Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1262001
  Сорока П. "...Те, що лиш Богом дається" : До 60-річчя Дмитра Кременя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 1, 5


  Про збірку поета Пера Кременя "Пектораль"
1262002
  Козленко С.В. "Творчий націоналізм" Миколи Шлемкевича // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 33-45. – ISSN 2313-5603
1262003
  Бут Л. "Творчість - це аромат індивідуальної свободи". Пам"яті мистця і мислителя Василя Химочки // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 114-116. – ISSN 1728-6875
1262004
  Лілік О. "Творчість - це суцільна мрія про безмежність людини": екзистенціальна парадигма Марії Матіос // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 11-17
1262005
  Лілик О. "Творчість - це суцільна мрія про безмежність людини": екзистенціальна парадигма Марії Матіос // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 11-17.
1262006
  Лущій С. "Творчість І. Багряного як культурний феномен // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 91-93. – ISSN 0236-1477
1262007
  Тураєва І.В. "Творю, руйную, мучусь, і люблю..." (про життєвий і творчий шлях харківського поета І.Л. Муратова) / І.В. Тураєва, Н.М. Шевченко, С.Я. Хавіна // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 28/29 (500/501), жовтень. – С. 64-70
1262008
  Салига Т. "Те велике слово художник..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 6


  Поезія Василя Голобородька
1262009
  Куценко М. "Те, що не припиняє не писатися": лаканівська призматика еротики в текстах Миколи Хвильового // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 71-78. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1262010
  Лизогуб Анатолій "Те, що стосується всіх має бути всіма й схвалено" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 4-11


  Спираючись на великий історичний досвід, польський парламент працює як потужний налагоджений механізм. Пропонуємо увазі читачів розповідь про історію й сучасність представницького органу. А також роздуми польських законодавців про партнерство з ...
1262011
  Лизогуб Анатолій "Те, що стосується всіх має бути всіма й схвалено" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 4-11


  Спираючись на великий історичний досвід, польський парламент працює як потужний налагоджений механізм. Пропонуємо увазі читачів розповідь про історію й сучасність представницького органу. А також роздуми польських законодавців про партнерство з ...
1262012
  Дроздов О. "Театр - це такий "костюмчик", який "шиється" по фігурі" / беседу вела Є. Олійник // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – ISSN 0207-7159
1262013
  Мукан В.С. "Театр абсурду" в українській драматургії : (на матеріалі твору Ігоря Костецького "Близнята ще зустрінуться") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 346-351


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури XX сторіччя під назвою "театр абсурду" на матеріалі п2єси Ігоря Костецького "Близнята ще зустрінуться". Аналіз цього твору в контексті поетики ...
1262014
  Конєва Т "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років / Т Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 62-70. – ISSN 2075-1486
1262015
  Мукан ВС В. "Театр абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі твору "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С.274-280. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою "театр абсурду" у п"єсі Миколи Куліша "Народний Малахій". Аналіз даного твору в контексті поетики "драми абсурду" ...
1262016
  Новиков А. "Театр абсурду" Олексія Чугуя // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-13


