Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1262001
  Щур С.А. "...Руйнівна сила радикалів; я в неї починаю вірити". Проблема насилля в оцінці О. Кістяківського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72


  У статті розглянуто позицію професора Київського університету Олександра Кістяківського щодо проблеми поширення насилля в політичному житті Російської імперії у 70-х рр. XIX ст.
1262002
   "Росток Рекордз": Главное - это качественно и в срок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 25 : фото
1262003
   "РОСЮГКУРОРТ": море зовет! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 49 : Фото
1262004
   "РОСЮГКУРОРТ": новые направления и лучшие цены : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 55 : Фото
1262005
  Минутко И.А. "Рот фронт!": Тельман / И.А. Минутко. – М., 1987. – 205с.
1262006
  Самаєва Ю. "Роттердам-крест" Порошенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 1-2


  "Ситуація у ДТЕК була до банкрутства серйозною. За інформацією DT.UA, ще 2014-го Порошенко, Коломойський, Григоришин і Суркіси дійшли єдиної думки - ДТЕК "іде на розбирання". План було затверджено, але вже 2015-го Петро Олексійович почав ухилятися і ...
1262007
  Медяков А. "Ру Ку", Или образ русских на немецких открытках Первой мировой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-87. – ISSN 0235-7089
1262008
  Редчиць І. "Рубаї". Омару Хаяму : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 100-106. – ISSN 0208-0710
1262009
  Бобровник І.І. "Рубайат Омара Хаяма" Едварда Фітцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 49-54


  Невідповідності між перекладами та оригінальною поезією завжди були серйозною проблемою для перекладача. У статті розглянуто особливості творчості перського поета Омара Хайяма, історія перекладів його віршів у Європі. Особливу увагу зосереджено на ...
1262010
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 1)
Вып. 1 : В. мечтах / В. Муйжель ; Чужак / Б. Верхоустинский ; Химеры / Ю. Слезкин ; День Чагиных / А. Свирский ; Гомсин-камень / В. Брусянин ; Поэма / Н. Вербов. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1262011
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 2)
Вып. 2 : Дуэт : рассказ Скитальца-Петрова ; Пограничники : рассказ А. Свирского. – 1914. – [4], 101-174 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"


  Авт.: Скитальц-Петров Степан Гаврилович (1869-1941) Свирский Алексей Иванович (1865-1942)
1262012
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 3)
Вып. 3 : Обломок / Кармен ; День Чагиных / А.И. Свирский ; Так надо / А. Вознесенский ; Сходство/ Бор. Лазаревкий ; Стихотворения А. Рославлева, Л. Андрусова и др. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1262013
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 4)
Вып. 4 : Баядерка / С. Кондурушкин ; Мурмыло / Н. Архипов ; Во тьме / А.И. Свирский. – 1914. – 96-175 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1262014
  Лавочкіна С. "Рубіни завбільшки з горох " // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 90-92. – ISSN 0208-0710
1262015
  Галицька С. "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки / С. Галицька, К. Лобузіна, В. Якушко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання розроблення та впровадження змін і доповнень до підрозділів "Рубрикатора НБУВ". Досід бібліотеки.
1262016
  Сербін Олег "Рубрикатор НБУВ": історія започаткування та структурний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Створення бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою, які б відображали всю повноту змістовного розмаїття інформаційних потоків - завдання нагальне, з огляду на безперервність систематизаиійних процесів та професійних потреб ...
1262017
  Емельяников С.П. "Ругон-Маккары" Э.Золя / С. Емельяников. – Москва : Художественная литература, 1965. – 135 с.
1262018
  Данилов В.В. "Рудин" И.С. Тургенева и Крымская война. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1912. – 22 с. – Отд. оттиск из : Русск. филологич. вестник
1262019
  Липківський К. "Руїна відійшла - народ живе" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 липня (№ 121). – С. 9


  Спадщина Митрополита Василя Липківського є невмирущою.
1262020
  Чухліб Т. "Руїна" як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування в українській та російській історичній науці терміну "Руїна". Стверджуються, що даний популярний термін не зовсім відповідає історичним реаліям другої половини XVII ст. та має неоднозначне трактування в ...
1262021
  Мурселас Костас [Руде фарбоване волосся : роман / Костас Мурселас. – 39-е вид. – Афіни : Кедрос, 1989. – 493 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0254-Х
1262022
  Рязанцев А.А. Р--Т--Х диафрагмы состояния систем: "Иодид висмута--сульфид висмута" и "Иодид сврьмы-- сульфат сурьмы" : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанцев А. А.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1969. – 15л.
1262023
  Левинский Ю.В. р-Т-х-диаграммы состояния двухкомпонентных систем / Ю.В. Левинский. – Москва, 1982. – 112 с.
1262024
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы двухкомпонентных систем / В.П. Зломанов. – М., 1980. – 151с.
1262025
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы состояния систем металл-халькоген / В.П. Зломанов, А.В. Новоселова. – М., 1987. – 207с.
1262026
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 116с.
1262027
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 204с.
1262028
  Пильтяй Григорий Захарович Рост разностей между соседними членами некоторых числовых последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пильтяй Григорий Захарович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 13л.
1262029
   Рост растений. – Львов, 1959. – 495с.
1262030
  Гребинский С.О. Рост растений / С.О. Гребинский; Отв.ред.В.М.Мельничук. – Львов : Издательство Львовского университета, 1961. – 296с.
1262031
  Кефели В.И. Рост растений / В.И. Кефели. – Изд. 2-е, перераб.и доп. – Москва, 1984. – 175с.
1262032
   Рост растений . Первичные механизмы / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1978. – 288с.
1262033
   Рост растений и дифференцировка / Кефели В.И. – Москва : Наука, 1981. – 270c.
1262034
  Уоринг Ф.Ф. Рост растений и дифференцировка / Ф.Ф. Уоринг, Д.Д. Ирвинг. – Москва : Мир, 1984. – 512с.
1262035
  Абзалов М.Ф. Рост растений и его регуляция : (Генетич. и физиол. аспекты) / [М.Ф. Абзалов и др.] ; отв. ред. В.И. Кефели, С.И. Тома ; АН МССР, Ин-т физиологии и биохимии растений, Координац. совет по физиологии и биохимии растений АН СССР. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 222 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
1262036
   Рост растений и природные регуляторы. – Москва : Наука, 1977. – 291с.
1262037
  Крокер В. Рост растнений / В. Крокер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 360с.
1262038
  Ландин Е.И. Рост реальной заработной платы и реальных доходов работников социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Ландин Е.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1960. – 19л.
1262039
  Славинскене А.И. Рост реальных доходов колхозников в социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Славинскене А.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 50л. – Бібліогр.:с.50
1262040
  Трейнене Е. Рост рядов Коммунистической партии Литвы и повышение идейно-теоретического уровня коммунистов (VII. 1944-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Трейнене Е.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 20л.
1262041
  Батрименко Василий Иванович Рост рядов Коммунистической партии Советской Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социазизма в СССР. (1926-1932гг) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Батрименко Василий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
1262042
  Батрименко В.И. Рост рядов Коммунистической партии Украины и улучшение ее качественного состава в период создания фундамента социализма в СССР (1926-1932) : Дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Батрименко В.И.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1979. – 230л.
1262043
  Юдин И.Н. Рост рядов партии и ее качественный состав. / И.Н. Юдин. – М, 1974. – 64с.
1262044
  Ермолин Иван Егорович Рост самосева дуба (Quercus robus L.) в разных экологических условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ермолин Иван Егорович; МГУ. Биол. фак. – М., 1973. – 25л.
1262045
  Пономарева А.В. Рост сеянцев некоторых древесных пород при бактеризации семян. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева А.В.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 20л.
1262046
  Писарев А.Б. Рост сопротивления наличию военных баз США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 10-28
1262047
  Зудин Н.А. Рост сосны и березы в условиях свежего бора Марийской АССР и влияние сосново-березовых насаждений на физические свойства почв. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Зудин Н.А.; Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Воронеж. лсотехнич. ин-тут. – Воронеж, 1960. – 15л.
1262048
  Анищук В.В. Рост социальной активности молодежи / В.В. Анищук. – Киев ; Одесса : Выща школа, 1988. – 192 с.
1262049
  Григорьев С.Н. Рост стоимости технологического капитала как критерий и результат инновационного развития предприятий / С.Н. Григорьев, Ю.Я. Еленева, В.Н. Андреев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 150-162 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1262050
  Шепета М.Т. Рост творческой активности рабочего класса Украинской ССР на завершающем этапе строительства социализма (1951-1958 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 571 / Шепета М. Т.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1974. – 68л.
1262051
  Стрик В.В. Рост творческой активности рабочих машиностроительной промышленности Кузбасса в 1956-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Стрик В.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1262052
  Камалов М. Рост творческой активности тружеников промышленности Узбекистана в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Камалов М.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 24л.
1262053
  Имшенецкий А.А. Рост термофильных актиномицетов / А.А. Имшенецкий, Н.М. Авдиевич. – Отд. отт. из журн. Микробиология, вып. 5, 1944, 1944. – 211-215с.
1262054
  Рекеть Григорий Степанович Рост технического строения сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рекеть Григорий Степанович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1980. – 24л.
1262055
  Абакаров М.И. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакаров М.И. ; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1964. – 27 с.
1262056
  Алыев А.М. Рост трудовой активности и творческой инициативы рабочего класса Азербайджана в борьбе за построение коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алыев А. М.; АН АзСССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 20л.
1262057
  Коршук В.К. Рост трудовой активности рабочего класса. / В.К. Коршук. – Минск, 1976. – 176с.
1262058
  Джохадзе А.Г. Рост трудовой активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Джохадзе А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28л.
1262059
  Рагайшене В. Рост трудовой активности рабочих промышленности Литовской ССР в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рагайшене В. ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
1262060
  Азаддинова Муслимат Садеддин кызы Рост трудовой и творческой активности женщин-рабочих Азербайджана в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. (На материалах Кировабада) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Азаддинова Муслимат Садеддин кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1974. – 31 с.
1262061
  Роман Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Роман ВА.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1262062
  Роман В.А. Рост трудовой и творческой активности рабочих ирригационных строек 1966-1975 гг. (на матер. УССР) : Автореф... канд. ист,наук: 07.00.02 / Роман В. А.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
1262063
  Геращенко Б.С. Рост тяжелой индустрии за годы Советской власти / Б.С. Геращенко. – Москва, 1958. – 40с.
1262064
  Подколзин А.П. Рост целой функции в зависимости от ее арифметических свойств : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Подколзин А.П.; Ростовский н/Д гос. университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1950. – 3 л.
1262065
  Крессоль Р. Рост цен во Франции. / Р. Крессоль. – Москва, 1949. – 112с.
1262066
  Папцов А. Рост цен на мировом продовольственном рынке: причины, последствия, перспективы // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 78-84. – ISSN 0235-2443
1262067
  Старцев В.В. Рост численности, культурно-техническогод уровня и творческой активности рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.В.; АН СССР.Ин-т истории. – Сыктывкар, 1965. – 18л.
1262068
  Чухно А.А. Рост экономики УССР // Под знам ленинизма, 1977. – №11
1262069
  Барышников Н.Н. Рост экономического могущества Советского Союза - основа успешного выполнения Программы мира / Н.Н. Барышников, Л.Г. Истягин. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Библиотечка "Ленинским курсом мира")
1262070
  Завиновский А.Я. Рост экономической зрелости государственной собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Завиновский А.Я.;. – К, 1976. – 20л.
1262071
  Тарасюк И.А. Рост экономической эффективности работы машинно-тракторных станций в связи с укрупнением колхозов и переходом на новую систему орошения. (По материалам Ташкентской области Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Тарасюк И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1953. – 15 с.
1262072
  Рыбак Л. Рост эстетической культуры трудящихся - закономерность строительства коммунистического общества.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рыбак Л.; АН ТаджССР. Ин-т истории им. Ш.Батырова. – Ашхабад, 1969. – 22л.
1262073
  Фетисов В.Д. Рост эффективности без инвестиций / В.Д. Фетисов. – М, 1988. – 93с.
1262074
  Ещенко П.С. Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 67-76


  Статья посвящена анализу взаимосвязи и взаимообусловленности эффективности и конкурентоспособности общественного производства, а также исследованию причин, способных привести к дальнейшей потере конкурентоспособности экономики Украины на мировом рынке ...
1262075
  Вихляев А.В. Рост эффективности производства и изменение пропорций. / А.В. Вихляев. – Москва, 1973. – 168с.
1262076
  Усов С.А. Рост, питание и развитие яиц тутового шелкопряда / С.А. Усов. – с.
1262077
  Шевцова Т.М. Рост, плодовитость и интенсивность вылова основных промысловых видов рыб водоемов Белорусского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Шевцова Т. М.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л.
1262078
  Канеп Сергей Владимирович Рост, половое созревание и морфология пеляди в малых озерах Северо-Запада СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Канеп Сергей Владимирович; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1262079
  Тамбовцева Л.В. Рост, развитие гороха и качественный состав белка на Среднем Урале в зависимости от условий питания : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Тамбовцева Л.В.; Перм. с.-х. ин-т им. Д.И.Прянишникова. – Пермь, 1968. – 25л.
1262080
   Рост, развитие и адаптация растений к экстремальным факторам. – Пермь, 1987. – 148с.
1262081
  Папалашвили Г.М. Рост, развитие и вольтинность у тутового шелкопряда / Г.М. Папалашвили, 1941. – 211-222с.
1262082
  Лакин Г.Ф. Рост, развитие и выращивание низших обезьян : Автореф... канд. биол.наук: / Лакин Г.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Антрополог. и зоологич. отд. биол.-почв. фак-та. – Москва, 1954. – 16л.
1262083
  Черевченко Т.М. Рост, развитие и декоаративные качества некоторых цветочных растений закрытого грунта под влиянием регуляторов роста. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Черевченко Т.М.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1969. – 22л.
1262084
  Рубан Б.В. Рост, развитие и использование питательных веществ комбикормов утятами пекинской породы при выращивании их на мясо : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рубан Б.В.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1965. – 22л.
1262085
  Фахми Р.М. Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Автореф. дис. ... д-р биол. наук : 03.00.12 / Фахми Р.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 66 с. – Бібліогр.:с.63-65
1262086
  Фахми Реда Михаил Рост, развитие и направленность физиолого-биохимических процессов основных лубяных культур Египта под влиянием некоторых микроэлементов и регуляторов роста : Дис... д-ра биол.наук: / Фахми Реда Михаил; МВССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 393л. – Бібліогр.:л.351-393
1262087
  Горбаченко Н.Г. Рост, развитие и некоторые показатели обмена неществ у ремонтных телок черно-пестрой породы в зависимости от характеристики кормления : Автореф... канд. с.х.наук: / Горбаченко Н. Г.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 16л.
1262088
  Ле З. Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормке молибденом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Ле З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1262089
  Ле Зу Рост, развитие и обмен веществ у фасоли при различных типах засоления и подкормки молибденом : Дис... канд. биол.наук: / Ле Зу; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 154л. – Бібліогр.:л.113-154
1262090
  Баракаев М. Рост, развитие и продуктивность в зависимости от питательного и водного режимов в условиях луговых почв Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Баракаев М.; АН УзССР. – Ташкент, 1965. – 16л.
1262091
  Ившин Е.И. Рост, развитие и продуктивность сахарной кукурузы в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Ившин Е.И.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
1262092
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области : Дис... канд. биолг.наук: / Пругло В.В.;. – Днепропетровск, 1953. – 252л.
1262093
  Пругло В.В. Рост, развитие и продуктивность твердых и мягких яровых пшениц в условиях Днепропетровской области.. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пругло В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1262094
   Рост, развитие и семенная продуктивност травянистых кормовых растений. – Свердловск, 1987. – 177с.
1262095
   Рост, развитие и урожайность растений в условиях Северо-Востока Европейской части РСФСР. – Сыктывкар
3. – 1975. – 136 с.
1262096
  Икрамов Х.У. Рост, развитие и урожайность сорго (джугары) при различных сроках сева в условиях Ташкентской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Икрамов Х.У.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1966. – 22л.
1262097
   Рост, развитие и устойчивость растений. – Иркутск
2. – 1969. – 200 с.
1262098
  Туманян Эрна Рубеновна Рост, развитие и цитоэмбриологические особенности томата ( ) при облучении семян и рассады рентгеновскими лучами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Туманян Эрна Рубеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л.
1262099
  Ревков Николай Константинович Рост, размножение и структура популяций Lineatus (Cmel.) и Modiolos phaseownus (Phil.) в Черном море : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Ревков Николай Константинович; АН УССР, Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 25л.
1262100
  Терещенко Ю.Ф. Рост, урожайность и качество зерна озимой пшеницы Мироновская 808 и Безотая 1 в зависимости от предшественников и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Терещенко Ю.Ф. ; Белоцерк. ин-т сельск. хоз-ва. – Белая Церковь, 1969. – 24 с.
1262101
  Фердоусі А.-К. Ростам і Сохраб : [уривок] з "Шах-наме" Фердоусі / А.-К. Фердоусі; пер. Олени Мазепової ; худож.: Віктор Гукайло. – Київ : Грані-Т, 2007. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-465-011-0
1262102
   Ростан Э.Сирано де Бержерак. – К, 1940. – 48с.
1262103
  Сенявский С.Л. Ростд рабочего класса СССР в период завершения строительства социализма и в первые годы развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенявский С.Л.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1963. – 24л.
1262104
  Давидов О. Росте і квітне соціалістичний Київ / О. Давидов. – К., 1961. – 136с.
1262105
  Цибульський П.Д. Росте при дорозі шипшина : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1959. – 80 с.
1262106
   Росте хліборобська зміна. – Київ : Радянська школа, 1976. – 78, [2] с. : фотогр. – (Бібліотека Передового Досвіду ) ( Народна освіта)
1262107
  Луків М.В. Росте черешня в мами на городі : поезія / Микола Луків. – Київ : Криниця, 2015. – 575, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Алф. покажч.-довід.: с. 529-551. – ISBN 978-966-2434-23-1
1262108
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Л.М. Анисов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 304 с.
1262109
  Анисов Л.М. Ростепель : повесть / Анисов Л.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с.
1262110
  Лиховид І. Рости - разом із "Днем". Ректори 40 вишів працюють над програмою національно-патріотичного виховання молоді. "Бібліотека "Дня" - у центрі уваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 січня (№ 1). – С. 7
1262111
  Громадська Л. Ростили крила новій кобзарській пісні. Як Василь Литвин разом із Борисом Олійником та Олесем Бердником засновував на Київщині Стрітівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 12


