Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1267001
  Сафронов Виталий "Случайный" бизнес : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1267002
  Ганулич А.К. "Слышен звон бубенцов издалека..." / А.К. Ганулич. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 136, [2] с., [8] л. ил.
1267003
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр
1267004
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 178-184
1267005
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1267006
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1267007
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1267008
  Смердов И.Я. "Смена вех" в китайских вузах // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 38-42. – ISSN 0321-5075
1267009
  Соловьев Э. "Смена режима" на Украине и проблемы эволюции российско-американских отношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 10. – С. 74-86. – ISSN 0130-9625
1267010
  Храпач Л. "Сменовехоство" як форма примирення інтелігенції з радянською владою // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 43-44
1267011
  Лановик М.Б. "Смеркання Заходу" Освальда Шпенглера: провіденційна модель науки // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 7-22. – ISSN 2306-2908


  "Стаття присвячена 100-річчю з дня виходу у світ монументальної праці Освальда Шпенглера "Смеркання Заходу". Основна увага зосереджена навколо проблем ролі, місця, функцій та методів науки в ситуації мінливості та нестабільності сучасного академічного ...
1267012
  Бегбедер Ф. "Смерть - это садистская выдумка Бога" / беседовала М. Рубан // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 сентября (№ 169). – С. 13


  Французский писатель Фредерик Бегбедер, презентуя в Киеве свой новый роман "Вечная жизнь", рассказал на встрече с поклонниками об отношении к смерти и наркотикам, о садизме и ошибке бога и об “эликсире” долголетия и вредности ЗОЖ.
1267013
  Пасічник Д. "Смерть вовка" А. Віньї в сфері концепту "нація" Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 288-293


  В статі розглядається аспект впливу французького консервативного романтизму на творчість турецького поета-націоналіста Ях’я Кемаля Беятли (на основі поезії Альфреда де Віньї «Смерть вовка»). В статье анализируется аспект влияния французского ...
1267014
  Іщенко Є.О. "Смерть поета" М. Лермонтова та "На смерть Т. Шевченка" М. Некрасова. Деякі аспекти порівняльного аналізу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 88-91
1267015
  Соколова В. "Смерть поета" Р.М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 220-232. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядається проблема присвяти вірша Р.М. Рільке "Смерть поета" Т. Шевченкові через аналіз перекладацьких версій російських та українських перекладачів.
1267016
  Чехов А.П. "Смерть чиновника" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1987. – с.
1267017
  Чагадаева О. "Смесь красного вина с раствором динамита..." "Сухой закон" и черный рынок в годы Первой мировой войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089
1267018
  Лихачев Д.С. "Смеховой мир" Древней Руси / Д.С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
1267019
   "Смешанная экономика": теория и практика 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
1267020
  Хайновский В. "Смеющийся человек" и другие / В. Хайновский, Г. Шойман. – Москва, 1970. – 217с.
1267021
  Гаврилов А. "Смиренный" род // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2012. – № 1 (293). – С. 34-36. – ISSN 0869-8171


  Подготовка и реализация музейного проекта "Год Гумилева на Шиловскорй земле", реализованного в 2011 году в Шиловском районе Рязанской области, центр которого составляет позиционирование связи рода Гумилевых с Шиловским краем.
1267022
  Кузнецов П. "Смирновъ" против дефолта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.34. – ISSN 0234-1670


  [Напитки в Аргентине. Традиции.]
1267023
  Афанасьев В.И. Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.05 / Афанасьев В.И.;Матем.ин-тут им.В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.32
1267024
  Немирович-Данченко В.И. Случайные встречи : (контрабантисты) : роман / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 206 с. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко)
1267025
  Овчинников М.Ф. Случайные встречи / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1959. – 137с.
1267026
  Назаров Р.В. Случайные встречи / Р.В. Назаров. – Л.-М., 1961. – 83с.
1267027
  Сароян У. Случайные встречи / У. Сароян. – Москва, 1986. – 123с.
1267028
  Пастур Л.А. Случайные и почти периодические самосопряженные операторы / Л.А. Пастур, А.Л. Фиготин. – Москва
1. – 1991. – 336 с.
1267029
   Случайные колебания. – М., 1967. – 356с.
1267030
  Скороход А.В. Случайные линейные операторы / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1978. – 200 с.
1267031
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функции : 01.01.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко В.Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 75 л. – Бібліогр. : л. 69-75
1267032
  Матерон Ж. Случайные множества и интеггарльная геометрия / Ж. Матерон. – Москва : Мир, 1978. – 320 с.
1267033
  Колчин В.Ф. Случайные отображения / В.Ф. Колчин. – М., 1984. – 206с.
1267034
  Карташова Светлана Степановна Случайные поля мартингального типа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Карташова Светлана Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.138-142
1267035
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 367 с.
1267036
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 366 с.
1267037
  Юринский В.В. Случайные процессы / В.В. Юринский. – Новосибирск, 1987. – 79 с.
1267038
  Лэнинг Дж.Х. Случайные процессы в задачах автоматического управления / Дж.Х. Лэнинг, Р.Г. Бэттин. – М., 1958. – 387с.
1267039
   Случайные процессы в задачах математической физики. – Киев, 1979. – 149 с.
1267040
  Миссаров М.Д. Случайные процессы в исследовании операций / М.Д. Миссаров. – Казань, 1986. – 92с.
1267041
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления. / М.П. Семесенко. – Киев; Донецк, 1986. – 191с.
1267042
  Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах / В.Л. Лебедев. – М., 1958. – 176с.
1267043
   Случайные процессы и бесконечномерный анализ. – Киев, 1992. – 126 с.
1267044
   Случайные процессы и математическая статистика. – Ташкент, 1983. – 240 с.
1267045
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1970. – 92 с.
1267046
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1971. – 96 с.
1267047
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1972. – 96с.
1267048
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1974. – 214 с.
1267049
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 320с.
1267050
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми приращениями / А.В. Скороход. – М., 1964. – 278с.
1267051
   Случайные процессы, математическая статистика и их приложение. – Москва, 1989. – 72 с.
1267052
   Случайные процессы, теория и практика : сборник научных трудов / АН УССР, Ин-т математики ; [отв. ред. А.В. Скороход]. – Киев : ИМ, 1985. – 143 с.
1267053
   Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения. – Москва, 1978. – 280 с.
1267054
  Ламперти Дж. Случайные процессы. Обзор математической теории : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Киев : Вища школа, 1983. – 224 с.
1267055
  Колчин В.Ф. Случайные размещения / В.Ф. Колчин. – М., 1976. – 223с.
1267056
  Панчев С. Случайные функции и турбулентность / С. Панчев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 448с.
1267057
   Случайные эколюции: Теоретические и прикладные задачи. – К, 1992. – 117с.
1267058
   Случайный анализ. – Москва, 1987. – 156 с.
1267059
   Случайный анализ и асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Тбилиси, 1984. – 127с.
1267060
  Нечипоренко В.П. Случайный вариант / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1983. – 96с.
1267061
  Романов А.Н. Случайный гость / А.Н. Романов. – Петропавловск, 1989. – 172с.
1267062
  Велихова З.А. Случайный гость / З.А. Велихова. – Москва, 1990. – 124с.
1267063
   Случайный и градиентный выбор направления спуска в задаче поиска минимума функции мнохи переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Е. Г,; Николаев Е. Г,; АН СССР, Выч. цент. – М., 1968. – 12л.
1267064
  Гордиенко Е. Случайный писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 24-43


  Биография Александра Куприна
1267065
  Растригин Л.А. Случайный поиск / Л.А. Растригин. – М, 1979. – 64с.
1267066
  Растригин Л.А. Случайный поиск в задачах оптимизации / Л.А. Растригин. – Рига, 1965. – 212с.
1267067
  Растригин Л.А. Случайный поиск в процессе адаптации / Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 130с.
1267068
   Случайный поиск и распознавание. – Ташкент, 1985. – 119с.
1267069
   Случайный поиск экстремума. – К., 1974. – 265с.
1267070
   Случайный поиск/теория и применение/ / Л.А.Растригин. – Рига, 1973. – 80с.
1267071
  Ратнер А. Случайный полковник // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Как отставной силовик в образе военизированного мачо поднялся на российский трон. Ретроспектива к 15-летию пребывания Владимира Путина у власти.
1267072
  Голик Ю.В. Случайный преступник. / Ю.В. Голик. – Томск, 1984. – 165с.
1267073
  Давыдычев Л.И. Случайный спутник / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1975. – 287с.
1267074
  Лондон Л.И. Случайный экзамен / Л.И. Лондон. – Москва, 1981. – 192 с.
1267075
  Гиргинова М. Случаят "Змейова сватба" на Петко Тодоров // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 95-107. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця робота досліджує один із способів модерністської трансформації міфологічного образу дракона на прикладі аналізу драми "Весілля дракона" (1910), автором якої є болгарський драматург Петко Тодоров (1879-1916)
1267076
   Случаят "Тютюн" 1951 - 1952 г. : стенограми, статии, рецензии, спомени. – София : Климент Охридски, 1962. – 332 с.
1267077
  Іванова-Ґірґінова М. Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва"- реконструкции на персонажа / М. Іванова-Ґірґінова, Е. Рускова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 156-170. – ISSN 2075-437X


  Мета статті показати як проявляється модернізм у другій п"єсі П. Яворова "Як завмирає відлуння після грому" - взірця ранньої сучасної болгарської драми. Основний інструмент, який ми використовуємо в нашому дослідженні - це моделювання персонажів у ...
1267078
  Колупаев В.Д. Случится же с человеком такое!.. / В.Д. Колупаев. – М., 1972. – 270с.
1267079
  Белкин А.М. Слушаем Владимира Ильича: О грамзаписях речей Ленина. / А.М. Белкин. – М., 1982. – 93с.
1267080
   Слушаем про Ленина. – М., 1961. – 55с.
1267081
  Федяшина Слушаем, говорим, разыгрываем! / Федяшина, Н.А. Панфилова. – Саратов, 1990. – 32с.
1267082
  Орлов Ю.Г. Слушается гражданское дело / Ю.Г. Орлов. – М., 1986. – 125с.
1267083
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1974. – 134с.
1267084
  Левицкий И.Б. Слушается дело / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1976. – 160с.
1267085
  Крутер М.С. Слушается дело / М.С. Крутер. – Иркутск, 1984. – 207 с.
1267086
  Лавров А.С. Слушается дело... / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1962. – 56с.
1267087
  Кизилов Р.И. Слушается уголовное дело / Р.И. Кизилов. – Москва, 1980. – 143с.
1267088
  Долгов В.В. Слушай боевой приказ / В.В. Долгов. – М, 1985. – 128с.
1267089
  Домрин В.В. Слушай весну / В.В. Домрин. – Кишинев, 1967. – 80с.
1267090
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные / Г.А. Паушкин. – Казань, 1965. – 100с.
1267091
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные! / Г.А. Паушкин. – М., 1978. – 191с.
1267092
   Слушай нас, время!. – М., 1967. – 278с.
1267093
  Шадур П.Я. Слушай сердце / П.Я. Шадур. – Донецк, 1964. – 95с.
1267094
   Слушай, Ленинград, я тебе спою... : Песни о Ленинграде. – Л., 1969. – 112с.
1267095
   Слушайте Дивногорию!. – М., 1982. – 207с.
1267096
  Миронова Е. Слушайте музыку стоя / Е. Миронова. – Новосибирск, 1966. – 23с.
1267097
  Жернаков Н.К. Слушайте нас, живые... / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1990. – 232с.
1267098
  Внуков Н.А. Слушайте песню перьев / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 270с.
1267099
  Пьяных М.Ф. Слушайте революцию : Поэзия Александра Блока советской эпохи; пособие для учителя / М.Ф. Пьяных. – Москва : Просвещение, 1980. – 142 с.
1267100
  Дюжев Ю.И. Слушайте Революцию / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1974. – 183 с.
1267101
   Слушайте революцию! : поэмы : [сборник] / Александр Блок, Владимир Маяковский ; [худож. Е.Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1987. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1267102
   Слушайте революцию!. – М., 1987. – 173с.
1267103
   Слушайте!. – М., 1961. – 239с.
1267104
  Мусиенко М.Ф. Слушайте, товарищи потомки!.. / М.Ф. Мусиенко. – М., 1957. – 79с.
1267105
   Слушайте, товарищи потомки... : страницы рус. сов. гражд. лирики, 1917-1987 : [сборник / сост., вступ. ст. (с. 5-25), библиогр. аппарат С. Чупринина]. – Москва : Книга, 1987. – 477, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание
1267106
  Лощиц Ю.М. Слушание земли / Ю.М. Лощиц. – Москва : Современник, 1988. – 331 с.
1267107
  Болтунов А.П. Слушание и чтение в процессе обучения. / А.П. Болтунов. – Ленинград, 1945. – 64с.
1267108
  Гродзенская Н.Л. Слушание музыки в школе. 5-6 классы / Н.Л. Гродзенская. – М, 1961. – 94с.
1267109
  Мехонцев Н.И. Слушатель в аудитории / Н.И. Мехонцев. – М, 1983. – 96с.
1267110
  Тюрин В.М. Слушать в отсеках / В.М. Тюрин. – М, 1982. – 173с.
1267111
  Ермаченкова В.С. Слушать и услышать : пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2) / В.С. Ермаченкова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 112с. + CD ROM. – ISBN 978-5-86547-392-1
1267112
  Щипачев С. Слушаю время. / С. Щипачев. – М., 1970. – 144с.
1267113
  Афанасьев А.П. Слушаю день / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1978. – 87с.
1267114
  Шкляревский И.И. Слушаю небо и землю / И.И. Шкляревский. – М., 1985. – 110с.
1267115
  Давиташвили Д. Слушаю свои руки / Д. Давиташвили. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 190с.
1267116
   Слушая время. – Свердловск, 1975. – 219с.
1267117
  Хаустов Л.И. Слушая время / Л.И. Хаустов. – Л, 1978. – 111с.
1267118
  Казакевич Э.Г. Слушая время / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1990. – 525 с.
1267119
  Сокольский М.М. Слушая время... : избранные статьи о музыке / М.М. Сокольский. – Москва : Музыка, 1964. – 372 с.
1267120
  Гончаров В. Слушая камни / В. Гончаров. – М., 1989. – 239с.
1267121
  Матусовский М. Слушая Москву. / М. Матусовский. – М., 1948. – 178с.
1267122
  Кымытваль А.А. Слушая музыку : стихи / Антонина Кымытваль; переводы. – Магадан : Кн. изд-во, 1972. – 64 с.
1267123
  Москалець К. Слушна неочевидність // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 27-29