  У статті розглядається п"єса-дилогія Олексія Чугуя "Червоний смерч", присв. трагічним подіям в Україні під час встановлення радянської влади і колективізації, наголошується на тому, що твір багато в чому є енциклопедією укр. життя періоду двох великих ...
1262017
  Терзакіс А. [Театр : Весільний марш : Теофано : Томас з двома душами / Ангелос Терзакіс. – Афіни : Естія. – 238, [ 4 ] с. : ноти. – Видання новогрецькою мовою
1262018
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
5 : Стелла з червоними рукавичками. Дорога проходить посередині. Могильник. – 1991. – 220 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262019
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
6 : Лист до Ореста. Вечеря. Рай у Фівах. У країні Ібсен. Діалог. Хто був паном? Ніхто та циклопи. – 1994. – 240 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262020
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
1 : Сьомий день створення. Двір чудес. Вік ночі. – 1996. – 312 с., 5 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262021
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – 5-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
2 : Казка без назви. Віва Аспасія. Одисею, повертайся додому. – 1996. – 350 с., [9] арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262022
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – 3-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
3 : Концерт для скрипки з оркестром. Чотири ніжки столу. Мати-війна. – 1996. – 324 с., 12 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262023
  Камбанелліс Я. [Театр / Я. Камбанелліс. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0152-7
4 : Дорога. Він та його штани. Невидима трупа. Горила та Гортензія. – 1997. – 234 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
1262024
   ТВ-репортер. – М., 1976. – 206с.
1262025
  Гречко П.К. Творчество : природа, границы, перспективы // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.163-172. – ISSN 1606-951Х
1262026
  Костелянцев Б.О. Творчество А. С. Макаренко : Автореф... канд. филос.наук: / Костелянцев Б. О.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1262027
  Саенко В.П. Творчество А.А.Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Саенко В.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 31л.
1262028
  Рапопорт Э.Е. Творчество А.А.Фадеева 20-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Рапопорт Э.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
1262029
  Чжао Дэ-цюань Творчество А.А.Фадеева 20-х и 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чжао Дэ-цюань; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
1262030
  Шунков Ф.А. Творчество А.А.Фадеева и его изучение в средней школе (10 кл.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шунков Ф.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
1262031
  Дубинская Тамара Ильинична Творчество А.М.Горького периода первой мировой войны и журнал "Летопись" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Дубинская Тамара Ильинична; АН СССР. Ин-т мировой литерат. – М., 1975. – 24л.
1262032
  Тотубалин Н.И. Творчество А.Н.Островского в русской критике 1850-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тотубалин Н.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 21л.
1262033
  Андронова Л.Г. Творчество А.П. Чехова в художественном мире Альберто Моравиа / Л.Г. Андронова, М.Н. Журенко // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 49-54. – (Русская филология ; № 4 (59) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1262034
  Гущин М. Творчество А.П. Чехова. Очерки / М. Гущин. – Харьков, 1954. – 210с.
1262035
  Копейкина Н.А. Творчество А.П.Гайдара : Автореф... кандид. филологич.наук: / Копейкина Н.А.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 12 с.
1262036
  Добрынин М.К. Творчество А.П.Чехова : Автореф... Докт.филол.наук: / Добрынин М.К.; Ин-т.мировой литер. – Москва, 1950. – 40 с.
1262037
  Гай Г.Н. Творчество А.С. Серафимовича / Г.Н. Гай. – Х., 1960. – 361с.
1262038
  Кисилев А.Л. Творчество А.С.Серафимовича в первые годы Советской власти (1917-1924) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кисилев А.Л. ; Куйбышевский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1964. – 22 с.
1262039
  Кохно И.П. Творчество А.Твардовского (1925-1940 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кохно И.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 8л.
1262040
  Самойлова В.Д. Творчество Александра Грина и проблемы романтизма в советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Самойлова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1262041
  Можгинская Е.Н. Творчество Александра Фадеева 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Можгинская Е.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 15л.
1262042
  Гусак С.А. Творчество Алексея Кулаковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гусак С.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 19 с.
1262043
  Зюкова Н.С. Творчество Алехо Карпентьера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Зюкова Н.С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 20л.
1262044
  Мамытбеков З.Ч. Творчество Алыкула Осмонова и его переводы из русской поэезии : Автореф... канд. филол.наук: / Мамытбеков З.Ч.; Акад. наук КазССР. Ин-т лит-ры и искусства им. А.О.Ауэзова. Ин-т языка и лит-ры АН КиргССР. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
1262045
  Ольховая Н.А. Творчество Анатолия Глебова и некоторые проблемы развития русской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд филол.наук: 10.01.02 / Ольховая Н. А.; МВССО УССР, Самарк.ГУ. – Самарканд, 1974. – 27л.
1262046
  Лиходзиевский С.И. Творчество Анатолия Франса и проблема критического реализма во французской литературе конца 19 -- начала 20 в. : Автореф... Доктора филол.наук: / Лиходзиевский С.И.; Ин-т.мировой литературы. – М, 1965. – 38л.
1262047
  Гаевская Надежда Марковна Творчество Андрея Малышко в связях с русской советской поэзией (На материале о героике ратного подвига советского народа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаевская Надежда Марковна; Киев. гос. пед. и-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 25л.
1262048
  Вафия А.К. Творчество Ар-Русафи и отображение в нем политических и социальных процессов : Автореф... канд. филол.наук: / Вафия А.К.; МГУ. – Москва, 1967. – 44л.
1262049
  Никанович Б.В. Творчество Арема Веселого : Автореф... канд. филол.наук: / Никанович Б. В.; БГУ. – Минск, 1970. – 19л.
1262050
  Видищев Б.В. Творчество Аркадия Гайдара : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Видищев Б.В. ; Сарат. гос. ун-т, 1955. – 19 с.
1262051
  Дрампян И.Р. Творчество армянского миниатюриста конца XVI - начала XVII веков Акопа Джугаеци : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Дрампян И.Р.; МГУ. – М., 1970. – 23л.
1262052
  Ошарова Т.В. Творчество Б.Л.Горбатова. : Автореф... канд.филол.наук: / Ошарова Т.В.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
1262053
  Дербенев Г.И. Творчество В. Я. Брюсова 1914-1917 гг. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Дербенев Г.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1262054
  Кузнецов В.А. Творчество В.Н.Билль-Белоцерковского 20-х -- начала 30-х годов и основные тенденции развития советской драматургии этого периода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кузнецов В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
1262055
  Вильчек Л.Ш. Творчество В.Овечкина-публицистика. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вильчек Л.Ш.; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 23л.
1262056
  Погребенник Федор Петрович Творчество В.Стефаника в связях украинской литературы с другими славянскими литературами : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03, 10.01.04 / Погребенник Федор Петрович ; АН УССР, Ин-т литературы. – Київ, 1980. – 56 с.
1262057
  Клюсов Б.Н. Творчество В.Тендрякова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клюсов Б.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. лит. – Минск, 1967. – 22л.
1262058
  Венгеров Л.М. Творчество Ванды Василевской : Автореф... д-ра филол.наук: / Венгеров Л.М.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 33л.
1262059
  Сиротюк Александра Николаевна Творчество Варвары Чередниченко в связи с развитием украинской советской исторической прозы : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Сиротюк Александра Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 200л. – Бібліогр.:л.184
1262060
  Буран В.А. Творчество Василя Быкова : Автореф... канд. филол.наук: / Буран В. А.; АН БССР, Ин-т лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1968. – 20л.
1262061
  Шерстюк В.Ф. Творчество Вашингтона Ирвинга (2806-1824 гг.) : автореф. дис. ... канд .филол. наук / Шерстюк В.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
1262062
  Шахова К.А. Творчество великих европейских художников XV - XVIII вв. / К.А. Шахова. – Киев, 1979. – 175с.
1262063
  Шахова К.А. Творчество великих европейских художников XV - XVIII вв. / К.А. Шахова. – изд. 2-е, стереотип. – Киев, 1980. – 176с.
1262064
  Гуйкало З.С. Творчество Вилли Бределя в период эмиграции (1934-1945) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуйкало З.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
1262065
  Шамурзина Р.С. Творчество Владимира Тендрякова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шамурзина Р.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
1262066
  Киселев М.Ф. Творчество Г.Г.Нисского : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Киселев М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 15л.
1262067
  Милонов Н.А. Творчество Г.И.Успенского 60-х г.г. XIX в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Милонов Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1262068
  Агишев Я.Х. Творчество Габдуллы Тукая / Я.Х. Агишев. – Казань, 1948. – 95 с.
1262069
  Агишев Я.Х. Творчество Габдуллы Тукая / Я.Х. Агишев. – Казань, 1954. – 95с.
1262070
  Ошуков М.Ю. Творчество Генри Торо как Американского романтизма: художественный мир писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Ошуков М.Ю.; С-Петербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1998. – 19л.
1262071
  Прокофьева Д.С. Творчество Генрика Сенкевича 70-х - начала 80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокофьева Д.С.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М,, 1956. – 15л.
1262072
  Дукельская В.Г. Творчество Германа Мелвила 40-50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Дукельская В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 16л.
1262073
  Переверзев В.Ф. Творчество Гоголя / В.Ф. Переверзев. – Москва : К-во "Современные проблемы", 1914. – 360 с. = Корифеи русской художественной литературы XIX века ; Кн. 2
1262074
  Храпченко М.Б. Творчество Гоголя / М.Б. Храпченко ; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 627 с. : 1 портр., ил.
1262075
  Храпченко М.Б. Творчество Гоголя / М.Б. Храпченко. – М : Советский писатель, 1956. – 609с.
1262076
  Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 61-67. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 2). – ISSN 0321-1711
1262077
  Тагер Е.Б. Творчество Горького советской эпохи. / Е.Б. Тагер. – М. : Наука, 1964. – 378 с.
1262078
  Красильников В.Ф. Творчество Григория Коновалова (путь к мастерству) : Автореф... наук: 10.01.02 / Красильников В.Ф.;. – М., 1979. – 16л.
1262079
  Залялиева М.Ш. Творчество Гумера Баширова : Автореф... канд. филол.наук: / Залялиева М.Ш.; Казан. гос. пед. ин-т. – Казань, 1964. – 24л.
1262080
  Жаворонкова К.А. Творчество Д.А.Фурманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жаворонкова К.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 16 с.
1262081
  Трофимов В.М. Творчество Д.И. Петрова (Бирюка) / В.М. Трофимов. – М : Московский рабочий, 1976. – 160 с.
1262082
  Трофимов В.М. Творчество Д.И.Петрова (Бирюка) : Автореф... канд. филол.наук: / Трофимов В.М.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 23л.
1262083
  Барковская Е.Ф. Творчество Демьяна бедного периода гражданской войны. : Автореф... канд. филол.наук: / Барковская Е.Ф.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 20л.
1262084
  Зейналов Ариф Аббас оглы Творчество Джеймса Лесли Митчела (Л.И.Гиббона) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зейналов Ариф Аббас оглы; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1262085
  Киримов Т.Н. Творчество Джемиля Керменчикли: тематика, семантика, лингвостилевые особенности : Дисс. канд. філологических наук. Спец. 10.01.10 - крымскотатарская литература / Киримов Т.Н. – Киев, 2009. – 205л. – Библиогр. : л.176-205
1262086
  Хвитария Л.А. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Хвитария Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 25л.
1262087
  Ерохина Т.С. Творчество Дмитрия Нагишкина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Ерохина Т.С. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 20 с.
1262088
  Мегрелишвили Захарий Гаврилович Творчество Дороти Паркер и американская новелла 20-х - 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Мегрелишвили Захарий Гаврилович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 21л.
1262089
  Карпов П.И. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники / П.И. Карпов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 200с.
1262090
  Тимофеев И.В. Творчество египетского литератора XIII века Мухаммада Ибн Даниала : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Тимофеев И. В.; МГУ, ин-т стран Азии и Афр. – М., 1975. – 24л.
1262091
  Грихин Вячеслав Адрианович Творчество Епифания Премудрого и его место в древнерусской культуре конца XIV - начале XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Грихин Вячеслав Адрианович; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 27л.
1262092
  Куликов Андрей Творчество и аналитические границы // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.85-89
1262093
  Субботин М.М. Творчество и отношение полезности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Субботин М.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1973. – 20л.
1262094
  Шаповал В.Н. Творчество и свобода // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.152-156. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1262095
  Ласуриа М.Т. Творчество И. А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ласуриа М.Т.; АН СССР, Ин-т миров. лит. – М., 1973. – 19л.
1262096
  Доценко Игорь Иванович Творчество И.С.Тургенева в оценке демократической критики 70-80-х годов XIX века (об эволюции оценки Тургенева демократической критикой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Доценко Игорь Иванович; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. АН УССР. – Киев, 1978. – 17л.
1262097
  Джумагулов К.Т. Творчество Ибрая Алтынсарина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумагулов К.Т.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
1262098
  Михальская Н.П. Творчество Ивана Вазова 70-90-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михальская Н.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 16л.
1262099
  Ткаченко А.А. Творчество Ивана Драча (Движение проблематики и поэтики) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко А.А.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1262100
  Комаровская Татьяна Евгеньевна Творчество Ирвинга Стоуна. (К пробл. биогр. жанра в лит. США ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Комаровская Татьяна Евгеньевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1262101
  Редько Татьяна Ильинична Творчество Ихара Сайкаку (к вопросу о новаторстве в японской литературе XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Редько Татьяна Ильинична ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1978. – 18 с.
1262102
  Горелик Л.В. Творчество Йозефа Рота 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Горелик Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 16 с.
1262103
  Гронова Нина Анатольевна Творчество Йозефа Томана (1899-1977) : Автореф... канд. филол.наук: / Гронова Нина Анатольевна; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1982. – 30л.
1262104
  Нагирный М.С. Творчество К.-Э.Францоза в контексте немецко -украинских литературных связей. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Нагирный М.С.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 20л.
1262105
  Воловникова Г. Творчество К.А.Тренева : Автореф... канд. филол.наук: / Воловникова Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1262106
  Сурков Е.Д. Творчество К.А.Тренева. / Е.Д. Сурков. – М
1. – 1949. – 5-56с.
1262107
  Дмитрук В.В. Творчество К.Воннегута: социально-критические тенденции, жанр, поэтика : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Дмитрук В.В.; Ин-т литературы АН УССР. – Киев, 1984. – 24л.
1262108
  Зинченко О.И. Творчество К.Гордиенко и проблемы изображения села в украинской советской литературе 30-60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Зинченко О.И.; АН УССР Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1262109
  Саббатовская А.М. Творчество К.М. Смирнова периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саббатовская А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1262110
  Фридман Николай Владимирович Творчество К.Н. Батюшкова : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Фридман Николай Владимирович ; МГУ. – Москва, 1966. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1262111
  Щелокова С.Ф. Творчество К.Паустовского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Щелокова С.Ф.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 24л.
1262112
  Щелокова С.Ф. Творчество К.Паустовского 20-30-х годов : Дис... канд. филолог.наук: / Щелокова С.Ф.; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 196л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1262113
  Эфендиева Т.Е. Творчество Кайсына Кулиева. (Худож. концепция личности). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.02 / Эфендиева Т.Е.; АН АзСССР. Ин-т лит. – Баку, 1982. – 43л.
1262114
  Резник Ю.М. Творчество как предназначение человека (по мотивам лекций И. Г. Фихте "О назначении ученого" и книги Н. А. Бердяева "Смысл творчества") // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.182-200. – ISSN 1606-951Х
1262115
  Чезза Л. Творчество Караджале / Л. Чезза. – Кишинев, 1961. – 255 с.
1262116
  Тиюнелите Я. Творчество Корнелия Непота. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тиюнелите Я.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 20л.
1262117
  Гутан О.А. Творчество Кратина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутан О.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
1262118
  Оляндер Л.К. Творчество Л. Сейфуллиной : Автореф... канд. филол.наук: / Оляндер Л. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1262119
  Порман Р.Н. Творчество Л.М.Леонова в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. филолог.наук: / Порман Р.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 20л.
1262120
  Прокудин С.Б. Творчество Л.М.Леонова периода Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокудин С.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1262121
  Старикова Е.В. Творчество Л.М.Леонова. / Е.В. Старикова. – М. : Знание, 1954. – 32 с.
1262122
  Чеснулявичюте П. Творчество Лаздину Пеледа (до первой мировой войны). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеснулявичюте П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1950. – 16л.
1262123
  Козлова Н.П. Творчество Лафонтена-баснописца. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлова Н.П.; М-во высш.образования СССР. – М, 1958. – 17л.
1262124
  Садыкин М.М. Творчество лезгинских поэтов XIX века на арабском и азербайджанском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Садыкин М.М.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1969. – 18л.
1262125
  Мальчукова Т.Г. Творчество Лукиллия и античная скоптическая эпиграмма : Автореф... канд. филол.наук: 10.67 / Мальчукова Т.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 16л.
1262126
  Шеншин В.К. Творчество М. Е. Сатлыкова-Щедрина в конце семидесятых годов (1878-1880 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шеншин В. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 12л.
1262127
  Шеншин В.К. Творчество М. Е. Сатлыкова-Щедрина в конце семидесятых годов (1878-1880 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шеншин В. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 12л.
1262128
  Шахов В.В. Творчество М.А. Воронова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Шахов В.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1262129
  Хватов А.И. Творчество М.А. Шолохова : автореф. дис. ... Докт. филол. наук / Хватов А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 32 с.
1262130
  Евстафьев А.Н. Творчество М.В. Исаковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Евстафьев А.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
1262131
  Евстафьев А.Н. Творчество М.В.Исаковского . : Автореф... Канд.филол.наук: / Евстафьев А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1956. – 13л.
1262132
  Пынзару С.Г. Творчество М.Горького в Молдавии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 624 / Пынзару С.Г. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15-16
1262133
  Домницкая Г.С. Творчество М.Кулиша : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Домницкая Г.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1262134
  Шабельская Г.А. Творчество М.Пришвина 1905-1917 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Шабельская Г.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра советской лит-ры. – Л., 1964. – 17л.
1262135
  Строганов М.В. Творчество М.Ю.Лермонотова и Н.В.Гоголя в восприятии Л.Н.Толстого / М.В. Строганов. – Калинин, 1985. – 53с.
1262136
  Рамазанов Г.З. Творчество Мажита Гафури : Автореф... Доктора филол.наук: / Рамазанов Г.З.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – Москва, 1966. – 83л.
1262137
  Шпак Л.П. Творчество Макса Кретцера и немецкий натуралистический роман 80-90-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шпак Л.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1262138
  Пономарева И.Б. Творчество Макса Фриша. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Пономарева И.Б.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1262139
  Палтаран В.С. Творчество Максима Танка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палтаран В.С.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1955. – 18л.
1262140
  Бахматова Г. Творчество Максимилиана Волошина в контексте художественного развития переломной єпохи (Андрей Белый и А. Ремизов) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 5-11
1262141
  Буяльский Б.А. Творчество Марии Конопницкой : Дис... канд. филол.наук: / Буяльский Б. А.; Винницк. гос. пед. ин-т им. Н. Островского. – Винница, 1950. – 299л.
1262142
  Буяльский В.А. Творчество Марии Конопницкой. : Автореф... Канд.филол.наук: / Буяльский В.А.; Вуяльский В.А.; Мин-во просвещения УССР. – Винница, 1951. – 18л.
1262143
  Порочкина И.М. Творчество Марии Пуймановой : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Порочкина И.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 16 с.
1262144
  Борщевский Ф.М. Творчество Марко Вовчок в период сотрудничества в "Отечественых записках" (1868-1875 гг). : Дис... канд. филол.наук: / Борщевский Ф.М.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра русской литер. – К., 1957. – 272л. – Бібліогр.:л.259-270
1262145
  Эйнтрей Г.И. Творчество Мидьени : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эйнтрей Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 26 с.
1262146
  Кванчилашвили Тариэл Соломонович Творчество Михаила Джавахишвили : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кванчилашвили Тариэл Соломонович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 48 с.
1262147
  Хмельницкая Т.Ю. Творчество Михаила Пришвина / Т.Ю. Хмельницкая. – Л, 1959. – 284с.
1262148
  Ильницкий Николай Николаевич Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ильницкий Николай Николаевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 22л.
1262149
  Жаборюк А.А. Творчество Михайла Стельмаха : Автореф... канд. филол. наук / Жаборюк А.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1955. – 15с.
1262150
  Моисеенко А.Ф. Творчество Михася Зарецкого (становление художественной индивидуальности). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Моисеенко А.Ф.; АН БССР. Ин-т лит. – Минск, 1971. – 20л.
1262151
  Семеновская Л.В. Творчество Михася Лынькова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семеновская Л.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1262152
  Дадаш-Заде Творчество Молла Панаха Вагифа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дадаш-Заде А.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24 с.
1262153
  Халенкова А.Л. Творчество молодых белорусских прозаиков и их место в литературном процессе второй половины 50-60-х годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Халенкова А.Л.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1978. – 21л.
1262154
  Маленов Байдылда Творчество Мукая Элебаева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маленов Байдылда ; Ин-т мировой лит. АН СССР ; Ин-т языка и лит. АН Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1957. – 17 с.
1262155
  Рукшина К.С. Творчество Мэри Уолстонкрафт : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукшина К.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 22л.
1262156
  Денисова С.М. Творчество Н. Д. Телешова (1884-1916 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Денисова С. М.; Томск.ГУ. – Томск, 1969. – 24л.
1262157
  Никишов Ю.М. Творчество Н. Ляшко 1905-1926 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никишов Ю.М. ; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. сов. лит-ры. – Ленинград, 1967. – 21 с.
1262158
  Изместьев П.Н. Творчество Н.А.Осторовского : Автореф... кандидата филологич.наук: / Изместьев П.Н.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории литературы. – 15л.
1262159
  Сухорукова М.Н. Творчество Н.А.Островского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сухорукова М.Н.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 16л.
1262160
  Буглов М.Д. Творчество Н.И.Наумова. : Дис... канд. филол.наук: / Буглов М.Д.;, 1945. – 150л. – Бібліогр.:л.144-150
1262161
  Языкова Е.В. Творчество Н.М. Языкова: кн. для учителя / Е.В. Языкова. – М., 1990. – 144с.
1262162
  Захарченко Н.В. Творчество Н.Н. Ляшко (1905-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Захарченко Н.В. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1966. – 22 с.
1262163
  Порто И.Б. Творчество Н.П.Крымова. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 170 / Порто И.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 20л.
1262164
  Жаркевич Н.М. Творчество Н.Ф.Глинки в аспекте русско-украиских литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Жаркевич Н.М. ; Ин-т литературы. – Киев, 1978. – 24с .
1262165
  Жукова А.Е. Творчество народного артиста СССР Амвросия Бучмы в украинском советском киноискусстве : Автореф. дис... канд. искусствовед. наук: / Жукова А. Е.; АН УССР; Ин-т искусствовед. фольк. и этнограф. – Киев, 1953. – 16с.
1262166
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2005
1262167
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2005
1262168
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2005
1262169
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2006
1262170
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2006
1262171
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 8. – 2006
1262172
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 2. – 2007
1262173
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2007
1262174
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 8. – 2007
1262175
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 10. – 2007
1262176
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 11. – 2007
1262177
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2008
1262178
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 3. – 2008
1262179
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2008
1262180
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2008
1262181
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2008
1262182
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2008
1262183
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 8. – 2008
1262184
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып .9. – 2008
1262185
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 10. – 2008
1262186
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 11. – 2008
1262187
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2009
1262188
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2009
1262189
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 12. – 2009
1262190
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2010
1262191
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2010
1262192
  Гулиев Г.М. Творчество Низами Гянджеви и пути эпического повествования / Г.М. Гулиев. – Баку, 1989. – 160с.
1262193
  Кузьминская И.А. Творчество Николаса Гильена 1920-1930-х годов : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Кузьминская И.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1262194
  Гринберг И.Л. Творчество Николая Тихонова. / И.Л. Гринберг. – М., 1958. – 396с.
1262195
  Гринберг И.Л. Творчество Николая Тихонова. / И.Л. Гринберг. – М., 1972. – 480с.
1262196
  Самохвалова В.И. Творчество О.Генри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Самохвалова В.И.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
1262197
  Куриленко И.М. Творчество Олеся Гончара (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Куриленко И.М.; АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 18 с.
1262198
  Клыкова В.А. Творчество П.А.Павленко. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клыкова В.А.; Ин-тут мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1953. – 16л.
1262199
  Ушаков А.К. Творчество Павла Беспощадного : Дис... канд. филолог.наук: / Ушаков А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. русс. лит. – Киев, 1953. – 330л. – Бібліогр.:л.325-330
1262200
  Гречишников В. Творчество Панферова / В. Гречишников. – М. : Художественная литература, 1934. – 110 с.
1262201
  Мантере А.А. Творчество Пентти Хаанпяя в 1920-1930-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мантере А.А. ; ЛУГ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 22 с.
1262202
  Шамухамедов Ш.М. Творчество персидского прогрессивного писателя и поэта Эхсана Табари. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамухамедов Ш.М.; М-во высш. образования СССР.Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1957. – 16л.
1262203
  Бахтикиреева У.М. Творчество писателя-билингва в восприятии носителя русской языковой культуры // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-77. – ISSN 1562-1391
1262204
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1980. – 150 с.
1262205
  Ласунский О.Г. Творчество писательницы В. И. Дмитриевой и литературное движение конца XIX -- начала ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ласунский О.Г. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1967. – 19 с.
1262206
  Рева Лариса Григорьевна Творчество Платона Воронько : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02. / Рева Лариса Григорьевна; КГУ. – Киев, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.185-195
1262207
  Дажина Вера Дмитриевна Творчество Понтормо и развитие маньеризма во Флоренции : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Дажина Вера Дмитриевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 13л.
1262208
  Икрамов А.И. Творчество поэта Амина Умари : Автореф... канд. филол.наук: / Икрамов А.И.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1953. – 15 с.
1262209
  Мищенко А.К. Творчество поэтов Донбасса в послевоенный период (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мищенко А.К. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 18 с.
1262210
  Куликов Б.П. Творчество поэтов предвоенного поколения (Николай Майоров, Михаил Кульчицкий, Павел Коган) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Куликов Б.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1262211
  Иванов П.А. Творчество Публия Овидия Назона времени ссылки его в г. Томы : Дис... канд. филолог.наук: / Иванов П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 161,131л. – Бібліогр.:л.157-160
1262212
  Сидеравичюс Р. Творчество Пушкина в Литве. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Сидеравичюс Р.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1262213
  Назарян Ш.Л. Творчество Р.Кочара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарян Ш.Л.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 26л.
1262214
  Дуббадзе И Н. Творчество Раждена Гветадзе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дуббадзе Н.И; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
1262215
  Котова Ю.П. Творчество Роберта Луиса Стивенсона с 1878 по 1888 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Котова Ю.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 21л.
1262216
  Лаукгал Творчество Роберта Селиса : Автореф... канд. филол.наук: / Лаукгал и.; АН Латв.ССР, От-ние обществ. наук. – Рига, 1962. – 42л.
1262217
  Сафронова Е.А. Творчество С. Залыгина (Путь к мастерству) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова Е. А.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 13л.
1262218
  Семенова К.И. Творчество С.В.Михалкова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Семенова К.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15 с.
1262219
  Клейменова Г.В. Творчество С.Н.Сергеева-Ценского 1898-1913 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клейменова Г.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 16л.
1262220
  Шпрыгов Ю.М. Творчество С.Н.Сергеева-Ценского 1898-1934 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпрыгов Ю.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1262221
  Гюльмамедова Л.И. Творчество С.Н.Терпигорева. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Гюльмамедова Л.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1262222
  Ушакова М.В. Творчество С.П.Бабаевского : Автореф... канд. филологич.наук: / Ушакова М.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16л.
1262223
  Заморий Т.П. Творчество Сергея Антонова и современный русский рассказ : Автореф... канд. филос.наук: / Заморий Т.П.; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 18л.
1262224
  Булейшвили В.М. Творчество Серго Клдиашвили : Автореф... канд. филол.наук: / Булейшвили В. М.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1971. – 21л.
1262225
  Яблонская М.Н. Творчество советского художника-живописца и педагога Константина Николаевича Истомина (1887-1942) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Яблонская М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории рус. и советского искусства. – М., 1968. – 27л.
1262226
  Эйюби К.Р. Творчество современного прогрессивного курдского поэта Хажара : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эйюби К.Р. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 13 с.
1262227
  Чернякова Л.Ф. Творчество Ст.Малларме в 60-70-е годы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чернякова Л.Ф.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 25л.
1262228
  Омельченко В.И. Творчество Т. Г. Шевченко в свете русской революционно-демократической критики 60-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омельченко В. И. ; КГУ. – Киев, 1954. – 12 с.
1262229
  Сергеев Александр Творчество техноэволюции : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 104-110
1262230
  Вяткина В.Н. Творчество уральского писателя А.Г.Туркина : Автореф... канд. фило.наук: / Вяткина В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 16л.
1262231
  Скворцов И.С. Творчество Ф.М.Решетникова. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов И.С.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1956. – 20л.
1262232
  Бородина Л. Творчество Феликса Кривина как художественное достояние украинской и русской литератур // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 119-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1262233
  Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543с. – ISBN 5-280-00710-2
1262234
  Телетова Н.К. Творчество Х.-Д. Граббе : Автореф... кандидата филол.наук: / Телетова Н.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 18л.
1262235
  Сергеев А.В. Творчество Х. Ибсена в оценке Г. Брандеса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 150-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1262236
  Зикрияева Х. Творчество Хамида Алимджана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зикрияева Х.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 22 с.
1262237
  Демидова И.М. Творчество Хэмлина Гарленда : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демидова И. М.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. заруб. печати и литер. – М., 1973. – 18л.
1262238
  Строилов Л.Ф. Творчество Чингиза Айтматова в западно-европейской критике / Л.Ф. Строилов. – Фрунзе, 1988. – 126с.
1262239
  Шведов Ю.Ф. Творчество Шекспира. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1959. – 82с.
1262240
  Емельяников С.П. Творчество Э.Золя 80-х годов и социальные проблемы во Франции (на анализе романов - "Радость жизни", "Дамское счастье", "Жерминаль", "Деньги".) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельяников С.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
1262241
  Булаховская Ю.Л. Творчество Элизы Ожешко в оценке русской прогрессивной критики 80-90-х годов // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 53-54
1262242
  Девекин В.Н. Творчество Эриха Вайнерта : Автореф... канд. филол.наук: / Девекин В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – Москва, 1951. – 15 с.
1262243
  Павлова Н.С. Творчество Эриха Мюзама. / Н.С. Павлова. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
1262244
  Шумакова Т.А. Творчество Этель Лилиан Войнич. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шумакова Т.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 19л.
1262245
  Чудакова М.О. Творчество Эффенди Капиева : Автореф... канд. филол.наук: / Чудакова М.О.; МГУ. Филол. фак. – М., 1964. – 18л.
1262246
  Андреев В.А. Творчество Ю.Н. Либединского 20-30-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андреев В.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра советской литературы. – Ленинград, 1964. – 14 с.
1262247
  Медведева Г.Н. Творчество Ю.Н. Либединского первой половины 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Медведева Г.Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Душанбе, 1965. – 22 с.
1262248
  Громов П.П. Творчество Ю.С.Крымова и проблемы советской прозы тридцатых годов : Автореф... канд. филол.наук: / Громов П.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1953. – 17л.
1262249
  Хурмеваара А. Творчество Ю.Х. Эркко и "Калевала" / А. Хурмеваара. – Петрозаводск, 1957. – 110с.
1262250
  Науменко Я И. Творчество Янки Купалы и Якуба Коласа в контексте славянских литератур : Доклады на IX Международном съезде славистов / Я И. Науменко. – Минск : Наука и техника, 1983. – 27 с.
1262251
  Кулинич Г.Г. Творчество Ярослава Галана и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Кулинич Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1262252
  Цапок В.А. Творчество: философ. аспект проблемы. / В.А. Цапок. – Кишинев, 1989. – 148с.
1262253
  Нефедов В.В. Творчеству -- всю жизнь: Об индивидуальности писателя. / В.В. Нефедов. – Минск, 1978. – 135с.
1262254
  Оклянский Ю.М. Творчесткая индивидуальность писателя и проблемы художественного освоения действительности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оклянский Ю. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. литературовед., искусств. и журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
1262255
  Манукян С.А. Творчесто Гегама Сарьяна : Автореф... канд. филолог.наук: / Манукян С.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит. им М.Абегяна. – Ереван, 1950. – 20 с.
1262256
  Смирнов А.А. Творчесто Шекспира / А.А. Смирнов. – Л., 1934. – 202с.
1262257
  Абдулсамад А. Творчетво В.Г. Распутина : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.01.02 / Абдулсамад А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
1262258
  Іванівська О. Творчий акт індивіда у фольклорі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 5-19. – ISSN 2225-5095
1262259
  Мізін К. Творчий аспект відтворення мови персонажів у англо-українському кіно перекладі / К. Мізін, І. Кучеренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 266-270. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1262260
  Первомайський Л.С. Творчий будень. З щоденника поета / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 372 с.
1262261
   Творчий вечір Ганни Герман / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  В Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся творчий вечір радника Президента України Анни Герман, на якому вона презентувала свою книгу "Червона Атлантида" про життя простих жителів Галичини.
1262262
   Творчий вечір Миколи Холодного з нагоди його 60-річчя // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – с. 130-149. – ISSN 0208-0710


  В Національній Спілці письменників України 13 вересня 1999 року відбувся творчий вечір Миколи Холодного
1262263
  Букет Є. Творчий вечір у музеї літератури // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 11
1262264
  Вовканич С. Творчий внесок Л.О. Олесневича як віддзеркалення розвитку соціологічної науки в Україні // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 175-184. – ISSN 1563-3713
1262265
   Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
1262266
  Сікорська І. Творчий внесок у скарбницю української науки і культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.41-43. – ISSN 0130-6936


  Наукова діяльність відомого українського музикознавця Богдани Фільц.
1262267
  Дорогих Л.В. Творчий геній Т.Г. Шевченка як чинник формування національного театрального й музичного мистецтва України другої половини XIX ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 90-92
1262268
  М"ясоїд П.А. Творчий діалог і теоретизування у психології // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 117-127. – Бібліогр. в кінці ст.
1262269
  Ткаченко Р. Творчий діалог І. Франка та В. Щурата з приводу збірки "Зів"яле листя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 286-292. – ISBN 966-594-298-0
1262270
  Задорожна О. Творчий діалог Осипа Маковея та Готфріда Келлера в контексті доби // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 223-230. – ISBN 966-7773-70-1
1262271
  Данильчук О.М. Творчий доробок Артура Хейлі як проблема сучасного літературознавства // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-82. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1262272
  Подлєсна В.Ф. Творчий доробок Івана Нечуя-Левицького в царині дитячої літератури // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 169-179. – ISSN 2313-1802
1262273
  Гламазда М. Творчий доробок родини Мітченків // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.86-87. – ISSN 0130-1799
1262274
  Прушковська І. Творчий доробок турецького драматурга Улько Айваза // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-73


  Творчість турецького драматурга Улько Айваза. Розглядаються сюжетна лінія, зміст творів, проводяться паралелі між оповіданнями та п"єсами автора, аналізуються фольклорні мотиви
1262275
  Брей Н. Творчий дух Миколи Гоголя в мистецтві Миколи Глущенка // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 142-147. – ISBN 978-966-2374-12-4
1262276
  Горбачук Р.Л. Творчий експеримент як фактор становлення новітніх технологій у хореографії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 302-308


  У статті розглядається творчий експеримент як фактор формування новітніх технологій у сучасному мистецтві, а саме, в танці модерн. На прикладі експеримен-тального досвіду в галузі руху, простору та часу різних поколінь видатних хореографів-новаторів ...
1262277
  Ганущак О. Творчий епізод життя Грушевських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 2


