Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1254001
  Тауш Арно "Разрушительное созидание"? : (рассуждение в духе Шумпетера о некоторых трендах и Лиссабонском процессе в Европе) / пер. В. Красильщикова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 34-41. – ISSN 0131-2227
1254002
  Ключарев Г.А. "Разрыв" образования и рынка труда: мнения экспертов // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 49-56. – ISSN 0132-1625


  Произошедшие в России изменения сформировали новую социально-экономическую ситуацию на рынке труда, к которой продолжают адаптироваться как сфера образования, так и работники, работодатели и государство. Насколько успешным оказалось это взаимное ...
1254003
  Костырев А.Г. "Разумная сила, общественная дипломатия и социальные сети как факторы международной политики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 143-149. – ISSN 0321-2017
1254004
  Півнєв В.О. "Рай" без маски. / В.О. Півнєв. – К., 1971. – 47с.
1254005
  Корсак Костянтин "Рай" як мрія й об"єкт наукового дослідження / Корсак Костянтин, Тарутіна Зінаїда // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 8-11 : Рис.
1254006
  Блейкер П. "Райдуга навколо сонця" : пригодницький роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 36-89
1254007
  Міліневський Г. "Райони надії" у п"ятому океані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор статті Геннадій Міліневський з 2006 року став радником української офіційної делегації в міжнародній комісії,яка регулює проблеми П"ятого океану (Комісії зі збереження антарктичних морських живих ресурсів - АНТКОМ). Всесвітній день океаній був ...
1254008
  Пестеров В. "Районная" и "региональная" матрицы в региональных исторических исследованиях // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 95-104. – ISBN 978-966-02-4741-3
1254009
  Котин И.Ю. "Райские уголки" индо-канадцев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 36-38. – ISSN 0321-5075
1254010
  Ткач М. "Райські птиці" відлітають восени // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 16-17


  Володимир Сапон — український письменник, журналіст, краєзнавець, член Національної спілки письменників України, Заслужений журналіст України.
1254011
  Біленко Василь "Ракета" на Літки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 16-18 : фото
1254012
  Дамдинсурэн Цэдэм "Рамаяна" в Монголии / Дамдинсурэн Цэдэм. – М, 1979. – 216с.
1254013
  Усов П. "Раніше опозиція мала доводити, що Лукашенко нелегітимний. Зараз більшість це розуміє" / розмову вів Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 32 (535), 20 серпня 2020. – С. 34-37
1254014
  Лютий Т.В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42
1254015
  Горболіс Л. "Ранковий прибиральник" Ірен Роздобудько - роман про повернення в Україну // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 52-58. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько "Ранковий прибиральник" досліджено особливості оприявлення Батьківщини у світі почуттів, переживань, у життєпротіканні героя-українця на чужині; виявлено емоційно-змістову ...
1254016
  Алексакіс В. [Раніше : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
1254017
  Яремчук С.І. Р-алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля / С.І. Яремчук, Р.В. Бурда // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 119-133. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В даній роботі розроблено алгоритм розв"язання дискретної мінімаксної задачі розміщення джерел фізичного поля на задані посадкові місця у випадку, коли кількість джерел більше, дорівнює або менше кількості посадкових місць. Було доведено збіжність ...
1254018
  Швецов А С. Разрешите побеспокоить! / А С. Швецов. – М, 1959. – 151с.
1254019
  Кронгауз Максим Разрешите позаимствовать / Кронгауз Максим, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 110-115 : фото
1254020
  Югов Е.П. Разрешите представить / Е.П. Югов. – Харьков, 1959. – 40с.
1254021
  Плохотенко А.К. Разрешитель вопросов по нотариальному, материальному и процессуальному праву : пособие для нотариусов, присяжных и частных поверенных и лиц, подготовляющихся к испытанию на должность нотариуса и частного поверенного / А.К. Плохотенко. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1914. – 901 с.
1254022
  Ченцова В.Г. Разрешительная грамота Иерусалимского патриарха Феофана "по духу своей дщери" Мелании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 59-73
1254023
  Шаститко А. Разрешить картели? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 143-150. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0042-8736
1254024
  Личак О.В. Разробка методів та систем спектрополяризаційного дистанційного зондування. : Автореф... Канд.тех.наук: 05.11.16 / Личак О.В.; Нац.АН Укр. Фіз-мех.ін. – Львів, 1995. – 23л.
1254025
  Дегтярьов Віталій Валентинович Разробка точечних методів і засобів вимірювання діпольніх магнітних моментів джерель зовнішнього магнітного поля : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Дегтярьов Віталій Валентинович; Харк. держ. науково-вироб. об"єдн. – Х., 1998. – 16л.
1254026
  Шматко Тетяна Валентинівна Разробка чисельно-аналітичного методу дослідження форм коливань нелінійних пружних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Шматко Т.В.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1254027
  Мусорин А.А. Разроботка комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 35-38 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1254028
  Щепкина-Куперник Разрозненные страницы / Щепкина-Куперник. – Москва, 1966. – 311с.
1254029
  Зеленая Р.В. Разрозненные страницы / Рина Зеленая. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0382-7
1254030
  Зеленая Р. Разрозненные страницы. / Р. Зеленая. – М, 1981. – 239с.
1254031
  Еремин Е.А. Разрозненные факты или единое целое: экспериментальная оценка концептуальных знаний студентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 10 (239), декабрь. – С. 90-96. – ISSN 0234-0453


  Статья описывает экспериментальный метод оценки знаний студентов, который базируется на предположении о том, что целостность и систематичность знаний является важным критерием их качественного условия. Основная идея измерения заключается в том, чтобы ...
1254032
  Тихонов Николай Разрубили да не все // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 43 (112). – С. 38-39


  Офіційний візит президента Білорусі в Україну.
1254033
  Сацков Н.Я. Разрушающая и созидающая роль идеи : к Третьему Тысячелетию Христовой Эры / Н.Я. Сацков; Ин-т праксеологии. – Киев. – 902с. – Авт.не указ.на тит.л. – Библиогр.:с.857-902. – (Б-ка интеллектуальной элиты). – ISBN 5-7707-7829-6
1254034
   Разрушение. – Москва : Мир
Т.2 : Математические основы теории разрушения. – 1975. – 764с.
1254035
   Разрушение. – М.
3. – 1976. – 797 с.
1254036
   Разрушение. – М.
6. – 1976. – 496 с.
1254037
   Разрушение. – М.
7. – 1976. – 451с.
1254038
   Разрушение. – М.
7. – 1976. – 634 с.
1254039
  Барнетт Р. Разрушение : в 7 тт. / Ральф Барнетт ; пер. с англ. / ред. Р. Либовиц. – Изд. выходит с 1973 г. – Москва
Т. 4 : Исследование разрушения для инженерных расчетов / [Р.Л. Барнетт, В.И. Витцель, У.Х. Дьюкс и др.], перевод В.М. Тарасова, под ред. Р.М. Шнейдеровича, Н.А. Махутова. – 1977. – 400 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1254040
   Разрушение. – М.
4. – 1977. – 400 с.
1254041
   Разрушение. – М.
5. – 1977. – 464 с.
1254042
  Ткачев Д.А. Разрушение абсурда / Д.А. Ткачев. – М., 1991. – 47с.
1254043
  Толстой Л.Н. Разрушение Ада и восстановление его : (без пропусков) / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат. "Друг", 1917. – 22 с.
1254044
  Дриц М.Х. Разрушение алюминиевых сплавов / М.Х. Дриц. – Москва, 1980. – 220 с.
1254045
  Сулакшин С.С. Разрушение горных пород при бурении скважин / С.С. Сулакшин. – Томск, 1979. – 99с.
1254046
  Остроушко И.А. Разрушение горных пород при бурении. К теории забойных процессов / И.А. Остроушко. – М., 1952. – 255с.
1254047
  Розанцев Э.Г. Разрушение и стабилизация органических материалов / Э.Г. Розанцев. – Москва, 1974. – 64с.
1254048
   Разрушение и устойчивость тонких тел с трещинами. – К, 1981. – 184 с.
1254049
   Разрушение композитных материалов. – Рига, 1979. – 252с.
1254050
   Разрушение конструкций из композитных материалов. – Рига, 1986. – 263с.
1254051
  Финкель В.М. и др. Разрушение кристаллов при механическом двойниковании / В.М. и др. Финкель. – Ростов -на-Дону : Ростов.университет, 1990. – 176 с.
1254052
  Богородский В.В. Разрушение льда. Методы, технические средства / В.В. Богородский, В.П. Гаврило, О.А. Недошивин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-232
1254053
  Третьяченко Г.Н. Разрушение материалов при циклических нагревах / Г.Н. Третьяченко, Б.С. Карпинос, В.Г. Барило. – Киев : Наукова думка, 1993. – 288 с.
1254054
  Копьев И.М. Разрушение металлов / И.М. Копьев, А.С. Овчинский. – М., 1977. – 240с.
1254055
  Иванова В.С. Разрушение металлов / В.С. Иванова. – Москва, 1979. – 167 с.
1254056
  Гизатуллина К Н. Разрушение микроорганизмами дезоксирибонуклеиновой кислоты опухоли и нормальной ткани (в связи с вопросом о разнокачественности нуклеиновых кислот). : Автореф... Канд.биол.наук: / Гизатуллина Н.К; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 15л.
1254057
  Малдутис Э.К. Разрушение нелинейных кристаллов под действием лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Малдутис Э.К.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1254058
  Рославец Е.Н. Разрушение образа / Е.Н. Рославец. – Киев, 1984. – 200 с.
1254059
  Черкасова Н.В. Разрушение олова при контактном плавлении его с металлами и сплавами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Черкасова Н.В. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1972. – 16 с.
1254060
  Апштейн Э.Э. Разрушение оплавляющихся стекловидных тел с учетом излучения : Автореф... наук: / Апштейн Э.Э.; МГУ. – М, 1971. – 8л.
1254061
  Овсянников В.М. Разрушение осесимметричных тел вращения из материалов сложного химического состава в потоке диссоциированного и частично ионизованного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Овсянников В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1968. – 8л.
1254062
  Быдин Ю.Ф. Разрушение отрицательных ионов галогенов при столкновениях с атомами инертных газов и молекулами водорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; Ленингр.физ-техн.ин-т Акад.наук СССР. – Л, 1955. – 11л.
1254063
  Девдариани А.З. Разрушение отрицательных ионов при медленных столкновениях с атомами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Девдариани А.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
1254064
  Михайленко М. Разрушение Парижа отложено. Что дальше? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 10 декабря (№ 50). – С. 24


