Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1264001
  Брюховецький В. "Стрижі стрімко снують-сновигають..."
1264002
  Янченко К. "Стрийський тріумф" у Сочі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 квітня (№ 60). – С. 10


  Українка Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів серед жінок.
1264003
  Ржевська В.С. "Стримування" чи "втручання": підстави для застосування збройної сили в концепціях національної безпеки Російської федерації та США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Положення прийнятих на початку нового століття програмних політичних документів обох держав щодо застосування збройної сили для захисту національних інтересів розглянуті з погляду їх відповідності сучасному міжнародному праву. Особливу увагу приділено ...
1264004
  Тімохін "Стріли" і "хвилі" простору-часу міського розвитку // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 338-353
1264005
  Грицяк Є. "Стріляти в спину, щоб не бачити у снах очей убитих" / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 40 (343), 20 жовтня 2016. – С. 38-42


  Євген Грицяк організував Норильське повстання у таборах ГУЛАГу.
1264006
  Миколюк О. "Стрічка гідності" в Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 лютого (№ 29). – С. 2


  Перед пам"ятником Тарасу Шевченку студенти розгорнули дві 30-метрові стрічки: жовту та блакитну.
1264007
  Сеїтаблаєв Ахтем "Стрічка про війну, а після неї жити хочеться..." / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 22-23


  Ахтем Сеїтаблаєв, режисер фільму "Кіборги", - про ідею його створення, складнощі на зйомках, перші враження після перегляду.
1264008
  Глинка Н.И. "Строгий, стройный вид..." / Н.И. Глинка. – Москва, 1992. – 268 с.
1264009
  Евсеенко А.С. "Строительство нации" на примере политики Дж. У. Буша в Ираке // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С. 41-56. – ISSN 0321-2068


  Участие США в строительстве политических механизмов в Ираке после свержения режима Саддама Хусейна. Определение причин, по которым не удалось в сжатые сроки создать политическую структуру, консолидирующую иракское общество.
1264010
  Акімова І. Стрес-тест-2017: (не)прохідність для економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 7


  "Нинішній рік жорстко протестує владу на її здатність створити реальний майданчик для зростання національної економіки. Попри незначну макроекономічну стабілізацію, 2016-го Україні так і не вдалося створити базу для упевненого економічного підйому. ...
1264011
  Маринчак Л.Р. Стрес-тести як інструмент діагностики кредитного ризику банків / Л.Р. Маринчак, Т.Я. Клим"юк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 215-221. – ISSN 2308-1988
1264012
  Кишакевич Б.Ю. Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід / Б.Ю. Кишакевич, О.А. Юзьв"як // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 277-283. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1264013
  Тлуста Г. Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-46. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi проаналізовано сучасні визначення категорії стрес-тестування, досліджено процес інтеграції стрес-тестування в систему риэик-менеджменту cmpaxoвої компанії, розкрито етапи проведения стрес-тестування в компанії В статье проанализированы ...
1264014
  Тригуб О. Стрес-тестування комерційних банків за ризиками іпотечного житлового фінансування // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 409-412. – ISSN 1993-0259
1264015
  Бобиль В. Стрес-тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 46-52. – ISSN 1605-2005
1264016
  Олексенко К.В. Стрес-тестування у механізмі забезпечення стійкості банківських систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 216-223. – ISSN 2308-6912


  Виділено та узагальнено основні зміни у ролі та функціях стрес-тестування у відповідь на світову фінансову кризу. Здійснено опис досвіду розвинених країн у реалізації нового підходу до стрес-тестування як основи для антикризового управління та ...
1264017
  Ткаченко Н. Стрес-тестування фінансової стійкості страхової компанії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 54-66 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1264018
  Ліндер Є. Стрес-тестування як інструмент аналізу фінансової стійкості банківських установ // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 73-79. – ISSN 2410-0706
1264019
  Науменкова С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банку / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-23.
1264020
  Веріга Г.В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютних ризиків підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1264021
  Нанавов А.С. Стрес-тестування як механізм попередження фінансової нестабільності в банківському секторі: досвід Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 280-285
1264022
  Нанавов А.С. Стрес-тестування як механізм попередження фінансової нестабльності в банківському секторі: досвід Великобританії // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [67-69]
1264023
  Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма / Р.А. Тигранян. – Москва, 1988. – 173с.
1264024
  Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П.Д. Горизонтов. – Москва, 1983. – 239с.
1264025
  Игумнов С.А. Стресс и стресс-зависимые заболевания / С.А. Игумнов, В.А. Жебентяев. – Санкт-Петербург : Речь, 2011. – 345, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-9268-1073-5
1264026
  Эверли Д.С. Стресс: природа и лечение / Д.С. Эверли, Р. Розенфельд. – Москва, 1985. – 224с.
1264027
   Стрессовое бесплодие / Н.В. Косей, С.И. Регеда, Н.В. Яроцкая, А.А. Горохова // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 12-21. – ISSN 2309-4117
1264028
   Стрессовые белки растений. – Новосибирск, 1989. – 141с.
1264029
  Косаковская И.В. Стрессовые белки растений = Stress proteines of plants / И.В. Косаковская ; НАНУ ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Фитосоциоцентр, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-306-132-5
1264030
  Прокофьева Т.Н. Стрессоустойчивость / Т.Н. Прокофьева, А.В. Цигенов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130). – С. 16-24. – ISSN 2226-7514
1264031
  Біла С.О. Стретегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у сфері сталого розвитку / С.О. Біла, І.М. Захаров // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 27-34. – ISSN 1729-7036
1264032
  Яковлев Ю.Я. Стретенские ворота / Ю.Я. Яковлев. – М., 1974. – 176с.
1264033
  Годик М.А. Стретчинг. / М.А. Годик. – М, 1991. – 91с.
1264034
  Журавлев Стреха / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1980. – 174с.
1264035
   Стриатная система и поведение в норме и паталогии. – Л., 1988. – 148с.
1264036
  Толкунов Б.Ф. Стриатум и сенсорная специализация нейронной сети / Б.Ф. Толкунов. – Л., 1978. – 176с.
1264037
  Федорова О.В. Стрибки зображення джерела при перетині каустики у гравітаційній лінзі Чанга-Рефсдала / О.В. Федорова, В.І. Жданов, О.М. Александров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-111. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Досліджено криві яскравості (КЯ) та траєкторії центру яскравості зображення (ЦЯ) віддаленого джерела, мікролінзованого точковою масою при наявності ...
1264038
  Городниченко О.С. Стрибкова провідність зі змінною енергією активації у полікристалічних твердих розчинах CdHgTe/CdTe/GaAs / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 446-449. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Показано, що невпорядкованість структури полікристалічних шарів твердих розчинів CdHgTe/CdTe/GaAs призводить до виникнення високотемпературної електропровідності моттівського типу, обумовленої підвищеним ступенем розкиду рівнів дефектів, енергетично ...
1264039
  Крижанівський А.С. Стрибок з Парнасу / А.С. Крижанівський. – К., 1982. – 112с.
1264040
  Глушко О.К. Стрибок тарпана : Історичний роман / О.К. Глушко. – Київ : KM Academia, 1998. – 165с. – ISBN 966-518-021-5
1264041
  Дурсеньов Л.І. Стрибок у висоту / Л.І. Дурсеньов. – К., 1971. – 92с.
1264042
  Гнидюк М.Я. Стрибок у легенду : повість / М.Я. Гнидюк. – Київ, 1964. – 266 с.
1264043
  Гнидюк М.Я. Стрибок у легенду : повість / М.Я. Гнидюк. – Львів, 1969. – 452 с.
1264044
  Шугай Олександр Стрибок у нічний Берлін : проза : уривок з книжки // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 50-74. – ISSN 0208-0710
1264045
  Бєляєв А.Р. Стрибок у ніщо / А.Р. Бєляєв. – К., 1961. – 258с.
1264046
  Бєляєв А.Р. Стрибок у ніщо / А.Р. Бєляєв. – К., 1969. – 256с.
1264047
  Житник А.А. Стрибок у прірву / А.А. Житник. – Київ, 1989. – 197 с.
1264048
  Прокопенко М. Стрибок у світ Катерини Білокур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 12


  У "Мистецькому Арсеналі" представили унікальний проект про відважну та велику художницю.
1264049
   Стрибок через полюс. – Одеса, 1938. – 143с.
1264050
  Віргуш Н.В. Стривожені птахи : лірика / Н.В. Віргуш. – Київ : Молодь, 1973. – 46 с.
1264051
  Великанов В.Ф. Стригунки / В.Ф. Великанов. – Москва, 1960. – 252с.
1264052
  Малушко В.В. Стригущий лишай сельскохозяйственных животных: профилактика и терапия продуктами переработки сланцев : Автореф. дис. ... кадн. вет. наук / Малушко В.В. ; Моск. вет. акад ; Ленингр. вет. ин-т. – Ленинград, 1960. – 17 с.
1264053
  Мурашковский В. Стриж / В. Мурашковский. – Чебоксары, 1969. – 84с.
1264054
   Стрижевський Володимир Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 382-383 : фото
1264055
  Ябров А.С. Стриженные / А.С. Ябров. – Кемерово, 1965. – 172с.
1264056
  Котиш М. Стриження / М. Котиш. – К, 1983. – 360с. – В кн. также : Полумя / М. Іщенко
1264057
  Андреева Л.Х. Стриженое лето / Л.Х. Андреева. – Челябинск, 1970. – 87с.
1264058
  Котыш Н.Т. Стриженок / Н.Т. Котыш. – 2-е изд. – М, 1975. – 192с.
1264059
  Ліпатов В.В. Стрижень / В.В. Ліпатов. – К., 1963. – 265с.
1264060
  Калита П. Стрижень реформ, або як істотно підвищити ефективність реформування в інтересах усіх громадян України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
1264061
  Ульянов А.Н. Стрижи. Стихи. / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1964. – 28с.
1264062
  Вишневська С.В. Стрижневий флористичний компонент у фразеологічних одиницях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 99-104


  У статті розглядаються лексико-семантичні та граматичні особливості стрижневого флористичного компоненту та його роль у формуванні фразеологічної одиниці. В статье рассматриваются лексико-семантические и грамматические особенности стержневого ...
1264063
  Братель О.М. Стрижневі словесні поетичні образи у творах аргентинських письменників (італійська хвиля імміграції) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 7-12.
1264064
  Кеуш Д.В. Стрижневі суміші з неорганічними зв"язувальними компонентами і комбінованим наповнювачем для виготовлення виливків із залізовуглецевих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Кеуш Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 37 назв
1264065
  Юрейко О. Стрийська окружна рада під час революції 1848-1849 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 138-146
1264066
  Магас Г. Стрийщина у фольклористичній діяльності Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 139-146. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
1264067
  Мандрик М.Д. Стрийщина: шлях до волі / Михайло Мандрик. – Стрий : Просвіта ; Щедрик, 1998. – 621, [6] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 592-621. – ISBN 5-7707-9031-8
1264068
  Шатіло В. Стримування і противаги у механізмі державної влади України: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено місце та роль системи стримувань і противаг в механізмі державної влади. Проаналізовано функціонування інституту Президента України та інституту парламенту крізь призму системи стримувань і противаг, визначених Конституцією України. ...
1264069
  Петрушевська В.В. Стримування іноземних інвестицій в економіку України / В.В. Петрушевська, А.І. Іващенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1264070
  Олейнікова Л.Г. Стримуючі чинники євроінтеграції України / Л.Г. Олейнікова, К.І. Бобришева // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 59-63. – ISSN 2308-1988
1264071
  Ясперс Карл Стриндберг и Ван Гог : Опыт сравнительного патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и Гельдерлина / Ясперс Карл; Пер.с нем.Г.Ноткина. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 238с. – (Биб-ка зарубежной психологии). – ISBN 5-7331-0143-1
1264072
  Кузнецова О. Стриптиз : проза: повесть / окончание. Начало в № 6, 7, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 8 (679). – С. 49-71. – ISSN 0132-2036
1264073
  Полевич А.С. Стриптиз времен Брежнева / А.С. Полевич. – Л, 1991. – 62с.
1264074
  Пратер Р.С. Стриптиз убийства / Ричард С. Пратер. – Москва : Цицеро, 1992. – 416 с. – ISBN 5-8286-0006-0
1264075
  Бережная Л.Н. Стрительство туннелей в сложных горно-геологических условиях : Аннотированный библиогр. указатель литературы / Л.Н. Бережная; АН Кирг.ССР; Центр. науч. б-ка; Ин-т автоматики; Под общ. ред.: О.Д.Алимова. – Фрунзе : Илим, 1983. – 563с.
1264076
   Стритиграфия среднекаменноугольных отложений центральной и восточной части Русской платформы (на основе изучения фораминифер). – М
2. – 1954. – 1-271с.
1264077
  Майков А.Н. Стрихотворения и поэмы / А.Н. Майков. – Л, 1987. – 319с.
1264078
  Кучерявий В.О. Стрійський парк / В.О. Кучерявий. – Львів, 1976. – 76 с.
1264079
  Вирський Д. Стріла "натягнутого лука" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 21


  Україна в Речі Посполитій (1505 - 1795).
1264080
  Вирський Д. Стріла "натягнутого лука": Україна в Речі Посполитій (1505 - 1795) // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 21
1264081
  Вирський Д. Стріла "натянутого лука": Україна в Речі Посполитій (1505 - 1795) // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 21
1264082
   Стріла Всесвіту. – К., 1985. – 255с.
1264083
  Бердник О.П. Стріла часу / О.П. Бердник. – Київ, 1960. – 278 с.
1264084
  Пірус В.С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір"ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) : [навч. посібник] : до 100-ліття Легіону УСС / Пірус В.С., Пірус В.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 139, [1] с. : іл., ноти. – Назва обкл.: Стрілецька трійця. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-640-392-9
1264085
  Кузьменко О. Стрілецький анекдот: контекст - сюжет - текст // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 114-126. – ISSN 1028-5091
1264086
  Кузьминский Ю. Стрілецький спорт / Ю. Кузьминский, О. Брешков. – К, 1956. – 176с.
1264087
   Стрілецький спорт. – К., 1973. – 128с.
1264088
  Онисимов В.Г. Стрілецький спорт у комплексі ГТО / В.Г. Онисимов. – К, 1974. – 71с.
1264089
  Чабан Н. Стрілецькі пісні
1264090
  Росоховатський І.М. Стрілки годинника / І.М. Росоховатський. – К., 1964. – 48с.
1264091
  Мельник О.Т. Стрілочниця / О.Т. Мельник. – К., 1962. – 38с.
1264092
  Будзиновський В.Т. Стрімголов : оповіданє Вячеслава Будзиновского. – Чернівці : Hакладом Д. Лукіяновича і В. Будзиновского ; [Дpук. т-ва "Руска Рада"], 1897. – 106 с. – (Унівеpсальна бібліотека ; [Ч.] 13/14)
1264093
  Муссінак Л. Стрімголов / Л. Муссінак. – Х., 1935. – 159с.
1264094
  Жуков Ю. Стрімкі сходини / Ю. Жуков. – Київ, 1986. – 457с.
1264095
  Печковська В. Стріт-арт у Києві / В. Печковська, В. Вишневський // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 18-21. – ISSN 1814-5078
1264096
  Шведюк М. Стріт арт: між добром і злом, або діалог з містянами // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 9/12. – C. 220-225. – ISSN 0130-321Х
1264097
  Влад М. Стрітеннє. / М. Влад. – Київ, 1992. – 222с.
1264098
  Мовна У. Стрітенська свічка: український обрядовий контекст та рольові функції // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – C. 6-13. – ISSN 0130-6936
1264099
   Стріха Віталій Іларіонович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 257
1264100
   Стріха Віталій Іларіонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 293. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1264101
   Стріха Віталій Іларіонович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 312. – ISBN 978-966-96823-1-4
1264102
   Стріха Віталій Іларіонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 383-384 : фото
1264103
   Стріха Віталій Іларіонович : президент Академії у 1992-1999 роках // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7530-19-9
1264104
   Стріха Максим Віталійович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 312. – ISBN 978-966-96823-1-4
1264105
   Стріха Максим Віталійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 384-385 : фото
1264106
   Стріха Максим Віталійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 250. – ISBN 978-617-7530-19-9
1264107
  Балтянський М. Стрічає сонце співом // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Поет-пісняр Вадим Крищенко.
1264108
  Шаров Володимир Стрічка Мебіуса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1264109
  Чекунов А.В. Стрктура земной коры и тектоника юга Европейской части СССР / А.В. Чекунов. – Киев : Наукова думка, 1972. – 280с.
1264110
  Бугаєнко Г.О. Стрктурні аналогії і узагальнення знань з механіки. / Г.О. Бугаєнко. – Київ, 1987. – 118с.
1264111
   Стрктурно-семантические процессы на уровне предложения: сб. ст.. – Алма-Ата, 1981. – 180с.
1264112
  Фабиан М.П. Стрктурные аспекты типологического сопоставления лексико-семантических полей (на матер. укр. и англ. языков). : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.20 / Фабиан М.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
1264113
  Кощеев Н.Е. Стркуткрные условия размещения медноколчеданного оруденения в Красноуральском рудном поле : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 133 / Кощеев Н.Е. ; Свердл. горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1972. – 19 с.
1264114
   Стркутура капитальных вложений в народное хозяйство и пути ее совершенствования.. – К., 1977. – 226с.
1264115
   Стркутура платформенного чехла Европейского Севера СССР. – Л., 1982. – 198с.
1264116
   Стркутура предложения в немецком языке.. – Л., 1973. – 124с.
1264117
   Стркутура растительности и биоэкология растений Крыма. Сб. науч. тр.. – Ялта, 1982. – 115с.
1264118
  Джавадов Г.А. Стркутура социалистических производственных отношений и управление общественным производством : Автореф... докт. экон.наук: / Джавадов Г. А.; МГУ. – М., 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.46-48
1264119
  Сологуб В.В. Стркутура энергетического спектра носителей тока в теллуриде висмута. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сологуб В.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1264120
  Кисельов А.М. Стркутура, семантика і прогматика газетно-журнальної статті на країнознавчу тему : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Кисельов А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
1264121
  Чепак В.В. Стркутурно-функціоналістські презентації освітньої системи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 338-341. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді аргументована дослідницька позиція, згідно якої саме структурно-функціональна концепція освіти стимулювала подальше вивчення освіти та ії соціальних функцій, а також сприяла завершенню процесу інституціоналізації соціології освіти.
1264122
  Шенин С.Ю. Строб Тэлбот об американо-российских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 8 (524). – С. 69-85. – ISSN 0321-2068


