов Российской империи / под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова. – 4. – Санкт-Петербург : Товарищество"Общественная польза
Т.1-8. – 1904. – с.
1287029
   Свод законов Российской империи повелением государя императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург : Тип. ІІ отделения собственной ЕИВ канцелярии
Т. 1, Ч. 1 : Учреждения. – 1832. – LXXII, 954, 15, [2] c.
1287030
   Свод законов Российской Империи, изданного в 1842 г. Продолжение 3. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1844. – 338 с.
1287031
   Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург : Тип. 2 отделения собственной ЕИВ канцелярии
Т. 3, Ч. 3 : Учреждения. – 1832. – 638 с.
1287032
   Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург : Тип. II отделения собственной ЕИВ канцелярии
Т. 4 : Свод уставов о повинностях рекрутской и земских. – 1832. – 572, [2] с.
1287033
   Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург : Тип. ІІ отделения собственной ЕИВ канцелярии
Т. 5. Ч. 1 : Свод уставов казенного управления. – 1832. – 153, 170, 176, 93, [3] с.
1287034
   Свод законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Ч. 3 : Уставы: монетный, горный и о соли. – 1842. – 679, 65 с.
1287035
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : издание 1842 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 1 : Свод учреждений государственных и губернских; ч. 1 Основные законы и учреждения государственные. – 1842
1287036
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : издание 1842 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 2 : Свод учреждений государственных и губернских; ч. 2 Учреждения губернские. – 1842
1287037
   Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный.. – Санкт-Петербург : Тип. II отделения собственной ЕИВ Канцелярии
Т. 9 : Свод законов о состоянии людей в государстве. – 1832. – 446 с.
1287038
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 2, ч. 2 : Особенные губернские учреждения. – 1857
1287039
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 2, ч. 1 : Общее губернское учреждение. – 1857
1287040
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т.3 : Уставы о службе гражданской. – 1857
1287041
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т.4 : Уставы о повинностях. – 1857
1287042
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 5 : Уставы о податях, о пошлинах, и о сборах с питей, с свеклосахарного производства, и с табаку. – 1857
1287043
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 6 : Уставы таможенные. – 1857
1287044
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т.7 : Уставы монетный, горный и о соли. – 1857
1287045
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 8, Ч. 2 : Уставы счетные. – 1857
1287046
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 8, Ч. 1 : Уставы лесной, оброчных статей и уставы назенных населенных имений в западных и прибалтийских губерниях. – 1857
1287047
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т.9 : Уставы о состояниях. – 1857. – 478 с.
1287048
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 10, Ч. 1 : Законы гражданские. – 1857. – 492 с.
1287049
  Россия. Законы и постановления Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный : издание 1857 года : [в 15 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собств. е.и.в. канцелярии
Т. 12, Ч. 1 : Уставы путей сообщения, почтовый, телеграфический, строительный и пожарный. – 1857
1287050
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 1, Ч 1 : Свод учреждений государственных и губернских. – 1833. – 843 с.
1287051
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 3, Ч 3 : Свод учреждений государственных и губернских. – 1833. – 530 с.
1287052
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 4 : Свод уставов о повинностях рекрутской и земских. – 1833. – 566 с.
1287053
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 5, Ч. 1 : Свод уставов казенного управления. – 1833. – 557 с.
1287054
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 6, Ч. 2 : Свод уставов казенного управления. – 1833. – 691 с.
1287055
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 7, Ч. 3 : Свод уставов казенного управления. – 1833. – 658 с.
1287056
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 8, Ч. 4 : Свод уставов казенного управления. – 1833. – 627 с.
1287057
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 9 : Свод законов о состоянии людей в государстве. – 1833. – 447 с.
1287058
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 12, Ч 4, 5 : Свод уставов государственного благоустройства. – 1833. – 1021 с.
1287059
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 13, Ч 1, 2 : Свод уставов благочиния. – 1833. – 1021 с.
1287060
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 14, Ч 3,4 и 5 : Свод уставов благочиния. – 1833. – 594 с.
1287061
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Павловича составленный. – Санкт-Петербург
Т. 15 : Свод законов уголовных. – 1833. – 560 с.
1287062
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Санкт-Петербург
Т. 4, Ч 1 : Свод уставов о повинностях. – 1842. – 403 с.
1287063
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Санкт-Петербург
Т. 5. Ч. 1 : Свод уставов казенного управления. – 1842. – с.
1287064
   Свод законов Российской империи. : Свод законов основных государственных, гражданских, уголовных. – С.-Пб. : "Вестник знания", 1912. – 128 с.
1287065
   Свод законов Украинской ССР.. – Киев
Т. 4. – 1984. – 510 с.
1287066
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
3. – 1986. – 846с.
1287067
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
4. – 1986. – 510с.
1287068
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
5. – 1986. – 858с.
1287069
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
6. – 1987. – 458с.
1287070
  Россия. Законы и постановления Свод замечаний на проект Особенной части Уголовного уложения, выработанный Редакционною коммисиею : в 8 т. / сост., под ред. барона Э.Ю. Нольде, сост. при коммисии Г.Г. Савичем. – Санкт-Петербург
Т. 3 : Замечания на главы проекта о непотребстве, оскорблениях и оглашении тайн ; Замечания иностранных ученых на главы проекта о посягательствах на личность. – 1888. – [3], 599, II с. – Текст на рус., нем. яз.
1287071
  Россия. Законы и постановления Свод замечаний на проект Особенной части Уголовного уложения, выработанный Редакционною коммисиею : в 8 т. / сост., под ред. барона Э.Ю. Нольде, сост. при коммисии Г.Г. Савичем. – Санкт-Петербург
Т. 8 : Замечания на главу 36 проекта о злоупотреблениях государственною и общественною службою. – 1894. – [3], 451 с.
1287072
  Студитский Ф.Д. Свод замечаний на проект устава общеобразовательных учебных заведений об устройстве учительских институтов / Сост. Ф. Студитским. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1863. – [4], 148 с.
1287073
  Третьяковский М.Я Свод изданных законов Министерством Юстиции циркулярных распоряжений и правил о разборе хранящихся в архивах Окружных судов дел и документов, переданных из управления судебных установлений / сост. М.Я. Третьяковским, пред. деп. Киев. судеб. палаты. – Неофи. изд. – [Киев] : Изд. коммисионера Гос. тип. книгопрод. Н.Я Оглоблина ; [Тип. Т-ва печ. д. И.Н. Кушнерев в Москве], 1891. – [2], 11 с.


  по 1 мая 1911 г., и с прил. высоч. указа 5 окт. 1906 г. об отмене некоторых ограничений в правах сел. обывателей и закона 14 июня 1910 г. об изм. и доп. некоторых постановлений о крестьян. землевладении На форзаце: Из книг присяжного поверенного....
1287074
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 5. – Ленинград, 1940. – с.
1287075
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 12. – Ленинград, 1940. – с.
1287076
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 8. – Ленинград, 1940. – с.
1287077
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1939. – с.
1287078
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 4. – Л., 1939. – с.
1287079
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 6. – Л., 1939. – с.
1287080
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 11. – Л., 1940. – с.
1287081
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 10. – Л., 1940. – с.
1287082
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 7. – Л., 1940. – с.
1287083
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1940. – с.
1287084
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 3. – Л., 1940. – с.
1287085
   Свод изобретений Союза СССР.. – Ленинград : Госпланиздат
Вып. 1. – 1940. – с.
1287086
  Воеводин В. Свод как основа. Новый перечень необходимых знаний и умений в области суперкомпьютерных технологий будут совершенствовать всем миром // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Продолжается третий год реализации проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного ...
1287087
  Исаченко В.Л. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского процессуального права за 1866-1907 годы / сост. В. Л. Исаченко, сенатор. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1908. – XLII, 974 с.
1287088
  Россия. Законы и постановления Свод местных законов Западных губерний : Проект. – Санкт-Петербург : Изд. М.Я. Пергамент ; А.Э. Нольде ; Т-во Р. Голике и А Вильборг, 1910. – XII, 447, 35 с.


  На тит. л. дарственная надпись ??
1287089
  Россия. Законы и постановления Свод местных узаконений губерний Остзейских : в 3 ч. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. канцелярии
Ч. 1 : Учреждения. – 1845. – [4], 268, X, [1] c. – Экз. деф., без обл.
1287090
  Россия. Законы и постановления Свод местных узаконений губерний Остзейских : в 3 ч. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. канцелярии
Ч. 2 : Законы о состояниях. – 1845. – 185, 9, IX с.
1287091
  Россия. Законы и постановления Свод местных узаконений губерний Прибалтийских (Остейских) : Законы гражданские, доп. узакон. по 1890 год и согласованные с преобразованием судебной части и крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1891. – XXXIV, 864 с. – Экз. деф., без обл.
1287092
   Свод орфографических правил. – Москва, 1936. – 87 с.
1287093
   Свод основных государственных законов. – б.м., 1906. – LXXII c.
1287094
   Свод памятников истории и культуры Белоруссии: Брестская обл.. – Минск, 1990. – 417с.
1287095
   Свод положений и рассуждений кассационного сената (1866-1870) по вопросам материального гражданского права. – Одесса : Изд. Романа Кохманского ; Тип. Л. Нитче, 1871. – [4], IV, 468 с.
1287096
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1899 г. / Составлен под редакцией члена Губернской Земской Управы С.И.Лашкевича. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1901. – 477, 63 с.
1287097
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1901 г. и Свод уездных земских смет и раскладок на 1902 г. / Составлен Д.Н. Неточаевым. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1903. – IX, 158 с. – Экз. дефектн.: отсутств. последн.стр.
1287098
  Неточаев Д.Н. Свод Постановлений Уездных Земских Собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, происходивших в 1902 г. и Свод уездных земских смет и раскладок на 1903 г. / Составлен Д.Н. Неточаевым. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1904. – VII, 385, 67 с.
1287099
   Свод пунктационных правил. – Москва, 1936. – 32с.
1287100
  Чалмаев В.А. Свод радуги / В.А. Чалмаев. – М, 1987. – 460с.
1287101
  Россия. Сенат. Гражданский кассационный департамент Свод решений гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената, за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринославль : Изд. кандидата прав Л.М. Ротенберга ; Тип. Исаака Когана, 1902. – С. 129-1088. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.
1287102
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 2. – 1910. – С. 85-881. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287103
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 3. – 1910. – С. 885-1044. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл. - Конволют. - Пер.: ешения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287104
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год. Т. 3 // Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1868 год / Сенат. Уголовный Кассационный департамент Россия. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1910. – Т. 3. – 640 с.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287105
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1871 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 8. – 1910. – С. 885-1084. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287106
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1873 год. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана
Т. 13. – 1910. – С. 984-1311. – Описан по корешку обложки, изд. без тит. л. и ориг. обл. - Конволют. - Пер.: ешения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1874 год


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287107
  Россия. Сенат. Уголовный Кассационный департамент Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1874 год. Т. 13 // Свод решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1873 год / Сенат. Уголовный Кассационный департамент Россия. – Неофиц. изд. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1910. – Т. 13. – 744 с.


  Назв. на тит. л. за 1910 год : Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената за 1869 год.
1287108
  Пальчиков В.И. Свод сонетов / В.И. Пальчиков. – М, 1990. – 284с.
1287109
   Свод таджикского фольклора. – Москва
1. – 1981. – 389 с.
1287110
   Свод узаконений и распоряжений по врачебной и санитарной части в Империи / (под ред. дир. департ. Л. Ф. Рагозина). – Санкт-Петербург : Изд. Мед. департамента
Вып. 3. – 1897. – [8], 287, 327 с.
1287111
   Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Горемыкиным ; [В гос. тип.]
Т. 2 : Положения о сельском состоянии, оневошедшие в собое приложение к т. IX, Законов о состояниях, изд. 1876 г. ... – 1891. – XXXII, 802 с.
1287112
   Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената... : ... и в постановлениях и распоряжениях высших правительстенных учреждений / Составлен и издан И. Л. Горемыкиным. Издание пятое дополненное и согласованное с вышедшими по 1 мая 1903 года узаконениями. – 3-е изд, доп. и согл. с вышед.по 15 авг. 1897 г. узакониями. – Санкт-Петербург : Тип. Д.В. Чичинадзе
Т. 1 : Положения о сельском состоянии, Особое приложение к т. IX, Законов о Состояниях. Ч. 1. – 1898. – XXXVI, 896 с. – Издание неофициальное
1287113
  Горемыкин И.Л. Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената... : ... и в постановлениях и распоряжениях высших правительстенных учреждений / Составлен и издан И. Л. Горемыкиным. Издание пятое дополненное и согласованное с вышедшими по 1 мая 1903 года узаконениями. – Изд. 4-е, доп. и согл. с вышед.по 15 авг. 1899 г. узакониями. – Санкт-Петербург : Тип. Д.В. Чичинадзе
Т. 1 : Положения о сельском состоянии, Особое приложение к т. IX, Законов о Состояниях. Ч. 1. – 1900. – XCV, 1052 с. – Издание неофициальное


  На кн. печать кн. маг. Д.В. Чичинадзе
1287114
  Россия. Законы и постановления Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг.. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. М.О. Эттингера]
Т. 1. – 1873. – [2], VIII, 551 c. – Конволют. - Пер.: Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг., т. 2
1287115
  Россия. Законы и постановления Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг.. Т. 2 // Свод узаконений и распоряжений правительства по утройству быта крестьян 1861-1873 гг. / Законы и постановления Россия. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. М.О. Эттингера], 1873. – Т. 1. – [2], IX, 475 c.
1287116
   Свод узаконений и уставов кредитных : [3 т. ]. – Санкт-Петербург : [Тип. Ретгера и Шнейдера]
Т. 3 : [Уставы обществ взаимного кредита; Уставы Обществ для производства ссудов под заклад движивым имуществ]. – 1873. – 7, 500, 68 с.
1287117
   Свод уставов горных по изд. VII тома Свода Зак. 1893 г. и продолжению 1895 г. и Устав монетный Высочайше утвержденный 7 июня 1899 года, со включением всех последних опубликованных узаконений и распоряжений правительства по 1 марта 1900 года / сост. А.Ф. Скоров. – 5-е изд.; Неофиц. изд. – Москва : Изд. в книгоизд. А.Ф. Скорова, 1900. – XVI, 376, 400 с.
1287118
  Скоров А.Ф., Полянский А.. Свод уставов о службе гражданской. Уставы о пенсиях и единовременных пособиях и эмиритальных кассах гражданского ведомства и положение о пенсионной кассе служащих и казенных железных дорогах, по издданию 1876 года и продолжением 1890, 1891 и 1893 гг. / сост. А.Ф. Скоров и Л. Полянский. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. в книгоизд. А.Ф. Скорова ; [Тип.] Выс. утвержд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон
Т. 1 : Устав о службе по определению от правительства. – 1895. – VI, 340 с.


  Авт.: Полянский, Алексей Михайлович
1287119
   Свод уставов счетных. – [Санкт-Петербург] : [В типографии Императорской академии наук]
Кн. 4 : Счетный устав Министерства Внутренних дел. – 1850. – 208 с. – Отд. отт.:Журналъ Министерства народнаго просвщения. 1848, кн. 4
1287120
   Свод федеральных правил США по безопасности реакторов. – Москва
ч. 50. – 1970. – 48с.
1287121
   Свод федеральных правил.. – Москва
ч. 55. – 1971. – 28с.
1287122
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 1 : Социально-экономичечкме отношения и соционормативная культура/ Отв. ред. А.И. Першиц и Д. Трайде. – 1986. – 238с.
1287123
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 2 : Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы/ Отв.ред. М.В. Крючков и И. Зельнов. – 1988. – 238с.
1287124
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 3 : Материальная культура / Отв.ред. С.А. Арутюнов. – 1989. – 224с.
1287125
   Сводка данных об изотопах за восемь лет (1946-1954). – Москва, 1957. – 366 с.
1287126
  Вейнберг Б.П. Сводка магнитных определений и вековой ход элементов земного магнитизма в Средней Азии / Б.П. Вейнберг, Р.Р. Циммерман. – Ленинград, 1925. – 20с.
1287127
  Виллманн Ч.И. Сводка наоблюдений серебристых облаков в СССР в 1964 г. / Ч.И. Виллманн. – Тарту, 1966. – 8 с.
1287128
   Сводка сведений военно-статистического отделения Штаба Омского военного округа о Западном Китае и Монголии (Алтайский округ и Синь-цзян) за вторую половину 1917 года.. – Омск, 1918. – 40с.
1287129
   Сводка сообщений организаций, применяющих аэрометоды. – Ленинград, 1962. – 170с.
1287130
   Сводная библиография по технетике и электрике. – Москва : Центр системных исследований, 1996-. – ISBN 5-94911-007-2
Вып. 26 : Ценологические исследования. – 2004. – К 70-летию со дня рождения проф. Б.И.Кудрина
1287131
  Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700г., 1874
1287132
   Сводная Галичско-русская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / Составил А.С. Петрушеич // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – С. I-IV, 1, 420
1287133
  Лейбович Л.И. Сводная летопись, составленная по всем изданным спискам летописи Л.И. Лейбовичем. – Санкт-Петербург : В тип. О.И. Бакста
Вып. 1 : Повесть временных лет. – 1876. – [4], XLI, 418 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XXXIV-XXXIX
1287134
  Пащенко Т.В. Сводная производственная мощность и ее использование в технико-экономических расчетах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.21 / Пащенко Т.В.; МВ и ССО УССР.Киев ин-т народ.хоз. – К, 1986. – 21л.
1287135
  Гаврилов И.В. Сводная система селенодезических координат 4900 точек лунной поверхности (Видимая сторона Луні) / И.В. Гаврилов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 172 с.
1287136
  Залеский В.Ф. Сводная таблица расположения лекций на юридическом факультете Казанского императорского университета за время с 14 февраля 1805 по 1 мая 1903 года / В.Ф. Залеский. – Казань, 1903. – 153с.
1287137
  Шеховцов Г.К. Сводное бюджетное планирование / Г.К. Шеховцов. – М., 1976. – 112с.
1287138
   Сводные балансы учреждений мелкого кредита на 1 января 1901 года. – [Санкт-Петербург], 1901. – [99] с. разд. паг.


