Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1263001
  Страшенко О.І. "Театральна афіша" : 30 нових п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 637, [3] с. – ISBN 978-966-489-294-7


  У прим. № 1693629 напис: Читачам і бібліотекарям Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка зі святом Весни та Днем народження нашого Кобзаря. Березень, 2015 року. Автор. Підпис.
1263002
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1965. – 303с.
1263003
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1970. – 288с.
1263004
   "Тегеран-29" // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.214-217. – ISSN 0130741-Х


  Последний период жизни А.С.Грибоедова в Тегеране. История гибели и перевоза его праха в Россию
1263005
  Сенчук І. "Теза", "Антитеза", "Синтез" як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 94-103. – ISSN 2078-340X


  Досліджено особливості функціонування та еволюцію образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса. Доведено, що в центрі трьох обраних для аналізу п’єс – “Коло яструбиного джерела” (1916), “На Бейловім березі” (1904), “Смерть Кухуліна” (1939) – життя ...
1263006
  Горчаков Н Театр-великая школа / Н Горчаков. – М., 1959. – 136с.
1263007
  Султанова Г. Театр-первенец / Г. Султанова. – Махачкала, 1973. – 82с.
1263008
  Бурлакова І. Театр-студія "Нова драма" : засідання в ліцейській арт-кав"ярні. 10 клас / І. Бурлакова, Г. Пуліна // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-37
1263009
  Корнієнко В.В. Театральна взаємодія в контексті осягнення французької класики: французькі автори на сцені українських театрів (20–60-ті роки XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 198-206


  У статті аналізуються постановки творів французьких класиків (письменників, драматургів) на сцені українських театрів у 20–60-х роках ХХ століття у контексті театра-льної взаємодії.
1263010
  Ян І.М. Театральна діяльність осередків "Просвіти" Наддніпрянщини та Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 139-148. – ISSN 2225-7586
1263011
  Коломієць В.В. Театральна історія ранніх романтичних повістей М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 288-293. – (Б-ка Ін-ту філології)
1263012
  Собіянський В.Д. Театральна критика в Україні другої половини 1920-х років як складова театрального процесу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Собіянський Віктор Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1263013
  Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.: 16 назв
1263014
  Гринишина М.О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть: Реалізм. Дискурс / Марина Гринишина ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 341, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 310-333. – Бібліогр.: с. 288-309. – ISBN 978-966-136-113-2


  Метою представленого дослідження є дискурс-аналіз практики реалістичного стилю в драматургії та сценічному мистецтві України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Об’єктом дослідження є розвиток художньої культури в Україні в останній третині ХІХ і на початку ХХ ...
1263015
  Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян. – Київ : Лібра, 1996. – 220 с.
1263016
  Талалай В. Театральна періодика в сучасній Україні: особливості контенту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 176182-


  У статті розглянуто сучасний стан театральної періодики України. На прикладі видань "Український театр", "Коза", "Про сценіум", "Театрально-концертний Київ", "Кіно-театр" визначено особливості контенту українських журналів про театр. В статье ...
1263017
  Мамонтов Я.А. Театральна публіцистика / Я.А. Мамонтов. – Київ, 1967. – 328с.
1263018
  Доманська О.А. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доманська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1263019
  Смирнова-Іскандер Театральна Україна двадцятих років // Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – С. 97-157
1263020
  Гарбузюк М. Театральна шексперіана Михайла Рудницького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Михайло Іванович Рудницький (1889-1975) - літературний критик, літературознавець, письменник, перекладач.
1263021
  Волицька І.В. Театральна юність Леся Курбаса / І.В. Волицька. – Львів, 1995. – 148с.
1263022
  Толченова Н.П. Театральная и кинорецензия. / Н.П. Толченова. – М., 1959. – 32с.
1263023
  Григорьев А.А. Театральная критика / А.А. Григорьев. – Л., 1985. – 417с.
1263024
  Гвоздев А.А. Театральная критика. / А.А. Гвоздев. – Л., 1987. – 277с.
1263025
   Театральная критика.. – Ленинград, 1987
1263026
  Ивашнев В.И. Театральная Лениниана / В.И. Ивашнев. – М, 1990. – 143с.
1263027
  Цимбал С.Л. Театральная новизна и театральная современность. / С.Л. Цимбал. – Л-М, 1964. – 312с.
1263028
  Голота В.В. Театральная Одесса / В.В. Голота. – Киев : Мистецтво, 1990. – 243 с. – ISBN 5-7715-0395-9
1263029
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
1. – 1941. – 127с.
1263030
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
2. – 1941. – 147с.
1263031
  Свободин А.П. Театральная площадь / А.П. Свободин. – М., 1981. – 335с.
1263032
  Гаккель Л.Е. Театральная площадь / Л.Е. Гаккель. – Л., 1990. – 156с.
1263033
   Театральная правда. – Тбилиси, 1981. – 491 с.
1263034
  Анастасьеква И.Л. Театральная природа сновидений : бессознательное в концепции Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) - рус. и франц. режиссёр, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театр. искусства, философ и лицедей, музыкант, художник и психолог
1263035
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1951. – 31с.
1263036
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1953. – 39с.
1263037
  Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников / Ю.И. Рубина. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 176 с.
1263038
  Карсавина Т.П. Театральная улица / Т.П. Карсавина. – Л., 1971. – 247с.
1263039
  Зорин Л.Г. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес / Л.Г. Зорин. – Москва, 1974. – 712с.
1263040
  Гер Александр Театральная хрестоматия : Практ. руководство для театр. уч-щ, драм. шк. и преподавания декламации в сред. учеб. заведениях / Александр Гер [псевд.] ; с предисл. дир. Курсов драмы в Москве (арт. Моск. худ. театра) А.И. Адашева и дир. Киев. театр. уч-ща Н.А. Попова. – Киев : Изд. И.И. Самоненко ; Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве"
Ч. 1 : (декламационная). – 1913. – XII, 376, V с.
1263041
  Абалкин Н.А. Театральная хроника / Н. Абалкин. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1975. – 396 с. – Библиогр.: с. 393-394
1263042
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 1 : А - Глобус. – 1961. – 1214 стб., 12 л. ил. : ил.
1263043
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 2 : Гловацкий - Кетуракис. – 1963. – 1216 стб., 14 л. ил.
1263044
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 3 : Кетчер - Нежданова. – 1964. – 1086 стб., 7 л. ил
1263045
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 4 : Нежин - Сярев. – 1965. – 1152 стб., 6 л. ил.
1263046
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 5 : Табакова - Яшугин. – 1967. – 1136 стб., 8 л. ил.
1263047
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1960. – 148с.
1263048
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – 72с.
1263049
  Вакарчук І. Театральне братство у стінах Львівського університету // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.14-19


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1263050
  Степанюк С.М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанюк С.М. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1263051
  Сулятицький Т. Театральне мистецтво Буковини періоду 1940-2009 років // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 100-118. – ISSN 0869-3595
1263052
  Срібняк М.І. Театральне мистецтво в таборовому повсякденні полонених вояків-українців у Австро-Угорщині у 1915-1917 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1263053
  Копець З.А. Театральне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1971. – 128с.
1263054
  Безгін І.Д. Театральне мистецтво і радянська дійсність / І.Д. Безгін. – К, 1978. – 48с.
1263055
  Гуцал Р.С. Театральне мистецтво Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX століть // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 24-28. – ISSN 2413-5402
1263056
  Бонковська О. Театральне мистецтво на західно-українських землях у 1918-1939 роках // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.35-52. – ISSN 1728-6875
1263057
  Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-48. – ISSN 1728-6875
1263058
  Новиков А. Театральне мистецтво як естетична проблема (матеріали до вивчення української драматургії межі ХІХ-ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-47.
1263059
  Веселовська Г. Театральний бунт // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 20-40. – ISBN 978-966-651-849-8


  Реформація мистецтва: творчі спілки, об"єднання та преса. "Опредмечена емоція" - нові концепції руху. Початок авангарду і Лесь Курбас.
1263060
  Коваленко П. Театральний грим / П. Коваленко. – Харків : Мистецтво, 1953. – 48 с.
1263061
  Веселовська Г. Театральний експресіонізм: варіант українсько-німецький // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 63-104. – ISBN 978-966-651-849-8
1263062
  Кузніченко В.В. Театральний паратекст і його складові (на матеріалі французьких п"єс) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 138-143. – ISBN 966-581-550-4
1263063
  Шестопал О.Г. Театральний чинник в романі Гонсало Торренте Бальєстера "Дон Хуан". Його місце і значення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 360-366. – ISBN 966-638-08406
1263064
  Дальський В.М. Театральними шляхами / В.М. Дальський. – Київ : Мистецтво, 1981. – 80 с.
1263065
  Козак Б.М. Театральні відлуння : статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв"ю / Богдан Козак ; [наук. ред. Р. Пилипчук ; бібліограф та уклад. імен. покажч. Н. Демчук]. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 448 с., [32] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Імен. покажч.: с. 436-448. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-138-4
1263066
  Терещенко М.С. Театральні горизонти / М.С. Терещенко. – К., 1981. – 111с.
1263067
  Волицька І.В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ- поч. ХХ ст. / І.В. Волицька. – Київ, 1992. – 140 с.
1263068
  Жицька Тетяна Театральні контури архетипних сюжетів у драматургії С.Черкасенка // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 47-56. – ISSN 1997-4264
1263069
  Микитенко І.К. Театральні мрії. Публіцистика. Листи / І.К. Микитенко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 467с.
1263070
  Юдкін І. Театральні образи та засоби в українській культурі: від Г. Сковороди до М. Коцюбинського // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 9-110. – ISBN 978-966-2241-39-6
1263071
  Собіянський В. Театральні перехрестя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 42-43. – ISSN 1562-3238


  У рамках співпраці Центру Курбаса та Інституту Ґротовського в Україні та Польщі відбулися серії лекцій про театр обох країн
1263072
  Кисельов Й.М. Театральні портрети / Й.М. Кисельов. – К., 1955. – 335с.
1263073
  Левченко О. Театральні ресурси інтертекстової смислоактуалізації. Літературний підтекст, театральний підтекст та другий план // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 78-84
1263074
  Хороб С. Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 214-225. – ISBN 978-966-286-026-9
1263075
  Бараненкова Н.А. Театральність простору в "Сорочинському ярмарку" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 8-12


  В статті пропонується розглянути моделювання Гоголем художнього простору в "Сорочинському ярмарку" як засіб візуалізації тексту
1263076
  Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури романтизму першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осока О.В. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
1263077
  Шестопал О.Г. Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 436-442


  Стаття присвячена розгляду стратегій концептуалізації поняття театральності в контексті сучасних міждисциплінарних досліджень. В статье рассматриваются стратегии концептуализации понятия театральности в контексте современных интердисциплинарных ...