  Строб Тэлбот - в прошлом известный журналист-советолог, впоследствии заместитель госсекретаря США в администрации Клинтона.
1264123
  Шавель Николай Николаевич Стробоскопическая фоторегистрация оптических процессов со сверхвысоким временным разрешением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Шавель Николай Николаевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1977. – 15л.
1264124
  Круминьш К.Я. Стробоскопические устройства преобразования микровольтовых сигналов / К.Я. Круминьш, Р.Я. Сташа; АН Латвийской ССР; Ин-т электроники и вычислительной техники. – Рига, 1982. – 47 с.
1264125
  Майзель С.О. Стробоскопические явления : сборник основных работ / сост. С.О. Майзель. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"], 1911. – VIII, 149 с. : ил., черт. – На обл. авт. не указан. - Загл. обл.: Сборник основных работ. Стробоскопические явления. Сохранение зрительных впечатлений в применении к анализу и синтезу движений
1264126
  Ануфриев Г.С. Стробоскопический метод преобразование сигналов и его применение в методиках физических экспериментов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Ануфриев Г.С. ;. – Ленинград, 1965. – 15 с.
1264127
  Рябинин Ю.А. Стробоскопическое осциллографирование / Ю.А. Рябинин. – Москва : Советское радио, 1968. – 272с.
1264128
  Рябинин Ю.А. Стробоскопическое осциллографирование / Ю.А. Рябинин. – Изд-е 2-е перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1972. – 272с.
1264129
  Короткий В.А. Строганов Сергій Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 83. – ISBN 966-06-0393-2
1264130
   Строгановская церковь. Выставка прикладного искусства. – Горький, 1960. – 59 с.
1264131
  Брайцева О.И. Строгановские постройки рубежа XVII - XVIII веков / О.И. Брайцева ; Центр. науч. исслед. ин-т теории и истории архитектуры. – Москва : Стройиздат, 1977. – 176 с.
1264132
  Бестужева-Лада Строгановы = Солевары, меценаты, аристократы... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 4-23


  Строгановы (Строгоновы) - род русских купцов и промышленников, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели 16-20 вв. Выходцы из разбогатевших поморских крестьян. С 18 в. - бароны и графы Российской империи. Род пресекся в ...
1264133
  Байков Н.И. Строгая земля / Н.И. Байков. – М., 1980. – 312с.
1264134
  Панкин Б.Д. Строгая литература: Лит.-крит. ст. и очерки . / Б.Д. Панкин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 288 с.
1264135
  Панкин Б.Д. Строгая литература: ЛИт.-крит. ст. и очерки . / Б.Д. Панкин. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 400с.
1264136
  Смеляков Я.В. Строгая любовь. / Я.В. Смеляков. – М., 1967. – 191с.
1264137
  Смеляков Я.В. Строгая любовь. / Я.В. Смеляков. – М., 1988. – 94с.
1264138
  Трифонов Г. Строгая молодость / Г. Трифонов. – Л, 1958. – 95с.
1264139
  Златев З.И. Строгая оценка погрешности численного интегрирования методом Нистрема : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Златев З.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 12 с.
1264140
  Знаменский А.Д. Строгая память / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1984. – 302с.
1264141
  Губайловский В. Строгая проза науки // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С.137-144. – ISSN 0130-7673


  Нукова проза як жанр
1264142
  Тартаковский Б.С. Строгая птица / Б.С. Тартаковский. – Киев, 1971. – 118с.
1264143
   Строгая служба. – Алма-Ата, 1973. – 176с.
1264144
  Маковеев М.С. Строгая судьба / М.С. Маковеев. – М., 1969. – 32с.
1264145
  Никологорская Т.А. Строгая юность. / Т.А. Никологорская. – М, 1990. – 158с.
1264146
  Бурлаков С. Строге письмо "слов"янського Ренесансу" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 14
1264147
  Азизов Т.Я. Строгие и бистрогие плюс-операторы / Т.Я. Азизов, В.А. Сендеров, В.А. Хацкевич // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 1-14. – ISSN 1810-3200
1264148
  Черевков В.Д. Строгие игры / В.Д. Черевков. – Днепропетровск, 1986. – 302с.
1264149
  Соловей Л.Г. Строгие соотношения в теории СВЧ цепей с ферритами и варакторными диодами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Соловей Л.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1264150
  Белкин В.Н. Строгий август / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1974. – 79с.
1264151
  Баева А.А. Строгий возраст / А.А. Баева. – М., 1990. – 189с.
1264152
  Ивин А.А. Строгий мир логики / А.А. Ивин. – М., 1988. – 126с.
1264153
  Корененвский М.С. Строгий посредник. / М.С. Корененвский. – М., 1968. – 32с.
1264154
  Михайлов О.Н. Строгий талант: Иван Бунин, жизнь, судьба, творчество / О.Н. Михайлов. – М., 1976. – 278с.
1264155
  Шапиро Л.В. Строгий учитель / Л.В. Шапиро. – Петрозаводск, 1968. – 54с.
1264156
  Васильев А.С. Строгий чертеж Седова / А.С. Васильев. – Москва, 1979. – 239с.
1264157
  Васильев А.С. Строгий чертеж Седова / А.С. Васильев. – Москва, 1986. – 253с.
1264158
  Хорунжий А.М. Строгість : оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ, 1961. – 18 с.
1264159
  Перегудова З.И. Строго законспирированы / З.И. Перегудова. – М, 1983. – 174с.
1264160
   Строго между нами. – М., 1991. – 142с.
1264161
  Гончар И. Строго по телу // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  Поставщик газа не вправе требовать взыскания неустойки, процентов годовых или инфляционных потерь за несвоевременный расчет, в случае погашения тела долга, до вступления в силу закона о мерах урегулирования задолженности теплопоставляющих организаций.
1264162
  Билз М. Строго псевдовыпуклые области в СП / М. Билз. – Москва : Мир, 1987. – 288 с.
1264163
   Строго регулярные алгебры и топологии. – Кишинев, 1987. – 124с.
1264164
  Юрьев М. Строго хранить военную тайну. / М. Юрьев. – М., 1952. – 56с.
1264165
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – Иркутск
2. – 1946. – 344с.
1264166
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – Иркутск
1. – 1947. – 256с.
1264167
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – М., 1948. – 603с.
1264168
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – Новосибирск, 1950. – 384с.
1264169
  Марков Г.М. Строговы : роман / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1951. – 600с.
1264170
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – М., 1952. – 668с.
1264171
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература, 1965. – 551 с.
1264172
  Марков Г.М. Строговы : роман / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1970. – 591 с.
1264173
  Марков Г.М. Строговы : роман / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1978. – 656 с.
1264174
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – М, 1981. – 600с.
1264175
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – М, 1984. – 341с.
1264176
  Марков Г.М. Строговы : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1984. – 286 с.
1264177
  Марков Г.М. Строговы : роман в 2-х книгах / Г.М. Марков. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1984. – 334 с.
1264178
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – М, 1986. – 606с.
1264179
  Марков Г.М. Строговы / Г.М. Марков. – К, 1989. – 434с.
1264180
   Строгое имя - милиция.. – Хабаровск, 1973. – 103с.
1264181
  Кириленко А.А. Строгое решение задачи о рассеянии волн на скачке поперечного сечения круглого волновода и численное исследование его эффективности / А.А. Кириленко, В.П. Шетопалов, Н.П. Яшина. – Харьков, 1977. – 47с.
1264182
  Кнабе Г.С. Строгость науки и безбрежность жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.113-124. – ISSN 0042-8744


  Научная революция
1264183
  Косарин Н.Я. Строевая и физичекая подготовка / Н.Я. Косарин, К.Е. Швидченко. – М.
4. – 1966. – с.
1264184
  Апакидзе В.В. Строевая подготовка / В.В. Апакидзе, Р.Г. Дуков. – Москва, 1987. – 335с.
1264185
   Строевой устав Вооруженных сил СССР.. – М., 1979. – 176с.
1264186
   Строевой устав Вооруженных Сил СССР.. – М., 1947. – 192с.
1264187
   Строевой устав Вооруженных Сил СССР.. – М., 1959. – 176с.
1264188
   Строевой устав Вооруженных Сил СССР.. – М., 1965. – 176с.
1264189
   Строевой устав пехотной экзерциции. – Печатано в Санктпетербуге : при Государственной Военной коллегии, 1764. – 180с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
1264190
   Строевой устав пехотной экзерциции. – Санкт-Петербург : При Государственной военной коллегии, 1764. – 180 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра
1264191
   Строевые песни Советской Армии. – М., 1949. – 248с.
1264192
   Строевые песни Советской Армии и Военно-Морского флота. – М., 1954. – 200с.
1264193
   Строение (Z)-(5R)-метил-2-(4-фенилбензилиден)циклогексанона-хирального компонента жидкокристаллических систем / А.И. Кривошей, Н.С. Пивненко, С.В. Шишкина, А.В. Туров, Л.А. Кутуля, О.В. Шишкин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук \РАН\. – Москва, 2006. – С. 962-972. – (Химическая ; № 6). – ISSN 0002-3353
1264194
   Строение 2-арилгидразонов 1R-3-(4-пиридинил)-1,2,3-пропантрионов / В.А. Ковтуненко, Л.М. Потиха, Т.С. Бульда, Р.И. Зубатюк, О.В. Шишкин // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 2 (46). – С. 4-14. – ISSN 2308-8303


