Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1251001
  Введенский А.И. "Религиозное обновление" наших дней / Проф. Алексей Введенский. – Москва : Унив. тип.
Вып. 1 : Предварительный диагноз ; Астартизм ; Розовое христианство ; Религия Конца ; Свобода религиозной совести ; Интеллигенция и церковь ; Воскресни Боже!. – 1903. – 57 с.
1251002
  Введенский А.И. "Религиозное обновление" наших дней / Проф. Алексей Введенский. – Москва : Унив. тип.
Вып. 2 : Наши религиозно-философские направления ; Ахилесова пята ; Земной рай ; Полопантеизм ("эротический пантеизм") г. Розанова ; Новая ересь ; О "двуединстве добра" ; Где выход?. – 1904. – 49 с.
1251003
  Мартынов Б. "Реликтовые" и потенциальные конфликты в Латинской Америке // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 48-58. – ISSN 1728-2756
1251004
  Кралюк П.М. "Релігійна психологія" Петра Авсенєва / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 76-78. – ISBN 978-966-373-827-7


  В університеті Петро Авсенєв читав логіку, історію душі, історію новітньої філософії, моральну філософію в поєднанні з природним правом і філософію історії. Його вважали одним із найкращих "академічних" філософів.
1251005
  Полякова А.І. "Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред")" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1251006
  Ніколаєва А. "Релігійні обереги" як підвид апотропеїв (кінець XIX - початок XXI століття) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 80-81
1251007
  Малоземов В.Н. Рекуррентные вычисления. / В.Н. Малоземов, А.Б. Певный. – Л., 1976. – 56с.
1251008
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для багаторівневої задачі про ранець / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями. Розглядаються різні варіанти поліпшення алгоритму та використання його на ПК та мережах ПК.
1251009
  Волошин О.Ф. Рекурсивний алгоритм послідовного аналізу варіантів для одно- та багатовимірної задачі про ранець та його дослідження / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 24-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Досліджено алгоритм послідовного аналізу варіантів для цілочисельної задачі про ранець та його узагальнення на випадок задачі з багатьма обмеженнями. Уточнено оцінки трудомісткості алгоритму та наведені різні варіанти його вдосконалення і реалізації на ...
1251010
  Мартинюк Т.Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : Монографія / Т.Б. Мартинюк; МОНУ; ВДТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 216с. – ISBN 966-7199-98-3
1251011
  Незгазинська Н.В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Незгазинська Н.В.; Негазинська Н.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1251012
  Арсланов М.М. Рекурсивно перечислимые множества и степени неразрешимости / Арсланов М.М. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 202, [3] с. – Библиогр.: с. 198-203 (150 назв.)
1251013
   Рекурсивное представление и синтез графических изображений в САПР. – Минск, 1989. – 74с.
1251014
   Рекурсивные машины и вычислительная техника. – К, 1974. – 26с.
1251015
  Баррон Д. Рекурсивные методы в программировании / Д. Баррон ; пер. с англ. В.В. Мартынюка ; под. ред. Э.З. Любимского. – Москва : Мир, 1974. – 80 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце разделов. – (Математическое обеспечение ЭВМ)
1251016
  Анисимов А.В. Рекурсивные преобразователи информации / А.В. Анисимов. – Киев : Вища школа, 1987. – 230 с.


  Описываются рекурсивные преобразователи информации, относящиеся к автоматной модели алгоритма и охватывающие широкий класс сложных алгоритмических систем-рекурсивные программы, вычислительные устройства, различные иерархические управляющие системы.
1251017
  Петер Р. Рекурсивные функции / Р. Петер. – Москва, 1954. – 264 с.
1251018
  Кузнецов А.В. Рекурсивные функции и неразрешимость некоторых проблем для исчислений высказываний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.В.; АН СССР. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
1251019
  Гудстейн Р.Л. Рекурсивный математический анализ / Р.Л. Гудстейн. – Москва, 1970. – 472 с.
1251020
  Родимин Сергей Петрович Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Родимин Сергей Петрович; КГУ. – Киев, 1985. – 103л.
1251021
  Родимин С.П. Рекурсивный метод вычисления регулярных периодически-определенных функций и его реализация : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Родимин С. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1251022
  Нікітченко М.С. Рекурсія та парадокси / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 18-20


  Популярно про кібернетику.
1251023
  Фецыч Григорий Васильевич Рекционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Фецыч Григорий Васильевич; МВ и ССО. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.185-220
1251024
  Чайлахян М.Х. Рекция цветения различных растительных видов на азотистое питание / М.Х. Чайлахян, 1945. – С. 149-153
1251025
  Калінін Ю.А. Релiгiєзнавство : Куpс лекцiй / Ю.А. Калінін, В.І. Лубський; МОУ, IСДО, КУ iм. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – 455с. – ISBN 5-7763-9491-0
1251026
  Леонтьев В.А. Релаизация математических моделей на ЭВМ / В.А. Леонтьев. – М, 1981. – 174с.
1251027
   Релакс у центрі мегаполіса : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 148-149 : Фото
1251028
   Релаксации нелинейных экстремальных задач. – Свердловск, 1991. – 119с.
1251029
   Релаксационная спектроскопия в исследованиях кремниевых структур / О.В. Третяк, Ю.А. Аверкин, В.И. Стриха, А.А. Шматов, С.С. Филатова, С.С. Кильчицьк // Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку (Другі академічні читання)
1251030
   Релаксационная фильтрация. – Казань, 1980. – 136с.
1251031
  Крейнин М.И. Релаксационные алгоритмы минимизации недифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Крейнин М.И.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – 14л.
1251032
  Будянов В.П. Релаксационные генераторы - импульсные преобразователи неэлектрических величин. / В.П. Будянов. – Москва, 1974. – 159с.
1251033
  Бреус Сергей Анатольевич Релаксационные и высокочастотные свойства антиферромагнетиков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бреус Сергей Анатольевич; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 16л.
1251034
  Колупаев Б.С. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем. / Б.С. Колупаев. – Львов, 1980. – 202с.
1251035
  Сыноров В.Ф. Релаксационные методы исследования энергетического спектра локализованных состояний в полупроводниках / В.Ф. Сыноров, Б.И. Сысоев, В.Д. Линник. – Воронеж : Воронежский университет, 1982. – 180 с.
1251036
  Гамурарь В.Я. Релаксационные процессы в примесных редкоземельных ионах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гамурарь В.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 16л.
1251037
  Сенковенко С.А. Релаксационные процессы в сверхзвуковых струях газа / С.А. Сенковенко, А.Л. Стасенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.
1251038
  Ступоченко Релаксационные процессы в ударных волнах / Ступоченко, Лосев, А.И. Осипов. – Москва, 1965. – 484 с.
1251039
  Нагнибеда Е.А. Релаксационные процессы в химически реагирующих смесях газов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Нагнибеда Е.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1251040
  Ольховский Ю.Г. Релаксационные процессы в экстемальных задачах для невыпуклых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ольховский Ю. Г.; МВССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1974. – 26л.
1251041
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – 20л.
1251042
  Баглюк Сергей Владимирович Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полибутадиене и его сополимерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1988. – 20л.
1251043
  Баглюк С.В. Релаксационные процессы и молекулярная подвижность в полубутадиене и его сополимерах : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.14 / С.В. Баглюк ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 198 л. – Библиогр.: л. 185-198
1251044
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.164-181
1251045
  Сакун Вадим Петрович Релаксационные процессы и структура локального окружения примесных нитритных центров люминесценции в растворах неорганических солей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сакун Вадим Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1251046
  Заболотный Владимир Федорович Релаксационные процессы и теплофизические свойства структурированных эластомеров : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Заболотный Владимир Федорович; МО Украины, Укр. Гос. пед. университет им. М.П.Драгоманова. – Киев, 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.149-167
1251047
   Релаксационные процессы при пластической деформации металлических материалов / О.Е. Засимчук, Т.В. Турчак, А.И. Баскова, Л.В. Тарасенко, А.С. Гаценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1251048
  Новик А. Релаксационные явления в кристаллах : пер. с англ. / А. Новик, Б. Берри. – Москва : Атомиздат, 1975. – 472 с.
1251049
  Красникова Н.П. Релаксационные явления в кристаллических полиолефинах : Автореф... канд. хим.наук: / Красникова Н.П.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 15л.
1251050
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1960. – 327с.
1251051
   Релаксационные явления в металлах и сплавах. – М, 1963. – 340с.
1251052
  Лойко В.И. Релаксационные явления в некоторых многослойных системах с селеном в статическом режиме. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.049 / Лойко В.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 15л.
1251053
  Антипов С.А. Релаксационные явления в нитевидных кристаллах полупроводников / С.А. Антипов, А.И. Дрожжин, А.М. Рощупкин. – Воронеж : Изд-во Воронежского уни-та, 1987. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-186
1251054
  Бартенев Г.С. Релаксационные явления в полимерах / ред. Г.С. Бартенев. – Ленинград : Химия, 1972. – 373 с.
1251055
  Дармахеев Владимир Пурбоевич Релаксационный метод для специальных задач математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Дармахеев Владимир Пурбоевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 20л.
1251056
  Брегман Л.М. Релаксационный метод нахождения общей точки выпуклости множеств и его применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Брегман Л. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 8л.
1251057
  Шабловский О.Н. Релаксационный теплоперенос в нелинейных средах : Монография / О.Н.Шабловский. – Гомель : Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, 2003. – 382с. – ISBN 985-420-189-9
1251058
  Резников Б.А. Релаксация и образование напряжений в кристаллах при тепловой обработке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Резников Б.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 23 с.
1251059
  Ахмедов А.Г. Релаксация и спинова диффузия ядер F19 в непроводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахмедов А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 16л.
1251060
  Меерсон Е.Е. Релаксация инжекционного тока в диэлектрике, обусловленная дрейфом ионов в нем : препринт / Е.Е. Меерсон. – Новосибирск : АН СССР СО, 1981. – 27 с.
1251061
  Борздыка А.М. Релаксация напряжений в металлах и сплавах / А.М. Борздыка, Л.Б. Гецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1978. – 256 с.
1251062
  Коваль Л.П. Релаксация напряжений и формирование дислокационной структуры в эпитаксиальных системах с малым несоответствием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Коваль Л.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков., 1983. – 19л.
1251063
  Ильин В.И. Релаксация проводимости и фотопроводимости слоев сульфида свинца при нарушении равновесия в системе слой - кислород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ильин В.И.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 21л.
1251064
  Мелков Релаксация продольной сверхвысокочастотной намагниченности при параметрическом возбуждении спиновых волн в ферритах. / Мелков, С В. Житнюк // Журнал экспериментальной теоретической физики, 1978. – №11
1251065
  Айзацкий Николай Иванович Релаксация сильноточных релятивистских пучнов в замагниченной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Айзацкий Николай Иванович; Харьковский гос. ун-т им. А.М.горького. – Х., 1982. – 13л.
1251066
  Тарковская Елена Викторовна Релаксация солитонов типа кинкон в кристаллах с квазиодномерным характером упорядочения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тарковская Елена Викторовна; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 11л.
1251067
  Прилуцкий Ю.И. Релаксация спина в триплетно возбужденных примесных центрах органических молекулярных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцкий Ю.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1251068
  Золотарев В.В. Релаксация элементарных возбуждений в ферромагнетиках в высших порядках теории возмущений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Золотарев В.В.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1251069
  Буишвили Т.Л. Релаксация ядер и усиление низкочастотного поглощения в твердых телах при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Буишвили Т. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1992. – 12л.
1251070
  Петров Э.Г. Релаксация ядерного спина примесного атома в ферромагнетике / Э.Г. Петров. – К., 1968. – 15с.
1251071
  Урин М.Г. Релаксация ядерных возбуждений / М.Г. Урин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 205с.
1251072
  Алиевский М.Я. Релаксация, распространение звука и процессы переноса в молекулярных газах и в газовых смесях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алиевский М. Я.; Урал. ГУ им. Горького. – Свердловск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1251073
  Калайда А.Ф. Релаксаційна електроскопія глибоких рівнів у дослідженнях міжцентрових переходів носіїв заряду / А.Ф. Калайда, О.В. Третяк, А.А. Шматов // Український фізичний журнал, 1993. – №3
1251074
  Булавін Л. Релаксаційні властивості нейоногенних поверхнево активних речовин та їх водних розчинів / Л. Булавін, Б. Елеусінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-57. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено релаксаційні властивості індивідуальних нейоногенних поверхнево активних речовин (ПАР) (оксиетильований 1.1.3.3-тетрабутилфенол зі ступенем оксиэтилювання 9.5, загальна формула [С8Н17С6Н4(ОСН2СН2)9, 5 0Н], відомий як тритон ТХ-100) та їх ...
1251075
  Войтенко Л.М. Релаксаційні процеси в плазмі високовольтних імпульсних розрядів у воді : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Войтенко Леонід Михайлович ; Ін-т ядерних дослідж., НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 169 арк. – Додатки: арк. 161-169. – Бібліогр.: арк. 149-160
1251076
  Войтенко Л.М. Релаксаційні процеси в плазмі високовольтних імпульсних розрядів у воді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Войтенко Леонід Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1251077
  Гончарова Н.С. Релаксаційні процеси у мікрокристалічній целюлозі / Н.С. Гончарова, М.М. Лазаренко, О.М. Алєксєєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1251078
  Зависляк І.В. Релаксаційні характеристики магнітостатичних коливань в шаруватих структурах із феритовими плівками / І.В. Зависляк, В.В. Загородній, В.Ф. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований наближений аналіз магнітної релаксації різних типів магнітостатичних коливань. Теоретично і експериментально досліджена добротність резонаторів на основі плівок залізо-ітрієвого гранату.
1251079
   Релаксаційні явища у полімерах : Методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 32 с.
1251080
   Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали. РНАОПМ"2014 = Reaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials". RNAOPM"2014 : Пам"яті професора Георгія Давидюка : матеріали VII Міжнар.. наук. конф. [Луцьк, 8-12 черв. 2014 р.] / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: П. Трохімчук та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. дані парал. англ. укр. - На обкл. дані англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7181-30-9
1251081
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136л. – Бібліогр.: л. 126 - 136
1251082
  Бокоч Сергій Михайлович Релаксація ближнього порядку та параметри мікродифузії в твердих розчинах Ni-Mo : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Бокоч С.М.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
1251083
   Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних матеріалах / Гектін О.В., Волошиновський А.С., Заіченко О.С. [та ін.] ; НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів. – Харків : ІСМА, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-203. – (Стан та перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки). – ISBN 978-966-02-8547-7
1251084
  Доронін Ю.С. Релаксація електронних збуджень в однокомпонентних і двокомпонентних нанокластерах інертних газів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Доронін Юрій Степанович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1251085
   Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії / А В. Макара, Л.П. Стебленко, С.М. Бочок, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 265-279. – ISSN 1024-1809