  Польський мислитель Лешек Кулаковський.
1267124
  Кукуш О.Г. Слушність робастних оцінок нескінченновимірного параметра регресії / О.Г. Кукуш, В.В. Пантелус // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 19-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У строго опуклому банаховому просторі розглянуто модель нелінійної регресії з керуючою випадковою послідовністю. Параметрична множина є метричним компактом. Побудований робастний аналог оцінки найменших квадратів, одержано умови строгої слушності ...
1267125
  Пріданнікова О.М. Слціально-педагогічна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями до інтеграції в систему загальноосвітньої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 137-138
1267126
  Фурнаджиев Н. Слънце над планините / Н. Фурнаджиев. – София, 1961. – 84с.
1267127
  Бахшиев Ф.М. Слышать голос твой / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1972. – 160с.
1267128
   Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1267129
  Шиманский М.Н. Слышим ваши шаги. / М.Н. Шиманский. – М., 1977. – 255с.
1267130
   Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Аль-Джараби А. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В.И. Астаховой и д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 222, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2298-12-8
1267131
  Юхимович В.Л. Слышишь, брат мой? : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1267132
  Барвинок Г.С. и др. Слышишь, Днепр! / Г.С. и др. Барвинок. – Харьков, 1979. – 180с.
1267133
  Третьяков С.М. Слышишь, Москва? / С.М. Третьяков. – М., 1965. – 240с.
1267134
  Кривель А.М. Слышишь, Халхин-Гол! / А.М. Кривель. – М., 1989. – 190с.
1267135
  Волобуева И.Г. Слышишь? / И.Г. Волобуева. – Москва, 1970. – 95с.
1267136
  Греков Ю.Ф. Слышишь? Кричит сова! / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1988. – 412с.
1267137
  Талев Д. Слышу ваши голоса : Роман / Д. Талев. – М., 1974. – 479с.
1267138
  Козлова С.В. Слышу гром / С.В. Козлова. – М., 1976. – 78с.
1267139
  Вохменцев Я.Т. Слышу зов земли / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1966. – 72с.
1267140
   Слышу песню. – Новосибирск, 1977. – 208с.
1267141
  Кудрявцев И.Н. Слышу поступь дня. / И.Н. Кудрявцев. – М, 1981. – 79с.
1267142
  Кеулькут В.Г. Слышу твой голос : стихи / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1977. – 33 с.
1267143
  Дурасова Т.Б. Слышу, как стучится беда... / Т.Б. Дурасова. – Л., 1989. – 126с.
1267144
   Слышу, поет Америка. – М., 1960. – 174с.
1267145
  Лашев Е.К. Слюда / Е.К. Лашев. – М, 1948. – 296с.
1267146
  Шуркин К.А. Слюда и как ее искать в Карелии. / К.А. Шуркин. – Петрозаводск, 1953. – 40с.
1267147
  Мораховский В.Н. Слюдоносные гранит-пегматиты Мамско-Чуйского района : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мораховский В.Н.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 23л.
1267148
   Слюдоносные пегматиты Северной Карелии геология, минералогия, геохимия и генезис/. – Л., 1976. – 368с.
1267149
  Соболев В.В. Слюдопласты и их применение / В.В. Соболев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 190 с.
1267150
  Соловьев С.П. Слюды / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1938. – с.
1267151
  Козлов В.Д. Слюды магматитов Забайкалья / В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1978. – 150с.
1267152
  Лапидис И.Л. Слюды редкометальных гранитов / И.Л. Лапидис. – Новосибирск, 1977. – 132с.
1267153
  Лапидес И.Л. Слюды редкометальных гранитоидов: (Хим. состав и терм. анализ). / И.Л. Лапидес. – Новосибирск, 1977. – 104с.
1267154
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1267155
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1267156
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1267157
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1267158
  Якель Р. Слюсар, який став письменником // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 11


  "Ще донедавна він щодня приходив на автобусну зупинку в центрі Тернополя, розкладав у валізці власні романи. Табличка "Авторський розпродаж" привертала увагу містян і заманювала придбати твір за помірну ціну. Небайдужим він залюбки розповідав історії з ...
1267159
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 247
1267160
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1267161
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1267162
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 55. – ISBN 978-966-8153-74-7
1267163
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1267164
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1267165
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т. 1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462 с.
1267166
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1267167
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1267168
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1267169
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1267170
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1267171
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370
1267172
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1267173
  Гуцало Є. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1267174
  Голик Р. Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 494-501. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1267175
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320 - 8370
1267176
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1267177
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1267178
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1267179
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1267180
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1267181
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1267182
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1267183
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1267184
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1267185
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1267186
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1267187
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1267188
  Сильчук С.М. Смак і мода як соціокультурні феномени // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 184-194
1267189
  Крумов Б. Смак ілюзій = роман/ пер. с болг. / Б. Крумов. – Київ : Молодь, 1991. – 197 с.
1267190
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1267191
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1267192
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1267193
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1267194
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1267195
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1267196
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1267197
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1267198
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1267199
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1267200
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1267201
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1267202
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1267203
   Смалюк Андрій Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61
1267204
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1267205
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1267206
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1267207
  Мороз В. Смарт-контракти: в чому родзинка? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 33
1267208
  Сизоненко В. Смарт-контракти: з чим вони смакують // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 16-17
1267209
  Теряєв Р. Смарт-контракти: що, як, коли? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 12
1267210
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1267211
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1267212
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1267213
  Селевко О.М. Смарт контракт: цивільно-правові аспекти // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 165-167. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1267214
  Сергієнко В. Смарт контракти: інформаційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 275-277
1267215
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1267216
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1267217
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1267218
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1267219
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1267220
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1267221
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1267222
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1267223
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1267224
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1267225
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1267226
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1267227
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1267228
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л. Радищев. – Л., 1963. – 68с.
1267229
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1267230
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1267231
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1267232
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1267233
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1267234
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1267235
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1267236
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1267237
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград : Детгиз, [Ленинградское отделение], 1961. – 104 с. : ил. – (Библиотека пионера "Знай и умей". [Школьная библиотека. Для восьмилетней школы])
1267238
  Головня В.Я. Смела : краткое статистико-экономическое описание имений и заводов графов Льва Алексеевича, Андрея и Георгия Александровичей Бобринских в Киевской губернии, для Всероссийской выставки 1913 года в Киеве / [сост. В. Головня]. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1913. – 197, [2] с., [9] л. портр., табл., диагр., карт. : ил., табл., портр., диагр. – Авт. указан в конце предисл.
1267239
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1267240
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1267241
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – М., 1949. – 80с.
1267242
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1267243
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1267244
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1267245
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... / А.Н. Васильев. – Иваново, 1956. – 283с.
1267246
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1267247
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1267248
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1267249
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – Москва, 1964. – 400с.
1267250
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1267251
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1267252
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
1267253
  Голубев Г.Г. Смелость летчика : очерк / Г.Г. Голубев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1958. – 108 с.
1267254
   Смелость, мужество, отвага.. – М., 1960. – 328с.
1267255
  Преда Марин Смелость. / Преда Марин. – М., 1962. – 158с.
1267256
  Фатеев А.А. Смелые казачата. / А.А. Фатеев. – Симферополь, 1965. – 173с.
1267257
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1957. – 151с.
1267258
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1959. – 112с.
1267259
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1961. – 113с.
1267260
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1968. – 142с.
1267261
  Наумов С.М. Смелые паруса / С.М. Наумов. – М, 1969. – 143с.
1267262
  Альманса Э.Р. Смелые рыбаки / Э.Р. Альманса. – Москва, 1965. – 200с.
1267263
  Попик Г.Е. Смелые сердца : [докум. повесть : для детей] / Г.Е. Попик. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1961. – 184 с.
1267264
  Каменкович З.Б. Смелый мальчик. -- (Адрес друга. О С.М.Кирове) / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1961. – 107 с.
1267265
  Котенко В.М. Смелый попугай. / В.М. Котенко, А. Давидович. – Воронеж, 1968. – 72с.
1267266
  Кравченко Иван Иванович Смелянские сахарные заводы 1838-1861 годы : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко Иван Иванович;. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1267267
  Толстой А.Н. Смельчаки / А.Н. Толстой. – Москва, 1943. – 12с.
1267268
  Толстой А. Смельчаки / А. Толстой. – Москва, 1944. – 8с.
1267269
  Горбунов В.А. Смельчаки. Отряд особого назначения / В.А. Горбунов, В.П. Полуян. – М, 1966. – 79с.
1267270
   Смена. – М., 1990. – 383с.
1267271
   Смена. – Москва, 1924-
№ 1. – 1995
1267272
   Смена. – Москва, 1924-
№ 2. – 1995
1267273
   Смена. – Москва, 1924-
№ 3. – 1995
1267274
   Смена. – Москва, 1924-
№ 4. – 1995
1267275
   Смена. – Москва, 1924-
№ 5. – 1995
1267276
   Смена. – Москва, 1924-
№ 6. – 1995
1267277
   Смена. – Москва, 1924-
№ 7. – 1995
1267278
   Смена. – Москва, 1924-
№ 8. – 1995
1267279
   Смена. – Москва, 1924-
№ 9. – 1995
1267280
   Смена. – Москва, 1924-
№ 10. – 1995
1267281
   Смена. – Москва, 1924-
№ 11. – 1995
1267282
   Смена. – Москва, 1924-
№ 12. – 1995
1267283
   Смена. – Москва
№ 1. – 1996
1267284
   Смена. – Москва
№ 2. – 1996
1267285
   Смена. – Москва
№ 3. – 1996
1267286
   Смена. – Москва
№ 4. – 1996
1267287
   Смена. – Москва
№ 5. – 1996
1267288
   Смена. – Москва
№ 6. – 1996
1267289
   Смена. – Москва
№ 7. – 1996
1267290
   Смена. – Москва
№ 8. – 1996
1267291
   Смена. – Москва
№ 9. – 1996
1267292
   Смена. – Москва
№ 10. – 1996
1267293
   Смена. – Москва
№ 1. – 1997
1267294
   Смена. – Москва
№ 2. – 1997
1267295
   Смена. – Москва
№ 3. – 1997
1267296
   Смена. – Москва
№ 4. – 1997
1267297
   Смена. – Москва
№ 5. – 1997
1267298
   Смена. – Москва
№ 6. – 1997
1267299
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2008
1267300
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2008
1267301
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2008
1267302
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2008
1267303
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2008
1267304
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2008
1267305
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2008
1267306
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2008
1267307
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2008
1267308
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2008
1267309
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2008
1267310
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2008
1267311
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2009
1267312
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2009
1267313
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2009
1267314
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2009
1267315
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2009
1267316
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6 (1736). – 2009
1267317
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2009
1267318
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2009
1267319
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9 : За живое. – 2009
1267320
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2009
1267321
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2009
1267322
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2009
1267323
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2010
1267324
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2010
1267325
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2010
1267326
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2010
1267327
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2010
1267328
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2010
1267329
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2010
1267330
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2010
1267331
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2010
1267332
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2010
1267333
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2010
1267334
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2010
1267335
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2011
1267336
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2011
1267337
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2011
1267338
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2011
1267339
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2011
1267340
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2011
1267341
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2011
1267342
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2011
1267343
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2011
1267344
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2011
1267345
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2011
1267346
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2012
1267347
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2012
1267348
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2012
1267349
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2012
1267350
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2012
1267351
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2012
1267352
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2012
1267353
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2012
1267354
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2012
1267355
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2012
1267356
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2012
1267357
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2012
1267358
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2013
1267359
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2013
1267360
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2013
1267361
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2013
1267362
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5, май. – 2013
1267363
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2013
1267364
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2013
1267365
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2013
1267366
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2013
1267367
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2013
1267368
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2013
1267369
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2013
1267370
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2014
1267371
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2014
1267372
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2014
1267373
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2014
1267374
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2014
1267375
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2014
1267376
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2014
1267377
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2014
1267378
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2014
1267379
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 10. – 2014
1267380
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2014
1267381
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 12. – 2014
1267382
  Нугаев Р.М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.114-122. – ISSN 0042-8744
1267383
  Самохвалов А. Смена вех в начале ХХ1 столетия // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-21. – ISSN 0869-44435
1267384
  Жукова Н.А. Смена генераций у дафний : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Н, А.; Лен. пед. ни-т. – Ленинград, 1951. – 11 с.
1267385
  Аски Пьер Смена декораций : Перемены // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
1267386
  Соколов В.Н. Смена дней. / В.Н. Соколов. – М., 1965. – 216с.
1267387
  Свербилова Т.Г. Смена жанровых парадигм как литературный феномен fin de siecle в истории русской драматургии нового времени (XVII - конца XIX века) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 63-68
1267388
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1267389
  Тетерин Г.Н. Смена исторических эпох в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
1267390
  Харчук Н. Смена караула. С принятием антирейдерского закона сменить собственников или руководство предприятия без их ведома стало практически невозможно // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 17 января (№ 3). – С. 20. – ISSN 1563-6755
1267391
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1967. – 195с.
1267392
  Кузьмичев А.П. Смена караулов / А.П. Кузьмичев. – М, 1970. – 200с.
1267393
  Бурлак Б.С. Смена караулов / Б.С. Бурлак. – Оренбург, 1981. – 264с.
1267394
  Панин Андрей Смена климата как повод изменить жизнь : варианты / Панин Андрей, Брашлер Матиас, Фишер Моника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 96-103 : Фото
1267395
   Смена комсомола.. – М., 1964. – 328с.
1267396
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1267397
  Кузнецова Татьяна Яковлевна Смена культурной парадигмы: как она влияет на формирование личности подростка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893


