Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1285001
  Мірошниченко Л. "... ти дав колючу гілочку тернову..." (З етюдів про фотографії з архіву Косачів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-77. – ISSN 0236-1477
1285002
  Піддубна Л.І. "Технологізація" конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти / Л.І. Піддубна, О.Л. Шестакова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 6-11. – ISSN 1683-1942
1285003
  Ступницький О.І. "Технологізація" та продуктивність: три погляди на проблему економічного росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 262-267. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Проаналізовано вплив "технологізації" на продуктивність та економічне зростання на макро- та мікрорівнях.
1285004
   "Технології дистанційної освіти" як дисципліна фундаментальної підготовки для студентів-магістрів класичного університету / Г.М. Тимченко, О.О. Горова, О.В. Рибалко, А.М. Варавін, Я.М. Метіль // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-285-311-7
1285005
  Ступницький О.І. "Технологічний ренесанс" економічної діяльності в умовах практики екологічної взаємозалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто питання економічної глобалізації, технологічних змін та проблеми екології в умовах ускладнення сучасних світо господарських зв"язків. "Екологічну індустрію" світового господарства розглянуто у контексті міжнародних технологічних та ...
1285006
  Машаровська С. "Технологічною помилкою мітингів опозиції є саме їхня видима штучність..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Розмову з політологом С. Машаровською вела студентка КНУТШ Ю. Лучик.
1285007
  Чаплыгин Ю.П. "Технотворные иллюзии" / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1972. – 64с.
1285008
  Литвин В. "Тече Трубіж з минулого в віки..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 10
1285009
  Бросаліна О. "Ти - міст через безодню неминучости..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 6


  Вшанування пам"яті І. Качуровського в Національному музії літератури України
1285010
  Андрусяк М. "Ти боротьбою доброю боровся" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 10


  Фрагменти з документально-художньої повісті "Дух і кров".
1285011
  Білокінь О. "Ти вчиш нас бути собою". Вектори діалогічності в текстах книг вражень відвідувачів Шевченкової могили в Каневі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1285012
  Гайдабура В. "Ти дороги життя об"явив мені..." (Ростислав Василенко ставить твори Івана Багряного) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 178-185. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1285013
  Чобанюк В. "Ти ж серце все вклади, як дар найперший, на вівтарі довічної краси..." (синтез мистецвт у поемі С. Гординського "Сновидів") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 108-111. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1285014
  Марусик Т. "Ти знаеш, що ти - Стус? Ти знаєш про це чи ні ?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 14


  Про Дмитра Стуса - Генерального директора Національного музею Таораса Шевченка
1285015
  Гальченко С. "Ти не мені належиш, серце! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 4


  З сотанніх днів життя Володимира Сосюри
1285016
  Стельмах Л. "Ти несеш свою славу, як дитя від чужинця" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 536-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Пам"яті Анатолія Перепаді - поліглота, неперевершеного перекладача.
1285017
  Коваль О. "Тибетське питання" : деякі історичні та політологічні аспекти проблеми / О. Коваль, П. Ленський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-43


  Дослідження проблеми
1285018
  Коваль О. "Тибетське питання" : деякі історичні та політологічні аспекти проблеми / О. Коваль, П. Ленський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41
1285019
  Феликс А. "Тиволи" негров и квартеронские балы в Новом Орлеане // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – C. 305-312
1285020
  Утріско О. "Тигролови" Івана Багряного та галицький пригодницький роман 30-х років XX століття: проблема актуалізації типологічного зіставлення // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 123-131. – ISBN 978-966-02-6024-5
1285021
   "Тигры" действуют. – Москва : Детская литература, 1988. – 158 с.
1285022
  Томаева А. "Тигрята" шагают за облака. / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1971. – 112с.
1285023
  Шергін С. "Тиждень АСЕАН": прорив у забезпеченні стабільності в Східній Азії / С. Шергін, Є. Шаповалов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 48-51


  17-23 липня 2011 р. відбувся "Тиждень АСЕАН" - зустріч країн-членів Асоціації Південно-Східної Азії в розширеному форматі. Головна мета проведення саміту - прийняття спільних рішень для підтримання миру, стабільності та сталого розвитку в регіоні.
1285024
  Дуброва Н.Й. "Тиждень безпеки дитини". Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення / Н.Й. Дуброва, С.І. Осипенко, А.В. Іванов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-23
1285025
   "Тижні" тривають усе життя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 101. – ISSN 0130-5212
1285026
   [Тимошик Микола Степанович-завідувач кафедри видавничої справи і редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 6
1285027
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – М.-Л., 1950. – 11с.
1285028
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – 3-е изд., испр. – Москва, 1962. – 468с.
1285029
  Будников П.П. Техно-химический анализ. / П.П. Будников. – 2-е изд. – М, 1923. – 151с.
1285030
  Попов К.М. Техно-экономическая база Японии. / К.М. Попов. – М.-Л.
ч. 1. – 1934. – 232с.
1285031
  Сект П.Е. Техно-экономические основы обогащения коксующихся углей. / П.Е. Сект, А.М. Беликов. – М-Харьков, 1953. – 183с.
1285032
   Техно-экономические показатели электрификации основных процессов сельскохозяйственного производства. – Днепропетровск, 1936. – 39с.
1285033
  Чарновский Н.Ф. Техно-экономические принципы в металлопромышленности / Н.Ф. Чарновский. – Москва, 1927. – 247 с.
1285034
  Золотарев Т.Л. Техно-экономические расчеты по энергетике / Т.Л. Золотарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 74с.
1285035
  Базилевич К.В. Техно-экономическое основы районирования городских телефонных сетей / К.В. Базилевич. – М., 1933. – 131с.
1285036
  Дубовицкий А.М. Технология аммиачной селитры / А.М. Дубовицкий, Я.И. Кильман. – М, 1949. – 240с.
1285037
  Григорьев П.Г. Технология белковых пластических масс. / П.Г. Григорьев. – М, 1935. – 219с.
1285038
  Андреева О.Д. Технология бизнеса. Маркетинг : Учебное пособие межвузовским учебно-методическим объединением по образованию в обл.коммерц., маркетинга и рекламы / О.Д. Андреева; Академия народного хазяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 224с. – ISBN 5-7749-0196-3
1285039
  Винниченко В.М. Технология бурения геологоразведочных скважин : Справочник бурильщика / В.М. Винниченко, Н.Н. Максименко. – Москва : Недра, 1988. – 148с.
1285040
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 360с.
1285041
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 396с.
1285042
  Левкин А.В. Технология выбора параметров системы лазерного деления эмбриона крупного рогатого скота / А.В. Левкин, Д.А. Левкин, Я.Н. Котко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 40-44 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2311-1828
1285043
  Грошковский Я. Технология высокого вакуума / Я. Грошковский. – М, 1957. – 539с.
1285044
  Жиров Г.А. Технология гибридных интегральных микросхем / Г.А. Жиров. – Киев, 1976. – 240с.
1285045
  Бушминский И.П. Технология гибридных интегральных схем СВЧ / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1980. – 285 с.
1285046
  Броновский Г.А. Технология гидротурбостроения / Г.А. Броновский. – Л, 1978. – 304с.
1285047
  Ерошевский М.И. Технология городского строительства / М.И. Ерошевский. – М., 1974. – 568с.
1285048
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л.
3. – 1932. – 72с.
1285049
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л., 1933. – 375с.
1285050
  Высоцкий М.З. Технология звукозаписи кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1954. – 212с.
1285051
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – Москва, 1973. – 221 с.
1285052
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 280 с.
1285053
  Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю.С. Масленченков. – Москва : ДеКА, 1998. – 432с. – ISBN 5-89645-003-6
1285054
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры / А.В. Балицкий. – 3-е изд. перераб .и доп. – М, 1974. – 312с.
1285055
  Буловский П.И. Технология изготовления деталей и узлов электроизмерительных приборов. / П.И. Буловский, А.В. Поваляев. – Москва-Ленинград, 1952. – 238 с.
1285056
  Достанко А.П. Технология интегральных схем / А.П. Достанко. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 206 с.
1285057
   Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) / Е.В. Козлова, Н.П. Фадеева, Г.А. Калмыков, Н.С. Балушкина, Н.В. Пронина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 44-53 : рис. – Библиогр.: с. 53. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1285058
  Глазунов Г.И. Технология каучука / Г.И. Глазунов. – М
1. – 1930. – 92с.
1285059
  Бабицкий О.Ш. Технология крутки кабелей : (крутил. оборудование кабел. пр-ва) / Бабицкий О.Ш., Лехтман Л.Я. – Москва : Энергия, 1978. – 136 с. : ил.
1285060
  Егоров М.Е. Технология машиностроения / М.Е. Егоров. – М., 1976. – 534с.
1285061
  Жадан В.Т. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.Т. Жадан. – Москва, 1970. – 704 с.
1285062
  Добровольский В.И. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.И. Добровольский, Н.Г. Чумак. – Киев; Донецк, 1980. – 312с.
1285063
  Енишерлов П. Технология металлов. / П. Енишерлов, Е. Деречей. – М.-Л.
Ч.1. – 1927. – 208с.
1285064
  Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Москва : Радио и связь, 1991. – 527 с.
1285065
  Бутовский Я. Технология монтажа кинофильмов / Я. Бутовский, И. Вигдорчик. – М., 1968. – 128с.
1285066
  Волкова Л.А. Технология наборного производства / Л.А. Волкова. – Москва, 1979. – 312с.
1285067
  Дринберг А.Я. Технология неметаллически покрытий / А.Я. Дринберг. – Л., 1957. – 588с.
1285068
  Блюмберг И.Б. Технология обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – 2-е изд. – М, 1967. – 411с.
1285069
  Буданов А.Г. Технология обработки страховой информации попроекту АСУ-инспекция. / А.Г. Буданов. – Москва, 1986. – 126с.
1285070
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок / Г.И. Брагинский, С.К. Кудрина. – Л., 1967. – 132с.
1285071
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок и магнитных лент / Г.И. Брагинский, В.П. Романенко. – Л., 1978. – 88с.
1285072
  Беккерман Я.И. Технология оформительских работ / Я.И. Беккерман. – Москва, 1991. – 128с.
1285073
  Галкин Н.П. Технология переработки концентратов урана. / Н.П. Галкин. – М., 1960. – 163с.
1285074
   Технология переработки нефти (Теоретические основы) / Грузе, , А. Вильям, Стивенс, , Р. Дональд. – Л., 1964. – 608с.
1285075
  Беленький Е.Ф. Технология пигментов и лаков / Е.Ф. Беленький. – Ленинград, 1938. – 259с.
1285076
  Брацыхин Е.А. Технология пластческих масс / Е.А. Брацыхин. – Л., 1963. – 400с.
1285077
  Дринберг А.Я. Технология пленкообразующих веществ / А.Я. Дринберг. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Л., 1955. – 652с.
1285078
  Воробьев В.А. Технология полимеров / В.А. Воробьев, Р.А. Андрианов. – Москва, 1971. – 360с.
1285079
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285080
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285081
  Давиденко К.Я. Технология программирования АСУ ТП / К.Я. Давиденко. – М., 1986. – 183с.
1285082
  Ведмидский А.М. Технология производства измерительных приборов / А.М. Ведмидский. – Москва, 1953. – 364с.
1285083
  Байков А.И. Технология производства ниобия и его сплавов / А.И. Байков. – М., 1966. – с.
1285084
  Гаврилов Р.А. Технология производства полупроводниковых приборов / Р.А. Гаврилов, А.М. Скворцов. – Ленинград, 1968. – 240 с.
1285085
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры / А.Т. Белевцев. – Москва-Ленинград, 1964. – 640 с.
1285086
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры / А.Т. Белевцев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1971. – 543 с.
1285087
  Гусев В.П. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / В.П. Гусев. – Москва, 1961. – 388 с.
1285088
  Бушуев М.Н. Технология производства турбин / М.Н. Бушуев. – М.-Л., 1966. – 416с.
1285089
  Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения / В.П. Гусев. – Москва, 1972. – 494 с.
1285090
  Гаузнер Э. Технология резины / Э. Гаузнер. – М.
1. – 1936. – 748с.
1285091
  Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования : [по спец. 1509 "Механизация сел. хоз-ва"] / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 247 с. – Библиогр.: с. 243. – (Учебники и учебные пособия для вузов)
1285092
  Дуболазов В.А. Технология сборки интегральных микросхем / В.А. Дуболазов, Ю.С. Синекоп, Л.В. Томашпольский. – Киев, 1987. – 120 с.
1285093
  Ведерников М.И. Технология соединений связанного азота / М.И. Ведерников, В.С. Кобозев, И.В. Рудой. – Москва : Высшая школа, 1967. – 424 с.
1285094
  Авербух Т.Д. Технология соединений хрома / Авербух Т.Д., Павлов П.Г. – Ленинград : Химия, 1967. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-372
1285095
  Гараевская Л.С. Технология становления и оформления мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская, А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1968. – 152с.
1285096
  Афанасьев А.А. Технология стекла / Афанасьев А.А. – Москва-Ленинград, 1939. – 328 с.
1285097
  Гофман И. Технология суперфосфата / И. Гофман. – Л., 1937. – 560с.
1285098
  Джоветт Ч.Э. Технология тонких и толстых пленок для микроэлектроники / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 112 с.
1285099
  Ачкасов Н.А. Технология точного приборостроения. / Н.А. Ачкасов, В.С. Терган. – Москва, 1973. – 336с.
1285100
  Жалнин Э.В. Технология уборки зерновых комбайновыми агрегатами / Э.В. Жалнин, А.Н. Савченко. – М., 1985. – 207с.
1285101
  Волосков Н.И. Технология функционирования систем управления данными / Н.И. Волосков. – Москва
1. – 1979. – 85с.
1285102
  Дринберг А.Я. Технология целлюлозных лаков / А.Я. Дринберг. – Л.
2. – 1934. – 565с.
1285103
  Зарецкий С.А. Технология электрохимических производств / С.А. Зарецкий. – М, 1970. – 424с.
1285104
  Гриднев В.Н. Технология элементов ЭВА / В.Н. Гриднев. – М., 1978. – 288с.
1285105
  Сергиенко И.В. Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации / И.В. Сергиенко, В.П. Шило // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 73-83. – ISSN 0023-1274
1285106
  Лімонт А.С. Технологізація збирання рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2311-1828
1285107
  Шапран О.І. Технологізація інноваційних освітніх процесів у вищій школі / О. І. Шапран, А. Л. Сембрат // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 37-47. – ISBN 966-597-072-0
1285108
  Білогуб В.Д. Технологізація науки в гуманістичному вимирі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1285109
  Синенко Л.О. Технологізація осввти: витоки актуальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 329-333. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1285110
  Старовойт С. Технологізація освітнього процесу в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-56. – ISSN 0131-6788
1285111
  Руденко А.Ф. Технологізація політичного поля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 109-112
1285112
  Орлов В.Ф. Технологізація професійного становлення і розвитку майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-88. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертає увагу на особливості розробки технології та методики професійного виховання майбутніх вчителів. В роботі пропонуються шляхи їх упровадження в педагогічну практику.
1285113
  Козаченко Г.В. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – C. 37-40. – ISSN 2218-1199
1285114
  Літвінова М.Б. Технологізація як адаптаційний підхід до сучасного навчання у вишах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 161-168. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1285115
  Ненашева О.Ю. Технологізм у мистецтвознавчих дослідженнях Іполита Моргілевського в історико-культурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ненашева Олена Юріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1285116
  Пометун О. Технології - це відповідь. А про що ми запитуємо ? // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальні питання, пов"язані із впровадженням в освітній процес вищого педагогічного навчального закладу технологічного підходу. Визначено різновиди та охарактеризовано структуру педагогічних технологій, з"ясовано умови їх ...
1285117
  Запорожець О.Ю. Технології "кольорових революцій" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 60-68.
1285118
  Разважаєв А. Технології "хмарного" обчислення для застосування в інформаційних центрах / А. Разважаєв, О. Соловйов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 226-236. – ISSN 2224-9516
1285119
  Колесник І.Г. Технології XML в електронних бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено перспективні напрями застосування XML-технологій в електронних бібліотеках.
1285120
  Гусинін А.В. Технології автоматичної ідентифікації у практичній охороні здоров"я : навч. посібник / А.В. Гусинін, Г.О. Селезнева, С.Л. Букацела ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-253. – ISBN 978-966-622-369-5
1285121
  Стрілець Н.О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1285122
  Кігель Наталя Федорівна Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Кігель Н.Ф.; Нац. ун-тет харчових технологій. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 52 назв.
1285123
  Гончаров В. Технології блочно-модульного навчання у підготовці нового вчителя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-57. – ISBN 978-617-7009-20-6
1285124
  Фунікова О. Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 261-267. – ISSN 1993-0909
1285125
  Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – ISSN 0131-6788
1285126
  Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Т.О. Ярошенко, Т.О. Якушко ; Укр. бібл. асоц. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр бесперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 104, [2] с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-661-057-1
1285127
  Коваль Ю.О. Технології ведення інформаційно-психологічних воєн // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
1285128
  Калініченко Б. Технології вибору в умовах політичної нестабільності // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 74-77


