Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1264001
  Димков М.А. "Руконтекст" - новое слово в борьбе с плагиатом / М.А. Димков, М.В. Дегтярев, А.П. Голипад // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 52-53. – ISSN 1726-6726


  Оценка оригинальности студeнчeскoй рабoты всeгда была нeпрoстoй, а в современных условиях её просто невозможно решить бeз использования современных средств поиска заимствований, Интeрнeта и поисковых машин. В вузах ужe активно испoльзуются ...
1264002
  Баліна К.Н. "Рукописи не горять" : урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-62
1264003
  Кузик В. "Рукописи не горять..." (до 130-річчя українського композитора-класика Левка Ревуцького) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 208-217. – ISSN 2413-4767
1264004
  Френсен Г. "Рукопись" из романа "Hilligenlel" (Жизнь Иисуса) / Густав Френсен; Разреш. авт. пер. с послед. перераб. изд. Арнольда Гюберта; Со вступ. ст. А.Г. Горнфельда и И.И. Гюберта. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1907. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.)
1264005
  Максимов К.П. "Рула", Рассказы / К.П. Максимов. – Свердловск, 1966. – 38с.
1264006
   "Рум"яна" для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки) / В.А. Нестеровський, О.С. Дзнеладзе, С.А. Горбаненко, О.В. Андреєв // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – С. 159-167. – ISSN 2227-4952
1264007
  Стоєнеску Д. "Румунія є непохитним партнером і другом України" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 7


  Розмова з міністром із питань зв"язків із закордонними румунами Міністерства закордонних справ Румунії Даном Стоєнеску.
1264008
  Старун В. "Рунічні листи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 117-124. – ISSN 08-68-4790-1
1264009
  Іртуганова Т.Р. "Руно орошенное" Дмитрія Туптала в історико-літературному дискурсі // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 40-46. – ISBN 978-966-551-315-5


  Руно окроплене, пречиста і преблагословенная діва Марія, або чудеса образу пресвятия Богородиці, бившия в монастирі Ільінськом Черніговськом. Руно орошенное, пречистая и преблагословенная дева Мария, или чудеса образа пресвятыя Богородицы, бывшия в ...
1264010
  Білецький О.І. "Русалка Днiстpова" : До-50-річчя народження Макіяна Шашкевича / О.І. Білецький. – Львiв : Львівський ун-т, 1961. – 36с.
1264011
  Ільницька Л.І. "Русалка Днестровая" (1837) у бібліотеках і музеях світу = "Rusalka Dnistrovaja" (1837) in libraries and muzeums of the world : іст.-книгознавч. дослідження / Луїза Ільницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2007. – 247, [1] с., [16] арк. іл. : іл. – Назва обкл.: "Русалка Днестровая" (1837) у бібліотеках і музеях світу. - Парал. тит . арк. англ. - Резюме, зміст також англ. - Імен. покажч.: с. 223-240. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4281-4
1264012
   "Русалка Дністрова" : документи і матеріали. – Київ : Наукова думка, 1989. – 543, [1] с. – ISBN 5-12-000437-7
1264013
  Ільницька Л. "Русалка Дністрова" (1837) в системі культурних цінностей: поширення книги у світі як фактор міжнаціональних зв"язків // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 43-53. – ISSN 1591-6223
1264014
  Ільницька Л. "Русалка Дністрова" у фондах національної бібліотеки у Варшаві // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 18-23. – ISBN 966-02-1903-2
1264015
   "Русалка Дністрова". Збірка нар. пісень Зах. України. – Фотокопія з видання 1837 р. – Київ : Дніпро, 1972. – 135с.
1264016
   "Русалка Дністровая". Фольклор.-літ. альманах "Руської трійці".. – К., 1987. – 205с.
1264017
  Шустов А.Н. "Русалка на ветвях сидит..." Правильно ли изображают художники сказочное существо из поэмы А.С. Пушкина? // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 2, март - апрель. – С. 33-34
1264018
  Гольдман И.Б. "Русалка" / И.Б. Гольдман. – Таллин, 1979. – 55с.
1264019
  Олійник Р. "Русалка" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 80-95
1264020
  Серов А.Н. "Русалка". Опера А.С. Даргомыжского / А.Н. Серов. – Москва : Музгиз, 1953. – 160 с.
1264021
  Баган О. "Русинська націологія" як антиукраїнський проект // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 4-5
1264022
  Баган О. "Русинська націологія" як антиукраїнський проект // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 16 листопада (№ 23). – С. 3
1264023
   "Русинська націологія" як антиукраїнський проект // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 7 листопада (№ 23)
1264024
  Белей Л. "Русинська" мова на теренах Центральної Європи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 5-13. – ISSN 0130-6936
1264025
  Мищак І.М. "Русинське питання" у контексті дотримання прав людини в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 47-53. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1264026
  Белей Л. "Русинський язык" у Закарпатті: реалізація мовних прав чи соціолінгвістична містифікація // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 147-155
1264027
  Белей Л. "Русинський" сепаратизм: націєтворення in vitro / Любомир Белей. – Київ : TEMPPORA, 2017. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-390 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-327-8
1264028
  Белей Л.О. "Русиньскый язык" у Закарпатській області України поч. ХХІ ст.: реалізація мовних прав автохтонного населення чи мовна містифікація? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 97-103. – ISSN 0027-2833
1264029
   [Рукопись комедии неизвестного автора] : [Название неизвестно. Дата написания - начало XIX в. Место действия - Украина]. – Рукопис


  На передньому форзаці надпис олівцем: "Рукопись комедии неизвестного автора. Название неизвестно. Дата написания - начало ХІХ в. Место действия - Украина". Рукопис виконано чорним чорнилом, гражданським почерком кінця XVIII - начала XIX ст.
1264030
  Оношко Б.Д. Руководство-справочник по применению удобрений под луга и пастбища / Б.Д. Оношко; Под ред. А.Н. Лебедянцева, С.П. Молчанова, Т.А. Рукова. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 45с.
1264031
   Руководство URSI по интерпретации и обработке ионограмм : Пер. с англ. – Москва : Наука, 1977. – 342с.
1264032
  Шпеник М. Руководство администратора баз данных Microsoft SQL Server 2000 = Microsoff SQL Server 2000 DBA survival guide / Марк Шпеник, Оррин Следж и др. ; [пер. с англ. А.Г. Сысонюка и В.В. Александрова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2004. – 925, [1] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 5-8459-0220-7
1264033
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 4-е изд. – Берлин, 1922. – 314 с.
1264034
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 7-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 1. – 1926. – 144 с.
1264035
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 6-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 2. – 1926. – 208 с.
1264036
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры / К.Ф. Лебединцев. – 11-е изд. – Москва-Ленинград
ч. 1. – 1928. – 144 с.
1264037
  Лебединцев К.Ф. Руководство алгебры. / К.Ф. Лебединцев. – 3-е изд. – М.
ч. 1, 2. – 145+208с.
1264038
  Мурашов С.И. Руководство ВКП(б) - источник силы и крепости комсомола / С.И. Мурашов. – Москва, 1948. – 40с.
1264039
  Кингстон- Макклори Руководство войной / Кингстон- Макклори. – М, 1957. – 343с.
1264040
   Руководство гидрометеорологическим станциям по актинометрическим наблюдениям. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 124с.
1264041
  Алексеев Н.Ф. Руководство для , тяжущихся и судебных приставов. Устав гражданского судопроизводства / [Соч.] Мирового судьи Витеб. окр. Н. Алексеева. – 2-е испр. и доп. изд. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана
Ч. 1. – 1884. – XVIII, 451 с. – Конволют. - Перепл.: Дополнение к сборнику Уставы о воинской повинности ... / О.М. Горяино0в ; Что такое жизнь? / А.М. Иванцов-Платонов


  В РГБ есть электр ресурс
1264042
   Руководство для ведения дел в поверочных палатках : Циркуляр Главной палаты мер и весов от 6 апреля 1915 г. за № 856/73. – Петроград : Тип. М.П. Фроловой, 1915. – 56 с., 12 л. табл., 1 л. прилож.
1264043
  Науменко В.П. Руководство для изучения украинского языка в русских школах / составил В.П. Науменко. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого. – (Видавництво Товарищества "Стара Громада" ; № 9)
Вып. 1 : 1) Учение о звуках ; 2) Словообразовани е. – 1918. – 65, [1] с.
1264044
  Стоюнин В.Я. Руководство для исторического изучения замечательнейших произведений русской литературы : (До новейшего периода) / соч. В.Я. Стоюнина. – 5-е изд., доп. писателями новейшего периода. – Санкт-Петербург : В тип. Второго отд-ния Собственной е. и. в. канцелярии, 1879. – [4], 308, III-XII с.
1264045
  Гуменский Б.М. Руководство для лабораторных работ по механике грунтов / Б.М. Гуменский. – Ленинград, 1947. – 110с.
1264046
  Соловьева Г.А. Руководство для малого практикума по биохимии животных / Г.А. Соловьева. – М., 1969. – 64с.
1264047
  Соловьева Г.А. Руководство для малого практикума по биохимии животных / Г.А. Соловьева. – Москва, 1979. – 72с.
1264048
  Неклюдов Н.А. Руководство для мировых судей : Устав уголовного судопроизводства / Н. Неклюдова, магистра прав. – [2-е изд., испр. и доп.] ; 1872-1874. – Санкт-Петербург : Изд. "Русской кн. торговли" ;Тип. В. Демакова
Т. 1. – 1872. – XIV, [2], 839 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1264049
  Неклюдов Н.А. Руководство для мировых судей : Устав уголовного судопроизводства / Н. Неклюдова, магистра прав. – [2-е изд., испр. и доп.] ; 1872-1874. – Санкт-Петербург : Изд. "Русской кн. торговли" ;Тип. В. Демакова
Т. 1. – 1872. – [8], 372 с.
1264050
  Линдеман И.В. Руководство для наблюдений и полевого обследования вредителей сахарной свёклы / И.В. Линдеман. – К., 1930. – 120с.
1264051
  Тимофеев Ю. Руководство для начинающего дирижера. Опыт изложения основных элементов техники дирижирования / Ю. Тимофеев. – М. : Музгиз, 1933. – 96с.
1264052
  Кесслер К.Ф. Руководство для определения птиц, которые водятся в Европейской России, составленное К. Кесслером, профессором Университета св. Владимира / К.Ф. Кесслер. – Киев : В унив. тип., 1847. – [10], 412 с., 2 л. ил. – На обл. авт. не указан. - Загл. обл.: Русская орнитология. – Библиогр.: "Орнитологическая литература" (с. 130-138)
1264053
  Смирнов Н.Н. Руководство для практических занятий по геодезии : методическое пособие для студ. геогр., геологич. и биолого-почвенного ф-ов / МВиССО РСФСР ; Воронежский ордена Ленина гос. ун-т им. Ленинского комсомола ; Н.Н. Смирнов, Н.Г. Бокачев. – Воронеж : Ротапринт ВГУ
Ч. 1 : Топографическая карта и работа с ней. – 1971. – 44 с.
1264054
  Смирнов Н.Н. Руководство для практических занятий по геодезии : методические рекомендации для студ. географического, геологического и биолого-почвенного ф-ов / МВиССО РСФСР ; Воронежский ордена Ленина гос. ун-т им. Ленинского комсомола ; Н.Н.Смирнов, Н.Г. Бокачев. – Воронеж : ВГУ
Ч. 2 : Геодезические инструменты и камеральная обработка результатов полевых измерений. – 1973. – 63 с.
1264055
  Ключевич А.С. Руководство для практических работ по неорганической химии: Четвертая и третья группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева / А.С. Ключевич, К.П. Прибылов. – Казань, 1978. – 30с.
1264056
  Стоюнин В.Я. Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам русским и иностранным / [соч.] Владимира Стоюнина. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольберга, 1900. – 191 с.
1264057
  Земберг К. Руководство для учеников высших классов гимназий по римским древностям / сост. К. Земберг, и. о. инспектора Одес. 2ой гимназии. – 2-е изд., испр. по указ., сдел. в Журн. М. Н. Пр. Июнь 1886 г. – Рига : Изд. книгопродавца Н. Киммеля ; [Печ. в тип. В. Ф. Геккера], 1888. – [4], 63 с. – Указ.: с. 53 - 63


  На тит. стр. подпись: Г. Вальт....
1264058
  Миков Д.С. Руководство и альбом теоретических кривых для интерпретации данных скважинной магниторазведки / Д.С. Миков. – М., 1974. – 72с.
1264059
  Тарасов А.О. Руководство и изучению лесов юно-востока европейской части СССР. / А.О. Тарасов. – Саратов, 1981. – 100с.
1264060
  Солодовникова Л.Л. Руководство и таблицы для определения минералов : По внешним физическим признакам с помощью простых химических реакций / Л.Л. Солодовникова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1954. – 276с.
1264061
  Кузьмин В.И. Руководство и таблицы для определения нормальной мощности пластов / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1973. – 105с.
1264062
  Гексли Т. Руководство к анатомии позвоночных животных : С атласом рис. / Т.Г. Гексли ; Пер. [и предисл.] М. Мензбира, под ред. проф. Я.А. Борзенкова. – Москва : И.И. Смирнов, 1880. – [8], 458, 18 с.


  Пер., авт. предисл.: Мензбир, Михаил Александрович (1855-1935) Ред.: Борзенков, Яков Андреевич (1825-1883)
1264063
  Близняк Е.В. Руководство к барометрическому нивелированию : Пособие для студентов высших учебных заведений / Е.В. Близняк; Ред. Флоровский Л.С. – 3-е изд., значительно доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 180с.
1264064
  Близняк Е.В. Руководство к барометрическому нивеллированию : Пособие для высших учебных заведений / Е.В. Близняк. – 2-е изд. с изменениями. – Москва : НКПС-Транспечать, 1925. – 134с. – С 30 рисунками и графиками, 19 таблицами, 6 приложениями, образцами полевых книжек и журналов для обработки
1264065
  Виноградов Я И. Руководство к ведению железнодорожных дел в рекламационном и судебном порядке : с приложением: 1) форм разного рода заявлений, прошений, объявлений и жалоб. 2) устав железных дорог С.С.С.Р.; 3) подуставных правил, изданных в дополнение к новому уставу железных дорог / сост. И.Я. Виноградов. – Харьков ; Киев : Всеукр. кооперат. книгоизд. т-во Книгоспілка, 1924. – [4], 112 с.
1264066
  Миклашевская В.С. Руководство к выполнению лабораторных работ по высокомолекулярным соединениям. / В.С. Миклашевская, Е.М. Жирикова. – Л., 1968. – 60с.
1264067
  Тутковский Н.А. Руководство к изучению гармонии / сост. Н.А. Тутковский. – Киев : Изд. кн. маг. и муз. маг. Леона Идзиковского ; [Липо-тип. и нотопеч. И.И. Чоколова], 1905. – VI, 7-77 с.
1264068
  Доммер Аррей фон Руководство к изучению истории музыки : под редакцией и с прил. Очерка истории музыки в России преп. истории рус. церков. пения в С.-Петерб. консерватории З. Дурова / Аррей фон-Доммер ; пер. с нем. А. Желябужской. – Москва : Изд. П. Юргенксона ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман], 1884. – VIII, 635 с. – В части тиража количество с. 636; на последних колонцифрах ошибочно: 335-336 (этот экз.)
1264069
  Гиляров А.Н. Руководство к изучению философии. Философия в ее существе, значении и истории / А.Н. Гиляров ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Репр. воспр. изд. 1918 г. – Киев : Київський університет. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-769-5
Ч. 1. – 2014. – XII, 211, [1] с. : портр. – Дод. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Кіевъ: Книгоиздательство И.И. Самоненко, 1918. - На обл. указ. сер.: Джерела філософської думки в Київському університеті. - Сер. осн. в 2013 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1264070
  Крым В.С. Руководство к количественному и техническому анализу / В.С. Крым. – 5-е изд. – Х.К., 1934. – 300с.
1264071
  Бобылев Д. Руководство к курсу теоретической механики : (Кинематика, кинетика и гидростатика) / Сост. провессором института Д. Бобылевым; Ин-т инженеров путей сообщения. – Санктпетербург, 1886. – 476 с.
1264072
   Руководство к лаборатоным работам по тепломассообмену. – Ашхабад, 1986. – 88с.
1264073
  Копылев Б.А. Руководство к лабораторной работе. / Б.А. Копылев, Т.Н. Розова. – Л., 1960. – 11с.
1264074
  Воронин С Н. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений : Издание 3-е,переработаное / С Н. Воронин, . – Москва : Просвещение, 1981. – 160с.
1264075
  Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологии для всех специальностей 2 курса / А.П. Волошина, Т.В. Евневич, А.И. Земцова; Под ред. Хромова С.П. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 195 с.
1264076
  Князев В.С. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии : Учебное пос. / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Недра, 1991. – 127с.
1264077
   Руководство к лабораторным работам : Квантовая электроника. – Ленинград, 1969. – 78 с.
1264078
   Руководство к лабораторным работам "Оптика и ядерная физика". – Челябинск, 1971. – 32с.
1264079
   Руководство к лабораторным работам и планы семинарских занятий по биохимии. – Ашхабад, 1982. – 40с.
1264080
   Руководство к лабораторным работам по авиационным электрическим машинам. – М.
ч. 1. – 1967. – 168с.
1264081
   Руководство к лабораторным работам по аэрогазодинамике. – Ленинград, 1959. – 176 с.
1264082
  Литвинова Е.И. Руководство к лабораторным работам по коррозии и защите металлов. / Е.И. Литвинова. – Л., 1960. – 72с.
1264083
   Руководство к лабораторным работам по курсам "Электронные полупроводниковые приборы" и "Электронная и полупроводниковая техника". – Харьков
Ч. 2. – 1973. – 58 с.
1264084
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Излучающие устройства". – Минск : Белорусский государствнный университет им.В.И.Ленина, 1968. – 128 с.
1264085
   Руководство к лабораторным работам по курсу "Импульсная техника". – Челябинск, 1970. – 68с.
1264086
  Конев Ю.И. Руководство к лабораторным работам по курсу "Электронные и полупроводниковые устройства автоматического управления" / Ю.И. Конев. – М.
1. – 1966. – 96с.
1264087
  Сущих Н.П. Руководство к лабораторным работам по курсу гидравлики / Н.П. Сущих. – Л., 1976. – 95 с.
1264088
  Качурин Л.Г. Руководство к лабораторным работам по метеорологии / Л.Г. Качурин. – Л., 1955. – 424с.
1264089
  Мелешкина Л.П. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники / Л.П. Мелешкина, Г.Е. Алексеева, М.Л. Фраткина. – Москва, 1967. – 248 с.
1264090
  Мелешкина Л.П. Руководство к лабораторным работам по основам промышленной электроники / Л.П. Мелешкина, Г.Е. Алексеева, М.Л. Фраткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 256 с.
1264091
  Степчаков А.А. Руководство к лабораторным работам по прикладной гидрогазодинамике / А.А. Степчаков. – М., 1962. – 99с.
1264092
  Кожина И.И. Руководство к лабораторным работам по структурной кристаллографии / И.И. Кожина, Е Строганов, С.С. Толкачев. – Ленинград : Изд- во Ленинградского у-та
Ч. 2. – 1958. – 151с.
1264093
  Рымкевич П.А. Руководство к лабораторным работам по физике / П.А. Рымкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 196 с.
1264094
  Чепуренко В.Г. Руководство к лабораторным работам по физике : Учебное пособие для студ. втузов / В.Г. Чепуренко. – Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1963. – 310 с.
1264095
   Руководство к лабораторным работам по физике : Метод. разработки. – Смоленск
Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1972. – 149с.
1264096
   Руководство к лабораторным работам по физике : пособие. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета
Ч. 3 : Оптика. Атомная физика. – 1972. – 92с.
1264097
   Руководство к лабораторным работам по физике : пособие. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета
ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1973. – 130с.
1264098
   Руководство к лабораторным работам по физике. – Таллин : Таллинский политехнический институт, 1978. – 188с.
1264099
   Руководство к лабораторным работам по физике. – Таллин : ТПИ
ч. 3. – 1979. – 171с.
1264100
   Руководство к лабораторным работам по экспериментальной физике атмосферы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 510с.
1264101
   Руководство к лабораторным работам по электричеству. – Ашхабад : МНО ТССР, 1990. – 76с.
1264102
   Руководство к лабораторным работам по электронным и ионным приборам, 1962. – 63с.
1264103
  Спицын В.И. Руководство к лекционным демонстрациям по неорганической химии / В.И. Спицын. – Москва, 1977. – 197с.
1264104
   Руководство к летним практическим занятиям по ботанике. – Ленинград : Колос, 1966. – 191с.
1264105
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по ботанике. Высшие растения / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 74с.
1264106
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по морфологии высших растений / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 60с.
1264107
   Руководство к определению птиц СССР. – М, 1948. – 450с.
1264108
  Шабельский А.В. Руководство к определению раковин брюхоногих и пластинчатожаберных моллюсков А.В. Шабельского : с 3 таблицами рисунков. – Харьков : В универ. тип., 1881. – [2], IX, 126 + 3 лист. илл.
1264109
  Новицкий О.М. Руководство к опытной психологии / составленное Ор. профессором Университета Св. Владимира Орестом Новицким. – Киев : В университетской типографии, 1840. – XIV, 489 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1264110
  Неклюдов Н.А.. Руководство к особенной части русского уголовного права : [в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова, магистра права. – 1876-1880. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Т. 1 : Преступления и проступки противу личности. – 1876. – XII, 543 с.
1264111
  Неклюдов Н.А.. Руководство к особенной части русского уголовного права : [в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова, магистра права. – 1876-1880. – Санкт-Петербург : Тип. В.П. Воленса
Т. 2 : Преступления и проступки противу собственности. – 1876. – XII, 747, [5] с. – Экз. в разных тип. переплетах
1264112
  Неклюдов Н.А.. Руководство к особенной части русского уголовного права : [в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова, магистра права. – 1876-1880. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Преступления: 1) противу брака и прав семейственных; 2) противу законов о состояниях; 3) общеопасные преступления (поджог и т. п.). – 1876. – X, 565 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1264113
  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / соч. графа Сперанского. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 171 с., 1 л. портр.


