Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1254001
  Зубко Л.П. "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : підсумковий урок-козацький похід за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 29-33
1254002
  Грачова Наталія "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : інтегрований урок (зарубіжна література-музика-образотворче мистецтво) за повістю М.В. Гоголя "Тарас Бульба" 7 клас // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 63-69
1254003
  Гривул Т.Т. "Процес - 59": покоління борців та героїв / Тарас Гривул, Ольга Осередчук ; [упорядкув. арх. матеріалів: О. Осередчук, Т. Гривул, С. Вікарчук]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 231, [1] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-613-906-4
1254004
  Андріянова Л. "Процес "Спілки визволення України" та його значення // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 146-150. – ISBN 978-966-171-795-3
1254005
   "Процес іде, але без ентузіазму" / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Січень (№ 3/4)


  Газета "Світ" поширює публікації на трьох майданчиках: у друкованій версії, на сторінці газети у фейсбуці та на сайті. Статті набирають тисячі охоплень, і це підтверджує, що теми, які ми висвітлюємо, справді важливі. Ми раді, що читачі видання гаряче ...
1254006
  Юнгер М. "Процес філософів" 1973 року як спроба зупинити розвиток інакомислення в Угорщині // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 290-306. – ISSN 2411-345X
1254007
  Шалковский И.Г. др. Профсоюзные здравницы Украины / И.Г. др. Шалковский. – Киев, 1987. – 336с.
1254008
  Маньковский И.А. Профсоюзные организации как субъекты внешнего права в условиях цифровизации белорусской экономики / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 36-56. – ISSN 2306-255Х
1254009
  Саар А.А. Профсоюзные организации машиностроителей в борьбе за восстановление и развитие промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саар А. А.; Высш. шк. проф. движ. ВЦСПС. – М., 1972. – 20л.
1254010
  Педар Н.Р. Профсоюзные организации Эстонии в послевоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Педар Н.Р.; Высш.школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М, 1972. – 24л.
1254011
   Профсоюзы -- В. И. Ленину.. – Москва : Профиздат, 1969. – 574 с.
1254012
  Кондакова Н.И. Профсоюзы - активные помощники Коммунистической партии в организации социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по материалам профсоюза рабочих черной металлургии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондакова Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1254013
  Воскресенская М.А. Профсоюзы - попощники Коммунистической партии в развитии трудовой активности рабочего класса в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенская М.А.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1965. – 22л.
1254014
  Киструга М.Г. Профсоюзы - школа народного самоуправления / М.Г. Киструга; Отв. ред. А.А. Завтур. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 182 с.
1254015
  Ардашелия Н.А. Профсоюзы Абхазии в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ардашелия Н.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27 с.
1254016
  Шарки Л. Профсоюзы Австралии / Л. Шарки. – М., 1961. – 132с.
1254017
  Дорофеев Б.Я. Профсоюзы Австралии: этапы развития, проблемы, тенденции / Б.Я. Дорофеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 190 с.
1254018
  Купреева А.П. Профсоюзы Белоруссии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики в области промышленности. 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Купреева А.П.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 22л.
1254019
  Иляхин М.И. Профсоюзы Болгарии в борьбе за успешное выполнение первого пятилетнего народнохозяйственного плана (1941-1953 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иляхин М.И.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1956. – 16л.
1254020
  Генов С. Профсоюзы Болгарии на современном этапе. / С. Генов, К. Андреев. – М, 1976. – 168с.
1254021
  Зленко В.А. Профсоюзы в американском обществе / В.А. Зленко. – Киев, 1981. – 190с.
1254022
   Профсоюзы в борьбе за большую химию. – М., 1964. – 207с.
1254023
  Матвеев К.М. Профсоюзы в борьбе за выполнение пятилетнего плана на 1966-1970 годы / К.М. Матвеев. – М., 1970. – 72с.
1254024
  Руднев Ю.В. Профсоюзы в борьбе за коммунистический труд в период 1959-1965 гг. на материалах приокских областей: Тульской, Брянской, Орловской, Калужской : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Руднев Ю.В. ; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. – Москва, 1968. – 20 с.
1254025
  Федоров Л.Ф. Профсоюзы в борьбе за мир, против угрозы ядерной войны / Л.Ф. Федоров. – Москва, 1984. – 64с.
1254026
   Профсоюзы в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции : [Сб. ст.]. – Москва : Профиздат, 1957. – 243 с.
1254027
  Чабаненко Т.А. Профсоюзы в борьбе за подъем сельскохозяйственного производства в 1966-1970 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чабаненко Т.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 26л.
1254028
   Профсоюзы в борьбе за трезвый образ жизни. – М., 1987. – 207с.
1254029
  Шкурко С.И. Профсоюзы в новых условиях хозяйствования / С.И. Шкурко. – М., 1989. – 64с.
1254030
  Антропов Н.П. Профсоюзы в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) / Антропов Н. – Москва : Профиздат, 1953. – 159 с.
1254031
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – Москва, 1974. – 240с.
1254032
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 279с.
1254033
  Баглай М.В. Профсоюзы в политической системе социализма / М.В. Баглай. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 127 с.
1254034
   Профсоюзы в развитом социалистическом обществе:. – М., 1981. – 576с.
1254035
  Алексеев Г.П. Профсоюзы в системе управления социалистическим производством / Г.П. Алексеев. – Москва : Профиздат, 1975. – 230 с.
1254036
  Гусейнов А.А. Профсоюзы в Турции (1960-1970) / А.А. Гусейнов. – М, 1975. – 205с.
1254037
  Гашпар Ш. Профсоюзы Венгрии на современном этапе / Ш. Гашпар. – Москва, 1972. – 135с.
1254038
   Профсоюзы ГДР в борьбе за научно-технический прогресс. – М., 1975. – 80с.
1254039
  Лившиц Б. Профсоюзы Германии / Б. Лившиц. – Москва, 1924. – 118с.
1254040
  Чихрадзе А.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики 91928-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чихрадзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т.. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1254041
  Мосашвили Т.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за ускорение социально-экономического развития республики. / Т.И. Мосашвили. – Тбилиси, 1987. – 242с.
1254042
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы и администрация Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 90-113
1254043
  Чигарев В.М. Профсоюзы и антивоенное движение / В.М. Чигарев. – М., 1986. – 206с.
1254044
  Ершов С.А. Профсоюзы и бизнес / С.А. Ершов. – М, 1978. – 207с.
1254045
   Профсоюзы и досуг трудящихся. – М., 1975. – 184с.
1254046
  Кразюки А. Профсоюзы и единство / А. Кразюки. – Москва, 1985. – 239с.
1254047
  Иванов Ю.П. Профсоюзы и забастовочная борьба в США во время II мировой войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.П.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 32л.
1254048
  Антрушин Ю.Н. Профсоюзы и классовая борьба в ФРГ / Антрушин Ю.Н., Григорьев Л.Н. – Москва : Просвещение, 1982. – 191 с. – Библиогр.: с. 182-190
1254049
  Жарков Б.Н. Профсоюзы и коллективные договоры в капиталистических странах / Б.Н. Жарков. – Москва, 1983. – 167с.
1254050
  Пищулин Н.П. Профсоюзы и комсомол / Н.П. Пищулин. – М, 1986. – 173с.
1254051
  Каганович Л.М. Профсоюзы и кооперация / М. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 32 с.
1254052
  Ершов С.А. Профсоюзы и международные монополии / С.А. Ершов. – М, 1980. – 231с.
1254053
   Профсоюзы и монополии:. – М., 1989. – 245с.
1254054
   Профсоюзы и общество. – М., 1982. – 364с.
1254055
  Савельева И.М. Профсоюзы и общество США в ХХ веке: критика буржуаз.-реформист. концепций. / И.М. Савельева. – Москва, 1983. – 175с.
1254056
  Маслов В.И. Профсоюзы и предприниматели. / В.И. Маслов. – М., 1983. – 167с.
1254057
  Веселкова Н.В. Профсоюзы и пресса: реальность и мифы // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.128-136. – ISSN 0132-1625
1254058
   Профсоюзы и проблемы социально-экономической борьбы пролетариата. – М., 1985. – 272с.
1254059
  Ленин, В.И. Профсоюзы и производственный фронт. – Ростов-на-Дону, 1924. – 31с.
1254060
  Кузнецов Ю.М. Профсоюзы и Советы народных депутатов / Ю.М. Кузнецов, Л.М. Павлова. – М., 1977. – 184с.
1254061
  Спицын В.К. Профсоюзы и социалистическая экономическая интеграция / В.К. Спицын. – М, 1977. – 95с.
1254062
   Профсоюзы и социально-экономические аспекты разоружения. – М., 1984. – 126с.
1254063
   Профсоюзы и трудовое право. – М., 1979. – 144с.
1254064
  Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право / И.О. Снигирева. – М, 1983. – 176с.
1254065
  Егорова Г А. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. / Г А. Егорова, . – М., 1960. – 229 с.
1254066
   Профсоюзы и экономика. Информационное приложение. – Москва
№№ 1-12. – 1992
1254067
   Профсоюзы и экономика. Информационное приложение. – Москва
№№ 1-6. – 1993
1254068
  Мишков Н.Ф. Профсоюзы Кабардино-Балкарии в борьбе за семилетку (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мишков Н.Ф.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 20л.
1254069
  Луис К.С. Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Луис К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1254070
  Луис Костанеда Солано Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Луис Костанеда Солано; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 22л.
1254071
  Кастанедо Солано Луис Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кастанедо Солано Луис; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 187л.
1254072
  Каневский П.С. Профсоюзы как элемент политической системы современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 152-168. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1254073
  Попов Ю.А. Профсоюзы Китайской Народной Республики в восстановительный период 1949-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1961. – 16л.
1254074
  Давыдов А.П. Профсоюзы Китая / А.П. Давыдов. – М., 1981. – 175с.
1254075
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР / А.П. Давыдов. – М., 1978. – 152с.
1254076
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Давыдов А.П.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 20л.
1254077
  Елин А. Профсоюзы КомиАССР / А. Елин, П. Пунегов. – Сыктывкар, 1967. – 84с.
1254078
   Профсоюзы Кубы. – М., 1963. – 168с.
1254079
  Говердовский В.А. Профсоюзы Кузбасса - помощники партийной организации в воспитании трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Говердовский В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 25л.
1254080
  Бибиков Ю.К. Профсоюзы Ленинграда в годы Советской власти. 1917-1959 / Юрий Константинович Бибиков, Станислав Николаевич Москалев. – [Москва] : Профиздат, 1960. – 191 с.
1254081
   Профсоюзы мира : справ. издание. – Москва : Профиздат, 1989. – 653, [1] с.
1254082
  Ядамсурэн Д. Профсоюзы Монгольской Народной Республики : пер. с монгол. / Ядамсурэн Д. – Москва : Профиздат, 1967. – 48 с.
1254083
  Куркина Л.А. Профсоюзы Мордовии - помощники партийных организаций в развитии производственной активности трудящихся в период развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Куркина Л.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 23л.
1254084
   Профсоюзы Москвы. – М., 1975. – 415с.
1254085
   Профсоюзы на капиталистических предприятиях. – М., 1991. – 229с.
1254086
  Евстратов М.П. Профсоюзы Народного Китая в борьбе за новую жизнь / М.П. Евстратов. – Москва, 1953. – 95с.
1254087
  Бибиков Ю.К. Профсоюзы Петрограда до Великой Октябрьской социалистической революции (1907-1917 годы) : из истории профсоюзного движения в СССР / Ю.К. Бибиков, В. Малышкин, Е. Шалаева. – [Москва] : Профиздат, 1957. – 130 с. – Библиогр.: с. 120-129 (109 назв.)
1254088
  Ионов И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905-1907 гг. / И.Н. Ионов. – М., 1986. – 166с.
1254089
  Февралева В.Л. Профсоюзы рабочих совхозов в борьбе за осуществление народнохозяйственных задач в годы Великой Отечественной войны 91941-1945). : Автореф... канд. ист.наук: / Февралева В.Л.; Москов. ВПШ ВЦСПС. – М., 1966. – 22л.
1254090
  Крэканэ М.Г. Профсоюзы Румынии в борьбе за установление и укрепление народно-демократической власти (1944-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Крэканэ М.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 24л.
1254091
  Сысоев А.В. Профсоюзы Северного Кавказа в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сысоев А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 20 с.
1254092
  Кириллов И.А. Профсоюзы советских железнодорожников в социалистическом соревновании периода Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Кириллов И.А.; Высшая школа профдвижения ВЦСПС. Каф-ра истории профдвижения в СССР. – Москва, 1950. – 21 л.
1254093
  Гусейнов К.А. Профсоюзы Советского Азербайджана / К.А. Гусейнов, М.И. Найдель. – М, 1962. – 311с.
1254094
  Ахметов Р А. Профсоюзы Советского Казахстана : (краткий исторический очерк) / А. Ахметов, М. Кузьмин-Закс, А. Рахимов. – Москва : Профиздат, 1961. – 176 с.
1254095
  Раджабов С.А. Профсоюзы Советского Таджикистана / С.А. Раджабов. – М, 1964. – 194с.
1254096
  Носач В.И. Профсоюзы Советской России в годы гражданской войны / В.И. Носач. – М, 1978. – 215с.
1254097
  Горлач Н.И. Профсоюзы Советской Украины в период наступления социализма по всему фронту (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горлач Н. И. ; АН УССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1962. – 25 с.
1254098
  Стеценко Н.В. Профсоюзы совхозов -- помощники КПСС в развитии социалистического соревнования и движения за коммунистических труд. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Стеценко Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 35л.
1254099
   Профсоюзы СССР. – М.
1. – 1963. – 635с.
1254100
   Профсоюзы СССР. – Москва
2. – 1963. – 867 с.
1254101
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах. – Москва : Профиздат
Т.3. – 1963. – 750 с.
1254102
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах; Профсоюзы в период завершения строительства социализма и начала развернутого строительства коммунизма (1953 -1963г.г.). – Москва : Профиздат
Т. 4. – 1963. – 847 с.
1254103
   Профсоюзы СССР. – М.
Т. 5. – 1974. – 776с.
1254104
  Щеглов Г.В. Профсоюзы СССР в системе демократии развитого социализма / Г.В. Щеглов. – Москва, 1983. – 207с.
1254105
   Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. – 2-е, доп. и испр. – М., 1940. – 263с.
1254106
  Моррис Д. Профсоюзы СССР и США в сравнении / Д. Моррис. – М., 1979. – 176с.
1254107
  Ночевник М.Н. Профсоюзы СССР: автоматизация и рабочий класс / М.Н. Ночевник. – Москва : Профиздат, 1976. – 127 с.
1254108
   Профсоюзы стран Западной Африки. – М., 1964. – 143с.
1254109
   Профсоюзы стран Западной Европы. – М., 1965. – 152с.
1254110
   Профсоюзы стран Центральной и Южной Африки. – М., 1964. – 144с.
1254111
  Андросов В.П. Профсоюзы США в условиях государственного-монополистического капитализма / Андросов В.П. ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1971. – 344 с.
1254112
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы США и внешняя политика : Очерки борьбы по проблемам советско-американских отношений и разрядки международной напряженности / Г.Д. Геворгян. – Москва : Профиздат, 1979. – 252 с.
1254113
  Ливень В.А. Профсоюзы США и социальная политика правительства / В.А. Ливень. – К., 1975. – 231с.
1254114
  Лапицкий М.И. Профсоюзы США: политические традиции и современность / М.И. Лапицкий; Отв. ред. Л.Б.Москвин. – Москва : Наука, 1990. – 118 с.
1254115
  Атамамедов Н.В. Профсоюзы Туркменистана в 1946-1965 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.02 / Атамамедов Н.В.; Отд.обществ.наук АН Турлкменист.ССР. – Ашхабад, 1980. – 43л.
1254116
  Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / П.М. Чернега. – К., 1987. – 173с.
1254117
  Гинзбург М.А. Профсоюзы Украины в борьбе за восстановление промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург М.А.; Акад.наук УССР,. – К, 1963. – 17л.
1254118
   Профсоюзы Украины в цифрах. – Х., 1926. – 215с.
1254119
  Стадник А.Н. Профсоюзы Украины до Великой Октябрьской социалистической революции. / А.Н. Стадник, М.Ф. Прохоренко. – М., 1959. – 142с.
1254120
  Кондратюк К.К. Профсоюзы Украины на завершающем этапе строительства социализма / К.К. Кондратюк. – Львов, 1985. – 175 с.
1254121
  Слуцкий А.Б. Профсоюзы Украины после победы Великого Октября / А.Б. Слуцкий, В.П. Сидоренко. – М., 1961. – 264с.
1254122
  Примуш Н.В. Профсоюзы Украины, 1926-1937 гг. / Н.В. Примуш. – Донецк, 1991. – 176с.
1254123
  Иванов В.П. Профсоюзы Урала в восстановительный период (1921-1925 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов В.П.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
1254124
  Чернов А.Б. Профсоюзы ФРГ и борьба за интересы трудящихся / А.Б. Чернов. – М., 1975. – 192с.
1254125
  Сыщиков Н.А. Профсоюзы Чечено-Ингушетии - опора партийной организации в борьбе за выполнение задач коммунистического строительства в 1956-1965 годы. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сыщиков Н.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1968. – 29л.
1254126
  Саидова Х.Ю. Профсоюзы Чечено-Ингушетии в период восстановления и реконструкции народного хозяйства (1921-1932 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Саидова Х.Ю.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 22л.
1254127
  Макухин Е.В. Профсоюзы Чили. Опыт. Уроки борьбы. Очерки истории Единого профсоюзного центра трудящихся Чили / Е.В. Макухин. – Москва, 1974. – 119с.
1254128
  Алексеев Б.Л. Профсоюзы Чувашии в годы социалистической индустриализации страны и массовой коллективизации сельского хозяйства (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Алексеев Б.Л. ; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 23 с.
1254129
  Бурлаку И.Н. Профсоюы МССР, в социалистическом строительстве (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бурлаку И. Н.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1254130
   Профспілка "Журналіст України" потрібна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5
1254131
  Сачков Л. Профспілка працівників освіти і науки України // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-4. – ISSN 0131-6788
1254132
   Профспілка працівників освіти і науки України на сторожі трудових прав оплати праці працівників галузі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Постоновою президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 22 вересня 2010 року було затвержено створення робочої групи для ведення переговорів з Верховною Радою у зв"язку з порушенням трудових прав оплати праці працівників освіти.
1254133
  Шафіро І.Б. Профспілки - шефи вирощування картоплі з насіння. / І.Б. Шафіро. – Х., 1934. – 52с.
1254134
  Бугославська Л.А. Профспілки - школа комунізму, школа управління : рекоменд. бібліогр. покажч. / Л.А. Бугославська, С.М. Круглов; А.Б. Лариса, С.М. Круглов ; М-во культури УРСР, Держ. республіканська б-ка УРСР ім. КПРС ; відп. ред. В.В. Потока. – Київ : [Б. в.], 1985. – 41 с.
1254135
  Цвих В.Ф. Профспілки в громадянському суспільстві: до питання історіографії дослідження проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-314. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Стаття є науковим оглядом наукової літератури про місце й роль профспілок в громадянському житті.
1254136
  Ільїн В.А. Профспілки в сучасній українській мові / В.А. Ільїн. – Київ
1254137
  Решетніченко А.В. Профспілки в управлінні розвитком громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С.61-63. – ISSN 2077-1800
1254138
   Профспілки до виборів Рад. – Х., 1930. – 51с.
1254139
  Заграйчук Ю. Профспілки знову протестують... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  " Профспілковий комітет ун-ту видав постанову "Про соціально-економічний стан працівників освіти та дії ПК ун-ту", де вимагає припинення антиосвітянської політики уряду". Вирішено вимагати від членів ЦК профспілки працівників освіти та науки звітів ...
1254140
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 455л. – Бібліогр.: 419 - 455
1254141
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
1254142
  Цвих В.Ф. Профспілки і держава: шляхи взаємодії. Політологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи взаємодії між профспілками й державою в політичній та правовій сферах.
1254143
  Стирник І. Профспілки і приватизація // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 67-70
1254144
  Євсюкова Н.В. Профспілки і страйковий рух України у політичному вимірі (1991-2000 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 120-129.
1254145
   Профспілки на підтримали проект нового Трудового кодексу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1254146
  Костюк Є.С. Профспілки радянської України у реалізації соціальної політики компартійної влади : XX-ті роки XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 73-77
1254147
  Берест Я Р. Берест Профспілки Східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
1254148
  Докашенко В. Профспілки та дисципліна праці крізь призму політичних завдань "відлиги" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 226-247. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1254149
  Чунаєв О. Профспілки та економіка // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 45-48
1254150
  Якушев І. Профспілки та їхні органи як суб`єкти трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-393. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1254151
  Тупиця О.Л. Профспілки та лейбористські політичні партії: взаємодія в умовах зміни ідейних та програмних пріоритетів (на прикладі Великобританії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 435-443
1254152
  Сосіс М. Профспілки та народне господарство / М. Сосіс, Ф. Долін. – Х., 1931. – 246с.
1254153
  Докашенко В.М. Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней "відлиги" // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 22-37. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1254154
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1254155
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1254156
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1254157
  Тупиця О.Л. Профспілки та суспільні рухи: способи і форми взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 84-88. – ISSN 2077-1800
1254158
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-136. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1254159
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика : Монографія / В.Ф. Цвих; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 376с. – ISBN 966-594-324-1
1254160
  Яцунь О.М. Профспілки у процесі формування нової парадигми вітчизняної вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 301-309. – ISBN 978-966-622-885-0
1254161
  Тупиця О.Л. Профспілки у трансформаційному суспільстві: напрями зміни політичного статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце профспілок в сучасній політичній системі трансформативних суспільств. This article is about place of trade-union in contemporary political system of transformative society.
1254162
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 3. – 1997
1254163
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 4. – 1997
1254164
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1998
1254165
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1998
1254166
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1998
1254167
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1998
1254168
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1999
1254169
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1999
1254170
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1999
1254171
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1999
1254172
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2000
1254173
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2000
1254174
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2000
1254175
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2000
1254176
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2001
1254177
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2001
1254178
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2001
1254179
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2001
1254180
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2002
1254181
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2002
1254182
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2002
1254183
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2002
1254184
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2002
1254185
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2002
1254186
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2003
1254187
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2003
1254188
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2003
1254189
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2004
1254190
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2004
1254191
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2004
1254192
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2004
1254193
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2004
1254194
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2004
1254195
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2005
1254196
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2005
1254197
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2005
1254198
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2005
1254199
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2005
1254200
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2005
1254201
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2006
1254202
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2006
1254203
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2006
1254204
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2006
1254205
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2006
1254206
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2006
1254207
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2007
1254208
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2007
1254209
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2007
1254210
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2007
1254211
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2007
1254212
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2007
1254213
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2007
1254214
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 9. – 2007
1254215
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 10. – 2007
1254216
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 11. – 2007
1254217
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 12. – 2007
1254218
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2008
1254219
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2008
1254220
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2008
1254221
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2008
1254222
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2008
1254223
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2008
1254224
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2008
1254225
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2008
1254226
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2008
1254227
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2008
1254228
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2008
1254229
  Москалець К. Профспілки України в боротьбі за здійснення семирічки / К. Москалець. – К., 1960. – 92с.
1254230
  Докашенко Віктор Миколайович Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Докашенко Віктор Миколайович; Мін-во освіти України. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 31л.
1254231
  Чувирін М. Профспілки України у соціалістичному будівництві / М. Чувирін. – Х, 1931. – 106с.
1254232
  Ляшенко Т.М. Профспілки України як суб"єкт трудових відносин: інституційна спроможність та механізми взаємодії з державою // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 213-233. – ISBN 978-966-02-9032-7
1254233
  Бондарчук П. Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 40-44
1254234
  Тупиця О.Л. Профспілки як групи інтересів у системі соціально-трудових відносин трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 347-356


