Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1286001
  Кудин Н.А. "Роман воспитание" в литературе ГДР : Дис... канд. филол.наук: / Кудин Н. А.; Мин. просвещ. УССР, Киевск. пед. ин-т. – К., 1976. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1286002
  Кудин Н.А. "Роман воспитания" в литературе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Кудин Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 28 с.
1286003
  Пашигорев В.Н. "Роман образования" в немецкой антифашистской литературе 20-40-х годов / В.Н. Пашигорев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 75с.
1286004
  Бітківська Г.В. "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв"язки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються структурні елементи "роману про художника" на матеріалі творів, опублікованих у сучасних літ-х журналах. Простежується втілення живописного коду у вербальному тексті через аналіз описів картин, визначення ролі кольорової гами в ...
1286005
  Кибальник С.А. "Роман с ключом" в русской прозе 1920-1930-х годов ("Женщина-мыслитель" Алексея Лосева и "Козлиная песнь" Константина Вагинова) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 24-30. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1286006
  Грушко С. "Роман шпильгагенского типа": к вопросу о типологии конфликта немецкого и русского реалистического романа середины 19 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 173-179
1286007
  Яневський Д. "Роман Шухевич не потребує цяцьок на своїй труні" / інтерв"ю взяв Богдан Ворон // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 74-76


  "Шухевич загинув у бою, загинув зі своїми солдатами. Він знав, що на нього чекає і міг відійти на Захід, але цього не зробив."
1286008
  Пуніна О. "Романізована біографія"в системі художніх методів: українська літературно-побутова модель // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 49-73. – ISSN 1728-9572
1286009
  Папакін Г. "Романови всім остогидли" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 20


  Павло Скоропадський і Лютнева революція в Росії.
1286010
  Папакін Г. "Романови всім остогидли" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Павло Скоропадський і Лютнева революція в Росії.
1286011
  Розенталь П.И. "Романовка" : (Якутский протест 1904 года) : Из воспоминаний участника / П.И. Розенталь. – Ленинград ; Москва : Изд. Т-во "Книга", 1924. – 146 с. – (Историко-революционная библиотека)
1286012
  Логвіненко Н. "Романтика - це коли хочеться жити яскравим життям... І не страшно вмирати!" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-36


  У статті розкриваються методичні підходи до опрацювання творчої спадщини українського письменника-фантаста Миколи Дашкієва
1286013
  Підгорна Л. "Романтична доба" української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 49-53


  Окреслено методи і прийоми фіксації фольклорних текстів (за матеріалами збірника М. Максимовича) (1827 р.) та за виданням І. Срезневського ("Запорозькі старожитності") (1833 р.).
1286014
   [Роман Гельвіг. Початок ХХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 583 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1286015
  Пендзикіс Н.-Г. [Роман пані Ерси / Нікос- Гавриїл Пендзикіс. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1992. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-001-5
1286016
  Бовсунівська Т. Роман-алегореза Олега Сича "Uroboros" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про жанрові особливості роману-алегорези Олега Сича “Uroboros”, які розкриваються в контексті традиційних та сучасних теорій алегорії. Алегореза виступає природною формою людського мислення тому, що в ній схоплений принцип регулярності ...
1286017
  Тимофеева В.С. Роман-биография П. Акройда "Чаттертон": поэтика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 230-232. – ISBN 978-966-921-000-5
1286018
  Снегирев Гелий Роман-донос / Снегирев Гелий; Всеукраїнські історико-культурне правозахисне тов-во "Меморіал" ім. В.Стуса. – Киев : Дух і Літера, 2000. – 496с. – ISBN 966-7888-01-0
1286019
  Бовсунівська Т.В. Роман-екфрасис "Корабель дурнів" Грегорі Нормінтона // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 59-68


  Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, "вербальної репрезентації візуальної репрезентації". Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис "Корабель дурнів" Г. ...
1286020
  Латанський В. Роман-есе від Олександра Шугая // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 173-177. – ISSN 0208-0710
1286021
   Роман-Любомир Григорович Макітра : бібліографічний покажчик. – Львів : ПРОМАН : Прес-Експрес Львів, 2006. – 94 с. – До 75-річчя. – ISBN 966-02-4180-1
1286022
  Коцарев О. Роман-памфлет про... вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Побачив світ роман переможці літературного конкурсу видавництва "Смолоскип", молодої письменниці з Миколаєва Дарини Березіної "Факультет".
1286023
  Стріха М. Роман-пересторога Юрія Щербака // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 309-313
1286024
  Вербич В. Роман-пісня Володимира Лиса: зцілення світлим болем непроминальної любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 4
1286025
  Стиль А. Роман-сон / А. Стиль. – Москва, 1978. – 304с.
1286026
  Стіль А. Роман-сон / А. Стіль. – К., 1980. – 156с.
1286027
  Кусько Д.Д. Роман-трилогия Петра Козланюка "Юрко Крук" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кусько Д.Д. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1286028
  Бондаренко Ю. Роман-хроніка Уласа Самчука "Марія": Україна між космосом та історією // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 25-33. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито світоглядні основи роману У.Самчука "Марія". Зокрема, досліджується конфлікт між космізмом та історизмом як засадничий елемент у тематизуванні дійсності письменником. Зроблено спробу виявити концептуальний погляд митця на українські ...
1286029
  Федоренко В. Роман-хроніка, роман-сага, роман-спалах... : Вивченнятвору "Марія" Уласа Самчука // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 14-21. – ISSN 0130-5263
1286030
  Атанов Г.М. Роман-эпопея "Жизнь Клима Самгина" и его истоки в творчестве М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.641 / Атанов Г.М.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1286031
  Богданова О.А. Роман-эпопея XX века: "восстание масс" в "Жизни и судьбе" В.С. Гроссмана // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 95-105. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Исследование особенностей эпопейного жанра в романе "Жизнь и судьба" Гроссмана в сравнении с романом Толстого "Война и мир". Народ и масса в романе Гроссмана.
1286032
  Фоменко Л.Н. Роман-эпопея А.Н.Толстого "Хождение по мукам" / Л.Н. Фоменко. – М, 1958. – 49с.
1286033
  Чичерин А.В. Роман-эпопея в литературе критического реализма. : Автореф... доктор филолог.наук: / Чичерин А.В.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Львов, 1957. – 22л.
1286034
  Боярский Е.И. Роман-эпопея в советской исторической прозе 30-40-х годов ("Петр Первый" А.Н.Толстого и др.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боярский Е.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра истории советской литературы. – М., 1966. – 19л.
1286035
  Ткаченко К. Роман-эпопея как художественное изображение войны и мира // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 269-273. – ISSN 2411-6548
1286036
  Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / Л.Д. Опульская. – М, 1987. – 174с.
1286037
  Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир". / Б.И. Кандиев. – М, 1967. – 390с.
1286038
  Овчаренко А.И. Роман-эпопея М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1965. – 166 с.
1286039
   Роман в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы : [сб.]. – Киев : Наукова думка, 1990. – 311 с.
1286040
   Роман в современных литературах южных и западных славян. – М., 1973. – 155с.
1286041
  Ряузова Е.А. Роман в современных португалоязычных литературах / Е.А. Ряузова. – М, 1980. – 257с.
1286042
  Прокопчик С. Роман в стиле SMS // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 143-150. – ISSN 1728-8568
1286043
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие " в художественной системе Александра Блока : Дис... канд. филос.наук: 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1985. – 221л. – Бібліогр.:л.195-221
1286044
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие" в художественной системе А.Блока : Автореф. дис. .. канд. филолог. наук : 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1286045
  Филипчук Степан Степанович Роман в стихах в украинской советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филипчук Степан Степанович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 19л.
1286046
  Лотман Юрий Михайлович Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин" : Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста / Лотман Юрий Михайлович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту : ТГУ, 1975. – 109с. – Список лит.: с.7
1286047
  Монастирецький Л. Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 181-184. – ISBN 966-594-246-8
1286048
  Костенко Г.М. Роман В. Набокова "Ада" як зразок метаоповідання: авторські алюзії та ремінісценції // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 252-257
1286049
  Беридзе Д.В. Роман В.Барнови "Любовь замученная". : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Беридзе Д.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1286050
  Ткаченко Р. Роман В.Владка "Нащадки скіфів" як науково-фантастичний експеримент // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-27


  У статті проаналізовано умови та результати науково-фантастичного експерименту як художнього засобу у романі В. Владка "Нащадки скіфів".
1286051
  Соллертинский Е.Е. Роман В.Т.Нарежного "Российский Жилблаз" / Е.Е. Соллертинский. – Уральск, 1955. – 101-134с.
1286052
  Гринфельд Т.Я. Роман В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Гринфельд Т.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 20л.
1286053
  Брайко О. Роман Валерія Шевчука "Срібне молоко" : культурна топографія текстуального простору. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 35-50. – Бібліогр.: в примітк. 70 поз. – ISSN 0236-1477
1286054
  Мединська О. Роман Валерія Шевчука "Тіні зникомі" як художній інваріант наукової версії авторства "Історії Русів" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-116. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1286055
  Дроздовська Т.В. Роман Вальтера Скотта "Айвенго" та кіномистецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.17-19.
1286056
   Роман Васильевич Гершаник. Выставка произведений. – Москва, 1985. – 26с.
1286057
  Пачовський В. Роман Великий : Трагедыя в пяти діях. – Накладом автора. – Вецляр
Кн. 9. – 1918. – 288с.
1286058
  Сюндюков І. Роман Великий, самодержець України-Руси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 20


  Перший єдиновладний правитель майбутнього королівства Руського: політичний портрет.
1286059
  Дементьев Э.Г. Роман Великой Французской революции / Э.Г. Дементьев. – Владивосток, 1969. – 132с.
1286060
  Трескунов М.С. Роман Виктора Гюго "Девяносто третий год" / М.С. Трескунов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 175 с. – (Массовая истторико-литературная библиотека)
1286061
   Роман Виктюк с самим собой. – Москва : Зебра Е, 2005. – 528 с. : фотоилл. – ISBN 5-94663-196-9
1286062
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 212-217. – ISBN 966-581-231-9
1286063
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1286064
  Стахівська Ю. Роман від амнезії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 229). – С. 7


  Роман "Забуття" Тані Малярчук став Книгою року за версією Бі-бі-сі.
1286065
  Сліпченко К.О. Роман Віктюк / К. Сліпченко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-97234-7-5
1286066
  Жулинський М. Роман Віктюк: "Мистецтво кличе, мистецтво рятує, мистецтво - від Бога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)
1286067
  Коцарєв О. Роман вільного капіталізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 31


  Тритомник американської письменниці Айн Ренд "Атлант розправив плечі".
1286068
  Гаврилова Г. Роман Вінграновського М. "Северин Наливайко" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 22-28.
1286069
  Соколова А. Роман Віталія Климчука "Рутенія. Поверненя відьми" в контексті сучасного українського міфологічного фентезі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 235-244. – ISSN 2413-3094


  У статті розглянуто міфологічний аспект роману Віталія Климчука «Рутенія. Повернення відьми» (2011). Основну увагу приділено вивченню фольклорної природи твору та поетики демонологічних образів. Центральним мотивом роману є традиційний мотив подорожі, ...
1286070
  Злочевская А.В. Роман Владимира Набокова "Дар". Загадки авторства и парадоксы наррации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 64-77. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена анализу нарративной модели романа В. Набокова "Дар". Доминантным здесь следует признать прием "переадресованного авторства": Автор представляет сочиненный им макротекст сквозь призму креативного мироощущения своего героя-писателя ...
1286071
  Козачок Я. Роман Володимира Леонтовича "Хроніка Гречек" - епопея геноциду українства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 157-165. – ISBN 978-617-7442-48-5
1286072
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-91
1286073
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 8-12
1286074
  Юн Кан Бен Роман воспитания в литературе XX века: "Мы" Е. Замятина и новый тип экспликции процесса формирования личности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 160-165. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1286075
  Гайжюнас Сильвестрас Владиславович Роман воспитания, поэтика и типология жанра : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Гайжюнас Сильвестрас Владиславович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1980. – 23л.
1286076
  Тугушева М.П. Роман Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" / М.П. Тугушева. – Киев, 1985. – 96 с.
1286077
  Ярошевич І. Роман Г. Гордасевич "Соло для дівочого голосу": автобіографічний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 92-97. – ISSN 1728-9572
1286078
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького / Б.И. Бурсов. – Москва-Л., 1962. – 119с.
1286079
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького "Мать" и вопросы социалистического реализма / Б.И. Бурсов. – 2-е расшир. и перераб. изд. – Москва, 1955. – 228с.
1286080
  Лучко Е.А. Роман Г. Лонгфелло "Гіперіон": проблеми вивчення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 134-141. – ISSN 2227-2844


  "Автор аналізує існуючі у літературознавстві проблеми, пов’язані з дослідженнями роману американського письменника-романтика Генрі Уордсворта Лонгфелло „Гіперіон”. Мета статті - надати аналітичний огляд літературознавчих відгуків на твір, а також ...
1286081
  Распопин В.Б. Роман Г. Маркова "Соль земли". (К проблеме природы и человека в советском романе 50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин В.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1286082
  Распопин Владимир Борисович Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме "Природа и человек в сов. романе 50-х годов") : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин Владимир Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1286083
   Роман газета. – М.
12. – 1992. – 49с.
1286084
   Роман Гайда (1928-1998): Бібліографіч. покажч.. – Львів, 1998. – 44с.
1286085
  Третяк В. Роман Гайда. Етапи творчої біографії // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 487-490. – ISSN 1563-3969
1286086
  Насмінчук Г. Роман Галини Тарасюк: реконструкція взаємин Тараса Шевченка і Марка Вовчка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 7
1286087
  Ватченко С.А. Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 84-88. – ISSN 2312-3036


  "Статтю присвячено аналізу одного з пізніх романів Г. Джеймса «Крила голубки», де письменник, здавалося б, зберігає вірність впізнаваним властивостям поетики й хвилюючим його темам, а саме інтересу до сюжету випробування, зосередженості на долі героя, ...
1286088
  Нарівська В.Д. Роман Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка": полемічний зміст алюзивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 80-94. – (Серія: Філологія)
1286089
  Наєнко М. Роман Георгійович - ОВВА! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 309-312


  Пам"яті Р. Майбороди.
1286090
  Пиксанов Н.К. Роман Гончарова "Обрыв" в свете социальной истории / Н.К. Пиксанов. – Ленинград : Наука, 1968. – 202 с.
1286091
  Онищенко О. Роман Григорович Іванченко та його внесок у розвиток книгознавства, бібліографознавства й підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 155-158. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1286092
  Ланда Е.В. Роман Гриммельсгаузена "Приключения Симплиция Сиплициссимуса" и немецкий народный реализм XVI-XVII вв : Автореф... канд. филол. наук / Ланда Е.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 18 л.
1286093
  Гринюк Р. Роман Гринюк: "Держава й досі не знає, що з нами робити" / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 10-11


  "Як Донецький національний університет, попри нереально складні умови, зумів за п"ять років у екзилі вийти в топові позиції серед українських вишів."
1286094
  Варецька С. Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" як сучасний "крутійський" роман // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 304-312. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1286095
  Боронь О.В. Роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" в інтертекстуальних зв"язках повісті Т. Шевченка "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 133-138


  У статті йдеться про семантику інтертекстуальних відсилань у повісті Т. Шевченка "Художник" до роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". Зроблено спробу з"ясувати, яке саме французьке видання роману поет подарував Т. Шевченко. В статье речь идет о семантике ...
1286096
  Зябликов А.В. Роман Д. Джойса "Улисс" в контексте культуродогической концепции Й. Хёйзинги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
1286097
  Седлерова А.І. Роман Д. Дідро "Черниця" в перекладі Валер"яна Підмогільного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 148-152


  У статті аналізуються жанрово-композиційні та мовно-стилістичні особливості французького роману "Черниця" Д. Дідро та їхній переклад українською мовою. Здійснюється порівняння перекладу В. Підмогильного з перекладом І. Ковтунова. В статье ...
1286098
  Джумабаева Х.М. Роман Д.А.Фурманова "Мятеж". : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумабаева Х.М.; Казах.гос.пед.ин-т. – Караганда, 1962. – 22л.
1286099
  Кожевников В.В. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Золото". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожевников В.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1286100
  Кулакова Т.Ф. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Хлеб" : Автореф... канд. филол.наук: / Кулакова Т.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
1286101
  Прасол Є.А. Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 132-143. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Ях зазначено в роботі Пітера Чайлдса і Джеймса Гріна, роман Мітчелла "Сон№9" представляє собою палімсест конкуруючих голосів та стилів, які циркулюють крізь призму взаємопов"язаних конструктів. В своєму романі "Сон №9" він симулює японську ...
1286102
  Буланова О.К. Роман декабриста / О.К. Буланова. – Москва, 1925. – 256 с.
1286103
  Субаев Р.Р. Роман Дж. Бакена "Зеленая мантия" как "источник" по истории младотурок // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматриваются замысел и разработка сюжета романа Дж. Бакена «Зеленая мантия», реализованные на основе информации, доступной ему как сотруднику Бюро военной пропаганды и офицеру британской разведки. Особый упор делается на характеристику ...
1286104
  Лілова О.Є. Роман Дж. Гасконя "Пригоди добродія F. J." крізь призму жанрологічного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1286105
  Гольтер І.М. Роман Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як авторський міф // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 296- 302
1286106
  Стеценко Е. Роман Дж. Стейнбека „Гроздья гнева” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 142-157
1286107
  Мироненко Т.П. Роман Дж. Фаулза "Колекціонер": ідеї, образи, поетика / Т.П. Мироненко, А.М. Меншій // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 36-40
1286108
  Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму XX століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 86-94
1286109
  Кеба О.В. Роман Дж.М. Кутсі "Володар Петербурга" як фікційна біографія // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 71-93. – ISSN 2306-2908


