Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1282001
  Путуридзе Г.В. "Рисале" Кочи-бея Гориджели как источник по социально-экономической истории Турции. : Автореф... канд. ист.наук: / Путуридзе Г.В.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 28 с.
1282002
  Колінько О.П. "Ритмічність і музикальність як елементарні об"яви зворушень душі" (І. Франко) у модерністській новелі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 314-323. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба проаналізувати явища художнього синтезу в модерністській новелі та показати, як музичні елементи в її структурі сприяли поглибленому відтворенню / вираженню внутрішнього стану людини fin de siecle, її "я" у свідомому й ...
1282003
  Аристотель "Риторика" Аристотеля / с греч. пер. [с предисл.] Надежда Платонова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1894. – XII, 204 с.
1282004
  Алексеев А.П. "Риторика" М.В. Ломоносова и классические идеалы аргументации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 24-33. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1282005
  Глокке Н. "Рифмотворная псалтырь" Симеона Полоцкого и отношение к польской псалтыри Яна Кохановского. – Киев, 1896. – 18 с.
1282006
  Мойсієнко О.А. [Ритм у прозі: стилістичні особливості Джуліана Барнза в оповіданні "Східний вітер"] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 87-93


  Стаття присвячена вивченню питання ритму в прозі на матеріалі сучасного британського оповідання. Ритмічна дуальність в оповіданні Дж. Барнса "Східний вітер" постає як діалог ритмів, виражених на різних мовних рівнях. Статья лежит в пределах ...
1282007
  Мельник В.А. Ринок цінних паперів : Довідник керівника підприємства / В.А. Мельник. – Спеціальний випуск. – Київ : ВІРА-Р, 1998. – 560 с. – ISBN 966-536-050-7
1282008
  Павлов В.І. Ринок цінних паперів : Курс лекцій: Навчальний посібник / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОУ; ЛДТ, Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 1999. – 342с. – ISBN 966-517-154-2


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1282009
  Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 664с. – ISBN 978-966-8379-34-5
1282010
  Луцишин З.О. Ринок цінних паперів в Україні в контексті євроінтеграції: проблеми забезпечення фінансової безпеки / З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 47-57.
1282011
  Бенедисюк Д.І. Ринок цінних паперів в Україні: ретроспектива становлення і пріоритети розвитку / Д.І. Бенедисюк, С.М. Голубка // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 146-152. – ISSN 2306-546X
1282012
  Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 14-22. – Бібліогр.: 16 назв
1282013
  Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування / Н.С. Кузнєцова, Назарчук Ігор Ростиславович. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 528с. – ISBN 966-7302-22-9
1282014
  Павлов В.І. Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект : Монографія / В.І. Павлов, І.В. Кривов"язюк; МОіНУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 160с. – ISBN 966-517-351-0
1282015
  Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання. / В.В. Колесник. – Київ, 1993. – 56с.
1282016
  Гамов М.С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж : навч. посібник для студентів ВНЗ / [М.С. Гамов, А.І. Мелешко]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 144 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 141-144. – ISBN 978-966-2672-17-6
1282017
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2003
1282018
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 5-6. – 2003
1282019
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2003
1282020
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2003
1282021
   Ринок цінних паперів України. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2004
1282022
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2006
1282023
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2006
1282024
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2006
1282025
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2007
1282026
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2007
1282027
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2007
1282028
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2008
1282029
   Ринок цінних паперів України : Вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2009
1282030
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2010
1282031
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2010
1282032
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2010
1282033
   Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2010
1282034
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2011
1282035
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2011
1282036
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2012
1282037
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2012
1282038
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2012
1282039
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2012
1282040
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2012
1282041
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2013
1282042
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5/6. – 2013
1282043
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9/10. – 2013
1282044
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2014
1282045
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9-10. – 2014
1282046
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2015
1282047
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9-10. – 2015
1282048
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1/2. – 2016
1282049
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2016
1282050
   Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2016
1282051
  Бевза А.С. Ринок цінних паперів як складова інформаційної безпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 12-16. – ISSN 2308-9636
1282052
  Лисенков Ю.М. Ринок цінних паперів: забезпечення діяльності комерційного банку : Практичний посібник / Ю.М. Лисенков. – Київ : ІНТЕЛ, 1993. – 142с.
1282053
  Дергачова В. Ринок цінних паперів: роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 144-150. – ISSN 1818-5754
1282054
  Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 75-82 : Табл. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1282055
  Пустовойт О. Ринок: еволюція розуміння та пошуку предмета дослідження // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-45. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1811-3141
1282056
  Пустовойт О. Ринок: економічна сутність, типова і видова різноманітність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1282057
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 1. – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1282058
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 4. – 2013. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1282059
   Ринология : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Україн. наук. мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Безшапочний С.Б., Березнюк В.В. [та ін.]. – Київ : Вістка
№ 2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1282060
   Рио-де-Жанейро. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 104-105 : Іл.
1282061
  Кожухов Михаил Рио и Сан-Паулу: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 28-34 : фото
1282062
  Регаладо Антонио Рио на пороге перемен. Рио сам не свой / Регаладо Антонио, Алан Харви Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 144-159 : фото
1282063
  Бурлуцкий Андрей Рио. Блеск и нищета карнавала // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 84-89 : фото
1282064
   Риолит-гранитная ассоциация Центрально-Таймырской зоны: свидетельство аккреционно-коллизионных событий в неопротерозойское время / В.Ф. Проскурнин, В.А. Верниковский, Д.В. Метелкин, Б.С. Петрушков, А.Е. Верниковская, А.В. Гавриш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 23-40 : рис., табл. – Библиогр.: с. 38-40. – ISSN 0016-7886
1282065
  Шнюкова Е.Е. Риолиты Килийско-Змеиного поднятия на шельфе Черного моря: геохимические свидетельства несубдукционной границы между Восточно-Европейской платформой и скифской плитой // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 119-143 : рис., табл. – Библиогр.: с. 137-139. – ISSN 0203-3100
1282066
  Новик Д. Риопель: канадский художник // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.21
1282067
  Василенко В.М. Рипсимэ Симонян / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 159с.
1282068
  Новиков Г.В. Рирротины / Г.В. Новиков. – Москва, 1988. – 183 с.
1282069
  Гущин Г.Г. Рис / Г.Г. Гущин. – Ленинград, 1930. – 282 с. : 106 рис. в тексте
1282070
  Гущин Г.Г. Рис / Г.Г. Гущин. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 832 с.
1282071
  Розин С.Я. Рис на Украине / С.Я. Розин. – Киев, 1950. – 140 с.
1282072
  Остапчук С. Рисвянка і рисвянці / Сергій Остапчук. – Рівне, 2003. – 208с. – ISBN 966-7929-08-6
1282073
  Вільна Я. Риси "нової драми" у п"єсі Марка Кропивницького "Олеся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 35-48. – ISSN 2520-6346


  Відстежено новаторство художнього мислення М. Кропивницького на прикладі його маловідомої п"єси "Олеся". Зазначено особливості інтерпретації драматургом принципів "нової драми". Доведено його внесок у розбудову образної, жанрово-стильової та ...
1282074
  Моцар О. Риси абсурду в радянській та пострадянській опері // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 145-165


  "...Розглядаються опери радянської та пострадянської доби ХХ – початку ХХІ століття, серед них: «Ніс» Д.Шостаковича, «Герой» О. Мосолова, «Дети Розенталя» Л. Десятнікова, «Піна днів» Е. Денісова, «Життя з ідіотом» А. Шнітке та «Палата № 6» В. ...
1282075
  Ніколаєнко О. Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 135-144. – ISBN 978-617-7442-48-5
1282076
  Костич Л. Риси бароко в лексичній системі староукраїнської поезії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 340-344. – ISBN 966-7865-75-4
1282077
  Федак С. Риси вокалізму української літературної мови на Волині в друках Почаївської лаври 18 ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 75-79.
1282078
  Тереховська О.В. Риси героїчного епосу в "Іліаді" Гомера // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 4-5.
1282079
  Астаф"єв О.Г. Риси готики в поемі Северина Гощинського "Zamek Kaniowski" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 3-11


  У статті проаналізована поема Северина Ґощинського "ZamekKaniowskі", присвячена подіям коліївщини. Обґрунтовано поняття ґотичної поеми, акцентовано увагу на гострих сюжетних колізіях, байронічних героях, ірраціональних ефектах. В статье ...
1282080
  Мороз О.В. Риси дохристиянського релігійного світогляду в працях Арсена Річинського / О.В. Мороз, М.В. Слив"юк // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 36-39


  Розглянуто становлення та розвиток дохристиянської релігійної думки в контексті наукових доробок А. Річинського. Виокремлено риси українського дохристиянського світогляду (культ господаря, відсутність дуалізму в тлумаченні символічної сутності ...
1282081
  Галас А. Риси експресивного синтаксису у "Щоденнику" В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 26-34


  У статті розглядаються риси експресивного синтаксису у дискурсі "Щоденника" В. Винниченка (1911-1920). Виокремлено синтаксичні структури, засобами яких створюється необхідний стилістичний колорит. Обгрунтовується оцінка "Щоденника" як важливого ...
1282082
  Вакуленко О.Л. Риси етнонаціональної ідентичності та проблема політичного вибору в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема політичного вибору в контексті національної ідентичності. Автор переглядає деякі риси національної ідентичності українців, беручи до уваги історичні обставини. Представлено інтерпретацію різних поглядів на проблему; здійснено ...
1282083
  Задорожна Л.М. Риси етнотипу та етнохарактеристики у системі розвитку української літератури. Літописна спадщина : Навчальний посібник / Л.М. Задорожна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 140с. – ISBN 966-594-868-7
1282084
  Мельник В. Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1282085
  Бабенко О. Риси імпресіонізму у творчості Григора Тютюнника / О. Бабенко, М. Данильченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 184-198. – ISSN 2077-1827
1282086
  Сироватська М.І. Риси інтермедіальності в п"єсах Єлисея Карпенка ("Білі ночі", "В долині сліз", "Момот Нір") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано основні риси інтермедіальності на матеріалі п"єс маловідомого українського драматурга-емігранта Є. Карпенка. Доведено, що музикальність у картині світу автора виконує декілька художніх функцій: посилює ліризацію, що позначається ...
1282087
  Дерев"янченко Н.В. Риси меніппетії в романах Мішеля Уельбека // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 28-34. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1282088
  Коломієць О.В. Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 214-219


  У статті розглядаються стильові домінанти малої та середньої прози Докії Гуменної (1904-1996), хараткерні для різних періодів її творчості, розкриваються джерела формування художніх уподобань письменниці, особливості оригінального авторського стилю
1282089
  Лембей Т. Риси народно-фольклорної течії українського романтизму в поезії Володимира Шашкевича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 156-165. – ISBN 966-7773-70-1
1282090
  Решітько В.С. Риси національного характеру у творчості А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 110-117


  Стаття присвячена аналізу рис національного характеру в творчості А. Малишка. У даній роботі було критично оглянуто творчу спадщину письменника в контексті функціонування рис національного характеру. Досліджено питання розвитку архетипів в українські ...
1282091
  Величко О. Риси новаторства педагогічної діяльності Фрідріха Віка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-277. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1282092
  Іванов В.М. Риси парламентаризму в козацькому державотворенні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 2219-5521
1282093
  Поліщук В. Риси поетичного образу Михайла Максимовича (Михайло Максимович у поетичному слові) // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 160-167. – ISBN 978-966-2980-81-3
1282094
  Пахолок В.М. Риси політичної культури сучасної української еліти в контексті теорії еліт В"ячеслава Липинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 22-26. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1282095
  Непоп-Айдачич Риси польського мовного образу рослини у світлі дериватів лексеми kwiat "квітка" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджуються риси польського мовного образу рослини, уявлення про які вербалізуються за допомогою дериватів лексеми kwiat ("квітка"). The article investigates characteristics of the Polish linguistic view of plant notion about which is ...
1282096
  Непоп-Айдачич Риси польського образу квітки, представлені у стереотипних мотивах (на матеріалі фольклорних записів О. Кольберга). Частина 1 // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 174-183. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются черты польского языкового образа цветка, представленные в стереотипных мотивах, выделенных автором в фольклорных записях Оскара Кольберга.
1282097
  Ліпінська О. Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 48-50
1282098
   Риси провідника / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 120-137. – ISBN 978-617-7480-55-5
1282099
  Хорольська Т.В. Риси психологізму в романі Івана Білика "Танго" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 465-473. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1282100
  Надточій О. Риси публіцистичного типу творчості у романі І. Нечуя-Левицького "Хмари" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 215-220. – ISBN 978-966-793-136-3
1282101
  Тіхонов Микола Семенович Риси радянської людини / Тіхонов Микола Семенович. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 18с.
1282102
  Тіхонов М. Риси радянськой людини / М. Тіхонов, 1943
1282103
  Шестак А. Риси романтизму у творчості Василя Стефаника та Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 256-262
1282104
  Рой Є.Є. Риси симфонізму в театралізованих композиційних структурах народно-сценічної хореографії Павла Вірського // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-107. – ISSN 2226-0285
1282105
  Лісецький С.Й. Риси стилю творчості К. Стеценка / С.Й. Лісецький. – К., 1977. – 124с.
1282106
   Риси сучасника. – Х, 1958. – 291с.
1282107
  Василець І.П. Риси сучасника / І.П. Василець. – Київ, 1962. – 48с.
1282108
  Гурладі М.С. Риси сучасності / М.С. Гурладі. – Київ, 1962. – 134с.
1282109
  Афанасьєв В.А. Риси сучасності : українське радянське образотворче мистецтво сьогодні / В.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1973. – 180 с. : іл.
1282110
  Костенко О.В. Риси схожості та відмінності корінної золоторудної мінералізації в докембрійських та фанерозойських структурах / О.В. Костенко, В.С. Монахов, М.М. Коржнєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Геологія ; Вип. 17)


  Наведено порівняльну характеристику родовищ золота в докембрійських зеленокам"яних поясах та фанерозойських структурах.
1282111
  Корнілова І.М. Риси та тенденції інноваційного розвитку в сучасному постіндустріальному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 3-6.
1282112
  Вишневський Д.К. Риси твого обличчя. / Д.К. Вишневський. – Киев, 1962. – 274с.
1282113
  Вашків Л. Риси творчого портрета Михайла Старицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 60-67. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1282114
  Єрьоменко А.Ю. Риси театральності в концерті № 2 для баяна з камерним оркестром "Із предковічних часів..." Анатолія Гайденка // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 112-120. – ISSN 0130-5298
1282115
  Олійник О.П. Риси українського бароко в декорі фасадів вулиці Хрещатик в Києві як вираз національної ідентичності // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 19 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 28-35. – ISSN 2415-8151
1282116
  Крутій О. Риси української ментальності як фактор специфіки діалогу в системі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 346-353
1282117
  Галас Борис Кирилович Риси упорядницького і редакторського стилю Б. Грінченка як лексикографа // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто передумови, історію укладання 4-томного "Словаря української мови" (1907-1909) та особистий внесок Б. Грінченка у становлення української лексикографії.
1282118
  Моторний О.А. Риси характеру людини та їх відображення у фразеології верхньолужицької мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 95-105. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається відображення рис людського характеру у системі фразеології верхньолужицької мови. В рамках роботи вивчаються фразеологізми на позначення впертості, схильності до брехні, лінощів, жорстокості, пихатості тощо. Аналіз фразеологічних ...
1282119
  Батовська О. Риси хорового стилю Ігоря Шамо (на матеріалі циклу "Летять журавлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 48-56. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено вивченню хорової творчості видатного українського композитора ХХ століття Ігоря Шамо. Розглянуто особливості його індивідуальних пошуків на матеріалі циклу “Летять журавлі”. Розкрито специфічні риси хорового стилю композитора. ...
1282120
  Перцова Н.О. Риси хорової творчості українських композиторів-піснярів 50-70-х років XX століття / Н.О. Перцова, В.Ю. Дорофєєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 428-434. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у виокремленні характерних особливостей, що споріднюють творчі методи композиторів-піснярів у сфері хорової спадщини. В мистецькому доробку І. Шамо, Г. Майбороди, П. Майбороди, О. Білаша провідне місце надається пісенному ...
1282121
  Кирцер Ю.М. Рисинок и живопись : Практ. пособие / Ю.М. Кирцер. – Москва : Высшая школа, 1992. – 270 с.
1282122
  Савинова Е. Риск-контроллинг как подсистема риск-менеджмента в банках / Е. Савинова, З. Шевченко // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 10-15
1282123
  Балдин К.В. Риск-менеджмент : учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – Москва : Гардарики, 2005. – 288 с. : илл. – Библиогр.: с. 279-282. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0238-X
1282124
  Бартон Т.Л. Риск-менеджмент = Making enterprise risk management pay off : практика ведущих компаний / Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер ; [под ред. В.А. Кравченко ; пер. с англ. Т.В. Клекоты и др.]. – Москва : Вильямс, 2008. – 207, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд. : Making enterprise risk management pay off / T. L. Barton, W. G. Shenkir, P. L. Walker. Prentice Hall PTR, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 206-207. – Библиогр.: с. 195-196 в примеч. в конце разд. – ISBN 978-5-8459-1345-6
1282125
   Риск-менеджмент инноваций = Risk-management of innovations / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко, А.А. Епифанов, О.В. Козьменко, С.Н. Козьменко, С.В. Леонов; Т.А.Васильева, О.Н.Диденко, А.А.Епифанов, О.В.Козьменко, С.Н. Козьменко. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260с. – ISBN 966-96545-0-5
1282126
  Смирнова Г.А. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 122-133. – ISSN 2413-9998
1282127
  Таунсенд Э.К. Риск - ключ войсковой разведки / Э.К. Таунсенд. – Москва, 1957. – 99с.
1282128
  Балабанов И.Т. Риск - менеджмент / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 188 с. – ISBN 5279012947
1282129
  Эльяш М.Л. Риск / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1969. – 336с.
1282130
  Арясов И.Е. Риск : повести, рассказ / И.Е. Арясов ; [худож. А.С. Макаров]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 304 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Который час; Первые дни; Каменотес; Николай Иванович; Выстрел в воздух: Рассказ.
1282131
  Blondon M. Риск винозной тромбоэмболии после кесарева сечения: Мета-анализ / M. Blondon, A. Casini, K. Hoppe // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 73-79. – ISSN 2309-4117
1282132
  Янчилин В. Риск за полцены. Предприятиям понравилась идея финансирования разработок на паях с государством. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Два с лишним года назад Правительство России издало постановление под номером 218 о развитии кооперации российских вузов и производственных предприятий с целью создания наукоемких производств и стимулирования инновационной деятельности в российской ...
1282133
  Энгл Р. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 628-657. – ISSN 1815-1345
1282134
  Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – Москва, 1989. – 187с.
1282135
  Сляднев В.А. Риск изменения эколого-геологических условий при реструктуризации горнопромышленных районов Донбасса // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1282136
  Галасюк В. та інш. Риск как один из неотъемлемых факторов бизнеса // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.17-23
1282137
  Гузенко К.В. Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 110. – ISSN 2410-7484
1282138
   Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, А.Ю. Рыжов, Е.В. Сумкина, Л.Б. Куценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 36-41 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1282139
  Меркулова Т. Риск тенденции ухудшающего отбора в высшем образовании Украины // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 19-22. – ISSN 1562-529Х
1282140
  Меркулова Т.В. Риск тенденции ухудшающего отбора в высшем образовании Украины // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 18-20. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282141
  Батаева Е.В. Риск формирования социальной активности студентов // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 50-53. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282142
  Емельянов В.И. Риск. / В.И. Емельянов. – Ижевск, 1989. – 284с.
1282143
  Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 15-32. – ISSN 1560-7488
1282144
  Петренко С.Н. Риски аудиторской деятельности : Научно-практическое пособие / С.Н. Петренко. – Киев : эльга. Ника-Центр, 2003. – 84с. – ISBN 966-521-196-Х
1282145
  Ануфриева И.Л. Риски в изучении иностранного языка в Украине / И.Л. Ануфриева, П. Бассэ // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 33-35. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282146
  Краснов А. Риски в международной космической деятельности // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 5. – С.33-41. – ISSN 0130-9625
1282147
  Романов К.В. Риски в развитии образования: философский взгляд // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается философский смысл вопроса о значимости для человека развития образования. Указаны семь рисков в развитии образования. The article reveals the philosophical meaning of the question about the importance of education for human ...
1282148
  Подлесный Д.В. Риски взаимодействия высшего учебного заведения со стейкхолдерами рынка образовательных услуг // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 216-220. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282149
  Борисова И. Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова, Б. Замараев, А. Назарова // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1282150
   Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова [и др.] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1282151
   Риски внешнего финансирования российской экономики / И. Борисова [и др.] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-43. – ISSN 0042-8736
1282152
  Делокаров К.Х. Риски глобализирующегося мира в контексте постнеклассической парадигмы // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 36-47. – ISSN 2077-8309
1282153
  Хейфец Б. Риски долговой политики России на фоне глобального долгового кризиса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 80-97. – ISSN 0042-8736
1282154
  Рогач Ф. Риски и оценки государственного долга Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 74-76. – ISSN 1810-3944
1282155
  Завриев С. Риски и угрозы в сфере биобезопасности: анализ проблем и поиск решений в современных условиях / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227


