Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1253001
   "Редуты" на защите Ленинграда / Куликов С.П. – Л., 1990. – 206с.
1253002
  Дубовик В. "Реєстраційне" рейдерство: як протидіяти і чи можливо попередити? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 46-48
1253003
  Сорока В. "Режисер" ефективного уроку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
1253004
  Кельнер Ю.Г. Редактирование и составление карт рельефа, гидрологических и животного мира для атласов мира и материков / Ю.Г. Кельнер, И.Г. Асмус, Т.Я. Рихтер; ред. Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Недра, 1974. – 121 с.
1253005
  Накорякова М К. Редактирование материалов массовой информации / М К. Накорякова. – Москва : МГУ, 1982. – 110с.
1253006
  Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной книги / Е.С. Лихтенштейн. – М., 1957. – 272с.
1253007
  Лихтенштейн Е.С. и Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации / Е.С. и Михайлов А.И. Лихтенштейн. – М., 1974. – 311с.
1253008
   Редактор-видавець у ринкових умовах : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 7с.
1253009
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 1. – 2002. – 80с.
1253010
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 2. – 2002. – 72с.
1253011
   Редактор базы знаний для проектирования дискретных устройств. – Минск, 1989. – 39с.
1253012
   Редактор Василь Мудрий // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 31


  Некролог: Василь Миколайович Мудрий — український громадський і політичний діяч, журналіст. Віце-маршалок Сейму Польщі.
1253013
  Иванова С.П. Редактор газеты рассказывает... / С.П. Иванова. – М, 1959. – 72с.
1253014
  Малаш О. Редактор до Бога ридає : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 152-154. – ISSN 0208-0710
1253015
  Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 29-35
1253016
   Редактор и книга. – М.
3. – 1962. – 300с.
1253017
   Редактор и книга. – М.
4. – 1963. – 336с.
1253018
   Редактор и книга. – М.
5. – 1965. – 199с.
1253019
   Редактор и книга. – М.
6. – 1973. – 110с.
1253020
   Редактор и книга. – Москва
7. – 1975. – 107с.
1253021
   Редактор и книга. – Москва
Вып. 8. – 1979. – 112с.
1253022
   Редактор и книга. – М.
Вып. 9. – 1982. – 239с.
1253023
   Редактор и перевод. – М., 1965. – 156с.
1253024
   Редактор і видавець : науково-практичний збірник. – Київ
Число 1. – 2007. – 215 с.
1253025
  Гіпфріх Л. Редактор на всі часи: Дерев"янко Борис Федорович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 3 серпня (№ 31)
1253026
  Фіялка С.Б. Редактор наукового журналу як гейткіпер науки, організатор видавничого процесу, консультант та рекрутер // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 2409-9805
1253027
  Кузьмина Л.М. Редактор текстов для КУВТ / Л.М. Кузьмина. – Рига, 1990. – 33с.
1253028
  Дутчак А. Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С.326-340. – ISSN 2524-0331
1253029
  Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
1253030
  Терханова О.В. Редактор у традиційних та онлайн-медіа // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 76-83. – ISSN 2617-1813
1253031
  Тимошик М.С. Редактор як професія: витоки, еволюція, сучасний стан // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 314-319
1253032
  Карпенко В.О. Редактор: ремесло, мистецтво, покликання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 176-189
1253033
  Портянкин И.А. Редакторская и публицистическая деятельность В.И.Ленина / И.А. Портянкин. – М., 1959. – 138с.
1253034
  Алексеев В.И. Редакторский анализ : учеб. пособие для спец. 2027 "Журналистика" / В.И. Алексеев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 47
1253035
  Есипенко А.А. Редакторский пакет ChiWriter 3.х / А.А. Есипенко, С.А. Есипенко. – Київ : ВЕК, 1995. – 128с.
1253036
  Накорякова М К. Редакторское мастерство в России / М К. Накорякова. – Москва, 1973. – 196с.
1253037
  Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого в епістолярних спогадах сучасників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 95-102. – ISSN 0236-1477
1253038
  Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ", 1917-1918; "Життя і мистецтво", 1920; "Українське мистецтво", 1926) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 158-166. – ISSN 1591-6223
1253039
  Карпенко В. Редакторська майстерність : Навчально-методичне видання для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики / В. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с. – ISBN 966-594-193-3
1253040
  Тріщук О.В. Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів / О.В. Тріщук, О.Ю. Януль // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 63-72. – ISSN 2077-7264
1253041
  Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою комп"ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 22-27


  Розглядаються особливості редакторської роботи з комгіютерними засобами контролю мови і стилю видавничого оригіналу, а також при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнання тексту та його перекладу з іншої мови. Peculiarities of ...
1253042
  Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 61-67. – ISSN 1682-3540
1253043
  Фарина Н. Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-319. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано особливості авторських редакторських правок Івана Франка у складнопідрядних реченнях з підрядними атрибутивної семантики, виявлених у його повісті «Захар Беркут» у двох прижиттєвих редакціях (1883, 1902). Спроектовано основні моделі ...
1253044
  Квітко І.С. Редакторська проблематика на шпальтах журналу "Книгарь" // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 180-184
1253045
  Краснікова Ю. Редакторська самоповага Олени Пчілки // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 31-33
1253046
  Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності : Конспект лекцій, прочитаних для студ. Ін-ту журналістики / Віталій Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики. – ISBN 966-594-166-6
Ч.1 : Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. – 2005. – 162с.
1253047
  Свариник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922 - 1939) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 153-162. – ISBN 5-7702-0810-4
1253048
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : Дис. канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.220-246. – Бібліогр.: л.193-219
1253049
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1253050
  Побідаш І.Л. Редакторська та журалістська діяльність Леоніда Глібова : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Побідаш І.Р.; НТУУ "Київський Політехничний інститут". – Київ, 2006. – 210 л. + Додатки: л. 187-210. – Бібліогр.: л. 169-187
1253051
  Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр: 8 назв
1253052
  Дем"янова А.О. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 172-176


  Розглядаються принципи створення та редакторського опрацювання заголовків інтернет-новин, визначаються додаткові чинники, що впливають на привернення уваги читача та полегшують сприйняття заголовка. It is considered the principles of creation and ...
1253053
  Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 102-108


  Розглядаються методики редакторського аналізу логічної складності навчального тексту, типові логічні помилки та шляхи їх виправлення. The article deals with the methods of the editorial analysis of the logical complexity of the educational text, as ...
1253054
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
1253055
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: теоретичний і практичний аспекти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 127-132


  У статті йдеться про найголовніший складник методики редагування - редакторський аналіз. Розглядаються різні підходи учених та подається авторська концепція завдань, змісту та методики редакторського аналізу. The article deals with the editorial ...
1253056
  Кумеда О. Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
1253057
  Подоляка Н.С. Редакторський досвід ученого і педагога Павла Охріменка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Наведено біографічні відомості про вченого, літературознавця, викладача Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Павла Павловича Охріменка. Описано його редакторський досвід у підготовці збірок наукових праць та матеріалів ...
1253058
  Карпенко В.О. Редакторський жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 23-30
1253059
  Наконечна З. Редакторський і публіцистичний доробок Івана Зубенка в українській та закордонній україномовній пресі (20-30-ті рр. XX ст.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 356-364. – ISSN 2524-0331
1253060
  О"лір О. Редакторський сонет; Сонет ("На мури ці, що я звела сама..."); Із наслідувань Блейка; Сонет ("Дарма, що твій щоденник..."); Царевич-жаба; Серпокрильці : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 270-273
1253061
  Пономаренко Н.П. Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1253062
  Чепурняк Т. Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 117-125


  У статті досліджено специфіку редакторської діяльності В. Підпалого. Окреслено суспільні умови праці редактора через свідчення очевидців тогочасної дійсності. Вони формують фактологічну базу та показують ставлення редактора до цензури. Виявлено ...
1253063
  Левчук О.М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 85-90


  У статті виокремлено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від ...
1253064
  Тимошик М.С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов"язки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 80-87


  З урахуванням нових тенденцій в організації редакційно-видавничого процесу з"ясовується сфера застосування редакторських професій, аналізуються фахові вимоги до носіїв таких професій та функціональні обов"язки редакторських працівників у сучасному ...
1253065
  Черняков Б.І. Редакторські спроби перекладача Миколи Лукаша // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 144-149


  У статті повідомляються біографічні відомості Миколи Лукаша, досліджується його перекладацька та літературно-критична діяльність. The article presents biographical information about Mykola Lykash, researches his translation, literary and critical ...
1253066
  Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги. / С.Ф. Добкин. – М., 1971. – 271с.
1253067
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
1. – 1958. – 144 с.
1253068
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
2. – 1960. – 216 с.
1253069
   Редактура алфавитного каталога книг на иностранных языках. – М., 1970. – 42с.
1253070
  Рязанцева Е.Ф. Редакции нейронов сенсомоторной коры бодрстующей кошки при оборонительном условном рефлексе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рязанцева Е. Ф.; Ин-т физиол. АН УССР,. – К., 1983. – 23л.
1253071
  Дарчиа Б.Ш. Редакции поэмы Руставели и их взаимоотношения. (на основе "Сказа о хорезмийцах") : Автореф... канд. филол.наук: / Дарчиа Б.Ш.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1253072
  Кутателадзе Л.И. Редакции толкового словаря грузинского языка Сулхан-Саба Орбелиани по автографам : Автореф... канд. филологич.наук: / Кутателадзе Л.И.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1253073
  Истрин В.М. Редакции Толковой Палеи / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1907. – [2], 185 с. – Текст на рус. и греч. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Акад. наук. 1905, т. 10, кн. 4, с. 135-203; 1906, т. 11, кн. 1, с. 1-43, кн. 2, с. 20-61, кн. 3, с. 418-450
1253074
  Добрынин А.Ф. Редакционно-техническое оформление книги / А.Ф. Добрынин. – М.-Л., 1940. – 104с.
1253075
   Редакционное и издательское дело. – М., 1969. – 184с.
1253076
  Губерский Л.В. Редакционной коллегии журнала "Частное право" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 19


  Губерский Л.В. поздравляет редакционный коллектив и читателей с выходом в свет первого номера журнала "Частное право".
1253077
  Первухин Г.А. Редакционные работы при создании топографических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Первухин Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
1253078
   Редакционный коллектив советской газеты. – М., 1985. – 195с.
1253079
  Сушицкий Ф.П. Редакция апокрифа "Суд царя Соломона" : (об испытании жены) : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1914. – 16 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник, 1914
1253080
  Коробейников В.С. Редакция и аудитория : социологический анализ / В.С. Коробейников. – М, 1983. – 255с.
1253081
  Губерський Л. Редакції газети "Світ" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Колектив КНУ імені Тараса Шевченка вітає редакційний колектив та всіх читачів газети "Світ" з нагоди випуску 1000-го номера науково-популярного видання.
1253082
  Дрига І. Редакції мови караманлійських пам"яток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  З точки зору мовних особливостей та орфографії встановлено три редакції аналізованих караманлійських текстів: Венеція-Бухарест-Самсун; Стамбул-Афіни; приватні друкарні Греції. Найстарішими є венеціанська, бухарестська редакції, решта демонструє ...
1253083
   Редакційна інструкція українського біографічного словника // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 50-58
1253084
  Задорожний М.П. Редакційна колегія журналу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 2-9 : фото
1253085
   Редакційна колегія юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 347-353. – ISSN 1026-9932
1253086
  Смирнова К. Редакційна колонка // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 12-13. – ISSN 2304-1773
1253087
  Бессораб А.О. Редакційна підготовка наукового фахового періодичного видання на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-113. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1253088
  Ткаченко І.В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературно-науковому віснику" (1907-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 90-103. – ISSN 0130-5247
1253089
  Савчук І. Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (до 1918 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 72-83. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
1253090
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 207 л. + Додаток: 177 с. – Бібліогр.: л. 186-207
1253091
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 14 назв
1253092
  Ренська Г. Редакційна політика українських телеканалів:мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") . // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 299-307


  У статті йдеться про мовленнєвий аспект редакційної політики українських телеканалів. Серед основних проблем мовленнєвого аспекту розглянуто загальну культуру мовлення, державну мовну політику, засади формування мовленнєвого наповнення ефіру різними ...
1253093
  Петренко Ю. Редакційний висновок № 138 на віршований роман Ліни Костенко "Маруся Чурай" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 420-421. – ISBN 978-966-06-0713-2
1253094
  Ткаченко І.В. Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912-1914) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 153-163. – ISSN 2222-4203
1253095
  Семенюк К. Редакційні статті Михайла Грушевського як програма діяльності ЛНВ (1898-1914) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 12-14
1253096
  Краснікова Ю.В. Редакційні статті Олени Пчілки у часописі "Рідний край" // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 110-112
1253097
   Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне. – Київ : Київський університет, 1997. – 232с. – ISBN 966-594-015-5
1253098
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / матеріал підгот.: І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст.
1253099
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1253100
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1253101
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1253102
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1253103
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1253104
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1253105
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 16-19


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1253106
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 11 (160). – С. 12-14


  Розглянуто особливості процесу верстання.
1253107
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 7-10


  Розглянуто один з етапів у видавничій справі - складання документу, що готується до друку.
1253108
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 12-16


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1253109
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 22-23


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
1253110
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 12-13


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1253111
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 19-21


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
1253112
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 6-7


  Розглядається методика визначення обсягів авторського та видавничого оригіналів.
1253113
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 13-16


  Розглядається методика технічного редагування видання.
1253114
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 18


  Розглядається методика технічного редагування.
1253115
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості виробничого етапу з виготовлення тиражу.
1253116
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Деякі поради з питань вибору поліграфічного підприємства та вибору паперу.
1253117
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються особливості видавничих процесів – складання і верстання.
1253118
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [закінчення] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Для планування та обліку видавничої продукції розроблено систему вимірювальних величин, яку використовують видавництва і поліграфічні підприємства під час підрахунку обсягу продукції, витраченої праці та її оплати, визначення кількісних показників ...
1253119
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Маркетингове забезпечення - невід"ємна складова видавничого бізнесу. Однак книжковий, видавничий маркетинг має свої особливості: він набагато складніший, ніж маркетинг у будь-якій іншій галузі, оскільки видавничий бізнес не можна повністю ототожнити з ...
1253120
  Шинкарук Б. Редакція-друкарня: об"єднатися заради якості і тиражів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 9-10
1253121
  Макуха М.В. Редакція часопису "Друкарство" як модель структури редакційного колективу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 178-181


