Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1286001
  Коляда І. "... Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-12


  1873-1876
1286002
  Коляда Ігор "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Західноєвропейський гуманістичний соціум початку XXI ст. з його діалектичними принципами самоорганізації ставить перед сучасною Українською державою завдання утвердження в колективній свідомості українського етносу уніфікованих людською цивілізацією ...
1286003
  Піменова О.В. "Родові поселення" як специфічна форма малого господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 217-223


  Досліджено значущість розвитку малих форм господарювання для ефективної діяльності аграрного сектору України. Обгрунтовано важливість розвитку "родових поселень" в Україні як малої форми господарювання в сільському господарстві.
1286004
  Ильинская Н. "Рожденный богом на земле": поэтология Юрия Кузнецова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 99-104
1286005
  Федчун Н. "Рожеві лебеді Василя Симоненка" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
1286006
  Безручко О. "Роз"яничарення" Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 147-151
1286007
  Козоріз М.В. "Роза Мира" Даниїла Андрєєва і "Живая Этика" Миколи Реріха: світ через культуру і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1286008
  Френкель М. "Розамунда" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 15-20. – ISSN 0131-8136
1286009
  Танасійчук М. "Розбещеність біженської навали ставить для посольства першим завданням уперту боротьбу з росіянами та їх впливами" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 11 (514), 19 березня 2020. – С. 46-50


  Олександр Лотоцький домовився про томос для української церкви.
1286010
  Субх М.А. "Розбійництво" Асса-Аляка - доісламський поетичний бунт знедолених [подано символи] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику розбійницької до ісламської поезії у світлі жанрово-стилістичних трансформацій класичної джагілійської касиди.
1286011
   "Розблокувати" генія! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 8-9


  Редакція "Дня" влаштовує своєрідний марафон читань публіцистики Ліни Костенко.
1286012
   "Розбрат" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 891-892. – ISBN 966-316-069-1
1286013
  Троїлос І.А. [Родолінос : трагедія / Іоанніс Андреас Троїлос ; передмова С. Алексіу ; за ред. М. Апоскіті. – Афіни : Стигмі, 1987. – 223, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1286014
  Игишев В.Н. Родня / В.Н. Игишев. – М., 1959. – 243с.
1286015
  Лепин И.З. Родня / И.З. Лепин. – М., 1976. – 63с.
1286016
  Суреев П.А. Родня // Осенняя скрипка : рассказы, воспоминания / Е.Е. Павлова. – Ярославль : Верхне-Волжское издательство, 1980. – С. 113-220
1286017
  Ваншенкин К.Я. Родня : Лирика баллады / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Воениздат, 1983. – 342с.
1286018
  Валеев Р.Ш. Родня / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1986. – 44с.
1286019
  Юровских В.И. Родня / В.И. Юровских. – Москва, 1988. – 190с.
1286020
  Потапов Владимир Родня, или Все мы родом из Африки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1286021
   Роднянский Павел Львович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 23с.
1286022
  Ковкіна Є.В. Родо-видові відношення термінів криміналістичної експертизи // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 41-49. – ISSN 2077-804X
1286023
  Мяскова Т. Родова бібліотека графів Йоахима і Адама Хрептовичів / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 152-161. – ISBN 978-966-02-9315-1
1286024
  Булатова С. Родова бібліотека польських магнатів Яблоновських // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 42-50. – ISBN 978-966-02-9315-1
1286025
  Ціборовська-Римарович Родова бібліотека шляхтичів Мікошевських // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 51-55. – ISBN 978-966-02-9315-1
1286026
  Тищенко О.О. Родова варіативність іменників на позначення неістот у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 326-331


  У статті розглянуто сутність родової варіативності іменників – неістот на матеріалі новогрецької мови, проаналізовано погляди мовознавців на проблему класифікації родових варіантів, визначено основні причини існування родових варіантів у новогрецькій ...
1286027
  Клименко Н.Ф. Родова категоризація іменників у сучасній українській та новогрецькій мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 11-23
1286028
  Рабчун О.С. Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 203-209. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1286029
  Рабчун О. Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських: історіографія та джерельна база дослідження // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 147-150
1286030
  Бєлоконь Н. Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 44-46
1286031
  Різник Л. Родова пам"ять // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 19


  Роздуми над книгою Миколи Гриценка "Самар-і-я: аовісті, оповідання, новели" (2012).
1286032
  Вірченко Т. Родова специфіка художнього конфлікту: теоретичний аспект // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 43-45


  На основі напрацювань літературознавців кінця XX століття, щодо родової специфіки художнього конфлікту і власного спостереження пропонується узагальнене бічення спільних і відмінних рис художнього конфлікту залежно від роду літератури
1286033
  Мазніченко О. Родова характеристика галліцизмів у туніському лінгвопросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-34. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Порушено питання граматичного роду французьких лексем, запозичених туніським діалектом арабської мови. На матеріалі досліджених мовних одиниць висвітлено процес перерозподілу галліцизмів за ознакою роду, розкрито особливості їхнього родового оформлення ...
1286034
  Сем Ю.А. Родовая организация нанайцев и ее разложение / Ю.А. Сем. – Владивосток, 1959. – 32с.
1286035
  Сем Ю.А. Родовая организация нанайцев. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сем Ю.А.; Акад.наук СССР.Ин-т этнографии. – Л, 1959. – 18л.
1286036
  Шанская Т.В. Родовая принадлежность имен существительных в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шанская Т.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 22 с.
1286037
  Пардо Б.Э. Родовая усадьба Ульоа / Б.Э. Пардо. – Л., 1985. – 544с.
1286038
  Сингаївський М.Ф. Родове дерево : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 156 с.
1286039
  Дробязко Н. Родове дерево Кочубеїв // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 243-252. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9


  Зміна політичної ситуації в 1917 р. в значній мірі змінила долі багатьох Кочубеїв. Багато Кочубеїв мігрували за кордон.
1286040
  Чіжмарова М.С. Родове переоформлення іменників у слов"янських мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 101-105
1286041
  Омельченко З.Л. Родовий відмінок іменників у східностепових говорах // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 135-144
1286042
  Драпак О. Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об"єкт вивчення іноземців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 93-130
1286043
  Белова О.І. Родовий об"єкт злочинів проти сім"ї та неповнолітніх // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 29-32. – ISSN 1727-1584
1286044
  Кваша О. Родовий об"єкт злочинів розділу І Особливої частини Кримінального кодексу України: держава & національна безпека // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 24-36. – ISSN 1026-9932
1286045
  Хавронюк М.І. Родовий об"єкт злочинів, передбачених розділом VI Особової частини Кримінального кодексу України // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 17-22. – ISBN 978-617-7020-87-4
1286046
  Плугатир М. Родовий об"єкт злочинів, передбачених розділом XVI Особливої частини КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 98-101.
1286047
  Парасюк Н.М. Родовий об"єкт злочинів, передбачених ст.ст. 357,358 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 289-299. – (Юридична ; Вип. 3)
1286048
  Шамара О. Родовий об"єкт злочинів, передбачених статтями 258-258-4 Кримінального кодексу України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 87-92
1286049
  Ольховенко О.І. Родовий об"єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 101-113. – ISSN 2222-5374
1286050
  Діордіца І. Родовий об"єкт злочину дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 154-157.
1286051
  Олійник В.П. Родовий об"єкт злочину забруднення моря // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 126-136. – ISSN 2222-5374
1286052
  Михасик Л.В. Родовий об"єкт злочину незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) землі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 50-61. – ISSN 2222-5374
1286053
  Орлов Ю.В. Родовий об"єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 114-133. – ISSN 2222-5374
1286054
  Матвійчук В.В. Родовий об"єкт злочину порушення недоторканості приватного життя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 23-45. – ISSN 2222-5374
1286055
  Масько Д.В. Родовий об"єкт злочину порушення правил охорони або використання надр // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 12-25. – ISSN 2222-5374
1286056
  Савенкова Т.Г. Родовий об"єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 83-90. – ISSN 2222-5374
1286057
  Матвійчук О.В. Родовий об"єкт злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-93. – ISSN 2222-5374
1286058
  Матвійчук В.К. Родовий об"єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і практичні проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-56. – ISSN 2222-5374
1286059
  Бартман Ю.Д. Родовий об"єкт злочину, передбаченого ст. 203 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 558-563. – ISBN 978-966-458-403-3
1286060
  Гулкевич В. Родовий об"єкт кримінально-карного порушення авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-36
1286061
  Шнипко О.С. Родовий об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 101-110. – ISSN 2222-5374
1286062
  Марін О. Родовий об"єкт та система кримінальних правопорушень проти правосуддя в результаті конституційної реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 220-226. – ISSN 2663-5313
1286063
  Редьква Я.П. Родовий паралелізм в ойконімії Галицької та Львівської земель Руського воєводства // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 154-165. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1286064
  Парамонова О.С. Родовий та безпосередній об"єкти злочину, передбаченого статтею 140 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 259-262
1286065
  Тертична А.А. Родовий та безпосередній об"єкти складу злочину, передбаченого статтею 382 КК України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 180-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1286066
  Гісцова Л.З. Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 4/6 (244). – C. 39-44
1286067
  Сліпачук В.О. Родовичі / В.О. Сліпачук. – Київ, 1983. – 216 с.
1286068
  Сліпачук В.О. Родовичі / В.О. Сліпачук. – 2-ге вид. – К., 1991. – 213с.
1286069
  Рудько Г.І. Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка = Месторождения янтаря Украины и их геолого-экономическая оценка = Amber deposits in Ukraine and their economic-geological evaluation / Георгій Рудько, Станіслав Литвинюк ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 100-річчю Геол. служби України та 25-річчю Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Тит. арк., зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 224-234. – ISBN 978-966-694-256-5
1286070
  Рудько Г.І. Родовища бурштину України та перспективи їх освоєння // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1682-721X
1286071
  Лисенко Ф.О. Родовища жорнового каміння на Камянеччині (Поділля) / Ф.О. Лисенко. – 16 с.
1286072
  Лисенко Ф.О. Родовища жорнового каміння на Камянеччині (Поділля) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [15] с. : 4 табл. – Бібліогр.: 7 назв
1286073
   Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи = Deposits of critical mineral raw materials of Ukraine. Condition and prospects : монографія / Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф., Карли В.Е., Бала Г.Р. ; за ред. д. геол.-мін. н., д. геогр. н., техн. н., проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2021. – 247, [1] с. : портр., іл., табл., карти. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 230-243. – ISBN 978-966-997-074-9
1286074
  Куликовський В.К. Родовища неметалічних корисних копалин : Навчальний посібник / В.К. Куликовський. – Київ : Вища школа, 1974. – 208с.
1286075
  Рудько Г.І. Родовища флюориту України та світу: оцінка і стратегічне значення = Месторождения флюорита Украины и мира: оценка и стратегическое значенние = Fluorite deposits of Ukraine and the world: assessment and strategic importance : монографія / [Г.І. Рудько, В.М. Озерко, М.М. Курило] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. – 263, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк., висновки також рос., англ. – Бібліогр.: с. 251-260. – ISBN 978-617-7770-69-4
1286076
  Назаревич С.І. Родовище кременю на Кам"янеччині (Поділля) / С.І. Назаревич. – К., 1928. – 16с.
1286077
  Ціборовська-Римарович Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких - Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан / Ірина Ціборовська-Римарович; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – 396 с. – ISBN 966-02-4016-3


  У пр. №1597416 дарчий напис: Дорогим колегам на добру згадку. Автор. 14.06.2007
1286078
  Кузьмінський А.І. Родові корені і хресний життєвий шлях великомучениці Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 14-21. – ISBN 978-966-493-297-1
1286079
  Савеленко Л. Родові оказіональні утворення в постмодерних поетичних текстах // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – C. 129-132. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1286080
  Якимова С.В. Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 459-463. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1286081
  Сорокіна О.С. Родові характеристики поняття "інформація" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 256-262. – ISSN 2076-1554
1286082
  Веліканов С.В. Родові, видові, підвидові, комплексні та модифікуючі методики розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 203-217
1286083
  Кулеба Г.І. Родовід / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 75 с.
1286084
  Бічуя Н.Л. Родовід : повість, оповідання / Н.Л. Бічуя. – Львів : Каменяр, 1984. – 256 с.
1286085
  Бульба А.І. Родовід / А.І. Бульба. – Одеса, 1990. – 62,1с.
1286086
   Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки. – Київ : Творчо-видавнича фірма "РОДОВІД"
Число 3. – 1992. – 63, [1] с.
1286087
   Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика. – Київ : Творчо-видавнича фірма РОДОВІД
№ 4. – 1992. – 85, [1] с.
1286088
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
Число 8, спец. число. – 1994. – 101 с.
1286089
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 9. – 1995
1286090
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 10. – 1995
1286091
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 11. – 1995
1286092
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 12. – 1995
1286093
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 14. – 1996
1286094
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 15. – 1997
1286095
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 16. – 1997
1286096
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
Число 1 (17). – 1999. – 124 с.
1286097
   Родовід : наукові записки до історії культури України. – Київ
№ 1. – 1999
1286098
  Дейнега М.Н. Родовід / Микола Дейнега. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 539-540. – ISBN 978-966-187-213-3
1286099
  Сюндюков І. Родовід великого мандрівника // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 647-653. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0


  Козацькі предки Миклухо-Маклая: правда й вигадки.
1286100
  Тороповська Т.М. Родовід Володимира Щербини в контексті української історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-92. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено родовід відомого українського історика, вихованця історично-філологічного факультету Університету св. Володимира в Києві, член-кореспондента Всеукраїнської академії наук Володимира Івановича Щербини (1850-1936).
1286101
  Казьмирчук Г.Д. Родовід Добржанських за архівними матеріалами // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 25-28. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1286102
  Казьмирчук Г.Д. Родовід Казимерчуків: до історії вивчення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 220-225. – ISSN 2218-4805


  В дослідженні на основі маловідомих архівних матеріалів введених в науковий обіг, розкрито становлення та розвиток родоводу Казимерчуків - Казмерчуків.
1286103
  Радогуз С.А. Родовід Кірпічових: поколінний розпис та генеалогічне дерево // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 448-458. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У роботі представлено поколінний розпис роду Кірпічових. Представники цього роду відігравали істотну роль у поступі науки і техніки, сприяли розвитку освіти у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Зокрема В. Л. Кірпічов був фундатором та першим ...
1286104
  Дичко І.О. Родовід матерії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 17-22. – ISSN 2518-7104
1286105
  Шибанов Г. Родовід Нестора Городовенка: версії і факти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 158-162. – ISSN 0869-3595
1286106
  Сюндюков І. Родовід орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 21


  Фрідріх Енгельс - про дореволюційну імперську Росію: повчальні паралелі.
1286107
  Патлань С. Родовід Петровських села Теремно // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 146-151
1286108
  Присташ Я. Родовід Тараса Шевченка або Шедевр Єжи Єнджеєвича // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 16. – С. 10. – ISSN 0027-8254


  На 200-ліття від народження Тараса Шевченка польське видавництво "Народний видавничий кооператив" учетверте видало біографічну повість Єжи Єнджевича" Noce ukrainskie albo rodowod geniusza. Opowiesc o Tarasie szewczence".
1286109
  Яхимович А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 337-348. – ISBN 978-966-920-657-2
1286110
  Мицик Ю. Родовід українських шляхтичів Дяковських з Поділля 1696 р // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 937-942. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1286111
  Наконечний Р. Родовід українців // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 101-111
1286112
  Родик К. Родовід як історія повсякдення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 2 грудня (№ 179). – С. 13


  Інтелектуальна кухня пані Забужко.
1286113
  Грищенко К.С. Родовідні книги як джерело вивчення історії катеринославсьеого дворянства / К.С. Грищенко, С.М. Каюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 144-151. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1286114
  Ворончук І. Родоводи Волинської шляхти 16 - першої половини 17 ст. : реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела / Ірина Ворончук. – Київ : Вища школа, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-642-406-1
1286115
  Кривошея В.В. Родоводи як індівідуалізація колективної пам"яті (генеалогічні джерела козацької доби) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 182-226. – ISBN 978-966-8809-48-4
1286116
  Викулов С.В. Родовое дерево / С.В. Викулов. – Москва, 1975. – 285с.
1286117
  Бээкман Эмэ Родовое дерево : роман / Эмэ Бээкман; авториз. пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 375 с.
1286118
  Анисимов А.Ф. Родовое общество эвенков (тунгусов) / Анисимов А.Ф. – Ленинград : Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Смидовича, 1936. – 195 с., 1 вкл. л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: "Краткий указатель печатных работ и источников по эвенкам Енисейск. бассейна" (с.: 191-294). – (Труды по этнографии / Науч.-иссл. асс-ция Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Смидовича ; т. 1)
1286119
  Ковалевский М.М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом : опыт в области сравнительной этнографии и истории права / [соч.] проф. Максима Ковалевского. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека самообразования)
Вып. 1. – 1905. – 312, VII, [1] с. – Прилож. к журналу "Вестник и Библиотека самообразования" за февраль 1905 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1286120
  Ковалевский М.М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. Вып. 1 : опыт в области сравнительной этнографии и истории права : в 2 вып. / [соч.] проф. Максима Ковалевского // Хронология всеобщей и русской истории / В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 312, VII, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека самообразования)
1286121
  Ковалевский М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом : опыт в области сравнительной этнографии и истории права / М. Ковалевский. – С.-Петербург : Типогр. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1911. – 312, VII, [1] c.
1286122
  Алиева Ф.Г. Родовой герб : роман / Фазу Алиева ; авториз. пер. с авар. В. Михайловой. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 319 с.
1286123
  Болсуновский К. Родовой знак Рюриковичей, великих князей киевских : Геральд. исслед., предназнач. к чтению на 14 Археол. съезде в г. Чернигове / К. Болсуновский. – Киев : Типо-лит. С.В. Кульженко, 1908. – 8 с. : ил. – В конце текста - КВ. Болсуновский, д. ч. нумизматич. о-в
1286124
  Кажаров П.Х. Родовой огонь : стихи и поэма / П.Х. Кажаров; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 62 с.
1286125
  Криворак А. Родовой признак категории "стоимость" : функціональна економіка / А. Криворак, С. Демьяненко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 65-67 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1286126
  Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология / А.М. Золотарев. – М., 1964. – 328с.
1286127
  Чекунова Ф. Родовой уровень этнической системы социальной регуляции у карачаевцев на современном этапе // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 62-63
1286128
  Успенский Федор Родовые имена и небесные покровители в семье Ивана Грозного // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 87/88. – С. 25-39. – ISSN 0234-1395
1286129
  Русанов Ф.Н. Родовые комплексы крыжовник, смородина, дейция, катальпа // Дендрология Узбекистана / Русанов Ф.Н,. – Ташкент, 1978. – 9
1286130
  Мозгунова Г. Родовые корни // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 0235-7089