  "Розглядаються особливості художньої трансформації обставин творчої біографії Ф.М. Достоєвського в романі „Володар Петербурга” (“The Master of Petersburg”) Дж. М. Кутсі. Охарактеризовано низку інтертекстуальних джерел, що стали основою фікціоналізації ...
1286110
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Ностромо" як художня екзистенціологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 87
1286111
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Таємний агент" у контексті творчої еволюції письменника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 258-264
1286112
  Порецкая Т. Роман длиною в жизнь // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 72-74


  14 серпня виповнилося 150 років від дня народження англійського письменника, лауреата Нобелівської премії (1932) Джона Годсуорсі (1867-1933).
1286113
  Семенов Е.И. Роман Достоевского"Подросток". / Е.И. Семенов. – Ленинград : Наука, 1979. – 167 с.
1286114
  Мегела І.П. Роман Дюли Круді "За моєї покійної юності" (Час і ситуація) // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 345-356. – ISBN 978-966-8760-98-3
1286115
  Виниченко В.В. Роман Е. Замятина "Мы" как претекст новеллы А. Куприна "Рай": встреча на поле русской антиутопии / В.В. Виниченко, И.И. Московкина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 250-254. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1286116
   Роман Едуардович Метельський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 136


  17 жовтня 2011 року пішов з життя відомий вчений-юрист, педагог вищої школи, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.
1286117
  Гурдуз А.І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1286118
  Поліщук І. Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 184-188


  У статті розглядається роман Є. Гребінки "Доктор" під кутом зору наслідування принципів реалістичного письма. В статье рассматривается роман Е. Гребенки "Доктор" под углом зре- ния наследования принципов реалистичного письма. In the article the ...
1286119
  Городнюк Н. Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 57-59


  Роман Є. Кротевича проаналізовано як гендерну утопію у контексті марксистського фемінізму О. Коллонтай. Розглянуто образи нових "холостих жінок", з"ясовано концепцію "свідомого материнства" та нового потрактування сім"ї і дітонародження
1286120
  Вертипорох О. Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика бунту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 92-100. – (Філологічні науки)
1286121
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : урок додаткового читання. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1286122
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : (11 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 24-33
1286123
  Єрмоличев Р. Роман Єрмоличев: Щоб говорити про збільшення фінансування, треба розуміти чіткі цілі / розмову вели Дмитро Шулікін, Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)
1286124
  Москалець К. Роман з дискурсом // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 22-27


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1286125
  Басняк Т.А. Роман З. Ленца "Перебіжчик": успіх після провалу або парадокс рецептивної трансгресії // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 99. – С. 166-179. – ISSN 2306-2908
1286126
  Сивкова І. Роман Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" у літературній критиці 60-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 249-267. – ISBN 978-966-493-297-1
1286127
  Кавун Л. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-30-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 174-183. – ISBN 978-966-493-297-1
1286128
  Коврігіна Л.М. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови": типологія жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 271-277. – (Б-ка Ін-ту філології)
1286129
  Бондар О. Роман Зубик – історик та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287–291. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1286130
  Бабаев Э.Г. Роман и время. "Анна Каренина" Л. Н. Толстого : [к 100-летию романа] / Бабаев Э.Г. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1975. – 232 с.
1286131
  Осоцкий В.Д. Роман и история / В.Д. Осоцкий. – М. : Художественная литература, 1980. – 384 с.
1286132
  Оскоцкий В.Д. Роман и история: Традиции и новаторство сов. ист. романа. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1980. – 384с.
1286133
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1939. – 232с.
1286134
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – Москва, 1960. – 247с.
1286135
  Бестужев-Марлинский Роман и Ольга : старин. повесть : [для ст. шк. возраста] / А.А. Бестужев-Марлинский ; [коммент. В.И. Сахарова ; худож. В.Н. Ходоровский]. – Москва : Советская Россия, 1990. – 48, [1] с. : ил. – ISBN 5-268-00805-6
1286136
  Гай Г.Н. Роман и повесть А.И. Герцена 30-40-х годов / Г.Н. Гай. – Москва, 1959. – 176с.
1286137
  Оскоцкий В.Д. Роман и политика. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1986. – 52с.
1286138
  Гура В.В. Роман и революция. Пути советского романа 1917-1929. / В.В. Гура. – М. : Советский писатель, 1973. – 400 с.
1286139
   Роман и современность. – М., 1971. – 271с.
1286140
  Бучис А.А. Роман и современность / А.А. Бучис. – М., 1977. – 414с.
1286141
  Лявданский Э.К. Роман И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Лявданский Э.К. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1975. – 19 с.
1286142
   Роман И.А. Гончарова "Обломов" в русской критике. – Л., 1991. – 300 с.
1286143
  Старосельская Н.Д. Роман И.А. Гончарова "Обрыв" / Н.Д. Старосельская. – М : Художественная литература, 1990. – 223 с.
1286144
  Захаркин А.Ф. Роман И.А.Гончарова "Обломов" / А.Ф. Захаркин. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1963. – 152 с.
1286145
  Политыко Д.А. Роман И.А.Гончарова "Обрыв" / Д.А. Политыко. – Минск, 1962. – 128 с.
1286146
  Лебедев Ю.В. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" / Ю.В. Лебедев. – Москва, 1982. – 144с.
1286147
  Жданов М.М. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в школьном изучении / М.М. Жданов. – Л, 1972. – 160с.
1286148
  Коршунова Е.А. Роман И.С. Шмелева "Пути небесные"": поэтика оглавления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 146-150. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1286149
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1964. – 206 с.
1286150
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1965. – 406 с.
1286151
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1983. – 222 с.
1286152
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". : книга для учителя / П.Г. Пустовойт; 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 222с.
1286153
  Мензорова А.Н. Роман И.С.Тургенева "Дворянское гнездо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мензорова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 21л.
1286154
  Муратов А.Б. Роман И.С.Тургенева "Дым" : Автореф... канд. филол.наук: / Муратов А.Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1964. – 19л.
1286155
  Земляковская А.А. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Земляковская А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1954. – 16л.
1286156
  Румнцева Э.М. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филолог.наук: / Румнцева Э.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. лит. – Ленинград, 1958. – 21л.
1286157
  Буданова Н.Ф. Роман И.С.Тургенева "Новь" и революционное народничество 1870-х годов. / Н.Ф. Буданова. – Ленинград, 1983. – 174с.
1286158
  Розенблат Г.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Г.Г. Розенблат. – Ленинград
(Серия"В помощь учащимся старших классов). – 1960. – 50 с.
1286159
   Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской критике. – Л., 1986. – 384с.
1286160
  Батюто А.И. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" и общественно-политическая борьба 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Батюто А.И.; АН СССР. н-т русской литературы. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1286161
  Манаев Н.С. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". (Проблематика и худож. мастерство) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Манаев Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1286162
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети"и идейная борьба 60-х годов XIX века / П.Г. Пустовойт. – Москва : Московский университет, 1960. – 328 с.
1286163
  Цанева М. Роман Ивана Вазова "Под игом". / М. Цанева. – М., 1975. – 125с.
1286164
  Плотникова А.И. Роман из народной жизни и его роль в развитии демократической романистики второй половины ХІХ века. / А.И. Плотникова. – Донецк, 1973. – 51 с.
1286165
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 95с.
1286166
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 127с.
1286167
  Валишевский К. Роман императрицы : Екатерина ІІ / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Москва, 1990. – 630с.
1286168
  Мотылева Т.Л. Роман Иоганнеса Р. Бехера "Прощение" / Т. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1976. – 96 с.
1286169
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 15-66. – ISSN 0131-2561
1286170
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 46-93
1286171
  Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції / Т.Н. Денисова ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 220 с.
1286172
  Денисова Т.Н. Роман і романісти США 20 століття / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1990. – 362 с.
1286173
  Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.57-67. – ISSN 0130-5247
1286174
  Левченко М.О. Роман і сучасність / М.О. Левченко. – Київ, 1963. – 289с.
1286175
  Лілік О. Роман І.Багряного "Сад Гетсиманський": вивчення в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.12-15. – ISSN 0205-471Х
1286176
  Яковенко С. Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 557-561
1286177
  Бук С.Н. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0027-2833
1286178
  Легкий М. Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки": поетика, естетика, рецепція в критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 6-18. – ISSN 0130-528Х
1286179
  Щербина Т. Роман Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" в дискурсі соцреалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 191-193.
1286180
   Роман Іваничук : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 85с.
1286181
  Слабошпицький М.Ф. Роман Іваничук / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1989. – 204с.
1286182
   Роман Іваничук = Roman Ivanychuk : біобібліографічний покажчик / [редкол. : В. Кметь, М. Доманська, Б. Тихолоз ; уклад. Л. Панів] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 403, [5] с., [16] c. іл. : портр. – Парал тит. арк. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 29 ; Біобібліографія вчених університету)
1286183
  Родик К. Роман ідей: реабілітація // Україна молода. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 1)


  В анотації зазначено, що авторка «звертається до свого улюбленого жанру - міксу мемуару, літературознавчої розвідки та інтелектуального детективу».
1286184
  Кам"янець А.Б. Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в иперекладі) / А.Б. Кам"янець, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 168-173. – ISBN 978-966-581-885-4
1286185
  Кулик Н.. Роман із каменем, або творець архітектурних симфоній // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  Олександр Васильович Кобелєв - відомий український архітектор і педагог, член Петербурзької спілки архітекторів. Професор кафедри будівельного мистецтва і архітектури Київського політехнічного інституту . Протягом 1912-1919 рр. він був одним з ...
1286186
  Воленський Я. Роман Інгарден і Львівсько-Варшавська школа // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 31-61. – ISBN 978-617-8041-01-4
1286187
  Шевчук К. Роман Інгарден: філософська особистість // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 8-15. – ISBN 978-617-8041-01-4
1286188
  Мегела І.П. Роман істричної проекції: Костолані, Мора, Моріц : Навчальний посібник до курсу "Історія всесвітньої літератури"; для студентів вузів / КНУТШ; Інститут журналістики; І.П. Мегела. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 103с. – ISBN 966-594-190-9
1286189
  Моторний А.В. Роман Їржі Марека "ЛЮДИ З ПОЛЯНИ" в контексті закарпатської теми в чеській літературі / А.В. Моторний, О.А. Моторний // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-259. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається маловідомий роман чеського автора ХХ ст. Їржі Марека "Люди з Поляни". Роман "Люди з поляни" є дебютним романом Ї. Марека і присвячений традиціям та побуту жителів Закарпатської України першої половини ХХ ст., у час, коли цей ...
1286190
  Монолатій Т.П. Роман Йозефа Рота "Марш Радецького" як інтертекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 178-189. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1286191
  Чхеидзе И.М. Роман К. Гамсахурдиа "Похищение луны" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе И.М. ; Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш. Руставели АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
1286192
  Миронюк Н.П. Роман К.С. Прічард "Child of the Harricant" ("Дитя урагану") українською мовою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.49-53. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1286193
  Никольский С. Роман К.Чапека "Война с саламандрами" : (Структура и жанр) / С. Никольский. – Москва : Наука, 1968. – 208 с.
1286194
  Павич М. Роман как держава : [роман] / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельева ]. – Москва : ZebraE, 2004. – 253, [3] с. – (Новое литературное произведение). – ISBN 5-94663-133-0
1286195
  Лейтес Н.С. Роман как художественная система / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1985. – 79с.
1286196
  Ляпина А.А. Роман Карин Михаэлис "Опасный возраст": рецепция в России / А.А. Ляпина, М.В. Михайлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-85. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается восприятие Пушкиным одной из наиболее актуальных в эстетике раннего нем. романтизма идеи "избранного читателя" и ее трансформация в творческой практике рус. поэта, типологически схожая с трансформацией у поздних нем. ...
1286197
   Роман Кармен в воспоминаниях современников. – М., 1983. – 358с.
1286198
  Колесникова Н.Н. Роман Кармен. / Н.Н. Колесникова. – М., 1959. – 176с.
1286199
  Славин К.Л. Роман Кармен: "Играю с огнем!.." / К.Л. Славин. – М., 1989. – 159с.
1286200
  Глушко М. Роман Кирчів - невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 29-37. – ISSN 1028-5091
1286201
   Роман Кирчів (14.04.1930 - 07.05.2018) : некролог // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 107-108. – ISSN 0130-6936
1286202
  Дмитренко М. Роман Кирчів як дослідник історії фольклористики : до 80-річчя від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 47-50. – ISSN 1028-5091
1286203
   Роман Кирчів: український фольклор у польській літературі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1286204
  Опатошу И. Роман конокрада / И. Опатошу. – Х, 1928. – 125с.
1286205
  Шевчук В. Роман Корогодський (1933-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 198-222. – ISBN 978-966-06-0729-3
1286206
  Карпець Я. Роман Корогодський: гебрей-шістдесятник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2519-4429
1286207
  Федорук О. Роман Куліша "Чорна Рада" = Kulish"s Chorna Rada : історія тексту / Олесь Федорук ; [відп. ред. М. Жулинський ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін.]. – Київ : Критика, 2019. – 584, [3] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 575-576 та в підрядк. прим. – (Покажч. імен: с. 577-585). – ISBN 978-966-2789-14-0
1286208
  Федорук О.О. Роман Куліша "Чорна рада": історія тексту : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федорук Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 56 назв
1286209
  Герасимчук В. Роман культури // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-53.
1286210
  Вострякова К. Роман Купчинський - несправедливо забуте ім"я // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 57-60
1286211
  Степула Н. Роман Купчинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 280-281. – ISBN 966-7379-16-7
1286212
  Ковалів Ю. Роман Купчинський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (693), вересень. – С. 77-85. – ISSN 0236-1477
1286213
  Михалюк М. Роман Купчинський як автор та об"єкт сатири на сторінках сатирично-гумористичного журналу "Зиз" (1924-1933 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 346-356. – ISSN 2524-0331
1286214
  Салига Т. Роман Купчинський: український бард. І не тільки бард... // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 53-77. – ISBN 978-966-06-0747-7
1286215
  Бермес І.Л. Роман Кухар - співак і організатор музичного життя української діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 88-93. – ISSN 2312-4679
1286216
  Веретільник О. Роман Л. Кононовича "Тема для медитації" як художня реконструкція української історії XX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1286217
  Бевзенко Н.І. Роман Л. Костенко "Маруся Чурай". Історична основа твору, його сюжетна канва // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 15-19
1286218
  Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 3-е изд. – Минск, 1978. – 103с.
1286219
  Веретільник О. Роман Л.Кононовича "Тема для медитації як художня реконструкція української історії ХХ століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-22.
1286220
  Лобанов М.П. Роман Л.Леонова "Русский лес". / М.П. Лобанов. – Москва, 1958. – 216 с.
1286221
  Ермилов В.В. Роман Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / В.В. Ермилов. – Москва, 1963. – 135с.
1286222
  Хализеев В.Е. Роман Л.Н. Толстого "Война и мир" / В.Е. Хализеев, С.И. Кормилов. – Москва, 1983. – 112 с.
1286223
  Потапов И.А. Роман Л.Н. Толстого "Война и мир". Современное и историческое в романе, проблемы, композиции, роль пейзажа / И.А. Потапов. – М., 1970. – 303с.
1286224
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Тула, 1953. – 36с.
1286225
  Поповкин А.И. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / А.И. Поповкин. – Изд. 2-е. – Тула, 1954. – 36с.
1286226
  Ремизов В.Б. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" / В.Б. Ремизов. – Воронеж, 1986. – 163с.
1286227
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1953. – 40с.
1286228
  Купреянова Е.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина" : Из цикла лекций о Л.Н.Толстом / Е.Н. Купреянова. – Издание второе. – Тула, 1954. – 40 с.
1286229
  Успенский И.Н. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина". / И.Н. Успенский. – М, 1954. – 32с.
1286230
  Леушева С.И. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / С.И. Леушева. – М., 1957. – 310с.
1286231
  Фейн Г.Н. Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" / Г.Н. Фейн. – М, 1966. – 275с.
1286232
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир". – Горький, 1969. – 82с.
1286233
   Роман Л.Н.Толстого "Война и мир" в русской критике. – Л., 1989. – 407с.
1286234
   Роман Л.Н.Толстого "Воскресенье". – М., 1991. – 193с.
1286235
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – Минск, 1963. – 142с.
1286236
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир" / С.Г. Бочаров. – 4-е изд. – Москва, 1987. – 155,1с.
1286237
  Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого "Война и мир". Три шедевра русской классики / С.Г. Бочаров. – М., 1971. – 303с.
1286238
  Кутейщикова В.Н. Роман Латинской Америки в ХХ веке / В.Н. Кутейщикова. – Москва, 1964. – 335с.
1286239
  Макарова Е.М. Роман Лауреата Сталинской премии К.Седых "Даурия" : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Е. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1952. – 18 с.
1286240
  Мирошников Владимир Михайлович Роман Леонида Леонова "Вор". Характер замысла и идейно-художественной концепции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошников Владимир Михайлович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 24л.
1286241
  Вахриченко И.С. Роман Леонида Леонова "Русский лес" : Автореф... канд. филол.наук: / Вахриченко И.С.; Моск. гос. пед.ин-т. – М, 1957. – 17л.
1286242
  Жигун С.В. Роман Леоніда Скрипника "Інтелігент": ігрові стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 98-103
1286243
  Карбанова И.Ю. Роман лирико-исповедального типа в английской литературе л рабочем классе 1960-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Карбанова И. Ю.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1286244
  Логинова О.К. Роман Лонга : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Логинова О.К. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1286245
  Валкунас Л. Роман Лонга "Дафнис и Хлоя". : Автореф... Канд.филол.наук: / Валкунас Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 20л.
1286246
  Краули Д. Роман лорда Байрона : [роман] / Джон Краули ; [пер. с англ. С. Сухарева]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2009. – 687, [1] с. : ил. – Пер. изд.: Lord Byron"s Novel / J. Crowley, 2005. – Библиогр. в предисл. и в подстроч. примеч. – (Интеллектуальный бестселлер / сост.: А. Гузман, А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-38269-9
1286247
   Роман Лубківський / Національна спілка письменників України, Львівська обласна організація НСПУ // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 11