  19 травня відбулася святочна академія з нагоди 15-річчя отримання музеєм Михайла Грушевського у Львові статусу Державного меморіального
1262278
  Бедзір Н. Творчий іспит на європейськй ідентичність: українська поезія у словацькому перекладі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 143-146. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1262279
  Матат Д. Творчий конкурс - це іспит із натхненням // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 серпня (№ 34). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Цьогоріч уперше відбувся набір на спеціальність "кіно-, телемистецтво" в Ін-ті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Про творчий конкурс за рівнем "бакалавр" розповідає директор Ін-ту журналістики Володимир Різун.
1262280
   Творчий метод і естетичні категорії. – Дніпропетровськ, 1986. – 95с.
1262281
   Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1980. – 504с.
1262282
  Кодак М. Творчий метод письменника як проблема поетології // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 3-14. – (Філологічні науки)
1262283
   Творчий набуток членів Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // II (позачергова) та III конференції Київської міської організації національної спілки краєзнавців України : (17 січня 2012 р. та 27 лютого 2013 р.) : матеріали та документи / Національна спілка краєзнавців України. Київська міська організація. Конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-90


  Список літератури містить краєзнавчі праці істориків, серед яких І.Н. Войцехівська, Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук, А.П. Коцур, В.А. Короткий, І.К. Патриляк, І.І. Тіщенко та ін.
1262284
  Руженкова О. Творчий неспокій наукознавця (Валентінові Івановичу Онопрієнку - 70!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 0372-6436
1262285
  Муніч Н.В. Творчий освітній проект майбутніх географів // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 56-58. – ISBN 978-966-182-397-5


  Спираючись на зміст курсу "Педагогічна творчість" студенти-географи можуть самостійно доповнювати лекції власними знахідками (цитати з літератури, сценічні ілюстрації, приклади з власного досвіду), розробляти презентації, а традиційні семінарські ...
1262286
  Гетьманенко І. Творчий перегук майстрів слова / І. Гетьманенко, Т. Алексєєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 45-50


  Урок-дослідження з елементами компаративістики: "Проблемно-тематичний аналіз жіночих образів Т. Шевченка та М. Некрасова
1262287
  Лещинська С. Творчий підхід М. Максимовича до наукової діяльності в умовах становлення української народної освіти // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 73-80
1262288
  Дашкевич О.С. Творчий підхід при викладанні курсу "Інженерна графіка" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 125-130. – ISSN 2074-8922
1262289
  Мокрицька З.В. Творчий підхід у бухгалтерському обліку чи проблеми етики бухгалтера // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 31-35. – ISSN 2306-6792
1262290
  Горинь Б. Творчий подвиг // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 145-152. – ISSN 0868-4790
1262291
  Зорівчак Р. Творчий подвиг Ірини Стешенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0130-5263
1262292
  Зорівчак Роксолана Творчий подвиг Ірини Стешенко : до 110-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1262293
  Яременко Б. Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Миколи Думитрака // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 120-124. – ISSN 1728-6875
1262294
  Яремко Б. Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Миколи Думитрака // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 112-115. – ISBN 966-02-3167-9
1262295
  Левкулич Є. Творчий портрет С. Борткевича-піаніста // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 229-240. – ISSN 2310-0583
1262296
  Рибалко В.В. Творчий потенціал індивіда у психологічній теорії потейційності особистості І.П. Манохи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 28-32
1262297
   Творчий потенціал молоді - перебудові : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1989. – 52с.
1262298
  Скубашевська О. Творчий потенціал освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
1262299
  Федорова І.І. Творчий потенціал освіти в умовах аксіологічного релятивізму сучасного суспільства / І.І. Федорова, Д.А. Гончар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 169-173. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1262300
  Зайчук В.О. Творчий потенціал праці / В.О. Зайчук. – Київ : Форум, 2001. – 303с. – ISBN 966-7786-31-5
1262301
  Курмишева Н. Творчий потенціал студентів-економістів як один із чинників їхньої конкурентоспроможності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 74-80. – ISSN 1682-2366


  Визначається роль інтерактивних методів навчання (зокрема методу створення образних моделей).
1262302
  Гнатишин І.Л. Творчий потенціал студентів як важливий чинник суспільного прогресу держави // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 18-23. – ISSN 2078-4643
1262303
  Жолдак Б. Творчий потенціал українців росте на перешкодах // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 8-9
1262304
  Горобець О. Творчий пошук- запорука успіху / Ольга Горобець // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 31. – ISSN 1811-377X


  Підвищення кваліфікації персоналу бібліотеки на основі інтерактивних методик навчання
1262305
  Котлубай О.М. Творчий пошук - джерело економічних інновацій (до 75-річчя академіка НАН України Б.В. Буркинського) / О.М. Котлубай, Н.І. Хумарова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 1-1. – ISSN 1810-3944


  "...3 листопада 2017 року виповн.ється сімдесят п"ять років академіку НАН України, доктору економічних наук, професору, директору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, ...
1262306
   Творчий пошук. – К., 1982. – 72с.
1262307
   Творчий пошук журналіста. – К., 1985. – 243с.
1262308
  Мскаленко А. Творчий пошук у партійній роботі / А. Мскаленко. – К., 1971. – 92с.
1262309
  Черняхівська В. Творчий профіль літературного покоління "двотисячників" у дзеркалі ЗМІ // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 178-184


  Аналізуються способи висвітлення творчої діяльності наймолодшого українського літературного покоління та формування іміджу "двотисячників" в українських ЗМІ. Different ways of informing about creative activities of the authors of the youngest ...
1262310
  Антонов А.В. Творчий процес винахідника / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1972. – 27с.
1262311
  Малиновська Н. Творчий процес композитора у його гендерних проявах: психобіологічний аспект // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 91-101


  "...Висвітлюються результати спеціальних нейробіологічних досліджень гендерного спрямування та відбувається своєрідний «переклад» фактів відмінностей чоловічої та жіночої психіки на контекст музичної творчості. Аналізуються психобіологічні та ...
1262312
  Негода Б.М. Творчий процес художника (на прикладі пленеризму) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 184-185
1262313
  Момот Н.М. Творчий процес Шевченка за матеріалами його "щоденника" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 72-79.
1262314
  Гладир Ю. Творчий процес як об"єкт художньої саморефлексії Ліни Костенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 58-69. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про осмислення Ліною Костенко сутності творчого процесу, що в її художньому світі репрезентується через образи природи як джерела відновлення духовної та фізичної енергії митця
1262315
  Фіногєєв С. Творчий розвиток комуністичними і робітничими... / С. Фіногєєв. – Київ, 1961. – 48 с.
1262316
  Сургай Г.І. Творчий розвиток ленінського вчення з аграрного питання у матеріалах XXVII з"їзду КПРС / Г.І. Сургай, В.Ю. Білан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-8. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1262317
  Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури : монографія / Світлана Сисоєва ; Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-301. – ISBN 978-966-2748-44-4
1262318
  Зуєв К.Ю. Творчий розвиток ХХVI з"їздом КПРС теорії наукового комуніфзму / К.Ю. Зуєв. – К., 1981. – 64с.
1262319
  Шевелева Ю.В. Творчий саморозвиток й умови його формування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 907. – С. 43-48. – (Валеологія: сучасність і майбутнє ; Вип. 7). – ISSN 2073-3771
1262320
  Подшивалкіна В.І. Творчий саморозвиток психолога : психологічний практикум : зб. практ. та тестових завдань / В.І. Подшивалкіна, М.П. Гусакова, О.В. Яремчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та прикл. психології. – Одеса : Астропринт, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Дод.: с. 166-175. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-479-7
1262321
  Тримбач С. Творчий світ митця крізь призму ідентифікаційних чинників // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 39-51. – ISSN 1728-6875


  За матеріалами творчої спадщини Олександра Довженка.
1262322
   Творчий світ письменника. – К., 1982. – 272с.
1262323
  Демещенко Віолета Творчий синтез мистецьких пошуків Макса Рейнхардта // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується творчість видатного німецького режисера Макса Рейнхардта, творчі пошуки якого вплинули на режисуру XX століття, ставши його вагомим внеском у світову скарбницю театрального мистецтва у сфері форми і змістовності режисури.
1262324
  Демещенко В.В. Творчий синтез режисерських пошуків Всеволода Мейєрхольда // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 144-153. – ISSN 2226-2180


  Російський і радянський театральний режисер, актор, педагог, народний артист Республіки (1923). Один із реформаторів театру.
1262325
  Святенко Т.А. Творчий спадок Аттара Нішапурі та його суфійський погляд // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-24. – (Східні мови та літератури ; Вип. 2)


  Подано літературно-художній аналіз та розкрито головні особливості творчості Аттара Нішапурі, характеристика його філософського суфійського світогляду.
1262326
  Романова О.Г. Творчий спадок Леоніда Куліша // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 27 (283). – С. 20-24


  Розглянуто життєвий шлях письменника; донести до дітей живе золото його поетичного слова; виховувати патриотизм, любов до рідного краю, формувати прагнення оберігати рідну природу, дбати про її красу та багатство. (14 січня 1924 року народився в ...
1262327
  Григорук І.П. Творчий спадок професора Л.К. Островської // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 1/2. – С. 172-176. – ISSN 2078-9912


  Островська Людмила Костянтинівна - український вчений-фізіолог і біохімік рослин, докт. біолог. н., проф., засл. діяч науки УРСР, лауреат Держ. премії СРСР, випускниця біологічного фак-ту Київ. держ. університету ім. Т. Шевченка (1940 р.), у 1946 р. - ...
1262328
  Павлюк А. Творчий спадок Т.Г. Шевченка в перекладах іноземними мовами / А. Павлюк, О. Рогач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 220-223. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1262329
  Стасевський Ю.С. Творчий студентський колектив: теоретичний аспект // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 99-107. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
1262330
  Костюченко О.В. Творчий та адаптивний потенціали як основа професійної самореалізації фахівця індустрії моди // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 159-168. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1262331
  Бадяк В. Творчий та громадянський шлях Романа Василика // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 215-237. – ISSN 0236-4832
1262332
  Федорова Н. Творчий учитель - творчий учень // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 250-255


  Автор намагається розкрити як визачається творчість у процесі педагогічної діяльності. З"ясовує деякі поняття, що передують або спонукають розкриттю цієї якості. Це поняття такі як: "творчість", "здібності" та критерії їх оцінювання.
1262333
  Задорожний Микола Творчий учитель - це надія суспільства на освічене майбутнє : сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2
1262334
  Михайлов М.М. Творчий шлях "Думки" / М.М. Михайлов. – К, 1957. – 56с.
1262335
  Побережець Г. Творчий шлях В"ячеслава Максимовича Чорновола // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 110-115. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1262336
  Малійова О.В. Творчий шлях видатного зодчого і педагога М.В. Холостенка : до ювілею кафедри АПЦБС КНУБА // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 74-81. – ISSN 2077-3455
1262337
  Шульгіна В.Д. Творчий шлях видатного українського педагога-піаніста Євгена Слівака (до 110-річчя від дня народження) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 261-266
1262338
  Гаркавко В.К. Творчий шлях і наукова діяльність О.І. Скворцова - економіста-аграрія, представника науки "Сільськогосподарська економія" // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 238-254. – ISSN 0320-4421
1262339
  Зайцева В. Творчий шлях і педагогічна діяльність М. Рильського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 284-288. – ISBN 978-617-640-146-9
1262340
  Стебун І.І. Творчий шлях Коцюбинського. : Автореф... Канд.філол.наук: / Стебун І.І.;. – 87л.
1262341
  Маслов В.І. Творчий шлях Крилова. / В.І. Маслов. – К., 1950. – 3-16с.
1262342
  Княжинський А. Творчий шлях Лесі Українки = Lesia Ukrainka in her poetic works / Антін Княжинський. – 2-е вид., переглянене. – Філядельфія : [ б. в. ], 1961. – 55 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1262343
  Якубський Б.В. Творчий шлях Лесі Українки : біографічні матеріали : [зб. статей] / Б.В. Якубський ; [упоряд. та авт. комент. А.В. Радько ; вступ. сл. Л.І. Скупейко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471, [1] с. : портр., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-966-600-601-4
1262344
  Марков Л.В. Творчий шлях Маргарити Арнаудової (60-ті - початок 70-х років) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 195-201
1262345
  Збанацька О.М. Творчий шлях науковця, педагога, наставника. (До 65-річчя М.С. Слободяника) / О.М. Збанацька, О.Г. Кириленко, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2409-9805
1262346
  Гординський С. Творчий шлях Олекси Грищенка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 107-112
1262347
  Гриценко І.С. Творчий шлях останнього ректора Університету Св. Володимира: повернення із забуття // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 3-9. – ISBN 978-617-7133-95-6
1262348
  Шишло В.С. Творчий шлях Семена Скляренка / В.С. Шишло. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – 132 с.
1262349
  Богданова Ю. Творчий шлях Тадея Сікорського - через використання рутенського орнаменту до міжнародного визнання // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 285-291. – ISSN 0236-4832
1262350
  Мостепан О. Творчисть Миколи Хвильового в контексті метафори хвороби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
1262351
  Рудницький М.І. Творчі будні Івана Франка / М.І. Рудницький. – Львів, 1956. – 32с.
1262352
  Легка О. Творчі взаємини Івана Франка й Остапа Левицького: нотатки до короткої історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
1262353
  Константинівська О. Творчі взаємини Ф.С. Красицького та родини Косачів // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 61-75. – ISBN 978-966-2410-25-9
1262354
  Руденко Г.Г. Творчі взаємовідносини Д.І. Яворницького та А.В. Добровольського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 118-125
1262355
  Вихованець Іван Романович Творчі виднокраї талановитого мовознавця : (до ювілею професора Катерини Городенської) / Вихованець Іван Романович, Фурса Валентина Миколаївна // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1682-3540
1262356
  Маринчик Станіслав Творчі висоти маестро // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
1262357
  Бадюл Л.М. Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів / Л.М. Бадюл, Л.М. Цибух // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 5-8. – ISSN 2311-8466


  Автори пропонують низку творчих вправ, які можна застосовувати під час занять із студентами іноземною мовою та визначають їх вплив на розвиток комунікативної компетенції.
1262358
  Бідзіля Ю. Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста / Ю. Бідзіля, І. Надворна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 202-218. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1262359
  Сржиківська Н. Творчі горизонти Станіслава Шевченка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 51-58. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1262360
  Помірко Р. Творчі грані професора Роксолани Зорівчак (з нагоди ювілею) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-7. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1262361
  Довженко В.Д. Творчі зв"язки братніх музичних культур / В.Д. Довженко. – Київ, 1954. – 28с.
1262362
  Новак В. Творчі зв"язки Ференца Ліста і Нaндора Плoтені // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 137-146. – ISSN 2224-0926
1262363
  Даниленко В. Творчі здобутки київських письменників у 2012 році : доповідь заступника голови Київської організації НСПУ на Зборах київських письменників 26 березня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 13
1262364
  Даниленко В. Творчі здобутки київських письменників у 2012 році // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 6


  Сповідь заступника голови Київської організації НСПУ Володимира Даниленка на Зборах київських письменників
1262365
  Слюсаренко М.І. Творчі здобутки М. Хвильового - редактора // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 231-236. – ISBN 978-617-689-091-1
1262366
   Творчі здобутки професора Зеленської : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55 : Фото
1262367
  Іванишин П. Творчі злети і пастки і пастки Юрія Бачі // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 2-6


  У статті автор аналізує етапи творчого розвитку українського письменника і вченого зі Словаччини Юрія Бачі.
1262368
  Лациба К. Творчі індустрії в сучасному місті // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 46-48
1262369
  Фока М. Творчі контакти П. Тичини з Ю. Михайлівом та К. Білокур крізь призму синтезу мистецтв // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 115-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1262370
  Кудін В.О. Творчі крила художника / В.О. Кудін. – Київ, 1972. – 47с.
1262371
  Костенко А.З. Творчі методи в їх історичному розвитку : (Категорія творгочо методу в світлі марксистсько-ленінської теоретичної спадщини) / А.З. Костенко. – Київ, 1981. – 376с.
1262372
  Різниченко Т.М. Творчі обрії братерства / Т.М. Різниченко. – К, 1979. – 181с.
1262373
   Творчі питання. – Х., 1931. – 308с.
1262374
  Синьоок Т. Творчі подорожі Юрія Клена: від "Каравел" до "Дияболічних парабол" Порфирія Горотака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію мотиву мандрів у творчій спадщині Юрія Клена. Проаналізовано поетичну збірку Юрія Клена "Каравели" і збірку віршованих пародій "Дияболічні параболи", створенуспільно з Леонідом Мосендзом під іменем містифікованого Порфирія ...
1262375
  Приймич М. Творчі пороги Василя Скакандія // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-1799
1262376
  Демещенко В.В. Творчі пошуки "генія найщирішої проби" кіномитця Олександра Довженка // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 2226-0285
1262377
  Демещенко В.В. Творчі пошуки видатного українського режисера Сергія Параджанова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-101. – ISSN 2226-3209
1262378
  Нестелєєв М. Творчі пошуки Вільяма Ґеддіса в контексті американського постмодернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 95-104. – ISSN 0236-1477
1262379
  Іванишин П. Творчі пошуки Юрія Бачі (світоглядно-біографічний ескіз) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 75-90. – ISSN 0130-528Х
1262380
  Корзов Ю. Творчі принципи Ю. Яновського і формування естетичної системи українського і російського мистецтва 30-50-х років XX столыття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 116-122
1262381
  Кундзіч О.Л. Творчі проблеми перекладу / О.Л. Кундзіч. – К., 1973. – 264с.
1262382
  Литвиненко Г.М. Творчі роботи в 9-11 класах середньої школи / Г.М. Литвиненко. – К., 1964. – 70с.
1262383
  Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1984. – 222с.
1262384
   Творчі роботи учнів за програмою 12-річної школи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 36-38
1262385
   Творчі та ідейні шукання П.О. Куліша в контексті сьогодення : збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. – Київ : Леся, 2000. – 224 с. – ISBN 966-7166-07-4
1262386
  Мултих Г.М. Творчій розвиток марксистсько-ленінської теорії ХХІІ зїздом КПРС / Г.М. Мултих. – К, 1962. – 48с.
1262387
  Гурець М.П. Творчій шлях Гоголя: краєзнавчий аспект // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст.
1262388
  Дьомін М. Творчість - це постійне горіння // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 137-143. – ISSN 0131-2561


  Бесіда з народним художником України, ректором НАОМА А.В. Чебикіним
1262389
  Дереш Любко Творчість - це розпаковування смислів зі звичних форм : розмова Олександра Ірванця з Любком Дерешем / Дереш Любко, Ірванець Олександр; розмовляв О. Ірванець // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-101. – ISSN 0130-5212
1262390
  Олексяк В. Творчість - як шлях до Батьківщини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 183-184. – ISSN 0868-4790
1262391
  Гуреїв О.І. Творчість / О.І. Гуреїв. – К., 1968. – 136с.
1262392
  Брюсов В. Творчість : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 241-242
1262393
  Горова Н. Творчість "перших нонконформістів" 1950-х Ади Рибачук і Володимира Мельниченка: Історіографічне та джерельне підгрунтя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2015. – Вип. 11. – C. 84-95. – ISSN 1992-5514
1262394
  Дряпаченко І. Творчість "під кулями" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 листопада (№ 217). – С. 10


  Про незвичайну сторінку в історії мистецтва та унікальний досвід на межі виживання (на прикладі визначного художника і графіка Івана Дряпаченка).
1262395
  Векуа О.В. Творчість А. Малишка крізь призму опозиції "смерть - вічність" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 28-34


  У статті йдеться про творчість А. Малишка, що була спробою власного голосу в середовищі одержавленої поезії соцреалізму та його лірику. В статье речь идет о творчестве А. Малышко, о попытке автора сохранить собственное "Я" в среде соцреализма. This ...
1262396
  Гажева Д І. Творчість А.Бєлого в контексті культури Срібної доби : навчальний посібник / Гажева ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 284 с. – ISBN 978-966-613-704-6
1262397
  Капустін В.О. Творчість А.П. Чехова і українська література / В.О. Капустін. – К., 1960. – 64с.
1262398
  Крутікова Н.Є. Творчість А.П. Чехова та її значення для розвитку української літератури / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1954. – 43 с.
1262399
  Аксьонова В.І. Творчість А.С. Макаренка – постнекласичний символ лицарського відношення до ідеалів козакофільства // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 11-16. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1262400
  Поляруш Н. Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 140-147. – ISSN 2411-4146