1263078
  Юдова-Романова Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності України : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Катерина Володимирівна Юдова-Романова: Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
1263079
  Кердиваренко С.В. Театрально-декорационное искусство / С.В. Кердиваренко. – Кишинёв, 1984. – 108с.
1263080
  Барышв Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Барышв Г.И.; Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства. – Минск, 1956. – 12л.
1263081
  Барышев Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствов.наук: / Барышев Г.И.; АН СССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1958. – 13л.
1263082
  Березкин В.И. Театрально-декорационное искусство Киргизии / В.И. Березкин. – Фрунзе : Кыргыстан, 1972. – 156 с.
1263083
  Чечик В.В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910-1920-х років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Чечик В.В.; Мін-во освіти і науки України; Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1263084
  Гудовичев В.Н. Театрально-драматическое образование в России первой четверти 19 века / В.Н. Гудовичев. – Москва, 1968. – 64с.
1263085
  Дальский А.Н. Театрально-зрелищные действия на Крите и в Микенах во II до нашей эры / А.Н. Дальский. – М.-Л, 1937. – 235с.
1263086
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1263087
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 198-223
1263088
  Селиванова Е.Д. Театрально-литературные композиции в школе:(Из опыта работы). / Е.Д. Селиванова. – Москва : Просвещение, 1982. – 72 с.
1263089
  Орінко О.С. Театрально-меморіальна спадщина Марка Лукича Кропивницького на Кіровоградщині // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 324-325. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1263090
  Губрій Н. Театрально-педагогічна діяльність Михайла Верхацького в Узбекистані (1936-1952 роки) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 228-237. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1263091
  Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта / В.Г. Клюев. – М., 1966. – 184с.
1263092
  Парин А. Театральное : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 133-137. – ISSN 0130-7673
1263093
  Безгин И.Д. Театральное искусство / И.Д. Безгин. – К, 1986. – 149с.
1263094
   Театральное искусство Великобритании : книга для чтения на английском языке : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 110, [2] с. – Кн. на англ. яз.
1263095
  Брудный Д.Л. Театральное искусство Киргизии / Д.Л. Брудный. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1263096
  Панфилов А.П. Театральное искусство Урала. 1917-1967. / А.П. Панфилов. – Свердловск, 1967. – 328с.
1263097
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 1 : Статьи. Речи. Беседы. Письма / В.И. Немирович-Данченко. – 1952. – 443 с.
1263098
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1954. – 640 с.
1263099
  Акимов Н.П. Театральное наследие / Н.П. Акимов. – Ленинград
1. – 1978. – 293с.
1263100
  Акимов Н.П. Театральное наследие / Н.П. Акимов. – Ленинград
2. – 1978. – 287с.
1263101
  Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу / Ф. Деннингхаус. – М., 1978. – 328с.
1263102
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Майстера / И.В. Гете. – Л., 1981. – 296с.
1263103
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера / И.В. Гете. – Ленинград : Наука, 1981. – 396с. – (Литературнsе памятники)
1263104
  Венгрис Антанас Театральное творчество Константинаса Глинскиса/1907-1937/. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Венгрис Антанас; АН ЛитССР. – Вильнюс, 1971. – 23л.
1263105
  Курышева Т.А. Театральность и музыка / Т.А. Курышева. – М, 1984. – 201с.
1263106
  Бояджиев Г.Н. Театральность и правда / Г.Н. Бояджиев. – М.-Л., 1945. – 122с.
1263107
  Волков Н.Д. Театральные вечера / Н.Д. Волков. – Москва, 1966. – 478с.
1263108
  Литвиненко М.А. Театральные встречи / М.А. Литвиненко. – Орджоникидзе, 1979. – 111с.
1263109
  Абалкин Н.А. Театральные горизонты / Н.А. Абалкин. – Москва : Искусство, 1964. – 364 с.
1263110
  Бобышов М.П. Театральные искизы / М.П. Бобышов. – Ленинград, 1961. – 15с.
1263111
  Аржанухина В.В. Театральные источники как объект изучения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Ставится вопрос о правомерности выделения театральных источников в отдельную источниковую группу. Рассматриваются профильные особенности театральных источников, а также проблемы, связанные с их интерпретацией и последующим экспонированием. Делается ...
1263112
  Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. / Н.В. Минц. – М., 1989. – 446с.
1263113
  Алперс Б.В. Театральные очерки / Б.В. Алперс. – Москва
1. – 1977. – 567с.
1263114
  Алперс Б.В. Театральные очерки / Б.В. Алперс. – Москва
2. – 1977. – 519с.
1263115
  Свободин А.П. Театральные повести / А.П. Свободин. – М., 1963. – 208с.
1263116
  Найдакова В.Ц. Театральные портреты / В.Ц. Найдакова. – Улан-Удэ, 1984. – 144с.
1263117
  Лейкин Н.Б. Театральные портреты / Н.Б. Лейкин. – М., 1984. – 48с.
1263118
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Петроград ; Москва : Петроград, 1923. – 183 с.
1263119
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Л., 1967. – 382с.
1263120
  Малашенко В.И. Театральные рассказы / В.И. Малашенко. – М., 1974. – 47с.
1263121
  Шкап Л.Ц. Театральные регуляторы освещения / Л.Ц. Шкап, В.А. Заботин. – Москва : Энергия, 1978. – 234 с.
1263122
  Рустамов Г. Театральные россыпи / Г. Рустамов. – М, 1975. – 96с.
1263123
  Дубовцева И.А. Театральные сезоны / И.А. Дубовцева. – Иркутск, 1985. – 229с.
1263124
  Устинов Л.Е. Театральные сказки / Л.Е. Устинов. – М., 1985. – 526с.
1263125
  Князева М.Л. Театральные студии / М.Л. Князева. – М., 1983. – 48с.
1263126
  Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. / К.Л. Рудницкий. – М., 1990. – 464с.
1263127
  Кузнецова Н.С. Театральные тексты на французском языке / Н.С. Кузнецова, Н.М. Цетлина. – М., 1977. – 116с.
1263128
  Гордин В.Э. Театральные технологии в обучении менеджменту в вузе / В.Э. Гордин, Е.В. Корчагина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена разработанная авторами методика обучения студентов менеджериальных специальностей вузов коммуникационным навыкам. Она основана на формировании и дальнейшем использовании сценических технологий (актерского мастерства, режиссерских ...
1263129
  Глаголин Б. Театральные эпизоды. / Б. Глаголин. – С-Пб. – 200с.
1263130
  Головин А.Я. Театральные эскизы. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Ленинград, 1961. – 19с.
1263131
  Русаков Э.И. Театральный бинокль: повести. Рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1982. – 152с.
1263132
  Гершкович А.А. Театральный Будапешт / А.А. Гершкович. – М., 1961. – 164с.
1263133
  Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Мат. к биографии и истории творчества. / М.С. Коноплева. – Л., 1948. – 54с.
1263134
  Панченко Л. Театральный коллектив Баксанского дома культуры. Из опыта. / Л. Панченко. – Нальчик, 1961. – 20с.
1263135
  Седой Б.М. Театральный коллектив в школе и во внешкольном учреждении / Б.М. Седой, В.Г. Ширяева. – М, 1950. – 68с.
1263136
  Филиппов В.А. Театральный музей имени А.А. Бахрушина / В.А. Филиппов. – Москва, 1955. – 261 с.
1263137
  Бояджиев Г.Н. Театральный Париж сегодня / Г.Н. Бояджиев. – М., 1960. – 131с.
1263138
  Вороновская И.В. Театральный перевод как один из видов перевода (попытка разработки словарной статьи для "Русско-украинского и украинско-русского словаря переводоведческих терминов") / И.В. Вороновская, Т.А. Космеда // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 30-33
1263139
  Акимов Н.П. Театральный плакат / Н.П. Акимов. – Москва, 1963. – 40с.
1263140
   Театральный портрет конца XIX - XX века = Le portrait theatral fin du XIX - debut du XX e siecle. – Ленинград : Аврора, 1973. – 24 с., [52] л. ил. : ил. – Текст парал. на рус. и фр. яз.
1263141
  Гоголь Н.В Театральный разъезд после представления новой комедии : Драм. сцены Н.В. Гоголя : С портретом автора и 1-й иллюстрацией. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1902. – 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека / издание Ф. Павленкова ; № 25)
1263142
  Булгаков М.А. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : Роман "Мастер и Маргарита"; Рассказы / М.А. Булгаков. – Київ : Богдана, 1993. – 512с. – ISBN 5-7707-5439-7
1263143
  Борисова Марина Театральный роман с Ла Скала : Столпы культуры / Борисова Марина, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 92-106 : Іл.
1263144
  Булгаков М.А. Театральный роман. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Ставрополь, 1989. – 383с.
1263145
  Розовский М. Театральный человек : Из книги "Дело о конокрадстве" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 7. – С.7-69. – ISSN 0130-7673
1263146
  Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.:4 назви
1263147
  Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1263148
  Посудовський П.І. Театри України і Радянська Армія / П.І. Посудовський. – К., 1970. – 131с.
1263149
  Семенко С.В. Театрознавчі розвідки Лесі Українки у світлі полеміки про шляхи оновлення національної драматургії та театрального мистецтва на сторінках української періодики початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 79-82. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1263150
  Василько В.С. Театру віддане життя / В.С. Василько. – Київ, 1984. – 408с.
1263151
  Жилина Л.И. Театры и концертные залы Киева / Л.И. Жилина, В.Д. Туркевич. – К, 1983. – 62с.
1263152
  Анисимов А.В. Театры Москвы / А.В. Анисимов. – Москва, 1984. – 176с.
1263153
  Ясень А.Ф. Театры Одессы / А.Ф. Ясень. – Одесса, 1975. – 23с.
1263154
  Малышева Светлана Театры революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0235-7089
1263155
  Елизарова Н.А. Театры Шереметиевых / Н.А. Елизарова. – Москва, 1945. – 519 с.
1263156
  Ступко Тебе - девочка, девушка / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 55с.
1263157
  Щипачев С Тебе - до востребования / С Щипачев. – Москва, 1975. – 191с.
1263158
  Харитонов В.Г. Тебе - и песня и любовь. / В.Г. Харитонов. – М., 1972. – 159с.
