Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
126001
  Шутова Наталья "Адам и ЕВА" в Турции: королевство дизайнерской мысли : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-69 : Фото
126002
  Мазниченко І. "Адам і Єва" Назара Білика // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-79. – ISSN 0130-1799
126003
  Дяченко Л. "Адамів слід" в українській фразеології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077


  У статті відображена участь фразеологізмів з компонентом Адам (Адамів) у формуванні найважливіших лінгвокультурних концептів
126004
  Шнейдеров В.С. "Адаптация" - пакет программ для использования влияния факторов внешней среды на функциональное состояние человека / В.С. Шнейдеров. – Л., 1983. – 75с.
126005
  Телегуз О.В. Агроекологічна оцінка грунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 257, [1] с., [9] арк. фотоіл. : табл., іл. – Сер. засн. 1998 р. – Бібліогр.: с. 171-188. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-617-10-0060-5
126006
  Ляшенко Г.В. Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп, В.О. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 96-103. – ISSN 2306-5680
126007
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
126008
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
126009
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2013. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126010
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126011
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126012
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126013
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126014
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
126015
  Бойко Л.О. Агроекономічне обгрунтування та технологічне забезпечення основніх прийомів вирощування суданської трави на насіння в умовах південного степу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.09 / Бойко Л. О.; Херсон. держ. с.г. ін-т. – Херсон, 1998. – 16л.
126016
  Саблук П.Т. Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
126017
  Іванько І.П. Агроелектроенергія в природі (теорія і моніторинг) / І.П. Іванько, С.І. Шмат. – Кіровоград : КІСМ, 1996. – 68с.
126018
  Дутка Степан Миколайович Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
126019
  Дутка С.М. Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
126020
  Смаглій О.Ф. Агроєкологічні і технологічні основи ефективного використання осушенних мінеральних грунтів полісся України. : Автореф... Доктора с-г.наук: 06.00.01 / Смаглій О.Ф.; Укр.аканд.аграрн.наук. – К, 1995. – 48л.
126021
  Хлебович В.В. Агрозоология / В.В. Хлебович. – М., 1991. – 171с.
126022
   Агроігри України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 6-7


  ALEXANDROV&PARTNERS провела юридичний практикум з актуальних питань агробізнесу.
126023
  Петрова Л.И. Агрокарбонаты Персмской области / Л.И. Петрова, В.К. Кокаровцев. – Пермь, 1990. – 315с.
126024
  Страхова В.Ф. Агроклимат - на службу урожаю / В.Ф. Страхова, Н.Д. Степанов. – Пермь, 1966. – 128с.
126025
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматическая оценка засушливой зоны СССР с учетом суховеев. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Пасечнюк Л.Е.; Одес.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
126026
  Вольвач В.В. Агроклиматическая оценка условий развития колорадского жука на европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Вольвач В.В.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
126027
  Столыпин Н.П. Агроклиматическая характеристика долины реки Теберды и верховий реки Кубани, результаты испытания некоторых сельскохозяйственных культур в этом районе. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Столыпин Н.П.; Груз.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1967. – 26л.
126028
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в Армянской ССР. : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мкртчян Р.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л. – Бібліогр.: с. 30-31
126029
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в горных условиях Армянской ССР / Р.С. Мкртчян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 171с.
126030
  Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. / И.А. Гольцберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
126031
  Цубербиллер Е.А. Агроклиматическая характеристика суховеев / Е.А. Цубербиллер. – Ленинград, 1959. – 120 с.
126032
   Агроклиматические и водные ресурсы районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 464с
126033
  Артыков К. Агроклиматические основы фитомелиоративных работ в предгорьях Туркменистана / К. Артыков; Под ред. Овезлиева А.О. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 101с.
126034
  Просунко В.М. Агроклиматические ресурсы и продуктивность риса. / В.М. Просунко. – Л,, 1985. – 101с.
126035
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовых культур в США / Л.Е. Пасечнюк. – Ленинград, 1989. – 271с.
126036
  Сергеев Г.М. Агроклиматические ресурсы лесной зоны Западно-Сибирской равнины / Г.М. Сергеев. – Иркутск, 1972. – 86с.
126037
  Батова В.М. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. (Применительно к озимой пшенице). : Автореф... канд. геогр.наук: / Батова В.М.; Рост. н/Д гос. ун-т. Геол.-геогр. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
126038
  Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. / Д.И. Шашко. – Л., 1985. – 248с.
126039
  Бидзинашвили М Н. Агроклиматические ресурсы территории Кахетии применительно к культуре винограда. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Бидзинашвили Н.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
126040
  Картушин В.М. Агроклиматические ресурсы юга Восточной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Картушин В. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 27л.
126041
   Агроклиматические условия и новые резервы в сельском хозяйстве. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд-во, 1961. – 60с.
126042
  Уланвоа Е.С. Агроклиматические условия осеннего периода развития и роста озимых культур в Западной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Уланвоа Е.С.; М-во сельского хозяйства СССР. Глав. упр. гедрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1954. – 15л.
126043
  Моисейчик В.А. Агроклиматические условия перезимовки озимых культур на Юго-востоке Европейской территории Союза. : Автореф... канд. географ.наук: / Моисейчик В.А.; Глав. управ. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – М., 1955. – 12л.
126044
  Мамедов А.М. Агроклиматические условия развития виноградарства и специализации виноделия в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 23л.
126045
  Сапожникова С.А. Агроклиматические условия размещения и специализации сельскохозяйственного производства / С.А. Сапожникова, Д.И. Шашко. – Ленинград, 1959. – 28с.
126046
   Агроклиматические условия районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 136с.
126047
   Агроклиматические условия степи Украинской ССР и пути их улучшения : Труды конференции по проблеме борьбы с засухой в южных районах Украинской ССР. – Киев : АН УССР
Т. 1. – 1950. – 163с.
126048
   Агроклиматическиий справочник по горно-алтайской автономной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 84с
126049
   Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Київ, 1964. – 82с.
126050
   Агроклиматический справочник по Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 231 с.
126051
   Агроклиматический справочник по Днепропетровской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 88 с.
126052
   Агроклиматический справочник по Запорожской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112 с.
126053
   Агроклиматический справочник по Кировоградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 87 с.
126054
   Агроклиматический справочник по Костромской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 168 с. : 3 вкл. карты
126055
   Агроклиматический справочник по Крымской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 136 с.
126056
   Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 176 с.
126057
   Агроклиматический справочник по Луганской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 96 с.
126058
   Агроклиматический справочник по Николаевской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
126059
   Агроклиматический справочник по Новосибирской области. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1959. – 186 с. : илл. + Прилож. 1 карта
126060
   Агроклиматический справочник по Одесской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 248 с.
126061
   Агроклиматический справочник по Полтавской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 184 с.
126062
   Агроклиматический справочник по Сталинской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
126063
   Агроклиматический справочник по Таджикской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 152 с.
126064
   Агроклиматический справочник по Томской области. – Ленинград, 1960. – 136 с.
126065
   Агроклиматический справочник по Харьковской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 180 с.
126066
   Агроклиматический справочник по Херсонской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 92 с.
126067
  Борисова Ольга Анатольевна Агроклиматическое обоснование оптимизации размещения сельскохозяйственных культур на территории Северного Кавказа : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Борисова Ольга Анатольевна; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 20л.
126068
  Данилов Сергей Александрович Агроклиматическое обоснование размещения основных с.-х. культур на территории нечерноземной зоны ЕТ РСФСР с использованием методов разпознавания образов : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Данилов Сергей Александрович; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1985. – 24л.
126069
  Эйюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР / А.Д. Эйюбов; АН Азербайджанской ССР. Ин-т географии. – Баку : Изд. АН Азерб.ССР, 1968. – 187с.
126070
  Колосков П.И. Агроклиматическое районирование Казахстана / П.И. Колосков. – М.-Л.
4. – 1947. – 268с.
126071
  Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. – Москва, 1967. – 335с.
126072
  Синицына Н.И. Агроклиматология / Н.И. Синицына, И.А. Гольцберг, З.А. Струнников; Под ред. И.А.Гольцбер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 344с.
126073
  Мищенко З.А. Агроклиматология : учебник / З.А. Мищенко; Мин-во образования и науки Украины; Одесский государственный экологический университет. – Київ : КНТ, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-373-481-1
126074
   Агроклиматология Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 135с
126075
  Скорупський Б.В. Агрокліматична оптимізація розміщення польових культур в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Методом дослідження статистичних властивостей багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, посівних площ польових культур та показників умов їх зростання побудовано цільову функцію та обмеження для задачі оптимізації розміщення посівних ...
126076
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Круківська А.В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Українськ. науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 209 л. – Додатки: л. 156-209. – Бібліогр.: л. 139-155
126077
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агромет. / Круківська Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
126078
  Скорупський Борис Васильович Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Дис...канд.географ.наук:11.00.09 / Скорупський Борис Васильович; УНДГІ. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
126079
  Скорупський Б.В. Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Автореф. дис... канд. географічних наук: 11.00.09. / Скорупський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
126080
   Агрокліматичний довідник агронома. – Київ, 1964. – 160с.
126081
   Агрокліматичний довідник по адміністративним районам Київської області. – Київ, 1966. – 142с.
126082
   Агрокліматичний довідник по Волинській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87с.
126083
   Агрокліматичний довідник по Житомирській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 92с.
126084
   Агрокліматичний довідник по Закарпатській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 120с.
126085
   Агрокліматичний довідник по Київській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 136с.
126086
   Агрокліматичний довідник по Львівській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96с.
126087
   Агрокліматичний довідник по південних районах Львівської області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87с.
126088
   Агрокліматичний довідник по Ровенській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 107с.
126089
   Агрокліматичний довідник по Станіславській області. – Київ : Дерсільгоспвидав УРСР, 1959. – 100с.
126090
   Агрокліматичний довідник по Тернопільській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96с.
126091
   Агрокліматичний довідник по Хмельницькій області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 84с.
126092
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; Одеський держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2012. – 185 л. – Додатки: л. 166-185. – Бібліогр.: л. 152-165
126093
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
126094
  Абросов В.Я. Агрокомбинат / В.Я. Абросов, Н.Д. Ясыр. – Київ, 1988. – 75с.
126095
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1996
126096
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1996
126097
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1996
126098
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1996
126099
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1997
126100
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1997
126101
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1997
126102
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1997
126103
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1997
126104
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1997
126105
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1998
126106
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1998
126107
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1998
126108
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1998
126109
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1998
126110
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1998
126111
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1998
126112
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1998
126113
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1998
126114
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1998
126115
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1998
126116
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1998
126117
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1999
126118
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1999
126119
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1999
126120
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1999
126121
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1999
126122
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1999
126123
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1999
126124
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1999
126125
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1999
126126
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1999
126127
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1999
126128
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1999
126129
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2000
126130
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2000
126131
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2000
126132
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2000
126133
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2000
126134
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2000
126135
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 2000
126136
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8/9. – 2000
126137
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2000
126138
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2000
126139
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2000
126140
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2001
126141
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2001
126142
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2001
126143
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2001
126144
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2001
126145
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2001
126146
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8-9. – 2001
126147
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2001
126148
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2001
126149
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2001
126150
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання: спецвип. – Київ, 1994-
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2002
126151
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
126152
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
126153
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
126154
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
126155
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
126156
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
126157
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
126158
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
126159
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
126160
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
126161
  Сиваченко И.Ю. Агрокомплекс социалистического народного хозяйства. ( Закономерности формирования и развития) : / И.Ю. Сиваченко. – М., 1973. – 94с.
126162
  Кулинич П.Ф. Агроландшафт як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 142-146. – ISSN 0201-7245
126163
  Мальчикова Д.С. Агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 196-203. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
126164
   Агролесомелиоративные исследования в Каменной Степи : Научные труды. – Каменная Степь, 1981. – 93с.
126165
  Кузник И.А. Агролесомелиоративные мероприятия, весенний строк и эрозия почв / И.А. Кузник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 220с.
126166
  Горшенин Н.М. Агролесомелиорация в орошаемом Заволжье / Н.М. Горшенин. – Москва, 1934. – с.144
126167
   Агролесомелиорация и плодородие почв. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 288с. : Іл. 41, таблиць 87
126168
  Крючков В.В. Агролесомелиорация тундры / В.В. Крючков. – М., 1978. – 169с.
126169
  Новіченко Т.М. Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов сільскогосподарських культур на напівгідроморфних грунтах Полісся. : Автореф... канд. сільскогоспод.наук: 03.00.16 / Новіченко Т.М.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1999. – 21л.
126170
  Смирнов И.Г. Агрологистика в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / И.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 26-37 : табл. – Библиогр.: 16 назв
126171
  Шевченко Ю. Агрологістика в Україні: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 9, 12-13
126172
  Кисель В.Д. Агромелиоративная характеристика почв Ногайского массива Украины / В.Д. Кисель. – Киев, 1955
126173
  Гринь Г.С. Агромелиоративная характеристики почв Ногайского массива Украины / Г.С. Гринь, Н.К. Крупский, В.Д. Кисель; Соколовский А.Н. – Киев, 1955. – 72 с.
126174
  Моисейчик В.А. Агрометеорлогические условия перезимовки и формирования урожая озимой ржи. / В.А. Моисейчик, В.А. Шавкунова. – Л, 1986. – 164с.
126175
   Агрометеорологические ежегодники за 1969-1972 годы по Ворошиловградской области. – Ворошиловград, 1977. – 534с
126176
   Агрометеорологические ежегодники за 1973-1977 годы по Ворошиловской области. – Ворошиловград, 1978
126177
  Куртнер Д.А. Агрометеорологические основы тепловой мелиорации почв / Д.А. Куртнер, А.Ф. Чудновский. – Л, 1979. – 231с.
126178
  Макарова Л.А. Агрометеорологические предикторы прогноза размножения вредителей сельскохозяйственных культур : Районирование. Прогноз. Вредоносность. Миграции. Планирование. Сигнализация / Л.А. Макарова, Г.М. Доронина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 216с.
126179
  Свисюк И.В. Агрометеорологические прогнозы, расчеты, обоснования / И.В. Свисюк. – Ленинград, 1991. – 191 с.
126180
  Бердник Анатолий Алексеевич Агрометеорологические условия вымерзания и метод прогноза площадей озимых с различной изреженностью в УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Бердник Анатолий Алексеевич; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
126181
  Чечик Ф.Ш. Агрометеорологические условия вымокания озимых зерновых культур в Нечерноземной зоне европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чечик Ф.Ш.; Гидрометеорол. науч.-исслед. центр СССР. – М., 1970. – 20л.
126182
  Просвиркина А.Г. Агрометеорологические условия и продуктивность проса. / А.Г. Просвиркина. – Л., 1987. – 160с.
126183
  Уланова Е.С. Агрометеорологические условия и урожайность озимой пшеницы / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 302с.
126184
  Хомяков Д.М. Агрометеорологические условия и эффективность удобрений : уч. пособие / Д.М. Хомяков. – М., 1990. – 83с.
126185
  Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия перезиаровка озимых культур. / В.А. Моисейчик. – Л, 1975. – 296с.
126186
  Страшная А.И. Агрометеорологические условия перезимовки и формирования урожая семян многолетних сеяных трав на Европейской части СССР / Страшная А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 160 с.
126187
  Ле Тхи Агрометеорологические условия произрастания гороха и его продуктивность в Причерноморье : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ле Тхи К. З.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 26л.
126188
  Поповская О.М. Агрометеорологические условия произрастания картофеля в центральных областях Европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Поповская О.М.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 13л.
126189
  Огородников Б.И. Агрометеорологические условия произростания земляники в центральных районах нечерноземной поолсы Европейсткой теорритории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Огородников Б. И.; ГУ гидрометеорол. службы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1960. – 17л.
126190
  Чирков Ю.И. Агрометеорологические условия произростания кукурузы в центральных нечерноземных областях СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чирков Ю.И.; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1958. – 16л.
126191
  Чугай Владимир Григорьевич Агрометеорологические условия произростания озимой пшеницы интенсивных сортов на Украине и метод прогноза ее урожайности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Чугай Владимир Григорьевич; Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 24л.
126192
  Срур Аль Хазим Агрометеорологические условия роста и продуктивности хлопчатника в Сирийской Арабской республике. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Срур Аль Хазим;. – Одесса, 1987. – 18 с.
126193
  Нгуен Ван Вьет Агрометеорологические условия формирования продуктивности риса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Вьет; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 19л.
126194
  Ан Павел Алексеевич Агрометеорологические условия формирования урожая пастбищной растительности в горах Центрального и Западного Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ан Павел Алексеевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
126195
  Козинец Д.В. Агрометеорологические условия формирования урожая ячменя различных норм посева нечерноземной зоны ЕТ СССР : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Козинец Д.В.; Ин-т.эксперимент.метеорол. – Обнинск, 1975. – 26л.
126196
  Гулинова Н.В. Агрометеорологические условия, баланс кормов и продуктивность животноводства : монография / Н.В. Гулинова; Грингоф И.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 248 с.
126197
  Борисоглебский Г.И. Агрометеорологические условия, вызывающие гибель озимых в ранне-весенний период : Дис... канд. географ.наук: / Борисоглебский Г.И.; Глав.управ. гидрометеор. службы при Совете Министров СССР. ЦЕнтр. инст. прогнозирован. – Москва, 1957. – 10л.
126198
  Шульгин А.М. Агрометеорологическое обоснование мер по обеспечению перезимовки озимых культур / А.М. Шульгин. – М., 1963. – 47с.
126199
  Гоглидзе Э.В. Агрометеорологическое обоснование освоения междурядий плодового сада под овощные культуры в хозяйтсвах пригородной зоны : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Гоглидзе Э.В.; Грузинский сельскохоз. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 27л.
126200
   Агрометеорология-Нечерноземью. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 125с.
126201
  Венцкевич Г.З. Агрометеорология : Учебное пособие для техникумов / Г.З. Венцкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 376с.
126202
  Шульгин А.М. Агрометеорология / А.М. Шульгин. – М., 1961. – 132с.
126203
  Руднев Г.В. Агрометеорология / Г.В. Руднев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 277с.
126204
  Чирков Ю.И. Агрометеорология / Ю.И. Чирков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 320с.
126205
  Чирков Ю.А. Агрометеорология / Ю.А. Чирков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 296с.
126206
  Константинов О.Р. Агрометеорологічні дослідження в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті / О.Р. Константинов, Л.І. Сакалі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 73-76. – Бібліогр.: 17 назв
126207
  Борисюк Борис Васильович Агрометеорологічні ресурси облісненого поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання : Автореф... канд. сільгосп. наук: 03.00.16 / Борисюк Борис Васильович; Мін-во сільського гос-ва і продовольства України, Житомир. держ. сільгосп. ін-т. – Житомир, 1994. – 15л.
126208
  Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози : Навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямком "Гідрометеорологія" / Л.Ю. Божко; Мін-во освіти і науки України.Одеський держ. екологічний університет. – Київ : КНТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-373-007-2