  4, 14, 23, 8, 50
1287139
   Сводные информационные данные о планируемых научно-технических конференцыиях, совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по пропаганде научно-технических достижений.. – М., 1992. – 116с.
1287140
   Сводные карточные каталоги.. – М., 1974. – 48с.
1287141
  Орлов В.П. Сводные карты магнитных аномалий и методика их составления : метод. руководство / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Научно-исследовательский ин-т земного магнетизма ; В.П. Орлов. – Москва : Гидрометеоиздат (отделение), 1955. – 72 с.
1287142
  Хавкина Л.Б. Сводные каталоги : (история - теория - практика) : с ил. и аннотированной библиографией / Л.Б. Хавкина ; Всесоюзная книжная палата. – Москва : [б. и.], 1943. – 182 с. : ил.
1287143
   Сводные каталоги в СССР. Библиогр. указ.. – Москва, 1973. – 187с.
1287144
   Сводные каталоги и их издание при помощи электронно-вычислительных машин (ЭВМ). – М,, 1970. – 99с.
1287145
   Сводные каталоги социалистических стран: аннот. указ.. – Москва, 1979. – 70 с.
1287146
   Сводные материалы о деятельности Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны.. – М., 1926. – 196с.
1287147
   Сводные моменты ритмических сигналов времени. – Москва, 1949. – 5 с.
1287148
  Данченко Т.Н. Сводные печатные каталоги. / Т.Н. Данченко. – Л., 1973. – 162с.
1287149
   Сводные сельские дружины и особенности их работы. Сб. ст.. – Кострома, 1966. – 52с.
1287150
   Сводные статистические показатели агропромышленного комплекса. – К., 1986. – 165с.
1287151
  Пушков А.Н. Сводные таблицы среднегодовых значений магнитных элементов мировой сети магнитных обсерваторий / А.Н. Пушков, М.П. Ивченко. – Москва, 1979. – 107с.
1287152
  Мартынов В.В. Сводные экономические показатели стан социализма / В.В. Мартынов. – Москва, 1971. – 188с.
1287153
  Крелле В. Сводные экономические расчеты, включающие межотраслевой баланс производства и распределения продукции для Федеративной Республики Германии. / В. Крелле. – М., 1964. – 147с.
1287154
   Сводный годовой отчет машинно-тракторных станций за 1935 год.. – М., 1936. – 584с.
1287155
   Сводный каталог. – Новосибирск
№ 8. – 1983
1287156
   Сводный каталог. – Новосибирск
№ 9. – 1983
1287157
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза.. – вып. 1. – Л., 1962. – 251с.
1287158
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза. Естественные и физико-мат. науки.. – вып. 2. – Л., 1962. – 156с.
1287159
   Сводный каталог данных по метеорологии и ядерной радиации за период МГСС.. – М., 1970. – 254с.
1287160
   Сводный каталог зарубежной литературы по естесвтенным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1969. – 326с.
1287161
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 3-4. – Москва, 1971. – 436с.
1287162
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 428с.
1287163
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 440с.
1287164
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 430с.
1287165
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 431с.
1287166
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. ч. 2. – Москва, 1971. – 472с.
1287167
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. ч. 2. – Москва, 1971. – 556с.
1287168
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1-2. – Москва, 1970. – 418с.
1287169
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 3. – Москва, 1970. – 348с.
1287170
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 356с.
1287171
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 416с.
1287172
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1970. – 448с.
1287173
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1971. – 604с.
1287174
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 5. – Москва, 1971. – 168с.
1287175
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 380с.
1287176
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. – Москва, 1971. – 432с.
1287177
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 3-4. – Москва, 1970. – 632с.
1287178
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 312с.
1287179
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 7-8. – Москва, 1971. – 508с.
1287180
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 504с.
1287181
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 527с.
1287182
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 2. – Москва, 1972. – 480с.
1287183
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, Сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 3. – Москва, 1972. – 464с.
1287184
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 3. – Москва, 1972. – 500с.
1287185
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки.Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 2. – Москва, 1972. – 536с.
1287186
   Сводный каталог инкунабулов, 1988
1287187
   Сводный каталог инкунабулов московских библиотек, архивов и музеев. – Москва : ГБЛ, 1988. – 191с.
1287188
   Сводный каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках СССР. – Москва, 1982. – 176с.
1287189
   Сводный каталог иностранной литературы за 1920-1924 гг. полученной в библиот. Ленинграда до 1 января 1925 г.. – Ленинград, 1924. – 58 с.
1287190
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1971. – Ленинград, 1973. – 207 с.
1287191
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1972. – Ленинград, 1974. – 192 с.
1287192
   Сводный каталог иностранных журналов за 1950-1955 гг., поступ. в мед. библиотеки г. Киева. Медицина. Биология.. – Київ, 1957. – 85с.
1287193
   Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения АН СССР (1966-1974 гг.). – Новосибирск, 1978. – 462с.
1287194
   Сводный каталог иностранных журналов..... за 1979. – Новосибирск, 1982
1287195
   Сводный каталог иностранных карт и атласов, полученных библиотеками АН СССР и библиотеками акад. наук союз. респ. 1974.. – Ленинград, 1975. – 224 с.
1287196
   Сводный каталог иностранных картографических произведений, получ. библиот. АН СССР и библиот. АН союз. респ. 1976.. – Ленинград, 1977. – 230 с.
1287197
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 1. – Москва, 1960. – 222 с.
1287198
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 2. – Москва, 1960. – 222-436с.
1287199
   Сводный каталог иностранных книг[ в библиотеках СССР]. – Новосибирск
№ 4. – 1982
1287200
   Сводный каталог иностранных научно-технич. журналов, имеющ. в библиот. г. Харькова. 1950 г.. – Харьков, 1957. – 57 с.
1287201
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, выписанных библиот. УССР на 1966 год.. – вып. 1. – Киев, 1966. – 160 с.
1287202
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. – Харьков, 1958. – 144с.
1287203
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. 1959 г.. – Харьков, 1961. – 135с.
1287204
   Сводный каталог иностранных научных журналов 1947-1948 гг., поступивших в крупнейшие библиотеки Москвы. Естественные науки.. – М., 1950. – 181с.
1287205
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки Саратова. Естеств. науки, мед., сельское хоз., техника. 1917-1960. – Саратов, 1965. – 208с.
1287206
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1955.. – М., 1957. – 376с.
1287207
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1957.. – Москва, 1959. – 679 с.
1287208
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1958.. – Москва, 1960. – 702 с.
1287209
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1960.. – Москва, 1962. – 753 с.
1287210
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва, 1961. – 571 с.
1287211
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва : Отдел изданий ВГБИЛ, 1963. – 624 с.
1287212
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1962.. – Москва, 1964. – 743 с.
1287213
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1964.. – Москва, 1966. – 776 с.
1287214
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1965. – 719 с.
1287215
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1967. – 704 с.
1287216
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1966.. – Москва, 1968. – 848 с.
1287217
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1967.. – Москва, 1969. – 896 с.
1287218
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1968.. – Москва, 1970. – 807 с.
1287219
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1969.. – Москва, 1971. – 855 с.
1287220
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1970.. – Москва, 1972. – 846 с.
1287221
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
3. – 1958. – 313с.
1287222
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
4. – 1958. – 368с.
1287223
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
1. – 1958. – 300с.
1287224
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
2 С-Н. – 1958. – 260с.
1287225
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1949.. – Москва, 1951. – 135 с.
1287226
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1950.. – Москва, 1952. – 176 с.
1287227
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1951.. – Москва, 1953. – 248 с.
1287228
   Сводный каталог иностранных научных и технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова 1964 год.. – Х., 1965. – 126с.
1287229
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы 1924-1928.. – Москва, 1930. – 410с.
1287230
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки в целом. Истор. науки. Юридич. науки. Народное образование, педагогика. 1969-1970. – Ленинград, 1973. – 121с.
1287231
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 1. – Л., 1989. – 222с.
1287232
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 2. – Л., 1989. – 126с.
1287233
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1971. – Л., 1972. – 278с.
1287234
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1975. – Л., 1976. – 250с.
1287235
   Сводный каталог иностранных периодических изданий за время с 1 августа 1914 по 1 января 1928 г. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1928. – 267с.
1287236
   Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения Академии наук СССР, за 1974-1980 годы: в 2 ч.. – Новосибирск
ч. 2. – 1986. – 1079с.
1287237
   Сводный каталог исностранных перодических изданий на 1928-1933 гг. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1936. – 344с.
1287238
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1984. – 370 с.
1287239
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1985. – 390 с.
1287240
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800. – Ленинград : Наука
Т. 3 : S-Z. Приложения. – 1986. – 274 с.
1287241
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Биологические науки. – Москва, 1967. – 262с.
1287242
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Химические науки.. – Москва, 1965. – 135с.
1287243
   Сводный каталог молдавских рукописей хранящихся в СССР : Коллекция Ново-Нямецкого монастыря. 14 -19 в. – Кишинев, 1989. – 450с.
1287244
   Сводный каталог на химические источники тока. – Москва, 1950. – 210 с.
1287245
   Сводный каталог научно-технических журналов на 1938 год.. – 8с.
1287246
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1959 год. – Москва, 1960. – 259 с.
1287247
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1964 год.. – М., 1966. – 544с.
1287248
   Сводный каталог новых иностранных книг по искусствоведению, поступивших в крупнейшие библиотеки СССР в 1949-1953 гг.. – Москва, 1956. – 415 с.
1287249
   Сводный каталог новых иностранных книг, имеющихся в библиотеках СО РАН. – Новосибирск
№ 3. – 1982
1287250
   Сводный каталог новых иностранных книг, имеющихся в библиотеках СО РАН. – Новосибирск
№№ 5,6, 7/8. – 1982
1287251
  Астраханская Ц.А. Сводный каталог отечественных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска / Астраханская Ц.А., Павлова Р.Е. ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка, Сибир. отд. АН СССР. – Новосибирск : [б. и.]
Вып. 1, ч. 2, Л - Я : (1763-1963). – 1970. – 1471 с.
1287252
   Сводный каталог отечественных и зарубежных журналов, получаемых 17-ю библиотеками г. Томска.. – Томск
ч. 2. – 1991. – 50с.
1287253
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Казани на 1969 г.. – Казань, 1969. – 116с.
1287254
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками Татарии и г. Казани на 1970 год.. – Казань, 1970. – 144с.
1287255
   Сводный каталог отечественных справочно-библиографических изданий, поступивших в крупнейшие библиотеки Белоруссии в 1972 году. – Минск, 1974. – 123 с.
1287256
  Лебедева А.Н. Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789-1959 гг.) / А.Н. Лебедева. – Новосибирск
Вып. 2. – 1974. – 521с.
1287257
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Русского зарубежья в библиотеках Москвы. (1917-1996 гг.). – Москва : РОССПЭН, 1999. – 461, [3] с. – Указатели: с. 385-463. – ISBN 5-8243-0021-6
1287258
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего Востока 1789-1980.. – Новосибирск, 1989. – 638с.
1287259
   Сводный каталог периодических изданий на 1936 год.. – вып. 1. – М. – 8с.
1287260
   Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа на 1931 год. – Москва : Объединение государственных издательств СССР ; Рабочий ленинец, 1931. – 40 c.
1287261
   Сводный каталог периодических изданий по химии, физике, химической технологии и сопредельным дисциплинам. Состояние фондов б-тек г. Харькова по 1946 г.. – Харьков, 1951. – 103 с.
1287262
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800
Т.4. – 1966
1287263
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800.
Т.2. – 1964
1287264
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800
Т.1. – 1962
1287265
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.3. – 1966
1287266
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.4. – 1975
1287267
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва
Т. 1. – 1962. – 435 с.
1287268
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва
Т. 2 : К-П. – 1964. – 515 с.
1287269
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 3 : Р-Я. – 1966. – 516 с.
1287270
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 4. – 1966. – 288 с.
1287271
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга
Т. 5. – 1967. – 300 с.
1287272
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – Москва : Книга, 1975. – 191 с.
1287273
  Зернова А.С. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. / А.С. Зернова. – М., 1968. – 567с.
1287274
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 1 : № 1-1082. – 1977. – 225с.
1287275
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 2 : (№ 1082а-2004). Приложение (№ 1-214 ). – 1977. – 207с.
1287276
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века : Листовки. – Москва
Ч. 3 : Вспомогательные указатели. – 1977. – 115 с.
1287277
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – Москва
ч. 2. – 1977. – 208 с.
1287278
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – Москва
ч. 3. – 1977. – 116 с.
1287279
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
Ч. 3. – 1982. – 244 с.
1287280
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 1. – 1971. – 166 с.
1287281
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 2. – 1971. – 167-354с.
1287282
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 3. – 1971. – 354-459с.
1287283
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 4. – 1971. – 460-637с.
1287284
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 5. – 1971. – 638-811с.
1287285
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 6. – 1971. – 812-874с.
1287286
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 7. – 1971. – 875-978с.
1287287
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 8. – 1971. – 979-1082с.
1287288
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – Москва
ч. 9. – 1971. – 1083-1260с.
1287289
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1981. – 200с.
1287290
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
ч. 2. – 1982. – 232с.
1287291
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва
ч. 3. – 1982. – 242 с.
1287292
   Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI-XIII вв.. – Москва : Наука, 1984. – 405 с.
1287293
  Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет / О.И. Смирнова. – Москва, 1981. – 548с.
1287294
  Днепровский Н.И. Сводный каталог фундаментальных склонений 1631 звезды для 1915. / Н.И. Днепровский. – Л., 1934. – 59с.
1287295
   Сводный каталог фундаментальных слабых звезд со склонениями от +90 до -20 (ПФКСЗ-2). – Киев : Наукова думка, 1980. – 110 с.
1287296
   Сводный материально-финансовый баланс: пробл. моделирования.. – Москва, 1978. – 304с.
1287297
  Кулжинский С.П. Сводный отчет по полезным опытам за 1911-1925 годы / С.П. Кулжинский, И.Д. Рогоза. – К., 1929. – 426с.
1287298
   Сводный паспорт предприятий треста "Укрмебель" Наркомлеспрома УССР.. – Киев, 1940. – 450 с.
1287299
   Сводный план важнейших научно-исследовательских работ и внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство на 1967 год. – Киев
Часть 1 : Союзные и республиканские темы. – 1967. – 206 с.
1287300
   Сводный план научно-исследовательских работ вузов министерства на 1968 год.. – К.
ч. 2. – 1968. – 67с.
1287301
   Сводный производственно-финансовый план государственной промышленности на 1926-27 г.. – М.-Л., 1927. – 429с.
1287302
   Сводный производственно-финансовый план промышленности СССР на 1927-1928 гг.. – Москва, 1928. – 170 с.
1287303
   Сводный профиль комплектования фондов библиотеки АН СССР.. – Л., 1987. – 153с.
1287304
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению
№ 6. – 1984
1287305
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1917-1945 гг.. – Ленинград, 1962. – 135 с.
1287306
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1946-1956 гг.. – М.-Л., 1958. – 83с.
1287307
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1957-63 гг.. – Ленинград, 1966. – 147 с.
1287308
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1964-68 гг.. – Ленинград, 1975. – 84 с.
1287309
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1969-1975 гг. : Издания, поступившие в б-ку АН СССРи Гос. Публ. б-ку. – Ленинград, 1982. – 166с.
1287310
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1982-1987 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку. – Ленинград, 1987. – 127с.
1287311
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению. 1988-89 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку в 1988-1989 гг. – Ленинград, 1990. – 79с.
1287312
   Сводный систематический каталог магнитных определений генеральной магнитной съемки 1931-1842 гг.. – Л.
2, ч. 1. – 1947. – 328с.
1287313
   Сводный словарь современный русской лексики : в 2-х т. – Москва
Т. 2. – 1991. – 738с.
1287314
   Сводный словарь современный русской лексики. : в 2-х т. – М.
Т. 1. – 1991. – 800с.
1287315
  Харитонов А.В. Сводный спектрофотометрический каталог звезд / А.В. Харитонов. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 198 с.
1287316
   Сводный список газет и журналов, получаемых 20 библиотеками г. Саратова в 1965 году.. – Саратов, 1965. – 79с.
1287317
   Сводный список журналов, выписанных 17-ю библиотеками г. Саратова на 1964 год.. – Саратов, 1964. – 58с.
1287318
   Сводный список иностранных газет и журналов, получаемых библиотеками г. Саратова в 1969 году. – Саратов, 1969. – 56с.
1287319
   Сводный список иностранных журналов в библиотеках г. Саратова и в вузах Среднего и Нижнего Поволжья за 1971-1975 гг.. – Саратов, 1975. – 85с.
1287320
   Сводный список отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Донецка на 1972 год.. – Донецк, 1972. – 94с.
1287321
  Доктуровский В.С. Сводный список растений Амурской области (Polypodiaceae-Orchidaceae) / В.С. Доктуровский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс.), 1912. – [2], 129-216, [1] с. : табл. – (Материалы к исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия / Под ред. Б.А. Федченко ; Вып. 1)
1287322
   Сводный текст крестьянских порядных XVI века / Сост. слушательницами С.-Петерб. высших жен. курсов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Шредера, 1910. – XII, 77 с.
1287323
   Сводный тематический план комплектования книжных фондов 15-ти библиотек г. Саратова.. – Саратов, 1963. – 59с.
1287324
  Швалб М.Г. Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова . 1970-1972. / М.Г. Швалб, А.Н. Иванова. – вып. 2. – Харьков, 1974. – 29 с.
1287325
   Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова. 1973-1975. – вып. 3. – Х., 1977. – 31с.
1287326
   Сводный указатель библиографических работ по технике, составленных библиотеками и службами информации Армян. ССР за 1962-1966 г.. – Ереван, 1967. – 30с.
1287327
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1971 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1972. – 88с.
1287328
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1972 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1973. – 88с.
1287329
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1973 году. Худ. лит-ра, общ. науки, искусство. – М., 1974. – 100с.
1287330
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий библиотек Казахстана. 1986-87 гг.. – Алма-Ата, 1987. – 195с.
1287331
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий, поступивших в библиотеки г. Воронежа 1976-1980 гг.. – Воронеж, 1980. – 87с.
1287332
   Сводный указатель иностранных журналов
1982 г. – 1983
1287333
   Сводный указатель иностранных журналов
1985 г. – 1986
1287334
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками Армянской ССР. 1972.. – Ереван, 1972. – 158с.
1287335
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1973 году.. – Воронеж, 1973. – 62с.
1287336
   Сводный указатель иностранных медицинских журналов, выписанных библиотеками Украины
на 1988. – 1988
1287337
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1. – 1976
1287338
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 2. – 1976
1287339
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1. – 1977
1287340
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 2. – 1977
1287341
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1. – 1978
1287342
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 2. – 1978
1287343
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1. – 1980
1287344
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 2. – 1980
1287345
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1. – 1982
1287346
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 2. – 1982
1287347
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на
ч. 1 (на 1983). – 1983
1287348
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1967 год.. – Киев, 1967. – 339 с.
1287349
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1968 год.. – Киев, 1968. – 496 с.
1287350
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1969-1970 гг.. – Киев, 1969. – 612 с.
1287351
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1969. – 428с.
1287352
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1980. – 320с.
1287353
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых Библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград : Изд-кий отдел Библиотеки Академии наук СССР, 1969. – 428с.
1287354
   Сводный указатель общесоюзных стандартов.. – М.-Л.
ч. 1. – 1941. – 404с.
1287355
   Сводный указатель отечественных журналов получаемых 22 библиотеками г. Одессы в 1973 году : (журналы на рус. и укр. яз.). – Одесса, 1973. – 84 с.
1287356
   Сводный указатель отечественных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1976 году.. – Воронеж, 1976. – 64с.
1287357
  Пансков В.Г. Сводный финансовый баланс государства. / В.Г. Пансков. – М., 1987. – 157с.
1287358
  Аветисян И.А. Сводный финансовый баланс союзной республики : (на примере Арм. ССР) : автореф. ... канд. экон. наук: 594 / Аветисян И.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 22 с.
1287359
  Галанов В.А. Сводный финансовый баланс. / В.А. Галанов. – М., 1983. – 136с.
1287360
  Волуйский Н.М. Сводный финансовый план. / Н.М. Волуйский. – Москва, 1970. – 160с.
1287361
  Абдулкабирова М.А. Сводово-глыбовые структуры и эндогенные месторождения Северного Казахстана / М.А. Абдулкабирова ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 240 с. : черт., схем., карты. – Библиогр.: с. 227-239
1287362
  Середин В.В. Сводово-глыбовые структуры Тихоокеанского орогенного пояса / В.В. Середин. – Москва : Недра, 1987. – 180с.
1287363
  Корешков И.В. Сводообразование и развитие земной коры / И.В. Корешков. – Москва : Недра, 1975. – 207с.
1287364
  Шефнер В.С. Своды / В.С. Шефнер. – Л., 1967. – 79с.
1287365
   Своды замечаний на проект устава общеобразовательных учебных заведений по устройству гимназий и прогимназий. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1863. – IV, 630 с. – Напеч. по распоряжению М-ва нар. прос.
1287366
  Кожухаров Г. Сводьт и античността и средините векове: Метод за установяване на стадическото равновесие / Г. Кожухаров. – София, 1974. – 150 с.
1287367
  Осипенко О.В. Свое дело / О.В. Осипенко. – М, 1991. – 190с.
1287368
  Бегун В.Я. Свое и чужое : для ст. шк. возраста / В. Я. Бегун. – Минск : Юнацтва, 1987. – 61 с.
1287369
  Некрасов А.И. Своё и чужое в истории // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.147-153
1287370
  Куприянов П.С. Свое и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-38. – ISSN 0869-5687
1287371
  Донев В. Свое и чужое време и пространство в романа "Ракова болница" от Александър Солженицин // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 162-167
1287372
  Гагуа И.Л. Свое и чужое время / И.Л. Гагуа. – М., 1990. – 382с.
1287373
  Курелла Альфред Свое и чужое. / Курелла Альфред. – М., 1970. – 280с.
1287374
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1960. – 382с.
1287375
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1962. – 368с.
1287376
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
1287377
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
1287378
  Косенко П.П. Свое лицо. Литературные очерки и портреты. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1962. – 172с.
1287379
  Алексеев Свое место в жизни / Алексеев, Ю.А. Самоненко. – Москва, 1978. – 64с.
1287380
  Плотников А.И. Свое на земле / А.И. Плотников. – Горький, 1977. – 80с.
1287381
  Рыбаков В.П. Свое оружие : повести, рассказы / В.П. Рыбаков. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 313 с.
1287382
  [Козлов А.А.] Свое слово : философско-литературный сборник, издаваемый (вместо "философского трехмесячника") проф. А.А. Козловым / [предисл. А. К. (А. Козлов)]. – 1888-1890. – Киев : Императорского Университета Св. Владимира
№ 1. – 1888. – [4], 144 с.


