Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
127001
  Погребинська Ірина "Автономізм діаспори" у контексті білоруського національного проекту ( початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 110-111
127002
  Предборський В.А. "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 3-7
127003
  Вольвач П. "Авторитет країни кидає відблиск і на автора" / спілкувався Володимир Коскін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 23


  Павло Вольвач - про місце української літератури у світі і свою нову збірку.
127004
  Левит Н.Б. Автоматика / Н.Б. Левит, В.К. Подгайный. – М, 1964. – 400с.
127005
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных и реактивных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1965. – 547с.
127006
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1960. – 372с.
127007
  Дробница Н.А. Автоматика в быту / Н.А. Дробница. – Киев, 1984. – 71 с.
127008
  Мейнерс Г. Автоматика в электроэнергетике : Основы современной техники автоматического управления электрическими установками / Г. Мейнерс. – Москва-Ленинград, 1938. – 216 с.
127009
   Автоматика и автоматизация производственных процессов : Учеб. пособ. для студ. высш. сельскохоз. учеб. заведений по инж. спец. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 336 с. – (Учебники и учеб. пособия для высш. сельскохоз. учеб. заведений)
127010
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 14 Научно-технической конференции, состоявшейся 25 апреля 1964 г. в г. Каунас. – Вильнюс : МИнтис, 1965. – 113с.
127011
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 15 Научно-технической конференции, почвященной 25-летию республики./12-24 апреля 1965г./. – Вильнюс : МИнтис, 1968. – 140с.
127012
  Керного В.В. Автоматика и вычислительная техника / В.В. Керного. – Минск, 1970. – 364с.
127013
   Автоматика и вычислительная техника : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Душанбе : ТаджГУ, 1980. – 126с.
127014
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и вычислительная техника: / Исмаилов Рауф Абдулали оглы. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
127015
  Стрыгин В.В. Автоматика и вычислительная техника: уч. пособие / В.В. Стрыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 295с.
127016
   Автоматика и информатика. – София, 1998


