Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
127001
  Дрогобицька О. "Автобіографія" Михайла Зубрицького (1856-1919) як джерело до вивчення побуту бойків // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 128-133. – (Історія ; Вип. 17)


  Михайло Зубрицький — український етнограф, фольклорист та історик.
127002
  Стратиев С. "Автобус" и другие пьесы / С. Стратиев. – М, 1986. – 253с.
127003
   "АвтоВАЗ" - современное производственное объединение : [сборник статей]. – Москва : Знание, 1977. – 62, [2] с. – (Новое в жизни науки и техники. Серия "Наука управления" ; № 11)
127004
  Пападіямандис А. [Автобіографічне / А. Пападіямандис ; за ред. П. Муласа. – Афіни : Ерміс, 1991. – 266, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 29])
127005
  Терещук О. Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 156-161. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
127006
  Гонсалес-Муніс Автобіографізм у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 175-178


  Розглядається автобіографізм у ліриці американських поетес другої половини ХХ ст. Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ у гендерному аспекті. Автобіографізм уявляється нам як спосіб структуризації особистого досвіду, котрий являє собою синтез фактів ...
127007
  Манюх Н. Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда
127008
  Ромазан О. Автобіографізм як принцип "жіночого письма" (на матеріалі творчості С. Плат, О. Забужко, Є. Кононенко) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 75-82. – ISBN 966-7773-70-1
127009
  Мелешко В. Автобіографічна основа поезії Івана Франка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 61-65. – ISBN 966-7653-03-5
127010
  Кульчицький М. Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 485-494. – ISSN 1591-6223
127011
  Ігнатів Н. Автобіографічна проза Гайто Газданова: до питання про традиції та новаторство // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання про характер поєднання традиційних прийомів та новаторських рис оповіді в автобіографічній прозі представника першої хвилі російської літературної еміграції Гайто Газданова. Акцентовано увагу на особливостях відображення пережитого ...
127012
  Писаренко Ю.В. Автобіографічна проза Ірени Врклян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 119-123


  Суб"єктивізація, ліричність, фрагментарність, інтертекстуальність у поєднанні зі специфічно жіночими асоціативними рядами, логікою, спогадами та відчуттями створює неповторну літературну парадигму жіночої прози Ірени Врклян
127013
  Стрюк Л. Автобіографічне "Я" у повістях Т. Шевченка / Л. Стрюк, В. Терещенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С.75-85


  У статті розглянуто особливості художнього введення у тексти повістей Т. Шевченка автобіографічного "я". Досліджено різноманітність підходів до самовираження автора біографічного, його світовідчуття та світосприйняття
127014
  Шкоріна І.М. Автобіографічне начало в художній прозі та публіцистиці О. Слісаренка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 345-350. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
127015
  Лялька М. Автобіографічний нарис : Autobiographical sketch / Михайло Лялька. – Торонто : [б. в.], 1999. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 0-921537-32-8
127016
  Цюп"як І.К. Автобіографічний синерген Валер"яна Підмогильного в психоаналітичному контексті / І.К. Цюп"як, К.С. Дуб // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 217-224. – ISBN 978-966-551-315-5
127017
  Мочерна В. Автобіографічний та суб"єктивістський аспекти роману Йозефа Шкворецького "Боягузи" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 73-77
127018
  Приліпко І. Автобіографічний характер образів священників у творах Тимофія Бордуляка


  У статті розглянуто оповідання Т. Бордуляка, які ввійшли до видання Бордуляка Т. Невідомі твори (Львів, 2010). Розкрито значення автобіографічних чинників у моделюванні образів священників, з"ясовано особливості наративної організації творів, окреслено ...
127019
  Ляшко С. Автобіографічні матеріали Михайла Могилянського (з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
127020
  Осін В. Автобіографічні наративи політичної науки // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 11-17
127021
  Починок Катерина Автобіографічні нариси / Починок Катерина. – Львів : Слово і Комерція, 2001. – 104с.
127022
  Сторчай О. Автобіографічні спогади Любові Григор"євої Стелецької // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 80-83. – ISSN 1728-6875
127023
  Журба С.С. Автобіографічність роману "Майстер корабля" Ю. Яновського / С.С. Журба, О.В. Журба // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 112-121


  Статтю присвячено дослідженню автобіографічності та автотематич- ності роману Ю. Яновського "Майстер корабля" з метою глибше розкрити специфіку художньої майстерності митця і висвітлення процесу творчості як засобу самовираження письменника.
127024
  Маценка С. Автобіографічність як проблема ідентифікації у творчості Крісти Вольф.
127025
  Драгоманов М.П. Автобіографія / М. Дpагоманов ; [пеp. І. Лановий]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Військ. Дpук. "Геpольд"], 1917. – 59, [4] с. – Пеp. зазначений в кінці кн.
127026
  Грушевський М.С. Автобіографія : Друкується, як рукопис / М.С. Грушевський. – Київ, 1926. – 32 с.
127027
  Вертипорох Є. Автобіографія // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 11-35
127028
  Довженко Олександр Автобіографія // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 11. – С.95-109. – ISSN 0042-9422
127029
  Якокка Л. Автобіографія = An autobiography / Лі Якокка з Вільямом Новаком ; з англ. пер. : Н. Бендель, Т. Горстка ; [ред. Н. Мельник ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 430, [2] с. – (Серія "Великі імена"). – ISBN 978-966-8118-72-2
127030
  Балдаєв Д.С. Автобіографія / Опубліковано Євгеном Барановим 2001 р. у журналі "Смена" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 10


  Данциг Сергійович Балдаєв — співробітник НКВС і МВС СРСР, автор праць із судової медицини. Дослідник і тлумач мови і тутуювань радянського і російського кримінального світу. Автор численних рисунків про ГУЛАГ.
127031
  Ківшар Т.І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 137-153. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
127032
  Качуровський І. Автобіографія творча // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2014. – № 1/2. – С. 172-191. – ISSN 0130-1608
127033
  Бовсунівська Т.В. Автобіографія як засадовий жанровий патерн роману "Паперовий будтночок" Франсуази Малле Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 76-85
127034
  Даниліна О.В. Автобіографія як метажанр у творчості Оксани Забужко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-59. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
127035
  Нушич Б. Автобіографія. / Б. Нушич. – К., 1980. – 270с.
127036
  Волович В. Автобіографія: соціологічне уявлення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С.184-199. – ISSN 1563-3713
127037
  Пагутяк Г. Автобіографія; Сім новел; Душа метелика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
127038
  Федець Ю. Автобіогроафізм пограниччя: Бруно Шульц і Богуміл Грабал // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 421-430. – ISBN 966-95452-9-3
127039
   Автобог не дремлет : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
127040
  Гончарова М. Автобус : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 0131-8136
127041
  Самойлов Юрій Автобус + літак: туроператор у виграші // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
127042
  Смирнов Л.В. Автобус в марте : Стихи / Л.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96с.
127043
  Кулик А.С. Автобус дальнего следования. Одноактовые драмы и комедии. / А.С. Кулик. – М., 1971. – 215с.
127044
  Задорожний Олег Автобус на Джомолунгму : boys don"t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 102-108
127045
  Зіммель Й. Автобус,великий як світ / Й. Зіммель. – Київ, 1979. – 112 с.
127046
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
127047
  Шиба Богдан Автобуси проти заторів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45


  Про досвід Луцької міської ради, який може бути запозичений іншими містами, в неформальній обстановці журналістам розповів мер Богдан Шиба під час прес-конференції в Києві.
127048
  Пустынникова И. Автобусная обстановка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 27 (668), 10 июля 2015. – С. 46-48


  Історія автобусного сполучення в Україні.
127049
  Крюков Евгений Автобусная эпопея // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-21 : фото
127050
   Автобусные перевозки интегрируются в Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
127051
  Шутова Наталья Автобусы не спят, но ломаются : Подколесные камни автобусного туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 66-67 : Фото
127052
  Васильев В.А. Автоволновые процессы / В.А. Васильев, Ю.М. Романовский, В.Г. Яхно. – Москва : Наука, 1987. – 240 с. – (Современные проблемы физики)
127053
   Автоволновые процессы в системах с диффузией : сб. науч. трудов. – Горький : ИПФ, 1981. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с. 259-276, в конце работ
127054
  Васильев В.А. Автоволновые режимы в трехкомпонентных распределенных системах : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. физ.-мат. наук : (01.04.03) / Васильев В.А. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1977. – 18 с. – Список работ авт.: с. 17-18
127055
  Балкарей Ю.И. Автоволновые среды / Ю.И. Балкарей, Л.Л. Голик, М.И. Елинсон. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь)
127056
  Кринский В.И. Автоволны / В.И. Кринский, А.С. Михайлов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
127057
  Куюн А. Автогаз нарощує масштаб. Ринок скрапленого газу виходить на новий етап розвитку, активно потребуючи уваги держави // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 9


  Економічна бовтанка, що змушує українців шукати доступну альтернативу бензину й дизпаливу, сприяє швидкій зміні структури споживання моторного палива в країні. Масовий перехід споживачів на скраплений вуглеводневий газ (СВГ, LPG) значно збільшив частку ...
127058
  Болотов Ю.Н. Автогенератор как детитель частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Болотов Ю. Н.; МВО СССР, Моск. энергет. Ин-т. – М., 1957. – 16л.
127059
  Звягін О.С. Автогенераторні засоби контролю вологості нафтопродуктів на основі конденсаторних циліндричних структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Звягін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
127060
  Арш Э.И. Автогенераторные измерения / Э.И. Арш. – Москва, 1976. – 136 с.
127061
  Арш Э.И. Автогенераторные методы и средства измерений / Э.И. Арш. – Москва, 1979. – 254 с.
127062
  Павленко В.А. Автогенераторные усилители в приборах котнтроля и автоматики. / В.А. Павленко. – М., 1969. – 120с.
127063
  Двинских В.А. Автогенераторный принцип построения аппаратуры / В.А. Двинских. – Саратов, 1978. – 55 с.
127064
  Дворников А.А. Автогенераторы в радиотехнике / А.А. Дворников, Г.М. Уткин. – Москва, 1991. – 222 с.
127065
  Штейн Н.И. Автогенераторы гармонических колебаний / Н.И. Штейн. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 623 с.
127066
  Захаров М.А. Автоград - XXI / М.А. Захаров. – М., 1975. – 81с.
127067
  Копосов Г.В. Автоград / Г.В. Копосов, Л.Н. Шерстенников. – М, 1974. – 207с.
127068
   Автограф-89 : известные писатели, литературные критики, ученые в сборнике избранной публицист. газеты "Книжное обозрение". – Москва : Книга, 1989. – 192 с.
127069
  Сингаївський М.Ф. Автограф : вірші і поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1972. – 247 с.
127070
  Сорокин Л.Л. Автограф / Л.Л. Сорокин. – М., 1979. – 31с.
127071
  Коршунов М.П. Автограф : Роман / М.П. Коршунов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 239с.
127072
  Кузубов Л. Автограф / Л. Кузубов. – М, 1987. – 78с.
127073
   Автограф : стихи. – Фрунзе : Адабият, 1990. – 126, [2] с. : портр.
127074
  Модзалевский Б.Л. Автограф "Мадонны" в альбоме Ю.Н. Бартенева / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [2], 6 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 15
127075
  Леванов Е.Е. Автограф будущего: Размышления о пробл. полит. становления молодежи, ее действит. и возмож. роли в управлении гос. и обществ. делами / Е.Е. Леванов. – М., 1989. – 252с.
127076
  Типикин Е.В. Автограф Булату Окуджаве // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 137-167. – ISSN 0236-2007


  Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) - советс. поэт, композитор, литератор, прозаик и сценарист, автор ок. двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-е—1980-е ...
127077
   Автограф века : поэты на стр-ве Байкало-Амур. магистрали : сборник. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 128 с. : ил.
127078
  Телепнев В.П. Автограф века / В.П. Телепнев. – К., 1978. – 119с.
127079
  Костів-Гуска Автограф вірності : поезія / Костів-Гуска. – Київ, 1978. – 87 с.
127080
  Самбук Р.Ф. Автограф для слідчого / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1977. – 224 с.
127081
  Тимошик М. Автограф для Степана Бандери, або Чому брошуру "Хто такі бандерівці та за що вони борються" в діаспорі називають безсмертною легендою воюючою нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 березня (№ 10). – С. 10-11
127082
  Шатуновский И.М. Автограф императрицы. / И.М. Шатуновский. – М., 1978. – 400с.
127083
  Селенский Ю.В. Автограф на вобле / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1971. – 96с.
127084
  Матвієнко В.П. Автограф на гривні / В.П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 208с. – ISBN 966-00-0605-5
127085
  Мишин Н.В. Автограф на металле: (О труд. династии рабочей семьи Гриневых) / Н.В. Мишин. – Харьков, 1978. – 143с.
127086
  Мацкевич О.В. Автограф на память / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1979. – 266с.
127087
  Куприй Н.Т. Автограф на портрете / Н.Т. Куприй. – Москва, 1977. – 95 с.
127088
  Прелин И.Н. Автограф президента / И.Н. Прелин. – М., 1990. – 219с.
127089
   Автограф Шевченка 1860 року = An autograph of Shevchenko from 1860. – [Б.м.] : Ukrainian-American publishing, 1951. – 15с.
127090
   Автографи : книга перекладів А. Глущака. – Одеса : Маяк, 1988. – 229, [1] с.
127091
  Дзюба І.М. Автографи відродження / І.М. Дзюба. – К., 1986. – 301с.
127092
   Автографи до портрета професора Лідії Дунаєвської (1948-2006) / [передмова Івановської О.П.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 63 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 47-49
127093
  Бондарчук А.П. Автографи золотого молота / А.П. Бондарчук. – М, 1984. – 126с.
127094
  Забіла Я.П. Автографи і нові твори Т.Г. Шевченка, знайдені в архіві Департамента Поліції : [Розвідка]. – Київ : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 19 с. – Відбитка з журнала "Україна", 1907. Т. 3, № 7/8.- В кн. також вірші Т.Г. Шевченка


  На тит. стор. прим. № 37258 дарчий надпис: Многоуважаемому Василію Григорьевичу Кот..... від автора. 17/ ІІ - 1911 г.
127095
  Гайдабура В. Автографи любові Мирослава Радиша // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 58-64. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
127096
  Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 134 с. – ISBN 978-966-02-4327-9
127097
  Михайлов Е. Автографи на паметта / Е. Михайлов. – София, 1981. – 196с.
127098
  Крикуненко В. Автографи Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С. 3


  З нагоди 95-літньої річниці від дня народження Олеся Гончара в читальній залі Бібліотеки української літератури в Москві влаштовано виставку "Автографи", де представлено листи, рукописні матеріали, фотографії, кенижки письменника з його дарчими написами
127099
  Сорока М. Автографи серця Леоніда Даєна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Він залишив по собі вірші, прозу, сотні публікацій у пресі. І добру, світлу пам"ять. З міста Луїсвілл, шо на північноамериканському континенті, надійшла сумна звістка: у віці 88 років помер Леонід Даєн. Це ім"я добре відоме не тільки і, можливо, не ...
127100
  Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 42-48. – ISSN 2076-9326
127101
  Баб"як П.Г. Автографи українських і російських письменників : анотований покажч. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклав П.Г. Баб"як. – Львів : [б. в.], 1976. – 207 с.
127102
  Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Таїса Сидорчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті здійснена спроба проаналізувати автографи українських письменників, що зберігаються в науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Характеризуються різні види автографів українських письменників - дарчі написи ...
127103
  Василенко В. Автографи Ю.І. Крашевського в зібраннях ЛНБ як складова частина виявленої української крашевськіани // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 230-252
127104
   Автографы в собраниях музея : каталог. – Казань : [б. и.], 1960. – 36 с.
127105
  Срезневский В.И. Автографы графа А.К. Толстого : (собрание Акад. наук) / В.И. Срезневский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 22 с.
127106
  Хрушкова Л. Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 660-675. – ISSN 2310-3310
127107
  Липкан В.А. Автографы души : [сб. стихов] / Владимир Липкан. – Киев : ФОП О.С. Липкан, 2011. – 170 с. : илл. – ISBN 978-966-2439-35-9
127108
  Голубева О.Д. Автографы заговорили / О.Д. Голубева. – М., 1991. – 284с.
127109
   Автографы комсомолии : худож.-докум. повести. – Донецк : Донбас, 1984. – 171 с., 8 л. ил. : ил. – Содерж.: Лестница в поднебесье / Головин Г. За живой водой / Щуров Г. Весна была не за горами / Логачев. В. Баллада о комсомольце / Бондарчук П. – (СССР - братство народов)
127110
  Попов С.В. Автографы на картах / С.В. Попов. – Архангельск, 1990. – 237с.
127111
  Вьюник А В. Автографы на льду / А В. Вьюник, . – Ленинград, 1968. – 160с.
127112
  Базунов Б.А. Автографы на шлеме / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – М., 1967. – 184с.
127113
   Автографы П.И. Чайковского в архиве дома-музея в Клину : cправочник. – Москва : Музгиз
вып. 1, вып. 2 : Письма. – 1952. – 332 с.
127114
  Долматовский Е.А. Автографы победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1972. – 150с.
127115
  Долматовский Е.А. Автографы Победы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1975. – 167 с.
127116
   Автографы поколений : сборник. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 160 с. : ил. – ([50-летию Ленинского комсомола посвящается])
127117
  Белянский Н.П. Автографы природы / Н.П. Белянский. – Воронеж, 1982. – 38с.
127118
   Автографы рукописей А.С. Пушкина : Письмо к А. И. Тургеневу (1823 г.), стихотворение «Я помню чудное мгновенье» (1825 г.), отрывок из «Путешествия в Арзрум» (1829 г.); иллюстрации; факсимиле некролога, заметки о смерти поэта и др. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Пушкина, 1899. – [5-8], 14 л. портр., факс. – Отд. оттиск из журн.: Исторический вестник. Т. 76. [Май-июнь]. СПб., 1899, с. 1-113
127119
   Автографы С.В. Рахманинова в фондах Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки : каталог-справочник. – 2-е изд., расшир. и доп. – Москва : Советский композитор, 1980. – 136 с., 1 л. портр. : ил., портр.
127120
  Красинская Ф.А. Автографы С.С. Прокофьева в фондах Гос. центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки / Ф.А. Красинская. – М., 1977. – 132с.
127121
   Автографы современников Пушкина: на книгах из собрания Государственного музея А.С. Пушкина : аннотиров. каталог. – Москва : Книга, 1988. – 271 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 269
127122
  Модзалевский Б.Л. Автографы стихотворений Пушкина "Я здесь, Инезилья" и "Рифма" / Б. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 6 с. : 2 л. фотокопий [стих. Пушкина]. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
127123
   Автографы ученых в архиве Академии Наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1978. – 136 с.
127124
  Базунов Б.А. Автографы чемпионов / Б.А. Базунов, П.Ф. Михалев. – М., 1964. – 142с.
127125
  Быстров В.И. Автографы юности / В.И. Быстров. – Уфа, 1974. – 39с.
127126
  Нестелєєв М. Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 262-266. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
127127
  Куринский В.А. Автодидактика / В.А. Куринский. – Киев. – ISBN 966-7665-20-8
Ч. 1 : Постпсихология. Образование. Культура. – 2000. – 560 с.
127128
  Ткачук Г. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 170-176. – ISSN 2309-9127
127129
   Автоживопись в стиле будущего // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 72-73 : ил.
127130
  Мазунов В.А. Автоионизационные состоыяния отрицательных ионов многоатомных молекул : автореф. ... дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.17 / Мазунов В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1974. – 22 с.
127131
   Автоионизационные явления в атомах : тез. 4-го Всесоюз. совещ. (Москва, 11-13 дек. 1990 г.). – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 82 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127132
   Автоионная и автоэлектронная микроскопия и спектроскопия: история, достижения, современное состояние, перспективы : труды Рос. семинара, г. Москва, 21-23 мая 2002 г. – Москва : Академпринт, 2003. – 400 с., [4] л. ил. : ил., табл., фотоил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-87911-103-2
127133
   Автоионная микроскопия. – Москва : Мир, 1971. – 270 с. : ил. – Список лит.: с. 215-222 и с. 262-267
127134
  Мюллер Э.В. Автоионная микроскопия : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т.Ц. Цонь. – Москва : Металлургия, 1972. – 360 с.
127135
  Суворов А.Л. Автоионная микроскопия радиационных дефектов в металлах. / А.Л. Суворов. – М., 1982. – 167с.
127136
  Потапов Л.П. Автоионная микроскопия сплавов / Л.П. Потапов, О.А. Потапова. – М., 1987. – 191с.
127137
  Михайловский И.М. Автоионномикроскопическое исследование дефектов решетки и механических свойств микрокристаллов вольфрама. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Михайловский И.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1968. – 20л.
127138
  Штепенко О. Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 105-110. – ISSN 2413-3094