  С прил. "Записки об устройстве судебных и правительств. учреждений в России", (1803 г.), статей "О государственных установлениях", "О крепостных людях" и "Пермского письма к императору Александру"
1264114
  Тулов М.А. Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии / [соч.] М. Тулова, поф. лиц. Безбородько. – Киев : В унив. тип., 1853. – VIII, 388 с.
1264115
   Руководство к пользованию системой автоматизации программирования АЛЬФА-6. – Новосибирск, 1975. – 254с.
1264116
  Тарасевич Н.И. Руководство к практикуму по весовому анализу. / Н.И. Тарасевич. – М., 1958. – 240с.
1264117
   Руководство к практикуму по механике. – Тарту
1. – 1990. – 152с.
1264118
   Руководство к практикуму по прививке винограда. – Кишинев, 1964. – 48с.
1264119
  Тарасевич Н.И. Руководство к практикуму по спектральному анализу. : [Для хим. и хим.-технол. специальностей. вузов] / Н.И. Тарасевич ; Под ред. акад. И.П. Алимарина. – Москва : Московский университет, 1977. – 136 с. : ил.
1264120
   Руководство к практикуму по электричеству : пер. с эстон. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1985. – 65с.
1264121
   Руководство к практикуму по электричеству : пер. с эстон. – 2-е изд., испр. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 332с.
1264122
  Капранов В.Д. Руководство к практическим занятиям / В.Д. Капранов. – Москва, 1959. – 360 с.
1264123
   Руководство к практическим занятиям в лаборатории процессов и аппаратов химической технологии : учебное пособие для вузов. – 6-изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, Ленинград. отд., 1990. – 272 с. – ISBN 5-7245-0510-X
1264124
  Лейберг П. Руководство к практическим занятиям в физической лаборатории / П. Лейберг. – 5-е изд. – Москва : Госиздат, 1920. – 80 с.
1264125
  Лютцау Г.И. Руководство к практическим занятиям в физической лаборатории : Электричество / Г.И. Лютцау ; Под ред. проф. В. Д. Зернова. – Москва : Гос. техн. изд-во ; [Тип. "Красный печатник", Ленинград], 1930. – 84 с. – (Инженерно-промышленная библиотека ; Б. Серия; № XII-125)
1264126
  Шестаков А.Г. Руководство к практическим занятиям по агрохимии / А.Г. Шестаков : ОГИЗ Сельхозгиз
Ч. 2. – 1940. – 447 с.
1264127
  Давыдов В.В. Руководство к практическим занятиям по биологической химии : учеб. пособие / В.В. Давыдов, В.Н. Швец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 315, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-774-6
1264128
   Руководство к практическим занятиям по генетике. – Москва, 1989. – 51с.
1264129
   Руководство к практическим занятиям по геодезии : (камеральные работы) / Г.В. Господинов, Н.Г. Жуков, Г.А. Малахова, В.Н. Сорокин; Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова ; Г.В. Господинов, Н.Г. Жуков, Г.А. Малахова, В.Н. Сорокин ; под общ. ред. Г.В. Господинова. – Москва : ЛИК МГУ, 1962. – 119 с.
1264130
   Руководство к практическим занятиям по гистологии с основами цитологии и общей эмбрионологии. – М, 1962. – 215с.
1264131
  Нечаев А.В. Руководство к практическим занятиям по кристаллографии и минералогии : (склеивание кристаллографических моделей, определение минералов) : для сред. учебн. заведений : с 32 рис. и 37 черт. на 12 таблицах / А.В. Нечаев, проф. – 4-е изд. – Киев : Изд. Пироговского Т-ва, 1918. – 32 с., 12 л. табл. рис. : ил.
1264132
   Руководство к практическим занятиям по курсу общей генетики. – Ленинград, 1988. – 87с.
1264133
   Руководство к практическим занятиям по курсу общей геологии. – М, 1945. – 156с.
1264134
  Лебедева М.Н. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии / М.Н. Лебедева. – 5-е изд., переработ. – Москва, 1973. – 312с.
1264135
   Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии и лабораторной диагностике инфекционных болезней. – К, 1986. – 376с.
1264136
   Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. – Ленинград, 1970. – 218с.
1264137
   Руководство к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических исследований. – М, 1990. – 303с.
1264138
  Рыков Н.А. Руководство к практическим занятиям по методике преподавания зоологии / Н.А. Рыков. – Москва, 1976. – 176с.
1264139
  Лебедева М.Н. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.Н. Лебедева. – 2-е изд., доп. – М., 1950. – 260с.
1264140
   Руководство к практическим занятиям по микробиологии : учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1983. – 221 с.
1264141
   Руководство к практическим занятиям по микробиологии. – 3-е изд. – Москва, 1995. – 222с.
1264142
   Руководство к практическим занятиям по микробиологии, иммунологии и вирусологии. – мо : Медицина, 1977. – 288с.
1264143
  Каденская М.И. Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии : для студентов-заоч. геогр. фак. пед. ин-тов / Каденская М.И. ; Гл. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва прос. РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 238
1264144
   Руководство к практическим занятиям по неорганической химии. – М, 1959. – 300с.
1264145
  Лабзина Л.Я. Руководство к практическим занятиям по обмену белков : учеб. пособ. / Л.Я. Лабзина, Т.Ф. Атянина. – Саранск, 1982. – 92 с. : ил., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1264146
   Руководство к практическим занятиям по общей биологии (зоология с паразитологией). – Москва : Медгиз, 1956. – 255с.
1264147
  Каденский А.А. Руководство к практическим занятиям по общей геологии / А.А. Каденский, М.И. Каденская. – М., 1962. – 100с.
1264148
  Князев В.С. Руководство к практическим занятиям по общей петрографии / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – М., 1978. – 97с.
1264149
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М.Л, 1928. – 132с.
1264150
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – 2-е изд. – М.Л, 1931. – 103с.
1264151
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М.Л, 1932. – 144с.
1264152
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – Л, 1962. – 141с.
1264153
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М, 1962. – 208с.
1264154
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М, 1967. – 44с.
1264155
  Копылев Б.А. Руководство к практическим занятиям по общей химической технологии. / Б.А. Копылев. – Л.-М., 1953. – с.
1264156
   Руководство к практическим занятиям по радиохимии. – М, 1968. – 700с.
1264157
   Руководство к практическим занятиям по радиохимии. – 2-е изд. – М, 1980. – 584с.
1264158
   Руководство к практическим занятиям по судебной медицине. – Киев, 1988. – 326 с.
1264159
   Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ. – Л, 1957. – 292с.
1264160
   Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ. – 2-е изд. – Л, 1963. – 376с.
1264161
   Руководство к практическим занятиям по физике. – Ленинград
1. – 1953. – 63 с.
1264162
   Руководство к практическим занятиям по физиологии. – М, 1977. – 216с.
1264163
   Руководство к практическим занятиям по физиологии животных и человека. – М, 1975. – 142с.
1264164
   Руководство к практическим занятиям по физическим основам радиохимии. – М, 1971. – 520с.
1264165
  Кухтина Ж.М. Руководство к практическим занятиям по цитологии / Ж.М. Кухтина. – Москва : Просвещение, 1971. – 112 с. : ил. + Додатки: с. 1-64
1264166
   Руководство к практическим занятиямпо внутренним болезням. – К, 1987. – 136с.
1264167
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – Л., 1973. – 284с.
1264168
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – 2-е перераб. – Л., 1978. – 288с.
1264169
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – 3-е перераб. – Л., 1988. – 334с.
1264170
  Кравцов В.И. Руководство к практическим работам по электрохимии / В.И. Кравцов. – Л., 1979. – 216с.
1264171
  Кюкенталь В. Руководство к практической зоологии : с 180 рис. / В. Кюкенталь, проф. зоологии и сравнит. анатомии ун-та в Бреславле ; Пер. с 2-го нем. изд. ассист. Воен.-мед. акад. А.К. Линко и К.З. Яцуты, с предисл. проф. С.-Петерб. ун-та В.М. Шимкевича. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1904. – V, [3], 394, XIII с.


  Авт. предисл.: Шимкевич, Владимир Михайлович (1858-1923)
1264172
  Чайковский П.И. Руководство к практическому изучению гармонии : учебник, сост. проф. Моск. консерватории П. Чайковским. – 7-е изд. – Москва ; Лейпциг : Изд. П. Юргенсона, 1902. – 155 с. : нот.
1264173
  Любомирский Г.Л. Руководство к практическому изучению элементарной теории музыки, приспособленное и изложенное в 32 уроках / сост. Г.Л. Любомирский. – 2-е изд. испр. и доп. статьей о разреш. диссонансов. – Киев ; Варшава : Гл. скл. изд. в маг. Леона Идзиковского, 1913. – [4], 116, IV с. нот.
1264174
  Любомирский Г.Л. Руководство к практическому изучению элементарной теории музыки, приспособленное и изложенное в 32 уроках / сост. Г.Л. Любомирский, пр. муз. шк. Н.В. Лисенко. – Киев ; Варшава : Гл. скл. изд. в маг. Леона Идзиковского
Курс 2. – 1913. – [4], 141, 24, II с., нот.
1264175
  Пеннкевич М.С. Руководство к производству и обработке магнитных наблюдений по генеральной магнитной съемке СССР / М.С. Пеннкевич; Глав. упр. гидромет. службы при СМ СССР; Науч.-иссл. ин-т земного магнетизма. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 226с. : Ил.
1264176
  Болле И. Руководство к разведению тутового дерева и шелковичных червей / Иоганна Болле, д-ра Имп.-Королевской опыт. с.-х.-хим. ст. в Герце и Франца Гвозденовича, инспектора того же учреждения ; Пер. Л.Г. Ж-ва, под ред. В.А. Бертенсона. – Одесса : Тип "Одесские новости", 1910. – 153, [2] с., 2 л. ил., табл. : ил., табл.


  Ред.: Бертенсон, Василий Алексеевич (1860-)
1264177
  Казицын Ю.В. Руководство к расчету баланса вещества и внутренней энергии при формировании метасоматических пород / Ю.В. Казицын, В.А. Рудник. – Москва : Недра, 1968. – 364с.
1264178
  Кельтенова Р.Т. Руководство к решению задач по высшей математике / Р.Т. Кельтенова, Ф.У. Утегалиева. – Алма-Ата, 1989. – 167с.
1264179
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : Учеб. пособие для вузов / Г.И. Запорожец. – Москва : Высш. школа, 1961. – 387с.
1264180
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : Учеб. пособие для втузов / Г.И. Запорожец. – 3 изд. – Москва : Высш. школа, 1964. – 479с.
1264181
  Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу : Учеб. пособие для втузов / Г.И. Запорожец. – 4 изд. – Москва : Высш. школа, 1966. – 459с.
1264182
  Ицкович Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов (для втузов) / Г.М. Ицкович. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1970. – 542 с.
1264183
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости : учебное пособие / В.Г. Рекач. – Москва : Высшая школа, 1966. – 227 с.
1264184
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости : учеб. пособие для студентов инженер.-строит. вузов и фак. / В.Г. Рекач, проф., докт. техн. наук. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 214, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-213
1264185
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости : учеб. пособие для студентов строит. спец. вузов / В.Г. Рекач. – Москва : Высшая школа, 1973. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382
1264186
  Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости / В.Г. Рекач. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 287 с.
1264187
  Микулик Н.А. Руководство к решению технических задач по теории вероятностей и математической статистике : eчеб. пособие для машиностроит. специальностей вузов / Н.А. Микулик. – Минск, 1977. – 143с.
1264188
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 2-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1896. – XVI, 548 с.
1264189
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 3-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1904. – XVI, 522 с.
1264190
  Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / сост. М.И. Мыш, присяж. пов. – 4-е изд., пересмотр.. и знач. доп. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1914. – XXII, 652 с.
1264191
  Иловайский Д.И. Руководство к русской истории : средний курс / сост. Д. Иловайский. – 44-е изд. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1916. – 180 с.
1264192
  Соколов Н. Руководство к собиранию и воспитанию насекомых : Энтомологические коллекции : С 119 рис. в тексте и на 7-ми таблицах / Н. Соколова ; Г.У.З. и З., Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1909. – VIII, 268 с., 7 л. ил. : ил.
1264193
   Руководство к совершению актов, договоров и обязатеьств на основании положения о нотариальной части : 2-е изд., с прил. образцов и форм и новых правил: о порядке совершения, хранения и утверждения духов. завещаний. – [Санкт-Петербург] : [Тип. А. Траншеля], 1869. – [4], VI, 354 с. – (Судебные уставы Императора Александра II с комментариями и разъяснениями)
1264194
  Португалов А.В., Португалов О.А. Руководство к составлению ученических сочинений для учащихся и экстернов. : пособие для изучения техники сочинений без помощи учителя / А.В. Португалов и О.А. Португалов. – 5-е изд., исп. и доп. – Киев : Книгоиздат И.И. Самоненко, 1914. – XII, 388 с.
1264195
  Бродовский М.М. Руководство к сочинению (прозаическому и стихотворному) : Пособие к конкурс. экзаменам по рус. яз. / М.М. Бродовский. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского ; [Тип. В.П. Мещерского], 1901. – VI, 192 с.