  На тит. л. дарств. надпись (немного срезана при переплете): ... от преданного А. Козлова
1287383
  [Козлов А.А.] Свое слово : философско-литературный сборник, издаваемый (вместо "философского трехмесячника") проф. А.А. Козловым / [предисл. А. К. (А. Козлов)]. – 1888-1890. – Киев : Тип. В.И. Завадского
№ 2. – 1889. – [4], 158, [1] с.


  На тит. л. дарств. надпись (немного срезана при переплете): ... от преданного А. Козлова
1287384
  [Козлов А.А.] Свое слово : философско-литературный сборник, издаваемый (вместо "философского трехмесячника") проф. А.А. Козловым / [предисл. А. К. (А. Козлов)]. – 1888-1890. – Киев : Тип. В.И. Завадского
№ 3. – 1889. – [4], 156 с.


  На тит. л. дарств. надпись (немного срезана при переплете)
1287385
  Козлов А.А. Свое слово : [ философско-литературный сборник ] / А.А. Козлов; Классический приватный ун-т. – Запорожье : КПУ, 2008. – 124с. – Выходные данные оригинала: издаваемый (вместо "Философского трехмесячника") профессором А.А. Козловым; № 1; Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1888. – (Антология украинской мысли). – ISBN 966-8227-91-3
1287386
  Дамянова Своебобразие реализма творчества Димитра Талева 50-60-х годов. (На материале тетралогии "Железный светильник", "Преспанские колокола", "Ильин день" и "Голоса ваши слышу") : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.04 / Дамянова ВИктория Асенова; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 21л.
1287387
  Коваленко В.И. Своевольный председатель, его друзья и недруги / В.И. Коваленко. – М, 1989. – 238с.
1287388
  Аристов Михаил Своевременно ли введение новых лицензионных требований для землеустроителей и можно ли вообще обойтись без них? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 37-43
1287389
  Васильев А.Н. Своевременно обнаруживать и раскрывать каждое преступление - наша общая задача / А.Н. Васильев. – Москва, 1964. – 25с.
1287390
  Сидоренко Ю.С. Своевременные мысли о Российском парламенте / Ю.С. Сидоренко. – Ростов на Дону, 1991. – 149с.
1287391
  Аграновский А.А. Своего дела мастер : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1980. – 416 с.
1287392
  Речин Б. Своей дорогой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1956. – 86с.
1287393
  Чандра Д. Своей земле не хозяин / Д. Чандра. – М, 1980. – 268с.
1287394
   Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в сибири.. – Иркутск, 1973. – 342с.
1287395
  Лагунов К.Я. Своей тропою. / К.Я. Лагунов. – Сталинбад., 1958. – 139с.
1287396
  Гречнев В.Я. Своеобразие "Литературных портретов" М. Горького (Воспоминания о писателях) : Автореф. дис. ... канд филол. наук / Гречнев В.Я. ; АН СССР , Ин-т русск. лит-ры (Пушкнский Дом). – Ленинград, 1963. – 21 с.
1287397
  Сомова Е.В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХІХ века (Ч.Кингсли, Н.Уайзмен) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-42. – ISSN 0130-9730
1287398
  Луньков А.П. Своеобразие действия закона относительного перенаселения в странах Латинской Америки. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Луньков А.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1975. – 24л.
1287399
  Богаткина М.Г. Своеобразие детерминистских отношений в идейно-образной системе романтического произведения (на примере русской романтической поэзии ХIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Богаткина М. Г.; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1981. – 25л.
1287400
  Поборчая И.П. Своеобразие диалогизма в стихотворении Александра Кушнера "Современники" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется сюжетно-композиционное строение и образный мир стихотворения А. Кушнера "Современники". В произведении сочетается авт. речь и центонная часть, представленная фрагментами произведений А. Блока и К. Чуковского. Показано, что ...
1287401
  Антонова Марина Васильевна Своеобразие европейских музеев начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-64. – ISSN 2073-9702
1287402
  Розанова Е. Своеобразие жанра "Книги прощания" Юрия Олеши // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 232-241. – ISBN 966-587-044-0
1287403
  Литовская А.В. Своеобразие и значение современной рецепции наследия Аристофана // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 124-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1287404
  Майборода Р.В. Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У.М. Теккерея // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 202-209. – ISSN 978-966-551-401-5
1287405
  Дынниченко Т.А. Своеобразие интерпретации темы "слепой" любви в "Пасторальной симфонии" А. Жида // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-381. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1287406
  Шатова И.Н. Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-24. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1287407
  Марцина И.Ю. Своеобразие комического у Теуво Паккала ("Бык советника коммерции"(1901) и "Ревизор" Н.В. Гоголя) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.106-118. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1287408
   Своеобразие композиции романа Л.Н. Толстого "Война и мир" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Розанова Л. Н,; Розанова Л. Н,; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1287409
  Шпаковская Е.А. Своеобразие мифопоэтики А.Н. Островского ("Комик ХVІІ столетия") // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 77-84. – ISBN 966-587-057
1287410
  Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической драматургии XIX века : А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.H. Островский : (монография) / Е.А. Прокофьева ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. и зарубеж. филологии и искусствоведения. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 219-229. – ISBN 978-966-525-829-2
1287411
  Сайдуллаев Абдулла Своеобразие образов будущего и динамика из изменения у учащихся средней школы : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Сайдуллаев Абдулла; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
1287412
  Сенько И. Своеобразие осмысления библейского образа Иуды в произведениях Леонида Андреева и Леси Украинки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
1287413
  Ильинков В.Г. Своеобразие пореволюционных поэм Маяковского : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильинков В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории лит-ры. – Москва, 1952. – 16 с.
1287414
  Мирошниченко Ю.А. Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-38. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1287415
  Заярная И.С. Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 184-199. – ISBN 978-966-171-280-4


  В статье рассмотрены важнейшие составляющие поэтического мира лирики Д.Быкова, в частности метафизический текст и метатекст, антиномичность как существенная черта идиостиля, отражение чеховской и пастернаковской импрессионистической поэтики в ...
1287416
  Кожуховская Ю.В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 135-142


  Статья посвящена исследованию поэтического языка произведений Янниса Варвериса, которые вошли в сборник "Господин Фогг". В статье рассматриваются лексические группы, представленные в текстах сборника, и антонимические пары, на основе которых ...
1287417
  Бернштейн И.Б. Своеобразие преподавания физики в вечерней школе с преобладанием учащихся металлургов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Бернштейн И.Б.; МВ и ССО Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 20л.
1287418
  Трепова Л.С. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Трепова Л.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 24л.
1287419
  Кругляк М.Т. Своеобразие реализма в творчестве Джозефа Конрада 1895-1900 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кругляк М.Т.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1967. – 20л.
1287420
  Эсалнек А.Я. Своеобразие романа как жанра / А.Я. Эсалнек. – М, 1978. – 79с.
1287421
  Буслинский В.А. Своеобразие скачка при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Буслинский В. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 14л.
1287422
  Чумак Е.П. Своеобразие стилистики произведений А. Платонова (урок-интерпретация повести А. Платонова "Котлован" с использованием метода стилистического эксперимента) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 22-25
1287423
  Ботнер Валентина Савельевна Своеобразие творческого метода Блока-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Ботнер Валентина Савельевна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1978. – 23л.
1287424
  Андреева Ида Ивановна Своеобразие художественного метода А.П.Довженко-писателя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреева Ида Ивановна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1975. – 32л.
1287425
  Пожилова Л.В. Своеобразие художественного метода и стиля С.А.Найденова : Автореф... канд. филол.наук: / Пожилова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26с.
1287426
  Певцова Р.Т. Своеобразие художественного метода молодго М.Горького. / Р.Т. Певцова. – М, 1989. – 92 с.
1287427
  Люблинская Н.А. Своеобразие художественного языка романа Э.Елинек "Пианистка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 238-247. – ISBN 966-72-77-79-8
1287428
  Титов В.Г. Своеобразие художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 32 с.
1287429
  Свенцицкая Э.М. Своеобразие художественности малой прозы А.П. Чехова (на материале рассказов "Жалобная книга" и "Скрипка Ротшильда") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 17-23
1287430
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 1. – 1985. – 335с.
1287431
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 2. – 1986. – 467с.
1287432
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 3. – 1986. – 301с.
1287433
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 4. – 1987. – 571с.
1287434
  Спасибенко А.П. Своеобразие языка и стиля народнической литературы : [пособие для филол. фак.] / А.П. Спасибенко. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 113 с. – Библиогр.: с. 113
1287435
  Винницкий И.М. Своеобразная защитная реакция организма плотоядных на интерперитониально введённых нематод / И.М. Винницкий. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР, 1948. – 53-66с. – Отдельный оттиск с журнала Известия АН СССР серия биология
1287436
  Савельев И. Своеобычное в русской фольклористике / И. Савельев. – Отд. отт. – 65-81с.
1287437
  Стонов Д.М. Своею собственной рукой. / Д.М. Стонов. – Москва, 1925. – 139с.
1287438
  Ільницький М. Своє і позичене: "Лис Микита" Івана Франка і "Райнеке-Лис" Йоганна Вольфганга Гете // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 47-53. – ISSN 0130-5263
1287439
  Андрусяк І. Своє й освоєне : Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 173-191.
1287440
  Симоненко П.І. Своє небо / П.І. Симоненко. – К., 1983. – 231с.
1287441
  Денисенко Володимир Своє серце зверни до навчання : нариси історії Переяславського колегіуму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 52-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1287442
  Андріяшик О. Своєрідність авторських рецепцій у невідомих сторінках Романа Андріяшика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 266-273. – ISBN 978-617-7442-48-5
1287443
  Кравченко Л. Своєрідність авторської манери Василя Стуса як митця перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 61-67. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1287444
  Гайдар В.П. Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 165-168