  Некролог.
1286248
  Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 56-60
1286249
  Бабаев Э.Г. Роман Льва Толстого "Анна Каренина" / Бабаев Э.Г. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1968. – 131 с.
1286250
  Пасько І.В. Роман М. Бриниха "Хліб із хрящами" як спроба українського зомбі-горору // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 64-72. – ISSN 2313-1802
1286251
  Вулис А.З. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / А.З. Вулис. – Москва : Художественная литература, 1991. – 224 с. – ISBN 5-280-01453-2
1286252
  Соколов Б.В. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" : очерки творческой истории / Б.В. Соколов. – Москва : Наука, 1991. – 173с. – (Литературоведение и языкознание). – ISBN 5-02-011452-9
1286253
  Алексеева Н.С. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в контексте магического реализма // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 3-20. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1286254
  Аббасов М. Роман М. Ибрагимова "Наступит день" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аббасов М. ; М-во высш. образования СССР. – Баку, 1956. – 23 с.
1286255
  Іванова Н. Роман М. Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 47-51. – ISSN 2307-2261
1286256
  Білик Н. Роман М. Продановича "Колекція" у світлі сучасного українського перекладу // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 114-115
1286257
  Оляндер Л.К. Роман М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші голоси письменників" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 141-145. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1286258
  Башкатова А. Роман М. Степновой "Женщины Лазаря" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 110-117. – ISSN 0042-8795
1286259
  Лебедівна Л. Роман М. та С. Дяченків "Ритуал": інакшість як шлях до відчуженості // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 298-307. – ISBN 978-966-2410-55-6
1286260
  Удодов Б.Т. Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / Б.Т. Удодов. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001191-5
1286261
  Никифорова С.Н. Роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" - меннипея // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 3. – С. 25-29
1286262
  Ильин Е.Н. Роман М.А. Шолохова "Поднятая целина": (Из опыта работы) / Е.Н. Ильин. – М., 1985. – 127с.
1286263
  Ковалев А.Н. Роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" и устное народное творчество : Автореф. дис... канд. филол. наук: 641 / Ковалев А.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1969. – 16с.
1286264
  Тамахин В.М. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина" (Вопросы мастерства) / В.М. Тамахин. – Ставрополь, 1971. – 136с.
1286265
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – Л., 1958. – 55с.
1286266
  Лурье А.Н. Роман М.А.Шолохова "Поднятая целина". / А.Н. Лурье. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 60с.
1286267
  Крупышев А.М. Роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" и традиции русской литературы ХІХ века.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Крупышев А.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1975. – 24л.
1286268
  Фоменко Л.Н. Роман М.Бубеннова "Белая береза" / Л.Н. Фоменко. – М, 1952. – 31с.
1286269
  Жегалов Н.Н. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина" / Н.Н. Жегалов. – М : Просвещение, 1965. – 311с.
1286270
  Никулина Н.И. Роман М.Горького "Жизнь Клима Самгина". / Н.И. Никулина. – Л, 1957. – 52 с.
1286271
  Карпенко М.А. Роман М.Горького "Фома Гордеев" / М.А. Карпенко. – К., 1963. – 109 с.
1286272
  Григорьян К.Н. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" / К.Н. Григорьян. – Москва-Ленинград, 1962. – 116с.
1286273
  Лукоянова Э.Н. Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" и русский роман 1870-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукоянова Э.Н.; Каз. гос. пед.и н-т им. Абая. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
1286274
  Федорова О.А. Роман М.О. Булгакова "Майстер и Маргарита" та музейні комунікації // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 39-40. – ISBN 978-966-8308-26-0
1286275
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Коммент. / В.А. Мануйлов. – Москва-Л., 1966. – 276с.
1286276
  Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". Комментарий. / В.А. Мануйлов. – 2-е изд., доп. – Л. : Просвещение, 1975. – 280 с.
1286277
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 32 с.
1286278
  Яновський Ю. Роман Ма : оповідання / Ю.І. Яновський. – Харків ; Одеса, 1930. – 68 с.
1286279
  Шестак А.М. Роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" у світлі аналітичної психології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 425-432


  У статті здійснено психологічний аналіз роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал", виділено юнгіанські архетипи, що відобразилися у творі, орозкрито їх значення.
1286280
   Роман Маркіянович Смішко (світлій памяті ученого і педагога) / М. Павлунь, А. Сіворонов, П. Білоніжка, Л. Генералова, О. Шваєвський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 170-173. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
1286281
   Роман Матвеевич Семашкевич: К 90-летию со дня рождения. – М., 1990. – 2с.
1286282
   Роман Машталір. З погляду часу. – Львів, 2001. – 120с. – ISBN 5-87332-126-4
1286283
  Штрайх С.Я. Роман Медокс / С.Я. Штрайх. – М, 1991. – 222с.
1286284
  Ле И.Л. Роман межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература, 1975. – 687с.
1286285
  Ле И.Л. Роман межгорья : Роман / И.Л. Ле; Пер. с укр. К. Трофимова. – Киев : Дніпро, 1986. – 638с.
1286286
  Ле И.Л. Роман Межгорья : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 626с.
1286287
  Ле И.Л. Роман Межгорья / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Известия, 1968. – 703с.
1286288
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтернативное прочтение / А.Н. Барков ; [отв. ред. В.П. Дяченко]. – Киев : Текна А/Т, 1994. – 298, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 272-296. – ISBN 5-7707-7064-3
1286289
  Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтернативное прочтение / А.Н. Барков. – Харьков : Фолио, 2006. – 350 с. – ISBN 966-03-3492-3
1286290
  Белобровцева И. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": конструктивнные принципы организации текста / И. Белобровцева. – Тарту : Kirjastus, 1997. – 167с.
1286291
  Гукова О.О. Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" та картини Марка Шагала // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.30-32.
1286292
  Шпак П.Ф. Роман Михайлович Новосілецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 105-106 : фото
1286293
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – 3-е вид. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 355с.
1286294
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1956. – 691с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
1286295
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1958. – 656с.
1286296
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1960. – 610 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1286297
  Ле І. Роман міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1967. – 659с. – (Б-ка укр. рад. прози)
1286298
  Ле І. Роман міжгір"я / І. Ле. – Київ : Наукова думка, 1986. – 670с.
1286299
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : ДВУ, 1930. – 344с. – (Худ. б-ка молодого робітника ; Кн. 1)
1286300
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім, 1934. – 338 с. – (Дешева б-ка худ. літ. ; Кн. 2)
1286301
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Радянська література, 1934. – 320с. – (Б-ка "Романи й повісті" ; № 1/4/)
1286302
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Харків : Лім
Кн. 2. – 1934. – 404с.
1286303
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – 8-е вид. – Київ; Харків : ДЛВ
Кн. 1. – 1935. – 368с.
1286304
  Ле І. Роман Міжгір"я / І. Ле. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 717с. – (Б-ка художньої літератури)
1286305
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 556с.
1286306
  Ле І. Роман Міжгір"я : Роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1970. – 626 с.
1286307
  Ле І. Роман Міжгор"я / І. Ле. – 2-е вид. – Харків
Кн. 1. – 1932. – 216с.
1286308
  Ісаєва Н. Роман Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в оцінці китайської феміністичної критики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню літературознавчої інтерпретації роману Мо Яня "Пишні груди, широкі стегна" в роботах Ке Цяньтін. Дослідниця доводить андроцентричне сприйняття жіночої тілесності письменником, а також відзначає самоіронію автора у ...
1286309
  Ясинский И. Роман моей жизни / И. Ясинский. – Москва-Л., 1926. – 350с.
1286310
  Копалейшвили Нана Геронтьевна Роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или современный прометей" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Копалейшвили Нана Геронтьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1286311
  Карякина А.В. Роман Н. Г. Чернышевского "Пролог" и общественно-литературная борьба второй половины 1860-х -- начала 1970-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Карякина А. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед ин-т, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 21л.
1286312
  Розова Л. Роман Н. Островского "Как закалялась сталь" / Л. Розова. – М : Знание, 1951. – 32 с.
1286313
  Кузнецова Н.А. Роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Н.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1956. – 21л.
1286314
  Водовозов Н.В. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – 32с.
1286315
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" / Н.А. Вердеревская. – Москва, 1982. – 96с.
1286316
  Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Эстетическое своеобразие и художественный метод / Ю.К. Руденко. – Л., 1979. – 88с.
1286317
  Вердеревская Н.А. Роман Н.Г.Чернішевского /Повести в повести* : Автореф... канд. филол.наук: / Вердеревская Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1286318
  Морозов Б.С. Роман Н.Г.Чернышевского "Алферьев" в связи с другими беллетристическими произведениями писателя : Автореф... канд. филол.наук: / Морозов Б.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 15 с.
1286319
  Ефременко Э.Л. Роман Н.Г.Чернышевского "Отблески сияния" : Автореф... канд. филол.наук: / Ефременко Э.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
1286320
  Курточкина Г.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Курточкина Г.П.; Московский гор. педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 20 с.
1286321
  Ботев Ю.П. Роман Н.Г.Чернышевского "Пролог" и его идейно-художественное значение : Автореф... канд. филол.наук: / Ботев Ю.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1286322
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1972. – 102с.
1286323
  Наумова Н.Н. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать" / Н.Н. Наумова. – Л, 1978. – 135с.
1286324
  Чернышевский Н.Г. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.Г. Чернышевский, Н.В. Водовозов. – Москва, 1953. – с.
1286325
   Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?". – Шахты, 1963. – 120с.
1286326
  Громов Н.И. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / Н.И. Громов. – Л., 1963. – 48с.
1286327
  Пинаев М.Т. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" / М.Т. Пинаев. – 2-е изд. – М, 1988. – 301с.
1286328
  Белова Н.М. Роман Н.Г.Чернышевского "Что делать?" : пособ. для студ.-заочников / Н.М. Белова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 55, [2] с. – Библиогр.: с. 55-56. – ISBN 5-292-00931-8
1286329
  Федорова Т.Н. Роман Н.Никитина "Северная Аврора". : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова Т.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1286330
  Сребров З. Роман на едно откритие / З. Сребров. – София, 1956. – 234с.
1286331
  Чередник Л. Роман Ніни Федорової "Сім"я" як приклад позитивної комунікації // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (442), червень. – С. 38-40


  Аналізується роман "Сім"я" відомої американської письменниці, нашої землячки, Ніни Федорової як приклад позитивної комунікації.
1286332
  Марвич С.М. Роман о "Каменном поясе". / С.М. Марвич. – Москва-Л., 1949. – 394-411с.
1286333
  Хмельницкая Т. Роман о "Чести профессии" // В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – С. 337-346
1286334
  Разумневич В.Л. Роман о легендарном начдиве / В.Л. Разумневич. – Москва, 1979. – 112с.
1286335
   Роман о Лисе. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
1286336
  Црнянский Милош Роман о Лондоне / Црнянский Милош. – Москва, 1991. – 654с.
1286337
  Тополь Э. Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте" : Чистая правда / Эдуард Тополь. – Харьков, Москва : Фолио; АСТ, 2004. – 391с. – ISBN 966-03-2337-9 (Фолио); 5-17-013464-9 (АСТ)
1286338
  Карпов А.Н. Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (Идейно-художестванная эволюция) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Карпов А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1286339
  Карпов Анатолий Никифорович Роман о расчете с прошлым в литературе ГДР (идейно-художественная революция) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Карпов Анатолий Никифорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1286340
   Роман о семи мудрецах. – М., 1989. – 206с.
1286341
  Рахвалов А.С. Роман о собаках / А.С. Рахвалов. – М, 1990. – 367с.
1286342
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135 с.
1286343
  Уланов Э.А. Роман о современности в бурятской советской литературе. / Э.А. Уланов. – Улан-Удэ, 1981. – 135с.
1286344
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Ж. Бедье ; пер. А.А. Веселовского ; с введ. акад. А.Н. Веселовского ; общ. ред., предисл. "Роман о Тристане и Изольде" и прим. А.А. Смирнова ; худож.: С.В. Верховский. – Москва : Гослитиздат, 1938. – 227 с.
1286345
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : [роман] / Ж. Бедье ; [пер. с фр. А.А. Веселовского ; ред. и вст. ст. А.А. Смирнова ]. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 143 с. – (Массовая серия)
1286346
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Жозеф Бедье ; [пер. с фр. А.А. Веселовского]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1978. – 143 с.
1286347
  Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде : пер. с фр. / Жозеф Бедье ; [вступ. ст. и коммент. А.А. Веселовского]. – Москва : Детская литература, 1985. – 143 с.
1286348
  Ибн Туфейль Роман о Хайе, сыне Якзана / Ибн Туфейль; Под ред. И.Ю.Крачковского. – Петербург : Госиздат, 1920. – 109с.
1286349
  Эра Т. Роман о Хельге Хауге / Т. Эра. – М, 1985. – 287с.
1286350
  Мариненко Ю. Роман О. Гончара "Прапороносці" (спроба сучасної рецепції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 128-135
1286351
  Бертельс Е.Э. Роман об Александре : его главные версии на Востоке / Е.Э. Бертельс ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 188 с.
1286352
  Наєнко М.К. Роман одного року / М.К. Наєнко. – К., 1984. – 48с.
1286353
  Валишевский К. Роман одной императрицы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 173,3с.
1286354
  Новиков А.О. Роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів": основні теми і образи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 39-42. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1286355
  Бернадська Н. Роман Олеся Гончара "Людина і зброя": текст і контекст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 24-33. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано роман Олеся Гончара "Людина і зброя" із позицій 60-х років ХХ ст.(періоду хрущовської "відлиги") і сучасних підходів до інтерпретації літературного твору. Зазначено, що цим текстом його автор "розхитує" найбільш сталі соцреалістичні ...
1286356
  Ткаченко А. Роман оман // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 3


  Студентські зошити В. Симоненка
1286357
  Ткаченко А. Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 46-64. – ISSN 0236-1477
1286358
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С.6-7
1286359
  Ткаченко А. Роман Оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 16, 17
1286360
  Злупко С.М. Роман Орженцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 378-379. – ISBN 966-346-208-6
1286361
  Субботин В.Е. Роман от первого лица / В.Е. Субботин. – Москва, 1979. – 752 с.
1286362
  Делеган М. Роман Офіцинський як історик-краєзнавець // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1286363
  Балуашвили В.И. Роман П.А.Павленко *Счастье*. : Автореф... наук: / Балуашвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 19л.
1286364
  Добоні М.І. Роман П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" в оцінці літературної критики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C.116-121. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена роману Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий". Автор подає короткий огляд твору й узагальнює думки та оцінки роману літературознавцями різних часів - від кінця 19 ст. до досліджень останніх років
1286365
  Гуляк А. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький" та українське національно-культурне відродження початку ХІХ ст. / А. Гуляк, Ф. Кейда // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 2. – С. 146-158. – ISSN 0869-3595
1286366
  Добоні М. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини XIX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33. – ISSN 2307-2261
1286367
  Мізінкіна О.О. Роман Павла Наніїва "Тричі продана": Моделювання образу головної героїні // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 85-91. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1286368
  Масенко Т.Г. Роман пам"яті: (Спогади про подорожі, про зустрічі з видатними діячами культури) : роман / Т.Г. Масенко. – Київ, 1970. – 379 с.
1286369
  Коберник Т.Ф. Роман Панаса Мирного "Повія" (його літературна історія, композиція і пізнавальне значення) : Дис... канд. філолог.наук: / Коберник Т.Ф.;. – К, 1948. – 209л. – Бібліогр.:л.203-206
1286370
  Сулима М. Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада" в контексті "постмодерних" політтехнологічних практик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 44-49. – ISSN 0236-1477
1286371
  Федорук О. Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада". Творча історія сцени на пасіці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 51-63. – ISSN 0236-1477
1286372
  Бернадська Н. Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада": нова сторінка у його дослідженні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 62-63
1286373
  Процик-Кульчицька Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 428-438. – ISSN 2524-0331
1286374
  Петрашик В. Роман Петрук - геній-анахорет // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
1286375
   Роман Петрук : [фотоальбом]. – Київ : Родовід, 2007. – 285, [3] с. : фот. – ISBN 966-7845-31-1
1286376
  Почивалин Н.М. Роман по заказу / Н.М. Почивалин. – М, 1975. – 319с.
1286377
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. В Загір"ї : повісті / П.М. Інгульський. – Київ : Дніпро, 1970. – 472 с.
1286378
  Інгульський П.М. Роман Подоляк про себе і про людей. Чотири сторінки щоденника : повісті / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1965. – 356 с.
1286379
  Яцків Н. Роман Поля Бурже "Учень" і філософія пизитивізму та натуралізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 136-141. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті проаналізовано роман французького письменника у контексті філософських ідей тогочасної культури та досліджено стильові особливості прози П. Бурже, що прагнув до новаторських методів зображення та пошуку істини й ідеалу
1286380
  Темнохуд В.Г. Роман Попчук. / В.Г. Темнохуд. – Львів, 1966. – 22с.
1286381
  Чуб Д. Роман про "Слово о полку Ігоревім" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 18-20