1263159
  Ступко Тебе - мальчик, юноша. / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 48с.
1263160
  Кымытваль А.А. Тебе / А.А. Кымытваль. – Магадан, 1969. – 47с.
1263161
  Мулдагалиев Д. Тебе : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 88 с.
1263162
  Портнов В.В. Тебе / В.В. Портнов. – Махачкала, 1973. – 75с.
1263163
  Люзняк М.М. Тебе врятує віра, Україно : Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 2000. – 104с. – ISBN 966-7275-24-8
1263164
  Струнин В.В. Тебе доверена дружина. / В.В. Струнин. – М., 1956. – 103с.
1263165
  Видонова Е.П. Тебе друг / Е.П. Видонова. – Ташкент, 1962. – 80с.
1263166
  Августин Архимандрит (Никитин) Тебе ль, монах, идти к монголам? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Монголії. Історія Монголії
1263167
  Рутько А.И. Тебе мой сердце / А.И. Рутько. – Москва, 1963. – 160 с.
1263168
   Тебе моя ода. – Москва, 1987. – 222 с.
1263169
  Малышева А. Тебе нужно алиби? : Роман / А. Малышева. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1997. – 480с. – ISBN 5-88475-266-0
1263170
  Смирнов С.В. Тебе одной : Стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 191с.
1263171
  Звонак А. Тебе одной. / А. Звонак. – Л, 1961. – 187с.
1263172
  Фомин И.А. Тебе открытое сердце / И.А. Фомин. – М., 1982. – 238с.
1263173
  Чистяков Г.П. Тебе поем... / Г.П. Чистяков. – М., 1992. – 56с.
1263174
  Орешин Н.Н. Тебе семнадцать / Н.Н. Орешин. – Казань, 1967. – 94с.
1263175
  Андерсен Лайф Эспер Тебе этого не понять / Андерсен Лайф Эспер. – Москва, 1982. – 191 с.
1263176
  Пономарева А.И. Тебе, грибник / А.И. Пономарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1992. – 126с.
1263177
  Буянов И.А. Тебе, жизнь / И.А. Буянов. – М, 1965. – 264с.
1263178
  Яшин А. Тебе, любимая! / А. Яшин. – Вологда, 1960. – 208с.
1263179
  Потапова А.В. Тебе, любовь моя / А.В. Потапова. – Киев, 1979. – 78с.
1263180
  Смирнов И.А. Тебе, мое сердце, Россия! / И.А. Смирнов. – М., 1974. – 70с.
1263181
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – Москва, 1954. – 126с.
1263182
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – М, 1955. – 128с.
1263183
  Сидоренко Н.Н. Тебе, мой друг / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1970. – 238с.
1263184
  Шогенцуков А.О. Тебе, мой друг : стихотворения, поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Художественная литература, 1973. – 318 с.
1263185
  Бухбиндер Й.Ш. Тебе, мой друг : стихи / Й.Ш. Бухбиндер; пер. с евр. Е.Аксельрод. – Москва : Советский писатель, 1980. – 150 с.
1263186
  Молчанов И.Н. Тебе, мой комсомол! / И.Н. Молчанов. – Архангельск, 1968. – 148с.
1263187
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1965. – 172с.
1263188
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1970. – 167с.
1263189
   Тебе, Родина, - наш труд. – Москва, 1988. – 302 с.
1263190
  Найдич М.Я. Тебе, родная армия! / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1963. – 18с.
1263191
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – М., 1962. – 351с.
1263192
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1965. – 350с.
1263193
   Теберда-Домбай-Архыз : Природа. Исторический очерк. Туристско-экскурсионные маршруты. – Москва : Профиздат, 1989. – 253с.
1263194
   Теберда-Домбай : Туристская схема. – Москва, 1966. – 1лист
1263195
  Малышев А.А. Теберда. Путеводитель. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1973. – 109с.
1263196
   Тебердинский заповедник. : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1984. – 192 с.
1263197
  Зульфия Тебя воспеваю, жизнь! / Зульфия. – Москва : Правда, 1985. – 32 с.
1263198
  Никифоров Б.С. Тебя охраняет закон / Б.С. Никифоров. – М, 1965. – 110с.
1263199
  Пармузин Б.С. Тебя позвала любовь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1966. – 94с.
1263200
  Заяц А.С. Тебя разбудят соловьи / А.С. Заяц. – М., 1967. – 88с.
1263201
  Паршин А.П. Тебя разлюбить нельзя / А.П. Паршин. – Калининград, 1963. – 152с.
1263202
  Волков Г.Н. Тебя, как первую любовь / Г.Н. Волков. – Москва, 1980. – 240с.
1263203
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник / Шолом-Алейхем. – Київ, 1993. – 125 с.
1263204
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник : [перший пов. переклад укр.] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Знання, 2017. – 223, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Шолом Нохумович Рабинович. - Сер. засн. 2013 р. – (Скарби : передплатна серія ; № 11). – ISBN 978-617-07-0473-3
1263205
  Нестеренко А.Н. Тевтонский Орден в войне 1240-1242 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 146-152. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, Тевтонский Орден не играл ведущей роли в Ледовом побоище.
1263206
  Войтович Л.В. Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
1263207
  Араслы Гамид Тевфик Фикрет и азербайджанская литература / Араслы Гамид. – Москва, 1966. – 16с.
1263208
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1946. – 160 с.
1263209
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1963. – 198 с.
1263210
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1969. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 137 ; Серия 3)
1263211
  Алов А.А. Тегеран-43 / А.А. Алов. – Москва, 1986. – 133с.
1263212
  Ржешевский О.А. Тегеран-43 // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
1263213
   Тегеран-Ялта-Потсдам. – М., 1967. – 368с.
1263214
  Хацревин З. Тегеран / З. Хацревин. – Л, 1933. – 122с.
1263215
  Севунц Г. Тегеран : роман / Г. Севунц. – Москва, 1952. – 464 с.
1263216
  Севунц Г. Тегеран : роман / Г. Севунц. – Москва : Советский писатель, 1952. – 524 с.
1263217
  Севунц Г. Тегеран : роман / Г. Севунц. – Москва
Ч. 2. – 1953. – 520 с.
1263218
  Севунц Г.С. Тегеран : роман / Г.С. Севунц. – Москва
кн.1. – 1956. – 456 с.
1263219
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – М, 1968. – 128с.
1263220
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – М, 1971. – 128с.
1263221
   Тегеран, Потсдам. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 416с.
1263222
   Тегеран. Ялта, Потсдам. – 3-е изд. – М., 1971. – 416с.
1263223
  Кочешков А.А. Тегеранская конференция 1943 года как отражение советско-иранского сотрудничества в борьбе с фашизмом // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12 (644). – С. 24-31. – ISSN 0321-0626
1263224
  Пейсиков Л.С. Тегеранский диалект / Л.С. Пейсиков. – Москва, 1960. – 136с.
1263225
  Хатеми Н.З. Тегеранский диалект (лексика). : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатеми Н.З.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 15л.
1263226
  Мирский Георгий Тегеранский замкнутый круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 38 (1109). – С. 6-9. – ISSN 0234-1670
1263227
  Вилье Ж Тегеранский лабиринт / Ж Вилье. – Харьков, 1994. – 415с.
1263228
   Тегеранський університет - партнер КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідала делегація Тегеранського університету (Іран) на чолі з проректором з наук. роботи проф. Гассемом Амоабедіні. Члени делегації зустрілися з проректором з наук. роботи проф. С. Вижвою, проректором з наук.-педаг. роботи (міжнародні ...
1263229
  Петров М. Тед Тернер присматривается к НТВ // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.46-47. – ISSN 0234-1670
1263230
   Теди доповідей до наукової конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження М.Рильского. – Ужгород, 1965. – 48с.
1263231
  Всесоюзная Тез. сообщ. / Всесоюзная, конф. (9 ; 1988 ; Кишинев) геометрическая. – Кишинев, 1988. – 386 с.
1263232
   Теза Дюгема-Куайна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922. – ISBN 966-316-069-1
1263233
  Сукиасян Э.Р. Тезаурофасет - ИПЯ XXI века // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0130-9765


  Рассказано о сущности понятия "тезаурофасет", особенностях системы и технологии работы, обеспечивающей высокую эффективность поиска. Освещены перспективные направления модернизации поисковых систем.
1263234
  Белоозеров В.Н. Тезаурус библиографических клаассификаций как модель интеграции информационных ресурсов / В.Н. Белоозеров, Н.Н. Шабурова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С.44-48
1263235
  Шемакин Ю.И. Тезаурус в автоматизированных системах управления и обработки информации / Ю.И. Шемакин. – М., 1974. – 188с.
1263236
  Пшеничная Л.Э. Тезаурус в документальной ИПС. / Л.Э. Пшеничная. – К., 1977. – 118с.
1263237
  Чижаковский В.А. Тезаурус в системах автоматической переработки текста / В.А. Чижаковский, Л.Н. Беляева. – Кишинев, 1983. – 163с.
1263238
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Дис. ... канд. філол. наук; Спец.10.02.01 - укр. мова / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 201л. – Додатки: л.180-201. – Бібліогр.: л. 160-179
1263239
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1263240
   Тезаурус информационно-поисковый по гидрометеорологии. – Обнинск, 1979. – 239с.
1263241
   Тезаурус информационно-поисковый по территориальному аспекту картографических источников. – Москва, 1982. – 239с.
1263242
   Тезаурус научно-технических терминов. – М., 1972. – 671с.
1263243
   Тезаурус органических реакций. – М., 1975. – 236с.
1263244
   Тезаурус органических реакций. – М., 1980. – 279с.
1263245
   Тезаурус по минералам. – М.
4, вып.2. – 1983. – 374с.
1263246
  Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике / С.Е. Никитина. – М, 1978. – 375с.
1263247
   Тезаурус по теории формальных и алгебраических групп и его реализация на ЕС ЭВМ. – Киев, 1971. – 39с.
1263248
  Гуторов А.О. Тезаурус форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1263249
  Васейко Ю. Тезаурус Ю.І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1263250
   Тезаурус. Информационно-поисковый многоязычный: состав, структура и основные требования к построению. ГОСТ 7.24-90. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
1263251
  Письменна Ю.О. Тезаурусні зв"язки культурно маркованої лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 112-116. – Бібліогр.: Літ.: С. 116; 11 поз.
1263252
  Рено М. Тезей / М. Рено. – М., 1991. – 519с.
1263253
   Тези 1 Наукової конференції молодих вчених інституту. – К., 1963. – 38с.
