Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1259001
  Пестушко Валерій "Рибні проблеми " Чорного моря // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8
1259002
  Стецишин О. "Риває двобій між двома світами - Сходом і Заходом. Від нас залежить, із ким підемо" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 6 (609), 10 лютого 2022. – С. 47-50
1259003
   "Ривьера - Сочи", Сочи : Кадры куются в Сочи. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
1259004
  Тарасова Бэлла "Ривьера - Сочи": новинки осенне-зимнего сезона : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 74 : Фото
1259005
  Леонтовская Т.Н. "Риголето" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музыка, 1964. – 96 с.
1259006
  Ситник А. "Ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші ризики". Про причини антикорупційного розслідування в САП та його проміжні результати / бесіду вела Ю. Мостова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Акваріуми у владних кабінетах - досить поширене явище. Вважається, що рибки прикрашають, розслабляють, а головне - нікому нічого не розкажуть. Але це не зовсім так. Наприклад, у приймальні голови СБУ Володимира Радченка стояв акваріум із томливими ...
1259007
  Зорбалас С.Д. "Ризоспастис" - орган ЦК Коммунистической партии Греции - в борьбе за интересы греческих трудящихся (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорбалас С.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 23л.
1259008
  Семо Марк "Рим-2", или Катакомбы : Археология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 124-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1259009
  Пелиховская А. "Римскач историч". Ранние произведение Вильгельма Котарбинского в оценках современников // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 2-13. – ISSN 2222-436X
1259010
  Немировский А.И. "Римская история" Веллея Патеркула / А.И. Немировский, М.Ф. Дашкова. – Воронеж, 1985. – 211с.
1259011
  Вовк В. "Римський клуб" сприятиме підписанню Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 5


  Із 19 до 21 верес. у столиці Канади м. Оттава відбулися Річні Збори та Конференція всесвітньої організації "Римський клуб", що об"єднує політ. діячів, економістів, науковців, бізнесменів, чільних службовців міжнар. організацій, колишніх голів держав та ...
1259012
  Астаф"єв О.Г. "Римські діяння" в українському літературному процесі XVII-ХVIII ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 3-13


  У статті розкрито рецепцію в Україні найпопулярнішої пам’ятки середньовічної літератури «Римські діяння» (Gesta Romanorum). Проаналізовано українські переклади збірника, описано різні списки, прокоментовано запозичення з нього у житіях святих, творах ...
1259013
  Федоренко М.Ю. "Римські оповідання" Альберто Моравіа у перекладах І. Корунця та І. Труша // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 327-333


  Статтю присвячено аналізу оповідань Альберто Моравіа, перекладених І. Корунцем та І. Трушем Досліджено основні прийоми та перекладацькі трансформації, використані при перекладі. Статья посвящается анализу рассказов Альберто Моравиа в переводах И. ...
1259014
  Корсак К. "Ринковізація" освіти - хибний шлях у майбутнє / К.Корсак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1259015
  Ходаківська О. "Ринок землі у країнах ЄС - це ринок прав користування" / Лана Самохвалова // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 серпня (№ 151). – С. 3
1259016
  Адлер Б.Ф. Рибенсдорф / Б.Ф. Адлер. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 27 с. – (Оттиск из Русского Антропологического Журнала, 1904 г., №№ 3 и 4)
1259017
  Знамеровская Т.П. Рибера и традиции испанского реализма : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Знамеровская Т.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
1259018
   Рибера. Святая Инеса.. – М., 1955. – 8с.
1259019
   Рибець Михайло Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 361 : фото
1259020
  Парнікоза І.Ю. Риби Дніпра в межах Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 27-32. – ISSN 2518-7104


  Історична та сучасна іхтіофауна бассейну Дніпра.
1259021
  Корнієнко О.М. Риби Дніпра в межах Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 20-25. – ISSN 2518-7104
1259022
  Солодовников С.В. Риби зібрані Донецькою науковою експедицією (р. 1927) / С.В. Солодовников. – с.
1259023
  Щербуха А.Я. Риби наших водойм. / А.Я. Щербуха. – Київ, 1981. – 177с.
1259024
  Щербуха А.Я. Риби наших водойм. / А.Я. Щербуха. – 2-е вид., доп. – К., 1987. – 159с.
1259025
   Риби придунайських озер України : довідник / [В.В. Заморов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. 256-257. – ISBN 978-617-689-108-6
1259026
  Белінг Д.О. Риби прісних вод УРСР / Белінг Д.О., Білик. – Київ : [б. в.], 1935. – 76 с.
1259027
  Белінг Д.О. Риби прісних вод УСРР : (Бібліографічний покажчик) / Д.О. Белінг, О. Білик; Українська АН. Бібліотека. – Київ : Українська АН, 1936. – 76с. – (Серія Бібліографічна)
1259028
  Белінг Д.О. Риби р.р.Берди і Обиточної / Д.О. Белінг, К. Гіммельрейх, 1940. – 8с. – Окремий відб.: Доповіді АН УРСР. Відділ біологічних наук, №10, 1940 р.
1259029
  Мовчан Ю.В. Риби України : (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан ; Нац. акад. наук України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. – Київ : Золоті ворота, 2011. – 444, [25] c. : іл. – Присутня поліграфічна помилка. Виправлений Алфавітний покажчик (с. 395-420) наведено в кінці видання. - Додатки: с. 366-394. – Бібліогр.: с. 421-442. – ISBN 978-966-2246-26-1
1259030
  Щербуха А. Риби України : [іл. атлас] / Анатолій Щербуха ; [наук. ред. Ю. Некрутенко]. – Київ : Видавництво Раєвського, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва сер.: Природа України. Визначники. - Покажч.: с. 250-256. – Бібліогр.: с. 243-249. – (Природа України. Серія визначників). – ISBN 978-966-7016-43-2
1259031
   Риби. Дефиле на рифе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 50-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1259032
  Мовчан В.А. Рибне господарство на малих річках / В.А. Мовчан, 1954. – 6с.
1259033
  Белінг Д.О. Рибне населення водойм заповідника / Д.О. Белінг. – 58с. – Окремий відб.: Природа заповідника АН УРСР Гористе, 1941 р.
1259034
  Бодасюк О. Рибне птаство : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 59-64
1259035
  Короткевич Г.Г. Рибний радгосп ім.Фабріціуса / Г.Г. Короткевич. – Київ; Харків, 1940. – 72с.
1259036
  Ростовцев І.М. Рибництво в малих водоймах / І.М. Ростовцев. – Київ, 1949. – 160с.
1259037
  Стеф"юк І.І. Рибниця : зб. поезій / Іванна Стеф"юк. – Житомир : О.О. Євенок, 2018. – 154, [6] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-617-7703-83-8
1259038
  Кулаков В. Рибні ресурси держави потребують прокурорського захисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-38.
1259039
  Шевченко Т.З. Рибогосподарська меліорація ставів, річок та озер. / Т.З. Шевченко. – К.-Х., 1939. – 152с.
1259040
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (20). – 2012. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259041
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3/4 (21). – 2012. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259042
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (23). – 2013. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259043
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (24). – 2013. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259044
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (28). – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259045
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (29). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259046
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (30). – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259047
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (31). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259048
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (32). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259049
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (33). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259050
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (34). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259051
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (35). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259052
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (36). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259053
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (37). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259054
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного госп-ва ; редкол.: Б. Гомельський, Д. Патрік, В. Зодапе Гаутам [та ін.]. – Київ : Ін-т рибного го-ства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (38). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259055
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1. – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259056
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (40). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259057
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ : ТОВ "Наш Формат", 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (41). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259058
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. ; редкол.: Гомельський Б., Патрік Д., Зодапе Гаудам В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Наш Формат", 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (42). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259059
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (43). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259060
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ : ТОВ "ПРО ФОРМАТ", 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (44). – 2018. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259061
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ : ТОВ "ПРО ФОРМАТ", 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (45). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1259062
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (46). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1259063
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (47). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259064
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (48). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259065
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Тарасюк С.І. ; редкол.: Гомельський Б., Патрік Д., Бузевич І.Ю. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (49). – 2019. – 132 с. – DOI: 10.15407/fsu2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259066
   Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Тарасюк С.І. ; редкол.: Гомельський Б., Патрік Д., Бузевич І.Ю. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (50). – 2019. – 136 c., включ. обкл. – DOI: 10.15407/fsu2019.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259067
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (51). – 2020. – 120 с. – DOI: 10.15407/fsu2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259068
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (52). – 2020. – 128 с. – DOI: 10.15407/fsu2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259069
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 3 (53). – 2020. – 156 с. – DOI: https;//doi.org/10.15407/fsu2020.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259070
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 4 (54). – 2020. – 128 с. – DOI: https;//doi.org/10.15407/fsu2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259071
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 1 (55). – 2021. – 140 с., включ. обкл. – DOI: https;//doi.org/10.15407/fsu2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259072
   Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : науковий журнал / Ін-т рибного господарства Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. Матвієнко Н.М. ; редкол.: Патрік Д., Бузевич І.Ю., Бучацький Л.П. [та ін.]. – Київ : Інститут рибного господарства НААН України, 2007-. – ISSN 2075-1508
№ 2 (56). – 2021. – 104 с. – DOI: https;//doi.org/10.15407/fsu2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1259073
  Смогоржевський Л.О. Рибоідні птахи України. / Л.О. Смогоржевський. – Київ, 1959. – 123с.
1259074
  Ковалів С.М. Риболови і інші оповідання / Стефан Ковалів. – [Львів] : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1903. – 186, [5] с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавничьої Спілки]. ; Сер. 1 ; ч. 51)


  Зміст: Риболови; Совість; Конокради; З практичної школи; Чічі; Заміть; Шляхотська шапка; Здрячі; Котюзї по заслузї; Пригістник з Борислава.
1259075
  Малишевський І. Риболовля на острові скелетів : Оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-121. – ISSN 0131-2561
1259076
  Юркив В.А. Рибонуклеазная активность гистонов некоторых животных тканей : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Юркив В.А.; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1971. – 23л.
1259077
  Одинцова М.С. Рибонуклеиновая кислота пластид и ее превращения в процессе развития организма : Автореф... канд. биол.наук: / Одинцова М.С.; Ин-т биохим. АН СССР,. – М., 1955. – 16л.
1259078
  Спирин А.С. Рибонуклеиновые кислоты (состав, строение и биологическая роль) / А.С. Спирин. – Москва : Наука, 1964. – 68с.
1259079
  Смирнов В.Н. Рибонуклеиновые кислоты в биосинтезе некоторых структурных белков : Автореф... кандидата биол.наук: / Смирнов В.Н.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. Ленинг. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1964. – 20л.
1259080
  Айтхожин М.А. Рибонуклеиновые кислоты в раннем эмбриогенезе вьюна (Misgurnus fossilis L.) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Айтхожин М.А. ; Моск. гос. ун-т. им. М.В.Ломоносова. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1966. – 30 с.
1259081
  Короленко П. и. Рибонуклеиновые кислтоы и активность рибонуклеаз в мозгу белых крыс при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Короленко П. и.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л.
1259082
  Георгиев Г.П. Рибонуклеопротеиды клеточного ядра. : Автореф... Доктора биол.наук: / Георгиев Г.П.; Ин-т биологии. – М, 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1259083
  Пістун М.Д. Рибопродуктивний підкомплекс Київської області: формування і структура / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 71-76 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
1259084
  Олійник Я.Б. Рибопродуктовий підкомплекс Київської області формування і структура / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна і соціальна географія, 1993. – Вип.45
1259085
  Спирин А.С. Рибосома / А.С. Спирин, Л.П. Гаврилова. – Москва, 1968. – 200с.
1259086
  Спирин А.С. Рибосома / А.С. Спирин, Л.П. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 256с.
1259087
  Светайло Э.Н. Рибосомы хлорпластов и цитоплазмы проростков гороха : Автореф... канд. биол.наук: / Светайло Э. Н.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.26-28
1259088
  Вайнштейн Э.Г. Ривизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – Киев, 1981. – 205 с.
1259089
   Ривьера.. – М. – с.
1259090
  Иммерманис А. Рига-Москва / А. Иммерманис. – Рига, 1969. – 112 с.
1259091
   Рига-Сигулда-Цесис.. – Рига, 1954. – 20с.
1259092
  Ермолович Вита Рига - ворота в Европу : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
1259093
  Канн П.Я. Рига - Ленинград / П.Я. Канн. – Рига : Лиесма, 1978. – 78с.
1259094
  Яковленко К. Рига - місто миру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 14


  В містіі немає жодного монумента військовому чи політичному діячеві. Вулиці, площі, архітектурні споруди - все присвячено митцям - письменникам, художникам, науковцям і...звичайним людям.
1259095
  Круминь А.К. Рига / А.К. Круминь. – Москва, 1947. – 48 с.
1259096
   Рига : Краткий путеводитель. – Рига, 1953. – 31с.
1259097
  Лаздынь В.К. Рига / В.К. Лаздынь, В.Р. Пурин. – Москва, 1957. – 96с.
1259098
  Лаздынь В.К. Рига / В.К. Лаздынь, В.Р. Пурин. – М., 1957. – 96с.
1259099
  Флаум Л. Рига / Л. Флаум. – Рига, 1968. – 72с.
1259100
  Витолинь М.Я. Рига : рисунки и гравюры / М.Я. Витолинь; авт. вступ. ст.: М. Иванов; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1969. – 11 с.
1259101
  Васильев Ю.М. Рига / Ю.М. Васильев. – Рига, 1971. – 285 с.
1259102
  Маркс А. Рига / А. Маркс, А. Спрогис. – Рига : Лиесма, 1977. – с.63
1259103
  Курпнек Г.И. Рига / Г.И. Курпнек. – Рига, 1986. – 353с.
1259104
  Есипов Владимир Рига без серой маски. Дети поющей революции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
1259105
  Руцкий П. Рига и ее окрестности / П. Руцкий. – Рига. – 132с.
1259106
  Истомин М. П. Рига и осада ее царем Алексеем Михайловичем / М.П. Истомин. – Б. г. : Б. м., 1899. – 12 с.
1259107
  Истомин М.П. Рига и осада ее царем Алексеем Михайловичем. / М.П. Истомин. – 12с.
1259108
   Рига и Рижское взморье. – 3-е испр. и доп. – Рига, 1954. – 179с.
1259109
  Яковленко К. Рига культурна столиця Європи 2014 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 16
1259110
  Цауне А.В. Рига под Ригой / А.В. Цауне. – Рига, 1989. – 134с.
1259111
  Лаздынь В.К. Рига. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... канд. географ.наук: / Лаздынь В.К.; Латвийский гос. ун-т. Географ. фак. – Рига, 1956. – 20л.
1259112
  Біленко Василь Рига. Бальзам на душу : спецрепортаж. Латвія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80 : Фото
1259113
  Ракочі Вадим Рига. Крила високої кухні / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 106-109 : фото
1259114
   Рига. Очерки по истории города. – Рига, 1967. – 319с.
1259115
   Рига. Статистический сборник. – Рига, 1976. – 253с.
1259116
   Рига: Статистический сборник. – Рига, 1980. – 176с.
1259117
  Огороднийчук Александр Рига: эффективный туристический менеджмент // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 75-77 : фото. – ISSN 1998-8044
1259118
   Ригведа : избр. гимны. – Москва : Наука, 1972. – 418 с.
1259119
   Ригведа : Мандалы 1-4. – Москва : Наука, 1989. – 767с. – ISBN 5-02-012709-4
1259120
  Корнилова Т.В. Ригидность, толерантность к неопределенности и креативность в системе интеллектуально-личностного потенциала человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-48. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1259121
  [Пьяве Ф.] Риголетто : опера в 4-х действиях / музыка Верди ; тект Г.А. Лишина. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Императорских СПБ театров, 1894. – 63 с.
1259122
   Риголетто Дж. Верди. – Москва, 1937. – 101с.
1259123
   Риголетто Джузеппе Верди. – Москва, 1952. – 100с.
1259124
  Горб А.С. Ридационный режим полей кучевых облаков над равнинной территорией Украины : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Горб А. С.; Одеск. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1984. – 21л.
1259125
   Ридберговские состояния атомов и молекул : пер. с англ. – Москва : Мир, 1985. – 496с.
1259126
  Михнова И.Б. Ридеры в библиотеке как повод для размышлений / И.Б. Михнова, А.А. Пурник // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – март. – С. 66-72. – ISSN 1726-6726
1259127
  Щукин К.К. Ридикалы групп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щукин К.К.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 7л.
1259128
  Динник А.Л. Ридикюль і торбина : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 95 с.
1259129
  Шудря Є. Риженко Яків Омелянович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 73-75. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1259130
  Колісник П.І. Рижим приземних інверсій температури повітря у Києві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 25-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1259131
   Рижих Віктор: Живопис. – Київ, 1986. – 124 с.
1259132
   Рижков Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 405-406. – ISBN 978-966-439-754-1
1259133
  Васильєва Н. Рижов Сергій Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 201-202. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1259134
   Рижская гидрометеорологическая обсерватория. – Ленинград
Вып. 19. – 1982
1259135
  Соркин Б.М. Рижская организация РСДРП (1903-1906) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Соркин Б.М. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 20 с.
1259136
   Рижские гвардейские. – Рига, 1972. – 208с.
1259137
  Гальперина Е.Д. Рижские цехи в XVI в. и "календарные беспорядки" в Риге : Автореф... канд. историч.наук: / Гальперина Е.Д.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 16 с.
1259138
  Кучинскис М. Рижский бальзам / беседу вела Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 16 (145), 28 апреля 2017. – С. 52-55