  "У статті на матеріалі історичного роману-міфу О. Варламова «Уявний вовк» розглянуто полівекторність авторської інтерпретації модерністської спадщини, а саме літературного досвіду епохи Срібного віку російської літератури. Акцент у роботі робиться на ...
127139
  Ягушкіна В. Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 121-129. – ISSN 2308-1902
127140
  Колодкевич Г.В. Автоінтертекстуальність творів В. Стуса періоду "Палімпсестів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 210-214


  Статті висвітлює теорію автоінтертекстуальності як своєрідний вияв інтертекстуальності, що потребує певних уточнень. Стосовно творчості В. Стуса періоду "Палімпсестів", автоінтертекстуальність пов"язана з варіативністю поетичного мислення. Тому вона ...
127141
  Бондар Л.О. Автоінтертекстуальність як метанаративна стратегія в текстах Я. Верещака // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-14. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  У статті досліджується питання формування у творчості Ярослава Верещака явища автоінтеректуальності.
127142
  Боровик О.О. Автоіонізація атомів лужних металів / О.О. Боровик ; НАН України, Ін-т електрон. фізики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 209, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-206. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1545-6
127143
  Кречко Ю.А. Автокад: Курс практической работы / Ю.А. Кречко, В.В. Полищук. – М., 1994. – 256с.
127144
  Эльчин Автокатастрофа в Париже : повесть, рассказы, роман / Эльчин; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 460 с.
127145
  Мохор П. Автокефалія Української уеркви. – 8 с. – Окр.відбиток
127146
  Білокінь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 318-326. – ISSN 0206-8001
127147
  Білоконь С. Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 142-148
127148
   Автоклавные методы переработки минерального сырья. – Москва : Наука, 1964. – 43 с. : ил.
127149
  Бекеев Абил Автоклавные силикатные материалы на основе шлака электротермофосфорного производства и малокварцевого сырья : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Бекеев Абил; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
127150
  Мишурная М.В. Автокод "Инженер" для ЭЦВМ "Минск-22М". Учеб. пособие для физ.-мат. и техн. специальностей вузов. / М.В. Мишурная. – Минск, 1973. – 152с.
127151
  Емельянов Н.Е. Автокод для печати документов / Н.Е. Емельянов. – Киев, 1971. – 18с.
127152
  Неменман М.Е. Автокод для решения инженерных задач на машине "Минск-2" / М.Е. Неменман. – Минск, 1965. – 96с.
127153
  Пентковский В.М. Автокод эльбрс "эль-76". / В.М. Пентковский. – М, 1982. – 350с.
127154
  Казакевич В.В. Автоколебания (помпаж) в вентиляторах и компрессорах / В.В. Казакевич. – М, 1959. – 191с.
127155
  Самсон А.М. Автоколебания в лазерах / А.М. Самсон, Л.А. Котомцева, Н.А. Лойко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 280 с.
127156
  Ланда П.С. Автоколебания в распределённых системах / П.С. Ланда. – М., 1983. – 320с.
127157
  Колесов Ю.С. Автоколебания в системах с запаздыванием. / Ю.С. Колесов, Д.Й. Швитра. – Вильнюс, 1979. – 146с.
127158
  Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы / П.С. Ланда. – Москва : Наука, 1980. – 359 с.
127159
  Поляков Виктор Валентинович Автоколебания в трехканальных нелинейных системах управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Поляков Виктор Валентинович; МГУ. – М., 1974. – 19л.
127160
  Гохштейн А.Я. Автоколебания в электролитических системах с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гохштейн А. Я.; Моск. ГУ, Мех. мат. фак. НИИ механ. – Москва, 1963. – 18л.
127161
  Тилляходжаев М.М. Автоколебания в электромехарических вибрационных устройствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Тилляходжаев М.М. ; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 24 с.
127162
  Лимин Б.Е. Автоколебания в электрохимических системах : Автореф... канд. хим.наук: / Лимин Б.Е.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1966. – 20л.
127163
  Новиков Л.В. Автоколебания вращающихся валов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
127164
  Старикова М.В. Автоколебания и скользящий режим в системах автоматического регулирования и управления. / М.В. Старикова. – М., 1962. – 195с.
127165
   Автоколебания и устойчивость движения рельсовых экипажей / Ю.В. Демин, Л.А. Длугач, М.Л. Коротенко, О.М. Маркова; [Ю.В. Демин и др. ; АН УССР, Ин-т техн.]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 164 с. : граф. – Библиогр.: с. 151-157
127166
  Тондл А. Автоколебания механических систем. / А. Тондл. – М., 1979. – 429с.
127167
  Алешин В.И. Автоколебания переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : / Алешин В. И. ; Горьк. ГУ им. Лоббаческого. – Горький, 1967. – 7 с.
127168
  Рабинович М.И. Автоколебания распределенных активных систем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рабинович М.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1967. – 16л.
127169
  Максимов С.П. Автоколебания роторов, вызванные масляным слоем подшипников скольжения : Автореф... канд. техн.наук: / Максимов С. П.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
127170
  Беляев Владимир Дмитриевич Автоколебания скорости реакции окисления водорода на металлическом никеле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Беляев Владимир Дмитриевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1977. – 16л.
127171
  Колесников К.С. Автоколебания управляемых колес автомобиля. / К.С. Колесников. – М., 1955. – 240с.
127172
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика / Б.Н. Родимов. – 2-е изд., перераб. идоп. – Томск : Издательство Томского университета, 1976. – 408с.
127173
  Родимов Б.Н. Автоколебательная квантовая механика. / Б.Н. Родимов. – Томск : Издательство Томского университета, 1967. – 168с.
127174
  Фельдман Б.М. Автоколебательные кондукционные МГД-машины индуктивного возбуждения. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Фельдман Б.М.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1993. – 27л.
127175
  Полякова М.С. Автоколебательные процессы в распределенных системах с диффузионной связью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Полякова М.С. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
127176
  Скобелев Б.Ю. Автоколебательные режимы и нелинейное развитие возмущений в двумерных течениях вязкой несжимаемой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скобелев Б.Ю.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-та теорет.и приклад.механики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
127177
  Пендюр А.Д. Автоколебательные решения кусочно-линейных параболических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.01.02 / Пендюр А.Д.; АН УССР Ин-т математики. – К, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
127178
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – М.-Л., 1944. – 104с.
127179
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 244 с.
127180
  Теодорчик К.Ф. Автоколебательные системы / К.Ф. Теодорчик. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952. – 272 с.
127181
  Камбулов В.Ф. Автоколебательные системы / В.Ф. Камбулов, А.Н. Куликов. – Ярославль, 1986. – 74 с.
127182
  Уткин Г.М. Автоколебательные системы и волновые усилители / Г.М. Уткин. – Москва : Советское радио, 1978. – 272 с.
127183
  Романовский Ю.М. Автоколебательные системы с диффузионными связями : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Романовский Ю.М. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.23-26
127184
  Дворников А.А. Автоколебательные системы сложения мощностей : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.05 / Дворников А.А.; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1974. – 23л.
127185
  Христофоров Олександр Васильович Автоколивальний метод визначення роботоздатності та пошуку дефектів в нелінійних безперервних динамічних системах першого класу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.03 / Христофоров Олександр Васильович; Харків. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 1996. – 22л.
127186
  Селищев П.О. Автоколивання розміру виділень другої фази в бінарних сплавах під опроміненням / П.О. Селищев, Л.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Теоретично встановлено, що при опроміненні бінарного А-В сплаву, який містить скупчення атомів А-сорту, може відбуватися автоколивання їх розміру. Автоколивання виникають завдяки нелінійному взаємозв"язку поглинаючої здатності виділення від його ...
127187
  Корнев Виктор Константинович Автоколлебательные системы запаздывания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Корнев Виктор Константинович; МГУ. Физ. факультет. – М., 1977. – л.
127188
  Афанасьев В.А. Автоколлимационные приборы / В.А. Афанасьев, А.М. Жилкин, В.С. Усов; Жилкин А.М. – Москва : Недра, 1982. – 145 с.
127189
  Алиев Т.М. Автокомпенсационные измерительные устройства переменного тока / Т.М. Алиев. – Москва, 1977. – 360 с.
127190
  Мелик-Шахназаров Автокомпенсационные приборы экстримального типа / Мелик-Шахназаров, И.Л. Шайн, М.Г. Маркатун. – Москва : Энергия, 1969. – 152с. с ил.
127191
  Самсоненко М. Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-385. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
127192
  Литвиненко Н. Автокомунікація в медичному дискурсі : на матеріалі діалогів лікар-пацієнт
127193
  Доценко Н.В. Автокомунікація у романах Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 113-117
127194
  Дідковський Р.М. Автокореляційні системи зв"язку множинного доступу з шумовими сигналами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Дідковський Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
127195
  Гончар Б.М. Автократія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
127196
  Стадницька Т. Автокреація: від пошуку автентичності до "смерті автора" (на матеріалі "Щоденника 1953-1969" і "Заповіту. Розмов з Домініком де Ру" В. Ґомбровича)
127197
  Ліпковська Наталія Автокруїз Європою, або Розповідь на три філіжанки кави : Вояж-колекція / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-90 : Фото
127198
  Бадзим О.С. Автолізинг як альтернатива автокредитування / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 214-221 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
127199
  Антоновська М.А. Автологічний мотив у характері образу героя Шевченкових повістей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 20-23
127200
  Савченко Е.В. Автолокализация экситонных состояний в кристаллах неона и аргона : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Савченко Е. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
127201
  Шалаев П.А. Автомаизация подготовки производства на основе типовых решениий / П.А. Шалаев. – М, 1978. – 56с.
127202
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко : Книгоспілка. – 206 с.
127203
  Гордієнко К. Автомат / К. Гордієнко. – Вид. 2-е. – Харків, 1930. – 137 с.
127204
  Ефетов М.С. Автомат и скальпель / М.С. Ефетов. – Москва, 1967. – 80с.
127205
  Штейнбух К. Автомат и человек / К. Штейнбух. – Москва : Советское радио, 1967. – 494с.
127206
   Автомат пистолет-пулемет контрукции Шпагина Г.С.. – Москва : ДОСАРМ, 1949. – 7 с. : ил.
127207
  Кринецкий И.И. Автомат принимает решение... / И.И. Кринецкий. – М., 1977. – 183с.
127208
  Ямпольский Л.С. Автоматзированные системы технологической подгтовки робототехнического производства. / Л.С. Ямпольский. – Киев : Вища школа, 1987. – 271с.
127209
  Александрова В.П. Автомати - техніка комунізму / В.П. Александрова. – Київ, 1962. – 68с.
127210
  Резников І.І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують вільну напівгрупу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано новий клас автоматів Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом такий, що напівгрупи перетворень, породжені автоматами цього класу, є або вільними, або скінченними моногенними.
127211
  Резніков І. Автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи перетворень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто автомати Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом, які породжують скінчені напівгрупи, а їх функції росту є майже сталими.
127212
  Скобелєв В.В. Автомати на многовидах з алгеброю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено автомати Мілі і Мура, які визначено системами рівнянь над алгеброю, яку задано на многовиді над скінченним кільцем. Встановлено автоматні характеристики моделей дослідження. Охарактеризовано гомоморфізми моделей дослідження у термінах ...
127213
  Сытина Н.В. Автоматизаци испытаний радиоэлектронного оборудования. / Н.В. Сытина. – М., 1959. – 95с.
127214
   Автоматизация-69 : Сборник научно-технических докладов. – Москва : ЦНИИТЭИ, 1969. – 320 с.
127215
  Искра В.М. Автоматизация - изобилие или новые бедствия? / В.М. Искра. – М., 1959. – 119с.
127216
   Автоматизация - народному хозяйству : Труды научной сессии ТНИИСА, г.Тбилиси, 26-28 октября 1966 г. – Москва : Энергия, 1969. – 244с. : с рис.
127217
  Кефели И.Ф. Автоматизация / И.Ф. Кефели. – Л., 1987. – 132с.
127218
  Тукешев О.Т. Автоматизация : новые идеи. / О.Т. Тукешев. – М., 1978. – 62с.
127219
  Иванов И.Н. Автоматизация активационного анализа / И.Н. Иванов, В.Н. Иванец, В.В. Филиппов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 128 с. : табл., ил. – Библиогр.: 92 назв.
127220
   Автоматизация анализа и моделирования логических сетей : Сб. науч. трудов. – Минск : ИТК, 1981. – 89с.
127221
   Автоматизация анализа и обработки данных геохимических поисков месторождений : Сборник научных статей. – Москва, 1987. – 79с.
127222
  Козловская А.Б. Автоматизация анализа и проверки сложных релейно-контактных схем. / А.Б. Козловская. – Минск, 1976. – 56с.
127223
   Автоматизация анализа и распознавания изображений : Методы и средства. – Рига : Зинатне, 1979. – 260с.
127224
   Автоматизация анализа и синтеза структур ЭВМ и вычислительных алгоритмов : Межвуз. тематич. сб. науч. тр. – Новосибрск : НИСИ, 1977. – 163с.
127225
   Автоматизация анализа и синтеза структур ЭВМ и вычислительных алгоритмов : Межвуз. тематич. сб. науч. тр. – Новосибрск : НИСИ, 1978. – 162с.
127226
   Автоматизация анализа и синтеза структур ЭВМ и вычислительных алгоритмов : Межвуз. тематич. сб. науч. тр. – Омск : ОмПИ, 1980. – 174с.
127227
   Автоматизация анализа и синтеза структур ЭВМ и вычислительных алгоритмов : Межвузовский тематический сборник научных трудов. – Омск : ОмПИ, 1984. – 151с.
127228
   Автоматизация анализа и синтеза структур ЭВМ и вычислительных алгоритмов : Межвузовский тематический сборник научных трудов. – Омск : ОмПИ, 1985. – 153с.
127229
   Автоматизация анализа научного текста. – Киев : Наукова думка, 1984. – 258с.
127230
  Добролюбов А.И. Автоматизация анализа сложных релейных схем и построения функциональных циклограмм (АЛГОЛ-программа) / А.И. Добролюбов. – Минск, 1967. – 27с.
127231
   Автоматизация анализа технологических процессов при решении задач типизации. – Минск : ИТК, 1985. – 96с.
127232
   Автоматизация анализа химического состава вещества. – Киев
Вып.4. – 1969. – 46с.
127233
  Ковчуго Е.А. Автоматизация анализа читательского спроса / Е.А. Ковчуго, А.И. Кондратьев. – М., 1973. – 60с.
127234
  Арайс Е.А. Автоматизация аналитических вычислений в начных исследованиях. / Е.А. Арайс, Н.Е. Яковлев. – Новосибирск, 1985. – 222с.
127235
  Русинов Л.А. Автоматизация аналитических систем определения состава и качества веществ. / Л.А. Русинов. – Л., 1984. – 158с.
127236
  Быстров Н.Ф. Автоматизация астрометрических измерений снимков Луны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быстров Н.Ф.; АН СССР. – Л, 1963. – 8л.
127237
   Автоматизация астрономических наблюдений. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 114 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127238
   Автоматизация аэродинамического эксперимента : Сборник науч. тр. – Новосибрск, 1985. – 176с.
127239
  Соколов А.В. Автоматизация библиографического поиска. / А.В. Соколов. – М., 1981. – 167с.
127240
  Яцевич Н.А. Автоматизация библиотек: проблемы терминологии // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 0130-9765
127241
  Пяткова И. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 2 (24). – С. 9-11. – ISSN 1811-377X
127242
  Попов Д.С. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов / Д.С. Попов. – М, 1969. – 290с.
127243
   Автоматизация библиотечно-библиографических процессов : Библиографический указатель 1972-1975 гг. – Москва, 1976. – 191с.
127244
   Автоматизация библиотечных и библиографических процессов : Сборник переводов. – Москва, 1971. – 84с. – (Вопросы библиотечного дела)
127245
  Молчан Ж. Автоматизация библиотечных процессов на основе соременных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) обьектов // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 31-35. – ISSN 1029-7200
127246
   Автоматизация биологических исследований. – Москва : Наука, 1968. – 160с. – (Проблемы биологической кибернетики / АН СССР, Ин-т биологической физики)
127247
   Автоматизация биологических иссследований : Сб. науч. тр. – Пущино : НЦБИ АН СССР, 1982. – 79с.
127248
   Автоматизация биотехнологических процессов : Автоматический контроль, оптимизация и управление. – Рига, 1992. – 238с.
127249
  Верхотуров В.Н. Автоматизация биофизических исследований : учеб. пособие / В.Н. Верхотуров, А.Б. Рубин. – Москва : Московский университет, 1988. – 200 с.
127250
  Абрамович А.Д. Автоматизация блока мощностью 900 Мвт электростанции Булл-Ран 3-67-20 / А.Д. Абрамович ; М-во тяжелого, энерг. и трансп. машиностроения. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. – Москва : НИИИНФОРМТЯЖМАШ, 1967. – 56 с. : черт.
127251
   Автоматизация бухгалтерского уечта : Метод. рекоменд. – 2-е изд., стереотип. – Рига, 1988. – 36с.
127252
  Илюкович А.А. Автоматизация бухгалтерского учета / А.А. Илюкович. – Минск, 1989. – 140с.
127253
  Толмачев И.Л. Автоматизация бухгалтерского учета в вузе / И.Л. Толмачев, Ю.М. Дергай. – М., 1986. – 104с.
127254
  Барановский Е.С. Автоматизация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / Е.С. Барановский, М.Ф. Кропивко. – Киев, 1989. – 163 с.
127255
  Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 1998. – 768с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-077-5
127256
  Грибов В.Т. Автоматизация в "облаках": проблемы и решения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – март. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  Многие библиотеки, особенно небольшие, не обладают возможностями для покупки собственных аппаратно-программных средств, по крайней мере, в том количестве и того качества, как хотелось бы. А для большинства библиотек подобные затраты просто не являются ...
127257
  Кузнецов О.А. Автоматизация в библиотеках / О.А. Кузнецов. – М., 1975. – 136с.
127258
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : Учебное пособие / Л.И. Алешин; МГУ культуры искусства. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; Вып.14). – ISBN 5-88283-037-0
Ч.1. – 2001. – 176с.
127259
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : Учебное пособие / Л.И. Алешин; МГУ культуры искусства. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; Вып. 14). – ISBN 5-88283-037-0; 5-88283-043-5
Ч. 2. – 2001. – 144с.
127260
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке / Л.И. Алешин; МГУ культуры искусств. – Москва : Профиздат. – (Современная библиотека ; Вып.14). – ISBN 5-88283-037-0
Ч.1. – 2002. – 176с.
127261
  Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке : Учебное пособие / Л.И. Алешин; МГУ культуры и искусства. – Москва : Профиздат; МГУКИ. – ("Современная библиотека" ; Вып.14). – ISBN 5-88283-037-0; 5-88283-043-5;
Ч. 2. – 2002. – 144 с.
127262
   Автоматизация в библиотечном деле : Сборник научных трудов. – Москва, 1982. – 124с.
127263
   Автоматизация в лингвистике : сборник статей, перевед. с англ., франц., нем. и чешского языков. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 159с.
127264
  Плиско В.А. Автоматизация в метрологическом обеспечении производства / В.А. Плиско. – М., 1988. – 246с.
127265
   Автоматизация в полиграфии : Сборник переводов. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 487с.
127266
   Автоматизация в проектировании : Сборнирк статей. – Москва : Мир, 1972. – 164с. – (Наука для техники ; Современная радиоэлектроника)
127267
  Бахтин Б.И. Автоматизация в проектировании и производстве печатных плат радиоэлектронной аппаратуры / Б.И. Бахтин. – Ленинград, 1979. – 120 с.
127268
  Веников Г.В. Автоматизация в проектировании и экспериментальных исследованиях / Г.В. Веников, А.А. Федосеев. – Москва, 1973. – 64с.
127269
  Лебедовский М.С. Автоматизация в промышленности: справ. книга / М.С. Лебедовский. – Л., 1976. – 254с.
127270
  Сербенюк С.Н. Автоматизация в тематической картографии : пособие / С.Н. Сербенюк, В.С. Тикунов. – Москва : Московский университет, 1984. – 110 с.
127271
   Автоматизация в тематической картографии : сборник статей. – Москва : МФГО, 1985. – 98с.
127272
   Автоматизация ввода письменных знаков в электронные вычислительные машины : Доклады 2 Всесоюз. науч.-теехн. конференции, Вильнюс, 10-13 июня 1969 г. – Вильнюс, 1969. – 332с.
127273
  Живилова Л.М. Автоматизация водоподготовительных установок и управления водно-химическим режимом ТЭС / Л.М. Живилова, В.В. Максимов. – М, 1986. – 278с.
127274
  Живилова Л.М. и др. Автоматизация водоподготовительных установок тепловых электростанций / Л.М. и др. Живилова. – М, 1976. – 216с.
127275
  Зацаринный А.В. Автоматизация высокоточных инженерно-геодезических измерений / А.В. Зацаринный. – Москва : Недра, 1976. – 247с.
127276
  Самсонов Т.Е. Автоматизация вычисления параметров отображения дорожной сети и структуры населенных пунктов на мультимасштабных картах / Т.Е. Самсонов, А.С. Подольский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 21-28 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
127277
  Колывагин А.А. Автоматизация вычислительных работ / А.А. Колывагин. – Москва, 1962
127278
  Згурский В.А. Автоматизация гальванических процессов с помощью электронно-вычислительной машины "Днепр". / В.А. Згурский. – К, 1965. – 20с.
127279
  Згурский В.А. Автоматизация гальванических процессов с применением электронной вычислительной машины : Автореф... канд. техн.наук: / Згурский В.А.; КПИ. – К., 1966. – 24л.
127280
   Автоматизация геодезических измерений в мелиоративном строительстве. – Москва : Недра, 1984. – 125с.
127281
  Цибульский В.Р. Автоматизация геокриологических исследований / В.Р. Цибульский. – Новосибирск, 1985. – 145с.
127282
  Зеленский А.С. Автоматизация геолого-маркшейдерского обеспечения в информационной системе управления рудным карьером : монография / Зеленский А.С., Баран С.В., Лысенко В.С. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. вуз "Криворож. нац. ун-т". – Кривой Рог : Издательский центр ГВУЗ "КНУ", 2012. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 351-362. – ISBN 978-966-7830-99-1
127283
  Перовская Е.И. Автоматизация гибких дискретных систем / Е.И. Перовская, В.А. Фетисов. – Л., 1989. – 157с.
127284
  Парамонов А.Н. Автоматизация гидрофизического эксперимента / А.Н. Парамонов. – Л., 1982. – 224с.
127285
  Кучкин М.Д. Автоматизация гидроэлектрических станций / М.Д. Кучкин, Н.А. Спицын. – М-Л, 1957. – 350с.
127286
  Петрова С.И. Автоматизация грамматических конструкций испанского языка / С.И. Петрова, А.Д. Щербакова. – М., 1974. – 120с.
127287
   Автоматизация дедуктивных построений, распознавание образов и интеллектуальные роботы. – Киев : ИК, 1988. – 119, 7с.
127288
  Соколов Г.М. Автоматизация деятельности учреждений банка: опыт, пробл., пути совершенствования. / Г.М. Соколов. – М., 1988. – 255с.
127289
  Малышенко Ю.В. Автоматизация диагностирования электронных устройств / Ю.В. Малышенко. – М., 1986. – 214с.
127290
   Автоматизация добычи нефти. – Москва : ЦБТИ, 1962. – 96с.
127291
  Румянцева А.С. Автоматизация документационного обеспечения управления библиотекой // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены возможности автоматизации документационного обеспечения управления в библиотеке на базе Системы автоматизации библиотек ИРБИС. На примере создания БД управленческих документов на основе АРМа "Каталогизатор" проанализированы преимущества ...
127292
   Автоматизация документирования структур из двухполюсных элементов (комплекс программ СРУКТУРА) : Методич. материалы. – Минск : ИТК, 1986. – 39с.
127293
  Зак Ю.А. Автоматизация документирования технических решений / Ю.А. Зак, И.П. Ковчевых. – К, 1990. – 247с.
127294
  Бражников П.В. Автоматизация доменного и прокатного производства с применением цифровых счетно-решающих устройств / П.В. Бражников. – Свердловск, 1962. – 256с.
127295
  Рабинович А.Н. и др. Автоматизация загрузки и разгрузки металлобрабатывающего оборудования / А.Н. и др. Рабинович. – М.-К., 1963. – 116с.
127296
  Данилин Г.Д. Автоматизация и ее социально-экономические последствия при капитализме / Г.Д. Данилин. – М, 1971. – 190с.
127297
  Громека В.И. Автоматизация и капитализм. Противоречия капиталистической автоматизации / В.И. Громека. – М, 1964. – 264с.