  Виконано систематичну оцінку рівноважних і кінетичних параметрів релаксації "магнеточутливих" домішок у монокристалічному кремнії на основі мікроскопічного моделю ралаксації конфігураційного близького атомового порядку та часової залежности зміни ...
1251086
  Левитський С. Релаксація пучків електронів при їх проходженні крізь плазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  В історичній послідовності викладено проблему релаксації електронних пучків і потоків у плазмі, починаючи від постановки цієї задачі Ленгмюром ("парадокс Ленгмюра") до сучасного стану цієї проблеми. Виконано спробу розв"язання існуючого протиріччя між ...
1251087
  Веретельник М.Б. Релаксація фотозбуджених носіїв заряду у квантових дротах InP // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 37
1251088
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1251089
  Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр.: л. 153-171
1251090
  Поденко Л.С. Релакция ядерной намагниченности жидкостей в коллоидных системах / Л.С. Поденко. – Новосибрск : Наука, 1990. – 79 с.
1251091
  Жакаева Л.С. Реламенты Парламента Республики Казахстан: некоторые прблемные вопросы // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 38-42. – ISSN 0132-0769
1251092
   Релациjата село > град на словенската териториjа денес (лингвистичко-социолошка анализа) = Relation Village >Town on the Slavic territory today (linguistic - sociological analysis) : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 15-те години од смртта на академик Божидар Видоески (1920-1998) / Макед. акад. на науките и уметностите ; Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уред.: З. Тополиньска, М. Марковик, А. Панчевска ]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 122 с. : портр. – Библиогр. на крајот на статии. – ISBN 978-608-203-173-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1251093
  Аш З.Э. Реле / З.Э. Аш. – Москва, 1957. – 75с.
1251094
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – М-Л, 1959. – 79с.
1251095
  Дружинин Г.В. Реле времени / Г.В. Дружинин. – 2-е изд. – М-Л, 1966. – 105с.
1251096
   Реле защиты. – Москва : Энергия, 1976. – 464 с.
1251097
  Голубев М.Л. Реле прямого действия / М.Л. Голубев. – М.-Л., 1966. – 92с.
1251098
  Брылеев А.М. Реле, трансформаторы, выпрямители СЦБ и их испытание / А.М. Брылеев. – Москва : Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1940. – 179 с.
1251099
  Сидоренко Е.А. Релевантная логика (предпосылки, исчисления, семантика) / Е.А. Сидоренко; РАН. Ин-тут философии. – Москва, 2000. – 243с. – ISBN 5-201-01925-0
1251100
  Соловей Ю.В. Релевантні для перекладу лінгвістичні та композиційні особливості наукового дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 388-394


  Статтю присвячено аналізу сучасного наукового дискурсу з перекладознавчих позицій. Розглянуто основні композиційні та лінгвістичні особливості наукового дискурсу, аналізуються прийоми їхнього відтворення цільовою мовою. Статья посвящена анализу ...
1251101
  Федчук Л. Релевантні критерії семантичної диференціації предикативних конструкцій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 36-40. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1251102
  Єнікєєва С.М. Релевантність базових понять синергетики для вивчення вербокреативних процесів сучасної англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 5-19
1251103
  Ніколаєнко В.Л. Релевантність знання як проблема соціології знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто одну з проблем соціології знання, а саме, проблему його релевантності. Доведено ,що існуюча соціальна структура впливає на процес функціонування знань у суспільстві так, що вони структуруються на релевантні і не релевантні, а вибіркове ...
1251104
  Корінько М.Д. Релевантність інформації при диверсифікації діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 163-168. – ISSN 1993-6788
1251105
  Кінєва Т.С. Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень / Т.С. Кінєва, О.В. Глушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 227-233 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1251106
  Олефір Ю.І. Релевантність топіки в юридичній аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 136-139
1251107
  Нечаюк Л.Г. Релевантність художнього зображення в П. Куліша й у В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 374-380


  У статті показана відносна модель між об"єктивною відповідністю опису змісту та художнім зображенням, що є своєрідним вектором буття, і орієнтиром для бажаного спрямування тогочпсних подій
1251108
   Релегиозные деятели за прочный мир, разоружение и справледливые отношения между народами. – Москва, 1977. – 182 с.
1251109
  Лаухіна І. Релегієзнавча освіта в європейських державних школах: досвід Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2249-24-8
1251110
  Плачек Г. Релеевское рассеяние и раман-эфект : пер. с нем.учеб. / Г. Плачек. – Харьков; Киев : ОНТИ, 1935. – 173с.
1251111
  Маринов К.Д. Релеевское рассеяние света в жидком о-дихлорбензоле и некоторых его растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Маринов К.Д.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1973. – 10л.
1251112
  Квасова Л.Е. Релеевское рассеяние света и акустические свойства ряда индивидуальных жидкостей и бинарных систем нитрометан-н-амиловый спирт и бензол-хлороформ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Квасова Л.Е.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1970. – 16л.
1251113
  Беке Д. Релеевское рассеяние света и молекулярное строение некоторых растворов неэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Беке Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 8л.
1251114
  Балашово С.И. Релеевское рассеяние света и строение расстворов неэлектролитов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Балашово С.И.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1251115
  Райхе Б. Релеевское рассеяние света и строение растворов амидов и аминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Райхе Б.; МГУ. – М, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.18-19
1251116
  Бессонов Н.И. Релейная вычислительная машина. : Автореф... Канд.техн.наук: / Бессонов Н.И.; АН СССР. – М, 1958. – 7л.
1251117
  Соловьев Л.Е. Релейная защита / Л.Е. Соловьев, А.М. Федосеев. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство
Ч. 1. – 1938. – 559 с.
1251118
  Казанский В.Е. Релейная защита / В.Е. Казанский. – М.-Л, 1950. – 292с.
1251119
   Релейная защита. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 174 с. – (Энергетика за рубежом ; Вып. 1)
1251120
   Релейная защита. – М.-Л, 1963. – 344с.
1251121
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 760 с.
1251122
  Чернобровов Н.В. Релейная защита / Н.В. Чернобровов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1974. – 679 с.
1251123
  Андреев В.А. Релейная защита , автоматика и телемеханика в системах электроснабжения : [учебник для вузов по специальности "Электроснабжение пром. предприятий, городов и сельск. хоз-ва"] / Андреев В.А., Бондаренко Е.В. – Москва : Высшая школа, 1975. – 375 с. – Список лит.: с. 367-371 (111 назв.)
1251124
  Вавин В.Н. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор / В.Н. Вавин. – Москва, 1982. – 357 с.
1251125
  Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами / А.М. Авербух. – Ленинград : Энергия, 1975. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 412-415
1251126
  Соловьев Л.Е. Релейная защита генераторов, трансформаторов и шин / Л.Е. Соловьев. – М.-Л., 1936. – 56с.
1251127
   Релейная защита и автоматика. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 135 с.
1251128
  Шабад М.А. Релейная защита и автоматика на электростанциях, питающих синхронные двигатели / М.А. Шабад. – Л., 1984. – 62с.
1251129
  Байтер И.И. Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций / И.И. Байтер. – М, 1968. – 94с.
1251130
  Сычугов Н.А. Релейная защита и автоматика. / Н.А. Сычугов. – Саратов
1. – 1972. – 132с.
1251131
   Релейная защита и противоаварийная автоматика. – М, 1975. – 72с.
1251132
   Релейная защита и противоаварийная автоматика : междунарордная конференция по большим электрическим системам (СИГРЭ-74). – Москва : Энергия, 1976. – 104 с.
1251133
  Мельник П.М. Релейная защита на оперативном переменном токе / П.М. Мельник. – К., 1952. – 280с.
1251134
  Линт Г.Э. Релейная защита на унифицированных полупроводниковых элементах / Г.Э. Линт. – М., 1977. – 88с.
1251135
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах аналоговой вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1983. – 207 с.
1251136
  Ванин В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. – Ленинград, 1981. – 80 с.
1251137
  Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей / Я.С. Гельфанд. – Москва, 1975. – 328 с.
1251138
  Михайлов Х.Л. Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов от внутренних повреждений / Х.Л. Михайлов. – М., 1976. – 55с.
1251139
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – М - Л, 1952. – 480с.
1251140
  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем / А.М. Федосеев. – Москва : Энергия, 1976. – 559 с.
1251141
  Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем : Релейная защита сетей / А.М. Федосеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.
1251142
  Попов И.Н. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов / И.Н. Попов, В.Ф. Лачугин, Г.В. Соколова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.
1251143
  Цыпкин Я.З. Релейные автоматические системы / Я.З. Цыпкин. – Москва, 1974. – 575с.
1251144
  Иванов В.А. Релейные алгоритмы настройки параметров в системах идентификации с моделью : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Иванов В.А.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1251145
  Лемберг М.Д. Релейные системы пневмоавтоматики / М.Д. Лемберг. – М, 1968. – 143с.
1251146
  Бокуняев А.А. Релейные стабилизаторы постоянного напряжения / А.А. Бокуняев. – Москва : Энергия, 1978. – 88 с.
1251147
  Васильев А.Г. Релейные устройства с источниками ядерного излучения / А.Г. Васильев, К.С. Клемпнер. – Москва, 1963. – 168с.
1251148
  Моросанов И.С. Релейные экстремальные системы. Приближенные методы исследования / И.С. Моросанов. – М., 1964. – 267с.
1251149
  Битракова Грозданова Религиja и уметност во антиката во Македониjа = Religion et art dans l"antiquite en Macedoine : Cтудии / Битракова Грозданова. – Скопjе : Македонска цивилизациjа, 1999. – 324c. – (Editio "Monumenta Macedoniae" ; Liber 4). – ISBN 9989-756-22-8
1251150
  Колосов Е.Н. Религии в государствах Африки : География / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1251151
  Попов А. Религии Великой французской революции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 37-55. – ISSN 1812-867Х
1251152
  Хижняк О. Религии Востока в экспозиции // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 6 (286). – С. 40-45. – ISSN 0869-8171