  Роман Василя Шевчука "Велесич".
1286382
  Рубан В. Роман про (не)любов // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 10, 11


  Автокоментар до роману "Любиш-не-любиш". Публікація уривку із роману.
1286383
  Матіяш Д. Роман про батьківщину / Дзвінка Матіяш. – [Вид. 2-ге, випр.]. – Львів : Літопис, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-1517-21-8
1286384
  Матіяш Д. Роман про Батьківщину // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-85. – ISSN 0585-8365
1286385
  Процюк С. Роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. – На обкл. також: Троянда ритуального болю. - Сер. засн. в 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-320-1
1286386
  Андієвська Е. Роман про добру людину = A story of a good man / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1973. – 291 с.
1286387
  Андієвська Е. Роман про добру людину : [роман] / Емма Андієвська. – Харків : Фоліо, 2019. – 315, [2] с. – ISBN 978-966-03-8431-6
1286388
  Попіль Д. Роман про літературу і життя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 23 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Роман Марини Гримич "Клавка".
1286389
  Шпиталь А. Роман про майбутнє, яке не повинно настати // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 70-76. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про сучасні антиутопії в російській та українській літературах, зокрема про твори М. Чудінової, О. Славникової, А. Рубанова. У центрі уваги - роман Ю. Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року", присвячений майбутньому України. Автор статті ...
1286390
  Сторощук І.І. Роман про митця у контексті літературних дискусій // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 217-226. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано виникнення і становлення роману про митця у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, тематичну спрямованість і провідні мотиви. Увагу акцентовано на жанрових модифікаціях роману про митця. The ...
1286391
  Сторощук І. Роман про митця у системі епічних жанрів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 265-267


  У статті проаналізовано історію виникнення і становлення "роману про митця" у системі епічних жанрів. Розглянуто його жанрово-стильові особливості, провідні мотиви та тематичну спрямованість
1286392
  Білкун М.В. Роман про самотніх невдах : сатир. роман, повісті / М.В. Білкун ; худож. В.О. Сердюков. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 397, 2 с. : іл.
1286393
  Бедьє Ж. Роман про Тристана та Ізольду / Ж. Бедьє. – К, 1957. – 191с.
1286394
  Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Ж. Бедьє ; пер. з фр. М. Рильського ; вступ. ст. С. Савченка. – Київ : Сяйво, 1928. – 238 с. – (Бібліотека всесвітнього письменства)
1286395
  Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Ж. Бедьє ; пер. з фр. М. Рильського ; вступ. ст. до 2-го вид. ; гравюри В.В. Василенка. – Вид. 3-е. – Київ : Молодь, 1972. – 173 с.
1286396
  Бедье Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Ж. Бедье; Ж. Бедьє ; пер. с фр. передм. та прим. М. Рильського ; худож. оформ. та іл. С.М. Желєзняк, Ю.А. Чеканюка. – 4-те вид. – Київ : Молодь, 1992. – 173 с.
1286397
   Роман про троянду : французька поема XIII ст. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 244-255. – ISSN 0320-8370
1286398
  Макогоненко Г.П. Роман Пушкина "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 142 с.
1286399
  Костин В.Г. Роман Пушкина "Евгений Онегин" и литературная борьба 20-х -- 30-х гг. XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Костин В. Г.; АН СССР, Ин-т русск. лит.(Пушк. дом.). – Ленинград, 1953. – 17 с.
1286400
  Кіраль С.С. Роман Р. Андріяшика "Люди зі страху" у дзеркалі доби та архівних знахідок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 91-97. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1286401
  Дзюба І. Роман Рахманний - лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-63
1286402
  Грунська Тетяна Роман речей : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 78-85. – ISSN 0868-4790
1286403
  Грунська Т. Роман речей // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 1. – С.100-103. – ISSN 0868-4790
1286404
  Трескунов М Роман Ричарда Хильдрета "Белый раб" / М Трескунов, // Белый раб / Р. Хильдрет. – Ленинград, 1950. – С. 359-370
1286405
  Гурина Т.Л. Роман Роже Мартен дю Гара "Семья Тибо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурина Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1963. – 24л.
1286406
   Роман Романович Левицький : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2003. – 66 с. – (Бібліографія українських вчених)
1286407
  Скобельський В. Роман Руденко: "Я звинувачую!.." // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 46-48. – ISSN 2313-559X


  Виповнюється 70 років від початку Міжнародного військового трибуналу.
1286408
  Северин Н.В. Роман с барабаном / Н.В. Северин, В.А. Кудинов. – М., 1990. – 206с.
1286409
  Моротская Стелла Роман с вулканом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 50-51 : фото
1286410
  Журавлева З.Е. Роман с героем конгруэнтно роман с собой / З.Е. Журавлева. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 494с.
1286411
  Курганский В.Н. Роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : ДжіГруп-Прінт, 2010. – 184, [2] с. : ил., портр.


  Дорогому Леониду Васильевичу от автора: Живите и радуйтесь Жизни, И пусть она радует Вас ! С уважением, Подпись. 4/X-11г.
1286412
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ / М. Агеев // Король, дама, валет / В.В. Набоков. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – с. – ISBN 5-7545-0502-7
1286413
  Агеев М. Роман с кокаином. Паршивый народ. : роман : расказ / М. Агеев ; послесл. Н. Струве. – Москва : Худож. лит., 1990. – 221, [1] с.
1286414
  Чехов А.П. Роман с контрабасом / А.П. Чехов. – Х.К., 1930. – 66с.
1286415
  Силантьева В.И. Роман с Новым временем : филологические заметки : повесть / В. Силантьева ; [худож.-оформитель П. Зиновеева]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 244, [4] с. : ил. – Содерж.: Роман с Новым временем ; Вадим Смеляков и Валерия. – ISBN 978-966-927-161-7
1286416
  Костиков В. Роман с президентом. Записки пресс-секретаря / Вячеслав Костиков. – Москва : Вагриус, 1997. – 352с. – ISBN 5-7027-0459-2
1286417
  Щербак Н. Роман с филфаком : проза: роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 10. – С. 6-72. – ISSN 0321-1878
1286418
  Новиков В.И. Роман с языком в поэзии и науке (Хлебников - Панов - Григорьев) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С. 147 - 150. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
1286419
  Путнин Ф.В. Роман С.Н.Сергеева-Ценского "Искать, всегда искать!" : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Путнин Ф.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1286420
  Кудряшова Е.И. Роман С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудряшова Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 16л.
1286421
  Дрогомирецька Х. Роман Салмана Рушді "Лють": психоаналітичне прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 87-94. – ISSN 0236-1477
1286422
   Роман Сельский.. – К, 1988. – 111с.
1286423
  Пархоменко М.Н. Роман семидесятых. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1987. – 332с.
1286424
  Гудзь В. Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 71-75. – ISSN 2520-2626


  "З’ясовано, що Роман Сербин першим серед науковців спростував вигадки фальсифікаторів історії голоду 1932-1933 рр. в Україні, які з’явилися на Заході у 80-х роках ХХ ст. і в Росії в постколоніальну добу. Історик вніс значний вклад у розробку ...
1286425
  Гудзь В. Роман Сербин як представник тоталітарної школи історіографії голодомору // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 2, липень - вересень. – С. 86-91. – ISSN 1998-4634
1286426
  Мейзерська Т.С. Роман Сергія Жадана "Месопотамія": жанрова своєрідність та ідейний зміст // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 139-150. – ISSN 2312-6809
1286427
  Соктоева И.И. Роман Сидорович Мардыгеев. / И.И. Соктоева. – Л., 1969. – 44с.
1286428
  Ромащенко Л. Роман символов "Орда" Р. Иванычука в контексте развития антиутопического жанра // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-79


  В статье рассматривается генезис утопии и антиутопии, анализируются их жанровые признаки и особенности эволюции. Детально исследуется роман "Орда" Р. Иванычука в контексте развития мирового антиутопического романа
1286429
  Терещенко А.К. Роман Сімович / А.К. Терещенко. – Київ : Музична Україна, 1973. – 34 с.
1286430
  Ведернікова І. Роман Сініцин. Без табу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 10


  "Ми просто вирішили познайомитися перед інтерв"ю. Зізнаюся: у докладну біографію Романа Сініцина я ще тільки мала вникнути. Я не з його фейсбучного пузиря. Була. Але знала, що він один з організаторів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і володіє ...
1286431
  Ковалів Ю. Роман Скиба, Олександр Яровий - представники нової хвилі української поезії (Розмова з літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 96-100. – ISBN 966-7379-16-7
1286432
  Скоп Ю.С. Роман со стрельбой : сибирские повести / Ю.С. Скоп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 536с.
1286433
  Дьячков П.Ф. Роман Стендаля "Красное и черное". : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дьячков П.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 10 с.
1286434
  Білецька Л. Роман Стенделя "Червоне і чорне" - правдива розповідь про Францію періоду Реставрації // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 7-11
1286435
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня - на заре 80-х годов : [монография] / М.О. Мендельсон; Морис Мельдонсон. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
1286436
  Мендельсон М.О. Роман США сегодня : [монография] / М. Мендельсон. – Москва : Советский писатель, 1977. – 400 с.
1286437
  Волков Е.М. Роман Т. Фонтане "Эффи Брист" / Е.М. Волков. – Москва : Высшая школа, 1979. – 87 с.
1286438
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1957. – 232с.
1286439
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – К., 1978. – 422с.
1286440
  Налковська З. Роман Терези Геннерт / З. Налковська. – Київ, 1985. – 388 с.
1286441
  Абилова Ф.А. Роман Томаса Гарди "Джуд Незаметный": эстетика кубизма // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 104-110. – Библиогр.: с. 110; 21 поз. – ISSN 1562-1391


  Один із шляхів розвитку мистецтва ХХ ст.- переміщення уваги з об"єкта зображення на засоб його інтерпретації. На перший план план виходить не сам об"єкт, а враження, уподоблення, згадка, асоціація про нього.
1286442
  Жаворонская Л.А. Роман Томаса Манна "Будденброки" на уроках аналитического чтения / Л.А. Жаворонская. – Саратов, 1990. – 34с.
1286443
  Матузова В.И. Роман Томаса Мэлори "Смерть Артура" и его место в английском литературном процессе : Автореф... канд. филологич.наук: 644 / Матузова В.И.; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра истории зарубежной литературы. – М., 1971. – 12л.
1286444
  Ладария М.Г. Роман Тургенева "Накануне" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ладария М.Г. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1954. – 19л.
1286445
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – М-Л, 1963. – 138с.
1286446
  Бялый Г.А. Роман Тургенева "Отцы и дети" / Г.А. Бялый. – 2-е. – Л, 1968. – 118с.
1286447
   Роман Турин (1900-1979). Під європейським капелюхом : альб.-монографія / [упоряд. Галина Гронська (Дурняк) ; вступ. ст. Р. Яців]. – Львів : Українська академія друкарства, 2018. – 219, [5] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. - На корінці назва: Роман Турин. - Рез. фр., пол., англ. мовами. – ISBN 978-966-322-482-4
1286448
  Бернадська Н. Роман у діалогах і монологах: український варіант // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 45-51. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується поетика роману в діалогах і монологах В. Мови(Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи"
1286449
  Луцій С. Роман Уласа Самчука "Марія": епістолярна історія видань та перекладів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 69-81. – ISSN 0236-1477


  У статті вперше публікуються невідомі листи У. Самчука до різних адресатів, а також їхні листи до прозаїка, в яких ідеться про іноземні переклади роману "Марія" та про перевидання згаданого твору українською мовою.
1286450
  Богданова О.В. Роман умер, да здравствует роман! (роман В. Сорокина "Роман"). Часть вторая // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматривается "Роман" совр. писателя-постмодерниста Владимира Сорокина. Высказывается предположение о том, что произведение было создано вслед за практиками художников соц-арта В. Комара и А. Меламида и включает в себя ведущие сюжеты, ...
1286451
  Родный О.В. Роман Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" как симулякр // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 86-89. – ISSN 2077-1800
1286452
  Дьячук С.В. Роман Ф. Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" як явище "карнавальної культури" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 185-188
1286453
  Павленко Ю.Ю. Роман Ф. Чена "І вічності замало" в контексті франкофонії: діалог культур, що вибудовує Дао Любові // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 966-8474-40-6
1286454
  Егикян А.А. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... Канд.филол.наук: / Егикян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 22л.
1286455
  Старицын Н.Д. Роман Ф.В.Гладкова "Цемент". : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицын Н.Д.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. лит. – Казань, 1955. – 20л.
1286456
  Ветловская В.Е. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" / В.Е. Ветловская. – Ленинград, 1988. – 205с.
1286457
  Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" : комментарий : кн. для учителя / С.В. Белов ; под ред. Д.С. Лихачева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 240 с. – Библиогр.: с. 233-239
1286458
  Ященко Т.А. Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" : (к проблеме дискурсивного анализа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 8-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1286459
  Кайгородов Владимир Иванович Роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". (Человек, история, идеал) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Кайгородов Владимир Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1286460
  Соркина Д.Л. Роман Ф.М.Достоевского "Идиот" и общественно-литературная борьба 1860-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соркина Д.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 14л.
1286461
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" / Л.Д. Волкова. – Ленинград, 1977. – 175с.
1286462
  Белов С.В. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" : комментарий : пособие для учителя / С.В. Белов ; под ред. Д.С. Лихачева. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 240 с.
1286463
  Истомина Т.Б. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в его связах с древнерусской литературой. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Истомина Т.Б.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1286464
  Гассиева В.З. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в оценке советского литературоведения 1956-1974 гг. / В.З. Гассиева. – Орджоникидзе, 1977. – 140с.
1286465
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школе / Л.Д. Волкова, Ю.В. Лебедев. – Кострома, 1968. – 92с.
1286466
  Волкова Л.Д. Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в школьном изучении : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Волкова Л.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1286467
  Рассказов Александр Васильевич Роман Ф.Шпильгагена "Один в поле не воин" в оценке русской демократической критики последней трети XIX - начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Рассказов Александр Васильевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1976. – 21л.
1286468
   Роман Федорів. – Львів, 1980. – 56с.
1286469
  Качкан В.А. Роман Федорів / В.А. Качкан. – К., 1983. – 150с.
1286470
  Кондрашов Н.А. Роман Федорович Брандт / Н.А. Кондрашов. – М, 1963. – 68с.
1286471
   Роман Филиппович Житков : графика, живопись. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – [32] с.
1286472
  Лісевич В.В. Роман Філіпа Рота "Людське тавро" в оцінці сучасного літературознавства // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 9-10
1286473
  Голубь Д.А. Роман Флеминга "Казино "Рояль" и его экранизации: эстетические пересечения/противостояния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 78-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті висвітлюється питання історії екранізацій першого роману з "бондіани" Я. Флемінга "Казино "Рояль". Розглядається специфіка взаємодії роману як явища масової літератури та його екранізації як феномену кіноіндустрії. Акцентується проблема ...
1286474
  Труммал А.Ю. Роман Флобера "Бувар и Пекюше" в зарубежной и русской критике : Автореф... кандидата филол.наук: / Труммал А.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Тарту, 1964. – 23л.
1286475
  Карлина Р.Г. Роман Фтабатэя "Плывущее облако" и романы Гончарова и Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Карлина Р. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1286476
  Мкрян М. Роман Х. Абовяна "Раны Армении" // Раны Армении. Вопль патриота / Х.А. Абовян. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948
1286477
  Дубашинский И.А. Роман Ч.П. Сноу "Коридоры власти" : учебное пособие / И.А. Дубашинский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 103 с.
1286478
  Милян Т. Роман Чайка - археолог, музейник, краєзнавець // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 5-14. – ISSN 2078-6093
1286479
  Шамина В. Роман Чака Паланика "Бойцовский клуб". Между романтизмом и постмодернизмом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 350-361. – ISSN 0042-8795
1286480
  Маслин Н.Н. Роман Шолохов / Н.Н. Маслин. – Москва, 1963. – 256с.
1286481
  Білкун М.В. Роман шукає : роман / Микола Білкун, Володимир Кисельов ; худож. О.М. Кот. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 271 с. : іл.
1286482
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 152
1286483
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70
1286484
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.
1286485
  Фігурний Юрій Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-26
1286486
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч : До 100-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 62-65