127298
  Олейник Е.К. Автоматизация и комплексная механизация - материальная основа перерастания социалистического труда в труд коммунистический : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Олейник Е.К. ; КГУ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 23 с.
127299
   Автоматизация и контроль технологических процессов в энергофизических установках. – Ташкент : Фан, 1988. – 144с.
127300
  Васмут А.С. Автоматизация и математические методы в картосоставлении : учебное пособие для вузов / А.С. Васмут, Л.М. Бугаевский, А.М. Портнов; Зав. ред. Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1991. – 391с. – ISBN 5-247-00450-7
127301
   Автоматизация и математическое обеспечение геофизических исследований : Сборник начных трудов. – Владивосток, 1987. – 201с.
127302
   Автоматизация и методологическое обеспечение измерений в нефтяной и газовой промышленности : Межвуз. науч.-темат. сб. – Уфа, 1984. – 175с.
127303
   Автоматизация и метрология научных исследований : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 212с.
127304
   Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических процессов : Сб.науч.тр. – Киев : Наукова думка, 1989. – 85с.
127305
   Автоматизация и механизация библиотечных процессов : Межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МГИК, 1982. – 137с.
127306
   Автоматизация и механизация на обогатительных фабриках и металлургических заводах цветной металлургии : Книжная, журнальная и патентная литература на русск. и иностр. яз. за 1950-1962 (1-й кв.) годы. – Москва : Цветметинформация, 1964. – (Общеотраслевая информация)
127307
  Шерман В.Л. Автоматизация и механизация операций сборки / В.Л. Шерман, Г.В. Легоньких. – М, 1962. – 100с.
127308
   Автоматизация и механизация производственных процессов : Рек. указ. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1985. – 32 с.
127309
  Шамшев Ф.А. Автоматизация и механизация производственных процессов при бурении геологоразведочных скважин : [учеб. пособие для вузов по спец. "Технология и техника разведки месторождений полез. ископаемых"] / Шамшев Ф.А., Шелковников И.Г. – Москва : Недра, 1982. – 239 с. – Библиогр.: с. 236
127310
  Дудля Н.А. Автоматизация и механизация производственных процессов при разведочном бурении / Н.А. Дудля. – Киев, 1987. – 183с.
127311
  Дудля Н.А. Автоматизация и механизация процессов разведочного бурения / Н.А. Дудля. – Днепропетровск, 1977. – 114с.
127312
   Автоматизация и механизация работ в химико-аналитических лабораториях. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 135с.
127313
   Автоматизация и механизация сборки и монтажа узлов на печатных платах. – Москва : Радио и связь, 1988. – 280с.
127314
  Силантьева Н.А. Автоматизация и нормирование труда / Н.А. Силантьева. – М., 1964. – 135с.
127315
  Ауэрхан Я. Автоматизация и общество / Я. Ауэрхан. – Москва, 1960. – 170с.
127316
  Смолов В.Б. Автоматизация и проектирование ЦВМ / В.Б. Смолов, А.В. Плотников. – Л., 1976. – 23с.
127317
   Автоматизация и пути применения вычислительной техники в химической промышленности : Сборник материалов. – Луганск : ЦБТИ, 1959. – 132с.
127318
   Автоматизация и рабочий класс при капитализме. – Москва : Наука, 1975. – 320с.
127319
   Автоматизация и радиоэлектроника : Сб. науч. стат. – Днепропетровск, 1974. – 156с.
127320
   Автоматизация и регулирование турбинных установок : Программа, метод.указ. и контрольное задание. – Ленинград, 1950. – 15с.
127321
   Автоматизация и релейная защита в энергосистемах : Материалы к науч.-техн. конференции. Сентябрь 1969 г. – Ленинград, 1969. – 197с.
127322
   Автоматизация и релейная защита в энергосистемах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 171 с.
127323
   Автоматизация и релейная защита в энергосистемах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 151 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127324
   Автоматизация и релейная защита в энергосистемах : Сб. науч. тр. – Киев, 1994. – 173с.
127325
   Автоматизация и релейная защита электрических систем : Сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1977. – 94с.
127326
   Автоматизация и релейная защита энергосистем : Метод. указ. и контрольные задания. – Ленинград, 1959. – 143с.
127327
  Лилли С. Автоматизация и социальный прогресс / С. Лилли. – М., 1958. – 301с.
127328
  Засорина Л.Н. Автоматизация и статистика в лексикографии. (Работа над частотным словарем русского языка). / Л.Н. Засорина. – Л., 1966. – 128с.
127329
  Волков В.В. Автоматизация и творческая производственная деятельность советского рабочего : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Волков В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 25л.
127330
   Автоматизация и телемеханизация гидроэлетрических станций : Библиографический указатель. – Москва, 1953. – 44с. – (В помощь строителям великих строек коммунизма)
127331
   Автоматизация и телемеханизация энергетических устройств : Материалы научно-технической конференции энергетиков Куйбышевской области. – Куйбышев : ЦБТИ, 1960. – 56 с.
127332
  Гольдгоф Б.Г. Автоматизация и телемеханизация энергоснабжения промышленных предприятий / Б.Г. Гольдгоф, Я.И. Лейбзон, Э.А. Соскин. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
127333
   Автоматизация и техническое обеспечение геофизичесих исследований. – Апатиты, 1988. – 110с.
127334
  Попов А.И. Автоматизация и труд / А.И. Попов. – Москва, 1965. – 32с.
127335
  Кревневич В.В. Автоматизация и удовлетворенность трудом / В.В. Кревневич. – М., 1987. – 213с.
127336
  Высокодворский И.А. Автоматизация и элементы программирования в процессе группового обучения / И.А. Высокодворский. – Ленинград, 1967. – 46с.
127337
   Автоматизация издательской деятельности : Метод. пособие. – Москва : Изд-во МАИ
Ч.1 : Применение текстового процессора Microsoft word в настольных издательских системах. – 1989. – 96с.
127338
  Аносов Владимир Николаевич Автоматизация измерений и анализа топографии магнитного поля, коррекция поля по фазе пролета пучка в циклотронах : Автореф... канд. тех.наук: 05.14.11 / Аносов Владимир Николаевич; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л.
127339
   Автоматизация измерений и контроля электрических и неэлетрических величин : Учеб. пособ. для вузов. – Москва : Изд-во стандартов, 1987. – 326с.
127340
  Никитин В.А. Автоматизация измерений и обработки данных физического эксперимента : Монография / В.А. Никитин, Г.А. Осокин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 184 с.
127341
  Елизаров А.С. Автоматизация измерений параметров линейных невзаимных СВЧ четырехполюсников / А.С. Елизаров. – Москва, 1978. – 168 с.
127342
   Автоматизация измерений параметров полупроводниковых приборов. – Рига : Зинатне, 1969. – 236с.
127343
  Бондаренко И.К. Автоматизация измерений параметров СВЧ трактов / И.К. Бондаренко, Г.А. Дейнега, З.В. Маграчев. – Москва, 1969. – 304 с.
127344
   Автоматизация измерений электрических и неэлектрических величин, управление призводством : Сб. науч. тр. – Москва, 1986. – 114с.
127345
  Исмаилов А.Х. Автоматизация измерения и выбора модели канала передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Исмаилов А.Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 12л.
127346
  Бусленко В.Н. Автоматизация имтационного моделирования сложных систем / В.Н. Бусленко. – М., 1977. – 239с.
127347
  Горелик А.Г. Автоматизация инженерно-графических работ с помощью ЭВМ / А.Г. Горелик. – Минск, 1980. – 206с.
127348
   Автоматизация инженерно-конструкторских работ. – Киев, 1965. – 36с. – (Автоматизация)
127349
   Автоматизация информационно-библиотечных процессов в высшей школе : Сб. науч. тр. – Москва : НИИВШ, 1989. – 127с.
127350
   Автоматизация информационного обеспечения научных исследований. – Киев : Наукова думка, 1990. – 295с. – ISBN 5-12-001821-1(в пер.)
127351
  Ярмош Н.А. Автоматизация информационного обеспечения процессов проектирования / Н.А. Ярмош. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 271с.
127352
  Алиев Т.М. Автоматизация информационных процессов в интегрированных АСУ промышленными предприятиями / Т.М. Алиев. – Москва, 1981. – 141с.
127353
  Сергеев Б.Г. Автоматизация испытаний дискретных устройств и некоторые вопросы их контролепригодности. : Автореф... Канд.техн.наук: 252 / Сергеев Б.Г.; Ин-т электронных упрпвляющих машин. – М, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-29
127354
   Автоматизация испытаний технических объектов : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1989. – 140с.
127355
   Автоматизация исследований атомной структуры кристаллов дифракционными методами : Инструкция к использованию программ. – Москва
Вып. 4. – 1976. – 60с.
127356
   Автоматизация исследований в математике. – Киев, 1982. – 98с.
127357
   Автоматизация исследований геомагнитных пульсаций. – Москва, 1985. – 171с.
127358
   Автоматизация исследований динамических процессов электромеханических и пневматических устройств. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
127359
   Автоматизация исследований и проектирования. – Москва : Наука, 1978. – 134с., с ил.
127360
   Автоматизация исследований и проектирования гибких автоматизированных производств. – Ташкент, 1988. – 68с.
127361
   Автоматизация исследований и проектирования систем управления. – Фрунзе : Илим, 1989. – 125с.
127362
   Автоматизация исследований на основе информационно-вычислительной сети. – Ленинград : ЛНИВЦ АН СССР, 1984. – 184с.
127363
  Лукин А.С. Автоматизация исследований точности геодезических построений с использованием математического моделирования : учеб. пособ. по основам научных исследований и прикладной геодезии для студ. 4-5 курсов спец. 1301 / А.С. Лукин; [отв. ред. Б.Н. Дьяков]. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 86 с.
127364
   Автоматизация исследования и анализ географических данных : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 187 с.
127365
  Буш А.В. Автоматизация исследования нейрональных мембран методом фиксации потенциал. : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.02 / Буш А.В.; АН СССР. – Пущино, 1981. – 14л.
127366
  Улагат Юсупов Автоматизация как одна из перспектив совершенствования организации налогового учета в Республике Казахстан / Улагат Юсупов, Атабек Арзыбаев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 558-562 : рис. – Библиогр.: 14назв. – ISSN 1993-6788
127367
  Мусяков Л.А. Автоматизация как средство оздоровления условия труда / Л.А. Мусяков. – М., 1958. – 72с.
127368
  Лошкарев Ю.С. Автоматизация как фактор изменения социально-профессиональной структуры производственного коллективного социалистического промышленного предприятия : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Лошкарев Ю.С.; АН СССР.Ин-т.филос. – Москва, 1971. – 24л.
127369
  Савичев С.С. Автоматизация кинопоказа: уч. пособие / С.С. Савичев. – Л., 1978. – 40с.
127370
  Петренко Анатолий Иванович Автоматизация кодирования графической измерительной информации для обработки на ЭВМ : Автореф... д-ра техн.наук: 300 / Петренко Анатолий Иванович; Моск. энерг. ин-т. – М., 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.41-43
127371
   Автоматизация компрессорных станций магистральных газопроводов. – Киев : Тэхника, 1990. – 126с. : с ил.
127372
  Арушанян О.Б. Автоматизация конструирования библиотек программ / О.Б. Арушанян. – Москва, 1988. – 247с.
127373
   Автоматизация конструирования больших интегральных микросхем : Учебное пособие для радиоэлектрон. спец. вузов. – Киев : Вища школа, 1983. – 311с., с ил.
127374
   Автоматизация конструирования больших интегральных микросхем : Учебное пособие для студ. радиоэлектронных специальностей вузов. – Киев : Вища школа, 1983. – 312с.
127375
  Деньдобренко Б.Н. Автоматизация конструирования РЭА : учебник для вузов / Б.Н. Деньдобренко, А.С. Малика. – Москва : Высшая школа, 1980. – 384 с.
127376
  Гайфуллин Э.Ш. Автоматизация конструирования электронно-вычислительной аппаратуры / Э.Ш. Гайфуллин. – М., 1977. – 59с.
127377
  Петренко А.И. Автоматизация конструирования электронной аппаратуры / А.И. Петренко. – Киев : Вища школа, 1980. – 176 с.
127378
  Петренко А.И. Автоматизация конструирования электронной аппаратуры / А.И. Петренко, А.Я. Тетельбаум. – Киев : Вища школа, 1981. – 176 с.
127379
   Автоматизация конструкторско-технологического проектирования : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1986. – 155с., с ил.
127380
  Отакулов О.Х. Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства деталей класса "диски" : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Отакулов О.Х.; КПИ. – Киев, 1993. – 16 с.
127381
   Автоматизация конструкторского проектирования радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры : Сб. статей. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 74с. : с ил.
127382
   Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА : Тез. докл. к зональн. конф., 13-14 окт. 1988 г. – Пенза, 1988. – 112с. : с ил.
127383
   Автоматизация контактных методов зондирования океана. – Владивосток, 1991. – 234с.
127384
  Кочетков Г.Б. Автоматизация конторского труда в США / Г.Б. Кочетков. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
127385
   Автоматизация контроля загрязнения окружающей среды. – Москва, 1988. – 166с.
127386
  Авдошин М.Ф. Автоматизация контроля и испытаний автопилотов и их элементов / М.Ф. Авдошин, Б.А. Ремизов. – Москва : Машиностроение, 1965. – 204 с. – Библиогр.: с. 200-201
127387
  Лариков Л.Н. Автоматизация контроля и исследования металлов / Л.Н. Лариков. – Киев, 1971. – 211 с.
127388
   Автоматизация контроля и прогнозирования загрязнения воздуха. – Киев : Наукова думка, 1985. – 249 с.
127389
   Автоматизация контроля и регулирования в кабельной промышленности. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 224с.
127390
  Кудрицкий В.Д. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры / В.Д. Кудрицкий, М.А. Синица, П.И. Чинаев. – Москва, 1977. – 255 с.
127391
  Рыжевский А.Г. Автоматизация контроля формы моноимпульсных сигналов. / А.Г. Рыжевский, Д.В. Шабалов. – М, 1986. – 96с.
127392
  Кондратьев В.В. Автоматизация контроля цифровых функциональных модулей / В.В. Кондратьев. – М, 1990. – 150с.
127393
   Автоматизация котельных малой и средней мощности : Сборник материалов. – Краснодар, 1963. – 30с.
127394
   Автоматизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с.
127395
   Автоматизация лимнологических исследований и световой режим водоемов : сб. статей. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1984. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
127396
   Автоматизация лимнологических исследований и световой режим водоемов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 149с.
127397
  Вагин П.И. Автоматизация линии первичной обработки молока / П.И. Вагин. – Барнаул, 1956. – 6с.
127398
  Кочубей Д.В. Автоматизация логистической деятельности торговых предприятий в кризисных условиях. Внедрение WMS или расширение функций ERP? // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 38-42 : табл.
127399
   Автоматизация логического проектирования дискретных систем : Сб. научн. тр. – Минск : ИТК, 1991. – 121с., с ил.
127400
  Акунович Станислав Иванович Автоматизация логического проектирования управляющих устройств металлорежущих станков : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 13.01 / Акунович Станислав Иванович ; АН БССР, Отд-ние физ.-техн. наук. – Минск, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
127401
   Автоматизация логического проектирования цифровых устройств : Сб. статей. – Киев, 1973. – 151с.
127402
  Ланин Е.В. Автоматизация масс-спектрометрического эксперимента / Е.В. Ланин. – Уфа : Издательство АН СССР БФ, 1986. – 131 с.
127403
  Рогунович В.П. Автоматизация математического моделирования движения воды и примесей в системах водотоков / В.П. Рогунович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 263с.
127404
  Попырин Л.С. Автоматизация математического моделирования теплоэнергетических установок. / Л.С. Попырин. – М., 1981. – 236с.
127405
  Стафеев А.М. Автоматизация меридианных наблюдений координат звезд. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 030 / Стафеев А.М.; АН СССР.Глав.астрон.обсерватор. – Л, 1970. – 16л.
127406
  Стафеев А.М. Автоматизация меридианных наблюдений склонений звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Стафеев А.М. ; Глав. астрон. обсерватория АН СССР. – Ленинград, 1967. – 12 с.
127407
   Автоматизация металлургических печей. Материалы научно-технической конференции.. – Челябинск, 1959. – 252с.
127408
  Герсом С.Е. Автоматизация металлургического комбината с применением цифровых вычислительных машин для планирования производства и обработки инфомрации. / С.Е. Герсом, Р.Г. Масси. – Базель, 1963. – 36с.
127409
   Автоматизация метролгического обслуживания средств измерений промышленного предприятия. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 207 с.
127410
   Автоматизация микробиологических и электрофизиологических исследований : Сборник статей. – Пущино-на-Оке, 1972. – 201с.
127411
   Автоматизация микробиологических процессов. – Рига : Зинатне, 1982. – 154с.
127412
  Египков В.М. Автоматизация микробиологических экспериментов / В.М. Египков, В.В. Аракельян, Л.С. Сяркисянц. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 190-197
127413
  Царев В.В. Автоматизация многоцелевого оперативно-производственного планирования на промышленных предприятиях / В.В. Царев. – Л, 1984. – 135с.
127414
  Арайс Е.А. Автоматизация моделирования многосвязных механических систем / Е.А. Арайс, В.М. Дмитриев. – Москва, 1987. – 240с.
127415
  Иванищев В В. Автоматизация моделирования потоковых систем / В В. Иванищев, . – Л., 1986. – 141с.
127416
   Автоматизация наблюдений подвижных космических объектов. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1990. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 151-156 (126 назв.)
127417
  Гуляев В.А. Автоматизация наладки диагностирования микроУВК / В.А. Гуляев, В.И. Кудряшов. – М., 1992. – 255с.
127418
   Автоматизация настройки систем управления. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 271с.
127419
   Автоматизация научных исследований : Материалы 11 Всесоюзной школы по автоматизации научных исследований. – Минск, 1978. – 144с.
127420
   Автоматизация научных исследований : Сборник статей. – Алма - Ата : Наука, 1982. – 214с.
127421
   Автоматизация научных исследований : Сборник научн. трудов(междуведомственный. – Рига : Латв. гос ун-т, 1982. – 144с.
127422
   Автоматизация научных исследований : Межвуз сборник. – Куйбышев : КуАИ, 1984. – 159с.
127423
   Автоматизация научных исследований : Тезисы доклада 19 всесоюз. шк. ( 21-30 июня 1985 г.). – Новосибирск, 1985. – 185с.
127424
   Автоматизация научных исследований : Тезисы докладов 3-й респ. конф. (19 - 23 мая 1986 г.). – Киев : ИК, 1986. – 239с.
127425
   Автоматизация научных исследований : Сб. научн. тр. – Апатиты : Кол. фил. АН СССР, 1988. – 97с.
127426
   Автоматизация научных исследований : Сб. научн. тр. – Москва : ВЗМИ, 1988. – 118с.
127427
   Автоматизация научных исследований : Сб. научн. трудов. – Новосибрск : ИТФ, 1989. – 77с.
127428
   Автоматизация научных исследований : Материалы 22 всесоюз. шк.(Тольятти, 5-15 сент. 1988 г. / Отв. ред. Ю.В.Гуляев, А.Н.Гинзбург. – Горький : ИПФ, 1989. – 265с.
127429
   Автоматизация научных исследований , обучения и управления в вузах : Труды всесоюз. конф. – Новосибрск : НГУ, 1986. – 153с.
127430
   Автоматизация научных исследований и испытаний : Сб. научн. трудов. – Киев, 1990. – 86с.
127431
   Автоматизация научных исследований и обучения : Итоги работ по комплекс. программе АН СССР и Минвуза РСФСР "Автоматизация науч. исслед.", 1981-1985, /Под ред. А.М. Богомолова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 154с.
127432
   Автоматизация научных исследований и проектирования систем : Сборник. – Фрунзе : Илим, 1984. – 122с.
127433
   Автоматизация научных исследований и технической подготовки призводства : Сборник статей. – Киев : ИК, 1973. – 96с.
127434
   Автоматизация научных исследований и технической подготовки призводства : Сборник статей. – Киев : ИК, 1974. – 71с.
127435
   Автоматизация научных исследований и управления : Сборник науч. тр. – Минск : ИТК, 1984. – 110с. : с ил.
127436
   Автоматизация научных исследований морей и океанов. – Киев, 1973. – 90с.
127437
   Автоматизация научных исследований морей и океанов : (Материалы 4 Всесоюзной школы). – Севастополь, 1973. – 216с.
127438
   Автоматизация научных исследований морей и океанов. – Севастополь, 1981. – 166с.
127439
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭВМ : Тез. докл. всесоюз. конф., 9 -11 июня 1977г. – Новосибрск, 1977. – 425с.
127440
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭВМ : Тез. докл. 6 всесоюз. конф.(26 - 28 мая 1981 г. – Новосибрск, 1981. – 245с.
127441
   Автоматизация научных исследований на основе применения ЭЦВМ : Труды всесоюз. конф. – Новосибрск, 1971. – 399с.
127442
   Автоматизация научных исследований, проектно-конструкторских работ и управления в электроприборостороении : Сб. науч. тр. – Ленинград : ВНИИЭП, 1990. – 143с.
127443
   Автоматизация научных исследований. Материалы третьей всесоюзной школы. – Рига : Зинатне, 1972. – 314с.
127444
  Дудкин К.Н. Автоматизация нейрофизиологического эксперимента / К.Н. Дудкин, В.Е. Гаузельман. – Л., 1979. – 159с.
127445
   Автоматизация непрерывных металлургических процессов : Сб. статей. – Киев : ИК, 1977. – 84с.
127446
  Сменковский Е.Г. Автоматизация неустановившихся режимов полета самолетов / Е.Г. Сменковский. – Москва, 1980. – 140 с.
127447
   Автоматизация обработки гидрологичесих данных по режиму рек. – Москва : Гидрометеоиздат, 1988. – 212с.
127448
  Субботина Е.С. Автоматизация обработки гидрометрических данных. / Е.С. Субботина. – Л., 1978. – 34с.
127449
  Алексеенко Е.А. Автоматизация обработки данных в океанографических исследованиях / Е.А. Алексеенко. – Київ, 1989. – 132с.
127450
   Автоматизация обработки и интерпретации данных скважинной магниторазведки : Алгоритмы и программы. – Алма-Ата, 1974. – 114с.
127451
   Автоматизация обработки информации о материальных ресурсах промышленных предприятий. – Киев, 1969. – 70с.
127452
  Романов А.Н. Автоматизация обработки информации по учету и анализу в промышленности / А.Н. Романов. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 224 с.
127453
  Флоров А.К. Автоматизация обработки информации при высокочастотных измерениях / А.К. Флоров. – Киев : Техніка, 1975. – 144 с.
127454
   Автоматизация обработки информации с оптических искровых камер в поляризационных экспериментах. – Харьков, 1979. – 12с.
127455
   Автоматизация обработки масс-спектрометрической информации. – Москва : Энергия, 1978. – 183с.
127456
   Автоматизация обработки математических текстов : Сборник статей. – Киев, 1980. – 82с.
127457
   Автоматизация обработки математических текстов и вопросы создания роботов : Сборник статей. – Киев, 1979. – 94с.
127458
   Автоматизация обработки параметров объектов в процессе считывания с переменным шагом и апертурой сканирующего луча : Методические рекомендации. – Минск, 1994. – 30с.
127459
  Требуховская Г.А. Автоматизация обработки по космической физике, получаемой в экспериментах на ИСЗ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Требуховская Г.А.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
127460
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1984. – 257с.
127461
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 198с.
127462
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1987. – 162с.
127463
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 122с.
127464
   Автоматизация обработки сложной графической информации : Межвуз. сборник научных трудов. – Нижний Новгород, 1990. – 157с.
127465
  Подольский В.И. Автоматизация обработки учетной информации на промышленных предприятиях / В.И. Подольский. – Москва : Статистика, 1978. – 200 с.
127466
  Гуревич А.Л. Автоматизация обработки хроматографической информации / А.Л. Гуревич. – М., 1973. – 112с.
127467
   Автоматизация обработки, передачи и отображения радиолкационной информации. – Москва : Советское радио, 1975. – 303с.
127468
   Автоматизация обучения и контроля на базе ЭВМ : Сборник научных трудов. – Свердловск, 1984. – 116с.
127469
  Васильев В.М. Автоматизация органзационно-технологического планирования в строительном производстве / В.М. Васильев, Л.Б. Зеленцов. – Москва, 1991. – 150с.
127470
   Автоматизация организационного пректирования промышленных предприятий. – Киев : Техника, 1992. – 147с.
127471
  Базилевич Л.А. Автоматизация организационного проектирования / Л.А. Базилевич. – Л., 1989. – 175с.
127472
   Автоматизация основных производственных процессов на углеобогатительных фабриках. – Москва, 1963. – 41с.
127473
  Соколов В.М. Автоматизация основных структур французской разговорной речи. Уч. пособие / В.М. Соколов. – Москва, 1971. – 127с.
127474
   Автоматизация оценки эффективности взаимодействия конечного пользователя с обучающей информационной системой / Е.Е. Ковшов, П.Н. Мартынов, Нгуен Нгок Хуэ, Фам Чунг Киен // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 37-43. – ISSN 1818-4243