  "Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис называет типичные ошибки постсоветских стран в области экономики, которые в свое время допустила его страна, а теперь повторяет Украина, и объясняет, почему не считает русский язык угрозой латвийской безопасности".
1259139
  Бурлак Б.С. Рижский бастион / Б.С. Бурлак. – Рига, 1954. – 396с.
1259140
  Бурлак Б.С. Рижский бастион / Б.С. Бурлак. – Оренбург, 1963. – 487с.
1259141
  Ольшанский П.Н. Рижский договор и развитие советско-польских отношений / П.Н. Ольшанский. – Москва, 1974. – 285с.
1259142
   Рижский зоопарк. – Рига, 1963. – 28с.
1259143
   Рижский зоосад. – Рига, 1984. – 52с.
1259144
   Рижский зоосад. – Рига, 1987. – 88с.
1259145
   Рижский политехниеский институт. – Рига : Лиесма, 1965. – 26с. – Текст на русс. и латв. яз.
1259146
   Рижский политехнический институт. – Рига, 1970. – 67с. – Текст. на латыш., русс, англ., нем. яз.
1259147
   Рижский политехнический институт
Вып. 10. – 1982
1259148
   Рижский политехнический институт
Вып. 11. – 1982
1259149
  Плаудис А.Я. Рижский район : Туристические маршруты / А.Я. Плаудис. – Рига : Авотс, 1990. – 206с. : Ил.
1259150
   Рижский театр русской драмы 1940-1983. – Рига, 1983. – 359с.
1259151
  Драудин Т. Рижский фронт в Октябре 1917 года. : (Факты и документы) / Т. Драудин. – Москва : STREHLHEEKS, 1922. – 63 с., 1 л. фронт. (портр.)
1259152
  Евдокимов Алексей Рижский черный бальзам // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 48-50 : фото
1259153
  Апситис В.Я. Рижское Братское Кладбище : [пер. с латыш.] / В.Я. Апситис ; [предисл. Э. Жагара] ; Латв. о-во охраны природы и памятников. – Рига : Зинатне, 1990. – 141, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 133-136
1259154
   Рижское взморье : Краткий путеводитель. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 32с. : Карта
1259155
   Рижское взморье : Краткий путеводитель. – Рига, 1950. – 40 с.
1259156
  Ределин Г. Рижское взморье и Кеммерн / Г. Ределин. – Лейпциг : В типографии Мецгера и Виттига, 1895. – 84 с.
1259157
   Рижское взморье. Проспект 1910 года. – Рига : Типография Астра, 1910. – 20 с.
1259158
   Рижское совещание по магнитной гидродинамике, 8-е 1975. – Рига
3. – 1975. – 144с.
1259159
  Бовсунівська Т. Рижський Іван Степанович (1759-1811) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 42-46. – ISBN 966-7825-40-Х
1259160
  Бораковский М. Риздвяный вечир : оперетка в 1 дии / Скомпанував по Гоголю и ыншым Бораковский. – Кыив (Київ) : Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. [Житомиp: Тип. А.О. Штеpензона],, 1886. – 48 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1259161
  Скрипник О.С. Ризик-аналіз діагностування дефектів під час експлуатації самохідних вантажопідіймальних кранів стрілового типу / О.С. Скрипник, В.Є. Абракітов, А.В. Степаненко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 267-270 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1259162
  Федулова І.В. Ризик-апетит і методи його оцінювання / І.В. Федулова, Н.С. Скопенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 31-42. – ISSN 2617-8044
1259163
  Громов Г.В. Ризик-інформований метод оцінювання безпеки експлуатації атомних електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Громов Григорій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1259164
  Паславська І.С. Ризик-меиеджмент в Україні: стан дослідження проблеми та перспективи розвитку // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 208-214. – ISSN 2227-2844
1259165
  Москаленко В.О. Ризик-менеджер як бізнес-партнер // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 55-59
1259166
  Болдирєв О.О. Ризик-менеджмент - ефективний інструмент антикризового управління банком : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 18-20. – Бібліогр.: 13 назв
1259167
  Заславська О.І. Ризик-менеджмент банківських кредитно-інвестиційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 36-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1259168
  Кльоба Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1259169
  Коваленко В.В. Ризик-менеджмент в системі стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 33-37
1259170
   Ризик-менеджмент і страхування в корпоративному секторі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 16-27 : рис. – ISSN 1810-7923
1259171
  Онікієнко С.В. Ризик-менеджмент і управління інвестиційним портфелем комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 97-100


  Розглядаються теоретичні й методологічні аспекти управління портфелем цінних паперів і управління ризиками інвестиційного портфеля комерційного банку.
1259172
  Поліщук Є.А. Ризик-менеджмент інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 76-80
1259173
  Рощін І.Г. Ризик-менеджмент комерційних проєктів / І.Г. Рощін, С.І. Петровська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6806
1259174
  Циганов С.А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності банків в умовах інтернаціоналізації фінансових ринків / С.А. Циганов, К.П. Побоча // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 84-89
1259175
  Вітлінський В.В. Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки / В.В. Вітлінський, І В. Скіцько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 384-392. – ISSN 2222-4459
1259176
  Смерічевський С.Ф. Ризик-менеджмент машинобудівних підприємств України в сучасних умовах господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-72. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1259177
  Андрушків І.П. Ризик-менеджмент у банку за рекомендаціями Базельського комітету з питань банківського нагляду / І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 168-173. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1259178
  Старостіна А. Ризик-менеджмент у малому бізнесі: проблеми та перспективи / А. Старостіна, В. Кравченко, В. Білич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-89. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність управління ризиками в малому бізнесі. Проаналізовано процедуру ризик-менеджменту та його особливості на малих підприємствах України та м. Києва. The essence of risk management in SME is considered in the article. Risk management ...
1259179
  Багмет К.В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 203-210 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1259180
  Каленюк І. Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України / І. Каленюк, О. Куклін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено сучасні наукові підходи до розуміння сутності та проявів ризиків у сфері вищої освіти. Обґрунтовано необхідність формування освітнього ризик-менеджменту. Розкрито актуальність і зміст створення освітньо-наукових кластерів у системі ...
1259181
  Степанова А.А. Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства / А.А. Степанова, Я.І. Рогоза // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 15-18. – ISSN 2076-4561
1259182
  Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 81-87. – ISSN 2308-1988
1259183
  Крайнік О.М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб"єктів господарювання в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 28-31. – ISSN 2306-6814
1259184
  Дідич З. Ризик-менеджмент як складова державної політики у галузі сільськогосподарства: на прикладі ЄС // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 59-63. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1259185
  Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 282-291. – ISSN 2308-1988
1259186
  Коломієць Г.М. Ризик-менеджмент як технологія економічної безпеки у відкритій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 420-423
1259187
  Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Т.Л. Мостенська, Ю.В. Білан, Т.Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 193-203. – ISSN 1993-6788
1259188
  Клочкова Т.І. Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 415-423. – ISSN 2312-5993


  Визначено та схарактеризовано ризики української вищої школи на основі застосування таких теоретичних методів як аналіз, порівняння, класифікація та узагальнення наукової літератури, законодавчої бази.
1259189
  Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-профес. програм. спец. з напряму "Економіка і підприємництво" / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України; КПІ. – Київ : Політехніка; Кондор, 2004. – 200с. – ISBN 966-622-154-3


  Для студентів економічних спеціальностей
1259190
  Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-профес. програм. спец. з напряму "Економіка і підприємництво" / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; МОН України ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Кондор, 2009. – 200 с. – ISBN 966-622-154-3


  Для студентів економічних спеціальностей
1259191
  Гнилицька Л.В. Ризик-орієнтована концепція бухгалтерського обліку державних підприємств в умовах МСФЗ / Л.В. Гнилицька, Парасій-Вергуненко, К.В. Безверхий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 28 назв
1259192
  Птащенко О.В. Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах розвитку інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 172-178. – ISSN 2222-4459
1259193
  Шилова Т.О. Ризик-орієнтований підхід до генерації вартості підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 164-173. – ISSN 2313-4569
1259194
  Громов Д М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров"я (Підсумки круглого столу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 9-13 : фото
1259195
   Ризик-орієнтований підхід оцінки екологічної безпеки об"єктів з радіоактивними відходами / В.М. Ващенко, В.В. Злочевський, Хадж Фараджаллах Даббах, К.В. Скалозубов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 311-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто ризик-орієтований підхід оцінки екологічної безпеки об"єктів з радіоактивними відходами. На основі отриманих імовірнісних показників встановлено, що на майданчика захоронення радіоактивних відходів Одеського державного міжобласного ...
1259196
  Заднепровська С.П. Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні фінансової стійкості банків / С.П. Заднепровська, Ю.Р. Примак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 22-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1259197
  Борис О.П. Ризик-орієнтований підхід у системі оцінювання пожежної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
1259198
  Каменська Т. Ризик-орієнтований характер сучасного внутрішнього аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.49-53 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1259199
  Бобиль В. Ризик-фактори та ризик-результати на різних рівнях банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 54-62. – ISSN 1605-2005
1259200
  Джемелінська Л.В. Ризик - менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 14-16. – Бібліогр.: 8 назв
1259201
  Примостка Л.А. Ризик - орієнтоване управління банківською діяльністю // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 2-6. – ISSN 2076-4561
1259202
  Надрага В. Ризик безробіття у розрізі професійних груп // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 76-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1259203
  Тімуш І. Ризик в алеаторному правочині // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72
1259204
  Світлик Г.В. Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 18-23. – ISSN 1029-4244
1259205
  Занько С.М. Ризик виникнення і оцінки наслідків аварійних ситуацій внаслідок зношення плунжерної пари дизельних двигунів внутрішнього згорання // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 197-209 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1259206
   Ризик виникнення раку при малих дозах радіаційного опромінення / О.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 135-144. – ISSN 2413-7944
1259207
  Олійник О. Ризик втрати роботи в Україні : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 80-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1259208
  Красуля М.О. Ризик втрати студентами фізкультурно-оздоровчих компетенцій в рамках реформи системи освіти // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 165-168. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1259209
  Давидюк С. Ризик діяльності і цінність страхової галузі фірми / С. Давидюк, Пьотр Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Ризик у страхуванні обумовлюється суб"єктами, що проводять підприємницьку діяльність. Матеріал доводить баланс між ризиком підприємства та успіхом, в залежності від використаного капіталу та робочої сили. Прикладом представлення сучасного виробництва ...
1259210
  Смовженко Т. Ризик залежного розвитку банківської системи України та шляхи його мінімізації / Т. Смовженко, О. Другов, І. Сениш // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 36-43. – ISSN 1605-2005
1259211
  Корнійчук М. Ризик і надійність. Економіко-стохастичні методи й алгоритми побудови та оптимізації систем : Монографія / М. Корнійчук, І. Совтус; МОНУ. КНЕУ. – Київ, 2000. – 212с. – ISBN 966-574-044-Х
1259212
  Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.200-207. – ISBN 966-7784-65-7
1259213
  Курята О.В. Ризик і предикатори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію / О.В. Курята, Т.К. Лисунець, В.В. Семенов // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 17-22. – ISSN 2224-1485
1259214
  Харчук В.Ю. Ризик науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок: сутність та особливості виникнення / В.Ю. Харчук, М.Й. Дубик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 387-392. – ISSN 0321-0499
1259215
  Сушко Н.М. Ризик пенсійної незабезпеченості недержавних пенсійних фондів: стан та методика аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 146-151
1259216
  Беззубов Д.О. Ризик під час проведення адміністративного примусу органами внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 3-6.
1259217
  Золотар О.О. Ризик політичної дискримінації в умовах Е-демократії // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "Поняття "е-демократія" увійшло у обіг в США для означення участі громадян у державотворенні та прийнятті рішень через використання сучасних інформаційних технологій, зокрема інтернету. Це дуже важливий фактор - демократія, яка вже існувала в ...
1259218
  Лакіза В.В. Ризик регулювання у процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
1259219
   Ризик розвитку остеоартрозу у хворих на ожиріння: мета-аналіз джерел літератури / О.М. Клецкова, Л.Д. Кравчук, І.О. Жарова, П.Є. Гусєв // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 119-124. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1992-7894
1259220
  Таірова Т.М. Ризик смертельного травмування працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1259221
   Ризик стихійних лих посилюється. Ураган "Сенді" показав страховикам, якої шкоди може завдати стихія // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 10-11. – ISSN 1810-7923
1259222
  Дзюба П.В. Ризик та доходність ринків акцій окремих країн у контексті міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 112-118
1259223
  Великанова М.М. Ризик та цивільно-правова відповідальність з позицій економічного аналізу права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 17-20
1259224
  Малік М. Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства / М. Малік, Г. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-17. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність генної інженерії як об"єкта надання страхових послуг. Наведено визначення поняття ризику трансферу генів. Охарактеризовано специфічні особливості даного ризику. Досліджено вплив та можливі наслідки для аграрних ...
1259225
  Королюк Т. Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирішені питання та перспективи досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 46-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1259226
  Андреєва О.В. Ризик у договірних зобов"язаннях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андреєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1259227
  Андреєва О.В. Ризик у договірних зобов"язаннях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андреєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 192 арк. – Додатки: арк. 187-192. – Бібліогр.: арк. 167-186
1259228
  Тімуш І Ризик у договорах "на різницю" (цивільно- правова природа) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.49-52
1259229
  Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – Київ : Борисфен-М, 1996. – 336с. – ISBN 5-7707-9819-Х
1259230
  Рєзнікова В.В. Ризик у підприємництві: поняття та ознаки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7605-90-3
1259231
  Тімуш І. Ризик у спекулятивних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 56-60
1259232
  Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 189-204
1259233
  Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
1259234
  Кривошеїн В.В. Ризик як гавернментальна стратегія: суспільство ризику в умовах нової управлінської парадигми // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 31-44. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1259235
  Надрага В.І. Ризик як економічна категорія // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 296-302. – (0). – ISSN 2078-9165
1259236
  Кобилянська О.М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-144.
1259237
  Желобецька Т.Ф. Ризик як оцінка небезпеки внаслідок надзвичайних ситуацій / Т.Ф. Желобецька, О.М. Федорін, О.О. Стукальський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 35-38 : схема
1259238
   Ризик як підстава цивільної відповідальності // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 205-215. – ISBN 978-966-919-129-8
1259239
  Доля Л.М. Ризик як правова категорія у сфері громадської безпеки та цивільного захисту / Л.М. Доля, В.А. Колесник // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 53-61. – ISSN 2072-8670
1259240
  Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів / О.В. Васюренко, О.В. Таран // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 68-74
1259241
  Мацибора Т.В. Ризик як складова інвестиційного процеса // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-92
1259242
  Карпінський Р.Л. Ризик як складова підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 294-299
1259243
  Кривошеїн В.В. Ризик як соціальне явище // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
1259244
  Климанська Д Л. Кліманська Ризик як соціальний конструкт // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 118-124. – ISSN 2077-1800
1259245
  Гаврилюк С.І. Ризик, види ризиків та особливості банківських риизків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 6-8
1259246
  Джордж Товар Ризик, концентрація та ринкова влада у банківській індустрії: дані з банківської системи Колумбії (1997-2006) / Джордж Товар, Крістіан Жарамілло, Карлос Едуардо Хернандес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 51-64. – ISSN 1998-6068
1259247
  Шнипко О.С. Ризик, надійність, загрози та захист як стимулятори формування концепції національної економічної безпеки : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 93-99 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1259248
  Скуртол С.Д. Ризики автоматизації обліку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 106-107
1259249
  Колісніченко К.В. Ризики адміністрування ПДВ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 243-248 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1259250
  Загородній А. Ризики аудиторської діяльності: їх сутність і класифікація / А. Загородній, Л. Пилипенко // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 13-16. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1259251
  Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 97-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто теоретично-практичні аспекти визначення банківських ризиків у контексті адаптації банківського законодавства України до вимог Базельського комітету з банківського нагляду. Важливу увагу приділено системам управління ризиками в банках України ...
1259252
  Болдуєва О.В. Ризики банківського портфельного інвестування: класифікація та оцінка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 19-23. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1259253
  Чечетова Н. Ризики банківського фінансування підприємств Центрального регіону // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 1728-9343
1259254
  Мовчанюк О.А. Ризики банківської системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 111-117
1259255
  Ковальов О.П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2 // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 128-35. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1259256
  Сторонянська І.З. Ризики бюджетного вирівнювання в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 16 назв
1259257
  Сафонова Л. Ризики бюджетного фінансування в Україні: чинники та шляхи мінімізації / Л. Сафонова, Н. Степанюк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 82-90. – ISSN 1818-5754
1259258
  Жмурко І. Ризики в аграрному секторі та необхідність їх страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 42-49. – ISSN 2410-0919
1259259
  Каменська Т.О. Ризики в аудиті та їх оцінка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 43-45
1259260
  Савченко Олександр Геннадійович Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління : Дис. ... канд. екон. наук:08.02.03 / Савченко О.Г.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2003. – 235с. – Додатки: л. 200 - 235. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1259261
  Савченко Олександр Геннадійович Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Савченко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв.
1259262
   Ризики в господарській діяльності : законодавство, судова практика / [упоряд.: В.С. Ковальський, О.С. Захарова, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 361, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-481-7
1259263
  Княгиницький Я.Б. Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 28-29
1259264
  Стадниченко Т. Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 127-133
1259265
  Луцишин О. Ризики в діяльності фінансових установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 41-52. – ISSN 1605-2005
1259266
  Міщук Г.Ю. Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств / Г.Ю. Міщук, Н.М. Самолюк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 5-11
1259267
  Мазуренко А.В. Ризики в інвестиційній діяльності комерційних банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 79-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1259268
  Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: с. 107-109, 114


