Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1263001
  Кузьминова Е.А. "Словарь трудностей" церковнославянского языка XVII века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 40-50. – (Филология ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1263002
  Сивак О.В. "Словарь української мови" Б.Д. Грінченка. Фразеологія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-34
1263003
  Сніжко Н. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 19-29. – ISBN 978-966-489-285-5
1263004
  Тищенко О. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд
1263005
  Резниченко Н. "Словарь царя Давида" : словари и имена Арсения Тарковского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 216-237. – ISSN 0042-8795
1263006
  Калинин А. "Словесные" портреты // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 9
1263007
  Романова О. "Словник закоханого у Росію" Домініка Фернандеса: спроба аналізу // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 97-102. – ISSN 2307-2261


  Створенню "Словника закоханого у Росію" Домініка Фернандеса, сучасного фран. науковця та письменника, передували не тільки його власні дослідження російської культури різних періодів за джерелами доступними Фернандесу у Європі, а й кілька справжніх ...
1263008
  Середяк А. "Словник І. Левицького" як унікальне джерело прозопографічних досліджень // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 276-277
1263009
  Чепурко Б. "Словник мовчання" заговорив...
1263010
   [Словарь технических характеристик китайских иероглифов] = Hanzi shuxing zidian. – [Пекин] : Yuwen Chubanshe, 1989. – [1906 с.]. – Изд. описано по переводу, ориг. язык - китайский
1263011
  Папаніколау Г. [Словник дієслів аттичної прози : з мовознавчими та діалектологічними зауваженнями / Георгіос Папаніколау. – 8-е вид. – Афіни : Вид-во Д. Пападімаса, 1999. – 1125 с. – Книга давньогрецькою мовою. – ISBN 960-206-050-6
1263012
  Кріарас Е. [Словник новогрецької димотичної мови / Еммануїл Кріарас. – Афіни : Вид. т-во Афін, 1995. – [17], 1587 с. – Книга новогрецькою мовою. – ISBN 960-213-326-0
1263013
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 1 : a - amaxotrochos. – 1968. – 166, 252с. – Видання грецькою мовою
1263014
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 2 : amapanton - apaysta. – 1971. – 94, 381с. – Видання грецькою мовою
1263015
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 3 : apo - aopos. – 1973. – 46, 430 с. – Видання грецькою мовою
1263016
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 4 : baa - deichto. – 1975. – 46, 431с. – Видання грецькою мовою
1263017
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 10 : elleimma - eosphoros. – 1978. – 46, 387с. – Видання грецькою мовою
1263018
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 6 : zaba - katathlimmeros. – 1980. – 70. 414 с. – Видання грецькою мовою
1263019
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 8 : krokodes - megalynarion. – 1985. – 62, 414 с. – Видання грецькою мовою
1263020
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 12 : xekatharizos - oxoteros. – 1993. – 78, 430 с. – Видання грецькою мовою
1263021
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичнох пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 5 : deka - elleborodes. – 1977. – 41, 421 с,. – Видання грецькою мовою
1263022
  Лисенко О. Слова-символи у сонетах Уляни Кравченко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 107-114. – ISSN 0130-528Х
1263023
  Куцик О.А. Слова-символи як образно-смисловий центр формування фразеологізмів : Автореф. дис ... канд. філолог. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Куцик О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
1263024
  Куцик О.А. Слова-символи як образно-смисловий центр формування фразеологізмів (на матеріалі української та російської мов) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02. / Куцик О. А.; Дрогобицьк. держ. пед. ін-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 1996. – 261л. – Бібліогр.:л.206-222
1263025
  Мячин Н.И. Слова-тезки. Занимательные беседы и упражнения по русскому яз. / Н.И. Мячин. – Чкалов, 1955. – 80с.
1263026
  Мячин Н.И. Слова-тезки. Занимательные беседы и упражнения по русскому яз. / Н.И. Мячин. – 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург, 1959. – 96с.
1263027
  Дергунова М.Г. Словарь-мимнимум по французскому языку / М.Г. Дергунова, А.И. Шиловцева. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 62с.
1263028
   Словарь-минимум английского языка. – Москва, 1936. – 116с.
1263029
   Словарь-минимум английского языка /для 2-го года обучения/. – М, 1972. – 71с.
1263030
   Словарь-минимум для чтения английской общественно-политической литературы. – Свердловск, 1969. – 75с.
1263031
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – Москва, 1957. – 74с.
1263032
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – Москва, 1959. – 93с.
1263033
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 112с.
1263034
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 3-е изд. – Москва, 1964. – 112с.
1263035
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 4-е изд. – М, 1969. – 132с.
1263036
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 5-е изд., доп. и перераб. – М, 1979. – 163с.
1263037
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – М, 1985. – 164с.
1263038
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1263039
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1263040
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1987. – 120с.
1263041
   Словарь-минимум исходной лексики. – Минск, 1977. – 54с.
1263042
   Словарь-минимум немецкого языка. – М, 1961. – 34с.
1263043
  Лев А.Л. Словарь-минимум общественно-политической лексики по английскому языку. Уч. пособие для сред. спец. уч. завед / А.Л. Лев. – Москва, 1974. – 96с.
1263044
   Словарь-минимум по английскому языку. – М, 1957. – с.
1263045
   Словарь-минимум по английскому языку. – М, 1963. – 41с.
1263046
  Маслова А.М. Словарь-минимум по английскому языку для студентов медицинских вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – М., 1969. – 47с.
1263047
  Бицадзе Н.А. Словарь-минимум по английскому языку для студентов неязыковых специальностей университетов / Н.А. Бицадзе, В.А. Понтегова. – Новосибирск, 1971. – 74с.
1263048
   Словарь-минимум по английскому, немецкому и французскому языкам. – Изд.3-е. – Москва, 1950. – 488с.
1263049
   Словарь-минимум по английскому, немецкому и французскому языкам для средней школы. – Изд. 4-е стереотип. – Москва, 1951. – 488с.
1263050
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. – Москва, 1947. – 247с.
1263051
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 247 с.
1263052
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языках. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1949. – 488с.
1263053
   Словарь-минимум по немецкому языку. – М, 1955. – 72с.
1263054
   Словарь-минимум по немецкому языку : для технических вузов / И.А. Щукина, В.В. Поляков, Т.В. Веселова, Г.Ф. Иванова, К.И. и др. Лазарева; И.А.Щукина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184 с.
1263055
   Словарь-минимум по немецкому языку для средней школы. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 88с.
1263056
   Словарь-минимум по немецкому языку для студентов 1-П курсов всех специальностей. – М, 1970. – 30с.
1263057
  Андреевская-Левенстерн Словарь-минимум по французскому языку : для средней школы : пособие для учителей / сост. : Андреевская-Левенстерн Л.С., Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 54 с. – На обл. сост. не указан
1263058
  Андреевская-Левенстерн Карлович Л.С. О.М. Словарь-минимум по французскому языку : для средней школы : пособие для учителей / сост.: Андреевская-Левенстерн Л.С., Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 53 с. – На обл. сост. не указан
1263059
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Москва, 1968. – 88 с.
1263060
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 84 с.
1263061
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г. – Москва, 1976. – 64 с.
1263062
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шиловцева А.И. – Москва, 1980. – 64 с.
1263063
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов : [учеб. пособие] / Е.И. Амосенкова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 53 с.
1263064
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов : учеб. пособие для студентов неязыковых вузов / Е.И. Амосенкова. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 64 с.
1263065
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) : для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – Москва : "Высшая школа", 1966. – 98 с.
1263066
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – 2-е изд. – М., 1971. – 96с.
1263067
   Словарь-минимум физиологических терминов. – Ленинград, 1980. – 116с.
1263068
   Словарь-справочник : "Человек и общество" (Философия). – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 544с. – ISBN 5-85880-125-0
1263069
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 1 : А - Г. – 1965. – 198, [1] с.
1263070
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград : Наука
Вып. 2 : Д-Копье. – 1967. – 213 с.
1263071
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1978. – 264с.
1263072
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1984. – 278с.
1263073
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве"выпуск 4 О-П / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1973. – 235с.
1263074
   Словарь-справочник автора. – Москва : Книга, 1979. – 301 с.
1263075
   Словарь-справочник агитатора. – Сталинград, 1938. – 307с.
1263076
  Ромашинин Г.Ф. Словарь-справочник аквариумиста / Г.Ф. Ромашинин. – Киев, 1990. – 229 с.
1263077
  Гольденберг Л.И. Словарь-справочник английских синонимов с примерами и ключами для самопроверки : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентам, студентам, преподавателям] / Гольденберг Л.И. ; [ред. : Е.А. Полидович, Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 319, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-548-9
1263078
   Словарь-справочник гидротехника-мелиоратора. – М, 1955. – 500с.
1263079
  Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : Пособие для учителей / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1976. – 543 с.
1263080
  Розенталь Э Д. Словарь-справочник лингвистических терминов / Э Д. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1985. – 399 с.
1263081
   Словарь-справочник названий образцов боевой техники и вооружения капиталистических стран и основных фирм, производящих вооружение. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 280с.
1263082
  Черная А.И. Словарь-справочник неологизмов в американской науно-технической литературе / А.И. Черная. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1971. – 95с.
1263083
  Черная А.И. Словарь-справочник новых значений общенаучных слов в английской научно-технической литературе / А.И. Черная. – М., 1965. – 59с.
1263084
   Словарь-справочник обиходной школьной лексики. – Минск, 1991. – 207с.
1263085
   Словарь-справочник обиходных выражений в русском языке. – [Б.м. : б.и.], 1993. – 696 с.
1263086
   Словарь-справочник по информационным технологиям : правовое обеспечение : более 400 терминов и определений, [около 200 офиц. док.]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 907, [3] с. – ISBN 5-17-013168-2
1263087
   Словарь-справочник по китайской и зарубежной культуре. – Харбин, 1989. – 64с.
1263088
   Словарь-справочник по литературе. – Казань, 1983. – 208с.
1263089
  Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка : Учеб. пособие / М.Р. Львов. – Москва : Просвещение, 1988. – 240с. – ISBN 5-09-000507-9
1263090
  Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по мханизмам / А.Ф. Крайнев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1987. – 560с.
1263091
   Словарь-справочник по новой керамике. – Киев : Наукова думка, 1991. – 280 с. : Табл. 1. – библ.: с. 274-276 (90 назв.). – ISBN 5-12-001889-0
1263092
   Словарь-справочник по общесвоведению и основам Советского государства и права. – М, 1985. – 207с.
1263093
  Аширова Ю.А. Словарь-справочник по общественно-политической лексике / Ю.А. Аширова; Ю.А. Амирова ; М-во нар. образования ТССР, Туркмен. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : [б. и.], 1973. – 80 с.
1263094
   Словарь-справочник по обществоведению и основам Советского государства и права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 287с.
1263095
   Словарь-справочник по памятникам культуры Китая. – Пекин, 1991. – 1505с.
1263096
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 520с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-336-4


  Наиболее полный обзор всех психодиагностических методик, существующих в мире и используемых профессиональными психологами
1263097
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-94723-387-2


  Наиболее полный обзор всех психодиагностических методик, существующих в мире и используемых профессиональными психологами
1263098
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – Київ : Наукова думка, 1989. – 199с. – ISBN 5-12-000482-2
1263099
  Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии : Ок. 800 фразеологизмов / Р.И. Яранцев. – Москва : Русский язык, 1981. – 304с.
1263100
  Яранцев Б. Словарь-справочник по русской фразеологии / Б. Яранцев. – 2-е изд., стер. – М., 1985. – 304с.
1263101
  Тихонов А.Н. Словарь-справочник по русскому языку : Правописание. Произношение. Ударение. Словообразование. Морфемика. Грамматика. Частота употребления слов: Около 26 000 слов / А.Н. Тихонов, Е.Н. Тихонова, С.А. Тихонов; Под ред. А.Н. Тихонова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Лада. Цитадель-трейд, 2005. – 704с. – ISBN 5-7657-0206-6