  В 2010 г. в новом здании Гос. музея истории религии открылась экспозиция "Религии Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм".
1251153
   Религии и атеизм в Индии. – М, 1973. – 208с.
1251154
  Барт А. Религии Индии / А. Барт ; Пер. под ред. и с предисл. кн. С. Трубецкого. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. – X, 337 с. – (Научно-популярная библиотека "Русской мысли" ; 4)
1251155
  Глаголев С.С. Религии Китая / [Соч.] Проф. Моск. духов. акад. С.С. Глаголева. – Москва : Унив. тип., 1901. – [2], 61 с. – Отд. оттиск: Душеполез. чтения. 1901 г., № 6-11
1251156
  Мюллер М. Религии Китая : 1. Конфуцианство; 2. Даосизм; 3. Буддизм и христианство / Макс Мюллер ; пер. с англ. под ред. [и с предисл.] А.Е. Яновского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-во XX век, 1901. – VIII, 88 с.


  Ред. и авт. предисл.: Яновский Абель Ефимович (1865-1922)
1251157
   Религии Китая. – М.-Л, 1960. – 64с.
1251158
   Религии Китая : хрестоматия / М.Е. Ермаков, М.Е. Кравцова, К.С. Солонин, Е.А. Торчинов; [Ермаков М.Е. и др.] ; ред.-сост. Е.А. Торчинов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 508, [4] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. – ISBN 5-8071-0042-5
1251159
   Религии мира - 1982 : ежегодник. – Москва, 1982
1251160
   Религии мира : ежегодник. – Москва
за 1983. – 1983
1251161
   Религии мира : Пособие для учителя. – М : Просвещение, 1994. – 192с. – ISBN 5-09-005100-3
1251162
  Щекин Г.В. Религии мира : Справочно-методическое пособие / Г.В. Щекин. – Киев, 1995. – 69с.
1251163
  Тихонравов Ю.В. Религии мира : Учебно-справочное пособие / Ю.В. Тихонравов. – Москва, 1996. – 336с. – (Universa). – ISBN 5-7849-0012-9
1251164
  Кулаков А.Е. Религии мира : Пособие для учащихся / А.Е. Кулаков. – Москва : АСТ, 1997. – 352с. – ISBN 5-15-000593-2
1251165
   Религии мира. История и современность : ежегодник
за 1988. – 1990
1251166
   Религии народов современной России : словарь А-Я. – Москва : Республика, 1999. – 624 с. – ISBN 5-250-02708-3
1251167
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки / Г.А. Шпажников. – Москва, 1967. – 210с.
1251168
  Шпажников Г.А. Религии стран Африки : Справочник / Г.А. Шпажников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1981. – 365с.
1251169
  Шпажников Г.А. Религии стран Западной Азии : Справочник / Г.А. Шпажников; АН СССР; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 327с.
1251170
  Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии / Г.А. Шпажников. – Москва, 1980. – 247с.
1251171
  Токарев С.А. Религии у разных народов в прошлом и настоящем / С.А. Токарев. – Москва : Знание, 1961. – 32 с.
1251172
  Малерб Мишель Религии человечества = Les religions de l""humanite / Малерб Мишель; Ред. А.Л. Гуревич; Пер. с франц.; Книга издана при содействии Фонда "Учебная литература". – Москва. Сант-Петербург : Рудомино. Университетская книга, 1997. – 600 c. – (Миф, религия, культура.). – ISBN 5-7380-0049-8. 5-7914-0013-6
1251173
  Бурыкина А.П. Религии Японии в театре Но // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 152-165. – ISSN 0236-2007


  Но (яп. "талант, мастерство") - жанр японского традиционного драматического искусства, вид театрального музыкального представления.
1251174
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – Москва : Гардарики, 1998. – 536с. – ISBN 5-7762-0051-2
1251175
  Ерышев А.А. Религиоведение : Учебн. пособ. / А.А. Ерышев. – Київ : МАУП, 1999. – 280с. – ISBN 966-7312-57-7
1251176
   Религиоведение : Хрестоматия:Учебное пособие. – Минск : Новое знание, 2000. – 480с. – ISBN 985-6516-27-7
1251177
  Кислюк К.В. Религиоведение : учебное пособие / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народная Украинская Акдемия. – Харьков : Торсинг, 2002. – 496с. – ISBN 966-670-035-2
1251178
   Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – 536с. – Содерж.: Религиоведение: Учебное пособие для студентов вузов /И.Н.Яблоков; Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н.Яблокова. – ISBN 5-8297-0060-3
1251179
  Яблоков И.Н. Религиоведение : Учебное пособие // Религиоведение. – Москва : Гардарики, 2002. – с. 3-314. – ISBN 5-8297-0060-3
1251180
   Религиоведение : Учебное пособие для студ. гуманит. спец. высш. учеб. заведений. – 5-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 800с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0505-7
1251181
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
1251182
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
1251183
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2005
1251184
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2005
1251185
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2006
1251186
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
1251187
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
1251188
  Чернышев В.М. Религиоведение / Чернышев В.М; под ред.А.А. Матвеева. – Киев : Об-во любителей правосл. лит-ры, Изд-во им. св. Льва, папы Римского, 2007. – 336 с. – ISBN 485-779
1251189
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2007
1251190
   Религиоведение : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2007
1251191
  Лобазова О.Ф. Религиоведение : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа", а также гуманитарных и социально-гуманитарных вузов, колледжей, лицеев, гимназий / О.Ф. Лобазова ; Российский гос. социальный университет; под общей ред. В.И. Жукова. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488с. – ISBN 978-5-91131-829-1
1251192
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
1251193
   Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2001-
№ 4. – 2008
1251194
   Религиоведение : учеб. пособие / [Лобазов П.К. и др.] ; под. ред. Лобазова П.К. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 446с. : табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-7123-10-0
1251195
  Смирнов М.Ю. Религиоведение в России : проблема самоидентификации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 91-106. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1251196
  Астахова Л.С. Религиоведческая экспертиза: между наукой и практикой // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 4-9
1251197
   Религиоведческие исследования в этнографических музеях. – Л, 1990. – 155с.
1251198
  Пилецкий Є.А. Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817
1251199
  Никонов К.И. Религиозен ли человек по природе? / К.И. Никонов. – М, 1990. – 63с.
1251200
  Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. / Н. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1918. – 16с.
1251201
  Кириллова А.И. Религиозная духовность как показатель инкультурации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
1251202
  Мчедлова М.М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и Европе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – с.95-103. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1251203
  Крывелев И.А. Религиозная картина мира и ее богословская модернизация / И.А. Крывелев. – Москва, 1968. – 292с.
1251204
  Зайченко А.С. Религиозная культура и развитие экономики в странах Европы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97-109. – ISSN 0201-7083
1251205
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих : Дис... канд. филос.наук: / Герасимчук А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1251206
  Герасимчук А.А. Религиозная микросреда и пути преодоления ее влияния на верующих. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.625 / Герасимчук А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1972. – 19л.
1251207
  Баршт К.А. Религиозная мысль и научное познание в художественной системе Ф.М. Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-135. – ISSN 0042-8744


  Фундаментальным достижением мировой культуры стал тезис Достоевского о невозможности морали вне полноценного осознания человеком своего места во Вселенной. Его герои-богоискатели представили миру широкий спектр вариантов путей в поиске человеком ...
1251208
   Религиозная обрядность. – К, 1988. – 271с.
1251209
  Бондаренко В.Д. Религиозная община в современном обществе / В.Д. Бондаренко. – К, 1988. – 125с.
1251210
  Бохорова Светлана Антоновна Религиозная община и личность верующего. (Методологические проблемы) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бохорова Светлана Антоновна; МГУ. Философский фак-т. – М., 1973. – 20л.
1251211
  Романова Е.Г. Религиозная организация Аум Синрике в японской историографии (причины и последствия трагедии 1995 г.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – C. 59-62. – ISSN 2070-9773
1251212
  Прессансе Э. Религиозная политика Пруссии, 1874. – [34] с. – Отд.отт. из : "Revue des deux Mondes", 1874
1251213
  Бахтияров А.С. Религиозная психология и пути ее преодолеия (на материалах Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Бахтияров А.С.; Аз. гс. ун-т. Кафедра философии. – Баку, 1966. – 24л.
1251214
  Анохин А.С. Религиозная реформа в Иудее в 167-164 гг. до н.э.: новые подходы к интерпретации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 21-32. – ISSN 0869-1908


  Зимой 167 г. до н.э. в Иерусалиме (Иудея) и соседнем Сихеме (Самария) начались преобразования здешних культов. Это событие сравнительно хорошо, хотя и однобоко, освещено источниками (особенно для Иудеи, где оно имело особое значение), и все же единой ...
1251215
  Минченко Т.П. Религиозная свобода в восточной традиции // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С. 133-138. – ISSN 0236-2007
1251216
  Камейша Б.И. Религиозная сетка евангельских христиак святых сионистов и ее реакционная сущность. (Ист.-этногр. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Камейша Б.И.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1971. – 19л.
1251217
  Филиппов Л.А. Религиозная система П.Я. Чаадаева и опты ее истолкования. (История. Современность) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Филиппов Л.А. ; ЛГУ. – Москва, 1969. – 21 с.
1251218
  Мещеряков В. Религиозная ситуация в СРВ // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 48-102
1251219
  Волошко А. Религиозная составляющая сказок В.А. Жуковского: функциональный аспект // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
1251220
  Гезгиев М.А. Религиозная умеренность и толерантность в свете Корана и Сунны как залог общественной стабильности / Гезгиев М.А. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 119, [1] с. – Библиогр.: с. 116-120 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-416-842-4
1251221
  Короткая Т.П. Религиозная философия в Белоруссии начала ХХ века / Т.П. Короткая. – Минск, 1983. – 108с.
1251222
  Топилина В.М. Религиозная философия в Молдавии начала ХХ века. / В.М. Топилина. – Кишинев, 1990. – 131с.
1251223
  Кувакин В.А. Религиозная философия в России : Начало ХХ века / В.А. Кувакин. – Москва : Мысль, 1980. – 309с.
1251224
  Саттон Д. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к переосмыслению = The religious philosophy of Vladimir Solovyov / Джонатан Саттон ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; пер. с англ. : Ю. Вестель, В. Верлока, Д. Морозова ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Филоненко]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 273-292. – (Bibliotheka Clementina). – ISBN 978-966-378-066-5
1251225
  Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные тупики / В.С. Глаголев. – Москва, 1985. – 222с.
1251226
  Толстенко А.М. Религиозно-мистический контекст научного мировосприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 99-108. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1251227
  Сумцов Н.Ф. Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
1251228
  Калюжный В.Н. Религиозно-мифологическое пространство Кассирера как прототип пространств современной культурологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 58-62. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1251229
  Тимофеева Н.К. Религиозно-морфологическое мировоззрение этрусков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Тимофеева Н.К. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1975. – 24 c. – Бібліогр.:с.23-24
1251230
  Анастасиев А. Религиозно-нравственное воспитание в начальной школе : Из бесед с учащими в нач. нар. уч-щах лицами / А. Анастасиев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1907. – 64 с.
1251231
  Волошин В.В. Религиозно-нравственное измерение прогресса в историософии С.Н. Булгакова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.232-242
1251232
  Стеллецкий Н. Религиозно-нравственное миросозерцание Гоголя. / Н. Стеллецкий. – Киев, 1902. – 60с.
1251233
  Соколов Л. Религиозно-нравственные мотивы в лире царственного певца : (Вечной памяти К.Р.) / Л. Соколов. – [64] с. – Отд. оттиск
1251234
  Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественній идеал Западного христианства в XI-м веке.. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Идея Божеского царства в творениях Григория VII-го и публицистов - его современников. – 1897. – X, 364 с. – На стр. 2 - Посвящается Борису Николаевичу Чичерину, воспитателю молодого поколения русских государствоведов