  Розглядаються ресурси групової представницької активності профспілок, якими є організаційна спроможність, відповідність потребам та вимогам трудящих, включеність у реальні процеси трансформації виробництва. Встановлюються параметри конкурентного ...
1254235
  Третяк С. Профспілки як інститут громадянського суспільства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-91
1254236
  Безвін О.С. Профспілки як невід"ємний елемент державної служби / О.С. Безвін, Миргород-Карпова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 13-19. – ISSN 2519-2353
1254237
  Миклащук І. Профспілки як суб"єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 20 (353). – С. 16-19
1254238
   Профспілкова незалежна експертиза умов праці - трудовим колективам! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-19
1254239
  Корольова Т. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Т. Корольова, Г. Шамаєва; Міністерство освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1682-2366
1254240
  Бегей І.І. Профспілкова політика Української соціал-демократичної партії на етапі її становлення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 56-63. – ISSN 2077-1800
1254241
  Пархітько О.В. Профспілкова преса Одеси 1917-1920 років та її проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 133-139
1254242
  Іванічева А. Профспілкове бюро студентів / А. Іванічева, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 63-66. – ISBN 978-617-7069-05-7
1254243
  Осовий Г. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-9


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1254244
  Сушко О.О. Профспілковий рух на приватних підприємствах України за роки НЕПу / О.Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Академія праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2002. – 60с. – ISBN 966-614-036-5
1254245
  Кизименко І. Профспілковий рух України 90-х рр. XX ст. у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 86-90
1254246
  Летич І. Профспілковий страж // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
1254247
  Тимошенко Наталія Профспілкові війни // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1254248
   Профспілкові вісті. – Київ, 2000
1254249
   Профспілкові вісті : газета Федерації професійних спілок України. – Київ, 2001
1254250
  Бражник І. Профспілково-комсомольський лижний крос : [Фізкультура і спорт] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 4


  Профком та комітет ЛКСМУ прийняла рішення профспілково-комсомольского кросу в університеті.
1254251
   Профспілковому активісту України. – К., 1964. – 319с.
1254252
   Профссор Карл Штейнс. – Рига, 1972. – 48с.
1254253
  Пеньков Е.М. Профтехобразование: актуальные социальные проблемы / Е.М. Пеньков, Ю.А. Северов. – М, 1984. – 63с.
1254254
  Величко Л. Профтехосвіта наразі потребує змін // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 28-32


  "Державна аудиторська служба України спільно з міжрегіональними територіальними органами упродовж 2016 року, відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи, провела ревізії фінанасово-господарської діяльності у 130 професійно-технічних навчальних ...
1254255
  Якель Р. Профтехосвіта: реформувати не можна дати вмерти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 7


  Упродовж 25 років незалежності професійно-технічна освіта в Україні не зазнала системних змін. ПТУ і коледжі, на відміну від загальноосвітніх шкіл, отримували стабільне державне фінансування. Їхні керівники звикли, що ця підгалузь освіти живе не так ...
1254256
   Профтехучилища дают среднее образование. – Новгород, 1973. – 99 с.
1254257
  Шапкин В.В. Профтехшкола на путях перестройки / В.В. Шапкин. – Л., 1990. – 31с.
1254258
  Циганок О. Профунеральний лист в українських латиномовних поетиках та риториках XVII-XVIII ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 305-311


  У статті розглядаються елементи теорії давнього українського фунерального листа. Вони реконструйовані на основі аналізу відповідних фрагментів у п’ятнадцяти рукописних курсах словесності Києво-Могилянській академії XVII–XVIII ст. У деяких трактатах ...
1254259
  Ковальчук Г. ПроФФесорский состав. Как в украине псевдонаука вытесняет науку и почему она способна нанести обществу реальный вред // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 10 (566), 09.03.2018. – С. 44-47. – ISSN 2075-7093


  В Печерском районном суде Киева прошел процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального ущерба. Истец - Юрий Тесля, декан факультета информационных технологий Киевского национального университета им. Тараса ...
1254260
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1974. – 191с.
1254261
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1985. – 127с.
1254262
  Яшенкова О. Прохання в умовах субординації (на матеріалах фрагментів англомовного ділового спілкування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 395-400. – (Бібліотека Інституту філології)
1254263
  Максимович М.О. Прохання М.О. Максимовича попечителю Київського учбового округу про звільнення його з посади ректора Київського університету в зв"язку з погіршенням стану здоров"я // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 92. – ISBN 5-7707-1061-6
1254264
  Шишков В.Я. Прохиндей / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 188с.
1254265
  Машевський О.П. Прохід крейсерів "Гебена" та "Бреслау" до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у першу світову війну // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 66-81. – ISSN 1682-671Х
1254266
  Фам Туанг Хуанг Прохідний соленоїдальний перетворювач для вимірювання електромагнітних характеристик разімкнених зразків : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Фам Туанг Хуанг; НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 18 с.
1254267
  Величко Ю.Т. Прохідні чотириполюсники / Ю.Т. Величко. – Київ, 1958. – 411 с.
1254268
  Видрашку Ф.К. Прохлада земли : роман / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. автор и А.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 251 с.
1254269
  Перуанская В.В. Прохладное небо осени / В.В. Перуанская. – М., 1976. – 214с.
1254270
  Павленчик П.Т. Проходження державної служби в Україні:організаційно-правові засади : Автореф...канд.наук з держ.управління / Павленчик П.Т.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1254271
  Кірмач А.В. Проходження державної служби: європейський досвід правового регулювання / Кірмач Андрій Віталійович ; [відп. ред. В.Б. Авер"янов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ліга-прес, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-397-123-5
1254272
  Панова Н. Проходження державної служби: новітні положення Закону України "Про державну службу" 2015 р // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 1561-4999
1254273
  Ковалко Н. Проходження ЗНО-2018: обізнаний - отже, озброєний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "Близько 280 тис. осіб зголосилися нинішнього року випробувати свої сили та пройти державну підсумкову атестацію, аби потрапити до омріяного ВНЗ. Проте для того, щоб вступ майбутнього абітурієнта відбувся максимально успішно, крім безпосередньої ...
1254274
  Габрук О. Проходження практики на підприємстві студентами вищих навчальних закладів: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1254275
  Габрук О. Проходження практики учнями професійно-технічного навчального закладу на підприєстві: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1254276
  Бонецький А.С. Проходження ростових процесів у райграсу пасовищного, обробленого ретардантами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено дію ретардантів ГМК і ССС та сумішей ретардантів і гербіциду 2,4 Д на ріст пагонів та коренів - райграсу пасовищного. Встановлено оптимальні концентрації, норми витрат, час застосування препаратів та фазу рослин для одержання ефекту ...
1254277
  Чалий К.О. Проходження та пружне розсіяння нейтронів в обмежених рідинах в критичній області / К.О. Чалий, Л.А. Булавін, О Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 420-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методи нейтронної оптики використані для вивчення процесів проходження та пружного розсіяння нейтронів в обмежених геометріях рідинних систем в критичній області. Проаналізована періодична поведінка монохроматичних коефіцієнтів пропускання Т та ...
1254278
  Денисенко А. Проходимо крізь час // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 424-427. – ISBN 966-7522-09-1


  Володимир Олександрович Замлинський.
1254279
  Денисенко А. Проходимо крізь час // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 424-427. – ISBN 966-7522-09-1


