Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1263001
  Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій / О. Скрипнюк, Д. Прокопов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С.30-40. – ISSN 1993-0909
1263002
  Качкан В. "Реальні образ сумної правди" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 189-205. – ISBN 5-87322-078-0


  Основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького.
1263003
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 15


  Картина "Гіркі жнива" канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.
1263004
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7625-59-8
1263005
  Ослоповских Л.Ф. "Реальнодиалектическая" концепция развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ослоповских Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1263006
  Пржиленский В.И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 91-105. – ISSN 0042-8744
1263007
   "Реанімація" первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 38-45


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1263008
  Фрейд З. "Ребенка бьют": к вопросу о происхождении сексуальных извращений // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 20-43. – ISSN 2307-3195
1263009
  Хоркін Д. "Реве та стогне...", радійний ювілей. Багато років позивні Українського радіо звучали у виконанні акустичної бандури Андрія Бобиря // Україна молода. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 20). – С. 10


  Медійники добре пам’ятають українську історію навіть радянських часів. Знаменита мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий», виявляється, вперше прозвучала у травні 1943 року на початку радіоефіру одного з підрозділів Українського радіо, що перебував в ...
1263010
  Мацапура В. "Ревизор" Гоголя и "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 83-89
1263011
  Лященко А.И. "Ревизор" Гоголя и комедия Квитки "Приезжий из столицы" / А.И. Лященко // Басня И.А. Крылова "Водолазы" : (По поводу статьи г. Нечаева "Об отношении Крылова к науке") / А.И. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1895. – [2], 18 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Мих. Н. Марковскому от автора 2/IV.97
1263012
  Краснобаева О. "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 141-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1263013
  Андрущенко Е. "Ревизор" Н.В. Гоголя в контексте русской сатирической комедии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 6-10
1263014
  Бородина Л. "Ревизор" Н.В. Гоголя на Закарпатской сцене // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.48-51. – (Філологія ; Вип. 20)
1263015
   "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Малого театра., 1938. – 47с.
1263016
   "Ревиталь парк" открывает филиалы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60 : Фото
1263017
  Феденко П. "Ревізіонізм" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 11-13
1263018
  Данилов С.С. "Ревізор" на сцені / С.С. Данилов. – Х, 1936. – 208с.
1263019
  Хоню В. "Ревізор": авторський текст і трактування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 273-288. – ISSN 1997-4264
1263020
  Альваро К. "Ревность", и другие рассказы / К. Альваро. – Москва, 1960. – 101с.
1263021
  Мельник Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 94-96
1263022
  Карпенко Г.А. Реалії китайської мови соціально-побутового характеру як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 161-164
1263023
  Панченко В. Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 104-113
1263024
  Савченко В. Реалії національної економіки та її перспективи: зміни у навчальному процесі / В. Савченко, В. Стойка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 81-94. – ISSN 1682-2366
1263025
  Дерех І. Реалії окремих напрямів сучасної інформаційної політики щодо євроатлантичного курсу України: висновки та пропозиції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-122.
1263026
   Реалії політичного фінансування в Україні : Матеріали "круглого столу", 29 квітня 2002 року. Проект "Аналіз фінансування виборчої кампанії". – Київ, 2002. – 92с.
1263027
  Живоглядова І.В. Реалії постмодернізму і проблеми "спів-творчості" в мистецтві // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1263028
  Луциків І.В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1263029
  Хлівний В.К. Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні / В.К. Хлівний, Г.М. Котіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-15
1263030
  Гега П.Т. Реалії протидії корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 40-44. – ISSN 1609-0462
1263031
  Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 98-102. – ISSN 1609-0462
1263032
  Діброва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 1606-3732
1263033
   Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-104
1263034
  Цибуленко Г.В. Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ - ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 366-372.
1263035
  Ковтуненко В.О. Реалії становлення "нового" середнього класу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 241-246. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1263036
  Волощук К.Б. Реалії стратегічних напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції птахівництва / К.Б. Волощук, Н.А. Лісевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 55-62. – ISSN 2308-1988


  "В процесі дослідження використано сучасні методи дослідження: системний аналіз - при дослідженні теоретико-методологічних засад інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції птахівництва; метод аналогій та порівнянь - при порівнянні ...
1263037
  Неклєв Ю. Реалії судової практики: стягнення аліментів "по-новому" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 38


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1263038
  Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
1263039
  Бєлоусова Н. Реалії сучасної географічної освіти в Україні // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 130-132. – ISBN 978-617-7069-36-1
1263040
   Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області / Н.А. Добрянська, Стоянова, Коваль С.С. -, ніколюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1263041
  Литвин В. Реалії сьогодення як виклики для освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 вересня (№ 166). – С. 4-5
1263042
  Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 5
1263043
  Єхануров Ю.І. Реалії та міфи інтеграційного вибору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 5-10


  В статті висвітлено сучасне місце України та її роль в економічному просторі, розглянуто проблеми та наслідки вступу в Світову організацію торгівлі та до єдиного економічного простору. Визначено основні переваги країни та її можливості в даному ...
1263044
  Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 4-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1263045
  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-51. – Бібліогр.: с. 40-42, 44, 46, 48-49, 51. – ISSN 0131-775Х


  Зроблено критичний аналіз результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у сільському господарстві, розвитку кооперації малих і середніх форм аграрного підприємництва, а також стану підготовки та закріплення ...
1263046
  Софіщенко І.Я. Реалії та передумови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 41-47.
1263047
  Жуковський С.С. Реалії та перспективи впровадження цифрового радіомовлення в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 63-67


  У статті йдеться про специфіку впровадження цифрового радіомовлення в Україні, розглядаються позитивні та негативні тенденції цього процесу. The article concerns specificity of introduction of digital broadcasting in Ukraine. The positive and negative ...
1263048
  Кулик О.С. Реалії та перспективи державної реєстрації договору комерційної концесії // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 177-183
1263049
  Неклюдов А. Реалії та перспективи економік країн, що розвиваються в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції та перспективи економік країн, що розвиваються, з урахуванням вибору можливих стратегій розвитку; проведення подальших економічних реформ; розробки заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації макро-економічного стану; ...
1263050
  Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 23-29 : Гр.4, т.1. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1263051
  Яструбський М.Я. Реалії та перспективи інноваційного поступу України / М.Я. Яструбський, С.С. Бобурчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 253-259
1263052
  Корнацька Р. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1263053
  Полуйко Н.О. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 65-67. – ISBN 978-617-8037-71-0
1263054
  Самодумська О. Реалії та перспективи підготовки андрагогів для неформальної освіти дорослих закладами вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 978-966-698-271-4
1263055
  Коваленко В.В. Реалії та перспективи реформування відомчої освітий науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 3-13
1263056
  Руліцька К. Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISSN 2313-3627
1263057
  Опанасюк О. Реалії та перспективи розвитку європейського ринку електронної комерції // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0868-8893
1263058
  Марущак Н. Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 65-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Підприємства, які працюють в Україні все більше усвідомлюють необхідність та виправданість соціальних інвестицій, підтримки сталого розвитку суспільства та громадян.
1263059
  Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 11-15. – ISSN 2309-1533
1263060
  Єлісовенко Ю. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31-36


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку дитячого телебачення в Україні, висловлено пропозиції щодо його поліпшення. Задля усунення негативних явищ, пов"язаних з розміщенням у сітці мовлення дитячих програм, запропоновано також низку ...
1263061
  Маркевич К. Реалії та перспективи стратегічного партнерства Україна - США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 37-38.
1263062
  Семеног Олена Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя : (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 31-34
1263063
  Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір (на прикладі "Львівської політехніки") // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-49. – ISSN 1682-2366
1263064
  Демиденко В.О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 2219-5521
1263065
  Дамаскіна М.В. Реалії та умови існування інвестиційних ризиків в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 1)
1263066
  Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 133-137
1263067
  Лешко У. Реалії функціонування новітніх жанрів у сучасній пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  У статті здійснено аналіз специфіки функціонування новітніх жанрів фіче та ньюс-фіче на шпальтах сучасної газетної періодики (на прикладі вінницьких газет). Визначено основні риси цих жанрів, їх місце серед інших жанрових форм. Ньюс-фіче - жанр, ...
1263068
   Реаліс : Журнал християнського навчально-дослідницького центру "Реаліс". Спевипуск. – Київ, 2000-
Зима : Реальний погляд на реальний світ. – 2005. – Редакційна передплата. Попередні номери рос. мовою "Реалис"
1263069
  Кононенко П. Реаліст і романтик (до 70-річчя Юрія Мушкетика) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 38-46


  Про В.М. Глушкова. - С. 43.
1263070
  Сюндюков І. Реаліст на шляху до неможливого. Генерал Шарль де Голль: повернення патріарха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1263071
  Красноштан Ю. Реалістична і модерна Україна на преріях Канади. Нотатки з виставки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 20-21
1263072
  Харишин Д.Г. Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 299-297


  У статті виокремлюються особливості художнього методу відомого китайського письменника Лу Сіня. Зосереджується увага на особливостях психологічного зображення негативних сторін життя китайського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье ...
1263073
  Пен Чен Реалістичне оповідання І. Франка "Лесишина челядь". Особливості і проблеми перекладу китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 321-328


  У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання "Лесишина челядь" І. Франка в перекладі китайською мовою
1263074
  Маринчик С. Реалістичне пророче перо Юрія Мушкетика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 6
1263075
  Брайко О. Реалістичний інтертекст модерністського роману: "Біси" Ф. Достоєвського і "Хочу!" В. Винниченка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1263076
  Лесин В.М. Реалістичний образ у художньому творі / В.М. Лесин. – Київ, 1976. – 117с.
1263077
  Резнік О. Реалістичний тип художньої свідомості в емігрантській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 62-66
1263078
  Головінов О.М. Реалістичні напрями формування державно-приватного партнерства як складові інноваційного розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 44-48. – ISSN 1729-7206
1263079
  Шолом Ф.Я. Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатирі XVIIІ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 5-8
1263080
  Кононенко С.В. Реалістська версія "інформаційної безпеки". Традиція і мода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 81-85.
1263081
  Михед О. Реаліті-роман у світлі інтермедіальних студій // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 339-350. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті досліджується художня природа реаліті-роману, що розглядається крізь оптику інтердисциплінарності. Цей аналітичний контекст визначили, зокрема, історія реального телебачення і реаліті-шоу. Окреслено і проаналізовано генологічний зв’язок ...
1263082
  Михед О.П. Реаліті-шоу як екстралітературний чинник формування сучасного роману // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 24-31. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено вплив реального телебачення та реаліті-шоу на літературу, зокрема, формування нового різновиду романного жанру - реаліті-роману. Окреслено ознаки та різновиди реаліті-роману
1263083
  Полісученко А.Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 46-60


  У статті розглянуто жанр реаліті-шоу в контексті українського і світового телебачення, проаналізовано його розвиток, складники та перспективи розвитку. The article considers the genre of "reality show" in the context of Ukrainian and international ...
1263084
  Денисенко Людмила Реаліті-шоу: рятуйтесь, хто може! / Денисенко Людмила, Денисенко Надія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 24-25 : Фото
1263085
  Гаврилюк І. Реаліті-щоу на українському телебаченні: різновиди, типологічні пріоритети, особливості функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 90-98


  Розглянуто типологію реаліті-шоу. Визначено типологічні пріоритети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні. Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типологические приоритеты и особенности функционирования этого ...
1263086
  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Р.П. Зорівчак. – Львів, 1989. – 216с.
1263087
  Сливка М.І. Реалія і термін в історико-культурному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 183-188. – ISBN 978-617-7132-63-8
1263088
  Абабілова Н. Реалія як об"єкт досліджень вітчизняних та зарубіжних перекладознавців / Н. Абабілова, І. Усаченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
1263089
   Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Одеського державного аграрного ун-ту С. Корлюком
1263090
  Корлюк Сергій Сергійович Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні : бесіда з ректором Одеського державного аграрного університету Сергієм Корлюком Володимира Карасьова / Корлюк Сергій Сергійович, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського державного аграрного університету ділиться своїми думками про перспективи подальшого розвитку вищої освіти в Україні, визначає розширення автономії ВНЗ його основною умовою.
1263091
  Ільєнко Н.О. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 136-139. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1263092
  Дергачов О. Реальна інтеграція України до євроатлантичних структур залежить від внутрішніх передумов // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.49-50


  Україна - НАТО
1263093
  Левченко Олександр Реальна мандрівка : фантастична повість / Закінчення. Поч. у №№8, 9, 2009 // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 63-95. – ISSN 0130-321Х
1263094
  Хиля О. Реальна наука у віртуальному просторі / О. Хиля, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Влітку завершив свій четвертий сезон унікальний освітній проєкт хімічного факультету «Лекторій для юних хіміків», основна мета якого – профорієнтація молоді і залучення усіх зацікавлених до вивчення та розуміння природничих наук. Цей рік поставив нові ...
1263095
  Бриних М. Реальна ніжність вирваного серця: Альтернативний любовний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 136. – С.13-106


  Закінчення. Початок див. №135, с.1-82.
1263096
  Поліщук М.С. Реальна освіта на Правобережній Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-85. – (Серія історії ; № 13)
1263097
  Шпичак О.М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-29.
1263098
  Іщенко Н. Реальна політика на прикладі Херцег-Босна, або Невідомі подробиці про боснійській конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 11
1263099
  Лейка Г. Реальна політика США на українському та російському напрямах залишається незмінною // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 30)
1263100
  Яремчук Андрій Реальна робота // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1263101
  Якунов А.В. Реальна фізика фантастичних променів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1263102
  Любимова В.В. Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма / В.В. Любимова. – М., 1962. – с.
1263103
   Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. – М., 1962. – 559с.
1263104
  Ландин Е.И. Реальная заработная плата и доходы трудящихся / Е.И. Ландин. – Минск, 1962. – 160с.
1263105
  Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благостостояния трудящихся в СССР / С.П. Фигурнов. – М., 1960. – 199с.
1263106
  Кандыба В.М. Реальная история России : традиции обороны и геополитики, истоки духовности / В.М. Кандыба, П.М. Золин; Оформл. А. Лурье. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464с. – ISBN 5-86617-003-5
1263107
  Ткач Василий Николаевич Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированного состояния монокристаллов синтетического алмаза. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткач Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1263108
  Ткач В.Н. Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированого состояния монокристаллов синтетического алмаза : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1985. – 20 с.
1263109
  Симонян Р.Г. Реальная опасность: военные блоки империализма / Р.Г. Симонян. – М., 1985. – 240с.
1263110
  Шугалей И.Ф. Реальная сила в борьбе за господство на море // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0321-0626