  Сегодня, когда творческое начало и интеллектуальный потенциал, умение оперировать информацией и творчески её преобразовывать являются одним из основных достоинств личности и важнейшим стратегическим ресурсом информационного общества, проблема ...
1267398
   Смена литературных стилей.. – М., 1974. – 388с.
1267399
  Ракитов А. Смена ментальности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 119-134. – ISSN 0869-44435
1267400
  Гаркавенко А.С. Смена механизмов излучения в лазерах с электронной накачкой на основе оптически однородных, радиационно легированных кристалов GAAS // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 15-21
1267401
  Мишустин Е.Н. Смена микрофлоры при процессе разложения органических остатков в связи с развитием в почве Bac.mycoides Flugge / Е.Н. Мишустин, А.Г. Тимофеева, 1944. – С. 272-284
1267402
  Самойленко И.В. Смена молодая / И.В. Самойленко. – К, 1955. – 47с.
1267403
  Астахова В.И. Смена образовательных стратегий в условиях глобализации // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 7-18. – ISSN 1993-5560
1267404
   Смена палеообстановок предгорья Карпат в начале последнего плейстоценового климатического цикла (на примере разреза Radymno) / М.С. Комар, М. Ланчонт, П. Кулеша, Я. Кусяк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1267405
  Мюллер Смена парадигм посткоммунистической трансформации / Мюллер, А. Пикель // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.67-82. – ISSN 0132-1625
1267406
  Корженевский И.И. Смена парадигм центробанкинга // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-63. – ISSN 2074-6040


  Статья посвящена анализу глобальных монетарных условий, сформировавшихся в посткризисный период. Подробно анализируется инструмент "количественного смягчения".
1267407
  Московкин В.М. Смена парадигмы в формальных научных коммуникациях // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 4-7


  Эволюция системы формальных научных коммуникаций.
1267408
  Земцов С. Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: от выравнивания к "умной специализации" / С. Земцов, В. Баринова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 65-81 : табл., рис. – Библиогр.: 78 назв. – ISSN 0042-8736
1267409
  Вознесенская Н.В. Смена парадигмы сайта современного вуза // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 83-85. – ISSN 0234-0453


  С развитием интернет-технологий, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также проведением различных мониторинговых мероприятий сайты вузов меняются от справочно-информационных порталов для абитуриентов до ...
1267410
  Прошина З.Г. Смена парадигмы языкового образования? (Предисловие к статье А.Мацуды) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 176-177. – ISSN 1606-951Х
1267411
  Синельщикова З.И. Смена пород в елово-лиственных лесах Тавда-Кондинского междуречья. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Синельщикова З.И.; АН СССР. Уральский филиал Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1267412
  Ким Е. Смена президента в республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1267413
  Раковская Э.М. Смена ПТК в свете соотношения элементов и связей в ландшафтной структуре // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 3-10. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1267414
  Нугаев Р.М. Смена развитых науных теорий: ценностные измерения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С. 124-134. – ISSN 0042-8744
1267415
  Горлова Р.Н. Смена растительности как компонента биогеоценозов в предпоследнее межледниковье / Р.Н. Горлова; Отв. ред. Пьявченко Н.И. – Москва : Наука, 1968. – 72с.
1267416
  Алехин В.В. Смена растительности от Започинья до р. Волги / В.В. Алехин, Д.С. Аверкиев. – Нижний Новгород : [Б. и.], 1928. – С. 13-21 : табл. – Отд. оттиск из "Предварит. отчета о работах Нижегород. геоботан. экспедиции в 1926 г. – (Производительные силы Нижегородской геоботанической экспедиции в 1927 г. ; вып. 9/1928)
1267417
  Корин Г.А. Смена ритма / Г.А. Корин. – М., 1970. – 112 с.
1267418
  Пименова М.В. Смена стереотипов, или новый взгляд на ментальность в лингвокультуре // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 3-9. – ISSN 0130-9730
1267419
  Игрунов В. Смена экономической парадигмы взаимодействия - шанс для России и Украины // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-13


  Российско - украинские отношения
1267420
  Устинов Г. Смена эпох / Г. Устинов. – Москва : Известия, 1988. – 189 с.
1267421
  Романченко Н.З. Смена, стройся / Н.З. Романченко. – М., 1967. – 104с.
1267422
  Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 17-37. – ISSN 0321-2017
1267423
   Смена.. – М., 1976. – 271с.
1267424
  Суздальцев А. Сменит ли Евразийский экономический союз союзное государство Белоруссии и России? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 71-75. – ISSN 0131-2227
1267425
   Сменное планирование в машиностроении.. – К., 1957. – 103с.
1267426
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским // Сборник статей посященных почитателями академику и заслуженному профессору В.И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности : Издание Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук и Ист.-филол. ф-та Имп. С.-Петербургского Ун-та. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – Ч. 2. – С. 1375-1415
1267427
  Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в отношении народов Запада к русским / Н. Дашкевич. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1908. – 41 с. – Отд. оттиск: Сборник статей, посвященных. В. И. Ламанскому. СПб., 1908, ч. 2.
1267428
  Елизаветин Г.В. Смены вех не бедет! / Г.В. Елизаветин. – М, 1965. – 69с.
1267429
  Пахомов М.М. Смены ландшафтно-климатических обстановок на пространстве Северной Евразии за последние 130 тыс. лет // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 15-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1267430
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закавказья в их связи с почвенно-климатическими изменениями и деятельностью человека / П.Д. Ярошенко. – Москва-Л., 1956. – 242с.
1267431
  Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закарпатья / П.Д. Ярошенко, В.А. Грабарь. – Л., 1969. – 114с.
1267432
  Карибаева К.Н. Смены растительности и их регулирование при пастбищном использовании. / К.Н. Карибаева, Л.Я. Курочкина. – Алма-Ата, 1991. – 168с.
1267433
  Дракохруст А.А. Сменяет время караулы / А.А. Дракохруст. – М., 1961. – 47с.
1267434
  Шаталова Н. Сменят ментальность? Российские университеты устремились в топ международных рейтингов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 10


  Пятнадцать российских вузов стали победителями конкурсного отбора на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, призванных способствовать их продвижению в международных рейтингах. Соответствующее решение было принято по результатам ...
1267435
  Мордвінцев В.М. Смерди / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341. – ISBN 966-642-073-2
1267436
  Герасим"юк В.Д. Смереки / В.Д. Герасим"юк. – К, 1982. – 88с.
1267437
  Діянич В.В. Смереки осені не знають / В.В. Діянич. – Ужгород, 1975. – 190с.
1267438
  Галич Г. Смерекова колонада / Г. Галич. – Львів, 1967. – 135с.
1267439
  Влад Марія Смерекова сила : Мандруйте на здоров"я / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109 : Фото
1267440
  Рудик С.Т. Смерековий вітраж : повість / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 271 с.
1267441
  Жупанин С.І. Смерековий край / С.І. Жупанин. – Ужгород, 1985. – 72с.
1267442
  Качкан В.А. Смерековий спів / В.А. Качкан. – Ужгород, 1972. – 48с.
1267443
  Павличко Д.В. Смерічка : вірші / Д.В. Павличко. – Київ, 1982. – 15 с.
1267444
  Філіпович М. Смертельна загроза чи нові перспективи? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-29. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)


  Про модкернізм в історіографії.
1267445
  Кристи Брайан Смертельна охота. Специальное расследование. Смертельные игры / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 118-135 : фото
1267446
  Мартович Л. Смертельна справа / Л. Мартович. – Львів, 1953. – 32 с.
1267447
  Мартинсон Х. Смертельная действительность // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 2 (1030 ). – С. 139-145. – ISSN 0130-7673


  В августе 1934 г. в Москве состоялся Всесоюзный съезд писателей. Харри Мартинсон, шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, в своем эссе дает оценку этому событию как делегат съезда.
1267448
  Кучкина О. Смертельная любовь : личные истории знаменитых людей / Ольга Кучкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Время, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-9691-0333-7
1267449
  Любченко Д.И. Смертельная схватка за КПД. Часть II // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 6. – С. 53-58


  Історія залізничної техніки : паровоз
1267450
  Леус В. Смертельний візит : Повість / Віталій Леус. – Чернігів, 2004. – 60с. – ISBN 966-8276-82-5
1267451
  Шолохов М.О. Смертельний ворог / М.О. Шолохов. – Харків, 1930. – 32с.
1267452
  Ільченко О. Смертельний круїз : [команда - 14] / Олесь Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2008. – 124, [4] с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 978-966-465-193-3
1267453
  Гуцула Владимир Смертельно удачливый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 17/18 (130). – С. 62-63. – ISSN 2075-7093


  Безрезультатні замахи на життя Адольфа Гітлера.
1267454
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8
1267455
  Юрьев З. Смертельное бессмертие // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7
1267456
  Дрейпер Роберт Смертельное хобби. Унесенный ветром // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 72-93 : фото
1267457
  Сальгари Э. Смертельные враги ; Талисман; Страна чудес / Э. Сальгари. – Киев, 1993. – 396с.
1267458
  Дымов Павел Смертельные объятия Далласа // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 166-172 : фото
1267459
   Смертельный гамбит : романы : пер. с англ. – Москва : Интербук, 1991. – 254 с. – Содерж.: Смертельный гамбит / Р. Стаут. Убийство в "Розовом павильоне" / А. Мейсон. – ISBN 5-7664-0473-5 (В пер.)
1267460
  Муньос Смертельный круг / Муньос, , Рафаэль Фелипе. – М., 1967. – 270с.
1267461
  Ханин Флориан Смертельный лес. Полосатая смерть : Бангладеш / Ханин Флориан, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 120-133. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
1267462
  Ли Джейн Смертельный улов в Сиамском заливе. Странный улов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 61 : фото
1267463
  Донской С.Г. Смертельный холод : роман / Сергей Донской. – Киев : А.С.К., 2006. – 350, [2] с. – (Криминальное чтиво). – ISBN 966-319-133-3
1267464
  Веркалець М. Смертею смерть здолав (спогад про невмирущого) // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 73-76. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ "КПІ" (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ") (з 1991). ...
1267465
  ТОхов Смерти не будет / ТОхов. – М, 1963. – 78с.
1267466
  Тохов И.Д. Смерти не будет / И.Д. Тохов. – М, 1963. – 78с.
1267467
  Тохов И.Д. Смерти не будет : стихи / Иван Тохов; переводы. – Москва : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. – 78 с.
1267468
  Монов Тодор Смерти нет : роман / Монов Тодор. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 280с.
1267469
  Платонов А.П. Смерти нет! / А.П. Платонов. – М., 1970. – 400с.
1267470
  Середа Г. Смерти смотрели в лицо / Г. Середа. – Саранск, 1967. – 120с.
1267471
  Шутов В.В. Смерти смотрели в лицо / В.В. Шутов. – Донецк, 1974. – 439с.
1267472
  Агуренко Б.П. Смерти смотрели в лицо / Агуренко Б.П. – 2-е изд., дораб. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство
2. – 1979. – 188 с.
1267473
  Шутов В.В. Смерти смотрели в лицо. / В.В. Шутов. – Донецк, 1981. – 440с.
1267474
  Монов Тодор Смерті немає / Монов Тодор. – Київ, 1963. – 253с.
1267475
  Скрипник Л. Смертна камера : повість / Л. Скрипник. – Харків, 1931. – 117 с.
1267476
  Полянський Є. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1561-4999
1267477
  Рішко Б. Смертна кара в Україні. Громадська думка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 186-189. – ISBN 978-966-2609-60-8
1267478
  Коновалова Ю.С. Смертна кара в Україні: чи можливе повернення? / Ю.С. Коновалова, М.І. Синицина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7364-24-4
1267479
  Васильченко Л.В. Смертна кара та права людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-32 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
1267480
  Ткачук А. Смертна кара у Руській державі / А. Ткачук, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-65
1267481
  Гороховська О.В. Смертна кара як вид покарання в країнах Європи: законодавче оформлення та практика застосування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 109-112
1267482
  Тимчук О.Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світі: законодавство й практика (порівняльно-правовий аналіз) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 47-52. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1267483
  Сіліч Є.Г. Смертна кара: за і проти / Є.Г. Сіліч, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 225-227
1267484
  Стан С.М. Смертна кара: потреба чи пережиток минулого? // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 169-172
1267485
  Толстой Л.Н. Смертная казнь / Л.Н. Толстой. – Москва. – 8с.
1267486
   Смертная казнь / [Г. Зак]. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля" ; [Тип. А.П. Поплавскогоj], 1906. – 62 с. – Без обл., авт устан. по интернету - Авт. указан в объявл. на 3 с. обл.
1267487
  Таганцев Н.С. Смертная казнь : сборник статей Н.С. Таганцева. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1913. – [2], IV, 177, [2] с.
1267488
  Пионтковский А.А. Смертная казнь в Европе : А. Пионтковского, орд. проф. Казанского ун-та. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1908. – 124 с.