  1997. N 1/2
127017
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 6. – 1999
127018
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 1/2. – 1999
127019
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 3. – 1999
127020
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 4. – 1999
127021
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 5. – 1999
127022
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 1. – 2000
127023
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 2/3. – 2000
127024
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 4. – 2000
127025
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 1/2. – 2001
127026
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 3/4. – 2001
127027
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 1. – 2002
127028
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 3. – 2002
127029
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 4. – 2002
127030
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 5. – 2002
127031
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 4. – 2007
127032
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 1. – 2008
127033
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 2. – 2008
127034
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 3. – 2008
127035
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 4. – 2008
127036
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 4. – 2009
127037
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 1. – 2010
127038
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 2. – 2010
127039
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 3. – 2010
127040
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 4. – 2010
127041
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 1. – 2011
127042
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 2. – 2011
127043
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 3. – 2011
127044
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 4. – 2011
127045
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и робототехника в машиностроении. / Исмаилов Рауф Абдулали оглы, А.В. Коржавин. – Москва : Высшая школа, 1988. – 144с.
127046
   Автоматика и телемеханика : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 277с.
127047
   Автоматика и телемеханика : Сборник трудов 4-й и 5-й науч.-техн. конференции молодых сотрудников ин-та. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 146с.
127048
   Автоматика и телемеханика : Систематический указатель статей , опубликованных в журнале "Автоматика и телемеханика" за 1936-1959 гг., и именной указатель авторов(Приложение к №12). – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 64с.
127049
  Вайсман Г.М. Автоматика и телемеханика в метеорологии : Учебное пособие для техникумов / Г.М. Вайсман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 228с.
127050
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – Москва : Связь, 1965. – 400 с.
127051
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1973. – 448 с.
127052
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн.1 : Электрические элементы систем управления промышленными роботами/А.А.Краснопрощина, В.А.Скаржепа, В.Б.Яковлев. – 1990. – 248с.
127053
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа. – ISBN 5-11-001989-4
Кн.2 : Идентификация объектов систем управления технологическими процессами/ В.Н.Киричков. – 1990. – 248с.
127054
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн. 6 : Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении /Л.Ф.Компанец, А.А.Краснопрошина, Н.Н.Малюков. – 1992. – С.1-287
127055
   Автоматика и электромеханика : Сборник статей. – Москва : Наука, 1973. – 191с.
127056
  Рейн А.И. Автоматика механического транспорта сыпучих грузов / А.И. Рейн. – Москва; Ленинград, 1966. – 71с.
127057
  Бондаренко И.П. Автоматика на производстве / И.П. Бондаренко. – М, 1957. – 43с.
127058
   Автоматика на сельскохозяйственных предприятиях : Справочник. – Москва : Россельхозиздат, 1978. – 272с.
127059
  Вагапов В.Б. Автоматика радиоэлектронных систем / В.Б. Вагапов. – Київ : Выща школа, 1988. – 350 с.
127060
  Доброленский Ю.П. Автоматика управляемых снарядов / Ю.П. Доброленский. – М., 1963. – 548с.
127061
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем / М.А. Беркович. – Москва, 1980. – 224 с.
127062
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127063
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127064
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127065
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127066
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127067
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127068
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 7. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127069
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 8. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127070
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 9. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127071
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 10. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127072
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 11. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127073
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 12. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127074
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127075
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127076
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127077
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127078
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127079
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
127080
   Автоматика, телемеханика и приборостроение. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 283 с. : 3 табл.
127081
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127082
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127083
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127084
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127085
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127086
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127087
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127088
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127089
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127090
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127091
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127092
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127093
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127094
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127095
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127096
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127097
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127098
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127099
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127100
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127101
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127102
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127103
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127104
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127105
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127106
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127107
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127108
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127109
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127110
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127111
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127112
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127113
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127114
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127115
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127116
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127117
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127118
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127119
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127120
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127121
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127122
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127123
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127124
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127125
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127126
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127127
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127128
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
127129
   Автоматика, телемеханика/ приборостроение : Аннотированный указатель литературы. – Москва
Вып. 3. – 1960. – 224с.
127130
  Литвак В.И. Автоматическая аварийная защита в системах управления / В.И. Литвак. – М, 1973. – 119с.
127131
   Автоматическая аппаратура для геофизических исследований в скважинах. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 340с.
127132
   Автоматическая аппаратура контроля радиоэлектронного оборудования (вопросы проектирования). – Москва : Советское радио, 1975. – 328л.
127133
  Кочман Э.Д. Автоматическая запись поляризационных кривых и ее применение к изучению анодного поведения меди и цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Кочман Э.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
127134
   Автоматическая информационно-диагностическая система для минералов : Справ. пособие. – Москва : Недра, 1986. – 181с.
127135
  Осипов В.В. Автоматическая калибровка стока на малом речном водосборе в программном модуле SWAT-CUP / В.В. Осипов, Н.Н. Осадчая // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 63-71 : рис.. табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1684-2189
127136
  Тарасенко Л.Г. Автоматическая кинопроекция. / Л.Г. Тарасенко. – М., 1978. – 134с.
127137
  Реброва М.П. Автоматическая классификация в системах обработки информации: поиск документов. / М.П. Реброва. – М., 1983. – 97с.
127138
   Автоматическая коммутация и телефония : учебник для вузов связи. – Москва : Связь
Ч. 1. – 1968. – 272 с.
127139
   Автоматическая коммутация и телефония : Учебник для вузов связи. – Москва : Связь, 1969. – 416с.
127140
  Витиска Н.И. Автоматическая коммутация информационных каналов и микроэлектронных однородных цифровых интегрирующих структурах. : Автореф... канд .техн.наук: 05.13.13 / Витиска Н.И.;. – Таганрог, 1976. – 2л.
127141
   Автоматическая коррекция графиков комплексного электропрофилирования на ЭВМ : Метод. рекомендации. – Ростов-на-Дону, 1974. – 32с.
127142
  Гельман М.М. Автоматическая коррекция систематических погрешностей / М.М. Гельман. – М, 1974. – 87с.
127143
   Автоматическая линия для плавки и разлива цинка. – Москва : ЦИИНцветмет, 1963. – 16с.
127144
  Тейлор Ф.Д. Автоматическая наводка большой управляемой антенны для слежения за связными спутниками / Ф.Д. Тейлор. – Москва, 1963. – 28с.
127145
  Флейшер С.М. Автоматическая настройка радиоприемников / С.М. Флейшер. – М.Л., 1963. – 16с.
127146
  Тимофеев Б.С. Автоматическая настройка телевизионных систем с помощью микро-ЭВМ / Б.С. Тимофеев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 160 с.
127147
  Трифонов Г.П. Автоматическая обработка данных радиозондирования атмосферы. : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Трифонов Г.П.; Главная геофизич. обсерватория. – Л., 1970. – 11л.
127148
   Автоматическая обработка данных с пузырьковых и искровых камер. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384с.
127149
  Лавров С.С. Автоматическая обработка данных. / С.С. Лавров, Л.И. Гончарова. – М., 1971. – 160с.
127150
  Лавров С.С. Автоматическая обработка данных. / С.С. Лавров, Г.С. Силагадзе. – М., 1978. – 176с.
127151
  Рапопорт Б М. Автоматическая обработка записей колебаний в сейсморазведке / Б М. Рапопорт. – Москва, 1973. – 182с.
127152
  Касаткин А.С. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков / А.С. Касаткин. – М.-Л., 1966. – 120с.
127153
  Иомдин Л.Л. Автоматическая обработка текста на естественном языке. / Л.Л. Иомдин. – Москва : Наука, 1990. – 167 с.
127154
   Автоматическая обработка текстов. – Praha, 1973. – 156с.
127155
  Васильев А.Ф. Автоматическая обработка учетной информации в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Васильев, К.К. Пучинскас. – Москва, 1984. – 199с.
127156
  Сэлтон Г. Автоматическая обработка, хранение и поиск информации. / Г. Сэлтон. – М., 1973. – 560с.
127157
   Автоматическая оперативная система контроля вычислительной машины. – Москва : ГОСИНТИ, 1963. – 56с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; №30-63-6/2/)
127158
  Фицнер Лев Николаевич Автоматическая оптимизация пространственного распределения : Автореф... д-ра техн.наук: / Фицнер Лев Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т автоматики и телемеханики. – М., 1963. – 24л.
127159
  Новицкий И.В. Автоматическая оптимизация процесса самоизмельчения руд в барабанных мельницах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Новицкий И.В.; Гос. горная акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 30л.
127160
   Автоматическая оптимизация управляемых систем. – Москва : Изд. иностр. лит., 1960. – 240с.
127161
  Несенюк А.П. Автоматическая оптимизация установок первичной переработки нефти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Несенюк А. П.; КПИ. – К., 1975. – 25л.
127162
   Автоматическая переработка текста : Систем. подход к решению пробл. машин. пер. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 93с.
127163
   Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики : Материалы Всесоюзной конференции 6-8 октября 1971г. – Кишинев, 1971. – 372с.
127164
   Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики : Материалы 2-й Всесоюзной конференции 6-7 октября 1977г. – Кишинев, 1977. – 236с.
127165
   Автоматическая подстройка фазового набега в усилителях. – Москва : Советское радио, 1972. – 175с.
127166
  Капланов М.Р. Автоматическая подстройка частоты / М.Р. Капланов, В.А. Левин. – Москва-Ленинград, 1953. – 176 с.
127167
  Капланов М.Р. Автоматическая подстройка частоты / М.Р. Капланов, В.А. Левин. – изд. 3-е, доп. – Москва-Ленинград, 1962. – 320 с.
127168
  Калачихин В.Ю. Автоматическая предметизация короткой фразы методом сравнения с библиографическими записями в электронном каталоге / Владимир Юрьевич Калачихин // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-49. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается новый метод автоматической классификации по полноразмерному естественному рубрикатору, могущий быть примененным к сверхкоротким текстам. В основе метода - использование уже принятых классификационных решений, заимствуемых из ...
127169
   Автоматическая проверка и исправление данных гидрометеорологических наблюдений : (Материалы Международного симпозиума специалистов гидрометеослужб социалистических стран). – Москва : Гидрометеоиздат, 1975. – 132с.
127170
   Автоматическая проверка оборудования самолетов и ракет : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 216с.
127171
   Автоматическая проверка управляемых снарядов, 1959. – 15с.
127172
  Соболев А.Л. Автоматическая регистрация микрочастиц на основе экспериментально-статистических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Соболев А.Л.; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И.М.Губкина. – М., 1968. – 28л.
127173
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – Москва : Советское радио, 1972. – 272 с.
127174
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – М., 1972. – 272с.
127175
   Автоматическая регулировка усиления в схеме обработки трекового сигнала "Спирального измерителя". – Дубна : ОИЯИ, 1973. – 16с.
127176
  Берестнев П.Д. Автоматическая регулировка усиления в транзисторной радиоаппаратуре / П.Д. Берестнев. – Куйбышев, 1973. – 110 с.
127177
  Медовар Б.И. Автоматическая сварка под флюсом наклонным электродом. / Б.И. Медовар. – К, 1947. – 83с.
127178
  Валуева Н.М. Автоматическая сегментация речевого сигнала по динамической спектрограмме. / Н.М. Валуева, Е.Б. Каничева. – Москва, 1988. – 8с.
127179
  Камаев В.Д. Автоматическая система машин - средство сбережения и облегчения труда в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Камаев В.Д.; Моск. инж-экон. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1953. – 16л.
127180
  Камаев В.Д. Автоматическая система машин - средство сбережения и облегчения труда в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Камаев В.Д.; Моск. инж.-экон. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1954. – 14 с.
127181
  Овчаренко Н.И. Автоматическая система управления возбуждением синхронных генераторов / Н.И. Овчаренко, О.П. Алексеев. – Москва, 1976. – 43 с.
127182
   Автоматическая стабилизация мощности немодулированных генераторов СВЧ. – Москва : Радио и связь, 1983. – 136 с.
127183
   Автоматическая стабилизация оптического изображения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 239с.
127184
   Автоматическая станция КРАМС. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 216с.
127185
  Люббергер Ф. Автоматическая телефония / Ф. Люббергер. – Москва, 1932. – 317 с.
127186
  Мархай Е.В. Автоматическая телефония / Е.В. Мархай, И.А. Бабицкий. – Москва, 1950. – 405 с.
127187
  Кармазов В.Г. Автоматическая телефония : Учебник для техникумов связи / В.Г. Кармазов. – Изд-е третье, перераб. – Москва : Связьиздат, 1953. – 289с. + С прилож-м альбома схем
127188
  Коваленко П.Н. Автоматическая установка с несколькими ячейками для электролиза металлов с контролем катодного потенциала / П.Н. Коваленко, 1956. – C. 602-606
127189
  Шульман М.Я. Автоматическая фокусировка оптических систем / М.Я. Шульман. – Л., 1990. – 223с.
127190
  Кречмар А.В. Автоматическая фотосъемка в экологических исследованиях / А.В. Кречмар. – М., 1978. – 111с.
127191
  Жукинский И.Н. Автоматическая цифровая система измерения угла поворота с индукционным датчиком / И.Н. Жукинский. – К., 1974. – 53с.
127192
   Автоматические анализаторы качества. – Москва : ЦИИНТИ электропром, 1962. – 96с.
127193
  Золотарев И.Д. Автоматические анализаторы спектра рециркуляционного типа / И.Д. Золотарев, Ю.А. Брюханов. – Москва, 1973. – 120 с.
127194
  Криксунов В.Г. Автоматические анализаторы спектров электрических сигналов / В.Г. Криксунов. – Киев, 1965. – 179 с.
127195
  Клушин Ю.А. Автоматические газоанализаторы / Ю.А. Клушин, Н.Д. Кузнецов. – М., 1969. – 36с.
127196
  Фарзане Н.Г. Автоматические детекторы газов. / Н.Г. Фарзане, Л.В. Илясов. – М, 1972. – 168с.
127197
   Автоматические дистанционные и оптико-механические методы исследования быстропротекающих процессов : Науч. труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 96с.
127198
   Автоматические дистанционные и показывающие электроизмерительные приборы и новые материалы. – Москва : ЦИНТИ, 1962. – 164с.
127199
   Автоматические и авоматизированные системы управления : Сборн. науч. трудов. – Ленинград, 1976. – 160с.
127200
   Автоматические и информационные системы : Обзорная информация. – Москва : ЦНИИТЭИ приборостроения, 1968. – 128с.
127201
   Автоматические и телеинформационные системы. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 300с.
127202
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы : аналоговые и цифровые / П.П. Орнатский. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1973. – 551 с.
127203
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы / П.П. Орнатский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1980. – 558 с.
127204
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы / П.П. Орнатский. – 5-е изд., переработ. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 503 с.
127205
  Кнеллер В.Ю. Автоматические измерители комплексных величин с координированным уравновешиванием. / В.Ю. Кнеллер. – М., 1975. – 169с.
127206
  Орнатский П.П. Автоматические измерительные приборы : аналоговые и цифровые / П.П. Орнатский. – Киев : Техніка, 1965. – 422 с.
127207
  Соколов М.П. Автоматические измерительные устройства в экспериментальной физике / М.П. Соколов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 352 с.
127208
  Куликовский Л.Ф. Автоматические информационные измерительные приборы / Л.Ф. Куликовский. – Москва-Ленинград, 1966. – 424 с.
127209
  Бутусов И.В. Автоматические контрольно-измерительные и регулирующие приборы / И.В. Бутусов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Л., 1961. – 496с.
127210
  Бутусов И.В. Автоматические контрольно-измерительные и регулирующие приборы / И.В. Бутусов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л., 1963. – 624с.
127211
  Синицын Б.С. Автоматические корреляторы и их применение / Б.С. Синицын. – Новосибирск, 1964. – 219с.
127212
  Козубовский С.Ф. Автоматические корреляционные измерители скорости / С.Ф. Козубовский. – К, 1963. – 79с.
127213
  Попов Е.И. Автоматические космические аппараты. / Е.И. Попов. – М, 1984. – 64с.
127214
   Автоматические линии и пресс-автоматы для вырубки листов магнитопроводов электрических машин. – Москва : ВНИИЭМ, 1964. – 47с.
127215
  Шихин А.Я. Автоматические магнитно-измерительные системы / А.Я. Шихин. – Москва : Энергия, 1977. – 134 с.
127216
  Майоров И.А. Автоматические методы измерения слабых спектральных линий при анализе чистых веществ : Автореф... канд. техн.наук: / Майоров И. А.; ГНИПИ редкометалл пром-сти. – М., 1968. – 33л.
127217
  Литинская Л.Л. Автоматические методы определения геометрических параметров клеток и клеточных ядер : Автореф... канд.техн.наук: / Литинская Л.Л.; Гос.оптич.ин-т. – Ленинград, 1967. – 11л.
127218
  Абилов А.Г. Автоматические микродозаторы для жидкостей / А.Г. Абилов, К.А. Лютфалиев. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 58-62. – (Б-ка по автоматике ; Вып. 545)
127219
  Дубовой Н.Д. Автоматические многофункциональные измерительные преобразователи / Н.Д. Дубовой. – Москва, 1989. – 255 с.
127220
  Линт Г.Э. Автоматические осциллографы при измерениях / Г.Э. Линт. – Москва, 1972. – 96 с.
127221
  Глыбин И.П. Автоматические плотнометры / И.П. Глыбин. – К., 1965. – 258с.
127222
  Андреев А.А. Автоматические показывающие, самопищущие и регулирующие приборы / А.А. Андреев. – Ленинград, 1973. – 287с.
127223
   Автоматические построители графиков ЦВМ. – Москва : Энергия, 1969. – 80с. – (Б-ка по автоматике ; Вып.340)
127224
  Чмутов В К. Автоматические приборы в колоночном хромтическом анализе. / В К. Чмутов, В.Т. Авгуль. – М., 1961. – 54с.
127225
   Автоматические приборы и регуляторы. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 704с.
127226
   Автоматические приборы регулирования и безопасности. – Москва-Ленинград, 1950. – 180с.
127227
   Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы : Справ. пособие. – Ленинград : Машиностроение, 1976. – 485с.
127228
   Автоматические приборы, регуляторы и управляющие машины : Справ. пособие. – Изд-е второе, доп. и переработ. – Ленинград : Машиностроение, 1968. – 880с.
127229
  Мезин В.К. Автоматические радиопеленгаторы / В.К. Мезин. – Москва, 1969. – 216 с.
127230
   Автоматические разведчики космоса : Фотоальбом. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1968. – 19с.
127231
  Темников Ф.Е. Автоматические регистрирующие приборы. / Ф.Е. Темников. – 2-е изд. – М, 1960. – 460с.
127232
  Темников Ф.Е. Автоматические регистрирующие приборы. / Ф.Е. Темников. – М, 1968. – 383с.
127233
  Темников Ф.Е. Автоматические регистритующие приборы. / Ф.Е. Темников. – М, 1954. – 372с.
127234
  Кризе С.Н. Автоматические регулировки в радиоприемниках / С.Н. Кризе. – Москва, 1978. – 87 с.
127235
  Баскир И.Н. Автоматические регулировки в телевизорах / И.Н. Баскир, В.Ф. Костков. – Москва, 1966. – 56 с.
127236
  Баскир И.Н. Автоматические регулировки в телевизорах / И.Н. Баскир, В.Ф. Костиков. – 2-е изд. доп. – Москва, 1970. – 72 с.
127237
   Автоматические регуляторы и сигнализаторы для контроля и регулирования теплотехнических процессов. – Москва : ОНТИ-ПРИБОР, 1966. – 504с.
127238
  Соловьев И.И. Автоматические регуляторы синхронных генераторов / И.И. Соловьев. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 247 с.
127239
  Лубэ Э.Л. Автоматические рентгеновские дифрактометры с наклонной геометрией для исследования монокристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Лубэ Э.Л.; АН СССР. – Москва, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.22
127240
   Автоматические роторные линии-средство комплексной автоматизации производства : Сборник статей. – Москва : Машгиз, 1960. – 222с.
127241
  Гордон С. Автоматические самопишущие весы / С. Гордон, К. Кемпбелл. – М, 1963. – 41с.
127242
  Силин Р.И. Автоматические системы для счета и расфасовки мелких изделий / Р.И. Силин. – К., 1986. – 193с.
127243
  Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы Автоматические системы и приботы с шаговыми двигателями. / Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы. – М., 1968. – 136с.
127244
  Круг К Г. Автоматические системы о элементами обучения / К Г. Круг, А.В. Нетушил. – М, 1963. – 28с.
127245
  Кривицкий Б.Х. Автоматические системы радиотехнических устройств / Б.Х. Кривицкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 664 с.
127246
  Зайцев Г.Ф. Автоматические системы с дифференциальными связями / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1984. – 167с.
127247
  Борцов Ю.А. Автоматические системы с разрывным управлением / Ю.А. Борцов, И.Б. Юнгер. – Л., 1986. – 167с.
127248
   Автоматические системы управления и контроля : Сборник статей. – Киев : ИК, 1974. – 75с.
127249
  Папазоглу Г.А. Автоматические системы управления производством геологоразведочных работ / Г.А. Папазоглу. – М., 1976. – 32с.
127250
  Можегов Н.А. Автоматические средства измерений объема, / Н.А. Можегов. – М., 1990. – 117с.
127251
   Автоматические станции для изучения поверхностного покрова Луны. – Москва : Машиностроение, 1976. – 200с.
127252
  Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов / А.В. Петраков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 152 с.
127253
   Автоматические унифицированные системы контроля и регулирования технологических процессов : По материалам научно-технической конференции. – Москва, 1962. – 235с.
127254
   Автоматические устройства : Сборник статей. В помощь руководителям школьных техн. кружков. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 148с.
127255
  Горбунов В.И. Автоматические устройства в радиационной дефектоскопии / В.И. Горбунов, Б.Н. Епифанцев. – М, 1979. – 121с.
127256
  Гребень И.И. Автоматические устройства для обучения / И.И. Гребень, А.М. Довгялло. – Киев, 1965. – 196с.
127257
  Михайлова Е.Д. Автоматические устройства для реализации топологических методов анализа электрических цепей. : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Михайлова Е.Д.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 27л.
127258
  Горбовец М.Н. Автоматические устройства для регистрации уровня сыпучих материалов в емкостях / М.Н. Горбовец. – М, 1962. – 104с.
127259
  Борисов М Н. Автоматические устройства контроля и управления / М Н. Борисов, . – М., 1976. – 87с.
127260
  Макаров А.К. АВтоматические устройства контроля уровня / А.К. Макаров, М В. Свердлин, . – М.Л,, 1966. – 183с.
127261
   Автоматические устройства обучения и контроля : Метод. рекомендации п применению автоматов "Контроль-В8-ОГУ". – Одесса, 1974. – 38с.
127262
   Автоматические устройства с магнитоупругими преобразователями. – Москва : Энергия, 1974. – 96с.
127263
  Царенко В.Т. Автоматические устройства СВЧ / В.Т. Царенко, В.В. Имшенецкий, М.М. Борисов. – Киев : Техніка, 1983. – 152 с.
127264
   Автоматические устройства учета и контроля : Сборн. статей. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1963. – 45с.
127265
   Автоматические устройства учета и контроля : Сборн. статей. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во
Вып.3. – 1968. – 231с.
127266
  Уилк М.В. Автоматические цифровые вычислительные машины / М.В. Уилк. – Ленинград, 1960. – 356с.
127267
   Автоматические цифровые измерители давления для объектов нефтяной промышленности. – Москва, 1972. – 68с.
127268
  Грибанов Ю.И. Автоматические цифровые корреляторы / Ю.И. Грибанов. – М., 1971. – 240с.
127269
  Бут Э. Автоматические цифровые машины / Э. Бут, К. Бут. – М., 1959. – 320с.
127270
   Автоматические электронные малогабаритные приборы : Каталог-справочник. – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1957. – 32 с.
127271