  Современная политическая обстановка не благоприятствует созданию широких международных проектов в области биологической безопасности. Тем важнее создание высокотехнологичной национальной программы биологической безопасности Российской Федерации. Хотя ...
1282156
  Европина И.В. Риски и угрозы Украине в связи с расширением доступа ее граждан к информационным ресурсам Интернет и пути их преодоления // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (39). – С. 21-24
1282157
  Галака М.С. Риски использования метода проектов на уроках иностранного языка // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 88-91. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282158
  Киндзерский Ю. Риски межрегиональной дифференциации в Украине и возможности их устранения // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 66-88. – ISSN 0207-3676
1282159
  Пятаков А.Н. Риски политической нестабильности в странах "социализма XXI века" / А.Н. Пятаков, А.Л. Чернышев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 22-37. – ISSN 044-748Х
1282160
  Зенько Н.Н. Риски социализации подростков в интернет-среде // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 46-50. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1282161
  Левашов В.К. Риски устойчивого социально-политического развития // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 12 (356). – С. 3-18. – ISSN 0132-1625
1282162
  Бурлай Т.В. Риски формирования модели асоциального государства в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 92-97. – ISSN 0131-7741
1282163
  Козыренко В.П. Риски цифровой трансформации учебного заведения / В.П. Козыренко, С.И. Козыренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 53-61. – ISSN 1993-5560
1282164
  Хименко Н.Л. Риски экстерната и дистанционного образования / Н.Л. Хименко, Л.Ф. Гребенюк // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 286-289. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1282165
  Бердикулов С. Рискнем же, брат! : повести / С. Бердикулов ; пер. с каз. С. Мусиной и Г. Брейгина ; худож. А. Островский. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 202 с.
1282166
  Гангнус А.А. Рискованное приключение разума : очерки идеи развития / А.А. Гангнус. – Москва : Знание, 1982. – 208 с. : ил.
1282167
  Тихонов Николай Семенович Рискованный человек / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : ГИЗ, 1927. – 280с.
1282168
  Уйгун Рисковання шутка : пьесы / Уйгун. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 216 с.
1282169
  Майданик Н.И. Рисковые (алеаторные) сделки: эволюция и сравнительно-правовая характеристика в зарубежных правовых системах // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 402-421. – ISBN 978-617-566-164-2
1282170
  Фомин А. Рисковый фотокор // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 1, 4


  Чтобы доставить в редакцию снимок поверженного Рейхстага, журналист газеты "Правда" Виктор Темин "угнал" самолет маршала Жукова. В летописи XX столетия особое место принадлежит фотографическому наследию фронтового корреспондента Виктора Темина, Какими ...
1282171
  Оноприенко В.Н. Рискогенность общества знаний и мегатехнологий // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 15-21. – ISSN 0374-3896
1282172
  Воскресенская М.Н. Рискую! / М.Н. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 107с.
1282173
  Золотов А.М. Рискуя жизнью / А.М. Золотов. – Курск, 1963. – 72с.
1282174
   Рискуя жизнью.... – М, 1969. – 208с.
1282175
  Радлов Н.Э. Рисоваание с натуры / Н.Э. Радлов. – 3-е изд. – Москва : Художник РСФСР, 1978. – 120 с.
1282176
  Лилиева Л.А. Рисование / Л.А. Лилиева. – М., 1948. – 96с.
1282177
  Евдокимов И.И. Рисование : учеб. пособие для естеств.-геогр. отд-ний учительских ин-тов / И.И. Евдокимов. – Москва : Учпедгиз, 1949. – 146, [22] с.
1282178
   Рисование : пособие для учащихся 5 класса. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 182 с.
1282179
  Рожкова Е.Е. Рисование V класс / ЕЕ. Рожкова, Е.Л. Херсонская. – Москва : Просвещение, 1964. – 227 с.
1282180
  Рожкова Е.Е. Рисование в V-VI классах / Е.Е. Рожкова. – Москва : АПН РСФСР, 1957. – 60 с.
1282181
  Кондачхан Е.С. Рисование в начальной школе / Е.С. Кондачхан. – М, 1946. – 52с.
1282182
  Колокольников В.В. Рисование в педагогическом училище : пособие для преподавателей / В.В. Колокольников и др.; под ред.: Н.Н. Ростовцева. – Москва : Министерство просвещения РСФСР, 1955. – 160 с.
1282183
  Кожухов В.Н. Рисование в школе. Из опыта работы учителя : из опыта работы учителя / В.Н. Кожухов. – Москва : Известия, 1953. – 84 с.
1282184
  Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 301с.
1282185
  Евдокимов И.И. Рисование и география : Пособие для учителей / И.И. Евдокимов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 135 с.
1282186
  Сафонов Т.А. Рисование и лепка в области воспитания и обучения в общеобразовательных школах : Речь, напис. по поруч. Пед. ком. Кременец. коммерч. уч-ща для прочтения на торжеств. акте по случаю 1-го вып. 1911 г. / Т.А. Сафанов. – Кременец : Тип. В. Ивика, 1911. – [2], 10 с.
1282187
  Сафонов Т.А. Рисование и лепка как фактор развития художественной промышленности и как воспитательное средство при обучении / Т.А. Сафанов. – Кременец : Тип. Юзефова, 1913. – [2], 14 с.
1282188
  Кирсанов Ф.И. Рисование и труд в школе. V-VI классы : пособие для учителей / Ф.И. Кирсанов. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 84, [64] с.
1282189
  Харитонов М.Ф. Рисование мелом на классной доске / М.Ф. Харитонов. – Москва : Просвещение, 1968. – 62 с.
1282190
  Самокиш Н.С. Рисование пером / Н.С. Самокиш. – Петроград : Благо. – 16 с.
1282191
  Глушанская В.П. Рисование с методикой преподавания : учебно-методическое пособие для студентов-заочников факультета по подготовке учителей начальных классов / В.П. Глушанская, В.Ф. Маркова, Л.Ф. Смирнова. – Москва : Просвещение
Вып. 1. – 1971. – 128 с.
1282192
  Смирнов Г.Б. Рисование с натуры / Г.Б. Смирнов. – 2-е доп. изд. – Москва : ВЦСПС Профиздат, 1960. – 30, [14] с.
1282193
  Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры / Н.Н. Ростовцев. – Ленинград : Учпедгиз, 1962. – 79 с.
1282194
  Антонов Т А. Рисование с натуры как общеобразовательный предмет : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.731 / Антонов А.Т, ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
1282195
  Николаев Н.А. Рисование фигуры человека : (С добавлением сведений по пластической анатомии) / Н.А. Николаев и др. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1964. – 63 с.
1282196
  Даденков Н. Рисование, как средство наглядности / Н. Даденков. – Киев : Херсон. губ. зем. управа, 1915. – [4], 91 с. : ил.
1282197
  Гинзбург С.С. Рисованный и кукольный фильм / С.С. Гинзбург. – Москва, 1957. – 286с.
1282198
  Вано И. Рисованный фильм. / И. Вано. – Москва, 1950. – 87с.
1282199
  Папенко Н.С. Рисорджименто / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1282200
  Куліков С.М. Рисування / С.М. Куліков. – Х.-М., 1939. – 252с.
1282201
  Калецький С.Ю. Рисування з елементами нарисної геометрії : С.Ю. Калецький / С.Ю. Калецький; Підруч. для вищ. пед. навч. закл. – Київ, 1936. – 256 с.
1282202
  Сойфертис Л.В. Рисунки / Л.В. Сойфертис. – Москва : Крокодил, 1961. – [47] с.
1282203
  Эйзенштейн С.М. Рисунки / С.М. Эйзенштейн. – Москва, 1961. – 226с.
1282204
  Богдеско И.Т. Рисунки : альбом / И.Т. Богдеско ; предисл. искусствоведа К. Роднина. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – [7] с., [81] л. ил. : ил.
1282205
  Бидструп Х. Рисунки : в 4 т. / Херлуф Бидструп. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1968. – 174 с.
1282206
  Бидструп Х. Рисунки / Херлуф Бидструп. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1968. – 157 с. : ил.
1282207
  Бидструп Х. Рисунки : в 4 т. : пер. дат. / Херлуф Бидструп. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1968. – 186 с. : ил.
1282208
  Бидструп Х. Рисунки : пер. с дат. / Херлуф Бидструп. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1969. – 30 с. : ил.
1282209
  Бидструп Х. Рисунки : в 4 т. : пер. с дат. / Херлуф Бидструп. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1969. – 138 с.
1282210
  Серов В. Рисунки / В. Серов. – Ленинград, 1970. – 29 с.
1282211
  Бидструп Х. Рисунки : в 4 т. : пер. с дат. / Х. Бидструп. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1970. – 184 с.
1282212
  Бидструп Х. Рисунки / Херлуф Бидструп. – Пер. с датск. 2-е изд. – Москва : Искусство
3. – 1970. – 184 с.
1282213
  Бидструп Х. Рисунки : пер. с дат. / Херлуф Бидструп. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1970. – 141 с. : ил.
1282214
  Рушева Н. Рисунки / Н. Рушева. – Минск, 1974. – 21с.
1282215
  Иванов В. Рисунки / В. Иванов. – Ленинград, 1990. – 182с.
1282216
  Бидструп Х. Рисунки / Х. Бидструп. – Москва : Полигран, 1992. – 184 с. : ил.
1282217
  Лактионов А.И. Рисунки А. Лактионова / А.И. Лактионов. – Ленинград, 1962. – 12с.
1282218
  Докучаева В.Н. Рисунки Алексея Кравченко / В.Н. Докучаева. – Москва : Советский художник, 1974. – 54, 81 с.
1282219
  Проханов А.А. Рисунки баталиста : Роман / А.А. Проханов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 270с.
1282220
  Дворников Е.И. Рисунки без теней / Е.И. Дворников. – М., 1985. – 288с.
1282221
  Бидструп Х. Рисунки в 4-х томах / Херлуф Бидструп. – Москва : Искусство
2. – 1969. – 52 с.
1282222
  Серов В.А. Рисунки В.А.Серова к сказкам А.С.Пушкина. / В.А. Серов. – Л, 1955. – 14с.
1282223
  Сержент Ж. Рисунки Виктора Гюго / Ж. Сержент. – Москва, 1970. – 71с.
1282224
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1974. – 188с. – Расст знак для научного фонда СФ/570588
1282225
  Петрочук О.К. Рисунки Винсента Ван Гога. Альбом / О.К. Петрочук. – Москва, 1974. – 42с.
1282226
  Нессельштраус Ц.Г. Рисунки Дюрера / Ц.Г. Нессельштраус. – Москва : Искусство, 1966. – 158 с. : ил.
1282227
  Кибрик Е.А. Рисунки Е. Кибрика : альбом. Великий октябрь в произведениях советских художников / Е.А. Кибрик. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 12, [13] с.
1282228
   Рисунки З.Е.Серебряковой. – Москва, 1987. – 47с.
1282229
   Рисунки западно-европейских художников ХІХ века. – Москва, 1961. – 19с.
1282230
  Савинский В.Е. Рисунки и акварели / В.Е. Савинский. – Ленинград, 1963. – 18с.
1282231
   Рисунки и акварели русских художников конца XVIII- начала XX в. из частных собраний Ленинграда : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 167 с.
1282232
   Рисунки и гравюрі лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, члена Академии художеств СССР скульптора Джакомо Манцу. – Москва : Советский художник, 1969. – [42 с.]
1282233
   Рисунки и гравюры Тадеуша Кулисевича / Кулисевич, Выставка, Ленинград. произведений., 1975. – Л., 1975. – 19с.
1282234
  Бидструп Х. Рисунки и карикатуры / Х. Бидструп ; вступ. ст. С. Шатрова. – Москва : Правда, 1958. – 64 с. – (Библиотека "Крокодила" ; 186)
1282235
  Бешков И. Рисунки и карикатуры. Введение Атанаса Божкова / И. Бешков. – София : Болгарский художник, 1958. – 23 с. : 159, 76 ил., [6] с.
1282236
  Куньял А. Рисунки из тюрьмы / А. Куньял. – Лиссабон, 1975. – 25 с.
1282237
   Рисунки итальянских театральных хужодников XVIII века : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1975. – 35с.
1282238
  Доброклонский М.В. Рисунки итальянской школы ХVII-ХVIII веков : каталог / Сост.: М.В. Доброклонский. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1961. – 514 с.
1282239
  Рачев Е.М. Рисунки к басням И.А.Крылова / Е.М. Рачев. – Ленинград, 1961. – 8с.
1282240
   Рисунки к историческому описанию одежды и вооружения Российских войск. Ч. 3 : 1848
3. – 294-493с.
1282241
   Рисунки к произведениям Демьяна Бедного. – М, 1963. – 32с.
1282242
   Рисунки к сторическому описанию одежды и вооружения российских войск
Ч. 2. – 157-293 с.
1282243
  Манцу Д. Рисунки лауреата Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", почетного члена Академии художеств СССР Джакомо Манцу. Италия / Д. Манцу. – Москва, 1976. – 3с.
1282244
  Баренбойм П. Рисунки Микеланджело. Ключ к загадкам Капеллы Медичи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 17. – С. 191-197. – ISSN 1609-5359
1282245
  Андреев Н.А. Рисунки Н.А. Андреева. Портреты политических деятелей, ученых, писателей, художников / Н.А. Андреев. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 30 портр.
1282246
  Сидоров А.А. Рисунки Н.Н. Жукова, А.В. Кокорина, М.В. Маторина : Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия / А.А. Сидоров. – Москва : Искусство, 1951. – 77, [1] с.
1282247
  Беднов В.А. Рисунки на асфальте : стихи / В.А. Беднов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издание, 1975. – 67 с.
1282248
  Зубков Ю.А. Рисунки на асфальте / Ю.А. Зубков. – М, 1981. – 63с.
1282249
  Тяпаев А.П. Рисунки на бересте : стихи, баллады / Анатолий Тяпаев ;. – Москва : Современник, 1976. – 63 с.
1282250
  Шацкий Г.В. Рисунки на камне / Г.В. Шацкий. – Ташкент, 1973. – 159с.
1282251
  Уильямс А.Р. Рисунки на песчанике "состарились". Рисунки постарели // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 56 : фото
1282252
  Савватеев Ю.А. Рисунки на скалах / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1967. – 167с.
1282253
  Майстер Мартин Рисунки на скалах = Сокровище Пылающей горы. : Археология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 118-134 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1282254
  Мазурова Л.П. Рисунки на снегу / Л.П. Мазурова. – Красноярск, 1979. – 15с.
1282255
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой / Н. Рушева. – Москва : Советский художник, 1970. – [16] с.
1282256
  Рушева Н. Рисунки Нади Рушевой : каталог выставки / Н. Рушева. – Новосибирск : Академгородок, 1975. – 55 с.
1282257
   Рисунки наших детей : альбом. – Москва : Советский художник, 1962. – 142 с.
1282258
   Рисунки по археологии.Пещеры и орудия каменного века. – 14с.
1282259
  Глузман С.Ф. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента : [воспоминания] / Семен Глузман ; [предисл. В. Маковий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго ; Горобец, 2016. – 528, [2] с. – Предисл. укр. – ISBN 978-966-2377-28-6