  Включено около 1500 статей. Для широкого круга читателей
1263102
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1970. – 154с.
1263103
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1971. – 100с.
1263104
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3 : Наречие. – 1972. – 87с.
1263105
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1977. – 128с.
1263106
   Словарь-справочник по сварке и склеиванию пластмасс. – Киев, 1988. – 158с.
1263107
   Словарь-справочник по социально-экономической статистике. – М, 1944. – 276с.
1263108
   Словарь-справочник по социально-экономической статистике. – 2-е изд. перераб. и доп. – М, 1948. – 488с.
1263109
  Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Г. Крысько. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 416с. – ISBN 5-314-00021-0
1263110
   Словарь-справочник по социальной работе / С.А. Беличева, П.В. Бобкова, Б.Н. Боденко, С.И. Григорьев, Л.Г. и др. Гуслякова; Беличева С.А., Бобкова П.В., Боденко Б.Н., Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. и др.; Под ред. Е.И. Холостовой. – Москва : Юристъ, 2000. – 424с. – ISBN 5-7975-0029-9
1263111
  Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии / Э.В. Тадевосян. – Москва : Знание, 1996. – 272с. – ISBN 5-07-002753-0
1263112
  Прокопьева З.И. Словарь-справочник по трудовому обучению. / З.И. Прокопьева, Г.М. Бережкова. – Минск, 1987. – 94с.
1263113
  Бачинский А.И. Словарь-справочник по физике / А.И. Бачинский. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 287 с.
1263114
   Словарь-справочник по физиологии и патофизиологии дыхания. – К, 1984. – 256с.
1263115
  Барков А.С. Словарь-справочник по физической географии : Пособие для учителей географии Відомості про видання: 3-е изд.,перераб.и доп / А.С. Барков. – Москва, 1954. – 308с.
1263116
  Барков А.С. Словарь-справочник по физической географии : Пособие для учителней географии / А.С. Барков. – 4-е, дополненное. – Москва : Просвещение, 1958. – 330с
1263117
  Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии / Ф.Н. Мильков. – М., 1960. – 271с.
1263118
  Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии / Ф.Н. Мильков. – 2-е, доп. – Москва, 1970. – 344с.
1263119
  Соловьев А.И. Словарь-справочник по физической географии / А.И. Соловьев, Г.В. Карпов. – Москва, 1983. – 224с.
1263120
  Гончаренко М.С. Словарь-справочник по Человекознанию / М.С. Гончаренко, В.Г. Гончаренко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 463, [1] с. – ISBN 978-966-285-422-0
1263121
   Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Гордецкий, А.П. Брайон; НАНУ. Институт ботаники. – Киев : Наукова думка, 1994. – 635с. – ISBN 5-12-00885-81
1263122
  Ермошенко Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя / Н.Н. Ермошенко, Н.Н. Скворцов. – К., 1993. – 166с.
1263123
   Словарь-справочник работника книжной торговли. – 2-е изд. испр., доп. – М, 1984. – 279с.
1263124
   Словарь-справочник рыночной экономики. – Саратов, 1991. – 163с.
1263125
   Словарь-справочник рыночной экономики. – Саратов
Кн1. – 1991. – 125с.
1263126
  Камшилов Н.А. Словарь-справочник садовода. / Н.А. Камшилов. – М., 1957. – 639с.
1263127
  Мешков О.Д. Словарь-справочник сложных слов типа "существительное+причастие 2" / О.Д. Мешков. – Москва, 1970. – 68с.
1263128
   Словарь-справочник современных научных названий бактерий. – Ереван
Часть 1 : Действительные названия. – 1989. – 160с.
1263129
  Мередов Р. Словарь-справочник терминов рыночной экономики. / Р. Мередов. – Ашхабад, 1991. – 67с.
1263130
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджмента / И.А. Бланк. – Київ : Ника-Центр, Эльга, 1998. – 480с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 5-89329-057-9
1263131
   Словарь-справочник фитопатолога. – Москва,Ленинград : Гос.изд-во сел-хоз л-ры, 1959. – 414с.
1263132
   Словарь-справочник фитопатолога. – Л, 1967. – 382с.
1263133
   Словарь-справочник фитопатолога. – Издание 2-е, дополненное. – Ленинград : Колос, 1967. – 382с.
1263134
  Коровкин В.П. Словарь-справочник экономиста АПК / В.П. Коровкин. – М, 1990. – 384с.
1263135
   Словарь-справочник эндокринолога / Казаков А.В., Кравчун Н.А., Ильина И.М. [и др.] ; ГУ "Ин-т проблем эндокрин. патологии им. В.Е. Данилевского АМН Украины " [и др.]. – Харьков : С.А.М., 2009. – 380, [2] с., [3] л. фот. : портр., табл. – Алф. указ. лекарств. препартов: с. 355-380. – ISBN 978-966-8591-23-5
1263136
   Словарь-справочник энтомолога. – М.-Л., 1955. – 452с.
1263137
   Словарь-справочник энтомолога. – 2-е переработ. и доп. изд. – Москва-Л., 1958. – 631с.
1263138
   Словарь-справочник энтомолога. – М, 1992. – 334с.
1263139
   Словарь-справочник. Русский язык. – Минск; Москва : Харвест, АСТ, 2006. – 464с. – ISBN 985-13-6658-7; 5-17-036477-6
1263140
  Ижевский С.С. Словарь по биологической защите растений / С.С. Ижевский, В.В. Гулий. – М, 1986. – 224с.
1263141
   Словарь по геологии нефти. – Москва-Ленинград : Гостоптезиздат, 1952. – 531с.
1263142
   Словарь по геолого-разведочному делу. – Ленинград; Москва; Новосибирск : НКТП; ОНТИ, 1933. – 574с.
1263143
  Сомервилл Словарь по геотехнике / Сомервилл, М.А. Пауль. – Ленинград : Недра, 1986. – 240с.
1263144
  Воскобойников Б.С. Словарь по гибким производственным системам и робототехнике / Б.С. Воскобойников. – Москва, 1991. – 391с.
1263145
  Маккавеев А.А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / А.А. Маккавеев. – 2-е, испр и доп. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1263146
  Борейко Владимир Словарь по гуманитарной экологии / Борейко Владимир, Морохин Николай. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 96с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.17). – ISBN 966-7555-12-7
1263147
  Ломтадзе В.Д. Словарь по инженерной геологии / В.Д. Ломтадзе; Мин-во общего и проф. образования РФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 1999. – 360 с.
1263148
  Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, ,А.Л. Никифоров. – Москва : Владос, 1998. – 384с. – ISBN 5-691-00099-3
1263149
  Григорович М.Б. Словарь по минеральному сырью для промышленности строительных материалов / М.Б. Григорович, Н.Т. Блоха. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
1263150
  Грушевицкая Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре : учеб. пособие для студентов средних и высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / Т.Г. Грушевицкая, М.А. Гузик, А.П. Садохин ; под ред. А.П. Садохина. – Москва : Academia, 2001. – 402, [2] с. – ISBN 5-7695-0722-5
1263151
  Федоров А.Н. Словарь по нефтяной геологии / А.Н. Федоров. – Л.-М., 1935. – 211с.
1263152
  Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – Москва : Высшая школа, 2004. – 512с. – ISBN 5-06-004502-1
1263153
  Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) : Предназначен для учащихся, студ., аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. – Москва - Ростов -на-Дону : МарТ, 2005. – 448с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-241-00477-4
1263154
  Борковский А.Б. Словарь по программированию : английский, русский, немецкий, французский; около 5 000 терминов / А.Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л.И. Боровикова. – Москва : Русский язык, 1991. – 286 с.
1263155
  Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. – Москва : Высшая школа, 1996. – 623c. – ISBN 5-06-002974-3
1263156
   Словарь по социальной педагогике : Учеб. пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагог. – Москва : Академия, 2002. – 368с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0882-5


  Полезно аспирантам, преподавателям и исследователям, а также практическим работникам социально-педагогической сферы
1263157
  Унанянц Т.П. Словарь по удобрениям. / Т.П. Унанянц. – М.-Л., 1948. – 108с.
1263158
  Лозовский Л. Словарь по экономике и праву : Около 3000 понятий / Л. Лозовский, Б. Райзберг; В помощь школьнику. – Москва : Омега, 1999. – 608с. – ISBN 5-93209-027-8
1263159
   Словарь по электротехнике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. – Москва : Русский язык, 1985. – 480 с.
1263160
   Словарь по эстетике китайской каллиграфии и живописи. – Пекин, 1991. – 1505с.
1263161
   Словарь по этике. – Изд.2-е. – Москва : Политиздат, 1970. – 398с.
1263162
   Словарь по этике. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 392с.
1263163
   Словарь по этике. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 430с.
1263164
   Словарь по этике. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 445с.
1263165
   Словарь по этике. – 6-е изд. – М, 1989. – 447с.
1263166
   Словарь полезных растений на двадцати европейских зыках. – М, 1970. – 368с.
1263167
  Потоцкий Ф.А. Словарь польского и русского языка = Slownik polskiego i rossyjskiego jezyka / составленный по наиновейшим и лучшим источникам Фр. А. Потоцким. – 2-е изд. – Лейпциг : Издание Оттона Гольце
Ч. 1 : Польско-русская. – 1877. – 777 с. – Парал. тит. л. на рус. и пол. яз.
1263168
  Миркин Б.М. Словарь понятий и терминов современой фитоценологии / Б.М. Миркин. – Москва, 1989. – 223с.
1263169
   Словарь португальско-русский русско-португальский : Учеб.для общеобразов. шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 1999. – 640 с. – ISBN 966-569-017-Х
1263170
   Словарь португальско-русский, русско-португальский = Dicionario portugues-russo, russo-portugues : [пособие для общеобразов. и высш. учеб. заведений]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 640с. – ISBN 966-569-071-Х
1263171
   Словарь пословиц китайского языка. – Пекин, 1991. – 634с.
1263172
  Квятковский А.П. Словарь поэтических терминов / А.П. Квятковский. – М, 1940. – 240с.
1263173
  Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры : более 2000 слов и словосочетаний / Г.Н. Скляревская. – 2-е изд., исправл. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 448с., [ 16л. илл. ]. – ISBN 978-5-17-046921-5
1263174
   Словарь практического психолога. – Минск : Харвест, 1998. – 800с. – ISBN 985-433-167-9
1263175
   Словарь практического психолога. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 800 с. – ISBN 985-13-0374-7
1263176
   Словарь предметных обозначений. – М, 1929. – 365с.
1263177
   Словарь прикладной социологии. – Минск, 1984. – 317с.
1263178
  Левашов Е.А. Словарь прилагательных от географических названий : Ок. 13 000 прилагательных / Е.А. Левашов. – Москва : Русский язык, 1986. – 549с.
1263179
  Дробушевич Г.А. Словарь программиста / Г.А. Дробушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 143 с.
1263180
   Словарь производств для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 г.. – М, 1936. – 72с.
1263181
   Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья. – Томск, 1977. – 184с.
1263182
  Блинова О.И. Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья / О.И. Блинова, В.В. Палагина, С.В. Сыпченко ; ред. О.И. Блинова. – Томск : Изд-во Томского университета, 1977. – 182 с.
1263183
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов / И.Ф. Масанов
Т.1. – 1941
1263184
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов / И.Ф. Масанов
Т.2-3. – 1949
1263185
   Словарь псевдонимов / И.Ф.Масанов. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
1. – 1956. – 442 с.
1263186
  Микадзе Г.В. Словарь псевдонимов для руствелологической литературы. / Г.В. Микадзе. – Тбилиси, 1966. – 40 с.
1263187
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей / И.Ф. Масанов. – Москва
Т. 1. – 1941
1263188
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
2. – 1957. – 387с.
1263189
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
3. – 1958. – 415с.
1263190
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
4. – 1960. – 558с.
1263191
   Словарь работника общественного питания: экономика. – М, 1988. – 206с.
1263192
  Хайкин С.Э. Словарь радиолюбиеля / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1951. – 320с.
1263193
   Словарь радиолюбителя. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М.-Л., 1966. – 740с.
1263194
   Словарь радиолюбителя. – изд. 4-е, перераб. – Ленинград : Энергия, 1972. – 616 с.
1263195
   Словарь радиолюбителя. – Ленинград : Энергия, 1979. – 396 с.
1263196
   Словарь радиотерминов. – Москва : Радиоиздат, 1935. – 129 с.
1263197
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – М., 1987. – 637,1с.
1263198
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. : (на материале современной худож.литературы и прессы) окю9000 слов / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – 2-е изд.стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 637,1с.
1263199
  Рассел Б. Словарь разума, материи и морали / Б. Рассел. – Київ : Rort-Royal, 1996. – 368с. – ISBN 966-7068-00-5
1263200
   Словарь ракетных и артиллерийских терминов. – М, 1968. – 336с.
1263201
  Шестов С.Н. Словарь рекламных и маркетинговых терминов / Шестов С.Н.; МОНУ.Дон. гос.ун-т экономики и торговли имени М.И. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 160c.
1263202
  Элиаде Мирча Словарь религий, обрядов и верований = Dictionnaire des relegions / Элиаде Мирча, Кулиано Ион; При участии Г.С. Винер; Научн. ред. Е.Мурашкинцева; Ред. Т. Громова. – Москва,Сант-Петербург : Рудомино, Университетская книга, 1997. – 414 с. – (Миф, религия, культура). – ISBN 5-7380-0050-1,5-7914-0014-4
1263203
  Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 1149 с.


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1263204
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994 ; т. 3, 1996 ; т. 4, 1998


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1263205
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Пояснення скоpочень, ужитих в словаpі, і список дpукованих джеpел: с. [4] на початку кн. ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн.


  Зміст конволюту:
1263206
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1263207
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1263208
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1263209
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 293, [5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [1] - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1896, т. 3 Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1263210
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 285, [17, 5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [110-126] у кінці тому
1263211
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 3 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1263212
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3].
1263213
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3]. - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1263214
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 4 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 238, [4] с.
1263215
  Уманець М. Словарь росийсько-український / М. Уманець, А. Спілка, 1925. – 1149с.
1263216
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 3 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 286, [6] с.
1263217
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 238, [4] с.
1263218
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / ібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – Т. 3 : П - С. – 238, [4] с.
1263219
  Гиганов И. Словарь российско-татарский : Собранный в Тобольском Главном народном училище, учителем татарского языка священником Иосифом Гигановым, и муллами Юртовскими свидетельствованный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1804
1263220
  Манаенкова А.Ф. Словарь русских говоров Белоруссии / А.Ф. Манаенкова. – Минск, 1989. – 231с.
1263221
  Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья / Л.Е. Элиасов. – М., 1980. – 472с.
1263222
   Словарь русских говоров Кузбасса. – Новосибирск : Новосибирский гос.пед.ин-т, 1976. – 234 с.
1263223
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1978. – 133с.
1263224
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1980. – с.
1263225
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1982. – 141с.
1263226
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1986. – 129с.
1263227
   Словарь русских говоров Новосибирской области. – Новосибирск, 1979. – 605с.
1263228
   Словарь русских говоров Приамурья. – М, 1983. – 342с.
1263229
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та
Вып. 1 : А - И. – 1986. – 160 с.
1263230
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та
Вып. 2 : К – Н. – 1987. – 132 с.


  представлена лексика старожильческих говоров 70 населенных пунктов трех районов Бурятии, примыкающих к Байкалу с южной и восточной стороны, – Баргузинского, Кабанского и Тункинского
1263231
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та. – ISBN 5-7430-0042-5
Вып. 3 : О - Р. – 1988. – 152 с.
1263232
   Словарь русских говоров Прибайкалья : [В 4 вып.]. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та. – ISBN 5-7430-0086-7
Вып. 4 : С - Я. – 1989. – 144 с.
1263233
   Словарь русских говоров среднего Урала. – Свердловск : Уральский гос.ун-т
Т.2 : К- Н. – 1971. – 214 с.
1263234
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
1. – 1964. – 208с.
1263235
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
3. – 1981. – 128с.
1263236
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
4. – 1983. – 136с.
1263237
   Словарь русских говоров Среднего Урала. – Свердловск
7. – 1988. – 188с.
1263238
   Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. – Красноярск, 1968. – 232с.
1263239
   Словарь русских донских говоров. – Ростовн/Д
1. – 1975. – 172с.
1263240
   Словарь русских донских говоров. – Ростов -на-Дону
2. – 1976. – 224с.
1263241
   Словарь русских донских говоров. – Ростов -на-Дону
3. – 1976. – 208с.
1263242
   Словарь русских историзмов : Учеб. пособие / Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри; Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри. – Москва : Высшая школа, 2005. – 232с. – ISBN 5-06-005084-Х
1263243
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – Москва, 1966. – 384с.
1263244
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – 2-е изд., стереотип. – М., 1980. – 384с.
1263245
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Н.А. Петровский. – 3-е изд., стер. – М., 1984. – 384с.
1263246
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен : Более 3000 имен / Н.А. Петровский. – 6-е изд., стереот. – Москва : АСТ, Астрель, Русские словари, 2005. – 477с. – ISBN 5-17-002940-3; 5-271-00445-7; 5-98010-018-0
1263247
   Словарь русских народных говоров. – М.-Л., 1965. – 304с.
1263248
   Словарь русских народных говоров. – Москва-Л., 1966. – 316с.
1263249
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1968. – 360с.
1263250
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1969. – 356с.
1263251
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1970. – 344с.
1263252
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1970. – 359с.
1263253
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 355с.
1263254
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 369с.
1263255
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 362с.
1263256
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1974. – 388с.
1263257
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1976. – 363с.
1263258
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1977. – 358с.
1263259
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1977. – 368с.
1263260
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1978. – 376с.
1263261
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1979. – 399с.
1263262
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1980. – 376с.
1263263
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1981. – 383с.
1263264
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1982. – 367с.
1263265
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1983. – 359с.
1263266
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1985. – 376с.
1263267
   Словарь русских народных говоров. – Л
Вып. 21. – 1986. – 360с.
1263268
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1987. – 368с.
1263269
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1987. – 375с.
1263270
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1989. – 367с.
1263271
   Словарь русских народных говоров. – Л
Вып. 25. – 1990. – 352с.
1263272
   Словарь русских народных говоров. – Л : Наука, 1991. – 352с.
1263273
  Степанов В.П. Словарь русских писателей 18 века / В.П. Степанов. – Л, 1975. – 94с.
1263274
   Словарь русских писателей XVIII века. – Л, 1988. – 356с.
1263275
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – 3-е изд. стереотип. – Москва, 1966. – 535с.
1263276
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – Москва, 1967. – 536 с.
1263277
  Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1991. – 534с.
1263278
  Евгений митрополит Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России / сочинение митрополита Евгения. – Москва : Изд. Москвитянина ; В Унив. тип.
Т. 1-2. – 1845. – II, 320, 290, XVI с.
1263279
   Словарь русских синоним или сословов, составленный Редакциею нравственных сочинений. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Третьего деп. М-ва гос. имуществ
Ч. 1. – 1840. – XVI, 496 с.
1263280
  Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / сост. Н. Абрамов. – 4-е изд., стер. – Петроград : типография В. Безобразов и К, 1915. – VIII, 176 с.
1263281
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
1. – 1964. – 144с.
1263282
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
2. – 1965. – 233с.
1263283
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
3. – 1967. – 250с.
1263284
   Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби. – Томск
Ч1. – 1975. – 278с.
1263285
  Яковлева Г.А. Словарь русских терских говоров / Г.А. Яковлева. – Нальчик, 1985. – 176с.
1263286
  Коновалов Э.Г. Словарь русских художников : новый полный биографический / Э.Г. Коновалов. – Москва : Эксмо, 2008. – 574с. – (Шедевры мирового искусства). – ISBN 978-5-699-20636-0
1263287
   Словарь русско-английский англо-русский. – Минск : Сидумент, 1994. – 308с.
1263288
   Словарь русско-английский и англо-русский. – Репринт по изданию 1969. – Киев, 1993. – 592с. – ISBN 5-7987-0560-9
1263289
   Словарь русско-английский, англо-русский. – 3rd ed. – Glasgow : Harper Collins, 2003. – 750 с. – ISBN 5-93390-200-4
1263290
   Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа
Т. 1 : А - К. – 1896. – VIII, [4], 318, [9] с. – На 1 сторінках назва: Словарь росийсько-український. - Конволют. Перепл. т. 1-4.


