Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1261001
  Щур С.А. "...Руйнівна сила радикалів; я в неї починаю вірити". Проблема насилля в оцінці О. Кістяківського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72


  У статті розглянуто позицію професора Київського університету Олександра Кістяківського щодо проблеми поширення насилля в політичному житті Російської імперії у 70-х рр. XIX ст.
1261002
   "Росток Рекордз": Главное - это качественно и в срок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 25 : фото
1261003
   "РОСЮГКУРОРТ": море зовет! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 49 : Фото
1261004
   "РОСЮГКУРОРТ": новые направления и лучшие цены : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 55 : Фото
1261005
  Минутко И.А. "Рот фронт!": Тельман / И.А. Минутко. – М., 1987. – 205с.
1261006
  Самаєва Ю. "Роттердам-крест" Порошенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 1-2


  "Ситуація у ДТЕК була до банкрутства серйозною. За інформацією DT.UA, ще 2014-го Порошенко, Коломойський, Григоришин і Суркіси дійшли єдиної думки - ДТЕК "іде на розбирання". План було затверджено, але вже 2015-го Петро Олексійович почав ухилятися і ...
1261007
  Медяков А. "Ру Ку", Или образ русских на немецких открытках Первой мировой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-87. – ISSN 0235-7089
1261008
  Редчиць І. "Рубаї". Омару Хаяму : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 100-106. – ISSN 0208-0710
1261009
  Бобровник І.І. "Рубайат Омара Хаяма" Едварда Фітцджеральда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 49-54


  Невідповідності між перекладами та оригінальною поезією завжди були серйозною проблемою для перекладача. У статті розглянуто особливості творчості перського поета Омара Хайяма, історія перекладів його віршів у Європі. Особливу увагу зосереджено на ...
1261010
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 1)
Вып. 1 : В. мечтах / В. Муйжель ; Чужак / Б. Верхоустинский ; Химеры / Ю. Слезкин ; День Чагиных / А. Свирский ; Гомсин-камень / В. Брусянин ; Поэма / Н. Вербов. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1261011
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 2)
Вып. 2 : Дуэт : рассказ Скитальца-Петрова ; Пограничники : рассказ А. Свирского. – 1914. – [4], 101-174 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"


  Авт.: Скитальц-Петров Степан Гаврилович (1869-1941) Свирский Алексей Иванович (1865-1942)
1261012
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 3)
Вып. 3 : Обломок / Кармен ; День Чагиных / А.И. Свирский ; Так надо / А. Вознесенский ; Сходство/ Бор. Лазаревкий ; Стихотворения А. Рославлева, Л. Андрусова и др. – 1914. – 96 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1261013
   "Рубикон". – Санкт-Петербург. – (Альманахи журнала "Рубикон" ; Альманах 4)
Вып. 4 : Баядерка / С. Кондурушкин ; Мурмыло / Н. Архипов ; Во тьме / А.И. Свирский. – 1914. – 96-175 с. – Бесплатное приложение к журн. "Рубикон"
1261014
  Лавочкіна С. "Рубіни завбільшки з горох " // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 90-92. – ISSN 0208-0710
1261015
  Галицька С. "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки / С. Галицька, К. Лобузіна, В. Якушко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання розроблення та впровадження змін і доповнень до підрозділів "Рубрикатора НБУВ". Досід бібліотеки.
1261016
  Сербін Олег "Рубрикатор НБУВ": історія започаткування та структурний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Створення бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою, які б відображали всю повноту змістовного розмаїття інформаційних потоків - завдання нагальне, з огляду на безперервність систематизаиійних процесів та професійних потреб ...
1261017
  Емельяников С.П. "Ругон-Маккары" Э.Золя / С. Емельяников. – Москва : Художественная литература, 1965. – 135 с.
1261018
  Данилов В.В. "Рудин" И.С. Тургенева и Крымская война. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1912. – 22 с. – Отд. оттиск из : Русск. филологич. вестник
1261019
  Липківський К. "Руїна відійшла - народ живе" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 липня (№ 121). – С. 9


  Спадщина Митрополита Василя Липківського є невмирущою.
1261020
  Чухліб Т. "Руїна" як історичний та історіографічний термін: проблема різночитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування в українській та російській історичній науці терміну "Руїна". Стверджуються, що даний популярний термін не зовсім відповідає історичним реаліям другої половини XVII ст. та має неоднозначне трактування в ...
1261021
  Мурселас Костас [Руде фарбоване волосся : роман / Костас Мурселас. – 39-е вид. – Афіни : Кедрос, 1989. – 493 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0254-Х
1261022
  Рязанцев А.А. Р--Т--Х диафрагмы состояния систем: "Иодид висмута--сульфид висмута" и "Иодид сврьмы-- сульфат сурьмы" : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанцев А. А.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1969. – 15л.
1261023
  Левинский Ю.В. р-Т-х-диаграммы состояния двухкомпонентных систем / Ю.В. Левинский. – Москва, 1982. – 112 с.
1261024
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы двухкомпонентных систем / В.П. Зломанов. – М., 1980. – 151с.
1261025
  Зломанов В.П. Р-Т-х диаграммы состояния систем металл-халькоген / В.П. Зломанов, А.В. Новоселова. – М., 1987. – 207с.
1261026
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 116с.
1261027
   Р-технология программирования. – К, 1983. – 204с.
1261028
  Крупська Н.К. Ростіть комуністами / Н.К. Крупська. – Київ : Молодь, 1972. – 134 с. – Мініатюрне видання
1261029
  Нехода І.І. Ростіть щасливо / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 87с.
1261030
  Потапов Н.И. Ростки / Н.И. Потапов, Н.В. Периг. – Львов, 1981. – 46с.
1261031
   Ростки нового , коммунистического. – М, 1961. – 64с.
1261032
  Дунин М.С. Ростковый картофель / М.С. Дунин. – М.
1. – 1947. – 36с.
1261033
  Титов А.А. Ростов-Великий : (Историческое обозрение). С видом соборной колокольни. – И.А. Вахрампева. – Москва : Русская типо-литография, 1884. – 51 с.
1261034
  Ребайн Я.А. Ростов-на-Дону / Я.А. Ребайн. – Москва, 1950. – 47 с.
1261035
  Марков С.М. Ростов-на-Дону / С.М. Марков. – Ростов-на-Дону, 1964. – 93с.
1261036
  Терещенко А.Г. Ростов-на-Дону : Путеводитель / А.Г. Терещенко, В.А. Куприянова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 104с.
1261037
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
1261038
   Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 1979. – 320с.
1261039
   Ростов-Ярославский : путеводитель. – Ярославль, 1957. – 187с.
1261040
  Безсонов С.В. Ростов Великий / С.В. Безсонов. – Москва, 1945. – 93 с.
1261041
   Ростов Великий. – Москва, 1971. – 168 с.
1261042
   Ростов Великий : сокровищница Ростово-Ярославского музея-заповедника. – М, 1986. – 127с.
1261043
  Суздальцев М.А. Ростов Великий. / М.А. Суздальцев. – М., 1970. – 23с.
1261044
  Шамурин Ю. Ростов Великий. Троице-Сергиева лавра / Юрий Шамурин. – Москва : Т-во "Образование", 1913. – 82 с., [1] л. фронт. (ил.), [29] л. ил. ил.
1261045
  Иванов В.Н. Ростов Великий. Углич / В.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 232 с.
1261046
  Эдинг Б.Н. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины / Б.Н. Эдинг. – Москва, 1914. – 199 с.
1261047
   Ростов во второй пятилетке 1933-1937 : (материалы предварительной проработки второй пятилетки). – [Ростов-на-Дону] : Горсовет, 1932. – 103 с. – (пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1261048
  Захарьянц Г.Н. Ростов на-Дону / Г.Н. Захарьянц, Г.А. Иноземцев, П.В. Семернин. – Ростов -на-Дону : Росиздат, 1949. – 380с.
1261049
  Ребайн Я.А. Ростов шагает в будущее / Я.А. Ребайн. – Ростов н/Д, 1968. – 111 с.
1261050
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1261051
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1958. – 128с.
1261052
  Ковалев И.А. Ростов Ярославский / И.А. Ковалев. – М, 1970. – 144с.
1261053
  Тюнина М.Н. Ростов Ярославский / М.Н. Тюнина. – Ярославль, 1979. – 237с.
1261054
  Иванов В.Н. Ростов. Углич / В.Н. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
1261055
   Ростова активність складових біосорину при використанні відварів лікарських рослин / Т. Фурзікова, І. Сорокулова, В. Лутченко, А. Путніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В дослідах in vitro показано вплив відварів лікарських рослин на ріст та розвиток штамів Bacillus subtilis УКМ В-5007 та Bacillus licheniformis УКМ В-5514 які є складовими біоспорину. Продемонстровано, що жоден з фітовідварів не пригнічував росту ...
1261056
  Холодний М.Г. Ростова реакія на світло і фототропізм / М.Г. Холодний. – 97-100с.
1261057
  Мазур А.Ю. Ростові процеси та забезпеченість деревних рослин поживними речовинами в різних екологічних умовах зростання / А.Ю. Мазур, В.М. Гришко, М.Я. Шевцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Вивчено ростові процеси у Betula pendula Roth, Salix babylonica L., Catalpa speciosa Warder ex Engelm i Acer saccharinum L. за різних умов.
1261058
  Даценко О.І. Ростові та функціональні характеристики культури Chlamydomonas actinochloris за наявності поверхневої бензинової плівки / О.І. Даценко, М.А. Березовська, О.О. Григор"єва // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2012. – Т. 48, № 1. – С. 78-85. – ISSN 0375-8990
1261059
   Ростово-Суздальская живопись XII-XVI веков. – Москва, 1970. – 182с.
1261060
   Ростово-Суздальская школа живописи. – Москва, 1967. – 131с.
1261061
  Холодный Н.Г. Ростовое вещество в кармине / Н.Г. Холодный, 1938. – 346-351с. – Отд. оттиск
1261062
  Катунский В.М. Ростовое вещество и формативное действие света на вегетацию растений. / В.М. Катунский, 1936. – 235-238с.
1261063
  Глянько З.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за коммунистическое воспитание масс в годы 3-й сталинской пятилетки (1938-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Глянько З.Ф.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 18 с.
1261064
  Емельяненко Алексей Петрович Ростовская областная партийная организация в борьбе за осуществление партийного контроля хазяйственной деятельности (1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельяненко Алексей Петрович; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 20л.
1261065
  Котов И.Ф. Ростовская областная партийная организация в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся. / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 44с.
1261066
   Ростовская область .Административно-территориальное деление на 1 января 1968. – Ростов н/Д, 1968. – 248с.
1261067
   Ростовская область за 40 лет. – Ростов н/Д, 1957. – 289с.
1261068
  Корчин М.Н. Ростовская стачка 1902 года и деятельность Донкома РСДРП. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1952. – 48с.
1261069
   Ростовские эмали = Rostov enamels : [фотоальбом] / авт. фот. И.И. Ситин ; сост. и авт. текста А.Е. Зайцев. – Москва : Планета, 1988. – 2 блока (121, [6], 123, [5]) с. встреч. паг. : цв. ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-85250-016-X
1261070
   Ростовский государственный драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1261071
   Ростовский государственный драматический театр имени Миаксима Горького. – Ростов, 1968. – 55с.
1261072
   Ростовский государственный университет - народному хозяйству. – Ростов, 1986. – 78с.
1261073
   Ростовский государственный университет (1915-1985). – Ростов, 1985. – 221с.
1261074
   Ростовский драматический театр имени Максима Горького. – Ростов, 1935. – 108с.
1261075
   Ростовский Кремль. – Москва, 1967. – 15 с.
1261076
  Кривоносов В.Т. Ростовский музей-заповедник / В.Т. Кривоносов. – Ярославль, 1985. – 190 с.
1261077
  Данилов А.Г. Ростовский период в истории Варшавского университета (1915-1917 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 86-97. – ISSN 0042-8779
1261078
  Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии : историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда / А.А. Титов. – Москва : В Синодальной Типографии, 1885. – IX, 630 с.
1261079
   Ростовско-Суздальское княжество. – Петроград : Издание Училищ. при Святейшем синоде совета, 1914. – 48 с. : ил. – (О былом на святой Руси)
1261080
  Короткий В.А. Ростовцев Яків Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 75. – ISBN 966-06-0393-2
1261081
  Медовой А.И. Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии. / А.И. Медовой. – М, 1961. – 200с.
1261082
  Симонов В.Д. Ростовые вещества - химическое средство борьбы с сорняками / В.Д. Симонов. – Уфа, 1951. – 36с.
1261083
  Ракитин Ю.В. Ростовые вещества и их применение в растениеводстве. / Ю.В. Ракитин. – М, 1948. – 31с.
1261084
   Ростовые вещества и рост растений. – Калинин
Вып.3. – 1974. – 81с.
1261085
  Зединг Г. Ростовые вещества растений / Г. Зединг. – Москва, 1955. – 388с.
1261086
  Гудриниеце Э.Ю. Ростовые вещи с конденсированными ядрами : Автореф... канд. хим.наук: / Гудриниеце Э.Ю.; Латвийский гос. ун-т. Хим. фак. – Рига, 1951. – 10л.
1261087
  Бойсен-Иенсен Ростовые гормоны растений / Бойсен-Иенсен. – Москва-Ленинград, 1938. – 252с.
1261088
  Миклашевская Н.Н. Ростовые процессы у детей и подростков. / Н.Н. Миклашевская. – М., 1988. – 184с.
1261089
  Иванова Е.Л. Росток / Е.Л. Иванова. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1976. – 61с.
1261090
  Кныш Г. Росток. / Г. Кныш. – М., 1989. – 383с.
1261091
  Шамрай Ю. Ростом не вышли. Развитие экономики тормозит низкая конкуренция. / интервью взял Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  У седьмой по счету книги, которую пишет профессор Юрий Шамрай, заместитель заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, название уже есть, и весьма внушительное: “Создание конкурентоспособного государства”. Речь идет о России, ее экономическом ...
1261092
  Гапочка И.М. Ростом с гору Вашингтон / И.М. Гапочка, В.Н. Грибачев. – М., 1987. – 187с.
1261093
  Шницлер И. Ростопчин и Кутузов : Россия в 1812 году / И. Шницлер ; Пер. с предисл. и примеч. А. Ельницкого. – Санкт-Петербург : Лит.-науч. кн-во, 1912. – 237 с.
1261094
  Картавов П.А. Ростопчинские афиши / собрал и издал П.А. Картавов. – Санкт-Петербург : [Изд. П.А. Катавова], 1904. – XVI, 3-80, [1] с. : портр. Федора Ростопчина в тексте. – (Летучие листки 1812 года)


  Растопчин, Федор Васильевич
1261095
  Бернаскони Е. Ростропович создает свой архив в Петербурге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.43-44. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
1261096
  Сливинский Г.Г. Ростстимулирующая активность веществ и их влияние на ионный гомеостаз клеток. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Сливинский Г.Г.; Всес.науч-исслед.ин-т.по биол.испытания хим.соедин. – Купавна, 1976. – 19л.
1261097
  Курочкин М.А. Росту рядов партии - постоянное внимание / М.А. Курочкин. – Л, 1968. – 30с.
1261098
  Богданова Светлана Ростуризм готов помочь : Но ждет инициативы от турбизнеса. Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46 : Фото
1261099
  Фольварочний В.І. Ростуть сини / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1967. – 23с.
1261100
  Негода М.Т. Ростуть сини. / М.Т. Негода. – К., 1955. – 96с.
1261101
  Алєксандрова О.В. Росцелін Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 284. – ISBN 966-316-069-1
1261102
  Рыбченко Л.В. Росчерком пера Кузьма Николаевич Деревянко вошел в историю // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 42-44
1261103
  Садовой Г.С. Росчет триодных генраторов СВЧ. / Г.С. Садовой. – Новосибирск, 1977. – 103с.
1261104
  Смоляков С.А. Росы на травах / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1965. – 136с.
1261105
  Володин Г.Г. Росынька / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1979. – 111с.
1261106
   РОСЮГКУРОРТ: с новым именем к новым горизонтам : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 49 : Фото
1261107
  Гуменюк В.І. Росянистик / В.І. Гуменюк. – К., 1986. – 95с.
1261108
  Красавин Ю.П. Росяница / Ю.П. Красавин. – Л., 1985. – 118с.
1261109
  Коваль Г.П. Росяниця : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 127 с.
1261110
  Петренко Микола Росяні вруна : Поезії / Петренко Микола. – Львів : Каменяр, 1964. – 32 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
1261111
  Околітенко Н. Рось-Марія : Фрагменти роману // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-71. – ISSN 0130-321Х
1261112
  Околітенко Н. Рось-Марія : фрагменти роману // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-43. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №9-10, 2006.
1261113
  Чередниченко Д.С. Рось / Д.С. Чередниченко. – К., 1985. – 148 с.
1261114
  Желєзняк І.М. Рось і етнолінгвістичні процеси Середньопаддінпрянського Правобережжя / І.М. Желєзняк. – К, 1987. – 204с.
1261115
  Головащук С.І. Росьйсько- український геологічний словник / С.І. Головащук, І.Л. Соколовський. – К., 1959. – 280с.
1261116
  Короткий В.А. Рот Вальтер Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 254. – ISBN 966-06-0393-2
1261117
  Марочко В. Рот Фрідріх // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 370. – ISBN 978-617-642-388-1