   Автоматические электронные потенциометры и уравновешенные мосты : Каталог-справочник. – Москва : Машгиз, 1955. – 112с.
127272
  Эмдина Ю.М. Автоматический анализ и перевод английских именных групп : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Эмдина Ю.М. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков. – Москва, 1971. – 31 с. – Бібліогр.:с.29-31
127273
  Хесин А.Я. Автоматический анализ качества телевизионного изображения / А.Я. Хесин. – Рига, 1969. – 164с.
127274
  Иваницкий Г.Р. Автоматический анализ микрообъектов / Г.Р. Иваницкий. – М.-Л., 1967. – 224с.
127275
  Попов Р.Б. Автоматический анализ многокомпонентных производственных растворов многопараметрическим вычислительным методом. : Автореф... доктор техн.наук: / Попов Р.Б.; КПИ. – К., 1962. – 24л.
127276
   Автоматический анализ патентных текстов : Сборник статей. – Москва, 1971. – 192с.
127277
   Автоматический анализ сложных изображений : Сборн. переводов. – Москва : мир, 1969. – 310с.
127278
   Автоматический анализ сложных изображений : сборник переводов. – Москва : Мир, 1969. – 307 с.
127279
  Титомир Леонид Иванович Автоматический анализ электромагнитного поля сердца / Титомир Леонид Иванович. – М. : Наука, 1984. – 175с.
127280
  Катаев Д.И. Автоматический анализ электронно-колебательно-вращательных спектров молекулы ВО и иона ВО+ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Катаев Д. И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 20 с.
127281
  Петренко А.И. Автоматический ввод графиков в электронные вычислительные машины / А.И. Петренко. – М, 1968. – 423с.
127282
  Коломиец О.М. Автоматический выбор диапазона измерений в цифровых приборах / О.М. Коломиец, Е.М. Прошин. – Москва, 1980. – 129 с.
127283
  Ратцева И.И. Автоматический выбор системы смысловых категорий на основе текста : Автореф... канд. техн.наук: / Ратцева И.И.; АН СССР. Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
127284
   Автоматический вывод геолого-геофизической графической информации из ЭЦВМ : Методическое пособие. – Новосибирск, 1968. – 84с.
127285
  Замрий В.Н. Автоматический вывод экспериментальной информации и связь с вычислительными машинами многоканальных измерительных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Замрий В.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. нейтронной физики. – Дубна, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
127286
   Автоматический извещатель АИ-52. – Киев, 1965. – 8с.
127287
  Киселев В.К. Автоматический измеритель модулей коэффициентов матрицы отражения для квазиоптического тракта / В.К. Киселев, Д.Д. Литвинов, Е.М. Кулешов. – Харьков, 1981. – 30с.
127288
   Автоматический конроль радиоэлектронного и электротехнического оборудования. – Москва : Энергия, 1972. – 264с., с ил.
127289
  Вершинин Н.И. Автоматический контроль / Н.И. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1964. – 144с.
127290
  Живилова Л.М. и др. Автоматический контроль водно-химического режима ТЭС / Л.М. и др. Живилова. – М, 1979. – 224с.
127291
  Гольдин М.Л. Автоматический контроль движения минералов в процессах обогащения / М.Л. Гольдин, В.И. Гудима. – М., 1979. – 52с.
127292
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.1. – 1957. – 136с.
127293
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.2. – 1958. – 108с.
127294
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.3. – 1959. – 200с.
127295
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.4. – 1960. – 168с.
127296
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.5. – 1961. – 172с.
127297
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.6. – 1962. – 200с.
127298
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.7. – 1963. – 192с.
127299
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Наукова думка
Вып.8. – 1964. – 200с.
127300
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 2-й Всесоюзной конференции.Новосибирск, 20-24 сентября 1960г. – Новосибирск, 1962. – 380с.
127301
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 3-й конференции.Новосибирск, 20-24 сентября 1960г. – Новосибирск
Том 1 : Методы электрических измерений. Анализ и синтез системы управления и контроля. Элементы устройства систематического контроля. – 1964. – 249с.
127302
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 3-й конференции 1961г. – Новосибирск : Изд-во АН СССР
Том 2 : Цыфровые измерительные приборы. Электрические измерения электрических величин. Устройство автоматического контроля и управления в промышленности. – 1964. – 250с.
127303
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 6-й конференции. – Новосибирск : Наука
Том 1 : Теория измерительных информационных систем. – 1966. – 159с.
127304
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 5-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Измерительные и информационные системы. Устройства автоматического контроля. Электрические измерения неэлектрических величин. – 1966. – 240с.
127305
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 6-й конференции, 1964г. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Методы и аппаратура для измерения и контроля электрических и неэлекроических величин. – 1967. – 330с.
127306
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 7-й Всесоюзной конференции, 1965 г. – Новосибирск : Наука, 1971. – 312с.
127307
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 7-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 1. – 1971. – 292с.
127308
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 8-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Цифровые измерительные преобразователи и приборы, измерение пераметров инструментов электрических цепей.Измерение неэлектрических величин.Измерительные усилители, релейные элементы и т.п. – 1971. – 332с.
127309
  Кривенков В.В. Автоматический контроль и поверка преобразователей угловых и линейных величин. / В.В. Кривенков. – Л., 1986. – 246с.
127310
  Смоляк А.В. Автоматический контроль и регулирование производственных процессов с применением ядерных излучений / А.В. Смоляк, В.Н. Узлюк. – М., 1966. – 148с.
127311
  Беленький Л.И. Автоматический контроль и регулирование технологических процессов отделочного производства. / Л.И. Беленький. – Москва, 1978. – 263с.
127312
  Сердаков А.С. Автоматический контроль и техническая диагностика / А.С. Сердаков. – Киев : Техніка, 1971. – 242 с.
127313
   Автоматический контроль и управление динамическими объектами и технологическими процессами : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 168с.
127314
   Автоматический контроль и электрические измерения. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. АН СССР
Вып. 1. – 1960. – 167с.
127315
   Автоматический контроль и электрические измерения. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. АН СССР
Вып 2. – 1960. – 170с.
127316
   Автоматический контроль магнитных параметров : Учебн. пособие для специальностей "Информ.-измерит. техника" и "Автоматика и телемеханика" вузов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 288с.
127317
  Катыс Г.П. Автоматический контроль нестанционарных параметров и параметрических полей. / Г.П. Катыс. – М, 1962. – 472с.
127318
  Вальтер А.К. Автоматический контроль плотности железорудной пульпы гамма-лучами / А.К. Вальтер. – Харьков, 1962. – 244с.
127319
  Блинов И.Н. Автоматический контроль систем управления / И.Н. Блинов. – Л, 1968. – 152с.
127320
  Кузнецов О.А. Автоматический контроль уровня раздела двух сред / О.А. Кузнецов. – М.-Л., 1964. – 87с.
127321
   Автоматический контроль электрических конденсаторов. – Новосибирск : Наука, 1972. – 148с.
127322
  Срапенянц Р.А. Автоматический метод нейтронно-активационного элемента анализа зерна. (Азот, фосфор, калий). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Срапенянц Р.А.; Всеоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. НИИ. – Л., 1975. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
127323
   Автоматический микрофотометр на линии с ЭВМ. Обработка бета-спектограмм. – Дубна, 1972. – 20с.
127324
  Монжан Ф.К. Автоматический налив вагонов-цистерн нефтепродуктами на нефтеперерабатывающих заводах. / Ф.К. Монжан. – М., 1963. – 16с.
127325
  Катыс Г.П. Автоматический обзор и поиск в оптическом диапазоне. / Г.П. Катыс. – М, 1966. – 160с.
127326
  Штерн И.Б. Автоматический перевод / И.Б. Штерн. – Киев, 1966. – 45с.
127327
   Автоматический перевод : Сборн. статей. – Москва : Прогресс, 1971. – 368с.
127328
  Мельчук И.А. Автоматический перевод 1949-1963 / И.А. Мельчук, Р.Д. Равич. – 518. – Москва, 1967. – 518с.
127329
   Автоматический перевод и следящие системы = Привод автоматических систем : Метод. указания и контрол. задания для студентов электрофизич. ф-та специальности "Автоматика и телемеханика" : Росвузиздат, 1962. – 35с.
127330
  Мозгалевский А.В. и др. Автоматический поиск неисправностей / А.В. и др. Мозгалевский; Под ред. А.В.Мозгалевского. – Ленинград : Машиностроение, 1967. – 264с.
127331
  Волков А.Ф. Автоматический поиск неисправностей в ЦВМ / А.Ф. Волков. – Москва, 1968. – 162с.
127332
   Автоматический расчет переходных процессов / программа АРПП-3/ : Сообщения ОИЯИ. ЛВТиА. Р11-5501. – Дубна, 1970. – 18с.
127333
  Дольник А.Г. Автоматический регулятор напряжения / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 16с.
127334
  Мельчук И Автоматический синтаксический анализ / И Мельчук. – Новосибирск
1. – 1964. – 361с.
127335
  Фостер Дж. Автоматический синтаксический анализ / Дж. Фостер. – Москва, 1975. – 71с.
127336
  Иорданская Л.Н. Автоматический синтаксический анализ. / Л.Н. Иорданская. – Новосибирск
2. – 1967. – 232с.
127337
  Большакова Е.И. Автоматический синтез программ. / Е.И. Большакова, М.Г. Мальковский. – М, 1987. – 114с.
127338
  Крылов И.А. Автоматический синтез расчетных программ. / И.А. Крылов, А.Н. Соломатин. – М., 1986. – 21с.
127339
  Формен Д. Автоматический химический анализ / Д. Формен, П. Стокуэл. – М., 1978. – 396с.
127340
  Шевчук И.А. Автоматический химический анализ и контроль качества продукции / И.А. Шевчук. – Донецк, 1985. – 66с.
127341
  Живилова Л.М. Автоматический химический контроль теплоносителя ТЭС / Л.М. Живилова, Г.П. Маркин. – М, 1987. – 112с.
127342
  Гуревич А.Л. Автоматический хроматографический анализ / А.Л. Гуревич. – Л., 1980. – 192с.
127343
   Автоматический частотомер для ядерных магнитометров. – Дубна, 1966. – 11с.
127344
  Петелин Д.П. Автоматическо регулирование возбуждения синхронных двигателец / Д.П. Петелин. – М-Л, 1961. – 104с.
127345
   Автоматическое бесконтактное регулирование напряжения на шинах тяговой подстанции постоянного тока : Доклад на Всесоюзной конференции "Режим регулирования напряжения в электрических сетях". – Рига, 1968. – 20с.
127346
   Автоматическое весовое дозирование на аглофабриках черной металлургии с применением средств вычислительной техники : Обзорная информация. – Москва : ЦНИИТЭИ, 1970. – 20с.
127347
  Левченко М.Т. Автоматическое включение резерва / М.Т. Левченко. – М, 1971. – 80с.
127348
  Коростелев А.А. Автоматическое измерение координат / А.А. Коростелев. – Москва, 1961. – 103 с.
127349
  Кнеллер В.Ю. Автоматическое измерение составляющих комплексного сопротивления / В.Ю. Кнеллер. – Москва-Ленинград, 1967. – 367 с.
127350
  Богданов И.В. Автоматическое измерение частоты / И.В. Богданов. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962. – 88 с.
127351
  Ильичев В.А. Автоматическое измерение эквивалентных электрических параметров кварцевых резонаторов и исследование их свойств в диапазоне температур : Автореф... канд. техн.наук: 293 / Ильичев В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1972. – 18л.
127352
  Рыбаков Ф.И. Автоматическое индексирование на естественном языке / Ф.И. Рыбаков, Е.А. Руднев, В.А. Петухов. – Москва : Энергия, 1980. – 160 с.
127353
   Автоматическое испытательное оборудование для предстартовой проверки систем управляемых снарядов, 1959. – 17с.
127354
  Борисов С.н. Автоматическое конструирование номограммс помощью БЭСМ-6 / С.н. Борисов. – М., 1982. – 70с.
127355
  Видинеев Д Ю. Автоматическое непрерывное дозирование сыпучих материалов / Д Ю. Видинеев, . – 2-е изд.перераб. – Москва, 1974. – 119с.
127356
  Гаек П. Автоматическое образование гипотез / П. Гаек, Т. Гавранек. – М., 1984. – 277с.
127357
   Автоматическое оперативное управление производственными процессами : Труды Первой Всесоюзной конференции по автоматическому оперативному управлению производственными предприятиями (Москва 26-29 ноября 1963 г.). – Москва : Наука, 1965. – 248 с.
127358
  Черныш А.Ф. Автоматическое оптимальное регулирование скорости движения речных судов. : Автореф... канд. техн.наук: / Черныш А.Ф.; АН УССР. Объед. учен. совет техн. наук. – К., 1964. – 15л.
127359
  Богорад А.М. Автоматическое повторное включение в энергосистемах / А.М. Богорад, Ю.Г. Назаров. – М, 1969. – 333с.
127360
   Автоматическое поисковое устройство с обратной связью / Стецюра, Г, , . – М., 1961. – 12с.
127361
  Эпельштейн В.В. Автоматическое построение алгоритмов решения одного класса прикладных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Эпельштейн В.В.; МВ и ССО РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 16л.
127362
  Михальский Н. Автоматическое построение квадрата Cayley для симметрической группы субституций. / Н. Михальский. – 81-90с.
127363
  Михальский Н. Автоматическое построение квадрата Cayley для симметрической группы субституций. / Н. Михальский. – 81-90с.
127364
  Бичевский Я.Я. Автоматическое построение полных систем примеров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Бичевский Я.Я.; АН УССР. – К, 1979. – 17л.
127365
  Дроздов Е.А. Автоматическое преобразование и кодирование информации / Е.А. Дроздов, А.П. Пятибратов. – Москва, 1964. – 543с.
127366
  Силин В.Б. Автоматическое прогнозирование состояния аппаратуры управления и наблюдения / В.Б. Силин, А.И. Заковряшин. – Москва, 1973. – 335с.
127367
  Патрунов Г Ф. Чирков Автоматическое проектирование / Г Ф. Чирков Патрунов. – М., 1968. – 32с.
127368
   Автоматическое размещение размеров:Материалы по математ. обеспечению ЭВМ. – Минск, 1988. – 52с.
127369
  Мясников Л.Л. Автоматическое распознавание звуковых образов. / Л.Л. Мясников, Е.Н. Мясникова. – Л., 1970. – 184с.
127370
   Автоматическое распознавание и синтез речевых сигналов : Сб. науч.тр. – Киев : ИК, 1989. – 168с.
127371
   Автоматическое распознавание и синтез слуховых образов. – Москва, 1987. – 108с.
127372
   Автоматическое распознавание слуховых образов. – Новосибирск : Наука, 1966. – 384с.
127373
   Автоматическое распознавание слуховых образов : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – 157с.
127374
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 1. – 1974. – 111с.
127375
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 2. – 1974. – 87с.
127376
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 3. – 1974. – 97с.
127377
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 4. – 1974. – 123с.
127378
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 158-297
127379
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 295-440
127380
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 441-556
127381
   Автоматическое распознавание слуховых образцов(АРСО-13) : Тезисы докладов и сообщений 13-й Всесоюзной школы-семинара. – Новосибирск
Часть 1. – 1984. – 149с.
127382
   Автоматическое распознавание слуховых образцов(АРСО-13) : Тезисы докладов и сообщений 13-й Всесоюзной школы-семинара. – Новосибирск
Часть 2. – 1984
127383
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – М, 1958. – 531с.
127384
  Вершинин Н Автоматическое регулирование / Н Вершинин. – Москва-Ленинград, 1959. – 128с.
127385
   Автоматическое регулирование. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1960. – 140с.
127386
  Вершинин Н.И. Автоматическое регулирование / Н.И. Вершинин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 136с.
127387
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1967. – 343с.
127388
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 391с.
127389
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М, 1978. – 736с.
127390
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1986. – 350с.
127391
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 1. – 1959. – 184с.
127392
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 2. – 1960. – 136с.
127393
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 3. – 1961. – 136с.
127394
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 4. – 1962. – 136с.
127395
  Зайцев Г.Ф. Автоматическое регулирование в магнитной записи / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, В.С. Юрасов. – Киев, 1979. – 168 с.
127396
  Архипов Г.В. Автоматическое регулирование вентиляции и кондиционирования воздуха / Г.В. Архипов. – М.-Л., 1961. – 176с.
127397
  Овчаренко Н.И. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов с электромашинными возбудителями : учебное пособие для студентов / Н.И. Овчаренко; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Московский энергетический институт. – Москва, 1977. – 85 с.
127398
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания / В.И. Крутов. – 2-е изд. доп. и испр. – М., 1963. – 623с.
127399
  Гликман Б.Ф. Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей / Б.Ф. Гликман. – М, 1974. – 396с.
127400
  Гликман Б.Ф. Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей / Б.Ф. Гликман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 296с.
127401
  Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций / Г.П. Плетнев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 424 с.
127402
  Кноц Л.Л. Автоматическое регулирование и измерение электрических параметров электрохимических процессов. : Автореф... канд. техн.наук: / Кноц Л.Л.; АН СССР. Ин-тут электрохимии. – М., 1966. – 12л.
127403
   Автоматическое регулирование и управление : Доклады конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 527с.
127404
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление. / Е.П. Попов. – М, 1962. – 388с.
127405
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление. / Е.П. Попов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 388с.
127406
   Автоматическое регулирование котельных установок : Программа, методические указания и контрольные задания.Факультет:теплоэнергетический. Специальность:котлостроение. – Ленинград, 1960. – 15с.
127407
  Киселев Г.С. Автоматическое регулирование мощности гидроэлектростанций по водотоку / Г.С. Киселев. – Москва, 1973. – 121 с.
127408
  Ильяшов В.П. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок / В.П. Ильяшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 105 с.
127409
  Герасимов С.Г. Автоматическое регулирование на тепловых электрических станциях / С.Г. Герасимов. – Москва, 1953. – 30с.
127410
  Кириллов И И. Автоматическое регулирование паровых и газовых турбин. / И И. Кириллов, . – М., 1961. – 600с.
127411
  Веллер В.Н. Автоматическое регулирование паровых турбин / В.Н. Веллер. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 408с.
127412
  Широкорад Й. Автоматическое регулирование подачи пара на концевые уплотнения паровых турбин. / Й. Широкорад. – М., 1967. – 25с.
127413
  Бамунэр А.В. Автоматическое регулирование процессов высокочастотного нагрева / А.В. Бамунэр. – Москва-Ленинград, 1965. – 59 с.
127414
  Соловьев И.И. Автоматическое регулирование скорости вращения и мощности турбогенераторов / И.И. Соловьев. – Москва, 1976. – 62 с.
127415
  Соболевский Г.Д. Автоматическое регулирование теплового состояния паровых турбин в пусковых режимах : Автореф... кандидата техн.наук: / Соболевский Г.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1965. – 15л.
127416
  Добкин В.М. Автоматическое регулирование тепловых процессов на электростанциях. : [учебник для энергет. техникумов] / Добкин В.М., Фельдман Е.П., Дулеев Е.М. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 400 с. – Библиогр.: с. 393-394
127417
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Обзор. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 36с.
127418
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Сборн. ст. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып.2. – 1960. – 232с.
127419
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Сборн. ст. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып.3. – 1961. – 148с.
127420
  Дерецкий Я Ю. Автоматическое регулирование электрических печей сопротивления прямого нагрева / Я Ю. Дерецкий. – М., 1963. – 128с.
127421
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование. / Е.П. Попов. – М, 1956. – 296с.
127422
  Смит О.Д. Автоматическое регулирование. / О.Д. Смит. – М, 1962. – 847с.
127423
  Долгий Ю.Ф. Автоматическое регулирование: уч. пособие / Ю.Ф. Долгий. – Свердловск, 1987. – 100с.
127424
  Катыс Г.П. Автоматическое сканирование. / Г.П. Катыс. – М, 1969. – 518с.
127425
  Забелин В.Л. Автоматическое титрование. / В.Л. Забелин. – М., 1971. – 96с.
127426
   Автоматическое управление : Доклады на конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 432с.
127427
   Автоматическое управление : Сборник статей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 184с.
127428
   Автоматическое управление. – Рига : Зинатне, 1967. – 356с.
127429
  Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление / Я.Н. Ройтенберг. – Москва, 1971. – 396 с.
127430
  Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление / Я.Н. Ройтенберг. – Москва, 1978. – 551 с.
127431
   Автоматическое управление : Теория и проектирование. Межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МИРЭА, 1982. – 226с.
127432
  Красовский Е.П. Автоматическое управление асинхронными двигателями / Е.П. Красовский, А.Г. Шаповаленко. – К., 1964. – 171с.
127433
   Автоматическое управление блочными энергоустановками с использованием вычислительных систем. – Киев, 1966. – 56с.
127434
  Ельяшкевич С.А. Автоматическое управление в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 280 с.
127435
  Ельяшкевич С.А. Автоматическое управление в телевизорах. / С.А. Ельяшкевич. – М., 1968. – 200с.
127436
   Автоматическое управление вибрационными испытаниями. – Москва : Энергия, 1978. – 112с. – (Библиотека по автоматике ; Вып.579)
127437
  Коловский М.З. Автоматическое управление виброзащитными системами / М.З. Коловский. – М., 1976. – 319с.
127438
  Волков В.В. Автоматическое управление длинноходовым пневмоприводом / В.В. Волков. – Свердловск, 1962. – 72с.
127439
   Автоматическое управление и вычислительная техника : Труды совещания, провед. в марте 1957г. – Москва : Машгиз, 1958. – 495с.
127440
   Автоматическое управление и вычислительная техника : Материалы 3-й обл. конференции. Пермь, 1967г. – Пермь, 1967. – 146с.
127441
   Автоматическое управление и регулирование : Труды республиканской научной конференции "Автоматическое управление технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства". – Куйбышев, 1971. – 196с.
127442
   Автоматическое управление и регулирование в энергосистемах для обеспечения их устойчивой и надежной работы : Сборник научн. тр. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 159с.
127443
  Избицкий Э.И. Автоматическое управление и регулирование технологических процессов в полиграфии : учебное пособие / Э.И. Избицкий ; МВ и ССО РСФСР. Московский полиграфический ин-т. – Москва, 1965. – 183 с.
127444
  Велин Н.В. Автоматическое управление и регулирование электроприводов / Н.В. Велин. – Куйбышев, 1975. – 108с.
127445
   Автоматическое управление и робототехнические системы : Межвуз. сборн. науч. тр. – Москва : МИРЭА, 1982. – 166с.
127446
  Зубов А.С. Автоматическое управление конвейерной системы : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.02 / Зубов А.С.; Лениград. политехнич. ин-тут. – Ленинград, 1979. – 19л.
127447
   Автоматическое управление космическими летательными аппаратами : Труды 1-го Международного симпозиума по автоматич. управл-ю в мирном использ-и космич. пространства. – Москва : Наука, 1968. – 495с. с ил.
127448
   Автоматическое управление машинами и механизмами : Труды 3-го Международного конгресса Международной Федерации по автоматич. управлению.Лондон, 20-25 июня1966г. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
127449
   Автоматическое управление объектами с переменными характеристиками : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1986. – 158с.
127450
  Черкашин И.А. Автоматическое управление подземным транспортом угольной шахты. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Черкашин И.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1968. – 35л.
127451
   Автоматическое управление подземными хранилищами природного газа в СССР и за рубежом : Реферативный обзор. – Киев : Наука, 1970. – 56с.
127452
  Буровой И.А. Автоматическое управление процессами в кипящем слое / И.А. Буровой. – М., 1969. – 472с.
127453
  Власов К.П. Автоматическое управление процессом обогащения угля в электрифицированной отсадочной машине : Автореф... кандидата техн.наук: / Власов К.П.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 24л.
127454
  Антомонов Ю.Г. Автоматическое управление с применением вычислительных машин / Ю.Г. Антомонов. – Ленинград, 1962. – 340с.
127455
  Блейклок Д.Г. Автоматическое управление самолетами и ракетами = Automatic control of aircraft and missiles / John H. Blakelock/ New York, London, Sydney / Дж.Г.Блейклок ; Перев. с англ. Н.Т. Кузовкова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 286 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
127456
   Автоматическое управление самолетами и снарядами : Библиографический список (второе дополнение), 1960. – 88с.
127457
  Водяник Петр Федорович Автоматическое управление системами газоснабжения : Автореф... д-ра техн.наук: 198 / Водяник Петр Федорович; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – Киев, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
127458
   Автоматическое управление тепловыми и химическими процессами : Труды III Международного конгресса Международной Федерации по автоматическому управлению. Лондон, 20-25 июня 1966г. – Москва : Наука, 1972. – 498 с.
127459
   Автоматическое управление технологическими процессами в горной промышленности : Межвуз. науч. темат. сб. – Свердловск : СГИ, 1991. – 107с.
127460
   Автоматическое управление фазой пролета пучка в изохронном циклотроне. – Дубна, 1975. – 12с.
127461
  Сиротин А.А. Автоматическое управление электроприводами / А.А. Сиротин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 528 с.
127462
  Щукин А.И. Автоматическое управление электроприводами / А.И. Щукин. – Москва
Ч. 3 : Следящие системы. – 1961. – 224 с.
127463
  Яковлев В.И. Автоматическое управление электроприводами / В.И. Яковлев. – М.
ч. 1. – 1965. – 187с.
127464
  Радченко Д.А. Автоматическое управление электроприводами : учебное пособие / Д.А. Радченко, В.А. Гаврилюк, А.Н. Желдак. – Киев : КПИ, 1979. – 111 с.
127465
  Радченко Л.А. Автоматическое управление электроприводом / Л.А. Радченко. – К., 1957. – 272с.
127466
   Автоматическое управление электроэнергетическими системами в аварийных режимах с применением цифровых вычислительных машин. – Сыктывкар, 1976. – 156с.
127467
   Автоматическое управление энергосистемами в аварийных режимах : Сборн. науч. тр. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 196с.
127468
   Автоматическое управление энергоустановками и системами. – Минск : Наука и техника, 1965. – 204с.
127469
  Угодчикова Н.Ф. Автоматическое устранение регулярной лексической многозначности (на материале фран. существ. подязыка радиоэлектроники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Угодчикова Н.Ф.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 20л.
127470
   Автоматическое чтение текста. – Москва, 1967. – 180с., рис.
127471
   Автоматичесоке управление мощностью ТЭС и АЭС : Сборник научных трудов. – Москва : Энергия, 1990. – 200с.
127472
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 131 л. – Додатки: л. 126 - 131. – Бібліогр.: л. 116 -125
127473
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр..: 6 назв
127474
  Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
127475
  Ткачук К.К. Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в донецькій області / К.К. Ткачук, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 86-89. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
127476
  Степанець О.В. Автоматична система регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Степанець Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
127477
  Мяснікова В.В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 336-344