  У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий УПА є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу
1286487
  Фігурний Ю. Роман Шухевич - визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43
1286488
  Фігурний Ю.С. Роман Шухевич - становлення національного героя : [монографія] / Фігурний Ю.С. ; [літ. ред. Кухар В.В.] ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ МОНМС України, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 131-158
1286489
  Гладій Г. Роман Шухевич - це персонаж давньогрецької трагедії : Інтерв"ю / Григорій Гладій ; [інтерв"ю взяла] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Актор Григорій Гладій про те, як "перекласти" для Заходу історію ОУН-УПА.
1286490
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-21
1286491
  Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження). // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-34
1286492
  Посівнич М.Р. Роман Шухевич / Микола Посівнич. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. – Сумарій укр., англ. – Бібліогр.: с. 63. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-12-9
1286493
  Журавльов Д.В. Роман Шухевич // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 377-381. – ISBN 978-966-14-1182-0
1286494
   Роман Шухевич (1907-2007) // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 5-6
1286495
  Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир армії безсмертних = Roman Shukhevych (Gen. Taras Chuprynka) commander of the army of immortals / Д-р Петро Мірчук. – Нью-Йорк ; Торонто ; Лондон : Товариств колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді й Европі, 1970. – 269 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 261-264. – Бібліогр.: с. 257-258 і в підрядк. прим.
1286496
  Мірчук П. Роман Шухевич (генерал Тарас Чупринка) - Командир Армії Безсмертних // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 8-9
1286497
  Вітряк В. Роман Шухевич був успішним підприємцем. Члени Організації українських націоналістів планували випускати содову воду // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 30 червня (№ 26). – С. 10
1286498
  Чайковський А.С. Роман Шухевич в українській історії : міфи і реальність // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 94-109. – ISBN 978-966-524-029
1286499
  Полянський Ф. Роман Шухевич і Тернопілля в історії українського визвольного руху (1943-1945 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 82-84.
1286500
  Півторак О. Роман Шухевич крізь призму поетичного таланту Олеся Бабія // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 95-97. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1286501
  Бондарук Л. Роман Шухевич сучасний завжди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 5-11 липня (№ 27). – С. 8-9


  110 років з дня народження Романа Шухевича, політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА.
1286502
  Патриляк І. Роман Шухевич у 1939 - 1943 роках // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 63-78. – ISSN 0042-9422
1286503
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-12-1
Т. 1. – 2007. – 640с.
1286504
   Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-13-8
Т. 2. – 2007. – 584с.
1286505
  Пагіря О. Роман Шухевич у Карпатській Україні (1938-1939 рр.) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 4. – С. 73-82. – ISSN 0042-9422
1286506
   Роман Шухевич: "Це був наказ мого серця!" : бібліографічний покажчик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 136 с. – (Родом з України ; Вип. 1). – ISBN 978-966-07-1056-6
1286507
  Карцева З.И. Роман эпохи конца литературоцентризма (на материале русской и болгарской прозы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 0132-1366
1286508
  Боронь О. Роман Ю Яновського "Майстер корабля" - літературна містифікація? : (про деякі терміни і метафори в літературознавстві) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 25-28
1286509
  Дробязко В.С. Роман Ю. Яновского "Всадники" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дробязко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1286510
  Луценко О.В. Роман Ю. Яновського "Чотири шаблі" і творчість Р. Кіплінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 31-36
1286511
  Дробязко В.С. Роман Ю.Яновского "Всадники" : Автореф... кандидата филол.наук: / Дробязко В.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 17л.
1286512
  Жигун С. Роман Юліана Шпола "Золоті лисенята": множинність ігрових тенденцій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 162-167


  Статья посвящена игровым аспектам творчества украинского писателя 20-х - 30-х годов XX столетия Юлиана Шпола. Его произведениям характерны такие игровые тенденции как тематизация творчества, активизация текстом инстанции читателя, интертекстуальность, ...
1286513
  Шевчук В. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) / Валерій Шевчук. – Київ : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-47-1
1286514
  Прохорова Т. Роман Юрия Буйды "Синяя кровь": жизнь как театр или театр жизни? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 117-135. – ISSN 0042-8795
1286515
  Морозова В.А. Роман Юрия Олеши "Зависть" в творческой эволюции писателя : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Морозова В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 24л.
1286516
  Левинская С.И. Роман Юрия Путрамента "Сентябрь" (К вопросу о развитии современного польского романа) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 50-53
1286517
  Кавун Л. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 112-113. – (Філологічні науки)
1286518
  Зборовська Н.В. Роман як дзеркало української літератури (з приводу монографії Ніни Бернадської "Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 350-360. – ISBN 966-581-617-9
1286519
  Динниченко Т.А. Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 215-223


  Стаття присвячена проблемам інтерпретації роману як жанру у творчості Андре Жіда. Статья посвящена проблемам интерпретации романа як жанра творчестве андре Жида.
1286520
  Бернадська Н. Роман як жанр: сучасне трактування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 68-74. – ISSN 0130-5263
1286521
  Бернадська Н.І. Роман як жанр: сучасні проблеми інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 20-24. – ISBN 966-7825-78-7
1286522
  Маценка С. Роман як орфічний спів: "Орфей і Соломія" Олександра Клименка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
1286523
  Мечецький Ю. Роман як спосіб подолання смерті : літературно-критична стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 261-262


  Критична стаття про творчість англійського письменника Ентоні Берджесса.
1286524
  Поліщук Я. Роман як християнська легенда ("Quid est veritas?" Наталени Королевої // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 11-18. – ISSN 0236-1477
1286525
  Журавлев В.П. Роман Якуба Коласа "На росстанях" : Автореф... канд. филол.наук: / Журавлев В. П.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1958. – 18с.
1286526
  Котенок В. Роман Ясіновський:"Богу я вдячний більше не за щасливі моменти, а навпаки, за складні" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238


  Актор, Роман Ясіновський - нині серед найпопулярніших молодих акторів.
1286527
   Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер : (з нагоди 70-річчя від дня народження) / В.І. Парпан, В.С. Олійник, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, В.М. Гудима // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – C. 290-292. – ISSN 1991-606X


  Роман Михайлович ЯЦИК – член-кореспондент Лісівничої академії наук України, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, ...
1286528
  Жишкович В. Роман Яців: пером і пензлем // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1011-1014. – ISSN 1028-5091
1286529
  Чичуая Шалва Роман, герой, время. / Чичуая Шалва. – Тбилиси, 1967. – 224с.
1286530
  Гафуров В. Роман, написанный иглой / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. и предисл. О.Сидельникова. – Москва : Воениздат, 1970. – 279 с.
1286531
  Гафуров В. Роман, написанный иглой : дилогия / В. Гафуров; авториз. пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 447 с.
1286532
  Булгаков М.А. Роман, пьеса, повесть, рассказ / М.А. Булгаков. – Томск : Томское книжное издательство, 1988. – 414 с.
1286533
  Тіхомірова О. Роман, у якому відбилося століття... За твором О. Пушкіна "Євгеній Онєгін". Урок зарубіжної літератури, 9 клас // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 32-35
1286534
  Буркут К. Роман, що одержав Нобелівську премію ("Плоди землі" Кнута Гамсуна) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 188-191. – ISSN 0320 - 8370
1286535
  Слабошпицький М. Роман, якого в нас ще не було // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 118. – ISSN 0868-4790
1286536
  Кафка Ф. Роман. / Ф. Кафка. – Москва, 1965. – 614с.
1286537
  Свидницький А.П. Роман. Оповідання. Нариси / А.П. Свидницький. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1286538
  Герцен А.И. Роман. Повести / А.И. Герцен. – Москва, 1978. – 318с.
1286539
  Пильняк Б.А. Роман. Повести. Рассказы / Б.А. Пильняк. – Челябинск, 1991. – 443с.
1286540
  Коновалов Г.И. Роман. Повесть. Рассказы / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1969. – 572с.
1286541
  Саймак Клиффорд Роман. Рассказы : Роман. Рассказы / Саймак Клиффорд; [Сост. Ю. Кривцов; Пер.с англ. С.Васильевой, Е. Вансловой]. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики / [] ; Т. 18)
1286542
  Бернадська Н.І. Роман: проблеми великої епічної форми : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.І. Бернадська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киров : Логос, 2007. – 116 с. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-581-925-7
1286543
  Лупій О.В. Романа : повість та оповідання / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 232 с.
1286544
  Лис Володимир Романа / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2003. – 168 с. – ISBN 966-663-075-3
1286545
  Косів М. Романа Лубківського не може не бути // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 162-166. – ISSN 0868-4790
1286546
   Романенко Юрій Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 409. – ISBN 978-966-439-754-1
1286547
   Романенко Юрій Вікторович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 220. – ISBN 978-617-7530-19-9
1286548
   Романеску, Элеонора. Выставка произведений. Кишинев. 1978. – Кишинев, 1978. – 31с.
1286549
  Бородіца С. Романи-епопеї У. Самчука у літературно-критичному дискурсі української діаспори другої половини XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 23-27. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1286550
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1974. – 736с.
1286551
  Загребельний П.А. Романи : В 2-х т. / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 720с.
1286552
  Даниленко В. Романи "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Гудзя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 48-54. – ISSN 0236-1477


  У статті розкривається місце романів "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Ґудзя - малоосмисленого явища в українській літературі к. XX - поч. XXI ст. Часопис "Критика" згадує Юрка Ґудзя як маргінальне явище української літератури, тому ...
1286553
  Фіголь О. Романи "Роб Рой" Вальтера Скотта і "Кармелюк" Михайла Старицького: культурно-історичні паралелі // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 185-189. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1286554
  Гросевич Т.В. Романи Анатолія Дімарова "І будуть люди" та "Біль і гнів" у літературно-критичній рецепції // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 79-95. – ISBN 966-72-77-79-8
1286555
  Яблонська Н. Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 245-257. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1286556
  Логвиненко М.С. Романи Вадима Собка. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1978. – 227с.
1286557
  Чик О. Романи виховання "Люборацькі" Анатолія Свидницького, "Хмари" Івана Нечуя-Левицького, "Літопис Пташиної Слободи" Вільгельма Раабе, "Еффі Бріст" Теодора Фонтане як сімейні хроніки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 29-33
1286558
  Чрник О.О. Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 146-153. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1286559
  Смерек О.С. Романи Емми Андієвської : Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / Оксана Смерек; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 191с. : іл. – (Літературознавчі студії ; Вип. 9). – ISBN 966-02-4196-8
1286560
  Романова І.В. Романи І. Багряного "Скелька" та "Тигролови" в контексті ідейних тенденцій української літератури першої половини XX ст. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 144-151. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1286561
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 180-198
1286562
  Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1286563
  Лущій С. Романи Івана Багряного "Тигролови" та Сад Гетсиманський": за архівними матеріалами Юрія Лавріненка. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 21-31. – ISSN 0236-1477
1286564
  Ковальчук М. Романи Клима Поліщука в контексті художнього осмислення подій української революції 1917-1920 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Аналізується творчість К. Поліщука як тонкого художника і психолога на основі його романів "Отаман Зелений" та "Гуляйпільський батько".
1286565
  Петров Віктор Романи Куліша / Петров Віктор. – Київ, 1930. – 211 с.
1286566
  Домонтович Віктор Романи Куліша = Правда про Куліша та його жінок : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 49-53. – ISSN 0130-321Х
1286567
  Волкова М.Ю. Романи М. Етвуд 90-х років XX століття
1286568
  Ткаченко А. Романи масової культури очима студентів-літераторів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 313-329. – ISBN 978-617-7442-48-5
1286569
  Павдичко Д. Романи Михайла Слабошпицького // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 8-9
1286570
  Семенчук І.Р. Романи Михайла Стельмаха / І.Р. Семенчук. – К., 1976
1286571
  Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха / Г.М. Штонь. – Київ, 1985. – 270с.
1286572
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; НАНУ; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2005. – 211 л. – Бібліогр.: 193-211
1286573
  Палій Оксана Павлівна Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Палій О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1286574
  Шаховський С.М. Романи Павла Загребельного. / С.М. Шаховський. – К., 1974. – 175с.
1286575
  Кудрявцев М.Г. Романи Чингіза Айтматова "Буранний полустанок" ("І понад вік триває день") і "Плаха" у контексті застережливих візій доби: духовно-естетичний дискурс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1286576
  Меншій А. Романи Ю. Хорунжого як структури асоціативно-психологічного типу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 30-34
1286577
  Федоровська Л.К. Романи Юрія Мушкетика. / Л.К. Федоровська. – К., 1982. – 204с.
1286578
  Лаврова Т. Романика и романтика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91


  Замки у Німеччині
1286579
  Сухомлинова Наталия Николаевна Романистика С.Клычкова в контексте неомифологических поисков литературы "серебряного века" : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.01.02 / Сухомлинова Н.Н.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188л. – Библиогр.: л.174-188
1286580
  Сокол В.Ф. Романиха / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1979. – 80с.
1286581
  Жадько В. Романицький Борис Васильович (- актор, режисер і театральний діяч) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 753. – ISBN 978-966-8567-14-8
1286582
  Бугаенко П.А. Романическая трилогия К.А.Федина / П.А. Бугаенко. – Москва, 1981. – 110с.
1286583
   Романия и Барбария : К этнической истории народов зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1286584
  Сорока Ю.М. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села / Юрій Сорока. – Київ ; Вишгород : Сергійчук М.М., 2013. – 223, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2911-53-4
1286585
  Сорока М. Романівські джерела / Михайло Сорока. – Київ : [Ексоб], 2008. – 303 с. – ISBN 966-7769-76-5
1286586
  Філатова О.С. Романізовані біографії В. Петрова-Домонтовича, або антиканонізація героїв // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 289-293. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1286587
  Слабошпицький М. Романіст на стаєрській дистанції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 7


  Іван Корсак у пору творчого рівнодення.
1286588
  Гросевич Романістика Анатолія Дімарова очима критиків і літературознавців / Гросевич, т. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 74-77


  У статті простежено еволюцію поглядів критиків та літературознавців на романний доробок Анатолія Дімарова
1286589
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка в контексті "диявольського" дискурсу в європейській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 309-314. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1286590
  Дубровська А.С. Романістика В. Винниченка: парадокси взаємодії еросу й танатосу // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 39-49. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1286591
  Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 232-237. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1286592
  Брайко О. Романістика І. Франка і В. Винниченка: трансформація жанрового "горизонту очікувань" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 44-49. – ISBN 966-594-298-0
1286593
  Бойніцька О.С. Романістика Івліна Во : Навч. посібник / КНУТШ; О.С. Бойніцька. – Київ : Київський університет, 2005. – 88с. – ISBN 966-594-582-3
1286594
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій (проблематика, символіка, основні образи) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; Черкаськ. держ. технологічний ун-т. – Київ, 2010. – 222л. + Додатки : л.214-222. – Дисертація. – Бібліогр. : л.195-213
1286595
  Джолос Ю.В. Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Джолос Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1286596
  Єгорова Ю. Романістика Оксани Забужко у системі автобіографічного часопростору // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1286597
  Рог Г. Романістика представників гурту "Сервет-і Фюнун": пошуки та втрати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто романістику представників гурту "Сервет-і Фюнун" ("Скарбниця знань"), літературної течії, що знаменувала якісно новий етап у розвитку романного жанру. Акцентовано на впливах західних романістів на творчість найяскравіших представників ...
1286598
  Сухомлінова Наталія Миколаївна Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Сухомлінова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1286599
  Лущій С. Романістика української діаспори 1940-1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 54-66. – ISSN 0236-1477
1286600
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Мельнікова Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1286601
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est veritas?" (Що є істина?") Наталени Королеви : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Мельнікова Ю.О.; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2006. – 167л. – Бібліогр.: л. 155-167
1286602
  Мельнікова Ю.О. Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" Наталени Королеви : монографія / Юлія Мельнікова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 195, [2] с. – Імен. покажч.: с. 186-195. – Бібліогр.: с. 170-183. – ISBN 978-966-374-447-6