  Родословная Юрия Гагарина
1286131
  Росинас А. Родовые местоимения литовского и других балтийских языков (образование и склонение) : Автореф... канд. филол.наук: / Росинас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 19л.
1286132
  Максимычев Игорь Родовые схватки антигитлеровской коалиции. Политика безопасности СССР после прихода нвцизма к власти в Германии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 373-386. – ISSN 1607-7334
1286133
  Скуратов М.М. Родовые черты / М.М. Скуратов. – М., 1976. – 112с.
1286134
  Александрова М.С. Рододендрон / М.С. Александрова. – Москва : Лесная промышленность, 1989. – 70, [3] с. : ил. – Декоративные кустарники. – Библиогр.: с. 72
1286135
  Слободян С. Рододендрон каже : [поезія : збірка] / Саломеа Слободян. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 59, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-707-3
1286136
  Кондратович Р.Я. Рододендроны в Латвийской ССР / Р.Я. Кондратович. – Рига, 1981. – 332с.
1286137
  Мазуренко М.Т. Рододендроны Дальнего Востока / М.Т. Мазуренко. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
1286138
  Александрова М.С. Рододендроны природной флоры СССР / М.С. Александрова ; АН СССР, Гл. ботан. сад. – Москва : Наука, 1975. – 112 с. – Библиогр.: с. 98-111
1286139
  Черепанова С. Родознавчий потенціал філософії освіти. Повноліття в Україні - ідея державності як соціальний виклик // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 58-92. – ISSN 2311-8822
1286140
  Ферманджиев Н. Родолюбци / Н. Ферманджиев. – София, 1985. – 303 с.
1286141
   Родольубиве песме / Поповичь, J.С, П. Прерадовичь, Петар, ІІ Петровичь Ньегош, Ф. Прешерн, С. [та ін.] Грегорчич; Joван Стериjа Поповичь [та ін.] ; [приред. З. Гавриловичь]. – Београд : Просвета, 1971. – 88, [3] с. – (Библиотека Просвета / уреджьуjе Ж. Стоjковичь)
1286142
  Вольф А.Я. Родом из "красного городка" / А.Я. Вольф. – Москва, 1991. – 253с.
1286143
  Зуев В.М. Родом из войны / В.М. Зуев. – Калининград, 1981. – 320с.
1286144
  Барановская Лилия Родом из Кореи // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 78-83 : фото
1286145
  Потапов Н.А. Родом из революции / Н.А. Потапов. – М., 1980. – 95с.
1286146
  Москаленко Л.Н. Родом из романтики / Л.Н. Москаленко. – Волгоград, 1990. – 189с.
1286147
  Гаргаля А. Родом із імперії Габсбургів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 7


  Чернівецький краєзнавчий музей святкує 130 і водночас 150 років з часу свого заснування.
1286148
  Сай-Боднар Родом із каришківського люду : життєві історії, архів. дослідження / Сергій Сай-Боднар. – Київ : Академія, 2020. – 173, [3] с., [16] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-580-598-4


  У пр. № 1737241 напис: Щоб Вашому роду не було переводу ! /Підпис/ С. Сай-Боднар. 04.03.21 р.
1286149
  Горлач Л. Родом із Ренесансу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 15
1286150
  Мельничук А. Родом із філології // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 січня (№ 3/4). – С. 4


  Про довідково-дослідницьке видання "Некрополь філологів-викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету". Укладачі збірника - Г. Семенюк, Г. Александрова, Б. Сахно, М. Кошарська.
1286151
  Цанкл Золвин Родом с пляжа : Коста-Рика / Цанкл Золвин, Шпарман Анке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 56-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
1286152
   Родомысл : литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 2. – 2000
1286153
   Родомысл : литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2001
1286154
   Родомысл : Литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
1286155
   Родомысл : Литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2003
1286156
   Родомысл : Литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2004
1286157
   Родомысл : Литературно-художественный и публицистический журнал. – Москва, 2000-
№ 3. – 2004
1286158
  Крохин И.Д. Родоначальная сторона : стихи / И.Д. Крохин. – Минск : Советский писатель, 1980. – 142 с.
1286159
  Черкаська Г. Родоначальник інтелектуального детективу // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 3 (62). – С. 52


  Італійський письменник українського походження Джорджо Щербаненко.
1286160
  Ткач В.П. Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации : к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого / В.П. Ткач, Е.С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 17-26. – ISSN 0459-1216
1286161
   Родоначальник узбекской литературы. – Ташкент, 1940. – 224 с.
1286162
  Перцева Ж.М. Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – С. 69-71. – ISSN 2411-1457
1286163
  Кралюк П. Родоначальники дому Острозьких // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 1 липня (№ 110/111). – С. 20


  Як відроджували Королівство Руське. Федір Острозький - князь, військовий, державний, релігійний діяч Великого князівства Литовського.
1286164
  Оттн В.Ф. Родоначальники родаминовых и родоловых красителей, их получение и свойства : Автореф... Канд.хим.наук: / Оттн В.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 29л.
1286165
  Афанасьев Б.В. Родоначальные кроветворные клетки человека : физиология и патология / Б.В. Афанасьев, В.А. Алмазо ; отв. ред. Е.Б. Владимирская ; АН СССР, Науч. совет по проблемам прикладной физиологии человека, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1985. – 204 с. – Библиогр.: с. 169-200
1286166
   Родоначальные расплавы последнего пульса вулканизма Седанкинского Дола (Средний хребет, Камчатка) / Н.А. Некрылов, П.Ю. Плечов, К.А. Бычков, А.Б. Перепелов, М.Ю. Пузанков, М.Ю. Шур, О.В. Дирксен, Л.И. Базанова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 55-61 : рис., табл. – Библиогр.: с. 61. – (Геология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1286167
  Голомзик А.И. Родонит / А.И. Голомзик. – Свердловск, 1983. – 159с.
1286168
  Рожнова П.К. Родоница. / П.К. Рожнова. – М, 1992. – 174с.
1286169
  Востров В.В. Родоплеменной состав и расселение Казахов / В.В. Востров, М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1968. – 256с.
1286170
  Желіба К.А. Родоплемінні релігії: тотемізм, табу, магія, фетишизм, шаманізм та анімізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1286171
   Родопски багри. – София : Фотоиздат, 1969
1286172
   Родопски сборник. – София
2. – 1969. – 443с.
1286173
   Родопски сборник. – София
3. – 1972. – 352с.
1286174
   Родопски сборник. – София
4. – 1976. – 316с.
1286175
   Родопски сборник. – София
4. – 1976. – 316с.
1286176
  Семерджиев Атанас Родопские партизаны. / Семерджиев Атанас. – Москва, 1965. – 391с.
1286177
  Монов Ц. Родопският край - обновен и преуспяващ / Ц. Монов. – София : Партиздат, 1985. – 236 с.
1286178
  Гиневски Х. Родопското възраждане. / Х. Гиневски. – Смолян, 1994. – 168 с.
1286179
  Димитров Д. Родопы по дороге к социализму / Д. Димитров. – Махачкала, 1969. – 36с.
1286180
  Лисак Радомир Родос назавжди : Вояж-колекція / Лисак Радомир, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-75 : Іл.
1286181
  Сидоренко Віктор РОДОС. Від Колоса до метелика : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 16-25 : Іл.
1286182
  Біленко Василь Родос. Сонячний острів / Біленко Василь, Сагайдака Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-73 : Фото
1286183
  Значко-Яворская О.Н. Родословие дворян Бернацких : Потомство Речицкого чашника Антона Бернацкого / Сост. О.Н. Значко-Яворская, рожд. Бернацкая. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1914. – 45 с. : ил.
1286184
  Лукомский В.К. Родословие дворян Митусовых / В.К. Лукомский. – Санкт-Петербург : Изд. С.Н. Митусова, 1914. – 133, [2] с. : ил., портр., схем.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1286185
  Шифрин Михаил Родословие изобретений / Шифрин Михаил, Ильин Владимир // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 33-34 : фото
1286186
  Барсуков А. Родословие Шереметевых / [соч.] Александра Барсукова. – 2-е мзд., испр. и доп. по 1 января 1904 года. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – 42 с. – Приложение к VIII-й книге "Рода Шереметьевых"
1286187
  Гребнев А.Г. Родословная / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1977. – 79с.
1286188
  Горышин Г.А. Родословная / Г.А. Горышин. – Л., 1983. – 398с.
1286189
  Сиснев В.И. Родословная : повести / В.И. Сиснев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 350с.
1286190
  Дробышевский Станислав Родословная "южных обезьян" : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 20-27 : Фото, карта


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1286191
  Корнешов Л.К. Родословная будущего / Л.К. Корнешов. – М, 1978. – 64с.
1286192
  Буровик К.А. Родословная вещей / К.А. Буровик. – 2-е изд. – М., 1985. – 223с.
1286193
  Буровик К.А. Родословная вещей / К.А. Буровик. – 2-е изд. – М., 1991. – 228с.
1286194
  Стеллецкий Б.С. Родословная владетельных князей дома Романовых : [Карты] / Б.С. Стеллецкий. – Киев : Типо-лит. Окруж. штаба, 1911. – 1 л. родосл. табл. – Без тит. л.
1286195
   Родословная дворян и графов Дунин-Борковских : (Герба Лебедя). – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1890. – 8 с.
1286196
   Родословная Дмитрия Медведева. Одинокий интеллигент // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 1-3.
1286197
  Кригер Е.Г. Родословная доблести / Е.Г. Кригер. – М., 1964. – 151с.
1286198
  Кригер Е.Г. Родословная доблести / Е.Г. Кригер. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1968. – 191с.
1286199
  Бельше Вильгельм Родословная животного царства : со многими рис. / В. Бельше ; пер. с нем. под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестник знания" (В.В. Битнера), 1906. – 54 с. : ил.
1286200
  Абулгази-Баядур-Хан Родословная история о татарах. – Москва : При Императорской Академии Наук
Т. 2. – 480 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1286201
  Абулгази-Баядур-Хан Родословная история о татарах, переведенная на французский язык с рукописной татарской книги, сочинения Абулгачи-Баядур-Хана, : и дополненная великим числом примечаний достоверных и любопытственных о прямом нынешнем состоянии Северной Азии с потребными географическими ландкартами, а с французского на российский в Академии наук. – Москва : При Императорской Академии Наук
Т. 1. – 482 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1286202
   Родословная книга. – Москва, 1851. – 286 с.
1286203
   Родословная книга князей и дворян российских и выезжих, содержащая в себе: 1) Родословную книгу, собранную и сочиненную в разряд при царе Федоре Алексеевиче и по временам дополняемую, : и которая известна под названием Бархатной книги; 2) Роспись алфавитную тем фамилиям...3) Роспись, в которой выезжающие роды показаны все вместе по местам их выезда; 4) Роспись алфавитную. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова с указанного дозволения, 1787. – 352 с.


  Код - Гр, фсд -незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIIIст.- відсутня
1286204
  Крутоус В.П. Родословная красоты : прекрасное и целесообразность / В.П. Крутоус. – Москва, 1988. – 223 с.
1286205
  Иванов Сергей Родословная мавзолея // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 140-141 : фото
1286206
  Кузнецов Ф.Ф. Родословная нашей идеи / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 558с.
1286207
  Асеев Н.Н. Родословная поэзии : ст., воспоминания, письма / Н.Н. Асеев ; вступ. ст. Л.А. Озерова; коммент. А.М. Крюковой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 557 с. – Библиогр.: с. 498-543
1286208
  Руднев К. Родословная праздника // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  "Как вы думаете, какой из праздников самый древний? Разумеется, Новый год! В различных точках земного шара этот праздник отмечают не только по-разному, но и в разное время. У многочиленных неоязычников Европы кельтский Новый год - Samhain - уже давно ...
1286209
   Родословная роспись рода князей Жеваховых : (Рос. ветвь). – Киев : Тип. 1 Киев. артели печ. дела, 1914. – 16 с. – Библиогр.: "Источники" (с. 2)
1286210
  Лукашев М.Н. Родословная самбо / М.Н. Лукашев. – М., 1986. – 158с.
1286211
  Зак М.Х. Родословная современного фильма / М.Х. Зак. – М, 1987. – 126с.
1286212
  Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-Л-Гази хана хивинского / А.Н. Кононов. – Москва-Л., 1958. – 192с.
1286213
  Мыслинский В. Родословная холодного оружия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 1, 13


  Рубящее и колющее оружие принято называть белым или холодным оружием. Успешное владение им зависит от силы и быстроты реакции бойца. Меч и сабля, шпага и палаш - самые распространенные виды этого инструмента борьбы.
1286214
  Нестурх М.Ф. Родословная человека. / М.Ф. Нестурх, Н.М. Пожарицкая. – М., 1972. – 48с.
1286215
  Кулагин В.А. Родословная. / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 104с.
1286216
  Осетров Е.И. Родословное древо / Е.И. Осетров. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 383с.
1286217
  Иванов С.Н. Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. / С.Н. Иванов. – Ташкент, 1969. – 204с.
1286218
  Костыря И.С. Родословное зеркало: повесть / И.С. Костыря. – М...., 1986. – 240с.
1286219
   Родословные владетельных князей российских / Митон Людовик. – Санкт-Петербург : Б. и, 1821. – [2] с.: 9 л. табл., 1 л. карт.
1286220
  Мятлев Н.В. Родословные заметки / Н.В. Мятлев. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
[Вып.] 3-4. – 1907. – 16 с. – Отт. из Летописи Историко-родословного о-ва в Москве, 1907,№ 4 (12)
1286221
  Мятлев Н.В. Родословные заметки / Н.В. Мятлев. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
[Вып.] 5. – 1911. – 30 с. – Отт. из Летописи Историко-родословного о-ва в Москве, 1911, № 1-2
1286222
  Савелов Л.М. Родословные записи : Опыт родослов. слов. рус. древнего дворянства / [Соч.] Леонида Михайловича Савелова. – Москва : Ист.-родослов. о-во
Вып. 1. – 1906. – 270, XIV с.
1286223
  Савелов Л.М. Родословные записи : Опыт родослов. слов. рус. древнего дворянства / [Соч.] Леонида Михайловича Савелова. – Москва : Ист.-родослов. о-во
Вып. 2. – 1908. – 298 с.
1286224
  Савелов Л.М. Родословные записи : Опыт родослов. слов. рус. древнего дворянства / [Соч.] Леонида Михайловича Савелова. – Москва : Ист.-родослов. о-во
Вып. 3. – 1909. – 248 с.
1286225
  Бычкова М.Е. Родословные книги 16-17 веков как исторический источник. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бычкова М.Е.; АН СССР. – М, 1968. – 26л.
1286226
  Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический источник / М.Е. Бычкова ; АН СССР. Ин-т истории СССР. – Москва, 1975. – 214 с.
1286227
  Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят : в 2-х ч. / С.П. Балдаев ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Бурят. филиал. Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во
Ч.1 : Булагати и эхириты. – 1970. – 364 с.
1286228
  Кашкин Н.Н. Родословные разведки : Посмертное издание с портретом автора / под ред. Б.Л.Модзалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.А.Александрова
Т. 1. – 1912. – XI, 451 с.
1286229
  Кашкин Н.Н. Родословные разведки : Посмертное издание с портретом автора / под ред. Б.Л.Модзалевского. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1913. – VI, 699 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
1286230
  Бустанов А.К. Родословные сибирских бухарцев: Шиховы / А.К. Бустанов, С.Н. Корусенко // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (60). – С. 136-145. – ISSN 1563-0102
1286231
  Дитмар А.Б. Родосская параллель / А.Б. Дитмар. – М., 1965. – 72 с.
1286232
  Сидоренко Віктор Родоські родзинки : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49 : Фото
1286233
  Азьомов В. Родоцентричні первні герої у п"єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка" у світлі духовної архетипної системи етнонаціонального // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (147). – С. 47-53
1286234
  Азьомов В. Родоцентричні первні героїв у п"єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка" у світлі духовної архетипної системи етнонаціонального // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (146). – С. 31-38
1286235
  Азьомов В. Родоцентричні первні поетичного світу Тараса Шевченка у вірші "У тієї Катерини хата на помості..." // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 34-37