  У статті комплексно розглянуто програму автоматичної фонетичної транскрипції та транслітерації українського тексту "TranSScripT". Особливу увагу приділено принципам роботи програми, яка забезпечує автоматичну фонетичну транскрипцію, транслітерацію та ...
127478
  Ройзман В.П. Автоматичне балансування коліс автомобіля / В.П. Ройзман, П В. Ткачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 117-121


  В статті наведені результати експериментальних досліджень процесів вібрації автомобільних коліс. Запропоновано метод автоматичного балансування коліс та проведено дослідження його ефективності. В статье приведены результаты экспериментальных ...
127479
  Загваздін О.С. Автоматичне визначення пауз та зменшення рівня шуму в системі комп"ютерного стенографування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 35-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглядається пiдхiд до визначення пауз i зменшення рiвня стороннiх шумiв у мовних голосових сигналах в контекстi розробки системи комп"ютерного стенографування. Запропоновано новий пiдхiд до визначення пауз а звуковому си- гналi, що ...
127480
  Тарануха В.Ю. Автоматичне встановлення авторства текстів з використанням аналізу звукової організації мови / В.Ю. Тарануха, О.В. Порхун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядаються методи визначення авторства текстів за допомогою аналізу послідовностей літер та звуків. Проаналізовано якості ймовірнісної та косинусної міри близькості. Виділено нову ознаку авторства - збіги кількох приголосних чи голосних на ...
127481
  Лук"янчук П.М. Автоматичне дешифрування лінеаментів за даними SRTM та використання результатів для морфоструктурного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 124-128. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядається алгоритм використання автоматичного дешифрування лінеаментів з цифрової моделі рельєфу SRTM та критерії виділення морфоструктур за отриманими результатами. In this article the algorithm of the use of the automatic decryption of ...
127482
  Александров Є.Є. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 4-х томах / Є.Є. Александров, Е.П. Козлов, Б.І. Кузнєцов; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; за заг. ред. Є.Є. Александрова. – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 966-593-434-1(т.2)
Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів. – 2006. – 528с.
127483
  Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : у 4 т. : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Аблесімов, Є.Є. Александров., І.Є. Александрова ; за заг. ред. Є.Є. Александрова ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 978-966-593-594-0
Т. 3 : Автоматичне керування озброєнням танків. – 2008. – 444с. : іл. – Бібліогр.: с. 433-435
127484
  Галкін О.А. Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована методологія вибору характеристик для опорно-векторних машин. Застосування процедури пошуку оптимальних коефіцієнтів масштабування та схеми зворотнього видалення. Алгоритм рекурсивного видалення характеристик для лінійних ОВМ. The ...
127485
  Макаренко В.М. Автоматичне управління групою торбокомпресорних установок на замінних режимах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Макаренко В. М.; Наук. виробн. копор. "Київ. ін-тут автоматики". – К., 1994. – 17л.
127486
   Автоматичне управління натягом гусеничного обводу в гусеничних машинах / О.Ф. Дяченко, В.О. Браун, О.І. Лещенко, М.Н. Захрабов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-54. – Бібліогр.: Біюліогр.: С. 54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається використання електромеханічного механізму натягу гусеничного обводу, який відрізня-ється від відомих тим, що він дозволяє автоматично, або по команді водія підтримувати натяг гусениці у необхідних ме-жах. The use of ...
127487
  Терещенко В.М. Автоматичний аналіз властивостей програмного коду на прикладі розв"язання задач обчислювальної геометрії / В.М. Терещенко, Є.О. Чернишов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці та побудові комплексу інструментальних засобів для дослідження та аналізу користувацьких програм, визначенню основних характеристик ефективності та коректності їх виконання. Ключові слова: задача, програма, код, ...
127488
  Осадчий В.В. Автоматичний аналізатор вмісту вологи в водомазутний суміш / В.В. Осадчий, В.Ф. Прєснаков, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – Бібліогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Можливість створення автоматичного аналізатора вмісту вологи в водо-мазутній суміші можливо завдяки вико-ристанню методу багато інформаційного підрахунку. Аналізатор винайдений на основі методу гідродинамічного ви-міру в"язкості та щільності, що ...
127489
  Галкін О.А. Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 134-139. – ISSN 1996-5931