  В глобальном масштабе французская модель общества сегодня неконкурентоспособна.
1254065
  Зуев Ю.С. Разрушение полимеров под действием агрессивные сред / Ю.С. Зуев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 229с.
1254066
  Кауш Г. Разрушение полимеров. / Г. Кауш. – М., 1981. – 440с.
1254067
  Ратнер С.И. Разрушение при повторных нагрузках / С.И. Ратнер. – Москва, 1959. – 352с.
1254068
  Бартов В.Ф. Разрушение природной среды : экол. кризис империализма / В.Ф. Бартов, А.К. Быстрова, А.К. Жирицкий и др. ; под. ред. В.А. Мартынова, Р.А. Новикова. – Москва : Экономика, 1981. – 256 с. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
1254069
  Арушанов С.З. Разрушение прозрачных анизотропных монокристаллов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.04 / Арушанов С.З.;. – М, 1978. – 17л.
1254070
  Салманов В.М. Разрушение прозрачных диэлектриков и полупроводников под действием лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Салманов В.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 16л.
1254071
  Цыркун Н.А. Разрушение разума / Н.А. Цыркун. – М., 1986. – 172с.
1254072
  Ромалис Н.Б. Разрушение структурно-неоднородных тел / Н.Б. Ромалис, В.П. Тамуж. – Рига, 1989. – 224с.
1254073
   Разрушение твердых полимеров. – М, 1971. – 525с.
1254074
   Разрушение твердых тел. – М, 1967. – 500с.
1254075
  Тирский Г.А. Разрушение твердых тел в гиперзвуковом потоке газа : Автореф... докт. физ. мта.наук: / Тирский Г. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 15л.
1254076
  Жуковский В.А. Разрушение Трои: Из "Энеиды" Вергилия / В.А. Жуковский. – Москва, 1992. – 54с.
1254077
  Мирсалимов В.М. Разрушение упругих и упругопластических тел с трущинами / В.М. Мирсалимов. – Баку, 1984. – 123с.
1254078
   Разрушение хозяйственных споров. – Херсон, 1993. – 53с.
1254079
   Разрушение хозяйственных споров. – К, 1996. – 256с.
1254080
  Нестеровская Е.П. Разрушение центров фотохимической окраски в галоидном серебре действием света : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеровская Е. П.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 8 с.
1254081
   Разрушение эластомерных сит грохотов в условиях нелинейного деформирования / С.Н. Гребенюк, А.А. Логинова, Е.С. Решевская, В.И. Дырда, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 106-115 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1254082
  Гордон Г. Разрушенные преграды / Г. Гордон. – Минск, 1927. – 64 с.
1254083
  Даули Н. Разрушенный бастион : роман / Н. Даули; пер. М.Рафикова. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 224 с.
1254084
  Гамильтон Д. Разрушители : романы / Д. Гамильтон. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 413, [3] с. – В содерж. : Несущие грозу ; Разрушители. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-039-0
1254085
  Кандыба Ф. Разрушители атомов / Ф. Кандыба. – Харьков : Український Робітник, 1934. – 32 с.
1254086
  Васютинскй В.А. Разрушители машин в Англии / В.А. Васютинскй. – Москва ; Ленинград, 1929. – 148 с.
1254087
  Либман З.Я. Разрушители прекрасного / З.Я. Либман. – М., 1963. – 40с.
1254088
  Гудков Лев Разрушительная сила единственно верных идей : часть 2. 1911-1961. Эпоха великих социальных и политических экспериментов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 90-96 : фото
1254089
  Ткаченко И.А. Разрушить илион. / И.А. Ткаченко. – М., 1990. – 73-184с.
1254090
  Солоухин В.А. Разрыв-трава / В.А. Солоухин. – М, 1956. – 127с.
1254091
  Журавлев Разрыв-трава / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1968. – 179с.
1254092
  Калашников И.К. Разрыв-трава / И.К. Калашников. – М.
Кн. 1, 2. – 1972. – 112 с.
1254093
  Калашников И.К. Разрыв-трава : Роман / И.К. Калашников. – Москва : Современник, 1973. – 543 с.
1254094
  Калашников И.К. Разрыв-трава. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское, 1970. – 547с.
1254095
  Фролов В.И. Разрыв-трава. / В.И. Фролов. – Ростов н/Д, 1979. – 30с.
1254096
  Рожнова П.К. Разрыв-трава. / П.К. Рожнова. – М, 1984. – 79с.
1254097
  Керимов И. Разрыв : роман / И. Керимов. – 2-е доп. изд. – Махачкала, 1963. – 406 с.
1254098
  Талвир А. Разрыв : повести / Алексей Талвир; перевод. – Москва : Советская Россия, 1969. – 352 с.
1254099
  Лалич М. Разрыв : роман . Рассказы / М. Лалич; перевод с сербохорватского. – Москва : Прогресс, 1980. – 558 с. – (Мастера севременной прозы)
1254100
  Динулеску Д. Разрыв / Д. Динулеску. – Бухарест, 1982. – 47с.
1254101
  Болотин Б. Разрыв в доходах населения: данные мировой статистики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 7. – С. 74-82. – ISSN 0131-2227
1254102
  Жуков Борис Разрыв шаблона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 94-95 : фото
1254103
  Кувыкина Ольга Разрыв шаблона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 96-107 : фото
1254104
  Нагорный Ю.Н. Разрывная тектоника алмазного угленосного района Донбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 135 / Нагорный Ю.Н.; МВ и ССО УССР.Днепропер.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 16л.
1254105
  Летавин А.И. Разрывная тектоника и перспективы нефтегазоносности краевой зоны Северо-Западного Кавказа / А.И. Летавин, В.М. Перерва. – М., 1987. – 87с.
1254106
  Козлов М.Т. Разрывная тектоника северо-восточной части Балтийского щита / М.Т. Козлов. – Ленинград : Наука, 1979. – 140с.
1254107
  Шиллер Н. Разрывность производной от давления по температуре, как существенное условие правила фаз / Н. Шиллер. – Харьков : Паровая типография и литография М. Зильберберг и С-вья, 1904. – 4 с. – Отд. оттиск из: "Известия Харьковского технологического института Императора Александра III". - Один экз. без обл. и тит. л.
1254108
  Чупрынин В.И. Разрывные автоколебания в геофизических системах / В.И. Чупрынин. – М., 1985. – 93с.
1254109
  Чиркова И.А. Разрывные дисперсные динамические системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чиркова И.А.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 14л.
1254110
  Пааташвили В.А. Разрывные задачи линейного сопряжения в некоторых классах аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пааташвили В.А. ; АН ГрузССР, Тбилис матем ин-т им. А.М. Размадзе. – Тбилиси, 1965. – 9 с. – Бібліогр.:с.9
1254111
  Раховский В.И. Разрывные контакты электрических аппаратов / В.И. Раховский, Г.В. Левченко, О.К. Теодорович. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 295 с.
1254112
  Арсланбеков Ш.У. Разрывные нарушения и геологические процессы : (Юго.-Запад. Гиссары) / Арсланбеков Ш.У., Набиев К.А. ; Ин-т гидрогеологии и инж.. геологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 101-103
1254113
  Ерофалов В.А. Разрывные нарушения и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений восточной части вала Карпинского : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ерофалов В.А.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1970. – 30л.
1254114
  Горелик З.А. Разрывные нарушения Припятского грабена и их роль в распространении полезных ископаемых / З.А. Горелик, А.М. Синичка. – Минск, 1986. – 179с.
1254115
   Разрывные нарушения угольных пластов. – Л, 1979. – 190с.
1254116
  Берманд Р.М. Разрывные нарушения центральной части Байкальской рифтовой зоны и некоторые вопросы их формирования. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Берманд Р.М.; МВ ССО РСФСР. – Иркутск, 1973. – 26л.
1254117
  Федотов И.А. Разрывные псевдодифференциальные операторы, зависящие от параметра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Федотов И.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 8л.
1254118
  Каринский С.Ю. Разрывные решения задач статистики сыпучей среды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каринский С.Ю.; АН СССР, Ин-т механ. – М., 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1254119
  Галахов М.А. Разрывные решения некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений и явление внутреннего погранслоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Галахов М.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
1254120
  Рождественский Б.Л. Разрывные решения систем квазилинейных уравнений гиперболического типа : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Рождественский Б. Л.; АН СССР, Ин-т мат. – М., 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1254121
  Перестюк Н.А. Разрывные циклы уравнения второго порядка с мгновенным изменением / Н.А. Перестюк, К.В. Цидыло // Асимптотические методы в нелинейной механике
1254122
  Дегтярев Иван Степанович Разрывные, энергетические и вариационные решения в теории сжимаемых пластических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Дегтярев Иван Степанович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
1254123
  Кутсер М.Э. Разрывы на фронтах упругих волн, возбужденных в мембранах и оболочках набегающей волной давления : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Кутсер М.Э.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук). – Таллин, 1970. – 16л.
1254124
  Орчин М. Разрыхляющие орбитали / М. Орчин, Г. Джаффе. – Москва : Мир, 1969. – 112 с.
1254125
  Ибадов С. Разряд низкого давления в полом катоде как универсальный источник ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Ибадов С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1970. – 21 с.
1254126
  Коновко А.В. Разряд по альпинизму: повесть, рассказы / А.В. Коновко. – К., 1980. – 117с.
1254127
  Москалев Б.И. Разряд с полым катодом / Б.И. Москалев. – Москва : Энергия, 1969. – 184 с.
1254128
  Кашлев Ю.Б. Разрядка в Европе. От Хельсинки к Мадриду / Ю.Б. Кашлев. – Москва : Политиздат, 1980. – 144 с.
1254129
   Разрядка и конфронтация. – Москва, 1987. – 541 с.
1254130
  Игнатенко Г.В. Разрядка и международные договоры / Г.В. Игнатенко. – М., 1978. – 88с.
1254131
  Москвин Л.Б. Разрядка и социальный прогресс / Л.Б. Москвин. – Москва, 1980. – 191 с.
1254132
   Разрядка международной напряженности и идеологическая борьба. – Москва, 1981. – 392 с.
1254133
  Чернецовский Ю.М. Разрядка международной напряженности и современная социал-демократия / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1977. – 36с.
1254134
   Разрядка против антиразрядки. – М, 1982. – 271с.
1254135
  Иголкин М.В. Разрядка: сущность проблемы, перспективы / М.В. Иголкин, Г.Д. Романов. – М., 1980. – 62с.
1254136
   Разрядная книга 1475-1598 гг.. – Москва, 1966. – 515 с.
1254137
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.1, ч.1. – 1977. – 188 с.
1254138
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.1, ч.2. – 1977. – 406 с.
1254139
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.2. – 1977. – 235 с.
1254140
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.2, ч.2. – 1982. – 440 с.
1254141
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.2, ч.3. – 1982. – 440с .
1254142
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.1. – 1984. – 232 с.
1254143
   Разрядная книга 1475-1605 гг.. – Москва
Т.3, ч.3. – 1989. – 227 с.
1254144
   Разрядная книга 1550-1636 гг.. – Москва
1. – 1975. – 232 с.
1254145
   Разрядная книга 1637-38 года. – Москва, 1983. – 186 с.
1254146
  Пухов Г.Е. Разрядно-аналоговые вычислительные системы. / Г.Е. Пухов. – М., 1978. – 255с.
1254147
  Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века : опыт исторического исследования / Н.П. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1888. – XVI, 559, 72, 101, VI с.
1254148
  Рохлин Г.Н. Разрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – 2-е изд. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 719 с.
1254149
  Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти 15 - 1-й полвины 17 вв. как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Буганов В. И.; МВО, Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1955. – 16л.
1254150
   Разрядный приказ. – М, 1950. – 144с.
1254151
  Никитин В.М. Разряды обстоятельств в современном русском языке : пособие по спецкурсу / В.М. Никитин ; [ред. Г.Н. Приступа] ; Рязанский гос. пед. ин-т. – Рязань : Кораблинская типография, 1973. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1254152
  Петрова О.Б. Разряды существительных и концептуальный сдвиг // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 25-36. – (Філологічні науки)
1254153
  Розоу У.К. Разсиренное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в промышленности СССР в пятой пятилетке : Автореф... канд. экон.наук: / Розоу У. К.; МВО СССР, Урал.ГУ, Каф. полит. экон. – Свердловск, 1956. – 16л.
1254154
  Муйжель В.В. Разсказы / В.В. Муйжель. – СПб, 1908. – 326с.
1254155
  Штолль Г.В. Разсказы из истории : Для школы и для дому / [Соч.] Г.В. Штоля ; Пер. с нем. М.Г. – Санкт-Петербург : Изд. М.П. Надеина
Кн. 3. – 1876. – [2], 195 с.
1254156
  Охотский Я.Д. Разсказы о польской старине : Записки XVIII века Яна Дуклана Охотского / Я.Д. Охотский. – С рукописей, после него оставш., перепис. и издан. И. Крашевским. – С.-Петербург : Типография П,П. Меркульева
Т. 1, Т. 2. – 1874. – IV, 336 с., VI, 319 с.
1254157
  Гребенка Е. Разсказы пирятинца, 1837
1254158
  Попов В. Разсуждение о балансе торговом, о внешней торговле и о вексельном курсе. – Санкт-Петербург : Военная Тип. Главного Штаба Его Императорского Величества, 1831. – 88 с.
1254159
  Попов В. Разсуждение о вывозе золота и серебра. – Санкт-Петербург, 1831. – 88 с.
1254160
  Руссо Ж. Ж. Разсуждение о начале и основании неравенства между людьми, сочиненнное Ж. Ж. Руссо.. – Издание второе. – В Москве : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1782. – LVI, 308с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка На титул. арк.- видавн. марка
1254161
  Шафиров П. П. Разсуждения какие законные причины его величество Петр Великий император и самодержец всероссийский к начатию войны против короля Карла 12, шведского 1700 году имел. – В царствующем Санктпитербурхе, 1722. – 380с. – Книга без титул. арк. Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
1254162
  Жомини А.-А. Разсуждения о великих военных действиях или критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона : Сочинение полковника Жомини. Перевел с французского Ф.Х. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Шнора
Ч. 2. – 1809. – 296 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1254163
  Михайлов А. Разсъмване. Новели / А. Михайлов. – София, 1961. – 180 с.
1254164
  Куюмджиев К. Разтворена книга / К. Куюмджиев. – София, 1983. – 260с.
1254165
  Вачева К. Разтроши ключалките ръждясали : Анна Ахматова и Елисавета Багряна / сравнит. анализ : Багряна Елисавета, о ней / К. Вачева. – Плевен : [б. и.], 1993. – 90 с.
1254166
  Кучкин А. Разузнавачът Чирков / А. Кучкин. – Пловдив, 1962. – 187 с.
1254167
  Слобода Р. Разум : роман / Р. Слобода; Перевод со словацкого Н. Шульгиной. – Москва : Радуга, 1990. – 342 с.
1254168
  Гонопольский М. Разум и алкоголизм / М. Гонопольский. – Алма-Ата, 1966. – 128с.
1254169
  Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. Этюды о классич. рационализме и неклассич. науке / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1972. – 288с.
1254170
  Фомин В.Н. Разум и вещи / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1989. – 169с.
1254171
  Вельш В. Разум и кризис. Гуссерль: спасение через углубление разума // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 149-158. – ISBN 966-96471-2-6
1254172
   Разум и культура = Raison et culture. – М, 1983. – 169с.
1254173
  Межуев В.М. Разум и менталитет (к вопросу о соотношении интеллектуального и духовного) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 285-293. – ISSN 1606-951Х
1254174
  Никитин Л.Н. Разум и ноосфера : (интеллектуальные и иррациональные отношения человека к минералам) / Л.Н. Никитин; МОНУ ; Донецкий гос. ун-т экон. и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк, 2002. – 175 с. – ISBN 966-7634-51-5
1254175
  Отеро Л. Разум и сила Чили / Л. Отеро. – М, 1983. – 229с.
1254176
  Сергеев Александр Разум из машины : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 74-82 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1254177
  Гагарин С С. Разум океана / С С. Гагарин, . – Свердловск, 1977. – 303с.
1254178
   Разум побеждает. – М, 1979. – 351с.
1254179
  Бункина М.К. Разум против безумия / М.К. Бункина. – Москва, 1987. – 252с.
1254180
  Касьян В.И. Разум против безумия / В.И. Касьян. – К., 1987. – 156с.
1254181
  Хворостяный И.М. Разум против безумия в ядерный век / И.М. Хворостяный. – Симферополь, 1989. – 141с.
1254182
  Николаева Т.С. Разум против варварства : Антифашистский роман Лиона Фейхтвангера 30 - 40-х годов / Т.С. Николаева. – Саратов : Саратов. Университет, 1972. – 232 с.
1254183
  Владимиров С.В. Разум против догмы / С.В. Владимиров, В.А. Волков. – Москва, 1982. – 165 с.
1254184
  Паюсов К.А. Разум против религии / К.А. Паюсов. – Москва, 1986. – 126с.
1254185
  Раскин А.П. Разум против религии. / А.П. Раскин. – М., 1972. – 31с.
1254186
  Адабашев И.И. Разум против стихии / И.И. Адабашев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 271 с., 2 л. ил. : ил., карты
1254187
   Разум против тьмы и суеверий. – Брянск, 1964. – 16с.
1254188
  Кутырев В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма) / В.А. Кутырев. – Нижний Новгород ; Москва : ЧеРо, 1999. – 230 с. : ил., табл.
1254189
  Успенская Галина Васильевна Разум противостоит стихии : Как человек исследует, прогнозирует стихийн. явления природы и противодействует их разрушит. силе. Рек. библиогр. указ. / [Сост.:Г. В. Успенская]; Под ред. Л. И. Галеркина. – Москва : Книга, 1981. – 48с.
1254190
  Фиш Р. Разум сердца / Р. Фиш. – Москва : Художественная литература, 1977. – 125 с.
1254191
   Разум сердца. – Москва : Политичекая литература, 1989. – 604с. – ISBN 5-250-00354-0
1254192
   Разум сердца. – М, 1990. – 604с.
1254193
  Пугачева Л.Г. Разум тела : шаг в реальность "здесь- и -сейчас".Нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология (Часть первая) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 2. – С.104-123. – ISSN 0235-1188
1254194
  Пугачева Л.Г. Разум тела : шаг в реальность "здесь-и-сейчас". Нейролингвистическое программирование и постнеклассическая эпистемология Часть вторая // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.101-116. – ISSN 0235-1188
1254195
  Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех : О философии поступка. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1990. – 214с.
1254196
  Баратынский Е.А. Разума великолепный пир : о лит. и искусстве / Е.А. Баратынский; Е.А. Боратынский ; [вступит. статья (с. 5-32) и примеч. Е.Н. Лебедева]. – Москва : Современник, 1981. – 224 с. : портр. – (Библиотека "Любителям росссийской словесности")
1254197
  Абдиков Т. Разума пылающая война // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 6. – С. 10-42. – ISSN 0012-6756
1254198
  Журкин В.В. Разумная достаточность и новое политическое мышление / В.В. Журкин. – М., 1989. – 69с.
1254199
   Разумная организация жизни личности. – Киев : Наукова думка, 1989. – 325 с.
1254200
  Целль Э. Разумно ли животное? : (Новый взгляд на душу животного) / Э. Целль [псевд.], д-р ; Пер. с нем. В.С. Соколова. – Москва : Тип. РусскогоТоварищества, 1912. – 192 с.
1254201
  Базалук О.А. Разумное вещество / О.А. Базалук. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368 с. – ISBN 966-00-0604-7


  Для студентов, преподавателей вузов, психологов, биологов, всех кто интересуется общенаучными проблемами на стыке философии, биологии, психологии
1254202
  Мерль Робер Разумное животное : роман / Робер Мерль ; [Пер. с франц. Н. Разговорова, Л. Токарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 383с. – (Библиотека современной фантастики ; Т. 17)
1254203
  Воронцов Б.Н. Разумные потребности личности / Б.Н. Воронцов. – Воронеж, 1990. – 189с.
1254204
  Лебедев А.А. Разумные эгоисты Чернышевского / А.А. Лебедев. – Москва, 1973. – 128с.
1254205
  Грегори Р.Л. Разумный глаз / Р.Л. Грегори. – М., 1972. – 209с.
1254206
  Черкашина А.И. Разумный замысел Ричарда Докинза: обзор книги "Бог как иллюзия" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 114-117
1254207
  Эделмен Д. Разумный мозг: кортикал. орг. и селекция групп в теории высш. функций головного мозга / Д. Эделмен, В. Маунткасл; д-р биол.наук Е.Н.Соколов. – Москва : Мир, 1981. – 133с.
1254208
  Меркулов А.П. Разумом человека, мускулами автоматических машин / А.П. Меркулов. – Москва, 1967. – 199с.
1254209
  Разумцев В.В. Разумцев В.В. Проблеми збалансованості місцевого бюджету // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 238-240
1254210
  Донец А.Т. Разупрочнение в алюминии при пластическом кручении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Донец А.Т.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 5 с.
1254211
  Тофпенец Р.Л. Разупрочняющие процессы в стареющих сплавах / Р.Л. Тофпенец. – Минск : Наука и техника, 1979. – 184 с.
1254212
  Еголин А. Разцветът на социалистическата култура в СССР / А. Еголин. – София, 1948. – с.
1254213
  Познер В. Разъединенные Штаты : проза : фрагменты записных книжек // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 67-99. – ISSN 1130-6545
1254214
  Малочевский Б.А. Разъезд "Разлука". Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Пенза, 1957. – 80с.
1254215
  Бурлин В.Ф. Разъездной инспектор / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1989. – 474с.
1254216
  Махов Л.М. Разъемные и неразъемные соединения : Учеб. пособие по курсу машиностроительного черчения / Л.М. Махов. – Ленинград, 1964. – 76 с.
1254217
  Коншин А.М. Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи : по современным геологическим и физико-географическим данным / А.М. Коншин. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 256 с. – С прилож. карт и чертежей
1254218
  Зейналова Гюльнара Алекпер кызы Разъяснение особенностей дефинитивных терминов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 214-218. – ISSN 2522-493X


  Одним из вопросов, представляющих интерес для науки, является вопрос о терминах. С этой точки зрения дефинитивные термины в лингвистике не являются исключением. В статье рассматривается вопрос дефинитивных терминов в азербайджанской лингвистике и ...
1254219
  Дихтяр Разъяснения высших судебных инстанций и их роль в совершенствовании законодательства о хозяйственных обществах / Дихтяр, И.А. Рогожин // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.85-90
1254220
   Разъяснения и дополнения к справочникам укрупненных проетно-сметных нормативов. – М, 1970. – 128с.
1254221
  Щульц Иоганн Разъясняющее изложение "Критики чистого разума" : Руководство для чтения Иоганна Шульца, королевского придворного проповедника в Кенигсберге / Пер. со 2 нем. изд. 1897 г. под ред. [и с предисл.] Б.А. Фохта. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1910. – [2], II, 146 с. – Из предисл.: Пер. ... соч. И. Шульца "Erlauterungen zu Kants Kritik der reinen Vernunft", 1791 (2-е изд. сделано Hafferberg"ом в 1897 г.)... – (Kantiana : Сер. руководств к изучению философии Канта ; Вып. 2)
1254222
  Бондаренко Э. Разыграли по нотам / Э. Бондаренко, А. Пасховер // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 23 (104), 24 июня 2016. – C. 64-66. – ISSN 2305-3364


  Киев, который мы потеряли. Музыкальный переулок.
1254223
  Шиллер Н.Н. Разыскание моноцикла соответствующего данной термодинамической системе / Н.Н. Шиллер, проф. – Киев : Тип. Императ.Ун. Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – [2], 23с. – Отд.оттиск из Универс.изв.за 1908 г.
1254224
  Шиллер Н.Н. Разыскание моноцикла соответствующего данной термодинамической системе : [Долож. на заседании Отд. физики 1 Менделеев. съезда 21 дек. 1907 г.] / Проф. Н.Н. Шиллер. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1908. – 27 с. – Отт. из Журн. Рус. физ.-хим. о. Физ. отд., вып. 3, 1908
1254225
  Максимович В.П Разыскание общих дифференциальных уравнений первого порядка интегрирующихся в конечном виде и доказательство невозможности такого интегрирования для общего линейного уравнения второго порядка / [соч.] В.П. Максимовича. – Казань : Тип. имп. ун-та, 1885. – [2], IV, [2], 88 с.
1254226
  Бернштейн С.Б. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии / С.Б. Бернштейн ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1 : Язык валашских грамот XIV - XV веков. – 1948. – 370 с.
1254227
  Ла-Барт де Разыскания в области романтической поэтики и стиля. [Том 1] / [Гр. Ф. де Ла- Барт] // Новые книги по романтизму / Ла-Барт де. – VIII. 527 с. – (Критика и библиография)
1254228
  Ла-Барт Ф. де Разыскания в области романтической поэтики и стиля : Гр. Ф. де Ла- Барт. Лекции. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира. Акц. Общ. Н. Т. Корсак-Новицкаго
Том 1 : Романтическая поэтика во Франции. – 1908. – 520с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф.
1254229
  Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха : Вып. [1]-6 / [Соч.] Акад. А.Н. Веселовского. – [1879-1891]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 4]. VI-X. – 462, 230 с. – Общее назв. Разыскания в области русских духовных стихов. - С вып. 3 загл.: Разыскания в области русского духовного стиха. - Отд. оттиск:Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Вып.2. - Экз. деф.: без обл., тит. л.