  С помощью реакции Яппа-Клингемана впервые синтезированы 2-арилгидразоны 1R-3-(4-пиридинил)-1,2,3-про- пантрионов. Для них характерно кето-гидразонное строение, но поскольку исходное дикарбонильное соединение несимметрично, реально возможно образование ...
1264195
  Дмитриева Н.А. Строение Nereilinum murmanicum -- погонофоры из Баренцева моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.097 / Дмитриева Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 18 с.
1264196
  Конопля Михаил Михайлович Строение адсорбционных комплексов воды на поверхности кермнезима и механизмы его де- и регидрации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Конопля Михаил Михайлович; АН УССР. Ин-т физ. химии. – К., 1980. – 17л.
1264197
  Локшин Б Г. Строение альбонурисина и его природного аналога. : Автореф... Канд.хим.наук: / Локшин Г.Б,; АН СССР. – М, 1964. – 16л.
1264198
  Заварина М.В. Строение атмосферы / М.В. Заварина. – Москва : Гидрометеоиздат, 1948. – 56 с.
1264199
  Бронштейн М. Строение атома / М. Бронштейн. – Ленинград : Красная газета, 1930. – 72 с.
1264200
  Ахметов Н.С. Строение атома / Н.С. Ахметов. – Казань, 1976. – 16с.
1264201
  Резников Л.И. Строение атома в школьном курсе физики : пособие для уителей / Л.И. Резников, В.Ф. Юськович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1956. – 112 с.
1264202
  Резерфорд Э. Строение атома и искусственное разложение элементов : работы 1919-1922 гг. / пер. с англ. / Э. Резерфорд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 177 с.
1264203
  Кондратьев В.Н. Строение атома и молекулы / В.Н. Кондратьев. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1934. – 284 с.
1264204
  Катаева Н.А. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева / Н.А. Катаева, Ф.И. Плуготаренко. – Таганрог, 1976. – 50с.
1264205
  Зоммерфельд А. Строение атома и спектры : пер. с нем. / А. Зоммерфельд. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 1. – 1926. – 403 с.
1264206
  Зоммерфельд А. Строение атома и спектры : Пер.с нем. / А. Зоммерфельд. – Москва : ГИТТЛ
Т. 1. – 1956. – 592 с.
1264207
  Зоммерфельд А. Строение атома и спектры : Пер.с нем. / А. Зоммерфельд. – Москва : ГИТТЛ
Т. 2. – 1956. – 694 с.
1264208
  Крамерс Г.А. Строение атома и теория Бора : пер. с англ. / Г.А. Крамерс, Х. Гольст. – Москва ; Ленинград : Госиздат. – 156 с.
1264209
  Орлин Н.А. Строение атома и химическая связь / Н.А. Орлин. – Иваново, 1976. – 115с.
1264210
  Удовенко В.В. Строение атома и химическая связь / В.В. Удовенко, О.М. Степаненко. – К., 1978. – 67с.
1264211
  Зеель Ф. Строение атома и химическая связь. / Ф. Зеель. – М, 1958. – 67с.
1264212
  Чуранов С.С. Строение атома и химическая связь. / С.С. Чуранов. – М., 1972. – 51с.
1264213
  Кукушкин Ю.Н. Строение атома и химическая связь. / Ю.Н. Кукушкин, Е.И. Маслов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та,, 1973. – 80 с., [1] л. табл. : черт.
1264214
  Яковлев К.П. Строение атома и ядерные процессы / К.П. Яковлев. – Москва, 1959. – 140 с.
1264215
  Зисман Г.А. Строение атомного ядра / Г.А. Зисман. – Ленинград : Знание, 1956. – 52 с.
1264216
   Строение атомного ядра : Пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 640с.
1264217
  Гамов Г.А. Строение атомного ядра и радиоактивность / Г.А. Гамов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1932. – 146 с.
1264218
  Гамов Г.А. Строение атомного ядра и радиоактивность / Г.А. Гамов. – Москва ; Ленинград
3. – 1932. – 146 с.
1264219
  Френкель Я.И. Строение атомов в свете радиоактивных излучений / Я Френкель. – Петроград : Тип. "Печатный труд", 1917. – 19-72 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Журнал Русского физ.-хим. о-ва.1917, т. 49, вып. 1
1264220
  Берман В.Л. Строение атомов и молекул / В.Л. Берман. – Москва : МГУ, 1998. – 240 с. – ISBN 5211039874
1264221
   Строение атомов и молекул.. – Горький, 1971. – 14с.
1264222
  Рунов Н.Н. Строение атомов и молекул: по спец. 2122 / Н.Н. Рунов. – Москва : Просвещение, 1987. – 141с.
1264223
  Асланов Л.А. Строение атомов, молекул, кристаллов / Л.А. Асланов. – Москва, 1985. – 120с.
1264224
  Ярцева И.В. Строение ауреоловой кислоты и хромоцикломицина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ярцева И.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 19л.
1264225
  Громов Б.В. Строение бактерий : учеб. пособие / Б.В. Громов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1985. – 192 с. : ил., табл,. – Библиогр.: 85 назв
1264226
  Талмуд Д.Л. Строение белка. / Д.Л. Талмуд. – М.-Л., 1940. – 164с.
1264227
  Скопенко В.В. Строение бензоилцианамида и его таллиевой (I) соли / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. и др. Домасевич // Журн. неорган, химии, 1995. – №5
1264228
  Незлин Р.С. Строение биосинтеза антител / Р.С. Незлин. – М., 1972. – 312с.
1264229
   Строение ближнего порядка в ненасыщенных a-твердых растворах Cu-AL / П.В. Петренко, Н.П. Кулиш, Н.А. Мельникова, Ю.Е. Грабовский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 331-345. – ISSN 1024-1809
1264230
  Вембер Петр Александрович Строение бребиколлина-алколоида осоки парвской (garix Breviccollis) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вембер Петр Александрович; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1973. – 19л.
1264231
  Соболев В.С. Строение верхней мантии и способы образования магмы / В.С. Соболев. – Москва : Наука, 1973. – 34с.
1264232
   Строение верхней части кристаллической коры в районе Овручского синклинория по сейсмическим данным / В.Б. Соллогуб, А.В. Чекунов, Л.Т. Калюжная, Л.А. Хилинский; Соллогуб В.Б. и др.. – Вып.1. – Киев, 1965. – С. 18-26
1264233
  Ананиашвили Э.Г. Строение вещества / Э.Г. Ананиашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 47 с.
1264234
   Строение вещества. – М., 1948. – 20с.
1264235
  Китайгородский А.И. Строение вещества / А.И. Китайгородский. – Москва-Ленинград, 1948. – 40с.
1264236
  Китайгородский А.И. Строение вещества / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1950. – 48 с.
1264237
  Выморков Б.Ф. Строение вещества / Б.Ф. Выморков. – Ленинград-Москва, 1964. – 19с.
1264238
   Строение вещества. – Москва, 1964. – 40 с.
1264239
  Карапетьянц М.Х. Строение вещества / М.Х. Карапетьянц. – Москва, 1966. – 220 с.
1264240
  Карапетьянц М.Х. Строение вещества / М.Х. Карапетьянц. – 2-е изд. – М, 1970. – 310с.
1264241
  Грязнов В.М. Строение вещества / В.М. Грязнов, Л.Ф. Павлова. – М, 1972. – 168с.
1264242
  Грязнов В.М. Строение вещества / В.М. Грязнов, Л.Ф. Павлова. – М, 1974. – 168с.
1264243
  Астафуров В.И. Строение вещества / В.И. Астафуров. – Москва, 1977. – 160с.
1264244
  Карапетьянц М.Х. Строение вещества / М.Х. Карапетьянц. – Москва, 1978. – 304с.
1264245
  Астафуров В.И. Строение вещества / В.И. Астафуров, А.И. Бусев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1983. – 160с.
1264246
  Балашов В.В. Строение вещества : учеб. пособие / В.В. Балашов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 216 с.
1264247
  Кристи Р. Строение вещества : введение в современную физику : Пер. с англ. / Р. Кристи, А. Питти. – Москва : Наука, 1969. – 596 с.
1264248
  Янков В.А. Строение вещества в философии Анаксагора // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.135-149. – ISSN 0042-8744
1264249
  Чацкий А. Строение вещества и внутриатомная энергия / А. Чацкий. – Москва, 1946. – 40 с.
1264250
  Рюхардт Э. Строение вещества и излучение / Э. Рюхардт; Пер. с нем. Г.С. Тихоновой, О.И. Биточкина под ред. Л.Н. Самойлова. – Москва, 1962. – 144с.
1264251
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : ОНТИ, 1936. – 92 с.
1264252
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1936. – 92 с.
1264253
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград : Госиздат детлит, 1948. – 47 с.
1264254
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 47с.
1264255
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1950. – 20с.
1264256
  Воронцов-Вельяминов Строение вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 20 с.
1264257
  Полак И.Ф. Строение вселенной / И.Ф. Полак. – Москва, 1950. – 40с.
1264258
  Костицын В.А. Строение Вселенной / В.А. Костицын. – Изд. 2-е. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 84 с.
1264259
  Паренаго П.П. Строение Вселенной / П.П. Паренаго. – Москва : Госкульпросветиздат, 1949. – 80 с.
1264260
  Потупчик С. Строение Вселенной : инструктивно-метод. лекция / С. Потупчик. – Минск : Издательство АН БССР, 1953. – 27 с.
1264261
  Куницкий Р.В. Строение Вселенной / Р.В. Куницкий. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 64 с.
1264262
  Колобков Н.В. Строение высоких слоев атмосферы / Н.В. Колобков, 1948. – 48с.
1264263
  Хвостиков И.А. Строение высоких слоев атмосферы / И.А. Хвостиков. – Москва, 1949. – 25с.
1264264
  Короткий А.Г. Строение высокомолекулярных углеводороов нефтей Прикарспийских месторождений Туркмении по данным молекулярной спектроскопии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Короткий А.Г. ; АН АзССР , Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1970. – 16 с.
1264265
  Мейер К.Г. Строение высокополимерных органических естественных соединений / К.Г. Мейер, Г. Марк. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1934. – 176с.
1264266
  Усов М.М. Строение газоподобных пятен, встречаемых у некоторых костистых рыб : (С четырьмя хромолитографированными таблицами). – Санкт-Петербург, 1879. – С. 159-194. – Отд. оттиск
1264267
  Гершберг Р.Е. Строение галактических туманностей и некоторые вопросы эволюции межзвездной среды : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гершберг Р.Е. ; Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1962. – 6 с.
1264268
  Козленко М.В. Строение Гвинейского краевого плато по данным сейсморазведки методом отраженных волн // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 170-181 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
1264269
  Пайнтер Т.С. и Бриджес К.Б. Строение гигантских хромосом / Т.С. и Бриджес К.Б. Пайнтер. – М.-Л., 1937. – 47с.
1264270
  Белянина С.И. Строение гигантских хромосом и кариосистематика личинок подсемейства Chironominae (Chironomidae, Diptera) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Белянина С.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 15л.
1264271
  Абдуллаева Д.А. Строение гомопроапорфиновых алкалоидов. : Автореф... Канд.хим. наук: 02.00.01 / Абдуллаева Д.А.; Моск.ин-т.тонкой хим.технологии. – Москва, 1980. – 21л.
1264272
   Строение групп и их подгрупповая характеризация. – Киев, 1984. – 145с.
1264273
   Строение групп и свойства их подгрупп. – Киев, 1986. – 128с.
1264274
   Строение групп и свойства их подгрупп.. – К., 1978. – 149с.
1264275
  Судзуки М. Строение группы и строение структуры ее подгрупп. / М. Судзуки. – М., 1960. – 158с.
1264276
  Булавка В.А. Строение двойного электрического слоя и адсорбции органических веществ на таллии и сплаве галлий-таллий : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Булавка В. А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1976. – 20л.
1264277
  Хмелевая Людмила Петровна Строение двойного электрического слоя и адсорбционные явления на монокристаллических электродах из свинца и олова : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Хмелевая Людмила Петровна; МГУ. – М., 1982. – 17л.
1264278
  Алексева Е.Ю. Строение двойного электрического слоя на платине и палладии в диметилсудьфате : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Алексева Е. Ю.; МГУ. – М., 1985. – 17л.
1264279
  Сызганова К.Н. Строение децидуальной и ворсистой оболочек плодного яйца в различные строки нормальной беременности и при токсикозах : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Сызганова К.Н. ; Казан. мед. ин-т. Каф. акушерства и гинекологии. – Казань, 1952. – 14 с.
1264280
   Строение дихлоро-бис-(2-дифенилфосфорил-циклопентанонксим) кобальта (ІІ) / Ю.А. Симонов, Р.Д. Лампека, Л.Н. Морозова, В.В. Скопенко, А.А. Дворкин // Журн. Неорган. химии, 1993. – №7
1264281
   Строение дихлоробис- /оксиминофосфонат/ кобальта (ІІ) / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, Р.Д. Лампека, Л.Н. и др. Морозова // Журн. неорган. химии, 1989. – № 1
1264282
  Сузюмов А.Е. Строение дна морей Юго-Западной части Тихого океана / А.Е. Сузюмов. – Москва : Наука, 1977. – 74с.
1264283
   Строение дна Охотского моря. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
1264284
   Строение дна северо-запада Тихого океана : (геофизика,магматизм, тектониа). – Москва : Наука, 1984. – 226с.
1264285
   Строение ДНК и положение организмов в системе. – М., 1972. – 326с.
1264286
  Гранова А.К. Строение донных осадков Бурнасского лимана (Северо-Западное Причерноморье) / А.К. Гранова, В.О. Волынская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 42-47 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1264287
  Перелыгин Л.М. Строение древесины. / Л.М. Перелыгин. – М., 1954. – 200с.
1264288
   Строение западной части Черноморской впадины. – Москва : Наука
Ч. 10 : Верхняя мантия. – 1972. – 244с.
1264289
  Эйгенсон М.С. Строение звездных систем / М.С. Эйгенсон. – Москва : Правда, 1948. – 20 с.
1264290
   Строение звездных систем : пер. с нем. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 664 с.
1264291
  Гутенберг Б. Строение Земли / Б. Гутенберг. – М.-Л., 1934. – 169с.
1264292
  Берзон И.С. Строение Земли по динамическим характеристикам сейсмических волн - Construction of Earth by dynamic characteristics of seismic waves : Исследование коры и мантии / И.С. Берзон. – Москва : Наука, 1976. – 236с.
1264293
  Сихарулидзе Д.И. Строение Земли по поверхностным волнам / Д.И. Сихарулидзе. – Тбилиси, 1978. – 248с.
1264294
   Строение Земли по поверхностным сейсмическим волнам : Сборник статей. – Москва : Мир, 1965. – 304с.
1264295
  Поляков К.В. Строение земли. / К.В. Поляков. – Куйбышев, 1947. – 32с.
1264296
  Горшков Г.П. Строение земного шара / Г.П. Горшков. – Москва : Гостехиздат, 1958. – 48 с.
1264297
  Точидловский И.Я. Строение земной атмосферы по А. Вегенеру. – Одесса : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 13 с. – Отд. оттиск из: Журнал Физ.-Хим. Общ. , вып. 6, 1911 г.
1264298
  Морсин Петр Иванович Строение земной коры Алтае-Саянской складчатой области по геофизическим даным : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 051 / Морсин Петр Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1264299
   Строение земной коры Анабарского щита. – М., 1986. – 197с.
1264300
  Твалтвадзе Г.К. Строение земной коры в Грузии по сейсмическим данным и построение систем теоретических годографов / Г.К. Твалтвадзе. – Тбилиси, 1960. – 145с.
1264301
  Шенгелая Г.Ш. Строение земной коры в западной части бассейна р.Куры. / Г.Ш. Шенгелая. – Тбилиси, 1968. – 179с.
1264302
  Лыков В.И. Строение земной коры в зоне сочленения Туранской плиты и Альпийской складчатой системы Туркмении по сейсмологическим данным. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Лыков В.И.; Туркм. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1969. – 21л.
1264303
   Строение земной коры в области перехода от Азиатского континента к Тихому океану. – М. – 308с.
1264304
  Ковылин В.М. Строение земной коры в области Японского моря / В.М. Ковылин. – Москва : Наука, 1979. – 207с.
1264305
  Аргентов Владимир Васильевич Строение земной коры в Приморском крае по данным глубинного сейсмического зондирования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.12 / Аргентов Владимир Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1974. – 21л.
1264306
  Баграмян А.Х. Строение земной коры в различных регионах Кавказа / А.Х. Баграмян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1974. – 106с.
1264307
  Москаленко В.Н. Строение земной коры в Средиземном море по сейсмическим данным : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Москаленко В.Н. ; МГУ , Геол. фак. , Кафедра геофиз. методов исследования земной коры. – Москва, 1967. – 25 с.
1264308
  Кулагин В.А. Строение земной коры Вахшского района Таджикской ССР по сейсмическим данным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Кулагин В.А.; Иркут. гос. ун-т им. Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1264309
   Строение земной коры Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 112с.
1264310
  Мурусидзе Г.Я. Строение земной коры и верхней мантии в Грузии и сопредельных районах по сейсмологическим и сейсморазведочным данным / Г.Я. Мурусидзе. – Тбилиси, 1976. – 170с.
1264311
   Строение земной коры и верхней мантии в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану. – Новосибирск : Наука, 1976. – 367с.
1264312
   Строение земной коры и верхней мантии данным сейсмических исследований. – К., 1977. – 311с.
1264313
   Строение земной коры и верхней мантии Киргизского Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1985. – 78с.
1264314
   Строение земной коры и верхней мантии морей и океанов. – Москва : Наука, 1973. – 111с.
1264315
   Строение земной коры и верхней мантии по данным сейсмических исследований. – К., 1977. – 310с.
1264316
   Строение земной коры и верхней мантии Центральной и Восточной Европы. – К., 1978. – 272с.
1264317
   Строение земной коры и сейсмичность Северного Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1978. – 178с.
1264318
   Строение земной коры Исландии по сейсмическим данным. – М., 1985. – 220с.
1264319
  Сабитова Т.М. Строение земной коры Киргизского Тянь-Шаня по сейсмологическим данным / Т.М. Сабитова. – Фрунзе, 1989. – 173с.
1264320
  Беляевский Н.А. Строение земной коры континентов по геолого-геофизическим данным / Н.А. Беляевский. – Москва : Недра, 1981. – 431с.
1264321
  Козленко В.Г. Строение земной коры переходной зоны Днепровско-Донецкого авлакогена по данным сейсмогравитационного моделирования / В.Г. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 162-178 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
1264322
  Козленко Ю.В. Строение земной коры переходной зоны северо-западной части Черного моря по геофизическим данным / Ю.В. Козленко, В.Д. Соловьев, М.В. Козленко // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 154-159 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0203-3100
1264323
   Строение земной коры по сейсмическим данным : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 362с.
1264324
   Строение земной коры Полярного сектора Уральской складчатой системы по данным ГСЗ / В.С. Дружинин, В.А. Ракитов, В.Ю. Осипов, Н.И. Начапкин, В.В. Недядько // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 498-505 : рис. – Библиогр.: с. 504-505. – ISSN 0016-7886
1264325
  Москаленко В.Н. Строение земной коры Средиземного моря по сейсмическим данным / В.Н. Москаленко. – Москва : Наука, 1981. – 111с.
1264326
   Строение земной коры Центральной и Юго-Восточной Европы. – К., 1971. – 286с.
1264327
  Гаркаленко Илья Александрович Строение земной коры юга и юго-востока Украины и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей. (По материалам геофиз. исследований) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Гаркаленко Илья Александрович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Краснодар, 1974. – 36л. – Бібліогр.:с.28-36
1264328
   Строение земной коры юго-восточной части Балтийского щита по геофизическим данным. – Л., 1983. – 180с.
1264329
   Строение земной коры южной части Охотского моря по сейсмическим данным. – Москва : Наука, 1987. – 86с.
1264330
   Строение земной коры Якутии и закономерности размещения полезных ископаемых. – Москва : Наука, 1969. – 376с.
1264331
  Ковылин В.М. Строение земной коры Японского моря по данным геофизических исследований. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 01.04.12.,04.00.04 / Ковылин В.М.; МГУ. – М, 1973. – 47л. – Бібліогр.:с.43-46
1264332
   Строение и абсолютная геохронология атласных отложений Центральной Якутии. – Новосибирск, 1979. – 95с.
1264333
   Строение и биологическая активность стероидных гликозидов ряда спиростана и фуростана. – Кишинев, 1987. – 141с.
1264334
  Соловьев М.М. Строение и биология лямблей и их взаимоотношения с организмом хозяина. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.08 / Соловьев М.М.; Биол. ф-тет. – М., 1973. – 42л.
1264335
  Устинов Николай Васильевич Строение и вещественный состав отложений мезозоя и кайнозоя побережий Берингова моря и Пенжинской губы (в связи с перспективами нефтегазонос. прилег. шельфа) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Устинов Николай Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1980. – 21л.
1264336
  Нечаев В.Н. Строение и взаимодействие дефектов в сегнетоэлектриках и сигнетоэлестиках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Нечаев В. Н.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1980. – 18л.
1264337
  Косиченко Н.Е. Строение и возрастыне изменения флоэмы некоторых древесных пород : Автореф... канд. биол.наук: / Косиченко Н. Е.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1969. – 22л.
1264338
   Строение и вопросы корреляции четвертичных отложений Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 188с.
1264339
  Голик А.З. Строение и вязкость бинарных жидких смесей и растворов. / А.З. Голик, С.Д. Равикович, 1950. – 524-528с. – Отд. оттиск: АНСССР. Журнал физической химии. Т.24, вып. 5, 1950. – Библ.: С.528
1264340
  Финкельштейн С.Н. Строение и газонефтеносность карбонатных отложений среднего и нижнего карбона Саратовского Повольжья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Финкельштейн С.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 24л.
1264341
   Строение и генезис известняков на границе абалакской и баженовской свит в центральной части Западно-Сибирского бассейна / А.Ю. Юрченко, Н.С. Балушкина, Г.А. Калмыков, Р.А. Хамидуллин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-68 : рис. – Библиогр.: с. 68. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1264342
  Самченко З.А. Строение и гидрофильные свойства некоторых синтетических полиамидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 080 / Самченко З.А. ; АН УССР , Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1264343
  Костяновский Р.Г. Строение и двойственная реакционная способность N-эителниминокарбинолов : Автореф... канд. хим.наук: / Костяновский Р. Г.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1962. – 12л.
1264344
  Элтрингем Г. Строение и деятельность органов чувств насекомых / Г. Элтрингем. – М.-Л., 1934. – 96с.
1264345
  Ягер К. Строение и динамика атмосферы Солнца : пер. с англ. / К. Ягер, де. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 380 с.
1264346
   Строение и динамика зан перехода континента к океану. – М., 1986. – 180с.
1264347
  Безродный Е.М. Строение и динамика земной коры Приташкентского сейсмоактивного района по сейсмологическим данным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Безродный Е.М.; АН СССР. Ин-т физики Земли. – М., 1971. – 16л.
1264348
  Флайгер У. Строение и динамика молекул : в 2 т. / У. Флайгер; У. Флайер ; пер. с англ. под ред. М.А. Ельяшевича. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 407 с.
1264349
  Флайгер У. Строение и динамика молекул : в 2 т. / У. Флайгер; У. Флайер ; пер. с англ. под ред. М.А. Ельяшевича. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – С. 413-872
1264350
  Гиголашвили М.Ш. Строение и динамика солнечных протуберанцев. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Гиголашвили М.Ш.; АН СССР. – М, 1981. – 8л.
1264351
  Грузинов Г.Я. Строение и жизнедеятельность человеческого организма / Г.Я. Грузинов. – М.-Л., 1937. – 136с.
1264352
  Еленкин А.А. Строение и жизнь грибов. / А.А. Еленкин. – Птгр., 1922. – 86с.
1264353
  Ломанов А.П. Строение и жизнь животного организма / А.П. Ломанов. – Новосибирск, 1951. – 32с.
1264354
  Догель А.С. Строение и жизнь клетки / А.С. Догель. – Москва; Петроград, 1922. – 63 с.
1264355
  Талиев И В. Строение и жизнь растений. / И В. Талиев, . – Х., 1919. – 247с.
1264356
   Строение и закономерности размещения серных месторождений СССР. – Киев : Наукова думка, 1979. – 319с.
1264357
  Чмутова Г.А. Строение и изомерные превращения арилалкенилселенидов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чмутова Г.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 22л.
1264358
  Баженов Ю.П. Строение и история геологического развития смежных зон междуречья Куры и Иори, Аджиноура и Восточной Грузии в связи с их нефтегазностью : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Баженов Ю.П.; АН АзССР Ин-т геологии им И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 21л.
1264359
  Зейналов Р.Л. Строение и история геотектонического развития юго-восточной полосы Прикаспийской низменности и Североапшеронской акватории в связи с перспективами нефтегазоностости мезозойских отложений : Автореф... канд. гелого-минералогич.наук: 136 / Зейналов Р.Л.; М-во нефтяной пром. СССР. Объединение "Азнефть". – Баку, 1971. – 26л.
1264360
  Книппер А.Л. Строение и история развития Байконурского синклинория (Центральный Казахстан) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Книппер А.Л.; АН СССР. Геол. ин-тут. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1962. – 16л.
1264361
  Константиновский А.А. Строение и история развития Южно-Верхоянской складчатой области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Константиновский А.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1969. – 15л.
1264362
  Маврин К.А. Строение и история тектонического развития Оренбургского Приуралья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Маврин К. А.; Сарт.ГУ. – Саратов, 1867. – 25л.
1264363
  Гасанов Ш.Ш. Строение и история формирования мерзлых пород Восточной Чукотки / Ш.Ш. Гасанов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Сев.-Вост. комплексный науч.-исслед. ин-т. – Москва : Наука, 1969. – 166 с., [2] л. табл : ил.
1264364
  Бронгулеев В.В. Строение и история формирования среднепалеозойского структурного этажа Центрального Каратау по геологическим и геофизическим данным : ( стратиграфия и физические свойства пород) / В.В. Бронгулеев. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 288с.
1264365