  В.О. Замлинський.
1254280
  Москвин Н.Я. Проходит время / Н.Я. Москвин. – М, 1980. – 463с.
1254281
  Витторф М.В. Проходка валунных и галечниковых отложений при разведочном бурении / М.В. Витторф, Ф.А. Шамшев. – Москва-Грозный-Ленинград-Новосибирск, 1934. – 24с.
1254282
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок / И.П. Беликов, П.Л. Сипомнов. – Сталино-Донбасс, 1934. – 48 с.
1254283
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок (рудные дворы, камеры и подготовка новых горизонтов) / И.П. Беликов, П.Л. Симоново ; под общ. ред. И.П. Беликова ; Донецк. горный ин-т, Каф. "Шахтного строительства". – Сталино-Донбасс : [б. и.]
Ч. 1. – 1934. – 120 с. – Библиогр.: с. 119-120
1254284
  Удовенко А.П. Проходка горных выработок бригадой Д. И. Николайчука / А.П. Удовенко. – М., 1969. – 15с.
1254285
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – М., 1991. – 192с.
1254286
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – Одесса, 1993. – 390 с.
1254287
  Константинов В.К. Проходной балл : Комедии / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 335с.
1254288
  Быдеровский С.И. Проходческие грейферы / С. И. Быдеровский ; НИИинформтяжмаш. – Москва : Формтяжмаш, 1965. – 63 с. – (Угольное и горнорудное машиностроение)
1254289
  Тихий Наум Проходчики : стихи : авториз. пер. с укр. / Тихий Наум. – Москва : Советский писатель, 1953. – 111 с.
1254290
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – Москва, 1977. – 214с.
1254291
  Титов Владислав Андреевич Проходчики / Владислав Титов. – Донецк : Донбас, 1986. – 301 с.
1254292
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – М., 1987. – 396с.
1254293
  Титов В.А. Проходчики. Всем смертям назло... : роман, повесть / Владислав Титов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 511 с.
1254294
  Гумилев Н. Проходя по дымному следу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 6-17. – ISSN 0131-2332
1254295
  Бор Н. Прохождение атомных частиц через вещество : Пер.с англ. / Н. Бор ; пер. с англ. А.Д. Галанина ; под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 152 с. – Библиогр.: с. 99-101
1254296
  Воробьев С.А. Прохождение бета-частиц через кристаллы / С.А. Воробьев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 142с.
1254297
  Стародубцев С.В. Прохождение заряженных частиц через вещество / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент, 1962. – 22 с.
1254298
   Прохождение излучений через неоднородности в защите. – Москва : Атомиздат, 1968. – 336с.
1254299
   Прохождение излучения через вещество. – Москва : Атомиздат, 1968. – 200с.
1254300
  Попова Л.В. Прохождение ионизирующего излучения через гетерогенные дисперсные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попова Л.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1973. – 20л.
1254301
   Прохождение нейтронов высоких энергий в железоводных смесях. – Дубна, 1965. – 13 с.
1254302
   Прохождение нейтронов высоких энергий в тяжелом бетоне. – Дубна, 1965. – 6 с.
1254303
  Гуревич Г.И. Прохождение Немезиды / Г.И. Гуревич. – М., 1961. – 235с.
1254304
   Прохождение преддипломной практики на предприятии без заключения трудового договора // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 10, май. – С. 7
1254305
  Кравцов Ю.А. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли / Ю.А. Кравцов. – Москва, 1983. – 223 с.
1254306
   Прохождение службы по военному ведомтсву : (кн. 7 Св. воен. пост. 1869 г. изд. 1907 г. с изм. и доп., последовавшими по 15 января 1916 г.). – Петроград : Изд. Г.В. голов ; Тип. Имп. уч. глухонемых, 1916. – 210, 216, VI с.
1254307
  Калиновский А.Н. и др. Прохождение частиц высоких энергий через вещество / А.Н. и др. Калиновский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 247с.
1254308
  Полянина Г.Д. Прохождение электромагнитной волны через решетку : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полянина Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 8л.
1254309
  Воробьев А.А. Прохождение электронов через вещество / А.А. Воробьев, Б.А. Кононов. – Томск : ТПИ, 1966. – 178 с.
1254310
   Прохождение элементарных частиц через вещество. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1983. – 163с.
1254311
  Муйжель В.В. Прохожий / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 60с.
1254312
  Троєпольский Г.М. Прохор сімнадцятий та інші / Г.М. Троєпольский. – К, 1955. – 166с.
1254313
  Троепольский Г.Н. Прохор ХVII и другие / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1971. – 280с.
1254314
  Коцур А.П. Прохоров Дмитро Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 82-83 : фото
1254315
   Прохоров К.А.. – Москва, 1983. – 13с.
1254316
  Замулин В. Прохоровка. Технология мифа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7. – С. 4-7. – ISSN 0235-7089


  Велика Вітчизняна війна: Курська битва.
1254317
  Хаберлер Г. Процветание и депрессия / Г. Хаберлер. – М., 1960. – 586с.
1254318
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 4-5
1254319
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 4-5
1254320
  Муліш Гаррі Процедура = De procedure : Роман / Муліш Гаррі; З нідерланської переклав Я.Довгополий. – Київ : Юніверс, 2002. – 224с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-67-8
1254321
   Процедура "інтелектуального зважування" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 1, 2


  Підбиття підсумків літньої школи журналістики газети "День".
1254322
  Беллендир Е.Н. Процедура анализа риска аварий гидротехнических сооружений / Е.Н. Беллендир, С.В. Сольский, Н.Я. Никитина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 33-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1254323
  Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика : [пособие] / Б.М. Поляков. – Донецк : Донбасс, 2001. – 465, [7] с. : ил., табл. – ISBN 5-7740-0750-2


  У пр. №1716459 напис: Коллеге и соратнику Вячеславу Васильевичу, с уважением . Подпись
1254324
  Резникова В.И. Процедура банкротства юридических лиц: теория и практика / В.И. Резникова, А.П. Демидова // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 195-208. – (Правознавство ; вип. 5)
1254325
  Лочман Процедура банкрутства банків / Лочман, я. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.61-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1254326
  Хомутенко В.П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання / В.П. Хомутенко, А.П. Чередніченко, О.Г. Волкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1254327
  Радзивілюк В. Процедура банкрутства страховиків в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 100-115. – ISSN 1026-9932
1254328
  Бережна Н. Процедура взаємного узгодження: національний та міжнародний досвід // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 56-58. – ISSN 2308-9636
1254329
  Галкін О.А. Процедура вибору смуги пропускання для L-класових задач дискримінантного аналізу // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 47-48
1254330
  Пилипчук О.П. Процедура визнання доказів недопустимими під час судового розгляду в кримінальному провадженні потребує належного законодавчого врегулювання / О.П. Пилипчук, О.Ю. Костюченко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 87-89. – ISSN 2308-9636
1254331
  Євтушенко О. Процедура визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73


  У статті проаналізовано проблеми процедури визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів та запропоновано шляхи їхнього вирішення. The author analyses the procedural issues of the recognition and implementation of foreign judgments and ...
1254332
  Коваленко В. Процедура визнання результатів неформальної та інформальної освіти в підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" (на основі аналізу досвіду країн EС) / В. Коваленко, О. Міщенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2 (110). – С. 79-85. – ISSN 1562-529Х
1254333
  Янковий О.Г. Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на основі виробничих функцій / О.Г. Янковий, В.О. Янковий // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 77-87. – ISSN 2313-4569
1254334
  Кравчук В. Процедура виключення учасника з ТОВ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-102.
1254335
  Шевченко О.Л. Процедура виплати дивідендів та її вплив на ринкову капіталізацію // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 520-523. – ISBN 978-617-7069-02-6
1254336
  Шустік О. Процедура вирішення корпоративних конфліктів нове бачення // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 28-33.
1254337
  Мартиненко О.Є. Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 95-100. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості таких жанрів, як інтерв"ю, новини, оголошення, короткі наукові тексти (уривки лекцій). Проаналізовано аудіотексти, які є валідними і невалідними для навчвння майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми ...
1254338
  Гольцев А.В. Процедура відновлення таблиці в СУБД ORACLE // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті запропоновано метод для відновлення знищеної таблиці в БД Oracle на основі побудови копії бази даних та використанні експорту/імпорту цієї таблиці.
1254339
  Юзова Д.В. Процедура внесення змін до Конституції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 36-42.
1254340
  Куненко І.С. Процедура внесення змін до конституції: порівняльно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 170-176. – ISSN 1563-3349
1254341
  Спірін О.М. Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems / О.М. Спірін, Л.А. Лупаренко, О.В. Новицький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 40-60. – ISSN 1998-6939
1254342
  Боршевский А. Процедура голосования в законодательстве Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 43-47. – ISSN 1810-3081
1254343
  Гаврилова С. Процедура дарування частини земельної ділянки // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 66-67
1254344
   Процедура добору суддів Конституційного Суду України має забезпечувати найвищий рівень незалежності та неупередженості суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7 : Процедура добору суддів Конституційного Суду України на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій та цінностей. – С. 163-167. – ISSN 1026-9932
1254345
  Щербанюк О. Процедура добору суддів Конституційного суду України: на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій та цінностей = Актуальна тема номера // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7 : Процедура добору суддів Конституційного Суду України на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій та цінностей. – С. 9-11. – ISSN 1026-9932
1254346
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 113-115.
1254347
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 65-67.
1254348
  Сільвестрі Е. Процедура дрібних позовів: міркування та ідеї з Європи й Італії для українських реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 1026-9932
1254349
   Процедура з примусового відчуження акцій (squeeze-out) має супроводжуватися встановленням гарантій захисту прав особи, яка позбавляється майна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 264-267. – ISSN 1026-9932


  Доктрина у судовій практиці.
1254350
  Орлеан А. Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 87-92
1254351
  Зеленкова І.І. Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зеленкова Інна Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1254352
  Іншин М.І. Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 30-33
1254353
  Яцунська О.С. Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 130-140. – ISSN 2222-4459
1254354
  Літінська О. Процедура ісостенічного висловлювання у піронізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 120-124. – ISSN 0235-7941
1254355
  Евсеев А.П. Процедура как средство реализации правоотношения // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 3-7. – ISSN 0201-7245
1254356
  Плахотнюк Н.Г. Процедура конкурсу при вступі на державну службу в Україні: стан і перспективи удосконалення правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 285-292. – ISSN 1563-3349
1254357
  Іванов В.Ф. Процедура контент-аналізу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 23-24


  Йдеться про удосконалення процедури контент-аналізу. Аналізуються різніспособи: розчленування та кодування тексту, комплексний підхід тощо. The question is about the improvement of procedure of content-analysis. The different waysare: breakdown and ...
1254358
  Руднєва О.М. Процедура контролю за виконанням державою зобов"язань згідно з Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок / О.М. Руднєва, Г.О. Христова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43
1254359
  Круторогова С. Процедура ліквідації акціонерного товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 16-25.
1254360
  Гнатієнко Г.М. Процедура локалізації матриці парних порівнянь об"єктів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується процедура послідовного визначення матриці парних порівнянь об"єктів за заданими інтервалами вагових коефіцієнтів об"єктів.
1254361
  Духневич А. Процедура медіації (примирення) у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього / А. Духневич, Н. Карпінська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 79-85. – ISSN 2409-4544
1254362
  Ортинська Н.В. Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
1254363
  Теплюк М. Процедура набрання чинності законами в рішеннях Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 2-5
1254364
  Міняйлик І. Процедура набуття права оренди на нерозподілені (невитребуванні) земельні ділянки // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 52-71.
1254365
  Арутюнян Д.Г. Процедура назначения и условия службы "Главного административного должностного лица Организации Объединенных Наций" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 1812-3910
1254366
  Панченко І.С. Процедура нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна : дис. ... д-ра філософії : 081 / Панченко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 239-240. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 212-238
1254367
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 242 л. – Бібліогр.: л. 196-240
1254368
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1254369
  Заіка Ю. Процедура нотаріального посвідчення заповіту: теоретичні та практичні проблеми // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 123-135. – ISSN 1026-9932
1254370
  Чекіта В.Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом аліментних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 223-230. – ISSN 2219-5521
1254371
  Чайка О.О. Процедура нотаріального провадження видачі свідоцтва про право на спадщину особам, які проживали разом із померлим // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 27-30


  У статті проаналізовано процедуру нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину особам, які на момент відкриття спадщини постійно проживали разом із померлим, порядок та спосіб прийняття спадщини такими особами та відмови від ...
1254372
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. ун-т права ; НАНУ. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 225. – Бібліогр.: л. 204-224
1254373
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1254374
   Процедура обгрунтованого вибору найкращих технологічних заходів водокористування в населених пунктах України / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра, І.В. Хоренжая, В.В. Браткевич // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 110-119 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-1388
1254375
  Тимошенко А. Процедура оголошення особи в міжнародний розшук: етапи та інсайди // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 14-15
1254376
  Рудко Б.Б. Процедура опису майна в нотаріальному провадженні: проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 52-58
1254377
  Кулян В. Процедура оптимізації множини параметрів математичної моделі / В. Кулян, Н. Юнькова, В. Рутицька // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 101-102. – ISBN 978-966-188-137-1
1254378
  Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.179-187. – ISSN 0201-7245
1254379
  Сопілко І. Процедура отримання інформації органами державної влади в окремо взятих країнах: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 29-32
1254380
  Буланий М.Ю. Процедура отримання права патронату у першій половині XVI ст. / М.Ю. Буланий, С.М. Каюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 33-36. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1254381
  Розен В.П. Процедура побудови базового рівня електроспоживання об"єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 56-62. – ISSN 1813-5420
1254382
  Котов Г.Б. Процедура подачи голосов на чешских земских сеймах XVI - начала XVII вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 125-131. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1254383
  Деревянченко О.В. Процедура порівняння алгоритмів штучного інтелекту на прикладі гри m, n, k-game / О.В. Деревянченко, А.Д. Ніколаєв // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30-31
1254384
  Трофимов Е.В. Процедура посажения князя в Древней Руси (конец Х-первая треть ХIII в.) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-80. – ISSN 1812-8696
1254385
  Фурса Є.Є. Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 186-194. – ISSN 2219-5521
1254386
  Совгиря О.В. Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті з позицій конституційного права, тобто з акцентом на участі у цій процедурі вищих органів державної актів Кабінету Міністрів України, що включає стадії підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, їх безпосереднього прийняття, ...
1254387
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішення щодо живучості інфраструктури ІР-мережі // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 60-61
1254388
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішень у фільтрації інформації ЗМІ за заданими видовими ознаками / Ю.В. Бондарчук, А.Р. Гаук // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 54-56
1254389
  Негай Т.В. Процедура примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 69-74
1254390
  Кологойда О. Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування / О. Кологойда, В. Стафійчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 111-131. – ISSN 1026-9932
1254391
  Філик Н.В. Процедура проведення правової експертизи нормативно-правових актів в Україні / Н.В. Філик, Г.В. Рибікова // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 59-64. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1254392
  Погорєлова З. Процедура проведення слухань у комітетах Верховної Ради України і міжнародний досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.50-62
1254393
  Мірошниченко А. Процедура продажу майна боржника в справах про банкрутство (згідно із новою редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 17-20


  Центр комерційного права спільно з Національною школою суддів провели черговий семінар для суддів господарських судів. Перед суддями виступив Анатолій Мірошниченко (зав. кафедри земельн. і аграрн. права КНУ імені Тараса Шевченка), розробник моделі ...
1254394
  Бедратюк Л.П. Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах / Л.П. Бедратюк, Ю.В. Шутяк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 302-305. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглядається проблема виходу української науки в міжнародний простір. Основна увага приділена проблемам публікації результатів наукових досліджень у міжнародних рейтингових журналах.
1254395
  Забоут Д.А. Процедура реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 55-58
1254396
  Ошарова І. Процедура реєстрації товарних знаків В Україні / І. Ошарова, М. Дубинський // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.17-19. – ISSN 1608-6422
1254397
  Рассомахіна О. Процедура реєстрації торговельних марок в Україні: примусова втрата прав заявників / О. Рассомахіна, О. Таранущенко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31.
1254398
  Лихачов Н. Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 85-91. – ISSN 2524-0129
1254399
  Гушилик С.М. Процедура розгляду судами господарської юрисдикції справ наказного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7096-97-8
1254400
  Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 173-178
1254401
  Глущенко Л.Г. Процедура розподілу судових витрат за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 65-67. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1254402
  Ященко Л.О. Процедура розрахунку обсягів випуску по будівництву // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 25-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1254403
  Кірик А.Ю. Процедура розширення Європейського Союзу // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7572-54-0
1254404
  Куприевич В.А. Процедура самосогласования / В.А. Куприевич, О.В. Шрамко. – К, 1972. – 17с.
1254405
  Ткаченко О. Процедура семантико-смислового аналізу дослідження розвитку акмеорієнтованої зрілої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 95-99. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлена така експериментальна процедура семантико-смислового аналізу наративів. 1. Семантичний аналіз - дозволяє визначити "семантичне поле" (СП), на основі якого формується відповідний "концентрований смисл" (КС). 2. Кореляційний аналіз - ...
1254406
  Ситницька О.А. Процедура скорочення чисельності або штату працівників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 55-66
1254407
  Заяц В. Процедура спільного транзиту: стратегія та стан впровадження в Україні / В. Заяц, В. Титор, В. Курилов // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 83-98. – ISSN 1818-5754
1254408
  Поляков Р. Процедура транскордонного банкрутства в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 : Право в умовах воєнного стану: визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму. – С. 76-97. – ISSN 1026-9932
1254409
  Поляков Р. Процедура транскордонної неспроможності за правом Англії. Питання внутрішньодержавної процедури неспроможності, ускладненої іноземним елементом, і конкурентних проваджень // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – С. 130-149. – ISSN 1026-9932
1254410
  Поляков Р. Процедура транскордонної неспроможності за правом Англії. Теоретична та практична проблематика теорії універсалізму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 : Доктрина інформаційного права (продовження). – С. 129-142. – ISSN 1026-9932
1254411
  Павленко О. Процедура укладення, структура, форма, мова і термін дії договорів держав Київської Русі // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 161-166