  С. 230: Приложение
1254230
  Лободанов А.П. Разыскания в области старофранцузского языка / А.П. Лободанов, В.В. Пылакина. – Москва : МАЛП, 1996. – 231с. – ISBN 5-88091-011-3
1254231
  Мальбранш Н. Разыскания истины / Н. Мальбранш. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 656с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026795-3
1254232
  Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах : [С прил. 2 вариантов текста Начала земли Русьсте] / А.А. Шахматов. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1908. – XX, 687 с., 1 л. табл.
1254233
  Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / соч. Д. Иловайского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – X, 557 с. – Конволют. - Пер.: Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский. – Библиогр. в примеч.
1254234
  Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / соч. Д. Иловайского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – X, 557 с. – Библиогр. в примеч.
1254235
  Хасанова Д.М. Разыскания о синонимических рядах существительныхд и прилагательных в современном башкирском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасанова Д.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 21л.
1254236
  Зильберштейн И.С. Разыскания о Тургеневе / И.С. Зильберштейн. – М, 1970. – 48с.
1254237
   Разыскания по общему и китайскому языкознанию. – Москва : Наука, 1980. – 224 с.
1254238
  Киселев Г.В. Разыскивается классик... / Г.В. Киселев. – Минск, 1989. – 414с.
1254239
  Юдин И.А. Разыскивается метеорит / И.А. Юдин, Л.И. Кузнецова. – Свердловск : Средне-Уральское Книжное Издательство, 1974. – 71 с.
1254240
  Рассадина Марина Игоревна Разыскиваются "хранители времени", или Кто бы дятла знал, кабы носом не стучал? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1727-4893


  Библиотечно-информационное отделение Владимирского областного колледжа культуры и искусства - одно из старейших в стране. В 2009 году ему исполнится 80 лет. Это - опыт, постоянный поиск, качество подготовки библиотечных специалистов.
1254241
  Вибе Дмитрий Разыскиваются дальние родственники : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 105-111 : Фото
1254242
  Ржезач Т. Разыскиваются...: о подрывной деятельности украинских националистов / Т. Ржезач, В.И. Цуркан. – Москва : Прогресс, 1988. – 326с. – ISBN 5-01-001004-6
1254243
  Берлин Джереми Разыскиваются: лунные камни : космос // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 46 : Фото
1254244
  Федосеев Семен Разящее перо : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 116-124 : Фото
1254245
  Боженко Л.И. Разящей кистью. Русские художники-реалисты против религии / Л.И. Боженко. – Томск : Книжное издательство, 1961. – 40 с. : 28 ил.
1254246
  Ефимов Б. Разящим ударом / Б. Ефимов. – Москва, 1985. – 160с.
1254247
  Вайнштейн Б.И. Раиационно-химическая технология синтеза кремнийорганических соединений / Б.И. Вайнштейн. – Москва, 1991. – 80с.
1254248
  Столица Л. Раиня. – Москва : Тип. О-ва распр.полезны книг, 1908. – 154 с.
1254249
   Раиса Недашковская. – Москва, 1970. – 14 с.
1254250
  Немчинский М.И. Раиса Немчинская. / М.И. Немчинский. – М., 1979. – 135с.
1254251
  Зелинская-Платэ Раиса Николаевна Зелинская-Платэ / Зелинская-Платэ. – М., 1977. – 9с.
1254252
  Белова А.И. Раиса Николаевна Зелинская : живопись, графика : кат. выст. / [сост. А.И. Белова] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1990. – 32 с. : в основном ил. – ISBN 5-269-00552-2
1254253
   Раїса Іванченко. Біобібліографічний довідник. – Київ : Видавництво Аратта, 2003. – 264 с. – ISBN 966-96259-5-5
1254254
  Чорна Л. Раїса Мороз у русі опору проти радянської системи // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 104-113
1254255
  Наєнко М. Раїса Плотникова в едемі мемуарної літератури // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 621622. – ISBN 978-617-7480-77-7
1254256
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 3
1254257
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу / розмову вів Мирослав Левицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 грудня (№ 50). – С. 6


  Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему.
1254258
  Руденко Р. Раїса Руденко: Я вибрала тюрму, а не ганьбу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 грудня (№ 51). – С. 6-7


  Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему.
1254259
  Цюриць С.Н. Рай-Мир : поетичний фолькджаз роман-феєрія / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 347, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-361-707-7


  Читачам моєї улюбленої бібліотеки з вдячністю Щиро Автор (підпис) 12.07.2013
1254260
  Барка Василь Рай : Роман / Барка Василь. – Джерзі ситі; Hю Йорк : Свобода, 1953. – 310 с.
1254261
  Макнот Дж. Рай : [в 2 кн.] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ. – (Страсть). – ISBN 5-88196-947-2
Кн. 1. – 1996. – 431, [1] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Paradise. New Yourk: Eagle Syndication, 1991. - Сер. осн. в 1996 г.
1254262
  Макнот Дж. Рай : [в 2 кн.] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ. – (Страсть). – ISBN 5-88196-947-2
Кн. 2. – 1996. – 431, [1] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Paradise. New Yourk: Eagle Syndication, 1991. - Сер. осн. в 1996 г.
1254263
  Абрамов А.И. Рай без памяти : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; [ил.: А. Иткина]. – Москва : Детская литература, 1969. – 320 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1254264
  Топорков Л.В. Рай в "Главшалаше" / Л.В. Топорков. – Ташкент, 1963. – 143с.
1254265
  Морелл Вирджиния Рай в шалаше. Творения птиц-архитекторов : башни в лесу / Морелл Вирджиния, Ламан Тим // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 132-145 : Фото
1254266
  Єременко В.Ф. Рай для багатих, пастка для бідних / В.Ф. Єременко. – Київ, 1961. – 48с.
1254267
  Смит Рофф Рай для кайманов. Возвращение крокодила / Смит Рофф, Кандисани Лучиано // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 78-87 : фото
1254268
  Петц Инго Рай для любителей природы : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 120-133 : Фото. – ISSN 1029-5828
1254269
  Муцци Клаудия Рай для пингвинов. Море в опасности // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 98 : фото
1254270
  Поляков Андрей Рай для шпионов. Португалия была офшором спецслужб в годы Второй мировой // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 48. – С. 37-39. – ISSN 0234-1670
1254271
  Швидюк А. Рай земний Марії Ларіонової // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 118-121. – ISSN 0130-1799
1254272
   Рай земной : Зарубежная проза на экологические темы. – Москва : Радуга, 1990. – 672с.
1254273
   Рай земной. – М, 1990. – 670с.
1254274
  Тихонович К.З. Рай и ад в поэзии Т.Г. Шевченка : (Чувство природы и основные мотивы его творчества) ; Реферат, прочитанный на торжественном заседании "Кружка для изучения вопросов художественного творчества" при Варшавском университете, в 50-летие со дня смерти Т.Г. Шевченка / К.З. Тихонович. – [Варшава] : Укр. громада; [Тип. Фр. Богуцкого], 1912. – 74, IV с. : портр.
1254275
  Меріме П. Рай і пекло / П. Меріме. – Київ, 1959. – 27с.
1254276
  Ласло-Куцюк Рай і пекло в описуванні Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 490-492. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1254277
  Балабко О.В. Рай і Пекло Коцюбинського = Paradiso e Inferno di Kotsiubinski : [есеїстична повість, новели] / Олександр Балабко ; [передм. В.Є. Панченка]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. італ. - В кн. також: Новели про Італію / Михайло Коцюбинський. – ISBN 978-966-399-590-8
1254278
  Драгоманов М.П. Рай і поступ / Михайло Драгоманов ; [передм. О.К. Коваленка]. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Ранок ; [Друк. П. Барського], 1906. – 73 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 1)
1254279
  Драгоманов М.П. Рай і поступ / написав Михайло Драгоманів ; [передм. М.І. Павлика]. – [Відень] : Наклад и друк партійної друкарні, 1915. – [2], 72, [3] с. – теpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І.


  Примірник дефектний немає пів тит. стор.
1254280
  Сириос-Гира Рай красного дерева : роман / Витаутас Сириос-Гира ; пер. с лит. Б.Балашявичюс. – Вильнюс : Вага, 1977. – 358 с.
1254281
  Эбаноидзе И. Рай между небом и морем // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.16-26. – ISSN 1029-5828
1254282
  Йорг-Уве Альбиг Рай миссис Астор : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
1254283
   Рай на островах : Океания // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 102-113. – ISSN 1029-5828
1254284
   Рай над вулканом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 24-25 : фото
1254285
  Брад И. Рай розстриг. / И. Брад. – К., 1985. – 328с.
1254286
  Вронська О. Рай та пекло у картині світу Маріо Варгаса Льйоси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 128-134