  Содержане: План и слог сочинения; Стихотворение; Роман; Повесть; Рассказ; Очерк; Набросок; Эскиз и пр. ; Трагедия; Комедия; Драма; Корреспонденция обыкновенная; Кореспонденция газетная; Ораторские речи
1264196
  Савельева Н.И. Руководство к спецпрактикуму по оптическим методам анализа. / Н.И. Савельева, А.Д. Белоглазова. – Казань, 1980. – 100с.
1264197
   Руководство к спряжению неправильных глаголов французского языка. – Киев : Изд. Л.И. Блехмана, 1906. – 133, [1] с.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1264198
  Гугель Е. Руководство к умственным упражнениям, при преподавании отечественного языка : в 3 курсах / Егор Гугель. – Санкт-Петербург : Печатано в тип. Х. Гинце, 1833. – XIII, 5, 171 с.
1264199
  Рейхерт, К., оптическая фабрика (Вена) Руководство к употреблению микроскопов оптико-механического заведения К.Рейхерта в Вене, 8, Бенногассе 24-26 / Пер. с нем... д-ра А. Е. Феоктистова. – Вена. – 24 с. : ил.
1264200
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – М.-Л., 1930. – 356с.
1264201
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1932. – 408с.
1264202
  Острогорский В.П. Руководство к чтению поэтических сочинений (по. Л. Эккардту) : С прил. примеч. и краткого учебника теории поэзии : Для мужск. и женск. учеб. заведений перевели и сост. приложения Н. Максимов и В. Острогорский / Виктор Острогорский. – 3-е изд., вновь перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Глазуноа, 1897. – 202 с. разд. паг. – Экз. № 31389 деф., отсутств. с. 107...., в экз. № 31390 только есть с. I-XIV, остальные отсутствуют


  На тит. л. № 31390 подпись-фам.: И. Турчинович
1264203
  Куперт Ю.В. Руководство Коммунистической партии общественно-политической жизнью западносибирской деревни в условиях социалистической реконструкции, 1926-1937 гг. / Ю.В. Куперт. – Томск, 1982. – 412 с.
1264204
  Сабирова Д.К. Руководство КПСС развитием интернациональных связей рабочего класса СССР / Д.К. Сабирова. – Казань, 1988. – 274с.
1264205
  Манаенков А.И. Руководство партии культурным строителдьством в дкрквне / А.И. Манаенков. – М, 1985. – 64с.
1264206
  Мошер С. Руководство по Microsoft Exchange : Включает описание Microsoft Outlook, Exchange 5.5 и Windows Messaging / Сью Мошер; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 1998. – 24с., 632c. + компакт-диск. – ISBN 5-7502-0067-1
1264207
  Солтыш М В. Руководство по алмазному бурению геологоразведочных скважин / М В. Солтыш. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 208с.
1264208
  Сюрин В.Н. Руководство по ветеринарной вирусологии. / В.Н. Сюрин. – М., 1966. – с.
1264209
  Красовский Ф.Н. Руководство по высшей геодезии : учебник для геодезических вузов / Ф.Н. Красовский, В.В. Данилов; [отв. ред. И.И. Энтин]. – Вып. 1. – Москва : Изд-е Редбюро ГУГСК НКВД СССР
Ч. 1. – 1938. – 420 с.
1264210
  Красовский Ф.Н. Руководство по высшей геодезии : учебник для геодезических вузов / Ф.Н. Красовский, В.В. Данилов; [отв. ред. И.И. Энтин]. – Вып. 2. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Ч. 1. – 1939. – 411 с.
1264211
  Иордан В. Руководство по высшей геодезии / В. Иордан, О. Эггерт, М. Кнейссль. – под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва : ГНТИ литературы по геологии и охране недр
Т. 1 : Триангуляция, базисные измерения и уравнительные вычисления. – 1963. – 550 с. – Пер. с 10-го немец. изд. А.В. Теуша; Под ред. и с вступ. статьей Г.В. Багратуни
1264212
  Алексеев Р.И. Руководство по вычеслению и обработке результатов количественного анализа / Р.И. Алексеев, Ю.И. Коровин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 75 с.
1264213
  Сычева-Михайлова Руководство по геолого-геоморфологической практике. / Сычева-Михайлова. – М., 1986. – 98с.
1264214
  Тамман Г. Руководство по гетерогенным равновесиям. / Г. Тамман. – Л., 1935. – 328с.
1264215
   Руководство по гидрогеологической практике. – 3-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 513с.
1264216
   Руководство по гидрогеологическому исследований морских устьев рек. – Л, 1965. – 340с.
1264217
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.1 : Долгосрочные прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ./Ред. Е.Г.Попов/. – 1989. – 359с.
1264218
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.2 : Краткосрочный прогноз расхода и уровня воды в реках /Руководство использов. Б.А.Апполов/. – 1989. – 246с.
1264219
   Руководство по гидрологическим прогнозам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып.3 : Прогноз ледовых явлений на реках водохранилищах. /Общ. ред. руков. вып. Е.Г.Поповым/. – 1989. – 168с.
1264220
   Руководство по гистологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. и др Брусиловский; И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. Брусиловский и др. ; редкол. : И.Г. Акмаев, В.Л. Быков и др. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00131-2(т.1)
Т. 1 : Общая гистология (учение о тканях) / ред. тома : Р.К. Данилов, В.Л. Быков. – 2001. – 495 с.
1264221
   Руководство по гистологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. и др. Баженов; Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. Баженов и др. ; ред. тома : Р.К. Данилов, В.Л. Быков, И.А. Одинцова. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00132-0 (т.2)
Т. 2 : Частная гистология органов и систем. – 2001. – 735с.
1264222
   Руководство по глянциологическим работам в горах (временное). – М, 1960. – 104с.
1264223
   Руководство по делопроизводству. – М, 1969. – 175с.
1264224
   Руководство по делопроизводству. – Москва, 1972. – 294с.
1264225
   Руководство по долгосрочным прогнозам погоды на 3-10 дней. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1968. – 352с.
1264226
   Руководство по долгосрочным прогнозам погоды на 3-10 дней. – Л
2. – 1968. – 326с.
1264227
   Руководство по домашнему чтению для студентов факультета иностранных языков немецкого отделения. – Ашхабад, 1982. – 72с.
1264228
  Кинг Г.Д. Руководство по звукотехнике / Г.Д. Кинг. – Ленинград, 1980. – 384 с.
1264229
   Руководство по зоологии. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз
Т. 2 : Безпозвоночные. Простейшие. Губки. Плоские черви. Круглые черви. Коловратни. – 1937. – 795 с. : ил.
1264230
   Руководство по зоологии. – Москва: Ленинград
Т. 2. – 1940. – 684с.
1264231
   Руководство по зоологии. – Москва; Ленинград
Т. 6 : Позвоночные: птицы. – 1940. – 856с.
1264232
   Руководство по зоологии. – М.Л.
3,ч.2. – 1951. – 608с.
1264233
  Кудерский И.Г. Руководство по изготовлению сухих бромосеребряных фотопластин, негативов и диапозетивов. / И.Г. Кудерский. – М, 1972. – 118с.
1264234
  Сулакшин С.С. Руководство по измерению искривления скважин : (для технического бурового персонала) / С.С. Сулакшин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 108с.
1264235
   Руководство по изучению биологического окисления полярографическим методом. – Москва, 1973. – 222с.
1264236
  Мальцев А.И. Руководство по изучению и определению семян и плодов сорных растений / А.И. Мальцев. – Ленинград
1. – 1925. – 143 с.
1264237
   Руководство по изучению кожного покрова млекопитающих. – М, 1988. – 278с.
1264238
   Руководство по изучению крымско-татарского языка. – Симферополь, 1931. – 103с.
1264239
   Руководство по изучению магматических и метаморфических пород. – М, 1986. – 136с.
1264240
   Руководство по изучению новейших отложений : (сопряженный анализ новейших отложений). – Москва : Московский университет, 1976. – 310с.
1264241
   Руководство по изучению новейших отложений : (сопряженный анализ новейших отложений). – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1987. – 236с.
1264242
   Руководство по изучению режима и баланса подземных вод в речных бассейнах Международного гидрогеологического десятилетия. – М, 1968. – 255с.
1264243
  Савельев Б.А. Руководство по изучению свойств льда / Б.А. Савельев. – Москва : Московский университет, 1963. – 199с.
1264244
   Руководство по инженерно-геологическим изысканиям для гидротехнического строительства. – Москва : Энергия, 1976. – 377с.
1264245
   Руководство по инженерно-геологическим изысканиям на оползневых склонах Южного берега Крыма. – М, 1978. – 75с.
1264246
   Руководство по инженерно-геологической документации строительных выемок для строительстве гидротехнических сооружений. – М, 1979. – 52с.
1264247
   Руководство по интерпретации и обработке монограмм. – М, 1969. – 156с.
1264248
   Руководство по ионообменной, распределительной и осадочной хроматографии. – М, 1965. – 200с.
1264249
  Кирюков В.В. Руководство по исследования вещественного состава и свойств ископаемых углей. / В.В. Кирюков. – Ленинград
Ч.1. – 1965. – 107 с.
1264250
  Кирюков В.В. Руководство по исследования вещественного состава и свойств ископаемых углей. / В.В. Кирюков. – Л.
Ч.2. – 1966. – 78с.
1264251
  Истрина Е.С. Руководство по истории русского языка : с хрестоматией, снимками с древних рукописей и двумя картами в красках / Е.С. Истрина. – Петроград : Изд. Я. Башмакова и К, 1915. – 114 с.
1264252
  Истрина Е.С. Руководство по истории русского языка : с хрестоматией, снимками с древних рукописей и двумя картами в красках / Е.С. Истрина. – Изд. 2-е, испр. – Петроград : Изд. Я. Башмакова и К, 1917. – 114 с.
1264253
   Руководство по количественному иммуноэлектрофорезу. – Москва : Мир, 1977. – 216с.
1264254
   Руководство по контролю актинометрических наблюдений. – 2-е изд. – Л, 1970. – 128с.
1264255
   Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М, 1991. – 368с.
1264256
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
2. – 1954. – 228с.
1264257
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Часть 1. – 1964. – 520с.
1264258
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1965. – 492с.
1264259
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Часть3. Выпуск 4 : Синоптические процессы и прогноз погоды в восточных районах СССР. – 1965. – 214с.
1264260
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
3,вып 2. – 1965. – 236с.
1264261
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
3,вып.3. – 1966. – 276с.
1264262
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 3-е изд. – Л
1. – 1986. – 701с.
1264263
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 2-е изд. – Л
2. – 1986. – 197с.
1264264
   Руководство по культивированию нервной ткани. – 2-е изд. – М, 1988. – 318с.
1264265
   Руководство по курсу "Организация и тактика медицинской службы гражданской обороны". – Ашхабад, 1983. – 120с.
1264266
   Руководство по курсу "Радиационные поражения, поражения ОВ и защита от них". – Ашхабад, 1983. – 114с.
1264267
   Руководство по лабораторной диагностике вирусных и риккетсиозных болезней. – Москва, 1965. – 591с.
1264268
   Руководство по лабораторным работам в курсе "Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений". – Казань, 1974. – 59с.
1264269
   Руководство по ландшафтному планированию. – Москва : Государственный центр экологических программ
Т. 2 : Методические рекомендации по ландшафтному планированию. – 2001. – 73 с.
1264270
  Курошев Г.Д. Руководство по летней топографической практике : учеб. пособ. / Г.Д. Курошев; Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 104 с.
1264271
   Руководство по лечению комбинированных радиационных поражений на этапах медицинской эвакуации. – М, 1982. – 152с.
1264272
  Новицкий О.М. Руководство по логике / составленное Ор. профессором Университета Св. Владимира Орестом Новицким. – Киев : В университетской типографии, 1841. – VIII, 324 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф
1264273
  Некрасов В.В. Руководство по маломоу практикуму по органической химии / В.В. Некрасов. – Москва-Л., 1950. – 276с.
1264274
  Некрасов В.В. Руководство по маломоу практикуму по органической химии / В.В. Некрасов. – 4-е. – Москва-Ленинград, 1964. – 380с.
1264275
  Некрасов В.В. Руководство по маломоу практикуму по органической химии : учебное пособие / В.В. Некрасов. – Москва : Химия, 1975. – 328 с.
1264276
   Руководство по медицинским вопросам противорадиационной защиты. – М, 1975. – 216с.
1264277
   Руководство по медицинской библиографии. – Москва : Медицина, 1965. – 192 с.
1264278
   Руководство по медицинской энтомологии. – М, 1974. – 360с.
1264279
  Кашкин П.Н. Руководство по медицинсой микологии / П.Н. Кашкин, Н.Д. Шеклаков. – Москва, 1978. – 328с.
1264280
   Руководство по месячным прогнозам погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 365с.
1264281
   Руководство по методам исследований и расчетов перемещения наносов и динамики берегов при инженерных изысканиях. – М, 1975. – 365с.
1264282
   Руководство по методам разведки и подсчету запасов золоторудных месторождений. – М, 1956. – 456с.
1264283
   Руководство по методике исследований физиологии рыб. – М, 1962. – 376с.
1264284
   Руководство по методике люминесцентно-битуминологического исследования. – Л, 1966. – 112с.
1264285
   Руководство по методике опробования гравийно-песчаных месторождений. – Л, 1962. – 63с.
1264286
   Руководство по микробиологии и эпидемиологии. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 330с.
1264287
  Столяров К.П. Руководство по микрохимическим методам анализа / К.П. Столяров. – Л., 1981. – 248с.
1264288
   Руководство по морским гидрохимическим исследованиям. – М, 1959. – 256с.
1264289
   Руководство по наблюдению за выборами / [пер. с англ. В. Стегния ; ред. рус. текста Е. Лебедева ]. – Изд. 6-е. – Warsaw : БДИПЧ ОБСЕ, 2010. – 149 с. : ил., табл. – ISBN 978-92-9234-783-3
1264290
   Руководство по наблюдениям на курортных метеорологических станциях. – Ленинград : Недра, 1978. – 176с.
1264291
   Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков ; [ред.: М.А. Акоев] ; Урал. федеральный ун-т ; Thomson Reuters. – Екатеринбург : ИПЦ УрФУ, 2014. – 248, [2] с. : ил., табл. – Текст рус., англ. - Предм. и имен. указ.: с. 241-247. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7996-1352-5
1264292
   Руководство по научно-техниченскому прогнозированию. – М, 1977. – 350с.
1264293
   Руководство по неорганической химии к практическим работам. – Чебоксары, 1971. – 16с.
1264294
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 1. – 1985. – 319с.
1264295
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 2. – 1985. – 321-657с.
1264296
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 3. – 1985. – 669-1056с.
1264297
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 4. – 1985. – 1059-1502с.
1264298
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 5. – 1985. – 1510-1864с.
1264299
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 6. – 1986. – 360с.
1264300
   Руководство по неорганическому синтезу. – М, 1997. – 320с.
1264301
  Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней / Дж. Синкенкес. – М., 1989. – 422с.
1264302
  Смирнов А.А. Руководство по обработке и интерпретации результатов наземной электроразведки / А.А. Смирнов, С.Н. Закутский, И.В. Притыка. – Воронеж
Часть 2 : Электромагнитное профилирование. – 1984. – 141с.
1264303
   Руководство по обследованию вредной энтомофауны почвы. – Киев ; Полтава, 1937. – 302 с.
1264304
  Скакун В.А. Руководство по обучению слесарному делу. / В.А. Скакун. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 95с.
1264305
  Сперанская Е.Н. Руководство по оперативной методике в физиологическом эксперименте / Е.Н. Сперанская. – Ленинград, 1948. – 128с.
1264306
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека / Д. Зернов. – 13-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 480с.
1264307
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека. / Д. Зернов. – 14-е изд. – М.-Л.
1. – 1939. – 463с.
1264308
  Колодочка Л.А. Руководство по определению растениеобитающих клещей-фитосейид / Л.А. Колодочка. – Киев, 1978. – 79с.
1264309
  Кельберт Д.Л. Руководство по оформлению письменной работы студента / Д.Л. Кельберт. – Ташкент, 1962. – 56с.
1264310
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков : Руководство при постройке геодезических знаков аэрогеодезическими предприятиями ГУГК / В.Н. Шишкин. – Изд-е второе, исправл. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 216с.
1264311
  Карышева А.Ф. Руководство по практической вирусологии : (справочное пособие) / А.Ф. Карышева, В.Н. Сюрин; АН МССР, Институт зоологии и физиологии. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 210 с. : рис. – Библиогр.: с. 204-207
1264312
  Кац А.М. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований. / А.М. Кац. – Л., 1976. – 255с.
1264313
  Пьеро Ф. Руководство по программированию под управлением MS DOS / Под ред. Ф.Пьеро; Пер с франц. Ю.В.Рубана. Под ред. Л.В.Лямина. – Москва : Радио и связь, 1995. – 544 с. – ISBN 5-256-00829-3
1264314
  Тарасов П.И. Руководство по расследованию преступлений. / П.И. Тарасов, Б.М. Шавер. – М., 1941. – 191с.
1264315
  Карль Д. Руководство по ремонту часов / Д. Карль. – М, 1965. – 224с.
1264316
  Наумов Л.Б. Руководство по рентгендиагностике / Л.Б. Наумов, М Д. Абдурасулов. – Ташкент, 1968. – 288с.
1264317
  Мачерет Е.Л. Руководство по рефлексотерапии / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк. – К., 1984. – 302с.
1264318
  Кривошей В.Д. Руководство по решению задач теоретической механики / В.Д. Кривошей. – Киев, 1961. – 288 с.
1264319
  Романовский В.Е. Руководство по русской истории : (Для ст . кл. сред. школы и для самообразования) : в 2 ч. / В.Е. Романовский. – Москва : Книгоиздат К.И. Тихомирова ; [Тип. Рус. т-ва Чистые пруды]
Ч. 2. – 1911. – [2], 470 с.
1264320
  Русанов Б.С. Руководство по составлению топографической основы геологических карт масштаба 1 : 200000 / Б.С. Русанов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 116 с.
1264321
  Титов Л.Ф. Руководство по стереофотограмметрической съемке волн / Л.Ф. Титов, Ф.А. Коршак; Арктический НИИ Главного управления Северного Морского пути при СМ Союза ССР. – Ленинград : Главсевморпути, 1948. – 158 с. – (Серия: Пособия и руководства ; Выпуск 20)
1264322
   Руководство по сушке семенного зерна в зерносушилках. – М, 1954. – 32с.
1264323
  Колесников Руководство по счетоводству и отчетности гнездовых семеноводческих товариществ. / Колесников, в. – М., 1930. – 80с.
1264324
   Руководство по тарированию гидрометрических вертушек в тарировочном лотке Урываерва. – Л, 1956. – 36с.
1264325
   Руководство по тарированию и поверке морских гидрологических приборов. – Л
3. – 1956. – 120с.
1264326
   Руководство по технической электрохимии. – Москва-Ленинград : ОНТИ
Т. 3. – 1936. – 436 с.
1264327
   Руководство по технической электрохимии. – Москва : Металлургиздат
Ч. 2А : Электропечи в черной металлургии. – 1960. – 500 с.
1264328
   Руководство по техническому труду в школьных мастерских. – Минск, 1970. – 208с.
1264329
   Руководство по технологии и организации скоростного проведения горизонтальных горно-разведочных пород в условиях вечной мерзлоты. – Томск, 1984. – 189с.
1264330
   Руководство по токсикологии отравляющих веществ. – К, 1964. – 464с.
1264331
   Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500. – Москва : Недра
Высотные сети. – 1976. – 208 с.
1264332
   Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500. – Москва : Недра
Фототеодолитная съемка. – 1977. – 135 с.
1264333
   Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500. – Москва : Недра
Наземные съемки. – 1977. – 135 с.
1264334
   Руководство по топографической съемке стереофотограмметрическим способом в масштабе 1 : 5000. – М, 1952. – 99с.
1264335
   Руководство по травматологии. – Л, 1979. – 352с.
1264336
   Руководство по учебной геодезической практике : для студ. горного и геологоразведочного ф-ов. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск : Томский ун-т, 1966. – 122 с.
1264337
   Руководство по учебной геодезической практике : для студ. геологоразведочного и горного ф-ов. – 3-е изд. – Томск : ТГУ, 1973. – 120 с.
1264338
   Руководство по учебной геологической практике в Крыму : Учебное пособие. – Москва : Недра
Том I : Методика проведения геологической практики и атлас руководящих форм. – 1973. – 232с.
1264339
   Руководство по учебной геологической практике в Крыму. – М
1. – 1973. – 232с.
1264340
   Руководство по учебной геологической практике в Крыму. – Москва : Недра
Том 2 : Геология Крымского полуострова. – 1973. – 192с.
1264341
   Руководство по учебной геофизической практике. – М, 1980. – 161с.
1264342
   Руководство по учебной общегеологической практике. – Москва : Московский университет, 1984. – 72с.
1264343
   Руководство по учету вредителей и болезней полевых и овощных культур. – Л.М., 1934. – 172с.
1264344
   Руководство по физиологии труда. – М, 1969. – 408с.
1264345
   Руководство по физиологии чувств насекомых. – М, 1977. – 224с.
1264346
   Руководство по физиологии чувств насекомых. – М, 1977. – 223с.
1264347
   Руководство по физиологии чувств насекомых. – 2-е изд. – М, 1983. – 261с.
1264348
   Руководство по формулировке и оценке оправдываемости долгосрочных прогнозов погоды малой и большой заблаговременности для Арктики. – Л, 1961. – 56с.
1264349
   Руководство по химическому анализу вод суши. – Москва-Ленинград, 1941. – 200с.
1264350
   Руководство по химическому анализу вод суши. – 2-е изд. – Новочеркасск, 1969. – 144с.
1264351
   Руководство по химическому анализу воды. – Новочеркасск, 1969. – 142с.
1264352
   Руководство по химическому анализу морских вод. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 160с.
1264353
   Руководство по химическому анализу платиновых металлов и золота / С.И. Гинзбург, К.А. Гладышевская, Н.А. Бзерская, О.М. Ивонина, И.В. Прокофьева; С.И. Гинзбург [и др.] ; АН СССР, Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1965. – 314 с., [1] л. схем. – Библиогр. в конце глав
1264354
   Руководство по цитологии. – М
1. – 1965. – 572с.
1264355
   Руководство по цитологии. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 674с.
1264356
   Руководство по электронно-ламповым интеграторам типа ЭЛИ. – М, 1952. – 256с.
1264357
   Руководство по элементам исследовательской работы студентов по аналитической химии. – М
2. – 1976. – 80с.
1264358
   Руководство по эндокринологии. – М, 1973. – 512с.
1264359
   Руководство по энтомологической практике. – Л, 1983. – 230с.
1264360
  Лазарева И.А. Руководство пользования ОС РВ. / И.А. Лазарева. – М., 1987. – 60с.
1264361
  Маккелви М. Руководство пользователя / М. Маккелви. – М., 1996. – 576с.
1264362
   Руководство пользователя MS DOS 4.x. – Москва, 1990. – 133с.
1264363
   Руководство пользователя по работе с операционной системой ДИСПАК. – М, 1982. – 128с.
1264364
   Руководство практикумами по психологии спорта. – Тарту
1. – 1990. – 60с.
1264365
   Руководство практического психолога. – М, 1995. – 120с.
1264366
   Руководство практического психолога. – М, 1995. – 168с.
1264367
   Руководство практического психолога. – М, 1995. – 123с.
1264368
   Руководство профессиональным становлением молодого учителя. – М, 1985. – 108с.
1264369
  Тодыка Ю.Н. Руководство районных Советов нижестоящими Советами депутатов трудящихся / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. Н.Г. Старовойтов ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1977. – 123 с.
1264370
   Руководство самообразованием школьников. – М, 1983. – 143с.
1264371
   Руководство сельской восьмилетней школой. – М, 1978. – 247с.
1264372
   Руководство службы станций радиообнаружения "Пегматит" и "Редут". – Москва : Военное издательство, 1946. – 364 с.
1264373
   Руководство Советов народных депутатов экономическим и социальным развитием. – К, 1986. – 254с.
1264374
   Руководство стоковым станциям. – Л, 1954. – 288с.
1264375
  Максимова В.Н. Руководство учебно-воспитательным процессом в среднем профтехучилище: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1988. – 67с.
1264376
   Руководство учебно воспитательной работой в восьмилетней школе. – М, 1961. – 359с.
1264377
   Руководство учебно воспитательной работой в школе. – М, 1954. – 24с.
1264378
   Руководство чтением в билиотеке. – Л, 1987. – 68с.
1264379
   Руководство чтением детей в билиотеке. – 3-е изд. – М, 1976. – 320с.
1264380
   Руководство чтением на абонементе в массовой билиотеке. – М, 1954. – 64с.
1264381
  Иорданский Н.Н. Руководство школой. / Н.Н. Иорданский. – М., 1918. – 142с.
1264382
  Езекян Р.К. Руководтво Компартии Армении профсоюзами республики в 1959-1965 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Езекян Р.К.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
1264383
   Руководтели внешней разведки страны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12. – С. 12-22. – ISSN 0235-7089


