Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
127001
  Приймак О. "Tulips" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 78-80


  Твори членів журі конкурсу та учасників "Вільного мікрофона". Вірші.
127002
  Kryvodubskyj V.N. "Turbulent buoyancy" of the large-scale solar magnetic field / V.N. Kryvodubskyj, L.L. Kichatinov, G. Rudiger // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 59-61. – (Астрономія ; вип. 33)


  Вплив магнітної індукції на локально-ізотропну турбулентність стратифікованої по густині рідини породжує анізотропію турбулентності, яка у високопровідній плазмі призводить до турбулентного перенесення усередненого магнітного поля вздовж градієнта ...
127003
   [Turk ansiklopedisi]. Inonu ansiklopedisi. – Ankara : Milli egitim basimevi
Cilt 4 : Asturia - Azzi. – 1950. – 450s. : ill. – На тит. арк.: Inonu ansiklopedisi; На обкл.: Turk ansiklopedisi
127004
  Bodzioch-Bryla „Trumny z IKEI", czyli o  autonomizowaniu sie sloganu reklamowego we wspolczesnej prozie, poezji i dramacie // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 91-106. – ISSN 1641-0920


  Про автономізації рекламного слогану у сучасній прозі, поезії і драматургії.
127005
  Стратій Я. «Traktat o duszy» Касіяна Саковича та «Tractatus de anima» Інокентія Гізеля в контексті антропологічних ідей схоластики // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 129-155. – ISBN 978-966-2241-22-8
127006
   Traites de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Generaux des Provinces Unies des Pay-Bas, conclus a Rysvick le 21. Septembre 1697. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie de Frederic Leonard, Imprimeur ordinaire du Roy, 1697


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
127007
   Traites multilateraux: pour une participation universelle : theme 2006: franchir les frontieres: Ceremonie des traites, 13-15 septembre 2006, siege de I"Organisation des Nations Unies // Multilateral treaty framework: an invitation to universal participation : focus 2006: crosssing borders:Treaty event, 13-15 September 2006, United Nations headquarters. – New York : United Nations, 2006. – 12,152 p.
127008
  Fritz Jean Traitor, the case of Benedict Arnold / Fritz Jean. – New York, 1989. – 192с.
127009
  Fedritsky A. Traitors unmasked. / A. Fedritsky. – Kiev, 1987. – 136с.
127010
  Lazarova Katarina Traja z neba / Lazarova Katarina. – Bratislava, 1956. – 167с.
127011
  Krstic Andelko Trajan. Roman iz zivota Makedonskih pecalbara. / Krstic Andelko. – Novi Sad, 1954. – 521с.
127012
  Tokarski Jan Traktat o orfografii polskiej / Tokarski Jan. – Warszawa, 1978. – 163с.
127013
  Oseka Janusz Tramwaj w oku / Oseka Janusz. – Warszawa, 1978. – 218с.
127014
  Renski Antoni Tramwaj z alei szucha / Renski Antoni. – Warszawa, 1979. – 439с.
127015
  Renski Antoni Tramwaj z alei Szucha / Renski Antoni. – Wyd. 3. – Warszawa, 1988. – 359с.
127016
   Tran sgene interferon [alfa]2b downregulated human MGMT protein in vitro / Z.M. Nidoieva, T.P. Ruban, G.V. Dzuba, M.V. Kuchuk, L.L. Lukash // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 182. – ISSN 2409-4943
127017
   Tranen des Vaterlandes. Deutsche Dichtung aus dem 16. und 17. Jahrhundert. – Berl., 1954. – 682с.
127018
  Beknazarova S.S. Traning of multimedia formation from positions of integration of media formation in educational process / S.S. Beknazarova, K.P. Abdurakhmanov // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 131-135. – ISBN 978-966-927-534-9


  У статті розкрито ефективність інтегрування медіаосвіти в навчальний процес з урахуванням завдань медіаосвіти та формування інформаційно-комунікаційної компетентності, а також класифікація.
127019
  Guzun Vadim Tranistrian Autonomy: The Romanian Diplomatic and Security Perspective (1924) // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2014. – T. 24, Nr. 3/4 (за 2013) : Mai - august. – P. 269-284. – ISSN 1018-0443
127020
  Burnete S. Trans-Atalantic Integration: а Crucial Pace Toward а Globalized World // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  In this paper we deal with the much "touted and taunted" upcoming transatlantic economic integration. We scrutinize the issue through the prism of both economic theory and historical development, in an attempt to contend that economic integration is no ...
127021
  Gombrowicz Witold Trans-Atlantyk. - Slub. Z kommentarzem autora. / Gombrowicz Witold. – Warszawa. – 260с.
127022
  Скопенко В.В. Trans-bis (2-hydroxyiminopropionato-N,O) - dimethanolnickel (II) Dimethanol Solvate / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Н.М. Дударенко // Acta Cryst., 1994. – Vol. 50
127023
  Lampeka R.D. Trans-Bis(2-hydroxyiminopropionato-N,0)-dimethanolnickcl(II) Dimethanol Solvate, [№{СН3С(МОН)СОО}2(СН3ОН)2]-2СН3ОН] / R.D. Lampeka, N.M. Dudarenko, V.V. Skopenko // Acta Cryst., 1994
127024
  Tykhomyrova Y. Trans-european component of the european information space // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 75-79. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається сутність та структура транс’європейського інформаційного простору. Особливу увагу автор приділяє аналізу процесів формування структур та суб’єктів інформаційної діяльності загальноєвропейського масштабу. На думку автора, ...
127025
  Botsman A. Trans-germanic peculiarities of preterite-present verbs / A. Botsman, O. Dmytruk // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 40. – С. 140-155. – ISSN 2311-2697


  Транс-германські особливості претерито-презентних дієслів.
127026
   Trans - karpethian region tourist : Guide-book. – Київ : Svit Uspihu, 2007. – 320p. – ISBN 966-8352-20-3
127027
   Transaccion inaudita. – Moscu, 1991. – 301с.
127028
  Kamaran Ali Hassan Transaction costs theory in attraction foreign direct investment by the enterprises // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – Р. 117-121. – ISSN 2309-1533
127029
  Zaslavsky V. Transaction risk in paymtnt systems // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 105-107
127030
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-878508-11-3
Vol.53 : Stepping-stones: the reminiscences of a woman geologist in the twentieth century /K. Fowler-Billings. – 1996
127031
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-8788508-13
Vol.54 : Connecticut"s ames iron works; family, community, nature, and innovation in an enterprise of rhe early American republic /G.Galer a.o. – 1998
127032
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven. – ISBN 1-8788508-13
Vol.55 : A history of the Connecticut academy of arts and sciences 1799-1999 /M.E.Ellsworth. – 1999
127033
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences. – New Hawen : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol.56 : Connecticut: past, present and future: In celebration of the 200th anniversary of the Connecticut academy of arts and sciences. – 1999
127034
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Hawen : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 59 : Living with Stalin"s ghost / Bruce C. Daniels. – 2008
127035
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol.60 : The civil rights act of 1875 : a reexamination / Richard A. Gerber, Alan Friedlander. – 2008
127036
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 61 : The outcomes of the life of a geologist: an autobiography by T. Nelson Dale, 1846-1937. – 2009
127037
   Transactions [of] The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 62 : Growing a school : a battle for excellence / Margot Kohorn. – 2010
127038
   Transactions in international information systems : Systems analysis and development: theory and practice. – Wroclaw, 2001. – ISSN 1507-8647
127039
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 25. – 2005. – (Mathematics and mechanics ; № 4)
127040
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (Mathematics and mechanics ; № 7)
127041
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (Mathematics and mechanics ; № 4)
127042
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 26. – 2006. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127043
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127044
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127045
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  Vol. 27. – 2007. – (№ 7 : Mathematics and mechanics)
127046
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 28. – 2008. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127047
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 28. – 2008. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127048
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 29. – 2009. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127049
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 29. – 2009. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127050
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  Vol. 30. – 2010. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127051
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku
  Vol. 30. – 2010. – (Mathematics and mechanics ; № 7)
127052
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 30. – 2010. – (№ 4 : Mathematics)
127053
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku
  Vol. 31. – 2011. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127054
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 31. – 2011. – (№ 1 : Mathematics)
127055
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 32. – 2012. – (№ 1 : Mathematics)
127056
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 33. – 2013. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127057
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 34. – 2014. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127058
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 34. – 2014. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127059
   Transactions National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku : ELM
  vol. 35. – 2015. – (№ 1 : Mathematics and mechanics)
127060
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 1. – 2016
127061
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 2. – 2016
127062
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 170, iss. 3. – 2016
127063
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 2. – 2017
127064
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 3. – 2017
127065
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 171, iss. 1. – 2017
127066
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 172, iss. 1. – 2018
127067
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 172, iss. 2. – 2018
127068
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 172, iss. 3, pt. A. – 2018
127069
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 173, iss. 1. – 2019
127070
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 173, iss. 2. – 2019
127071
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 173, iss. 3. – 2019
127072
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 174, iss. 1. – 2020
127073
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 174, iss. 2. – 2020
127074
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 174, iss. 3. – 2020
127075
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 175, iss. 1. – 2021
127076
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 175, iss. 2. – 2021
127077
   Transactions of A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ; hosted by ELSEVIER. – Tbilisi : Tbilisi State University Press. – ISSN 2346-8092
Vol. 175, iss. 3. – 2021
127078
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences / National academy of sciences of Azerbaijan. – Baku
  Vol. 32. – 2012. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127079
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 33. – 2013. – (№ 4 : Mathematics and mechanics)
127080
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 35, no. 4. – 2015. – (Mechanics)
127081
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 35, no. 7. – 2015. – (Mechanics)
127082
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 36. no 1. – 2016. – (Mathematics)
127083
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 36. no 4. – 2016. – (Mathematics)
127084
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 36. no 7. – 2016. – (Mechaniks)
127085
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 1. – 2017. – (Mathematics)
127086
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 4. – 2017. – (Mathematics)
127087
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 37. no 7. – 2017. – (Mechaniks)
127088
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 38. no 1. – 2018. – (Mathematics)
127089
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 38. no 4. – 2018. – (Mathematics)
127090
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 38. no 7. – 2018. – (Mechaniks)
127091
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 39. no 1. – 2019. – (Mathematics)
127092
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 39. no 7. – 2019. – (Mechaniks)
127093
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 39. no 4. – 2019. – (Mathematics)
127094
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 39. no 8. – 2019. – (Mechaniks)
127095
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 40. no 7. – 2020. – (Mechaniks)
127096
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 40. no 8. – 2020. – (Mechaniks)
127097
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 40. no 1. – 2020. – (Mathematics)
127098
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 40. no 4. – 2020. – (Mathematics)
127099
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 41. no 1. – 2021. – (Mathematics)
127100
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 41. no 7. – 2021. – (Mechaniks)
127101
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 41. no 8. – 2021. – (Mechanics)
127102
   Transactions of National academy of sciences of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. – Baku : ELM
  vol. 41. no 4. – 2021. – (Mathematics)
127103
   Transactions of the 2-d Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from June 1 to 6, 1959. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1960. – розд. паг. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
127104
   Transactions of the 3-rd Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from June 5 to 13, 1962. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1964. – 846 s. – Bibliogr.: fig. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
127105
   Transactions of the 4-th Prague Conference on Information theory, statistical decision functions, Random processes held at Prague, from August 31 to September 11, 1965. – Prague, 1967. – разд. паг.с.
127106
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.133, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
127107
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.133, N 2. – 2003
127108
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.134, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
127109
   Transactions of the American philological association / American philological association. – Baltimore; London : The Johns Hopkins university press. – ISSN 0360-5949
Vol.134, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
127110
   Transactions of The Connecticut academy of arts and sciences / The Connecticut academy of arts and sciences; The Connecticut academy of arts and sciences. – New Haven : The Connecticut academy of arts and sciences
Vol. 58 : The company I kept: The autobiography of a geologist/J. Rodgers. – 2001
127111
   Transactions of the first Prague Conference on information theory, statistical decision functions, random processes held at Liblice, near Prague from November 28, to 30, 1956. – Praha : Publ. house of the Czechoslov. Acad. of sciences, 1957. – 354 s. – Bibliogr.: 354s. – (Czechoslovak Acad. of sciences ; Technical section)
127112
   Transactions of the II international conference of the association on the study of the quaternary period in Europe. – Leningrad ; Moscow : Scientific-technical geological, 1934. – 184 p. – (Scientific-technical geological and prospecting editorial office)
127113
   Transactions of the ninth Prague conference on information theory, statistical decision on functions, random processes, held at Prague : Infornation Theory. Statistical decision functions. Random processes. – Prague : Academia
V. A. – 1983. – 332 p.
127114
   Transactions of the ninth Prague conference on information theory, statistical decision on functions, random processes, held at Prague : Infornation Theory. Statistical decision functions. Random processes. – Prague : Academia
V. B. – 1983. – 310 p.
127115
  Kryvets A. Transcarpathia in Ukrainian-Hungarian Relations 1991 - 2022 / A. Kryvets, B. Szokodi // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, О. Патапас, Ю. Джуянді [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 4. – P. 8-16. – ISSN 2663-2675
127116
  Gelfond A.O. Transcendental and algebraic numbers / A.O. Gelfond; Transl.from the first Russian ed by Boron L.F. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1956. – 190p.
127117
   Transdisciplinary analysis of the forecast of nonlinear nooevolution of mankind in the XXI century / K. Korsak, Y. Korsak, Kochubej, M. Nesterova, L. Lyashenko, A. Pokhresnyk // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 45-59. – ISSN 2708-0390
127118
  Blahuta R.I. Transfer of 3D Scanning Technologies Into the Field of Criminal Proceedings / R.I. Blahuta, V.S. Blikhar, O.M. Dufeniuk // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 88-95. – ISSN 1815-2066


  Трансфер технологій 3D-сканування у сфері кримінального провадження.
127119
  Menzel H. Transfer of radiation : Harvard reprint 330 / H. Menzel, Sen Hari. – Harvard : v College observatory, 1949. – 11p. – Окремий відбиток з: The astrophysical journal, v.110, n.1,1949
127120
  Pecjak Vid. Transfer u ucenju / Vid. Pecjak. – Beograd, 1965. – 32с.
127121
  Koshetar U. Transfomation in the field of the education of the information age // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 143
127122
  Veber I. Transformace / Imrich Veber ; [ed.: Eva Novakova ; il.: Vera Barova ; texty: Petr Adamus et al. ; prekl.: Andrew Jan Hauner ]. – Ostrava : Moravskoslezsky kraj, Krajsky urad, 2010. – [57] p. – Текст парал. чес. та англ. мовами. – ISBN 978-80-254-8610-2
127123
  Lutkowski Karol Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej : Wybrane zagadnienia / Lutkowski Karol; Kolegium gospodarki swiatowej. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1999. – 130s. – ISBN 83-7225-036-7
127124
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig, 1998. – ISSN 09470379


  1997. Vol. 150, N 6
127125
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2000. – ISSN 0947-0379


  1997. Vol. 150, N 6
127126
   Transformation : Leipziger Beitrage zu Wirtschaft und Gesellschaft. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2001. – ISSN 0947-0379


  1997. Vol. 150, N 6
127127
  Wrobel R.M. Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels: Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation // Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu, 2001. – № 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – S.1-55. – ISSN 1406-5967
127128
  Etalle S. Transformation and analysis of (constraint) logic programs : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam / S. Etalle; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VIII, 199 p. – Bibliogr.: Blz.187. – (ILLC dissertation series 1995-7). – ISBN 90-74795-27-7
127129
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 1, N 3. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
127130
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 1, N 1/2. – 1996


  1997. Vol. 150, N 6
127131
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 2, N 4. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
127132
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 2, N 3. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
127133
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 2, N 1. – 1997


  1997. Vol. 150, N 6
127134
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser, 1998


  1997. Vol. 150, N 6
127135
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 3, N 4. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
127136
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 3, N 3. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
127137
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 3, N 1. – 1998


  1997. Vol. 150, N 6
127138
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 4. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
127139
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 2/3. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
127140
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 4, N 1. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
127141
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
127142
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
127143
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
127144
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 5, N 1. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
127145
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 4. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
127146
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 3. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
127147
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 2. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
127148
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 6, N 1. – 2001


  1997. Vol. 150, N 6
127149
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 1. – 2002
127150
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 4. – 2002
127151
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 2. – 2002
127152
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 7, N 3. – 2002
127153
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 1. – 2003
127154
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 4. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
127155
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 2. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
127156
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.8, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
127157
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 1. – 2004
127158
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 2. – 2004
127159
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 3. – 2004
127160
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.9, N 4. – 2004
127161
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 1. – 2005
127162
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 2. – 2005
127163
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.10, N 3/4. – 2005
127164
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.11, N 1. – 2006
127165
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.11, N 4. – 2006
127166
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 1. – 2007
127167
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 3. – 2007
127168
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 4. – 2007
127169
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.12, N 2. – 2007
127170
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 2. – 2008
127171
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 3/4. – 2008
127172
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.13, N 1. – 2008
127173
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol.14, N 2. – 2009
127174
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 14, nr 4. – 2009
127175
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 15, nr 1. – 2010
127176
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 16, nr 1. – 2011
127177
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 16, nr 3. – 2011
127178
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 17, nr 2. – 2012
127179
   Transformation groups. – Boston : Birkhauser. – ISSN 1083-4362
Vol. 17, nr 3. – 2012
127180
  Luck W. Transformation groups and algebraic k-theory / W. Luck. – Berlin, 1989. – 1443 p.
127181
  Sadchenko O. Transformation in economy: financial and credit system and marketing approaches / O. Sadchenko, S. Nikola // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – Р. 150-160. – ISSN 2524-003X
127182
  Semenets-Orlova Transformation leadership and value-oriented public management: modern approaches // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 277-285. – ISSN 2414-0562
127183
  Asaul A.N. Transformation of business capitalization model within the knowledge economy / A.N. Asaul, M.P. Voynarenko, L.V. Skorobogata // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 8-15. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
127184
  Rylach N.M. Transformation of directions and priorities of the Ukrainian scientific, technological and innovation capabilities // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 8-12
127185
  Melnychenko A. Transformation of Educational Process in COVID-19 Pandemic: a Case of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute / A. Melnychenko, T. Zheliaskova // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18. – P. 4-10. – ISSN 2409-3351