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
1254412
  Чертков А.Н. Процедура федерального законодательного регулированеия в сфере совместного ведения и порядок учета прав и интересов субъектов Российской Федерации в данном процессе // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.71-78
1254413
  Придатко С. Процедури squeeze-out та sell-out як механізм удосконалення корпоративного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 416-417
1254414
  Алексєєв О.М. Процедури адаптивного тестового контролю знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (23))
1254415
  Ярмакі Х.П. Процедури адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 196-200. – ISSN 1563-3349
1254416
  Ракша Н. Процедури адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 56-59
1254417
  Редько О. Процедури аудиту як основа професійної практики : аудит, ревізія, контроль / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 45-50 : Рис.
1254418
  Волошин О.Ф. Процедури визначення компетентності експертів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються методи визначення компетентності експертів за матрицями взаємооцінок та за результатами експертизи.
1254419
  Соловйов О. Процедури визначення юридичного змісту норм національного і міжнародного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-128.
1254420
  Самедова Л.Р. Процедури виявлення шахрайства під час аудиту фінансової звітності / Л.Р. Самедова, А.О. Ситнікова // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 108-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1254421
  Курило М.П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 61-68. – ISSN 2413-1342
1254422
  Плахотнюк Н.Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 296-302. – (Право. Економіка. Управління)
1254423
  Радзивілюк В. Процедури запобігання банкрутству (неспроможності): види, системи, поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – C. 3-6


  У статті на основі використання різноманітних класифікаційних ознак наводиться розгорнута класифікація процедур запобігання банкрутству (неспроможності), розроблена багаторівнева їх система, пропонується доктринальне визначення зазначених процедур.
1254424
  Стародубцева Т. Процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за господарською та підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 114-119
1254425
  Гонтаренко Ірина Сергіївна Процедури керування множинним доступом до каналу з паралельною пакетною обробкою : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Гонтаренко І.С.; НАНУ, Ін-т космічн. досліджень. – Київ, 2002. – 20 с.
1254426
   Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах / О.Л. Бєссонова [та ін.] ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 7). – ISBN 978-966-639-479-1
1254427
  Волошин О. Процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв для нечітких моделей вибору в задачах споживання / О. Волошин, О. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв, що базуються на представленні функції корисності адитивною згорткою і є адаптованими до нечіткої моделі вибору. The author analyzes the localization procedures of the vector of ...
1254428
  Комасюк І. Процедури медіації (примирення) в кримінальному процесі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 275-276
1254429
  Черненко Л. Процедури надання послуг у сфері реєстрації актів громадянського (цивільного) стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 51-53
1254430
  Цаль-Цалко Процедури облікової політики в системі кібербезпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 97-102. – ISBN 978-617-571-130-9
1254431
  Грива О.А. Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі України. Автор пропонує розглянути можливі процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності в суспільстві, а саме експертну оцінку. The article is ...
1254432
  Тунік Ю.І. Процедури погашення податкового боргу в Україні та країнах СНД (порівняльно-правовий аналіз) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 186-191
1254433
  Артюх О. Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації / Оксана Артюх // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 5-15. – ISSN 2409-9260
1254434
  Волошин О. Процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами / О. Волошин, М. Маляр, О. Швалагін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами з метою використання для побудови алгоритмів послідовного аналізу, відсіювання та конструювання варіантів. ...
1254435
  Плахотнкж Н.Г. Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 326-333. – (Право. Економіка. Управління)
1254436
  Козирєва В.П. Процедури примирення при вирішенні господарських спорів / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1254437
  Бевзенко В. Процедури реалізації повноважень учасників адміністративних земельних правовідносин // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 35-52


  На основі аналізу правовідносин, які належать до предмета адміністративного права, зроблено висновок про види процедур реалізації повноважень учасників адміністративних земельних відносин. Адміністративні земельні правовідносини є тим ...
1254438
  Губерська Н.Л. Процедури створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 118-126. – ISSN 2227-796X


  The contemporary situation of legal ensuring the procedures of creation, reorganization and liquidation of higher educational establishments in Ukraine is determined. The content of basic structural components of administrative procedures of creation, ...
1254439
   Процедури стратегічного планування : Методична розробка для студ.фак.кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 39с.
1254440
  Коцеруба Н.В. Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 84-91
1254441
  Рязанова Надія Процедури управління проектами МБРР // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 15-18 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1254442
  Третяк Т.О. Процедури участі громадськості у прийнятті рішень щодо видів діяльності, що мають або можуть мати негативний вплив на довкілля як засоби встановлення правил добросусідства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 155-162. – ISSN 2219-5521
1254443
  Шляга О.В. Процедури, функції й інформаційні потоки системи управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1254444
  Щетініна І.М. Процедурна теорія легітимації Нікласа Лумана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Проблема легітимації політичної системи через процедуру знайшла своє втілення в дослідженнях відомого німецького соціолога Нікласа Лумана. Він вказує на недостатність легітимації через процедуру, що зводить вирішення політичних питань до суто ...
1254445
  Барбашин М.Ю. Процедурная демократия и социальная структура: неоинституциональній анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 16-26. – ISSN 1812-8696
1254446
  Чуприна В. Процедурне питання // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Для успішного захисту порушених під час звільнення прав директору ТОВ необхідно дотримуватися процедур звільнення, скликання загальних зборів та повідомлення учасників товариства".
1254447
  Латковська Т.А. Процедурне регулювання банківських відносин // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 60-69. – ISSN 2524-101X
1254448
  Перерва Ю.М. Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 13-18. – ISSN 1727-1584
1254449
  Костюченко Я. Процедурні аспекти заснування зони вільної торгівліміж Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1254450
  Гахраманов І. Процедурні аспекти продажу цілісного майнового комплексу господарського товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 107-109
1254451
  Литвин І.І. Процедурні аспекти створення навчального закладу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 97-104. – (Юридичні науки ; № 1)
1254452
  Заяць В. Процедурні вимоги до експертної грошової оцінки земельних ділянок сільгоспугідь // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-46.
1254453
  Чернявська Г. Процедурні гарантії звернення фізичних осіб за призначенням соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 322-340. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1254454
  Николина К.В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу організації державної влади // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 228-232. – ISSN 2524-017X
1254455
  Кундеус О.М. Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 196-203. – ISSN 2309-1533
1254456
  Середа О.О. Процедурні норми в нормативно-правових актах України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 46-52. – ISSN 1563-3349
1254457
  Николина К.В. Процедурні норми як різновид правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-53.
1254458
  Демедишина Н.І. Процедурні питання експертизи та захисту дисертаційної роботи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 264-265
1254459
  Яцино К. Процедурні питання зміни складу учасників юридичної особи та роль нотаріуса у здійсненні таких прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 130-134
1254460
  Монаєнко А. Процедурні порушення під час проведення податкових перевірок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 18-19
1254461
  Даруга В.О. Процедурні принципи належної адміністрації та проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  The article investigates problem issues of fixing and implementing procedural principles of good administration, in particular the principle of participation, charges for administrative decisions and forms of administrative decisions. In the article we ...
1254462
  Постригань Т. Процедурні та процесуальні правовідносини з соціального захисту працівників у трудовому праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 75-79
1254463
  Чернявська Г. Процедурні юридичні факти у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 140-143
1254464
  Шумило М.М. Процедурно-організаційні правовідносини в пенсійному забезпеченні: поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 305-317. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1254465
  Берназюк Я.О. Процедурно-процесуальні аспекти нормотворчої діяльності Президента України: основні тези // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 18-22. – ISSN 1563-3349
1254466
  Субботенко В.К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. / В.К. Субботенко. – Томск, 1980. – 197с.
1254467
  Хитрова Е. Процедурный кабинет // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Если раньше реорганизацию медучреждений оспаривали на основании статьи 49 Конституции Украины, то теперь указывают на несоблюдение процедуры или ошибки в оформлении документов.
1254468
   Процедуру вступу України в НАТО схвалять у Вільнюсі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
1254469
  Сміян Н. Процедуру обрання керівників закладів вищої освіти розблоковано // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 лютого (№ 22). – С. 1, 2
1254470
  Лакатос И. Процедуры доказательства в современном математическом анализе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.97-100. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент диссертации венгерского философа И. Лакатоса
1254471
  Поспелов Г.С. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ / Г.С. Поспелов. – Москва : Наука, 1985. – 422 с.
1254472
  Египко В.М. Процедуры и методы проектирования автоматизированных систем в научных исследованиях / В.М. Египко. – Киев, 1982. – 175 с.
1254473
   Процедуры и функции Турбо-Паскаля. Версия 5.0. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1991. – 78 с. – (Б-ка Турбо-Паскаля)
1254474
  Строчук М.С. Процедуры оценки качества в эвропейском высшем образовании // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 202-206


  У статті аналізуються підходи до оцінки якості вищої освіти в сучасних умовах, дається огляд діючих систем оцінки якості (їх елементів, цілей, завдань). Показана роль міжнародних організацій у процесі вироблення методик оцінювання вищої освіти, ...
1254475
  Зигангиров К.Ш. Процедуры последовательного декодирования / К.Ш. Зигангиров. – М, 1974. – 208с.
1254476
  Поттосин И.В. Процедуры решения систем алгебраических уравнений, / И.В. Поттосин, 1968. – 7с.
1254477
   Процедуры системы АЛЬФА-6. – Новосибирск, 1978. – 133с.
1254478
  Горбунов Н.И. Процедуры статистического вывода с возможностью отказа от принятия решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Горбунов Н. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1981. – 15л.
1254479
  Капто О.С. Процелюбність і суспільна активність будівників комунізму / О.С. Капто, І.П. Стогній. – Київ, 1966. – 47с.
1254480
   Проценко Григорій Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 121.
1254481
   Проценко Григорій Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 225-226 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1254482
   Проценко Григорій Данилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 234-235. – ISBN 978-966-439-961-3
1254483
   Проценко Григорій Данилович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 131-132. – ISBN 966-95774-3-5
1254484
   Проценко Дмитро Пилипович (1899-1980) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 398. – ISBN 978-966-439-754-1
1254485
   Проценко Дмитро Пилипович (1899-1980) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 421. – ISBN 978-966-933-054-3
1254486
   Проценко Олеся Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 268. – ISBN 978-966-2726-03-9
1254487
  Розанова Л.С. Процент голобого неба / Л.С. Розанова. – М, 1964. – 222с.
1254488
  Богомолов С.М. Процент за кредит / С.М. Богомолов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 109, [1] с.
1254489
  Осипов В.Д. Процент удачи / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 87с.
1254490
  Протасов С. Проценти за квадратні метри // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 14-15


  Особливості сплати податку на нерухомість юридичних і фізичних осіб у 2017 році.
1254491
  Гайдамака І. Проценти за новаційним договором позики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 73-76.
1254492
  Сергієнко Н.А. Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 69-71
1254493
  Лапішко М. Проценти чи відсотки? : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-40. – Бібліогр.: 3 назви
1254494
  Ходжаян А.О. Процентна ставка як інструмент монетарної політики в умовах кризи та посткризового періоду / А.О. Ходжаян, Т.В. Мельникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 5-14. – ISSN 2522-1620
1254495
  Ватаманюк О.З. Процентна ставка як чинник особистих заощаджень : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 109-115 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1254496
  Сизов И.И.. Процентные таблиці : полное руководство при вычислении процентов, банкирских и других коммерческих контор / сост. Ив. Сизов. – 3-е изд., испр. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сітина, 1912. – [619] с. – Пар. тит. л. на фр. яз. - Подсчет с. вручную
1254497
  Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам / Л.А. Новоселова. – Москва : Статут, 2000. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0043-8
1254498
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Ф. Кафка; З нім. перекл. П. Таращук. – Київ : Юніверс, 1998. – 288с. – ISBN 966-7305-11-2
1254499
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Франц Кафка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з німД.В.Затонського. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3331-5
1254500
  Гусаков М.А. Процес "исследование-производство-/вопросы планирования и управления/. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гусаков М.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 16л.
1254501
  Житкова О. Процес "СВУ" як один із етапів наступу радянської влади на Українську автокефальну православну церкву // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6
1254502
  Комар Люба Процес 59-и / Люба Комар. – [Б. м.] : Сучасність, 1990. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 190.9). – ISBN 3-89278-024-2
1254503
  Комар Л. Процес 59-и / Люба Комар. – 2-ий наклад. – Ньюарк : Пролог, 1991. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 191.5)
1254504
  Остапенко Ю.І. Процес адаптації господарського законодавства України: напрями і перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 99-108. – ISSN 2224-9281
1254505
  Цимбал С. Процес адаптації китайських фразеологізмів Чен"юй в японській мові через призму сенсорної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 147-153. – (Бібліотека Інституту філології)
1254506
  Балога Е.І. Процес адаптації турецької діаспори у ФРН у другій половині 20 століття // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 178-187. – ISBN 978-966-2075-11-3
1254507
  Токарук Л. Процес адаптивного пристосування випускників шкіл-інтернатів до подальшого життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Показано, що одним з найважливіших завдань інтернатних закладів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є підготовка вихованців до самостійного життя в суспільстві, оскільки успішна соціальна адаптація (готовність до шлюбу, вибір ...
1254508
  Михайленко Л. Процес активізації лексем як показник динаміки в групі суспільно-політичної лексики української мови (на матеріалах українських ЗМІ кінця ХХ - початку ХiХ ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-55
1254509
  Ядранський Д.М. Процес аналізу та контролю праці в інформаційній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 20-26. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1254510
  Охріменко В.І. Процес аргументації як глобальне явище: аргументаційна модель прототипічного рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 175-179. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
1254511
  Федченко Т. Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1254512
  Гуржій Н.М. Процес бенчмаркінгу комплексу маркетингу // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 32-39. – ISSN 2079-4762
1254513
  Болебрух А.Г. Процес В.В. Пассека // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 115-122
1254514
  Ланова Т.В. Процес взаємодії мов: підходи до вирішення проблеми // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 332-334. – ISSN 2219-4290
1254515
  Тарасенко О. Процес вибору атрибутів позиціонування товару / О. Тарасенко, О. Черненко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1254516
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1254517
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1254518
  Отраднова О.О. Процес виконання деліктного зобов"язання: поняття та стадії // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 318-320. – ISBN 978-617-566-165-9
1254519
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.22-24. – ISSN 0868-8117
1254520
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 22-24. – ISSN 0868-8117
1254521
  Щербакова О. Процес відмивання грошей та як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.35-38
1254522
  Чекалов С. Процес відмивання капіталу: способи, методи, етапи та шляхи запобігання // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.14-17
1254523
  Мальшина К.В. Процес відновлення словенського державотворення 1918-1941 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Мальшина Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
1254524
  Дерев"янчук Ж.М. Процес впливу політичних технологій на прийняття масових рішень // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 165-168. – ISSN 2077-1800
1254525
  Погореловська Ірина Процес впровадження 13-значної Міжнародної системи стандартної нумерації нотних видань (ISMN) триває // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1254526
  Коломієць П.В. Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 142-145
1254527
  Музичко О. Процес впровадження україністики та україномовної освіти у Новоросійському університеті на початку XX ст. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 131-149. – ISBN 978-966-389-291-8
1254528
  Санталов М.І. Процес вторинної номінації в аспекті концептуального запозичення (на матеріалі китайської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 311-314
1254529
   Процес генерала Мирона Тарнавського. – Вінніпег, 1976
1254530
  Чечель Н.П. Процес глобалізації та українська телерадіоосвіта ХХІ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 162-167.
1254531
  Федорів У. Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 39-48. – ISBN 966-7773-70-1
1254532
  Мельник В.М. Процес декомунізації в Албанії: 1985-1991 // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 12-14
1254533
  Ткач О.І. Процес демократизації і конституційна реформа в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Проаналізовано проблему демократизації в країнах Латинської Америки. Визначені особливості конституційної модернізації. Подано аналіз взаємодії держави, політичних партій, громадських організацій. The process of democratization and constitutional ...
1254534
  Торопцева А. Процес державотворення і національної ідентифікації України у мемуарах Шарля Дюброя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-966-171-893-6
1254535
  Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. : монографія / Микола Брегеда. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 161-186
1254536
  Чернеженко О.М. Процес децентралізації у Франції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 51-60. – ISSN 2524-0323
1254537
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 333л.
1254538
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень, генетична основа яких сходить до історичного минулого суспільних відносин : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 790л. – Бібліогр.:л.761-790
1254539
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 202
1254540
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 9 назв
1254541
  Комарницький А. Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 824-833. – ISSN 1028-5091
1254542
  Чорноморденко Іван Процес екологізації як сутнісний елемент трансформації суспільства / Чорноморденко Іван, Цой Тетяна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1254543
  Пучков О.О. Процес євроінтеграції вищої освіти України та його вплив на підготовку військових фахівців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 331-334. – ISSN 2076-1554