  В статье сформулирована методика оригинального подхода для автоматизированной оценки эффективности взаимодействия и удобства компьютерной системы для конечного пользователя. Разработанное в рамках методики программное обеспечение позволяет ...
127475
   Автоматизация пайки печатных плат. – Москва : Энергия, 1976. – 217 с. – Библиогр.: c. 201-215. – (Б-ка технолога радиоэлектронной аппаратуры ; Вып. 9)
127476
  Малевинский Г.В. Автоматизация питательных насосов / Г.В. Малевинский. – М., 1965. – 32с.
127477
  Грубов В.И. Автоматизация пищевых производств с использованием вычислительной техники / В.И. Грубов. – К, 1967. – 80с.
127478
  Грубов В.И. Автоматизация пищевых производств с использованием вычислительной техники / В.И. Грубов, А.И. Нагорный, Н.Г. Сенаторов; Госплановый комитет СМ УССР ; УкрНИИ НТИ и ТЭИ ; Мин. пищевой пром. УССР ; ВЦ КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1967. – 79 с. : 21 ил. – Библиогр.: с. 72
127479
   Автоматизация планирования в республике, АССР, краях и областях РСФСР : Сборник научных трудов. – Москва : ЦЭНИИ, 1985. – 113, [1] с. : ил.
127480
   Автоматизация планирования и управления в РСФСР : Сборник научных трудов. – Москва : ЦЭНИИ, 1984. – 115 с. : схем. – Библиогр. в конце ст.
127481
   Автоматизация планирования и управления новыми разработками. – Рига : Звайгзне, 1966. – 191 с., 3 л. черт : черт.
127482
  Тимчук Н.Ф. Автоматизация планирования комплексного развития регионов / Н.Ф. Тимчук. – Киев : Техніка, 1986. – 219с.
127483
  Евсеев В.М. Автоматизация планирования на промышленном предприятии / В.М. Евсеев. – Киев, 1987. – 150с.
127484
  Архангельский В.Н. Автоматизация планирования научных исследований / В.Н. Архангельский, З.П. Кабанова. – Москва, 1973. – 120с.
127485
  Сетлак Г. Автоматизация планирования развития технологических систем с использованием алгоритмических моделей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.16 / Сетлак Г.; Харьков. политехн. ун-т. – Харьков, 1994. – 20л.
127486
  Аристов О.В. Автоматизация поверки средств радиотехнических измерений / О.В. Аристов. – Москва, 1991. – 166 с.
127487
  Безикович А.Я. Автоматизация поверки электроизмерительных приборов / А.Я. Безикович. – Ленинград, 1976. – 215 с.
127488
  Тамм Б.Г. Автоматизация подготовки программ для металлорежущих станков с помощью ЭВМ / Б.Г. Тамм. – Таллин, 1966. – 72с.
127489
  Шалаев П.А. Автоматизация подготовки производства / П.А. Шалаев. – М, 1978. – 56с.
127490
   Автоматизация подготовки словарей : Учебно-метод. пособие. – Москва : МГУ, 1988. – 170 с.
127491
   Автоматизация подсчета коэффициента извлечения нефти : Сб. науч. тр. – Москва : ВНИГНИ, 1987. – 148 с., 1 л. граф. : ил.
127492
  Зусман В.Г. Автоматизация позиционных электроприводов / В.Г. Зусман, А.М. Мейстель, Ю.И. Херсонский. – Москва, 1970. – 120 с.
127493
  Киселев В.В. Автоматизация поиска дефектов в цифровых устройствах / В.В. Киселев. – Л., 1986. – 96с.
127494
   Автоматизация поиска доказательства теорем в математике. – Киев : [б. и.], 1974. – 110 с. – Библиогр.: c. 108 и в конце ст.
127495
   Автоматизация поиска и обработки данных в медицине и технике. – Минск : Наука и техника, 1970. – 200с.
127496
   Автоматизация поискового конструирования : (Искусств. интеллект в машин. проектировании). – Москва : Радио и связь, 1981. – 344 с. : ил.
127497
  Крючков А.Д. Автоматизация поршневых комрессоров / А.Д. Крючков. – М.-Л., 1963. – 279с.
127498
  Бузенков Г.М. Автоматизация посевных агрегатов / Г.М. Бузенков, В.К. Хорошенков, М.Л. Тамиров. – Москва : Россельхозиздат, 1979. – 88с.
127499
   Автоматизация построения алгоритмов для задач математической физики : Сб. науч. ст. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1987. – 173 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127500
  Бессонов А.А. Автоматизация построения контролирующих текстов / А.А. Бессонов. – Л., 1976. – 223с.
127501
  Касьянов В.Н. Автоматизация построения трансляторов / В.Н. Касьянов, И.В. Поттосин. – Новосибирск, 1983. – 96с.
127502
   Автоматизация построения тренажеров и обучающих систем. – Киев : Наукова думка, 1989. – 197, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-198
127503
   Автоматизация потенциальн опасных процессов химической технологии : Мезвуз. сб. научн. тр. – Ленинград : ЛТИ, 1988. – 164 с. – Библиогр. в конце ст.
127504
   Автоматизация потенциально опасных процессов химической технологии : Межвуз. сб. научн. тр. – Ленинград : ЛТИ, 1984. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
127505
  Самошкин М.А. Автоматизация преобразования и обработки графической информации / М.А. Самошкин. – Минск, 1991. – 335с.
127506
   Автоматизация преобразования и обработки графической информации в высокоинформативных системах : Метод рекомендации / АН БССР, Ин-т техн. кибернетики; [Авт.-сост. М.А. Самошкин]. – Минск : ИТК, 1990. – 113, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-113
127507
   Автоматизация призводства пакетов прикладных программ : Автоматизация пр-ва трансляторов (тез.докл.). – Таллин : ТПИ, 1980. – 207 с.
127508
  Мейстель А.М. Автоматизация принятия решений / [А.М. Мейстель, канд. техн. наук]; Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований в электротехнике. – Москва : Информэлектро, 1976. – 71 с. : ил. – Библиогр: с. 65-71. – (Обзорная информация . ТС-33 . Управление электротехнической промышленностью)
127509
  Гогиташвили Г.Г. Автоматизация принятия решений в системах управления / Г.Г. Гогиташвили. – Тбилиси, 1985. – 163с.
127510
   Автоматизация программирования : Сборник переводов. – Москва : Физматгиз, 1961. – 368 с. : схем.
127511
   Автоматизация программирования : [Сб. ст.]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 71, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
127512
   Автоматизация программирования : Сб. ст. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 82, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
127513
   Автоматизация программирования : Сб. ст. – Москва : ВЦ АН СССР, 1991. – 82, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
127514
   Автоматизация программирования аналого-цифровых и микропроцессорных систем : Материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1982. – 164 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
127515
  Рвачев В.Л. Автоматизация программирования в краевых задачах / В.Л. Рвачев, Г.П. Манько. – Киев, 1983. – 229с.
127516
  Гавриленко Е.Т. Автоматизация программирования для одноадресных вычислительных машин "Урал-2", "Урал-3""Урал-4". (Библиотеч. метод) : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гавриленко Е.Т. ; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.12-15
127517
  Гавриленко Е.Т. Автоматизация программирования и стандартные программы для вычислитеьных машин "Урал-2", "Урал-3" и "Урал-4" / Е.Т. Гавриленко. – М., 1966. – 535с.
127518
   Автоматизация программирования средств АВТ : Материалы семинара. Декабрь 1970 г. – Москва, 1971. – 174 с.
127519
  Вдовин С.И. Автоматизация программирования фрезернойи токарной обработки / С.И. Вдовин, А.С. Гладкий. – Днепропетровск, 1988. – 51с.
127520
   Автоматизация проектирвания дискретных систем : Сборник научных трудов. – Минск, 1995. – 132с.
127521
  Лыпарь Ю.И. Автоматизация проектирвоания избирательных усилителей и генераторов / Ю.И. Лыпарь. – Ленинград, 1983. – 143 с.
127522
   Автоматизация проектирования : Материалы семинара. – Москва, 1981. – 144с.
127523
   Автоматизация проектирования : Сборник статей. – Москва : Машиностроение
Вып. 1. – 1986. – 302с.
127524
   Автоматизация проектирования : Сборник статей. – Москва : Машиностроение
Вып. 2 : Автоматизация проектирования систем программно-логического управления. – 1990. – 251с.
127525
   Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 182с.
127526
  Мамиконов А.Г. и др. Автоматизация проектирования АСУ / А.Г. и др. Мамиконов. – М., 1981. – 328с.
127527
   Автоматизация проектирования АСУ с использованием пакетов прикладных программ. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 326с.
127528
   Автоматизация проектирования АСУ ТП : Сборник статей. – Фрунзе : Илим, 1986. – 119с.
127529
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Принципы и методология построения САПР БИС/Г.Г. Казеннов, А.Г. Соколов. – 1990. – 142с.
127530
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Функционально-логическое проектирование БИС/П.В. Савельев, В.В. Коняхин. – 1990. – 155с.
127531
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Рабочие станции в проектировании БИС/В.В. Ермак и др. – 1990. – 142с.
127532
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Топологическое проектирование нерегулярных БИС/Г.Г. Казеннов, В.М. Шемелинин. – 1990. – 109с.
127533
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 5 : Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС/Кремлев В.Я. – 1990. – 143с.
127534
   Автоматизация проектирования БИС : В 6-ти книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 6 : Проектирование топологии матричных БИС/Г.Г. Казеннов, Е.В. Сердобинцев. – 1990. – 112с.
127535
  Рубцов В.П. Автоматизация проектирования больших интегральных схем / В.П. Рубцов, В.П. Захаров, В.А. Жижко. – Киев : Техніка, 1980. – 232 с.
127536
  Тютин А.А. Автоматизация проектирования больших МОП-интегральных схем с микромозаичной структурой / А.А. Тютин, Г.Е. Попов. – К., 1972. – 17с.
127537
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1981. – 171с.
127538
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1984. – 169с.
127539
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1987. – 174с.
127540
   Автоматизация проектирования в радиоэлектронике и вычислительной технике : Материалы семинара. – Москва, 1990. – 159с.
127541
   Автоматизация проектирования в электротехнике и энергетике : Межвуз. сборник научн. трудов. – Иваново, 1984. – 160с.
127542
  Глушков В.М. Автоматизация проектирования вычислительных машин / В.М. Глушков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 232с.
127543
   Автоматизация проектирования вычислительных систем. Языки, моделирование и базы данных. – Москва : Мир, 1979. – 462с.
127544
   Автоматизация проектирования вычислительных структур. – Ростов-на-Дону, 1983. – 221с.
127545
   Автоматизация проектирования дискретных устрйств : Межвуз. темат. сборник научных трудов. – Челябинск, 1982. – 126с.
127546
  Лекарев М.Ф. Автоматизация проектирования дискретных устройств / М.Ф. Лекарев, В.Ф. Мелехин. – Л., 1978. – 76с.
127547
   Автоматизация проектирования и моделирования вычислительных систем : Сборник научных трудов. – Киев, 1982. – 96с.
127548
   Автоматизация проектирования и программирования роботов и ГПС : Сб. науч. тр. – Москва : Наука, 1988. – 235с.
127549
   Автоматизация проектирования и производства микросборок и электронных модулей. – Москва : Радио и связь, 1986. – 279с.
127550
  Ямпольский Л.С. Автоматизация проектирования и управления в гибком производстве. / Л.С. Ямпольский, Банашак Зб. – Киев, 1989. – 213с.
127551
   Автоматизация проектирования изделий машиностроения. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Радиоэлектроника и связь)
127552
   Автоматизация проектирования информационных систем : Сб. работ. – Киев : ИК, 1976. – 86с.
127553
   Автоматизация проектирования исследований корреляционно-экстремальных систем. – Томск, 1987. – 131с.
127554
  Поляков А.К. Автоматизация проектирования логических схем на базе программного моделирования: уч. пособие / А.К. Поляков. – М., 1976. – 78с.
127555
  Титоренко Галина Антоньевна Автоматизация проектирования машинной обработки данных / Титоренко Галина Антоньевна, Петров Евгений Александрович. – М. : Статистика, 1979. – 76с.
127556
   Автоматизация проектирования микрогопроцессорных систем : сборник научных трудов. – Ленинград : ЛНИВЦ АН СССР, 1984. – 116 с.
127557
  Жинтелис Г.Б. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур / Г.Б. Жинтелис. – Л., 1985. – 216с.
127558
   Автоматизация проектирования микропроцессорных систем управления : сборник научніх трудов. – Ташкент : ТашПИ, 1986. – 73 с.
127559
   Автоматизация проектирования микропроцессорных устройств : Научно-технический сборник. – Минск : ИТК, 1986. – 124 с.
127560
   Автоматизация проектирования многопроцессорных вычислительных систем : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1985. – 63с.
127561
   Автоматизация проектирования модульных систем обработки данных : Сборник трудов. – Москва, 1989. – 95с.
127562
   Автоматизация проектирования оптических и оптико-электронных систем. – Новосибирск, 1986. – 165с.
127563
  Кулиев Г.Б. Автоматизация проектирования переключательных схем на основе структурно-графовых преобразований с графическим выводом решения : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Кулиев Г.Б.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1972. – 22л.
127564
   Автоматизация проектирования печатных блоков с модулями произвольной формы. – Москва : Машиностроение, 1979. – 167с.
127565
  Немцов М.В. Автоматизация проектирования постоянных запоминающих устройств / М.В. Немцов. – Москва, 1982. – 142 с.
127566
   Автоматизация проектирования радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники : Межвуз. сборник. – Свердловск : УПИ, 1980. – 173с.
127567
   Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Радиотехника" / О.В. Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров, Г.Г. Чавка; О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров, Г.Г.Чавка; Под ред. О.В. Алексеева. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479 с. – ISBN 5-06-02691-4
127568
  Безклубенко Ирина Сергеевна Автоматизация проектирования развивающихся инженерных сетей с оптимизацией потокораспределения : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Безклубенко Ирина Сергеевна; МВ и ССР. КИСИ. – К., 1986. – 19л.
127569
   Автоматизация проектирования РЭА и ЭВА : Тезисы докладов и зональной конференции 12-13 октября. – Пенза, 1989. – 112с.
127570
   Автоматизация проектирования РЭА. : Мат-лы семинара. – Москва, 1973. – 184с.
127571
  Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления / Р.И. Сольницев. – М, 1991. – 334с.
127572
  Чоговадзе Г.Г. Автоматизация проектирования систем оперативного управления технологическими процессами. / Г.Г. Чоговадзе. – М., 1980. – 288с.
127573
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Статистика, 1978. – 197 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
127574
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика, 1979. – 204с.
127575
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика
Вып.3. – 1981. – 206с.
127576
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. статей. – Москва : Финансы и статистика
Вып.4. – 1982. – 205с.
127577
   Автоматизация проектирования систем управления : Сб. науч. тр. – Ташкент : ТашПИ, 1985. – 79с.
127578
  Подчукаев В.А. Автоматизация проектирования систем управления / В.А. Подчукаев. – Саратов, 1987. – 71 с.
127579
  Рыбкин Л.В. Автоматизация проектирования систем управления сетями связи / Л.В. Рыбкин, Ю.В. Кобзарь, В.К. Демин. – Москва : Радио и связь, 1990. – 205 с.
127580
   Автоматизация проектирования сложных логических структур : [ В.А. Горбатов, В.Ф. Демьянов, Г.Б. Кулиев и др.]. – Москва : Энергия, 1978. – 352 с. – Библиогр.: c. 346-348
127581
  Конов В.А. Автоматизация проектирования сложных объектов : Учеб. пособие / Р.П. Чапцов, В.А. Конов, И.Л. Надточий, Е.С. Ярош ; Под ред. Р.П.Чапцова. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 95 с. – Библиогр.: с. 89-93
127582
   Автоматизация проектирования сложных систем : Сб. разраб. ЛИТМО. – Ленинград : ЛИТМО, 1986. – 84 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127583
  Вайрадян А.С. Автоматизация проектирования сложных систем с многократным резервированием / А.С. Вайрадян. – Москва, 1983. – 128с.
127584
  Поляков Г.А. Автоматизация проектирования сложных цифровых систем коммутации и управления. / Г.А. Поляков, Ю.Д. Умрихин. – М., 1988. – 301с.
127585
   Автоматизация проектирования средств автоматики и вычислительной техники : [Сборник статей]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 97 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127586
   Автоматизация проектирования средств ВТ : Учеб. пособие / В.С. Дудкин, А.В. Плотников, А.Ф. Губкин, И П. Васькин; П.И.Васькин. А.Ф.Губкин, В.С.Дудкин, А.В. Плотников. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 95 с. – Библиогр.: с. 93
127587
   Автоматизация проектирования средств дискретной обработки информации : [Обзор] / О.В. Бузовский, К.Г. Самофалов, С.А. Ананьевский, В.Д. Шуваева; Гос. план. ком. Совета Министров УССР. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн. экон. исследований. – Киев : [б. и.], 1971. – 39 с. – Библиогр.: с. 38
127588
  Соснин П.И. Автоматизация проектирования средств контроля и диагностики / П.И. Соснин. – Саратов, 1985. – 88с.
127589
   Автоматизация проектирования строительных и технических объектов. – Москва : Наука, 1986. – 135 с.
127590
  Усынин Г.Б. Автоматизация проектирования твэлов и ТВС реакторов на быстрых нейтронах / Г.Б. Усынин. – Горький, 1987. – 79с.
127591
   Автоматизация проектирования технологии и программное управление : Сборник статей. – Киев : Техника, 1966. – 159 с. – Библиогр. в конце статей
127592
   Автоматизация проектирования технологических процессов и оснастики : Сб. науч. тр. – МИНСК : ИТК, 1991. – 165 с., [1] с. ил. : ил.
127593
  Аникин А.Д. Автоматизация проектирования технологической оснастки / А.Д. Аникин. – Ленинград, 1977. – 83с.
127594
  Абрайтис Л.Б. Автоматизация проектирования топологии цифровых интегральных микросхем. / Л.Б. Абрайтис. – Москва : Радио и связь, 1985. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-197
127595
  Баранов С.И. Автоматизация проектирования ЦВМ / С.И. Баранов. – Минск, 1981. – 206с.
127596
  Батанов Л.А. Автоматизация проектирования цифровых вычислительных систем. / Л.А. Батанов. – М., 1978. – 81с.
127597
  Петренко А.И. Автоматизация проектирования цифровых схем / А.И. Петренко. – Киев, 1978. – 151с.
127598
  Абрайтис Л.Б. Автоматизация проектирования ЭВМ : автоматизир. техн. проектирование конструктив. узлов цифровых устройств / Л.Б. Абрайтис, Р.И. Шейнаускас, В.А. Жилевичюс ; под общ. ред Л.Б. Абрайтиса. – Москва : Советское радио, 1978. – 269 с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262
127599
   Автоматизация проектирования ЭВМ : [Сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1978. – 92 с. – Библиогр. в конце ст.
127600
   Автоматизация проектирования ЭВМ : Материалы всесоюз. конф. (19-23 дек. 1977г.`. – Киев : Наукова думка, 1979. – 171 с. – Библиогр. в конце докл.
127601
   Автоматизация проектирования ЭВМ и их компонентов. – Киев : [б. и.], 1977. – 95 с.
127602
  Скляров Автоматизация проектирования ЭВМ. / Скляров, Новиков, В.Н. Ярмолик. – Минск, 1990. – 355с.
127603
  Ларин В.А. Автоматизация проектирования электронных узлов систем автоматического управления / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1987. – 80с.
127604
  Палагин А.А. Автоматизация проектрирования тепловіх схем турбоустановок / А.А. Палагин. – К, 1983. – 158с.
127605
  Слепцов А.И. Автоматизация проетирования управляющих систем гибких автоматизированных производств / А.И. Слепцов, А.А. Юрасов. – К., 1986. – 110с.
127606
  Волчек И.С. Автоматизация производств поликонденсационных смол. / И.С. Волчек, Ю.М. Лужков. – Москва, 1976. – 232с.
127607
   Автоматизация производства : [Сборник статей]. – Москва : Знание, 1959. – 32 с. : ил. – (Серия 4 / О-во "Знание" ; 17 : Наука и техника)
127608
   Автоматизация производства : Рекоменд. указатель в помощь лектору. – Москва, 1962. – 40 с.
127609
  Зворыкин А.А. Автоматизация производства и ее экономическая эффективность. / А.А. Зворыкин. – М, 1958. – 64с.
127610
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 1 : А-И. – 1962. – 524 с., 6 л. ил. : ил.
127611
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 2 : К- Погрешность измерения. – 1963. – 528 с., 3 л. ил. : ил.
127612
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 3 : [П-Т]. Погрешность решения- Телеизмерительная система частотная. – 1964. – 487 с., 6 л. ил. : ил.
127613
   Автоматизация производства и промышленная электроника. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедия современной техники ; Энциклопедии. Словари. Справочники)
Том 4 : [Т-Я]. Телекомандование - Ячейки стандартные. – 1965. – 548 с., 6 л. ил. : ил.
127614
  Искра В.М. Автоматизация производства и современное рабочее движение в капиталистических странах (1955-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Искра В.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1959. – 17л.
127615
   Автоматизация производства и управления : Экономический и организационный аспекты. – Киев : Наукова думка, 1992. – 186 с.
127616
  Мнушкин А.Б. Автоматизация производства и формирование нового типа работника в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Мнушкин А.Б.; Ин-т философии АН СССР. Сектор ист. материализма. – М., 1961. – 19л.
127617
  Пих Зеновий Андреевич Автоматизация производства программ многообеспечения одного класса микропроцессорных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Пих зеновий Андреевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1980. – 22л.
127618
  Кузнецов С.В. Автоматизация производства суперфосфата / С.В. Кузнецов. – Москва, 1956. – 100 с.
127619
  Волчкевич Л.И. Автоматизация производства электронной техники / Л.И. Волчкевич. – Москва, 1988. – 289 с.
127620
  Воронов А.А. Автоматизация производственных процессов / А.А. Воронов. – Москва, 1954. – 39с.
127621
   Автоматизация производственных процессов : Производство и применение средств оргатехники за рубежом. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 48 с. : ил.
127622
   Автоматизация производственных процессов. – Вып.2. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 180 с.
127623
   Автоматизация производственных процессов : Труды городской конференции по вопросам автоматизации производственных процессов, состоявшейся 19-21 сентября 1966г. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 200 с.
127624
  Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов / М.М. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 431с.
127625
  Лапшенков Г.И. Автоматизация производственных процессов / Г.И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий. – М, 1988. – 287с.
127626
   Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. – Рига, 1963. – 140 с.
127627
   Автоматизация производственных процессов в микроэлектронике : Сб. науч. тр. – Москва : МИЭТ, 1982. – 140 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127628
   Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве : Материалы совещания 25 ноября-2 декабря 1954г. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – 452 с., 4 л. ил. : ил.
127629
  Айзенберг Л.Г. Автоматизация производственных процессов и АСУ в легкой промышленности / Л.Г. Айзенберг, А.Б. Кипнис, Ю.И. Стороженко. – Москва : Легпромбытиздат, 1989. – 301, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 300
127630
   Автоматизация производственных процессов и унификация аппаратуры : [Сб. статей]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1977. – 194 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
127631
  Вильке Г.А. Автоматизация производственных процессов лесопромышленных предприятий / Г.А. Вильке. – Москва : Лесная промышленность, 1972. – 416с. : 35 таблиц, 196 илл.
127632
   Автоматизация производственных процессов на горнорудных и металлургических предприятиях. – Москва : ЦБТИ, 1961. – 174 с. : ил. – (Машиностроение и автоматика ; серия 1)
127633
   Автоматизация производственных процессов на горнорудных и металлургических предприятиях. – Москва : ЦНТИприборэлектропром
Вып2. – 1963. – 80 с.
127634
   Автоматизация производственных процессов на открытых горных разработках : Сборник статей. – Киев : Техніка, 1965. – 126 с.
127635
   Автоматизация производственных процессов на Тираспольском винно-коньячном заводе. – Москва, 1964. – 33 с. – Библиогр. в конце книги
127636
  Докукин А.В. Автоматизация производственных процессов на шахтах / А.В. Докукин. – Москва, 1954. – 32с.
127637
   Автоматизация производственных процессов с применением средств вычислительной техники : Материалы научно-технического совещания. – Москва : ЦБТИ, 1962. – 207 с. : ил.
127638
  Наровлянский Н.Г. Автоматизация производственных процессов социалистической промышленности - один из путей создания материально-технической базы коммунизма. (На примере автотракторной промышленности) : Автореф... канд. эконом.наук: / Наровлянский Н.Г.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 л.
127639
   Автоматизация производственных процессов.. – Вып. 3. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 136 с.
127640
  Жеребин В.М. Автоматизация прокетирования экономических информационных систем / В.М. Жеребин. – М, 1988. – 176с.
127641
   Автоматизация промышленного эксперимента. Некоторые алгоритмы и аппаратура : [Сборник статей. – Фрунзе : Илим, 1973. – 87 с. – Библиогр. в конце статей
127642
  Горнштейн М.Ю. Автоматизация промышленной технологии / М.Ю. Горнштейн, Д.М. Палтерович. – М, 1984. – 64с.
127643
  Гейдаров П.Ш. Автоматизация процедуры обращений граждан в госучреждения и электронное правительство // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 71-80. – ISSN 0132-1625