  Трансформація навчального процесу в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" під час пандемії Covid-19.
127186
  Kuznetsova J.V. Transformation of international automotive business under global competitiveness challenges // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 154-156. – ISBN 978-617-696-385-1
127187
  Gurkovskyi V.I. Transformation of international relations: сhallenges and threats to world security / V.I. Gurkovskyi, V.T. Kolesnyk, O.O. Bazhora // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – . 70-89. – ISSN 2414-0562
127188
  Nurkovic Rahman Transformation of old industrial areas in Bosnia and Herzegovina // Romanian journal of geography / Acad. Romana. – Bucuresti, 2020. – Vol. 64, no. 2. – P. 187-197. – ISSN 2285-9675
127189
   Transformation of political systems in post-Soviet space / ed.: Ryszard Herbut and Walenty Baluk // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3269 : Transformation of political systems in post-Soviet space / ed.: R. Herbut, W. Baluk. – P. 1-322, [1] : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-229-3089-2. – ISSN 0239-6661
127190
  Pavliashvili S. Transformation of Property Relationships and its Prospective in Georgia / S. Pavliashvili, D. Gubeladze // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 72-75. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  The scientific paper deals with the transformation of proprietary relations as an objective process, its essence, forms and character. The property right is shown as a basis of market functioning and the market can"t operate without it. The advantage ...
127191
  Nelipa K. Transformation of regional system of rural settlement of Zaporizhia region in the post-soviet period // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – Р. 144-147. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто трансформацію регіональної системи сільського розселення Запорізької області у пострадянський період. В роботі наведено результати аналізу динаміки чисельності, частки, природного руху сільського населення та структури сільських ...
127192
  Gorczyca E. Transformation of small mountain valley during extreme meteorological events : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / E. Gorczyca, K. Krzemien // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 320-324 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
127193
  Marchuk O.O. Transformation of social responsibility of the modern state in context of security of the global world: the archetypical approach // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 193-206. – ISSN 2414-0562
127194
  Kuzmiak V.V. Transformation of the CIS" role in external economic policy of Ukraine // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 66-69
127195
  Doroshenko O.O. Transformation of the ethical principles of a professional accountant under the influence of artificial intelligence in the context of the economic theory of happiness / O.O. Doroshenko, V.V. Pavliuk // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 21-29. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
127196
  Kremen V.H. Transformation of the Human Image in the Paradigm of Knowledge Evolution / V.H. Kremen, V.V. Ilin // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 5-14. – ISSN 2227-7242


  Трансформація образу людини в парадигмі еволюції знання.
127197
  Bulvinska O. Transformation of the roles of Ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching / O. Bulvinska, L. Chervona // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 38-44. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Трансформація ролей науково-педагогічних працівників українських університетів студентоцентрованому навчанні та викладанні.
127198
  Syaber S.S. Transformation of the spectrum of coupled nonlinear scillators during transition to the chaotic dynamic / S.S. Syaber, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 120-123. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Transition to the chaotic dynamic in the system of two coupled conservative nonlinear oscillators has been studied. Oscillators are represented by conservative LC circuits with nonlinear capacitors. The system exhibits chaotic behavior in some range of ...
127199
  Zaprudski I. Transformation of the territorial and sectoral structure of industri of the Republic of Belarus // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 4 (112). – P. 29-37 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 23 nam. – ISSN 1561-4980
127200
  Boczkowski A. Transformation of the University Education. From the Principle of Reason to the Principle of the Market // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – T. 65/4. – P. 59-74. – ISSN 0033-2356


  Трансформація університетської освіти. Від принципу розуму до принципу ринку.
127201
  Reikin V.S. Transformation of transfer pricing in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 113-120. – ISSN 1993-6788


  Трансформація трансфертного ціноутворення в Україні.
127202
   Transformation processes in the Visegrad Group countries and Ukraine: comparative analysis / V. Bilcik [et al.] ; ed. G.M. Perepelytsia ; Foreign policy research inst. – Kyiv : Stylos publ. house, 2012. – 295 p. – Авт. зазнач. на с. 6-10. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-086-4
127203
  Poberezhets O. Transformation processes of the IPO market: Ukrainian and world experience / O. Poberezhets, O. Kovalova, M. Iorgachova // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 178-183. – ISSN 2256-0742
127204
  Hul Oleksandra Transformational peculiarities within Chinese lyrical genres // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – P. 295-309. – ISSN 1640-7806
127205
  Ditkine V. Transformations integrales et calcul operationnel / V. Ditkine, A. Proudnikov. – Moscu : Mir, 1978. – 438 p.
127206
  Vlasova T. Transformations of Culture in Multicultural Discourses of Postmodernity // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – P. 9-11


  Трансформації культури у мультикультурних дискурсах постмодерну. "Наукові дебати, які сфокусовані на проблемах культури, значною мірою пов"язані зі сучасною кризою ідентичності та нації. Децентралізація культури, що відбувається зараз, є політичним ...
127207
  Kucharczak J. Transformations preserving weak stability / Jerzy Kucharczak, Kazimierz Urbanik. – Wroclaw : Matemat. inst. Uniw. of Wroclaw, 1986. – 21 p. – Preprint; N 56
127208
  Meynaud Jean Transformations sociales et development economique / Meynaud Jean. – Paris, 1962. – 232с.
127209
   Transformatory : Budowa i projektowanie. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1956. – 423 s.
127210
   Transforming financial systems in the Baltics, Russia, and other countries of the former Soviet Union : Ed. M. Knight, A. B. Petersen, R. T. Price. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – XI,157p. – ISBN 1-55775-7998-4
127211
  Chand Manish Transforming India - UAE ties set for "take-of" // India perspectives. – New Delhi, 2017. – Vol. 31, iss. 2/3. – P. 38-43


  The visit of the Crown Prince of the United Arab Emirates gave a boost to the cordial and stable relationship shared by India and the UAE.
127212
   Transforming the Estonian economy. – Tallinn, 1995. – 351с.
127213
  Rintoul Gordon Transforming the National Museum of Scotland // The best in heritage : Dubrovnik, 19-21 September 2013 : dedicated to the memory of Kenneth Hudson OBE and Georges Henri Reviere : celebrating Europa Nostra"s 50th anniversary! / in partnership with Europa Nostra uder special patronage of ICOM ; [ed.-in-chief Tomislav S. Sola ; ed.: Luka Cipek]. – 12th ed. – Zagreb : European Heritage Association, 2013. – P. 98-101. – ISBN 978-953-56836-2-9
127214
  Sanko H. Transforming Сonsumer and it"s Implications for the Ukrainian Society // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  This article reviews the changes of consumption patterns in the Ukrainian society over the last 25 years and the impact this transformation had on Ukrainian consumers. The author researches the market forces and the influence those market forces had on ...
127215
  Pappas J.D. Transgenerational Nemesic chaos in the ANTIGONE: Sophocles" classical forewarning to hegemonists / J.D. Pappas, D. Asimakopoulou // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 47-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Трансгенераційний хаос Немезиди у "Антігоні": класичне застереження Софокла гегемоністам. If the multiple dualities in the Antigone are considered in an intragenerational context, i.e. as concordant conflicts in Antigone"s lifetime, then the plot of ...
127216
  Hedin G. Transhimalaja / G. Hedin. – Leipzig : Brodhaus, 1921. – 159 S.
127217
  Kovacs K.P. Transiente Vorgange in Wechselstrommaschinen / K.P. Kovacs, I. Racz. – Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
B. 1. – 1959. – 516 s.
127218
  Kovacs K.P. Transiente Vorgange in Wechselstrommaschinen / K.P. Kovacs, I. Racz. – Budapest : Verlag der Ungarishen Akademie der Wissenschaften
B. 2. – 1959. – 272 s.
127219
   Transients in electric power supply systems = Перехідні процеси в системах електропостачання : Textbook for students of higher educational institutions / G. Pivnyak, V. Vinoslavskiy, A. Rybalko, L. Nesen; General editorship G. Pivnyak; Editorship of English version and terminology by O.Ivanov and S. Kostritskaya;. – 4th. ed. – Dnipropetrovsk : National Mining University. – ISBN 966-350-016-6
Volume 1. – 2005. – 248с.
127220
  Lago Gladwyn Transients in electrical circuits / Lago Gladwyn, D.L. Waidelich. – N.Y., 1958. – 394с.
127221
  Mykhailenko B.R. Transillumination of the dense plasma barrier by the strong beam of electromagnetic waves: computer simulation / B.R. Mykhailenko, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: Н.Ф. Шульга, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2020. – № 6 (130). – Р. 64-68. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 26). – ISSN 1562-6016


  Transillumination of a dense plasma barrier by a strong electromagnetic wave beam has been studied via simulation using the PIConGPU software package. Formation of the channel with reduced plasma density, predicted theoretically and detected ...
127222
  Abrudan Paul Transilvania - documente istorice: in lumina adovarului / Abrudan Paul, Racivitan Mihai. – Bucuresti, 1991. – 246с.
127223
  Dutu A. Transilvania in evolutia relatiilor romano-ungare / A. Dutu, C. Botoran, M. Retegan; Institutul de Istorie si teorie militara. – Bucuresti : [S. n.], 1993. – 220 p. : Ill. – ISBN 973-32-0359-9
127224
  Prodan David Transilvania si iar Transilvania: consideratii istorice / Prodan David. – Bucuresti, 1992. – 197с.
127225
  Rumpf K.-H. Transistor-Elektronik : Anwendung von Halbeiterbauelementen und integrierten Schaltungen / K.-H. Rumpf, M. Pulvers. – 11 unveranderte Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1988. – 296 s.
127226
  Lennartz H. Transistor-Schaltungstechnik / H. Lennartz, W. Taeger. – Berlin-Borsigwalde : Verlag fur Radio-Foto-Kinotechnik GMBH, 1963. – 254 s.
127227
  Rumpf K.H. Transistor Elektronik : Anwendung von Halbleiterbauelementen im Schalterbetrieb / K.H. Rumpf, M. Pulvers. – 2., durchgesehene und erganzt Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1965. – 284 s.
127228
   Transistor Handbook. – s.l., 1985. – 288 s.
127229
  Paul R. Transistormesstechnik / R. Paul. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1966. – 342 s.
127230
  Scott T.R. Transistors and other crystal valves / T.R. Scott. – London, 1955. – 258с.
127231
  Shea R.F. Transistortechnik / R.F. Shea. – Berlin-Stuttgart : VEB Verlag Technic, 1961. – 452 с.
127232
  Seghers Anna Transit / Seghers Anna. – Berlin, 1952. – 250с.
127233
  Seghers Anna Transit / Seghers Anna. – Berlin - Weimar, 1976. – 285с.
127234
  Szczepanek Tomasz Transit Monumental – The way of Independence. Aesthetics in the identity projects of late modernity // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 131-140. – ISSN 1641-9278
127235
  Jacobs P. Transit Santiago. Begegnungen in Lateinamerika / P. Jacobs. – Berlin, 1975. – 224 p.
127236
  Tan Tan Transition from Ancient to Modern Iranian Mysticism (The Beginning of Iranian Sufism) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – P. 83-91
127237
  Slobodianiuk D.V. Transition from one- to two-mode generation regime in spin-torque nano-oscillator mediated by thermal noise // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2014. – Vol. 17, n. 1. – P.13801-1 - 13-801-7. – ISSN 1607-324Х


  Розглянуто модель магнітного наноконтакту під дією теплового шуму.
127238
  Weston C. Transition from the Shah to Shiite Theocracy, and the Rise of the Pasdaran as a political, military and economic in stitution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 19-23. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the paper is to examine the evolu tion of the Pasdaran (Sepah-e Pasdaran-e E nqelab-e Eslami or the "Islamic Revolutio nary Guard Corps" but hereinafter referred to as "t he Pasdaran") through its various guises as a ...
127239
  Skochko V.M. Transition graphs of iterations of initial (2,2)-automata // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – Р. 129-136. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
127240
  Veselin Perovic Transition process in the context of privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) / Veselin Perovic, Boris Bulatovic, Branislav Nerandzic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 295-305 : fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
127241
  Hafych V.Y. Transition radiation of the moving point charge in plasma as a result of the background plasma electrons" acceleration / V.Y. Hafych, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 140-143. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  Transition radiation of the moving point charge from the border of cold isotropic plasma and vacuum is calculated directly from Maxwell equations and motion equation for plasma electrons. The calculation is carried out in the linear approximation but ...
127242
  Anisimov I.O. Transition radiation of the unbounded modulated electron beam in the inhomogeneous magnetized plasma / I.O. Anisimov, T.V. Nychyporuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Р. 259-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Transition radiation of the modulated electron beam moving along the concentration gradient of the cold planarly stratified inhomogeneous plasma with arbitrary length of the inhomogeneity is calculated. External strong magnetic field is also parallel ...
127243
  Anisimov I. Transition radiation of the unbounded modulated electron beam in the weakly inhomogeneous magnetized plasma / I. Anisimov, T. Nychyporuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Р. 4-8. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розраховано перехідне випромінювання модульованого електронного потоку, що рухається вздовж градієнта концентрації плоскошаруватої слабконеоднорідної холодної плазми в сильному магнітному полі, що також спрямоване вздовж градієнта концентрації плазми. ...
127244
  Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 31-39. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817


  Positive experience of inflation targeting in many countries influenced the decision to implement this framework in Ukraine. Authors consider the appropriateness of retaining inflation target under conditions of deteriorating currency market. ...
127245
   Transition to market : Studies in fiscal reform. – Washington : International Monetary Fund, 1993. – IX,387p. – ISBN 1-55775-275-3
127246
  Muhlpfordt Gunter Transkriptionsprobleme. / Muhlpfordt Gunter. – Berl., 1957. – 176с.
127247
  Nikolenko A.G. Translating medicine : English - Ukrainian - Russian : навч. посібник для студентів ВНЗ / A.G. Nikolenko. – Київ : Національний авіаційний університет, 2006. – 610, [2] с. : табл. – Текст укр., рос., англ. - 75-річчю НАУ присвячується. – ISBN 966-598-339-3
127248
  Del Gaudio Translating of Ukrainian literature into Italian: contingent difficulties and cultural-linguistic recommendations // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – Р. 103-116. – ISSN 2311-2697
127249
  Kuzmin S.S. Translating Russian idioms. / S.S. Kuzmin. – M., 1977. – 270с.
127250
  Giraudo F. Translating to Share: An Enigmatical Compromise between Tradition and Treason // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Вип. 103. – С. 159-168. – ISSN 2306-2908


  Перекладати, щоб поділитися з іншими: загадковий компроміс між традицією та зрадою.
127251
  Grushka Ya.I. Translation-invariant Operators and Generalized Difference Variable Trace // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 24-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Побудована теорія банахових просторів "узагальнених"" операторів з обмеженим проекційним слідом над заданим гільбертовим простором. Такі простори можуть бути корисними при дослідженій еволюційних задач для нескінченночастинкових квантових систем. A ...
127252
  Miram G. Translation algorithms : Introduction to Translation Formalization / G. Miram. – Kyiv : Tvim inter, 1998. – 176с. – ISBN 966-95037-8-7
127253
  Korol T. Translation assesssment: is there anything to be tested objectively? // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 32-40. – ISSN 2409-3351


  Оцінка перекладу: чи є щось для об"єктивного тестування?
127254
  Ilchenko O.M. Translation blunders revisited: key academic vocabulary // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 238-251


  Статтю присвячено питанням перекладу базового науково-академічного вокабуляру сучасної англійської мови, без досконалого знання якого неможливий якісний переклад з англійської та на англійську мову. Увагу зосереджено на науково-академічному лексиконі, ...
127255
  Kolomiyets L. Translation engagement in national renaissance policies: a survey of english-to-ukrainian literary translations of american and canadian authors in the 1920s-30s // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 52-67