  Досліджено методологію автоматичного вибору параметрів ядра опорно-векторних машин.
127490
  Щокін В.П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Щокін В.П.; МОУ ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 20с.
127491
  Збожинський С. Автоматичний обмін фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 20-21
127492
  Лангенбах М. Автоматичний синтаксичний аналіз речення за принципами граматики залежностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 249-254. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
127493
  Дарчук Н. Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 11-19. – ISSN 0320-3077


  Розглядається автоматичне представлення синтаксичної структури речення на рівні словосполучення: автоматичне виокремлення словосполучення, приписування йому типу синтаксичного зв’язку (підрядного, сурядного, предикативного). Рассматривается ...
127494
  Замаруєва І.В. Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонуються принципи розробки процедури автоматичного синтаксичного аналізу україномовного речення відповідно до положень знання-орієнтованої системи машинного перекладу. Розглядаються три етапи аналізу цілісного тексту. The paper deals with ...
127495
  Долина В.Г. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Долина В.Г.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
127496
  Митов Л.Х. Автоматично управление на електро-задвижванията / Л.Х. Митов. – София, 1977. – 192 с.
127497
  Палагин А.В. Автоматная модель программируемых устройств управления ЭВМ / А.В. Палагин. – К, 1978. – 25с.
127498
  Растригин Л.А. Автоматная теория случайного поиска / Л.А. Растригин, К.К. Рипа. – Рига, 1973. – 342 с.
127499
  Бакаев А.А. Автоматное моделирование в задачах исследования сложных систем / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, И.С. Сакунова. – Киев : Логос, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-581-903-5
127500
   Автоматное управление асинхронными процессами в ЭВМ и дискретных системах. – Москва : Наука, 1986. – 400с.
127501
  Пулатов А.К. Автоматные модели и их использование в системах управления / А.К. Пулатов. – М, 1984. – 109с.
127502
  Бакаев А.А. Автоматные модели экономических систем / А.А. Бакаев. – К, 1970. – 192с.
127503
   Автоматы-настройщики следящих систем. – Москва : Энергия, 1975. – 265с.
127504
   Автоматы : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. – 403с.
127505
  Арчаков Б.Б. Автоматы выходят на поля : Инженерное обозрение / Б.Б. Арчаков. – Москва : Знание, 1990. – 63с. – (Техника = Новое в жизни, науке, технике ; 11)
127506
   Автоматы для контроля размеров изделий в машиностроении. – Москва, 1960. – 191с.
127507
   Автоматы для механизации обучения. – Харьков, 1963. – 168л.
127508
  Богуславский Б.Л. Автоматы и комплексная автоматизация / Б.Л. Богуславский. – М., 1964. – 535с.
127509
  Пеак И. Автоматы и полугруппы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Пеак И.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
127510
  Баранов С.И. Автоматы и программируемые матрицы / С.И. Баранов, В.Н. Синев. – Минск, 1980. – 135с.
127511
   Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. – Киев : Наукова думка, 1973. – 375с.
127512
   Автоматы и управление : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 127с.
127513
   Автоматы и управление сетями связи : Сборник статей. – Москва : Наука, 1971. – 211с.
127514
  Скобелев В.В. Автоматы на квазигруппах и их приложения / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев, В.А. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе определены и исследованы модели автоматов Мили и Мура, заданных рекуррентными соотношениями на конечных квазигруппах общего вида, а также на Т-квазигруппах. Предложенные в данной работе модели автоматов Мили, а также модели автоматов ...
127515
  Шор И.Я. Автоматы по патенту природы / И.Я. Шор. – Кишинев, 1979. – 131с.
127516
  Агасандян Г.А. Автоматы с переменной структурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агасандян Г.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 6 с.
127517
  Захаров В.Н. Автоматы с распределенной памятью / В.Н. Захаров. – М., 1975. – 135с.
127518
   Автоматы, алгорифмы, языки : Межвузовский тематический сборник. – Калинин, 1982. – 168с.
127519
   Автоматы, гибридные и управляющие машины : Труды 4 Всесоюз. совещания по автоматическму управлению (технической кибернетике). Тбилиси, 30 сентября - 5 октября 1968г. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
127520
  Пономаренко В.К. Автоматы, реализующие операторы сравнения и вычисления значений линейных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко В.К.; АН БССР. Ин-т матем.. – Минск, 1977. – 16л.
127521
   Автомбили "Жигули" ВАЗ-2103, -2106 и их модификации: Устройство и ремонт. – Москва : Транспорт, 1986. – 192 с.
127522
  Стукало Ю.В. Автометаопис у поетичному тексті з переспективи перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 285-296
127523
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003
127524
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003
127525
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003
127526
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003
127527
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003
127528
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2003
127529
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 7. – 2003
127530
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2003
127531
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2003
127532
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2003
127533
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2003
127534
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2003
127535
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2003
127536
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2003
127537
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2003
127538
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2003
127539
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2003
127540
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2003
127541
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2003
127542
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2003
127543
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2003
127544
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2003
127545
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2003
127546
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2003
127547
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2003
127548
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2003
127549
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2003
127550
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2003
127551
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2003
127552
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2003
127553
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2003
127554
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2003
127555
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2003
127556
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2003
127557
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2003
127558
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2003
127559
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2003
127560
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2003
127561
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2003
127562
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2003
127563
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2003
127564
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2003
127565
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2003
127566
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2003
127567
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2003
127568
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2003
127569
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2003
127570
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2003
127571
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2003
127572
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2003
127573
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2003
127574
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2003
127575
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2003
127576
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004
127577
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2004
127578
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004
127579
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004
127580
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2004
127581
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2004
127582
   Автомир. – Киев
№ 7. – 2004
127583
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2004
127584
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2004
127585
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2004
127586
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2004
127587
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2004
127588
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2004
127589
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2004
127590
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2004
127591
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2004
127592
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2004
127593
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2004
127594
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2004
127595
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2004
127596
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2004
127597
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2004
127598
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2004
127599
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2004
127600
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2004
127601
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2004
127602
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2004
127603
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2004
127604
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2004
127605
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2004
127606
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2004
127607
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2004
127608
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2004
127609
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2004
127610
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2004
127611
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2004
127612
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2004
127613
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2004
127614
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2004
127615
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2004
127616
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2004
127617
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2004
127618
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2004
127619
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2004
127620
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2004
127621
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2004
127622
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2004
127623
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2004
127624
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2004
127625
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2004
127626
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2004
127627
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2004
127628
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2004
127629
  Антонов В.М. Автомитизовані робочі місця економіста, фінансіста, менеджера : Hавч. посібн. / В.М. Антонов; Ін-тут економіки, управління та госп. права. – Київ : Таксон, 1998. – 122с. – ISBN 9661728067
127630
   Автомобили "Москвич". – Москва, 1990. – 415 с.
127631
  Бишофф Юрген Автомобили будущего. Беззвучно в завтра / Бишофф Юрген, Эрнстинг Томасс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
127632
  Белов Сергей Автомобили будущего. Скорость света // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 156-157 : фото
127633
  Гогалев Л.Д. Автомобили в боевом строю / Л.Д. Гогалев. – М, 1981. – 126с.
127634
  Киреев Р.Т. Автомобили и дилижансы: Трилогия. / Р.Т. Киреев. – М., 1989. – 607с.
127635
  Клочковский Л.Л. Автомобили. Мировой капиталист. рынок / Л.Л. Клочковский. – М., 1957. – 144с.
127636
  Иконников И.С. Автомобили. Производство и внешняя торговля капиталистических стран / И.С. Иконников. – Москва : Внешторгиздат, 1962. – 204 с.
127637
  Никитин С.П. Автомобили. Рынок капиталистических стран / С.П. Никитин. – Москва : Международные отношения, 1969. – 288 с.
127638
  Осинский И.Н. Автомобилизация СССР / И.Н. Осинский. – М, 1929. – 244с.
127639
   Автомобилист. – Москва, 1990. – 143 с.
127640
  Ерецкий М.И. Автомобиль-карт в школе / М.И. Ерецкий. – Москва, 1969. – 192с.
127641
  Пачтор И. Автомобиль / И. Пачтор. – 20-32с.
127642
  Калисский В.С. Автомобиль / В.С. Калисский. – Москва, 1969. – 384 с.
127643
   Автомобиль : Учебное пособие для учащ. 9 и 10 кл. сред. общеобразоват. школы. – Москва, 1987. – 303 с.
127644
  Вайсман М Я. Автомобиль "Жигули" / М Я. Вайсман, В.И. Горенков. – Москва, 1982. – 224с.
127645
  Надеждин Б.Н. Автомобиль "Москвич-408" / Б.Н. Надеждин, И.П. Плеханов. – М, 1968. – 240с.
127646
   Автомобиль "Москвич" модели 402. – Москва, 1959. – 395с.
127647
  Берлин Джереми Автомобиль быстрее пули : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 30 : Фото
127648
   Автомобиль в нашей жизни : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 240с. – ISBN 5726003241
127649
  Шевченко В.Д. Автомобиль в пути / В.Д. Шевченко. – Днепропетровск, 1967. – 211с.
127650
   Автомобиль ВАЗ 2108. – Москва, 1986. – 87 с.
127651
  Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" / К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 352с.
127652
  Сабинин А.А. Автомобиль и дорга / А.А. Сабинин. – М, 1983. – 128с.
127653
   Автомобиль и мы. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 320 с.
127654
  Калисский В.С. Автомобиль категории С / В.С. Калисский. – Москва, 1987. – 349 с.
127655
  Бехтерев Ю. Автомобиль на ладони / Ю. Бехтерев, Г. Шпререген. – М., 1962. – 100с.
127656
  Кармен Р.Л. Автомобиль пересекает пустыню / Р.Л. Кармен. – М., 1954. – 256с.
127657
  Савкевич Л. Автомобиль. / Л. Савкевич, А. Милашевская. – Л.-М., 1936. – 211с.
127658
  Спандарьян Автомобильная проиышленность Японии / Спандарьян, М.В. Спандарьян. – М, 1989. – 198с.
127659
   Автомобильная промышленность за рубежом. – М : Прогресс, 1986. – 488 с.
127660
  Селифонов В.Я. Автомобильная промышленность СССР в 1959-1965гг / В.Я. Селифонов. – М, 1959. – 32с.
127661
  Трофимов Д.А. Автомобильная промышленность стран Латинской Америки : География. Мировое хозяйство // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
127662
  Клементьев М.А. Автомобильная промышленность Федеративной Республики Германии. : Автореф... канд. экон.наук: / Клементьев М.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
127663
  Соубел Р. Автомобильные войны / Р. Соубел. – М., 1989. – 335с.
127664
   Автомобильные и мотоциклетные соревнования за рубежом. – М, 1956. – 269с.
127665
   Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1990. – 383с.
127666
  Борисов С.Ф. Автомобильные и мотоциклетный спорт в СССР / С.Ф. Борисов. – М., 1954. – 303с.
127667
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – М., 1955. – 152с.
127668
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1956. – 166с.
127669
   Автомобильные маршруты : Европейская часть СССР. – Москва, 1976. – 39с.
127670
  Крупинин И.Т. Автомобильные радиоприемники : справочник / И.Т. Крупинин. – Москва : Энергия, 1978. – 176 с.
127671
  Березкин В. Автомобильные соревнования / В. Березкин, С. Постельдников. – М, 1957. – 128с.
127672
  Туловский В.В. Автомобильные части РККА в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
127673
  Сабинин А.А. Автомобильные шоссейные гонки / А.А. Сабинин, Л. Гивартовский. – М, 1956. – 95с.
127674
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – М, 1965. – 63с.
127675
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – Москва, 1965. – 63с.
127676
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – М., 1957. – 195с.
127677
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – М., 1958. – 219с.
127678
  Глазунов С.В. Автомобильный скоростной спорт / С.В. Глазунов. – М, 1968. – 96с.
127679
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник / Р. Бюссиен. – М, 1960. – 702с.
127680
  Котов Г.Г. Автомобильный туризм. / Г.Г. Котов. – М, 1986. – 126с.
127681
  Макаренко П.О. Автомобілебудівні транснаціональні компанії світу: суспільно-географічний аспект дослідженя : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-33 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
127682
  Хоменко О.А. Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958-1969) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
127683
  Заворицький В.Й. Автомобіль - водій - дорога. / В.Й. Заворицький, О.П. Усов. – К., 1971. – 48с.
127684
  Троценко О.Г. Автомобіль - своїми руками. / О.Г. Троценко. – К., 1989. – 170с.
127685
  Мельник Н. Автомобільний сленг // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 189-191. – ISBN 978-2-919320-35-6
127686
  Ігнатенко М.Г. Автомобільний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 112-115
127687
  Степанчук О.В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст / О.В. Степанчук, І.М. Степанчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
127688
  Семенов В.В. Автомодельні поля на площині: деякі властивості // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 193-194
127689
  Чернов И.А. Автомодельные решения в околозвуковой газовой динамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чернов И.А. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1964. – 4 с.
127690
  Березовский А.А. Автомодельные решения задач интенсивной диффузии в плоскослоистой среде / А.А. Березовский, В.Т. Бондарчук. – Киев : ИМ АН УССР, 1978. – 44 с.
127691
   Автомонов Павло Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 33. – ISBN 978-966-2726-03-9
127692
  Беккер И.Х. Автоморфизмы абелевых групп без кручения. / И.Х. Беккер, С.Ф. Кожухов. – Томск, 1988. – 169с.
127693
  Иванов Ф.А. Автоморфизмы и сопряженность в группе формально-аналитических преобразований. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Иванов Ф.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
127694
   Автоморфизмы классических групп. – Москва, 1976. – 264с.
127695
  Петечук Василий Михайлович Автоморфизмы классических групп над локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петечук Василий Михайлович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
127696
  Погориляк Евгения Яковлевна Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Погориляк Евгения Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 13л.
127697
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестандартных сплетений групп : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; МВ и ССО СССР. КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
127698
  Бондарчук Юрий Викторович Автоморфизмы нестационарных сплетений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Юрий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 11л.
127699
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестрандартных сплетений групп : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1985. – 11л.
127700
  Горяга А.В. Автоморфизмы нилепетентных групп и уравнения в группах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Горяга А. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 12л.
127701
  Коба В.І. Автоморфізми відносно кола та геометрія Лобачевського / В.І. Коба. – Київ, 1980. – 89с.
127702
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми вінцево-гіллястих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядаються вінцево-гіллясті підгрупи групи автоморфізмів шарово-однорідного дерева Т. Встановлено, що для довільної такої групи R справедлива рівність AutR = N[нижній індекс AutT ](R). Як наслідок одержано, що група AutT - досконала.
127703
  Боднарчук Ю.В. Автоморфізми груп типу Жонк"єра над скінченними полями / Ю.В. Боднарчук, Я. Лавренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На відміну від випадку поля нульової характеристики, вказані групи мають зовнішні аморфізми, будова яких вказана в явному вигляді.
127704
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп: (Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
127705
  Пєхтєрєв В.О. Автоморфізми напівгрупи ОТn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Вивчаються автоморфізми напівгрупи 0Тn, яка є єдиним (з точністю до ізоморфізму) R-зрізом напівгрупи Тn. We investigate automorphisms of the semigroup ОТn wkich is a unique (up to isomorphism)R-cross-section of Tn.
127706
  Гудзенко С.В. Автоморфізми напівтрупи FP+(Gn) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається напівгрупа FP+(GN) - факторстепінь симетричної групи зліченного порядку. Основним результатом є теорема про те, що всі автоморфізми FP+(GN) - внутрішні. The paper deals with the semigroup FP+(GN) of a factorpower of the ...
127707
  Самохин Михаил Васильевич Автоморфные аналитические функции с заданным модулем граничных значений и экстермальные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самохин Михаил Васильевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 13л.
127708
  Вторушин Валерий Андреевич Автоморфные почвы горной тайги центральной части Южного Забайкалья и их режимы : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Вторушин Валерий Андреевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
127709
  Василенко В.И. Автоморфные почвы южнотаежного левобережья Томского Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Василенко В.И.; МГУ. – М, 1973. – 25л.
127710
   Автоморфные таежные почвы Среднеобской низменности / Н.А. Аветов, С.А. Аветян, Е.И. Дорофеева, С.Я. Трофимов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 728-734 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
127711
  Кра И. Автоморфные формы и клейновы группы / И. Кра. – М., 1975. – 296с.
127712
  Лян Г.М. Автоморфные формы и пространства Тейхмюллера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лян Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
127713
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL(2) / Э. Жаке, Р. Ленглендс. – М., 1973. – 372с.
127714
   Автоморфные формы, представления и L-функции. – Москва : Мир, 1984. – 286 с.
127715
  Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных / К. Зигель. – М, 1954. – 168с.
127716
   Автомтизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с., с ил.
127717
  Титаренко Т.М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 260-268. – ISBN 978-966-8063-99-49
127718
  Радлов Василий Автонатиск с востока : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 86-89 : Іл.
127719
  Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процесс / А. Гретченко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 0869-3617
127720
  Пферсманн О. Автономизация конституционного права во Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 54-67. – ISSN 1812-7126
127721
  Третьяков С.В. Автономия воли и односторонние коллизионные нормы в международном частном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-100. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
127722
  Уткина А.Н. Автономия вузов как необходимое условие модернизации образования // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.346-348. – ISSN 1684-2618
127723
  Куйжуклу Е. Автономия Гагауз-Ери: функционирование в контексте реализации статуса // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 7-33. – ISSN 1812-2566
127724
  Фаусек В. Автономия и болевая чувствительность у животных / В. Фаусек. – 34с.
127725
  Спектор М.Д. Автономия или анархия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются некоторые положения Казахского государственного общеобязательного стандарта высшего образования № 1080 от 23 августа 2012 года. Делается вывод о необходимости пересмотра этого стандарта, так как стремление вузов к автономии, переход от ...
127726
  Снарский А.Т. Автономия или федерация? / А.Т. Снарский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 62 с.
127727
  Кастийо М. Автономия, идентичность, способность: размышляем вместе с Рикером об актуальных проблемах современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0235-1188
127728
  Бердичевская М. Автономия, она же вотчина. Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 18-26