  Рот Фрідріх - німецький дипломат, консул в Одесі.
1261118
  Озеров Б. Рота 1192 / Б. Озеров. – Новгород, 1948. – 128с.
1261119
  Степанов В.А. Рота почетного караула / В.А. Степанов. – Москва, 1980. – 142с.
1261120
  Пашкин В. Рота юнг / В. Пашкин. – Ярославль, 1976. – 317-355с.
1261121
  Букринская А.Г. Ротавирусная инфекция. / А.Г. Букринская. – М, 1989. – 221с.
1261122
   Ротай Авраам Прохорович (1902-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 411. – ISBN 978-966-439-754-1
1261123
  Толстая Н. Ротарианцы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0321-1878
1261124
  Дубро Виталий Гилярович Ротационно-одночастичная модель ядер и ее применение к изучению структуры ядерных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Дубро Виталий Гилярович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 25л.
1261125
   Ротационное движение космических тросовых систем. – Днепропетровск; Вена; Киев; Москва, 2001. – 406с.
1261126
   Ротационные компрессоры. – М., 1964. – 316с.
1261127
  Мартинов А. Ротаційна коаліція в Ізраїлі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 листопада (№ 47). – С. 4


  Парламентські вибори в Ізраїлі у 2019 р.
1261128
  Криводубський В.Н. Ротаційне та магнітне пригнічення сонячного турбулентного динамо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 23-29. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено зворотний вплив глобального обертання на турбулентні рухи в процесі збудження магнітної індукції спіральною турбулентністю ([альфа]-ефект) в сонячній конвективній зоні (СКЗ). Прийнято до увоги складову [альфа]-ефекту, обумовлені радіальними ...
1261129
   Ротація в науковому комітеті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Конкурс з обрання членів Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій: документи від кандидатів приймають до 14 березня.
1261130
  Лавріненко О. Ротація працівників ОВС: методи і механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-57.
1261131
  Лавріненко Олег Ротація працівників ОВС: методи та механізми її проведення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 54-56


  Наявна правозастосовча практика, наукова доктрина свідчать, що одним з актуальних питань є рівень дотримання трудових прав працівників за зміни суттєвих умов їхньої праці, зокрема внаслідок переведення на іншу роботу.
1261132
  Безтелесна Л.І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 24-31. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1261133
  Ганешин К.В. Ротман и Маковский / К.В. Ганешин. – М., 1982. – 121с.
1261134
  Камбулов Н.И. Ротмистр Пижма. (Взрыв. -- Комиссар и Пронька Бабкин. Рассказы. / Н.И. Камбулов. – М., 1970. – 48 с.
1261135
   Ротмістров Михайло Миколайович (1907-1989) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1261136
  Шарончиков И.Я. Ротная партийная организация / И.Я. Шарончиков. – М., 1944. – 43с.
1261137
  Маренич Е.П. Ротный соловей. / Е.П. Маренич. – Днепропетровск, 1959. – 122с.
1261138
  Беккер Э.Г. Ротовой аппарат личинки малярийного комара и его движение при питании организмами поверхностной пленки водоема / Э.Г. Беккер
ч. 1 : Верхняя губа личинки и ее отправления. – 1938. – С. 427-440
1261139
   Ротовський Андрій Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 278. – ISBN 978-966-2726-03-9
1261140
  Кац Я.Г. Ротогенез Земли / Я.Г. Кац. – М., 1991. – 44с.
1261141
  Осьмачка Т.С. Ротонда душогубців : оповідання / Тодось Осьмачка. – Київ : Український письменник, 2008. – 288 с. – (Українська класика / редкол. : В.О. Базилевський, А.А. Дімаров, М.Г. Жулинський та ін.). – ISBN 966-579-117-6
1261142
  Торубаров Н.Н. Роторные и роторно-конвейерные линии в химической промышленности / Н.Н. Торубаров. – М, 1989. – 61с.
1261143
  Яминский В.В. Роторные компрессоры. / В.В. Яминский. – М., 1960. – 223с.
1261144
  Кропачев Э.П. Роторные механизмы динамо и геомагнитное поле / Э.П. Кропачев. – М, 1983. – 201с.
1261145
   Роторные технологии. – М., 1988. – 59с.
1261146
  Крашенинникова Н.Л. Роттердам / Н.Л. Крашенинникова. – Ленинград, 1981. – 99 с.
1261147
  Сердобольский О. Ротшильд знает, трудно ли быть богатым // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.16-18. – ISSN 0234-1670
1261148
  Меньшикова Мария Ротшильды. Владения богатейшей семьи планеты. Подпольная империя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 102-109 : фото
1261149
  Цыркун Н.А. Роуз Дж.Д. Народы: этническое измерение человеческих отношений // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 78-88. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1261150
  Короткий В.А. Рошер Вільгельм Георг Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 191. – ISBN 966-06-0393-2
1261151
  Дергачев В.А. Рошканские курганы / В.А. Дергачев, И.А. Борзияк. – Кишинев, 1989. – 72с.
1261152
  Курбанов Хушкадем. Рошорвский язык. / Хушкадем. Курбанов. – Душанбе, 1976. – 315с.
1261153
  Васильева Л.Н. Роща / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 159с.
1261154
  Новиков В.П. Роща : Стихи. / В.П. Новиков. – Новосибирск, 1977. – 27с.
1261155
  Геродник Г.И. Роща Барклая / Г.И. Геродник. – Таллин, 1971. – 634с.
1261156
  Лугинов Н.А. Роща Нуоралджыма : повесть / Н.А. Лугинов. – Москва : Детская литература, 1981. – 109 с.
1261157
  Решетов А.Е. Роща. / А.Е. Решетов. – Москва, 1961. – 96с.
1261158
   Рощи заповедные.. – Л, 1990. – 334с.
1261159
  Гуляевская Н.С. Роющая деятельность селепыша, ее ландшафтное и с-х.значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуляевская Н.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1261160
  Казенас В.Л. Роющие осы -- церцерисы Средней Азии и Казахстана / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1984. – 232с.
1261161
  Казенас В.Л. Роющие осы Hymenoptera sphecidae юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Казенас В.Л.; АН Каз.ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
1261162
  Казенас В.Л. Роющие осы Казахстана и Средней Азии / В.Л. Казенас. – Алма-Ата, 1978. – 172с.
1261163
  Проценко Ю.В. Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины / Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2013. – Т. 21, вып. 1. – С. 33-35. – ISSN 1726-8028
1261164
  Мосейчук В. Роялті- каламбур законодавства // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 61-63.
1261165
  Сажинець С. Роялті від операцій з нематеріальними активами // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 9-12
1261166
  Коноваленко В. Роялті народному депутату. Декларанти можуть не здогадуватися, що в окремих випадках роялті призводить до правопорушення, пов"язаного з корупцією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "У ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах періодично з"являється інформація про роялті, що його отримують народні депутати України, міські голови та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повний перелік яких ...
1261167
  Шевченко Оксана Роялті, як рояль у кущах // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
1261168
  Сизоненко О.В. Роялті: бухгалтерське та податкове відображення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 73-83. – ISBN 966-79-75-57-7
1261169
  Гуреїв О.І. Рояль і скальпель : Повісті та оповідання / О.І. Гуреїв. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 271с.
1261170
   Рояль у фоє // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Рояль C. Bechstein - предмет гордості і захоплення студентів Інституту міжнародних відносин - дочекався свого першого симфонічного концерту. День захисника України тут відзначили концертом класичної музики у рамках міжнародного проекту Бенуа Оділля ...
1261171
  Карпиченкова Е.П. Роь терморорального компонента в ритмической организации стиха (экспер. фонет. исслед. на матер. соврем. англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпиченкова Е. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1261172
  Демчишак Н.Б. Роь франчайзингу в стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Н.Б. Демчишак, Н.Р. Гамаровська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 203-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1261173
  Колдунов С. Рп-1 / С. Колдунов. – Москва., 1939. – 48с.
1261174
  важрпвіолапрвіоадпівраові рпопропропар
1261175
  Леонов І. РПЦ не згадуйте. Суд дозволив УПЦ МП не вказувати в назві свою підпорядкованість Москві // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 4


  Окружний адміністративний суд, який давно набув гіркої слави і став уособленням нереформованої української Феміди, в останні дні не втомлюється відзначатися скандальними рішеннями.
1261176
  Гвоздева В.И. Ррастительность и кормовые ресурсы пустыни Сары-Ишик-Отрау : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гвоздева Л.П. – Алма-Ата, 1953. – 15 c. – Библиогр.: 7 назв.
1261177
  Романов А. РРО: появились подзаконные акты ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 8. – С.2-5


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1261178
  Тютюкин С.В. РСДРП в первой российской революции / С.В. Тютюкин, В.В. Шелохаев. – Москва, 1990. – 62с.
1261179
  Сенчакова Л.Т. РСДРП и крестьянство в революции 1905-1907 гг / Л.Т. Сенчакова. – М., 1984. – 80с.
1261180
  Стритер Р.Ф. РСТ, спин и статистика и все такое / Р.Ф. Стритер, А.С. Вайтман. – Москва, 1966. – 251 с.
1261181
  Харламова Татьяна РСТ: Турфорумы на колесах и на плаву : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-13 : Фото
1261182
  Орлов В. РСФСР - первая в семье равных / В. Орлов. – М., 1951. – 72с.
1261183
   РСФСР - фронту, 1941-1945. – М, 1987. – 382 с.
1261184
   РСФСР. – Москва, 1938. – 128с.
1261185
  Бакакин А.С. РСФСР : очерк образования и развития Российской Советской Федерации / А. Бакакин, А. Бегиян. – Москва : ОГИЗ, 1938. – 56 с.