1263254
   Тези 11-ї щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження І.Франка. – Львів, 1966. – 83с.
1263255
   Тези 2 Наукової конференції молодих спеціалістів. – К., 1964. – 55с.
1263256
   Тези 33 науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, м. Житомир, 18-19 березня 2008 року / МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Житомирський військовий ін-т ім. С.П. Корольова НАУ та ін.; [ред.: Л.В. Гончарук, Т.В. Кузьменко]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-683-153-1
1263257
   Тези 5 Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій" / МОНУ; Житомирський держ. технологічний ун-т; Житомирська обласна організація українського т-ва охорони природи; [ робоча група: Заньковець Н.М. та ін.; оргкомітет: Мельничук П.П., Шелест З.М. та ін. ]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-683-151-7
1263258
   Тези I Міжнародної науково-практичної конференції "Формування ефективної моделі розвитку підприємств" : м. Житомир, 21-22 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Барановичський держ. ун-т [та ін. ; редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-683-389-4
1263259
   Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 69-154. – ISSN 2413-8843
1263260
   Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / НАН України ; [редкол.: Наумовець А.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – 164, XIX с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8015-1
1263261
   Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп"ютерні технології 2014" / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [ред. А.В. Морозов]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-406-8
1263262
   Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. / МОНМСУ ; Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. О.М. Толкач]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 289 с. : іл., табл. – На обкл. дата роботи заходу: 23-24 березня 2011. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-285-9
1263263
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-246-0
Т. 1. – 2010. – 146, [1] с. : іл.
1263264
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-247-7
Т. 2. – 2010. – 195, [1] с. : табл.
1263265
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Украъни "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-378-8
Т. 1. – 2013. – 261, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1263266
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-279-5
Т. 2. – 2013. – 438, [2] с., включ. обкл. : табл., іл.
1263267
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. Я.В. Калиш]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-401-3
Т. 1. – 2014. – 264, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1263268
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування (м. Рівне), Нац. ун-т харчових технол. (м. Київ), Голов. упр. екон. Житомир. обл. держ. адміністрації [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-402-0
Т. 2. – 2014. – 470, [2] с., включ. обкл., іл., табл. : іл., табл.
1263269
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу" : 16-18 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [оргком.: Губерський Л.В. (голова), Гребельник О.П., Кремень В.Г., Згуровський М.З., Закусило О.К. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1263270
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. за вип. Данилко В.К.]. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 242, [1] с. – ISBN 978-966-683-359-7
1263271
  Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 9-15
1263272
  Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної проведінки : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1263273
  Гусарєв С.Д. Тези до методики пізнання юридичної практичної діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 55-62. – ISBN 966-614-021-7
1263274
  Костецький І. Тези до можливої дискусії з приводу статті Степана Ковганюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 184-211
1263275
   Тези до ХУ1 з"їзду ВКП(б). – Х. – 32с.
1263276
   Тези доповідей : Секція педагогіки та психолгії: 17-а звітна науква конференція. – Харків, 1962. – 43с.
1263277
   Тези доповідей : Секція суспільних наук: 17-а звітна науква конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 15с.
1263278
   Тези доповідей : друга міжвузівська науково-методична конференція викладачів іноземних мов вузів УРСР. – Львів, 1965. – 69 с.
1263279
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. УНКФН-1; Наук. рада з проблем "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-796-0
Т.1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – 2002. – 184 с.
1263280
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики знапівпровідників УНКФН-1; Наук. рада з проблеми "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-799-5
Т.2 : Стендові доповіді. – 2002. – 384 с.
1263281
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених при науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1966. – 184с.
1263282
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених України. Технічна секція. – Х-К : Державне науково-технічне видавництво України, 1936. – 35 с.
1263283
   Тези доповідей 1-ї Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – Київ, 1964. – 110с.
1263284
   Тези доповідей 11-ї аспірантської конференції з актуальних питань рослнництва і тваринництва. – Львів, 1967. – 56с.
1263285
   Тези доповідей 15 української конференції з неорганічної хімії за міжнародною участю, 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю; КНУТШ; НАНУ; Наук.рада з пробл. "Неорганічна хімія"; Інст. заг. та неорг. хімії. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1263286
   Тези доповідей 2-го з"їзду Українського біофізичного товариства 29 червня - 3 липня 1998. – Харків, 1998. – 275с.
1263287
   Тези доповідей 2-ї наукової конференції Криворізького загальнонаукового факультету. – Кривий Ріг, 1965. – 88с.
1263288
   Тези доповідей 21-ї наукової студентської конфренції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 14-16 квітня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 107с.
1263289
   Тези доповідей 22-ї науково-технічної конференції 25-30 жовтня. – Львів, 1965. – 80с.
1263290
   Тези доповідей 22-ї наукової сесії, травень-червень. – Чернівці, 1966. – 187с.
1263291
   Тези доповідей 27-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського інституту народного господарства по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Історія КПРС, філософія, економічні науки, статистика та математика, філологія. – Київ, 1965. – 496с.
1263292
   Тези доповідей 3-го з"їзду українського біофізичного товариства 8-11 жовтня 2002 року. – Львів : Євросвіт, 2002. – 315с. – ISBN 966-542-094-1
1263293
   Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Відповід.ред.Г.Т.Продайвода. – Київ : Київський університет, 2002. – 66с.
1263294
   Тези доповідей 3 Міжнародної наукової конференції:"Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України; Ред.кол.: Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, В.Ф.Грінченко та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – 166с.
1263295
   Тези доповідей 32-ї наукової конференції, лютий 1966 року. – Київ : Вид-во КДУ, 1966. – 183с.
1263296
   Тези доповідей 4-ї Міжвужівської республіканської конференції. – Одеса, 1961. – 119с.
1263297
   Тези доповідей 4 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" = Monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment. Abstracts of the 4 International scientific conference / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; МОНУ; НАНУ; Ред.кол.: В.Ф.Грінченко, С.А.Вижва, О.В.Кензера та ін. – Київ : Обрій, 2003. – 170с.
1263298
   Тези доповідей 47-ї наукової конференції. – Ужгород, 1993. – 32с.
1263299
   Тези доповідей 48-ї наукової конференції. – Ужгород, 1994. – 60с.
1263300
   Тези доповідей 49-ї наукової конференції, присвяченої 50-річчю біологічного факультету УЖДУ. – Ужгород, 1995. – 96с.
1263301
   Тези доповідей 5 звітної наукової конференції інституту 11-12 квітня 1963 року : Секція суспільних наук. – Дрогобич, 1953. – 135с.
1263302
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції інституту, 20-23 квітня 1965 р. : Секція педагогічних наук. – Дрогобич, 1965. – 46с.
1263303
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції філологічного факультету інституту 14-15 вересня 1965 р.. – Дрогобич, 1965. – 88с.
1263304
   Тези доповідей 7-ї наукової конференції ін-ту, 27-29 квітня 1965 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1965. – 120с.
1263305
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції Дрогобицького педагогічного інституту 20-23 квітня 1966 рр. : Секція педагогіки і психології. – Дрогобич, 1966. – 80с.
1263306
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції інституту 20-22 червня 1966 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1966. – 151с.
1263307
   Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; Екон. ун-т у Вроцлаві (Польща) [та ін.] ; [редкол.: Чуприна Н. М. (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 292 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ., пол. - З нагоди 20-річчя екон. ф-ту ДВНЗ УДХТУ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-8018-78-7
1263308
   Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / М-во освіти і науки України, Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, Євраз. нац. ун-т імені Л.М. Гумільова [та ін.] ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 567, [1] с. – Загол. обкл. : III Міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих вчених. Тези доповідей. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1263309
   Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції " Від громадянського суспільства - до правової держави" : (24 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. фак. ; [редкол.: Т. Є. Кагановська (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 398 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр наприкінці ст.
1263310
   Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 22 листоп. 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2013. – 379, [1] с. : іл.
1263311
   Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – 255 с.
1263312
   Тези доповідей VI Української славістичної конференції. – Чернівці, 1964. – 304 с.
1263313
   Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
1263314
   Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: В.В. Балабін (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2012. – 449, [1] с. – Ст. укр., англ. та рос.
1263315
   Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: Балабін В.В. (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. - Імен. покажч.: с. 424-432
1263316
   Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XVIII international conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 17-19 трав. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. - Спонсори проведення конф. "Chemistry: a european journal". – Бібліогр. в кінці ст.
1263317
   Тези доповідей аспірантів- учасників наукової конференції. – Київ, 1966. – с.
1263318
   Тези доповідей аспірантів і молодих вчених на 4 науковій конференції Університету 3 лютого 1966 р.. – К., 1966. – 65с.
1263319
   Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1960 рік. – Кам"янець-Подільський, 1961. – 39с.
1263320
   Тези доповідей восьмої аспірантської конференції науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР 17-20 лютого 1964 року. – Львів, 1964. – 227с.
1263321
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції : Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с. – (Серія літературознавства)
1263322
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції університету. – Ужгород, 1965. – 20с. – (Серія мовознавства)
1263323
   Тези доповідей до 20-ї наукової конференції : Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1966. – 92с.
1263324
   Тези доповідей до 20-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1966. – 112с. – (Серія історичних наук)
1263325
   Тези доповідей до другої конференції молодих вчених природничих дисциплін Ужгородського держуніверситету. – Ужгород, 1966. – 72с.
1263326
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті О.Духновича. – Пряшів, 1965. – 72 с.
1263327
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1965. – 85с. – (Серія літературознавства)
1263328
   Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю Ужгородського державного університету, 26-27 жовтня 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 86с. – (Серія мовознавча)
1263329
   Тези доповідей з мови та літератури. 16-а звітно-наукова конференція (січень-лютий). – Харків, 1961. – 20с.
1263330
   Тези доповідей з мови та літератури. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 19с.
1263331
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробицтва та хімії. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 15с.
1263332
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробництва та хіиії. 16-а звітно-наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1961. – 30с.
1263333
   Тези доповідей звітно-наукової конференції кафедр інституту. – Івано-Франківськ, 1964. – 140с.
1263334
   Тези доповідей і повідомлення до 17-ї наукової конференції Ужгородського університету, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 88с. – (Серія історичних наук)
1263335
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції : Секція історії КПРС: Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с.
1263336
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції, червень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 103с.
1263337
   Тези доповідей і повідомлень кафедр інституту на звітній науковій сесії. – Вінниця, 1966. – 147с.
1263338
   Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр інстуту за 1965 рік(24-26 лютого 1966 року). – Бердичів, 1965. – 78с.