  "...Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов".
127729
  Бурдукало М. Автономізація особистості як функція соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить матеріали теоретичного аналізу проблеми автономізації як функції соціалізації особистості. Розкривається взаємозв"язок понять соціалізації, індивідуалізації, адаптації та автономізації, а також їх роль в розвитку особистості. Наводяться ...
127730
  Вітман К. Автономізація чи сепаратизм? Грузинський досвід // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 44-45.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
127731
  Зоткін А. Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 84-110. – ISSN 1563-3713
127732
  Погребинська Ірина Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 307-316. – ISBN 978-966-02-4770-3
127733
  Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті аналізуються передумови та головні причини формування серед представників української козацької старшини і шляхти ідей автономістського руху на лівобережжі України наприкінці ХVІІІ - в першій чверті ХІХ ст. Розглянуто тогочасні писемні ...
127734
  Максим К. Автономія-основоположний принцип діяльності європейських університетів. Досвід і підходи до впровадження // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 63-69
127735
  Гожик А. Автономія - важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 12


  З 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених до європейських практик організації вищої світи. Упровадження нового Закону України "Про вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчальними закладами непрості проблеми й ...
127736
  Калінцев Ю.О. Автономія / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
127737
  Хомерікі О.А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 103-109. – ISSN 2077-1800
127738
  Дараган Т. Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені законом України "Про вищу освіту" / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
127739
  Дмитренко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 1682-2366
127740
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
127741
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: кумулятивний вибір застосовного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 27. – С. 579-583. – ISSN 1563-3349
127742
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: принцип абсолютності вибору права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 47-50. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості застосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відношення національної системи права та вносяться ...
127743
  Задорожна С.М. Автономія волі як колізійно-правова норма // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 435)
127744
  Стазілова Т. Автономія волі як основний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до правовідносин за договором управління майном у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 22-25
127745
  Ганна Онищенко Автономія волі як основоположний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 77-80.
127746
  Покачалова А.Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов"язань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 93-104. – ISSN 2308-6912


  У зв"язку із зростанням кількості укладених забезпечувальних договорів, ускладнених іноземним елементом, особливо актуальною постає проблема колізійного регулювання останніх. Дана стаття присвячена висвітленню поняття та правової природи автономії волі ...
127747
  Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 56-60. – ISSN 2078-1016


  Функціонування закладів освіти розглядається з огляду на взаємозв"язок їх автономії і відповідальності тих, хто в них працює і навчається; підвищення рівня автономії навчального закладу розглядається як автоматичне підвищення рівня відповідальності ...
127748
  Гриценко М. Автономія крізь призму академічної свободи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
127749
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
127750
  Луговий Володимир Автономія має розглядатись у парі з відповідальністю : інтерв"ю / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Дискусії щодо проектів Закону України "Про вищу освіту". Виступаючи на шпальтах газет і в телеефірах, численні експерти критикують один одного, окремі законопроекти й усі ці документи в цілому. Яким має бути рівень автономії вишів, який законопроект є ...
127751
  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 36-41


  У статті визначено характерні ознаки автономії навчальних закладів та умови ії запровадження в системі загальної середньої освіти.
127752
  Шейко Ю.О. Автономія політичного в теорії Карла Шмітта // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 206-211
127753
  Вишинський С. Автономія простору. Українська революція // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 31-36. – ISSN 2311-9896


  Здійснюється спроба надати філософсько-антропологічне обгрунтування революційних подій в Україні 2013-2014 рр. та їхнього зв"язку з процесом деконструкції постмодерну.
127754
  Корольов Б. Автономія стає реальністю // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)
127755
  Задорожна С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : [ монографія ] / С.М. Задорожна ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8658-47-1
127756
  Трохимчук С. Автономія та академічна демократія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 13


  Тільки це виведе наші виші з кризи.
127757
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
127758
   Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 14-20. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано дані щодо рівня автономії та рейтингових досягнень закладів вищої освіти 26 європейських країн, у тому числі й України. Підтверджено, що автономія, особливо академічна, організаційна та кадрова, є важливим чинником досягнення закладами ...
127759
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується історико-правовий розвиток державного устрою Австрії; сучасна система федеральних органів державної влади, а також статус австрійських земель - автономій з високим рівнем повноважень. В статье исследуется историко-правовое ...
127760
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико-правовий огляд) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-13.
127761
  Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
127762
  Чанг Автономія університетів та їхне фінансування: приклади Англії та Тайваню / Чанг, Лі-Чан // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.275-306
127763
  Мокляк В. Автономія університетів України в статуті 1804 р. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 122-128. – ISSN 2075-1478
127764
  Стадний Є. Автономія університетів чи ректорський феодалізм? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 13


  Аналіз Центру дослідження суспільства, щодо дисбалансу зарплатні у вищій школі.
127765
  Мокляк В. Автономія університету в "зауваженнях до проекту загального статуту імператорських російських університетів" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 188-195. – ISSN 2075-1478


  Висвітлено погляди М. Пирогова, членів ради Київського університету Святого Володимира, сенатора М. Ребіндера, таємного радника П. Гаєвського, професорів К. Кавеліна, І. Горлова, Г. Івановського на автономію університету в контексті проекту нового ...
127766
  Кривосатий А. Автономія університету: коди поступу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
127767
  Хенкін Ді Дж. Автономія факультету: перспектива Тайваню / Ді Дж. Хенкін, , Дж. Цін-Хва Чен // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 341-356
127768
  Гудмарк Л. Автономія фемінізму: критика обов"язкового втручання у випадках насильства в сім"ї // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 164-177
127769
  Дмитрієва К.В. Автономія як особливий елемент територіального устрою унітарної держави // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 96-106. – ISSN 1993-0941
127770
  Мокляк В. Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 97-102. – ISSN 2075-1478


  Описано погляди вчених на роль та специфіку організації університету: Р. Барнет, Г. Гесерінгтон, В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Ч. Чоспез. Показано, що автономія та академічна свобода вищого навчального закладу є провідними факторами ефективності його ...
127771
  Мяловицька Н.А. Автономія: поняття, принципи, класифікація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 86-90