  У ПР. № 1713214 напис: Сотрудникам Национального университета им. Т.Г. Шевченко от автора. Подписть. 20 июня 2017 г.
1282260
  Эфрос А. Рисунки поэта / А. Эфрос. – М : Федерация, 1930. – 367 с.
1282261
  Четверухин Н.Ф. Рисунки просторових фігур у курсі геометрії / Н.Ф. Четверухин. – Київ, 1953. – 188 с.
1282262
   Рисунки Пуссена в собрании Эрмитажа : каталог. – Ленинград : Аврора, 1971. – 57, [39] с.
1282263
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – М. : Искусство, 1970. – 168 с.
1282264
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – 4-е, стереот. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
1282265
  Цявловская Т.Г. Рисунки Пушкина / Т.Г. Цявловская. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Искусство, 1987. – 446 с.
1282266
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса / Ю.И. Кузнецов. – Москва, 1974. – 25с.
1282267
  Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса из музеев СССР : (К 325-летию со дня смерти художника) / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1965. – 34 с.
1282268
   Рисунки русских писателей XVII-начала XX. – Москва, 1988. – 245с.
1282269
   Рисунки русских художников конца XIХ - начала XX века : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1974. – 22 с.
1282270
   Рисунки советских художников. Из собрания Государственного Русского музея : каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1976. – 22 с.
1282271
  Савваитов П. Рисунки старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов / П. Савваитов. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – [16] с.
1282272
   Рисунки старых мастеров. – Москва, 1959. – 148с.
1282273
   Рисунки старых мастеров. – Ленинград-Москва, 1965. – 4с.
1282274
   Рисунки фламандских и голландских мастеров XVII века : из музеев Бельгии, Голландии и Нидерландского института в Париже. – Москва : Советский художник, 1974. – 227 с.
1282275
  Доброклонский М.В. Рисунки фламандской школы ХVII-ХVIII веков : каталоги собраний Эрмитажа / М.В. Доброклонский. – Москва : Искусство
Т. 4. – 1955. – 264 с.
1282276
   Рисунки художников Татарии периода Великой Отечественной войны : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 35 с.
1282277
  Зернов Б.А. Рисунки, акварели, печатная графика немецких художников XiX-XX вв. из собрания Эрмитажа : каталог выставки / Б.А. Зернов, Т.А. Илатовская. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1990. – 100 с.
1282278
  Анастасов С. Рисунки. Илюстрации / Анастасов С. – [Б. м.] : Български художник, 1964. – 60 с.
1282279
   Рисунок : учебные постановки. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 22 с.
1282280
  Веснин А.А. Рисунок / А.А. Веснин. – Москва, 1961. – 14с.
1282281
   Рисунок : сборник учебных заданий для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов. – Ленинград : Учпедгиз, 1963. – 60 с.
1282282
   Рисунок : учебные постановки. – 2-е изд. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 23 с.
1282283
  Левитан И.И. Рисунок / И.И. Левитан. – Москва, 1963. – 25с.
1282284
  Хитров А.Е. Рисунок : пособие для обучающихся в художеств.-промышл. уч. завед. и мастеров прикл. искусства / А.Е. Хитров; Под общ. ред. Ф.Ф. Волошко. – Москва : Легкая индустрия, 1964. – 239 с., [4] с.
1282285
   Рисунок : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1975. – 271 с.
1282286
  Тихонов Сергей Владимирович Рисунок / Тихонов Сергей Владимирович. – Москва : Стройиздат, 1983. – 296с.
1282287
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1282288
   Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 2. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1282289
  Джонстон К. Рисунок XVII-XVIII веков в Болонье / К. Джонстон. – Москва, 1985. – 96с.
1282290
  Никитин С.К. Рисунок акварелью / С.К. Никитин. – М, 1981. – 254с.
1282291
  Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии : (Из опыта работы) / П.А. Громов. – 2-е изд.. испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с
1282292
  Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе / А.О. Барщ. – Москва : Искусство, 1957. – 196 с. : ил., 1 вкл. табл.
1282293
  Добровольский Е.Н. Рисунок времени / Е.Н. Добровольский. – М, 1973. – 335с.
1282294
  Смирнов Г.Б. Рисунок головы и портретные задания / Г.Б. Смирнов. – Ленинград : Министерство просвещения РСФСР, 1963. – 44, [25] с.
1282295
  Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека : метод. пособие / В.Е. Нестеренко. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 123, [5] с.
1282296
   Рисунок и акварель. – М, 1952. – 160с.
1282297
   Рисунок и акварель. – М, 1955. – 131с.
1282298
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 215с.
1282299
   Рисунок и акварель. – М, 1956. – 136с.
1282300
   Рисунок и акварель. – Москва, 1983. – 25с.
1282301
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1961. – 205 с.
1282302
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1961. – 363 с.
1282303
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т.1. – 1963. – 209 с.
1282304
   Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников. – 2-е изд. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1963. – 194 с.
1282305
   Рисунок и живопись : дополнительное пособие для курса станковой живописи и графики повышенного отделения. – 2-е перераб. изд. – Москва : Советская Россия, 1967. – 169 с.
1282306
  Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1971. – 164с.
1282307
   Рисунок и живопись. – 4-е изд. – Москва, 1976. – 178 с.
1282308
  Горелов Р.Г. Рисунок и живопись интерьера / Р.Г. Горелов. – М, 1968. – 56с.
1282309
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 55 с.
1282310
  Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа : пособие по рисунку и живописи для студ.-заоч. худож.-графич. фак. пед. институтов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 37, [3] с.
1282311
  Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин; под ред.: Т.Л. Кильпе. – 3-е перераб. и доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1988. – 128 с.
1282312
  Федоров М.В. Рисунок и перспектива / М.В. Федоров. – Москва : Искусство, 1960. – 129, [87] с.
1282313
  Викторов А.С. Рисунок ландшафта. / А.С. Викторов. – Москва : Мысль, 1986. – 177,2с.
1282314
  Копанев Н.И. Рисунок лета / Н.И. Копанев. – Минск, 1978. – 80с.
1282315
  Гаращенков В.Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения : очерки истории, теории и практики / В.Н. Гаращенков; В.Н. Гращенков. – Москва : Искусство, 1963. – 428 с.
1282316
  Семернин В.Н. Рисунок на асфальте. / В.Н. Семернин. – М., 1964. – 136с.
1282317
  Шавлы С. Рисунок на кленовом листе / С. Шавлы. – Москва, 1981. – 111 с.
1282318
  Василевская Г.О. Рисунок на снегу : докум. повесть / Г.О. Василевская; пер. с белорус. В.Щепотев. – Москва : Детская литература, 1971. – 78 с.
1282319
  Хургина И.Я. Рисунок на тему - любовь. / И.Я. Хургина. – М., 1980. – 109с.
1282320
  Самокиш Н.С. Рисунок пером / Н.С. Самокиш. – Москва : Академия художеств СССР, 1959. – 18, [6] с.
1282321
  Лаптев А.М. Рисунок пером / А.М. Лаптев. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 167 с.
1282322
  Завальнюк Л.А. Рисунок по памяти : стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 116с.
1282323
  Котляров Б.И. Рисунок полета / Б.И. Котляров. – Х, 1974. – 142с.
1282324
   Рисунок русских и советских художников из коллекции А.А. Сидорова : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1975. – 87 с.
1282325
  Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.) : история русского рисунка 3 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1960. – 558, [2] с.
1282326
  Сидоров А.А. Рисунок старых русских мастеров : история русского рисунка 2 / А.А. Сидоров. – Москва : Академия наук СССР, 1956. – 527, [2] с.
1282327
  Бушуева М.С. Рисунок утра / М.С. Бушуева. – Новосибирск, 1977. – 31с.
1282328
  Заславский И.И. Рисунок учителя на уроках географии / И.И. Заславский. – Москва-Л., 1947. – 108с.
1282329
   Рисунок художников Киргизии. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 104 с.
1282330
   Рисунок, акварель. – Ленинград, 1981. – 155с.
1282331
   Рисунок, акварель, пастель французских художников второй половины ХІХ-ХХ века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 64 с.
1282332
  Гиляжев Х. Рисунок, выжженный огнём : стихи / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
1282333
  Александров В.В. Рисунок, чертёж, картина на ЭВМ / В.В. Александров, В.С. Шнейдеров. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 128 с. – (Научно-популярная библиотека школьника : НПБШ)
1282334
   Рисунок. Акварель. – Москва, 1966. – 22с.
1282335
  Аксенов К.Н. Рисунок. В помощь художнику-оформителю : в помощь художнику-оформителю / К.Н. Аксенов. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Москва : Панорама, 1990. – 192 с.
1282336
   Рисунок.Живопись. Композиция : хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1989. – 204 с.
1282337
  Иванов Ю.П. Рисуночная диагностика в развитии пространственных образов родного края : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0016-7207
1282338
  Зенкевич Б. Рисурки / Зенкевич. – с.
1282339
  Расул-заде Н. Рисую птицу : рассказы и повесть / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
1282340
  Голубева Э.И. Рисуют дети блокады / Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Ленинград : Аврора, 1969. – 80 с.
1282341
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1969. – 64с.
1282342
  Рыбачук А.Ф. и Мельниченко В.В. Рисуют дети острова Колгуев / А.Ф. и Мельниченко В.В. Рыбачук. – М., 1970. – 58с.
1282343
  Ермолаев Владимир Рисующий музыку : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Фото
1282344
  Калиниченко В. Рисуя победу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0131-2332
1282345
  Галахов А.В. Рисчорриты Хибинского щелочного массива / А.В. Галахов. – М.-Л. : АН СССР, 1959. – 172с.
1282346
  Великанов В. Рита / В. Великанов. – Иваново, 1958. – 100с.
1282347
  Кнорре Ф.Ф. Рита / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1959. – 90с.
1282348
  Гудкова О.О. Рита Григорівна Дегтяр (1918-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Біохімік.
1282349
  Лукс В.К. Рита начинает жить : поэма / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 49 с.
1282350
  Гаккебуш В.В. Рита Нещадименко / В.В. Гаккебуш. – Київ : Мистецтво, 1983. – 72 с.
1282351
  Афинская Т. Ритейл и поставщик: кто кого? // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 64-67
1282352
  Белоглазова Р.В. Ритка : повесть / Раиса Белоглазова ; [худож. Д. Мухин]. – Москва : Современник, 1982. – 333 с. : ил.
1282353
  Винокуров Е.М. Ритм / Е.М. Винокуров. – Москва, 1966. – 87с.
1282354
   Ритм , пространство и время в литературе и искусстве. – Л, 1974. – 299с.
1282355
   Ритм , пространство, время в художественном произведении. – Алма Ата, 1984. – 133с.
1282356
  Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. / В.А. Гринер. – М., 1966. – 154,17с.
1282357
  Грибанова Н.Є. Ритм в музиці як філософсько-естетична проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Грибанова Н. Є.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1282358
  Грибанова Наталья Евгеньевна Ритм в музыке как философско-эстетическая проблема : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Грибанова Наталья Евгеньевна ; Российский гос. пед. ун-т. – Санкт-Петербург, 1999. – 187 л. – Библиогр.: л. 172-187
1282359
  Наумова Л. Ритм в українському кінематографі 20-х років XX століття в теорії Леоніда Скрипника // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 19-27. – ISSN 1728-6875
1282360
  Шпорк Петер Ритм жизни : Что задает ритм жизни? Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 172-185 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1282361
  Веретенников В.О. Ритм жизни : стихи юных лет / Виктор Веретенников. – Днепропетровск : ЛИРА, 2015. – 76, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-383-625-6
1282362
  Теряев Д.А. Ритм звучащей поэзии (экспериментально-фонетическое исследование) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 307-316
1282363
  Усеинов Т.Б. Ритм и образ в крымскотатарской письменной поэзии классического периода (конец XVI - начало XVIII вв.) : монография / Тимур Усеинов. – Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 423, [1] с. – Библиогр.: с. 305-341. – ISBN 978-966-354-481-6
1282364
  Орагвелидзе Г.Г. Ритм и рифма Маяковского при переводе на французских язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орагвелидзе Г.Г. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1963. – 15 с.
1282365
  Шервинский С.В. Ритм и смысл / С.В. Шервинский. – М : Академии наук, 1961. – 272 с.
1282366
  Смирнов П.Ф. Ритм і краса праці / П.Ф. Смирнов. – Київ, 1974. – 110с.
1282367
  Васік Ю. Ритм і семантика політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 77-80. – Бібліогр.: Літ.: С. 80; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1282368
  Янковська В.Ю. Ритм її серця : вірші / Вікторія Янковська. – Одеса : Юридична література, 2017. – 67, [1] с. – ISBN 978-966-419-314-3
1282369
  Белый А. Ритм как диалектика и "Медный всадник" : исследование / Андрей Белый. – Москва : Изд. "Федерация", 1929. – 280 с.
1282370
  Городницкий Е.А. Ритм как структурообразующий фактор в произведениях белорусской классической поэзии // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 77-82. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется белорусская классическая поэзия как сложное художественное явление, представляющее одно из главных направлений развития всей белорусской поэзии в течение ХХ в. и на современном этапе.
1282371
  Немченко Наталья Федоровна Ритм как форма организации текста (на матер. англоязычной сказки) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Немченко Наталья Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1985. – 21 с.
1282372
  Князева Е.М. Ритм как эстетическая категория: тенденции осмысления от античности до наших дней // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-41. – ISSN 2073-9702
1282373
  Чичерин А Ритм образа / А Чичерин. – Москва, 1973. – 278с.
1282374
  Чичерин А Ритм образа : стил. проблемы / А.В. Чичерин. – 2-е изд., расшир. – Москва : Советский писатель, 1980. – 336 с.
1282375
   Ритм перестройки.Новая система управления экономикой. – М, 1988. – 302с.
1282376
   Ритм перестройки.Экономика на новом этапе. – М, 1987. – 263с.
1282377
  Пахолок З.О. Ритм поетичного і прозового мовлення // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 69-79. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми філологічного вивчення ритму. Проаналізовано різні точки зору на ритм у художньому творі, зокрема визначено одиниці мовних рівнів, які беруть участь у формуванні ритму, а також виявлено взаємозв"язок ритму та ...
1282378
  Ворошилов В.Н. Ритм развития у растений / В.Н. Ворошилов; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва, 1960. – 136с.
1282379
  Каримов Х.Х. Ритм развития эфемероидов Западного Памиро-Алая / Х.Х. Каримов. – Душане, 1981. – 144с.
1282380
  Андреева И.И. Ритм сезонного развития растений буково-каштановых лесов Батумского побережья Кавказа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Андреева И.И. ; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 17 с.
1282381
  Белянина Н.Б. Ритм сезонного развития растений разных высотных поясов южного склона Крымских гор : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белянина Н.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 24 с.
1282382
   Ритм сердца у спортсменов. – М, 1986. – 144с.
1282383
  Бродский В.Я. Ритм синтеза белка / В.Я. Бродский, Н.В. Нечаева. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. : табл.,. – Бібліогр.: с. 206-231. – ISBN 5-02-005257-4
1282384
  Ситюк Г.П. Ритм современной немецкой художественной прозы : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.02.04 / Ситюк Г.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с.
1282385
  Любарець Н.О. Ритм у романі Вірджинії Вулф "До маяка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 366-372. – ISBN 966-581-481-8
1282386
  Любарець Н.О. Ритм у романі Вірджинії Вулф "Між актами" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 211-216
1282387
  Любарець Н.О. Ритм у структурі роману Вірджинії Вульф "Хвилі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 207-210. – ISBN 966-638-08406
1282388
   Ритм ускорения. – Ростов -на-Дону, 1987. – 125с.
1282389
  Гиршман М.М. Ритм художественной прозы / М.М. Гиршман. – М., 1982. – 367с.
1282390
  Луцак С. Ритм художнього твору як домінантний емоційно-когнітивний чинник естетичної комунікації (на матеріалі прози Івана Франка) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 8-14. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1282391
  Чхаїдзе А.В. Ритм художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено проблеми ритму художньої прози; особливу увагу приділено розвитку поглядів на зазначену проблему ХХ ст. Ритм розглянуто на рівнях художнього твору: від фонетичної структури до сюжетного рівня.
1282392
  Любарець Н.О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Любарець Н.О.; КНУТШ, Ін-т філології, Каф-ра зарубіжної літератури. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.190-202. – Бібліогр.: л.171-189
1282393
  Любарець Н.О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.01.04 - література зарубіжних. країни / Любарець Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1282394
  Литвиненко О.Д. Ритм як динамічна складова інтегральної індивідуальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 125-131
1282395
  Берковець В. Ритм як засіб вираження експресії (на матеріалі наукової прози Івана Франка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 26-30. – ISBN 966-594-298-0
1282396
  Юр М. Ритм як стилетворний чинник у побудові простору живописних творів М. Бойчука та бойчукістів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 21-28