  Досліджено структуру редакційного колективу часопису "Друкарство" як приклад структури спеціалізованого фахового журналу. We explored the editorial collective of the magazine "Drukarstvo" as an example of structure of the specialized professional ...
1253122
  Голиков К.П. Редграф-система редактирования чертежной документации. / К.П. Голиков, И.Е. Педанов. – М, 1981. – 64с.
1253123
  Неклюдов Д.П. Реддкоземельные металлы иттрий, скандий и лантоноиды / Д.П. Неклюдов. – М., 1962. – 69с.
1253124
  Макарчук І.М. Редевелопмент промислових територій як спосіб створення нових засобів туристичної зацікавленості / І.М. Макарчук, Ю.М. Колодич, К.В. Шевчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 7-12. – ISSN 2306-546X
1253125
   Редермализация - научно-доказательный прорыв в омоложении кожи! // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 171 : фото
1253126
  Басария Э.Ф. Реджеб и его родичи : повесть и рассказы / Э.Ф. Басария ; [худож. В.В. Блонский]. – Киев : Радянський письменник, 1982. – 254 с. : ил.
1253127
  Канчели О.В. Реджионная диаграммная техника для неупругих процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Канчели О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1253128
  Дубинянская Я. Редингот Жорж Санд // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 1 (113). – С. 63-81. – ISSN 1819-6268
1253129
  Боченин В.И. Редиоизотопные методы анализа промышленных материалов. / В.И. Боченин. – М., 1977. – 79с.
1253130
  Хелмер Мэтью Редкая гробница // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 18 : фото
1253131
  Гаджиева А.З. Редкая и ценная литература в Азербайджанской национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова: сохранность и использование // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 75-78
1253132
  Шалин А.Б. Редкая профессия / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1984. – 159с.
1253133
  Катериничев П.В. Редкая птица. Огонь на поражение : романы / Петр Катериничев. – Киев : А.С.К., 1995. – 558, [2] с. : ил. – ISBN 5-7707-7525-4
1253134
  Кочетова Н.И. и др. Редкие беспозвоночные животные / Н.И. Кочетова, М.И. Акимушкина, В.Н. Дыхнов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 206 с.
1253135
   Редкие виды млекопитающих и их охрана : Мат-лы 2-го Всесоюзного совещания. – Москва : Наука, 1977. – 254с.
1253136
   Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана. – М., 1983. – 226с.
1253137
   Редкие виды млекопитающихфауны СССР и их охрана. – М., 1973. – 164с.
1253138
   Редкие виды растений в заповедниках. – Москва, 1987. – 157с.
1253139
  Харкевич С.С. Редкие виды растений Дальнего Востока и их охрана / С.С. Харкевич, Н.Н. Качура. – Москва : Наука, 1981. – 232с.
1253140
   Редкие виды флоры Молдавии. – Кишинев, 1982. – 103с.
1253141
  Фастовский В.Г. Редкие газы / В.Г. Фастовский; ред. Герш С.Я. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1940. – 160 с.
1253142
  Васильев В.И. Редкие графические структуры пар минералов киноварь+антимонит, киноварь+халькопирит и их генезис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1773-1781 : рис. – Библиогр.: с. 1780-1781. – ISSN 0016-7886
1253143
   Редкие животные Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 252с.
1253144
  Костин Ю.В. Редкие животные Крыма / Ю.В. Костин. – Симферополь, 1981. – 161с.
1253145
   Редкие животные нашей страны. – Ленинград : Наука, 1989. – 309с.
1253146
   Редкие животные пустынь. – Алма-Ата, 1990. – 256с.
1253147
  Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области / В.И. Азаров, Г.К. Иванов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 111 с. – Библиогр.: 108-110
1253148
  Косенко Н.В. Редкие звезды: Повесть, рассказы. / Н.В. Косенко. – Ростов-на-Дону, 1982. – 192с.
1253149
  Янушевич А.И. Редкие звери и птицы Киргизии / А.И. Янушевич. – Фрунзе, 1981. – 62с.
1253150
  Либман Э.П. Редкие земли / Э.П. Либман. – М.-Л.
51. – 1948. – с.
1253151
   Редкие земли в катализе. – Москва : Наука, 1972. – 262 с.
1253152
  Покорный Э.А. Редкие земли в промышленности / Э.А. Покорный. – Москва : ОНТИ, 1960. – 10 с.
1253153
  Хевеши Г. Редкие земли с точки зрения строения атома / Г. Хевеши. – Ленинград, 1929. – 170с.
1253154
   Редкие и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР / И.Г. Магакьян, Г.О. Пиджян, А.С. Фарамазян, Ш.О. Амирян. – Ереван : АН АССР, 1972. – 394с.
1253155
  Бауэр А. Редкие и драгоценные камни / Бауэр А., Бауэр Я. ; пер. с нем. и коммент. Т.Б. Здорин. – Москва : Знание, 1983. – 47 с. – Список лит.: с. 46. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науке о Земле" ; 11)
1253156
   Редкие и исчезающе виды растений и животных Удмуртии. – Ижевск, 1988. – 143с.
1253157
   Редкие и исчезающие виды диких жиовтных в зоопарках СССР. – Рига, 1986. – 90с.
1253158
   Редкие и исчезающие виды животных и растений Томской области. – Томск, 1984. – 135с.
1253159
  Попов В.А. Редкие и исчезающие виды животных Татарии. / В.А. Попов. – Казань, 1978. – 96с.
1253160
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 127с.
1253161
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 126с.
1253162
   Редкие и исчезающие виды полезных растений Башкирии и пути их охраны. – Уфа, 1982. – 103с.
1253163
   Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. – Москва, 1983. – 303с.
1253164
  Ганя И.М. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии / И.М. Ганя, Н.И. Зубков. – Кишинев, 1989. – 152с.
1253165
   Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – 352с.
1253166
   Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Ставрополь, 1986. – 132с.
1253167
   Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. – Ленинград, 1981. – 263с.
1253168
  Флинт В.Е. Редкие и исчезающие животные / В.Е. Флинт, М.В. Черкасова. – М, 1986. – 112с.
1253169
  Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные / И.П. Сосновский. – Москва, 1987. – 367с.
1253170
  Даревский И.С. Редкие и исчезающие животные : Земноводные и пресмыкающиеся / И.С. Даревский, Н.Л. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 462с.
1253171
  Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные / А.А. Винокуров. – Москва : Высшая школа, 1992. – 445с.
1253172
  Баранов А.А. Редкие и исчезающие животные Красноярского края: птицы, млекопетающие / А.А. Баранов ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск : КГПИ, 1988. – 126, (1) с. : ил. – Библиогр.: с. 123-127
1253173
  Жирнов Л.В. Редкие и исчезающие животные СССР: млекопитающие и птицы / Л.В. Жирнов. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 303 с.
1253174
  Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие / В.Е. Соколов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 520с.
1253175
  Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР / П.С. Анисимов. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1989. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 152
1253176
   Редкие и исчезающие птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 168с.
1253177
   Редкие и исчезающие птицы Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
1253178
  Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения : по страницам Красной кн. СССР : [в 2-х кн.] / Артамонов В.И. – Москва : Агропромиздат
Кн. 1. – 1989. – 382, [1] с. : ил.
1253179
   Редкие и исчезающие растения и животные Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253с. – ISBN 5-12-001143-8
1253180
   Редкие и исчезающие растения Сибири. – Новосибирск, 1980. – 224с.
1253181
  Денисова Л.В. Редкие и исчезающие растения СССР / Л.В. Денисова, Л.С. Белоусова. – Москва : Лесная промышленность, 1974. – 151с.
1253182
  Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины / В.И. Чопик. – Киев, 1978. – 212с.
1253183
  Благовещенский В.В. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области / В.В. Благовещенский, Н.С. Раков, В.С. Шустов. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1989. – 94, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 87-88. – ISBN 5-7633-0133-1
1253184
  Горчаковский П.Л. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья / П.Л. Горчаковский, Е.А. Шурова. – Москва : Наука, 1982. – 207с.
1253185
  Борисенко Л.Ф. Редкие и малые элементы в гипербазитах Урала / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
1253186
  Дорогостайская Е.В. Редкие и новые для Южного Урала виды растений, обнаруженные в Ильменском заповеднике имени В.И. Ленина / Е.В. Дорогостайская. – С. 99-102. – Отд. оттиск
1253187
   Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Коми АССР. – Сыктывкар, 1982. – 152с.
1253188
   Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Мурманской области. – 2-4 изд., иср. и доп. – Мурманск, 1990. – 188с.
1253189
  Лукаш А.В. Редкие и охраняемые растения Полесья (Польша, Беларусь, Украина, Россия) / А.В. Лукаш, Т.Л. Андриенко ; [отв. ред. Л.А. Тасенкевич]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2011. – 167, [1] с., [8] арк. іл. : ил., фот., табл. – Указатели: с. 156-165. – Библиогр.: с. 151-155. – ISBN 978-966-306-162-9
1253190
  Рузматов С.Р. Редкие и рассеянные элементы медно-молибденовых месторождений Алмалыкского рудного поля (Узбекской ССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рузматов С.Р.; Ин-т геологии АН УзССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Ташкент; Москва, 1961. – 21л.
1253191
  Кабивничий И.Н. Редкие и рассеянные элементы. / И.Н. Кабивничий. – Магадан, 1960. – 150с.
1253192
   Редкие и редкоземельные элементы в технике. – К., 1964. – 131с.
1253193
  Хорина В.В. Редкие и уникальные издания из фонда научной библиотеки КГПУ им. В.П. Астафьева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (120). – С. 22 - 24. – ISSN 1727-4893
1253194
  Лисятникова О.Н. Редкие и ценные издания в составе фонда центральной библиотеки региона (на примере Нижегородской ГОУНБ им. В.И. Ленина) / Ольга Николаевна Лисятникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0869-608Х


  Раскрывается место ценных и редких изданий в составе фонда крупнейшей библиотеки Нижегородской области (Россия), рассказывается об опыте организации и управления фондом, о работе отдельных структурных подразделений с изданиями, обладающими признаками ...
1253195
   Редкие издания произведений В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 64с.
1253196
  Рудь Н.П. Редкие издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Н.П. Рудь. – К., 1979. – 77с.
1253197
   Редкие издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина в фондах Научной библиотеки ОГУ. – Одесса : Одес. ун-т, 1973. – 163 с.
1253198
   Редкие издания произведений К. Марскса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.П. – Киев, 1979. – 76 с.
1253199
   Редкие издания произведений К.Марска и Ф.Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.П. – Киев, 1979. – 76 с.
1253200
   Редкие книги. – Спб. – 45с.
1253201
  Киселева Л.И. Редкие книги Библиотеки Академии Наук / Л.И. Киселева. – Л, 1987. – 68с.
1253202
  Битовт Ю. Редкие книги и летучие издания 18 века, 1905
1253203
   Редкие книги и рукописи Библиотеки Московского университета. – Munchen : Sagner, 1991. – 19,[3]с. : 7 л. илл. – ISBN 3-87690-466-8
1253204
   Редкие книги и рукописи Научной библиотеки МГУ. – М., 1980. – 106 с.
1253205
  Селезнева Т.Н. Редкие книги на фоне столетия // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 70-73. – ISSN 2072-3849
1253206
   Редкие книги Научной библиотеки СГУ. – Саратов
№ 4. – 1976
1253207
   Редкие книги Научной библиотеки СГУ. – Саратов
№ 6. – 1983
1253208
   Редкие книги Научной библиотеки СГУ. – Саратов
№ 7, 8. – 1989
1253209
   Редкие книги Научной библиотеки СГУ. – Саратов
№ 10, 11, 12. – 1991
1253210
   Редкие книги, инскрипты, рукописи и фотографии. Графика, живопись, иконопись : 14 апр. 2018 г. 18:00 : аукцион № 3 : [каталоги] / Аукционный дом "Жар-Птица" ; [формирование аукцион. коллекции: Евгений Жарков ; сост. описаний: Евгений Жарков, Людмила Ларионова]. – Москва : Аукционный дом "Жаръ Птица", 2018. – 201, [2] с. : фот., репрод. – Загол. корешка: Жар-Птица. Аукцион № 3. Редкие книги, инскрипты, рукописи и фотографии. Графика, живопись, иконопись
1253211
  Герасимов С.О. Редкие комнатные растения / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев, А.А. Серяпин. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
1253212
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1955. – 384с.
1253213
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 3-е, перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1964. – 568 с.
1253214
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – Москва : Металлургиздат, 1964. – 259с.
1253215
  Коган Б.И. Редкие металлы = Прошлое,настоящее, будущее / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1978. – 347с.
1253216
  Коган Б.И. Редкие металлы = Состояние и перспективы / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1979. – 356с.
1253217
  Фиалков Я.А. Редкие металлы и их значение в народном хозяйстве / Я.А. Фиалков. – Киев, 1948. – 55с.
1253218
  Лукашев К.И. Редкие металлы и их использование в промышленности / К.И. Лукашев. – Минск, 1956. – 179с.
1253219
  Новоселова А.В. Редкие металлы и их применение / А.В. Новоселова. – Москва, 1957. – 24с.
1253220
  Савицкий Е.М. Редкие металлы и сплавы : физ.-хим. анализ и металловедение / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – Москва, 1980. – 255 с.
1253221
   Редкие металлы и сплавы с монокристаллической структурой. – Москва : Наука, 1981. – 312 с.
1253222
   Редкие металлы капиталистических стран. – М., 1958. – 114с.
1253223
  Парфенов В.А. Редкие металлы. / В.А. Парфенов. – М., 1954. – 48с.
1253224
  Юрк Ю.Ю. Редкие минералы пегматитов Приазовья / Ю.Ю. Юрк. – К, 1956. – 68с.
1253225
   Редкие млекопитающие фауны СССР. – М., 1976. – 196с.
1253226
   Редкие монеты марки : Подробное описание редких монет золотых, платиновых, серебряных и медных с 1700 по 1913 г. и марок. – Житомир : Электро-тип. Бр. Гурфинкель, 1914. – 104 с. – Руководство для частных лиц, но не торговцев
1253227
   Редкие наземные позвоночные Сибири : [сб. ст.]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 299, [4] с. – Библиогр. в конце ст.
1253228
   Редкие насекомые. – Москва, 1982. – 167с.
1253229
  Сатурно Уильям Редкие настенные росписи майя, сделанные около 1200 лет назад, знакомят нас с образом мышления древних // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 24-26 : фото
1253230
  Петушкова Т. Редкие пахикаульные растения в оранжерее ботанического сада ЮФУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В оранжерее Ботанического сада ЮФУ собрана коллекция из 33 видов редких и исчезающих пахикаульных растений, относящихся к 23 родам из 17 семейств. Все виды включены в Красный список МСОП. Приведены результаты интродукции за последние несколько ...
1253231
   Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их охрана. – Л., 1989. – 239с.
1253232
   Редкие полезные растения. – Саранск, 1991. – 123с.
1253233
  Овчинникова Наталья Редкие почести // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 94-95 : фото
1253234
  Зарубин Павел Игоревич Редкие процессы в кумулятивном рождении частиц при взаимодействии релятивистских ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зарубин Павел Игоревич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1992. – 16л.
1253235
  Ирисов Э.А. Редкие птицы Алтая / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1984. – 104с.
1253236
   Редкие птицы Дальнего Воостока и их охрана. – Владивосток, 1988. – 156с.
1253237
   Редкие птицы и звери Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 334с.
1253238
  Винокуров А.А. Редкие птицы мира / А.А. Винокуров. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
1253239
   Редкие птицы Причерноморья. – К., 1991. – 269с.
1253240
  Трофимов Т.Т. Редкие растения Верхне-Клязьминского государственного заповедника. / Т.Т. Трофимов. – 103-111с.
1253241
   Редкие растения и животные Крыма. – Симферополь : Таврия, 1988. – 176с.
1253242
  Винтерголлер Б.А. Редкие растения Казахстана / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
1253243
  Белоусова Л.С. Редкие растения мира / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – Москва : Лесная промышленность, 1983. – 341 с. : ил.
1253244
  Шаврина В.И. Редкие растения соединительных территорий экосети Винницкой области / В.И. Шаврина, Е.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 115-120 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1253245
  Белоусова Л.С. Редкие растения СССР : справочник / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова, С.В. Никитина. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-207
1253246
  Шлотгауэр С.Д. Редкие растения Хабаровского края / С.Д. Шлотгауэр, А.Б. Мельникова. – Хабаровск, 1990. – 288с.
1253247
  Битовт Юрий Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / Битовт Юрий. – Факсимильное воспроизведение. – Москва : Книга, 1989. – 605 с. + 16 с. прилож. – Вых. дан. ориг.: Москва : Типогр. С.П. Семенова, 1905
1253248
  Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки : материалы по истории русского книжного знака / В.Я. Адарюков. – Москва : Среди коллекционеров, 1923. – 65 с. : ил.
1253249
   Редкие сельмиты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1990. – 119с.
1253250
   Редкие службы Иконе Божией Матери Киккской-Милостивой и Святым Угодникам / [сост.: протоиерей Илия Тетерько ; под общ. ред. Архимандрита Неофита (Гончаренко) и др.]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 109, [3] с. : портр., ил. – ISBN 978-966-927-241-6
1253251
   Редкие фонды в научных библиотеках высших учебных заведений. Проблемы сохранности, изучения и использования в 21 веке : Доклады Международной конференции, 22-25 октября 2002 г. – Москва, 2002. – 126 с.
1253252
  Арсанова Г.И. Редкие щелочи в термальных водах вулканических областей / Арсанова Г.И. ; отв. ред.С.И. Набоко ; АН СССР, Дальневост. науч. центр., Ин-т вулканологии. – Новосибирск : Наука, 1974. – 111 с., [1] л. табл. : черт. – Список лит.: с. 105-109
1253253
   Редкие щелочные металлы. – М., 1962. – 330с.
1253254
  Коган Б.И. Редкие щелочные металлы / Б.И. Коган. – М., 1962. – с.
1253255
   Редкие щелочные металлы в породах Украины. – Киев : Наукова думка, 1976. – 232с.
1253256
   Редкие щелочные элементы : Сборник докладов II Всесоюз. совещания по редким щелочным элементам. – Новосибирск : Наука, 1967. – 400 с.
1253257
  Зинченко В О. Редкие щелочные элементы в породах и минералах северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 127 / Зинченко О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1253258
  Бойко Т.Ф. Редкие элементы в галогенных формациях / Т.Ф. Бойко. – Москва : Наука, 1973. – 184с.
1253259
   Редкие элементы в геологии. – М., 1982. – 262с.
1253260
   Редкие элементы в горных породах и минералах. – М., 1977. – 77с.
1253261
   Редкие элементы в гранитоидах Урала. – Свердловск, 1981. – 116с.
1253262
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах. – М., 1952. – 400с.
1253263
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах : Сборник статей. – Москва, 1952. – 400с.
1253264
   Редкие элементы в магматических формациях Тянь-Шаня. – Ташкент, 1981. – 166с.
1253265
  Ляхович В.В. Редкие элементы в минералах гранатоидов / В.В. Ляхович. – М., 1973. – 310с.
1253266
   Редкие элементы в осадочных и метаморфических породах. – М., 1964. – 204с.
1253267
  Цамбел Б. Редкие элементы в пиритах колчеданных месторождений Западных Карпат и возможность их использования при решении генетических проблем оруднения. / Б. Цамбел, Я. Ярковский, 1965. – 249-266с.
1253268
  Сердюченко Д.П. Редкие элементы в породах различных метаморфических фракций / Д.П. Сердюченко. – М, 1967. – с.
1253269
  Ляхович В.В. Редкие элементы в породообразующих минералах гранитоидов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1972. – 200с.
1253270
  Потемкин К.В. Редкие элементы в россыпях зарубежных стран / К.В. Потемкин, А.Н. Спицын. – Москва : АН СССР, 1963. – 100с.
1253271
   Редкие элементы в формациях изверженных пород. – М., 1975. – 247с.
1253272
  Любимов И.М. Редкие элементы и их география : Книга для учащихся / И.М. Любимов. – Москва : Просвещение, 1977. – 110с.
1253273
  Башилов И.Я. Редкие элементы и их использование / И.Я. Башилов. – М, 1930. – 152с.
1253274
  Сажин Н.П. Редкие элементы и технический прогресс / Н.П. Сажин. – М., 1967. – 46с.
1253275
   Редкие элементы Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1986. – 253с.
1253276
  Ежовска-Тршебятовска Редкие элементы. / Ежовска-Тршебятовска. – М, 1979. – 369с.
1253277
   Редкие элементы. Сырье и экономика. – Москва
№№ 14,15. – 1979
1253278
   Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. – М., 1986. – 116с.
1253279
   Редкие, но необходимые.... – М., 1991. – 46с.
1253280
  Магакьян И.Г. Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы / И.Г. Магакьян. – Ереван, 1971. – 111с.
1253281
  Лебедев В. Редкие, экзотичные и малоизвестные РСЗО // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 62-66