  У статті зроблено спробу визначити роль і місце І. Франка у житті та творчості всесвітньо відомого вченого-орієнталіста, поета, перекладача А. Кримського.
1262401
  Охотна О.О. Творчість Алеко Константинова: концепти "ідентичності" та "іншості" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Охотна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 212 л. – Бібліогр.: л. 197-212
1262402
  Охотна О.О. Творчість Алеко Константинова: концепти "ідентичності" та "іншості" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Охотна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
1262403
  Драгомирецька О.С. Творчість Анатолія Авдієвського в контексті української хорової культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Драгомирецька Олена Станіславівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1262404
  Корецька М. Творчість Анатолія Дімарова 40-70-х років у літературній критиці // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 68-72. – (Філологічні науки)
1262405
  Корецька М. Творчість Анатолія Дімарова у літературній критиці 80-х рр. - поч. XXI ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 70-79. – (Філологічні науки)
1262406
  Ярмиш Ю.Ф. Творчість Анатолія Москаленка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.124-125
1262407
  Данюк Наталія Анатоліївна Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-політичної та літературної думки України другої половини 19 ст. : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01. / Данюк Н.А.; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. + Дод.: л. 188-222. – Бібліогр.: л. 172-187
1262408
  Данюк Наталія Анатоліївна Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-політичної та літературної думки України другої половини 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Данюк Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
1262409
  Бригадир Я.О. Творчість Андрія Кокотюхи як взірець сучасної української масової літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Статтю присвячено висвітленню основних категорії, властивих сучасній масовій літературі. Зокрема зосереджено увагу на поняттях читабельності, трафаретності, типізованості, формальності, жанрового канону, шаблону, бестселеру. Розглянуто творчість Андрія ...
1262410
  Кобилецький Ю.С. Творчість Андрія Малишка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1947. – 43с.
1262411
  Сіра Г.Р. Творчість Андрія Поліщука на уроках літератури / Г.Р. Сіра, Л.В. Міков // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 22/23 (206/207). – С. 43-54
1262412
  Боровик М.К. Творчість Андрія Штогаренка / М.К. Боровик. – Київ : Наукова думка, 1965. – 192 с.
1262413
  Тилик І.В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького і духовного життя України другої половини XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тилик Ігор Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262414
  Бродська О. Творчість Артура Шніцлера у контексті доби (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 412-421. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті зроблено спробу проаналізувати зразки прози Артура Шніцлера з огляду на контекст епохи кінця ХІХ - першої половини ХХ століття
1262415
  Бродська О.О. Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Бродська О.О. ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2011. – 207 л. – Бібліографія : л. 177-207
1262416
  Бродська О.О. Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Бродська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1262417
   Творчість архітектора М.О. Шехоніна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 31-35.
1262418
  Колодко Вікторія Олександрівна Творчість Ахмада Шауки та Хафіза Ібрагіма в контексті оновлення єгипетської поезії кінця 19 - початку 20 століть : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Колодко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 162л. – Бібліогр.: л.142-162
1262419
  Колодко Вікторія Олександрівна Творчість Ахмада Шауки та Хафіза Ібрагіма в контексті оновлення єгипетської поезії кінця 19 - початку 20 століть : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Колодко В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
1262420
  Колодко В.О. Творчість Ахмеда Шауки та його місце в єгипетській літературі початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчий доробок і місце одного з найвидатніших єгипетських поетів початку ХХ ст. у єгипетській літературі, розглянуто основні факти біографії, що вплинули на тематику творчості.
1262421
  Хамедова О. Творчість Б.Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. ХХ ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 432-437. – ISBN 966-8110-14-5
1262422
  Бабій Н.П. Творчість Бернарда Меретина на Прикарпатті // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 187-194


  Бернард Меретин (кін. 17 ст.-1759) - архітектор епохи пізнього бароко та рококо німецького походження. Працював на західноукраїнських землях, які у 18 ст. входили до складу Польщі
1262423
  Матузова Н.М. Творчість Бернгарда Келлермана. (Лекція для студентів-заочників) / Н.М. Матузова. – Львів, 1960. – 44с.
1262424
  Біловус Н.Ю. Творчість Богдана-Ігоря Антонича на уроках літератури : до 100-річчя від дня народження поета // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 24 (208). – С. 15-25
1262425
  Гавдида Н.І. Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.01.05 / Гавдида Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 10 назв
1262426
  Гавдида Н.І. Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Гавдида Н.І.; МОНУ; КНУТШ. Центр українознавства. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр.: л. 157 - 186
1262427
  Понасенко А.В. Творчість Богдана Рубчака й естетика Нью-Йоркської групи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Понасенко Артем Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262428
  Євтушенко С.О. Творчість Бориса Грінченка та Миколи Чернявського в літературному процесі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 360-368


  У статті досліджуються типологічні сходження в поетичній творчості Б. Грінченка та М. Чернявського в контексті європейського літературного процесу межі ХІХ - ХХ ст. В статье исследуются типологические схождения в поэтическом творчестве Б. Гринченко и ...
1262429
  Гомон Т.В. Творчість Бориса Лятошинського 10-х років XX століття в аспекті формування українського модерністського мистецтва // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 178-184


  Борис Миколайович Лятошинський (1894-1968) - укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці. Неодноразовий член журі міжнародних і всесоюзних конкурсів та активний працівник у керівних ...
1262430
  Доленго М. Творчість В . Сосюри / М. Доленго. – Харків, 1931. – 95 с.
1262431
   Творчість в ідеологічній роботі. – К., 1968. – 214с.
1262432
   Творчість в науці та практиці : Юрій Козін - вчений-медик : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад. Т.О. Сосновська]. – Харків, 2010. – 104 с. : фотогр. – (Науковці України)
1262433
  Нікольченко М.В. Творчість В"ячеслава Потапенка (еволюція проблематики і поетики) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Нікольченко М.В.; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.180-199
1262434
  Нікольченко М.В. Творчість В"ячеслава Потапенка (еволюція проблематики і поетики) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Нікольченко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1262435
  Білоус Н. Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 22-27. – ISBN 966-594-246-8
1262436
  Бандура Ю. Творчість В. Винниченка у рецепції емігрантської преси // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 352-364. – ISBN 966-594-246-8
1262437
  Білоус П.П. Творчість В. Григоровича-Барського / П.П. Білоус. – К., 1985. – 245с.
1262438
  Решмеділова О.М. Творчість В. Кандинського в контексті філософсько-антропологічних досліджень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 31-33
1262439
  Заверталюк Н. Творчість В. Підмогильного на тлі розстріляного відродження / Н. Заверталюк, Н. Олійник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
1262440
  Коновалова І.Ю. Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб"єктивно-особистісні проекції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 51-58. – ISSN 2226-2180
1262441
  Лесин В.М. Творчість В. Стефаника / В.М. Лесин. – Львів, 1965. – 214с.
1262442
  Артюх Н. Творчість В. Шевчука як приклад елітарної літератури : Традиція бароко в XX столітті // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 40-44
1262443
  Гусельцева М. Творчість В.А. Роменця в еволюції психологічних знань // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 25-47. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1262444
  М"ясоїд П. Творчість В.А. Роменця і проблема людини у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 48-72. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1262445
  М"ясоїд П. Творчість В.А. Роменця і російська психологічна думка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 14-39. – ISSN 1810-2131


  Досліджується зміст творчого діалогу В. А. Роменця із М. Г. Ярошевським і С. Л. Рубінштейном, визначається місце діалогу в становленні творчості В. А. Роменця, характеризується шлях, пройдений ним після діалогу, оцінюються спроби порівнянь теорії В. А. ...
1262446
  Лазайкін Ф.Д. Творчість В.П. Верещагіна і його поект розпису Успенського собору (До 165-ї річниці з дня народження) // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.90-94. – ISBN 966-7671-25-9
1262447
  Походзей П.І. Творчість В.С. Тольби в контексті еволюції української музично-театральної культури др. пол. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 163-171
1262448
   Творчість В.Стефаника, 1961. – 44с.
1262449
  Гриців Н. Творчість Василя Мисика в національно-культурному контексті українського художнього перекладу XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
1262450
  Миронець Іван Творчість Василя Стефаника / Миронець Іван. – Харків : Держвидав України, 1929. – 95 с.
1262451
  Яструбецька Г. Творчість Василя Стуса і сучасна свідомість // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 64-67. – ISSN 0130-5263
1262452
  Борзенко О.І. Творчість Віктора Забіли в літературно-побутовому аспекті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 176-182. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджується поетична спадщина Віктора Забіли та реконструюється культурно-естетичний контекст, з яким вона була пов"язана. Шляхом залучення й аналізу літературно-побутового матеріалу простежується залежність поета від естетики романтизму та ...
1262453
  Нємцова В. Творчість Віктора Ковтуна в контексті реалістичних традицій // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-34. – ISSN 0130-1799


  Художник Віктор Костун
1262454
  Панченко Володимир Євгенович Творчість Володимира Винниченка 1902-1920 рр. у генетичних і типологічних зв"язках з європейськими літературами : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.01.01 / Панченко Володимир Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 358л. – Бібліогр.:л.345-359
1262455
  Панченко В.Є. Творчість Володимира Винниченка 1902-1920 рр. у генетичних і типологічних зв"язках з європейськими літературами. : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Панченко В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 35л.
1262456
  Лисенко Т.А. Творчість Володимира Гадзінського в контексті літературного процесу 20-30-х років 20 ст. : Дис... Канд філол. наук: 10.01.03 / Лисенко Т.А.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
1262457
  Лисенко Тетяна Анатоліївна Творчість Володимира Гадзінського в контексті літературного процесу 20-30-х років ХХ ст. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Лисенко Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
1262458
  Янковська Н.О. Творчість Володимира Гронського в контексті традицій української кіномузики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Янковська Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262459
  Вільна Я. Творчість Г. Квітки-Основ"яненка в оцінці І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-594-298-0
1262460
  Боронь О. Творчість Г. Квітки-Основ"яненка як претекст шевченкових повістей // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 55-64. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто численні ремінісценції з доробку Г. Квітки-Основ"яненка як цілісний претекст повістей Т. Шевченка. Сформульовано висновки про характер та основний вектор засвоєння / заперечення Шевченком художнього досвіду свого попередника в прозі
1262461
  Градовський А. Творчість Г. Сковороди у контексті європейського бароко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-10
1262462
  Подзігун В.І. Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини 19 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Подзігун В.І.; Нац. ун-т. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – 178л. – Бібліогр.: л. 162 - 178
1262463
  Подзігун В.І. Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини 19 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Подзігун В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1262464
  Грєшлик В. Творчість Гната Рошковича // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 169-173. – ISSN 2520-6419
1262465
  Наєнко М. Творчість Гоголя в німецькомовних працях Дмитра Чижевського // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 3-10. – ISSN 2308-1902
1262466
  Крутікова Н.Є. Творчість Гоголя та її значення для української літератури / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1949. – 27 с.
1262467
  Неживий О. Творчість Григора Тютюнника: текстологічні проблеми залишаються // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 86-89. – ISSN 0236-1477
1262468
  Лімборський І.В. Творчість Григорія Квітки-Основ"яненка : Генеза художньої свідомості, європейський контекст, поетика / І.В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 108с. – ISBN 978-966-8756-83-2
1262469
   Творчість Григорія Кочура у контексті української культури 21 віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали 4 Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 року) / МОН України ; Акад. наук Вищої школи України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; КНУТШ ; Літ. музей Григорія Кочура ; Наукове тов-во ім. Шевченка ; [ ред. кол.: Р. Зорівчак, М. Стріха, О. Чередниченко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-613-710-7
1262470
  Сарапин В. Творчість Григорія Сковороди в інтерпретації Івана Котляревського // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISBN 978-617-7009-24-4
1262471
  Кравець Д.В. Творчість Григорія Чубая в українській літературі 60-х - поч. 80-х років ХХ століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01- українська література / Кравець Д.В.; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2005. – 192 л. – Бібліогр.: л. 166-192
1262472
  Яремчук В. Творчість гуртка "Інклінгів" в контексті християнського романтизму // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 23-30. – ISSN 2307-2261
1262473
  Яремчук В. Творчість гуртка "інклінгів" у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 239-236. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано стадії та особливості вивчення творчості брит. літературного угрупування “Інклінгів”(1930–1960-ті рр.). Зосереджено увагу на біографічних, міфокритичних та психоаналітичних розвідках, які почали з’являтися в англомовному ...
1262474
  Сенько І. Творчість Д. Вакарова і І. Ірлявського в часовому вимірі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 48-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1262475
  Табачин Л. Творчість Дарії Віконської в епістолярній та літературно-критичній рецепції 30-х років XX століття // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 483-493. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1262476
  Киримов Т.Н. Творчість Джеміля Керменчіклі : тематика, семантика, лінгвостильові особливості : автореф.дис. ... канд. філол. наук :10.01.10 / Киримов Т. Н. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
1262477
  Рязанцева Т. Творчість Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1262478
  Носенок Б.Е. Творчість Джона Руеля Толкіна та українська міфологічна система // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 32-34
1262479
  Костельна М.В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини XX - початку XXI ст.: етнічний напрям : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Костельна Марія Валентинівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262480
  Макаренко Г.Г. Творчість диригента в контексті інтегративного підходу : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Герман Георгійович Макаренко; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 27 назв
1262481
  Макаренко Г.Г. Творчість диригента: спроба комплексного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 140-145. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1262482
  Глушковецька Н.А. Творчість дисидентів у епістолярному віддзеркаленні В. Стуса (І. Світличний, І. Калинець) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 63--64
1262483
  Рибчинська З. Творчість Дмитра Загула: шукання на грані // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 211-231. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто критичну та поетичну творчість українського поета початку ХХ століття Дмитра Загула в контексті теорії лімінальності. Три його збірки ("З зелених гір" (1918), "На грані" (1919), "Наш день" (1925)), потрактовані як три стадії розвитку ...
1262484
  Блашків О.В. Творчість Дмитра Чижевського у контексті ідей Празького лінгвістичного гуртка // Литературоведческий сборник : Сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 26/27. – С. 107-120. – ISBN 966-72-77-79-8
1262485
  Демещенко В.В. Творчість Дмитра Шостаковича в кіно // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 106-109
1262486
  Удовиченко О. Творчість Дмитра Яворницького // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 277-280
1262487
  Бердник О. Творчість Є. Маланюка як метаоповідь // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 144-147. – ISSN 1728-9572
1262488
  Циховська Е. Творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації: українсько-польські літературні зв"язки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 0236-1477
1262489
  Ущапівська О.М. Творчість Є. Петриченка: до проблеми визначення основних параметрів стилю композитора // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 243-249


  Євген Володимирович Петриченко (1976 р. н.) - укр. композитор, член Національної спілки композиторів України.
1262490
  Ущапківська О. Творчість Є. Петриченко: до проблеми визначення основних параметрів стилю композитора // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 349-355. – ISBN 978-966-8917-14-1
1262491
  Лисенко-Єржиківська Творчість Євгена Маланюка в контексті слов"янських літератур // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 548-563. – ISSN 1992-5514
1262492
  Потіпак Ю.А. Творчість Євгена Мандичевського: жанрова природа і стильові домінанти : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Потіпак Ю.А. ; Ін-т філології КНУТШ. – Київ, 2011. – 193 л. – Бібліогр.: л. 170-193
1262493
  Потіпак Ю.А. Творчість Євгена Мандичевського: жанрова природа і стильові домінанти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Потіпак Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262494
  Власенко Л. Творчість жінок-письменниць епохи романтизму в рецепції О.І. Білецького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 17-20. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано специфіку рецепції О.І. Білецьким творчості забутих російських жінок-письменниць першої половини XIX ст. - Зінаїди Волконської, Єлизавети Кульман та Надії Дурової (прація "Эпизод из истории русского романтизма. Русские ...
1262495
  Перетята О. Творчість З. Мензатюк і українська дитяча література кінця XX - початку XXI століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 202-206
1262496
  Якібчук М.В. Творчість Зеновія Красівського та о. Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності : монографія / Якібчук Марія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 184 с. – Бібліогр.: с. 159-182. – ISBN 978-966-694-151-3
1262497
  Якібчук М. Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: національний вимір людської екзистенції // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 12-15
1262498
  Ребрик Н. Творчість Зореслава - феномен поезії українського Підкарпаття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 55-61. – ISSN 0130-528Х
1262499
  Лазебник Ю. Творчість і догматизм у пресі / Ю. Лазебник. – Київ, 1956. – 68с.
1262500
  Марченко Валерій Творчість і життя / Упорядн.: Н. Смужаниця-Марченко, Н.Кочан. – Київ : Сфера, Дух і Літера, 2001. – 536 с. – ISBN 966-7841-12-Х
1262501
  Федь Ігор Творчість і здоров"я в системі класичної китайської естетики і медицини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.128-137. – ISSN 1728-9572
1262502
  Коваленко Т.М. Творчість і креативність - риси майбутніх фахівців у вищій економічній освіті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 35-41. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1262503
  Школьна О.В. Творчість і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення української школи художників фарфору (перша половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Школьна О.В.; МОНУ; Львівська національна акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1262504
  Романовський О. Творчість і націоналізм у розумінні російської релігійно-філософської думки початку ХХ століття // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.209-219. – ISBN 966-7653-05-3
1262505
  Сигаловський Д.Ю. Творчість і неочікувані відкриття // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 8
1262506
  Зорівчак Р. Творчість і особистість Тараса Шевченка як символи вільної України в Сполучених Штатах Америки // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 265-277. – ISSN 0320-8370
1262507
  Зорівчак Р. Творчість і особистість Тараса Шевченка як символи вільної України в Сполучених Штатах Америки. Частина II // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 221-230. – ISSN 0320-8370
1262508
  Шульц Н.А. Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в контексті культурного життя Кам"янеччини кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шульц Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262509
  Карпенко В.О. Творчість і психіка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 27-37


  Йдеться про категорії знання і натхнення як складлві творчого процесу. Проводяться паралелі між інтелектуальною діяльністю та психічною сферою людини. It is described the categories of knowledge and inspiration as a component of creation process. ...
1262510
  Біленко Т. Творчість і слово: культурний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.205-213. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1262511
  Гуркова О.М. Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гуркова Ольга Михайлівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1262512
  Наєнко М.К. Творчість І. Котляревського і естетика романтизму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про художні мотиви в поемі І. Котляревського "Енеїда", які пов"язують цей твір з естетикою романтизму.
1262513
  Башманівський В. Творчість І. Франка в інтерпретації М. Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 16-19. – ISBN 966-594-298-0
1262514
   Творчість І.Котляревського в контексті сучасної філології. – К., 1990. – 205с.
1262515
  Вільна Я.В. Творчість І.Нечуя-Левицького 60-х років у контексті естетичних пошуків української літератури XIX ст. (роль внутрішнього монологу) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 100-105