  У статті подається огляд виданих у 1920-30-ті роки перекладів творів американських та канадських письменників. Переклади з англійської мови складали істотну частину перекладної української літератури в період міжвоєнного двадцятиліття, як у ...
127256
  Byalyk V.D. Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – P. 44-57. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  Переклад спадщини Майкла Найдана: американський вимір/
127257
  Muraviova O. Translation of economic and financial terms of foreign origin / O. Muraviova, T. Kravtsova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Переклад економічних і фінансових термінів іншомовного походження.
127258
  Naumenko L. Translation of scientific and technical literatute from English into Ukranian : theory and practice : a textbook for philology students / Liudmyla Naumenko ; Min. of educatoin a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Inst. of philology. – Kyiv : Print Centre, 2020. – 126, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 123-124
127259
   Translation practice : практика перекладу : підручник для студентів 2-го курсу спец. 035.04 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно)) / [L. Slavova, O. Borysova, N. Gach et al.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2019. – 386, [2] p. : tab. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Index: p. 386. – Bibliogr.: p. 374-385. – ISBN 978-617-7631-11-7
127260
  Chernovaty L. Translation Process Strategies: Psycholinguistic Aspects / L. Chernovaty, N. Kovalchuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 164-183. – ISSN 2309-1797
127261
  Rebrii O. Translation Strategies for Phonographic Deviations: A Psycholinguistic Approach / O. Rebrii, G. Tashchenko // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 148-163. – ISSN 2309-1797
127262
  Poushkin A.S. Translations from Poushkin in memory of the hundredth anniversary of the poet"s birthday. – St.Petersburg, London, 1899. – 328 с.
127263
  Risku Hanna Translatorische Kompetenz : Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit / Risku Hanna. – Tubingen : Stauffenburg Verlag, 1998. – 294S. – (Studien zur Translation./Hrsg.von Mary Snell-Hornby ; Bd.5). – ISBN 3-86057-244-X
127264
  Sokurenko O.M. Transmission coefficient auto glass / O.M. Sokurenko, E.R. Kovalevskiy // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 171
127265
  Reimer L. Transmission electron microscopy: physics of image formation and microanalysis / L. Reimer. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1993. – 545 с.
127266
  Lymonova E.M. Transnational corporations activities in Ukraine: analisis and prospects // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 134-138. – ISSN 2074-5354


  Аналіз транснаціональних корпорацій в Україні.
127267
  Blackett Adelle Transnational futures of international labour law // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 4. – P. 455-462. – ISSN 0020-7780
127268
   Transnational Law in a Changing Society. – New York, London, 1972. – 324с.
127269
  Bartlett C. Transnational management : Text, cases, and readings in cross-border management / C.A. Bartlett, S.Ghoshal. – 3rd ed. – Boston a.o. : Irwin, McGraw-Hill, 2000. – 8,880 p. – (McGraw-Hill advanced topics in global management). – ISBN 0-256-24781-1
127270
  Bartlett C.A. Transnational management : text, cases, and in cross-bordermanagement / Christopher A. Bartlett, Sumantra Ghoshal, Julian Birkinshaw. – 4th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. – XIII, 850 p. : ill., tab. – Index: p. 840-850. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – (International Edition). – ISBN 007-248276-1
127271
  Bartlett C.A. Transnational management : text, cases, and readings in cross-border management / Christopher A. Bartlett, Paul W. Beamish. – 7th ed. – Croydon : McGraw Hill Education, 2014. – XXIII, 710 p. : ill., tab. – Index: p. 697-710. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-259-25376-8
127272
   Transonic aerodynamics. AGARD Conference Proceedings No. 35. – Paris
No. 35. – 1968. – с.
127273
  Kalyuzhna N.H. Transparency as Defining Principle of the Country"s Foreign Trade Policy / N.H. Kalyuzhna, V.S. Yakovchenko // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – P. 19-21. – ISBN 978-9934-571-43-5
127274
   Transparency of nuclear regulatory activities : workshop proceedings, Tokyo, Tokai-Mura, Japan, 22-24 may 2007. – Paris : OECD, 2007. – 315 p. – (Nuclear regulation). – ISBN 978-92-64-04095-3
127275
  Degens T. Transport 7-41-R. / T. Degens. – New York, 1991. – 171с.
127276
  Agustin Transport and infrastructures: interrelationships and research from an economic perspective / Agustin, Alvarez-Herranz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 322-330. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
127277
   Transport problems in relation to economic development in West Africa, 1962. – 68с.
127278
   Transport properties of different types of nanocarbon materials with Co obtained by chemical method / T.A. Len, I.V. Ovsiienko, V.A. Artemyuk, V.Ya. Tkachuk, L.Yu. Matzul // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 91-92
127279
  Lick Wilbert Transport properties of helium. From 200 to 50,000K / Lick Wilbert, Emmons Howard. – Cambridge, 1965. – 106с.
127280
  Kosmirak V. Transport, person, communication: on example of a selfie // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 107-108
127281
  Kosenkova T. Transportation distance between the Levy measures and stochastic equations for Levy-type processes / T. Kosenkova, A. Kulik // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014. – Vol. 1, n. 1. – P. 49-64. – ISSN 2351-6046
127282
  Richter Klaus Jurgen Transpotokonometrie. Okonomisch-mathematische Modelle im Transportwesen / Richter Klaus Jurgen. – Berl., 1965. – 290с.
127283
  Ciolan I.N. Transylvania : Romanian history and perpetuation or what official Hungarian documents say / Constantin Ciolan Ioan N., Voicu, Mihai Racovitan; translated from Romanian by M. Boaca s.a. – Bucharest : Military publishing house, 1993. – 448 p. – ISBN 973-32-0316-5
127284
  Botoran C. Transylvania and the Romanian-Hungarian relations / C. Botoran, A. Dutu, M. Retegan ; foreword by I.Safta ; [transl. into Engllish by M.Boaca] ; The Institute of military history and theory. – Bucuresti : [S. n.], 1993. – XXII, 202 p. – ISBN 973-32-0372-6
127285
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 2. – 2012
127286
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 3. – 2012
127287
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 21, No. 4. – 2012
127288
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 22, No. 2. – 2013
127289
   Transylvanian review / Romanian Acad., Center for Transylvanian studies. – Cluj-Napoca : Romanian Acad. – ISSN 1221-1249
Vol. 22, No. 1. – 2013
127290
  Kratzer A. Transzendente Funktionen / A. Kratzer, W. Franz; A. Kratze, W. Franz. – Leipzig : Geest & Portig, 1960. – 14, 376 S. + 58 Abb., 1 Tab.
127291
  Hyan J.T. Tranzistorove prijimace / J.T. Hyan. – Praha : Nacladatelstvi technicke literatury, 1974. – 318 с.
127292
  Kiver M.S. Tranzisztorok / M.S. Kiver. – Budapest : Muszaki Konyvkiado
C. 2 : Javitott, bovitett kiadas. – 1965. – 468 s.
127293
  Savulescu S.N. Tranzitia de la scurgerea laminara la cea turbulenta / S.N. Savulescu. – Bucuresti : Acad. R.S.R., 1968. – 312 p. – Bibliogr.: p.295-306
127294
  Baranowski J. Tranzystorowe uklady impulsowe / J. Baranowski, T. Jankowski. – Warszawa, 1961. – 265с.
127295
  Coblenz A. Tranzystory : Teoria i zastosowanie / A. Coblenz. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 304 s.
127296
  Seghers Anna Tranzyt / Seghers Anna. – Warszawa, 1975. – 410с.
127297
  Marinescu V. Tratamentul arsurilor / V. Marinescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1953. – 117s.
127298
  Matthews F.J. Tratamiento de aguas / F.J. Matthews. – Madrid, 1958. – 269с.
127299
  Lajtin Y. Tratamiento guimicotermico delos metales / Y. Lajtin, B. Arzamasov; trad. por ruso der T. Loshakova. – Moscu : Mir, 1987. – 304 p.
127300
  Benitez Reyes Tratandose de ustedes / Benitez Reyes. – Barcelona : Seix Barral, 1992
127301
  Todoran I. Tratarea matematica a datelor experimentale : Functii empirice / I. Todoran. – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 325 p.
127302
   Tratarea neutrului retelelor de inalta tensiume pentru evitarea supratensiunilor prelungite. – Bucuresti, 1960. – 220с.
127303
  Crisu Constantin Tratat de actiuni civile in justitie / Crisu Constantin. – Bucuresti, 1987. – 291с.
127304
  Purdea Ioan Tratat de algebra moderna / Purdea Ioan. – Bucuresti
2. – 1982. – 342с.
127305
  Potlog A.S. Tratat de Ameliorare a Plantelor / A.S. Potlog, V. Velican. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 1 : Ameliorarea generala si producerea semintelor. – 1971. – 433s.
127306
  Potlog A.S. Tratat de Ameliorare a Plantelor / A.S. Potlog, V. Velican. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 2 : Ameliorarea cpeciala a plantelor agricole. – 1972. – 489s.
127307
  Marinescu G. Tratat de analisa functionala / Gheorghe Marinescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol.2. – 1972. – 367p.
127308
  Marinescu G. Tratat de analiza functionala / Gheorghe Marinescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol.1. – 1970. – 280 p.
127309
  Simionescu Cristofor Tratat de chimia compusilor macromoleculari / Simionescu Cristofor, Negulesku Ioan. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0359-8
Vol.4. – 1993. – 482p.
127310
  Capatina Octavian Tratat de drept al comertului international. Partea generala / Capatina Octavian, Stefanescu Brindusa. – Bucuresti
1. – 1985. – 295с.
127311
  Capatina Octavian Tratat de drept al comertului international. Partea speciala / Capatina Octavian, Stefanescu Brindusa. – Bucuresti
2. – 1987. – 312с.
127312
   Tratat de drept civil. – Bucuresti
Vol. 1. – 1967. – 490с.
127313
   Tratat de drept civil. – Bucuresti
Vol. 1. – 1989. – 360с.
127314
  Statescu Constantin Tratat de drept civil: Teoria generala a obligatiilor / Statescu Constantin, Birsan Corneliu. – Bucuresti, 1981. – 455с.
127315
   Tratat de drept cooperatist-agricol. – Bucuresti
Vol. 1. – 1968. – 348с.
127316
   Tratat de drept cooperatist-agricol. – Bucuresti
Vol. 2. – 1969. – 425с.
127317
  Filipescu Ion Tratat de dreptul familiei. / Filipescu Ion. – Bucuresti, 1989. – 557с.
127318
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
1. – 1967. – 508s.
127319
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
2. – 1969. – 578s.
127320
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
3. – 1970. – 323s.
127321
   Tratat de fitopatologie agricola. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania
4. – 1972. – 440s.
127322
  Carausu Sergiu Tratat de ichtiologie / Carausu Sergiu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1952. – 802s.
127323
  Sorescu Marin Tratat de inspiratie / Sorescu Marin. – Craiova, 1985. – 527с.
127324
   Tratat de lingvistica generala. – Bucuresti, 1971. – 558с.
127325
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti : Editjura Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 1 : Masini de curent continuu. – 1968. – 412 p.
127326
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti : Editora Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 2 : Transformatoare. – 1970. – 462 s.
127327
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 3 : Masini Asincrone. – 1971. – 534 s.
127328
  Gheorghiu I.S. Tratat de masini electrice / I.S. Gheorghiu, A.S. Fransua. – Bucuresti : Editjura Academiei Republicii Socialiste Romania
Vol. 4 : Masini sincrone. – 1972. – 481 p.
127329
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR. – ISBN 973-27-0440-3, 973-27-0439-X
Vol. 1 : Virologie generala. Anatomie bacteriana. – 1983. – 426s. : il.
127330
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 2 : Fiziologia microorganismelor. Cresterea si multiplicarea bacteriilor. Principii de sistematica si taxonomie a microorganismelor. Originea si evolutia microorganismelor. – 1984. – 474s. : il.
127331
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 3 : Genetica moleculara. Ingineria genelor. – 1986. – 639s. : il.
127332
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala : Imunobiologie / G. Zarnea. – Bucuresti : Academiei Romane
IV. – 1990. – 808S.
127333
  Zarnea G. Tratat de microbiologie generala / G. Zarnea. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0440-3, 973-27-0439-X
[Vol.5] : Bazele teoretice ale ecologiei microorganismelor. Microorganismele si mediile lor naturale. – 1994. – 1078p. : il.
127334
  Savulescu Tr. Tratat de Patologie Vegetala / Tr. Savulescu, Savulescu Olga. – Bucuresti : Ed. Academiei RPR
V. 1. – 1959. – 725s.
127335
  Eminescu Yolanda Tratat de properietate industriala / Eminescu Yolanda. – Bucuresti
2. – 1983. – 191с.
127336
  Eminescu Yolanda Tratat de properietate industriala / Eminescu Yolanda. – Bucuresti
3. – 1984. – 174с.
127337
   Tratat de psyhologie experimentala. – Bucuresti, 1963. – 650с.
127338
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 1 : Selectie si estimatie. – 1976. – 451 p.
127339
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 3 : Analiza secventiala. – 1979. – 396 p.
127340
  Mihoc G. Tratat de statistica matematica / Gheorghe Mihoc, Virgil Craiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 4 : Corelatie si regresie liniara. – 1981. – 426 p.
127341
  Sarpi Paolo Trattato delle materie beneficiarie di Fra Paolo Sarpi : Nel quale si narra come si dispensassero l"elemosine de"fedeli nella primitiva chiesa // Opere del padre Paolo dell" ordine de" Servi e theologo della serenissima republica di Venetia / Sarpi, , Paolo. – In Venetia (Venezia) : appresso Roberto Meietti, 1687. – Vol. 4 : Historia dell"origine, forma, leggi ed uso dell"ufficio dell"Inquisizione nella citta... di Venetia. – 3 f., [19], 255 p.
127342
   Trattato di diritto civile e commerciale. – Milano
Vol. 4, t. 1. – 1959. – 371с.
127343
   Trattato di diritto civile e commerciale. – Milano
Vol. 4, t. 1. – 1961. – 217с.
127344
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Traugutt / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 784с.
127345
  Rytcheu J. Traum im Polarnebel / J. Rytcheu. – Berlin, 1973. – 335с.
127346
  Zweig A. Traum ist teuer / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1962. – 384 S.
127347
  Hammer Franz Traum und Wirklichkeit. / Hammer Franz. – Rudolstadt, 1975. – 372с.
127348
  Hammer Franz Traum und Wirkliehkeit. / Hammer Franz. – Berlin, 1982. – 327с.
127349
  Deicke Gunther Traum vom glucklichen Jahr. / Deicke Gunther. – Berlin, 1959. – 96с.
127350
  Grabner Sigrid Traum von Rom / Grabner Sigrid. – Berlin, 1988. – 232с.
127351
  Blidary P. Trauma tismele hepatice : Studiu statistic, clinic si experimental / P. Blidary. – Bucuresti : Editura academiei RepubliciiSocialiste Romania, 1977. – 187s.
127352
  Belis Vladimir Traumatologia mecanica in practica medico-legala si judiciara / Belis Vladimir, Nanes Constanta. – Bucuresti, 1985. – 235с.
127353
   Traumatology and Orthopedics = Травматологія та ортопедія : manual : for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies / [Y.V. Polyachenko et al. ; ed. by prof. O.A. Buryanov]. – 2-nd ed., revised. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. – 215, [1] p. – На обкл. також: www.medpublish.com.ua. – Бібліогр.: с. 203-215 та в кінці тем. – ISBN 978-617-505-584-7
127354
   Traume am Fenster. Chinesische Scherenschnitte. – Praha, 1960. – 36с.
127355
  Kant I. Traume eines Geistersehers / I. Kant. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1954. – XI, 80 S. – (Philosophische Bucherei ; B. 1)
127356
  Kraft Ruth Traume im Gepack. / Kraft Ruth. – Berlin, 1972. – 207с.
127357
  Steinmann Traume und Tage / Steinmann, Hans-Jurgen. – Halle (Saale), 1970. – 476с.
127358
  Klemm Peter Traumer, Ketzer und Rebellen. / Klemm Peter. – Berlin, 1973. – 190с.
127359
  Bilas A. Travaillons avec la presse : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Andriy Bilas. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 281, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., фр. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-8098-61-1
127360
   Travaux du symposium international de geomorphologie appliques. Bucarest, mai 1967. – Bucarest, 1969. – 255с.
127361
   Travel audience и Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая заключили соглашение // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 3 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
127362
   Travel calendar // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 12-15 : фото
127363
   Travel calendar // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 12-15 : фото
127364
   Travel Leaders прагнення до лідерства на ринку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
127365
   Travel motivation, perception of eco-travel and satisfaction of visitors / Hsin-Wei Fu, , Hsiao-Lin Huang, , Horng-Huey Pan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 385-395 : table. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
127366
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2006
127367
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2006
127368
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2006
127369
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2006
127370
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2006
127371
   Travel news. – Киев, 1996-
№ 11/12. – 2006
127372
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2007
127373
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2007
127374
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2007
127375
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2007
127376
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2007
127377
   Travel news = Туристические новости. – Киев, 1996-
№ 11/12. – 2007
127378
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 1/2. – 2008
127379
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 3/4. – 2008
127380
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 5/6. – 2008
127381
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2008
127382
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 9/10. – 2008
127383
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
№ 11/12. – 2008
127384
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
май. – 2009
127385
   Travel news = Туристические новости / ПП "ТРЕВЕЛ НЬЮС". – Киев, 1996-
7/8. – 2009
127386
   Travel routes around the world: the traveler"s directory to passenger-carrying freighters and liners. – Greenlawn, 1970. – 127с.
127387
  Latham Peter Travel, Business, Study and Art in the U.S.S.R. / Latham Peter. – London; Glasgow, 1966. – 383с.
127388
   Traveling Planetary Waves in Ozone Layer over Antarctic Peninsula / A.V. Grytsai, Z.I. Grytsai, A.M. Evtushevsky, G.P. Milinevsky, N.A. Leonov // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2004. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 1727-7485
127389
  Rahimpoor Ali Traveller"s guide to Iran / Rahimpoor Ali. – 2nd ed. – Tehran; Esfahan : Rasaneh Kaj, 2002. – 180p. : ill. – ISBN 964-060774-6
127390
   Travelling seminar: Women in poverty : Guinea, Senegal, April 1997. – New York : UNDP, 1997. – 88p.
127391
  Онишко Сергій TravelPhoto або Що привезти з подорожі? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 106-113 : фото
127392
  Онишко Сергій TravelPhoto, або Кому все це потрібно? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 126-133 : фото
127393
  Полянська Лариса Travelport: випереджаючи час // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
127394
  Pye-Smith Travels in Nepal : The sequestered kingdom / Charlie Pye-Smith. – Harmondsworth [a. o.] : Penguin books, 1999. – 177 p., [4 l. fot] : fot. – (Penguin travel library). – ISBN 0-14-009595-0
127395
  Bartram William Travels through North and South Carolina, Georgia, East and West Florida: The Cherokee country, the extensive territories of the muscogulges, of Greek conferacy, and the country of the chactaws / Bartram William. – Harmondsworth, 1988. – 414с.
127396
  Айзенштейн Семен TravelSIM - були й залишимося першими! / Айзенштейн Семен, Яструбинська Наталія // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
127397
  Marias J. Travesia del horizonte / J. Marias. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1993
127398
  Ratajczak Jozef Trawa. Opowiadania / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1971. – 225с.
127399
   Trawy uprawne i dziko rosnace. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1974. – 598s.
127400
  Illakowiczowna Kazimiera Trazymenski zajac : Ksiega dygresji / Illakowiczowna Kazimiera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1975. – 224s.
127401
  Koshechko N. Traіnіng pоtеntіal оf aеsthеtіс еduсatіоn fоr prеvеntіоn оf соnflісt оf unіvеrsіty studеnts // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 40-45. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Thе artісlе analyzеs thе aсtual іdеas оn thе іssuе оf prеvеntіоn оf соnflісts оf unіvеrsіty studеnts. Partісular еmphasіs іs plaсеd оn thе pоssіbіlіtіеs оf aеsthеtіс еduсatіоn and sеlf-еduсatіоn оf yоung pеоplе. Еxсеptіоnal attеntіоn іs paіd tо ...
127402
  Perry R.L. Treadmill to ruin? : A plain guide to the unseen rot of inflation / R.L. Perry. – Toronto : Financial post book ; Maclean-Hunter, 1977. – 184 p. – ISBN 0-88896--056-5
127403
  O"Brian Treason"s harbour / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & co, 1992. – 334, [2] p. : ill. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 9. – ISBN 0-393-30863-4
127404
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – Moscow, 1956. – 276с.
127405
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – 3rd ed. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1963. – 278 p.
127406
  Stevenson Robert Louis Treasure island / Stevenson Robert Louis. – New York, 1970. – 254с.
127407
  Stevenson R.L. Treasure island / R.L. Stevenson. – Kiev : Movoznavets, 1996. – 128 p. – ISBN 5770790504
127408
  Stevenson R.L. Treasure island = Остров сокровищ : [ роман ] / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2009. – 312 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-673-6
127409
  Stevenson R.L. Treasure island / Robert Louis Stevenson. – London : Collins, 2010. – VIII, [8], 254 p. – (Collins classics). – ISBN 978-0-00-735101-5
127410
  Stevenson R.L. Treasure island / Robert Louis Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2018. – 253 p. – Series since 2014. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0519-8
127411
  Stevenson Robert Louis Treasure Island / Stevenson Robert Louis. – London; Melbourne. – 256с.
127412
  Stevenson R.L. Treasure Island = Острів скарбів / Robert Louis Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2015. – 253, [2] p. : ill. – Series since 2014. – (English library ) ( English learner"s library ; no. 2). – ISBN 978-617-07-0232-6
127413
   Treasures of the Art Museum of Irkutsk. – Leningrad, 1989. – 151с.
127414
  Utidjian H. Treasures of the earliest christian nation = Z pokladu nejstarsich krestanu : spirituality, art and music in mediaeval armenian manuscripts / Haig Utidjian ; [translators Martina Picmanova, Haig Utidjian, Evermod Gejza Sidlovsky, Media Market s.r.o.]. – Praha : Strahovska knihovna Kralovske kanonie premonstratu na Strahove, 2018. – 336 s. : il., portr., noty, faks. – ISBN 978-80-88009-15-3
127415
  Warner M. Treasures of travel in Europe / M. Warner. – hicago : Knowledge, 1940. – XII, 384 p. – (The university of knowledge Wonder books)
127416
   Treasury of religious plays. – New York, 1947. – 345с.
127417
  Petrenko S. Treating of the concept "ICT competitiveness of the pedagogue" by foreign and Ukrainian scientists: comparative analysis // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 17-23. – ISSN 2306-5532