  Михайло Львович Бойчук (1882-1937) - укр. художник, маляр-монументаліст, лідер групи "бойчукістів". Член НТШ (1912), УНТ (1917). Один із засновників монументального мистецтва України 20 ст. Представник Розстріляного відродження
1282397
  Пэрна Н. Ритм, жизнь и творчество / Н. Пэрна. – Л.-М., 1925. – 143с.
1282398
  Колядич Ю. Ритм, простір, час у новелістиці Романа Іваничука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 211-216. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1282399
  Ягодинский В.Н. Ритм, ритм, ритм! : Этюды хронобиологии / В.Н. Ягодинский. – Москва : Знание, 1985. – 192с. – (Наука и прогресс)
1282400
  Мордань В.Г. Ритми : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Молодь, 1965. – 134 с.
1282401
  Бахно В.Я. Ритми : поезії / Бахно В.Я. – Ужгород : Карпати, 1985. – 46 с.
1282402
  Лещук Є. Ритми душі : Пісні / Є. Лещук. – Львів : ПОЛЛІ, 1998. – 124с.
1282403
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1974. – 236 с.
1282404
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1977. – 256 с.
1282405
  Донець Г.П. Ритми життя : вибране / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1979. – 220 с.
1282406
  Дрозд В.Г. Ритми життя : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1984. – 447 с.
1282407
  Білоус В. Ритми зраненого серця : поезії (1956-1987 роки) / Василь Білоус. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-8620-10-2
1282408
  Калашнікова Л. Ритми росту і розвитку деревних рідкісних видів Червоної Книги України, інтродукованих у правобережному Лісостепу, у посушливі 2005-2007 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 126-128. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено дані спостережень за ритмом росту та розвитку 12 видів деревних рідкісних рослин з Червоної книги України у посушливі 2005 - 2007 рр. в умовах дендрологічного парку "Олександрія", розташованого в Правобережному Лісостепу України. ...
1282409
  Ситнік С. Ритми росту і розвитку представників родини Myrtaceaе R.Br., інтродукованих на Південний берег Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання адаптації представників родини Myrtaceae R.Вr. різного географічного походження при їх інтродукції на Південний берег Криму на підставі аналізу ритмів росту і розвитку та їх відповідності погодно-кліматичним умовам. The thesis is ...
1282410
  Яворська О.С. Ритми сезонного розвитку видів роду Ficus L. в оранжереях Донецького Ботанічного саду НАН України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фенологічних досліджень за родом Ficus L. (Moraceae Link), на основі яких виділено три феноритмотипи, два з яких мають по два підтипи.
1282411
  Кондратюк В.Г. Ритми сезонного розвитку вовчих ягід в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наведено результати вивчення сезонних ритмів розвитку та ступеня зимостійкості восьми видів роду Daphne L. Зроблено висновок про відповідність інтродукованих видів до природних умов Полісся та Лісостепу України.
1282412
  Березкіна В. Ритми сезонного розвитку представників секції Sedum роду Sedum L. при інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення сезонних ритмів росту та розвитку представників секції Sedum роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) в умовах інтродукції. The results of study of seasonal rhythms of development of representatives of the section Sedum of the ...
1282413
   Ритми сучасної філології : До 50-річчя професора Т.А. Космеди: Збірник наукових статей. – Львів : ПАІС, 2007. – 364с. – ISBN 978-966-7651-65-7
1282414
  Ле І. Ритми шахтьорки : Оповідання / І. Ле : ВУСПП, 1927. – 24с. – Окремий відбиток з журн. "Гарт" № 1. – (Б-ка Всеукраїнської Спілки Пролетарських Письменників)
1282415
  Ле І. Ритми шахтьорки : Оповідання / І. Ле. – Київ : Пролетарська Правда, 1929. – 48с.
1282416
  Конорова Е. Ритмика в театральной школе / Е. Конорова. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 138 с.
1282417
  Гнатюк Л.В. Ритмика и мышление. О природе субъективного мира : монография / Л.В. Гнатюк. – Сумы : Университетская книга, 2010. – 206, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-680-496-2
1282418
  Ивлев Д.Д. Ритмика Маяковского и традиции русского классического стиха. Уч. пособие / Д.Д. Ивлев. – Рига, 1973. – 106 с.
1282419
  Стоянов П.Ф. Ритмика молдавской дойны. / П.Ф. Стоянов. – Кишинев, 1980. – 173с.
1282420
   Ритмика природных явлений. – Л, 1976. – 158с.
1282421
  Шелюх О. Ритмика Т. Шевченка в дослідженнях Василя Сімовича // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 117-126. – ISBN 978-966-493-285-8
1282422
  Чамата Н.П. Ритмика Шевченко. (1-сложный стих, четырехстопный ямб). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чамата Н.П.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 23л.
1282423
  Ганцкая Т.Б. Ритмико-мелодическое членение повествовательной фразы во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ганцкая Т.Б. – Москва, 1951. – 16 с.
1282424
  Белоусова А.С. Ритмико-синтаксическая организация русской, итальянской и английской октавы: к проблеме "стих и язык" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1282425
  Кононенко Е.Т. Ритмико-синтаксическая структура художественной прозы. На материале прозы Ш. О"Кейси : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кононенко Е.Т.; Пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 24л.
1282426
  Дайнеко В.В. Ритмико-эвфонические особенности организации парных словосочетаний-терминов // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 34-35
1282427
  Гусельников В.И. Ритмическая активность в сенсорных системах / В.И. Гусельников, А.Ф. Изнак. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 214с.
1282428
  Гусельников В.И. Ритмическая активность головного мозга / В.И. Гусельников, А.Я. Супин. – М, 1968. – 256с.
1282429
  Теряев Д.А. Ритмическая гармония русской поэтической речи в аспекте "золотого сечения" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 320-327. – ISBN 966-581-617-9
1282430
  Лисицкая Т.С. Ритмическая гимнастика / Т.С. Лисицкая. – М., 1985. – 96с.
1282431
   Ритмическая гимнастика на ТВ. – М, 1989. – 76с.
1282432
  Антипова Антонина Михайловна Ритмическая организация английской речи (экспериментально-теоретическое исследование ритмообразующей функции просодии) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Антипова Антонина Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – л.
1282433
  Задоенко Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи / Т.П. Задоенко. – М., 1980. – 268с.
1282434
  Антипова А.М. Ритмическая система английской речи : учеб. пособ. для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз." / А.М. Антипова. – Москва : Вышэйшая школа, 1984. – 119 с. – Библиогр.: с. 114-118. – (Библиотека филолога)
1282435
  Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги / Адамов Е.Б. – Москва : Книга, 1974. – 94 с. : ил. – Список лит.: с. 93-94 (35 назв.). – (Библиотека оформителя книги)
1282436
  Ступинская А.Г. Ритмические клаузулы А.Корнелия Цельса. : Автореф... Канд.филол.наук: 673 / Ступинская А.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
1282437
  Атдаев А. Ритмические строй туркменского стиха : Автореф... наук: / Атдаев А.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1966. – 21л.
1282438
  Мосиенко Зинаида Семеновна Ритмические характеристики немецкой спонтанной монологической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мосиенко Зинаида Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1982. – 21л.
1282439
  Ярец Виктор Владимирович Ритмический строй современной белорусской лирики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ярец Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1976. – 12л.
1282440
  Кольс О.Р. Ритмическое возбуждение в соматических нервах. Физико-химические аспекты / О.Р. Кольс, Г.В. Максимов. – Москва : Наука, 1987. – 175с.
1282441
  Луканюк Б. Ритмичне варіювання. Інтерполяція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 90-112. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1282442
  Повилайтис М.М. Ритмично-расслоенные гранитные интрузии и оруденение. / М.М. Повилайтис. – М., 1990. – 239с.
1282443
  Савцова Т.М. Ритмичность в ноосфере : точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1282444
  Басигараев Мадибек Мадишеович Ритмичность добычи руды истабилизации е качества как факторы повышения эффективности производства в горной промышленности. (На примере ордена Октябрьской революции комбината "Ачполиметалл"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Басигараев Мадибек Мадишеович; АН КазССР. Ин-т экномики. – Алма-Ата, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1282445
  Тохтуев Г.В. Ритмичность железистых кварцитов Кривого Рога / Г.В. Тохтуев. – К, 1979. – 58с.
1282446
  Чалышев В.И. Ритмичность карбонатных отложений / В.И. Чалышев. – М, 1977. – 40с.
1282447
  Карогодин Ю.Н. Ритмичность осаднонакопления и нефтегазоносность. / Ю.Н. Карогодин. – М., 1974. – 177с.
1282448
  Балашов П.И. Ритмичность производства : опыт машиностроительного обьединения / П.И. Балашов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Экономика и организация производства" ; № 10)
1282449
  Зинченко А.Ф. Ритмичность производства и ее влияние на экономические показатели промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Зинченко А.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Каф-ра экономики пром-сти. – М., 1968. – 20л.
1282450
  Богачев Д.В. Ритмичность процессов и явлений в географической оболочке Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 29-31 : Табл.
1282451
  Костаков В.Г. Ритмичность работы промышленного предприятия и экономико-статистические методы ее изучения (На прим. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Костаков В. Г.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
1282452
  Диденко А.Н. Ритмичность распределения фосфора в мезозойских отложениях северной части Ульяновско-Саратовского прогиба / А.Н. Диденко. – Казань, 1976. – 118с.
1282453
  Кучеров И.С. Ритмичность трофических процессов в организме человека и животных : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Кучеров И.С.; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – К., 1971. – 50л. – Бібліогр.:с.46-50
1282454
  Чалышев В.И. Ритмичность флиша и моласс / В.И. Чалышев. – Л, 1976. – 276с.
1282455
  Куниця Н.А. Ритмичные изменения малакофауны Украины в плейстоцене и ее зональная структура // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 71-78. – Бібліогр.: 25 назв
1282456
  Мудраченко Т.Б. Ритмізація як основа реалізації сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовних католицьких молитов) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 92-98. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1282457
  Ходаківська Я.В. Ритміка другої частини книги Василя Барки "Океан" (різностоповий хорей) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (69). – С. 146-159. – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано ритміку другої частини поетичної книги В. Барки «Океан». Її розмір – різностоповий хорей зі схемою 5454. Побудовано діаграми наголошеності до обох компонентів різностоповика (5- і 4-стопового хорея). Вказано на унікальний характер ...
1282458
  Матвіїшина Ж.М. Ритміка заплавного грунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов / Ж.М. Матвіїшина, О.В. Мацібора // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1282459
  Яременко Ю.А. Ритміка кольору прози Е. Хемінгуея на матеріалі новели "Indian Camp" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 74-78. – (Іноземна філологія)


  Досліджується ритмічна послідовність передачі кольору, яка викликає відповідні психологічні асоціації.
1282460
  Васьків М. Ритміка польських віршів у перекладах українською мовою (на прикладі творів Адама Міцкєвіча) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 38-47. – ISSN 2300-1062
1282461
  Чамата Н.П. Ритміка Т.Г. Шевченка / Н.П. Чамата. – Київ, 1974. – 146 с.
1282462
  Рябоволенко І. Ритміка та паузація висловлювань розпоряджень та наказів у японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 83-88
1282463
  Сидоренко Г.К. Ритміка Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ, 1967. – 183с.
1282464
  Ніколаєнко О.І. Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 308-314
1282465
  Харковенко Є.В. Ритміко-метричні виміри поезії вагантів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 400-406. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті розглядаються ритміко-метричні особливості середньовічної латинськомовної поезії вагантів. Подається тлумачення поняттю ритм, прослідковується історія становлення ритмічної системи віршування середньовічної Європи, розглядаються основні ...
1282466
  Теряєв Д. Ритмічна бідова української народної пісні (експериментально-фонетичне дослідження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 227- 236. – Бібліогр.: С. 235-236
1282467
  Полєєва Ю.С. Ритмічна будова як складова когнітивної стратегії актуалізації мовлення (на матеріалі англомовної лекції) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 210-215
1282468
  Содомора П.А. Ритмічна організація Гомерової "Одіссеї" та ії наслідування в українських перекладах (до питання про національні форми гекзаметра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 226-233. – ISBN 966-581-295-6
1282469
  Забужанська І. Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 26-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1282470
  Зінченко О.А. Ритмічна організація сучасного німецького мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 204-212
1282471
  Кобзиста І. Ритмічна своєрідність поезій Олександра Олеся (1904-1917) / Ірина Кобзиста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба дослідити широку метричну амплітуду поезій О. Олеся на основі аналізу поетичного доробку 1904-1917 рр.
1282472
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура віршованого мовлення в оригіналі та перекладах (експереминтально-фонетические дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1282473
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура віршованого мовлення в оригіналі та перекладах (експериментально-фонетичне дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 456-461. – ISBN 966-7890-03-1
1282474
  Теряєв Д.О. Ритмічна структура поетичного мовлення Тараса Шевченка за акустичними параметрами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 120-125.
1282475
  Вербич Н. Ритмічна структура проповіді // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 143-147. – ISSN 0320-3077
1282476
   Ритмічне коло єднання - унікальні практичні інструменти роботи в згуртуванні освітніх спільнот / Є. Кочерга, С. Лук"янченко, С. Шапошніков, Р. Кандибур, А. Хлистік // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 52-58. – ISSN 2078-1016
1282477
  Ковалевський В.В. Ритмічні засоби українського літературного вірша / В.В. Ковалевський. – Київ, 1960. – 236с.
1282478
  Лещинська С. Ритмічні моделі деяких коротких жанрів пісенного фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 228-234


  У статті розглядаються закономірності формування ритмічних моделей коломийок та подібних до них коротких жанрів українського пісенного фольклору.
1282479
  Ільєнко І.М. Ритмічні новації як фактор еволюції музично-хореографічного мистецтва ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 345-351
1282480
  Піхманець Р.В. Ритмічні принципи організації художнього тексту Марка Черемшини // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 75-93. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1282481
  Мальцев В. Ритмічні форми піввіршів в українському із-заскладовому вірші XVIII століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 118-122
1282482
  Костенко Н.В. Ритмічні форми українського 4-іктового дольника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 256- 261


  У статті вперше в українському віршознавстві розглянуто діапазон ритмічних форм 4-іктового дольника на матеріалі української поезії 1920-1930-х рр. , особливо в творах В. Свдзинського
1282483
  Гаврилюк Н. Ритмічні форми ямба у поезії кропивничан // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 116-129
1282484
  Рогозін Є. Ритмічність змін клімату та рослинності Південно-Західного Криму у середньому та пізньому голоцені за палінологічними даними з донних відкладів озера Саки // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7069-38-5
1282485
  Зінов"єва О.С. Ритмічно-еволюційний розвиток плану Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 90-91. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1282486
  Єфремов Є. Ритмокомпозиційна будова траиційних колядок і щедрівок - розмаїття і єдність // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 8-14. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Різні назви й обрядова приуроченість колядок і щедрівок, відмінності у їх виконавському складі, змісті текстів та словесно-музичній формі обумовлюють величезне розмаїття і багатство зимового обрядового репертуару в Україні. Втім, аналіз їх ...
1282487
  Заєць М. Ритмомелодика й образність поетичного стилю Роберта Бернза та їх відтворення в українських перекладах / М. Заєць, І. Корунець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7241-66-8
1282488
  Соколова В. Ритмомелодика ранньої лірики П. Карманського: психологічний компонент і естетична мода // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 138-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості ритмомелодики ранньої лірики Петра Карманського, визначено вплив внутрішніх психологічних ознак і зовнішньої естетичної моди раннього символізму на формальні елементи поезії. Проаналізовано різні рівні ритмічної структури вірша, ...
1282489
  Каширіна І.В. Ритмомелодійність перекладів С. Караванського // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 132-134. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
1282490
  Бурденюк Г.М. Ритмопедия в обучении иностранным языкам / Г.М. Бурденюк. – Кишинев, 1985. – 130с.
1282491
  Ромашко О.М. Ритмостратиграфический анализ некоторых геофизических особенностей кайносойских моласс Северо-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ромашко О. М.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1969. – 29л.
1282492
  Попов В.И. Ритмостратиграфия докембрия Памирского смятия. / В.И. Попов. – Ташкент, 1979. – 179с.
1282493
  Берковець В. Ритмотвірні властивості синтагматичного членуванняв українських народних лікувальних замовляннях / Віра Берковець // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 33-39. – ISSN 0320-3077
1282494
  Тотров Р.Х. Ритмы восхода / Р.Х. Тотров. – М, 1969. – 209с.
1282495
  Михайлов А.А. Ритмы времени. / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1973. – 528 с.
1282496
  Макаев И.И. Ритмы времени. / И.И. Макаев. – Саранск, 1990. – 126с.
1282497
   Ритмы глянциальных процессов. – Москва, 1979. – 160с.
1282498
  Петриченко А. Ритмы далеких бубнов // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2 (33). – С. 135-146. – ISSN 1681-7559


  Нанайські культурні цінності:вирізки з бумаги (РФ)
1282499
  Надъярных Н.С. Ритмы единения: Интернационализм и патриотизм сов. лит. / Н.С. Надъярных. – Киев, 1986. – 321с.
1282500
  Дрозд В.Г. Ритмы жизни : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 422 с.
1282501
  Доскин В.А. Ритмы жизни / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. – Москва : Медицина, 1980. – 112с.
1282502
  Дрозд В.Г. Ритмы жизни : роман-биография / В.Г. Дрозд. – Москва, 1982. – 415 с.
1282503
  Доскин В.А. Ритмы жизни / В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1991. – 172с.
1282504
  Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы / А.К. Сухотин. – М., 1983. – 224с.
1282505
  Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1988. – 221с.
1282506
  Хомазюк И.Н. Ритмы и реакции дыхания и его взаимоотношения с кровообращением у больных гипертонической болезнью : Автореф... д-ра мед.наук: / Хомазюк И.Н.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 24л.
1282507
  Ботвинкина Л.Н. Ритмы и циклы в осадочных горных породах (периодичность осадконакопления) / Л.Н. Ботвинкина. – Москва : Знание, 1977. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике " Науки о Земле" ; 3/1977)
1282508
  Агаджанян Б Н.А. Соколов Ритмы космоса стучат в нашем сердце / Б Н.А. Соколов Агаджанян. – Тула : Приокское книжное из-во, 1989. – 168с.
1282509
  Хмельницкий А.П. Ритмы Кубы / А.П. Хмельницкий. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 83 с.
1282510
  Симоненок В.Н. Ритмы мелодий : стихи / В.Н. Симоненок. – Москва : Советский писатель, 1979. – 126с.
1282511
  Савицкий П. Ритмы монгольского века. / П. Савицкий. – Прага, 1937. – 104-155с.
1282512
  Дрилинга А. Ритмы моря : стихи / А. Дрилинга; пер. с лит. Л.Таракановой. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 62 с.
1282513
  Гангнус А.А. Ритмы нашего мира ( о цикличности природных процессов) / А.А. Гангнус. – Москва : Мысль, 1971. – 142с.
1282514
  Иванов С.М. Ритмы нашей жизни / С.М. Иванов. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
1282515
   Ритмы нового : [альбом репродукций]. – Москва : Советский художник, 1975. – [4] с. ;15 л. ил. : ил. – Перед загл. авт. Таир Салахов, народный художник СССР
1282516
  Энгельке Г. Ритмы новой Европы. / Г. Энгельке. – Л.Москва, 1925. – 95с.
1282517
   Ритмы природы Сибири и Дальнего востока. – Иркутск, 1979. – 158с.
1282518
  Балкарей Б.И. Ритмы Пхеньяна : навстречу XIII Всемир. фестивалю молодежи и студентов / Б.Й. Балкарей. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная : Взгляды, дела, пробл. ; 5/1989)
1282519
  Иваницкий Г.Р. Ритмы развивающихся сложных систем / Г.Р. Иваницкий. – Москва, 1988. – 47 с.
1282520
  Шилова Н.В. Ритмы роста и пути структурной адаптации тундровых растений / Н.В. Шилова. – Ленинград : Наука, 1988. – 215с.
1282521
  Макитов С.И. Ритмы сердца : стихи / Сафар Макитов ; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1978. – 118 с.
1282522
  Бюннинг Э. Ритмы физиологических процессов / Э. Бюннинг. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 184с.
1282523
  Клейнер Г. Ритмы эволюционной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0042-8736
1282524
  Хажкасимов Х. Ритмы. Рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1971. – 144с.
1282525
  Корнилова Е.Н. Риторика-искусство убеждать : Своеобразие публицистики античной эпохи: Учебное пособие / Е.Н. Корнилова; Ун-т Российской акад. образования. МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : УРАО, 1998. – 206с. – ISBN 5-204-00146-8
1282526
  Мурашов А.А. Риторика - инструмент педагогического успеха // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-137.
1282527
  Булибенко Г.В. Риторика - мистецтво красномовства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 53-55
1282528
  Сагач Г.М. Риторика : Монографія / Г.М. Сагач; Мін-во освіти України.Ін-т системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 148с.
1282529
  Сагач Г.М. Риторика : Монографія / Г.М. Сагач. – Київ : ІСДОУ, 1993. – 205 с.
1282530
  Кохтев Н.Н. Риторика / Н.Н. Кохтев. – М., 1994. – 207с.
1282531
  Зарецкая Е.Н. Риторика / Е.Н. Зарецкая. – М, 1998. – 480с.
1282532
  Александров Д.Н. Риторика : учебное пособие для студентов вузов / Александров Д.Н. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 534 с. – ISBN 5-238-00093-6
1282533
  Александров Д.Н. Риторика : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений / Д.Н. Александров. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 534с. – ISBN 5-238-00093-6
1282534
   Риторика. – Минск : Амалфея, 2000. – 464с. – ISBN 985-441-081-1
1282535
  Сагач Галина Риторика : Навчальний посібник / Сагач Галина; КНУТШ. – 2-е вид, перер. і доп. – Київ : ІнЮре, 2000. – 568с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7752-22-4
1282536
  Абрамович С.Д. Риторика : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с. – ISBN 966-603-106--Х


  Докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні ...
1282537
   Риторика : Навчальна програма для студ. Ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 26с.
1282538
  Зарецкая Е.Н. Риторика : Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая; Акад. народного хозяйства при Правительстве РФ. – 4-е изд. – Москва : Дело, 2002. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1282539
   Риторика : Курс лекций. – Минск : БГУ, 2002. – 175 с. – ISBN 985-445-848-2
1282540
  Чибисова Н.Г. Риторика : Учебное пособие для высших учебних заведений / Н.Г. Чибисова, О.И. Тарасова; Народная Украинская акад. – Харьков : НУА, 2003. – 304с. – ISBN 966-7557-55-3
1282541
  Чибісова Н.Г. Риторика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Г. Чибісова, О.І. Тарасова; МОіНУ. Народна Українська академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 228 с. – ISBN 966-8253-57-4
1282542
  Мацько Л.І. Риторика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 311с. – ISBN 966-642-159-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1282543
  Вандишев В.М. Риторика : Екскурс в історію вчень і понять: Навчальний посібник / В.М.Вандишев. – Київ : Кондор, 2006. – 264с. – ISBN 966-7982-26-2
1282544
  Мацько Л.І. Риторика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 310, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 306-308 та у підрядк. прим. – ISBN 966-642-331-6
1282545
  Колотілова Н.А. Риторика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.А. Колотілова; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-364-473-8
1282546
  Онуфрієнко Г.С. Риторика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-598-8
1282547
  Спанатій Л.С. Риторика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.С. Спанатій ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 144 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-313-368-3
1282548
  Олійник О. Риторика : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 170с. – ISBN 978-966-351-224-2
1282549
   Риторика : метод. рек. до практ. занять спец. "Менеджмент соціокультурної діяльності" / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Косів. ін-т прикл. та декорат. мистецтва, Каф. історії мистецтва та гуманіт. наук ; авт.-уклад.: д-р філос. наук Річард Анатолійович Горбань. – Івано-Франківськ : Маргітич О.І., 2019. – 32, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
1282550
  Крикун В.Ю. Риторика : навч. посібник / В.Ю. Крикун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-025-3
1282551
  Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция.) : Учебное пособие для вузов / Е.В. Клюев. – Москва : Приор, 1999. – 272с. – ISBN 5-7990-0238-5
1282552
  Поплавська Н.М. Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI — початку XVII ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 28-33


  На прикладі української публіцистики кінця XVI - початку XVIІ ст. у статті розглянуто специфіку аргументації публіцистичного тексту, визначено її роль у переконуванні реципієнтів, звернено увагу на джерельну базу, з якої запозичувалися аргументи ...
1282553
  Малишена Ю.О. Риторика Аристотеля у соціально-епістемологічній інтепретації С. Фуллера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1282554
  Ломачинська С.В. Риторика Арістотеля: від красномовства до мистецтва маніпуляції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1282555
  Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д.Х. Вагапова. – Москва : Цитадель, 1999. – 460с. – ISBN 5-7657-0097-7
1282556
  Ісаєнко Т. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Т. Ісаєнко, В. Мартинюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено місце і роль дисципліни "Риторика" у процесі підготовки фахівців із документо-знавства та інформаційної діяльності; доведено потребу у використанні риторичної бази під час формування фахової компетентності, що охоплює комунікативну ...
1282557
  Сагач Г.М. Риторика в системі професійної підготовки студентів гуманітарного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1282558
  Вандышев В.Н. Риторика в современной политике как сокрытие смыслов // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 153-155
1282559
   Риторика в современном обществе и образовании : сборник материалов 3-5 Международных конференций по риторике ; [ сост. и ред. В.И. Аннушкин ]. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 328с. – ISBN 5-89349-261-7
1282560
  Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид (массовое сознание римского Египта) / А.Б. Ковельман. – Москва : Наука, 1988. – 190 с. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1282561
  Щербакова О. Риторика гармонізуючого діалогу як духовна константа аудіовізуальної журналістики // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 33-46.