  "З позицій сучасного літературознавства проаналізований зміст вірша Тараса Шевченка "У тієї Катерини...". Робота має на меті допомогти вчителеві в підготовці уроку позакласного читання в загальноосвітній школі".
1286236
  Азьомов В. Родоцентричні первні шевченкового світу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 199-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Про вірш "У тієї Катерини хата на помості...".
1286237
  Сливкин Е. Родриго = В духе Хаймито фон Додерера : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 42-43. – ISSN 0321-1878
1286238
  Карапетян Э.Т. Родственная группа "АЗГ" у армян : (вторая половина XIX - начало XX в.) / Э.Т. Карапетян. – Ереван : Академия наук Армянской ССР, 1966. – 163, [3] с.
1286239
  Силин В.Л. Родственная лексика германских языков / В.Л. Силин. – Днепропетровск, 1984. – 89с.
1286240
  Крым А. Родственник : рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 5-42. – ISSN 0131-8136
1286241
  Сергеев В.Н. Родственники / В.Н. Сергеев. – Москва, 1986. – 158с.
1286242
  Беллоу С. Родственники : повесть / Сол Беллоу ; пер. с англ. и сост. Л. Беспаловой ; вступ ст. А. Зверева. – Москва : Известия, 1991. – 189, [2] с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1286243
  Вересаев В.В. Родственники Пушкина / В.В. Вересаев. – Москва, 1933. – 48с.
1286244
  Смородинский Я.А. Родственники фотона / Я.А. Смородинский. – Москва : Знание, 1986. – 62с.
1286245
  Мориц Ж. Родственники. / Ж. Мориц. – Москва, 1954. – 331с.
1286246
  Милюков Д.Е. Родственники. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1982. – 140с.
1286247
  Бялокозович Базылий Родственность, преемственность, современность: О посльско-русских и польско-советских литературных связях / Бялокозович Базылий. – М, 1988. – 352с.
1286248
  Цыпин П.Е. Родственные и деловые интертипные отношения // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 31-41. – ISSN 2226-7514
1286249
  Гете И.В. Родственные натуры / И.В. Гете. – Москва-Л., 1952. – 260с.
1286250
  Андраша М.Я. Родственные связи : юморист. повесть / М.Я. Андраша ; ил. В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 238 с. : ил.
1286251
  Вышеславский Л.Н. Родство / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1955. – 96с.
1286252
  Пастушенко А.А. Родство : Стихи / А.А. Пастушенко. – Калининград, 1968. – 28с.
1286253
  Семенов А.В. Родство / А.В. Семенов. – Москва, 1972. – 96с.
1286254
  Кравцов А.Ф. Родство / А.Ф. Кравцов. – Х., 1974. – 127с.
1286255
  Моргун Ф.А. Родство / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1979. – 111с.
1286256
  Скребов Н.М. Родство / Н.М. Скребов. – М., 1979. – 95с.
1286257
  Антошкин В.Н. Родство // Стихи новгородских поэтов. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 32 с.
1286258
  Иванен А.В. Родство / А.В. Иванен. – Л., 1983. – 22с.
1286259
  Кочевский В.В. Родство / В.В. Кочевский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 110 с.
1286260
  Яковенко В.П. Родство : стихи / В.П. Яковенко. – Москва, 1986. – 207с.
1286261
  Герасимов В.Т. Родство душ / В.Т. Герасимов. – Йошкар-Ола, 1974. – 80с.
1286262
  Стройло А.И. Родство. / А.И. Стройло. – М., 1969. – 95с.
1286263
  Бейсеев О.Б. Родуситы Джезказганской впадины : (минералогия, генезис, онтогения, свойства и пути комплексного использования руд) / О.Б. Бейсеев ; Казахский науч.-исслед. ин-т минерального сырья. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 183 с. – Библиогр.: с. 175-180
1286264
   Родченко Александр. – Москва, 1987. – 192 с.
1286265
   Родъ Малама: Родословная Роспись. Семейный архив. Родословное Дерево.. – Екатеринослав, 1912. – 215с.
1286266
  Бианки В.Л. Роды Leptopoecile Sewertz. 1873 и Lophobasileus Pleske 1890, отряда Passeriformes : (Доложено в заседаниии Физико-математического отделения 9-го февраля 1905 г.) / В. Бианки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – С. 37-49. – Отд. оттиск из: Известия Императорской Академии Наук, Серия 5. 1905, т. XXII, № 1
1286267
  Бианки В.Л. Роды Leptopoecile Sewertz. 1873 и Lophobasileus Pleske 1890, отряда Passeriformes : (Доложено в заседаниии Физико-математического отделения 9-го февраля 1905 г.) / В. Бианки // Компакт - 259131 / В. Бианки. – С. 37-49
1286268
  Слюсарева А.Д. Роды Licharewia Permospirifer в Казанском море Русской платформы и условиях их существования. : Автореф... канд.биол.наук: / Слюсарева А.Д.; АН СССР.Падеонтологический ин-т. – М, 1958. – 16л.
1286269
  Малинка А.Н. Родыны и хрестыны [Родини і хрестини] : (Матеpиал собpан в м. Мpин, Hежин. уезда) / А. Малинка. – Киев : Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1898. – 33 с. – Текст кн. pос. мовою. - В кн. також 30 укp. наp. пісень. - Окр. відбиток з: "Киевская старина"
1286270
  Сидоров А.А. Родэн. Скульптура , живописи, гравюра / А.А. Сидоров. – Москва, 1918. – 79с.
1286271
  Плужник Е. Родюча земля : Стихи, поэмы, роман / Евген Плужник; Пер. с украинского. – Воронеж : Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2002. – 426с. – ISBN 5-86742-029-9
1286272
  Трунов О.П. Родючість грунтів садово-паркових об"єктів Луганської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 287-292. – Бібліогр.: с. 292. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1286273
   Родючість грунтів та шляхи збереження їх екологічної стійкості в Чернігівському Поліссі / Ю.М. Шпилька, М.П. Мукосій, І.І. Шабанова, О.В. Єгоров // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1286274
  Сухорада А.В. Родючість грунтів як предмет агрогеофізичних досліджень / А.В. Сухорада, О.В. Круглов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 76-79. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливість застосування значень магнітної сприйнятливості грунтів для визначення їхньої родючості.
1286275
  Власюк П.А. Родючість грунту за сівобігами з бобковими рослинами / П.А. Власюк. – Київ, 1931. – 471-511с.
1286276
  Цвей Я.П. Родючість чорнозему за тривалого удобрення в різноротаційних сівозмінах / Я.П. Цвей, бондар, С.М. Севчук // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0372-8498
1286277
  Завальнюк Л.А. Родька / Л.А. Завальнюк. – Хабаровск, 1984. – 414с.
1286278
   Родько Микола Дмитрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 275. – ISBN 978-966-2726-03-9
1286279
  Пестушко Валерий Рожать или не рожать? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 53-54
1286280
   Рождаемость. – Москва : Статистика, 1976. – 142с.
1286281
  Бойко В.В. Рождаемость : социал.-психол. аспект / В.В. Бойко. – Москва : Мысль, 1985. – 238 с.
1286282
  Шахотько Л.П. Рождаемость в Белоруссии. / Л.П. Шахотько. – Минск, 1975. – 167с.
1286283
  Курицын И.И. Рождаемость в России в условиях реформирования экономики (региональный аспект) : География / И.И. Курицын, Е.П. Саяпина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 29-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
1286284
  Бондарская Г.А. Рождаемость в СССР / Г.А. Бондарская. – Москва, 1977. – 127с.
1286285
  Зинькина Ю.В. Рождаемость в Тропической Африке: риск демографического взрыва // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 42-45. – ISSN 0321-5075
1286286
  Буриева М.Р. Рождаемость в Узбекистане / М.Р. Буриева. – Ташкент, 1991. – 100с.
1286287
   Рождаемость и ее факторы. – М., 1968. – 119с.
1286288
  Урланис Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР / Б.Ц. Урланис. – М., 1963. – 136с.
1286289
  Куркин П.И. Рождаемость и смертность в капиталистических государствах Европы. / П.И. Куркин. – М., 1938. – 88с.
1286290
   Рождаемость: известное и неизвестное. – М., 1983. – 118с.
1286291
   Рождается в сердце. – М., 1983. – 207с.
1286292
  Копыленко А.И. Рождается город.-- Лейтенанты / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 424с.
1286293
  Копыленко А. Рождается город. / А. Копыленко. – Харьков, 1935. – 248 с.
1286294
  Копыленко А.И. Рождается город. / А.И. Копыленко. – Киев, 1981. – 180с.
1286295
   Рождается звонкая песня. – Иваново, 1960. – 120с.
1286296
   Рождается звонкая песня. – Иваново, 1960. – 175с.
1286297
  Пашнев Э.И. Рождается солнце. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1964. – 88с.
1286298
  Козин А.С. Рождаюсь вновь / А.С. Козин. – М., 1974. – 255с.
1286299
  Калинин А. Рождаясь в шафранном разливе песков. / А. Калинин. – М. : Правда, 1971. – 48 с.
1286300
  Никитенко Н. Рождеение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н.Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 51-105. – ISSN 2310-3310
1286301
  Соколов Б.С. Рожден для счастья. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1962. – 48с.
1286302
  Погосян М.А. Рождена, чтобы стать миллиардером. Цель / Маргарита Погосян (Марго). – Запорожье : ЗНУ. – ISBN 978-966-599-476-3
Кн. 1 : В начале верного пути. – 2014. – 249, [1] с.
1286303
  Давидов Рэм Рождение : Стихи / Давидов Рэм. – Тбилисси : Заря Востока, 1948. – 76 с.
1286304
  Мухтар А. Рождение : роман / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. А.Пантиелева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 299 с.
1286305
  Дариенко П. Рождение : стихи и поэмы / Петря Дариенко; ;пер. с молд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 111 с.
1286306
  Зурабов А.А. Рождение / А.А. Зурабов. – Москва, 1980. – 127с.
1286307
  Плюхина М.С. Рождение : повесть / М.С. Плюхина, В.Г. Фролов. – М., 1985. – 271с.
1286308
  Караманчев В. Рождение / В. Караманчев. – М., 1986. – 245с.
1286309
  Сапожников Л.А. Рождение автомобиля / Л.А. Сапожников. – К., 1989. – 235с.
1286310
  Буднев В. м. Рождение адронов в высокоэнергетических ее-столкновениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буднев В. м.; Ин-т физ. и высок. энерг. – Серпухов, 1971. – 10л.
1286311
  Новский Л.А. Рождение актера. / Л.А. Новский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 128 с.
1286312
  Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации : Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея / Н.Б. Кочакова. – Москва : Наука, 1986. – 301 с.
1286313
  Круталевич В.А. Рождение Белорусской Советской Республики : (Провозглашение республики. Развертывание нац.-гос. стр-ва. Нояб. 1918-февр. 1919 г.) / В.А. Круталевич; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск, 1979. – 335 с.
1286314
  Глазков М.Н. Рождение библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-72


  Статья об истории создания Государственной исторической библиотеки (ГПИБ РФ) в конце 1930-х лет.
1286315
  Тудоран Раду Рождение богини. / Тудоран Раду. – Бухарест, 1969. – 46с.
1286316
  Травен Б. Рождение божества / Б. Травен. – М, 1972. – 121с.
1286317
   Рождение большевизма : (К 80-летию II съезда РСДРП) : Реф. сб. – Москва, 1983. – 224 с. – Библиогр.: с. 221-224. – (Серия "Проблемы истории СССР и идеологическая борьба")
1286318
  Кларк Р.У. Рождение бомбы / Р.У. Кларк. – Москва, 1962. – 168 с.
1286319
   Рождение борца. – М., 1959. – 42с.
1286320
  Злобин А.П. Рождение будущего / А.П. Злобин. – М., 1956. – 227с.
1286321
  Габрилович Е.И. Рождение века / Е.И. Габрилович. – Москва, 1978. – 231с.
1286322
  Потолов С.И. Рождение великана. / С.И. Потолов. – Донецк, 1972. – 248с.
1286323
  Любарский А.В. Рождение великого союза / А.В. Любарский. – Москва, 1982. – 288с.
1286324
  Укачин Б.У. Рождение весной : стихи и поэмы / Борис Укачин; пер. с алт. Б.Слуцкого и И.Фонякова. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1969. – 89 с.
1286325
  Фомина М.П. Рождение весны / М.П. Фомина. – М., 1967. – 255с.
1286326
   Рождение весны. – Москва, 1973. – 15 8с.
1286327
  Давыдов С.Д. Рождение весны / С.Д. Давыдов. – Л, 1978. – 111с.
1286328
  Нури З. Рождение весны : кн. стихов / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1982. – 63 с.
1286329
  Кораблев Ю.И. Рождение Вооруженных Сил Советского государства. / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1988. – 64с.
1286330
  Лидсей Дж.Э. Рождение вселенной / Джеймс Э.Лидсей; Пер. с англ. Мурзин В.С. – Москва : Весь Мир, 2005. – 200с. – ISBN 5-7777-0286-4
1286331
  Ворошилов С.И. Рождение второй республики в Австрии / С.И. Ворошилов. – Ленинград, 1968. – 232с.
1286332
  Шевченко В.А. Рождение гвардии / В.А. Шевченко. – Симферополь, 1953. – 224с.
1286333
  Тихонов Николай Семенович Рождение гвардии. Героическая хроника / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Военгиз, 1943. – 286с.
1286334
  Волков Г.Н. Рождение гения / Г.Н. Волков. – Москва, 1968. – 174с.
1286335
  Белостоцкий И. Рождение Германии // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 64-66