  У статті проаналізовано місце концептів "рай" та "пекло" у художній картині світу Маріо Варгаса Льйоси на прикладі роману "Рай на іншому розі". В статье анализируется место концептов "рай" и "ад" в художественной картине мира Марио Варгаса Льйосы на ...
1254287
  Дашвар Л. РАЙ.центр / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-14-0369-6
1254288
  Дашвар Л. РАЙ.центр / Люко Дашвар ; [худож. О. Маслов]. – 7-ме вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 269, [2] с. : іл. – Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс "Коронація слова - 2009". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-0369-6
1254289
  Корніяка М.Я. Райвно і школа / М.Я. Корніяка. – К, 1988. – 126с.
1254290
  Суворова Т.Н. Райграсы итальянской (многоукосный) и вестервольдский. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворова Т.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 16л.
1254291
  Каліка В.П. Райдерево. / В.П. Каліка. – К., 1970. – 37с.
1254292
  Василевська В.Л. Райдуга / В.Л. Василевська. – Москва, 1943. – 176с.
1254293
  Василевська В.Л. Райдуга : повість / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро, 1973. – 189 с.
1254294
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Дніпро, 1974. – 315 с.
1254295
  Василевська В.Л. Райдуга : повість / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Дніпро, 1981. – 214 с.
1254296
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 1. – 1981
1254297
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 4. – 1981
1254298
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 5. – 1981
1254299
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 6. – 1981
1254300
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 7. – 1981
1254301
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 9. – 1981
1254302
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 12. – 1981
1254303
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 15. – 1981
1254304
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 6. – 1982
1254305
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 7. – 1982
1254306
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 8. – 1982
1254307
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 9. – 1982
1254308
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 10. – 1982
1254309
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 11. – 1982
1254310
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 12. – 1982
1254311
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 13. – 1982
1254312
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 15. – 1982
1254313
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 16. – 1982
1254314
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 17. – 1982
1254315
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 18. – 1982
1254316
   Райдуга : ббліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 19. – 1982
1254317
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська. – Львів : Каменяр, 1984. – 280 с.
1254318
  Василевська В.Л. Райдуга : повісті / В.Л. Василевська. – Київ : Дніпро, 1985. – 300 с.
1254319
  Апіц Б. Райдуга / Бруно Апіц ; пер. з нім. В. Ревухін. – Львів : Каменяр, 1987. – 357, [1] с.
1254320
  Первомайський Л.С. Райдуга на небі : вибрані твори для молодш. шкільн. віку / Л.С. Первомайський. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 176 с.
1254321
  Шутько Я.І. Райдуга над полями : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 120 с.
1254322
  Качуровський І. Райдуга по громові : вірші останніх років // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-28. – ISSN 0208-0710
1254323
  Зінчук С.С. Райдуга снопа : поезії / С.С. Зінчук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 114 с.
1254324
  Волошина Л.К. Райдуга. / Л.К. Волошина. – Київ, 1964. – 127с.
1254325
  Мордань В.Г. Райдуги підкова : Лірика / Володимир Мордань. – Київ : Фенікс, 2006. – 96с. – ISBN 966-651-330-7
1254326
  Качурівський Р.М. Райдужна арка / Р.М. Качурівський. – Львів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1254327
  Грибанов А. Райдужна книга : [публікації] / [А. Грибанов, А. Кравчук ; ред.: А. Кравчук ; також прац.: О. Лященко та ін.] ; Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Центр "Наш світ", 2018. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-252 та у підрядк. прим.
1254328
   Райдужна розкіш : Сезони моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 118-119 : Фото
1254329
   Райдужними мостами. – К, 1968. – 490с.
1254330
  Яровий Л.К. Райдужні голограми // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 6
1254331
  Шереметьєв І.І. Райдужні рибки / І.І. Шереметьєв. – Київ : Час, 1993. – 128 с.
1254332
  Гончарова В.К. Райковецкое городище / В.К. Гончарова. – Киев : Издательство АН УССР, 1950. – 150с.
1254333
  Гончаров В.К. Райковецкое городище / В.К. Гончаров. – Киев : Академия Наук Украинской ССР, 1950. – 148, [69] с.
1254334
  Миколюк Н.С. Райком - орган політичного керівництва / Н.С. Миколюк. – К., 1988. – 110с.
1254335
  Делюкина В.Г. Райком ведет поиск / В.Г. Делюкина. – Л., 1967. – 99с.
1254336
  Ткаленко М.І. Райком і колгоспна демократія / Ткаленко М.І. – Київ, 1969. – 99 с.
1254337
  Паливода В.Т. Райком і первинні парторганізації / В.Т. Паливода. – Київ : Політвидав України, 1982. – 73 с. – (Бібліотечка секретаря первинної партійної організації)
1254338
   Райком комсомола. – М, 1983. – 118с.
1254339
  Титарчук П. Райком партії і економіка колгоспів: (З досвіду роботи Городоцького райкому партії) / П. Титарчук. – К : Держполітвидав, 1957. – 64с.
1254340
  Салганик Мира Райку: конец пасторали : образ жизни / Салганик Мира, Тамилин Сергей, Канепари Зак // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 134-143
1254341
   Райл (Ryle) Гілберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 880-881. – ISBN 966-316-069-1
1254342
  Кожолянко Г. Раймонд Кайндаль про етноніми "руснаки", "русини" і "українці " // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 276-280
1254343
   Раймонд Кеттел (Raymond Kattell) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 224-235. – ISBN 978-966-518-287-0
1254344
  Исаковская Т.И. Раймонд Паулс / Т.И. Исаковская. – Москва : Музыка, 1988. – 32 с.
1254345
  Абаді-Нагі Раймонд Федерман обговорює французьку теорію літератури та "Посмішки на площі Вашингтона" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 89-101
1254346
  Закржевская Л.Ф. Раймондас Вабалас / Л.Ф. Закржевская. – Л, 1975. – 152с.
1254347
  Ільків М. Раймунд Кайндль - перший дослідник археологічних старожитностей літописного Василева // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 17-20
1254348
  Колісник М.І. Раймунд Луллій як реформатор місіонерської діяльності католицької церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Раймунд Луллій полемізував з аверроїстами у питанні двоїстості іс- тини, тобто розділення істинного знання на суто розумове та здобуте завдяки одкровенню. Це, на його переконання, позбавляло католицьку церкву раціонального доводу, який міг стати ...
1254349
  Кожолянко Г. Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 13-18. – ISSN 0130-6936
1254350
   Райна Княгиня : автобиография. – София : Отечествен фронт, 1986. – 82 с.
1254351
   Райнер Марія Рільке й Україна : наукові студії про Райнера Марію Рільке. Переклади його творів. Вип.1. – Дрогобич : Вимір, 2002. – 332 с. – (Художні переклади ; Вип. 1). – ISBN 966-7444-96-1
1254352
  Рокпелнис Ф. Райнис : киносценарий / Ф. Рокпелнис, В. Крепс. – Рига : Советская Латвия, 1949. – 136 с.
1254353
  Калнинь Я. Райнис : ист. роман / Ян Калнинь; пер. с латыш. Д. Глезера. – Москва : Советский писатель, 1982. – 448 с.
1254354
  Виесе С. Райнис и Аспазия : докум. драма / С. Виесе, Ю. Бебригш; пер. с латыш. И.Черевичник. – Москва : Искусство, 1970. – 55 с.
1254355
  Свадост Э. Райнис по-русски // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 183-201
1254356
  Садловський Ю. Райніс // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 23. – ISSN 0320-8370
1254357
  Алимханов Р. Район 20 национльностей / Р. Алимханов. – Махачкала, 1963. – 24 с.
1254358
  Алимханов Р. Район 20 национльностей / Р. Алимханов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1963. – 24 с.
1254359
  Пістун М.Д. Район виробничої спеціалізації рослинництва Черкаської області УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 105-110 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології та географії ; № 8)
1254360
  Семенов-Тян-Шанский Район и страна / Семенов-Тян-Шанский. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – 280с. – (Пособия для высшей школы)
1254361
  Клименко В. Район имени легендарного полководца. / В. Клименко. – М., 1984. – 39с.
1254362
   Район имени Ленина. – Харьков, 1957. – 67с.
1254363
   Район имени Ленина города Москвы. – Москва, 1957. – 32с.
1254364
  Жирмунская Т.А. Район моей любви / Т.А. Жирмунская. – М., 1962. – 70с.
1254365
  Василів М.Г. Район плану є своє майбутнє / М.Г. Василів. – Львів, 1978. – 63с.
1254366
  Корнилов В.И. Район поднятой целины / В.И. Корнилов, Г.С. Ладейщикова. – Омск, 1960. – 35с.
1254367
  Губань Р. Район як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 102-111.
1254368
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2005
1254369
   Райони України : Громадсько-політичний. літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4 : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні. Преса і влада. – 2005
1254370
   Райони України : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2005
1254371
   Райони УСРР. – К
1. – 1936. – 1196с.
1254372
  Махов Г.Г. Районизация Украины на основе характера ее почвогрунтов. / Г.Г. Махов. – Х., 1924. – 20с.
1254373
   Районирование баженовской свиты и клиноформ неокома по плотности ресурсов сланцевой и первично-аккумулированной нефти (на примере Нюрольской мегавпадины) / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, А.К. Мазуров, А.Н. Фомин, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 29-51 : рис., табл. – Библиогр.: с. 47-51. – ISSN 0203-3100
1254374
   Районирование возобновимых природных ресурсов. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 118 с.
1254375
  Швебс Г.И. Районирование долинных парагенетических ландшафтных комплексов малых рек : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 33-39. – Бібліогр.: 3 назви
1254376
   Районирование зоны БАМа на основе количественного анализа карт растительности. – Иркутск, 1985. – 180с.
1254377
  Пискунов Роберт Петрович Районирование и специализация сельскохозяйственного производства. (На примере колхозов Предгорной подзоны Крымской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Пискунов Роберт Петрович; Укр. с.-х. акад. – К., 1965. – 19л.
1254378
   Районирование как средство географичесокй хаарактеристики, его логические формы и изображение на карте : Автореф... канд. геогр.наук: / Родоман Б. Б,; Родоман Б. Б,; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
1254379
  Миньковская Р.Я. Районирование морских устьев рек по изменчивости солености воды // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 76-88 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1254380
   Районирование Московсокй синеклизы на основе данных машинной обработки анализа сейсмических записей. – М, 1973. – 28с.
1254381
  Каценко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана / А.Н. Каценко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата, 1936. – 44 с.
1254382
  Кацейко А.Н. Районирование основных плодовых культур Юга Казахстана. / А.Н. Кацейко, Ю.В. Каврайский. – Алма-Ата; Москва, 1936. – 44с.
1254383
  Рубцов И.А. Районирование резерваций саранчевых Сибири и прогноз массовых размножений по коэффициентам увлажнения. / И.А. Рубцов. – 4-98с.
1254384
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1976. – 80с.
1254385
   Районирование сейсмической опасности и поиски предвестников землетрясений. – Ташкент, 1978. – 192с.
1254386
  Гулиева И. Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 60-65. – ISSN 2413-7154
1254387
  Демьянец Е.Ф. Районирование сортов плодовых и ягодных культур и изучение их товарных качества в УССР : доклад (вместо автореф.) обобщающ. содержание опубл. работ на соискание учен. степ. канд. сельскохоз. наук / Демьянец Е.Ф. ; Мин-во сельского хоз. СССР ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 53 с. – Бібліогр. : с. 52-53
1254388
  Лавров А.П. и др. Районирование такыров Туркменистана для сельскохозяйственных целей / А.П. и др. Лавров. – Ашхабад, 1976. – 172с.
1254389
  Салиха Туат Районирование территории бассейна реки Днестр по стоку взвешенных наносов : Автореф... географ.наук: 11.00.07 / Салиха Туат; Одесский гидрометеор. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
1254390
  Скрипчинский К.К. Районирование территории для охотничьего хозяйства. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Скрипчинский К.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 24л.
1254391
  Борщ Сергей Васильевич Районирование территории Северного края по условиям формирования летне-осеннего стока и его прогноз : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Борщ Сергей Васильевич; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
1254392
   Районирование территории СССР по посновным факторам эрозии. – М, 1965. – 236с.
1254393
  Любич И.И. Районирование территории Украинской ССР по оптимальным периодам аэрофотосъемки для дешифрирования почвенного покрова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 119-125 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
1254394
   Районирование территорий по естественным условиям, определяющим методику наземных геофизических исследований. – М, 1978. – 58с.
1254395
  Трофимов А.М. Районирование. Математика. ЭВМ : Учебное пособие / А.М. Трофимов, В.А. Рубцов. – Казань : Казанский университет, 1992. – 129с.
1254396
  Мельниченко Н. Районка: статистика, соціологія та коментарі // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-14
1254397
  Шейман Б.Н. Районна агіткультбригада / Б.Н. Шейман. – Львів, 1959. – 16с.
1254398
   Районна газета: досвід, перспективи. – К, 1985. – 219с.
1254399
  Сипченко І. Районна преса Сумщини 30-х рр. XX ст. як засіб ідеологічного впливу на маси // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглянуто структуру провідних районних газет Сумщини періоду колективізації та "великого терору"; визначено основні тенденції у висвітленні нагальних суспільно-політичних та господарсько-економічних питань; описано найпоширеніші в районній ...
1254400
  Бальцій Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1561-4999
1254401
  Богданов Н.Г. Районная газета : из опыта район. газет Ленингр. обл. / Н.Г. Богданов, В.В. Лапин, В.Г. Пронина. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 219 с. : ил.
1254402
   Районная газета. – М, 1968. – 173с.
1254403
   Районная газета. – Ростов н/Д, 1991. – 78 с.
1254404
  Гришин А.А. Районная газета в борьбе за полдъем сельского хозяйства / А.А. Гришин. – М., 1957. – 79с.
1254405
   Районная газета в системе журанлистики. – М, 1977. – 264с.
1254406
  Логинова М.С. Районная методическая конференция / М.С. Логинова. – Грозный, 1965. – 16с.
1254407
   Районная печать. – Владивосток, 1988. – 80с.
1254408
   Районная планировка. – Киев, 1967. – 72 с.
1254409
  Перцик Е.Н. Районная планировка : (географические аспекты) / Е.Н. Перцик. – Москва : Мысль, 1973. – 271 с.
1254410
   Районная планировка : (Справочник проектировщика). – Москва : Стройиздат, 1986. – 325 с.
1254411
   Районная планировка в Украинской ССР. – Київ : Будівельник, 1981. – 142 с.
1254412
   Районная планировка и градостроительство. – Рига, 1979. – 147 с.
1254413
   Районная планировка и градостроительство. – Рига
№ 4. – 1981
1254414
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1984. – 191 с.
1254415
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 163 с.
1254416
   Районная планировка и градостроительство в Латвийской ССР. – Рига, 1989. – 186 с.
1254417
   Районная планировка и расселение. – Киев, 1968. – 65 с.
1254418
  Белогорцев И.Д. Районная планировка и региональное расселение : учеб. пособ. для вузов по спец. "С.-х. стр-во", "Гор. стр-во" / И.Д. Белогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 133, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 135
1254419
   Районная планировка экономических административных районов, промышленных районов и узлов. – Москва, 1962. – 267 с.
1254420
  Лаговиер Н. Районная прокуратура. / Н. Лаговиер. – М, 1931. – 221с.
1254421
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Горький, 1966. – 263с.
1254422
  Лубнин Л.М. Районная теща / Л.М. Лубнин. – Киров, 1980. – 303с.
1254423
  Полынский П.А. Районная экономическая конференция. Ценный почин городокских коммунистов / П.А. Полынский. – М., 1956. – 84с.
1254424
  Шрейбер А. Районная электрическая станция на низкосортном угле / А. Шрейбер. – Москва : Государственное техническое издательство, 1929. – 128 с.
1254425
  Розколупа Н. Районні бібліотеки і реформа децентралізації // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 6-7
1254426
  Овечкін В. Районні будні / В. Овечкін. – Київ, 1954. – 55с.
1254427
  Золовський А.П. Районні карти інтенсифікації сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 121-123. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 7)
1254428
  Золовський А.П. Районні та обласні карти ефективності затрат у сільському господарстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 70-77 : Рис., табл. – (Географії ; Вип. 11)
1254429
  Удам В.Я. Районное звено -- важнейший орган управления агропромышленным комплексом / В.Я. Удам. – М., 1983. – 119с.
1254430
   Районное звено. – М, 1966. – 223с.
1254431
  Куемжиев А.Ф. Районное звено агропромышленной формы производства и его роль в эффективном использовании природных ресурсов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Куемжиев А.Ф. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1254432
   Районное звено города. – М, 1988. – 247с.
1254433
  Жулей П. Районное отделение работает на общественных началах / П. Жулей. – Махачкала, 1960. – 22с.
1254434
  Кузнецова Н.П. Районное регулирование заработной платы / Н.П. Кузнецова, Л.Н. Широкова. – М., 1987. – 125с.
1254435
  Совещание специалистов и инструкторов по культуре кормовых растений (1913; Петербург) Районное совещание специалистов и инструкторов по культуре кормовых растений 17-18 февраля 1913 года в г. С.-Петербурге / Г. У. З. И З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. – [4], 132 с. – Без обл.
1254436
   Районное энтомо-фитопатологические совещание при Курской губернской станции защиты растений от вредителей. – Курск, 1922. – 23с.
1254437
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.1 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 207л.
1254438
  Корбут Н.П. Районность сортов сахарной свеклы и их районирование в СССР, т.2 : Дис... наук: / Корбут Н.П.;. – 203-299л. – Бібліогр.:л.1-9
1254439
  Горшков А.К. Районные (городские) совещания учителей как одна из форм руководства и обмена передовым педагогическим опытом : Автореф... канд. пед.наук: / Горшков А. К.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 15л.
1254440
  Морозов И.В. Районные АПК как новая форма организации и обобществления производства / И.В. Морозов. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 110с.
1254441
   Районные библиотеки Белоруссии в 1977 году. – Минск, 1978. – 43с.
1254442
   Районные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1979. – 42с.
1254443
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Курск, 1953. – 176с.
1254444
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 150с.
1254445
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Курск, 1956. – 473с.
1254446
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Воронеж, 1980. – 415с.
1254447
  Овечкин В. Районные будни / В. Овечкин. – Москва, 1987. – 364 с.
1254448
   Районные бюджет Украины. – Х, 1925. – 100с.
1254449
   Районные газеты. – М, 1975. – 15с.
1254450
   Районные газеты. – М, 1975. – 62с.
1254451
  Будьков С.Т. Районные проблемы хозяйственного освоения Сосьвинского Приобья : Автореф... канд. геогр.наук: / Будьков С. Т.; ИркутГУ. – Иркутск, 1970. – 20л.
1254452
  Калиновский Н.П. Районные различия реальной заработной платы рабочих и служащих / Н.П. Калиновский. – М, 1966. – 112с.
1254453
  Сташевский В.Е. Районные сельскохозяйственные выставки / В.Е. Сташевский. – Москва, 1946. – 120 с.
1254454
   Районные семинары как форма методического руководства библиотеками. – М, 1973. – 33с.
1254455
  Осипян С.А. Районные Советы депутатов трудящихся Армянской ССР и Конституции 1937 года. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Осипян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 23л.
1254456
   Районные Советы депутатов трудящихся на современном этапе. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
1254457
  Гальперина Б.Д. Районные советы Петрограда в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: / Гальперина Б.Д.; Лен. отд. Ин-та истории АН СССР. – Л., 1968. – 23л.
1254458
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М.-Л
1. – 1964. – 374с.
1254459
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – Москва-Л, 1965. – 332с.
1254460
   Районные Советы Петрограда в 1917 году. – М-Л
3. – 1966. – 407с.
1254461
  Марков Е.М. Районные центры / Е.М. Марков. – Москва, 1974. – 55 с.
1254462
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1933. – 259с.
1254463
   Районные центры, города и рабочие поселки Союза ССР. – М, 1936. – 90с.
1254464
  Черняков М. Районный город Миргород / М. Черняков. – Київ, 1938. – 28с.
1254465
  Салуцкий А.С. Районный масштаб / А.С. Салуцкий. – М, 1984. – 192с.
1254466
  Попов Н.И. Районный министр просвещения. / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1970. – 123с.
1254467
  Староверов П.К. Районный педагогический кабинет / П.К. Староверов. – Курск, 1948. – 30с.
1254468
  Бершеда Р. Районный Совет депутато трудящихся по Сталинской Конституции, его исполнительные и распорядительные органы.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Бершеда Р.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1952. – 18 с.
1254469
  Имомов А. Районный Совет депутатов трудящихся (на мат. Тадж.ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Имомов А.; Тадж. гос. ун-тет. – Душанбе, 1971. – 18л.
1254470
  Попова В.И. Районный Совет депутатов трудящихся. / В.И. Попова, Н.Т. Савенков. – М., 1962. – 235с.
1254471
  Цицин П.Г. Районный совет: формирование сводного плана развития хозяйства и социально-культурного строительства. / П.Г. Цицин. – Москва, 1980. – 78с.
1254472
   Районный справочник по с/х. – М, 1934. – 490с.
1254473
  Беляева Л. Районный хирург : очерк / Л.И. Беляева. – Южно-Сахалинск : Книжное изд-во, 1960. – 19 с.
1254474
  Барабашев Г.В. Районный, городской Совет на современном этапе / Г.В. Барабашев. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 112 с. – (Б-чка для работников район., гор.Советов)
1254475
  Гущин М.Ю. Районовані сорти плодових і ягідних культур України / М.Ю. Гущин, Є.Ф. Дем"янець. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1948. – 204 с.
1254476
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1981 рік. – К, 1980. – 177с.
1254477
   Районовані сорти сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1982 рік. – К, 1981. – 177с.
1254478
  Ластас В.С. Районообразующая роль средних городов Литовской ССР (На прим. г. Шауляй) : Автореф... канд. геогр.наук: / Ластас В. С.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1254479
  Докус А.О. Районування басейну Південного Бугу за умовами формування весняного водопілля річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 42-44. – ISSN 2306-5680
1254480
  Горєв Л.М. Районування західної частини Української РСР за особливостями будови зони аерації / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 114-120 : Табл., карта. – Бібліогр.: 9 назв
1254481
  Бабин А.Ю. Районування земель як основа для розробки системи протиерозійних заходів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 74-82