  На обл. автограф? На тит. дарственная надпись от автора
1267489
  Бутенко Э.Ф. Смертная казнь в законодательстве России XIX века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1267490
  Федорова А.Н. Смертная казнь в истории России в период XV-XVIIвв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805
1267491
  Орловская Е. Смертная казнь в истории Средневековой Беларуси // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 57-58
1267492
  Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах : (историко-правовой очерк) / Анашкин Г.З. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 144 с.
1267493
  Нежинский Ю.В. Смертная казнь в эллинистическом Египте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 157-160. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1267494
  Хантуш А С.М. Смертная казнь как вид наказания по уголовному законодательству Республики Йемен и других арабских стран // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 129-133. – ISSN 1684-2618
1267495
  Лепешкина О.И. Смертная казнь: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 227-232. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1267496
  Пилецкий С.Г. Смертная казнь: варварство или справедливость ? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 118-126. – ISSN 0132-1625
1267497
   Смертная казнь: за и против. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 528с.
1267498
  Кульчицький С. Смертний вирок народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 11


  Вірменський геноцид 1915 року та його уроки.
1267499
  Ефименко В.М. Смертник / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1963. – 190с.
1267500
  Файзулін Я. Смертники в погонах // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 42 (207). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Штрафні батальйони Червоної армії були одним з елементів репресій Сталіна.
1267501
  Герасим"юк В. Смертні в музиці : вірші та поеми / Василь Герасим"юк. – Київ : Логос Україна, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-2120-00-4
1267502
  Корчак-Чепурківський Смертність в 4-х найбільших містах УРСР у 1923-1929 рр. / Корчак-Чепурківський. – К.
1. – 1930. – 96с.
1267503
  Левчук Н.М. Смертність від вбивств в Україні: соціальна нерівність винуватців і жертв злочинів // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-74.
1267504
  Санталова С.О. Смертність населення України та деяких країн Європи від особливо небезпечних захворювань // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-617-7069-75-8
1267505
   Смертність населення України у трудоактивному віці : [колективна монографія] / Е.М. Лібанова, Н.М. Левчук, Н.О. Рингач, О.П. та ін. Рудницький; [Лібанова Е.М., Левчук Н.М., Рингач Н.О., Рудницький О.П. та ін.]; Фонд народонаселення ООН; Ін-т демографії та соціальних досліджень; Державний комітет статистики України; Український центр соціальних реформ; [відп. ред. Е.М. Лібанова]. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с. – ISBN 978-966-2142-01-3
1267506
  Побережна О.С. Смертність населення України: динаміка, чинники та регіональні відміни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 97-104
1267507
  Прицюк Н. Смертність населення України: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 201-209. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1267508
  Месле Ф. Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті = Mortalite et causes de deces en Ukraine ua XXe siecle / Франс Месле, Жак Валлен ; за участю Володимира Школьникова, Сергія Пирожкова та Сергія Адамця ; пер. з фр. Євгена Марічева ; за ред. Сергія Пирожкова ; Нац. ін-т демограф. дослідж. – Київ : Стилос, 2008. – 415, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 301-302 та в підрядк. прим. – (Криза здоров"я у країнах колишнього СРСР = La crise sanitaire dans les pays de l"ex-URSS / Моск. центр демографії та екології людини [та ін.] ; зошит № 152). – ISBN 978-966-8518-98-0
1267509
  Зажура О. Смертність у природному русі населення  містечка СорочинцІ у XVIIIст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 207-212
1267510
  Птуха М.В. Смертність у Росії й на Україні / М.В. Птуха. – Х-К, 1928. – 195с.
1267511
  Катанянц А.И. Смертность от коклюша в С.-Петербурге за 1881-1900 гг. : диссертация / А.И. Катанянц. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1903. – 70, [1] с.
1267512
  Иванова Е.И. Смертность российских мужчин ( причины и региональные различия ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.87-99. – ISSN 0132-1625
1267513
  Горбачев Н.А. Смертные / Н.А. Горбачев. – М., 1990. – 579с.
1267514
  Ушерович С. Смертные казни в царской России / С. Ушерович. – 2-е испр. и доп. изд. – Х, 1933. – 504с.
1267515
  Гаррисон Г. Смертные муки пришельца / Г. Гаррисон. – Киев, 1991. – 241с.
1267516
  Кулькин Е.А. Смертный грех / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1981. – 383с.
1267517
  Нежный А.И. Смертный час / А.И. Нежный. – М., 1991. – 523с.
1267518
  Покровский В.И. Смертодавы в сатирической литературе XVIII в. / В.И. Покровский. – Москва : Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1907. – 24 с.
1267519
  Шир Луна Смертоносная зелень. Зловещая красота : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 52 : Фото
1267520
  Гейцман П. Смертоносный груз "Гильцеборг" / Павел Гейцман // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1267521
  Щербак Ю. Смертохристи і "післямайбутнє" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 8


  Автокоментар до написання роману "Час смертохристів"
1267522
  Кульчицький М. Смертю смерть переміг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 7


  Валерій Марченко - одна з найсвітліших постатей руху опору.
1267523
  Ширшова Лариса Георгіївна Смертю смерть подолали : (до 75-річчя Голодомору в Україні 1932-1933 рр.). Каталог книжкової виставки / Держ. іст. б-ка України; уклад.: С.Л. Газарянц, Л.Г. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 261-269. – ISSN 0869-3595
1267524
  Клименко П.П. Смертю смерть порази : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 319с.
1267525
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – Киев
1. – 1971. – 319с.
1267526
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К.
2. – 1975. – 350с.
1267527
  Клименко П.П. Смертю смерть порази / П.П. Клименко. – К., 1981. – 544с.
1267528
  Сікорський Я.П. Смертю хоробрих / Я.П. Сікорський. – К., 1980. – 136с.
1267529
  Мерль Р. Смерть - моє ремесло : роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 270с.
1267530
  Марантц Хениг Робин Смерть - не просто мгновение?. Переход / Марантц Хениг Робин, Джонсон Линн // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 60-83 : фото
1267531
  Сахнин А Я Смерть - не сон до зари / А Я Сахнин. – М., 1966. – 223с.
1267532
  Левченко Г. Смерть : Фантастична пьєса на дві каpтини / Гаврило Левченко. – Лубні : Дpук. П.Я. Ткача и Г.Я. Бахмутського, 1914. – 15 с.
1267533
  Метерлинк М. Смерть / Морис Метерлинк ; Авториз. пер. И. Арденина; Обл. работы худ[ож]. С. Маклецова. – Санкт-Петербург : [Тип. тип. М.Г. Корнфельда,], 1914. – 163, [2] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1267534
   Смерть // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 910. – ISBN 966-316-069-1
1267535
  Антоненко-Давидович Смерть : уривки з повісті
1267536
  Исупов К.Г. Смерть "другого" // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 103-116. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1267537
  Жадан С. Смерть авторів // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 39


  Всєволод Нєкрасов, Лєв Лосєв та Алєксєй Парщиков. "Поети настільки різні, що поєднати їх в одному списку могла насправді лише їхня смерть".
1267538
  Латт Л.Я. Смерть Адониса Дж. / Л.Я. Латт. – Л, 1964. – 27с.
1267539
  Таварес Р.У. Смерть аиста. / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 47с.
1267540
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса / К. Фуэнтес. – М., 1967. – 268с.
1267541
  Фуэнтес К. Смерть Артемио Круса : роман / Карлос Фуэнтес ; [пер. с исп. М. Былинкиной ; отв. ред. : Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 349, [3] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-067813-6
1267542
  Гулиа Г.Д. Смерть артиста / Г.Д. Гулиа. – М., 1980. – 47с.
1267543
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1968. – 232с.
1267544
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М., 1974. – 899с.
1267545
  Мэлори Т. Смерть Артура : Роман-эпопея в 8-ми кн. / Т. Мэлори. – М. : Художественная литература. – ISBN 5-280-01720-5
1-5. – 1991. – 431 с.
1267546
  Мэлори Т. Смерть Артура : в 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
Кн. 2. – 1991. – 352с.
1267547
  Мэлори Т. Смерть Артура / Т. Мэлори. – М.
3. – 1991. – 302с.
1267548
  Мэлори Т. Смерть Артура. В 3-х кн. / Т. Мэлори. – М.
1. – 1991. – 286 с.
1267549
  Ірчан М. Смерть Асуара / М. Ірчан. – Львів, 1958. – 44с.
1267550
  Чемерис В. Смерть Атея / В. Чемерис. – К, 1990. – 188с.
1267551
  Бондаренко М. Смерть батька : оповідання / М. Бондаренко : РУХ. – 123 с.
1267552
  Натрошвили Г.К. Смерть беззаботного человека : рассказы / Г.К. Натрошвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1965. – 216 с.
1267553
  Олби Э. Смерть Бесси Смит : пьесы ; пер. с англ. / Эдвард Олби. – Москва : Прогресс, 1976. – 309 с.
1267554
  Мережковский Д.С. Смерть богов: (Юлиан Отступник). / Д.С. Мережковский. – Москва, 1991. – 269с.
1267555
  Целлер М. Смерть брата : уривок з роману // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 189-197
1267556
  Крамной Н.Н. Смерть в бархатный сезон : повести / Николай Крамной. – Харьков : Фолио, 1996. – 444, [4] с. – Сер. основана в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-03-0000-X
1267557
  Бонч-Осмоловская Смерть в кабинете : детектив с разветвлениями // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 10
1267558
  Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 775с.
1267559
  Загребельный П.А. Смерть в Киеве. Первомост : Романы / Павло Загребельный ; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Художественная литература, 1980. – 680с.
1267560
  Селин Смерть в кредит : Роман / Селин, Луи-Фердинанд; Пер.с фр. – Харьков-Москва : Фолио, АСТ, 1999. – 608с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0534-6
1267561
  Селин Л.Ф. Смерть в кредит = Nort a credit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. М. Климовой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 541. [3] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 1999 г. - Парал. тит. л. фр. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6
1267562
  Трушин Александр Смерть в Мехико // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 11-13. – ISSN 0234-1670


  Вбивство Л.Д. Троцького.
1267563
  Кристи А. Смерть в облаках : роман / Агата Кристи ; [к сб. в целом: пер. с англ. Н. Куликовой, Л. Кунельского, Н. Кунельской и др.]. – Киев : Радуга, 1990. – 575, [2] с. : ил. – В кн. также: Убить легко : роман ; Рассказы. – (Библиотека журнала "Радуга")
1267564
  Кристи А. Смерть в облаках / А. Кристи. – М, 1991. – 158с.
1267565
  Тендюк Л.М. Смерть в океані : повість та оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1990. – 292 с. – (Пригоди. Фантастика)
1267566
   Смерть в особняке. – М., 1991. – 364с.
1267567
  Вернан Смерть в очах : Втілення потойбічного світу в античній Греції : Артеміда, Горгона / Жан-П"єр Вернан. – Київ : [Дух і літера], 1993. – 84 с. – (Серія "Дух і літера"). – ISBN 5-8292-0036-8
1267568
  Бокс Э. Смерть в пятой позиции / Эдгар Бокс. – Гомель : СИГМА, 1992. – 323 с. – Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден. – (Зарубежный детектив ; № 8). – ISBN 5-87974-070-6
1267569
  Галинь Х. Смерть в распродажу : рассказы / Харий Галинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 182 с.
1267570
  Марш Н. Смерть в театре "Дельфин" : Романі / Н. Марш. – Москва : Букмэн, 1998. – 512с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-8043-0024-6
1267571
   Смерть в штрафной площадке. – Ставрополь, 1991. – 384с.
1267572
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1935. – 480с.
1267573
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – М., 1948. – 448с.
1267574
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Воронеж, 1963. – 468с.
1267575
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 478с.
1267576
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Краснодар, 1984. – 448с.
1267577
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Ю.Н. Тынянов. – Кишинев, 1984. – 446с.
1267578
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара / Тынянов Ю.Н. – Москва, 1988. – 461 с.
1267579
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 447 с. – (Классики и современники ; Сов. лит.)
1267580
  Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара : роман. Повесть. Рассказы / Юрий Тынянов. – Москва : Эксмо, 2007. – 640с. – (Русская классика 20). – ISBN 978-5-699-22702-0
1267581
  Червак Б. Смерть вождя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 3


  75 років, як у роттердамі було вчинено смертельний напад на першого Голову ОУН полковника Євгена Коновальця.
1267582
  Инанишвили Р. Смерть волка : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1989. – 207 с.
1267583
  Фекете Д. Смерть врача / Д. Фекете. – Москва, 1965. – 144с.
1267584
  Фекете Д. Смерть врача // Зверь с хутора / И. Шаркади. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. – (Серия "Новый мир")
1267585
  Олдингтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдингтон. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320с.
1267586
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Київ : Будівельник, 1981. – 368 с.
1267587
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Киев, 1982. – 368с.
1267588
  Олдингтон Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – Москва, 1988. – 604с.
1267589
  Олдінгтон Р. Смерть героя : Роман / Р. Олдінгтон. – Київ : Дніпро, 1988. – 339с. – (Вершини світового письменства ; Т. 62)
1267590
  Мечин Т.П. Смерть Голубки, или Злоключения корреспондента / Т.П. Мечин. – М, 1962. – 207с.
1267591
  Никон (архиепископ) Смерть графа Л.Н. Толстого : (дневник из Троицкого слова) / [соч.] епископа Никона. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1911. – 128 с. : 12,5х8,5 см. – Миниатюрное издание. – (Троицкий цветок ; № 71)
1267592
  Сагинадзе Э.О. Смерть графа Сергея Юльевича Витте: отклики и суждения в российской прессе // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 86-100. – ISSN 0869-5687
1267593
  Кручковський Л. Смерть губернатора : п"еса / Л. Кручковський; Пер. з польської. – Київ : Художня література, 1963. – 78 с.
1267594
  Кручковский Л. Смерть губернатора / Л. Кручковский. – К., 1963. – 78с.
1267595
  Стаут Р. Смерть демона. Пачка фальшивых банкнот. Гамбит. Ловушка для матери = Death Of a Demon. Counterfeit for murder. Gambit. The mother hunt / Рекс Стаут. – Москва : КУбК-а. – ([Межиздательская серия]). – ISBN 5-85554-028-6
[Вып. 15]. – 1994. – 444 с., [3] с. – На авантитуле : Полное собрание сочинений
1267596
  Ликович Ірися Смерть Евридіки : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0130-5212
1267597
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна / В.В. Липатов. – М., 1966. – 144с.
1267598
  Липатов В.В. Смерть Егора Сузуна. Стрежень / В.В. Липатов. – Чита, 1963. – 231 с.
1267599
   Смерть ей к лицу.. – Минск, 1993. – 363с.
1267600
  Лордкипанидзе К.А. Смерть еще подождет : сборник произведений / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Военное издательство, 1971. – 310 с.
1267601
  Едігей Є. Смерть за алфавітом / Є. Едігей. – К, 1991. – 142с.
1267602
  Соколов Б. Смерть за анкетними даними // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  "Остаточне рішення єврейського питання"...радянськими партизанами
1267603
  Степняк-Кравчинский Смерть за смерть / Степняк-Кравчинский. – Пб., 1920. – 24с.
1267604
   Смерть заговора.. – М., 1992. – 224с.
1267605
  Соколов Б. Смерть задешево // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 3