  ІК-конкурентоспроможність педагога.
127418
  Smith Carl Treating reading disabilities; the specialist`s role / Smith Carl, Carter Barbara, Dapper Gloria. – Washington : U.S. Deparment of health, education, and welfare, 1972. – 41p.
127419
   Treatment and storage of high-level radioactive wastes. Proceedings of the symposium on treatment and storage of high-level Radioactive wastes held by the Internat. Atomic Energy agency in Vienna, 8. – Vienna, 1963. – 664с.
127420
   Treatment in Hungary of airoraft and crew of United States of America. (U.S. of America, v. Hungarian People"s Rep.; U.S. of America v. Union of Soviet Soc. Rep.) Orders of July 12-th, 1954, Removal. – Leyden, 1954. – 88с.
127421
  Trapeznikov N.N. Treatment of Breast Tumours = Лечение опухолей молочной железы / N.N. Trapeznikov, V.P. Letyagin, D.A. Aliev; Трапезников Н.Н., Летягин В.П., Алиев Д.А. – Moscow : Mir, 1990. – 190S.
127422
  Vakaliuk A.V. Treatment of carbon materials with sulfur vapor / A.V. Vakaliuk, L.M. Grishchenko, T.M. Bezugla // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 239
127423
   Treatment of extra-articular distal radius fractures with the Targon DR Nail (intramedullary fixation) / G. Gradl, I S.S. Falk, M. Wendt, N. Mielsch, T. Mittlmeier // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – Р. 23-28. – ISSN 0030-5987
127424
   Treaty and agreements between the Soviet Union and the Chinese People"s Republic. Concluded February 14, 1950, 1950. – 8с.
127425
  Soroka Yu. Treaty of Hadiach of 1658 // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 74-75. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
127426
  Mniszek H. Tredowata / H. Mniszek. – Krakow, 1972. – 465с.
127427
  Mniszkowna Helena Tredowata / Mniszkowna Helena. – Warszawa : Elipsa, 1996. – 435с. : ill. – ISBN 83-85152-60-1
127428
  Kubiak Tadeusz Tredowaty u wrot raju. / Kubiak Tadeusz. – Warszawa, 1959. – 106с.
127429
   Tree management in farmer strategies: responses to agricultural intensification : Ed. by A.J. E. Michael, P. A. Dewees. – Oxford a.o. : Oxford university press, 1995. – XI, 292 p. – ISBN 0-19-858414-8
127430
   Trees and hierarchical structures: Proceedings of a Conference held at Bielefeld, FRG, Oct. 5-9th 1987. – Berlin a.o., 1990. – 137с.
127431
  Rolfe Edwin Trees became torches : Selected poems / Rolfe Edwin; Edited by C.Nelson, J.Hendriks; Introduction and notes by C.Nelson. – Urbana; Chicago : Univ. of Illinois press, 1995. – 9,152p. – (Books in the American poetry recovery series). – ISBN 0-2520-06417-8
127432
  Adamow A. Treff Cafe Schwalbe. / A. Adamow. – Berl., 1958. – 160с.
127433
  Hardel Gerhard Treffen mit Paolo. / Hardel Gerhard. – Berlin, 1971. – 184с.
127434
  Spranger G. Treffpunkt Bern / G. Spranger. – Rudolstadt, 1973. – 287с.
127435
   Treffpunkt Heute. – Halle, 1958. – 362с.
127436
  Tenzler W. Treffpunkt Zukunft. Burgerliche Stimmen zur Sowjetunion / W. Tenzler. – Berlin, 1967. – 294с.
127437
  Iorga N. Trei conferinti de orientare : extras din "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", f. 96, Apr.-J. 1938 / N. Iorga. – [S. l.] : "Datina Romaneasca" ; Valenii-de-Munte, 1939. – 31 p.
127438
  Reinhard Annemarie Treibgut / Reinhard Annemarie. – Halle, 1956. – 296с.
127439
  Seume J.G. Treibt die Furcht aus! / J.G. Seume. – Moscow, 1956. – 222с.
127440
  MacCabe Joseph Treitschke and the great war / MacCabe Joseph. – London, 1914. – 286 p.
127441
   Treizieme Congres Mondial D"Aviculture = Тринадцатый Всемирный Конгресс по птицеводству. Труды. Доклады по секциям. : Travaux. Rapports par sections. – Kiev, 1966. – 656p.
127442
  Czeszko Bohdan Tren / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1961. – 124с.
127443
  Hajduch Peter Trencin. Trencianske Teplice. Nove Mesto nad Vahom. / Hajduch Peter. – Martin, 1971. – 176с.
127444
   Trend Models on the Academic Ranking of World Universities / Farrah, Pei-Chen Chang, , Lian-Yuh Ouyang // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2018. – Vol. 29, nr 1. – P. 35-56. – ISSN 1017-1819


  Моделі тенденцій в академічному рейтингу університетів світу.
127445
   Trends "90. A compendium of data on Global Change. – Oak Ridge : ORNL/CDIAC-36, 1990. – 257p.
127446
  Todorov Veniamin Trends and Determinants of Bulgaria"s International Debt Securities Financing // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 4. – P. 362-376. – ISSN 2367-6361
127447
  Baliesnyi M.V. Trends and effectiveness of machine learning approaches for cybersecurity / M.V. Baliesnyi, I.I. Parkhomenko // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 74-75
127448
  Hnydiuk O. Trends and peculiarities of professional and physical training of German armed forces officers // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 2. – С. 90-98. – ISSN 2308-4081


  Мета статті полягає в тому, щоб дослідити та виокремити тенденції та особливості фізичної та професійної підготовки офіцерів збройних сил Німеччини. Для досягнення мети використано методи аналізу, узагальнення, порівняння та систематизації. Систему ...
127449
  Ziyadin S. Trends and problems in tourism development on the territorry of eastern Kazakhstan region / S. Ziyadin, R. Takhtaeva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 232-236 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
127450
  Burkynskyi B.V. Trends and problems of global development of retail networks / B.V. Burkynskyi, A.V. Shcherbak // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 3 (84). – С. 7-16. – ISSN 2524-003X
127451
  Grankin O.O. Trends and prospects in development of rubber pneumatic tyres market in Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 61-65 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
127452
  Levchenko A.A. Trends and prospects of FDI flows to transition economies // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – P. 47-48. – ISBN 978-617-696-385-1
127453
  Lakishyk D. Trends and Prospects of the Development in the Modern World // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – P. 183-195
127454
  Bublyk Y. Trends and prospects of the Ukrainian credit market post-crisis development // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – P. 59-70. – ISSN 1605-7988


  "Розглядаються трансформаційні процеси, що відбулися на кредитному ринку України під впливом поточної фінансово-економічної кризи. Аналізуються проблеми та фактори, що зумовили тривалу стагнацію банківського сектора кредитного ринку та припинення ...
127455
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 3, № 4. – 1978
127456
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 4. – 1979
127457
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 3. – 1979
127458
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 2. – 1979
127459
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 4, № 1. – 1979
127460
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 12. – 1980
127461
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 11. – 1980
127462
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 10. – 1980
127463
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 9. – 1980
127464
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 8. – 1980
127465
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 7. – 1980
127466
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 6. – 1980
127467
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 5. – 1980
127468
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 4. – 1980
127469
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 3. – 1980
127470
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 2. – 1980
127471
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 5, № 1. – 1980
127472
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 12. – 1981
127473
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 11. – 1981
127474
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 10. – 1981
127475
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 9. – 1981
127476
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 8. – 1981
127477
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 7. – 1981
127478
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 6. – 1981
127479
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 5. – 1981
127480
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 4. – 1981
127481
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 3. – 1981
127482
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 2. – 1981
127483
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press
Vol. 6, № 1. – 1981
127484
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 12. – 1982
127485
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 11. – 1982
127486
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 10. – 1982
127487
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 9. – 1982
127488
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 8. – 1982
127489
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 7. – 1982
127490
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 6. – 1982
127491
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 5. – 1982
127492
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 4. – 1982
127493
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 3. – 1982
127494
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 2. – 1982
127495
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 7, № 1. – 1982
127496
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 12. – 1983
127497
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 11. – 1983
127498
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 10. – 1983
127499
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 9. – 1983
127500
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 8. – 1983
127501
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 7. – 1983
127502
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 6. – 1983
127503
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 5. – 1983
127504
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 8, № 4. – 1983
127505
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 3. – 1983
127506
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 2. – 1983
127507
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Vol. 8, № 1. – 1983
127508
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 7. – 1984
127509
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 6. – 1984
127510
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 5. – 1984
127511
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 4. – 1984
127512
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 3. – 1984
127513
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 2. – 1984
127514
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 1. – 1984
127515
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 12. – 1984
127516
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 11. – 1984
127517
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 10. – 1984
127518
   Trends in Biochemical Sciences. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V.
Vol. 9, № 9. – 1984
127519
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 12 : Protein tyrosine dephosphorylation and signal transduction. – 1989. – The Glynn research foundation
127520
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 11 : Three-dimensional biological imaging. – 1989. – The Glynn research foundation
127521
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 10 : Site-specific mutagenesis with unnatural amino acids. – 1989. – The Glynn research foundation
127522
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 9 : Eye lens crystallins: the stress connection. – 1989. – The Glynn research foundation
127523
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 8 : Challenging the three-dimensional structure of ribosomes. – 1989. – The Glynn research foundation
127524
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 7 : Structure and Function of Proteins a special issue. – 1989. – The Glynn research foundation
127525
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 6 : tRNA identity. – 1989. – The Glynn research foundation
127526
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 5 : Excitation-contraction coupling in skeletal muscle. – 1989. – The Glynn research foundation
127527
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 4 : Structural motifs of eukaryotic DNA-binding proteins. – 1989. – The Glynn research foundation
127528
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 3 : Redesign of an active site. – 1989. – The Glynn research foundation
127529
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 2 : Vertebrate homeodomain proteins. – 1989. – The Glynn research foundation
127530
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier Science Publishers Ltd
Vol. 14, № 1 : Snurpogenesis. – 1989. – The Glynn research foundation
127531
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 12 : Organelle transformation. – 1990
127532
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 11 : Eukaryotic protein elongation factors. – 1990
127533
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 10 : Cell cycle control in eukaryotes. – 1990
127534
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 9 : Hormones and growth factors in early development. – 1990
127535
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 8 : Protein sequence motifs involved in recognition and targeting. – 1990
127536
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 7 : Translational control of circadian rhythms. – 1990
127537
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 6 : DNA bending and supercoiling at the intasome. – 1990
127538
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 5 : New domains in centromere structure. – 1990
127539
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 4 : RNA pseudoknots: a new motif. – 1990
127540
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 3 : Okadaic acid: a new probe for the study of cellular regulation. – 1990
127541
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 2 : Allosteric transitions in concert. – 1990
127542
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 15, № 1 : Conformational stability of globular proteins. – 1990
127543
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 12 : Oxygen transport in arctic mammals. – 1991
127544
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 11 : Transcription: A Special Issue. – 1991
127545
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 10 : Ras protein-nucleotide interactions. – 1991
127546
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 9 : Intracellular membrane fusion. – 1991
127547
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 8 : Zinc fingers in hormone receptors. – 1991
127548
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 7 : Neuronal polarity. – 1991
127549
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 6 : Inside a living cell. – 1991
127550
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 5 : The snap helix motif. – 1991
127551
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 4 : hsp70 - the cellular thermometer?. – 1991
127552
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 3 : Calcium binding proteins. – 1991
127553
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 2 : Calcium-induced conformational changes. – 1991
127554
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 16, № 1 : Protein modules. – 1991
127555
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 12 : Mirror images: d-amino acids in peptides. – 1992
127556
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 11 : Protein Sorting in Mitochondria. – 1992
127557
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 10 : Signal Transduction: Crosstalk. – 1992
127558
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 9 : Fourier-transform infrared spectroscopy. – 1992
127559
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 8. – 1992
127560
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 5 : The Varieties of ribonuclease P. – 1992
127561
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 4 : NFkB and related proteins unmasked. – 1992
127562
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 3 : Engineered metalloregulation in enzymes. – 1992
127563
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 2 : Apolipoprotein B mRNA editing. – 1992
127564
   Trends in Biochemical Sciences : Elsevier trends journals
Vol. 17, № 1 : Transcribed chromatin Regulation of G-protein-coupled receptors Metabolic control of gene expression Protein trafficking. – 1992
127565
  Tulus Arthur Trends in Communist Propaganda. A CIA Investigation from 1970 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – P. 160-170. – ISSN 1998-4634
127566
  Kaminska M. Trends in Continuing Education of Teachers in European Education Systems // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2018. – N. 3. – P. 33-44. – ISSN 2518-7635