  "Рік тому, у квітні, пішов в інший світ Василь Степанович Литвин (1941-2017) - кобзар, мудрець, Великий українець, світла людина, лицар українського народного духу, заслужений артист України, вчитель, духовний наставник, творець Стрітівської ...
1262112
  Ткаченко І.Г. Ростимо молодих хліборобів. / І.Г. Ткаченко. – К., 1967. – 46с.
1262113
   Ростислав Болдирев // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 135-136
1262114
  Богданов В.О. Ростислав Володимирович Геніка (14.10.1858 - 09.12.1942): портрет музиканта за маловідомими і новими документами / В.О. Богданов, Л.Д. Богданова // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – С. 28-53. – ISBN 978-966-416-489-1
1262115
  Марчук І. Ростислав Волошин / Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – С. 1-126 : фотогр., портр. – (Серія "Події і люди" ; кн. 18). – ISBN 978-966-2105-41-4(Ukr.) ; 978-1-897431-41-2(Can.)
1262116
  Бондаренко С. Ростислав Доценко повертається // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 13


  Презентація книги відомого літературознавця й перекладача Ростислава Доценка (1931-2012) "Критика. Літературознавство. Вибране".
1262117
  Павленко О.Г. Ростислав Доценко: наближуючись до Фолкнера // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 116-124
1262118
   Ростислав Евгеньевич Кавецкий. – Киев : Наукова думка, 1988. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1262119
  Ивашнев В.И. Ростислав Захаров / В.И. Ивашнев, К.В. Ильина. – Москва, 1982. – 240 с.
1262120
  Коцарев О. Ростислав Мельників: "Ми з Йогансеном стали майже родичами" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 78-79.


  Поет Ростислав Мельников
1262121
   Ростислав Николаевич Барто : каталог выставки / Барто Ростислав Николаевич. Выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. В. Карпова. – Москва : Советский художник, 1978. – 18 с. : ил., 9 л. цв. ил.
1262122
   Ростислав Николаевия Галицкий, 1920-1979. – М., 1980. – 12с.
1262123
  Булаховська Ю. Ростислав Петрович Радишевський- науково-викладацьке й культурно-громадське обличчя // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 586-589. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Про вченого у галузі полоністики, чл.-кореспондента НАН України (2009), д-ра філолог. наук, зав. каф. полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2000 р), проф. Р.П. Радишевського.
1262124
   Ростислав Петрович Радишевський // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  Співробітники Інституту філології вітають з ювілеєм докт. філолог. наук, проф., зав. кафедри полоністики Радишевського Ростислава Петровича. Біографічна довідка. Є портрет.
1262125
   Ростислав Пилипчук. Бібліографічний покажчик : Бібліографічний покажчик. – Київ : Твім інтер, 1996. – 112с. – ISBN 966-95037-1-Х
1262126
  Славинський Микола Ростислав Пилипчук: "Я належу до кола романтиків..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 8-11 : фото
1262127
  Дунина С.Т. Ростислав Плятт / С.Т. Дунина. – М., 1963. – 84с.
1262128
  Булаховська Ю. Ростислав Радишевський - дослідник українськопольських взаємин від давнини до сучасності / Ю. Булаховська, Л. Грицик // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1262129
  Зміюк Н. Ростислав Семків: Не все так погано з українською книжкою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 36-37
1262130
  Грищук П. Ростислав Сергійович Фурдуй - ентузіаст геологічної справи / П. Грищук, О. Вакуленко, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено виробничу, наукову, викладацьку та музейну діяльність кандидата геолого-мінералогічних наук Ростислава Сергійовича Фурдуя, більша частина якої була пов"язана з геологічним факультетом Київського університету. Авторами використано ...
1262131
  Плахотний М.М. Ростислав Хільчевський - все, що сказав... / М.М. Плахотний ; [обкл. і фотогалерея: В.К. Хільчевський]. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 71, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-966-501-103-3
1262132
   Ростиславу Васильовичу Олійнику – 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 березня 2014 року минає 60 день народження еколога, фізика, метеоролога, доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата фізико-математичних наук Ростислава Васильовича Олійника.
1262133
   Ростиславу Панасу - 75 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 102-104
1262134
  Крупська Н.К. Ростіть комуністами / Н.К. Крупська. – Київ : Молодь, 1972. – 134 с. – Мініатюрне видання
1262135
  Нехода І.І. Ростіть щасливо / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 87с.
1262136
  Потапов Н.И. Ростки / Н.И. Потапов, Н.В. Периг. – Львов, 1981. – 46с.
1262137
   Ростки нового , коммунистического. – М, 1961. – 64с.
1262138
  Дунин М.С. Ростковый картофель / М.С. Дунин. – М.
1. – 1947. – 36с.
1262139
  Титов А.А. Ростов-Великий : (Историческое обозрение). С видом соборной колокольни. – И.А. Вахрампева. – Москва : Русская типо-литография, 1884. – 51 с.
1262140
  Ребайн Я.А. Ростов-на-Дону / Я.А. Ребайн. – Москва, 1950. – 47 с.
1262141
  Марков С.М. Ростов-на-Дону / С.М. Марков. – Ростов-на-Дону, 1964. – 93с.
1262142
  Терещенко А.Г. Ростов-на-Дону : Путеводитель / А.Г. Терещенко, В.А. Куприянова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 104с.
1262143
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
1262144
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1979. – 320с.
1262145
   Ростов-Ярославский : путеводитель. – Ярославль, 1957. – 187с.
1262146
  Безсонов С.В. Ростов Великий / С.В. Безсонов. – Москва, 1945. – 93 с.
1262147
   Ростов Великий. – Москва, 1971. – 168 с.
1262148
   Ростов Великий : сокровищница Ростово-Ярославского музея-заповедника. – М, 1986. – 127с.
1262149
  Суздальцев М.А. Ростов Великий. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 23с.
1262150
  Шамурин Ю. Ростов Великий. Троице-Сергиева лавра / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1913. – 82 с., [1] л. фронт. (ил.), [29] л. ил. ил.
1262151
  Иванов В.Н. Ростов Великий. Углич / В.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 232 с.
1262152
  Эдинг Б.Н. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины / Б.Н. Эдинг. – Москва, 1914. – 199 с.
1262153
   Ростов во второй пятилетке 1933-1937 : (материалы предварительной проработки второй пятилетки). – [Ростов-на-Дону] : Горсовет, 1932. – 103 с. – (пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1262154
  Захарьянц Г.Н. Ростов на-Дону / Г.Н. Захарьянц, Г.А. Иноземцев, П.В. Семернин. – Ростов -на-Дону : Росиздат, 1949. – 380с.
1262155
  Ребайн Я.А. Ростов шагает в будущее / Я.А. Ребайн. – Ростов н/Д, 1968. – 111 с.
1262156
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1262157
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1262158
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1970. – 144с.
1262159
  Тюнина М.Н. Ростов Ярославский / М.Н. Тюнина. – Ярославль, 1979. – 237с.
1262160
  Иванов В.Н. Ростов. Углич / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
1262161
   Ростова активність складових біосорину при використанні відварів лікарських рослин / Т. Фурзікова, І. Сорокулова, В. Лутченко, А. Путніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В дослідах in vitro показано вплив відварів лікарських рослин на ріст та розвиток штамів Bacillus subtilis УКМ В-5007 та Bacillus licheniformis УКМ В-5514 які є складовими біоспорину. Продемонстровано, що жоден з фітовідварів не пригнічував росту ...
1262162
  Холодний М.Г. Ростова реакія на світло і фототропізм / М.Г. Холодний. – 97-100с.
1262163
  Мазур А.Ю. Ростові процеси та забезпеченість деревних рослин поживними речовинами в різних екологічних умовах зростання / А.Ю. Мазур, В.М. Гришко, М.Я. Шевцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Вивчено ростові процеси у Betula pendula Roth, Salix babylonica L., Catalpa speciosa Warder ex Engelm i Acer saccharinum L. за різних умов.
1262164
  Даценко О.І. Ростові та функціональні характеристики культури Chlamydomonas actinochloris за наявності поверхневої бензинової плівки / О.І. Даценко, М.А. Березовська, О.О. Григор"єва // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 1. – С. 78-85. – ISSN 0375-8990
1262165
   Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков. – Москва, 1970. – 182с.
1262166
   Ростово-Суздальская школа живописи. – Москва, 1967. – 131с.
1262167
  Холодный Н.Г. Ростовое вещество в кармине / Н.Г. Холодный, 1938. – 346-351с. – Отд. оттиск
1262168
  Катунский В.М. Ростовое вещество и формативное действие света на вегетацию растений. / В.М. Катунский, 1936. – 235-238с.
1262169
  Глянько З.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за коммунистическое воспитание масс в годы 3-й сталинской пятилетки (1938-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Глянько З.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 18 с.
1262170
  Емельяненко Алексей Петрович Ростовская областная партийная организация в борьбе за осуществление партийного контроля хазяйственной деятельности (1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельяненко Алексей Петрович; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 20л.
1262171
  Котов И.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся. / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 44с.
1262172
   Ростовская область .Административно-территориальное деление на 1 января 1968. – Ростов н/Д, 1968. – 248с.
1262173
   Ростовская область за 40 лет. – Ростов н/Д, 1957. – 289с.
1262174
  Корчин М.Н. Ростовская стачка 1902 года и деятельность Донкома РСДРП. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1952. – 48с.
1262175
   Ростовские эмали = Rostov enamels : [фотоальбом] / авт. фот. И.И. Ситин ; сост. и авт. текста А.Е. Зайцев. – Москва : Планета, 1988. – 2 блока (121, [6], 123, [5]) с. встреч. паг. : цв. ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-85250-016-X
1262176
   Ростовский государственный драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1262177
   Ростовский государственный драматический театр имени Миаксима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1262178
   Ростовский государственный университет - народному хозяйству. – Ростов, 1986. – 78с.
1262179
   Ростовский государственный университет (1915-1985). – Ростов, 1985. – 221с.
1262180
   Ростовский драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1935. – 108с.
1262181
   Ростовский Кремль. – Москва, 1967. – 15 с.
1262182
  Кривоносов В.Т. Ростовский музей-заповедник / В.Т. Кривоносов. – Ярославль, 1985. – 190 с.
1262183
  Данилов А.Г. Ростовский период в истории Варшавского университета (1915-1917 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 86-97. – ISSN 0042-8779
1262184
  Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии : историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда / А.А. Титов. – Москва : В Синодальной Типографии, 1885. – IX, 630 с.
1262185
   Ростовско-Суздальское княжество. – Петроград : Издание Училищ. при Святейшем синоде совета, 1914. – 48 с. : ил. – (О былом на святой Руси)
1262186
  Короткий В.А. Ростовцев Яків Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 75. – ISBN 966-06-0393-2
1262187
  Медовой А.И. Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии. / А.И. Медовой. – М, 1961. – 200с.
1262188
  Симонов В.Д. Ростовые вещества - химическое средство борьбы с сорняками / В.Д. Симонов. – Уфа, 1951. – 36с.
1262189
  Ракитин Ю.В. Ростовые вещества и их применение в растениеводстве. / Ю.В. Ракитин. – М, 1948. – 31с.
1262190
   Ростовые вещества и рост растений. – Калинин
Вып.3. – 1974. – 81с.
1262191
  Зединг Г. Ростовые вещества растений / Г. Зединг. – Москва, 1955. – 388с.
1262192
  Гудриниеце Э.Ю. Ростовые вещи с конденсированными ядрами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудриниеце Э.Ю.; Латвийский гос. ун-т. Хим. фак. – Рига, 1951. – 10л.
1262193
  Бойсен-Иенсен Ростовые гормоны растений / Бойсен-Иенсен. – Москва-Ленинград, 1938. – 252с.
1262194
  Миклашевская Н.Н. Ростовые процессы у детей и подростков. / Н.Н. Миклашевская. – М., 1988. – 184с.
1262195
  Иванова Е.Л. Росток / Е.Л. Иванова. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1976. – 61с.
1262196
  Кныш Г. Росток. / Г. Кныш. – М., 1989. – 383с.
1262197
  Шамрай Ю. Ростом не вышли. Развитие экономики тормозит низкая конкуренция. / интервью взял Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  У седьмой по счету книги, которую пишет профессор Юрий Шамрай, заместитель заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, название уже есть, и весьма внушительное: “Создание конкурентоспособного государства”. Речь идет о России, ее экономическом ...
1262198
  Гапочка И.М. Ростом с гору Вашингтон / И.М. Гапочка, В.Н. Грибачев. – М., 1987. – 187с.
1262199
  Шницлер И. Ростопчин и Кутузов : Россия в 1812 году / И. Шницлер ; Пер. с предисл. и примеч. А. Ельницкого. – Санкт-Петербург : Лит.-науч. кн-во, 1912. – 237 с.
1262200
  Картавов П.А. Ростопчинские афиши / собрал и издал П.А. Картавов. – Санкт-Петербург : [Изд. П.А. Катавова], 1904. – XVI, 3-80, [1] с. : портр. Федора Ростопчина в тексте. – (Летучие листки 1812 года)