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
126209
   Агроминеральное и горно-химическое сырьё европейского северо-востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 132с.
126210
   Агромінімум : Трирічні агрозоотехнічні курси. Перший рік навчання. – Вид. 4, перер. і доповн. – Київ : Держ. вид-во сільськогосподарської літератури УРСР, 1954. – 428с.
126211
  Долішнюк М. Агромінімум у культурі цукрових буряків / М. Долішнюк. – Х., 1930. – 36с.
126212
  Москвитин Н. Агроном Азарьев / Н. Москвитин. – М, 1935. – 63с.
126213
  Гамов Н. Агроном Михаил Глазьев / Н. Гамов. – Воронеж, 1967. – 88с.
126214
  Санской Н.Г. Агроном совхоза / Н.Г. Санской. – Л., 1966. – 68с.
126215
  Санской Н.Г. Агроном совхоза. / Н.Г. Санской. – Л, 1966. – 68с.
126216
  Курильчук М.М. Агрономи / М.М. Курильчук. – Київ, 1965. – 42 с.
126217
   Агрономическая биология. – Ленинград : Колос, 1976. – 231с.
126218
  Вавилов Н.И. Агрономическая наука в условиях социалистического сельского хозяйства / Н.И. Вавилов. – Москва; Ленинград, 1931. – 16с.
126219
   Агрономическая характеристика почв. – М., 1961. – 291с.
126220
   Агрономическая характеристика почв Кара-Калпакии. – Ташкент : САГУ, 1954. – 118с.
126221
  Майер А. Агрономическая химия / А. Майер. – 4-е изд. – 616с.
126222
   Агрономическая химия. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 431с.
126223
  Гиммельфарб Б.М. Агрономические руды / Б.М. Гиммельфарб. – М.-Л. : АН СССР, 1938. – 72с.
126224
  Бок И.И. Агрономические руды (основы их геологии и поисково-оценочные признаки) / И.И. Бок. – 2-е изд., испр. и доп. – Алма-Ата : Наука, 1965. – 308с.
126225
  Реппо Э.А. Агрономические свойства структуры дерново-карбонатных почв Эстонии : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Реппо Э.А.; АН Эстонской ССР. – Саку, 1966. – 28л.
126226
  Блисковский В.З. Агрономические труды / В.З. Блисковский, Ю.А. Киперман. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 3 ; Науки о Земле)
126227
  Егоров М.А. Агрономический анализ. Часть 1-я. Почва / М.А. Егоров. – Х.
1. – 1920. – 64с.
126228
  Кулешов Н.Н. Агрономическое семеноведение / Н.Н. Кулешов. – М., 1963. – 304с.
126229
   Агрономическую работу - на уровень современных задач : Материалы республиканской агрономической конференции 1966 года. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1966. – 144с.
126230
  Качинский Н.А. Агрономия и почвоведение в Московском университете за 200 лет / Н.А. Качинский. – М., 1957. – 61с.
126231
  Вергунов В.А. Агрономічна думка в Київському університеті: започаткування, становлення та розвиток // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 68-69
126232
  Лазаренко Є.К. Агрономічні руди України. / Є.К. Лазаренко, Д.Н. Коваленко. – Львів : Львівський ун-т, 1966. – 152с.
126233
   Агронормативи до збільшення врожайності олійних культур. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 24с.
126234
   Агронормативи до підвищення врожайності етеро-олійних та лікарсько-технічних культур на 1932 рік. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 27с.
126235
  Таркан М.Ю. Агроосвіта: без ниви не вижити, або Як у найстарішого аграрного коледжу забрали землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 11-13