  Аналізуються основні підходи щодо ефективного управління ризиками в інвестиційній та фінансовій діяльності страхової компанії і шляхи оптимізації інвестиційного потенціалу страховика.
1259269
  Зборовська О.М. Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1259270
  Дорошенко Н.О. Ризики в кредитній діяльності банків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 23-29. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
1259271
  Колечко Д. Ризики в моделях позаофісного банкінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто характеристики сучасних моделей позаофісного банкінгу з використанням роздрібних агентів, обґрунтовано доцільність і умови їх практичної реалізації, структуровано ризики в моделях позаофісного банкінгу. In article characteristics ...
1259272
  Шегда А.В. Ризики в підприємництві : оцінювання та управління: навчальний посібник / А.В. Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-346-436-7
1259273
  Мостенська Т.Л. Ризики в системі антикризового управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 199-202. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1259274
  Харко А.Ю. та інш. Ризики в управлінні фінансовою діяльністю // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.79-84
1259275
  Рачинський А. Ризики в управлінській діяльності: механізми комплексного аналізу й оцінки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-51
1259276
  Великанова М.М. Ризики в цивільному праві України: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Великанова Марина Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1259277
  Чубай В. Ризики взаємовідносин промислового підприємства з комерційними банками: фактори впливу та методика оцінювання / В. Чубай, О. Тесак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 10-18. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1259278
  Кудряшов В.П. Ризики виконання державного бюджету та механізми їх обмеження // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 59-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1259279
  Колдовський М.В. Ризики використання банківських платіжних карток / М.В. Колдовський, О.М. Ващенко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 45-49
1259280
  Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 4 (157), ч. 3 : Фінансовий моніторинг у банках України. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
1259281
  Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 3-7
1259282
  Юдіна С. Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України / С. Юдіна, І. Ткаченко // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 84-94. – ISSN 2709-2879
1259283
  Гарапко В.І. Ризики відсутності традиційного освітнього процесу у закладах освіти протягом пандемії covid-19 (на матеріалах Юнеско) / В.І. Гарапко, М.В. Бедевельска // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 79-82. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1259284
  Недюха Микола Ризики вітчизняного освітнього простору // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-52
1259285
  Герасименко В. Ризики вкладників банку: їх запобігання та мінімізації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 8-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1259286
  Борщевський В.В. Ризики впливу зони вільної торгівлі з ЄС на українсько-польське співробітництво в аграрній сфері: міждержавний і транскордонний аспекти / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 27-33. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1259287
  Гриценко А.В. Ризики впливу телевізійних та комп"ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 57-61
1259288
  Корнівська В.О. Ризики впровадження сек"юритизації активів і Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 43-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1259289
  Шульга М. Ризики втрати освітньої і культурної компетентності населення // Релігія та Соціум : міжнар. часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 1 (25). – С. 17-24. – ISSN 2224-0306
1259290
  Кириченко М.О. Ризики втрати фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 219-221. – ISBN 978-966-188-219-4
1259291
  Шелехов К.В. Ризики господарської діяльності підприємства, їх класифікація та мінімізація / К.В. Шелехов, Д.М. Данилюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 189-193. – ISSN 2310-5534
1259292
  Некіпєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 24-30. – ISSN 0131-775Х
1259293
  Надрага В.І. Ризики демографічних втрат України: зміст та фактори формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 159-167
1259294
  Дідківський Є. Ризики депозитарної діяльності : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1259295
  Стрілець Т.М. Ризики депозитної діяльності та їх зв"язок з іншими банківськими ризиками / Т.М. Стрілець, Н.В. Шаркаді // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 131-135.
1259296
  Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1259297
  Донець Л.І. Ризики диверсифікації господарської діяльності підприємства / Л.І. Донець, Г.І. Пруднікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011. – № 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – С. 16-20. – ISSN 2226-8820
1259298
  Клочкова Т. Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 384-390. – ISSN 2312-5993
1259299
  Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 207-215. – ISSN 1993-6788
1259300
  Ткаченко Н.В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 84-92
1259301
  Котигоренко Віктор Ризики для держави в контексті етнополітичних загроз соціальній стабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед пріоритетів будь-якої держави з поліетнічним складом населення - мінімізація етнополітичних загроз соціальній стабільності. Україна не є винятком попри те, що протягом років після здобуття незалежності в країні не сталося жодного масштабного ...
1259302
   Ризики для здоров"я людини та довкілля під час використання різних методів поводження з відходами / Л.І. Повякель, С.В. Сноз, Л.М. Смердова, О.О. Бобильова // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6-10. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
1259303
  Осташко Т. Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
1259304
  Луніна І.О. Ризики довгострокової платоспроможності держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 7-21 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1259305
  Будзяк О.С. Ризики екологобезпечного використання земель в умовах глобальних кліматичних змін // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1259306
  Степова С.В. Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки / С.В. Степова, Л.П. Половенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 43-46. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1259307
   Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-554-099-1
1259308
  Домінова І.В. Ризики електронного банкінгу та їх класифікація // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 69-76. – ISSN 2307-9878


  Сьогодні, поряд з очевидними перевагами система електронного банкінгу зумовила появу додаткових ризиків у банківському бізнесі, які при настанні ризикових подій можуть призвести до значних фінансових втрат для банків та їх клієнтів. Метою статті є ...
1259309
  Асланов С.А. Ризики етнополітичної нестабільності: спроби етнополітичної дезінтеграції України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 322-331


  Аналізуються процеси етнополітичної дезінтеграції України за участю сусідніх держав, які мають численні національні меншини в Україні, на прикладі Автономної Республіки Крим. Автор доходить висновку, що саме етнополітична нестабільність та порушення ...
1259310
  Онищенко В. Ризики євразійської інтеграції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 42-56. – ISSN 1684-906Х
1259311
  Клименко І.В. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України : аналітична доповідь / [Клименко І.В., Ус І.В. ; за ред. Я.А. Жаліла ; літ. ред. О.В. Москаленко ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 83, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-173-8
1259312
  Завидівська О.І. Ризики житлового іпотечного кредитування та особливості їх прояву в умовах нестабільності вітчизняної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 215-222
1259313
  Биченок М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М.М. Биченок, С.П. Іванюта, Є.О. Яковлєв ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-1648-05-9
1259314
  Костюкевич І.Г. Ризики загибелі від нещасних випадків у Рівненській області та тенденції до їх зміни // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-14 : табл.
1259315
  Новікова І.Е. Ризики загострення суперечностей технологічного трансферу // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 320-331. – ISBN 978-617-620-309-4
1259316
  Савич В. Ризики запровадження іпотеки сільськогосподарських земель // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 166-171. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1259317
  Голованенко М.В. Ризики застосування іпотеки та лізингу комерційної нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 173-179


  Наводиться приклад застосування методу імітаційного моделювання для оцінювання ризиків застосування іпотеки та лізингу як альтернативних схем придбання комерційної нерухомості.
1259318
  Моташко Т.П. Ризики зернового ринку та особливості управління ними / Т.П. Моташко, Д.В. Якимець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1259319
  Казьміна-Воронець Ризики зняття обмежень на продаж землі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 24-25
1259320
  Меленцова О.В. Ризики зовнішньоекономічних відносин і їх інституційних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 101-104. – ISSN 2306-6814
1259321
  Ярош-Дмитренко Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
1259322
  Мадяр Р.О. Ризики зовнішньоекономічної діяльності та ключові торговельні партнери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6806
1259323
  Байда Н.В. Ризики зовнішньоторговельної діяльності // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-48
1259324
  Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 14-23. – ISSN 2310-2624


  Експрес-аналіз.
1259325
  Шишкіна О.В. Ризики і загрози планування розвитку промислових підприємств у контексті інвестиційної безпеки національної економіки / О.В. Шишкіна, О.М. Кальченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 66-72. – ISSN 2306-6814


  "Інвестиційна безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки країни й визначає особливості функціонування і розвитку економічних суб"єктів на макро-, мезо- і мікроекономічному рівні. Структурна перебудова промислового комплексу України ...
1259326
   Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання / [О.С. Білоусова та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2013. – 306, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 244-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-72-9
1259327
  Соснін О.В. Ризики і загрози цифрової доби // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 40-45. – ISSN 2308-9636
1259328
  Макаренко Є.А. Ризики і перспективи політики безпеки адміністрації США в умовах "перезавантаження" міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1259329
  Українець А.І. Ризики і пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації та євроінтеграції // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 133-139. – ISBN 978-966-622-885-0
1259330
  Євтушевський В. Ризики інвестиційних фондів у корпоративній сфері / В. Євтушевський, А. Букало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність ризиків інвестиційних фондів у корпоративній сфері. Узагальнено основні види ризиків інвестиційних фондів та способи їх оцінювання. Визначено основні проблеми розвитку вітчизняних інвестиційних фондів та запропоновано заходи щодо ...
1259331
   Ризики інвестиційної діяльності в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі / Т.С. Смовженко, О.С. Коркуна, І.І. Коркуна, О.Я. Цільник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 154-159 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1259332
  Комзюк В. Ризики інвестування в нерухомість // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 22-23
1259333
  Христенко К. Ризики інвестування фізичних осіб у будівництво житла // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 349-351
1259334
  Никифоров А. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1259335
  Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 177-181. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1259336
  Литюга Ю.В. Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення / Ю.В. Литюга, Н.В. Ревуцька // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 61-67


  Досліджено сутність інновацій та їх вплив на економічний розвиток. Охарактеризовано природу ризиків інноваційної діяльності, визначено їх види та причини виникнення. Ревуцька Н.В. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
1259337
  Сбруєва А. Ризики інтернаціоналізації українського університету // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 132-133. – ISBN 978-966-644-365-9
1259338
  Савич В. Ризики іпотечного кредитування // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1259339
  Штовбонько А.П. Ризики іпотечного кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 502-504. – ISBN 978-966-188-219-4
1259340
  Тригуб О.В. Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 39-44.
1259341
  Коваленко А.О. Ризики іпотечного кредитування в Україні / А.О. Коваленко, О.В. Середа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-36.
1259342
  Савич В. Ризики іпотечного кредитування і антикризові стратегії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 165-169. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1259343
  Мартинов А. Ризики іранської кризи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 4


  "Останніми тижнями Іран продукує суперечливі новини, пов’язані з позиціонуванням країни на міжнародній арені і тягарем санкцій, під якими тривалий час перебуває іранська економіка. Зазначені тенденції перебувають у стані прямої залежності. Адже ...
1259344
  Вірченко В.В. Ризики комерціалізації інтелектуальної власності та інструменти управління ними // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 2076-4561
1259345
  Васильєва Т.А. Ризики консолідаційних процесів у банківській системі України / Т.А. Васильєва, С.Д. Богма // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 6-13
1259346
  Фендик В.М. Ризики кредитних відносин на підприємстві в сучасних умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 208-213. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1259347
  Диба М. Ризики кредитування розвитку вітчизняного арматуробудування / М. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 116-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1259348
  Чернобай Л.І. Ризики лізингової діяльності: сутність та класифікація / Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 322-328. – ISSN 0321-0499
1259349
  Кобетяк А.Р. Ризики міжконфесійних конфліктів у контексті глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 186-188
1259350
  Базілевич Д.С. Ризики міжнародного кредитування країн з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 9-10


  Розглянуті основні ризики, які виникають при співробітництві з іноземними партнерами.
1259351
  Шевченко В. Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст ризиків міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності. Виявлено сучасні зміни в структурі міжнародного руху капіталу. Розкрито роль фінансових інновацій в управлінні ризиками міжнародного руху капіталу. Исследуется ...
1259352
  Скрипник А.В. Ризики мобілізаційного шляху розвитку: від Євро-2012 до зимових Олімпійських ігор 2022 р. / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 26-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1259353
  Падалка В.М. Ризики муніципальних запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 114-122 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1259354
  Рибак Я. Ризики на ринку нерухомості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1259355
  Жиляєв Ігор Ризики національної системи освіти у зв"язку з приєднанням до Світової організації торгівлі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 50-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  Освіта України за роки незалежності інтенсивно реформується, однак концепція реформи поки що не має надійної основи, методи здійснення реформ є дискусійними. Безперечно, важлива суспільна проблема стратегічного забезпечення реформування освіти має бути ...
1259356
  Дмитруха М. Ризики неоформлення трудових відносин // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 16-17
1259357
  Гаєвський І.М. Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу / І.М. Гаєвський, О.О. Гаєвська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 269-275. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1259358
  Марушко Н.С. Ризики облікової інформації в системі забезпечення економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 224-234. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1259359
  Гранатуров В.М. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу / В.М. Гранатуров, О.Б. Шевчук. – Київ, 2000. – 152с. – Бібліогр.:с.144-152. – ISBN 966-95759-0-7
1259360
   Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації : аналітична доповідь / [Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 6). – ISBN 978-966-554-206-3
1259361
  Ілюк А. Ризики пов"язані із захистом персональних даних в контексті Big Data // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 9, 16-17
1259362
  Загородній А.Г. Ризики податкового планування суб"єктів господарювання / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-305. – ISSN 0321-0499
1259363
  Абрамова О.С. Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 200-204. – ISSN 2226-8820
1259364
  Черленяк І.І. Ризики постіндустріального переходу та проблеми розвитку національного господарства України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 163-169. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1259365
  Бєлоусова О.С. Ризики при використанні лізингових операцій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1259366
  Юрченко О.В. Ризики при інвестиціях в людський капітал пілприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 179-185
1259367
  Брінцева О.Г. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу і проблеми фіктивізації людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 66-71


  В статті досліджено проблеми інвестування в розвиток персоналу та ризики, які пов"язані з цим процесом. Визначено вплив ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу на людський капітал за основними сферами його фіктивізації (фіктивний капітал освіти, ...
1259368
  Дьомкіна О.В. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 454-461. – ISSN 1993-6788
1259369
  Ткач В.О. Ризики при реформуванні системи пенсійного забезпечення в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 48-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1259370
  Логвинчук Р.П. Ризики при укладенні договорів лізингу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 392-395. – ISSN 1563-3349
1259371
  Коваленко В. Ризики проектного фінансування: теоретичний та методичний асекти // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 55-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1259372
  Гальків І Л. Ризики пролонгації людських втрат України в умовах кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 186-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1259373
  Сокурянська Л.Г. Ризики професійної самореалізації випускників вишів: чинники актуалізації та стратегії мінімізації / Л.Г. Сокурянська, О.О. Дейнеко // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 261-264. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1259374
  Сафронова О. Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 180-186
1259375
  Шубравська О.В. Ризики розвитку аграрного сектора економіки України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 88-99. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1259376
  Майба С.С. Ризики розвитку вищої освіти в Україні та шляхи їх мінімізації // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 3-6. – ISSN 2313-0431


  У статті розглянуто поняття "ризик", досліджено основну кваліфікацію ризиків на основі застосування методу порівняння, аналізу, синтезу та узагальнення. Систематизовано сучасні наукові підходи до розуміння та прояву ризиків у вищій освіті. ...
1259377
  Косович Б.І. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації / Б.І. Косович, В.О. Дмитрук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 88-92. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1259378
   Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва / Т.А. Ковальчук, О.І. Павленко, О.В. Орєхова, О.Л. Прокопчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 76-79 : рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
1259379
  Бондарчук Ю.В. Ризики розвитку суспільства у формі інформаційного суспільства // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 69-63
1259380
  Шубенко І.А. Ризики солідарного рівня пенсійної системи України / І.А. Шубенко, І.В. Годнюк // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 77-85
1259381
  Скрипник А.В. Ризики соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 141-151. – (Серія економічна ; вип. 1)
1259382
  Золотов В.І. Ризики соціо-еколого-економічного проектування та методи їх мінімізації / В.І. Золотов, С.Г. Дем"яненко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 139-147. – ISSN 2524-003X
1259383
  Шубравська О. Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-68. – Бібл.14 назв. – ISSN 0131-775Х
1259384
  Дорошенко Н.О. Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу / Н.О. Дорошенко, Д.М. Загорська, І. Суй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 82-89. – (Серія "Економічна" ; вип. 94). – ISSN 2311-2379
1259385
  Томенко Я.В. Ризики сучасного конституційного процесу в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1259386
  Коптюх О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи її розвитку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-19.
1259387
  Вилінський С.І. Ризики та вимоги для політики енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.128-139. – Бібліогр. в кінці ст.
1259388
  Швець І.Б. Ризики та втрати в управлінні персоналом // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 132-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2415-7902
1259389
  Криленко В.І. Ризики та джерела загроз для економічної безпеки фінансового сектору // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 96-98. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1259390
  Селюченко Н.Є. Ризики та загрози підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті / Н.Є. Селюченко, В.М. Климаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 234-239. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто трактування понять "ризик" та "загроза" різними авторами, проаналізовано підходи до їхнього розмежування.
1259391
  Кобзар О.В. Ризики та загрози українському сегменту мережі Інтернет в умовах нестабільної воєнно-політичної обстановки / О.В. Кобзар, М.О. Кобзар // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 143-149. – (Технічні науки ; № 2 (6)). – ISSN 2313-7509
1259392
  Іваненко О. Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються найбільш суттєві проблеми, які виникли у кредитних спілках, що працюють на ринку фінансових послуг в умовах фінансової кризи. Розглядається ситуація на ринку кредитних спілок, об"єктивна картина діяльності системи кредитних ...
1259393
  Корнєєв В В. Ризики та можливості регулювання ринків криптовалют // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 43-47. – ISSN 2414-3499
1259394
  Парахонський Б. Ризики та переваги євроатлантичного курсу // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 24-32
1259395
  Тимощук В. Ризики та переваги нової урядової версії реформи "внутрішніх паспортів" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1259396
  Капелюшний В. Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 109-110. – ISSN 0130-6936
1259397
  Шевченко В. Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується фактори та структура міжнародного руху капіталу, його суперечливий вплив на глобальні та національні процеси. Визначено ризики міжнародного руху капіталу в банківську секторі. Виявлено сучасні зміни міжнародного руху капіталу в ...
1259398
  Яценко Г.Ю. Ризики та умови розповсюдження криз в економіках емерджентного типу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 67-73
1259399
  Пожарська Н.М. Ризики трансформації сучасної системи освіти в засіб відчуження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
1259400
  Фоміна О.В. Ризики туристичної діяльності в обліку / О.В. Фоміна, В.В. Сопко, О.М. Прокопова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
1259401
  Романенко Л.Ф. Ризики у банківській діяльності : банківська справа / Л.Ф. Романенко, А.В. Коротеєва // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 121-127 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви.
1259402
  Грудзевич Я. Ризики у банківській сфері: концептуалізація та проблеми класифікації / Я. Грудзевич, І. Нужна // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 124-129. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISSN 1818-5754
1259403
  Мєшко О.І. Ризики у діяльності кредитних спілок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24.
1259404
  Демченко В.О. Ризики у пенсійному страхуванні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 101-107. – ISSN 2306-6814
1259405
  Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-36
1259406
  Паливода К. Ризики утримання стабільності обмінного курсу гривні та шляхи запобігання їм // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 43-54. – ISSN 1605-2005
1259407
  Седлик О.В. Ризики фінансово-банківської системи країн ЦСЄ у посткризовий період // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 401-410. – ISSN 0321-0499