  В 2018 г. на выставке "Зброя та Безпека" впервые был представлен новый украинский проект реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21УМ "Берест". РСЗО устанавливается на шасси КрАЗ-5401НЕ. На нем используется дизельный двигатель мощностью 300 л. с. ...
1253282
  Кондратюк Е.Н. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востка Украины в природе и культуре / Е.Н. Кондратюк, В.М. Остапко; АН УССР, Донецкий Ботанич. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 150с.
1253283
  Толстых Мария Редкий вулкан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 62 : фото
1253284
  Бухараев Р.Р. Редкий дождь / Р.Р. Бухараев. – М, 1980. – 79с.
1253285
  Полонский Евгений Редкий черный жаворонок долетит до середины...Европы. Элтонский, он же сибирский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 46 : фото
1253286
   Редковський Микола Іванович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог . Редковський Микола Іванович [1921-2008]. З 1953 року працював на військовій кафедрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1253287
  Могутов Василий Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Великую Татарию Экспедиции под именем Посольства. Ч. 1-2 // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 63 с.
1253288
  Вуд Джеймс Редкое лето / Вуд Джеймс. – Москва, 1967. – 255с.
1253289
   Редкоземельная минерализация высокобарических сланцев участка "Редкоземельный-восток-1" (Иртышская зона смятия) / В. Портнов, Е. Мусина, М. Пономарева, Н. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-76. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Редкие металлы и земли весьма востребованы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Изучение их пространственного распределения, минералогии, коммерческой значимости является актуальной задачей. Выявлен совершенно новый генетический тип ...
1253290
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. – Москва : Наука, 1985. – 296 с.
1253291
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах / А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов; А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. – Москва : Наука, 1985. – 296 с.
1253292
  Белов К.П. Редкоземельные магнетики и их применение / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1980. – 240 с. : рис. – Библиогр.: с. 226-239. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1253293
   Редкоземельные металлы. – Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 419 с.
1253294
  Михайличенко А.И. Редкоземельные металлы / А.И. Михайличенко. – М., 1987. – 232с.
1253295
   Редкоземельные металлы и их тугоплавкие соединения. – Киев, 1971. – 168 с.
1253296
   Редкоземельные металлы и сплавы. – М., 1971. – 125с.
1253297
   Редкоземельные металлы, сплавы и соединения. – Москва : Наука, 1973. – 355 с.
1253298
  Эгель Л.Е. Редкоземельные металлы. / Л.Е. Эгель. – вып. 21. – М., 1963. – 5-332с.
1253299
  Спеддинг Ф.Х. Редкоземельные метеллы / Ф.Х. Спеддинг, А.Х. Даан. – Москва : Металлургия, 1965. – 612 с.
1253300
   Редкоземельные полупроводники. – Ленинград : Наука, 1977. – 206с.
1253301
   Редкоземельные полупроводники. – Баку : Элм, 1981. – 183с.
1253302
  Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира : геология, ресурсы, экономика : монография / В.А. Михайлов ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2010. – 223 с. – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 978-966-439-359-8
1253303
   Редкоземельные силикаты. – М., 1966. – 1-222с.
1253304
   Редкоземельные ферромагнетики и антиферромагнетики. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
1253305
  Литвин Б.Н. Редкоземельные фосфаты / Б.Н. Литвин, В.А. Маслобоев. – Л., 1989. – 207с.
1253306
  Трифонов Д.Н. Редкоземельные элементы / Д.Н. Трифонов. – Москва : АН СССР, 1960. – 134 с.
1253307
   Редкоземельные элементы. – Москва : АН СССР, 1963. – 392 с.
1253308
   Редкоземельные элементы. – М., 1985. – 4=376с.
1253309
  Яценко С.П. Редкоземельные элементы / С.П. Яценко, Е.Г. Федорова. – М., 1990. – 277с.
1253310
   Редкоземельные элементы (получение, анализ, применение). – Москва : АН СССР, 1958. – 332 с.
1253311
  Подпорина Е.К. Редкоземельные элементы в корах выветривания / Е.К. Подпорина. – М, 1985. – 126с.
1253312
   Редкоземельные элементы в магматических породах. – Новосибирск : ИГИГ, 1988. – 155 с.
1253313
   Редкоземельные элементы в сталях и сплавах. – М., 1959. – 247с.
1253314
  Трифонов Д.Н. Редкоземельные элементы и их место в периодической системе / Д.Н. Трифонов. – М, 1966. – 192с.
1253315
  Иост Д. Редкоземельные элементы и их соединения / Д. Иост, Г. и Гарне К. Рэссель. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 124 с.
1253316
   Редкоземельные элементы и их соединения в электронной технике. – Томск : Издательство Томского университета, 1979. – 144с.
1253317
  Милованов Г.Н. Редкоземельные элементы. / Г.Н. Милованов, Черносвитов.Ю.Л. – М, 1959. – 1-60с.
1253318
  Андреева О.С. Редкоземельные элементы. Радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева, В.И. Киселев, В.И. Малинина. – Москва : Атомиздат, 1975. – 152 с.
1253319
  Золин В.Ф. Редкоземельный зонд в химиии и биологии / В.Ф. Золин, Л.Г. Коренева. – М., 1980. – 349с.
1253320
  Лаумулин Т.М. Редкометаллоносные структуры в геотектоногенах Казахстана / Т.М. Лаумулин. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 199с.
1253321
   Редкометалльное оруденение Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
1253322
  Комаров А.Н. Редкометалльные тектоно-метасоматические зоны Украинского щита. / А.Н. Комаров, Л.А. Черкашин. – К., 1991. – 178с.
1253323
   Редкометальная металлогения Центрально-Азиатского складчатого пояса. – М., 1982. – 143с.
1253324
  Сальтина Л.В. и Михитдинов Г.Н. Редкометальные гранитные пегматины Цетральной и Западной Африки и Мадагаскара / Л.В. и Михитдинов Г.Н. Сальтина. – М., 1974. – 29с.
1253325
  Бескин С.М. Редкометальные гранитовые формации / С.М. Бескин, В.Н. Ларин, Ю.Б. Марин. – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1979. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-280
1253326
   Редкометальные граниты и проблемы магматической дифференциации. – Москва : Недра, 1972. – 300с.
1253327
  Бородин Л.С. Редкометальные камафориты. Формация апатит-форстерит-магнетитовых пород в щелочно-ультраосновных и карбонатитовых массивах / Л.С. Бородин, А.В. Лапин, А.Г. Харченков. – Москва : Наука, 1973. – 176с.
1253328
   Редкометальные месторождения в осадочных и вулканогенно-осадочных формациях. – М., 1984. – 112с.
1253329
   Редкометальные месторожения, их генес и методы исследования. – М., 1972. – 312с.
1253330
  Розанов К.И. Редкометальные пегматиты Украины / К.И. Розанов, Л.Ф. Лавриненко. – Москва : Наука, 1979. – 139с.
1253331
  Недашковский П.Г. Редкометальные щелочно-гранитные пегматиты и фениты / П.Г. Недашковский. – Москва : Наука, 1986. – 88с.
1253332
  Архангельская В.В. Редкометальные щелочные комплексы южного края Сибирской платформы / Архангельская В.В. – Москва : Недра, 1974. – 127 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 121-126. – (М-во геологии СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья (ВИМС))
1253333
  Ушаков О.А. Редокс-процессы и адсорбционные явления в электрохромных системах на основе виологенов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Ушаков Олег Аркадьевич ; Моск. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1982. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1253334
  Розанов А.Г. Редокс-система донных отложений западной части Карского моря // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1015-1031 : рис. – Библиогр.: с. 1029-1031. – ISSN 0016-7525
1253335
   Редокс-сорбция на металл-ионообменных нанокомпозитах при электрохимической поляризации / Л.Н. Полянский, Е.Н. Коржов, Д.Д. Вахнин, Т.А. Кравченко // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1414-1420. – ISSN 0044-4537
1253336
  Андрійчук Т. Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено внесок редокс-чутливих елементів сигнальної трансдукції в реалізацію радіаційно-індукованого апоптозу імунокомпетентних клітин тимусу і селезінки щурів. Установлены редокс-чувствительные элементы сигнальной трансдукции в реализации ...
1253337
  Паталах І.І. Редокс - регуляція клітинних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд сучасних даних щодо регуляторної ролі прооксидантно-антиоксидантних реакцій у проведенні клітинних сигналів. Розглянуто механізми редокс-регуляції роботи сигнальних молекул та їх участь у перетворення фізіологічних реакцій у ...
1253338
  Бурлака А.П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Redox-dependent signal molecules in mechanisms of tumor process / А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 254, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 236-252. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1452-7
1253339
  Ергожин Е.Е. Редоксиониты / Е.Е. Ергожин, Б.А. Мухитдинова. – Алма-Ата, 1983. – 288с.
1253340
  Давыдов Б.Л. Редукторы / Б.Л. Давыдов. – Москва-Киев, 1963. – 474с.
1253341
  Краузе Г.Н. и др. Редукторы / Г.Н. и др. Краузе. – М.-Л., 1965. – 191с.
1253342
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкция и рассчет / Анфимов М.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1965. – 288 с.
1253343
  Илларионов Н.С. Редукционизм в истории науки / Н.С. Илларионов, Н.В. Илларионова. – Кишинев, 1982. – 91с.
1253344
  Тараканова Наталья Ивановна Редукционизм в лингвистическом мышлении : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.02.19 / Тараканова Наталья Ивановна; Мин-во общего и профес. образов. Российск. федерации. – Пятигорск, 1997. – 23л.
1253345
  Уразалин Б.Б. Редукционизм как неопозитивистская программа сведения теоретического знания к эмпирическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1253346
  Галоян А.А. Редукционизм как парадигма в биологическом познании / А.А. Галоян. – Ереван : Изд-во АН Армении, 1990. – 166 с.
1253347
  Робожев А.В. Редукционно-охладительные установки для тепловых и атомных электростанций. / А.В. Робожев. – М., 1984. – 222с.
1253348
  Эглит В.И. Редукционный тахеометр Редта 002 / Геодезические инструменты и приборы ; В.И. Эглит, С.П. Сидельников. – Москва : Госгеолтехиздат
Описание инструмента и практич. руководство по применению, поверкам и юстировкам. – 1963. – 88 с.
1253349
  Альмухамедова Э.М. Редукция класных и просодия слова в окающих русских говорах / Э.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. – Казань, 1980. – 112с.
1253350
  Стериополо Е.И. Редукция ключевых гласных немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стериополо Е.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1979. – 20л.
1253351
  Бояринцев Е.Л. Редукция осадков по площади и ее влияние на формирование максимальной ординаты паводочного стока малых горных водосборов : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Е.Д. Гопченко, А.А. Кириленко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 357-363 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
1253352
  Юрик Иван Иванович Редукция представлений обобщенных групп Пуанкаре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Юрик Иван Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 13л.
1253353
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 245 с.
1253354
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1965. – 245с.
1253355
  Конурбаева Б.М. Редукция стратегий в позиционных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Конурбаева Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1253356
  Кулиев Т.А. оглы Редукция труда при социализме / Т.А. оглы Кулиев. – Москва, 1974. – 117с.
1253357
  Мамзин А.С. Редукция, интеграция. эволюционизм в современной биологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 93-104. – ISSN 0042-8744
1253358
  Манакова О.І. Редукційне програмування рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 295-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1253359
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1253360
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається процес редукційного конструювання програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
1253361
  Чолій В.Я. Редукційні обчислення в астрономії : Навчальний посібник для студ. фізичного фак-ту / В.Я. Чолій; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Ч.1 Затемнення та покриття. – 1998. – 48с.
1253362
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 3. – 2007
1253363
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 4. – 2007
1253364
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 5. – 2007
1253365
  Липчук В.В. Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях / В.В. Липчук, О.М. Крупа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1253366
  Верейкіна М.Б. Редукція деяких класів нелінійних граничних задач до різницевих рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 186-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто деякі класи нелінійних граничних задач для гіперболічних рівнянь (або систем) з частинними похідними. Доведено, що розв"язки таких задач подаються за допомогою розв"язків початкових задач для відповідних різницевих рівнянь. Це дозволяє ...
1253367
  Гаталевич А.І. Редукція матриць над кільцями Безу та пов"язані з ними задачі теорії кілець і модулів : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 307 арк. – Додатки: арк. 300-307. – Бібліогр.: арк. 269-299
1253368
  Гаталевич А.І. Редукція матриць над кільцями Безу та пов"язані з ними задачі теорій кілець і модулів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 65 назв
1253369
  Кузьменко Т.М. Редукція наголошених голосних як результат неповної реалізації диференційних ознак фонем у сучасному німецькому мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 134-139. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1253370
  Бондаренко О.М. Редукція праці в системі стимулювання кваліфікованої робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 248-253