1263339
   Тези доповідей і повідомлень Четвертої Республіканської наукової конференції з питань творчості М.М.Коцюбинського. – Дніпропетровськ, 1963. – 113с.
1263340
   Тези доповідей кафедри історії КПРС до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпатті з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, жовтень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1263341
   Тези доповідей кафедри політичної економії до 20-ї університетської наукової конференції, березень 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 88с.
1263342
   Тези доповідей кафедри політичної економії до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпаття з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, вересень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1263343
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2014" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2014" : [9-12 черв. 2014, Київ] : присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Пилипенка Анатолія Терентійовича / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії ; [орг. ком.: Золотов Ю.О. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 200 с. : іл., табл. – Дані обкл., тит. л. частково парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1263344
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" = Book of adstracts Kyiv conference on analytical chemistry: Modern Trends 2015 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2015. – 157 с. : іл., табл. – Присвячена 110-річчю від дня народження відомого українського хіміка-аналітика академіка Анатолія Кириловича Бабка. – Бібліогр. в кінці ст.
1263345
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2017" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2017. – 180, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1263346
   Тези доповідей конференції інституту, присвяченої 25-річчю возз"єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. – Дрогобич, 1964. – 100 с.
1263347
  Чернишенко В. Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 85. – ISSN 2409-4943


  Очолював конкурсну комісію проф. М.М. Великий, який разом із проф. О.П. Матишевською (ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка) також вів засідання секції.
1263348
   Тези доповідей міжвузівської наради-семінару з питань піднесення якості підготовки вчителів математика на заочних відділах педагогічних інститутів УРСР. – К., 1969. – 40с.
1263349
   Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; [редкол. П Андрушко та ін. ; за ред. І. Безклубого]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – 133, [1] с. – Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальність ; Кримінальна відповідальність ; Окремі види правової відповідальності. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальності ; Кримінальна відповідальності ; Окремі види правової відповідальності.
1263350
   Тези доповідей молодих учених : матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених "Біологія : від молекули до біосфери", (19-21 листопада 2007 року). – Харків : Планета-Принт, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-2046-15-1
1263351
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік. – Кривий Ріг, 1963. – 71с.
1263352
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1964 р.. – Кривий Ріг, 1964. – 44с.
1263353
   Тези доповідей на звітну наукову сесію викладачів Кам"янець-Подільського педінституту. – Кам"янець-Подільський, 1960. – 32с.
1263354
   Тези доповідей на науковій конференції аспірантів та молодих вчених по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Секція фінансів, грошового обігу, кредиту, обліку та статистики. – Київ, 1965. – 124с.
1263355
   Тези доповідей на науковій конференції географічного факультету, присвяченій 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова, 1-2 лютого 1966 р.. – Одеса, 1966. – 32с.
1263356
   Тези доповідей на науковій конференції з питань економіки і організації соціалістичного сільського господарства, квітень 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 43с.
1263357
   Тези доповідей на науковій конференції професорсько-викладацького складу по підсумках наукової роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 84с.
1263358
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції. – Черкаси, 1965. – 65-94с.
1263359
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції молодих вчених з питань економіки і організації сільского господарства. – Київ, 1965. – 93с.
1263360
   Тези доповідей на сесії Відділу біофізики, біохімії та фзіологіїАН УРСР, присвяченій питанням молекулярної біології. – К., 1965. – 56с.
1263361
   Тези доповідей науково-методичної конференції, квітень 1966 р.. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 82с.
1263362
   Тези доповідей науково-практичної конференції "Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю" : Тези доповідей науково-практичної конференції / Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю; Головне слід. упр. МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України; Гол. ред.П.В. Коляда. – Київ, 2000. – 332с.
1263363
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції викладачів суспільних наук. – Львів, 1965. – 132с.
1263364
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції кафедр інституту, присвяченої возз"єднанню західноукраїнських земель в єдиній Українській радянській державі. – Івано-Франківськ, 1964. – 68с.
1263365
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції на тему: "Рішення ХШ з"їзду КПРС і ХХШ з"їзду КП України - в життя". – К., 1966. – 168с.
1263366
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу утворення 1-го Інтернаціоналу. – Київ, 1964. – 56с.
1263367
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – 36 с.
1263368
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції: Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : У 2-х частинах / Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах; МВС України; НАВСУ; Фак-т підготовки кадрів оперативних служб; Редкол.: М.В. Корнієнко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко та ін. – Київ
Ч.2. – 2002. – 264с.
1263369
   Тези доповідей науково-теоретичної конфереції кафедр інституту, присвячена 150- річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Івано-Франківськ, 1964. – 48с.
1263370
   Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листопада 2010 р., Івано-Франківськ / МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; НАК "Нафтогаз України" та ін. ; орг. комітет : Є.І. Крижанівський, Я.С. Коцкулич, Р.М. Кондрат та ін. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2010. – 224 с.
1263371
   Тези доповідей наукової конференції : Секція суспільних наук, 28-31 березня 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 76с.
1263372
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів. – Київ, 1965. – 58с.
1263373
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів 25-26 грудня 1964 року Київського університету. – Київ, 1964. – с.
1263374
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція суспільних наук. – Київ, 1965. – 180с.
1263375
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція галузевих економік та планування народного господарства. – Київ, 1965. – 148с.
1263376
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 236с.
1263377
   Тези доповідей наукової конференції з питань культури української мови, 1963
1263378
   Тези доповідей наукової конференції молодих вчених. – Київ, 1966. – 42с.
1263379
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 грудня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 99с.
1263380
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського ордена Трудового Червоного прапора державного університету ім. І.І. Мечникова : Час проведенння 29-30 листопада 1965 р. – Одеса, 1965. – 103с.
1263381
   Тези доповідей Наукової сесії, присвяченої 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Львів, 1961. – 64с.
1263382
   Тези доповідей першої конференції молодих учениї України. Геолого-географічна секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1263383
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Сільскогосподарська секція. – К. : Державне видавництво колгоспної і радгоспної літератури УСРС, 1936. – 44 с.
1263384
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Фізична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 18 с.
1263385
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Хемічна секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 48 с.
1263386
   Тези доповідей першоїї конференції молодих учених України. Математична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 22 с.
1263387
   Тези доповідей Подільскої історико-краєзнавчої коференції, жовтень 1965 р.. – Хмельницький, 1965. – 121с.
1263388
   Тези доповідей Республіканської конференції з методики викладання іноземних мов. – К., 1965. – 160с.
1263389
   Тези доповідей Республіканської наукової конференції з питань культури української мови. – К., 1963. – 117с.
1263390
   Тези доповідей сьомої аспірантської конференції науково-дослідного інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1965. – 95с.
1263391
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, травень 1964 р. : Романо-германська філологія. – Ужгород, 1964. – 78с.
1263392
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції. Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1964. – 81с.
1263393
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової студентстьскої конференції. – Ужгород, 1965. – 82с. – (Серія філологічна)
1263394
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету, квітень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 90с. – (Серія історичних наук)
1263395
   Тези доповідей та повідомлення до 19-ї наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 79с. – (Серія біологічна)
1263396
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 83с.
1263397
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 20-річчю визволення Закарпаття Радянською Армією : Грудень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 199с.
1263398
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 45-річчю Угорської Радянської Республіки : Травень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 166с.
1263399
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвященої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 49с.
1263400
   Тези доповідей та повідомлення до Наукової сесії, присвяченої 20-річчю звершення возз"єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі. – Ужгород, 1965. – 125с.
1263401
   Тези доповідей та повідомлення кафедри діалектичного та історичного матеріалізму : До 17-ї університетської наукової конференції, квітень 1963 р. – Ужгород, 1963. – 80с.
1263402
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 18-ї університетської конференції : Квітень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 63с.
1263403
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19-ї університетської наукової конференції, травень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 91с.
1263404
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19 університетської наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 92с.
1263405
   Тези доповідей та повідомлення Міжвузівської конференції з питань теорії та методи викладання іноземних мов. – Ужгород, 1964. – 132с.
1263406
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1964. – 106с.
1263407
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції, присвяченої 60-річчю 2-го з"їзду РСДРП. – Ужгород, 1963. – 150с.
1263408
   Тези доповідей та повідомлення наукової сесії, присвяченої 100-річчю Першого Інтернаціоналу. – Ужгород, 1964. – 115с.
1263409
   Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1959. – 78с. – (Серія історична ; Вип. 3)
1263410
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1960 р.. – Ужгород, 1963. – 34с. – (Серія педагогічна)
1263411
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 71с. – (Серія історична)
1263412
   Тези доповідей та повідомлень до 17-ї наукової студентської конференції, травень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 50с. – (Серія філологічна)
1263413
   Тези доповідей та повідомлень до звітної наукової сесії викладачів Сумського педагогічного інституту ім.А.С. Макаренка. – Суми, 1965. – 117с.
1263414
   Тези доповідей та повідомлень кафедри політичної екномії до 17-ї університетської конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 80с.
1263415
   Тези доповідей та повідомлень на коференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р.. – Запоріжжя, 1965. – 165 с.
1263416
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції кафедр інституту за 1965 рік. – Кривий Ріг, 1965. – 60с.
1263417
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 42с.
1263418
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 12с.
1263419
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 24с.
1263420
   Тези доповідей четвертої аспірантської конференції н.д.ін-ту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1960. – 74 с.
1263421
   Тези доповідей ювілейної наукової сесії, присвяченої 95-річчю з дня народження В.і.Леніна. – Львів, 1965. – 98с.
1263422
   Тези допоідей до 20 наукової конференції. – Ужгород, 1966. – 84с.
1263423
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 45с.
1263424
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 24с.
1263425
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24 с.
1263426
   Тези і матеріали до Х з"їздуКП(б)У на ХУ з"їзду ВКП(б). – Х., 1927. – 86с.
1263427
   Тези і реферати доповідей по фізичному вихованню, анатомії і фізіології людини, лікарському контролю і гігієні. 17-а звітна наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 51с.
1263428
   Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" = The conference delicated to 50th annuiversary of the virology department "Virology: the past, the present and the future" : Київ, 12 квітня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. В.П. Поліщук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – Текст укр., англ.
1263429
   Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1263430
   Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства) : [збірник] / Харк. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Харк. обл. держадмін., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. обл. станція юних туристів ; [упоряд. Вовк О В.]. – Харків : [б. в.], 2012. – 342, [1] с. – Назва обкл. : Перші кроки до науки. - Текст укр., рос.