  Стаття присвячена риториці гармонізуючого діалогу, представленої духовною константою аудіовізуальної журналістики та противагою засобами животворящого і благодатного слова існуючим проявам медіа-агресії та маніпулювання свідомості. Ураховуючи ...
1282562
  Поліщук А.С. Риторика Давньої Греції: доарістотелівський період : навч. посібник / А.С. Поліщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2018. – 354, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7446-20-9


  В пр. № 1719907 напис: Високоповажному Леоніду Васильовичу - Філософу, Вченому, Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка з глибокою пошаною від автора /Підпис/
1282563
  Лисоченко О.В. Риторика для журналистов : прецедентность в языке и в речи : учеб. пособие для студентов / О.В. Лисоченко ; отв. ред. Л.В. Поповская (Лисоченко). – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10431-6
1282564
  Вернудіна І.В. Риторика естетизму в дослідженні мистецтва й художньої творчості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті обґрунтовується концептуальна роль естетики в дослідженні мис- тецтва й художньої творчості як естетичних феноменів. Шляхом виокремлення базових аспектів естетичного аналізу доводиться першочергова роль мистецтва і творчості як домінантних ...
1282565
  Абрамович С.Д. Риторика загальна та судова : навч. посібник / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чікарькова. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. – ISBN 966-667-011-9
1282566
  Лісовий В. Риторика замість аргументації // Критика. – Київ, 2004. – Березень, (число 3). – С. 17-18


  Укріїнський філософ Віталій Табачковський про Київську філософську школу.
1282567
  Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII -- первой половины XVIII века: принципы, приемы. / О.И. Захарова. – М., 1983. – 77с.
1282568
  Адамович Р. Риторика и культура речи в работе со студентами-русистами // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 88-93. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1282569
   Риторика и стиль. – М, 1984. – 136с.
1282570
  Сидоренко Л.П. Риторика или общая риторика? К вопросу о названии науки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 250-254. – ISSN 2076-1554


  Проанализированы основы формирования и развития риторики как науки. Рассмотрены некоторые этапы, связанные с взлетами и падениями этой дисциплины в ее поступательном развитии. Особенное внимание уделено современным процессам формирования науки и ...
1282571
  Тимошенко Ю. Риторика і культура : (про типологшічну телеологію тропів) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 3-17. – (Філологічні науки)
1282572
  Зінов"єва М.С. Риторика і піар: аспекти співвідношення дисциплін // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 80-82
1282573
  Чжу Веньфен Риторика і стилістика оперного твору: від словесно-музичного тексту до образного змісту (на матеріалі творчості російських композиторів XIX століття) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжу Веньфен ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 17 с. – Бібліогр. : 4 назви
1282574
  Лісовський А.М. Риторика і сучасна літературна освіта // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 188-196. – ISBN 978-966-485-103-6
1282575
  Крамар Н.А. Риторика науки: здобутки і перспективи // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 122-130


  У статті подано огляд розвитку риторики науки як нової міждисциплінарної галузі з 1970-х рр. до нашого часу. Проаналізовано філософські основи риторики науки, зокрема її зв"язок з постпозитивізмом та релятивізмом. Розглянуто основні методологічні ...
1282576
  Багрій О.І. Риторика наукової дискусії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 42-47
1282577
  Малкина С.М. Риторика о преодолении метафизики: сериация и цепочка дополнений // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 17-25. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1282578
  Мацишина І.В. Риторика пам’ятників воїнам-афганцям в Україні: проблема комеморації // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 102-107. – ISSN 2519-2949
1282579
  Кравець Л. Риторика після Еллади // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.45-48


  Практична риторика.
1282580
  Махлин В.Л. Риторика поступка М. Бахтина / В.Л. Махлин. – М., 1991. – 62с.
1282581
  Олійник О.Б. Риторика прокурора у судових дебатах. Обвинувальна промова // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 2-8
1282582
  Рождественский Ю.В. Риторика публичной лекции / Ю.В. Рождественский. – Москва : Знание, 1989. – 63 с,. – (Новое в жизни, науке, технике. Лекторское мастерство ; №1/1989)
1282583
  Магдич Т. Риторика радикального дефляціонізму Ричарда Рорті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 49-54
1282584
  Ипатова И.С. Риторика судебной речи // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 19-26
1282585
  Худолій А.О. Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв"язання "холодної війни" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 646-652. – ISSN 2076-1554
1282586
  Мельник О. Риторика тілесності у прозі Михайла Яцкова // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-28. – ISSN 0236-1477
1282587
  Загинайко І.В. Риторика у діловому мовленні юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – с. 119-121
1282588
  Клименко Л.В. Риторика французької художньої афіші // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 337-347


  У статті досліджено особливості риторичної організації повідомлень жанру французької художньої афіші як особливого різновиду текстів креолізованого типу. Визначено, що унікальність риторики художньої афіші зумовлено взаємодією кодів різних семіотичних ...
1282589
  Женжера Д.В. Риторика як незворотність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1282590
  Мироненко В. Риторика як необхідність : Викладання риторики в загальноосвітній школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-150.
1282591
  Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 296 с. – ISBN 978-5-89349-933-9
1282592
  Львов М.Р. Риторика. Культура речи : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / М.Р. Львов. – 2-е изд., исп. – Москва : Академия, 2004. – 272с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1936-3
1282593
  Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-896-7
1282594
  Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Вандишев. – Київ : Кондор, 2003. – 264с. – ISBN 966-7982-26-2
1282595
  Молдован В.В. Риторика: загальна та судова : Навчальний посібник / В.В. Молдован; КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2-е видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 320с. – ISBN 966-7302-39-3
1282596
  Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна : підручник для студентів і курсантів юрид. спеціальностей : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Рогожкин ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Вид. 2-ге, допов. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2012. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-298. – ISBN 978-966-8950-67-4
1282597
  Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая. – Москва : Дело, 1998. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1282598
  Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая; АНХ при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 480с. – ISBN 5-7749-0114-9
1282599
  Вомперский В.П. Риторики в России XVII-XVIII вв. / В.П. Вомперский. – Москва, 1988. – 180с.
1282600
  Олійник О. Риторико-правові аспекти відмови від державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 62-66
1282601
  Олійник О. Риторико-правові аспекти відмови від державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 41-51.
1282602
  Артюхова А.А. Риторико-просодическая специфика немецкого митингового выступления // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 52-56


  У статті розглядаються риторичні та просодичні особливості мітингового виступу на матеріалі німецької мови. Дослідження базується на результатах фонетичного експерименту. Визначено ступінь просодичної інтенсивності мітингового виступу та встановлено ...
1282603
  Лисенко К.В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за п"єсами В. Шекспіра : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лисенко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 246 арк. – Додатки: арк. 223-246. – Бібліогр.: арк. 8, 181-222
1282604
  Лисенко К.В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за п"єсами В. Шекспіра : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лисенко Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1282605
  Хазанова Е.Л. Риторические вопросы и восклицания в белорусских и украинских родильно-крестильных песнях Яловенко О.В. топос дому у творчості Д. Лагірі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 104-107


  В статье исследуются структура, семантика и функционирование риторических вопросов и риторических восклицаний как синтаксических средств выразительности белорусских и украинских родильно-крестильных народных песен.
1282606
  Бучацкая Л.Н. Риторические вопросы и их стилистическое использование в стиле художественной речи и в публцистическом стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бучацкая Л.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1965. – 14 с.
1282607
   Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова; З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – 5-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-89349-425-9
1282608
  Прокопенко В.В. Риторические практики Платона в диалогах раннего периода // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
1282609
  Потапенко С.И. Риторический аспект функционирования детерминативов английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапенко С.И.; Гос. пд. ин-т ин. языков. – К., 1991. – 16л.
1282610
  Канафьева А.В. Риторическое высказывание: формы и семантика // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0130-9730
1282611
  Алымова Е.В. Риторическое измерение философского дискурса: софисты, Платон, Аристотель // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-10р. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1282612
  Степаненко Г. Риторична діяльність Феофана Прокоповича / Г. Степаненко, В. Терзі, Є. Шелепун // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7768-38-7
1282613
  Голуб Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 2-7
1282614
  Калініченко Л. Риторична культура як основа формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх правників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 192-198. – ISSN 2312-5993
1282615
  Крикун В.Ю. Риторична логіка Л. Валли // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 184-188
1282616
  Чулінда Л.І. Риторична майстерність : Посібник / Л.І. Чулінда, І.С. Паримський; Національна Академія Внутрішніх Справ України. Укр. Акад. зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 80с. – ISBN 966-7474-16-Х
1282617
  Олексенко О.А. Риторична майстерність Г.С. Сковороди // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 116-123. – ISSN 2312-0665
1282618
  Переломова О.С. Риторична особистість у комунікативному просторі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 36-37


  Стаття розглядає структуру риторичної особистості, її формування, а також етапи діяльності в процесі підготовки риторичного виступу та безпосереднього його виголошення, параметри взаємодії з аудиторією, умови успішної комунікативної діяльності ...
1282619
  Будянський Д. Риторична підготовка студентів спеціальності "Культурологія" в умовах дистанційного навчання // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 10 № 5. – C. 6-10. – ISSN 2616-650X
1282620
  Онищак Н.П. Риторична структура стилю : Дис. ...канд. філол.наук: Спец. 10.01.06 - теорія літ-ри / Н.П. Онищак; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.169-183
1282621
  Онищак Ніна Петрівна Риторична структура стилю : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 06 / Онищак Н. П.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
1282622
  Турчина Т.В. Риторична традиція в "Євангелії учительному" Кирила Транквіліона Ставровецького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 54-59. – ISSN 1996-5931
1282623
  Дворжецька М.П. Риторична фонетика мовленнєвої комунікації у соціокультурному контексті / М.П. Дворжецька, А.В. Сотников // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 105-110
1282624
  Попелюшка В.І. Риторичне : [збірка поезій] / Валентина Попелюшка (Бурлака-Жук). – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 230 с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Валентина Іванівна Жук-Бурлака. – ISBN 978-617-7479-34-4
1282625
  Гуцуляк І. Риторичне звертання в українському бароковому поетичному тексті // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.104-108.
1282626
  Синчак О. Риторичне значення рольового дейксису в жіночому автобіографічному дискурсі ("Польові дослідження з українського сексу" О. Забужко) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 94-105. – ISBN 966-7773-70-1
1282627
  Загорулько М.А. Риторичне мистецтво ампліфікації і поняття decorum в духовній спадщині "Чернігівських Афін" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 73-76
1282628
  Голуб А.В. Риторичне обгрунтування філософського знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 13-14


  "... Погляд на риторику як основу багатьох форм діяльності викликаний загальним рухом до розуміння практичного життя людини та кризою цінностей, що чітко виявляє себе сьогодні. У цьому тексті намагатимусь висловити тезу про необхідність риторичного ...
1282629
  Попова Н.М. Риторичне оформлення іспаномовного суспільно-політичного дискурсу: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 186-189
1282630
  Кірпічніков Василь Риторичне питання про побутові відходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 31
1282631
  Базан О. Риторичне питання у системі синтаксичних одиниць української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 50-59. – ISSN 2304-9383
1282632
  Гурко О.В. Риторичне питання як непрямий засіб вираження ствердження в українській мові // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 28-37


  Проаналізовано сутність риторичного питання в лінгвістичних дослідженнях. З’ясовано, що риторичні питання є непрямим засобом вираження ствердження в українській мові. Розглянуто функціонування риторичних питань на матеріалі сучасної української ...
1282633
  Базан О.М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен?


  У статті досліджуються характеристики риторичного питання як терміноодиниці кількох гуманітарних наук: філософії, риторики, лінгвістики, і робиться спроба встановлення специфіки його галузевої приналежності. В статье исследуются характеристики ...
1282634
  Базан О.М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 80-88


  У статті досліджуються характеристики риторичного питання як терміноодиниці кількох гуманітарних наук: філософії, риторики, лінгвістики, і робиться спроба встановлення специфіки його галузевої приналежності. В статье исследуются характеристики ...
1282635
  Путятицька Л.В. Риторичний аспект в образно-смисловій взаємодії слова і музики в українських монодичних піснеспівах XVII-XVIII століть // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 141-163. – ISSN 2522-4190


  "Монодія, як одноголосна музична інтерпретація сакральних текстів, вимагає особливих методів дослідження з урахуванням усіх її компонентів. Молитовні слова піснеспівів залишаються практично незмінними з моменту їхнього історичного впрова-дження. Цей ...
1282636
  Черненко О. Риторичний аспект вивчення думового епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 281-286


  У запропонованій статті розглядається дума як певний різновид риторичного висловлювання. На матеріалі думи, " Фесько Ганжа Андибер ", досліджуються наявні у тексті певні засоби мовного впливу, які в контексті пропонованого дискурсу, називаємо ...
1282637
  Будянський Д.В. Риторичний воркшоп (workshop) у системі професійної підготовки майбутнього вчителя // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 46-47. – ISBN 978-966-698-283-7
1282638
  Заярна І. Риторичний дискурс російського авангарду: актуалізація барокової естетики на початку XX ст. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 22-34. – ISSN 0236-1477
1282639
  Астаф"єв О. Риторичний дискурс Станіслава Оріховського як система моральної філософії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розкрито життєвий і творчий шлях видатного полеміста і гуманіста українсько-польського пограниччя Станіслава Оріховського. Велику увагу приділено його системі моральної філософії, яка разюче вплинула на розвиток історичної пам"яті і ...
1282640
  Ткаченко Л. Риторичний доробок Григорія Сковороди // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 63-67. – ISSN 1562-529Х
1282641
  Сагач Г.М. Риторичний квітник: афористичний золотослів / Галина Сагач ; Міжнародна акад. фундаментальних основ буття. – Київ : Слово, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8424-06-9
1282642
  Дудаш Т.. Риторичний підхід до правового аргументування // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 110-131. – ISSN 2227-7153
1282643
  Переломова О. Риторичний потенціал мовотворчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 177-184. – ISBN 978-966-02-7585-0
1282644
  Куньч Зоряна Риторичний словник / Куньч Зоряна; Українский науково-виробничий центр "Рідна мова" Ред.Л.О.Пустовіт. – Київ : Рідна мова, 1997. – 344с. – Бібліогр.с.: 338-341. – ISBN 5-7707-9737-2
1282645
  Колотілова Н.А. Риторичний та аргументативний типи дискурсів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 36-38
1282646
  Колотілова Н.А. Риторичні аспекти дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1282647
  Бутиріна М.В. Риторичні аспекти комунікативної ефективності ранньохристиянських апологій / М.В. Бутиріна, Є.О. Бабенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1282648
  Білоус А.О. Риторичні аспекти комунікації в Інтернет–мережі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 178-183. – ISSN 2076-1554
1282649
  Власенко Н.І. Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 9-25. – ISSN 2312-3036


  "Реконструйовано трансісторичне - утворене на перетині векторів становлення теорії романного жанру і ліній формування його дисциплінарної історії - поле рефлексії риторико-дискурсивного ресурсу комунікації, основоположного для розкриття естетичного ...
1282650
  Васильєва К. Риторичні звертання в табірних сонетах Олекси Різниківа (На матеріалі збірки "Двострунне грало") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто риторичні звертання в табірних сонетах О. Різниківа, проаналізовано їхню стилістичну роль та смислове навантаження у збірці «Двострунне грало».
1282651
  Шмігер Т.В. Риторичні категорії тексту в перекладі полемічної літератури: "Тренос" Мелетія Смотрицького в перекладах українською та англійською мовами // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 169-179. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1282652
  Солодка О. Риторичні обертони та дискурсивні засади українського публічного простору // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 206-216. – ISBN 966-8797-20-5
1282653
  Гончарова О.М. Риторичні особливості проповідей як виду релігійного красномовства // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1282654
  Артюхова А.О. Риторичні особливості українського та німецького мітингових дискурсів (зіставний аспект) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 111-115
1282655
  Макар І.С. Риторичні питання в контексті ідіостилю Лонга (на матеріалі роману "Дафніс і Хлоя") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 92-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1282656
  Жуковець Г.Л. Риторичні прийоми повтору та протиставлення в сучасному політичному дискурсі та принципи їх засвоєння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-78. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  На базі аналізу 17 промов прем"єр-міністра Великої Британії Тоні Блера у статті висвітлюється вживання риторичних прийомів повтору та протиставлення, які є основними прийомами аргументації. Протиставлення в промовах Тоні Блера відбувається за допомогою ...
1282657
  Сиротинська Н. Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 19-29. – ISSN 2310-0583
1282658
  Остроушко О. Риторичні фігури в поемі Івана Франка "Іван Вишенський" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 199-203
1282659
  Єлісовенко Ю. Риторичні фігури в українському красномовстві // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 151-157
1282660
  Деркач Л. Риторичні функції газетних заголовків // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 76-85. – ISSN 2311-5165


  У статті йдеться про застосування в публіцистичному стилі комунікативних стратегій і тактик, які грунтуються на ефекті участі адресата у формуванні змісту висловлення. З"ясовано, що функція цілеспрямованого впливу на читача безпосередньо пов"язана з ...
1282661
  Свиридюк Т.В. Риторичні функції ідіоетнізмів у промовах британських політиків: ситуативний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С.317-325. – Бібліогр.: Літ.: с. 324-325; 32 п.