  Тенденції неперервної освіти вчителів у європейських освітніх системах.
127567
  Szulborska-Lukaszewicz Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989-2014) // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2016. – 17, 2. – P. 107-124. – ISSN 1896-8201
127568
  Szulborska-Lukaszewicz Joanna Trends in Cultural Policy and Culture Management in Poland (1989 - 2014 ) // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2015. – 16, 3. – P. 221-240. – ISSN 1896-8201
127569
  Levytska L.A. Trends in Formation of Value Orientations of the Students in Higher Education Institutions (in XX and at the beginning of the XXI century) // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 28-45. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Тенденції у формуванні ціннісних орієнтацій студентів у вищих навчальних закладах (у XX і на початку XXI століття).
127570
  Grynova M. Trends in Inclusive Education in the USA and Canada / M. Grynova, I. Kalinichenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 28-34. – ISSN 2308-4081


  Тенденції інклюзивної освіти в США та Канаді.
127571
  Ilyev Christo Teodorov Trends In Office Real Estate Market In Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 302-317. – ISSN 2367-6361
127572
  Levorsen A.I. Trends in petroleum geology : From the Smithsonian report for 1942 / A.I. Levorsen; Smithsonian institution. – Washington : Smithsonian institution. – (Smithsonian institution war background studies ; Nineteen)
3713. – 1943. – 10 p.
127573
  Horetko T. Trends in Professional Training of IT Managers in the Global Educational Space // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 143-147. – ISSN 2308-4081


  Тенденції професійного навчання ІТ-менеджерів у глобальному освітньому просторі.
127574
   Trends in quantum physics. – New York : Nova science publishers, 2004. – 9,218p. – ISBN 1-59454-000-4
127575
  Rybachuk V. Trends in Scientific Cooperation between Ukraine and the European Union: A Bibliometric Analysis (1995-2010); [Тенденції наукового співробітництва України та Європейського Союзу: бібліометричний аналіз (1995-2010] / V. Rybachuk, G. ; [Pибaчyк Quist, Г.] Kвicт // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 91-95. – ISSN 0374-3896


  В нашем исследовании сделана попытка оценить динамику публикационной активности ученых Украины за период с 1995 по 2010 годы и проанализировать распределение по странам ЕС совместных научных публикаций украинских и европейских исследователей. Present ...
127576
  Hryshchenko S. Trends in the development of education and upbringing of orphan children in children’s houses of the Chinese people’s republic / S. Hryshchenko, I. Buzhina // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2021. – Т. 11, вип. 2. – С. 41-47. – ISSN 2308-4081


  У статті проаналізовано тенденції розвитку освіти і виховання дітей- сиріт в дитячих будинках сучасного Китаю.
127577
  Baranovska L. Trends in the development of higher education in Australia / L. Baranovska, N. Zhuravel // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 1. – С. 61-69. – ISSN 2308-4081


  Вивчення зарубіжного досвіду є необхідним для інноваційної модернізації вітчизняної вищої освіти. Освіта Австралії гарантує успішне навчання, оволодіння новітніми технологіями, перспективний розвиток, вдале працевлаштування випускників у майбутньому, ...
127578
  Seliverstova L. Trends in the development of the Ukrainian insurance market / L. Seliverstova, N. Tkachenko // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – Р. 10-14. – ISSN 2306-6814
127579
  Marchenko M. Trends in the distance learning: methods and technologies / M. Marchenko, I. Konovalenko, A. Kriukova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 202-214. – ISSN 2312-5993
127580
  Kupriyanov D.Ye. Trends in the Economic Development of Democratic Kampuchea (1975-1979) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : науковий журнал / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 102-116. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 3). – ISSN 2313-8114


  Тенденції економічного розвитку Демократичної Кампучії (1975–1979 рр.). Актуальність наукової роботи визначається потребою в дослідженні окремих історичних етапів економічного розвитку Камбоджі для формування підґрунтя подальшого вдосконалення ...
127581
   Trends in the industrialization of building. – New York, 1970. – 58с.
127582
  Fojtikova L. Trends in the revealed comparative advantages of the EU member states // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 7-11. – ISSN 1728-6220


  Today, more and more countries incorporated into international trade are causing higher competition in the world market. The paper is focused on the sectoral structure of the European Union (EU) exports in the 2000-2015 period. The purpose of the paper ...
127583
  Russett Bruce Trends in World Politics / Russett Bruce. – London, 1962. – 156с.
127584
  Filipova L.Ya. Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in the United States: Pedagogical Aspect / L.Ya. Filipova, O.V. Oliinyk // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 216-224. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  This paper describes and analyzes the main trends in the development of distance learning in the educational system of the USA. The authors characterize pedagogical and methodological approaches to the implementation of online learning in different ...
127585
  Mayboroda N. Trends of modern stunt art in feature and game cinema // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 131-135. – ISSN 1997-4264
127586
  Kobrin A. Trends of tax control framework regarding small and medium-sized enterprises in Ukraine // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 522-524. – ISBN 978-617-7069-28-6
127587
  Krakivskiy Y.S. Trends sn insurance coverage for agrarian sector entities // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 401-405 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
127588
  Bojinov B.V. Trends sn the USE of Information and Educational Technologies in Universities: Preliminary Results of CEE Universities Survey 2016 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – P. 71-76. – ISSN 2222-4459


  Бажинов Б.В. Тенденції у сфері використання інформаційних і освітніх технологій в університетах: попередні результати опитування, проведеного в університетах Центральної та Східної Європи у 2016 р.
127589
   Trends"93: a compendium of data on global change. – Oak Ridge, 1994. – 984с.
127590
  Kulmatycki Leslaw Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja / Kulmatycki Leslaw; Akademia wychowania fizycznego we Wroclawiu. – Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 1997. – 121s. – (Studia i monografie ; 53). – ISBN 83-87389-11-0
127591
  Kochanowski J. Treny / J. Kochanowski. – Lwow
127592
  Kochanowski J. Treny / J. Kochanowski. – Brodach
127593
  Шейнманн Ю.М. Trepostomata из среднего девона Минусинского уезда Енисейской губ / Ю.М. Шейнманн. – 917-934,2с.
127594
  Shakespeare Tres comedias / Shakespeare. – La Habana, 1963. – 404с.
127595
  Calderon Dela Barca Tres dramas y una comedia / Calderon Dela Barca. – Moscow, 1981. – 712с.
127596
  Turguenev Ivan Tres encuentros / Turguenev Ivan. – Moscu, 1991. – 277с.
127597
  Freden Gustaf Tres ensayos cervantinos / Freden Gustaf. – Madrid, 1964. – 72 p.
127598
  Marquez Roberto y o. Tres ensaysos sobre Nicolas Guillen / Roberto y o. Marquez. – La Habana, 1980. – 94с.
127599
  Turgeniev I.S. Tres novelas. Asia. El primer amor. Aguas primaverales / I.S. Turgeniev. – M., 1966. – 292с.
127600
   Tres obras teatrales. Platon Krechet. Invasion. Tania. – M., 1966. – 270с.
127601
   Tres piezas teatrales: V. Vishnevski, Tragedia optimista; K. Simonov, Muchacho de nuestra ciudad; A. Salynski, La tamborilera. – M., 1988. – 167с.
127602
  Mihura M. Tres sombreros de copa / M. Mihura. – Madrid, 1995
127603
  Cackowski Zdzislaw Tresc poznawcza wrazen zmyslowych / Cackowski Zdzislaw. – Warszawa, 1962. – 336с.
127604
  Ferkl F. Tresne, Visne a Sladkovisne / F. Ferkl. – Praha : Akademia Ved, 1958. – 258s. – Має у додатку 56 кольорових фотографій
127605
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Nouvelle galerie mythologique / par Jean de Witte. – 1831. – 60 p., LVI liste illustrations. – В кн. отсутствует тит. лист
127606
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Iconographie des empereurs romains et de leurs familles. – 1831. – 44 p., XLVIII liste illustrations. – В кн. отсутствует тит. лист
127607
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des rois et reines de France. – 1834. – 20 p., XXVIII liste illustrations
127608
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"a celui de Louis XVI. P. 2. – 1834. – 26 р., XXXII, IV liste illustrations
127609
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles coulees et ciselees en Italie aux XV et XVI siecles. – 1834. – 34 р., XL liste illustrations
127610
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Histoire par les monuments de l"art monetaire chez les modernes. – 1834. – 26 р., XLIV liste illustrations
127611
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction : Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Bas-reliefs du Parthenon et du temple de Phigalie. – 1835. – 13 р., XCV liste illustrations
127612
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"a celui de Louis XVI. P. 3. – 1835. – 60 p., LVI liste illustrations
127613
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"a celui de Louis XVI. P. 3. – 1835. – 16 p., XXXVI liste illustrations
127614
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des grands feudataires de la couronne de France. – 1836. – 44 p., XXXI liste illustrations
127615
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles coulees et ciselees en Italie aux XV et XVI siecles. P. 2. – 1836. – 42 p., XLIV liste illustrations
127616
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Recueil general de bas-reliefs et d"ornemens ou melanges typoglyptiques. Ivoires, meubles, armes, bijoux. – 1836. – 28 р., XL liste illustrations
127617
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailles de la Revolution francaise, 1789-1804. – 1836. – 139 p., XCV liste illustrations
127618
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Medailes francaises, depuis le regne de Charles VII jusqu"а celui de Louis XVI. P. 1. – 1836. – 58 p., LXVIII liste illustrations
127619
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Sceaux des communes, communautes, eveques, abbes et barons. – 1837. – 42 p., XXIV liste illustrations
127620
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Recueil general de bas-reliefs et d"ornemens ou melanges typoglyptiques. Ivoires, meubles, armes, bijoux. P. 2. – 1839. – 30 p., LIX liste illustrations
127621
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: Achille Collas, Paul Delaroche, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Choix historique des medailles des papes. – 1839. – 56 p., XLVIII liste illustrations
127622
   Tresor de numismatique et de glyptique, ou Recueil general de medailles, monnaies, pierres gravees, bas-reliefs, ets., tant anciens que modernes, les plus Interessants sous le rapport de l"art et de L"Histoire graves / par les procedes de M. Achille Collas; sous la direction: de M. Paul Delaroche, de M. Henriquel-Dupont, et de M. Charles Lenormant. – Paris : Bureau de tresor de numismatique et de glyptique
Choix de medailles executees en Allemagne aux XVI et XVII siecles. – 1841. – 102 p., XLVIII liste illustrations
127623
  Cerny Karol Trestny zakon a trestny poriadok a predpisy suvisiace / Cerny Karol, Kunc Jozef. – Bratislava, 1957. – 588с.
127624
  Hasek Jaroslav Treti dekameron. - Reedni podnik. - Grotesky a mystifikace. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1977. – 678с.
127625
   Tretjakow-Galerie. Moskau: Panorama der russischen und sowjetischen Kunst. Malerei, Graphik, Plastik. – L., 1983. – 375с.
127626
  Lokotkow Konstantin Treue / Lokotkow Konstantin. – Berl., 1955. – 360с.
127627
  Marchwitza Hans Treue. Ein Buch aus dem Arbeiterleben / Marchwitza Hans. – Berlin, 1961. – 340с.
127628
   Treve de plaisanterie! ou Rire c"est serieux: Traduit de russe. – Moscou, 1990. – 111с.
127629
  Davico Oskar TRG e M. / Davico Oskar. – Beograd, 1968. – 330с.
127630
  L"Ovsin Tri dni v Kral"ovstve trpaslikov / V.L"Ovsin. – [Kosice] : Mlade leta, 1969. – 112s. : il.
127631
  Culinovic Ferdo Tri etape nacionalnog pitanja u Jugoslavenskim zemljama / Culinovic Ferdo. – Zagreb, 1962. – 62с.
127632
  Figuli Margita Tri gastanove kone. / Figuli Margita. – Bratislava, 1958. – 264с.
127633
  Kohout Pavel Tri knihy versu. Verse a pisne z let 1945-1952. Dobra pisen 1951. Cas lasky a boje 1952-1954 / Kohout Pavel. – Praha, 1955. – 344с.
127634
  Holub Miroslav Tri kroky po zemi / Holub Miroslav. – Praha, 1965. – 110с.
127635
   Tri labutie panny: Rozpravky severskych narodov, 1965. – 246с.
127636
  Manfred Albert Zachrovic Tri podobizny: Z doby Velke francouzke revoluce / Manfred Albert Zachrovic. – Praha, 1982. – 365с.
127637
  Rais K.V. Tri povidky z Vysociny / K.V. Rais. – Praha, 1955. – 68с.
127638
  Tajovsky Jozef Gregor Tri poviedky / Tajovsky Jozef Gregor. – Martin, 1974. – Разд. паг.с.
127639
  Bares Gustav Tri pre Jana Ziky / Bares Gustav. – Praha, 1961. – 387с.
127640
  Glisic Milovan Tri pripovijetke. / Glisic Milovan, Lazarevic Laza. – 7. izd. – Zagreb, 1973. – 80с.
127641
  Vancura V. Tri reky / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 338 s.
127642
  Hajkova Alena Tri studie c V. Vancurovi. / Hajkova Alena, A. Zavodsky, J. Galik. – Olomouc, 1970. – 64с.
127643
  Makowiecki Witold Tri uteky z Korintu / Makowiecki Witold. – Praha, 1975. – 194с.
127644
  Langer Frantisek Tri vesele hry. Velbloud uchem jehly / Langer Frantisek. – Praha, 1959. – 256с.
127645
  Tendriakov Vladimir Tri vrecia psenice / Tendriakov Vladimir. – Bratislava, 1975. – 139с.
127646
  Odom W.E. Trial after triumph: East Asia after the cold war / W.E. Odom. – Indianapolis, 1992. – 151с.
127647
  Gallico Paul Trial by terror / Gallico Paul. – New York, 1951. – 247с.
127648
  Melnyk L.G. Trialectics of systems formation and development // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 34-39. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
127649
  White Daniel Trials and tribulations / White Daniel. – New York : A plume book, 1991. – 300 p.
127650
  Tereshchenko V. Triangulating A Region between Arbitrary Polygons / V. Tereshchenko, Y. Tereshchenko // Computing : international journal / Research Inst. for Intelligent Computer Sestems Ternopil Nat. Economic Univ. in Cooperation with V.M. Glushkov Inst. for Cybernetics, Nat. Acad. of Sci., Ukraine ; ed.-in-chief A. Sachenko. – Ternopil, 2017. – Vol. 16, iss. 3, september. – Р. 160-165. – ISSN 1727-6209
127651
  Mitchell Hugh Triangulation in Hawaii : Special publication No.156 / H.C. Mitchell; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1930. – VI, 240 p. : ill.
127652
  Suess E. Triangulation in Missouri : [1927 Datum] / E. Suess. – Washington : Government, 1934. – IV,179 p. – (U. S. department of commerce : Coast and geodetic survey ; Spec. publication No. 186)
127653
  Reynolds W.F. Triangulation in Missouri [1927 datum] : Special publication No.186 / W. F. Reynolds; U. S. department of commerce. – Washington : Goverment, 1934. – IV, 178 p. : ill.
127654
  Baron Antonius Trias Fortium David, hoc est Jesu Christi S.Ignatius Loyola Societatis Jesu Fundator, B.Stanislaus Kostka Poloniae, Tutelaris S. Dominica V. et M. Tropacae Civic ac Patrona : Tribus Epigrammaton libris proposita / Auctore Antonio Barone ex eadem Societate. – Neapoli (Napoli) : Apud De Bonis Typographum Archiepiscop., 1695. – 156 p.
127655
  Blaise Clark Tribal justice / Blaise Clark. – Don Mills, 1975. – 224с.
127656
  Lopes Henri Tribalicas. Narraciones / Lopes Henri. – La Habana, 1974. – 155с.
127657
  Rudnyckyj J.B. Tribute to Skovoroda : on the occasion of the 250th Anniversary of his birth // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 2. – Р. 15-18
127658
   Tricarbonyl rhenium (I) complexes with 1,2,4-triazole containing ligands / K.O. Piletska, D. Khomenko, R. Doroshchuk, M.I. Kharlova, O.V. Shtemenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 105
127659
  Silova Bohumila Tricet koni venu honi / Silova Bohumila. – Praha, 1950. – 106с.
127660
  Stoll Ladislav Tricet let boju za ceskou socialistickou poesii. Referat pronesny na pracovni konferenci Svazu ceskoslovenskych spisovatelu dne 22, ledna 1950 / Stoll Ladislav. – Praha, 1950. – 156с.
127661
  Honcik Eduard Tricet sect pod zemi / Honcik Eduard. – Praha, 1959. – 288с.
127662
  Polisensky Josef Tricetileta valka a cesky narod / Polisensky Josef. – Praha, 1960. – 238с.
127663
  Polisensky J. Tricetileta valka a evropske krize 17. stoleti / J. Polisensky. – Praha, 1970. – 287с.
127664
  Lupascu Gh. Trichomonoza uro-genitala / Gh. Lupascu, D. Panaitescu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1971. – 229s.
127665
  Мартынов А.В. Trichoptera Восточного Тибета и Цайдама по сборам Экспедиции Императорского Русского Географического Общества 1900-1901 года под руководством П.К. Козлова : (с табл. V и VI и 17 рис. в тексте) : (Представлено 29 апреля 1909 г.) / А. Мартынов // Trichoptera Сибири и прилежащих местностей : (с 23 рис. в тексте) (Представлено 29 апреля 1909 г.) / А.В. Мартынов. – Санкт-Петербург, 1909. – Ч. 1 : Сем. Phryganeidae и Seri-costomatidae (подс. Goerinae и Sericostomatinae). – С. 256-309, 3 л. ил. : ил.
127666
  Мартынов А.В. Trichoptera Восточного Тибета и Цайдама по сборам Экспедиции Императорского Русского Географического Общества 1900-1901 года под руководством П.К. Козлова : (с табл. V и VI и 17 рис. в тексте) : (Представлено 29 апреля 1909 г.) / А. Мартынов. – Санкт-Петербург : Тип. Российской Академии наук, 1909. – С. 256-309, 3 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Российской Академии наук, 1909, т. XIV
127667
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. Ч. 1 : (с 23 рис. в тексте) (Представлено 29 апреля 1909 г.) / А. Мартынов
127668
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. Ч. 1 : (с 23 рис. в тексте) (Представлено 29 апреля 1909 г.) / А. Мартынов
127669
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей. Ч. 1 : (с 23 рис. в тексте) / А. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – С. 223-255