  История в лицах.
1264384
  Гранов Н.А. Руководящая деятельность Коммунистической партии по коренному улучшению строительного дела в годы пятой пятилетки : Автореф... канд .ист.наук: / Гранов Н. А.; МГУ, ИПКП обществ. наук. – М., 1956. – 16л.
1264385
  Янчаускас Руководящая деятельность КП Литвы в области социального обеспечения трудящихся в годы строительства социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Янчаускас Эдуардас-Энрикас; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 25л.
1264386
  Куличенко М.И. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии в борье украинского народа за государственное объединение Советской Украины с Советской Россией (1917-1922 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куличенко М. И.; ИПКИ маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 325л. – Бібліогр.:л.I-VII
1264387
  Шашло Т.М. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии в развитии советской школы на Украине : автореф. дис. ...канд. ист. наук / Шашло Т.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 19 с.
1264388
  Чичканева Мария (ЧССР) Руководящая и направляющая роль коммунистической партии Чехословакии в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чичканева Мария (ЧССР); КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
1264389
  Чичканева М. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Чехословакии в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чичканева М.; КГУ. – К., 1982. – 23л.
1264390
   Руководящая и направляющая сила советского общества : Ленинским курсом мира и прогресса. – Москва : Книга, 1986. – 39с. – (Мир. Труд. Коммунизм : Беседы о книгах ; Вып. 86)
1264391
   Руководящая и организующая роль КПСС в период развитого социмализма. – Л, 1978. – 304 с.
1264392
   Руководящая рогль рабочего класса в сициалистических странах. – М., 1970. – 342с.
1264393
  Бабаев А.Б. Руководящая роль Бакинской большевитской организации во всеобщей политической задастовке бакинских нефтепромышленных рабочих в 1914 г : Автореф... канд. ист.наук: / Бабаев А.Б.; МВО СССР Азерю. индуср. ин-т им М.Азизбекова. – Баку, 1949. – 41л.
1264394
  Жеков К.Н. Руководящая роль болгарского рабочего класса в борьбе за становление и укрепление накродно-демократической власти в стране : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Жеков К. Н.; КГУ. – Киев, 1979. – 22л.
1264395
  Маринов В.Н. Руководящая роль Болгарской коммунистической партии в ускоренном развитии сельского хозяйства НРБ (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маринов В.Н.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. междунар. коммунистич. и рабочего движения. – Москва, 1963. – 17л.
1264396
  Варданян Елена Магаковна Руководящая роль коммунистической партии Армении в оганизации творческих сил интеллигенци республики в годы Велико Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Варданян Елена Магаковна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 24л.
1264397
  Матюшенко П.И. Руководящая роль Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования и стахановского движения в промышленности Львовской области : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Матюшенко П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
1264398
  Матюшенко П.И. Руководящая роль Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования и стахановского движения в промышленности Львовской области 1956-1950 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Матюшенко П.И.; Ин-т повышения квалификации преподават.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 222л. – Бібліогр.:л.211-222
1264399
  Шахназаров Г.Х. Руководящая роль Коммунистической партии в социалистическом обществе / Г.Х. Шахназаров. – М, 1970. – 48с.
1264400
  Пантелейчук А.А. Руководящая роль Коммунистической партии в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства (1952-1958 гг.) (На матер. Украины). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Пантелейчук А.А. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины. – Киев, 1965. – 19 с.
1264401
  Грекул А.В. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии молдавской социалистической нации : Автореф... канд .ист.наук: / Грекул А. В.; АОН при ЦК КПСС,Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 19 c.
1264402
  Аставацатуров А.А. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии осетинской социалистической нации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Аставацатуров А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1957. – 24л.
1264403
  Маркин Н.С. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии социалистических наций в СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маркин Н.С. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1264404
  Хамракулов П. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии таджикской социалистической нации. : Автореф... канд.ист.наук: / Хамракулов П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1264405
  Федоров Н.С. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании чувашской социалистической нации. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров Н.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1264406
  Исмаилов Р. Руководящая роль Коммунистической партии Узбекистана в развитии физкультурного движения в республике (1917-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Исмаилов Р.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 32л.
1264407
  Чайчук Р.Д. Руководящая роль Коммунистической партии Украины в проведении политико-просветительной работы в деревне в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чайчук Р.Д.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины. – К., 1963. – 19л.
1264408
  Оргмяэ Э.Х. Руководящая роль Коммунистической партии Эстории в установлении социалистического правосудия в Эстонской ССР. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Оргмяэ Э.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстории.-- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1969. – 36л.
1264409
  Кряучелюнас С З. Руководящая роль КП Литвы по преобразованию и расширению здравоохранения в республике в годы строительства социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кряучелюнас З.С.-С.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1973. – 16л.
1264410
  Чистяков Г.А. Руководящая роль КПСС в обеспечении военно-хозяйственной деятельности морского транспорта в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чистяков Г.А.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1977. – 28л.
1264411
   Руководящая роль КПСС в победе совтского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Днепропетровск, 1985. – 275с.
1264412
  Ермаков В.Т. Руководящая роль КПСС в развитии советской культуры на современном этапе / В.Т. Ермаков. – Москва, 1966. – 40с.
1264413
   Руководящая роль КПСС в развитит естественных наук. – Москва, 1969. – 100с.
1264414
  Лесной В.М. Руководящая роль КПСС в Советском государстве. / В.М. Лесной. – Москва, 1961. – 56с.
1264415
   Руководящая роль КПСС в условиях развитого социализма. – Москва, 1979. – 327с.
1264416
  Ерошкин В.А. Руководящая роль Марийской партийной организации в процессе завершения коллективизации и организационно-хозяйственного укрепелния колхозов области (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ерошкин В.А.; Горьк. гос .ун-т. – Горький, 1970. – 23л.
1264417
  Ерошкин В.А. Руководящая роль Марийской партийной организации в процессе завершения коллективизации и организационно-хозяйственного укрепления колхозов области (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ерошкин В.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 23л.
1264418
   Руководящая роль партии в развитии социалистического сельского хозяйства. – Пятигорск, 1984. – 185с.
1264419
  Жеков К.Н. Руководящая роль рабочего класса Болгарии в борьбе за становление и укрепление народно-демократической власти в стране : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Жеков К.Н.; МП УССР. Одесск. пед. ин-т. – Одесса, 1979. – 207л.
1264420
  Данилевский А.Ф. Руководящая роль рабочего класса в деревне - одна из закономерностей социалистической революции / А.Ф. Данилевский. – М, 1984. – 88с.
1264421
  Лифарь Г.Г. Руководящая роль рабочего класса в преобразовании социальной природы крестьянства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Лифарь Г.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
1264422
  Алексеева В.М. Руководящая роль рабочего класса в строительстве коммунизма / В.М. Алексеева. – Ленинград, 1971. – 32с.
1264423
  Москалев М.А. Руководящая роль рабочего класса СССР в строительстве коммунизма. / М.А. Москалев. – М., 1964. – 28с.
1264424
  Луковцева И.И. Руководящая роль рабочего класса СССР в управлении государством (1926-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Луковцева И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1968. – 16л.
1264425
  Назаров С.А. Руководящая роль ЦК ленинской партии в развитии и укреплении коммунистических организаций Средней Азии в период строительства социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Назаров С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1973. – 57л.
1264426
   Руководящая сила в борьбе за коммунизм. – Горький, 1975. – 219с.
1264427
  Алихова Т.Н. Руководящая фауна брахиопод ордовикских отложений северо-западной части Русской платформы / Алихова Т.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 164 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 126-127
1264428
  Данилов С.Ю. Руководящие деятели Либеральной партии Канады // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 215-227
1264429
  Герасимов П.А. Руководящие ископаемые мезозоя центральных областей Европейской части СССР / П.А. Герасимов. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1 : Пластинчатожаберные, брюхоногие, ладьеногие моллюски и плеченогие юрских отложений. – 1955. – 380с.
1264430
  Герасимов П.А. Руководящие ископаемые мезозоя Центральных областей Европейской части СССР / П.А. Герасимов. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 2 : Иглокожие, ракообразные, черви, мшанки и кораллы юрских отложений. – 1955. – 91с.
1264431
   Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области : Труды Государственного Исследовательского Нефтяного Института. – Москва; Ленинград
9 : Дуабские пласты. – 1931. – 28с.
1264432
  Давиташвили Л.Ш. Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области : Труды Государственного Исследовательского Нефтяного Института / Под ред. Архангельского А.Д., Давиташвили Л.Ш. – Москва; Ленинград : ОНТИ
I-II : Тарханский и чокракский горизонты/Давиташвили Л.Ш. – 1932. – 47с.
1264433
  Пронин И.И. Руководящие кадры: Подбор,расстановка и воспитание. / И.И. Пронин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 224с.
1264434
  Григорьев А.А. Руководящие климатологические идеи А.И. Воейкова / А.А. Григорьев. – Москва4 Ленинград : АН СССР, 1948. – 9-34с.
1264435
   Руководящие материалы в помощь рабоникам вузовских библиотек. – Москва, 1974. – 409с.
1264436
   Руководящие материалы к уборочной компании 1937 г.. – Ростов-на-Дону, 1937. – 68с.
1264437
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1968. – 270с.
1264438
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – Москва, 1975. – 224с.
1264439
   Руководящие материалы по библиотечному делу : справочник. – Москва : Книга, 1982. – 207 с.
1264440
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – М., 1988. – 286с.
1264441
   Руководящие материалы по котлонадзору. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 824с.
1264442
  Александрова Г. Руководящие материалы по работе профсоюзов / сост.: Г. Александрова, Д. Радушкевич. – Москва : Профиздат, 1933. – 263 с.
1264443
  Малинко В.В. Руководящие окаменелости геологических отложений / В.В. Малинко. – М., 1934. – 38с.
1264444
  Ализаде К.А. Руководящие окаменелости плиоценовых и четвертичных отложений Азербайджана : Справочник / К.А. Ализаде, Б.Г. Векилов, Е.Х. Гейвандова; АН Азербайджанской ССР, Институт геологии им. акад. Губкина И.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 151с.
1264445
  Ализаде К.А. Руководящие окаменелости плиоценовых и четвертичных отложений Азербайджана : справочник / Ализаде К.А., Гейвандова Е.Х., Векилов Б.Г. ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т геологии им. акад. И.М. Губкина. – Баку : АН АзССР, 1957. – 149 с., [14] л. ил. : табл. – Библиогр. в конце разд.
1264446
  Лубяко В.Н. Руководящие основы для составления организационных планов совхозов / В.Н. Лубяко. – М., 1929. – 206с.
1264447
   Руководящие технические материали. – Ленинград
Вып. 9. – 1982
1264448
   Руководящие технические материалы по сварке, термообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций РТМ-1С-81. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 208 с.
1264449
   Руководящие указания по восстановлению котельных агрегатов. – М.-Л., 1944. – 72с.
1264450
   Руководящие указания по наладке, проверке и эксплуатации релейной части дифференциально-фазовой высококачественной защиты типа ДФЗ-2. – М.-Л., 1957. – 120с.
1264451
  Кузнецов П.И. Руководящие указания по обследованию опорных геодезических статей и топосъёмочных материалов крупных масштабов (1 : 500 - 1 : 5000) и составлению генеральных проектов топо-геодезических работ в угольных бассейнах / П.И. Кузнецов; [отв. ред. Е.Е. Блоха]. – Москва : Углетехиздат, 1947. – 44 с.
1264452
   Руководящие указания по определению приближенными способами астрономических азимутов и географических широт по измеренным высотам Солнца или звезд при изысканиях для гидроэнергетического строительства. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 152 с.
1264453
   Руководящие указания по повышению коэффициента мощности в установках потребителей электрический энергии. – М.-Л., 1961. – 20с.
1264454
   Руководящие указания по применению, наладке и эксплуатации аппаратуры каналов телемеханики типа ТМТП. – М., 1969. – 112с.
1264455
   Руководящие указания по проектированию, монтажу, приемке в эксплуатацию и эксплуатации статических конденсаторов в электрических установках промышленных предприятий с целью повышения коэффициента... – Ленинград, 1940. – 29 с.
1264456
   Руководящие указания по релейной зашите. – Москва : Энергия
Вып. 9. – 1972. – 112 с.
1264457
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва
вып. 8. – 1970. – 56с.
1264458
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 10 : Высокочастотная блокировка дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит линий 110-220 кВ. – 1975. – 76 с.
1264459
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 11. – 1979. – 152 с.
1264460
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 12. – 1980. – 88 с.
1264461
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергоатомиздат
Вып. 13А : Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Схемы. – 1985. – 112 с.
1264462
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергоатомиздат
Вып. 13Б. – 1985. – 96 с.
1264463
   Руководящие, нормативные и методические документы по переводу строительных организаций на полный хозяйственный расчет, самофинансирование, арендный подряд. – Москва : Стройиздат
ч. 3. – 1991. – 416 с.
1264464
   Руководящий технический материал по обеспечению безопасности при гаммадефектоскопии. – Куйбышев, 1964. – 82с.
1264465
  Куличенко М.И. Руководящя и направляющая роль Коммунистической партии в борьбе украинского народа за государственное объединение Советской Украины с Советской Россией (1917-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Куличенко М.И. ; КГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 20 с.
1264466
  Крейн А.З. Руковтворный памятник: 1880-1980. К столетию открытия в Москве памятнику А.С. Пушкину работы А.М. Опекушина. / А.З. Крейн. – М., 1980. – 47с.
1264467
  Жилкина А.Д. Рукоделие / А.Д. Жилкина. – М, 1948. – 195с.
1264468
  Жилкина А.Л. Рукоделие / А.Л. Жилкина, В.Ф. Жилкин. – 2-е изд., доп. – М, 1955. – 222с.
1264469
  Еременко Т.И. Рукоделие / Т.И. Еременко. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 103 с.
1264470
  Царук В.В. Рукоделие / В.В. Царук. – К., 1985. – 152с.
1264471
  Еременко Т.И. Рукоделие / Т.И. Еременко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 159с.
1264472
   Рукоделие
№ 24. – 1989
1264473
   Рукоделие. – М., 1991. – 287с.
1264474
  Мульги А.Я. Рукоделие в школе / А.Я. Мульги. – М, 1971. – 176с.
1264475
  Мульги А.Я. Рукоделие в школе / А.Я. Мульги. – 2-е изд. – М, 1974. – 173с.
1264476
   Рукодельницам. – К., 1981. – 72с.
1264477
  Островская С.Д. Рукой Горького: Сов. рус. проза в лич. б-ке А.М.Горького / С.Д. Островская. – М. : Советский писатель, 1985. – 238 с.
1264478
   Рукокрылые. – К., 1988. – 196с.
1264479
   Рукокрылые (Chiroptera) : АН СССР, Всес. териологич. об-во. – Москва : Наука, 1980. – 321с. – (Вопросы териологии)
1264480
  Курсков А.Н. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Белорусской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Курсков А.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 20л.
1264481
  Курсков А.Н. Рукокрылые охотники / А.Н. Курсков. – М, 1978. – 136с.
1264482
  Штюренберг Михаэль Рукокрылые рекордсмены : живая природа / Штюренберг Михаэль, Додс Киран // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 56-70 : Фото. – ISSN 1029-5828
1264483
  Богданов О.П. Рукокрылые Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Богданов О. П.; АН УзССР, Ин-т зоолог. и паразит. – Ташкент, 1951. – 15 с.
1264484
   Рукопашный бой = Рукопашний бій = Hand-to-hand fighting : русско-украинско-английский словарь-разговорник спортивных терминов. – Харьков : НУА, 2007. – 164с. – Текст на украинском, русском и английском языках. – ISBN 978-966-8558-65-8
1264485
   Рукопис : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету" / вид. рада: Б.Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-7575-96-0
Т. 2. – 2011. – 606, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2002 р. - Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. також зміст 2 т.