  Проаналізовано фактори, які впливають на розвиток ерозійних процесів. Розглянуто методику здійснення ерозійного районування земель та на основі даної методику складено карту ерозійного районування території України. Проанализированы факторы, которые ...
1254482
  Сніжко С.І. Районування регіональної гідрохімічної макросистеми Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-23 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Подано результати районування гідрохімічної системи Житомирського Полісся. За результатами проведеного кластерного аналізу виконано ієрархічне районування досліджуваної території.
1254483
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1965. – К, 1965. – 192с.
1254484
   Районування сортів сільськогосподарських культур по Українській РСР на 1966 рік. – К, 1966. – 191с.
1254485
  Гребінь В.В. Районування території басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Наведено результати досліджень щодо районування басейну р. Рось за умовами формування стоку наносів. За допомогою імовірнісно-статистичного аналізу визначено головні природні та антропогенні фактори, що впливають на формування стоку.
1254486
  Яншин Д.О. Районування території басейну річки Латориця за характером прояву процесів руслоформування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 195-197
1254487
   Районування території України для впровадження фітотехнологій очищення стічних вод та захисту малих річок від забруднення / Ю.І. Вергелес, Я.О. Герасименко, К.М. Задорожний, Я.О. Орлова, О.В. Хандогіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 172-177 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1254488
  Сивий М. Районування території України за мінеральними ресурсами // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 85-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1254489
  Чорноморець Ю.О. Районування території Українських Карпат за умовами формування стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-54. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  За результатами факторного аналізу досліджено основні характеристики формування стоку води і наносів річок Україн-ських Карпат. Наведено районування досліджуваної території за умовами формування стоку за методом кластерного аналізу. Main ...
1254490
  Янковська Любов Районування як метод еколого-географічних досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 155-160. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1254491
  Ростоцкий С.Б. Районы бедствий и надежд : проблемы взаимоотношения природы общества на примерах дельтовых территорий Южной и Юго - Восточной Азии / С.Б. Ростоцкий. – Москва : Мысль, 1990. – 138 с.
1254492
   Районы Дальневосточного края : (без Камчатки и Сахалина). – Хабаровск : Дальневосточное краевое из-во "Книжное дело", 1931. – 224 , [83] с. + Дод.: статистические материалы С. 1-78 ; Библ. С. 81-83 ; 2 карты
1254493
   Районы распространения важнейших сорных растений в СССР. – Москва-Л, 1935. – 152с.
1254494
   Районы сплошной коллективизации. – М, 1929. – 226с.
1254495
  Баранский Н.Н. Районы США в самом кратком изложении : учебное пособие / Н.Н. Баранский ; Ин-т международныхотношений МИД СССР. – Москва : [б. и.], 1946. – 28 с.
1254496
  Смирнягин Л.В. Районы США: портрет современной Америки / Л.В. Смирнягин. – Москва : Мысль, 1989. – 379с. – ISBN 5-244-00158-2
1254497
   Районы хозяйственного освоения и экономический рост Сибири. – Новосибирск, 1978. – 155с.
1254498
  Кострова Н.И. Районы Черниговщины / Н.К.З. ; Носовская Сельско-хозяйственная опытная станция им. 5-тилетия Октябрьской Революции ; Отдел экономический ; Н.И. Кострова. – Вып. 30. – Київ : Киев-печать, 1924. – 80 с.
1254499
  Димовски К. Райската градина / К. Димовски. – София, 1990. – 147с.
1254500
  Черненко М. Райская бухта // Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград, 2012. – 2012 [№ 4]. – С. 133-134. – ISBN 978-966-189-109-7
1254501
  Думрат Г. Райская кухня, или все из яблок / Г. Думрат. – М., 1988. – 126с.
1254502
  Йепсен Х.Л. Райская обитель / Х.Л. Йепсен. – Москва, 1966. – 246с.
1254503
  Галенко Василий Райская пустыня Кабо-Верде // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 28-43 : Іл., карта
1254504
  Павлова А.И. Райские неприятности / А.И. Павлова. – Тула, 1966. – 38с.
1254505
   Райские островки Кубы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 31 : фото. – ISSN 1029-5828
1254506
   Райские птицы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 166-167 : фото
1254507
  Даскалов С.Ц. Райские птицы. / С.Ц. Даскалов. – София, 1968. – 186с.
1254508
  Уэйт Мел Райские птицы. 39 видов / Уэйт Мел, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 152-169 : фото
1254509
  Самуров Н. Райские яблоки / Н. Самуров. – Махачкала, 1980. – 111с.
1254510
  Кайдаш-Лакшина Райский вишневый сад // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 3 (650). – С. 12-20. – ISSN 0132-2036


  Творчість А.П. Чехова
1254511
   Райский отдых на острове Хайнань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 35-36 : фото
1254512
  Хемингуэй Э. Райский сад / Э. Хемингуэй. – М, 1988. – 315с.
1254513
   Райский сад или Ботаники всех стран, соединяйтесь! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 90-93 : фото
1254514
   Райский сад. Возвращение в Эдем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 184 : фото
1254515
   Райский уголок прекрасной Хорватии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1254516
  Волков М. Райское житие / М. Волков. – Москва, 1923. – 47с.
1254517
  Аникин А. Райское местечко с адским названием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 92-98 : фото
1254518
  Мушкетик Ю. Райське життя // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-38. – ISSN 0208-0710
1254519
  Хемінгуей Е. Райський сад / Е. Хемінгуей. – Дніпро : Художня література, 1989. – 562с.
1254520
  Марченко Н. Райський сад Анатолія Качана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 14
1254521
  Трачук Юрій Райські двері / Трачук Юрій. – Більськ-Підляський : Osnowy, 1995. – 64с. : іл. – ISBN 83-904738-3-6
1254522
   Райські квіти Катрі Білокур написані в пеклі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 8-9
1254523
  Поклад Н. Райські яблучка : новели / Наталка Поклад. – Київ : Задруга, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-432-121-8


  Науковій бібліотеці університету з вірою, що Слово - вічне, донесе нашу любов і надію. Щиро - Наталка Поклад. Підпис. 23. X. 13
1254524
   Райх (Reich) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 881-882. – ISBN 966-316-069-1
1254525
   Райхенбах (Reichenbach) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 882-883. – ISBN 966-316-069-1
1254526
  Ардаматский В.И. Райцентр : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Современник, 1985. – 207 с. – (Новинки "Современника")
1254527
  Москаленко В.Н. Райцентр / В.Н. Москаленко. – М., 1988. – 303с.
1254528
  Гексли Т.Г. Рак : Введение в изучение зоологии : с 82 рис. / соч. Т.Г. Гёксли ; пер. [с нем.] Г. Ярцева с предисл. В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1900. – VI, [2], 272 с. : ил. – (Серия Учеников по биологии)


  Пер.: Гольдендах, Юлий Осипович (1840-?)
1254529
  Лаборд С. Рак / С. Лаборд. – Москва, 1979. – 64с.
1254530
  Битюцкий П.Г. Рак гортани: методы лечения / П.Г. Битюцкий, Е.И. Трофимов. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Медицина ; 6-1991). – ISBN 5-07-001971-6
1254531
  Гексли Дж.С. Рак как биологическая проблема / Дж.С. Гексли. – М, 1960. – 178с.
1254532
  Дорожкин Н.А. Рак картофеля и меры борьбы с ним / Н.А. Дорожкин. – Минск, 1948. – 40с.
1254533
   Рак картофеля.. – Киев : АН УССР, 1957. – 152с.
1254534
  Ковальчук І.С. Рак молочної залози та вагітність: поради мамолога / І.С. Ковальчук, С.І. Ковальчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 81-84. – ISSN 2413-550Х
1254535
   Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 83-96. – ISSN 2413-550Х
1254536
  Давчев П. Рак на црниот дроб / П. Давчев; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje, 1990. – 96 с.
1254537
   Рак прищиподібної залози: клінічні випадки / В.Г. Хоперія, О.І. Хаорченко, Д.І. Дудла, В.Є. Сафонов, О.М. Гриценко, О.В. Малиновська // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 149-154. – ISSN 2310-4910
1254538
  Ярема Р.Р. Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 69-75. – ISSN 1029-4244
1254539
   Рак щитоподібної залози у післячорнобильський період у Тернопільській області / В.О. Шідловський, Л.В. Шкробот, О.В. Шідловський, І.М. Дейкало, В.М. Привроцький // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 265-268. – ISSN 2413-7944
1254540
   Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірургчного лікування / Ю.М. Стернюк, І.О. Прихнюк, М.І. Березюк, А.О. Сидоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 2. – C. 84-91. – ISSN 1029-4244
1254541
  Рибальченко Т.В. Рак як мікроеволюційний процес в історичному аспекті / Т.В. Рибальченко, М.Є. Дзержинський, В.К. Рибальченко // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 218. – ISSN 1562-1774
1254542
  Капранови В. Рак, щука й сестра їхня Либідь : 27 березня в Києві відбувся Форум інтелігенції України / В. Капранови, Д. Капранов // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 115-120.
1254543
  Зюсс Р. Рак: эксперименты и гипотезы / Р. Зюсс. – Москва : Мир, 1977. – 360с.
1254544
  Кросс Я. Раквереский роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель, 1989. – 587 с.
1254545
  Циолковский К.Э. Ракета в космическое пространство. / К.Э. Циолковский. – М, 1963. – 112с.
1254546
  Волохов Ф.С. Ракета взлетит / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1962. – 16с.
1254547
  Гильзин К.А. Ракета и радио / К.А. Гильзин. – М., 1963. – 84с.
1254548
  Ефимовский Е.С. Ракета и травинка / Е.С. Ефимовский. – Ленинград, 1984. – 78с.
1254549
  Латов В.С. Ракета летит к цели / В.С. Латов. – М, 1966. – 78с.
1254550
  Крошкин М.Г. Ракета покидает Землю / М.Г. Крошкин. – М, 1959. – 88с.
1254551
  Николаев М.Н. Ракета против ракеты / М.Н. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 200с.
1254552
  Сніжний В.С. Ракета. / В.С. Сніжний. – Харків-Одеса, 1933. – 100с.
1254553
  Ляпунов Б.В. Ракета. (Ракетная техника и реактивная авиация) / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1954. – 128с.
1254554
  Романов А.П. Ракетам покоряется пространство / А.П. Романов. – М., 1976. – 111с.
1254555
   Ракети-носії і космічні ступені ракет як об"єкти керування : підручник для студ. вищих навчальних закладів напрямку "Авіація та космонавтика" / Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун; Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун ; під ред. С.М. Конюхова. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т, 2007. – 564 с. – Присвячується 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 978-966-551-230-1
1254556
  Кацнельсон А.І. Ракети й солов"ї / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1960. – 192с.
1254557
  Іщенко Н. Ракети проти ненависті та брехні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 10


  Як "пропагандистська машина" Милошевича зазнала нападу НАТО.
1254558
  Яроцкий Б.М. Ракетия / Б.М. Яроцкий. – Симферополь, 1968. – 79с.
1254559
  Анисин И.И. Ракетная застава / И.И. Анисин, А.А. Сгибиев. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 206 с. : ил.
1254560
  Бодрук О. Ракетний синдром. Військові потенціали країн третього світу в контексті сучасних міжнародних процесів // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.47-60. – ISSN 0868-8273
1254561
  Бобрищев К. Ракетник, філолог, дисидент. Першим пуском ФАУ-2 в СРСР командував українець Іван Бровко // Україна молода. – Київ, 2021. – 14 квітня (№ 36). – С. 9


  Першою балістичною ракетою, запущеною в Радянському Союзі, була легендарна німецька ФАУ-2. Але говорити про це вголос заборонялося навіть міністрові оборони. Гриф надзвичайної секретності тримався до останнього дня існування Союзу. 18 жовтня 1947 року ...
1254562
  Петров В.М. Ракетники / В.М. Петров. – К., 1978. – 445с.
1254563
  Ромашкина Н.П. Ракетно-космическая индустрия: возможности и угрозы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075
1254564
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності ракетно-космічного комплексу (РКК) України на світовому ринку. Визначено його обсяги експорту, частку ринку, існуючі та перспективні сегменти, на яких Україна має або може мати певні ...
1254565
  Онищенко В. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку / В. Онищенко, С. Герасимчук // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 0131-775Х
1254566
  Мироненко В.В. Ракетно-ядерні програми у політичних доктринах США // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 234-245. – ISSN 2786-7269
1254567
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – Москва, 1964. – 192 с.
1254568
  Глускин В.М. Ракетно-ядерное оружие армии США (на английском языке) / В.М. Глускин. – М, 1966. – 348с.
1254569
  Качур Павел Ракетное заведение Константина Константинова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 0235-7089
1254570
   Ракетное зондирование верхней атмосферы и ионостферы до высоты 1500 км.. – Ростов -на-Дону, 1989. – 146с.
1254571
  Боев И.Л. Ракетное оружие и внешняя политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Боев И. Л.; Моск. гос. ин-т межд. отнош., Каф. ИМО и внешн. политики СССР. – М., 1966. – 16л.
1254572
  Торкунов С.А. Ракетное оружие и его роль в современной войне / С.А. Торкунов, К.М. Кузнецов. – М, 1961. – 39с.
1254573
  Попадько И.И. Ракетное оружие капиталистических стран / И.И. Попадько, УрюпинД.А. – М., 1962. – 248с.
1254574
  Морозов К.В. Ракетное оружие на море / К.В. Морозов. – М., 1976. – 96с.
1254575
  Толубко В.Ф. Ракетные войска. / В.Ф. Толубко. – М., 1977. – 64с.
1254576
  Гильзин К.А. Ракетные двигатели / К.А. Гильзин. – М., 1950. – 84с.
1254577
  Саттон Д. Ракетные двигатели / Д. Саттон. – М., 1952. – 328с.
1254578
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели / Е.Б. Волков. – Москва, 1961. – 61с.
1254579
  Глушко В.П. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ / В.П. Глушко. – М, 1975. – 68с.
1254580
  Петрович Г.В. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ. 1929-1969 гг. / Г.В. Петрович. – М., 1969. – 36с.
1254581
  Корлисс У.Р. Ракетные двигатели для космических полетов. / У.Р. Корлисс. – М., 1962. – 489с.
1254582
  Хэмфрис Д. Ракетные двигатели и управляемые снаряды / Д. Хэмфрис. – Москва, 1958. – 304с.
1254583
  Волков Е.Б. Ракетные двигатели на комбинированном топливе / Е.Б. Волков. – Москва, 1973. – 184с.
1254584
  Тимнат И. Ракетные двигатели на химическом топливе / И. Тимнат. – М. : Мир, 1990. – 292 с.
1254585
  Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива / И.Х. Фахрутдинов. – М., 1981. – 223с.
1254586
   Ракетные двигатели.. – М, 1976. – 399с.
1254587
  Немцев С.Д. Ракетные зори / С.Д. Немцев. – М., 1975. – 88с.
1254588
   Ракетные исследования верхней атмосферы : Спец.приложение(т.1)к журналу "Физика атмосферы и Земли). – Пер. с английского. – Москва : Из-во иностранной литературы, 1957. – 415с.
1254589
  Пищулин В.П. Ракетные поезда / В.П. Пищулин. – М, 1977. – 95с.
1254590
  Васильев А.Н. Ракетные пусковые установки в Великой Отечественной войне / А.Н. Васильев, П В. Михайлов. – Москва, 1991. – 86с.
1254591
   Ракетные топлива.. – М, 1975. – 188с.
1254592
   Ракетный аккорд.. – М, 1970. – 31с.
1254593
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1969. – 264 с.
1254594
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – М., 1971. – 110с.
1254595
  Камбулов Н.И. Ракетный гром. / Н.И. Камбулов. – Челябинск, 1972. – 268 с.
1254596
  Абламонов П.Ф. Ракетный старт : док. повесть / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 71 с. : ил.
1254597
  Пономарев А.Н. Ракетоносная авиация / А.Н. Пономарев. – М., 1964. – 342с.
1254598
   Ракетостроение. – Москва
№1. – 1987
1254599
   Ракетостроение. – Москва
№2. – 1987
1254600
   Ракетостроение. – Москва
№3. – 1987
1254601
   Ракетостроение. – Москва
№4. – 1987
1254602
   Ракетостроение. – Москва
№5. – 1987
1254603
   Ракетостроение. – Москва
№6. – 1987
1254604
   Ракетостроение. – Москва
№7. – 1987
1254605
   Ракетостроение. – Москва
№8. – 1987
1254606
   Ракетостроение. – Москва
№9. – 1987
1254607
   Ракетостроение. – Москва
№10. – 1987
1254608
   Ракетостроение. – Москва
№11. – 1987
1254609
   Ракетостроение. – Москва
№12. – 1987
1254610
   Ракетостроение : реферативный журнал. – Москва
№№ 1-12. – 1988
1254611
   Ракетостроение : реферативный журнал. – Москва
№№ 1-12. – 1989
1254612
   Ракетрные исследования верхней атмосферы.. – М, 1957. – 415с.
1254613
   Ракетчики.. – М, 1964. – 145с.
1254614
   Ракетчики.. – М, 1979. – 133с.
1254615
   Ракеты-носители. – Москва, 1981. – 316 с.
1254616
   Ракеты-носители, спутники и космические летательные аппараты США, 1961. – 44 с.
1254617
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего / В.П. Бурдаков, Ю.Н. Данилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 174с.
1254618
  Бурдаков В.П. Ракеты будущего. / В.П. Бурдаков, Ю.И. Данилов. – М., 1980. – 157с.
1254619
  Иойрыш А.И. Ракеты должны служить миру. / А.И. Иойрыш. – М, 1985. – 150с.
1254620
  Старшинов Н.К. Ракеты зеленый огонь / Н.К. Старшинов. – М, 1975. – 192с.
1254621
   Ракеты и искусственные в метеорологии.. – М, 1963. – 286с.
1254622
  Ляпунов Б.В. Ракеты и межпланетные полеты. / Б.В. Ляпунов. – М., 1962. – 123с.
1254623
  Горбачев Н.А. Ракеты и подснежники : Повесть / Н.А. Горбачев. – М. : Воениздат, 1963. – 200с.
1254624
  Гильберг Л.А. Ракеты и ракетные двигатели / Л.А. Гильберг. – М., 1972. – 63с.
1254625
  Швец И.А. Ракеты и сердца / И.А. Швец. – Москва, 1974. – 173с.
1254626
  Зигель Ф.Ю. Ракеты исследуют Луну / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1960. – 32 с.
1254627
  Лангемак Г.Э. Ракеты их устройство и применение / Г. Э. Лангемак, В.П. Глушко ; [Предисл.: Меркулов]. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. авиационной лит., 1935. – 118, [2] с. : ил., табл.
1254628
  Рубинский Г.М. Ракеты летят над морем. / Г.М. Рубинский. – М, 1971. – 216с.
1254629
  Ануреев И.И. Ракеты многократного использования / Ануреев И.И. – Москва : Воениздат, 1975. – 215 с. : ил. – Список. лит.: с. 213
1254630
  Васильев А. Ракеты над цветком лотоса / А. Васильев. – Москва, 1970. – 200с.
1254631
  Борискин Н.М. Ракеты повинуются мне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1970. – 287с.
1254632
  Жуков В.Н. Ракеты смотрят в зенит / В.Н. Жуков. – Москва, 1962. – 155с.
1254633
  Петров В.Н. Ракеты стерегут небо / В.Н. Петров. – Х., 1963. – 123с.
1254634
  Сметанин А.И. Ракеты черного дыма : повесть / А.И. Сметанин ; [ил.: В.С. Орлов]. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 238 с. : ил.
1254635
   Ракеты, снаряды и искусственные спутники., 1959. – 178с.
1254636
  Михалков С.В. Раки / С.В. Михалков. – Москва, 1953. – 87с.
1254637
  Івасюк А. Раки / А. Івасюк. – К, 1987. – 293с.
1254638
  Некрасов Андрій Раки в березах : Україна. Житомирщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-26 : Фото
1254639
  Сущанський В.І. Раки літеральні та інші "фігурні" вірші Івана Величковського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 99-103. – ISSN 1029-4171
1254640
  Фиксин С.А. Ракита и арча / С.А. Фиксин. – М, 1961. – 95с.
1254641
  Ляликов С.И. Ракитник австрийский, произростающий в Молдавской ССР, как источник цитизина : Автореф... канд. биолог.наук: / Ляликов С.И.; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1952. – 8 с.
1254642
  Голубев А.А. Ракитов куст / А.А. Голубев. – Воронеж, 1977. – 77с.
1254643
  Пристли Д.Б. Ракитовая аллея / Д.Б. Пристли. – М., 1960. – 110с.
1254644
  Хрилев В.С. Ракитовый вечер / В.С. Хрилев. – Л, 1986. – 158с.
1254645
  Крутилин С.А. Ракиты / С.А. Крутилин. – М., 1974. – 432с.
1254646
   Ракитянська Валентина Дмитрівна / колектив Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 58. – ISSN 2518-7341
1254647
   Ракітін Семен Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 358-359 : фото
1254648
  Голиков А.Н. Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР. / А.Н. Голиков, О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука, 1978. – 257с.
1254649
  Яковлева Галина Раковор приведен в исполнение : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 54-59 : Фото
1254650
  Славова Мирена Раковски като индоевропеист // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 38-51. – ISSN 0204-8701
1254651
  Мельниченко В.Е. Раковский против Сталина / Мельниченко В.Е. – Москва, 1991. – 63 с.
1254652
   Раковський Леонід Едуардович : [некролог] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 213-214. – ISSN 0130-5247
1254653
  Каудри Е. Раковые клетки. / Е. Каудри. – Москва, 1958. – 655с.
1254654
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – Москва, 1990. – 461с.
1254655
  Солженицын А.И. Раковый корпус / А.И. Солженицын. – Томск, 1991. – 444с.
1254656
  Солженицын А.И. Раковый корпус / Александр Солженицын. – Москва : Эксмо, 2007. – 512с. – (Русская классика 20 века). – ISBN 978-5-699-14368-9
1254657
  Солженицын А.И. Раковый корпус : повесть / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 476, [4] с. – ISBN 978-5-91631-046-7