  Содержание конволюта: Трубецкой Е.Н. История "филовофии права" (древней и новой)/кн. Е.Н. Трубецкого.– Киев:Изд. студ. Я Щавинского ; Тип. С.С. Шевченко и К, 1901.– 232 с.– На тит. листе надпис; (Вместо рукописи) Трубецкой Е.Н. История ...
1251235
  Мельгунов С.П. Религиозно-общественные движения 17-18 вв. в России / С.П. Мельгунов. – М., 1922. – 196с.
1251236
  Омарова З.У. Религиозно-политический экстремизм: идеология противодействия / З.У. Омарова, С.З. Якубова // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 22-27. – ISSN 1812-8696
1251237
  Рыбалкин В. Религиозно-правовое регулирование собственности в исламе: ВАКФ // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2001. – № 15. – С. 45-53.
1251238
  Макшеева Н. Религиозно-психологическое миропонимание Джемса / Н. Макшеева. – С.-Пб. – 23с.
1251239
  Шмидт В.В. Религиозно-философские воззрения и система богословия Патриарха Никона. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шмидт В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. отд. религиоведения. – М., 2000. – 26л.
1251240
  Трофимова З.П. Религиозно-философские и политические взгляды американского трансцендентализма XIX века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 73-84. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1251241
  Подденежная Е.В. Религиозно-философские идеи в публицистике русского зарубежья и волні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 435-440


  Розглянуто публіцистичні тексти М. Бердяєва в аспекті релігійно-філософської проблематики емігрантської критики 1 хвилі. Досліджуються проблемні параметри, в яких функціонувала публіцистика російської еміграції, визначаються особливості ...
1251242
  Бойченко И.В. Религиозно-философские идеи индуизма // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.46-50
1251243
  Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения / Л. Карсавин. – Москва : Ренессанс. – ISBN 5-8396-0092-Х
Т.1. – 1992. – 325с.
1251244
  Ермишин О.Т. Религиозно-философское наследие русской эмиграции XX века // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 106-117. – ISSN 0235-1188
1251245
  Апостолов Н.Н. Религиозно - анархические идеи Льва Толстого и современный политический психоз / Н.Н. Апостолов. – Киев : Голос, 1919. – 32 с.
1251246
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И. Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1251247
  Воробьев Н.Е. Религиозное воспитание в философско-педагогическом творчестве И.Канта / Н.Е. Воробьев, А.Ю. Шачина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 87-92. – ISSN 0869-561Х
1251248
  Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. – Н.Т. Корчак-Новицкого. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1898. – 344 с., VII
1251249
  Лебедева Т.П. Религиозное измерение политической традиции: Запад и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.67-79. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1251250
  Тужба Э.Н. Религиозное мировоззрение абхазов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 95-102. – ISSN 0235-1188
1251251
  Галахов И.И. Религиозное мировоззрение Лева Николаевича Толстой / Прот. Иаков Галахов, проф. богосл. Том. ун-та. – Томск : Изд. Попечительства о бедных при каф. архиеп. Томского, 1911. – 28 с.
1251252
  Смирнов Михаил Религиозное образование в светской школе = О некоторых результатах совещания в Барвихе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 63-76. – ISSN 0869-44435


  В подмосковной гос. резиденции "Барвиха" Президент РФ Д. Медведев 21 июля 2009 г. провел совещание, на котором среди прочего обсуждался вопрос о преподавании в школах основ религиозной культуры и светской этики
1251253
  Гильмиярова С.Г. Религиозное образование в средних школах США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1251254
  Антонов К.М. Религиозное обращение в античной философии // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С. 102-120
1251255
  Яковлев М.В. Религиозное откровение в поэмах А. Белого // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 48-63. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются отдельные аспекты функционирования апокалиптических образов в поэмах А. Белого "Глоссолалия", "Христос воскрес", "Первое свидание". Образное пространство поэм А. Белого раскрывается в контексте самобытного ...
1251256
  Мухаметзарипов И.А. Религиозное право в секулярных государствах: проблема функционирования шариата в Великобритании // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 134-139
1251257
  Биркбек У.Д. Религиозное преследование в Галиции : (Австр. Польша) / [Соч.] В.Дж. Биркбека ; Пер. с англ. С. Троицкого. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1913. – 69 с.
1251258
  Мартирсов Г.А. Религиозное сектантство / Г.А. Мартирсов. – Минск, 1961. – 60с.
1251259
  Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем / А.И. Клибанов. – М, 1973. – 256с.
1251260
  Вейцман И.И. Религиозное сектантство и женщина : Автореф... канд. филос.наук: / Вейцман И.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1251261
  Бурмистров С.Л. Религиозное сознание в классической адвайта-веданте // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 98-107. – ISSN 0042-8744
1251262
  Лобовик Б.А. Религиозное сознание и его особенности. / Б.А. Лобовик. – К, 1986. – 247с.
1251263
  Лобовик Б.А. Религиозное сознание и здравый смысл / Б.А. Лобовик, В.Г. Щадурский. – Киев : Знание, 1986. – 48 с.
1251264
  Ляньсю Чжан Религиозное сознание и русский язык // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 366-371. – ISSN 1684-2618
1251265
  Крывелев И.А. Религиозное утешение и его социальная роль / И.А. Крывелев. – Москва, 1975. – 64с.
1251266
  Демьянов А.И. Религиозность / А.И. Демьянов. – Воронеж, 1984. – 184с.
1251267
  Фолкнер Д. Религиозность в пяти измерениях: змпирический анализ / Д. Фолкнер, Де Йонг // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 69-76. – ISSN 0132-1625
1251268
  Каариайнен К. Религиозность в России на рубеже XX - XXI столетий / К. Каариайнен, Д.Е. Фурман // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-95. – ISSN 0869-0499
1251269
  Ануфриев Л.А. Религиозность и атеизм. (Социологические очерки) / Ануфриев Л.А., Кобецкий В.Д. – Одесса : Маяк, 1974. – 152 с. : черт. – Список лит.: с. 140-151
1251270
  Скоробогатов А.В. Религиозность как основа правовой системы России // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 124-126. – ISBN 978-966-171-322-1
1251271
  Дубограй Е.В. Религиозность как фактор профессиональной деятельности военнослужащих // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 164-176. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1251272
  Евлампиев И.И. Религиозность русской философии как проблема // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 117-128. – ISSN 0042-8744
1251273
  Андреева Л.А. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с религиозностью россиян / Л.А. Андреева, Л.К. Андреева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 95-98. – ISSN 0132-1625
1251274
  Седенко Б.В. Религиозность художественного творчества М. З. Шагала : диалог иррационального и рационального // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 195-199. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1251275
  Гусев А.Ф. Религиозность, как основа нравственности / Проф. А. Гусев. – 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1894. – 194 с.
1251276
  Пивоваров В.Г. Религиозность: опыт и проблемы изучения / В.Г. Пивоваров. – Йошкар-Ола, 1976. – 184с.
1251277
  Алхименков М.А. Религиозные аспекты внешнеполитических постулатов Республиканской партии США: консервативная эволюция 2008-2011 гг. // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 11 (527). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
1251278
  Виноградов В.Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1981. – 111с.
1251279
  Козин А.П. Религиозные верования в свете научной медицины / А.П. Козин. – К., 1983. – 54с.
1251280
  Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов 19 - начала 20 в. / С.А. Токарев; АН СССР. Музей истории, религии и атеизма. – М. - Л. : Изд. АН СССР, 1957. – 164 с. – Библиогр.: с.156-163
1251281
  Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. / Н.Ф. Мокшин. – Саранск, 1968. – 160с.
1251282
  Талеева Л. Религиозные верования ненцев // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 11 (291). – С. 36-38. – ISSN 0869-8171


  Традиционные представления об окружающем мире уходят в глубокую древность. В их основе лежит вера в духов. Такие представления называются анимистическими.
1251283
  Голубинский К. Религиозные верования чуваш / К. Голубинский. – Киев, 1863. – С. 231-264. – (Труды Киев. Дух. Ак.)
1251284
  Медынский Г.А. Религиозные влияния в русской литературе / Г.А. Медынский. – Москва, 1933. – 255 с.
1251285
  Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая / Е.Б. Поршнева. – М., 1991. – 218с.
1251286
  Илларионова Елена Владимировна Религиозные и социально-политические взгляды Джона Уиклифа : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Илларионова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
1251287
  Введенский С. Религиозные идеалы А.С. Пушкина / [соч.] С. Введенского. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – 46 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1899
1251288
  Будов А.И. Религиозные иллюзии на пороге жизни. / А.И. Будов. – М, 1980. – 111с.
1251289
  Омельченко Т.В. Религиозные каноны и принципы уголовного судопроизводства. Армянский судебник 1523 года // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 234-239.
1251290
  Никонов К.И. Религиозные концепции человека в современной борьбе идей / К.И. Никонов. – М, 1986. – 61с.
1251291
  Рыбакова Ольга Борисовна Религиозные корни российской культуры и ментальности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702


  Двойственность и противоречивость русской культуры и менталитета имеют не только естественные и исторические условия, но и религиозные корни. В статье рассматривается взаимодействие влияния православия и язычества на формирование российской культуры и ...
1251292
  Рыпенко Ю.Р. Религиозные культуры и обляди Азиатского Боспора (VI в. нд. э. -- нач. III в. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рыпенко Ю. Р.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1251293
  Митрохин Л.Н. Религиозные культы США / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1984. – 64с.
1251294
  Трофимов Е.А. Религиозные объединения в политической системе России: политологический очерк // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 105-117. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1251295
  Цавликов Б.Х. Религиозные пережитки в осознании людей и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Цавликов Б. Х.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1958. – 18л.
1251296
  Танчер В.К. Религиозные пережитки и их преодоление / В.К. Танчер. – К, 1979. – 152с.
1251297
  Иванов С.Г. Религиозные предпосылки культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 2073-9702
1251298
  Стрельников И.Д. Религиозные представления индейцев гуарани бассейна р. Верхней Параны (Парагвай и Бразилия) / И.Д. Стрельников. – С. 293-339. – Сборник музея антропологии и этнографии, т. IX
1251299
  Бессонова С.С. Религиозные представления скифов / С.С. Бессонова ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 138 с. : ил. – (Археология)
1251300
  Валисевич И.С. Религиозные секты баптистов и иеговистов. / И.С. Валисевич. – 2-е изд. доп. – Иркутск, 1958. – 87с.
1251301
  Карденахлишвили Т.Д. Религиозные символы в рекламной коммуникации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 2073-9702