  У статті розкрито тематичну, адресатну та локативну функції ідіоетнізмів у виступах колишніх британських прем"єр-міністрів У.Черчілля та Г. Вільсона. В статье раскрыты тематическая, адресатная и локативная функции идиоэтнизмов в выступлениях бывших ...
1282662
  Черноіваненко Є.М. Риторичність і художність як дві форми вияву естетичного в літературі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 30-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1282663
  Патро-Куцаб Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 119-128


  У статті проаналізовано дві промови, виголошені на смерть Алоізія Фелінського, визначено класичні частини надгробного панегірика, а також риторичні фігури для створення відповідного настрою. The paper analyzes two speeches proclaimed on occasion of ...
1282664
  Гнезділова Я.В. Риторічні риси емотивного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 255-260


  У статті йдеться про емотивний дискурс як спланований, завчасно підготовлений вид мовленнєвої діяльності; звертається особлива увага на риторичні риси, що визначають ступінь експресивності цього дискурсу, та на критерії його виокремлення. В статье ...
1282665
  Шалыганова А.Л. Риттер Павел Григорьевич // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-617-7298-43-3
1282666
  Дяченко М. Ритуал : чарівний роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авторизов. переклад з рос. О. Негребецького]. – [2-е вид.]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 304 с. : іл. – (Фентезі). – ISBN 968-617-585-013-8
1282667
  Емельянов В.В. Ритуал в Древней Месопотамии / В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Петербургское Востоковедение, 2003. – 317, [1] с. – Библиогр.: с. 309-317 и в подстроч. примеч. – (Мир Востока ; Месопотамия). – ISBN 5-352-00449-6; 5-85803-247-8
1282668
  Балушок В.Г. Ритуал вступу возного на посаду в ранньомодерній Україні (спроба інтерпретації) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 135-139. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1282669
  Холох О.І. Ритуал дарування в антропологічній концепції соціального процесу В. Тернера // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 74-78. – ISBN 966-7943-03-8
1282670
  Мікштайте-Чичюркене Ритуал заклинання зими пастухами в Литві // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
1282671
  Абабина Н. Ритуал и ритуальное действие в юмористике Чехова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 21-25
1282672
  Еремина В.И. Ритуал и фольклор / В.И. Еремина. – Л., 1991. – 206с.
1282673
  Саяпіна Т.В. Ритуал і ритуальне утворення в системі міфопоетики художнього твору ("Він іде!" М. Коцюбинського) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 128-131. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1282674
  Маєрчик М. Ритуал і тіло = Ritual and body : структурно-семант. аналіз укр. обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. – Київ : Критика, 2011. – 324, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 297-317. – Бібліогр.: с. 265-293. – ISBN 978-966-8978-49-4


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
1282675
  Афанасьєва О. Ритуал та його кореляції з іншими регулятивно-внормувальними форматами комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-10. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні кореляції поняття ритуалу з іншими поняттями регулятивного і внормувального плану, передусім увічливості. Аналіз основних положень сучасних досліджень ритуалу та їх зіставлення із традиційними і новітніми постулатами теорії ...
1282676
  Клименко Т. Ритуал як інтертекстуальний елемент у романі "Чорна рада" П. Куліша // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 74-79
1282677
  Сторожик М.І. Ритуал як культурний феномен у традиційному та інноваційному аспектах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 83-87. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
1282678
  Пасько З. Ритуал як культурно-історична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1282679
  Шуляк С. Ритуал як позамовний контекст дослідження мови українських замовлянь // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 250-255. – ISBN 978-2-919320-44-8
1282680
  Юферева О.В. Ритуали в українських тревел-журналах:антропологічні аспекти дослідження медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 26-28


  У статті висвітлюються питання змістового насичення та форм експлікації ритуалу в сучасній тревел-журналістиці, аналізується характер впливу процесів медіаритуалізації на контент українських тури стичних видань. Приділяється увага традиційним ...
1282681
  Шолом В. Ритуали жертвоприношення в доісламських культах Аравійського півострова // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-249. – ISBN 978-2-919320-44-8
1282682
  Колісніченко Н. Ритуали смерті : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 16-19. – ISSN 2075-1222
1282683
   Ритуали, обряди, звичаї. – Київ : Експрес-об"ява. – ISBN 966-7111-12-1
Ч.1. – 1998. – 36с.
1282684
  Волкова Г.В. Ритуаловедение Емиля Дюркгейма в формировании герменевтики культуры // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 63-71. – ISSN 2226-2180
1282685
  Муркок М. Ритуалы бесконечности : фантастические романы / Майкл Муркок ; [пер. с англ. : Е.Е. Трирог, Р.А. Шаца]. – Харьков : Основа, 1992. – 360 с. – ISBN 5-7768-0122-2
1282686
  Хохлова Л.В. Ритуалы в сикхской общине: история и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 155-171. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1282687
  Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии / В.Г. Ардзинба ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 252 с. – Библиогр.: с. 224-237
1282688
  Щученко С.П. Ритуалы обыденности / С.П. Щученко. – Киев, 1997. – 93с.
1282689
  Шалак О. Ритуальний сміх у системі міфопоетичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Відбито різні значення та своєрідність контекстового функціонування "сміху" з його символізацією в традиційній культурі.
1282690
  Лащенко С.К. Ритуальний сміх: досвід тдумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Світлана Костянтинівна Лащенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 28 назв
1282691
  Вертієнко Г.В. Ритуальний сон у контексті скіфського щорічного свята // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 132-142. – ISSN 1608-0599
1282692
  Котигорошко В. Ритуальний центр Малокопанського городища // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 14-159


  Городище належить до ключових пам’яток дакійської культури Верхнього Потисся. Розміщене на вершині гори окраїни Рокосівсько-Хустського вулканічного хребта (правобереж-жя р. Тиси). В адміністративному відношенні це с. Мала Копаня Виноградівського р-ну ...
1282693
  Коваль Г. Ритуально-магічна парадигма календарно-обрядової творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 219-227
1282694
  Дубянский А.М. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики / А.М. Дубянский. – М, 1989. – 234с.
1282695
  Ребрик О. Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 44-51. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано поезію В. Голобородька, увагу акцентовано на використанні елементів міфологічного світогляду на їхньому вияві у творчості поета.
1282696
  Каленченко О.О. Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 81-84
1282697
   Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту : Збірник наук. праць. – Київ, 1998. – 336с. – ISBN 9665970283
1282698
   Ритуально-міфологічний підхід до інтерпритації літературного тексту. – К, 1995. – 246с.
1282699
  Петриченко О. Ритуально-міфологічні інтенції як джерело імплікацій у текстах сучасної реклами: епізод перший // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 239-242
1282700
  Матушенко В.Б. Ритуально-обрядове значення весільної символіки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 96-102
1282701
  Тарасенко Т. Ритуальное винопитие в Китае и его отражение в русском переводе романа Мо Яня "Страна вина" // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 136-141. – ISBN 978-617-646-477-8
1282702
  Довнар-Запольский Ритуальное значение коровайного обряда у белоруссов // Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, изданный его учениками и почитателями / под ред. Н.А. Янчука. – Москва : Типо-литограф. А.В. Васильева, 1900. – С. 284-291
1282703
  Франк Ф. Ритуальное убийство перед судом истины и справедливости / Ф. Франк. – Київ : Тип. Р.К.Лубковского, 1912
1282704
  Борисова М.И. Ритуальные жесты / М.И. Борисова. – Л, 1983. – 327с.
1282705
  Папченко Анна Ритуальные костры Испании. Прожигатели жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 42-50 : фото
1282706
  Ландяк О.М. Ритуальные мотивы в интерпретации женских образов постсоветских сериалов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 93-98. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1282707
  Колчак Ами Ритуальные пещеры майя. Подземные храмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 52 : фото
1282708
  Буксикова Ольга Борисовна Ритуальные танцы народов Восточной Сибири // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 2073-9702
1282709
  Навратилова А. Ритуальные функции наготы в чешской обрядовой культуре // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 6. – С. 24-35. – ISSN 0132-1366
1282710
   Ритуальный обряд. – М, 1993. – 16с.
1282711
  Богров В.А. Риф між аналітичною та континентальною філософією: чи насправді він існує? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 9-15.
1282712
   Рифей и венд Белорусии. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 360с.
1282713
   Рифей и венд Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1987. – 124с.
1282714
  Фурдуй Р.С. Рифей и венд срединных массивов Северо-Востока СССР : Дис... канд. геол.-минерал. наук / Фурдуй Р.С. ; Северо-Восточ. геол. управление КГУ. – Магадан, 1968. – 187 л. – Бібліогр.: л. 172-180
1282715
  Фурдуй Р.С. Рифей и венд срединных массивов Северо-востока СССР (Стратиграфия и строматолиты) : автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Фурдуй Р.С. ; КГУ. – Магадан, 1968. – 22л.
1282716
  Заика- Новацкий Рифей и нижний палеозой Украины и Молдавии : Автореф... канд. хим.наук: 01.128 / Заика- Новацкий В.С.;. – К, 1973. – 19л.
1282717
   Рифей, 1990: Урал. краевед. сб.. – Челябинск, 1990. – 272с.
1282718
   Рифей, 1998: Урал. краевед. сб.. – Челябинск, 1989. – 286с.
1282719
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1976. – 279с.
1282720
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1980. – 274с.
1282721
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1981. – 269с.
1282722
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1983. – 251с.
1282723
   Рифей. Уральский литературно-краеведческий сборник.. – Челябинск, 1985. – 236с.
1282724
  Домышев В.Г. Рифейские базиты Байкало-Саяно-Енисейского краевого обрамления Сибирской платформы / В.Г. Домышев. – Новосибрск : Наука, 1976. – 86л.
1282725
  Кондратьева М.Г. Рифейские и девонские отложения Саратовского Поволжья в связи с перспективами их нефтегазоносности : Автореф... докт. геолого-минерал.наук: / Кондратьева М.Г.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 46л.
1282726
  Бессонова В.Я. Рифейские и нижневендские отложения Оршанской впадины и смежных районов. : Автореф... Канд.геол.-мирал.наук: 127 / Бессонова В.Я.; АН БССР. – Минск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1282727
  Нужнов С.В. Рифейские отложения Юго-Востока Сибирской платформы / С.В. Нужнов. – Москва : Наука, 1967. – 162с.
1282728
   Рифейский островодужный Метешихинский перидотит-габбровый массив (Западное Забайкалье) / Д.А. Орсоев, А.С. Мехоношин, И.В. Гордиенко, Р.А. Бадмацыренова, С.В. Канакин, А.В. Травин, М.Г. Волкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1549-1571 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1569-1571. – ISSN 0016-7886
1282729
  Алексеев А.А. Рифейско-вендский магматизм западного склона Южного Урала / А.А. Алексеев ; отв. ред. И.С. Вахромеев ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1984. – 137 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 128-136
1282730
   Рифейско-нижнепалеозойские офиолиты Северной Евразии. – Новосибирск, 1985. – 200с.
1282731
  Литвицький В. Рифи економічної динаміки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.3-14. – ISSN 1605-2005
1282732
  Філіпенко А. Рифи коаліції. У Молдові розпочалося переформатування влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 4


  "Система влади Демократичної партії Молдови та її лідера Влада Плахотнюка вибудовувалася кілька років, але розвалилася вона за лічені дні".
1282733
  Олесницкий А. Рифм и метр ветхозаветной поэзии / А. Олесницкий. – Без. вых. дан. – 242-592с.
1282734
  Квитаишвили Э.Д. Рифма в поэзии Важа-Пшавела : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Квитаишвили Э.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
1282735
  Жирмунский В. Рифма в сопоставительно-историческом плане / перевод Н. Жирмунской // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 445-453
1282736
  Сирус Б.И. Рифма в таджикской поэзии : Автореф... Канд.филол.наук: / Сирус Б.И.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т языка и литер. – Сталинабад, 1951. – 22 с.
1282737
  Штокмар М.П. Рифма Маяковского / М.П. Штокмар. – М : Советский писатель, 1958. – 145 с.
1282738
  Пирцхалайшвили Р.В. Рифма поэмы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: / Пирцхалайшвили Р.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 24л.
1282739
  Жирмунский В. Рифма, ее история и теория / В. Жирмунский. – Петроград : Academia, 1923. – [2], 337, [2] с. – (Вопросы поэтики : Непериодическая серия, издаваемая разрядом словесных искусств / Российский институт истории искусств ; Вып. 3)
1282740
  Гессен А.И. Рифма, звучная подруга.. Этюды о Пушкине / А.И. Гессен. – Москва : Наука, 1973. – 376 с.
1282741
  Гессен А.И. Рифма, звучная подруга... / А.И. Гессен. – Москва, 1973. – 374с.
1282742
  Сарнов Б. Рифмуется с правдой / Б. Сарнов. – Москва, 1967. – 352с.
1282743
  Шама О. Рифмы и страсти Донбасса // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 18 (195), 17 мая 2018. – С. 62-65


  "95 лет назад в донецком регионе вышел первый номер литературного журнала Забой, который стал ареной борьбы за умы донбасской молодежи между Харьковым и Москвой."
1282744
  Гаспаров М.Л. Рифмы омонимические и тавтологические // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 44-57. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  Про особливості і функції рими омонімічної і рими тавтологічної; про їхню історію в російській поезії. В статье охарактеризованы особенности и функции рифмы омонимической и рифмы тавтологической, прослежина их история в русской поэзии. Specific ...
1282745
  Арифджанов М.Х. Рифовые комплексы карбонатов келловей-оскфорда Узбекистана и их роль в генерации и аккумуляции углеводородных флюидов / М.Х. Арифджанов ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газов. месторождений. – Ташкент : Фан, 1975. – 176 с. : ил.
1282746
   Рифогенные зоны и их нефтегазность. – М, 1991. – 174с.
1282747
   Рифогенные и сульфатоносные формации фанерозоя СССР. – М, 1990. – 290с.
1282748
  Аманниязов К.Н. Рифогенные комплексы верхней юры восточного Туркменистана и перспективы их нефтегазоносности / К.Н. Аманниязов, Л.Е. Невмирич ; под ред. З.Б, Хуснутдинова ; АН Туркм.ССР, Ин-т геологии. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 212-219
1282749
   Рифтовая зона хребта Рейкьянес : тектоника, магматизм, условия Осадконакопления. – М, 1990. – 238с.
1282750
  Грачев А.Ф. Рифтовые зоны Земли / А.Ф. Грачев. – Ленинград : Недра, 1977. – 247с.
1282751
  Грачев А.Ф. Рифтовые зоны Земли / А.Ф. Грачев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1987. – 285с.
1282752
  Милановский Е.Е. Рифтовые зоны континентов / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1976. – 279с.
1282753
  Казьмин В.Г. Рифтовые структуры Восточной Африки -- раскол континента и зарождение океана. / В.Г. Казьмин. – М., 1987. – 203с.
1282754
  Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез в подвижных поясах / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1987. – 295с.
1282755
  Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез на древ. платформах. / Е.Е. Милановский. – М., 1983. – 280с.
1282756
   Рифтогенез в развитиии палеозойских складчатых областей. – Ташкент, 1989. – 120с.
1282757
   Рифтогенная природа формирования Вилюйского бассейна (Восточная Сибирь) на основе реконструкции осадконакопления и механико-математических моделей / О.П. Полянский, А.В. Прокопьев, А.В. Бабичев, С.Н. Коробейников, В.В. Ревердато // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 163-183 : рис. – Библиогр.: с. 180-183. – ISSN 0016-7886
1282758
  Покалюк В.В. Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии криворожского бассейна Украинского щита / В.В. Покалюк, М.Н. Коржнев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 51-60 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1282759
  Ярмолюк В.В. Рифтогенный магматизм активных континентальных окраин и его рудоносность / В.В. Ярмолюк, В.И. Коваленко. – М., 1991. – 262с.
1282760
   Рифтогены и полезные ископаемые : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 95с.
1282761
  Куняев Б.И. Рифы / Б.И. Куняев. – Рига, 1970. – 95с.
1282762
  Давидков И. Рифы далеких звезд / И. Давидков. – София, 1985. – 213с.
1282763
   Рифы и рифообразующие кораллы. – Москва : Наука, 1987. – 293с.
1282764
  Тарасов В. РИФы на пути в ВТО // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 11. – С. 107-112. – ISSN 0235-2443
1282765
  Лейбов Михаил Рифы на суше : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.36 : Фото
1282766
  Кларк А.Ч. Рифы Тапробэйна / А.Ч. Кларк. – Москва : Знання, 1968. – 48 с. : ил. – (Наука о земле ; № 9)
1282767
   Рифы Урало-Поволжья, их роль в размещении залежей нефти и газа и методика поисков. – М, 1974. – 151с.
1282768
  Карстаньен Ф. Рихард Авенариус и его общая теория познания - эмпириокритицизм / Д-р Фридрих Карстаньен; Пер. с англ. А.К. Шиманского. – Киев : ип. М.М. Фиха, 1902. – 39 с.
1282769
  Мандес Катюль Рихард Вагнер / Катюль Мандес ; пер. с фр. С.Д. Духовного; [С предисл. и под ред. Б.К. Яновского]. – Киев : Изд. Ю.А. Пионтковского ; Тип. Р.К. Лубковского, 1909. – 191 с., 1 л. портр.