  На родине впервые напечатан в 1990. Герои повести - больные "ракового корпуса" в среднеазиатском городе, в середине ХХ века. Среди них - люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев, в том числе ссыльные. Борение с болезнью. Попытки ...
1254658
  Зограф Н.Ю. Ракообразные-космополиты / [Николай Зограф, проф.]. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – 14 с.
1254659
  Совинский В.К. Ракообразные Азовского моря : Сравнительно-фаунистический очерк на основании материалов собраных д-ром зоологии А.А. Остроумовым и моих личных наблюдений / В. Совинский. – Киев : Типо-литогр.. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве. Киевское отд., 1893. – [2], 119 с., 8 л. табл. : ил. – Обл. и тит. л. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества Естествоиспытателей. 1894, т. XIII, вып. 1-2. - Экз. № 256890 дефектный, отсутств. 8 л. табл.


  Остроумов, Алексей Александрович (1858-1925)
1254660
  Свирская Н.Л. Ракообразные и коловратки и изменение динамики их развития в малых гумифицированных озерах южной Карелии подд влиянием химической мелиорации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свирская Н. Л.; Петрозав.ГУ. – Петрозаводск, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1254661
  Касьянов Александр Иванович Ракообразные и насекомые - вредители посевов риса на Кубани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Касьянов Александр Иванович; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 23л.
1254662
  Лехнович В.С. Ракоустойчивые сорта картофеля / В.С. Лехнович. – М-Л, 1954. – 244с.
1254663
  Оляндер Л. Ракурс - ракурсна постановка - твір як рецептивна проблема // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 69-80. – ISSN 2304-9383
1254664
  Андронова Т.Е. Ракурс : стихи / Татьяна Андронова ; [худож. Н. Фадеева]. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 205, [1] с. : ил.
1254665
  Павлюк Я.О. Ракурс / Я.О. Павлюк. – Львів : Каменяр, 1990. – 166 с.
1254666
   Ракурс.. – М : Искусство, 1977. – 263 с.
1254667
  Фітісова А. Ракурси інтерпретації сучасної духовної кризи // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 355-357
1254668
  Барабаш О.В. Ракурси розвитку та пріоритети трансформаційних зусиль у Республіці Коста-Рика // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 176-191. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  У статті здійснено спробу встановити природу і сутність трансформаційних процесів у Республіці Коста-Рика, з"ясувати змістовну основу стратегії розвитку країни. Виявлено та проаналізовано окремі параметри державотворчих трансфор мацій в окремих ...
1254669
  Кравченко В.О. Ракурсні умови спростережень середньоширотних червоних дуг та полярних сяйв на станції Академік Вернадський / В.О. Кравченко, О.М. Євтушевський // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1727-7485
1254670
  Филипп Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой / Н.Д. Филипп. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 244 с.
1254671
  Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко / А.Н. Лаврентьев. – М., 1992. – 220с.
1254672
  Белова Е.П. Ракурсы танца : телевиз. балет / Е.П. Белова. – Москва : Искусство, 1991. – 125, [2] с., [24] л. ил. : ил. – ISBN 5-210-02522-5
1254673
  Нечай О.Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике / О.Ф. Нечай. – Москва : Искусство, 1990. – 117 с.
1254674
  Ермолаев Т.А. Ракушевы / Т.А. Ермолаев. – Минск, 1970. – 96с.
1254675
  Кална Н.С. Ракушки на ладони / Н.С. Кална. – Рига, 1986. – 84с.
1254676
  Голубничая Л.В. Ракушковые ракообразные (Ostracoda) бассейна Среднего Днепра : Автореф... канд. биол.наук: / Голубничая Л.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1968. – 12л.
1254677
  Коваленко А.Л. Ракушковые ракообразные водоемов бассейна Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коваленко А.Л.; АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
1254678
  Мазепова Г.Ф. Ракушковые рачки (Ostracoda) Байкала / Г.Ф. Мазепова. – Новосибирск, 1990. – 470с.
1254679
  Бусель Б.И. Ракций нейронов моматической коры бодрствующей кошки : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Бусель Б. И.; АН УССР, Ин-т физиол. им. Богомольца. – К., 1975. – 25л.
1254680
  Барух А. Ралеви : роман / Арманд Барух. – София : Народна култура, 1955. – 556 с.
1254681
  Коваленко О. Ралець - обов"язковий видаток ремісників Гетьманщини XVIII ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 10-15. – ISSN 1998-4634
1254682
  Цаголов В.М. Ралица / В.М. Цаголов, Н. Павлов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
1254683
  Кметь І. Ралиця : поезія / Ірина Кметь ; [худож. оформлення О. Шматлай]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2019. – 133, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7363-94-0
1254684
  Гернсбек Х. Ральф 124 С41+. Роман о жизни в 2660 году / Х. Гернсбек. – Москва : Прогресс, 1964. – 166с.
1254685
  Конен В.Д. Ральф Воан Уильямс : очерк жизни и творчества / В.Д. Конен. – Москва : Музгиз, 1958. – 44 с.
1254686
  Осипова Э.Ф. Ральф Уолдо Эмерсон / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1991. – 135с.
1254687
  Радзиевская С.Б. Рам и Гау / С.Б. Радзиевская. – Казань, 1967. – 146с.
1254688
  Фінкельштейн В.С. Раман-ефект та будова молекуль органічних сполук / Проф. В.С. Фінкельштейн. – Харків : Кокс і хемія, 1932. – 59 с.
1254689
   Раманівська спектроскопія та кристалічна структура твердих плівок С60 / М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, М.М. Білий, Ю.І. Прилуцький // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 94
1254690
  Худойбердиев Б.Г. Рамановские спектры и расчеты молекулярных агрегатов в системах с интенсивным межмолекулярным взаимодействием : автореф. дисc. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Худойбердиев Бекзод Гайбуллаевич ; М-во высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ; Самаркандский гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 2012. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1254691
  Левин В.И. Рамануджан - математический гений Индии. / В.И. Левин. – Москва, 1968. – 47с.
1254692
   Рамачная канвенцыя аб абароне нацыянальных меншасцей : Украіна: стан выканання. – Кіеу, 2004. – 69с. – Видання білоруською мовою. – ISBN 966-7024-53-9
1254693
  Розумний М. Рамаян : Поезії / Максим Розумний. – Київ : Смолоскип, 1997. – 87с. – ISBN 966-7332-00-4
1254694
   Рамаяна. – Київ : Держхудвидав, 1958. – 331с.
1254695
   Рамаяна : Давньоіндійський епос у переказі Премчанда: Для середнього шкільного віку. – Київ : Веселка, 1979. – 141с.
1254696
   Рамаяна. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270с.
1254697
  Тулси Дас Рамаяна или Рамачар и Таманаса. Море подвигов Рамы. / Тулси Дас. – М.-Л., 1948. – 968с.
1254698
   Рамаяна.. – К, 1959. – 332с.
1254699
   Рамаяна.. – М, 1965. – 448с.
1254700
  Короткий В.А. Рамбо Альфред Ніколя / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 215. – ISBN 966-06-0393-2
1254701
  Єщенко М. Рамен : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2019. – № 1/6. – С. 35-40. – ISSN 0130-321Х
1254702
  Лубківський Р.М. Рамена : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Дніпро, 1969. – 147 с.
1254703
  Великовский И. Рамзес II и его время / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-85880-381-4
1254704
   Рамзес Вадим Борисович (1933-2008) : [некролог] / коллеги, друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 96. – ISSN 0131-2227
1254705
  Сіренко Ю.М. Раміприл у пацієнтів з артеріальною гіпертензією як монотерапія або комбінація з гідрохлортіазидом / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 81-91. – ISSN 2224-1485
1254706
  Матат Д. Рамка безперервного навчання вчителів / Олег Шаров; спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...в МОН відбулася презентація Рамки безперервного професійного розвитку вчителів. Документ, розроблений Британською Радою, є результатом багаторічної роботи експертів. Фахівці переконані: рамка може допомогти підвищити свій кваліфікаційний рівень ...
1254707
  Крысанова В М. Рамка в цикле Гофмана "Серапионовы братья": особенности атмосферы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 152-157. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается рамочное общество в цикле Э.-Т.-А. Гофмана "Серапионовы братья", основное внимание уделяется настроению собравшихся и способам его создания. Прослеживается динамика настроения членов общества, подробно разбираются две сцены ...
1254708
   Рамка для фахової передвищої освіти і харчування дітей / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Щодо засідання профільного парламентського комітету розглянули законопроекти про фахову передвищу освіту, а також стан і проблеми нормативно-правового врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти
1254709
   Рамка кваліфікації. Заходи з провадження / Прес-служба НПУ імені М. Драгоманова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  21-22 лютого 2012 р. в НПУ ім. М. Драгоманова відбувся Міжнародний спільний семінар Європейського фонду освіти і МОНМС на тему "Заходи з впровадження Національної рамки кваліфікації (НРК) для навчання впродовж життя".
1254710
  Луговий В. Рамки (нормативно-правові основи) для створення системи забезпечення якості вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту» / В. Луговий, Ж. Таланова // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-617-7288-01-4
1254711
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-7024-51-2
1254712
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 69 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 966-7024-64-4
1254713
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Україна: стан виконання. – Київ, 2004. – 68с. – Видання вірменською мовою. – ISBN 966-7024-60-1
1254714
   Рамкова конвенція про захист національних меншин : Страсбург, 1 лютого 1995 року. – Київ : Феникс, 2004. – 16с. – ISBN 966-651-153-3
1254715
   Рамкова конвенція про захист національних меншин // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 364-376. – ISBN 978-966-489-161-2
1254716
  Амеліна С.М. Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 167-171. – (Серія "Філологічні науки")
1254717
   Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною (2007-2010). Проект // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.10-15..
1254718
  Крініцин О.В. Рамкова угода АСЕАН з торгівлі послугами як поштовх до регіональної лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 163-170. – ISSN 2308-6912


  Надзвичайно динамічні і масштабні структурні зміни в наш час трансформують світову економіку і міжнародну торгівлю. Особливої уваги заслуговують не тільки швидкі темпи глобальних перетворень, а й широке охоплення змін, що впливає практично на весь ...
1254719
  Швидка Т. Рамкова угода як крок до централізованих публічних закупівель / Т. Швидка, А. Ушаков // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 80-84. – ISSN 2663-5313
1254720
  Вонсович О.С. Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 358-361. – ISSN 2076-1554
1254721
  Мілаш В. Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 132-140. – ISSN 1993-0909
1254722
  Шулікін Д. Рамковий закон - пропозиції до вдосконалення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 24 серпня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Публічне обговорення проекту рамкового закону "Про освіту" в МОН України.
1254723
   Рамковий закон підписано! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Ухвалення цього Закону дозволить провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та ...
1254724
   Рамковий закон ухвалено! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "...5 вересня Верховна Рада України у другому читанні підтримала базовий закон "Про освіту". Це страгічний документ, який визначатиме розвиток нашої галузі у найближчі роки, а можливо, й десятиліття. Попереду - непростий і тривалий шлях його ...
1254725
  Шулікін Д. Рамковий закон: концептуальні питання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Під час комітетських слухань у парламенті презентували концепцію проекту Закон України "Про освіту", яку підготувала робоча група освітян, науковців, представників громадськості з ініціативи профільного комітету.
1254726
  Короткий Т.Р. Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 552-560. – ISSN 1563-3349
1254727
  Бунда В. Рамкові програми Євросоюзу та єдиний науковий європейський простір: перші підсумки / В. Бунда, Ф. Ващук, О. Максименко // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 9-16. – ISBN 966-8110-19-6
1254728
  Дейнега Ю.В. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 249-250
1254729
  Дейнега Ю. Рамкові програми як інноваційний аспект співробітництва України та ЄС // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 20-22
1254730
  Перепадя О.В. Рамкові стандарти безпеки ВМО як запорука безпеки світової торгівлі / О.В. Перепадя, Р.В. Процишин // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 536-540. – ISSN 1563-3349
1254731
  Денисенко С.І. Рамкові стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються, згідно з положеннями Рамкових Стандартів, поняття "міжнародний стандарт", співробітництво між митними адміністраціями держав-учасниць ВМО, переваги взаємовідносин між митними адміністраціями і бізнесом, а також надаються практичні ...
1254732
  Денисенко С.І. Рамкові Стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
1254733
  Супрун Н.А. Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 72-87. – ISSN 1681-116Х
1254734
  Димитров Н. Рамковната конвенциjа за заштита на националните малцинства = The framework convention for the protection of national minorities : историjат и теоретски импликации / Никола Димитров ; гл. уред. Б. Павловски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 232, [ 2 ] c. – Текст парал. макед., англ. – Библиогр.: с. 229-233. – ISBN 9989-48-018-4
1254735
   Рамку кваліфікацій затверджено : новини уряду // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Кабмін схвалив Постанову "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України".
1254736
  Ильинский Н.В. Рамонь / Н.В. Ильинский. – Воронеж, 1968. – 148с.
1254737
   Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и пояснительный доклад = Framework Convention for the protection of national minorities and explanatory report=Convention-cadre pour la protection des minorites nationales et rapport explicatif : Русская версия. – Strasbourg : Council of Europe, 1998. – 20p. – №57
1254738
  Нушаров М.М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском : Учеб. пособие / М.М. Нушаров. – Самарканд, 1974. – 127с.
1254739
  Нушаров М. Рамочная конструкция в немецком языке и замыкание в узбекском. (Опыт структурно-сопоставит. анализа) : Автореф... канд. филол.наук: / Нушаров М.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Самарканд, 1967. – 21л.
1254740
  Варин Владимир Валентинович Рамочные структуры с нефинитным глаголом в современном немецком языке с позиций коммуникативного синтаксиса (на материале газетных текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Варин Владимир Валентинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1254741
  Шерель А.А. Рампа у микрофона / А.А. Шерель. – М, 1985. – 301с.
1254742
  Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор : из истории древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский. – Москва : Наука, 1984. – 247с.
1254743
  Матвиевская Г.П. Рамус. 1515-1572 / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1981. – 151 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
1254744
  Шатилов В.М. Рамушевский коридор / В.М. Шатилов. – М., 1970. – 48с.
1254745
  Курукин Игорь Рана в шесть столетий глубиной : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 56-64 : Фото, карта
1254746
  Соболев Р.П. Рангел Вылчанов и пути болгарского кино / Р.П. Соболев. – М, 1988. – 109с.
1254747
  Шадури Инга Ивановна Ранговая структура морфем абхазского литературного языка. (Система переходных глаголов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шадури Инга Ивановна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 25л.
1254748
  Варій М.Й. Рангові групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 31с.
1254749
  Кендэл М.Д. Ранговые корреляции / М.Д. Кендэл. – М, 1975. – 214с.
1254750
  Ячейкін Ю.Д. Рандеву зі смертю / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1990. – 234 с.
1254751
  Маркова Е.В. Рандомизация и статический вывод / Е.В. Маркова. – М, 1986. – 206с.
1254752
  Козачок О.Я. Рандомізовані алгоритми перевірки чисел на простоту // Могилянський математичний журнал : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 3 (за 2020). – С. 38-47. – ISSN 2617-7080
1254753
  Данчин А.А. Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа / А.А. Данчин, Н.Е. Полищук, Г.А. Данчин // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 284-298. – ISSN 2310-4910
1254754
  Фрейдкина И.С. Ранее творчество Фонвизина.(На пути к сатире) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фрейдкина И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
1254755
  Холиолчева Г. Ранена младост / Г. Холиолчева. – София, 1961. – 143с.
1254756
  Муталибов З. Раненая анкета : повесть и рассказы / Зайндин Муталибов ; пер. с чечен. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 299 с.
1254757
  Вегин П.В. Раненая роза / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 29с.
1254758
  Крикуненко Лариса Раненая чайка. "Титаник" / Крикуненко Лариса. – [Никополь], 1999. – 10с.
1254759
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэмы / К. Кулиев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 312 с.
1254760
  Кулиев К. Раненный камень : стихи и поэма / К. Кулиев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 319 с.
1254761
  Достоевский Ф.М. Раненое сердце : повести, рассказы, статьи из "Дневника писателя" / Ф.М. Достоевский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 493 с.
1254762
  Садыг Ф. Раненые дома / Фикрет Садыг 4. – Москва, 1970. – 48 с.
1254763
  Кюльпе Франс Раненые души : [Повесть] / Франс Кюльпе; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – Беспл. прил. к журн. "За 7 дней". 1912 г. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 47)
1254764
  Магомедов М. Раненые скалы / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 263 с.
1254765
  Попов Л.П. Раненые сосны: стихи / Л.П. Попов. – М., 1983. – 63с.
1254766
   Ранер (Rahner) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 883. – ISBN 966-316-069-1
1254767
  Дживелегов А.К. Ранессанская поэзия в переводах Ю.Н.Верховского / А.К. Дживелегов. – Москва, 1948. – 3-7с.
1254768
  Яковлев А.И. Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 140-147. – ISSN 2413-9998
1254769
  Чапарин А.Н. Ранжирование загрязняющих веществ по коэфициенту приоритетности их опасного воздействия на население // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 54-55. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1254770
  Хотомлянский Александр Лазаревич Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / Хотомлянский Александр Лазаревич, Знахуренко Павел Андреевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1254771
  Хотомлянский А.Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия/ / А.Л. Хотомлянский, П.А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье предложены методы ранжирования инвестиционных проектов на основе оценки их влияния на результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
1254772
  Зибарева И.В. Ранжирование институтов Российской академии наук с помощью российского индекса научного цитирования. на примере институтов химического профиля / И.В. Зибарева, В.Н. Пармон // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 9. – С. 779-789. – ISSN 0869-5873