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Викторовичу Насонову - в знакуважения - автор
127670
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей : (с 67 рис. в тексте) : (Представлено 12-го мая 1910 г.) / А.В. Мартынов. – Санкт-Петербург : Тип. Российской Академии наук
Ч. II : Подс. Brachycentrinae, сем. Molannidae, Leptoceridae, Hydropsychidae, Philopotamidae, Polycentropidae, Psychomyidae, Rhyacophilidae, Hydroptilidae. – 1910. – С. 351-429
127671
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей : (с 94 рис. в тексте) (Представлено 15-го мая 1913 г.) Відом. про відпов.: А. Мартынов Частина: Ч. 1 Назва частини: Сем. Phryganeidae и Seri-costomatidae (подс. Goerinae и Sericostomatinae) / А.В. Мартынов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук
Ч. IV : Подс. Limnophilinae (сем. Limnophilidae ). – 1914. – 113 с.
127672
  Мартынов А.В. Trichoptera Сибири и прилежащих местностей : (с 94 рис. в тексте) (Представлено 15-го мая 1913 г.) Відом. про відпов.: А. Мартынов Частина: Ч. 1 Назва частини: Сем. Phryganeidae и Seri-costomatidae (подс. Goerinae и Sericostomatinae) / А.В. Мартынов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук
Ч. IV : Подс. Limnophilinae (сем. Limnophilidae ). – 1914. – С. 173-285. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук, 1914, т. XIX, с. 173-285
127673
  Мартынов А.В. Trichoptera Ямалской Экспедиции Императорского Русского Географического Общества 1908 года под руководством Б.М. Житкова : (с 6 рис. в тексте) : (Представлено 12-го мая 1910 г.) / А. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 334-349


  Борис Михайлович Житков (1872-1943)
127674
  Goring Jugen Trick um Trick / Goring Jugen. – Berlin, 1982. – 192с.
127675
  Olenynets O. Trickster as a character in archetypal tradition, epic, folklore // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 111-112
127676
  Busygina-Wojtas Tricky Miniskerts: Russian Gender Through the Eyes of Polish Cultural Filters // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 195-208. – ISSN 0137-4079
127677
  Romanowicz Zofia Tricoul albastru / Romanowicz Zofia. – Bucuresti, 1973. – 192с.
127678
  Blazek Jiri Tridnicke hodiny jako prostredek vychovne prace / Blazek Jiri. – Praha, 1959. – 70с.
127679
   Tridsiate vyrocie Slovenskeho narodneho povstania. Odporucajuca bibliografia. – Martin, 1974. – 39с.
127680
  Sakolowski Paul Trier : Miniatur-Bibliothek Reisefuhrer. – Leipzig, 1910. – 16 p.
127681
  Paraschivescu M.R. Trietele. Versuri / M.R. Paraschivescu. – Bucuresti, 1968. – 256с.
127682
  Maegd-Soep Carolina Trifonov and the drama of the Russian intelligentsia / Maegd-Soep Carolina, de. – Ghont, 1990. – 216с.
127683
  Borniche Roger Trikrat inspektor Borniche: Povidka o policajtovi Gringo Maltan / Borniche Roger; Steklacova R., Mullerova H., Dvorakova V. – Praha, 1988. – 666с.
127684
  Korogodskij O. Trinacty sjed KSR(b) / O. Korogodskij. – Praha, 1951. – 79с.
127685
  Renn Ludwig Trini. Die Geschichte eines Indianerjungen / Renn Ludwig. – Berlin, 1955. – 360с.
127686
  Parcerisas Francesc Triomf del present : (obra poetica 1965-1983) / Parcerisas Francesc. – Barcelona : Columna, 1991. – 384 с.
127687
  Petrarca Francesco Trionfi / Petrarca Francesco. – Milano, 1984. – 134с.
127688
  Halas Frantisek Triptych o ohrozene zemi. / Halas Frantisek. – Praha, 1959. – 96с.
127689
  Schulz Max Walter Triptychon mit sieben Brucken / Schulz Max Walter. – Halle (Saale), 1975. – 487с.
127690
   Tripway: решение нового поколения // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 5 (прилож). – ISSN 1998-8044
127691
  Grochowiak Stanislaw Trismus / Grochowiak Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 180с.
127692
  Mann T. Tristan / T. Mann. – Lpz., 1956. – 80с.
127693
  Kuncewiczowa Maria Tristan 1946. / Kuncewiczowa Maria. – Warszawa, 1975. – 405с.
127694
  Pospiszyl Kazimierz Tristan i Don Juan: Czyli odcienie milosci mezczyzny w kulturze europejskiej / Pospiszyl Kazimierz. – Warszawa, 1986. – 167с.
127695
  Dumas A. fils Tristan le roux. – Paris : Mychel Levy freres, 1866. – 327 p.
127696
  Gottfried Tristan und Isolde / Gottfried, von Strassburg. – Berlin, 1966. – 620с.
127697
  Gottfried Tristan und Isolde / Gottfried, von Strassburg. – Berlin, 1976. – 619с.
127698
  Marek Jiri Tristan, aneb o lasce / Marek Jiri. – Praha, 1985. – 187с.
127699
  Mandelstam Ossip Tristia: et autres poemes / Mandelstam Ossip. – Paris, 1982. – 220с.
127700
  Pasterski Janusz Tristium liber : O tworczosci literackiej Stefana Napierskiego / Pasterski Janusz. – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 290s. – ISBN 83-7262-176-4
127701
  Sterne Laurence Tristram Shandy / Sterne Laurence; With an introd. by P.Conrad. – London : Campbell рublishers, 1991. – [759p] паг.розд. – (Everyman"s Library ; 7 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-007-4
127702
  Kulicki Wladyslaw Triumf marzyciela. (O Ciolkowskim). / Kulicki Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 116с.
127703
  Soroka Yu. Triumph Arrival of Bogdan Khmelnytskyi in Kyiv // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 70-71. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
127704
  Krenz Erich Triumph der Fotografie. / Krenz Erich. – Lpz.-Jena-Berl., 1963. – 176с.
127705
  Bryatn Arthur Triumph in the West 1943-1946. / Bryatn Arthur. – London, 1960. – 447с.
127706
   Triumph of the leninist ideas of proletarian internationalism: Based on material from the central asian republics and Kazakhstan, 1917-1978. – M., 1979. – 347с.
127707
   Trivago. Хто найприхильніший до тварин // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 23 : фото. – ISSN 1998-8044
127708
  Stubna Anton Trnava / Stubna Anton. – Martin, 1970. – 156с.
127709
  Jampolskij Boris Trnita cesta / Jampolskij Boris; Hrivna Frantisek (Prel.). – Praha, 1956. – 262с.
127710
  Hillier Malcolm Trockenblumen / Hillier Malcolm, Hilton Colin. – Munchen, 1993. – 191с.
127711
  Archer Jules Trocky: world revolutionary / Archer Jules. – New York, 1973. – 191с.
127712
  Hell Pavel Trofejove selmy Slovenska / Hell Pavel, Sladek Jozef. – Bratislava : Priroda, Vydavatelstvo knih a Casopisov, N.P., 1974. – 254S.
127713
  Shakespeare William Troilus and Cressida / Shakespeare William. – Harmondsworth, 1987. – 253с.
127714
  Chaucer Geoffrey Troilus and Criseyde, and Selected short poems / Chaucer Geoffrey. – New York a.o. – 327с.
127715
  Durrell Gerald Trois aller simples pour l"Aventure / Durrell Gerald. – Paris : Librairie Stock, 1956. – 191s. – (Les livres de nature)
127716
  Florentin Francois Trois femmes et un coup feint : [Vaudeville en un acte] / Florentin Francois. – Paris : Art et comedie, 1999. – 34p. – ISBN 2-84422-095-9
127717
  Gabrilovich Evgueni Trois films sur Lenine: Lenine a Paris; Lenine en Pologne; Le dernier automne / Gabrilovich Evgueni, Youtkevitch Serguei. – M., 1985. – 222с.
127718
  Liehm Antonin Trois generations / Liehm Antonin; Aymonin M. (transl.), Sartre J. (preface), Hoffmeister d"A. – Paris, 1970. – 334с.
127719
  Prevost Marcel Trois nouvelles. Nimba. - Le mariage de Julienne. - Le moulin de Nazareth. – Paris, 1898. – 319с.
127720
  Kim Lan Trois recits de resistance. / Kim Lan, Kim Trac, Nguyen Ngoc Tan. – Hanoi, 1957. – 54с.
127721
  Buffard Trois secondes dans la vie d`un milanais. / Buffard, Claude-Henri. – Paris, 1973. – 131с.
127722
  Kraemer Gilles Trois siecles de presse francophone dans le monde : Hors de France, de Belgique, de Suisse et du Quebec / Kraemer Gilles; Preface du P. Albert. – Paris : L"Harmattan, 1995. – 223p. : ill. – ISBN 2-7384-3969-17
127723
  Konecny Miroslav Trois theoremes sur la limite des transformations iterees // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 19c.
127724
  Dostojevskaja A.G. Troisieme carnet. Correspondance de F.M.Dostojevski et A.G.Dostojevskaja / A.G. Dostojevskaja. – Moscou
2. – 1986. – 364 p.
127725
   Troisieme Conference des partisans de la paix de l"URSS. Documents. Moscou, 27-29. Novembre 1951, 1951. – 4с.
127726
   Troisieme Conference regionale des ministres de l"education et des ministres charges de la planification economique dans les Etats arabes. Rapport final. Marrakech, 12-20 janvier 1970. – Paris, 1970. – 90с.
127727
   Troisieme congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des delinquants. Stockholm, 9-acut 1965. Rapport etabli par le secretariat. – N.Y., 1967. – 78с.
127728
   Troisieme cycle de l"enseignement superieur des sciences, 1957. – 168с.
127729
   Troisieme rapport sur le developpement des hautes ecoles suisses. Elements d"une vue d"ensemble de la politique de l"education. – Berne, 1978. – 539с.
127730
   Troisieme supplement du catalogue des tableaux miniatures, pastels, dessins encadres, etc. du musee de l"etat a Amsterdam. – Amsterdam : Ministrede L"interieur, 1908. – XXX, 488 p.
127731
  Kossak Zofia Troja Polnocy / Kossak Zofia, Szatkowski Zygmunt. – Warszawa, 1960. – 396с.
127732
  Terlecki Olgierd Troje nieprawdziwych / Terlecki Olgierd. – Krakow, 1969. – 176с.
127733
  Przezdziecki Jerzy Troje znad Czarnej Rzeki / Przezdziecki Jerzy; Wloczewska A. – Warszawa, 1975. – 336с.
127734
  Dvorak Antonin Trojice nejodvaznejsich Jindrich Honzl, Emil Frantisek Burian, Jiri Freika / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 132с.
127735
  Fratric Ignac a.j. Trojsky kon civilizacie / Ignac a.j. Fratric. – Bratislava, 1975. – 282с.
127736
  Bystrzycka Zofia Trojwidzenie. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1984. – 265с.
127737
  Herrmann Joachim Trommeln drohnen in Sankasso / Herrmann Joachim, Frohlich Gerd. – Berl., 1961. – 136с.
127738
  Honczar Oles Tronka / Honczar Oles. – Lublin, 1978. – 382с.
127739
  Sampetru Mihai Tropaeum Traiani / Sampetru Mihai. – Bucuresti
Vol. 2. – 1984. – 197с.
127740
   Tropaeum Traiani. 1. Cetatea. – Bucuresti
1. – 1979. – 257с.
127741
  Ziemski Krystyn Tropami cieni / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Iskry, 1978. – 171 s.
127742
  Bargielowski Daniel Tropem kretym, falszywym / Bargielowski Daniel. – Warszawa, 1976. – 90с.
127743
  Derecki M. Tropem majora ``Hubala`` / Miroslaw Derecki. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. – 144 s.
127744
  Poeppig E. Tropenvegetation und Tropenmenschen / E. Poeppig. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1965. – 88S. : Mit einem Titelbildnis, einer Biographie des Verfassers, einer Bibliographie seiner Arbeiten und Anmerkungen zum Text
127745
  Grimsted Patricia Kennedy Trophies of war and empire : The archival heritage of Ukraine, World War 2 and the international politics of restitution / Grimsted Patricia Kennedy; Harvard university, Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2001. – 749p. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 0-916458-76-8
127746
  Tarakanov G.G. Tropical Meteorology / G.G. Tarakanov. – Moscow : Mir, 1982. – 206p.
127747
  Cooper J.F. Tropiciel sladow. / J.F. Cooper. – Warszawa, 1974. – 547с.
127748
  Pokorny Edward Jerzy Tropiciele niebieskich szlakow / Pokorny Edward Jerzy. – Warszawa, 1960. – 260с.
127749
  Bosnjak Branko Trosenje maske / Bosnjak Branko. – Zagreb, 1974. – 77с.
127750
  Burian E.F. Troseсnici z Cap Arcony. / E.F. Burian. – Praha, 1976. – 270с.
127751
  Bayon M. Trotacuentos / M. Bayon. – Madrid : Narrativa, 1990
127752
  Carmichael Joel Trotsky: An Appreciation of His Life / Carmichael Joel. – New York, 1975. – 512с.
127753
  Saint-Eloy Luc Trottoir chagrin : Theatre / Saint-Eloy Luc. – Paris : New legend, 2002. – 47p. – ISBN 2-913780-29-2
127754
  Zakharov S. Trou. Aout 2014 : [le roman graphique] / Serhii Zakharov ; [le texte de S. Mazourkievitch, la trad. en francais de Yu. Kossenko]. – Kyiv : Osnova, 2018. – 109, [3] p. : ill. – Вип. дані укр.: Діра. Серпень 2014. Зображення Сергія Захарова. Текст Сергія Мазуркевича. Пер. фр. Юрія Косенка. – ISBN 978-966-699-955-2
127755
  Sykes J. Trouble in Seventh Heaven = Неприятности на седьмом небе / Jo Sykes. – Київ : Знання, 2010. – 128с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 4). – ISBN 978-966-346-750-4
127756
  Gookin Dan Troubleshooting your PC : for dummies / Gookin Dan. – New York : Wiley, 2002. – 20,358p. : ill. – На обкл.: A reference for the rest of us. – (For dummies). – ISBN 0-7645-1667-8
127757
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-367-9
[T.1]. – 1984. – 380p.
127758
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-419-5
T.2 : Lady Anna. – 1985. – 334р.
127759
  Viallet Pierre Trousse-Chemise / Viallet Pierre. – Paris : Editions Ramsay. – ISBN 2-85956-486-1
T.3 : Anna Cherie. – 1986. – 440p.
127760
   Trouw: een ondergrondse krant : Heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog. – 2-de druk. – [S. l.] : Uitgeversmaatschappij Kok Kampen, 1978. – [260] blz. : ill. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1978. – ISBN 90-242-6296-8
127761
  Thompson Ewa Trubadurzy imperium : Literatura rosyjska i kolonializm / Thompson Ewa; Przeklad A.Sierszulska. – Krakow : Universitas, 2000. – 372s . – (Horyzonty nowoczesnosci / red. M.P. Markowski i.i. ; 8). – ISBN 83-7052-675-6
127762
  Dabrowski K. Trud Istnienia / K. Dabrowski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. – 195s.
127763
  Paukszta E. Trud ziemi nowej : Powiesc / Eugeniusz Paukszta. – Poznan : Ksiegarnia Ziem Zachodnich, 1948. – 488 s.
127764
  Radwanski George Trudeau / Radwanski George. – Toronto, 1978. – 372с.
127765
  Stuebing Douglas a.o. Trudeau: a man for tomorrow / Douglas a.o. Stuebing. – Toronto; Vancouver, 1968. – 187с.
127766
  Baranowicz Jan Trudna mlodosc / Baranowicz Jan. – Stalinogrod, 1956. – 240с.
127767
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Trudna wicsna / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1961. – 216с.
127768
  Siemiankowski Feliks Trudne dni. Dziennik aktywisty PPR 1945-1948 / Siemiankowski Feliks. – Poznan, 1963. – 124с.
127769
  Lesz Mieczyslaw Trudne drogi. / Lesz Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 140с.
127770
  Kopczynski Edward Trudne edukacje / Kopczynski Edward. – Lodz, 1966. – 210с.
127771
  Kowalski Jozef Trudne lata. Problemy rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929-1935 / Kowalski Jozef. – Warszawa, 1966. – 796с.
127772
  Strugacki Arkadij Trudno byc bogiem. Drugi najazd marsjan / Arkadij Strugacki, Borys Strugacki; Przelozyla I.Piotrowska. – Warszawa : Iskry, 1974. – 380s.
127773
  Wroblewski Andrzej Krzysztof Trudno zmienic skore / Wroblewski Andrzej Krzysztof. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 252s. – (Reportaz, publicystyka)
127774
  Krall Hanna Trudnosci ze wstawaniem : Reportaze. Okna: Powiesc / Krall Hanna. – Warszawa : Alfa, 1990. – 263s. – (Seria z tukanem). – ISBN 83-7001-300-7
127775
  Gruda Eugeniusz Trudny powrot / Gruda Eugeniusz. – Warszawa, 1959. – 368с.
127776
   Trudny siew. – Warszawa, 1959. – 360с.
127777
  Evinton V. True and false democratism=Democratie authentigue et imaginaire. / V. Evinton, A. Shcherbak. – K., 1985. – 197с.
127778
  Грушовець Є. True Detective: адвокатське розслідування покроково // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 12-13
127779
  Lampert Hope True greed: what really happened in the battle for RJR Nabisco / Lampert Hope. – New York, 1990. – 257с.
127780
  Portis Charles True Grit / Portis Charles. – New York, 1968. – 224с.
127781
  Strickland Stephanie True North / Strickland Stephanie. – Notre Dame : Univ. of Notre Dame press, 1997. – 8,85p. – (The Ernest Sandeen prize in poetry / Editor J.Matthias). – ISBN 0-268-01899-5
127782
  Hanser Richard True tales of Hitler`s reich. / Hanser Richard. – Greenwich, 1962. – 192с.
127783
  Liampertas L. Trumpalaikio kreditavimo sistema tarybu sajungoje / L. Liampertas. – Vilnius, 1961. – 72с.
127784
  Степанова О. Trumpcare vs Obamacare: дорого й ефективно чи ощадливо та на свій страх і ризик? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 12