  В статті досліджується поняття автономії в конституційному праві, принципи їх утворення та критерії класифікації.
127772
  Шеляженко Ю.В. Автономна адвокатура: організаційно-правові засади / Юрій Шеляженко ; Громад. орг. "Автономна адвокатура". – Київ : Юрій Шеляженко, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7088-16-4
127773
  Голобородько Я. Автономна аналітика "Гранд-критика" : До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
127774
  Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.115-130. – ISSN 0235-7941
127775
  Загородній Р.І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
127776
  Цвих В.Ф. Автономна модель соціального партнерства: західноєвропейський досвід / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу західноєвропейського досвіду соціального партнерства, зокрема його моделей. Розкрито сутність автономної моделі соціального партнерства і перспективи її впровадження в Україні.
127777
  Старкова О.В. Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Знайдено необхідні й достатні умови існування розв"язків нелінійної автономної нетерової крайової задачі в частинному критичному випадку. Характерною особливістю поставленої задачі є неможливість безпосереднього застосування традиційної схеми ...
127778
  Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-41.
127779
  Копиленко О.Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу : Монографія / О.Л. Копиленко. – Київ : Таксон, 2002. – 342с. – ISBN 966-7128-35-0
127780
  Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
127781
  Лэнглей Дж. Автономная нервная система / Дж. Лэнглей. – М.-Л.
1. – 1925. – 70с.
127782
  Еникеева З.Г. Автономная республика -- Советское социалистическое государство. / З.Г. Еникеева. – М., 1964. – 84с.
127783
  Юсупов К.Н. Автономная республика в системе общественного воспроизводства : монография / АН СССР ; Башкирский филиал ; К.Н. Юсупов ; [отв.ред. Н.А. Шокин]. – Москва : Наука, 1980. – 189 с. – (Проблемы советской экономики)
127784
   Автономная система беспылевой выдачи горячего кокса (900 С) в тушильный вагон (АСБВК) / А.Д. Буянов, Г.Г. Шальский, П.А. Данчук, Л.А. Золочевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-81 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
127785
  Ягудин Ш.Ш. Автономная Советская Социалистическая Республика / Ш.Ш. Ягудин. – Казань, 1979. – 78с.
127786
  Афонченкова Т.М. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики / Т.М. Афонченкова, Д.В. Лісовенко // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-29.
127787
  Шандренко Б. Автономний апарат для отримання кисню // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 30-33
127788
  Карівець І. Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
127789
  Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
127790
  Шевиріна Т. Автономні концепції як інструмент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод європейським судом з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 49-81
127791
  Макаревич С.С. Автономні системи електроживлення з компенсованими асинхронними машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Макаревич Світлана Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
127792
  Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-72. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та їхня роль і місце в подальшому вдосконаленні федеративних відносин в Росії. Theoretical issues of definition of the ...
127793
  Свидло Г.І. Автономність вищих навчальних закладів: світовий досвід та перспективи розвитку в сучасних реаліях України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 149-152. – ISBN 978-966-8177-71-2
127794
  Геселев О.В. Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7-14. – ISSN 2220-1394
127795
  Колесник В. Автономно-федеративна програма в науково-публіцистичних працях М.С. Грушевського 1917 - 1918 рр. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 261-268. – ISBN 966-628-014-0
127796
  Устьянцев В.А. Автономное плавание : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Современник, 1973. – 328с.
127797
  Устьянцев В.А. Автономное плавание. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 303с.
127798
  Понкина А.И. Автономность спорта : теор.-правовое исследование / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 101, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 17). – ISBN 978-5-4253-0529-9
127799
  Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки / В.М. Кибакин. – Москва, 1983. – 143 с.
127800
  Амелькин В.В. Автономные и линейные многомерные дифференциальные уравнения / В.В. Амелькин. – Минск : Университетское, 1985. – 142 с.
127801
  Лопашов Г.В. Автономные изменения клаток в эмбриогенезе / Г.В. Лопашов
10. – 1939. – 364с.
127802
  Тонкаль В.Е. Автономные инверторы напряжения с амплитудно-импульсной модуляцией кривых выходного напряжения / В.Е. Тонкаль, Э.Н. Гречко, Д.С. Вертелецкий. – Киев, 1978. – 48 с.
127803
  Скороваров В.Е. Автономные инверторы напряжения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Скороваров В.Е.; Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1965. – 26л.
127804
  Ронин Е.И. Автономные модели оптимизации и управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Ронин Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
127805
  Ковчин И.С. Автономные океанографические средства измерений / И.С. Ковчин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
127806
  Виницкий А.С. Автономные радиосистемы / А.С. Виницкий. – Москва, 1986. – 335с.
127807
   Автономные роботы и распознавание образов : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1986. – 65 с.
127808
  Лабунцов В.А. Автономные тиристорные инверторы / В.А. Лабунцов, Г.А. Ривкин, Г.И. Шевченко. – Москва-Ленинград, 1967. – 159 с.
127809
  Воловский Владислав Васильевич Автономные цифровые интегрирующие измерители температуры и скорости течения в водоемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Воловский Владислав Васильевич; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
127810
  Лищенко А.И. Автономный асинхронный генератор с емкостным возбуждением при работе на выпрямительную нагрузку / А.И. Лищенко, В.А. Лесник, А.П. Фаренюк. – Киев, 1983. – 58с.
127811
  Овдиенко И.Х. Автономный район Внутренней Монголии. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Овдиенко И.Х.; МВО СССР. Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14л.
127812
   Автононые инверторы. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 336с.
127813
  Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману ХХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 230-236
127814
  Шарипов Х. Автопараметрические колебания в однофазных двухконтурных, двухфазных и трехфазных электродферромагнитных цепях. : Автореф... Канд.техн.наук: 276 / Шарипов Х.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1969. – 30л.
127815
  Дойл Артур Конан Автопародии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 215-219. – ISSN 1130-6545
127816
  Краснокутська Л. Автоперевезення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 46-51
127817
  Яковлев Ю.Я. Автопортрет / Ю.Я. Яковлев. – М, 1984. – 239с.
127818
  Глазков Н.И. Автопортрет / Н.И. Глазков. – М, 1984. – 255с.
127819
  Мнацаканян С.М. Автопортрет / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 238с.
127820
   Автопортрет : литераттура і критика в час перебудови : статті, есе, інформація. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350 с.
127821
  Касіян В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян. – Київ : Веселка, 2004. – 671с. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0314-Х
127822
  Наєнко М.К. Автопортрет // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 484-492. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  На запитання журналу "Словоі час" відповідає Михайло Наєнко.
127823
  Снегирев Гелий Автопортрет 66 / Снегирев Гелий. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 125с. – ISBN 966-7888-17-7
127824
  Смирнов А. Автопортрет в лицах : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С.105-113. – ISSN 0130-7673
127825
  Штолько Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко / Штолько, м. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 324-327
127826
  Зингер Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М, 1986. – 54с.
127827
  Барандій М.Г. Автопортрет з вами / М.Г. Барандій. – Львів, 1991. – 149 с.
127828
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1981. – 256 с.
127829
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1982. – 168 с.
127830
  Глинчак В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799


  Про Івана Крислача
127831
  Насиновская Елена Евгеньевна Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Насиновская Елена Евгеньевна, Шалина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается анализ следующих функций автопортрета в личностном становлении: катартической, коммуникативной, автобиографической, стабилизации образа Я, а также функции поиска себя и построения нового образа Я. Особое значение придается такой ...
127832
  Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 144с. – (Бібліотека українця)
127833
  Капусцінський Р. Автопортрет репортера / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
127834
  Иванченко А.Л. Автопортрет с догом / А.Л. Иванченко. – Свердловск, 1990. – 399с.
127835
  Чадаева А.Я. Автопортрет с сундуком / А.Я. Чадаева. – М., 1988. – 370с.
127836
  Мазурицкий А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Приведены результаты анкетирования вузов России, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. ...
127837
  Мисюга Б. Автопортрет творця революційної шевченкіани // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Жовтень (число 10). – С. 2


  Михайло Гаврилко — громадський та військовий діяч, скульптор. Учасник I-х визвольних змагань, чотар УСС, хорунжий Армії УНР.
127838
  Бобен Кристиан Автопортрет у радиатора : роман-дневник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 187-231. – ISSN 1130-6545
127839
  Дудич І. Автопортрет у творчості Мауриція Готліба // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 46-57. – ISSN 0236-4832
127840
  Жиленко І.В. Автопортрет у червоному : лірика / І.В. Жиленко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 104 с.
127841
  Слабошпитський М. Автопортрет художника в зрілості : Роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С.19-74. – ISSN 0208-0710
127842
  Шевченко Т.Г. Автопортрет, 1845 [Ізоматеріал] // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – 2 с. обкл.
127843
  Соловей Е. Автопортрет, писаний у підпіллі // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 25-28


  Єфремов Сергій — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, ...
127844
   Автопортрет: Володимир Кузьменко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-105. – ISSN 0236-1477
127845
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – 8с.
127846
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 7с.
127847
  Шевченко Т.Г. Автопортрети Тараса Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 79с.
127848
  Дробот Н. Автопортрети Шевченка: інтегрований дослідно-пошуковий проект // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 64-74


  "Відомо, що поезія й живопис тісно пов"язані. Однак особливості кожного з цих видів мистецтва здавна цікавили теоретиків і шанувальників, точилися дискусії про те, який із них сильніше впливає на реципієнта. Відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов ...
127849
   Автопортреты поколения биологов МГУ : Выпускники биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе (1950-2000). – Москва : Московский университет, 2000. – 512с. – ISBN 5-211-03918-1
127850
  Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М : Гослитмузей, 1945. – 159 с.
127851
  Болдин Константин Автопортреты топ-менеджеров: стоп-кадр : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-114 : Фото
127852
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика в ситуации постмодерна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 19-25. – ISBN 966-72-77-79-8
127853
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика как форма художественного сознания: несколько соображений // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
127854
  Дашивец Илья и Ольга Автопробегом по мировому кризису : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 74-83 : Фото
127855
  Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ"яненка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 97-103. – ISSN 0236-1477


  Мова йде про лист Квітки до М. Максимовича. С. 100
127856
  Гаркушенко М.М. Автор-документалист в кино и на телевидении / М.М. Гаркушенко. – М., 1971. – 32с.
127857
  Строганов М.В. Автор - герой -читатель и проблема жанра / М.В. Строганов. – Калинин, 1989. – 83с.
127858
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – Ленинград, 1977. – 360с.
127859
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – 2-е изд., доп. – Л., 1983. – 350с.
127860
  Слабошпицький М. Автор - також не останній із тих, хто щось у своєму творі розуміє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 3


  Творча майстерня. У жанрі автокоментаря
127861
  Черкаська Г. Автор "Енеїди" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 4 (63). – С. 62-63
127862
  Денисенко Володимир Автор "Зерцала Богословія" : (Кирило Транквіліон-Ставровецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
127863
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
127864
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград : НижнеВолжское кн. изд.-во, 1978. – 78 с.
127865
  Сукманська Н. Автор "мертвої петлі" // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  До 120-річчя від дня народження П.М. Нестерова
127866
  Дуган Ю. Автор "Порнографа", або Табакерка з діамантами: /Франц. письменник Н.-Е. Ретіф(1734-1806) / // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-48
127867
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его общественно-политические взгляды / А.А. Назаревский, 1951. – 17с. – Отд. оттиск из Филологического сборника КГУ № 3, 1951
127868
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его политическое мировоззрение // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 15-17
127869
  Брайчевський М.Ю. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2005. – 552с. – ISBN 966-651-189-4
127870
  Потемина Елена Автор в доме персонажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (268). – С. 4-9. – ISSN 0869-8171


  В октябре 2009 г. в Москве открылся музей Ивана Сергеевича Тургенева по адресу : ул. Остоженка, д. 37/7
127871
  Ваксберг А.И. Автор в кино / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 287с.
127872
  Ермаков Дмитрий Автор взял неа себя новые обязательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56 : Фото
127873
  Савчин В. Автор есперанто видав перший підручник // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 7
127874
  Ягодовская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. / А.Т. Ягодовская. – М., 1987. – 267с.
127875
  Миннуллин О.Р. Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 281-286. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статья посвящена специфике взаимоотношений автора и героя в лирическом произведении, их особому диалогу в лирике, трудности различения и необходимости учитывать родовую специфику стихотворений при литературоведческом анализе.
127876
  Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. / Н.В. Драгомирецкая. – Москва, 1991. – 379 с.
127877
  Стреков И.И. Автор и документальный фильм / И.И. Стреков. – М., 1967. – 38с.
127878
  Левченко Е.Б. Автор и интерпретатор / Е.Б. Левченко. – Х, 1995. – 90с.
127879
  Костенко Г.М. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей "Дороги навкруг Пізи" та "Поет") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 307-312. – (Б-ка Ін-ту філології)
127880
  Качмар В. Автор і наративні рівні в повістях Богдана Лепкого "Сотниківна" та "Вадим" / В. Качмар, І. Копистянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 97-104. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
127881
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 196-212. – Бібліогр.: л. 179-195
127882
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
127883
  Копаниця Л.М. Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 406-415


  Стаття присвячена характеристиці розвитку художнього літературного мислення XVII – початку XVIII ст. Основна увага приділена епіграматичній поезії Климентія Зіновіїва та Феофана Прокоповича, її жанровим різновидам, джерелам і модусам збагачення ...
127884
  Джугастрянська Ю.В. Автор і твір: синергетичний аспект творчого процесу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 209-214


  Стаття присвячена аналізу нових підходів до вивчення природи творчого процесу. Останній розглянуто як синергетичне явище, покликане відновлювати внутрішню рівновагу авторської психіки. Статья посвящена анализу новых подходов к изучению природы ...
127885
  Михайлишин З.М. Автор і читач у романі М. Дреббл "Природна цікавість" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-311
127886
  Малков С.М. Автор как культурно-исторический субъект // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 146-157. – ISSN 0236-2007
127887
  Коваль Н. Автор критику харч, або чи є в Україні проза після Забужко? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 7-15


  "Сайт літературної критики «ЛітАкцент» відсвяткував свій день народження у книгарні «Є» відкритою дискусією «Чи є в Україні проза після Забужко?». Цим та інші важливі питання обговорювали літературні критики Ганна Улюра, Тетяна Трофименко та Ростислав ...
127888
   Автор найбільшого українського діалектного словника (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 134-137. – (Філологія ; Вип. 19)
127889
  Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета (На матеріалі В. М. Русанівського «Історія української літературної мови. Підручник» (К., 2001. — 392 с.)) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 159-178


  У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об"єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег - науковців, які вивчають той самий об"єкт. Доведено, зокрема, що коректна ...
127890
  Бойченко В. Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні / В. Бойченко, І. Марцінковський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 79-93. – ISBN 978-966-2133-57-3
127891
  Мозгова Наталія Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
127892
  Задорожний В. Автор пісні, що стала народною // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 46-52. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризації віргша А. Свидницького "Вже більше літ двісті". Народнопоетичні варіанти цього твору, що став піснею, відображають різні способи його засвоєння народною психологією. З одного боку, це перетворення його на ...
127893
   Автор планирует создавать бренды : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28 : Фото
127894
  Шкляр Леонід Автор римської історії : (Теодор Моммзен)/ / Л. Шкляр, А. Шпиталь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 196-198. – ISSN 0869-3595