  Сальман Г.Б. Строение и история формирования структуры южного склона Волго-Уральской антеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Сальман Г.Б.; Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1967. – 20л.
1264366
  Рахишев Алшинбай Рахишевич Строение и источники формирования тазового сплетения. (Морфол. и эксперим. исслед.) : Автореф... д-ра мед.наук: 773 / Рахишев Алшинбай Рахишевич; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 32л.
1264367
  Эмин-Заде Строение и источники энергии звезд-карликов поздних спекральных классов : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Эмин-Заде Т.А.; Моск.ордена Ленина гос.астрон.ин-т. – Москва, 1953. – 4 с.
1264368
  Эмин-Заде Строение и источники энергии звезд-карликов поздних спектральных классов : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Эмин-Заде Т.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 4 с.
1264369
  Калашникова Ирина Сергеевна Строение и каталитические свойства комплексных соединений полиэтилениминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Калашникова Ирина Сергеевна; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1982. – 22л.
1264370
  Никольский Г.М. Строение и коротковолновое излучение верхней атмосферы солнца : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Никольский Г. М.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1964. – 26л.
1264371
  Данилов В.И. Строение и кристаллизация жидкости : Избран.статьи / В.И. Данилов. – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 568 с.
1264372
  Романова Л.Г. Строение и метаболизм амфинуклеолуса в осогенезе молюском (род : Автореф... канд. биол.наук: / Романова Л. Г.; Ин-т цитологи АН СССР. – Л., 1967. – 17л.
1264373
   Строение и метаморфическая эволюция главных структурных зон Балтийского щита, 1987. – 112с.
1264374
  Дьяченко А.И. Строение и механизм распада галоидлитий-бензолов и галоидлитий-метанов -- предшесвенников дегидро-бензола и карбено. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Дьяченко А.И.; Ан СССР. – М, 1973. – 24л.
1264375
   Строение и морфогенез Средне-Литовской моренной равнины. – Вильнюс, 1971. – 192с.
1264376
  Левицький В.И. Строение и морфология пойм рек Среднего Приднестровья // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1264377
  Елдышев А.Н. Строение и мотивированность сокращенных слов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Елдышев А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1985. – 21л.
1264378
  Вайтекунас П.П. Строение и некоторые вопросы стратиграфии плейстоценовых отложений Литовской ССР. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Вайтекунас П.П.; М-во высш.и сред.спец.образования. – Вильнюс, 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1264379
  Зверев А.Т. Строение и некоторые особенности формирования Кемпирсайского Антиклиинария (Южный Урал) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук : 04.00.04 / Зверев А.Т. ; МГУ , Геологич. фак-т , Каф. динамической геологии. – Москва, 1973. – 34 с.
1264380
   Строение и нефтегазоносность баженитов Западной Сибири. – Тюмень, 1985. – 175с.
1264381
  Бабаджанов Т.Л. и др. Строение и нефтегазоносность глубокопогруженных комплексов Средней Азии по геофизическим данным / Т.Л. и др. Бабаджанов. – Ташкент : ФАН, 1986. – 186с.
1264382
   Строение и нефтегазоносность окраин континентов. – Москва : Недра, 1981. – 250с.
1264383
   Строение и нефтегазоносность северной части Черного моря и сопредельных территорий. – Киев : Наукова думка, 1978. – 158с.
1264384
  Лебедев Л.И. Строение и нефтегазоносность современных гетерогенных депрессий / Л.И. Лебедев. – М., 1978. – 111с.
1264385
  Никулин А.В. Строение и нефтеносность нижней части нижнекаменно-угольных отложений юго-востока Татрской АССР : Автореф... канд .геол. минер.наук: / Никулин А. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1958. – 27л.
1264386
  Смирнов А.Е. Строение и отправление : (гистологический эскиз) / А.Е. Смирнов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И.Макушина, 1897. – 27 с.
1264387
   Строение и правила доказательства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шейко А. Н,; Шейко А. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
1264388
  Шейко А.Н. Строение и правила доказательства. : Дис... канд. филос.наук: / Шейко А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. логики. – К., 1954. – 233, ІХл. – Бібліогр.:л.І-ІХ
1264389
  Наумук Артур Петрович Строение и превращения диазосульфонатов, применяемых для крашения и печатания тканей : Автореф... канд. тех.наук: 05.19.03 / Наумук Артур Петрович; Ленинград. ин-т текстильной и легкой пром. им. С.М.Кирова. – Л., 1986. – 20л.
1264390
  Ломтев В.Л. Строение и признаки газоносности кайнозойского чехла западной части Каролинской плиты (доже Пацифики) // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 33-44 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1999-7566
1264391
  Кулиш Николай Поликарпович Строение и природа ближнего порядка в бинарных твердых растворах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кулиш Николай Поликарпович ; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 37 с.
1264392
  Кулиш Н.П. Строение и природа ближнего порядка в бинарных твердых растворах : дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кулиш Н. П. ; МО Укр., КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 401 л. – Бібліогр. : л. 356-401
1264393
  Львова Т.Н. Строение и происхождение угленосной свиты Окрибы. : Автореф... наук: / Львова Т.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 14 с.
1264394
  Байтулин И.О. Строение и работа корневой системы растений / И.О. Байтулин. – Алма-Ата, 1987. – 307с.
1264395
  Козленко М.В. Строение и развитие восточной части северо-западного шельфа Черного моря (по результатам интерпретации геофизических данных вдоль профиля II КМПВ) / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 63-74 : рис. – Библиогр.: с.73-74. – ISSN 0203-3100
1264396
   Строение и развитие Вселенной : сб. переводн. статей. – Москва : Знание, 1969. – 63 с.
1264397
  Эберхард Г.Я. Строение и развитие долин бассейна реки Даугава / Г.Я. Эберхард. – Рига, 1972. – 131с.
1264398
  Эберхард Г.Я. Строение и развитие долинной сети бассейна реки Даугавы. : Автореф... канд.геогр.наук: 690 / Эберхард Г.Я.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 24л.
1264399
  Кукаркин Б.В. Строение и развитие звездного мира / Б.В. Кукаркин. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
1264400
   Строение и развитие земной коры. – М., 1964. – 203с.
1264401
   Строение и развитие земной коры и структур рудных полей Урала по геофизическим данным. – Свердловск, 1976. – 128с.
1264402
  Моисеенко Ф.С. Строение и развитие земной коры южного горного обрамления Сибири. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Моисеенко Ф.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
1264403
  Солодянкина М.Л. Строение и развитие лимфоэпителиальных образований кишечника некоторых млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: / Солодянкина М.Л.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 25л.
1264404
  Колбасенко И. Строение и развитие надпочечных желез / И. Колбасенко. – 37с.
1264405
   Строение и развитие платформенного чехла Белоруссии. – Минск, 1976. – 139с.
1264406
  Огаринов И.С. Строение и районирование земной коры Южного Урала / И.С. Огаринов. – М., 1973. – 86с.
1264407
  Лаврушина О.В. Строение и реактивность производных ароматических -- ненасищенных кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лаврушина О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
1264408
  Лебедев Я.С. Строение и реакции свободных радикаолв в облучении полимерах (исследование методм ЭПР с применением электронной вычислительной машины для анализа спектров) : Автореф... канд. хим.наук: / Лебедев Я. С.; АН СССР, Сиб. от-ние Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1962. – 21л.
1264409
   Строение и реакционная способность N-гликозидов. – Фрунзе, 1976. – 221с.
1264410
  Андреева Т.П. Строение и реакционная способность комплексов нафтолов с галогенидами алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Андреева Т.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л.
1264411
  Голоунин Александр Васильевич Строение и реакционная способность комплексов фенолов бензольного ряда с галогенидами алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Голоунин Александр Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 22л.
1264412
   Строение и реакционная способность органических соединений. – Л., 1959. – 147с.
1264413
   Строение и реакционная способность органических соединений. – М., 1978. – 219с.
1264414
   Строение и реакционная способность целлюлозы , ее производных и их моделей в реакции гидролиза. – Фрунзе, 1990. – 185с.
1264415
  Овчинников В.В. Строение и реакционная способность циклических дитиофосфатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Овчинников В. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1264416
  Шевченко В.В. Строение и реакциооная способность монопроизводных гидразина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Шевченко В.В. ; Тарт. ГУ. – Тарту, 1969. – 18 с.
1264417
   Строение и рельеф Жямайтской возвышенности. – Вильнюс, 1979. – 131с.
1264418
  Герлинский Т. Строение и рост смешанных насаждений сосново-дубового типа леса Познанского воеводства ПНР и основы организации лесного хозяйства в них. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Герлинский Т.; М-во высш.и сред.образования. – Л, 1960. – 13л.
1264419
  Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 174 л. + Приложения: л. 168-174. – Библиогр.: л. 151-167
1264420
  Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с. – Библиогр.: 17 назв.
1264421
  Зуйка И.В. Строение и свойства 8-меркаптохинолина и его производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зуйка И.В. ; АН Латв. ССР , Отд.. хим. и биол. наук. – Рига, 1969. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1264422
   Строение и свойства адсорбентов и катализаторов. – М., 1973. – 653с.
1264423
  Кондаков В.А. Строение и свойства вещества : пособие для учителей / В.А. Кондаков. – Москва : Просвещение, 1970. – 151 с.
1264424
  Голик А.З. Строение и свойства вещества в жидком состоянии / А.З. Голик. – Киев : АН СССР, 1955. – С. 70-82. – Отд. оттиск: АН УССР. Труды института физики, в.6
1264425
  Матвеева А.К. Строение и свойства внеклеточного полисахарида Aurcobasidium pullulans : Автореф... канд. биол.наук: 396 / Матвеева А.К.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 21л.
1264426
  Седлецкий И.Д. Строение и свойства гуминовой кислоты. / И.Д. Седлецкий. – М-Л, 1937. – 99с.
1264427
  Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – Москва : Наука
Т. 1. – 1959. – 756с.
1264428
  Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол. – Москва
2. – 1962. – 982с.
1264429
  Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – Москва : Наука
Т. 3 : Системы золота, индия, иридия, иттербия и иттрия. – 1976. – 815с.
1264430
  Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – Москва : Наука
Т. 4 : Системы кадмия, калия и кальция. – 1979. – 576с.
1264431
  Краснитский А.М. Строение и свойства дреесины экологических форм ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) бассейна Среднего Дона : Автореф... канд. с.-х.наук: / Краснитский А.М.; М-во сельского хоз-ва СССР. Воронеж. лесотехн. ин-т. – Воронеж, 1959. – 22л.
1264432
  Ершов Г.С. Строение и свойства жидких и твердых металлов / Г.С. Ершов. – Москва, 1978. – 248 с.
1264433
  Малетин Юрий Андреевич Строение и свойства комплексов некоторых металлов с производными 2-оксициклонентадиенона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Малетин Юрий Андреевич; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1977. – 20л.
1264434
  Гордыский В.А. Строение и свойства комплексов тетранатометана с насыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Гордыский В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1967. – 19л.
1264435
  Берсукер И.Б. Строение и свойства координационных соединений. / И.Б. Берсукер. – Л, 1971. – 312с.
1264436
  Еланский Г.Н. Строение и свойства металлических расплавов. / Г.Н. Еланский. – М, 1991. – 160с.
1264437
  Бокштейн С.З. Строение и свойства металлических сплавов / С.З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1971. – 496с.
1264438
   Строение и свойства молекул. – Куйбышев, 1980. – 176с.
1264439
   Строение и свойства молекул. – Куйбышев, 1983. – 172с.
1264440
  Кирьянова И.А. Строение и свойства Н-комплексов карбонильных производных азотосодержащих гетероциклов с замещенными фенолами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кирьянова И.А.; МВ и ССР РСФСР. Ростовск. гос. ун-тет. – Ростов-на-Дону, 1981. – 23л.
1264441
  Ланда Л.М. Строение и свойства неорганических стёкол / Л.М. Ланда. – Кемерово, 1983. – 84с.
1264442
  Потапов В.М. Строение и свойства органических веществ / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 176с.
1264443
  Потапов В.М. Строение и свойства органических веществ / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 3-е изд. – М., 1980. – 175с.
1264444
  Потапов В.М. Строение и свойства органических веществ / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – М., 1984. – 160с.
1264445
  Потапов В.М. Строение и свойства органических веществ / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 4-е изд., перераб. – М., 1984. – 160с.
1264446
  Шаркина Э.В. Строение и свойства органоминеральных соединений / Э.В. Шаркина. – Киев : Наукова думка, 1976. – 91с.
1264447
  Повстугар В.И. Строение и свойства поверхности полимерных материалов / В.И. Повстугар. – М., 1988. – 188с.
1264448
  Данков П.Д. Строение и свойства поверхности твердого тела / П.Д. Данков. – Москва; Ленинград, 1940. – 156с.
1264449
  Ермакова Лариса Николаевна Строение и свойства поликомплексов на основе поликремневой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Лариса Николаевна; МГУ. – М., 1982. – 20л.
1264450
  Ермакова Лариса Николаевна Строение и свойства поликомплексов на основе поликремневой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Лариса Николаевна; МГУ. – М., 1982. – 20л.
1264451
  Шестернев Д.М. Строение и свойства пород криолитозоны Удокана / Д.М. Шестернев, Г.Е. Ядрищенский. – Новосибирск, 1990. – 123с.
1264452
   Строение и свойства почв многолетнемерзлых торфяников юго-востока Большеземельской тундры / Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Е.М. Лаптева, К. Биази, М. Марущак, П. Мартикайнен // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 542-556 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1264453
  Данилова А.С. Строение и свойства продукта термической изомеризации аскаридола : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 17л.
1264454
  Тумакова Ж.А. Строение и свойства производных салицилальарилиминов, замещенных в альдегидном ядре и их внутрикомплексных соединений двухвалентных меди, никеля, цинка и палладия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тумакова Ж.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1264455
  Кравцов В.Х. Строение и свойства разнолигандных комплексов меди (II) с оксимами пирувиламинокислот и пиридином / В.Х. Кравцов, А Ю. Симонов, В.В. и др. Скопенко // Журн. неорган. химии, 1993. – №12
1264456
   Строение и свойства силикатно-галогенидных расплавов. – М.., 1990. – 107с.
1264457
   Строение и свойства сплавов для атомной энергетики.. – М., 1973. – 192с.
1264458
  Толмачева З.И. Строение и свойства сплавов системы титан - углерод - хром - никель. : Автореф... канд. хим.наук: / Толмачева З.И.; АН УССР. Ин-т металлокерамики и спец. сплавов. – К., 1963. – 15л.
1264459
   Строение и свойства сплавов урана, тория и циркория.. – М., 1963. – 380с.
1264460
  Вертопрахов В.Н. Строение и свойства структур Si-Sio2-M / В.Н. Вертопрахов, Б.М. Кучумов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск, 1981. – 96 с.
1264461
  Мелихов В.Д. Строение и свойства электронных фаз / В.Д. Мелихов, А.А. Пресняков. – Алма-Ата, 1973. – 199с.
1264462
  Кирюшкин А.А. Строение и синтез депсипептидных антибиотиков энниатиновой группы и родственных им соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Кирюшкин А.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1963. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1264463
  Грузов Е.Н. Строение и систематическое положение эндопаразитического моллюска Asterophila japonica Randall et Heath : Автореф... канд. биол.наук: / Грузов Е.Н.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 20л.
1264464
  Гусев М.Н. Строение и состав длинноцепных хлоропарафинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Гусев М.Н.; АН СССР. – М, 1970. – 23л.
1264465
  Бублейников Ф.Д. Строение и состав Земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Воениздат, 1950. – 127 с.
1264466
  Лебедев Н.К. Строение и состав Земного шара / Н.К. Лебедев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1264467
  Шапошникова Е.А. Строение и состав конкреций в четвертичных отложениях криолитозоны. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.21 / Шапошникова Е.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 24л.
1264468
  Малинаускас Зигмас Антанович Строение и состав межморенных комплексов плейстоцена Литвы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Малинаускас Зигмас Антанович; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1981. – 24л.
1264469
  Паранько И.С. Строение и состав метаморфизованной конгломерат-песчаниково-сланцевой формации Кривого Рога // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 91-106 : Табл., рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Приведена характеристика строения и состава метаморфизованной конгломерат-песчаниково-сланцевой формации Криворожской структуры, соответствующей в стратиграфическом отношении скелеватской свите. В составе формации выделены три отличающиеся характером ...
1264470
  Савельев Б.А. Строение и состав природных льдов / Б.А. Савельев. – Москва : Московский университет, 1980. – 280с.
1264471
  Лунев Б.С. Строение и состав четвертичного аллювия Среднего Прикамья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лунев Б.С.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1960. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1264472
  Ищенко А.А. Строение и спектрально-люминесцентные свойства полиметиновых красителей / А.А. Ищенко ; АН Украины ; Ин-т органической химии ; [отв. ред. А.Я. Ильченко]. – Киев : Наукова думка, 1994. – 231 с. – ISBN 5-12-004649-5
1264473
  Егоров Ю.П. Строение и спектроскопические свойства органических соединений со связью Э=N / Ю.П. Егоров. – К., 1987. – 249с.
1264474
  Артамонов Б.П. Строение и структура отражательных тонковолокнистых туманностей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Артамонов Б.П. ;. – Москва, 1968. – 4 c.
1264475
  Олехнович Л.П. Строение и таутомерия N-замещенных о-, п- мекраптоальминидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Олехнович Л. П. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 29 с.
1264476
  Филиппова И.Б. Строение и тектоническое развитие варисцид Центральной Монголии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Филиппова И.Б.; МГУ. Кафедра исторической и региональной геологии. Науч.-исслед. лаборатория геологии зарубежных стран. – М., 1970. – 24л.
1264477
  Петров Ю.И. Строение и тепловые свойства аэрозольных частиц металлов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Петров Ю.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1264478
  Хераскова Т.Н. Строение и условия образования вендских и кембрийских отложений Байконурского сиклинория (Улутау, Центральный Казахстан) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.120 / Хераскова Т.Н.; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра исторической и региональной геологии. – М., 1971. – 24л.
1264479
  Чернышев Н.И. Строение и условия образования верхнепермских отложений юго-запада Пермской области. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чернышев Н.И.; МВ и ССО СССР. Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1264480
  Воронцов В.В. Строение и условия образования нижнемезозойской угленосной толщи Карагандинского бассейна / В.В. Воронцов. – Москва-Ленинград, 1965. – 150с.
1264481
   Строение и условия образования соленосных формаций. – Новосибирск, 1981. – 167с.
1264482
  Кириков В.П. Строение и условия формирования галогенных толщ Припятского прогиба : Автореф... геол.-минералогич.наук: / Кириков В.П.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 24л.
1264483
   Строение и условия формирования месторождений калийных солей. – Новосибирск, 1981. – 192с.
1264484
  Лебедев В.М. Строение и условия формирования эффузивных толщ северной части Тунгусской синеклизы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев В. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 18л.
1264485
   Строение и физика глубинных недр западного региона СССР : Материалы геофизического симпозиума. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 135с.
1264486
  Вихров В.Е. Строение и физико-механические свойства древесины дуба в связи с условиями произрастания. / В.Е. Вихров. – Москва-Ленинград, 1950. – 112с.
1264487
  Вихров В.Е. Строение и физико-механические свойства древесины дуба. / В.Е. Вихров. – Москва, 1954. – 264с.
1264488
  Клар Г.В. Строение и физико-механические свойства древесины осины в связи с условиями произрастания. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Клар Г.В.; Воронеж. лесотехн. ин-тут. – Воронеж, 1958. – 17л.
1264489
   Строение и физико-механические свойства твердых материалов. – Новосибирск, 1981. – 87с.
1264490
  Евреев В.Н. Строение и физико-химические свойства аминоспиртовых комплексов кобальта. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.04 / Евреев В.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1980. – 44л.
1264491
  Перельсон М.Е. Строение и физико-химические свойства некоторых гетероароматических карбонилсодержащих соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Перельсон М.Е.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.39
1264492
  Верховод В.М. Строение и физико-химические свойства производных нитротиофеновых аналогов халкона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Верховод В.М.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 17л.
1264493
  Скрыпник Л.В. Строение и физико-химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Скрыпник Л.В.; АН УССР.Ин-т общей и неорганич.химии. – К, 1985. – 12л.
1264494
  Канев С.В. Строение и физические параметры верхнеперских отложений / С.В. Канев, Н.К. Озолиня. – Рига, 1985. – 109 с.
1264495
  Фролова Александр Александрович Строение и физические свойства Co2Si, Ni, Si и твердых растворов на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Фролова Александр Александрович; Уральский политехнич. ин-т. – Свердловск, 1972. – 24л.
1264496
   Строение и физические свойства вещества в жидком состоянии. – Киев, 1962. – 148с .
1264497
   Строение и физические свойства вещества в жидком состоянии (Материалы совещания, состоявшегося в Киеве 28-30 мая 1953 года). – Киев : Киевский университет, 1954. – 206 с.
1264498
  Загряжский В.Л. Строение и физические свойства германидов хрома и ванадия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загряжский В.Л.;. – Свердловск, 1968. – 20л.
1264499
  Шиманский Ю.И. Строение и физические свойства двойных растворов спиртов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шиманский Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 161л. – Бібліогр.:л.134-141
1264500
  Волькенштейн М.В. Строение и физические свойства молекул / М.В. Волькенштейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 639с.
1264501
  Клым Н.М. Строение и физические свойства некоторых эвтектических сплавов в жидком состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клым Н.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1264502
   Строение и флуоресцентные свойства комплексов уранил-иона с производными 3-(2-гидроксифенил)-5-(2-пиридил)-1,2,4-триазола / А.В. Ващенко, Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, О.В. Севериновская, В.С. Старова, В.В. Трачевский, Р.Д. Лампека // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 34-39. – ISSN 0497-2627
1264503
  Кириченко Л.П. Строение и формационное положение вулканогенной толщи юго-западного Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Кириченко Л.П.; АН СССР. Ин-т минералогии, гиохимии и кристаллохимии редких элементов. – М., 1970. – 24л.
1264504
  Прахова Е.В. Строение и формирование агрегатов пирита в колчеданных рудах Урала (на прим. Учалинского, Маукского и отчасти других колчедан. месторожд.) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Прахова Е.В.; АН СССР. Уральский филиал Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1966. – 23л.
1264505
  Кедров Г.Б. Строение и формирование водопроводящей системы древесины ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) и некоторые вопросы структурной эволюции древесины древесных двудольных : Автореф... канд. биол.наук: / Кедров Г.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1965. – 17л.
1264506
   Строение и формирование камов. – Таллин, 1978. – 198с.
1264507
  Белостоцкий И.И. Строение и формирование тектонических покровов / И.И. Белостоцкий. – Москва : Недра, 1978. – 238с.
1264508
  Овчинников Ю.А. Строение и функции белков / Ю.А. Овчинников, А.Н. Шамин. – М, 1983. – 128с.
1264509
  Болдырев А.А. Строение и функции биологических мембран / А.А. Болдырев. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 2)
1264510
  Баженов Л.Б. Строение и функции естественно-научной теории / Л.Б. Баженов. – М., 1978. – 229с.
1264511
  Шубникова Е.А. Строение и функции клетки. / Е.А. Шубникова. – М., 1966. – 164с.
1264512
  Груза Г.В. Строение и функционирование окружающей среды: климатическая система // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 29-68. – ISBN 5-89317-203-5