  Авт.: Бегиян Арменак Зильфугарович
1261186
  Келдыш Ю.В. РСФСР / Ю.В. Келдыш. – М, 1958. – 224с.
1261187
  Корев Ю.С. РСФСР / Ю.С. Корев. – Москва
2. – 1958. – 224с.
1261188
  Слепян С.Г. РСФСР (Экономико-географическая характеристика) : учеб. пособ. по курсу экономич. географии СССР / Мин-во связи СССР ; Всесоюзный заочный электротехнический ин-т связи ; С.Г. Слепян. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1962. – 192 с.
1261189
   РСФСР в 1959 году. – М, 1960. – 224с.
1261190
   РСФСР в 1962 году. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 237 с.
1261191
   РСФСР в 1963 году. – Москва : Статистика, 1964. – 174 с.
1261192
   РСФСР в 1964 году. – М, 1965. – 127с.
1261193
  Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны : пробл. тыла и всенар. помощи фронту / А.Д. Колесник. – Москва, 1982. – 328с.
1261194
  Павлович М. (Вельтман М.) РСФСР в империалистичесокм окружении / М. (Вельтман М.) Павлович. – М., 1922. – 64с.
1261195
   РСФСР в новой пятилетке. – Л, 1946. – 136с.
1261196
  Абдуллаев Я.З. РСФСР в развитии советско-иранских отношений : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Абдуллаев Я.З. ; Ин-т востоковедения. – Баку, 1986. – 22 с.
1261197
   РСФСР в цифрах в 1965 году. – М, 1966. – 125с.
1261198
   РСФСР в цифрах в 1966 году. – М, 1967. – 160с.
1261199
   РСФСР в цифрах в 1967 году. – М, 1968. – 128с.
1261200
   РСФСР в цифрах в 1968 году. – М, 1969. – 127с.
1261201
   РСФСР в цифрах в 1973 году. – Москва, 1974. – 99с.
1261202
   РСФСР в цифрах в 1982 году. – М, 1983. – 112с.
1261203
   РСФСР в цифрах в 1983 году. – М, 1983. – 112с.
1261204
   РСФСР в цифрах в 1986 г.. – Москва, 1987
1261205
   РСФСР в цифрах в 1987 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 155 с.
1261206
   РСФСР в цифрах в 1988 г.. – М, 1989. – 192 с.
1261207
   РСФСР в цифрах в 1989 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 253 с.
1261208
   РСФСР в цифрах.. – М, 1978. – 102с.
1261209
   РСФСР в цифрах.... – М, 1971. – 112с.
1261210
   РСФСР в цифрах.... – М, 1972. – 96с.
1261211
   РСФСР в цифрах.... – М, 1973. – 96с.
1261212
   РСФСР в цифрах.... – М, 1975. – 112с.
1261213
   РСФСР в цифрах.... – М, 1976. – 112с.
1261214
   РСФСР в цифрах.... – Москва, 1976. – 95с.
1261215
   РСФСР в цифрах.... – М, 1978. – 95с.
1261216
   РСФСР в цифрах.... – М, 1979. – 110с.
1261217
   РСФСР в цифрах.... – М, 1980. – 102с.
1261218
   РСФСР в цифрах.... – М, 1985. – 112с.
1261219
   РСФСР в цифрах.... – М, 1986. – 112с.
1261220
   РСФСР за 50 лет. – М, 1967. – 255с.
1261221
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1940 г.. – М : Издательство "Ведомостей Верховного Совета РСФСР", 1940. – 489, [3] с.
1261222
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 октября 1950 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1950. – 500, [3] с.
1261223
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1947. – 495, [1] с.
1261224
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 г.. – М : Издательство "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1977. – 511 с.
1261225
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 г.. – М, 1986. – 511с.
1261226
   РСФСР. Административно-территориальное деление на 1января 1974 г.. – М, 1974. – 503с.
1261227
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 3. – М, 1953. – 200с.
1261228
   РСФСР. Верховный Совет. Сессия 4. – М, 1957. – 204с.
1261229
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1983. – 191с.
1261230
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 10. – М, 1985. – 191с.
1261231
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 4. – М, 1957. – 388с.
1261232
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 5. – М, 1959. – 254с.
1261233
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1964. – 232с.
1261234
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 6. – М, 1966. – 200с.
1261235
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 7. – М, 1968. – 284с.
1261236
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1972. – 240с.
1261237
   РСФСР. Верховный Совет. Созыв 8. – М, 1973. – 232с.
1261238
   РСФСР. Конституция. – М, 1973. – 31с.
1261239
  Попова Т.В. РСФСР. Русская народная музыка / Т.В. Попова. – М.
1. – 1957. – 143с.
1261240
  Фоменко Я.А. Рсчет гидрографов и элементарного притока высоких половодий на развнинных реках Юго-Запада Европейской территории СССР : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Фоменко Я.А.; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1968. – 44л.
1261241
  Морковнин В.И. Рсчет фононного спектра инобия и молибдена по КЛО : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морковнин В.И.; АН КазССР. Объедин. ученый Совет отд. физико-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1261242
  Шевчук В.В. РТ-умови та глибинність метаморфізму : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  З урахуванням результатів математичного моделювання теплових полів та напружено-деформівних станів аргументується функціональна залежність таких інтенсивних параметрів метаморфізму, як температура і всебічний тиск, від режиму аномальних термофлюїдних ...
1261243
  Гринвальд М.К. Ртношение либеральной партии к агрессивной и реакционной политике кабинета Дизраэли (Биконсфильда) : Автореф... канд. ист.наук: / Гринвальд М.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 15 с.
1261244
   Ртутная промышленность капиталистических стран.. – М, 1964. – 46с.
1261245
  Пестушко Валерій Ртутне "дихання" розломів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
1261246
   Ртутно-сурьмяно-мышьяковое орудение Большого Кавказа.. – М, 1980. – 180с.
1261247
  Науменко В.В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В.В. Науменко, В.И. Скаржинский, Г.Ф. Виноградов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геологія ; Вип. 4)
1261248
  Науменко В В. Ртутное оруденение Карпато-Паннонского региона / В В. Науменко, И В. Скаржинский, Ф Г. Виноградов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – (Геология ; № 4)
1261249
  Матяш Л.Ф. Ртутноорганические реагенты для модифицирования белков : Автореф... канд. хим.наук: / Матяш Л.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1966. – 22л.
1261250
  Вольева В.Б. Ртутноорганические соединения в реакциях, аналогичных реакции вюрца : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Вольева В.Б.; МГУ. – М., 1970. – 17л.
1261251
  Дэлленбах В. Ртутные выпрямители / В. Дэлленбах, Э. Герекке, М. Демонтвинье. – Ленинград, 1929. – 135 с.
1261252
  Альбац И. Ртутные выпрямители большой модности / И. Альбац. – Москва, 1929. – 124с.
1261253
  Белявский А.Г. Ртутные выпрямители переменного тока / А.Г. Белявский. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 304 с.
1261254
   Ртутные лампы высокого давления. – Москва : Энергия, 1971. – 328 с.
1261255
   Ртутные месторождения Донбасса.. – К, 1982. – 223с.
1261256
  Мулдагалиев Т.Г. Ртутные проявления Казахстана / Т.Г. Мулдагалиев, В.С. Розенков. – Москва : Недра, 1977. – 150с.
1261257
   Ртутоносность соляных куполов Днепровско-Донецкой впадины.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 166с.
1261258
   Ртутоносность углей Донецкого бассейна.. – Москва : Недра, 1987. – 155с.
1261259
  Роговой В.М. Ртутоносные провинции СССР : (Региональные закономерности размещения. прогнозирование и оценка ртутного оруденения) / В.М. Роговой. – Москва : Наука, 1989. – 94с.
1261260
  Фурсов В.З. Ртуть - индикатор при геохимических поисках рудных месторождений / В.З. Фурсов. – М, 1977. – 143с.
1261261
  Белаш Ф.Н. Ртуть / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
34. – 1947. – с.
1261262
  Мельников С.М. Ртуть / С.М. Мельников. – Москва : Металлургиздат, 1951. – 380с.
1261263
  Петрова Л.О. Ртуть в гіпергенному і техногенному циклах міграції // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1261264
  Ковальчук В. Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальний механізм поширення ртуті в ґрунтах. Охарактеризовано вміст та поширення ртуті в ґрунтах Київщини. Досліджено вплив різних доз ртуті на розвиток рослин на прикладі ячменю. A general mechanism of distribution of mercury in soils is ...
1261265
  Разенкова Н.И. Ртуть в зоне окисления / Н.И. Разенкова, Ю.С. Самойлова. – М, 1975. – 73с.
1261266
  Аксентов К.И. Ртуть в морской воде Амурского залива Японского моря: современные уровни содержания и геохимические процессы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 59-66 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
1261267
  Вебер В.Н. Ртуть в России / В.Н. Вебер. – Петербург, 1920. – 18с.
1261268
  Трухин Ртуть в современном гидротермальном процессе. / Трухин, Степанов, Р.А. Шувалов. – М., 1986. – 198с.
1261269
  Ткач Б.И. Ртуть в углях и прогнозная оценка ртутоносности каменноугольных отложений северной части Центрального Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Ткач Б.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
1261270
  Козловский М.Т. Ртуть и амальгамы в электрохимических методах анализа / М.Т. Козловский. – Алма-Ата, 1956. – 186с.
1261271
  Трахтенберг И.М. Ртуть и ее соединения в окружающей среде / И.М. Трахтенберг, М.Н. Коршун. – К., 1990. – 231с.
1261272
  Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование / Н.А. Озерова. – М., 1986. – 230с.
1261273
  Рычагов С.Н. Ртуть как индикатор современной рудообразующей газо-гидротермальной системы (Камчатка) / С.Н. Рычагов, А.А. Нуждаев, И.И. Степанов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 145-157 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
1261274
   РТХ-параметры метаморфогенных и гидротермальных флюидов: изотопия и возраст формирования Богунайского золоторудного месторождения южной части Енисейского кряжа (Россия) / М.А. Рябуха, Н.А. Гибшер, А.А. Томиленко, Т.А. Бульбак, М.О. Хоменко, А.М. Сазонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1153-1172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1169-1172. – ISSN 0016-7886
1261275
   Ртчет о ганноверской ярмарке. – М., 1961. – 54с.
1261276
  Короткий В.А. Ру П"єр Поль Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 269. – ISBN 966-06-0393-2
1261277
  Яковлев А.С. Руал Амундсен / А.С. Яковлев. – Москва, 1948. – 198с.
1261278
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен : К столетию со дня рождения / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 55с.
1261279
  Трешников А.Ф. Руал Амундсен / А.Ф. Трешников. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 62с.
1261280
  Вязов Е.И. Руал Амундсен (1872-1928) / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
1261281
  Яковлев А.С. Руал Амундсен 1872-1928 / А.С. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 223с. – (Жизнь замечательніх людей)
1261282
  Евсеев В.И. Руанда / В.И. Евсеев. – Москва : Мысль, 1974. – 96с.
1261283
  Соловей Юрий Руанда. Територия "горных людей" : Любовь к жизни. В гармонии с природой // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 84-90 : Фото. – ISSN 1813-4777
1261284
  Коппель О. Руанда: релігія і політика / О. Коппель, Ю. Цирфа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-47.
1261285
  Моісеєнко О.Ю. Руандійські національно-культурні реалії як фактор формування регіональних особливостей англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 204-210. – Бібліогр.: 10 назв.
1261286
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 116 с.
1261287
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с ( тадж.) фарси. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 100 с.
1261288
  Мехсети Г. Рубаи / Г. Мехсети. – Баку, 1964. – 71с.
1261289
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси О.Румера и И.Тхоржевского. – Баку : Азернешр, 1969. – 60 с.
1261290
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1970. – 140 с.
1261291
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси В.Державина. – Москва : Художественная литература, 1972. – 159 с.
1261292
  Несими Имадеддин Рубаи / Несими Имадеддин. – Баку, 1973. – 92 с.
1261293
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1977. – 104 с.
1261294
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси Н.Стрижкова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 64 с.
1261295
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям. – Ташкент : Из-во ЦК Компартии Узбекистана, 1981. – 128 с. – (Избранная лирика Востока)
1261296
  Хаган Рубаи / Хаган. – 64. – Баку, 1982. – 64с.
1261297
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; переводы. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1986. – 320 с.
1261298
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; перевод. – Москва, 1990. – 192 с.
1261299
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Ростов-на-Дону : Летопись, 1998. – 320 с.
1261300
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва : Летопись, 1999. – 463 с. – ISBN 5-88730-011-6
1261301
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям; Пер. с перс.-тадж. – Харьков : Фолио, 2006. – 286с. – (Литература). – ISBN 966-03-3278-5
1261302
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. с перс.-тадж. Н.Г. Тенигиной ; худож. Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4286-6
1261303
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [пер. Турбаниста Д.С. ; ред.-сост. О.В. Завязкин]. – Донецк : БАО, 2011. – 383, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-481-518-2
1261304
  Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [сост. О.В. Завязкин ; пер. Турбанист Д.С.]. – Донецк : БАО, 2012. – 159, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-481-802-2
1261305
  Козмоян А.К. Рубаи в классической поэзии на фарси / А.К. Козмоян. – Ереван, 1981. – 112 с.
1261306
  Омар Хайям Рубаї / Омар Хайям; пер.с фарси. – Київ, 1965. – 99 с.
1261307
  Павличко Д.В. Рубаї / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1987. – 247 с.


  У пр. №1288736 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1261308
  Вихрущ В. Рубаї / В. Вихрущ. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 300 с. – ISBN 9667298523
1261309
  Омар Хайям Рубаї : (вибране) / Омар Хайям; Пер. М.В.Попова. – Київ, 2002. – 200с.
1261310
  Омар Хайям Рубаї : (вибране, доповнення) / Омар Хайям; Пер. з фарсі українською мовою М.В.Попов. – Київ, 2002. – 75с.
1261311
  Павличко Д. Рубаї / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2003. – 247с. – ISBN 966-500-069-1
1261312
  Павловський Р. Рубаї / Ромвальд Павловський. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-511-340-9
1261313
  Павличко Д.В. Рубаї : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : [б. в.], 2019. – 143, [2] с. – ISBN 978-617-7533-46-6
1261314
  Шинкарук С.П. Рубаї та українська епіграма XVI-XVII ст.: типологічна схожість // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 193-196
1261315
  Омар Хайам Рубайат / Омар Хайам ; пер. [с перс.] Г. Плисецкого ; [подстроч. пер., сосо., послеслов. и примеч. М.Н. Османова] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 198 с. : ил.
1261316
  Омар Хайям Рубайат / Омар Хайям; пер.с фарси. – Москва, 1975. – 286 с.
1261317
  Омар Хайям Рубайат : трактаты : пер. с персид. / Омар Хайам ; [сост., вступ. ст., глоссарий Н. Кондыровой]. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 478, [2] с., [12] л. ил. : ил. – (Шедервы мировой классики). – ISBN 978-5-699-69342-9
1261318
  Омар Хайям Рубайят / Омар Хайям; пер.с фарси. – Душанбе, 1965. – 114 с.
1261319
  Омар Хайям Рубайят = Рубоийлар / Омар Хайям ; [сост. Ш. Шамухамедов ; пер. на рус. Н. Стрижаков]. – Ташкент : Радуга, 1985. – 456 с. – На персид., узб., рус. яз. - Парал. тит. л. узб.
1261320
  Омар Хайям Рубайят : [вибране] / Омар Хайям; [переклав з фарсі М.В. Попов]. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2007. – 288с.
1261321
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – Москва, 1967. – 176с.
1261322
  Рубакин А.Н. Рубакин / А.Н. Рубакин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 204 с.
1261323
  Крушельницька Л.І. Рубали ліс... : ( Спогади галачанки ) / Л.І. Крушельницька; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-1429-4
1261324
   Рубан В"ячеслав Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 366-367 : фото
1261325
  Мелещенко О. Рубан Володимир Андрійович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2726-03-9
1261326
   Рубан Володимир Андрійович (1912-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1261327
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 18с.
1261328
   Рубан, Игорь Павлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М., 1974. – 22с.
1261329
  Нонин Э.В. Рубаха для черепахи / Э.В. Нонин. – Красноярск, 1990. – 40с.
1261330
  Майданович І.І. Рубач Михайло Абрамович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 281. – ISBN 96966-8060-04-0
1261331
   Рубач Михайло Абрамович (1899-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412. – ISBN 978-966-439-754-1
1261332
  Франс А. Рубашка / А. Франс. – С.-Пб. – 63с.
1261333
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец ; [оформ.: С. Савостьянов]. – Москва : Время, 2007. – 280, [3] с. : ил. + 1 бр. (4 л. цв. ил.). – ISBN 978-5-9691-0023-7


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1261334
  Гришковец Е. Рубашка : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 288с. – ISBN 978-5-18-001173-2


  Первый роман знаменитого драматурга и исполнителя собственных пьес стала событием в литературной жизни
1261335
  Буркова Р.Б. Рубашка Маргариты = La camisa de Margarita / Р.Б. Буркова, Н.Н. Курчаткина. – Москва, 1975. – 90 с.
1261336
  Алехин Н.И. Рубашки и овражки : рассказы / Н.И. Алехин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1965. – 152 с. : ил.
1261337
  Крушельницький А.В Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 1. – 1918. – 193 с. – Конволют, перепл. з; Рубають ліс / А. Крушельницький. Львів, 1918, т. 2, с. 1-183
1261338
  Крушельницький А.В. Рубають ліс. Т. 2 : повість / Антін Крушельницький // Рубають ліс : повість / В А. Крушельницький. – У Львові (Львів) : Укр. Вид. Т-во "Книжка" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – Т. 1. – 183 с.
1261339
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – У Полтаві (Полтава) : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]
Т. 1. – 1919. – 227 с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Високоповажаним Маpії й Олексієві Волянським з Кpивоpівні
1261340
  Крушельницький А.В. Рубають ліс : повість / Антін Крушельницький. – Полтава : [Hакладом Полтав. Спілки Спожив. Т-в. З власної дpук.]. – ([Просвітанська бібліотека. Красне письменство])
Т. 2. – 1919. – 214 с.
1261341
  Маркиш П.Д. Рубеж : Избранные стихи / П.Д. Маркиш. – Москва, 1933. – 144 с.
1261342
  Ржезач В. Рубеж / В. Ржезач. – М., 1962. – 399с.
1261343
  Куленко Н.А. Рубеж / Н.А. Куленко. – Саратов, 1972. – 23с.
1261344
  Широков В.А. Рубеж / В.А. Широков. – Москва, 1981. – 95с.
1261345
  Балков К.Н. Рубеж / К.Н. Балков. – Москва : Советская Россия, 1983. – 368с.
1261346
  Рыбин А.В. Рубеж / А.В. Рыбин. – Москва, 1984. – 262с.
1261347
  Жигалкин В.А. Рубеж / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1261348
  Мушкетик Ю.М. Рубеж : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. А. Руденко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 462с.
1261349
  Шиманский В.Н. Рубеж мезозоя и кайнозоя в развитии органического мира / В.Н. Шиманский, А.Н. Соловьев; Отв. ред. Татаринов Л.П. – Москва : Наука, 1982. – 40с.
1261350
  Аграновский А.А. Рубеж надёжности : статьи / А.А. Аграновский. – Москва : Известия, 1970. – 303 с., ил.
1261351
  Виноградов Ю.А. Рубеж прикрытия / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1987. – 474с.
1261352
  Прожогина С.В. Рубеж эпох - рубеж культур / С.В. Прожогина. – М., 1984. – 288с.
1261353
  Тюрин Ю.П. Рубеж. / Ю.П. Тюрин. – М, 1990. – 381с.
1261354
  Кульчицкий М.В. Рубеж. Стихи / М.В. Кульчицкий. – М., 1973. – 30с.
1261355
  Озерный Б.Ф. Рубежи / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1945. – 41с.
1261356
  Веселков Г. Рубежи / Г. Веселков. – Ашхабад, 1960. – 160с.
1261357
  Горбунов К.Я. Рубежи / К.Я. Горбунов. – М, 1965. – 935с.
1261358
  Наумов А. Рубежи / А. Наумов. – Ташкент, 1965. – 120с.
1261359
  Лесин А.А. Рубежи / А.А. Лесин. – Симферополь, 1970. – 175с.
1261360
  Поликарпов С.И. Рубежи / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127 с.
1261361
  Дудин М.А. Рубежи / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 123с.
1261362
  Палийчук Б.Д. Рубежи / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1976. – 223с.
1261363
  Богданов П.Ф. Рубежи / П.Ф. Богданов. – М, 1979. – 79с.
1261364
  Аношкин М.П. Рубежи : повесть / Михаил Аношкин. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. – 231 с. : ил.
1261365
  Гончаров В.А. Рубежи / В.А. Гончаров. – М, 1983. – 80с.
1261366
  Емцев В.Т. Рубежи биотехнологии / В.Т. Емцев. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 159 с. : ил.
1261367
   Рубежи великой эпохи. – Москва, 1980. – 263с.
1261368
  Шубин В.И. Рубежи европейской философии образования // Філософія. Культура. Життя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 43. – С. 93-99. – ISSN 2077-7450
1261369
  Панкин Б.Д. Рубежи и книги / Б.Д. Панкин. – Москва, 1981. – 96 с.
1261370
  Кантер Розабет Рубежи менеджмента (Книга о современной культуре управления) = Frontiers of management / Кантер Розабет; Гос. ун-тет управления. Нац.фонд подготовки кадров; Пер. с англ. – Москва : Олимп - Бизнес, 1999. – 304с. – ISBN 5-901028-12-0
1261371
  Гольцев В.П. Рубежи мужества. / В.П. Гольцев. – Москва, 1973. – 255 с.
1261372
   Рубежи мужества.. – М, 1978. – 158с.
1261373
  Тараненко Н.И. Рубежи мужества. / Н.И. Тараненко. – Минск, 1991. – 333с.
1261374
   Рубежи нашей молодости.. – Л, 1991. – 236с.
1261375
  Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены / А.Б. Дитмар. – Москва : Мысль, 1973. – 135 с.
1261376
   Рубежи Отчизны священны.. – М, 1978. – 59с.
1261377
  Кондратович А.И. Рубежи полководца / А.И. Кондратович. – М, 1973. – 136с.
1261378
  Гулиев Г.М. Рубежи прозы / Г.М. Гулиев. – Баку, 1982. – 177с.
1261379
  Абрамов И.В. Рубежи сорок первого : повесть / И.В. Абрамов. – Москва : Воениздат, 1961. – 286 с.
1261380
  Тарадайко В.С. Рубежи шахтеров. / В.С. Тарадайко, А.Ф. Остапенко. – К., 1976. – 56с.
1261381
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1963. – 396с.
1261382
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1977. – 135с.
1261383
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 1348с.
1261384
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1978. – 147с.
1261385
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
1261386
   Рубежи.. – Алма-Ата, 1981. – 127с.
1261387
  Кудис Д.К. Рубежи. / Д.К. Кудис. – Горький, 1987. – 268с.
1261388
  Книш Г.А. Рубежі / Г.А. Книш. – Львів, 1963. – 79 с.
1261389
  Романченко М.З. Рубежі : нариси, спогади та подорожні нотатки / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1977. – 160 с.
1261390
  Савич І.С. Рубежі : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1986. – 94 с.
1261391
  Трибушний О.Д. Рубежі духовних устремлінь. / О.Д. Трибушний. – К., 1979. – 48с.
1261392
  Сидорчук М. Рубежі ефективної імплементації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – С. 2 : фото