  В статті розглянуто вплив євроінтеграції вищої освіти в Україні на процесс гуманізації і демократизації вищої військової освіти. Національна система освіти, складовою частиною якої являється військова освіта, відкриває можливості до реальної інтеграції ...
1254544
  Тропін З. Процес Європейської енергетичної хартії як сучасна основа співробітництва держав в енергетичній сфері // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 15-18. – ISSN 1814-3385
1254545
  Ротар Н. Процес європейської інтеграції Румунії: основні результати та досвід для України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 57-69. – ISSN 2309-7760
1254546
  Копійка В. Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу / В. Копійка, О. Хилько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває сутність та деякі загальні особливості застосування трансформаційної сили Європейського Союзу на просторі східного сусідства та аналізує особливості цього процесу в Україні. Ставиться питання про ефективність трансформаційних ...
1254547
  Стоіца Є. Процес європейської стандартизації крізь призму концепції національної культури
1254548
  Лотош О.М. Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається ефективність використання прямих іноземних інвестицій у приватизаційних процесах в Україні.
1254549
  Невкрита О.М. Процес запилювання гарбузів та ефективність роботи на них різних комах-запилювачів. / О.М. Невкрита, 1950. – С. 101-122
1254550
  Гаврилюк С. Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 225-233. – ISSN 2222-5250
1254551
  Столяров В.И. Процес изменения и его познание / В.И. Столяров. – Москва, 1966. – 252с.
1254552
  Цимбалюк І.М. Процес і конструювання змісту освіти у системі підвищення кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-202. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Виявлено джерела та фактори формування змісту освіти, розроблено стратегію і тактику його конструювання у системі підвищення кваліфікації. Визначено методологічні рівні формування змісту освіти, проаналізовано процес курсового підвищення кваліфікації.
1254553
  Меркер Р. Процес і структура активності, спрямованої на заснування підприємства: інтегральна модель преорганізації : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 49-58 : Рис. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 1605-2005
1254554
  Ягупов Василь Васильович Процес і технологія військово-педагогічних досліджень у республіці Польша : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1254555
  Ващук О.П. Процес ідентифікації особи у відеозаписі // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 507-515. – ISSN 0130-2655
1254556
  Зубрицька Д.М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зубрицька Д.М. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1254557
  Музичко О.Є. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території Південної України (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Музичко Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв
1254558
  Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 119-123
1254559
  Раковська Ю. Процес інституціоналізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 146-150
1254560
  Баркалова О.М. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
1254561
  Ящук Т.І. Процес історичний / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314-315. – ISBN 966-642-073-2
1254562
  Соколовська Ірина Петрівна Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Соколовська Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1254563
  Соколовська І.П. Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Соколовська І.П.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л.165-181
1254564
  Буткевич О.В. Процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – 2-ге вид., стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2609-51-6
1254565
  Гавран В.Я. Процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах: іноземний досвід та українські реалії / В.Я. Гавран, М.І. Гавран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 92-97. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1254566
  Куц Л.Л. Процес краудфандингу як інновації у сфері фінансування проектів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 140-146. – ISSN 2308-1988
1254567
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Ф.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.217-224. – Бібліогр.: л.191-216
1254568
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Федір Іванович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1254569
  Паньків З.П. Процес лесиважу у профільно-диференційованих грунтах Пригорганського Передкарпаття / З.П. Паньків, С.З. Малик // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0587-2596
1254570
  Сікора В.Д. Процес М&А за умов нестабільної валютно-фінансової системи і сповільнення економічного зростання у світі (загальна інтерпретація) / В.Д. Сікора, Нгуєн Ван Пхунг // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз М&А містить оцінку динаміки та перспективу цього прогресу у 1997-1999 рр. у США і у Європі. Розвиток М&А розглянутий у взаємодії з міжнародною кризою 1997-1998 рр. і зниженням темпів світового економічного розвитку. Досліджено фінансові ...
1254571
  Степанюк А.Р. Процес магнітного фільтрування часток в зернистому марі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Степанюк А.Р.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1254572
  Дорошкевич К.О. Процес менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська, В.В. Івасюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 377-382
1254573
   Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колект. монографія / [С.В. Березовська та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – Одеса : Гельветика, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-313-4
1254574
  Морозова О.І. Процес навчання / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 29 : фото
1254575
  Олійник О.М. Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1254576
  Кузнєцова Н.В. Процес накопичення іноземного капіталу в країнах Східної Європи : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 46-48.
1254577
  Мусієнко О.В. Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано історичні аспекти встановлення діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середини XIX століття.
1254578
  Жилінська О. Процес науково-технічної діяльності: сутнісні риси та їх економічний прояв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-16. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні риси науково-технічної діяльності у контексті єдності її складових: досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів та надання науково-технічних послуг, а також розглянуто особливості їх економічного прояву в умовах інформаційного ...
1254579
  Малигіна В.Д. Процес наукового дослідження: методологічний аспект / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
1254580
  Татенко В.О. Процес націєтворення в суб"єктно-вчинковому вимірі: спроба концептуалізації // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 193-216. – ISSN 2522-4093
1254581
  Кдирова І.О. Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-106
1254582
  Гейко Т.М. Процес номінації у сучасній французькій мові та використання зареєстрованих назв торгових марок / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 123-131. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Розглянуто проблеми категоризації та визначення лінгво-комунікативного статусу лексичних одиниць на позначення торгових марок. Акцентується увага на диференціації термінів "назва марки" (НМ) і "назва продукту" (НП). Рассматриваются проблемы ...
1254583
  Петришина М.О. Процес нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми оптимізації // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-301-169-1
1254584
  Мельник О.Г. Процес оптимізації управлінських рішень / О.Г. Мельник, А.М. Ульянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.197-204. – ISSN 0321-0499
1254585
  Пірон І.С. Процес організації зайнятості населення за законодавством радянської України 1917-1919 років // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 81-86
1254586
  Лазоренко В.В. Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 19-23. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1254587
  Татар М.С. Процес оцінювання рівня фінансової безпеки банку / М.С. Татар, А.О. Рикова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 76-85. – ISSN 2221-8440
1254588
  Книш М.В. Процес підготовки до впровадження міської реформи 1870 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 122-124
1254589
  Гриньова В.М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-376-4
1254590
  Литвин В.В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження / В.В. Литвин, О.І. Цмоць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 222-229 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1254591
  Рушкевич Є.А. Процес пізнання як робота мозку / Є.А. Рушкевич. – Київ, 1959. – 24 с.
1254592
  Войцехівська О. Процес пішов. У добру путь! // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 26-27


  Студенти-другокурсники Інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Шевченка на місяць замінили колектив редакції газети "Колос" з Погребища на Вінниччині. Майбутні журналісти при ненав"язливій але відчутній підтримці головного ...
1254593
  Семків Віталій Процес пішов... : [інтерв"ю з керівником Головного упарвління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв"язків та інвестицій В. Семківим] / Семків Віталій, Багірова Алла; розмову вела А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54. – ISSN 0130-5212
1254594
  Пшик-Ковальська Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 468-472. – ISSN 0321-0499


  Сформульовано перспективи подальших досліджень теоретико-методологічних засад планування зовнішньоекономічної діяльності.
1254595
  Костенко С.О. Процес планування маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 76-84
1254596
  Панасенко Л.М. Процес планування підприємства та його удосконалення в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 145-149. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1254597
  Зайцев С. Процес побудови моделі організації роботи керівника в органах державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 120-124
1254598
  Зенич І. Процес поділу округів на виборчі дільниці та формування виборчих комісій під час підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-783-0
1254599
  Острога Р.О. Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Острога Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254600
  Бондарева К.В. Процес правової інституціоналізації політичного режиму як процедура визначення його генезису та сутнісних характеристик // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 143-154. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1254601
  Примаченко Л.В. Процес прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН під впливом внутрішніх факторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 165-168
1254602
  Храбан А.М. Процес прийняття рішень споживачем під час здійснення покупки через Інтернет і застосування цінової дискримінації в електронній комерції // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 76-84.
1254603
  Чораян О.Г. Процес принятия решения / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1988. – 126с.
1254604
  Большакова М. Процес професійної підготовки перекладача як педагогічна система // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7009-13-8


  Розглянуто процес професійної підготовки перекладачів зі знанням декількох іноземних мов як педагогічна система. Розроблено модель особистості конкурентноспроможного фахівця, виділені її основні компоненти. На основі моделі складено "дерево цілей" ...
1254605
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1254606
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1254607
  Бала Р.Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 194-201. – ISSN 1562-0905
1254608
  Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гулієнко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1254609
  Коцан Н. Процес регіоналізації в Великій Британії / Н. Коцан, Т. Гурський // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 132-137. – ISSN 2522-1663
1254610
  Капітан Л. Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 139-145. – ISSN 2222-5250
1254611
  Шпак С.О. Процес реструктуризації підприємства та інноваційний процес як об"єкти управління: ознаки схожості та відмінності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 175-181. – ISSN 2222-4459
1254612
  Бриль Ю. Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 151-159. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто окремі аспекти реформування документознавчої освіти України в умовах трансформації суспільства та євроінтеграції.
1254613
  Папенко Н.С. Процес реформування радянських спецслужб в 20-30-ті роки ХХ ст. / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається процес створення та діяльність радянських спецслужб протягом 20-30-х рр. ХХ ст. З самого початку існування української радянської держави її характерними рисами було силове придушення більшовиками будь-яких спроб супротиву їм не ...
1254614
  Шаповалова Л.А. Процес розвитку науки і техніки як об"єкт державного регулювання // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 19-27. – ISBN 966-7317-92-7
1254615
  Краснова І.В. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах / І.В. Краснова, І.Ю. Громницька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 343-350. – ISSN 2222-4459
1254616
  Харіков Анатолій Мусійович Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амонізованого суперфосфату неперервним способом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Харіков А.М.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254617
  Галкін О.А. Процес розпізнавання на основі ядерних оцінок щільності з використанням множини оптимальних мір згладжування // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 15. – С. 22-33. – ISSN 2074-5893
1254618
  Коблянська О.І. Процес розподілу загальновиробничих витрат і його вплив на податковий облік // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 65-69
1254619
  Головій В.М. Процес розподілу суспільного багатства: ідея асоціації в ретроспективі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 28-32. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1254620
  Матвєєва Л.Є. Процес розробки програмного забезпечення : від теорії до практики / Л.Є. Матвєєва, В.А. Волков. – Київ : Інформаційні програмні системи, 2008. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-1608-00-8
1254621
  Щербак Н. Процес русифікації Правобережної України у другій чверті XIX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 124-128. – ISBN 978-966-308-217-2


  У 1834 р. в Києві відкрився університет Св. Володимира, який повинен був боротися з польським впливом і сприяти русифікації спольщеної Правобережної України.
1254622
  Грищенко С. Процес самовдосконалення майбутніх педагогів в системі безперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 56-58
1254623
  Щербатюк Б.А. Процес самовизначення як етап соціалізації індивіда // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 234-241. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1254624
  Олійник С.Л. Процес самоорганізації населення як елемент системи міднародних організацій (на прикладі діяльності Міжнародного Фонду "Відродження") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 194-197
1254625
  Кендус О. Процес саморефлексії особистості через основні понятійні форми ідеалу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 2307-0463
1254626
  Гнєушева І.О. Процес санації підприємства в Україні / І.О. Гнєушева, К.І. Романова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 17-20
1254627
  Костюк М.М. Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 240-246. – (Бібліотека Інституту філології)


  Розвідку присвячено аналізу графічних особливостей поетики французького символізму кінця ХІХ ст. Приділяється особлива увага процесу семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів. Данное исследование посвящено анализу графических ...
1254628
  Горбаченко Т.Г. Процес систематизації норм канонічного права Православної Церкви / Т.Г. Горбаченко, Шамсутдінова-Лебедюк // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1254629
  Помиткін Е. Процес соціалізації в контексті духовного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Раскрывается сущность социализации в соотношении с процессом духовного развития личности. Анализируются смислообразующие категории духовности, мотивы и психологические механизмы как составляющие психологической модели процесса духовного развития ...
1254630
  Іванушко Г.С. Процес соціалістичного виробництва / Г.С. Іванушко. – Чернівці, 1969. – 32с.
1254631
  Кравець Д. Процес Спілки Визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 466-480. – ISSN 2078-6077
1254632
  Микитюк Г.Ю. Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 54-63. – ISBN 978-966-8063-99-50
1254633
  Верещагіна Т.О. Процес сприймання іноземної мови крізь призму національної культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1254634
  Наваренко І.А. Процес становлення казки як жанру літератури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 207-212. – ISBN 978-966-171-013-8
1254635
  Драус Я. Процес становлення та розвиток польсько-українських відносин у 1991-2009 роках: політичний дискурс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 38-44. – ISSN 1728-6220
1254636
  Гошовська В.А. Процес становлення української соціал-демократії (остання третина XIX cт.) : Автореф... докт.політ.наук: 23.00.02 / Гошовська В. А.; Ун-т Внутр. справ МВС України. – Х., 1997. – 34л.
1254637
  Камбалова Яніна Процес створення і використання сучасних навчально-методичних комплектів з історії: проблеми та перспективи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1254638
  Карпушина М.Г. Процес створення проблемних навчально-мовленевих ситуацій. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 121-131. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1254639
  Тютьков І.В. Процес створення та вдосконалення Воєнної організації держави: історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 86-95. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1254640
  Шаров О. Процес створення фіскального союзу країн ЄС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 74-99. – ISSN 1811-9824
1254641
  Залуцька Х.Я. Процес стратегічного управління підприємством з урахуванням особливостей його взаємодії зі стейкхолдерами / Х.Я. Залуцька, І.А. Гнат, Д.В. Стефанцов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 209-215. – ISSN 2222-4459
1254642
  Томарева В.В. Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні: напрями його удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-21
1254643
  Гробовенко Я.В. Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гробовенко Ярослав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1254644
  Ємельянова Т.В. Процес творчості як засіб соціально-психологічної адаптації (на матеріалі аналізу інтегрованого студентського середовища) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.19-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1254645
  Тарнопольський Д.М. Процес трудового навчання у восьмирічній школі / Д.М. Тарнопольський. – К., 1968. – 150с.
1254646
  Горбань О.М. Процес удосконалення фінансового законодавства / О.М. Горбань, МиросенкоД.А // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1254647
  Дацій О.І. Процес удосконалення фінансового законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1254648
  Якубова Л.Д. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіналізації на Донбасі (XVIII - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 173-188. – ISSN 0130-5247
1254649
  Голубєва К.М. Процес уніфікації даних // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 13-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В статтi запропоновано кiлька методiв унiфiкацiї даних, проведено їх порiвняння мiж собою, а також об рунтовано необхiднiсть проведення унiфiкацiї до застосування комп"ютерного цитогенетичного методу дiагностики раку молочної залози.
1254650
  Христенко О.В. Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 83-89. – ISSN 2218-1199
1254651
  Холодна Ю.Є. Процес управління портфелем цінних паперів / Ю.Є. Холодна, І.В. Нагай // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 21-26
1254652
  Фурман І.В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 31-36. – ISSN 2415-8089
1254653
  Усатенко О. Процес утвердження незалежності Республіки Македонія та політики сусідніх держав (1991- сер. 1990-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 144-146
1254654
  Цехмістро Н.Я. Процес утворення централізованих держав у Московії та країнах Західної Європи : порівняльно-історичний аналіз // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 127-140
1254655
  Шаров О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 417-432. – ISSN 1684-906Х
1254656
  Школова О.В. Процес фінансової санації в умовах антикризового управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1254657
  Залєток Н. Процес формування жіночого руху у Великій Британії як засобу боротьби за рівноправ"я в середині XIX - початку XXст. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 89-94
1254658
  Кубай М. Процес формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови за допомогою застосування інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 10 (218), жовтень. – С. 130-136. – ISSN 2308-4634
1254659
  Динич А.Ю. Процес формування інформаційної компетентності для майбутніх фахівців в умовах інклюзивного навчання / А.Ю. Динич, О.В. Шевчук // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 165-173. – ISSN 2617-1112
1254660
  Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1254661
  Вербенець А. Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 54-59. – ISSN 2078-1687
1254662
  Миронюк Н. Процес формування Організації Об"єднаних Націй, як глобальної організації безпеки, в умовах Другої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 56-64. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1254663
  ПавлюкН Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 225-233
1254664
  Сукаленко Т.М. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста / Т.М. Сукаленко, К.В. Чужа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 531-537. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розмежовано поняття "компетентність" і "професійна компетентність", розглянуто основні складові та шляхи формування професійної компетентності майбутнього фінансиста, які допоможуть йому краще засвоїти нову інформацію у виші та задовольнити в ...
1254665
  Самонова Т.Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 58-64. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1254666
  Білоус І.В. Процес формування ринку корпоративних облігацій України, його характерні аспекти та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 13-17
1254667
  Чушенко В. Процес формування соціально-організованого суспільства в україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 48-54. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1254668
  Байда Б. Процес формування сприятливого безпекового середовища для розвитку підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 3-11. – ISSN 2078-5860
1254669
  Даниленко Ю. Процес формування судової системи Української Народної Республіки за часів Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 57-58
1254670
  Романенко Є.О. Процес формування та напрями впровадження маркетингового механізму в систему державного управління / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 102-109. – ISSN 1993-6788
1254671
  Зварич Р.В. Процес формування та реалізації регулятивної функції капіталістичного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 22-27. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1254672
  Державська А. Процес формування товарної стратегії // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 116-120. – ISSN 2310-5534
1254673
  Турецький О.А. Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 22-35. – ISSN 2413-9998
1254674
  Музичко О.Є. Процес формування україноцентричної моделі національної пам"яті у містах Північно-Західного Причорномор"я (друга половина XIX - початок XX ст.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 52-61
1254675
  Мерінг В.О. Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 43-50. – ISSN 2076-1554
1254676
  Еліас Н. Процес цивілізації: Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / З нім. переклав О.Логвиненко; Норберт Еліас. – Київ : Альтернативи. – ISBN 966-7217-87-6
Т.1-2 : "La civilisation... n"est pas encore terminee" (Holbach, "Systeme Sociale", 1774). – 2003. – 672с.