  Теодор Моммзен - видатний історик, лауреат Нобелівської премії.
127895
  Коваленко О. Автор соціології, молитов і позитивних соціальних перетворень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 19 травня (№ 19). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про філософа, соціолога Огюста Конта (1798-1857).
127896
  Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
127897
  Сас П.М. Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 227-234. – ISSN 0130-5247
127898
  Власов М. Автор твору образотворчого мистецтва та його права за правом слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
127899
  Матвійчук О. Автор тріади відкриттів / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 241-242. : Фото. – ISSN 0869-3595
127900
  Ясний О. Автор Троянденко / О. Ясний. – Харків, 1927. – 30 с.
127901
  Філатова О.О. Автор у координатах парадигмальних категорій постмодернізму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 157-167


  Авторка подає локальний виклад стратегії теоретичної анігіляції суб"єкта творчості, що, як відомо, інспірувала переосмислення категорії автора в теоретико-методологічних та історико-літературних дослідженнях сучасних українських науковців.
127902
  Теремко В.І. Автор у стратегічній системі видавництва // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 16-29. – ISSN 0554-4866


  Йдеться про сучасні інтерпретації статусно-рольвих співвідношень автора і твору (тексту), а також про стратегічні закономірності взаємодії автора і видавництва.
127903
  Левків К. Автор як іроничний суб"єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 190-196. – ISSN 2307-2261
127904
  Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263


  "Келія чайної троянди" Костя Москальця - "Щоденний жезл" Євгена Пашковського
127905
  Рябова И.В. Автор, повествователь и герой в модусе наративных уровней "события" и "истории" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С.80-81. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджуються особливості співвідношення слова автора, оповідача й героя в творах Л.М.Толстого й А.П.Чехова в контексті нарартивних рівнів "події" та "історія"
127906
   Автор. Жанр. Сюжет : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1991. – 124 с.
127907
   Авторадиографический метод в научных исследованиях. – Москва, 1990. – 195 с.
127908
  Ланге М.А. Авторадиографическое исследование клеток-предшественников фибробластоподобных элементов очага новообразования соединенительной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Ланге М.А.; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 20л.
127909
  Гаврилова Т.Н. Авторадиографическое исследование метаболической стабильности меченой Н3-тимидином ДНК клеток головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова Т.Н.; Второй Моск. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 17л.
127910
  Гладышева Л.Е. Авторадиографическое исследование репродукции вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Гладышева Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1970. – 24 c.
127911
  Беляева Н.Н. Авторадиографическое исследование синтезов белка и нуклеиновых кислот в клетках молочной железы мышей на разных стадиях канцерогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Беляева Н.Н.; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – М., 1972. – 20л.
127912
  Динесман Л.Г. Авторадиографическое определение радиоуглеродного возраста нор и захоронений млекопитающих / Л.Г. Динесман. – Москва : Наука, 1975. – 31с.
127913
  Бойд Д.А. Авторадиография в биологии и медицине / Д.А. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 357 с.
127914
  Дриц М.Е. Авторадиография в металловедении / М.Е. Дриц. – М., 1961. – 173с.
127915
   Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. – Москва : Металлургия, 1987. – 269 с.
127916
  Грачева Н.Д. Авторадиография синтеза нуклеиновых кислот и белков в нервной системе / Н.Д. Грачева. – Ленинград, 1968. – 232с.
127917
  Роджерс Э. Авторадиография. / Э. Роджерс. – М., 1972. – 303с.
127918
  Жулина Е.М. Авторальное поглощение радиоволн и его учет при прогнозировании радисвязи на высоких широтах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жулина Е. М.; Арктич. и антарктич. НИИ. – Москва, 1970. – 14л.
127919
  Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : Разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве / С. Басов, С. Егоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 12 - 17. – ISSN 1727-4893
127920
   Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуждення : Монографія. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-95707-2-7
127921
  Маслій В.В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 311-317 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
127922
  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях / В.Л. Калер. – Минск, 1978. – 192с.
127923
  Костюченко М.П. Авторемінісценції в романі "Собор" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 256-265. – ISBN 978-966-551-315-5
127924
  Шадриков В.Д. Автореферат … на соискание … педагогических наук / В.Д. Шадриков, Н.Х. Розов, А.В. Боровских // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Анализируется традиция написания авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора педагогических наук с точки зрения качества сообщаемой информации о результатах проведенных исследований. Examines the tradition of writing ...
127925
  Александров Г.Н. Автореферат диссертации и его оформление / Г.Н. Александров, Е.П. Цветов. – Самарканд, 1970. – 24с.
127926
  Бичуль Т.В. Автореферат диссертации на тему "Исследование процесса гетерогенно-каталистической конденсации масляного альдегида с ацетоном в присутствии водорода". : Автореф... наук: / Бичуль Т.В.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии ГИПХ. – Л, 1954. – 7л.
127927
  Гецеу В.В. Автореферат кандидатской дисертации "Исследование дагестанских нефтей (к вопросу азотистых соединений)". : Автореф... Канд.хим.наук: / Гецеу В.В.; Всесоюзн.нефти науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Махачкала, 1954. – 17л.
127928
  Разумовский Ф.Ф. Автореферат кандидатской диссертации на тему "Коммунистическая партия Советского Союза -- руководитель и организатор профессионального движения трудящихся. : Автореф... наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Горький, 1954. – 19л.
127929
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ 1958-1959 гг. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 283с.
127930
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ за 1960 г. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1961. – 160с.
127931
  Щербак А.Ю. Автори, оповідачі, голоси: декілька теоретичних міркувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С 300- 304
127932
  Цанева М. Автори, творби и проблеми / М. Цанева. – София : Български писател, 1990. – 438 c.
127933
  Иванова Гулиза Наумовна Авторизация и способы ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Гулиза Наумовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
127934
  Ригованова В. Авторизація в аспекті сучасних лінгвістичних теорій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 94-101. – Бібліогр.: Літ.: с. 100-101; 8 назв. – ISSN 1728-9572
127935
  Гончар Б.М. Авторитаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7-8. – ISBN 966-642-073-2
127936
  Бушанський В.В. Авторитаризм: рго еt сопtга // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 590-597. – ISSN 1563-3349
127937
  Кочетков А.П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 60-70. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
127938
  Петренко В.В. Авторитаризм: різноманіття типів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 44-46
127939
  Корчинський Д. Авторитарна альтернатива : Посібн. з сучасної політології та геополітики / Д. Корчинський. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-558-008-6
127940
  Рудковский П. Авторитарная совесть как социальная проблема // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 133-140. – ISSN 1822-5136
127941
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова Поліна Георгіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 192 - 193. – Біблоігр.: л.165 - 192
127942
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова П.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
127943
  Крючкова П. Авторитарний дискурс у різних моделях взаємовідносин (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 161-167. – ISBN 966-581-148-7
127944
  Поліщук В. Авторитарні механізми знецінення професійного та особистісного статусу громадянина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 91-101. – ISSN 1682-2366
127945
  Балінченко С.П. Авторитарні тенденції контролю особистості (на прикладі маніпуляції цінностями в інформаційному просторі) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 12-13
127946
  Ященко І.В. Авторитарність та демократичність як риси особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
127947
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – Рига, 1956. – 336с.
127948
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – М, 1959. – 394с.
127949
  Тиковенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1992. – 77 с.
127950
  Стогній І. Авторитет вчення зростає // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
127951
  Дрогобицька О.Я. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина XIX - початок XX століття) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22-31. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
127952
  Гладуняк Іван Авторитет депутата - авторитет ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 56-58


  Досить часто представники влади, які не знаходять шляхів розв"язання болючих проблем своїх громад, посилаються на відсутність коштів, бідний бюджет, недосконалість Конституції, сотні інших причин, що нібито не дають можливості оперативно та плідно ...
127953
   Авторитет дисциплины : опыт, мнения, практика психологов. – Ленинград, 1985. – 220 с.
127954
  Мотяшов И.П. Авторитет доброго слава / И.П. Мотяшов. – Москва, 1975. – 288 с.
127955
  Бершадська І.А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 195-197
127956
  Нужний В.Ф. Авторитет керівника / В.Ф. Нужний. – Київ, 1964. – 48с.
127957
  Новаченко Т.В. Авторитет керівника як тип легітимності влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 62-67. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
127958
  Айзенштат Р.Г. Авторитет мастера / Р.Г. Айзенштат. – Москва, 1981. – 64с.
127959
  Литвинова Г.А. Авторитет матері. / Г.А. Литвинова. – К., 1982. – 97с.
127960
  Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 47с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №16)
127961
   Авторитет партийного работника. – Москва : Правда, 1983. – 383 с.
127962
  Давидчак Х. Авторитет правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-182. – (Серія журналістика ; Вип. 28)


  Автор аналізує есеїстику Сергія Аверинцева, докладно розглядає програмну статтю філософа, вченого, есеїста "Майбутнє християнства в Європі"
127963
  Горак Г.І. Авторитет праці в соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Педагогічна ; сер.7 ; №6)
127964
  Леушина А.М. Авторитет родителей в воспитании детей / А.М. Леушина. – Л., 1952. – 24с.
127965
  Плахотников Н.И. Авторитет руководителя / Н.И. Плахотников. – Х., 1979. – 93с.
127966
  Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1991. – 172с.
127967
  Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.16-17
127968
  Дьомкіна О.В. Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 131-136


  У статті комплексно висвітлюється вплив чинників влади та авторитету комунікантів на перебіг і успішність інституційної професійної комунікації у рамках заданої статусно-рольової конфігурації учасників. Доводиться обґрунтованість розгляду цих ...
127969
  Бучковська О.М. Авторитет України на міжнародній арені за президентства Віктора Януковича // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 18-22
127970
  Габович О. Авторитет ученого і його присутність у публічному просторі / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 114-120. – ISBN 978-966-518-698-4
127971
  Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти / Л.А. Завірюха; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2005. – 76с. – ISBN 966-8163-05-2
127972
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 44л.
127973
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – Київ, 1997. – 374л. – Бібліогр.:л.357-374
127974
  Соловьев А.И. Авторитет, деловые и морально-политические качества комсомольских кадров / А.И. Соловьев, Т.П. Соловьева. – М., 1976. – 119с.
127975
  Лагоза І.В. Авторитетна зовнішність : Сатира і гумор / Ігор Вікторович Лагоза. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 222 с.
127976
  Сочивець І.Й. Авторитетна сваха : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 93 с.
127977
  Тархова Л.П. Авторитетная личность / Л.П. Тархова. – М., 1985. – 63с.
127978
  Грабоус В.О. Авторитетний дзвін / Володимир Опанасович Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – 46 с. – В кн. також: Омела / М.Д Нагірний .
127979
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
127980
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
127981
  Антоненко І. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 9-20


  Публікація присвячена формуванню цілісної уяви про авторитетний контроль як інтегруючий елемент інформаційно-бібліографічного комплексу електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), що дасть змогу визначити шляхи ...
127982
  Полякова О. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / Олена Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 45-48. – ISSN 1029-7200


  16 травня 2014 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до ...
127983
  Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 12-15. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена авторитетному контролю імен осіб та назв установ і організацій. Розкривається важливість авторитетного контролю бібліографічних записів для ефективного пошуку інформації та кооперованої каталогізації. Акцентується увага на ...
127984
  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку. Ключові ...
127985
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 29-34. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ...
127986
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів - основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
127987
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
127988
  Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 10-16. – ISSN 2076-9326
127989
  Букина Е.С. Авторитетновсть - не только характеристика человека // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 47-50. – ISSN 0869-6020
127990
  Арутюнов Дмитрий Авторитетное мнение : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35
127991
  Стрелкова Е.В. Авторитетные файлы в нормализации тематических баз данных Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 21-29. – ISSN 0130-9765


  Освещены методы интеграции тематических ресурсов на основе авторитетных записей. Обоснована необходимость единых подходов в формировании локальных, отраслевых авторитетных файлов. Раскрыта перспектива корпоративного использования авторитетных записей в ...
127992
  Ореховский П.А. Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499


  В работе рассматриваются основные концепты современного российского экономического дискурса, доказывается, что главным становится перформативный, а не констатирующий элемент высказывания. Идеология, к которой принадлежит авторитетный дискурс, - ...
127993
  Кнорринг Вера Авторитетный файл имен еврейских авторов : между научным подходом и романтикой / Кнорринг Вера, Пашков Андрей, Падкина Алла // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893
127994
  Жидков В.П. Авторитетом газетной строки / В.П. Жидков. – М. : Мысль, 1986. – 151с.
127995
  Мочалов А.А. Авторитмизация процесса обучения в системах дистанционного образования / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 187-191


  Проаналізовано проблеми, які виникають у середовищі дистанційної освіти при створенні ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при создании ...
127996
  Синиця І.А. Авторізуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: Літ.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
127997
  Сорокина Н. Авторологическая модель романистики Л.М. Леонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 213-217. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
127998
  Шебанова В.И. Авторская программа тренинга нормализации пищевого поведения "Парус мечты" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – С. 40-59
127999
  Беляева С. Авторская работа. Российский индекс научного цитирования поможет оценить деятельность ученого и организации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  О том, как адекватно оценить научный вклад российских ученых, недавно рассуждали сами ученые - на этот раз в рамках совместного семинара Института социологии РАН и Института научной информации по общественным наукам РАН, посвященного (как было ...
128000
  Ермоленко О.В. Авторская стратегия аннигиляции в романе Гора Видала "Бэрр"
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,