  Изучаются перспективы использования соременных электронных технологий для упрощения процедуры обращения граждан в государственные организации и лучшего контроля рассмотрения их запросов.
127644
  Локотош Б.Н. Автоматизация процесса бурения глубоких скважин / Б.Н. Локотош, еменцов. – Львов, 1977. – 248 с.
127645
  Михайлов Б.М. Автоматизация процесса ведения и изготовления документации программного обеспечения в АСУ. / Б.М. Михайлов. – М., 1980. – 143с.
127646
  Козловский Е.А. Автоматизация процесса геолого-разведочного бурения / Е.А. Козловский. – М., 1977. – 215с.
127647
   Автоматизация процесса измельчения на обогатительных фабриках. – Москва, 1963. – 53 с. – Библиогр.: c. 51-52
127648
  Обновленский П.А. Автоматизация процесса нанесения полупроводящей пленки для деталей радиотехнических приборов : Автореф... канд. техн.наук: / Обновленский П.А.; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Ленинград, 1952. – 13 с.
127649
   Автоматизация процесса обогащения углей в тяжелых средах. – Москва : Недра, 1964. – 20 с. – (Технология и экономика обогащения и брикетирования угля)
127650
  Детиненко Н.Е. Автоматизация процесса обработки снимков с большой пузыльковой камеры Мирабель в системе спирального измерителя : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Детиненко Н. Е.; Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
127651
  Сойкин Ф.А. Автоматизация процесса обслуживания читателей в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 26-30. – ISSN 1562-0808
127652
  Топчий В.М. Автоматизация процесса оперативного управления строительством магистральных трубопроводов. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Топчий В.М.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 21л.
127653
   Автоматизация процесса подготовки задач для моделирования на аналоговых вычислительных машинах : Обзор по материалам зарубежной печати. – Ленинград : Судостроение, 1968. – 40 с. – Библиогр.: с. 37-38
127654
  Дао Нам Ань Автоматизация процесса построения компиляторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Дао Нам Ань; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 12л.
127655
  Дао Нам Ань Автоматизация процесса построения компиляторов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Дао Нам Ань; Молдавский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1991. – 133л. – Бібліогр.:л.79-85
127656
  Куценко С.П. Автоматизация процесса управления в вычислительных центрах / С.П. Куценко. – К., 1975. – 80с.
127657
  Глеч Л.А. Автоматизация процесса формирования режущих кромок деталей сельхозмашин : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Глеч Л.А.; Севастопольский приборостроительный ин-т. – Севастополь, 1994. – 16л.
127658
  Иванов А.Г. Автоматизация процессов выбора способов изображения картографируемых объектов и явлений / А.Г. Иванов, О.А. Булыгина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 27-32 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
127659
   Автоматизация процессов глубокого бурения : Труды совещания во ВНИИБТ в августе 1960 г. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 124 с.
127660
   Автоматизация процессов дозирования в металлургии : Под ред. Л.Х.Шидловича. – Москва : Металлургия, 1977. – 368 с. – Библиогр.: c. 361-364
127661
  Набоков И.Н. Автоматизация процессов измерения и регистрация моментов звездных прохождений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Набоков И.Н.; АН СССР.Гл.астрон.обсерватории. – Л, 1977. – 10л.
127662
  Бочарова Е.Н. Автоматизация процессов комплектования и обработки литературы на основе информационно-библиотечной системы "Библиобус" / Е.Н. Бочарова, А.В. Васильев, Е.В. Кочукова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 0130-9765