  Еліас пропонує оригінальну концепцію людської цивілізації поєднуючі у стрункій теорії соціальних змін багаті відомості, одержані істориками антропологами, психологами та соціологами
1254677
  Савчук О. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід / О. Савчук, О. Каленюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 251-256. – ISSN 2663-5313
1254678
   Процесc Веры Засулич : (Суд и после суда). – Санкт-Петербург : Современник, 1906. – 125, [2] с.
1254679
  Дубінська К.О. Процеси "перевиховання" науково-історичного середовища УСРР у 1920-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 72-81. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадуються: А. Кримський, С. Єфремов, М. Грушевський (С.74, 75)
1254680
  Єгоров І. Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні / І. Єгоров, Н. Лінчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто процеси перетворень в українській економіці у роки незалежності в контексті шумпетеріансько концепції трансформації. Показано, що початкові параметри цих процесів були оцінені невірно, дії з управління змінами мали незавершений та ...
1254681
  Січкаренко Галина Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 89-98. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основе архивных источников раскрываются процессы реформирования высшего образования Украины в первой половине 1990-х гг. на фоне нарастания кризисных явлений в её системе. Рассматривается деятельность государственных органов управления ...
1254682
  Михайлуца М. Процеси більшовицької етатизації Православної церкви на Миколаївщині у завершальний період німецько-радянської війни (1944-1945 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 76-88. – ISSN 2222-5250
1254683
  Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 5-26. – ISSN 1811-9824
1254684
  Габрель М.М. Процеси в урбаністиці. Методи дослідження й проектування // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 70-77. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1254685
  Климентова О. Процеси вербальної об"єктивації концепту "сугестія" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 259-265. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається проблема формування семантичного наповнення концепту "сугестія" в діахронічному та синхронічному аспектах, аналізуються особливості його термінологічного використання в межах лінгвістичного дослідження релігійного дискурсу. В ...
1254686
  Рослий І.М. Процеси вивітрювання і водна ерозія на Донбасі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 124-127. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1254687
  Венгренівська М.А. Процеси виокремлення, специфікації комунікації за загальної тенденції глобалізації та питання перекладності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 22-27. – ISBN 966-581-476-1
1254688
  Колодницька Р.В. Процеси випаровування та згоряння дизельного біопалива у двигунах внутрішнього згоряння : монографія / Р.В. Колодницька ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-683-499-0
1254689
  Гончар О. Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1254690
  Марційчук Ю.І. Процеси візуалізації в культурі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Марційчук Юлія Іванівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254691
  Колодійчук А.В. Процеси впровадження цифрових технологій і літосфера: взаємовплив і загрози взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 110-115
1254692
  Павліченко В.М. Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу на прикладі Туреччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-162. – ISSN 2219-5521
1254693
  Омельчук О. Процеси глибинної дегазації землі як причина утворення донних карбонатних споруд у шельфових зонах океану / О. Омельчук, О. Сокур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 102-109. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1254694
  Сьомін С. Процеси глобалізації в контексті адміністративної реформи в Україні / С. Сьомін, М. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 61-67
1254695
  Ситник М.Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1254696
  Ставицький А. Процеси глобалізації вимагають нової освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  В Інституті філології відбулося відеознімання шевченкознавчої лекції в рамках проекту телерадіоканалу "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка "Невідомий Шевченко". Про ключі до ліричних і малярських творів Кобзаря говорив поет, літературознавець, ...
1254697
  Норкіна О.Ф. Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті розглядається вплив процесів глобалізації на процеси формування та реального утвердження світової системи університетської освіти.
1254698
  Демидюк О.О. Процеси глобалізації на сучасному ринку рекламних послуг // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 32-34. – ISBN 978-617-7069-02-6
1254699
  Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні глобалізаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку рекламних послуг, визначено їх вплив та особливості прояву на рекламному ринку України. В статье рассмотрены современные процессы глобализации, которые происходят ...
1254700
  Каплунова Я.О. Процеси глобалізації у світовому туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 189-190. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1254701
  Канівець В.І. Процеси грунтотворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів = Процессы почвообразования в буроземно-лесной зоне и классификация буроземов = Processes of soil development in brownsoil-forest zone and classification of brownsoil : [монографічна зб. наук. пр.] / В.І. Канівець ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-34-9
1254702
  Буланова Н.М. Процеси декомунізації топоніміки Кам"янського - Дніпродзержинська: причини та наслідки // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-114. – ISSN 2409-4137
1254703
  Лукін В.В. Процеси демократиозації в політичному житті країн Західної Африки : Дис... Канд. іст.наук.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; Ін-т світово-економіки і міжнародних відносин. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1254704
  Лукін В.В. Процеси демократізації в політичному житті країн західної Африки. Витоки, Еволюція, Перспективи. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1995. – 23л.
1254705
  Солоненко І.І. Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльнирй аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-100
1254706
  Козловець М.А. Процеси державотворення versus ментальність українців // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 273-278. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Роки незалежності принесли українському суспільству багато позитивних змін. Утім, не відбулося головного: утвердження новітньої державності, яка б відповідала вимогам часу. Побудову національної держави, як це мало місце в Європі в епоху модерну, ми ...
1254707
  Кочилкова Н.С. Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 47-51. – ISSN 2072-1692
1254708
  Тарасова В.В. Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 156-161. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто особливості та причини процесів детермінологізації та транстермінологізація англійської фахової мови авіації, способи потрапляння термінів досліджуваної підмови в загальну мову, описано процес виникнення протилежного до ...
1254709
  Бортнікова А.В. Процеси децентралізації влади в Луцьку після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 84-94. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1254710
  Чайковський О.В. Процеси диференціації та інтеграції в сучасній аналітичній хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1254711
  Дергачова В. Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях / В. Дергачова, О. Згуровський // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 132-148. – ISSN 1684-906Х
1254712
   Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / [О.І. Шнирков та ін. ; за ред. О.І. Шниркова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-001-7
1254713
  Баран В.Д. Процеси етнокультурного розвитку на території України у I тис. н.е. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 127-148
1254714
   Процеси європеїзації України в окремих галузях = Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – 228, [2] с. : табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-98-0
1254715
  Коваленко Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1254716
  Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства / С.В. Устенко, Н.О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 169-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1254717
  Чорненька Н.М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Чорненька Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 155 арк. – Додатки: арк. 154-155. – Бібліогр.: арк. 131-153
1254718
  Чорненька Н.М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Чорненька Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1254719
  Туркевич О. Процеси засвоєння і вивчення другої та іноземної мови: унормування і гармонізація основних термінів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 307-302. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1254720
  Ємченко А.І. Процеси збудження в серці / А.І. Ємченко; Лабораторія фізіології тварин КДУ. – Київ, 1937. – С.299-344. – Окр.відбиток: КДУ Т.3, в.4, 1937. Наукові записки
1254721
  Свида Ю.Ю. Процеси збудження та іонізації молекул аденіну та гуаніну електронним ударом : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 / Свида Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1254722
  кріпаков Процеси злиття та поглинання у банківському секторі України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 440-441. – ISBN 978-966-188-219-4
1254723
  Процун Н.М. Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 248-255


  В статті досліджено погляди науковців стосовно розвитку процесів злиття та поглинання на протязі XX - XXI ст., визначено позитивні та негативні сторони впливу М&А на головні та приєднані компанії, зазначені основні фактори, що впливають на формування ...
1254724
  Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини, наслідки процесів злиття та поглинання, їх особливості в Україні. Are analyzed reasons, issues of processes merger and acquisition and its features in Ukraine.
1254725
  Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 188-195. – ISSN 1992-5514
1254726
  Малащук К.О. Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмів кінець XVIII - 60-х років XIX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 110-118.


  В статті висвітлюється питання зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмов у художніх текстах кінця XVIII-60-х років XIX ст. The article deals with processes of displacement of functional stylistic parameters of Old slavonisms ...
1254727
  Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1254728
  Бублясь В. Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій / В. Бублясь, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові дані про підвищену активність більшості процесів, які відбуваються в мікрогеодинамічних зонах, порівняно з фоновими ділянками. У першу чергу це стосується геомагнітного поля, електромагнітних і електричних полів, питомої активності ...
1254729
  Бурбело В. Процеси ідентифікації у французькій художній словесності XVII-XVIIIст. // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 150-155. – ISBN 966-594-325-1
1254730
   Процеси інкапсуляції та виділення аналогу вітаміну Е з міцелярних наноносіїв на основі блок-кополімерів / А.С. Колосовська, В С. Парцевська, Т.Б. Желтоножська, Д.О. Климчук, А.Ю. Чуніхін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 180
1254731
  Вільховий Ю. Процеси інституалізації в українському протестантизмі наприкінці XX - початку XXI ст. / Ю. Вільховий, П. Міхневич // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 629-638
1254732
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 192-197. – Бібліогр.: л. 171-191
1254733
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : автореф. дис.... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1254734
  Фищук І.М. Процеси інтернаціоналізації операцій ІРО в умовах трансформаційної економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 28-31
1254735
  Боголіб Т.М. Процеси капіталізації розвитку вишої освіти та університетської науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 84-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1254736
  Піскозуб З. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 124-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1254737
  Мельник А.В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом (Експеримент, моделювання) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мельник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1254738
  Нагорна Т.В. Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах толуол/N-метил-2-піролідон : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорна Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 151 арк. – Додатки: арк. 147-151. – Бібліогр.: арк. 137-146
1254739
  Нагорна Т.В. Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах толуол/N-метил-2-піролідон : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорна Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254740
  Петрова Ю.І. Процеси койнеїзації в сучасній арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 344-352. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена процесу формування сучасних арабських усних регіональних койне як наддіалектних форм (на прикладі Каїра та Аммана). Окреслено загальні тенденції розвитку та типологічні риси арабських койне. Статья посвящена процессу формирования ...
1254741
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 38 с.
1254742
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Дис... доктор хім.наук: 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 370л. – Бібліогр.:л.329-350
1254743
  Сторонянська Ірина Зеновіївна Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі ...
1254744
  Старонянська І.З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – ISSN 1562-0905
1254745
  Міхель Р. Процеси конвергенції між країнами - членами ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1254746
  Квіренко Л.О. Процеси конвергенції та дивергенції в берлінському міському діалекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 248-253. – (Бібліотека Інституту філології)
1254747
  Калда Галина Станіславівна Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Калда Галина Станіславівна; Мін-во освіти та науки України. Техн. ун-тет поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький, 2000. – 36л.
1254748
  Фраєр О.В. Процеси корпоратизації сільського господарства - виклики для України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 83-87
1254749
  Карпенко В. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 19-28. – ISSN 2410-0919
1254750
  Жалоба І.В. Процеси культурної глобалізації та світові медіа / І.В. Жалоба, А.І. Вендель // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 70-81. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1254751
  Шехунова С.Б. Процеси літогенезу соленосних формацій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 97-111 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0367-4290
1254752
  Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці : посібник / М.В. Карташов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 56 с. – Бібліогр.: с. 4
1254753
  Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект : монографія / О.О. Денисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 192, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 156-169. – ISBN 978-966-02-6412-0
1254754
  Стебленко Л.П. Процеси міграції комплексу "дислокація-домішка" в кристалах кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 412-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі введено до розгляду поняття бар"єру міграції, який обумовлений енергією зв"язку в комплексі "дислокація-домішка" (Д-Д) та коефіцієнтом дифузії дефектів у даному комплексі. Встановлено залежність параметрів міграції комплексу Д-Д від ...
1254755
  Пословська А. Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 142-147. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1254756
  Сєрик М.М. Процеси молекулярної організації в напівпровідникових плівках на основі монометинових, мероцианінових та скварилієвих барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сєрик Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1254757
  Ковальчук Є.П. Процеси на заряджених міжфазних межах : навч. пос. / Є.П. Ковальчук. – Київ : НМК ВО, 1991. – 143 с.
1254758
   Процеси набухання і розчинення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту з різною густиною щеплень / Т.Б. Желтоножська, О.В. Демченко, Л.Р. Куницька, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 52-59. – ISSN 0041-6045
1254759
  Картунов О.В. Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 252-257. – ISSN 2076-1554
1254760
  Наєнко Г.М. Процеси нормування староукраїнської наукової термінології першої половини XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються найважливіші процеси у терміносистемах часу їх становлення.
1254761
  Гедін М.С. Процеси одержавлення території Русі середини IX ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 6-9. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізуються погляди видатного українського історика М. Максимовича на роль князів Аскольда і Діра у формуванні і становленні державності на Русі в середині IX ст.
1254762
   Процеси окиснення та фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки щурів а хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, О.О. Кисіль, О.А. Лапоша, А.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження хронічної окремої та сумісної дії іонізуючої радіації (потужність дози 0,72 сГр/хв, до досягнення сумарної дози 0,3; 0,6 та 1,0 Гр) і кадмію (0,01 мг/л з питною водою, протягом 42, 84 та 145 діб) на інтенсивність дихання та ...
1254763
  Кононенко В.І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
1254764
  Кузнєцов М.А. Процеси пам"яті / М.А. Кузнєцов, О.І. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.131-146. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1254765
   Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 198-238. – ISBN 978-966-613-985-9
1254766
  Манькут С.С. Процеси перенесення в термічній плазмі дугового розряду між мідними електродами / С.С. Манькут, А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 358-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі методу Греда розраховані транспортні властивості термічної плазми як чистих газів (аргон, азот), так і газових сумішей із домішками міді при атмосферному тиску в діапазоні температур 5000 К - 15000К. Одержані результати порівнюються з даними, ...
1254767
  Баштовий Анатолій Іванович Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Баштовий А.І.; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1254768
  Двойнос Ярослав Григорович Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Двойнос Ярослав Григорович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 17л.
1254769
  Рево С.Л. Процеси перколяції в композиційних сумішах порошків фторопласту та термічно розширеного графіту / С.Л. Рево, К.О. Іваненко, Я.О. Подоба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 543-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив рівномірності розподілу наповнювача з термічно розширеного графіту в матриці з фторопласту на електропровідність композиційної суміші. Встановлені залежності процесів перколяції від рівномірності розподілу компонент у композиційних ...
1254770
   Процеси пероксидації ліпідів у ядерній фракції слизової шлунка за умов виразки / К. Лукашова, В. Ковальова, К. Дворщенко, А. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-69. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за дії етанолу та іммобілізаційного стресу у щурів відбувається пригнічення активності каталази в ядерній фракції клітин слизової оболонки шлунка при виразці. Вміст продуктів вільнорадикального пероксидного окиснення ліпідів у ядерній ...
1254771
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Куриленко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
1254772
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Куриленко І. М.; НАН України; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 141 - 164
1254773
  Мусієнко І.І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-153
1254774
  Коцур В.В. Процеси політизації етнічності в Україні в умовах зовнішньої агресії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 92-103. – ISSN 2415-3567