  30 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. У роботі заходу взяли участь Міністр освіти і науки С.М. Квіт, голова профільного комітету Парламенту Л.М. Гриневич, ...
1261393
  Савицький П.Ф. Рубежі зростання. / П.Ф. Савицький. – К., 1977. – 87с.
1261394
  Цибулько В.М. Рубежі тваринників Київщини / В.М. Цибулько. – К, 1977. – 109с.
1261395
  Мирошниченко Д.И. Рубежное / Д.И. Мирошниченко, И.А. Удоденко. – Донецк, 1968. – 40с.
1261396
  Рыбалко Н.А. Рубежное / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1977. – 39с.
1261397
  Казьмирчук Г.Д. Рубель Вадим Анатолійович / Г.Д. Казьмирчук, О.П. Крижановський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 282. – ISBN 96966-8060-04-0
1261398
   Рубель Вадим Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 412-413. – ISBN 978-966-439-754-1
1261399
   Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура. Каталог групповой выставки / Рубен Адалян, Владимир Айвазян, Левон Токмаджян, Лидия Ханамирян : живопись, графика, скульптура; Ред.: Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1978. – 42 с. : ил.
1261400
  Сурьянинов Р.В. Рубен Васильевич Сурьянинов : плакат, графика. Каталог выставки / Р.В. Сурьянинов; Сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
1261401
  Габриелян В.А. Рубен Ворберян. Жизнь и творчество : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габриелян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 23 с.
1261402
  Киракосян В.А. Рубен Севак (жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: / Киракосян В.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1967. – 24л.
1261403
  Варшавская М.Я. Рубенс / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1948. – 78с.
1261404
   Рубенс и фламандское барокко.. – Л, 1978. – 72с.
1261405
  Рубенс П.П. Рубенс. / П.П. Рубенс, М.Я. Варшавская. – Л, 1948. – с.
1261406
   Рубенс. Вирсавия.. – М, 1955. – 8с.
1261407
  Гликман А.С. Рубенс. Персей и Андромеда / А.С. Гликман. – Л, 1958. – 14с.
1261408
  Рубенс П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. / П.П. Рубенс. – Л, 1958. – с.
1261409
   Рубенчик Лев (Лейба) Йосипович (1896-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1261410
   Руберт Іван Юлійович (1874-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413. – ISBN 978-966-439-754-1
1261411
  Трусов Ю.С. Рубец на сердце : повести, рассказы / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 304 с.
1261412
  Горохов И.М. Рубидий-стронцевый метод изотопной геохронологии / И.М. Горохов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153с.
1261413
  Либман Э.П. Рубидий и цезий / Э.П. Либман. – М.-Л.
46. – 1947. – 28с.
1261414
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий / Ф.М. Перельман ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. – 140 с.
1261415
  Коган Б.И. Рубидий и цезий / Б.И. Коган. – М., 1971. – 336с.
1261416
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. / Ф.М. Перельман. – М.-Л., 1941. – 75с.
1261417
  Перельман Ф.М. Рубидий и цезий. Перечень освоенных и возможных областей применения. / Ф.М. Перельман. – М., 1959. – 28с.
1261418
   Рубидий. / Перельман Ф.М. – М, 1959. – 390с.
1261419
  Логвиненко В.А. Рубикон : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1971. – 272 с.
1261420
  Лори А. Рубин великого Ламы : романы-приключения / А. Лори. – Київ : Всесвіт, 1993. – 336с.
1261421
   Рубин и сапфир. – Москва, 1974. – 236с.
1261422
  Сенченко И.Е. Рубин на Соломянке : повесть и рассказы / Сенченко И.Е. ; [ илл.: Старосельский И.И. ]. – Москва : Советский писатель, 1962. – 228 с. : илл.
1261423
  Казанин М.И. Рубин эмира бухарского / М.И. Казанин. – Москва : Детская литература, 1964. – 207 с.
1261424
  Шагурин Н.Я. Рубиновая звезда / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1978. – 192с.
1261425
  Данилов С. Рубиновые звезды / С. Данилов. – Одесса, 1981. – 126с.
1261426
  Грибов Ю.Т. Рубиновые серьги / Ю.Т. Грибов. – Л., 1966. – 310с.
1261427
  Танин Я.Г. Рубиновый луч / Я.Г. Танин. – Саратов, 1964. – 115с.
1261428
  Максвелл Э. Рубиновый сюрприз / Э. Максвелл. – М, 1997. – 480с.
1261429
  Степанова Л.А. Рубинштейн М.М.: своевременные мысли о педагогическом образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1261430
  Аллен Грант Рубины Реманетов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.228-242. – ISSN 1130-6545
1261431
  Петренко Ю.П. Рубіж : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1970. – 91 с.
1261432
  Мушкетик Ю.М. Рубіж : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 462с.
1261433
  Шкварко І.П. Рубіж атаки / І.П. Шкварко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
1261434
  Пасемко І. Рубіж, з якого не зійдемо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 квітня - 2 травня (№ 20)


  Традиційно в урочистій обстановці у святковій залі Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка 18 квітня у Києві зібрались представгники укр. інтелігенції, учені, письменники, педагоги, журналісти, актори зі столиці та з багатьох регіонів України, ...
1261435
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 65-71


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжн. конф. "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15-17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Розкривається рубіжне значення конф. для ...
1261436
  Ярошинський О. Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад : (до 20-річчя Міжнар. наукової конф. 15–17 жовт. 1992 р.) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 45-52


  Висвітлюються творчі напрацювання учасників міжнародної конференції "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" (м. Київ, 15–17 жовтня 1992 р.) щодо перспектив розвитку українознавства. Досліджується їх внесок у розроблення ...
1261437
  Різниченко В. Рубіжні форми лісу на висотах Полудневого Алтая / В. Різниченко. – Київ : Друк. Київської 2-ої Спілки, 1912. – [4],10 с., 17 л. іл. – Окр. відб.: Збірник Природничо-текнічної секції Українського Наукового Товариства в Київі


  На обкл. дарчий надпис: Вельношановному Петру Іустиновичу Грищенському від автора
1261438
  Стриженюк С.С. Рубікон : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1962. – 134 с.
1261439
  Логвиненко В.А. Рубікон : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1966. – 319 с.
1261440
  Каліка В.П. Рубікон / В.П. Каліка. – Львів, 1980. – 152с.
1261441
  Пивовар С.Ф. Рубікон / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328. – ISBN 966-642-073-2
1261442
  Сокол І. Рубікон : Фантастичне оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – №1/2. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
1261443
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 585, [1] с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 1 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 13). – ISBN 978-611-02-0019-6
1261444
  Косач Ю. Рубікон Хмельницького : повість / Юрій Косач. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 271, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2120-0
1261445
  Логвиненко В.А. Рубікон. Вінчання : романи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1973. – 496 с.
1261446
   Рубікон: 20 років потому-2 / І. Сюндюков, В. Торба, О. Шуткевич, Т. Осташко, П. Кравченко, П. Клименко, Б. Клименко, О. Солонтай, П. Кралюк, Ю. Шаповал // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 4-5


  Досвід і осмислення істориками президентських виборів 1999 року.
1261447
   Рубікон: 20 років потому-3 / М. Кльосова Чадюк, Ю. Довгайчук, Поліщук, О. Варшава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 4-5


  Як молодь оцінює наслідки президентських виборів 1999 року?
1261448
  Сенченко І.Ю. Рубін на Солом"янці : із солом"янських оповідань / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 136 с. – (Бібліотека українського оповідання)
1261449
  Каменкович З. Рубінова зірочка / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 20 с.
1261450
  Смольницька О. Рубінова троянда в ірландській короні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Книга ірландського письменника Вільяма Батлера Єйтс "Таємна троянда".
1261451
  Перес А.К. Рубінове намисто / А.К. Перес. – К., 1976. – 3-84с.
1261452
  Оровецький П.А. Рубіновий промінь : повість / П.А. Оровецький. – Київ, 1965. – 139 с.
1261453
  Кассола К. Рубка леса / К. Кассола. – Москва, 1958. – 96с.
1261454
  Толстой Л.Н. Рубка леса. -- Набег. -- Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1964. – 142с.
1261455
  Морохин Д.И. Рубки главного пользования в дубовых насаждениях Чувашской и Татарской республики / Д.И. Морохин. – Казань, 1939. – 42с.
1261456
  Попков М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 67-72
1261457
  Тихонов А.С. Рубки с двухярусных лиственно-еловых древостоях с сохранением второго яруса ели в типе леса ельник кисличных : Автореф... канд. с. х.наук: / Тихонов А. С.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1965. – 18л.
1261458
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1981. – 250с.
1261459
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва, 1986. – 254с.
1261460
  Сергеев В. Рублев / В. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8 (618))
1261461
  Сергеев В.Н. Рублев / В.Н. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 251с.
1261462
  Калинин В. Рублев. (Сов. художник мастер монумент.-декорат. живописи) / В. Калинин. – Л.-М., 1960. – 50с.
1261463
   Рубль-богатырь. – М., 1960. – 17с.
1261464
  Кашин В.А. Рубль + доллар / В.А. Кашин. – М., 1989. – 333с.
1261465
  Полуйко Е.Г. Рубль Анны Иоановны: Каталог / Е.Г. Полуйко. – Горький, 1989. – 68с.
1261466
  Быстров Ф.П. Рубль и доллар / Ф.П. Быстров, Н.Н. Любимов. – М, 1961. – 40с.
1261467
  Моисеев С. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 4-21. – Бібліогр.: с. 5, 11, 18. – ISSN 0042-8736
1261468
  Буторина О. Рубль, доллар, евро // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 0130-9625
1261469
   Рубльов Анатолій Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367 : фото
1261470
   Рубльов Богдан Владиславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 413-414. – ISBN 978-966-439-754-1
1261471
  Михайлюта О.О. Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 310-313


  У статті аналізується розважальний компонент сучасного українського журналу "Країна", а саме наповнення постійної рубрики "Документ". Автор характеризує розважальний контент. Досліджуються особливості матеріалів цієї рубрики, з"ясовується сутність ...
1261472
  Горбач Ю. Рубрика "За кордоном" на сторінках газети "Громадська думка" (1905-1906) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 286-294
1261473
   Рубрикатор ГАСНТИ. – Москва, 1984. – 6с.
1261474
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
1. – 1984. – 92с.
1261475
   Рубрикатор государственной автоматизированной системы научно-технической информации. – 3-е изд. – Москва
Т.2. – 1984. – 119с.
1261476
   Рубрикатор единого республиканского справочно-информационного фонда Украинской ССР. – Киев
1. – 1982. – 233с.
1261477
   Рубрикатор и алфавитно-предметный указатель к сводному печатному каталогу зарубежной литературы по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству и медицине. 1972. – Москва, 1972. – 164с.
1261478
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – 2009. – 227 с.
1261479
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Ж Техніка і технічні науки у цілому" / Н.О. Артюшенко [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-02-5564-7
1261480
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Н Будівництво" / А.Г. Бровкін [та ін.] ; [гол. ред. О.С. Онищенко] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2010. – 600 с. – ISBN 978-966-02-5701-6
1261481
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіолектроніка" : підрозділи "З81 Кібернетика", "З97 Інформаційна та обчислювальна техніка" / [К.В. Лобузіна та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-02-6089-4
1261482
  Сербін О.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "И Гірнича справа" / О.О. Сербін, С.В. Галицька. О.К. Коваленко ; [голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 385, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-02-6527-1
1261483
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" : підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [О.О. Сербін та ін. ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-02-7145-6
1261484
  Багрій І.І. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : таблиця мовних типових поділів / [І.І. Багрій, О.О. Сербін ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 978-966-02-6870-8
1261485
  Медвідь Т.П. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" : підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / [Т.П. Медвідь, П.І. Шекера ; наук. ред.: Н.В. Стрішенець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 104, [2] с. – Назва обкл.: Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина". - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-02-7630-7
1261486
  Артюшенко Н.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : розділ "Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" : підрозділ "Л8/9 Харчові виробництва" / [Артюшенко Н.О., Галицька С.В., Шекера П.І. ; голов. ред. Н.В. Стрішенець] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 383, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 97-270. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-02-8120-2
1261487
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К.В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К.В. Лобузіна]. – Київ : НБУВ, 2016. – 569, [3] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 273-567. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 568-570. – ISBN 978-966-02-8102-8
1261488
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ, 2005. – 587 с. – ISBN 966-02-3584-4
1261489
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / НАНУ; НБУВ; Гол. ред.О.С. Онищенко; Авт.: Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4017-1(загальний); 966-02-4018-Х (М1)
Підрозділ "М1 Технологія деревини". – 2006. – 197с.
1261490
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського; Ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4323-1
Підрозділ "М2/7 Виробництва легкої промисловості". – 2007. – 376с.
1261491
   Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" : Підрозділ "М8 Поліграфічне виробництво" / Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін, С.В. Галицька, І.А. Зарічняк; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; ред.О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4979-0
1261492
   Рубрикатор основных информационных изданий СССР. – Москва, 1974. – 477с.
1261493
  Науменко А.С. Рубрикатор поискового сервера в Интернете: опыт экспериментального психосемантического исследования / А.С. Науменко, А.Г. Шмелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.18-29. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1261494
   Рубрикатор реферативного журнала ВИНИТИ1965 год. – Москва, 1964. – 420 с.
1261495
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
1. – 1969. – 533с.
1261496
   Рубрикатор реферативных изданий СССР. – М.
2. – 1969. – 60с.
1261497
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1965. – 462 с.
1261498
   Рубрикатор реферативных изданий СССР 1966 год. – Москва, 1967. – 88 с.
1261499
   Рубрикатор, алфавитно-предметный указатель и методика классификации к общесоюзному сводному каталогу зарубежных книг по сельскому хозяйству. – М., 1976. – 164с.
1261500
  Партико З.В. Рубрикаційні норми редагування повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.45-51
1261501
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1966. – 536с.
1261502
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1967. – 68с.
1261503
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
2. – 1969. – 80с.
1261504
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М.
1. – 1977. – 678 с.
1261505
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
2. – 1978. – 550с.
1261506
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1981. – 136 с.
1261507
   Рубрики предметного каталога ГПНТБ СССР. – М., 1986. – 123с.
1261508
  Десятерик Д. Рубці та вітри Тернополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 22
1261509
  Пустынников И. Рубцовск / И. Пустынников. – Барнаул, 1968. – 80с.
1261510
  Багацкий Владимир Варламович Руволюционная деятельность большевиков в профсоюзах в первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Багацкий Владимир Варламович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
1261511
  Ивановский А.Б. Ругозы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – труды института геологии и геофизики, вып. 242. – Москва : Наука, 1975. – 123с.
1261512
  Султанбекова Ж.С. Ругозы и биостратиграфия верхнего ордовика и нижнего силура : (Чингиз-Тарбагатайский регион) / Ж.С. Султанбекова; Отв. ред.: Ивановский А.Б., Аполлонов М.К. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 121с.
1261513
   Ругозы и строматопороидеи палеозоя СССР : Труды 2 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых кораллов СССР. – Вып. 2. – Москва : Наука, 1971. – 153с.
1261514
  Кальо Д. Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кальо Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 16л.
1261515
  Ивановский А.Б. Ругозы ордовика и силура Сибирской платформы / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1963. – 160с.
1261516
   Ругозы палеозоя СССР : Труды 1 Всесоюзного симпозиума по изучению ископаемых корллов СССР. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1965. – 92с.
1261517
  Ивановский А.Б. Ругозы, описанные А.А. Штукенбергом (1888-1905) / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1987. – 44с.
1261518
  Золя Э. Ругон-Маккары / Э. Золя. – Москва, 1948. – 364 с.
1261519
  Бармин А.Г. Руда : исторический роман / А.Г. Бармин ; рис. Т. Шишмаревой, В. Власова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1951. – 540 с.
1261520
  Иваново А Н. Руда / А Н. Иваново, . – Москва, 1962. – 96с.
1261521
  Бармин А.Г. Руда : ист. роман : [для сред. и ст. возраста] / А.Г. Бармин ; ил. В. Власов. – 4-е изд. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1973. – 399 с. : ил.
1261522
  Гришина Г.И. Руда в вихре огня (Основы современного металлургического производства) : Рекоменд.указ.литературы для молодежи / Г.И. Гришина; Гос.б-ка СССР им.В.И.Ленина. – Москва : Книга, 1977. – 48с.
1261523
  Полянский Е.И. Руда и хлеб / Е.И. Полянский. – М., 1978. – 78с.
1261524
  Олійник В. Руда куртка без гудзиків Володимира Івасюка, або "Трагічна ластівка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 жовтня (№ 22)
1261525
  Мирзо-заде Х.М. Рудаки -- основоположник персидской и таджикской классической литературы / Х.М. Мирзо-заде. – Москва, 1958. – 22 с.
1261526
   Рудаки и поэты его времени.. – 2-е изд. – Л., 1985. – 272с.
1261527
  Мирзоев А.М. Рудаки и развитие газели в X-XV вв. / А.М. Мирзоев. – Сталинабад, 1958. – 71 с.
1261528
   Рудаки.. – Сталинобад, 1949. – 180с.
1261529
  Мирзоев А.М. Рудаки. / А.М. Мирзоев. – Москва, 1968. – 319 с.
1261530
  Тагирджанов А.Т. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения. / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград, 1968. – 339 с.
1261531
  Кащук Н.О. Рудана : повість / Н.О. Кащук. – Київ : Дніпро, 1977. – 144 с.
1261532
  Кащук Н.Е. Рудана / Н.Е. Кащук. – М., 1983. – 240с.
1261533
  Юрчишина О. Руданський і Шевченко / О. Юрчишина, О. Боржовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 12