  В пр. №1700561 напис: В дар бібліотеці Інституту філології. Підпис
1286603
  Насмінчук Г. Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-10
1286604
  Васьків М.С. Романна структура "Нової заповіді" В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 34-37. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1286605
  Волощук Ю. Романна трилогія В. Гжицького "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день": синтез художності документальності // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 83-89. – ISSN 2075-1486
1286606
  Литвинович С. Романний триптих "Вогненні стовпи" Р.Іваничука крізь виміру жанру // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-6
1286607
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі істоичної прози Романа Іваничука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Підопригора С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1286608
  Підопригора С.В. Романний триптих "вогненні стовпи" у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Підопригора С.В.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – 218л. – Бібліогр.: л.204-218
1286609
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 407 л. – Бібліогр.: л. 370-407
1286610
  Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 13 назв
1286611
  Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років : монографія / Микола Васьків. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 325, [1] с. – Імен. покажч.: 320-325. – Бібліогр.: 307-319. – ISBN 978-966-2937-77-0
1286612
   Романо-германская филология. – Л., 1957. – 352с.
1286613
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 1. – 1957. – 144 с.
1286614
   Романо-германская филология. – Москва
Вып. 2. – 1958. – 203 с.
1286615
   Романо-германская филология. – Москва, 1961. – 184с.
1286616
   Романо-германская филология. – Москва, 1962. – 208с.
1286617
   Романо-германская филология. – М., 1973. – 136с.
1286618
   Романо-германские языки и диалекты единого ареала : (сборник научных трудов). – Ленинград, 1977. – 128 с.
1286619
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 264 с.
1286620
   Романо-германское языкознание. – Минск, 1969. – 275 с.
1286621
   Романо-германское языкознание. – Минск
Вып. 12. – 1982
1286622
  Ізарова І.О. Романо-канонічна модель цивільного процесу - основа загальноєвропейської традиції // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 31-34


  У статті досліджуються питання Формування та становлєння романо-канонічної модєлі цивільного судочинства, що стала основною цивільного процесу європейських держав. Джерелами Формування такої моделі стали реципійовані положення римського права, а також ...
1286623
  Шевелев М.П. Романов цвет / М.П. Шевелев. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 159с.
1286624
   Романова Іраїда Андріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363 : фото
1286625
  Ковальчук В.Г. Романове літо / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1980. – 199с.
1286626
  Набока С.В. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 279. – ISBN 96966-8060-04-0
1286627
  Федорова Л. Романович-Славатинський Олександр Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 187-189. – ISBN 966-02-3530-5
1286628
   Романович-Славатинський Олександр Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 446. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1286629
  Гриценко І.С. Романович-Славатинський Олександр Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 91. – ISBN 978-966-06-0557-2
1286630
  Короткий В. Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 438. – ISBN 5-7707-1062-4
1286631
   Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-966-439-754-1
1286632
   Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832-1910) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 417. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1286633
  Никифорова Л.В. Романовские кельи в Костромском Ипатьевском монастыре : музей в сценариях власти Российской монархии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 198-209. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1286634
   Романовський Віктор Олександрович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 71. – ISBN 966-566-120-5
1286635
  Курас І. Романовський Віктор Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 535-536. – ISBN 966-642-207-7
1286636
  Казьмирчук Г.Д. Романовський Віктор Олександрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 280. – ISBN 96966-8060-04-0
1286637
   Романовський Віктор Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 209-210. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1286638
  Короткий В.А. Романовський Віктор Олександрович (1890-1971) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 278. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1286639
   Романовський Олександр Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 221. – ISBN 978-617-7530-19-9
1286640
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
1. – 1991. – 126с.
1286641
  Василевский И.М. Романовы / И.М. Василевский. – Новосибирск
2. – 1991. – 128с.
1286642
  Александрова Ксения Романовы : кинохроника // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 129-137
1286643
  Семенников В. Романовы и германское влияние во время мировой войны. / В. Семенников. – Л., 1929. – 152с.
1286644
  Прасолов Д.Н. Романовы и проблемы интеграции кабардинского общества в социокультурное пространство Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 123-127. – ISSN 0042-8779
1286645
   Романоязычные и германоязычные ареалы. – Л., 1983. – 98с.
1286646
  Вознесенський А. Романс : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 240-241
1286647
  Марьяновский В.А. Романс для буренки / В.А. Марьяновский. – М, 1984. – 48с.
1286648
  Грубин Ф. Романс для корнета / Ф. Грубин. – М, 1970. – 288с.
1286649
  Шкурка М. Романс Є.П Гребінки "Очі чорнії": повернення на історичну батьківщину : 165-річчю романсу "Очі чорнії" присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 193-199. – ISSN 2075-1222
1286650
   Романсеро. – М., 1970. – 455с.
1286651
  Наєнко М. Романсеро Євгена Гребінки // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 185-193. – ISBN 978-966-439-809-8
1286652
   Романсеро испанской войны. – М., 1962. – 175с.
1286653
  Альберти Р Романсеро о гражданской войне / Р Альберти. – Москва, 1938. – 80 с.
1286654
  Левінська О.О. Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-013-8
1286655
  Верлен П. Романси без слів : антологія українських перекладів поезій Поля Верлена / [Поль Верлен] ; упоряд. О. Крушинська ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 408 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0588-6
1286656
  Зеров М. Романсисти і баладники 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 85-93. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1286657
   Романская филология. – М., 1977. – 196с.
1286658
  Тарасова Людмила Юрьевна Романские заимствования в английском языке североамериканского ареала : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Юрьевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1286659
  Рыбакова Л.М. Романские заимствования в лексико-семантической системе немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рыбакова Л.М.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 22л.
1286660
   Романские и германские языки. – К., 1985. – 196с.
1286661
  Голенищев-Кутузов Романские литературы = Litteratures Romanes : статьи и исследования / Голенищев-Кутузов; И.Н. Голенищев-Кутозов ; АН СССР, ин-т мир. лит-ры. – Москва : Наука, 1975. – 531 с.
1286662
   Романские языки. – М., 1965. – 148с.
1286663
   Романские языки в социальном и географическом пространстве. – Калинин, 1980. – 160с.
1286664
   Романское и германское языкознание. – Минск
Вып. 10. – 1980
1286665
   Романское и германское языкознание. – Минск
Вып. 11. – 1981
1286666
   Романское и германское языкознание. – Минск
Вып. 13. – 1983
1286667
  Свеховский З. Романское искусство в Польше / З. Свеховский. – Варшава : "Аркады", 1984. – 299 c. + Романское искусство в Польше / Список иллюстраций. – (Из истории польского искусства). – ISBN 83-213-2109-2
1286668
  Йордан Йоргу Романское языкознание : Историческое развитие, течения, методы / Йордан Йоргу. – Москва : Прогресс, 1971. – 618, [2] с.
1286669
   Романское языкознание. Семантика и перевод. – М., 1991. – 133с.
1286670
  Шулежкова С.Г. Романсные и оперные крылатые выражения : Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства" / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Магнитогорск. – ISBN 5711400169
В. 1. – 1993. – 94 с.
1286671
  Василенко О.В. Романсова творчість Михайла Колачевського (до питання розвитку жанру в контексті української культури XIX - XX століть) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 55-62. – ISSN 2226-2180
1286672
  Верлен П. Романсы без слов / П. Верлен; Переводы с францзского, составитель Н.Г. Лютикова. – Санкт-Петербург : Терция. Кристалл, 1998. – 448с. – (Библиотека мировой литературы : Малая серия). – ISBN 5-8191-0037-9
1286673
  Верлен П. Романсы без слов / Поль Верлен. – Санкт-Петербург : Терция ; Кристалл, 1999. – 446 с. – Содерж.: Циклы: Сатурнические стихотворения; Галантные празднества; Добрая песня; Романсы без слов; Мудрость; Давно и недавно; Любовь; Параллельно; Счастье; Песни к ней; Юношеские и посмертно изданные стихотворения; Записки вдовца. – (Библиотека мировой литературы. Малая серия). – ISBN 5-8191-0037-9
1286674
   Романсы на стихи Анны Ахматовой : для голоса и фортепиано. – Ленинград, 1989. – 100 с.
1286675
  Малишев О.О. Романська та германська традиції археологічного права: спроба узагальнення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 476-485. – ISSN 0896-2491
1286676
   Романські студії початку ХХІ століття: когнітивна поетика, історіографія, синтаксис : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [наук. ред. О.М. Кагановська]. – Київ : КНЛУ. – ISBN 978-966-638-290-3
Вип. 2 : / [В.С. Бондаренко, Ж.В. Буць, Г.І. Глущук-Олея та ін.]. – 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 367. – Бібліогр.: с. 343-364
1286677
  Шахова К.О. Романтизм - реалізм - натуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 341-347. – ISBN 966-7825-78-7
1286678
   Романтизм. – Казань, 1976. – 184с.
1286679
   Романтизм. – Тверь, 1994. – 87с.
1286680
  Лексіна Г. Романтизм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-129. – ISSN 0130-321Х
1286681
  Лецко Ксенофонт Иванович Романтизм А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Лецко Ксенофонт Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1979. – 23л.
1286682
  Хрулев В.И. Романтизм А.С.Грина в его развитии : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Хрулев В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра советской литературы. – М., 1970. – 11л.
1286683
  Шарупич А.П. Романтизм Александар Бестужева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарупич А.П. ; АН БССР. Ин-т литературы. – Минск, 1964. – 21 с.
1286684
  Федорук О. Романтизм Андрія Чебикіна // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 169-176. – ISBN 966-8613-25-2
1286685
  Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе ХІХ века : [учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов] / М.Н. Боброва. – Москва : Высшая школа, 1972. – 286 с. – Библиогр.: с. 274-280
1286686
  Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве / Е.А. Некрасова. – Москва, 1975. – 256с.
1286687
  Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский ; [вступ. ст. А. Аникста]. – Ленинград : Художня література : Ленинградское отд-ние, 1973. – 567 с. : 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 539-566
1286688
  Ладыгин М.Б. Романтизм в зарубежной литературе. / М.Б. Ладыгин, В.А. Луков. – М., 1979. – 113с.
1286689
  Карилья Э. Романтизм в Испанской Америке / Эмилио Карилья ; пер. с исп. М. Деева. – Москва : Прогресс, 1965. – 470 с.
1286690
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1974. – 177 с.
1286691
   Романтизм в русской и зарубежной литературе. – Калинин, 1979. – 187с.
1286692
  Гуревич А.М. Романтизм в русской литературе / А.М. Гуревич. – М. : Просвещение, 1980. – 104 с.
1286693
   Романтизм в системе реалистического произведения. – Казань, 1985. – 149 с.
1286694
   Романтизм в славянских литературах. – М., 1973. – 372с.
1286695
  Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С.Пушкина / Н.В. Фридман. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.
1286696
  Цой Е.П. Романтизм в творчестве В.Г. Короленко 80-90 годов : автореф. ... канд. филол. наук / Цой Е.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
1286697
  Авксентьєва В.В. Романтизм в українському кіномистецтві / В.В. Авксентьєва ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1976. – 128 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1286698
  Азизов Д.Л. Романтизм в философско-эстетической концепции Ап. Григорьева : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Азизов Джаид Лутфиевич ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 24 с.
1286699
   Романтизм в художественной литературе. – Казань, 1972. – 179с.
1286700
  Кадыров О.Х. Романтизм Галимджана Ибрагимова. (Творчество и эстетика) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Кадыров О.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 31л.
1286701
   Романтизм глазами итальянских писателей. – М., 1984. – 248с.
1286702
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа
Т. 1 : Литературная почва "романтизма 20-х годов в конце XVIII и в начале XIX стол. Литературная теория "романтизма" 20-х годов" в русской журнальной критике. – 1903. – [6], VIII, 378, XXVI, [1] с. – У экз. отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На пер. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому от автора
1286703
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 1903-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Т. 2 : Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20-30-х годов XIX столетия. – 1907. – [4], VI, 430, [1] с. – У экз. № 30756 отсутств. пар. тит. л. с общим назв.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1286704
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 1. – 1911. – [4], XVI, 389 с.


  На экз. № 116717 печать кн. маг.
1286705
  Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе : в 2 т. / И.И. Замотин, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., просмотр. и доп. ; 1911-1913. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Печ. в тип. Т-ва М.О. Вольфа, СПб.]
Т. 2. – 1913. – [4], II, 454, II с.


  На экз. № 30755 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Евгению Васильевичу Спекторскому от автора
1286706
  Трапезникова Н.С. Романтизм Ж. Санд : (проблема взаимосвязи и реализма во французской литературе XIX века) / Н. Трапезникова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1976. – 184 с. : 1 л. портр.
1286707
  Гаджиев А.А. Романтизм и реализм / А.А. Гаджиев. – Баку, 1972. – 347с.
1286708
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – 2-е изд. – Птгр., 1919. – 123с.
1286709
  Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – Москва, 1923. – 112с.
1286710
   Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. – Казань, 1982. – 127с.
1286711
   Романтизм и реализм в немецкой литературе XVIII-XIX вв.. – Куйбышев, 1984. – 135с.
1286712
  Хайдер Г. Романтизм и реализм в немецкой пейзажной живописи 19 века. : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Хайдер Г.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1286713
  Долотова А.М. Романтизм и реализм в раннем творчестве И.С.Тургенева : Автореф... канд. филолог.наук: / Долотова А.М.; Саратовск. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 с.
1286714
  Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции в XIX веке. / Н.В. Яворская. – М., 1938. – 208с.
1286715
  Чопорнов П.Я. Романтизм и реализм Герцена / П.Я. Чопорнов. – Минск, 1969. – 267с.
1286716
  Веденяпина Э.А. Романтизм И.И.Козлова : Автореф... канд. филол.наук: / Веденяпина Э.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1286717
  Стеценко В. Романтизм і релігійно-богословська проблематика в творчості Т. Шевченка / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 25-32
1286718
  Хрулев В.И. Романтизм как тип художественного мышления / В.И. Хрулев. – Уфа : Башкирск. гос. ун-т, 1985. – 80 с.
1286719
  Булибенко Г.В. Романтизм у музиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 60-64. – ISSN 2518-7104
1286720
  Супрун А.Г. Романтизм у системі філософських поглядів М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розкрито філософсько-естетичні, соціально-етичні та релігійні позиції українського філософа-романтика М.В. Гоголя.
1286721
  Нахлік Є. Романтизм у Шевченковій поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 43-52. – ISSN 0130-5263
1286722
  Мовчан В. Романтизм як "форма мистецтва" і художній напрям // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 182- 190


  У статті розглядається проблема романтизму в його історико-типологічних особливостях, обгрунтованих в естетиці Гегеля
1286723
  Мочернюк Н. Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 190-195. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1286724
  Кудрявцев М. Романтизм як спосіб художнього пізнання: тенденції та явища // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 2-9
1286725
  Ткаченко А. Романтизм як тип творчості та стиль: етнопедагогічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 210-220
1286726
  Соллертинский И.И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 48с.
1286727
  Лімборський І.В. Романтизм. 9-10-ті класи. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 53-58
1286728
   Романтизм. Открытия и традиции. – Калинин, 1988. – 150с.
1286729
   Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики. – Тверь, 1992. – 145с.
1286730
   Романтизма полные штаны. В романе "Асканио" Дюма установил самоцензуру // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 14-15


  "Три мушкетера", Граф Монте-Кристо", "Королева Марго"... Но читали вы наполненный романтизмом до краев роман, который, однако, не вошел в "топ" самых популярных книг Дюма-отца? А зря. Тем более что "Асканио" приоткрывает одну из тайн Дюма. Великий ...
1286731
  Генов К. Романтизмът в българската литература. / К. Генов. – София, 1968. – 566с.
1286732
  Пурпус І.В. Романтизовані єгиптяни: до проблем "етнічного характеру" й "етнотипу" // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 279-289. – ISBN 978-966-02-6446-5
1286733
  Горький Максим Романтик : Рассказ / Горький Максим. – Берлин. – 43 с.
1286734
  Упит А. Романтик : рассказы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1969. – 240 с.
1286735
  Касьянова О. Романтик грузинської літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 3


  До 200-річчя Ніколоза Бараташвілі.
1286736
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1286737
  Матвійчук Анатолій Романтик полустанку Любов : [інтерв"ю з народним артистом України А. Матвійчуком] / Матвійчук Анатолій, Клейменова Ольга; розмову вела О. Клейменова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-74


  Анатолій Матвійчук відчуває життя наскрізь. Від цього народжуються вірші, пісні. А якщо життя таке багатомірне, то й пісні щоразу не схожі одна на одну. Й автор, відповідно, всередині себе завжди різний. Для творчої натури неабияка перевага.
1286738
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1972. – 46с.
1286739
  Семенчук І.Р. Романтик революції / І.Р. Семенчук. – Київ, 1974
1286740
  Красильник О. Романтик творчих пошуків // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 12-14