  Растопчин, Федор Васильевич
1262201
  Бернаскони Е. Ростропович создает свой архив в Петербурге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.43-44. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
1262202
  Сливинский Г.Г. Ростстимулирующая активность веществ и их влияние на ионный гомеостаз клеток. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сливинский Г.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.по биол.испытания хим.соедин. – Купавна, 1976. – 19л.
1262203
  Курочкин М.А. Росту рядов партии - постоянное внимание / М.А. Курочкин. – Л, 1968. – 30с.
1262204
  Богданова Светлана Ростуризм готов помочь : Но ждет инициативы от турбизнеса. Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46 : Фото
1262205
  Фольварочний В.І. Ростуть сини / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1967. – 23с.
1262206
  Негода М.Т. Ростуть сини. / М.Т. Негода. – К., 1955. – 96с.
1262207
  Алєксандрова О.В. Росцелін Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 284. – ISBN 966-316-069-1
1262208
  Рыбченко Л.В. Росчерком пера Кузьма Николаевич Деревянко вошел в историю // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 42-44
1262209
  Садовой Г.С. Росчет триодных генраторов СВЧ. / Г.С. Садовой. – Новосибирск, 1977. – 103с.
1262210
  Смоляков С.А. Росы на травах / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1965. – 136с.
1262211
  Володин Г.Г. Росынька / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1979. – 111с.
1262212
   РОСЮГКУРОРТ: с новым именем к новым горизонтам : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 49 : Фото
1262213
  Гуменюк В.І. Росянистик / В.І. Гуменюк. – К., 1986. – 95с.
1262214
  Красавин Ю.П. Росяница / Ю.П. Красавин. – Л., 1985. – 118с.
1262215
  Коваль Г.П. Росяниця : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 127 с.
1262216
  Петренко Микола Росяні вруна : Поезії / Петренко Микола. – Львів : Каменяр, 1964. – 32 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
1262217
  Околітенко Н. Рось-Марія : Фрагменти роману // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-71. – ISSN 0130-321Х
1262218
  Околітенко Н. Рось-Марія : фрагменти роману // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-43. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №9-10, 2006.
1262219
  Чередниченко Д.С. Рось / Д.С. Чередниченко. – К., 1985. – 148 с.
1262220
  Желєзняк І.М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньопаддінпрянського Правобережжя / І.М. Желєзняк. – К, 1987. – 204с.
1262221
  Головащук С.І. Росьйсько- український геологічний словник / С.І. Головащук, І.Л. Соколовський. – К., 1959. – 280с.
1262222
  Короткий В.А. Рот Вальтер Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 254. – ISBN 966-06-0393-2
1262223
  Марочко В. Рот Фрідріх // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 370. – ISBN 978-617-642-388-1


  Рот Фрідріх - німецький дипломат, консул в Одесі.
1262224
  Озеров Б. Рота 1192 / Б. Озеров. – Новгород, 1948. – 128с.
1262225
  Степанов В.А. Рота почетного караула / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 142с.
1262226
  Пашкин В. Рота юнг / В. Пашкин. – Ярославль, 1976. – 317-355с.
1262227
  Букринская А.Г. Ротавирусная инфекция. / А.Г. Букринская. – М, 1989. – 221с.
1262228
   Ротай Авраам Прохорович (1902-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 411. – ISBN 978-966-439-754-1
1262229
  Толстая Н. Ротарианцы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0321-1878
1262230
  Дубро Виталий Гилярович Ротационно-одночастичная модель ядер и ее применение к изучению структуры ядерных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дубро Виталий Гилярович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 25л.
1262231
   Ротационное движение космических тросовых систем. – Днепропетровск; Вена; Киев; Москва, 2001. – 406с.
1262232
   Ротационные компрессоры. – М., 1964. – 316с.
1262233
  Мартинов А. Ротаційна коаліція в Ізраїлі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 листопада (№ 47). – С. 4


  Парламентські вибори в Ізраїлі у 2019 р.
1262234
  Криводубський В.Н. Ротаційне та магнітне пригнічення сонячного турбулентного динамо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено зворотний вплив глобального обертання на турбулентні рухи в процесі збудження магнітної індукції спіральною турбулентністю ([альфа]-ефект) в сонячній конвективній зоні (СКЗ). Прийнято до увоги складову [альфа]-ефекту, обумовлені радіальними ...
1262235
   Ротація в науковому комітеті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Конкурс з обрання членів Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій: документи від кандидатів приймають до 14 березня.
1262236
  Лавріненко О. Ротація працівників ОВС: методи і механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-57.
1262237
  Лавріненко Олег Ротація працівників ОВС: методи та механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-56


  Наявна правозастосовча практика, наукова доктрина свідчать, що одним з актуальних питань є рівень дотримання трудових прав працівників за зміни суттєвих умов їхньої праці, зокрема внаслідок переведення на іншу роботу.
1262238
  Безтелесна Л.І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 24-31. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1262239
  Ганешин К.В. Ротман и Маковский / К.В. Ганешин. – М., 1982. – 121с.
1262240
  Камбулов Н.И. Ротмистр Пижма. (Взрыв. -- Комиссар и Пронька Бабкин. Рассказы. / Н.И. Камбулов. – М., 1970. – 48 с.
1262241
   Ротмістров Михайло Миколайович (1907-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1262242
  Шарончиков И.Я. Ротная партийная организация / И.Я. Шарончиков. – М., 1944. – 43с.
1262243
  Маренич Е.П. Ротный соловей. / Е.П. Маренич. – Днепропетровск, 1959. – 122с.
1262244
  Беккер Э.Г. Ротовой аппарат личинки малярийного комара и его движение при питании организмами поверхностной пленки водоема / Э.Г. Беккер
ч. 1 : Верхняя губа личинки и ее отправления. – 1938. – С. 427-440
1262245
   Ротовський Андрій Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 278. – ISBN 978-966-2726-03-9
1262246
  Кац Я.Г. Ротогенез Земли / Я.Г. Кац. – М., 1991. – 44с.
1262247
  Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців : оповідання / Тодось Осьмачка. – Київ : Український письменник, 2008. – 288 с. – (Українська класика / редкол. : В.О. Базилевський, А.А. Дімаров, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 966-579-117-6
1262248
  Торубаров Н.Н. Роторные и роторно-конвейерные линии в химической промышленности / Н.Н. Торубаров. – М, 1989. – 61с.
1262249
  Яминский В.В. Роторные компрессоры. / В.В. Яминский. – М., 1960. – 223с.
1262250
  Кропачев Э.П. Роторные механизмы динамо и геомагнитное поле / Э.П. Кропачев. – М, 1983. – 201с.
1262251
   Роторные технологии. – М., 1988. – 59с.
1262252
  Крашенинникова Н.Л. Роттердам / Н.Л. Крашенинникова. – Ленинград, 1981. – 99 с.
1262253
  Сердобольский О. Ротшильд знает, трудно ли быть богатым // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.16-18. – ISSN 0234-1670
1262254
  Меньшикова Мария Ротшильды. Владения богатейшей семьи планеты. Подпольная империя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 102-109 : фото
1262255
  Цыркун Н.А. Роуз Дж.Д. Народы: этническое измерение человеческих отношений // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 78-88. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1262256
  Короткий В.А. Рошер Вільгельм Георг Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 191. – ISBN 966-06-0393-2
1262257
  Дергачев В.А. Рошканские курганы / В.А. Дергачев, И.А. Борзияк. – Кишинев, 1989. – 72с.
1262258
  Курбанов Хушкадем. Рошорвский язык. / Хушкадем. Курбанов. – Душанбе, 1976. – 315с.
1262259
  Васильева Л.Н. Роща / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 159с.
1262260
  Новиков В.П. Роща : Стихи. / В.П. Новиков. – Новосибирск, 1977. – 27с.
1262261
  Геродник Г.И. Роща Барклая / Г.И. Геродник. – Таллин, 1971. – 634с.
1262262
  Лугинов Н.А. Роща Нуоралджыма : повесть / Н.А. Лугинов. – Москва : Детская литература, 1981. – 109 с.
1262263
  Решетов А.Е. Роща. / А.Е. Решетов. – Москва, 1961. – 96с.
1262264
   Рощи заповедные.. – Л, 1990. – 334с.
1262265
  Гуляевская Н.С. Роющая деятельность селепыша, ее ландшафтное и с-х.значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуляевская Н.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1262266
  Казенас В.Л. Роющие осы -- церцерисы Средней Азии и Казахстана / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1984. – 232с.
1262267
  Казенас В.Л. Роющие осы Hymenoptera sphecidae юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Казенас В.Л.; АН Каз.ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
1262268
  Казенас В.Л. Роющие осы Казахстана и Средней Азии / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1978. – 172с.
1262269
  Проценко Ю.В. Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины / Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2013. – Т. 21, вып. 1. – С. 33-35. – ISSN 1726-8028
1262270
  Мосейчук В. Роялті- каламбур законодавства // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 61-63.
1262271
  Сажинець С. Роялті від операцій з нематеріальними активами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 9-12
1262272
  Коноваленко В. Роялті народному депутату. Декларанти можуть не здогадуватися, що в окремих випадках роялті призводить до правопорушення, пов"язаного з корупцією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "У ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах періодично з"являється інформація про роялті, що його отримують народні депутати України, міські голови та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повний перелік яких ...
1262273
  Шевченко Оксана Роялті, як рояль у кущах // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
1262274
  Сизоненко О.В. Роялті: бухгалтерське та податкове відображення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 73-83. – ISBN 966-79-75-57-7
1262275
  Гуреїв О.І. Рояль і скальпель : Повісті та оповідання / О.І. Гуреїв. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 271с.
1262276
   Рояль у фоє // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Рояль C. Bechstein - предмет гордості і захоплення студентів Інституту міжнародних відносин - дочекався свого першого симфонічного концерту. День захисника України тут відзначили концертом класичної музики у рамках міжнародного проекту Бенуа Оділля ...
1262277
  Карпиченкова Е.П. Роь терморорального компонента в ритмической организации стиха (экспер. фонет. исслед. на матер. соврем. англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпиченкова Е. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1262278
  Демчишак Н.Б. Роь франчайзингу в стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Н.Б. Демчишак, Н.Р. Гамаровська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 203-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1262279
  Колдунов С. Рп-1 / С. Колдунов. – Москва., 1939. – 48с.
1262280
  важрпвіолапрвіоадпівраові рпопропропар
1262281
  Леонов І. РПЦ не згадуйте. Суд дозволив УПЦ МП не вказувати в назві свою підпорядкованість Москві // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 4


  Окружний адміністративний суд, який давно набув гіркої слави і став уособленням нереформованої української Феміди, в останні дні не втомлюється відзначатися скандальними рішеннями.
1262282
  Гвоздева В.И. Ррастительность и кормовые ресурсы пустыни Сары-Ишик-Отрау : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гвоздева Л.П. – Алма-Ата, 1953. – 15 c. – Библиогр.: 7 назв.
1262283
  Романов А. РРО: появились подзаконные акты ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.2-5


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1262284
  Тютюкин С.В. РСДРП в первой российской революции / С.В. Тютюкин, В.В. Шелохаев. – Москва, 1990. – 62с.
1262285
  Сенчакова Л.Т. РСДРП и крестьянство в революции 1905-1907 гг / Л.Т. Сенчакова. – М., 1984. – 80с.
1262286
  Стритер Р.Ф. РСТ, спин и статистика и все такое / Р.Ф. Стритер, А.С. Вайтман. – Москва, 1966. – 251 с.
1262287
  Харламова Татьяна РСТ: Турфорумы на колесах и на плаву : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-13 : Фото
1262288
  Орлов В. РСФСР - первая в семье равных / В. Орлов. – М., 1951. – 72с.
1262289
   РСФСР - фронту, 1941-1945. – М, 1987. – 382 с.
1262290
   РСФСР. – Москва, 1938. – 128с.
1262291
  Бакакин А.С. РСФСР : очерк образования и развития Российской Советской Федерации / А. Бакакин, А. Бегиян. – Москва : ОГИЗ, 1938. – 56 с.