  Про Липковатівський аграрний коледж. Інтерв"ю з його директором Миколою Тарканом.
126236
  Канаш А.П. Агропочвенное районирование Винницкой области и некоторые предпосылки использования ее земельных ресурсов / А.П. Канаш, Н.М. Глущук // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 97-104 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 8 назв
126237
   Агропочвенное районирование Молдавской ССР. – Кишинёв : Картя Молдовеняскє, 1965. – 168с.
126238
   Агроправила по культуре табака на 1939 год по Грузинской ССР. – Тбилиси : Сектор с.-х. литературы, 1939. – 32с.
126239
  Ковалев Евгений Владимирович Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
126240
  Крылатых Э.Н. Агропродовольственный сектор: многофункциональность, факторы развития, риски // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 162-164
126241
  Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.12-19. – ISSN 2221-1055
126242
  Нестеренко О.Д. Агропродовольчий експорт з України до країн ЄС в умовах дії автономного преференційного торговельного режиму // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 2220-1394
126243
  Пасхавер Б.Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 52-66 : табл. – ISSN 0131-775Х
126244
  Шубравська О.В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 113-119. – ISSN 1993-6788
126245
   Агропродовольчий ринок. – К., 1995. – 150с.
126246
  Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
126247
  Пугачов М.І. Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс / М.І. Пугачов, Л.М. Болдирєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
126248
  Ващук О.В. Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 108-113 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
126249
  Чеботарьов Є. Агропродовольчі компанії: теоретико-методологічні основи критеріального визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 35-40. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  На підґрунті дослідження змісту агропромислової інтеграції та визначення основних рис агропродовольчих компаній виділяються функції їхніх інтегруючих структур (аналітична, координуюча, забезпечуюча, контролююча та інституціональна) і розкривається їх ...
126250
   Агропроизводственная группировка почв Украинской ССР для целей крупномасштабного почвенного обследования колхозов, МТС и совхозов. – Харьков : НИИ Почвоведения УССР, 1957. – 127с.
126251
   Агропром: проблемы и перспективы : Рекоменд. библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1987. – 32с.
126252
  Павлович З.А. Агропромислова інтеграція і право / З.А. Павлович. – К., 1983. – 48с.
126253
  Руженський М.М. Агропромислова інтеграція і реалізація / М.М. Руженський. – К., 1983. – 46с.
126254
  Бурковський П.А. Агропромислова інтеграція як засіб пом"якшення диспаритетності економічних відносин в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
126255
  Олійник Я.Б. Агропромисловий інтегральний комплекс / Я.Б. Олійник, М.М. Паламарчук // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
126256
  Лузан Ю.Я. Агропромисловий комбінат "Рось": Територіальна і комплексно-пропорційна організація / Ю.Я. Лузан. – Київ : Урожай, 1994. – 84с.
126257
  Олійник Я.Б. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету. Серія Хіміко- біол. науки про землю. – Вип.1
126258
  Пістун М.Д. Агропромисловий комбінат: суть і особливості функціонування = географія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83 : Схема. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
126259
   Агропромисловий комплекс. – К., 1992. – 191с.
126260
  Рябоконь В.П. Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 18-26. – ISSN 2221-1055
126261
  Іщук С.І. Агропромисловий комплекс сьогодні / С.І. Іщук. – Київ, 1985. – 136с.
126262
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
126263
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
126264
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
126265
   Агропромисловий комплекс України : реферативний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
126266
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 1. – 2011
126267
   Агропромисловий комплекс України = Agroindustrial complex of Ukraine : реферативний журнал / Національна академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
126268
   Агропромисловий комплекс Української РСР. – Київ : Радянська школа, 1980. – 176 с.
126269
  Сніжко С.І. Агропромисловий комплекс як чинник формування регіональної гідрохімічної системи поверхневих вод // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 95-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
126270
  Кундзіна Глина Павлівна Агропромисловий комплекс: організаіція та управління виробництвом : Анотований рек. бібліогр. покажчик / Кундзіна Глина Павлівна, Волянська Галина Василівна; М-во культури УРСР; Держ. респ. б-ка УРСР. – Київ : Урожай, 1989. – 31с. – ISBN 5-337-00354-2
126271
  Гончар А.Д. Агропромисловий комплекс: удосконалення планування та управління / А.Д. Гончар, О.Д. Гудзинський. – Київ : Політвидав України, 1985. – 79 с.
126272
  Микитенко І.А. Агропромисловий комплекс: шляхи підвищення ефективності / І.А. Микитенко, М.І. Халимоненко. – Київ : Політвидав України, 1989. – 142с.
126273
  Олійник Я.Б. Агропромисловий приміський комплекс // Географічна енциклопедія України, 1989. – Т. 1
126274
   Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко, В.С. Жигадло, О.В. Сікачина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 16-21. – ISSN 2221-1055
126275
  Скопенко Н. Агропромисловий сектор: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 179-183. – ISSN 1993-0259
126276
  Хорунжий М.Й. Агропромислові формування як засіб продовольчої безпеки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30.
126277
  Костяев А.И. Агропромысловое хозяйство Севера / АН СССР; Географическое общество СССР ; А.И. Костяев ; под ред. А.И. Чистобаева. – Ленинград : Наука
проблемы комплексного развития. – 1986. – 149 с.
126278
  Ульянов И.П. Агропромышленная интеграция - что это такое? / И.П. Ульянов. – М., 1982. – 160с.
126279
   Агропромышленная интеграция. – М., 1987. – 140с.
126280
   Агропромышленная интеграция. – Саратов, 1988. – 152с.
126281
  Зиядуллаев Н.С. Агропромышленная интеграция в легкой промышленности / Н.С. Зиядуллаев, А. Турсунов. – М, 1984. – 88с.
126282
  Матюшок В.М. Агропромышленная интеграция в развивающихся странах / В.М. Матюшок. – М., 1989. – 150с.
126283
   Агропромышленная интеграция в условиях научно-технического прогресса. – К., 1984. – 199с.
126284
   Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация : Библиогр. указ. лит. по МССР (1965-1980). – Кишинев : Штиинца, 1985. – 190с.
126285
  Петренко Н.И. Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.159-171
126286
  Петренко Николай Иванович Агропромышленная интеграция и повышение эффективности сельскохозяйственного производства в странах-членах СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Петренко Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
126287
   Агропромышленная интеграция и проблемы питания. – К., 1980. – 142с.
126288
   Агропромышленная интеграция и профсоюзы. – М., 1983. – 95с.
126289
   Агропромышленная интеграция и социальная структура сельского населения СССР. – М., 1988. – 159с.
126290
  Мельник В.С. Агропромышленная интеграция и социальное планирование / В.С. Мельник. – Москва : Колос, 1978. – 104 с.
126291
  Лесников Геннадий Павлович Агропромышленная интеграция как процесс обобществления социалистического производства на селе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лесников Геннадий Павлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
126292
  Бондарчук Олег Александрович Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Бондарчук Олег Александрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 58л.
126293
  Бондарчук О.А. Агропромышленная интеграция на Украине в 70-80-е годы. (общественно-политические аспекты проблемы). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.01 / Бондарчук О.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 331л. – Бібліогр.:л.309-331
126294
  Литвинов Д.А. Агропромышленная интеграция при социализме: условия, особенности и регулироание развития / Д.А. Литвинов. – Воронеж, 1984. – 122с.
126295
  Карните Р.А. Агропромышленная интеграция сельскохозяйственных предприятий: (На прим. агрофирмы "Адажи" ЛатвССР). / Р.А. Карните, А.К. Спрогис. – М., 1990. – 45с.
126296
  СорокинВ.Г Агропромышленная интеграция стран - членов СЭВ / СорокинВ.Г, Б.Е. Фрумкин. – М., 1986. – 158с.
126297
  Карпов К.Д. Агропромышленная интеграция. / К.Д. Карпов. – М., 1978. – 64с.
126298
  Оглоблин Е.С. Агропромышленная интеграция: опыт и проблемы / Е.С. Оглоблин, А.Д. оглы Джахангиров. – Москва, 1980. – 63с.
126299
   Агропромышленная интеграция: опыт советско-болгарского сотрудничества. – Москва : Экономика, 1982. – 192 с.
126300
   Агропромышленная сфера стран Индокитая (СРВ, ЛНДР, НРК). – М., 1986. – 227с.
126301
  Олейник Я.Б. Агропромышленно-экологическое районирование как метод исследования природопользования / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Региональные эколого-географические проблемы: Тезисы докл.
126302
   Агропромышленное объединение-новая форма хозяйствования. – М., 1989. – 46с.
126303
  Тодыка Ю.Н. Агропромышленному комплексу - внимание Советов : (Статус Советов и руководство экономикой) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Д. Т. Урсул ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1987. – 205, [1] с.
126304
  Паламарчук М.М. Агропромышленные комплексы: географические аспекты / М.М. Паламарчук, А.М. Паламарчук. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1988. – 48 с. – (Науки о Земле ; 1 ; Новое в жизни, науке, технике)
126305
   Агропромышленные объединения в системе АПК. – М., 1987. – 72с.
126306
   Агропромышленные объединения США. – М,, 1977. – 271с.
126307
  Озерова М. Агропромышленные парки как форма поддержки малого предпринимательства / М. Озерова, Н. Филимонова // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-40. – ISSN 0235-2443
126308
  Майзус Н.С. Агропромышленные формирования в пищевой промышленности / Н.С. Майзус. – М, 1984. – 272с.
126309
  Чухно А.А. Агропромышленный и продовольственный комплексы, их сущность, структура и соотношение // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
126310
  Ломач М.М. Агропромышленный комбинат "Кубань" / М.М. Ломач, Г.В. Кулик. – М., 1987. – 87с.
126311
  Куницкий К.В. Агропромышленный комбинат "Раменский" / К.В. Куницкий. – М, 1988. – 39с.
126312
  Бенет И. Агропромышленный комлекс ВНР: формирование и развитие / И. Бенет. – М., 1982. – 119с.
126313
  Богуш Г.М. Агропромышленный комлекс СССР / Г.М. Богуш, В.Г. Шайкин. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 256с.
126314
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс // Научно-технический прогресс и его социально-экономические последствия на период до 2005 года по Украинской ССР
126315
  Королев Ю.В. Агропромышленный комплекс / Ю.В. Королев. – М, 1986. – 68с.
126316
   Агропромышленный комплекс. – К., 1986. – 24с.
126317
  Башмачников В.Ф. Агропромышленный комплекс в двенадцатой пятилетке / В.Ф. Башмачников. – М, 1986. – 126с.
126318
   Агропромышленный комплекс в условиях развитого социализма. – М., 1986. – 168с.
126319
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Волынской области / Я.Б. Олейник, И.Н. Пушкар, М.Ф. Пшеничний // Народнохозяйственный комплекс Волынской области, 1989
126320
  Егорова Е. Агропромышленный комплекс Евразийского экономического сообщества // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 49-51. – ISSN 0235-2443
126321
  Жихаревич Б.С. Агропромышленный комплекс крупного города / Б.С. Жихаревич. – Л, 1989. – 196с.
126322
   Агропромышленный комплекс республики. – К., 1982. – 264с.
126323
  Фрумкин Б. Агропромышленный комплекс России в условиях "войны санкций" // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 147-153 : табл., рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
126324
   Агропромышленный комплекс СССР. – М., 1990. – 206с.
126325
  Козырь М.И. Агропромышленный комплекс СССР : правовые аспекты организации и деятельности / М.И. Козырь. – М, 1988. – 62с.
126326
   Агропромышленный комплекс Украинской ССР : (совершенствование организационно-производственной структуры). – Киев : Наукова думка, 1980. – 198с.
126327
  Олейник Я.Б. Агропромышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
126328
  Шарыгин М.Д. Агропромышленный комплекс Уральского Нечерноземья / М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1986. – 68с.
126329
   Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного экономического района и пути его совершенствования. – Воронеж, 1984. – 176с.
126330
  Амбарцумов А.А. Агропромышленный комплекс экономико-правовые проблемы совершенствования управления / А.А. Амбарцумов. – Москва, 1987. – 71с.
126331
  Бишарева Е.В. Агропромышленный комплекс: проблемы ипотечного кредитования, взаимоотношение с коммерческими банками // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 14-16. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
126332
  Тихонов В.А. Агропромышленный комплекс: пропорциональность развития / В.А. Тихонов, М.Л. Лезина. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Экономика)
126333
  Передрий А.С. Агропромышленный коплекс стран - членов СЭВ / А.С. Передрий. – Львов, 1987. – 157с.
126334
  Сорока Ю.В. Агроресурсний потенціал та обгрунтування доцільності зрошення Північно-центрального Степу України / Ю.В. Сорока, Ю.О. Тараріко, Р.В. Сайдак // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
126335
   Агроробітники України. – Дніпропетровськ, 1928. – 439с.
126336
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 22, листопад. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
126337
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 23, грудень. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
126338
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-
№ 1, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
126339
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
126340
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
126341
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2013. – Резюме укр., англ. мовою
126342
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126343
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126344
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126345
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126346
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126347
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126348
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126349
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126350
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126351
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126352
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126353
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126354
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126355
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126356
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126357
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126358
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126359
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126360
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126361
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою
126362
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126363
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 2, січень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126364
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3/4, лютий. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126365
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126366
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126367
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126368
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126369
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126370
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126371
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126372
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126373
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126374
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 14, липень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126375
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126376
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 16, серпень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126377
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126378
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовою
126379
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126380
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126381
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126382
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126383
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126384
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
126385
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
126386
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 3, лютий. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовою
126387
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 4, лютий. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовою
126388
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 5, березень. – 2016. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовою
126389
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 6, березень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовою
126390
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 7, квітень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовою
126391
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 8, квітень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовою
126392
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 9, травень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
126393
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 10, травень. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовою
126394
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 11, червень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
126395
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 12, червень. – 2016. – 46 с. – Резюме укр., англ. мовами
126396
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 13/14, липень. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
126397
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 15/16, серпень. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
126398
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 17, вересень. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
126399
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 18, вересень. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., англ. мовами
126400
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 19, жовтень. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
126401
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 20, жовтень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами
126402
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 21, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
126403
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 22, листопад. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., англ. мовами
126404
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 23, грудень. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
126405
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 24, грудень. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
126406
   Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
№ 1/2, січень. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовою
126407
  Залєтов О.М. Агрострахування як складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано заходи з удосконалення страхування ...
126408
  Ковалів А.М. Агросуди в день колективізації і врожаю / А.М. Ковалів. – 69с.
126409
  Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 73-84. – ISSN 0131-775Х
126410
   Агротехника : Сборник диссертационных работ по пгротехнике пшеницы, конопли и люпина. – Москва-Ленинград, 1937. – 278с.
126411
  Мосолов В.П. Агротехника / В.П. Мосолов. – Москва, 1952. – 511с.
126412
  Бугай С.М. Агротехника високих урожаїв кукурудзи в районах Полісся УРСР / С.М. Бугай, Є.Л. Голинська; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1955. – 28с.
126413
  Стратонович А.И. Агротехника выращивания высокогуттоносных видов берекслета / А.И. Стратонович. – М.-Л., 1949. – 44с.
126414
  Томашевский Д.Ф. Агротехника выращивания кукурудзы в лесостепи УССР. / Д.Ф. Томашевский. – К., 1962. – 116с.
126415
  Камераз А.Я. Агротехника высоких урожаев картофеля / А.Я. Камераз. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 192с.
126416
  Синягин И.И. Агротехника высоких урожаев сахарной свеклы в Белоруссии / И.И. Синягин. – Минск, 1951. – 71с.
126417
   Агротехника гороха. – М., 1962. – 44с.
126418
  Полунин Я.Я. Агротехника гороха на зеленый горошек в центральных и северо-западных районах СССР. / Я.Я. Полунин. – М., 1955. – 104с.
126419
   Агротехника зерновых культур в правобережных районах Якутской АССР. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1941. – 92с.
126420
  Цехмистренко П.Е. Агротехника и лучшие сорта винограда для Сталинградской области. / П.Е. Цехмистренко. – Сталинград, 1950. – 79с.
126421
  Кирпиченко П. Агротехника и семеноводство картофеля в Донбассе / П. Кирпиченко. – Сталино, 1951. – 95с.
126422
   Агротехника и урожай : Тематический сборник сельскохозяйственного факультета. – Саранск : Мордовский ГУ им.Огарева Н.П., 1975. – 127с.
126423
  Ильяшенко Н.Г. Агротехника картофеля на песчаных почвах Украинского Полесья. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ильяшенко Н.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1951. – 8л.
126424
  Суворов В.В. Агротехника клевера и тимофеевки в нечерноземной полосе. / В.В. Суворов. – М.-Л., 1950. – 176с.
126425
  Супрун Н.В. Агротехника кормовіх корнеплодов / Н.В. Супрун. – Челябинск, 1953. – 75с.
126426
  Сергеев П.А. Агротехника красного клевера на семена / П.А. Сергеев. – М., 1951. – 80с.
126427
  Бакалов В.В. Агротехника кукурузы : Опыт госсортоучастков Адыгеи, НИИ и мастеров высокого урожая / В.В. Бакалов. – Майкоп : Адыгейское книжное изд-во, 1953. – 39с.
126428
  Суслов А.Ф. Агротехника луговых кормовых трав на семена. / А.Ф. Суслов. – М, 1950. – 256с.
126429
  Лунев М. Агротехника лугопастбищных трав на семена / М. Лунев, А. Гусенко. – Смоленск, 1939. – 159с.
126430
  Титов Т.Ф. Агротехника многолетнего люпина на удобрение в условиях Северо-запада РСФСР : Автореф... канд. с. х.наук: / Титов Т. Ф.; М-во с. х. РСФСР, Лен. с. х. ин-т. – Л.-Пушник, 1960. – 20л.
126431
   Агротехника озимой пшеницы. – Москва : Колос, 1967. – 400с.
126432
   Агротехника оранжерейных цветочных растений на срез. – Москва : Изд-во литературы по строительству, 1964. – 111с.
126433
  Лещух Т.Я. Агротехника основных эфирно-масляничных культур / Т.Я. Лещух. – М., 1948. – 320с.
126434
  Лапин М.М. Агротехника полевых культур / М.М. Лапин. – М, 1936. – 304с.
126435
  Мосолов В.П. Агротехника полевых культур / В.П. Мосолов. – М, 1946. – 360с.
126436
   Агротехника полевых культур. – М., 1952. – 304с.
126437
   Агротехника полевых культур. – Москва, 1955. – 384с.