  В статье рассматривается система "Библиобус" (БЕН РАН), которая предназначена для комплексной автоматизации технологических процессов комплектования и обработки непереодических изданий в условиях распределенной централизованной библиотечной сети.
127663
   Автоматизация процессов механической обработки и сборки : [Труды совещания. 9-13 июня 1964 г.]. – Москва : Наука, 1967. – 303 с.
127664
  Белоногов Г.Г. Автоматизация процессов накопления и обобщения информации / Г.Г. Белоногов, А.П. Новоселов. – М, 1979. – 256с.
127665
  Халамаейзер М.Б. Автоматизация процессов обработки кинопленки / М.Б. Халамаейзер. – М., 1970. – 264с.
127666
  Жигаленко Ольга Викторовна Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
127667
  Жигаленко О.В. Автоматизация процессов планирования документальныx форм налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 210-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье представлен алгоритм автоматизации процессов планирования документальных форм налогового контроля, результатом которого является повышeние зффективности документального налогового контроля за счет снижения трудозатрат налоговой службы, ...
127668
  Кузнецов О.А. Автоматизация процессов поиска информации / О.А. Кузнецов. – М., 1972. – 192с.
127669
  Пименов И.А. Автоматизация процессов получения информации о явлениях в космосе по данным о вариациях космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Пименов И.А.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
127670
   Автоматизация процессов производства цветных металлов. – Фрунзе : Илим, 1964. – 93с.
127671
  Козлов Э.С. Автоматизация процессов решения краевых задач / Э.С. Козлов. – М, 1974. – 111с.
127672
  Василенко П.М. Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства / П.М. Василенко, И.И. Василенко. – Москва : Колос, 1972. – 574с.
127673
  Авен О.И. Автоматизация процессов управления / О.И. Авен. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 11 ; Наука и техника управления)
127674
  Герасимова Л.Н. Автоматизация процессов формирования библиотечного фонда / Л.Н. Герасимова. – М, 1988. – 83с.
127675
   Автоматизация процессов формирования и обработки экономической информации : Науч. тр. – Москва : [Б. и.], 1981. – 157 с. – Библиогр. в конце работ
127676
  Хмельницкий Сергей Анатольевич Автоматизация процессов функционирования сложных инженерно-производственных комплексов : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.07 / Хмельницкий Сергей Анатольевич; Киевский политехнический институт. – К., 1992. – 14л.
127677
  Фархад-заде М.М. Автоматизация пуска электродвигателей нефтепромыслоых установок, как мера повышения устойчивости работы энергосистемы. : Автореф... канд. техн.наук: / Фархад-заде М.М.; МВО СССР. Азерб. индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1954. – 16л.
127678
   Автоматизация пылесистем с шаровыми барабанными мельницами. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 104 с. – Библиогр.: с. 17-18 и с. 76
127679
   Автоматизация рабочих мест административно-управленческого персонала промышленных предприятий : (Сб. науч. тр.). – Минск : ЦНИИТУ, 1986. – 193 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127680
   Автоматизация радиоизмерений. – Москва : Советское радио, 1966. – 527 с.
127681
  Демченко В.В. Автоматизация разработки входных графических языков на АРМ-С : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, КИСИ. – К., 1987. – 19л.
127682
  Ластовченко М.М. Автоматизация разработки высоконадежной РЭА / М.М. Ластовченко, И.А. Медвинский. – Киев, 1978. – 238 с.
127683
   Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации : [учеб. пособие для электротехн. и приборостоит. спец. вузов]. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 175. – (ЭВМ в техническом вузе)
127684
   Автоматизация разработки и моделирование вычислительных и микропроцессорных систем : Материалы семинара. – Москва : МДНТП, 1983. – 147 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
127685
  Скляров В.Ф. Автоматизация разработки математических моделей для тренажеров / В.Ф. Скляров, В.Д. Самойлов, В.Е. Бондаренко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 144 с.
127686
  Спрогис А.К. Автоматизация разработки оптимальных перспективных планов колхозов и совхозов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Спрогис А.К.; АН ЛатвССР. Отд. обществ. наук. – Рига, 1971. – 40л.
127687
  Веремей Г.А. Автоматизация разработки технологии и нормирования в инструментальных цехах с применением математических методов и ЭВМ. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Веремей Г.А.; АН УССР. – Киев, 1970. – 22л.
127688
  Юрко А. Автоматизация распознавания двумерных изображений : Библиогр. указ., 1959-1970 / А. Юрко. – Вильнюс, 1977. – 189с.
127689
  Зубок И.Г. Автоматизация распорядительной деятельности / И.Г. Зубок, Б.Н. Нефедов. – Новосибирск, 1986. – 109с.
127690
  Беляев В.И. Автоматизация расчета и обоснования норм труда / В.И. Беляев, В.Н. Стрижкина. – Барнаул, 1988. – 74с.
127691
  Велесько Е.И. Автоматизация расчета подетальных планов производства / Е.И. Велесько, Н.М. Орлова. – Москва, 1970. – 56с.
127692
  Зацерковный В.И. Автоматизация расчета поправок нейтронного каротажа с помощью программного пакета "Геопоиск” / В.И. Зацерковный, В.В. Халимендик // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 39-48. – ISSN 1684-2189
127693
   Автоматизация расчета технико-экономических показателей блока мощностью 200 Мвт при помощи управляющей вычислительной машины системы "Комплекс" : (Из опыта разработки и внедрения системы автоматич. регулирования "Комплекс" на блоке 200 Мвт Змиевской ГРЭС). – Москва : Энергия, 1969. – 36 с. – Библиогр.: с. 34-35
127694
   Автоматизация расчетов к проектам планов экономического и социального развития : Сб. науч. тр. – Москва : ЦЭНИИ, 1983. – 154 с. – Библиогр. в конце ст.
127695
  Сытник В.Ф. Автоматизация расчетов по материально-техническому обеспечению производства. / В.Ф. Сытник. – К., 1990. – 167с.
127696
  Элькин С.Р. Автоматизация расчетов режима энергетических систем средствами аналоговой вычислительной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: / Элькин С.Р.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 15л.
127697
  Тутлис Владас Ионо Автоматизация расчетов теории атома при использовании неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тутлис Владас Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
127698
  Бурштейн И.Ф. Автоматизация расшифровки кристаллических структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Бурштейн И. Ф.; АН МССР, Ин-т приклад. физ. – Кишинев, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.16-17
127699
   Автоматизация реакторных расчетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 103 с. – Библиогр.: с. 101-102. – (Физика ядерных реакторов ; 3)
127700
  Архангельский В.И. Автоматизация реверсивных электроприводов / В.И. Архангельский. – Київ, 1966. – 411 с.
127701
   Автоматизация региональных технологий : Сб. науч. тр. – Ленинград : Наука, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
127702
   Автоматизация регулирования и управления производственными процессами в цветной металлургии. – Москва, 1965. – 53 с.
127703
   Автоматизация решения задач динамики машин : [Сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 181 с., 1 л. схем. – Библиогр. в кн. ст.
127704
  Кастеллани К. Автоматизация решения задач управления / К. Кастеллани. – М., 1982. – 471с.
127705
  Ильин В.П. Автоматизация решения краевых задач для уравнения Пуассона. / В.П. Ильин, Б.И. Голубцов. – Новосибирск, 1969. – 52с.
127706
   Автоматизация решения логико-комбинаторных задач : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1985. – 153с.
127707
  Загороднюк В.Т. Автоматизация самоходных бурильных установок / В.Т. Загороднюк. – Ростов -на-Дону, 1975. – 205с.
127708
   Автоматизация сбора и обработки данных в океанологии : Сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1983. – 103, [2] c. : ил.
127709
   Автоматизация сбора и обработки сейсмологической информации. – Ташкент : Фан, 1976. – 117 с. – Библиогр.: с.115-117
127710
   Автоматизация сбора и обработки сейсмологической информации = Automatic collection and processing of seismological information : [Сб. ст. – Москва : Радио и связь, 1983. – 88 с. – Библиогр. в конце ст. – (Результаты исследований по международным геофизическим проектам / Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР)
127711
   Автоматизация сборки : Сборник. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 6/1987 ; Техника)
127712
  Муценек К.Я. Автоматизация сборки изделий / К.Я. Муценек. – Рига, 1964. – 164с.
127713
  Перепада Борис Антонович Автоматизация сборки магнитопроводов предизионных электрических микромашин с требуемыми электромагнитными характеристиками : Автореф... кандид. техническихнаук: 06.13.07 / Перепада Борис Антонович; Севастопольский Государственный технический университет. – Севастополь, 1995. – 16л.
127714
  Черепнев А.И. Автоматизация сегодня и завтра. / А.И. Черепнев. – М., 1965. – 48с.
127715
   Автоматизация сейсмических и электромагнитных исследований земной коры Восточной Сибири : Сборник научных работ. – Новосибирск : СНИИГ-ГИМС, 1987. – 142, [1] c. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127716
  Стасенко Р.Ф. Автоматизация сельских электрических сетей / Р.Ф. Стасенко, П.П. Фещенко. – Киев : Техніка, 1982. – 128 с.
127717
  Брунина Ю.З. Автоматизация сельской телефонной связи / Ю.З. Брунина. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗИС, 1969. – 40 с.
127718
  Друшляков Юрий Ильич Автоматизация синтеза вычислительных алгоритмов в системах автоматизированного проектирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Друшляков Юрий Ильич; МАИ им. С.Орджоникидзе. – М., 1981. – 24л.
127719
   Автоматизация синтеза и исследования систем управления : Сборник статей. – Фрунзе : Илим, 1984. – 159 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127720
  Миков А.И. Автоматизация синтеза микропроцессорных управляющих систем. / А.И. Миков. – Иркутск, 1987. – 286с.
127721
  Потемкин И.С. Автоматизация синтеза функциональных схем. / И.С. Потемкин. – М., 1981. – 88с.
127722
  Миков А.И. Автоматизация системного проектирования ЦВМ: Учеб. пособие по спецкурсу. / А.И. Миков. – Пермь, 1986. – 96с.
127723
  Самсонов В.С. Автоматизация системы управления / В.С. Самсонов. – М, 1985. – 144с.
127724
   Автоматизация спектральных исследований активных образований на Солнце. I. Фотометрия спектров на основе одноканальнон системы МФ2-КАМАК-СМЗ / В.А. Остапенко, В.Ф. Морфлюк, Л.В. Попкова, Ю.А. Чеснок // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 53-66. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Осуществлена автоматизация процесса фотометрической обработки спектров активных образований на Солнце на основе комплекса А1Ф2-КАМАК-СМЗ. Изучены основные принципы построения и требования к различным системам комплекса, которые будут использованы в ...
127725
   Автоматизация спектральных исследований активных образований на Солнце. II. Фотометрия спектров и изображений на основе 40-канальной системы МФ4-СМ ЭВМ / В.Н. Ващенко, В.А. Остапенко, А.Ю. Демонтович, Пащенко, Ю.А. Чеснок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 82-84. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Описан 40-канальный измерительный комплекс МФ4-СМ ЭВМ, предзназначенный для фотометрического цифрового анализа спекторов и изображений на прозрачном основании.
127726
   Автоматизация специальных способов литья : Сборник науч. тр. – Киев : ИПЛ, 1987. – 104, 3, [2] с. : ил.
127727
  Кощеев В.А. Автоматизация статистического анализа данных. Пакеты прикладных программ / В.А. Кощеев. – Москва, 1988. – 232 с.
127728
   Автоматизация статистической обработки : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1985. – 155 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127729
   Автоматизация структурно-морфологических построений / И.Г. Черванев, В.И. Еремин, Г.Е. Ивашко, В.С. Черпак // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 41-46 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
127730
   Автоматизация схематического проектирования : [Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 367, [1] c. : ил. – Библиогр.: с. 361-363
127731
   Автоматизация схемотехнического проектирования на мини-ЭВМ : Учебное пособие. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. – 200 с. : ил.
127732
   Автоматизация теплового проектирования микроэлектронных устройств средствами САПР. – Львов : Выща шк. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 253 с. : ил. – Библиогр.: c. 231
127733
   Автоматизация тепловых процессов в системе Днепроэнерго. – Москва : БТИ ОРГРЭС, 1964. – 44 с.
127734
  Мануйлов П.Н. Автоматизация тепловых процессов на электростанциях / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград, 1961. – 272 с.
127735
  Мануйлов П.Н. Автоматизация тепловых процессов на электростанциях / П.Н. Мануйлов. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 296 с.
127736
  Баклушин П.А. Автоматизация теплоэнергетических установок / П.А. Баклушин. – Москва ; Ленинград, 1960. – 352 с.
127737
   Автоматизация теплоэнергетических установок : Программа, методические указания и контрольные задания. Факультет: теплоэнергетический. Специальность: "теплоэнергетические установки электростанций". – Ленинград : [б. и.], 1960. – 19 с.
127738
  Киселев И.К. Автоматизация теплоэнергетических установок / И.К. Киселев. – М.-Л.
1. – 1960. – с.
127739
  Коротаев Н.А. Автоматизация тестового диагностирования дискретных устройств / Н.А. Коротаев, А.Е. Люлькин. – Минск, 1983. – 142с.
127740
  Тютин А.А. Автоматизация технического этапа проектирования микроэлектронных ЦВМ / А.А. Тютин. – К., 1972. – 18с.
127741
  Гаврилов А.Н. Автоматизация технической подготовки производства / А.Н. Гаврилов. – М., 1976. – 64с.
127742
   Автоматизация технической подготовки производства : Научно-технический сборник. – Минск : [б. и.], 1986. – 156 с.
127743
   Автоматизация технологии планирования в союзной республике : Сб. науч. тр. – Киев : ГлавНИИВЦ Госплана УССР, 1988. – 199, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
127744
  Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Н.М. Недилько. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 368с.
127745
   Автоматизация технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства : Тезисы докладов областной межотраслевой научно-технической конференции. Май 1975г. – Куйбышев : [б. и.], 1975. – 327 с. : ил. – Библиогр. в конце докл.
127746
   Автоматизация технологического контроля электрических аппаратов : Межвуз. сб. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1986. – 104 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127747
   Автоматизация технологического оборудования микроэлектроники : [Учебное пособие для приборостроит. спец. вузов. – Москва : Высш. шк., 1991. – 333, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 332
127748
   Автоматизация технологического проектирования при помощи электронных вычислительных машин : Сборник статей. – Москва : Машиностроение, 1966. – 136 с. : ил.
127749
   Автоматизация технологической подготовки гибких производств : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1989. – 161, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127750
   Автоматизация типовых технологических процессов и установок : [Учеб. для вузов по спец."Эолектропривод и автоматизация пром. установок и технол. комплексов". – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 431, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 420-421
127751
   Автоматизация труда технолога-машиностроителя : Справ. пособие. – Киев : Тэхника, 1991. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 111
127752
  Шеповалов В.Д. Автоматизация уборочных процессов / В.Д. Шеповалов. – М, 1978. – 384с.
127753
   Автоматизация умственного труда в машиностроении : Труды науч. сессии Отд-ния механики и процессов управления и Науч. совета по комплексной проблеме "Кибернетика". – Москва : Наука, 1969. – 164 с.
127754
  Трайнев В.А. Автоматизация управления / В.А. Трайнев. – М, 1977. – 63с.
127755
   Автоматизация управления. – Москва : Радио и связь, 1984. – 263 с. – Библиогр.: с. 256-259
127756
  Шкуркин Ю.П. Автоматизация управления в гибких производственных системах / Ю.П. Шкуркин. – К., 1988. – 181с.
127757
  Клюкин В.Н. Автоматизация управления в легкой промышленности / В.Н. Клюкин. – М., 1976. – 208с.
127758
  Клюковкин В.Н. Автоматизация управления в легкой промышленности / В.Н. Клюковкин. – М., 1976. – 208с.
127759
   Автоматизация управления в отраслевых НИИ и КБ. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд., 1983. – 234 с. – Библиогр.: с. 230-232
127760
   Автоматизация управления войсками : Методол. проблемы. – Москва : Воениздат, 1977. – 301 с. : ил.
127761
   Автоматизация управления вузом : Сборник научных трудов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 176 с.
127762
   Автоматизация управления вузом : Сборник научных трудов. – Москва : НИИВШ, 1985. – 183, [5], [4 л. табл.] с. – Библиогр. в конце ст.
127763
   Автоматизация управления высшей школой. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1987. – 276 с.
127764
  Зубок И.Г. Автоматизация управления единичным и мелкосерийным производством / И.Г. Зубок, А.В. Бухаров. – Новосибирск, 1990. – 111с.
127765
   Автоматизация управления и повышение надежности средств автоматики на железнодорожном транспорте : Сборник научных трудов. – Москва : Транспорт, 1984. – 112 с. – Библиогр.: c. 110
127766
  Камилов Ш.М. Автоматизация управления и прогнозирования отраслей промышленности / Ш.М. Камилов. – Ташкент, 1984. – 181с.
127767
  Кунгс Я.А. Автоматизация управления и регулирование напряжения в осветительных установках / Я.А. Кунгс, П.М. Твардовский. – Москва, 1979. – 129 с.
127768
   Автоматизация управления качеством и стандартизация элементов АСУ : [Сборник статей]. – Львов : ВНИИМИУС, 1980. – 118 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127769
   Автоматизация управления материальными потоками : (На примере применения ЭВМ в ж.-д. компании "Чесси систем"). – Москва : Прогресс, 1974. – 429 с.
127770
   Автоматизация управления народным хозяйством УССР : Организационный и правовой аспекты. – Киев : Наукова думка, 1983. – 144 с.
127771
  Толстошеев В.В. Автоматизация управления народным хозяйством. / В.В. Толстошеев. – М., 1978. – 182с.
127772
  Тараканов К.В. Автоматизация управления научно-исследовательским учреждением. / К.В. Тараканов. – М., 1975. – 151с.
127773
  Асташкин Г.П. Автоматизация управления опытным производством / Г.П. Асташкин. – Новосибирск, 1982. – 144с.
127774
   Автоматизация управления организационными и техническими системами : [Сборник статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 201 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127775
   Автоматизация управления предприятием легкой промышленности. – Москва, 1967. – 156с.
127776
   Автоматизация управления предприятия. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 239 с. – (Секреты менеджмента). – ISBN 5-16-000133-6
127777
  Ведута Е.Н. Автоматизация управления предприятиями с целью создания системы стратегического управления национальной экономикой / Е.Н. Ведута, В.А. Галаев, Н.Г. Игнатьева // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 26-32
127778
  Пиггот С.Г. Автоматизация управления предприятиями химической промышленности / С.Г. Пиггот. – Москва, 1966. – 48с.
127779
   Автоматизация управления производством : Межвузовский сборник. – Барнаул : АПИ, 1986. – 148 с.
127780
  Терещенко С.П. Автоматизация управления производством и ее экономическая эффективность : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терещенко С.П. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 26 с.
127781
   Автоматизация управления промышленными объектами : [Сборник статей]. – Киев : ИК, 1980. – 105 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127782
   Автоматизация управления промышленными предприятем и объединением : [Сборник статей]. – Киев : Техніка, 1974. – 126, [8] с. – Библиогр. в конце ст.
127783
   Автоматизация управления промышленными предприятиями : Сборник статей. – Киев : Техніка, 1971. – 156 с. – Библиогр. в конце ст.
127784
  Венгер Михаил ефремович Автоматизация управления сельским строительннным производством. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Венгер Михаил ефремович; МВ и ССО УССР. КИНХ. – К., 1986. – 20л.
127785
  Постевой А.Г. Автоматизация управления складским хозяйством. / А.Г. Постевой, В.Н. Антонов. – К., 1992. – 167с.
127786
   Автоматизация управления сложными объектами : (Тез. докл. к конф.). – Барнаул : [б. и.], 1978. – 83 с. – Библиогр. в конце докл.
127787
  Гафт Л.Ш. Автоматизация управления созданием и освоением новой техники / Л.Ш. Гафт. – К., 1978. – 151с.
127788
   Автоматизация управления технологическим процессом бурения скважин : Сборник научных трудов. – Ленинград : ВИТР, 1981. – 70 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
127789
   Автоматизация управления технологическими процессами (проектирование, моделирование, оптимизация) : [Сб. статей]. – Киев, 1978. – 38 с. – Библиогр. в конце докл. – (Препринт / АН УССР, Ин-т кибернетики ; 78-74)
127790
  Беляков В.К. Автоматизация управления химической промышленностью / В.К. Беляков. – М., 1977. – 279с.
127791
  Праховник А.В. Автоматизация управления электропотреблением / А.В. Праховник. – Киев : Вища школа, 1986. – 72 с.
127792
   Автоматизация управления энергообъединениями. – Москва : Энергия, 1979. – 431 с. – Библиогр.: с. 415-426
127793
  Меняйленко В.С. Автоматизация управления: Учеб. пособие по самостоят. овладению навыками работы на персон. ЭВМ типа "Роботрон-1715" для студентов спец. "Экономика и управление в отраслях топлив.-энерг. комплекса" 0 / В.С. Меняйленко. – М., 1989. – 51с.
127794
  Синягов А.А. Автоматизация управленческого труда / А.А. Синягов. – М., 1984. – 64с.
127795
  Смирнов Э.А. Автоматизация управленческого труда на базе персональных компьютеров / Э.А. Смирнов. – М., 1988. – 48с.
127796
  Броун Р. Автоматизация учета / Р. Броун. – Л., 1960. – 200с.
127797
  Быков А.П. и др. Автоматизация учета и статистики в крупном универсальном магазине с помощью ЭВМ / А.П. и др. Быков. – М., 1974. – 148с.
127798
  Ратмиров Ю.А. Автоматизация учета материалов на промышленном предприятии / Ю.А. Ратмиров. – М, 1980. – с.
127799
  Качайлов А.Е. Автоматизация учета на базах и складах. / А.Е. Качайлов. – М, 1970. – 56с.
127800
  Полковский Л.М. и др. Автоматизация учета на базе персональных ЭВМ / Л.М. и др. Полковский. – М., 1991. – 188с.
127801
  Чичкарев Е.А. Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников вуза на базе системы управления контентом / Е.А. Чичкарев, А.В. Сергиенко, Н.В. Назаренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 155-159. – ISSN 2413-1571
127802
   Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников вуза с использованием системного подхода / Е.А. Чичкарев, Н.В. Назаренко, А.В. Сергиенко, О.В. Кривенко // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 64-69. – ISSN 1998-7005