  Перше бойове випробування торпедної зброї в російсько-ткрецькій війні 1877-1878 рр.
1263111
   Реальная структура и свойства минералов. – Казань, 1989. – 70с.
1263112
   Реальная структура и свойства твердых тел : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 150с.
1263113
  Носенко А.Е. Реальная структура и физические свойства кристаллов сложных оксидов : автореф. дис. … д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Носенко Анатолий Ерофеевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с. – Библиогр.: 70 назв.
1263114
  Уманский С.П. Реальная фантастика / С.П. Уманский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 240 с.
1263115
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – XII, [2], 741 с.
1263116
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – [6], 731 с.
1263117
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [6], 720 с.
1263118
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [5], 708 с.
1263119
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 756 с.
1263120
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 676 с.
1263121
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [4], 722 с.
1263122
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 718 с.
1263123
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 723 с.
1263124
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 730 с.
1263125
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 698 с.
1263126
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 672 с.
1263127
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 726 с.
1263128
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [6], 732 с.
1263129
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [4], 736 с.
1263130
  Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44.
1263131
  Атаманова Ю. Реальне вирішення віртуальних проблем. Стан та перспективи судового захисту авторських прав, порушених у мережі Інтернет / Ю. Атаманова, Я. Глухенька // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 34-35
1263132
  Литвин В. Реальне підгрунтя життя і розвитку: Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Голос України, 2004. – 23 жовтня
1263133
  Смичніков О. Реальне страхування від віртуальних ризиків. Кіберстрахування - це не забезпечення безпеки бізнесу, а додатковий інструмент часткового відшкодування збитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Послугу зі страхування кіберризиків ще рік тому українські страхові компанії та незалежні брокери сприймали як щось екзотичне, а реальних прикладів зацікавленості серед клієнтів, найшвидше, взагалі не було. Але 2017 р., що запам"ятався нам серією ...
1263134
  Герасименко В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О.П. Довженка "Зачарована Десна" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 23-24
1263135
  Шестакова Е. Реальне шоу - перекреслений текст художньої літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 70-84. – ISBN 978-617-7442-48-5
1263136
  Яремко Р. Реальний автор та його втручання в оповідну структуру роману Макса Фріша "Штіллер" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 313-322. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1263137
  Буй Тхе Ву Реальний валютний курс та фактори його стабільності : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Буй Тхе Ву; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1263138
  Домбровський О.В. Реальний геополітичний статус України та шляхи його зростання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 149-154.
1263139
  Шумська С.С. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013-2014 рр. / С.С. Шумська, О.Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1263140
  Домрачов В.М. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики / В.М. Домрачов, М.К. Русинко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 101-105. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1263141
  Налбандян Н. Реальний ефективний обмінний курс гривні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 240-241
1263142
  Кобилко Н.А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 74-81. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті на прикладі роману-балади «Дім на горі» розглядається фольклорно-химерний рівень творчості Валерія Шевчука, простежуються прийоми міфологізації. Окрему увагу звернуто на міфологему «дорога», її смислове навантаження та авторську ...
1263143
  Елькін М. Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин / М. Елькін, І. Аносов, Т. Бєльчева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 69-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1263144
  Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 12-25. – ISSN 2222-5374
1263145
  Шкарлет С.М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-244. – ISBN 978-966-2188-79-0
1263146
  Ільєнко Н. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1263147
   Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 37, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-291-9
1263148
  Юрків Н. Реальний сектор економіки як об"єкт дослідження в системі економічної безпеки держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 161-165. – ISSN 1993-0259
1263149
  Іванов В. Реальний соціалізм / В. Іванов. – Київ, 1982. – 172с.
1263150
  Паливода К.В. Реальний стан економіки України: безінвестиційне зростання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1263151
  Яремко Р.В. Реальний читач та його роль в процесах естетичної комунікації // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 238-247
1263152
  Немировська О. Реальні антропономінації як засіб створення алюзії в художньому контексті = На матеріалі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 30-32. – ISSN 0130-5263
1263153
  Айго В. Реальні люди з роману Джойса "Улісс". Біографічний довідник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 184-191. – ISSN 08-68-4790-1
1263154
  Вусик О.С. Реальні нереальності / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1984. – 191с.
1263155
  Кобилко Н. Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" 1 "Зелені Млини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 55-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1263156
  Підвисоцький Я.В. Реальні опціони в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 250-256
1263157
  Підвисоцький Я. Реальні опціони як антикризовий фінансовий інструмент: можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 85-88
1263158
  Цевельов О.Є. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 161-163
1263159
  Наливайченко В. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері розповсюдження компонентів ядерної зброї та ядерного тероризму і шляхи їх нейтралізації // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17.
1263160
  Цибулько К. Реальні шоу : історія розвитку. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 123-129.
1263161
  Таран А.В. Реальність : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1966. – 103 с.
1263162
  Хамрай О.О. Реальність граматичних явищ, істинність граматичного значення та "правильність" граматичних форм в арабській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 115-128. – ISSN 1608-0599


  Автор виходить із припущення, що описи мов із кодифікованою граматикою мають на меті зведення форм і конструкцій, що зустрічаються у “правильному” мовленні, до реєстру “правильних”. У випадку класичної арабської мови йдеться про мову арабських текстів ...
1263163
  Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-120. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1263164
  Шаповалова О. Реальність і перспективи міжнародної освіти в умовах війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно українська вища освіта стала переможцем премії Європейської асоціації міжнародної освіти (ЕАІЕ) у номінації "Бачення та лідерство".
1263165
  Максимович М. Реальність і псевдореальність у зображувальних ЗМІ. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 33-38.
1263166
  Балута Г.А. Реальність і смисл: комунікативні виміри // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 101-103
1263167
  Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
1263168
  Лагутенко О. Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 361-372. – ISBN 966-7273-47-4
1263169
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1263170
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1263171
  Самощенко І.В. Реальність погрози за КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-966-458-403-3
1263172
  Лисяк Л.В. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні : інвестиції / Л.В. Лисяк, В.М. Шумський // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв
1263173
  Навроцька В.В. Реальність права постраждалого на доступ до правосуддя у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 271-280. – (Юридична ; Вип. 3)
1263174
  Макарський О. Реальність стане ще реальнішою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-28
1263175
  Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 132-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1263176
  Огонь Ц.Г. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1263177
  Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров"я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1263178
  Лисяк О.М. Реальність та перспективи інтернет-банкінгу як напрямку діджиталізації в Україні / О.М. Лисяк, О.М. Сагайдак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 76-81. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1263179
  Піскун В. Реальність у пошуку ідеального: особистість і спільнота у перехідний період // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 273-275. – ISBN 966-7060-98-5
1263180
  Бандровська О. Реальність як вигадка? Поняття "метамодернізм" і "метамодерн" в сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 152-164. – ISSN 0320-2372


  Метою розвідки є аналіз культурних та літературних стратегій метамодернізму, а також науково-дослідницьких програм, в яких розроблено його фундаментальні ідеї та принципи. На матеріалі статті Вермюлена та ван ден Аккера “Нотатки про метамодернізм”, а ...
1263181
  Капсамун І. Реально Велика інтрига / І. Капсамун, І. Куса, І. Сєрова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 3


  Чи можливий імпічмент Дональду Трампу і як ця історія вплине на відносини з Україною?
1263182
  Мойсеєць В. Реально вирішувати проблеми дитинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-37
1263183
  Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
1263184
  Юрченко В.С. Реальное время и структура языка. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1994. – 43с.
1263185
  Кайко Т.К. Реальное долголетие и иллюзия бессмертия / Т.К. Кайко. – Минск, 1987. – 191с.
1263186
  Муриан В.М. Реальное и идеальное в современном киногерое / В.М. Муриан. – Москва, 1974. – 144с.
1263187
  Папцова А.К. Реальное и символическое пространство (на материале АТО Гагаузери) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 187-195. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Статья посвящена проблеме соотношения реального и символического пространства Автономно-Териториального Образования Гагауз Ери, созданного в Республике Молдове в 1994 г. Отмечается, что эволюция этого соотношения, связана с возростанием региональной ...
1263188
  Бочкарев Н.И. Реальное и утопическое / Н.И. Бочкарев. – Москва, 1987. – 188,2с.
1263189
  Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями : Автореф... канд. юридич.наук: / Краснов Н.И.; Военно-юрид. акад. Каф. граждн. права. – М., 1954. – 14л.
1263190
  Скляренко М. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий эффективности правосудия // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1263191
  Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-81. – ISSN 0130-9757
1263192
  Полклад Б.И. Реальности современного мира и политика конфронтации. / Б.И. Полклад. – М, 1985. – 158с.
1263193
  Назаренко М.И. Реальность - литература - опера в книге Бориса Иванова "Даль свободного романа" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 191-209. – ISBN 978-966-8906-16-9
1263194
  Кафка Ф. Реальность абсурда : Сб. произвед. / Ф. Кафка; пер. с нем. – Симферополь : Реноме, 1998. – 512 с. – (Сер."Интеллектуальная библиотека"). – ISBN 9667198243
1263195
  Камянов В.И. Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. / В.И. Камянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1263196
  Бердышев Г.Д. Реальность долголетия и иллюзия бессмертия / Г.Д. Бердышев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 251, [3] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 248-252. – ISBN 5-319-00020-0
1263197
  Евдокимов Н.С. Реальность и воплощение / Н.С. Евдокимов. – Москва, 1976. – 71 с.
1263198
  Матлина С. Реальность и метафизика современного библиотечного пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье отражена обоснованая взаимосвязь физически и образно воспринимаемых элементов библиотечного пространства.
1263199
  Тюленев В.И. Реальность и мечта. / В.И. Тюленев. – Москва, 1979. – 6с.
1263200
   Реальность и образность: Пробл. совр. режиссуры 30-40-х годов. – М., 1984. – 304с.
1263201
  Сафина А.Ф. Реальность и ожидания студентов в отношении организации самостоятельной учебной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 1726-667Х
1263202
  Аверьянова Е.А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой "Сомнамбула в тумане" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1263203
   Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – 245с.
1263204
  Баумейстер А.О. Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 11-19. – ISBN 966-7943-03-8
1263205
  Эпельбаум-Марченко Реальность и фантазия / Эпельбаум-Марченко. – Москва, 1986. – 36с.
1263206
  Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л. Франк; Рус.христианский гуман.ин-тут;Сост.А.А.Ермичев. – Санкт-Петербург : Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 448с. – (Из архива русской эмиграции). – ISBN 5-88812-022-7
1263207
  Игнатьев В.И. Реальность как иллюзия действительности : к диагнозу состояния института образования / В.И. Игнатьев, С.А. Кузин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 57-65. – ISSN 1811-0916
1263208
  Луман Н. Реальность массмедиа = Die Realitat der Massenmedien / Николас Луман ; [пер. с нем. А. Ю. Антоновского]. – Москва : Праксис, 2005. – 253, [1] с. – Пер. изд.: Die Realitat der Massenmedien / Niklas Luhmann. Wiesbaden, 2004. - Парал. тит. л. нем. - Текст рус., нем. - Предм. указ.: с. 249-254. – ISBN 5-901574-46-X
1263209
  Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-39. – ISSN 0042-8744
1263210
  Мачерет А.В. Реальность мира на экране / А.В. Мачерет. – Москва : Искусство, 1968. – 312 с.
1263211
  Фомин Ю.А. Реальность невероятного / Ю.А. Фомин. – Свердловск, 1991. – 207с.
1263212
  Сиренко В.Ф. Реальность прав советских граждан / В.Ф. Сиренко. – К, 1983. – 139с.
1263213
  Ромашов Р. Реальность права - праксеологический контекст современного интегративного правопонимания // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 31-39. – ISSN 2306-9082
1263214
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4 (Декабрь). – 2003
1263215
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев : ИД "Мой Компьютер", 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5 (09), май. – 2004. – 226 с.
1263216
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев : ИД "Мой Компьютер", 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7 (11), июль. – 2004. – 226 с.
1263217
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2005
1263218
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2005
1263219
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2005
1263220
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2005
1263221
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2005
1263222
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2005
1263223
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2006
1263224
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2006
1263225
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2006
1263226
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2006
1263227
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2006
1263228
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2006
1263229
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2006
1263230
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2006
1263231
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2006
1263232
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2006
1263233
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2006
1263234
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2006
1263235
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2007
1263236
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2007
1263237
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2007
1263238
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2007
1263239
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2007
1263240
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2007
1263241
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2007
1263242
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2007
1263243
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2007
1263244
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2007
1263245
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2007
1263246
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2007
1263247
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2008
1263248
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2008
1263249
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2008
1263250
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4/5. – 2008
1263251
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6/7. – 2008
1263252
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1263253
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : осенне-зимний сезон : №8-9, №10-11, №12 за 2008 год, №1-2, №3 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1263254
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : весенне-летний сезон : . №4, №5, №6 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1263255
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №11, №12 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1263256
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №1, №2, №3 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1263257
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №4, №5, №6 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1263258
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
1263259
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1263260
  Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира / Ю.М. Ханютин. – М., 1977. – 304с.
1263261
  Амусин М. Реальность, легенда, миф - и обратно // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 9-35. – ISSN 0042-8795
1263262
  Воронина О. Реальность, опрокинутая в сны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 50-55. – ISSN 0869-8171


  Александр Григорьевич Тышлер (1898-1980) - сов. живописец, график, театральн. художник, скульптор. Лауреат Сталинской премии (1946), кавалер ордена "Знак Почёта": тридцать лет с момента ухода из жизни одного из самых своеобразных и загадочных мастеров ...
1263263
  Вдовина Г.В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
1263264
  Белокобыльский А.В. Реальность. Ее структура и социальная природа // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С.68-72. – ISSN 1728-3671
1263265
  Зенкин О.В. Реальные вычислительные алгорифмы решения краевых задач на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зенкин О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 8 с.
1263266
  Архипов А. Реальные гарантии права граждан РФ на екологическую информацию // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-0831
1263267
   Реальные доходы и жизненный уровень трудящихся. – Минск, 1966. – 292с.
1263268
   Реальные доходы населения. – М., 1988. – 277с.
1263269
  Кырге А. Реальные доходы населения и соотношение между оплатой труда и общественными фондами потребления в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кырге А.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 28л.
1263270
  Зимин И.А. Реальные инвестиции : Учебное пособие / И.А. Зимин; Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – Москва : Эксмос, 2000. – 404с. – ISBN 5-88124-076-6
1263271
  Голубев С.Н. Реальные кристаллы в скелетах какколитофорид / С.Н. Голубев; Отв. ред. Друщиц В.В. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1263272
  Мицек А.И. Реальные кристаллы с магнитным порядком / А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. – Киев : Наукова думка, 1978. – 295 с.
1263273
  Страсбургер Э. Реальные основания учения о наследственности / Э. Страсбургер ; Пер. с нем. под ред. В.Р. Заленского. – Санкт-Петербург : Образование, 1912. – [2], 79 с. : ил. – (Популярная естественно-научная библиотека, , изд. при ближайшем участии проф.: И.И. Боргмана (физика), В.А. Вагнера (биология), Б.Ф. Вериго (физиология) [и др.] ; № 14)


  Ред.: Заленский, Вячеслав Рафаилович (1875-1923)
1263274
  Матвиенко Мария Реальные пираты. В какие воды сегодня лучше не заходить. Карибский квест, или по следам Джека Воробья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 62-70 : фото
1263275
  Балк М.Б. Реальные применения мнимых чисел : для старшего школьного возраста / М.Б. Балк ; Г.Д. Балк ; А.А. Полухин. – К. : Рад. школа, 1988. – 255 с.
1263276
  Пахомова Т.В. Реальные проявления кристаллографических разновидностей простых форм на крисаллах минералов : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пахомова Т.В.; Ленингр.горн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1263277
  Монахов Антон Реальные супер-способности. Что может тело человека. Дюди на пределе // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 74-79 : фото
1263278
  Рюриков Б.С. Реальный гуманизм / Б.С. Рюриков. – М., 1972. – 720с.
1263279
  Ковалев С.М. Реальный гуманизм и его противники / С.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 112с.
1263280
  Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 141-147. – ISSN 2222-0712
1263281
  Стебун И И. Реальный мир и словесно-художественная реальность. / И И. Стебун, В.И. Борисенко. – Донецк, 1972. – 35с.
1263282
   Реальный оборот производственных фондов в системе социалистического общественного воспроизводства. – Куйбышев, 1984. – 139с.
1263283
  Кривушин Л.Т. Реальный образ и виртуальный имидж политика (эффекты двуликости Л.Д. Троцкого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 105-115. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1263284
  Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2


  Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности. Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и ...
1263285
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, П. Никитина, М. Пустонского, Ф. Зелинского. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; Тип. А.С. Суворина
Вып. 1 : A - Echo. – 1883. – [2], IV, 418, 5 л. ил., карт. ил.
1263286
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, П. Никитина[и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; [Тип. А.С. Суворина], 1885. – [2], IV, 1552 с., 8 л. ил., карт. ил.
1263287
   Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. – Санкт-Петербург : Об-ва классической филологии и педагогики, 1885. – IV, 1548 c.
1263288
   Реальный социализм : филос. пробл. обществ. развития. – Москва, 1979. – 278с.
1263289
  Копейчиков В.В. Реальный социализм / В.В. Копейчиков, З.И. Сущук. – Киев, 1983. – 150 с.
1263290
   Реальный социализм в 80-е годы. – Прага, 1982. – 317с.
1263291
   Реальный социализм в современном мире. – М., 1987. – 248с.
1263292
   Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – Москва, 1977. – 381с.
1263293
  Королев С.А. Реальный социализм и буржуазное мифотворчество / С.А. Королев. – М, 1986. – 63с.
1263294
  Кириченко Н.Г. Реальный социализм и вымыслы антикоммунизма / Кириченко Н.Г. – Киев, 1988. – 110 с.
1263295
  Соловьев О.М. Реальный социализм и демократия / О.М. Соловьев. – Л., 1980. – 136с.
1263296
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – Москва, 1979. – 47с.
1263297
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 95с.
1263298
  Королев Б.И. Реальный социализм и идеологическая борьба / Б.И. Королев. – М, 1983. – 110 с.
1263299
   Реальный социализм и современный мир. – Москва-Берлин, 1982. – 263с.
1263300
   Реальный социализм: становление нового типа цивилизации. – Киев, 1987. – 236с.
1263301
  Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
1263302
  Иванов И. Реальный шаг в постсоветской хозяйственной реинтеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
1263303
  Мальцева Л.А. Реамберин в комплексе оптимизации и дифференциации стратегии интенсивной терапии вторичных гнойных менингоэнцефалитов / Л.А. Мальцева, В.Г. Черненко, Е.В. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
1263304
  Гуда К.В. Реаналіз: прикладні та теоретичні аспекти досліджень на території Європи / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 130-137. – ISSN 2306-5680


  Представлено огляд досліджень останніх років на території Європи, виконаних на основі даних реаналізів ECMWF (ERA-40, ERA-Interim, ERA-5) і NCEP/NCAR, та досвіду їх використання для вирішення прикладних задач. Представлен обзор исследований последних ...
1263305
  Наривская В.Д. Реанимация Крымского текста в романе в письмах И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной / В.Д. Наривская, А.А. Степанова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1263306
  Скворцов Л.В. Реанимация расизма: Истоки и вариации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 4-37. – ISSN 1998-1813
1263307
   Реанимация туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-37 : фото
1263308
  Гарбар Р. Реанімаційний пакет: "Україна XXI століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 7
1263309
  Наровлянський О. Реанімація ідеї // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1263310
  Павленко І. Реанімація інтеграції. Чи з"явиться в Союзній державі Росії та Білорусі єдиний парламент і уряд? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 6


  "У той час як в Україні з тривогою очікують анонсованої на 9 грудня зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в нормандському форматі, у сусідній Білорусі не менше емоцій від очікування зустрічі білоруського й російського президентів 8 ...
1263311
  Саварець А. Реанімація криміналізації контрабанди як визнання власного безсилля. Чому президентський законопроект не вирішить ситуацію? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1263312
  Морріс С. Реанімація при вагітності / С. Морріс, М. Стейсі // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 61-67. – ISSN 2312-7104
1263313
  Бадьйор Д. Реанімація: українська кіноіндустрія 2011-го // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1263314
  Плотнікова Л.Ф. Реанімовані докембрійські (?) мікрофосилії : reanimated Praecambrian (?) microfossils // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 78-79 : fig.
1263315
  Тылтин Альберт Карлович Реации о-хлорметилбензонитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 23л.
1263316
  Багмет Николай Степанович Реационная суть современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Автореф... докт. ист.наук: / Багмет Николай Степанович; КПИ. – К, 1965. – 53л.
1263317
  Фефер І. Реб"ята / Іцик Фефер ;. – 134 с.
1263318
  Литвицький В. Ребаланс - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11 : Рис.
1263319
  Дюморье Д. Ребекка : роман / Дафна Дюморье ; [пер. с англ. Г. Островской]. – Днепропетровск : Урал. АО "Посылторг", 1993. – 415, [1] с. – ISBN 5-86400-198-8
1263320
  Коссаковская Е. Ребенку купли игрушку / Е. Коссаковская. – М., 1967. – 103с.
1263321
  Ниггеман Б. Ребенок-аллергик / Б. Ниггеман, У. Ван. – Санкт-Петербург, 1995. – 160с.
1263322
  Венгер Александр Леонидович Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обосновывается гипотеза о том, что в последние 20 лет резко обострился исторический кризис детства, начавшийся в конце XIX в. Выдвигается принцип кольцевой взаимосвязи между психическим развитием ребенка и системой его отношений с социальным ...
1263323
  Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. / С.Ю. Курганов. – М., 1989. – 126с.
1263324
  Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры / проф. Е.А. Аркин ; под ред. дир. Ин-та Э. Ю Шурпе, В.Н. Скосырева Гос. центр. науч.-исслед. ин-т охраны здоровья детей и подростков НКЗ РСФСР. – Москва : Гос. центр. науч.-исслед. ин-т охраны здоровья детей и подростков, 1935. – 95 с.
1263325
  Зик К. Ребенок и его мир / К. Зик. – М, 1985. – 95с.
1263326
  Беленькая Л.И. Ребенок и книга : о читателе восьми-девяти лет / Беленькая Л.И. ; Гос. Б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1969. – 168 с. – Библиогр.: с. 159-166
1263327
  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 270 с.
1263328
  Фонарев А.М. Ребенок и среда / А.М. Фонарев. – М, 1974. – 95с.
1263329
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Изд. 3-е. – М, 1971. – 456с.
1263330
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Алма-Ата, 1988. – 512с.
1263331
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – М, 1990. – 190с.
1263332
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – 4-е изд. – Л, 1990. – 496с.
1263333
  Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним / Спок Бенджамин. – Москва : Пресса, 1992. – 600с.
1263334
  Спок Б. Ребенок и уход за ним. Разговор с матерью / Б. Спок. – М, 1994. – 588с.
1263335
  Будницкая И.И. Ребенок идет в школу / И.И. Будницкая, А.А. Катаева. – М, 1985. – 159с.
1263336
  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М, 1988. – 207с.
1263337
  Макаревич Галина Викторовна Ребенок как тело культуры : становление визуального канона в учебной литературе начала ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует проблемы визуализации детского телесного опыта в соврем. учебной литературе. Она рассматривает данный вопрос на примере простейшего источника – учебника по чтению для 1-го класса – и приходит к выводу, что гипертрофия визуального в нем ...
1263338
  Власова Юлия Ребенок нашего времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 104-110 : фото
1263339
  Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир / Е.В. Субботский. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1263340
  Карлссон Л. Ребенок от 0 до 2 лет / Л. Карлссон. – М, 1983. – 80с.
1263341
  Филатов В.С. Ребенок открывает мир. / В.С. Филатов. – Ярославль, 1966. – 182с.
1263342
  Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. / Е.В. Субботский. – М., 1991. – 201с.
1263343
  Зернов Н.Г. Ребенок раннего возраста в семье. / Н.Г. Зернов, М.Б. Кубергер. – Москва, 1979. – 96с.
1263344
  Левин А. Ребенок Розмари : [роман] : пер. с англ. / Айра Левин // Изгоняющий дьявола : [пер. с англ.] / У.П. Блэтти. – Москва : СКС ; Книжная палата, 1992. – С. 228-379. – ISBN 5-7000-0303-1
1263345
  Левин А. Ребенок Розмари / А. Левин. – Киев, 1993. – 231с.
1263346
  Курчинка М.Ш. Ребенок с характером / М.Ш. Курчинка. – С.-Пб, 1996. – 352с.
1263347
  Шпагин М.В. Ребенок собирает марки / М.В. Шпагин. – М., 1983. – 192с.
1263348
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – Москва, 1973. – 159с.
1263349
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – 2-е изд, переработ. и доп. – Москва, 1979. – 192с.
1263350
  Ветрова В В. Ребенок учится говорить / В В. Ветрова, О Е. Смирнова, . – Москва, 1988. – 94с.
1263351
  Серафимович А.С. Ребенок. / А.С. Серафимович. – Рига, 1950. – 132с.
1263352
  Павлик М. Ребенщукова Тетяна. / М. Павлик. – Пряшів, 1962. – 57с.
1263353
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Додатки: арк. 180-196. – Бібліогр.: арк. 168-179
1263354
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1263355
  Бондаренко В.М. Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна / В.М. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 35-47. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1263356
  Бігун В.С. Ребіндеру Манфреду - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 401-402. – ISSN 1818-992Х
1263357
  Тамберг В. Ребрендинг / В. Тамберг, А. Бадьин // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 29-34
1263358
   Ребрендинг "Полтавської політехніки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
1263359
  Тарасова І.Ю. Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (2). – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
1263360
   РЕБРЕНДИНГ БИБЛИОТЕК: требуется бизнес-подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июль - август. – С. 41-47. – ISSN 1726-6726


  Активная дискуссия экспертов по поводу будущего библиотек состоялась на площадке "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания". Её инициаторы В. Степанов и Е. Гусева пердложили участникам перейти от разговоров о кризисе библиотеки к ...
1263361
  Шперкина Елена Ребрендинг и прогрессивные взгляды на отдых : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97 : Фото
1263362
  Родик К. Ребрендинг містифікатора: рецензія на "Лютецію" Юрія Винничука // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 13


  "По виході «Лютеції» літжурналісти зазвичай починали так: «Новий роман Юрія Винничука…». Тобто, одразу впадали у помилку. «Лютеція» - роман-резюме. Таке собі портфоліо зі стиле-корекцією усього раніше написаного. Римейк давніших сюжетів. Дайджест тем, ...
1263363
  Малайко А. Ребрендинг території в умовах воєнного стану (приклад Львівської МТГ) // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 249-252. – ISBN 978-617-8034-37-5
1263364
  Єрьоменко А. Ребрендинг Чорнобиля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Чорнобильська трагедія залишила незгладимий слід у житті мільйонів людей уже не одного покоління. Вона наклала радіоактивний відбиток на територію країни й продовжує впливати на її економіку. Не буде перебільшенням сказати, що аварія на Чорнобильській ...
1263365
  Панченко Ж.О. Ребрендінг країни як засіб державної політики у сфері імміграції (на прикладі Італії) / Ж.О. Панченко, О. Ясенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 137-140
1263366
  Гаврушкевич Н.В. Ребрендінг українських товарів в контексті Євроінтеграції - важливий фактор комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / Н.В. Гаврушкевич, О.В. Литвин // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 47-50. – ISBN 978-966-999-024-2
1263367
  Павлов В. Ребридинг армії. На часі нова ідеологія війська / розмову вів Геннадій Карпюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 4-5
1263368
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И.Я. Амиро [и др.] ; АН СССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1973. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 237-246
1263369
  Васильев П.А. Ребров / П.А. Васильев. – Ленинград, 1984. – 446с.
1263370
  Панов В.Ю. Ребус Галла : [роман] / Вадим Панов. – Москва : Эксмо, 2010. – 413, [1] с. – (Серия "Тайный город"). – ISBN 978-5-699-41337-9
1263371
  Громова Т. Ребус Пернатого Змея // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 46-51. – ISSN 1812-867Х


  Цивілізація майя.
1263372
  Грабовський С. Ребуси закону проти антисемітизму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 5


  Про неможливість накладання лещат нового документу на історичну та політичну дійсність.
1263373
  Ширяев М.Н. Ребусы, кроссворды, загадки / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
1263374
  Травинский В. Ребят сдружил труд / В. Травинский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1263375
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – М, 1953. – 160с.
1263376
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – 2-е. – Москва, 1958. – 239с.
1263377
  Варненская М. Ребята из города Лодзи. / М. Варненская. – Москва, 1963. – 224 с.
1263378
  Баннов Г.Е. Ребята из Девятнадцатой / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1973. – 216с.
1263379
  Симанчук И.С. Ребята из дивизии "Таран" / И.С. Симанчук. – М, 1981. – 166с.
1263380
  Суханов А.Г. Ребята из рабочей слободки / А.Г. Суханов. – Куйбышев, 1968. – 200с.
1263381
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО / И.Д. Скорин. – М, 1982. – 260с.
1263382
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1990. – 289-508с.
1263383
   Ребята растут патриотами.. – М., 1971. – 207с.
1263384
  Осадчая А.П. Ребята с Выборгской стороны / А.П. Осадчая. – М, 1979. – 95с.
1263385
  Матвеев В.Ф. Ребята с нашего двора / В.Ф. Матвеев. – М., 1970. – 77с.
1263386
  Скорик Л.Т. Ребята с Партизанской / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 317с.
1263387
  Захаров С.А. Ребята с улицы Никольской / С.А. Захаров. – Свердловск, 1989. – 250с.
1263388
  Гарсия Б.А. Ребята с улицы Платанов / Б.А. Гарсия. – М., 1983. – 224с.
1263389
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца / В.И. Смирнов. – Москва, 1964. – 320с.
1263390
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца / В.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 335с.
1263391
  Нижанковская З.В. Ребята, за мной! / З.В. Нижанковская. – Новосибирск, 1969. – 112с.
1263392
   Ребятам о зверятах: песни для детей в сопровожд. фортепиано.. – М., 1991. – 32с.
1263393
  Торопов С.А. Ребятам, идущим в поход / С.А. Торопов. – Пермь, 1962. – 63с.
1263394
  Зюзюкин И.И. Ребячьи комиссары / И.И. Зюзюкин. – М., 1967. – 208с.
1263395
  Нанн Мартін Рев усе тихший // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 58-63 : фото
1263396
  Рева Л. Рева Григорій Семенович - педагог-літературознавець : (до 90-ліття від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 215-218. – ISBN 966-8126-27-0
1263397
   Рева Лариса (Леся) Григорівна : біобібліограф. покажчик / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [уклад. Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48с.
1263398
  Рева Л. Рева Ніна Максимівна - професор, бібліограф, укладач систематичного покажчика змісту часопису "Життя й революція" (1925 -1934) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 43-53. – ISBN 978-617-7399-39-0
1263399
  Лихт В.А. Реваз Габичвадзе : монографическое исследование / В.А. Лихт. – Москва : Советский композитор, 1988. – 197 с.
1263400
  Лещенко Н.А. Ревалоризація історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 218-223. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1263401
  Вітченко Д.М. Ревалоризація садиби Мечникових у селі Мечнікове Харківської області як складової резервної рекреаційної території. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 72-81. – ISSN 2076-815X
1263402
  Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1605-2005
1263403
  Кухзод У. Реванш : повести / У. Кухзод. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с.
1263404
  Замікула М. Реванш мішистів чи посилення мрійників? Грузія обирає президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "28 жовтня 2018 року в Грузії пройшли президентські вибори. На них громадяни в останній раз обирали голову держави прямим голосуванням - реалізована конституційна реформа позбавляє їх такого права, паралельно істотно обмежуючи президентські ...
1263405
  Папакін А. Реванш російської історіографії: Канів, 1662 р. Рецензія на монографію: Бабулин И. Б. Каневская битва 16 июля 1662 г. - М. : Фонд "Русские витязи", 2015. - 88 с. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 83-86. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Рецензується опубліковане у 2015 р. у Москві дослідження авторства І. Бабуліна, присвячене одному з епізодів російсько-польської війни 1654-1667 рр., що відбувся в Україні під час Руїни за гетьманування Юрія Хмельницького. Видання містить ряд ...
1263406
  Яковенко І. Реваншизм як російська національна ідея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)
1263407
   Реваншизм: идеология и практика: сб. ст.. – М., 1985. – 224с.
1263408
  Масич В.Ф. Реваншистская пропаганда в прессе ФРГ (1949-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Масич В.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МВД СССР. – М., 1972. – 22л.
1263409
  Пашуто В.Т. Реваншисты - псевдоисторики России / В.Т. Пашуто. – Москва, 1971. – 160с.
1263410
  Абрамов М.А. Реваншисты : [альбом карикатур] / [рис. М. Абрамова ; текст С. Михалкова и М. Стуруа]. – Москва : Изогиз, 1960. – [51] с. : ил.
1263411
   Реваншисты : сборник. – М., 1987. – 237с.
1263412
  Данилова Г.И. Реванщизм - оружие империализма / Г.И. Данилова. – Ленинград, 1986. – 19 с.
1263413
   Реввоенсовет нас в бой зовет. Воспоминания.. – Москва, 1967. – 248с.
1263414
   Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. - 28 авг. 1923 г. : сборник. – М., 1991. – 464с.
1263415
  Славин М.М. Реввоенсоветы в 1918-1919 гг. / М.М. Славин. – М., 1974. – 144с.
1263416
  Косенко В. Реве та стогне Дніпр широкий / В. Косенко. – К., 1958. – 5с.
1263417
  Смолич Ю.К. Реве та стогне Дніпр широкий : Роман / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 826с.
1263418
  Неправська Наталія Реве та стогне Дніпр широкий... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1263419
  Цузмер Р.М. Ревекка Моисеевна Цузмер. / Р.М. Цузмер. – М., 1977. – 16с.
1263420
  Воронов Н.В. Ревель Федоров / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1989. – 18с.
1263421
  Бестужев-Марлинский Ревельский турнир : ист. повести : [для ст. шк. возраста] / А.А. Бестужев-Марлинский ; [сост. вступ. ст., с. 3-18, и примеч. В.И. Сахпарова]. – Москва : Советская Россия, 1984. – 317 с.
1263422
  Войтко А. Реверанс Її Величності. Королеві Великої Британії - 90 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 10