  А. Гурт - колективний псевдонім Т. Десятина-Лук"яніва, Трохима Зінківського, Михайла Комарова, Ольки Косач, В. Назаревського, Михайла Старицького, Костянтина Ухач-Охоровича та ін.
1263291
   Словарь русско-итальянский, итальяно-русский. – Москва, 1989. – 128с.
1263292
  Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М. Кочерган. – Киев : ВЦ "Академія", 1997. – 400 с. – ISBN 966-580-006-Х
1263293
   Словарь русского литературного словоупотребления. – Киев : Наукова думка, 1987. – 304с.
1263294
   Словарь русского языка. – Новое изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 2 : Невинность - Недовернуться. – 1933. – [4] c., стб. 161-316
1263295
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 11, вып. 3 : Лебедушка - Лезгинка. – 1934. – [4], с., стб. 321-480. – В наздз.: Академия наук СССР. Институт языка и мышления


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263296
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 12, вып. 2 : Малый - Масловый. – 1934. – [4], с., стб. 161-320с.


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263297
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 3 : Обкатить - Облупливать. – 1934. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263298
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 1, вып. 3 : Аллотриоморфный - Анархический. – 1935. – [4], с., стб. 385-544


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263299
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 1 : И. -Идеализироваться. – 1935. – [4], с., стб. 1-160


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263300
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 13, вып. 3 : Недовернуться - Нежунька. – 1935. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263301
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 4 : Облупливать - Ободрать. – 1935. – [4], с., стб. 481-640


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263302
   Словарь русского языка. Т. 1, вып. 4 // Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР, 1935. – Т. 1, вып. 3 : Аллотриоморфный - Анархический. – [4], с., стб. 545-704
1263303
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 3, ч. 2, вып. 4 : Нежуреный - Некрытый. – 1936. – [4], с., стб. 481-692


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263304
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 12, вып. 3 : Маслоглазый - Махать. – 1936. – [4], с., стб. 321-480


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263305
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 14, вып. 5 : Ободраться - Обратность. – 1936. – [4], с., стб. 641-820


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263306
   Словарь русского языка. – 7-е изд. – Москва ; Леннград : Изд. Академии наук СССР
Т. 5, вып. 1 : Д. - Даятельный. – 1937. – [2] с., стб. 1-252