  Чорні дні російської приватної військової кампанії Вагнера продовжуються. Цього разу в Мозамбіку.
1267606
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – К, 1961. – 266с.
1267607
  Мнячко Л. Смерть зветься Енгельхен / Л. Мнячко. – Київ, 1966. – 266 с.
1267608
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 266 с.
1267609
  Мнячко Л. Смерть зовется Энгельхен / Л. Мнячко. – Москва, 1962. – 264 с.
1267610
  Павлюк І. Смерть золотого миту // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 111-117. – ISSN 0130-321Х
1267611
  Плавильщиков Н.Н. Смерть и бессмертие / Н.Н. Плавильщиков. – Вологда : Северный печатник, 1925. – 87с. – (На пути к материализму : Пособия для учителя и самообразования / Гос. Тимирязевский научно-иссл. ин-т ; Вып. №7 ; Серия 9)
1267612
  Каммерер Пауль Смерть и бессмертие / Каммерер Пауль. – Москва. – (Природа и культура)
Кн. 17. – 1925. – 115 с.
1267613
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков / Юлиан Кулаковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1899. – VIII, 128 с. : рис.
1267614
  Кулаковский Ю.А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков. / Ю.А. Кулаковский. – с.
1267615
  Румянцев Н. Смерть и воскресение спасителя / Н. Румянцев. – Москва : Атеист
Т. 1. – 310 с.
1267616
  Тюрк Г. Смерть и дождь / Г. Тюрк. – М., 1969. – 365с.
1267617
  Тюрк Х. Смерть и дождь / Х. Тюрк. – М.
№18. – 1969. – 80с.
1267618
  Тартаковский Б.С. Смерть и жизнь рядом / Б.С. Тартаковский. – М., 1963. – 240с.
1267619
  Макгихи Р. Смерть и ложь / Р. Макгихи. – М, 1985. – 239с.
1267620
  Маринина А. Смерть и немного любви : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 416с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000379-Х
1267621
  Маринина А. Смерть и немного любви / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00607-9
1267622
  Маринина А. Смерть и немного любви. Стечение обстоятельств / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 528с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-000404-4
1267623
   Смерть и похороны Т.Г. Шевченко : (документы и материалы). – Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1961. – 167, [1] с.
1267624
  Франк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда / У. Франк. – М., 1936. – 48с.
1267625
  Фрэнк У. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда: роман. / У. Фрэнк. – М., 1981. – 528с.
1267626
  Бауэрова А. Смерть и семь немых свидетелей : романы / А. Бауэрова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 526 с.
1267627
  Марш Н. Смерть и танцующий лакей / Н. Марш. – М., 1991. – 247с.
1267628
  Осецкий Ф.И. Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог / сост. Ф. Осецкий, присяж. пов. при Спб. судеб. палате. – 2-е изд., соверш. переработ. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Месника и Римана, 1890. – XII, 453 с.
1267629
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Москва, 1969. – 264с.
1267630
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой. – Л., 1983. – 304с.
1267631
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- За что? / Л.Н. Толстой. – Москва, 1950. – 80с.
1267632
  Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. -- Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1930. – 135с.
1267633
  Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1988. – 526 с. : ил.
1267634
  Ерсой Рухі Смерть і поховальні звичаї та обряди турків // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 54-60. – ISSN 0130-6936
1267635
  Романов С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка
1267636
  Тютюнник Григір Смерть кавалера : Повісті і оповідання / Тютюнник Григір. – Київ : Махаон-Україна, 2001. – 256с. – (100 кращих творів українського письменства). – ISBN 966-605-216-4
1267637
  Франко І.Я. Смерть Каїна / І.Я. Франко. – Київ : Слово, 1924. – 65с. – (Українське письменство)
1267638
  Ласуриа М.Т. Смерть камня : стихи / М.Т. Ласуриа; авториз. пер. с абх. – Москва : Советский писатель, 1971. – 104 с.
1267639
  Костецький І. Смерть кардинала. Партія справжніх людей : радіоп"єса // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 8-58.
1267640
  Николенко И. Смерть Катона. / И. Николенко. – Москва : Современник, 1990. – 191 с.
1267641
  Николенко И.А. Смерть Катона. / И.А. Николенко. – М, 1990. – 276-494с.
1267642
  Федин К. Смерть Кваста / К. Федин. – Ленинград, 1936. – 31с.
1267643
  Наканиси И. Смерть Кихэя / И. Наканиси. – М., 1963. – 175с.
1267644
  Упіт А.М. Смерть Клеманса / Андрій Упіт; пер. з лат. – Київ, 1960. – 52 с.
1267645
  Гусев Б.С. Смерть комиссара / Б.С. Гусев. – Москва : Политиздат, 1967. – 128 с.
1267646
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1989. – 51с.
1267647
  Швецов Д.Ф. Смерть комиссара. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1968. – 64с.
1267648
  Миллер А. Смерть коммивояжера. Кое-какие частные разговоры в двух действиях и реквием. / А. Миллер. – М., 1956. – 91с.
1267649
  Токмань Г. Смерть коханої: діалог лірики Володимира Свідзінського і філософії Габріеля Марселя


  У статті вірші В. Свдзінського розглядаються як художньо-філософський феномен. У центрі уваги дослідниці перебуває мотив смерті коханої жінки. Проведено зіставлення поетичного розмислу з філософською думкою Г. Марселя. Текстуальний аналіз застосовано ...
1267650
  Нечерда Б.А. Смерть кур"єра : роман / Б.А. Нечерда. – Київ : Молодь, 1991. – 301 с.
1267651
  Голованівський С.О. Смерть леді Грей : громадянська трагедія / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 199 с.
1267652
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : ДЛВ, 1958. – 224 с.
1267653
  Айні С. Смерть лихваря : повісті / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1978. – 272 с. : іл.
1267654
  Белль Г. Смерть Лоенгріна / Г. Белль. – Київ, 1960. – 16с.
1267655
  Федосєєв Г.О. Смерть мене підожде! / Г.О. Федосєєв. – Київ : Дніпро, 1966. – 482с.
1267656
  Арайс-Берце Смерть Менуса : рассказы : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1946. – 135 с.
1267657
  Арайс-Берце Смерть Менуса : [рассказы] : пер. с латыш. / А. Арайс-Берце. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 64 с. – (Библиотека рассказов)
1267658
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1962. – 524с.
1267659
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – изд. 5-е. – М
2. – 1969. – 464с.
1267660
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Новосибирск, 1974. – 704с.
1267661
  Федосеев Г.А. Смерть меня подождет / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1989. – 510с.
1267662
  Мігус С. Смерть мільйонів - ціна за нашу свободу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 27 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Україна у Другій світовій війні.
1267663
  Дорошенко Е.И. Смерть Муаммара Каддафи: уроки истории // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 10 (675). – С. 10-12. – ISSN 0321-5075
1267664
  Акунин Б. Смерть на брудершафт : роман-кино ; Младенец и черт: фильма первая ; Мука разбитого сердца: фильма вторая / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2008. – 461с. – ISBN 978-5-17-048661-8
1267665
  Дабагян Э.С. Смерть на взлете: Нестор Киршнер - первый президент Аргентины XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 205-217. – ISSN 0130-3864
1267666
  Макбейн Эд Смерть на корабле // За бортом : Смерть на корабле/ Э.Макбейн; Загадка акваланга/В.Безымянный. – Харьков : ОКО, 1993. – с.3-150. – ISBN 5-7098-0040-6
1267667
  Морозов А.П. Смерть на краю мира / А.П. Морозов. – М., 1991. – 192с.
1267668
  Васильев Сергей Смерть на перевале // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 105-110 : фото
1267669
  Сергеев Александр Смерть на подлете // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 86-91 : фото
1267670
  Рети Э. Смерть на трибуне: Об убийстве А.Садата. / Э. Рети. – М., 1983. – 143с.
1267671
  Глазов Г. Смерть не выбирают / Григорий Глазов. – Киев ; Москва : Альтерпресс ; Элском ЛТД, 1994. – 526, [2] с. : ил. – В содерж также: Я не свидетель ; Стойкий запах лосьона ; Правый поворот запрещен. – (Российский бестселлер). – ISBN 5-7707-4756-0
1267672
  Вагнер Н. Смерть не суждена мне / Н. Вагнер. – Ленинград, 1971. – 264с.
1267673
  Гулиа Г.Д. Смерть неизвестного абхазца : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Правда, 1969. – 64 с.
1267674
  Вєдєнєєв Д. Смерть непокірливого пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 21


  Загадка загибелі єпископа Теодора Ромжі (1947 рік).
1267675
  Бездольний Б. Смерть обминає сміливих / Б. Бездольний. – Дніпропетровськ, 1969. – 148 с.
1267676
  Верфель Ф. Смерть обывателя / Ф. Верфель. – Москва-Ленинград, 1927. – 87с.
1267677
   Смерть одного янки.. – Ханой, 1964. – 151с.
1267678
  Родкин Михаил Смерть ожидаемая, но непредсказуемая : эпицентр: природа // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 96-99 : Фото
1267679
  Лунин Б.В. Смерть ойуна / Б.В. Лунин. – М., 1964. – 135с.
1267680
  Золя Е. Смерть Олівіє Бекайля / Еміль Золя ; Пеpеклала Маpія Гpушевська. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 51, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 51)
1267681
  Сєров Д.О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д.О. Сєров, Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 48-57. – ISSN 0130-5247


  М. Костомаров першим увів до наукового обігу архівні документи, включаючі інформацію Таємної канцелярії про плани Петра I стосовно П. Полуботка та його однодумців.
1267682
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I / А.Г. Брикнер ; со ст. В.И. Семевского ; пер. М. Чепинской. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1907. – [2], L, 161 с. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 21)
1267683
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1 (585). – С. 69-74. – ISSN 0321-0626
1267684
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – C. 70-73. – ISSN 0321-0626
1267685
  Брикнер А.Г. Смерть Павла I 11-12 марта 1801 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 67-73. – ISSN 0321-0626
1267686
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І : Военные круги // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-81. – ISSN 0321-0626
1267687
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 67-71. – ISSN 0321-0626
1267688
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Опасность увеличивается // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 79-81. – ISSN 0321-0626
1267689
  Брикнер А.Г. Смерть Павла І. Общее положение перед переворотом : Жалобы государственных людей // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0321-0626
1267690
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 160 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1267691
  Шиман Т., Брикнер Смерть Павла Первого : пер. с нем. : со многими портр. рис. / соч. Шимана, проф., Брикнера, проф. – Москва : Изд. Моск. к-ского Т-ва "Образование" ; [Тип. Рус. т-ва], 1909. – 159 с., 4 л. портр., ил. – Загл. обл.: Время Павла и его смерть. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Русская быль ; № 5)


  Автор.: Брикнер Александр Густавович (1834-1896)
1267692
  Салтыков М.Е. Смерть Пазухина. / М.Е. Салтыков. – М.Л., 1939. – 147с.
1267693
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М., 1949. – 127с.
1267694
  Салтыков-Щедрин Смерть Пазухина. / Салтыков-Щедрин. – Л.М,, 1950. – 127с.
1267695
  Салтиков-Щедрін Смерть Пазухіна / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1954. – 104с.
1267696
  Кантор В. Смерть пенсионера : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 0321-1878
1267697
  Семенов Ю.С. Смерть Петра : исторические версии / Юлиан Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 480с. – (Дело №...). – ISBN 978-5-235-03007-7
1267698
  Ельцин М. Смерть пилотов НЛО: детективный очерк / М. Ельцин, Н. Лебедев. – Бишкек, 1989. – 31с.
1267699
  Багрицкий Э.Г. Смерть пионерки : поэма / Эдуард Багрицкий ; [послесл. О. Вороновой ; ил.: О. Коровин. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 28 с., [1] л. портр. – (Советские писатели - детям)
1267700
  Сноу Чарлз Смерть під вітрилами. / Сноу Чарлз. – Київ, 1965. – 240с.
1267701
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – Ставрополь, 1968. – 175с.
1267702
  Масленников Н.И. Смерть победившие / Н.И. Масленников. – 3-е изд., доп. – Ставрополь, 1982. – 303с.
1267703
  Масленников Н.И. Смерть победившие. / Н.И. Масленников. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1974. – 191с.
1267704
  Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща / В.Е. Дубовик. – Днепропетровск, 1965. – 243с.
1267705
  Федосеев Семен Смерть под маской : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 118-126 : Фото
1267706
   Смерть при жизни. – Зыков С. – Москва : Политиздат, 1978. – 240с.
1267707
  Волков Е. Смерть проиграла битву / Е. Волков. – Рига, 1970. – 112с.
1267708
  Мамонтов С. Смерть Пушкина : драматические сцены / Сергей Мамонтов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. – 36 с.
1267709
  Модзалевский Б.Л. Смерть Пушкина : (Пять писем 1837 г.) / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1908. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 6