  Виокремлено ризик-фактори, що створюють зовнішній та внутрішній вплив на фінансово-банківську систему країн.
1259408
  Лазня А. Ризики фінансової стабільності банківської системи: класифікація, особливості прояву та ідентифікації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 44-52. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1259409
  Іванченко А.М. Ризики фінансування на етапі реалізації об"єктів нерухомості // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 375-381. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1259410
  Десятнюк О. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 23-32. – ISSN 1818-5754
1259411
  Бурлай Т.В. Ризики формування моделі асоціальної держави в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 92-97. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1259412
  Бурлай Т. Ризики формування пастки дивергентності в процесі євроінтеграції України // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 3. – С. 99-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1259413
  Удовицька Т.А. Ризики формування студентського контингенту в умовах змін прийому до вищих навчальних закладів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
1259414
  Реутов В.Є. Ризики функціонування підприємств курортно-рекреаційної сфери: оцінка та напрями щодо мінімізації / В.Є. Реутов, Н.З. Вельгош // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1259415
   Ризики цивілізаційного вибору України / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. Гончарук, Ю. Сапелкін, М. Лощінін, В. Єленський, В. Головатюк, Р. Москотіна // Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / Ю. Саєнко, Г. Чепурко, Ю. Привалов, В. Піддубний, О. та ін. Гончарук. – Київ ; Львів : Простір-М, 2018. – С. 217-234. – ISBN 978-617-7501-86-1
1259416
  Литвинець В. Ризики чинності договорів оренди землі. Правові підстави та наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
1259417
  Майструк Н.О. Ризики як чинники зростання недовіри у глобальну добу // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 61-66. – ISSN 2519-2949
1259418
  Коваль О.П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-170-7
1259419
  Фролова І. Ризики: бути чи не бути запобіжному заходу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 20
1259420
  Смокова Т.М. Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Смокова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1259421
  Пітерська В.М. Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Пітерська Варвара Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: 60 назв
1259422
  Шірінян Л.В. Ризикова складова мікрострахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 61-68
1259423
  Швед В. Ризикована акція кронпринца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 11


  "Команда на чолі із Мухаммедом бін Салманом намагається остаточно ствердитись у політичному, правовому, державному просторі Саудівської Аравії".
1259424
  Мощук Андрій Ризиковане задоволення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 31 : фото
1259425
  Ільницька Інна Ризиковане задоволення! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 26
1259426
  Флейчук М.І. Ризикованість зовнішніх запозичень для посттрансформаційних економік / М.І. Флейчук, Р.Р. Андрусів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
1259427
  Комарова І.В. Ризикованість сільськогосподарського виробництва як передумова необхідності державної підтримки аграрного сектора // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1259428
  Шпонтак І.М. Ризикове задоволення! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 40 : фото
1259429
  Шишкіна О. Ризикозалежність промислових підприємств від інвестиційної привабливості національної економіки / О. Шишкіна, О. Кальченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 245-260. – ISSN 2411-5215


  "У статті проаналізовано сучасний стан іноземного інвестування у вітчизняну економіку за допомогою аналізу обсягів іноземних інвестицій, надходжень і вкладень прямих іноземних інвестицій та оцінки інвестицій за видами економічної діяльності, регіонами ...
1259430
  Зверко Ризикологічний вимір траєкторії розгортання професійного майбутнього сучасного студента / Зверко, , Т.В. Топчий // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 121-124. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1259431
  Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 480с. – ISBN 966-574-569-7
1259432
  Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навчальний посібник / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-483-035-2
1259433
  Сергієнко І.В. Ризиком можна керувати : (до 80-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва) / І.В. Сергієнко, П.С. Кнопов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 109-112. – ISSN 1027-3239
1259434
   Ризиконавти. – К, 1990. – 309с.
1259435
  Мамишев А.В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1259436
  Карпунцов Микола Віталійович Ризикостійкість підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть понять "ризикостійкість підприємства" та "управління ризикостійкістю підприємства" і позиції системності та комплексності. Проаналізовано та співставлено близькі до цих визначень поняття.
1259437
  Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть понять "ризикостійкість підприємства" та "управління ризикостійкістю підприємства" і позиції системності та комплексності. Проаналізовано та співставлено близькі до цих визначень поняття.
1259438
  Кулакова С.Ю. Ризикостійкість підприємства як передумова його розвитку: сутність та індикатори визначення / С.Ю. Кулакова, К.О. Касмініна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1259439
  Башинська І.О. Ризикостійкість як критерій безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 330-336. – ISSN 2222-4459
1259440
  Ларіна Т.О. Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 121-128
1259441
  Жадько В. Ризине (- давня назва - Різана Криниця - село Звенигородського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 745. – ISBN 978-966-8567-14-8
1259442
  Воробьева Э.И. Ризодонтные кистеперые рыбы главного девонского поля СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьева Э.И.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1960. – 20л.
1259443
   Ризома // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 889. – ISBN 966-316-069-1
1259444
  Ястребов С.А. Ризома жизни: новый виток теории эволюции // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 22-24. – ISSN 1727-5903
1259445
  Федь В. Ризома та симулякр у сучасних культуротворчих процесах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С.141-145. – ISSN 1728-9343
1259446
  Коваленко О.Ю. Ризоматичний аналіз роману А. Барікко "Без крові" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 89-93
1259447
  Генова Є.Д. Ризоматичність як якість поетики композиції роману Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 19-25. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1259448
  Фоменко Е.Г. Ризомность "Финнеганова помина" Джойса // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 147-154
1259449
  Коваленко Д. Ризоморфний лабіринт як гетеротропія в романі Ю. Винничука "Мальва Ланда" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-66. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1259450
  Малахова П.Т. Ризосферная микрофлора люцерны на типичном орошаемом сероземе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Малахова П.Т. ; АН УзССР, Ин-т ботаники. – Ташкент, 1959. – 17 л.
1259451
   Ризька Хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.75. – ISSN 0131-2685
1259452
  Кобринська Світлана Богданівна Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр) за утвердження української державності : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кобринська Світлана Богданівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.146-155
1259453
  Кобринська С.Б. Ризький мир як завершальний етап боротьби (1917-1921 рр.) за утвердження Української державності. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Кобринська С.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 23л.
1259454
   Ризький мирний договір 1921 року // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 141-143
1259455
  Кавунник В. Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 47-62. – (Нова серія ; вип. 18)
1259456
  Гирич Я. Ризький шок. Як у березні 1921 року поляки й більшовики поділили в Ризі українські та білоруські землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 13 (697), 2.04- 8.04.2021. – С. 44-48. – ISSN 1996-1561
1259457
  Марченко А.Ю. Риики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 20. – С. 234-243. – ISBN 966-8958-09-0
1259458
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 1 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – 33, XLIV, [342] c. – Изд. 2-го тома на персидском языке
1259459
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 2 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – [3], [506] с.
1259460
  Ширвани Х.З. Рийаз ас-сийахат ("Райские сады путешествия") / Х.З. Ширвани. – Москва : Наука
Т. 2, кн. 3 : Подготовка текста и предисловие Агамира Кулиева. – 1974. – [3], [412] с.
1259461
  Гассо В.Я. Рийна діяльність прудкої ящірки в умовах Присамар"я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 123-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-8331
1259462
  Горобчишин В.А. Рийні оси (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської дільниці Чорноморського заповідника та їхні деякі екологічні особливості / В.А. Горобчишин, Ю.В. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень фауни, трофічних зв"язків, типів гніздування рийних ос (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської дільниці Чорноморського заповідника.
1259463
   Рик Африки : Живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 100-105 : Фото
1259464
  Нанн Мартін Рик про допомогу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 50-57 : фото
1259465
  Чернышев В.Р. Рикардо и Маркс / В.Р. Чернышев. – Л., 1925. – 216с.
1259466
  Франс А. Рике / А. Франс. – М, 1933. – 46с.
1259467
  Семченко А.Т. Рикер П. Может ли быть научной концепция идеологии? // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 266-285. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1259468
  Киплинг Р.. Рикки-Тикки-Тави / Р. Киплинг. – Киев, 1923. – 36 с.
1259469
   Рикла :Огонь Космоса Единого. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-3-Х
Т.3. – 1999. – 272с.
1259470
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина, 2001. – 560с. – ISBN 966-95359-6-4
1259471
   Рикла: Огонь Космоса Единого = The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-7-2
Кн. 2. – 2002. – 560 с.
1259472
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-7-2
Т. 7, кн. 1. – 2002. – 544с.
1259473
   Рикла: Огонь Космоса Единого = Rikla.The fire of the unified cosmos. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-9-9
Т.8. – 2003. – 560с.
1259474
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-2-1
Т.2. – 1998. – 292с.
1259475
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – 2-е изд. перераб. и доп. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-1-3
Т.1. – 1999. – 320с.
1259476
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Киев : Родаина. – ISBN 966-95359-0-5; 966-95359-4-8
Т.4. – 1999. – 304с.
1259477
   Рикла:Огонь Космоса Единого. – Київ : Родаина. – ISBN 966-95359-5-6
Т.5. – 2000. – 400с.
1259478
  Ярушкин А. Рикошет / А. Ярушкин, Л. Шувалов. – Москва, 1988. – 64с.
1259479
  Шихов А.И. Рикошет / А.И. Шихов. – М, 1989. – 158с.
1259480
  Лосєв І. Рикошет по-польськи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Ревізія відносин між Україною та Польщею може завдати шкоди обом країнам, а виграє від цього традиційно Млсква.
1259481
  Боровський О. Рикошетом по користувачах. GOOGLE заблокує всі оновлення для huawei через підозру в шпіонажі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  Смартфони Huawei не отримуватимуть оновлення Android, оскільки корпорація Google перериває співпрацю з китайською компанією після того, як міністерство торгівлі США внесло її в «чорний» список. Це означає, що Huawei не зможе використовувати сервіси та ...
1259482
  Лао Шэ Рикша / Лао Шэ. – Москва : Художественная литература, 1956. – 232 с.
1259483
  Лао Шэ Рикша / Лао Шэ. – Москва : Художественная литература, 1970. – 232 с.
1259484
  Аун Л. Рикша : роман / Лин Аун ; пер. с бирман. [предисл. Е. Западовой, ил.: С. Митурич]. – Москва : Прогресс, 1974. – 120 с. : ил.
1259485
  Шэ Лао Рикша. Записки о кошачьем городе. Под пурпурными стягами. Рассказы : романы ; пер. с кит. / Лао Шэ. – Москва : Радуга, 1982. – 512 с. – (Мастера современной прозы. Китай)
1259486
   Рил, джига и хорнпайп. Ирландские танцы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 89 : фото. – ISSN 1029-5828
1259487
  Делирадев П. Рила / П. Делирадев. – София, 1956. – 120с.
1259488
  Тынянова Л.Н. Рилєєв / Л.Н. Тынянова. – Київ, 1928. – 72с.
1259489
  Тинянова Л. Рилєєв / Л. Тинянова. – Київ, 1928. – 72с.
1259490
  Заславський І.Я. Рилєєв і російсько-українські літературні взаємини / І.Я. Заславський. – Київ, 1958. – 152 с.
1259491
   Рилска преправка на история славяно-болгарская. – София, 1966. – 151с.
1259492
  Дуйчев И.С. Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 година / И.С. Дуйчев. – София : Наука и изкуство, 1986. – 72 с. + Факсимильное воспроизведение грамоты
1259493
  Аврамов М. Рилски партизани : спомени / М. Аврамов. – София : ВКБ, 1954. – 233, [2] с.
1259494
  Аврамов М. Рилски партизани : спомини / М. Аврамов. – 3-то изд. – София : Народна култура, 1960. – 505, [3] с.
1259495
  Дуйчев И. Рилският светец и неговата обител / Иван Дуйчев. – София : Интерпрес-67
Кн. 9. – 1990. – VII, 431 с.
1259496
  Мошков Б.С. Риль лучистой энергии в выявлении потенциальной продуктивности растений / Б.С. Мошков. – М, 1973. – 59с.
1259497
  Салига Т. Рильський - Маланюк - Сосюра (Спроба ідейно-дискусійного аналізу) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 276-289. – ISBN 978-966-06-0747-7
1259498
  Смолич Ю. Рильський / Юрій Смолич // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 253-270. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
1259499
  Боровик Н.К. Рильський і музика / Н.К. Боровик, Т.П. Булат, Т.В. Шеффер; М. Гордійчук. – Київ, 1969. – 279 с.
1259500
   Рильський Максим Тадейович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 371. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1259501
   Рильський Тадей Розеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 370. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1259502
  Чернецький Є. Рильські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Стаття краєзнавця, геральдиста, генеалога Євгена Чернецького про формування та перепетії долі роду Рильських. Благородна династія Рильських герба Остоя походить від рицарів, які в XV ст. володіли селом Великий Рильськ.
1259503
  Вегнер В. Рим : начало, распространение и падение всемирной империи римлян, для любителей классической древности и для просвещения юношества / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; Пер с нем. П.В. Евставьева. – Изд. 2-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-типографа Маврикия Осиповича Вольфа ; [Печ. в тип. М.О. Вольфа [СПб]
Т. 1 : с 136 рис. в тексте. – 1873. – II, 560, IV с. : рис.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1259504
  Вегнер В. Рим : начало, распространение и падение всемирной империи римлян, для любителей классической древности и для просвещения юношества / сочинение Вильгельма Вегнера ; Пер с нем. П.В. Евставьева. – Изд. 2-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-типографа Маврикия Осиповича Вольфа ; [Печ. в тип. М.О. Вольфа [СПб]
Т. 2 : [Рим] : с 245 рис. в тексте. – 1873. – 646, VI с. : рис.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1259505
  Золя Э. Рим : [Роман] / [Соч.] Эмиля Зола; Пер. Е.М. Поливановой. – Москва : Унив. тип., 1896. – 743 с.
1259506
  Алексеевский В. Рим : Справочник-путеводитель / Алексеевский В. – Москва : Кн. из-во "Польза", В. Антик и Ко, 1900. – 232 с.
1259507
  Вегнер В. Рим : история и культура римского народа для любителей классической древности и для самообразования / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; исправленное и знач. доп. под ред. [и с предисл.] проф. В.И. Модестова. – 3-е рус., испр. и знач. доп. изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Тип. и изд. поставщ. двора Его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф [СПб]
Т. 2 : [Рим. Монархия] : с 230 рис. – 1902. – 535, XVI, XII с. : ил., фот.


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1259508
  Вегнер В. Рим : история и культура римского народа для любителей классической древности и для самообразования / сочинение д-ра Вильгельма Вегнера ; исправленное и знач. доп. под ред. [и с предисл.] проф. В.И. Модестова. – Изд. 4-е. – Москва ; Санкт-Петербург : Тип. и изд. М.О. Вольф [СПб]
Т. 1 : с 171 рис. и одною картою. – 1910. – VIII, 612, XVI, 1л. карты : ил., фот. + карта Италии. – В части тиража год изд. отсутствует


  На тит. стр. дарственная напись: Милому крестнику Аркадию Дорофеевичу на память 18 сент. 1916 подпись
1259509
   Рим : Оповідання і уривки. – Львів, 1955. – 60 с.
1259510
  Пилявский В.И. Рим / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1972. – 95 с.
1259511
   Рим : Археология. Кварталы. Футбол. Кухня. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 114-148 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
1259512
  Мертц Р. Рим = Two thousand years in Rome : две тысячи лет истории / Ричард Мертц, Барбара Мертц ; [пер. с англ. Е.В. Ламановой]. – Москва : Центрполиграф, 2009. – 351 с. – ISBN 978-5-9524-4014-2
1259513
  Зарудний М.Я. Рим 17. До запитання / М.Я. Зарудний. – Київ, 1969. – 83 с.
1259514
  Варес П.А. Рим и Вашингтон. / П.А. Варес. – Москва, 1983. – 319с.
1259515
  Тома Э. Рим и Империя в первые два века новой эры / Э. Тома, проф. Лилл. ун-та; Пер. с фр. Я.И. Руднев. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. М. меркушева], 1899. – [2], VIII, 326, IV с.
1259516
  Нечай Ф.М. Рим и италики / Ф.М. Нечай. – Минск, 1963. – 193с.
1259517
  Нечай Ф.М. Рим и Италики (Покорение Римом Италии и борьба италиков за землю и полит права : Автореф... докт ист.наук: / Нечай Ф. М.; БГУ,Каф. ист. древнего мира и сред. век. – Минск, 1965. – 48л.
1259518
  Гладстон У.Ю. Рим и папа пред судом совести и истории / Соч. Вилльяма Гладстона ; Пер. Е.М. Поливановой ; Под ред., с предисл. и примеч. проф. Моск. духов. акад. В.А. Соколова. – [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева лавра, собств. тип., 1903. – [2], IV, 236 с. – Отд. оттиск: Душеполез. чтение, 1903 г.
1259519
  Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство / Р.Ю. Виппер. – Москва, 1954. – 268с.
1259520
  Вершинин Л.А. Рим или смерть : повесть о Гарибальди / Л.А. Вершинин. – Москва : Детская литература, 1985. – 159 с.
1259521
  Вершинин Л.А. Рим или смерть : повесть о Гарибальди / Л.А. Вершинин. – Москва : Детская литература, 1991. – 301 с.
1259522
  Егоров А.Б. Рим на грани эпох / А.Б. Егоров. – Л, 1985. – 225с.
1259523
  Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа / В.Н. Парфенов. – Саратов, 1987. – 147с.
1259524
  Маяк И.Л. Рим первых царей : генезис римского полиса / И.Л. Маяк. – Москва : Московский университет, 1983. – 269 с.
1259525
   Рим, 11 часов. – М., 1958. – 323с.
1259526
  Хаммель Клаус Рим, или Второе сотворение мира. / Хаммель Клаус. – М., 1982. – 333с.
1259527
  Гаврилин В.М. Рим. 1960 / В.М. Гаврилин. – М., 1960. – 32с.
1259528
  Телевной Игорь Рим. Felicita. Счастье по-итальянски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 44-47 : фото
1259529
  Бузукашвили Илья Рим. Иероглифы вечного города : Пилигрим // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
1259530
  Прокопчук Ю. Рима в літературознавчому осмисленні Дмитра Загула // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 39-43