  У статті розглянуто політичні технології, які застосовувалися на президентських виборах 2004 р. Просте-жено як сучасні політичні баталії впливають на сприйняття виборчого процесу пересічними громадянами. This article runs about political ...
1285129
  Гурмак М. Технології виготовлення медалей - від міфу до історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 189-204. – ISSN 0236-4832
1285130
   Технології виявлення об"єктів різної природи з використанням терагерцового 3-D радара / Ф.Г. Гаращенко, П А. Верченко, В.В. Пічкур, М.А. Косовець // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 51-52
1285131
  Назарчук З.Т. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Є.П. Почапський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-301. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1440-4
1285132
   Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, В.С. Гавриш, В.А. Стріха, І.М. Киричик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-281. – ISBN 978-966-327-250-4
1285133
  Кубовська Т. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних / Т. Кубовська, С. Сєйтвелієва // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 80-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті викладено один із можливих підходів до вивчення технологій візуалізації алгоритмів студентами у рамках дисципліни "Алгоритми і структури даних на основі сучасних мов програмування.
1285134
  Іванов М.Є. Технології візуалізації та збереження формалізованих документів / М.Є. Іванов, В.М. Волохов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається підхід до зберігання формалізованих документів, адміністрування доступу до їх розділів та створення результуючого тексту. Ключові слова: формалізований документ, структури даних, адміністрування, візуалізація. This article ...
1285135
  Ануфрієва О.В. Технології впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено теоретичний аналіз технологій комунікативного впливу на ціннісні орієнтації молоді. Розглянуто особливості впливу на побудову образів світу, на емотивну та регулятивну складову ціннісних орієнтацій.
1285136
  Сидоров В.І. Технології гідро- та вітроенергетики / В.І. Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2783-88-9
1285137
  Свердан Р. Технології голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: еволюція, типи, особливості використання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 92-95
1285138
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 139-153. – ISSN 2312-5993


  У статті доведено необхідність вивчення світового досвіду диверсифікації фінансування університетських досліджень і розробок. Висвітлено проблеми української науки в складних військових і економічних умовах, коли недолік бюджетного фінансування та ...
1285139
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 162-166. – ISBN 978-966-698-191-5
1285140
  Вінник О.М. Технології державно-приватного партнерства (правові аспекти) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 110-119. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена проблемам правого регулювання відносин державно-приватного партнерства в Україні. Проаналізовано стан актів законодавства, що регулюють відносини такого партнерства.
1285141
  Кутузова О. Технології державного брендінгу у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 189-191.
1285142
  Шамбір К. Технології державного брендінгу у формуванні міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 150-151
1285143
  Стрельчук О.Я. Технології дистанційного навчання - резерв в підвищенні якості підготовки сучасних фахівців / О.Я. Стрельчук, М.М. Борис, В.П. Грубий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 173-178
1285144
  Сорока В. Технології для безпеки та економіки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У березні цього року спільними наказами МОН і Міноборони було затверджено Положення про Комісію з питань співробітницітва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій галузях і водночас склад цієї комісії, до якої увійшли представники МОН і ...
1285145
  Бессараб А.О. Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1285146
  Косинський В.І. Технології електронного документообігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1285147
  Волобуєва С.В. Технології життєвого проектування випускника вищої школи у контексті нової освітньої парадигми // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 31-34


  Сьогодні, як ніколи, гостро постає завдання створення нової філософії освіти. Від того, як освітня галузь допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить, на нашу думку, успішність та міра реалізованості молодого покоління у ...
1285148
  Лисий Р.Ю. Технології забезпечення безпеки систем управління базами даних // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (127). – С. 27-29. – ISSN 2412-9070
1285149
  Бандровська О. Технології замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 11-18. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано проблему "людина-влада" в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ". Показано, що інтерпретація влади О. Гакслі вирізняється з-поміж ін. худ. аналітик системним баченням історії цивілізації, історії влади, історії взаємостосунків людини ...
1285150
  Брикайло Р.В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв"язками і методи розрахунку витрат енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Брикайло Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1285151
  Неліпа Д.В. Технології збору первинних даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено головні технології збору первинних даних в рамках підготовчого етапу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено кілька груп технологій та розкрито алгоритм їх практичного застосування. Освещены основные ...
1285152
  Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників : методичний посібник / П.Д. Фролов ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – Київ : Міленіум, 2008. – 96 с. – ISBN 966-8063-14-37
1285153
  Березуцький В.В. Технології і обладання очистки, знешкоджування і використання маслоемульсійних стічних вод. : Автореф... Доктора техн.наук: 21.00.08 / Березуцький В.В.; Укр.наук-досл.ін-т. – Харків, 1997. – 33л.
1285154
  Добко Т.В. Технології і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування у наукових бібліотеках // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 481-485. – ISBN 978-966-02-7337-5
1285155
  Липова Л. та ін. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18. – ISSN 0131-6788
1285156
  Лобузін І.В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – C. 66-78. – ISSN 2409-9805
1285157
  Сафонова Т.А. Технології інформаційного суспільства як фактор інноваційного розвитку бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 3-6
1285158
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександрівна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
1285159
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1285160
  Басіста О.М. Технології кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Басіста Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1285161
  Романенко Ю.В. Технології когнітивно-комунікативної акультурації в соціалізації // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133


  Статтю присвячено дослідженню технологій когнітивно-комунікативної акультурації, а також аналізу їх впливу на соціалізацію. Визначено основні характеристики зазначених технологій та концептуалізовано можливі напрями їх застосування у різних сферах ...
1285162
  Лавріщева К.М. Технології комп"ютерів, систем і програм від академіка Глушкова // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (14). – С. 6-17. – ISSN 2306-6512


  Стаття присвячується 90-річчю від дня народження академіка НАНУ України і СРСР Віктора Михайловича Глушкова, його внеску в розробку технології ЕОМ, комп"ютерних систем. З ініціативи В.М. Глушкова, в 1969 році на базі Київського університету імені ...
1285163
  Мушак А.Я. Технології композиційно-структурного моделювання дистанційного навчання // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 299-306. – ISSN 2223-5744
1285164
  Овчар І. Технології легітимації влади: правові механізми та суспільні можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 120-130
1285165
  Корсак Костянтин Технології майбутнього, або Четверта хвиля // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 8-10 : Фото
1285166
  Дрозда В.Ф. Технології масового лабораторного вирощування ентомофагів, що забезпечують одержання високожиттєздатних стартових популяцій / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1285167
  Кучерук Оксана Технології мовленнєвого розвитку школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1285168
  Ковалець І.В. Технології моделювання метеорологічних процесів із засвоєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.06 / Ковалець І.В. ; НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1285169
  Білоус В.І. Технології мультимедіа як інструмент креативної освіти при вивченні іноземної мови у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-29. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1285170
  Гудзь П. Технології муніципального управління на основі якості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 38-45. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1285171
  Козаєва Н. Технології на сторожі нотаріальної безпеки // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 72-75
1285172
  Бахтіярова Х.Ш. Технології навчання в системі вищої освіти / Х.Ш. Бахтіярова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-19. – ISBN 978-966-632-261-9
1285173
  Париш Н.М. Технології навчання в системі інженерно-педагогічної освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 44-53
1285174
  Архипенко Л. Технології навчання в співпраці на заняттях з української мови для іноземних студентів-економістів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 240-242
1285175
  Назаренко О.І. Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 128-136. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1285176
  Манькусь І.В. Технології навчання фізики: інваріанти навчальної діяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 109-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1285177
  Лішавський В.Г. Технології навчання: традиційні чи інноваційні? / В.Г. Лішавський, М.П. Власко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42.
1285178
  Назарук В. Технології обміну даними дистанційних електронних виборів / В. Назарук, О. Хоменчук // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2221-5212
1285179
  Шевченко О. Технології оздоровчого призначення // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Пріоритетні напрями наукових інтересів Національного університету харчових технологій.
1285180
  Гайдамашко І.А. Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-83. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1285181
  Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності = Technologies for knowledge resources organization in library and information activities = Технологии организации знаниевых ресурсов в библиотечно-информационной деятельности : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко ; ред. : Н. Автономова. Т. Дубас, Л. Степченко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 249, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ., рос. та укр. мовами. – Бібліогр.: с. 221-249. – ISBN 978-966-02-6423-6
1285182
  Ткаченко В.В. Технології особистісно-орієнтованого навчання та їх застосування у вищому навчальному закладі // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 102-103


  До технології особистісно-орієнтованого навчання можна віднести створення умов для розвитку гармонійної, морально досконалої, професійно компетентної, спроможної до саморозвитку особистості.
1285183
  Космина М.Б. Технології отримання оксидних монокристалів і елементів для лазерної, сцинтиляційної техніки і пристроїв оптичного запису інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Космина М.Б. ; НАНУ ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011. – 33 с. – Бібліогр.: 48 назв
1285184
  Ковпік С. Технології п"єс-рімейків М. Старицького // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1285185
  Досенко А.К. Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 301-308. – ISSN 2309-1797
1285186
  Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кошулько О.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1285187
  Сиротюк М.В. Технології персоніфікації в системі медіа-освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 271-275


  Стаття присвячена актуальності використання інноваційно-інформаційних технологій в системі вищої професійної освіти, які базуються на персоніфікованих та інтерактивних концепціях. Акцентується увага на основі риси та особливості процесу персоніфікації ...
1285188
  Лещенко Марія Петрівна Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.04 / Лещенко Марія Петрівна; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти Академії педагог. наук України. – К., 1997. – 53л.
1285189
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 234 л. – Додатки: л. 225-234. – Бібліогр.: л. 193-224
1285190
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1285191
  Фомовський Ф.В. Технології покращення деградаційної стійкості кристалів GaAs, Si та структур і приладів на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фомовський Фелікс Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч.нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1285192
  Житнікова Т.О. Технології політичного маніпулювання: українські реалії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 101-102
1285193
  Лукач К. Технології політичної комунікації як засіб підвищення ефективності державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-17. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено термінологічну базу, проаналізовано роль політичної комунікації як цілеспрямованої соціальної діяльності для підвищення ефективності державного управління. Мета дослідження - узагальнити різні погляди, що стосуються ролі політичної ...
1285194
  Гиріна Т.С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 61-64. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1285195
  Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень / В. Приймак, Л. Анісімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується удосконалення механізмів прийняття управлінських рішень відповідно до нових бізнес-орієнтирів економічного розвитку. The article deals with modernization of mechanisms of decision making according to new business-ways of ...
1285196
  Богосвятська А.І. Технології прилучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-9
1285197
  Головенко А.Д. Технології прогнозування аераційних процесів для підтримки прийняття рішень при будівництві промислових зон, висотних та спортивних споруд / А.Д. Головенко, С.О. Голубев, Д.І. Черній // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 49-50. – ISBN 978-966-188-165-4
1285198
  Гоян О.Я. Технології програмування комерційного радіомовлення: добова верстка і формат // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 12-18.


  У статті йдеться про основні технології, завдяки яким здійснюється програмування комерційного радіоефіру, визначаються їхні характерні особливості, складові компоненти, специфіка застосування для отримання радіостанцією прибутку. The basic ...
1285199
  Моргуновський Д.З. Технології продажу миттєвих кредитів кредитними спілками в Україні та банками "Русский Стандарт", ХКФБ ("Home credit") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості технології продажу миттєвих кредитів в на прикладі діяльності українських кредитних спілок та найбільш впливових суб"єктів ринку миттєвого кредитування в Росії. In the article the author analyses the peculiarities of ...
1285200
  Слюсарчук Ю.М. Технології проектного навчання під час підготовки ІТ-фахівців / Ю.М. Слюсарчук, Л.Л. Джавала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 369-374. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Для вирішення проблем формування компетенцій під час реалізації освітнього процесу підготовки ІТ-фахівців та створення необхідної траєкторії підготовки запропоновано широко використовувати технології проектно-орієнтованого навчання. Розроблена модель ...
1285201
  Мартинюк І.А. Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 196-204. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1285202
  Биконя О.П. Технології професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 34-36. – (Педагогічні науки)


  викладання іноземних мов
1285203
  Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник / Л.М. Завацька ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8407-98-7
1285204
   Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / [Побірченко Н.А. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-644-196-9
1285205
  Зоренко Я.В. Технології репродукування плоским офсетним друком : монографія / Ярослав Зоренко ; за заг. ред. Величко О.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-159. – ISBN 978-966-439-596-7
1285206
  Брутман А.Б. Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 30-35. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1285207
   Технології розв"язання конфліктів у педагогічній взаємодії : Навчально-методичний посібник / Г.В. Ложкін, М.О. Коць, Т.В. Петровська, І.Ю. Зубкова; Академія педагог.наук України.Ін-тут психолог.АПН України. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – 152с. – ISBN 966-600-022-9
1285208
  Бірюкова М.В. Технології саєнтифікації навчального процесу в контексті сучасних освітніх стратегій // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 44-51. – ISSN 1993-5560
1285209
   Технології свободи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 61 : фото
1285210
   Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. напряму підгот. "Соціальна педагогіка" / [Заверико Н.В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-266 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-599-463-3
1285211
   Технології соціально-педагогічної роботи з сім"ями : навч.-метод. посібник / А.Й. Капська, І.В. Пєша, О.Ю. Міхеєва, М.Г. Соляник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – Київ : Слово, 2015. – 323, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-324. – ISBN 978-966-194-213-3
1285212
  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Шахрай ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. ін-т економіки та упр. відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 466, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – ISBN 966-364-288-2
1285213
  Капська А.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник / А.Й. Капська, Л.М. Завацька, С.В. Грищенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 244, [4] с. – Бібліогр.: с. 220-237. – ISBN 978-966-194-096-2
1285214
  Тихомирова Є.Б. Технології спіндокторства в контексті інформаційної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 26-29.
1285215
  Шевченко О.В. Технології створення бренду країни / О.В. Шевченко, Ю. Ткачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 190-195
1285216
  Лікарчук Н.В. Технології створення політичного іміджу лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про трансформацію політичної системи та створення політичного іміджу.
1285217
  Кравцов Г.М. Технології створення та методика використання інтерактивної довідки в системі дистанційного навчання " Херсонський віртуальний університет " / Г.М. Кравцов, Є.О. Козловський, В.В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 113-117. – ISSN 1998-6939
1285218
  Піронкова О.Ф. Технології стигматизації та інклюзії як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / Піронкова Оксана Феліксовна. – Харків : Око, 2016. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 341-399. – ISBN 978-966-526-217-6
1285219
  Безчотнікова С.В. Технології сучасного комерційного радіомовлення: функціональний тип, формат, контент // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 5-9


  Розглянуто інтеграційні процеси в сучасних медіа на прикладі діяльності регіональної станції "Європа Плюс" (Маріуполь, 104 ФМ). Проаналізовано досвід найбільш рейтингових радіопроектів у зазначеному сегменті радіоринку за певними критеріями. Комплексна ...
1285220
  Ус М.Ф. Технології та ефективність електронної підтримки навчання в університеті : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, О.М. Аблязова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 212-219 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1285221
  Затока Л.П. Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 391-403. – ISSN 2222-4203
1285222
  Курбан О.В. Технології та методи оцінки ефективності роботи в соціальних мережах (за матеріалами комплексного SMM-аудиту Київського міського центру зайнятості) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 52-56


  Подається прикладна методика SMM-аудиту, проілюстрована на практичному прикладі - дослідженні ефективності розповсюдження в українській зоні інтернету інформації про діяльність Київського міського центру зайнятості. In the article it is provided the ...
1285223
  Сивоконь З.М. Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена аналізу технологій та методів промоції мистецьких проектів на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова. Автор розглядає технології та методи промоції конкурсу ...
1285224
  Холод Д.В. Технології та методи розробки систем електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття розглядає методи розробки систем електронного навчання. Пропонується архітектура системи, платформа та інструментарії. Ключові слова: .Net, Framework, Html, XML, Web-служби, Uml, проектування, взаємодія, сервісно орієнтовані системи. The ...
1285225
  Трушевський В.М. Технології та мови програмування для штучного інтелекту / В.М. Трушевський; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Дискретний аналіз та штучний інтелект)
Ч. 1 : Основи програмування мовою Prolog. – 2006. – 120с.
1285226
  Лисюк Н.А. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 350-357. – (Б-ка Ін-ту філології)
1285227
  Лисюк Н. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-252