  Нотатки про сучасного українського художника Іван Марчука.
1286741
  Матющенко А. Романтик у лабетах залізної доби : Шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів "Свіччине весілля" та "Майстри часу" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
1286742
  Осипчук Н. Романтик, доктор та ідеаліст. Доля дослідника Трипільської культури, поета і щирого українця Олега Ольжича // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 червня (№ 65). – С. 9
1286743
  Ленч Л.С. Романтика / Л.С. Ленч. – М, 1949. – 64с.
1286744
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – Москва, 1963. – 72с.
1286745
  Хикмет Н. Романтика / Н. Хикмет. – Москва, 1964. – 218с.
1286746
  Демченко В.Г. Романтика / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1966. – 60с.
1286747
  Хікмет Н. Романтика / Н. Хікмет. – Київ, 1975. – 230 с.
1286748
  Лысенко С.А. Романтика борьбы и созидания : hомантич. стилевое течение в сов. драм. 20-30 -х гг. / С.А. Лысенко. – Минск, 1982. – 127с.
1286749
  Ройтер Л.Г. Романтика будней : эстампы, акварели, рисунки / Л.Г. Ройтер, М.Г. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1968. – 18 с.
1286750
  Острик М.М. Романтика в літературі соціалістичного реалізму / М.М. Острик. – Київ, 1964. – 160с.
1286751
  Касумов Романтика в пейзаже / Касумов, , Надир Садых оглы. – Москва, 1978. – 14с.
1286752
  Руднева Е.Г. Романтика в русском критическом реализме. / Е.Г. Руднева. – М., 1988. – 173с.
1286753
  Дубровина И.М. Романтика в художественном произведении / И.М. Дубровина. – Москва : Высшая школа, 1976. – 256 с.
1286754
  Борзунов С.М. Романтика героизма / С.М. Борзунов. – Москва, 1985. – 284с.
1286755
   Романтика дальних дорог. – Москва, 1964. – 207с.
1286756
  Александрова Б.А. Романтика и реализм творчества раннего М. Горького : Автореф... наук: / Александрова Б. А.; Александров Б. А.; М. обл. пед. ин-т. – Ленинград, 1949. – 8 с.
1286757
  Лаврова Татьяна Романтика и романтика : Роза ветров // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 82-91 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1286758
   Романтика и романтики. – М., 1987. – 190с.
1286759
  Левина Я.Б. Романтика и творчество советских писателей первой половины 20-х годов (А. С. Грин, К.Г. Паустовский, И. Э. Бабель, Б. А. Лавренов) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Я. Б.; Тбил. гос. пед ин-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
1286760
  Лебеденко Л. Романтика і навчання - це коли поруч "Софіївка" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 216/217). – С. 6


  85и років з часу заснування Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
1286761
   Романтика і розкіш Санторині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 32-33 : фото
1286762
  Малей Антоніна Романтика італійських Альп : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 72-73 : фото
1286763
  Белов С.В. Романтика книжных поисков / С.В. Белов ; Всесоюз. добр. о-во любителей кн. – Москва : Книга, 1986. – 173, [1]с. : ил.
1286764
  Дашкевич Н.П. Романтика Круглого стола в литературах и жизни Запада. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира И.И.Завадского
Т.1 : Перелом в западно-европейской эпике в ХІІ-ХІІІ вв. – 1895. – 326, (13) с.
1286765
  Марьямов Э.М. Романтика малого экрана / Э.М. Марьямов. – М., 1973. – 158с.
1286766
  Абрамович А.Ф. Романтика мужества : очерки творчества кузбас. писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1975. – 184 с. : портр. – Библиогр.: с. 180-184
1286767
  Яровий О.С. Романтика на війні: актуальні уроки (дилогія Олексія Коломійця"Голубі олені" і "Кравцов" як привід для роздумів та узагальнень) // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 148-161. – ISBN 978-966-171-250-7
1286768
  Долинин В.М. Романтика научного поиска / В.М. Долинин. – М., 1964. – 224с.
1286769
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – М, 1959. – 143с.
1286770
  Егоров Б.А. Романтика нашего времени / Б.А. Егоров. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М, 1960. – 159с.
1286771
  Полехина Ю. Романтика наших общаг // Сегодня. – Киев, 2015. – 17 ноября (№ 215). – С. 8-9


  Как студенты живут в киевских общежитиях: КНЭУ имени Гетьмана, НТУУ "КПИ", КНУ имени Шевченко и др.
1286772
  Фрейман Нина Романтика не по шаблону // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 86-88 : Фото
1286773
  Тихомолов Борис Ермилович Романтика неба / Тихомолов Борис Ермилович. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 592 с.
1286774
  Кердівар Н. Романтика подорожей Миколи Трублаїні // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-129. – ISSN 0130-321Х
1286775
  Килимник О.В. Романтика правди / О.В. Килимник. – Київ, 1964. – 424с.
1286776
  Килимник Олег Романтика правди. Питання романтики в українській радянській літературі : Дис... докт. філолог.наук: / Килимник Олег;. – К, 1964. – 424л.
1286777
  Смолькова Л.В. Романтика советской молодежи и формы ее проявления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Смолькова Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1969. – 15л.
1286778
  Нагель Отто Романтика химии / Нагель Отто. – Москва : Госиздат, 1922. – 116 с.
1286779
  Шапошников В.И. Романтикам / В.И. Шапошников. – Ярославль, 1964. – 64с.
1286780
  Сидоренко В. Романтикам і прагматикам // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-100


  Чехія
1286781
  Офин Э.М. Романтики / Э.М. Офин. – Л, 1956. – 229с.
1286782
  Реутский П.И. Романтики / П.И. Реутский. – Иркутск, 1959. – 80с.
1286783
  Калиничев С.С. Романтики / С.С. Калиничев. – Сталино : Донбас, 1960. – 162 с.
1286784
  Кабаков М.В. Романтики / М.В. Кабаков. – Калининград, 1961. – 96 с.
1286785
  Иванов Н.А. Романтики / Н.А. Иванов. – Москва, 1961. – 15с.
1286786
   Романтики : Очерки о молодежи. – Омск : Кн. изд-во, 1962. – 48 с.
1286787
   Романтики : Сборник очерков. – [Москва] : Молодая гвардия, 1962. – 126 с. : ил.
1286788
   Романтики. – М., 1963. – 32с.
1286789
  Шкода В.Г. Романтики / В.Г. Шкода. – Киев, 1965. – 99с.
1286790
  Паустовский К.Г. Романтики / К.Г. Паустовский. – Калининград : Кн. изд-во, 1989. – 510 с. – (Морской роман)
1286791
  Джибладзе Г.Н. Романтики и реалисты в грузинской литературе 19 века. / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1963. – 428с.
1286792
  Шалагінов Б.Б. Романтики і модерністи : нариси з історії нім. літ. та естетики XIX-XX століть / Борис Шалагінов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 222, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 219-222. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-780-6
1286793
  Николаев Ю.И. Романтики моря / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1961. – 24с.
1286794
  Гончаренко В.В. Романтики неба / В.В. Гончаренко. – К., 1981. – 135с.
1286795
  Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці : Українська та польська літературна критика раннього модернізму / Сергій Яковенко; Українськ. наук. ін-т Гарвадського ун-ту; Ін-т критики. – Київ : Критика, 2006. – 296с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-90-X
1286796
  Шутов И.Н. Романтики. / И.Н. Шутов. – Х, 1964. – 167с.
1286797
  Тацкий Ф. Романтиков вечерние раздумья : проза: повесть // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 4 (78). – С. 33-37
1286798
  Мисюров Н.Н. Романтическая "философия жизни" против "положительной эстетики" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 219-225. – ISSN 1606-951Х
1286799
  Кожина Е.Ф. Романтическая битва / Е.Ф. Кожина. – Л., 1969. – 272с.
1286800
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1961. – 171с.
1286801
  Дальний Б.Д. Романтическая история / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1965. – 175с.
1286802
  Магина Р.Г. Романтическая лирика пушкинской поры / Р.Г. Магина. – Челябинск, 1984. – 71 с.
1286803
  Васина-Гроссман Романтическая песня XIX века / Васина-Гроссман. – Москва, 1966. – 407с.
1286804
  Балаев И.Т. Романтическая поэма Коста Хетагурова "Фатима". К вопросу о связи с романтическими поэмами Лермонтова / И.Т. Балаев. – Орджоникидзе : Ир, 1970. – 72 с.
1286805
  Попов В.Ф. Романтическая профессия. / В.Ф. Попов. – М, 1955. – 71с.
1286806
  Скопенко Л.Г. Романтическая сказка Клеменса Брентано : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Скопенко Л.Г.; Моск.гос.пед.инг-т. – М, 1977. – 14л.
1286807
  Ощепков А.Р. Романтическая топика в книге Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 46-57. – ISSN 0130-9730
1286808
  Василенко Б.А. Романтическая фантастика в творчестве О.М. Сомова, Н.В. Гоголя и В.Ф. Одоевского // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 311-313. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1286809
  Гайм Р. Романтическая школа : Вклад в историю нем. ума / [Соч.] Р. Гайма; Пер. с нем. В. Неведомский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-литогр. В.Ф. Рихтера, 1891. – X, 774, XI с.
1286810
  Дмитриев А.С. Романтическая эстетика Августа Вильгельма Шлегеля / А.С. Дмитриев. – М., 1974. – 120с.
1286811
  Бродский Б.И. Романтические ведуты / Б.И. Бродский. – Москва : Советский художник, 1966. – 247 с.
1286812
  Цессарский А.В. Романтические истории / А.В. Цессарский. – Москва, 1971. – 127с.
1286813
  Одоевский В.Ф. Романтические повести / В.Ф. Одоевский. – Л., 1929. – 399с.
1286814
  Бестужев-Марлинский Романтические повести / А.А. Бестужев-Марлинский ; [вступ. ст. В. Гусева ; коммент. В.А. Кулешова ; худож. В.Д. Сысков]. – Свердловск : Сред.-Уран. кн. изд-во, 1984. – 414 с., 1 л. ил. : ил. – (Сельская библиотека "Нечерноземья")
1286815
  Чаянов А.В. Романтические повести. / А.В. Чаянов. – М., 1989. – 61с.
1286816
  Савельева Л.И. Романтические тенденции в античной литературе. / Л.И. Савельева. – Казань, 1973. – 149с.
1286817
  Минкашева В.С. Романтические тенденции в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Минкашева В.С.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 39л.
1286818
  Попова Е.В. Романтические тенденции в историко-биографических повестях К.Г.Паустовского.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Попова Е.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1286819
  Маевская Т.П. Романтические тенденции в русской прозе конца 19 века / Т.П. Маевская. – К : Наукова думка, 1978. – 236 с.
1286820
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Гусев В.А. ; МВ и ССО ВССР. – Днепропетровск, 1974. – 27 c.
1286821
  Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца ХІХ в. (проза В.М.Гаршина, В.Г.Короленко, А.П.Чехова) : Дис... канд. фил.наук: / Гусев В.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т им. 300-я воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 171л. – Бібліогр.:л.1-17
1286822
   Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. – Москва : Наука, 1982. – 351 с.
1286823
  Литвиненко Н. Романтический архетип и некоторые аспекты интермедиальности (от "Ундины" к "Ундине") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 136-148. – ISBN 978-966-171-889-9
1286824
   Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной литературе. – Казань, 1975. – 168с.
1286825
  Ковский В.Е. Романтический мир А. Грина / В.Е. Ковский. – Москва : Наука, 1969. – 296 с.
1286826
   Романтический мир А. Грина. – Москва, 1980. – 44 с.
1286827
  Каменский А.А. Романтический монтаж / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1989. – 336 с.
1286828
  Фролов Г Романтический стиль в советской прозе 30-х годов. (М.Пришкив, К.Паустовский, А.Гайдар, Р.Фраерман) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Фролов Г,А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 26л.
1286829
  Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время / Ф.П. Федоров. – Рига, 1988. – 454с.
1286830
  Бегбедер Фредерик Романтический эгоист : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-111. – ISSN 1130-6545
1286831
   Романтическое путешествие джедая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 30-34 : фото
1286832
  Ковалев Ю.И. Романтическое стилевое течение в украинской советской поэзии 20- - 30-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Ковалев Ю.И.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1286833
  Пономаренко О. Романтична "символічна автобіографія" Т. Шевченка у контексті алегорій оновленого суспільства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 8-14


  Розглянуто художні засоби поетичного циклу "В казематі"..., розкрито основне спрямування образів поем "Москалева криниця" й "Неофіти".
1286834
  Кралюк П. Романтична "українософія". Юліуш Словацький і Тимко Падура // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 345-349. – ISBN 978-966-2254-74-7
1286835
  Кралюк П.М. Романтична "українософія". Юліуш Словацький і Тимко Падура // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 345-349. – ISBN 978-966-373-777-5


  Юліуш Словацький (1809-1849) [32] належить до видатних польських поетів-романтиків. Однак він мав українські корені, писав про Україну, зрештою, глибоко, як на свій час, осмислював українські проблеми. Народився Ю.Словацький у містечку Кременці на ...
1286836
  Медведєва О. Романтична балада в російській, українській та польській літературах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 23-28
1286837
  Нестелєєв М. Романтична візія суїцідальних мотивів у новелістиці Миколи Хвильового // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 23-33. – ISSN 0236-1477
1286838
  Швець А. Романтична гавенда Юліуша Струтинського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 368-372. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто ідейно-художню своєрідність ґавенди Юліуша Струтинського. W artykule omуwiono kwestie ideowych i artystycznych osobliwosci gawedy Juliusza Strutynskiego. The article describes the ideological and artistic originality tale of ...
1286839
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 16-20.
1286840
  Назаренко С.П. Романтична домінанта в поезіях Т. Шевченка й Дж. Байрона // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 33-38
1286841
  Первомайський Л.С. Романтична зустріч : оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків : Гарт, 1930. – 63 с.
1286842
  Ярошевич І. Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 444-451. – ISBN 978-966-493-285-8
1286843
  Романець В.М. Романтична іронія в контексті романтичного двосвіту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 181-185
1286844
  Поліщук Я. Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – C. 27-39. – ISSN 2312-6809
1286845
  Рева І.А. Романтична іронія у драмі "Дон Жуан" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 203-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1286846
  Тарасова М.О. Романтична історична візія України Тараса Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 208-216. – (Філологічні науки ; № 2)
1286847
  Ткачук М.П. Романтична картина світу в українських повістях Миколи Гоголя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С. 36-39.
1286848
  Канова Г.О. Романтична комунікація: шляхи інтимізації оповіді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 141-146
1286849
  Кость С.С. Романтична концепція національної ідентичності у слов"янських літературах 30-60-х років XIX століття (на прикладі творчості Карела Запа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кость Соломія Степанівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1286850
  Подміногін Романтична концепція перекладу та сучасність / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-966-8558-97-4
1286851
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та ії історична доля : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:09.00.08 / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1286852
  Волошко Наталія Володимирівна Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Волошко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.169-18-
1286853
  Іглинський Г. Романтична місія слова, "І Архімед, і Галілей..." Тараса Шевченка як приклад профетичної лірики // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 116-122. – ISBN 978-966-493-139-4
1286854
  Канова Г. Романтична рецепція етнокультурних стереотипів ліричного героя : (на матеріалі творчості харківської школи романтиків) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 115-123. – ISBN 966-7773-70-1
1286855
  Ковалів Ю.І. Романтична стильова течія в українській радянськіх поезії 20-30-х років / Ю.І. Ковалів. – К, 1988. – 126с.
1286856
  Шарова Т.М. Романтична творчість М. Петренка // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 223-229. – ISBN 978-617-7346-65-3
1286857
  Тетерина-Блохин Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т. Шевченко і західноєвропейські письменники // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 50-59. – ISBN 978-966-2213-81-2
1286858
  Криницька Н. Романтичне коріння мотиву двійництва в романі Урсули Ле Гуїн "чарівник Земномор"я" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 185-194
1286859
  Волошко Н.Є. Романтичне розуміння свободи як досягнення гармонії на основі естетизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1286860
  Стовбун Т. Романтичне у прозі Джона Гарднера // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 164-169
1286861
  Брацка М.В. Романтичний герой етнокультурного пограниччя: козак Сава в польській і українській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 64-69


  У статті аналізується постать романтичного героя етнокультурного українсько-польського пограниччя - козака Сави, що втілювався в образах Сави Чалого і Сави Цалинського. Якщо в українському фольклорі й письменстві Сава трактується як зрадник і ...
1286862
  Задорожна Л.М. Романтичний герой Я. Щоголева: самотність у часі й просторі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 136-143. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті визначається нове бачення романтичного образу в поезії Я. Щоголева
1286863
  Бегбедер Ф. Романтичний егоїст : роман / Фредерік Бегбедер ; пер. з фр. Р.В. Мардера, О.М. Ногіної. – Харків : Фоліо, 2007. – 288 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3926-2
1286864
  Наєнко М.К. Романтичний епос / М.К. Наєнко. – К., 1988. – 312с.
1286865
  Наєнко М.К. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література / М.К. Наєнко. – 2-ге вид., зі змінами й доп. – Київ : Просвіта, 2000. – 382с. – ISBN 966-7551-25-3
1286866
  Цьолик Н. Романтичний етногерой у творчості Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У публікації проаналізовано твори представника "української школи" польського романтизму - Михайла Чайковського. Особливу увагу приділено образам та героям, створеним автором, а також їхньому зв"язку з біографією письменника. Te works of the ...
1286867
  Гудзенко О.П. Романтичний контекст української драматургії епохи розстріляного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 102-104
1286868
  Денисова Т. Романтичний континуум американської літератури // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 13-29
1286869
  Кудряшова І.В. Романтичний метод у західноевропейській архітектурі 19 століття : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Кудряшова І.В.; Харківський держ.техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1286870
  Фуц Ю. Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука "Мальва Ланда" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 223-227. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1286871
  Ткачук О. Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 85-95