  Автор статьи указывает на основную цель применения религиозной символики - стремление рекламодателя продать товар. Рекламная коммуникация является фенотекстом и иллюзии (создаваемого образа товара). Рекламодатели применяют в реклам. коммуникации ...
1251302
  Киселев Г.С. Религиозные смыслы мира человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 0042-8744
1251303
  Мезенцев В.А. Религиозные суеверия и их вред / В.А. Мезенцев. – М, 1959. – 224с.
1251304
  Павелкин П.А. Религиозные суеверия и их вред. / П.А. Павелкин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1953. – 224с.
1251305
  Тащук В.Г. Религиозные таинства: что кроется за ними? / В.Г. Тащук. – Кишинев, 1984. – 138с.
1251306
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00312-7
[Т.] 1. – 1996. – 576 с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1251307
   Религиозные традиции мира = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00313-5
[Т.] 2. – 1996. – 627, [2] с. : ил. – Перевод изд.: Religious traditions of the world (San Francisco). – Библиогр. в конце работ
1251308
  Наумов Ю.В. Религиозные трансформации как динамические силы развития культуры и ее кризисов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  В статье религия представлена фундаментом культуры. Религиозные трансформации влияют как на рождение культуры, ее развитие, так и на ее кризисы. Триада "религия - культура - быт", в свою очередь, иерархически структурирует бытие человека и общества
1251309
  Сенюткина О.Н. Религиозные ценности в социально-политической жизни России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 107-117. – ISSN 0201-7083
1251310
  Василевич П.А. Религиозный аспект антиобщественного поведения и экстремизма: размышления к постановку проблемы // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1251311
  Миницкий Николай Иосифович Религиозный аспект сословно-классовой борьбы патрициев и плебеев в Древнем Риме : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Миницкий Николай Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1251312
  Рущинский Л.П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков / Соч. Л.П. Рущинского. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1871. – [2], 337 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1871, кн. 3. – Библиогр.: с. 8-89
1251313
  Скороходова Татьяна Григорьевна Религиозный гуманизм Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 158-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1251314
  Апрелева В.А. Религиозный гуманизм в отечественной философии рубежа ХІХ - ХХ веков / В.А. Апрелева, В.И. Миллер // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1684-2626
1251315
  Волошко А. Религиозный дискурс в переписке Н. Гоголя и В. Жуковского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2075-1486
1251316
  Козырев Ф.Н. Религиозный компонент духовно-нравственного воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1251317
  Амирханян А.М. Религиозный контекст добра и зла в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 146-161. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1251318
  Москалец В.П. Религиозный культ: Особенности функционирования и пути преодоления / В.П. Москалец. – К., 1987. – 118с.
1251319
  Саркисян А.А. Религиозный моделизм и армянская церковь (на армян. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: / Саркисян А. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1251320
  Глаголев В.С. Религиозный модернизм и культура. / В.С. Глаголев. – Москва, 1988. – 63с.
1251321
  Бергер П. Религиозный опыт и традиция // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 123-136. – ISSN 0132-1625
1251322
  Винник Д.В. Религиозный опыт как объект психофизического исследования // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 58-76. – ISSN 1560-7488
1251323
  Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Спецкурс. / В.Г. Карцов. – Калинин
Ч. 1. – 1971. – 160 с.
1251324
  Карцов В.Г. Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории России. Спецкурс. / В.Г. Карцов. – Калинин
Ч. 2. – 1971. – 206 с.
1251325
  Климова С.М. Религиозный ренессанс в стране воинствующего атеизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 104-115. – ISSN 0236-2007


  Публикуется найденное в архиве неизвестное письмо архиепископа Луки (В.Ф. Войно Ясенецкого) Местоблюстителю Патриаршего престола Алексию, датируемое июлем 1944 года. В нем затрагиваются вопросы религиозной жизни в стране, предлагается программа ...
1251326
  Наковалова Ольга Религиозный туризм : $ 18 миллиардов - индустрии духовного туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 20-21 : фото
1251327
   Религиозный туризм : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-33 : Фото
1251328
  Малышева Д.Б. Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности: Развив. страны Азии и Африки в 70-80 гг. / Д.Б. Малышева. – М., 1991. – 191с.
1251329
  Космач П. Религиозный фактор в истории создания государственного герба США // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С.200-202.
1251330
  Пузырев Д.А. Религиозный фактор в международных отношениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 72-87. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1251331
  Милославская Е.В. Религиозный фактор в российско-чеченском конфликте // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 517-519
1251332
  Молотова Т.Л. Религиозный фактор в сохранении идентичности восточных марийцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 81-92. – ISSN 0869-5415
1251333
  Боден Р. Религиозный фактор во внешней политике СССР и советско-индонезийские отношения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0869-5687
1251334
  Третьяков Д. Религиозный фанатизм / Д. Третьяков. – Харьков : Пролетарий, 1929. – 65 с.
1251335
  Третьяков Д. Религиозный фанатизм / Д. Третьяков. – 2-е изд. – Харьков : Пролетарий, 1930. – 65 с.
1251336
  Сухейль Ф. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.169-174. – ISSN 0042-8744
1251337
  Кашаев Т. Религиозный экстремизм и влияние средств массовой информации // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 48-51
1251338
  Гальперин Б.И. Религиозный экстремизм: кто есть кто / Б.И. Гальперин. – К, 1989. – 131с.
1251339
  Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления / В.Н. Арестов. – Харьков : Вища школа при ХГУ, 1987. – 147 с. – Библиогр.: с. 145-148
1251340
   Религиозое сектантство в Латвии 1920-1940. – Рига, 1964. – 216с.
1251341
  Сарабьянов В. Религия - опиум народа / В. Сарабьянов. – Москва : Гаиз, 1937. – 32 с.
1251342
   Религия = Religion. History and the present : История и современность; Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, Э.Д. Эриашвили, А.И. Самсин, С.В. Тырин; Под ред. Ш.М. Мунчаева. – Москва : Культура и спорт. ЮНИТИ, 1998. – 264 с. – ISBN 5-85178-061-4
1251343
  Степанов Михаил Религия А.П. Чехова. – Саратов, 1913. – 58 с.
1251344
  Хаксли Д Религия без откровения / Д Хаксли. – М., 1992. – 60с.
1251345
  Яковлев Н.Н. Религия в Америке 89-х / Н.Н. Яковлев. – М, 1987. – 190с.
1251346
  Лисавцев Э.И. Религия в борьбе идей / Э.И. Лисавцев. – Москва, 1975. – 64с.
1251347
   Религия в век научно-технической революции. – Москва : Политиздат, 1979. – 184 с.
1251348
  Немировская Л.З. Религия в духовном поиске Толстого / Л.З. Немировская. – М., 1992. – 62с.
1251349
  Рахуба Т.Н. Религия в духовных исканиях Льва Толстого // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 37-41


  В статье рассматриваются религиозные искания Л.Н. Толстого. Его противоречия объясняются постоянным столкновением в нем двух стихий: художественной и рассудочной. Главным в его исканиях, как и в нынешних исканиях интеллигенции, остается любовь к ближнему
1251350
  Бондарев В.В. Религия в жизни и политике президента Обамы // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 153-172. – ISSN 2079-3359
1251351
  Пичуков В. Религия в жизни немцев белорусского Восточного Полесья в межвоенный период: люди и власть // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-65. – ISSN 1810-228Х
1251352
  Степанова С. Религия в искусстве = Братья Иосифа и серебряная чаша // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 34-35, 64. – ISSN 0130-7045


  Александр Андреевич Иванов (1806—1858) - русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна "Явление Христа народу"
1251353
  Токарев А С. Религия в истории народов мира / А С. Токарев. – Москва : Политиздат, 1964. – 559 с.
1251354
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1965. – 623 с.
1251355
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Изд.3-е, испр. и доп. – Москва : Изд-во политической литературы, 1976. – 575 с. – (Сер. "Библиотека атеистической литературы")
1251356
  Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев. – Москва, 1986
1251357
  Сухов А.Д. Религия в истории общества. / А.Д. Сухов. – М, 1979. – 96с.
1251358
  Панищев А.Л. Религия в культуре Древней Индии (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 2073-9702
1251359
   Религия в планах антикоммунизма. – М, 1970. – 222с.
1251360
   Религия в политической жизни США. – М, 1985. – 225с.
1251361
  Кант Иммануил Религия в пределах только разума / Иммануил Кант ; пер. с нем. [и предисл.] Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1908. – [302] с. разд. паг. – Экз. без обл.