  У статті зроблено спробу опису представлених в українських космогонічних колядках та легендах стратегій творення світу й людини у їхньому зв"язку зі специфікою освоєння етносом довкілля й історією розвитку первісного суспільства та встановлення їх ...
1285228
  Недопитанський М.І. Технології теленовин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 35-39.
1285229
  Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Приймак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються актуальні проблеми розвитку міжнародних стандартів якості в управлінні сучасними українськими підприємствами. Розглянуто особливості використання технології управління знаннями при впровадженні концепції загального управління ...
1285230
  Набока О.Г. Технології формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів засобами компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 347-355. – ISSN 2312-5993
1285231
  Курчина Т. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 100-104
1285232
  Курчина Т.О. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 36-39


  У статті розглянуто інформаційні технології, які передбачають використання засобів масової інформації з метою маніпуляції громадською думкою. The article deals with information techniques that stipulate the use of mass media with the aim of ...
1285233
  Гурицька М.С. Технології формування іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 340-349
1285234
  Гуменюк А.В. Технології формування іміджу політичного діяча // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 18-19
1285235
  Кочубей Л. Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 366-381
1285236
  Петров П.Г. Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800


  У статі аналізуються особливості технологій формування зовнішньополітичного іміджу держави, висвітлюються узагальнюючі фактори, які представляють декілька груп соціологічних, політичних географічних, економічних, наукових та інших особливостей, що ...
1285237
  Волобуєва С.В. Технології формування творчої особистості / С.В. Волобуєва, К.І. Алєксєєва // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-150. – ISBN 978-966-632-261-9
1285238
  Темченко В.П. Технології формування функціональних шарів виробів електронної техніки та обладнання для їх реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Темченко Володимир Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1285239
  Мурр П"єр Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мурр П"єр. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1285240
  Голіян Н.Б. Технології як фактор економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 218-222.
1285241
  Скиба О.П. Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1285242
  Костенко Г. Технологічна безпека: конкурентоспроможність і виклик / Г. Костенко, Є. Котух // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 33-35
1285243
  Гордієнко І.В. Технологічна взаємодія видів транспорту при організації доставки вантажів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 126-130
1285244
  Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 12-25. – ISSN 0131-775Х
1285245
  Козаченко І.В. Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 146-154. – ISSN 2312-5993
1285246
  Михальчук І. Технологічна детермінанта конкурентоспроможності України: стратегія подолання кризових явиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 285-290. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1285247
  Панкратова О.М. Технологічна і педагогічна складові нового освітнього середовища // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 56-57
1285248
  Серченко К. Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 170-180
1285249
  Покришка Д.С. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-91.
1285250
  Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
1285251
  Матюшенко І.Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 108-120. – ISSN 2222-0712
1285252
  Островерхова Н.М. Технологічна культура аналізу якості уроку // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 34-45


  Технологічна культура аналізу якості уроку базується на авторській концепції, з позиції якої урок розглядається як педагогічна система; її градація на підсистеми на засадах системно-диференційованого та синергетичного підходів; можливість і педагогічна ...
1285253
  Шебанін В.С. Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду / В.С. Шебанін, Д.Л. Кошкін, Д.О. Захаров // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 38-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
1285254
  Манжула С. Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 149-162. – ISSN 2409-9260
1285255
  Шуляр В. Технологічна модель уроку вивчення літературного процесу в освітніх закладах різних типів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-13
1285256
  Дука А. Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основоположні ідеї теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, що дозволяють обґрунтувати витоки технологічної модернізації на основі інноваційної концепції. В статье проанализированы фундаментальные идеи теории экономического развития ...
1285257
  Филюк Г.М. Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 4-10


  Розкрито сутність понять "економічна безпека підприємства" та "технологічна модернізація". Обґрунтована необхідність технологічної модернізації вітчизняних підприємств в сучасних економічних умовах. Сформульовано пропозиції щодо активізації процесів ...
1285258
  Ориняк І. Технологічна наука: щоб бути попереду, треба швидше йти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 17
1285259
  Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.145-159. – ISBN 966-654-025-8
1285260
  Кулініч М.Т. Технологічна оцінка рекреаційної придатності аквально-терральних комплексів Середнього Подніпров"я // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 124-130. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено технологічну оцінку рекреаційної придатності Приканівського та Приудайського аквально-терральних комплексів (АТК). Технологічна оцінка рекреаційної придатності АТК об"єднала в собі дві шкали - оцінка придатності АТК для ...
1285261
  Ободовський О.Г. Технологічна парадигма розвитку малої гідроенергетики на річках Карпатського регіону / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Ю.О. Ободовський // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 51-60. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1285262
   Технологічна підсистема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про сучасні інформаційні та освітні комунікаційні технології Київського національного університету технологій та дизайну.
1285263
  Федулова Л.І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 20-38. – ISSN 1605-7988
1285264
  Герасимова Е.М. Технологічна реальність масових комунікацій як ресурсна можливість розвитку освіти постмодерну // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 10-15. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1285265
  Федулова Л. Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1285266
  Федулова Любов Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1285267
  Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 22-24 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1285268
  Єгоров С.О. Технологічне брокерство / С.О. Єгоров, Я.В. Лук"яненко // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 10-11.
1285269
  Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1285270
  Назар І.Р. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Назар І.Б.; Тернопільский держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1285271
  Несхозієвський А.В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі систем контролю виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1285272
  Разумов-Фризюк Технологічне забезпечення електричного контролю багатошарових комутаційних плат в електронній техніці : автореф. дис. ... канд. технічних наук. : 05.27.06 / Разумов-Фризюк Є.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1285273
  Несхозієвська Т.М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей аркушепровідних систем друкарських машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвська Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1285274
   Технологічне забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів Національної гвардії України / І.К. Шаша, Р.О. Гончар, В.О. Темніков, В.В. Єманов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 62-66. – ISSN 2409-7470
1285275
  Сахно О.Г. Технологічне забезпечення несучої здатності дисків компресовра з жароміцних сплавів : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.01 / Сахно О. Г.; Запор. держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 25л.
1285276
  Цимбалюк Н.М. Технологічне забезпечення освітньої діяльності у сфері соціології // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 427-431
1285277
  Жаровський Андрій Мирославович Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Жаровський А. М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1285278
  Зигуля С.М. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей контактувальних пар аркушевих офсетних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Зигуля Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1285279
  Матлак О.О. Технологічне оновлення економіки як пріоритетне завдання структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Запропоновано визначити пріорітети структурної політики виходячи із загальносвітових тенденцій структурних зрушень та особливостей існуючої структури національної економіки.
1285280
  Згуровський М.З. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто комплекс виконаних робіт з технологічного передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015—2020 рр.) і довгостроковому (2020—2030 рр.) часових горизонтах. З використанням методу Дельфі виявлено ...
1285281
  Федулова Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1285282
  Манькусь І. Технологічний аспект підготовки викладачів фізики / І. Манькусь, Л. Недбаєвська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 79-87. – ISSN 1682-2366
1285283
  Чернецька Ю.І. Технологічний аспект ресоціалізації наркозалежної молоді / Ю.І. Чернецька, О.П. Бурик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 131-135. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1285284
  Шегда А.В. Технологічний аспект розвитку суспільного виробництва / А.В. Шегда, А.Л. Шестаков // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 5-16


  Розглядається вплив нових технологій на основні параметри суспільного виробництва. Аналізуються теоретичні підходи дослідження процесу становлення "нової економіки".
1285285
  Бондаренко В.І. Технологічний аспект функціонування віртуальної виставки в бібліотечному середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 225-227. – ISBN 978-966-02-7706-9
1285286
   Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок / В.М. Колодяжний, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, М.О. Цибинога // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 9-14
1285287
  Коломієць Л.В. Технологічний детерменізм в системі політичних поглядів Зб. Бжезинського: концепт "технотронного суспільства" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 265-275
1285288
   Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України / [Федулова Л.І. та ін. ; за ред. Л.І. Федулової] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування України, 2011. – 656 с. : іл., табл. – Додатки: с. 608-655. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5986-7
1285289
  Відякіна М.М. Технологічний капітал як результат коеволюції традиційних чинників виробництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 209-211
1285290
  Довгаль І.В. Технологічний контекст поняття "соціальний діалог" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 276-281. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто теоретичний аспект поняття соціальний діалог, здійснено спробу розгляду соціального діалогу як соціальної технології. Розглянуто можливості застосування соціального діалогу як соціальної технології у межах соціологічного дискурсу.
1285291
  Іванова В.В. Технологічний механізм інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 39-41
1285292
  Середа І. Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 295-298. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1285293
  Симоненко Т. Технологічний підхід, до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 39-41. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальну проблему лінгводидактики середньої школи, а саме питання про основні принципи та дидактичні умови розроблення перспективних технологій, які можуть бути ефективними у процесі реалізації лінгвокультурологічного підходу до ...
1285294
  Атамась Г.М. Технологічний процес отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Атамась Г.М. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1285295
  Загрішева Н. Технологічний процес: правова охорона та бухгалтерський облік // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 99-109.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1285296
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1285297
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
1285298
  Салига П. Технологічний розвиток мережевих електронних журналів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 176-182


  Стаття присвячена технологічному розвитку мережевих електронних журналів. У статті описано початок мережевої видавничої справи в США 80-х років ХХ століття. Автором подано історію створення нових засобів масової комунікації та проаналізовано контент і ...
1285299
  Вакарчук Т.С. Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1285300
  Войтко С.В. Технологічний чинник економічного зростання в умовах сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1810-0546
1285301
  Малашевский О.С. Технологічні аспекти виробництва ліпної кераміки Черняхівської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 84-89. – ISSN 2227-4952
1285302
  Омельченко М.М. Технологічні аспекти з консервації бібліотечних документів нестандартних форматів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-02-7337-5
1285303
  Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 47-50. – Бібліогр.: 4 назви
1285304
   Технологічні аспекти реалізації автоматизованих систем машинного перекладу / БалабінВ.В, С.В. Ленков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 55-64


  У статті розроблено технологічні аспекти щодо автоматизації машинного перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програчного забезпечення, що використовуються для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані ...
1285305
  Кирик В.Л. Технологічні аспекти реалізації екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 339-361
1285306
  Рабулець О. Технологічні аспекти створення електронного видання "Словники України" // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
1285307
  Куценко Ю.М. Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 165-173. – ISSN 2078-0877
1285308
  Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Лукінюк; МОНУ; НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 436с. – ISBN 978-966-622-247-6


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1285309
  Грищенко О.М. Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій в присутності йонів металів змінної валентності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / О.М.Грищенко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1285310
  Благодір О.Л. Технологічні закономірності фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками флексографічного друку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Благодір Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285311
  Фененко В.І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар"єрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Фененко В.І.; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1285312
  Вощевська О. Технологічні засади підготовки інженерів-аграрників у США / Ольга Вощевська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-51
1285313
  Літвінов Ю.І. Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 81-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1285314
  Баркова О.В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 40 назв
1285315
  Козлова А. Технологічні імперативи впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначені чинники впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки. Досліджено основні технологічні імперативи агросектору в системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано стратегічні пріоритети міжнародного аграрного ...
1285316
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано технологічні інновації як важливий мотиватор змін у видавничій галузі. Здійснено їх типологічну класифікацію та наведено визначення терміна. Встановлено основні напрями, де вони можуть використовуватися. The paper analyzes the ...
1285317
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як прогресивний фактор розвитку сучасного видавничого ринку // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 88-90. – ISSN 2307-6194
1285318
   Технологічні карти механічногопрактикуму. – Ужгород, 1979. – 115с.
1285319
   Технологічні карти оптичного практикуму. – Ужгород : УжДУ, 1979. – 84с.
1285320
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 1 (9). – 2014. – Резюме мовою статті
1285321
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 2 (10). – 2014. – Резюме мовою статті
1285322
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько ; [за ред. З.А. Стоцька] ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 966-8450-09-4
1285323
  Лебедь О.М. Технологічні методи керування структурою епітаксійних шарів і монокристалів GAAS : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лебедь О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1285324
  Іоргачов Д.В. Технологічні можливості підвищення довговічності інструменту для виробництва волокно-оптичних кабелів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Іоргачов Д.В.; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 18с.
1285325
  Гонтарь Р.Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1285326
  Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1285327
  Головко Леонід Федорович Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.07 / Головко Леонід Федорович; КПІ. – К., 1994. – 32л.
1285328
  Тарнавський А Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в"язкотекучому стані : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Тарнавський А.Б.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1285329
  Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки : [навчальний посібник] / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-657-346-2
1285330
  Симоненко Володимир Іванович Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар"єрним складуванням відходів гірничого виробництва : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.03 / Симоненко В.І.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 33 назв.
1285331
  Скиба В.М. Технологічні основи тиражної стабільності друкарських форм : монографія / Василь Скиба ; за заг. ред. О.М. Величко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-439-597-4
1285332
  Рижова О.О. Технологічні особливості живопису ікон XVIII ст. київського походження // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1285333
  Сарапулова О.О. Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку / О.О. Сарапулова, В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 18-26. – ISSN 2077-7264
1285334
  Коцюба Є.Ю. Технологічні особливості оцифрування цінних та унікальних документів наукової бібліотеки // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-02-7337-5
1285335
  Гуйтор М. Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 93-102. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1285336
  Устинова Н. Технологічні особливості розвитку творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 37-45.
1285337
  Лікарчук Д.С. Технологічні особливості сучасних політичних комунікацій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 123-130


  В статті аналізуються технологічні особливості сучасних політичних комуні- кацій. Характеризуються різноманітні сучасні засоби політичних комунікацій, розк- ривається місце політичної діяльності в комунікативному просторі. The article analyzes the ...
1285338
  Атаманова Ю. Технологічні парки в Україні: аналіз концептуально-правового підгрунтя та законодавчої досконалості // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-21.
1285339
   Технологічні парки України, 2002. – 184 с. – На обкл. і тит. листі укр., рос. англ. мовами
1285340
  Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1285341
  Мазур А.А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А.А. Мазур, С.В. Пустовойт // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 3. – С. 59-72. – ISSN 1815-2066


  Проаналізовано результати інноваційної діяльності технологічних парків України за 2000-2012 рр.
1285342
  Фомічова Н.В. Технологічні переваги участі нових індустріальних країн у міжнародному поділі праці (на прикладі Сінгапура) / Н.В. Фомічова, А.О. Лук’яненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 128-134
1285343
  Ліфанова Я.В. Технологічні питання удосконалення роботи організації сучасними засобами реінжинірингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 164-168. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1285344
  Карлюк Г.В. Технологічні платформи як інструмент науково-технічної та інноваційної політики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 81-86. – ISBN 978-966-479-052-6
1285345
  Федулова Л.І. Технологічні платформи як механізм інтеграції освіти, науки та виробництва // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 82-87. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742


  Розкрито сутність технологічних платформ як механізму взаємодії освіти, науки та бізнесу у напрямі реалізації інноваційної моделі розвитку економіки. Визначено та обгрунтовано передумови участі освітніх установ (університетів) у формуванні та ...
1285346
  Гратило О.Д. Технологічні прийоми вирощування ярих злако-бобових сумішок на зерносінаж в умовах зрошення на півдні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Гратило О. Д.; Укр. арар. акад. наук, Ін-т зернового гос-ва. – Дніпропетровськ, 1997. – 12л.
1285347
  Соловко І.Т. Технологічні процеси одержання моно- та армованих ливарних пінополістиролових моделей з використанням фізичних методів їх теплової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Соловко Ірина Тимофіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1285348
  Бутенко Л.Л. Технологічні ракурси методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 5-13. – ISSN 2227-2747
1285349
  Мицюк С.В. Технологічні та економічні чинники забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 210-212.
1285350
  Цареградська Т.Л. Технологічні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол : Автореф... канд. из. мат.наук: 01.04.07 / Цареградська Т. Л.; КУ. – Київ, 1994. – 25л.
1285351
  Демківський Є.О. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання / Є.О. Демківський, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В статті аналізується стан розвитку електронної освіти в Україні та закордоном. Перша форма електронної освіти - дистанційне навчання - з розвитком методологій викладання та технічних умов трансформується у змішане навчання, яке поєднує всі можливі ...
1285352
  Сопіга В.Б. Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 95-102. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1285353
  Котов Б.І. Технологічні та теплоенергетичні основи підвищення ефективності і сушіння рослинної сировини : Автореф... д-ра техн.наук: 05.20.01 / Котов Б.І.; Ін-т механізації та електрифікації аграрн. наук. – Глеваха, 1994. – 40л.
1285354
  Названова Л. Технологічні фактори менеджменту організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядаються технологічні фактори менеджменту організації, особливості сучасних технологій та методичний підхід практичного використання технологічних факторів у діяльності підприємства.
1285355
  Косович В.М. Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 38-42. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1285356
  Мигаль В.П. Технологічно успадковані стани кристалів А"В" : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.02.01 / Мигаль В.П.; НАНУ, Ін-тут монокристалів. – Харків, 2002. – 32 с.
1285357
  Сорока В. Технологію "підгледіли" у природи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Вероніка Жукова та Катерина Щурська - автори біотехнології очищення стічних вод з одночасним отриманням водню ввійшли до числа освітян, котрі отримали премію Верховної Ради.
1285358
  Твердохліб Іван Петрович Технологія "data mining" як інструментальний засіб удосконалення методології прогнозування соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 247-258. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано модель пошуку в базі даних моніторингів точності прогнозів прихованих залежностей якості соціально-економічних прогнозів від чинників, які характеризують процес передбачення. Описано результати аналізу такої бази даних засобами ...
1285359
  Ліфтон Р.Дж. Технологія "промивки мізків" : психологія тоталітаризму : [пер. з англ.] / Роберт Джей Ліфтон. – Харків : Vivat, 2016. – 414, [2] с. – Пер. за вид.: Thought reform and the psychology of totalitarism: a study of "brainwashing" in China / Robert Jay Lifton. – ISBN 978-617-7269-94-5