  Авт.: Бегиян Арменак Зильфугарович
1262292
  Келдыш Ю.В. РСФСР / Ю.В. Келдыш. – М, 1958. – 224с.
1262293
  Корев Ю.С. РСФСР / Ю.С. Корев. – Москва
2. – 1958. – 224с.
1262294
  Слепян С.Г. РСФСР (Экономико-географическая характеристика) : учеб. пособ. по курсу экономич. географии СССР / Мин-во связи СССР ; Всесоюзный заочный электротехнический ин-т связи ; С.Г. Слепян. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1962. – 192 с.
1262295
   РСФСР в 1959 году. – М, 1960. – 224с.
1262296
   РСФСР в 1962 году. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 237 с.
1262297
   РСФСР в 1963 году. – Москва : Статистика, 1964. – 174 с.
1262298
   РСФСР в 1964 году. – М, 1965. – 127с.
1262299
  Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны : пробл. тыла и всенар. помощи фронту / А.Д. Колесник. – Москва, 1982. – 328с.
1262300
  Павлович М. (Вельтман М.) РСФСР в империалистичесокм окружении / М. (Вельтман М.) Павлович. – М., 1922. – 64с.
1262301
   РСФСР в новой пятилетке. – Л, 1946. – 136с.
1262302
  Абдуллаев Я.З. РСФСР в развитии советско-иранских отношений : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Абдуллаев Я.З. ; Ин-т востоковедения. – Баку, 1986. – 22 с.
1262303
   РСФСР в цифрах в 1965 году. – М, 1966. – 125с.
1262304
   РСФСР в цифрах в 1966 году. – М, 1967. – 160с.
1262305
   РСФСР в цифрах в 1967 году. – М, 1968. – 128с.
1262306
   РСФСР в цифрах в 1968 году. – М, 1969. – 127с.
1262307
   РСФСР в цифрах в 1973 году. – Москва, 1974. – 99с.
1262308
   РСФСР в цифрах в 1982 году. – М, 1983. – 112с.
1262309
   РСФСР в цифрах в 1983 году. – М, 1983. – 112с.
1262310
   РСФСР в цифрах в 1986 г.. – Москва, 1987
1262311
   РСФСР в цифрах в 1987 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 155 с.
1262312
   РСФСР в цифрах в 1988 г.. – М, 1989. – 192 с.
1262313
   РСФСР в цифрах в 1989 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 253 с.
1262314
   РСФСР в цифрах.. – М, 1978. – 102с.
1262315
   РСФСР в цифрах.... – М, 1971. – 112с.
1262316
   РСФСР в цифрах.... – М, 1972. – 96с.
1262317
   РСФСР в цифрах.... – М, 1973. – 96с.
1262318
   РСФСР в цифрах.... – М, 1975. – 112с.
1262319
   РСФСР в цифрах.... – М, 1976. – 112с.
1262320
   РСФСР в цифрах.... – Москва, 1976. – 95с.
1262321
   РСФСР в цифрах.... – М, 1978. – 95с.
1262322
   РСФСР в цифрах.... – М, 1979. – 110с.
1262323
   РСФСР в цифрах.... – М, 1980. – 102с.
1262324
   РСФСР в цифрах.... – М, 1985. – 112с.
1262325
   РСФСР в цифрах.... – М, 1986. – 112с.
1262326
   РСФСР за 50 лет. – М, 1967. – 255с.
1262327
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1940 г.. – М : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1940. – 489, [3] с.
1262328
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 октября 1950 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1950. – 500, [3] с.
1262329
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1947. – 495, [1] с.
1262330
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1977. – 511 с.
1262331
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 г.. – М, 1986. – 511с.
1262332
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1января 1974 г.. – М, 1974. – 503с.
1262333
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 3. – М, 1953. – 200с.
1262334
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 4. – М, 1957. – 204с.
1262335
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1983. – 191с.
1262336
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1985. – 191с.
1262337
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 4. – М, 1957. – 388с.
1262338
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 5. – М, 1959. – 254с.
1262339
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1964. – 232с.
1262340
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1966. – 200с.
1262341
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 7. – М, 1968. – 284с.
1262342
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1972. – 240с.
1262343
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1973. – 232с.
1262344
   РСФСР. Конституция. – М, 1973. – 31с.
1262345
  Попова Т.В. РСФСР. Русская народная музыка / Т.В. Попова. – М.
1. – 1957. – 143с.
1262346
  Фоменко Я.А. Рсчет гидрографов и элементарного притока высоких половодий на развнинных реках Юго-Запада Европейской территории СССР : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Фоменко Я.А.; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1968. – 44л.
1262347
  Морковнин В.И. Рсчет фононного спектра инобия и молибдена по КЛО : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морковнин В.И.; АН КазССР. Объедин. ученый Совет отд. физико-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1262348
  Шевчук В.В. РТ-умови та глибинність метаморфізму : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  З урахуванням результатів математичного моделювання теплових полів та напружено-деформівних станів аргументується функціональна залежність таких інтенсивних параметрів метаморфізму, як температура і всебічний тиск, від режиму аномальних термофлюїдних ...
1262349
  Гринвальд М.К. Ртношение либеральной партии к агрессивной и реакционной политике кабинета Дизраэли (Биконсфильда) : Автореф... канд. ист.наук: / Гринвальд М.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 15 с.
1262350
   Ртутная промышленность капиталистических стран.. – М, 1964. – 46с.
1262351
  Пестушко Валерій Ртутне "дихання" розломів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
1262352
   Ртутно-сурьмяно-мышьяковое орудение Большого Кавказа.. – М, 1980. – 180с.
1262353
  Науменко В.В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В.В. Науменко, В.И. Скаржинский, Г.Ф. Виноградов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геологія ; Вип. 4)
1262354
  Науменко В В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В В. Науменко, И В. Скаржинский, Ф Г. Виноградов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геология ; № 4)
1262355
  Матяш Л.Ф. Ртутноорганические реагенты для модифицирования белков : Автореф... канд. хим.наук: / Матяш Л.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1966. – 22л.
1262356
  Вольева В.Б. Ртутноорганические соединения в реакциях, аналогичных реакции вюрца : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Вольева В.Б.; МГУ. – М., 1970. – 17л.
1262357
  Дэлленбах В. Ртутные выпрямители / В. Дэлленбах, Э. Герекке, М. Демонтвинье. – Ленинград, 1929. – 135 с.
1262358
  Альбац И. Ртутные выпрямители большой модности / И. Альбац. – Москва, 1929. – 124с.
1262359
  Белявский А.Г. Ртутные выпрямители переменного тока / А.Г. Белявский. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 304 с.
1262360
   Ртутные лампы высокого давления. – Москва : Энергия, 1971. – 328 с.
1262361
   Ртутные месторождения Донбасса.. – К, 1982. – 223с.
1262362
  Мулдагалиев Т.Г. Ртутные проявления Казахстана / Т.Г. Мулдагалиев, В.С. Розенков. – Москва : Недра, 1977. – 150с.
1262363
   Ртутоносность соляных куполов Днепровско-Донецкой впадины.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 166с.
1262364
   Ртутоносность углей Донецкого бассейна.. – Москва : Недра, 1987. – 155с.
1262365
  Роговой В.М. Ртутоносные провинции СССР : (Региональные закономерности размещения. прогнозирование и оценка ртутного оруденения) / В.М. Роговой. – Москва : Наука, 1989. – 94с.
1262366
  Фурсов В.З. Ртуть - индикатор при геохимических поисках рудных месторождений / В.З. Фурсов. – М, 1977. – 143с.
1262367
  Белаш Ф.Н. Ртуть / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
34. – 1947. – с.
1262368
  Мельников С.М. Ртуть / С.М. Мельников. – Москва : Металлургиздат, 1951. – 380с.
1262369
  Петрова Л.О. Ртуть в гіпергенному і техногенному циклах міграції // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1262370
  Ковальчук В. Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальний механізм поширення ртуті в ґрунтах. Охарактеризовано вміст та поширення ртуті в ґрунтах Київщини. Досліджено вплив різних доз ртуті на розвиток рослин на прикладі ячменю. A general mechanism of distribution of mercury in soils is ...
1262371
  Разенкова Н.И. Ртуть в зоне окисления / Н.И. Разенкова, Ю.С. Самойлова. – М, 1975. – 73с.
1262372
  Аксентов К.И. Ртуть в морской воде Амурского залива Японского моря: современные уровни содержания и геохимические процессы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 59-66 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
1262373
  Вебер В.Н. Ртуть в России / В.Н. Вебер. – Петербург, 1920. – 18с.
1262374
  Трухин Ртуть в современном гидротермальном процессе. / Трухин, Степанов, Р.А. Шувалов. – М., 1986. – 198с.
1262375
  Ткач Б.И. Ртуть в углях и прогнозная оценка ртутоносности каменноугольных отложений северной части Центрального Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Ткач Б.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
1262376
  Козловский М.Т. Ртуть и амальгамы в электрохимических методах анализа / М.Т. Козловский. – Алма-Ата, 1956. – 186с.
1262377
  Трахтенберг И.М. Ртуть и ее соединения в окружающей среде / И.М. Трахтенберг, М.Н. Коршун. – К., 1990. – 231с.
1262378
  Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование / Н.А. Озерова. – М., 1986. – 230с.
1262379
  Рычагов С.Н. Ртуть как индикатор современной рудообразующей газо-гидротермальной системы (Камчатка) / С.Н. Рычагов, А.А. Нуждаев, И.И. Степанов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 145-157 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
1262380
   РТХ-параметры метаморфогенных и гидротермальных флюидов: изотопия и возраст формирования Богунайского золоторудного месторождения южной части Енисейского кряжа (Россия) / М.А. Рябуха, Н.А. Гибшер, А.А. Томиленко, Т.А. Бульбак, М.О. Хоменко, А.М. Сазонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1153-1172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1169-1172. – ISSN 0016-7886
1262381
   Ртчет о ганноверской ярмарке. – М., 1961. – 54с.
1262382
  Короткий В.А. Ру П"єр Поль Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 269. – ISBN 966-06-0393-2
1262383
  Яковлев А.С. Руал Амундсен / А.С. Яковлев. – Москва, 1948. – 198с.
1262384
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен : К столетию со дня рождения / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 55с.
1262385
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен / А.Ф. Трешников. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1262386
  Вязов Е.И. Руал Амундсен (1872-1928) / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
1262387
  Яковлев А.С. Руал Амундсен 1872-1928 / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 223с. – (Жизнь замечательніх людей)
1262388
  Евсеев В.И. Руанда / В.И. Евсеев. – Москва : Мысль, 1974. – 96с.
1262389
  Соловей Юрий Руанда. Територия "горных людей" : Любовь к жизни. В гармонии с природой // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 84-90 : Фото. – ISSN 1813-4777
1262390
  Коппель О. Руанда: релігія і політика / О. Коппель, Ю. Цирфа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-47.
1262391
  Моісеєнко О.Ю. Руандійські національно-культурні реалії як фактор формування регіональних особливостей англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 204-210. – Бібліогр.: 10 назв.
1262392
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 116 с.
1262393
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 100 с.
1262394
  Мехсети Г. Рубаи / Г. Мехсети. – Баку, 1964. – 71с.
1262395
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси О.Румера и И.Тхоржевского. – Баку : Азернешр, 1969. – 60 с.
1262396
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1970. – 140 с.
1262397
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси В.Державина. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159 с.
1262398
  Несими Имадеддин Рубаи / Несими Имадеддин. – Баку, 1973. – 92 с.
1262399
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1977. – 104 с.
1262400
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси Н.Стрижкова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 64 с.
1262401
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям. – Ташкент : Из-во ЦК Компартии Узбекистана, 1981. – 128 с. – (Избранная лирика Востока)
1262402
  Хаган Рубаи / Хаган. – 64. – Баку, 1982. – 64с.
1262403
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; переводы. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1986. – 320 с.
1262404
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; перевод. – Москва, 1990. – 192 с.
1262405
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ростов-на-Дону : Летопись, 1998. – 320 с.
1262406
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва : Летопись, 1999. – 463 с. – ISBN 5-88730-011-6
1262407
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; Пер. с перс.-тадж. – Харьков : Фолио, 2006. – 286с. – (Литература). – ISBN 966-03-3278-5
1262408
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. с перс.-тадж. Н.Г. Тенигиной ; худож. Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4286-6
1262409
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. Турбаниста Д.С. ; ред.-сост. О.В. Завязкин]. – Донецк : БАО, 2011. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-481-518-2
1262410
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [сост. О.В. Завязкин ; пер. Турбанист Д.С.]. – Донецк : БАО, 2012. – 159, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-481-802-2
1262411
  Козмоян А.К. Рубаи в классической поэзии на фарси / А.К. Козмоян. – Ереван, 1981. – 112 с.
1262412
  Омар Хайям Рубаї / Омар Хайям; пер.с фарси. – Київ, 1965. – 99 с.
1262413
  Павличко Д.В. Рубаї / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1987. – 247 с.


  У пр. №1288736 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1262414
  Вихрущ В. Рубаї / В. Вихрущ. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 300 с. – ISBN 9667298523
1262415
  Омар Хайям Рубаї : (вибране) / Омар Хайям; Пер. М.В.Попова. – Київ, 2002. – 200с.
1262416
  Омар Хайям Рубаї : (вибране, доповнення) / Омар Хайям; Пер. з фарсі українською мовою М.В.Попов. – Київ, 2002. – 75с.
1262417
  Павличко Д. Рубаї / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2003. – 247с. – ISBN 966-500-069-1
1262418
  Павловський Р. Рубаї / Ромвальд Павловський. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-511-340-9
1262419
  Павличко Д.В. Рубаї : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : [б. в.], 2019. – 143, [2] с. – ISBN 978-617-7533-46-6
1262420
  Шинкарук С.П. Рубаї та українська епіграма XVI-XVII ст.: типологічна схожість // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 193-196
1262421
  Омар Хайам Рубайат / Омар Хайам ; пер. [с перс.] Г. Плисецкого ; [подстроч. пер., сосо., послеслов. и примеч. М.Н. Османова] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 198 с. : ил.
1262422
  Омар Хайям Рубайат / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва, 1975. – 286 с.
1262423
  Омар Хайям Рубайат : трактаты : пер. с персид. / Омар Хайам ; [сост., вступ. ст., глоссарий Н. Кондыровой]. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 478, [2] с., [12] л. ил. : ил. – (Шедервы мировой классики). – ISBN 978-5-699-69342-9
1262424
  Омар Хайям Рубайят / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1965. – 114 с.
1262425
  Омар Хайям Рубайят = Рубоийлар / Омар Хайям ; [сост. Ш. Шамухамедов ; пер. на рус. Н. Стрижаков]. – Ташкент : Радуга, 1985. – 456 с. – На персид., узб., рус. яз. - Парал. тит. л. узб.
1262426
  Омар Хайям Рубайят : [вибране] / Омар Хайям; [переклав з фарсі М.В. Попов]. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2007. – 288с.
1262427
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – Москва, 1967. – 176с.
1262428
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 204 с.
1262429
  Крушельницька Л.І. Рубали ліс... : ( Спогади галачанки ) / Л.І. Крушельницька; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-1429-4
1262430
   Рубан В"ячеслав Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 366-367 : фото
1262431
  Мелещенко О. Рубан Володимир Андрійович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2726-03-9
1262432
   Рубан Володимир Андрійович (1912-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1262433
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 18с.
1262434
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 22с.
1262435
  Нонин Э.В. Рубаха для черепахи / Э.В. Нонин. – Красноярск, 1990. – 40с.
1262436
  Майданович І.І. Рубач Михайло Абрамович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 281. – ISBN 96966-8060-04-0
1262437
   Рубач Михайло Абрамович (1899-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1262438
  Франс А. Рубашка / А. Франс. – С.-Пб. – 63с.
1262439
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец ; [оформ.: С. Савостьянов]. – Москва : Время, 2007. – 280, [3] с. : ил. + 1 бр. (4 л. цв. ил.). – ISBN 978-5-9691-0023-7


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1262440
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-18-001173-2