  Описываются глобальная климатическая система и факторы изменчивости климата в XX ст. Объясняются процесс моделирования климата и анализируются возможности моделей воспроизводить современный климат и происходящие изменения его.
1264513
  Глазовский Н.Ф. Строение и функционирование окружающей среды: компоненты земли // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 1-28. – ISBN 5-89317-203-5


  В этой статье рассматривается строение Земли и основных оболочек, формироующих окружающую человека среду: кратко описываются их структуры и функционирование, выделяются главные особенности каждой из них.
1264514
   Строение и функционирование синтаксических единиц. – Ирутск, 1983. – 164с.
1264515
  Тимофеев В.А. Строение и функция кутикулы и субкутикуляррых клеток некоторых цестод : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимофеев В.А. ; АН СССР, Ин-т цитол. – Ленинград, 1966. – 23 с.
1264516
  Карташова Н.Н. Строение и функция нектарников цветка двудольных растений / Н.Н. Карташова. – Томск, 1965. – 195с.
1264517
  Бобкова Т.С. Строение и функция шелкоотделительной железы гусениц дубового и тутувого шелкопрядов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бобкова Т.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 14 с.
1264518
  Курдюмова К.Н. Строение и химические превращения щелочноорганических соединений анилов. : Автореф... канд . хим.наук: / Курдюмова К. Н.; Акад. мед. Наук. СССР. ин-т эксперим. патологии и терапии рака. – М,, 1957. – 16л.
1264519
  Кондратьев В.Н. Строение и химические свойства молекул : стенограмма публ. лекции / В.Н. Кондратьев. – Москва : Знание, 1953. – 32 с.
1264520
  Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов / Ю.И. Тарасевич. – Киев, 1988. – 246 с.
1264521
  Качковский А.Д. Строение и цвет полиметиновых красителей / А.Д. Качковский. – К., 1989. – 231с.
1264522
  Зельдович Я.Б. Строение и эволюция Вселенной. / Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1975. – 735с.
1264523
  Шварцшильд М. Строение и эволюция звезд / М. Шварцшильд. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 423 с.
1264524
  Тейлер Р.Дж. Строение и эволюция звезд : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1973. – 280 с.
1264525
  Резанов И.А. Строение и эволюция земной коры геосинклиналей / И.А. Резанов, В.И. Шевченко. – М., 1978. – 183с.
1264526
   Строение и эволюция земной коры и верхней мантии Черного моря. – Москва : Наука, 1989. – 207с.
1264527
  Михэилэ И.М. Строение и эволюция квазистационарны звездных систем. : Автореф... канд.. физ.-мат.наук: 030 / Михэилэ И.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1264528
   Строение и эволюция областей звездообразования. – Киев : Наукова думка, 1990. – 221с.
1264529
  Ковтун М.Ф. Строение и эволюция органов локомоции рукокрылых / М.Ф. Ковтун. – К., 1984. – 304с.
1264530
  Масевич А.Г. Строение и эволюция Солнца / А.Г. Масевич. – Москва : Знание, 1953. – 32 с.
1264531
   Строение и эволюция тектоносферы. – Москва, 1987. – 300с.
1264532
   Строение и этапы развития структур земной коры пролива Брансфилд (Западная Антарктика) по результатам геофизических исследований / В.Д. Соловьев, И.Н. Корчагин, С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, Д.Н. Божежа // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 18-34 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1999-7566
1264533
  Маркова Е.И. Строение и эффективность антиокислителей тиофосфорной и тиокарбаминовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13, 02.00.04 / Маркова Е.И.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1980. – 24л.
1264534
  Константинов Владимир Константинович Строение и эффективность общественного производства в условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Константинов Владимир Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1264535
  Константинов В.К. Строение и эффективность общственного производства в условиях совершенствования социализма : Дис... канд.экон.наук: 08.00.01 / Константинов В.К.; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 212л. – Бібліогр.:л.192-212
1264536
  Мухамедьяров Н.Л. Строение изохинолиновых алкалоидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Мухамедьяров Н.Л.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1980. – 24л.
1264537
   Строение ионных расплавов и твердых электролитов. – К., 1977. – 116с.
1264538
  Гаврилова Марианна Николаевна Строение капитала в современных условиях: методология анализа и динамика : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гаврилова Марианна Николаевна; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1977. – 26л.
1264539
  Янчевский Вячеслав Иванович Строение классических групп над конечномерными телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Янчевский Вячеслав Иванович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1264540
  Одинцов П.Н. Строение клеточной стенки трахеид древесины ели и его влияние на процессы набухания, гидролиза и адсорбции : Автореф... докт. хим.наук: / Одинцов П. Н.; Латв.ГУ, Хим. фак. – Рига, 1956. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
1264541
  Джекобсон Н. Строение колец / Н. Джекобсон. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 392 с.
1264542
  Фрицкий И.О. Строение координационных полимеров марганца (ІІ) с оксимами пирувиламинокислот / И.О. Фрицкий, Р.Д. Лампека, В В. др. Скопенко // Журн. неорган. химии, 1994. – №5
1264543
  Ковтун А.А. Строение коры и верхней мантии на северо-западе Восточно-Европейской платформы / А.А. Ковтун. – Л., 1989. – 283с.
1264544
  Гобаренко В. Строение коры Керченского полуострова и северо-восточной части Черного моря по результатам локальной сейсмической томографии / В. Гобаренко, Т. Егорова, Р. Стифенсон // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 18-34 : рис. – Библиогр.: с. 31-34. – ISSN 0203-3100
1264545
  Малиновский Тадеуш Иосифович Строение кристаллов комплексных соединений переходных металлов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Малиновский Тадеуш Иосифович ; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – Кишинев, 1967. – 27 с. – Бібліогр.: с. 25-27
1264546
  Шестакова Г.С. Строение крыльев и механика полета птиц / Г.С. Шестакова. – М., 1971. – 180с.
1264547
  Криштович Н. Строение ледниковых образований на территории Ковенской, Виленской и Гродненской губерний. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1896. – С. 11-23
1264548
  Беккер И.Х. Строение линейных операторов векторных пространств / И.Х. Беккер. – Томск, 1993. – 144с.
1264549
  Кобозев Г.В. Строение липопротеидов и коллоиднохимические отношения между холестерином, белками, липо- и гликопротеидами крови при экспериментальном атеросклерозе. : Автореф... доктор мед.наук: 093 / Кобозев Г.В.; Киев. мед. ин-тут им. А.А.Богомольца. – К.., 1968. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1264550
  Васильев Б.Р. Строение листа древесных растений различных климатических зон / Б.Р. Васильев. – Ленинград, 1988. – 205с.
1264551
  Тулина Ю.В. Строение литосферы Камерунской зоны разломов по данным глубинного сейсмического зондирования / Ю.В. Тулина, В.Ю. Бурмин, И.Б. Шемелева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 63-77 : рис. – Библиогр.: с. 77. – ISSN 0203-3100
1264552
  Кунин Н.Я. Строение литосферы континентов и океанов / Н.Я. Кунин. – Москва : Недра, 1989. – 284с.
1264553
   Строение литосферы территории Грузии по сейсмическим данным. – Тбилиси, 1989. – 148с.
1264554
   Строение литосферы Черного моря по результатам 3D гравитационного анализа и сейсмической томографии / Т.П. Егорова, В.С. Гобаренко, Т.Б. Яновская, К.П. Баранова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 38-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 55-59. – ISSN 0203-3100
1264555
  Галкин И.Н. Строение Луны. / И.Н. Галкин. – М., 1977. – 64с.
1264556
  Нагорная Л.Л. Строение люминесцирующих молекул и некоторые физические характеристики пластмассовых сцинтилляторов. : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Нагорная Л.Л.; ХГУ. – Харьков, 1965. – 20с.
1264557
  Томсон В. Строение материи : Речи сэра Вилльяма Томсона (лорда Кельвина), д-ра прав., члена Королевск. о-ва проф. натуральной философии Глазговского ун-та... / Пер. с англ. [и предисл.] Б.П. Вейнберга ; Под ред. И.И. Боргмана, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелева, 1895. – VIII, 391 с. : ил.


  Пер., авт. предисл.: Вейнберг, Борис Петрович (1871-1942) Ред. Боргман, Иван Иванович (1849-)
1264558
  Борн М. Строение материи : 3 статьи / пер. / М. Борн. – Петроград, 1922. – 95 с.
1264559
  Френкель Я.И. Строение материи / Я.И. Френкель. – Петроград : Сеятель
Ч. 1 : Расчленение материи. – 1922. – 152 с.
1264560
  Гримм Строение материи : пер. с нем. / Гримм. – Киев, 1924. – 28 с.
1264561
  Дебай П. Строение материи / П. Дебай. – Харьков, 1936. – 72 с.
1264562
  Бавинк Б. Строение материи (очерк новейшей атомистики) : пер. с нем. / Б. Бавинк. – Москва ; Ленинград : Издательство Л.Д. Френкель, 1924. – 144 с.
1264563
  Хабердитцл В. Строение материи и химическая связь / В. Хабердитцл. – М., 1974. – 296с.
1264564
  Френкель Я.И. Строение материи. / Я.И. Френкель. – Петроград : Сеятель
Ч. 2 : Сочленение материи., вып. 1 Природа света и экспериментальные исследования законов сочленения материи. – 1924. – 167с.
1264565
  Зограф Н.Ю. Строение мерцательного эпителия коловращательного аппарата коловраток / Н.Ю. Зограф. – 23 с. – Отд. оттиск
1264566
   Строение металлических твердых растворов. – М., 1966. – 491с.
1264567
  Коттрелл А.Х. Строение металлов и сплавов : пер. с англ. / А.Х. Коттрелл. – Москва : ГНТИ, 1961. – 288с.
1264568
  Эпштейн Г.Н. Строение металлов, деформированных взрывом / Г.Н. Эпштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1988. – 279, [1] с.
1264569
  Марвин М.Я. Строение меха американской норки. (Лекция в помощь студентам-зоологам). / М.Я. Марвин. – Свердловск, 1958. – 16с.
1264570
  Марвин М.Я. Строение меха горностая : (Лекция в помощь студентам-зоологам) / М.Я. Марвин. – Свердловск, 1958. – 14 с.
1264571
  Марвин М.Я. Строение меха зайца беляка : (Лекция в помощь студентам-зоологам) / М.Я. Марвин, Л.В. Шумакова. – Свердловск, 1958. – 16 с.
1264572
  Марвин М.Я. Строение меха колонка. (Лекция в помощь студентам-зоологам). / М.Я. Марвин. – Свердловск, 1958. – 13с.
1264573
   Строение мицеллярных агрегатов неионных ПАВ в водносолевых растворах по данным малоуглового рассеяния нейтронов / Л.А. Булавин, В.М. Гарамус, Т.В. Карамзина, М.В. Авдеев // Коллоидный журнал, 1997. – т.59