  "Ще десять років і отримаєш від мене привітання з днем народження", — кажуть, так жартома пообіцяла королева Єлизавета ІІ своєму чоловікові принцу Філіпу в день його 90-річчя. У Британії є традиція: усім столітнім підданим королева надсилає привітання. ...
1263423
  Межжеріна Г.В. Реверберовані лексеми з кореня -слов- і -слоуш- у писемних пам"ятках Східної Славії XI-XIII ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 32-47. – ISSN 0027-2833
1263424
   Ревердатто Владимир Викторович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1576 : фото. – ISSN 0016-7886
1263425
  Юрченко К. Реверс Великої палати. Теорія перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами спіткнулася на практиці банківських справ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 21. – ISSN 1992-9277
1263426
  Луценко І.С. Реверсивна логістика як складова соціально-економічної безпеки регіональних та глобальних структур // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 111-117. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1263427
  Меджибовська Н.С. Реверсивний аукціон: вибір торговельної стратегії / Н.С. Меджибовська, А.Є. Кліменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 63-70. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1263428
  Вонсович С.Г. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45-49


  В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття "соціально-політичний поділ суспільства". Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на ...
1263429
  Горпецюк А.Я. Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі : Автореф... 05.13.05наук: / Горпецюк А. Я.; Дер. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1263430
  Баранова В.И. Реверсивные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1263431
  Перепелица Степан Семенович Реверсивные конструкции украинского языка в системе активно-пассивной оппозиции : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Перепелица Степан Семенович ; МВ и ССО УССР, Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1263432
  Роговий В.М. Реверсія русифікаторської політики в Україні в 20-х роках XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 48)


  У статті на конкретному фактичному матеріалі розкривається етнонаціональна політика радянської влади в Україні в 20-х роках у контексті українсько-російських міжетнічних відносин. Особлива увага приділяється відновленню неприхованої русифікаторської ...
1263433
  Сташко Ю.Ю. Ревес. / Ю.Ю. Сташко. – М., 1958. – 28с.
1263434
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 874 с.
1263435
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Минск : Советский писатель, 1963. – 846с.
1263436
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А Островского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 951 с.
1263437
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 790 с.
1263438
  Кемоклидзе Г.В. Ревизиада / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1988. – 189с.
1263439
  Черноморд В П. Ревизии и проверки учреждений и организаций / В П. Черноморд. – М, 1969. – 95 с.
1263440
  Данилевский Ю.А. Ревизии централизованных бухгалтерских бюджентных учереждений / Ю.А. Данилевский. – М, 1981. – 47с.
1263441
   Ревизионизм - главная опасность.. – М., 1958. – 468с.
1263442
  Стрельченко Г.А. Ревизионизм - злейший враг общественного прогресса и науки / Г.А. Стрельченко. – Краснодар, 1959. – 56с.
1263443
  Бельсон Я.М. Ревизионизм в вопросах буржуазного государства : материалы для лекции / Я.М. Бельсон ; ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 40с.
1263444
  Мазур В.Н. Ревизионизм вчера и сегодня / В.Н. Мазур. – Киев, 1973. – 323с.
1263445
  Соселия Г.К. Ревизионизм и марксистское учение о диктатуре пролетариата / Г.К. Соселия. – М., 1960. – 304с.
1263446
  Мидцев В.В. Ревизионизм на службе антикоммунизма / В.В. Мидцев. – Москва, 1975. – 56с.
1263447
  Милютин В.П. Ревизионизм т.Варги в аграрном вопросе. / В. Милютин. – Москва : Изд. коммунистической академии, 1925. – 42 с. – (Коммунистическая Академия : Секция экономики)
1263448
  Никитин Е.Н. Ревизионная комиссия колхоза / Е.Н. Никитин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 85, [3] с. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
1263449
  Рослов П.Н. Ревизионная комиссия колхоза / П.Н. Рослов. – 2-е, перераб., доп. – М., 1983. – 126с.
1263450
  Рабкин Б.Э. Ревизия / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 68с.
1263451
  Карауш М.И. Ревизия в отраслях народного хозяйства / М.И. Карауш. – М., 1984. – 272с.
1263452
  Мацкевичюс И.С. Ревизия в системе экономического контроля / И.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис. – М., 1988. – 223с.
1263453
  Семенов-Тян-Шанский Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев
1263454
  Жила В.Г. Ревизия и аудит : Навч.посібник / В.Г. Жила. – Київ : МАУП, 1998. – 96с. – ISBN 966-7312-21-6
1263455
  Танасевич В.Г. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании дел о хищениях государственного и общественного имущества. / В.Г. Танасевич. – М., 1958. – 152с.
1263456
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1970. – 312с.
1263457
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1982. – 232с.
1263458
  Крамаровский Л.И. Ревизия и контроль / Л.И. Крамаровский. – М., 1988. – 300с.
1263459
  Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 200с.
1263460
  Мильченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. / А.Г. Мильченко. – М, 1986. – 78с.
1263461
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства : практикум по деловым играм : [учеб. пособ. для экон. спец. вузов по спец. "Ревизия и контроль", "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Н.Т. Белуха. – Киев : Вища школа, 1986. – 174, [1] с. : ил.
1263462
  Протасов М.И. Ревизия и контроль в пищевой промышленности. / М.И. Протасов, О.Н. Шапиро. – М., 1983. – 264с.
1263463
  Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации : [учеб. для вузов по спец. "Бух. учет и анализ хоз. деятельности"] / Андреев В.Д. – Москва : Экономика, 1987. – 333, [1] с. – Библиогр.: Алф. указ.: с. 328-330
1263464
  Галушко Н.М. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. / Н.М. Галушко. – М., 1979. – 152с.
1263465
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков, П.П. Богдашев. – М., 1965. – 256с.
1263466
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 215с.
1263467
  Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М., 1982. – 232с.
1263468
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 1737 "Бух. учет и анализ хоз. деятельности" и 1739 "Ревизия и контроль" / Н.Т. Белуха. – Москва : Экономика, 1988. – 255 с.
1263469
  Слепак Л.И. Ревизия и контроль в торговле и общественном питании / Л.И. Слепак, Е.И. Булычева. – Москва : Экономика, 1979. – 183 с.
1263470
  Кравченко М.А. Ревизия и контроль хозяйсвтенной деятельности предприятий / М.А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 144с.
1263471
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1952. – 256с.
1263472
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1953. – 252с.
1263473
  Ермолинский В.Б. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / В.Б. Ермолинский, С.И. Филипенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 192 с.
1263474
  Дробышевский Н.П. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / Н.П. Дробышевский. – Минск, 1988. – 223с.
1263475
   Ревизия и контроль. Метод. указ.. – М., 1964. – 37с.
1263476
  Кутузов Г.А. Ревизия исполнения местных бюджетов / Г.А. Кутузов. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1949. – 100с.
1263477
  Савицкий А.М. Ревизия материальных ценностей в условиях машинной обработки экономической информации. / А.М. Савицкий. – М., 1976. – 72с.
1263478
  Будашкин Ю.И. Ревизия молей-дугласиид (LEPIIDOPTERA,DOUGLASIIDAE) фауны бывшегоСССР // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 59-112
1263479
  Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений / Л.А. Сергеев. – Москва, 1969. – 103с.
1263480
  Внуковский В.В. Ревизия работ А.А.Мейнгарда и С.М.Чугунова по фауне чешуекрылых Алтая, Минусинского края, Саян и Северо-Западной Монголии / В.В. Внуковский. – Омск : Изд. Сибирского ин-та с.-х. и лесоводства, 1930. – С. 275-285


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову с сердецным приветом от автора 20/XI. 1930
1263481
  Лябис А.А. Ревизия работы местных финансовых органов по составлению и исполнению бюджета. / А.А. Лябис. – М., 1981. – 63с.
1263482
  Соловьев Г.А. Ревизия ремонтно-строительных организаций / Г.А. Соловьев. – М., 1990. – 71с.
1263483
  Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotala (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 115-117 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1263484
  Квятковский С. Ревизия со временной теоретической физики / С. Квятковский, 1930. – 246с.
1263485
  Скуратовский Я.С. Ревизия состояния учета на предприятии / Я.С. Скуратовский. – М., 1973. – 48с.
1263486
  Кайцер И.Е. Ревизия торговых предприятий / И.Е. Кайцер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1940. – 136с.
1263487
  Сийрак А.С. Ревизия учреждений народного образования / А.С. Сийрак, К.К. Якуненко. – М., 1967. – 40с.
1263488
  Внуковский В.В. Ревизия фауны чешуекрылых Томского и Тобольского округов Западной Сибири / В.В. Внуковский // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – С. 107-118


  На с. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлечу Кузнецову yf gfvznm от автора 22.II.1928
1263489
  Митрофанов В.М. Ревизия финансово-хозяйственной деятельлности строительных организаций. / В.М. Митрофанов, В. Пронин. – М., 1953. – 120с.
1263490
  Бианки В.Л. Ревизия форм рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, их филогенез и географическое распространение : (доложено в заседании Физико-математического Отделения 3 мая 1906 г.) / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 159-198. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 25, № 3, 1906 г.
1263491
  Белов Н.Г. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности колхоза / Н.Г. Белов ; Гл. упр. подгот. и повышения квалификации работников учета ЦСУ СССР. – Москва : Статистика, 1974. – 151 с.
1263492
  Негробов Г.А. Ревизия хозяйственной деятельности книготорговых организаций и предприятий. / Г.А. Негробов. – М., 1977. – 301с.
1263493
  Гоголь М.В. Ревизор, 1841
1263494
  Гоголь Н.В Ревизор : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Киев ; Санкт-Петербург; Одесса : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 198 с., 1 л. фронт. (портр.), [4] л. ил. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся) ; № 13)


  Ком.: Александровский, Григорий Владимирович (1872-?)
1263495
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1918. – 176с.
1263496
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1931. – 112с.
1263497
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1932. – 112с.
1263498
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1933. – 103с.
1263499
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 149с.
1263500
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 128с.
1263501
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 155с.
1263502
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 144с.
1263503
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 128с.
1263504
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 96с.
1263505
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 159с.
1263506
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 103с.
1263507
  Гоголь Н.В. Ревизор : Комедия в пяти действиях / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1966. – 114с.
1263508
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с.
1263509
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1263510
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 160с.
1263511
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1263512
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1263513
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва, 1971. – 151с.
1263514
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1971. – 160 с.
1263515
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1263516
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1263517
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1976. – 193с.
1263518
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1263519
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1263520
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 472с.
1263521
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 159с.
1263522
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – 9-е изд. – М, 1979. – 159с.
1263523
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Казань, 1980. – 118с.
1263524
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 718с.
1263525
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1984. – 728с.
1263526
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1987. – с.
1263527
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Олекса Коваленко. – 2-е вид., справл. – Київ : Укр. вид. "Ранок" ; . [Друк. [П.] Барського], 1909. – 96 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1263528
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Микола Садовський. – Київ : [Вид.] Т-ва "Час" ; Дpук. Дніпp. Союзу Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1263529
   Ревизор в театре Вс. Мейерхольда. Сб. ст.. – Л., 1927. – 72с.
1263530
   Ревизор Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического театра.. – Молотов, 1945. – 35с.
1263531
  Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба : пьесы / Н.В. Гоголь ; [вступ. ст. В.Д. Войтушенко]. – Киев : Дніпро, 1977. – 216 с.
1263532
  Гоголь Н.В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях : / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1263533
  Гоголь Н.В. Ревизор. Мертвые души / Н.В. Гоголь. – Москва : Просвещение, 1968. – 561 с.
1263534
  Правдин Л.Н. Ревизор. роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1967. – 175с.
1263535
  Гоголь Н.В. Ревизор.Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1944. – 160 с.
1263536
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : (Сцены) : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления Ревизора. 2) О комедии Ревизор - Белинского. 3) Ревизор - С. Дудышкина / Соч. Н.В. Гоголя; Ред. Аркадия Сосницкого, преп. Николаев. ин-та, Практ. кад. комм. наук и комм. училища. – Москва : Изд. книжн. маг. Наследники бр. Салаевых, 1886. – IV, 186, [1] с.


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1263537
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – 197 с., ил..