  Содержаие: С. 6-19: 1. И.Т. Калашников - П.А. Соловцову. 12 февр. 1837. 2. А.Ф. Воейков - А.Я. Стороженку. 4 февр. 1837. 3. А.Н. Мордвинов - А.Н. Пещурову. 2 февр. 1837. 4. А.И. Тургенев - А.Н. Пещурову. 13 февр. 1837. 5. А.И. Тургенев - А.Н. ...
1267710
  Лернер Н. Смерть Пушкина / Н. Лернер, 1928. – 46с.
1267711
  Данешвар С Смерть ради жизни / С Данешвар. – М, 1975. – 271с.
1267712
  Малко Роман Смерть Росії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 42 (143). – С. 34-35
1267713
  Айни М С.С. Смерть ростовщика : повести / Садриддин Саид Мурадович Айни. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1952. – 255 с. : ил. – Содерж.: Школа ; Смерть рстовщика ; Бухарские палачи ; Одина, или Похождения бедняка-таджика
1267714
  Айни С. Смерть ростовщика : [повесть] / Садриддин Айни ; пер. с таджик. О. Сухаревой ; [вступ. ст. В. Панкиной]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 166 с. : ил. – ([Народная библиотека])
1267715
  Айни С. Смерть ростовщика : повесть / Садриддин Айни; пер. с тадж. – Ташкент : Радуга, 1990. – с. – На арабском языке
1267716
  Айни С. Смерть ростовщика. Ятим : повести / С. Айни; перевод с таджикского. – Душанбе : Маориф, 1976. – 248 с.
1267717
  Борисова Е. Смерть Сапармурата Ниязова (медиа-обзор) // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 174-189. – ISSN 1727-1770
1267718
  Беранже П. Смерть сатаны // Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – С. 100-207
1267719
  Куксин Константин Смерть со свистом / Куксин Константин, Закиров Ельдар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 176-181 : фото
1267720
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 215с.
1267721
  Юлленстен Л. Смерть Сократа / Л. Юлленстен. – М., 1984. – 377с.
1267722
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 318 с. – В змісті повісті: Суд над Сенекою ; Жовтий цвіт кульбаби ; Літній птах на зимовому березі, також оповідання: Селена. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4577-5
1267723
  Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4203-3
1267724
  Бережков Валентин Смерть Сталина // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 36-42. – ISSN 1606-0219
1267725
  Фінкельштейн Б. Смерть Сталіна. Угода : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 175-183. – ISSN 0320-8370
1267726
  Бершадский Р.Ю. Смерть считать недействительной. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1964. – 200с.
1267727
  Кришмарел В.Ю. Смерть та любов як уможливлення життя: світське безсмертя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1267728
  Вовк В.М. Смерть та мертве тіло як елементи римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32.
1267729
  Товстонос В.П. (Таль) Смерть Тараса Бульби (Бенефіс Никаноровича) : комедія-буфонада на 1 д. Сцена на сцені / В. Таль (Товстонос). – Харків : Держвидав України, 1926. – 29 с. – (Театpальна бібліотека)
1267730
  Метерлинк М. Смерть Тинтажиля : Символическая драма / Морис Метерлинк ; Пер. И.Г. Шнейдер, рис. Судейкина. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 34 с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1267731
  Підлуцький О. Смерть титана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 1, 10


  Відійшов у вічність творець "сінгапурського дива" Лі Куан Ю. Те, що здійснили Лі Куан Ю та виплекана ним команда однодумців, без перебільшення вражає. Протягом кількох десятиріч Лі перетворив Сінгапур, крихітну бідну британську колонію на одну з ...
1267732
  Радовський В. Смерть тілоохоронця : епізод боротьби проти опозиції в добу Хмельниччини (І пол. ХІХ ст.) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 97-120. – ISSN 0868-4790
1267733
   Смерть Толстого по новым материалам.. – М., 1929. – 328с.
1267734
  Высоцкий С.А. Смерть транзитного пассажира / С.А. Высоцкий. – Москва, 1973. – 48с.
1267735
  Утевский Л.С. Смерть Тургенева. / Л.С. Утевский. – Пб., 1923. – 88с.
1267736
  Краєвський М. Смерть у Беслану // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 346-385.
1267737
  Загребельний П. Смерть у Києвi : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 605с. – (Література). – ISBN 966-03-2143-0


  Роман про Київську Русь. Події відбуваються у XII столітті за часи жорстоких і кривавих мужусобних воєн
1267738
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 9 ; 1972 р.)
Ч. 1. – 1972. – 206с.
1267739
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; Вип. 10 ; 1972 р.)
Ч. 2. – 1972. – 200с.
1267740
  Загребельний П.А. Смерть у Києві : Роман [про Юрія Долгорукого. 1090-1157] / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1973. – 416с.
1267741
  Ночовний М.В. Смерть у Мирній Долині / М.В. Ночовний. – Донецьк, 1991. – 254с.
1267742
  Кочевих О. Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С.92-94. – ISSN 0130-5212


  Смерть Айседори Дункан
1267743
  Кочевих Олег Смерть у Ніцці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-94. – ISSN 0130-5212
1267744
  Талах Віктор Смерть у Пантикапеї, або Політичний детектив із кримського життя : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 130-132
1267745
  Ярич Т.В. Смерть у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 208-210.


  У статті мова йде про смерть як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Читачам пропонуються три приклади відповідних рекламних кампаній, в описі яких автор обґрунтовує власні міркування з приводу коректності та ...
1267746
  Кеппен В. Смерть у Римі : роман / В. Кеппен. – Київ : Дніпро, 1966. – 275 с.
1267747
  Ружевич Т. Смерть у старих декораціях = Smierc w starych dekoracjach : оповідання, повість / Тадеуш Ружевич ; переклад з польської Я. Сенчишин. – Львів : Літопис, 2007. – 148 с. – Паралел. титул. аркуш на польській мові. – ISBN 966-7007-66-3


  Ця книга – перше видання прози Тадеуша Ружевича (р. н. 1921), одного з найвпливовіших сучасних польських письменників, українською мовою. Головні події повісті «Смерть у старих декораціях» відбуваються в Римі, куди прилітає герой, здійснивши одну з ...
1267748
  Даниленко Володимир Смерть учителя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
1267749
  Вышинский П.Е. Смерть фашизму ! / П.Е. Вышинский. – Москва-Ленинград, 1941. – 24с.
1267750
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Харків, 1933. – 104 с.
1267751
  Запольська Г. Смерть Феліціана Дульського / Г. Запольська. – Львів, 1958. – 72 с.
1267752
  Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 166-170. – (Право. Економіка. Управління)
1267753
  Минач В. Смерть ходит по горам / В. Минач. – Москва, 1970. – 168с.
1267754
  Мортенсон Я. Смерть ходит по музею: детектив : Детективний роман / Я. Мортенсон; Пер. зі шведськогої Попсуєнка Ю. – Київ : Дніпро, 1987. – 150с.
1267755
  Мінач В. Смерть ходить по горах : повість / В. Мінач. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 212с.
1267756
  Хайн К. Смерть Хорна / К. Хайн. – Москва, 1989. – 214с.
1267757
  Хайн К. Смерть Хорна. Аккомпаниатор : Роман. Повесть / К. Хайн. – Москва : Радуга, 1991. – 405с.
1267758
  Макдональд Д. Смерть цвета золота / Д. Макдональд. – М, 1994. – 366с.
1267759
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – М, 1991. – 295с.
1267760
  Стаут Р. Смерть Цезаря / Р. Стаут. – Одесса, 1992. – 330с.
1267761
  Курков А. Смерть чужого : Укр. переклад і передмова Л. Герасимчука / А. Курков. – Київ : Президент, 2000. – 224с. – ISBN 966-95791-0-4
1267762
  Курочкин Н.В. Смерть экзистенциалиста // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 221-336. – (Молодые голоса)
1267763
  Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла / Ф. Гельдерлин ; Предисл. А.В. Луначарского, пер. Я.Голосовкер. – Москва ; Ленинград : Academia, 1931. – 136 с.
1267764
  Гельдерлин Ф И.Х. Смерть Эмпедокла // Эмпедокл: философ, врач и чародей : Данные для его понимания и оценки / Якубанис Генрих. – Киев : Синто, 1994. – с.133-229
1267765
  Булычев Кир Смерть этажом ниже / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 160с.
1267766
  Мазурик М. Смерть як відкриття нових горизонтів людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 52-58. – ISSN 0321-0499
1267767
  Бєньов Р. Смерть як чинник розкриття психопортрету героя (за творами Миколи Хвильового та Валер"яна Підмогильного) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 127-135. – ISSN 1728-9572
1267768
  Алієв Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 106-123. – ISSN 1810-2131
1267769
  Богза Д. Смерть Якоба Онисии / Д. Богза. – Бухарест, 1964. – 40с.
1267770
  Панч П. Смерть Янулянса : Бог богів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1928. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
1267771
  Панч П. Смерть Янулянса : Оповідання / П. Панч. – Харків : Лім, 1931. – 28с. – (Масова худ. б-чка)
1267772
  Кучарська Лідія Смерть, замаскована у грі / Кучарська Лідія, Зинич Юлія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1267773
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели / Борис Антоненко-Давидович. – Харків : Фоліо, 2012. – 377, [4] с. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5983-3
1267774
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки : повісті, новели, оповідання / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд. Б. Тимошенко ; передм.Л. Бойка ; худож. оформ. П.Х. Ткаченка. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 557, [2] с. : іл. – ISBN 5-333-00589-3
1267775
  Антоненко-Давидович Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки / Б.Д. Антоненко-Давидович ; вступне слово Л. Бойка. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2005. – 559 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-96500-3-8
1267776
  Мошковська А. Смерть: філософсько-світоглядне бачення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 99
1267777
  Чиркова З.К. Смертью таких не взять... / З.К. Чиркова. – Мурманск, 1965. – 93с.
1267778
  Першин А.Н. Смерч / А.Н. Першин. – М, 1978. – 360с.
1267779
   Смерч : [сборник. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 398 с.
1267780
   Смерч.. – М., 1989. – 397с.
1267781
  Наливкин Д.В. Смерчи / Д.В. Наливкин. – Москва : Наука, 1984. – 111с.
1267782
  Прох Л.З. Смерчи и шквалы / Л.З. Прох. – Москва : Знание, 1981. – 47с. – (Науки о Земле ; №6,1981)
1267783
  Будилина Е.Н. Смерчи и шквалы умеренных широт / Е.Н. Будилина, Л.З. Прох, А.И. Снитковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 31с.
1267784
  Самбук Р.Ф. Смерш : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1987. – 611 с.
1267785
  Жмакин М.С. Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики / М.С. Жмакин. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 382, [2] с. – (Противостояние). – ISBN 978-5-386-03731-4
1267786
  Кулида С. Смерш Адмирала Кузнецова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 12


  Кузнецов Микола Герасимович (1904-1974) - радянський політичний та військово-морський діяч, флотоводець, Адмірал Флоту Радянського Союзу (1955), Герой Радянського Союзу (1945), Народний комісар Військово-Морського Флоту СРСР (1939-1946), ...
1267787
  Христофоров Василий Смерш против "Вервольфа" / Христофоров Василий, Макаров Владимир // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 54-59. – ISSN 0235-7089
1267788
  Максим М. Смерь Анны / М. Максим. – Ростов -на-Дону, 1925. – 168с.
1267789
  Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. / В.Н. Кулезнев. – М., 1980. – 303с.
1267790
  Аверин С.В. Смесители и детекторы субмиллиметрового диапазона на диодах Шоттки и диодах Мотта / Аверин С.В. – Москва, 1983. – 28 с. – Библиогр.: с. 27-28. – (Препринт / АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники ; № 15 (370))
1267791
  Есипов Владимир Смесь американского с нижегородским : архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-169 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1267792
  Сташевский Е. Д. Смета военных сил Московскаго государства в 1663 году. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1910. – 29c + табл.
1267793
  Сташевский Е.Д. Смета военных сил. Московскаго государства на 1632 год : (Сметной список 140-го году) / Е.Д. Сташевский. – Киев. – 37 с. – Отд.оттискжурн."В.-Истор. Вестн." 1910, №9-10, Киев
1267794
   Смета доходов и расходов города Владикавказа на 1903 год. – Владикавказ : Тип. Тер. обл. прав., 1903. – 273с.
1267795
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1916 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1915. – 159 с.
1267796
  Россия. Министерствово юстиции Смета доходов, расходов и специальных средств Министерства юстиции по тюремной части на 1917 год. – Петроград : Типо-литогр. Петроградской тюрьмы, 1916. – 159 с.
1267797
  Шаталова А. Смета на небо. Каким окажется астрономический бюджет? / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 12, 13