126438
   Агротехника полевых культур : Трехлетние колхозные агрозоотехнические курсы. Второй год обучения. – Изд. 2. – Москва : Сельсхозгиз, 1955. – 344с.
126439
  Севостьянов С.П. Агротехника сахарной свеклы в Краснодарском крае. / С.П. Севостьянов. – Краснодар, 1951. – 80с.
126440
   Агротехника сахарной свёклы и свекловичного семеноводства в Алтайском крае. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Барнаул : Алтайская правда, 1946. – 113с.
126441
  Матвеев Н.Д. Агротехника семеноводства селекционного льна-долгунца / Н.Д. Матвеев. – М., 1949. – 112с.
126442
  Чечулин В.И. Агротехника суданской травы / В.И. Чечулин. – М, 1950. – 32с.
126443
   Агротехника табака в Краснодарском Крае. – Краснодар : Краевое гос. изд-во, 1951. – 192с.
126444
  Чубков Е.А. Агротехника табаководства / Е.А. Чубков. – 2-е изд. – Краснодар, 1932. – 215с.
126445
  Субботина А.Е. Агротехника твердой пшеницы. / А.Е. Субботина. – Куйбышев, 1951. – 28с.
126446
   Агротехника, селекция, сортоиспытание плодово-ягодных культур. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 396с.
126447
  Белозер И.И. Агротехническая эффективность противоэрозионной зяблевой вспашки на склонах : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Белозер И.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.26
126448
  Павлов И.Ф. Агротехнические и биологические методы защиты растений. / И.Ф. Павлов. – М., 1976. – 208с.
126449
  Соляник А.С. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками в звене севооборота озимая пшеница - сахарная свекла - кукуруза на силос - викоовсяная смесь в условиях Предкарпатья. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Соляник А.С.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1968. – 23л.
126450
  Зражевский. А.И. Агротехнические мероприятия по борьбе с обыкновенным свекловичным долгоносиком / А.И. Зражевский. – К, 1951. – 68с.
126451
   Агротехнические мероприятия по уходу за плодовыми насаждениями, повреждёнными в зиму 1955-1956 г.. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1956. – 11с.
126452
  Щеголев В.Н. Агротехнические методы защиты полевых культур от вредных насекомых и болезней. / В.Н. Щеголев. – М-Л, 1935. – 152с.
126453
  Греков М.А. Агротехнические основы свекловичных севооборотов : Автореф... канд с. х.наук: / Греков М. А.; Всес.НИИ сахарной свеклы. – К., 1965. – 41л.
126454
  Пысин Н.Е. Агротехнические основы травопольных севооборотов / Н.Е. Пысин. – Челябинск, 1948. – 32с.
126455
   Агротехнические основы устойчивой кормовой базы : Сборник научных трудов. – Москва : ТСХА, 1983. – 177с.
126456
   Агротехнические правила по жёлтым табакам. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 56с.
126457
   Агротехнические правила по основным советским каучуконосам. – Москва : Сельхозгид, 1933. – 127с.
126458
   Агротехнические приёмы повышения качества зерна : (Сборник статей). – Днепропетровск : ВНИИ кукурузы, 1978. – 128с.
126459
  Левитский Н.А. Агротехнические приемы повышения продуктивности озимой вики в лесостепной части Хмельницкой области : Автореф... канд. с. х.наук: / Левитский Н. А.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1968. – 30л.
126460
  Елагин И.Н. Агротехнические приемы повышения урожайности гречихи. / И.Н. Елагин. – М., 1954. – 32с.
126461
  Демедюк М.Г. Агротехнические условия выращивания озимой пшеницы в Предкарпатьи Львовской области : Автореф... канд. с. х.наук: / Демедюк М. Г.; Льв. с. х. ин-т. – Львов, 1967. – 18л.
126462
   Агротехнический метод защиты полевых культур. – Москва : Колос, 1981. – 144с.
126463
  Мойвеєва В.П. Агротехніка вирощування і первинна обробка льону-довгунця. / В.П. Мойвеєва. – К, 1958. – 24с.
126464
  Сергієнко І. Агротехніка вирощування лісосмуг / І. Сергієнко. – Одеса, 1953. – 36с.
126465
   Агротехніка кок-сагизу в колгоспі "Пролетар" : Досвід роботи колгоспу "Пролетар" Черкас. р-ну, Київ. обл. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 44с.
126466
  Куксін М.В. Агротехніка насінництва лучних трав на Поліссі та лісостепу УРСР. / М.В. Куксін. – Київ; Харків, 1950. – 104с.
126467
  Буцерога М.М. Агротехніка посіву багаторічних бобових і злакових трав / М.М. Буцерога, М.В. Куксін. – Київ, 1949. – 56с.
126468
  Бережний П.С. Агротехніка суниць у Донбасі / П.С. Бережний. – Сталіно-Донбас : Книжкове вид-во, 1959. – 39с.
126469
  Мироненко Федір Миколайович Агротехнічне обгрунтування пройомів вирощування ріпака ярого на насіння в умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Мироненко Федір Миколайович; Україн. академія аграрн. наук. Ін-т олійних культур. – Запоріжжя, 2000. – 14 с.
126470
  Шевчук В.В. Агротехнічний догляд за культурами сосни звичайної в свіжому субору лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.03.01 / Шевчук В. В.; Укр.НДІ лісового господ. і агроліс. меліор. – Х., 1994. – 18л.
126471
  Рянжина Е.Г. Агротехнічні гуртки в сільскому клубі / Е.Г. Рянжина. – К, 1965. – 28с.
126472
  Курило Василь Леонідович Агротехнічні основи розробки та вдосконалення процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Курило Василь Леонідович; Ін-тут цукрових буряків. Україн. Акад. аграрн. наук. – К., 1998. – 32л.
126473
  Альохін Андрій Олександрович Агротехнічні основи формування врожаю та якості сировини віничного сорго у південному степу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Альохін Андрій Олександрович ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1997. – 19 с.
126474
  Федорчук В.Г. Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрощуваних умовах півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Федорчук В.Г.; Херсон. держ. аграрний ун-т. – Херсон, 1998. – 16л.
126475
  Бойко І.О. Агротехнічні умови вирощування озимого ріпака при зрошенні на півдні України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.02 / Бойко І. О.; Хеср. с.г.ін-т. – Херсон, 1994. – 16л.
126476
  Пінчук Т.А. Агротуризм як форма підприємництва у сільській місцевості // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 49-54. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
126477
   Агроуказания. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – Симферополь : Крымиздат, 1952. – 524с.
126478
   Агроуказания по культуре хлопчатника на 1951 год. – Киев; Харьков : Гос.изд-во сельскохозяйственной литературы УССР, 1951. – 64с.
126479
  Панасюк Б.А. Агрофизиологическая оценка совместного возделывания кукурузы с соей и кормовыми бобами при весенних и пожнивных посевах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Панасюк Б.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 21л.
126480
  Козак Е.И. Агрофизиологическая характеристика и эффективность местных фосфоритов в условиях западных областей УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Козак Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев; Львов, 1954. – 15 с.
126481
  Власюк П.А. Агрофизиологические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк; Плесецкий П.Ф. – Киев : АН Украинской ССР, 1950. – 256с.
126482
  Мережинский Ю.Г. Агрофизиологические основы применения гранулированных удобрений на разных почвах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мережинский Ю.Г. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
126483
  Худяков О.И. Агрофизическая и мелиоративная характеристика основных типов почв Магаданской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Худяков О.И.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
126484
   Агрофизическая оценка аллювиальных карбонатных почв района Чумра (Центральная Анатолия, Турция) / Е.В. Шеин, С.А. Ерол, Е.Ю. Милановский, Н.В. Верховцева, Ф.Д. Микайылов, Ф. Ер, С. Ершахин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 837-841 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
126485
  Косарчук Н А. Агрофизическая оценка качества вспашки на высоких скоростях : Автореф... канд. с. х.наук: / Косарчук А.Н,; Всес. акад. с. х. наук, Агрофиз. НИИ. – Л., 1960. – 14л.
126486
  Дороган В.Ф. Агрофизическая характеристика и водный режим обыкновенных черноземов Восточного Казахстана : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Дороган В.Ф.; АН Казах. ССР. Объединен. ин-т ботаники, почвоведения, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
126487
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Волжско-Камской лесостепи : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Колоскова А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 32 c. – Бібліогр.:с.31-32
126488
  Мамедов Р.Г. Агрофизическая характеристика почв восточной части Ширванской степи для целей их сельскохозяйственного использования : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мамедов Р.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Баку, 1956. – 23л.
126489
   Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1976. – 544с.
126490
  Мкртычян А.А. Агрофизическая характеристика почв каштанового комплекса Кировобад - Агдамского района Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Мкртычян А.А.; Армян. сельскохоз. ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
126491
   Агрофизическая характеристика почв нечернозёмной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1976. – 368с.
126492
   Агрофизическая характеристика почв предгорных и горных районов юга СССР. – Москва : Колос, 1980. – 271с.
126493
   Агрофизическая характеристика почв степной и сухостепной зон Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 255с.
126494
  Колоскова А.В. Агрофизическая характеристика почв Татарии / А.В. Колоскова. – Казань, 1968. – 388с.
126495
   Агрофизические методы исследования почв. – Москва : Наука, 1966. – 259с.
126496
  Власюк П.А. Агрофизические основы питания сахарной свеклы / П.А. Власюк. – Киев : АН УССР, 1950. – 256с.
126497
   Агрофизические свойства почв и их регулирование в условиях интенсивного земледелия : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Гос. университет им.Огарева Н.П., 1989. – 164с.
126498
  Раисов О.Ж. Агрофизические, электрические и мелиоративные свойства почв северо-западной часи Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.03 / Раисов О.Ж.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
126499
  Фурсаев А.Д. Агрофитоценоз / А.Д. Фурсаев, С.С. Хохлов. – Саратов, 1945. – 27с.
126500
  Марков М.В. Агрофитоценоз как система / М.В. Марков. – Казань, 1983. – 62с.
126501
   Агрофитоценоз, его специфика и структура. – Казань, 1978. – 147с.
126502
  Туганаев В.В. Агрофитоценозы современного земледелия и их история / В.В. Туганаев. – М., 1984. – 88с.
126503
  Валеев Ф.З. Агрофитоценозы юго-востока Татарской АССР и роль овсюга в их озасорении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Валеев Ф.З.; МВ и ССО РСФСР. – Уфа, 1974. – 22л.
126504
  Валеева З.Б. Агрофитоценологическая характеристика процессов ведущих сельскохозяйственных культур Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Валеева З.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 12 с.
126505
  Марков М.В. Агрофитоценология / М.В. Марков. – Казань, 1972. – 272с.
126506
  Козак Е.І. Агрофізіологічна характиристика та ефективність місцевих фосфоритів в умовах західних областей УРСР : Дис... канд. біолог.наук: / Козак Е.І.; АН УРСР, Ін-т агробіології Львівського філіалу АН УРСР. – Львів, 1954. – 164л. – Бібліогр.:л.143-164
126507
  Мережинський Ю.Г. Агрофізіологічні основи застосування гранульованих добрив на різних грунтах Украхнської РСР : Дис... канд.біолог.наук: / Мережинський Ю.Г.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1954. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
126508
   Агрохимикаты в окружной среде. – Москва, 1979. – 357с.
126509
   Агрохимическая лаборатория колхоза и совхоза. – Москва, 1964. – 10 с.
126510
  Бойко В.Ф. Агрохимическая лаборатория. / В.Ф. Бойко. – М., 1959. – 499с.
126511
  Каракешичян Г.М. Агрохимическая характеристика лугостепных и горно-луговых почв Гегамского и Варденисского хребтов Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.04 / Каракешичян Г. М.;. – Ереван, 1975. – 40л.
126512
   Агрохимическая характеристика основных типов почв СССР. – Москва : Наука, 1974. – 447с.
126513
   Агрохимическая характеристика почв . Центральные области нечернозёмной зоны РСФСР. – Москва : Наука, 1972. – 272с.
126514
   Агрохимическая характеристика почв СССР.. – М., 1962. – 280с.
126515
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Дальний Восток. – Москва : Наука, 1971. – 331с.
126516
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Казахстан и Челябинская область. – Москва : Наука, 1968. – 311с.
126517
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Почвенно-агрохимическое районирование. – Москва : Наука, 1976. – 363 с.
126518
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Райны Северного Кавказа. – Москва : Наука, 1964. – 365с.
126519
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Западной Сибири. – Москва : Наука, 1968. – 383с.
126520
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Поволжья. – Москва : Наука, 1966. – 359с.
126521
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Урала. – М,, 1964. – 328с.
126522
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Центральной Черноземной полосы в Молдавской ССР. – Москва : Академия Наук СССР, 1963. – 262с.
126523
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Закавказья. – Москва : Наука, 1965. – 320с.
126524
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Республики Средней Азии. – Москва : Наука, 1967. – 368с.
126525
   Агрохимическая характеристика почв СССР. Украинская ССР. – Москва : Наука, 1973. – 343с.
126526
  Варданян Т.Т. Агрохимическая характеристика теорфов Армении : Автореф... канд. сельхоз.наук: / Варданян Т.Т.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1961. – 24л.
126527
  Ревазян Р.Г. Агрохимическая характеристика флотационных отходов медно-молибденовой промышленности Армении : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.533 / Ревазян Р.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1971. – 26л.
126528
  Пашова В.Т. Агрохимическая характеристика эродированных обыкновенных чернохемов на примере почв Днепропетровской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пашова В.Т.; Укр.с-х.акад. – Днепропетровск, 1966. – 24л.
126529
   Агрохимические и почвенные исследования в ботанических садах : сборник научных трудов. – Апатиты, 1988. – 120 с.
126530
  Искандарян Р.А. Агрохимические исследования почв Сисианского района Армянской ССР и эффективность минеральных удобрений. : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Искандарян Р.А.; Арм. с.-х. ин-тут. – Ереван, 1969. – 25л.
126531
   Агрохимические методы исследования почв : Руководство для полевых и лабораторных исследований. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 555с. – Має додаток: "Альбом цветных рисуков по диагностике питания растений"
126532
   Агрохимические методы исследования почв. – Москва : Наука
Изд. 4, дополн. и перераб. – 1965. – 436с.
126533
  Гаврилова А.Н. Агрохимические свойства дерново-подзолистых супесчаных почв и условия питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова А.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 28л.
126534
  Мосеева З.В. Агрохимические свойства почв лесостепи Башкирской АССР и некоторые пути их улучшения : Автореф... канд. биол.наук: / Мосеева З.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
126535
  Тетеря О. Агрохимические свойства субстратов и результаты опытов по изучению их влияния на рост и развитие горшечных Азалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены агрохимические характеристики субстратов применяемых для выращивания азалии. Приведен обзор результатов опытов, по изучению влияния различных видов субстратов на рост и развитие азалии. Установлено, что для культуры азалии пригодны все ...
126536
  Соловьев Г.А. Агрохимические условия питания растений и биосистез витаминов / Г.А. Соловьев. – М., 1985. – 104с.
126537
  Иванов П.П. Агрохимический кружок в школе. / П.П. Иванов. – М, 1955. – 51с.
126538
  Иванов П П. Агрохимический кружок в школе. / П П. Иванов. – 2-е изд. – М, 1958. – 92с.
126539
   Агрохимическое картографирование почв. – Москва : Академия Наук СССР, 1962. – 155с.
126540
  Вуколова В.И. Агрохимическое обоснование применеия жидких сложных удобрений под томаты : Автореф... канд. биол.наук: 06.533 / Вуколова В.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 23л.
126541
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – Москва-Ленинград, 1934. – 400с.
126542
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – М., 1936. – 495с.
126543
  Прянишников Д.Н. Агрохимия / Д.Н. Прянишников. – 3-е изд., доп. – М., 1940. – 644с.
126544
   Агрохимия. – Тзд. 2-е, исправ. и дополнен. – Москва : Колос, 1967. – 583с.
126545
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 304с.
126546
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 447с.
126547
   Агрохимия. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1989. – 655с.
126548
  Городний Н.М. Агрохимия : учебное издание / Н.М. Городний. – Киев : Выща школа, 1990. – 288 с.
126549
  Минеев В.Г. Агрохимия / В.Г. Минеев. – Москва : Московский университет, 1990. – 485с.
126550
  Смирнов П.М. Агрохимия / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 287с.
126551
   Агрохимия в вопросах и ответах. – Минск : Ураджай, 1991. – 240с.
126552
  Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера / В.Г. Минеев. – М., 1984. – 247с.
126553
  Левченко В.И. Агрохимия и здоровье людей / В.И. Левченко. – М, 1989. – 135с.
126554
   Агрохимия и качество растениеводческой продукции. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 198с.
126555
  Дудина Н.Х. и др. Агрохимия и ситема удобрения / Н.Х.Дудина, Е.А.Панова, М.П.Петухов. – 3-е изд-е. перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 400с. – (Учебники и учебн. пособия для учащихся техникумов). – ISBN 5-10-001122-Х
126556
  Петербургский А.В. Агрохимия и успехи современного земледелия / А.В. Петербургский. – Пущино, 1989. – 220с.
126557
  Петербургский А.В. Агрохимия и физиология питания растений / А.В. Петербургский. – М, 1971. – 334с.
126558
  Чириков Ф.В. Агрохимия калия и фосфора / Ф.В. Чириков. – М., 1956. – 464с.
126559
  Петербургский А.В. Агрохимия комплексных удобрений / А.В. Петербургский. – М, 1975. – 231с.
126560
  Ахундов Физули Гамид оглы Агрохимия концентрированных и сложных удобрений / Ахундов Физули Гамид оглы. – Баку : Элм, 1989. – 192с.
126561
  Юдинцева Е.В. Агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия / Е.В. Юдинцева, И.В. Гулякин. – Москва, 1968. – 472с.
126562
  Юдинцева Екатерина Васильевна Агрохимия стронция-90, цезия-137 и некоторых других продуктов деления : Автореф... доктора биол.наук: / Юдинцева Екатерина Васильевна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
126563
  Соколов А.В. Агрохимия фосфора. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1950. – 152с.
126564
  Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе. – М., 1990. – 206с.
126565
   Агрохимия.. – М., 1964. – 527с.
126566
   Агрохимия.. – М., 1964. – 527с.
126567
  Шеремет О.П. Агрохімічна ефективність вермикомпосту при вирощуванні білоголової капусти на сірих опідзолених грунтах : Автореф. дис. ... канд. с. г. наук : 06.01.04 / Шеремет О.П. ; Укр. держ аграрн. ун-т. – Київ, 1994. – 16 с.
126568
  Мельничук А.О. Агрохімічне забезпечення і агроекологічне обгрунтування використання добрив в картопляно-зерновій сівозміні центрального полісся. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.04 / Мельничук А.О.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 20л.
126569
  Павленко В.Д. Агрохімічне забезпечення та агроекологічне обгрунтування застосовування нітроамофоски під гречку на дерновосередньопідзолистих грунтах лівобережного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Павленко В.Д.; Мін. сільгосп. і продовольства України. – Київ, 1994. – 20 с.
126570
  Денисієвський В.С. Агрохімічний аналіз / В.С. Денисієвський. – К.-Х., 1937. – 188с.
126571
  Денисьєвський В.С. Агрохімічний аналіз : учбовий посібник для агрономічних і агрохімічних факультетів / В.С. Денисьєвський. – Київ, 1952. – 190 с.
126572
  Прянішніков Д.М. Агрохімія / Д.М. Прянішніков. – Київ, 1954. – 608с.
126573
  Жежель М.Г. Агрохімія / М.Г. Жежель, О.І. Пантєлєєва. – К, 1968. – 292с.
126574
  Делеменчук М.І. Агрохімія : навчальний посібник для сількогосподарських технікумів / М.І. Делеменчук, М.М. Шкварук. – Київ : Вища школа, 1975. – 272 с. : табл. 67, іл. 5, бібліогр. 15 назв
126575
  Власюк П.А. Агрохімія / П.А. Власюк, М.М. Городній. – Київ : Вища школа, 1975. – 292с. : табл. 94, іл. 17, 24 бібліогр.
126576
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 80. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
126577
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 81. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126578
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 82. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126579
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 83. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126580
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 84. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126581
   Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
Вип. 85. – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
126582
  Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 7 (225), липень. – С. 5-21. – ISSN 2221-1055
126583
  Дідус С.М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 96-101. – ISSN 2221-1055
126584
  Дем"яненко С. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 50-61. – ISSN 0131-775Х
126585
  Шваб О.В. Агрохолдинги з активами в Україні на світових фондових майданчиках // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 117-124. – ISSN 2307-9878
126586
  Іщук Г.П. Агрохолдинги та безпека господарювання на українській землі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 162-168
126587
  Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
126588
   Агроценотические аспекты защиты растений : Сборник научных трудов. – Ленинград : ВИЗР, 1984. – 108с.
126589
  Чумак Віктор Олексійович Агроценотичне обгрунтування системи захисту ефіроолійних культур від шкідників на півдні України : Автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.00.22 / Чумак Віктор Олексійович ;. – Київ, 1995. – 45 с.
126590
  Симонов А.В. Агроэкологическая картография / А.В. Симонов. – Кишинев, 1991. – 159с.
126591
   Агроэкологическая обстановка и перспективы развития рисосеяния на юге Украины / А.В. Кольцов, А.А. Титков, М.Е. Сычевский, В.Н. Барило, А.В. Макушин. – Симферополь, 1994. – 226с
126592
  Жигайло Е.Л. Агроэкологическая оценка загрязнения агрофитоценозов тяжелыми металами : агрометрологія / Е.Л. Жигайло, О.В. Вольвач // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 242-247 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
126593
   Агроэкологическая роль азотфиксирующих микроорганизмов в аллелопатии высших растений. – Киев : Основа, 2004. – 320с. – ISBN 966-699-056-3
126594
  Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель. / Р.Н. Панас. – Львов, 1989. – 157с.
126595
   Агроэкологические ресурсы Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ВАСХНИЛ, Сибирское отделение, 1989. – 175с.
126596
  Филиппова А Н. Агрусовые клещи / А Н. Филиппова. – Москва, 1964. – 63 с.
126597
  Ибрагимов И.Г. Агулы в борьбе с персидскими завоевателями // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1684-2626