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1262441
  Буркова Р.Б. Рубашка Маргариты = La camisa de Margarita / Р.Б. Буркова, Н.Н. Курчаткина. – Москва, 1975. – 90 с.
1262442
  Алехин Н.И. Рубашки и овражки : рассказы / Н.И. Алехин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1965. – 152 с. : ил.
1262443
  Крушельницький А.В Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 1. – 1918. – 193 с. – Конволют, перепл. з; Рубають ліс / А. Крушельницький. Львів, 1918, т. 2, с. 1-183
1262444
  Крушельницький А.В. Рубають ліс. Т. 2 : повість / Антін Крушельницький // Рубають ліс : повість / В А. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – Т. 1. – 183 с.
1262445
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Полтаві (Полтава) : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]
Т. 1. – 1919. – 227 с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Високоповажаним Маpії й Олексієві Волянським з Кpивоpівні
1262446
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – Полтава : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]. – ([Просвітанська бібліотека. Красне письменство])
Т. 2. – 1919. – 214 с.
1262447
  Маркиш П.Д. Рубеж : Избранные стихи / П.Д. Маркиш. – Москва, 1933. – 144 с.
1262448
  Ржезач В. Рубеж / В. Ржезач. – М., 1962. – 399с.
1262449
  Куленко Н.А. Рубеж / Н.А. Куленко. – Саратов, 1972. – 23с.
1262450
  Широков В.А. Рубеж / В.А. Широков. – Москва, 1981. – 95с.
1262451
  Балков К.Н. Рубеж / К.Н. Балков. – Москва : Советская Россия, 1983. – 368с.
1262452
  Рыбин А.В. Рубеж / А.В. Рыбин. – Москва, 1984. – 262с.
1262453
  Жигалкин В.А. Рубеж / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1262454
  Мушкетик Ю.М. Рубеж : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. А. Руденко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 462с.
1262455
  Шиманский В.Н. Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира / В.Н. Шиманский, А.Н. Соловьев; Отв. ред. Татаринов Л.П. – Москва : Наука, 1982. – 40с.
1262456
  Аграновский А.А. Рубеж надёжности : статьи / А.А. Аграновский. – Москва : Известия, 1970. – 303 с., ил.
1262457
  Виноградов Ю.А. Рубеж прикрытия / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1987. – 474с.
1262458
  Прожогина С.В. Рубеж эпох - рубеж культур / С.В. Прожогина. – М., 1984. – 288с.
1262459
  Тюрин Ю.П. Рубеж. / Ю.П. Тюрин. – М, 1990. – 381с.
1262460
  Кульчицкий М.В. Рубеж. Стихи / М.В. Кульчицкий. – М., 1973. – 30с.
1262461
  Озерный Б.Ф. Рубежи / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1945. – 41с.
1262462
  Веселков Г. Рубежи / Г. Веселков. – Ашхабад, 1960. – 160с.
1262463
  Горбунов К.Я. Рубежи / К.Я. Горбунов. – М, 1965. – 935с.
1262464
  Наумов А. Рубежи / А. Наумов. – Ташкент, 1965. – 120с.
1262465
  Лесин А.А. Рубежи / А.А. Лесин. – Симферополь, 1970. – 175с.
1262466
  Поликарпов С.И. Рубежи / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1262467
  Дудин М.А. Рубежи / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 123с.
1262468
  Палийчук Б.Д. Рубежи / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1976. – 223с.
1262469
  Богданов П.Ф. Рубежи / П.Ф. Богданов. – М, 1979. – 79с.
1262470
  Аношкин М.П. Рубежи : повесть / Михаил Аношкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 231 с. : ил.
1262471
  Гончаров В.А. Рубежи / В.А. Гончаров. – М, 1983. – 80с.
1262472
  Емцев В.Т. Рубежи биотехнологии / В.Т. Емцев. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 159 с. : ил.
1262473
   Рубежи великой эпохи. – Москва, 1980. – 263с.
1262474
  Шубин В.И. Рубежи европейской философии образования // Філософія. Культура. Життя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 43. – С. 93-99. – ISSN 2077-7450
1262475
  Панкин Б.Д. Рубежи и книги / Б.Д. Панкин. – Москва, 1981. – 96 с.
1262476
  Кантер Розабет Рубежи менеджмента (Книга о современной культуре управления) = Frontiers of management / Кантер Розабет; Гос. ун-тет управления. Нац.фонд подготовки кадров; Пер. с англ. – Москва : Олимп - Бизнес, 1999. – 304с. – ISBN 5-901028-12-0
1262477
  Гольцев В.П. Рубежи мужества. / В.П. Гольцев. – Москва, 1973. – 255 с.
1262478
   Рубежи мужества.. – М, 1978. – 158с.
1262479
  Тараненко Н.И. Рубежи мужества. / Н.И. Тараненко. – Минск, 1991. – 333с.
1262480
   Рубежи нашей молодости.. – Л, 1991. – 236с.
1262481
  Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены / А.Б. Дитмар. – Москва : Мысль, 1973. – 135 с.
1262482
   Рубежи Отчизны священны.. – М, 1978. – 59с.
1262483
  Кондратович А.И. Рубежи полководца / А.И. Кондратович. – М, 1973. – 136с.
1262484
  Гулиев Г.М. Рубежи прозы / Г.М. Гулиев. – Баку, 1982. – 177с.
1262485
  Абрамов И.В. Рубежи сорок первого : повесть / И.В. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1961. – 286 с.
1262486
  Тарадайко В.С. Рубежи шахтеров. / В.С. Тарадайко, А.Ф. Остапенко. – К., 1976. – 56с.
1262487
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1963. – 396с.
1262488
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1977. – 135с.
1262489
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 1348с.
1262490
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 147с.
1262491
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
1262492
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1981. – 127с.
1262493
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1987. – 268с.
1262494
  Книш Г.А. Рубежі / Г.А. Книш. – Львів, 1963. – 79 с.
1262495
  Романченко М.З. Рубежі : нариси, спогади та подорожні нотатки / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1977. – 160 с.
1262496
  Савич І.С. Рубежі : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1986. – 94 с.
1262497
  Трибушний О.Д. Рубежі духовних устремлінь. / О.Д. Трибушний. – К., 1979. – 48с.
1262498
  Сидорчук М. Рубежі ефективної імплементації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – С. 2 : фото


  30 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. У роботі заходу взяли участь Міністр освіти і науки С.М. Квіт, голова профільного комітету Парламенту Л.М. Гриневич, ...
1262499
  Савицький П.Ф. Рубежі зростання. / П.Ф. Савицький. – К., 1977. – 87с.
1262500
  Цибулько В.М. Рубежі тваринників Київщини / В.М. Цибулько. – К, 1977. – 109с.
1262501
  Мирошниченко Д.И. Рубежное / Д.И. Мирошниченко, И.А. Удоденко. – Донецк, 1968. – 40с.
1262502
  Рыбалко Н.А. Рубежное / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1977. – 39с.
1262503
  Казьмирчук Г.Д. Рубель Вадим Анатолійович / Г.Д. Казьмирчук, О.П. Крижановський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 282. – ISBN 96966-8060-04-0
1262504
   Рубель Вадим Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-966-439-754-1
1262505
   Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура. Каталог групповой выставки / Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура; Ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1978. – 42 с. : ил.
1262506
  Сурьянинов Р.В. Рубен Васильевич Сурьянинов : плакат, графика. Каталог выставки / Р.В. Сурьянинов; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
1262507
  Габриелян В.А. Рубен Ворберян. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габриелян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 23 с.
1262508
  Киракосян В.А. Рубен Севак (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Киракосян В.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1967. – 24л.
1262509
  Варшавская М.Я. Рубенс / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1948. – 78с.
1262510
   Рубенс и фламандское барокко.. – Л, 1978. – 72с.
1262511
  Рубенс П.П. Рубенс. / П.П. Рубенс, М.Я. Варшавская. – Л, 1948. – с.
1262512
   Рубенс. Вирсавия.. – М, 1955. – 8с.
1262513
  Гликман А.С. Рубенс. Персей и Андромеда / А.С. Гликман. – Л, 1958. – 14с.
1262514
  Рубенс П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. / П.П. Рубенс. – Л, 1958. – с.
1262515
   Рубенчик Лев (Лейба) Йосипович (1896-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1262516
   Руберт Іван Юлійович (1874-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1262517
  Трусов Ю.С. Рубец на сердце : повести, рассказы / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 304 с.
1262518
  Горохов И.М. Рубидий-стронцевый метод изотопной геохронологии / И.М. Горохов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153с.
1262519
  Либман Э.П. Рубидий и цезий / Э.П. Либман. – М.-Л.
46. – 1947. – 28с.
1262520
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. – 140 с.
1262521
  Коган Б.И. Рубидий и цезий / Б.И. Коган. – М., 1971. – 336с.
1262522
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. / Ф.М. Перельман. – М.-Л., 1941. – 75с.
1262523
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. Перечень освоенных и возможных областей применения. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 28с.
1262524
   Рубидий. / Перельман Ф.М. – М, 1959. – 390с.
1262525
  Логвиненко В.А. Рубикон : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1971. – 272 с.
1262526
  Лори А. Рубин великого Ламы : романы-приключения / А. Лори. – Київ : Всесвіт, 1993. – 336с.
1262527
   Рубин и сапфир. – Москва, 1974. – 236с.
1262528
  Сенченко И.Е. Рубин на Соломянке : повесть и рассказы / Сенченко И.Е. ; [ илл.: Старосельский И.И. ]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 228 с. : илл.
1262529
  Казанин М.И. Рубин эмира бухарского / М.И. Казанин. – Москва : Детская литература, 1964. – 207 с.
1262530
  Шагурин Н.Я. Рубиновая звезда / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1978. – 192с.
1262531
  Данилов С. Рубиновые звезды / С. Данилов. – Одесса, 1981. – 126с.
1262532
  Грибов Ю.Т. Рубиновые серьги / Ю.Т. Грибов. – Л., 1966. – 310с.
1262533
  Танин Я.Г. Рубиновый луч / Я.Г. Танин. – Саратов, 1964. – 115с.
1262534
  Максвелл Э. Рубиновый сюрприз / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
1262535
  Степанова Л.А. Рубинштейн М.М.: своевременные мысли о педагогическом образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1262536
  Аллен Грант Рубины Реманетов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.228-242. – ISSN 1130-6545
1262537
  Петренко Ю.П. Рубіж : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1970. – 91 с.
1262538
  Мушкетик Ю.М. Рубіж : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 462с.
1262539
  Шкварко І.П. Рубіж атаки / І.П. Шкварко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
1262540
  Пасемко І. Рубіж, з якого не зійдемо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 квітня - 2 травня (№ 20)


  Традиційно в урочистій обстановці у святковій залі Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка 18 квітня у Києві зібрались представгники укр. інтелігенції, учені, письменники, педагоги, журналісти, актори зі столиці та з багатьох регіонів України, ...
1262541
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 65-71


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжн. конф. "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15-17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Розкривається рубіжне значення конф. для ...
1262542
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад : (до 20-річчя Міжнар. наукової конф. 15–17 жовт. 1992 р.) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 45-52


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжнародної конференції "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15–17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Досліджується їх внесок у розроблення ...
1262543
  Різниченко В. Рубіжні форми лісу на висотах Полудневого Алтая / В. Різниченко. – Київ : Друк. Київської 2-ої Спілки, 1912. – [4],10 с., 17 л. іл. – Окр. відб.: Збірник Природничо-текнічної секції Українського Наукового Товариства в Київі


  На обкл. дарчий надпис: Вельношановному Петру Іустиновичу Грищенському від автора
1262544
  Стриженюк С.С. Рубікон : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1962. – 134 с.
1262545
  Логвиненко В.А. Рубікон : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1966. – 319 с.
1262546
  Каліка В.П. Рубікон / В.П. Каліка. – Львів, 1980. – 152с.
1262547
  Пивовар С.Ф. Рубікон / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1262548
  Сокол І. Рубікон : Фантастичне оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – №1/2. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1262549
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 585, [1] с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 1 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 13). – ISBN 978-611-02-0019-6
1262550
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького : повість / Юрій Косач. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 271, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2120-0
1262551
  Логвиненко В.А. Рубікон. Вінчання : романи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1973. – 496 с.
1262552
   Рубікон: 20 років потому-2 / І. Сюндюков, В. Торба, О. Шуткевич, Т. Осташко, П. Кравченко, П. Клименко, Б. Клименко, О. Солонтай, П. Кралюк, Ю. Шаповал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 4-5


  Досвід і осмислення істориками президентських виборів 1999 року.
1262553
   Рубікон: 20 років потому-3 / М. Кльосова Чадюк, Ю. Довгайчук, Поліщук, О. Варшава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 4-5


  Як молодь оцінює наслідки президентських виборів 1999 року?
1262554
  Сенченко І.Ю. Рубін на Солом"янці : із солом"янських оповідань / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 136 с. – (Бібліотека українського оповідання)
1262555
  Каменкович З. Рубінова зірочка / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 20 с.
1262556
  Смольницька О. Рубінова троянда в ірландській короні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Книга ірландського письменника Вільяма Батлера Єйтс "Таємна троянда".
1262557
  Перес А.К. Рубінове намисто / А.К. Перес. – К., 1976. – 3-84с.
1262558
  Оровецький П.А. Рубіновий промінь : повість / П.А. Оровецький. – Київ, 1965. – 139 с.
1262559
  Кассола К. Рубка леса / К. Кассола. – Москва, 1958. – 96с.
1262560
  Толстой Л.Н. Рубка леса. -- Набег. -- Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1964. – 142с.
1262561
  Морохин Д.И. Рубки главного пользования в дубовых насаждениях Чувашской и Татарской республики / Д.И. Морохин. – Казань, 1939. – 42с.
1262562
  Попков М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 67-72
1262563
  Тихонов А.С. Рубки с двухярусных лиственно-еловых древостоях с сохранением второго яруса ели в типе леса ельник кисличных : Автореф... канд. с. х.наук: / Тихонов А. С.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1965. – 18л.
1262564
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1981. – 250с.
1262565
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1986. – 254с.
1262566
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8 (618))
1262567
  Сергеев В.Н. Рублев / В.Н. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 251с.
1262568
  Калинин В. Рублев. (Сов. художник мастер монумент.-декорат. живописи) / В. Калинин. – Л.-М., 1960. – 50с.
1262569
   Рубль-богатырь. – М., 1960. – 17с.
1262570
  Кашин В.А. Рубль + доллар / В.А. Кашин. – М., 1989. – 333с.
1262571
  Полуйко Е.Г. Рубль Анны Иоановны: Каталог / Е.Г. Полуйко. – Горький, 1989. – 68с.
1262572
  Быстров Ф.П. Рубль и доллар / Ф.П. Быстров, Н.Н. Любимов. – М, 1961. – 40с.
1262573
  Моисеев С. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-21. – Бібліогр.: с. 5, 11, 18. – ISSN 0042-8736
1262574
  Буторина О. Рубль, доллар, евро // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 0130-9625
1262575
   Рубльов Анатолій Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367 : фото
1262576
   Рубльов Богдан Владиславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413-414. – ISBN 978-966-439-754-1
1262577
  Михайлюта О.О. Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 310-313