  В последние годы научная общественность бурно обсуждает критерии оценки продуктивности отдельных учёных, научных коллективов и организаций. Одна из наиболее влиятельных на сегодняшний день стратегий определения научной эффективности – количественная ...
1254773
  Рыбалов А.А. Ранжирование проблемных экологических ситуаций в условиях техногенных нагрузок на окружающую среду // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 77-87. – (Економіка ; № 5 (64))
1254774
   Ранжирование распределенных величин на основе нечетких квазисерий. – М, 1986. – 34с.
1254775
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.И. Владимирский


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два нових показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам расчитан вектор ...
1254776
  Сероштан М.В. Ранжирование российских университетов: что и как считать? / М.В. Сероштан, Б.М. Владимирский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0869-3617


  Для ранжирования университетов предлагается использовать векторное описание разных сторон их деятельности. Предложено ввести два новых показателя деятельности университетов, отражающих рекомендации экспертов ООН. По экспертным оценкам рассчитан вектор ...
1254777
  Мальцева А.А. Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики / А.А. Мальцева, А.А. Серов, И.Н. Веселов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 380-388. – ISSN 1993-6788


  На основании результатов мониторинга университетской инновационной инфраструктуры была проведена кластеризация, и построены с применением факторного анализа уравнения регрессии, являющиеся инструментами для рейтинговой оценки технопарковых ...
1254778
  Шевченко С.О. Ранжирування вищих навчальних закладів як впливовий чинник державно-громадського управління якістю вищої освіти країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 111-113. – (Право. Економіка. Управління)
1254779
  Бондарчук М.К. Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об"єднання / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 138-147. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1254780
  Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-38. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі проаналізовано родовища та рудопрояви графіту за основними та додатковими показниками, до яких віднесено: якість корисної копалини, технологічні властивості руд, потужність порід розкриття, ступінь геологічної вивченості, умови залягання ...
1254781
  Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 1682-2366
1254782
  Приходько Володимир Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / Приходько Володимир, Шевченко Сергій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається можливість використання процедури ранжування ВНЗ як інструменту державного управління якістю вищої освіти. Аналізуються підходи, методи і критерії, що використовуються в міжнародних рейтингах ВНЗ, зарубіжний і вітчизняний досвід ...
1254783
  Станкевич І.В. Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 140-150. – ISSN 2222-0712
1254784
  Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-19 : фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1254785
  Приймак В.І. Ранжування країн за рівнем економічного добробуту їхнього населення / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 134-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1254786
  Хімчян А.І. Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, що страждають на невротичні розлади / А.І. Хімчян, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 41-44. – ISSN 2312-5675
1254787
  Ситницький М. Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду / М. Ситницький, А. Кожухівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-19. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
1254788
  Кушнірук Ю.С. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом / Ю.С. Кушнірук, Л.А. Волкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 239-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1254789
  Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-65. – ISSN 1682-2366
1254790
  Гогалев В.И. Ранимое зрение / В.И. Гогалев. – М, 1990. – 120с.
1254791
  Кухно А.А. Ранимость. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1965. – 107с.
1254792
  Ристовски Б. Раните ракописи на Крсте П. Мисирков на македонски jазик = The early manuscripts of Krste P. Misirkov written in the Macedonian language / Б. Ристовски; Македонска академja на науките и уметностите. – Скопje : МАHУ, 1998. – 183 с. – ISBN 9989649499
1254793
  Косаківський Леонід Раніш - закон, а потім - благодать... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-31


  Дочасні травневі вибори мера Києва й депутатського корпусу міста наочно продемонстрували всі вади актів законодавства, якими регулюються статус Києва як столиці нашої держави, повноваження органів влади міста, порядок їхнього обрання, й знову спонукали ...
1254794
  Короткий В.А. Ранке Леопольд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 167. – ISBN 966-06-0393-2
1254795
   Ранки солов"їні : лірика. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 191 с.
1254796
   Ранки солов"їні.. – Київ : Вид. художньої літератури " Дніпро", 1965. – 182с.
1254797
   Ранкова вікна.. – Дніпропетровськ, 1988. – 128с.
1254798
  Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова (переклад з німецької та коментарі В. Кебуладзе) / пер. з німец. В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 106-111. – ISSN 2522-9338
1254799
  Вороненко Оксана Ранкова кава : мініатюра // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-10. – ISSN 0130-321Х
1254800
  Борисенко Л.П. Ранкова кава в альтанці... : поезія, оповідання / Любов Борисенко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 103, [1] с. – ISBN 978-617-7648-99-3


  У пр. № 1723686 напис: Моїй "Альма-Матер" - Національному у-ту ім. Т.Г. Шевченка, сповідь випускника 1960 р., філософське осмислення свого життєвого й творчого наукового доробку. 14.01.2019. Підпис
1254801
  Таран А.В. Ранкова шибка : поезії / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 47 с.
1254802
   Ранковий клич. – Ужгород, 1981. – 96 с.
1254803
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С.16-32. – ISSN 0585-8365
1254804
  Роздобудько І. Ранковий прибиральник : Роман // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 12. – С.12-50. – ISSN 0585-8365
1254805
   Ранковий спокій.. – К, 1986. – 246с.
1254806
  Артеменко М. Ранковий цвіт / Артеменко М. – Симферополь : Кримвидав, 1958. – 40 с.
1254807
  Марченко К.О. Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1254808
  Гетьман В.П. Ранкові зорі. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1961. – 104с.
1254809
   Ранкові зустрічі.. – Х, 1976. – 223с.
1254810
  Шальман Т.М. Ранкові інформаційно-розважальні телепередачі як один зі складників сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 152-157


  У статті проаналізовано етапи формування сітки ранкового мовлення на українському телебаченні. У деталях розглянуто інформаційно-розважальний тип програм як синтетичної за конструкцією структури телепередач. The article explores the stages of ...
1254811
  Гаврилів О. Ранкові п"ятдесят. Ашот / Орест Гаврилів ; [ред. М.І. Ярмола]. – Львів : [ПП Сорока Т.Б.], 2012. – 27, [1] с. – ISBN 978-966-2598-07-0
1254812
  Жуковський С.С. Ранкові передачі комерційного радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 150-154


  Стаття присвячена дослідженню ранкового ефіру комерційних радіостанцій та вивченню механізмів створення передач працівниками популярних радіостанцій України. The article is dedicated to the research of the morning ether of the commercial broadcasting ...
1254813
  Миколайчук В.І. Ранкові позивні / В.І. Миколайчук. – К., 1974. – 48с.
1254814
  Панчук Н.М. Ранкові поїзди / Н.М. Панчук. – Ужгород, 1985. – 56с.
1254815
  Сачко Я.П. Ранкові поїзди / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1990. – 102 с.
1254816
  Бондаренко В.Д. Ранкові роси : поезії / Володимир Бондаренко ; худож. І.П. Козіна. – Львів : Каменяр, 1984. – 31 с. : іл.
1254817
  Перебийніс П.М. Ранкові сурми : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1976. – 103 с.
1254818
  Галицкая А.Я. Ранне- и среднекаменноугольные продуктиды Северной Киргизии / А.Я. Галицкая; Отв. ред.: Григорьева А.Д., Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1977. – 298с.
1254819
  Черепнин Л.М. Ранне-весенние растения Красноярского края. / Л.М. Черепнин. – Красноярск, 1948. – 39с.
1254820
  Крижевская Л.Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье / Л.Я. Крижевская. – Л., 1977. – 129с.
1254821
   Ранневесенние растения Киргизии. – Фрунзе, 1960. – 112с.
1254822
  Горышина Т.К. Ранневесенние эфемероиды лесостепных дубрав / Т.К. Горышина. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – 232с.
1254823
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории обществ.-полит. мысли. / Г.Л. Курбатов. – Л., 1991. – 270с.
1254824
  Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). / Г.Л. Курбатов. – Л., 1962. – 287с.
1254825
   Раннегеосинклинальный вулканизм и металлогения Урала.. – Свердловск
2. – 1983. – 190с.
1254826
  Кутенец В.А. Раннегерцинская гипербазит-габбро-гранитная серия гармского блока (центральный Таджикистан) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.08 / Кутенец В.А.; МВ и ССО УССР. Львов. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л.
1254827
  Соловьева С.С. Раннегреческая тирания : (к проблеме возникновения государства в Греции) : лекция / С.С. Соловьева ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Кафедра всеобщей истории. – Москва : [б. и.], 1964. – 101 с. – Библиогр.: с. 100
1254828
  Андреев Ю.В. Раннегреческий полис : (Гомеровский период) / Ю.В. Андреев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 142 с.
1254829
  Жаворонкова Р.А. Раннедевонские кораллы западного склона Южного Урала : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Жаворонкова Р.А. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1972. – 27 с.
1254830
  Кравцов А.Г. Раннедевонские четырехлучевые кораллы Центрального Таймыра и Южного острова Новой Земли : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Кравцов А.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 21л.
1254831
  Туркина О.М. Раннедокембрийские высокометаморфизованные терригенные породы гранулитогнейсовых блоков Шарыжалгайского выступа (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, В.П. Сухоруков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1116-1130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1128-1130. – ISSN 0016-7886
1254832
  Булкин Ю.С. Раннедокембрийские грамитоиды Белорусской антеклизмы. / Ю.С. Булкин. – Минск, 1993. – 138с.
1254833
   Раннедокембрийские гранитоидные формации. – Ленинград : Наука, 1975. – 292с.
1254834
  Абдиров Н.М. Раннее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением - основа эффективной профилактики правонарушений : учеб. пособие / Н.М. Абдиров; М-во внутр. дел СССР, Караганд. высш. шк. – Караганда : [б. н.], 1989. – 98 с.
1254835
  Янковская Н. Раннее выявление педагогических способностей абитуриентов педагогических университетов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 55-59
1254836
   Раннее выявление профессиональных болезней.. – М, 1988. – 298с.
1254837
  Лагидзе М.В. Раннее драматургическое творчество. / М.В. Лагидзе. – Тбилиси, 1982. – 95 с.
1254838
  Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И.А. Шишова. – Ленинград, 1991. – 224 с.
1254839
  Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы : II тысячелетие до н. э.- первая половина I тысячелетия н. э. / Ю.А. Краснов. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
1254840
  Дарнтон Роберт Раннее информационное общество : новости и СМИ в XVIII веке в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.77-92. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1254841
  Скутнева С.В. Раннее материнство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.114-118. – ISSN 0132-1625
1254842
  Хут Л.Р. Раннее Новое время в контексте всемирной истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 102-108. – ISSN 0130-3864