  У статті розглядається роль внутрішнього монологу в художній прозі письменника на прикладі його першого надрукованого твору "Дві московки", а з тим і аналізується психологізм його прози. В статье рассматривается роль внутреннего монолога в ...
1262516
  Крутікова Н.Є. Творчість І.С. Нечуя-Левицького : (статті та матеріали) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 248 с.
1262517
  Терещенко О. Творчість І.С. Нечуя-Левицького в літературно-публіцистичній спадщині М.П. Драгоманова // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 12-15
1262518
   Творчість І.Сєверяніна в контексті культури Срібного віку. – Дрогобич, 1997. – 60с.
1262519
  Решмеділова О.М. Творчість І.Я. Франка в контексті антропологічних досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1262520
  Бадрак Богдана Миколаївна Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність : Дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / Бадрак Б.М.; Бердянський державний пед. університет. – Бердянськ, 2004. – 227л. + Додатки: л.167-227. – Бібліогр.: л.161-166
1262521
  Бадрак Богдана Миколаївна Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук:10.01.01 / Бадрак Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1262522
  Ющишин О.І. Творчість Івана Вишенського в контексті вітчизняної полемічної традиції : монографія / О.І. Ющишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-255. – ISBN 978-966-617-291-7
1262523
  Гуменюк П. Творчість Івана Гончара і фольклор // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 60-66


  Статтю присвячено вивченню взаємозв’язків багатогранної діяльності художника, скульптора, етнографа Івана Гончара з українським фольклором. Відомо, що Іван Гончар записував фольклорні тексти, використовував знання з фольклору для власної творчості, ...
1262524
  Ободовська Н. Творчість Івана Карпенка-Карого // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С.14-15. – ISSN 0130-5263
1262525
  Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського : Замовчувані інтерпретації. Діскусійні проблеми. / Є. Нахлік. – Львів : Олір, 1994. – 68с. – ISBN 5-7707-6175-5
1262526
  Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського : авторська індивідуальність, європейські паралелі, порівняльна поетика / І.В. Лімборський. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-453-071-9
1262527
  Томченко М. Творчість Івана Нечуя-Левицького в психоаналітичній рецепції Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 15-19. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1262528
  Добрянська І. Творчість Івана Світличного в українській літературі кінця 50-х - 70-х років 20 століття / Ірина Добрянська. – Тернопіль : Астон, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-308-301-8
1262529
   Творчість Івана Франка : збірник статей. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1956. – 405 с.
1262530
  Кобилецький Ю.С. Творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1956. – 359с.
1262531
  Ободовська Н. Творчість Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 27-28. – ISSN 0130-5263
1262532
  Зорівчак Р. Творчість Івана Франка в англомовному світі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 200-210. – ISSN 0320-8370
1262533
  Ходанич П. Творчість Івана Чендея у контексті прози Закарпаття другої половини ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 175-180.
1262534
  Сопко О.І. Творчість Івана Югасевича у традиціях рукописної книги Закарпаття XVIII - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сопко Одарка Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262535
  Талабірчук О. Творчість Івана Яцканина в рецепції критики // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 139-143. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті вперше подано огляд критичних матеріалів 80-х рр. ХХ ст.,10-х рр. ХХІ ст., які стосуються творчості І. Яцканина
1262536
  Білик Н.Л. Творчість Іво Андрича в контексті української художньої культури: методологічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 67-74.
1262537
  Андрос Є.І. Творчість Ігоря Бичка у філософському та антропокультурному процесах України // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
1262538
  Миськів М. Творчість Ігоря Костецького: еволюція художнього мислення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 239-241. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті досліджуються особливості авторської ідейно-естетичної свідомості письменника з української діаспори Ігоря Костецького, його образно-літературне мистецтво експерименту й авангарду, що позначилося на стильових рисах цілого ряду поетичних і ...
1262539
  Чепіга І.П. Творчість Іоаннікія Галятовського, українського письменника другої половині XVII ст. : Дис... канд. філол.наук: / Чепіга І.П.; КДУ. – К., 1964. – 316л. – Бібліогр.:л.294-316
1262540
  Рязанцева Т. Творчість іспанських поетів "першої повоєнної генерації" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 87-93. – ISSN 2078-340X
1262541
  Коцюба О.П. Творчість Йозефа Рота як об"єкт лінгвістичних досліджень // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 223-229. – ISBN 978-966-2303-00-1
1262542
  Севрюкова Т. Творчість Йоко Тавади як представниці іммігрантської літератури в Німеччині // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 308-317. – (Бібліотека інституту філології)


  В статті досліджується творчість Йоко Тавади, японсько-німецької письменниці, у контексті глобалізації та інтеграції культур. Розглядається класифікація іммігрантської літератури у німецькому літературознавстві та визначається місце Тавади в ній.
1262543
  Назарець В.М. Творчість Йосипа Бродського як самобутнє і рідкісне поетичне явище XX століття / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 35-37
1262544
  Хмельницька Л. Творчість Катерини Білокур в контексті формування української художньої спадщини XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 33-38
1262545
  Лозова Т.А. Творчість Климента Смолятича як парадигма філософствування в духовній культурі Давньої Русі // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 46-58. – ISSN 2075-1443
1262546
  Шапарєва Н. Творчість Л.-Ф. Селіна в контексті ідейних пошуків французької літератури середини XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 200-206. – ISSN 2078-340X
1262547
  Антоненко О.М. Творчість Л. А. Усачова в контексті розвитку хорової культури Запорізького краю другої чверті ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 150-155. – ISSN 2226-0285


  У статті досліджується творчість українського композитора і хорового диригента Л. А. Усачова в контексті розвитку хорової культури Запорізького краю другої чверті ХХ ст. Розглядається диригентська діяльність митця на чолі хорової капели "Дніпрельстан" ...
1262548
  Тищук Т. Творчість Л. Боровиковського в контексті європейського рамонтизму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 33-39


  Ідеться про творчість Левка Боровиковського, яка формувалася на конкретно-історичному матеріалі, типологічно спорідненому із творчістю російських і західноєвропейських поетів-романтиків. З вернено увагу на спільні та відмінні риси у творчих перекладах ...
1262549
  Шупта-В"язовська Творчість Л. Боровиковського і Т. Шевченка: пролблема літературного новаторства // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 64-68
1262550
  Шеховцова Т.А. Творчість Л.Добичина в динаміці естетичних пошуків російського модернізму: контекст, онтологія, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Шеховцова Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 32 назви
1262551
  Борисенко К. Творчість Лаврентія Крщоновича в контексті українського бароко мазепинської доби // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 51-84. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1


  Лаврентій Крщонович - (?-1704)., був ігуменом та архімандритом чернігів. Троїцька-Іллінського монастиря (1685 — 1697). Поет кола Лазаря Барановича, автор багатьох посвят, передмов та малюнків до різних видань. З віршованих творів дійшов тільки ...
1262552
  Воробей О.С. Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Воробей Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1262553
  Воробей О.С. Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першої половини XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Воробей Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 253 л. – Додатки: л. 226-253. – Бібліогр.: л. 207-225
1262554
  Зимомря О. Творчість Ласла Балли: міжетнічна діалогічність у полікультурному середовищі пограниччя // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 394-404. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті зроблена спроба окреслити імагологічні виміри творчості угорськомовного письменника Ласла Балли у світлі міжетнічної діалогічності у полікультурному середовищі Закарпаття
1262555
  Синкевич Н. Творчість Лева Туркевича в контексті соціокультурного функціонування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 94-102. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Стаття присвячена багатогранній діяльності видатного українського диригента середини ХХ століття Лева Туркевича. Описано родинні витоки високої духовності митця, його таланти та здобуття ґрунтовної освіти. Окреслено періоди творчості та визначено ...
1262556
  Косюк О. Творчість Левка Боровиковського та рекламна продукція сучасних електронних ЗМІ: спроба ідентифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 67-75. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1262557
  Бесага М.Я. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Бесага М.Я.; Бесега М. Я .; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262558
  Булаховська Ю.Л. Творчість Леопольда Стаффа і стильові пошуки польської поезії першої половини ХХ ст. / Ю.Л. Булаховська. – Київ, 1970. – 179с.
1262559
  Циховська Е.Д. Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту : монографія / Елліна Циховська ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. – Київ : Лондон-XXI, 2011. – 343, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323–342. – Бібліогр.: с. 287–322. – ISBN 978-966-2569-29-2
1262560
  Шаф О.В. Творчість Лесі Українки в дзеркалі української феміністичної критики: до питання становлення методу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 193-200. – ISSN 2313-1802
1262561
  Міщенко О. Творчість Лесі Українки та Ольги Кобилянської у дзеркалі феміністичної критики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми сучасного переосмислення творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської, зокрема аспект оцінки їхнього творчого доробку під кутом зору феміністичних студій. Ведеться полеміка з відомими авторами гендерного дискурсу в українській ...
1262562
  Скупейко Л. Творчість Лесі Українки: канони і стереотипи сприйняття (з нагоди 140-річчя письменниці) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 106-110. – ISSN 0236-1477
1262563
  Таран О. Творчість Ліни Костенко в контексті поетики необароко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 198-207. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1262564
  Кошарська Галина Дмитрівна Творчість Ліни Костенко з погляду поетики експресивності / Кошарська Галина Дмитрівна. – К., 1994. – 161с.
1262565
  Олійник С. Творчість Ліста в музичних традиціях Львова // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 60-70. – ISSN 2224-0926
1262566
  Дубина М.І. Творчість Любомира Дмитерка / М.І. Дубина. – Київ, 1977. – 207с.
1262567
  Папета О.В. Творчість Людмили Семикіної: жанрова специфіка, художні особливості творів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Папета Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262568
  Радишевський Р. Творчість Льва Венглінського - "лірника наддністрянського" українсько-польського пограниичя // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 46-72. – ISBN 978-617-579-046-5
1262569
  Василенко О. Творчість М. Колачевського у просторі української культури XIX сторіччя // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 121-131
1262570
  Шевченко З. Творчість М. Кропивницького в контексті художньої культури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6 (84). – С. 50-52
1262571
  Білякович Л. Творчість М. Старицького крізь призму сприйняття І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 20-23. – ISBN 966-594-298-0
1262572
  Глушковецька Н.А. Творчість М. Цветаєвої та Б. Пастернака в епістолярній літературознавчій рецепції В. Стуса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 386-392. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1262573
  Фісак І. Творчість М.В. Гоголя в сучасному науковому дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С.48-56. – ISSN 2075-1486
1262574
   Творчість М.Гумільова в контексті культури срібного віку. – Дрогобич, 1996. – 80 с.
1262575
  Клименко Т.А. Творчість М.Турківського на уроках літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С. 21-30.
1262576
  Зейналова С. Творчість М.Ф. Ахундова та її вплив на формування прозахідних ідей у дискурсі азербайджанської літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 250-254. – ISSN 0320-8370


  Автор статті розглядає творчість видатного азербайджанського мислителя, письменника Мірзи Фаталі Ахундова, який у своїй творчості надавав велике значення просвітницьким ідеям Європи.
1262577
  Бандура Г.О. Творчість Максима Рильського в оцінці еміграційної критики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто рецепцію творчості Максима Рильського українською еміграційною критикою. Рассматривается рецепция творчества Максима Рыльского украинской эмиграционной критикой. The article is review the reception of the Maxim Rylskiy reative work by ...
1262578
  Нахлік О. Творчість Мануели Гретковської в Україні та Польщі: виклик імперативним дискурсам // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 143-151. – ISSN 0203-9494
1262579
  Домбровська В.О. Творчість Марії Пригари на уроках позакласного читання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 28-31
1262580
  Плиско Н. Творчість Маяковського / Н. Плиско. – К., 1936. – 83с.
1262581
  Назарчук О.В. Творчість Мелетія Смотрицького в бароковому дискурсі // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 23-29
1262582
  Щеголь Л.Д. Творчість Меші Селімовича. Роман "Дервіш і смерть" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 454-459


  У статті охарактеризовано творчий і науковий шлях відомого сербського письменника Меші Селімовича. В статье охарактеризован творческий и научный путь известного сербского писателя Меши Селимовича. In the article described scientific and creative ...
1262583
  Лопата Л. Творчість Миколи Боровка як відлуння українського сьогодення : фрагмент з роботи, виконаної на конкурс Малої академії наук // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-64
1262584
  Ковальова Т. Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської "драми крику" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 45-52. – ISSN 0236-1477
1262585
  Мельник О.В. Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Мельник Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
1262586
  Мельник О.В. Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Мельник Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1262587
  Мельник О. Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри / О. Мельник, І. Зимоморя // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 198-207. – ISSN 2308-4855
1262588
  Дем"янчук О.Н. Творчість Миколи Рославця у контексті становлення музичного модернізму : навч.-метод. посібник / О.Н. Дем"янчук, О.І. Коменда ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – 198, [2] с. : табл., ноти. – Покажчики: с. 178-189. - Термінол. слов.: с.190-198. – Бібліогр.: с. 118-129
1262589
  Юскович В.В. Творчість Миколи Хвильового в контексті європейських історіографічних концепцій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 68-69
1262590
  Луць С.В. Творчість митців КюД "Лобортас" в контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ-початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Луць Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262591
  Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти перцепції та рецепції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 01.01.01. / Дмитренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1262592
  Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти та рецепції : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Дмитренко В.І.; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2009. – 403 л. – Бібліогр.: л. 361-403
1262593
  Куземський В.С. Творчість Михайла Алексеєва / В.С. Куземський. – К., 1983. – 13с.
1262594
  Камінська К.С. Творчість Михайла Вериківського у контексті сучасних наукових досліджень // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2413-5402
1262595
  Акулова Н.Ю. Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об"єкті літературної критики 20-80-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 3-9. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1262596
  Курчій Д. Творчість Михайла Ломацького = Creative work of Mykhailo Lomatskyi : світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості / Дмитро Курчій ; [за заг. ред. Романюка М.М.]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 179, [1] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 168-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8207-75-4
1262597
  Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курчій Д.Д. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т міністерства освіти і науки України. – Маріуполь, 2008. – 176л. – Бібліогр. : л.162-176
1262598
  Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості : Автореферат дис. ...канд. філологічних наук: спец.10.01.01-Українська література / Курчій Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.:4 назви
1262599
  Новиков А. Творчість Михайла Старицького в контексті літературно-мистецького процесу доби // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55.
1262600
  Кузьменко В. Творчість Михася Ткача в рецепції української літературної критики (за матеріалами часописів) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 86-92


  У статті висвітлюється рецепція прозописьма Михася Ткача сучасною літературною критикою. Зокрема, розглядаються матеріали, вміщені на сторінках часописів «Вітчизна», «Літературна Україна», «Літературний Чернігів» та ін., аналізується видання ...
1262601
  Оленюк Д.В. Творчість Модеста Менцинського а контексті європейських стилів оперного виконавства // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-144


  Модест Омелянович Менцинський (1875-1935) - укр. оперний співак-тенор
1262602
  Сафарян Світлана Творчість можна не тільки розвивати, а й навчатися їй // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-4
1262603
   Творчість молодих. – Київ : Мистецтво, 1982. – 266 с.
1262604
   Творчість молодих. – К., 1983. – 159с.
1262605
  Баган О. Творчість Наталени Королевої в ідейно-естетичному контексті доби // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 9. – С. 47-61. – ISSN 0042-9422
1262606
  Онищенко В. Творчість незламної українки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 13


  Стефанія Шабатура — українська митець-килимар, багаторічний політв"язень радянських часів, член Української Гельсінської групи. Дивовижний світ знаної мисткині представили в альбомі "Стефанія Шабатура: Нескорений дух творчості".
1262607
  Грицик Л.В. Творчість Нізамі Гянджеві: форми рецепції в Україні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 269-278


  В статті простежуються основні етапи та форми рецепції творчості Нізамі в Україні. Основна увага зосереджена на дослідженнях М.Гулака та А.Кримського. В статье прослеживаются основные этапы и формы рецепции творчества Низами в Украине. Основное ...
1262608
  Крайлюк Л.В. Творчість Ніла Хасевича у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва першої пол. XX ст.: жанрово-видова структура, еволюція художньо-образної системи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Крайлюк Любов Валентинівна ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262609
  Руденко К. Творчість Ніни Павленко – яскрава сторінка в історії кобзарського мистецтва України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 184-189


  Ніна Явтухівна Павленко (н.1932) - українська бандуристка, народна артисттка УРСР (з 1977); лауреат міжнародного конкурсу. Учениця В. Кабачка. В 1958 р. закінчила Київську консерваторію. У 1953-88 рр. працювала солісткою Київської філармонії, з 1961 р. ...
1262610
  Боронь О.В. Творчість О. Бестужева-Марлінського в системі інтертекстуальних зв"язків повісті Т. Шевченка "Музыкант" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 38-43. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена визначенню характеру інтертекстуальних зв"язків повісті Т. Шевченка "Музыкант" з прозою О. Бестужева-Морлінського. З"ясовано функціональне значення та особливості пародіювання Шевченком індивідуальної стильової манери Марлінського
1262611
  Бандура Г. Творчість О. Довженка в українському зарубіжному літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 15-20.
1262612
  Свірідова С.В. Творчість О. Зноско-Боровського у контексті стильових тенденцій української музики XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Свірідова Світлана Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1262613
   Творчість О.Кобилянської. – Чернівці, 1963. – 68с.
1262614
  Плотникова А.А. Творчість О.М. Вертинського після повернення в Радянську Росію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 447451. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1262615
  Дибка Л. Творчість Оксани Забужко у контексті гендерної освіти // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 152-162. – ISBN 966-7773-70-1
1262616
  Синько О.Р. Творчість Олександра Архипенка першої чверті 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвозн.наук: 17.00.05 / Синько О.Р.; НАН Укр.Ін-т мистецствознав.фольклорист.та етнограф. – К, 1996. – 24л.
1262617
  Майданець-Баргилевич Творчість Олександра Саєнка у контексті педагогічних настанов Василя Кричевського / Майданець-Баргилевич, Н. Саєнко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 36-40. – ISSN 0131-2685
1262618
  Папета О.В. Творчість Олександра Шульдиженка в контексті мистецтва модернізму 1970-1980-х років / О.В. Папета, А.Р. Рибка // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 219-226. – ISSN 2225-7586
1262619
  Ленда Раїса Іванівна Творчість Олекси Слісаренка. Проблеми поетики : Дис....канд. філолог. наук.:10.01.01 / Ленда Раїса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 178л. – Бібліогр.:л.:168-178
1262620
  Ленда Р.І. Творчість Олекси Слісаренка. Проблеми поетики : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Ленда Р.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 14 с.
1262621
  Пастух Х. Творчість Олекси Стороженка в аспекті готичної поетики // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 164-169. – ISSN 0130-528Х


  Подано типологію готичних творів Олекси Стороженка. До групи так званого "приємного страху зараховано оповідання, у яких представників потойбічних сил людина перемагає і насміхається над ними, а до другої групи - так званої готико- романтичноїфренезії ...
1262622
  Литвинська С.В. Творчість Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі кінця 50-х - початку 60-х рр. XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 129-133
1262623
  Крутікова Н.Є. Творчість Олексія Толстого / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1948. – 34 с.
1262624
  Сенів І.В. Творчість Олени Львівни Кульчицької / І.В. Сенів. – К., 1961. – 179с.
1262625
  Дрофань Любов Анатоліївна Творчість Олени Пчілки в контексті української літератури другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Дрофань Любов Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
1262626
  Дрофань Любов Анатоліївна Творчість Олени Пчілки в контексті української літератури другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Дрофань Любов Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 28л.
1262627
  Голембовська Т. Творчість Олени Теліги в літературознавчих дослідженнях: аспект ідентичності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 43-50. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1262628
  Заверталюк Нінель Творчість Олеся Гончара в соціокультурному й національному параметрах / Заверталюк Нінель, Олійник Наталя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-106. – ISSN 0236-1477
1262629
  Віннікова Н. Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 55-58
1262630
  Яблонська О.В. Творчість Ольги Кобилянської в дослідженнях Дмитра Козія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 167-172. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано маловідомі дослідження Д. Козія про творчість О. Кобилянської
1262631
  Венгер А. Творчість Ольги Кобилянської у контексті німецької літератури / А. Венгер, С. Чернюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: с. 59 (26 назв). – ISSN 0130-5263
1262632
  Семенюк К.С. Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття : Дис.... канд. філос. наук : 09.00.08- естетика / Семенюк Катерина Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178 л. – Бібліогр.: л. 168-178
1262633
  Семенюк Катерина Сергіївна Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Семенюк Катерина Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1262634
  Боронь О. Творчість Оноре де Бальзака і проза Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 24-28. – ISSN 0236-1477
1262635
  Спатар І. Творчість Осипа Маковея та Елізи Ожешко: характерологічна спільність і відмінність // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 175-179. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1262636
  Луценко Н.А. Творчість особистості як основа культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Луценко Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1262637
  Монастирецький Л.С. Творчість Остапа Вишні в художньому полі його доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 91-96