  "У даній статті розкриваються процеси політизації етнічності в Україні в умовах зовнішньої агресії, зокрема, формування і діяльність партій та об"єднань етнічного характеру. Серед них варто виділити Українську Національну консервативну партію, Конгрес ...
1254775
   Процеси пренітизації в базитах Коростенського плутону / О. Зінченко, О. Митрохин, С. Савенок, А. Пічугін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано мінеральний склад продуктів зміни плагіоклазів у базитах Коростенського плутону за даними їхньо-го рентгенометричного та рентген-флуоресцентного дослідження. The mineral composition of plagioclase alteration products in Korosten ...
1254776
  Жалдак Г.П. Процеси приватизації та розвиток економіки України / Г.П. Жалдак, М.Р. Красовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 96-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1254777
  Лахно В.А. Процеси прийняття рішень в умовах нечіткої вхідної інформації при визначенні параметрів уразливості інформаційних ресурсів / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 105-111


  У статті розглянута можливість застосування теорії нечітких множин при визначенні керуючих рішень пов"язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована методика оцінуи ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації ...
1254778
  Головко І.К. Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування парадипломатії на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Головко Іван Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 17 с. з обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1254779
   Процеси реконструкції в українській промисловості. – Х., 1930. – 48с.
1254780
   Процеси релаксації та молекулярна рухливість в епоксидному полімері УП-632 / О.М. Сташкевич, А.В. Касперський, М.І. Шут, С.Г. Свечніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Механічними, динамічними та теплофізичними методами проведено дослідження процесів молекулярної рухливості при механічній та структурній релаксації в епоксидному полімері УП-632. Виявлено та проаналізовано чотири групи релаксаційних процесів. ...
1254781
  Слюсаренко О.Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних бар"єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слюсаренко О.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1254782
  Романова Т. Процеси реституції пам"яток культури України у 90-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 219-225. – ISSN 2077-7280
1254783
  Хорт І.В. Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-97. – ISSN 2219-5521
1254784
  Задорожній О.В. Процеси розпаду Радянського Союзу: основні тенденції та значення для України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 143-150
1254785
  Архірейський Д.В. Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 108-118. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1254786
  Маметова Л.Ф. Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1607-4556
1254787
  Сауляк О.М. Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1254788
  Биліна І.С. Процеси росту, морфологія та термоелектричні властивості тонких плівок на основі плюмбум телуриду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Биліна Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв
1254789
  Козуб Г Ю. Процеси руйнування конструкцій із властомерів в тривимірній постановці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Козуб Ю.Г. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 1997. – 16 с.
1254790
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 178 арк. – Додатки: арк. 174-178. – Бібліогр.: арк. 147-173
1254791
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254792
  Гоцуляк В.М. Процеси самоорганізації українського соціуму у кризові періоди його історії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
1254793
  Бойко О. Процеси симуляції та роль симулякрів у сучасному житті // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.85-96. – ISSN 2075-1443
1254794
  Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / Олег Сербін, Світлана Галицька // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 58-74


  У статті розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності ...
1254795
  Бучак Х.В. Процеси Скеллама керованi гамма-субординаторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У статті вивчаються процеси Скеллама iз замiною часу, де роль часу вiдiграє гамма субординатор. Для двох типiв таких процесiв одержано ймовiрнiснi розподiли та моменти першого i другого порядку. Розподiли виражаються в термiнах спецiальних функцiй: ...
1254796
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N- (5-меркапто - 1,3,4 - тіодіазол - 2-іл) - N" - пропілсечовинними групами : Дис. ... канд. хімічних наук : Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / І.М. Бойченко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2008. – 163 л. – Бібліогр.: л.149-163
1254797
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"- пропілсечовинними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1254798
  Григорська О. Процеси соціалізації економіки: форми прояву та критерії оцінювання // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 103-104
1254799
  Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 30-34. – ISSN 2415-8089
1254800
   Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. монографія / [Балакірєва О.М. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7426-6
1254801
  Горностаєв С.І. Процеси становлення громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз досвіду Польщі та України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 190-197
1254802
  Марушкевич І. Процеси становлення літературної норми української мови в перші десятиліття ХХ століття ( на матеріалі друкованих текстів 1900-1917 рр.) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
1254803
  Лапко В.В. Процеси становлення масової музики як результат взаємопроникнення в культурному полі США в першій половині XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 207-212. – ISSN 2312-4679
1254804
  Машкова І. Процеси становлення україномовної освіти та школи в Канаді після другої світової війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1254805
  Баран В. Процеси східнослов"янського культурогенезу в другій половині І тис. н.е. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1254806
   Процеси та апарати хімічної технології : підручник : у 2 ч. / Л.Л. Товажнянський, А.П. Готлінська, В.О. Лещенко, І.О. Нечипоренко, І.С. Чернишов; Л.Л. Товажнянський, А.П. Готлінська, В.О. Лещенко [та ін.] ; за заг. ред. проф. Л.Л. Товажнянського ; пер. з рос. Л.А. Копієвської ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ". – (Наша бібліотека). – ISBN 978-966-384-065-9
Ч. 1. – 2007. – 613, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав
1254807
   Процеси та апарати хімічної технології : підручник : у 2 ч. / Л.Л. Товажнянський, А.П. Готлінська, В.О. Лещенко, І.О. Нечипоренко, І.С. Чернишов; Л.Л. Товажнянський, А.П. Готлінська, В.О. Лещенко [та ін.] ; за заг. ред. проф. Л.Л. Товажнянського ; пер. з рос. Л.А. Копієвської ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ". – (Наша бібліотека). – ISBN 978-966-593-580-3
Ч. 2. – 2007. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав
1254808
  Макки А.Ф. Процеси та обладнання переробки шламу розсолоочистки в виробництві кальцинованої соди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Алла Файяд Макки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1254809
  Мікульонок І.О. Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Мікульонок І.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1254810
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-447-0
Ч. 1. – 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-299
1254811
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-922-448-7
Ч. 2. – 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-415
1254812
  Кравченко І.П. Процеси та системи перетворювання геотермальної енергії вироблених нафтових і газових родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кравченко Ігор Павлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1254813
  Пришляк А. Процеси та складові елементи аналізу великих даних у системах дистанційного навчання / А. Пришляк, Н. Кунанець, В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 23-29. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 11). – ISSN 2524-065X
1254814
  Демірський О.В. Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на робочих поверхнях розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Демірський Олексій Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1254815
  Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) / Дуда О.І.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1254816
  Межуєва І.Ю. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові / І.Ю. Межуєва, О.В. Кечеджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 167-179. – ISSN 2413-5593
1254817
  Гамалія В. Процеси термінотворення і просвітницька діяльність в Україні на зламі ХІХ - ХХ століть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-53


  У статті розглядаються перші роботи українських дослідників у галузі термінотворення. Особлива увага надається ролі товариства "Просвіта" та Науковго товариства ім. Т. Шевченка у розробці й популяризації української наукової термінології та освітній ...
1254818
  Чиркін А.Д. Процеси термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Чиркін Антон Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 384 арк. – Додатки: арк. 365-384. – Бібліогр.: арк. 7-13, 319-364 та в додатках: арк. 380-384
1254819
  Чиркін А.Д. Процеси термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Чиркін Антон Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1254820
  Бадзим Олександр Сергійович Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України / Бадзим Олександр Сергійович, Кривошапка Юлія Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні теоретичні та практичні підходи до процесів транскордонного злиття та поглинання. На основі зарубіжного досвіду проаналізовано доцільність вищезазначених процесів у фінансовому секторі України, а також виявлено позитивні ...
1254821
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їх розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 58-62. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1254822
  Сагач О.В. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 256-261. – Бібліогр.: 6 назв.
1254823
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1254824
  Мельник Т.М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг / Т.М. Мельник, М.М. Думікян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1254825
  Смирнов І.Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 15-21
1254826
  Євтух В.А. Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику структур метал-діелектрик-кремній : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Євтух Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 183 арк. – Додатки: арк. 169-183. – Бібліогр.: арк. 153-168
1254827
  Євтух В.А. Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику структур метал-діелектрик-кремній : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Євтух Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 25 назв
1254828
  Борисенко В. Процеси трансформації в національній кухні українців на зламі ХХ-ХХІ століть // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 72-81. – ISSN 2664-4282
1254829
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.197-222
1254830
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1254831
  Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 50-57
1254832
  Мостяєв О. Процеси трансформації та модернізації соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-56
1254833
  Нажмудінова О.М. Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 88-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження статистичних і метеорологічних характеристик формування туманів на АМСЦ Миколаїв в останнє десятиліття. Встановлений вплив місцевих умов та регіональних змін клімату на повторюваність туманів. In order to improve ...
1254834
  Шейко В.М. Процеси українізації в культурно-мистецькій та освітній галузях (1917-1920 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 40-53. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1254835
   Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів / О.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, А.Р. Ратушний, І.М. Сіваковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
1254836
  Семенов В.Т. Процеси урбанізації в Україні та світі / В.Т. Семенов, К.І. Вяткін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 51. – C. 358-366. – ISSN 2077-3455
1254837
  Шафраньош М.І. Процеси утворення позитивних іонів при взаємодії електронів з молекулами тиміну / М.І. Шафраньош, Д.Б. Кіш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1254838
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 133-139. – Бібліогр.: арк. 6-13, 119-132 та в додатках: 133-139
1254839
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1254840
  Ільченко В.В. Процеси фазоутворення в системі ВаО-SiО2 / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов, В.В. Скурський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов формування барієвосилікатних фаз в системі ВаО-SiО[нижній індекс 2] на їх фізико-хімічні та електричні властивості. Термодинамічна стабільність сформованої фази лінійно залежить від співвідношення вихідних оксидів. При близьких ...
1254841
  Лавриненко О.М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) [у водному середовищі] / О.М. Лавриненко ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ : КІМ, 2019. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-299. – ISBN 978-617-628-078-1
1254842
  Широкий Ю.В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Широкий Ю.В.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіалійний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1254843
  Фурдичко А.О. Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви
1254844
  Січкаренко Г.Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 355-359. – ISSN 2076-1554
1254845
  Молоканова В.М. Процеси формування портфеляціннісно-орієнтованого розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1254846
  Назаров О.М. Процеси формування тонких діелектричних та приповерхневих напівпровідникових шарів у кремнієвих структурах при нерівноважних впливах. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Назаров О.М.; АНУ ін-т фізики напівпроводників. – К, 1993. – 27л.
1254847
  Юзвяк К. Процеси формування хімічного складу вод у зонах аерації та сатурації / К. Юзвяк, СоловейТ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 123-131. – Бібліогр.: 7 назв
1254848
  Явкіна В.Г. Процеси формування якості питної водит в мережі водопостачання м. Чернівці / В.Г. Явкіна, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1254849
  Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1254850
  Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Дисертація.... канд. фізико-математичних наук.Спец. 01.04.10- фізика напівпровідників і діелектриків / Черненко В.В., НАУ, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, КНУТШ. – Київ, 2005. – 170л. + Додатки: л.155-170. – Бібліогр.: л.143-155
1254851
  Селезньова Г.О. Процеси цифровізації економіки та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Ларіна Т.Ф. ; редкол.: Фулі Чен, Абуселидзе Г., Горська Є. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2. – C. 6-12. – ISSN 2524-0455
1254852
  Поліщук В.М. Процеси, машини та обладнання виробництва твердих і рідких біопалив / В.М. Поліщук, В.Д. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП, 2018. – 587, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 555-586. – ISBN 978-617-7630-40-0
1254853
  Дундяк Ірина Миколаївна Процесійні ікони Західної України 17 - 19 ст. ( походження, іконографічні та художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Дундяк Ірина Миколаївна; Дудняк І.М.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1254854
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 287-299. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1254855
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1254856
  Хрутьба В.О. Процесна модель управління програмою впровадження системи екологічного менеджменту / В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 189-199
1254857
  Татар М.С. Процесна соціально-економічна взаємодія суб"єктів господарювання в умовах глобальних викликів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 165-176. – ISSN 2222-4459
1254858
  Портна О.В. Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
1254859
  Кадикова І.М. Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, С.О. Ларіна, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85), січень - березень. – С. 54-62. – ISSN 1814-4225


  "Стаття присвячена оцінці з позицій процесного підходу ефективності стратегії ВНЗ як проектноорієнтованої організації. У роботі наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням ...
1254860
  Полінкевич О. Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 56-62. – ISSN 2411-4014
1254861
  Нетепчук В.В. Процесний менеджмент: побудова ефективних систем управління // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 41-49. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1254862
  Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 64-71
1254863
  Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 116-119. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поглибленню організаційних аспектів впровадження інформаційних систем управління підприємством. Обгрунтовано необхідність застосування процесного підходу до впровадження інформаційних систем управління. The article is devoted to ...
1254864
  Редько В.В. Процесний підхід до опису переходу організації на аутсорсинг у міжнародному стандарті ISO 37500:2014 "Guidance on Outsourcing" // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 66-84. – ISSN 2307-4949


  "У статті досліджено проблему переходу організацій на аутсорсинг. Описано вимоги до змісту стратегії аутсорсингу, модель життєвого циклу аутсорсингу, основні заходи, що мають реалізовуватися в рамках кожного з процесів під час переходу на аутсорсинг, а ...
1254865
  Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 220-226. – ISSN 2309-1533
1254866
  Остапчук О.Е. Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 11-16
1254867
  Петрова М.В. Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості застосування процесного підходу в бібліотекознавчих дослідженнях управлінської проблематики. Використовуючи процесний підхід, визначено сукупність змістовного, організаційного і технологічного процесів як трьох обов"язкових ...
1254868
  Кубіній В.В. Процесний підхід до стратегічного управління / В.В. Кубіній, І.І. Рега // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1254869
  Кльоба Л.Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6814
1254870
  Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
1254871
  Горбик В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-149.
1254872
  Зайцев С. Процесний підхід у моделюванні структури органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43
1254873
  Траченко Л.А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 251-257. – ISSN 2222-0712
1254874
  Тупкало В.М. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 3 (13). – С. 5-9


  Пропонований огляд має на меті розглянути cутьпроцесного підходу за ISO 9001 в Україні, вивчити іноземний досвідвпровадження СМЯ (система менеджменту якості) у сферу освіти, зокрема, на базі СДТУ, а також надати певні пропозиції щодо можливих підходів ...
1254875
  Каражия Е.А. Процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 69-76. – ISSN 2306-6792
1254876
  Петрова Л.Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-9