  В статті розглядається важлива складова забезпечення диференційованого підходу в процесі матеріального стимулювання висококваліфікованої робочої сили, що базується на використанні механізму редукції праці. При цьому поряд із ринково-вартісним ...
1253371
  Самохвалов Ю.Я. Редукція простору пошуку рішення у засобах логічного виводу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто процедуру логічного виводу у С-класичному обчисленні предикатів першого порядку, яка відноситься до класу методів паралельної обробки й є одним із можливих шляхів вирішення проблеми "комбінаторного вибуху" завдяки сполученню процесу редукції ...
1253372
  Дмитренко С.К. Редукція структур соціального досвіду в системній теорії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 44-46
1253373
  Омелян О.М. Редукція та розв"язки систем нелінійних рівнянь дифузії, інваріантних відносно алгебри Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-100. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Галілеївська інваріантність системи нелінійних рівнянь дифузії використання для побудови інваріантних анзаців, які редукують її до системи звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано класи точних розв"язків даної системи.
1253374
  Солодкий Я.М. Редукція як силувана свідомість // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 81-84. – ISBN 966-7943-03-8
1253375
  Петрова Лариса Ивановна Редупликация в английской словообразующей системе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лариса Ивановна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
1253376
  Саникидзе Л.К. Редупликация в картвельских языках : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Саникидзе Л.К.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1253377
  Штейнберг Н.М. Редупликация в современноя французском языке / Н.М. Штейнберг. – Л., 1969. – 70с.
1253378
  Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 57-66. – ISSN 0373-658Х
1253379
  Пахолок Зинаида Александровна Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Пахолок Зинаида Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 174л. – Бібліогр.:л.146-155
1253380
  Пахолюк З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолюк З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 19л.
1253381
  Пахолок З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолок З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
1253382
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Редковская Татьяна Александровна; КГУ. – Киев, 1980. – 166л. – Бібліогр.:л.142-166
1253383
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Редковская Татьяна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1253384
  Шмакова Л.Н. Редупликация: роль и сферы употребления в современном немецком языке // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 141-144. – ISBN 1993-5560
1253385
  Ніколашина Т. Редуплікати у структурі шевченкової поезії / Т. Ніколашина, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 80-86. – ISSN 2075-1486
1253386
  Шевченко Т.В. Редуплікація як засіб вираження авторської модальності у творах Юрія Кириченка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 158-166
1253387
  Міняйло Р. Редупліковані вирази у творах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 200-203
1253388
  Аронов В.И. Редуцирование аномалий силы тяжести в горной области с помощью электронных вычислительных машин : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аронов В.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1964. – 13 с.
1253389
  Меньшикова Е.Р. Редуцированный смех Юрия Олеши // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.75-85. – ISSN 0042-8744
1253390
  Минцлов С.Р. Редчайшие книги напечатанные в России, 1904
1253391
  Короткий В.А. Редькін Петро Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 116-117. – ISBN 966-06-0393-2
1253392
   Редько Володимир Никифорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 243. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1253393
   Редько Володимир Никифорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 30-32. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1253394
   Редько Володимир Никифорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 402-403. – ISBN 978-966-439-754-1
1253395
  Бузукашвили И. Редьярд Киплинг // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
1253396
  Фоміна О.В. Редьярд Кіплінг і Друга англо-бурська війна 1899-1902 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1253397
  Самара І. Редьярд Кіплінг: той, хто знає про Мауглі все... // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 2. – С. 176-183. – ISSN 0130-321Х
1253398
  Шевченко М. Реевакуаційні процеси та початок відбудови на українських землях в експозитарно-фондовому вимірі Меморіалу / М. Шевченко, В. Гедз // Україна. Хроніка визволення : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Легасова Л.В. та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2014. – С. 101-111. – ISBN 978-617-7158-04-1
1253399
  Дедусенко Ю.М. Реегнеративные схемы и регенераторы газотурбинных установок / Ю.М. Дедусенко. – К, 1960. – 268с.
1253400
  Литвицький В. Реекспансія - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-17 : Рис.
1253401
  Данилейко В. Реекспозиції української абетки / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
1253402
  Намонюк Ч.І. Рееміграція в Україну: зовнішньополітичні перспективи та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 25-32. – ISSN 2308-6912


  Стаття розкриває основні зовнішньополітичні проблеми України, пов"язані зі зростанням еміграційної активності населення. Виділяються найбільш мобільні категорії громадян, що найчастіше приймають рішення про еміграцію. Називаються основні причини ...
1253403
  Алієв Р.Д. Рееміграція кримських татар у 1860-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 94-99. – ISSN 0130-5247
1253404
  Садова У.Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У.Я. Садова, Р.Р. Рісна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 55-64. – ISSN 1562-0905
1253405
  Стаканов Р.Д. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 39-42
1253406
  Леонова Л.А. Реестр "готовых" предложений современного английского бытового диалога / Л.А. Леонова. – Калинин, 1972. – 112с.
1253407
  Беке Г. Реестр ISSN - всемирная база данных печатных и онлайновых периодических изданий / Гаэль Беке // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 0869-608Х


  Об использовании Международного стандартного номера периодических (сериальных) изданий (ISSN).
1253408
  Хоникатт Д. Реестр Microsoft Windows 2000 / Джерри Хоникатт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 320с. – ISBN 5-8954-0111-1
1253409
  Кокорева О. Реестр Widows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Сант-Петербург, 2000. – 352с. – ISBN 5-8206-0031-2
1253410
  Борн Г. Реестр Windows * 98 : Руководство для профессионалов / Гюнтер Борн; Пер. с англ.: О.Кокоревой, Д.Лебедева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 496с. – (Мастер). – ISBN 5-7791-0108-6


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1253411
  Кокорева О. Реестр Windows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 352с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0031-2


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
1253412
  Марков А.С. Реестр открывает тайны / А.С. Марков. – Волгоград, 1989. – 270с.
1253413
   Реестр российских книг, составляющих библиотеку для чтения в Москве, на Никольской улице, подле Синодальной Типографии и Ремесленной Управы, в доме С. Петербургского купца Ивана Глазунова, под N2.. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии Ивана Глазунова, 1823. – 215с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - бумага.
1253414
   Реестр хронологический полного собрания законов Российской империи. – Спб.
30. – 1855. – 35с.
1253415
  Кэ Лань Реет красное знамя / Кэ Лань. – Иркутск, 1951. – 132с.
1253416
   Реєстр архівних документів, пов"язаних з життям, творчістю та вшануванням пам"яті Тараса Григоровича Шевченка : монографія / [С.О. Довгий, М.А. Попова, В.В. Приходнюк та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Центр розвитку особистості "УНІКУМ", 2017. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-85-6
1253417
   Реєстр аудиторських фірм та аудиторів станом на 01.01. 2018 року // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 114-173 : табл. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1253418
  Цімдарс А. Реєстр виборців Латвії: історія створення, принципи роботи і перспективи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-29
1253419
  Камша Н.М. Реєстр вимог кредиторів-основний документ у справі про банкрутство // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-41.
1253420
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Київ : Наукова Думка, 1995. – 592 с. – ISBN 5-12-002042-9
1253421
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року : (алф. покажчик прізвищ) / [упоряд. В.Ф.Ковальчук]. – Київ : Пріоритети, 2014. – 282 с. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 978-966-8809-64-4
1253422
  Зеленчук І. Реєстр географічних назв населенних пунктів і природних об"єктів Верховинщини / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 50-54.
1253423
  Василенко А.Ю. Реєстр дослідницьких інфраструктур як засіб реалізації державної політики відкритої науки в країнах ЄС та в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 80-85. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (96)). – ISSN 2310-2837
1253424
   Реєстр етномузичних записів Остапа Нижанківського / укладав Б. Луканюк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – C. 149-158. – ISSN 2310-0583
1253425
  Ковальчук Г.І. Реєстр І.П. Крип"якевича "Київські друки XVII - XVIII ст." // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 79-89. – ISBN 966-02-4450-4
1253426
   Реєстр імен українського біографічного словника : Літери А - Б / О.В. Бугаєва та ін. ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень, Українське біографічне тов-во ; [ редкол. : В.І. Попик (відп. ред.), С.М. Ляшко, О.М. Яценко та ін. ]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 162 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-4845-8
1253427
  Тащук В.К. Реєстр інфаркту міокарда: роль дисплазії сполучної тканини / В.К. Тащук, О.С. Полянська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 54-58. – ISSN 1727-0847
1253428
  Левицький І. Реєстр князям чернігівським та іншим деяким, похованим у Чернігові з показанням часу їхньої кончини та місця, де поховані, і з визначенням літописів, що про це свідчать. 1792 року // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 240-244. – ISBN 978-617-7023-51-6
1253429
  Крижицький С.Д. Реєстр нерухомих пам"яток верхнього міста Ольвії: досвід наукової паспортизації / С.Д. Крижицький, С.С. Шеін, А.В. Буйських // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0235-3490
1253430
   Реєстр олігархів уже сформований // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1253431
  Клочок С.Г. Реєстр оцифрованого культурного надбання // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 17-21. – ISBN 978-966-02-7337-5
1253432
  Кривошея І. Реєстр розподілу майна між спадкоємцями полковника гадяцького Федора Криницького (1678 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1253433
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. С. Зворський ; уклад. : О. Бажан, С. Геращенко, А. Іщук та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 1, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. – 2009. – 244 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1.: Центральний державний архів громадських об"єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. ...
1253434
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Андросов, Г. Грошева, С. Шаляєва та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.]). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 536 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1. : Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької обл., Державний архів Волинської обл., Державний архів Дніпропетровської обл., Державний архів Донецької обл., Державний архів Житомирської обл., Державний архів Закарпатської обл., Державний ...
1253435
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Скляров, Л. Ковальова, Г. Кордіяка та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 2 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 544 с. – Назву Кн. 2 занесено до анотації


  Кн 2.: Державний архів Луганської обл., Державний архів Львівської обл., Державний архів Миколаївської обл., Державний архів Одеської обл., Державний архів Полтавської обл., Державний архів Рівненської обл., Державний архів Сумської обл.
1253436
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : О. Бойчук, О. Сулима, Л. Євтушенко та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Гурбова Л., Делеган М. та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 3 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 512 с. – Назву Кн. 3 занесено до анотації


  Кн 3.: Державний архів Тернопільської обл., Державний архів Харківської обл., Державний архів Херсонської обл., Державний архів Хмельницької обл., Державний архів Черкаської обл., Державний архів Чернівецької обл., Державний архів Чернігвської обл., ...
1253437
  Куйбіда Р.О. Реєстр судових рішень: коли чекати виходу на повну потужність? / Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2009. – № 3 (11). – С. 18-20
1253438
   Реєстр усього Війська Запорізького після Зборівського договору з королем польским Яном Казиміром складений 1649 р.. – К., 1994. – 192с.
1253439
  Прокоп"юк О. Реєстр храмів Київської митрополії (1780-1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 209-216. – ISBN 966-7379-92-11
1253440
  Черноіваненко Є. Реєстратори витіснять творців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Чому зовнішнє незалежне оцінювання призводить до "натаскування фактів" учнями й відучує їх мислити.
1253441
  Шарандаченко О.П. Реєстраторка загсу : (із щоденника киянки) / Олександра Шарандаченко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 364 с.
1253442
  Тернущак М.М. Реєстраційні процедури у контексті реформи публічного адміністрування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 81-85. – ISBN 978-966-916-708-8
1253443
  Славова К.С. Реєстраційні системи земельних прав в Україні та країнах Європейського Союзу // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-419-304-4
1253444
   Реєстраційні системи країн Європи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 58-60
1253445
   Реєстраційні системи країн Латинської Америки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 72-75
1253446
  Гонтаренко Н. Реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 76-79


  У статті досліджуються реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном, надаються пропозиції щодо вдосконалення порядку їх проведення.
1253447
   Реєстрацію завершено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 2. – ISSN 2219-5793
1253448
   Реєстрацію завершено [пробне ЗНО 2020 р.] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1253449
   Реєстрація - у січні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41)