  Перед загл.: т. 1, вып. 2 : Институт языка и мышления. Словарный отдел; т. 1, вып. 3 и след. : Академия наук СССР. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра Подзаг. т. 1, вып. 2 : Новое изд. ; т. 1, вып. 3 и след. : 7-е изд. Место изд. с 1935 г. ...
1263307
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 1949. – 968с.
1263308
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 2-е изд.испр. доп. – М., 1952. – 848с.
1263309
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 3-е изд. – Москва, 1953. – 848с.
1263310
   Словарь русского языка. – М
1. – 1957. – 964с.
1263311
   Словарь русского языка. – М
2. – 1958. – 1014с.
1263312
   Словарь русского языка. – М
3. – 1959. – 992с.
1263313
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1960. – 900с.
1263314
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Около 53 000 слов / С.И. Ожегов. – 4-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 900с.
1263315
   Словарь русского языка. – М
4. – 1961. – 1088с.
1263316
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 5-е изд. стер. – М., 1963. – 900с.
1263317
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 7-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 900с.
1263318
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 8-е изд. стер. – Москва, 1970. – 900с.
1263319
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : около 57 000 слов / С.И. Ожегов. – 9-е изд. испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 847с.
1263320
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 10-е изд стер. – Москва, 1973. – 847с.
1263321
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 11-е изд стер. – М., 1977. – 847с.
1263322
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 13-е изд. испр. – Москва, 1981. – 816с.
1263323
   Словарь русского языка : В 4-х томах. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т. 1 : А - Й. – 1981. – 698 с.
1263324
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 14-е изд. стер. – Москва, 1982. – 816с.
1263325
   Словарь русского языка. – М
Т. 2. – 1982. – 736с.
1263326
   Словарь русского языка : В 4-х томах. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т. 2 : А - Й. – 1983. – 736 с.
1263327
   Словарь русского языка. – М
3. – 1983. – 752с.
1263328
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред доктора филологических наук Н.Ю.Шведовой. – 16-е изд., исправленное. – Москва : Русский язык, 1984. – 797 с.
1263329
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 18-е изд. стер. – М., 1986. – 795с.
1263330
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 18-е изд. стер. – М., 1987. – 795с.
1263331
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 20-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 748с.
1263332
   Словарь русского языка. – М
Т. 4. – 1988. – 795с.
1263333
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 21-е изд. перераб. доп. – М., 1989. – 924с.
1263334
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 22-е, стер. – Москва : Русский язык, 1990. – 921с.
1263335
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : 70000 слов / С.И. Ожегов. – 23-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 915 с. – ISBN 5-200-01088-8
1263336
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02673-3(Т.1);5-200-02672-5;5-87548-044-0(т.1);5-87548-048-
Т.1 : А-Й. – 1999. – 702с.
1263337
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02674-1(Т.2);5-200-02672-5;5-87548-045-9(Т.2);5-87548-048-
Т.2 : К-О. – 1999. – 736с.
1263338
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02675-Х(Т.3);5-200-02672-5; 5-87548-046-7(Т.3);5-87548-048
Т.3 : П-Р. – 1999. – 752с.
1263339
   Словарь русского языка. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-02676-8 (Т.4);5-200-02672-5; 5-87548-047-5 (Т.4);5-87548-3
Т.4 : С-Я. – 1999. – 800с.
1263340
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Около 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов ; Под ред. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – Москва : Оникс, Мир и Образование, 2006. – 976с. – ISBN 5-488-00379-7; 5-94666-283-X
1263341
   Словарь русского языка 11-17 вв.. – Москва : Наука
Вып. 2 : (В - Волога). – 1975. – 319с.
1263342
   Словарь русского языка 11-17 вв.. – Москва : Наука
Вып. 13 : (Опасъ - Отработыватися). – 1987. – 316с.
1263343
   Словарь русского языка 11-17 вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010899-5
Вып. 14 : (Отрава - Персоня). – 1988. – 311с.
1263344
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 1 : (А-Б). – 1975. – 371с.
1263345
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып 3. – 1976. – 288с.
1263346
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 4 : (Г - Д). – 1977. – 403с.
1263347
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып 5. – 1978. – 392с.
1263348
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 6 : (Зипунъ - Иянуарий). – 1979. – 359с.
1263349
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 7 : (К - Крагуярь). – 1980. – 403с.
1263350
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 8 : Крада - Лящина. – 1981. – 352с.
1263351
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука
Вып. 9 : (М). – 1982. – 357с.
1263352
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып 10. – 1983. – 327с.
1263353
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып. 11. – 1986. – 456с.
1263354
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – М
Вып. 12. – 1987. – 381с.
1263355
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-010921-5
Вып. 15 : (Перстъ - Подмышка). – 1989. – 285с.
1263356
   Словарь русского языка XI-XVII вв.. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-011057-4
Вып. 17 : (Помаранецъ - Потишати). – 1991. – 295с.
1263357
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1977. – 155-161с.
1263358
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1984. – 224с.
1263359
   Словарь русского языка XVIII века. – Л
1. – 1984. – 224с.
1263360
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1985. – 247с.
1263361
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1987. – 296с.
1263362
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1988. – 256с.
1263363
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1989. – 256с.
1263364
   Словарь русского языка XVIII века. – Л, 1991. – 256с.
1263365
   Словарь русского языка в 4-х т.. – Изд.3-е, стереотип. – М : Русский язык
Т. 1 : А - Й. – 1985. – 696с.
1263366
   Словарь русского языка в 4-х т.. – М
Т. 2. – 1986. – 736с.
1263367
   Словарь русского языка в 4-х т.. – М
Т. 3. – 1987. – 750с.
1263368
   Словарь русского языка Х1-ХУП вв.. – М
Вып 16. – 1990. – 294с.
1263369
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук
Т. 4, вып. 10 : Крикун - Крошечный. – 1926. – VII c., стб. 2881-3040
1263370
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 1 : Не - Невремище. – 1927. – [2], III c., стб. 1-160
1263371
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 4 (с начала издания, 7-й) : Заграять - Закреплять. – 1890. – VII c., стб. 953-1272
1263372
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 4 (с начала издания, 7-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – VII c., стб. 953-1272
1263373
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
[Т. 1], вып. 1 : А - Втас. – 1891. – [2], XIV с., 576 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1263374
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1895. – 81 с. разд. паг., 1250 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1263375
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1, вып. 3 : 1. Да- Дя : 2. Поправки и опечатки. – 1895. – [3], 21 с., стб. 949-1250. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1263376
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – 1897. – c. XXX, 320 стб. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 2-4
1263377
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – 1897. – c. XXX, 320 стб.
1263378
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2. Вып. 2 (с начала издания, 5-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – XV c., стб. 321-632
1263379
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 2 (с начала издания, 5-й) : Железный - За. – 1898. – XV c., стб. 321-632
1263380
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 3 (с начала издания, 6-й) : За - Заграчить. – 1899. – [4], III c., стб. 633-952
1263381
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 3 (с начала издания, 6-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1897. – Т. 2, вып. 1 : Е - Железный. – [4], III c., стб. 633-952
1263382
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 5-7
1263383
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592
1263384
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) : Заносить - Засада. – 1902. – VII c., стб. 1593-1912
1263385
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1593-1912
1263386
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1913-2232
1263387
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) : Засада - Заудиться. – 1903. – VII c., стб. 1913-2232
1263388
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – 1905. – VII c., стб. 2233-2552
1263389
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – 1905. – VII c., стб. 2233-2552. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 8-9
1263390
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – 1906. – VII c., стб. 1-320
1263391
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – 1906. – VII c., стб. 1-320. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 4, вып. 1-5
1263392
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 9 (с начала издания, 12-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1905. – Т. 2, вып. 8 (с начала издания, 11-й) : Заудок - Зелье. – VII c., стб. 2253-2966
1263393
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 9 (с начала издания, 12-й) : Зельеце - Зятюшко. – 1907. – VII c., стб. 2253-2966
1263394
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 2 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 321-640
1263395
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 2 : Кампия - Качалка. – 1908. – VII c., стб. 321-640
1263396
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 3 : Качалка - Класться. – 1909. – VII c., стб. 641-960
1263397
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 3 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 641-960
1263398
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 4 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 961-1280
1263399
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 4 : Класться - Когда. – 1910. – VII c., стб. 961-1280
1263400
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 5 : Когда - Колпак. – 1911. – VII c., стб. 1281-1600
1263401
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 5 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1906. – Т. 4, вып. 1 : К - Кампилит. – VII c., стб. 1281-1600
1263402
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – 1912. – VII c., стб. 1601-1920
1263403
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – 1912. – VII c., стб. 1601-1920. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 4, вып. 6-9
1263404
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 7 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 1921-2240
1263405
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 7 : Концепция - Корпунья. – 1913. – VII c., стб. 1921-2240
1263406
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 8 : Корпусистый - Кошнячек. – 1914. – VII c., стб. 2241-2560
1263407
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 8 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 2241-2560
1263408
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – 1915. – VII c., стб. 1-320
1263409
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – 1915. – VII c., стб. 1-320
1263410
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 4, вып. 9 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – Т. 4, вып. 6 : Колпак - Концепция. – VII c., стб. 2561-2880
1263411
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 4, вып. 9 : Корпусистый - Кошнячек. – 1916. – VII c., стб. 2561-2880
1263412
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Российской Академии наук. – Петроград : Тип. Рос. Академии наук
Т. 3, вып. 1 : И - Изба. – 1922. – VII с. 224 стб.
1263413
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 5, вып. 1 : Л - Лактукон. – 1930. – [4] c., стб. 1-160
1263414
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 2. – 1930. – [4] c., стб. 161-320
1263415
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – Новое, перер. и доп. изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 1, Вып. 1 : А - Ажно. – 1932. – [4] c., стб. 1-224
1263416
   Словарь русского языка, составленный комиссией по русскому языку Академии наук СССР. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 1 : Не - Невинность. – 1932. – [4] c., стб. 1-160
1263417
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. Т. 5, вып. 2 / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – Т. 5, вып. 1 : Л. - Легкий. – [4], III c., стб. 321-480
1263418
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 6, вып. 1 : М - Малый. – 1927. – VII c., стб. 1-160
1263419
   Словарь русского языка, составленный постоянной словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 6, вып. 2 : Малый - Маститый. – 1929. – IV c., стб. 161-320
1263420
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 3, вып. 2 : Изба - Издергивать. – 1929. – [2], II c., стб. 225-384
1263421
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 8, вып. 2 : Невремя - Недорубщик. – 1929. – [2], II c., стб. 161-320
1263422
   Словарь русского языка, составленный словарной комиссией Академии наук СССР. – Ленинград : Изд. Академии наук СССР
Т. 9, вып. 1 : О - Обезоруживать. – 1929. – [2], II c., стб. 1-160
1263423
   Словарь русского языка.В 4-х томах. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык
Т.3 : П - Р. – 1984. – 750с..
1263424
   Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири ХУП - первой половины ХУШ в.. – Новосибирск, 1991. – 179с.
1263425
  Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – Москва : Наука, 1978. – 187с.
1263426
  Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – М, 1988. – 187с.
1263427
  Волостнова М.Б. Словарь русской транскрипции географических названий / сост. М.Б. Волостнова. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Географические названия на территории СССР. – 1955. – 132 с.
1263428
   Словарь русской транскрипции географических названий. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Географические названия на территории зарубежных стран. – 1959. – 168 с.
1263429
  Комаров Ф.К. Словарь русской транскрипции терминов и слов, встречающихся в географических названиях Якутской АССР / Ф.К. Комаров. – Москва, 1964. – 136с.
1263430
  Будовниц И.У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до 18 века. / И.У. Будовниц. – М, 1962. – 398с.
1263431
  Леклерк де Монлино Словарь ручной натуральной истории, содержащий историю, описание и главнейшия свойства животных, растений и минералов : с предыдущим философическим рассуждением о способе вводить свой разум во учение истории естественной : издание полезное для испытателей естества, физиков, аптекарей, купцов, художников и всех особ провождающих жизнь в деревне / переведено с французскаго языка с пополнениями из лучших авторов и вещей нужных для России, Василием Левшиным. – Москва : в тип. Компании типографической
Ч. 1-2. – 1788. – XXXII, 321, X, 322с. – Авт. установлен по интернет-поиску. - Каждая часть имеет собств. тит.л. и пагинацию
1263432
   Словарь светотехнических терминов на русском, немецком, английском и французском языках. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 548 с.
1263433
  Валентович С.В. Словарь свободных словосочетаний : учеб. пос. по нем. яз. для студ. 1 курса / С.В. Валентович. – Москва, 1964. – 180 с.
1263434
   Словарь семилетки. От А до Я. – М, 1960. – 398с.
1263435
   Словарь символов и знаков : сюжеты и явления в символах : широчайший спектр символики в искусстве и мифологии. – Минск : Харвест, 2004. – 512с. – ISBN 985-13-2414-0
1263436
   Словарь синонимов. – Л, 1975. – 648с.
1263437
   Словарь синонимов : Справочное пособие. – Л : Наука, 1976. – 648с.
1263438
   Словарь синонимов. – Л, 1977. – 648с.
1263439
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 600 с.
1263440
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 3-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 600 с.
1263441
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1975. – 600 с.
1263442
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : ок. 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 600 с.
1263443
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справ. : ок. 11000 синоним. рядов / З.Е. Александрова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 493, [1] с.
1263444
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов : [учебный] / Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская, В.И. Зимин, О.М. Ким, Н.П. [и др.] Колесников; [Л.П. Алекторова и др.]. – 2-е изд., исправ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 333, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-17-012102-4; 5-271-03478-X
1263445
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справочник: около 11000 синонимических рядов / З.Е. Александрова. – 14-е изд., стер. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 562 с. – ISBN 5-9576-0241-8
1263446
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов / Л.П. Алекторова [ и др. ]. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 336с. – ISBN 978-5-271-03478-7
1263447
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Ленинград : Наука
Т. 1 : А - Н. – 1970. – 680с.
1263448
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Л
Т. 2 : О - Я. – 1971. – 856с.
1263449
  Морен М.К. Словарь синонимов французского языка. Пособие для студ. пед. ин-тов. / М.К. Морен, Н.А. Шигаревская. – М.-Л., 1964. – 350с.
1263450
   Словарь Синьхуа по каллиграфии перьевой ручкой. – Гирин : Наука и техника, 1992. – 296 с. – текст кн. на кит. яз.
1263451
   Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. – Москва : Русский язык, 1979. – 536с.
1263452
  Басс Словарь словосочетаний, наиболее употребляемых в английской научной литературе / Басс, ЭМ. – Москва, 1968. – 103с.
1263453
  Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка. / Г.П. Цыганенко. – Киев, 1982. – 241с.
1263454
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1974. – 311с.
1263455
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1980. – 116с.
1263456
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1985. – 153с.
1263457
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1988. – 145с.
1263458
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01421-2
Т.1 : A - L. – 1992. – 626с.
1263459
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : Специальное издание.В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01661-4
Т.2 : M - Z. – 1992. – 1229с.
1263460
   Словарь современного английского языка в картинках. – М, 1993. – 352с.
1263461
   Словарь современного иврита. – Тель-Авив, 1993. – 600 с.
1263462
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва-Л.
1. – 1948. – 736 с.
1263463
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
1. – 1950. – 768с.
1263464
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
2. – 1951. – 38с.
1263465
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 2 : В. – 1951. – 1393 с.
1263466
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
3. – 1954. – 1340с.
1263467
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва-Л.
4. – 1955. – 1364с.
1263468
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
5. – 1956. – 1918с.
1263469
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва-Л.
6. – 1957. – 1459 с.
1263470
   Словарь современного русского литературного языка. – Л
7. – 1958. – 1468с.
1263471
   Словарь современного русского литературного языка. – Л
Том 8. – 1959. – 1840с.
1263472
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
9. – 1959. – 1482с.
1263473
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
10. – 1960. – 1774с.
1263474
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
11. – 1961. – 1842с.
1263475
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
12. – 1961. – 1676с.
1263476
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
13. – 1962. – 1516с.
1263477
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
14. – 1963. – 1390с.
1263478
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
15. – 1963. – 1286с.
1263479
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
16. – 1964. – 1610с.
1263480
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
17. – 1965. – 2126с.
1263481
   Словарь современного русского литературного языка. – М
Т. 1. – 1991. – 864с.
1263482
   Словарь современного русского литературного языка. – М
2. – 1991. – 958с.
1263483
   Словарь современного русского народного говора. – М, 1969. – 612с.
1263484
  Торн Т. Словарь современного слэнга / Т. Торн. – М, 1996. – 592с.
1263485
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1982. – 445с.
1263486
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1988. – 320с.
1263487
   Словарь современной экономической теории Макмиллана. – Москва : Инфра-М, 1997. – 608с. – (Биб-ка словарей ИНФРА-М). – ISBN 0333576926,0333576934,5862254536
1263488
  Душенко К.В. Словарь современных цитат / К.В. Душенко. – Москва : Аграф, 1997. – 632с. – ISBN 5-7784-0031-4
1263489
  Душенко К.В. Словарь современных цитат : 4750 цитат и выражений ХХ век, их источники, авторы, датировка. / К.В. Душенко. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Эксмо, 2003. – 736с. – ISBN 5-04-010048-5
1263490
   Словарь современных экономических и правовых терминов. – Минск : Тєхналогія, 1999. – 542с. – ISBN 985-6234-71-9
1263491
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств : около 100 терминов. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 180с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-7563-0288-3
1263492
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств. [Електронний ресурс] : более 200 терминов / Межгос. фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ; МИСиС. – Москва : [б. и.], 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. - № гос. регистрации 0321203244
1263493
  Берлин М.И. Словарь сокрацений французского языка / М.И. Берлин. – Минск, 1967. – 44с.
1263494
  Блувштейн В.О. Словарь сокращений английского, немецкого, голландского и скандинавских языков : Свыше 33000 сокращений / сост.: В.О. Блувштейн. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1964. – 883 с.
1263495
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : 12500 сокращений / сост. Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под рук. Д.И. Алексеева ; под общ. ред. Б.Ф. Корицкого. – Москва : ГИС, 1963. – 486 с.
1263496
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 15 000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 415 с.
1263497
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17 700 сокращений / Д.И. Алексеев [и др.] ; под ред. д-ра филол. наук, проф. Д.И. Алексеева. – изд. 3-е, с прилож. новых сокращений. – Москва : Русский язык, 1983. – 488 с.
1263498
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; по ред. Д.И. Алексеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 486 с.
1263499
   Словарь сокращений французского языка. – М, 1968. – 671с.
1263500
  Масикевич Е.С. Словарь сокращений. Слова и словосочетания на иностранных европейских языках в каталогизационном и библиографическом описании / Е.С. Масикевич. – Москва, 1970. – 294с.
1263501
   Словарь сочетаемости слов русского языка. – М, 1983. – 686с.
1263502
   Словарь сочетаемости слов русского языка : около 2500 словарных статей / П.Н. Денисов, Н.К. Зеленова, Б.М. Кочнева, З.С. Кузнецова, В.В. Морковкин; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ; под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина ; Денисов П.Н. [ и др.]. – 3-е изд., испр. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 816 с. – ISBN 5-17-011787-6
1263503
  Воробьева М.Б. Словарь сочетаний слов французского научного языка. / М.Б. Воробьева, Н.В. Гущинская. – Ленинград : Наука, 1979. – 334с.
1263504
  Рогожникова Р.П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову : нареч, служеб., модал. единства / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1983. – 144с.
1263505
  Виноградова В.Л. Словарь справочник "Слова о полку Игореве"выпуск 3. – Ленинград : Наука, 1969. – 182 с.
1263506
  Близнец В.Ф. Словарь справочник банковских терминов / В.Ф. Близнец. – Минск, 1989. – 190с.
1263507
  Атабеков Н.А. Словарь справочник иллюстратора научно технической книги / Н.А. Атабеков. – Москва, 1974. – 283с.
1263508
  Лесохин А.Ф. Словарь стандартных терминов и обозначений на основе общесоюзных, иностранных национальных и международных стандартов терминологии обознаяений / А.Ф. Лесохин. – Л.-М., 1936. – 196с.
1263509
   Словарь старославянского языка восточнославянской редакции Х1-ХШ вв. – К, 1987. – 177с.
1263510
  Бородина М.А. Словарь старофранцузского языка / М.А. Бородина. – Москва-Л., 1955. – 275 с.
1263511
   Словарь страховых терминов. – М., 1925. – 145 с.
1263512
   Словарь страховых терминов. – М., 1991. – 331с.
1263513
   Словарь структурных слов русского языка. – Москва : Лазурь, 1997. – 420с. – ISBN 5-85806-011-0
1263514
  Холл Джеймс (Jаmеs Наll) Словарь сюжетов и символов в искусстве = Dictionary of subjects and symbols in art / Холл Джеймс (Jаmеs Наll); Пер. с англ. и вступ. статья Александра Майкапара; Оформл. В.Осипяна. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656c. – (Академия). – ISBN 5-232-01078-6
1263515
   Словарь таджикского языка. – Сталинабад, 1959. – 80с.
1263516
   Словарь таджикского языка (х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1263517
   Словарь таджикского языка (Х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1263518
  Пави П. Словарь театра. / П. Пави. – Москва, 1991. – 480с.
1263519
   Словарь тематический русско-китайский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 9000 слов / [сост. Лихачева Е.В.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2010. – 383, [1] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-140-0
1263520
   Словарь тематический русско-японский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 3000 слов / [сост. Таранов А.М.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2012. – 158, [2] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-139-4
1263521
  Борисевич А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека / А.И. Борисевич. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271с.
1263522
  Аракелян Э.М. Словарь терминов и понятий по курсу физики : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / Э.М. Аракелян. – Москва : Высшая школа, 1978. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 108
1263523
  Реймерс Н.Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. / Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков. – Москва : Наука, 1982. – 145с.
1263524
   Словарь терминов микробиологии. – Рига, 1971. – 96с.
1263525
  Нифантьев Э.Е. Словарь терминов органической химии: Метод. пособие для студентов хим. и биол.-хим. фак. пединст. / Э.Е. Нифантьев. – М., 1978. – 110с.
1263526
  Пахомова Г.И. Словарь терминов по водному режиму растений / Г.И. Пахомова. – Казань, 1984. – 31с.
1263527
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев. – Москва, 1975. – 215с.
1263528
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев, В.В. Мальченко. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 240 с.
1263529
  Ибраимов С. Словарь терминов по гидротехнике и мелиорации / С. Ибраимов. – Фрунзе, 1960. – 124с.
1263530
   Словарь терминов по информатике. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1263531
   Словарь терминов по информатике на русском и английском языках / Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный; Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный ; под ред. А.И. Михайлова ; АН СССР, Гос. комитет СМ СССР по науке и технике ; ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1263532
  Метелкин А.И. Словарь терминов по курсу сельхозяйственной микробиологии. / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – Балашиха, 1959. – 92с.
1263533
   Словарь терминов по металловедению и термической обработке. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1263534
  Сарычева Т.Г. Словарь терминов по морфологии продуктид (brachiopoda) / Т.Г. Сарычева. – Москва, 1970. – 84 c.
1263535
   Словарь терминов по обработке информации. – М, 1969. – 424с.
1263536
   Словарь терминов по физике. – Баку : Элм, 1986. – 112 с.
1263537
   Словарь терминов разведочной геофизики. – Москва : Недра, 1989. – 183с. – ISBN 5-247-00915-0
1263538
   Словарь технических терминов по механике грунтов и фундаментостроению. – М, 1958. – 140с.
1263539
  Хитон Дж.Б. Словарь типичных ошибок английского языка / Дж.Б. Хитон, Н.Д. Тэтрон. – М., 1991. – 297с.
1263540
   Словарь толковый древне-новогреческий. – 4 с.
1263541
  Литвин И.П. Словарь топонимической лексики Латинской Америки / И.П. Литвин. – М., 1983. – 265с.
1263542
   Словарь транскрипции китайских слов. – Пекин, 1991. – 821с.
1263543
  Полухина В. Словарь тропов Бродского (на материале сборника "Часть речи") / В. Полухина, Ю. Пярли. – Тарту, 1995. – 342с.
1263544
  Гринбаум С. Словарь трудностей английского языка. / С. Гринбаум, Д. Уиткат. – Москва : Русский язык, 1990. – 786с. – ISBN 5-200-01512-X
1263545
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – Москва, 1976. – 680с.
1263546
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – Москва, 1981. – 704с.
1263547
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка : Около 30 000 слов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 3-е, доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 704с.
1263548
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка : около 30 000 слов / Э Д. Розенталь. – 4-е изд., стереотп. – Москва : Русский язык, 1985. – 703с.
1263549
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – Москва, 1986. – 703с.
1263550
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – Москва, 1987. – 413с.
1263551
  Урдэнг Л. Словарь трудных слов / Л. Урдэнг. – М., 1996. – 320с.
1263552
  Сурова Н.В. Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке / Н.В. Сурова, Тюменцев-Хвыля, Хвыля-Тюменцева. – Київ : Юніверс, 1999. – 180с. – ISBN 966-7305-14-7
1263553
  Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. / Е.Н. Шипова. – Алма-Ата, 1976. – 444с.
1263554
   Словарь ударений в помощь диктору. – М, 1954. – 476с.
1263555
  Огиенко И.И. Словарь ударений в русском языке и правила русского ударения : Пособие для учащихся и самообразования / И.И. Огиенко. – Киев : И.И. Самоненко, 1911. – 175 с. – В 2-м изд. загл.: Русское литературное ударение. – (Библиотека дешевых словарей по русскому языку / И.И. Огиенко)
1263556
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва. – Москва
1. – 1967. – с.
1263557
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Совецкая энциклопедия
2. – 1968. – 688 с.
1263558
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – с.
1263559
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под. ред. Д.Э. Розенталя. – 4-е, стереотип. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1971. – 688 с.
1263560
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 75000 словарных единиц / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 808 с.
1263561
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8739-2
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496 с.
1263562
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8740-6
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 578 с.
1263563
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8738-4
Т. 3. – 1996. – 508 с.
1263564
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8742-2
Т. 4 : Р-Я. – 1996. – 566 с.
1263565
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с.
1263566
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Т. 4 : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III c.
1263567
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 1 : А - Ж. – 1958. – XLII, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Б.Д. Грінченко , Київ, 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.
1263568
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 2 : З - Н. – 1958. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1907
1263569
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 3 : О - П. – 1959. – 506 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1263570
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 4 : H - Я. – 1959. – 563 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1263571
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Б.Д. Гринченко; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 2 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1908
1263572
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Грінченко Б., Київ, 1908, т. 2, З - Н - 1-573 с. ; 1909, .т. 3, О - П. - 1- 506 с. ; 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1263573
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1263574
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. Конволют. Переплетено з: Словарь української мови / Бориса Грінченка, т. 3 : О - П. - Львів, 1909. - [3], 507 с.:


  Переплетено з: Грінченко Б.Д.(Борис Дмитрович) Словник української мови,Т. 2: З - Н/Зібрала редакція журнала "Киевская Старина" ; Упорядував з додатком власного матеріялу, Борис Грінченко.– Київ:[Дpук. 1-ї Спілки Дpук. Спpави ; Дpук. H.Т. ...
1263575
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж
1263576
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1263577
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 506 с.
1263578
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1263579
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 1 : А - Ж. – 563, III с.
1263580
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1909. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1907-1909
1263581
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с. – Тит. л. парал. на рус. и укр. яз. - Толкование слов на рус. яз. - Конволют. Перепл. с: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко
1263582
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1908. – Т. 2 : З - Н. – 506 с.
1263583
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 4 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III с.
1263584
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 4 : Р - Я. – 1909. – 563 с.
1263585
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1263586
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 506 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1263587
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 1] : А - Н. – 1924. – 1109, [5] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1263588
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 2] : О - Я. – 1924. – 1073, [1] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1263589
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-038-X
Т. 1, т. 2 : А-Ж, З-Н. – 1997. – с.1-494, с.1-578. – Друкується за виданням 1907 р. фотоспособом
1263590
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-039-8
Т. 3, т. 4 : О-П, Р-Я. – 1997. – с.1-506., с.1-563. – Друкується за виданням 1909 р. фотоспособом
1263591
   Словарь української мови. В 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б.Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-002286-3(т.1)
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1263592
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7(т.2)
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 588с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1263593
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядк.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7
Т. 3 : О-П. – 1997. – 516с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1263594
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упоряд.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0082-0
Т. 4 : Р-Я. – 1997. – 616с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1263595
   Словарь употребительности слов учебника И.В. Савельева "Курс общей физики". – К, 1971. – 383с.
1263596
   Словарь употребительных английских пословиц. – М, 1985. – 231с.
1263597
   Словарь употребительных английских пословиц. – 2-е изд., стер. – М, 1988. – 228с.
1263598
   Словарь употребительных английских пословиц. – 3-е изд., стер. – М, 1990. – 228с.
1263599
   Словарь употребления глаголов китайского языка. – Шанхай, 1987. – 960с.
1263600
  Убин И.И. Словарь усилительных словосочетаний русского и английского языков / И.И. Убин. – Москва, 1987. – 295 с.
1263601
  Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический) : Около 1500 единиц / В.М. Огольцев. – Москва : Русские словари, Астрель, АСТ, 2001. – 800с. – ISBN 5-17-008794-2; 5-271-02505-5; 5-93259-021-1
1263602
  Чулков М.Д. Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращающихся в торговле. – Москва : В тип. Понамарева, 1788. – [2], 226 с. – Авт. установ. по интернет-поиску


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1263603
   Словарь физиологических терминов. – Москва : Наука, 1987. – 448с.
1263604
  Болсун А.И. Словарь физических и астрономических терминов / А.И. Болсун, Е.Н. Рапанович. – Минск : Народная асвета, 1986. – 222 с.
1263605
   Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 731 с. – Посвящается 250-летию Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. ф-та Московского ун-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова. – (Серия "Библиотека словарей "Инфра-М"). – ISBN 978-5-16-002328-1
1263606
   Словарь фотографических и кинематографических терминов. – Баку, 1965. – 111с.
1263607
  Бухарева Н.Т. Словарь фразеологимзмов и иных устойчивых словосочетаний русских говорв Сибири / Н.Т. Бухарева, А.И. Федоров. – Новосибирск, 1972. – 207с.
1263608
  Жуков В.П. Словарь фразеологических синонимов русского языка : Около 730 синонимических рядов / В.П. Жуков, М.И. Сидоренко, В.Т. Шкляров. – Москва : Русский язык, 1987. – 448с.
1263609
  Псальмон Ф. Словарь французскаго языка для русских / Ф. Псальмон. – Одеса
Французско-русская : Ч. 1. – 1913. – 453 c.
1263610
  Псальмон Ф. Словарь французскаго языка для русских / Ф. Псальмон. – Изд. 4-е. – Одесса
Французско-русская : Ч. 1. – 1916. – 453 c.
1263611
   Словарь французско-русский русско-французский = Dictionnaire francais-russe russe-francais. – Донецк : Сталкер, 1999. – 512с. – ISBN 966-596-370-8
1263612
   Словарь французско-русский, русско-французский = Dictionnaire Francais-Russe Russe-Francais : [44 000 слов и словосочетаний] / [сост. О.В. Овчарук, Е.М. Андрашко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 503, [1] с. : табл. – (Новый словарь). – ISBN 966-569-055-8
1263613
  Северак Словарь французского языка / Северак. – [Б. м. : б. и. – 415, [1] с. – Без тит. арк.
1263614
  Бусев А.И. Словарь химических терминов : пособие для учащихся / А.И. Бусев, И.П. Ефимов. – Москва : Просвещение, 1971. – 207с.
1263615
   Словарь химических терминов. – Баку, 1987. – 120с.
1263616
   Словарь членов общества любителей российской словесности при Московском университете 1811-1911. – Москва. – 344 с.
1263617
  Капул Н.П. Словарь чтений японских имён и фамилий / Н.П. Капул, В.Ф. Кириленко. – Москва : Русский язык, 1990. – 532с.
1263618
  Комаров Ф.К. Словарь чукотских, корякских и эскимосских терминов и других слов, встречающихся в географических названиях СССР / Ф.К. Комаров. – М., 1972. – 172с.
1263619
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции / Н.П. Зелепукин. – Киев, 1982. – 208с.
1263620
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции. / Н.П. Зелепукин. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1985. – 183с.
1263621
  Рогожникова Р.П. Словарь эквивалентов слова. Наречные, служ., модальные единства / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1991. – 254с.
1263622
  Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Л., 1979. – 567с.
1263623
   Словарь эризированных слов пекинского диалекта. – Пекин, 1991. – 646с.
1263624
  Короленко И.А. Словарь этимологических дубетов испанского языка / И.А. Короленко. – Л, 1969. – 116с.
1263625
   Словарь юного книголюба. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 291с.
1263626
   Словарь юридический. – 3030с.
1263627
  Чулков М.Д. Словарь юридический. – Москва
Ч. 2, Отд. 3 : С 1755 по 1775 год. – 1791. – 2431 с. – Видання старою орфографією.


  Рік видання та ім"я автора-упорядника у книзі не зазначено. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича ...
1263628
   Словарь юридических и государственных наук / Под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова; При участии проф. В.Н. Александренко, С.М. Бараца, прив.-доц. В.Э. Вальденберга [и др.]. – [1901]-[1902]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1, вып. 1-3-5. – 1901. – VII с., 2526 стб.
1263629
   Словарь юридических терминов. – 2-е изд., доп. – Баку, 1961. – 312с.
1263630
  Ислами М. Словарь языка Довлет-Мамеда Азади. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ислами М.; Туркмен. гос. ун-тет. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1263631
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-570-0
Вып. 1 : Исследования и материалы по стихосложению М.В. Ломоносова. – 2010. – 394, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1263632
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-591-5
Вып. 2 : Метрико-строфический справочник к произведениям М.В. Ломоносова / Лалетина О.С., Хворостьянова Е.В. – 2010. – 339, [1] с. : ил. – Указ.: с. 158-181 .- Прил.: c. 182-339. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1263633
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-769-8
Вып. 3 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Лексикон стиховых окончаний. – 2011. – 618, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Алф. указ. словоформ : с. 582-619
1263634
   Словарь языка М.В. Ломоносова : материалы к словарю языка М.В. Ломоносова / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-770-4
Вып. 4 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Обратный словарь рифменных сегментов и безрифменных окончаний. Указатели. – 2011. – 1098, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Указ.: с. 1044-1098
1263635
   Словарь языка Пушкина. – М
1. – 1956. – 806 с.
1263636
   Словарь языка Пушкина. – М
2. – 1957. – 896 с.
1263637
   Словарь языка Пушкина. – М
3. – 1959. – 1070 с.
1263638
   Словарь языка Пушкина. В 4-х т.. – М
Т. 4 : С -Я. – 1961. – 1045 с.
1263639
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
1. – 1985. – 754с.
1263640
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
2. – 1986. – 747с.
1263641
  Григорьев В.П. Словарь языка русской советской поэзии. / В.П. Григорьев. – М., 1965. – 224с.
1263642
  Элмор Терри Р. Словарь языка средств массовой информации США / Терри Р. Элмор. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1992. – 668с. – ISBN 5-200-01670-3
1263643
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1263644
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1263645
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1263646
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1263647
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1263648
   Словарь якутского. – Ленинград, 1928. – с.
1263649
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1909. – [4] с., 321-640 стб., [1] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1 : (a, б))
1263650
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1912. – [4] с., 641-960 стб., [2] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1)
1263651
   Словарь якутского языка / Пекарский Э.К. – Ленинград, 1929. – с.
1263652
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1953. – с.
1263653
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1958. – с.
1263654
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Киев ; Ирпень : Перун, 1996. – 544 с. – ISBN 966-569-000-0
1263655
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Ірпінь : Перун, 2006. – 544с. – Парал. тит. лист на испанском языке. – ISBN 966-569-000-0
1263656
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский.. – Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – Парал. тит. стр. испан. языком. – ISBN 966-569-000-0
1263657
   Словарь: Французско-русский. Русско-французский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 512с. – ISBN 966-569-055-8
1263658
   Словарьсправочник по китайской культуре. – Шанхай, 1988. – 1390с.
1263659
  Колесников Н.П. Словать антонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1972. – 314с.
1263660
   Словать исторический, или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 2. – 1790. – 541 с. – С показателем их главнейших сочинений
1263661
   Словацкая иллюстрация для детей : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 53, [3] с.
1263662
  Кандауров И.М. Словацкая легенда. / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1980. – 239 с.
1263663
   Словацкая литература. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 190с.
1263664
   Словацкая народная поэзия. – 2-е изд., доп. – М, 1989. – 429с.
1263665
   Словацкая новелла. – 2-е изд., доп. – М, 1967. – 392с.
1263666
   Словацкая новелла 19 - начала 20 вв. – 2-е изд., доп. – Л, 1988. – 580с.
1263667
   Словацкая поэзия 19 - 20 вв. – 2-е изд., доп. – М, 1964. – 406с.
1263668
  Широкова Л.Ф. Словацкая проза после 1989 года: тенденции, авторы, произведения // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1366
1263669
   Словацкая техническая библиотека. – 2-е изд., доп. – Братислава, 1967. – 58с.
1263670
   Словацкие народные разбойничьи песни и баллады. – Москва : Художественная литература, 1976. – 212с.
1263671
   Словацкие повести и рассказы. – М, 1953. – 479с.
1263672
   Словацкие повести и рассказы. – М, 1975. – 543с.
1263673
   Словацкие рассказы. – М, 1956. – 159с.
1263674
   Словацкие сказки. – М, 1949. – 179с.
1263675
   Словацкие сказки. – М, 1955. – 184с.
1263676
   Словацкие сказки. – Иркутск, 1956. – 192с.
1263677
  Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и миро-эпические песни / П.Г. Богатырев. – Москва, 1963. – 193 с.
1263678
   Словацко-русский разговорник для туристов. – Москва : Русский язык, 1980. – 232с.
1263679
  Шмигула В. Словацко-русский разговорник для туристов / В. Шмигула, В.И. Зотов. – М., 1980. – 232с.
1263680
  Гиско М. Словацкое народное восстание / М. Гиско. – Братислава, 1954. – 84с.
1263681
   Словацкое народное искусство. – Братислава, 1953. – 23с.
1263682
   Словацкое народное искусство. – Братислава, 1955. – 32с.
1263683
  Коровицына Н.В. Словацкое общество на пути модернизации после 1989 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 83-93. – ISSN 0130-3864
1263684
   Словацский театральный костюм. – Братислава, 1974. – 131 с.
1263685
  Алмашій В.В. Словацька історіографія про становище української і русинської меншини в СР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 145-149. – (Історія ; Вип. 19)
1263686
  Андел В.П. Словацька мова / Андел В.П. ; МВ і ССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський університет, 1972. – 123 с.
1263687
  Ванько Ю. Словацька мова в контакті з іншими мовами // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 217-224. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються декотрі особливості контакту словацької мови з ін. мовами як у самій Словаччині, так і поза її межами. Під поняттям мовний контакт розуміється взаємодія двох або більше мов, зазвичай зумовлена територіальним сусідством.
1263688
   Словацька поезія. – К, 1964. – 415с.
1263689
  Ліхтей Т. Словацька поезія XIX ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 125-130. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1263690
  Кірсенко М.В. Словацька політика в Першій світовій війні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 78-85. – ISSN 1996-5931
1263691
  Харламова А.О. Словацька Республіка: економічні передумови та наслідки вступу в Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 142-147. – (Європейські дослідження)
1263692
  Пахомова С.М. Словацька філологія в Україні // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – С. 212-214. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
1263693
  Лубківський Р.М. Словацьке літо : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ, 1986. – 78 с.
1263694
  Терешко Ю. Словацьке питання у політичному житті Чехословаччини другої половини 40-60-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 74-79
1263695
  Клейменова Ольга Словацький етюдник // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 12-17


  За кілька метрів від кордону - перша ознака західної цивілізованості: авто припиняє підстрибувати, плавно ковзається між пухнастими горами. Певне, невідомий епічний богатир випрасував дорогу велетенською праскою. Компактні, ніби для гномів, будиночки ...
1263696
  Кріль Михайло Словацький національно-визвольний рух у 1945-1947 рр.: основні форми і напрямки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 108-113. – (Історія ; Вип. 18)
1263697
  Малацай Ірина Володимирівна Словацький національно-політичний рух (60-ті роки 19 ст. - 1914 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Малацай І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1263698
  Малацай Ірина Володимирівна Словацький національно-політичний рух (60-ті роки XIX ст. - 1914 р.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.02. / Малацай Ірина Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 180 л. – Бібліогр.: л. 158-180
1263699
  Боровець І. Словацький національно-політичний рух у другій половині XIX ст.: внутрішня диференціація та пошук зовнішніх союзників // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 140-154
1263700
  Логінов Я. Словацький приклад для польсько-українських відносин в історичній площині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 9 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1263701
  Месенжников Г. Словацький шлях до НАТО // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-26
1263702
  Поліщук Я. Словацький, Шевченко і європейський дендизм // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С.165-173
1263703
  Барінов І.І. Словацькі війська в окупованій Україні в 1941-1943 рр.: до постановки питання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 29-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
1263704
  Боровець І. Словацькі землі як об"єкт чехословацько-угорського змагання в листопаді-грудні 1918 р. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 74-86. – ISSN 2309-2262
1263705
   Словацькі народні казки. – К, 1982. – 152с.
1263706
   Словацькі народні казки. – 2-ге вид. – К, 1990. – 139с.
1263707
  Гучкова Д. Словацькі погляди на Україну (1880-1914 рр.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 51-63. – ISSN 0236-1477
1263708
  Купар Д.М. Словацько-російські двосторонні відносини в 1993-2006 роках // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 11 (91). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1263709
  Пришляк О. Словацько-українська міжмовна омонімія у семантичному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 300-310
1263710
  Сергієнко Т.С. Словацько-українські зв"язки в гуманітарній сфері на сучасному етапі: питання національних меншин, освіти і культури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 215-222. – (Історія ; Вип. 27)
1263711
  Онишко Сергій Словачина - Польща - Чехія. Пейзажний шлях // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 94-99 : фото
1263712
  Шумило В. Словаччина в період неконсолідованої демократії (1993-1998 р.р.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-21.
1263713
  Логінов Я. Словаччина в політичній кризі: початок кінця впливового віце-прем"єра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 5