  Агули (агульці, самоназва агулар) — аборигенний народ центральної частини південно-східного Дагестану (Агульский и Курахський райони). Агулы діляться на чотири групи, які проживають в чотирёх ущелинах: агулдере, курахдере, хушандере і хпюкдере. ...
126598
  Магометов А.А. Агульский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1970. – 244с.
126599
  Алексеров И.Т. оглы Агуш Алексер и Гейчинские ашуги XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеров И. Т. оглы; Азер. ГУ. – Баку, 1972. – 28л.
126600
  Данте Алигьери Ад / Данте ; пер. Е.В. Кологривова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – 233, [2] с. – Нет титульного листа, авт. указан на тит. л. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) : Для учащихся / Под ред. Петра Вейнберга)


  Есть электронная версия РНБ
126601
  Синклер Э. Ад / Э. Синклер. – М., 1923. – 165с.
126602
   Ад зеркал. – М., 1991. – 516с.
126603
   Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання : 440-годдзю з дня надання Магілеву права на самакіраванне - Магдэбургскага права - прысвячаецца : зб. наук. матэрыялау / ПКАУ "Магілеускі маладзежны цэнтр" ; Грамадзянская ініцыятыва "Грамадскі магістрат" ; [уклад.: Пушкін І.А., Агееу А.Р.]. – Магілеу : МДУХ, 2017. – 183, [1] с. – Ст. білорус., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-985-6985-79-2
126604
   Ад на Земле : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 106-115 : фото, рис. – ISSN 1029-5828
126605
  Елатау В.І. Ад песні да песні. / В.І. Елатау. – Мінськ, 1961. – 108с.
126606
  Яскевіч А.С. Ад слова да вобраза / А.С. Яскевіч. – Мінськ, 1968. – 116с.
126607
  Мокрівська М.Т. Ад"єктивна лексика на позначення понять "щасливий - нещасний" в давньогрецькому романі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 93-98


  У статті розглянуто функціональні властивості та семантичне призначення прикметників зі значенням "щасливий-нещасний" у давньогрецькому романі. Встановлено тематичні групи іменників, з якими вступають у синтагматичний зв"язок аналізовані лексеми і ...
126608
  Ганжа С.А. Ад"єктивні фразеологізми листовної спадщини в аспекті національної ментальності // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 25


  Епістолярна спадщина українських письменників становить значний інтерес не лише в царині історико-культурній, але й у власне лінгвістичній.
126609
  Живіцька І. Ад"єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 277-282. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
126610
  Пайл Я. Ада - язык встроенных систем / Я. Пайл. – Москва, 1984. – 238с.
126611
  Уильямс В. Ада Даллас / В. Уильямс. – М., 1985. – 332с.
126612
   Ада Наумовна Варнивицкая.Каталог выставки.. – М, 1972. – 22с.
126613
  Білецький О.І. Ада Негрі // Вибрані поезії / Негрі Ада. – Харків, 1931. – С. 5-30
126614
  Архангельская Н.В. Ада Роговцева / Н.В. Архангельская. – Москва, 1989. – 63с.
126615
  Набоков В. Ада, или Эротиада : Семейная хроника / Владимир Набоков. – Харьков : Фолио, 2006. – 601с. – ISBN 966-03-3276-9
126616
  Худойбердиев Эркин Адабиётшуносликкка кириш / Худойбердиев Эркин. – Тошкент : "УАЖБНТ" Маркази, 2003. – 361б.
126617
  Новинская И.П. Адажио из "Лебединого" / И.П. Новинская. – Баку, 1980. – 106с.
126618
   Адалян Р., Айвазян В., Токмаджян Л., Ханамирян Л.. Живопись. / Р. Адалян, В. Айвазян, Л. Токмаджян, Л. Ханамирян. – Москва, 1978. – 42с.
126619
   Адальберт Ерделі // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
126620
  Островский Г.С. Адальберт Михайлович Эрдели. / Г.С. Островский. – М., 1966. – 100с.
126621
  Сливинський О. Адам = З нової книги віршів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 272-275
126622
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – М., 1959. – 144с.
126623
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч / М.Л. Михайлов. – М., 1965. – 303с.
126624
  Михайлов М.Л. Адам Адамыч и другие / М.Л. Михайлов. – М., 1991. – 493с.
126625
  Выдмухова Б. Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва, 1987. – 127с.
126626
  Осипчук І.Ю. Адам Єжи Чарторийський: ідеї європейського федералізму // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 7-17
126627
  Штраль Р. Адам женится на Еве / Р. Штраль. – М, 1988. – 300с.
126628
  Кралюк П. Адам Зернікау і його трактат "Про сходження Святого Духа від єдиного Отця" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 289-290. – ISBN 978-966-2254-74-7
126629
  Перец И.-Л. Адам и Ева / И.-Л. Перец. – 282 с.
126630
  Козак Я. Адам и Ева : роман / Ян Козак ; Пер. с чеш. В. Мартемьяновой. – Москва : Радуга, 1986. – 228 с. : ил.
126631
  Бегишева Алия Адам и Ева юрского периода : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
126632
  Козак Я. Адам і Єва : роман / Ян Козак ; З чес. пер. Наталя Колесниченко-Братунь. – Київ : Дніпро, 1986. – 164 с. : іл. – (Серія "Дружба")
126633
  Пахолко С. Адам Коцко у фалеристичній пам"ятці початку XX століття // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 3-5. – ISSN 1811-542X


  Адам Коцко — студентський діяч, борець за український університет у Львові.
126634
  Лежанська З.Е. Адам Мечиславович Солтис / З.Е. Лежанська. – К., 1969. – 74с.
126635
  Уманский А. Адам Мицкевич / А. Уманский. – [30] с. – Отд.оттиск
126636
  Горский И.К. Адам Мицкевич / И.К. Горский. – Москва, 1955. – 276с.
126637
  Гражданская З.Т. Адам Мицкевич / З.Т. Гражданская. – М., 1956. – 46с.
126638
  Живов М.С. Адам Мицкевич / М.С. Живов. – М., 1956. – 592с.
126639
  Советов С.С. Адам Мицкевич / С.С. Советов. – Л, 1956. – 188с.
126640
   Адам Мицкевич. – М.
1. – 1956. – 164с.
126641
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1969. – 112с.
126642
  Дерналович М. Адам Мицкевич / М. Дерналович. – Варшава, 1972. – 105с.
126643
  Дерналович М. Адам Мицкевич / Мария Дерналович ; [пер. с пол. Д. Гессена]. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 81, [3] с., [12] л. фот. – ISBN 83-223-1976-2
126644
   Адам Мицкевич в русской печати. 1825-1955. – Москва-Ленинград, 1957. – 600с.
126645
  Юрченко А.С. Адам Мицкевич в украинских переводах, лингвистические вопросы теории и практики поэтического перевода. (На материале баллад и романсов) : Автореф... канд. филол.наук: / Юрченко А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 23л.
126646
  Лойко О.А. Адам Мицкевич и белорусская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лойко О.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1956. – 15л.
126647
  Живов М.С. Адам Мицкевич и его поэма "Гражина" // Гражина : литовская повесть / А. Мицкевич. – Москва : Художественная литература, 1948. – С. 3-13
126648
  Поляков М.Я. Адам Мицкевич и русская литература / М.Я. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
126649
   Адам Мицкевич. Жизнь и творчество в документах, портретах и иллюстрациях. – Полония, 1956. – 158с.
126650
  Дубинянская Я. Адам Мицкевич: лишенный родины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 26-42. – ISSN 1819-6268
126651
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич : життя і творчість / Г.Д. Вервес. – Київ : Дніпро, 1979. – 139, [1] с.
126652
  Вервес Г.Д. Адам Міцкевич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – 2-е переробл. і доп. вид. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
126653
  Лойка А. Адам Міцкевич і Беларуская літаратура / А. Лойка. – Минск, 1959. – 136с.
126654
  Ковбасенко Ю. Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв"язку однієї "дружби-ворожнечі" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 250-253. – ISSN 0320-8370
126655
  Лисенко-Єржиківська Адам Міцкевич і Леся Українка - кримські відлуння у їхній поезії // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 192-200. – ISBN 978-966-3888-379-3
126656
   Адам Міцкевич і Україна : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народж. видатного польск. поета. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 160с. – ISBN 966-7444-14-7
126657
   Адам Міцкевич і Україна : зб. наук. пр. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 345 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-30-4
126658
  Савченко Ф. Адам Міцкевич у Ковні та Лозані як професор римської літератури. / Ф. Савченко. – 99-109с.
126659
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша легенда Польщі. Образний світ "Кримських сонетів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8 : Сонет у світовій літературі. – С. 54-56
126660
  Назарець В.М. Адам Міцкевич: найсвященніша та найпрекрасніша легенда Польщі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 35-37
126661
  Ліхадзедау У. Адам Міцкевіч на паштоуках канца XIX - пачатку XX стагоддзя = Adam Micriewicz na pocztowkach z konca 19 - hjczotku 20 wieku : Владимир Лиходедов. Адам Мицкевич на почтовых открытках конца 19 - начала 20 века / Уладзімір Ліхадзедау. – Мінск : Тэхнологія, 2008. – 223 с. : іл. – ISBN 978-985-458-177-4
126662
  Рильський М.Т. Адам Міцкеч і його "Пан Тадеуш" // Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 р.р / А. Міцкевич. – Київ : : Держвидав художньої літератури, 1949. – С. 5-21
126663
  Вервес Г.Д. Адам Міцкєвич в українській літературі / Г.Д. Вервес. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 128, [2] с.
126664
  Белокуров С.А. Адам Олеарий о греколатинской школе Арсения грека в Москве в XVII в. : реферат, читанній в заседании VII Археол. съезда 7 авг. 1887 г. / Сергей Белокуров. – Москва : Тип. Л. и А. Снегиревых, 1888. – 43 с. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве люб. дух. просвещения, 1888, апрель
126665
  Эффель Ж. Адам познает мир / Ж. Эффель. – М., 1961. – 216с.
126666
  Аникин А.В. Адам Смит / А.В. Аникин. – Москва, 1968. – 255с.
126667
   Адам Смит и современная политическая экономия. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 215 с.
126668
  Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
126669
  Штейн В.М. Адам Смит. Личность и учение / В.М. Штейн. – Птгр., 1923. – 80с.
126670
  Березюк Р. Адам Сміт - креатор класичної економічної теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 188-196. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
126671
  Орлик С. Адам Сміт про податок на нерухомість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 107-111. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
126672
  Дедурін Г. Адам Станкевич - ідеолог і практик білоруського національного руху у II-ій Речі Посполитій // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 59-74. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
126673
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 1 / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 27с.
126674
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. [Раздел 2] : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 47с.
126675
  Лучицкий Адам Фергюсон и его историческая теория. Раздел 3 : (Продолжение) / Диссертация pro venia Legendi, написанная кандидатом Лучицким // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 22с.
126676
  Григораш Н.В. Адам Чарторыйский (1770-1861) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.205-218. – ISSN 0130-3864
126677
  Новиков И.А. Адам. Рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1924. – 144с.
126678
  Багрий Е.И. Адаманты / Е.И. Багрий. – М., 1989. – 263с.
126679
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – Бл. 300 с. – Бібліогр.: фотоіл.
126680
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 186, [2] с. : фотоіл.
126681
  Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 112 с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISBN 978-617-7029-47-1
126682
  Тимофєєв В.Я. Адамівська школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7257-56-0


  В пр. № 1709073 напис: На добру згадку від автора. Підпис. 09.09.2016 р.
126683
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь : останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 400 с. : іл.
126684
  Тимофєєв В.Я. Адамівський курінь. Останнє десятиріччя XX ст. - перше десятиріччя XXI ст. / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 334, [3] с. : табл. – Бібліогр в тексті
126685
  Соловьев С. Адамов мост : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
126686
  Слуцкис М. Адамово яблоко : роман / М. Слуцкис. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 351 с.
126687
  Николова О. Адамовото ребро : Роман / О. Николова. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 398с. – ISBN 9989-48-043-5
126688
   Адаптационная изменчивость растений при интродукции. – Рига : Зинатне, 1990. – 196 с.
126689
   Адаптационно-компенсаторные процессы. – Л., 1991. – 282с.
126690
  Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма / Л.Х. Гаркави. – Рсотов-на-Дону, 1977. – 120с.
126691
   Адаптационные реакции пушных зверей. – Петрозаводск, 1980. – 168с.
126692
  Ярошенко М.Ф. Адаптация - направляющий фактор эволюции / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев, 1985. – 184с.
126693
  Зыкова Н.Е. Адаптация - проблема века / Н.Е. Зыкова. – М., 1983. – 16с.
126694
  Дьяков Ю.Т. Адаптация Phytophthora infestas de Bary к некоторым фунгицидам. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяков Ю.Т.; Моск.с-х.акад. – М, 1964. – 17л.
126695
   Адаптация автоматизированных систем управления. – Новосибирск, 1979. – 159с.
126696
  Воронова Ирина Авраамовна Адаптация английской топонимической лексики в русском языке XVIII века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Воронова Ирина Авраамовна; Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1986. – 17 с.
126697
  Макеева О.В. Адаптация библиотек в условиях меняющихся социальных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-60