  У статті аналізується розважальний компонент сучасного українського журналу "Країна", а саме наповнення постійної рубрики "Документ". Автор характеризує розважальний контент. Досліджуються особливості матеріалів цієї рубрики, з"ясовується сутність ...
1262578
  Горбач Ю. Рубрика "За кордоном" на сторінках газети "Громадська думка" (1905-1906) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 286-294
1262579
   Рубрикатор ГАСНТИ. – Москва, 1984. – 6с.
1262580
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
1. – 1984. – 92с.
1262581
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
Т.2. – 1984. – 119с.
1262582
   Рубрикатор единого республиканского справочно-информационного фонда Украинской ССР. – Киев
1. – 1982. – 233с.
1262583
   Рубрикатор и алфавитно-предметный указатель к сводному печатному каталогу зарубежной литературы по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству и медицине. 1972. – Москва, 1972. – 164с.
1262584
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – 2009. – 227 с.
1262585
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / Н.О. Артюшенко [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-02-5564-7
1262586
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Н Будівництво" / А.Г. Бровкін [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-02-5701-6
1262587
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіолектроніка" : підрозділи "З81 Кібернетика", "З97 Інформаційна та обчислювальна техніка" / [К.В. Лобузіна та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-02-6089-4
1262588
  Сербін О.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "И Гірнича справа" / О.О. Сербін, С.В. Галицька. О.К. Коваленко ; [голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 385, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-02-6527-1
1262589
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" : підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [О.О. Сербін та ін. ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-02-7145-6
1262590
  Багрій І.І. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : таблиця мовних типових поділів / [І.І. Багрій, О.О. Сербін ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 978-966-02-6870-8
1262591
  Медвідь Т.П. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" : підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / [Т.П. Медвідь, П.І. Шекера ; наук. ред.: Н.В. Стрішенець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 104, [2] с. – Назва обкл.: Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина". - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-02-7630-7
1262592
  Артюшенко Н.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" : підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" / [Артюшенко Н.О., Галицька С.В., Шекера П.І. ; голов. ред. Н.В. Стрішенець] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 383, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 97-270. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-02-8120-2
1262593
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К.В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К.В. Лобузіна]. – Київ : НБУВ, 2016. – 569, [3] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 273-567. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 568-570. – ISBN 978-966-02-8102-8
1262594
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ, 2005. – 587 с. – ISBN 966-02-3584-4
1262595
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4017-1(загальний); 966-02-4018-Х (М1)
Підрозділ "М1 Технологія деревини". – 2006. – 197с.
1262596
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського; Ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4323-1
Підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості". – 2007. – 376с.
1262597
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" : Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4979-0
1262598
   Рубрикатор основных информационных изданий СССР. – Москва, 1974. – 477с.
1262599
  Науменко А.С. Рубрикатор поискового сервера в Интернете: опыт экспериментального психосемантического исследования / А.С. Науменко, А.Г. Шмелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.18-29. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1262600
   Рубрикатор реферативного журнала ВИНИТИ1965 год. – Москва, 1964. – 420 с.
1262601
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
1. – 1969. – 533с.
1262602
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
2. – 1969. – 60с.
1262603
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1965. – 462 с.
1262604
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1967. – 88 с.
1262605
   Рубрикатор, алфавитно-предметный указатель и методика классификации к общесоюзному сводному каталогу зарубежных книг по сельскому хозяйству. – М., 1976. – 164с.
1262606
  Партико З.В. Рубрикаційні норми редагування повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.45-51
1262607
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1966. – 536с.
1262608
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1967. – 68с.
1262609
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1969. – 80с.
1262610
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1977. – 678 с.
1262611
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
2. – 1978. – 550с.
1262612
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1981. – 136 с.
1262613
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1986. – 123с.
1262614
  Десятерик Д. Рубці та вітри Тернополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 22
1262615
  Пустынников И. Рубцовск / И. Пустынников. – Барнаул, 1968. – 80с.
1262616
  Багацкий Владимир Варламович Руволюционная деятельность большевиков в профсоюзах в первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Багацкий Владимир Варламович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
1262617
  Ивановский А.Б. Ругозы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – труды института геологии и геофизики, вып. 242. – Москва : Наука, 1975. – 123с.
1262618
  Султанбекова Ж.С. Ругозы и биостратиграфия верхнего ордовика и нижнего силура : (Чингиз-Тарбагатайский регион) / Ж.С. Султанбекова; Отв. ред.: Ивановский А.Б., Аполлонов М.К. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 121с.
1262619
   Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР : Труды 2 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – Вып. 2. – Москва : Наука, 1971. – 153с.
1262620
  Кальо Д. Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кальо Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 16л.
1262621
  Ивановский А.Б. Ругозы ордовика и силура Сибирской платформы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1963. – 160с.
1262622
   Ругозы палеозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых корллов СССР. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1965. – 92с.
1262623
  Ивановский А.Б. Ругозы, описанные А.А. Штукенбергом (1888-1905) / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1987. – 44с.
1262624
  Золя Э. Ругон-Маккары / Э. Золя. – Москва, 1948. – 364 с.
1262625
  Бармин А.Г. Руда : исторический роман / А.Г. Бармин ; рис. Т. Шишмаревой, В. Власова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1951. – 540 с.
1262626
  Иваново А Н. Руда / А Н. Иваново, . – Москва, 1962. – 96с.
1262627
  Бармин А.Г. Руда : ист. роман : [для сред. и ст. возраста] / А.Г. Бармин ; ил. В. Власов. – 4-е изд. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1973. – 399 с. : ил.
1262628
  Гришина Г.И. Руда в вихре огня (Основы современного металлургического производства) : Рекоменд.указ.литературы для молодежи / Г.И. Гришина; Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – Москва : Книга, 1977. – 48с.
1262629
  Полянский Е.И. Руда и хлеб / Е.И. Полянский. – М., 1978. – 78с.
1262630
  Олійник В. Руда куртка без гудзиків Володимира Івасюка, або "Трагічна ластівка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
1262631
  Мирзо-заде Х.М. Рудаки -- основоположник персидской и таджикской классической литературы / Х.М. Мирзо-заде. – Москва, 1958. – 22 с.
1262632
   Рудаки и поэты его времени.. – 2-е изд. – Л., 1985. – 272с.
1262633
  Мирзоев А.М. Рудаки и развитие газели в X-XV вв. / А.М. Мирзоев. – Сталинабад, 1958. – 71 с.
1262634
   Рудаки.. – Сталинобад, 1949. – 180с.
1262635
  Мирзоев А.М. Рудаки. / А.М. Мирзоев. – Москва, 1968. – 319 с.
1262636
  Тагирджанов А.Т. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения. / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград, 1968. – 339 с.
1262637
  Кащук Н.О. Рудана : повість / Н.О. Кащук. – Київ : Дніпро, 1977. – 144 с.
1262638
  Кащук Н.Е. Рудана / Н.Е. Кащук. – М., 1983. – 240с.
1262639
  Юрчишина О. Руданський і Шевченко / О. Юрчишина, О. Боржовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 12


  Тема літературного та біографічного зв"язку двох митців потребує грунтовного дослідження.
1262640
   Рудари: Сб.. – М., 1986. – 46с.
1262641
   Руденко Клавдія Пилипівна (1919-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1262642
   Руденко Федір Андрійович (1912-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1262643
  Роєнко П. Руденкова перемога // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 21-22


  Микола Руденко "За гратами", поезії 1977 - 78. Передмова Надії Світличної.
1262644
  Пилипенко Ю.О. Руденька : life journal / Юлія Пилипенко ; [пер. з рос.: В.М. Верховня] ]. – Харків : Фоліо, 2016. – 217, [4] с. – ISBN 978-617-7012-12-1
1262645
  Стейнбек Джон Руденький поні / Стейнбек Джон. – Київ, 1964. – 74 с.
1262646
  Матвеіева Іана Рудералната вегетациіа на ср Македониіа / Матвеіева Іана. – Скопіе, 1982. – 71с.
1262647
  Денискина В.Я. Рудиг В. "Зеленые" в Европе: экологические партии и европейские выборы 1984 г.
1262648
  Денискина В.Я. Рудиг. В. "Зеленые" в Европе: Экологические партии и европейские выборы 1984 г. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 12. – С. 95-106
1262649
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 161-189. – ISBN 978-966-600-359-4


  Ілюструються творчі засади й майстерність Лесі Українки – перекладачки М. Гоголя. The article illustrates the principles and art of Lesya Ukrainka as translator from M.Gogol.
1262650
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 133-160. – ISSN 1728-9572
1262651
  Радчук Віталій Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр. в кінці ст.
1262652
  Радчук В. Рудий Панько Миколи Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 37-46. – ISSN 0130-5263
1262653
  Стейнбек Джон Рудий поні. / Стейнбек Джон. – К., 1966. – 85с.
1262654
   Рудик Олександр Оникійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1262655
  Белей Л. Рудименти епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  "Красні" дні календаря, які ми святкуємо заради застілля, не замислюючись над їхньою суттю.
1262656
  Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 426-435. – ISSN 1028-5091
1262657
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Л., 1946. – 134с.
1262658
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Москва, 1947. – 128с.
1262659
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев, 1948. – 128с.
1262660
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 127с.
1262661
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1971. – 152с.
1262662
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1983. – 408с.
1262663
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1262664
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1968. – 295с.
1262665
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 303 с.
1262666
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1973. – 304с.
1262667
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1974. – 304с.
1262668
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Детская литература, 1974. – 304с.
1262669
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1975. – 320 с.
1262670
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Челябинск, 1979. – 313 с.
1262671
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 295с.
1262672
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. : повести / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
1262673
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1972. – 367с.
1262674
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 608с.
1262675
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дым. Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 608с.
1262676
  Тургенев И.С. Рудин. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1935. – 271с.
1262677
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Сыктывкар, 1975. – 276с.
1262678
  Тургенев И.С. Рудин. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Москва, 1932. – 262с.
1262679
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1976. – 317с.
1262680
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1977. – 317с.
1262681
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 428с.
1262682
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1983. – 544с.
1262683
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 605с.
1262684
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 605с.
1262685
  Пчелинцев В.Ф. Рудисты мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 180с.
1262686
  Сенченко І.Ю. Руді вовки : повість / Сенченко І.Ю. – Київ : Дитвидав, 1958. – 88 с. : іл.
1262687
  Гусєва Наталія Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1262688
  Гусєва Н. Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46


  Руді Дучке був активним радікальним політиком 60-х років у Німеччині
1262689
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Київ - Одеса, 1935. – 160с.
1262690
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1262691
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1262692
  Булгакова Н. РУДН: Упор на разговор. В РУДН, который занимает первое место в стране по количеству иностранных студентов, знают, как помочь иностранцам быстро освоить русский язык и научиться жить в мире и дружбе / Н. Булгакова, Т. Чернова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 12-13


  Об истории самого первого факультета РУДН напомнил декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин (в народе - подготовительный факультет, или просто "подфак") В. Якушев.
1262693
  Курило М. Рудна мінералізація і постдіагенетичні зміни осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена детальній характеристиці умов утворення рудномінералогічних комплексів і стадіям постдіагенетичних змін осадових порід Донбасу. This paper deals with detailed description of conditions of ore-mineral complexes formation and ...
1262694
  Русаков М.П. Рудная база комбината Каэсредазполиметалл и перспективы его рудоснабжающих районов. / М.П. Русаков, В.Ф. Логачев. – М.-Л., 1932. – 45с.
1262695
   Рудная база Урала. – Москва : Наука, 1972. – 189с.
1262696
  Хесин Б.Э. Рудная геофизика в горных областях. / Б.Э. Хесин. – М., 1969. – 200с.
1262697
   Рудная геохимия и геология магматогенных месторождений. – Москва : Наука, 1980. – 230с.
1262698
  Кэмерон Ю.Н. Рудная микроскопия : Современные метлды исследования рудных минералов под микроскопом / Ю.Н. Кэмерон; Под ред. и с предисл. Ю.С.Бородаева. – Москва : Мир, 1966. – 308с.
1262699
  Крейг Д.Р. Рудная микроскопия и рудная петрография / Д.Р. Крейг, Д.Д. Воган. – М., 1983. – 424с.
1262700
  Астахова Н.В. Рудная минерализация в вулканических породах подводных возвышенностей Японского моря / Н.В. Астахова, О.Н. Колесник, В.Т. Съедин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 158-177 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
1262701
   Рудная специализация осадочных формаций Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1984. – 136с.
1262702
  Светов Б.С. Рудная электроразведка по методике эллиптически поляризованного поля / Б.С. Светов, Л.Я. Мизюк, В.М. Поджарый. – Москва : Недра, 1969. – 136с.
1262703
  Федоренко П.К. Рудни Левобережной Украины в XVII-XVIII вв. / П.К. Федоренко; Отв. ред. В.К. Яцунский. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 264 с.
1262704
  Куклин Л.В. Рудник радости / Л.В. Куклин. – Л, 1964. – 191с.
1262705
  Колесников М.С. Рудник Солнечный. / М.С. Колесников. – Москва, 1959. – 220с.
1262706
  Спасов Л. Рудните слоеви на секаваньето = Ore layers of memory : разговори со Влада Урошевик / Льудмил Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 253 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-203-115-6
1262707
  Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мілена Рудницька - українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця, учителька середніх шкіл. Голова центральної управи Союзу Українок. Піонерка українського фемінізму.
1262708
  Марочко В. Рудницький Ярослав-Богдан // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371-372. – ISBN 978-617-642-388-1