  У статті проаналізовано працю Д. Загула "Рима в "Кобзарі" Т. Шевченка" (1924), окреслено її значення для сучасної віршознавчої науки
1259531
  Костенко Н. Рима в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1259532
  Костенко Н.В. Рима в поемі Т.Г. Шевченка "Марія" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 203-208
1259533
  Дядищева-Росовецька Рима Григорія Сковороди як мовне явище // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 19-21. – ISSN 2311-2697


  У статті представлено аналіз специфічної мови творів Григорія Сковороди, яка досі привертає увагу вчених, навколо якої точаться дискусії, зокрема про поєднання в ній елементів різного походження. Констатовано, що у працях багатьох попередників існує ...
1259534
  Кудряшова О. Рима Грицька Чупринки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49. – ISSN 0236-1477
1259535
  Прокопчук Ю. Рима Тараса Шевченка в дослідженнях Дмитра Загула // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 315-323


  У статті проаналізовано працю Д. Загула "Рима в "Кобзарі" Т. Шевченка" (1924), окреслено її значення для сучасної віршознавчої науки
1259536
  Усеїнов Т.Б. Рима у середньовічному кримськотатарському метричному вірші // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-86. – ISSN 1608-0599
1259537
  Ковалевський В.В. Рима.Ритмічні засоби українського вірша / В.В. Ковалевський. – Київ, 1965. – 286 с.
1259538
  Мовчун Л. Рима: від мовної системи до тексту // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 77-84. – ISSN 0201-419
1259539
  Эйзенхарт Л.П. Риманова геометрия / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 316 с.
1259540
  Лейко С.Г. Риманова геометрия / С.Г. Лейко. – Одесса, 1985. – 76с.
1259541
  Картан Э. Риманова геометрия в ортогональном репере / Э. Картан. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 308 с.
1259542
  Громол Д. Риманова геометрия в целом / Д. Громол, В. Клингенберг, В. Мейер; Пер. с нем. Ю.Д. Бураго; Под ред. и с добавл. В.А. Топоногова. – Москва : Мир, 1971. – 344 с.
1259543
  Наврозов В.В. Риманова геометрия гиперкомплексных многообразий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Наврозов В.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 11л.
1259544
  Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1964. – 664 с.
1259545
  Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашевский. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1967. – 664 с.
1259546
  Богданов С.Н. Римановы матрики и симплектические структуры, присоединенные к многомерной три-ткани : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.04 / Богданов С. Н.; Моск. пед. госунив. – М., 1992. – 13л.
1259547
  Чекалов И.В. Римановы однородные пространства, порожденные автоморфизмами и инвариантные почти комплексные структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Чекалов И.В.; МВ и ССО БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 14л.
1259548
  Форстер О. Римановы поверхности / О. Форстер. – Москва : Мир, 1980. – 248 с.
1259549
  Дубровин Б.А. Римановы поверхности и нелинейные уравнения / Б.А. Дубровин. – Москва : Московский университет
Часть 1. – 1986. – 92с.
1259550
   Римановы пространства и методы теории эллиптических дифференциальных уравнений. – Л., 1986. – 120с.
1259551
  Солодовников А.С. Римановы пространства с общими геодезическими. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Солодовников А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1962. – 11л.
1259552
  Швейник И.А. Римановы пространства с полюсом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Швейник И. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т матем. с Вычисл. центом, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 7л.
1259553
  Собуцький М. Римейк як світоглядна практика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 46-47. – ISSN 1562-3238


  1929 р., на початку ери звуку у кінематографі, американці організували у передмісті Парижа Жуанвілі, "Євроголлівуд", де "за одним сценарієм різні національні кіногрупи знімали свій мовний варіант.Так забезпечу­валася висока конкурентноздатність ...
1259554
  Маркс Энтони Римляне : Учеб.пособие для дополн.образования / Маркс Энтони, Тинджэй Грэхэм; Пер.с англ.А.М.Голова.Историк-консультант Энн Милард. – Москва : Росмэн, 1998. – 96с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00384-8
1259555
  Чаплыгина Н.А. Римляне на Дунае / Н.А. Чаплыгина. – Кишинев, 1990. – 114с.
1259556
  Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы / Г. Хефлинг. – Москва, 1992. – 270с.
1259557
  Моравиа А. Римлянка / А. Моравиа. – Москва, 1978. – 613с.
1259558
  Сиделковский А.Л. Римма Яковлевна Адаменко / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 4 (648). – С. 18
1259559
  Яроцький П.Л. Римо-католицизм в Україні стан тенденції розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
1259560
  Буланова Н. Римо-католицька конфесія на Півдні України останньої чверті XVIII - початку XX ст. в контексті державно-церковних відносин Російської імперії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 139-148
1259561
  Буланова Н.М. Римо-католицька та лютеранська конфесії Південної України у світлі церковної політики Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 111-120. – ISSN 2312-2587


  Аналізуються впливи церковної політики Російської імперії на церковно-релігійне життя римо-католиків та лютеран на Півдні України впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що у порівнянні з лютеранською конфесією, римо-католицька у ...
1259562
  Стоцький Я. Римо-католицька церква в західних областях України під тиском влади в хрущовський період // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 73-78. – ISSN 1728-9343
1259563
  Павлюк В.В. Римо-католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 138-144. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
1259564
  Нестеренко В. Римо-католицька церква на Кам"янеччині в період Другої світової війни / В. Нестеренко, В. Сторчовий // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 58-65. – ISSN 2523-4234


  "Діяльність релігійних громад на території радянської України під час Другої світової війни продовжує залишатись малодослідженою у вітчизняній історичній науці та краєзнавстві. Зовсім мало є робіт про становище Римо-католицької церк-ви (далі – РКЦ) у ...
1259565
  Шевченко С. Римо-католицька церква на початку ХХІ століття: проблеми модернізації в умовах політико-правової інтеграції ЄС // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 214-224. – ISSN 2409-9260
1259566
  Мосюкова Н. Римо-католицька церква України під час революційних подій на Майдані та воєнних дій на сході України (2013-2016 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 539-547
1259567
  Ткачук А. Римо-католицька школа як структурний елемент системи освіти на Правобережній Україні (перша чверть XIX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 133-143
1259568
  Квасюк Л. Римо-католицьке вчення про виправдання людини у контексті настанов Триденського собору (1545–1563): компаративний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 74-79. – ISSN 0321-0499
1259569
  Буланова Н. Римо-католицькі громади та клір на Катеринославщині в 1920-х рр.: взаємини з владою // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 43-50. – ISSN 2523-4234


  "Дослідження державно-церковної політики стосовно Римо-католицької церкви в радянський період залишається важливою складовою сучасної гуманітаристики. В суспільно-політичному плані вивчення історичного досвіду, значення й ролі римо-католицьких громад ...
1259570
  Горбик О.О. Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини / О.О. Горбик. – Київ : Техніка, 2004. – 128с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-047-Х
1259571
  Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 193 л. – Бібліогр.: л. 173-193
1259572
  Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1259573
  Багацька Л. Римовані й верліброві міста. : в Україні створено першу відеоантологія поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С.11


  Видавництво "Смолоскип" за сприяння фонду "Розвиток України" започаткувало відеоантологію української молодої поезії "Римовані міста". Містами України мандрують поет Олег Коцарев та прозаїк Олег Шинкаренко
1259574
  Мовчун Л.В. Римографічна спадщина І.І. Гурина в контексті його лексикографічної праці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 117-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена римографічній спадщині 1.1. Гурина - фольклориста, педагога, лексикографа і громадського діяча XX ст. Він був співавтором "Словника українських рим", що засвідчив зародження римографії - нового напряму в українській лексикографії. ...
1259575
  Мовчун Л. Римографічна шевченкіана: історія і проблеми // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 146-156. – ISBN 978-966-02-7585-0
1259576
  Мовчун Л. Римостиль А. Малишка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 44-50. – ISSN 0201-419
1259577
  Кофанов Л.Л. Римская civitas и муниципальное право эпохи Республики // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 101-119. – ISSN 0321-0391
1259578
  Доценко Н.П. Римская агрессия в Испании за независимость и борьба испанских племен. (159-133 гг. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Доценко Н.П.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
1259579
  Кубацкий В. Римская весна или Последняя любовь : пьеса в 3-х дейст. / В. Кубацкий; Автор. пер. с польского и предисл. М. Живова. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 118 с.
1259580
  Уильямс Теннесси Римская весна миссис Стоун : рассказы; эссе / Уильямс Теннесси; Пер.с англ. С. Митиной. – Москва : Художественная литература, 1978. – 251с.
1259581
  Куликова Римская женщина эпохи "солдатских императоров" / Куликова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 121-130. – ISSN 0042-8779


  О положении женщины Древнего Рима в III веке нашей эры.
1259582
   Римская империя : Сборник статей в переводе А. С. Милюковой). – Москва : Типография товарищества И. Д. Сытина, 1900. – XX, 667 с. – Экз дефектный, без тит. стр., описан по генеральному кат. РНБ. – (Библиотека для самообразования / изд. по ред.: А.С. Белкина, проф. П.Г. Виноградова ; [№] 3)


  Редкая компиляция из трудов зарубежных и русских историков, посвящённых Римской империи (от императора Августа - до Юлиана Отступника) Авторы: Гастон БУАСЬЕ; Поль ГИРО; Адольф ГАУСРАТ; Фюстель де КУЛАНЖ; Эдвард ГИББОН; Уильям ЛЕККИ; Жан РЕВИЛЬ; Якоб ...
1259583
  Азимов А. Римская империя = The Roman empire : величие и падение Вечного города / Айзек Азимов ; [пер. с англ. М.К. Якушиной]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 352 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 5-9524-0435-9
1259584
  Сергеев И.М. Римская империя в III веке нашей эры : Проблемы социально-политической истории / И.М. Сергеев. – Харків : Майдан, 1999. – 224с. – ISBN 966-7077-68-3
1259585
  Тушинский Михаил Римская империя в лицах : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 108-117 : Іл.
1259586
  Мертин Римская империя. Когда Европа была разделена. Железный занавес античности : история / Мертин, Ральф-Петер, Мюллер-Эльснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 102-117. – ISSN 1029-5828
1259587
  Нетушил И.В. Римская историография : Введение к "Лекциям по римской истории" / Сост.: проф. И.В. Нетушил. – 1-е изд. – Харьков : Филол. отд. О-ва взаимопомощи студентов Харьк. ун-та, 1909. – 174 с. – Написано от руки. Литогр. – Библиогр.: "Список сочинений по римской истории на русском языке" (с. 171-174)
1259588
  Майкова А.А. Римская историческая трагедия : Автореф... канд. филол.наук: / Майкова А. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 15л.
1259589
  Роллень Ш. Римская история
1. – 340с.
1259590
  Моммзен Ф. Римская история : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ;. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Грачева
Т. 1, кн. 3. – 1877. – С. 459-901
1259591
  Моммзен Т. Римская история : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ; перевод Н.Д. Ахрумова с 6-го изд. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. Грачева
Т. 1, кн. 1-2 : До битвы при Пидне: с воееной картой Италии. – 1877. – XI, [4], 455 с.
1259592
  Остерман Л. Римская история в лицах / Л. Остерман. – М., 1997. – 624с. – ISBN 5-900241-46-7
1259593
  Плотникова Е.Ф. Римская история в трудах Т.Н.Грановского и С.В.Ешевского : Автореф... канд. ист.наук: / Плотникова Е.Ф.; Моск. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1259594
  Малюгин О. Римская история и культура в исторической памяти бриттов (по "Истории бриттов" Ненния) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена рассмотрению представлений жителей кельтских районов Британских островов о римской истории и культуре и их влиянии на политическую ситуацию того времени (VIII-IX вв.) The article deals with representations of the inhabitants of the ...
1259595
  Моммзен Т. Римская история Моммсена. Ч. 2 : [Ч. 1-2] / Пер. с нем. С.Д. Шестакова // Римская история Моммсена : [Ч. 1-2] / Т. Моммзен. – Москва : В университетской тип., 1861. – Ч. 1. – [4] 476, [4] с., 1 л. карт. – (Библиотека исторических писателей, издаваемая А. Станкевичем)
1259596
  Моммзен Т. Римская история Моммсена : [Ч. 1-2] / Пер. с нем. С.Д. Шестакова. – Москва : В университетской тип. – (Библиотека исторических писателей, издаваемая А. Станкевичем)
Ч. 1. – 1861. – 366, [2] с. : портр. – Конволют. - Перепл.: Римская история Моммсена. 1958, ч. 2
1259597
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 2, кн. 6-10 : Пер. П. Адрианова (кн. 6-7), Ф.Ф. Круковского (кн. 8), К.В. Соколовского (кн. 9-10). – 1894. – IV, 406, IX с.
1259598
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 4, кн. 26-30 : Пер. И.И. Виноградова (кн.26), Н.П. Шкилева (кн. 27), А. С. Попова (кн.28), П. Адрианова (кн. 29, 30), С.Я. Дроздова (кн. 30). – 1897. – [4], 413 с. – Кн. в разных тип. перепл.
1259599
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е. Гербек
Т. 6, кн. 36-45. – 1899. – [4], 680, VII с. – Кн. в разных тип. перепл.


  Пер. С.Я. Соболева (кн. 36), В.М. Тимофеева (кн. 37), М.М. Вука (кн. 38), А.И. Богородицкого (кн. 39), А. Попова (кн. 40), Э.А. Бруттан (кн. 41), М.П. Федорова и И.Ф. Макаренкова (кн. 42), В.Н. Матвеева (кн. 43), И.А. Зорина (кн. 44), А.Н. Лисовского ...
1259600
  Ливий Тит Римская история от основания города : [в. 6-ти т.] / Тит Ливий ; Пер. с латин. под ред. [и предисл.] П. Адрианова. – 2-е изд. – Москва : Изд. Е.К. Гербек ; 1-ая женская тип. Е. Гербек
Т. 3, кн. 21-25 : Пер. Ф.Ф. Зелинского (кн. 21), Я.П. Иванухи (кн. 22), Я. К. Яненц (кн. 23, 24), Б.А. Острова (кн. 25). – 1901. – [4], 325 с. – Кн. в разных тип. перепл.
1259601
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание республики сочиненная Г. Ролленем. – В Санкт-Петербурге
Т. 12. – 1765. – 325 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець зі шкіри з тисненням
1259602
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание республики сочиненная Г.Ролленем. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Т. 4. – 1762. – 279 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - без палітурки
1259603
  Роллень Ш. Римская история от создания Рима до битвы Актийския, тоесть по окончание Республики / Сочиненная г. Ролленем ... а с французского переведенная тщанием и трудами Василья Тредиаковского. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург), 1765
1259604
  Моммзен Т. Римская история по Моммсену : с портретом Моммсена / [Излож. Н.Д. Чечулин] ; Предисл.: кн. А. Горчаков. – Санкт-Петербург : Изд. князя А.К. Горчакова ; Тип. Главного управл. Уделов, 1909. – [6], 380, XII с., 1 л. портр. : портр. – Пер. также под загл.: История Римской республики
1259605
  Чечулин Н.Д. Римская история по Моммсену изложенная Н.Д. Чечулиным : с портр. Моммсена и Юлия Цезаря и указателем личных имен. – 2-е изд. – Петроград : Изд. изд. кн. А.К. Горчакова ; Тип. Гл. управл. Уделов, 1914. – [8], 388, XII с., 2 л. портр. – Кн. в разных тип. переплетах
1259606
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : 3 т. в 5-ти кн. / [Соч.] Ф. Моммсена ; Перев. А. Веселовский. – 2-е доп. изд. Н.Т. Солдатенкова. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 3, кн. 5 : От смерти Суллы до битвы при Фапсе. – 1877. – 556, [2], XXXVIII с.
1259607
  Моммзен Т. Римская история Ф. Моммсена : [Т. 1-3, 5] / Пер. В.Н. Неведомского с послед. (7-го) изд. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтер
Т. 5 : Провинция от времен Цезаря до времен Диоклетиана / [Кн. 8. Страны и люди от времен Цезаря до времен Диоклетиана] / Пер. В.Н. Неведомского. – 1885. – XII, 648 с.
1259608
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : Т. 1-3, 5 / Пер. В.Н. Неведомского с послед. (7-го) изд. – 1887-1885. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 1 : До битвы при Пидне [Кн. 1 До упразднения царской власти. – 1887. – VIII, 941 с., 1 л. карт.


  До битвы при Пидне Кн. 1. До упразднения царской власти Кн. 2. От упразднения в Риме царской власти до объединения Италии Кн. 3. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств]
1259609
  Моммзен Ф. Римская история Ф. Моммсена : Т. 1-3, 5 / Пер. с 7-го изд. В.Н. Неведомского. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. рихтера
Т. 2, 3 : До битвы при Пидне до смерти Суллы. Кн. 4 : Революция. Т. 3 : От смерти Суллы до битвы при Тапсе, кн. 5 : Основание военной монархии . 2-е доп. изд. – 1887. – 473, 556 с.


  До битвы при Пидне Кн. 1. До упразднения царской власти Кн. 2. От упразднения в Риме царской власти до объединения Италии Кн. 3. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств]
1259610
  Роллень. Римская история. : Т.3-4 / [Пер. В.Тредиаковский], 1762
1259611
  Роллень. Римская история. : Т.5. / [Пер. В. Тредиаковского]., 1763
1259612
  Роллень. Римская история. : Т.7-8 / [Пер. В. Тредиаковский], 1763
1259613
  Роллень. Римская история. : Т.10. / [Пер. В. Тредиаковского], 1764
1259614
  Роллень. Римская история. : Т.15-16 / [Пер. В. Тредиаковского], 1766
1259615
  Мамчина В.М. Римская католическая церковь и Вторая мировая война // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 110-115. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1259616
  Кондратьев С.П. Римская литература / С.П. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1939. – 440 с.
1259617
  Кулаковский Ю.А. Римская литература [История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении] : Записи лекций / выпущенный слушательницами ВЖК раньше 1912 г. – машинопись. – [Киев], 1912. – 221, [1] с. – Автор вписывал латиницу в машинописный вариант своей рукой


  Труд профессора Университета Cв. Владимира Ю. А. Кулаковского (1855–1919) является конспектом лекций по истории римской литературы, выпущенным в Киеве в 1912 г. иждивением студентов!филологов Университета и слушательниц Высших женских курсов под ...
1259618
  Кунциг Роберт Римская лодка. Римлянин во Франции / Кунциг Роберт, Бенали Реми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 136-149 : фото
1259619
  Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси и в соседних с нею землях / В.Г. Ляскоронский. – 240 с.
1259620
  Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси, как исторический источник для древнейшего периода русской истории / В.Г. Ляскоронский. – Нежин, 1920. – 16 с.
1259621
  Шмалько А.В. Римская политика в Южном Причерноморье в 1 веке н.э. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шмалько А.В.; ХГУ. – Харьков, 1985. – 23л.
1259622
  Вальдгауер О.Ф. Римская портретная скульптура в Эрмитаже. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1923. – 111с.
1259623
  Вальдгауер О.Ф. Римская портретная скульптура в Эрмитаже. / О.Ф. Вальдгауер. – Петербург, 1923. – 111с.
1259624
  Буассье Гастон Римская религия от времен Августа до Антонинов = Gaston Boissier. La religion romaine d"Auguste aux Antonins : в 3-х ч. / Гастон Буасье ; Пер. М. Корсак. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенко ; Тип. А.И. Мамонтова, 1878. – VIII, 646, VIII с.