1263431
   Тези науково-практичної конференції "Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем" = Proceedings of the scientific and practical conference "Operational and security problems of information and communication systems" = Тезисы научно-практической конференции "Проблемы эксплуатации и защиты информационно-коммуникационных систем" : 2-5 черв. 2014 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. служба спец. з"язку та інформації України, TP-LINK Ukraine ; [голов. ред.: Г.Ф. Конахович]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1263432
   Тези П Наукової конференції молодих спеціалістів. – К., 1964. – 55с.
1263433
   Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
5 : Критика як філософська настанова. – 2010. – 56 с.
1263434
   Тези пленарних і секційних доповідей. – Одеса, 1972. – 435с.
1263435
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – К., 1954. – 127с.
1263436
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 31 с.
1263437
  Ющенко Віктор Тези про майбутнє // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329


  Основні контексти вибору майбутнього, 2002 рік.
1263438
   Тези Республіканскьої наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – К., 1968. – 110с.
1263439
   Тези республіканської наукової конференції "Діалектичний матеріалізм і сучасне природознавство (проблеми методу в філософії і природознавстві)". – К., 1971. – 137с.
1263440
   Тези Республіканської наукової конференції з проблем експериментування в методиці навчання іноземних мов. – К., 1968. – 191с.
1263441
   Тези учасників Круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка : 23 груд. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
1263442
   Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / Фінанс.-прав. ліцей Фінанс.-прав. коледжу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 42 с.
1263443
  Білик Б.І. Тези ЦК КПРС "До 100-piччя з дня наpодження Володимиpа Iллiча Ленiна"- важливий полiтичний i теоpетичний документ / Б.І. Білик; Відділ пропаганди і агітації Київського КП України. – Київ : Знання, 1970. – 22с.
1263444
  Колєсник І.Г. Тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про зміцнення зв"язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні" і завдання педагогічної пропаганди на даному етапі / І.Г. Колєсник. – Київ, 1958. – 25с.
1263445
   Тези щорічного звіту декана юридичного факультету на Конференції трудового колективу 20 грудня 2004 р.: "Юридичний факультет у 2003/2004 навчальному році: основні досягнення та перспективи розвитку". – Київ : КНУ, 2004. – 17с.
1263446
   Тезизы докладов второй геологической конференции "Лутугинские чтения". – Луганск, 1966. – 155 с.
1263447
  Иванов С.Ю. Тезис "не более чем" у Демокрита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1263448
  Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологическая перспектива // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 0042-8744
1263449
   Тезисы. – Москва, 1966. – 64с.
1263450
   Тезисы : Вторая международная конференция / Язык и культура; КУ им. Тараса Шевченко; Укр. инст. междунар. отношений; Кафедра укр. и русск. языков; Сост.С.Б.Бураго. – Киев
Часть 1. – 1993. – 222с.
1263451
   Тезисы : Вторая международная конференция / Язык и культура; КУ им. Тараса Шевченко; Укр. инст. междунар. отношений; Кафедра укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев
Часть 2. – 1993. – 153с.
1263452
   Тезисы 1-й Всесоюзной научно-методической конференции по методике преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах университетов.. – М., 1970. – 196с.
1263453
  Коми Тезисы 10-й Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, молодежная научная конференция (10 ; 1987) республиканская; Тимонин Н.И. – Сыктывкар, 1987. – 170с.
1263454
   Тезисы 4-й научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 54с.
1263455
   Тезисы 7 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1982. – 141с.
1263456
   Тезисы IV диалектологической конференции по изучению говоров и языковых контактов в прибалтийских республиках. – Вильнюс, 1972. – 72с.
1263457
   Тезисы IV международной научной конференции "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)" : 19-22 нояб. 2013 г., Киев / Нац. акад. наук Украины ; [редкол.: А.Г. Наумовец (пред.) и др.]. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2013. – 578, [2] с. : ил., табл. – Загл. обл.: IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии". Тезисы. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6969-9
1263458
   Тезисы IV симпозиума составителей словаря М.Горького.. – Рига, 1971. – 104с.
1263459
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси, 1981. – 296с.
1263460
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси
3. – 1981. – 322с.
1263461
   Тезисы V всесюзной межвузовской научной конференции по проблеме: "Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применения вычи. – Тбилиси, 1981. – 186с.
1263462
   Тезисы XV областной научно-технической конференции, посвященной дню радио и дню связиста / Областная научно-техническая конференция, посвященная дню радио и дню связиста; Институт математики Сибирского отделения АН СССР. – Новосибирск
Секция "Вычислительная техника". – 1972. – 60 с.
1263463
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 1. – 1989. – 262с.
1263464
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 2. – 1989. – 196с.
1263465
   Тезисы всесоюзного семинара "Вещественный состав фосфоритов".. – Новосибирск, 1977. – 124с.
1263466
  Комплексная Тезисы всесоюзной научной конференции "Комплексная диагностика и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечной деятельности высококвалифицированных спортс / Комплексная, и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечно диагностика. – Москва, 1990. – 308 с.
1263467
   Тезисы второй Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Институт физики АН БССР; Физико-техничнский институт им. С. Умарова Таджикской ССР. – Минск, 1977. – 387 с.
1263468
   Тезисы выступлений на республиканской научно-теоретической конференции "Политико-экономические проблемы социалистического воспроизводства".. – Киев, 1981. – 310 с.
1263469
   Тезисы двенадцатой Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, республиканская молодежная научная конференция, Сыктывкар 12-я., , 1994. – Сыктывкар, 1994. – 156с.
1263470
   Тезисы дискуссии "ТИпология как раздел языкознания".. – М., 1976. – 199с.
1263471
   Тезисы дколадов на предстоящем семинаре специалистов Министерства геологии УзССР по применению математики и ЭВМ в геологии, гидрогеологии и геофизике.. – Ташкент, 1972. – 62с.
1263472
   Тезисы доклада товарища Н.С.Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1263473
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1958. – 46с.
1263474
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1263475
   Тезисы докладов : Секция истории КПСС, философии и политической экономии: 16-я отчетно-научная конференция, 25 января - 27 января. – Харьков, 1961. – 55с.
1263476
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1263477
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1263478
   Тезисы докладов. – Киев, 1965. – 80с.
1263479
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1263480
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1263481
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1263482
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1263483
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1263484
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1263485
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1263486
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1263487
   Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии. – Горький, 1962. – 145с.
1263488
   Тезисы докладов 1-й студенченской конференции по гуманитарным и естественным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР : Тарту, 22-23 октября 1976 г. – Тарту, 1976. – 128с.
1263489
   Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции "химия и применение неводных растворов".. – Иваново
1. – 1986. – 199с.
1263490
   Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов".. – Иваново
2. – 1986. – 201-399с.
1263491
   Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов".. – Иваново
3. – 1986. – 401-589с.
1263492
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
1. – 1977. – 156с.
1263493
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
2. – 1977. – 132с.
1263494
   Тезисы докладов 1 научной конференции молодых ученых. – Новосибирск, 1972. – 75с.
1263495
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1263496
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1263497
   Тезисы докладов 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1962. – 12с.
1263498
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1263499
   Тезисы докладов 13-й научно-методической сессии, посвященной вопросам изучения научной литературы в стилистическом, переводческом и разговорном аспектах. – Москва-Новосибирск, 1965. – 78с.
1263500
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1263501
   Тезисы докладов 14-й студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1960. – 24с.
1263502
   Тезисы докладов 16-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Ленинградского электротехнического института, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1960. – 124с.
1263503
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1263504
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – М., 1977. – 232с.
1263505
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – М.
1. – 1977. – 379с.
1263506
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1263507
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1263508
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции. Экономика и право. – Вильнюс, 1965. – 56с.
1263509
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1263510
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1263511
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1263512
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1263513
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1263514
   Тезисы докладов 2-й научной конференции молодых исследователей.. – К., 1965. – 45с.
1263515
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1263516
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1263517
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1263518
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1263519
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1263520
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1263521
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1263522
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1263523
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1263524
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1263525
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1263526
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1263527
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1263528
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1263529
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1263530
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1263531
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1263532
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1263533
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1263534
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1263535
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1263536
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1263537
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1263538
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1263539
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1263540
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1263541
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1263542
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1263543
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1263544
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1263545
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1263546
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1263547
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1263548
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1263549
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1263550
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1263551
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1263552
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1263553
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1263554
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1263555
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного симпозиума по физике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике : 27-29 октября 1982 г. – Ташкент, 1982. – 61с.
1263556
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1263557
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1263558
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах.. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1263559
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1263560
   Тезисы докладов 30 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.. – Ленинград : Наука, 1980. – 639с.
1263561
   Тезисы докладов 31-й студенческой научной конференции : Истор. науки. – Самарканд, 1972. – 112с.
1263562
   Тезисы докладов 31 совещания по ядерной спектроскопии и стуктуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 672с.
1263563
   Тезисы докладов 32 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1982. – 576 с.
1263564
   Тезисы докладов 33 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Мсква, 19-21 апреля 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 600с.
1263565
   Тезисы докладов 34 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1984. – 618 с.
1263566
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1263567
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1263568
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1263569
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного совещания по иммунитету сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1965. – 44с.
1263570
   Тезисы докладов 4-й научной конференции по японкой филологии. – Москва, 1973. – 48с.
1263571
   Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 224с.
1263572
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 1. – 1985. – 242с.
1263573
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 2. – 1985. – 201с.
1263574
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1263575
   Тезисы докладов 5-го Республиканского семинара по методике использования технических средств в преподавании технических, общественных и гуманитарных дисциплин и проблемы научной организации уч. проц. – Ташкент, 1977. – 179с.
1263576
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции "Физико-химические исследования фосфатов". – Ленинград
Ч. 1. – 1981. – 236с.
1263577
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции НСО психологов. – Москва, 1970. – 158с.
1263578
   Тезисы докладов 5-й научной конференции молодых геологов Украины. – Киев, 1968. – 148с.
1263579
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1263580
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1263581
   Тезисы докладов 6-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1978. – 417с.
1263582
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1263583
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
1. – 1980. – 156с.
1263584
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
2. – 1980. – 155с.
1263585
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1263586
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1263587
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1263588
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1263589
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1988) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1988). – Москва : ЦНИИатоминформ, 1988. – 344 с.
1263590
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. – Душанбе, 1991. – 168с.
1263591
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1263592
   Тезисы докладов 6 Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 25-29 февраля 2008 г., Харьков / НАНУ; Нац. науч. центр "Харьк. физико-технический ин-т"; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики; [ред. кол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков, 2008. – 120с.
1263593
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1263594
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1263595
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1263596
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139с.