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1263538
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров; МОіНУ; ХДЕУ. – Харків, 2003. – 412с. – ISBN 966-7922-58-8
1263539
  Хархун В. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1263540
  Легун Ю. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія / Юрій Легун, Олександр Петренко ; Державний архів Вінницької області ; КНУТШ. – Вінниця. – ISBN 966-8086-14-7
Ч. 1 : Бершадський повіт, т.1 : Ревізійні списки селян сіл: Криливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка та ін. – 2003. – 284 с.
1263541
  Острянин Д.Х. Ревізіонізм - ворог комунізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – 3-13с.
1263542
   Ревізіонізм - ворог комунізму.. – К., 1960. – 300с.
1263543
  Борисенко В. Ревізіоністи про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 113-118. – ISBN 978-966-02-7872-1
1263544
  Грабовський С. Ревізіоністи та пророки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 9


  Український неомаркисзм 1960-1980-х. Варто назвати концепції Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва-Артемова і передусім — Володимира Винниченка. Другий етап його розвитку характерний спробою вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ...
1263545
  Яремчук В. Ревізіоністська критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 159-175. – ISSN 0130-5247
1263546
  Сухомлин М.М. Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника / М.М. Сухомлин, Ю.М. Кульша // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7184


  Зроблено аналіз видового складу грибів родини Boletaceae у Канівському природному заповіднику. Повідомляється про знахідку нових для території заповідника видів болетальних грибів: Boletus ferrugineus (Schaeff.) Alessio, Boletus pulverulentus Opat, ...
1263547
  Кічаєв О.М. Ревізія грошово-матеріальних цінностей фондів заробітної плати і адміністративно-управлінських витрат / О.М. Кічаєв, М.Р. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
1263548
  Сизоненко Н.А. Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1263549
  Риндюк В.І. Ревізія законодавства: поняття, зміст та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 129-136
1263550
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч. посібник / Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 148 с. – ISBN 966-7508-40-4
1263551
  Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації / Б.Ф. Усач. – Львів, 1992. – 317с.
1263552
  Кінащук Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 128- 130
1263553
  Йосипенко Оксана Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С.72-78
1263554
  Шостак О.О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 284-288. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1263555
  Шмігер Т.В. Ревізія принципів для історії українського перекладознавства: урок пряшівської України // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 13-21. – ISSN 2307-4558
1263556
  Кулик С. Ревізія як спосіб виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 134-137
1263557
  Користін О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
1263558
  Пішкало М. Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв"язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної активності. Прогнозується, що ...
1263559
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – Львів, 1927. – 112с.
1263560
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – К, 1936. – 134с.
1263561
  Стеблецька Ю.Ю. Ревіталізація промислових об"єктів Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 209-212
1263562
  Запотоцький С.П. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С.П. Запотоцький, О.Л. Левицька // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сьогодні одним з найважливіших напрямів міського планування розвинених країн світу є дослідження та можливості використання в подальшому міського простору. Мова йтиме про відновлення, реконструкцію та переформатування старих промислових об’єктів на ...
1263563
  Запотоцький С. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С. Запотоцький, О. Левицька // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 102-106. – ISSN 2076-1333


  Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка передбачає ...
1263564
  Сич О.А. Ревіталізація як складова стратегії розвитку міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 66-73. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
1263565
   Ревком Абхазии. Описание фонда.. – Сухуми, 1956. – 25с.
1263566
  Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. / Л.Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 156 с.
1263567
  Бугай Н.Ф. Ревкомы / Н.Ф. Бугай. – Москва, 1981. – 175 с.
1263568
  Петриков П.Т. Ревкомы Белоруссии / П.Т. Петриков. – Минск, 1975. – 287 с.
1263569
  Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в Левобережных районах / З.М. Иванова. – Кишинев, 1963. – 167с.
1263570
  Потарикина Л.Л. Ревкомы Киевщины как чрезвычайные местные органы Советской власти в период иностранной военной интервенции и гражданской войны на Украине. : Автореф... канд. юрид.наук: / Потарикина Л.Л.; АН УССР. Сектор гос. и права. – Киев, 1952. – 16 с.
1263571
   Ревкомы Крыма. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1968. – 244с.
1263572
  Бугай Н.Ф. Ревкомы Подмосковья. / Н.Ф. Бугай. – М., 1979. – 119с.
1263573
  Тулин М.А. Ревлюция живет. Да здравствует человек. / М.А. Тулин. – Мурманск, 1968. – 40с.
1263574
   Ревлюційна боротьба на Тернопільщині 1917-1939 рр.. – Тернопіль, 1959. – 268 с.
1263575
  Рослаский А. Ревматизм -- твой враг, спорт -- твой друг / А. Рослаский, Садовская-Врублевская. – Москва, 1979. – 96с.
1263576
   Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 2: болезни суставов / О.В. Синяченко, В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич, А.М. Гнилорыбов, И.Ю. Головач, А.П. Кузьмина, С.И. Смиян, Н.А. Станиславчук, О.Б. Яременко, Р.И. Яцишин // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; голов. ред. В.М. Коваленко. – Київ, 2019. – № 2 (76). – С. 3-10. – ISSN 1607-2669
1263577
  Сервантес Мигель де Ревнивец из Эстремадуры / Сервантес Мигель де. – 148с.
1263578
  Рабинович Я.Б. Ревнители прав народных / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1989. – 187с.
1263579
  Ярушевич А. В. Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461-1530) и православная Литовская Русь в его время. – Смоленск : Типо-лит. инж.-мех. С. Гуревич, 1896. – 250, XVIII, II с.
1263580
  Кучерук І. Ревностний учитель і пастир священносповідник Василій Малахов // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 138-146
1263581
  Шкляревский И.И. Ревность / И.И. Шкляревский. – М., 1974. – 135с.
1263582
  Семпер Й. Ревность : роман / Йоханнес Семпер ;. – Таллин, 1989. – 175 с.
1263583
  Чемберлен Д. Ревность / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1263584
  Простомолотов В.Ф. Ревность как психологический и психопатологический феномен / В.Ф. Простомолотов, А.И. Простомолотова // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 101-108 : табл., фото. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2312-5675
1263585
  Дадашидзе И.Ю. Ревность по дому / И.Ю. Дадашидзе. – Тбилиси, 1982. – 96с.
1263586
  Бальзак Оноре де Ревнощі і злидні куртизанок / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Є.І. Старинкевичпа. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 457 с.
1263587
  Ружина В.А. Ревнуя к Копернику / В.А. Ружина. – Ярославль, 1973. – 54 с.
1263588
   Рево Сергій Лукич // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 263-264. – ISBN 978-966-439-757-2
1263589
   Рево Сергій Лукич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 402. – ISBN 978-966-439-754-1
1263590
   Ревовлюционное единство побеждает.. – М., 1931. – 119с.
1263591
  Христов Ц. Револуционерните судови на В. М. Р. О. (1893-1912 г.) / Ц. Христов. – Скопjе : Илинден, 1951. – 46 с.
1263592
  Пархомчук С.М. Революцдионная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демоктратическому пути, за мир и дружественные отношения с СССР : Автореф. дис. ... Док. ист. наук / Пархомчук С.М. ; Ан УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 69 с.
1263593
  Озеров В.М. Революцией мобилизованная и призванная: Совр. литература: 60 лет по ленинскому пути / В.М. Озеров. – М. : Современник, 1977. – 384 с.
1263594
  Кашуткин П.В. Революцией мобилизованный и призванный... / П.В. Кашуткин. – М., 1977. – 255с.
1263595
  Журина В.И. Революцией призванные / В.И. Журина. – Свердловск, 1967. – 58с.
1263596
  Блудов Я.С. Революцией призванные : штрихи к портретам / Я.С. Блудов. – Киев : Политиздат Украины, 1973. – 203 с. : портр.
1263597
  Блудов Я.С. Революцией призванные : штрихи к портретам / Я.С. Блудов. – 2-е изд., доп. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 223 с. : портр.
1263598
  Гальперин Ф.Я. Революцией призванные / Ф.Я. Гальперин. – К, 1990. – 238с.
1263599
  Кончин Е. Революцией призванные. / Е. Кончин. – М., 1988. – 253с.
1263600
   Революцией призванные. Очерки об оренб. большевиках, их борьбе за победу пролет. революции, за власть Советов. – Оренбург
2. – 1967. – 166с.
1263601
   Революцией призванные. Повести.. – Волгоград, 1969. – 207с.
1263602
   Революцией призванные. Рассказы об оренб. большев., их борьбе за победу пролет. револ., за власть Советов. – Оренубург, 1961. – 168с.
1263603
   Революцией призванные: 70 лет сов. поэзии: сб.. – М., 1987. – 653с.
1263604
   Революцией призванные: воспом. екатеринослав. рабочих, 1893-1917 гг.. – Днепропетровск, 1978. – 198с.
1263605
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – Москва : Художественная литература
1. – 1987. – 462 с.
1263606
   Революцией призванные: повести, рассказы, очерки. в 2-х т.. – М.
2. – 1987. – 621с.
1263607
   Революцией призванные: сб.. – Симферополь, 1977. – 158с.
1263608
  Марьямов А.М. Революцией призванный : О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве / А.М. Марьямов. – М., 1963. – 352с.
1263609
  Путинцева Л.Н. Революцией призванный : докум. повесть о С.П. Барышникове / Л.Н. Путинцева. – Ижевск : "Удмуртия", 1970. – 176 с. : ил., портр.
1263610
  Коновалов А.Д. Революцией призванный : [о В.А. Барышникове] / А.Д. Коновалов. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 144 с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 142-143
1263611
  Владимиров В.В. Революцией призванный. / В.В. Владимиров. – Москва, 1976. – 254с.
1263612
  Кирабаев С.С. Революцией призванный: Исслед.и статьи о каз.лит. / С.С. Кирабаев. – Алма-Ата, 1980. – 208с.
1263613
  Шаблин А.П. Революцией призванный: очерки истории Ковров. орденов Ленина, Октябрьской рев., Труд, Красного Знамени з-да им. В.А.Дегтярева. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1977. – 462с.
1263614
   Революцией призваны: докум. повести и очерки о чекистах Алтая.. – Барнаул, 1987. – 216с.
1263615
  Гелис А.И. Революцией призваный / А.И. Гелис. – Куйбышев, 1986. – 78 с.
1263616
  Красин Ю.А. Революцией устрашённые / Ю.А. Красин. – М., 1975. – 368с.
1263617
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 1. – 1952. – 848с.
1263618
   Революции 1848-1849.. – М. : Изд-во АН СССР
Т. 2. – 1952. – 640с.
1263619
  Новикова Л.Г. Революции 1917 года и гражданская война в российской провинции : взгляд двух западных историков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 169-176. – ISSN 0869-5687
1263620
  Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии / Г.М. Идлис. – Москва : Наука, 1985. – 232 с.
1263621
  Линч Д. Революции в Испанской Америке, 1808-1826 / Д. Линч. – М., 1979. – 404с.
1263622
  Малашенко А. Революции в Тунисе, Египте и Ливии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 143-149. – ISSN 1998-1813
1263623
   Революции на экспорт / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
1263624
  Мишулин А.В. Революции рабов и падение Римской республики. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 106с.
1263625
   Революцинный путь Горького.. – М.-Л., 1933. – 144 с.
1263626
   Революционая карикатура Парижской Коммуны. (март-май 1871. Альбом репродукций). – Москва-Ленинград, 1961. – 86с.
1263627
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1971. – 167с.
1263628
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист / Х.Х. Хасанов. – Казань, 1971. – 167с.
1263629
  Хасанов Х.Х. Революционер-интернационалист : Жизнь и деятельность большевика Х. Ямашева / Х.Х. Хасанов. – 2-е изд., доп. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1981. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-212
1263630
  Хаунен Н.А. Революционер-подпольщик Сергей Черепанов / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1967. – 92с.
1263631
  Букина М.Н. Революционер-ученый. / М.Н. Букина, Ю.С. Постнов. – Свердловск, 1969. – 144с.
1263632
  Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни. Иван Михайлович Сеченов / М.Б. Мирский. – Москва : Знание, 1988. – 219с.
1263633
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай / А.М. Иткина. – Москва, 1964. – 128с.
1263634
  Иткина А.М. Революционер, трибун, дипломат. Страницы жизни А.М. Коллонтай / А.М. Иткина. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1970. – 287с.
1263635
  Севастьянова Т.М. Революционерки Воронежа. / Т.М. Севастьянова. – Воронеж, 1967. – 116с.
1263636
   Революционерки России : воспом. и очерки о рев. деятельности рос. большевичек. – Москва : Советская Россия, 1983. – 288 с., 7 л. портр.
1263637
  Каратаев Н.М. Революционеры-географы и этнографы. Статья 1 / Н. Каратаев // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 747-755