  Автор изучает развитие религиозных взглядов римлян в период с I в. до н.э. по II в. н.э. Он анализирует общий характер римской религии и причины её упадка к концу Республики. Отдельные главы посвящены преобразованиям в этой сфере, осуществлённым ...
1259625
  Буассье Гастон Римская религия от времен Августа до Антонинов = Gaston Boissier. La religion romaine d"Auguste aux Antonins : в 3-х ч. / Гастон Буассье ; Пер. с 7-го фр. изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Изд. кн. маг. К.Н. Николаева ; [Тип. И. Люндорф], 1914. – 735 с.
1259626
   Римская сатира. – Москва : Художественная литература, 1957. – 318 с.
1259627
   Римская сатира:. – М., 1989. – 541с.
1259628
  Шкаренков П.П. Римская традиция образа идеального правителя в Остготской Италии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 157-172. – ISSN 0321-0391
1259629
  Ильинская Л.С. Римская экспансия в Малой Азии в конце республиканского периода (I в. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ильинская Л.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории древнего мира. – М., 1966. – 16л.
1259630
  Шкаруба Л.М. Римская элегия: "грубый Лациум" и образованная Греция, или "Аппиева дорога" римской культуры и литературы // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 6. – С. 59-64
1259631
  Новокшонов В.С. Римская эмиграция в Центральной Азии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 9 (60). – С. 32-35. – ISSN 2070-9773
1259632
  Ростовцев М.И. Римские гарнизоны на Таврическомъ полуострове и Ай-Тодорская крепость / М.И. Ростовцев. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашев и К*, 1900. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. ОКФ. 1900, №3 (март)


  На экз. № 40658 надпись на тит. стр
1259633
  Зоргенфрей Г.Г., Тюлелиев К. Римские древности : Пособие для гимназии и самообразования : По Bloch"y (Bloch. Romische Altertumskunde)... обраб. Г. Зоргенфрей, дир. 6 гимназии, и К. Тюлелиев, преп. 3 гимназии в С.-Петербурге ; с 80 рисунками. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф, 1910. – [2], XII, 192 с. ил. – (Наша историческая библиотека)
1259634
  Зоргенфрей Г.Г., Тюлелиев К. Римские древности : Пособие для гимназии и самообразования ; с рисунками и планами / Г. Зоргенфрей, К. Тюлелиев. – 2-е испр. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва М.О. Вольф, 1913. – [4], XIV, 194 с., 5 л. ил., карт. ил. – (Наша историческая библиотека)
1259635
  Санчурский Н.В. Римские древности : Учебн. пос. / H.В. Санчурский. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211031407
1259636
   Римские древности : [краткий очерк] / [под ред. И.В. Алферовой; сост.: Н. Санчурский, А. Гофман и др.]. – Смоленск : Русич, 2001. – 384 с. : илл. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0177-4
1259637
  Кудрявцев П.Н. Римские женщины : Ист. рассказы по Тациту : [С прил. картин из рим. жизни]. – Санкт-Петербург : Тип. "Герольд", 1913. – 66, 50 с.
1259638
  Попова В.Т. Римские и раннехристианские мозаики Болгарии (II-VI века) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 17.00.04 / Попова В.Т. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Ист. фак-т. – Москва, 1974. – 27л.
1259639
  Акопов В.Ф. Римские идиллии. Библейские бурлески. Рыжая книга : моей дочери Ольге / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2007. – 135, [1] с. – Название обл.: Рыжая книга
1259640
  Кропоткин В.В. Римские импортные изделия в Восточной Европе // Археология СССР : свод археологичесих источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Римские импортные изделия в восточной Европе (II в. до н.э. - V в. н.э.) / В.В. Кропоткин. – С. 1-280
1259641
  Синклер Э. Римские каникулы / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1933. – 292 с.
1259642
   Римские каникулы : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 144-148 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1259643
  Придик Е.М. Римские монеты : Объясн. текст к таблице III в / Сост. табл. и текст Е.М. Придик, хранитель Имп. Эрмитажа и прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Издание С.О. Цыбульский, 1902. – 46 с. : ил. – (Иллюстрации быта древних греков и римлян в таблицах / Сост. С.О. Цыбульский, преп. Имп. Николаев. Царскосел. и III С.-Петерб. гимназий)
1259644
  Ранке Л. Римские папы в последние четыре столетия : в 2 т. / соч. Леопольда Ранке. – 2-е изд., измен. и доп., по нем. 1874 г. ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Скарятина
Т. 1. – 1874. – [4], XII, 549 с. – Без ориг. обл.


  ... ст. авт. о Ватикан. соборе
1259645
  Ранке Л. Римские папы в последние четыре столетия : в 2 т. / соч. Леопольда Ранке. – 2-е изд., измен. и доп., по нем. 1874 г. ... [в анот.]. – Санкт-Петербург : Тип. Скарятина
Т. 2. – 1874. – 520, [2], 52, [4] с. – Без ориг. обл.


  ... ст. авт. о Ватикан. соборе
1259646
  Ранке Л. Римские Папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях : сочинение / Л. Ранке. – С. Петербург : В типографии Отдельного Корпуса Внутр. Стражи
Кн. 5, 6; Кн.7, 8. – 1847. – [8] с., 360 с., [6] с., 433 с.
1259647
  Радецкий С., Соколов В. Римские писатели в биографиях и образцах. / сост. С.Радецкий, В.Соколов. – Москва : Печатня С.П. Яковлева
ч.1 : Прозаики. – 1893. – 545 с.
1259648
  Полонская К.П. Римские поэты эпохи принципата Августа. / К.П. Полонская. – Москва, 1963. – 107с.
1259649
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 447с.
1259650
  Сидельников О.В. Римские рассказы / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 79с.
1259651
  Моравиа А. Римские рассказы / А. Моравиа. – Москва : Правда, 1987. – 637с.
1259652
  Арагон Л. Римские свидания : рассказы : пер. с фр. / Луи Арагон ; сост. и предисл. Т. Кудрявцевой. – Москва : Известия, 1984. – 171 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1259653
   Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – Москва : Республика, 1995. – 463 с. – (Б-ка этической мысли). – ISBN 5-25-02462-9
1259654
  Дьяченко Н.В. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения : монография / Николай Дьяченко. – Харьков : Савчук О.О., 2014. – 154, [1] с. – Рез. англ. – Библиогр.: c. 152. – ISBN 978-966-2562-52-1
1259655
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – Москва-Л., 1933. – 87с.
1259656
  Гете И.В. Римские элегии / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 359с.
1259657
  Глебов И. Римский-Корсаков : опыт характеристики / Игорь Глебов. – Петроград : Светозар, 1922. – 63 с.
1259658
  Лапшин И.И. Римский-Корсаков / И.И. Лапшин. – Пб., 1922. – 74 с.
1259659
  Абрамова А.А. Римский-Корсаков : киносценарий / А.А. Абрамова, Г.Л. Рошаль. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – 99 с. – (Библиотека кинодраматургии)
1259660
   Римский-Корсаков. – М., 1953. – с.
1259661
   Римский-Корсаков : исследования, материалы, письма. – Москва : Академия наук СССР
Т. 1. – 1953. – 416 с.
1259662
  Черный О.Е. Римский-Корсаков / О.Е. Черный. – Москва, 1959. – 312с.
1259663
  Соловцов А.А. Римский-Корсаков / А.А. Соловцов. – М., 1960. – 312с.
1259664
  Кунин И.Ф. Римский-Корсаков / И.Ф. Кунин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 240 с.
1259665
  Полевая М.И. Римский-Корсаков в Петербурге / М.И. Полевая. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 238 с.
1259666
  Янковский М.О. Римский-Корсаков и революция 1905 г. / М.О. Янковский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 132 с.
1259667
  Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев. – Москва : Музыка, 1970. – 174 с.
1259668
  Кваренги О. Римский-Корсаков, просто Ника // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 12-21


  Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) - русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник "Могучей кучки". Среди его сочинений - 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, ...
1259669
  Алесксвская О.Б. Римский аграрный вопрос в русской историографии XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Алесксвская О. Б.; Алексовская О. Б.; МГУ им. Ломоносова, ист. фак. – Москва, 1951. – 12 с.
1259670
  Зелов Д. Римский акведук на берегах Яузы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 50-71. – ISSN 1812-867Х
1259671
  Токарев А. Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается самопрезентация императора Августа как греческого героя Ореста. In the article the author considers a representation of the emperor Augustus as Greek hero Orestes.
1259672
  Михельбертас М.М. Римский импорт в Литве. : Автореф... канд. ист.наук: / Михельбертас М.М.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 29л.
1259673
  Ошеров С.А. Римский исторический эпос эпохи Республики и его традиции в "Энеиде" Вергилия : Автореф... Канд.филол.наук: / Ошеров С.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1959. – 20л.
1259674
  Кулаковский Ю.А. Римский календарь. [Рецензия] : Der Romische Kalender Von Otto Ernst Hartmann: Aus Dem Nachlasse Des Verfassers... 1882. – [Киев] : [В унив. тип.], 1883. – 18 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия 1883, февр., с.45-62
1259675
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 1. – 1876. – VIII, 538 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1259676
  Толстой Д.А. Римский католицизм в России : историческое исследование графа Дмитрия А. Толстогов : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. В.Ф. Демакова
Т. 2. – 1876. – VIII, 438, 139 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1259677
  Загурская Н. Римский клуб и его деятельность / Н. Загурская, Р.А. Язынина // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.109-110
1259678
  Фюстель де Куланж Н. Римский колонат / Фюстель де-Кулана ; пер. [с фр.] под ред. и с предисл. И.М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Статюлевича, 1908. – XXV, 197, [1] с.
1259679
  Д"агата Д. Римский медальон : [роман] / Джузеппе Д"Агата ; [пер. с итал. И. Константиновой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 248, [2] с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00581-Х
1259680
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 3-е изд. – Москва : К.И. Тихомиров
Ч. 1. – 1903. – 175 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1259681
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 2-е изд. – Москва : К.И. Тихомирова
Ч. 2. – 1904. – IV, 162 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1259682
  Адольф А.В. Римский мир в картинках : : Начал. латин. хрестоматия с предвар. упражнениями, вокабуларием, грамматикой и словарем / сост.: А.В. Адольф, С.И. Любомудров. – 5-е изд. – Москва : К.И. Тихомиров
Ч. 1, 2. – 1907. – 160 с. : ил., карт. – Загл. на рус. и лат. яз.
1259683
  Чертков В.Г. Римский мудрец Эпиктет, его жизнь и учение / В.Г. Чертков. – М., 1991. – 96с.
1259684
  Исаева И.А. Римский принципат в трактовке Тацита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 150-156. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1259685
  Бритова Н.Н. и др. Римский скульптурный портрет / Н.Н. и др. Бритова. – М., 1975. – 404с.
1259686
  Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени / Г.И. Соколов. – Москва, 1983. – 154 с.
1259687
  Ведерникова О.Н. Римский статут Международного уголовного суда: критический анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-78. – ISSN 0132-0769
1259688
  Жидков С.Н. Римский трибун / С.Н. Жидков. – Москва, 1976. – 240с.
1259689
  Иоанн Павел ІІ Римский триптих : Поэзия // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 106-117. – ISSN 1130-6545
1259690
  Скубетов М.И. Римский фамильный склеп II-IV в. по Р. Хр., открытый в Херсонесе в 1907 г. : с тремя таблицами рисунков / М.И. Скубетов. – Симферополь : Тип. Тавр. Губ. Земства, 1911. – 12 с. – Оттиск из № 45-го Известий Таврической Ученой Архивной Коммиссии
1259691
  Гарбовский А.И. Римский эмфитевзис как вещное право / А.И. Гарбовский, Л.В. Щенникова // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 99-105. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1259692
  Попов А.И. Римско-католический костел, называемый каплицею, при Ровенском реальном училище в связи с польским вопросом в Юго-Западном крае : Историческая записка, составленная по поручению Попечителя Киевского Учебного Округа т. с. А.Н. Деревицкого преподавателем Ровенского реального училища А.И. Поповым / А.И. Попов. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и К., 1914. – 108 с.
1259693
  Головко И.Д. Римско-парфянские политические взаимоотношения в I в. до н.э. : Автореф... кандид. ист.наук: / Головко И.Д.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 16 с.
1259694
  Аксенова О.В. Римско-правовая категория "iustitia": историко-лингвистическое осмысление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805


  В предлагаемой статье рассматривается римско-правовая категория справедливости, являющаяся онтологической и аксиологической основой права. В статье применен историко-лингвистический анализ, с помощью которого исследованы основополагающие принципы ...
1259695
  Бубнов Н.М. Римское вече накануне падения республики : Публичная лекция в пользу голодающих, читанная проф. Бубновым в Унив. Св. Владимира, 25 марта 1892. – [Киев] : б. и., 1892. – [2], 32 с. – Отд оттиск: Киевские университетские известия, 1892, № 5


  []
1259696
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 5-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 1. – 1888. – XV, 434 c. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". – Библиогр. в примеч..
1259697
  Виллемс П. Римское государственное право : сочинение П. Виллемса / Пер. с фр. (с 6-го изд.), чл. Киев. отд. О-ва клас. филологии педагогики ; под ред. П. Н. Бодянского. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира
Вып. 2. – 1890. – XIII, [1] c., c. 435 - 797. – Отт. из "Циркуляра по упр. Киев. учеб. окр.". - Указ. лат. терминов: с. 763 - 797. – Библиогр. в примеч..
1259698
  Кулаковский Ю.А. Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии : Публичная лекция, читанная в собрании Киевского отделения Императорского Военнно-исторического общества 15 марта 1909 г. / Юлиан Кулаковский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1909. – 27 с. – Отд. оттиск: Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению, СПб., 1909. - Экз № 388169 дефектный, отсут. с. 16-27. – Библиогр.: с. 27
1259699
  Рождественский Н. Римское гражданское право,изложенное (по Маккельдею). – Санкт-Петербург : Тип-я Карла Крайя
1 : Содержит краткую Историю и общую часть Римского Гражданского Права,изданный иждивением Владимира Андреевича Молчанова. – 1829. – 528с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1259700
  Сестон В. Римское гражданство. / В. Сестон. – М, 1970. – 12с.
1259701
   Римское искусство и культура. – Кельн, 1984. – 176с.
1259702
  Олийнык Т.И. Римское красноречие III-I вв. до н. э. включая Цицерона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Олийнык Т.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 21 с.
1259703
  Шерцль Р.И. Римское монетное дело / Сост. Ричард Шерцль, д. чл. Моск. нумизмат. о-ва. – Харьков : Тип. Адольф Дарре, 1893. – VIII, 210 с., 10 л. ил.
1259704
  Егоров А.Б. Римское народное собрание. Правовой статус и властные полномочия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 59-72. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1259705
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество в произведениях Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 24л.
1259706
  Межерицкий Яков Юрьевич Римское общество времени Сенеки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Межерицкий Яков Юрьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1259707
  Косарев А.И. Римское право / А.И. Косарев. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 157 с.
1259708
  Бартошек М. Римское право : понятия, термины, определения : [пер. с чеш.] / Милан Бартошек ; спец. науч. ред., авт. предисл. и коммент. З.М.Черниловский. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 447 с. : ил. – Библиогр.: с. 446-448. – ISBN 5-7260-0069-2
1259709
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий; МГУ;Центр обществ.наук. – Изд.6-е,стереотип. – Москва : Теис, 1996. – 245с. – ISBN 5-7218-0025-9
1259710
  Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. – Москва : Теис, 1998. – 245с. – ISBN 5-86409-002-6; 5-7218-0025-9
1259711
  Омельченко О.А. Римское право : Учебник для студ.высших учеб.заведений, обуч.по спец.и направлениям "Юриспруденция" / О.А. Омельченко. – 2-е изд.,исправ.и доп. – Москва : Тон-Остожье, 2000. – 208с. – ISBN 5-86095-199-Х
1259712
  Пухан И. Римское право : базовый учебник / И. Пухан, Поленак-Акимовская; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юридический факультет;Под ред. В.А. Томсинова. – Москва : Зерцало, 2000. – 434с. – ISBN 5-8078-0040-0
1259713
  Новицкий И.Б. Римское право : учебник / И.Б. Новицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – VIII с., 296 с. – ISBN 978-5-466-00440-3
1259714
  Пейзак Р.И. Римское право об основаниях континентальной правовой традиции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 71-78. – ISSN 1812-8696
1259715
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами уголовными, гражданскими и судопроизводством Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : Титул и сорочка печ. в тип. Ф. Иогансон у Кр., 1874. – LII, 422 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1259716
  Маккензи Томас Римское право сравнительно с законами Франции, Англии и Шотландии / Соч. лорда Маккензи, одного из судей Ассиз. палаты в Шотландии ; Пер. с англ. – Москва : В тип. Л.И. Степановой, 1864. – LII, 421 с. – Библиогр.: "Цитированные авторы" (с. XLVI-LI)
1259717
  Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье. II в. до н.э. - I в. до н.э. / В.И. Кузищин. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 254 с.
1259718
   Римское частное право. – Москва, 1948. – 583с.
1259719
  Новицкий И.Б. Римское частное право / И.Б. Новицкий. – М, 1948. – 230с.
1259720
  Ченцов Н.В. Римское частное право : учебное пособие / Н.В. Ченцов ; Гос. комитет Российской Федерации по высшему образованию ; Тверской гос. ун-т. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 1995. – 94 с.
1259721
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник / Д.В. Дождев; Под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : ИНФРА-М - НОРМА, 1996. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6; 5-86225-277-0
1259722
   Римское частное право / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, Е.А. Флейшиц, И.С. Розенталь, И.Б. Новицкий; Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 512с. – ISBN 5-7969-0012-9
1259723
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов / Д.В. Дождев; под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : Инфра М-Hорма, 1997. – 704 с. – ISBN 5-89123-035-6, 5-86225-277-0
1259724
  Черниловский З.М. Римское частное право : Элементарный курс / З.М. Черниловский. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 224с. – ISBN 5-7858-0027-6
1259725
  Косарев А.И. Римское частное право : Учебник для вузов / А.И. Косарев. – Москва : Закон и право. ЮНИТИ, 1998. – 254с. – ISBN 5-238-00014-6
1259726
   Римское частное право : Учебник. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 512с. – ISBN 5-8401-0019-6
1259727
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под ред. В.С.Нерсесянца;Ин-т государства и права РАН.Академический правовой университет. – 2-е изд., измененное и допол. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7; 5-16-000083-6
1259728
   Римское частное право. – Москва : Юристъ, 1999. – 512с. – ISBN 5-7975--0154-6
1259729
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РАН; Акад. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2000. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1259730
   Римское частное право : Учебное пособие / И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, С И. Розенталь, Е.А. Флейшиц; Под ред. И.Б. Новицкого. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 448с. – ISBN 5-8401-0063-3
1259731
  Дождев Д.В. Римское частное право : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2003. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1259732
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН ; Академич. правовой ун-т. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2004. – 765, [1] с. – Библиогр.: с. 682-715. – ISBN 5-89123-382-7
1259733
  Дождев Д.В. Римское частное право : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д.В. Дождев; Ин-т госуд. и права РА наук; Академич. правовой ун-тет; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2005. – 784 с. – ISBN 5-89123-382-7
1259734
   Римское частное право : учебник. – Москва : Юриспруденция, 2006. – 441, [1] с. – ISBN 5-9516-0094-4
1259735
   Римское частное право : учебник / Краснокутский В.А. [и др.] ; под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XII c., 596 с. – ISBN 978-5-466-00460-1
1259736
  Козленко Р.О. Римська військова присутність в Ольвії (I-III ст. н. е.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Козленко Роман Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1259737
  Крутевич В. Римська військова присутність в Херсонесі: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-795-3
1259738
  Кузовков В. Римська дипломатія у відносинах з Іраном у часи правління Юстиніана І (527-565) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 122-130. – ISSN 1998-4634
1259739
  Недашковська В.В. Римська елегія, її історія та розвиток. Елегії Ті Булла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 47-51
1259740
   Римська елегія. Галл, Тібулл, Проперцій, Овідій = Elegiae. G.Cornelii Galli, Albii Tibulli, Sexti Propertii, P. Ovidii Nasonis : елегії / Італійський ін-т культури в Україні ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; з латинської переклав А. Содомора ; [редактор М. Товкало]. – Львів : Літопис, 2009. – 578 с. – ISBN 978-966-7007-71-3