  Відставка віце-прем"єра Каліняка та виселення прем"єра Роберта Фіцо з елітних апартаментів, власником яких є олігарх, звинувачуваний у корупції, — це основні вимоги опозиційних партій "Свобода і солідарність" і "Звичайні люди та незалежні особистості". ...
1263714
  Руснак Урбан Словаччина зробила правильний вибір : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Словаччина в Україні У. Руснаком] / Руснак Урбан, Шаров Володимир; розпитував В. Шаров // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
1263715
  Лайчак М. Словаччина підтримує вступ України до НАТО / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 вересня (№ 171). – С. 9


  Віце-прем"єр і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак: "Вишеградська четвірка готує бойову групу, яка буде здатна до операцій першій половині 2016 року.
1263716
  Логінов Я. Словаччина після виборів: успіх неофашистів і коаліційна безвиходь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5
1263717
   Словаччина чекає на українців! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1263718
  Малей Антоніна Словаччина. Відпочинок економ-класу : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 66-67 : фото
1263719
  Горпенюк Максим Словаччина. Із холодної Ясни - у гарячу Бешеневу : Словаччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 70-73 : Фото
1263720
  Сидоренко Віктор Словаччина. Найгірськолижніша у східній Європі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 45
1263721
  Кадников Олександр Словаччина. Незнайома сусідонька : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-49 : Фото
1263722
   Словаччина. Новачкам - Високі Татри, професіоналам - Низькі : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 72-77 : Фото
1263723
  Медведєва Катерина Словаччина. Різдвяна лижня : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 98-101 : Фото
1263724
  Мамонтов Ігор Словаччина. Сніг і вода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 84-85 : фото
1263725
   Словаччина: брама до Шенгену? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1263726
  Самойлов Юрій Словаччина: вітрина для українського туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1263727
  Самойлов Юрій Словаччина: маловідома, високоперспективна // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1263728
  Петренко Є. Словаччина: Президент Чапутова // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "30 березня другий тур президентських виборів у Словаччині виграла Зузана Чапутова - кандидатка, підтримувана опозицією, яка з результатом понад 58% голосів перемогла Мароша Шефчовіча, підтримуваного одним із членів правлячої коаліції, партією ...
1263729
  Лащенко С. Словенець, який відвідав Львів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Візит до Львова словенського історика і філософа Алеша Мавера.
1263730
  Ивановски С. Словенечки поети / С. Ивановски, Г. Тодоровски. – Скопіе, 1956. – 135с.
1263731
  Князев Юрий Словения после вступления в ЕС и зону евро // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 63-76. – ISSN 0869-44435
1263732
  Біленко Василь Словенію можна любити двічі на тиждень : Новини // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38 : фото
1263733
  Мальшина К. Словенія - Туреччина: досвід стратегічного партнерства і перспективи / К. Мальшина, Язбец Мілан // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 347-354. – ISBN 978-966-579-439-4
1263734
  Іщенко Н. Словенія повертає праворуч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 97). – С. 11


  Лідером виборів у Словенії стала антимігрантська, але не проросійська партія.
1263735
  Сидоренко Віктор Словенія. Альпи плюс Терми = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 46-47
1263736
  Ташаєва Міла Словенія. Гноми і терми // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
1263737
  Горобець Ірина Словенія. Гори і води // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 84-87 : фото
1263738
  Оніщук Олексій Словенія. Золота середина : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-60 : Фото
1263739
  Кравченко В. Словенія. Країна подвійних підходів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 6


  Найзахідніша країна слов"янського світу, Словенія ніколи не входила до зони впливу Кремля, а її політики донедавна не виявляли особливого інтересу до розвитку відносин з Росією. Головними пріоритетами Любляни були ЄС і НАТО. Але в останні роки в ...
1263740
   Словенія. Розмаїття маленької країни : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 128-129 : Фото
1263741
  Горобець Ірина Словенія. Тепло Альп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 26-34 : фото
1263742
  Рилач Н.М. Словенія: наслідки вступу до Європейського Союзу для основних сфер економіки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 136-141. – (Європейські дослідження)
1263743
  Станіц Б. Словенія: Сонячний бік Альп // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.32-35
1263744
   Словенска писменост : 1050 - годишнина на Климент Охридски. – Охрид : Народен музеj, 1966. – 153 с., 28 л. – Библиогр.: илл.
1263745
  Поп-Атанасов Словенски ракописи од Македониjа во странски ракописни збирки : X-XIX век / Горги Поп-Атанасов ; уред. К. Кулавкова ; Макед, акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-211-5
Кн. 1 : Археографски опис. – 2017. – 456, [1] с. – Предм. индекс: с.446-454
1263746
  Чуркина И.В. Словенские историки послевоенного периода // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 93-97. – ISSN 0132-1366
1263747
  Старикова Н.Н. Словенский исторический роман второй половины ХХ века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-45. – ISSN 0132-1366
1263748
  Кирилина Л.А. Словенский политик Б. Вошняк о России. 1904 - 1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 98-110. – ISSN 0042-8779
1263749
  Мечковская Н.Б. Словенский язык / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1991. – 119с.
1263750
  Плотникова О.С. Словенский язык. / О.С. Плотникова. – М., 1990. – 198с.
1263751
  Марченко В.И. Словенское море / В.И. Марченко. – М, 1987. – 430с.
1263752
  Чуркина И.В. Словенское национально-освободительное движение в XIX в. и Россия / И.В. Чуркина. – М, 1978. – 392с.
1263753
   Словенська - українська: долучайтесь // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка запроваджується нова спеціальність "словенська та українська мови і літератури"
1263754
  Шелест Ганна Словенська осінь : Вояж-колекція / Шелест Ганна, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 106-109 : Фото
1263755
  Ярова І. Словенська традиція вивчення фразеологічних одиниць // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 199-208. – ISSN 0203-9494
1263756
  Дзюба-Погребняк Словенське відлуння шевченкової поезії // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 102-110. – ISBN 978-966-439-715-2
1263757
  Бородійчук Богдан Словенці в Угорщині // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается положение словенского национального меньшинства в Венгрии в послевоенный период. Анализируются условия проживания и обеспечение языковых и других прав словенцов, их законодательное обеспечение. Дан общий обзор перспектив ...
1263758
  Гливінська Л.К. Словесна культура українських мас-медіа: мета і засоби (стаття-рецензія) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 190-207. – ISSN 2311-2697


  Здійснено критичний аналіз монографії з медіалінгвістики. Відзначено актуальність обраної теми; репрезентативність ілюстративної дослідницької бази; вагомість здобутих результатів для розуміння характеру детермінованості мовних змін. Змістові домінанти ...
1263759
  Павлов О. Словесна магія // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 87-94
1263760
   Словесна магія українців. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 104с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-19-3
1263761
  Білоножко Л.В. Словесна музика як засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 81-86. – ISSN 1996-5931


  У статті наводяться приклади й аналізуються елементи словесної музики в романі афро-американської письменниці Тоні Моррісон "Джаз". The article provides examples and analysis of word music elements in the novel of African-American writer Toni ...
1263762
  Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 297-300. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Розглядається питання сенсорики запаху і смаку в контексті їх словесно-образної репрезентації у романах британської письменниці Дж. Харріс «Chocolat» та «Blackberry Wine» з когнітивно-семіотичних позицій. This article considers the issue of smell and ...
1263763
  Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в романах Дж. Харріс та Е. Бауермайстер : культурологічний та семіотичний аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 105-110
1263764
  Шулінова Л.В. Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шулінова Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1263765
  Шулінова Лариса Василівна Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору). : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шулінова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 249л. – Бібліогр.:л.189-205
1263766
  Шуляк С.А. Словесна формула відсилання-вигнання у текстах українських замовлень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 652-657


  У статті розглянуто функціонування словесної формули відсилання-вигнання в українських замовних текстах. Проаналізовано зв"язок досліджуваної формули з елементами пригощання, прохання, наказу, відлякування. Визначено, що і дія, і словесна формула ...
1263767
  Моин В.Б. Словесная информация как источник данных об субъективных факторах трудовой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Моин В.Б.; БГУ. – Минск, 1978. – 22л.
1263768
  Тарасова Вера Константиновна Словесная метафора как знак : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Константиновна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 29л.
1263769
  Жлуктенко Н.Ю. Словесний живопис у постмодерному історичному романі про митця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 121-125. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються генеза та функції прийомів словесного живопису в структурі постмодерного історичного роману про митця в контексті його типологічних різновидів у ХХ ст.
1263770
  Бровченко Т.О. Словесний наголос в сучасній українській мові / Т.О. Бровченко. – К., 1969. – 188с.
1263771
  Братель О.М. Словесний образ італійця-іммігранта в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 106-110


  Метою статті є дослідження особливостей формування ключових словесних поетичних образів в аргентинській поезії іммігрантів та їх нащадків. Предметом дослідження є поетичні твори емігрантів з Італії та їх наступних поколінь, а об"єктом - стрижневі ...
1263772
  Валюх З. Словесний образ пісні в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 333-340. – ISSN 2411-4758
1263773
  Братель О.М. Словесний поетичний образ танго в аргентинській поезії першої половини ХХ ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 64-73. – ISBN 978-966-171-165-4
1263774
  Кононенко І. Словесні зрощення в українській і польській мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 52-63. – ISSN 0320-3077


  "Присвячена дослідженню утворення словесних зрощень в українській і польській мовах. Особливості цих слів проаналізовано із залученням матеріалу інших слов’янських мов. Зрощення розглядається як поєднання в одне слово синтаксичних конструкцій. Словесні ...
1263775
  Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. : дис. ... канд. філол. наук :10.02.05 / Братель О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206 л. – Бібліогр.: л.177-206
1263776
  Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Братель О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1263777
  Фока М. Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 56-60. – ISSN 0130-5263
1263778
  Ковтун Тетяна Володимирівна Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ковтун Т.В.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 4 назви
1263779
  Осадча Ю. Словесність (бунтаку) VS сюжетна проза (сьосецу) в традиційній літературній думці Японії та Китаю // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглядаються розбіжності тлумачень представниками різних шкіл таких літературознавчих понять, як словесність (бунґаку) та сюжетна проза (сьосецу) в літературній думці Японії, яка багато в чому спиралась на китайську. Отже, в центрі уваги ...
1263780
  Алієва З.К. Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець 19 - початок 20 ст. / Заміна Алієва. – Київ : Кий, 2007. – 164с. – ISBN 966-8825-33-0
1263781
  Алієва Заміна Керім кизи Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця 19 - поч. 20 століть: рецепції й дистрибуції : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Алієва Заміна.; КНУТШ. – Київ : КНУШ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1263782
  Алієва З Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця XIX - початку XX ст.: рецепції й дистрибуції : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Алієва Заміна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 211 л. – Бібліогр.: л. 200-211
1263783
  Шлапунова Н. Словесно-поетична синестезія. Сенсорні образи у ліриці Емілі Дікінсон // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 419-427. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено окресленню особливостей словесно-поетичної синесезії та аналізу сенсорно-асоціативних конструкцій у поетичних текстах Е. Дікінсон. На основі проведеного дослідження зазначаємо, за допомогою експресивної вербалізації власних сенсорних ...
1263784
  Найчук Є. Словесно-симфонічний твір : (на прикладі "Книги Лева" Богдана Ігоря Антонича) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 318-326. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1263785
  Кичигин В.П. Словесно-художественные формы выражения авторского сознания : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Кичигин В.П.; АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 25л.
1263786
  Вольфсок И.И. Словесное ударение в английском языке. (Закономерности распределения удерения в многосложных простых и производных словах) : Автореф... канд. филол.наук: / Вольфсок И.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М.., 1960. – 19л.
1263787
  Яковенко Н.П. Словесное ударение в современном русском литературном языке. / Н.П. Яковенко. – Киев, 1966. – 72с.
1263788
  Махмудов А. Словесное ударение в узбекском языке. / А. Махмудов. – Ташкент, 1960. – 121с.
1263789
  Воскресенский Н.А. Словесность-наука / соч. Н.А. Воскресенского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. П.И. Шмидта, 1887. – 270 с.
1263790
  Водовозов В.И. Словесность в образцах и разборах : [с объяснением общих свойств сочинения и главных родов прозы и поэзии] / сост. В.И. Водовозов. – 5-е изд., доп. статьею о стихосложении. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сушицкого, 1885. – III-X, 437 с.
1263791
  Путина О. Словесность в юриспруденции как фактор стабилизации юридического образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.31-32. – ISSN 0321-0383
1263792
  Гриц Т.С. Словесность и коммерция : (Книжная лавка А. Ф. Смирдина) / Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин ; Под ред. В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума ; Обложка: I. R. [И. Рерберг]. – Москва : Федерация, 1928. – 373, [2] с., [1] с. объявл., [12] вклад. л. ил. : портр., факс. – Экз. деф., без тит. л., описан по интернету


  Авт.: Тренин, Владимир Владимирович ; Никитин, Михаил Матвеевич
1263793
  Пацук В.Н. Словесные маркеры английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пацук В.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1977. – 23л.
1263794
  Ковтун Т.В. Словесные символы первоэлементов бытия в тексте русской сказки и внутреннем лексиконе человека : Дис. ... канд. филилогических наук. Спец. 10.02.02- русский язык / Ковтун Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 195л. – Библиогр.: л. 178-195
1263795
  Рейсс Р.-А. Словесный портрет : опознание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона : с 240 рис. в тексте и 5 табл., из коих одна в красках / Р.-А. Рейсс ; обраб. и доп. пер. К. Прохорова, док. мед. – Москва : Скл. изд. Знание, 1911. – IV, 154 с., [5] л. табл., [1] л. ил. – Со словарем на фр., нем., итал., и англ. яз. и цифровым шрифтом для телеграфных сношений с. 117-152
1263796
  Топорков А.А. Словесный портрет : Практическое пособие / А.А. Топорков. – Москва : Юристъ, 1999. – 112с. – (Библиотека следователя PINKERTON). – ISBN 5-7975-0149-Х
1263797
  Иванова Галина Михайловна Словесный художественный образ. (На материале произведений ирланд. писателя Брендана Биэна (1923-1964)) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Галина Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 26л.
1263798
  Таглина О.В. Словечко в простоте : стихи и песни / Таглина О.В. ; [ред. Сухенко Н. ; фото: Зарецкий А., Зарецкая О.]. – Харьков : Новасофт, 2012. – 102 с. : фотоил. + 1 CD. – ISBN 966-96559-8-6
1263799
  Хостник М. Словинско-русскій словарь : изданіе Спб. Слав. благ. общества / М. Хостник. – Гориця : Типографія А. Габрщека, 1901. – 287 с.
1263800
  Базильчук Г.К. Словник - довідник з історії : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.К. Базильчук; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 368 с. – ISBN 966-608-477-5
1263801
  Карпіловська Є. Словник - потужне слово // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461