  Потенційні учасники пробного ЗНО-2021 повинні зареєструватися протягом 5-19 січня 2021 року.
1253450
  Язвинська М.В. Реєстрація / перереєстрація періодичних видань: причини і порядок дій // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 99-102. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1253451
  Сас А. Реєстрація авторського права за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 344-346
1253452
  Бондаренко С. Реєстрація авторського права: міжнародний та український досвід / С. Бондаренко, С. Янкова, С. Бригинець // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-17. – ISSN 1608-6422
1253453
  Кудрицька Т. Реєстрація винаходів у митному реєстрі. Чи спрацює новий механізм захисту прав інтелектуальної власності? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
1253454
   Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, О.П. Горобець, Л.М. Топільська; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 48с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-95-5
1253455
  Сімонова Є. Реєстрація договору комерційної концесії (франчайзингу) в Україні та за кордоном // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 306-307. – ISBN 978-966-301-169-1
1253456
  Городенко Л.М. Реєстрація електронного медіаресурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 245-251


  Лекцію присвячено темі вибору доменного імені та хостинга для розміщення інтернет-ресурсу в мережі.та пояснює послідовність реєстрації медіаресурсу. The lecture is devoted to the topic of choice of domain name and hosting for posting of online ...
1253457
  Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 43-51
1253458
  Степул А. Реєстрація ЗМІ: проблемне питання? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 79-80.
1253459
  Мота А. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства: застосування у кваліфікації адміністративних правопорушень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 290-295. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1253460
  Тарнопольська О. Реєстрація іонних струмів крізь LCC-канали ядерної мембрани: хронобіологічний аспект / О. Тарнопольська, А. Котлярова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 10-17. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
1253461
  Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно : іпотека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 27-29. – Бібліогр.: 6 назв
1253462
  Коваль Д.О. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 192-202
1253463
  Давидова Н.О. Реєстрація місця проживання як умова здійснення інших прав // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 15-21.
1253464
   Реєстрація на ЗНО триватиме до 25 березня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 8 лютого (№ 26). – С. 6
1253465
  Смілянська А. Реєстрація на пробне ЗНО завершиться у січні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 8
1253466
  Смілянська А. Реєстрація на пробне ЗНО стартує третього січня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 4
1253467
  Джабраілов Р.А. Реєстрація нерухомого майна і прав на нього: державні та місцеві інтереси // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1681-6277
1253468
  Михалюк О. Реєстрація нетипової "нерухомості" як джерело рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 24
1253469
  Черничко В.В. Реєстрація політичних партій як передумова реалізації права на об"єднання в політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 21-28. – (Юридичні науки ; № 2)
1253470
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи : порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – 215 с. + Додатки: л. 210-215. – Бібліогр.: л. 170-209
1253471
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1253472
  Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Міститься аналіз деяких правових аспектів ідентифікації реєстрації прав на землю. Аналізується законодавство, що стосується Книг записів (реєстрації) відповідних документів. Запропоновано різні підходи до класифікації реєстрації прав на землю. The ...
1253473
  Голобородько В. Реєстрація права власності на земельну ділянку за наявності іншого речового права (оренди) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 115-116
1253474
  Сенчук В.В. Реєстрація права власності на об"єкт нерухомості // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-41.
1253475
  Андрюк С. Реєстрація права на спадкове майно, що знаходиться на окупованих територіях // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 22-23
1253476
  Владиченко Л. Реєстрація релігійних організацій в Україні: законодавчий аспект // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 118-122
1253477
  Омельянюк В.С. Реєстрація спектральних зміщень власної флуоресценції білків двохвильовим методом / В.С. Омельянюк, А.М. Філенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 171-177. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі проведено експериментальну перевірку правильності встановленого раніше (Філенко, Зима, 1981) теоретичного співвідношення між зміщенням спектра триптофанової флуоресценції і параметром В (відношенням інтенсивностей флуоресценції на крилах ...
1253478
   Реєстрація стартувала // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)
1253479
   Реєстрація стартувала // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1253480
  Юрченко О.А. Реєстрація та блокування податкових накладних/розрахунків коригувань: нові правила для бізнесу від фіскалів / О.А. Юрченко, О.А. Свирида // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 113-121. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1253481
  Криницький І.Є. Реєстрація та облік у податковому праві: спільні риси та критерії розмежування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 19-23.
1253482
  Гурова І.Ю. Реєстрація та оперативний аналіз землетрусів у Національному центрі сейсмологічних даних / І.Ю. Гурова, Т.А. Амашукелі, І.А. Калітова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 193-204 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1253483
   Реєстрація та основна сесія ЗНО // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 1
1253484
  Цвєткова Ю.В. Реєстрація фізичним особам в земельному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 105-117
1253485
  Чехович С.Б. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.11-19
1253486
  Бондар І.В. Реєстрація шлюбів нотаріусом: міжнародний досвід та пропозиції для України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 21-24


  У статті аналізуються аспекти розширення компетенції нотаріусів в Україні та наділення їх правом реєстрації шлюбів. Стаття містить аналіз міжнародного законодавства щодо наді- лення нотаріусів повноваженнями щодо реєстрації шлюбів. На підставі ...
1253487
  Почекіна О. Реєстрація шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 108-109.
1253488
  Литвиненко Л.Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 26-29
1253489
  Верейці О. Реєстрація шлюбу громадянами україни: можливі варіанти // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 102-107
1253490
  Кузнєцова О. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-55
1253491
  Кашпур А. Реєстрація штатів і кошторисів адміністративно-господарських витрат. / А. Кашпур. – К., 1949. – 94с.
1253492
  Гурковський М.П. Реєстрація як інститут адміністративного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 86-90.
1253493
  Воєводіна І. Реєстрація яхт та зручні прапори / І. Воєводіна, К. Ряшенцева // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 1, 38-39
1253494
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 2. – 1999. – 87 с.
1253495
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 3/4. – 1999. – 82 с.
1253496
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 5 : Програма інформатизації міста Києва. – 1999. – 116 с.
1253497
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 6. – 1999. – 136 с.
1253498
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 1. – 1999. – 136 с.
1253499
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 2. – 2000. – 88 с.
1253500
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 3. – 2000. – 88 с.
1253501
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 4. – 2000. – 122 с.
1253502
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 1. – 2000. – 108 с.
1253503
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 1. – 2001. – 82 с.
1253504
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 2. – 2001. – 118 с.
1253505
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 3. – 2001. – 92 с.
1253506
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 4. – 2001. – 120 с.
1253507
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 4. – 2002. – 140 с.
1253508
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 2. – 2002. – 128 с.
1253509
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 3. – 2002. – 128 с.
1253510
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 1. – 2002. – 102 с.
1253511
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 1. – 2003. – 140 с.
1253512
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 4. – 2003
1253513
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 2. – 2003. – 126 с.
1253514
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 3. – 2003. – 110 с.
1253515
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 1. – 2004. – 130 с.
1253516
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 2. – 2004. – 96 с.
1253517
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 3. – 2004. – 110 с.
1253518
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 4. – 2004. – 122 с.
1253519
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 4. – 2005. – 120 с.
1253520
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 3. – 2005. – 124 с.
1253521
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 2. – 2005. – 112 с.
1253522
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 1. – 2005. – 154 с.
1253523
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 1. – 2006. – 128 с.
1253524
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 2. – 2006. – 116 с.
1253525
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 4. – 2006. – 94 с.
1253526
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 3. – 2006. – 110 с.
1253527
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 1. – 2007. – 120 с.
1253528
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 2. – 2007. – 106 с.
1253529
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 3. – 2007. – 156 с.
1253530
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 4. – 2007. – 156 с.
1253531
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 1. – 2008. – 156 с.
1253532
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 4. – 2008. – 96 с.
1253533
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 2. – 2008. – 140 с.
1253534
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 3. – 2008. – 104 с.
1253535
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 2. – 2009. – 94 с.
1253536
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 1. – 2009. – 110 с.
1253537
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 4. – 2009. – 118 с.
1253538
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 3. – 2009. – 86 с.
1253539
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 1. – 2010. – 112 с.
1253540
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 2. – 2010. – 246 с.
1253541
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 3. – 2010. – 112 с.
1253542
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 4. – 2010. – 106 с.
1253543
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 2. – 2011. – 122 с.
1253544
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 3. – 2011. – 122 с.
1253545
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 4. – 2011. – 90 с.
1253546
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАН України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 1. – 2011. – 118 с.
1253547
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 1. – 2012. – 106 с.
1253548
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 2. – 2012. – 132 с.
1253549
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 4. – 2012. – 110 с.
1253550
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 3. – 2012. – 126 с.
1253551
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 1. – 2013. – 116 с. – Резюме мовою статті
1253552
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 2. – 2013. – 96 с. – Резюме мовою статті
1253553
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 3. – 2013. – 86 с. – Резюме мовою статті
1253554
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 4. – 2013. – 104 с. – Резюме мовою статті
1253555
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
1253556
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 4. – 2014. – 80 с. – Резюме мовою статті
1253557
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 1. – 2014. – 102 с. – Резюме мовою статті
1253558
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 2. – 2014. – 140 с. – Резюме мовою статті
1253559
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 3. – 2014. – 82 с. – Резюме мовою статті
1253560
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 3. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253561
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 4. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253562
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 1. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253563
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 2. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253564
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7933-9
1253565
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253566
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 1. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253567
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 2. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253568
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 18, № 4. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253569
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 17-18 трав. 2017 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2017. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8248-3
1253570
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 4. – 2017. – 76 с. – Резюме мовою статті
1253571
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253572
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 1. – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253573
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 19, № 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1253574
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8591-0
1253575
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 4. – 2018. – 118 с. – Резюме мовою статті
1253576
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 1. – 2018. – 80 с. – Резюме мовою статті
1253577
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 3. – 2018. – 152 с. – Резюме мовою статті
1253578
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 20, № 2. – 2018. – 102 с. – Резюме мовою статті
1253579
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 16-17 трав. 2019 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2019. – 133, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9085-3
1253580
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 4. – 2019. – 96 с. – Резюме мовою статті
1253581
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 3. – 2019. – 106 с. – Резюме мовою статті
1253582
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 2. – 2019. – 78 с. – Резюме мовою статті
1253583
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 21, № 1. – 2019. – 100 с. – Резюме мовою статті
1253584
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 28-29 верес. 2020 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2020. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9505-6
1253585
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 4. – 2020. – 98 с. – Резюме мовою статті
1253586
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 3. – 2020. – 112 с. – Резюме мовою статті
1253587
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 2. – 2020. – 96 с. – Резюме мовою статті
1253588
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В. (голов. ред.), Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 22, № 1. – 2020. – 78 с. – Резюме мовою статті
1253589
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 18-19 трав. 2021 р. : [збірник] / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2021. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9732-6
1253590
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 2. – 2021. – 94 с. – Резюме мовою статті
1253591
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 4. – 2021. – 72 с. – Резюме укр. мовою
1253592
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 3. – 2021. – 96 с. – Резюме укр. мовою
1253593
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 23, № 1. – 2021. – 84 с. – Резюме мовою статті
1253594
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 24, № 1. – 2022. – 102 с. – Резюме укр. мовою
1253595
  Язвинська М.В. Реєстрація/перереєстрація видання НАН України як періодичного та фахового // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Наведено умови реєстрації видання НАН України - заснування видання як академічного й отримання свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації або перереєстрації видання у разі зміни окремих параметрів, а також умови внесення видання до ...
1253596
  Шулікін Д. Реєстрація: перші підсумки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Директор УЦОЯО Вадим Карандій під час прес-конференції розповів про перші підсумки реєстрації та проведення наступних етапів ЗНО.
1253597
  Мицик Ю.А. Реєстри козацькі / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 323-324. – ISBN 966-642-073-2
1253598
  Пугачова М.В. Реєстри населення як ядро системи реєстрів у північноєвропейських країнах / М.В. Пугачова, О.М. Гладун // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 3-24. – ISSN 2072-9480
1253599
  Пугачова М.В. Реєстри системи освіти в європейських країнах: корисний досвід для України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1253600
   Реєстри Сумського полку 1660-1664 / НАН України, Ін-т історії України, Київ. археографічна група ; упоряд.: Олександр Алфьоров, Олександр Різніченко ; [відп. ред.: Г. Боряк]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 532, [2] с. : іл. – Імен. та геогр. покажчики: с. 363-533. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7886-8
1253601
  Шевчук В. Реєстрові хроніки, введені до книги Миколи Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7023-51-6
1253602
  Хартиган Ши Рейчел Реже, но мощнее // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 48 : фото
1253603
  Степанюк А.Х. Режим - це не "порядок виконання і відбування покарання", а програма соціальної допомоги при поводженні з ув’язненими // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 110-125. – ISSN 2523-4552
1253604
  Кильчинська Ю. Режим home-office // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 вересня (№ 18). – С. 22-23
1253605
  Коротков П.А. Режим абсолютної прозорості одномодових кварцових волокон при ВКР підсиленні світла / П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 237-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вимушене комбінаційне розсіяння (ВКР) дозволяє отримати підсилення світла у волокні з будь-яким складом серцевини, а не тільки у спеціально легованих волокнах. На відміну від відомого якісного визначення умов повної прозорості у Er3+ [подано формулу] ...
1253606
  Любашенко О. Режим актуалізації мотиваційного ресурсу студентів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 232-244. – ISBN 966-95452-3-9
1253607
  Гончар О.М. Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра / О.М. Гончар, В.К. Хільчевский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 76-83
1253608
  Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина / Л. Шевцова. – Москва : Росспэн, 1999. – 535с. – ISBN 5-8243-0080-1
1253609
  Козлова К.І. Режим валютного курсу в Україні: проблеми стабілізації та вдосконалення державного регулювання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 226-228. – ISBN 978-966-188-219-4
1253610
  Самсонов М.І. Режим валютного курсу при переході до інфляційного таргетування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 183-190
1253611
  Філіпенко Т.В. Режим валютного курсу та перспективи його трансформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 275-280. – (0). – ISSN 2078-9165
1253612
  Найшуллер М.Г. Режим ветра верхней тропосферы и нижней стратосферы на основных международных авиатрассах СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Найшуллер М.Г. ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 28 с.
1253613
  Сухишвили В.В. Режим ветра на территории Грузии. : Автореф... канд. географ.наук: / Сухишвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1253614
  Морозова Алла Александровна Режим взвешенного вещества.Фосфора и железа в водоемах устьевой области рр.Днепра и южного буга : Диссертация ...кандидата географических наукСпециальность 11.00.07 / Морозова Алла Александровна; НАН Украины.Ин-тут гидробиологии. – Киев, 2000. – 183л. – Библ.:л.183-184
1253615
  Назарук О.І. Режим відеоконференції у кримінальному процесі: переваги та недоліки / О.І. Назарук, Р.Я. Ковальова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 307-311. – ISSN 2219-5521
1253616
  Деменчук М.О. Режим відеоконференції як запорука забезпечення доступності правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 10-12. – ISBN 978-617-7627-30-1
1253617
  Окано Режим війни, голоду і безправності / Окано. – К., 1935. – 15с.
1253618
  Денисенко В.І. Режим Віктора Януковича в дискурсі української науки // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 166-170. – ISSN 2076-8982
1253619
   Режим влагообеспеченности и условия гидромелиорации степного края. – М., 1974. – 240с.
1253620
  Шестаков И.Л. Режим влажности обыкновенного мощного чернозема под основными полевыми культурами Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Шестаков И. Л.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 16л.
1253621
  Гумерова Р.И. Режим влажности почв ТАССР : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук : / Гумерова Р.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1955. – 18 с.
1253622
  Гюль К.К. Режим волнения, динамика берегов и дна у западного побережья Каспия / К.К. Гюль. – Баку
2. – 1956. – 328 с.
1253623
  Ткаченко К.Д. Режим вологості грунтів зони аерації / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник, Л.Г. Руденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 43-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 20)
1253624
  Солдатенко В.Ф. Режим гетьманату 1918 р. у світлі документів та сучасних історичних студій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 151-174. – ISSN 0130-5247
1253625
  Николаєв А.М. Режим головних іонів малих річок урбанізованої території / А.М. Николаєв, Ю.Ф. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1253626
  Панасенко Б.Д. Режим грунтових вод давньої дельти Дніпра в зв"язку з культурою рису // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 172-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1253627
  Александрова Л.И. Режим групп продленного дня в общеобразовательной школе / Л.И. Александрова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т физ. воспитания и школьной гигиены. – Москва : АПН РСФСР, 1959. – 40 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
1253628
  Колісник П.І. Режим деяких характеристик грозової активності на Звенигородщині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 85-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 10)
1253629
  Лобер Д.Е. Режим дня учня. / Д.Е. Лобер. – К, 1940. – 39с.
1253630
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – Москва, 1983. – 96с.
1253631
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1987. – 111с.
1253632
  Ушацка А. Режим дополнительности международного уголовного суда // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 5-40. – ISSN 1560-2893
1253633
  Горелік Л.Е. Режим економії - важливий засіб дальшого піднесення народного господарства СРСР / Л.Е. Горелік. – Київ, 1953. – 36с.
1253634
  Касимовський Є.В. Режим економії і шляхи зниження собівартості / Є.В. Касимовський. – Київ, 1949. – 56с.
1253635
  Андрощук Г. Режим ексклюзивності даних: зміни у підходах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 26-28
1253636
  Бартенева О.Д. Режим естественной освещенности на территории СССР / О.Д. Бартенева, Е.А. Полякова, Н.П. Русин ; Глав. упр. гидрометслужбы при Совете Министров СССР, Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 240 с.
1253637
  Морозова Алла Олександрівна Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області рр. Дніпра та Південного Бугу : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Морозова А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1253638
  Белевцев Р.Я. Режим зонального прогрессивного метаморфизма в докембрии Украинского щита / Белевцев Р.Я. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 150 с., [7] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 141-149
1253639
  Кормич Б.А. Режим зони митного контролю: адміністративно-правові основи : монографія / Кормич Б.А., Біленець Д.А. ; М-во освіти і наукм України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-617-7096-85-5
1253640
  Бондаренко К.О. Режим зрошення та фон живлення нових сортів томатів та краплинного способу поливу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Бондаренко Катерина Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1253641
  Алимов А.К. Режим и баланс грунтовых вод в связи с мелиорацией земель Северной Мугани : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алимов А. К. ; Аз.ГУ , Аз. НИИ гидротехники и мелиорации. – Баку, 1968. – 24 с. – Бібліогр. :с. 23-24
1253642
  Вознесенская Е.Ф. Режим и баланс грунтовых вод вводимых в орошение территорий (на примере Терско-Кумского междуречья) / Е.Ф. Вознесенская. – Москва : Наука, 1966. – 1966с.
1253643
  Зальцберг Э.А. Режим и баланс грунтовых вод зоны избыточного увлажнения / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1980. – 207с.
1253644
   Режим и баланс подземных вод. – Москва : Наука и Техника
Вып. 2. – 1967. – 215 с.
1253645
  Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. / С.И. Савшинский. – Ленинград, 1963. – 119с.
1253646
   Режим и расчеты поверхностных вод Новосибирской области. – Ленинград, 1977. – 220с.
1253647
   Режим и ресурсы подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – с.
1253648
   Режим и условия труда рабочего подростка в ФЗУ. – М., 1935. – 216с.
1253649
  Панов В.Д. Режим и эволюция современного оледенения бассейна р Черек Безенгийский. / В.Д. Панов. – Ленинград, 1978. – 135с.
1253650
  Трускавецкий Р.С. Режим калия в торфяных почвах Полесья и Лесостепи Украины в связи с их окультуриванием : Автореф... канд. с.-х.наук: / Трускавецкий Р.С.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 27л.
1253651
  Аскеров Э.И. Режим капитуляций в Турции : Автореф... наук: / Аскеров Э.И.; Мин высш. образ. СССР. МОсков. орд.Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоносова Юр. фак. – Москва, 1951. – 24 с.
1253652
  Фагелер П. Режим катионов и воды в минеральных почвах. / П. Фагелер. – М., 1938. – 360с.
1253653
  Михайлюк Ю. Режим комерційної таємниці за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-15-6
1253654
  Сінцов А. Режим конфіденційності. Чи вистачає прозорості українському трейду? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 34-35
1253655
   Режим ледников и снежных лавин Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 174с.
1253656
   Режим личной власти Сталина. – М., 1989. – 157с.
1253657
  Закревський Д.В. Режим марганцю, міді та цинку в поверхневих і грунтових водах осушувальних систем Волинського та Житомирського Полісся / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, В.М. Савицький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 50-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
1253658
  Дубовка Федор Владимирович Режим метелей и расчет объемов снегопереноса на территории Молдавии : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Дубовка Федор Владимирович; Одесский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 23л.
1253659
  Чекерес А.И. Режим метеорологических условий теплого периода года в Казахстане и выпас овец. : Автореф... канд. географ.наук: / Чекерес А.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1253660
  Калинкин Г.Ф. Режим морских пространств / Г.Ф. Калинкин. – М, 1981. – 192с.
1253661
  Андрущенко С.В. Режим морського порту: генеза міжнародно-правового забезпечення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 105-114. – ISSN 2524-101X
1253662
  Шемшученко С.О. Режим нації найбільшого сприяння у міжнародних інвестиційних договорах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 528-535. – ISSN 1563-3349
1253663
  Вакакрюк Л.В. Режим неповного робочого часу в світлі реформування трудового законодавства // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-63-7
1253664
  Смирнов Геннадий Алексеевич Режим нераспространения ядерного оружия и правовые проблемы его укрепления : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Смирнов Геннадий Алексеевич; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1979. – 14л.
1253665
  Мельник Т. Режим нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями як надсистема і гарант стабільності Євроатлантичної системи // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 136-155. – ISSN 2522-1663
1253666
  Мытюшина В. Режим ожидания // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Налоговая реформа-2017 не превела к ожидаемым кардинальным антикоррупционным преобразованиям, однако отдельные ее нормы имеют положительный эффект.
1253667
   Режим озер. – Вильнюс, 1970. – 498 с.
1253668
  Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1253669
  Євко В. Режим окремого проживання подружжя (сепарація): проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 3-6
1253670
  Моисеев И.Г. Режим органического вещества и плодородие дерново-подзолистых почв БССР. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Моисеев И.Г.; АН БССР. Ин-т социалистич. сел. хоз. – Минск, 1952. – 31 с.
1253671
  Азимов Б.Д. Режим орошения белокочанной капусты при весеннем и летнем сроках посадки в условиях сероземных почв Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 535 / Азимов Б.Д. ; Ташкентский сельскохоз. ин-т. – Ташкент, 1968. – 28 с.
1253672
  Маннанов Н. Режим орошения люцерно-злаковой травосмеси на сероземах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Маннанов Н.; Ташкентск. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1953. – 16 с.
1253673
  Сечняк З.Ф. Режим орошения сахарной свеклы в степной зоне Крыма. : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Сечняк З.Ф.; ВНИИ сахарной свеклы. – К., 1967. – 27л.
1253674
  Гарюгин Г.А. Режим орошения сельскохозяйственных культур / Г.А. Гарюгин; под ред. Шумакова Б.А. – Москва : Колос, 1979. – 270 с.
1253675
  Викулов В.Е. Режим особого природопользования : (на примере озера Байкал) / В.Е. Викулов; Отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1982. – 192 с.
1253676
  Солдатенко В.Ф. Режим отаманщини в УНР 1919 р.: витоки, сутність, наслідки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 46-60. – ISSN 2076-1554
1253677
  Ступак С. Режим охрани і захисту суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9. – Бібліогр.: 7 назв
1253678
   Режим перевірок підприємств в Україні дещо покращився - результати дослідження IFC // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5. – ISSN 1810-3944