  Тема літературного та біографічного зв"язку двох митців потребує грунтовного дослідження.
1261534
   Рудари: Сб.. – М., 1986. – 46с.
1261535
   Руденко Клавдія Пилипівна (1919-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1261536
   Руденко Федір Андрійович (1912-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414. – ISBN 978-966-439-754-1
1261537
  Роєнко П. Руденкова перемога // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 21-22


  Микола Руденко "За гратами", поезії 1977 - 78. Передмова Надії Світличної.
1261538
  Пилипенко Ю.О. Руденька : life journal / Юлія Пилипенко ; [пер. з рос.: В.М. Верховня] ]. – Харків : Фоліо, 2016. – 217, [4] с. – ISBN 978-617-7012-12-1
1261539
  Стейнбек Джон Руденький поні / Стейнбек Джон. – Київ, 1964. – 74 с.
1261540
  Матвеіева Іана Рудералната вегетациіа на ср Македониіа / Матвеіева Іана. – Скопіе, 1982. – 71с.
1261541
  Денискина В.Я. Рудиг В. "Зеленые" в Европе: экологические партии и европейские выборы 1984 г.
1261542
  Денискина В.Я. Рудиг. В. "Зеленые" в Европе: Экологические партии и европейские выборы 1984 г. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 12. – С. 95-106
1261543
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 161-189. – ISBN 978-966-600-359-4


  Ілюструються творчі засади й майстерність Лесі Українки – перекладачки М. Гоголя. The article illustrates the principles and art of Lesya Ukrainka as translator from M.Gogol.
1261544
  Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 133-160. – ISSN 1728-9572
1261545
  Радчук Віталій Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр. в кінці ст.
1261546
  Радчук В. Рудий Панько Миколи Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 37-46. – ISSN 0130-5263
1261547
  Стейнбек Джон Рудий поні. / Стейнбек Джон. – К., 1966. – 85с.
1261548
   Рудик Олександр Оникійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1261549
  Белей Л. Рудименти епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  "Красні" дні календаря, які ми святкуємо заради застілля, не замислюючись над їхньою суттю.
1261550
  Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 426-435. – ISSN 1028-5091
1261551
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Л., 1946. – 134с.
1261552
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Москва, 1947. – 128с.
1261553
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев, 1948. – 128с.
1261554
  Тургенев И.С. Рудин / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 127с.
1261555
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1971. – 152с.
1261556
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1983. – 408с.
1261557
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1261558
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1968. – 295с.
1261559
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 303 с.
1261560
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1973. – 304с.
1261561
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1974. – 304с.
1261562
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Детская литература, 1974. – 304с.
1261563
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1975. – 320 с.
1261564
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Челябинск, 1979. – 313 с.
1261565
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 295с.
1261566
  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. : повести / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
1261567
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1972. – 367с.
1261568
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 608с.
1261569
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Дым. Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 608с.
1261570
  Тургенев И.С. Рудин. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1935. – 271с.
1261571
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Сыктывкар, 1975. – 276с.
1261572
  Тургенев И.С. Рудин. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – Москва, 1932. – 262с.
1261573
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1976. – 317с.
1261574
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1977. – 317с.
1261575
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 428с.
1261576
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1983. – 544с.
1261577
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 605с.
1261578
  Тургенев Иван Сергеевич Рудин; Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 605с.
1261579
  Пчелинцев В.Ф. Рудисты мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 180с.
1261580
  Сенченко І.Ю. Руді вовки : повість / Сенченко І.Ю. – Київ : Дитвидав, 1958. – 88 с. : іл.
1261581
  Гусєва Наталія Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст.
1261582
  Гусєва Н. Руді Дучке та його місце в історії молодіжного руху ФРН у 1960-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-46


  Руді Дучке був активним радікальним політиком 60-х років у Німеччині
1261583
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Київ - Одеса, 1935. – 160с.
1261584
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1261585
  Тургенєв І.С. Рудін / І.С. Тургенєв. – Харків, 1937. – 142с.
1261586
  Булгакова Н. РУДН: Упор на разговор. В РУДН, который занимает первое место в стране по количеству иностранных студентов, знают, как помочь иностранцам быстро освоить русский язык и научиться жить в мире и дружбе / Н. Булгакова, Т. Чернова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 12-13


  Об истории самого первого факультета РУДН напомнил декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин (в народе - подготовительный факультет, или просто "подфак") В. Якушев.
1261587
  Курило М. Рудна мінералізація і постдіагенетичні зміни осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена детальній характеристиці умов утворення рудномінералогічних комплексів і стадіям постдіагенетичних змін осадових порід Донбасу. This paper deals with detailed description of conditions of ore-mineral complexes formation and ...
1261588
  Русаков М.П. Рудная база комбината Каэсредазполиметалл и перспективы его рудоснабжающих районов. / М.П. Русаков, В.Ф. Логачев. – М.-Л., 1932. – 45с.
1261589
   Рудная база Урала. – Москва : Наука, 1972. – 189с.
1261590
  Хесин Б.Э. Рудная геофизика в горных областях. / Б.Э. Хесин. – М., 1969. – 200с.
1261591
   Рудная геохимия и геология магматогенных месторождений. – Москва : Наука, 1980. – 230с.
1261592
  Кэмерон Ю.Н. Рудная микроскопия : Современные метлды исследования рудных минералов под микроскопом / Ю.Н. Кэмерон; Под ред. и с предисл. Ю.С.Бородаева. – Москва : Мир, 1966. – 308с.
1261593
  Крейг Д.Р. Рудная микроскопия и рудная петрография / Д.Р. Крейг, Д.Д. Воган. – М., 1983. – 424с.
1261594
  Астахова Н.В. Рудная минерализация в вулканических породах подводных возвышенностей Японского моря / Н.В. Астахова, О.Н. Колесник, В.Т. Съедин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 158-177 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
1261595
   Рудная специализация осадочных формаций Сибири : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1984. – 136с.
1261596
  Светов Б.С. Рудная электроразведка по методике эллиптически поляризованного поля / Б.С. Светов, Л.Я. Мизюк, В.М. Поджарый. – Москва : Недра, 1969. – 136с.
1261597
  Федоренко П.К. Рудни Левобережной Украины в XVII-XVIII вв. / П.К. Федоренко; Отв. ред. В.К. Яцунский. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 264 с.
1261598
  Куклин Л.В. Рудник радости / Л.В. Куклин. – Л, 1964. – 191с.
1261599
  Колесников М.С. Рудник Солнечный. / М.С. Колесников. – Москва, 1959. – 220с.
1261600
  Спасов Л. Рудните слоеви на секаваньето = Ore layers of memory : разговори со Влада Урошевик / Льудмил Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 253 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-203-115-6
1261601
  Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мілена Рудницька - українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця, учителька середніх шкіл. Голова центральної управи Союзу Українок. Піонерка українського фемінізму.
1261602
  Марочко В. Рудницький Ярослав-Богдан // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371-372. – ISBN 978-617-642-388-1