  Зміст 2 т.: Спогади і роздуми в епістолярному жанрі / Іван Дзюба; Літо сорок першого (Спогади) / Михайло Кирпиченко; Самотність пророка, або Добрий ангел Івана Франка (Уривок з роману) / Левко Різник; Література і творчість / Євген Маланюк; ...
1264486
  Мицик Ю.А. Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 99-102. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1264487
  Федорук Я. Рукопис Мартина Голінського - археографічна пам"ятка середини XVII ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 186-249
1264488
  Федорук Я. Рукопис Мартина Голінського - археографічна пам"ятка середини XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 37-87. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1264489
  Пилипюк А.В. Рукопис Памфіла Юркевича "Философия неоплатоническая": джерелознавчий аналіз // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – C. 26-34. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 2). – ISSN 2617-1678
1264490
  Шалак О. Рукопис подільського весілля з архіву Олександра Кістяківського: атрибутування і текстологія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 561-574. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Подається рукопис подільського весілля, віднайдений в архіві відомого юриста, д-ра кримінального права О. Кістяківського.
1264491
  Іванченко Р.Г. Рукопис у редактора / Р.Г. Іванченко. – Х, 1967. – 219с.
1264492
  Якубович М. Рукопис як інвестиція. Чим цінні ісламські манускрипти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 8 (692), 26.02.-4.03.2021. – С. 53-55. – ISSN 1996-1561
1264493
   Рукопис: Українській альманах щоденників, листів, документів, світлин : У 2 т. – Київ : Криниця : "Б-ка Шевченківського комітету". – ISBN 966-7575-65-9
Т.1. – 2004. – 608с.
1264494
   Рукописи А. Н. Островского. – М., 1939. – с.
1264495
   Рукописи А. Н. Островского. – Л., 1956. – 32с.
1264496
  Кашин Н.П. Рукописи А.Н.Островского / Н.П. Кашин. – М., 1939. – 52с.
1264497
  Пушкин А.С. Рукописи А.С.Пушкина / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 84с.
1264498
  Барсуков Н. Рукописи Археографической комиссии : описал Николай Барсуков / Николай Барсуков. – Санкт-Петербург : Изд. Археографической комиссии, 1882. – IV, 210 с.
1264499
  Перетц В.Н. Рукописи библиотеки Московского университета, самарских библиотеки и музея и минских собраний. / В.Н. Перетц. – Л., 1934. – 193с.
1264500
   Рукописи В. Г. Белинского. – Л., 1952. – 32с.
1264501
  Петрук В.І. Рукописи В.М. Глушкова. Автобіографія, написана в 1947 р. у Ростові // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 134-139. – ISBN 978-617-571-085-2
1264502
  Григорчук Ю. Рукописи Віри Вовк, віднайдені в архіві Ростислава Братуня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 6
1264503
  Тимошик М. Рукописи горять не всі, або Історія про те, як написаний сто років тому й "арештований" згодом твір Івана Огієнка, нарешті став книжкою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 1, 10-11


  Рукопис, про який йдеться, мовою оригіналу називається "Местечко Брусиловъ и его окрестности". Протягом усіх підрадянських і аж до кінця 90-х XX століття документ зберігався під номером 86901 у спецфондах НБ імені М. Максимовича КНУ імені Тараса ...
1264504
  Григорьян К.Н. Рукописи Д.И.Писарева в собрании Ин-та литературы. / К.Н. Григорьян. – М-Л, 1941. – 56 с.
1264505
  Маторина Р.П. Рукописи и переписка В. Г. Белинского / Р.П. Маторина. – Москва, 1948. – 42с.
1264506
   Рукописи и печатная книги в России. – Л., 1988. – 170с.
1264507
   Рукописи И. С. Тургенева. – Л., 1953. – 143с.
1264508
  Заборова Р.Б. Рукописи И.С.Тургенева. / Р.Б. Заборова. – Л, 1953. – 143с.
1264509
  Сімон Е. Рукописи із Гермельсгаузена : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 148-163. – ISSN 0320-8370
1264510
  Нугман М. Рукописи Каюма Насыри / М. Нугман. – Казань, 1958. – 49с.
1264511
   Рукописи Л. Н. Толстого. – М., 1937. – с.
1264512
  Буслаев Ф.В. Рукописи Л.Н.Толстого / Ф.В. Буслаев. – М., 1937. – 152с.
1264513
   Рукописи М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Л., 1954. – 32с.
1264514
  Михайлова А.Н. Рукописи М.Ю. Лермонтова : Описание / А. Н. Михайлова. – Ленинград : Тип. № 2 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, 1941. – 74, [2] с., 3 л. ил., портр. : ил., факс. – На обороте тит. л. загл. на фр. яз. – (Труды Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; Т. 2)
1264515
  Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря / И.Д. Амусин ; АН СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 271, [2] с. – Библиогр.: л. 267-271
1264516
  Амусин И.Д. Рукописи Мёртвого моря / И.Д. Амусин. – Москва, 1960. – 272с.
1264517
  Попов Н. Рукописи Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. / Н. Попов. – вып. 1. – М. – 189с.
1264518
  Попов Н. Рукописи Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. / Н. Попов. – вып. 2. – М. – 214с.
1264519
  Маторина Р.П. Рукописи Н. А. Некрасова / Р.П. Маторина. – М., 1939. – 76с.
1264520
   Рукописи Н. В. Гоголя. – Л., 1952. – 54с.
1264521
  Георгиевский Г. Рукописи Н.В. Гоголя / Г. Георгиевский, А. Ромодановская. – М, 1940. – 127с.
1264522
  Корпусова В. Рукописи народознавчих праць Віктора Петрова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-124


  Подано короткий огляд і перелікрукописних праць відомого літературознавця, письменника та ученого Віктора Павловича Петрова (літературний псевдонім В.Домонтович)
1264523
  Томин В. Рукописи не горят // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 20 (282). – С. 15. – ISSN 2075-7093
1264524
   Рукописи не горят.... – М., 1990. – 639с.
1264525
  Сулима М. Рукописи не горять // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 21-22. – ISSN 0236-1477
1264526
  Ткаченко В. Рукописи не горять, а воскресають, як Фенікс // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 242-251. – ISSN 0320-8370
1264527
  Ракочі В. Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 45-54. – ISSN 1728-6875
1264528
  [Погосский А.Ф.] Рукописи о представленные Его Императорскому Величеству Государю наследнику Цесаревичу, севастопольцами о Севастопольской обороне. – Санкт-Петербург : Изд. "Досуг и дело" ; Тип. и лит. А. Траншеля. – (Досуг и дело : Повременное издание книжек для солдат и народа А. Погоского ; Кн. II)
Кн. II : Для солдата и народа. – 1874. – 93 с. – На обл. назв.: Рукописи о Севастопольской обороне, Государем наследником Цесаревичем
1264529
   Рукописи о Севастопольской обороне, собранные государем наследником цесаревичем. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В.П. Воленса
Т.1. – 1876. – [8], 387 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. портр.
1264530
  Іщенко Д.С. Рукописи південнослов"янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького: стан і перспективи дослідження / Д.С. Іщенко, М.І. Зубов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103-110. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто деякі мовні, графіко-орфографічні та змістові особливості кількох рукописів південнослов"янського походження із зібрання Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького. Вказано на наявність у цих рукописах середньовічних ...
1264531
  Каграманов Д.В. Рукописи произвдений Низами Гянджеви в мировых хранилищах / Д.В. Каграманов, К.Г. Аллахаров. – Баку, 1987. – 80 с.
1264532
   Рукописи произведений Абдурахмана Джами в собрании института востоковедения Академии наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1965. – 96с.
1264533
  Вахабова Бария Рукописи произведений Ибн Сины в собрании Института востоковедения АН УзССР / Вахабова Бария. – Ташкент, 1982. – 72 с.
1264534
   Рукописи Пушкина в библиотеках, музеях и архивохранилищах СССР. – Л., 1929. – с.
1264535
  Модзалевский Л.Б. Рукописи Пушкина в собрании Государственной публичной библиотеки в Ленинграде / Л.Б. Модзалевский. – Ленинград, 1929. – 51 с.
1264536
   Рукописи Пушкина,. – М.-Л., 1964. – 112с.
1264537
  Модзалевский Л.Б. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. / Л.Б. Модзалевский, Б.В. Томашевский. – Москва ; Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1937. – 395 с.
1264538
   Рукописи С. Н. Глинки : Каталог. – Стеклограф. изд. – Ленинград, 1963. – 33с.
1264539
  Брюховецький В. Рукописи таки не горять, але ховають загадки!


  Перший варіант опублікованої 1955-1956 рр. праці Віктора Петрова "Українські культурні діячі - жертви большевицького терору", в якій автор на величезному фактичному матеріалі показує послідовну політику більшовиків, спрямовану на знищення української ...
1264540
   Рукописи Ф. М. Достоевского. – Ленинград, 1963. – 66с.
1264541
  Джамиль Я.Ю. Рукописи, посвященные лингвистике, из коллекции восточных рукописей А.К. Казем-Бека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 54-72. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1264542
   Рукописи. Редкие издания. Архивы : Из фондов библиотеки Московского университета. – Москва : Археографический центр, 1997. – 316с. – ISBN 5-047-86169-2
1264543
  Петрунь Ф.О. Рукописна збірка В.І.Григоровича. / Ф.О. Петрунь. – 137-161с.
1264544
  Гребеньова В. Рукописна збірка дитячого музичного фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 76-82
1264545
  Тимошик М. Рукописна і друкована україніка у Франції як джерело дослідження українсько-французьких відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 79-96. – ISBN 966-7522-07-5
1264546
   Рукописна і стародрукована книга : збірник праць: міжнародна наукова конференція (12 Федоровський семінар), Львів, 23-25 квітня 2004. – Львів, 2006. – 160с. – ISBN 966-8445-35-Х
1264547
  Маслова О.М. Рукописна книга, 1925
1264548
  Руденко О. Рукописна книга в творчості Модеста Сосенка / Олег Руденко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 327-331. – ISSN 1028-5091
1264549
  Ткачук О. Рукописна копія поеми Івана Франка "Лис Микита" зі збірки рукописів і стародруків національнгого музею у Львові ім. Шептицького // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 710-720
1264550
  Примак А.Ф. Рукописна спадщина в особовому архіві М.Ф. Біляшівського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8999-37-6
1264551
  Мага І. Рукописна спадщина В.О. Романовського / Ірина Мага // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 278-287. – ISBN 966-02-2554-7
1264552
  Перерва В.С. Рукописна спадщина П.Г. Лебединцева як історичне джерело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується джерельна цінність рукописної спадщини протоієрея-історика П. Лебединцева.
1264553
  Коваль Ф.В. Рукописна спадщина Т.Г. Шевченка / Коваль В.Ф. – с. 103-120. – Окр. відб.
1264554
  Терещенко-Кайдан Рукописна спадщина українсько-грецьких фондів. Традиційність, ризики, небезпека // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 91-92
1264555
  Яременко Л.М. Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1930) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 3-13
1264556
  Пасько І. Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 230-237. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1264557
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 5-7702-0566-0
Вип. 1. – 1993. – 250 с.
1264558
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : Українознавство. – ISBN 5-7702-0690-Х
вип.2. – 1994. – 256 с
1264559
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-0930-4
Вип. 4. – 1998
1264560
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-1646-7
Вип. 5. – 2000
1264561
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-1794-3
Вип. 6. – 2000
1264562
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-2780-9(серія); 966-02-2781-7
Вип.7. – 2002
1264563
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-2780-9(серія); 966-02-3147-4
Вип.8. – 2003
1264564
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ
Вип.9. – 2004
1264565
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2003-. – ISBN 966-02-3854-1
Вип. 10. – 2005, ISSN 966-02-2780-9
1264566
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4450-4
Вип. 11. – 2007, ISSN 966-02-2780-9
1264567
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
Вип. 12. – 2007
1264568
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
Вип. 13. – 2009
1264569
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 14. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1264570
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 15. – 2012
1264571
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 16. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1264572
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 17. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1264573
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 18. – 2014. – 651 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1264574
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
Вип. 19. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1264575
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
Вип. 20. – 2016. – 536 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1264576
   Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних = Manuscripts Ucrainica in the holdings of Lviv Stefanyk scientific library of the National academy of sciences of Ukraine and the problems of creating information databases : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – 653, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., рос., пол. та англ. - Назва обкл.: Рукописна україніка. - Покажчики: с. 551-624. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст., та в підрядк. прим.
1264577
  Яковець Л.М. Рукописна церковнослов"янська книга як складова християнської писемної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 84-85
1264578
  Мяскова Т. Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 61-64. – ISSN 1029-7200
1264579
   Рукописная и печатная книга. – Москва : Наука, 1975. – 258с.
1264580
   Рукописная книга в культуре народов Востока. – М.
1. – 1987. – 557с.
1264581
   Рукописная книга в культуре народов Востока. – М.
2. – 1988. – 548с.
1264582
  Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в 13-14 вв. (по матер. собран. рукописн. книг Гос. публичн. библиот. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) : Автореф... канд. ист.наук: / Романова В. Л.; Ин-т всеобщ. ист. АН СССР. – М., 1970. – 28л.
1264583
  Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII-XIV вв. / В.Л. Романова. – М., 1975. – 239с.
1264584
  Хромов О.Р. Рукописная книга с гравюрами - новый жанр в искусстве русской книги позднего Средневековья и Нового времени // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 0869-608Х
1264585
  Никольский Н.К. Рукописная книжность древнерусских библиотек. / Н.К. Никольский. – С-Пб. – 163с.
1264586
  Филиппова Татьяна Рукописная красота // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1264587
  Апанович Е.М. Рукописная светская книга XVIII века на Украине : исторические сборники / Апанович Е.М. ; АН УССР, Центр. науч. б-ка. – Киев : Наукова думка, 1983. – 122 с.
1264588
  Андреев И.Л. Рукописная страница истории марксизма (проблема общины и рода в рукописях К.Маркса 70-80-х гг.) / Андреев И.Л. – Москва : Мысль, 1985. – 271 с.
1264589
  Бухарин М.Д. Рукописная традиция "Малых греческих географов" (Кодексы А и В) // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 1 (292), январь - февраль - март. – С. 37-59. – ISSN 0321-0391
1264590
   Рукописная традиция16-19 вв. на Востоке России. – Новосибирск, 1983. – 248с.
1264591
  Манучарян Г.Г. Рукописная школа монастыря Аракельц в Муше и Погос Таронаци : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Манучарян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 39л.
1264592
  Сас П.М. Рукописне "Євангеліє П. Сагайдачного" // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 4. – С.157-189. – ISSN 0130-5247
1264593
  Кукса Н.В. Рукописне Євангеліє Петра Конашевича Сагайдачного кінця XV - початку XVI ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 133-134. – ISSN 2218-4805
1264594
  Боброва М. Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1264595
  Тумаш В. Рукописне Нобельське Четвероєвангеліє - найдавніша писемна пам"ятка Українського Полісся / В. Тумаш, П. Дубінець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 14