  Поки ми спимо, їмо і ходимо на роботу, нами керують. Ми рідко замислюємося про те, що наші думки — це не внутрішні імпульси, а результат застосування тоталітарної технології «промивки мозку». Де вперше почали застосовувати блюзнірську технологію ...
1285360
  Вецнер Ю.І. Технологія NPCa-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Вецнер Юлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1285361
  Бутирська І.В. Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем / І.В. Бутирська, А.В. Мангул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1285362
  Антонов В.М. Технологія автоматизованого формування без даних довідково-бібліографічної інформації / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42-44
1285363
  Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1285364
  Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1285365
  Крак Ю.В. Технологія аналізу емоційних станів обличчя людини для правильного розуміння жестової мови / Ю.В. Крак, Г.М. Єфімов, А.С. Тернов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 140-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу аналізу мімічних проявів в контексті задачі аналізу жестової мови. Запропоновано інформаційну технологію для автоматичного визначення довільного емоційного стану конкретної людини, як опуклої комбінації деяких базових станів. The ...
1285366
  Полунєєв Ю.В. Технологія антикризового управління як основа сучасного прискореного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 66-69
1285367
  Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу : Монографія / М.П. Лебедик; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 305с. – ISBN 966-7971-01-05
1285368
   Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах : монографія / Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів, С.В.Фраєр ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1010-9
1285369
  Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1285370
  Окландер М. Технологія брендінгу страхової компанії / М. Окландер, Л. Новошинська, О. Чукурна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1285371
  Криштальова В.С. Технологія в"язання дитячих виробів / В.С. Криштальова. – Київ, 1981. – 200с.
1285372
  Єфіменко В.М. Технологія веб-квест на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 7/8 (521/522), березень. – С. 8-15


  "З настанням XXI століття визначився новий етап розвитку освіти. Інформаційний бум, активне формування ринкових відносин у країні, складні економічні й соціальні умови вимагають підготовки випускників освітніх закладів до готовності самостійно ...
1285373
  Зубко Є.І. Технологія виготовлення контактних систем монокристалічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Зубко Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1285374
  Єфіменко К.Г. Технологія видання фізико-географічних карт / К.Г. Єфіменко, А.М. Краснова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 375-376
1285375
  Шульц Р.В. Технологія визначення деформацій опор резервуарів за даними наземного лазерного сканування / Р.В. Шульц, Б.Р. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 14-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1285376
  Тарасова С.М. Технологія викладання біологічних дисциплін у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 99-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1285377
  Рева Ю.В. Технологія використання гумору на уроках фізики як форма створення позитивного мікроклімату та активізації навчального процесу // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 127-134. – ISBN 966-594-1230-1
1285378
  Олещук П.М. Технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені перспективи Інтернет-форумів для організації політичної комунікації. Показано основні напрямки використання форумів для реалізації політичних завдань: просування політичних проектів, робота з цільовими аудиторіями. Визначено засоби ...
1285379
  Триус Ю.В. Технологія використання рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 141-151. – (Серія: Педагогічні науки)
1285380
  Пололій Наталія Михайлівна Технологія вилучення золота і срібла з промислових відходів та рудних концентратів активованими ціанистими розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Пололій Наталія Михайлівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1285381
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1285382
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
1285383
  Козуб С.М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Козуб С.М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1285384
  Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірююваних величин часовими інтервалами : монографія / Ю.В. Шаьатура ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-641-333-1
1285385
  Проценко М.А. Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Проценко Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1285386
  Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.К. Лукашов ; [ред. Т.Г. Чернишова]. – Суми : Сумский державний університет, 2012. – 228, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 213-228. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 979-966-657-409-4
1285387
  Булат А.Г. Технологія вирощування стандартних сіянців сосни звичайної в умовах закритого грунту / А.Г. Булат, О.П. Трунов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 198-205 : табл. – Бібліогр.: с. 205. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1285388
  Нікітіна Ж.В. Технологія високоволокнитсих біологічно активних добавок з антиоксидантною та ліполітичною активностями : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.20 / Нікітіна Ж. В.; Одес. держ. акад. харч. тегнол. – Одеса, 1999. – 17с.
1285389
  Семенюк О.А. Технологія виховання сміхом від Андрія Крижанівського (або роль гумористичного твору в навчанні і вихованні учнів) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 2 (222). – С. 5-8
1285390
  Нісімчук А.С. Технологія виховання студентів факультетів фізичної культури: теорія і практика / А.С. Нісімчук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 239с. – Бібліогр.: с.226-238. – ISBN 966-7294-91-9
1285391
  Дмитрик І.С. Технологія виховного процесу. / І.С. Дмитрик, Я.І. Бурлака. – К., 1991. – 70с.
1285392
  Ситніченко В. Технологія виходу на ринок ЄС / В. Ситніченко, Я. Козловський, І. Чеглатонєв // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 57-61.
1285393
  Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1285394
  Василенко Г.Л. Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної / Г.Л. Василенко, О.В. Рябоконь, Л.Ф. Слободянюк // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 30-36. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1285395
  Самодрин А.П. Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах профільно-диференційованої школи (формування профілів 5-11(12), 5-9 класів гімназії, 8-11(12) класів ліцею) / А.П. Самодрин, Н.М. Куліш, О.В. Забєліна; Ін-т економіки та нових технологій. – Кременчук : ІЕНТ, 2001. – 78с. – ISBN 966-7454-27-4
1285396
  Погорілий С.Д. Технологія віртуалізації. Динамічна ре конфігурація ресурсів обчислювального кластера / С.Д. Погорілий, І.В. Білокінь, Ю.В. Бойко // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 1028-9763
1285397
  Білоконь І.В. Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 54-66. – ISSN 1028-9763


  Наведено організаційну структуру динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин та проаналізовано особливості функціонування її компонент. Запропоновано концепцію побудови автоматичної системи ...
1285398
  Пшеничний Г В. Терещенко Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 106-114 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1285399
  Ніколайчук В Технологія водорегулювання для суміщенних систем на дернових гнрунтах західного Полісся : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ніколайчук В А.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1993. – 19л.
1285400
  Мозгова Л. Технологія гендерної літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 6-10. – ISSN 0130-5263
1285401
  Філатова О.С. Технологія гри в іронічному дискурсі автора - "трикстера" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 243-250
1285402
  Кучугуренко П.В. Технологія дерева / П.В. Кучугуренко. – Х-К, 1933. – 291с.
1285403
  Алієв Х.М. Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 11-20. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1285404
  Корольсий В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі / В. Корольсий, А. Капіносов, І. Лов"янова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 51-56. – ISSN 0131-6788
1285405
  Єфімов Г.М. Технологія для моделювання і розпізнавання емоцій на обличчі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається інформаційна технологія для автоматичного визначення і розпізнавання довільного емоційного стану обличчя людини як випуклої комбінації деяких базисних емоційних станів. The information technology for the automatic defining ...
1285406
   Технологія домашнього консервування. – вид. 2-те. – К, 1976. – 144с.
1285407
   Технологія домашнього консервування. – вид. 3-те. – К, 1977. – 144с.
1285408
   Технологія домашнього консервування. – вид. 4-те. – К, 1979. – 144с.
1285409
   Технологія домашнього консервування. – 6-те вид., випр. і доп. – К, 1986. – 134с.
1285410
   Технологія домашнього консервування. – 6-е вид.,виправл. і доп. – Київ : Техніка, 1986. – 135с.
1285411
  Гарбар Г. Технологія дослідження гостинності як соціального явища // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 82-89. – ISSN 2078-1016
1285412
  Безродний Д. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослідженнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпоперечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. ...
1285413
  Каніщенко О.Л. Технологія досліджень зарубіжних ринків // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31.
1285414
  Шаблій І.В. Технологія друкарських процесів : Навчальний посібник для поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.В. Шаблій. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 208с. – ISBN 5-8326-0111-4


  Розглянуто конструкції різноманітного поліграфічного друкарського облад-нання, технологічні характеристики основних вузлів та особливості засобів керування ними.
1285415
  Моїсєєв О. Технологія експертної профілактики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 46-52
1285416
  Матюхов Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Матюхов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1285417
  Купрін О.В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі амоній нітрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Купрін О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1285418
  Ісаєва Ганна Технологія ефективної лекції на уроках географії у старшій школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1285419
  Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / В.А. Нищета. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 4(65)). – ISBN 978-611-00-0104-5
1285420
  Дмитренко В.С. Технологія завадостійкого кодування для систем автоматизованого управління мобільними об"єктами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Василь Степанович Дмитренко;Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1285421
  Міщенко Н. Технологія законотворчості у Федеративній Республиці Німеччина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 13-14.
1285422
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1285423
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту
1285424
  Пікус Р.В. Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні / Р.В. Пікус, Г.І. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 57-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1285425
   Технологія зв"язаного азоту : підруч. для студ. хім. ф-тів вищ. навч. закл. / Л.Л. Товажнянський, О.Я. Лобойко, Г.І. Гринь, І.О. Слабун, М.І. [та ін.] Ворожбіян; [Л.Л. Товажнянський та ін.] ; за ред. О.Я. Лобойка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 528-532. – ISBN 978-966-384-070-3
1285426
  Барцицька А.А. Технологія злочинної діяльності як елемент криміналістичної характеристики окремих категорій злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 121-124. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1285427
  Крикун В.Д. Технологія змішанного навчання: теорія і практика формування іншомовної компетентності : навч.-метод. посіб. / [В.Д. Крикун]. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.121-127 та в кінці частин
1285428
  Балик Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н. Балик, Г. Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 9-17. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано сучасні підходи до визначення технології змішаного навчання. Розглянуто іннова-ційний підхід до організації навчального процесу, заснований на поєднанні традиційного навчання із на-вчанням у режимі on-line на прикладі курсу «Сучасні ...
1285429
  Рябошлик В. Технологія і криза: історична ретроспектива кількісного опису // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1810-3944
1285430
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (35). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285431
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (36). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285432
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (37). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285433
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285434
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (39). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1285435
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285436
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285437
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285438
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285439
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285440
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285441
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285442
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285443
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285444
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (49). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285445
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (50). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285446
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (51). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285447
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (52). – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285448
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (53). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1285449
  Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навчальні посібники / А.І.Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335, [1] с. – Бібліогр.: c. 316-335 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-844-0
1285450
  Новохацька Н.А. Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі / Н.А. Новохацька, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1285451
  Нісімчук А.С. Технологія інноваційної освіти : монографія / Андрій Нісімчук, Олег Падалка, Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 452, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-451. – ISBN 978-617-517-173-8
1285452
  Вітер М.Б. Технологія інтеграції електронних інформаційних ресурсів державних органів на основі WEB-серверів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 47-50. – Бібліогр.: 11 назв.
1285453
  Стрельніков В. Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 19-24. – ISSN 2075-1478
1285454
  П"ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів вищої школи / П"ятакова Г.П. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 119, [1] с. : іл., табл. – На обкл. прізвище авт.: Пятакова. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-613-627-8
1285455
  Задонцев Ю.В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задонцев Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1285456
  Шигаль Д.А. Технологія історико-порівняльного методу М.М. Ковалевського // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 41-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1285457
  Панчева Г.М. Технологія кадмійвмісних багатошарових покриттів з фотоелектричними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панчева Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1285458
  Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1285459
  Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1285460
  Гармаш Б.К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гармаш Богдан Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1285461
  Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1285462
  Денисова Світлана Павлівна Технологія категорій семантики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15, 10.02.02. / Денисова Світлана Павлівна; Київ. держ. лінгвістич. універ-тет. – К., 1996. – 500л. – Бібліогр.:л.406-450
1285463
  Готра В.В. Технологія кластеризацїі підприємств туристично-рекреаційної галузі Закарпаття: етапи та переваги // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 168-171.
1285464
  Вітер М.Б. Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні / М.Б. Вітер, Х.О. Засадна, О.В. Тищенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 263-268. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1285465
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Виноградська; МОНУ; ЕКОМЕН. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 780с. – ISBN 966-364-197-5
1285466
  Іванченко Л.В. Технологія комплексного перероблення полімінеральних руд Прикарпаття методом сульфатного вилуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1285467
  Копитова Л.С. Технологія комунікативної діяльності політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 410-421
1285468
  Лемак В. Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 1026-9932
1285469
  Васьківська С.В. Технологія консультативної взаємодії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / компанія "СОЦИС-ПРЕС;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1-21.
1285470
  Рева Ю.В. Технологія концентрованого навчання - одна із найважливіших основ цілісного інтегрального освітнього простору / Ю.В. Рева, С.В. Пивовар // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 155-163. – ISBN 966-594-258-3
1285471
  Рященко В.П. Технологія координації реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1285472
  Тарасов В.О. Технологія корекції неплощиності поверхні лінійної напрямної / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 70-74. – ISSN 2520-6524
1285473
  Супрун-Крестова Олена Юріївна Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.18.02 / Супрун-Крестова О. Ю.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1285474
  Міщенко Тетяна Технологія критичного мислення і урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1285475
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – 3-е вид. – К., 1980. – 294с.
1285476
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – К., 1985. – 266с.
1285477
   Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід / С. Вижва, В. Онищук, М. Рева, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються особливості методики петроелектричних досліджень гірських порід, яка застосовується в лабораторії петрофізики ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведені та проаналізовані ...
1285478
  Тірон-Воробйова Технологія лізоцимовмісних біополімерних комплексів рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
1285479
  Щербак М.В. Технологія ліквідації нафтових забруднень для безпеки водних екосистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Щербак М.В. ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1285480
  Копусь О.А. Технологія лінгводидактичної підготовки майбутніх магістрів-філологів засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 141-147. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті визначено найефективніші власне методичні принципи дистанційного навчання; описано "кейс"-технологію, TV-технологію, мережеву та змішану технології дистанційного навчання; описано комплекс взаємопов"язаних підходів до побудови моделі ...
1285481
  Рамадан О.І. Технологія лобіювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1285482
  Петік І.П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерин-етанол : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1285483
  Арутюнян Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Арутюнян Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1285484
  Добровольський В.І. Технологія матеріалів / В.І. Добровольський, М.Г. Чумаг. – К, 1962. – 280с.
1285485
  Якубовська Малгожата Брунонівна Технологія матеріалів та товстоплівкових структур високої теплопровідності на основі C-BN : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.06 / Якубовська М.Б.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1285486
  Нікіфоров В.М. Технологія металів / В.М. Нікіфоров. – К., 1953. – 400с.
1285487
  Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 71 назв.
1285488
  Куниця К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Куниця Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285489
  Волинюк Д.Ю. Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Волинюк Д.Ю.; Національн. університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1285490
  Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів / Н.Я. Карханіна. – Київ : Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 328 с.
1285491
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Оспіщев В.І., Кривошей В.В. ; МОНУ ; Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-025-1
1285492
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посібник / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 242-253. - Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-971-3
1285493
  Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 308с. – ISBN 966-340-173-7
1285494
  Балагура І.В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1285495
  Клименко Н.С. Технологія націоналізації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 140-144