  Розглядаються поетичні твори ірландського поета Шеймаса Хіні, а саме "Bogland" та "Requiem for the Croppies", у яких робиться спроба виявити шляхи створення алюзії та особливості її функціонування.
1287445
  Дворницька Н.І. Своєрідність використання мовно-стилістичних засобів в епопеї І. Огієнка "Недоспівана пісня" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 63-67. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  В статті розглядаються основні науково-літературні здобутки Івана Огієнка як науковця, письменника, поета.
1287446
  Гузь О.О. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : урок за оповіданням Джеймса Олдріджа "Останній дюйм". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36
1287447
  Калинчук Р. Своєрідність висвітлення образу Б. Хмельницького в літописі Самовидця та у творах Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 233-239


  У статті розглядається становлення ідеї національної державності апелюючи до образу Богдана Хмельницького як державотворця європейського масштабу. В статье рассматривается становление идеи национальной государственности апеллируя к образу Богдана ...
1287448
  Чікало О. Своєрідність відображення національно-визвольної боротьби українського народу в піснях-хроніках періоду ОУН і УПА
1287449
  Мірошніченко Л.В. Своєрідність відтворення реалій у романі "Блудниця вавилонська" Галини Тарасюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 27-34. – ISSN 2313-1802
1287450
  Янкович О. Своєрідність внутрішнього світу героїнь творів сучасної жіночої прози : на прикладі творчості Т. Толстої, Л. Петрушевської, Л. Уліцької та О. Забужко / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (426),грудень. – С. 11-18
1287451
  Бровко О. Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 56-59. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1287452
  Старовойт І.М. Своєрідність гендерних уявлень у протестантських течіях // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 95-96
1287453
  Никорак О. Своєрідність декору запасок Західного Поділля: типи, осередки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1070-1086. – ISSN 1028-5091
1287454
  Хряпінський П.В. Своєрідність диспозитивного методу регулювання суспільних відносин при спеціальному звільненні від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 156-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1287455
  Щедров І.Є. Своєрідність економічної терміносистеми сучасної української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 172-174. – ISBN 978-966-96911-8-7
1287456
  Лисенко О. Своєрідність експлікації образів-символів у сонетах Уляни Кравченко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 118-122. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1287457
  Набок М. Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 35-38
1287458
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17-18 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 432л. – Бібліогр.: л.387-432
1287459
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 33 назви
1287460
  Зарва В. Своєрідність естетичного ідеалу раннього І.Франка і М. Чернишевського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 327-334. – ISBN 978-966-2763-27-0
1287461
  Гаєвська Н. Своєрідність жіночого світу у віршах Олеся Гончара і Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 34-46. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про змалювання жіночого образу у віршах Олеся Гончара та Андрія Малишка періоду Другої світової війни. The article deals with the depiction of a female image in verses by Oles Gonchar and Andriy Malyshko during the Second World War. В статье ...
1287462
  Борзенко О.І. Своєрідність засвоєння народного слова на початковому етапі нової української літератури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 232-235. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1287463
  Василенко І.М. Своєрідність зображення суперечливості духовного світу митця у драматургії В. Винниченка та у прозі Е. Золя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджуються моральні, етичні та філософські проблеми у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть на матеріалі драмі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" та роману Е. Золя "Творчість". In the article, the relevant ...
1287464
  Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про особливості лексичного рівня ідіолекту Юрія Шевельова на матеріалі неформального письмового дискурсу автора, зокрема його листування та спогадів
1287465
  Білик Н.Л. Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 161-169. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедіального моделювання семантики твору. Йдеться про функціональність і практику ...
1287466
  Мірошніченко Л. Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв"язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 89-95. – ISSN 2308-1902
1287467
  Загороднюк В. Своєрідність інтерпретації народної думи "Маруся Богуславка" в однойменному романі Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 35-40. – ISBN 966-8547-61-6
1287468
  Семененко Л. Своєрідність інтерпретації проблем мистецтва в поезії Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 109-113
1287469
  Бедзір Н.П. Своєрідність інтертекстуальності в поезії П. Мідянки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 966-8188-10-1
1287470
  Кремінь Т. Своєрідність історіософських візій Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 266-273. – ISSN 0130-528Х


  Запропоновано варіант історіософського осмислення ранньої творчості Ірини Вільде, яка найбільше тяжіє до глибокого проникнення у сутність внутрішніх процесів утвердження естетичної ідентичності
1287471
  Скорцпська Г.В. Своєрідність картини світу в матеріалах газети "Корр"єре делла сера" (2009) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 40-44


  У статті проаналізовано матеріали італійської газети "Корр"єре делла сера" (Corriere della sera), яка справедливо вважається авторитетним і впливовим виданням в Італії та добре відома за межами країни. The materials of the Italian newspaper "Corriere ...
1287472
  Мітроусова Т.В. Своєрідність колоронімів в оповіданні Дж. Джойса "Мертві" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
1287473
  Іващук О.А. Своєрідність конфлікту в романі Е. Золя "Жерміналь" та І. Франка "Перехресні стежки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 86-90. – (Філологічні науки ; № 1)
1287474
  Ласкаревська Т. Своєрідність концепційного підходу Віктора Петрова до питання походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 157-160
1287475
  Канівець С.В. Своєрідність ландшафтів лесових островів у Чернігівському Поліссі // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 37-41. – Бібліогр.: с. 41. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1287476
  Гаєвська Н.М. Своєрідність малої прози Наталії Кобринської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 137-142


  У статті йдеться про особливості малої прози Н. Кобринської. В статье речь идет об особенностях поэзии в прозе Н. Кобринской. This article deals with the particularities of Natalia Kobrynska"s short stories.
1287477
  Сапунова М.Ю. Своєрідність мечетей різних ісламських архітектурних шкіл (на прикладі порівняння мечетей Криму та Ірану) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 133-136. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1287478
  Мочернюк Н. Своєрідність міжмистецького діалогу 20-30-років XX століття (література та образотворче мистецтво) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 241-248. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1287479
  Білик Н.Л. Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 221-229. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється специфіка симбіотичних варіантів моделювання міжтекстових зв"язків і їх семантики у практиці сербської постмодерної прози. На материале романа ...
1287480
  Гнатюк Л.П. Своєрідність мовної картини світу в "Саду божественных песней" Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-73. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Присвячена специфіці мовної картини світу "Саду божественных песней" Григорія Сковороди. Розглядаються мовні засоби, що передають своєрідність барокового сприйняття світу українським філософом.
1287481
  Мацевко-Бекерська Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть
1287482
  Сафарян С. Своєрідність німецького бароко // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 6-9
1287483
  Мартинець А. Своєрідність образу пропащої жінки в російській літературі XIX ст. (на прикладі творів Ф. Достоєвського та Л. Толстого) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1287484
  Марусенко В. Своєрідність орнаментики іконостасу доби українського бароко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 81-83
1287485
  Перетятько М. Своєрідність осмислення біблійних текстів у поезії Л. Талалая // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 267-277. – ISSN 1728-9572
1287486
  Будівська Л. Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 67-70. – ISBN 966-8110-14-5
1287487
  Приходько І.Ф. Своєрідність поетики маолї прози І. Франка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 34/36 (470/472), грудень. – С. 72-80
1287488
  Жигун С. Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків "Ланки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 149-153


  Розглянуто особливості неореалізму 1920-х років. Доведено, що український неореалізм стилістично відрізняється від російського, зазнавши впливу не символізму, а імпресіонізму. Домінантами поетики названо осібність героя у художньому світі, зовнішній ...
1287489
  Єсюк Л.В. Своєрідність поетики Павла Филиповича // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 14-16
1287490
  Ковалевська М. Своєрідність поетики прози Марка Вовчка та Олеся Гончара (соціально-психологічний аспект) / М. Ковалевська, Л. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 107-112
1287491
  Стрюк Л.Б. Своєрідність поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 131-150


  У статті досліджено провідні риси поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе". Зроблено спробу розглянути майстерність прозаїка на всіх рівнях ієрархічної системи художності, від звукового до образно-смислового. Виокремлено понад сімдесят художніх ...
1287492
  Ільїна Т.А. Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля - австрійського поета епохи раннього експресіонізму / Т.А. Ільїна, Устименко, ВВ // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 124-133. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається вплив на формування світогляду поета трагічного життєвого і творчого шляху, своєрідність та неповторність поетики кольору, унікальність світобачення і світовідчуття поета, лейтмотивні теми траклівської лірики, новаторство Георга ...
1287493
  Паримський І.С. Своєрідність предмета національної журналістики:відображення історичної спадкоємності та сучасних суспільних відносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 70-73


  У статті акцентується на проблемах і практиках сучасної національної журналістики. Йдеться про культуру журналіста, ступінь істинності пізнання соціальних процесів. The article emphasises the problems and practices of the modern national journalism. ...
1287494
  Колкутіна В. Своєрідність ранніх шевенкознавчих студій Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 84-91. – ISBN 978-966-2248-94-4
1287495
  Мармазова Л. Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 196-202. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1287496
  Тараненко А.В. Своєрідність речової деталі в системі характеротворення (на матеріалі прози В. Підмогильного та В. Близнеця) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 66-77. – ISBN 978-966-551-315-5
1287497
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі 19 ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1287498
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі XIX ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
1287499
  Калениченко Н.Л. Своєрідність розвитку напрямів і течій в літературі українській та зарубіжній / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – [14] с.
1287500
  Блохіна В. Своєрідність розвитку професійної групи як результат взаємодії лідера та практичного психолога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 155-159. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджено проблему розвитку професійної групи; актуалізовано увагу до чинників, які б могли посприяти розвитку професійної групи; визначено роль лідера групи та функцію психолога у процесі розвитку колективу; схарактеризовано професійну групу ...
1287501
  Абрамчук Т.В. Своєрідність розкриття внутрішнього світу героїв у драмі І. Карпенка-Карого "Безталанна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С.3-5
1287502
  Клейменова Т.В. Своєрідність розкриття теми трагічного кохання в оповіданнях Марії Колцуняк // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 259-266. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1287503
  Дмитриченко В.В. Своєрідність розробки проблеми праці С.А. Подолинським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1287504
  Сидоренко Л.І. Своєрідність синтетичної форми драми "Шевченко під судом" // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 73-77


  "Твір Станіслава Росовецького " Шевченко під судом" високо оцінили критики та читачі. Письменник став лауреатом Конкурсу "Коронація слова" у 2006-2007 році саме за цю драму. Твір органічно увійшов у сучасну художню Шевченкіану, демонструючи нові ...
1287505
  Татаренко А. Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 209-219. – ISBN 978-966-02-6024-5
1287506
  Кеба О. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99
1287507
  Коломієць В.В. Своєрідність стилю і проблематика малої прози В. Винниченка / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Розглядається мала проза В.Винниченка, його ранні оповідання, їх проблематика та особливості стилю. Визначається роль і місце Винниченка в літературному процесі початку ХХ століття. A small prose of V.Vynnychenko, his early stories, their problems and ...
1287508
  Трефяк Н. Своєрідність сюжетно-композиційного рівня внутрішноьї організації повістей Миколи Вінграновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 125-132. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1287509
  Гусєва О. Своєрідність сюжетно-композиційної структури антивоєнних романів Барбюса і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 58-68
1287510
  Ігнатова О.І. Своєрідність та взаємозв"язок стильових рис та мовних ознак у текстах офіційно-ділового стилю у сучасній французькій мові / О.І. Ігнатова, І.Г. Лісова


  Основні вимоги до змісту офіційно-ділових документів, такі як стандартизованість, об"активність, точність, знаходять своє відображення в специфічному відборі мовних засобів, в ускладненій структурі висловлювання та у вживанні певних дієслівних часів як ...
1287511
  Таранік К.В. Своєрідність та новаторство творчої манери Джейн Остен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 162-166
1287512
  Захаренко О.М. Своєрідність та функції етнокультурних реалій у художньому світі роману Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 84-88
1287513
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : (Урок засвоєння нових знань. 10 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-62.
1287514
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : урок засвоєння нових знань. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст.
1287515
  Ледняк Ю. Своєрідність темпоральної організації оповідання М.Л. Кашніц "Одного разу опівдні, в середині червня" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 169-176. – ISSN 2411-6548
1287516
  Кихилова В. Своєрідність трансляції теми школи в сучасній прозі для підлітків: (на прикладі роману В. Бердта "Мій друг Юрко Циркуль та інші") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 76-84
1287517
  Віват Г. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 84-87. – ISBN 966-8110-14-5
1287518
  Анісімова Н.П. Своєрідність українського поетичного модерну 80-х років XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 8-12. – ISBN 966-7825-78-7
1287519
  Олійник Н.П. Своєрідність української повісті з "локальним" типом сюжету // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 194-201
1287520
  Гонюк О.В. Своєрідність форм хронотопу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" / О.В. Гонюк, Ю.О. Лаптєєва // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 281-288. – ISBN 978-966-551-315-5
1287521
  Євтушенко С.О. Своєрідність функціонування інтимної лірики у творчості Б. Грінченка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 160-167. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Мета даної статті - дослідити місце та значення інтимної лірики в поезії Б. Грінченка, а також визначити провідні тематичні мотиви любовної лірики автора, які дають підстави говорити про її своєрідність та органічний зв"язок із вітч. та слов"янською ...
1287522
  Іншакова І. Своєрідність функціонування односкладних речень у ліричних творах І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 187-190
1287523
  Олійник Н.П. Своєрідність характеротворення в українській повісті 70-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто повісті В. Кави, Ю. Мушкетика, Р. Федоріва з метою з"ясування своєрідності творення в них характерів героїв.
1287524
  Олійник Н.П. Своєрідність хронотопічної організації повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 152-158. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається повість О. Гончара "Бригантина" в аспекті з"ясування особливостей її хронотопічної організації на різних рівнях художнього тексту.
1287525
  Романчук І. Своєрідність хронотопу в мініромані Моніки Компанікової "Білі місця" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 209-215. – ISSN 0203-9494


  "Розкриваються принципи організації художнього простору, який у мініромані “Білі місця” словацької письменниці Моніки Компанікової позначений рисами неестетичного й антропоморфного зображення, здатного набувати людських рис при відтворенні внутрішнього ...
1287526
  Огульчанська О.А. Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 116-124. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті досліджується своєрідність хронотопу, що є важливим сюжетотвірним і характеротвірним чинником. Наголошується на поліфункціональності часопросторових координат. До спільних ознак "химерної прози" і творів, написаних у руслі "магічного ...
1287527
  Завгородня О.В. Своєрідність художньо обдарованої особистості та гендерні аспекти її самоздійснення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 9-13
1287528
  Полякова С.В. Своєрідність художнього вираження пошуків власного "я" в межах опозиції "місто-село" в романі В. Підмогильного "Місто" та повісті В. Шевчука "Місцева зозулька" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-59. – ISBN 978-966-551-315-5
1287529
  Коломієць Н.Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б.Д. Грінченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 84-90. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1287530
  Коломієць Н. Своєрідність художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-152.
1287531
  Задорожна О.С. Своєрідність художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особливості в романі Ю. Мушкетика "Серце і камінь" і повісті О. Забужко "Інопланетянка" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 63-67. – ISBN 978-966-171-249-1
1287532
  Тараненко А. Своєрідність художнього зображення характеру особистості в оповіданні Володимира Винниченка "Зіна" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 247-249. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1287533
  Семелюк Р.М. Своєрідність художнього методу Г. Джеймса в повісті "Дейзі Міллер" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 15-16
1287534
  Горанська Т. Своєрідність художнього портрету в прозі І. Франка 1890-х років // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 60-69. – ISSN 2312-6809
1287535
  Бондаренко О.О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від "твору до тексту" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлений філософсько-естетичний аналіз модусів зла в процесі вивчення своєрідності художнього профетизму російської літератури. Доводиться, що російські письменники XIX ст. створили художні світи, де образи добра і зла осягаються як форми ...
1287536
  Бондаренко О.О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від "твору до тексту" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 14-22


  В роботі представлений філософсько-естетичний аналіз модусів зла в процесі вивчення своєрідності художнього профетизму російської літератури. Доводиться, що російські письменники XIX ст. створили художні світи, де образи добра і зла осягаються як форми ...
1287537
  Вррова Т.П. Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П. Єршова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 978-966-551-315-5
1287538
  Олійник Н.П. Своєрідність художнього створення образу світла в романі О. Гончара "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 246-252