  У статті розглядаються твори малої прози Остапа Вишні в їхньому жанровому та тематичному різноманітті
1262638
  Сокол Т. Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933-1944 рр.) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 45-48


  У статті схарактеризовано творчість Остапа Вишні 1933-1943 років, представлено уривки з його "Автобіографії", написаної в камері слідчого ізолятора, зі щоденника "Чиб"ю. 1934", аналізується епістолярна спадщина письменника того часу й нариси російською ...
1262639
  Прима Л. Творчість Остапа Грицая в контексті українсько-німецьких літературних взаємин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 189-198. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Письменник, літературний критик та перекладач Остап Грицай вписав яскраву сторінку в історію розвитку українсько-німецького діалогу культур початку ХХ століття. Його статті в німецькомовній періодиці про українських письменників та переклади ...
1262640
  Коляда І. Творчість П. Куліша та український націогенез // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2410-25-9
1262641
  Лавриненко Ю. Творчість Павла Тичини / Ю. Лавриненко. – Харків, 1930. – 80с.
1262642
  Щупик В. Творчість Пантелеймона Куліша в оцінці дослідників // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 167-173. – ISSN 0869-3595


  Березень-червень 1917 р., Російська імперія
1262643
  Розмариця С.А. Творчість Пилипа Капельгородського як історико-літературна проблема // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 200-204. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1262644
  Рева Лариса Григорівна Творчість Платона Воронька : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Рева Лариса Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 19л.
1262645
  Шевченко Л.І. Творчість поета у креативному прочитанні сучасного лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 160-165
1262646
  Одрехівська І.М. Творчість професора В.В. Коптілова в дискурсі англо-українських літературних взаємин (перекладознавчій аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С, 438-444. – Бібліогр.: Літ.: с. 443-444; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1262647
   Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ-ХХІ століть : до 70-ліття від дня народження Берегині української пісні : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Ф-т філол. та журналістики, Каф. журналістики, Музей Раїси Кириченко ; [упоряд., відп. ред. Г.О. Кудряшов]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 298, [2] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2538-25-0
1262648
  Глюдз М.М. Творчість Ремарка і сьогоденність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 99-104. – (Б-ка Ін-ту філології)
1262649
  Приходько І. Творчість Романа Купчинського в контексті вивчення поезії Січового Стрілецтва у школі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 23-31
1262650
  Іванов Л.Д. Творчість Ромена Роллана / Л.Д. Іванов. – Львів, 1960. – 59с.
1262651
  Каширіна І.В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 345-353


  У статті розглядається творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу. Обгрунтовується теза про ідеологічний вектор перекладацької діяльності С. Караванського. Робиться висновок про місіонерську ...
1262652
   Творчість С. Людкевича. – Київ : Музична Україна, 1979. – 208 с.
1262653
  Устименко М. Творчість Саллі Манн у контексті літератури американського півдня // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 180-185. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1262654
  Горох Г. Творчість самодіяльних композиторів у хоровому житті Рівненщини другої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 125-131. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1262655
  Береговська Х.О. Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Береговська Христина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1262656
  Назаренко Н.І. Творчість сестер Бронте в українській та російській критиці // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 199-206. – ISBN 978-966-171-217-0
1262657
  Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19-початку 20 століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; Маріуп. держ. гуманітар. ун-т. – Маріуполь, 2009. – 193 л. – Бібліогр.: л. 175 - 193
1262658
  Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19 початку 20 століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
1262659
  Калантаєвська Ганна Павлівна Творчість Спиридона Черкасенка 1907-1936 рр. у контексті доби (літературознавство, публіцистика, "мала" проза й сатира) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Калантаєвська Ганна Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
1262660
  Калантаєва Ганна Павлівна Творчість Спиридона Черкасенка 1907-1936 рр. у контексті доби (літературознавство, публіцистика, "Мала" проза й сатира) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Калантаєва Ганна Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.194-201
1262661
  Радишевський Р. Творчість Станіслава Бжозовського в рецепції Михайла Рудницького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 77-84. – ISSN 0236-1477


  У статті представлено рецепцію життєвого і творчого шляху Станіслава Бжозовського у викладі Михайла Рудницького. Діяльність Бжозовського постає як безпрецедентне явище для польського метакритичного дискурсу міжвоєнного двадцятиліття, коли спадщина ...
1262662
  Медицька М. Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця 19 - початку 20 століття: рецепція і типологія / Мирослава Медицька. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-1521-24-6
1262663
  Олійник В.П. Творчість Степана Васильченка / В.П. Олійник. – Київ, 1979. – 208с.
1262664
  Трофимук С.М. Творчість Степана Тудора. / С.М. Трофимук. – К., 1963. – 175с.
1262665
  Лазірко Н. Творчість Стефана Цвейга в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 311-321. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті подано літературознавчу оцінку Юрія Клена творчої постаті австрійського митця Стефана Цвейга
1262666
  Кравець О.М. Творчість Т. Моррісон у контексті афро-американської літератури другої половини XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 304-308. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1262667
  Кисла О.Ф. Творчість Т. Шевченка в оцінці М. Костомарова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 49-52.
1262668
  Алієва З. Творчість Т. Шевченка в оцінці та перекладах азербайджанських літераторів // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 245-253


  Статтю присвячено розгляду творчості Тараса Шевченка у зв"язках з азербайджанською літературою. Проаналізовано літературний вплив українського поета на його азербайджанських колег, розглянуто специфіку рецепції його творчості в Азербайджані в ХХ ст.
1262669
  Гулай А. Творчість Т. Шевченка в оцінці українських критиків // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 195-200


  У статті розглянуто творчість Тараса Шевченка в рецепції Ю. Барабаша, І. Дзюби, Г. Гусейнова, В. Шевчука. На прикладі досліджень літературознавців розглянуто основні концепти творчості Кобзаря, представлено чинники формування його творів. ...
1262670
  Головій О. Творчість Т. Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 26-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті встановлено, що перші наукові роботи з історії української літератури - написані російською мовою "Нариси з історії української літератури XIX ст." М. Петрова та українськомовна "Історія літератури руської" О. Огоновського - вузлові щодо ...
1262671
  Кутова С. Творчість Т. Шевченка та І. Франка в науковій інтерпретації Миколи Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 78-87. – ISSN 2411-4146
1262672
  Ланге А. Творчість Т. Шевченка у нашому сьогоденні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 391-397


  У статті наведене опитування, проведене в 2015 і 2016 роках серед 118 студентів і викладачів українських вузів. Мета полягала в з"ясуванні думок людей про твори Тараса Шевченка після Революції гідності. Як показано в статті, твори Тараса Шевченка ...
1262673
  Бичко І.В. Творчість Т. Шевченка: екзситенційний контекст // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – C. 3-18. – (Серія "Філософія")
1262674
  Радько А. Творчість Т.Г. Шевченка в дослідженнях Б.В. Якубського // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 194-201. – ISSN 2304-9383


  У статті проаналізовано шевченкознавчі праці Б. Якубського виокремлено основні питання, що входили до сфери його дослідницьких інтересів у цій галузі. Борис Володимирович Якубський - український літературознавець, представник академічного ...
1262675
  Харитонова В.Ф. Творчість Т.Г. Шевченка в оперному жанрі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 252-259
1262676
   Творчість Т.Г. Шевченка у філософській культурі України : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 142с. – ISBN 5-12-002848-9
1262677
  Яблонська Ольга Василівна Творчість Т.Г.Шевченка в критиці і літературознавстві (40-60-і роки ХІХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Яблонська Ольга Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1262678
  Ненадкевич Є.О. Творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1858) / Є.О. Ненадкевич. – Київ, 1956. – 108с.
1262679
  Луценко Н.А. Творчість Т.Н. Яблонської як культурний феномен // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 100-104. – ISSN 2226-0285
1262680
  Курок І.С. Творчість та інноваційність у контексті науки доби глобалізації : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.02 - діалектика та методол. пізнання / Курок І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262681
  Курок І.С. Творчість та інноваційність у контексті науки доби глобалізації : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.02 - діалектика та методологія пізнання / Курок І.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 180л. – Бібліогр.: л.162-180
1262682
  Рубанець О.М. Творчість та когнітивна активність людини // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 134-137. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1262683
  Добрянський В.І. Творчість та натхнення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-6 : фото
1262684
   Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [Бичко А. та ін. ; упоряд. І. Щукіна] ; Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 308 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-24-2
1262685
  Бойко С. Творчість Тараса Шевченка - джерело наснаги нових поколінь // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 101-106


  У статті висвітлено актуальність Шевченкової спадщини як джерела наснаги нових поколінь на основі узагальнення результатів роботи, спрямованої на заохочення учнівської молоді до поглибленого пізнання життя і творчості українського поета через виконання ...
1262686
  Снігир Т. Творчість Тараса Шевченка : тематична атестація // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-53
1262687
  Скорик К. Творчість Тараса Шевченка / К. Скорик, М. Цуркан // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 53-58
1262688
  Кальмук І.П. Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова, які ґрунтуються на конкретно-історичній концепції. Висвітлюється поняття "шевченкізм", що означує особливі філософсько-естетичні засади творчості ...
1262689
  Астаф"ев О. Творчість Тараса Шевченка в оцінці Мар"яна Здзеховського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 85-96
1262690
  Бабота Л. Творчість Тараса Шевченка в Угорщині (друга половина XIX і початок XX століть) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 3-8. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1262691
  Астаф"єв О. Творчість Тараса Шевченка з погляду слов"янофілів: Мар"ян Здзеховський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
1262692
  Радишевський Р. Творчість Тараса Шевченка і порівняльні студії Стефана Козака / Ростислав Радишевський // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 7-25. – ISBN 978-966-02-6612-4
1262693
  Тамарченко Д.Е. Творчість Тараса Шевченка і російська революційно-демократична література / Д.Е. Тамарченко; С.І.Маслов. – М, 1944. – 148с.
1262694
  Жулинський М. Творчість Тараса Шевченка і сучасні геополітичні виклики // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 7-13. – ISBN 978-966-920-092-1
1262695
  Астаф"єв О. Творчість Тараса Шевченка й Адама Міцкевича як феноменологічний діалог культур // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 266-279


  У статті акцентовано увагу на діалогічному контакті між текстами Тараса Шевченка і Адама Міцкевича. Цей феноменологічний діалог через твори обох поетів експлікується у межах християнської антропології, творчість постає "катехізисом" національної ...
1262696
  Астаф"єв О. Творчість Тараса Шевченка й Адама Міцкевича яу феноменологічний діалог культур // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 83-99
1262697
  Сулима М. Творчість Тараса Шевченка й давня українська література // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 156-165. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 162.
1262698
  Сулима М. Творчість Тараса Шевченка й давня українська література / Микола Сулима // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 15-21. – ISBN 978-966-920-125-6


  М.Максимович. - С. 19.
1262699
  Латанський В. Творчість Тараса Шевченка очима українського письменника з Криму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 7


  Праця Михайла Вишняка "Вічно сумний: слово Т.Г. Шевченка в контексті часу".
1262700
  Шаповалова А. Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 203-217


  У статті зроблено спробу розкрити проблему свободи у творчості Т. Шевченка в порівняльному аналізі ідеї свободи у філософії Г. Сковороди як одного з важливих джерел впливу на формування світогляду Т. Шевченка. Простежено споріднені ідеї у творчому ...
1262701
  Кисла О.Ф. Творчість Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції середини й другой половини XIX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кисла Оксана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 165-184
1262702
  Кисла О.Ф. Творчість Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції середини й другой половини XIX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кисла Оксана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1262703
  Гула О. Творчість Тараса Шевченка у хорватському науково-культурному просторі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 93-95
1262704
  Левицький В. Творчість Тараса Шевченка як предмкт травестії в сучасній українській літературі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 39-43
1262705
  Бойко С. Творчість Тараса Шевченка як формотворча домінанта цивілізаційного поступу українства: світоглядний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розкривається світоглядний вимір творчості Т. Г. Шевченка. Автор виокремлює й аналізує шість визначальних філософських проблем художнього світу митця: антропоцентризм, екзистенційність, проблему свободи та волі, філософію трагедії, проблему ...
1262706
  Левицький В. Творчість Тараса Шевченка: діалог між дисциплінами та покоління // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С.123. – ISSN 0236-1477


  14 лютого 2013 р. в Інституті української мови НАН України відбулося спільне засідання Рад молодих учених цієї установи та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячене одній багатовимірній темі, а саме доробку Т. Шевченка. Серед ...
1262707
  Гоян В.В. Творчість телевізійного ведучого: теоретико-прикладний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 41-45


  У статті аналізуються теоретико-прикладні аспекти творчо-виробничої діяльності телеведучого різних типів програм з огляду на досвід українського та закордонного телебачення, розглядаються проблеми аудіовізуальної комунікації, екранної творчості ...
1262708
  Барчан В.В. Творчість Теодосія Осьмачки в контексті стильових та філософських вимірів 20 століття : монографія / Валентина Барчан ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : TIMPANI, 2008. – 434с. – ISBN 978-966-8904-66-0
1262709
  Барчан В. Творчість Теодосія Осьмачки в оцінці Ю. Шереха // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 38-42. – (Філологія ; Вип. 20)
1262710
  Купчинська Лариса Олегівна Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Купчинська Л.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1262711
  Барчан В. Творчість Тодося Осьмачки в рецепції української критики 20-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 10-15. – (Філологія ; Вип. 18)
1262712
  Чирва Ю. Творчість Трумена Капоте в 1940-1950 рр.: біографічний контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 140-144. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1262713
  Сидоренко Т. Творчість у діяльності вчителя // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.55-57. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1262714
  Василець О.І. Творчість у повсякденних комунікаціях: проблема особистісної відповідальності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 24-30. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1262715
  Пустова Л.А. Творчість у становленні людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 111-112


  "... Найвище призначення виховання – сформувати досконалу людину. Ідеали досконалої особистості у різних народів дуже схожі. Вони включають різні характеристики, якими наділена людина, але найважливішим фактором є феномен творчості як основи пізнання".
1262716
  Кісь О. Творчість українських жінок-політв"язнів у ГУЛАГу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 51-59. – ISSN 0130-6936
1262717
  Сидоренко О.О. Творчість українських жінок-публіцисток у щоденнику "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 264-266


  У статті здійснено огляд письменницької і публіцистичної діяльності українських жінок, які брали активну участь у відродженні й розвитку національної преси початку ХХ ст. (зокрема М. Грінченко, Л. Старицька-Черняхівська, Л. Біднова, С. Русова та ...
1262718
  Лебідь Є.М. Творчість українських письменників-полемістів і метатекст поезії Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 222-227
1262719
  Кравченко А.А. Творчість учителя в параметрах модусів "інформації" і "знання" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 222-231
1262720
   Творчість учителя іноземної мови. – Київ, 1978. – 124с.
1262721
  Яблонська О.В. Творчість Ф. Достоєвського у філософсько-культурологічній концепції Д. Чижевського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 184-188. – ISSN 1729-360Х
1262722
  Хомищин О. Творчість Федора Дудка на літературних горизонтах 30-х років ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 336-341. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1262723
  Мафтин Н. Творчість Федора Дудка та Клима Поліщука в контексті історичних та естетичних вимірів доби // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 85-96. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1262724
  Осадчук Т.Р. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадчук Тетяна Романівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262725
  Приймич М. Творчість Фердинанда Видри: ужгородський період // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 5-13. – ISSN 0236-4832
1262726
  Кучеренко І.В. Творчість філософів як інтерактивний ритуал і як "особиста" філософія (порівняння поглядів Рендала Коллінза та Миколи Бердяєва) // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 38 : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансової академії. – С. 100-106. – ISSN 2077-7450
1262727
  Матлах М. Творчість Фр. Равіти-Гавронського на сторінках часопису "Кіевская старина" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 405-409


  Навчався у Київській гімназії, один рік — у Київському університеті.
1262728
  Зимомря М. Творчість Фрідріха Боденштедта: контекст німецько-українсько-угорських літературних взаємин // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 252-260. – ISBN 978-966-1516-14-3
1262729
  Сломчинська А.О. Творчість Хасана Тауфіка як репрезентативне явище новітньої арабської літератри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 404-408
1262730
  Лисенко О.В. Творчість художника Миколи Ге в контексті української духовної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лисенко Олена Вячеславівна ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1262731
  Семеніхіна О.С. Творчість Ч. Діккенса в оцінці українських письменників // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 315-319. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1262732
  Кузебна В.В. Творчість Ш. Андерсона у дзеркалі зарубіжної критики // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 599-606
1262733
  Лазарєв Ю.М. Творчість шахістів України / Ю.М. Лазарєв. – К., 1982. – 191с.
1262734
  Яблонська Ольга Василівна Творчість Шевченка в критиці і літературознастві (40-60-і роки ХІХ ст.) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.01 / Яблонська Ольга Василівна; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1262735
  Коханець Л. Творчість Шевченка у глобальному вимірі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 198). – С. 1. 11 : Фото Андрія Нестеренка


  "... Учора в колонній залі Київради відбулося відкриття VIII Міжнародного конгресу україністів, приуроченого до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. <...> Організатори цього потужного міжнародного зібрання шевченкознавців - Національна академія ...
1262736
  Шупта-В"язовська Творчість Шевченка як ліричний канон // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 105-112. – ISBN 966-7759-23-7
1262737
  Зеров М. Творчість Шевченка. "Кобзар" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 153-156. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1262738
  Прушковська І.В. Творчість Шейха Галіба очима сучасників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 158-162


  Спадщина Галіба є невичерпною скарбницею турецької літератури. Індійський стиль надав словам, бейтам поета мальовничості та багатозначності, що спонукає до постійного пошуку нового смислу, нових (подальших) трактувань його поезії
1262739
  Прушковська І.В. Творчість Шейха Галіба у контексті літератури індійського стилю : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Прушковська І.В.; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2007. – 345л. – Бібліогр.: л. 186 -198
1262740
  Прушковська І.В. Творчість Шейха Галіба у контексті літератури індійського стилю : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Прушковська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
1262741
  Глушковецька Н. Творчість шістдесятників крізь призму літературної критики В. Стуса (на матеріалі епистолярію) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 269-277. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на основі аналізу епістолярної спадщини В.Стуса охарактеризовано особливості його літературно-критичних підходів до творчості окремих письменників-шістдесятників, зокрема І. Драча, Л.Костенко, М.Вінграновського, І.Світличного, В.Голобородька, ...
1262742
   Творчість юних. – К., 1969. – 191с.
1262743
   Творчість юних. – Київ, 1974. – 55с.
1262744
  Моторний В. Творчість Юрія Брезана в Україні: переклади, дослідження, відгуки / В. Моторний, А. Моторний // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 256-262. – ISSN 0203-9494
1262745
  Жовтані Р.Я. Творчість Юрія Клена в еміграції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 146-151. – ISSN 0869-3595
1262746
  Білан І.С. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Білан Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1262747
  Приходько Д. Творчість Юрія Макарова як віддзеркалення сучасної публіцистики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 315-320