  Виявлено цілі націоналізації та розглянуто технологію її як підсистему організації, яка залучає такі складові: фізичні об"єкти, технологічні процеси, ноу-хау - знання, інформацію, які необхідні для здійснення технологічних процесів.
1285496
  Павлов Б.А. Технологія неорганічних речовин / Б.А. Павлов, Г.С. Соловйов. – К., 1955. – 156с.
1285497
  Меншун В. Технологія оббріхування та методи її формування // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 8-9. – ISSN 0868-8117


  "Йдеться про Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та його ректора, Героя України, академіка НАНУ Л.В. Губерського".
1285498
  Нестеровський В.А. Технологія обробки бурштину у давньоруський час / В.А. Нестеровський, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 310-316. – ISSN 2227-4952
1285499
  Бурбело С.М. Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурбело Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 24, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
1285500
  Поперенко Л.В. Технологія обробки оптичних поверхонь : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.В. Поперенко, Ю.Д. Філатов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 166с. – ISBN 966-594-564-5
1285501
  Іноземцев Г.Б. Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві / Г.Б. Іноземцев, О.В. Окушко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 36-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1285502
  Перепелиця О.П. Технологія обробки фотокіноматеріалів / О.П. Перепелиця, Н.Г. Грезіна. – К., 1992. – 528с.
1285503
  Підлісецька І. Технологія оброблення даних дистанційного зондування для потреб гляціології / І. Підлісецька, О. Томченко, Г. Сільвейстров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-57. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для потреб гляціології та тенденцій сучасних досліджень цього напряму. Дистанційні методи не тільки прискорюють процес дослідження природних ресурсів, але й дають принципово нову інформацію ...
1285504
  Кондрашов О. Технологія огляду та опису об"єктів експертного дослідження // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 119-124
1285505
  Нікітішин Є.Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.04 / Нікітішин Є.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1285506
  Ніконов А.Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ніконов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1285507
  Магорівська Галина Ярославівна Технологія одержання нафтополімерних смол з використанням кремнійорганічних пероксидів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.04. / Магорівська Г. Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1285508
  Столярова І.В. Технологія одержання та застосування технічних мийних засобів поліфункціональної дії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / І.В.Столярова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1285509
  Нестерович В. Технологія опосередкованого лобіювання тенденції розвитку // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1285510
  Ємельянова Т. Технологія організації математичної підготовки іноземних студентів в технічному університеті / Тетяна Ємельянова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 128-131. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Підготовка іноземних студентів є одним із стратегічних факторів розвитку суспільства в галузі освітніх послуг. Труднощі навчання, які іспитують студенти іноземних держав, потребують детального дослідження технології підготовки іноземних студентів. ...
1285511
  Войтович І. Технологія організації учнівського проектування з історії (з досвіду роботи) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-36
1285512
  Юкельсон І.І. Технологія основного органічного синтезу / І.І. Юкельсон. – К., 1960. – 510с.
1285513
  Короленко О.В. Технологія отримання захисних матеріалів від електромагітного випромінювання на основі барієво-боратного піноскла : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.27.06 / Олександр Валентинович Короленко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 23с. – Бібліогр.:11 назв
1285514
  Бальних В.Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бальних Валентина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1285515
  Клименко А.В. Технологія отримання композиційних покриттів на основі фенілону для виробів триботехнічного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Клименко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285516
  Булавін Л.А. Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілбензолу / Л.А. Булавін, Т.П. Танцюра // Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 1997. – Вип.3
1285517
   Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілкарбозолу з підвищеною концентрацією донорно-акцепторних комплексів. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, Ю.І. Шуліка // Фізика конденсованих високомолекул.систем, 1997
1285518
  Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованних каталізаторів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.11 / Наталія Миколаївна Дробоног; Нац. техн. ун-т України " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:13 назв
1285519
  Кузьмін О.Є. Технологія оцінювання коучингової діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.І. Бала, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-21. – ISSN 0321-0499


  У ході аналізу встановлено недосколість та недоліки існуючих способів оцінювання та на основі цього запропоновано технологію оцінювання коучингової діяльності підприємств.
1285520
  Курилець Оксана Григорівна Технологія очищення газів від сірководню цинковмісними розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Курилець Оксана Григорівна; Держ. ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 18л.
1285521
  Автомонов П.П. Технологія педагогічного успіху : Навч. посібник / П.П. Автомонов; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-594-304-9
1285522
   Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3


  наук.-метод. рек.
1285523
  Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Горностай О.Б.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1285524
  Хацевич Ольга Мирославівна Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.17.01 / Хацевич О.Л.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1285525
  Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Басараб Олександр Корнійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1285526
  Рябий М.О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рябий Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285527
  Москальов М. Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито необхідність підготовки майбутніх психологів до управління змінами в організації. Обгрунтовано використання технологічного підходу та інтерактивних методів навчання в учбовому процесі вищих навчальних закладів. In clause opened the ...
1285528
  Полубоярина І.І. Технологія підготовки студентів-музикантів до роботи з музично обдарованими дітьми та молоддю // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 258-269
1285529
  Трояновська Т.І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп"ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трояновська Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1285530
  Сергєєва Ольга В"ячеславівна Технологія плазмохімічного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Сергєєва О.В.; Український держ. хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 35 назв.
1285531
  Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Мельников; МОНУ; Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Поліграфічний технікум Української академії друкарства; За ред. Е.Т. Лазаренка. – 2-е вид., випр. – Львів : УАД, 2007. – 388с. – ISBN 966-322-072-4


  Для молодших спеціалістів та студентам вищих навчальних закладів
1285532
  Павлов А.В. Технологія побудови регресійних моделей на основі ітераційного алгоритму з рекурентними обчисленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1285533
  Юдін О.К. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 107-114. – ISSN 2221-5212
1285534
  Рябоконь Д.І. Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Рябоконь Д.І.; НАНУ; МОНУ: Міжнародний науково-навчальний центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1285535
  Ігнатенко О.В. Технологія подкастів як засіб навчання у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 77-79. – (Педагогічні науки)
1285536
  Азарян Володимир Альбертович Технологія попереднього збагачення марганцевих руд : Автореф. ... дис. канд. технічних наук:05.15.08 / Азарян В.А.; Мін-во освіти і науки України; КТУ. – Кривий Ріг, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285537
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 2. – 80 с.
1285538
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Трудове навчання. – 1988. – 78 с.
1285539
  Климанська Л.Д. Технологія проблематизації складних соціальних обставин як фактор політичного процесу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 73-78. – ISSN 2077-1800
1285540
  Дончук С.В. Технологія проблемно-орієнтованого геоінформаційного картографування (теоретичні аспекти) / С.В. Дончук, Н.А. Овсяннікова // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 97-100. – ISBN 978-966-455-002-1
1285541
  Зварич І. Технологія проблемного навчання в розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 116-121. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена питанню підготовки майбутніх викладачів вищої школи, а саме технології проблемного навчання в розвитку їх професійної самоосвітньої компетентності, що в сучасних умовах організації навчально- виховного процесу магістратури зі ...
1285542
  Богосвятська А.І. Технологія проблемного навчання і мислення на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-32
1285543
  Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання / Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 16-22. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
1285544
  Бєгун А.В. Технологія програмування: об"єктно-орієнтований підхід : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.В. Бєгун; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200с. – ISBN 966-574-138-1
1285545
  Гоян О.Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 38-42


  У статті йдеться про технологію продажу рекламного часу в комерційному радіоефірі, оскільки вона є визначальною для функціонування комерційного радіомовлення і складовою теорії комерційного радіо. Важливою в цьому контексті є роль радіомовлення у ...
1285546
  Кучерявий А.О. Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 108-114


  Окремими складовими технології проектування дистанційних курсів є чотири етапи. На етапі створення програми дистанційного навчального курсу визначаються його загальні цілі, теми, цілі вивчення окремих тем та їх зміст. Етап структурування курсу за ...
1285547
  Цеслів О.В. Технологія проектування й адміністрування баз даних і сховищ даних : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / О.В. Цеслів, А.С. Коломієць ; [відп. ред. В.О. Капустян] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 281, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-281
1285548
  Капустян А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1285549
   Технологія професійного відбору майбутніх педагогів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. – Київ : Міленіум, 2006. – 78с. – ISBN 966-8063-05-X
1285550
  Торбенко І. Технологія реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 333-341. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена питанню розробки освітньої технології реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності. Автором визначено етапи технології, мету та її основні завдання.
1285551
  Кряжева Марія Володимирівна Технологія регенерації нанесених срібних каталізаторів окиснення метанолу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Кряжева М.В.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр: 25 назв
1285552
  Тимошик М.С. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 5)
1285553
  Начинка С.Г. Технологія розв"язання винахідницьких завдань // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 15-18
1285554
  Гравс О.І. Технологія розвитку критичного мислення під час роботи з обдарованими учнями // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 3-8
1285555
  Синицька Г.М. Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец.05.17.01 / Синицька Г.М.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1285556
  Никитюк М.Г. Технологія розкриття викидонебезпечних вугільних пластів прохідницькими комбайнами виробничої дії : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Никитюк М. Г.; НАНУ, М-во вугільн. про. – Донецьк, 2000. – 20л.
1285557
  Кухарський В. Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом / В. Кухарський, І. Урсул // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-118. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 23). – ISSN 2078-5097
1285558
  Копак П.І. Технологія ручного складання тексту. / П.І. Копак. – Львів, 1986. – 255с.
1285559
  Самчук Л.М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Самчук Людмила Михайлівна ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1285560
  Рева Ю.В. Технологія сегментарного навчання як засіб формування вміння мислити, говорити, діяти / Ю.В. Рева, І.І. Кавун // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 129-137. – ISBN 966-594-258-3
1285561
  Юрченко Г.О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердофазної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Юрченко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1285562
  Дмитрук Л.А. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1285563
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-08-6
Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Ящишин Й М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І ; за ред. проф. Й.М. Ящишина. – 2004. – 249, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише прізвище 1-го авт. – Бібліогр.: с. 245-247
1285564
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-30-2
Ч. 1 : Фізика і хімія скла / Й.М. Ящишин. – 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 190-199. – Бібліогр.: с. 187-189
1285565
  Краснова Н.П. Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 1817-3764
1285566
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 232 с. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-12-004800-5
1285567
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4520-4
1285568
  Гуглич С.І. Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Гуглич С.І.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1285569
  Гуржій А.М. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів / А.М. Гуржій, В.П. Волинський, Л.П. Ткачова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 66-72
1285570
  Розенберг О.А. Технологія створення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування / О.А. Розенберг, Р.А. Хохлова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 2 (40). – С. 17-26. – ISSN 2077-7264
1285571
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1285572
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 244 л. + Додатки: л. 198 - 244. – Бібліогр.: л. 164 - 198
1285573
  Лотоцька Ю.М. Технологія створення мотивуючого до розвитку віртуального середовища // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 115-124
1285574
  Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем : навчальний посібник для студ. денної форми навчання освітньо-профес. програми підготов. за напрямом 6.030501 "Економічна кібернетика" / С.В. Вахнюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України", Каф. економічної кібернетики. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-235. – ISBN 978-966-8958-69-4
1285575
  Четверіков Б.В. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель" (м. Львів) / Б.В. Четверіков, Х.І. Бідюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 111-119 : рис. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 0130-1039
1285576
  Четверіков Б. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних / Б. Четверіков, В. Михайлюк, А. Согор // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 116-119. – ISSN 1819-1339
1285577
  Хотинська-Нор Технологія судової реформи: теоретичний аспект // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
1285578
  Бердо Р.В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бердо Ріта Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1285579
  Остапенко Н.М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – Київ : Академія, 2011. – 245, [3] с. – Бібліогр. наприкінці тем та с. 240-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-354-6
1285580
  Булах Т.Д. Технологія та методика бібліотечної селекції документів у сучасних умовах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 228-238. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається технологія бібліотечної селекції документів в контексті технології як такої, бібліотечної технології та технології формування бібліотечних фондів.
1285581
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – К, 1976. – 232с.
1285582
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – Вид.2-ге, доп. – Київ, 1984. – 176с.
1285583
  Полупанов Федір Петрович Технологія та організація багатономенклатурного виробництва по відновленню деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Полупанов Федір Петрович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 19л.
1285584
  Тхорик Ю.О. Технологія та параметри імпульсних напівпровідникових діодів / Ю.О. Тхорик. – Київ : Техніка, 1968. – 164 с.
1285585
  Павленко Л.Г. Технологія та принципи програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 147-152


  У статті досліджуються особливості програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України, розглядаються різні програмні технології та можливості застосування їх у процесі формування розкладу передач українського іномовлення. A subject of this ...
1285586
   Технологія та устаткування деревообробних підприємств // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.102-180. – ISBN 5-7763-2435-1
1285587
  Проценко І.Ю. Технологія та фізика тонких металевих плівок : навчальний посібник для студ.фіз.-техн. фак-тів ун-тів / І.Ю. Проценко ; МОНУ. Сумський держ. ун-тет. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7668-41-Х
1285588
  Підлісна Олена Анатоліївна Технологія та фізико-механічні властивності пресованого цементного каменя : автореф. дис ... канд. техн.наук: 05.17.11 / Підлісна Олена Анатоліївна; КПІ. – К., 1994. – 13л.
1285589
  Надобенко Н.М. Технологія телевізійної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто головні суб"єкти, які беруть участь у рекламному процесі. Проаналізовано сучасний стан телевізійної реклами в Україні: витрати рекламодавців на розміщення реклами на телебаченні, кошти залучені телеканалами від розміщення реклами та ...
1285590
  Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 114-119. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1285591
  Мальцева І. Технологія управління персоналом торговельного підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
1285592
  Шкарлет С.М. Технологія управління та впровадження системно-універсальних детермінант розбудови економіки інформаційного типу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 29-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1285593
  Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1285594
  Казаков Валентин Васильович Технологія утилізації фторвмісних меланжів на основі азотної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Казаков Валентин Васильович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1997. – 16л.
1285595
  Дехтяр Н.А. Технологія фінансової діяльності кредитних спілок в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 105-111.
1285596
  Гоян О.Я. Технологія форматування радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 118-122
1285597
  Бобро О. Технологія формування зацікавленності у предметах медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ / О. Бобро, С. Бондарчук, К. Павлиш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 4 (68). – С. 13-24. – ISSN 2312-5993
1285598
  Лунгу Л.В. Технологія формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 80-85. – ISSN 2312-0657


  Висвітлено результати аналізу вітчизняних наукових джерел. Схарактеризовано етапи формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів: мотиваційно-цільовий (активізація інтересу до пізнавальної діяльності, формування цінності пізнання, ...
1285599
  Батюк А.Є. Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України / А.Є. Батюк, М.Б. Вітер, Г.Б. Лоїк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 317-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1285600
  Терно С.О. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : Посібник / С.О. Терно; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти. – 2-е вид. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 72с. – ISBN 966-653-051-1
1285601
  Корольова Н.В. Технологія формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 258-265. – ISSN 2074-8922
1285602
  Базиль Л. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 40-45