  Йдеться про розроблену інформаційно-аналітичну систему моніторингу та обліку результатів наукової діяльності.
127803
   Автоматизация физических экспериментов : Сборник статей. – Ташкент : Фан, 1991. – 77 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127804
  Синаев А.Н. Автоматизация физических экспериментов, проводимых на ускорителях заряженных частиц : Автореф... доктор техн.наук: 01.04.16 / Синаев А.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 38л.
127805
  Певчев Ю.Ф. Автоматизация физического эксперимента : Учебное пособие / Ю.Ф. Певчев, К.Г. Финогенов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 368с.
127806
   Автоматизация физического эксперимента : Обл. науч. конференция посвящ. 70-летию образов. Иркутск. гос. ун-та им. А.А. Жданова, Иркутск, апрель 1988 : Тезисы докладов. – Иркутск : [б.и.], 1988. – 48 с.
127807
   Автоматизация физического эксперимента и приборы для научных исследований : Сборник статей. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 142 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127808
   Автоматизация физического эксперимента на критических сборках. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 102 с. : ил. – Библиогр.: с. 99-101. – (Физика ядерных реакторов ; Вып. № 25)
127809
   Автоматизация формирования аналитических отчетов на основе данных мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования / В.Н. Микрюков, А.Н. Серегин, В.П. Поневаж, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются возможности информационной системы для построения аналитических отчетов о деятельности образовательных организаций и системы высшего образования. Приводятся задачи, требования к разработке информационной системы, данные, необходимые для ...
127810
  Лобанов А.Н. Автоматизация фотограмметрических процессов / А.Н. Лобанов, И.Г. Журкин. – Москва : Недра, 1980. – 240 с.
127811
  Кузьмик П.К. Автоматизация функционального проектирования / П.К. Кузьмик, В.Б. Маничев. – Минск, 1988. – 140с.
127812
   Автоматизация химводоочисток тепловых электростанций : [Сборник статей. – Москва : БТИ, 1964. – 96 с.
127813
  Леонов А.Л. Автоматизация химических производств и пусти ее развития / А.Л. Леонов, Ф.Я. Ревзин. – М, 1967. – 300с.
127814
   Автоматизация химической промышленности : [Сборник статей. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 140 с. : ил.
127815
   Автоматизация химической промышленности : Библиографический указатель 1964 (2 полуг.) -1965 (1 полуг.). – Москва : [б. и.], 1966. – 108 с. – (Актуальные проблемы техники)
127816
   Автоматизация цитологических исследований : Сборник научных трудов. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 139, [1] с. : ил.
127817
  Рябошапка А.Т. Автоматизация шахтных клетевых подъемных установок с применением статических преобразований частоты : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Рябошапка А. Т.; КПИ. – К., 1975. – 23л.
127818
  Кузьмичев Д.А. Автоматизация эксперименатальных исследований / Д.А. Кузьмичев. – Москва : наука, 1983. – 392с.
127819
   Автоматизация эксперимента : Сборник научных статей. – Новосибирск : Ин-т автоматики и электрометрии, 1976. – 198 с. – Библиогр. в конце ст.
127820
  Егоров Ю.В. Автоматизация эксперимента в почвенных исследованиях : Элементы автоматических устройств / Ю.В. Егоров; МГУ. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 99с. – ISBN 5-211-01204-6
127821
   Автоматизация эксперимента и машинная графика : [Сб. статей. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1977. – 155 с.
127822
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных работ. – Днепропетровск : [б. и.], 1973. – 138 с. – Библиогр. в конце работ
127823
   Автоматизация экспериментальных исследований : [Сборник статей]. – Минск : Ин-т техн. кибернетики, 1975. – 174 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Библиотека алгоритмов и программ для ЭВМ / АН БССР, Совет по автоматизации науч. исследований. Ин-т техн. кибернетики)
127824
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1977. – 120 с. – Библиогр. в конце работ
127825
   Автоматизация экспериментальных исследований : Всесоюзная научно-техн. конференция 5-7 июля: Тезисы докладов. – Куйбышев : Науч. совет по комплекс. пробл. "Кибернетика" АН СССР, 1978. – 242 с.
127826
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сб. науч. тр. – Минск : ИТК, 1982. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127827
   Автоматизация экспериментальных исследований : Сборник научных трудов. – Горький : [б.и.], 1985. – 198 с., [2] л. схем
127828
   Автоматизация экспериментальных исследований на энергофизических установках : Сборник статей. – Ташкент : Фан, 1991. – 84 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127829
  Селиванов Ю.П. Автоматизация экспонирования в фоторепродукционных процессах. : Автореф... канд.техн.наук: / Селиванов Ю.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.полигр.ин-т. – М, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
127830
   Автоматизация электрических измерений. – Москва : ОНТИПрибор
Вып. 10. – 1964. – 92 с. – Библиогр. в конце ст.
127831
   Автоматизация электрических измерений : Сборник статей. – Москва : Онтиприбор, 1966. – 113 с.
127832
  Гаврилов М.А. Автоматизация электрических станций / М.А. Гаврилов. – Москва-Ленинград
Ч. 20. – 1937. – 36 с.
127833
   Автоматизация энергетики : Сборник статей. – Киев : [б. и.], 1964. – 253 с. – Библиогр. в конце статей
127834
   Автоматизация энергетических блоков. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 352 с. – Библиогр.: с. 346-349
127835
   Автоматизация энергетических блоков мощностью 150 и 200 Мат. – Москва : [б. и.], 1968. – 22 с.
127836
  Москалев А.Г. Автоматизация энергетических систем / А.Г. Москалев. – вып. 9. – Москва
Вып. 9. – 1961. – 46 с.
127837
  Павлов Г.М. Автоматизация энергетических систем / Г.М. Павлов. – Ленинград, 1977. – 240 с.
127838
   Автоматизация энергетических систем : [Учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов. – Москва : Энергия, 1977. – 441 с. : ил. – Библиогр.: с. 431-435
127839
  Баркан Я.Д. Автоматизация энергосистем / Я.Д. Баркан, Л.А. Орехов. – Москва, 1981. – 271 с.
127840
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы научно-технической конференции. – Челябинск : [б. и.], 1965. – 164 с.
127841
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы к научно-технической конференции. – Челябинск
Вып. 2. – 1966. – 180с.
127842
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Материалы к научно-технической конференции. – Челябинск
Вып. 3. – 1967. – 194с.
127843
   Автоматизация энергосистем и энергоустановок промышленных предприятий : Тематический сборник научн. трудов. – Челябинск : [б. и.], 1985. – 155 с. : ил. – Библиогр. в конце тр.
127844
   Автоматизация энергохозяйства. – Москва : ГОСИНТИ, 1963. – 80 с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; № 25-63-78/2)
127845
   Автоматизация эргономического проектирования элементов рабочего места оператора : Методические материалы. – Минск : ИТК, 1986. – 159, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 128-140
127846
   Автоматизация ЭТО с применением ЭВМ : Сборник научных трудов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
127847
   Автоматизация ядерного эксперимента на 4 МЭВ электростатическом ускорителе ФТИ АН УССР. – Харьков : ФТИ АН УССР
Часть 3 : Обработка угловых распределений-лучей из реакций радиационного захвата и неупругого рассеяния протонов ядрами с нулевым спином. – 1966. – 106 с.
127848
  Ямницкий В.А. Автоматизация ядерного эксперимента на базе малой вычислительной техники : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ямницкий В.А.; Лаборатория высоких энергий. Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 16л.
127849
   Автоматизация, Организация. Диагностика : В 2-х ч. – Москва : Наука. – (Проблемы биологической кибернетики)
Ч.1. – 1971. – 386с.
127850
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников :. – Москва : Гостоптехиздат
Кн. 1. – 1962. – 785 с.
127851
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников:. – Москва
Кн. 3 : Контроль и автоматизация процессов бурения скважин, добычи, транспорта и хранения нефти и газа. – 1963. – 552 с., 5 л. схем : ил.
127852
   Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности : Серия справочников. – Москва : Недра
Кн. 2 : Приборы контроля давления, расхода и количества вещества, уровня, температуры : Вторичные приборы и машины множественного контроля. – 1964. – 870 с., 2 л. табл. : ил. – Библиогр. в конце разделов
127853
  Лобович Э.И. Автоматизация.Труд.Человек. / Э.И. Лобович. – Минск, 1983. – 175с.
127854
  Голубков В.В. Автоматизацияи механизация складов для штучных грузов. / В.В. Голубков. – М., 1968. – 48с.
127855
  Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сирота О.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
127856
  Бабій А.С. Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності / А.С. Бабій, М.М. Зацеркляний // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 163-167. – ISSN 1727-1584
127857
  Скопень М.М. Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних "АССЕЗЗ" / М.М. Скопень, В.А. Лобанова // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 58-63. – ISSN 1728-6220
127858
  Семенко Т. Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 50-53
127859
  Меджибовська Н. Автоматизація банківської діяльності: комплексний підхід : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 32-34 : Рис.
127860
  Кунянський Леонід Аркадійович Автоматизація безконтактної діагностики у керованих технологічних процесах випробувань повітряно-реактивних двигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Кунянський Леонід Аркадійович; Харк. політехн. ін-т. – Х., 1993. – 18л.
127861
  Антонов В.М. Автоматизація бібліотек на основі АРМ : Навч. посіб. для студ. ун-ту / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 82с. – ISBN 966-594-093-7
127862
  Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Ляшенко І.Ю.; НАН України. Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадского. – Київ, 1998. – 16л.
127863
  Марченко Д.М. Автоматизація бухгалтерського обліку як джерело зростання його ефективності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 248-254. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
127864
  Кордунова Т. Автоматизація бухобліку // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.72-77
127865
  Кордунова Т. Автоматизація бухобліку. Урок 4. // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.69-73
127866
   Автоматизація в промисловості. – Київ : 1960. – 292с.
127867
  Фокін С. Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і контрастивних досліджень