  Д-р Ярослав-Богдан Антонович Рудницький - український канадський славіст, мовознавець, науковий і громадський діяч, літературознавець, фольклорист. Президент Української вільної академії наук.
1262709
  Ковалев А.Е. Рудничная вентиляция / А.Е. Ковалев, Л.Д. Воронина. – М-Л, 1951. – 276с.
1262710
  Бухман Я.З. Рудничная вентиляция / Я.З. Бухман. – Свердловск, 1958. – 136с.
1262711
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов. – Свердловск, 1956. – 448с.
1262712
  Рахимов Ш.Х. Рудничная геология / Ш.Х. Рахимов. – Душанбе, 1972. – 392с.
1262713
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов, А.М. Быбочкин. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1973. – 430с.
1262714
  Свирский М.А. Рудничная геология / М.А. Свирский, Н.М. Чумаченко, Б.А. Афонин. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
1262715
   Рудничная геология.. – М.-Л., 1946. – 172с.
1262716
   Рудничная геология.. – М., 1947. – 83с.
1262717
  Шевяков Л.Д. Рудничная доставка / Л.Д. Шевяков. – Х-К.
ч. 1. – 1932. – 159с.
1262718
  Руденко Н.И. Рудничная и шахтная геология. / Н.И. Руденко, С.В. Парадеев. – Л., 1977. – 95с.
1262719
  Зернов Л.В. Рудничная радиометрия / Л.В. Зернов, В.С. Леринман, И.А. Лучин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 166с.
1262720
  Ильичев А.С. Рудничные подъемные машины / А.С. Ильичев. – Изд. 2-е. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 272с.
1262721
  Белов В.И. Рудничный водоотлив / В.И. Белов. – Донецк, 1927. – с.
1262722
  Терпигорев А.М. Рудничный транспорт / А.М. Терпигорев, А.И. Милованов. – 3-е,перераб.и доп.изд. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП, 1932. – 336с.
1262723
  Латиш І.К. Рудні мінерали та їх діагностика / І.К. Латиш; Нвчальний посібник для студ. геологічн. спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : АртЕк, 2003. – 112с. – ISBN 966-505-059-1
1262724
  Михайлов В. Рудно-магматическая система Sukumaland (Танзания) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-41. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Подавляющая часть золоторудного потенциала Объединенной Республики Танзании приурочена к системам неоархейских зеленокаменных поясов металлогенической провинции озера Виктория в северо-западной части страны. На основе дешифрирования космических снимков ...
1262725
  Виноградов А.Н. Рудно-магматическая система Новоайвского гранитно-порфирового комплекса / А.Н. Виноградов. – Апатиты, 1987. – 91с.
1262726
  Туговик Глеб Иванович Рудно-эксплозивные сооружения эндогенных минеральных месторождений : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.14 / Туговик Глеб Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. геолого-разведочный ин-т. – М., 1979. – 43л.
1262727
  Абдуллаев Х.М. Руднопетрографические провинции / Х.М. Абдуллаев. – Москва, 1964. – 136с.
1262728
   Рудные геофизические исследования на Кольском полуострове. – Апатиты, 1986. – 96с.
1262729
   Рудные и рудоносные формации: Терминол. справ.. – М., 1983. – 175с.
1262730
   Рудные конкреции и конкреции рудоносных формаций.. – Л., 1976. – 103с.
1262731
  Обручев В.А. Рудные месторождения : Часть описательная / В.А. Обручев. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 596с.
1262732
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения = Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 336с.
1262733
  Шнейдерхен Г. Рудные месторождения / Г. Шнейдерхен; Под ред. В.И. Смирнова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 502 с.
1262734
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения : (Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых) / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – 2-е изд., доп. – Ереван : АН АССР, 1961. – 548с.
1262735
  Парк Ч.Ф. Рудные месторождения / Ч.Ф. Парк, Марк-Дормид. – Москва : Мир, 1966. – 545с.
1262736
  Дерябин Н.И. Рудные месторождения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ. – Киев : Альфа-Прайм, 2004. – 344с. : ил. – Расст. по каб.- 55 Деря. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-8780-00-0
1262737
  Григорьев В.М. Рудные месторождения Азии / В.М. Григорьев, А.В. Дружинин, Н.Н. Трофимов. – Москва, 1989. – 167с.
1262738
  Жуков Ф.И. Рудные месторождения в породах низких ступеней метаморфизма Карпато-Балканской области / Ф.И. Жуков. – Киев : Наукова думка, 1978. – 168с.
1262739
  Шабынин Л.И. Рудные месторождения в формации магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Недра, 1974. – 287с.
1262740
  Чухров Ф.В. Рудные месторождения Джезказгано-Улутавского района в Казахстане / Ф.В. Чухров. – М - Л, 1940. – 120с.
1262741
   Рудные месторождения Кубы. – М., 1985. – 246с.
1262742
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1974. – 328с.
1262743
   Рудные месторождения СССР. – Москва : Недра
2. – 1974. – 391с.
1262744
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1. – 1978. – 352с.
1262745
   Рудные месторождения СССР : Втрех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 2. – 1978. – 399с.
1262746
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 3. – 1978. – 496с.
1262747
   Рудные месторождения СССР.. – Москва : Недра
3. – 1974. – 471с.
1262748
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 660с.
1262749
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 2. – 1973. – 636с.
1262750
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 198с.
1262751
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 176с.
1262752
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1983. – 215с.
1262753
  Обручев В.А. Рудные месторождения.Часть описательная. / В.А. Обручев. – Москва-Л., 1929. – 562с.
1262754
  Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / П. Рамдор. – Москва, 1962. – 1132с.
1262755
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных и метаморфических пород : Справочное пособие / В.А. Вахрушев. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1262756
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 184с.
1262757
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород и их значение при петрологических исследованиях / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 124с.
1262758
  Юрк Ю.Ю. Рудные минералы Криворожской железорудной полосы / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков. – К, 1958. – 101с.
1262759
  Михайлов Н.Д. Рудные минеральные ассоциации девонских отложений Белоруссии / Н.Д. Михайлов. – Минск, 1991. – 122с.
1262760
  Смирнов В.И. Рудные пояса Земли. / В.И. Смирнов. – Москва, 1962. – 32с.
1262761
   Рудные провинции и генетические типы месторождений олова и вольфрама. – Новосибирск : Наука, 1975. – 194с.
1262762
  Твалчрелидзе Г.А. Рудные провинции мира : Средиземноморский пояс / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1972. – 344с.
1262763
   Рудные регенерированные месторождения.. – М., 1957. – 251с.
1262764
  Егоров Н.А. Рудные ресурсы Украины / Н.А. Егоров, А.А. Ковшуля, В.И. Печковский. – Киев : Наукова думка, 1964. – 190с.
1262765
  Пестушко Валерий Рудные сокровища океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1262766
   Рудные формации вулкано-плутонических поясов Дальнего Востока : генетические типы и закономерности размещения. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
1262767
   Рудные формации и геохимия рудообразующих процессов.. – Новосибирск, 1976. – 228с.
1262768
  Дерябин Н.И. Рудные формации и их программное обеспечение / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Галецкий Л.С.]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 184с. : ил. – ISBN 966-8780-08-6
1262769
   Рудные формации и месторождения Сибири: Сб. ст.. – Томск, 1979. – 179с.
1262770
   Рудные формации и основные черты металлогении золота в Узбекистане. – Ташкент : ФАН, 1969. – 396с.
1262771
  Юшкин Н.П. Рудные формации и проблемы металлогении / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1975. – 48с.
1262772
  Дерябин Н.И. Рудные формации и прогнозные площади Украинского щита : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2012. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-220. – ISBN 978-966-2944-83-9
1262773
  Кормилицын В.С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья) / В.С. Кормилицын. – Ленинград : Недра, 1973. – 327с.
1262774
   Рудные формации Карпато-Балканской области.. – М., 1978. – 239с.
1262775
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
1 : Месторождения железорудной формации. – 1980. – 392с.
1262776
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
2 : Месторождения медно-вольфрам-молибденовых. – 1980. – 297с.
1262777
  Иванкин П.Ф. Рудные формации рудного Алтая / П.Ф. Иванкин. – Алма-Ата, 1961. – 286с.
1262778
  Панкратьев П.В. Рудные формации стратиформных свинцово-цинковых месторождений Узбекистана. / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент, 1981. – 254с.
1262779
  Дерябин Н.И. Рудные формации Украины / Н.И. Дерябин; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : ИГН НАНУ, 2006. – 306с. : ил. – ISBN 966-8684-28-1
1262780
   Рудные формации эндогенных месторождений. – Москва : Наука
Т. 2 : Формации эндогенных месторождений золота, колчеданов, свинца, цинка и ртути. – 1976. – 395с.
1262781
   Рудные формации эндогенных месторождений.. – М.
1. – 1976. – 343с.
1262782
   Рудные элементы в водах зоны гипергенеза месторождений Забайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 202с.
1262783
  Ляхович Т.Т. Рудные элементы в кварце из вертикального разреза гранитного массива : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 117-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1262784
   Рудня-Радовельська болотна дослідно-меліоративна станція. – Київ, 1928. – 23 с.
1262785
   Рудо-минеральное сырье СССР : сводный обзор по республикам и областям. – Москва : Гостип. им. К. Маркса Мособлполиграфа, 1933. – 119 с.
1262786
  Граховский С.И. Рудобельская республика : докум. повесть / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 360 с.
1262787
  Гоньшакова В.И. Рудовмещающие породы Алавердского района Северной Армении / В.И. Гоньшакова. – М., 1950. – 52с.
1262788
  Шевченко В.І. Рудовмісні метасоматити Микитівського рудного поля : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.І. Шевченко, Р.М. Багатаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються закономірності будови й поширення рудовмісних метасоматитів залежно від структурного типу рудних зон у центральній частині Микитівського ртутнорудного поля в Донбасі.
1262789
  Гродницкий Л.Л. Рудогенерирующие пегматитовые системы кольской части Беломорского пояса / Л.Л. Гродницкий. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 171с. – ISBN 5-7545-0470-5
1262790
  Синяков В.И. Рудогенетические модели магматических и пегматитовых месторождений : Учеб. пособие / В.И. Синяков; М-во высш.и сред. спец. обр.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 92 с. : Ил.
1262791
   Рудогенные геохимические аномалии.. – М., 1982. – 209с.
1262792
  Губин Л.И. Рудознатец Капустин / Л.И. Губин. – Донецк, 1970. – 108с.
1262793
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – М., 1976. – 416с.
1262794
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 415с.
1262795
   Рудознатцы ХХ века. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1262796
  Яновский В.М. Рудоконтролирующие структуры терригенных миогеосинклиналей. / В.М. Яновский. – М, 1990. – 244с.
1262797
  Науменко В.В. и др. Рудоконтролирующие факторы золото-полиметаллических и ртутных месторождений Советских Карпат / В.В.Науменко, А.Ф.Гончарук, Ю.М.Коптюх; АНУССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с. – Библиогр.: с.141-150
1262798
  Дерябин Н.И. Рудоконтролирующие флюидизитовые зоны / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 222с. : ил. – ISBN 966-8780-07-8
1262799
   Рудоконцентрирующие структуры Азии и их металлогения.. – М., 1983. – 193с.
1262800
  Тишков А.В. Рудольф Абель перед американским судом / А.В. Тишков. – Москва : Юридич.лит-ра, 1971. – 72 с.
1262801
  Дубинянский М. Рудольф Абель: без права быть собой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 42-61. – ISSN 1819-6268


  "Рудольф Іванович Абель", він же "Мартін Колінз", він же "Марк", він же "Еміль Голдфус" справжнє ім"я Вільям Генріхович Фішер - радянський шпигун, співробітник IV управліня НКВС, пізніше полковник КДБ. З 1948 року працював в США, в 1957 році був ...
1262802
   Рудольф Абрамов : [живопись] : Каталог выставки. – Москва : Об-ние худож. выст. и пропаганды изобр. искусства МОСХ РСФСР ; "Московская палитра", 1989. – [44] с. : илл.
1262803
   Рудольф Бергандер. Член Немецкой Академии искусств в Берлине (ГДР). Каталог выставки произведений. Живопись. Графика. – М, 1969. – 38с.
1262804
  Чеснокова С.А. Рудольф Гейденгайн / С.А. Чеснокова. – М, 1978. – 144с.
1262805
  Пэдфилд П. Рудольф Гесс - сподвижник Гитлера / П. Пэдфилд. – Смоленск : Русич, 1998. – 608с. – (Тирания). – ISBN 0-333-57970-4;5-88590-903-2
1262806
  Рудольф Грюттнер Рудольф Грюттнер ГДР : каталог выставки / Рудольф Грюттнер; Вступ. ст.: А. Бертрам. – Москва : Советский художник, 1987. – 32 с.
1262807
  Гумилевский Л.И. Рудольф Дизель / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1935. – 296с.
1262808
  Малацай І. Рудольф І Габсбург - імператор Священної Римської імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Історія династії Габсбургів є невід"ємною частиною історії Європи. Починаючи з ХІІІ ст. і закінчуючи початком ХХ ст. її представники перебували на чолі багатонаціональної імперії. Були часи злетів і падіння, однак ми не можемо заперечити особистісний ...
1262809
  Махун С. Рудольф ІІ Габсбург: в мире материй высоких и грез // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 110-121. – ISSN 1819-6268


  Родился Рудольф II 17 июля 1552 г. Вене в семье императора Максимилиана II Габсбурга и Марии Испанской, дочери императора Карла V. Это был брак кузенов - событие отнюдь не редкое в Средние века и Новое время. Мина замедленного действия, ...
1262810
  Стернин Г.Ю. Рудольф Казимирович Жуковский 1814-1886 / Г.Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
1262811
  Стюарт Отис Рудольф Нуриев. Вечное движение = Perpetual motion.The public and private lives of Rudolf Nureyev / Стюарт Отис; Пер. Т. Осиной. – Смоленск : Русич, 1998. – 432с. – (Человек - легенда). – ISBN 5-88590-870-2; 0-671-87539-6
1262812
   Рудольф Рудольфович Френц. – Ленинград, 1970. – 33с.
1262813
   Рудольф Хачатрян. Рисунок. – Москва, 1986. – 10с.
1262814
  Белый Андрей Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности : ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гете" / Андрей Белый. – Москва : Изд. "Дузовное знание", 1917. – VIII, 344 с. : черт.
1262815
  Сиваченко Г.М. Рудольф Яшик : Проблематика і поетика прози / Г.М. Сиваченко; Ан УРСР. Інститут літератури. – Київ : Наукова думка, 1981. – 116с. – (Літературознавство)
1262816
  Романенкова Ю.В. Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при Празькому художньому центрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-218
1262817
  Білоус Рудоман / Білоус, ГП. – Київ, 1992. – 477с.
1262818
  Федоровский Н.М. Рудоминеральное сырье в промышленности. / Н.М. Федоровский. – М., 1933. – 304с.
1262819
  Панов Б.С. Рудонафтогазоносність нового мінерагенічного поясу Євразії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Описано новий рудонафтогазоносний мінерагенічний пояс Євразії, який має планетарний масштаб та об"єднує на території СНД такі геологічні структури: Брестський прогин, Прип"ятський грабен, Дніпровсько-Донецьку западину, Донбас, прихований кряж ...
1262820
  Кривдік С.Г. Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 44-56 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1262821
   Рудоносность вулканогенных формаций.. – М., 1963. – 75с.
1262822
  Бунин Г.Г. Рудоносность Горного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бунин Г. Г.; АН СССР, Даг. филиал Ин-т геологии АН АзССР, Ин-т геологии им. Губкина. – Михачкала, 1962. – 27л.
1262823
   Рудоносность гранитоидов Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита / Е.М. Шеремет, Б.С. Панов, А.С. Михайлова, В.К. Ильницкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 71-76 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основе распределения редких и редкоземельных элементов в сиенитах, граносиенитах, гранитах и их метасоматически измененных разностях Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита (УЩ) делается вывод об отсутствии генетической связи с ним ...
1262824
   Рудоносность докембрия КМА. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
1262825
   Рудоносность и геологические формации структур земной коры. – Ленинград : Недра, 1981. – 423с.
1262826
  Максимович В.Л. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбаса : Автореф. дис... канд. геол.-минерал.наук / Максимович В.Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 17 с.
1262827
  Максимович В.Д. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбасса : Дис... канд.геолого-минералогич.наук: / Максимович В.Д.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1960. – 240л. – Бібліогр.:л.225-236
1262828
   Рудоносность континентальных вулканических поясов. – М., 1982. – 256с.
1262829
   Рудоносность магматических ассоциаций.. – М., 1988. – 230с.
1262830
   Рудоносность орогенных структур Срединного Тянь-Шаня. – М., 1985. – 150с.
1262831
   Рудоносность осадочных комплексов.. – Л., 1989. – 217с.
1262832
   Рудоносность осадочных пород. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1262833
   Рудоносность Русской платформы.. – М., 1965. – 221с.
1262834
  Страхов Л.Г. Рудоносные вулканические аппараты юга Сибирской платформы / Л.Г. Страхов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 117с.
1262835
   Рудоносные и рудные формации Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 157с.
1262836
  Михайлов Б.М. Рудоносные коры выветривания / Б.М. Михайлов. – Ленинград : Недра, 1986. – 236с.
1262837
  Бугельский Ю.Ю. Рудоносные коры выветривания влажных тропиков / Ю.Ю. Бугельский. – Москва : Наука, 1979. – 286с.
1262838
   Рудоносные коры выветривания.. – М., 1974. – 357с.
1262839
   Рудоносные метасоматиты Урала.. – Свердловск, 1980. – 125с.
1262840
  Грязнов О.Н. Рудоносные метасоматические формации складчатых поясов / О.Н. Грязнов. – Москва : Недра, 1992. – 252с.
1262841
  Щербань И.П. Рудоносные околожильные метасаматиты / И.П. Щербань. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с.
1262842
   Рудоносные орогенные структуры.. – М., 1981. – 232с.
1262843
  Дерябин Н.И. Рудоносные площади / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-2944-60-0
1262844
  Уиссер Е.Х. Рудоносные районы кордильер и их связь с региональными структурами / Е.Х. Уиссер. – М., 1960. – 18с.
1262845
  Степанов В.В. Рудоносные структуры геотектоногенов Казахстана. / В.В. Степанов. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1262846
   Рудоносные структуры докембрия.. – М., 1982. – 198с.
1262847
  Казанский В.И. Рудоносные тектонические структуры активизированных областей / В.И. Казанский. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
1262848
   Рудоносные формации докембрия и палеозоя западного складчатого обрамления Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1262849
   Рудоносные формации кор выветривания Сибири.. – М., 1985. – 168с.
1262850
   Рудоносный карст Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 169с.
1262851
  Дерябин Н.И. Рудообразование / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : LATaK, 2007. – 332с. : ил. – ISBN 966-2944-13-6
1262852
   Рудообразование и генетические модели эндогенных рудных формаций: Сб. ст.. – Новосибирск, 1988. – 343с.
1262853
   Рудообразование и его свзяь с магматизмом. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
1262854
   Рудообразование и металлогения. – Киев : Наукова думка, 1971. – 184с.
1262855
   Рудообразование и металлогения: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 315с.
1262856
  Шевченко О.Е. Рудообразование ранних стадий литогенеза / О.Е. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 144с. / АН УССР, ин-т геохимии и физики минералов, отд.металлогении
1262857
   Рудообразующая среда по включениям в менералах. – Москва : Наука, 1972. – 236с.
1262858
  Сатпаева Т.А. Рудообразующие минералы Джезказганского месторождения / Т.А. Сатпаева. – Алма-Ата, 1949. – 138с.
1262859
   Рудообразующие процессы и системы.. – М., 1989. – 224с.
1262860
  Некрасова Р.А. Рудообразующие редкоземельные системы / Р.А. Некрасова. – Москва : Наука, 1991. – 220с.
1262861
  Рейф Ф.Г. Рудообразующий потенциал гранитов и условия его реализиации / Ф.Г. Рейф. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1262862
  Албул С.П. Рудопоисковая гидрогеохимия / С.П. Албул ; Ун-т дружбы народов, Каф. геологии. – Москва, 1969. – 344 с.
1262863
   Рудопрояви самородної міді Волині - типовий приклад металогенічного потенціалу платобазальтів / Мисяк, і., Л. Скакун, В. Мельничук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1262864
  Борисенко Л.Ф. Руды ванадия / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1983. – 150с.
1262865
  Финашин В.К. Руды и околорудные породы некоторых месторждений олова и вольфрама северного Сихотэ-Алиня : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Финашин В.К. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1959. – 25 с.
1262866
  Яншин А.Л. Руды плодородия / А.Л. Яншин, М.А. Жарков. – М., 1985. – 159с.
1262867
  Соболевский В.И. Руды редких элементов / В.И. Соболевский. – М, 1932. – 96с.
1262868
   Руды сульфидно-касситеритовых месторождений -- перспективный источник комплексного сырья. – М., 1983. – 94с.
1262869
  Константинов М.М. Руды сурьмы, мышьяка, ртути, висмута, где и как их искать / М.М. Константинов. – М.-Л., 1941. – 38с.
1262870
  Бублейников Ф.Д. Руды черных металлов в СССР. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1930. – 40с.
1262871
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1980) Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - доцент, з 2001 р. - професор кафедри слов"янської філології КНУТШ
1262872
   Рудяков Павло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1262873
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X
1262874
  Паньків З.П. Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся / З.П. Паньків, О.Р. Ілясевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 113-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1262875
   Рудько Галина Юріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367-368 : фото
1262876
   Рудько Георгій Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414-415. – ISBN 978-966-439-754-1
1262877
   Рудько Світлана Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 59
1262878
  Свірський О. Рудько. / О. Свірський. – К., 1929. – 280с.
1262879
  Ильин М.А. Ружейно-спортивная охота / М.А. Ильин, В.А. Панов. – М., 1958. – 79с.
1262880
  Ярмолюк М.Я. Ружі пливуть за водою : оповідання / Микола Ярмолюк. – Київ : Молодь, 1973. – 120 с. – (Перша книга прозаїка)
1262881
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1963. – 182с.
1262882
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1969. – 176с.
1262883
   Рузвельт велик, и дело его живет // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 22-29. – ISSN 0130-1640
1262884
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – Москва
1. – 1958. – 679 с.
1262885
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – М
2. – 1958. – 679с.
1262886
  Гончар Б.М. Рузвельт Теодор // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 429-430. – ISBN 966-316-045-4
1262887
  Ундасынов И.Н. Рузвельт, Черчиль и второй фронт / И.Н. Ундасынов. – М., 1965. – 136с.
1262888
  Финн К.Я. Рузовский лес / К.Я. Финн. – Москва-Л., 1942. – 74с.
1262889
  Артамонов М.Д. Рузский край / Артамонов М.Д., Моченов К.А. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 168 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 166-167
1262890
  Артамонов М.Д. Рузский край / М.Д. Артамонов. – Москва, 1978. – 168с.
1262891
  Старицкий М. Руина : Исторический роман конца 17 века / М. Старицкий. – Київ : Дніпро, 2001. – 464с. – Шифр дубл.8утСтар( доп ст.). – ISBN 966-578-017-4
1262892
  Старицкий М.П. Руина : исторический роман конца 17 века / Михайло Старицкий. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4248-4
1262893
  Апушкин В.А. Руины : образы былой жизни в Польше / Вл. Апушкин. – Петроград : Типография Суворина, 1917. – 151 с.
1262894
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Беларусь, 1971. – 336 с.
1262895
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 367 с.
1262896
  Новиков И. Руины стреляют в упор : документальная повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 430 с.
1262897
  Старицький М.П. Руїна : історична проза / Михайло Старицький ; [ упоряд., передмова, переклад з рос. мови, комент., та прим. О.В. Ковалевського ]. – Харків : Факт, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-637-631-5
1262898
   Руїна : [прозові твори, іст. дослідж., докум. матеріали] / [упоряд. і передм. О.І. Гуржія]. – Харків : Видавництво гуманітарної літератури, 2015. – 429, [3] с. : іл. – Бібліогр. у комент. та прим.: с. 403-430. – ISBN 978-966-1572-10-1
1262899
  Калінчик М. Руїна агронауки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 10-11