  "США сьогодні перебувають на старті нової хвилі концептуальних економічних та соціальних реформ, зокрема у сфері охорони здоров"я. Як відомо, одним із перших кроків Д. Трампа на посаді президента США став наказ, який передбачає зміну механізмів ...
127785
  Prokopovych E. Trust as a factor of an organisation"s effectiveness / E. Prokopovych, A. Idobaeva // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – Р. 9-17. – ISSN 2414-0023
127786
  Grankina-Sazonova Trust as a predictor of optimal personality functioning // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – P. 48-55 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 20 name. – ISSN 2410-1249
127787
  Lin Dar Ong Trust in coworkers and employees work behaviour // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 388-397 : tabl., fig. – Bibliogr.: 50 назв. – ISSN 1993-6788
127788
  Shashkova L. Trust, reliability, disagreement: social epistomology // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 38-39
127789
  Laktionova A. Truth-bearers and truthmakers // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 29
127790
  Pron" S.V. Truth and beauty of Japan = Правда і краса Японії : historical review / S.V. Pron" ; Min. of education a. science of Ukraine, Mykolayiv branch of Kiev Nat. Univ. of Culture a. Arts. – Mykolayiv : Ilion, 2016. – 133, [1] p. : іл. – Кн. англ., укр. мовами. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-348-7
127791
  Wilcox J.T. Truth and value in Nietzsce : a study of his metaethics and epistelogy / J.T. Wilcox, with a foreword by W. Kaufmann. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1974. – XIX, 229 p.
127792
  Dobronravova I. Truth as nonlinear process // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 5-8. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Modern changes of the epistemological foundations for nonlinear science are considered. Regarding truth as a process and taking in account that nonlinear dynamics is fundamentally multi-variant; author suggests the understanding of scientific truth as ...
127793
  Liutikov P. Truth of the norm of administrative law: essence and content of the category // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – C. 6-15. – ISSN 2227-796X
127794
  Fedosova M. Truth worth dying for: parrhesia in Lauren Oliver"s novel "Before I Fall" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 34-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  Істина, за яку варто померти: паррезія в романі Лорен Олівер "Перед тим, як я впаду".
127795
   TRV. 10 лет на рынке Украины // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 52. – ISSN 1998-8044
127796
  Bienkowska Danuta Trwaj, chwylo! / Bienkowska Danuta. – Lodz, 1976. – 203с.
127797
  Kowalski Edw. Try to speak English / Edw. Kowalski, M. Michalska. – Wyd. 2. – Warszawa, 1966. – 208с.
127798
  Siemaszkiewicz Eugenia Tryb warunkowy / Siemaszkiewicz Eugenia. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 198s.
127799
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – Krakow. – 105-408 p.
127800
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam, 1849. – 297 p.
127801
  Mickiewicz A. Trybuna ludow / A. Mickiewicz. – Krakow, 1925. – 297 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 27)
127802
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – Krakow, 1925. – 193 s.
127803
  Mickiewicz Adam Trybuna ludow / Mickiewicz Adam. – W., 1925
127804
  Alberski R. Trybunal konstytusyjny w polskich systemach politycznych / Robert Alberski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3261 : Trybunal konstytucyjny w polskich systemach politycznych / R. Alberski. – S. 1-400. – ISBN 978-83-229-3146-2. – ISSN 0239-6661
127805
  Mouton Jean Denis Trybunal Sprawiedliwosci Wspolnot europejskich / Mouton Jean Denis, Soulard Christophe; Tluw. M.Daca. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000. – 118s. – (La cour de justice des communautes). – ISBN 83-227-1558-7
127806
  Morstin Ludwik Hieronim Trylogia antyczna. Penelopa. Obrona Ksantypy. Kleopatra / Morstin Ludwik Hieronim. – Krakow, 1956. – 352с.
127807
  Swinarski Artur Marya Trylogia trojanska / Swinarski Artur Marya. – Warszawa, 1958. – 272с.
127808
  Norwid Cyprian Trylogia wloska / Norwid Cyprian; Oprac.tekstu,stud.wstep.opaz wybor rysunkow J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1979. – 146s. : ill. – ISBN 83-06-00087-0
127809
  Hofmann Robert Trypillya – Strategy and Results of an European-Ukrainian Project / Hofmann Robert, Shatilo Liudmyla // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 34-35
127810
  Mikolajek Tadeusz Tryptyk na sniegu / Mikolajek Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 168с.
127811
  Kapuscinska Salomea Tryptyk ze snu. / Kapuscinska Salomea. – Wroclaw, 1976. – 61с.
127812
  Boczkowska Anna Tryume luny i wenus: pasja Hieronima Boscha / Boczkowska Anna. – Krakow, 1980. – 85с.
127813
   Tryumfy i porazki: Studia z dziejow kultury polskiej XVI-XVIII w.. – Warszawa, 1989. – 260с.
127814
  Puskin A. Tryzen milosti / A. Puskin. – Praha, 1978. – 501с.
127815
  Taborski Roman Trzech dramatopisarzy modernistycznych. Przybyszewski - Kisielewski - Szukiewicz / Taborski Roman. – Warszawa, 1965. – 120с.
127816
  Jerome Jerome Trzech panow w lodce nie liczac psa / Jerome Jerome; Tlumaczyl K.Piotrowski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1988. – 319s. – ISBN 83-05-112114-3
127817
  Siemionow J. Trzech z wydzialu sledczego / Julian Siemionow: Przel. I. Szenfeld. – Warszawa : Iskry, 1965. – 200 s.
127818
  Guterman Jozef Trzeci Berlinski. Z dziejow 3 berlinskiego Pulku Piechoty / Guterman Jozef, Welfeld Zenon. – Warszawa, 1966. – 420с.
127819
  Klodzinska Anna Trzeci gang. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1978. – 216с.
127820
  Krasinski Janusz Trzeci horyzont. / Krasinski Janusz. – Warszawa, 1964. – 140с.
127821
  Szczawinski Jozef Trzeci kolczyk / Szczawinski Jozef. – Warszawa, 1980. – 207с.
127822
  Gielzynski Wojciech Trzeci swiat. / Gielzynski Wojciech. – Warszawa, 1978. – 140с.
127823
  Gielzynski Wojciech Trzeci swiat. / Gielzynski Wojciech. – Warszawa, 1978. – 142с.
127824
  Lipska Ewa Trzeci zbior wierszy / Lipska Ewa. – Warszawa, 1972. – 56с.
127825
   Trzecia brama : Opowiadania nagrodzone w konkursie miesiecznika "Fantastyka" 1982/83. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1987. – 304 s. – ISBN 83-08-01599-9
127826
  Dabrowska M. Trzecia Jesien. Na wsi wesele / Maria Dabrowska. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 141s.
127827
  Christie A. Trzecia lokatorka / A. Christie. – Warszawa, 1969. – 288с.
127828
  Piechowski Jerzy Trzecia pokusa / Piechowski Jerzy. – Warszawa : Instytut wydaw. PAX, 1974. – 255s.
127829
  Korkozowicz K. Trzecia rakieta / K. Korkozowicz. – Warszawa, 1958. – 198с.
127830
  Twerdochlib A. Trzecia runda / A. Twerdochlib. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 201s.
127831
  Clifford Francis Trzecia strona medalu / Clifford Francis; Przelozyla K.Jurasz-Dambska. – Warszawa : PAX, 1971. – 241s.
127832
  Zechenter Witold Trzecie parodie / Zechenter Witold. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1969. – 364s.
127833
  Popiolek Kazimierz Trzecie Powstanie Slaskie / Popiolek Kazimierz. – Katowice, 1971. – 87с.
127834
  Ryzewski Waclaw Trzecie powstanie slaskie 1921. Geneza i przebieg dzialan bojowych / Ryzewski Waclaw. – Warszawa, 1977. – 468с.
127835
  Zagajewski Adam Trzej aniolowie = Three Angels / Zagajewski Adam; Przeloz.C.Cavanagh,R.Gorczynska,B.Ivry,C.K.Williams;Wybor i poslow.autora. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1998. – 200 s. – ISBN 8308027806
127836
  Dumas Aleksander Trzej muszkieterowie / Dumas Aleksander. – Warszawa
1. – 1975. – 446с.
127837
  Dumas Aleksander Trzej muszkieterowie / Dumas Aleksander. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
127838
  Priestley J.B. Trzej panowie w cywilu / J.B. Priestley; Autor. pzeklad M.Wasermanowny. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka, 1948. – 216s.
127839
  Czyzewski Adam Trzewia Lewiatana : Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu / Czyzewski Adam. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2001. – 242s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1542-6
127840
  Winogradow A. Trzy barwy czasu / A. Winogradow. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 288 s.
127841
  Sten Maria Trzy barwy Meksyku / Sten Maria. – Warszawa, 1961. – 12с.
127842
  Meissner Janusz Trzy diamenty / Meissner Janusz. – Warzsawa, 1956. – 307с.
127843
  Szestakow Pawel Trzy dni w Dagezanie / Szestakow Pawel. – Warszawa, 1974. – 216с.
127844
  Dolanski Boleslaw Trzy epoki z zycia mego (Wyjazd do Australii, tamze moj pobyt i powrot do Europy) / Dolanski Boleslaw. – Krakow, 1981. – 268с.
127845
  Lewin Leopold Trzy glozy. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1976. – 154с.
127846
  Gusiew B. Trzy godziny przed switem / B. Gusiew. – Warszawa, 1972. – 301с.
127847
  Figuli Margita Trzy kasztanki / Figuli Margita; Przelozyl i poslowiem opatrzyl A.Sieczkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 186s.
127848
  Slomka Bronislaw Trzy kroki do nieba / Slomka Bronislaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 250s.
127849
  Seymour-Tulasiewicz Lilian Trzy milosci / Seymour-Tulasiewicz Lilian. – Warszawa, 1960. – 264с.
127850
  Tolstoj Lew i i. Trzy opowiesci / Lew i i. Tolstoj. – Warszawa, 1975. – 367с.
127851
  Andzejewski J. Trzy opowiesci. / J. Andzejewski. – Warszawa, 1973. – 496с.
127852
  Maciukevicius J. Trzy palce / Jonas Maciukevicius; Przel. M.Leczycka. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1979. – 132s.
127853
  Michalek Boleslaw Trzy portrety / Michalek Boleslaw. – Warszawa, 1959. – 124с.
127854
  Putrament Jerzy Trzy powroty / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1955. – 308с.
127855
  Polak A. Trzy projekty islamizacji Rosji i Europy // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 204-215. – ISBN 978-617-7480-12-8


  Автор статті прагне показати, яким чином фантастика використовує різні ідеї, теорії і концепції – філософські, історіософські, соціологічні. Твердження філософів і політологів допомагають фантастам створювати нову дійсність. Це явище обговорюється на ...
127856
  Baumgardten Aleksander Trzy razy o ludziach / Baumgardten Aleksander. – Krakow, 1957. – 288с.
127857
  Kogut Boguslaw Trzy romanse. Misja porucznika Kuny. Komu wolno zyc. Kalina / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1976. – 491с.
127858
  Kur Tadeusz Trzy srebrne roze znacza szlak zbrodni. Saga rodu von Alvenslebenow. / Kur Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 230с.
127859
  Swiech Z. Trzy tajne dokumenty : Polacy tworzylі i budowali wspolnoty europejskie 19 wieku! Kiedy postala Rzeczpospolita Trzech Narodow? Kto byl duchowym ojcem Jugoslawii? Polska "Konstytucija dla Europy" z roku 1831 kamieniem wegielnym Unii Europejskiej? / Zbigniew Swiech. – Krakow : Wydaw. im. Warnenczyka, 2004. – 115, [ 9 ] s. – ISBN 83-85347-14-3
127860
  Czernik S. Trzy zorze dziewicze : wsrod zamawian i zaklec / Stanislaw Czernik. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 228 s.
127861
  Karinthy Ferenc Trzydziesci trzy / Karinthy Ferenc; Przelozyla A.Mazurkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1983. – 324s. – (Wspolczesna proza swiatowa). – ISBN 83-06-00908-8
127862
  Twain M. Trzydziesci trzy opowiesci / M. Twain. – Warszawa : "Czytelnik", 1973. – 246 p.
127863
  Nasilowska Anna Trzydziestolecie 1914-1944 / Nasilowska Anna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1997. – 215 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 830111861X
127864
   Trzydziestolecie PRL w Uniwersytecie Warszawskim. Materialy sesji naukowych wydzialow: historycznego, filologii polskiej i slowianskiej, psychologii i pedagogiki, nauk spolecznych (Instytut nauk pol. – Warszawa, 1976. – 216с.
127865
  Makarczyk Janusz Trzynascie kobiet / Makarczyk Janusz. – Warszawa, 1958. – 356с.
127866
  Roszko Janusz Trzynascie portretow / Roszko Janusz. – Warszawa, 1976. – 220с.
127867
  Budrewicz Olgierd Trzynascie wiz. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1961. – 268с.
127868
  Przybysz Janusz Trzynastego w piatek / Przybysz Janusz. – Poznan, 1975. – 169с.
127869
  Tabus Robert Trzynasty stopien szczescia / Tabus Robert. – Wydanie III. – Warszawa : Iskry, 1974. – 172S.
127870
  Putrament Jerzy Trzynasty z Wesolka / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1957. – 220с.
127871
  Pruszynski Ksawery Trzynscie opowiesci / Pruszynski Ksawery. – Warszawa, 1957. – 344с.
127872
  John Tsarist Debts and Tsarist Foreign Policy / John, Sontag, 1968. – 13 p.
127873
  Plokhy Serhii Tsars and Cossacks : A study in iconography / Plokhy Serhii; Harvard university. Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2002. – 102p. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Ukrainian research inst., Harvard un-ty; Ed. board: M. S. Flier a. o.). – ISBN 0-916458-95-4
127874
  Viltchkovsky S. Tsarskoe Selo, 1912. – 302 s.
127875
  Furmanow Dmitri Tschapajew / Furmanow Dmitri. – M., 1955. – 416с.
127876
  Furmanow Dmitri Tschapajew / Furmanow Dmitri. – Leipzig, 1976. – 575с.
127877
  Kolesnikow Michail Tschapajews Kommissar / Kolesnikow Michail. – Berlin, 1975. – 405с.
127878
  Fischer Rudolf Tschechische Grammatik. / Fischer Rudolf. – Halle, 1954. – 86с.
127879
  Fischer Rudolf Tschechische Grammatik. / Fischer Rudolf. – 2. Aufl. – Leipzig, 1970. – 104с.
127880
  Efross A. Tschechonin / A. Efross, N. Punin. – Moskau, Leningrad : Staatsverlag. – 104, [6], [2] S.
127881
   Tschechoslowakei. – Munchen ; Berlin : Verl. C.J. Bucher, 1991. – 159 S. : Il. – ISBN 3-7658-0703-6
127882
  Beke Odon Tscheremissische Marchen, Sagen und Erzahlungen / Beke Odon. – Helsinki, 1938. – 649с.
127883
  Gaidar A. Tschuk und Gek / A. Gaidar. – Berlin, 1975. – 88с.
127884
  Dauksa A. TSRS valstybines biudzetas, jo ekonominis turinys ir reiksme liaudies ukiui. / A. Dauksa. – Vilnius, 1960. – 36с.
127885
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 1 : For the academic year 2004. – 2005


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127886
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 2 : For the academic year 2005. – 2006


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127887
   Tsukuba geoenvironmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 3 : For the academic year 2006. – 2007


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127888
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 4 (за 2007) : For the academic year 2007. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127889
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 5 (за 2008) : For the academic year 2008. – 2009


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127890
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 6 (за 2009) : For the academic year 2009. – 2010


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127891
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 7 (за 2010) : For the academic year 2010. – 2011


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127892
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 8 (за 2011) : For the academic year 2011. – 2012