  8-10 сентября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась Международная конференция "Раннее Новое время в контексте всемирной истории".
1254843
  Уваров П.Ю. Раннее Новое время: взгляд из Средневековья // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0130-3864
1254844
  Флорова О.В. Раннее оперативное лечение органиченных глубоких ожогов на фоне лучевой болезни. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Флорова О.В.; Латв. ин-т эксперим. и клинич. медицины АМН СССР. – Рига, 1964. – 16л.
1254845
  Дыбан П А. Раннее развитие млекопитающих / П А. Дыбан, . – Ленинград : Наука, 1988. – 228с.
1254846
  Холодный Василий Иванович Раннее славянофильство как реакция противоречия эпохи 40-50-х годов XIX века. (Крит. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Холодный Василий Иванович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1978. – 21л.
1254847
  Засьма Р.Л. Раннее творчество А.Н.Толстого (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Засьма Р.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 18л.
1254848
  Бройтман Б.А. Раннее творчество В.В.Маяковского (1912-1917) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Бройтман Б.А.; Чувашский гос. педагогический институт. – Чебоксары, 1949. – 19 с.
1254849
  Скробова А.М. Раннее творчество В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скробова А.М.; Моск.город.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
1254850
  Антюфьева И.Н. Раннее творчество Г.И. Успенского : Автореф... канд. филол.наук: / Антюфьева И.Н.;. – Куйбышев, 1967. – 19л.
1254851
  Лобзова С. Раннее творчество Георгия Иванова: лирический цикл "Отплытье на о. Цитеру" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 119-132. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
1254852
  Иванов Ю.Д. Раннее творчество И.А.Крылова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Ю.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1254853
  Щурат С.В. Раннее творчество Ивана Франко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щурат С.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1254854
  Ачкасова Л.С. Раннее творчество К. Паустовского : 1916-1932 гг. / Л. С. Ачкасова. – Казань : Издательство Казанского университета, 1960. – 56 с.
1254855
  Малевич О.М. Раннее творчество Карела Чапека : Автореф... канд. филол.наук: / Малевич О.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 20л.
1254856
  Верхось Н.Р. Раннее творчество Л.Н.Толстого. : Автореф... канд. филол.наук: / Верхось Н.Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – Сталинград, 1954. – 20л.
1254857
  Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ : темы, герои, образы / А.А. Антиповский ; МГУ ; Ин-т восточных языков ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1967. – 188 с. – Библиогр.: с. 185-186
1254858
  Цихитатришвили Р.А. Раннее творчество Лиона Фейхтвангера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цихитатришвили Р. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1980. – 2л.
1254859
  Крутикова Л.В. Раннее творчество М. Горького (1892-1898) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Крутикова Л.В. ; БГУ. – Минск. – 8 с.
1254860
  Федорова В.Н. Раннее творчество Новикова-Прибоя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорова В.Н.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1958. – 18л.
1254861
  Томашук Н.А. Раннее творчество Ольги Кобылянской (1880-1900 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Томашук Н.А.; МВО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Черновцы, 1959. – 17л.
1254862
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ведина В.П. ; Ин-т литературы. – Киев, 1955. – 16 с.
1254863
  Ведина В.П. Раннее творчество Стефана Жеромского (1889-1900) : Дис... канд. филолог.наук: / Ведина В. П.; Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.260-270
1254864
  Силютина О.Ф. Раннее творчество Ф.М.Достоевского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Силютина О.Ф. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с.
1254865
  Еланский Н.П. Раннее творчество Ярослава Гашека. / Н.П. Еланский. – Саратов, 1960. – 120с.
1254866
  Изюмский Б.В. Раннее утро / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 103с.
1254867
  Ромашов А.П. Раннее утро / А.П. Ромашов. – Молотов, 1957. – 119с.
1254868
  Пермитин Е.Н. Раннее утро / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 214с.
1254869
  Холендро Д.М. Раннее утро / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 272с.
1254870
  Пистоленко В.И. Раннее утро : пьесы / В.И. Пистоленко. – Москва : Советский писатель, 1969. – 320 с.
1254871
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Л., 1947. – 199с.
1254872
  Стонов Д.М. Раннее утро. / Д.М. Стонов. – Москва, 1967. – 544с.
1254873
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С.Свенцицкая. – Москва : Изд-во политической литературы, 1988. – 336 с. – (Сер. Библиотека атеистической литературы)
1254874
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1987. – 335с.
1254875
  Свенцицкая И.С. Раннее христианство : страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М, 1989. – 335с.
1254876
  Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик. – К., 1987. – 111с.
1254877
  Вежинов П. Раннее, раннее утро / П. Вежинов. – Москва, 1968. – 263с.
1254878
  Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа: эпоха энеолита и ранней бронзы / М.Г. Гаджиев. – Москва, 1991. – 263с.
1254879
  Пассек Т.С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. // Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 84 : Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья/ Т.С. Пассек. – 1-221с.
1254880
  Мунчаев Р.М. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии / Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт. – М., 1981. – 320с.
1254881
  Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык / Андреев Н.Д. ; отв. ред. Э.Г. Туманян ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1986. – 326, [2] с.
1254882
  Чернова А.И. Ранней весной / А.И. Чернова. – Днепропетровск, 1960. – 101с.
1254883
  Суичмезов А.М. Ранней весной / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 95с.
1254884
  Нагибин Ю.М. Ранней весной. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 463с.
1254885
  Чуковский Н.К. Ранней ранью / Н.К. Чуковский. – Москва, 1968. – 160с.
1254886
   Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пасивной окраины по данным U-Pb датировани обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов / А.В. Прокопьев, В.Б. Ершова, Є.Л. Миллер, А.К. Худолей // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1530-1542 : рис., табл. – библиогр.: с. 1540-1542. – ISSN 0016-7886
1254887
  Новик Е.О. Раннекаменноугольная флора Донецкого бассейна и его западного продолжения / Е.О. Новик; Отв. ред. Шульга П.Л. – Киев : Наукова думка, 1968. – 235 с.
1254888
  Калашников Н.В. Раннекаменноугольные брахиоподы Печорского Урала / Н.В. Калашников; Отв. ред. Сарычева Т.Г. – Ленинград : Наука, 1974. – 220с.
1254889
  Полетаев В.И. Раннекаменноугольные и башкирские гладкие спирифериды и атириды Донецкого бассейна / В.И. Полетаев; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1975. – 140с.
1254890
  Качанов Е.И. Раннекаменноугольные кораллы восточного склона Южного Урала и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Качанов Е.И.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 19л.
1254891
  Альтмарк М.С. Раннекаменноугольные кораллы Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.128 / Альтмарк М.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 24л.
1254892
  Папоян А.С. Раннекаменноугольные кораллы юго-западной части Армянской ССР и их стартиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Папоян А.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1254893
  Бушмина Л.С. Раннекаменноугольные остракоды Кузнецкого бассейна / Л.С. Бушмина; Отв. ред. Занина И.Е. – Москва : Наука, 1968. – 129с.
1254894
  Оноприенко Ю.И. Раннекаменноугольные ругозы Северо-Востока СССР и их биостратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оноприенко Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1254895
  Лукин А.Е. Раннекаменноугольный аллювий Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 78-89 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1254896
  Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития / Ю.В. Павленко. – К., 1989. – 285с.
1254897
   Раннеклассовые формации.. – М, 1984. – 79с.
1254898
  Крупчатников В.И. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиты юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов / В.И. Крупчатников, В.В. Врублевский, Н.Н. Крук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1057-1079 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1075-1079. – ISSN 0016-7886
1254899
  Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинклинальные системы северной части Тихоокенаского обрамления / Б.А. Натальин. – М, 1984. – 135с.
1254900
  Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и её значение для стратиграфии / В.А. Красилов; Отв. ред. Вахрамеев В.А. – Москва : Наука, 1967. – 366с.
1254901
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы : Морфология, систематика, филогения, значение для биостратиграфии и палеозоогеографии / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1984. – 200с.
1254902
  Квахадзе Н.Н. Раннемеловые брахиоподы бассейна среднего течения р.Риони (Западная Грузия) и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 128 / Квахадзе Н.Н.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1254903
  Смирнова Т.Н. Раннемеловые брахиоподы Крыма и Северного Кавказа / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Наука, 1972. – 143с.
1254904
  Мордвилко Т.А. Раннемеловые гетеродонтные двустворчатые моллюски Юга СССР : (арктициды и глоссиды) / Т.А. Мордвилко; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1979. – 142с.
1254905
  Казахашвили Ж.Р. Раннеолигоценовые моллюски Ахалцихской депрессии и условия их существования / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 118с.
1254906
  Добрецов Н.Л. Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии: роль раннепалеозойских мантийных плюмов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1957-1973 : рис. – Библиогр.: с. 1970-1973. – ISSN 0016-7886
1254907
  Сытова В.А. Раннепалеозойские ругозы Монголии и Тувы : монография / В.А. Сытова, Л.М. Улитина; Отв. ред. Морозова И.П. – Москва : Наука, 1983. – 168с.
1254908
  Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Молявко Г.И. – Киев : Наукова думка, 1970. – 128с.
1254909
   Раннепалиозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала озерной зоны Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С.Н. Руднев, А.Э. Изох, А.С. Борисенко, Р.А. Шелепаев, Ю. Орихаши, К.В. Лобанов, А.В. Вишневский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 557-578 : рис., табл. – Библиогр.: с. 576-578. – ISSN 0016-7886
1254910
  Глушенко Н.В. Раннепермские брахиоподы Преддонецкого прогиба и Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Глушенко Н.В. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1254911
  Баранова Г.И. Раннепермские мшанки Северного Приуралья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранова Г.И.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1959. – 17л.
1254912
  Кочеткова Н.М. Раннепермские остракоды Южного и Среднего Приуралья : монография / Н.М. Кочеткова, Е.А. Гусева; Отв. ред. Микрюков М.Ф. – Москва : Наука, 1972. – 180с.
1254913
  Лапкин И.Ю. Раннепермский этап развития юга Русской платформы и сопредельных границ : Автореф... док. геол. минер.наук: / Лапкин И. Ю.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1254914
  Негру А.Г. Раннепонтическая флора южной части Днестровско-Прутского междуречья : монография / А.Г. Негру; АН МССР, Ботанический сад; Отв. ред. Дорофеев П.И. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 112с.
1254915
   Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов, Д М.Т. Вингейт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1028-1043 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1041-1043. – ISSN 0016-7886
1254916
  Негруца В.З. Раннепротерозойские этапы развития восточной части Балтийского щита. / В.З. Негруца. – Л., 1984. – 270с.
1254917
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 84с.
1254918
  Косарев А.И. Раннеримское право / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 83с.
1254919
  Штефырца А.Г. Раннесарматская флора Бурсука / А.Г. Штефырца; Под ред. Ильинской И.А. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 155с.
1254920
  Негру А.Г. Раннесарматская флора северо-востока Молдавии / А.Г. Негру; Отв. ред. Дорофеева П.И. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 172с.
1254921
  Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р.Тясмин / В.А. Ильинская. – Киев, 1975. – 223 с.
1254922
  Муратов Ю. Раннесоветская демистифизация концепта "присвоение чужого" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 360-368. – ISSN 0042-8795
1254923
  Дьякова О.В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник 4-10 вв. / О.В. Дьякова. – М, 1984. – 205с.
1254924
  Цкитишвили О.В. Раннесредневековой Багдад. / О.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1986. – 237с.
1254925
  Калантарян А.А. Раннесредневековые буллы Двина / А.А. Калантарян. – Ереван, 1982. – 69с.
1254926
   Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л, 1974. – 253с.
1254927
  Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. – Фрунзе, 1959. – 183с.
1254928
  Перхавко Валерий Борисович Раннесредневековые древности междуречья Днепра и Немана V-VIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Перхавко Валерий Борисович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1254929
  Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана / Т.Д. Аннаев ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1988. – 81, [2] с., [27] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 77-82
1254930
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1254931
  Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 287с.
1254932
  Якубов Ю. Раннесредневековые сльские поселения горного Согда / Ю. Якубов. – Душанбе, 1988. – 290с.
1254933
  Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес : Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 63 : Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры / Якобсон А.Л. – С. 1-362, рис. , 19 табл.
1254934
  Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР : Проект № 106 ("Пермо-триасовая стадия геологической эволюции") Международной программы геологической корреляции / Ю.Д. Захаров; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1978. – 224с.
1254935
  Бибиков С.Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 38 : Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории ранних земледельческо-скотоводских племен на юго-востоке Европы / Бибиков С.Н. – С. 1-460, рис.
1254936
  Черныш Е.К. Раннетрипольское поселение у с.Ленковцы, Черновицкой области. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш Е.К.; Мин. культуры СССР. Гсо. Эрмитаж. – Л., 1955. – 16л.
1254937
  Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия / К.Ф. Савело. – Л., 1977. – 144с.
1254938
  Королюк В.Д. Раннефеодальная государственность и формирование феодальной собственнсоти у восточных и западных славян / В.Д. Королюк. – М, 1970. – 18с.
1254939
  Полевой Л.Л. Раннефеодальная Молдавия / Л.Л. Полевой. – Кишинев, 1985. – 222с.
1254940
   Раннефеодальные государства и народности : (Южные и западные славяне VI-XII вв.). – Москва : Наука, 1991. – 250, [6] с.
1254941
   Раннефеодальные государства на Балканах. – Москва, 1985. – 364с.
1254942
  Чертков А.Б. Раннехристианская философия и ее современная православная интерпретация. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Чертков А.Б.; Филос. ф-тет. – М., 1971. – 28л.
1254943
   Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – Київ, 2003. – 116с. – ISBN 966-7902-46-3
1254944
  Кузьменко В.О. Раннє ентеральне харчування в концепції мультимодальної програми прискореного відновлення при панкреатодуоденальній резекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кузьменко Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1254945
  Кравченко Е.А. Раннє залізо у Північному Причорномор"ї: технологія і традиція / Е.А. Кравченко, Т.Ю. Гошко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 100-105. – ISSN 2227-4952
1254946
  Арістов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 172-182. – ISSN 0130-5247
1254947
  Тимошик М.С. Раннє українське друкарство (15 - 17 століття) : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 33с.
1254948
  Радев С. Ранни спомени / С. Радев. – София : Български писател, 1967. – 332 с.
1254949
  Вершинина И.Я. Ранние балеты Стравинского / И.Я. Вершинина. – Москва, 1967. – 222с.
1254950
  Климонтович Н.Ю. Ранние берега / Н.Ю. Климонтович. – М., 1977. – 262с.
1254951
   Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. – Казань, 1990. – 143с.
1254952
  Генинг В.Ф. Ранние болгары на Волге / В.Ф. Генинг, А.Х. Халмков. – Москва : Наука, 1964. – 202с.
1254953
  Любименко В.Н. Ранние весенние растения / В.Н. Любименко, Е.В. Вульф. – М.-Л., 1926. – 139с.
1254954
  Тавлинова Г.К. Ранние весенние цветы / Г.К. Тавлинова. – Л., 1990. – 91 с.
1254955
  Луковская С. Ранние вокальные миниатюры Дебюсси в свете главных новаций французских поэтов-символистов // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 159-170
1254956
  Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1984. – 158с.
1254957
   Ранние докембрии Алданского массива и его обрамления.. – Л, 1985. – 184с.
1254958
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть : [пер. с кирг.] / Чингиз Айтматов ; худож. С. Харламов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 111 с. : ил.
1254959
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1976. – 96 с.
1254960
  Айтматов Ч. Ранние журавли / Ч. Айтматов. – Москва, 1978. – 528 с.
1254961
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Хватова ; худож. Е.А. Галеркина]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 480 с., [1] л. портр. : ил.
1254962
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : [пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [вступ. ст. Е. Шаблиовского ; ил. А. Хорунжего]. – Киев : Радянська школа, 1984. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (ПБ. Педагогическая библиотека. Мир в образах)
1254963
  Айтматов Ч.Т. Ранние журавли : повесть / Чингиз Айтматов. – Москва : Детская литература, 1985. – 622 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 29, Кн. 1)
1254964
  Рябов Б.А. Ранние заморозки : Повести / Б.А. Рябов. – Архангельск : Сев.-Зап.кн.изд-во, 1982. – 176 с.
1254965
  Неподоба В.П. Ранние заморозки: повести / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1987. – 126с.
1254966
  Куленко Н.А. Ранние зарницы. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1984. – 54с.
1254967
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1254968
   Ранние земледельцы.. – Л, 1980. – 221с.
1254969
  Бубенок О.Б. Ранние известия о татах в Крыму // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
1254970
  Пылдвере Э. Ранние изменение ультраструктуры паренхиматозных клеток печени при воздействии канцерогеном и неканцерогенными веществами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пылдвере Э. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1254971
   Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана.. – Л, 1975. – 91с.
1254972
  Колесникова Е.В. Ранние маркеры атеросклероза у пациентов с ассоциированным течением ИБС и сахарным диабетом 2 типа, инфицированных H. Pylori / Е.В. Колесникова, Т.Е. Козырева // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 110-114. – ISSN 2077-1096
1254973
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – М., 1964. – 206с.
1254974
  Гаецкий Ю.А. Ранние метели / Ю.А. Гаецкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 206 с.
1254975
  Гаецкий Ю. Ранние метели / Ю. Гаецкий. – 3-е изд., доп. – Москва, 1982. – 240с.
1254976
  Пегельман С.Г. Ранние морфо-функциональные изменения в постнатальном онтогенезе животных. / С.Г. Пегельман. – Таллин : Валгус, 1966. – 232с.
1254977
  Хаджиахмедов А. Ранние переводы из русской классической литературы и их значение в развитии узбекской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хаджиахмедов А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
1254978
  Губарев И.М. Ранние петербургские повести Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: / Губарев И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра русской лит-ры. – М., 1958. – 17л.
1254979
  Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию / Г. Гоибов. – Душанбе, 1989. – 143с.
1254980
  Вайсерберг М.Я. Ранние поэмы А.Твардовского и "Страна Муравия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсерберг М.Я.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1954. – 16л.
1254981
  Басихин Ю.Ф. Ранние поэмы И.С. Тургенева как подготовка будущего романного творчества : на материале поэмы "Андрей" : метод. пособ. для студентов / Ю.Ф. Басихин ; Мордовский гос. ун-т. – Саранск : [б. и.], 1968. – 60 с.
1254982
  Давлианидзе Д.С. Ранние произведения Роберта Музиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Давлианидзе Д.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1254983
  Майборода Р.В. Ранние произведения У.М. Теккерея: его журналистский опыт и критические взгляды // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 517-523
1254984
  Шевченко М.В. Ранние птицы / М.В. Шевченко. – М, 1983. – 64с.
1254985
   Ранние радиационно-биохимические реакции.. – Москва, 1966. – 272с.
1254986
  Казначеев Юрий Семенович Ранние радиационные нарушения обмена липидов в органеллах клеток печени крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Казначеев Юрий Семенович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1254987
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1937. – 425с.
1254988
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1946. – 207с.
1254989
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / Михаил Шолохов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 324 с.
1254990
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1965. – 211с.
1254991
  Шолохов М.А. Ранние рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 300с.
1254992
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1971. – 70с.
1254993
  Горький М. Ранние рассказы / М. Горький. – Москва, 1980. – 79с.
1254994
  Горький М. Ранние рассказы [Изоиздание] : [отрк. из произв.: Макар Чудра; Старуха Изергиль; Песня о Соколе; Песня о Буревестнике] / М. Горький; худ. В. Макеев. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
1254995
  Шастина Е.И. Ранние рассказы В.Я.Шишкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Шастина Е.И.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1964. – 16л.
1254996
  Календо Г.С. Ранние реакции клеток на ионизирующее излучение и их роль в защите и сенсибилизации / Г.С. Календо. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 96 с. : табл., ил. – Библиогр.: 127 назв.
1254997
  Машанский В.Ф. Ранние реакции клеточных органоидов / В.Ф. Машанский, И.М. Рабинович; Отв. ред. Я.А. Винников. – Ленинград : Наука, 1987. – 120 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 108-119
1254998
   Ранние романтические веяния.. – Л, 1972. – 295с.
1254999
  Десяькова Т.М. Ранние романы Шервуда Андерсона : Автореф... канд. филол.наук: / Десяькова Т. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
1255000
  Кузнецов В.К. Ранние седины: повести и рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1987. – 315с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,