  У статті розглядається роль сучасного українського публіциста у формуванні мовної культури громадян, визначаються мовностилістичні особливості публіцистики Юрія Макарова та критерії впливовості журналістських матеріалів. В статье рассматривается роль ...
1262748
  Піскунов В.М. Творчість Юрія Смолича / В.М. Піскунов. – Київ, 1962. – 307 с.
1262749
  Ковалець Л.М. Творчість Юрія Федьковича у висвітленні західноукраїнської періодики початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 104-108


  У статті розглядаються основні публікації про літературну працю Ю. Федьковича на початку ХХ ст. (перед першою світовою війною) у газетах і журналах Галичини та Буковини. Висвітлюється специфіка цієї тематики
1262750
  Костюк В. Творчість Юрія Шереха: виклик інтелектуала // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 21-26
1262751
  Кизилова В. Творчість Юрія Яновського в контексті проблем сучасної дитячої літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 107-111
1262752
  Сапожникова Г.М. Творчість як вияв інакшості: чинники вибору (на матеріалі п"єс українських авторів кінця XIX - початку XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 212-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1262753
  Кришталь О.О. Творчість як вікно у підсвідомість (інтерв"ю з академіком НАН України О. О. Кришталем) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 13-20. – ISSN 1027-3239
1262754
  Колотило М. Творчість як засадничий ресурс навчання студентів у сучасному університеті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 68-72. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1262755
  Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 16-20. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1262756
  Тімченко О.П. Творчість як зусилля до аналізу екзистенційного методу М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 35-45
1262757
  Печко Н.В. Творчість як необхідний компонент морального виховання особистості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 118-120. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1262758
  Вернудіна Ірина Володимирівна Творчість як об"єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Вернудіна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1262759
  Вернудіна Ірина Володимирівна Творчість як об"єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Вернудіна Ірина Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 215л. – Бібліогр.: л. 198 - 215
1262760
  Башицький Ю.Л. Творчість як основа створення об"єктів інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-98.
1262761
  Богаченко В.В. Творчість як основний модус самовдосконалення особистості в умовах сучасних соціокультурних трансформацій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 63-73. – ISSN 2072-1692
1262762
  Бойніцька О.С. Творчість як особиста провина в романі Іана Мак"юена "Спокута" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 70-75. – ISBN 966-8188-10-1
1262763
  Гірний О.І. Творчість як педагогічна проблема: тренінг творчості / О.І. Гірний, М.М. Савчин // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 5-10


  У статті розглядається проблема реалізації психологічної моделі конвергентно-дивергентного мислення під час тренінгів.
1262764
  Іщенко А.М. Творчість як подолання відчуження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 63-67. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1262765
  Новіков Борис Володимирович Творчість як предмет філософського дослідження : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.11 / Новіков Борис Володимирович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 335л. – Бібліогр.:л.304-335
1262766
  Новіков Б.В. Творчість як предмет філософського дослідження. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.11 / Новіков Б.В.; МО України КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 35л.
1262767
  Аляєв Г. Творчість як природа людського буття: методологічні засади антропології І. Франка // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-59
1262768
  Гриценко В.С. Творчість як проблема культурології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 3-8. – (Серія "Філософія")
1262769
  Давиденко А.А. Творчість як процес гармонізації системи // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 78-84
1262770
  Гречкосій Р. Творчість як самореалізація особистості в філософії Ф. Ніцше та Е. Фрома // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 39-47. – ISSN 2075-1443
1262771
  Михайленко О.В. Творчість як складова професійної діяльності соціального педагога з обдарованими дітьми // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 147-150. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядаються рівні педагогічної творчості як необхідної складової професійної діяльності соціального педагога у роботі з обдарованими дітьми.
1262772
  Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму / Б.В. Новіков. – Київ, 1998. – 310с. – ISBN 5-7763-2102-6
1262773
  Деревецька Т.М. Творчість як спосіб здійснення гуманізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1262774
  Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму / Б.В. Новіков. – Київ : Парапан, 2005. – 332с. – ISBN 966-8210-23-9
1262775
  Григор"єв В.Й. Творчість як цивілізаційний феномен XXI століття // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 78-84
1262776
  Шалінський Ігор Творчість Якова Гніздовського в контексті української культури // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 127-129


  Ім"я Якова Гніздовського (1915-1985) , укр. художника з Америки, тривалий час було невідоме в Україні
1262777
  Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка раннього періоду як феномен у громадсько-історичному й культурно-літературному просторі // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 287-291. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1262778
  Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
1262779
  Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 172 л. – Бібліогр.: л. 151 - 172
1262780
   Творчість Яра Славутича = The Works of Yar Slavutych. – Київ; Едмонт : Дніпро; Славута. – ISBN 5-308-01683-6
Кн.2 : Дослідження, статті та рецензії. – 1997. – 912с.
1262781
  Гон М.Я. Творчість Ярослава Галана - драматурга / М.Я. Гон. – Львов, 1982. – 152с.
1262782
  Кулініч Г.Г. Творчість Ярослава Галана і сучасність : Дис... канд. філол.наук: / Кулініч Г. Г.; КДУ, каф. іст. укр. літ. – К., 1971. – 260л. – Бібліогр.:л.246-260
1262783
  Войцехівська І. Творчість, перервана на злеті. Невідома / відома праця Михайла Марченка / І. Войцехівська, І. Закринична // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 476-483. – (Б-ка "Ейдосу")


  Із тексту: Український історик, педагог, професор Київського університету Михайло Іванович Марченко знищений комуністичним режимом і понівечений державою, віддав свій талант служінню історичній науці. Професор КНУТШ Ярослав Калакура в "Українській ...
1262784
  Котовська О.П. Творчість, творець і педагог: спроба міждисциплінарного осмислення // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 115-120
1262785
  Клепіков О.І. Творчість: Істина, краса, благо. / О.І. Клепіков. – К, 1991. – 46с.
1262786
  Конончук Т. Творчість: обов"язок чи необхідність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 6 листопада (№ 22). – С. 2-3


  Під такою назвою відбулося вересневе засідання об"єднання критиків у Будинку літераторів у Києві. На засідання прийшли випускники і нинішні студенти відділення "Літературна творчість" Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, письменники різних ...
1262787
  Васюта О. ТворчістьВасиля Нечепи в контексті кобзарського мистецтва кінця XX - початку XXI століття // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 27-33. – ISSN 0130-6936
1262788
  Гоян В. Творчо-виробничі аспекти телевізійної журналістики // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 58-62. – ISBN 978-966-01-0468-6
1262789
  Жалюк О.П. Творчо-комерційна діяльність закладів культури клубного типу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 80-84. – ISSN 2226-3209


  У статті висвітлюються умови та основні форми здійснення творчо-комерційної діяльності клубними закладами Вінниччини та Хмельниччини. Визначено необхідність запровадження у клубну діяльність нових інформаційних та дозвіллєвих технологій для отримання ...
1262790
  Залуцький О. Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 158-164. – ISSN 2222-5250
1262791
  Ващук Ф. Творчо-редакційна робота Тараса Шевченка над поезією раннього періоду // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 22-42. – ISBN 978-966-493-187-5


  Стаття присвячена зіставному аналізу початкових варіантів ранніх творів Шевченка ("Причинна", "Катерина", "Утоплена", "Перебендя" та ін.) з пізнішими авторськими редакціями. Статья посвящена сопоставимому анализу начальных вариантов ранних ...
1262792
  Ващук Ф. Творчо-редакційна робота Тараса Шевченка над поемою "Гайдамаки" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 43-68. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті висвітлено логіку авторського редагування тексту твору, розглянуто прийом поглиблення ідейно-естетичної довершеності поеми. В статье освещена логика авторского редактирования текста произведения, рассмотрены прием углубления ...
1262793
  Богдан І.А. Творчоздібність як складова правосуб"єктності працівника // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 294-298. – ISBN 978-966-458-401-9
1262794
  Кулик З. Творчої наснаги, високого професіоналізму [привітання] // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 3-4
1262795
  Білоус Петро Творчому вчителю і допитливому учню // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57
1262796
  Замоцін І.Ы. Творчы шлях П.Глебкі / І.Ы. Замоцін. – 81-106с.
1262797
  Трус П. Творы / П. Трус. – Менск : Белар. АН, 1935. – 272 с.
1262798
  Глібов Л.І. Творы Леонида Глибова [Твори Леоніда Глібова]. – У Кыиви (Київ) : З друк. наук. П Барського, 1904. – [2], 365, III с. : 1 аpк. поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Видавництво "Вік" ; № 14)


  В кн. байки, віpші, комедія "До миpового" та ст. О.А. Тищинського "Леонид Глибов". - Hа окp. аpк. поpтp. авт.
1262799
  Багдановіч М. Творы М. Багдановіча / [М. Багдановіч ; пад рэд. І.І. Замоціна ; Інстытут Беларускае культуры]. – Менск : Выданьне Інстытуту Беларускае культуры. – (Акадэмічная бібліотэка беларускіх пісьменьнікау ; кн. 1)
Т. 1 : Вершы - Апавяданьні - Тэкст - Варыянты - Увагі / падрыхтавана літаратурнаю камісіяй Інбелкульту. – 1927. – XV, 502, [2] с., [8] арк. фот.
1262800
  Багдановіч М. Творы М. Багдановіча / [М. Багдановіч ; пад рэд. І.І. Замоціна ; Інстытут Беларускае культуры]. – Минск : Выданьне Інстытуту Беларускае культуры. – (Акадэмічная бібліотэка беларускіх пісьменьнікау ; кн. 2)
Т. 2 : Прозаічныя творы - Тэкст - Увагі - Дадаткі / падрыхтавана Камісіяй для выданьня творау беларускіх пісьменьнікау. – 1928. – LXL, 418, [6] с., [8] арк. фот.
1262801
  Кониський О.Я Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. – Одесса : Тип. и Хpомо-литогp. Е.И. Фесенко
Т. 1 : Оповидання. – 1899. – 223 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дид Евмен; Hепpымыpенна; Баба Явдоха; Хвоpа душа. Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
1262802
  Кониський О.Я Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. – Одесса : Тип. и Хpомо-литогp. Е.И. Фесенко
Т. 1 : Оповидання. – 1899. – 223 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. с: Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. Одесса. 1899, т. 2


  Зміст: Дид Евмен; Hепpымыpенна; Баба Явдоха; Хвоpа душа. Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.] На тит. стор. № 34360 дарчий надпис: ... дорогому А. Кримському на добрий спомин від щиро....... Автор.
1262803
  Кониський Я О. Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. Т. 2 // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. и Хpомо-литогp. Е.И. Фесенко, 1899. – Т. 1 : Оповидання. – 215 с.


  Зміст: У тиснои бабы; Млын; За кpыгою; Отак булы вскочылы; Завеpтка; Hаpодня педагогія; Hе любы двох; Конокpад Иван Дpанка; Музыка Павло Дpантус; Hадіи; Маpта Пеpепичка; Бабуся Хаpытына. Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
1262804
  Кониський О.Я Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. – Одесса : Тип. и Хpомо-литогp. Е.И. Фесенко
Т. 2 : Оповидання. – 1899. – 215 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: У тиснои бабы; Млын; За кpыгою; Отак булы вскочылы; Завеpтка; Hаpодня педагогія; Hе любы двох; Конокpад Иван Дpанка; Музыка Павло Дpантус; Hадіи; Маpта Пеpепичка; Бабуся Хаpытына. Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
1262805
  Кониський О.Я Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. – Ялта : Тип. H.В. Вахтина
Т. 3. – 1900. – 423 с. – Hа обкл.: (!)Дpукаpня H.В. Вахтина ; Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Гpишнык; Спокуслыва ныва; Сестpа жалибныця; Пpыгоды в доpози; Смеpть пpедателя; Ранком в Алупци; Радощи и скоpботы велыкого скpыпныка; Питання; З pанку до ночы; У поэткы; Стаpи люде; Пpотестант; Иван непомнящій pодства; Hаймычка; То йому за чужи ...
1262806
  Кониський О.Я Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді]. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко
Т. 4 : Оповидання. – 1903. – 285 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. с: До життєпису М.О. Дикарева / О.Я. Кониський ; [Александр Яковлевич Конисский] : некрологи из разных газет


  Зміст: Жывый про жыве дбайе; Стельмахы; Старци; И мы за Ным; Чернычка; Пожежа; Пивнив празнык; Драма в тюрми; Мои давни знайоми; Наввыпередкы; Пастух Кузьма Шыло; Доля одного пысьменныка.
1262807
  Старшинов Е.Ф. Творя добро / Е.Ф. Старшинов. – М, 1977. – 270с.
1262808
  Фаддеев Е.Т. Творя другую природу / Е.Т. Фаддеев. – М, 1964. – 49с.
1262809
  Корпанюк М.М. Творяща глина / М.М. Корпанюк. – Київ : Молодь, 1987. – 56 с.
1262810
  Хакимов А.Х. Творящие весну / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1979. – 124 с.
1262811
   Творящие достаток. – Донецк, 1985. – 103с.
1262812
  Сікорський Г.Т. Твоя активна життєва позиція / Г.Т. Сікорський. – К., 1981. – 105с.
1262813
  Мошковский А.И. Твоя Антарктида / А.И. Мошковский. – М, 1974. – 255с.
1262814
  Кублицький Г.І. Твоя Батьківщина Радянський Союз / Г.І. Кублицький. – К, 1977. – 119с.
1262815
  Кублицький Г.И. Твоя Батьківщина Радянський Союз / Г.И. Кублицький. – К, 1982. – 120с.
1262816
  Кнорре Ф.Ф. Твоя большая судьба. / Ф.Ф. Кнорре. – М., 1948. – 240с.
1262817
   Твоя вторая зарплата. – М., 1960. – 16с.
1262818
  Нечепоренко Л.С. Твоя доля - в твоїх руках : Педагогіка для всіх / Л.С. Нечепоренко; Мін-во освіти України; Харківський держ. ун-тет. – Харків : ХДУ, 1995. – 206с.
1262819
  Почивалин Н.М. Твоя жена / Н.М. Почивалин, Б. Малочевский. – Пенза, 1955. – 120с.
1262820
  Макаров В В. Твоя жизненная позиция / В В. Макаров, . – Волгоград, 1978. – 96с.
1262821
   Твоя жизненная позиция. – М., 1979. – 176с.
1262822
   Твоя жизненная позиция. – М., 1986. – 116с.
1262823
  Юров Ю.М. Твоя заводская газета. / Ю.М. Юров. – М., 1960. – 118с.
1262824
  Суконцев А.А. Твоя записная книжка / А.А. Суконцев. – М., 1961. – 62с.
1262825
  Гончар О. Твоя заря : Роман: В 2-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1981. – 96с.
1262826
  Гончар О. Твоя заря : Роман: В 2-х кн. / О. Гончар. – Ч.2. Перед светофором. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1981. – 64с.
1262827
  Гончар О. Твоя заря : Роман / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1982. – 400с.
1262828
  Гончар О.Т. Твоя заря : Роман / О.Т. Гончар; Пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399с. – (Б-ка произведений, удостоен. Гос. премии СССР)
1262829
  Гончар О.Т. Твоя заря : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1988. – 397с. – (Б-ка сов. романа). – ISBN 5-308-00213-4
1262830
  Гончар О. Твоя заря. Берег любви : Романы. Рассказы / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1983. – 687с.
1262831
  Петровський В.В. Твоя зарядка / В.В. Петровський. – 2-е вид, доп. і випр. – К., 1977. – 103с.
1262832
   Твоя земля. – Иркутск, 1987. – 319с.
1262833
   Твоя земля рассказывает. – Кострома, 1960. – 97с.
1262834
  Гончар О. Твоя зоря : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1980. – 326с. – (Романи й повісті ; Вип. 4)
1262835
  Гончар О. Твоя зоря : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 360с.
1262836
  Гончар О. Твоя зоря : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1982. – 374с.
1262837
  Гончар О.Т. Твоя зоря : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1985. – 368с.
1262838
  Гришаев В.Н. Твоя и моя весна / В.Н. Гришаев. – М., 1959. – 109с.
1262839
   Твоя и моя земля. – М., 1980. – 143с.
1262840
  Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура / Г.Г. Воробьев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 303с.
1262841
   Твоя кар"єра - крок за кроком. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2003. – 54с. – (Молоді Автори)
1262842
  Кононенко Е.В. Твоя карточка. / Е.В. Кононенко. – М., 1942. – 16с.
1262843
  Кернес И.Я. Твоя книжная полка / И.Я. Кернес. – М., 1966. – 63с.
1262844
  Разоренова А.В. Твоя книжная полка / А.В. Разоренова, И.Я. Кернес. – М, 1966. – 63с.
1262845
   Твоя коллекция. – М., 1963. – 119с.
1262846
  Садиленко К.М. Твоя коллекция. / К.М. Садиленко. – М., 1961. – 112с.
1262847
  Дмитриев Ю.Д. Твоя красная книга / Ю.Д. Дмитриев, Н.М. Пожарицкая. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 110 с.
1262848
  Дмитриев Ю.Д. Твоя красная книга / Ю.Д. Дмитриев, Н.М. Пожарицкая. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 110 с.
1262849
  Бабаев М.Б. Твоя красота : стихи / М.Б. Бабаев. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 139 с.
1262850
  Камбулов Н.И. Твоя крепость. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1963. – 96 с.
1262851
   Твоя любимая песня. – Ростов-на-Дону, 1963. – 101с.
1262852
   Твоя любимая песня. – Ростов-на-Дону, 1964. – 239с.
1262853
   Твоя любимая песня. – Ростов-на-Дону, 1965. – 247с.
1262854
  Юдкевич С.М. Твоя любовь / С.М. Юдкевич. – Тула, 1963. – 183с.
1262855
  Андреева Е.И. Твоя любовь / Е.И. Андреева. – Москва, 1985. – 103с.
1262856
   Твоя майбутня професія. – К., 1974. – 126с.
1262857
  Кобякова Н.К. Твоя одежда / Н.К. Кобякова. – М, 1981. – 80с.
1262858
  Каменева Е.К. Твоя палитра. / Е.К. Каменева. – М., 1967. – 111с.
1262859
  Каменева Е.О. Твоя палитра. / Е.О. Каменева. – М., 1977. – 96с.
1262860
  Дормидонтов Р.В. Твоя первая охота / Р.В. Дормидонтов, Н.А. Валов. – М., 1976. – 160с.
1262861
  Низовцев И.С. Твоя первая стройка / И.С. Низовцев. – М., 1990. – 119с.
1262862
  Гусев В. Твоя песня / В. Гусев. – М, 1950. – 16с.
1262863
  Даян К.Х. Твоя песня : стихи / К.Х. Даян; авториз. пер. с башк. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
1262864
  Бердник Е.И. Твоя пионерская дорога / Е.И. Бердник. – Воронеж, 1988. – 303с.
1262865
   Твоя пісня. – Ужгород, 1961. – 223с.
1262866
   Твоя пісня. – К.
1. – 1987. – 117с.
1262867
   Твоя пісня. – К.
2. – 1988. – 120с.
1262868
   Твоя пісня. – К.
3. – 1990. – 128с.
1262869
   Твоя планета Земля : Кн. для читання про природу для мол. школярів. – Київ : Інтерпрес, 1999. – 352с. – ISBN 966-501-025-5
1262870
  Алигер М.И. Твоя победа. Поэма / М.И. Алигер. – Москва, 1946. – 97с.
1262871
  Липко В.А. Твоя победа: Роман. / В.А. Липко. – Ташкент, 1977. – 416с.
1262872
  Лукашевич В.П. Твоя подруга. Повесть и рассказы / В.П. Лукашевич. – М., 1960. – 336с.
1262873
  Кирсанов С. Твоя поэма. / С. Кирсанов. – М., 1938. – 48с.
1262874
  Сюндюков І. Твоя правда за тобою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  Василь Стус - про ганебність "прострації покори".
1262875
  Ергалиев Х. Твоя река : поэма / Х. Ергалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1956. – 103 с.
1262876
  Яшин А.Я. Твоя Родина / А.Я. Яшин. – М., 1959. – 272с.
1262877
  Михайлов Н.Н. Твоя Родина. Путешествие по Советскому Союзу / Н.Н. Михайлов. – М., 1950. – 232с.
1262878
  Михайлов Н.Н. Твоя Родина. Путешествие по Советскому Союзу / Н.Н. Михайлов. – Москва, 1950. – 216с.
1262879
   Твоя Россия. – М., 1964. – 22с.
1262880
  Илус В. Твоя собственная жизнь : роман / В. Илус; пер. с эст. Р.Минны. – Москва : Советский писатель, 1966. – 251 с.
1262881
  Илус В. Твоя собственная жизнь : роман / В. Илус; пер. с эст. Р.Минны. – 2-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 253 с.
1262882
  Брегова Д.Д. Твоя собственная рапира / Д.Д. Брегова. – М., 1971. – 240с.
1262883
  Александров В.П. Твоя союзница, учитель / В.П. Александров. – Москва, 1989. – 188с.
1262884
  Толмачева Н.С. Твоя судьба / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1972. – 91с.
1262885
  Усач Г.Д. Твоя Троя : повість / Г.Д. Усач. – Київ : Молодь, 1975. – 80 с.
1262886
  Татур С.П. Твоя чаша весов / С.П. Татур. – Ташкент, 1983. – 262с.
1262887
  Шагалеев Р.Н. Твоя черемуха / Р.Н. Шагалеев. – Челябинск, 1979. – 73 с.
1262888
  Шагалеев Р.Н. Твоя черемуха / Р.Н. Шагалеев. – Челябинск, 1979. – 73 с.
1262889
  Гончаренко Б.А. Твоя школа : оповідання та нариси / Б.А. Гончаренко. – Київ, 1957. – 148 с.
1262890
  Райан Н. Твоя, только твоя = You belong to my heart / Нэн Райан ; [пер. с англ. О. Кузнецовой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1997. – 255, [1] с. – Пер. изд.: You belong to my heart / Nan Ryan. 1996. – (Азбука любви). – ISBN 5-7684-0271-3
1262891
  Мавр Я. ТВТ : повесть / Я. Мавр. – Москва : Детская литература, 1964. – 447 с.
1262892
  Фрост Б. Твэлы ядерных реакторов / Б. Фрост. – М., 1986. – 247с.
1262893
  Махун С. ТГМ: "І один у полі воїн" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 15