  У статті досліджуються особливості символіки в романі О. Гончара "Циклон" як одна з визначальних ознак індивід. стилю письменника. Увага зосереджена на питанні про своєрідність створення образу світла на різних рівнях художнього тексту. В статье ...
1287539
  Данильчук О.М. Своєрідність художньої "конденсації ідеї успіху" у творчості Артура Хейлі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 25-29
1287540
  Черкас О. Своєрідність художньої деталі в повісті П. Загребельного "Гола душа" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 54-61. – ISSN 0236-1477
1287541
  Воронова З. Своєрідність художньої інтерпретації теми кохання в оповіданнях Мері Шеллі "Наречена сучасної Італії" (1824) та "Фальшива Рима" (1829) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 82-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1287542
  Бокшань Г.І. Своєрідність художньої реалізації архетипних рис первозданної жінки в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 29-33. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1287543
  Ільницький М. Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій
1287544
  Шевченко Т.Г. Своєчасна і системна інтеграція науки і бізнесу - гарантія швидкого відновлення після будь яких потрясінь / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 58-65. – ISBN 978-966-599-550-0
1287545
  Труш І. Своєчасна праця з проблематики розвитку місцевої власності та її господарського використання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0132-1331
1287546
  Амоша О. Своєчасне і необхідне видання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-92. – Бібліогр, 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1287547
   Своєчасний мистецький проєкт - "Вільні" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 8-9. – ISSN 0130-1799


  У вересні цього року в Національному музеї історії України у другій світовій війні відкрилася виставка "Вільні", для якої художник Антон Логов розробив інсталяційне вирішення експозиції. Виставка "Вільні" розповідає про українських громадян, які через ...
1287548
  Місяць О.О. Своєчасний та дієвий державний фінансовий контроль - запорука стабільного розвитку країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 310-316


  Стаття присвячена значенню та важливості державного фінансового контролю як обов"язкової умови стабільного функціонування фінансово-кредитної системи країни, високій ефективності державних видатків. Статья посвящена значению и важности ...
1287549
  Гуйван П. Своєчасний та неупереджений розгляд справи як невід"ємні елементи справедливого судочинства: європейський досвід і українська практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено дослідження практичних питань справедливого судочинства в контексті адаптації напрацювань Європейського суду з прав людини до української національної судової системи. Проаналізовано зміст понять "неупереджений", "безсторонній" суд, вивчено ...
1287550
  Тацій В.Я. Своєю дорогою по Землі до своєї планети у Космосі: пам"яті Героя України В.В. Сташиса // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 400-407. – ISBN 978-966-458-725-6
1287551
  Зборовський А. Своєю смертю бійці УПА подолали смерть нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 6
1287552
  Пустынцев Н.П. Свозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1963. – 112 с.
1287553
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 303 с.
1287554
  Чигринов И.Г. Свои и чужие : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111 с.
1287555
  Усова Н.Т. Свои и чужие / Н.Т. Усова. – Тула, 1989. – 126с.
1287556
  Береговой А.Г. Свои и чужие / А.Г. Береговой. – Ростов н/Д, 1990. – 251с.
1287557
  Ширяев В.А. Свои и чужие. / В.А. Ширяев. – М., 1972. – 79с.
1287558
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 67с.
1287559
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1948. – 237с.
1287560
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
1287561
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1964. – 99с.
1287562
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1965. – 96с.
1287563
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1934. – 46с.
1287564
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 100с.
1287565
  Омельченко В.М. Свои люди / В.М. Омельченко. – Киев, 1959. – 460с.
1287566
  Болтышев В.А. Свои люди / В.А. Болтышев. – Москва, 1984. – 160с.
1287567
  Скопина К.П. Свои люди : Записки комсомольского спецкора. / К.П. Скопина. – М., 1975. – 335с.
1287568
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1963. – 240с.
1287569
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1966. – 463с.
1287570
  Крикуненко И. Свои среди чужих // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 46 (318), 10 декабря 2020. – С. 54-58


  Все більше іноземних студентів обирають вузи України. Топ-10 популярних університетів серед студентів-іноземців.
1287571
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1957. – 430с.
1287572
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1962. – 440с.
1287573
   Своим замлякам хлиборобам дарую дви казочкы [Своїм землякам хліборобам дарую дві казочки] : З двума каpтынкамы / А...... К........... – Харкив : Дpук. А.И. Hемовецкаго, 1876. – 22 с., 2 с. мал. : мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1287574
  Петровский Г.И. Своим избирателям / Г.И. Петровский. – Киев, 1938. – 40с.
1287575
  Сопрунов Ф.Ф. Своим путем. / Ф.Ф. Сопрунов. – М., 1985. – 239с.
1287576
  Померанцев В.М. Своим судом / В.М. Померанцев. – Иркутск, 1986. – 315с.
1287577
  Шушарин А.Н. Своим судом. / А.Н. Шушарин. – М, 1977. – 237с.
1287578
  Кузнецов А. Своим трудом / А. Кузнецов. – Уфа, 1963. – 28с.
1287579
   Своим ходом и на корабле : Всадники. Своим ходом и на корабле. Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 90-91 : Карта. – ISSN 1029-5828
1287580
  Прокопьева З.Е. Своим чередом / Зоя Прокопьева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 1. – 1986. – 413, [2] с.
1287581
  Ходов К. Своим чередом : стихи / Камал Ходов; пер. с осет. В.Еременко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 158 с.
1287582
  Прокопьева З.Е. Своим чередом. / З.Е. Прокопьева. – Челябинск, 1989. – 511с.
1287583
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1287584
  Шкапа И.С. Своими глазами / И.С. Шкапа. – М, 1958. – 272с.
1287585
  Куликов Н.А. Своими глазами / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1961. – 70с.
1287586
  Гайкович Б.А. Своими глазами / Б.А. Гайкович. – Нальчик, 1977. – 72с.
1287587
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – Москва, 1989. – 382с.
1287588
  Овчинников В.В. Своими глазами / В.В. Овчинников. – М., 1990. – 382с.
1287589
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1942. – 63с.
1287590
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1943. – 70с.
1287591
  Панферов Ф.И. Своими глазами. / Ф.И. Панферов. – Москва, 1945. – 55с.
1287592
  Чистовский О.Г. Своими глазами. / О.Г. Чистовский. – Л., 1967. – 199с.
1287593
  Ржанов В.Т. Своими глазами. / В.Т. Ржанов. – Чебоксары, 1970. – 422с.
1287594
  Панферов Ф.И. Своими глазами. Люди Урала. / Ф.И. Панферов. – Киров, 1946. – 80с.
1287595
  Лиходеев Л.И. Своими глазами. Стихи. / Л.И. Лиходеев. – М., 1955. – 108с.
1287596
  Пономарев В.Г. Своими глазами: из амер. впечатлений / В.Г. Пономарев. – Минск, 1989. – 155с.
1287597
   Своими глазами: рассказы советских моряков.. – Одесса, 1952. – 139с.
1287598
  Данилов Н.С. Своими путями / Н.С. Данилов. – Ашхабад, 1965. – 208с.
1287599
  Фернандес Р.Р. Своими руками / Р.Р. Фернандес. – М., 1967. – 111с.
1287600
  Каминский М.Н. Своими руками / М.Н. Каминский. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 384 с.
1287601
  Сабекиа Н.И. Своими руками / Н.И. Сабекиа. – Сухуми, 1979. – 31с.
1287602
  Иванов Б.С. Своими руками / Б.С. Иванов. – М., 1984. – 143с.
1287603
  Жендаренко В.Ф. Своими руками / В.Ф. Жендаренко. – Омск, 1991. – 238с.
1287604
  Стаднюк И.Ф. Своими руками. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1959. – 49с.
1287605
   Своими руками. Домашние работы пионера и школьника.. – М.-Л., 1943. – 88с.
1287606
  Неверов А.С. Своими силами / А.С. Неверов. – Москва-Ленинград, 1930. – 237с.
1287607
  Благов Ю.Н. Своими словами / Ю.Н. Благов. – М., 1954. – 48с.
1287608
  Гордейчев В.Г. Своими словами / В.Г. Гордейчев. – М, 1964. – 136с.
1287609
  Флинн Э.Г. Своими словами. Жизнь бунтарки / Э.Г. Флинн. – М, 1962. – 382с.
1287610
  Кузькин А.П. Своими средствами / А.П. Кузькин. – Саратов, 1989. – 101с.
1287611
  Чигринов І.Г. Свої і чужинці : роман / Иван Чигринов ;. – Київ, 1988. – 364 с.
1287612
  Островський О.М. Свої люди - поквитаємось. / О.М. Островський. – К., 1951. – 100с.
1287613
  Леонтович О. Свої люди в Голлівуді // Кіно -Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2002. – № 6. – С. 15-17. – ISSN 1562-3238
1287614
  Толочко О. Свої своя познаша // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Відповідь історика Олексія Толочка на репліки Оександра Галенка та Наталії Яковенко.
1287615
  Савчук О.А. Свої серед своїх : депортації українців з Холмщини й Підляшшя в 1944-1947 рр. / Олег Савчук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2012. – 237, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 189-236. – ISBN 978-966-2379-46-4
1287616
  Бачинська К. Свої серед чужих. У 2017 році найбільше посвідок на проживання в Європейскому Союзі отримали українці та сирійці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 119). – С. 13


  "Декого статистика ООН змушує хапатися за голову, а когось за валізи. За прогнозами Організації об’єднаних націй, до 2050 року українців в Україні залишиться близько 30 мільйонів. Причиною цього стане, в тому числі, і масова еміграція в інші країни. А ...
1287617
  Суржик Л. Своїм - усе, чужим - закон? / Л. Суржик, П. Усатенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 1, 12


  "Роботу МОН з підготовки наукових кадрів профільний комітет ВРУ визнав недостатньою. І заплющив очі на порушення під час обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Стан справ у царині підготовки здобувачів вищої освіти ...
1287618
  Дячишин Б. Своїм життям до себе дорости... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 9


  Пам"яті Миколи Петренка.
1287619
  Яремчук Андрій Своїм життям піднятися до себе : лист Миколі Мащенку // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 1. – ISSN 0868-9644
1287620
  Мартиненко В. Своїм пензлем він зафарбовував наші біди / розмовляла Тетяна Нетудихата // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 15


  Пам"яті українського художника Михайла Романишина.
1287621
  Зятьєв С. Своїм подвигом вони змінили Україну // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 7). – С. 13


  Учасники Революції Гідності поклали життя за вільне європейське майбутнє Батьківщини.
1287622
   Своїми очима. Розповіді очевидців.. – Львів, 1977. – 48с.
1287623
  Константинов А. Свой - чужой. Внедрение : Роман в трех частях / А. Константинов при участии Е. Вышенкова. – Санкт-Петербург : Дом " Нева". – ISBN 5-7654-4141-6
Ч.2. – 2005. – 320с.
1287624
  Топорков Л.В. Свой берег / Л.В. Топорков. – М, 1976. – 204с.
1287625
  Сенин В.Т. Свой вариант жизни / В.Т. Сенин. – М., 1986. – 95с.
1287626
  Рудницкий М. Свой голос : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 76-85. – ISSN 0130-6405


  Марк Наумович Бернес (настоящая фамилия - Нейман; 1911-1969) - советский актёр кино и исполнитель песен. Нар. артист РСФСР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1951). Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский ...
1287627
   Свой голос: рассказы писателей народов ССР.. – М., 1989. – 253с.
1287628
   Свой дом: рассказы афр. писателей. – Москва, 1977. – 240 с.
1287629
  Петрушевская Л.С. Свой круг: рассказы / Л.С. Петрушевская. – М., 1990. – 45с.
1287630
  Иванов Б.В. Свой метр и ритм / Б.В. Иванов. – Москва, 1974. – 160с.
1287631
  Хинт А. Свой остров : романы, повесть / Ааду Хинт. – Москва : Советский писатель, 1983. – 479 с.
1287632
  Хинт А. Свой остров : романы, рассказы, эссе ; пер. с эстонского / Ааду Хинт. – Москва : Советский писатель, 1987. – 592 с.
1287633
  Зорин А. Свой подвиг свершив...: о судьбе произведений Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского / А. Зорин, А. Немзер, Н. Зубков. – Москва : Книга, 1987. – 383 с.
1287634
  Алиева Ф.Г. Свой почерк : стихи и поэмы : для сред. и ст. шк. возраста : пер. с авар. / Фазу Алиева ; худож. А. Зайцев. – Москва : Детская литература, 1988. – 158, [1] с. : ил.
1287635
  Вакуловская Л.А. Свой след на земле / Л.А. Вакуловская, В.Г. Долгий. – Калининград, 1961. – 78с.
1287636
  Кулида С. Свой среди чужих или проклятие "Сатурна". Подлинная история советского разведчика Александра Козлова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 6-7, 10-11


  "Об этом человеке литераторы писали книги, а журналисты - восторженные, сенсационные статьи и очерки и за счастье считали взять у него интервью. В 60-70 гг. прошлого века лидером проката стала кинотрилогия "Путь в "Сатурн", "Конец "Сатурна" и "Бой ...
1287637
  Володарский Я Э. Свой среди чужих, чужой среди своих / Я Э. Володарский, Н.С. Михалков. – Москва, 1979. – 118с.
1287638
  Амет В.И. Свой среди чужих, чужой среди своих / В.И. Амет. – Ярославль : Диа-Пресс, 2001. – 304 с. – ISBN 5-7886-0053-7
1287639
  Львова Валентина Свой угол в Париже // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 48-56 : фото
1287640
  Кондратенко Юлия Свой химический заводик / Кондратенко Юлия, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 92-97 : фото
1287641
  Артищев В.В. Свой хлеб : рассказы, повесть / Артищев В.В. – Свердловск : Свердловское кн. изд-во, 1959. – 184 с. : ил.
1287642
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – Москва, 1973. – 176с.
1287643
  Еременко В.Н. Свой хлеб / В.Н. Еременко. – Москва, 1977. – 351с.
1287644
  Павлихин Е.А. Свой хлеб. Повесть / Е.А. Павлихин. – Фрунзе, 1960. – 122с.
1287645
  Коваленко Р.М. Свой человек Зойка / Р.М. Коваленко. – М, 1974. – 223с.
1287646
  Габрилович Е.И. Свой, но невовсе / Е.И. Габрилович. – Москва, 1991. – 88с.
1287647
  Путинцев А.Г. Свой. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1965. – 395с.
1287648
   Свойства (4-метилтиазолил-2)цианоксимат-аниона как лиганда / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, А.А. Мохир, Э.Б. Русанов // Коорд. химия, 1997. – №3
1287649
  Косенко В.Е. Свойства n-p переходов в Германии полученных путем диффузии примесей из паоровой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косенко В. Е.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1957. – 15л.
1287650
  Фаддеев Л.Д. Свойства S-матрицы для рассеяния на локальном потенциале. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаддеев Л.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 8л.
1287651
  Петров Г.А. Свойства y-излучения при делении U233, U235 и Pu239 медленными нейтронами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петров Г.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1965. – 14л.
1287652
  Роганов Ю.В. Свойства акустических осей в триклинных средах / Ю.В. Роганов, А. Стовас, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 3-17 : рис. – Библиогр.: с. 15. – ISSN 0203-3100
1287653
  Федорова Н.М. Свойства алгебраических кривых и поверхностей в связи с обобщением теоремы Карно и теоремы, ей взаимной. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорова Н.М.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 6л.
1287654
  Резникова М.Б. Свойства аминоацил-РНК-синтетаз, присутствующих во фракции рН5-ферментов Е. coli B. : Автореф... кандидата биол.наук: / Резникова М.Б.; АМН СССР. Ин-т биол. и мед. химии. – М., 1965. – 25л.
1287655
  Химич Иван Васильевич Свойства амплитуд рассеяния в квантовой теории поля полиноминального и неполиноминального роста : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Химич Иван Васильевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1983. – 35л.
1287656
  Мухин А.Б. Свойства асимптотической равномерной распределенности и локальные предельные теоремы для плотностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Мухин А.Б.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1287657
   Свойства атомных ядер. – Ленинград : Наука
Вып. 24. – 1982
1287658
  Филиппов Г.Ф. Свойства атомных ядер и взимодействие между нуклонами / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1968. – 12 с.
1287659
  Пекер Л.К. Свойства атомных ядер при небольших энергиях возбуждения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пекер Л.К.; АН СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1956. – 16л.
1287660
  Дмитриева И.К. Свойства атомов и ионов в свете статистической теории / И.К. Дмитриева, Г.И. Плиндов; АН Белоруссии, Институт тепло- и массообмена. – Минск : Навука и тэхника, 1991. – 222с. – ISBN 5-343-00829
1287661
  Ионкина А.А. Свойства белков молока в зависимости от сезона года и термической обработки. : Автореф... канд. биол.наук: / Ионкина А.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 16л.
1287662
  Калачнюк Г.И. Свойства белков, выделяемых стенкой рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Калачнюк Г.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 15л.
1287663
  Саенко Т.В. Свойства белков, денатурированных без аггрегации : Автореф... кандидата биологич.наук: / Саенко Т.В.; Институт биохимии Академии наук УССР. – Киев, 1951. – 10 с.
1287664
  Столяров Ю.Н. Свойства библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-53. – ISSN 0130-9765