  Статья о влиянии оокружающей внешенй среды на библиотеки, о ее изменении. Принятие новых законов,экономические зризисы заставляют бибилотеки искать пути и способы приспособления к меняющимся условиям. Опыт российских бибилотек.
126698
  Басюк Л. Адаптация библиотечного пространства.Особенности обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 23 - 25. – ISSN 1727-4893
126699
   Адаптация в автоматизированных системах управления производством. – Фрунзе, 1982. – 151с.
126700
  Живоглядов В.П. Адаптация в автоматизированных системах управления техническими процессами / В.П. Живоглядов. – Фрунзе, 1974. – 227с.
126701
   Адаптация в вычислительных системах. – Рига, 1978. – 177с.
126702
   Адаптация в ГИС архивных карт поволжских губерний съемки А.И.Менде / О.Е. Лазарев, М.В. Шалаева, С.Н. Щекотилова, В.Г. Щекотилов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 42-51 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7126
126703
   Адаптация в информационных оптических системах. – Москва : Радио и связь, 1984. – 343 с.
126704
  Левицкий Е.М. Адаптация в моделировании экономических систем / Е.М. Левицкий. – Новосибирск, 1977. – 208с.
126705
  Гачинский Э.Е. Адаптация в непрерывных системах автоматического поиска / Э.Е. Гачинский, А.И. Дроздов, М.Ю. Черкашин. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
126706
   Адаптация в системах обработки информации. – Рига, 1977. – 95с.
126707
  Побуковский Г М. Хотяшов Адаптация в системах обработки экономической информации. / Г М. Хотяшов Побуковский. – М., 1982. – 100с.
126708
   Адаптация в системах управления технологическими процессамиё. – Фрунзе, 1984. – 110с.
126709
  Платонов В.Н. Адаптация в спорте / В.Н. Платонов. – К., 1988. – 216с.
126710
  Иващенко П.А. Адаптация в экономике / П.А. Иващенко. – Х, 1986. – 141с.
126711
   Адаптация в экстремальных условиях. – Сыктывкар
Ч. 4. – 1982. – 112с.
126712
  Алымова Т.П. Адаптация ветвистоусых ракообразных к хронческому фенольному ортавлению : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Алымова Т. П.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 31л.
126713
  Титлянов Э Адаптация водорослей и кораллов к свету : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.18 / Титлянов Э, А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1983. – 48л.
126714
  Окорокова Г.П. Адаптация высшего образования РФ к потребностям рынка труда: проблема достоверных сигналов / Г.П. Окорокова, Н.Д. Кликунов, В.М. Окороков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 274-284. – ISSN 1993-6788
126715
  Соломатина Галина Николаевна Адаптация детей-сирот к условиям приемной семьи // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассмотрены особенности социальной адаптации детей-сирот, проживающих в приемных семьях. На основе анализа протокольных записей бесед с приемными родителями и дневниковых записей патронатного воспитателя выделены этапы и специфика адаптации к ...
126716
   Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам. – Красноярск, 1982. – 120с.
126717
  Берднова Екатерина Владимировна Адаптация дидактики к новым условиям профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
126718
  Ахиатов К.А. Адаптация древесных растений к засухе / К.А. Ахиатов, 1976. – 199с.
126719
   Адаптация животных к зимним условиям. – М., 1978. – 165с.
126720
   Адаптация животных к холоду. – Новосибирск, 1990. – 119с.
126721
  Дриняев Виктор Антонович Адаптация и гормональная индукция ферментов глюконеогенеза в печени животных разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Дриняев Виктор Антонович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1974. – 30л.
126722
  Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. / Я.З. Цыпкин. – М., 1968. – 400с.
126723
  Козлов Ю.М. Адаптация и обучение в робототехнике / Ю.М. Козлов. – М, 1990. – 247с.
126724
   Адаптация и обучение в системах управления и принятия решений. – Новосибрск : Наука, 1982. – 208 с.
126725
   Адаптация и оптимизация АСУ ТП на основе принципа минимизации обобщённой работы. – Фрунзе, 1985. – 78с.
126726
   Адаптация и оптимизация систем управления. – Фрунзе, 1985. – 95с.
126727
  Жданов И.А. Адаптация и прогнозирование деятельности / И.А. Жданов. – Казань, 1991. – 254с.
126728
  Мошков Д.А. Адаптация и ультраструктура нейрона / Д.А. Мошков. – М, 1985. – 200с.
126729
  Воскрекасенко О.А. Адаптация иностранных курсантов к образовательному процессу военного вуза / О.А. Воскрекасенко, О.А. Бучнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация технич. ун-тов. – Москва, 2013. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрываются особенности адаптации иностранных курсантов-первокурсников к образовательному процессу военного вуза. Особое внимание уделяется характеристике факторов, вызывающих у иностранных курсантов перового года обучения затруднения в ходе ...
126730
  Макаренко А.Н. Адаптация к гирпоксии как защитный механизм при патологических состояниях / А.Н. Макаренко, Ю.К. Карандеева // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 2, т. 1 (100). – С. 27-32. – ISSN 2077-4214
126731
  Крылов А.А. Адаптация к трудовой деятелности : внутренние и внешние условия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 136-141. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
126732
  Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1991. – 73с.
126733
  Ушакова Эмма Григорьевна Адаптация кокцидий кур к производным 3,5-динитробензамида, нитрофурана и хинолона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ушакова Эмма Григорьевна; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
126734
  Погосян Э.М. Адаптация комбинаторных алгоритмов / Э.М. Погосян. – Ереван, 1983. – 286с.
126735
  Васильева Ирина Андреевна Адаптация краткого опросника для оценки качества жизни больных с заболеваниями почек : (Kidney Disease Quality of Life Short Form, KDQOL-SF) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Разработана российская версия опросника Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF), предназначенного для оценки качества жизни больных с хронической болезнью почек, которые получают диализную терапию. Процедура адаптации включала перевод на ...
126736
  Марусин В.В. Адаптация математического обеспечения АСУП (на прим. АСУ "Сигма"). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Марусин В.В.; АН СССР. Сиб. отд., вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 21л.
126737
  Хаирова Э.А. Адаптация международного опыта по развитию малого бизнеса в Украине / Э.А. Хаирова, С. Табах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 86-90
126738
  Куликова Ю.П. Адаптация международных стандартов качества предоставляемых высшей школой услуг в условиях модернизации государственной политики в области национального образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 144-148. – ISSN 1997-0803


  Одним из условий инновационного развития высшей школы в субъектах РФ является наличие системной региональной политики в области образовательной, научной и инновационной деятельности, определяющей цели, траектории развития данных сфер, ресурсы, ...
126739
  Лях С.П. Адаптация микроорганизмов к низким температурам / С.П. Лях; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : табл., рис. – Библиогр.: Бибилиогр.: 502 назв.
126740
  Чурилова Татьяна Яковленва Адаптация морских планктонных водорослей к низким интенсивностям света : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Чурилова Татьяна Яковленва ; Ин-т биологии Южных моерй им. А.О. Ковалевского. – Севастополь, 1992. – 22 с.
126741
   Адаптация на разных уровнях биологической интеграции. – Сыктывкар
2. – 1982. – 254с.
126742
  Костюк П.Г. Адаптация нарва к мостепенно нарастающему электрическому току : Дис... канд биолог.наук: / Костюк П.Г.; НИИ физиологии животных при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1949. – 260л. – Бібліогр.:л.252-259
126743
  Погорлецкий А.И. Адаптация национальной налоговой политики к условиям глобального посткризисного развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 60-74. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
126744
  Костюк П.Г. Адаптация нерва к постепенно нарастающему электрическому току : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костюк П.Г. ; НИИ физиол. жив. при КГУ, Отд. общ. физиол. – Киев, 1949. – 19 с.
126745
   Адаптация обучающей программы к потребностям обучаемых в контроле. – Москва, 1976. – 36с.
126746
   Адаптация организма подростков к учебной нагрузке. – М., 1987. – с.
126747
   Адаптация организмов к природным условиям : тезисы докладов. 4 Всесоюзная конференция по экологической физиологии. – Сыктывкар
Т. 3. – 1982. – 260с.
126748
  Бобкова А.Н. Адаптация организмов ценоза обратаний к экстремальным воздействиям. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Бобкова А.Н.; АН УССР. – Севастополь, 1980. – 24л.
126749
  Шлаина В.М. Адаптация первокурсников к учебе в вузе // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 28-30
126750
  Осидзе Н.Г. Адаптация перевиваемых клеток к среде с гидролизатом лактальбумина и применение их в вирусологических исследованиях : Автореф... канд.биол.наук: / Осидзе Н.Г.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т вет.вирусол. и микробиологии. – Москва, 1966. – 18л.
126751
   Адаптация пингвинов. – М., 1977. – 176с.
126752
  Озолс А.Я. Адаптация пищеварительной системы / А.Я. Озолс, А.Т. Шешуков. – Рига, 1994. – 180с.
126753
  Язгулыев А.Я. Адаптация пищеварительной функции желудка больших песчанок в условиях аридной зоны : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Язгулыев А.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
126754
   Адаптация почвенных животных к условиям среды. – М., 1977. – 190с.
126755
  Волчкова Н. Адаптация протеста. Реформа РАН порождает новые формы борьбы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 3


  Стояли до конца - так с полным основанием может сказать о себе активная часть научного сообщества, изо всех сил противодействовавшая развалу Российской академии наук как единой системы организации фундаментальных исследований.
126756
   Адаптация птиц и млекопитающих к антропогенному ландшафту. – Кишинёв, 1988. – 135с.
126757
  Андреев А.В. Адаптация птиц к зимним условиям Субарктики / А.В. Андреев. – Москва, 1980. – 175с.
126758
   Адаптация растений в антропогенных условиях. – Днепропетровск : Издательство ДГУ, 1992. – 130 с.
126759
   Адаптация растений в условиях среды : Сборник научных работ. – Днепропетровск : ДГУ, 1974. – 97с.
126760
  Коршиков Иван Иванович Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Коршиков Иван Иванович; АН Украины. Донецкий ботанический сад. – Донецк, 1994. – 523л. – Бібліогр.:л.462-523
126761
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно загрязненной среды. / И.И. Коршиков. – К., 1996. – 238с.
126762
  Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенного загрязненной среды : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.12 / Коршиков И. И.; КУ им. Шевченко. – К., 1994. – 52л.
126763
   Адаптация растений при интродукции на Севере. – Петрозаводск, 1985. – 108 с.
126764
   Адаптация растений при интродукции на Севере : межвузовский сборник. – Петрозаводск, 1987. – 116с.
126765
   Адаптация растительных и животных организмов. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1983. – 135с.
126766
  Родченко О.П. и др. Адаптация растущих клеток корня к пониженным температурам / О.П. и др. Родченко. – Новосибирск, 1988. – 146с.
126767
  Гоффман С. Адаптация рекламы к зарубежным рынкам: контентный анализ / С. Гоффман, К. Виттиг // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.128-150. – ISSN 1684-906Х
126768
  Матинян Т.К. Адаптация сезонных циклов крестоцветных белянок (Pieris napi L., Pieris rapae L.) и капустной тли (Brevicoryne brassicae L.) к зональной изменчивости климата : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Матинян Т.К. ; АН Арм.ССР , Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 20 с.
126769
  Галанцев В.П. Адаптация сердечно-сосудистой системы вторичноводных амниот / В.П. Галанцев. – Л., 1988. – 200с.
126770
  Растригин Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига, 1981. – 375с.
126771
  Растригин Л.А. Адаптация случайного поиска / Л.А. Растригин. – Рига, 1978. – 242с.
126772
   Адаптация спортсменов к работе при разном кислородном режиме. – М,, 1969. – 184с.
126773
  Корытникова Н.В. Адаптация студентов к виртуальным образовательным практикам // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-26. – ISBN 978-966-285-210-3
126774
  Якунин А.В. Адаптация студентов локальных секторов к дистанционному изучению высшей математики // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 153-158. – ISBN 978-966-285-311-7
126775
  Брудный В.И. Адаптация студентов младших курсов вуза / В.И. Брудный. – Москва, 1975. – 36с.
126776
  Ельская Анна Валентиновна Адаптация транспортных РНК и аминоацил-тРНК-синтез к синтезу специфических белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.03 / Ельская Анна Валентиновна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1975. – 52л.
126777
   Адаптация у микроорганизмов. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 519с.
126778
  Заворуева Е.Н. Адаптация фотосинтетического аппарата синезеленых и зеленых микроводорослей к различным световым условиям. / Е.Н. Заворуева, В.В. Заворуев. – Красноярск, 1984. – 42с.
126779
  Калмыкова Валентина Георгиевна Адаптация фотосинтетического аппарата хлопчатника к световому режиму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / калмыкова Валентина Георгиевна; Ин-т физиологии и биофизики растений АН ТаджССР. – Душанбе, 1990. – 24л.
126780
   Адаптация человека и животных к условиям пыстыни = Паралельна назва туркменською мовою. – Ашхабад : Илим, 1971. – 188с.
126781
  Лобенко А.А. Адаптация человека к условиям мирового океана (нейровегетативные аспекты) / А.А. Лобенко, В.Е. Волянский. – Київ : Здоров"я, 1997. – 128с. – ISBN 5-311-00918-7
126782
  Айдаралиев А.А. Адаптация человека к экстремальным условиям / А.А. Айдаралиев, А.Л. Максимов. – Ленинград, 1988. – 124с.
126783
   Адаптация, идентификация, распределённый контроль. – Фрунзе, 1970. – 136с.
126784
  Борзенко И.М. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами / И.М. Борзенко. – М., 1984. – 144с.
126785
   Адаптация, самоорганизация. – Ташкент, 1970. – 304с.
126786
  Маликов Н.В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты / Н.В. Маликов. – Запорожье, 2001. – 359с. – ISBN 966-599-199-1
126787
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів неперевершеної Марго : у трьох частинах. – Київ : Автограф, 2007. – 224с. – ISBN 966-834902-4
126788
   Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя : з архівів Неперевершеної Марго : у трьох частинах / укладач Олена Перекотипекло. – Київ : АСТ-ПРЕС-Україна. – ISBN 978-966-487-018-1
Ч.1.1/2. – 2008. – 64с.
126789
   Адаптаційний вплив окситоцину та мелатоніну на реакцію Бурси Фабріціуса птахів на тлі холодового стресу і темряви / М. Дзержинський, Л. Пазюк, Н. Бузинська, Н. Олексієнко, Н. Рослова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив гормонів окситоцину та мелатоніну на розвиток адаптаційної реакції бурси Фабріціуса птахів під час охолодження та при утриманні тварин у темряві. За умов дії гострого охолодження до -180С та дії темряви у бурсі Фабріціуса птахів ...
126790
  Чуніхіна С.Л. Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 140-152
126791
  Гальперіна Л. Адаптаційний потенціал соціально-економічного розвитку країни до світогосподарських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 29-34
126792
  Таран Наталія Юріївна Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи : Дис...доктора біологічних наук:03.00.12 / Таран Наталія Юріївна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 276л. – Бібліогр.:л.227-276
126793
  Таран Наталія Юріївна Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук:03.00.12 / Таран Н.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 42 с.
126794
  Мельник Т.М. Адаптаційні витрати національної економіки за умов членства в міжнародних інститутах регулювання торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 197-202
126795
  Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Акімова В.М.; Львівський нац. медичний ун-т ім. Данила Галицького. – Київ, 2006. – 187с. – Бібліогр.: л. 153-187
126796
  Акімова В.М. Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Акімова В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
126797
  Невмержицька М.В. Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 60-67


  У статті здійснений соціально-філософський аналіз процесів глобалізації та виявлено, що глобалізація виступає основним вектором розвитку світової спільноти, але у своїй сутності вона постає внутрішньо-суперечливим процесом, який одночасно як єднає ...
126798
   Адаптаційні можливості дітей і молоді : ІІ науково-практична міжнародна конференція. (Матеріали конференцій). – Одеса, 1998. – 167с.
126799
  Іванюра Іван Олексійович Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях : Дис....доктора біологічних наук:03.00.13 / Іванюра Іван Олексійович; Луганський держ.педагог.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 408л. + Додатки:л.326-408. – Бібліогр.:л.308-326
126800
  Іванюра Іван Олексійович Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.13 / Іванюра І.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
126801
  Мазур Т.П. Адаптаційні особливості водних рослин уштучних басейнах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-74. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено адаптаційні особливості водних рослин в умовах штучних басейнів захищеного ґрунту. Для інтродукованих водних рослин установлено вплив різного рівня води на виживання проростків, сіянців та ювенільних рослин. Визначено, що порогом адаптаційної ...
126802
  Липовська Н. Адаптаційні процеси в митній службі // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 169-177
126803
  Таран О. Адаптаційні процеси китайського мігрантського середовища в Україні (на прикладі святкування Нового року) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-69. – ISSN 0130-6936
126804
  Кармадонова Т.М. Адаптаційні процеси соціалізації особистості в навчальному процесі у вищій школі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
126805
  Цимбал О.І. Адаптаційні стратегії використання трудового потенціалу промисловості Україні (макроекономічні наслідки інституційних проблем менеджменту персоналу промисловості) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 267-274. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
126806
  Лікарчук Н.В. Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепт "ціна" політичного товару як інструменту маркетинг-мікс. Розкриваються особливості адаптаційних технологій політичного маркетингу як методів зниження вартості політичного товару. В статье осуществляется анализ концепта ...
126807
  Чернозуб А.А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Чернозуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 325 арк. – Додатки: арк. 321-325. – Бібліогр.: арк. 267-320
126808
  Чернозуб А.А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в умовах силових навантажень різної спрямованості : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Чернозуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 69 назв
126809
  Мотренко Т. Адаптація адміністративної системи до стандартів ЄС // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 77-83
126810
  Андрійчук О.М. Адаптація бактеріофагів до нового хазяїна під час подолання міжвидового бар"єру / О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець, С.М. Петренко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 405-409. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Проводили дослідження чотирьох ізолятів фагів дикого типу до Pseudomonas syringae, виділених із бульб картоплі. Зразки для аналізів відібрані в Київській та Чернігівській областях. Виділені фаги утворюють прозорі негативні колонії та мають різні ...
126811
  Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 57-60, 62