1263597
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1263598
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1263599
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1263600
   Тезисы докладов 8-й Коми республиканской молодежной научной конференции по общественным наукам. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1263601
   Тезисы докладов 8-й Научной конференции профессорско-преподавательского состава и 11-й научной студенческой конференции. – Волгоград, 1991. – 176 с.
1263602
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1263603
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1263604
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1263605
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР.. – Москва, 1970. – 64 с.
1263606
   Тезисы докладов IV Всероссийского съезда эпидемиологов и микробиологов.. – М., 1978. – 307с.
1263607
   Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – 190 с.
1263608
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1263609
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1263610
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1263611
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1263612
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. – Ленинград
Т. 1. – 1983. – 243с.
1263613
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов.. – Ленинград
2. – 1983. – 228с.
1263614
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов.. – Л.
3. – 1983. – 171с.
1263615
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1263616
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1263617
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1263618
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – ТАллин
4. – 1980. – 126с.
1263619
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – ТАллин
5. – 1980. – 127с.
1263620
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – ТАллин
6. – 1980. – 142с.
1263621
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – ТАллин
7. – 1980. – 164с.
1263622
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1263623
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений.. – Иваново
1. – 1981. – 362с.
1263624
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений.. – Иваново
2. – 1981. – 363-716с.
1263625
   Тезисы докладов XIV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 22-25 марта 2016 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 120 с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
1263626
   Тезисы докладов XV Всемирного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений.. – К., 1985. – 300с.
1263627
   Тезисы докладов XV Всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений. – К.
Ч. 2. – 1985. – 591с.
1263628
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1263629
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1263630
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1263631
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1263632
   Тезисы докладов XXIII Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 08-14 сент. 2013 г., Алушта, Крым / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины ; Науч. совет по ускорителям заряж. частиц Рос. акад. наук [и др.] ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 165, [1] с. – Текст рос., англ.
1263633
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1263634
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1263635
   Тезисы докладов Всесоюзного межведомственного совещания по изучению краевых образований материкового оледенения.. – Смоленск, 1968. – 214с.
1263636
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : 1.Пленарные заседания 2.Общие вопросы. – Москва, 1957. – 65с.
1263637
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 128с.
1263638
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 76с.
1263639
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 60с.
1263640
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 32с.
1263641
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1263642
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 36с.
1263643
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1263644
   Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара "теория и практика микрофильмирования документов в информационных системах".. – Таллин, 1982. – 89с.
1263645
   Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по химии низких температур.. – М., 1979. – 90с.
1263646
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР".. – Пермь, 1978. – 109с.
1263647
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 77с.
1263648
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 80с.
1263649
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – М., 1972. – 242с.
1263650
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – М.
2. – 1972. – 126с.
1263651
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1263652
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1263653
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1263654
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1263655
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации".. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 307с.
1263656
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1263657
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1263658
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1263659
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1263660
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1263661
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1263662
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1263663
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1263664
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1263665
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1263666
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1263667
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1263668
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1263669
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1263670
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1263671
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1263672
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1263673
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1263674
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1263675
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1263676
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1263677
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1263678
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1263679
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1263680
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1263681
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1263682
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1263683
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1263684
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1263685
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1263686
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1263687
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1263688
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1263689
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1263690
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1263691
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности".. – К., 1970. – 127с.
1263692
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1263693
   Тезисы докладов и сообщений 4-го всесоюзного литологического совещания.. – Ташкент, 1959. – 188с.
1263694
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1263695
   Тезисы докладов и сообщений к 28-й ежегодной конференции. – Ужгород, 1964. – 102с. – (Серия физико-математических наук, май 1964 г.)
1263696
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1263697
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1263698
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1263699
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – М., 1968. – 36с.
1263700
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1263701
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1263702
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1263703
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1263704
   Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по истории физико-математических наук 25 мая - 2 июня 1960 г.. – М., 1960. – 188с.
1263705
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1263706
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1263707
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1263708
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1263709
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1263710
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1263711
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1263712
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1263713
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1263714
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1263715
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1263716
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1263717
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1263718
   Тезисы докладов и сообщений советских ученых.. – М., 1968. – 6с.
1263719
   Тезисы докладов и сообщений совещания по вопросам диалектологии и истории языка.. – М., 1971. – 198с.
1263720
   Тезисы докладов и сообщений ученых СССР. – Москва : Наука, 1972. – 226 с.
1263721
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1263722
   Тезисы докладов І Междуведомственного семинара "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики" / Междуведомственный семинар "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики"; Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР; Научный совет "Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков" АН СССР; НИИ физики твердого тела Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им.П.Стучки, 1982. – 103 с.
1263723
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1263724
   Тезисы докладов к 12-й Всесоюзной археологической студенческой конференции.научно-технической конференции. – Ужгород, 1966. – 60 с.
1263725
   Тезисы докладов к 22-й Юбилейной научной студенческой конференции по проблемам общественных наук, 25-30 марта 1968 года : К 50-летию Вооруженных Сил СССР, к 150-летию со дня рождения К. Маркса: Секции истории КПСС, политической экономии, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии. – Ленинград, 1968. – 87с.
1263726
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1263727
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.
3. – 1932. – 52с.
1263728
   Тезисы докладов к Всероссийской научной конференции, посвященной новым исследованиям в области древнерусского искусства и итогам экспедиций музеев РСФСР. – Ленинград, 1966. – 62с.
1263729
   Тезисы докладов к Всесоюзной конференции "Теория классификации и анализ данных".. – Новосибирск
2. – 1981. – 104с.
1263730
   Тезисы докладов к всесоюзной конференции "Теория классификаций и анализ данных".. – Новосибирск
1. – 1981. – 95с.
1263731
   Тезисы докладов к Всесоюзной научно-практической конференции "Пути дальнейшего развития и повышения эффективности социального планирования в трудовых коллективах, отраслях и регионах". – М., 1983. – 34с.
1263732
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 48с.
1263733
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 35с.
1263734
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 52с.
1263735
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 55с.
1263736
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 116с.
1263737
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 124с.
1263738
   Тезисы докладов к конференции "экономическая эффективность производства и хозяйственная реформа".. – Л., 1967. – 107с.
1263739
   Тезисы докладов к Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского института природных газов по вопросам геологии, добычи и транспорта газа.. – Х., 1965. – 60с.
1263740
   Тезисы докладов к Межведомственному совещанию по корам выветривания Урала. – Свердловск, 1966. – 63с.
1263741
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1263742
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1263743
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1263744
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1263745
   Тезисы докладов к Научной конференции кафедр общественных наук. – Ленинград, 1968. – 64 с.
1263746
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1263747
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1263748
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1263749
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1263750
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1263751
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1263752
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1263753
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1263754
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1263755
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1263756
   Тезисы докладов к ХХ Международному психологическому конгрессу.. – М., 1972. – 217с.
1263757
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1263758
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1263759
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1263760
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1263761
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1263762
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1263763
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1263764
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников.. – Горький, 1966. – 45с.
1263765
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1263766
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1263767
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1263768
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1263769
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1263770
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1263771
   Тезисы докладов конференции.. – Улан-Удэ, 1958. – 164с.
1263772
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1263773
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1263774
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1263775
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1263776
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1263777
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1263778
   Тезисы докладов на 1 Всесоюзном съезде по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве., 1931. – 77с.
1263779
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М., 1959. – 260с.
1263780
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М.
3. – 1959. – 152с.
1263781
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1263782
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 24с.
1263783
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1263784
   Тезисы докладов на 5-й научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 72 с.
1263785
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1263786
   Тезисы докладов на 7-м Пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. – Москва, 1961. – 31с.
1263787
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
III. – 1978. – 212 с.
1263788
   Тезисы докладов на всесоюзной конференции по физическим свойствам полупроводников A , B и А , В : 11-15 октября 1965 г. – Баку, 1965. – 83с.
1263789
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1263790
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1263791
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1263792
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1263793
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1263794
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1263795
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1263796
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1263797
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1263798
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1263799
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1263800
   Тезисы докладов на зональном научно-техническом совещании "Пути развития комплексного лесного хозяйства и лесной промышленности". – К., 1962. – 59с.
1263801
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за1963 год. – Луганск, 1964. – 75с. – (Серия педагогических наук)
1263802
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года. – Днепропетровск, 1965. – 174с.
1263803
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Выпуск ІІ. – 1978. – 196 с.
1263804
   Тезисы докладов на конференции высших учебных заведений Министерства культуры РСФСР, посвящ. вопросу о возрастающей роли культурно-просветительной работы в периодразвернутого строительства коммунизм. – Л., 1961. – 47с.
1263805
   Тезисы докладов на конференции молодых ученых Северного Кавказа. – Краснодар, 1966. – 108с.
1263806
   Тезисы докладов на конференции по итогам научно-исследовательских работ института за 1963 год. – Днепропетровск, 1964. – 100с.
1263807
   Тезисы докладов на конференции по проблеме генезиса старости и профилактики преждевременного старения организма.. – К., 1938. – 128с.
1263808
   Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике, посвященной проблемам трансформационного метода.. – М., 1961. – 44с.
1263809
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1263810
   Тезисы докладов на конференции психологов.. – Тарту, 1962. – 51с.
1263811
   Тезисы докладов на Ленинградской научно-технической конференции по вопросам экономики и организации производства в радиоэлектронной промышленности 24-25 июня 1965 года.. – Л., 1965. – 80с.
1263812
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции историков Дона и СЕв. Кавказа по проблеме : социально-эконом. предпосылка Вел. ОКт. соц. революции на Дону и Сев. Кавказе.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 24с.
1263813
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции по геоботаническому районированию СССр 21-24 декабря 1964 года.. – М., 1964. – 94с.
1263814
   Тезисы докладов на Межвузовском научном совещании по геологии и полезным ископаемым ЦЕнтрально-Черноземных областей.. – Воронеж, 1956. – 99с.
1263815
   Тезисы докладов на Межвузовском совещании историков ДОна и Северного Кавказа на тему Революционное движение на ДОну и Северном Кавказе.. – Ростов-наДону, 1958. – 32с.
1263816
   Тезисы докладов на методической конференции по проведению практических занятий со студентами. – Новосибирск, 1967. – 12с.
1263817
   Тезисы докладов на методической конференции сотрудников в ГГУ. – Горький, 1971. – 46с.
1263818
   Тезисы докладов на научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1953. – 149с.
1263819
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1263820
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1263821
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1263822
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1263823
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1263824
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов.. – Л., 1960. – 12с.
1263825
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.. – М., 1957. – 40с.