  В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Визначено, що впровадження процесно-орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію ...
1254877
  Козубцова Л.М. Процесно-ризиковий підхід у плануванні заходів кібербезпеки об"єктів критичної інформаційної інфраструктури // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 59-67. – ISSN 2524-0056
1254878
  Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1254879
  Юриш Сергій Юрійович Процесорні алгоритми і вимірювачі частотно-часових параметрів електричних сигналів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Юриш Сергій Юрійович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
1254880
  Гульчак Ю.П. Процесорні засоби вимірювання та аналізу часових параметрів сигналів : Монографія / Ю.П.Гульчак; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-641-190-3
1254881
   Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
1254882
  Робинсон Т. Процесс – это ещё не результат. Учимся быть информационно грамотными / Тами Робинсон // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена обучению работе в библиотеке (повышению информационной грамотности студентов) как одной их главных составляющих непрерывного образования.
1254883
  Кемоклидзе Г.В. Процесс / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1979. – 240с.
1254884
  Кафка Ф. Процесс : роман ; Замок : роман ; Новеллы и притчи; Из дневников ; пер. с нем. / Франц Кафка. – Москва : Радуга, 1989. – 574 с. – (Мастера современной прозы). – ISBN 5-05-002394-7
1254885
  Кафка Ф. Процесс : Роман / Франц Кафка. – Москва. Харьков : АСТ. Фоліо, 2004. – 316с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006985-5; 966-03-1140-0
1254886
  "Южный рабочий" Процесс "Южного Рабочего" в Революционном Трибунале : (Стенографический отчет) / "Южный рабочий", (Одесса) газ.; РСДРП. – Одесса : Книгоиздат "Южный рабочий" приОдесском комитете Р.С.Д.Р.П. (объедин.), 1918. – 80 с.
1254887
  Левин Процесс (е, 2е) как метод исследования электронной структуры атомов, молекул. и твердого тела : Автореф... калю физ. мат.наук: 01.04.16 / Левин В. Г; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1254888
   Процесс 1-го марта 1881-го года : [Дело об убийстве имп. Александра II]. – Санкт-Петербург : Издание И. Балашова, 1906. – 262 с.
1254889
   Процесс 193-х [ста девяносто трех] : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 18 октября 1877 по 23 января 1878 г.] / с предисл. Вл. Каллаша. – Кишинев : Изд. В.М. Саблина, 1906. – [2], VI, 181 с.
1254890
   Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году / С предисл. и примеч. В.Я. Богучарского. – Ростов на Дону : Электро-печатня А.И. Тер-Абрамиан, 1906. – 122 с. – (Русская историческая библиотека ; № 10)
1254891
   Процесс 50-ти : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 21 февр. по 14 марта 1877 г.] / С предисл. В. Каллаша. – Москва : Издание В.М. Саблина, 1906. – III-VIII, 162 с.
1254892
  Бабкин Д.С. Процесс А.Н. Радищева / Д.С. Бабкин ; АН СССР, Ин-т литературы. – Москва ; Ленинград, 1952. – 360 с. : ил. – (Пушкинский дом)
1254893
  Масько В.А. Процесс абстрагирования и образования категорий физики. / В.А. Масько. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1254894
  Руадзе В.П. Процесс Адм. [Н.И.] Небогатова / В.П. Руадзе. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Народнаяч польза", 1907. – 274 с., 1 л. карт. фронт. (портр.), ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1254895
  Боровлев Александр Александрович Процесс адъективации в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Боровлев Александр Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1254896
  Боровлев А.А. Процесс адъективации страдательных причастий прошедшего времени в современном русском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Боровлев А.А.; Киевск. гос. универ. – К., 1984. – 202л.
1254897
  Ищенко А.М. Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ищенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
1254898
  Ищенко Александр Михайлович Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа. : Дис... КГУ им. Т.Г.Шевченконаук: 01.04.07 / Ищенко Александр Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1254899
  Каземи Лари Голамали Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 431-436. – ISSN 2077-3455
1254900
  Мосидзе Ю.Л. Процесс ассимиляции (ороднения) слов французского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мосидзе Ю.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1254901
  Будная О.Г. Процесс атеистического воспитания младших школьников в современных условиях : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Будная О.Г. ; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – Москва, 1979. – 20 с.
1254902
  Самойлов Ф.Н. Процесс большевистской фракции IV Государственной думы / Ф.Н. Самойлов ; Истпарт. Отдел ЦК ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП (б. – Москва ; Ленинград : ГОсиздат ; [Тип. Госиздата "Красный Пролетарий", М.]
Ч. IV : Воспоминания. – 1927. – 163 с.
1254903
  Капташов Павел Ильич Процесс внедрения достижений педагогической науки в практику общеобразоватеьлной средней школы. (На материале Ростовской области) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Капташов Павел Ильич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики. АН СССР. – М., 1975. – 27л.
1254904
  Мосашвили Н.Т. Процесс возникновения стилистических антонимов и их семантическа структура. На материале публицистического стиля фран. языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.05 / Мосашвили Н.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1254905
  Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Злотников В.Г.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1966. – 16л.
1254906
  Монич К.И. Процесс воспитания гуманистических убеждений и гуманного поведения у учащихся старших классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Монич К.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 29л.
1254907
  Аргеткина К.М. Процесс воспитания гуманных чувств, убеждений и привычек поведения у учащихся 5-6 классов : Автореф... канд. пед.наук: / Аргеткина К.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Калининград, 1966. – 21л.
1254908
  Гребенюк О.С. Процесс воспитания мотивации изучения предметов естественно-математического цикла у учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенюк О. С.; АПН СССР. – М., 1975. – 34л.
1254909
  Суслов И.Ф. Процесс воспроизводства в колхозах. / И.Ф. Суслов, Н.Н. Хмелевский. – М, 1962. – 104с.
1254910
   Процесс воспроизводства в первичном звене народного хозяйства. – Ленинград, 1979. – 114с.
1254911
  Береснев Б.И. Процесс гидроэкструзии / Б.И. Береснев, Е.В. Трушин ; АН СССР, Уральск. научн. центр, Ин-т физики металлов. – Москва : Наука, 1976. – 200 с.
1254912
  Краковский К.П. Процесс Гиллерсона // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1254913
  Константинов Г.А. Процесс глобализации и развитие доверительного управления ценными активами в странах континентально-европейского и англосаксонского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812-3805
1254914
  Глушкова Лариса Евгеньевна Процесс детерминологизации в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Глушкова Лариса Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1254915
  Федоринов В.А. Процесс ДНПВ: теория, технология, конструкции : Учебное пособие / В.А. Федоринов; МОНУ. Донбасская гос. машиностроительная академия. – Краматорск, 2003. – 316с. – ISBN 5-7763-1090-3
1254916
  Степаненко А. Процесс евразийской интеграции стран СНГ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
1254917
  Черкасов О.А. Процесс естественного мутирования и цитогенетический эффект некоторых аминокислот. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Черкасов О.А.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 23л.
1254918
  Райцес В.И. Процесс Жанны д"Арк. / В.И. Райцес. – М-Л, 1964. – 146с.
1254919
  Гасанов Бахшари Сары оглы Процесс заимствования и особенности освоения заимствованных слов в языке (на материалах тюркских лексических элементов в немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов Бахшари Сары оглы; МВ и ССО АССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 42л.
1254920
  Гудавичюс Э. Процесс закрепощения крестьян Литвы и его отражение в 1 Литовском Статуте (1529 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гудавичюс Э.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20с.
1254921
  Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. / А.М. Новиков. – М., 1986. – 288с.
1254922
  Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения : пер.с чешск. / Й. Лингарт. – Москва : Прогресс, 1970. – 685 с.
1254923
  Ягупов Василий Васильевич Процесс и технология военно-педагогических исследований в республике Польша : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василий Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.149-164
1254924
  Столяров В.И. Процесс изменения и закономерности его познания. : Автореф... канд.филос.наук: / Столяров В.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 16л.
1254925
  Попков Ю.В. Процесс инернационализации у народностей Севера. / Ю.В. Попков. – Новосибирск, 1990. – 200с.
1254926
  Султанов И.Р. Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 159-163. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1254927
   Процесс интенсификации социалистического расширенного воспроизводства. – Чебоксары, 1985. – 104с.
1254928
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1254929
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1254930
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развития мирового социалистического содружества : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02. / Предборский В.В.; КГУ. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.236
1254931
  Попов В.Д. Процесс Каррансы, архиепископа Толедо : (Очерк из истории испанской инквизиции XVI века). – [Киев], 1915. – С. 273-315, 456-490. – Авт. указан в конце статей. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1915, т. 3, кн. 10-11 с. 274-317; кн. 12. с. 456-490
1254932
   Процесс коллективизации
2. – 1931. – 319с.
1254933
   Процесс контреволюционной организации меньшевиков. – М., 1931. – 472с.
1254934
  Мишин С.С. Процесс концентрации капитала в Бразилии. / С.С. Мишин. – М., 1972. – 290с.
1254935
  Лаппо Л.Л. Процесс концентрации производства и его противоречия в условиях современно капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Лаппо Л. Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ. науч. управл. социал. эконом. – М., 1972. – 22л.
1254936
  Стемпурский Ю.Н. Процесс космизации науки и его проявление в биологии и медицине. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стемпурский Ю.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1254937
  Седляк Ю. Процесс ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седляк Ю.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1963. – 16л.
1254938
  Лозинский С.Г. Процесс Людовика / С.Г. Лозинский. – Петроград : Книгоиздат "Новая эпоха" ; Типо-литогр. о-ва "Просвещение", 1917. – 40 с.
1254939
  Беркова К.Н. Процесс Людовика 16 / К.Н. Беркова. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 168 с.
1254940
   Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. – Москва, 1960. – 168с.
1254941
  Малышев В.В. Процесс над мафией : (Мафия в Италии) / В.В. Малышев. – М., 1989. – 254с.
1254942
  Грама Д.К. Процесс над участниками Татарбунарского восстания / Д.К. Грама, Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1988. – 165с.
1254943
  Мансилья К.А. Процесс накопления капитала. (коммент. к 7-му отд. первого тома "Капитала" К.Маркса) / К.А. Мансилья. – М., 1961. – 86с.
1254944
  Бондаренко С.Б. Процесс научного обоснования современной университетской дидактики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 88-94. – ISSN 1026-955X


  На конкретном историческом материале проанализированы особенности процесса рационализации и научного обоснования важнейших идей, форм, принципов и методов университетской дидактики. Based on concrete historical materials, analyzed are peculiarities ...
1254945
  Майданов А.С. Процесс научного творчества : Философско-методологический анализ / А.С. Майданов. – Москва : Наука, 1983. – 560с.
1254946
  Майданов А.С. Процесс научного творчества / А.С. Майданов. – М, 1983. – 207с.
1254947
  Формэн Л. Процесс о государственной измене в Южно-Африканском Союзе / Л. Формэн, С. Сакс. – М., 1959. – 256с.
1254948
  Снегирев Л.Ф. Процесс о злоупотреблениях в Харьковских земельном и торговом банке : Судебноеследствие; Приговор палаты; Кассационные жалобы; Судебные премии / Л.Ф. Снегирев. – Санкт-Петербург : Печ. А.И. Снегиревой, 1903. – [1321] с. разд. паг. – Отд. оттиск из журн.: Судеб. драмы, 1903, кн. 2-6
1254949
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – М.
1. – 1981. – 640с.
1254950
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 1. – 1988. – 526 с.
1254951
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 381 с.
1254952
  Бурмакин В.А. Процесс обобщения условного звукового рефлекса у собаки : Диссертация на степень доктора медицины В.А. Бурмакина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба отд. корпуса жандармов, 1909. – [2], 179 с. : табл. – Без обл. – Библиогр.: "Литературный указатель" (в конце кн.). – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1908-1909 году ; № 31)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, акад. Н.П. Симановский и приват-доцент Б.П. Бабкин
1254953
   Процесс обобществления производства в различных социально-экономических системах. – М., 1974. – 185с.
1254954
   Процесс обобществленя в услових развитого социализма. – Томск, 1982. – 201с.
1254955
  Васильченко В.Н. Процесс образования ДНК некоторых бактериофагов и влияние на него антибиотиков : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Васильченко В.Н. ; Харьк. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 21 с.
1254956
  Агде Г. Процесс образования кускового кокса / Г. Агде, Л. Линкер ; перев. с немец. Борца ; под.ред. В.С. Крыма ; Гос. Всесоюз. об"единение коксохимич. пром. "Союзкокс". – Харків : Техиздат, 1931. – 80 с.
1254957
  Кавалян Максим Аршамович Процесс образования первого единого государства на армянском нагорье и слияния аборигенных племен в IX - VI веках до н.э. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02. / Кавалян Максим Аршамович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 33л.
1254958
  Лигнау Н.Г. Процесс обрастания в море : (продолжение) / Н.Г. Лигнау. – Саратов : б. и.
3. – 1925. – 10 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русский гидробиологический журнал, т. 4, № 1-2, 1925 (с. 1-10)
1254959
  Брунер Д. Процесс обучения = The process of education / Д. Брунер ; Акад. пед. наук РСФСР ; пер. с англ. О.К. Тихомирова ; под ред. А.Р. Лурия. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1962. – 84 с.
1254960
  Оконь В. Процесс обучения / В. Оконь. – Москва, 1962. – 171с.
1254961
  Арискин А.Т. Процесс обучения : из курса лекций по педагогике / А.Т. Арискин ; Ростов.-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1966. – 24 с.
1254962
  Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе / М.А. Данилов. – М, 1960. – 299с.
1254963
  Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – Москва, 1980. – 96с.
1254964
  Жерносеков Н.К. Процесс обучения и развития : (Проблемы дидактики) / Н.К. Жерносеков ; М-во просвещения РСФСР ; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1970. – 202 с.
1254965
  Капырин В.С. Процесс общественного развития и "теория стадий"Уолта Ростоу / В.С. Капырин. – Москва : Мысль, 1967. – 144 с.
1254966
  Ландсман И.М. Процесс окачествления отсубстантивных относительных прилагательных в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ландсман И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 21л.
1254967
  Бородин И.П. Процесс оплодотворения в растительном царстве : с 169 политипажами / [соч.] И.П. Бородина, проф. проф. Имп. Воен.-мед. акад. и С.-Петерб. лесного ин-та. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Изд журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – [4], 226 с. : ил.
1254968
  Ткебучава Ф.Г. Процесс ПN---e+e-N при низких энергиях и метод исследования электромагнитных и слабых формфакторов адронов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткебучава Ф.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1254969
  Попова Т.Г. Процесс перевода во взаимодействии культур // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – 197-204. – Библиогр.: С. 204; 6 назв. – ISSN 1606-951Х
1254970
  Присяжнюк О.Я. Процесс пиджинизации современного английского языка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 2219-4290
1254971
  Юрин Д.В. Процесс планирования народного хозяйства / Д.В. Юрин. – М, 1976. – 240с.
1254972
  Смирнов М.Т. Процесс познания в обучении / М.Т. Смирнов. – М., 1956. – 43с.
1254973
  Бадудин В.Т. Процесс понимания переносного значения басен школьниками (2-5 классы) : Автореф... канд.пед.наук: / Бадудин В.Т.; Моск. гос. пед ин-т им В.П.Потемкина. – М, 1953. – 16л.
1254974
  Котюков М. Процесс пошел. Глава ФАНО предпочитает прозрачность в деловых отношениях / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 6-7


  Когда объявили, что институты РАН, РАМН и РАСХН отдали под управление 36-летнего замминистра, не имеющего даже степени кандидата, научное сообщество возмутилось. Но через несколько недель заговорили, что, может, Михаил Котюков и не худший вариант, что ...
1254975
   Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. – М., 1971. – 127с.
1254976
   Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде. – Л., 1925. – 232с.
1254977
  Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы / С.М. Годник. – Воронеж, 1981. – 208с.
1254978
  Бичахчян С.А. Процесс преодоления внутрисоциальных различий рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бичахчян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31л.
1254979
  Лавриков Ю.А. и др. Процесс принятия оперативного решения в условиях автоматизированных систем управления / Ю.А. и др. Лавриков. – Л., 1986. – 72с.
1254980
  Кравченко Т.К. Процесс принятия плановых решений / Т.К. Кравченко. – М., 1974. – 183с.
1254981
  Катрич Сергей Владимирович Процесс принятия решений в управлении в условиях его автоматизации. (Орг.-правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Катрич Сергей Владимирович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1254982
  Цвятков Н. Процесс принятия решений в условиях современных политических процессов: концептуальные подходы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 1 (68). – С. 15-21. – ISSN 1812-2566
1254983
  Катрич С.В. Процесс принятия решений и АСУ. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 188с.
1254984
  Слюсаренко С.Н. Процесс проектирования промышленных изделий / С.Н. Слюсаренко, Р. Фрик. – Харьков, 1985. – 110с.
1254985
  Том П. Процесс производства вольфрамового порошка. / П. Том. – М., 1962. – 10с.
1254986
   Процесс производства капитала / Кокарев, А, , Ю.А. Комарницкий; Кокарев Н. А. – М., 1964. – 64с.
1254987
  Гандирук Сергей Никитович Процесс развития непосредственно-общественного характера производства : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Гандирук Сергей Никитович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
1254988
  Гебали В. Процесс реформирования ОБСЕ после решений встречи Совета министров в Бухаресте в 2001 г. // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 381-391. – ISBN 5-7712-0333-5
1254989
  Грецкий И.В. Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 93-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1254990
  Рабан З. Процесс сближения наций в ЧССР в период строительства и развития социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рабан З. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1254991
  Клочковская Р.Д. Процесс систематизации знаний и его структура. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Клочковская Р.Д.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1254992
  Нестеренко Г.В. Процесс скарнообразования месторождения Тырны-Ауз : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестеренко Г. В.; АН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М., 1959. – 20л.
1254993
   Процесс социалистического накопления. – М., 1975. – 140с.
1254994
   Процесс социалистического производства. – Одесса, 1971. – 42с.
1254995
  Наконечная Л.А. Процесс социалистического производства / Л.А. Наконечная. – Ростов -на-Дону, 1973. – 39с.
1254996
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод. – М, 1977. – 74с.
1254997
  Балуков И.Т. Процесс социалистического производства : вопр. теории и методологии / И.Т. Балуков. – Киев : Вища школа, 1978. – 174 с. – Список лит.: с. 171-173
1254998
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод; Отв. ред. И.В. Можайскова, С.А. Хавина. – Москва : Наука, 1989. – 343 с.
1254999
   Процесс социалистического производства и экономические законы социализма. – Горький, 1979. – 192с.
1255000
   Процесс социального исследования. – М., 1975. – 576с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,