  Первый век до нашей эры, античный Рим, город-государство (полис) с республиканским строем, превращается в стремительно растущую рабовладельческую сверхдержаву. Этим процессом заправляет Гай Юлий Цезарь (Кесарь), почетный главнокомандующий (император), ...
1286336
  Жуков И.И. Рождение героя / И.И. Жуков. – Москва, 1984. – 287с.
1286337
  Гафури Э. Рождение гнева / Э. Гафури. – Уфа, 1953. – 47с.
1286338
  Пилипенко М.М. Рождение города / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1950. – 64с.
1286339
  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1971. – 336с.
1286340
  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – Владивосток, 1974. – 344с.
1286341
  Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – М, 1979. – 335с.
1286342
  Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса / Э.Д. Фролов. – Л, 1988. – 230с.
1286343
  Конен В.Д. Рождение джаза / В.Д. Конен. – М., 1984. – 311с.
1286344
  Конен В.Д. Рождение джаза / В.Д. Конен. – 2-е изд. – Москва : Советский композитор, 1990. – 319с.
1286345
  Сумманен Т.К. Рождение дня : стихи / Тойото Сумманен; авториз. пер. с фин. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1973. – 142 с.
1286346
  Гришин И.А. Рождение дня / И.А. Гришин. – Москва, 1989. – 174с.
1286347
  Овчинников В.В. Рождение жемчужины / В.В. Овчинников. – Москва, 1971. – 64с.
1286348
  Ладейщикова Л.А. Рождение женщины. / Л.А. Ладейщикова. – М, 1989. – 157с.
1286349
  Пачев Б. Рождение жизни / Б. Пачев. – Москва, 1950. – 124 с.
1286350
  Седугин П.И. Рождение закона / П.И. Седугин. – М, 1991. – 78с.
1286351
  Исаев И.А. Рождение Закона из мифа // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 9. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805
1286352
  Ефимов Г.А. Рождение звезды : стихи / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 79 с.
1286353
   Рождение звукового образа. – М., 1985. – 239с.
1286354
  Войткевич Г.В. Рождение Земли / Г.В. Войткевич. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 79 с.
1286355
  Фишер Д. Рождение Земли : пер. с англ. / Д. Фишер. – Москва : Мир, 1990. – 260 с.
1286356
  Войткевич Г.В. Рождение Земли : для учащихся школ, лицеев, колледжей / Г.В. Войткевич. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 480с. – ISBN 5-85880-157-9
1286357
  Пресняков А.Г. Рождение и воплощение замысла / А.Г. Пресняков. – Москва-Л, 1962. – 112с.
1286358
  Емельянов Ю.В. Рождение и гибель цивилизаций / Ю.В. Емельянов. – Москва : Вече, 2000. – 542, [2] с. : ил. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-7838-0466-5
1286359
  Григорьев В.М. Рождение и жизнь руд. / В.М. Григорьев, А.М. Портнов. – Москва, 1986. – 144с.
1286360
  Хворостян В.М. Рождение и поглощение фотопионов на нуклонах ядра углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Хворостян В.М.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1974. – 16л.
1286361
  Пэйн-Гапошкина Рождение и развитие звезд : пер. с англ. / Пэйн-Гапошкина. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 164 с.
1286362
  Золотов А Ю. Апенова Рождение и развитие методов химического анализа / А Ю. Апенова Золотов, Кара-Мурза. – Москва : Знание, 1991. – 32 с.
1286363
  Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей : Историко-философские очерки и портреты / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1991. – 463с.
1286364
  Коджейков Д. Рождение и съзиждане / Д. Коджейков. – София : Профиздат, 1966. – 202, [2] с.
1286365
   Рождение и эволюция галактик и звезд. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
1286366
  Сенченкова Е.М. Рождение идеи и метода адсорбционной хроматографии. / Е.М. Сенченкова. – М., 1991. – 226с.
1286367
  Щеглов Д.А. Рождение идола. / Д.А. Щеглов. – М, 1964. – 160с.
1286368
  Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей / Г.Я. Буш. – Рига, 1976. – 128с.
1286369
  Вересова Анастасия Рождение Иисуса Христа в Вифлееме // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 54-68
1286370
  Корольков М.В. Рождение империи : возвращение в царство Цинь // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 146-154. – ISSN 0869-1908
1286371
  Рябинин А.Л. Рождение империи Нгуенов : социально-политическая история Вьетнама в начале XIX в. / А.Л. Рябинин ; [отв. ред. Д.В. Деопик] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 452, [4] c. – Библиогр.: с. 431-436
1286372
  Сейфуль-Мулюков Рождение Иракской Республики. / Сейфуль-Мулюков. – М, 1958. – 79с.
1286373
  Уолтер Чин Рождение искусства. Первые художники / Уолтер Чин, Альварес Стивен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 48-69 : фото
1286374
  Боровков Д. Рождение испанской инквизиции // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 26-45. – ISSN 1812-867Х
1286375
  Джура С. Рождение истины : стихи / С. Джура; пер. с узб. А.Янова. – Ташкент : Гослитиздат Уз ССР, 1961. – 102 с.
1286376
  Бережная Н.А. Рождение кальвинистской историографии в Германии: Даниэль Парей и его "История Палатината" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 189-194. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1286377
   Рождение картины [Електронний ресурс] : от натуры к художественному образу : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки диска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1286378
   Рождение картины [Електронний ресурс] : в мастерской художника : из коллекции Русского музея. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки контейнера. - Загл. на этикетке диска: В мастерской художника. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1286379
   Рождение картины [Електронний ресурс] : от замысла к воплощению : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1286380
   Рождение картины [Електронний ресурс] : от замысла к воплощению : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм, 2005. – 1 CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр. - Загл. с этикетки диска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1286381
   Рождение картины [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Прекрасному навстречу. Русский музей - детям)
1286382
  Островский Г.С. Рождение картины. / Г.С. Островский. – М., 1965. – 154с.
1286383
   Рождение картины. В мастерской художника [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1DVD. – Систем. требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Русский музей - детям)
1286384
  Фрадкин Н.Г. Рождение карты : Страницы из истории географических открытий / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Молодая Гвардия, 1959. – 160с.
1286385
  Анощенко Н.Д. Рождение кино-фильма : экскурсия на кино-фабрику / Н.Д. Анощенко : Теакинопечать, 1930. – 123 с. : ил.
1286386
  Коломойцев П. Рождение кинофильма / П. Коломойцев, Л. Френкель. – М., 1939. – 96с.
1286387
  Ашимов К.А. Рождение киргизского кино / К.А. Ашимов. – Фрунзе : Илим, 1969. – 130 с.
1286388
  Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков исторической мысли / А.И. Немировский. – Воронеж, 1986. – 349с.
1286389
  Немировский Е.Л. Рождение книги / Е.Л. Немировский, Б.С. Горбаческий. – М., 1957. – 225с.
1286390
  Дьяченко Н.П. Рождение книги / Н.П. Дьяченко. – М, 1990. – 110с.
1286391
  Оклянский Ю.М. Рождение книги. Жизнь. Писатель. Творческий процесс / Ю.М. Оклянский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 302 с.
1286392
  Бережков В.М. Рождение коалиции / В.М. Бережков. – Москва : Международные отношения, 1975. – 248 с.
1286393
  Савич И. Рождение колоска: стихи / И. Савич. – М., 1979. – 102с.
1286394
  Емельянова Н.А. Рождение командира / Н.А. Емельянова. – М., 1973. – 144с.
1286395
  Синицын В.Г. Рождение коммунистического быта / В.Г. Синицын. – Москва, 1960. – 48с.
1286396
   Рождение комсомола. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 47 с. – (Беседы о комсомоле)
1286397
  Карапетян А. Рождение комсомола Армении / А. Карапетян. – Ереван, 1958. – 160с.
1286398
   Рождение комсомола Семиречья : Сборник документов, материалов и воспоминаний. – Алма-Ата : Казгосиздат
Ч. 1 : 1918-1920. – 1958. – 288 с., 12 л. ил. : ил.
1286399
  Маринчик П.Ф. Рождение комсомольского театра. / П.Ф. Маринчик. – Л.-Москва, 1963. – 287 с.
1286400
  Маринчик П.Ф. Рождение комсомольского театра. / П.Ф. Маринчик. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 320с.
1286401
   Рождение КПСС. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 134 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
1286402
  Бритов В.В. Рождение Красной Армии / В.В. Бритов. – М., 1961. – 280с.
1286403
  Сенцов А.А. Рождение Кубано-Черноморской республики / А.А. Сенцов. – Краснодар, 1984. – 175с.
1286404
  Мильчина Вера Рождение кулинарной критики : чтение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 150-155 : Фото
1286405
  Крастев В.Р. Рождение Л(1520)-резонанса в экспериментах на спектрометре БИС-2 и некоторые вопросы развития установки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Крастев В.Р.; Объед. ин-тут ядерн. исследований. – Дубна, 1988. – 20л.
1286406
  Воронько П.Н. Рождение легенды : Поэма / П.Н. Воронько. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 40с.
1286407
  Кикнадзе А.В. Рождение легенды / А.В. Кикнадзе. – М, 1963. – 73с.
1286408
   Рождение легенды : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 96-100
1286409
  Кельнер В.Е. Рождение ленинсой партии / В.Е. Кельнер. – М, 1973. – 31с.
1286410
  Паттерсон Д.Л. Рождение ливня : Стихи и поэма / Д.Л. Паттерсон. – Москва : Советский писатель, 1973. – 80с.
1286411
  Кувшинов П.С. Рождение личности. / П.С. Кувшинов. – Киев, 1989. – 223с.
1286412
  Абельсон И.Б. Рождение логарифмов / И. Б. Абельсон. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 231 с. : черт.
1286413
  Тома Л. Рождение Лотты : комедия на 1 действие : представлена 1 раз 5-го октября 1911 г. / Людвиг Тома ; Пер. Р. Марковича. – Москва : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 35)
1286414
  Каунова Т.И. Рождение луны. / Т.И. Каунова. – Киев, 1985. – 79с.
1286415
  Ованесян Р.К. Рождение любви : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва, 1956. – 146 с.
1286416
  Туманян Г. Рождение любви : Стихи / Г. Туманян. – Москва : Военное издательство, 1983. – 143 с.
1286417
  Диавара Г. Рождение Мали / Г. Диавара. – Москва, 1965. – 80 с.
1286418
  Сапаров А.В. Рождение мастера / А.В. Сапаров. – М, 1951. – 60с.
1286419
  Альперович М.С. Рождение Мексиканского государства / М.С. Альперович. – Москва, 1979. – 168с.
1286420
  Косенков А.Ф. Рождение мелодии. / А.Ф. Косенков. – Саранск, 1966. – 75с.
1286421
   Рождение мира. – М., 1956. – 188с.
1286422
  Харф Райнер Рождение мира / Харф Райнер, Штурманн Йохен // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 50-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1286423
  Блохинцев Д.И. Рождение мирного атома / Д.И. Блохинцев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 113 с. : ил. – Библиогр.: с. 111-112
1286424
  Ивановский М.П. Рождение миров : Очерк современных представлений о возникновении и развитии солнечной системы / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1951. – 380 с.
1286425
  Всехсвятский С.К. Рождение миров (Философские проблемы современной космогонии) / С.К. Всехсвятский, В.В. Казютинский. – Москва : Политиздат, 1961. – 175 с.
1286426
  Всехсвятский С.К. Рождение миров.(Философские проблемы современной космогонии) / С.К. Всехсвятский. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 175с.
1286427
  Андон В.Д. Рождение молдавского кино / В.Д. Андон ; науч. ред. Р.Н. Юренев ; АН МССР, Отд. этногр. и искусствоведения. – Кишинев : Штиница, 1986. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 144-149
1286428
  Шариф А.А. Рождение Молла Насреддина / А.А. Шариф. – Баку, 1968. – 400 с.
1286429
  Паустовский К.Г. Рождение моря / К.Г. Паустовский. – Москва, 1952. – 179 с.
1286430
  Паустовский К.Г. Рождение моря / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1953. – 256 с.
1286431
  Крейн А.З. Рождение музея / А.З. Крейн. – Москва : Советская Россия, 1969. – 208 с.
1286432
  Марков Б.В. Рождение музыкального театра Чувашии / Б.В. Марков. – Чебоксары, 1965. – 100с.
1286433
  Новиков А.Н. Рождение музыканта. Михаил Глинка. Роман. / А.Н. Новиков. – Л., 1950. – 612с.
1286434
  Еремеева А.И. Рождение научной метеоритики: История Палласова Железа / А.И. Еремеева. – Москва : Наука, 1982. – 253 с.
1286435
  Папцова А. Рождение нации: роль образа прошлого в этнической мобилизации гагузов // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 301-316. – ISSN 1822-5136
1286436
  Гребенникова Е. Рождение нашей гражданской авиации // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 23 мая (№ 92). – С. 28


  Родоначальником мировых воздушных перевозок стал студент киевского политеха Дмитрий Григорович.
1286437
   Рождение нового мира. – М., 1986. – 395с.
1286438
  Рид Дж. Рождение нового мира / Дж. Рид. – М., 1987. – 365с.
1286439
   Рождение нового телеканала // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 94-95 : фото
1286440
  Глезерман Г.Е. Рождение нового человека / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1982. – 255 с.
1286441
  Пархоменко М.Н. Рождение нового эпоса. / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1979. – 352с.
1286442
  Дернберг С. Рождение новой Германии. 1945-1949 / С. Дернберг. – М, 1962. – 527с.
1286443
  Карцев Дмитрий Рождение новой Европы : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 86-95
1286444
  Боно Э. де Рождение новой идеи : о нешаблонном мышлении / Э. де Боно. – Москва : Прогресс, 1976. – 143 с.
1286445
  Никифоровский В.А. Рождение новой матемаики / В.А. Никифоровский. – М., 1976. – 198с.
1286446
   Рождение новой Принцессы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 60-63 : фото
1286447
  Мавродин В.В. Рождение новой России / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1988. – 534с.
1286448
   Рождение НТР. – М., 1981. – 48с.
1286449
  Тухарели Д.А. Рождение образа / Д.А. Тухарели. – Тбилиси, 1983. – 220с.
1286450
  Еремина Л.И. Рождение образа: О яз. худож. прозы Л.Толстого / Л.И. Еремина. – М., 1983. – 191с.
1286451
  Ирошников М.П. Рождение Октябрем / М.П. Ирошников. – Л, 1987. – 255с.
1286452
  Бушен А.Д. Рождение оперы / А.Д. Бушен. – М., 1958. – 378с.
1286453
  Жеглов И.В. Рождение памяти / И.В. Жеглов. – М, 1986. – 62с.
1286454
  Поморский А.Н. Рождение песни / А.Н. Поморский. – М., 1952. – 224с.
1286455
  Поморский А.Н. Рождение песни / А.Н. Поморский. – М., 1958. – 218с.
1286456
  Ковалевский И.Е. Рождение песни / И.Е. Ковалевский. – Ростов, 1959. – 72с.
1286457
  Чачава Николовз Рождение песни : стихи / Чачава Николовз; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 136 с.
1286458
  Шмаков Т. Рождение песни / Т. Шмаков. – Ижевск, 1960. – 72с.
1286459
  Сиренко В.И. Рождение песни / В.И. Сиренко. – Днепропетровск, 1964. – 43с.
1286460
  Семенов А.И. Рождение песни / А.И. Семенов. – Ставрополь, 1968. – 64 с.
1286461
  Вишневский С.А. Рождение песни : стихи и поэма / С.А. Вишневский; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1974. – 142 с.
1286462
  Скрипов А.Н. Рождение песни / А.Н. Скрипов. – Краснодар, 1977. – 190с.
1286463
  Веселова Т.В. Рождение песни / Т.В. Веселова. – Москва, 1979. – 93с.
1286464
  Цирихов М.Т. Рождение песни : стихотворения и поэмы / Михаил Цирихов ; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 78 с.
1286465
  Кель О.С. Рождение пионерского коллектива / О.С. Кель. – М, 1961. – 93с.
1286466
  Осипчук И.И. Рождение пионов малых энергий в нуклон-нуклонных столкновениях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Осипчук И.И.; Ан СССР.Ин-т ядерных исследований. – М, 1990. – 15л.
1286467
  Степула Е.В. Рождение пионов электронами на сложных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Степула Е.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1972. – 12л.
1286468
  Глозус М.Ю. Рождение подвига / М.Ю. Глозус. – Красноярск, 1955. – 32с.
1286469
  Москвин Н.Я. Рождение подвига / Н.Я. Москвин. – М, 1956. – 72с.
1286470
  Снегин Д.Ф. Рождение подвига / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1956. – 82с.
1286471
  Виноградов Ю.А. Рождение подвига / Ю.А. Виноградов. – Рига, 1963. – 112с.
1286472
  Гофман Г.Б. Рождение подвига / Г.Б. Гофман. – М, 1964. – 256с.
1286473
  Лисочкин И.Б. Рождение подвига / И.Б. Лисочкин. – Л., 1964. – 187с.
1286474
  Гончаренко Г.И. Рождение подвига / Г.И. Гончаренко. – Москва, 1967. – 64с.
1286475
  Жулин И.П. Рождение подвига / И.П. Жулин. – М., 1970. – 208с.
1286476
  Жерневская И.И. Рождение после смерти / И.И. Жерневская. – М, 1981. – 190с.
1286477
  Мариенгоф А.Б. Рождение поэта / А.Б. Мариенгоф. – Москва-Л : Искусство, 1951. – 104 с.
1286478
  Мариенгоф А.Б. Рождение поэта / А.Б. Мариенгоф. – Л, 1959. – 264с.
1286479
  Ионинас А. Рождение поэта : стихи / Антанас Ионинас ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1974. – 176 с.
1286480
  Блок Г. Рождение поэта.Повесть о молодости Фета : по неопубликованным материалам / Г. Блок. – Ленинград : Время, 1924. – 112 с.
1286481
  Шерток Л. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда / Л. Шерток, Р. Соссюр; Пер.с франц.Н.С.Автономовой. – Москва : Прогресс, 1991. – 288с. – ISBN 5-01-002509
1286482
  Отрыганьев Г.К. Рождение птицы / Г.К. Отрыганьев. – М., 1966. – 111с.
1286483
  Кудрявцев-Скайф Рождение радио / Кудрявцев-Скайф. – Ленинград, 1935. – 208 с.
1286484
  Честнов Ф.И. Рождение радио / Ф.И. Честнов. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1948. – 64 с.
1286485
  Паустовский К.Г. Рождение рассказа / К.Г. Паустовский. – Москва, 1978. – 360 с.
1286486
  Паустовский К.Г. Рождение рассказа / К.Г. Паустовский. – Москва, 1979. – 352 с.
1286487
  Романенко Л.Н. Рождение речи / Л.Н. Романенко. – Рига, 1983. – 167с.
1286488
  Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. – Петроград, 1918. – 146 с.
1286489
  Романенко Д.И. Рождение романа / Д.И. Романенко. – М., 1970. – 220с.
1286490
  Балтрунас А. Рождение света : рассказы, повесть / Алексас Балтрунас; Пер. с литов. Г. Кановича. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
1286491
  Бестужева-Лада Рождение северной Венеции // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 8-26


  "Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого?" Об основании города Санкт-Петербурга.
1286492
  Гойда Ю.А. Рождение сказки / Ю.А. Гойда. – Москва, 1955. – 127 с.
1286493
  Верткин Б. Рождение славы / Б. Верткин. – Краснодар, 1947. – 55с.
1286494
   Рождение слов. – Алма-Ата, 1973. – 95с.
1286495
  Лопатин В.В. Рождение слова / В.В. Лопатин. – М, 1973. – 152с.
1286496
   Рождение слова. – Кишинев, 1986. – 265с.
1286497
  Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства / Е.Н. Городецкий. – Москва, 1965. – 532с.
1286498
  Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства / Е.Н. Городецкий. – Москва, 1987. – 349с.
1286499
  Орлов В.С. Рождение советской демократии, февр.1917 - июль 1918 / В.С. Орлов. – М., 1987. – 269с.
1286500
  Фефер В. Рождение советской пленки. История переславльской кинопленочной фабрики. / В. Фефер, Ю. Коновалов. – М, 1932. – 136с.
1286501
  Балашов В.Н. Рождение солдата / В.Н. Балашов. – Москва : Воениздат, 1958. – 296 с. : 1 л. ил.
1286502
  Семаков С.Н. Рождение Союза ССР -- важнейшая веха в борьбе за равноправие и дружбу народов / С.Н. Семаков, Ю.Я. Терещенко. – М., 1986. – 256с.
1286503
   Рождение спектакля. – М., 1975. – 63с.
1286504
  Каганов А.Б. Рождение специалиста: профессиональное становление студента / А.Б. Каганов. – Минск, 1983. – 111 с.
1286505
  Рожицына М. Рождение стали / М. Рожицына. – Москва ; Ленинград, 1941. – 182с.
1286506
  Франкфурт С.М. Рождение стали и человека / С.М. Франкфурт. – М, 1935. – 276с.
1286507
  Гаррисон Г. Рождение Стальной Крысы : [фантаст. роман] / Гарри Гаррисон ; [пеp. с англ. П. Жукова]. – Москва : Эксмо, 2004. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. - Вых. дан. ориг.: A Stainless Steel rat is born / Harry Harrison, 1985. – (Фантастика & фэнтези: the best of). – ISBN 5-699-07499-6
1286508
  Гусев В.И. Рождение стиля / В.И. Гусев. – М : Советская Россия, 1984. – 364 с.
1286509
  Шукрулло Рождение стиха : стихотворения и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 175 с.
1286510
  Кунина А.А. Рождение стиха / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1973. – 141с.
1286511
  Патраков В.П. Рождение столиц: от прошлого к будущему [Электронный ресурс] : монография / В.П. Патраков ; под науч. ред. Э. Афонина ; Укр. о-во содействия социальным инновациям, Укр. технолог. акад. – Харьков : Издатель Панасенко, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Свид-во о внесении в Гос. реестр субьекта изд. дела ДК №2914 от 26.07.2007 г. – (Серия "Открытая исследовательская концепция" ; вып. 8). – ISBN 978-966-1644-03-7
1286512
  Шагинян М.С. Рождение сына / М.С. Шагинян. – М, 1979. – 454с.
1286513
  Шагинян М.С. Рождение сына / М.С. Шагинян. – Х, 1984. – 304с.
1286514
  Шумилин С. Рождение танкетки // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 24-29