  У статті запропоновано авторський підхід до формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у системі фахових практик. Серед системоутворювальних факторів технології - літературознавча праця ...
1285603
  Гевко І. Технологія формування основ і розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2308-4634
1285604
  Масляніцин В.І. Технологія формування професійних вмінь співробітників міліції у фаховій підготовці // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 271-276
1285605
  Рідкозубова С.О. Технологія формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 116-124. – ISSN 2312-0657
1285606
  Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 3-7.
1285607
  Литюга Ю.В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 76-83.
1285608
  Плахотна Ю.М. Технологія функціональних жирових емульсій на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Плахотна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1285609
  Глушкова М.О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Глушкова Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1285610
  Царьова Т. Технологія як економічна категорія / Т. Царьова, О. Зозульов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 1682-2366
1285611
  Саполович Є.Є. Технологія як інструмент політичного панування в концепції Г. Маркузе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 51-53
1285612
  Падучак Б. Технологія як об"єкт цивільно-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 54-59
1285613
  Тарасов К.В. Технолого-економічні бар"єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 97-101. – ISSN 2306-6806
1285614
  Позин М.Е. Технолология минеральных солей. / М.Е. Позин. – ЛМ, 1949. – 688с.
1285615
  Горохов В.Г. Технонаука - новый этап в развитии современной науки и техники // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается феномен современной науки и техники - технонаука как комбинация естественно-научной и технической теорий, а также как новый способ стыковки науки с обществом и политикой. Проанализирована междисциплинарность технонауки и роль ...
1285616
  Шкуров Є.В. Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 341-347
1285617
  Порохняк К Технопарк - освітній комплекс нового типу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Створення юннатівських технопарків - один із аспектів проекту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Механізм інтеграції позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання"
1285618
  Куракова Елена Технопарк в зимнем саду // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34. – ISSN 0869-4915
1285619
  Мазур А.А. Технопарк Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ : результаты и перспективы // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 74-80. – ISSN 1815-2066
1285620
  Кульнєва Г.М. Технопарк і кластер як моделі розвитку регіонів / Г.М. Кульнєва, Р.Г. Бобровникова, Т.М. Тіховська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1285621
  Стулов О.В. Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики / О.В. Стулов, Н.Е. Чевычелова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1285622
  Сметанов А.Ю. Технопарк на базе предприятия военно-промышленного комплекса: теория и практика внедрения инноваций // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания инновационных инкубаторов (технопарков). Показано, что в условиях современной России наиболее реальным является их создание на базе предприятий военно-промышленного комплекса. Описывается практический пример реализации ...
1285623
  Луганов О.В. Технопарки в програмно-цільовій стратегії держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-98.
1285624
  Прокопьева И.П. Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего инновационного предпринемательства // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания структур поддержки наукоемкого бизнеса и их классификации. Представляются конкретные примеры вновь созданных структур поддержки инновационного предпринимательства. Анализируется состояние развития технопарков в России.
1285625
  Косміна Л. Технопарки та ПДВ / Л. Косміна, Л. Терлецька // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С.
1285626
  Мєдвєдкова Н.С. Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-69
1285627
  Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1285628
  Чорний Р.С. Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1285629
  Чудаєва І.Б. Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 55-59. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сутність та організаційно-економічний механізм функціонування технополісів у Японії. Виявлено основні чинники, що сприяють створенню і ефективному функціонуванню технополісів, внесено пропозиції стосовно доцільності їх створення в Україні.
1285630
  Дрозд І.П. Техносфера України: актуальні питання підвищення безпеки / І.П. Дрозд, С.П. Іванюта // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 106-111.
1285631
  Матат Д. Технотренди й освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету", яка відбулася у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
1285632
  Бевзюк-Волошина Технофасцинація = Новітні експерименти у сценографічному просторі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0207-7159
1285633
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 304 с.
1285634
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 304 с.
1285635
   Техноэкономические показатели по новым и реконструированным заводам машиностроения и металлообработки. – М
1. – 1930. – 71с.
1285636
  Трусь А.И. Технческая школа в условиях упрочения социализма ( 1938-1958 ) / А.И. Трусь. – Москва : Прометей, 1989. – 221 с.
1285637
  Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях / А.М. Ковалевский. – М, 1968. – 247с.
1285638
   Техпромфинплан для предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. – Свердловск, 1969. – 262с.
1285639
   Техпромфинплан завода. – М - Л, 1933. – 468с.
1285640
   Техпромфинплан и анализ хозяйственной деятельности леспромхоза. – М, 1969. – 287с.
1285641
   Техпромфинплан лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. – М, 1940. – 308с.
1285642
  Юрьев Н.М. Техпромфинплан машиностроительного завода. / Н.М. Юрьев, И.А. Кириллов. – М., 1957. – 232с.
1285643
   Техпромфинплан предприятий при новой системе планирования. – Минск, 1971. – 190с.
1285644
  Иванов Н.И. Техпромфинплан предприятия - одна из важнейших социалистических форм организации высокопроизводительной и рентабельной работы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1950. – 49 л.
1285645
  Тихонов Владимир Иванович Техпромфинплан предприятия и методика его разработки в условиях хозяйственной реформы / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1971. – 125с.
1285646
  Теплов Г.В. Техпромфинплан промышленного предприятия / Г.В. Теплов. – М, 1951. – 24с.
1285647
  Конторович В.Г. Техпромфинплан промышленного предприятия / В.Г. Конторович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 404с.
1285648
  Апанович М.М. Техпромфинплан промышленного предприятия / М.М. Апанович. – Х, 1967. – 128с.
1285649
  Ребров Н.С. Техпромфинплан. / Н.С. Ребров, Н.Л. Эльман. – М., 1933. – 218с.
1285650
  Федосєєв К.А. Техпромфінплан підприємства / К.А. Федосєєв. – К, 1948. – 138с.
1285651
  Хмельницький Д.Г. Техпромфінплан підприємства / Д.Г. Хмельницький. – К, 1968. – 39с.
1285652
  Фадєєв Є.А. Техпромфінплан промислового підприємства / Є.А. Фадєєв. – К, 1961. – 36с.
1285653
  Разницын В.А. Техтоника Среднего Тимана / В.А. Разницын. – Л, 1968. – 221с.
1285654
   Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 109с.
1285655
  Соколов И.И. Течаj физике. / И.И. Соколов. – Београд, 1946. – 194с.
1285656
  Чабанівський М.І. Тече вода в синє море : роман / Михайло Чабанівський. – Київ, 1961. – 198 с.
1285657
  Завгородній Ю.С. Тече між пальцями пісок / Ю.С. Завгородній. – Київ, 1993. – 135с.
1285658
  Добровольський С.П. Тече річка невеличка / С.П. Добровольський. – К., 1961. – 312с.
1285659
  Буличова А.О. Тече річка Солокія / А.О. Буличова. – Київ, 1963. – 131с.
1285660
  Гірник П. Тече свята ріка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1285661
  Белинский Ю.Н. Течение / Ю.Н. Белинский. – Хабаровск, 1982. – 29с.
1285662
  Иванов Ю.П. Течение беременности, родов и послеродового периода у больных туберкулезом легких в условиях антибактериальной терапии. : Автореф... канд. мед..наук: 750 / Иванов Ю.П.; Одес. гос. мед. ин-тут. – Одесса, 1970. – 20л.
1285663
  Платонов А.П. Течение времени / А.П. Платонов. – М., 1971. – 463с.
1285664
  Головачев Ю.П. Течение вязко и теплопроводящего газа при наличии радиационного переноса энергии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Головачев Ю.П.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 11л.
1285665
  Скобелева И.М. Течение вязкой жидкости в трубках с деформируемыми стенками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Скобелева И.М.; МГУ. – М, 1971. – 8л.
1285666
  Кузнецов В.Н. Течение вязкой жидкости по упругой поверхности цилиндрической оболочки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1977. – 13л.
1285667
  Пирумов Течение газа в соплах / Пирумов, Г.С. Росляков. – М., 1978. – 351с.
1285668
  Боровой В.Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем / В.Я. Боровой. – М, 1983. – 141с.
1285669
  Капусто Ю.Б. Течение жизни / Ю.Б. Капусто. – М., 1987. – 303с.
1285670
  Погребняк Владимир Григорьевич Течение и молекулярная структура водных растворов полиэтиленоксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Погребняк Владимир Григорьевич; АН УССР. Физико-технический ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 18л.
1285671
  Чижов В.Е. Течение и теплообмен в системе сферических частиц при малых числа Рейнольдса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.02.02 / Чижов В.Е.; МГУ. – М., 1978. – 14л.
1285672
  Фройштетер Г.Б. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей трубах. / Г.Б. Фройштетер. – Киев, 1990. – 215с.
1285673
  Девиен М. Течение и теплообмен разреженных газов / М. Девиен. – М, 1962. – 187с.
1285674
  Синяченко Ю.О. Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом / Ю.О. Синяченко, Г.Е. Самойленко, О.В. Синяченко // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 39-44. – ISSN 2224-0721
1285675
  Александров В.В. Течение излучающего газа в осесимметричных соплах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; АН СССР, Вычистил. центр. – Москва, 1967. – 5 с.
1285676
  Халупович В.А. Течение лет. / В.А. Халупович. – Л., 1990. – 366с.
1285677
   Течение мелиховской жизни. – М, 1989. – 270с.
1285678
  Мирский Владимир Никитич Течение невязкого излучающего газа около затупленного тела при интенсивном испарении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирский Владимир Никитич; Ин-т механики. – М., 1979. – 8л.
1285679
  Кононов Ю.В. Течение некоторых физиологических процессов у телят и лактирующих коров в зависимости от условий выращивания, кормления и содержания : Автореф... кандидата биол.наук: / Кононов Ю.В.; Омский гос. вет. ин-т. – Омск, 1964. – 18л.
1285680
  Маскетт Маррис Течение однородных жидкостей в пористой среде. / Маскетт Маррис. – М.-Л., 1949. – 628с.
1285681
  Керкис Алексей Юльевич Течение плотной плазмы в дисковом канале в условиях сильного гидромагнитного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Керкис Алексей Юльевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.13-15
1285682
   Течение полимеров и наполненных систем. – Свердловск, 1988. – 102с.
1285683
  Супрун Н.П. Течение расплавов и стркутурообразование в смесях термодинамических совместимых полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Супрун Н.П.; Ин-т химии высоких соед. – К., 1985. – 17л.
1285684
  Голубева Н.А. Течение регенеративного процесса в коже при некоторых экспериментальных условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Голубева Н.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 8 с.
1285685
  Нехорошев Л.Н. Течение фильма / Л.Н. Нехорошев. – М., 1971. – 136с.
1285686
  Дукуре Р.К. Течение электропроводящей жидкости в шероховатых трубах в присутствии поперечного магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дукуре Р.К.; АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 19л.
1285687
  Брановер Г.Г. Течение электропроводящих жидкостей в трубах, находящихся в магнитном поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 024 / Брановер Г.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1285688
  Ищенко М. Течение. Полдень : Романы / М. Ищенко; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 577 с.
1285689
  Шадрин И.Ф. Течения береговой зоны бесприливного моря / И.Ф. Шадрин. – М., 1972. – 128с.
1285690
   Течения в Байкале. – Новосибирск : Наука, 1977. – 160с.
1285691
  Тананаев А.В. Течения в каналах МГД-устройств. / А.В. Тананаев. – М., 1979. – 364с.
1285692
   Течения в окрестности Н-ротора Дарье / Дзензерский В.А. [и др. ; Нац. акад. наук Украины], Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". – Киев : Наукова думка, 2013. – 92, [4] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 94. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1316-2
1285693
  Штейнбах Б.В. Течения в прибрежной зоне Рижского взморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.697 / Штейнбах Б.В.; Глав. упр. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – Рига, 1970. – 22л.
1285694
  Палинчак А.М. Течения в степенных слоях и их применение к краевым задачам о притоке жидкости к турбулентной струе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01024 / Палинчак А.М.; Москов. обл. пед.ин-т. – М,, 1971. – 13л.
1285695
  Шкадов В.Я. Течения вязкой жидкости : учеб. пособие / В.Я. Шкадов, З.Д. Запрянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 200с.
1285696
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел / А.Н. Любимов, В.В. Русанов. – М,
1. – 1970. – 288с.
1285697
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел / А.Н. Любимов, В.В. Русанов. – М,
2. – 1970. – 380с.
1285698
  Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью / Г.Г. Черный. – Москва : Физматлит, 1959. – 220 с.
1285699
  Сарычев В.М. Течения диссоцирующего газа и плазмы при отсутствии локального термодинамического равновесия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарычев В. М.; Ин-т матем. АН СССР. – М., 1968. – 12л.
1285700
  Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы / Р. Коллинз. – М., 1964. – 350с.
1285701
   Течения жидкости со свободными поверхностями и полимерными добавками. – Новосибирск, 1986. – 99с.
1285702
  Айнубнд М.М. Течения и внутренний водообмен в озере Байкал / М.М. Айнубнд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 247с.
1285703
  Арсеньев В.С. Течения и водные массы Берингова моря / В.С. Арсеньев. – Москва : Наука, 1967. – 134с.
1285704
  Полосин А.С. Течения и водные массы экваториальной зоны мирового океана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полосин А.С. ; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
1285705
  Новиков П.А. Течения и тепломассообмен в щелевых системах / П.А. Новиков. – Минск, 1991. – 356с.
1285706
  Зудина Л. Течения исламского фундаментализма и политика властей в Тунисе // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 134-147
1285707
  Охлопкова А.Н. Течения Ладожского озера. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Охлопкова А.Н.; Ленинг.гос.ун-т. – Л, 1965. – 12л.
1285708
  Булгаков Н.П. Течения межостровной зоны архипелага Аргентинские острова / Н.П. Булгаков, А.А. Саркисов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 132-136 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1285709
  Знаменский В.А. Течения неньютоновских жидкостей : Учебное пособие / В.А. Знаменский. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 55 с. – Библиогр.:54-55
1285710
  Фиалков В.А. Течения прибрежной зоны озера Байкал / В.А. Фиалков. – Новосибирск, 1983. – 192с.
1285711
  Зауер Р. Течения сжимаемой жидкости. / Р. Зауер. – М., 1954. – 312с.
1285712
  Барышевская Г.И. Течения системы Гольфстрим и температурный режим Северной Атлантики / Г.И. Барышевская. – Москва : Гидрометеоиздат, 1990. – 139с.
1285713
   Течения со свободными поверхностями. – Киев, 1985. – 295с.
1285714
  Данченков Михаил Алексеевич Течения Филиппинского моря : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.08 / Данченков Михаил Алексеевич; АН СССР. Дальневосточное отд-ние. Тихоокеанский океанологический ин-т. – Владивосток, 1988. – 20л.
1285715
  Левитанский Ю.Д. Теченье лет / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1969. – 144с.
1285716
  Сидоров Е.Ю. Теченье стихотворных дней / Е.Ю. Сидоров. – Москва, 1988. – 283с.
1285717
  Чабанивский М.И. Течет вода в сине море : повесть / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 272 с.
1285718
  Помозов Ю.Ф. Течет Волга / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1969. – 688с.
1285719
  Богаткин В. Течет Волга / В. Богаткин. – Москва, 1971. – 107с.
1285720
  Зуев В.М. Течет Навля / В.М. Зуев. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1973. – 207 с.
1285721
  Осипов И.З. Течет река "Дружба" / И.З. Осипов. – М, 1969. – 71с.
1285722
  Гаганова С.И. Течёт река Волга / С.И. Гаганова. – М., 1973. – 191с.
1285723
  Минх Н.А. Течет река Волга: РАссказы. / Н.А. Минх. – М., 1978. – 254с.
1285724
  Киреев А.Ф. Течет река Эльба. / А.Ф. Киреев. – М., 1971. – 224с.
1285725
  Феддерс Г.Ю. Течет речка Персе... / Г.Ю. Феддерс. – Рига, 1969. – 210с.
1285726
  Шевченко К.П. Течиво і його властивості / К.П. Шевченко. – Х, 1933. – 67с.
1285727
  Коротич В.О. Течія : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1965. – 111 с.
1285728
  Іщенко М.Г. Течія : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 407 с.
1285729
  Фольварочний В.І. Течія / В.І. Фольварочний. – Ужгород : Карпати, 1982. – 120 с.
1285730
  Халимоненко Г. Течія mahallilesme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-77. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто перші ознаки реального ("місцевого") світовідчуття в турецькій поезії ХІХ ст. (Васиф Ендерунлу, Кечеджізаде Іззет Молла, Єнішегірлі Авні). Рассмотрены первые свидетельства реального ("местного") восприятия в турецкой поэзии ХІХ века (Васиф ...
1285731
  Василашко В.Ф. Течія доріг / В.Ф. Василашко. – Київ, 1981. – 59с.
1285732
  Шамота Віталій Павлович Течія провідної рідини в обертовому електромагнітному полі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.05 / Шамота В.П.; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2001. – 28 с.
1285733
  Лещенко М.В. Течія розведеної суспензії жорстких еліпсоїдальних частинок у плоскому каналі / М.В. Лещенко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-117. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння структурно-континуального та феноменологічного підходів у моделюванні пружнов"язкоі рідини на прикладі течії в плоскому каналі. Як пружнов"язка рідина розглядалась розведена суспензія жорстких еліпсоїдальних частинок у ...
1285734
  Атанасов В. Течь в музее // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 43 (305). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Протесты в Национальном художественном музее Украины показали, что чиновники понятия не имеют, кто и как должен развивать запылившиеся укр. музеи.
1285735
  Захидова Н.Г. Тешходжа Ходжаев / Н.Г. Захидова. – Ташкент, 1980. – 168с.
1285736
  Рыклин Г.Е. Теща-ефрейтор / Г.Е. Рыклин. – М., 1974. – 112с.
1285737
  Белов Л.Г. Тещин язык / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1961. – 131с.
1285738
  Добрянський П.К. Тещина стратегія : повість, гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1985. – 198 с.
1285739
  Платон. Теэтет / Платон. – М., 1936. – 192с.
1285740
  Платон. Теэтет / Платон. – М., 1938. – 191с.
1285741
   Тєзісы дакладау на канферэнцыі, прысвечанай вынікам даследаванну баларускай народнай творчастці.. – Мінськ, 1969. – 26с.
1285742
  Лапчук Я.С. Тєоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності грошово-кредитного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 281-288. – ISBN 5-7763-2435-1
1285743
  Йовенко С.А. Ти - хто поруч : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1983. – 167 с.
1285744
  Клименко Л.М. Ти / Л.М. Клименко. – К., 1967. – 55с.
1285745
  Геген-Дрейфюс Ти будеш робітником / Геген-Дрейфюс. – К, 1937. – 255с.
1285746
  Шпорта Я.Г. Ти в серці моєму : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 196 с.
1285747
  Білаш О.І. Ти відчаль, моя печаль... / О.І. Білаш. – К., 1992. – 95с.
1285748
  Будько Євген Ти візьми мене із собою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 124-127 : фото
1285749
  Цегельна Т.О. Ти добрий, ранку / Т.О. Цегельна. – К., 1984. – 55с.
1285750
  Кузьменко В.И. Ти є на світі / В.И. Кузьменко. – Одеса, 1989. – 296с.
1285751
  Грибова Л.О. Ти живеш серед людей / Л.О. Грибова. – К., 1980. – 126с.
1285752
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Симоненко Василь. – Київ : Наукова думка, 2001. – 296с. – Шифр дубл. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0573-3
1285753
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0316-1
1285754
  Середа Д А. Ти і закон / Д А. Середа. – К, 1981. – 184с.
1285755
  Безорудько В. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / В. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1971. – 156 с.
1285756
  Безорудько В. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1972. – 196 с.
1285757
  Вільде І. Ти мене не любив / І. Вільде. – Львів, 1958. – 84с.
1285758
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 345 с.
1285759
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / Володимир Вільний. – Київ : Дніпро, 1969. – 326 с.
1285760
  Школьник А.С. Ти не один / А.С. Школьник. – М, 1964. – 85с.
1285761
  Пальчевский А. Ти не один / А. Пальчевский. – К, 1965. – 124с.
1285762
  Галета О. Ти не у себе вдома // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість німецької письменниці Юдіт Германн.
1285763
  Срібний В.В. Ти потрібний людям / В.В. Срібний. – Х, 1970. – 102с.
1285764
  Іршад Улла Хан Ти почастував мене плодом з Твоїх Божистих рук: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
1285765
  Сердюк Ю.О. Ти починаєшся з очей : вірші / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
1285766
  Сікорський Я.П. Ти прийдеш сюди / Я.П. Сікорський. – Одеса, 1976. – 222с.
1285767
  Лямшин Ігор Ти сказала у вівторок... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 0130-5212
1285768
  Гримич Марина Ти чуєш, Марго?.. : Роман / Гримич Марина. – Львів : Аверс, 2000. – 216с. – ISBN 966-7466-47-7
1285769
  Гуріненко П.В. Ти щастя обіцяла : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 417 с.
1285770
  Девдюк Т. Ти, три хвилини тому : Поезії / Т. Девдюк. – Київ : Смолоскип, 2000. – 132с. – ISBN 966-7332-Х
1285771
  Мовчан П.М. Ти... : поезії / Павло Мовчан. – Київ : Дніпро, 2009. – 152 с. : іл. – ISBN 966-578-047-6
1285772
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шульга С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1285773
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота. : Дис... канд. хим.наук: / Шульга С.И.; Киев. технологич. ин-тут пищевой пром-сти. – К., 1972. – 142л. – Бібліогр.:л.131-142
1285774
  Крысина Л.С. Тиазольные гидроксилосодержащие азосоединения как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крысина Л.С. ; МГУ , Хим. фак, Каф. аналит. химии. – Москва, 1968. – 16 с.
1285775
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 32л.
1285776
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1285777
  Кочетов Г.А. Тиаминовые ферменты / Г.А. Кочетов; АН СССР, Научн. совет по проблемам биохимии животных и человека, Ин-т биохимии. – Москва : Наука, 1978. – 230с.
1285778
  Цоцанидзе Г.И. Тианетский говор и его место среди других диалектов грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Цоцанидзе Г. И.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1971. – 21л.
1285779
  Зайченко Николай Тиара, которую не носил скифский царь : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 49 : Іл.
1285780
  Тиас Тиас / Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.1. – 1991. – 36 с
1285781
  Тиас Тиас / Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.2. – 1992. – 31 с.
1285782
   Тиас. – Москва : Квадрат
Кн.3. – 1992. – 30 с.
1285783
  Сулейманова М.Г. Тиацианины с заместителями в полиметиновом хромофоре : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сулейманова М.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15 с.
1285784
  Юсов Б.В. Тибет / Б.В. Юсов. – М, 1952. – 24с.
1285785
  Юсов Б.В. Тибет : краткий географический очерк / Б.В. Юсов. – Москва : Гос. изд-во географической литературы, 1952. – 80 с.
1285786
  Уиннингтон А. Тибет : Рассказ о путешествии / А. Уиннингтон; Пер. с англ. Кона В.Л. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 342с.
1285787
  Кузнецов В.С. Тибет в китайско-индийских отношениях. 1950-1954 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1285788
  Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России = Russia and Tibet a history of tsarist, soviet and post soviet policy / А.И. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; Нартанг, 2006. – 463, [5] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 436-461 и в подстроч. прим. – ISBN 5-288-03813-9
1285789
  Козлов П.К. Тибет и Далай-Лама / П.К. Козлов. – Петербург, 1920. – 100с.
1285790
   Тибет под властью коммунистического Китая : 50 лет. – Дхарамсала : [б. и.], 2001. – 159, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-160
1285791
   Тибет послушания : репортаж / Ринне Сиа, Давид Валентина, Мазикина Лилит, Эскильдсен Йоаким // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 184-207 : Фото. – ISSN 1029-5828
1285792
  Николайчук Александр Тибет. В поисках Шамбалы / Николайчук Александр, Александрюк Нина // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 44-50 : фото
1285793
  Филип К. Тибет. Лечение - это сражение с демонами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 130-131. – ISSN 1029-5828