  Опитування ІFС засвідчило, що завдяки Закону про державний нагляд у першому півріччі 2008 року певні процедури перевірок стали простішими для підприємців. Та більшість контролюючих відомств ігнорують Закон: з шести десятків органів контролю лише десять ...
1253679
  Иващенко М.И. Режим питания здорового человека / М.И. Иващенко, М.В. Кривоносов. – Киев : Здоров"я, 1982. – 72с. – (Рациональное питание)
1253680
  Кривоносов М.В. Режим питания здорового человека / М.В. Кривоносов, М.И. Иващенко. – 2-е изд,. перераб. и доп. – К., 1987. – 64с.
1253681
  Важенина Е.А. Режим питательных веществ и эффективность удобрений на черноземах Забайкалья. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Важенина Е.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – М, 1970. – 30л.
1253682
  Чжан Цзя-чен. Режим погоды над Китаем в зимнем полугодии и его связь с формами циркуляции атмосферы. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзя-чен.; Глав. управ. гидрометеорол. лужбы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 14л.
1253683
  Чжан Цзи-цзя Режим погоды над Китаем при основных формах атмосферной циркуляции в летнее время. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзи-цзя; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 17л.
1253684
   Режим подземных вод. – Москва-Ленинград, 1938. – 192 с.
1253685
  Козлов М.Ф. Режим подземных вод и влаги в зоне аэрации на территории Белорусского Полесья / М.Ф. Козлов, В.П. Васильев. – Минск, 1974. – 203с.
1253686
  Козаченко С.В. Режим праці та відпочинку працівників сільського господарства: правові аспекти // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 155-160. – ISSN 2617-5967
1253687
  Тимофеев В.Е. Режим приземной атмосферной циркуляции в районе Антарктического полуострова / В.Е. Тимофеев, Б.О. Безнощенко, А.А. Щеглов // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 66-80. – ISSN 1727-7485
1253688
  Сарана С.В. Режим процесуальних процедур інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів контролю // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 127-133. – ISSN 2227-796X


  The article deals with determining the mode of procedures of information-analytical support of the supervisory authorities in the tax process in the context of the establishment of its place in it and the regime aspects of its application. We suggested ...
1253689
   Режим Путіна : перезавантаження - 2018 / [Бережний Я.В. та ін.] ; за заг. ред. Максима Розумного ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 477, [2] с. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в прим.: с. 414-478. – ISBN 978-966-554-300-8
1253690
  Русакова Е.В. Режим ребенка-дошкольника в семье. / Е.В. Русакова. – 2-е изд. – М., 1955. – 24с.
1253691
  Кузин П.С. Режим рек южных районов Западной Сибири, Северного и Центрального Казахстана / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 538с.
1253692
  Пустовойт С.П. Режим рівнів і льодових явищ на річках Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 107-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1253693
  Пустовойт С.П. Режим рівнів на ріках Київського економічного району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1253694
  Чернявська О.Л. Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 527-532. – ISSN 1563-3349
1253695
  Слободян Н.В. Режим Садама Хусейна: внутрішні та зовнішні чинники виживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; вип. 46)