  Д-р Ярослав-Богдан Антонович Рудницький - український канадський славіст, мовознавець, науковий і громадський діяч, літературознавець, фольклорист. Президент Української вільної академії наук.
1261603
  Ковалев А.Е. Рудничная вентиляция / А.Е. Ковалев, Л.Д. Воронина. – М-Л, 1951. – 276с.
1261604
  Бухман Я.З. Рудничная вентиляция / Я.З. Бухман. – Свердловск, 1958. – 136с.
1261605
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов. – Свердловск, 1956. – 448с.
1261606
  Рахимов Ш.Х. Рудничная геология / Ш.Х. Рахимов. – Душанбе, 1972. – 392с.
1261607
  Альбов М.Н. Рудничная геология / М.Н. Альбов, А.М. Быбочкин. – 2-е перераб. и доп. – Москва, 1973. – 430с.
1261608
  Свирский М.А. Рудничная геология / М.А. Свирский, Н.М. Чумаченко, Б.А. Афонин. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
1261609
   Рудничная геология.. – М.-Л., 1946. – 172с.
1261610
   Рудничная геология.. – М., 1947. – 83с.
1261611
  Шевяков Л.Д. Рудничная доставка / Л.Д. Шевяков. – Х-К.
ч. 1. – 1932. – 159с.
1261612
  Руденко Н.И. Рудничная и шахтная геология. / Н.И. Руденко, С.В. Парадеев. – Л., 1977. – 95с.
1261613
  Зернов Л.В. Рудничная радиометрия / Л.В. Зернов, В.С. Леринман, И.А. Лучин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 166с.
1261614
  Ильичев А.С. Рудничные подъемные машины / А.С. Ильичев. – Изд. 2-е. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 272с.
1261615
  Белов В.И. Рудничный водоотлив / В.И. Белов. – Донецк, 1927. – с.
1261616
  Терпигорев А.М. Рудничный транспорт / А.М. Терпигорев, А.И. Милованов. – 3-е,перераб.и доп.изд. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП, 1932. – 336с.
1261617
  Латиш І.К. Рудні мінерали та їх діагностика / І.К. Латиш; Нвчальний посібник для студ. геологічн. спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : АртЕк, 2003. – 112с. – ISBN 966-505-059-1
1261618
  Михайлов В. Рудно-магматическая система Sukumaland (Танзания) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-41. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Подавляющая часть золоторудного потенциала Объединенной Республики Танзании приурочена к системам неоархейских зеленокаменных поясов металлогенической провинции озера Виктория в северо-западной части страны. На основе дешифрирования космических снимков ...
1261619
  Виноградов А.Н. Рудно-магматическая система Новоайвского гранитно-порфирового комплекса / А.Н. Виноградов. – Апатиты, 1987. – 91с.
1261620
  Туговик Глеб Иванович Рудно-эксплозивные сооружения эндогенных минеральных месторождений : Автореф... д-ра геолого-минерал.наук: 04.00.14 / Туговик Глеб Иванович; МВ и ССО СССР. Моск. геолого-разведочный ин-т. – М., 1979. – 43л.
1261621
  Абдуллаев Х.М. Руднопетрографические провинции / Х.М. Абдуллаев. – Москва, 1964. – 136с.
1261622
   Рудные геофизические исследования на Кольском полуострове. – Апатиты, 1986. – 96с.
1261623
   Рудные и рудоносные формации: Терминол. справ.. – М., 1983. – 175с.
1261624
   Рудные конкреции и конкреции рудоносных формаций.. – Л., 1976. – 103с.
1261625
  Обручев В.А. Рудные месторождения : Часть описательная / В.А. Обручев. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 596с.
1261626
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения = Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых : Учебное пособие для вузов / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 336с.
1261627
  Шнейдерхен Г. Рудные месторождения / Г. Шнейдерхен; Под ред. В.И. Смирнова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 502 с.
1261628
  Магакьян И.Г. Рудные месторождения : (Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых) / И.Г. Магакьян; АН Армянской ССР. Институт геологических наук. – 2-е изд., доп. – Ереван : АН АССР, 1961. – 548с.
1261629
  Парк Ч.Ф. Рудные месторождения / Ч.Ф. Парк, Марк-Дормид. – Москва : Мир, 1966. – 545с.
1261630
  Дерябин Н.И. Рудные месторождения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ. – Киев : Альфа-Прайм, 2004. – 344с. : ил. – Расст. по каб.- 55 Деря. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-8780-00-0
1261631
  Григорьев В.М. Рудные месторождения Азии / В.М. Григорьев, А.В. Дружинин, Н.Н. Трофимов. – Москва, 1989. – 167с.
1261632
  Жуков Ф.И. Рудные месторождения в породах низких ступеней метаморфизма Карпато-Балканской области / Ф.И. Жуков. – Киев : Наукова думка, 1978. – 168с.
1261633
  Шабынин Л.И. Рудные месторождения в формации магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Недра, 1974. – 287с.
1261634
  Чухров Ф.В. Рудные месторождения Джезказгано-Улутавского района в Казахстане / Ф.В. Чухров. – М - Л, 1940. – 120с.
1261635
   Рудные месторождения Кубы. – М., 1985. – 246с.
1261636
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1974. – 328с.
1261637
   Рудные месторождения СССР. – Москва : Недра
2. – 1974. – 391с.
1261638
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 1. – 1978. – 352с.
1261639
   Рудные месторождения СССР : Втрех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 2. – 1978. – 399с.
1261640
   Рудные месторождения СССР : В трех томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т. 3. – 1978. – 496с.
1261641
   Рудные месторождения СССР.. – Москва : Недра
3. – 1974. – 471с.
1261642
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 1. – 1972. – 660с.
1261643
   Рудные месторождения США. – Москва : Мир
Т. 2. – 1973. – 636с.
1261644
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 198с.
1261645
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1976. – 176с.
1261646
  Тюлюпо Б.М. Рудные месторождения. / Б.М. Тюлюпо. – Томск, 1983. – 215с.
1261647
  Обручев В.А. Рудные месторождения.Часть описательная. / В.А. Обручев. – М.-Л., 1929. – 562с.
1261648
  Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / П. Рамдор. – Москва, 1962. – 1132с.
1261649
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных и метаморфических пород : Справочное пособие / В.А. Вахрушев. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1261650
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 184с.
1261651
  Вахрушев В.А. Рудные минералы изверженных пород и их значение при петрологических исследованиях / В.А. Вахрушев. – Новосибирск : Наука, 1973. – 124с.
1261652
  Юрк Ю.Ю. Рудные минералы Криворожской железорудной полосы / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков. – К, 1958. – 101с.
1261653
  Михайлов Н.Д. Рудные минеральные ассоциации девонских отложений Белоруссии / Н.Д. Михайлов. – Минск, 1991. – 122с.
1261654
  Смирнов В.И. Рудные пояса Земли. / В.И. Смирнов. – Москва, 1962. – 32с.
1261655
   Рудные провинции и генетические типы месторождений олова и вольфрама. – Новосибирск : Наука, 1975. – 194с.
1261656
  Твалчрелидзе Г.А. Рудные провинции мира : Средиземноморский пояс / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1972. – 344с.
1261657
   Рудные регенерированные месторождения.. – М., 1957. – 251с.
1261658
  Егоров Н.А. Рудные ресурсы Украины / Н.А. Егоров, А.А. Ковшуля, В.И. Печковский. – Киев : Наукова думка, 1964. – 190с.
1261659
  Пестушко Валерий Рудные сокровища океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1261660
   Рудные формации вулкано-плутонических поясов Дальнего Востока : генетические типы и закономерности размещения. – Москва : Наука, 1989. – 227с.
1261661
   Рудные формации и геохимия рудообразующих процессов.. – Новосибирск, 1976. – 228с.
1261662
  Дерябин Н.И. Рудные формации и их программное обеспечение / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Галецкий Л.С.]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 184с. : ил. – ISBN 966-8780-08-6
1261663
   Рудные формации и месторождения Сибири: Сб. ст.. – Томск, 1979. – 179с.
1261664
   Рудные формации и основные черты металлогении золота в Узбекистане. – Ташкент : ФАН, 1969. – 396с.
1261665
  Юшкин Н.П. Рудные формации и проблемы металлогении / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1975. – 48с.
1261666
  Дерябин Н.И. Рудные формации и прогнозные площади Украинского щита : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2012. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-220. – ISBN 978-966-2944-83-9
1261667
  Кормилицын В.С. Рудные формации и процессы рудообразования (на примере Забайкалья) / В.С. Кормилицын. – Ленинград : Недра, 1973. – 327с.
1261668
   Рудные формации Карпато-Балканской области.. – М., 1978. – 239с.
1261669
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
1 : Месторождения железорудной формации. – 1980. – 392с.
1261670
  Индукаев Ю.В. Рудные формации контактово-метасоматических месторождений Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск : Томский ун-т
2 : Месторождения медно-вольфрам-молибденовых. – 1980. – 297с.
1261671
  Иванкин П.Ф. Рудные формации рудного Алтая / П.Ф. Иванкин. – Алма-Ата, 1961. – 286с.
1261672
  Панкратьев П.В. Рудные формации стратиформных свинцово-цинковых месторождений Узбекистана. / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент, 1981. – 254с.
1261673
  Дерябин Н.И. Рудные формации Украины / Н.И. Дерябин; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : ИГН НАНУ, 2006. – 306с. : ил. – ISBN 966-8684-28-1
1261674
   Рудные формации эндогенных месторождений. – Москва : Наука
Т. 2 : Формации эндогенных месторождений золота, колчеданов, свинца, цинка и ртути. – 1976. – 395с.
1261675
   Рудные формации эндогенных месторождений.. – М.
1. – 1976. – 343с.
1261676
   Рудные элементы в водах зоны гипергенеза месторождений Забайкалья.. – Новосибирск, 1989. – 202с.
1261677
  Ляхович Т.Т. Рудные элементы в кварце из вертикального разреза гранитного массива : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 117-121 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1261678
   Рудня-Радовельська болотна дослідно-меліоративна станція. – Київ, 1928. – 23 с.
1261679
   Рудо-минеральное сырье СССР : сводный обзор по республикам и областям. – Москва : Гостип. им. К. Маркса Мособлполиграфа, 1933. – 119 с.
1261680
  Граховский С.И. Рудобельская республика : докум. повесть / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1969. – 360 с.
1261681
  Гоньшакова В.И. Рудовмещающие породы Алавердского района Северной Армении / В.И. Гоньшакова. – М., 1950. – 52с.
1261682
  Шевченко В.І. Рудовмісні метасоматити Микитівського рудного поля : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.І. Шевченко, Р.М. Багатаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються закономірності будови й поширення рудовмісних метасоматитів залежно від структурного типу рудних зон у центральній частині Микитівського ртутнорудного поля в Донбасі.
1261683
  Гродницкий Л.Л. Рудогенерирующие пегматитовые системы кольской части Беломорского пояса / Л.Л. Гродницкий. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 171с. – ISBN 5-7545-0470-5
1261684
  Синяков В.И. Рудогенетические модели магматических и пегматитовых месторождений : Учеб. пособие / В.И. Синяков; М-во высш.и сред. спец. обр.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 92 с. : Ил.
1261685
   Рудогенные геохимические аномалии.. – М., 1982. – 209с.
1261686
  Губин Л.И. Рудознатец Капустин / Л.И. Губин. – Донецк, 1970. – 108с.
1261687
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – М., 1976. – 416с.
1261688
  Лезгинцев Г.М. Рудознатцы / Г.М. Лезгинцев. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 415с.
1261689
   Рудознатцы ХХ века. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1261690
  Яновский В.М. Рудоконтролирующие структуры терригенных миогеосинклиналей. / В.М. Яновский. – М, 1990. – 244с.
1261691
  Науменко В.В. и др. Рудоконтролирующие факторы золото-полиметаллических и ртутных месторождений Советских Карпат / В.В.Науменко, А.Ф.Гончарук, Ю.М.Коптюх; АНУССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с. – Библиогр.: с.141-150
1261692
  Дерябин Н.И. Рудоконтролирующие флюидизитовые зоны / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : Альфа-Прайм, 2005. – 222с. : ил. – ISBN 966-8780-07-8
1261693
   Рудоконцентрирующие структуры Азии и их металлогения.. – М., 1983. – 193с.
1261694
  Тишков А.В. Рудольф Абель перед американским судом / А.В. Тишков. – Москва : Юридич.лит-ра, 1971. – 72 с.
1261695
  Дубинянский М. Рудольф Абель: без права быть собой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 6 (94). – С. 42-61. – ISSN 1819-6268


  "Рудольф Іванович Абель", він же "Мартін Колінз", він же "Марк", він же "Еміль Голдфус" справжнє ім"я Вільям Генріхович Фішер - радянський шпигун, співробітник IV управліня НКВС, пізніше полковник КДБ. З 1948 року працював в США, в 1957 році був ...
1261696
   Рудольф Абрамов : [живопись] : Каталог выставки. – Москва : Об-ние худож. выст. и пропаганды изобр. искусства МОСХ РСФСР ; "Московская палитра", 1989. – [44] с. : илл.
1261697
   Рудольф Бергандер. Член Немецкой Академии искусств в Берлине (ГДР). Каталог выставки произведений. Живопись. Графика. – М, 1969. – 38с.
1261698
  Чеснокова С.А. Рудольф Гейденгайн / С.А. Чеснокова. – М, 1978. – 144с.
1261699
  Пэдфилд П. Рудольф Гесс - сподвижник Гитлера / П. Пэдфилд. – Смоленск : Русич, 1998. – 608с. – (Тирания). – ISBN 0-333-57970-4;5-88590-903-2
1261700
  Рудольф Грюттнер Рудольф Грюттнер ГДР : каталог выставки / Рудольф Грюттнер; Вступ. ст.: А. Бертрам. – Москва : Советский художник, 1987. – 32 с.
1261701
  Гумилевский Л.И. Рудольф Дизель / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1935. – 296с.
1261702
  Малацай І. Рудольф І Габсбург - імператор Священної Римської імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  Історія династії Габсбургів є невід"ємною частиною історії Європи. Починаючи з ХІІІ ст. і закінчуючи початком ХХ ст. її представники перебували на чолі багатонаціональної імперії. Були часи злетів і падіння, однак ми не можемо заперечити особистісний ...
1261703
  Махун С. Рудольф ІІ Габсбург: в мире материй высоких и грез // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 110-121. – ISSN 1819-6268


  Родился Рудольф II 17 июля 1552 г. Вене в семье императора Максимилиана II Габсбурга и Марии Испанской, дочери императора Карла V. Это был брак кузенов - событие отнюдь не редкое в Средние века и Новое время. Мина замедленного действия, ...
1261704
  Стернин Г.Ю. Рудольф Казимирович Жуковский 1814-1886 / Г.Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
1261705
  Стюарт Отис Рудольф Нуриев. Вечное движение = Perpetual motion.The public and private lives of Rudolf Nureyev / Стюарт Отис; Пер. Т. Осиной. – Смоленск : Русич, 1998. – 432с. – (Человек - легенда). – ISBN 5-88590-870-2; 0-671-87539-6
1261706
   Рудольф Рудольфович Френц. – Ленинград, 1970. – 33с.
1261707
   Рудольф Хачатрян. Рисунок. – Москва, 1986. – 10с.
1261708
  Белый Андрей Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности : ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гете" / Андрей Белый. – Москва : Изд. "Дузовное знание", 1917. – VIII, 344 с. : черт.
1261709
  Сиваченко Г.М. Рудольф Яшик : Проблематика і поетика прози / Г.М. Сиваченко; Ан УРСР. Інститут літератури. – Київ : Наукова думка, 1981. – 116с. – (Літературознавство)
1261710
  Романенкова Ю.В. Рудольфінське мистецтво як квінтесенція провідних тенденцій маньєризму при Празькому художньому центрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-218
1261711
  Білоус Рудоман / Білоус, ГП. – Київ, 1992. – 477с.
1261712
  Федоровский Н.М. Рудоминеральное сырье в промышленности. / Н.М. Федоровский. – М., 1933. – 304с.
1261713
  Панов Б.С. Рудонафтогазоносність нового мінерагенічного поясу Євразії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-15. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Описано новий рудонафтогазоносний мінерагенічний пояс Євразії, який має планетарний масштаб та об"єднує на території СНД такі геологічні структури: Брестський прогин, Прип"ятський грабен, Дніпровсько-Донецьку западину, Донбас, прихований кряж ...
1261714
  Кривдік С.Г. Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 44-56 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1261715
   Рудоносность вулканогенных формаций.. – М., 1963. – 75с.
1261716
  Бунин Г.Г. Рудоносность Горного Дагестана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бунин Г. Г.; АН СССР, Даг. филиал Ин-т геологии АН АзССР, Ин-т геологии им. Губкина. – Михачкала, 1962. – 27л.
1261717
   Рудоносность гранитоидов Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита / Е.М. Шеремет, Б.С. Панов, А.С. Михайлова, В.К. Ильницкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 71-76 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  На основе распределения редких и редкоземельных элементов в сиенитах, граносиенитах, гранитах и их метасоматически измененных разностях Восточно-Приазовского комплекса Украинского щита (УЩ) делается вывод об отсутствии генетической связи с ним ...
1261718
   Рудоносность докембрия КМА. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
1261719
   Рудоносность и геологические формации структур земной коры. – Ленинград : Недра, 1981. – 423с.
1261720
  Максимович В.Л. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбаса : Автореф. дис... канд. геол.-минерал.наук / Максимович В.Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1960. – 17 с.
1261721
  Максимович В.Д. Рудоносность и ее изменение с глубиной в центральной части Саксаганской полосы Кривбасса : Дис... канд.геолого-минералогич.наук: / Максимович В.Д.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1960. – 240л. – Бібліогр.:л.225-236
1261722
   Рудоносность континентальных вулканических поясов. – М., 1982. – 256с.
1261723
   Рудоносность магматических ассоциаций.. – М., 1988. – 230с.
1261724
   Рудоносность орогенных структур Срединного Тянь-Шаня. – М., 1985. – 150с.
1261725
   Рудоносность осадочных комплексов.. – Л., 1989. – 217с.
1261726
   Рудоносность осадочных пород. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1261727
   Рудоносность Русской платформы.. – М., 1965. – 221с.
1261728
  Страхов Л.Г. Рудоносные вулканические аппараты юга Сибирской платформы / Л.Г. Страхов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 117с.
1261729
   Рудоносные и рудные формации Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 157с.
1261730
  Михайлов Б.М. Рудоносные коры выветривания / Б.М. Михайлов. – Ленинград : Недра, 1986. – 236с.
1261731
  Бугельский Ю.Ю. Рудоносные коры выветривания влажных тропиков / Ю.Ю. Бугельский. – Москва : Наука, 1979. – 286с.
1261732
   Рудоносные коры выветривания.. – М., 1974. – 357с.
1261733
   Рудоносные метасоматиты Урала.. – Свердловск, 1980. – 125с.
1261734
  Грязнов О.Н. Рудоносные метасоматические формации складчатых поясов / О.Н. Грязнов. – Москва : Недра, 1992. – 252с.
1261735
  Щербань И.П. Рудоносные околожильные метасаматиты / И.П. Щербань. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с.
1261736
   Рудоносные орогенные структуры.. – М., 1981. – 232с.
1261737
  Дерябин Н.И. Рудоносные площади / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2010. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-2944-60-0
1261738
  Уиссер Е.Х. Рудоносные районы кордильер и их связь с региональными структурами / Е.Х. Уиссер. – М., 1960. – 18с.
1261739
  Степанов В.В. Рудоносные структуры геотектоногенов Казахстана. / В.В. Степанов. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
1261740
   Рудоносные структуры докембрия.. – М., 1982. – 198с.
1261741
  Казанский В.И. Рудоносные тектонические структуры активизированных областей / В.И. Казанский. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
1261742
   Рудоносные формации докембрия и палеозоя западного складчатого обрамления Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1261743
   Рудоносные формации кор выветривания Сибири.. – М., 1985. – 168с.
1261744
   Рудоносный карст Сибири.. – Новосибирск, 1989. – 169с.
1261745
  Дерябин Н.И. Рудообразование / Дерябин Н.И.; Ин-т геологических наук НАНУ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – Киев : LATaK, 2007. – 332с. : ил. – ISBN 966-2944-13-6
1261746
   Рудообразование и генетические модели эндогенных рудных формаций: Сб. ст.. – Новосибирск, 1988. – 343с.
1261747
   Рудообразование и его свзяь с магматизмом. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
1261748
   Рудообразование и металлогения. – Киев : Наукова думка, 1971. – 184с.
1261749
   Рудообразование и металлогения: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 315с.
1261750
  Шевченко О.Е. Рудообразование ранних стадий литогенеза / О.Е. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1987. – 144с. / АН УССР, ин-т геохимии и физики минералов, отд.металлогении
1261751
   Рудообразующая среда по включениям в менералах. – Москва : Наука, 1972. – 236с.
1261752
  Сатпаева Т.А. Рудообразующие минералы Джезказганского месторождения / Т.А. Сатпаева. – Алма-Ата, 1949. – 138с.
1261753
   Рудообразующие процессы и системы.. – М., 1989. – 224с.
1261754
  Некрасова Р.А. Рудообразующие редкоземельные системы / Р.А. Некрасова. – Москва : Наука, 1991. – 220с.
1261755
  Рейф Ф.Г. Рудообразующий потенциал гранитов и условия его реализиации / Ф.Г. Рейф. – Москва : Наука, 1990. – 180с.
1261756
  Албул С.П. Рудопоисковая гидрогеохимия / С.П. Албул ; Ун-т дружбы народов, Каф. геологии. – Москва, 1969. – 344 с.
1261757
   Рудопрояви самородної міді Волині - типовий приклад металогенічного потенціалу платобазальтів / Мисяк, і., Л. Скакун, В. Мельничук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1261758
  Борисенко Л.Ф. Руды ванадия / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1983. – 150с.
1261759
  Финашин В.К. Руды и околорудные породы некоторых месторждений олова и вольфрама северного Сихотэ-Алиня : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Финашин В.К. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1959. – 25 с.
1261760
  Яншин А.Л. Руды плодородия / А.Л. Яншин, М.А. Жарков. – М., 1985. – 159с.
1261761
  Соболевский В.И. Руды редких элементов / В.И. Соболевский. – М, 1932. – 96с.
1261762
   Руды сульфидно-касситеритовых месторождений -- перспективный источник комплексного сырья. – М., 1983. – 94с.
1261763
  Константинов М.М. Руды сурьмы, мышьяка, ртути, висмута, где и как их искать / М.М. Константинов. – М.-Л., 1941. – 38с.
1261764
  Бублейников Ф.Д. Руды черных металлов в СССР. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1930. – 40с.
1261765
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 231. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1980) Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - доцент, з 2001 р. - професор кафедри слов"янської філології КНУТШ
1261766
   Рудяков Павло Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 415. – ISBN 978-966-439-754-1
1261767
  Дзюба-Погребняк Рудяков Павло Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-217. – ISSN 2075-437X
1261768
  Паньків З.П. Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся / З.П. Паньків, О.Р. Ілясевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 113-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1261769
   Рудько Галина Юріївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 367-368 : фото
1261770
   Рудько Георгій Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 414-415. – ISBN 978-966-439-754-1
1261771
   Рудько Світлана Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 59
1261772
  Свірський О. Рудько. / О. Свірський. – К., 1929. – 280с.
1261773
  Ильин М.А. Ружейно-спортивная охота / М.А. Ильин, В.А. Панов. – М., 1958. – 79с.
1261774
  Ярмолюк М.Я. Ружі пливуть за водою : оповідання / Микола Ярмолюк. – Київ : Молодь, 1973. – 120 с. – (Перша книга прозаїка)
1261775
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1963. – 182с.
1261776
  Татаи Ш. Ружья и голуби / Ш. Татаи. – М., 1969. – 176с.
1261777
   Рузвельт велик, и дело его живет // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 22-29. – ISSN 0130-1640
1261778
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – Москва
1. – 1958. – 679 с.
1261779
  Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца / Р. Шервуд. – М
2. – 1958. – 679с.
1261780
  Гончар Б.М. Рузвельт Теодор // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 429-430. – ISBN 966-316-045-4
1261781
  Ундасынов И.Н. Рузвельт, Черчиль и второй фронт / И.Н. Ундасынов. – М., 1965. – 136с.
1261782
  Финн К.Я. Рузовский лес / К.Я. Финн. – Москва-Л., 1942. – 74с.
1261783
  Артамонов М.Д. Рузский край / Артамонов М.Д., Моченов К.А. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 168 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 166-167
1261784
  Артамонов М.Д. Рузский край / М.Д. Артамонов. – Москва, 1978. – 168с.
1261785
  Старицкий М. Руина : Исторический роман конца 17 века / М. Старицкий. – Київ : Дніпро, 2001. – 464с. – Шифр дубл.8утСтар( доп ст.). – ISBN 966-578-017-4
1261786
  Старицкий М.П. Руина : исторический роман конца 17 века / Михайло Старицкий. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4248-4
1261787
  Апушкин В.А. Руины : образы былой жизни в Польше / Вл. Апушкин. – Петроград : Типография Суворина, 1917. – 151 с.
1261788
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Беларусь, 1971. – 336 с.
1261789
  Новиков И.Г. Руины стелятся в упор : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 367 с.
1261790
  Новиков И. Руины стреляют в упор : документальная повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 430 с.
1261791
  Старицький М.П. Руїна : історична проза / Михайло Старицький ; [ упоряд., передмова, переклад з рос. мови, комент., та прим. О.В. Ковалевського ]. – Харків : Факт, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-637-631-5
1261792
   Руїна : [прозові твори, іст. дослідж., докум. матеріали] / [упоряд. і передм. О.І. Гуржія]. – Харків : Видавництво гуманітарної літератури, 2015. – 429, [3] с. : іл. – Бібліогр. у комент. та прим.: с. 403-430. – ISBN 978-966-1572-10-1
1261793
  Калінчик М. Руїна агронауки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 4-5 червня (№ 91/92). – С. 10-11