  У статті простежується вплив романтичної поеми на художнью структуру поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Аналізується "вершинна" композиція твору, роль ліричного оповідача, функціонування романтичних мотивів та засобів творення характерів у зв"язку з ...
1286872
  Проноза Д. Романтичний образ байронівської жінки // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 194-196. – ISBN 978-966-921-000-5
1286873
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1286874
  Левицька О.Ю. Романтичний період творчості Морі Огая: проблематика, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левицька Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 249 арк. – Додатки: арк. 208-249. – Бібліогр.: арк. 179-207
1286875
  Грабовський Сергій Романтичний прагматик української політики // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 86-90. – ISSN 1812--514Х
1286876
  Сіроні Адела Романтичний сад в провінції Комо // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 53 : фото
1286877
  Ткачук М.П. Романтичний світ творів Пантелеймона Куліша : навч. посібник для студ. та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 50, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 50. – ISBN 978-966-8336-57-0
1286878
  Сирота Ю. Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 41-47. – ISSN 2075-1486
1286879
  Шалагінов Б. Романтичний словник : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-134. – ISBN 978-966-2411-2
1286880
  Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 46-58. – ISSN 0236-1477
1286881
  Ростан Е. Романтичні : Комедия в трьох дїях / Е Ростанд ; Переклав Франц Коковський. – Чернівці : Накладом Й. Стадника ; З друк. Т-ва "Руска Рада", під зарядом І. Захарка, 1908. – 82 с. – На с. 3: Панї Зофії Стадниковій присьвячує перекладчик. – (Бібліотека аматорських театрів ; Ч. 1)
1286882
  Бартіш С. Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 11-15. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1286883
  Бабічева О. Романтичні засади творчості Григорія Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 15-18
1286884
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років 20 століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Автореф.дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Гудзенко О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1286885
  Гудзенко Олена Петрівна Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Куліш) : Дис....канд.філолог.наук: 10.00.01 / Гудзенко Олена Петрівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 187 л. – Бібліограф.: л.187
1286886
  Брацка М. Романтичні імперативи і герої на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто романтичні елементи світогляду польських авторів, які публікувалися на шпальтах "Польсько-українського бюлетеня", зокрема прометеїзм, (анти)українофільство; наголошується на (ре)міфологізації польсько-українських героїв ХІХ ст. The ...
1286887
  Лось О. Романтичні координати картини світу С"юзен Ворнер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1286888
  Грабовський В. Романтичні мантри щедрого серця (кілька штрихів до творчого портрета Романа Дідули) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 43-49. – ISSN 0236-1477
1286889
  Степовик Д.В. Романтичні портрети, пов"язані з іконописною і парсунною традиціями // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 74-102. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Невідомий художник. Портрет М. Максимовича. Полотно, олія. 1840-і роки". (с. 94).
1286890
   Романтичні пригоди "Кота в чоботях" : Людвиг Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Грімми : [казково-сатир. комедії] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. - Борис Шалагінов. – Київ : НаУКМА, 2014. – 214, [3] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 175, 205-215. – ISBN 978-966-2410-51-8


  Зміст: Кіт у чоботях / Людвіг Тік ; Кот в сапогах / Людвиг Тик ; Пан Кіт / Шарль Перро ; Кіт у чоботях / Якоб та Вільгельм Грімми ; "Кіт у чоботях" Людвіга Тіка як твір романтичного авангардизму" / Б. Шалагінов ; Примітки до "Кота в чоботях Людвіга ...
1286891
  Регуш Ю. Романтичні тенденції у розкритті теми смерті у творчості Якова Щоголева // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 166-171. – ISSN 2307-2261
1286892
  Палюх Н. Романтичні традиції в дослідженнях неокласиків // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 241-249


  У статті розглядається унікальне явище початку ХХ століття на теренах України - український неокласицизм
1286893
  Жулинський М. Романтично-профетичний діалог Шевченка з Богом за Україну // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 77-92. – ISBN 966-95452-4-3
1286894
  Блашків О.В. Романтично-символістська концепція людської особистості та проблема драматичного характеру в ліричній драмі О. Олеся // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 5-10. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1286895
  Милль Пьер Романцеро [и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Н.П. Мартыновой. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы ; [№ 141])
1286896
  Єфіменко В.М. Романчук Павло Родіонович. Герой Радянського Союзу // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 425-428. – ISBN 978-966-11-0226-1
1286897
   Романчук Сергій Павлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 126-127
1286898
   Романчук Сергій Павлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 234-235 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1286899
   Романчук Сергій Павлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-961-3
1286900
   Романчук Сергій Павлович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 137-138. – ISBN 966-95774-3-5
1286901
  Богданов Б. Романът античен и съвременен / Б. Богданов. – София : Наука и изкуство, 1986. – 189 с.
1286902
  Бондин А.П. Романы / А.П. Бондин. – Молотов, 1950. – 400с.
1286903
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1961. – 591с.
1286904
  Думбадзе Н. Романы / Н. Думбадзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 471 с.
1286905
  Думбадзе Н.В. Романы / Н.В. Думбадзе. – Москва, 1968. – 470 с.
1286906
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1969. – 432с.
1286907
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1970. – 432с.
1286908
  Бестер Альфред Романы : [пер. с англ.] / Альфред Бестер , Гарри Гаррисон ; [Сост. Ю. Кривцов]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 398 с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
1286909
  Тургенев Иван Сергеевич Романы / Тургенев Иван Сергеевич. – Переизд. – Москва, 1975. – 592с.
1286910
  Вельтман А.Ф. Романы / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1985. – 524с.
1286911
  Джавахишвили М.С. Романы : романы / М.С. Джавахишвили. – Тбилиси, 1987. – 511 с.
1286912
  Калинин А.В. Романы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1988. – 383 с.
1286913
  Карелин Л.В. Романы / Л.В. Карелин. – М, 1990. – 650с.
1286914
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1990. – 529 с.
1286915
  Пильняк Б.А. Романы / Б.А. Пильняк. – М, 1990. – 605с.
1286916
  Набоков В.В. Романы / В.В. Набоков. – Москва, 1991. – 429 с.
1286917
  Гагауз Л.Л. Романы А.А.Первенцева. (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. фило.наук: / Гагауз Л.Л.; Моск. обл. пед.и-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л.
1286918
  Байбулатов Н.К. Романы А.И. Эртеля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байбулатов Н.К. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1286919
  Книпович Е.Ф. Романы А.Фадеева "Разгром" и "Молодая гвардия" / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 95с.
1286920
  Зелезинская Н. Романы Айрис Мердок = Уроки шекспировского жанра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 264-273. – ISSN 0042-8795
1286921
  Гасымов И.А. оглы Романы Али Велиева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Гасымов И.А. оглы. – Баку, 1978. – л.
1286922
  Шервашидзе В.В. Романы Андре Мальро : Автореф... канд филол.наук: 10.01.05 / Шервашидзе В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 21л.
1286923
  Лейтес Н.С. Романы Анны Зегерс / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1966. – 104с.
1286924
  Бехман И.В. Романы Анны Саксе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехман И.В.; Латвийский гос.ун-т. – Рига, 1954. – 22л.
1286925
  Тонышева И. Романы Бальзака конца 20-х - начала 30-х годов "Шуаны", "Шагреневая кожа", "Эжени Гранде". (К вопросу о романтизме и реализме в творческом методе Бальзака). : Автореф... канд. филолог.наук: / Тонышева И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
1286926
  Проскурницкий В.М. Романы Бернгарда Келлермана и проблемы немецкой интеллигенции. : Автореф... канд. филолог.наук: 643 / Проскурницкий В.М.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 20л.
1286927
  Штриттматтер Э. Романы в стенограмме / Э. Штриттматтер. – Москва, 1978. – 252 с.
1286928
  Еганян Ю.М. Романы В.А.Каверина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Еганян Ю.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
1286929
  Четверикова Н.И. Романы Вильгельма Раабе о современности. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Четверикова Н.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 20л.
1286930
  Толгуров З.Х. Романы Галины Николаевой. : Автореф... канд. филолог.наук: / Толгуров З.Х.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 19л.
1286931
  Стуков О.В. Романы Джеймса Олдриджа / О.В. Стуков. – М, 1961. – 80с.
1286932
  Степанов В.А. Романы Джеймса Олдриджа и современный антиколониалистский роман Англии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Степанов В.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1970. – 16л.
1286933
  Лопырев Н.Т. Романы Джека Линдсея 1946-1959 годов : Автореф... Канд.филол.наук: / Лопырев Н.Т.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1960. – 18л.
1286934
  Быков В.М. Романы Джека Лондона. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быков В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1286935
  Захаров В.В. Романы Джорджа Мередита 1870-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Захаров В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра зарубежной лит-ры. – Ленинград, 1961. – 18л.
1286936
  Зунделович Я.О. Романы Достоевского / Я.О. Зунделович. – Ташкент, 1963. – 244 с.
1286937
  Ермакова М.Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе ХХ века / М.Я. Ермакова. – Горький, 1973. – 319 с.
1286938
  Хотинская Г.А. Романы Зигфрида Ленца / Г.А. Хотинская. – Саратов, 1985. – 124с.
1286939
  Рубанова Галина Леонтьевна Романы Зофьи Налковской 20-50-х годов (Проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Рубанова Галина Леонтьевна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 23л.
1286940
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Молотов, 1939. – 400с.
1286941
  Кочетов В. Романы и повести / В. Кочетов. – Ленинград
Т. 1 : Передместье; Профессор Майбородов; Молодость с нами. – 1961. – 758 с.
1286942
  Кочетов В. Романы и повести / В. Кочетов. – Ленинград
Т. 2 : Нево-Озеро; Товарищ агроном; Журбины. – 1961. – 828 с.
1286943
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1971. – 391с.
1286944
  Пушкин А.С. Романы и повести / А.С. Пушкин. – Волгоград, 1980. – 385с.
1286945
  Вольтер Романы и повести г. Волтера : пер. с франц. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1805. – [4], 214 с.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- відсутня Пер. Н.Е. Левицкий, И.Л. Голенищев-Кутузов, Ф.А. Полунин и др.
1286946
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – л.
1286947
  Бойко Л.С. Романы и повести Филиппа Капельгородского в контексте советской историко-революционной прозы 20-30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бойко Л. С.; АН УССР,Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1980. – 25л.
1286948
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина
Ч. 2 : [Бурсак : Малороссийская повесть. 2]. – 1836. – [4], 378 с. : ил.
1286949
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина
Ч. 3 : [Два Ивана, или Страсть к тяжбам. 1]. – 1836. – [4], 140 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Романы и повести, сочинения Василия Нарежного, ч. 4
1286950
  Нарежный В.Т. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного. Ч. 4 : Ч. 1-10 // Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : Ч. 1-10 / В.Т. Нарежный. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Смирдина, 1836. – Ч. 3 : [Два Ивана, или Страсть к тяжбам. 1]. – [4], 230 с. : ил.
1286951
  Моносзон Л.И. Романы и повести, сочинения Василия Нарежного : лирика / Лев Моносзон. – Москва : Тип. "Автомобилист", 1917. – 88 с. : ил.
1286952
  Крахмальникова З.А. Романы и романисты / З.А. Крахмальникова. – Таллин, 1973. – 263с.
1286953
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли" / М. Дрюон. – Москва
1. – 1991. – 461с.
1286954
  Дрюон М. Романы из серии "Проклятые короли. / М. Дрюон. – Москва
2. – 1991. – 703с.
1286955
  Ерощева Ф.Ф. Романы К.А.Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" : Автореф... канд. филол.наук: / Ерощева Ф.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 15л.
1286956
  Ивойлова И.Н. Романы Константина Александровича Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето". Лекция / И.Н. Ивойлова. – Ленинград, 1961. – 56с.
1286957
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 109с.
1286958
  Кузнецов М.М. Романы Константина Федина / М.М. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1980. – 158с.
1286959
  Левинсон З.И. Романы Константина Федина / З.И. Левинсон. – Тула, 1988. – 236с.
1286960
  Лукин Ю.Б. Романы Константина Федина "Первые радости" и "Необыкновенное лето" / Ю.Б. Лукин. – Москва, 1951. – 16с.
1286961
  Кирпотин В.Я. Романы Леонида Леонова / В. Кирпотин. – Москва ; Ленинград : Госиздат. художественной лит. ; [Ф-ка книги "Красный пролетарий"], 1932. – 111 с.
1286962
  Андрушко Чеслав Романы Леонида Леонова 20-х годов. (К проблеме жанра) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Андрушко Чеслав ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1978. – 15 с.
1286963
  Ковалев В.А. Романы Леонова / В.А. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 400 с.
1286964
  Плещунов Н.С. Романы Лескова "Некуда" и "Соборяне" / Н.С. Плещунов. – Баку, 1963. – 192 с.
1286965
  Никулина Н.И. Романы М.Горького. / Н.И. Никулина. – Л, 1974. – 39 с.
1286966
  Певцов Ю.А. Романы Мигеля Анхеля Астуриаса 40-50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Певцов Ю.А.; МГУ. – М, 1974. – 224л.
1286967
  Тамарченко Г.Е. Романы Н.Г.Чернышевского / Г.Е. Тамарченко. – Саратов, 1954. – 280с.
1286968
  Скороденко В.А. Романы Нормана Льюиса. : Автореф... канд.филол.наук: / Скороденко В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 13л.
1286969
  Богомолова З.А. Романы П. А. Павленко : Автореф... канд. филол.наук: / Богомолова З. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1286970
  Крючкова Л.П. Романы Рикарды Хух. (Эволюция метода.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Крючкова Л.П.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 25л.
1286971
  Татаринова Людмила Николаевна Романы Роберта Пенна Уоррена : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Татаринова Людмила Николаевна; МГУ. Филол. фак. – М., 1973. – 22л.
1286972
  Макаров А.Н. Романы С.Бабаевского "Кавалер Золотой звезды" и "Свет над землей" / А.Н. Макаров. – М, 1951. – 24 с.
1286973
  Аниханова А.А. Романы С.Батлера : Автореф... канд. филол.наук: / Аниханова А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 13л.
1286974
  Горбунов А.Н. Романы Скотта Фицджералда : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбунов А.Н. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1286975
  Гончаров В.И. Романы Стояна Загорчинова и некоторые проблемы развития болгарской исторической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Гончаров В.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 21л.
1286976
  Шейнкер В.Н. Романы Тобайаса Саоллета (1748-1753 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шейнкер В. Н.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1286977
  Кургинян М.С. Романы Томаса Манна : Формы и метод / М.С. Кургинян. – М. : Художественная литература, 1975. – 335с.
1286978
  Асаналиев К. Романы Тугельбая Сыдыкбекова / К. Асаналиев ; АН Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1956. – 102 с.
1286979
  Савуренок А.К. Романы У. Фолкнера 1920-1930-х годов / А.К. Савуренок. – Л., 1979. – 142с.
1286980
  Цебоева М.П. Романы Ф. М.Решетникова о рабочих ("Горнорабочие", "Глумовы", "Где лучше?") : Автореф... канд. филол.наук: / Цебоева М. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1286981
  Пухов Ю.С. Романы Ф.В.Гладкова о советском рабочем классе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Пухов Ю.С.; АН СССР.Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1286982
  Альми И.Л. Романы Ф.М. Достоевского и поэзия / И.Л. Альми. – Ленинград, 1986. – 81с.
1286983
  Горбунов А.Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда / А.Н. Горбунов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 151 с. – (Из истории мировой культуры)
1286984
  Славгородская Л.В. Романы Э.Т.А.Гофмана. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Славгородская Л.В.; ЛГУ. – Л, 1972. – 18л.
1286985
  Репенкова М.М. Романы Элиф Шафак как пример структурированного повествования // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 20-30. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1286986
  Голле Г.Е. Романы Ю.Германа о современности : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Голле Г.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1286987
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1286988
  Гноева Нина Ивановна Романы Ю.Мушкетика в литературном процессе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гноева Нина Ивановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 17л.
1286989
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : 1. Новый век; 2. При царе Горохе; 3. Два брата; 4. Инегильда; 5. Актриса; 6. Гризли. – 1905. – 272, [5] с.
1286990
  Вагнер Н.П. Романы, повести и рассказы Кота -Мурлыки : в 6 т. / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. – 3-е изд. ; 1900-1908. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1. Великое [и др.]. – 1905. – 272, [5] с.


  Содержание т. 6: 1.Великое; 2. К христовой заутрени; 3. Себе на уме; 4. Царевна Нанджана; 5. Блинное царство; 6. Херувим; 7. Весной; 8. Беата; 9. Не выдержал; 10. Вопрос; 11. Дедушкино поле; 12. Ника; 13. Сапфир Мирикиевич; 14. Горный медведь; 15. ...
1286991
  Пушкин А.С. Романы, повести, драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 544с.
1286992
  Верн Ж. Романы, повести, рассказы / Ж. Верн. – Ленинград
1. – 1956. – 479с.
1286993
  Пушкин А.С. Романы. Повести / А.С. Пушкин. – Симферополь : Таврия, 1984. – 239 с.
1286994
  Пушкин А.С. Романы. Повести. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 417 с.
1286995
  Островский Н. Романы. Речи, статьи, письма / Н. Островский. – Москва, 1949. – 640с.
1286996
   Романюк Владислав Федорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 363-364 : фото
1286997
  Рабенчук О. Романюк Іван Миронович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 203-204. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1286998
   Романюк Йосип Тимофійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 303. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1286999
   Романюк Леонід Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 364-365 : фото
1287000
   Романюк Олена Владиславівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 365
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,