  “Римська елегія” – перше повне видання елегійних творів Ґалла, Тібулла, Проперція, Овідія (G. Cornelius Gallus, Albius Tibullus, Sextus Propertius, P. Ovidius Naso) в перекладі українською мовою.
1259741
  Жданович О.П. Римська імперія епохи Діоклетіана і Константина: основні тенденції розвитку політичної історії // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 138-148. – ISSN 2309-2262
1259742
  Андрусів У.Б. Римська конвенція: переваги і прогалини правової охорони прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-205.
1259743
  Вортон Е. Римська лихоманка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 200-208. – ISSN 0320 - 8370
1259744
  Брайчевський М.Ю. Римська монета на території України / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут археології. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 244с. : 10 с.іл.
1259745
  Вовк В.М. Римська правова дійсність і комедії Плавта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-27
1259746
  Лук"янченко І.В. Римська республіка V - середини III ст. до н. е. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 40-46
1259747
  Соколов Б. Римська угода замість Версальської // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 5


  Про актуальність Першої світової війни, що закінчилася 100 років тому.
1259748
  Дячук Л. Римське визначення шлюбу у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-32. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної та історико-правової ідентифікації римського визначення шлюбу у візантійській правовій системі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты ...
1259749
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1259750
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1259751
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-082-8
1259752
  Підопригора О.А. Римське право : Підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 512с. – ISBN 966-667-082-8
1259753
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 528с. – ISBN 978-966-667-331-5
1259754
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки молоді та спорту України. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-541-8
1259755
  Підопригора О.А. Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-613-2
1259756
  Гриценко І.С. Римське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. V-XLVIII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1259757
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
Кн. 1. – 2010. – XLVII, 478, [2] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У першій книзі вміщено курси лекцій професорів К. Митюкова, Л. Казанцева, І. Покровського, Л. Петражицького, П. Соколовського та ін.
1259758
   Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
Кн. 2. – 2010. – 430, [1] с. – Тексти рос. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету Св. Володимира в галузі римського права. У другій книзі вміщено праці правознавців Й. Покровського, І. Кістяківського, А. Митюкова, М. Каткова, В. Синайського, В. Карпеки та ін.
1259759
  Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 395-403. – ISSN 0132-1331
1259760
  Гринько С.Д. Римське право та його історичне значення / С.Д. Гринько, С.М. Голуб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 342-350. – ISSN 2078-9165
1259761
  Кобилецький М. Римське право та утворення європейських університетів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 55-63. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено передумови утворення європейських університетів та вказано роль, яку у цьому процесі відігравало римське право. Проаналізовано процес зародження юридичної й освіти у Болонському університеті та в інших італійських і європейських ...
1259762
  Вовк В. Римське право через призму культурно-правової антропології (до постановки проблеми) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 60-63
1259763
  Галабурда Т. Римське право як джерело Австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 39-43
1259764
  Дроніков В.К. Римське приватне право / В.К. Дроніков. – Київ, 1961. – 198с.
1259765
  Харитонов Є.О. Римське приватне право : Конспект лекцій. Практикум / Є.О. Харитонов. – Харків : Одіссей, 2000. – 272с. – 34Римс Шифр дубл. – ISBN 966-7334-77-5
1259766
  Підопригора О.А. Римське приватне право : Академічний курс:Підручник для студ. юрид.спец.вузів / О.А. Підопригора. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2001. – 440с. – ISBN 966-7752-13-5
1259767
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : курс лекцій / Р.А. Калюжний. – Київ : Істина, 2005. – 144 с. – ISBN 966-7613-78-Х
1259768
  Трофанчук Г.І. Римське приватне право : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – Київ : Атіка, 2006. – 248 с. – ISBN 966-326-127-7
1259769
  Макарчук В.С. Римське приватне право : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8074-51-3
1259770
  Ізарова І.О. Римське приватне право : навч. посібник для студентів ВНЗ / [І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська] ; за ред. канд. юрид. наук І.О. Ізарової. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 300, [2] с. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1647-44-1
1259771
  Орач Є.М. Римське приватне право : академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 978-966-313-461-1
1259772
  Макарчук В.С. Римське приватне право : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.С. Макарчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. – Додатки: с. 249-253. – ISBN 966-8074-51-3
1259773
  Калюжний Р.А. Римське приватне право : підручник [для вищих навч. закладів] / Калюжний Р.А., Вовк В.М. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2012. – 407, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 368-403. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 978-966-326-376-2
1259774
   Римське приватне право : практикум : навч. посібник / [О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець та ін.] ; за ред.: Р.А. Майданика та Є.О. Рябоконя ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права, Каф. цивіл. права. – Київ : Алерта, 2021. – 219, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-656-2
1259775
  Колосова К. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 22-26
1259776
  Лещенко В. Римське та сучасне українське сімейне право (порівняльний аналіз) / В. Лещенко, А. Разінкова // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 26-32.
1259777
  Балабко О. Римське щастя Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 138-145. – ISSN 0208-0710
1259778
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 118-143. – ISSN 0208-0710
1259779
  Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя : Культурологічний проект часопису // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
1259780
  Коломієць О. Римський бетон // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-171-783-9
1259781
   Римський клуб та інші досягнення наших попередників у боротьбі з глобальними колапсами: критичний аналіз / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Ляшенко, А. Похресник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 60-77. – ISSN 1682-2366
1259782
  Шелковая Н. Римський клуб у пошуках нової парадигми людства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 66-71. – ISSN 1682-2366


  У статті привертається увага до такої життєвої проблеми людства, як його виживання в умовах "порожнього світу", коли майже всі природні ресурси вичерпані, а також до тієї ролі, яку відіграє вища освіта у формуванні нового типу людини, що зможе вирішити ...
1259783
  Ситцевой В. Римський поет Marcus Valerius Martialis як автор неологізму "літературний крадій" / В. Ситцевой, Л. Мамчур // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 8-12. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
1259784
  Андрусів В. Римський статут - пастка для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 3


  "У грудні 2018 року в Гаазі відбулася зустріч представників низки держав. Урочистість обстановки відповідала нагоді - 20-річчя підписання Римського статуту - правової основи Міжнародного кримінального суду. Очікуваним було б почути виступи про високі ...
1259785
   Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 73-122
1259786
  Грабовський С. Римський статут: реалії / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 березня (№ 46). – С. 5


  Чи допоможуть міжнарожні суди Україні перемогти Росію?
1259787
  Іван Павло ІІ Римський триптих : медитації // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 334-346.
1259788
  Чичасова Н. Римські Канікули // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  Випускники спеціальності «Історія мистецтв» іст. ф-ту відвідали Рим.
1259789
  Онищук Я. Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 20-32. – ISSN 2078-6093
1259790
  Ляскоронський В. Римські монети, які знайдено на території м. Києва // Український музей / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – Київ : Фенікс, 2007. – Збірник 1 : / [ред. рада: В.М. Колпакова та ін. ; вступ. ст. та уклад. словника укр. музейників 1920-х рр. С.І. Білоконя ; підгот. тексту 1927 р., макет обкл. Л.Є. Демірської]. – С. 27-42. – (Пам"ятки історії. XX століття). – ISBN 978-966-651-498-4
1259791
  Ляскоронський В.Г. Римські монети, які знайдено на території м.Київа / В. Ляскоронський, проф. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1927. – 16 с. – Окр.від. зі Збірника "Український музей", в.1, вид. Укрнауки У,С,Р,Р,


  На тит. арк. дарчий надпис Миколаю Михайловичу Ткаченко від автора
1259792
  Моравіа А. Римські оповідання / А. Моравіа. – К., 1974. – 240с.
1259793
  Сюндюков І. Римські щоденники українського націоналіста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 11


  Записки та листи Євгена Онацького: до чого прагнула і як боролась ОУН 83 роки тому.
1259794
  Недавня О.В. Римсько-католицька Церква в Україні та патріотичне виховання // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 146-152. – ISBN 978-966-182-372-2
1259795
  Палладіна Т. Римсько-Католицька Церква у Києві / Тетяна Палладіна. – Київ : Київсько-Житомирська Дієцезія, 2002. – 108 с.
1259796
  Гайдулін О.О. Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 80-91
1259797
  Винсонно Шарлотт Римськое право : Рим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 70-74 : Фото. – ISSN 1029-5828
1259798
   Римты : африканская лирика ХХ в. – М, 1978. – 380с.
1259799
   Римты атаки. – К, 1984. – 134с.
1259800
  Зубченко О.С. Ринoк зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi: сучaсний стaн тa пpoблeми poзвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 15-23


  У стaттi poзглянутo мexaнiзм функцioнувaння pинку зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi, мoжливi нaслiдки зняття мopaтopiю нa купiвлю-пpoдaж зeмель сільськогосподарського призначення. Oбгpунтoвaнa кoнцeпцiя пoдaльшoгo peфopмувaння ...
1259801
  Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой: герои Бухенвальда / Г.И. Свиридов. – 4-е изд. – Москва, 1963. – 400с.
1259802
  Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой: герои Бухенвальда : Роман / Г.И. Свиридов. – 7-е изд., доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 362с.
1259803
  Килимник С. Риндзівки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 19-22
1259804
  Кравченко Ю. Ринкам природних монополій - ефективне регулювання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1259805
  Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні : структура, ціноутворення і регулювання / У.Є. Письменна ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-02-5102-1
1259806
  Дерлюк О. Ринки капіталу в Україні: введення нових фінансових інструментів / О. Дерлюк, К. Струкова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 11
1259807
  Радзімовська С.Ф. Ринки капіталу: українська та світова практика, напрями розвитку та вдосконалення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66.
1259808
  Індутний В.В. Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 19-27. – ISSN 2226-3209
1259809
  Попова А. Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 136-150. – ISSN 1026-9932
1259810
  Клименко О.В. Ринки небанківськихфінансових послуг України в умовах кризового стану економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 7 (656). – С. 33-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1259811
  Стаканов Р.Д. Ринки праці країн СНД: стан і перспективи інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 166-173