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1285794
  Ігнатьєв Павло Тибет. На землях лам : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66 : Фото
1285795
  Малишева Ірина Тибет. Сніг на Даху Світу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-110 : фото
1285796
  Юсов Б.В. Тибет. Физ.-геогр. характеристика / Б.В. Юсов. – М., 1958. – 224с.
1285797
  Шакабпа В.Д. Тибет: политическая история = Tibet a political history / Цепон В.Д. Шакабпа ; [пер. с англ. А. Дюранова под ред. А. Терентьева]. – Санкт-Петербург : Нартанг, 2003. – 428, [1] с., [5] л. ил. – Парал. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 384-428. – Библиогр.: с. 375-383. – ISBN 5-901941-10-1
1285798
  Огнєва О.Д. Тибетець Джам"янг Норбу як автор на сторінках свого роману "Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 104-110. – ISSN 1608-0599


  Джам’янг Норбу віддав свою біографію відповідному літературному персона- жу – теж літератору у власному творі, тобто він біографічно і біологічно відобра- жений. Він також представлений як творець тексту, як художній представник письменника.. Роман ...
1285799
   Тибетика. – Улан-Удэ, 1971. – 133с.
1285800
  Марков Д.Є. Тибето-непальська війна 1788-1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 105-138. – ISSN 1682-671Х
1285801
  Востриков А.И. Тибетская историческая литература / А.И. Востриков. – Москва, 1962. – 428с.
1285802
   Тибетская йога и тайные доктрины. – Киев : Преса України
Т.1. – 1993. – 208 с.
1285803
   Тибетская йога и тайные доктрины. – Київ : Преса України
Т.2. – 1993. – 227с.
1285804
   Тибетская книга мертвых. – Санкт-Петербург : Чернышева, 1992. – 255с.
1285805
  Дылыкова В.С. Тибетская литература / В.С. Дылыкова. – М, 1986. – 236с.
1285806
  Дылыкова В.С. Тибетская литература / В.С. Дылыкова. – 2-е доп. – М, 1990. – 291с.
1285807
  Травин Р. Тибетская проблема в 1961-1978 гг. сквозь призму традиционных ежегодных заявлений Далай-ламы XIV от 10 марта // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 157-165
1285808
   Тибетские народные песни. – М. : Гослитиздат, 1958. – 126 с.
1285809
  Монгуш М.В. Тибетские тулку : кто они? ( о феномене реинкарнации в буддизме ) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 161-168. – ISSN 0869-5415
1285810
  Парфионович Ю.М. Тибетский письменный язык. / Ю.М. Парфионович. – М., 1970. – 183с.
1285811
  Бабаян Д.К. Тибетский плацдарм китайской геополитики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-99. – ISSN 0869-1908
1285812
  Богословский В.А. Тибетский район КНР / В.А. Богословский. – М, 1978. – 200с.
1285813
  Рерих Ю.Н. Тибетский язык / Ю.Н. Рерих. – Москва, 1961. – 155с.
1285814
  Рерих Ю.Н. Тибетский язык / Ю.Н. Рерих ;АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Вост. лит-ра, 1961. – 15,[3]с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. Г.П. Сердюченко)
1285815
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 378с.
1285816
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 3. – 1985. – 432с.
1285817
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 374с.
1285818
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 5. – 1985. – 312с.
1285819
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 6. – 1986. – 371с.
1285820
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 7. – 1986. – 370с.
1285821
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 8. – 1986. – 309с.
1285822
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 9. – 1987. – 296с.
1285823
  Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / Ю.Н. Рерих. – Москва
Вып. 10. – 1987. – 341с.
1285824
  Финкел Майкл Тибетское золото. Тибетская лихорадка / Финкел Майкл, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 144-157 : фото
1285825
  Брент М. Тибетское пророчество / М. Брент. – М, 1996. – 416с.
1285826
  Таран В.М. Тибетська проблема в розрізі індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 26-33
1285827
  Панкулич В.В. Тиводар Легоцький-закарпатський історик, етнограф і археолог // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 293-302. – (Історія ; Вип. 27)


  Тиводар Легоцький - історик, етнограф, основоположник археології та музейної спрви на Закарпатті, краєзнавець, юрист.
1285828
  Олійник В. Тигипко про Тигипка. Тигипко взяв кілька кредитів: один в банку, другий у виборців, третій у колег по партії. І збирається всіх їх повернути // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.18-21
1285829
  Капланов Л.Г. Тигр / Л.Г. Капланов. – Москва, 1948. – 128с.
1285830
  Кучеренко С.П. Тигр / С.П. Кучеренко. – Москва : Агропромиздат, 1985. – с.
1285831
  Чернов В. Тигр в алой майке / В. Чернов. – М., 1966. – 110с.
1285832
  Феофанов О. Тигр в гитаре / О. Феофанов. – М, 1969. – 96с.
1285833
  Левит А.И. Тигр в ресторане / А.И. Левит. – Тбилиси, 1957. – 76с.
1285834
  Нарайан Р.К. Тигр для Мальгуди / Р.К. Нарайан. – М., 1986. – 366с.
1285835
  Петефи Ш. Тигр и Гиена / Ш. Петефи. – М., 1957. – 111с.
1285836
  Бабаков Г.А. Тигр наступает / Г.А. Бабаков. – Пермь, 1965. – 101с.
1285837
  Корытин С.А. Тигр под наркозом / С.А. Корытин. – М., 1991. – 238с.
1285838
  Другаль С.А. Тигр проводит вас до гаража / С.А. Другаль. – Свердловск, 1984. – 270с.
1285839
  Сингх К. Тигр Раджастхана / К. Сингх. – М., 1980. – 159с.
1285840
  Хергиани М. Тигр скал / М. Хергиани. – Москва : Советский писатель, 1989. – 206с.
1285841
  Тенцинг Н. Тигр снегов / Н. Тенцинг. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 271с.
1285842
  Тенцинг Н. Тигр снегов / Н. Тенцинг. – М., 1988. – 412с.
1285843
  Ульман Д.Р. Тигр снегов: автобиография Тенцинга (альпиниста) / Д.Р. Ульман. – М., 1982. – 256с.
1285844
   Тигр у двери: Негидальская сказка. – М. : Малыш, 1979. – 15 с.
1285845
  Бестер А. Тигр! Тигр! / А. Бестер. – М., 1990. – 159с.
1285846
  Манандян А Я. Тигран Второй и Рим / А Я. Манандян, . – Ереван, 1943. – 240 с.
1285847
  Маркарян А.О. Тигран Камсаракан : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маркарян А.О. ; АН Арм. ССР , Ин-т лит-ры. – Ереван, 1966. – 21 с.
1285848
   Тигран Сергеевич Хачатуров. – 2-е изд. доп. – Москва : Наука, 1977. – 104с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Сер. экономика ; Вып. 7)
1285849
  Жукова Л.М. Тигран Сергеевич Хачатуров. / Л.М. Жукова, Г.Н. Финашина. – М., 1969. – 88с.
1285850
  Морозов Ф. Тигри / Ф. Морозов. – Харків, 1932. – 88с.
1285851
  Рабиев А. Тигриное ущелье : рассказы, легенды, притчи, очерки / А. Рабиев; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1988. – 314 с.
1285852
  Потапов Р.Л. Тигровая Балка. Неведомый Памир / Р.Л. Потапов. – М., 1976. – 317с.
1285853
  Ходжес Гленн Тигровые акулы. Лето с акулами / Ходжес Гленн, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 84-109 : фото
1285854
  Пермяков Г.Г. Тигровый камень / Г.Г. Пермяков. – Владивосток, 1974. – 207с.
1285855
  Еремин Д.И. Тигровый круг / Д.И. Еремин. – Москва, 1969. – 480с.
1285856
  Файзулин К. Тигровый хвост / К. Файзулин. – Ташкент, 1965. – 200с.
1285857
  Багряний І. Тигролови : Роман та оповідання / І. Багряний. – Київ : Видав. ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1991. – 264с. – ISBN 5-7720-0641-Х
1285858
  Багряний Іван Тигролови : Роман / Багряний Іван. – Київ : Український письменник, 1999. – 215с. – ISBN 966-579-063-3
1285859
  Багряний І. Тигролови : Роман. Морітурі. Драматична повість / І. Багряний. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0701-9
1285860
  Багряний І. Тигролови : Роман; Морітурі: Драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2004. – 368c. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0270-X
1285861
  Багряний І. Тигролови : роман / Іван Багряний ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 306, [6] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-695-8
1285862
  Багряний І. Тигролови : роман / Іван Багряний. – Київ : Знання, 2014. – 304 с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0121-3
1285863
  Багряний І. Тигролови [Електронний ресурс] / Іван Багряний; студія "Книга вголос", звукорежисери І. Гнуча, Д. Бондаренко; Заслужений артист України Борис Лобода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Лауреати Премії ім. Т. Г. Шевченка)