  С. I-LXII: История происхождения и общая характеристика книги Канта "Религия в пределах только разума": (По ст. Карла Форлендера) На тит. л. Автограф. 1927 г.?
1251362
  Красиков А. Религия в России: свобода и ответственность // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2006. – № 1. – С. 145-149. – ISSN 0201-7083
1251363
  Вилла А. Религия в свете науки / А. Вилла. – Москва : Красная Новь, 1923. – 216 с.
1251364
  Шильдяшов И.М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание. / И.М. Шильдяшов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 207 с.
1251365
   Религия в современной борьбе идей. – Минск, 1987. – 32с.
1251366
  Айдын Религия в современном Азербайджане периода независимости / Айдын, Али-Заде // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 1 (247). – С. 50-70. – ISSN 1998-1813
1251367
  Берар П. Религия в современном мире : [пер. с рум.] / Петру Берар. – Москва : Политиздат, 1979. – 144 с.
1251368
  Тонконог О.В. Религия в экзистенциальной психотерапии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 111-114
1251369
  Васильев В.П. Религия Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм / Соч. В. Васильева. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1873. – [2], 183 с.
1251370
  Кривошеев Ю.В. Религия востояных славян накануне крещения Руси / Ю.В. Кривошеев. – Л., 1988. – 32с.
1251371
  Кондратьев А.В. Религия германских Фелькиш = оккультная ризома накануне рейха : история религий // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16
1251372
  Седова О.В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 131-139. – ISSN 0042-8779
1251373
  Кагаров Е.Г. Религия древних славян / Е.Г. Кагаров. – М, 1918. – 73с.
1251374
  Коростовцев М.А. Религия дредвнего Египта / М.А. Коростовцев. – Минск : Наука, 1976. – 336с.
1251375
  Бабий А.И. Религия и антикоммунизм / А.И. Бабий, М.А. Гольденберг. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1975. – 176 с.
1251376
  Кубланов М.М. Религия и атеизм античного мира / М.М. Кубланов. – Л, 1966. – 56с.
1251377
  Каждан А.П. Религия и атеизм в древнем мире / А.П. Каждан. – М, 1957. – 343с.
1251378
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм в европейских социалистических странах / М.Е. Добрускин. – М, 1986. – 186с.
1251379
   Религия и атеизм в процессе развития советского общества. – Новосибирск, 1991. – 36с.
1251380
   Религия и атеизм Древней Греции. – М.-Л, 1956. – 44с.
1251381
   Религия и атеизм на Западе. – М.-Л, 1965. – 188с.
1251382
  Добрускин М.Е. Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность / Добрускин М.Е. – Харків : Компания СМИТ, 2005. – 276с. – ISBN 966-8530-39-X
1251383
  Матяс Д.М. Религия и атеизм о нравственном достинстве человека / Д.М. Матяс. – Минск, 1985. – 95с.
1251384
  Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1972. – 478с.
1251385
  Лисавцев Э.И. Религия и борьба идей в современном мире / Э.И. Лисавцев. – Москва, 1982. – 64с.
1251386
  Ситников А. Религия и власть в меняющейся России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 135-144. – ISSN 0869-44435
1251387
  Цвик И.Я. Религия и декаденство в России / И.Я. Цвик. – Кишинев, 1985. – 191с.
1251388
  Перовский Е.И. Религия и дети / Е.И. Перовский. – М., 1959. – 48с.
1251389
  Деков В.У. Религия и духовная культура общества / В.У. Деков. – М, 1989. – 42с.
1251390
  Байков Е.М. Религия и духовный мир человека : (социол. очерк) / Байков Е.М. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1972. – 160 с. – Библиогр..: с. 128-143
1251391
  Горохова Н.Д. Религия и женщина / Н.Д. Горохова. – Москва, 1975. – 38с.
1251392
  Блинова Е.П. Религия и женщина / Е.П. Блинова. – Москва, 1976. – 64с.
1251393
  Ануфриев Л.А. Религия и жизнь: вчера и сегодня. Сто ответов на вопросы верующих и неверующих / Ануфриев Л.А. – 2-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 239 с.
1251394
  Куроедов В.А. Религия и закон / В.А. Куроедов. – М, 1970. – 61с.
1251395
  Турьинская Х.М. Религия и искусство в современном Камеруне // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 55-57. – ISSN 0321-5075
1251396
  Лафарг П. Религия и капитал / П. Лафарг. – Москва : Огиз, 1937. – 232 с.
1251397
  Олещук Ф. Религия и классовая борьба / Ф. Олещук. – Москва : Госиздат, 1931. – 77 с.
1251398
  Розанов В.В. Религия и культура / В.В. Розанов. – М
Т. 1. – 1990. – 640с.
1251399
  Митрохин Л.Н. Религия и культура : (философские очерки) / Л.Н. Митрохин; РАН. Ин-т философии. – Москва, 2000. – 318 с. – ISBN 5-201-02030-5
1251400
  Русяева А.С. Религия и культура античной Ольвии / А.С. Русяева. – К, 1992. – 255с.
1251401
  Папкова И.А. Религия и международные отношения : состояние дисциплины в США // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 1 (56). – С. 111-117
1251402
   Религия и межнациональные отношения. – Махачкала, 1990. – 163с.
1251403
   Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. – Москва : Наука, 1970. – 246 с.
1251404
  Светлов П.Я. Религия и наука / [соч.] П.Я. Светлова, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. Александро-Невского общества трезвости, 1912. – 217 с.
1251405
  Девятова С.В. Религия и наука / С.В. Девятова. – М, 1993. – 166с.
1251406
  Глаголев С.С. Религия и наука в их взаимоотношении к наступающему ХХ столетию : Чтения проф. Моск. духов. акад. С. Глаголева. – [Сергиев Посад] : Св.-Троиц. Сергиева лавра, собств. тип., 1900. – [2], 92 с. – Отд. оттиск: Богосл. вестн., 1889, 1900 гг.
1251407
  Толочко П.П. Религия и наука о культуре: мысли на полях книги // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 54-57. – ISSN 2521-6570
1251408
  Кудряшов В. Религия и национализм в вооруженных силах Ливии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 130-133
1251409
  Шуба А.В. Религия и национальные отношения / А.В. Шуба. – К., 1983. – 93с.
1251410
  Толстой Л.Н. Религия и нравственность // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.9-26
1251411
   Религия и общественная жизнь в Индии. – Москва : Наука, 1983. – 295 с.
1251412
   Религия и общественная мысль народов Востока. – М, 1971. – 264с.
1251413
   Религия и общественная мысть стран Востока. – М, 1974. – 336с.
1251414
  Малышева Д.Б. Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран, 70-80-е годы. / Д.Б. Малышева. – М., 1986. – 228с.
1251415
  Стойчев Т.С. Религия и общество. : Автореф... Доктора филос.наук: 625 / Стойчев Т.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1251416
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.1. – 1994. – 300с.
1251417
   Религия и общество. В 2-х ч. : Хрестоматия по социологии религии. Для высш. учеб. заведений. – Москва : Наука. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02-010836-7
Ч.2. – 1994. – 204с.
1251418
  Долина Л.Ф. Религия и охрана природы / Л.Ф. Долина. – Дніпропетровськ, 2000. – 120 с. – ISBN 966-00-0158-4
1251419
  Смолянский Б.Л. Религия и питание / Б.Л. Смолянский, Ю.Г. Григоров. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 176c. – ISBN 966-7276-68-6
1251420
  Митрохин Л.Н. Религия и политика / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1991. – 77с.
1251421
  Рыбина М.В. Религия и политика в Нигерии: пути взаимодействия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 41-45. – ISSN 0321-5075
1251422
  Великович Л.Н. Религия и политика в современном капиталистическом обществе / Л.Н. Великович. – Москва, 1970. – 287с.
1251423
  Малышева Д.Б. Религия и политика в странах Восточной Африки / Д.Б. Малышева. – М., 1974. – 167с.
1251424
  Левченков А.И. Религия и право в философско- правовой концепции П.Д.Юркевича // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.73-78
1251425
  Луначарский А.В. Религия и просвещние / А.В. Луначарский. – М, 1985. – 542с.
1251426
  Кокин М.К. Религия и психические болезни / М.К. Кокин, Г.А. Габинский. – 2-е. – Москва, 1969. – 39с.
1251427
  Романович В.В. Религия и психические болезни / В.В. Романович. – Алма-Ата, 1977. – 67с.
1251428
  Воробьева М.В. Религия и религиозность в современной России // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-31
1251429
  Осипова О.В. Религия и риторика в трактатах Дионисия Галикарнасского // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-120. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1251430
  Пост Р. Религия и свобода слова: изображения пророка Мухаммеда // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 59-71. – ISSN 1812-7126
1251431
   Религия и совободомыслие в культурноисторическом процессе. – Санкт-Петербург, 1991. – 184с.
1251432
  Мчедлов М.П. Религия и современность / М.П. Мчедлов. – Москва, 1982. – 272с.
1251433
  Коломиец Татьяна Герасимовна Религия и современность : (Модернизация религии): Библиогр. указ. / Коломиец Татьяна Герасимовна, Успенская Галина Павловна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : ОГНБ, 1983. – 35с. – (Новые книги / Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького)
1251434
  Танчер В.К. Религия и современный мир / В.К. Танчер. – Киев, 1985. – 48 с.
1251435
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – М : Шиповник
Т. 2. – 398 с.
1251436
  Луначарский А.В. Религия и социализм / А.В. Луначарский. – М : Шиповник
Ч. 1. – 1904. – 228 с.
1251437
  Фурман Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. / Д.Е. Фурман. – М., 1981. – 256с.
1251438
  Шахнович М.И. Религия и трудовая деятельность человека / М.И. Шахнович. – Москва, 1975. – 64с.
1251439
  Крывелев И.А. Религия и церкви в современном мире / И.А. Крывелев. – Москва, 1961. – 190с.
1251440
  Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии / Я.Я. Вейш. – Москва, 1976. – 181с.
1251441
   Религия и церковь в истории России. – М, 1975. – 255с.
1251442
   Религия и церковь в капиталистических странах. – М, 1977. – 364с.
1251443
  Павлов В.Л. Религия и церковь в мировоззрении и жизни Льва Толстого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 127-136
1251444
  Кислова А.А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины ХIХ в. / А.А. Кислова. – М., 1989. – 238с.
1251445
  Лившиц Г.М. Религия и церковь в прошлом и настоящем / Г.М. Лившиц. – Минск, 1961. – 233с.
1251446
  Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве / В.А. Куроедов. – Москва : Политиздат, 1981. – 263с.
1251447
  Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе / В.А. Куроедов. – М, 1984. – 256с.
1251448
   Религия и церковь в современную эпоху. – М, 1976. – 328с.
1251449
  Великович Л.Н. Религия и церковь в США / Л.Н. Великович. – Москва, 1978. – 144с.
1251450
  Романчук И.С. Религия как идеологическая основа государственной власти // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-85. – ISSN 0132-0769
1251451
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – М, 1972. – 143с.
1251452
  Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. / А.Д. Сухов. – 2-е изд. – М, 1973. – 144с.
1251453
  Виситаев С.Б. Религия как превратная форма культуры : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Виситаев С.Б. ; РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 19 с.
1251454
  Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. / Б.А. Лобовик. – К, 1982. – 96с.
1251455
  Шамансурова К.Э. Религия как стратегия совладающего поведения в период онкологического заболевания // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-150
1251456
  Архангельский А.М. Религия как форма общественного сознания : стенограмма лекции... / Архангельский А.М. ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск : [б. и.], 1955. – 27 с.
1251457
  Куликов Л.А. Религия как форма общественного сознания / Л.А. Куликов. – М., 1960. – 47с.
1251458
  Лазутка В.А. Религия как форма фантастического отражения действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Лазутка В.А.; Вильнюс. гос. ун-т. Каф. диалектич. и ист. материализма. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1251459
  Сарач М.С. Религия крымских караев (караимов) : от шаманизма до философско-религиозного учения Анана бен Давида / М.С. Сарач. – Париж : [б. в.], 1996. – 169, [2] с. – На обкл. зазнач. назва серії. – (Караимская народная энциклопедия ; Т. 2 : Вера и религия)
1251460
  Кормышева Э.Е. Религия Куша / Э.Е. Кормышева. – Москва : Наука, 1984. – 264с.
1251461
  Миргородский А.А. Религия любви Семена Франка // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 1728-3671
1251462
  Гемуев И.Н. Религия народа манси. / И.Н. Гемуев, А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. – 191с.
1251463
   Религия первобытного общества в свете современных данных. – Л, 1984. – 153с.
1251464
  Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху : Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев / А.С.Русяева ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Стилос, 2005. – 559 с. : іл. – ISBN 966-8518-43-8
1251465
  Спеваковский А.Б. Религия синто и войны / А.Б. Спеваковский. – Л., 1987. – 109с.
1251466
  Столяр М. Религия советской цивилизации / Марина Столяр. – Киев : Стилос, 2010. – 178 с. – ISBN 978-966-8009-93-8
1251467
  Белоцветов Н. Религия творческой воли : четыре лекции о культуре будущего, читан. в русском антропософическом обществе в 1915 г. / Николай Белоцветов. – Петроград : Кн. изд-во Ф.Ф. Тума, 1915. – 161 с.
1251468
  Маторин Н. Религия у народов Волжко-Камского края прежде и теперь / Н. Маторин. – Москва : Безбожник, 1929. – 176 с.
1251469
  Кузнецов А.И. Религия у семантическом пространстве личности // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 58-67. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1251470
  Кожевников В.А. Религия человекобожия у Фейербаха и Конта / [Соч.] В. Кожевникова. – Москва : Сергиев Посад ; изд. Религ.-филос. б-ка, 1913. – 49 с.
1251471
  Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, М-во культуры РСФСР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1958. – 236 с. : ил.
1251472
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург : Academia, 1922. – 134, II с.
1251473
  Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма / Ф.Ф. Зелинский. – Томск : Водолей, 1996. – 160с. – ISBN 5-7137-0043-7
1251474
  Тимофеев В.Д. Религия, верующие, жизнь / В.Д. Тимофеев. – М. : Политиздат, 1974. – 62 с.
1251475
  Клочков В.В. Религия, государство и право / В.В. Клочков. – Москва, 1978. – 287с.
1251476
  Скворцов-Степанов Религия, духовенство, его доходы, его проклятия и благословения / Скворцов-Степанов. – Полтава : 1-я советская тип., 1919. – 86 с.
1251477
  Скворцов-Степанов Религия, духовенство, его доходы. / Скворцов-Степанов. – М-ПГ., 1918. – 112с.
1251478
  Буткевич Т.И. Религия, ее сущность и происхождение : (Обзор филос. гипотез) : В 2 кн. / Прот. Т.И. Буткевич, проф. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. Губ. правл.
Кн. 2. – 1904. – 450 с. – Отд. оттиск: Вера и разум, 1903, № 20
1251479
   Религия, как предмет изучения, 1897. – 17 с. – Отд.отт. из : "Божественный вестник", № 7, 1897
1251480
   Религия, личность, общество. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1990. – 387 с.
1251481
  Володарская Э.Ф. Религия, мораль и нравственность в произведениях Шекспира: лингвокультурологический анализ // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 40-52. – ISSN 1562-1391
1251482
   Религия, общество и государство в 20 веке. – М, 1991. – 143с.
1251483
  Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир - Обществе // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.7-21. – ISSN 0321-2017
1251484
  Ленин В.И. Религия, церковь и партия / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 93с.
1251485
  Вульфсон Б.Л. Религия, церковь, образование // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0869-561Х
1251486
  Муртазин М.Ф. Религия, школа, общество: мусульманский взгляд // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 79-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1251487
  Розанов В.В. Религия. Философия. Культура / В.В. Розанов; Сост. и вступ. статья А.Н. Николюкина. – Москва : Республика, 1992. – 397с. – ISBN 5-250-01732-0
1251488
  Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления / И.Н. Яблоков. – Москва, 1982. – 64 с.
1251489
   Реликвии боевой славы. – Москва : Военное издательство, 1962. – 168 с.
1251490
   Реликвии Великого Октября. – Ташкент, 1989. – 178с.
1251491
  Лошак В.Г. Реликвии подвига : [о Н.И. Кузнецове] / В.Г. Лошак. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 203 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1251492
  Эса Реликвия / Эса, де Кейрош. – М, 1963. – 391с.
1251493
  Яковлев Ю.Я. Реликвия / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1972. – 287с.
1251494
  Уильямс А.Р. Реликвия времен золотой лихорадки : археология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 34 : Фото
1251495
  Головачев В.В. Реликт / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1982. – 287с.
1251496
  Жарова И. Реликтовая профессия "Сточно требуются квалифицированные кадры" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 18 (108). – С. 26 - 27. – ISSN 1727-4893
1251497
  Чаругин В.М. Реликтовое излучение / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1975. – 62 с.
1251498
   Реликтовое озеро Могильное. – Ленинград : Наука, 1975. – 298с.
1251499
  Плис А.С. Реликтовые беспредложные синтаксические конструкции в славянском переводе Евангелия от Луки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 105-114. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1251500
  Скуодис В.П. Реликтовые карстово-суффозионно-эрозионные провалы на примере долины р Даугавы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Скуодис В.П.; Производ.и науч-исслед.ин-т.по инж.изыскан.в строит. – М, 1968. – 23л.
1251501
  Къайбулла Ш. Реликтовые представления о родильных обрядах и ритуалах // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 86-87
1251502
  Куренцова Г.Э. Реликтовые растения Приморья. / Г.Э. Куренцова. – Ленинград, 1968. – 72с.
1251503
  Юрцев Б.А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. / Б.А. Юрцев. – Новосибирск, 1981. – 168с.
1251504
  Сафонова Г.И. Реликтовые структуры в углеводородах нефтей различных стратиграфических подразделений / Г.И. Сафонова. – М., 1980. – 260с.
1251505
  Изосимова А.Н. Реликтовые углеводороды в органическом веществе и нефтях Западной Якутии / А.Н. Изосимова, О.Н. Чалая. – Новосибирск, 1989. – 123с.
1251506
  Винтерголлер Б.А. Реликты вокруг нас / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1984. – 88с.
1251507
  Ганина Н.А. Реликты готской апеллятивной лексики в латинских памятниках // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 106-117. – ISSN 0373-658Х
1251508
  Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX - начало XX в.) / А.Т. Толеубаев. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 213 с.
1251509
  Мухиддинов И. Реликты доисламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира (XIX- начало XX в.) / И. Мухиддинов. – Душанбе, 1989. – 98 с.
1251510
  Снесарев Г.П. Реликты домусльманских верований и обрядов у узбеков Хореэма / Г.П. Снесарев. – Москва, 1969. – 336с.
1251511
  Положий А.В. Реликты третичных широколиственных лесов во флоре Сибири. / А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина. – Томск, 1985. – 158с.
1251512
  Лактіонова-Білоус Реліабілізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1251513
   Релігація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 888. – ISBN 966-316-069-1
1251514
  Кисельов О.С. Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 10-15
1251515
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Hаукове видання / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1994. – 168с.
1251516
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Ї.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1995. – 256с. – ISBN 5-12-004810-2
1251517
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Київ : Освіта, 1997. – 239с. – ISBN 966-04-0024-1
1251518
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 250с. – ISBN 966-00-0156-8
1251519
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський. – Київ : Вілбор, 1997. – 480с. – ISBN 966-7247-01-5
1251520
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 4-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 1998. – 336с. – ISBN 966-00-0452-4
1251521
   Релігієзнавство : Hавч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 496с. – ISBN 966-7302-48-2
1251522
   Релігієзнавство : Навч. посіб. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 496 с. – ISBN 966-7302-73-3
1251523
   Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, П.В. Мельник, Т.Г. Горбаченко, Л.І. Гурська; Лубський В.І., Мельник П.В., Горбаченко Т.Г., Гурська Л.І.; Держ. подат. адм. України; Укр. фінанс.-економ. ін.-т. – Київ, 1999. – 482с. – ISBN 966-7257-14-2
1251524
  Гудима А.М. Релігієзнавство : навчально-методичний посібник для студентів вищих мед. навч. закладів / А.М. Гудима. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 328с. – ISBN 966-7364-49-6
1251525
  Ходькова Л.П. Релігієзнавство : Навчальний посібник / Л.П. Ходькова; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичн. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2000. – 312с. – ISBN 966-7760-15-4
1251526
   Релігієзнавство : навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 496 с. – ISBN 966-7784-42-8
1251527
   Релігієзнавство : Підручник для студ.вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2000. – 350 с. – ISBN 966-642-012-0