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127893
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 9 (за 2012) : For the academic year 2012. – 2013


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127894
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 10 (за 2013) : For the academic year 2013. – 2014


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127895
   Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
Vol. 11 (за 2014) : For the academic year 2014. – 2015


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
127896
  Prorok Leszek Tsunami / Prorok Leszek. – Warszawa, 1977. – 249с.
127897
  Novikov-Priboi Tsusima / Novikov-Priboi. – Leningrad
1. – 1936. – 382s.
127898
  Medved Eva Tte world of food / Medved Eva. – 3rd ed. – Lexington : Ginn, 1981. – VIII,599p. : ill. – ISBN 0-663-37577-0
127899
   TU-134 VIP : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 18
127900
   TU-134 VIP : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-15
127901
   TU-134 VIP : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18 : фото
127902
   TU - 234 VIP : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16 : Іл.
127903
  Abirached Robert Tu connais la musique. Jeu theatral. / Abirached Robert. – Paris, 1971. – 185с.
127904
  Cabal F. Tu estas loco, Briones. Fuiste a ver a la abuela??? Vade Retro! / F. Cabal. – Madrid : Espiral/Fundamentos, 1987. – ISBN 84-245-0342-2
127905
  Anouilh Jean Tu etais si gentil quand tu etais petit. / Anouilh Jean. – Paris, 1972. – 159с.
127906
  Leguina J. Tu nombre envenena mis suenos / J. Leguina. – Barcelona, 1992
127907
   Tu" tu"o"ng va su" nghiep Le-nin bat diet. Luan cu"o"ng cua ban chap hanh trung u"o"ng dang cong san lien xo nhan dip ky niem lan thu 100 ngay sinh V.I. Le-nin. – Mat-xco-va, 1971. – 60с.
127908
  Michalowski Witold Tuaregowie i caterpillary / Michalowski Witold. – Warszawa, 1983. – 141с.
127909
  Гареєв Каміль Tuba Mirum : у Харкові відбувся вечір пам"яті видатного митця України Георгія Селіхова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2. – ISSN 0868-9644
127910
  Torres Alexandre Pinheiro Tubaroes e Peixe Miudo: Ou aventuras de Sacatrapo na Terra dos Fetos / Torres Alexandre Pinheiro. – Lisboa, 1986. – 206с.
127911
  Balmus C.I. Tucidide. Conceptia si metoda sa istorica / C.I. Balmus. – Bucuresti, 1956. – 122с.
127912
  Inui Tomiko Tucniacata Puk a Kuk / Inui Tomiko. – Bratislava, 1967. – 82с.
127913
  Szabo Lorinc Tucsokzene. Rajzok egy elet tajairol / Szabo Lorinc, 1968. – 422с.
127914
   Tudomanyegyetem. Evkonyve 1975/76. – Szeged, 1976. – 206с.
127915
  Lem Stanislaw Tudomanyos-fantasztikus irodalones futurologia / Lem Stanislaw. – Budapest, 1974. – 509с.
127916
  Crohmalniceanu Ov.S. Tudor Arghezi / Ov.S. Crohmalniceanu. – Bucuresti, 1960. – 336с.
127917
  Petroveanu Mihail Tudor Arghezi poetul / Petroveanu Mihail. – Bucuresti, 1961. – 132 с.
127918
   Tudor interludes. – Harmondsworth, 1972. – 434с.
127919
  Biberi Ion Tudor Vianu / Biberi Ion. – Bucuresti, 1966. – 270с.
127920
  Constant Paul Tudor Vladimirescu. Roman. / Constant Paul. – Bucuresti, 1960. – 384с.
127921
  Adair P. Tugan-Baranovsky"s business cycle theory and french economists: inspiration and legacy / P. Adair, O. Nezhyvenko // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 3-7. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
127922
  Karaus Evzen Tuha paliva a jejich vyuziti. / Karaus Evzen. – Praha, 1968. – 152с.
127923
  Литовченко Елена TUI расширяет свое присутствие в России : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 22-23
127924
  Kurdybowicz Julian Tulaczym szlakiem. Kartki z pamietnika zolnierza. / Kurdybowicz Julian. – Wroclaw, 1958. – 532с.
127925
  Snajder Bohuslav Tulakem po vsech polednicich / Snajder Bohuslav. – Praha, 1977. – 254с.
127926
  Ionesku V. Tulburari cardio-vasculare la limita dintre normal si patologic / V. Ionesku. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 158s.
127927
  Arseni C. Tulburari Viscero-Vegetative si Trofice in Leziunile Encefalice / C. Arseni, M.I. Botes. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1971. – 402c.
127928
  Перегрим М. Tulipa gesneriana L. (Liliaceae Juss.) на Донецькому кряжі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення географічного поширення, еколого-ценотичних особливостей місцезростань та сучасного стану популяцій Tulipa gesneriana L. на території Донецького кряжу. Рекомендовано створити в Луганській області заказник загальнодержавного ...
127929
   Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) в Україні : монографія / Микита Перегрим [та ін.] ; КНУТШ ; Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна. – Київ : Київський університет, 2009. – 144 с. – Бібліогр.: с. 123-141. – ISBN 978-966-439-241-6
127930
  Dabrowski J. Tulipany, hiacynty, narcyzy / J. Dabrowski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 108s.
127931
  Feijoo Samuel Tumbaga. / Feijoo Samuel. – Las Villas, 1964. – 218с.
127932
   Tumor hypoxia in the clinical setting = Гіпоксія пухлини у клінічному вимірі / ed.: Sergej Osinsky, Helmut Friess, Peter Vaupel ; [Nat. akad. of sciences of Ukraine etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2011. – 270, [2] с., [4] l. ill. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. мовою. – Бібліогр. в кінці тем. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-169-4
127933
   Tumorile vezicii urinare. – Bucuresti, 1971. – 352с.
127934
  Donovan Robert Tumultuous years : the Presidency bof Harry Truman 1949-1953 / Donovan Robert. – New York : W.W. Norton, 1982. – 444 p. : il. – Bibliogr. in the references:p.412-427. – ISBN 0-393-01619-6
127935
   Tumusul. – Bucuresti, 1964. – 250с.
127936
   Tunable bandpass filter based on surface wave resonator / G.A. Melkov, O.M. Ivanyuta, Y.I. Kishenko, V.Y. Malyshev // 5th European Conference on Applied Superconductivity EUCAS"2001, August 26 -30. Abstracts
127937
  Melkov G.A. Tunable filter based on HTS - YIG films / G.A. Melkov, O.M. Ivanyuta, Y.V. Egorov // XIV Trilateral Gtrman-Russian-Ukrainian Seminar on High-Temperature Superconductiviti, Moscov, Russia, 27 May - 1 June
127938
  Britun N. Tunable microwave photonic bangap structures / N. Britun, V. Danylov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 10-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Вперше створено НВЧ фільтр з перестройкою на photonic bandgap структурах. Можливість перестройки для фільтру перевірено на кількох типах металізованих шаблонів. У зовнішньому магнітному полі отримано значний зсув смуги пропускання фільтру. ...
127939
  Shelford V.E. Tundra animal communities in the vicinity of Churchill, Manitoba / V.E. Shelford , A.C. Twomey. – [S. l. : s. n.], 1941. – P. 47-69. – Reprinted from Ecology, Vol. 22, No. 1, January, 1941
127940
  Sabato E. Tunel / Ernesto Sabato; Przel. J.Keksztas. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1976. – 112s.
127941
  Kovalyov M. Tunguska explosion and the Earth"s magnetic field / M. Kovalyov, N. Kovalyov, kovalyov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – P. 211-213 : fig. – ISSN 0203-3100
127942
  Snizhko K. Tunneling current noise in the fractional quantum Hall effect: when the effective charge is not what it appears to be // Физика низких температур : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 1. – Р. 79-88. – ISSN 0132-6414
127943
   Tuomas beschenkt die Halbinsel Sorsa. Eine Erzahler-Anthologie. – Berlin, 1974. – 428с.
127944
  Gilio Maria Esther Tupamaros / Gilio Maria Esther; Przelozyl z hisp. , wtsepem opatrzyl Z.M. Kowalewski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 268s.
127945
  Zbych Andrzej Tupanaca / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1976. – 90 s.
127946
  Wroblewski Z. Tupie na czarne roty / Z. Wroblewski. – [ Warszawa ] : MON, 1975. – 159 s. : il.
127947
  Capek-Chod Turbina / Capek-Chod. – Praha, 1978. – 426с.
127948
  Bartos Zdenko Turbinove automobily / Bartos Zdenko. – Praha, 1956. – 66с.
127949
  Beck Warner Turbo-Arbeitsmaschinen und Turbo-Kraftsmaschinen / Beck Warner. – Freiberg
4,5. – 1967. – 102с.
127950
  Leidhold Turbo-Pascal: Eine Einfuhrung in das Programmieren / Leidhold, Hans-Peter, Jaeger Frank. – Leipzig, 1990. – 208с.
127951
  Schilling Alfred Turbo Basic / Schilling Alfred. – Berlin, 1991. – 150с.
127952
  Немнюгин С.А. Turbo Pascal : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлениям подготовки бакалавров и магистров / С.А. Немнюгин. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 496с. – ISBN 5-8046-0137-7
127953
  Немнюгин С.А. Turbo Pascal : практикум / С.А. Немнюгин. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2001. – 256 с. – ISBN 5-272-00068-4
127954
  Немнюгин С.А. Turbo Pascal / С.А. Немнюгин. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 496с. – ISBN 5-8046-0137-7
127955
  Коффман Эллиот Turbo Pascal = Turbo pascal / Коффман Эллиот; Пер. с англ. – 5-t bpl/. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 896с. – ISBN 5-8459-0256-8
127956
  Коффман Эллиот Turbo Pascal / Коффман Эллиот; Пер. с англ. О.А.Меженного. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 896с. – ISBN 5-8459-0256-8
127957
  Немнюгин С.А. Turbo Pascal : Практикум: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.А. Немнюгин. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 256с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-272-00068-4
127958
  Кассера В. Turbo Pascal 7.0 / Винфрид Кассера, Фолькер Кассера. – Киев : ДиаСофт, 2003. – 448с. – ISBN 5-93772-097-0
127959
  Глушаков С.В. Turbo Pascal 7.0 : для высших и средних учеб.заведений / С.В. Глушаков, В.Н. Зорянский, С.Н. Хоменко; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2005. – 504с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2428-6
127960
   Turbo Pascal 7.0. : Учебное пособие для начинающих. – Київ : Випол, 1997. – 144c.
127961
  Глинський Я.М. Turbo Pascal i Delphi : Практикум / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – Львів : Деол, 2000. – 103с. – ISBN 966-7449-04-1
127962
  Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах / Никита Культин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-8206-0061-6
127963
  Аладьев В.З. Turbo Pascal для всех / В.З. Аладьев, В.Г. Тупало. – Київ : Техніка, 1993. – 176 с.
127964
  Рапаков Turbo Pascal для студентов и школьников / Георгий Рапаков, Светлана Ржеуцкая. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 352с. – ISBN 5-94157-240-9


  Алгоритмизация и программирование. Основные конструкции языка. Примеры программ
127965
  Мизрохи С.В. TURBO PASCAL и объектно-ориентированное программирование / С.В. Мизрохи. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 189 с. – ISBN 5-279-00903-2
127966
  Немнюгин С.А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня : Учебное пособие для студ., обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" / С.А. Немнюгин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 544с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-509-9
127967
  Меженный О.А. Turbo Pascal. Самоучитель / О.А. Меженный. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика - Вильямс, 2005. – 336 с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0477-3
127968
  Меженный О.А. Turbo Pascal. Самоучитель / О.А. Меженный. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2006. – 336 с. – ISBN 5-8459-0477-3
127969
   Turbo Pascal: алгоритми і програми : Чисельні методи в фізиці та математиці. Навчальний посібник / А.В. Бартків, Я.Т. Гринчишин, А.М. Ломакович, Ю.С. Рамський; А.Б. Бартків, Я.Т. Гринчишин, А.М. Ломакович, Ю.С. Рамський. – Київ : Вища школа, 1992. – 247с. – ISBN 5-11-003867-8
127970
  Меженный О.А. Turbo Pascal: учитесь программировать = Turbo Pascal / О.А. Меженный, ; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0176-6
127971
  Хершель Р. Turbo Paskal 4.0/5.0 / Р. Хершель. – 2.е изд., перераб. и доп. – Вологда : Мик, Квадрат, 1991. – 342с. – ISBN 5-7382-0001-2
127972
  Епанешников А.М. Turbo Vision 2.0. Основы практического использования / А.М. Епанешников, В.А. Епанешников. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1995. – 240 с.
127973
   Turbo Vision для С++. – Київ : Крещатик, 1992. – 256с. – (Новые технологии в области программного обеспечения). – ISBN 5-7707-0321-0
127974
   Turbo vision для языка Паскаль : Описание. – Київ : Диалектика, 1992. – 288с. – ISBN 5-85477-001-6
127975
   Turbulence : International journal. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2000. – ISSN 0860-7222
127976
   Turbulence and diffusion in stable environments. – Oxford, 1985. – 319 p.
127977
  Hinze J.O. Turbulence. An introduction to its mechanism and theory / J.O. Hinze. – New York, Toronto, London : McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., 1959. – 586 с.
127978
  Lesage Turcaret czyli finansista. / Lesage. – Wroclaw, 1951. – 130с.
127979
  Hroziencik Jozef Turcianski olejkari a safranici / Hroziencik Jozef. – Bratislava : Tatran, 1981. – 171, 68 s.
127980
  Fletcher Joseph Turco-Mongolian Monarchic Tradition in the Ottoman Empire // Harvard Ukrainian studies / Harvard Univ., Comm. on Ukrainian Studies, Ukrainian Research Inst. – Cambridge, 1980. – Vol. 3/4, pt.1 (1979-1980) : Essays presented to Omeljan Pritsak on his sixties birthday by his colleagues and students. – P. 236-251. – ISSN 0363-5570
127981
   Turcologica. – Л., 1976. – 364с.
127982
  Volf F. Turecka vojna / F. Volf, nakr. J. Hala, odborn. spolupr. V. Plicka, transl. M.Pridavkova-Minarikova. – Bratislava : [s.n.], 1972. – 217 s. : ill. – (Mlade leta)
127983
  Piotrowski Stanislaw Tureckie blaski i cienio / Piotrowski Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 482с.
127984
   Turgieniew we wspomnieniach. – Krakow, 1982. – 472 s.
127985
  Fabian Milan Turiec. / Fabian Milan. – Martin, 1977. – 211с.
127986
  Mikulecka Magda Turisticki sprievodcovia Univerzitnej kniznice v Bratislave 1963-1966 / Mikulecka Magda. – Bratislava, 1967. – 102с.
127987
   Turisticky atlas Slovenska : 1 : 50000: najpodrobnejsi uceleny atlas Slovenskej republiky. – 2. vydanie. – Harmanec : VKU, 2007. – 372,15 s. : map. – ISBN 978-80-8042-510-4
127988
  Merkel A. Turistische encyklopudie / Adolf Markel. – 3 Auflage. – Berlin : J. Guttentag, 1904. – XI S., 385 S.
127989
  Taskiran Tezer Turk ahlakinin ilkeleri / Taskiran Tezer. – Istanbul : M.E.B., 2000. – 31s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; N 3384 ; 42 ; Egitim dizisi). – ISBN 975.11.1929-4
127990
  Eroz Mehmet Turk ailesi / Eroz Mehmet. – Ankara : M.E.B., 2000. – 45[3]s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari; N 3403 ; 40 ; Egitim dizisi). – ISBN 975-11.1953.7
127991
   Turk ansiklopedisi. – Ankara : Maarif basimevi
Cilt 9 : Buzul devri - Cato. – 1958. – 512s. : ill.
127992
   Turk ansiklopedisi. – Ankara : Milli egitim basimevi
Cilt 11 : Cilbend - Ciftlik. – 1963. – 512s. : ill.
127993
   Turk ansiklopedisi. – Ankara : Milli egitim basimevi
Cilt 12 : Ci -Pu - Demir. – 1964. – 514s. : ill.
127994
   Turk ansiklopedisi. – Istanbul : Milli egitim basimevi
Cilt 2 : Alari - Andi. – 1966. – 472s. : ill.
127995
   Turk ansiklopedisi. – 2nci baski. – Istanbul : Milli egitim basimevi
Cilt 5 : B - Beden bg. – 1967. – 512s. : ill.
127996
   Turk ansiklopedisi. – Istanbul : Milli egitim basimevi
Cilt 1 : A - Alaria. – 1968. – 424s. : ill.
127997
   Turk ansiklopedisi. – 2nci baski. – Istanbul : Milli egitim basimevi. – (Devlet kitaplari)
Cilt 6 : Beden egitimi mukellefiyeti - Bitki dunyasi. – 1968. – 511s. : ill.
127998
   Turk ansiklopedisi. – 2inci baski. – Istanbul : Milli egitim basimevi. – (Devlet kitaplari)
Cilt 7 : Bitki hastaliklari - Boyut denklemi. – 1969. – 512s. : ill.
127999
   Turk ansiklopedisi. – 2nci bas. – Istanbul : Milli egitim basimevi
Cilt 3 : Andicme - Astur. – 1971. – 512s. : ill.
128000
   Turk ansiklopedisi. – Istanbul : Milli egitim basimevi
Cilt 8 : Boz ayi - Buzul. – 1976. – 511s. : ill.
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,