  На основі проведеного експерименту з використанням власного спеціально розробленого програмного забезпечення проаналізовано різні принципи й алгоритми пошуку анафоричних повторів на матеріалі іспанського й українського тексту. Експеримент показав, що ...
127868
  Щербина О.А. Автоматизація вимірювання напруженості поля : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Щербина О.А.; МОНУ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
127869
  Фецун А.В. Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Фецун А.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
127870
  Бажан О. Автоматизація виробництва як передумова технологічного безробіття в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 159-161
127871
  Бачишин Б.Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Землеустрій та кадастр" / Б.Д. Бачишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2013. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-966-327-268-9
127872
  Рябокінь Ю.М. Автоматизація діяльності медичних закладів / Ю.М. Рябокінь, А.О. Бех, В.В. Руденко // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (24). – C. 44-52. – ISSN 2306-6512
127873
  Чкалов О.В. Автоматизація дослідження динамік систем розгортування великогабаритних панелей сонячних батарей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.09 / Чкалов О.В.; Нац. техн. ун-т України. Київ. політехн. ін-т. – К., 1996. – 16л.
127874
  Рев"яцький І.Ю. Автоматизація електронної системи формування бібліографії наукових праць у вищих медичних навчальних закладах України / І.Ю. Рев"яцький, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18-24. – ISSN 0367-3057
127875
  Борисов О.Б. Автоматизація і людина / О.Б. Борисов. – К., 1989. – 48с.
127876
  Крючкова Л.П. Автоматизація ідентифікації тварин в технологічному процесі молочних ферм. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Крючкова Л.П.; Кіровоград. ін-тут сільськогосп. машинобуд. – Кіровоград, 1997. – 16л.
127877
  Муравський В. Автоматизація інвентаризації в комп"ютерно- комунікаційній формі обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 107-116. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
127878
  Муравський В. Автоматизація калькулювання для оперативного управління конкурентоспроможністю підприємства // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 217-231. – ISSN 2409-9260
127879
  Шевченко В.О. Автоматизація картографічних робіт : (Проспект курсу та методичні вказівки до виконання лаботаторних робіт) / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, А.Ю. Гордеев; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 28 с.
127880
  Скоробогатова І.В. Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Скоробогатова Інна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
127881
  Нгуен Тхань Хай Автоматизація керування хвильовою електростанцією з гнучкими енергопоглинаючими елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Нгуен Тхань Хай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
127882
  Петренко А.І. Автоматизація конструкторського проектування електронних пристроїв / А.І. Петренко. – К, 1975. – 48с.
127883
  Партико З.В. Автоматизація контролю композиційних норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-20. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються питання автоматизації композиційних норм оформлення тексту - одного з важливих компонентів автоматизованого редагування текстів.
127884
  Партико З.В. Автоматизація контролю логічних норм редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 74-79


  Розглядаються можливості автоматизації контролю логічних норм редагування. Вказується, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики й логіки такий контроль не може бути автоматичним, а тільки певною мірою автоматизованим. Запропоновано методи такого ...
127885
  Александров Вадим Автоматизація контролю навчальних досягнень учнів з допомогою інтегрованого навчально-атестаційного комплексу "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 6-10 : Табл, мал. – Бібліогр. 12 назв
127886
  Левицька С.О. Автоматизація контролю необоротних активів для бюджетних установ // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 128-135. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
127887
  Горєв Л.М. Автоматизація математичнаго моделювання впливу зрошення на гідрохімічний режим річкового басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 35-42. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 26)
127888
  Ширягіна О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутку : математичні методи,моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 251-263 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
127889
  Катіорджіолу С. Автоматизація моделей прогнозування прибутку / С. Катіорджіолу, В. Йоруджу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 264-275 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 1993-6788
127890
  Троханяк С. Автоматизація моніторингу фінансової стабільності банківської системи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 512-515. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
127891
  Кольчіба М.Р. Автоматизація монохроматора МДР - 23 / М.Р. Кольчіба, К.С. Шокін, В.М. Прокопець // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 68-69
127892
  Гришко В.Г. Автоматизація наукових досліджень / В.Г. Гришко. – К., 1972. – 47с.
127893
  Марусей Т.В. Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій / Т.В. Марусей, І.М. Мушеник // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 127-133. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
127894
  Федькевич Н. Автоматизація обліку зовнішньоекономічних операцій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 пунктів
127895
  Безверхий К. Автоматизація обліку курсових різниць: актуальні питання : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
127896
  Кузьмінський Ю.А. Автоматизація обробки інформації в обліку даних про міжнародну фінансово-господарську діяльність // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.96-99. – (Економічні науки ; № 2)
127897
  Кульчицький І.М. Автоматизація оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі Болонського процесу / І.М. Кульчицький, Т.В. Магеровська, В.В. Сеник // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 7-14. – ISSN 2078-4643
127898
  Солодяк О.Ю. Автоматизація перекладу військово-політичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 564-569. – ISBN 966-581-481-8
127899
  Тараненко К.Г. Автоматизація підтримки прийняття рішень у реальному часі в доказовій медицині / К.Г. Тараненко, Т.В. Коломійченко, В.П. Бочарников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 199-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті окреслені проблеми прийняття рішень у сучасній медицині в реальному часі в умовах невизначеності характеристик, що вивчаються, а також обмеженості первинних даних. Показана перспективність сумісного застосування Fuzzy-технологій із методами та ...
127900
  Лісневський Р.В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.12 / Ростислав Валерійович Лісневський; МОН України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
127901
  Головатий А.І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Головатий А.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
127902
  Коваль М.Ю. Автоматизація проектування та аналіз дчутливості оптимальних багатовиміних різнотемпових систем керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Коваль М.Ю.; Нац. техн ун-т. Укр. – Київ, 1997. – 17л.
127903
  Фролов В.В. Автоматизація проектування технологічних систем механічної обробки на основі еволюційних методів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Фролов В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
127904
  Кузьмін А.В. Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника "Січ-2" / А.В. Кузьмін, Л.Д. Греков, В.В. Оноцький // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2735-44-4
127905
  Стопакевич А.О. Автоматизація процесів багатомірного керування брагоректифікаційними установками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Стопакевич Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
127906
  Побережник Сергій Михайлович Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Побережник С.М.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2001. – 17 с.
127907
  Лисенко Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 13 - 14. – ISSN 1811-377X
127908
  Савків В.Б. Автоматизація процесів заванаження об"єктів типу тіла обертання на основі струменевих захплюючих пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Савків В. Б.; МО Укр. Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 19л.
127909
  Уліцька О.О. Автоматизація процесів керування багатокорпусною випарною установкою в виробництві цукру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Уліцька Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
127910
  Бунке О.С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бунке Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
127911
  Абдалхамід Д.А. Автоматизація процесів керування колоною синтезу у виробництві метанолу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Джабран Абдалхамід Абдалнабі ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 13 назв
127912
  Фоменко Б.В. Автоматизація процесів керування прямоточними котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Фоменко Б.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв.
127913
  Качур С.О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Качур Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
127914
  Жученко А.І. Автоматизація процесу алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі / А.І. Жученко, Л.С. Черевко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 33-34
127915
  Олійник В.В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упорядкування середовища у гнучких комп"ютерно-інтегрованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Олійник В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Киров, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
127916
  Черепанська І.Ю. Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 - автомат. процесів керування / І.Ю. Черепанська ; Нац. техн. ун- України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
127917
  Голик О.П. Автоматизація процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Голик Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
127918
  Шульгін С.К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шульгін С.К. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
127919
  Гуменний Д.О. Автоматизація процесу керування усталеним рухом антропоморфного крокуючого апарата : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Гуменний Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
127920
  Олійник О.В. Автоматизація процесу навчання іноземнї мови в немовному ВНЗ через дистанційне навчання // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 272-273
127921
  Калачиков О.В. Автоматизація процесу оцінки кредитоспроможності підприємства : фінанси підприємств / О.В. Калачиков, Т.В. Крупко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-58 : Табл., рис.
127922
  Якименко А.В. Автоматизація процесу підготовки даних для реєстрації DOI // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
127923
  Бойко О.Г. Автоматизація процесу прийняття рішень при керуванні періодичністю контролю прихованих відмов виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бойко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
127924
  Могильний С.Г. Автоматизація процесу топологічного узгодження кадастрової карти / С.Г. Могильний, Д.Ю. Гавриленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 33-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назв
127925
  Губський А.М. Автоматизація процесу управління міським господарством : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Губський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
127926
  Женченко М. Автоматизація редакційно-видавничого процесу в цифровому суспільстві: сегмент программного забезпечення // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 55-60


  У статті розглянуто програмне забезпечення, яке використовується для автоматизації редакційно-видавничих процесів у видавництвах, редакціях ЗМІ, при створенні електронних версій видань для мобільних пристроїв (iPhone, iPod). The article deals with the ...
127927
  Шокін К.С. Автоматизація роботи монохроматора // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 76
127928
  Богаєнко В.О. Автоматизація розв`язання просторових задач з неповними даними : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 01.05.02 / Всеволод Олександрович Богаєнко; НАНУ4 Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 5 назв
127929
  Сінотін А.М. Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових режимів при проектуванні одноблокових радіоелектронних- апаратів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.12 - системи автомат. проект. робіт / Сінотін А.М. ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 34 с. – бібліогр.: 26 назв
127930
  Домбровський В.А. Автоматизація розрахунків податку на доходи фізичних осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-74. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі автоматизації розрахунку податку на доходи фізичних осіб. Запропонована модель автоматизації розрахунку податку на доходи фізичних осіб, використання якої приведе до полегшення роботи бухгалтера і мінімізації ...
127931
  Богушевська Н.В. Автоматизація синтезу сітьових дискретно-подійних імітаційних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богушевська Н.В. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 22 назви
127932
  Безносик О.Ю. Автоматизація синтезу схемних макромоделей компонентів, що описуються системами диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Безносик О.Ю. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назви
127933
  Максименко Ірина Миколаївна Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 07 / Максименко І. М.; Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
127934
  Білоусова Л.І. Автоматизація системи педагогічної діагностики як перехід до якісного нового рівня діагностичної діяльності / Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 3. – С. 36-39
127935
  Вєщунов В.В. Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 01.05.02 / Вєщунов В.В.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
127936
  Арсірій О. Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
127937
  Арсірій О. Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 79-83


  Запропоновано дворівневу методику нейромороженого розпізнання образів читачів публічної бібліотеки для автоматизації спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів. Методику реалізовано за допомогою вільно розповсюджуваних засобів ...
127938
  Приймак В. Автоматизація страхового бізнесу в Україні / В. Приймак, О. Єрмоленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам автоматизації бізнес-процесів лайфових страхових компаній. Розглянуті основні підходи та інструменти моделювання бізнес-процесів та надані рекомендації щодо доцільності та своєчасності впровадження автоматизації ...
127939
  Хамза Алі Юсеф Альшавабкех Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
127940
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2011 : I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2011, Київ, 20-21 квіт. 2011 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т, Каф. автоматизації хім. вир-в ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2011. – 85, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
127941
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2012 : II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2012, Київ, 19-20 квіт. 2012 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т , Каф. автоматизації хім. вир-в ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2012. – 85, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-622-501-9
127942
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2013 : IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2013, Київ, 17-18 квіт. 2013 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., ред., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-622-568-2
127943
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2014 : I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студ. АКІТ - 2014, Київ, 16-17 квіт. 2014 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., ред., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 138, [1] с. : іл.. табл. – Текст укр., англ., пол., рос. – Бібліогр.наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-627-6
127944
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-693-1
127945
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2016 : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2016, Київ, 20-21 квіт. 2016 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 139, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-753-2
127946
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2017 : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2017, Київ, 19-20 квіт. 2017 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ют. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-826-3
127947
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : тези доп. Четвертої наук.-практ. конф. студ., Київ, 8-9 груд. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2010. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
127948
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : тези доп. Третьої наук.-практ. конф. студ., Київ, 22 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2010. – 58 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
127949
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : п"ята наук.-практ. конф. студ., Київ, 8-9 груд. 2011 р. : тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2011. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
127950
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : шоста наук.-практ. конф. студ., Київ, 6-7 груд. 2012 р. : тези доп. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [відп. за вип. А.І. Жученко ; упорядкув., ред. М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ, 2012. – 40, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тез
127951
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Сьома наук.-практ. конф. студ. : тези доп., Київ, 4-5 груд. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. факультет ; [упоряд., комп"ютерна правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 68, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тез
127952
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 76, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
127953
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
127954
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 90, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-803-4
127955
  Волкова Тетяна Вікторівна Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.07 / Волкова Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти України. Севастопольськ. держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 1998. – 16л.
127956
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 8, iss. 3. – 2016. – 104 с. – Резюме мовою статті
127957
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 8, iss. 4. – 2016. – 60 с. – Резюме мовою статті
127958
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 3. – 2017. – 68 с. – Резюме мовою статті
127959
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 4. – 2017. – 104 с. – Резюме мовою статті
127960
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 1. – 2017. – 68 с. – Резюме мовою статті
127961
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 2. – 2017. – 58 с. – Резюме мовою статті
127962
   Автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні : Бібліографічний покажчик літератури. – Львів : [б. в.], 1959. – 192 с.
127963
  Остапенко В.О. Автоматизація технологічного процесу ізомеризації H-бутану в ізобутан / В.О. Остапенко, М.В. Коржик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 81-82
127964
  Ніколаєвський О.Ю. Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто питання побудови автоматизованого робочого місця лінгвіста-дослідника. Запропоноване автоматизоване робоче місце дозволяє автоматизувати процес побудови компонентів лінгвістичного забезпечення для автоматичного морфологічного ...
127965
  Слєсарєв В.В. Автоматизація управління енергоємкими потоковими технологіями гірничого металургійного підприємства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Слєсарєв В.В.; Мін.освіти Укр.Нац.гірнича акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1998. – 36л.
127966
  Биченок М.М. Автоматизація управління захистом регіону в надзвичайних ситуаціях. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.06 / Биченок М.М.; Міжнар.наук навч.центр інформ.техн.та систем НАН Укр.та міносвіти Укр. – К, 1998. – 32л.
127967
  Шипунова О.В. Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи / О.В. Шипунова, Ю.В. Єльникова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 303-315
127968
  Мазурок Т.Л. Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Мазурок Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічних ун-т. – Одеса, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назв.
127969
  Кузьменко В.М. Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни / В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 9-16
127970
  Замаруєва І.В. Автоматизація формування навчальних посібників за сукупністю різномовних текстових джерел / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін, А.О. Рось // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 78-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті подано розробку комплексу комп"ютерних систем перекладу російсько- та англомовної навчальної літератури українською мовою та автоматизованого формування матеріалу навчальних посібників на основі перекладеної літератури. The article describes ...
127971
  Татарчук Л.М. Автоматизація як напрямок бібліотечно-інформаційного супроводження наукового забеспечення АПК // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 61-65. – ISSN 0130-9765
127972
  Шихова Х.И. Автоматизацйия ресурсных центров в целях совершенствования высшего образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 112-114. – ISSN 0130-9765
127973
  Мошкович Ж.Г. Автоматизированная лексикографическая система УНИЛЕКС-2 / Ж.Г. Мошкович. – М, 1989. – 107с.
127974
  Моисеенко Г.И. Автоматизированная обработка информации в торговле ГДР / Г.И. Моисеенко. – Москва, 1979. – 133с.
127975
  Панков В.В. Автоматизированная обработка учетной информации. / В.В. Панков. – М., 1980. – 158с.
127976
  Евстигнеев Е.Н. Автоматизированная система обработки экономической информации в торговле / Е.Н. Евстигнеев, Ю.М. Монашкин. – Москва, 1986. – 271с.
127977
  Евстигнеев Е.Н. Автоматизированная система обработки экономической информации в торговле / Е.Н. Евстигнеев, В.В. Ковалев. – М., 1991. – 271с.
127978
  Пасхин Е.Н. Автоматизированная система обучения ЭКСТЕРН / Е.Н. Пасхин, А.И. Митин. – Москва, 1985. – 145с.
127979
  Перельман А.Е. Автоматизированная система оперативного планирования и управления производством. / А.Е. Перельман. – М., 1968. – 136с.
127980
  Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материально-техническим снабжением / Б.К. Плоткин. – Л., 1983. – 63с.
127981
  Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материальными ресурсами / Б.К. Плоткин. – Л., 1991. – 76с.
127982
  Морозов Р.П. Автоматизированная система управления обслуживанием приборов и оборудования / Р.П. Морозов. – Москва, 1989. – 183с.
127983
  Жук К.Д. Автоматизированное проектирование логико-динамических систем / К.Д. Жук, А.А. Тимченко. – К., 1981. – 320с.
127984
  Мещанов В.П. Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ / В.П. Мещанов, А.Л. Фельдштейн. – Москва, 1980. – 144 с.
127985
  Обухова Л.Е. Автоматизированное производство и человек / Л.Е. Обухова. – М., 1984. – 149с.
127986
  Дайитбегов Д.М. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки экономической информации / Д.М. Дайитбегов. – Москва, 1987. – 171с.
127987
  Плоткин Б.К. Автоматизированное управление процессом обращения средств производства / Б.К. Плоткин. – Л., 1979. – 136с.
127988
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г. Жимерин, В.А. Мясников. – М, 1975. – 680с.
127989
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г. Жимерин, В.А. Мясников. – М, 1979. – 591с.
127990
  Ильин В.А. Автоматизированные информационные системы / В.А. Ильин. – Москва, 1972. – 63с.
127991
  Примак А.В. Автоматизированные системы защиты воздушного бассейна от загрязнения / А.В. Примак. – К, 1988. – 165с.
127992
  Петров В.В. Автоматизированные системы массового распространения информации / В.В. Петров, А.В. Нестеренко. – К., 1993. – 132с.
127993
  Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки и поиска документальной информации / П.И. Никитин. – Москва, 1977. – 136с.
127994
  Пасхин Е.Н. Автоматизированные системы обучения / Е.Н. Пасхин. – М., 1987. – 55с.
127995
  Еремеев И.С. Автоматизированные системы радиационного мониторинга окружающей среды / И.С. Еремеев. – К., 1990. – 256с.
127996
  Мизин И.А. Автоматизированные системы управления / И.А. Мизин. – М.
1. – 1970. – 212с.
127997
  Потапов Л.В. Автоматизированные системы управления предприятиями / Л.В. Потапов. – Улан-Удэ, 1978. – 83с.
127998
  Дуэль М.А. Автоматизированные системы управления энергоблоками с использованием средств вычислительной техники / М.А. Дуэль. – Москва, 1983. – 208 с.
127999
  Повилейко Р.П. Автоматизированные характеристики. / Р.П. Повилейко. – М., 1990. – 62с.
128000
  Панков В.В. Автоматизированный учет на предприятиях по поставкам продукции / В.В. Панков. – М., 1984. – 175с.
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,