  МРЗ, 12 год. Розділ 1 - 33 хв. 35 сек. Розділ 2 - 1 год. 14 хв. 3 сек. Розділ 3 - 50 хв. 23 сек. Розділ 4 - 1 год. 17 хв. 1 сек. Розділ 5 - 20 хв. 47 сек. Розділ 6 - 2 год. 21 хв. 59 сек. Розділ 7 - 47 хв. 44 сек. Розділ 8 - 26 хв. 35 ...
1285864
  Багряний І. Тигролови. Морітурі : роман; драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2007. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0642-3
1285865
  Багряний І. Тигролови. Сад Гетсиманський : романи / Іван Багряний ; [відп. за вип. О. Зінкевич]. – Київ : Смолоскип, 2014. – 906, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-7173-02-0
1285866
  Багряний Іван Тигролови. Чому я не хочу вертатись до РСФСР? : Роман, памфлет; Біографія Івана Багряного та шкільна версія аналізу роману "Тигролови" Григориія Клочека / Багряний Іван. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 240с. – (Рідне слово в рідній школі). – ISBN 966-7514-05-6
1285867
  Багряний І. Тигролови: Роман. Морітурі: Драматична повість : Роман. Драматична повість. / І. Багряний. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0565-2
1285868
  Багряний І. Тигролови: Роман. Морітурі: Драматична повість / Іван Багряний. – Київ : Наукова думка, 2005. – 368с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0270-Х
1285869
  Сысоев В.П. Тигроловы / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1955. – 136с.
1285870
  Буйлов А.Л. Тигроловы / А.Л. Буйлов. – Москва, 1985. – 303с.
1285871
  Радищев Л.Н. Тигры и обезьяны / Л.Н. Радищев. – Л., 1931. – 80с.
1285872
  Калініна Л.В. Тиждень англійської мови в школі / Л.В. Калініна, Л.І. Бережанська, І.В. та ін. Самойлюкевич. – Харків : Основа, 2005. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-081-3
1285873
  Голота Л. Тиждень без Національного радіо // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 1
1285874
  Сливінська Інна Тиждень безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 18 : фото
1285875
  Щербина С.В. Тиждень безпеки руху в школі (методична розробка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 29-31
1285876
  Старченко Т.В. Тиждень з Українським радіо (релігійні передачі першої програми) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 113-117
1285877
  Нетребко А. Тиждень знань безпеки життєдіяльності / А. Нетребко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 15
1285878
  Гловацька О. Тиждень знань з безпеки життєдіяльності - шлях до безпечного дитинства! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-23 : фото
1285879
  Груник Н.В. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 14 : фото
1285880
  Мосолов Олександр Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності на Хмельниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 14 : фото
1285881
  Лутак Н.Г. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності як засіб формування культури безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-14 : фото
1285882
   Тиждень історії та правознавства в школі : Навчальне видання. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2). – ISBN 966-8245-82-2
1285883
   Тиждень історії та правознавства в школі. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-202-6
Випуск 2. – 2005. – 112с.
1285884
  Бородіна Т. Тиждень клітинних технологій у біологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  У ННЦ "Інститут біології" відбувся Тиждень клітинних технологій, який складався з 3 частин: школа, конференція та майстер-класи. Учасників від університету приймали в себе ННЦ "Інститут біології", Ботанічний сад ім. акад. Фоміна.
1285885
  Бєлова Ю. Тиждень ненависті, тиждень любові : проза: повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 33-60. – ISSN 0868-4790
1285886
   Тиждень охорони праці в Україні // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-7
1285887
  Пясецька Людмила Тиждень під зіркою філології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 25-26. – ISSN 0130-5263
1285888
  Шарварок О.Ю. Тиждень райцентру : поезії / Олександр Шарварок. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 118 с.
1285889
  Ходанич П.М. Тиждень у горах / П.М. Ходанич. – Ужгород, 1983. – 119с.
1285890
   Тиждень української літератури в школі / [упоряд. : Н.Б. Коржова, Н.С. Корнієвська, О.А. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 125, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1285891
   Тиждень української мови / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко ; ред. рада: Г. Федяй [та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 114, [2] с. : іл. – На тит арк.: Українська мова та література. Бібліотека ; Відповідає програмам М-ва освіти і науки, молоді та спорту України - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-14-2
1285892
   Тиждень української мови та літератури. – Харків : Основа, 2006. – 288с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; Вип.8(33)). – ISBN 966-333-374-4
1285893
   Тиждень хімії в школі. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; 1(37)). – ISBN 966-333-270-0
Вип.1. – 2006. – 176с.
1285894
  Журавльов О. Тижневе завдання - за п"ять днів / О. Журавльов. – Дніпропетровськ, 1959. – 16с.
1285895
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" про капеланство у Збройних силах України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 118-123.


  У статті на підставі публікацій тижневика "Освіта" порушено проблему необхідності запровадження у сучасній українській армії капеланства як міцного морального чинника й чинника патріотизму, дисципліни та вірності присязі. In article by analysing ...
1285896
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1285897
  Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992-2005 рр) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00. 01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Перехейда В.В. ; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 213 л. – Додатки л. 194 - 213. – Бібліогр.: л. 172 - 193
1285898
  Степаненко Н. Тижневик "Рідний край" про Івана Котляревського // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 82-87. – ISBN 966-7653-03-5
1285899
  Бесфамилов А.А. Тик-так / А.А. Бесфамилов. – Барнаул, 1967. – 32с.
1285900
   Тик-Так: часы или украшения? // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 10. – С. 24-27


  З історії речей: годинник у Японії
1285901
   Тиква Леонід Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 266 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1285902
   Тиква Леонід Миколайович (1977) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 157. – ISBN 966-95774-3-5
1285903
  Тиксинский Тиксинский народный художественный музей : Каталог / Тиксинский, художественный музей. (Якут. АССР) народный. – Москва : Советский художник, 1979. – 63 с.
1285904
   Тиксинский народный художественный музей. – М, 1979. – 63с.
1285905
  Кожобаев К.А. Тиксотропия, дилатансия и разжижение дисперсных грунтов / К.А. Кожобаев. – Бишкек : Илим, 1991. – 214 с.
1285906
  Фрейндлих Г. Тиксотропия. / Г. Фрейндлих. – Л-М, 1939. – 47с.
1285907
  Кудрина С.А. Тиксотропные свойства бентонитов Узбекистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрина С.А.; Средне-Азиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1950. – 6 л.
1285908
  Зарудний М.Я. Тил : поема / М.Я. Зарудний. – Київ, 1978. – 67 с.
1285909
  Сисін Ю. Тилігул - ріка козацька : З минулого рідного краю. Легенди. Історії. Пригоди. Документи. Оповіді / Юрій Сисін. – 2-ге вид. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 116с. – ISBN 966-361-012-3
1285910
  Панич Н.Д. Тилігульський лиман // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 47
1285911
  Советов Ю.К. Тиллиты вблизи основания стратотипического разреза тасеевской серии венда (Сибирская платформа) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 1934-1944 : рис. – Библиогр.: с. 1944. – ISSN 0016-7886
1285912
  Костер Шарль де Тиль Уленшпигель / Костер Шарль де. – Рига, 1949. – 536 с.
1285913
  Говоров А.А. Тим-городок / А.А. Говоров. – М, 1964. – 83с.
1285914
  Маккалоу К. Тим / К. Маккалоу. – Москва, 1993. – 550 с.
1285915
  Крюс Д. Тим Талер, или Проданный смех / Д. Крюс. – М., 1966. – 240с.
1285916
  Крюс Д. Тим Таллер, или проданный смех / Д. Крюс. – М., 1987. – с.
1285917
  Крюсс Д. Тим Таллер, или Проданный смех / Д. Крюсс. – М., 1989. – 206с.
1285918
  Крюс Джеймс Тим Таллер, или Проданный смех : (Детские приключения) / Крюс Джеймс. – Москва, 1992. – 141 с.
1285919
  Школа Г.С. Тим, хто вирушає в похід / Г.С. Школа. – К., 1960. – 1-40с.
1285920
  Школа Г.С. Тим, хто вирушає в похід / Г.С. Школа. – К., 1962. – 1-40с.
1285921
  Литвин В. Тим, хто ніс волю в серце нашої землі: Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди 60-річчя визволення Києва від фашистських загарбників // Голос України, 2003. – 6 листопада
1285922
  Находкін М.Г. Тим, хто торує свій шлях у науку : навчальний посібник / М.Г. Находкін, А.Г. Наумовець, С.М. Рябченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 966-594-981-1
1285923
   Тимано-Печорский ТЭК: стратегии развития и пути повышения эффективности. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО АН СССР, 1991. – 168 с.
1285924
  Красновская И.Р. Тимбаевский детский дом : 1917-1947 : [с. Тимбаево, Буденновский район Татар. АССР] : [опыт работы] / И.Р. Красновская. – Казань : Татгосиздат, Учеб.-пед. сектор: кн. ф-ка им. Камиль Якуб, 1947. – 40 с.
1285925
  Пясецький Яя. Тимек-кит. / Яя. Пясецький. – К., 1983. – 214с.
1285926
  Черненко Г.Т. Тимирязев в Петербурге - Петрограде / Г.Т. Черненко. – Л., 1991. – 239с.
1285927
  Цетлин С Л. Тимирязев. / С Л. Цетлин, . – М-Л, 1945. – 153с.
1285928
  Кузнецов А.И. Тимирязевка и деятели культуры / А.И. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 164с.
1285929
   Тимирязевская академия : Участнику 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студ. Сборник. – Москва, 1957. – 121 с.
1285930
  Гольдман Р.Я. Тимирязевская Академия в годы Великой Отечественной войны / Р.Я. Гольдман, Е.Л. Сасаковец; Московская сельскохозяйственная академия. – Москва, 1965. – 42с.
1285931
  Холодний М.Г. Тимірязів і мікробіология / М.Г. Холодний. – К., 1963. – 67-70с.
1285932
  Пахучий О.О. Тиміш Хмельницький, син Богдана / О.О. Пахучий. – К., 1992. – 423с.
1285933
  Рогова О.І. Тиміш Хмельниченко : Істоpична повість О. Роговоі / Пеpеказала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – 2-е вид. – [Київ] : [Губеpн. дpук.], 1918. – 200 с. – Бібліогp.: Кн. пам"яті H. Гpінченко: с. 200
1285934
  Рогова О. Тиміш Хмельниченко, гетьманів син : Істоpична повість. / Пеpеказала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – вид.2-ге. – Київ, 1918. – 199с.
1285935
  Вольный Ф. Тимка / Ф. Вольный. – Донецк, 1969. – 208с.
1285936
  Великанов А.А. Тимка из Куриловки / А.А. Великанов. – Горький, 1966. – 84с.
1285937
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – Москва, 1956. – 68 с.
1285938
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – М, 1960. – 56с.
1285939
  Омбыш-Кузнецов Тимкино призвание / Омбыш-Кузнецов. – М, 1960. – 56с.
1285940
  Курбатов К.И. Тимкины крылья. / К.И. Курбатов. – Л., 1976. – 160с.
1285941
  Короткий В. Тимківський Ілля Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 263-265. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1285942
  Гнатюк В. Тимко Падура / В. Гнатюк. – Х.К., 1931. – 147 с.
1285943
  Короткова В. Тимокское восстание и радикальная партия : Автореф... канд. ист.наук: / Короткова В.; Ин-т славяновед. АН СССР. – Москва, 1951. – 13 с.
1285944
  Урляпов В.Ф. Тимор-Лешти. Трудности становления // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1285945
  Галушка-Адайкін Тимор Лесте: колонія – провінція – незалежна країна Південно-Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-15. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичні передумови політичного суверенітету Східного Тимору. The historical preconditions of the political sovereignty of East Timor are analyzed.
1285946
  Филипенко В.К. Тимофеева роща / В.К. Филипенко. – Черкесск, 1963. – 96с.
1285947
   Тимофеевка на семена.. – М., 1951. – 16с.
1285948
  Бек А.А. Тимофей - открытое сердце / А.А. Бек. – Москва, 1948. – 112с.
1285949
  Вольный Ф.Г. Тимофей / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1970. – 424с.
1285950
  Лысенко Э.С. Тимофей Бордуляк. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Лысенко Э.С. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
1285951
  Шкорбатов Ю.Г. Тимофей Данилович Страхов - человек,ученый,педагог / Ю.Г. Шкорбатов, В.И. Глущенко // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 70-77.
1285952
  Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. / Е.И. Владимиров. – Красноярск, 1938. – 107с.
1285953
  Каменский З.А. Тимофей Николаевич Грановский / З.А. Каменский. – М., 1988. – 189с.
1285954
  Изюмский Б.В. Тимофей Новгородец / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1956. – 140с.
1285955
  Бек А.А. Тимофей Открытое сердце / А.А. Бек. – Москва, 1955. – 328с.
1285956
  Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы / Б.В. Изюмский. – М., 1958. – 127с.
1285957
  Изюмский Б.В. Тимофей с Холопьей улицы / Б.В. Изюмский. – М., 1975. – 224с.
1285958
  Муратов Х.И. Тимофей Степанвоич Кривов / Х.И. Муратов, А.Г. Липкина. – Уфа, 1968. – 176с.
1285959
  Музалев И.Н. Тимофей Ульянцев / И.Н. Музалев. – Тула, 1966. – 65с.
1285960
   Тимофєєв Вадим Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268-269 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1285961
   Тимофєєв Вадим Михайлович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 157-158. – ISBN 966-95774-3-5
1285962
  Лисенко Е. Тимофій Бордуляк / Е. Лисенко. – Львів, 1960. – 80с.
1285963
  Щербань Т.О. Тимофій Дмитрович Флоринський, 1854-1919 / Т.О. Щербань. – Київ : [Ін-т сходозн. ім. А. Кримського НАН України], 2004. – 198, [1] с. – ISBN 966-02-3482-1
1285964
  Петровський А. Тимофій Носач: штрихи до портрета видатного діяча доби Хмельниччини та Руїни // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 122-125. – ISBN 978-966-171-783-0
1285965
  Климанов В С. Тимофій Риндін. / В С. Климанов, . – К, 1966. – 44с.
1285966
  Небоженко Віктор Тимошенко буде обережнішою // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13. – ISSN 0130-5212
1285967
  Короткий В.А. Тимошенко Степан Прокопович (1878-1972) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 293-294. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1285968
   Тимошенко: історія поразки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 44 (209). – С. 14--20. – ISSN 1996-1561


  Поразка Тимошенко стала наслідком хибного вибору пріоритетів та найближчого оточення і відмови від опертя на тих, хто прагнув реальних змін у країні
1285969
  Степовик Д. Тимошик Микола Степанович : [спогади] / Дмитро Степовик // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 315-320. – ISBN 978-966-2726-03-9
1285970
  Шумилов Е.Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки / Е.Н. Шумилов. – Пермь, 1991. – 270с.
1285971
   Тимуляк Любов Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 267-268 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1285972
  Александров В.Е. Тимур-сын Фрунзе / В.Е. Александров. – Москва, 1979. – 333с.
1285973
  Комилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть I. Восхождение на престол // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 8-25. – ISSN 1812-867Х
1285974
  Камилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть II. Дела государственные // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 29-46. – ISSN 1812-867Х
1285975
  Камилов Феруз Тимур Великолепный и его империя. Часть III. Завоевания Тимура // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 28-49. – ISSN 1812-867Х
1285976
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1942. – 80с.
1285977
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1983. – 110с.
1285978
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Советская Россия, 1984. – 189с.
1285979
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1985. – 110с.
1285980
  Гайдар А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – М., 1989. – 316с.
1285981
  Гайдар А.П. Тимур і його команда / А.П. Гайдар. – К., 1977. – 102с.
1285982
  Гайдар А.П. Тимур і його команда / А.П. Гайдар. – К., 1983. – 88с.
1285983
  Тарасов А.Н. Тимур на Кавказе. / А.Н. Тарасов. – Ростов на Дону, 1938. – 107с.
1285984
  Эдшмид К. Тимур. / К. Эдшмид. – М. – 166с.
1285985
  Тарасова Галина Борисовна Тимуровская команда : Аркадий Гайдар и современные читатели // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Остались в прошлом "тимуровские команды" и красные пионерские галстуки. Значит ли это, что вместе с ними ушли доброта, справедливость и готовность прийти на помощь?
1285986
  Орлов В.В. Тимуровские звезды / В.В. Орлов. – Симферополь, 1969. – 64с.
1285987
  Клименко О.М. Тимус сільскогосподарських тварин / О.М. Клименко; Ін-тут епізоотології УААН. – Рівне, 1999. – 67с
1285988
  Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків : навчальний посібник / М.І. Диба, К.Є. Раєвський, М.І. Зубок ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-483-172-4
1285989
  Болдирєв О.О. Тимчасова адміністрація як інструмент антикризового управління банками // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 69-75
1285990
  Горалько О.В. Тимчасова адміністрація як інструмент зміцнення банківської системи України / О.В. Горалько, О.С. Силкін // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 234-239. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1285991
  Гусаров С.М. Тимчасове виконання обов"язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 152-160. – ISSN 1993-0909
1285992
  БєловД.М Тимчасове виконання повноважень Президента (за законодавством України і французької республіки) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 253)
1285993
  Сисєнко Г.І. Тимчасове вилучення та арешт майна / Г.І. Сисєнко, К.О. Козачук // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 115-120. – ISSN 2310-9769
1285994
  Смоков С. Тимчасове вилучення та арешт майна: доказ чи захід забезпечення кримінального провадження / С. Смоков, Д. Лісніченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 163-170. – ISSN 1026-9932
1285995
  Самодін А.В. Тимчасове обмеження доступу до інформації у кримінальному процесуальному законодавстві України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 145-153. – ISSN 2222-5374
1285996
  Дурнов Є.С. Тимчасове положення про міліцію тимчасового уряду як правова основа організації міліції УНР за часів центральної ради // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 151-156.


  Розглянуто питання правового забезпечення організації та діяльності міліції Української Народної Республіки за часів Центральної Ради. In the article are disclosed the problems of legal security by the organization and activity of militia of ...
1285997
  Підопригора О.А. Тимчасове положення про правову охорону об"єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні / О.А. Підопригора, І.А. Безклубий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті аналізується Тимчасове положення про правову охорону об"єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій на Україні. Особлива увага звернена на недоліки цього положення та шляхи їх усунення.
1285998
  Панькевич І. Тимчасове справоздання проф. др. Івана Панькевича з виужиття студійної стипендії / І. Панькевич, 1933. – 74-76с.
1285999
  Філоненко Г.Г. Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 334-339. – ISSN 1563-3349
1286000
  Кирієнко О. Тимчасовий уряд та діяльність органів військової цензури // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 7-11
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,