  Зарічненський район Рівненської області – унікальний регіон, який донині недостатньо вивчений істориками. У різні періоди історії територія краю належала до різних держав, тому документальні свідчення з життя його мешканців розпорошені по архівах та ...
1264596
  Біленький Є.А. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Є.А. Біленький, С.О. Булатова ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н.М. Зубкова, М.Л. Скирта, О.С. Боляк] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису. – Київ : [Друкарня Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2011. – 251, [5] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6296-6
1264597
  Король В. Рукописний збірник замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпатської області // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 110-113. – ISSN 0130-6936
1264598
  Сухих Л. Рукописний збірник Ю. Щербачова з історії російсько-данських відносин у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ: Огляд фонду / Л. Сухих, О. Вовк // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 46-62. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1264599
  Сус І. Рукописний українсько-польський словник "Idyotyzmy” І. Вагилевича як пам"ятка української діалектної фразеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 141-145
1264600
  Пилипенко Є.М. Рукописні варіанти ранніх повістей як джерело дослідження діалектної основи мови творів І. Нечуя-Левицького // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 48-50. – ISBN 978-966-96911-8-7
1264601
  Булатова С.О. Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 183-196. – ISSN 2222-4203
1264602
  Гринчишин Д. Рукописні джерела "Словника української мови XVI - першої половини XVII ст" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 342-351
1264603
  Якубова Т.А. Рукописні документи бібліотечних фондів Інституту рукопису НБУВ про епоху російсько-турецьких війн ( XVIII ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 299-301. – ISSN 2218-4805
1264604
  Туранли Ф. Рукописні документи про чорноморський вектор дипломатичної діяльності гетьмана Богдана Хмельницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-68. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження писемних джерел стосовно дипломатичної діяльності гетьмана Б. Хмельницького, зокрема османсько-турецьких рукописних документів, є необхідним з метою отримання нових відомостей для підтвердження факту посилення міждержавних відносин ...
1264605
  Мовчун А. Рукописні журнали та народопросвітні книжки Бориса Грінченка
1264606
  Купчинський О.А. Рукописні карти України XVIII ст. ермітажної збірки Державної публічної бібліотеки ім. М.Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 30-31
1264607
  Кришталович У.Р. Рукописні карти ХVІ - ХІХ століть у фондах центрального державного історичного архіву України (м. Львів) / У.Р. Кришталович, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 47-53 : мал. – Бібліогр.: 12 назв.
1264608
  Радомисльська Ф.М. Рукописні картографічні матеріали Київського облдержархіву як джерело з історії населених пунктів Київщини // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 210-217
1264609
  Ковальчук Г.І. Рукописні книги та стародруки : [навч. посібник] / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-02-5640-8
1264610
  Яроцька М.В. Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: питання наукового опису // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 438-442. – ISBN 966-02-3854-1
1264611
  Гейда О. Рукописні колекції з історії Чернігівської єпархії у музеї Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 166-176. – ISBN 978-966-2410-77-8
1264612
  Миронець Н. Рукописні матеріали бібліотеки барона Ф. Р. Штейнгеля в Держархіві Рівненської області // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 155-164. – ISSN 0320-9466
1264613
  Голуб М. Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI - на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – C. 10-21. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1264614
  Ленченко В. Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 157-189. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1264615
  Ленченко В. Рукописні плани міст і фортець Південної України та Криму XVII-XVIII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 199-221. – (Нова серія ; вип. 10/11)
1264616
  Кроп Т. Рукописні раритети Івана Котляревського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Літературна діяльність І. Котляревського.
1264617
  Ярмиш Ю. Рукописні скарби Святої гори Афон // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня - 7 червня (№ 25). – С. 7
1264618
  Міщук С.М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія, склад, наукове дослідження / С.М. Міщук ; НАНУ ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; [ відп. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ, 2007. – 243 с. – ISBN 978-966-02-4560-0
1264619
  Дзьобан О. Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 5-10
1264620
  Міщук С.М. Рукописно-книжкові пам"ятки Волині в наукових студіях професора В.М. Перетца // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 120-124. – Бібліогр. : 12 назв
1264621
  Дубровіна Л.А. Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 286-315. – ISSN 2222-4203
1264622
   Рукописное наследие академика М.Н. Тихомирова в Архиве Академии наук СССР : Науч. описание. – Москва : Наука, 1974. – 184 с., 1 л. портр. : ил. – (АН СССР. Труды Архива ; Вып. 25)
1264623
   Рукописное наследие Древней Руси. – Л., 1972. – 423с.
1264624
  Шихсандов А.Р. Рукописное наследие народов Дагестана // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 162-187
1264625
  Таджибаева О.Т. Рукописные варианты "Лейли и Меджнуна" // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 237-240
1264626
  Паликова А.К. Рукописные журналы Сибири 900-х годов / А.К. Паликова. – Улан-Удэ, 1974. – 70с.
1264627
   Рукописные и редкие печатные книги в фондах библиотек АН СССР. – Л., 1976. – 158с.
1264628
  Кнатько Г.Д. Рукописные издания партизан Белоруссии / Г.Д. Кнатько. – Минск, 1979. – 88 с.
1264629
  Епифанова Л.М. Рукописные источники Института востоковедения Академии наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России. (Бухара) / Епифанова Л.М. ; Акад. наук УзССР. Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Бируни. – Ташкент : Наука, 1965. – 76 с.
1264630
   Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР. – Ленинград, 1982. – 176 с.
1264631
  Раджабов И.Р. Рукописные источники по истории музыкальной культуры народов Средней Азии из собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, : Автореф... Канд.филол.наук: / Раджабов И.Р.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
1264632
  Мамутова З.А. Рукописные книги XIII–XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 48-54. – ISSN 1608-0599
1264633
  Мамут З. Рукописные книги XIII -XV вв. по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 94-103
1264634
  Вздорнов Г.И. Рукописные книги Северо-Восточной Руси XII-начала XV веков как памятники искусства : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Вздорнов Г.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 17 c.
1264635
   Рукописные книги собрания М. П. Погодина. – Л., 1988. – 340с.
1264636
  Еганян О.С. Рукописные коллекции Матенадарана. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еганян О.С.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1966. – 24л.
1264637
   Рукописные литературные сборники второй половины XIX в. в фондах научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. – Казань, 1988. – 64с.
1264638
   Рукописные памятники. – М., 1975. – с.
1264639
   Рукописные памятники. – М., 1975. – с.
1264640
  Сперанский М.Н. Рукописные сборники 18 века / М.Н. Сперанский. – Москва, 1963. – 268с.
1264641
  Бондаренко И.П. Рукописные словари японских мореплавателей как источники по истории русского языка XVIII века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 49-57. – ISBN 966-594-936-5
1264642
   Рукописные собрания государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – Москва
Т. 1, вып. 2. – 1986. – 381с.
1264643
   Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М.
Т. 1, вып. 1. – 1983. – 254с.
1264644
   Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М.
Т. 1, вып. 2. – 1986. – 382с.
1264645
  Баскаков В.И. Рукописные собрания и коллекции Пушкинского дома / В.Н. Баскаков ; отв. ред. Т.С. Царькова ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1989. – 80 с. – (Пушкинский дом)
1264646
  Абрамян А.Г. Рукописные сокровища Матенадарана / А.Г. Абрамян. – Ереван : Армгосиздат, 1959. – 108 с., [14] л. ил. – Список опубл. Матенадараном первоисточников: с. 104-106
1264647
  Рязанов В.И. Рукописные тексты А.П. Сумарукова // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1904. – Т. 9, кн. 3. – С. 37-50
1264648
  Резанов В.И. Рукописные тексты сочинений А.П. Сумарокова / В.И. Резанов. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1904. – [2], 14 с. – Отт. из "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук", 1904 г., т. 9, кн. 3, с. 37-50
1264649
  Кукушкина М.В. Рукописные фонды Библиотеки Академии наук СССР / М.В. Кукушкина. – Л., 1988. – 68с.
1264650
   Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского. – К., 1989. – 126с.
1264651
   Рукописный лексикон первой половины XVIII в.. – Ленинград, 1964. – 402 с.
1264652
  Баскаков В.Н. Рукописный отдел Пушкинского дома / В.Н. Баскаков ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1982. – 40 с. : ил., факс. – (Пушкинский дом)
1264653
   Рукописный требник. – Москва. – 267с. – Книга без титул. арк. Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1264654
   Рукописный требник. – Москва. – 287с. – Книга без титул. арк. Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1264655
  Таранов Н.Н. Рукописный шрифт / Н.Н. Таранов. – Львов : Вища школа, 1986. – 159 с.
1264656
   Рукопись - художественный редактор - книга : опыт худож. редактирования изд. : сб. статей. – Москва : Книга, 1985. – 296 с.
1264657
  Куняев С. Рукопись / С. Куняев. – М, 1977. – 287с.
1264658
  Шевердин М.И. Рукопись Алишера. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1947. – 236с.
1264659
  Астахов Е.Е. Рукопись в кожаном переплете : повесть : [для сред. и старш. возраста] / Астахов Е.Е. ; илл.: Э.В. Шевелев. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1966. – 112 с. : ил.
1264660
  Чудакова М.О. Рукопись и книга / М.О. Чудакова. – Москва : Просвещение, 1986. – 176 с.
1264661
  Фролов А.А. Рукопись и корректура. / А.А. Фролов. – Л, 1965. – 71с.
1264662
  Грибоедов А.С. Рукопись комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" / [вступ. ст. А. Станкевича, В. Якушкина]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1903. – [4], XIX, 152 с., [5] л. факс. – Примеч.: с. 121-152. - В кн. вложено факсимиле афиши, оповещающей о первой постановке "Горе от ума" на сцене Большого театра в Петербурге 2 дек. 1829 г. – (Иператорский Российский Исторический музей имени императора Александра III : Описание памятников ; Вып. 3)


  Станкевич Алексей Иванович (1856-1922) Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856-1912) Печатано на основании "параграфа" 16 Высочайше утвержденного 11 апреля 1888 г. Положения об Императорском Российском историческом музее/ Товарищ председателя Ив. Забелин
1264663
  Заславский И.Я. Рукопись Пушкина. О вариантном фонде романа "Евгений Онегин" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 11-26
1264664
  Худуд Рукопись Туманского. / Худуд, Ал-Алем. – Л., 1930. – 45с.
1264665
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора / Р. Ладлэм. – Москва, 1983. – 464 с.
1264666
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора : роман / Роберт Ладлэм ; [Пер. с англ. М. Осинцевой ; Послесл. А.М. Зверева]. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 351 с.
1264667
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора : Роман / Р. Ладлэм. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 459с.
1264668
  Меликсет-Беков Л.М. Рукопись Шаракана XV века, открытая в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1913. – 16 с.
1264669
   Рукопись, зарытая в саду Эдема. – Л., 1989. – 491с.
1264670
  Гиляревский Р. Рукопись, найденная в библиотеке : К истории российской каталогиации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 7 (121). – С. 26 - 27. – ISSN 1727-4893
1264671
  По Эдгар Рукопись, найденная в бутылке // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 88-95
1264672
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Москва : Наука, 1968. – 624с.
1264673
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Пер.с польского. – Москва : Художественная литература, 1989. – 687с.
1264674
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Москва, 1992. – 603с.
1264675
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Москва, 1994. – 638с.
1264676
  Лихачев Н.П. Рукопись, принадлежавшая патриарху Феодосию Тырновскому / Н.П. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 8 с., 4 л. факс. – Отт. из "Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук", т. 10, (1905 г.), кн. 4, с. 312-319
1264677
  Долинский Д. Рукопожатие / Д. Долинский. – Ростов, 1959. – 63с.
1264678
  Сухарев А.А. Рукопожатие / А.А. Сухарев. – Вологда, 1960. – 32с.
1264679
   Рукопожатие. – Липецк, 1963. – 68с.
1264680
  Тейф М.С. Рукопожатие : стизи и по"vf / Моисей Тейф; пер. авториз. с евр. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1964. – 106с.
1264681
   Рукопожатие. – Нальчик, 1966. – 172с.
1264682
  Шестинский О.Н. Рукопожатие / О.Н. Шестинский. – Л., 1967. – 72с.
1264683
   Рукопожатие. – Ярославль, 1971. – 80с.
1264684
  Гиляжев Х. Рукопожатие : стихотворение и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 127 с.
1264685
  Кондырев Л.Н. Рукопожатие / Л.Н. Кондырев. – М, 1976. – 31с.
1264686
   Рукопожатие. – Ташкент, 1976. – 332с.
1264687
   Рукопожатие. – М., 1977. – 279с.
1264688
   Рукопожатие. – Волгоград, 1977. – 111с.
1264689
  Ярковец А.Г. Рукопожатие / А.Г. Ярковец. – Л., 1978. – 80с.
1264690
  Ковалев Ю.И. Рукопожатие / Ю.И. Ковалев. – Хабаровск, 1982. – 31с.
1264691
   Рукопожатие. – М., 1985. – 343с.
1264692
  Инов И.В. Рукопожатие в Карпатах / И.В. Инов. – Ужгород, 1988. – 198с.
1264693
   Рукопожатие в космосе. – Москва : Известия, 1975. – 480с.
1264694
   Рукопожатие границ. – М., 1971. – 359с.
1264695
  Филиппов А.П. Рукопожатие друга / А.П. Филиппов. – Уфа, 1974. – 63с.
1264696
   Рукопожатие друзей : стихи [поэтов Донец. обл. и Магдебург. окр. (ГДР) / сост. Б.Л. Радевич, Т.В. Рольник ; предисл. Г. Щурова, М. Зельбера ; худож. М.А. Бочаров]. – Донецк : Донбас, 1979. – 151 с. : ил. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Нефедов, Е. ; Кочергин, В. ; Мамнев, В. ; Мирошниченко, Н. ; Калиниченко, В. ; Марченко, А. ; Руденко, В. ; Легостаев, Е. ; Горовой, Л. ; Козодоев, В.
1264697
  Луковец А.И. Рукопожатие друзей / А.И. Луковец. – М., 1980. – 256с.
1264698
  Сидоров В.М. Рукопожатие на расстоянии / В.М. Сидоров. – Москва, 1987. – 131с.
1264699
  Куленко Н.А. Рукопожатие огня. / Н.А. Куленко. – М., 1987. – 95с.
1264700
  Строганов О.А. Рукопожатие полюсов / О.А. Строганов, В.Н. Накаряков. – Москва : Известия, 1963. – 157с.
1264701
   Рукопожатие через горизонт. – Ставрополь, 1979. – 267с.
1264702
  Лазарев В.Я. Рукопожатие. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1959. – 96с.
1264703
  Пятков Г.И. Рукопожатие. стихи / Г.И. Пятков. – М., 1964. – 95с.
1264704
  Ийеш Д. Рукопожатия / Д. Ийеш. – М., 1969. – 176с.
1264705
  Азаров В.Б. Рукопожатье : стихотворения и переводы / В.Б. Азаров. – Таллин : Эстоское государственное издательство, 1964. – 196 с.
1264706
  Миронов В.Н. Рукопожатье. / В.Н. Миронов. – Челябинск, 1976. – 78с.
1264707
   Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 2010-. – ISBN 978-966-8734-15-1
Вип. 1. – 2010. – 282, [2] с.
1264708
   Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 2010-. – ISSN 2225-3246
Вип. 2. – 2011. – 285, [2] с.
1264709
   Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 2010-. – ISSN 2225-3246
Вип. 3, 2013-2014. – 2014. – 390, [2] с.
1264710
  Апраушев А.В. Рукотворение "души" / А.В. Апраушев. – Москва : Знание, 1986. – 96 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 9 (1986))
1264711
   Рукотворная нить. – М., 1990. – 43с.
1264712
  Ясень М. Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-73, 3 с. обкл.


  Реставрація Царськіх врат головного вівтаря Софійського собору
1264713
  Ясень Микола Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  У Національному заповіднику "Софія Київська" після освячення відкрили срібні Царські врата іконостасу, які два роки реставрували в Кракові. Величне дійство відбулося за участю Президента України Віктора Ющенка та Вселенського патріарха Варфоломія І під ...
1264714
  Ясень Микола Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  У Національному заповіднику "Софія Київська" після освячення відкрили срібні Царські врата іконостасу, які два роки реставрували в Кракові. Величне дійство відбулося за участю Президента України Віктора Ющенка та Вселенського патріарха Варфоломія І під ...
1264715
  Корнієнко О.М. Рукотворне полярне сяйво // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 4-8. – ISSN 2518-7104


  В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона під керівництвом академіка Б.Є. Патона була розроблена універсальна установка "Вулкан", на якій 16 жовтня 1969 р. космонавти В.М. Кубасов і Г.С. Шонін на борту космічного корабля "Союз-6" вперше у світі ...
1264716
  Письменный А.Г. Рукотворное море : рассказы и повесть / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1980. – 432 с.
1264717
  Письменный А.Г. Рукотворное море : дневник, из записных книжек, рассказы, повесть / А.Г. Письменный. – Москва : Советский писатель, 1985. – 480 c.
1264718
  Гавердовская Т. Рукотворное чудо / Татьяна Гавердовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-34


  Об авторской рукотворной книге.
1264719
  Калинин Анатолий Рукотворные "двойные" картины : Невидимое - видимое // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 21-27 : Іл.
1264720
  Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1978. – 86с.
1264721
  Ревуцкий А.М. Рукотворный гром / А.М. Ревуцкий. – М., 1975. – 64с.
1264722
  Шарапов Ю.П. Рукою Владимира Ильича / Ю.П. Шарапов. – М., 1981. – 78с.
1264723
  Пушкин А.С. Рукою Пушкина : Несобранные и неопубликованные тексты / А.С. Пушкин; подг. к печати и комментировали М.А. Цявловский, Л.Б. Модзалевский, Т.Г. Зенгер. – Москва ; Ленинград : Academia, 1935. – 926 с., 30 л. ил., факс, портр. : ил., портр., факс. – (Труды Пушкинской комиссии Института русской литературы (Пушкинский дом Академии наук СССР) : [К 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина. 1837-1937])
1264724
  Симонова Т.М. Руксские пленные в польских лагерях. 1919-1922 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-63. – ISSN 0321-0626
1264725
   Руку дружбы подали : стихи : [сборник / сост. И.М. Мельниченко, Т.И. Махалова ; худож. А. Бочаров]. – Донецк ; Кемерово : Донбас ; Кн. изд-во, 1979. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание


  Авт.: Тычина, П. ; Маяковский, В.; Сосюра, В. ; Беспощадный, П. ; Федоров, В. ; Ушаков, Н. ; Ласкин, Б. ; Матусовский, М. ; Черкасский, Ю. ; Доризо, Н.
1264726
   Руку на верность. – М., 1969. – 348с.
1264727
  Хмельковская Е. Руку твою, человек! / Е.Хмельковская. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 59, [2] c.
1264728
  Михалевич О.В. Руку, товаришу! / О.В. Михалевич. – К., 1967. – 194с.
1264729
  Мухтасипов М. Руку, товарищ / М. Мухтасипов. – М., 1966. – 103с.
1264730
  Чечнева М.П. Руку, товарищ Вьетнам! / М.П. Чечнева. – М, 1971. – 119с.
1264731
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов / Э.Я. Бендицкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 124с.
1264732
  Костин С.В. Рулевые приводы / С.В. Костин. – М., 1973. – 205с.
1264733
  Гроссман Л.П. Рулетенбург. Повесть о Достоевском / Л.П. Гроссман. – Москва-Л., 1932. – 303с.
1264734
  Жуков Борис Рулетка для души : интроспекция // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 154-160 : Фото
1264735
  Мордвінцев В. Рум"янцевський гурток // Історичний календар"99 : Науково-популярний та літературний альманах / упорядники А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5
1264736
   Румбы фантастики. – М., 1988. – 509с.
1264737
   Румбы фантастики, 1988. – М., 1989. – 222с.
1264738
   Румбы фантастики, 1988. – М., 1989. – 444с.
1264739
  Львов Е. Румелийский переворот / Исторический этюд Евгения Львова, (русского странника). – Москва : В Университетской тип. (М. Катков), 1886. – 113 с.
1264740
  Лєсаков В.І. Руминія на шляху до соціалізму / В. Лєсаков. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 139 с.
1264741
  Муратов В.В. Румия. / В.В. Муратов. – Ростов н/Д, 1962. – 191с.
1264742
  Ішуніна Н. Румуни в Україні: київське товариство румунської культури "Петру Мовіле" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 32-34
1264743
  Давимука О. Румунія вимагає чистоти рук. Громадяни країни не бажають миритися з хабарництвом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 6