  Як селекціонерів Національної Академії Наук України лишили...землі.
1261794
  Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) / Тетяна Яковлева. – Київ : Основи, 2003. – 644с. – ISBN 966-500-099-3
1261795
  Могильницька Г. Руїна держави й руїна душі.(Драма Лесі Українки "Бояриня") // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0130-5263
1261796
   Руїна заводу й міста. Вип. 3 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 177-202
1261797
  Зеркаль С. Руїна козацько-селянської України в 1648-1764-1802 роках : (Студія політично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в 17-18 ст.) / С. Зеркаль. – Hовий Йорк, 1968. – 250 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; Чис. 11)
1261798
  Горлач Л. Руїна, або Життя і трагедія Івана Мазепи : Історичий роман у віршах / Леонід Горлач. – Київ, 2004. – 256 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-78-7
1261799
  Старицький М.П. Руїна. Облога Буші : Романи / М.П. Старицький. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 280с. – (Укр.історичний роман). – ISBN 5-7707-6286-1
1261800
  Черкашина-Губаренко Руїни перетворилися на...культурний символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 144). – С. 7


  Автор LvivcMozArt відома диригентка Оксана Линів разом із командою влаштувала свято високого мистецтва.
1261801
  Дзюба О. Руїни, за якими сумують караїми // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 2)
1261802
  Щербак В.О. Руйнація ідеологічних засад державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 4-9. – ISSN 1996-5931
1261803
  Сідак Л.М. Руйнація особистості як ознака сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 64-68
1261804
  Пояркова Т.К. Руйнація режиму Януковича крізь призму "кризового синдрому модернізації" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 22-33. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1261805
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1261806
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1261807
  Бушанський Валентин Руйнація та стоїчна розрада // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 12-14


  Добігла кінця робота другої сесії Верховної Ради шостого скликання. Із лютого по липень ціною титанічних зусиль народні депутати ухвалили трохи більше 50 законопроектів. Але політику не варто оцінювати за бухгалтерськими критеріями. Іноді не зробити ...
1261808
  Борисенко М. Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920-1959-х роках // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 7-17. – ISSN 0130-6936
1261809
  Іллєнко Ю.Г. Руйнація українського кінематографа: закулісні режисери та виконавці ( з погляду кінорежисера) // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 64-76. – ISBN 966-608-439-2
1261810
  Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 12


  "У сучасному світі запорукою побудови конкурентоспроможної та зростаючої економіки є розвиток науки й інновацій, які вважаються стратегічним ресурсом держави. Для урядів багатьох країн розвиток економіки, що базується на знаннях, та стимулювання ...
1261811
  Кабанець Є.П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 81-97. – ISSN 0130-5247
1261812
  Калантаєвська Г.П. Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол" / Г.П. Калантаєвська, А.С. Дєдова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2077-804X
1261813
  Шевченко Н. Руйнівні психологічні процеси у постімперскому суспілстві / Н. Шевченко, Д. Нестеров // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 58-65. – ISSN 1810-2131
1261814
  Савченко О.В. Руйнування алюмінієвих сплавів в умовах циклічного навантаження з перевантаженнями : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.09 / Савченко О. В.; НТУУ "КПИ". – К., 1996. – 15л.
1261815
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : Історичне оповідання / О. Островський. – 2-е випр. вид. – Золотоноша, 1918. – 32 с.
1261816
  Островський О. Руйнування Батурина (1708 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 32 с. – (історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8518-7
1261817
  Терентьєв О.М. Руйнування гірських порід вибухо-механічним способом // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
1261818
  Лабінський К.М. Руйнування гірських порід вибуховими речовинами, шпурові заряди яких детонують у неідеальному режимі, при проведенні виробок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.04 / Лабінський Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1261819
  Виноградова О.П. Руйнування гірських порід інструментом з функціональними елементами із композиційних алмазовмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Виноградова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1261820
  Кириченко О.Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кириченко Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1261821
  Гребенюк Сергій Миколайович Руйнування еластомерів в умовах в"язкопружного нелінійного деформування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Гребенюк С.М.; Запорізький держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.
1261822
  Франків Д.М. Руйнування Єрусалимського Храму – як історичне вираження богословських змін в єврейському праві // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 105-113. – ISSN 2663-0265
1261823
  Пожидаєва І.В. Руйнування концепту інтимність в жанре блогів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 500-504
1261824
  Клименко О.А. Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 52-59
1261825
  Процюк С. Руйнування ляльки : роман / Степан Процюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 277, [2] с. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-966-2151-58-9
1261826
  Рославець О.М. Руйнування образу / О.М. Рославець. – К., 1974. – 143с.
1261827
  Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес? // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-299


  В даній статті досліджуються основні гіпотези руйнування озонового шару як природного так і антропогенного характеру. Приводиться пояснення механізму дії розглянутих гіпотез та аргументи, що говорять на користь кожної з них. Висловлюється припущення ...
1261828
  Конча С. Руйнування самоврядних традицій українців за російського панування / С. Конча, М. Обушний // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-640-241-1
1261829
  Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-128. – ISSN 0235-3490
1261830
  Добіжа В.В. Руйнування церковних цінностей Поділля внаслідок проведення державної політики Радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 15-30. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1261831
  Штонда І.В. Руйнування як культурна константа // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 97-105


  Досліджується феномен деструкції в космологічних та есхатологічних міфах як об"єктивний процес.
1261832
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полемічні нотатки до українсько-російської історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 570, [6] с. – Бібліогр.: с. 543-563. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1689707 напис: Допитливим читачям НБ ім. М. Максимовича, що цікавляться правдивою історією рідної землі, з повагою - автор. Підпис. 19.09.2014. Оболонь.
1261833
  Лукінюк М.В. Руйнуймо міфи ! : полем. нотатки до укр.-рос. історії з окремими фрагментами дискусій автора в Інтернеті / Михайло Лукінюк. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 570, [6] с. : табл. – Бібліогр.: с. 544-561 та в підрядк. прим. – (Історичні студії). – ISBN 978-966-2669-55-8


  У пр. № 1714636 напис: Вельмишановним читачам Наукової бібліотеки КНУ імені Тараса Шевченка на допомогу у вивченні правдивої історії рідної землі. З побажанням успіхів - автор. Підпис. 17.07.17
1261834
  Гримська М.І. Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 41-47. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896


  Охарактеризовано специфіку функціонування крайніх правих політичних організацій та партій у Франції у перші післявоєнні десятиліття. Наголошено на необхідності розширити спектр наукового дослідження крайніх правих у Франції та відійти від практики ...
1261835
  Трінчій В. Рука Аполлона - рука Діоніса // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 21-25


  Творчість Петра Мідянки і Олега Лишеги.
1261836
  Петров Василий Рука Богословля или наука изъяснения о Пасхалии ... сочиненная священником Васильем Петровым. – Москва : В типографии компании типографической, 1787
1261837
  Гринер В.С. Рука в руке / В.С. Гринер. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
1261838
  Вагабзаде Б. Рука в руке : стихи и поэмы / Б. Вагабзаде; перевод. – Баку : Гянджлик, 1981. – 128 с.
1261839
  Бабаева Дина Рука вечности / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 58-65 : фото
1261840
  Адылбеков Т. Рука волшебника : о К. Мирзарахимове / Т. Адылбеков ; М-во культуры УзССР, Респ. дом нар. творчества. – Ташкент : Художественная литература, 1967. – 26 с., [7] л. ил. : ил.
1261841
  Неправська Наталія Рука допомоги від братнього народу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1261842
   Рука Дракулы. – М, 1992. – 399с.
1261843
  Морозов В.Ф. Рука друга / В.Ф. Морозов. – М., 1959. – 84с.
1261844
   Рука друга. – М, 1973. – 608с.
1261845
   Рука друга : Вологда-Боршод. – Архангельск, 1989. – 172с.
1261846
  Сидоров В.С. Рука дьявола / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1975. – 175с.
1261847
  Мешкова Е.Л. Рука и сердце брата / Е.Л. Мешкова. – Киев, 1971. – 150 с.
1261848
   Рука и сердце друга. – Калинин, 1962. – 68с.
1261849
  Юрьев З.Ю. Рука Кассандры. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1970. – 286с.
1261850
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 46с.
1261851
  Кривицкий А.Ю. Рука Москвы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1987. – 46с.
1261852
  Шебаршин Л.В. Рука Москвы: записки нач. сов. разведки. / Л.В. Шебаршин. – Киев : Стодола, 1993. – 299 с.
1261853
  Эмин Г. Рука моя уйдет... : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. А.Гамбарян. – Москва : Правда, 1986. – 46 с.
1261854
  Теллес Л.Ф. Рука на плече / Л.Ф. Теллес. – Москва, 1986. – 157с.
1261855
  Фагундес Т.Л. Рука на плече. / Т.Л. Фагундес. – М., 1986. – 152с.
1261856
  Пестушко Валерий Рука на пульсе планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50
1261857
  Селеленис Э. Рука на сердце : стихи / Эдуардас Селеленис ; пер. с лит. А.Балина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
1261858
  Суворов И.Ф. Рука об руку с рабочими. / И.Ф. Суворов. – М., 1976. – 175с.
1261859
  Тетерук И.Н. Рука об руку с рабселькорами / И.Н. Тетерук. – М, 1962. – 71с.
1261860
  Десятерик В.И. Рука об руку, как единомышленники / В.И. Десятерик, А.Г. Латышев. – Москва, 1970. – 208с.
1261861
  Баженов Б.Н. Рука рабочего друга / Б.Н. Баженов. – Запорожье : Книжное издательство, 1962. – 64 с.
1261862
  Шубин Нил Рука рыбы : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 116-120 : Фото
1261863
  Вольвач П. Рука, зігнута в лікті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)