  В статье продолжено рассмотрение основных характеристик библиотечного фонда как целостной системы. Освещены качественные характеристики, именуемые свойствами. Раскрыто около 30 свойств библиотечного фонда.
1287665
  Ткаченко М.Г. Свойства бикомпактов, возникающих при операциях объединения пространств и перехода к непрерывному образу. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ткаченко М.Г.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1287666
  Головин В.А. Свойства благородных металлов и сплавов / В.А. Головин, Э.Х. Ульянова. – Справочник. – Москва : Металлургия, 1964. – 188 с.
1287667
   Свойства веществ и строение молекул : межвуз. темат. сб. – Калинин, 1974. – 139с.
1287668
   Свойства веществ и строение молекул : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 156с.
1287669
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1977. – 139с.
1287670
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 165с.
1287671
   Свойства веществ и строение молекул: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1982. – 137с.
1287672
  Сулейманов К М. Свойства взаимодействий, сопровождающихся испусканием адронов в заднюю полусферу в лабораторной системе координат при Р = 40ГЭВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Сулейманов М.К.оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 16л.
1287673
  Щербаков А.Я. Свойства воды, употребляемой для питья в городе Казани : Публичная лекция проф. А.Я. Щербакова // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 34 с.
1287674
  Сторижко В.Е. Свойства возбужденных состояний ядер F19, Na21, Na23, Al25, Al26, Al27 и P31 из данных по рассеянию протонов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сторижко В.Е.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1963. – 12л.
1287675
  Городецкая Н.С. Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Городецкая Н. С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
1287676
  Городецкая Наталия Сергеевна Свойства волновых полей в полуограниченных и составных упругих полновода : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Городецкая Наталия Сергеевна; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
1287677
  Юрашевич Н.М. Свойства времени в позитивном и естественном праве // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0132-0769
1287678
  Малиновский Всеволод Константинович Свойства высших порядков асимптотически оптимальных критериев, основанных на марковских наблюдениях в однопараметрическом семействе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Малиновский Всеволод Константинович; АН СССР , Математ. ин-т. – Киев, 1983. – 13 с.
1287679
  Кучеренко Е.Т. Свойства газов / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 96 с.
1287680
  Рид Р. Свойства газов и жидкостей : пер. с англ. / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 590 с.
1287681
  Рид Р.К. Свойства газов и жидкостей (определение и корреляция) : пер. с англ. / Р.К. Рид, Т.К. Шервуд. – 2-е изд. – Ленинград : Химия, 1971. – 702 с.
1287682
  Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Инженерные методы расчета : пер. с польск. / С. Бретшнайдер. – Москва ; Ленинград : Химия, 1966. – 535 с.
1287683
  Амдур И. Свойства газов при очень высоких температурах / И. Амдур, Е. Мэйсон, 1959. – 30 с.
1287684
  Изотова И.Ю. Свойства галактик с активным звездообразованием в среднем ИК-диапазоне по данным космического телескопа WISE / И.Ю. Изотова, Ю.И. Изотов // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35, № 6 (210). – C. 5-17. – ISSN 0233-7665
1287685
  Щербина Л.А. Свойства гальванотермомагнитных тензоров в многодолинных полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Щербина Л.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1287686
   Свойства гербицидов и их применение при лесовыращивании.. – Л., 1962. – 24с.
1287687
  Антонова М.М. Свойства гидридов : справочник / М.М. Антонова ; под ред. Г.В. Самсонова. – Киев : Наукова думка, 1965. – 61 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 54-60
1287688
  Антонова М.М. Свойства гидридов металлов : справочник / М.М. Антонова ; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Київ : Наукова думка, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 114-127
1287689
  Садунишвили Т.А. Свойства глутамат- ималатдегидрогеназ лимона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Садунишвили Т. А.; АН ГССР, Ин-т биохим. растен. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1287690
   Свойства горных пород и методы их определения.. – М., 1969. – 392с.
1287691
  Лоскутова Е.А. Свойства границы раздела "диэлектрик-полупроводник" в МОП-структурах на основе узкозонных соединений А3В5 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лоскутова Елена Анатольевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1986. – 21 с. – Библиогр.: 14 назв.
1287692
  Уренев В.И. Свойства дефектов структуры в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Уренев В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1287693
  Сергеева Т.В. Свойства динамических моделей, формируемых в рамках эко-гуманистической технологии саморазвития // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 178-187. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1287694
  Рындич А.В. Свойства ДНК вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Рындич А. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1970. – 22л.
1287695
  Киле П.А. Свойства души : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1979. – 270 с.
1287696
  Филиппов Л.П. Свойства жидких металлов / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 112с.
1287697
  Абу Свойства жидких сплавов на основе железа и никеля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абу Эль-Хасан К.А. ; Ин-т металлургии. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1287698
   Свойства жидкого и твердого водорода.. – М., 1969. – 136с.
1287699
   Свойства жидкого и твердого гелия. Растворы 3Не-4Не : справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 231с.
1287700
  Голомолзина М.В. Свойства закисей титана и ванадия и строение их решеток : Автореф... кандидата хим.наук: / Голомолзина М.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1287701
  Бондарев Виктор Николаевич Свойства заряженных частиц в сверхтекучем гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бондарев Виктор Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1287702
  Незлин Роальд Соломонович Свойства и биосинтез in vitro пептидных цепей антител : Автореф... д-ра биол.наук: / Незлин Роальд Соломонович; АМН СССР. – М., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1287703
  Малеев М.Н. Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов / М.Н. Малеев. – М., 1971. – 200с.
1287704
  Булгаков Д.С. Свойства и качественная оценка смыты темно-серых лесных пахотных почв (на примере почв сохоза "Каширский" Моск. обл.) : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.03 / Булгаков Д. С.; Всес. акад. с.х. наук, Почвенный ин-т. – М., 1973. – 33л.
1287705
  Падольскис М.П. Свойства и кинетика разложения растворов селенопентатионата натрия : Автореф... канд. хим.наук: / Падольскис М.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 20л.
1287706
  Лишко В.К. Свойства и механизм действия Na+, Ka+ -- AT Фазы. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Лишко В.К.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-46
1287707
  Соболевский М.В. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов / М.В. Соболевский. – М, 1975. – 296с.
1287708
   Свойства и обработка тугоплавких металлов и сплавов.. – М., 1961. – 211с.
1287709
  Калинчев Э.Л. Свойства и переработка термопластов / Э.Л. Калинчев, М.Б. Саковцева. – Л, 1983. – 287с.
1287710
  Шаталов А.А. Свойства и превращения атомных, молекулярных и колоидных центров окраски в нагретых щелочно-галоидных кристаллах. : Автореф... Доктора физ-матнаук: / Шаталов А.А.; Киев.ордена Ленина гос.ун-т.им.Т.Г.Шевченко. – К, 1959. – 25л.
1287711
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1, 2-нафтахинола : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.153-174
1287712
  Тулюпа Марина Федоровна Свойства и применение в химическом анализе тио- и фенилтиосемикарбазонов 1,2-нафтохинона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Тулюпа Марина Федоровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
1287713
   Свойства и применение металлов и сплавов для электровакуумных приборов : справочное пособие. – Москва : Энергия, 1973. – 336 с.
1287714
  Аймухамедова Г.Б. Свойства и применение пектиновых сорбентов / Г.Б. Аймухамедова [и др.] ; АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1984. – 130 с.
1287715
  Малышко Владимир Васильевич Свойства и применения одного типа графов пересечений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Малышко Владимир Васильевич; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1287716
  Мельяновский П.А. Свойства и принцип построения широкополосных фазируемых антенн-решеток : Автореф... канд.техн.наук: 05.290 / Мельяновский П.А.; Харьк.ин-т.радиоэлектроники. – Харьков., 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1287717
  Ручко М.В. Свойства и регуляция активности Са2+, фосфолипизависимой протеинкиназы лимфоидных клеток крыс в условиях облучения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ручко М.В.; АН Украины, Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1991. – 18л.
1287718
  Остапченко Л.И. Свойства и регуляция активности ЦАМФ-зависимых протеинкиназ мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Остапченко Л.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1287719
  Хитров Н.Б. Свойства и режимы вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 283-298 : рис. – Библиогр.: 105 назв. – ISSN 0032-180Х
1287720
  Сухоцкене И.И. Свойства и роль теплостойкой молочнокислой микрофлоры молока в производстве голландского сыра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Сухоцкене И.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 26л.
1287721
   Свойства и состояние минерального вещества в недрах Земли : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 76с.
1287722
  Стоян Ю.Г. Свойства и способы реализации функции плотного размещения. / Ю.Г. Стоян, Н.И. Гиль. – К., 1972. – 47с.
1287723
   Свойства и строение анионных комплексов лантаноидов с диметиловым эфиром трихлорацетиламидофосфорной кислоты / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, В.А. Труш, А.А. Капшук // Журн. неорган. химии., 1996. – №12
1287724
  Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды / Г.Н. Зацепина. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 167 с.
1287725
   Свойства и структура дислокаций в полупроводниках, май 1986. Москва. : V междунар. конф. / программы и тезисы. – Москва : АН СССР, 1986. – 173с.
1287726
  Тобольский А. Свойства и структура полимеров / А. Тобольский. – М, 1964. – 322с.
1287727
  Стасюк Марта Федоровна Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк Марта Федоровна; Гос. ком. СССР. Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. – Львов, 1989. – 103л. – Бібліогр.:л.98-103
1287728
  Стасюк М.Ф. Свойства и структура решений квазидифференциальных уравнений с мерами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Стасюк М.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1287729
  Никадрова Г.А. Свойства и структурно-химическое простроение стекол в системах : Автореф... канд. хим.наук: / Никадрова Г. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
1287730
  Волгин Л.И. Свойства и структуры функции осреднения / Л.И. Волгин. – Таллин, 1992. – 71с.
1287731
   Свойства и функции макромолекул и макромолекулярных систем.. – Москва, 1969. – 296с.
1287732
  Щипакин В.Н. Свойства и функции митохондриальной аденозинтрифосфатазы : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Щипакин В.Н.; Ан СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1973. – 26л.
1287733
  Иноземцева И.А. Свойства и функции цитохрома Р-450 бактероидов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Иноземцева И.А.; АН СССР. Ин-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1979. – 24л.
1287734
  Ван Кревелен Свойства и химическое строение полимеров / Ван Кревелен. – Москва : Химия, 1976. – 414с.
1287735
  Протодьяконов М.М. Свойства и электронное строение породообразующих минералов. / М.М. Протодьяконов. – М., 1969. – 208с.
1287736
  Асланян Гаянэ Ашотовна Свойства изоферментов почечной аргиназы крыс. : Автореф... наук: 03.00.04 / Асланян Гаянэ Ашотовна; МВ и ССО АрССР. Ерев. гос.унив. – Ереван, 1979. – 31л.
1287737
  Староверова Е.В. Свойства императорской власти согласно основным государственным законам Российской империи 1906 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 99-107. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1287738
  Поцелуев В.М. Свойства ионных каналов, образованных амфотерицином "В" в липидном бислое с холестерином. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуев В.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 25л.
1287739
  Дорошенко П.А. Свойства каналов входящего тока в соматической мембране нейронов моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Дорошенко П.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1287740
  Леко В.К. Свойства кварцевого стекла / В.К. Леко, О.В. Мазурин. – Л., 1985. – 166с.
1287741
  Смирнова Н.В. Свойства коллекторов песчаного типа на больших глубинах : Петрографические и экспериментальные исследования / Н.В. Смирнова, В.П. Якушев. – Москва : Наука, 1969. – 87с.
1287742
  Моисеевич О.Ю. Свойства комплексных ванадатов и ванадофосфатов в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Моисеевич О.Ю.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1287743
   Свойства конденсированных фаз водорода и кислорода : справочник. – Киев : Наукова думка, 1984. – 240с.
1287744
  Давыдова Л.Н. Свойства конструктивных сталей / Л.Н. Давыдова. – Москва, 1969. – 136 с.
1287745
   Свойства конструкционных материалов на основе углерода. Справочник.. – М,, 1975. – 335с.
1287746
   Свойства конструкционных материалов при воздействии рабочих сред: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 338с.
1287747
  Браун М.П. Свойства конструкционных сталей в крупных сечениях / М.П. Браун. – К.-М., 1954. – 68с.
1287748
  Могилатов В.С. Свойства кругового электрического диполя как источника поля для электроразведки / В.С. Могилатов, А.В. Злобинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1692-1700 : рис. – Библиогр.: с. 1700. – ISSN 0016-7886
1287749
   Свойства легированных полупроводников. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1287750
   Свойства легированных полупроводниковых материалов : сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 255 с.
1287751
  Бальбуцев Е.Б. Свойства легких ядер с реалистическим нуклон-нуклонным взаимодействием и эффекты перестройки : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 45.61.15 / Бальбуцев Е.Б. ; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 17 с.
1287752
   Свойства лития.. – М, 1963. – 116с.
1287753
   Свойства малочастичных и кварк-адронных систем : конспекты лекций сб. науч. трудов III всесоюзн. школы. – Вильнюс : Институт физики ЛитССР
Ч. 2. – 1986. – 193с.
1287754
   Свойства малых частиц и островковых металлических пленок : тезисы докладов IV всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с.
1287755
   Свойства материалов и качество машин. – Свердловск : Издательство АН СССР, 1984. – 154 с.
1287756
   Свойства материалов, используемых в устройствах оптоэлектроники. – Красноярск, 1975. – 189 с.
1287757
  Тэт П.Дж. Свойства материи / П.Дж. Тэт ; Пер. с англ. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1887. – [2], IV, 341 с. : ил.