  "Уряд Румунії готовий відмовитися від внесення змін до антикорупційного законодавства, на яких раніше наполягала Соціал-демократична партія (СДП). Про це 3 червня 2019 р. заявила Віоріка Денчіле, прем"єр-міністр Румунії і "тимчасово виконуюча ...
1264744
  Мірон Адріан Румунія відкривається для України / Мірон Адріан, Самойлов Юрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1264745
  Кульчицький С. Румунія і Молдова: дві країни, одна нація // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 85-102
1264746
  Завірюхіна Марія Румунія і немовля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 54-59 : фото
1264747
  Олійниченко Г.М. Румунія на шляху до соціалізму / Г.М. Олійниченко. – К., 1951. – 44с.
1264748
  Солодкий Сергій Румунія наступає? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 16 (117). – С. 18-21


  Зовнішня політика Румунії. Політична ситуація у Молдові і політика Бухаресту.
1264749
  Гук П. Румунія та розширення Європейського Союзу // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 286-298. – ISSN 1684-906Х
1264750
  Русак А.В. Румунія у Другій світовій війні - від сателіта гітлерівської Німеччини до союзника антифашистської коаліції (1941-1945 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядається участь Румунії у ІІ Світовій війні.
1264751
  Іващенко Микола Румунія. 5 днів за 5 євро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 64-69 : фото
1264752
   Румунія. Відпочинок, що закінчується весіллям // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-117 : Фото
1264753
   Румунія. Між морем і озером : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-87
1264754
  Рафаловський Євген Румунія. Незнайомі сусіди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 74-79
1264755
  Стаховський Дмитро Румунія. Роман зі снігом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-102 : фото
1264756
  Рафаловський Євген Румунія. Шукали вампіра, а зустріли ведмедя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 54-62
1264757
   Румунія. Як наші Карпати, тільки... дешевше : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-81 : Фото
1264758
  Федоренко К. Румунія: народ проти корупції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "П"ятого лютого в Румунії відбулася найбільша акція протесту в історії країни. Понад півмільйона людей вийшло на вулиці, щоб висловити своє невдоволення діями уряду. До цього масштабні мітинги проводилися вже кілька днів поспіль."
1264759
  Макаренко П. Румунія: погляд на врегулювання українсько-російської кризи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 50-51. – (Історичні науки)
1264760
  Попеску І.В. Румуно-російський білінгвізм та мовна ситуація в південному ареалі Чернівецької області. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Попеску І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1264761
  Назарія С. Румунська інтервенція в Бессарабії (1918 р.) та інтерпретація цих подій в історіографії та мемуарах румунських діячів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 129-138. – ISSN 0321-0499
1264762
  Пеняк П.С. Румунська історіографія про слов"ян Тисо-Дунайського басейну // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 167-171. – (Історія ; Вип. 21)
1264763
  Носенко Т.А. Румунська критика про Шевченка як творця // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 103-106
1264764
  Семчинський С.В. Румунська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Станіслав Семчинський ; КНУТШ. – Чернівці : Букрек, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-399-159-7
1264765
  Лучканин С.М. Румунська мова в концепції філологів латиністів трансільванскої школи кінця XVIII-початку XIX ст. (С. Міку, Г. Шінкай) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 10-15. – ISBN 966-581-295-6
1264766
  Сергієнко Т.С. Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин (1991-2013 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 39-44. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1264767
  Королько А. Румунська окупація Прикарпаття (травень - серпень 1919 р.) / А. Королько, В. Ільчишин // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 28-35
1264768
  Новосьолов О. Румунська політика в Бессарабії, Буковині і Трансністрії в 1941-1944 рр. історіографічний аспект // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2009. – Вип. 8. – С. 76-93. – ISBN 978-966-389-260-3
1264769
  Торончук І.Ж. Румунська політична поліція (сигуранца) на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 15-18. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Здійснено історико-правовий аналіз процесу організації та діяльності органів сигуранци (таємної політичної поліції Румунії) на Буковині у міжвоєнний період. Особлива увага звертається на законодавче регламентування, структурну організацію та кадрове ...
1264770
   Румунська та молдовська національні меншини в Україні: стан, тенденції та можливості співпраці : зб. наук.-експерт. матеріалів / [Ю.А. Тищенко, А.М. Круглашова, В.О. Бакальчук та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 111, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-312-1
1264771
  Жерновей Г.Я. Румунська філологія в Чернівецькому університеті = Filologia romana la Universitatea din Cernauti / Г.Я. Жерновей ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. румун. та класичної філології. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – (Серія видань "PRO HISTORIA" = Seria de editii "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
Т. 2 : 1919-1940. – 2013. – 423, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр.: с. 410-423 та в підрядк. прим.
1264772
  Жерновей Г.Я. Румунська філологія у Чернівецькому університеті. Історія становлення та сучасний стан // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 320-324
1264773
  Житарюк М. Румунська шевченкіана: від часопису "Наш Голос" (Бухарест) до двомовної антології // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 212-220. – ISSN 2616-7948
1264774
  Ребошапка І. Румунське видання монографії про Шевченкову правду // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 278-281. – ISBN 978-606-745-014-9


  "З-поміж усіх досі виданих материкових українських дорадянських та радянських, включно і румуномовних біографічних праць про Тараса Шев-ченка, монографія Павла Зайцева «Життя Тараса Шевченка», як підкреслю-ють обізнані з цим питанням дослідники, є ...
1264775
  Мартинов А. Румунський антикорупційний вибір // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 4


  "24 листопада 2019 року відбувся другий тур президентських виборів у Румунії. Туди за результатами першого туру вийшли чинний президент Клаус Йоганніс, який тоді отримав 36,6% голосів, а також колишня прем’єр-міністр, перша в історії Румунії жінка, яка ...
1264776
  Гіною І. Румунський етнографічний атлас // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 33-36. – ISSN 0130-6936
1264777
  Тертична Ю.В. Румунський етнос Закарпатської області як ресурс етноекзогенного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 132-140. – Бібліогр.: 17 назв.
1264778
  Пархомчук С.М. Румунський народ завершує будівництво соціалізму / С.М. Пархомчук. – Київ, 1963. – 47с.
1264779
  Битке М. Румунський народний одяг: традиція і сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 52-58. – ISSN 0130-6936
1264780
  Шаровольський І.В. Румунські запозичені слова в українській мові / Іван Шаровольський. – Київ, 1929. – С. 52-65. – Окр. відб. з: Збірник заходознавства УАН, К., 1929, № 1


  13 травня 1926 р. цю статтю було зачитано в Українській Академії Наук, як доповідь на спільнім засіданні Комісії Заходо-й Америкознавства, Комісії Історичного словниката Інституту Української Наукової Мови
1264781
   Румунські народні казки. – К., 1956. – 192с.
1264782
   Румунські народні прислів"я та приказки. – Київ, 1978. – 224 с.
1264783
   Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність = Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук. конф. "Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність" (30 черв.-1 лип. 2009 р., м. Сату-Маре, Румунія) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т ; Повітовий музей Сату-Маре ; [ред. рада: Ващук Ф.Г. та ін. ; редкол.: Вовканич І.І. (голова) та ін.]. – Ужгород ; Caтy-Mape : ЗакДУ, 2011. – 575, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-2075-18-2
1264784
  Иваненко Анна Румын-дза-дза : Приключения / Иваненко Анна, Шевченко Людмила // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 72-83 : Іл.
1264785
  Прашкевич Г. Румын сделал открытие // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 7-66. – ISSN 1728-8568
1264786
  Дилевская Н.А. Румыния / Н.А. Дилевская ; Ист. комис. О.Р.Т.З. – Москва : Изд. и печ. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 38 с. – Без тит. л. – (Война и культура ; 12)
1264787
  Бадулеску А. Румыния / А. Бадулеску. – Москва : Изд. ЦК МОПР СССР, 1929. – 32 с. – (Революционное движение в странах капитала)
1264788
  Тимов С. Румыния / С. Тимов. – М.-Л. : Моск. рабочий, 1931. – 64 с.
1264789
  Сихля Ф. Румыния / Ф. Сихля. – М, 1931. – 64с.
1264790
  Дембо В. Румыния / В. Дембо. – Москва, 1937. – 168с.
1264791
  Арманд Д.Л. Румыния / Арманд Д.Л. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 64 с.
1264792
  Арманд Д.Л. Румыния : физико-географическое описание / Арманд Д.Л. ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т географии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 259 с. : карт. фиг. – Библиогр.: С. 249-255. – (Научно-популярная серия)
1264793
  Пагирев Б.В. Румыния / Б.В. Пагирев. – Москва, 1955. – 264с.
1264794
   Румыния. – 2-е, пересмотр. и доб. – Бухарест, 1960. – 875с.
1264795
  Валев Э.Б. Румыния / Э.Б. Валев. – Москва, 1963. – 112с.
1264796
   Румыния. – Бухарест, 1964. – 219с.
1264797
  Бэлаж Теафил Румыния / Бэлаж Теафил. – Бухарест, 1972. – 312с.
1264798
   Румыния : Из сокровищницы традиционного народного костюма. – Бухарест : Спортивно-туристское изд-во, 1978. – 22 с., 112. ; разд. паг. : илл.
1264799
   Румыния : Рек. библиогр. справ. – Москва : Книга, 1986. – 93с. – (Страны и народы мира)
1264800
  Бантя Э. Румыния в антигитлеровской войне 23 августа 1944 года - 12 мая 1945 года / Э. Бантя. – 2-е, пересмотр. и сокращен. изд. – Бухарест, 1976. – 203 с.
1264801
   Румыния в годы народно-демократической революции. – М., 1974. – 344с.
1264802
  Виноградов В.Н. Румыния в годы первой мировой войны / В.Н. Виноградов. – Москва, 1969. – 372с.
1264803
  Биткова Т.Г. Румыния в единой Европе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 129-141. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1264804
   Румыния в цифрах и фактах. – Бухарест, 1967. – 80с.
1264805
   Румыния во второй мировой войне. – Бухарест, 1964. – 143с.
1264806
  Покивайлова Т.А. Румыния во Второй мировой войне в румынской историографии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 126-142. – ISSN 0130-3864


  Автор подробнейшим образом рассматривает развитие румынской историографии, посвященной Второй мировой войне.
1264807
  Попов И. Румыния и ее вооруженные силы / И. Попов. – Москва, 1940. – 83с.
1264808
  Гук П. Румыния и расширение Европейского Союза // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 3. – С. 300-312. – ISSN 1684-906Х
1264809
  Ткаченко В. Румыния на пути к социализму / В. Ткаченко. – М., 1954. – 80с.
1264810
  Языкова А.А. Румыния накануне Второй мировой войны 1934-1939 гг. / А.А. Языкова. – М., 1963. – 296с.
1264811
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
10,11. – 1974. – 970,1187с.
1264812
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
12,13. – 1975. – 736,768с.
1264813
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
14,15. – 1977. – 753,655с.
1264814
  Шутова Наталья Румыния поборется за бизнес-туриста : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67 : Фото
1264815
  Шутова Наталья Румыния поработала над своей привлекательностью : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 67 : Фото
1264816
  Шутова Наталья Румыния составляет мастер-план : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33
1264817
  Бадулеску А. Румыния. / А. Бадулеску. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 31с. – (Наши соседи)
1264818
  Багдасарова Софья Румыния. 6 фальшивых портретов исторических личностей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 92-96 : фото
1264819
  Исакина Юлия Румыния. Верите ли вы в вампиров? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 32-37 : фото
1264820
  Мазур Владимир Румыния. Кто, кто в тремочке живет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 20-23 : фото
1264821
  Введенская Г. Румыния. Лучшие театральные премьеры 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.А. Харитонов, А.Ф. Строев. – Москва, 1989. – № 5 (85). – С. 7-23
1264822
  Улунян Ар.А. Румыния: 1916 год. Британские оценки и прогнозы // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-16. – ISSN 0132-1366
1264823
   Румыния: традиции и обычаи загадочной страны Дракулы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-33 : Фото
1264824
  Попеску Иван Васильевич Румыно-русский билингвизм и языковая ситуация в южном Ареале Черновицкой области : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.01. / Попеску Иван Васильевич; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1992. – 229л. – Бібліогр.:л.171-194
1264825
  Фридман М.В. Румынская деревня в творчестве Михаила Садовяну периода с 1900 г. по 1944 г. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Фридман М.В. ; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
1264826
   Румынская живопись. – Бухарест, 1956. – 85с.
1264827
  Розерцвейг. М.Ю. Румынская литература на путях к социалистическому реализму : Автореф... канд. филол.наук: / Розерцвейг. М. Ю.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
1264828
  Диев Д.В. Румынская Народная армия / Д.В. Диев. – М., 1966. – 102с.
1264829
   Румынская народная поэзия. – М., 1987. – 238с.
1264830
  Четерки И. Румынская Народная Республика -- социалистическое государство / И. Четерки. – М., 1964. – 416с.
1264831
  Слепян С. Румынская Народная Республика / С. Слепян. – Москва : Воениздат, 1955. – 111с. : Ил. – (Беседы у карты мира)
1264832
   Румынская Народная Республика. – М., 1956. – 99с.
1264833
   Румынская Народная Республика. – М., 1958. – с.
1264834
   Румынская Народная Республика. – Бухарест, 1962. – 267с.
1264835
   Румынская Народная Республика. – М., 1962. – 347с.
1264836
  Лесаков В.И. Румынская Народная Республика в борьбе за социализм / В.И. Лесаков. – Москва, 1955. – 40с.
1264837
  Лебедев Н.И. Румынская Народная Республика в современных международных отношениях / Н.И. Лебедев. – Москва, 1962. – 96с.
1264838
  Константинеску А.К. Румынская Народная Республика. Географ. и полит. описание / А.К. Константинеску, Х. Дона. – Бухарест, 1948. – 59с.
1264839
  Молдованов А.М. Румынская повесть / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1958. – 164с.
1264840
  Коробчинский Э.С. Румынская прогрессивная публицистика 30-х годов ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: / Коробчинский Э. С.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. зарубеж. печати и литературы. – М., 1971. – 16л.
1264841
  Видрашку Ф.К. Румынская рапсодия / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1986. – 333с.
1264842
  Видрашку Ф.К. Румынская рапсодия : трилогия / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1988. – 720 с.
1264843
   Румынская рапсодия : "Лучший турпартнер - турфирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 69
1264844
  Опреску Г. Румынская скульптура / Г. Опреску. – Бухарест, 1957. – 155с.
1264845
   Румынские баллады и дойны. – Москва : Художественная литература, 1965. – 184 с.
1264846
  Чалая Т.П. Румынские добровольцы в Красной армии. 1943-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
1264847
  Петреску П. Румынские ковры-скоарцэ / П. Петреску, П.Г. Стала. – Бухарест : Меридиане, 1966. – 32, [104] с.
1264848
   Румынские народные песни и сказки. – М., 1953. – 180с.
1264849
   Румынские народные сказки. – М., 1972. – 239с.
1264850
   Румынские народные танцы. – М., 1959. – 60с.
1264851
   Румынские повести и рассказы. – М., 1952. – 336с.
1264852
   Румынские повести и рассказы. – М.
1. – 1959. – 663с.
1264853
   Румынские повести и рассказы. – Москва : Художественная литература
2. – 1959. – 663 с.
1264854
   Румынские рассказы. – М., 1952. – 120с.
1264855
   Румынские сказки. – М, 1960. – 479с.
1264856
  Петрункина Г.В. Румынский коммерческий язык. Уч. пособие / Г.В. Петрункина. – М., 1977. – 376с.
1264857
  Петреску К. Румынский Моцарт // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С.48-57.