  Після Другої світової війни Ірак залишається в центрі міжнародних відносин. На сьогоднішній день увага до нього не зникає. Присвячено аналізу чинників, які сприяють виживанню режиму Садама Хусейна в Іраку.
1253696
  Суханов И.П. Режим сильных ветров и климатические параметры ветровых нагрузок на территории Памиро-Алтая.. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Суханов И.П.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1253697
  Подрезов О.А. Режим сильных ветров на территории Тянь-Шаня применительно к выбору ветровых нагрузок на сооружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов О.А.; Таш. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Физ. фак. – Ташкент, 1966. – 16л.
1253698
  Анапольская Л.Е. Режим скоростей ветра на территории СССР / Анапольская Л.Е. ; Гл. геофизич. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
1253699
  Долидзе Джемал Шалвович Режим солнечной радиации, падающей на сколоны в условиях субтропической зоны Западной Грузии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Долидзе Джемал Шалвович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1253700
  Огиевский А.В. Режим стока Верхнего и Среднего Днепра / А.В. Огиевский. – Х.-К., 1932. – 414с.
1253701
  Іванік Щ. Режим сучасних водно-гравітаційних та селевих процесів у Свалявському та Воловецькому районах Закарпатської області / Щ. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що спостерігались у червні 2006 року в межах Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області. Проведено аналіз факторів їх виникнення. Визначено морфологічні та морфометричні особливості зсувних ...
1253702
  Зубенко О.К. Режим та самоконтроль спортсмена / О.К. Зубенко. – К, 1965. – 59с.
1253703
  Вительс Л.А. Режим температуры и осадков на европейской территории СССР в связи с условиями атмосферной циркуляции / Л.А. Вительс. – Ленинград, 1954. – 83 с.
1253704
  Григорьев А.А. Режим тепла и влаги и географическая зональность / А.А. Григорьев. – Москва, 1959. – 22с.
1253705
  Котрикадзе Н.С. Режим термальных вод центрального участка Тбилисского месторождения в 1932-1972 гг. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Котрикадзе Н.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1253706
  Гришаев П.И. Режим террора и беззакония: Законодательство и практика чилийск. хунты / П.И. Гришаев, С.А. Чибиряев. – М., 1979. – 255с.
1253707
  Удинцев Г.Н. Режим труда, питания, физической культуры / Г.Н. Удинцев. – Л., 1959. – 42с.
1253708
  Богатирьов І.Г. Режим у виправних колоніях державної пенітенціарної служби України (теорія і практика) : монографія / І.Г. Богатирьов, О.В. Щербина ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Дакор, 2015. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-156. – ISBN 978-617-7020-52-2
1253709
  Кобак К.И. Режим углекислоты некоторых насаждений северо-запада тяежной зоны СССР.. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобак К.И.; Лен. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 20л.
1253710
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водохранилищ Карелии / К.Д. Литинская. – Ленинград : Наука, 1976. – 147с.
1253711
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водхранилищ Карелии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.696 / Литинская К.Д.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
1253712
  Денисова Т.А. Режим утримання засуджених як один із засобів удосконалення функціонування системи виконання покараньвзаємозв’язок і взаємообумовленість елементів складу злочину між собоюперсонал установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої політикив // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 69-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1253713
  Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 163-167. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1253714
  Ковальчук І.П. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра : Природничо-географічні дослвдження / І.П. Ковальчук, А.В. Михнович // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-17 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 1561-4980
1253715
  Колісник П.І. Режим хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-44 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1253716
  Воробьева А.В. Режим экономии -- важнейший рычаг развития народного хозяйства. / А.В. Воробьева. – Москва, 1953. – 56с.
1253717
  Садомцев В.К. Режим экономии -- социалистический метод хозяйствования / В.К. Садомцев. – Москва : Профиздат, 1973. – 47 с.
1253718
  Зарипов М. Режим экономии - важный факттор повышения эффективности производства / М. Зарипов. – М, 1973. – 64с.
1253719
  Пилипенко Н.Н. Режим экономии - дело всенародное / Н.Н. Пилипенко. – Москва : Знание, 1986. – 47 с.
1253720
  Касимовский Е.В. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Е.В. Касимовский. – М., 1948. – 56с.
1253721
  Бавли Г. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Г. Бавли, И. Наследков. – Одесса : Одесское обл. изд-во, 1958. – 40 с. : ил. – (Вопросы конкретной экономики на производстве)
1253722
  Киперман Григорий Яковлевич Режим экономии - общенародное дело : Аннот.указ. лит. / Киперман Григорий Яковлевич. – Москва : Знание, 1985. – 80с. – (ВПЛ. В помощь лектору)
1253723
  Рутковский Е. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: / Рутковский Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18л.
1253724
  Бисеров Х.Ш. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования / Х.Ш. Бисеров. – Москва : Профиздат, 1971. – 32 с. – (Экономические знания - в массы)
1253725
  Трубицына Т.И. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1972. – 20с.
1253726
  Ряжских И.А. Режим экономии / И.А. Ряжских. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1253727
  Николаева К.Е. Режим экономии в использовании материалов на предприятиях металлообрабатывающей промышленности Латвийской ССР / К.Е. Николаева. – Рига, 1960. – 152с.
1253728
  Хачатрян Г.А. Режим экономии в обувной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хачатрян Г.А.; Экон.фак.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 30л.
1253729
  Вермель Д.Ф. Режим экономии в совхозе / Д.Ф. Вермель. – Целиноград, 1965. – 40с.
1253730
   Режим экономии в социалистической промышленности. – Свердловск, 1955. – 128с.
1253731
  Химович Е.М. Режим экономии в СССР / Е.М. Химович. – Ростов на Дону, 1989. – 215с.
1253732
  Бойков В.П. Режим экономии в торговле / В.П. Бойков. – М., 1986. – 94с.
1253733
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии в условиях войны / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 56с.
1253734
  Шелякин Ф.М. Режим экономии и его основные направления. / Ф.М. Шелякин. – М., 1973. – 80с.
1253735
  Верба П.И. Режим экономии и интенсификация производства / П.И. Верба. – Київ : Знание УССР, 1986. – 47 с.
1253736
  Данин В.П. Режим экономии и использовоние рабочего времени / В.П. Данин. – Саратов, 1971. – 48с.
1253737
  Близнец В.Ф. Режим экономии и развитие хозяйственного расчета / В.Ф. Близнец. – Минск, 1983. – 63с.
1253738
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии и снижение себестоимости промышленной продукции / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 37с.
1253739
  Каринский С.С. Режим экономии и трудовое законодательство / С.С. Каринский. – М, 1985. – 127с.
1253740
  Черняк В.К. Режим экономии как метод социалистического хозяйствования / В.К. Черняк. – Киев, 1981. – 16с.
1253741
  Письменная Д.Н. Режим экономии на сельскохозяйственных предприятиях / Д.Н. Письменная. – М, 1985. – 192с.
1253742
  Филонич В.С. Режим экономии на социалистических промышленных предприятиях. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Филонич В.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1959. – 21л.
1253743
  Барышев А.Д. Режим экономии на стройке : опыт 1-го Строит. упр. треста № 4 Главзападнефтестроя / А.Д. Барышев. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 44 с.
1253744
  Пистрак М.М. Режим экономии, задачи рационализации и школа / М.М. Пистрак. – М, 1928. – 72с.
1253745
  Переслегин В.И. Режим экономики в период строительства коммунизма / В.И. Переслегин. – М., 1962. – 88с.
1253746
  Демкина Л.А. Режим ЮАР - преступление проитив человечества / Л.А. Демкина, И.В. Черкасова. – М, 1981. – 118с.
1253747
   Режим, баланс и геохимия подземных вод Припятского Полесья. – Минск, 1983. – 175с.
1253748
   Режим, баланс и ресурсы подземных вод. – Минск, 1974. – 180с.
1253749
   Режим, баланск и регионика подземных вод. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
1253750
   Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях / [З.К. Абузяров и др.] ; под ред. Е.С. Нестерова ; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : Исследовательская группа "Социальные науки", 2013. – 292, [4] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 271-292. – ISBN 978-5-91070-063-9
1253751
  Дідич З. Режими валютних курсів країн Центральної та Східної Європи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
1253752
  Боришкевич О. Режими валютного курсу: пошук оптимальності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
1253753
  Колишко Р. Режими відповідальності держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1253754
  Вронська Т.В. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, В.С. Шандра // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 40-54. – ISSN 0130-5247
1253755
  Марценюк О. Режими доступу до інформації в системі українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
1253756
  Воронін А. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 107-117 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1253757
  Миронцов М.Л. Режими запису голограм у фотореактивних кристалах. Одноцентрова модель. Електронна та діркова провідність // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 403-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута модель одновимірної електронної та діркової провідності у неметалевому кристалі з одним рівнем акцепторів. Чисельно встановлено не монотонний характер залежності часу релаксації системи в залежності від інтенсивностей падаючих променів. ...
1253758
  Косенко І. Режими нерозповсюдження зброї масового знищення : політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49
1253759
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1253760
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1253761
  Сандовал Зархі Карлос Роландо Режими роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сандовал Зархі Карлос Роландо ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1253762
  Солодовіченко О.Є. Режими рухової активності для жінок 36-55 років з малорухливим характером праці. : Автореф... канд. з фіз. вихов.наук: 24.00.02 / Солодовіченко О.Є.; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 24л.
1253763
  Грицай В.Й. Режими самоорганізації в простациклін-тромбоксановій системі / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 365-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Відповідно загальної схеми проведено опис її. Досліджено залежність кінетики від величини параметра дисипації регулятора. Знайдено стаціонарний і автоколивні ...
1253764
   Режими та параметри функціонування тягових електромеханічних комплексів рудникових контактних електровозів в залізорудних шахтах / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, В.О. Федотов, В.О. Чорна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 22-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1253765
  Сорокіна О.С. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 359-363. – ISSN 2076-1554
1253766
  Поприцький О.П. Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 121-129. – (Серія "Управління" ; вип. 2)


  У статті підняті досить цікаві та важливі питання сучасної науки з державного управління щодо використання матричних мереж представниками органів влади у процесі прийняття управлінських рішень. Розглянуто режими функціонування матричної мережі та ...
1253767
  Кристофер Лоуренс Н. Режимная стабильность и президентская форма правления: роль авторитарного наследия (1951-1990) // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 45-64. – ISBN 978-966-400-084-7
1253768
   Режимная управляемость систем энергетики. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 230 с.
1253769
   Режимно-справочные банки океанографических данных. – М., 1988. – 119с.
1253770
  Маляренко В.А. Режимно-технологічні параметри для оцінки вірогідності розрахунку балансу газу в газотранспортній системі / В.А. Маляренко, М.Б. Ільченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1253771
   Режимные инженерно-геологические и гидрогеологические наблюения в городах. – М., 1983. – 160с.
1253772
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1975. – 412 с.
1253773
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1978. – 391 с.
1253774
   Режимообразующие факторы, гидрометеорологические и гидрохимические процессы в морях СССР. – Ленинград, 1988. – 301с.
1253775
   Режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа. – Л., 1989. – 315с.
1253776
  Титлянова Аргента Антониновна Режимы биологического круговорота / Титлянова Аргента Антониновна, Тесаржова Марта. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 147с.
1253777
  Смирнов В.С. Режимы генерации лазеров / В.С. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 43 с.
1253778
   Режимы и модели управления энергосистемами. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 102 с.
1253779
   Режимы и оптимизация электроэнергетических систем. – Ташкент, 1988. – 72 с.
1253780
  Камротов М. Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 30-41
1253781
  Иванов В.А. Режимы мощных паротрубных установок / В.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1986. – 248с.
1253782
  Рабинерсон А.А. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А.А. Рабинерсон. – М., 1976. – 296с.
1253783
   Режимы нейтрали в электрических распределительных сетях напряжением до 35 кВ. – Киев, 1980. – 103 с.
1253784
  Сирота И.М. и др Режимы нейтрали электрических сетей / АН УССР; Ин-т электродинамики; И.М.Сирота, С.Н.Кисленко, А.М.Михайлов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
1253785
  Колобов Л.С. Режимы пятидневной рабочей недели, сокращающие ночные смены / Л.С. Колобов. – М., 1964. – 84с.
1253786
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А. Сыромятников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.
1253787
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей / И.А. Сыромятников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 528 с.
1253788
   Режимы работы и способы повышения надежности транзисторных ключей в преобразователях систем электропривода. – Киев, 1979. – 31с.
1253789
  Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций / А.Д. Качан. – Минск, 1978. – 287 с.
1253790
  Гиршфельд В.Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В.Я. Гиршфельд, А.М. Князев, В.Е. Куликов. – Москва : Энергия, 1980. – 288 с.
1253791
  Аркадьев Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС / Аркадьев Б.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 263 с. – Библиогр.: с. 255-261
1253792
  Слодарж М.И. Режимы работы, релейная защита и автоматика синхронных электродвигателей / М.И. Слодарж. – Москва : Энергия, 1977. – 216с.
1253793
   Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов; Самарский А.А. – Москва : Наука, 1987. – 476 с.
1253794
  Ойрех Я.А. Режимы самозапуска асинхронных электродвигателей / Ойрех Я.А., Сивокобыленко В.Ф. ; М-во энергетики и электрификации СССР, Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем, Всесоюз. гос. трест по организации и рационализации район. электр. станций и сетей ("Оргрэс"). – Москва : Энергия, 1974. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
1253795
  Вороний М. Режисер : театральний підручник / М. Вороний. – Львів : Просвіта, 1925. – 30 с.
1253796
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – Київ, 1960. – 32с.
1253797
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – 2-е вид. доп. – К., 1962. – 36с.
1253798
  Авксентьєва В.В. Режисер в кіно : з творчої практики режисерів Т. Левчука, М. Мащенка / Авксентьєва В.В. ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1979. – 188 с. : іл.
1253799
   Режисер і вистава. – К., 1962. – 155с.
1253800
  Терещенко М.С. Режисер і театр / М.С. Терещенко. – К., 1971. – 158с.
1253801
  Кашліков К. Режисер Кирило Кашліков: "Не лише ірландці знають, як болить душа від самоти..." / розмову вела Анастасія Германова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Щодо прем"єри вистави за п"єсою відомого драматурга і кінорежисера Мартіна Макдонаха.
1253802
  Бобошко Ю.Н. Режисер Лесь Курбас / Ю.Н. Бобошко. – К, 1987. – 1976с.
1253803
  Крутова О. Режисер Михайло Резнікович: теоретико-методологічні засади та їх практичне втілення у співпраці з акторами // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 115-127. – ISSN 1728-6875


  Проаналізовано художньо-естетичні принципи й теоретико-методологічні засади художнього керівника, головного режисера і директора Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайла Резніковича. Розглянуто і досліджено їх ...
1253804
  Свято Роксоляна Режисер однієї метафори : творчість Романа Балаяна (н. 1941) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
1253805
  Юра Г.П. Режисер у театрі / Г.П. Юра. – Київ, 1960. – 33 с.
1253806
  Вишня М. Режисер фільму "Поводир" сам водив незрячого кобзаря // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 13
1253807
   Режисери і фільми сучасного українського кіно. – Київ, 1969. – 214 с.
1253808
  Самченко В. Режисерка Олександра Степашко: бойчукісти не могли повірити, що СРСР - Кронос, який жере своїх дітей // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 139). – С. 12


  "Розбита відтворена фреска репресованих художників, знайомство із сучасними Бойчуками на Тернопільщині, гори перечитаних видань про Василя Седляра, Оксану Павленко й інших бойчукістів - це неповний перелік, що команда ентузіастів, підтримана ...
1253809
  Безручко О. Режисерська лабораторія Олександра Довженка // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 30 : Літо. – С. 136-141.
1253810
  Кравчук П. Режисерська творчість П. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 247-257. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1253811
  Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х-70 років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Волков М. К.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
1253812
  Мізяк В.Д. Режисерський метод П.К. Саксаганського // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 243-252
1253813
  Єрмакова Н. Режисерські покоління 90-х років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 171-190. – ISBN 966-7021-87-4
1253814
  Грушецький Я.І. Режисерські пошуки в театрі ляльок України останньої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Грушецький Ярослав Ігоревич ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1253815
  Станішевський Ю. Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і pp. XX ст.: Режисура В.М. Скляренка в українському оперному театрі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 112-137. – ISBN 966-8917-08-1
1253816
  Фіалко В.О. Режисерсько-сценографічна складова театрального процесу України 1970-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 203-208. – ISSN 2225-7586
1253817
   Режиссер в советском театре. – М-Л, 1940. – 386с.
1253818
  Петров Н. Режиссер в театре / Н. Петров. – Москва, 1961. – 78 с.
1253819
   Режиссер и коллектив. – М.
1. – 1960. – 126с.
1253820
   Режиссер и коллектив. – М.
2. – 1961. – 108с.
1253821
   Режиссер и коллектив. – М.
3. – 1963. – 87с.
1253822
  Шостак И.И. Режиссер Мамбетов / И.И. Шостак. – Алма-Ата, 1989. – 142 с.
1253823
  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1253824
  Зискинд Е.М. Режиссер на арене цирка / Е.М. Зискинд. – М, 1971. – 87с.
1253825
   Режиссер на телевидении. – Москва, 1978. – 201с.
1253826
  Юдин Н. Режиссер о карнавале / Н. Юдин. – Москва, 1957. – 48с.
1253827
   Режиссер работает в школе: теоретические и методические проблемы. – Москва, 1991. – 130с.
1253828
  Турбин В.С. Режиссер радио- и телетеатра / В.С. Турбин. – Москва : Искусство, 1983. – 165 с.
1253829
  Чудновский М.А. Режиссер ставит оперу. Творческий путь нар. артиста СССР Б.А.Покровского / М.А. Чудновский. – Москва, 1967. – 216с.
1253830
  Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра / М.И. Туманишвили. – М., 1983. – 279с.
1253831
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности / Б.С. Гловацкий. – Л, 1963. – 54с.
1253832
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности. / Б.С. Гловацкий. – Ленинград, 1963. – 52 с.
1253833
  Петров Н. Режиссер читает пьесу / Н. Петров. – Ленинград, 1934. – 148 с.
1253834
  Багров П. Режиссер экзистенциального кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-116. – ISSN 0130-6405