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1251528
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 5-е доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 2000. – 352с. – ISBN 966-00-0593-8
1251529
   Релігієзнавство : Підручник. – Київ : Академія, 2000. – 408с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-071-X
1251530
   Релігієзнавство : Навчальний посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 496с. – ISBN 966-667-008-9
1251531
   Релігієзнавство : програма, плани семінар. занять, метод. рекомендації з вивчення курсу для студ. гуман. факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 36с.
1251532
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2002. – 432 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-00-3
1251533
  Калінін Ю.А. Релігієзнавство : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.А. Калінін, Є.А. Харьковщенко. – 6-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0020-0
1251534
  Черній А.М. Релігієзнавство : Навч.посібник / А.М. Черній, А.І. Лахно; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 288с. – ISBN 966-7942-50-3
1251535
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2003. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1251536
  Черній А.М. Релігієзнавство : Посібник / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2003. – 325с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х


  Містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства - предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1251537
  Яроцький П.Л. Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Л. Яроцький; Київськ. ун-т туризму , економіки і права. – Київ : Кондор, 2004. – 308с. – ISBN 966-7982-56-4
1251538
  Кислюк К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер; Народна українська академія. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2004. – 646с. – ISBN 966-7982-36-Х
1251539
  Абрамович С.Д. Релігієзнавство : підручник / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2004. – 528 с. – ISBN 966-95845-9-0
1251540
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / [А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Каф. гуманіт. дисцилін. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 269, [1] с., [13] арк. кольор. іл., включ. обкл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. рік вид.: 2003. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 966-7979-32-6
1251541
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2005. – 432с. – Шифр дубл. 2 Лубс. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1251542
  Черній М А. Релігієзнавство : Навчальний посібник / М А. Черній. – Київ : Академвидав, 2005. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х
1251543
   Релігієзнавство : Навч. посіб. для студ. вищ. нгавч. закл. / А.М. Колодний, О.М. Скиртач, Л.І. Мозговий, О.Л. Творіна, О.Г. Алієва, Д.Е. та ін. Муза; МОНУ; Слов"янський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272с. – ISBN 966-364-228-9
1251544
   Релігієзнавство : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Львів : Новий світ, 2006. – 328с. – Шифр дубл.2Релі(доп. по каб). – ISBN 966-7827-60-7
1251545
  Абрамович С.Д. Релігієзнавство : підручник [для студентів ВНЗ] / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2006. – 512 с. – Бібліогр.: с. 498-507, на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 966-95845-9-0
1251546
  Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – Київ : Академвидав, 2006. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-00-3
1251547
  Юрій М.Ф. Релігієзнавство : навчальний посібник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2006. – 408с. – ISBN 966-8379-06-3
1251548
  Колодний А.М. Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. перероб. та випр. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 271, [1] с., [12] арк. кольор. фот. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252 та в тексті. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-045-7
1251549
  Кислюк К.В. Релігієзнавство : підручник для студ. вищ. навч. закладів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер ; МОНУ ; Народна Українська академія. – Київ : Кондор, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-351-132-0
1251550
  Сидоренко О.П. Релігієзнавство : підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, Т.Є. Посполітак та ін. ; за ред. О.П. Сидоренка. – Київ : Знання, 2007. – 468с. – (Вища овіта 21 століття). – ISBN 966-346-201-9
1251551
  Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.А. Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 380 с. – ISBN 978-966-00-0635-5
1251552
   Релігієзнавство : підручник / Сидоренко О.П., Корлюк С.С., Посполітак Т.Є., Постоян Т.Г., Філянін М.С.; за ред. О.П. Сидоренка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 471с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-439-8
1251553
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер : Сер. засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-8226-61-8
1251554
  Черній А.М. Релігієзнавство : підручник / А.М. Черній. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2008. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-64-9
1251555
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; КНУТШ. – 3-є вид., перероблене. – Київ : Київський університет, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-439-058-0
1251556
   Релігієзнавство : підручник / Вовк В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Вовк, Б.Ф. Чміля. – Київ : Атіка, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-326-345-8
1251557
  Вандишев В.М. Релігієзнавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Вандишев В.М. – Київ : Кондор, 2009. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 236-238 та в кінці тем. – ISBN 978-966-351-247-1
1251558
  Прибутько П.С. Релігієзнавство : посібник для підгот. до іспитів / П.С. Прибутько. – 3-тє вид., стер. – Київ : Паливода А.В., 2009. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-139-8
1251559
   Релігієзнавство : підручник [для вищих навчальних закладів] / В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська, А.І. Яковенко ; за ред. Лубського В.І. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та с. 446-447. – ISBN 978-611-01-0120-2
1251560
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2010. – 423 с. – ISBN 978-966-346-724-5
1251561
  Яртись А.В. Релігієзнавство : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-314 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-911-9
1251562
  Лубський В.І. Релігієзнавство : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-021-9
1251563
  Яртись А.В. Релігієзнавство : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – Київ : Знання, 2012. – 294, [2] с. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-956-0
1251564
  Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ / Є.А. Харьковщенко. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Наукова думка, 2013. – 379, [1] c. – Імен. покажчик: с. 365-377. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-0635-5


  У пр. №1739210 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу від автора з побажаннями добра. Червень 2017. Підпис
1251565
  Прибутько П.С. Релігієзнавство : посібник для підгот. до іспитів / П.С. Прибутько. – 4-те вид., стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-341-5
1251566
  Косьмій О.М. Релігієзнавство : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. – Бібліогр.: с. 23-25
1251567
  Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство : підручник / Є.А. Харьковщенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 479, [1] с. – Короткий релігієзнавчий слов.: с. 414-452. - Імен. покажчик: с. 453-476. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-936-1
1251568
   Релігієзнавство : навч.-метод. комплекс спец. "Менеджмент соціокультурної діяльності" / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Косів. ін-т приклад. та декоратив. мистецтва, Каф. історії мистецтва та гуманітар. ; авт.-уклад.: д-р філос. наук Річард Анатолійович Горбань. – Івано-Франківськ : Маргітич О.І., 2019. – 106, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
1251569
   Релігієзнавство : навч. посібник / Р.В. Гула, П.В. Квіткін, О.Ю. Панфілов, Т.О. Чернишова. – Київ : Каравела, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-8019-88-1
1251570
  Смольков О.А. Релігієзнавство : навч. посібник для студентів / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 230, [1] с. : іл., табл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. - Короткий слов. філос. та релігієзнавчих термінів: с. 211-228. – Бібліог.: с. 229-230. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-49-3
1251571
  Смольков О Релігієзнавство : навч. посібник для студентів / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-230. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-49-3
1251572
  Кисельов О.С. Релігієзнавство й пандемія коронавірусу 2020 // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 72. – ISSN 2521-6570
1251573
   Релігієзнавство України : [колективна монографія : в 2-х кн.] / Укр. асоціація релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; [за наук. ред. А. Колодного]. – Київ : Українська Асоціація релігієзнавців. – ISBN 966-531-202-2
Кн. 2 : Релігієзнавча наука років незалежності. – 2010. – 260 с.
1251574
   Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6706-0
Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – 2013. – 438, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1251575
   Релігієзнавство: освітньо-професійний комплекс : напрям підготовки 0301 - філософія: спеціальність - релігієзнавство: (6.030100; 7030102; 8.030102): навчально-методичний посібник. – Київ : Київський університет, 2006. – 359с. – ISBN 966-594-725-7
1251576
  Присухін С.І. Релігієзнавство: хрестоматія : навч.-метод. посібник / С.І. Присухін ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-483-329-2
1251577
  Колодний А. Релігієзнавча думка радянських років // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 624-643. – ISBN 978-617-696-609-8
1251578
   Релігієзнавча думка радянської доби / А. Колодний, В. Климов, Л. Филипович, П. Яроцький // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 390-409. – ISBN 978-966-02-6706-0
1251579
  Недзельський К. Релігієзнавча думка у творчому спадку Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 349-358. – ISBN 978-966-02-6706-0
1251580
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза в кримінальному провадженні: особливості проведення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 24-27
1251581
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза державно-релігійних відносин: світовий та вітчизняний досвід проведення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 234-244
1251582
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза як складова сучасного практичного релігієзнавства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 14-17