  Як селекціонерів Національної Академії Наук України лишили...землі.
1262900
  Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) / Тетяна Яковлева. – Київ : Основи, 2003. – 644с. – ISBN 966-500-099-3
1262901
  Могильницька Г. Руїна держави й руїна душі.(Драма Лесі Українки "Бояриня") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0130-5263
1262902
   Руїна заводу й міста. Вип. 3 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 177-202
1262903
  Зеркаль С. Руїна козацько-селянської України в 1648-1764-1802 роках : (Студія політично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в 17-18 ст.) / С. Зеркаль. – Hовий Йорк, 1968. – 250 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; Чис. 11)
1262904
  Горлач Л. Руїна, або Життя і трагедія Івана Мазепи : Історичий роман у віршах / Леонід Горлач. – Київ, 2004. – 256 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-78-7
1262905
  Старицький М.П. Руїна. Облога Буші : Романи / М.П. Старицький. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 280с. – (Укр.історичний роман). – ISBN 5-7707-6286-1
1262906
  Черкашина-Губаренко Руїни перетворилися на...культурний символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 144). – С. 7


  Автор LvivcMozArt відома диригентка Оксана Линів разом із командою влаштувала свято високого мистецтва.
1262907
  Дзюба О. Руїни, за якими сумують караїми // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)
1262908
  Щербак В.О. Руйнація ідеологічних засад державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 4-9. – ISSN 1996-5931
1262909
  Сідак Л.М. Руйнація особистості як ознака сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 64-68
1262910
  Пояркова Т.К. Руйнація режиму Януковича крізь призму "кризового синдрому модернізації" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 22-33. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1262911
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1262912
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1262913
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1262914
  Борисенко М. Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1959-х роках // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 7-17. – ISSN 0130-6936
1262915
  Іллєнко Ю.Г. Руйнація українського кінематографа: закулісні режисери та виконавці ( з погляду кінорежисера) // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 64-76. – ISBN 966-608-439-2
1262916
  Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "У сучасному світі запорукою побудови конкурентоспроможної та зростаючої економіки є розвиток науки й інновацій, які вважаються стратегічним ресурсом держави. Для урядів багатьох країн розвиток економіки, що базується на знаннях, та стимулювання ...
1262917
  Кабанець Є.П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 81-97. – ISSN 0130-5247
1262918
  Калантаєвська Г.П. Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол" / Г.П. Калантаєвська, А.С. Дєдова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2077-804X
1262919
  Шевченко Н. Руйнівні психологічні процеси у постімперскому суспілстві / Н. Шевченко, Д. Нестеров // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 58-65. – ISSN 1810-2131
1262920
  Савченко О.В. Руйнування алюмінієвих сплавів в умовах циклічного навантаження з перевантаженнями : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.09 / Савченко О. В.; НТУУ "КПИ". – К., 1996. – 15л.
1262921
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : Історичне оповідання / О. Островський. – 2-е випр. вид. – Золотоноша, 1918. – 32 с.
1262922
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 32 с. – (історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8518-7
1262923
  Терентьєв О.М. Руйнування гірських порід вибухо-механічним способом // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1262924
  Лабінський К.М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.04 / Лабінський Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1262925
  Виноградова О.П. Руйнування гірських порід інструментом з функціональними елементами із композиційних алмазовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Виноградова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1262926
  Кириченко О.Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кириченко Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1262927
  Гребенюк Сергій Миколайович Руйнування еластомерів в умовах в"язкопружного нелінійного деформування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Гребенюк С.М.; Запорізький держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.
1262928
  Франків Д.М. Руйнування Єрусалимського Храму – як історичне вираження богословських змін в єврейському праві // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 105-113. – ISSN 2663-0265
1262929
  Пожидаєва І.В. Руйнування концепту інтимність в жанре блогів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 500-504
1262930
  Клименко О.А. Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 52-59
1262931
  Процюк С. Руйнування ляльки : роман / Степан Процюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 277, [2] с. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-966-2151-58-9
1262932
  Рославець О.М. Руйнування образу / О.М. Рославець. – К., 1974. – 143с.
1262933
  Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес? // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-299


  В даній статті досліджуються основні гіпотези руйнування озонового шару як природного так і антропогенного характеру. Приводиться пояснення механізму дії розглянутих гіпотез та аргументи, що говорять на користь кожної з них. Висловлюється припущення ...
1262934
  Конча С. Руйнування самоврядних традицій українців за російського панування / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-640-241-1
1262935
  Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 0235-3490
1262936
  Добіжа В.В. Руйнування церковних цінностей Поділля внаслідок проведення державної політики Радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 15-30. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1262937
  Штонда І.В. Руйнування як культурна константа // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 97-105


  Досліджується феномен деструкції в космологічних та есхатологічних міфах як об"єктивний процес.
1262938
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 570, [6] с. – Бібліогр.: с. 543-563. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1689707 напис: Допитливим читачям НБ ім. М. Максимовича, що цікавляться правдивою історією рідної землі, з повагою - автор. Підпис. 19.09.2014. Оболонь.
1262939
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полем. нотатки до укр.-рос. історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 570, [6] с. : табл. – Бібліогр.: с. 544-561 та в підрядк. прим. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1714636 напис: Вельмишановним читачам Наукової бібліотеки КНУ імені Тараса Шевченка на допомогу у вивченні правдивої історії рідної землі. З побажанням успіхів - автор. Підпис. 17.07.17
1262940
  Гримська М.І. Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 41-47. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896


  Охарактеризовано специфіку функціонування крайніх правих політичних організацій та партій у Франції у перші післявоєнні десятиліття. Наголошено на необхідності розширити спектр наукового дослідження крайніх правих у Франції та відійти від практики ...
1262941
  Трінчій В. Рука Аполлона - рука Діоніса // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 21-25


  Творчість Петра Мідянки і Олега Лишеги.
1262942
  Петров Василий Рука Богословля или наука изъяснения о Пасхалии ... сочиненная священником Васильем Петровым. – Москва : В типографии компании типографической, 1787
1262943
  Гринер В.С. Рука в руке / В.С. Гринер. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
1262944
  Вагабзаде Б. Рука в руке : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде; перевод. – Баку : Гянджлик, 1981. – 128 с.
1262945
  Бабаева Дина Рука вечности / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 58-65 : фото
1262946
  Адылбеков Т. Рука волшебника : о К. Мирзарахимове / Т. Адылбеков ; М-во культуры УзССР, Респ. дом нар. творчества. – Ташкент : Художественная литература, 1967. – 26 с., [7] л. ил. : ил.
1262947
  Неправська Наталія Рука допомоги від братнього народу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1262948
   Рука Дракулы. – М, 1992. – 399с.
1262949
  Морозов В.Ф. Рука друга / В.Ф. Морозов. – М., 1959. – 84с.
1262950
   Рука друга. – М, 1973. – 608с.
1262951
   Рука друга : Вологда-Боршод. – Архангельск, 1989. – 172с.
1262952
  Сидоров В.С. Рука дьявола / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1975. – 175с.
1262953
  Мешкова Е.Л. Рука и сердце брата / Е.Л. Мешкова. – Киев, 1971. – 150 с.
1262954
   Рука и сердце друга. – Калинин, 1962. – 68с.
1262955
  Юрьев З.Ю. Рука Кассандры. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1970. – 286с.
1262956
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 46с.
1262957
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1987. – 46с.
1262958
  Шебаршин Л.В. Рука Москвы: записки нач. сов. разведки. / Л.В. Шебаршин. – Киев : Стодола, 1993. – 299 с.
1262959
  Эмин Г. Рука моя уйдет... : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. А.Гамбарян. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1262960
  Теллес Л.Ф. Рука на плече / Л.Ф. Теллес. – Москва, 1986. – 157с.
1262961
  Фагундес Т.Л. Рука на плече. / Т.Л. Фагундес. – М., 1986. – 152с.
1262962
  Пестушко Валерий Рука на пульсе планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50
1262963
  Селеленис Э. Рука на сердце : стихи / Эдуардас Селеленис ; пер. с лит. А.Балина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
1262964
  Суворов И.Ф. Рука об руку с рабочими. / И.Ф. Суворов. – М., 1976. – 175с.
1262965
  Тетерук И.Н. Рука об руку с рабселькорами / И.Н. Тетерук. – М, 1962. – 71с.
1262966
  Десятерик В.И. Рука об руку, как единомышленники / В.И. Десятерик, А.Г. Латышев. – Москва, 1970. – 208с.
1262967
  Баженов Б.Н. Рука рабочего друга / Б.Н. Баженов. – Запорожье : Книжное издательство, 1962. – 64 с.
1262968
  Шубин Нил Рука рыбы : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 116-120 : Фото
1262969
  Вольвач П. Рука, зігнута в лікті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)


  Пам"яті Миколи Холодного.
1262970
  Генри О. Рука, которая терзает весь мир : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 0131-2332
1262971
  Пагутяк Г. Рукави, вологі від Роси // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.3-39
1262972
  Згарський Є. Рукавичка : повисть Евгения Згарского. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 48 с. – Конволют. - Переплетено з: - Обкладанка та тит. стор. конволюту рос. мовою стар. орф. - Тект видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Библиотека для рускои молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; Вып. 68, т. 129, рік 17)
1262973
  Перехрестенко О.В. Рукавна резекція шлунка та біліопанкреатичне шунтування в модифікації Hess-Marceau в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Перехрестенко Олександр Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 55 назв
1262974
   Рукадов Михаил Захарьевич. Выставка произведений. Москва. 1979.. – М., 1979. – 24с.
1262975
  Дистель Александр Руками не двигать : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 80-85 : Фото
1262976
  Микитчук В.И. Руками сельского умельца. / В.И. Микитчук, В.Е. Лепа. – К., 1989. – 176с.
1262977
  Цигаль В.Е. Руками художника / В.Е. Цигаль. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 17, [2], 39, [4] с.
1262978
  Маринкович Р. Руке: Приповетке. / Р. Маринкович. – 2-е изд. – Београд, 1964. – 291с.
1262979
  Кавецька Марина Руки - візитка сучасної людини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 42 : Фото
1262980
  Домнин А.М. Руки / А.М. Домнин. – Пермь, 1966. – 51с.
1262981
  Артамонов Р.А. Руки : стихи / Ростислав Артамонович ; худож. Л. Зубарева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 71 с. : ил.
1262982
  Зинкэ Х. Руки вверх! / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1970. – 40с.
1262983
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1972. – 429с.
1262984
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Moscow, 1980. – 387 с.
1262985
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – М., 1989. – 269с.
1262986
  Фаиз А.Ф. Руки ветра / А.Ф. Фаиз. – М, 1960. – 134с.
1262987
  Мариенгоф А.Б. Руки галстуком / А.Б. Мариенгоф, 1920. – 15с.
1262988
  Долматовский Е.А. Руки Гевары / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 128с.
1262989
  Бойко В.Г. Руки зайняті! / В.Г. Бойко. – Київ, 1989. – 55с.
1262990
  Мельник О Руки золоті / О Мельник, . – К., 1958. – 200с.
1262991
  Теннов В.П. Руки золотые / В.П. Теннов. – М., 1956. – 120с.
1262992
   Руки золотые. – Х, 1965. – 48с.
1262993
  Гамарра Пьер Руки людей / Гамарра Пьер. – Москва, 1959. – 91с.
1262994
  Антошкин Е.А. Руки матери : стихотворения / Евгений Антошкин ; [худож. С.И. Брынза]. – Москва : Совецкая Россия, 1985. – 143 с. : ил.
1262995
  Скрыган Я. Руки на кленовом листе : рассказы, эссе / Я. Скрыган; Янка Скриган пер. с белорус. – Минск : Юнацтва, 1985. – 238 с.
1262996
  М"ястківський А.П. Руки над колосками : вірші / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 121 с.
1262997
  Зубарев П.М. Руки пахнут хлебом / П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1982. – 316с.
1262998
   Руки рабочие. – М, 1979. – 383с.
1262999
  Ключников Ю. Руки Рахманинова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 0130-7045
1263000
  Сирге Р.И. Руки труженника : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 126 с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,