  Еще в годы Первой мировой войны «отцы» теории применения танков выдвинули идею о массовом «использовании бронированных застрельщиков», которые помогали бы пехоте прорывать оборону противника. В послевоенные годы подобные взгляды активно продвигал ...
1286515
  Немирович-Данченко Рождение театра / Немирович-Данченко. – Москва : Правда, 1989. – 575 с.
1286516
  Рябчиков Е.И. Рождение темы / Е.И. Рябчиков. – М., 1960. – 136с.
1286517
  Большакова А. Рождение теории автора: генезис и полемический спектр. Ст.1. // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 10-20
1286518
  Абул-Касымова Рождение узбекского кино / Абул-Касымова Х.Н. ; под ред. С.С. Гинзбурга ; М-во культуры УзССР. Ин-т искусствознания им. Хамзы. – Ташкент : Наука, 1965. – 124 с.
1286519
  Пономарева В.В. Рождение университета: сподвижник М.В. Ломоносова Иван Иванович Шувалов / В.В. Пономарева, Л.Б. Хорошилова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 69-84. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье рссматривается основание старейшего российского университета как результат взаимодействия великого ученого М.В. Ломоносова и вельможи И.И. Шувалова - покровителя наук.
1286520
  Ильин Е.Н. Рождение урока / Е.Н. Ильин. – Москва, 1986. – 173с.
1286521
  Паниотова Т.С. Рождение утопии: латиноамериканский контекст // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0042-8744
1286522
  Варава В.В. Рождение философии из духа удивления // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 87-101. – ISSN 0236-2007
1286523
  Бажанов В.А. Рождение философии науки в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.128-1344. – ISSN 0042-8744
1286524
  Никитаев В.В. Рождение философии техники из духа магии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 66-82. – ISSN 0235-1188
1286525
  Зильберквит М.А. Рождение фортепиано / М.А. Зильберквит. – Москва : Советский композитор, 1973. – 50 с.
1286526
   Рождение французской буржуазной политико-правовой системы. – Л., 1990. – 182с.
1286527
  Фревиль Ж. Рождение Французской коммунистической партии : Съезд в Туре : Пер. с фр / Жан Фревиль ; Ред. И. Тихомиров. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 132 с.
1286528
  Тамарченко А.В. Рождение характера / А.В. Тамарченко. – Л, 1962. – 87с.
1286529
  Шрамко Б.А. Рождение Харькова / Б.А. Шрамко, В.В. Скирда; Мин-во образов. и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2004. – 118с. – ISBN 966-7922-84-7
1286530
  Лаврелашвили Г.В. Рождение частиц при туннельных процессах в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лаврелашвили Г.В. ; АН СССР, ин-т ядерных исслед. – Москва, 1987. – 12 с.
1286531
  Слабоспицкий С.Р. Рождение частиц с новыми квантовыми числами в партонной модели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Слабоспицкий С.Р.; Моск.физ-техн.ин-т. – Долгопрудный, 1980. – 15л.
1286532
  Синицын И.С. Рождение человека / И.С. Синицын. – Тула, 1965. – 247с.
1286533
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1973. – 351с.
1286534
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Москва, 1974. – 154с. – На языке бенгали
1286535
  Подобедов М.М. Рождение человека / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1974. – 288с.
1286536
  Горький М. Рождение человека / М. Горький. – Краснодар, 1985. – 333с.
1286537
   Рождение Чехословацкой народной армии. – М., 1959. – 280с.
1286538
  Кравець О. Рождение Чжун Су : роман / О. Кравець. – Москва : Советский писатель, 1957. – 714 с.
1286539
  Гуревич Г.И. Рождение шестого океана / Г.И. Гуревич. – Москва, 1960. – 459с.
1286540
  Вальдберг Г. Рождение шлягера / Г. Вальдберг. – Москва, 1990. – 190,2с.
1286541
  Гладковская Л.А. Рождение эпопеи / Л.А. Гладковская. – Москва ; Ленинград, 1963. – 204 с.
1286542
  Ходос М.Р. Рождения, смерти, браки и разводы в Киевской губернии за 1923 год / М. Р. Ходос ; Киевск. губ. стат. бюро. – Киев : [б. и.], 1925. – 56 с. : табл.
1286543
   Рожденная в боях. – М., 1986. – 165с.
1286544
   Рожденная в огне революции. – Киев, 1978. – 126с.
1286545
  Владимиров Л.С. Рожденная в огне. Путь Кении к независимости. / Л.С. Владимиров. – Москва, 1972. – 287с.
1286546
  Трегубенко Т.М. Рожденная в пламени / Т.М. Трегубенко, В.А. Кашиц. – М., 1984. – 158с.
1286547
  Ярмоненко С.П. Рожденная веком : Радиобиология - людям / С.П. Ярмоненко. – Москва, 1978. – 112с.
1286548
  Никифорова Е.Н. Рожденная войной / Е.Н. Никифорова. – Москва, 1985. – 302с.
1286549
  Надъярных Н.С. Рожденная историей / Н.С. Надъярных. – Москва, 1976. – 64с.
1286550
  Олейников А.И. Рожденная на землях запорожских / А.И. Олейников. – К., 1974. – 160с.
1286551
  Олейников А.И. Рожденная на землях запорожских: (95-я Полтав. гвард. стрелковая дивизия) / А.И. Олейников. – 2-е изд., доп. – Киев, 1980. – 178с.
1286552
   Рожденная Октябрем. – Москва, 1977. – 204с.
1286553
   Рожденная Октябрем. – М., 1987. – 255с.
1286554
  Раскин Александр Петрович Рожденная революцией : О миролюбивой внешней политике Сов. госудрства: Беседы о книгах / Раскин Александр Петрович. – Москва, 1977. – 15с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 57)
1286555
  Адамсон Д. Рожденная свободной : Кн. первая; Рожденная свободной; Кн. вторая. Живущая свободной; Кн. третья. Свободные навсегда / Джой Адамсон ; пер. с англ. Л.Л. Жданова. – Москва : Армада, 1998. – 445 с : ил. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0040-3
1286556
  Россинская С. Рожденная свободной // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2013. – Вып. 11. – С. 56-69


  Про Джой Адамсон - біолога, письменика.
1286557
  Адамсон Д. Рождённая свободной : пер. с англ. / Д. Адамсон ; послесл. и примеч. В.Е. Флинта. – Москва : Мысль, 1966. – 391 с., 24 л. ил. : ил. – (Рассказы о природе)
1286558
  Адамсон Д. Рождённая свободной : пер. с англ. / Д. Адамсон. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1969. – 391 с., 47 л. ил. : ил. – (Рассказы о природе)
1286559
  Адамсон Д. Рождённая свободной : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз." / Джой Адамсон ; [обраб. и коммент. К. Ингал] ; Джон Уиндем; [обраб. и коммент. А.М. Потоцкого]. – Ленинград : Просвещение ; Ленингр. отд-ние, 1980. – 219 с. : ил.
1286560
  Липко В.А. Рожденная солнцем. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 200 с.
1286561
  Липко В.А. Рожденная солнцем: Переводы из узбекской поэзии. / В.А. Липко. – Ташкент, 1985. – 303с.
1286562
  Каратаев М. Рожденнная Октябрем / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1958. – 376с.
1286563
  Бабин А.И. Рожденное Октябрем : Краткий очерк истории Моск. высш. общевойскового командного ордена Ленина краснознам. училища им. Верховного Совета РСФСР / А.И. Бабин, Д.Ф. Казаков, А.А. Лобачев. – Москва : Военное издательство, 1966. – 368 с. : ил.
1286564
  Караганов А.В. Рожденное революцией / А.В. Караганов. – Вильнюс, 1970. – 143с.
1286565
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Москва
1. – 1937. – 102с.
1286566
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский
1. – 1937. – 293с.
1286567
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Москва-Ярославль
1. – 1937. – 212с.
1286568
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский, 1947. – 64с.
1286569
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Челябинск, 1954. – 236с.
1286570
  Островский Н.А. Рожденные бурей : Роман / Н.А. Островский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 255с. – (Тебе в дорогу, романтик)
1286571
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Ижевск, 1978. – 187с.
1286572
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Минск, 1984. – 191с.
1286573
  Островский Н.А. Рожденные бурей / Н.А. Островский. – Киев, 1985. – 191с.
1286574
  Задорожная Л. Рожденные в битвах за Победу : (военные рассказы Микаеля Шатиряна) // Слово, которое вело в бой / [редкол.: М.С. Грицай (отв. ред.), И.Я. Заславский (зам. отв. ред.), Л.М. Задорожная, А.С. Дьяченко, П.П. Кононенко, В.В. Коптилов, А.В. Кулинич]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – С. 53-61
1286575
  Ветлов Н.П. Рожденные в боях / Н.П. Ветлов. – Москва, 1979. – 192с.
1286576
   Рожденные в боях. – М., 1985. – 239с.
1286577
   Рожденные в боях / Ветлов Н.П. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
1286578
   Рожденные в горах. – Грозный, 1965. – 200с.
1286579
   Рожденные в десятой пятилетке. – М., 1980. – 287с.
1286580
  Вантула Л. Рожденные в дыму / Л. Вантула. – Москва, 1978. – 199 с.
1286581
  Бордон В.Е. Рожденные в космосе / В.Е. Бордон, М.Н. Давыдов. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 95 с. : ил.
1286582
  Василевский М.М. Рождённые в огне (Современные проблемы рудной вулканологии) / М.М. Василевский. – Москва : Знание, 1976. – 96с.
1286583
  Шафиков Г.Г. Рожденные в седле. / Г.Г. Шафиков. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1971. – 58 с.
1286584
  Смирнов Г.В. Рожденные вихрем / Г.В. Смирнов. – Москва : Знание, 1982. – 192с.
1286585
  Джеймс М.Д. Рожденные выигрывать. / М.Д. Джеймс. – М, 1995. – 332с.
1286586
   Рожденные жизнью. – М., 1959. – 28с.
1286587
  Власов Л.Г. Рожденные заново / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Москва, 1962. – 48с.
1286588
  Варламов В.Ф. Рожденные звездами / В.Ф. Варламов. – Москва : Знание, 1977. – 192 с. – (Наука и прогресс)
1286589
  Сергеев Александр Рожденные из пыли : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 28-35
1286590
  Сарсенбаев А. Рожденные на волнах : повесть / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер.с каз. Г.Шариповой. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 311 с.
1286591
   Рожденные Октябрем. – М., 1979. – 173с.
1286592
  Кузнецов Александр Рожденные Олдредом : спираль времени // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 56-65 : Фото
1286593
  Курлат И.Б. Рожденные песни. / И.Б. Курлат. – Киев, 1956. – 62с.
1286594
  Фрэссе Рожденные плавать : Традиции / Фрэссе, Мари-Элен, де Валломбрез Пьер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 202-216 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1286595
  Кравченко Н.А. Рожденные побеждать : Документальная повесть об орловском рысаке Крепыше и его внуке Начальнике) / Н.А. Кравченко. – Київ : НАУ, 1999. – 40с.
1286596
  Шутов И.М. Рожденные пятилеткой. / И.М. Шутов. – М, 1972. – 80с.
1286597
  Гаврилов Ф.С. Рожденные революцией / Ф.С. Гаврилов, Н.А. Кочубеев. – Калинин, 1958. – 63с.
1286598
   Рожденные революцией. – Саратов, 1968. – 240с.
1286599
  Бирюков Ю.Е. Рожденные революцией : рассказы о песнях : кн. для учащихся / Ю.Е. Бирюков. – Москва : Просвещение, 1987. – 175, [2] с. : ил., нот.
1286600
  Цалик С. Рождённые свободными // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 13 (617), 29.03.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "В Украине хиппи появились в 1960- годы. Советская власть боролась с ними на протяжении двух десятилетий. Рассекресченные документы КГБ УССР проливают свет на то, как проходила эта борьба".
1286601
  Пурмаль А.П. Рожденные электричеством / А.П. Пурмаль. – М., 1983. – 143с.
1286602
   Рожденный бурей. – Москва : Политиздат, 1973. – 112с.
1286603
  Трусов В.С. Рожденный бурей / В.С. Трусов. – Москва, 1973. – 112 с.
1286604
  Вердян Б.А. Рожденный в горах : роман / Б.А. Вердян; авториз. пер. с арм. А. Иоаннисиан. – Москва : Советский писатель, 1965. – 315 с.
1286605
  Матюшин М.И. Рожденный в рубашке / М.И. Матюшин. – Рязань, 1962. – 176с.
1286606
  Ерофеев П.Н. Рожденный вулканами / П.Н. Ерофеев. – Москва : Знание, 1986. – 174с.
1286607
  Родионов В.А. Рожденный дважды / В.А. Родионов. – Х., 1971. – 255с.
1286608
  Вернер Н. Рожденный делать деньги // Вся Европа в Украине. – Киев, 2008. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1610-840X


  Художник, дизайнер Роджер Пфунд
1286609
  Липкин С.И. Рожденный из камня : повесть по мотивам кавк. сказаний : [для сред. и ст. шк. возраста] / Липкин С.И. ; [предисл. К. Кулиева ; ил.: Л. Фейнберг]. – Москва : Дет. лит., 1974. – 174 с., [1] л. ил.
1286610
  Рзаев Г. Рожденный из легенды. / Г. Рзаев, В. Саркисов. – Баку, 1970. – 80с.
1286611
  Вибе Дмитрий Рожденный летать : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1286612
  Меньшиков В.М. Рожденный молнией Зевса / В.М. Меньшиков. – Москва, 1979. – 118с.
1286613
  Гришаев В.Н. Рожденный на рассвете / В.Н. Гришаев. – М., 1979. – 495с.
1286614
  Гришаев В.Н. Рожденный на рассвете : роман / В.Н. Гришаев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 495с.
1286615
   Рожденный под северной звездой : памяти народного поэта Республики Коми А.Е.Ванеева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 39. – ISSN 1727-4893


  В 2004 году Национальная библиотека Республики Коми начала выпуск серии биобиблиографических указателей "Писатели Республики Коми".
1286616
  Полонский Евгений Рожденный ползать терпит поражение от птички. Птица и змея // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 62 : фото
1286617
   Рожденный шагать по пескам = Мир пустынь : Верблюд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1286618
  Чепурина Р.Н. Рождено временем / Р.Н. Чепурина. – М, 1986. – 64с.
1286619
  Барвинский В.В. Рождено Олимпиадой / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 128 с. : ил.
1286620
   Рождено практикой : Из опыта работы парторганизаций в произв. об-ниях Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 215 с.
1286621
  Лелека О. Рожденственский шлягер // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  "Мотивчик песенки, олицетворяющей "тамошнее" Рождество, слышал, наверное, каждый, даже тот, кто воспитывался исключительно на старой доброй "Елочке". А вот знанием слов и пониманием их смысла похвастаться могут лишь единицы. Сегодня мы расскажем об ...
1286622
  Репин В.В. Рожденье / В.В. Репин. – Воронеж, 1977. – 40с.
1286623
  Дементьев А.Д. Рожденье дня / А.Д. Дементьев. – Москва, 1978. – 319с.
1286624
  Димчевский Н.В. Рожденье рек / Н.В. Димчевский. – М., 1989. – 205с.
1286625
  Шамфарова Мария Рождественская индейка. Птица счастья и символ Америки / Шамфарова Мария, Собченко Григорий, Опенок Ольга // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 174-176 : фото
1286626
  Мазур Владимир Рождественская кухня. Встречаем Рождество // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 24- 27 : фото
1286627
  Бурже П. Рождественская ночь : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 83 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 42)
1286628
  Диккенс Ч. Рождественская песня в прозе : Святочный рассказ Чарльса Диккенса / Новый пер. с англ. С. Долгова. – Изд. 3-е исправл. и допол. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1904. – 174, [1] с : ил.
1286629
  Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе = A Christmas Carol in Prose / Чарлз Диккенс ; [пер. с англ. Т. Озерской]. – Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2007. – 172, [4] с. – Парал. тит. л. англ. – (Христианский Запад). – ISBN 978-5-7533-0123-9
1286630
  Кристи А. Рождественская трагедия / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1286631
  ПричардК.С Рождественские деревья / ПричардК.С. – М., 1958. – 56с.
1286632
  Моэм В.С. Рождественские каникулы / В.С. Моэм. – М, 1992. – 187с.
1286633
  Суслова Н. Рождественские обычаи и традиции Великобритании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 16-24
1286634
  Мамин-Сибиряк Рождественские огни / Мамин-Сибиряк. – 4-е изд. – Москва, 1918. – 168с.
1286635
  Диккенс Ч. Рождественские повести / Ч. Диккенс. – Москва, 1988. – 509с.
1286636
  Диккенс Ч. Рождественские повести / Ч. Диккенс. – Москва, 1990. – 366с.
1286637
  Уинтерсон Дженет Рождественские рассказы : рассказы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-13. – ISSN 1130-6545
1286638
  Кейн А. Рождественский подарок / Андреа Кейн ; [пер. Э.Н. Питерской] // Искусство фотографа / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – С. 215-318. – (Страсть ; [вып. 24]). – ISBN 5-237-03201-Х
1286639
  Эдмондс Патрисия Рождественское перемирие в окопах.. Мирное Рождество в окопах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 76 : фото
1286640
   Рождественська Тетяна Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 362-363 : фото
1286641
  Терехов В.П. Рождество / В.П. Терехов. – М., 1990. – 15с.
1286642
   Рождество в Европе : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 82-87 : Фото
1286643
  Причард К.С. Рождество в Иенде / К.С. Причард. – Москва, 1960. – 68с.
1286644
  Мережко Анатолий Рождество под водой : Мистерия в праздничном свете // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16-18 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1286645
   Рождество под водой : рождество под водой. Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 44-49
1286646
  Вилкенс Катрин Рождество у антиподов : Традиции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 126-130 : Фото. – ISSN 1029-5828
1286647
  Белов А.В. Рождество Христово / А.В. Белов. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1974. – 80 с. – (Беседы с верующими)
1286648
  Белов А.В. Рождество Христово / А. Белов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1975. – 80 с. – (Беседы с верующими)
1286649
  Румянцев Н. Рождество христово, его происхождение и классовая роль / Н. Румянцев. – Москва : Гаиз, 1937. – 42 с.
1286650
  Дубинянская Я. Роже Вадим: неидеальный муж // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 144-159. – ISSN 1819-6268


  Режиссер, снимавший большое кино, сценарист и литератор, он вошел в историю благодаря своим женщинам и относился к этой данности иронически. Его настоящую фамилию не мог правильно выговорить никто из французских коллег, а на тему ее происхождения у ...
1286651
  Зенкина С. Роже Кайуа и его критика культуры // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 4. – С.199-200. – ISSN 0012-6756


  [Роже Кайуа, Roger Caillois (1913-1978) французский писатель. Начинал как сюрреалист в 1930-х гг., а окончил в 1970-х членом Французской академии.]
1286652
   Роже Мартен дю Гар. – М, 1958. – 44с.
1286653
  Наркирьер Ф.С. Роже Мартен дю Гар : критико-биогр. очерк / Ф. Наркирьер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 230 с.
1286654
   Роже Мартен Дю Гар : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1968. – 15 с.
1286655
  Рубчак М. Рожева сила: нові опозиціонерки в пошуках гендерної справедливости // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 4-7. – ISSN 1563-6461