  Ред.: Сеченов, Иван Михайлович (1829-1905) На тит. л. подпись: Яницкий
1287758
  Ковалевский И.В. Свойства межпланетной среды и ее взаимодействие с магнитосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Ковалевский И.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1287759
  Островский О.И. Свойства металлических расплавов / О.И. Островский. – М., 1988. – 304с.
1287760
  Славин Д.О. Свойства металлов / Д.О. Славин. – Изд. 2-е. – М., 1954. – 64с.
1287761
   Свойства металлов и сплавов (справочник). – М., 1949. – 896с.
1287762
  Сенашенко В.С. Свойства метастабильных состояний простейших атомных систем : Автореф... Канд.физ-матнаук: 047 / Сенашенко В.С.; Науч-исслед.ин-т.ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1287763
  Гарамус Василий Михайлович Свойства мицеллярных растворов поверхностно-активных веществ по данным малоуглового рассеяния нейтронов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Гарамус Василий Михайлович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
1287764
  Питербарг В.И. Свойства множеств пересечений уровня гауссовскими процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Питербарг В.И.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 10л.
1287765
  Рухия Бюльбюль кызы Заманова Свойства множества решений задачи управления в некоторых системах с распределенными параметрами и необходимые условия оптимальности как обычных, так и обобщенных управлений : автореф. дис. ... д-ра философии по математике : 12.14.01 / Рухия Бюльбюль кызы Заманова ; М-во образования Азерб. респ., Бакин. гос. ун-т, Ин-т прикладной математики. – Баку, 2014. – 22 с. – Библиогр.: 12 назв.
1287766
  Трушечкин А.С. Свойства моделей необратимой квантовой динамики и квантовой криптографии : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.03 / Трушечкин Антон Сергеевич ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2019. – 30 с. – Библиогр.: 15 назв.
1287767
  Савельев В.И. Свойства морских прибрежных илов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савельев В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 14 с.
1287768
  Кимхай О.Н. Свойства нанесенных катализаторов окисления, полученных с использованием металлоорганических и неорганических соединений Mo, W, Pt, Pd : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Кимхай О.Н. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т катализа. – Новосибирск, 1978. – 15 с.
1287769
  Сколышева Л.К. Свойства нативной и ацетилированной мышечной фосфориалазы Б : Автореф... канд. биол. наук: 093 / Сколышева Л.К.; Моск.гос.унг-т. – М, 1969. – 13л.
1287770
  Мышкин Н.П. Свойства наэлектризованного острия : [сообщение сделанное 11 ноября 1900 г. в Варшавском кружке преподавателей физики и математики] / [Н.П. Мышкина], 1902. – 16 с.
1287771
  Сидоренко С.М. Свойства неаддитивности свечения цинксульфидных и цинк-кадмий-селенди-сульфидных электролюминофоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Сидоренко С.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1970. – 15 с.
1287772
  Коротышевская А Свойства недействительных функций Бэра : Автореф... канд. физ. мат,наук: / Коротышевская А, Ф.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 6 с.
1287773
  Гусаков В.А. Свойства некоторых интегралов в пространстве С2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гусаков В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
1287774
  Лебедева Л.П. Свойства некоторых методв приближения непрерывных периодических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедева Л. П.; ЛГУ. – Л., 1863. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1287775
  Бесов Константин Олегович Свойства некоторых нелинейных псевдодифференциальных операторов в пространствах функций дробной гладкости : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.02 / Бесов К.О.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2001. – 15 с. – Библиогр.: 2 назв.
1287776
   Свойства некоторых новых полупроводниковых материалов и приборов : сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 82 с.
1287777
  Елисеенкова Р.М. Свойства некоторых производных тиокислот трехкоординированного фосфора и продуктов их превращений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Елисеенкова Р.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1287778
  Карпычева З.Ф. Свойства некоторых специальных функций и их использование при решении задач теории упругого режима : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпычева З. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1972. – 9л.
1287779
   Свойства неорганических соединений : справочник. – Л., 1983. – 389с.
1287780
  Фарах А.К. Свойства непараметрических оценок функции, наблюдаемой с аддитвным шумом. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05, 01.01.01 / Фарах А.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1287781
  Купренюк Виктор Иванович Свойства неустойчивых резонаторов с вращением поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Купренюк Виктор Иванович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 16л.
1287782
  Гусева А.Н. Свойства нефтей и формирование залежей = ( на примере нефтегазоносных территорий востока Русской платформы) / А.Н. Гусева, Сейфуль-Мулюков, Л.А. Файнгерш. – Москва : Недра, 1966. – 76с.
1287783
  Исаков В.И. Свойства нечетных сферических ядер и эффективное взаимодействие нуклонов в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Исаков В.И.; Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1287784
   Свойства низкотемпературной плазмы и методы ее диагностики. – Новосибирск : Наука, 1977. – 294 с.
1287785
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пасивным модулятором добротности на основе стекла КС-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1287786
  Кулиш Н.Р. Свойства ОКГ с пассивным модулятором добротности на основе стекла КО-19 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кулиш Н.Р.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1969. – 14л.
1287787
   Свойства окислов европия.. – М., 1974. – 52с.
1287788
  Осадчиев В.М. Свойства околомагических ядер в теории конечных ферми-систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Осадчиев В.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – Москва, 1969. – 12л.
1287789
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым) / Г.В. Пфейффер; [соч.] Г.В. Пейффера. – [Москва], 1931. – С. 467-478 с.
1287790
  Пфейффер Г.В. Свойства операторов линейного однородного уравнения с частными производными первого порядка : Взаимоотношение между задачами S. Lie и A. Buhl"я / [соч.] Г.В. Пейффера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [12] с.
1287791
  Сенченко А.С. Свойства операции проекции в табличных алгебрах // Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2014. – Т. 28. – С. 141-147. – ISSN 1683-4720
1287792
  Полторацкий Владимир Иванович Свойства орбитального магнетизма металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полторацкий Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1287793
   Свойства органических соединений: справочник. – Л., 1984. – 518с.
1287794
   Свойства освоенных и окультуренных дерново-подзолистых почв разной степени смытости в южной части дерново-подзолистой зоны : Автореф... канд. с. х.наук: / Саввинова Е. Н,; Саввинова Е. Н,; Всес. с. х. акад. Почв. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1287795
  Стремоухов А.В. Свойства основных прав человека как правовое явление / А.В. Стремоухов, К.К. Гасанов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-36
1287796
  Стешенко А.И. Свойства основных состояний атомных ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Стешенко А.И.; Учен.совет.ин-та ядерных исслед.АН УССР. – К, 1971. – 14л.
1287797
  Подрезов Юрий Николаевич Свойства отдельных элементов структуры поликристалла и их влияние на механизм межзеренного разрушения в сплавах вольфрама, молибдена и ниобия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подрезов Юрий Николаевич; Ин-т проблем материаловедения. – К., 1984. – 20л.
1287798
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов регрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юдицкий М.И.; Госстрой УССР. Научно-иссл. ин-та автоматизир. систем планир. и управл. в строительстве. – Киев, 1975. – 129л. – Бібліогр.:л.123-129
1287799
  Юдицкий М.И. Свойства оценок коэффициентов репрессии в моделях со случайными ошибками в переменных и некоторые их приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юдицкий М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
1287800
  Малевич Т.Л. Свойства оценок спектральной функции стационарных процессов : Автореф... канд. физ.-мт.наук: / Малевич Т.Л.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 9л.
1287801
  Мелков Г.А. Свойства параметрически взбужденных спиновых волн в ферритах / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // ЖЭТФ, 1975. – № 10
1287802
  Мелков Г.А. Свойства параметрически возбужденных спиновых волн в ферритах. : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, И.В. Круценко // Тезисы доклада Всесоюзной конф. по физике магнитных явлений
1287803
  Шашков А.Г. Свойства переноса газов и жидкостей / А.Г. Шашков, Т.Н. Абраменко ; под ред. акад. А.В. Лыкова. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 206 с. : черт. – Библиогр.: с. 196-204
1287804
  Кессельман П.М. Свойства переноса реальных газов / П.М. Кессельман. – Киев; Одесса : Вища школа, 1976. – 151 с.
1287805
  Кагадий Л.П. Свойства периодических функций двух переменных и поведение коэффициентов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Кагадий Л.П.; Тарутуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1287806
  Жумартбаев М.Т. Свойства поверхностей разрыва в релятивисткой гидродинамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жумартбаев М.Т. ; МГУ, Ин-т ядернж физ. АН КазССР. – Москва, 1961. – 7 с.
1287807
  Кафиани К.А. Свойства поверхностных пленок и пленочных нитей белков сократительного вещества мышцы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : / Кафиани К.А.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1953. – 19л.
1287808
  Давиденко Валерий Викторович Свойства полимерных композиций с обработанными в ВЧ разряде наполнителями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Давиденко Валерий Викторович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1989. – 16л.
1287809
  Айнбиндер С.Б. Свойства полимеров в различных напряжённых состояниях / С.Б. Айнбиндер [и др.]. – Москва : Химия, 1981. – 232 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1287810
  Перепечко И.И. Свойства полимеров при низких температурах / И.И. Перепечко. – М., 1977. – 272с.
1287811
   Свойства полугрупп: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 144с.
1287812
  Горюнов Н.Н. Свойства полупроводниковых приборов при длительной работе и хранении / Н.Н. Горюнов. – Москва, 1970. – 103 с.
1287813
   Свойства полупроводниковых твердых растворов, обусловленные структурными компонентами. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 121с.
1287814
  Калинаускас Свойства потенциальной энергии ядра в модели унитарной схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Калинаускас Р.-К.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1287815
  Максимова Е.Ю. Свойства почв Тольяттинского соснового бора после катастрофических пожаров 2010 г. / Е.Ю. Максимова, А.С. Цибарт, Е.В. Абакумов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1131-1144 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1287816
  Авдонин Н.С. Свойства почвы и урожай : влияние свойств почвы и удобрений на стойкость и урожайность растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Колос, 1965. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-269
1287817
  Баттерд Г. Свойства привитых и блок-сополимеров / Г. Баттерд, Д.У. Трегер ; под ред. А.Г. Сироты ; пер. с англ. З.С. Цаллаговой. – Ленинград : Химия, 1970. – 216 с.
1287818
  Григорьев Игорь Алексеевич Свойства пространственно затрудненных 3-имидазолин-3-оксидов и 3-имидадазолинов и нитроксильных радикалов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорьев Игорь Алексеевич; АН СССР. Сиб. Отд. Новосиб. ин-т органический химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
1287819
  Богданов С.Н. Свойства рабочих веществ, теплоносителей и материалов, используемых в холодильной технике / С.Н. Богданов. – Ленинград, 1972. – 148 с.
1287820
   Свойства расплавленных металлов. – Москва, 1974. – 183с.
1287821
  Вертман А.А. Свойства расплавов железа / А.А. Вертман, А.М. Самарин. – Москва, 1969. – 280с.
1287822
  Нургалиева Флера Фазылбековна Свойства растворов сополимеров метакриловой кислоты с -метакрилоил-пиперидином и -винилпирролидоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нургалиева Флера Фазылбековна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
1287823
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – М, 1953. – 415с.
1287824
  Филянд М.А. Свойства редких элементов / М.А. Филянд, Е.И. Семенова. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1964. – 912с.
1287825
  Тышлек Василий Николаевич Свойства решений неравномерно эллиптических уравнений и вариационных неравенств произвольного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тышлек Василий Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1983. – 13л.
1287826
  Андросова Лариса Николаевна Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Андросова Лариса Николаевна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 11с.
1287827
  Андросова Л.Н. Свойства решений одного класса вырождающихся параболических уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Андросова Л.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 110л. – Бібліогр.:л.107-110
1287828
  Саркисян С.Ц. Свойства решений систем Коши-Римана с нелинейными частями и о разрушении некоторых систем уравнения с частными производными : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян С. Ц.; Моск. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1964. – 8л.
1287829
  Качан И.В. Свойства решений стохастических дифференциальных уравнений, управляемых многомерными дробными броуновскими движениями с различными показателями Харста : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Качан Илья Вадимович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 22 с. – Библиогр.: 15 назв.
1287830
  Грынь В.И. Свойства решения смешанной задачи для одного нелинейного уравнения первого порядка / В.И. Грынь, В.Н. Ребенок. – Москва, 1989. – 17 с.
1287831
  Фаис Д. Свойства рибосомных частиц клеток асцитной карциномы Кребс II. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фаис Д.; МГУ. – М., 1971. – 22л.
1287832
  Неумержицкий В.Т. Свойства сверхдислокаций и некоторые особеннсоти упрочения упорядочных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Неумержицкий В. Т.; Том.ГУ. – Томск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1287833
  Исаакян А.Р. Свойства сверхпроводящих пленок в постоянных и переменных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаакян А.Р.; АН СССР. Ин-тут теоретич. физ. – Черноголовка, 1979. – 13л.
1287834
  Ирисов А.С. Свойства света / А.С. Ирисов. – Москва, 1930. – 28 с.
1287835
   Свойства светочувствительных материалов и их применение в голографии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1987. – 136 с.
1287836
  Цифра И.М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах / И.М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 111-117. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1287837
  Хлебников Сергей Юрьевич Свойства симметрии и нетопологические солитоны в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлебников Сергей Юрьевич; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1988. – 16л.
1287838
  Шапиров И.С. Свойства симметрии пространства-времени в теории элементарных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шапиров И.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1287839
  Мовсесян Р.Е. Свойства систем частиц со статистическими эллипсоидальными функциями распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Р.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1966. – 8л.
1287840
  Арбузов Юрий Дмитриевич Свойства системы электронов сильно легированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Арбузов Юрий Дмитриевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1287841
  Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения / Л.С. Амарян. – Москва : Недра, 1990. – 219, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 217-218
1287842
  Шабанова Н.П. Свойства солонцов террас соленых озер Булухта и Хаки в Прикаспийской низменности / Н.П. Шабанова, М.П. Лебедева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 647-662 : рис., табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
1287843
  Халикова О.Ш. Свойства сополимеров винилфторида с винихлоридом и винилацетатом, полученных химическим и радиационно-химическим методами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Халикова О.Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1287844
  Кулиев Вагиф Юсиф оглы Свойства спектра и оператора рассеяния во вторично-квантованных системах с гладким взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кулиев Вагиф Юсиф оглы; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 14л.
1287845
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
3, ч. 2. – 1979. – 487с.
1287846
   Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: справочник.. – Л.
4, ч. 1. – 1980. – 463с.
1287847
   Свойства структур металл - диэлектрик - полупроводник. – Москва : Наука, 1976. – 279 с.
1287848
  Звонарев А.Ю. Свойства субвирионных структур вируса гриппа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Звонарев А.Ю.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – М., 1980. – 25л.
1287849
  Петрович Александр Юрьевич Свойства сумм Римана и рядов Фурье для некоторых классов А-интегрируемых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Петрович Александр Юрьевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 16л.
1287850
  Демьянова Е.А. Свойства суспензий бентонита и их применение в разведочном бурении / Е.А. Демьянова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 56с.
1287851
  Пашнев Б.К. Свойства темперамента как биологическая основа типов личности // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 90-101. – ISSN 2312-5675
1287852
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействие его с цианатами, тиоцианатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Калибабчук В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1287853
  Калибабчук В.А. Свойства тетрахлорида тория и взаимодействия его и цианатами, триоцинатами, селеноцианатами и нитритами щелочных металлов в неводных растворах. : Дис... канд. химич.наук: / Калибабчук В.А.; КГУ. Кафедра неорганич. химии. – К., 1967. – 184л. – Бібліогр.:л.1-12
1287854
  Шадчин С.А. Свойства трехчастичных систем и корреляции в ядерной материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шадчин С.А.; Ин-т ядерных иссл. АН УССР. – К., 1971. – 16л.
1287855
   Свойства тугоплавких металлов и сплавов : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1968. – 328 с.
1287856
  Самсонов Г.В. Свойства тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов. – М, 1961. – 381с.
1287857
  Евдокимова Л.В. Свойства ударных слоев вспышечных потоков и их межпланетные и геомагнитные эффекты. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Евдокимова Л.В.; АН СССР. – М, 1979. – 12л.
1287858
  Кочорадзе Г.И. Свойства управляемой Р-П-I-П+ структуры на основе полуизолирующего арсенида галлия с внутренней оптической связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кочорадзе Г.И.; АН Азерб. ССР. Ин-т физики. – Баку, 1980. – 25л.
1287859
  Шлячков Сергей Вячеславович Свойства устойчивости динамических систем типа Лоренцевых : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлячков Сергей Вячеславович; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1989. – 11л.
1287860
  Фокс А.Д. и др. Свойства ферритов и их применение в диапазоне СВЧ / А.Д. и др. Фокс. – М., 1956. – 99с.
1287861
   Свойства флавоноидов и их функции в метаболизме растительной клетки: сб. науч. тр.. – Пущино, 1986. – 127с.
1287862
   Свойства фотографических материалов на прозрачной подложке. Сенситометрич. справочник.. – М., 1955. – 236с.
1287863
  Картужанский А.Л. Свойства фотографических слоев при разлчных условиях освещения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т, 1953. – 14л.
1287864
  Суяров У.С. Свойства функции Вайтмана в неполиноминальной лагранжевой теории поля / У.С. Суяров, Л.Ш. Ходжаев. – К., 1973. – 16с.
1287865
  Оболончик В.А. Свойства халькогенидов европия. / В.А. Оболончик, Л.А. Иванченко. – К., 1980. – 92с.
1287866
  Елефтериади Ю.И. Свойства характеристических показателей и расщепимость линейных систем с медленно-меняющимися коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Елефтериади Ю.И.; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1287867
   Свойства химических волокон и методы их определения.. – М., 1973. – 215с.
1287868
  Секержицкий В.С. Свойства холодного намагниченного вещества при плотностях, меньших ядерной.ю : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Секержицкий В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1980. – 13л.
1287869
  Петров С.М. Свойства цветных и флуоресцентных индикаторов в неводных растворителях : Автореф... кандид. химич.наук: / Петров С.М.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 15 с.
1287870
  Менджул М.И. Свойства цианофагов и взаимодействие их с клетками хозяев. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.06 / Менджул М.И.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – К, 1981. – 47л.
1287871
  Гороховский Ю.Н. Свойства чёрно-белых фотографических плёнок / Ю.Н. Гороховский, В.П. Баранова. – М., 1970. – 388с.
1287872
  Васильева Г.Г. Свойства щелочерастворимой карбоксиметилцеллюлозы и возможности ее использования в бумажной и текстильной промышленности : Автореф... канд. техн.наук: / Васильева Г.Г.; Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Л, 1962. – 13л.
1287873
   Свойства элементов : Справочник в 2-х кнгигах. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Металлургия. – ISBN 5229008032, 5229008040
Кн.1. – 1997. – 432с
1287874
   Свойства элементов : Справочник в 2-х книгах. – Изд.2-е,перераб.и доп. – Москва : Металлургия. – ISBN 5-229-00805-9
Кн. 2. – 1997. – 448с
1287875
  Годовиков А.А. Свойства элементов и периодическая система Д.И.Менделеева / А.А. Годовиков. – Новосибирск, 1977. – 36с.
1287876
   Свойства элементов: справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 2. – 1976. – 383с.
1287877
   Свойства элементов: справочник. – Москва, 1985. – 671с.
1287878
  Фингер М. Свойства ядер в области изменения равновесной деформации. Изучение распада изотопов 152Tb и155Tb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фингер М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 6-6359. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1287879
  Волков К.И. Свойства, добыча и переработка слюды / К.И. Волков. – Иркутск, 1971. – 350с.
1287880
   Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: справочник. – М., 1986. – 928с.
1287881
  Уемов А.И. Свойства, системы и сложность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С. 96-110. – ISSN 0042-8744
1287882
  Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
1287883
  Реутский П.И. Свойство жизни: Стихи. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1977. – 79с.
1287884
  Кузема Д.Д. Свойтва вещества в курсе физики 9 класса средений школы : Автореф... канд.пед.наук: / Кузема Д.Д.; Киев гос.пед.ин-т. – Киев, 1958. – 17л.
1287885
  Гефтер С.Л. Свойтсва Т в алгебрах Неймана и траекорной теории эргодических динамических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гефтер С.Л.; МВ и ССО УССР. – Х, 1987. – 16л.
1287886
  Кладько С.Р. Сволны в жидкоси, возбуждаемые поверхностной системой давлений при наличии пластины : Дис... канд физико-математ.наук: 01.02.05 / Кладько С.Р.; Запорожский машиностроительный ин-т им. В.Я.Чубаря. – Запорожье, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.202-207
1287887
  Шкіра М. Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / М. Шкіра, Н. Шкіра, Л. Шкіра // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 113-122. – ISSN 1998-4634
1287888
  Донцова Д.А. Сволочь ненаглядная : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО-пресс, 2002. – 319, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008771-3
1287889
  Яновська І. Своп-контракти... Та проблеми їх використання у господарській діяльності / І. Яновська, О. Лукашова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 30-31
1287890
  Бугров О.В. Свопи на фінансовому ринку: прийняття рішень в умовах невизначеності / О.В. Бугров, О.О. Бугрова, І.О. Лук"янчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 61-69. – ISSN 2306-6806
1287891
  Логінов П. Свопові угоди для мінімізації кредитних ризиків та їх правове регулювання // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 7-9
1287892
  Бойко В.И. Своства расплавов смесей полимеров, содержащих кристаллизирующийся компонент (поликапромид или полипропилен) в диспергированном состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бойко В. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. – К., 1985. – 17л.
1287893
  Бебко С. СВОТ-аналіз як інструмент управління міжнародною кооперацією закладів вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 4 (24). – С. 16-25. – ISSN 2411-5215
1287894
   Свою 70-ту осінь Микола Мозговий зустріне у бронзі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 23