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1264574
  Хон Сен Гу Строение модулей Уиттекера над обобщенными алгебрами Вейля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Хон Сен Гу; МВ и ССО УССР, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 5л.
1264575
  Волькенштейн М.В. Строение молекул / М.В. Волькенштейн. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 274 с.
1264576
  Фиалков Я.А. Строение молекул / Я.А. Фиалков. – Киев, 1952. – 52 с.
1264577
  Друтман З.С. Строение молекул / З.С. Друтман. – Львов, 1962. – 215с.
1264578
  Татевский В.М. Строение молекул / В.М. Татевский. – М., 1977. – 512с.
1264579
   Строение молекул. – М., 1986. – 244с.
1264580
  Мидзусима С. Строение молекул и внутреннее вращение : пер. с англ. / С. Мидзусима. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 263 с.
1264581
   Строение молекул и квантовая химия.. – К., 1970. – 195с.
1264582
  Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярное взаимодействие / Б.Н. Нарзиев. – Душанбе
1. – 1978. – 95с.
1264583
  Нарзиев Б.Н. Строение молекул и межмолекулярное взаимодействие / Б.Н. Нарзиев. – Душанбе
2. – 1982. – 157с.
1264584
  Кондратьев В.Н. Строение молекул и элементарные химические процессы / В.Н. Кондратьев. – Москва, 1934. – 103 с.
1264585
  Папулов Ю.Г. Строение молекул. Уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1974. – 160с.
1264586
  Папулов Строение молекул: уч. пособие / Папулов, ЮГ. – 2-е изд., перераб. – Тверь, 1995. – 200с.
1264587
  Гельман З.Е. Строение моносахаридов / З.Е. Гельман. – Иркутск, 1991. – 205с.
1264588
  Соколов Г.Н. Строение мужского копулятивного аппарата у рода Parnassius Latr. / Г.Н. Соколов, 1929. – 60-71с.
1264589
  Сарыев Абдырахим Строение некоторых классов топологических групп с ограничениями на решетку подгрупп : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.01.06 / Сарыев Абдырахим; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 47л. – Бібліогр.:л.44-47
1264590
  Бейда А.А. Строение некоторых классов топологических инверсных полугрупп : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Бейда А. А.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 104л. – Бібліогр.:л.102-104
1264591
  Бейда Анатолий Алексеевич Строение некоторых классов топологических инверсных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Бейда Анатолий Алексеевич; КГУ. – К., 1981. – 11л.
1264592
  Ткачев В.В. Строение некоторых координационных соединений Os, Mo и Ti. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткачев В.В.; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 28л.
1264593
  Красочка О.Н. Строение некоторых оксосединений молибдена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Красочка О.Н.; АН СССР. Отд. ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1264594
  Лобковский Э.Б. Строение некоторых приозводных гидрида и борогидрида алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Лобковский Э.Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
1264595
  Скопенко В.В. Строение некоторых фосфиноксидных комплексов лантаноидов / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, А. Капшук // Журн. неорган. химии. – № 3
1264596
  Сарыев А. Строение некотрых классов топологических групп с ограничениями на решетку подгрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Сарыев А.; КГУ. – К., 1981. – 7л.
1264597
  Уэллс А.Ф. Строение неорганических веществ / А.Ф. Уэллс. – М, 1948. – 691с.
1264598
   Строение нефтегазоносных областей СССР : (с учетом аэрокосмогеологических исследований). – Москва : Наука, 1985. – 104с.
1264599
  Смирнов М.Ф. Строение норильских никеленосных интрузий и генетические типы их сульфидных руд / М.Ф. Смирнов. – М., 1966. – 60с.
1264600
  Городницкий А.М. Строение океанской литосферы и формирования подводных гор / А.М. Городницкий. – Москва : Наука, 1985. – 166с.
1264601
   Строение оксима пирувил-L-метионина / В.В. Скопенко, А.А. Дворкин, Ю.А. Симонов, И.О. Фрицкий, Р.Д. Лампека // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №1
1264602
  Шмульян Ю.Л. Строение операторов с точечным спектром, заполняющим единичный круг либо полуплоскость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмульян Ю.Л.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1956. – 6л.
1264603
  Китайгородский А.И. Строение органических и элементоорганических молекул / А.И. Китайгородский. – М, 1984. – 284с.
1264604
  Китайгородский А.И. Строение органического вещества / А.И. Китайгородский. – М, 1982. – 510с.
1264605
  Китайгородский А.И. Строение органического вещества. Данные структурных исследований. 1929-1970 / А.И. Китайгородский. – Москва : Наука, 1980. – 647 с.
1264606
  Кожевников Г.А. Строение органов размножения трутня / Г.А. Кожевников. – 11с.
1264607
  Соллогуб В.Б. Строение передовых прогибов альпийской геосинклинальной зоны и краевой области Русской платформы юга европейской части СССР (по данным геофизики). : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Соллогуб В.Б.; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1264608
  Голуб Д.М. Строение периферической нервной системы в эмбриогенезе человека. / Д.М. Голуб. – Минск, 1962. – 375,5с.
1264609
  Орленко Л.Р. Строение планетрного пограничного слоя атмосферы / Л.Р. Орленко. – Ленинград, 1979. – 270с.
1264610
  Борисенко Александр Андреевич Строение поверхностей с вырожденным сферическим изображением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Борисенко Александр Андреевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1264611
  Тен К.М. Строение поверхности кристаллического фундамента низовьев Камы и Вятки по данным электроразведочных исследований : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тен К. М.; Казан,ГУ. – Казань, 1967. – 21л.
1264612
  Утина З.М. Строение пограничного слоя термически неоднородной атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Утина З.М.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1968. – 13л.
1264613
   Строение подводной возвышенности Ямато (Японское море) по геофизическим данным. – Москва : Московский университет, 1975. – 97с.
1264614
  Мордвинов А.И. Строение поймы р.Тихвинки у д.Фишевипы / А.И. Мордвинов, 1932. – 932с.
1264615
  Губарени Надежда Михайловна Строение полусовершенных нетеровых справа и наследственных справа колец модульно-ограниченного типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Губарени Надежда Михайловна; КГУ. – К., 1978. – 142л.
1264616
  Губарени Надежда Михайловна Строение полусовершенных нетеровых справа и наследственных справа колец модульно-органиченного типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Губарени Надежда Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1264617
  Авдусин П.П. Строение пород и фации среднего плиоцена Восточного Закавказья. / П.П. Авдусин. – Москва : АН СССР, 1952. – 57с.
1264618
  Завадский А.Г. Строение порядков, все представления которых вполне разложимы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Завадский А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 10 с.
1264619
   Строение почвенного покрова северной части ареала черневой тайги юго-востока Западной Сибири / С.В. Лойко, Л.И. Герасько, С.П. Кулижский, И.И. Амелин, Г.И. Истигечев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 410-423 : рис., табл. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0032-180Х
1264620
  Иоффе А.И. Строение производных циклопропана / А.И. Иоффе. – М, 1986. – 159с.
1264621
  Каун В.Т. Строение производства и занятость при социализме. / В.Т. Каун. – Кишинев, 1977. – 116с.
1264622
  Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке / И.П. Распопов. – Москва, 1970. – 191с.
1264623
  Голик А.З. Строение простых веществ в жидком состоянии и периодический закон Д. И. Менделеева / А.З. Голик, 1957. – С.141-145. – Отд.оттиск из: Украинский химический журнал №2, 1957. Общая, неорганическая и физическая химия. Сер.: Общая, неорганическая и физическая химия
1264624
  Голик А.З. Строение простых веществ в жидком состоянии и периодический закон Д.И. Менделеева // Исследования в области молекулярной физики / А.З. Голик. – 6с.
1264625
  Рутштейн И.Г. Строение раннемезозойских прогибов и стркутурные условия формирования триасовых и юрских интрузий в центральной части Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.120 / Рутштейн И.Г.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Каф. геологии. – М., 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1264626
   Строение расплавленных солей. – М., 1966. – 431с.
1264627
  Сокольский Владимир Эммануилович Строение расплавов бинарных силикатных систем : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Сокольский Владимир Эммануилович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
1264628
  Сокольский Владимир Эммануилович Строение расплавов бинарных силикатных систем : Дис... канд. химическихнаук: 02.00.04 / Сокольский Владимир Эммануилович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 191л. – Бібліогр.:л.178-191
1264629
  Михайловская И.С. Строение растений в связи с условиями жизни / И.С. Михайловская. – М, 1964. – 92с.
1264630
  Михайловская И.С. Строение растений в связи с условиями жизни / И.С. Михайловская. – 2-е изд. – М, 1977. – 103с.
1264631
  Якубовский О.А. Строение резольвенты оператора Шредингера системы n частиц с убывающим парным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Якубовский О.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 11л.
1264632
  Ананов Никита Георгиевич Строение римановых многообразий неотрицательной кривизны с краем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ананов Никита Георгиевич; АН СССР, Сибирск. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1264633
   Строение сейсмофокальных зон. – М., 1987. – 214с.
1264634
  Дмитрук Юрий Васильевич Строение силовских 2-подгрупп симметрических и знакопеременных групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06. / Дмитрук Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 91л. – Бібліогр.:л.88-91
1264635
  Дмитрук Ю.В. Строение силовских 2-подгрупп симметрических и знакопеременных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дмитрук Ю.В.; КГУ. – К, 1982. – 16л.
1264636
   Строение сланценосной толщи Прибалтийского бассейна горючих сланцев-кукерситов. – Таллин, 1986. – 82с.
1264637
  Торсуев Г.П. Строение слога и аллофоны в английском языке / Г.П. Торсуев. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
1264638
  Собинникова В.И. Строение сложного предложения в народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1958. – 174с.
1264639
  Инденбом М.Л. Строение соединений, способных блокировать холинорецепторы скелетных мышц. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Инденбом М.Л.; Лен. хим.-фармац. ин-тут. – Л., 1971. – 28л.
1264640
  Аристов Г.А. Строение Солнечной системы / Г.А. Аристов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 180 с.
1264641
  Паршин И.А. Строение Солнечной системы : стенограмма публ. лекции / И.А. Паршин. – Ленинград : Знание, 1951. – 36 с.
1264642
  Масевич А.Г. Строение Солнца / А.Г. Масевич. – 97 с.
1264643
   Строение сплавов некоторых систем с ураном и торием. – М., 1961. – 492с.
1264644
  Шергина А.А. Строение старинных коми народных песен / А.А. Шергина. – Сыктывкар, 1974. – 29 с.
1264645
   Строение стекла.Труды совещания по строению стекла.. – М._Л., 1955. – 368с.
1264646
  Хофман Р. Строение твердых тел и поверхностей: взгляд химика-теоретика / Р. Хофман ; перевод с англ. А.Л. Чугреева; под ред. А.А. Ловина. – Москва : Мир, 1990. – 214 с. – Библиогр.: с. 205-212
1264647
  Макаров Е.С. Строение твердых фаз с переменным числом атомов в элементарной ячейке / Е.С. Макаров. – М.-Л., 1947. – 64с.
1264648
  Родендорф Б.Б. Строение тела Archodonata и положение этого отряда в системе. / Б.Б. Родендорф. – М., 1940. – 108-110с.
1264649
   Строение тела и спорт. – М., 1968. – 236с.
1264650
  Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. – Пер. с 7-8 испр. и расш. нем. изд. – Москва-Ленинград : Государств. типография имени Евгении Соколовой, 1930. – XVIII, (286) с.
1264651
  Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. – Москва-Петроград : Госиздат, 1930. – 283c.
1264652
  Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. – Москва : Педагогика–Пресс, 1995. – 608с. – (Психология: Классические труды). – ISBN 5-7155-0708-1
1264653
  Кабанов А.Н. Строение тела человека / А.Н. Кабанов. – Москва, 1946. – 47 с.
1264654
  Лосевская Н.В. Строение толщи баллистических выбросов Болтышской импактной структуры (Украинский щит) // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 95-100 : рис. – Библиогр.: 14 назв.
1264655
  Григялите М.Р. Строение торфяных залежей Литвы и развитие болотной растительности в голоцене : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Григялите М.Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 22л.
1264656
  Есипов С.Е. Строение углеводной части оливомициновых антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Есипов С.Е.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
1264657
  Горшкова Р.П. Строение углеводных цепей панаксоздов D, E, F -- тритерпеновых олигозидов из корней шеньшеня : Автореф... канд. хим.наук: / Горшкова Р. П.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1967. – 23л.
1264658
  Арипов А. Строение угленосной толщи и условия формирования угольных залежей Нарынского каменноугольного района : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Арипов А.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1264659
  Слензак О.И. Строение Украинского щита и его положение в структуре фундамента Восточно-Европейской платформы в аспекте развития вихревых систем. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.01 / Слензак О.И.;. – К, 1977. – л.
1264660
  Слензак О.И. Строение Украинского щита и его положение в структуре фундамента Восточно-Европейской платформы в аспекте развития вихревых систем. : Автореф... доктора геол-минерал.наук: 04.00.01 / Слензак О.И.; АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1977. – 50л.
1264661
  Пестов Г.Г. Строение упорядоченных полей / Г.Г. Пестов. – Томск, 1980. – 80с.
1264662
  Миськин Н.А. Строение участка млечного пути в области К5А21 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Миськин Н.А.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 12л.
1264663
   Строение фильма: Некоторые пробл. анализа произведений экрана.. – М., 1984. – 279с.
1264664
  Гецен В.Г. Строение фундамента Северного Тимана и полуострова Канин. / В.Г. Гецен. – Л., 1975. – 142с.
1264665
   Строение фундаментов молодых платформ. – М., 1972. – 121с.
1264666
  Вайполин А.А. Строение халькогенидных стекол системы As2S3--As2Se3--As2Te3 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайполин А.А.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1963. – 13л.
1264667
  Годнев Т.Н. Строение хлорофилла и методы его количественного определения / Годнев Т.Н. ; Акад. наук Белорус. ССР. – Минск : Изд-во АН БССР, 1952. – 164 с. – Библиогр.: с. 159-162
1264668
  Бельский В.К. Строение центросимметричных молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Бельский В.К. ; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 26 с.
1264669
  Щербик В.В. Строение центросомы и алгебра Клиффорда / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 6 (120). – С. 44-60. – ISSN 2313-1780


  Рассмотрены основные структурные элементы центросомы с использованием методов некоммутативной геометрии.
1264670
  Звонок Е.А. Строение черепа Puppigerus nessovi Averianov, 2005 (reptilia, testudines, cheloniidae sensu lato) из среднеэоценових от ложений Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 57-67 : рис. – Библиогр.: с. 66-67. – ISSN 0367-4290
1264671
   Строение Черноморской впадины : Сборник статей. – Москва : Наука, 1966. – 95с.
1264672
  Борщевский Николай Евгеньевич Строение четвертичного покрова и истории четвертичного осадконакопления на территории Киевского-Приднепровья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Борщевский Николай Евгеньевич; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1978. – 25л.
1264673
  Вонсавичюс В. Строение четвертичных отложений Юго-Западной Прибалтики : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Вонсавичюс В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 27л.
1264674
  Бунин К.П. Строение чугуна / К.П. Бунин, Ю.Н. Таран. – М., 1972. – 160с.
1264675
  Холопов П.Н. Строение шаровых звездных скоплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Холопов П.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1953. – 8 с.
1264676
  Чин Кей-дай. Строение щелочных солей ароматических диазосоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Чин Кей-дай.; МВ и ССО РСФСР. Лен. технол. ин-т. – Л., 1960. – 27л.
1264677
  Андреев С.Н. Строение электронных оболочек атомов. Теория химической связи / С.Н. Андреев, М.Ф. Симрнова. – Ленинград, 1974. – 70с.
1264678
  Павловский Е. Строение эпидермиса кожи и губ у маринки (Schizothorax intermedius) и лопатозуба (Capoeta heratensis) / Е. Павловский. – C. 241-264. – Отд. оттиск
1264679
  Суворов А.А. Строение Южно-Охотского сектора переходной зоны по данным глубинного сейсмического зондирования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.131 / Суворов А.А.; АН СССР. Сиб. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 24л.
1264680
  Суворов А.А. Строение Южно-Охотского сектора переходной зоны по данным глубинного сейсмического зондирования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Суворов А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т геологии и геофизики. Совет по геол.-минералог. наукам. – Новосибирск, 1973. – 28л.
1264681
   Строение ядра : Сборник обзорных докладов, прочитанных на Международной конференции по структуре ядра в Канаде в 1960 г. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1962. – 344с.
1264682
  Молоткова И.И. Строение, биология и сортиментная структура естественных пихтовых насаждений Закарпатья. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Молоткова И.И.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1264683
  Вульф Г.В. Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С.197-212
1264684
  Ивенсен Ю.П. Строение, история развития, магматизм и металлогения северной части Верхоянской складчатой зоны / Ю.П. Ивенсен, В.А. Амузинский, Г.Г. Невойса. – Новосибирск : Наука, 1975. – 322с.
1264685
  Микайла В.В. Строение, литология и палеогеография крупнейших озерно-ледниковых водоемов Литвы позднеледникового времени и их геохронологическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Микайла В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 22 с.
1264686
  Мищенко М.Т. Строение, механизм образования закиси меди и ее электрические свойства. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Мищенко М.Т.; МВО. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Львов, 1959. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1264687
   Строение, напряженно-деформированное состояние и условия сейсмичности литосфери Малого Кавказа. – Тбилиси, 1983. – 123с.
1264688
  Островская Э.А. Строение, номенклатура и изомерия органических соединений / Э.А. Островская. – Москва, 1964. – 31с.
1264689
  Щербакова Л.И. Строение, окраска и некоторые превращения дианолов глутаконового альдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Щербакова Л.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 24 с.
1264690
  Шаинян Баграт Арменович Строение, реакционная способность и таутометрия в,в-дихлорвиниламидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / шаинян Баграт Арменович; Новосиб. ин-т орган. химии Сиб. отд-ния АН СССР. – Новосибирск, 1976. – 21л.
1264691
  Беккер Э.Г. Строение, роль и происхождение соединительной ткани в полости тела зерновых клещиков / Э.Г. Беккер. – С. 99-112
1264692
  Беккер Э.Г. Строение, роль и происхождение соединительной ткани в полости тела зерновых клещиков / Э.Г. Беккер. – Вып.XIII, 1940. – 99-112с.
1264693
  Поляков В.С. Строение, рост и особенности таксации разновозрастных пихтовоеловых насаждений (на примере лесов Енисейского района Красноярского края) : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Поляков В.С.; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 24л.
1264694
  Бурдина Я.Ф. Строение, свойства и биологическая роль жиров и липидов : учеб.-метод. пособие / Я.Ф. Бурдина, А.В. Кузьмина, А.В. Грекова ; Одес. нац. мед. ун-т, Каф. мед. химии. – Одесса : Астропринт, 2017. – 31, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 32
1264695
  Дергачев А И. Строение, свойства и методы исследования металлов и сплавов / А И. Дергачев. – М., 1952. – 148с.
1264696
  Островский Д.Н. Строение, свойства и некоторые функции мембран бактериальной клетки : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.04 / Островский Д.Н.; АН СССР.Ин-т биохимии. – Москва, 1973. – 60л.
1264697
   Строение, свойства и применение металлидов. – Москва : Наука, 1974. – 218 с.
1264698
  Хоменко Константин Николаевич Строение, свойства и применение соединений графит-бром : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Хоменко Константин Николаевич; АН Украины, Ин-т химии поверхности. – Киев, 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.152-180
1264699
  Хоменко Константин Николаевич Строение, свойства и применение соединений графит-бром : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Хоменко Константин Николаевич; МВО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
1264700
   Строение, свойства и режимы миграционно-мицелярных агрочерноземов с разным грунтовым увлажнением (Белгородская область) / И.И. Лебедева, Г.С. Базыкина, А.М. Гребенников, Л.Г. Смирнова, С.И. Тютюнов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1433-1444 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
1264701
   Строение, состав и генезис оловорудных месторождений Дальнего Восткоа. – Владивосток, 1980. – 136с.
1264702
  Савельев Б.А. Строение, состав и свойства ледяного покрова морских и пресных водоемов / Б.А. Савельев. – М., 1963. – 542с.
1264703
  Дзумедзей Н.В. Строение, термическое разложение диалкиламинометил-трет.-алкилперекисей и их инициирующая способность в процессе полимеризации стирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дзумедзей Н.В.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1973. – 27л.
1264704
  Близеев Б.И. Строение, условия формирования кунгурской галогенной толщи юго-востока Русской платформы и сопредельной части Предуральского прогиба и перспективы ее калиеносности : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 04120 / Близеев Б.И.; Казан. гос. ун-т им В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л.
1264705
  Бердышев Г.Д. Строение, функции и эволюция генов / Г.Д. Бердышев, Ю.У. Дуброва, К.Г. Карпенчук. – Киев : Наукова думка, 1980. – 216 с .
1264706
  Фасулати К.К. Строение, функции тела и индивидуальное развитие насекомых. / К.К. Фасулати. – Ужгород, 1959. – 64с.
1264707
   Строение, эволюция и минерагения гипербазитового массива Рай-Из. – Свердловск, 1990. – 226с.
1264708
  Курченко Е.И. Строение, экология и фитоценотическая роль лисохвоста влагалищного : Автореф... канд. биол.наук: / Курченко Е.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 18л.
1264709
  Литвинова Л.В. Строениев и кровоснабжение сосочковых мышц и сухожильных ход сердца человека в возрастном аспекте и при инфактах миокарда. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.02 / Литвинова Л.В.; Киев.мед.ин-т. – К, 1980. – 24л.
1264710
  Лотова Л.И. Строенине растительной клетки / Л.И. Лотова. – М., 1981. – 33с.
1264711
   Строим - значит растем. – Ужгород, 1984. – 143с.
1264712
  Савельв Владимир Строим Бирюзовую Катунь // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 78-80 : Фото
1264713
  Чернышев В.В. Строим будущее вместе / В.В. Чернышев. – М., 1980. – 64с.
1264714
  Рачевская М.И. Строим МЖК. / М.И. Рачевская, А.Г. Дмитриев. – М., 1989. – 80с.
1264715
  Проскурин Ю.В. Строим погреб / Ю.В. Проскурин. – Москва : Знание, 1989. – 32 с.
1264716
   Строители - фронту.. – М., 1968. – 240с.
1264717
  Дорту Макс Строители / Дорту Макс. – Л, 1924. – 72с.
1264718
  Якобсон А. Строители : пьеса / А. Якобсон. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1950. – 96 с.
1264719
  Волкодаев П.И. Строители / П.И. Волкодаев. – Минск, 1956. – 170с.
1264720
  Ермолаев А.И. Строители / А.И. Ермолаев. – Иркутск, 1957. – 280с.
1264721
  Ермолаев А.И. Строители / А.И. Ермолаев. – М., 1959. – 256с.
1264722
  Забелин И.М. Строители / И.М. Забелин. – Москва, 1962. – 266с.
1264723
  Зябрев А.Е. Строители / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1972. – 448с.
1264724
  Лондон Л.И. Строители / Л.И. Лондон. – Москва : Современник, 1985. – 830с.
1264725
  Андрейчин Л. Строители и ревнители на родния език / Л. Андрейчин, В. Попова. – София, 1982. – 358 с.
1264726
  Полторацкий В.В. Строители мира. / В.В. Полторацкий. – М., 1952. – 48с.
1264727
  Голяндин А. Строители Стоунхенджа ждут своего толкования // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 20-27. – ISSN 0130-1640
1264728
   Строители трех городов. Документы. Очерки. Статьи. Воспоминания первостроителей.. – Хабаровск, 1967. – 368с.
1264729
  Фролова В. Строители. / В. Фролова. – Симферополь, 1960. – 140с.
1264730
   Строителството на социализма и комунизма и световното развитие. – София, 1979. – 663с.
1264731
   Строителтство коммунизма и развитие общественных отношений. – М., 1966. – 412с.
1264732
  Васильченко В.Н. Строителю о законодательстве / В.Н. Васильченко, Л.В. Васильченко. – Київ, 1988. – 336с.
1264733
  Гольдин Я.С. Строителю об изобретательстве и рационализации / Я.С. Гольдин, Ю.Л. Бобров. – М., 1989. – 255с.
1264734
  Поделков С.А. Строитель / С.А. Поделков. – М, 1949. – 80с.
1264735
  Боровиков Г.Ф. Строитель / Г.Ф. Боровиков. – М, 1953. – 132с.
1264736
  Орехов Р. Строитель Великого сфинкса // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 5. – С. 100-107. – ISSN 0028-1263