  Жіночий рух "Фемен".
1286656
  Онишко Сергій Рожеве диво // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 118-123 : фото
1286657
  Казелла Себастьяно Рожеве і Чорне : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 80-82 : Іл.
1286658
  Мамонтов Я.А. Рожеве павутиння / Я.А. Мамонтов, 1928. – 111с.
1286659
   Рожевий сніг навколо "Вернадського" // Київський університет. – Київ, 2023. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "6 лютого 1996 року над Антарктидою замайорів український прапор. До його появи та постійної присутності України на шостому континенті великою мірою причетні науковці КНУ імені Тараса Шевченка. Від першої Української антарктичної експедиції ...
1286660
  Рогоза Б.П. Рожевий сніг. / Б.П. Рогоза. – К., 1970. – 124с.
1286661
  Андієвська Е. Рожеві казани = Pink caldrons : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2007. – 218, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Pink Caldrons. Sonnets / Emma Andiyewska. Kyiv: Vsesvit, 2007. – ISBN 978-966-8439-08-7
1286662
  Срезневский Н. Роженицы у славян и других языческих народов : сочинение / Н. Срезневский. – Москва : В Типографии Александра Семена, 1855. – 26 с.
1286663
  Воронкова Л.Ф. Рожок завет богатыря / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1957. – 232с.
1286664
  Ковалев Д.М. Рожь / Д.М. Ковалев. – Москва, 1963. – 160 с.
1286665
  Казанцев В.И. Рожь / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1983. – 327 с.
1286666
  Ульянов А.Н. Рожь зацвела: стихи. / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1981. – 48с.
1286667
  Антроповы В. и Рожь СССР и сопредельных стран : Приложение 36-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции" / Антроповы В. и В. ; Всесоюз. ин-т прикладной ботаники и новых культур при СНК СССР ; Гос. ин-т опытной агрономии НКЗ РСФСР. – Ленинград : Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур при СНК СССР, 1929. – 366 с. – Російською та англійською мовами
1286668
  Твардовский А.Т. Рожь, рожь... / А.Т. Твардовский. – Москва, 1973. – 95с.
1286669
   Рожь.. – М, 1980. – 247с.
1286670
  Мошкович А.М. Рожь. Криология, эмбриология, цитогенетика / А.М. Мошкович, А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1976. – 192с.
1286671
  Лаффит Ж. Роз франс / Ж. Лаффит. – М, 1951. – 208с.
1286672
  Лаффит Ж. Роз франс / Ж. Лаффит. – Москва, 1952. – 212с.
1286673
  Константинов В. Роз"єднане королівство. Шотландія знову заговорила про незалежність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 5


  "Негативний вплив затяжної епопеї Брекзиту продовжує відчуватися в усіх сферах життя Британії. Навіть не сам факт неминучого виходу, а невизначеність із його умовами - ось ключовий чинник дестабілізації, яка не оминула і британських регіонів. Північна ...
1286674
  Тимошенко Наталія. Роз"єднані майданом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 0130-5212
1286675
  Бурлін В.Ф. Роз"їзний інспектор / В.Ф. Бурлін. – Киев, 1961. – 92с.
1286676
  Бурда М.І. Роз"язування задач на побудову в 6-8 класах. / М.І. Бурда. – Київ, 1986. – 112 с.
1286677
  Федоров О.Г. Роз"яснення до статті "Забезпечення населення засобами індивідуального захисту - міфи та реалії" (у зв"язку з виходом Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1148) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 14-16 : табл. – Бібліогр.:3 назв.
1286678
  Сингаївська Інна Роз"яснення кримінального законодавства: пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 108-112.
1286679
   Роз"яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового Закону України "Про вищу освіту" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 20 - 27 серпня (№ 34). – С. 6
1286680
  Ковтуцький М. Роз"яснення пленумів Верховного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ / М. Ковтуцький, М Ковтуцький // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 40-47
1286681
  Кухнюк Д.В. Роз"яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-30.
1286682
   Роз"яснення про зміну вартості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти надає роз"яснення стосовно зміни вартості послуг на проведення акредитаційної експертизи. Про це йдеться у листі № 341 від 05.02.2020 року.
1286683
   Роз"яснення стосовно зміни вартості послуг на проведення акредитаційної експертизи : лист Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 05 лютого 2020 р. № 361 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 95
1286684
   Роз"яснення Фонду соціального страхування України щодо страхових виплат медичним працівникам унаслідок захворювання на COVID-19 (09.07.2020 р.) // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 179-186. – ISSN 2072-084X
1286685
  Панько В. Роз"яснення чинного законодавства щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-24.
1286686
   Роз"яснення щодо питань призову на строкову військову службу випускників закладів освіти 2020-го та осіб, яким не виповнилося 20 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 92). – С. 9
1286687
  Корнілов М.Ю. Розiп"ятi фулерени та воскреслi нанотрубки / М.Ю. Корнілов, С.Д. Ісаєв // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1605-9875
1286688
  Кашнева О.С. Роза-Виолетта : повесть / Ольга Кашнева. – Одеса : Астропринт, 2018. – 94, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-347-5
1286689
  Сапожников В.К. Роза-ругоза / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1972. – 351с.
1286690
  Лещук Т.Я. Роза ароматическая / Т.Я. Лещук. – Симферополь, 1958. – 84с.
1286691
  Нихалчанд Лахори Роза Бакавали. / Нихалчанд Лахори. – М., 1975. – 134с.
1286692
  Винниченко Т. Роза Бертен : Мадемуазель министр // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268


  "Новое – это хорошо забытое старое», – будто бы сказала именно она. Неизвестно, при каких обстоятельствах: то ли мановением руки возвращая в придворную моду уже давнонеактуальный силуэт, то ли давая вторую жизнь туалету своей главной клиентки. Впрочем, ...
1286693
   Роза в деталях // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-47 : фото
1286694
  Мансисидор Х. Роза ветров : Роман / Х. Мансисидор. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 184 с.
1286695
  Алексеев Г.В. Роза ветров / Г.В. Алексеев ; [предисл. Л. Никулина]. – Москва : Советский писатель, 1961. – 366 с., [1] л. портр. : портр.
1286696
  Алексеев Г.В. Роза ветров / Г.В. Алексеев. – Москва, 1976. – 334с.
1286697
  Алексеев Г.В. Роза ветров : роман, рассказы / Глеб Алексеев ; [предисл. Л. Никулина ; худож. Н.А. Шебестов]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 334 с. : ил.
1286698
  Азаров В.Б. Роза ветров : стихотворения / Всеволод Азаров ; [худож. А.С. Орлов]. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 223 с. : ил., портр.


  Содерж.: "Роза ветров! Океан беспокойной Земли!..."; Зима в Комарове; Циклы: Шаги караула; Служба счастья; Старые капитаны; Ожерелье Юрмалы; Лукоморье; По дорогам Лермонтова; Поэты; Когда поет труба; Ноябрь в Италии; Поздний мед: Поэма; Звездный ...
1286699
  Алексеев Г.В. Роза ветров : роман, рассказы / Глеб Алексеев ; [предисл. Л. Никулина]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1988. – 334, [2] с.
1286700
  Шушарин М.И. Роза ветров / М.И. Шушарин. – Челябинск, 1988. – 317с.
1286701
   Роза ветров.. – Л, 1971. – 143с.
1286702
  Костров В.А. Роза ветров: стихи и поэмы / В.А. Костров. – М., 1987. – 208с.
1286703
   Роза и Алый Лотос. – М, 1974. – 413с.
1286704
  Блок А. Роза и крест / А. Блок
1286705
  Евзеров Р.Я. Роза Люксембург / Р.Я. Евзеров, И.С. Яжборовская. – М., 1974. – 327с.
1286706
  Рузавина Е.И. Роза Люксембург / Е.И. Рузавина. – М, 1989. – 89с.
1286707
  Зайцев Я.В. Роза Люксембург в борьбе против опортунизма. за творческое развитие марксистской теории (1898-1919) / Я.В. Зайцев. – Саратов : Саратовский университет, 1987. – 199 с.
1286708
  Семковская Н. Роза Люксембург. / Н. Семковская. – Х., 1925. – 32с.
1286709
   Роза Люксембург. Сборник статей. – М., 1921. – 44с.
1286710
  Ермоленко О. Роза Маленького принца // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2009. – № 8 август. – С. 32-37.


  Про стосунки А. де Сент-Екзюпері з дружиною Консуело
1286711
  Андреев Д. Роза мира / Андреев Д. – Москва : Иной Мир, 1992. – 576 с. – ISBN 5-87495-002-8
1286712
  Андреев Даниил Роза мира / Андреев Д.Л. – Москва : Редакция журнала "Урания", 1998. – 698 с. – ISBN 5-900-191-25-7
1286713
  Андреев Д.Л. Роза мира. Метафилософия истории / Д.Л. Андреев. – Москва : Руссико, 1991. – 288с. – ISBN 5-8442-0064-0
1286714
  Ханчев В. Роза на ветровете. / В. Ханчев. – Варна, 1960. – 39с.
1286715
  Вовкодав В. Роза Олексіївна Чистик - історик, пам"яткоохоронець, музейний та громадський діяч // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 23-27. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
1286716
  Смеляков Я.В. Роза Таджикистана. / Я.В. Смеляков. – Душанбе, 1965. – 152с.
1286717
  Тимофеев В.Л. Роза тревог / В.Л. Тимофеев. – Мурманск : Кн. изд., 1970. – 111 с.
1286718
  Гамсун Кнут Роза. Из записок студента Парелиуса / Гамсун Кнут. – Москва, 1919. – 254с.
1286719
  Алпатов В.М. Розалия Осиповна Шор // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 114-131. – ISSN 0373-658Х


  Наукова діяльність російського лінгвіста
1286720
   Розалія Керста : бібліографічний покажчик. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип"якевича НАН України, 2005. – 42с. : іл. – ISBN 966-02-3553-4
1286721
  Шевалл М. Розанна = Roseanna : [роман] / Май Шевалл, Пер Вале ; [пер. на рус. яз.: Н.С. Косенко, Г.П. Чемеринского ; сост. И.М. Чикало]. – Киев : Общество книголюбов Украины : Ритм-II, 1992. – 382, [2] с. : ил. – Назв. обл.: Розанна : два зарубежных детектива. - Содерж.: Розанна / М. Шевалл, П. Вале. Читатель предупрежден / К. Диксон. – (Два зарубежных детектива). – ISBN 5-7707-1883-8
1286722
  Михалева А. Розанна Аркетт: кризис среднего возраста // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 9-33.
1286723
  Шкловский В.Б. Розанов / В.Б. Шкловский. – Пг., 1921. – 56с.
1286724
   Розахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 р. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України за підтримки шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні" (SKL International) підготувало інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів ...
1286725
  Корж І. Розбалансованість системи державної влади в Україні - ключова проблема управління у сфері державної безпеки України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 23 (284). – С. 36-39
1286726
  Бовсунівська Т. Розберг Михайло Петрович (1804-1874) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 168-171. – ISBN 966-7825-40-Х
1286727
  Бердник О.П. Розбиваю громи : повісті / О.П. Бердник. – Київ : Веселка, 1967. – 160 с.
1286728
  Треніна А.С. Розбився термометр: як діяти? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 35 : фото
1286729
  Крамар О. Розбита вітрина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  У разі продовження російської окупації реальний сектор економікми Криму очікує подальша деградація, а зайнятих у ньому мешканців - зубожіння і безробіття.
1286730
  Килимник Ю. Розбити розумові кайдани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 20


  Пантелеймон Куліш пробуджував в українцях українців.
1286731
  Смрчок Л. Розбитий дзбан / Л. Смрчок. – Пряшев, 1957. – 88с.
1286732
  Друженко Т. Розбиті зміни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 11


  15 серпня 1990 року розбився в автокатастрофі рок-музикант Віктор Цой. "І нині, слухаючи "Алюминиевые огурцы" у виконанні гітариста, який грає в київській підземці, розглядаючи на паркані розгонисте графіті "Цой живий!" або вдивляючись в акуратні цифри ...
1286733
  Коляда І. Розбиті серця. Кохання в житті Соломії Крушельницької // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (220), грудень 2019. – С. 29-39
1286734
  Пастушенко А. Розбишака в короні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – С. 17-19


  "Англійський король, добре відомий нам за романом Вальтера Скотта «Айвенго» (Річард, Левове серце), прожив недовге, але дуже яскраве життя. Хіба ж не дивно, що король Англії у столиці своєї держави з’явився лише двічі, і то ненадовго. Усе його життя ...
1286735
  Дмитров С. Розбіжності в оцінюванні корупції / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 30-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1286736
  Чирва А. Розбіжності між риторикою і реаліями інтернаціоналізації вищої освіти Канади // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 106-113. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1286737
  Середницька А.Я. Розбіжності семантичної структури багатозначних слів української та російської мов // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 187-194. – ISSN 2313-4437
1286738
  Зазуля В. Розбіжності тлумачення поняття "піратсва" у міжнародному та національному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 29-30
1286739
  Карабан В.І. Розбіжності у вживанні форм числа англійських та українських іменників як проблема перекладу / В.І. Карабан, Л.З. Загородня // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 157-160
1286740
  Загородня Л.З. Розбіжності у денотативному статусі субстантивів в реченнях буття як проблема перекладу з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 149-154. – ISBN 966-581-481-8
1286741
  Кузьміна К.А. Розбіжності у застосуванні трансформації номіналізації між англо-українським та українсько-англійським напрямками перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 10 (146). – С. 61-66
1286742
  Рєзнікова Н.В. Розбіжності у способах метафоризації як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поезій Т. Шевченка японською мовою) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі перекладів поезій Т. Шевченка, виконаних Фудзіі Ецуко. досліджується проблема відтворення засобами японської мови українських метафоричних одиниць як поширеного поетичного тропу. On the base of Fujii Etsuko"s translations of T. ...
1286743
  Старицький М.П. Розбійник Кармелюк : [Текст] : історичний роман: Пер. з рос. / Михайло П. Старицький ; Іл. артиста-маляра П. Видинівського. – Львів : Накладня Української книгарні й антикварні ; Друк. "Лючаферул", Чернівці
Т. 3. – 208 с.: іл. – У повномук виданні 20 ілюстрацій П. Видинівського


  Кн. видані після 1926 року
1286744
  Старицький М.П. Розбійник Кармелюк : [Текст] : історичний роман: Пер. з рос. / Михайло П. Старицький ; Іл. артиста-маляра П. Видинівського. – Львів : Накладня Української книгарні й антикварні ; Друк. "Лючаферул", Чернівці
Т. 4. – 195 с.: іл. – У повномук виданні 20 ілюстрацій П. Видинівського


  Кн. видані після 1926 року
1286745
  Старицька-Черняхівська М Л. Розбійник Кармелюк / М Л. Старицька-Черняхівська. – Харків, 1926. – 114с.
1286746
  Мельник Г.Я. Розбійник у сметані / Г.Я. Мельник. – К., 1987. – 234с.
1286747
  Шіллер Ф. Розбійники : драма Шіллера / український пер. О. Черняхівського. – Київ : Друк. С.В. Кульженка, 1911. – 104 с. – (Всесвітня бібліотека ; Число 3)
1286748
  Шіллер Ф. Розбійники / Ф. Шіллер. – Харків-Одеса, 1936. – 124с.
1286749
  Барабаш К. Розбійники. Глава VII // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 3 (375), 23-29.01.2015 р. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Почавши агресію проти України, Росія розв"язала власну громадянську війну.
1286750
  Шіллер Ф. Розбійники. Підступність і кохання : [драми] / Фрідріх Шіллер ; пер. з нім. Б. Тена і Ю. Назаренка ; [передмова, ком. Надії Матузової]. – Київ : Дніпро, 1985. – 231 с.
1286751
  Шіллер Ф. Розбійники. Підступність і любов : [драми] ; пер. з нім. / Фрідріх Шіллер ; [вст. ст. Н.Модестова]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 244 с.
1286752
  Залуцький І.Р. Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 105-115. – ISSN 1562-0905
1286753
  Книш Зиновій Розбрат : Спогади й матеріяли до розколу ОУH у 1940-1941 роках / Книш Зиновій. – Торонто : Срібна сурма. – 431с.
1286754
  Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи / Антуан Аржаковський. – Харків : Vivat, 2015. – 254, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7246-59-5
1286755
   Розбуджена "Розетта" вирушила навздогін за кометою Чурюмова-Герасименко // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 3 : фото