  Праця Сидні Лендау "Словники: мистецтво та ремесло лексикографії", "...український переклад якої завдячуємо кандидатові фізико-математичних наук, працівниці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, термінологу Ользі Кочерзі, і про ...
1263802
   Словник = Dizionario italiano-ucraino ucraino-italiano : Італійсько-український. Українсько-італійський. Посібник для загальноосвітн.шкіл та вузів. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 569с. – ISBN 966-569-110-4
1263803
  Друшляк М.Г. Словник "візуальної" освіти: графічна компетентність і візуальна компетентність // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 59-65. – ISSN 2413-1571
1263804
   Словник "Енциклопедії історії України". – Київ, 2003. – 263с.
1263805
  Тимочко О.Б. Словник авторських лексичних новотворів поетів-дисидентів 60-70-х років XX століття // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 157-159. – ISBN 978-966-96911-8-7
1263806
   Словник англійсько-український українсько-англійський. – Ірпінь : Перун, 1994. – 464с. – Шифр. дубл. 413а-у Слов (доп. карт. по фак.). – ISBN 5-7707-6407-4
1263807
   Словник англійсько-український українсько-англійський = Dictionary english-ukrainian ukrainian-english : Посібник для загальноосвітніх шкіл та вузів. – Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 464с. – ISBN 1524860
1263808
   Словник античної мітології. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. – 312с. – ISBN 966-692-873-6
1263809
   Словник античної міфології. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1985. – 236с.
1263810
   Словник античної міфології. – 2-ге вид. – Київ, 1989. – 237с.
1263811
  Полюга Л.М. Словник антонімів / Л.М. Полюга. – Київ, 1987. – 176с.
1263812
  Полюга Л.М. Словник антонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; за ред. Л.С. Паламарчука. – Вид. 2-ге, доп. і випр. – Київ : Довіра, 1999. – 275 с. – ISBN 966-507-031-2
1263813
  Полюга Л.М. Словник антонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; за ред. Л.С. Паламарчука. – 2-ге вид., доп. і випр. – Київ : Довіра, 2001. – 275 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-115-7
1263814
  Чернухін Є.К. Словник Антонія Філософа як пам"ятка візантійського словникарства XV ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 288-300. – ISBN 966-581-295-6
1263815
  Носов А. Словник антропогеографічної термінології / А. Носов. – Х, 1931. – 211с.
1263816
  Малєєв Ю.М. Словник археологічних термінів : Навч. посібник для студ.істор.спец.вищих навч.закл.України / Ю.М. Малєєв. – Київ, 1999. – 120с. – ISBN 966-581-237-8
1263817
  Локайчук С. Словник археологічних термінів: структура та принципи укладання // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 114-122. – ISSN 2413-0923
1263818
  Бутенко Н.П. Словник асоцітивних норм української мови / Н.П. Бутенко. – Львів, 1979. – 120с.
1263819
  Бутенко Н.П. Словник асоцітивних означень іменників в українській мові / Н.П. Бутенко. – Львів, 1989. – 324с.
1263820
   Словник атеїста. – Київ : Політвидав, 1965. – 327с.
1263821
   Словник афіксальних морфем української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим; H.Ф.Клименко, Ї.А.Карпіловська, В.С.Карпіловський, Т.І.Hедозим, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, H. – Київ, 1998. – 436 с. – ISBN 9660204272
1263822
   Словник банківських термінів : Банківська справа: термінологічний словник / А.Г. Зогородній, О.М. Сліпушко, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Київ : Аконіт, 2000. – 605с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-17-8
1263823
  Леонюк В. Словник Берестейщини / Володимир Леонюк. – Львів : Афіша, 1996. – 360с. – ISBN 966-95063-0-1
1263824
  Паночіні С. Словник біологічної термінології / С. Паночіні. – Харків : Радянська школа
Вип.4. – 1931. – 89с.
1263825
  Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М.Й. Онишкевич. – К
1. – 1984. – 496с.
1263826
  Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М.Й. Онишкевич. – К
2. – 1984. – 515с.
1263827
  Шупта Д. Словник Бориса Грінченка у творчій лабораторії поета // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 70-73
1263828
   Словник ботанічної номенклатури. – К, 1928. – 313с.
1263829
  Вовчанецький В. Словник ботанічної термінології / В. Вовчанецький. – Харків; Київ, 1932. – 328с.
1263830
   Словник бріологічних термінів = Glossary of bryologycal terms / І. Данилків, О. Лобачевська, І. Рабик, О. Щербаченко ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; [ відп. ред. М. Голубець ]. – Львів, 2008. – 149 с. – ISBN 978-966-02-4916-5
1263831
  Гуревич Н. Словник В.І Даля як феноменальне явище слов"янської культури / Н. Гуревич, Т. Ряннель // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.9
1263832
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич. – Кіровоград. – ISBN 5-7707-5859-7
Т. 1. – 1994. – 156 с.
1263833
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич. – Кіровоград. – ISBN 5-7707-5860-0
Т. 2. – 1994. – 382 с.
1263834
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич; МОіНУ.ДНУ. – Вид.2-ге, випр. і доп. – Дніпропетровськ, 2000. – 370с. – ISBN 5-7707-5858-9
1263835
  Канцелярук Б. Словник військових термінів // Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – С. 60-127. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
1263836
  Маркелова А.А. Словник військової прокурорської лексики англійської мови / А.А. Маркелова ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-7500-44-4
1263837
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – К, 1961. – 75с.
1263838
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко; за ред. С.П. Левченка. – 3-е вид., випр. і доп. – Київ : Наукова думка, 1967. – 111с.
1263839
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – 4-е вид. – К, 1972. – 279с.
1263840
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – 5-е вид. – Київ, 1976. – 316с.
1263841
  Боднарский М.С. Словник географічних назв / М.С. Боднарский. – Київ, 1947. – 292с.
1263842
  Боднарский М.С. Словник географічних назв / М.С. Боднарский; Під ред.В.П.Тихомирова. – Київ : Радянська школа, 1959. – 388с.
1263843
  Горпинич В.О. Словник географічних назв України : (топоніми та відтопонімні прикметники): Близько 25000 слів / В.О. Горпинич; НАНУ; Ін-тут укр. мови. – Київ : Довіра, 2001. – 526 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-108-4


  Перший в історії української лексикографії нормативний словник відтопонімних прикметників української мови, побудованний на матеріалах живого мовлення
1263844
  Тутковський П.А. Словник геологичної термінології / Академик П.А. Тутковський ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1923 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – Вихідні дані оригіналу: К. : Державне вид-во України, 1923. – (Із словникової спадщини ; Вип. 5). – ISBN 978-966-02-5092-5
1263845
  Тутковський П.А. Словник геологічної термінології / П.А. Тутковський. – К., 1923. – 202с.
1263846
   Словник геополітичних термінів та понять / Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за заг. ред. О.С. Власюка, П.П. Кононенка ; [ упоряд. і ред. В.С. Крисаченко ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-8474-66-3
1263847
   Словник гідронімів України. – Київ : Наукова думка, 1979. – 783с.
1263848
  Василенко П. Словник гірничої термінології : (проєкт) / П. Василенко та Ів. Шелудько ; ВУАН, НДІ мовознавства. Відділ термінологіїї та номенклатури. – Київ : Держвидав "Радянська школа", 1931. – 142 с. – (Матеріяли до української термінології та номенклатури ; Т. 2)
1263849
  Василенко П. Словник гірничої термінології / П. Василенко, І. Шелудько ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення вид. 1931 р. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 160 с. – Вих. дані ориг.: Харків : Держ. вид-во "Радянська школа", 1931. – (Із словникової спадщини ; Вип. 6). – ISBN 978-966-02-5068-0
1263850
  Швец Р.Д. Словник глагольно-междометных форм русского и украинского языков. / Р.Д. Швец. – Одесса, 1957. – 44с.
1263851
  Крохмалюк Д.І. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров"я : [бл. 2500 діалектів слів та сталих виразів] / Дмитро Крохмалюк. – Київ : Літопис-XX, 2015. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-7252-91-5
1263852
  Карачун В. Словник гортай, а свій розум май. ( Мова - головний інструмент науковця і педагога) / В. Карачун, П. Куляс // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 75-82. – Бібліогр.: с. 82 (8 назв.).
1263853
  Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології / С.П. Плачинда. – Київ, 1993. – 63с.
1263854
  Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології / Сергій Плачинда. – 2-е вид., доп. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Культурна спадщина України). – ISBN 966-8263-28-6
1263855
  Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / Сагайдак О.П.; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2006. – 161с. – ISBN 966-301-120-3
1263856
  Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 79с.
1263857
   Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / [укладачі: В. Карпенко, О. Карпенко, Т. Капустіна]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 72 с. – ISBN 966-1516-13-6
1263858
   Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / [укладачі: В. Карпенко, О. Волкова, О. Карпенко, Т. Капустіна ; вип. у світ: О. Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 282, [2] с. : іл. – ISBN 966-1516-23-5


  Словник містить лексичні одиниці, дібрані переважно на основі друкованих літературних джерел (народні казки карпатського регіону, авторські твори І.Котляревського, І.Франка, Г.Хоткевича, М.Черемшини, А.Чайковського), і призначений для широкого кола ...
1263859
  Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини / А.Т. Сизько. – Дніпропетровськ, 1990. – 99с.
1263860
  Лисенко П.С. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся / П.С. Лисенко. – 5-е вид. – Київ, 1961. – 72с.
1263861
  Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2016. – 653, [3] с. – Покажч. дієслів: с. 644-654. – Бібліогр.: с. 586-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0734-7


  Зібрано найскладніші, най-суперечливіші випадки дієслівного керування в сучасній українській літературній мові й систематизовано типові нормативні відмінкові форми залежних від дієслів іменників. Це перша спроба повернути до активного вжитку питомі, ...
1263862
  Гаврилишин Ярема Словник ділових терменів = Glossary of business terminology : Англо-український.Українсько-англійський; Близько 3500 термінів / Ред.Ярема Гаврилишин. – Київ : Смолоскип, 1993. – 96с. – ISBN 5-7707-4321-2
1263863
  Дорошенко М. Словник ділової мови : термінологія та фразеологія : (проект) / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич ; Укр. акад. наук, Ін-т укр. наук. мови // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – С. 3-2900
1263864
  Дорошенко М. Словник ділової мови : термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, В. Станіславський, В. Страшкевич ; Укр. акад. наук, Ін-т укр. наук. мови // Словник ділової мови : термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станиславький, В. Страшкевич. – Репр. відтворення вид. 1930 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 3-248. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-61-6
1263865
  Дорошенко М. Словник ділової мови : термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; до друку підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. відтворення вид. 1930 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XVI, 248, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-61-6
1263866
  Дорошенко М. Словник ділової мови: термінологія та фразеологія (проект) / М. Дорошенко, М. Станиславький, В. Страшкевич. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 248 с.
1263867
  Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови / Алла Лучик. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2008. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-174. – ISBN 978-966-518-469-0
1263868
  Кривченко Г.А. Словник економічної термінології / Г.А. Кривченко, В. Ігнатович. – Х., 1931. – 133с.
1263869
  Бибик С.П. Словник епітетів української мови / С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт; [за ред. С.Я. Єрмоленко] ; Ін-т української мови HАH України ; Український наук.-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1998. – 430, [2] с. – (Словники України). – ISBN 9665070592
1263870
  Левченко Т. Словник етнокультурознавчої лексики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-21
1263871
   Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / Ю.М. Бідзіля, І.І. Бабущак, В.Й. Жугай, І.М. Сенько, В.Ю. та ін. Тарасюк; [Ю.М. Бідзіля, І.І. Бабущак, В.Й. Жугай та ін.] ; МОНУ ; Ужгород. нац. ун-т ; [за ред. Ю.М. Бідзілі]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 220, [4] с. – ISBN 9666-347-040-2
1263872
   Словник з аграрного права : 600 понять і термінів / [уклад. : В.П. Жушман, О.О. Погрібний. В.Ю. Уркевич] ; за ред. В.П. Жушмана. – Харків : Право, 2010. – 160 с.


  У словнику представлені фундаментальні поняття і терміни науки аграрного права і однойменної навчальної дисципліни. Оскільки аграрне право — комплексна галузь права і законодавства, до словника увійшли поняття і терміни суміжних галузей права. Для ...
1263873
  Петрушенко О.П. Словник з естетики / О.П. Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352, [1] с. – На тит. арк.: 2007-й - рік Української книги.-Авт. на обкл. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-00-6
1263874
  Верхола А.П. Словник з креслення / А.П. Верхола. – Київ, 1994. – 208с.
1263875
  Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної ( комп"ютерної ) лінгвістики / Дерба Світлана Миколаївна. – Київ : [Б. в.], 2007. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-350
1263876
  Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Іван Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-2195-13-2
1263877
   Словник законодавчих і нормативних термінів / [уклад.: Іншин М.І., Шопіна І.М., Якимов Г.О.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 486, [1] с. – Бібліогр. в кінці термінів. – ISBN 978-966-8533-85-3
1263878
   Словник законодавчих термінів. – Київ : Основа, 2000. – 608с. – ISBN 966-7233-33-2
1263879
  Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. / Г.Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-007-5, 966-600-010-5 (том 1)
Т.1 : А - Н. – 2000. – 354 с.
1263880
  Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. / Г.Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-007-5, 966-600-013-Х (том 2)
Т.2 : О - Я. – 2000. – 458 с.
1263881
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1263882
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 64с.
1263883
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 65с.
1263884
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1263885
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1263886
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1928. – 186с.
1263887
   Словник зоологічної номенклатури (1927-1928) : Наукове видання. – Київ : Наукова думка, 2005. – 188с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0351-Х
1263888
  Демська О. Словник і час // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 31-37. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд історії появи словника та впливу кожного конкретного історичного періоду на розвиток і словникарства, і самого словника як лінгвістичної праці. Подано базхову класифікацію типів словників і коротко описано умови появи ...
1263889
  Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особливості : термінол. словник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 423, [1] с. : табл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-485-208-8
1263890
  Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики / Тетяна Семигіна. – Київ : КМ Академія, 2005. – 253с. – ISBN 966-518-312-5
1263891
  Холодна Л.С. Словник імунологічних термінів / Л.С. Холодна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 82, [1] с. – Бібліогр.: с. 81-82
1263892
  Гнатишена І.М. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології / І.М. Гнатишена, Т.Р. Кияк. – Київ : Academia, 1996. – 104 с.