  У Києві відкрили монумент відомому маестро.
1287895
  Смоктунович Т.Л. Свою жизнь не представляю без путешествий : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 48-49. – ISSN 0016-7207
1287896
   Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю / авт.-упоряд. Марта Онуфрів. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 392, [2] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 380-392. – Бібліогр.: с. 364 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-663-2
1287897
   Свою Україну любіть... / автор-укладач В. Буркат. – Суми : Університетська книга, 2008. – 478 с. – ISBN 978-966-680-411-5
1287898
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 85-112. – ISSN 0868-4790


  Автор статті вказує на те, що ідеологічна боротьба навколо творчості Тараса Шевченка триває досі. Влада кожної системи намагалася приватизувати Шевченка, зробити з поета "вжиток" на свою користь.
1287899
  Лизанчук В. Свою Україну любіть... = Антиукраїнська політика Московської імперської влади // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 84-91. – ISSN 0868-4790


  Про повісті й щоденник Т. Шевченка, що написані російською мовою.
1287900
  Белогуров О.И. Своюбодноживущие нематоды семейства oncholaimidae : морфология, филогения, система и опредилитель родов мировой фауны / О.И. Белогуров, Л.С. Белогурова. – Владивосток, 1988. – 100с.
1287901
  Сидоров Кирилл Своя Арктика / Сидоров Кирилл, Морозов Герман // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 80-87 : фото
1287902
  Лескин С.Ф. Своя беда не в счёт / С.Ф. Лескин. – М., 1967. – 392с.
1287903
  Воеводин Е.В. Своя вина / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1981. – 431с.
1287904
  Маргарит Инна Своя вселенная / Маргарит Инна, Маргарит Татьяна // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 104-105 : фото
1287905
  Богданов Л.П. Своя высота / Л.П. Богданов. – М, 1975. – 199с.
1287906
  Вялов А.И. Своя высота / А.И. Вялов, С.Л. Выгон. – Томск, 1990. – 284с.
1287907
  Остапенко Г.Г. Своя дорога / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1961. – 144с.
1287908
  Балачан В.Ф. Своя дорога / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1287909
  Лапин Б.Ф. Своя жена: Повести, рассказы. / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1988. – 442с.
1287910
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1966. – 158с.
1287911
  Бетев С.М. Своя звезда / С.М. Бетев. – Свердловск, 1981. – 206с.
1287912
  Даскалов С.Ц. Своя земля : роман / Стоян Ц. Даскалов ; [пер. з бол. І. Мавроді та Я. Сікорського]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 351 с.
1287913
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – Воронеж, 1969. – 224с.
1287914
  Козловский М.И. Своя земля / М.И. Козловский. – М., 1974. – 192с.
1287915
  Шеболдаев К.Д. Своя Земля : Повесть / К.Д. Шеболдаев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 224с.
1287916
  Сбитнев Ю.Н. Своя земля и в горсти мила / Ю.Н. Сбитнев. – Москва, 1969. – 328с.
1287917
  Даскалов С.Ц. Своя земля. / С.Ц. Даскалов. – 3-е изд. – София, 1955. – 394с.
1287918
  Гриценко О.А. Своя мудрість / О.А. Гриценко. – Київ, 1998. – 183с. – ISBN 9669539412
1287919
  Шамякин И.П. Своя нелегкая дорога / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 336с.
1287920
  Новоскольцев В.А. Своя нога владыка. / В.А. Новоскольцев. – М., 1971. – 135с.
1287921
  Путко А.Б. Своя ноша : Роман / А.Б. Путко. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 461с.
1287922
  Николаев Н В. Своя ноша / Н В. Николаев. – Свердловск, 1977. – 271с.
1287923
  Кузьмин В.Г. Своя ноша / В.Г. Кузьмин. – Нальчик, 1984. – 302с.
1287924
  Храпова Л.Е. Своя ноша / Л.Е. Храпова. – М, 1985. – 309с.
1287925
  Абрамов К.Г. Своя ноша не в тягость : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрьзя Г. Максимова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1970. – 371 с. : ил.
1287926
  Липатов В.В. Своя ноша не тянет / В.В. Липатов. – Чита, 1959. – 187с.
1287927
  Федотов В.И. Своя песня. / В.И. Федотов. – М., 1974. – 222с.
1287928
  Макарская Т.А. Своя река / Т.А. Макарская. – М, 1970. – 104с.
1287929
  Мелещенко О.К. Своя серед своїх, своя серед чужих // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 170-173


  Про К.С. Серажим.
1287930
  Партико З. Своя сорочка ближче до тіла, або Чому аксіома, на якій грунтується політична теорія марксизму, - хибна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 13
1287931
  Трегубова О. Своя стріха - своя втіха. Порівняння договорів купівлі-продажу та дарування квартири // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 18-19
1287932
  Перов Г.С. Своя улыбка / Г.С. Перов. – Кишинев, 1957. – 127с.
1287933
  Золотарьов Вадим Свояк Сталіна (сторінки біографії комісара державної безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 210-249
1287934
  Гилия А.И. Свояки / А.И. Гилия. – М., 1967. – 317с.
1287935
  Безносиков В.И. Свояки : повесть / В.И. Безносиков; перевод В.Стерина. – Сыктывар : Коми кн. изд-во, 1975. – 199 с.
1287936
  Москаленко А.З. Свояки. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 163с.
1287937
  Балабольченко А. СВУ - суд над переконаннями / А. Балабольченко. – Київ : Кобза, 1994. – 113, [2] с.
1287938
  Кэрролл Дж. СВЧ-генераторы на горячих электронах = Hot electron microwave generators / Кэрролл Джон М. ; [пер. с англ. канд. физ.-мат. наук М.Е. Левинштейна и М.С. Шура ; под ред. канд. физ.-мат. наук Б.Л. Гельмонта]. – Москва : Мир, 1972. – 382 с. – Доп. тит. л.: Hot electron microwave generators. By John E. Carroll. - Предм. указ.: с. 375-377. – Библиогр.: c. 365-374
1287939
   СВЧ-генераторы плазмы : физика, техника, применение. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 222 с.
1287940
   СВЧ-диэлектрометрия биотехнологических жидкостей / Т.А. Жилякова [и др.] ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Я. Кириченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 109, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1495-4
1287941
  Душин Л.А. СВЧ-интерферометры для измерения плотности плазмы в импульсном газовом разряде / Л.А. Душин. – Москва : Атомиздат, 1973. – 128 с.
1287942
  Душин Л.А. СВЧ-методы исследования плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Душин Л.А. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 36 с.
1287943
   СВЧ-полупроводниковые приборы и их применение. – Москва : Мир, 1972. – 662 с.
1287944
  Шутко А.М. СВЧ-радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. / А.М. Шутко. – М, 1986. – 188с.
1287945
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 1 : Генерирование, передача, выпрямление. – 1971. – 464 с.
1287946
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 2 : Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности. – 1971. – 272 с.
1287947
   СВЧ-энергетика. – Москва : Мир
Т. 3 : Применение энергии сверхвысоких частот в медицине, науке и технике. – 1971. – 248 с.
1287948
  Колосов М.В. СВЧ генераторы и усилители на полупроводниковых приборах / М.В. Колосов, С.А. Перегонов. – Москва, 1974. – 79 с.
1287949
  Воробьев Е.А. СВЧ диэлектрики в условиях высоких температур / Е.А. Воробьев. – Москва, 1977. – 207 с.
1287950
   СВЧ излучение низкотемпературной плазмы. – Москва : Советское радио, 1974. – 256с.
1287951
  Усанов Д.А. СВЧ методы измерения параметров полупроводников / Д.А. Усанов. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 56 с.
1287952
  Корнблит С. СВЧ оптика : Оптические принцины в приложении к конструированию СВЧ антенн / С. Корнблит. – Москва : Связь, 1980. – 359 с.
1287953
  Каганов В.И. СВЧ полупроводниковые радиопередатчики / В.И. Каганов. – Москва, 1981. – 400 с.
1287954
   СВЧ устройства на основе джозефсоновских гетероструктур субмикронного размера,включенных в резонатор поверхностей волны / Г.А. Мелков, А.Н. Иванюта, Я.И. Кишенко, В.Ю. Малышев, В.Н. Ракша, А.М. Клушин, М. Зигель // Нанофизика и наноэлектроника, II российско-украинский семинар 22-24 2000 г., 1998
1287955
   СВЧ устройства на полупроводниковых диодах : Проектирование и расчет. – Москва : Советское радио, 1969. – 579 с.
1287956
  Хижа Г.С. СВЧ фазовращатели и переключатели / Г.С. Хижа. – М., 1984. – 185с.
1287957
  Мелков Г.А. СВЧ фильтры с использованием магнитодинамических колебаний в ферритовой сфере / Г.А. Мелков, М.Е. Ильченко // Радиотехника, 1977. – № 4
1287958
  Фуско В. СВЧ цепи : Анализ и автоматизированное проектирование / В. Фуско; Под ред. В.И.Вольмана. – Москва : Радио и связь, 1990. – 287 с.
1287959
  Кацас М. Связанная вода в важнейших типах почв Литовской ССР и изменение ее величин в связи с внесением иона кальция : Автореф... канд. хим.наук: / Кацас М.; АН Литовск. ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 8л.
1287960
  Злочевская Р.И. Связанная вода в глинистых грунтах / Р.И. Злочевская. – М., 1969. – 176с.
1287961
   Связанная вода в дисперсных системах. – Москва : Московский университет
Вып. 1. – 1970. – 168 с.
1287962
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 2. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1972. – 214 с.
1287963
   Связанная вода в дисперсных системах. – Вып. 3. – Москва : Московский университет, 1974. – 127с.
1287964
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 4. – Москва : Московский университет
вып. 4. – 1977. – 216 с.
1287965
   Связанная вода в дисперсных системах. – вып. 5. – Москва : Московский университет
Вып. 5. – 1980. – 200 с.
1287966
  Габуда С.П. Связанная вода.Факты и гипотезы / С.П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1982. – 159 с.
1287967
  Стеля О.Б. Связанная с ГИС фильтрационная модель для больших территорий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 129-138. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Приведено описание программно-моделирующего комплекса для изучения планового потока грунтовых вод. Программный комплекс состоит из: блока, реализующего численные методы решения краевых задач для моделирования потока грунтовых вод; графического ...
1287968
  Левичев А.В. Связанность пересечений и выпуклая оболочка : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.04 / Левичев А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 8л.
1287969
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. / В.Г. Карнаухов, И.Ф. Киричок. – Киев : Наукова думка, 1986. – 220 с.
1287970
  Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости / В.Г. Карнаухов. – К., 1982. – 258с.
1287971
  Люиселл У. Связанные и параметрические колебания в электронике / У. Люиселл. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 351 с.
1287972
  Савина Н.А. Связанные колебательные системы / Н.А. Савина. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1287973
  Лисоченко Л.В. Связанные конструкции с лексическими повторами в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Лисоченко Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 19л.
1287974
  Федорова В.В. Связанные корни (основы) имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Федорова В.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 18л.
1287975
  Боголюбов К.В. Связанные крылья / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1952. – 248с.
1287976
  Боголюбов К.В. Связанные крылья. - Атаман Золотой. - Грозный год / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1967. – 503с.
1287977
  Ганн В.В. Связанные магнитоупругие волны и ван-дер-ваальсовы силы в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Ганн В.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1287978
  Пелетминский С.В. Связанные магнитоупругие колебания и ферроакустический резонанс. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пелетминский С.В.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 7л.
1287979
   Связанные одной кровью // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 14-19. – ISSN 2075-7093


  Кто, кого и как калечил - свидетельства пострадавших на евромайдане. Газами студентов. Глазами милиции. Глазами журналистов. Глазами медиков.
1287980
  Моцкевичус С.П. Связанные релаксационные системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моцкевичус С.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1287981
  Каплин Валерий Викторович Связанные состояния быстрых электронов при каналировании в монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплин Валерий Викторович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.17-20
1287982
  Камунтавичюс Г.-П.П. Связанные состояния легчайших ядер и нижние границы для их энергий / Г.-П.П. Камунтавичюс; АНУССР. Ин-тут теоретической физики. – Киев, 1980. – 26с.
1287983
   Связанные состояния электронов в полупроводниках и металлах.. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 92 с.
1287984
  Ситенко А.Г. Связанные состязания и рассеяния / А.Г. Ситенко, др. и. – Москва, 1969
1287985
  Якубова Людмила Петровна Связанные элетроупругие колебания биморфных пьезокерамичсеских пластин : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.02.04 / Якубова Людмила Петровна; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. – Киев, 1996. – 130л. – Бібліогр.:л.133
1287986
  Лебедевский А.С. Связання аппозиция в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедевский А. С.; Кал.ГУ. – Калинин, 1972. – 32л.
1287987
  Ракович Ю. Связать всех наверх // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Существующая судебная практика доказывает необходимость проведения более тщательного анализа операций с нерезидентами на предмет связанности.
1287988
  Васильев В.М. Связб магнитных шумов с необратимыми процессами перемагничивания массивных ферромагнитных образцов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васильев В.М.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 25л.
1287989
   Связи армянской литературы с литературами народов СССР. – вып. 1. – Ереван, 1975. – 276 с.
1287990
  Столяров Ю.Н. Связи библиотечного фонда как системного объекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 9. – С. 5-9. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены связи библиотечного фонда с другими объектами внутренней и внешней среды - прямые и обратные, вещественные и энергетические, генетические, а также связи развития, преобразования, взаимодействия и другие.
1287991
  Некоз Н.Д. Связи большевистской эмиграции с партийными организациями России. 1903-1917 / Н.Д. Некоз. – Киев; Одесса, 1987. – 260с.
1287992
  Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со славянскими странами / В.Б. Перхавко. – М., 1987. – 62с.
1287993
  Ковальский Н.П. Связи западноукраинских земель с Русским государством. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковальский Н.П.; М-во высш.образования УССР. – Львов, 1958. – 16л.
1287994
  Расулова М.М. Связи Кавказской Албании с античным миром в IV в. до н. э. - III в.н.э. (Торг.-экон. и культурные) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Расулова М.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 22л.
1287995
  Инфантьев Б.Ф. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно-национального движения. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Ф.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1951. – 15л.
1287996
  Инфантьев Б.Т. Связи латышских и русских фольклористов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантьев Б.Т.; АН ЛатвССР. Ин-тут языка и лит-ры. – Рига, 1956. – 19л.
1287997
  Пельше Р.А. Связи латышской и русской культуры // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 38-44
1287998
  Озол Я. Связи латышской и русской литературы / Я. Озол. – Рига, 1959. – 28 с.
1287999
  Татоян П.Х. Связи между средними значениями гармонически сопряженных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Татоян П.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 7л.
1288000
   Связи между СССР и капиталистическими странами в области культуры (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ) 1976-1985 : Аннотир. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 705с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,