  Авт. пред.: Яновский, Борис Карлович (1875-1933)
1282770
  Друскин М.С. Рихард Вагнер / М.С. Друскин. – Москва : Музгиз, 1958. – 159 с.
1282771
   Рихард Вагнер. – Москва, 1959. – 48 с.
1282772
  Кенигсберг А.К. Рихард Вагнер / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 118 с.
1282773
  Кенигсберг А.К. Рихард Вагнер / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музыка, 1972. – 118 с.
1282774
  Левик Б.В. Рихард Вагнер / Б.В. Левик. – Москва : Музыка, 1978. – 447 с.
1282775
  Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура / А.А. Гозенпуд. – Ленинград : Советский композитор, 1990. – 287 с.
1282776
  Колесникова М.В. Рихард Зорге / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1971. – 297с.
1282777
  Колесникова М.В. Рихард Зорге / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – 3-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(500))
1282778
  Кузнецов Ю.А. Рихард Зорге и битва под Москвой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 (598). – С. 50-57. – ISSN 0321-0626
1282779
  Голяков С.М. Рихард Зорге. / С.М. Голяков, В.М. Понизовский. – М., 1965. – 206с.
1282780
  Колесникова М.В. Рихард Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 318с.
1282781
  Эрлихман Вадим Рихард Зорге: судьба резидента // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 152-164 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1282782
  Бестужев И. Рихард Штраус - последний классик немецкой музыки // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 18-41


  Рихард Штраус (1864-1949) - немецкий композитор эпохи позднего романтизма, особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Был также выдающимся дирижёром.
1282783
  Ступель А.М. Рихард Штраус / А.М. Ступель. – Ленинград : Музыка, 1972. – 95 с.
1282784
   Рихард Штраус и Ромен Роллан : переписка. – Москва : Музгиз
Кн. 3. – 1960. – 216 с.
1282785
  Краузе Э. Рихард Штраус. Образ и творчество / Э. Краузе. – М., 1961. – 611с.
1282786
  Курас І. Рихлик Євген Антонович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 533-534. – ISBN 966-642-207-7
1282787
  Паламарчук О.Л. Рихлик Євген Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-216. – ISSN 2075-437X
1282788
  Скрипник П. Рихлік Євген Антонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 179-183. – ISBN 966-02-3530-5
1282789
  Паламарчук О.Л. Рихлік Євген Антонович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 230-231. – ISSN 2075-437X


  Випускник історико-філологічного факультету Київського університету. У1913 р. закінчив слов"янсько-російське відділення Київського університету. З 1911 р. - активний учасник Семінарію В.М. Перетца. Залишений для підготовки до профессорського звання. ...
1282790
  Рихтер В. Рихтер В. Особое задание. / В. Рихтер. – Ярославль, 1974. – 319с.
1282791
   Рица-Уадхара : Материалы к изучению заповедников Абхазии. – Сухуми : Изд. АбНИИ АН СССР, 1939. – 142с. – Библиогр.: с.141-142
1282792
   Рица - Авадхара. – Б.м. : Б.и., 1959. – 6с.
1282793
  Матюхіна О. Рицарі України. Рицарський етос на Україні по матеріалах усної народної творчості // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 157-176
1282794
  Артюшенко В. Ричард Бет. Як бути пірроністом? // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 116-118. – ISSN 2075-6461


  Бетт, Р. (2019). Як бути піроністом: Практика та значення піронового скептицизму. Приклад стоїцизму, що нині є одним з хітів публічної психології (у широкому медіапросторі від популярних бізнес-тренінгів до бестселерів а ля Пільюччі), дає природний ...
1282795
  Маршова Н.М. Ричард Бринсли Шеридан / Н.М. Маршова. – Мосва ; Ленинград, 1960. – 124 с.
1282796
  Чистяков О. Ричард Гир. Легенды осени // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 4. – С. 122-130.
1282797
  Шекспир В. Ричард ІІІ / В. Шекспир. – Москва, 1972. – 199с.
1282798
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Алма-Ата, 1958. – 374с.
1282799
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Челябинск, 1983. – 369с.
1282800
  Скотт В. Ричард Львиное Сердце / В. Скотт. – Москва, 1992. – 350с.
1282801
  Соколов В.А. Ричард М. Никсон: штрихи к портрету политика и человека // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 68-82. – ISSN 0321-2068
1282802
   Ричард Нэйпиер. Формы и образы. Графика, фотография, дизайн, мода : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [146] с.
1282803
  Ионкис Г.Э. Ричард Олдингтон - романист. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ионкис Г.Э.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
1282804
  Урнов М.В. Ричард Олдингтон / М.В. Урнов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 80 с.
1282805
  Михайлов Н.Н. Ричард Олдингтон (путь писателя к реализму.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Михайлов Н.Н.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1282806
   Ричард Олдингтон. (1892-1962). – М., 1972. – 27с.
1282807
   Ричард Олдингтон. Библиографический указатель. – М., 1965. – 60с.
1282808
   Ричард Сведберг как один из создателей єкономической социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.199-200. – ISSN 1606-951Х
1282809
  Стехун Л.М. Ричард Талер - лауреат Нобелівської премії з економіки 2017 року // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 48
1282810
  Суслопарова Е.А. Ричард Тоуни (1880-1962): лейбористский идеолог этического социализма и ученый историк // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 2. – С. 158-177. – ISSN 0130-3864


  Річард Генрі Тоуні (1880-1962) - британський економічний історик , християнський соціаліст і поборник навчання дорослих.
1282811
  Шекет Ю. Ричард Фрэнсис Бертон: 1001 приключение // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 92-107. – ISSN 1819-6268


  Сер Річард Френсіс Бертон (1821-1890) - британський дослідник, географ, перекладач, письменник, солдат, сходознавець, картограф, винознавець, шпигун, мовознавець, поет, фехтувальник і дипломат.
1282812
  Пархалина Т.Г. Ричардс Р. Испания и НАТО: Последствия вступления для испанской военной промышленности // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 110-114
1282813
  Бондар А. Ришард Капусцінський між історією та літературою // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 30


  Ришард Капусцінський — польський репортер, публіцист, поет та фотограф.
1282814
  Бульвер Э.Л. Ришелье. / Э.Л. Бульвер. – 135с.
1282815
  Кирило Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології = Scaffolds of the Church: towards poststructural ecclesiology / архімандрит Кирило (Говорун) ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 310, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Імен. та предм. покажчик: с. 289-305. – Бібліогр.: с. 269-288 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-630-8
1282816
  Ткач М.М. Риштування : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1975. – 39 с.
1282817
  Ревзин Г. Риэго / Г. Ревзин. – Москва, 1939. – 455 с.
1282818
  Горобчишин Володимир Анатолійович Риючі оси (hymenoptera, sphecidae) лісостепу України (еколого-фауністичний аналіз) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Горобчишин Володимир Анатолійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 215 л. + Додатки: л. 134 - 215. – Бібліогр.: л. 102 - 133
1282819
  Горобчишин Володимир Анатолійович Риючі оси (hymenoptera, sphecidae) лісостепу України (еколого-фауністичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Горобчишин В.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1282820
  Горобчишин В.А. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) м. Києва та його околиць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено результати багаторічних досліджень фауни риючих ос м. Києва та його околиць. Виявлено 158 видів з 43 родів.
1282821
  Горобчишин В.А. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Sphecinae, Astatinae, Pemphredoninae Лісостепу України (фауна та екологічні особливості) // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 46-63.
1282822
  Балан Ярс Ріа Клайман: забутий канадський свідок 1932 року // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 95-124. – ISBN 978-966-518-764-6
1282823
  Фролова Н.Б. Рівень "зелених" податків в Україні та Європі // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 219-223. – ISBN 978-966-479-066-3
1282824
  Малиш Л. Рівень (не)довіри українців до інститутів та посадовців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 35-52. – ISSN 1563-3713
1282825
   Рівень IGG та АДФ-залежна агрегація тромбоцитів за системного червоного Вовчака та різних підтипів ішемічного інсульту / Т. Катрій, Т. Вовк, Н. Кравченко, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Визначали концентрацію IgG у сироватці крові та АДФ-залежну агрегацію тромбоцитів За атеротромботичного ішемічного інсульту не було виявлено змін сироваткової концентрації IgG. АДФ-залежна агрегація тромбоцитів була підвищена за системного червоного ...
1282826
  Целуйко В.Й. Рівень NT-proBNP як предиктор розвитку фібриляції передсердь у хворих на гострий коронарний синдром / В.Й. Целуйко, О.Е. Матузок // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 117-123. – ISSN 2224-0586
1282827
   Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на інфекційний мононуклеоз, асоційований з вірусом Епштейна-Барр / В.Д. Москалюк, С.С. Кривецька, І.В. Баланюк, Ю.І. Бойко // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (88). – C. 20-26. – ISSN 1681-2727
1282828
  Лондар С.Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1282829
  Гайдай С.В. Рівень використання мінеральних лікувальних вод в Україні / С.В. Гайдай, М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 130-135


  В Наведені дані щодо запасів мінеральних лікувальних вод в Україні, а також, на основі статистичних даних, аналізується рівень використання мінеральних лікувальних вод в різних адміністративних областях та в Україні в цілому. Приводятся данные по ...
1282830
  Лисенко О.Г. Рівень вияву гострого хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги: зв"язок з місцем розташування // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 74-84 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
1282831
  Андронік В. Рівень відкритості вишів - низький. Значення прозорості в роботі розуміють не всі українські університети, хоча це може забезпечити притік студентів і коштів. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 15


  В Україні кілька років поспіль аналітичний центр CEDOS проводить рейтинг прозорості університетів, де досліджується відкритість діяльності вишів на власних сайтах. Цього року за відкритістю інформації перші місця посіли: Національний університет ...
1282832
  Мороз С.А. Рівень відповідності університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних ЗВО та напрями вдосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 303-315. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1282833
  Теслюк Г.С. Рівень вмотивованості номінації діових осіб у французьких авторських казках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 486-493


  У статті здійснено аналіз вмотивованості номінацій персонажів французьких авторських казок та зроблено їх класифікацію за семантичним критерієм. В статье сделан анализ мотивации номинаций действующих лиц французских авторских сказок и проведена их ...
1282834
   Рівень володіння китайською мовою: лексика, ієрогліфи. – Пекін : Вид-во Пекінського інституту іноземних мов, 1992. – 363 с. – Видання китайською мовою
1282835
  Євтушенко Н. Рівень вуглеводів у слизовій оболонці шлунка при експерементальній виразці / Н. Євтушенко, В. Ковальова, Л. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що комплексне введення "Аммівіту" та сквалену сприяє росту питомого вмісту фукози та гексоз за умов експериментальної виразки шлунка у тварин. It was shown that administration of the composite of "Ammivit" and scvalen make an impact on ...
1282836
   Рівень глюкози та гамма-глутамілтранспептидазна активність у клітинах гепатоцитарного походження за дії екстрактів та цитокінінових фракцій лікарських грибів / Н. Веденичова, Аль-Маалі, Л. Кот, Л. Остапченко, Л. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 45-50. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Грибні екстракти виявляють багатофункціональну активність та мають широкий спектр застосування для ліку- вання різних захворювань, зокрема й онкологічних. Проте повний склад сполук, які продукують макроміцети, що вияв- ляють протипухлинні властивості, ...
1282837
  Матвєєнко І.В. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1282838
   Рівень добробуту населення планети зростає: чиста вартість фінансових активів перевищила 100 трлн. євро // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
1282839
  Филюк Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-45
1282840
  Лондар С.Л. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні / С.Л. Лондар, Л.В. Козарезенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1282841
  Михайлов В. Рівень дозрілості органічної речовини відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв"язку з перспективою відкриття родовищ нетрадиційного газу / В. Михайлов, О. Ємець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) В статті наведені результати дослідження вітриніту з керну глибоких свердловин в осадових товщах девону та карбону перспективних щодо нафтогазоносності площ ...
1282842
  Самойлюк М. Рівень домогань як кількісний показник мотивації досягнення кандидата на робоче місце // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 281-282
1282843
  Хопчан В. Рівень економічного розвитку в оцінці інвестиційної привабливості регіону // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 223-226. – ISSN 1815-3232
1282844
  Пильтяй О.В. Рівень економічного розвитку та пріоритети публічно-приватного партнерства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 165-176. – ISSN 2072-9480


  На основі аналізу світової практики реалізації проектів ППП у інфраструктурі встановлено наявність взаємозв"язку між рівнем економічного розвитку країни та пріоритетами ППП.
1282845
   Рівень експресії NF-кВ клітинами HeLa за впливу епідермального фактора росту / Н.А. Петрук, І.В. Сараєва, Л.Л. Лахман, О.І. Джус, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
1282846
   Рівень експресії генів adm, slc1a3, hspa5 та pdgfc у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням / Ю. Вілецька, Д. Мінченко, В. Давидов, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносний рівень експресії генів ADM (адреномедуліну), SLC1A3 (високоафінного переносника глу- тамату глії), HSPA5 (протеїну теплового шоку А5) та PDGFC (тромбоцитарного фактора росту С), що кодують по- ліфункціональні протеїни, у крові ...
1282847
  Іванова Є.О. Рівень емоційного інтелекту підлітка як чинник адаптації в сучасному суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 166-168
1282848
  Мединська Ю.Я. Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 354-361. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1282849
  Шевчук Я.В. Рівень енергетичної безпеки регіонів України: сучасні тенденції та перспективи змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 37-43. – ISSN 2306-6792
1282850
  Семенів Н.М. Рівень етнічної толерантності в молодіжному середовищі закладу вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 184-192. – ISSN 2414-0023
1282851
  Балджи М.Д. Рівень ефективності використання природних ресурсів та оцінка його впливу на еколого-економічний стан Південного регіону // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 61-66. – (Економічні науки)
1282852
  Гальків Л.І. Рівень життя населення та людський капітал як чинники розвитку ринку туристичних послуг / Л.І. Гальків, Т.М. Степура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 29-34. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1282853
  Бондаревська К.В. Рівень життя населення та напрями його підвищення в умовах пандемії COVID-19 / К.В. Бондаревська, В.О. Метлицька, А.С. Божко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 221-226. – ISSN 2222-4459
1282854
   Рівень життя населення України. – Київ : Консультант, 2006. – 428с. – ISBN 966-7658-03-1
1282855
  Гончаренко Н.Г. Рівень життя населення України: сучасний стан та майбутні перспективи // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 60-63. – ISBN 978-9934-571-33-6
1282856
  Топішко І. Рівень життя населення як обє"кт соціального захисту / І. Топішко, Н. Топішко, Т. Галецька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 8-15. – ISSN 2411-4014
1282857
  Штокало Я. Рівень життя населення як результат соціального і економічного розвитку // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 132-134.
1282858
  Казьмирчук М. Рівень життя селян Київської губернії другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 72-77


  У статті на основі статистичних даних аналізується актуальна соціальна проблема української історії - рівень життя селян Київської губернії у другій половині ХІХ ст. В статье на основе статистических данных анализируется актуальная ...
1282859
  Молчанов В. Рівень життя селян України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-94
1282860
  Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення / М.С. Татаревська. – Одеса, 2007. – 298с. – ISBN 987-966-413-035-3
1282861
  Магійович Р. Рівень життя українців в умовах сьогодення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 165-173. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1282862
  Харазішвілі Ю. Рівень життя як складова соціальної безпеки: стан та стратегічні орієнтири // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 34-52. – ISSN 1605-2005
1282863
   Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом / О.Г. Шевченко, М.І. Кульбіда, С.І. Сніжко, Л.С. Щербуха, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
1282864
  Звягільський Ю.Л. Рівень заробітної плати - індикатор ефективності програми економічних реформ // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1282865
  Радиш Я. Рівень здоров"я громадян України - як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони здоров"я // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.306-315. – ISBN 966-73-53-51-Х
1282866
   Рівень змін функціональної активності лейкоцитів крові під впливом стресу, шоку та інтоксикаційного синдрому / Г.М. Боярська, Г.П. Козинець, О.І. Осадча, О.І. Александрова, С.В. Демідов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджували вплив опікового шоку та інтоксикаційного синдрому на функціональний стан клітин крові периферійного русла та крові капілярів зони термічного ураження. Встановлено, що шок середнього та важкого ступеня призводить до активації лейкоцитів ...
1282867
  Зянько В.В. Рівень і динамізм інноваційної сфери - визначальний критерій місця і ролі країни в геополітиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 63)


  Характеризується сучасний стан інноваційної сфери в Україні. Проаналізовано світовий досвід державної підтримки інноваційної діяльності. Пропонуються шляхи активізації вітчизняної науки, освіти, фундаментальних та прикладних досліджень.
1282868
  Коноваленко О. Рівень і тенденції корисливо-насильницьких злочинів проти приватної власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1282869
   Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України : аналітичний звіт / [О.М. Балакірєва та ін. ; ред. М.М. Ілляш] ; Укр. ін-т соціальних досліджень ім. О. Яременка ; Укр. мед. та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків М-ва охорони здоров"я України. – Київ : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 150 с., [2] с. : іл., табл. + Додаток: с. 99-150. – На обкл. : ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs= Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркот. речовин. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-2141-13-9
1282870
  Бережна О.О. Рівень і якість життя населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-11. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1282871
  Задувайло Л.М. Рівень інноваційності емерджентних ринків Центральної та Східної Європи на сучасному етапі розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-16
1282872
  Ашурков О.О. Рівень інтеграції України з ЄС і Митним союзом з огляду на стан адаптації відповідного законодавства / О.О. Ашурков, М.М. Дутов, О.Ю. Ілларіонов // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 138-148. – ISSN 1681-6277
1282873
  Жданова О.В. Рівень Інтернет-залежності студентської молоді (за даними соціологічного дослідження) / О.В. Жданова, Г.О. Слабкий // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 55-58. – ISSN 2077-6594
1282874
   Рівень інфляції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 135-136. – ISSN 1684-906Х
1282875
   Рівень інфляції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 135-136. – ISSN 1684-906Х
1282876
  Юдкова К.В. Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 58-63
1282877
   Рівень інформованості та ставлення студентів вищих медичних навчальних закладів до проблеми туберкульозу / Н.С. Колісник, В.А. Фрейвальд, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, Н.Ю. Чеботар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 99-102. – ISSN 1681-2751
1282878
   Рівень колонізації Oxalobacter formigenes товстої кишки хворих на рецидивуючий пієлонефрит (пілотні дослідження) / Г. Толстанова, Т. Сергійчук, Ю. Хлібийчук, А. Путніков, А. Курочка, М. Корбуш, Н. Степанова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 50-51
1282879
  Якубенко Ю.Л. Рівень конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 299-311. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1282880
  Задувайло Л.М. Рівень конкурентоспроможності економіки України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 204-213.
1282881
  Держалюк О.М. Рівень контролю за реалізацією запитів народних депутатів (на прикладі діяльності апарату ВРУ) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-99.
1282882
  Владичин У. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 84-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1282883
  Савченко О.Г. Рівень концентрації банківської системи та його вплив на процентні ставки по депозитним і кредитним банківським продуктам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 256-260.
1282884
  Ступницький О. Рівень корпоративного управління як чинник конкурентних переваг та інвестиційної привабливості українських компаній / О. Ступницький, О. Кудінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу практики використання принципів корпоративного управління в організаційній структурі акціонерних компаній України та особливостям впровадження міжнародно визнаних моделей підприємств корпоративних форм власності. Article is devoted ...
1282885
  Юркевич О. Рівень ліквідності фондового ринку: значення та підходи до визначення / О. Юркевич, А. Шинкаренко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 62-65
1282886
  Горбачук В.М. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми раціонального планування рівня людського капіталу застосовано сучасну теорію диференційованих продуктів. Отримано системи рівнянь для обчислення рівноважних значень стратегій громадськості та уряду. Ключові слова: людський ...
1282887
  Стоєцький Валентин Рівень масово-роз"яснювальної роботи потребує підвищення (Інтерв"ю з першим заступником голови Добровільного пожежного товариства В.М.Завадою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 39-40 : фото
1282888
  Ляшенко Ю. Рівень монетарізації економіки як засіб функціонування податкової системи // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.82-87
1282889
   Рівень мотивації та ставлення студентів до вивчення патоморфології / Н.В. Ройко, Б.М. Филенко, С.А. Проскурня, С.М. Совгиря // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4 (62). – С. 212-215. – ISSN 2079-8334