  Стаття присвячена аналізу еволюції ринків праці в регіоні СНД, дослідженню основних центрів притягання та еміграційних регіонів в рамках СНД, а також передумовам та перспективам поглиблення інтеграції регіонального ринку праці об"єднання.
1259812
  Юхимець Р.С. Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція : монографія / Р.С. Юхимець ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2021. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9683-1
1259813
  Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 105-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1259814
  Ковальчук А.Т. Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ринки спекулятивного капіталу та визначено проблеми їх фінансово-правового регулювання. Speculative capital markets are determined and problems of there financially-legal adjusting are distinguished.
1259815
  Арич М.І. Ринки страхування життя та здоров"я: оцінка конкурентоспроможності / М.І. Арич, Ю.М. Кулинич, М.М. Левон // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 116-128 : табл. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2305-7645
1259816
  Орлюк О. Ринки фінансових послуг як об"єкт фінансово-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 149-158. – ISSN 1026-9932
1259817
  Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 115-121
1259818
  Кравець І.М. Ринки як організатори торгівлі // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 88-92. – ISBN 978-617-7605-90-3
1259819
  Мозенков О.В. Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави : фінанси підприємств / О.В. Мозенков, В.В. Калюжний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 82-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1259820
  Радзівіло І.В. Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 68-72. – ISSN 2306-6792
1259821
  Пластун О. Ринкова волатильність як один з індикаторів виникнення кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1259822
   Ринкова економіка. – К., 1997. – 64с.
1259823
   Ринкова економіка : бібліогрфічний покажчик. – Київ : Кн. палата України
за 1993 - 1996 р.р. – 1997
1259824
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії: навч. посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-390-2
1259825
  Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / П. Енгстлер. – К., 1992. – 223с.
1259826
  Шпакович О. Ринкова економіка і демократичне суспільство в ОЕСР // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 30-31
1259827
  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 97-101
1259828
  Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – Київ : Знання, 2006. – 263 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-159-4
1259829
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 2 (30). – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259830
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 14, вип. 3 (31). – 2015. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259831
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 2 (33). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259832
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 3 (34). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259833
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 15, вип. 1 (32). – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259834
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 16, вип. 1 (35). – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259835
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Наука і техніка, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 16, вип. 2 (36). – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259836
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 17, вип. 2 (39). – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259837
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 17, вип. 3 (40). – 2018. – 182, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259838
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Є.І. Масленніков, Е.А. Кузнєцов, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 18, вип. 3 (43). – 2019. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259839
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 19, вип. 1 (44). – 2020. – 311, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259840
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 19, вип. 2 (45). – 2020. – 463, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259841
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 20, вип. 1 (47). – 2021. – 255, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259842
   Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 1998-. – ISSN 2413-9998
Т. 20, вип. 2 (48). – 2021. – 248, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1259843
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України : 08.01.01: Дис. ... канд. економ. наук / Почерніна Н. В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 193л.
1259844
  Почерніна Н.В. Ринкова інфраструктура зовнішньоекономічних зв"язків України. : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Почерніна Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1259845
  Герасимчук В.І. Ринкова інфраструктура та її вплив на ринок праці / В.І. Герасимчук; Укр. ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 1999. – 33с. – ISBN 966-02-1404-9
1259846
  Сімків Л.Є. Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 4 (144). – C. 3-7. – ISSN 2071-4653
1259847
  Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 34-41. – ISSN 2308-1988
1259848
  Маліч Л. Ринкова капіталізація акціонерних товариств та проблеми біржової торгівлі в Україні / Л. Маліч, О. Хасанова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
1259849
  Шевченко Н.В. Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-24
1259850
  Багацька К.В. Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції / К.В. Багацька, Б.І. Пюро // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 112-119. – ISSN 2307-9878
1259851
  Васильєв О.М. Ринкова конкуренція в перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз об"єктивних передумов формування й розвитку ринкової конкуренції в умовах товарного виробництва і перехідної економіки. Сформульовано рекомендації щодо розвитку конкурентних відносин у вітчизняній економіці.
1259852
  Хьольцлер Х. Ринкова конкуренція як рухлива мішень: виклики для політики, законодавства і конкурентних органів // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 3-8
1259853
  Діденко Я.О. Ринкова модель зайнятості: основні ознаки та шляхи її формування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-65. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1259854
  Воротін В. Ринкова модифікація державного регулювання економіки в умовах глобалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.128-132. – ISBN 966-73-53-51-Х
1259855
  Мазана Т.В. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1259856
  Гладких Д. Ринкова позиція банків в умовах вільної конкуренції : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1259857
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) , 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 1. – 2013. – 252 с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1259858
   Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем = Market origin of modern economic systems institutional transformations : матеріали II-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), 18-20 квіт. 2013 року / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т [та ін. ; наук. ред.: Нікіфорова П.О., Саєнко О.С.]. – Чернівці : ЧНУ
Ч. 2. – 2013. – 279 с. – Дод тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1259859
  Буян І. Ринкова система праці – сучасна економічна форма взаємодії біологічного, духовного, соціального людині з природою // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 38-51. – ISSN 1810-2131
1259860
  Гуменюк І. Ринкова система соціального страхування: напрями реформування та проблеми законодавчого забезпечення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-40.
1259861
  Масуд О. Ринкова структура та конкурентні умови банківської індустрії королівства Саудівська Аравія: підхід Панзара-Росса : наукове життя за рубіжем / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 263-276 : Табл. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1993-6788
1259862
  Котляревський Я.В. Ринкова структура та конкурентність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 19-21
1259863
  Кортареас Г.Е. Ринкова структура, прибуток і спреди у банківській системі Мексики / Г.Е. Кортареас, Гарца-Гарсія, К. Жирардоне // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 40-49. – ISSN 1998-6068
1259864
   Ринкова термінологія ділової людини. – Київ, 1992. – 96с.
1259865
  Петруха С.В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 3-46. – ISSN 2306-6792
1259866
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 220-225. – Бібліогр.: л. 199-219
1259867
  Федоренко М.І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Федоренко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1259868
  Гришкін В. Ринкова трансформація економіки як процес формування сучасного механізму реалізації концепції соціальної держави // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 3-10
1259869
  Дем"яненко П.В. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 241-249. – ISSN 1993-6788
1259870
  Мороз Д.А. Ринкова трансформація економічної системи: Гонконг / Д.А. Мороз. – Київ : Лібра, 1998. – 144с. – ISBN 966-7035-27-1
1259871
  Костишина Т.А. Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України : Монографія / Т.А. Костишина; Полтавський ун-тет споживчої кооперації України. Кафедра економіки підприємства. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 191 с. – ISBN 966-7971-13-9
1259872
  Голян В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови : інститути природокористування / В. Голян, Б. Самойленко, В. Битов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1259873
  Біла С.О. Ринкова трансформація соціальної сфери як запорука демократизації українського суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.11-20
1259874
  Зозульов О.В. Ринкове позиціонування з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 199с. – ISBN 966-311-014-7
1259875
  Пашков Віталій Ринкове саморегулювання господарських відносин у сфері охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 86-89
1259876
  Башнянин Г.І. Ринкове саморегулювання економічних систем: суть та основні її дефекти / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк, О.М. Мартин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 147-155. – ISBN 5-7763-2435-1
1259877
  Осідач О. Ринкове середовище і підприємство: фактори впливу та способи реагування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 399-405. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1259878
  Станько Н.Л. Ринкове становище монополії та домінуючої фірми в національній економіці // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 30-34. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1259879
  Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Мазур. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с. : табл. – Бібліогр.: с. 474-479. – ISBN 978-611-01-0344-2
1259880
  Речка К.М. Ринковий аспект менеджменту підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 100-105. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1259881
  Соляр В.В. Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 205-217. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1259882
  Болдуєв М.В. Ринковий механізм та об"єктивна необхідність втручання держави в аграрну сферу економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 79-81. – Бібліогр.: 7 назв
1259883
  Мельничук Д.П. Ринковий механізм формування та розвитку людського капіталу України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-278. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1259884
  Хвесик Ю.М. Ринковий оборот земель: сучасний стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 113-118. – ISSN 1729-360Х
1259885
  Тесля Д.В. Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові / Д.В. Тесля, С.Л. Шульц // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 27-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1562-0905
1259886
  Грищенко І.М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І.М. Грищенко, Н.А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 113-119
1259887
  Воротін В.Є. Ринкові аспекти макроекономічного регулювання підприємницького середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 394-405. – ISBN 966-7958-13-2
1259888
  Коваль П.М. Ринкові відносини в освітній сфері : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 76-78. – Бібліогр.: 2 назви
1259889
  Диланян А.А. Ринкові відносини в теорії і практиці більшовицької партії в умовах НЕПУ. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Диланян А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 37л.
1259890
  Олексенко Р.І. Ринкові відносини у сучасному соціально-економічному дискурсі: український контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 95-104
1259891
  Ковальчук Т. Ринкові відносини як невід"ємний компонент товарного виробництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 14-23. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1259892
  Башнянин Г.І. Ринкові економічні системи : Проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації / Г.І. Башнянин, І.М. Копич, М.П. Слюсарчик. – Львів : ЛКА, 2001. – 212с. – ISBN 966-7478-45-9
1259893
  Гриценко А. Ринкові інститути і методики викладання економічної історії / А. Гриценко, В. Соболєв // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1259894
  Васіна А. Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 18-29. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Розкрита структура основних ринкових інститутів: інституту власності, інституту підприємництва, конкуренції, фінансово-кредитного інституту, інституту ціноутворення.
1259895
  Борщук Є.М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-71. – ISSN 1562-0905
1259896
  Якубовський В.В. Ринкові механізми Кіотського протоколу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 11-16
1259897
  Жук Ринкові основи регіонального управління / Жук, В // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.14-20
1259898
  Карлін М.І. Ринкові перетворення в Україні та досвід Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються позитивні і негативні моменти реформування економіки Польщі на ринкових засадах, які потрібно врахавувати при трансформації економіки України. Особлива увага приділена висвітленню заходів уряду Польщі у 2001-2002 рр., спрямованих на вихід ...
1259899
  Єфремова Н.Ф. Ринкові перетворення в Україні та їх соціально-економічні наслідки / Н.Ф. Єфремова, В.І. Роєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 21-24. – ISSN 2306-6806
1259900
  Вихованиський К.В. Ринкові перетворення і їх вплив на зайнятість населення. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.02 / Вихованиський К.В.; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 21л.
1259901
  Колесов В.П. Ринкові перетворення та їх вплив на реформи вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 63)


  Обгрунтовується висновок про те, що ринкові перетворення не повинні вести до автоматичного згортання виробництва та надання певних суспільних благ. Критично аналізується досвід запрвадження "освітніх ваучерів".
1259902
  Яценко О. Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1259903
  Ковальчука А. Ринкові перспективи розвитку фінансового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
1259904
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТУІ]
Ч.1. – 2008. – 41с.
1259905
  Березняк Н.В. Ринкові підходи до розвитку нанотехнологій : аналітичний огляд / [Березняк Н.В.] ; МОНУ, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [УкрІНТЕІ]
Ч.2. – 2008. – 44с.
1259906
  Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 249-255 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1259907
  Козак Л.В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
1259908
  Горьовий В.П. Ринкові тенденції аграрного виробництва в Україні / В.П. Горьовий, М.С. Срібнюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 101-106
1259909
  Двойних Є К. Ринкові траєкторії господарських проектів: етнологічні орієнтири в сучасній світовій економіці / Є К. Двойних, // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1993-0259
1259910
  Дмитрієва К.Є. Ринкові трансформації ресторанного господарства м. Києва: суспільно-географічний аналіз // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 142-145
1259911
  Дробязко А.О. Ринкові трансформації у банківському секторі України: погляд крізь призму "неекономічної" політики // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 85-100. – ISSN 1605-7988
1259912
  Костирко І.Г. Ринкові трансформації форм і структур агропромислового виробництва: Теорія і практика / І.Г. Костирко. – К., 1995. – 144с.
1259913
  Губарик О.М. Ринкові фактори ефективного розвитку фермерських господарств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-49
1259914
  Зозульов О. Ринкові форми торгової марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1259915
  Подолець Р.З. Ринкові чинники енергозабезпечення економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 129-144. – ISSN 1605-7988
1259916
  Хомин О. Ринку землі - бути! Невідомо лише, коли // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 78-84
1259917
  Шевцов О. Ринку землі бути…? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 14
1259918
  Чухно А.А. Ринок / А.А. Чухно. – Київ, 1991. – 47с.
1259919
  Семенчук І.А. Ринок автострахування України в глобалізаційних процесах // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-696-384-4
1259920
  Голіков С.С. Ринок акцій України та основні проблеми його функціонування // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7069-02-6
1259921
  Шишков С.Є. Ринок акцій як економічний та інституційний феномен: Україна крізь призму світових реалій // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 3 (712). – Бібліогр.: 13 назв
1259922
  Головко Л.О. Ринок акціонерного капіталу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 111-113
1259923
  Чорнобаєв В.В. Ринок антикваріату та особливості його функціонування // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 53-61. – ISSN 2073-9982
1259924
  Сиротюк Г. Ринок аудиторських послуг України: стан та перспективи в умовах євроінтеграції // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 97-105. – ISSN 2410-0706
1259925
  Прийма С. Ринок аутсорсингу в Україні / С. Прийма, В.Р. Вовк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 92-100. – (Серія економічна ; вип. 56). – ISSN 2078-6115
1259926
  Кічурчак М.В. Ринок банківських депозитів домогосподарств в Україні: структурні та регіональні особливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 26-41 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1259927
  Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвитку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 52-53. – Бібліогр.: Бібілогр.: 1 назва
1259928
  Трохименко В.І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 26-31
1259929
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспеки організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 40-52. – ISSN 1605-2005
1259930
  Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 23-35. – ISSN 1605-2005
1259931
  Грищук Н.В. Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України / Н.В. Грищук, В.Ф. Бабійчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 118-127. – ISSN 2411-4413
1259932
  Бузовський Є.А. Ринок біопалива в Україні та підвищення його ефективності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 47-53. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1259933
  Романшин В.О. Ринок боргових зобов"язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні / В.О. Романшин, О.В. Булавинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1259934
   Ринок боргових цінних паперів в України: суперечності та тенденції розвитку / КНУТШ; Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Мошенський С.З., Білик О.П. та ін.; за заг. ред. І.О. Лютого. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-544-5
1259935
  Лук"янов В. Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні / Володимир Лук"янов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1259936
  Лукашевич М.П. Ринок в дзеркалі соціологічних досліджень: методологічний дискурс // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-966-2229-90-5
1259937
  Прилуцький А.М. Ринок в системі категорій сучасної економічної теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 185-197


  Досліджується процес еволюції і сучасні наукові уявлення про суть, функції, місце ринку в системі категорій економічної теорії.
1259938
  Голанова Д. Ринок валютний: спрощення coming soon // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 16-17
1259939
  Дмитриченко Л.І. Ринок венчурного капіталу: методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л.І. Дмитриченко, К.В. Кутрань ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 180 с. : ціл., табл. – Бібліогр.: с. 160-177. – ISBN 978-966-317-140-1
1259940
  Шпарага Т.І. Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України / Т.І. Шпарага, В.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1259941
  Дубініна Я.П. Ринок вищої освіти та регіональний ринок праці: проблеми ефективності соціального діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1259942
  Кучеренко С.Ю. Ринок вищої освіти України: економічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 18-25. – ISSN 2306-546X


  В статті проаналізовані сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку ринку вищої освіти в Україні. Предметом дослідження є система вищої освіти України. Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку вищої освіти України, визначення проблем та ...
1259943
  Єрьоменко А. Ринок газу України: "Нормальные герои всегда идут в обход"?! / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 1, 9


  "Ви хотіли формулу? От вам наша формула!" — приблизно так прочитується формула ціни на газ, виведена Кабінетом міністрів Гройсмана у видатній постанові №315 від 27 квітня 2016 р. Постанова ця видатна тим, що в ній спробували підігнати базис під ...
1259944
  Шелемеха Д. Ринок готельної нерухомості міста Києва : формування та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку ринку готельної нерухомості міста Києва. Висвітлено різні точки зору стосовно поняття "ринок нерухомості". Виділено визначення" ринку нерухомості" як суспільно-географічної категорії. Розкрито зв?язок між відвідуванням туристами ...
1259945
  Матвієнко І.Л. Ринок депозитних послуг в Україні : становлення, сучасні тенденції та динаміка розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 236-243. – ISSN 2306-546X
1259946
  Афоніна Є.В. Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 58-60
1259947
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів та його ліквідність : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1259948
  Охріменко О.А. Ринок державних цінних паперів та монетарні показники фінансового ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 114-118
1259949
  Рак Р.В. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системи України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Роман Володимирович Рак; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1259950
  Рак Роман Володимирович Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Рак Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224л. + Додатки: л.194-224. – Бібліогр.: л.178-193
1259951
  Петренко О.І. Ринок державних цінних паперів: закономірності, проблеми та перспективи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 17-24. – ISSN 2306-6814
1259952
  Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 73-81
1259953
  Лук"янов В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів: інноваційні різновиди // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 11-21. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1259954
  Малиновська О.Ю. Ринок дитячого туризму: інноваційні форми організації відпочинку / О.Ю. Малиновська, К.С. Долгова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 60-68. – Бібліогр.: 11 назв.
1259955
  Варналій З.С. Ринок економічної інформації : проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / Варналій З.С., Клевчік Л.Л. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-68-8
1259956
  Марко Є.І. Ринок економічної інформації в Україні: стан, виклики, стратегія розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 72-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1259957
  Марко Є. Ринок економічної інформації: класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування ринку економічної інформації в Україні. Підкреслена необхідність і важливість вироблення для цього державної стратегії. The article deals with the classification features and ...
1259958
  Полікевич Н. Ринок електроенергії в Україні: проблеми та перспективи реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 160-165. – ISSN 1818-2682
1259959
  Малінова І.В. Ринок електронної продукції України: стан, проблеми та основні напрями розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1259960
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л. 191-214
1259961
  Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1259962
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1259963
  Дронь Анатолій Андрійович Ринок житла в Україні: Формування, специфіка та перспективи розвитку : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Дронь Анатолій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.124-130
1259964
  Олійник Я.Б. Ринок житла Київського регіону : суспільно-географічний вимір : монографія / Ярослав Олійник, Сергій Запотоцький, Вікторія Запотоцька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-145. – ISBN 978-966-933-023-9
1259965
  Михайленко Т. Ринок житла та якість житлових умов населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-49. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  У статті подано результати аналізу показників якості житлових умов населення України. Розглянута сучасна ситуація на ринку житла. Зазначені та проаналізовані основні проблеми розвитку житла в України. Визначені перспективи його розвитку. The results ...
1259966
  Олійник Н.І. Ринок житла: визначення, особливості та роль у соціально-економічному розвитку країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1259967
  Дяків Р. Ринок засобів масової інформації України: проблеми становлення, напрямки розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 26-37. – ISBN 966-7181-44-8
1259968
   Ринок земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-12
1259969
  Ходаківський О.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 30-36. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1259970
  Осташко Т.О. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: оцінки і передбачення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1259971
  Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу чинного законодавства України та спеціальної літератури обгрунтовується необхідність розгляду ринку земель сільськогосподарського призначення як ефективного використання їх. A necessity of consideration of agricultural land market ...
1259972
  Корінець Р.Я. Ринок земель сільськогосподарського призначення: політико-правові аспекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-47
1259973
  Правдюк Н.Л. Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища / Н.Л. Правдюк, А.Л. Правдюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 21-35. – ISSN 2411-4413
1259974
  Мартинюк М.П. Ринок земель сільськогосподарського рпризначення в Україні: стан та перспективи запровадження // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (269). – С. 15-21. – ISSN 2221-1055
1259975
  Кулинич П. Ринок земель як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 39-44. – ISSN 0132-1331
1259976
   Ринок землі : інформаційне видання. – Київ
№ 2, березень. – 2002. – 60 с.
1259977
   Ринок землі : економічний науково-практичний журнал. – Київ
№ 4/5. – 2003. – 106 с.
1259978
  Хомутенко В. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки / В. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 83-85. – ISSN 1810-3944
1259979
  Харченко О.С. Ринок землі в Україні: питання правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
1259980
  Семеряк Ю.А. Ринок землі в Україні: суть, завдання, функції / Ю.А. Семеряк, М.Г. Москва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 257-263. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1259981
  Мартинюк М. Ринок землі в Україні: три можливі моделі запуску та їх наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 7


  В Україні вкотре наближається календарний дедлайн для вирішення питання продовження чи скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Традиційне для цього періоду пожвавлення політичної дискусії нинішнього року багаторазово посилене ...
1259982
   Ринок землі від Зеленського. Яким він буде? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1259983
  Шеїн К. Ринок землі відкрився. Що ще потрібно доробити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
1259984
  Сохнич А. Ринок землі і економічна криза / А. Сохнич, С. Сохнич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-15
1259985
   Ринок землі працює й під час війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1259986
  Сірко А.В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 62-70. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1259987
  Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 52-65. – ISSN 0130-5247
1259988
  Мартинюк М. Ринок землі, або Як власнику увійти в історію земельної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1259989
  Гарбар Р. Ринок землі. Мадагаскарська історія, або Реформи - загрози реальні і уявні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9 січня (№ 1). – С. 9
1259990
  Карелі К. Ринок землі. Ограновування, обмежники та обмеження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Так, мораторій - це лихо для України. Він не відповідає загальноєвропейським цінностям, і від нього треба відмовлятися. Але його непродумане скасування може накликати на країну не менше лихо, ніж дія самого мораторію. Мораторій чи вільний ринок - цей ...
1259991
  Бровінська М. Ринок землі. Яка реформа потрібна Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1259992
  Саєнко О. Ринок землі. Які проблеми чекають на фермерів і як врятувати середній клас? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
1259993
  Нагинайло В. Ринок землі: бути чи не бути? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 11-17.
1259994
  Кулаков В. Ринок землі: за і проти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1259995
  Лисецький А.С. Ринок землі: переваги і загрози / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 176-188. – ISSN 2306-546X
1259996
  Бауман Ю. Ринок землі: політична гра на юридичному підгрунті все ще триває // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 9-15 липня (№ 27)
1259997
  Чепурнова І. Ринок землі: справи техніки // Юридична газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 41/42). – C. 27
1259998
  Колюбакін В. Ринок землі: хто довго запрягає, той швидше їде // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 30 липня (№ 146)
1259999
  Нізалов Д. Ринок землі: чому навіть колишні прихильники критикують закон про обіг земель. Чим вони незадоволені? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
1260000
  Гайдуцький П. Ринок землі: як вивести його зі ступору? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 8


  "Міжнародний досвід ринку сільгоспземель досить різноманітний і багатющий. На початку вересня президент України В.Зеленський поставив завдання "до 1 жовтня 2019-го розробити та винести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок земель ...
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,