  Червяков Евгений Вениаминович (1899-1942) - режиссер, актер, сценарист. Окончил актерское отделение Уфимской драмат, госуд. техникум кинематографии (ГТК). Погиб в феврале 1942 г. в боях под Ленинградом
1253835
   Режиссер, учитель, друг. – Москва, 1966. – 387 с.
1253836
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1889-1917 / М.Н. Строева. – М., 1973. – 375с.
1253837
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917-1938 / М.Н. Строева. – Москва, 1977. – 414с.
1253838
  Гончаров А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. – Москва, 1980. – 375с.
1253839
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. – М., 1957. – 192с.
1253840
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1950. – 399с.
1253841
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – Москва, 1952. – 575с.
1253842
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
1. – 1980. – 511с.
1253843
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
2. – 1981. – 279 с.
1253844
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
3. – 1983. – 495с.
1253845
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
4. – 1986. – 576с.
1253846
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – Москва
5. – 1988. – 622с.
1253847
  Станиславский К.С. Режиссерский план "Отелло" / К.С. Станиславский. – Москва ; Ленинград, 1945. – 392 с.
1253848
  Немирович-Данченко Режиссерский план постановки трагедии Шексира "Юлий Цезарь". Московский театр 1903 год. / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство, 1964. – 544с.
1253849
   Режиссерское искусство. – Москва : Искусство, 1962. – 384 с.
1253850
  Головашенко Ю.А. Режиссерское искусство Таирова / Ю.А. Головашенко. – М., 1970. – 352с.
1253851
  Сиркес П.С. Режиссеры-собеседники / П.С. Сиркес. – М, 1989. – 109 с.
1253852
  Образцова А.Г. Режиссеры и современность. / А.Г. Образцова. – Москва : Искусство, 1961. – 207 с.
1253853
  Шостак И.И. Режиссура Белорусского государственного академического театра им. Янки Купалы. (Очерк истории 1920-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 820 / Шостак И.И.; Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора АН БССР. – Минск-М., 1969. – 19л.
1253854
   Режиссура в пути. – М-Л, 1966. – 215с.
1253855
  Марков П.А. Режиссура В.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре / П.А. Марков. – М, 1960. – 411с.
1253856
  Цыганов О.В. Режиссура газетного номера. / О.В. Цыганов. – М., 1968. – 190с.
1253857
  Георгиев Димитр Режиссура газеты / Георгиев Димитр. – М, 1979. – 261с.
1253858
  Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания / В.Г. Сахновский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1939. – 238 с.
1253859
  Саруханов В.А. Режиссура клубных массовых мероприятий / В.А. Саруханов. – Л., 1983. – 94с.
1253860
   Режиссура литературно-поэтического театра. – Л., 1988. – 95с.
1253861
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта / М И. Туманов. – М., 1974. – 96с.
1253862
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта. / М И. Туманов, . – М., 1976. – 88с.
1253863
   Режиссура массовых зрелищ. – Москва, 1963. – 158с.
1253864
   Режиссура радиопеостановок. – Москва, 1970. – 91с.
1253865
  Агаева Г.Г. Режиссура туркменского художественного кино / Г.Г. Агаева. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 128 с.
1253866
  Букатов В.М. Режиссура школьного общения / В.М. Букатов, М.В. Ганькина. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-26-7; 966-8651-61-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
1253867
  Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – Москва, 1986. – 463с.
1253868
  Станішевський Ю.О. Режисура в сучасному українському музичному театрі / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1982. – 279с.
1253869
  Станішевський Ю.О. Режисура в українському радянському оперному театрі / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1973. – 277с.
1253870
  Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму : тексти лекцій з дисципліни "Кінотелережисура" / Роман Ширман ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Видавництво Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130
1253871
   Режисура ігрового театру : метод. посібник магістерської програми МЕТАТЕАТР (перша сесія) / Нац. ун-т "Острозька акад." ; авт. і розробник - реж. О. Ліпцин. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 65, [1] с. – Вид. здійснене за підтримки Українського культурного фонду. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1253872
  Будько Євген Режисура пана міністра : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16 : Фото
1253873
  Шевченко В. Режисура та архітектоніка видання : Навчально-методичний комплекс / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 72 с.
1253874
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1253875
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1562-3238
1253876
  Клековкін О. Режисура: до історії термінів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 118-123
1253877
  Шепсенвол А.И. Режущий инструмент в приборостроении / А.И. Шепсенвол. – М, 1954. – 424с.
1253878
  Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения / И.А. Соколовский. – М., 1954. – 376с.
1253879
   Резание грунтов. – М., 1951. – 159с.
1253880
  Степанов Н.С. Резбы очарованье / Н.С. Степанов. – Л., 1991. – 109с.
1253881
  Коваленко П.С. Резвитие городов / П.С. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 299с.
1253882
  Вукалович П.С. Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе без дренирования мочевых путей : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.40 / Вукалович П.С.; Донецкий гос. мед. ин-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1253883
   Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті / В.І. Русин, С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1253884
  Скоморохов Н.М. Резерв высоты. / Н.М. Скоморохов. – М., 1987. – 328с.
1253885
  Бек А.А. Резерв генерала Панфилова : повесть / Александр Бек. – Москва : Гослитиздат
№ 11 (239) : Роман-газета. – 1961. – 128 с.
1253886
  Еремкин А.И. Резерв кадров вуза / А.И. Еремкин, С.Д. Резник // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С42-46..
1253887
  Сиберт Чарлз Резерв на случай катастрофы. Хранилище судного дня / Сиберт Чарлз, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 66-85 : фото
1253888
   Резерв несучої здатності поздовжньої балки візка вагону при дії рівномірно розподіленого навантаження / О.М. Кузнєцов, О.І. Рубаненко, О.М. Хренов, С.Ю. Рафальський // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1253889
  Стрельченко И.И. Резерв пятилетки. Передовой опыт шахтерских бригад / И.И. Стрельченко. – Москва, 1980. – 80 с.
1253890
  Соловьев А.В. Резерв работника / А.В. Соловьев. – Ярославль, 1969. – 80с.
1253891
  Баскин А.И. Резерв ускорения оборота запасов / А.И. Баскин, О.Т. Яковлев. – Москва : Экономика, 1981. – 56 с. – (В помощь работнику материально-технического снабжения и сбыта)
1253892
   Резерв успеха - творчество. – М., 1989. – 116с.
1253893
  Доманк А.С. Резерва Верховного Главнокомандования / А.С. Доманк, С.П. Лазуткин. – М., 1987. – 188с.
1253894
  Охріменко С.Г. Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця / С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 90-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1253895
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
1253896
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
1253897
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
1253898
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
1253899
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
1253900
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
1253901
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
1253902
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
1253903
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
1253904
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1253905
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1253906
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1253907
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1253908
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
1253909
  Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / А. Топоровська, К. Безверхній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 41-47
1253910
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1253911
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
1253912
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1253913
  Матвійчук Ю.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентному середовищі / Ю.В. Матвійчук, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 61-64. – ISBN 978-617-645-228-7
1253914
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
1253915
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
1253916
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
1253917
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
1253918
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
1253919
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
1253920
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
1253921
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
1253922
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
1253923
  Шамілева Л.Л. Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України / Л.Л. Шамілева, О.О. Хандій // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1253924
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
1253925
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
1253926
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
1253927
  Корінько М.Д. Резерви як об"єкт бухгалтерського обліку: уточнення категорійно-понятійного апарату / М.Д. Корінько, І.М. Гриненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 15-20. – ISSN 2306-6814
1253928
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
1253929
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
1253930
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – Москва, 1969. – 151 с.
1253931
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
1253932
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
1253933
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1253934
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36. – ISSN 2310-2624
1253935
  Волкова О.Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 264-272. – ISSN 1993-6788
1253936
  Нестеров И.О. Резервные валюты - источник нестабильности мировой валютной системы? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 115-123. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1253937
  Еременко Т.В. Резервные коллекции в вузовских библиотеках США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
1253938
  Кваша Я.Б. Резервные мощности / Я.Б. Кваша ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
1253939
  Цыбулько Н.П. Резервные снижения трудоемкости повременно оплачиваемых работ и стимулирование их использования (на прим. угольн. шахт) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цыбулько Н. П.; Хар. инж.-строит. ин-т. – Х., 1984. – 23л.
1253940
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом воспроизводстве / П.Д. Половинкин. – М., 1979. – 134с.
1253941
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом строительстве / П.Д. Половинкин. – М., 1970. – 128с.
1253942
   Резервуары для радиоактивных отходов проектирование и эксплуатация. – Москва : Атомиздат, 1973. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с.45-46
1253943
  Ледомська Л. Резервування в кредитних операціях: перехід кількості в якість : запрошуємо до дискусії / Л. Ледомська, О. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 57-62 : Рис.
1253944
  Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
1253945
  Кузьмін О.Є. Резервування ресурсів НТПВ / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-162


  Стаття присвячена вирішенню питань конкуренції на стадії НТПВ. Розкрито зміст поняття поцесу резервування та ресурсного забезпечення в рамках планування резервів в управлінні НТПВ.
1253946
  Ільяшенко М.Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Ільяшенко М.Б. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 19 с. – Bibliogr.: 18 назв
1253947
  Куликов Ю. Резервування: проблеми і методи їх вирішення : теорія і практика / Ю. Куликов, Н. Орленко, В. Величкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 38-40. – Бібліогр.: 2 назви
1253948
  Емельянов А.В. Резервы -- в дело: (Из опыта коллектива Воронеж. произв. об-ния "Автогенмаш"). / А.В. Емельянов, В.И. Костиков. – Воронеж, 1984. – 94с.
1253949
   Резервы - на службу производства. – Одесса, 1964. – 139с.
1253950
   Резервы аграрной экономии. – М., 1984. – 362с.
1253951
   Резервы адаптации. – Москва, 1984. – 95с.
1253952
  Хрищев Е.И. Резервы бригадного подряда / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1983. – 114с.
1253953
  Алекперов Г.К. Резервы в действии / Алекперов Г.К. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 32 с. – (Библиотека новатора-нефтяника)
1253954
  Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка / Ю.К. Киртбая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 319 с.
1253955
  Шудра Резервы воспроизводства парка оборудования / Шудра, В.П. Бабич. – К, 1988. – 48с.
1253956
  Мироненко А.Я. Резервы времени -- на службу производству / А.Я. Мироненко, Б.Н. Хомелянский. – Донецк, 1968. – 74с.
1253957
  Соловейчик С.Л. Резервы детского "я" / С.Л. Соловейчик. – М., 1983. – 96с.
1253958
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – Ленинград, 1980. – 319с.
1253959
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 271с.
1253960
  Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей / Б.П. Никитин. – М, 1990. – 223с.
1253961
  Андрияш Н.С. Резервы зернового поля / Андрияш Н.С. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 96 с.
1253962
  Козаченко С.В. Резервы и приоритеты / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 171с.
1253963
  Макаренко Г.А. Резервы и пути повышения производительности в сельском хозяйстве : Рекоменд. указ. лит. / Г.А. Макаренко, Т.И. Шейнина. – Москва : Колос, 1978. – 64с.
1253964
   Резервы и пути повышения производительности труда в промышленности Карельской АССР. – Петрозаводск, 1981. – 133с.
1253965
  Щербатенко В.М. Резервы и пути повышения производительности труда в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербатенко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 18л.
1253966
  Стремский Н.Я. Резервы и пути повышения экономической эффективности производства кукурузы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стремский Н.Я.; Харьк.с-х.ун-т. – Х, 1966. – 23л.
1253967
  Ивакин В.И. Резервы и пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Ивакин В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. экономики сел. хоз. – М., 1970. – 20л.
1253968
  Еремеев К.И. Резервы и пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / К.И. Еремеев. – М., 1974. – 80с.
1253969
  Кравцова В.И. Резервы и пути снижения издержек в общественном питании : Автореф... канд. экон.наук: / Кравцова В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1253970
  Яцкевич В.П. Резервы и пути улучшения использования оборудования в станкостроении БССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яцкевич В.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 21л.
1253971
  Шпрыгин В.И. Резервы и стимулы повышения эффективности производства / В.И. Шпрыгин, Я.Ш. Котликов. – М., 1985. – 160с.
1253972
   Резервы интенсивного развития торговли. – К., 1987. – 178с.
1253973
  Сергеенков В.Н. Резервы интенсификации / В.Н. Сергеенков, В.К. Соболь. – Киров, 1988. – 111с.
1253974
  Берзон И.С. Резервы интенсификации отраслевой науки / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – Москва : Экономика, 1989. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196-198. – ISBN 5-282-00564-7
1253975
  Гельман Я.А. Резервы использования оборудования и пути вовлечения их в хозяйственный оборот. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Гельман Я.А.; АН СССР. – М, 1968. – 21л.
1253976
  Гасымов Н.Б. Резервы использования производственного оборудования на приборостроительных предприятиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Гасымов Н.Б.; АН Аз.ССР, отделение общественных наук. – Баку, 1969. – 16л.
1253977
  Акбердин Р.З. Резервы качества : (индустриализация ремонт. дела: экон. и орг. пр-ва) / Р.З. Акбердин, В.И. Широнин. – Москва : Знание, 1987. – 61, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; 9/1987)
1253978
  Пузанчиков Н.И. Резервы колхозного производства / Н.И. Пузанчиков. – М, 1954. – 32с.
1253979
  Чюжас А. Резервы литейного производства Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чюжас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1253980
   Резервы мощности в электроэнергетических системах стран - членов СЭВ. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 148 с.
1253981
  Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М., 1980. – 96с.
1253982
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – Москва : Знание, 1979. – 141с.
1253983
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240с.
1253984
  Кандренков А.А. Резервы Нечерноземья: новые условия, новые решения / А.А. Кандренков. – М, 1982. – 192с.
1253985
  Папенов К.В. Резервы общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1985. – 143с.
1253986
   Резервы оптимизации вычислений. – К., 1977. – 54с.
1253987
   Резервы повышения качества продукции ферм. – М., 1978. – 64с.
1253988
   Резервы повышения культуры земледелия в степи УССР. – К., 1964. – 168с.
1253989
   Резервы повышения эффективности общественого производства и качества продукции. – Ашхабад, 1978. – 139с.
1253990
   Резервы повышения эффективности производства. – К., 1983. – 203с.
1253991
   Резервы повышения эффективности промышленного производства. – Донецк, 1968. – 144с.
1253992
   Резервы повышения эффективности промышленного производства и строительства. – Свердловск, 1984. – 160с.
1253993
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1978. – 112с.
1253994
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – Уфа, 1983. – 208с.
1253995
   Резервы повышения эффективности торговли : Сб. науч. трудов. – Киев, 1985. – 195 с.
1253996
   Резервы повышения эффективности труда. – К., 1978. – 161с.
1253997
   Резервы повышения эффективности труда в бригадах. – М., 1986. – 109с.
1253998
   Резервы повышения эффективности трудовой деятельности. – К., 1985. – 123с.
1253999
   Резервы повышения эффективности управления производством. – Свердловск, 1980. – 159с.
1254000
   Резервы повышения эффективности хозяйствования. – Куйбышев, 1984. – 144с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,