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе- древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
1264737
  Галин Б.А. Строитель нового мира / Б.А. Галин. – М., 1960. – 320с.
1264738
  Галин Б.А. Строитель нового мира / Б.А. Галин. – М., 1962. – 375с.
1264739
  Галин Б. Строитель нового мира / Б. Галин. – Москва, 1967. – 344с.
1264740
  Галин Б.А. Строитель нового мира / Б.А. Галин. – М., 1978. – 496с.
1264741
  Гумилевский Л.И. Строитель самолетов / Л.И. Гумилевский. – М., 1946. – 60с.
1264742
  Сытник В.С. Строительная геодезия / В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1974. – 134 с.
1264743
  Джгамая Д.К. Строительная керамика феодальной Грузии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Джгамая Д. К.; АН ГССР, Ин-т ист. арехол. и этнограф. – Тбилиси, 1975. – 20л.
1264744
  Заварина М.В. Строительная климатология / М.В. Заварина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 312с.
1264745
  Корчиц М.А. Строительная лексика в языке старобелорусской письменности 15-17 столетий : Автореф... канд. филол.наук: / Корчиц М. А.; БГУ. – Минск, 1970. – 19л.
1264746
  Усюкин В.И. Строительная механика конструкций космической техники. / В.И. Усюкин. – М., 1988. – 392с.
1264747
  Еленевский Г.С. Строительная механика крыла переменного сечения / Г.С. Еленевский. – Москва, 1954. – 228 с.
1264748
  Балабух Л.И. Строительная механика ракет / Л.И. Балабух. – М, 1984. – 391с.
1264749
  Образцов И.Ф. Строительная механика скошенных тонкостенных систем. / И.Ф. Образцов, Г.Г. Онанов. – М., 1973. – 660с.
1264750
  Коуэн Г. Строительная наука ХІХ-ХХ вв / Г. Коуэн. – Москва : Стройиздат, 1982. – 359 с.
1264751
  Швайдак Н.Н. Строительная программа КАТЭКа. / Н.Н. Швайдак. – Красноярск, 1991. – 199с.
1264752
  Иванов Е.А. Строительная программа пятилетки / Е.А. Иванов, В.А. Пчелкин. – Москва, 1976. – 54с.
1264753
  Арбатов С.З. Строительная промышленность и борьба с жилищным кризисом / С.З. Арбатов. – М.-Л. : ВСНХ Центральное Управление Печати СССР, 1926. – 76 с.
1264754
  Машарипов Рузмет Рахимович Строительная терминология русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Машарипов Рузмет Рахимович; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 18л.
1264755
  Шоссбергер Г. Строительно техническая противовоздушная оборона / Г. Шоссбергер. – М.-Л., 1937. – 192с.
1264756
  Мшвениерадзе Д.М. Строительное дело в древней Грузии. / Д.М. Мшвениерадзе. – Тбилиси, 1952. – 476с.
1264757
  Джавахишвили А.И. Строительное дело и архитектура поселений Южного Кавказа V-III тыс. до н. э. / Джавахишвили А.И. ; [АН ГССР, Гос. музей Грузии им. акад. С.Н. Джанашиа]. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 374, [23] с.
1264758
  Васильев И Н. Строительное законодательство : систематизированный сборник действующих декретов, постановлений, инструкций, циркуляров и пр. / Н.И. Васильев, Вступ. статья В. Вельмана. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; 1-я Образцовая тип. в Москве, 1928. – XVI, 644 с.
1264759
  Бриллинг Н.С. Строительное и топографическое черчение : Факультативный курс. Пособие для учителей / Н.С. Бриллинг. – Москва : Просвещение, 1974. – 168с.
1264760
  Брилинг Н.С. Строительное и топографическое черчение = Факультативный курс : Пособие для учителей / Н.С. Брилинг. – Москва : Просвещение, 1980. – 192с.
1264761
  Мамедзаде К.М. Строительное искусство Азербайджана / К.М. Мамедзаде. – Баку, 1983. – 334 с.
1264762
  Шуази О. Строительное искусство древних римлян / О. Шуази. – Москва, 1938. – 168 с.
1264763
   Строительное черчение. – М.-Л., 1939. – 115с.
1264764
  Бизюкина Т.Д. Строительное черчение / Т.Д. Бизюкина. – М., 1969. – 112с.
1264765
  Григорович М.Б. Строительные камни / М.Б. Григорович, М В. Борзунов. – М, 1978. – 72с.
1264766
  Комаровский А.Н. Строительные конструкции ускорителей / А.Н. Комаровский. – М., 1958. – 112с.
1264767
  Комаровский А.Н. Строительные конструкции ускорителей / А.Н. Комаровский. – 2-е изд, переработ. – М., 1961. – 136с.
1264768
  Комаровский А.Н. Строительные конструкции ядерных реакторов / А.Н. Комаровский. – М., 1958. – 164с.
1264769
   Строительные материалы Винницкой области. – К., 1964. – 176с.
1264770
   Строительные материалы Волынской области. – К,, 1964. – 148с.
1264771
  Комаровский А.Н. Строительные материалы для защиты от излучений ядерных реакторов и ускорителей / А.Н. Комаровский. – М., 1958. – 124с.
1264772
   Строительные материалы Днепропетровской области. – К,, 1964. – 292с.
1264773
   Строительные материалы Донецкой области. – К,, 1964. – 260с.
1264774
   Строительные материалы Житомирской области. – К,, 1965. – 204с.
1264775
   Строительные материалы Закарпатской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 176с.
1264776
   Строительные материалы Запорожской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1964. – 207с.
1264777
   Строительные материалы и конструкции. – Ростов -на-Дону, 1972. – 119с.
1264778
   Строительные материалы и конструкции. – М.
2. – 1976. – 80с.
1264779
   Строительные материалы Ивано-Франковской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 216с.
1264780
   Строительные материалы Кировоградской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1964. – 228с.
1264781
   Строительные материалы Крымской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 198с.
1264782
   Строительные материалы Луганской области : (минерально-сырьевая база). – Киев : Будівельник, 1964. – 278с.
1264783
   Строительные материалы Львовской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 314с.
1264784
   Строительные материалы Николаевкой области. – Киев : Будівельник, 1964. – 136 с.
1264785
   Строительные материалы Одеской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1964. – 172с.
1264786
   Строительные материалы Полтавской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 110с.
1264787
   Строительные материалы Ровенской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 152с.
1264788
  Мощанский Н.А. Строительные материалы сегодняшнего и завтрашнего дня / Н.А. Мощанский. – Москва, 1956. – 24с.
1264789
   Строительные материалы Сумской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1964. – 204с.
1264790
   Строительные материалы Тернопольской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1964. – 248с.
1264791
   Строительные материалы Харьковской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 376с.
1264792
   Строительные материалы Херсонской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 104с.
1264793
   Строительные материалы Хмельницкой области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 168с.
1264794
   Строительные материалы Черкаской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 208с.
1264795
   Строительные материалы Черниговской области (минерально-сырьевая база). – К,, 1963. – 168с.
1264796
   Строительные материалы Черновецкой области (минерально-сырьевая база). – К,, 1965. – 160с.
1264797
   Строительные нормы и правила. – Москва : Стройиздат
2 : Нормы и проектирования. – 1976. – 80с.
1264798
   Строительные нормы и правила. Приложение. Прейскуранты на строительство зданий и сооружений общесоюзного применения.. – Вып.4. – М., 1987. – 560с.
1264799
  Павлов Н.Г. Строительные работы в восстановительном и новом строительстве / Н.Г. Павлов, Ф.М. Косолапова. – Москва, 1948. – 35с.
1264800
  Литвинов О.О. Строительные работы: для студ. / О.О. Литвинов, В.А. Ляшенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1986. – 263с.
1264801
  Ступин П.П. Строительные рабочие новых городов Восточной Сибири. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Ступин П.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1979. – 26л.
1264802
  Сантос Викторес Иван Порфирио Строительные рабочие республики Куба: опыт развития и участия в социалистическом созидании : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Сантос Викторес Иван Порфирио; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1989. – 150л. – Бібліогр.:л.139-150
1264803
  Сантос Виктрес Иван Порфирио Строительные рабочие республики Куба: Опыт развития и участия в социалистическом созидании : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Сантос Виктрес Иван Порфирио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 15 с.
1264804
  Степаненко Г.П. Строительные свойства бурых и пестрых глин района строистельства Киевской гидроаккумулирующей электростанции : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Степаненко Г.П. ; Киев. инж-строит. ин-т. – Киев, 1965. – 16 с.
1264805
  Краев В.Ф. Строительные свойства глинистых грунтов Украины / В.Ф. Краев, М.Г. Костяной. – Киев : Наукова думка, 1980. – 156с.
1264806
  Дранников А.М. Строительные свойства лесса и лессовых грунтов некоторых пунктов УССР / А.М. Дранников. – Москва-Киев : Геологическое управление УССР, 1940. – 102с.
1264807
  Ловигин Н.И. Строительные свойства лессовидных грунтов территории Белорусской ССР. : Автореф... канд.техн.наук: / Ловигин Н.И.; Днепропетр.ин-т.инженер.ж-д. транспорта. – Днепропетровск, 1961. – 16л.
1264808
  Аскаров Х.А. Строительные свойства лессовидных просадочных грунтов района Северо-Ташкентского канала. : Автореф... наук: / Аскаров Х.А.; АН УзССР. Инст. сооружен. – Ташкент, 1955. – 14л.
1264809
  Головченко А.О. Строительные свойства лессовых грунтов в районе г. Николаева : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 481 / Головченко А.О. ; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 11 с.
1264810
  Винокуров Е.Ф. Строительные свойства моренных грунтов / Е.Ф. Винокуров. – Минск, 1962. – 127с.
1264811
  Константиновская Ольга Строительный бум. Строй-материалы : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 128-138 : Фото. – ISSN 1029-5828
1264812
   Строительный комплекс в капиталистической экономике (функционирование экономического механизма и новые явления в развитии). – М., 1991. – 271с.
1264813
  Голынкер Е.И. Строительный комплекс и хозяйственное право / Е.И. Голынкер. – Куйбышев, 1990. – 181с.
1264814
   Строительный комплекс Сибири: проблемы научно-технического развития. – Новосибирск, 1989. – 174с.
1264815
   Строительный комплекс: новое качество развития. – М., 1989. – 288с.
1264816
  Кудашов Е.А. Строительный комплекс: проблемы, решения, эффективность. / Е.А. Кудашов. – М, 1990. – 159с.
1264817
   Строительный словарь: английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. – М., 1985. – 936с.
1264818
  Бершеда Е.Р. Строительство "под ключ" / Е.Р. Бершеда. – Киев, 1987. – 48с.
1264819
  Копылов О. Строительство "Турецкого моста" на Кавказ // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.20-24. – ISSN 0321-5075