  Європейське космічне агентство успішно вивело з режиму сну міжпланетний зонд "Розетта". Завдання запущеного ще 2004 року зонда вартістю мільярд євро - дослідження комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, названої іменами її першовідкривачів - учених нашого ...
1286756
  Сергійчук В. Розбудити волю до державного життя // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 111-114. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 110-річчя від дня народження Слави Стецько.
1286757
  Машненков К.А. Розбудова "екологічної держави" як виклик сьогодення перед державною службою України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7139-11-8
1286758
  Петраускене А. Розбудова археологічного музею під відкритим небом у місті Олевськ Житомирської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  На північно-східній околиці міста Олевськ, в урочищі Бабина гора знаходиться археологічна пам"ятка - городище давньоруського часу. Пам"ятка збереглась майже в первозданному вигляді і уникла більш пізніх антропогенних втручань, якщо не враховувати лінію ...
1286759
  Флурі Ф.Х. Розбудова безпеки і оборони : збірка матеріалів щодо Плану партнер. дій із створення ін-тів оборони і безпеки (PAP-DIB) : [інформ. матеріали експерт. групи] / Філіпп Х. Флурі, Віллем Ф. ван Іїкелен ; [наук. ред. А. Удж ; пер. з англ. О. Михалочко за участю К. Гломозди]. – Женева ; Київ : Женев. центр демокр. контролю над збройними силами, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 92-9222-051-9
1286760
  Розовик Д.Ф. Розбудова бібліотечної та архівної справи в Україні в 1917-1920 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-97. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається побудова національної бібліотечної та архівної системи в Україні в період визвольних змагань 1917-1920 рр.
1286761
  Сідельникова Л.П. Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 70-84 : табл. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 2305-7645
1286762
  Нікітенко М.М. Розбудова Великої Печерської церкви у символічній інтерпретації Києво-Печерського патерика // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 85-89. – ISBN 978-966-136-493-5
1286763
  Булгаков Ю. Розбудова війська та силових структур Української держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок сучасних вітчизняних істориків у вивчення військової політики уряду Української держави 1918 р. The article analyzes the include of the modern Ukraine historians in the investigation military political of Ukraine State 1918 year.
1286764
   Розбудова держави. – Київ, 1994. – 160с.
1286765
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1995
1286766
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1995
1286767
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1995
1286768
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1995
1286769
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 1995
1286770
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1995
1286771
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1995
1286772
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1995
1286773
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1995
1286774
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1995
1286775
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1996
1286776
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1996
1286777
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1286778
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1286779
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5. – 1996
1286780
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 6. – 1996
1286781
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7. – 1996
1286782
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 8. – 1996
1286783
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1996
1286784
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1996
1286785
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1996
1286786
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1996
1286787
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1286788
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1286789
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1286790
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1286791
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5. – 1997
1286792
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 6. – 1997
1286793
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1997
1286794
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9. – 1997
1286795
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 10. – 1997
1286796
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11. – 1997
1286797
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 12. – 1997
1286798
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/2. – 1998
1286799
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 3/4. – 1998
1286800
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/6. – 1998
1286801
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/8. – 1998
1286802
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/10. – 1998
1286803
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 11/12. – 1998
1286804
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 1999
1286805
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 1999
1286806
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2000
1286807
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2000
1286808
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2001
1286809
   Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2001
1286810
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2002
1286811
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2002
1286812
   Розбудова держави. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги
Спецвипуск, 2002 : Уроки націоналізму / Богдан Червак/;. – 2002
1286813
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/4. – 2003
1286814
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/8. – 2003
1286815
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/12. – 2003
1286816
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/3. – 2004
1286817
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 4/6. – 2004
1286818
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/4. – 2005
1286819
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 5/8. – 2005
1286820
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 9/12. – 2005
1286821
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 1/6. – 2006
1286822
   Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ, 1992-
№ 7/12. – 2006
1286823
   Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : Збірник матеріалів другої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. – Київ, 1996. – 288с. – ISBN 5-8238-0437-7
1286824
  Матяш І. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 52-56
1286825
  Матяш І. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 56-61
1286826
  Симоненко А.В. Розбудова дипломатичної служби УНР періоду Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 244-245
1286827
  Маліневський О. Розбудова довіри // Юридична газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 24/25). – С. 44-45
1286828
  Горбенко А Розбудова договірно - правових відносин України з європейським співтовариством // Економіка. Фінанси. Право, 2001
1286829
  Горбенко А. Розбудова договірно - правових відносин України з Європейським співтовариством // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-18
1286830
  Солоха Д.В. Розбудова екологічного підприємництва регіонального рівня як шлях сталого розвитку держави / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 44-47
1286831
   Розбудова екомережі України : Ukraine`s econet Development. – Київ, 1999. – 128с.
1286832
  Тульчинська С.О. Розбудова економіки знань та роль вищої освіти у її формуванні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 30-36
1286833
  Кифяк В.Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 176-180
1286834
  Гарькавий Є.М. Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 483-487. – ISSN 2076-1554
1286835
  Вовканич С.Й. Розбудова інноваційного суспільства в контексті демографічного розвитку України / С.Й. Вовканич, Х.Р. Копистянська, С.О. Цапок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 115-129. – Бібліогр.: на 23 пункти
1286836
  Чорнобай Р.В. Розбудова інноваційної моделі розвитку на шляху структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 344-349.


  В статті розглянуто основні проблеми щодо розбудови інноваційної моделі розвитку, проаналізовано стан науково-технічного потенціалу в контексті вирішення основних питань на шляху структурної перебудови економіки України. In article considered the ...
1286837
  Іванюк М.І. Розбудова інститутів громадянського суспільства у Західному регіоні України періоду незалежності / Іванюк М.І.; [наук. ред. Макар Ю.І.]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-167. – ISBN 5-5848-0158-4
1286838
  Буй Ю.В. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.В. Буй, К.І. Антонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 67-78. – ISSN 1562-0905
1286839
  Питайчук Л. Розбудова інформаційної безпеки при впровадженні бази даних СПОН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 162-163


  This article deals with the consequences of implementation of the "System оf Personal Registration of Population" data base in Russia. У статті йдеться про особливості дотримання інформаційної безпеки при впровадженні бази даних "Система ...
1286840
  Буша Д. Розбудова інфраструктури земельного ринку як базова передумова підвищення інвестиційної привабливості земель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
1286841
  Хвесик Ю. Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестиційної діяльності в аграрній сфері депресивних територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 22-24. – ISSN 1810-3944
1286842
  Аслунд А. Розбудова капіталізму = Bilding capitalism : трансформації в країнах колишнього Радян. блоку / Андре Аслунд. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 636 с. – ISBN 966-7888-56-8


  У книзі А.Аслунда “Розбудова капіталізму” проаналізовані причини краху політичної та економічної системи комунізму, створеної на теренах Радянського Союзу та Східної Європи, закономірності посткомуністичних перетворень в різних країнах. Детально ...
1286843
  Сагуйченко В.В. Розбудова мережі вищої освіти у національному і наднаціональному просторі: пошуки відповіді на виклики глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 285-289. – ISSN 2076-1554
1286844
  Устюгова Ж.В. Розбудова механізму захисту вкладів населення у комерційних банках України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 128-144. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1286845
  Саліхова О.Б. Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 18-30. – ISSN 0374-3896
1286846
  Ледерак Дж.П. Розбудова миру. Стале примирення в розділених суспільствах = Building peace. Sustainable reconciliation in divided societies / Джон Пол Ледерак. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 250, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 243-250. – ISBN 978-966-378-690-2
1286847
   Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованцв інтернатних установ для дітей-сиріт : модель соціальної підтримки та сприяння працевлаштуванню молоді з уразливих соціальних груп : навчальний посібник. – Київ, 2006. – 85с.
1286848
  Чмир О.С. Розбудова наукової е-інфраструктури в Україні: створення Національного репозитарію академічних текстів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 86-97 : рис. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2519-1853
1286849
  Андрієвський Д. Розбудова нації // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 71-88. – ISBN 978-966-1513-01-2
1286850
  Усатенко Т. Розбудова національної освіти в добу визвольних змагань (1917-1920) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 306-312. – ISBN 966-7060-54-1
1286851
  Надолішній П.І. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект : (Теоретико-методологічний аналіз): Монографія / П.І. Надолішній; УАДУ при Презид.України. Одеський філіал. – Київ, Одеса : УАДУ, Астро-Принт, 1999. – 304с. – ISBN 966-7353-61-3
1286852
   Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / Укр. бібл. асоціація, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти ; [уклад. та наук. ред. перекладу: В.С. Пашкова, Я.Є. Сошинська]. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181–183 та в тексті. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-661-023-6
1286853
  Тацій В.Я. Розбудова правової держави в Україні: проблеми та перспективи / В.Я. Тацій, О.Г. Данильян // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 11-26. – ISSN 1993-0941
1286854
  Ткач Д.І. Розбудова правової держави: угорський досвід // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 126-136. – ISSN 2220-1394
1286855
  Лавріненко О.В. Розбудова правової системи України: проблемні питання сьогодення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 30-34.
1286856
  Сьомич М.І. Розбудова раціональних механізмів державної регіональної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 129-132
1286857
   Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / В. Брич, М. Федірко, Л. Франчук, В. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1286858
  Амджадін Л.М. Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку : (за даними соціологічного дослідження) / Л. Амджадін, О. Гончарук, П. Павличенко ; за ред. : Ю. Привалова, Ю. Саєнка ; Центр соціальних експертиз, Ін-т соціології НАН України. – Київ : Прецедент, 2006. – 261, [3] с. : іл. – Додатки: с. 243-261. – Бібліогр.: с. 241-242. – ISBN 966-520-115-8
1286859
  Рогатинська Н. Розбудова системи безоплатної правової допомоги в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 162-166. – ISSN 2524-0129
1286860
   Розбудова системи забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  7-8 серпня у Києві відбувся семінар "Розбудова системи забезпечення якості освіти в Україні: виклики та перспективи".
1286861
  Коваленко О.В. Розбудова системи кібербезпеки Іспанії: уроки для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 149-153. – ISSN 2306-6814
1286862
  Клименко О. Розбудова системи підвищення кваліфікації бібліотекарів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: від традицій до інновацій / О. Клименко, О. Сокур // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 550-557. – ISSN 2524-0315
1286863
  Войтович К.Г. Розбудова системи ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Войтович Катерина Геннадіївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1286864
  Бабенко М.О. Розбудова системи середньої технічної освіти Катеринославщини в кінці XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бабенко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1286865
  Рибак С. Розбудова соціальної держави як стратегічний напрям економічного розвитку суспільства // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 58-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1286866
  Мусіна Л.О. Розбудова стратегії економічного зростання для України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-8
1286867
  Брахман Г.О. Розбудова суспільства знань в Україні:принципи інновацій в освітній і науковій сферах / Г.О. Брахман, В.В. Долюк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 73-74


  У статті репрезентовано результати дослідження шляхів гармонізації підходів до підготовки в Україні фахівців у галузі інформації, що відповідають вимогам Національної стратегії формування конкурентної економіки знань. In the article it is represented ...
1286868
  Салата С.А. Розбудова та модернізація садиби Київської університетської астрономічної обсерваторії у 1839-2014 рр., періоди змін комплексної пам"ятки науки і техніки / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 114
1286869
  Сибірцев В.В. Розбудова теоретико-методологічного базису державного регулювання інституціональних змін національного ринку праці // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 10-15


  Здійснено постановку завдання з вирішення вагомої наукової проблеми організації управління інституціональним розвитком національного ринку праці. Реалізацію мети статті щодо розбудови теоретико-методологічного базису регулювання інституціональної ...
1286870
  Шпортюк Н.Л. Розбудова територіального устрою в постосоціалістичній Польщі: досвід для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-91. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1286871
  Щокін Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 978-608-724-2
1286872
  Сердюк Н.А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика : монографія / Сердюк Н.А. – Київ : Людмила, 2019. – 419, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-419. – ISBN 978-617-7828-22-7
1286873
  Мацюк Г. Розбудова україномовних комунікативних практик у Холмсько-Підляській єпархії в 1940-1944 рр.: роль архиєпископа Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 71-84. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1286874
  Срібна М. Розбудова українсько-американських відносин на початку 1990-х pp. (на основі фондової колекції Національного музею історії України] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 3. – С. 100-104. – ISSN 1998-4634
1286875
  Кравченко Л. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем / Л. Кравченко, М Цимбалюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.17-21. – ISSN 0132-1331
1286876
  Подкупко Т. Розбудова Української держави з півдня: штрихи до діяльності П. Іваненка (Петрика) // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 108-115. – ISBN 978-966-389-291-8


  Петро Іваненко (Петрик) (Петро Іванович Сулима) — політичний діяч кінця XVII — початку XVIII ст., гетьман Ханської України.
1286877
  Бондар К.А. Розбудова української держави засобами освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 232-240. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1286878
  Скрипник О.В. Розбудова Української держави на сучасному етапі. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Скрипник О.В.; Одес.держ.ун-т. – Одеса, 1996. – 66л.
1286879
  Лобань Т.І. Розбудова української держави: проблеми та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-102. – ISBN 966-628-117-1
1286880
  Мерніков Г.І. Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції / Г.І. Мерніков, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 67-75
1286881
  Саліхова О.Б. Розбудова фармацевтичної індустрії в Польщі в контексті нових можливостей та викликів євроінтеграції: висновки для України / О.Б. Саліхова, Д.О. Гончаренко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 9 (718). – Бібліогр.: 36 назв
1286882
  Мазур І.І. Розбудова фінансової системи України як фактор детінізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються причини появи тінізації у фінансовій сфері України. Пропонуються шляхи виходу з "тіні". The author researches reasons of financial sphere shadowing in Ukraine and proposes ways out of shadowing.
1286883
  Кречетова В.А. Розбудова цілісного системного бачення конструювання громадянської ідентичності в рамках освітнього процесу вищої школи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 114-122. – ISSN 2077-1800
1286884
  Попик В. Розбудовник народних шкіл // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 210. – ISSN 0869-3595
1286885
  Соловйова Т. Розбулова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 18. – С. 75-88. – ISSN 2305-3852
1286886
  Рябошапка П.Т. Розбыта [розбита] бандура / П.Т. Р......кы [Рябошапки]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 193, III с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1286887
  Закусило О.К. Розв"язані та нерозв"яхзані проблеми теорії гребель // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 189
1286888
  Лях Р.Д. Розв"язання аграрного питання на Україні, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1975. – 118с.
1286889
  Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Бугрій.В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1286890
  Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Бугрій В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 117-161
1286891
  Антоненко Н.М. Розв"язання граничних задач теорії пружності для шаруватих середовищ із пружними зв"язками між шарами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Антоненко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1286892
  Ісрафілов Р. Розв"язання двовимірної динамічної задачі для насиченого пористого півпростору / Р. Ісрафілов, К. Савельєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розв"язок просторово-двовимірної задачі отримано в рамках теоретичної лінійної схеми Біо шляхом застосування перетворення Лапласа за часом, комплексного перетворення Фур"є за просторовою координатою та методу послі довних наближень. Граничні умови ...
1286893
  Панченко Б.Є. Розв"язання двомірних задач дифракції пружних хвиль на циліндричних неоднорідностях : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Панченко Б.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киров, 1996. – 19л.
1286894
  Острик В.І. Розв"язання деяких стаціонарних динамічних задач теорії пружності і магнітопружності для тіл з концентратами напружень. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.04 / Острик В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
1286895
  Ісрафілов Р. Розв"язання динамічних задач для насиченого рідиною або газом пористого порожнього циліндра під впливом імпульсного навантаження / Р. Ісрафілов, К. Савельєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес деформування насиченого рідиною або газом пористого скляного порожнього циліндра внаслідок імпульсного навантаження на його внутрішній поверхні. Враховано стисливість рідини чи газу. В якості теоретичної моделі середовища використано ...
1286896
  Балинян Т.Є. Розв"язання діагностичних і ситуаційних (ситуалогічних) завдань судово-біологічної експертизи / Т.Є. Балинян, Л.М. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 357-366. – ISSN 1993-0917
1286897
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : У трьох частинах / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-356-7
Ч. 1 : Алгебра. №№ 1- 699. – 2000. – 128 с.
1286898
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : у 3-х ч. / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-358-3
Ч.2 : Алгебра №700-1180. Геометрія №1-305. – 2000. – 126 с.
1286899
  Березняк О.С. Розв"язання екзаменаційних завдань з математики : у 3-х ч. / О.С. Березняк. – Тернопіль : Підручники & посібники. – (Випускний екзамен. 11. Математика). – ISBN 966-562-357-5
Ч.3 : Геометрія №305-637. – 2000. – 128 с.
1286900
   Розв"язання екологічних проблем ВАТ "Радикал" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 7 : фото
1286901
  Караєва Н.В. Розв"язання еколого-економічних проблем в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 153-157
1286902
  Бредіхін О.О. Розв"язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 57-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1286903
  Семенов В.В. Розв"язання екстремальних задач на опуклих та передопуклих множинах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 169-170
1286904
  Мазорчук В. Розв"язання задач 8-14 / В. Мазорчук, В. Некрашевич // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 89-92. – ISSN 1029-4171
1286905
  Семенова Н.В. Розв"язання задач дискретної оптимізації з дробно-лінійною цільовою функцією за умов керованості та невизначеності даних // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 108-109
1286906
  Філімоніхін Г.Б. Розв"язання задач з опору матеріалів з допомогою ПЕОМ : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Г.Б. Філімоніхін, О.Б. Чайковський; МОНУ; Кіровоградський держ. тех. ун-т. – Кіровоград, 2000. – 96 с. – ISBN 966-7531-13-9
1286907
  Семенова Н.В. Розв"язання задач змішано цілочислового білінійного програмування методом декомпозиції / Н.В. Семенова, С.В. Олійник // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 69-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Investigated mixed integer bilinear programming problems with related variables. Researched the properties and structure of the problems. Constructed and justified decomposition method for finding exact and approximate solutions. Resulting method based ...
1286908
  Горбань Г.О. Розв"язання задач і пролем у контексті управлінської діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 212-216. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1286909
  Соколова Л.В. Розв"язання задач про вільні коливання кругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Соколова Л.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
1286910
  Мукоєд Олександр Анатолійович Розв"язання задач про напружений стан неоднорідних ортотропних пластин в просторовій постановці : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Мукоєд Олександр Анатолійович; НАН України. Ін-тут механіки ім. С.П.Тимошенка. – К., 1996. – 16л.
1286911
  Тішаєв І.В. Розв"язання задач шарової нахилометрії статистичними методами : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-104 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто спосіб виділення поверхонь нашарувань статистичним методом, як проміжний результат обробки даних шарової нахилометрії. Також приділено увагу модельним побудовам системи "свердловина - прилад - шар гірської породи".
1286912
  Стефанська Н. Розв"язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Введено невласний інтеграл Рімана від необмеженої випадкової функції. Розв"язано задачу Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі, керованих загальними стохастичними мірами. Отримано розв"язки цих рівнянь. Введен несобственный ...
1286913
  Грищенко О.Ю. Розв"язання задачі ідентифікації т очкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький, Н.І. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 9-16. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1286914
  Терещенко В.М. Розв"язання задачі перетину m опуклих многогранників // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – C. 26-33. – ISSN 1028-9763