  Пам"яті Миколи Холодного.
1261864
  Генри О. Рука, которая терзает весь мир : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 0131-2332
1261865
  Пагутяк Г. Рукави, вологі від Роси // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.3-39
1261866
  Згарський Є. Рукавичка : повисть Евгения Згарского. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 48 с. – Конволют. - Переплетено з: - Обкладанка та тит. стор. конволюту рос. мовою стар. орф. - Тект видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Библиотека для рускои молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; Вып. 68, т. 129, рік 17)
1261867
  Перехрестенко О.В. Рукавна резекція шлунка та біліопанкреатичне шунтування в модифікації Hess-Marceau в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Перехрестенко Олександр Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 55 назв
1261868
   Рукадов Михаил Захарьевич. Выставка произведений. Москва. 1979.. – М., 1979. – 24с.
1261869
  Дистель Александр Руками не двигать : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 80-85 : Фото
1261870
  Микитчук В.И. Руками сельского умельца. / В.И. Микитчук, В.Е. Лепа. – К., 1989. – 176с.
1261871
  Цигаль В.Е. Руками художника / В.Е. Цигаль. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 17, [2], 39, [4] с.
1261872
  Маринкович Р. Руке: Приповетке. / Р. Маринкович. – 2-е изд. – Београд, 1964. – 291с.
1261873
  Кавецька Марина Руки - візитка сучасної людини // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 42 : Фото
1261874
  Домнин А.М. Руки / А.М. Домнин. – Пермь, 1966. – 51с.
1261875
  Артамонов Р.А. Руки : стихи / Ростислав Артамонович ; худож. Л. Зубарева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 71 с. : ил.
1261876
  Зинкэ Х. Руки вверх! / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1970. – 40с.
1261877
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1972. – 429с.
1261878
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – Moscow, 1980. – 387 с.
1261879
  Давыдычев Л.И. Руки вверх! / Л.И. Давыдычев. – М., 1989. – 269с.
1261880
  Фаиз А.Ф. Руки ветра / А.Ф. Фаиз. – М, 1960. – 134с.
1261881
  Мариенгоф А.Б. Руки галстуком / А.Б. Мариенгоф, 1920. – 15с.
1261882
  Долматовский Е.А. Руки Гевары / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 128с.
1261883
  Бойко В.Г. Руки зайняті! / В.Г. Бойко. – Київ, 1989. – 55с.
1261884
  Мельник О Руки золоті / О Мельник, . – К., 1958. – 200с.
1261885
  Теннов В.П. Руки золотые / В.П. Теннов. – М., 1956. – 120с.
1261886
   Руки золотые. – Х, 1965. – 48с.
1261887
  Гамарра Пьер Руки людей / Гамарра Пьер. – Москва, 1959. – 91с.
1261888
  Антошкин Е.А. Руки матери : стихотворения / Евгений Антошкин ; [худож. С.И. Брынза]. – Москва : Совецкая Россия, 1985. – 143 с. : ил.
1261889
  Скрыган Я. Руки на кленовом листе : рассказы, эссе / Я. Скрыган; Янка Скриган пер. с белорус. – Минск : Юнацтва, 1985. – 238 с.
1261890
  М"ястківський А.П. Руки над колосками : вірші / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 121 с.
1261891
  Зубарев П.М. Руки пахнут хлебом / П.М. Зубарев. – Ставрополь, 1982. – 316с.
1261892
   Руки рабочие. – М, 1979. – 383с.
1261893
  Ключников Ю. Руки Рахманинова // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 0130-7045
1261894
  Сирге Р.И. Руки труженника : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 126 с.
1261895
  Палин Майкл Руки: портрет : Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1261896
  Гоголь В.А. Руковоадство КПСС - основа научной организации управления в органах внутренних дел / В.А. Гоголь, В.Д. Малков. – Москва, 1972. – 41с.
1261897
  Кондаков М.М. Руководители и подчиненные / М.М. Кондаков. – Иркутск, 1974. – 51с.
1261898
   Руководители исполкомов. – М, 1977. – 151с.
1261899
  Троев П.С. Руководители польского восстания 1863–1864 годов в якутской ссылке // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 0132-1366
1261900
  Цыгичко В.Н. Руководителю - о принятии решений / В.Н. Цыгичко. – М., 1991. – 236с.
1261901
  Ковалев А.Г. Руководителю о работнике / А.Г. Ковалев. – М, 1988. – 92с.
1261902
  Мандрица В.М. Руководителю об управлении, хозрасчете и самофинансировании / В.М. Мандрица. – Ставрополь, 1989. – 149с.
1261903
  Клюев А.А. Руководителю предприятия о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1970. – 248с.
1261904
  Клюев А.А. Руководителю предприятия о трудовом законодательстве / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 277с.
1261905
   Руководителям библиотек о работе с кадрами. – Минск, 1989. – 31с.
1261906
  Морозов Н.П. Руководителям о стандартах и качестве. / Н.П. Морозов. – М., 1989. – 151с.
1261907
  Колесниченко О.Я. Руководитель - воспитатель / О.Я. Колесниченко. – Москва, 1986. – 206с.
1261908
  Курочкин Н.И. Руководитель - воспитатель и педагог / Н.И. Курочкин, Н.А. Максимов. – М, 1982. – 192с.
1261909
  Омаров А.М. Руководитель / А.М. Омаров. – М, 1984. – 255с.
1261910
  Омаров А.М. Руководитель / А.М. Омаров. – М, 1987. – 366с.
1261911
  Брусов В.А. Руководитель : долг и ответственность / В.А. Брусов. – Львов : Каменяр, 1986. – 54, [2] с.
1261912
  Свенцицкий А.Л. Руководитель : слово и дело / А.Л. Свенцицкий. – М, 1983. – 159с.
1261913
   Руководитель в аппарате государственного управления. – К, 1988. – 341с.
1261914
  Фаткин Л.В. Руководитель в системе управления народным хозяйством / Л.В. Фаткин. – Москва, 1977. – 79с.
1261915
  Радченко Я.В. Руководитель в системе управления производством / Я.В. Радченко. – Москва, 1973. – 62с.
1261916
  Радченко Я.В. Руководитель в системе управления производством / Я.В. Радченко. – Москва, 1975. – 64с.
1261917
  Юрчишин В.В. Руководитель и коллектив / В.В. Юрчишин. – К., 1988. – 199с.
1261918
  Жуплев А.В. Руководитель и коллектив / А.В. Жуплев. – Ставрополь, 1989. – 220с.
1261919
  Кулиев Т.А. оглы Руководитель и коллектив: взаимодействие. / Т.А. оглы Кулиев, В.Б. оглы. Мамедов. – М., 1990. – 63с.
1261920
  Селюков Ф.Т. Руководитель и подчиненный в системе управления / Ф.Т. Селюков. – М., 1971. – 54с.
1261921
  Буров И.В. Руководитель как воспитатель и организатор / И.В. Буров. – Киев, 1991. – 122с.
1261922
   Руководитель коллектива : (Социологический анализ первичного производственного коллектива и деятельность его руководителя). – Москва : Политиздат, 1974. – 127 с.
1261923
  Мокряк В.Л. Руководитель производственного коллектива: подготовка и профессиональный рост. / В.Л. Мокряк. – К, 1987. – 246с.
1261924
  Павленко С.Ю. Руководитель сельскохозяйственного предприятия в системе управленческих взаимодействий / С.Ю. Павленко. – Новосибирск, 1991. – 143с.
1261925
  Смирнов Е.А. Руководитель современной организации: управленческий статус и личностные особенности // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.99-127
1261926
  Молл Е.Г. Руководитель строительного производства / Е.Г. Молл. – М., 1991. – 118с.
1261927
  Красовский Ю.Д. Руководитель трудового коллектива: Из опыта психолого-управленческого консультирования / Ю.Д. Красовский. – Москва, 1987. – 159с.
1261928
  Кузьмин А.Т. Руководитель учится / А.Т. Кузьмин. – М, 1975. – 80с.
1261929
  Хараш А.У. Руководитель, его личность и деятельность. / А.У. Хараш. – М., 1981. – 64с.
1261930
   Руководитель. Коллектив. Личность. – М, 1974. – 364с.
1261931
  Панкратов В.Н. Руководитель: управление общением на 100 % : практическое руководство / Вячеслав Панкратов. – Москва : Психотерапия, 2006. – 236, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 205-206. – (Серия "Психология успеха"). – ISBN 5-903182-04-6
1261932
  Зигерт Л В.Л. Руководить без конфликтов / Л В.Л. Зигерт. – М, 1990. – 334с.
1261933
  Моисеев С.В. Руководсво к лабораторным работам по курсу "Экономика промышленности, организация и планирование авиационного предприятия". / С.В. Моисеев. – М, 1961. – 16с.
1261934
  Мурашов С.И. Руководство ВКП(б) - источник силы и крепости комсомола / С.И. Мурашов. – Москва, 1948. – 40с.
1261935
  Лещинский Д.С. Руководство внеклассным чтением учащихся / Д.С. Лещинский. – Минск, 1958. – 131с.
1261936
  Мобиус М. Руководство для инвесторов по развивающимся рынкам / М. Мобиус. – М, 1995. – 224с.
1261937
  Крылов М.К. Руководство для лабораторных работ по электротехнике и радиотехнике / М.К. Крылов. – Москва, 1959. – 243 с.
1261938
  Ленк Д. Руководство для пользователей операционных усилителей / Д. Ленк. – М, 1978. – 328с.
1261939
  Ключевич А.С. Руководство для практических работ по неорганической химии: Четвертая и третья группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева / А.С. Ключевич, К.П. Прибылов. – Казань, 1978. – 30с.
1261940
  Миклашевская В.С. Руководство к выполнению лабораторных работ по высокомолекулярным соединениям. / В.С. Миклашевская, Е.М. Жирикова. – Л., 1968. – 60с.
1261941
  Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн / Ф. Ленорман. – К
Том 2. – 1978. – 123с.
1261942
  Коробков Н.М. Руководство к изучению древних и старинных рудных разработок / Н.М. Коробков. – М., 1934. – 61с.
1261943
  Копылев Б.А. Руководство к лабораторной работе. / Б.А. Копылев, Т.Н. Розова. – Л., 1960. – 11с.
1261944
  Королев В.А. Руководство к лабораторным занятиям по биологии : учеб. пособия для иностранных граждан, обучающихся в мед. ин. / В.А. Королев, Г.Н. Кривошеина, Э.Г. Полякова. – Киев : Вища школа, 1986. – 213 с. : табл., ил. – Библиогр.: 18 назв.
1261945
  Князев В.С. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии : Учебное пос. / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Недра, 1991. – 127с.
1261946
  Куртенков Г.Е. Руководство к лабораторным работам по изоляции установок высокого напряжения / Г.Е. Куртенков, Н.Б. Вишевецкая. – Томск, 1988. – 68 с.
1261947
  Липчин Г.С. Руководство к лабораторным работам по курсу "Импульсная техника" / Г.С. Липчин. – Л., 1962. – 24с.
1261948
  Конев Ю.И. Руководство к лабораторным работам по курсу "Электронные и полупроводниковые устройства автоматического управления" / Ю.И. Конев. – М.
1. – 1966. – 96с.
1261949
  Качурин Л.Г. Руководство к лабораторным работам по метеорологии / Л.Г. Качурин. – Л., 1955. – 424с.
1261950
  Кортнев А.В. Руководство к лабораторным работам по физике / А.В. Кортнев. – Одесса : ОПИ
Ч. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1960. – 211 с.
1261951
  Карпов В.И. Руководство к лабораторным работам по физике для студентов заочного обучения. / В.И. Карпов. – Омск
Ч.1. – 1968. – 58с.
1261952
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по ботанике. Высшие растения / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 74с.
1261953
  Лотова Л.И. Руководство к малому практикуму по морфологии высших растений / Л.И. Лотова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 60с.
1261954
  Мельников В.Д. Руководство к практическим занятиям по микробиологии с основами вирусологии / В.Д. Мельников, Л.И. Виноградова. – Петрозаводск, 1985. – 104 с.
1261955
  Лабзина Л.Я. Руководство к практическим занятиям по обмену белков : учеб. пособ. / Л.Я. Лабзина, Т.Ф. Атянина. – Саранск, 1982. – 92 с. : ил., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1261956
  Князев В.С. Руководство к практическим занятиям по общей петрографии / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – М., 1978. – 97с.
1261957
  Копылев Б.А. Руководство к практическим занятиям по общей химической технологии. / Б.А. Копылев. – Л.-М., 1953. – с.
1261958
  Маллицкая Н.Г. Руководство к практическим занятиям по физиологии / Н.Г. Маллицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1940. – 176с.
1261959
  Маршев П.М. Руководство к практическим занятиям по физической и коллоидной химии / П.М. Маршев. – М., 1954. – 148с.
1261960
  Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке : Учебное пособие для уч-ся средних спец.уч. заведений / В.П. Корниенко. – Москва : Недра, 1980. – 200с.
1261961
  Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке / В.П. Корниенко. – 2-е изд. – М, 1987. – 182с.
1261962
  Рипан Р. Руководство к практическим работам по неорганической химии (неметалы) / Р. Рипан, И. Четяну; Под ред. В.И. Спицына. – Москва : Мир, 1965. – 564с.
1261963
  Кравцов В.И. Руководство к практическим работам по электрохимии / В.И. Кравцов. – Л., 1979. – 216с.
1261964
  Залесский А.М. Руководство к работам в лаборатории высокого напряжения / А.М. Залесский, А.В. Сорокин, К.С. Стефанов. – Москва-Ленинград, 1934. – 393 с.
1261965
  Кельтенова Р.Т. Руководство к решению задач по высшей математике / Р.Т. Кельтенова, Ф.У. Утегалиева. – Алма-Ата, 1989. – 167с.
1261966
  Ицкович Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов (для втузов) / Г.М. Ицкович. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1970. – 542 с.
1261967
  Коробков Н.М. Руководство к собиранию метриалов по истории Великой Отечественной войны / Н.М. Коробков. – М., 1942. – 28с.
1261968
  Колчев В.В. Руководство к химическим исследованиям рыбы и рыбных продуктов. / В.В. Колчев. – Петрозаводск, 1928. – 132с.
1261969
  Злобина В.М. Руководство Коммунистической партии промышленными предприятиями / В.М. Злобина. – Москва, 1962. – 72с.
1261970
  Иордан В. Руководство по высшей геодезии = прецизионное и тригонометрическое нивелирование / В. Иордан, О. Эггерт, М. Кнейссль; под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва : ГНТИ литературы по геологии и охране недр
Ч. 2. – 1963. – 264 с. – Пер. с 10-го немецк. изд. А.В. Теуша; Под ред. и с вступ. статьей Г.В. Багратуни
1261971
  Иордан В. Руководство по геодезии / В. Иордан; отв. ред. И.И. Энтин, под ред. В.И. Звонова. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 1 : Уравнительные вычисления по способу наименьших квадратов. – 1939. – 692 с.
1261972
  Иордан В. Руководство по геодезии / В. Иордан, О. Эггерт, М. Кнейссль; под ред. А.В. Кондрашкова. – Москва : Недра
Т. 6 : Измерение расстояний при помощи электромагнитных волн и его геодезическое применение. – 1971. – 624 с.
1261973
  Кинг Г.Д. Руководство по звукотехнике / Г.Д. Кинг. – Ленинград, 1980. – 384 с.
1261974
  Кудерский И.Г. Руководство по изготовлению сухих бромосеребряных фотопластин, негативов и диапозетивов. / И.Г. Кудерский. – М, 1972. – 118с.
1261975
  Малицкий П. Руководство по истории русской церкви / П. Малицкий. – Спб., 1902. – 190с.
1261976
  Кларк Г.Т. Руководство по качественному и количественному органическому анализу. / Г.Т. Кларк. – Х-К, 1934. – 369с.
1261977
  Крель Э. Руководство по лабораторной перегонке / Э. Крель. – М., 1980. – 519с.
1261978
  Крель Э. Руководство по лабораторной ректификации. / Э. Крель. – М., 1960. – 631с.
1261979
  Курошев Г.Д. Руководство по летней топографической практике : учеб. пособ. / Г.Д. Курошев; Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 104 с.
1261980
  Кашкин П.Н. Руководство по медицинсой микологии / П.Н. Кашкин, Н.Д. Шеклаков. – Москва, 1978. – 328с.
1261981
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека / Д. Зернов. – 13-е изд. – Москва-Ленинград
1. – 1938. – 480с.
1261982
  Зернов Д. Руководство по описательной анатомии человека. / Д. Зернов. – 14-е изд. – М.-Л.
1. – 1939. – 463с.
1261983
  Кельберт Д.Л. Руководство по оформлению письменной работы студента / Д.Л. Кельберт. – Ташкент, 1962. – 56с.
1261984
  Людвигова Е.В. Руководство по переводу технических текстов с английского языка на русский. / Е.В. Людвигова. – М., 1964. – 72с.
1261985
  Матусевич Н.Н. Руководство по практической геодезии и астрономии : отдел 1-й: методы и приемы обработки астрономических и геодезических наблюдений и измерений / Н.Н. Матусевич; Главное геодезическое управление. – Ленинград : Госкартогеодезия
Ч. 1 : Вспомогательные математические вопросы. – 1932. – 181 с.
1261986
  Кац А.М. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований. / А.М. Кац. – Л., 1976. – 255с.
1261987
  Копенкина Н.А. Руководство по проведению летней учебной практики по курсу "Торфяные месторождения и их разведка". / Н.А. Копенкина. – Калинин, 1975. – 36с.
1261988
  Кривошей В.Д. Руководство по решению задач теоретической механики / В.Д. Кривошей. – Киев, 1961. – 288 с.
1261989
  Маршалл П.М. и Алдрих Д. Руководство по складскому хозяйству / П.М. и Алдрих Д. Маршалл. – М., 1928. – 178с.
1261990
  Колесников Руководство по счетоводству и отчетности гнездовых семеноводческих товариществ. / Колесников, в. – М., 1930. – 80с.
1261991
  Левинсон И.Б. Руководство по теоретическому вычислению интенсивностей линий в атомных спектрах / И.Б. Левинсон, А.А. Никитин. – Ленинград, 1962. – 360 с.
1261992
  Кузьменко Н.Е. Руководство по химии / Н.Е. Кузьменко. – М, 1985. – 50с.
1261993
  Леблан М. Руководство по электрохимии. / М. Леблан. – М.-Л., 1930. – 412с.
1261994
  Леблан М. Руководство по электрохимии. / М. Леблан. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 328с.
1261995
  Леви Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу углерода-13 для химиков-органиков / Г. Леви. – М., 1975. – 295с.
1261996
  Морев Руководство политической экономии. – 314с.
1261997
  Лазарева И.А. Руководство пользования ОС РВ. / И.А. Лазарева. – М., 1987. – 60с.
1261998
  Маккелви М. Руководство пользователя / М. Маккелви. – М., 1996. – 576с.
1261999
  Максимова В.Н. Руководство учебно-воспитательным процессом в среднем профтехучилище: уч. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1988. – 67с.
1262000
  Иорданский Н.Н. Руководство школой. / Н.Н. Иорданский. – М., 1918. – 142с.
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,