  Авт. КУ: Кияк Тарас Романович (1944-2018)
1263893
   Словник іншомовних слів. – 3-е вид., випр. і доп. – К, 1951. – 757с.
1263894
   Словник іншомовних слів. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія, 1974. – 775с.
1263895
   Словник іншомовних слів. – Київ, 1975. – 775с.
1263896
   Словник іншомовних слів. – Київ : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 775 с.
1263897
   Словник іншомовних слів. – Київ : УРЕ, 1977. – 775с.
1263898
   Словник іншомовних слів. – К, 1985. – 966с.
1263899
  Коломієць М.П. Словник іншомовних слів / М.П. Коломієць, Л.В. Молодова. – Київ : Освіта, 1998. – 190с. – ISBN 966-04-0140-Х
1263900
   Словник іншомовних слів. – Київ : Наукова думка, 2000. – 680с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0439-7
1263901
   Словник іншомовних слів : 23 000 слів та термінолог. словосп. – Київ : Довіра, 2000. – 1018с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-049-5
1263902
  Бибик С.П. Словник іншомовних слів : Тлумачення, словотворення та слововживання: Близько 35 000 слів і словосполучень / С.П.Бибик, Г.М. Сюта; За ред. С.Я. Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3174-6
1263903
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 534, [2] с. – ISBN 966-569-095-7


  Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
1263904
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [близько 40 000 слів та словосполучень]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – [VIII] c., 535 с. – ISBN 966-569-095-7


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
1263905
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посібник для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.] / [за заг. ред. В.Т. Бусела ; ред. : С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – [VIII], 536 с. – ISBN 966-569-095-7


  Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
1263906
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел, В. Сахно, Г. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1120, [4] с. – Парал. тит. арк. ісп. - На авантит. зазнач.: XXXVIII. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-569-289-8
1263907
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [містить 40 000 слів і словосполучень : посібник для загальноосвіт. навч. закл. та ВНЗ] / [заг. ред.: В.Т. Бусела ; редактори: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2017. – VIII, 603, [6] с. – ISBN 966-569-095-7
1263908
  Бережинський В.Г. Словник історичних зброєзнавчих термінів : (за матеріалами озброєння Київської Русі) / В.Г. Бережинський; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Зройних Сил України. – Київ, 2000. – 69с.
1263909
   Словник італійсько-український українсько-італійський. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-030-2
1263910
   Словник італійсько-український, українсько-італійський = Dizionario italiano-ucraino, ucraino-italiano / [заг. ред. В.Т. Бусела ; уклад. : О.І. Кухар, Г.В. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2011. – 552, [VI] с. – ISBN 966-569-110-4


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
1263911
   Словник італійсько-український, українсько-італійський = Diccionario italiano-ukraniano, ucraniano-italiano : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1122, [2] с. – На авантитулі зазнач.: XXXVII. - Парал. тит. арк. італ. – ISBN 978-966-569-288-1
1263912
   Словник китайської мови за новою системою упорядкування. – Пекін : Нова китайська мова, 1985. – 1586с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-5432-0030-9
1263913
   Словник книгознавчих термінів. – Київ : [ТОВ "Вид-во Аратта"], 2003. – 159, [1] с. – ISBN 966-647-44-6
1263914
   Словник кримськотатарських фітонімів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 17/18, вересень. – С. 74-75
1263915
  Кротевич Є.В. Словник лінгвістичних термінів / Є.В. Кротевич, Н.С. Родзевич. – Київ, 1957. – 236с.
1263916
  Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. – 360с.
1263917
  Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, С О. Пулинець, . – Вид. 2-є, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 431с.
1263918
  Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1971. – 486 с.
1263919
  Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів : навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ ліцеїв, гімназій / В.І. Кузьменко. – Київ : Український письменник, 1997. – 232 с. – ISBN 966-579-013-7
1263920
  Пінчук С.П. Словник літературознавчих термінів Івана Франка. / С.П. Пінчук, Є.С. Регушевський. – К., 1966. – 272с.
1263921
   Словник математичної термінології. – Київ, 1931
1263922
  Калинович Ф. Словник математичної термінології / Ф. Калинович; ВУАН, Дослідчий ін-т мовознавства, Відділ термінології та номенклатури. – Харків : Радянська школа. – (Матеріали до української термінології та номенклатури)
Т. 3 : Астрономічна термінологія та номенклатура : проект / улож. Ф. Калинович. – 1931. – 117 с.
1263923
   Словник математичної термінології для середньої школи. – Харків ; Одеса, 1938. – 40 с.
1263924
   Словник медичної термінології. – К, 1936. – 220с.
1263925
   Словник механічної термінології. – К
1. – 1929. – 165 с.
1263926
  Ткач М. Словник Миколи Ткача - унікальне явище // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 14
1263927
  Ткач М. Словник Миколи Ткача - унікальне явище // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 11. – ISSN 2519-4429
1263928
   Словник мікрогідронімів України : Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина. – Київ : Обереги, 2004. – 448 с. – (Abecedariym). – ISBN 966-513-026-9
1263929
   Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : [у 2 т.]. – Луцьк : Вежа. – (Словники України). – ISBN 966-600-231-0
Т. 1 : А-К. – 2006. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 9
1263930
   Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : [у 2 т.]. – Луцьк : Вежа. – (Словники України). – ISBN 978-966-600-302-0
Т. 2 : Л-Я. – 2007. – 533, [3] с.
1263931
  Андрієвська-Левенстерн Словник мінімум з французької мови для середньої школи : посібник для вчителів / уклад.: С. Андрієвська-Левенстерн, О.М. Карлович. – Київ : Радянська школа, 1958. – 52 с.
1263932
  Сірук О. Словник мови І. Франка : (до питання про укладання і використання тезаурусів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 384-385. – ISBN 966-594-298-0
1263933
   Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки "На крилах пісень") / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-602-1
Ч. 1 : (А-М) / ; [уклад.: Н.О. Данилюк та ін. ; упоряд. Н.О. Данилюк]. – 2012. – 123, [3] с., 108, [6] c. – В вид. також: Репринт. відтворення збірки "На крилах пісень" (Львів, 1893). – Бібліогр.: с. 9-12
1263934
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Зів"яле листя" = Glossary of Ivan Franko"s collection of poetry "Faded leaves" / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 393, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-613-782-4
1263935
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі. – ISBN 978-617-629-278-4
Ч. 1 : А-М. – 2016. – 422, [1] с. – Бібліогр.: с. 422 та в підрядк. прим.
1263936
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі ; ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0288-3
Ч. 2 : Н-Я. – 2016. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 426
1263937
   Словник мови творів Г. Квітки-Основ"яненка. – Х
1. – 1978. – 655с.
1263938
   Словник мови творів Г. Квітки-Основ"яненка. – Х
2. – 1979. – 680с.
1263939
   Словник мови Шевченка : В двох томах. – Київ : Наукова думка
Т.1 : А-Н. – 1964. – 484с.
1263940
   Словник мови Шевченка : В двох томах. – Київ : Наукова думка
Т.2 : О - Я. – 1964. – 568с.
1263941
  Тихий О. Словник мовних покручів / Олекса Тихий. – Донецьк : Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 108 с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1263942
  Дубровський В.Г. Словник московсько-український / В. Дубровський. – вид. 6-те. – Київ : Вид. "Рідна мова", 1918. – [3], 542, [4] с. – Абетка: с. [2]. (6 перевидань)
1263943
  Дубровський В.Г. Словник московсько-український / В. Дубровський ; [підгот.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : КММ, 2013. – 463, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-15-0
1263944
  Лисенко І. Словник музикантів України / І.Лисенко. – Київ : Рада, 2005. – 360с. : іл. – ISBN 966-7087-68-9
1263945
  Юцевич Ю.Є. Словник музичних термінів / Ю.Є. Юцевич. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1977. – 206с.
1263946
   Словник музичної термінології. – Х.-К., 1930. – 135с.
1263947
   Словник музичної термінології / НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України, Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 7). – ISBN 978-966-02-5069-7
1263948
  Головащук С.І. Словник наголосів : понад 20 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2003. – 318, [1] с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0090-1
1263949
  Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. Бл. 50000 слів. / М.І. Погрібний. – К., 1959. – 603с.
1263950
  Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. Бл. 52000 слів / М.І. Погрібний. – Київ, 1964. – 639с.
1263951
  Громко Т.В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Т.В. Громко, В.В. Лучик, Т.І. Поляруш; НАНУ; Український мовно-інформ. фонд; МОУ; КДПУ ім. В. Вінниченка. – Київ - Кировоград, 1999. – 224с. – ISBN 966-7401-27-8
1263952
   Словник невідмінюваних в українській мові іменників / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ, ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [уклад.] Михайло Сюсько, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Гражда, 2017. – 258, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 253-257. – ISBN 978-966-176-072-0
1263953
   Словник німецько-український, українсько-німецький. – Ірпінь : Перун, 1994. – 640с. – ISBN 5-7707-6408-2
1263954
   Словник німецько-український, українсько-німецький. – Ірпінь : Перун, 1997. – 639с. – ISBN 5-7707-6408-2
1263955
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : Посіб. для загальноосвіт. та вищ. навч. закл. – Ірпінь : Перун, 2003. – 720с. – ISBN 966-569-002-7
1263956
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : [50 000] / [уклад.: О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 710, [2] с. – (Новий словник = Neu Worterbuch). – ISBN 966-569-002-7
1263957
   Словник німецько-український, українсько-німецький : 75 000 слів та словосполучень / [авт.-уклад. О. Мазур]. – Донецьк : Глорія, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-536-160-3
1263958
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch Deutsch-Ukrainisch, Ukrainisch-Deutsch : 250000+220000 : два в одному томі : 470000 одиниць пер. / заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1567, [1] с. – На корінці зазнач.: Deutsch, на авантит.: XXXVI. - Парал. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-569-278-2
1263959
  Святовець В.Ф. Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури : Навчальний посібник для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики вищ. навч. закладів / В.Ф. Святовець; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 178с. – ISBN 966-594-175-5
1263960
  Демська О.М. Словник омонімів української мови / Демська О.М., Кульчицький І.М. ; [наук. ред. Г. Грязнухіна] ; Міжнар. фонд "Відродження". – Львів : Фенікс, 1996. – 222, [1] с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-77332-052-7
1263961
  Крючков Г.Г. Словник омонімів французької мови / Г.Г. Крючков, О.А. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 141с. – ISBN 966-594-377-4
1263962
  Дергач Д.В. Словник онімів українських мас-медіа / Дмитро Дергач ; за ред. Л.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 175 с. – ISBN 978-966-439-227-0
1263963
  Лисенко І.М. Словник опер / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 229, [1] с. – ISBN 978-617-581-217-4
1263964
  Павлюк С.П. Словник основних понять і термінів з теорії етнології = Vocabulary main theoretic conceptions and terms of ethnology / Степан Павлюк ; [відп. ред. Р. Кирчів ; ред. О. Козакевич] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 2008. – 255, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 244-250. – ISBN 978-966-02-4571-6
1263965
   Словник основних термінів і понять з превентивного виховання. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 64с. – ISBN 966-7053-49-7
1263966
  Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики : словник / А.П. Мартинюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 194, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-194. – ISBN 978-966-623-825-5
1263967
  Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики / Г.М. Сагач; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 280с. – (Б-ка "Златоуст" ; Вип.1). – ISBN 966-608-469-4
1263968
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. – Київ, 1986. – 221 с.
1263969
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – Київ : Освіта, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-04-0738-1
1263970
  Гісем Олександр Словник персоналій до курсу всесвітньої історії. (10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-45
1263971
   Словник по ІТ : довідник для юриста і не тільки / [Є.О. Харитонов та ін. ; уклад.: Б.В. Фасій] ; за ред. Є.О. Харитонова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2019. – 133, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: 1 st ! - Сер. засн. 2018 р. – Бібліогр.: с. 119-132. – (Серія "Цивілістика та "ІТ-право" ) ( 1 st!). – ISBN 978-966-419-354-9
1263972
  Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів = Dictionary of tax, financial and legal terms : англо-російсько-український, українсько-російсько-англійський : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 327, [1] с. – ISBN 978-617-598-037-8
1263973
  Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів = Worterbuch fur steuern, finanzen und recht : німецько-російсько-український, українсько-російсько-німецький : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 319, [1] с. – ISBN 978-617-598-038-5
1263974
  Лисенко П.С. Словник поліських говорів / П.С. Лисенко. – К., 1974. – 260с.
1263975
   Словник політологічних, соціологічних та економічних термінів : [навч. посібник] / [уклад.: І.Б. Байрак, В.К. Збарський, Л.В. Афанасьєва, А.В. Орлов ; за заг. ред. І.Р. Байрака]. – Київ : Міленіум, 2012. – 213, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8063-62-6
1263976
  Ващенко В.С. Словник полтавських говорів / В.С. Ващенко. – Харків, 1960. – 108с.
1263977
   Словник польських скорочень. – Київ : [б. в.], 1959. – 78, [2] с.
1263978
  Тріщук О.В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [правильно-неправильно] / Тріщук Ольга Володимирівна, Фіголь Надія Миколаївна // Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [неправильно-правильно] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – С. 1-153. – ISBN 978-966-622-725-9
1263979
  Тріщук О.В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [неправильно-правильно] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – 152, 153 с. – Книга-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Тріщук О.В. Фіголь Н.М. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа: [правильно-неправильно]. – ISBN 978-966-622-725-9
1263980
   Словник португальсько-український, українсько-португальський : Посібник для загальноосвітн.шкіл та вузів. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 624с. – ISBN 966-569-136-8
1263981
  Нікшов В.В. Словник походження математичних термінів / В.В. Нікшов. – Харків ; Київ, 1935. – 53 с.
1263982
  Полонський Х. Словник природничої термінологі. / Х. Полонський, 1928. – 262с.
1263983
   Словник прізвиськ північно-західної України : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-390-7 (Т.1)
Т. 1 : А - И. – 2009. – 412 с.
1263984
   Словник прізвиськ північно-західної України / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-391-4 (Т.2)
Т. 2 : І - П. – 2009. – 456 с.
1263985
   Словник прізвиськ північно-західної України : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-392-1 (Т.3)
Т. 3 : Р - Я. – 2009. – 364 с.
1263986
  Аркушин Г.Л. Словник прізвиськ. Яким йому бути? // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 6-10. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1263987
  Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-247-4
Т. 1. – 2011. – 388 с.
1263988
  Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім.Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-248-1
Т. 2. – 2011. – 364 с.
1263989
  Скорук Д І. Словник прізвищ м. Луцька: принципи укладання / Д І. Скорук, // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 232-240. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1263990
  Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників : матеріяли / О. Тулуб. – Київ : З друк. УАН, 1928. – 34 с. – Відбитка з: Записки Історико-філологічного відділу, кн. 16
1263991
  Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український / В. Тимковський. – Миколаїв : Вид. Миколаїв. секції наук. робітн., 1930. – 32 с.
1263992
  Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український. / В. Тимковський. – Миколаїв, 1930. – 32с.
1263993
   Словник революції. – К, 1967. – 270с.
1263994
   Словник революції. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К, 1977. – 287с.
1263995
   Словник рекреаційних термінів / уклад. С.С. Бєляєва ; [наук. ред. О.І. Бондар]. – Київ : Академія, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Nota bene, ISSN 978-966-580-345-4). – ISBN 978-966-580-348-5 (978-966-580-345-4 серія)


  У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів
1263996
  Щур І. Словник рим Т.Г. Шевченка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 98-99. – ISSN 0320-3077
1263997
   Словник російсько- український політехнічний. Словарь русско-украинский политехнический. – Київ : Перун, 2000. – 512с. – ISBN 966-569-067-1
1263998
  Терпило П. Словник російсько-український / П. Терпило. – 4-е вид. – Київ, 1918. – 251с.
1263999
  Терпило П. Словник російсько-український / П. Терпило. – 2-е вид. – Київ, 1918. – 250с.
1264000
  Терпило П. Словник російсько-український / П. і А. Терпило // Deutsche sprechubungen : пособие по немецкой разговорной речи / В.Г. Иогансон. – Ленинград - Москва, 1937. – 249, II с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,