  "...Основним завданням вищого медичного навчального закладу на сьогоднішньому етапі розвитку медицини є виховання висококваліфікованого, компетентного, конкурентоспроможного фахівця."
1282890
  Лебеда Т.Б. Рівень наукоємності ВВП як фактор економічного розвитку // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 134-142


  Досліджено місце і роль науки в Україні у контексті її впливу на макроекономічну динаміку та розвиток інноваційних процесів. Проведено міжкраїнні порівняння щодо розвитку наукової діяльності та рівня її економічної результативності. Здійснено ...
1282891
  Харламова Г.О. Рівень національної безпеки України в системі сучасних геоекономічних загроз: аналіз, оцінка, прогноз : монографія / Г.О. Харламова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 377, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-646-463-1
1282892
   Рівень нервово-психічної напруги у студентів-медиків I - III курсів навчання / М.В. Йолтухівський, І.В. Гусакова, С.В. Коновалов, І.В. Болгарська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 124-129. – ISSN 1681-2751
1282893
  Зібцева О.В. Рівень озеленення ряду малих міст Київщини як індикатор сталого розвитку // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 147-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
1282894
  Лучик С.Д. Рівень освіти та формування попиту і пропозиції людських ресурсів на селі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1282895
  Заєць М.А. Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки / М.А. Заєць, В.А. Кирилова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 16, вип. 2 (36). – C. 107-115. – ISSN 2413-9998


  В статті розглянуто сутність людського капіталу та його значення в сталому розвитку економічних систем. Зазначено, що в сучасному суспільстві інтелектуальний капітал є основою добробуту та багатства. Проаналізовано зв’язок між рівнем і якістю освіти та ...
1282896
  Нарадько А. Рівень освіченості українських громадян періоду хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) / А. Нарадько, О. Тєвікова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 72-77. – ISSN 1998-4634


  "Фіксуючі зростання загальної кількості студентів в Україні, варто зауважити, що воно, як правило відбувалося за рахунок вступу до українських вишів представників російської й інших неукраїнських національностей. У 1959 р. серед ВНЗ України ...
1282897
  Белінська О. Рівень пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.237-240. – ISBN 966-73-53-51-Х
1282898
  Чеберяко О.В. Рівень пенсійного забезпечення населення - запорука соціальної безпеки людини / О.В. Чеберяко, Ю.І. Скулиш // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 135-145. – ISSN 2306-546X
1282899
  Карпенко В. Рівень підготовки випускників загальноосвітніх та професійних навчальних закладів як умова підготовки висококваліфікованих кадрів для всіх галузей економіки України / В. Карпенко, В. Успаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1282900
  Лубинський Р. Рівень політичної діяльності молоді в Україні // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 39-42
1282901
  Кравченко С.І. Рівень політичної компетентності та ненормативні форми політичної участі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 66-75. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1282902
  Дударевич І.К. Рівень поширення "корейської хвилі (на прикладі одного з її сегментів - к-драми) у медійному просторі США" // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 50-52
1282903
  Кізілов О.І. Рівень правової культури студентів і викладачів ВНЗ // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 246-248
1282904
  Булкат М.С. Рівень правової культури як складова суспільного діалогу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 104-112. – ISSN 2310-6166
1282905
  Швачка В.Ю. Рівень правової свідомості особи як результат її правової соціалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 77-88.
1282906
  Задоянчук О.О. Рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі: порівняльний аналіз // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 27-30


  В статті було розглянуто рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі. В ході порівняльного дослідження обґрунтовано, що рівень залучення медіа-технологій в діяльності православної церкви в цілому нижчий, ніж в ...
1282907
  Раєцька Я. Рівень прозапальних та протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов моделювання лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався запальний процес, який пригнічував функції імунної системи організму на 7 та 15 доби. Встановлено зміни прозапальних цитокінів (підвищенням вмісту ...
1282908
  Раєцька Я. Рівень прозапальних цитокінів за умов лужного опіку стравоходу 2-го ступеня та при введенні екстракту стручків Phaseolus vulgaris // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 90-94. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі частота отруєнь унаслідок прийому корозивних агентів продовжує зростати. Хімічні опіки найпоширеніша патологія стравоходу у дітей. У результаті проникнення лугів і контакту зі стінкою стравоходу в поєднанні з некрозом відбувається ...
1282909
  Баганець О. Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2017 році (у порівнянні з 2013-2016 роками) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1282910
  Баганець О. Рівень протидії злочинності та стан розкриття кримінальних правопорушень у 2017 році (у порівнянні з 2013-2016 роками) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-7 червня (№ 22)
1282911
  Снігур Ю.С. Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв"язок з чинниками мезорівня // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 74-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2411-3190
1282912
  Савіна М.В. Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров"я сім"ї // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 55-59. – ISSN 2410-7484
1282913
  Яворська Т.П. Рівень психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-6300
1282914
   Рівень радіотривожності населення України в пізній фазі Чорнобильської аварії. / Н.Д. Шабуніна, О.Є. Тарасюк, Н.В. Власюк, Н.Д. Семенюк, Н.Л. Ковтонюк, Є.О. Біляєв, Н.К. Кушнір // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 226-231
1282915
  Лазуткіна С.С. Рівень розвитку виробництва основних продовольчих товарів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1282916
  Олійник Я.Б. Рівень розвитку житлового фонду Житомирської області / Я.Б. Олійник, О.М. Лук"янчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 240-246 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1282917
  Бінчева М.С. Рівень розвитку і розміщення виробництва зерна в Чернівецькій області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 125-133 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1282918
  Лях Л.В. Рівень розвитку інновацій в Україні за даними міжнародних рейтингів // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 154-159. – ISBN 978-966-479-052-6
1282919
  Остапчук А.Д. Рівень розвитку сільських територій як індикатор сталості аграрного сектору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 280-284. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1282920
  Карамушка Л.М. Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних закладів: зв"язок зі стилем керівництва управлінського персоналу / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 28-37 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
1282921
  Зарицька В.В. Рівень розуміння студентами власних емоцій у структурі емоційного інтелекту як важливої складової частини їх професійної підготовки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 92-104


  У статті розкрито процес вивчення рівня розуміння студентами власних емоцій як складника емоційного інтелекту в процесі їх підготовки до професійної діяльності за існуючими в науковій літературі методиками
1282922
  Ягелло М. Рівень самооцінки 14-16 літніх тенісисток / М. Ягелло, В. Ягелло // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 78-80 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1282923
  Підкуркова І.В. Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 142-151. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
1282924
  Михайліченко Д.С. Рівень сироваткового амілоїду А в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 25-26. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено визначення рівня маркера системного запалення – САА у 37 хворих на ХОЗЛ у стабільній фазі патологічного перебігу. Встановлено, що рівень САА у пацієнтів із ХОЗЛ був достовірно вище, ніж у осіб контрольної групи (p=0,035). Рівень САА ...
1282925
  Каменська Н.Л. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів / Н.Л. Каменська, М.К. Кременчуцька // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 98-106. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1282926
  Дячекно Є.В. Рівень та динаміка захворюваності населення як фактор розвитку системи медичного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 103-106 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1282927
  Ігнатов М О. . Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 529-535. – ISSN 1563-3349
1282928
  Кирилюк Н.В. Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 134-137. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню рівня та інструментів корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі. В роботі проаналізовано відповідність європейських підприємств міжнар. принципам корпоративної соціальної відповідальності. ...
1282929
  Кір"ян Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-19.
1282930
  Богданова О.В. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 31-47. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1282931
  Жуков М.Н. Рівень та фактори забруднення поверхневих вод важкими металами (на прикладі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей) / М.Н. Жуков, А.В. Клипа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1049. – С. 199-204. – (Серія "Геологія - Географія - Екологія" ; вип. 38). – ISSN 0153-1826
1282932
  Берднікова О.О. Рівень та чинники розвитку загального показника психологічної готовності персоналу бізнес-структур до роботи в проекті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 249-253. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1282933
  Мітічкіна О.О. Рівень та чинники розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 233-237. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1282934
  Яценко Л.Д. Рівень та якість життя населення України: міжнародні порівняння / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 103-110.
1282935
  Бойчик І.М. Рівень та якість торговельного обслуговування: сутність та співвідношення понять / І.М. Бойчик, О.М. Собко, Г.І. Спяк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 118-123. – ISSN 2309-1533
1282936
  Одосій О.В. Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 106-111. – ISSN 2221-1055
1282937
  Варламова І.В. Рівень тінізації економіки: національні та світові тенденції // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 58-63
1282938
   Рівень тканиного активатора плазміногену та інгібітора активаторів плазміногену 1 типу за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії / Бурлова-Василєва, Т. Кух, Н. Кравченко, Д. Гребіник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Визначити рівень тканинного активатора плазміногену та інгібітора активаторів плазміногену 1 типу у плазмах крові хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії. У дослідженні взяли участь ...
1282939
   Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона / Т. Довбинчук, А. Базан, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Антибіотик цефтріаксон цефалоспоринуІІІ покоління викликає порушення у транспорті води та електролітів через епітелій товстої кишки. В наших дослідженнях встановлено, що 5- та 14-добове введення цефтріаксону викликає зміни у рівні протеїнів AQP8 та ...
1282940
   Рівень тривожності у тварин з різним досвідом соціальних взаємодій / В. Пахольченко, Е. Тукаленко, С. Данилов, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Вивчено зміни рівня тривожності у щурів після хронічного соціального стресу. Використано адаптовану для щурів методику соціального стресу, в якій протягом щоденних зоосоціальних контактів у тварин встановлюється певні ієрархічні відносини, при цьому ...
1282941
  Губерський Л.В. Рівень університету визначають абітурієнт і роботодавець : [бесіда з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка] / Леонід Губерський ; бесіду вела Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 12 серпня (№ 152). – С. 9 : фото


  Про особливості вступної кампанії у КНУ імені Тараса Шевченка - розмова з ректором Л.В. Губерським.
1282942
  Дида Ірина Рівень урбанізації міського середовища: композиційний потенціал і сучасні тенденції (на прикладі Львова) // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 73-75 : фото
1282943
   Рівень фактору Фон Віллербранда за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії / Бурлова-Васильєва, Н. Кравченко, О. Савчук, В. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Визначити рівень фактору фон Віллебранда у плазмі крові пацієнтів з атеротромботичним ішемічним інсультом та пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним інсультом на фоні миготливої аритмії, а також дослідити можливий внесок тромбоцитів у коливання рівня ...
1282944
  Новицька Н.А. Рівень фізичного здоров"я та рівень фізичної активності студенток 1-2 курсу закладу вищої освіти / Н.А. Новицька, І.В. Іванов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 29-36. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
1282945
  Карпенко А.В. Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 72-78
1282946
   Рівень функціональної готовності військовослужбовців військового коледжу / С.С. Федак, В.М. Афонін, О.Р. Небожук, В.Б. Лашта, І.В. Романів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 19 назв.
1282947
  Казарян І.С. Рівень функціональної грамотності щодо природничих дисциплін учнів 10-х класів (на прикладі ЗНЗ м. Києва) / І.С. Казарян, В.В. Лямічев, Н.В. Титаренко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 4-12 : діагр.
1282948
  Гойчук О.І. Рівень харчування при різних доходах населення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 192-196. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1282949
  Анікіна І.І. Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 34-39. – ISSN 1029-4244
1282950
  Кісіль З.Р. Рівень якості професійно-практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 97-113. – (Серія психологічна ; Вип. 2)


  Узагальнено проблемні питання концепції розвитку системи професійно-практичної освіти в Україні як складової національної освіти, подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців для партисипації у загальносоціальних та спеціалізованих ланках ...
1282951
  Букрєєв О.І. Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 76-82
1282952
  Лисодєд О. Рівень, структура та наслідки необережних злочинів / О. Лисодєд, С. Харитонов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.46-51
1282953
   Рівман Давид Веніамінович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 207-208. – ISBN 978-617-573-038-6
1282954
  Верховський В. Рівна для всіх // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 3


  Міжнаціональна політика в Україні .
1282955
  Ватченко О.Ф. Рівна серед рівних / О.Ф. Ватченко. – Київ, 1977. – 167 с.
1282956
   Рівна серед рівних. – Київ, 1982. – 183с.
1282957
   Рівне - місто моє : краєзнав. матеріал для роботи з мол. школярами на уроках укр. мови, літ. читання та в позакласній роботі / [Н.О. Гетманчук та ін. ; за заг. ред. Т.Б. Суржук]. – Луцьк : Волиньполіграф, 2017. – 298, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 293-298. – (Учителю початкових класів). – ISBN 978-617-7129-53-9
1282958
  Осніцька Н.О. Рівне - місто оригінальних музеїв (екскурсійно-краєзавчий маршрут) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 17-24 : фото. – Бібліогр.: 22 назв.
1282959
  Пащук І. Рівне 1283-2003 : 1283 - 2003 : історико-краєзнавча хроніка / Іван Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с. : іл. – ISBN 966-8179-01-3
1282960
  Гудзевата Марина Рівне. рідне і різне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 118-123 : фото
1282961
  Голодюк Л.С. Рівнева диференціація на уроках геометрії / Л.С. Голодюк. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-49-0
1282962
  Самохіна Н. Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 1029-7200
1282963
  Модестова Т.В. Рівневий підхід до проблеми підвищення потенціалу університетів: досвід Великої Британії // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 236-240. – ISBN 978-966-927-534-9
1282964
  Черниш В. Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-80. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання визначення рівнів сформованості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в учителів іноземної мови. Особливу увагу приділено проблемі визначення рівнів сформованості вмінь в іншомовному професійно ...
1282965
  Черниш В. Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання визначення рівнів сформованості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в учителів іноземної мови. Особливу увагу приділено проблемі визначення рівнів сформованості вмінь в іншомовному професійно ...
1282966
  Терещук А. Рівневий підхід у дослідженні афективної поведінки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 111-114
1282967
  Загнітко А. Рівнево-ступенева типологія граматизації в сучасному слов"янському реченні) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 28-37. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1282968
  Борейко Галина Рівненська "Просвіта" в контексті історичного розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі досліджено передумови виникнення, створення та основні етапи розвитку товариства "Просвіта" в Рівненській області у контексті історичних трансформацій. Показано цілісну картину його культурно-освітньої діяльності, роль і значення в ...
1282969
  Павлюк Володимир Рівненське ВПУ ресторанного сервісу та торгівлі знову тренується // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
1282970
  Гордєєв В.А. Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 135-143. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1282971
  Давидюк Р.П. Рівненський вектор розвідки Державного центру Української Народної Республіки // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 14-26. – ISSN 2313-5603
1282972
  Калько А. Рівненський відділ УГТ: історія, сьогодення, перспективи / А. Калько, О. Яроменко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 978-617-7069-36-1
1282973
  Розколупа Н. Рівненський експеримент: правові аспекти реалізації // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1282974
  Яковець Наталія Рівненський обласний науково-методичній комісії з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань - 20 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
1282975
  Задорожний Микола Рівненський семінар : інформуємо читачів // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
1282976
   Рівненщина = Rivne region: Photoalbum : Фотоальбом. – Пряшів : Агенція М& Со, 1997. – 255,[6]с. : іл. – Резюме англ. мовою. – ISBN 966-95210-0-9
1282977
   Рівненщина туристична = Riven region tourist : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 384 с. – (Україна запрошує). – ISBN 966-8352-18-1
1282978
  Сергеєв Володимир Рівненщина туристична: маловідома, високоприваблива // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1998-8044
1282979
  Дубовик Ольга Рівненщина. 6 див янтарного краю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 144-149 : фото
1282980
  Малей Антоніна Рівненщина. Коли жінка лісом пахне : Україна / Малей Антоніна, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 12-15 : Фото
1282981
  Дубовик Ольга Рівненщина. Мандри з призами / Дубовик Ольга, Галицька Ксеня // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 116-119 : фото
1282982
   Рівненщина. Новітня історія України. – Київ. – ISBN 966-7953-93-9; 966-8975-11-1
Вип. 2. – 2006. – 352с. : іл.
1282983
  Денисюк О.Я. Рівний доступ до якісної освіти крізь призму організації інклюзивного навчання в опорних школах / О.Я. Денисюк, Д.А. Суліменко, Т.О. Дронь // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 56-64. – ISSN 2617-8532
1282984
  Холявчук Д.І. Рівнинні мезоклімати України: межі, прояв і мінливість / Д.І. Холявчук, О.В. Киналь // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7069-75-8
1282985
  Скляр О.В. Рівні виміру та реалізації політичної свободи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 245-254


  З"ясовується теоретичний та практичний рівні виміру проблеми політичної свободи Ключові слова: свобода, індивід, держава. Выясняется теоретический и практический уровни измерения проблемы политической свободы. It turns out the theoretical and ...
1282986
  Грубі Т.В. Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 35-36
1282987
  Ляшенко Б.М. Рівні власних значень обертового гармонічного осцилятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 282-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано область заданого рівня власних значень параметричної сингулярної задачі. Для відшукання власних значень такої задачі застосовано метод двосторонньої апроксимації. Наведено числові приклади.
1282988
  Гуменюк Оксана Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1282989
  Горностай П.П. Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 36-55
1282990
  Бистрова Б. Рівні забезпечення якості підготовки фахівців з кібербезпеки в закладах вищої освіти США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 140-149. – ISSN 2312-5993
1282991
  Свекла Т.П. Рівні засвоєння комунікативних стратегій під час роботи із сучасним рекламним та PR-текстом // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 68-74. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті окреслена лінгводидиктична роль комунікативних стратегій у процесі опрацювання рекламних і PR-текстів майбутніми фахівцями з реклами та зв"язків з громадськістю. Уточнено поняття «комунікативна стратегія» в контексті лінгвометодичної ...
1282992
  Головня Н.М. Рівні і критерії готовності майбутнього педагога до професійної мобільності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 31-36. – ISSN 2304-4470
1282993
  Бєлоусов Я.І. Рівні і методичні прийоми соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 37-38
1282994
  Волошинська Т. Рівні і повноправні : (З досвіду організаційно-методичного забеспечення двомовного навчання у школі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (85). – С. 24-28
1282995
  Кушнір М.О. Рівні інституційно-правового забезпечення соціального підприємництва: світовий досвід // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 67-69
1282996
  Полюк В.С. Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 104-108
1282997
  Кух О.М. Рівні інформаційної культури у студентів фізико-технологічного профілю / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 127-130. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1282998
  Коренєв Е.Н. Рівні конкурентоспроможності підприємства / Е.Н. Коренєв, К.В. Щербакова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 16-20
1282999
  Сич В.М. Рівні креативності майбутніх менеджерів освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 141-142
1283000
  Коротіч Т.А. Рівні лінгво-семантичного аналізу художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 234-238. – ISBN 978-966-171-092-3
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,