  Джордже Энеску
1264858
   Румынский рассказ. – М., 1978. – 350с.
1264859
  Лебедев Н.И. Румынский фашизм и его крах (1930-1945 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Лебедев Н. И.; МГИМО. – Москва, 1966. – 36л.
1264860
  Соловьев В.В. Румынский фронт Первой мировой войны. Российская историография проблемы // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-322-3
1264861
   Румынский юмор. – Л., 1970. – 159с.
1264862
  Репина Т.А. Румынский язык / Т.А. Репина. – Москва, 1968. – 190с.
1264863
  Заюнчковский Ю.П. Румынский язык : Учебник для ІІ-ІІІ курсов фил. ф-тов / Ю.П. Заюнчковский, Т.А. Репина. – Москва, 1989. – 247с.
1264864
  Русу В. Румынский язык = Limba Romana : слова и изображения / Валериу Русу, Романица Маттей-Русу ; Biblioteca revistei "Limba Romana". – Кишинэу : Limba Romana, 1997. – 226 с. – ISBN 9975-918-03-4
1264865
  Русу В. Румынский язык = Limba Romana : язык, литература, цивилизация / Валериу Русу ; Biblioteca revistei "Limba Romana". – Кишинэу : Limba Romana, 1997. – 212 с. – ISBN 9975-918-04-2
1264866
   Румынско-русские литературные связи второй половиы 19 -- начала 20 века. – М., 1964. – 300с.
1264867
   Румынско-русский политехнический словарь. – М., 1956. – 715с.
1264868
  Розенфельд М.Н. Румынско-русский разговрник для туристов / М.Н. Розенфельд. – М, 1979. – 252с.
1264869
   Румынско-русский словарь. – М., 1931. – с.
1264870
   Румынско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 454 с.
1264871
   Румынско-русский словарь : 42000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 976 с.
1264872
   Румынско-русский словарь. – 2-е, стереотип. – Москва, 1954. – 976 с.
1264873
  Болокан Г. Румынско-русский словарь / Г. Болокан, Т. Медведев, Т. Воронцова. – Москва ; Бухарест : Русский язык ; Научное и энциклопед. изд-во, 1980. – 1592 с.
1264874
  Нае А. Румынское государство и международно-правовой режим черноморских проливов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нае А.; Ленингр.ордена Ленан гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
1264875
   Румынское законодательство. – Бухарест, 1977. – 232с.
1264876
   Румынское искусство. – М., 1951. – 100с.
1264877
   Румынское народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1981. – 35с.
1264878
   Румынское народное искусство. – с.
1264879
   Румынское народное искусство. – Бухарест, 1955. – 227с.
1264880
   Румынское спортивное общество "Металул". – Бухарест, 1954. – 37с.
1264881
  Соболевский А.И. Румыны среди славянских народов : Речь академика А.И. Соболевского в торжественном годовом собрании Академии 29 декабря 1916 года. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1917. – 16 с. – Отд. оттиск: Отчет о деятельности Императорской Академии наук по Отделению физико-математических наук и исторических наук и филологии за 1916 г.
1264882
  Морозов Н. Румыны уже примеряют натовские мундиры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Румыния - страна-кандидат в НАТО. ]
1264883
  Попа И.К. Румыны, Бессарабия и Приднестровье / Иоан Попа, Луиза Попа. – Кишинев : Prut international, 2010. – 263, [4] с. – На обл. указ. также: Европейский фонд Титулеску. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9975-69-571-8
1264884
  Примеров Б.Т. Румянец года / Б.Т. Примеров. – М., 1971. – 87с.
1264885
  Мосияш С.П. Румяной зарею: повести / С.П. Мосияш. – Минск, 1978. – 304с.
1264886
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский : ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – Саранск
Кн. 2. – 1979. – 576с.
1264887
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1976. – 436с.
1264888
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – 2-е изд. – Москва
1. – 1984. – 415с.
1264889
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – 2-е изд. – Саранск
2. – 1985. – 526с.
1264890
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – М.
1. – 1993. – 400с.
1264891
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – М.
2. – 1993. – 528с.
1264892
   Румянцев Анатолій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1264893
   Румянцев Анатолій Павлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 224. – ISBN 978-617-7530-19-9
1264894
   Румянцев Анатолій Павлович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43
1264895
  Меерович Г.И. Румянцев в Петербурге. / Г.И. Меерович. – Л, 1987. – 234с.
1264896
   Румянцев Володимир Матвійович (1897-1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1264897
   Румянцев Федір Дементійович (1872-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1264898
   Румянцевський літопис. [Електронний ресурс]
1264899
  Сердюк І.О. Румянцевський опис Малоросії як джерело вивчення демографічних характеристик міст Гетьманщини // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 144-152
1264900
  Турчинська А.Ф. Руна / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1977. – 72 с.
1264901
  Ермаков Дмитрий Рунет: взгляд пользователя : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 42-43 : Фото
1264902
  Седов Л.А. Руни Ч. Грезы и видения: исследования американских утопий, 1865-1917 // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 65-84. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1264903
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як багатофункціональний засіб соціальної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 212-219
1264904
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекштуріна Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 435 арк. – Додатки: арк. 412-435. – Бібліогр.: арк. 366-411
1264905
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікації : 27.00.01 / Чекштуріна Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 32 c. – Бібліогр.: 35 назв
1264906
  Скуратов М.М. Рунный ход / М.М. Скуратов. – М., 1970. – 103с.
1264907
  Островський О. Рунування Чортомлицької Січі (1709 р.). – Київ, 1918. – с.
1264908
   Руны и исторические песни.. – Петрозаводск, 1946. – 87с.
1264909
  Князева Е. Руны. Шепот тайны // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-49. – ISSN 1818-2968
1264910
  Коломієць В.Р. Рунь : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 122 с.
1264911
   Рунь : твори письменників Чернігівщини для дітей. – Чернігів : Упр. у справах преси та інформації, 2007. – 222, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-502-426-2
1264912
  Ругоев Я. Руокоранта -- тростниковый берег : роман / Я. Ругоев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
1264913
  Ругоев Я. Руокоранта -- тростниковый берег : роман / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1981. – 350 с.
1264914
  Тимошенко О.П. РУП і УСП: програмні вимоги з національного питання і взаємовідносини на початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 51-61. – (Історія ; вип. 34)


  На основі досліджень архівного матеріалу та нових публікацій піднімається питання виникнення перших українських політичних партій РУП і УСП, а також вирішення цими партіями національного питання в період їх становлення.
1264915
  Шумлянский И.И. Рупорные излучатели со ступенчатыми и криволинейными образующими / И.И. Шумлянский. – Киев : Вища школа, 1986. – 147 с.
1264916
  Афанасьева Н.А. Рур - экономическая база западногерманского милитаризма / Н.А. Афанасьева, Э.Б. Ванярков, Х.Ш. Никольский ; под ред. Д.Е. Мельникова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 214, [2] с.
1264917
  Грюнберг К. Рур в огні : [роман] / К. Грюнберг; З нім. перекл. О. Соболів. – Харків : Держвидав України, 1930. – 307 с. – Обкл.: худ. Є. Мей. - Прим. дефектний: без обкл. та тит. стор., описан по каталогу НБУВ
1264918
  Мельников Д.Е. Рур и политика американских монополий в Европе / Д.Е. Мельников. – М., 1949. – 23с.
1264919
  Павлов А.И. Руралистика: теория, методология, научные направления : монография / А.И. Павлов ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Одесса : Астропринт, 2018. – 404, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 368-404. – ISBN 978-966-927-399-4
1264920
  Павлов О. Руралізм як світогляд та ідейна течія: історичний вимір // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 157-186. – ISSN 2519-2760
1264921
  Павлов О.І. Руралістичні засади брендингу сільських територій Південного регіону України : монографія / О.І. Павлов, І.О. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-287. – ISBN 978-966-927-537-0
1264922
  Павлов О.І. Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1264923
  Полторак А.И. Рурские господа и вашингтонские судьи / А.И. Полторак, Е.Б. Зайцев. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 366 с.
1264924
  Папенко Н. Рурський конфлікт та його врегулювання (1923-1924) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення та врегулювання Рурського конфлікту політичними колами Німеччини та Західних країн, а також роль плана Дауеса у вирішенні репараційної проблеми. The author studies appearance and settlement of Rur Conflict by political circles of ...
1264925
  Краснов Н.С. Рус Марья / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1966. – 134с.
1264926
  Беспаленко В.В. Русcкий язык : для студентов-иностранцев, изучавших украинский язык: Учебное пособие / В.В. Беспаленко; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2002. – 98с.
1264927
  Гончар Л. Руса - з Атлантів : [для серед. шк. віку] / Леся Гончар ; малюнки Руслана Найди. – Київ : Нова Січ, 2010. – 157, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Пам"ятниці Предків). – ISBN 976-966-2157-40-6
1264928
  Арамян В.Г. Руса, сын Аргишти : [ист. повесть для ст. школьного возраста] / В.Г. Арамян ; [авториз. пер. с арм. К. Серебрякова]. – Ереван : Айастан, 1974. – 106 с.
1264929
   Русаков Александр Исаакович. 1898-1952. Выставка произвед.. – Л., 1984. – 10с.
1264930
   Русаков Максим Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 129-131
1264931
   Русаков Максим Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 239-240 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1264932
   Русаков Максим Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 248-249. – ISBN 978-966-439-961-3
1264933
   Русаков Максим Григорович (1906-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 141-142. – ISBN 966-95774-3-5
1264934
  Скуратівський В.Т. Русалії / Василь Скуратівський ; [ред.: Л.О. Ващенко, І.М. Римарук]. – Київ : Довіра, 1996. – 733, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 719-727 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-028-2
1264935
  Стороженко О.П Русалка / сочинение Алексия Стороженко. – Вильна : В тип. А.К. Киркорова, 1865. – 32 с. – Отд. оттиск из газеты: Виленский вестник


  Зміст: 1. Не в добрий час; 2. Два брати; 3. Дурень
1264936
  Пушкин А.С. Русалка : Драма А.С. Пушкина, окончанием по современной записи Д.П. Зуева. – Москва : Изд. "Русского архива" ; Типо-литография В. Рихтер, 1897. – С. 343-372


  Предисл. и послесл.: П. Б[артенев] Бартенев, Петр Иванович (1829-1912) На 2 с. обл. факс. "Библиографической заметки" П. Ефремова Окончание поэмы (сцены 6-9) написано Д.П. Зуевым и выдано им за сочинение Пушкина; впервые напеч. в "Рус. архиве", 1897, ...
1264937
  Барвінок Г. Русалка. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна; З друкарні Кисілевського і Ски в Коломиї, 1913. – 74 с. – "Загальна бібліотека", №105
1264938
  Пушкін А.С. Русалка / А.С. Пушкін. – Київ : Державне літературне видавництво, 1937. – 40 с.
1264939
  Севунц Г. Русалка : рассказы / Гегорян Севунц; пер. с арм. – Москва : Правда, 1969. – 32 с.
1264940
  Пушкин А.С. Русалка : [драма] / Александр Сергеевич Пушкин ; [худож. Э. Насибулин]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 154, [8] с. : ил. ; 8,5х6 см. – Загл. указ. на об. тит л. - Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7620-0051-6
1264941
   Русалка Дністрова : [Альманах] / Вдруге вид. з нагоди столітних уродин Маркіяна Шашкевича (З портретом і подобизною письма поета). – Тернопіль : Накл. Терноп. Т-ва "Іститут жіночий ім. княгині Ярославни" ; Друк. Подільська Й. Степка, 1910. – XXIII, 95 с. + 1 л. литогрф. – Перепечатка після первого вид. 1937 р. – Бібліогр.: портр. – (Ювілейна бібліотека ; Т. 1)


  Зміст: Пеpедслівє [без підпису]. Пеpедговоp к наpодним pуским песням; Мадей; Жулин и Калина / Далибоp Вагилевич. Згадка; Погоня; Роспука; Веснівка; Туга за милою; Сумpак вечеpний; Олена; Стаpина [пеpедм. до pозд.] / Руслан Шашкевич. Два віночки; ...
1264942
   Русалка Дністрова. – Київ : Художня література, 1950. – 133, [2] с. – Фотокопія з видання 1837 р.
1264943
   Русалка Дністрова : [антологія]. – Фотокопія з видання 1837 року. – Київ : Дніпро, 1972. – 155 с. – (Фотокопія з видання 1837р.)
1264944
   Русалка Дністрова : фольклорно-літературний Альманах "Руської трійці". – Київ : Дніпро, 1987. – 205 с.
1264945
  Шашкевич М. Русалка Дністрова / Маркіян Шашкевич. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 133, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2124-8
1264946
   Русалка Дністровая = The Dnister nymph / НАНУ, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Наукова біб-ка ; Шашкевичівська комісія ; [ редкол. : Я. Ісаєвич, М. Ільницький, Ф. Стеблій та ін. ; відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович ]. – Репринтне відтворення з першодруку 1837 р. – Львів : Афіша. – ISBN 978-966-02-4590-7
Кн. 1. – 2007. – 136 с. – Відтворення з видання : Русалка Днестровая. Ruthenische Volkslieder. - У Будиме. Письмом Корол. Всеучилища Пештанского. - 1837
1264947
   Русалка Дністровая = The dnister nymph : науково-критичне видання / НАНУ, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Наукова біб-ка ; Шашкевичівська комісія ; [ редкол. : Я. Ісаєвич, М. Ільницький, Ф. Стеблій та ін. ; відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович ]. – Львів : Афіша. – ISBN 978-966-02-4591-4
Кн. 2. – 2007. – 168 с.
1264948
  Гишенз Пьер Русалки, сирены и другие фантазии : Мифологии // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 118-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
1264949
  Залозний Петро Русалочка : Збиpнычок [поет.] твоpив З. Петpуся [псевд.]. – Киев : Тип. Е.Т. Кеpеp, аpенд. H.Ф. Пилющенко и С.М. Бpодовским, 1887. – 32 с. – Hа окp. аpк.: Посвята коханій дpужыни Виpи Олексіевни Залозній. - Hа обкл. мал. автоpа. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  (псевдоніми і криптоніми — Петро 3., Петрусь 3., Явір Петро, Федоренко П., Заний Петро, П. 3. та ін.
1264950
   Русалочка [Електронний ресурс] : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка ;. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  Музыкальный фильм по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Во время шторма юная Русалочка спасает от гибели прекрасного принца. Ради любви к нему морская принцесса уговаривает колдунью помочь ей стать земной девушкой в обмен на свой ...
1264951
  Яворницький Д.І. Русальчине озеро : (Із записної книжки старого мисливця П.К. Д-ча [П.К. Дякович]) / Д.І. Яворницький. – Екатеринославль : Друк. К. Андрущенка, 1911. – 31 с.
1264952
  Парпура П.П. Русальчын велыкдень [Русальчин Великдень] : дpаматична дума в пъять одмин П.П. – Киев : Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 64 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1264953
  Єрмоленко С.Я. Русанівський Віталій Макарович / С.Я. Єрмоленко, Л.В. Любарська // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 232-235
1264954
  Лукінова Т.Б. Русанівський Віталій Макарович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 665-691. – ISBN 978-966-00-1653-8
1264955
   Русев Светлин. Выставка произведений. Каталог.. – Москва, 1983. – 28с.
1264956
  Конча С. Руси-луд"ана в праці аль-Мас"уді: етногеографічна інтерпретація // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 100-104. – ISBN 978-966-439-357-4
1264957
  Василенко Г.К. Руси / Г.К. Василенко. – Київ : Знання, 1990. – 48с. – (Вдумливим, допитливим, кмітливим). – ISBN 5-7770-0134-3
1264958
  Томіленко Л.М. Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 71-79. – ISSN 0027-2833
1264959
  Фролов Л.А. Русиловское молоко. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 46с.
1264960
   Русин : Международный исторический журнал. – Кишинев, 2005-
№ 1. – 2005
1264961
   Русин : Международный исторический журнал. – Кишинев, 2005-
№ 2. – 2005
1264962
   Русин Мирослав Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415-416. – ISBN 978-966-439-754-1
1264963
  Бодак Я. Русини-лемки - нащадки білих хорватів. Етномузикологічне підтвердження гіпотези // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 94-107
1264964
  Волощук М. Русини-міщани малопольських міст XIII–XIV ст.: проблеми пошуку та ідентифікації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 19-28. – ISSN 0130-5247
1264965
   Русини а москалїзб. статей і оповідань. : Збірка статей і оповідань (З образками) / Видавництво політичного т-ва "Руска Рада". – Чернівці : уска Рда, 1911. – 112с.
1264966
  Мигович Іван Русини в Україні: статус, проблеми та перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 50-54
1264967
  Мигович І. Русини в Україні: тест на європейськість : збірник праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 231, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 978-966-387-065-6
1264968
  Мигович І. Русини і мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 12-17
1264969
  Федик І. Русини і московити. Лікбез для Путіна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 5
1264970
  Москаленко Л.А. Русини і русинська "мова": "русские" і "русский язык" чи українці й українська мова? // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 106-114. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1264971
  Нагірний М. Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 240-244
1264972
  Федака С.Д. Русини: етнонім і його наповнення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 31-38. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1264973
  Вітман К.М. Русини: основні причини відмови у визнанні національною меншиною України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 460-470
1264974
  Майор Р.І. Русинофільська національна орієнтація у суспільно-національному русі українців Закарпаття у другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 29-32
1264975
  Дмитрий Русинский выбор: момент истины / отец Дмитрий (Сидор), Петр Гецко // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 79-88. – ISSN 0869-44435
1264976
  Панасюк Л.В. Русинство: історія та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-25. – (Історія ; вип. 46)


  Висвітлюються історичні аспекти та сучасний стан русинства на Україні.
1264977
  Гайдош М. Русинська та українська меншина у Словаччині в 1945-1948 роках / Гайдош Маріан, Конєчний Станіслав, Лукач Маріан. – Ужгород : Рік-У, 2017. – 181, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 164-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7404-76-6
1264978
  Ситар И.Д. Русинська Шевченкіана / Иван Ситар. – [Б. м.] : Карпатська Вежа, 2019. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8269-46-2
1264979
  Вітман К.М. Русинське питання: спроби законодавчого врегулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 625-630. – ISSN 1563-3349
1264980
  Ляшенко О. Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 211-232. – ISBN 978-966-02-4630-8
1264981
  Зан М. Русинський рух у сучасній Румунії: ідентифікація, структура, рефлексії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 74-86. – ISSN 0130-6936
1264982
  Петровай В.Н. Русины / В.Н. Петровай. – М., 1987. – 572с.
1264983
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-
Вып. 1. – 2001. – 114 с.
1264984
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-355-3
Вып. 2. – 2002. – 114 с.
1264985
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-547-5
Вып. 3. – 2003. – 118 с.
1264986
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-623-4
Вып. 4. – 2004. – 88 с.
1264987
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-839-3
Вып. 5/6. – 2006. – 130 с.
1264988
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001-. – ISBN 966-594-936-5
Вып. 7. – 2007. – 90 с.
1264989
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001-. – ISBN 966-594-936-5
Вып. 8. – 2008. – 100 с.
1264990
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-. – ISBN 978-966-439-298-0
Вып. 9/10. – 2010. – 96 с.
1264991
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-. – ISBN 978-966-439-400-7
Вып. 11. – 2011. – 100 с.
1264992
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-
Вып. 12. – 2012. – 92 с.
1264993
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев : Киевский университет, 2001-
Вып. 13. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1264994
  Озерова Н.Г. Русистика в Институте языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 3-11. – ISBN 966-594-839-3
1264995
   Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва : МГПУ. – ISBN 978-5-243-00283-7
Вып. 3. – 2008
1264996
  Рудяков А.Н. Русистика и русофония: к вопросу об украинском варианте русского литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 40-46. – ISBN 966-594-936-5
1264997
   Русистика и современность : литературоведение : сборник научных статей по материалам XII Международной научной конференции посвященной 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя : г.Одесса, 30 сентября - 3 октября 2009 г. / МОНУ ; Междунар. укр. ассоц. препод. русск. яз. и лит. ; Фонд "Русский мир" ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. ; [отв. ред. Е.Н. Степанов]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-190-282-3
1264998
   Русистика сегодня: язык: система и ее функционирование: сб. ст.. – М., 1988. – 221с.
1264999
   Русисты-доктора наук // Информационный бюллетень УАПРЯЛ / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы /УАПРЯЛ. – Киев, 2011. – Вып. 22. – С. 9-31


  Киевский национальный университет им. Т. Шевченка : Кудрявцева Л.А., Снитко Е.С., Дядечко Л.П., Слухай Н.В., Мережинская А.Ю., Корзов Ю.И.
1265000
  Галуха Л. Русифікаторська політика Російської імперії у реалізації православного духовенства Волинської губернії другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 217-224. – ISSN 2519-1942
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,