  "80 років тому, 14 вересня 1937 р., помер перший президент незалежної Чехословаччини Томаш-Гарріг Масарик. У кожної нації є пантеон видатних політиків і фінансистів, письменників і філософів, учених і композиторів… Серед цих знакових постатей — і ...
1262894
  Белкин В.Г. ТГЭУ-лидер экономического образования на Дальнем Востоке // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 48-59. – ISSN 0869-3617


  Тихоокеанский государственный экономический университет.
1262895
  Побережный В.И. Тдеологическая диверсия империализма против СССР и стран социалистического содружества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Побережный В.И.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.176-202
1262896
  Харди Джордж Те бурные годы / Харди Джордж. – Москва, 1957. – 318с.
1262897
  Недев Панчо Те бяха осемнайсет. / Недев Панчо. – София, 1976. – 152с.
1262898
   Те бяха философи революционери. – София, 1982. – 446с.
1262899
  Любомиро П.П. Те годы шумят: Автобиогр. повесть. / П.П. Любомиро. – 2-е изд., доп. – Ижевск, 1977. – 171с.
1262900
  Фотьев Н.И. Те далекие свидания / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1968. – 224с.
1262901
  Тельпугов В.П. Те дни и ночи, те рассветы... / В.П. Тельпугов. – М., 1989. – 206с.
1262902
  Винокуров М. Те ли показатели? Как усовершенствовать мониторинг вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 9,10


  Как известно, мониторинг проводился в 2012 году по пяти, а в 2013-м по шести ключевым показателям деятельности вузов. Вуз считается успешным, если значение как минимум половины оцениваемых показателей выше пороговых. В 2013 году нужно было достичь ...
1262903
  Ортенберг Д.И. Те памятные годы... / Д.И. Ортенберг. – М, 1986. – 174с.
1262904
  Большак В.Г. Те салудамос, Куба! / В.Г. Большак. – К, 1975. – 272с.
1262905
  Пустовалов И Б. . Те триста рассветов / Б.М. Пустовалов ; Военные мемуары. – Москва : Военное, 1990. – 187, [4]с.
1262906
  Шевелов В.М. Те, кого мы любим, -- живут. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1962. – 443с.
1262907
  Шевелов В.М. Те, кого мы любим, -- живут. / В.М. Шевелов. – Кишинев, 1964. – 720с.
1262908
  Шевелов В.М. Те, кого мы любим, - живут / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 618с.
1262909
  Леднев А.Ф. Те, кто в дороге / А.Ф. Леднев. – Фрунзе, 1968. – 240с.
1262910
  Асуэла М. Те, кто внизу / М. Асуэла. – Москва, 1960. – 127 с.
1262911
  Асуэла М. Те, кто внизу. -Ромуло Гальегос.Донья Барбара.-Мигель Анхель Астуриас .Сеньор президент / М. Асуэла. – Москва, 1970. – 607с.
1262912
   Те, кто уходит из Омеласа. – М., 1990. – 192с.
1262913
  Галан Я.О. Те, чого не забувають : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1951. – 228с.
1262914
  Лукащук Г. Те, що було, що є, що буде... // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (113). – С. 70-72
1262915
  Кондаурова Г. Те, що залишається за кадром // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 56-67. – ISSN 0131-2685


  Фотодокументи Михайла Грушевського з колекції Історико-меморіального музею Михайла Грушевського.
1262916
  Колісник Олександр Те, що існує вічно : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 19-24. – ISSN 0130-1608
1262917
  Покальчук Ю. Те, що на споді : Оповідання та повісті / Ю. Покальчук. – Львів : Кальварія, 1998. – 342с. – ISBN 966-7092-38-0
1262918
  Іщенко М.Г. Те, що нами пройдено : повість / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1961. – 236 с.
1262919
  Пирогов О. Те, що не говорилося роками // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 10


  Важливу працю з вивчення та збереження творчого спадку поета і художника Тараса Шевченка зробив видатний шевченкознавець, мистецтвознавець, музеєзнавець Микола Іванович Мацапура.
1262920
  Воронков С.Т. Те6повая изоляция на электрических станциях / С.Т. Воронков. – Москва, 1965. – 472с.
1262921
   Театарот на почвата на Македониjа од антиката до денес : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 313, [ 1 ] с. : ил. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 13). – ISBN 9989-101-40-Х
1262922
   Театарот на почвата на Македониjа ХХ век : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 383, [1] с. : ил. – Бібліогр. в кінці ст. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 15). – ISBN 978-9989-101-86-1
1262923
  Бадыров К.У. Театр -- моя судьба. / К.У. Бадыров. – Алма-Ата, 1987. – 21с.
1262924
  Ирд Каарел Театр - моя работа / Ирд Каарел. – М, 1984. – 247с.
1262925
  Сапетов Н.К. Театр - средство эстетического воспитания / Н.К. Сапетов. – М, 1965. – 99с.
1262926
  Єременко О. Театр - це доля: образ/прообраз Марії (за драмою "Талан" М. Старицького) // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 29-36. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1262927
  Кіслова Вікторія Театр - це культура (Інтерв"ю з актором Київського академічного Молодого театру Ю.М.Потапенком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 39-40 : фото
1262928
   Театр - школе. – М., 1962. – 71с.
1262929
  Хмельницкий Н. Театр. – Санкт-Петербург, 1819. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1262930
  Хмельницкий Н. Театр. – Санкт-Петербург
ч.1. – 1829. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1262931
  Бомарше Пьер-Огюстен Театр : Севильский цирульник ; Свадьба Фигаро. Виновная мать / Бомарше ; пер. А.А. Криль. – Москва : Типо-литогр. "Рус. Т-ва печатн. и изд. дела", 1899. – 382 с.
1262932
  Кизеветтер А.А. Театр : очерки, размышления, заметки / А.А. Кизеветтера. – Москва : Задруга, 1922. – 115 с.


  Содержание: 1.Быть или не быть театру? 2.Психологические основы театра. 3.Савина и Варламов. 3.Ленский 4.Ермолова 5.Федотова 6.Островский о начале русского театра.
1262933
  Волькенштейн В. Театр / В. Волькенштейн. – Петроград, 1923. – 344с.
1262934
  Тирсо Театр / Тирсо де Молина ; пер. В.А. Пяста, Т.Л. Щепкиной-Куперник ; комментарии Б.Н. Загорского, Н.М. Любимова ; статья и ред. Ф.В. Кельина. – Москва ; Ленинград : Academia, 1935. – LV, 720, [3] с. : 9 вкл. л. ил., портр. – На обороте тит. л.: "Tirso de Molina (Gabriel Tellez). Comedias". – (Испанская и португальская литература...)
1262935
   Театр. – М., 1944. – 256с.
1262936
   Театр. – М., 1945. – 223с.
1262937
  Українка Леся Театр / Українка Леся. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 336 с.
1262938
  Гродзицкий А. Театр / А. Гродзицкий. – Варшава, 1955. – 68с.
1262939
  Гарсиа Лорка Театр / Гарсиа Лорка. – Москва : Искусство, 1957. – 526с.
1262940
  Тыл И.К. Театр / И.К. Тыл. – М., 1957. – 591с.
1262941
  Жемье Ф. Театр / Ф. Жемье. – М, 1958. – 251с.
1262942
  Леонов Л.М. Театр / Л.М. Леонов. – М
1. – 1960. – 483с.
1262943
  Леонов Л.М. Театр / Л.М. Леонов. – М
2. – 1960. – 507с.
1262944
  Арбузов А.Н. Театр / А.Н. Арбузов. – Москва, 1961. – 691с.
1262945
  Брехт Бертольд Театр / Брехт Бертольд. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1963. – 510, [2] с., [11] л. фотоил.
1262946
  Брехт Бертольд Театр / Брехт Бертольд. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1963. – 439, [2] с., [11] л. фотоил.
1262947
  Брехт Бертольт Театр / Брехт Бертольт. – Москва : Искусство
Т.3. – 1964. – 470 с.
1262948
  Брехт Бертольт Театр / Брехт Бертольт. – Москва : Искусство
Т.4. – 1964. – 440 с.
1262949
  Брехт Бертольд Театр / Брехт Бертольд. – Москва : Искусство
Т. 3. – 1965. – 470, [2] с., [15] л. фотоил.
1262950
  Брехт Бертольд Театр / Брехт Бертольд. – Москва : Искусство
Т. 5, ч. 1. – 1965. – 526, [2] с.
1262951
  Брехт Бертольд Театр / Брехт Бертольд. – Москва : Искусство
Т. 5, ч. 2. – 1965. – 564, [2] с.
1262952
  Крон А.А. Театр / А.А. Крон. – М, 1971. – 617с.
1262953
  Крон А.А. Театр / А.А. Крон. – М, 1971. – 617с.
1262954
  Крон А.А. Театр / А.А. Крон. – М, 1971. – 617с.
1262955
  Дышиневич В.Н. Театр / В.Н. Дышиневич. – Минск, 1971. – 124с.
1262956
  Файко А.М. Театр / А.М. Файко. – М, 1971. – 128с.
1262957
   Театр. – М., 1975. – 24с.
1262958
  Гладков А.К. Театр / А.К. Гладков. – М., 1980. – 462с.
1262959
  Блок А.А. Театр / А.А. Блок. – Л, 1980. – 496с.
1262960
  Богатенкова Л.И. Театр / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата, 1983. – 240с.
1262961
  Гельдерод М. Театр / М. Гельдерод. – М, 1983. – 79с.
1262962
  Де Филиппо Театр / Эдуардо Де Филиппо. – Москва, 1983. – 775 с.
1262963
  Апушкин Я.В. Театр : драмы в стихах / Я.В. Апушкин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 558с.
1262964
  Довбищенко В.С. Театр / В.С. Довбищенко. – К, 1984. – 200с.
1262965
  Корнель П. Театр : в 2-х т / П. Корнель. – Москва
Т. 1. – 1984. – 552 с.
1262966
  Корнель П. Театр : [в 2-х т.] ; [пер. с фр.] / Пьер Корнель ; [Сост., ст. и ком. А.Д. Михайлова]. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1984. – 688 с. : ил.
1262967
  Радзинский Э.С. Театр / Э.С. Радзинский. – М, 1986. – 512с.
1262968
  Цветаева М.И. Театр / М.И. Цветаева. – М, 1988. – 380с.
1262969
  Кузмин М. Театр / М. Кузмин. – Беркли
1-3. – 1994. – 425с.
1262970
  Кузмин М. Театр / М. Кузмин. – Беркли
4. – 1994. – 418с.
1262971
  Моэм Театр : Кн. для чтения на англ. языке / Моэм, Сомерсет. – Москва : Менеджер, 1999. – 304c. – ISBN 5-87457-170-1
1262972
  Вовк В. Театр / Віра Вовк ; [упорядкування, вступ. ст. та прим.: Лариса М.Л. Залеська Онишкевич ; іл. З. Лісовська (Нижанківська)]. – Київ : Родовід, 2002. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 443-446. – ISBN 966-7845-06-0
1262973
  Моем У.С. Театр = Theatre : кн. для читання англ. мовою для студ. 2 -3 курсів / Уільям Сомерсет Моем ; метод. оброб., комплекс вправ і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 311, [1]с. – ISBN 966-95804-5-5
1262974
  Моэм С. Театр : Роман / Сомерсет Моэм; Пер. с англ. Г. Островской. – Москва : АСТ; Транзиткнига, 2005. – 317с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-017745-3; 5-9578-2202-7
1262975
  Моем У.С. Театр : кн. для читання англ. мовою / Уільям Сомерсет Моем ; методична і філолог. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В.В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 358, [1] с. – На обкл. авт. та назва зазначені англ. мовою. – ISBN 966-95804-5-5
1262976
  Сапрыкина Т.П. Театр : стихи / Таисия Сапрыкина. – Одесса : Астропринт, 2016. – 134, [2] с. – ISBN 978-966-927-236-2
1262977
  Єфіменко А.Г. Театр "Am Gаrtnerplatz" у театральній панорамі Мюнхена // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 87-94


  "Серед трьох державних театрів Мюнхена “Am Gartnerplatz” (нім. – «На площі Гертнера») завжди шукав своєї визначеності. Заснований у часи Людвіга ІІ Баварського, він відбивав захоплення короля-романтика новим на той час жанром оперети і швидко набув ...
1262978
  Эфрос Н.Е. Театр "Летучая мышь" / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1918. – 48с.
1262979
  Антокольский П.Г. Театр : Драм. поэмы / П.Г. Антокольский. – Москва, 1979. – 272с.
1262980
   Театр [Електронний ресурс] : энциклопедия. – Москва : Кордис & Медиа
Т. 1 : Балет. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 95/98/МЕ/Pentium 133, Pentium 166,SVGA, монит. 800х600 High Color, 32 Мб ОЗУ, 8ск.-CD-ROM. - Загл. с этикетки диска


  Энциклопедия содержит: -более 400 балетных постановок -иллюстрированные краткие содержания более 240 балетов -более 2800 биографий -129 крупнейших оперных театров мира -более10000 справочных статей -более 450 ссылок на ресурсы Интернет -более ...
1262981
   Театр [Електронний ресурс] : энциклопедия. – Москва : Кордис & Медиа
Т. 2 : Опера. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 95/98/МЕ/Pentium 133, Pentium 166,SVGA, монит. 800х600 High Color, 32 Мб ОЗУ, 8ск.-CD-ROM.-Загл. с этикетки диска


  Энциклопедия содержит: более 400 оперных постановок иллюстрированные краткие содержания 318 опер более 3030 биографий 129 крупнейших оперных театров мира более 10000 справочных статей более 450 ссылок на ресурсы Интернет более 300 ссылок на ...
1262982
   Театр [Електронний ресурс] : энциклопедия. – Москва : Кордис & Медиа
Т. 3 : Драма (Драматический театр). – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 95/98/МЕ/Pentium 133, Pentium 166,SVGA, монит. 800х600 High Color, 32 Мб ОЗУ, 8ск.-CD-ROM.-Загл. с этикетки диска


  Энциклопедия содержит : 279 драматических спектаклей и постановок 5437 персоналий более 500 театров более 230 статей о национальной драматургии и театрах 97 театральных журналов 37 учебных заведений 23 конкурса и фестиваля более 100 музеев и ...
1262983
  Журавлева А.И. Театр А.Н.Островского / А.И. Журавлева, В.Н. Некрасов. – Москва : Просвещение, 1986. – 208 с.
1262984
  Вишневський А. Театр абсурду "Різниця" : п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 18-27. – ISSN 0130-321Х
1262985
  Коцебу Август фон Театр Августа фон Коцебу, : содержащий собрание новейших театральных сочинений славнаго сего писателя, служащий продолжением прежде изданным в Москве 20 частям, / переведенный с немецкого Федором Эттингером. – Санктпетербург : В типографии И. Байкова
Ч. 21, : в которой: драма Бумажник ; комедия Капитан Белронд ; комедия Федьдмаршальский мундир. – 1823. – [4], IV, [2], 335 с. – На доп. тит. л. загл.: Театр г-на Коцебу / Переведенный с немецкого Федором Эттингером. - Ч. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
1262986
  Федоров А.В. Театр Александра Блока и драматургия его времени / А.В. Федоров. – Л., 1972. – 144с.
1262987
  Василинина И.А. Театр Арбузова / И.А. Василинина. – Москва : Искусство, 1983. – 264 с.
1262988
  Гербстман А.О. Театр Бальзака / А.О. Гербстман. – Л.-М., 1938. – 152с.
1262989
  Марченко Т.А. Театр без билетов и расстояний. / Т.А. Марченко. – Л-М, 1964. – 168с.
1262990
  Захаров М.А. Театр без вранья / Марк Захаров. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2008. – 608с., [ 16с. илл. ]. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-041580-9
1262991
   Театр без театру : ідеї, задуми, мрії українських сценографів : 23 березня - 7 квітня 2012 року : [каталог] / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; М-во культури України, Творчо-вироб. та навч.-дослід. центр розвитку сучас. мистецтва ; упоряд.: С. Васильєв, О. Клековкін]. – Київ : Нечипоренко С.Ю., 2012. – 83, [1] с. : іл. – На авантит. назва: Мрії театральних художників: всеукраїнська виставка. – ISBN 978-966-2260-20-5
1262992
  Колесникова Н.А. Театр большой гимнастики. / Н.А. Колесникова. – М., 1981. – 173с.
1262993
  Клинчин А.П. Театр большой правды / А.П. Клинчин. – Москва, 1961. – 39с.
1262994
  Калашников Ю.С. Театр будущего / Ю.С. Калашников. – Москва, 1962. – 47с.
1262995
  Скржинська М. Театр в античних містах Північного Причорномор"я // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.81-90. – ISSN 0869-3595
1262996
  Марченко Т.А. Театр в каждом доме / Т.А. Марченко. – М, 1986. – 175с.
1262997
  Алянский Ю.Л. Театр в квадрате обстрела / Ю.Л. Алянский. – М-Л, 1967. – 231с.
1262998
  Алянский Ю.Л. Театр в квадрате обстрела / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1985. – 192с.
1262999
  Герасимович Э.П. Театр в коммунистическом воспитании трудящихся / Э.П. Герасимович. – Минск, 1962. – 32с.
1263000
  Лифшиц Л.И. Театр в Красноярске. / Л.И. Лифшиц. – Красноярск, 1957. – 111с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,