1263826
   Тезисы докладов на первой Всесоюзной межвузовской конференции по прикладным задачам турбулентной диффузии в атмосфере 30 ноября - 4 декабря 1965 г.. – Ленинград, 1965. – 36с.
1263827
   Тезисы докладов на первой научно-методической конференции по термодинамике. – Москва, 1962. – 80 с.
1263828
   Тезисы докладов на Первом Всесоюзном совещании по геотермическим исследованиям в СССР 1-6 марта 1956 г.. – М., 1956. – 132с.
1263829
   Тезисы докладов на пленарных и секционных заседаниях 25-31 декабря 1931 г.. – М.Л., 1931. – с.
1263830
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1263831
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства.. – Симферополь, 1963. – 48с.
1263832
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1263833
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1263834
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1263835
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Академии наук СССР по итогам научных исследований за 1957 год.. – Владивосток : [Б. и.], 1958. – 83 с.
1263836
   Тезисы докладов на сессии совета Дальневосточного филиала сибирского отделения АН СССР по итогам научных исследований.. – Владивосток : [Б.и.], 1961. – 48 с.
1263837
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1263838
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1263839
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1263840
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1263841
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1263842
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1263843
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1263844
   Тезисы докладов научно-координационного совещания по инженерно-геологическому изучению скальных оснований гидротехнических сооружений.. – М., 1960. – 54с.
1263845
   Тезисы докладов научно-методического совещания по борьбе с эрозией почв. – Москва, 1966. – 48с.
1263846
   Тезисы докладов научно-методического совещания по культуре столового винограда и оценке ранних сортов.. – Ялта, 1965. – 24с.
1263847
   Тезисы докладов научно-методической конференции "Просодия текста". – М., 1982. – 160с.
1263848
   Тезисы докладов научно-методической конференции по совершенствованию преподавания учетных дисциплин в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.. – Одесса, 1965. – 111с.
1263849
   Тезисы докладов научно-методической конференции по улучшению подготовки экономических кадров и экономической подготовки инженеров 24-26 ноября 1970 года.. – Л., 1970. – 204с.
1263850
   Тезисы докладов научно-методической конференции посвященной вопросам обучения взрослых иностранным языкам.. – Одесса, 1964. – 58с.
1263851
   Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков.. – Одесса, 1964. – 27с.
1263852
   Тезисы докладов научно-педагогической конференции по проблема нравственного воспитания в школе. – Кишинев, 1966. – 60с.
1263853
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии" / Научно-практическая конференция "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии"; Гродненский областной Совет НТО; Гроденнский государственный университет. – Гродно, 1983. – 76 с.
1263854
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Связь науки с практикой - важный фактор повышени эффективности общественного производства". – Гродно
3. – 1982. – 174с.
1263855
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1263856
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме" Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1968. – 128с.
1263857
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1263858
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1263859
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1263860
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1263861
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1263862
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1263863
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1263864
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1263865
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1263866
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1263867
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1263868
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 175с.
1263869
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 192с.
1263870
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.. – Баку, 1984. – 170с.
1263871
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1263872
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1263873
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 70-летию со дня изобретения радио А.С. Поповым.. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1965. – 28 с.
1263874
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1263875
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1263876
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1263877
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1263878
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1263879
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1263880
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1263881
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1263882
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1263883
   Тезисы докладов научной сессии УкрНИГРИ по геологии, геофизике, гидрогеологии, бурению и геохимии нефтегазоносных регионов УССР.. – Львов, 1965. – 131с.
1263884
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта.. – Таллин, 1958. – 54с.
1263885
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 октрябя 1967 г.. – Л., 1967. – 40с.
1263886
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Гос.музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина за 1963 год.. – М., 1964. – 21с.
1263887
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1960 год.. – Л., 1961. – 32с.
1263888
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1962 год.. – Л., 1963. – 48с.
1263889
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1967 год.. – Л., 1968. – 40с.
1263890
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1959 год.. – Л., 1960. – 44с.
1263891
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья.. – Уфа, 1971. – 172с.
1263892
   Тезисы докладов научной сессии. посвящен. итогам работы Института этнографии АН СССР.. – Л., 1967. – 71с.
1263893
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1263894
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1263895
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1263896
   Тезисы докладов П Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии.. – Вильнюс, 1969. – 244с.
1263897
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1263898
   Тезисы докладов П симпозиума микологов и лихонологов ПРибалтийских республик и Белоруссии.. – Таллин, 1988. – 185с.
1263899
   Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по проблемам ветеренарной дерматологии, арахнологии и энтомологии.. – М., 1954. – 239с.
1263900
   Тезисы докладов Первой научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева.. – Чита, 1964. – 121с.
1263901
   Тезисы докладов первой научной конференции молодых исследователей.. – К., 1963. – 28с.
1263902
   Тезисы докладов первой республиканской математической конференции. – Сталинабад, 1957. – 16 с.
1263903
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конеренции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону
2. – 1967. – 144с.
1263904
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов секции гуманитарных наук.. – Ростов-наДОну, 1967. – 392с.
1263905
   Тезисы докладов Первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 248с.
1263906
  Всесоюзный Тезисы докладов пленарных заседаний / Всесоюзный, географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1947. – 30с.
1263907
   Тезисы докладов по вопросам экономики народного хозяйства Киргизии на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 32с.
1263908
   Тезисы докладов по итогам и методике селекцилонной работы Государственного Никитского Ботанического сада с коточковыми плодовыми, субтропическими плодовыми, древесными декоративными, цветочными и эф. – Ялта, 1965. – 36с.
1263909
   Тезисы докладов по приглашению. – Москва, 1966. – 198с.
1263910
   Тезисы докладов по романо-германской филологии.. – Самарканд, 1970. – 104с.
1263911
   Тезисы докладов по секции биогеографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Е.Н.Павловский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 64с.
1263912
   Тезисы докладов по секции исторической географии и и истории географических знаний / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции Л.С.Берг. – Москва - Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 18с.
1263913
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1263914
   Тезисы докладов по секции методических и организационных вопросов географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор секции С.П.Суслов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 52с.
1263915
   Тезисы докладов по секции физической географии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Я.С.Эдельштейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 177с.
1263916
   Тезисы докладов по секции экономической географии / Всесоюзный географический съезд второй; Куратор В.М.Штейн. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 44с.
1263917
   Тезисы докладов по секции этнографии и антропологии / Всесоюзный географический съезд второй; куратор секции Н.Н.Степанов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 38с.
1263918
   Тезисы докладов по физико-математическим наукам на научно-технической конференции посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, май 1969 г.. – Куйбышев, 1969. – 40с.
1263919
   Тезисы докладов по физическому воспитанию. – Харьков, 1961. – 59с.
1263920
   Тезисы докладов представленных на студенческую теоретическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Ленинград, 1969. – 54с.
1263921
   Тезисы докладов преподавателей на итоговой научной конференции института. – Балашов, 1969. – 126с.
1263922
   Тезисы докладов пятого Всесоюзного литологического совещания. – Новосибирск, 1961. – 105с.
1263923
   Тезисы докладов Пятой Всесоюзной конференции по химии низких температур 10-13 декабря 1991 г.. – М., 1991. – 187с.
1263924
   Тезисы докладов республиканского симпозиума "Психологические аспекты профориентационной работы среди молодежи".. – Ташкент, 1981. – 218с.
1263925
   Тезисы докладов республиканского совещания информационных и библиотечных работников. – Таллин, 1988. – 140с.
1263926
   Тезисы докладов Республиканской конференции "История рабочего класса УССР в период социализма".. – Харьков, 1967. – 195 с.
1263927
   Тезисы докладов республиканской конференции "Пути улучшения использования рабочего времени в бригадной организации труда в отраслях промышленности.". – Вильнюс, 1984. – 184с.
1263928
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч.1. – 1978. – 260 с.
1263929
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч.2. – 1978. – 277с.
1263930
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1263931
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1263932
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1263933
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1263934
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1263935
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1263936
   Тезисы докладов семинара "ХИмия и технология неорганических сорбентов".. – Ашхабад, 1982. – 152с.
1263937
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1263938
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1263939
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью.. – Казань, 1960. – 130с.
1263940
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института.. – Л., 1935. – 110с.
1263941
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1263942
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1263943
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1263944
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии.. – М., 1980. – 102с.
1263945
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии.. – М., 1985. – 175с.
1263946
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе.. – М., 1954. – 158с.
1263947
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии.. – М., 1965. – 87с.
1263948
   Тезисы докладов Советской делегации на на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине.. – Москва, 1970. – 68 с.
1263949
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1263950
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам.. – М.Л., 1936. – 52с.
1263951
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений.. – М.Л., 1940. – 240с.
1263952
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1263953
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1263954
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1263955
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1263956
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1263957
   Тезисы докладов третьей Научной конференции. – Владивосток, 1958. – 46с.
1263958
   Тезисы докладов Третьей научной конференции молодых исследователей.. – К., 1967. – 49с.
1263959
   Тезисы докладов участников V Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-131. – ISSN 2071-9574
1263960
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1263961
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112с.
1263962
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1263963
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1263964
   Тезисы докладов четвертичной научной конференции горьковедов Поволжья., 1961. – 152 с.
1263965
   Тезисы докладов Четвертой научно-технической конференции по изучению полезных ископаемых отложений осадочного комплекса Юга Украины.. – К., 1968. – 168с.
1263966
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1263967
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1263968
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1263969
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1263970
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1263971
  Всесоюзная Тезисы докладов, представленных на 8 Всесоюзную конференцию по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент, 1974) / Всесоюзная, по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент конференция, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 496 с.
1263972
   Тезисы докладов, представленных на совещание по применению радиоактивных изотопов в аналитической химии 2-4 декабря 1957 года.. – М., 1957. – 108с.
1263973
   Тезисы докладов.. – М., 1927. – 169с.
1263974
   Тезисы докладов.. – М., 1938. – 43с.
1263975
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 136с.
1263976
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1263977
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1263978
   Тезисы докладов.. – Львов, 1967. – 295с.
1263979
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1263980
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1263981
   Тезисы докладов.. – Ташкент, 1969. – 46с.
1263982
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 46с.
1263983
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1263984
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1263985
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1263986
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1263987
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1263988
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1263989
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1263990
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1263991
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1263992
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1263993
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1263994
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1263995
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1263996
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1263997
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1263998
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1263999
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1264000
   Тезисы докладов: 1-я Всесоюзная конференция. – Горький, 1983. – 208с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,