  У статті запропоновано модифікацію алгоритму GJK для знаходження спільної точки двох опуклих многогранників. Знаючи цю точку та використовуючи теорему двоїстості, можна знаходити область перетину двох політопів. Розглядаючи політопи попарно, можна ...
1286915
  Архіпов О.В. Розв"язання задачі пружно-пластичного згину пластин довільної форми у плані на базі теорії R-функцій. : Автореф... наук: 01.02.04 / Архіпов О.В.; НАН України. Інст. проблем машинобуд. ім.А.М.Підгірного. – Харків, 1999. – 18л.
1286916
   Розв"язання задачі розсіяння електромагнітних хвиль на включенні у T-подібному з"єднанні двох прямокутних хвилеводів за допомогою теореми Гріна / С.М. Шульга, О.В. Багацька, Хе Ши, З.Ф. Назиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 301-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано строге розв"язання двовимірної задачі розсіяння на ідеально провідному включенні довільного поперечного перерізу, розташованому в області взаємодії Т-подібного з"єднання прямокутних хвилеводів. В рамках даного підходу, який базується на ...
1286917
  Терещенко Л.М. Розв"язання задачі статичної магнітопружності для шаруватого еліпса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто розв"язання задачі про напружено-деформований стан магнітом"якого феромагнетика, що містить включення в вигляді шаруватого еліпса при дії однорідного магнітного поля. This article considered solve the stress-strain stale unlimited ...
1286918
  Павленко А.І. Розв"язання залежних вiд часу задач пошуку найкоротшого шляху // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (118). – С. 24-37. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядаються алгоритми для планування маршрутiв в транспортних мережах, якi розробленi останнiм часом. Подано огляд пiдходiв до моделювання розкладу у динамiчних графах. Описанi специфiчнi пiдходи розв"язання залежної вiд часу задачi пошуку ...
1286919
  Кашпур О.Ф. Розв"язання інтерполяційної задачі Ерміта у скінченновимірному Евклідовому просторі // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 2, березень - квітень. – С. 118-127. – ISSN 1019-5262
1286920
  Романенко І.Б. Розв"язання квазілінійної параболічної крайової задачі за допомогою топологічних методів / І.Б. Романенко, Б.І. Лисянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто спосіб чисельного розв"язання квазілінійної параболічної крайової задачі за допомогою топологічних методів. Проаналізовано результати роботи програми чисельного розв"язання задачі. The method of numerical solving for the quasilinear ...
1286921
  Судаков В. Розв"язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об"єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 30-38. – ISSN 2308-0361
1286922
  Максимчук Д.М. Розв"язання контактної задачі для попередньо напруженого шару та двох співвісних пружних штампів з початковими (залишковими) напруженнями // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
1286923
  Жорник І.В. Розв"язання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм, що регулюють приватноправові відносини у мореплавстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорник Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1286924
  Клен І.В. Розв"язання крайових задач p-аналітичних функцій (р=х k, k=соnst>l) з вагою в крайових умовах для нескінченної області // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 86-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано інтегральні зображення p-аналітичних функцій (р=х k, k=соnst>l) через граничні значення аналітичних функцій в нескінченній області, коли на ділянках уявної осі, що входять в склад границі області, система диференціальних рівнянь, якій ...
1286925
  Мольченко Л.В. Розв"язання крайових задач теорії пластин та оболонок : Навч. посібник / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, П.В. Дикий; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 88с. – ISBN 966-594-238-7
1286926
  Клен І.В. Розв"язання крайових задач х k-аналітичних функцій з вагою в крайових умовах для півплощини з розрізом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано інтегральні зображення х k-аналітичних функцій (k=const>l) через граничні значення аналітичних функцій в області з розрізом, коли система диференціальних рівнянь, якій задовольняють x k-аналітичні функції, вироджується на ділянках уявної осі, ...
1286927
  Вакал Є. Розв"язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження / Є. Вакал, Ю. Вакал, Л. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель руху рідини для неоднорідних середовищ із тонкими слабко проникними включеннями. Запропоновано ефективний числовий алгоритм розвязування сформульованої крайової задачі для еліптичного рівняння зі спеціальними умовами ...
1286928
  Григоренко Я.М. Розв"язання лінійних і нелінійних задач теорії оболонок на ЕОМ : Навчальний посібник / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоєд. – Київ : Либідь, 1992. – 147с. – ISBN 5-325-00236-8
1286929
  Демура В.І. Розв"язання методом машиноалітичних перетворень краєвіх задач напружено-деформованого стану ціліндирчних оболонкових конструкцій складного профілю : Автореф... канд. техннаук: 05.13.16 / Демура В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1286930
  Литвин О.К. Розв"язання місцевими Радами України продовольчого питання в перші місяці пролетарської диктатури // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 36-44. – (Історичні науки ; вип. 20)


  На основании широкого фактического материала в статье показана борьба местных органов Советской власти Украины за решение продовольственного вопроса в ходе которой украепляется союз рабочего класса с беднейшем крестьянством, крепла интернациональная ...
1286931
  Міщенко А.М. Розв"язання моральної дилеми в політиці: концепція Лео Штрауса // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 90-92
1286932
  Фрейман Григорій Ошерович Розв"язання навчальних конфліктних ситуацій на уроках правознавства шляхом застосування технології "медіація" / Фрейман Григорій Ошерович, Головань Тетяна Олександрівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1286933
  Фрейман Григорій Ошерович Розв"язання навчальних конфліктних ситуацій на уроках правознавства шляхом застосування технології "медіація" / Фрейман Григорій Ошерович, Головань Тетяна Олександрівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1286934
  Дзюбко І.С. Розв"язання національного питання в народно-демократичній Чехословаччині / І.С. Дзюбко. – Київ, 1959. – 152с.
1286935
  Дзюбко І.С. Розв"язання національного питання в Чехословаччині - закономірність будівництва соціалізму / І.С. Дзюбко. – 2-е доп. та перероб. вид. – Київ : Наукова думка, 1966. – 336с.
1286936
  Тихонова Євгенія Анатолівна Розв"язання національного питання у державному будівництві європейських соціалістичних країн (ЧССР, СРР,СФРЮ) / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : Наук.думка, 1966. – 238с.
1286937
  Фільчаков П.Ф. Розв"язання нелінійних і лінійних звичайних диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою степеневих рядів / П.Ф. Фільчаков. – Окр. відб. з Укр.математич.журн. Т.21, №2. – К., 1969. – С. 217-234
1286938
  Коваленко В.Г. Розв"язання нерівностей / В.Г. Коваленко. – Київ : Вища школа, 1975. – 131 с.
1286939
  Чорней Н.Б. Розв"язання однієї балансової моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 294-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів для розв"язання однієї балансової моделі взаємодії економіки та навколишнього середовища.
1286940
  Вакал Л.П. Розв"язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції / Л.П. Вакал, Є.С. Вакал // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 24-30. – (Технічні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5916
1286941
  Куровська І.А. Розв"язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 11-15.
1286942
   Розв"язання проблем з фосфатами та полімерними пакетами потребує законодавчих рішень (проекти законів України) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 4
1286943
  Зорій Н. Розв"язання проблеми цілісності в гештальтпсихології // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 55-58. – ISSN 2311-9896
1286944
  Тішаєв І.В. Розв"язання промисло-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Тішаєв І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Бібліогр.: л. 141 - 155
1286945
  Тішаєв І.В. Розв"язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-анлізу : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.04.00.05 / Іван Васильович Тішаєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.15 назв
1286946
  Ковалев Ю.Д. Розв"язання просторових крайових задач теорії пружності для шару (півшару) з тріщинами або отворами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Ковалев Ю.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1286947
  Семенов В.Ю. Розв"язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семенов Василь Юрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 34 назви
1286948
  Онищук В.В. Розв"язання системи рівнянь Нав"є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "Циклон-Антициклон" // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 90-100. – ISSN 0868-6939
1286949
  Шаповалова І.В. Розв"язання спорів проти України в міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (МЦВІС) // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
1286950
  Латишева К.Я. Розв"язання способом моментів деяких диференціальних рівнянь з регулярними точками / К.Я. Латишева. – Киев, 1936. – 117с.
1286951
  Батенко Г.В. Розв"язання територіального питання для єврейського народу // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С.3-12. – ISSN 1682-671Х
1286952
  Пащенко С.О. Розв"язання тривимірних задач терморадіаційної повзучості елементів конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Пащенко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1286953
  Дубинчук О.С. Розв"язання трикутників / О.С. Дубинчук. – К, 1965. – 140с.
1286954
  Симорот З.К. Розв"язання трудових спорів / З.К. Симорот. – К., 1968. – 75с.
1286955
  Ходаковський І.А. Розв"язання цивільних спорів / І.А. Ходаковський. – Київ, 1974. – 111 с.
1286956
  Бурим В.М. Розв"язки в замкнутій формі лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами: застосування методу К.Я. Латишевої / В.М. Бурим, О.Я. Киданюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Розглядається лінійне диференціальне рівняння другого порядку з поліноміальними коефіцієнтами спеціального вигляду. Використовується метод Латишевої. Наведено необхідні та достатні умови існування розв"язку в замкнутій формі. Отримані результати ...
1286957
  Банах Т.О. Розв"язки деяких проблем І.В. Протасова з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 8-11. – ISSN 1029-4171
1286958
  Покутний О.О. Розв"язки лінійних різницевих рівнянь в банаховому просторі обмежені на всій цілочисельній вісі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено теореми про необхідні та достатні умови існування обмежених на всій цілочисельній вісі розв"язків різницевих рівнянь в банаховому просторі з нормально - розв"язним оператором, а також побудовано відповідні розв"язки. Ключові слова: лінійне ...
1286959
  Покутний О.О. Розв"язки лінійних слабко збурених різницевих рівнянь в банаховому просторі, обмежені на всій вісі цілих чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 240-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено теорему існування обмеженого на всій цілочисельній вісі розв"язку слабко збуреного різницевого рівняння в банаховому просторі з нормально-розв"язним оператором та побудовано відповідний розв"язок. Ключові слова: лінійне різницеве рівняння, ...
1286960
  Тимофієва Н.К. Розв"язний випадок задачі розміщення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі розміщення, вхідні дані в якій задано функціями натурального аргументу, що інтерполюються періодичними функціями,знайдено перестановки, для яких цільова функція набуває мінімального або максимального значень. Показано, як змінюється значення ...
1286961
  Мазур К.І. Розв"язник конкурсних задач з математики / К.І. Мазур. – К, 1994. – 588с.
1286962
  Істер О.С. Розв"язник основних конкурсних задач з математики зі збірника за редакцією М.І. Сканаві : Алгебраїчні перетворення, рівняння, нерівності, системи. Тригонометрія. Логарифми. Логарифмічні та показникові рівняння, нерівності, системи: Навч. посібник / О.С. Істер. – Київ : А.С.К., 2004. – 480с. – ISBN 966-319-071-X
1286963
  Істер О.С. Розв"язник основних конкурсних задач з математики зі збірника за редакцією М.І. Сканаві : Прогресії. Текстові задачі. Початки аналізу. Планіметрія. Стереометрія: Навч. посібник / О.С. Істер. – Київ : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-319-036-1
1286964
  Бойчук М.В. Розв"язність задачі Діріхле для лінійних параболічник рівнянь другого порядку в просторах L[нижній індекс p] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У роботі проводиться дослідження розв"язності задачі Діріхле для лінійних параболічних рівнянь другого порядку в просторах Ліувілля, Бєсова та Нікольського при мінімальних умовах узгодження.
1286965
  Романенко І. Розв"язність задачі Діріхле зі змінними коефіцієнтами в області з кутовою точкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено існування та єдиність розв"язку лінійної еліптичної крайової задачі з неперервними коефіцієнтами у двовимірній нескінченній кутовій області. Уточнено апріорну оцінку розв"язку такої задачі та характер залежності сталої в апріорній оцінці від ...
1286966
  Романенко І. Розв"язність задачі Діріхле зі сталими коефіцієнтами в області з кутовою точкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено існування та єдиність розв"язку еліптичної крайової задачі зі сталими коефіцієнтами у двовимірній нескінченній кутовій області. Детально досліджено та уточнено апріорні оцінки розв"язку такої задачі та характер залежності сталих в апріорних ...
1286967
  Капустян О.А. Розв"язність задачі оптимального керування з мінімальною енергією для однієї параболічної крайової задачі з нелокальними крайовими умовами / О.А. Капустян, О.К. Мазур // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 6-10. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We consider the optimal control problem with minimal energy for parabolic equation with distributed control and nonlocal boundary conditions. Using Fourier method and properties of Fourier-Bessel series, we prove the solvability of this problem. В ...
1286968
  Терещенко Л.М. Розв"язність задачі статичної магнітопружності в середовищі Maple // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто розв"язання задачі про напружено-деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з еліптичною порожниною при дії однорідного магнітного поля в середовищі Maple. This article considered the stress-strain state unlimited magneto-soft ...
1286969
  Гуляницький А.Л. Розв"язність рівнянь у згортках, що виникають при осередненні / А.Л. Гуляницький, Г.В. Сандраков // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 6. – С. 15-22. – ISSN 1025-6415
1286970
   Розв"язок задач зі спецкурсу "Вступ до фізики твердого тіла" : метод. рекоменд. – Чернівці : Рута, 1996. – 57 с.
1286971
  Сичов Андрій Іванович Розв"язок задач повзучості тонких оболонок з урахуванням пошкоджуваності, геометричної нелінійності та зсуву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Сичов А.І.; НАНУ. Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1286972
  Кривий О.Ф. Розв"язок задачі теплопровідності для трансверсально-ізотропного кусково-однорідного простору з двома круговими включеннями / О.Ф. Кривий, Ю.А. Морозов // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 130-141. – ISSN 0130-9420
1286973
   Розв"язок задачі течії ньютонівської рідини в каналах довільного поперечного перерізу / Л.Г. Воронін, І.А. Андреєв, А.В. Копиленко, Д.Ю. Шмельова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 99-102. – ISSN 1997-9266
1286974
  Ловейкін А.В. Розв"язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.02.04 / Ловейкін А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 2000. – 20 с.
1286975
  Ловейкін А.В. Розв"язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками : Дис... Канд. фіз-мат. наук: 01.02.04 / Ловейкін А.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 131л. – Бібліогр.:л.122-131
1286976
  Остропольський Л. Розв"язок оберненої задачи варіаційного числення / Л. Остропольський, М. Кабальський. – Київ, 1939. – 19-69с.
1286977
  Гура К.О. Розв"язок оберненої задачі магніторозвідки за матеріалами векторної магнітометрії / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто можливість створення технології інтерпретації для векторного магнітометра. Одночасне використання порівняльного методу до вертикальної, горизонтальної та сумарної аномальним компонентам магнітного поля дозволяє отримати інформацію про ...
1286978
  Глущенко А.А. Розв"язок однієї задачі теорії фільтрації з частково невідомими крайовими умовами / А.А. Глущенко, Т.Л. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 21-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі отримано розв"язок крайової задачі плоскої фільтрації для дренованого флютбету. Крайові умови на дренажі невідомі і визначаються в процесі розв"язку.
1286979
  Хусаінов Д.Я. Розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням / Д.Я. Хусаінов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 362-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі приведено загальний розв"язок одновимірного рівняння теплопровідності із запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, що названа запізнюючим експоненціалом.
1286980
  Хусаінов Д.Я. Розв"язок рівняння коливання із післядією / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 243-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням було отримано у вигляді ряду із застосуванням спеціальних функцій. У роботі приведено умови збіжності ряду, що доводить існування та єдиність розв"язку. The solution of a scalar wave equation ...
1286981
  Ковальчук В.І. Розв"язок рівнянь Фаддєєва для задачі pd-розсіяння методом К-гармонічних розкладень // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 4. – С. 4001-1-4001-6. – ISSN 1027-4642


  Розвинуто метод розв"язку інтегральних рівнянь Фадєєва в конфігураційному просторі для системи трьох нуклонів із урахуванням кулонової взаємодії.
1286982
  Климик Я.Л. Розв"язок системи парних інтегральних рівнянь спеціального вигляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Розглядається побудова розв"язку системи парних інтегральних рівнянь відносно двох невідомих функцій. Вихідну систему рівнянь зведено до двох інтегральних рівнянь Фредгольма 2-го роду із симетричними ядрами, зв"язаних алгебраїчними співвідношеннями для ...
1286983
   Розв"язок спектральної задачі для поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ / І.С. Коломієць, Є.А. Оберемок, С.М. Савенков, О.С. Клімов // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 9. – С. 1197-1208. – ISSN 1024-1809


  На основі матричного методу Джонса розв"язано спектральну задачу для класу поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ з лінійним двопроменезаломленням.
1286984
  Гайштут О.Г. Розв"язування алгебраїчних задач / О.Г. Гайштут, Г.М. Литвиненко. – Київ : Радянська школа, 1991. – 223 с.
1286985
  Крайзман М.Л. Розв"язування геометричних задач методом координат / М.Л. Крайзман. – К., 1983. – 127с.
1286986
  Довгай Б.В. Розв"язування гіперболічного рівняння з гауссовою правою частиною спеціального вигляду методом Фур"є // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається гіперболічне рівняння з нульовими початковими та крайовими умовами та правою частиною, що виражається через однорідне гауссове випадкове поле. Встановлені умови існування розв"язку цієї задачі у вигляді рівномірно збіжного за ймовірністю ...
1286987
  Жовтанецький М.І. Розв"язування економічних задач за допомогою мови Асемблер ЄС ЕОМ / М.І. Жовтанецький. – Львів, 1983. – 83 с.
1286988
  Лега Ю.Г. Розв"язування задач з елементарної фізики : навч. посібник / Ю.Г. Лега, А.І. Садовий. – Київ : Кондор, 2004. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 492-493. – ISBN 966-00-0093-6
1286989
  Коваленко В.Ф. Розв"язування задач з курсу "Загальна фізика" (розділ "Механіка") : для студ. радіофізичного факультету. Методична розробка / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 38с.


  Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
1286990
  Коваленко В.Ф. Розв"язування задач з курсу "Загальна фізика" (розділ "Оптика") : Навчальний посібник / В.Ф. Коваленко, В.Г. Колобродов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 189с. – ISBN 966-594-641-2


  Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
1286991
   Розв"язування задач з курсу загальної фізики. Практикум : навч.пос. / А.А. Остроухов, В.Л. Стрижевський, М.Г. Цвелих, Ю.П. Цященко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 503 с.
1286992
  Нестеренко Ф.П. Розв"язування задач з фізики : посібник для вчителів / Ф.П. Нестеренко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 111 с.
1286993
   Розв"язування задач з фізики : практикум : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1986. – 311 с.
1286994
   Розв"язування задач з фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1989. – 144 с.
1286995
  Лисенко О.В. Розв"язування задач із фізики: електрика та магнетизм : навч. посібник / О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-657-680-7
1286996
  Совенко Валерій Розв"язування задач під час вивчення географії в 6 класі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-15. – Бібліогр.: 12 назв
1286997
  Маринюк В.В. Розв"язування задачі оптимального інвестування методом динамічного програмування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 91-93 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1286998
  Каплан Я.Л. Розв"язування нерівностей / Я.Л. Каплан. – Київ, 1967. – 124с.
1286999
  Сорока П.М. Розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою табличного процесора Excel // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 42-43
1287000
  Онищук В.В. Розв"язування системи рівнянь Нав"є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "потік-русло" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 6-24. – ISSN 2306-5680
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,