  На с. 747 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу и его семейству в знак глубокого уважения и ... автор
1263638
  Пирожкова Т.Ф. Революционеры-демократы о славянофильстве и славянофильской журналистике. / Т.Ф. Пирожкова. – М., 1984. – 162с.
1263639
  Андреев В.М. Революционеры-народники в восточносибирской ссылке : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Андреев В.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 28л.
1263640
  Рощевская Л.П. Революционеры-разночинцы / Л.П. Рощевская. – Л, 1983. – 177с.
1263641
   Революционеры 1870-х годов: воспом. участников народнич. движ. в Петербурге: сб.. – Ленинград, 1986. – 437с.
1263642
  Серебряков Е.А. Революционеры во флоте. / Е.А. Серебряков. – Птгр., 1919. – 63с.
1263643
   Революционеры и либералы России : сб. стат. посвящ. 100-летию со дня рождения Б.П. Козьмина. – Москва : Наука, 1990. – 334 с. – ISBN 5-02-009531-1
1263644
  Персиц А М. Революционеры Индии в стране советов. У истоков инд. ком. движения 19181-1921 / А М. Персиц, . – М, 1973. – 200с.
1263645
   Революционеры Прикамья. 150 биографий деят. революц. движения, работ. в Прикамье.. – Пермь, 1966. – 823 с.
1263646
   Революционеры, вожаки масс. – Ташкент, 1967. – 438 с.
1263647
   Революционна баллада мира. Сб. переводов. – Москва, 1967. – 253 с.
1263648
  Ленин В.И. Революционная армия и революционное правительство / В.И. Ленин. – Москва, 1979. – 16с.
1263649
   Революционная баллада мира. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 254 с.
1263650
  Линков Я.И. Революционная борьба А.И. Герцена и Н.П. Огарёва и тайное общество "Земля и воля" 1860-х годов / Я.И. Линков. – Москва, 1964. – 476 с.
1263651
  Тагиров Индус Ризакович Революционная борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Тагиров Индус Ризакович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1979. – 42л.
1263652
  Крастынь Я.П. Революционная борьба крестьян в России в годы империалистической войны / Я.П. Крастынь. – М, 1932. – 96с.
1263653
   Революционная борьба крестьянства Грузии в 1905 году. – Москва, 1935. – 61с.
1263654
  Ионенко И.М. Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ионенко И.М.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1955. – 16л.
1263655
   Революционная борьба на Херсонщине в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Херсон, 1962. – 480с.
1263656
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Добнбасса в 1905 году : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов А. М.; Хар.ГУ, Каф. маркс. лен. – Х., 1954. – 16л.
1263657
  Максимов А.М. Революционная борьба пролетариата Донбасса в 1905 году / А.М. Максимов. – Сталино, 1956. – 84 с.
1263658
  Пархомчук С.М. Революционная борьба румынских трудящихся за развитие страны по демократическому пути, за мир и дружественные отношения в СССР. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пархомчук С.М.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – К, 1963. – 54л.
1263659
  Сафаров А Революционная борьба трудящихся Елизаветинской (Гянджинской) губернии в 1907-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаров А И.; Аз.ГУ. – Баку, 1969. – 26л.
1263660
  Цыбко А Революционная борьба трудящихся Западной Украины против фашизма за воссоединение с Советской Украиной (1934-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбко А, И.; Льв.ГУ, Каф. ист.СССР. – Львов, 1953. – 20 с.
1263661
   Революционная борьба трудящихся Пензенской губернии в 1905-1907 годах. Сб. докум.. – Пенза, 1955. – 160с.
1263662
  Плотников И.Ф. Революционная борьба трудящихся Урала в тылу интервентов и белогвардейцев 1918-19 гг. / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1980. – 76с.
1263663
  Ленин Н. Революционная война. Доклад и заключительная речь на 4-м Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. – Москва, 1918. – 16с.
1263664
   Революционная графика в странах капитала. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1934. – 19 с.
1263665
   Революционная графика. 1871-1917. – Москва, 1971. – 64 с.
1263666
   Революционная демократия и коммунисты Востока : сб. статей. – М., 1984. – 378с.
1263667
  Кауфман А.С. Революционная демократия и национально-освободительные революции / А.С. Кауфман. – Москва, 1976. – 64с.
1263668
  Астахова В.И. Революционная деятельность Артема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Астахова В.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Х, 1964. – 27 с.
1263669
  Астахова В.И. Революционная деятельность Артема в 1917 - 1918 годах / Астахова В.И. – Харьков : Харьковский университет, 1966. – 178 с.
1263670
  Быков Г.Д. Революционная деятельность большевиков Выборгской стороны гор. : Автореф... Канд.истор.наук: / Быков Г.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
1263671
  Стеклов А.П. Революционная деятельность большевистских организаций на Кавказском фронте 1914-1917 гг. / А.П. Стеклов. – Тбилиси, 1969. – 292с.
1263672
  Георги Н.Г. Революционная деятельность В.В.Воровского в годы реакции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Георги Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1263673
  Меленевский А.Ф. Революционная деятельность Г.И.Петроского в дооктябрьский период (1895-1917 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Меленевский А.Ф.; КГУ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.!-18
1263674
  Антонов В.С. Революционная деятельность и общественно-политические взгляды И.Н. Мышкина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.С. ; МГУ. – Москва, 1966. – 17 с.
1263675
  Рашев П.Н. Революционная деятельность И.В. Бабушкина на Украине : о Бабушкине И.В. / П.Н. Рашев, Е. Яременко. – Киев, 1955. – 94 с.
1263676
  Угринович П.Я. Революционная деятельность И.В. Малыгина на Северном Кавказе (1904-1907 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Угринович П.Я.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 46л.
1263677
  Кульвичус В.В. Революционная деятельность литовских большевиков в Петрограде в 1916-1918 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кульвичус В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории КПСС. – Л., 1961. – 16л.
1263678
  Герасимов А.М. Революционная деятельность М.И.Калинина в Петрограде в 1917-1919 годах. : Автореф... наук: / Герасимов А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 28 с.
1263679
  Ивашин В.Г. Революционная деятельность Минского Совета рабочих и солдатских депутатов в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (Март - декабрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивашин В.Г.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1952. – 21 с.
1263680
  Климов П.И. Революционная деятельность рабочих в деревне в 1905-1907 гг. / П.И. Климов. – М., 1960. – 255с.
1263681
  Акрамов С.А. Революционная деятельность социал-демократической организации Самаркандской области в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Акрамов С.А.; М-во высш. образования СССР. Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 25л.
1263682
  Хацкевич А.Ф. Революционная деятельность Ф.Э.Дзержинского. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хацкевич А.Ф.; Акад.наук БССР Ин-т истории. – Минск, 1960. – 43л.
1263683
  Робеспьер М. Революционная законность и правосудие. / М. Робеспьер. – М., 1959. – 275с.
1263684
  Вышинский Я А. Революционная законность на современном этапе : к XVI годовщине Октярьской революции / А.Я. Вышинский. – изд. 2-е дополн. и перераб. – Москва : Госиздат Сов. зак-во, 1933. – 110 с. – В надзагол. на облож.: 1917-1933
1263685
  Московченко Н.Я. Революционная защита Северо-Запада Советской России весной и летом 1919 г. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Московченко Н.Я.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Л., 1970. – 19л.
1263686
  Левин В.С. Революционная и государственная деятельнсоть М. М.Майорова : Автореф... канд. ист.наук: / Левин В. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 25л.
1263687
  Волк С.С. Революционная идеология декабристов / С.С. Волк. – Ленинград, 1975. – 20с.
1263688
  Никандров П.Ф. Революционная идеология декабристов / П.Ф. Никандров. – Л., 1976. – 192с.
1263689
  Розанов Г.Л. Революционная историческая миссия СССР в борьбе за мир, независимость, свободу и счастье народов / Г.Л. Розанов. – М, 1982. – 64с.
1263690
  Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России : (Домарксистский период) / В.Е. Иллерицкий. – М., 1974. – 350с.
1263691
  Пащук В.В. Революционная Куба и Карибский кризис 1962 г. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 36-41. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1263692
  Пащук В.В. Революционная Куба и межамериканская система в 1960-1964 гг. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 53-60. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
1263693
  Пащук В.В. Революционная Куба и пролетарский интернационализм // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 19-29. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
1263694
  Пинксис И. Революционная Лиепая / И. Пинксис. – Рига, 1956. – 292с.
1263695
   Революционная литература Польши 20-30-х годов. Сб. ст. – Москва, 1969. – 208с.
1263696
  Петропавловский Р.В. Революционная мораль рабочего класса / Р.В. Петропавловский. – Москва, 1981. – 255с.
1263697
  Панкратова А.М. Революционная Москва / А.М. Панкратова. – Москва, 1947. – 32с.
1263698
  Мицкевич С.И. Революционная Москва 1888-1905 / С.И. Мицкевич. – Москва, 1940. – 495с.
1263699
  Мелентьев Ю.С. Революционная мысль России и Запад / Ю.С. Мелентьев. – М, 1966. – 180с.
1263700
  Тарновский К.Н. Революционная мысль, революционное дело / К.Н. Тарновский. – Москва, 1983. – 270с.
1263701
  Ткаченко П.С. Революционная народническая организация "Земля и воля " (1876-1879 гг ) / Ткаченко П.С. – Москва : Высш. школа, 1961. – 298 с.
1263702
  Ткаченко П.С. Революционная народническая организация "Земля и воля". : Автореф... канд.наук: / Ткаченко П.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Истор. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 л.
1263703
  Водолазко В.Н. Революционная народническая организация А.В.Долгушина (1869-1873 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Водолазко В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 27л.
1263704
  Филиппов Р.В. Революционная народническая организация Н.А.Ишутина - И.А.Худякова (1863-1866). / Р.В. Филиппов, 1964. – 230 с.
1263705
  Пендзей И.В. Революционная оппозиция в просоюзном движении Германии : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пендзей И.В.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1984. – 25л.
1263706
  Гревле В.О. Революционная песня в борьбе за Советскую власть в Латвии / В.О. Гревле. – Рига, 1971. – 270с.
1263707
  Човганский Т.И. Революционная печать - идейное оружие большевиков в борьбе за победу Советской власти на юге Украины (март 1917 - март 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Човганский Т.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 24 с.
1263708
  Драхенберг К.М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Драхенберг К.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1263709
   Революционная платформа Amadeus Selling Platform Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 8-9(прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1263710
   Революционная платформа Amadeus Selling Platform Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1263711
  Калитина Н.Н. Революционная политическая карикатура во Франции в 30-е годы XIX века : Автореф... кандид. искусствоведческихнаук: / Калитина Н.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1263712
  Миронец Надежда Ивановна Революционная поэзия Великого Октября и гражданской войны как исторический источник : Дис... доктора ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Миронец Надежда Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 530л. – Бібліогр.:л.498-530
1263713
   Революционная поэзия Западной Украины.. – К., 1929. – 48с.
1263714
  Миронец Н.И. Революционная поэзия Октября и гражданской войны как исторический источник / Н.И. Миронец. – К., 1988. – 173с.
1263715
   Революционная поэзия. (1890-1917). – 2-е изд. – Ленинград, 1950. – 454с.
1263716
   Революционная поэзия. (1890-1917). – 2-е изд. – Л., 1954. – 620с.
1263717
   Революционная поэзия. (1890-1917). – Л., 1959. – 611с.
1263718
  Грамматчиков Г.В. Революционная пресса Вьетнама (1930-1945) / Г.В. Грамматчиков. – М, 1977. – 119с.
1263719
   Революционная проза.. – 492с.
1263720
  Мостиев Б.М. Революционная публицистика С.М. Кирова / Б.М. Мостиев. – Орджоникидзе, 1973. – 475с.
1263721
  Барчугов П.В. Революционная работа большевиков в легальных рабочих организациях (1907-1911) / П.В. Барчугов. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1963. – 312 с. – (Ростовский государственный педагогический ин-т)
1263722
  Гарафутдинов Р.А. Революционная работа большевиков Среднего Поволжья в рядах рабочего класса в годы нового революционного подъема и империалистической войны (1910 - февраль1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Гарафутдинов Р.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
1263723
  Безродный Ф.С. Революционная работа партии большевиков в царской армии в период первой мировой империалистической войны (1914г. - март 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Безродный Ф.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1954. – 17л.
1263724
  Пашков М.В. Революционная роль большевистской печати в России в 1905 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашков М.В.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – М, 1950. – 27л.
1263725
  Стучка П.И. Революционная роль советского права : Хрестоматия-пособие для курса "Введение в советское право" / П.И. Стучка. – Изд. 3-е. – Москва : Советское законодательство, 1934. – 160 с.
1263726
  Паламарь Л.М. Революционная романтика в творчестве и эстетике Леси Украинки. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Паламарь Л.М.; Киев.гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1969. – 17л.
1263727
  Асанова Н.А. Революционная романтика в эстетике и творчестве А.А.Фадеева (1945-1955 годы). : Автореф... наук: / Асанова Н.А.; Казан. гос. унив. им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 27л.
1263728
  Циллиакус Конни Революционная Россия : Возникновение и развитие рев. движения в России / Пер. с нем. К. Жихаревой ; Конни Циллиакус. – Санкт-Петербург : В.И. Яковенко, 1906. – XII, 295 с.
1263729
  Циллиакус Конни Революционная Россия : Возникновение и развитие рев. движения в России / Пер. с нем. К. Жихаревой ; Конни Циллиакус. – Санкт-Петербург : В.И. Яковенко, 1906