  Досліджено проблеми адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення банківського законодавства у світлі євроінтеграції й гармонізації фінансового права.
126812
  Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 57-60, 62


  Досліджено проблеми адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення банківського законодавства у світлі євроінтеграції й гармонізації фінансового права.
126813
  Найда Ю. Адаптація банківської системи України до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 150-152
126814
  Свістельник І. Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу / Ірина Свістельник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 21-23. – ISSN 2076-9326


  Окреслено роль бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту в інформаційному забезпеченні навчально-освітнього процесу, а також проблеми, які стояли на перешкоді їх ефективної діяльності. Проаналізовано веб-сторінки галузевих бібліотек щодо змісту ...
126815
  Вострецова В. Адаптація в аудіовізуальному перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 120-123. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
126816
  Гриценко М.В. Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 137-146


  У статті подається огляд сучасних підходів до адаптації та їх можливе застосування до перекладу художньої літератури. Адаптація розглядається як засіб реконструкції оригіналу, результатом якої має стати переклад, що функціонуватиме як автентичний твір ...
126817
  Мокій А.І. Адаптація в Україні досвіду модернізації туристичної сфери Болгарії в контексті чорноморського співробітництва / А.І. Мокій, І.О. Вериженко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 21-23
126818
   Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів : монографія / [О.В. Плотніков та ін. ; відп. ред. О.О. Сльозко] ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ : LAT&K, 2011. – 214, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 202-214. – ISBN 978-966-2944-61-7
126819
  Внукова Н.М. Адаптація вимог solvency II до умов функціонування страхового ринку України / Н.М. Внукова, С.А. Ачкасова, І.В. Скорик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 76-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
126820
  Беганська І. Адаптація вищої освіти Польщі до умов Болонського процесу / І. Беганська, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
126821
  Радиш Я.Ф. Адаптація військовослужбовців у країнах НАТО, армії оборони Ізраїлю та збройних силах Арабської Республіки Єгипет: досвід для України / Я.Ф. Радиш, О.М. Соколова // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 1 (17)
126822
  Кузнєцов А.Ю. Адаптація віршів для успішного вокального виконання: перекладацькі аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 166-171. – Бібліогр.: С. 171; 13 назв
126823
  Андрущенко В.О. Адаптація геонавігаційної системи для використання у безпілотних літаючих апаратах // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 14-15
126824
  Турковська О.В. Адаптація глобальної комп"ютерної моделі лісу G4M для України / О.В. Турковська, М.І. Густі // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 9-15. – ISSN 1997-9266


  Представлено один з можливих інструментів, який можна використати для підготовки зобов’я-зань у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства України у рамках посткіотської угоди. Глобальна комп’ютерна модель лісу G4M ...
126825
  Проданчук М. Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 7-17 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
126826
  Шлапак А.В. Адаптація дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ до ринкових умов господарювання // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 53-58. – ISBN 5-7763-2435-1
126827
  Неліпа Д.В. Адаптація державної служби України до сучасних світових стандартів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 55-62. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
126828
  Ватцлавік П. Адаптація до дійсності чи адаптована "реальність"? Конструктивізм і психотерапія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.128-147


  Ватцлавік Пол - американський психолог австрійчького походження. Спеціалізується на дослідженніі проблем людського спілкування
126829
  Джунь А. Адаптація до законодавства України до законодавства ЄС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-19
126830
  Бескід Юрай Адаптація до НАТО : [інтерв"ю з Аташе з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні полковником Ю. Бескідом] / Бескід Юрай, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0130-5212
126831
  Кишко-Єрлі Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 215-219. – ISSN 2219-5521
126832
  Клименко Н.А. Адаптація експортно орієнтованих галузей АПК до сучасних інтеграційних вимог // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 60-63.
126833
  Шпек Р. Адаптація енергетичного законодавства в країнах - кандидатах на вступ до ЄС: стан і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.37-39
126834
  Негода А.В. Адаптація енергетичного ринку України до стандартів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 46-47
126835
  Бойцун Н.Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-11 : Табл.,. – Бібліогр.: 6 назв
126836
  Носань Н.С. Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
126837
   Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6956-9
126838
  Голубнича Г. Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Надано оцінку відповідності основних методологічних засад надання та розкриття інформації у фінансовій звітності українських страхових компаній вимогам Директив Ради Європейського союзу (ЄС) та міжнародних стандартів. Досліджено можливості впровадження ...
126839
  Манжола Д.В. Адаптація законодавства на шляху до Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проблема адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу посідає одне із визначних місць у процесі правової реформи в країнах Центральної та Східної Європи. У статті приділено увагу таким питанням, як роль Європейських договорів у процесі ...
126840
  Радзивілюк В.В. Адаптація законодавства про банкрутство (неспроможність) у сфері захисту прав працівників неплатоспроможного боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155
126841
  Ульяненко О.О. Адаптація законодавства у процесі вступу до Євросоюзу : досвід Угорщини, Польщі та Словаччини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 538-550. – ISSN 1563-3349
126842
  Демидович М.С. Адаптація законодавства України в контексті європейської правової інтеграції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 57-71. – ISSN 1563-3349
126843
  Картавцев В. Адаптація законодавства України в сфері національної безпеки до законодавства країн-членів ЄС та НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 14-19
126844
  Тараник Д.П. Адаптація законодавства України до європейських норм у галузі захисту економічної конкуренції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 109-116
126845
  Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європрейського законодавства - один з пріорітетних напрямів реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.63-66. – ISSN 0132-1331
126846
  Коваленко Т.О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-67
126847
  Суходоля О. Адаптація законодавства України до нормативів ЄС у сфері енергозбереження // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.39-43
126848
  Бровар В.М. Адаптація законодавства України до правової системи Європейського Союзу в 90-х рр. XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 24-27
126849
  Федунь М. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського союзу у сфері поводження з відходами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
126850
  Корякіна І.І. Адаптація законодавства України з охорони праці до окремих деректив Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 372-377. – ISSN 1563-3349
126851
  Бугера С.І. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 194-199. – ISSN 2306-9082
126852
  Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону "нових" суміжних прав до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
126853
  Оверковська Т. Адаптація законодавства України про охорону земель від забруднення та псування до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 90-94
126854
  Алексєєва Є. Адаптація законодавства України про оцінку впливу на навколишнє середовище до європейських стандартів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 29-30
126855
  Василенко І. Адаптація законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу / І. Василенко, А. Міндрул // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 1608-6422
126856
  Юринець Ю.Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і норм європейського права // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 77-83
126857
  Красноступ Г. Адаптація законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення до законодавства Європейського Союзу: окремі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
126858
  Гнатюк Л.С. Адаптація зарубіжних методичних підходів до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 36-44


  Стаття присвячена дослідженню можливостей адаптації закордонних методичних підходів до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. У статті розглянуті закордонні методичні підходи до оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств на основі ...
126859
  Вдович В.М. Адаптація зарубіжного досвіду до формування системи земельних відносин в Україні / В.М. Вдович, А.П. Слюсарчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 165-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
126860
  Виноградова О.В. Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні / О.В. Виноградова, М.Ю. Барна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 70-77. – ISSN 2306-5664
126861
  Яшина Ю. Адаптація зарубіжного досвіду управління професійним розвитком кадрів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 236-244
126862
  Яковюк І. Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 29-42. – ISSN 1993-0909
126863
  Рижов С.М. Адаптація і навколишнє середовище в первісному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-62. – (Історія ; Вип. 43)


  Розглядаються деякі проблеми історіографії вивчення адаптації до навколишнього середовища в первісному суспільстві.
126864
  Добрянський І. Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти / І. Добрянський, О. Наумець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100), травень. – С. 7-12
126865
  Чаркіна А.О. Адаптація інституту державної служби в україні до стандартів Європейського Союзу: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  З часу підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами1994 р. українське законодавство зазнало суттєвих змін. На виконання взятих на себе зобов"язань було прийнято низку ...
126866
  Лісовол Н.Б. Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу бібліотеки НФАУ до потреб користувачів // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 120-124.
126867
  Бондар Є. Адаптація комерційних банків до нестійкості умов функціонування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 86-87. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасних умовах майже не має жодного аспекту національної безпеки країни, що безпосередньо не залежав від рівня фінансової безпеки. Головним моментом в цій сфері є безпека функціонування банківської системи.
126868
  Дурєєва Т.А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Дурєєва Т.А. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
126869
  Омельяненко Г. Адаптація кримінально - процесуального законодавства України про судочинство у справах неповнолітніх до міжнародних мінімальних стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.79-84. – ISSN 0132-1331
126870
  Москалик Р. Адаптація малих і середніх підприємств регіону до нових умов конкуренції в процесі інтеграції України до СОТ і ринку ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 200-208. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
126871
  Семків І.І. Адаптація методики Ш. Шварца "Портрет цінностей" українською мовою // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 12-28
126872
  Дутка С.М. Адаптація методології системного аналізу при розв"язанні і дослідженні складних еколого-економічних систем : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 200-206. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
126873
   Адаптація методу Данцига для вирішення оптимізаційних задач планування комбінованого вогневого ураження / В.І. Шарий, А.І. Невольниченко, О.П. Федченко, М.Г. Тищенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 110-118. – ISSN 2311-7249
126874
  Філіппова В.Д. Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 125-130. – ISSN 2220-1394
126875
  Репіло Ю.Є. Адаптація методу нечітких множин для оцінки корупційних ризиків у збройних конфліктах / Ю.Є. Репіло, С.В. Тарасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 87-94. – ISSN 2311-7249


  У статті розглядається методика визначення комплексного показника корупційного ризику в секторі безпеки і оборони під час виникнення, протікання і припинення збройного конфлікту. Дана методика базується на використанні теорії нечіткої логіки, яка дає ...
126876
   Адаптація методу штучних нейронних мереж до аналізу сигналів релаксаційної спектроскопії глибок5их рівнів / Д.Б. Грязнов, С.А. Корінь, В.Я. Опилат, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 4. – С. 81-88. – ISSN 1815-7459


  На основі аналізу недоліків класичних методів обробки сигналів РСГР (релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів) запропоновано альтернативний алгоритм, що базується на перевагах методу штучних нейронних мереж. Доведено правомірність його застосування ...
126877
  Перепьолкін С.М. Адаптація митного законодавства України в контексті європейської інтеграції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 73-78
126878
  Перепьолкін С.М. Адаптація митного законодавства України до вимог ACQVIS COMMUNAUNAUTAIRE на прикладі режиму тимчасового ввезення (вивезення) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 12-17
126879
  Бауманн Е. Адаптація міжнародного досвіду управління державними фінансами [Електронний ресурс] : за матеріалами експертів GIZ / [Е. Бауманн та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 5,6 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-89-3
126880
  Вергун В. Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні / В. Вергун, О. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-41. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Внутрішня та міжнародна конкурентоспроможність економіки України у значній мірі залежить від можливостей адаптації національних виробників до світових інноваційних викликів. На основі аналізу публікацій у статті зроблений висновок про необхідність ...
126881
  Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ, 2013. – 394 л. – Бібліогр.: л. 317-394
126882
  Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 49 назв
126883
  Сімків М.В. Адаптація модифікованого україномовного варіанту методики Т.Танга "Шкала грошової етики" (ШГЕ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 22-30
126884
  Монастирський Г.Л. Адаптація муніципального управління в Україні до демократичних стандартів у контексті європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 15-21. – ISSN 2308-6912


  Сьогодні адміністративно-територіальний устрій України характеризується надзвичайною подрібненістю і об’єктивною нежиттєздатністю територіальних спільнот низового рівня. Результативність заходів, спрямованих на укрупнення первинних територіальних ...
126885
  Кишенко Г.І. Адаптація навчального процесу до засад Болонського процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка очима студентів (за результатами соціологічних досліджень) / Г.І. Кишенко, М.А. Нахабіч, І.В. Щиголь // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2008. – Т. 2 (9) : Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – С. 293-300.
126886
  Гаряча Ю.П. Адаптація національного законодавства до acquis communautaire як складова євроінтеграційного процесу : перспективи для України // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 283-287. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
126887
  Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
126888
  Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015. – 217 арк. – Бібліогр.: арк. 193-217
126889
  Чумак Т. Адаптація нормативно - правових актів України до законодавства Європейського Союзу // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.7-11
126890
  Павелко О. Адаптація основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності до потреб банків України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 410-415. – ISSN 1993-0259
126891
  Суслова В.В. Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 122-123. – ISSN 2076-1554
126892
  Піструіл І. Адаптація первісних мисливців до життя в перигляціальних степах (на прикладі верхньопалеолітичних пам"яток долини р. Бакшали) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 50. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
126893
  Добрянський І.А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу : (з досвіду роботи кіровоградського інституту регіонального управління та економіки) / І.А. Добрянський, І.В. Кузнецова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 17-22. – ISSN 2304-0629
126894
  Добрянський І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу / Ігор Добрянський, Інга Кузнєцова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
126895
  Кузнецов А.О. Адаптація ПЛР для детекції вірусів родини PHYCODNAVIRIDAE / А.О. Кузнецов, Ю.А. Зубик // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – с. 46-47
126896
  Перетятко Р. Адаптація податкових систем нових країн-членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття розкриває особливості податкових систем старих та нових країн-членів ЄС у розрізі їх структур та податкових надходжень у відсотку до ВВП. Проаналізовано податкові зміни, що відбувались в Європейському Союзі з 1995 по 2004 роки до розширення ...
126897
  Перетятко Р.М. Адаптація податкових систем нових країн-членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 124-130.
126898
  Перетятко Р.М. Адаптація податкових систем нових країн - членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 107-109.
126899
  Грищук Ю. Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 75-80. – ISSN 2226-3012
126900
  Ославський М.І. Адаптація принципів адміністративного судочинства до європейських стандартів адміністративного процесу // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 264-270. – ISSN 1563-3349
126901
  Еш С. Адаптація програми дисципліни "Фінансовий ринок" до кредитно-модульної системи навчального процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 36-49. – ISSN 1682-2366
126902
  Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 25-31укр
126903
  Шупова Т. Адаптація птахів ряду голубоподібних (COLUMBIFORMES) до трансформації середовища існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-51. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто шляхи адаптації голубоподібних птахів до антропогенних трансформацій середовища існування сучасного рівня та можливостей синантропізації видів ряду.Проведено порівняння синантропізації різних видів, та групи у цілому, залежно від ...
126904
  Гальперіна Л.П. Адаптація регіональної політики Європейського Союзу до імперативів глобального розвитку // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1729-7036
126905
  Лисенко С.Г. Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м"язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Лисенко С.Г.; Луганський націон. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л.153-183
126906
  Лисенко С.Г. Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м"язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Лисенко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
126907
  Ткач А.А. Адаптація ринкової інфраструктури України до умов глобальної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 307-312. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
126908
  Пантюхін В.О. Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 39-42. – Бібліогр.: 7 назв
126909
  Сітко І. Адаптація світового досвіду реформування державної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 239-245.
126910
  Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Віталій Миколайович Раздайбедін; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
126911
  Раздайбедін В.М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Раздайбедін В.М.; Луганськ. нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 174л. – Бібліогр.: л.145-174
126912
  Хом"як В.Р. Адаптація системи раннього попередження фінансових та банківських криз до країн з перехідною економікою // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 548-549. – ISBN 978-966-188-219-4
126913
  Заблоцька Р.О. Адаптація системи регулювання страхового ринку України до європейських стандартів / Р.О. Заблоцька, Р.В. Михайлов // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [64-65]
126914
  Смерницький Д.В. Адаптація системи управління якістю до діяльності органів виконавчої влади у сфері науково-технічних досліджень: правове забезпечення // Наука і правоохорона : [науковий журнал] / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 16-24. – ISSN 2072-8670
126915
  Іванов С. Адаптація сільських мігрантів до умов життя в Харкові (1950-1980-і роки) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 147-154. – ISSN 2222-5250
126916
  Гродзієвська К.О. Адаптація сільського господарства України до впливу світових продовольчих криз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 434-439
126917
  Ковтуненко Ю.В. Адаптація стратегій промислових підприємств до мінливих умов навколишнього середовища / Ю.В. Ковтуненко, Ю.І. Оркуш // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 10-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
126918
  Пирог О.В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-103. – ISSN 0321-0499
126919
  Малинович Л.М. Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 213-222. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
126920
  Дуднік Н.Ю. Адаптація студентів до навчального процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 152-156