  В феврале 2014 г. зам. министра образования РФ Л. Огородова возглавляла российскую делегацию, приглашенную в пустыню Карру, где завершилась закладка фундамента радиотелескопа MeerKAT, являющегося частью международного проекта Square Kilometre Array ...
1267798
   Смета расходов и доходов на губернские земские повинности Волынской губернии на 1913 год.. – 142с.
1267799
  Алешин С.М. Смета расходов социально-культурных учреждений / С.М. Алешин. – Москва : Финансы, 1980. – 48 с.
1267800
  Исабеков Д. Сметение / Дулат Исабеков ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1986. – 574 с.
1267801
  Норкин Н.С. Сметно-бюджетное счетоводство / Н.С. Норкин. – Москва : Государственное финансовое издательство, 1933. – 113 с.
1267802
  Лялин Д.Е. Сметно-нормативная документация при финансировании строительства. / Д.Е. Лялин. – М., 1990. – 320 с.
1267803
   Сметное дело в строительстве.. – М., 1991. – 336с.
1267804
  Комаровский П.Е. Сметное нормирование и ценообразование строительных работ / П.Е. Комаровский. – М., 1989. – 300с.
1267805
   Сметные расценки на картосоставительские и чертежно-оформительские работы.. – М., 1980. – 84с.
1267806
  Шапиро И.С. Сметный справочник по тепломеханическому оборудованию электрических станций / И.С. Шапиро. – М., 1968. – 439с.
1267807
  Малин А.К. Смех-не грех : Басни,фельетоны,пародии / А.К. Малин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 143с.
1267808
  Николаев Д.П. Смех -- оружие сатиры / Д.П. Николаев. – М., 1962. – 223с.
1267809
   Смех - дело серьезное : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 36 : Фото
1267810
   Смех - дело серьезное.. – М., 1963. – 585с.
1267811
   Смех - на-гора!. – Донецк, 1978. – 232с.
1267812
  Волосевич Э.С. Смех - не грех : басни / Эдуард Волосевич ; пер. с белорус. В.Завадского. – Москва : Советский писатель, 1983. – 95 с.
1267813
  Пестушко Валерий Смех - эликсир жизни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54
1267814
  Тихонов Д. Смех // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 162-165. – ISSN 1728-8568
1267815
  Болекбаев С. Смех берет : сатир. и юморист. рассказы / Самансур Болекбаев ; авториз. пер. с кирг. А. и С.Швецовых. – Москва : Советский писатель, 1968. – 118 с.
1267816
  Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. – Ленинград : Наука, 1984. – 295 с.
1267817
  Ласкин Б.С. Смех в зале / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 207с.
1267818
  Чаплыгин Ю.А. Смех в наступлении. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1960. – 88с.
1267819
  Большак В. Смех в Прицках. / В. Большак. – М, 1972. – 48с.
1267820
  Родный О.В. Смех в социальной интеракции // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 63-66. – ISSN 2077-1800
1267821
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1989. – 574с.
1267822
  Солоухин В.А. Смех за левым плечом / В.А. Солоухин. – М, 1991. – 48с.
1267823
  Лесков Н.С. Смех и горе : разнохарактерное potpourri из пёстрых воспоминаний полинявшего человека / [соч.] Н.С. Лескова (Стебницкого [псевд.]). – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1871. – [4], IV, 3-482 с.


  На форзаце надпись: Книга сия преобретена мною 2--го 1915 года у разносчика газет и журналов по случаю за 23 копейки наличными деньгами С. Проценко 29/VII - 15; На тит. л.: Библиотека С. Проценко И знак.????
1267824
  Коцюбинский М.М. Смех и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1951. – 164с.
1267825
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1945. – 118с.
1267826
  Михалков С.В. Смех и слезы / С.В. Михалков. – М.-Л., 1946. – с.
1267827
  Кабышев Г. Смех и слезы : юморист. рассказы / Г. Кабышев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 335 с.
1267828
   Смех и слезы в эпоху техпрогресса.. – Новосибирск, 1990. – 204с.
1267829
  Смолин Г.А. Смех и слезы Федьки Фыкина / Г.А. Смолин. – М., 1989. – 204с.
1267830
  Юргенева А. Смех и эрос // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 105-119. – ISSN 0130-6405


  Еротика в кіно
1267831
  Ванченко Т.П. Смех как семиотический компонент праздника // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 2073-9702


  Компонентом свята є сміх
1267832
  Бектенов К. Смех Куйручука : рассказы / Касымалы Бектенов ; пер. с кирг. В.Горячих, К.Джаналиева. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1964. – 198 с.
1267833
  Бектенов К. Смех моего друга Райкана : рассказы / К. Бектенов; пер. с кирг. М.Эделя и Эр.Эделя. – Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с.
1267834
  Гани С. Смех не грех : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 135 с.
1267835
  Галкин А.А. Смех не для всех : фельетоны, басни, юморески / А.А. Галкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 103 с.
1267836
  Елистратов В В. Смех не для всех. / В В. Елистратов, . – Саратов, Пенза, 1983. – 5с.
1267837
   Смех побеждает.. – М., 1975. – 176с.
1267838
  Иванова Н. Смех против страха, или Фазиль Искандер / Н. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 320с. – ISBN 5-265-01500-0
1267839
  Чайка Т. Смех Сергея Крымского: от абсурда к юмору / Т. Чайка, В. Малахов // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 80-88. – ISSN 2410-2601
1267840
  Абрамский И.П. Смех сильных : о худож. журнала "Крокодил" / И.П. Абрамский. – Москва : Искусство, 1977. – 320 с. : ил.
1267841
  Черный Саша Смех сквозь слезы / Саша Черный ; [худож. С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2006. – 256 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 966-03-3478-8
1267842
  Праг Э.И. Смех смехом... / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1981. – 82с.
1267843
  Николаев Д.П. Смех Щедрина / Д.П. Николаев. – Москва, 1988. – 397 с.
1267844
  Завадский В.В. Смех, да не только / В.В. Завадский. – Москва, 1991. – 172с.
1267845
  Арслан Т.Г. Смех, и грех : стихи : авториз. пер. с башкирск. / Арслан Т.Г. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 64 с.
1267846
  Беломлинский М.С. Смех... не для всех / М.С. Беломлинский. – Л, 1964. – 28с.
1267847
  Сидоркин Павел Смех: выпуск социального пара // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 196-201 : фото
1267848
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Алма-Ата, 1957. – 90с.
1267849
  Законов И.П. Смехом - по всем помехам! / И.П. Законов. – Москва, 1965. – 79с.
1267850
   Смехом - по огрехам.. – Кемерово, 1965. – 40с.
1267851
   Смехом по огрехам.. – М., 1967. – 431с.
1267852
  Беляев И.С. Смехом по помехам / И.С. Беляев. – Симферополь, 1967. – 64с.
1267853
  Воловик М.Я. Смехоскоп / М.Я. Воловик. – Уфа, 1974. – 87с.
1267854
  Законов И.П. Смехотворения / И.П. Законов. – М, 1971. – 96с.
1267855
  Мольер Ж.Б. Смехотворные жеманницы / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 47с.
1267856
  Беляев И.С. Смехотерапия / И.С. Беляев. – Симферополь, 1971. – 47с.
1267857
  Крюков Ю.Г. Смехотехника и автоматизация проектирования линейных интегральных схем с инжекционным питанием / Ю.Г. Крюков, Н.А. Ус. – Воронеж, 1990. – 167 с.
1267858
  Новаль С.А. Смешанная задача для гиперболических уравнений в областях с негладкой границе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Новаль С. А. Ш.; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
1267859
  Ладыженская О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения / О.А. Ладыженская. – Москва, 1953. – 280 с.
1267860
  Чехлов В.И. Смешанная задача для гиперболического уравнения с разрывным граничным оператором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чехлов В.И.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1267861
  Гордиенко В.М. Смешанная задача для гиперболического уровня второго порядка в полуплоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордиенко В. М.; АН СССР, Сиб. отд.Ин-т матем. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1267862
  Франк Л.С. Смешанная задача для гипоэллиптического обобщеного параболического уровнения с двумя независимыми переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франк Л.С.; МГУ. – М., 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1267863
  Шлопак А.С. Смешанная задача для систем дифференциально-функциональных уравнений с частными производными по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шлопак А.С.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина, 1953. – 11л.
1267864
  Онищенко В.И. Смешанная задача теории потенциала и теории упругости для пространства с плоской круглой щелью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Онищенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1958. – 8л.
1267865
  Беленький М.Я. Смешанная задача теории упругости для бесконечно длинной полосы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Беленький М.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 6 с.
1267866
  Вострова Л.Е. Смешанная краевая задача для уравнения Лаврентьева-Бицадзе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вострова Л.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 6л.
1267867
  Радаев В.В. Смешанная экономика как объект анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 3-17. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1267868
  Отт В.Д. Смешанное и искуссвенное вскармливание детей грудного возраста / В.Д. Отт, В.П. Мисник. – К., 1987. – 64с.
1267869
  Барбаре Дз Смешанное сложное предложение в современном латышском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Барбаре Дз; Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 42л.
1267870
  Ковальчук Л.И. Смешаннолигандные комплексы алюминия галлия, индия с флавонами и антипирином и использование их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ковальчук Л.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 18 с.
1267871
  Кривошеева И.А. Смешанные алкил(алил)-изопропениловые дихлорвиниловые и -виниловые эфиры этил-, арилфосфиновых кислот и их полимеризационная способность. : Автореф... наук: 072 / Кривошеева И.А.; Казан. хим.-технол. ин-тут. – 18л.
1267872
  Резников Самуил Абрамович Смешанные жидкие фазы и взаимодействие функциональных групп в газожидкостной хроматографии : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Резников Самуил Абрамович; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 30л.
1267873
  Мельник З.О. Смешанные задачи для некоторых гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Мельник З.О.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 7л.
1267874
  Айрапетян Рубен Гургенович Смешанные задачи для некоторых классов гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Айрапетян Рубен Гургенович; Ин-т математики АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 16л.
1267875
  Загорский Т.Я. Смешанные задачи для систем дифференцияльных уравнений : Автореф... док. физ-мат.наук: / Загорский Т.Я.;. – М, 1966. – 24л.
1267876
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Днепропетровск, 1981. – 168с.
1267877
   Смешанные задачи механики деформируемого тела.. – Харьков, 1985. – 246с.
1267878
  Корзюк В.И. Смешанные задачи о сопряжении некоторых уравнений с частными производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Корзюк В.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 15л.
1267879
  Квиникадзе Г.П. Смешанные задачи плоской теории установившихся колебаний изотропного упругого тела : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Квиникадзе Г.П.; АН Груз.ССР, Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10 с.
1267880
  Троицкий В.И. Смешанные задачи синтеза антенн : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Троицкий В.И.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1267881
  Скопенко В.В. Смешанные комплексы на основе селеноцианата серебра / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Померанц // Журн. неорган. химии, 1965. – №2
1267882
  Зоберн Н.И. Смешанные краевые задачи для эволюционных уравнений, не разрешенных оносительно производной по времени : Автореф... канд. социол.наук: 01.01.02 / Зоберн Н.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 13л.
1267883
   Смешанные краевые задачи и вопросы математического моделирования.. – К., 1975. – 236с.
1267884
  Комогорцев Владимир Филиппович Смешанные краевые задачи плоской теории упругости для тел, ограниченных цилиндрическими поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Комогорцев Владимир Филиппович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 17л.
1267885
  Китайгородский А.И. Смешанные кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1983. – 277с.
1267886
  Скопенко В.В. Смешанные купраты (ІІ) висмута и редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, С.А. Недилько, Н.П. и др. Шпаковская // Физикохимия и технология высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Труды 1-го Всесоюзного совещания, 1989
1267887
  Яковлева Е.Л. Смешанные общества в практике стран - членов СЭВ / Е.Л. Яковлева. – М., 1989. – 157с.
1267888
  Енгибаров А.В. Смешанные общества на мировом рынке / А.В. Енгибаров. – Москва, 1976. – 133с.
1267889
  Рамазанов К. Смешанные посевы раннеспелых и позднеспелых сортов кукурузы в условиях Целиноградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Рамазанов К.; АН КазССР.Объед.учен.совет.ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
1267890
  Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества / Н.Н. Вознесенская. – Москва, 1986. – 181с.
1267891
   Смешанные проточные культуры микроорганизмов. – Новосибирск, 1981. – 195с.
1267892
  Цинцадзе Г.В. Смешанные псевдогалогенидные и псевдогалогенидогалогенидные соединения металлов. / Г.В. Цинцадзе. – Тбилиси, 1981. – 111с.
1267893
  Инчоль Д.Г. Смешанные семьи в Республике Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 48-52. – ISSN 0321-5075
1267894
  Ватульян А.О. Смешанные статистические и динамические задачи теории упругости для ортотропного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ватульян А.О.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
1267895
  Корлэтяну Л.Н. Смешанные сульфитодиоксимины трехвалентного кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Корлэтяну Л.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1267896
  Боева Б. Смешанные торговые предприятия во внешнеэкономических связях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Боева Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. Каф. междунар. экон. отнош. – М., 1974. – 25л.
1267897
  Грачев Д.Г. Смешанные удобрения / Д.Г. Грачев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 216 с.
1267898
  Доронина Л.М. Смешанные халькогениды хрома : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Доронина Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 10л.
1267899
  Мишин М.А. Смешанные чувства: Сб. эстрад. произведений. / М.А. Мишин. – М., 1990. – 157с.
1267900
  Бычков А.И. Смешанный договор в римском частном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 8-11. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются конструкции в римском частном праве и их правовое регулирование, послужившие началом для возникновения современного смешанного договора.
1267901
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 31 с.
1267902
  Масловская Лариса Викторовна Смешанный метод конечных элементов в задачах деформации оболочек : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.07 / Масловская Лариса Викторовна; ОГУ им.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
1267903
  Маммино Лилиана Смешанный орбитальнй базис и опсиание состояний Х1Е+g и a3E+ молекулы Не2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маммино Лилиана; МГУ. – М., 1982. – 15л.
1267904
  Касымов М. Смешаные задачи для линейного и квазилиненого уравнения четвертого порядка, вырождающихся на границе области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Касымов М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям. Отд-ния физ.-тех. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 14л.
1267905
  Жук С.И. Смешение и параллельная адаптация культур / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1993. – 87с.
1267906
  Лавров А.В. Смешение неизотермических струй с учетом химических реакций, колебательной релаксации и вынужденного излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лавров Александр Васильевич ; Ленингр. политехн. ин-т им. В.И. Калинина. – Ленинград, 1978. – 18 с. – Библиогр. : 4 назв.
1267907
  Ермишин И.П. Смешинки / И.П. Ермишин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 88 с.
1267908
  Самойлович Ф.И. Смешинки. / Ф.И. Самойлович. – М, 1971. – 112с.
1267909
  Пинская Т. Смешная девчонка RENEE // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 79-81.