  Содержание конволюта: 1. Циллиакус Конни Революционная Россия; 2. Владимиров В.Е. Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семеновскаго полка в декабрьские дни на Московско-Казанской жел. дор.
1263730
  Гросул В.Я. Революционная Россия и Балканы (1874-1883) / В.Я. Гросул; Академия наук СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1980. – 336 с.
1263731
   Революционная Россия и революционная Польша. (Вторая половина 19 в.). – М., 1967. – 464с.
1263732
  Семенов М.И. Революционная Самара 80-90-х годов / М.И. Семенов. – Куйбышев, 1940. – 88с.
1263733
  Озмитель Е.К. Революционная сатира Октября / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1966. – 268 с.
1263734
  Покусаев Е. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина / Покусаев Е.И. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 471 с., [1] л. портр.
1263735
  Трофимов И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина и русская литература / И. Трофимов. – Москва : Просвещение, 1967. – 330, [2] с.
1263736
  Лазутка С.А. Революционная ситуация в Литве / С.А. Лазутка. – Москва, 1961. – 260с.
1263737
  Канцевичюс В. Революционная ситуация в Литве и перерастание ее в 1940 году в социалистическую революцию : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Канцевичюс В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 19л.
1263738
  Седов М.Г. Революционная ситуация в России 1859-1961 г / М.Г. Седов. – М, 1961. – 50с.
1263739
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. : сборник статей. – сб. 8. – Москва : Наука
[Т. 8] : Чернышевский и его эпоха. – 1979. – 264 с.
1263740
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1960. – 544с.
1263741
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1962. – 596с.
1263742
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1963. – 460с.
1263743
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1965. – 464с.
1263744
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1970. – 376с.
1263745
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1974. – 383с.
1263746
   Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: сб. ст.. – М., 1978. – 256с.
1263747
   Революционная ситуация в России в середине ХІХ века : деятели и историки. – Москва : Наука, 1986. – 229 с.
1263748
   Революционная ситуация в России в середине ХІХ века.. – М., 1978. – 439с.
1263749
  Хейфец М.И. Революционная ситуация в России конца 1870-х годов (кризис правительственной политики) : Автореф... канд. ист.наук / Хейфец М.И. – Москва, 1950. – 16 с.
1263750
  Смирнов Г.Л. Революционная суть перестройки / Г.Л. Смирнов. – М., 1987. – 222 с.
1263751
  Красин Ю.А. Революционная теория и революционная политика / Ю.А. Красин, Б.М. Лейбзон. – Москва, 1979. – 255с.
1263752
  Сухарев А.В. Революционная топика Шевченковской поезии // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 84-85. – ISSN 1810-2131
1263753
  Пантин И.К. Революционная традиция в России, 1783-1883 гг. / И.К. Пантин. – М., 1986. – 341с.
1263754
  Павлович М. Революционная Турция / М. Павлович. – М., 1921. – 127с.
1263755
  Мельникова С.В. Революционная элита и "республиканский" образ в Ирландии в 1917 - 1919 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 109-121. – ISSN 0042-8779
1263756
  Каравелов Л. Революционни разкази / Л. Каравелов. – София, 1947. – 183с.
1263757
  Жданов В.В. Революционните демократи и поезията на Некрасов / В.В. Жданов, А. Лаврецки. – София, 1948. – 30 с.
1263758
  Минайлов В.И. Революционніе традиции рабочего класса - важное средство коммунистического воспитания / В.И. Минайлов. – М, 1984. – 64с.
1263759
  Гошовский Н.Н. Революционній процесс : историко-методологический аспект / Н.Н. Гошовский. – К, 1991. – 181с.
1263760
  Иванова Галина Васильевна Революционно-демократическая газета "Weue kolnischl Zeitung" и пропаганда ею идей Маркса и Энгельса в годы германской революции (1848-1849 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.04 / Иванова Галина Васильевна; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1989. – 23л.
1263761
   Революционно-демократическая журналистика освободившихся стран: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 150с.
1263762
  Кочарли Фирудин Касум оглы Революционно-демократическая мысль в Азербайджане и Нариман Нариманов : Автореф... д-ра философ.наук: / Кочарли Фирудин Касум оглы; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1966. – 61л.
1263763
   Революционно-демократическая поэзия 60-х годов. Сб. ст.. – Ленинград, 1934. – 304 с.
1263764
  Ухалов Е.С. Революционно-демократическая публицистика и критика 40-х - 60-х гг. Х1Хв. / Е.С. Ухалов. – М, 1959. – 48с.
1263765
  Лапин Н.А. Революционно-демократическое движение 60-х годов 19 века / Н.А. Лапин. – Свердловск, 1967. – 188с.
1263766
  Полуян В.А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) / В.А. Полуян. – Минск, 1978. – 259с.
1263767
  Горовой Ф.С. Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в 60-х годах 19в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1952. – 100с.
1263768
  Клишова Е.В. Революционно-демократическое направление экономической мысли в Украине. взгляды С. Подолинского // Становление современной экономической теории : Учебное пособие по курсу истории экономических учений / Е.В. Клишова. – Донецк : УкрНТЭК, 2001. – С. 212-215. – ISBN 966-7904-20-2
1263769
   Революционно-исторический календарь-справочник. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с., [4] л. ил. : цв. ил.
1263770
   Революционно-исторический календарь-справочник... на 1964 год.. – М., 1964. – 312с.
1263771
  Иоаннисян А.Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840-1841 гг. / А.Р. Иоаннисян. – М, 1983. – 272с.
1263772
  Иоаннисян А.Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1842-1847 гг. / А.Р. Иоаннисян. – Москва, 1986. – 240 с.
1263773
  Григорьева Е.А. Революционно-народническая эмиграция конца XIX века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Григорьева Е.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 25 с.
1263774
  Сливка Ю.Ю. Революционно-освободительная борьба трудящихся Закарпатья в годы мирового экономического кризиса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сливка Ю.Ю.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т истории. – К, 1958. – 17л.
1263775
   Революционно-освободительное движение в ХІХ - ХХ вв. в Поволжье и Приуралье. Сб. ст.. – Казань, 1974. – 115с.
1263776
  Баженова Н.П. Революционно-освободительное движение на Закарпатской Украине в 1917-1923 гг : Автореф... канд.ист.наук: / Баженова Н.П.; МВССО УССР Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Ужгород, 1961. – 19л.
1263777
  Дюжев Ю.И. Революционное Беломорье в руссой литературе Севера / Ю.И. Дюжев. – Архангельск, 1970. – 94с.
1263778
   Революционное движение 1860-х годов. Сб.. – Москва, 1932. – 261с.
1263779
   Революционное движение 1905-19007 гг. в Томской губернии. Сб. докум.. – Томск, 1955. – 131с.
1263780
  Гумбатов Г.М. Революционное движение 1905-1907 годов в Елизаветпольской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумбатов Г.М.; Аз.гос.ун-т. – Кировоград, 1965. – 24л.
1263781
   Революционное движение в 1905-1907 гг. в Костромской губернии.. – Кострома, 1955. – 363с.
1263782
  Парсамян В.А. Революционное движение в Армении 1905-1907 гг / В.А. Парсамян. – Ереван, 1955. – 86с.
1263783
  Арутюнян А.М. Революционное движение в Армении в 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Арутюнян А.М.; МГУ. – М, 1957. – 19л.
1263784
   Революционное движение в армии в годы первой русской революции. Сб. ст.. – Москва, 1955. – 504 с.
1263785
   Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны.. – Москва, 1966. – 467 с.
1263786
  Ткачук А.Г. Революционное движение в армиях Юго-Западного и Румынского фронтов накануне и в период Великого Октября (1961 - февр. 1917 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ткачук А.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 39л.
1263787
  Федотова Е.Д. Революционное движение в Архангельской губернии в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) / Е.Д. Федотова. – Архангельск, 1955. – 102с.
1263788
   Революционное движение в Астрахани и Астраханской губернии в 1905-1907 годах. Сб. докум. и мат.. – Астрахань, 1957. – 503 с.
1263789
  Савицкий Э.М. Революционное движение в Белоруссии (Ав. 1914 - февр. 1917 гг.) / Э.М. Савицкий. – Минск, 1981. – 182с.
1263790
   Революционное движение в Белоруссии. 1905-1907 гг. Докум. и мат.. – Минск, 1955. – 747с.
1263791
   Революционное движение в Белоруссии. Июнь 1907- февр. 1917: докум. и мат.. – Минск, 1987. – 283 с.
1263792
  Савицкий Э.М. Революционное движение в Болоруссии в годы первой мировой войны и второй русской революции (июль 1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савицкий Э. М.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1968. – 16л.
1263793
   Революционное движение в Бурят-Монголии в период революции 1905 года. Сб. докум.. – Улан-Удэ, 1955. – 167с.
1263794
   Революционное движение в военных округах, март 1917 г. - март 1918 г.: сб. докум. и мат.. – Москва, 1988. – 486с.
1263795
  Лабарткава Т.Г. Революционное движение в воинских частях за победу Советской власти в Грузии (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лабарткава Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 31л.
1263796
  Коновалов В.И. Революционное движение в войсках Московского военного округа в 1905-1907 гг. / В.И. Коновалов. – М., 1950. – 29 с.
1263797
   Революционное движение в Воронежской губернии 1905-1907 гг. Сб докум. и мат.. – Воронеж, 1955. – 508 с.
1263798
  Дулов В.И. Революционное движение в Восточной Сибири в 1905-1907 гг. / В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Иркутск, 1955. – 192с.
1263799
  Папырина А.А. Революционное движение в Вятской губернии в 1905-1907 гг. / А.А. Папырина. – Киров, 1975. – 151с.
1263800
  Церцвадзе М.В. Революционное движение в Грузии в 1914-1917 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Церцвадзе М. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 59л.
1263801
   Революционное движение в Дагестане в 1905-1907 годы. Сб. докум. и мат.. – Махачкала, 1956. – 237с.
1263802
   Революционное движение в Забайкалье 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Чита, 1955. – 448 с.
1263803
  Самосудов В.М. Революционное движение в Западной Сибири / В.М. Самосудов. – Омск, 1970. – 254с.
1263804
   Революционное движение в Иркутской губернии в период первой русской революции. Сб. докум. мат.. – Иркутск, 1955. – 156 с.
1263805
  Сулейманов Б.С. Революционное движение в Казахстане в 1905-1907 гг. / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1977. – 255с.
1263806
   Революционное движение в Казахстане в 1905-1907 годах. Сб. докум. и мат.. – Алма-Ата, 1955. – 363 с.
1263807
   Революционное движение в Калужской губернии в период первой русской революции 1905-1907 годов. Сб. докум. – Калуга, 1955. – 240 с.
1263808
  Григорьев А.М. Революционное движение в Китае в 1927-1931 гг. / А.М. Григорьев. – Москва, 1980. – 293с.
1263809
   Революционное движение в Н.Новгороде и Нижегородской губернии в 1900-1904 гг. Сб. докум.. – Горький, 1957. – 378 с.
1263810
   Революционное движение в Н.Новгороде и Нижегородской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Горький, 1955. – 615 с.
1263811
   Революционное движение в Омске в годы первой русской революции (1905-1907). Сб. докум. мат.. – Омск, 1957. – 304 с.
1263812
   Революционное движение в Орловской губернии в период первой русской революции 1905-1907 годов. Сб. докум. и мат.. – Орел, 1957. – 227с.
1263813
  Мельник С.К. Революционное движение в Придунайском крае в период империализма / С.К. Мельник. – К., 1981. – 132с.
1263814
   Революционное движение в Псковской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум.. – Псков, 1956. – 298с.
1263815
  Спиридович А.И. Революционное движение в России / А.И. Спиридович. – С.-Петербург : Тип.Штаба Отд.Корпуса Жандармов
Вып.1 : Российская Социал-демократическая партия. – 1914. – 210с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1263816
  Спиридович А.И. Революционное движение в России / А.И. Спиридович. – Петроград
Вып.1 : Партия Социалистов-революционеров и ее предшественники. – 1916. – 580с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1263817
  Седов М.Г. Революционное движение в России 60-70 годов 19 в. / М.Г. Седов. – М, 1959. – 48с.
1263818
   Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа.. – Москва, 1959. – 696с.
1263819
   Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис.. – М., 1958. – 936с.
1263820
   Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис.. – Москва, 1959. – 627с.
1263821
   Революционное движение в России в мае - июне 1917 г. Июньская демонстрация.. – Москва, 1959. – 662с.
1263822
  Фильгус В.Е. Революционное движение в России в начале 60-х годов Х1Х века.Специальный семинар по истории СССР / В.Е. Фильгус. – М, 1958. – 22с.
1263823
   Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис. – Москва, 1961. – 632 с.
1263824
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва, 1957. – 1010с.
1263825
   Революционное движение в России весной и летом 1905 года. – Москва
кн. 1 ч. 2. – 1961. – 561с.
1263826
  Федосов И.А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. / И.А. Федосов. – Москва, 1958. – 415 с.
1263827
   Революционное движение в России накануне Октябрьского вооруженного восстания (1-24 октября 1917 г.). – Москва, 1962. – 580 с.
1263828
   Революционное движение в России после свержения самодержавия. – Москва, 1957. – 857 с.
1263829
  Муратов Х.И. Революционное движение в русской армии в 1905-1907 гг. / Х.И. Муратов. – Москва, 1955. – 359с.
1263830
  Муратов Х.И. Революционное движение в русской армии в 1917 году / Х.И. Муратов. – Москва, 1958. – 391с.
1263831
  Сенчакова Л.Т. Революционное движение в русской армии и флоте в конце XIX - начале XX вв / Л.Т. Сенчакова. – М., 1972. – 216с.
1263832
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 1. – Томск, 1960. – 190с.
1263833
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 2. – Томск, 1963. – 198с.
1263834
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 3. – Томск, 1965. – 192с.
1263835
   Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. – Вып. 4. – Томск, 1967. – 188с.
1263836
  Тырович М. Революционное движение в Силезии в 1846-1849 гг / М. Тырович. – М., 1951. – 88с.
1263837
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг.. – Смоленск, 1956. – 148с.
1263838
   Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум.. – Смоленск, 1957. – 378с.
1263839
   Революционное движение в Таврической губернии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Симферополь, 1955. – 214с.
1263840
  Губенко Гитель Нисоновна Революционное движение в Таврической губернии накануне и в годы первой русской революции (1900-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губенко Гитель Нисоновна; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1962. – 22л.
1263841
   Революционное движение в Татарии в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Казань, 1957. – 495 с.
1263842
  Платов В.С. Революционное движение в Тверской губернии / В.С. Платов. – Москва, 1959. – 244с.
1263843
   Революционное движение в Тобольской губернии (1905-1914). Сб. докум. мат.. – Тюмень, 1961. – 312 с.
1263844
   Революционное движение в Тульской губернии 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Тула, 1956. – 272с.
1263845
  Крутиков В.И. Революционное движение в Тульской губернии в годы первой мировой войны (июль 1914 -- февраль 1917) / В.И. Крутиков. – Тула, 1964. – 60 с.
1263846
  Соловьев А.Г. Революционное движение в Туркмении в 1908-1917 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
4. – 1946. – 275с.
1263847
   Революционное движение в Туркменистане в 1907-1917 гг.. – Ашхабад, 1970. – 312с.
1263848
  Свирский С.Я. Революционное движение в царской армии в Туркестане в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) / С.Я. Свирский. – Ташкент, 1960. – 128с.
1263849
  Федоров А.В. Революционное движение в царской армии и флоте в период первой русской революции / А.В. Федоров. – Л., 1955. – 40с.
1263850
  Найда С.Ф. Революционное движение в царском флоте / С.Ф. Найда. – Москва-Ленинград, 1948. – 607 с.
1263851
   Революционное движение в Черноморском флоте в 1905-1907 гг. Воспом. и письма.. – Москва, 1956. – 313с.
1263852
  Найда С.Ф. Революционное движение в Черноморском флоте в годы первой русской революции (1905-1907). / С.Ф. Найда. – Симферополь, 1950. – 112 с.
1263853
  Хасбулатов А.И. Революционное движение в Чечено-Ингушетии в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хасбулатов А.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1964. – 23л.
1263854
   Революционное движение в Чувашии в период первой русской революции 1905-1907 гг. Докум. и мат.. – Чебоксары, 1956. – 320с.
1263855
   Революционное движение в Юго-Осетии (1905-1907 годы). Докум. и мат.. – Сталинир, 1958. – 234с.
1263856
  Догузов П.В. Революционное движение в Юго-Осетии в конце XIX - начале XX вв. / П.В. Догузов. – Сталинир, 1960. – 335с.
1263857
   Революционное движение во французской армии в 1917 г.. – М.-Л., 1934. – 314с.
1263858
  Ушаков А.В. Революционное движение демократической интеллигенции в России, 1895-1904. / А.В. Ушаков. – Москва, 1976. – 239с.
1263859
  Сердюк И. Революционное движение и борьба за Советскую власть в Саратовской губернии 1861-1920 / И. Сердюк. – Саратов, 1963. – 328с.
1263860
  Алекшкин О.Т. Революционное движение и деятельность большевиков в Херсонской губергии в годы первой мировой войны (август 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алекшкин О. Т.; МВиССО УССР, Одеск. ГУ. – Одесса, 1963. – 24л.
1263861
   Революционное движение и современная реалистическая литература Латинской Америки: сб. ст.. – М., 1988. – 350с.
1263862
   Революционное движение на Брянщине (1895 г. - февр. 1917 г.): сб. докум. и мат.. – Тула, 1976. – 352с.
1263863
   Революционное движение на Кубани в 1905-1907 гг. Сб. докум. и мат.. – Краснодар, 1956. – 375с.
1263864
  Убайдуллаев С. Революционное движение народов Средней Азии в период реакции 1907-1910 гг / С. Убайдуллаев. – Ташкент, 1967. – 200с.
1263865
  Гараничев В.А. Революционное движение работных людей на мануфактурах в России в середине XVIII века : Автореф... кандид. историч.наук: / Гараничев В.А.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Смоленск, 1951. – 18 с.
1263866
  Воробей П.И. Революционное движение рабочих Украины в освещении большевистской печати (1912-1914 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Воробей П. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1949. – 423л. – Бібліогр.:л.415-423
1263867
  Воробей П.И. Революционное движение рабочих Украины в освещении большевистской печати (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воробей П.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
1263868
  Коландер Д. Революционное значение теории сложности и будущее экономической науки // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 84-100. – ISSN 0042-8736
1263869
  Тореев А. Революционное и национально-освободительное движение в Каракалпакии (в начале ХХ в. - накануне Октября 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тореев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1966. – 27л.
1263870
  Смиян П.К. Революционное и национально-освободительное движение на Закарпатье конца XIX - начала ХХ ст. : Автореф... д-ра ист.наук: / Смиян П.К.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 39 с. – Бібліогр.:с.39
1263871
   Революционное и общественное движение в России ХІХ века.. – Воронеж, 1968. – 115с.
1263872
   Революционное и общественное движение в Сибири в конце ХІХ - начале ХХ в. : сб. статей. – Новосибирск, 1986. – 220с.
1263873
  Айларов Валерий Дзагкоевич Революционное и социал-демократическое движение в Северной Осетии в период империализма. (90-е гг. - XIX в. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айларов Валерий Дзагкоевич; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1977. – 17л.
1263874
   Революционное искусство.. – К., 1919. – 16с.
1263875
   Революционное мировоззрение и задачи совершенствования социализма: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1987. – 157с.
1263876
  Тесемников В.А. Революционное молодежное движение в Югославии / В.А. Тесемников. – М, 1980. – 164 с.
1263877
  Делеган Василий Васильевич Революционное молодежное движение на Закарпатской Украине в 1918-1929 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Делеган Василий Васильевич ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1263878
  Литвинов А.П. Революционное молодежное движение на Закарпатской Украине в 1929-1938 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Литвинов А.П. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1977. – 26 с.
1263879
  Рожков Б.А. Революционное направление в английском рабочем движении 50- х годов ХІХ / Б.А. Рожков. – М, 1964. – 224с.
1263880
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва
Т. 1. – 1964. – 531 с.
1263881
   Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сборник документов и материалов : в 2 т. – Москва : Наука
Т. 2 : 1876 - 1882. – 1965. – 472с.
1263882
  Катренко А.Н. Революционное народничество конца 70-х - начала 80-х годов XIX в. на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Катренко А.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1263883
   Революционное наследие Коммунистического Интернационала: докл. конф.. – М., 1980. – 128с.
1263884
  Иосифова Е.М. Революционное настроение масс и диалектика его развития в социальной революции пролетариата : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Иосифова Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1263885
  Халипов В.Ф. Революционное обновление мира в современную эпоху. / В.Ф. Халипов. – Москва, 1984. – 144с.
1263886
  Обушный Н.И. Революционное обновление мира и его враги / Н.И. Обушный, Р.А. Степанов. – К., 1979. – 46 с.
1263887
  Виленская Э.С. Революционное подполье в России (60-е годы Х1Х в.) / Э.С. Виленская. – М. : Наука, 1965. – 488с.
1263888
   Революционное правительство во Франции в эпоху Конвента (1792-1794). Сб. докум. и мат.. – Москва, 1927. – 719 с.
1263889
  Емельянова И.А. Революционное правосознание и правотворчество нарнодных масс в период от февраля к Октябрю 1917 года / И.А. Емельянова. – Казань, 1967. – 88с.
1263890
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 1. – 1982. – 134с.
1263891
   Революционное преобразование общества и современная идеологическая борьба.. – Казань
ч. 2. – 1982. – 159с.
1263892
  Попеску Н. Революционное профсоюзное движение Румынии в 1928-1931 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Попеску Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
1263893
  Альгина Н.Д. Революционное прошлое Карельского перешейка / Н.Д. Альгина. – Выборг, 1968. – 56с.
1263894
   Революционное прошлое Тбилиси. – Тбилиси, 1964. – 224 с.
1263895
  Глик Б.К. Революционное рабочее движение в Литве в 1905 году : Автореф... кандид. ист.наук: / Глик Б.К.; Академия наук Литовской ССР. Ин-т истории Литвы. – Вильнюс, 1952. – 32 с.
1263896
  Барак Б.М. Революционное рабочее движение в Харькове в октябре-декабре 1905г. : Автореф... канд. ист.наук: / Барак Б.М.; Харьк. гос ун-т. – Харьков, 1950. – 32 с.
1263897
  Холл Г. Революционное рабочее движение и современный империализм / Г. Холл. – М., 1974. – 365с.
1263898
  Соболев Г.Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г. / Г.Л. Соболев. – Л, 1973. – 330с.
1263899
  Смольяников М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г / М.М. Смольяников. – Минск, 1991. – 262с.
1263900
   Революционное сотрудничество Амадеус с авиакомпанией AIRASIA // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2 (прилож)
1263901
  Соломонов В.А. Революционное студенческое движение в Саратове 1910-1917 гг. / В.А. Соломонов. – Саратов, 1991. – 63с.
1263902
  Михайленко П.П. Революционное творчество народных масс в создании советского суда и советского уголовного права в УССР. / П.П. Михайленко. – Львов, 1955. – 48с.
1263903
  Боханов А. Революционное умопомрачение // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 124-144. – ISSN 0131-2332