  [Внешняя политика Турции в отношении Закавказья.]
1264820
   Строительство армий европейских стран социалистического содружества, 1949-1980. – М., 1984. – 310с.
1264821
  Лехт Ф.К. Строительство Березниковского химического комбината 1930-1931 гг. / Ф.К. Лехт. – М., 1931. – 16с.
1264822
  Остроух Ф.И. Строительство быстровозводимых убежищ и противорадиационных укратий / Ф.И. Остроух. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 121с.
1264823
  Дидковский В.М. Строительство в ГДР / В.М. Дидковский. – М., 1989. – 176с.
1264824
   Строительство в колхозах, совхозах, МТС. – М., 1955. – 384с.
1264825
   Строительство в Корее. – Пхеньян, 1991. – 256 с.
1264826
  Гвамичава А.С. Строительство в космосе / А.С. Гвамичава, В.А. Кошелев. – М., 1984. – 64с.
1264827
  Боровков И.И. Строительство в период создания и развития материально-технической базы социализма в Узбекской ССР (1917-1958 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Боровков И.И.; АН УзССР. Ин-т экономики. – Ташкент, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1264828
   Строительство в СССР. 1917-1957. – М., 1958. – 751с.
1264829
   Строительство в СССР. 1917-1967. – М., 1967. – 654с.
1264830
  Еремеев В. Строительство в традиционном Китае // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 4. – С. 19-26
1264831
  Бисенов К.А. Строительство Вооруженных сил Республики Казахстан (1992 - 1997 гг.) // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5 (649). – С. 44-51. – ISSN 0321-0626
1264832
  Кляцкин С.М. Строительство Вооруженных Сил Советского государства. : Автореф... доктор ист.наук: / Кляцкин С.М.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1264833
  Олтаржевский В.К. Строительство высотных зданий в Москве / В.К. Олтаржевский. – Москва, 1953. – 216с.
1264834
  Орехов М В. Строительство гаражей-стоянок с использованием рельефа местности. : Автореф... Канд.техн.наук: / Орехов В.М,; Акад.архитектур.Укр.ССР.Ин-т градостроительства. – К, 1956. – 10л.
1264835
   Строительство гельминтологической науки и практики в СССР. – М.
1. – 1962. – 296с.
1264836
   Строительство гельминтологической науки и практики в СССР. – М.
2. – 1963. – 416с.
1264837
   Строительство гельминтологической науки и практики в СССР. – М.
3. – 1967. – 304с.
1264838
   Строительство гельминтологической науки и практики в СССР. – М.
4. – 1969. – 376с.
1264839
   Строительство гельминтологической науки и практики в СССР. – М.
Т5. – 1972. – 618с.
1264840
  Монсон Р. Строительство гидроузла Флейминг Годж /США/ / Р. Монсон. – Москва, 1962. – 14с.
1264841
  Бладгуд Г. Строительство гидроэлектростанции Йеллоутейл / Г. Бладгуд. – М., 1962. – 11с.
1264842
   Строительство глубоких разведочных скважин в Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 141с.
1264843
  Шквариков В.А. Строительство городов в социалистических странах / В.А. Шквариков. – Москва, 1959. – 58 с.
1264844
  Пащенко Н.Е. Строительство Дворца съездов. / Н.Е. Пащенко, В.И. Надеждин. – М., 1962. – 35с.
1264845
  Симонова Л.Н. Строительство доступного жилья как важнейшее направление антикризисной политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 47-67. – ISSN 044-748Х
1264846
   Строительство заводов цветной металлургии в капиталистических странах за 1968-1960 гг.. – М., 1962. – 72с.
1264847
  Зеленин И.Е. Строительство зерновых совхозов на Северном Кавказе в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зеленин И.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им.В.И.Ленина. – М., 1957. – 27л.
1264848
  Мелитаури К.Н. Строительство и архитектура Вардзии / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1975. – 69 с.
1264849
   Строительство и боевое применение советских танковых войск в годы Великой Отечественной войны. – М., 1979. – 414с.
1264850
  Миндаров М.Т. Строительство и монтаэ буровых / М.Т. Миндаров, В.А. Рыбаков. – Л., 1965. – 112с.
1264851
   Строительство и оборудование химических лабораторий. – Л., 1937. – 204с.
1264852
  Саини Б. Строительство и оркужающая среда: Исследование проблем строительства в районах с сухим жарким климатом / Б. Саини. – М., 1980. – 175с.
1264853
  Жежерун И.Ф. Строительство и пуск первого в Советском Союзе атомного реактора / И.Ф. Жежерун. – М, 1978. – 141с.
1264854
  Чжифэн Строительство и развитие инфраструктуры в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 5 (1624). – С. 99-108. – ISSN 0869-44435
1264855
  Тимошенко М.Н. Строительство и ремонт садового домика : справочник домашнего мастера / М.Н. Тимошенко, Н.Н. Кирьянова, Ю.В. Крумелис. – Киев : Будивэльник, 1991. – 368с. – ISBN 5-7705-0206-1
1264856
   Строительство коммунизма - дело миллионов людей труда. – М., 1959. – 379с.
1264857
  Рякин А.Н. Строительство коммунизма - живое творчество масс / А.Н. Рякин, А.Ф. Сладков. – Калуга, 1960. – 54с.
1264858
  Гришин В.В. Строительство коммунизма - живое творчество, самоотверженный труд миллионов трудящихся / В.В. Гришин. – М., 1963. – 55с.
1264859
  Григорьев М.Г. Строительство коммунизма в СССР - воплощение в жизнь идей В.И.Ленина. / М.Г. Григорьев. – Тюмень, 1969. – 34с.
1264860
   Строительство коммунизма в СССР и задачи изобразительного искусства. – М.
1. – 1962. – 86с.
1264861
   Строительство коммунизма в СССР и задачи изобразительного искусства. – М.
Вып. 2. – 1962. – 63 с.
1264862
   Строительство коммунизма в СССР и задачи изобразительного искусства. – М.
3. – 1962. – 72с.
1264863
  Росенко М.Н. Строительство коммунизма в СССР и закономерности развития социалистичекских наций / М.Н. Росенко. – Л, 1968. – 224с.
1264864
  Ковалев А.М. Строительство коммунизма в СССР и мировой революционный процесс / А.М. Ковалев. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 44с.
1264865
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
1. – 1962. – 495с.
1264866
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
2. – 1962. – 534с.
1264867
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
3. – 1962. – 544с.
1264868
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
4. – 1963. – 479с.
1264869
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
5. – 1963. – 463с.
1264870
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
6. – 1963. – 479с.
1264871
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
7. – 1963. – 495с.
1264872
  Хрущев Н.С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства / Н.С. Хрущев. – М
8. – 1964. – 559с.
1264873
   Строительство коммунизма в СССР и сотрудничество социалистических стран. – М., 1962. – 336с.
1264874
  Иванов А.И. Строительство коммунизма и вопросы атеистической пропаганды. / А.И. Иванов. – Саратов, 1963. – 111с.
1264875
   Строительство коммунизма и духовный мир человека. – М., 1966. – 639с.
1264876
  Хамидов Р.И. Строительство коммунизма и идейные побудительные мотивы социальной деятельности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Хамидов Р.И.; АН УзССР.Ин-т философии и права. – Ташкент, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1264877
  Успаев Г.И. Строительство коммунизма и изменение социальной структуры занятого в народном хозяйстве сельского населения. (На материалах Чечено-ИнгушАССР) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Успаев Г.И.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 22л.
1264878
   Строительство коммунизма и изменение социальной структуры советского общества. – М.
3. – 1971. – 56с.
1264879
   Строительство коммунизма и изменение социальной структуры советского общества. – М.
6. – 1972. – 91с.
1264880
  Швец М.Г. Строительство коммунизма и историческая роль диктатуры пролетариата в СССР. / М.Г. Швец. – Иркутск, 1961. – 27с.
1264881
  Степанян Ц.А. Строительство коммунизма и кризис антикоммунизма / Ц.А. Степанян. – М., 1959. – 40с.
1264882
   Строительство коммунизма и мировой революционный процесс. – М., 1966. – 538с.
1264883
  Топчиев А.В. Строительство коммунизма и наука / А.В. Топчиев. – М, 1957. – 128с.
1264884
  Безродный Леонид Кузьмич Строительство коммунизма и некоторые вопросы марксисиского учения о материальных основах общества : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Безродный Леонид Кузьмич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 19 c.
1264885
  Безродный Л.К. Строительство коммунизма и некоторые вопросы марксистского учения о материальных основах общества : Дис... канд. философ.наук: / Безродный Л. К.; Ин-т повышения квалификации перподават обществ. наук при КГУ. – К., 1965. – 209л. – Бібліогр.:л.1-17
1264886
   Строительство коммунизма и некоторые вопросы формирования общественных отношений. – Днепропетровск, 1970. – 136с.
1264887
  Ахмедов Дж.А. Строительство коммунизма и нравственная свобода личности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Ахмедов Дж.А. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 20 с.
1264888
  Ахмедов Дж.А. Строительство коммунизма и нравственная свобода личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахмедов Дж. А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 27л.
1264889
  Ахмедова Алия Юсиф кызы Строительство коммунизма и нравственное совершенствование семьи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ахмедова Алия Юсиф кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 22л.
1264890
   Строительство коммунизма и общественные науки. – М., 1962. – 308с.
1264891
  Романов А.В. Строительство коммунизма и печать / А.В. Романов. – М., 1963. – 60с.
1264892
  Дорофеев В.И. Строительство коммунизма и подъём культурно-технического уровня рабочего класса / В.И. Дорофеев. – Саратов, 1970. – 24с.
1264893
   Строительство коммунизма и преодоление религиозных пережитков. – М., 1966. – 254с.
1264894
  Филонов Г.Н. Строительство коммунизма и проблема всестороннего развития личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Филонов Г.Н. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1961. – 15 с.
1264895
   Строительство коммунизма и проблемы интернационального воспитания. – К., 1969. – 224с.
1264896
   Строительство коммунизма и проблемы культуры. – М., 1963. – 471с.
1264897
   Строительство коммунизма и проблемы сближения наций. – К., 1969. – 220с.
1264898
  Ахметов К.Г. Строительство коммунизма и продоление неравномерности исторического развития : Автореф... канд. философ.наук: / Ахметов К.Г.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Алма-Ата, 1961. – 18л.
1264899
  Тавадов Г.Т. Строительство коммунизма и развитие национальных отношений. / Г.Т. Тавадов. – М., 1973. – 112с.
1264900
  Загородний В.И. Строительство коммунизма и развитие отношений распределения / В.И. Загородний. – Москва, 1968. – 214с.
1264901
  Котельников В.М. Строительство коммунизма и роль труда в развитии личности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Котельников В.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 18 с.
1264902
  Котельников В.М. Строительство коммунизма и роль труда в развитии личности (в плане культурно-технического и морального развития) : Дис... канд.филос.наук: / Котельников В.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 244л. – Бібліогр.:л.1-24
1264903
  Фигурнов С.П. Строительство коммунизма и рост благосостояния народа / С.П. Фигурнов. – М., 1962. – 206с.
1264904
  Атаманенко Н.С. Строительство коммунизма и стимулирование труда / Н.С. Атаманенко. – Ленинград, 1964. – 32с.
1264905
  Алмамедов Д.К. Строительство коммунизма и творческая активность личности в области культуры : Автореф... канд. филос.наук: / Алмамедов Д. К.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 17л.
1264906
  Айзенберг И.П. Строительство коммунизма и товарно-денежные отношения / И.П. Айзенберг. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – Библиогр. в конце кн. – (Новое в жизни, науке, технике . 3 серия . Экономика ; 18)
1264907
  Островитянов К.В. Строительство коммунизма и товарно-денежные отношения / К.В. Островитянов. – Москва, 1962. – 151с.
1264908
  Татаринова Н.И. Строительство коммунизма и труд женщин / Н.И. Татаринова. – М., 1964. – 112с.
1264909
   Строительство коммунизма и философские науки. – Новосибирск
1. – 1963. – 227с.
1264910
   Строительство коммунизма и формирование личности. – К., 1976. – 295с.
1264911
  Ефимов В.Т. Строительство коммунизма и формирование нравственного облика советского человека / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
1264912
  Арсентьев А.М. Строительство коммунизма и школа / А.М. Арсентьев. – Москва, 1962. – 32с.
1264913
  Богданов А.Ф. Строительство коомунизма и становление социальной однородности труда / А.Ф. Богданов. – Минск, 1978. – 127с.
1264914
  Сактаганов Г.Н. Строительство ленинской партии на завершающем этапе гражданской войны (1920 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Сактаганов Г.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
1264915
   Строительство материально-технической базы коммунизма. – М.
Т. 1. – 1982. – 288с.
1264916
   Строительство материально-технической базы коммунизма. – М.
Т. 2. – 1982. – 278с.
1264917
   Строительство на торфах и деформация сооружений на сильносжимаемых грунтах. – М., 1988. – 196с.
1264918
  Медведев И.Н. Строительство народно-демократической Чехословакии / И.Н. Медведев. – 2-е, испр. и доп. изд. – М, 1948. – 94с.
1264919
   Строительство национального государства: Афганский и иракский прецедент // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 151-157
1264920
   Строительство национальной экономики в странах Африки. – М., 1968. – 235с.
1264921
  Мамрыкин Г.И. Строительство национальной экономики Индии (проблемы, итоги, перспективы) / Г.И. Мамрыкин. – М., 1964. – 367с.
1264922
  Метакса П.И. Строительство нефтяных скважин в море. / П.И. Метакса, В.В. Таранков. – М., 1954. – 32с.
1264923
  Лю Юн-ань Строительство нового Китая / Лю Юн-ань. – Ростов -на-Дону, 1958. – 80с.
1264924
  Садыхов Г.Ш. Строительство новых промышленных центров и их роль в развитии дружбы, взаимопомощи и сближения наций. (На примере г. Сумгаита) : Автореф... канд. философ.наук: / Садыхов Г.Ш.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1968. – 22л.
1264925
  Константинов Ф.Т. Строительство основ социализма в Болгарии / Ф.Т. Константинов. – М., 1952. – 32с.
1264926
  Баутина Н. Строительство основ социализма в европейских странах народной демакратии : Автореф... канд. экон.наук: / Баутина Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 15л.
1264927
  Масленников В.А. Строительство основ социализма в Монгольской Народной Республике / В.А. Масленников. – Москва, 1955. – 32с.
1264928
  Байков В.С. Строительство основ социализма в народно-демократической Венгрии / В.С. Байков. – Москва, 1955. – 32с.
1264929
  Тонконоженко И. Строительство основ социализма в Народной Республике Болгарии. : Автореф... канд. экон.наук: / Тонконоженко И.; МВО СССР. Москов. фин. ин-т. – М., 1954. – 19л.
1264930
   Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Еропы. – М., 1989. – 433с.
1264931
  Григорьев Ю.Е. Строительство первой в Советском Союзе дальней электропередачи 400 кв. / Ю.Е. Григорьев. – Москва-Ленинград, 1956. – 88с.
1264932
  Макаренко А. Строительство по новому законодательству. Чего хочет законодатель от строителей? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 125-130
1264933
  Анисов М.И. Строительство политехнической школы в истории советской педагогики, 1923-1934 / М. И. Анисов ; Кызыльский пед. ин-т. – Кызыл : б. и., 1965. – 96 с.
1264934
  Петров Ю.П. Строительство политорганов, партийных и комсомольских организация армии и флота. 1918-1968 гг. / Ю.П. Петров. – М., 1968. – 542с.
1264935
  Жуков Б.Н. Строительство промышленных зданий и сооружений / Б.Н. Жуков, А.П. Карпик. – Новосибирск, 1989. – 67с.
1264936
  Пугачев Б.М. Строительство развитого социализма в странах социалистического содружества / Б.М. Пугачев. – М., 1977. – 64с.
1264937
   Строительство районов. – М., 1927. – 159с.
1264938
  Бескровный Л.Г. Строительство русской армии в 18 веке. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бескровный Л.Г.;. – Москва, 1950. – 36 с.
1264939
  Гришаев В.В. Строительство Советов в деревне в первый год социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гришаев В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1967. – 17л.
1264940
  Гришаев В.В. Строительство Советов в деревне в первый год социалистической революции / В.В. Гришаев. – Москва, 1967. – 88с.
1264941
   Строительство советского государства. – Москва : Коммунистическая Академия
Сб.1. – 1929. – 312с.
1264942
   Строительство Советского государства. – М., 1972. – 306с.
1264943
  Флеров В.С. Строительство Советской власти на Дальнев Востоке (ноябрь 1922 г. - август 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Флеров В.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 33 с.
1264944
  Рудько Н.П. Строительство советской высшей школы в Украинской ССр в 1918-1925 годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рудько Н.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории СССР. – Киев, 1953. – 14 с.
1264945
  Скрябин К.И. Строительство советской гельминтологии / К.И. Скрябин. – Москва-Ленинград, 1946. – 211с.
1264946
  Тедешвили Г.З. Строительство совхозов в Грузии (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тедешвили Г.З.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1264947
  Сексенбаев О.С. Строительство совхозов в Казахстане (1917-1937) / О.С. Сексенбаев. – Алма-Ата : Кайнар, 1968. – 128 с.
1264948
  Шевякво Ф.Н. Строительство социализма в Германской Демократческой Республике / Ф.Н. Шевякво. – М., 1959. – 40с.
1264949
  Даниялов А.Д. Строительство социализма в Дагестане 1921-1940 гг. / А.Д. Даниялов. – М, 1975. – 301с.
1264950
  Спиридонов М.Ф. Строительство социализма в европейских странах народной демократии / М.Ф. Спиридонов. – М., 1959. – 68с.
1264951
  Ли Син Строительство социализма в Корее / Ли Син. – М., 1958. – 24с.
1264952
   Строительство социализма в Польской Народной Республике. – Киев, 1977. – 240 с.
1264953
  Мамедов А.Ю. Строительство социализма в республиках советсого Востока и современный антикомунизм / А.Ю. Мамедов. – Баку, 1987. – 211 с.
1264954
   Строительство социализма в Румынии, 1951. – 133с.
1264955
  Осьмова М.Н. Строительство социализма в сельском хозяйстве европейских стран народной демократии. / М.Н. Осьмова. – М., 1961. – 60с.
1264956
  Хидоятов Г.А. Строительство социализма в Средней Азии и современній антикоммунизм. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1978. – 334с.
1264957
  Зак Л.М. и др. Строительство социализма в СССР / Л.М. и др. Зак. – М, 1971. – 318с.
1264958
   Строительство социализма в СССР и крах оппортунизма. – М., 1982. – 256с.
1264959
  Озеров Л.С. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность / Л.С. Озеров. – Москва, 1972. – 236 с.
1264960
   Строительство социализма в Чехословацкой Республике. – М., 1959. – 80с.
1264961
  Даниялов Строительство социализма вДагестане 1918 - 1937 / Даниялов, Гаджи-Али. – М, 1988. – 220с.
1264962
  Мильчаков А А. Строительство социализма и деятельность ВЛКСМ. / А А. Мильчаков, . – М-Л, 1929. – 32с.
1264963
  Салимов Мехмед Бейтуллов Строительство социализма и культурное развитие национальных меньшинств. (На материалах Народной Республики Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Салимов Мехмед Бейтуллов; Академия общественных наук при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1970. – 22л.
1264964
  Молотов В.М. Строительство социализма и противоречия роста / В.М. Молотов. – Москва, 1929. – 127 с.
1264965
  Киселев А.Л. Строительство социализма и развитие социалстической по содержанию, национальной по форме культуры народов СССР (на примере Мордовской АССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Киселев А.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 19 с.
1264966
   Строительство социализма и утверждение научно-материалистического, атеистического мировоззрения (в регионах распространения ламаизма). – М., 1981. – 176с.
1264967
   Строительство социализма на Урале: история, историография. – Свердловск, 1989. – 131с.
1264968
   Строительство социалилстической культуры в Молдавии, 1917-1960 гг.. – Кишинев, 1987. – 261с.
1264969
  Соловьев А.Я. Строительство социалистического общества и развитие социальной активности рабочего класса. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Соловьев А.Я.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. Филос. ф-тет. – Л., 1978. – 16л.
1264970
  Гатауллина Л.М. Строительство социалистической культуры в Монгольской Народной Республике. / Л.М. Гатауллина. – М., 1981. – 280с.
1264971
  Зак Л.М. Строительство социалистической культуры в СССР (1933-1937 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зак Л.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1967. – 44л. – Бібліогр.:с.43-4
1264972
  Галенко П.В. Строительство социалистической экономики в Польской Народной Республике / П.В. Галенко. – Москва, 1955. – 247с.
1264973
  Карр В.А. Строительство социалистической экономики в Румынской Народной Республике / В.А. Карр. – Москва, 1953. – 216с.
1264974
  Фигурной П.К. Строительство социалистической экономики и развитие внешней торговли в европейских странах народной демократии / П.К. Фигурной. – М., 1955. – 112с.
1264975
  Якубовская С.И. Строительство Союзного Советского социалистического государства 1922-25 гг. / С.И. Якубовская. – М, 1960. – 400с.
1264976
  Стародубровская В.Н. Строительство фундамента социалистической экономики в Народной Республике Болгарии. : Автореф... канд.экон.наук: / Стародубровская В.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1951. – 28 л.
1264977
  Писарец И.Г. Строительство экономических основ социализма в Польше : Автореф... канд. экон.наук: / Писарец И.Г.; Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 21л.
1264978
  Стародубровская В.Н. Строительство экономического фундамента социализма в Народной Республике Болгарии. / В.Н. Стародубровская. – М, 1953. – 224с.
1264979
  Комаровский А.Н. Строительство ядерных установок / А.Н. Комаровский. – 3-е изд, доп. и переработ. – М., 1969. – 504с.
1264980
  Лейбфрейд А.Ю. Строительство, восстановление и расширение здания Харковськой государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – C. 5-16


  Подано текст виступу О.Ю. Лейбфрейда на засіданні клубу "Краєзнавець" 30 червня 1986 р., в якому йдеться про історію бідівництва приміщень Бібліотеки.
1264981
   Строительство, материаловедение, машиностроение : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-16-3
Вып. 22, ч. 3. – 2003. – (Стародубовские чтения)
1264982
   Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск. – ISBN 978-966-323-127-3
Вып. 81. – 2015. – 289 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития)
1264983
   Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск. – ISSN 2415-7031
Вып. 87. – 2016. – 159 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития)
1264984
   Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр. – ISSN 2415-7031
Вып. 99. – 2017. – 228 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития)
1264985
  Бакланов Г.М. Строительству - мощную материально-техническую базу / Г.М. Бакланов. – К., 1962. – 36с.
1264986
  Оглы Б.И. Строительтво городов Сибири / Б.И. Оглы. – Ленинград, 1980. – 272 с.
1264987
  Семин В.Н. Строится жизнь. / В.Н. Семин. – М., 1973. – 78с.
1264988
  Мельников Н.Д. Строится мост / Н.Д. Мельников. – М., 1965. – 205с.
1264989
  Жигадло А.П. Строить гражданское общество // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 126. – ISSN 0869-561Х
1264990
  Лихарева С.А. Строицианит и целестин / С.А. Лихарева. – Пг.
4. – 1920. – 1-39с.
1264991
  Ахов Леонід Сергійович Строідні сапоніни цибулі пониклоі (Allium nutans L.) : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Ахов Леонід Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1264992
  Плоткин В.Я. Строй английского языка : учебное пособие / В.Я. Плоткин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 239с. – ISBN 5-06-000213-6
1264993
  Шуцкий Ю.К. Строй Аннамского языка. / Ю.К. Шуцкий. – Л, 1936. – 47с.
1264994
  Юшманов Н.В. Строй арабского языка. / Н.В. Юшманов. – Л., 1938. – 54с.
1264995
  Скворцов Ир. Строй и жизнь Земли. / Ир. Скворцов. – С-Пб. – 88с.
1264996
   Строй и функционирование романских и германских языков: романо-герм. филология.. – Кишинев, 1982. – 163с.
1264997
  Тенишев Э.Р. Строй Саларского языка / Э.Р. Тенишев. – М., 1976. – 575с.
1264998
  Тенишев Э.Р. Строй сарыг-югурского языка / Э.Р. Тенишев. – М., 1976. – 307с.
1264999
  Ильиш Б.А. Строй современного английского языка / Б.А. Ильиш. – 2-е изд. – Ленинград, 1971. – 368с.
1265000
  Ильиш Б.А. Строй современного английского языка (теоретический курс) : учебное пособие / Б.А. Ильиш. – Москва; Ленинград : Просвещение, 1965. – 378с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,