  Рене Зельвеггер
1267910
  Меньшиков В.М. Смешно -- не смешно. Рис. В.Меньшикова. (Альбом). / В.М. Меньшиков. – Л., 1962. – 28с.
1267911
  Демьянов В.А. Смешное в философии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 46-51. – ISBN 966-7943-03-8
1267912
  Щадинский В.К. Смешное и думы / В.К. Щадинский. – Москва, 1991. – 44с.
1267913
  Вереина И.А. Смешное и серьезное / И.А. Вереина. – Свердловск, 1979. – 72с.
1267914
  Юренев Р.Н. Смешное на экране / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 207с.
1267915
  Соболь М.А. Смешное, гневное, печальное... : Проза и стихи / М.А. Соболь. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
1267916
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1979. – 80с.
1267917
  Тэйер Д. Смешные истории. / Д. Тэйер. – М, 1987. – 94с.
1267918
  Атабаева Х.Н. Смешные посемы сорго с зернобобовыми культурами : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Атабаева Х.Н.; Ташк.с.-х.ин-т. – Ташкент, 1966. – 21л.
1267919
  Бар-Эбрая Смешные рассказы / Бар-Эбрая. – 2-е изд. – М, 1992. – 207с.
1267920
  Долгополова И.М. Смещение лексических единиц в стиле научного изложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгополова И.М.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1267921
  Минина Е.Г. Смещение пола у растений воздействием факторов внешней среды. / Е.Г. Минина. – М., 1952. – 199с.
1267922
  Беляева Елена Смещение светил : Лирика / Беляева Елена. – Київ : Дніпро, 2000. – 56с. – ISBN 5-308-01762-Х
1267923
  Сычевская В.И. Смещение температурных границ активности синантропных видов рода Fannia R. D. в сезонном и суточном аспекте. / В.И. Сычевская. – М.
ХХХІІІ. – 1954. – С. 637-643
1267924
  Балл Г.А. Смеюсь и плачу вместе с тобой : повести и рассказы / Г.А. Балл. – Москва : Советский писатель, 1988. – 299с. – ISBN 5-265-00471-8
1267925
  Михалевич А.В. Смеюсь над элитой / А.В. Михалевич. – М., 1973. – 247с.
1267926
  Марченко А.Т. Смеющиеся глаза / А.Т. Марченко. – Москва, 1964. – 248с.
1267927
  Кормилов С.И. Смеющиеся и улыбающиеся персонажи гончаровского "Обломова" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 7-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается изображение смеха и улыбок персонажей в романе И. А. Гончарова "Обломов" как проявление психологизма и социально-исторических типов поведения людей. Архаический смех выражает радость от полноты жизни, внешний комизм порождается ...
1267928
  Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит / Н.И. Новиков. – М., 1985. – 365с.
1267929
  Успенский Г.А. Смеющийся остров / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1963. – 440с.
1267930
  Хайновский В. Смеющийся человек / В. Хайновский, Г. Шойман. – М., 1967. – 96с.
1267931
  Облова Л.А. Смея смеяться (о сущности и человечности смеха) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – Сю 24-31
1267932
  Соломин В. Смеялись девы... / В. Соломин. – Тула, 1968. – 29с.
1267933
  Рыбаченок И. Смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно : Международные отношения в конце ХІХ - начале ХХ века в политической карикатуре // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59-64. – ISSN 0235-7089
1267934
  Манасыпов В. Смеяться не грешно / В. Манасыпов. – Казань, 1967. – 76с.
1267935
   Смеяться, право не грешно.... – Магадан, 1968. – 79с.
1267936
  Лаврентьев З.Ф. Смеяться, право, не грешно / З.Ф. Лаврентьев. – Йошкар-Ола, 1988. – 31 с.
1267937
  Поляков В.С. Смеяться, право, не грешно. / В.С. Поляков. – М., 1953. – 115с.
1267938
  Байлыев Д. Смеяться, право, не грешно... : юморист. рассказы, повесть / Д. Байлыев; авториз. пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 231 с.
1267939
  Козлович А. СМИ Белоруссии:трудный диалог / А. Козлович, П. Якубович // Журналист. – Москва, 2002. – № 6. – С.27-29. – ISSN 0130-3589
1267940
  Куле К. СМИ в Древней Греции = Communiquer en Grece ancienne : сочинения, речи, разыскания, путешествия... / Коринна Куле ; [пер. с фр. С.В. Кулланды]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 253, [3] с. – Парал. тит. л. фр. - Имен. указ.: с. 249-251. – Библиогр.: с. 244-248. – (Культура повседневности). – ISBN 5-86793-307-5
1267941
  Мурзакасымова А. СМИ в современном Киргизстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 83-85. – ISSN 1998-1813
1267942
  Чжао Юнкуа СМИ и "цветные революции" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 83-95. – ISSN 1998-1813
1267943
  Журавлев Д.А. СМИ и терроризм // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.71-80. – ISSN 0869-0499
1267944
  Шкондин М.В. СМИ как коммуникативная система // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-45. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1267945
  Фирсова Л. СМИ как средство распространения псевдоцелительства, магии и оккультизма в современной России // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 146-149
1267946
  Груша А.В. СМИ как фактор политического выбора (на примере федеральных выборных кампаний Президента РФ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.100-106. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1267947
  Носик А. СМИ русского Интернета: теория и практика // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.14-19
1267948
  Говоров А.А. Смирдин и сын / А.А. Говоров. – М, 1991. – 396с.
1267949
  Апраксина Н.Д. Смирение и гордость // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 6 (50). – С. 61-64. – ISSN 1997-0803


  Автор данной статьи раскрывает суть слов "смирение" и "гордость". Представлены толкования этих слов не только известными учеными, но и религиозными представителями мировых религий: православного христианства, ислама, иудаизма, индуизма, буддизма. ...
1267950
  Каледин С.Е. Смиренное кладбище / С.Е. Каледин. – М. : Советский писатель, 1991. – 169 с.
1267951
  Муханов Вадим Смирись, Кавказ! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 68-76 : Фото, карта
1267952
  Лондон Д. Смирительная рубашка : (Странник по звездам) / Джек Лондон. – Москва : Московский университет, 1992. – 304с. – ISBN 5-211-02524-5
1267953
  Лондон Д. Смирительная рубашка / Д. Лондон. – М, 1993. – 303с.
1267954
  Глинская И.П. Смирно, сердце! / И.П. Глинская. – Л, 1965. – 302с.
1267955
  Макашвили З.А. Смирнов-Кавказский / З.А. Макашвили. – Тбилиси, 1988. – 48с.
1267956
  Єльцов О. Смирнов - міністр перехідного періоду // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16


  Міністр внутрішніх справ України - Смирнов Юрій Федорович
1267957
   Смирнов - ученый и человек. – Москва : Наука, 1991. – 136с.
1267958
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи Москва. 1978.. – М., 1978. – 12с.
1267959
   Смирнов Евгений Васильевич. Выставка живописи. Москва. 1978.. – М., 1977. – 30с.
1267960
   Смирнов Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1267961
   Смирнов Ігор Георгійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 139-140
1267962
   Смирнов Ігор Георгійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 254-255 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1267963
   Смирнов Ігор Георгійович (1946) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 150-151. – ISBN 966-95774-3-5
1267964
   Смирнов Михаил Николаевич. Выставка произведений. Москва. 1977. – Москва, 1977. – 16с.
1267965
   Смирнов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету (1951-2017) : [некролог] // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 3-5. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1267966
  Шеремета Смирнова–Замкова - відомий учений-патологоанатом: джерела для реконструкції біографії / Шеремета, О.І. Академік // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 53-57. – ISSN 2076-1554
1267967
  Бессмертный А.В. Смирнова С.Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам " // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 103-107. – ISSN 2308-6300
1267968
   Смирнова Тетяна Вікторівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 308. – ISBN 978-966-2726-03-9
1267969
   Смирнову Ігору Георгійовичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
1267970
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 60 ! // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 154-155.


  Професор каф. країнознавства і туризму КНУТШ.
1267971
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 65 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 303
1267972
   Смирнову Ігорю Георгійовичу - 70! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 79. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  27 вересня 2016 року виповнилося 70 років з дня народження професора кафедри країнознавства та туризму, доктора географічних наук Ігоря Георгійовича Смирнова.
1267973
  Горак Г.І. Смисл буття / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 341-342. – ISBN 966-642-073-2
1267974
  Комаха Л.Г. Смисл в аргументах феноменологічного аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 60-63. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статті досліджується проблема смислу в аргументах феноменологічного аналізу, показана роль мови в його обгрунтуванні. В статье исследуется проблема смысла в аргументах феноменологического анализа, показана роль языка в его обосновании. The ...
1267975
  Сторожук А.П. Смисл в багатовимірному мисленні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 56-58
1267976
  Довгань О.В. Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 87-95. – ISSN 2225-7586
1267977
  Кияк Т.Р. Смисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й.В. Гете) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 128-132. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається гіпотеза про наявність фактору дискурсу в процесі перекладу різножанрових текстів. Категорія дискурсу більшою чи меншою мірою впливає на переклад, залежно від об"єкта перекладу в діапазоні "поезія - художня проза - ...
1267978
  Вяткіна Н.Б. Смисл і референція: пошуки іншої онтології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 31-32
1267979
  Попович Мирослав Смисл і свобода // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.5-11. – ISSN 0235-7941
1267980
  Ільїн В.В. Смисл і функції поняття "геоекономічний простір": методологічний аспект // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 35-39. – ISSN 1729-7036
1267981
  Горак Г.І. Смисл історії / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 342-343. – ISBN 966-642-073-2
1267982
  Павлов Ю.В. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1267983
  Ребошапка І. Смисл персоналізації Шевченком універсальної метафори смерті-весілля // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 96-103. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Давно аксіоматичним в літературознавстві стало твердження про те, що запорукою художньої цінності й життєвості літературного твору є його постання на основі дійсного хвилюючого випадку, тим більше тоді, коли той випадок пережив сам автор. Це, так би ...
1267984
  Лисенко В.М. Смисл поняття "уповільнення часу" і принцип причинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1267985
  Ларін Д.І. Смисл професії як чинник розвитку "Я-концепції" студентів - майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 20-. – ISBN 978-613-8-33760-7
1267986
  Сторожук А.П. Смисл слова як його конотація // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 185-192


  У статті досліджено, як розвивалися уявлення про смисл як конотацію. З кінця XIX століття терміном конотація позначали усі емоційно-забарвлені елементи змісту виразів. Поглиблюються окремі важливі положення про смисл як конотацію. В статье ...
1267987
  Наєнко Г. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Вказано на основні аспекти дослідження смислової структури тексту як об"єкта сучасних лінгвістичних напрямів: когнітивно-дискурсивного, функціонально-стилістичного, синергетичного. Простежено за значеннями й функціонуванням передтермінів "смыслъ" і ...
1267988
  Коваленко А.Б. Смисл як філософсько-психологічна категорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто трактування поняття "смисл" у філософській та психологічній літературі, його взаємозв"язок з поняттями "розуміння" та "значення".
1267989
  Илиевски Д. Смислата на некои отпори против автокефалиіата на македонската провославна црква / Д. Илиевски. – Скопіс, 1970. – 208с.
1267990
  Копоть Ірина Смисли буття у творах Олександра Костіна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Олександр Костін - провідний український композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, автор 6 опер, 6 балетів, 9 великих вокально-симфонічних творів, 6 інструментальних концертів, а також значної ...
1267991
  Сакун А.В. Смисли і зміст сучасності в практиках соціальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 48-51. – ISBN 966-7943-03-8
1267992
   Смисли Преславного Корану українською мовою // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 27-107.
1267993
  Шевченко Л.І. Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 7-18
1267994
  Тищук О.С. Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 332-338


  Стаття присвячена аналізу смислової багатозначності "туманної поезії" китайського поета Бай Хуа, розглянуто особливості поезії Китаю у 80-х роках ХХ ст, досліджено постулати "туманної поезії" та головні ідеї цього напрямку, проаналізовано низку віршів ...
1267995
  Білик Н.Л. Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 81-89


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1267996
  Карамишева Н. Смислова інтерпретація мовних виразів як проблема сучасної логіки та герменевтики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.34-42. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1267997
  Яцків Р. Смислова інтонаційність скульптурних образів : галерея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 154-156. – ISSN 0868-4790


  Любомир Яремчук - укр. скульптор
1267998
  Крайнікова Т.С. Смислова концепція видання: спроба термінологізації поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 20-23


  У статті "Видавнича концепція: міркування над терміном" (опублікована в "Наукових записках Інституту журналістики" (2005)) ми обґрунтовували необхідність уведення в термінологічний актив теорії видавничої справи та редагування відповідного терміна. У ...
1267999
  Пушонкова О.А. Смислова модель сучасної гендерної ідентичності: тексти і контексти // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 43-47. – ISSN 2616-9967


  "Досліджується вплив ціннісних настанов сучасної епохи на зміни у візуальній мові та на формування гендерної ідентичності через аналіз основних тенденцій гендерних та візуальних досліджень, а також образів-концептів сучасної культури. Доведено, що в ...
1268000
  Білан М.Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 146-155


  Статтю присвячено дослідженню такої перекладацької категорії як смислова одиниця перекладу під час відтворення українською мовою французьких військових статутних документів. Основною одиницею такого перекладу визначено слово або словосполучення. ...
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,