  Александр Блок и 1917 год
1263904
  Горбачев М.С. Революционной перейстройке - идеологию обновления / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 46 с.
1263905
  Леонова В.И. Революционные аграрные преобразования в Перу / В.И. Леонова. – М, 1973. – 223с.
1263906
  Марков А.С. Революционные были / А.С. Марков. – Волгоград, 1978. – 158с.
1263907
  Вырубов Г.Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
[Ч. 1-2] : [Письма А. И. Герцена к Г. И. Вырубову: 1866-1869]. – 1913. – С. 53-97, 45-79. – Отд. оттиск: Вестник Европы, 1913, [кн. 1], январь
1263908
  Федоров А.В. Революционные восстания в Черноморском флоте в 1905 году / А.В. Федоров. – Л., 1946. – 136с.
1263909
  Хороян Н.П. Революционные градостроительные идеи в харьковской практике архитектора П.Ф. Алёшина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 177-181. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1263910
   Революционные движения и империалистическая контрреволюция (70-е - начало 80-х гг.). – М., 1987. – 278с.
1263911
  Астафьева М.К. Революционные демократы -- предшественники русской социал-демократии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астафьева М.К.; М-во культуры СССР. – К, 1953. – 17л.
1263912
  Рейсер С.А. Революционные демократы в Петербурге / С.А. Рейсер. – Ленинград : Лениздат, 1957
1263913
   Революционные демократы и русская литература ХІХ века.. – М., 1986. – 364с.
1263914
  Львова М.В. Революционные демократы и цензурная политика правительства в годы первой революционной ситуации. : Автореф... канд. ист.наук: / Львова М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 16 с.
1263915
  Ястребов Ф. Революционные демократы на Украине / Ф. Ястребов. – К, 1960. – 23с.
1263916
  Линков Я Революционные и боевые традиции в музейной экспозиции / Я Линков. – М., 1960. – 72с.
1263917
  Зенов М.С. Революционные и трудовые традиции -- важнейшее средство иденой-политического воспитания учащихся в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Зенов М.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф-ра педагогики. – М., 1959. – 18л.
1263918
  Гиматов А С. Революционные и трудовые традиции советского рабочего класса и их роль в формировании молодого поколения : Автореф. дис. ... канд.филос. наук: 621 / Гиматов С.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 13 с.
1263919
   Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - февр. 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1961. – 426с.
1263920
  Галустян Ф.М. Революционные комитеты Абхазии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февраль 1921 - февраль 1922 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Галустян Ф.М. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Сухуми, 1966. – 24 с.
1263921
   Революционные комитеты Аджарии в борьбе за становление и упрочение советской власти (март 1921 г. - январь 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 364с.
1263922
   Революционные комитеты БССР. Нояб. 1918 г. - июль 1920 г. Сб докум. и мат.. – Минск, 1961. – 460с.
1263923
  Литвинова Г.И. Революционные комитеты в годы гражданской войны / Г.И. Литвинова. – Москва, 1974. – 152 с.
1263924
   Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февр. 1921 г. - март 1922 г.) Сб. докум. и мат.. – Сухуми, 1963. – 536с.
1263925
  Ахалая И.Д. Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. (Февраль 1921 г. - март 1922 г.) / Ахалая И.Д. ; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Сухуми : Алашара, 1968. – 328 с.
1263926
  Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Дона и Северного Кавказа, 1919-1921 гг. / Н.Ф. Бугай. – М., 1979. – 235с.
1263927
  Сумбадзе Н.Д. Революционные комитеты как органы государства Грузии. (Ист.-правовое исследование). : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сумбадзе Н.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 32л.
1263928
  Понихидин Ю.М. Революционные комитеты РСФСР. 1918-1921 гг. / Ю.М. Понихидин. – Саратов, 1982. – 118с.
1263929
  Бугай Н. ф. Революционные комитеты Северного Кавказа в борьбе за восстановление и упрочение Советскйо власти в 1920-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугай Н. ф.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 38л.
1263930
  Шишкин В.И. Революционные комитеты Сибири в годы гражданской войны / В.И. Шишкин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 331 с.
1263931
  Шамсутдинов Р.Т. Революционные комитеты Советского Туркестана. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шамсутдинов Р.Т.; АН СССР.Ин-т истории СССР. – М, 1970. – 26л.
1263932
  Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Ставрополья / Н.Ф. Бугай. – Черкесск, 1978. – 103с.
1263933
   Революционные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти (окт. 1919 г. - авг. 1920 г.). – Сухуми, 1971. – 432с.
1263934
   Революционные латышские стрелки (1917-1920). – Рига, 1980. – 352с.
1263935
  Чоговадзе Г.И. Революционные мероприятия в совершенствовании форм хозяйственного руководства. (На прим. Совета нар. хоз. Груз.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Чоговадзе Г.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 38л.
1263936
  Ляшенко Л.М. Революционные народники / Л.М. Ляшенко. – М., 1989. – 141с.
1263937
  Стуков Ю.Н. Революционные народники и первые рабочие-революционеры России середины 60-х - 80-х гг. XIX в. : Рекомендательный указатель литературы / Ю.Н. Стуков. – Москва : Книга, 1972. – 64 с.
1263938
  Глебов Ю.Ф. Революционные памятники города Иванова / Ю.Ф. Глебов. – Иваново, 1950. – 100 с.
1263939
  Ястржембский Л.А. Революционные памятные места Москвы / Л.А. Ястржембский, М.М. Шегал. – Москва, 1960. – 238 с.
1263940
  Новикова А Революционные песни декабристской эпохи / А Новикова. – М., 1982. – 98 с.
1263941
   Революционные песни. Сб.. – Брянск, 1957. – 144с.
1263942
  Левитас И.Г. Революционные подпольные типографии в Россиии (1860-1917) / И.Г. Левитас. – Москва, 1962. – 375с.
1263943
  Богданович Т.А. Революционные попытки шестидесятых годов : М. Михайлов. В. Обручев. Н.Г. Чернышевский. Д. Каракозов. С. Нечаев / Т.А. Богданович. – Петроград : Новая Россия, 1917. – 50 с. – (Очерки политических движений в России)


  Содержание конволюта: 1. 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.В. Богучарский. С. 1-32; 2. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III. - С. 33-37; 3. События 1-го марта и Николай Константинович Михайловский / ...
1263944
  Иванов Н.Д. Революционные преобразования в народном хозяйстве Коми края в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Н.Д.; Ин-тут истории АН СССР. Лен. отд. – Сыктывкар, 1967. – 20л.
1263945
  Климко Н.Н. Революционные преобразования в экономике республики Куба (янв. 1959 г. - окт. 1963 г.) : Автореф... канд. экон.наук: / Климко Н.Н.; Киев. ин-тут нар. хоз.. – К., 1964. – 20л.
1263946
  Бекаревич А.Д. Революционные преобразования во внешне-экономических отношениях Кубы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бекаревич А.Д. ; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – Москва, 1967. – 17 с.
1263947
  Коваль Б.И. Революционные процессы в Латинской Америке / Б.И. Коваль. – М, 1974. – 371с.
1263948
   Революционные рассказы. Сб.. – София, 1978. – 129с.
1263949
  Репринцев Ф.С. Революционные связи и боевое содружество советского и венгерского народов (1917-1945) / Ф.С. Репринцев. – К., 1979. – 136с.
1263950
  Смирнов А.Ф. Революционные связи народов России и Польши / А.Ф. Смирнов. – Москва, 1962. – 428 с.
1263951
  Филяков В.Г. Революционные связи рабочих Белоруссии и России в конце Х1Х - начале ХХ в. / В.Г. Филяков. – Минск, 1987. – 140с.
1263952
   Революционные сдвиги в физико-математическом познании: философ.-мировоззрен. значение). – К., 1992. – 300с.
1263953
   Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Докум. и мат.. – Х., 1957. – 263с.
1263954
   Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905 - 1907 гг.). – Петрозаводск, 1955. – 183с.
1263955
   Революционные события на Алтая в 1905 - 1907 гг. Сб. докум.. – Барнаул, 1967. – 208с.
1263956
   Революционные традиции и народное образование.. – Ставрополь, 1968. – 224с.
1263957
  Эмилю А.Д. Революционные традиции Кубанского народа как фактор формирования социалистического сознания молодежи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Эмилю А.Д.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1263958
   Революционные традиции немецкого пролетариата и социалистическое строительство в ГДР: сб. науч. тр.. – Волгоград, 1981. – 142с.
1263959
   Революционные традиции немецкого пролетариата и строительство новой, социалистической Германии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 186 с.
1263960
  Фрайман А.Л. Революционные традиции питерских рабочих / А.Л. Фрайман. – Ленинград, 1957. – 34с.
1263961
  Будницкая А.И. Революционные, боевые и трудовые традиции советского народа и их роль в идейно-политическом воспитании молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Будницкая А. И.; КГУ. – К., 1975. – 24л.
1263962
  Фатеев П.С. Революционный демократ Михаил Илларионович Михайлов. (Его эпоха, жизнь и борьба). : Автореф... доктор ист.наук: 570 / Фатеев П.С.; ВПШ при ЦК КПСС. каф. истории КПСС. – М., 1969. – 65л.
1263963
  Бабенко Ф. Революционный демократизм Герцена. : Дис... канд. ист.наук: / Бабенко Ф.; Ин-т повышен. квал. преподават. марксизма-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1952. – 305л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1263964
  Запорожан Л.Г. Революционный демократизм Молдавии, Валахии и Баната в период революции 1948 г. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.622 / Запорожан Л.Г. ; Кишиневск. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 19л.
1263965
   Революционный держите шаг : Говорят делегаты 1-18 съездов комсомола. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 256 с. : ил.
1263966
   Революционный держите шаг : [Сборник]. – [Вып. 9]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 288 с. : ил.
1263967
  Лейбов Роман Революционный держите шаг : часть III. 1961-2011. Эпоха великого информационного прорыва / Лейбов Роман, Манин Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 156-170 : фото
1263968
   Революционный держите шаг.. – Ставрополь, 1967. – 151с.
1263969
   Революционный держите шаг: фотоальбом. – Москва, 1987. – 255с.
1263970
  Чикобава Н. Революционный комитет Грузии и борьба за упрочение советской власти в Грузии. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1961. – 32л.
1263971
  Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. / М.И. Орлова. – М., 1973. – 432с.
1263972
  Помелов И.П. Революционный курс КПСС / И.П. Помелов. – М., 1966. – 176с.
1263973
  Спиридонова В.И. Революционный лик российской модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-71. – ISSN 0235-1188
1263974
  Федорова В.И. Революционный нородник, ученый и просветитель Д.А.Клеменц. / В.И. Федорова. – Красноярск., 1988. – 175с.
1263975
  Коваль Б.И. Революционный опыт XX века / Б.И. Коваль. – М, 1987. – 542с.
1263976
  Глазков П.В. Революционный панславизм М.А. Бакунина как поиск человеческой свободы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1263977
  Леонтьев Л.А. Революционный переворот в политической экономии, совершенный К.Марксом и Ф.Энгельсом / Л.А. Леонтьев. – М. – 96с.
1263978
   Революционный переход Монголии к социализму. – М., 1984. – 206с.
1263979
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 1 : с 40 портр. и ил. – 1913. – XII, 528 с., 1 л. портр. ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1263980
  Глинский Б.Б. Революционный период русской истории (1861-1881) : исторические очерки : в 2 ч. / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург : ]Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время"]
Ч. 2 : с 59 портр. и ил. – 1913. – [4], 554 с., 1 л. портр.
1263981
   Революционный Петроград. Год 1917.. – Л., 1977. – 439с.
1263982
  Гаврилова А.М. Революционный подъем в Италии в 1920 году и образование Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилова А.М.; Академи обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1953. – 16л.
1263983
   Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг.. – Москва, 1964. – 703с.
1263984
  Галл Йон Революционный подъем в Трансильвании 1917-1919 гг. под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Галл Йон; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 18л.
1263985
   Революционный подъем и рабочее движение в странах Латинской Америки в первые послевоенные годы. // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 293-328с.
1263986
   Революционный процесс в странах Африки и Азии. – Тбилиси, 1984. – 231с.
1263987
  Булатецкий Ю.Е. Революционный процесс и молодежь стран капитала. / Ю.Е. Булатецкий. – Киев, 1980. – 198с.
1263988
  Плимак Е.Г. Революционный процесс и революционное сознание / Е.Г. Плимак. – М., 1983. – 240с.
1263989
  Королев Б.И. Революционный процесс и современный антикоммунизм / Б.И. Королев. – Москва, 1971. – 64с.
1263990
   Революционный процесс на Востоке: история и современность. Сб. ст.. – М., 1982. – 389с.
1263991
  Красин Ю.А. Революционный процесс современности / Ю.А. Красин. – Москва, 1981. – 270с.
1263992
   Революционный процесс: национальное и интернациональное.. – М., 1985. – 341с.
1263993
   Революционный процесс: общее и особенное.. – Москва, 1981. – 255с.
1263994
  Есауленко А.С. Революционный путь Григория Ивановича Котовского : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Есауленко А.С. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1955. – 16 с.
1263995
   Революционный путь компартии Западной Белоруссии. (1921-1939). – Минск, 1966. – 404с.
1263996
  Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли / И. Неупокоева. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 471с. : 1 л. портр.
1263997
  Лацис А. Революционный театр Германии / А. Лацис. – М : Художественная литература, 1935. – 265 с.
1263998
  Кузнецов В.Н. Революционный террор и акты экспроприации в Поволжье в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-38. – ISSN 0042-8779
1263999
   Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспом. соврем. и докум.. – Птгр.
ч. 1. – 1918. – 143с.
1264000
  Кожанов В.И. Революционным, боевым и трудовым традициям верны / В.И. Кожанов, Бочарова, РА. – М., 1982. – 144с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,