  У статті розглянуто проблему адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищій педагогічній школі та роль умінь професійної самоорганізації в цьому процесі; визначено основні труднощі адаптації першокурсників до навчального процесу у виші й ...
126921
  Першина А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 380-384
126922
  Першина А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 380-384
126923
  Буняк Н.А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 32-45. – ISSN 2226-4078
126924
   Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / О.Ю. Ажиппо, Т.І. Дорофєєва, В.М. Коверя, В.В. Лисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2012. – № 36. – С. 168-172. – ISSN 2074-8922
126925
  Чернишова Ю Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 452-457


  У статті досліджуються особливості перекладу сучасних італійських релігійних текстів у контексті комунікативної функції релігійного дискурсу. Аналізуються перекладацькі прийоми та визначаються причини адаптації в українських перекладах. В статье ...
126926
  Коральчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпеченн діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.191-211. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
126927
   Адаптація та металолігандний гомеостаз : монографія / Л.О. Омельянчик [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. В.А. Єщенко - вченому і вчителю. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-599-445-9
126928
  Колпакова Н. Адаптація та трансформація образу св. Георгія у мистецтві Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 391-401. – ISBN 966-7379-70-1
126929
  Нагаєв В. Адаптація традиційної рейтингової оцінки до Європейської кредитно-трансферної системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 3. – С. 39-45. – ISSN 1562-529Х
126930
  Іншин М.І. Адаптація трудового законодавства до законодавства Європейського Союзу як один з пріоритетних напрямів правової реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 160-165


  Статтю присвячено аналізові нормативно-правових актів, що становлять систему європейського права, та доведення важливості врахування їхніх особливостей у процесі адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС.
126931
  Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
126932
  Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во внутрішніх справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 226 л. – Бібліогр.: л. 202-226
126933
  Чалюк Ю.О. Адаптація України до глобальних соціальних стандартів // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 95-99. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
126934
   Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності : аналіт. доповідь / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012. – 116, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-02-6786-2
126935
  Ніколаєв Є.Б. Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 17-30. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено проблеми впровадження справжнього інституту рецензування, подалання зовнішніх ознак неповаги до авторів і читачів, перепон наданню анотаціям і самим статтям тих змісту і структури, що прийняті в сучасній міжнародній науці. Названо ключові ...
126936
  Шварц І.В. Адаптація українського законодавства до світових тенденцій регулювання банкрутства / І.В. Шварц, О.В. Безсмертна, Н.М. Тарасюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 109-118. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Розглянуто передовий світовий досвід та останні тенденції щодо регулювання процедур банкрутства. Проаналізовано методологію визначення субіндексу банкрутства згідно світового рейтингу "Doing Business" та досліджено динаміку цього показника для України. ...
126937
  Яценко Д. Адаптація українського законодавства до сучасних правовідносин у сфері надання чужої земельної ділянки під забудову // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
126938
  Щерба О.В. Адаптація української дипломатичної служби до вимог сучасності в світлі досвіду країн заходу : Автореф. ... кандид. політ. наук: 23.00.04 / Щерба О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 13
126939
  Щерба Олександр Васильович Адаптація української дипломатичної служби до вимог сучасності в світлі досвіду країн заходу : Дис...канд.політ.наук:23.00.04 / Щерба Олександр Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 214л. + Додатки:с.178-214. – Бібліогр.:с.171-177
126940
  Буряк Р.І. Адаптація української системи мертифікації продукції до міжнародних вимог // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 274-276.
126941
  Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу / Олександр Шубін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – С.13-23. – ISSN 1682-2366


  Досвід Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
126942
  Медведєв О.А. Адаптація учнів перших класів з підвищеною емоційною чутливістю до навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Медведєв Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
126943
  Семчук Л. Адаптація фагів 223-17/1 та 7591 14/1 P. syringae pv. tabaci при зміні хазяїна / Л. Семчук, О. Андрійчук, С. Ромашев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-38. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано здатність фагів фітопатогенних бактерій, виділених із природи адаптуватися до іншого хазяїна. Встановлено, що у разі зміни хазяїна досліджуваних фагів змінюється ефективність репродукції. Про це свідчили титри фагів, що були визначені ...
126944
  Лесько М.В. Адаптація фінансового управління і податкової політики підприємств до податкового кодексу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 260-268 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
126945
  Булатова О.В. Адаптація фінансової політики Республіки Кіпр в умовах інтеграції до ЄС / О.В. Булатова, Я.А. Дубенюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 46-53


  Розкривається еволюція вступу Республіки Кіпр до Європейського Союзу.
126946
  Петрушевська В.В. Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 131-137. – ISSN 2222-0712
126947
  Герман Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання / Н. Герман, Н. Тягунова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С53-61. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого В.Тацієм.
126948
  Бондровська О. Адаптація художнього твору в культурологічній перспективі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477


  Мета статті - проблематизація сутності і змісту адаптацій у сучасному культурному просторі. Показано, що специфіка адаптацій є відповіддю на цивілізаційні інформаційні виклики й потребує широкі дискусії в різних площинах, насамперед естетичної вартості ...
126949
  Янченко Ю. Адаптація художнього твору як різновид міжмовної інтерпретації (на матеріалі перекладу О. Тереха казки О. Уайльда "The happy prince") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-271. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто адаптацію художнього твору як різновид його сприйняття та інтерпретації в іншомов. культурному середовищі. Проаналізовано особливості адаптації казки Оскара Уайльда "The Happy Prince" в перекладі О. Тереха, визначено комплекс чинників, що ...
126950
  Яремчук В. Адаптація художнього твору. Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона (на прикладі роману "Змій Уроборос") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 272-278. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано головні аспекти творчості британського письменника Еріка Рюкера Едісона, представника гуртка "Інклінгів". Увагу акцентовано на джерелах творення авторського міфу, жанровій своєрідності програмного твору письменника "Змій Уроборос" та ...
126951
  Склепова А.В. Адаптація ядерного комплексу України до вимог Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 39-45.
126952
  Гаврилюк Н. Адаптація, екранізація і нові форми візуальності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 72-80. – ISBN 978-966-171-889-9
126953
  Прохоров Е.А. Адаптеризация музыкальных инструментов / Е.А. Прохоров. – К, 1963. – 73с.
126954
  Корнеев А.А. Адаптеризованная гитара / А.А. Корнеев. – Москва ; Ленинград, 1960. – 24с.
126955
  Бацманова Л.М. Адаптивнi реакцiї рослин озимої пшеницi рiзних екотипiв за дiї пероксиду водню / Л.М. Бацманова, Н.С. Грудіна, В.О. Стороженко, Н.Ю. Таран, М.М. Мусієнко // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 2. – С. 163-168. – ISSN 0522-9310


  В умовах польового досліду вивчали вплив пероксиду водню на активність супероксиддисмутази, каталази, розвиток процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), вміст фотосинтетичних пігментів і продуктивність сортів озимої пшениці різних екотипів ...
126956
  Галай В.М. Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом виробництва кварцових труб : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Галай В.М.; Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
126957
  Лисенко С.М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність троянських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко С.М. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назви
126958
  Гарячевська І.В. Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформац. технол. / Гарячевська І.В.; Гарчевська І.В. ; Харк. нац. ун-т радіоел. – Харків, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
126959
  Нічуговська Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика : монографія / Л.І. Нічуговська ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра вищої математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – ISBN 978-966-184-013-2
126960
  Голобородько А.О. Адаптивна корекція аберацій зору за двопрохідною методикою / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано метод вимірювання аберацій оптичної системи ока методом подвійного проходження із застосуванням адаптивного зворотного зв"язку. Запропонований метод адаптивної корекції, виміри якого базуються на поведінці різних типів аберації в ...
126961
  Рудоміно-Дусятська Адаптивна методологія як основа розробки психологічних підходів до захисту довкілля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються сутність та наукові чинники формування адаптивної методології як основи психологічних підходів до захисту довкілля. Content and scientific factors of development adaptive methodology in psychological theories of environmental ...
126962
  Яніна О.О. Адаптивна мінімізація службової інформації при тунелюванні голосового трафіку в ІР-мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яніна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
126963
  Алхімова С.М. Адаптивна обробка та аналіз зображень комп"ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Алхімова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
126964
  Доля Віктор Гнатович Адаптивна оптимізація процесів керування неперервним виробництвом (на прикладі нафтопереробного заводу) : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.13.03 / Доля Віктор Гнатович; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 32л.
126965
  Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. + Додаток : л. 184-186. – Бібліогр. : л. 168-183
126966
  Клімов О.С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорідних анізотропних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клімов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назви
126967
  Харламов О.В. Адаптивна реакція листкової меристеми проростків пшениці на дію високих температур. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Харламов О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
126968
  Харламов Олександр Володимирович Адаптивна реакція листкової мористоми проростків пшениці на дію високих температур : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Харламов Олександр Володимирович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 134л. – Бібліогр.:л.109-134
126969
   Адаптивна реакція щитоподібної залози птахів на охолодження / Н.В. Олексієнко, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-127. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на птахах установлено, що на 2-годинне охолодження щитоподібна залоза реагує посиленням внутрішньоклітинних біосинтетичних процесів. Після 18-годинної реадаптації при кімнатній температурі спостерігали компенсаторне зниження тиреоїдної ...
126970
  Клименко Віктор Володимирович Адаптивна регуляризована реставрація дискретних зображень в системах переробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Клименко В.В.; Одеськ. нац. політехніч. ун-тет. – Одеса, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
126971
  Окуловська А.С. Адаптивна система екологічного менеджменту підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 305-312


  Наведено ключові характеристики і складові адаптивної системи управління, особливості застосування діаграми переходу операцій для формування структури екологічного менеджменту.
126972
  Чубик Р.В. Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чубик Р.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
126973
   Адаптивная автоматизированная система управления "Сигма". – Новосибирск, 1980. – 70с.
126974
   Адаптивная АСУ производством (АСУ "Сигма"). – М., 1981. – 176с.
126975
   Адаптивная компенсация помех в каналах связи. – М., 1988. – 207с.
126976
  Шерайзин С.М. Адаптивная коррекция и фильтрация телевизионного сигнала / С.М. Шерайзин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 88с.
126977
  Королев А.В. Адаптивная маршрутизация в корпоративных сетях : Монография / А.В. Королев, Г.А. Кучук, А.А. Пашнев. – Харьков, 2003. – 224с. – ISBN 966-601-061-5
126978
   Адаптивная модель ионосферы. – Москва, 1986. – 132с.
126979
  Онофраш Н.И. Адаптивная модель сейсмической разведки / Н.И. Онофраш. – К, 1982. – 91с.
126980
  Быковский А.В. Адаптивная обработка измерений в наземном относительном гравиметре / А.В. Быковский, А.В. Полынков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 12-16 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
126981
  Уидроу Б. Адаптивная обработка сигналов / Б. Уидроу, С. Стирнз. – Москва : Радио и связь, 1989. – 439 с.
126982
   Адаптивная оптика. – Москва, 1980. – 456 с.
126983
  Троицкий И.Н. Адаптивная оптика / И.Н. Троицкий, А.Н. Сафронов. – М, 1989. – 63с.
126984
  Тараненко В.Г. Адаптивная оптика / В.Г. Тараненко, О.И. Шанин. – Москва : Радио и связь, 1990. – 110 с. – ISBN 5-256-00742-4
126985
  Чеканов А.С. Адаптивная система автоматического управления отсадочным отделением углеобогатительной фабрики. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Чеканов А.С.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1994. – 17л.
126986
  Зотов В.А. Адаптивная система автоматического управления процессом сушки угольного концентрата по влажности конечного продукта. : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.13.07 / Зотов В.А.;. – Донецк, 1994. – 23 с.
126987
  Гродзинский Д.М. Адаптивная стратегия физиологических процессов растений : (47-е Тимирязевское чтение 25 лет спустя) / Д.М. Гродзинский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Киев : Наукова думка, 2013. – 301, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 289-293. - Огл. и резюме рус. и англ. – Библиогр.: с. 260-285. – ISBN 978-966-00-1277-6
126988
  Первачев С.В. Адаптивная фильтрация сообщений / С.В. Первачев, А.И. Перов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 160с.
126989
  Лубков А.В. Адаптивная фильтрация: построение, исследование и применение фильтров : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Лубков А.В.; АН СССР.Ин-т проблем упр. – Москва, 1977. – 17л.
126990
  Коноплінський М.А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Коноплінський Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
126991
  Адамчук С.В. Адаптивне виявлення особливостей середовища та знаходження оптимальної поведінки інтелектуального агента в цьому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 153-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглянуто задачу адаптивного виявлення особливостей середовища, у якому перебуває інтелектуальний агент, на основі лише кількісних оцінок його поведінки, а також подано досить ефективний метод розв"язання цієї задачі, наведено оцінки ...
126992
  Андрухів А.І. Адаптивне забезпечення навчального процесу університету інформаційними матеріалами бібліотеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 406-411. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Серед факторів, які забезпечують функціонування системи вищої освіти, важливе місце належить інформаційному забезпеченню, тобто процесу задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів та науковців для отримання освіти, забезпечення наукових ...
126993
  Щокін В.П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Щокін Вадим Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
126994
  Бондар В. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 36-41. – ISSN 0131-6788
126995
  Доронін О.В. Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 26-37. – ISSN 0868-6904
126996
  Купчак М.І. Адаптивне перетворення часової структури мовного сигналу для задач сповільнення темпу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Купчак Марія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
126997
  Мельник К.М. Адаптивне управління в процесі розгортання кризи на підприємстві // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 311-313. – ISBN 78-966-1555-47-09
126998
  Глущевський В.В. Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 107-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
126999
  Марюта О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства : фінанси підприємств / О.М. Марюта, О.К. Єлисєєва // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 83-89 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
127000
  Аніщенко В.О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-еколого-економічних систем : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,