  В статті розглядаються особливості релігієзнавчої експертизи в сфері практичного релігієзнавства. Робиться висновок, що визначальним у практичному вимірі релігієзнавчої експертизи є характер підходу до релігії та загальне розуміння природи, цінності та ...
1251583
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: варіативність стратегій проведення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 81-82. – ISSN 2521-6570
1251584
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 172-221
1251585
  Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1251586
  Завадка Б. Релігієзнавча лектура в особистій бібліотеці Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 124-143. – ISBN 978-966-02-4721-5
1251587
  Горєвой Д. Релігієзнавча спадщина Івана Франка (до 100-літніх роковин від смерті) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7379-86-5
1251588
  Кондратьєва І.В. Релігієзнавчий аналіз особливостей ідентифікації інституцій орієнтального християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-49


  В статті розглядаються особливості ідентифікації інституцій Орієнтального Християнства на основі конфесійного та академічного висвітлення проблеми їх виникнення та існування.
1251589
  Горський В. Релігієзнавчий аналіз світості доби Київської Русі // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 25-35. – ISBN 978-966-02-6706-0
1251590
  Швед З.В. Релігієзнавчий аспект інтерпретацій свободи в філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається феномен свободи в його сучасній філософській інтерпретації. В контексті протиставлення позитивної та негативної свободи автор доходить висновку, що позитивна свобода найповніше розкривається в системі морального припису яким ...
1251591
  Пасічник О.С. Релігієзнавчий здобуток Володимира Танчера // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 31-35


  Піддаються аналізу ідеї відомого українського релігієзнавця радянського періоду В. Танчера, що викладені в його роботах "Критика соціального фідеїзму", "Про походження релігії" та "Руське православ"я (критичні нариси)", робляться висновки про вплив ...
1251592
  Запорожець В. Релігієзнавчий погляд на діяльність УАПЦ під час Революції Гідності // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 137-142. – ISSN 2224-0306
1251593
   Релігієзнавчий словник. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 392 с. – ISBN 9665290053
1251594
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі відомості в творах книжників Київської Русі / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 18-33. – ISBN 978-966-373-827-7
1251595
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі відомості в творах книжників Київської Русі / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 18-33. – ISBN 978-966-373-827-7


  Культура Київської Русі формувалася в тісному зв"язку з культурами Візантії, південних і західних слов"ян, скандинавських і тюркських народів. Звичайно, багато які твори мислителів Київської Русі були одягнуті в релігійну форму, що було абсолютно ...
1251596
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі концепти Арсена Річинського / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 129-139. – ISBN 978-966-373-827-7
1251597
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі концепти Арсена Річинського / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 129-139. – ISBN 978-966-373-827-7
1251598
  Предко О.І. Релігієзнавчі можливості трансперсональної психології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 206-208
1251599
  Головащенко С.І. Релігієзнавчі мотиви у творчості професора Київської духовної академії Володимира Рибінського (на підставі праці "Древнееврейская суббота") // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 89-99. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1251600
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі погляди Івана Нечуя-Левицького / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 59-62. – ISBN 978-966-373-827-7
1251601
  Баранівський В.Ф. Релігієзнавчі проблеми військово-соціального управління : монографія / В.Ф. Баранівський, П.С. Прибутько. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 312 с. – Термінол. словник: c. 290-312. – Бібліогр.: c. 306-312. – ISBN 978-966-2246-40-7
1251602
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії в Київській духовній академії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 74-84. – ISBN 978-966-373-827-7
1251603
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії в Київській духовній академії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 74-76. – ISBN 978-966-373-827-7


  Київська духовна академія як конфесійний навчальний заклад.
1251604
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії в українській діаспорі та радянській Україні другої половини XX ст. / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 146-159. – ISBN 978-966-373-827-7
1251605
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії в українській діаспорі та радянській Україні другої половини ХХ ст. / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 146-159. – ISBN 978-966-373-827-7
1251606
  Гаюк В. Релігієзнавчі студії Миколи Андрусяка (1902-1982 рр.) / В. Гаюк, І. Паламар // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 762-780. – ISBN 966-7379-70-1
1251607
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії на українських землях за часів Просвітництва / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 45-53. – ISBN 978-966-373-827-7


  Релігієзнавчі аспекти у творчості «польських просвітників». Світоглядні засади українського романтизму та їхній вплив на осмислення релігійного життя. Історико-релігієзнавча компаративістика «Закону Божого: Книги буття українського народу».
1251608
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії на українських землях за часів Просвітництва й романтизму / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 45-73. – ISBN 978-966-373-827-7
1251609
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії на українських землях у ранньомодерний період / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 34-44. – ISBN 978-966-373-827-7
1251610
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії на українських землях у ранньомодерний період / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 34-44. – ISBN 978-966-373-827-7


  Релігієзнавчі погляди Станіслава Оріховського (1513-1566). Трактат Казимира Ліщинського «Про не існування Бога» як спроба критичного осмислення релігії.
1251611
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії українських позитивістів / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 85-99. – ISBN 978-966-373-827-7
1251612
  Кралюк П.М. Релігієзнавчі студії українських позитивістів / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 85-86. – ISBN 978-966-373-827-7


  Позитивізм на українських землях.
1251613
  Майданевич Л.О. Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні в ісламському світі існують відмінності пов"язані з дотриманням тих чи інших релігійно-правових шкіл мусульманського права. Релігієзнавча експертиза в мусульманських країнах обумовлює своїм висновком практичне вирішення соціально значущих ...
1251614
  Муллокандова О.М. Релігієзнавчо-правові аспекти міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 169-171
1251615
  Єрмановська Г.Е. Релігії народів світу / Г.Е. Єрмановська. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 319, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97340-6-8
1251616
  Степовик Д. Релігії світу / Д. Степовик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 112 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4656-4
1251617
   Релігії світу. – Київ : Махаон-Україна, 2005. – 260с. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-552-X
1251618
  Шугаєва Л.М. Релігії світу : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Шугаєва. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-024-0
1251619
  Марченко А. Релігії та релігійні споруди Києва як складові сакрального статусу міста / А. Марченко, П. Масляк, С. Уліганець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 66-78. – ISSN 1682-2366
1251620
  Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : gосібник з релігіїзнавства і сектознавства / Д. Степовик. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 248 с. – (Бібліотека українця)
1251621
  Паращєвін М. Релігійна активність в сучасному інформаційному просторі як показник соціальної значущості релігії // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 159-162


  В сучасному інформаційному просторі міститься найрізноманітніша тематична інформація, зокрема пов’язана з релігією. Водночас попит на релігійну інформацію в ЗМІ є доволі обмежений. Такий факт можна розглядати як один з показників місця релігії в ...
1251622
  Костащук І.І. Релігійна активність населення регіонів України: територіальні відміни, тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 123-125 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1251623
  Кириченко В.Г. Релігійна антропологія та філософія В. Зіньківського (1881-1962 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 212-215. – ISSN 2076-1554
1251624
  Пасічник О.С. Релігійна антропологія як навчальна дисципліна на пострадянському просторі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 91-95. – ISSN 2312-4342
1251625
  Стадник М.М. Релігійна безпека в контексті національних інтересів України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 100-101. – ISSN 2521-6570
1251626
  Конотоп Л.Г. Релігійна безпека в контексті національної безпеки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 79. – ISSN 2521-6570
1251627
  Соловйов В.Г. Релігійна безпека і релігієзнавча експертиза як відгомін тотального контролю в житті сучасного суспільства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 98-99. – ISSN 2521-6570
1251628
  Якуша В.І. Релігійна безпека та герменевтичний досвід (на прикладі фільму "Учень") // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 105-106. – ISSN 2521-6570
1251629
  Козловський І. Релігійна безпека та порушення свободи віросповідання під час російської агресії на Донеччині // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 256-264. – ISBN 978-966-02-8853-9
1251630
  Тесленко С.С. Релігійна безпека у країнах Південно-Східної Азії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 102-103. – ISSN 2521-6570
1251631
   Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – 315, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8853-9
1251632
  Колодний А. Релігійна безпека/небезпека України у їх реальних виявах // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 5-11. – ISBN 978-966-02-8853-9
1251633
  Тарнопольська І.О. Релігійна блротьба у Західній Європі і Центральній Європі XVI-XVII ст.: первинні витоки сучасних демократичних ідей // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 75-85. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1251634
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в контексті психоаналітичного осмислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 24-28


  У статті аналізуються різні моделі психоаналітичної інтерпретації віри. Детально обґрунтовується алгоритм віри в інтерпретаційних психоаналітичних техніках З. Фройда (класичний психоаналіз), К. Юнга (аналітична психологія), Е. Фромма (гуманістичний ...
1251635
  Соломаха І.Г. Релігійна віра в осмисленні Пауля Тілліха // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 109-111
1251636
  Дубровський Р. Релігійна віра як джерело поетичної творчості Галини Гордасевич // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 62-66
1251637
  Предко О.І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема релігійної віри як екзистенційного конструкту формування цілісної особистості, її світоглядних настанов та діяльності. Підкреслюється, що екзистенційний потенціал релігійної віри уможливлює віднаходження людиною тієї ...
1251638
  Предко О.І. Релігійна віра як чинник соціального підприємництва : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 104-105
1251639
  Товбін К.М. Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини і хід сучасного процесу гальванізації релігій та духовних традицій. Базуючись на методології Традиціоналістської школи, автор формулює дефініції пострелігії як імітаційної діяльності, яка зводить традиційну духовність ...
1251640
  Довбня К. Релігійна громада Міри Баї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-44. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання приналежності відомої поетеси середньовічної течії бгакті до певної релігійної громади та основні характерні особливості бгакті Міри Баї. На основі аналізу ряду спільних рис у творчості поетів-вішнуїтів і Міри Баї ...
1251641
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
1251642
  Теремко В.І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Теремко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1251643
  Папазова А. Релігійна діяльність єзуїтів у східнослов"янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
1251644
  Кочарян С.Г. Релігійна діяльність харківських вірмен (1917-1938) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 40-47
1251645
  Бойко А.А. Релігійна журналістика : підручник / Алла Бойко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 305, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-301, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-867-8
1251646
  Козиряцька С.А. Релігійна журналістика в інформаційному полі сучасного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Рецензія на підручник Бойко А. А. "Релігійна журналістика". Київ :Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. 307 с. Проаналізовано навчальне видання "Релігійна журналістика", підготовлене д. філол. н., проф. Київського національного ...
1251647
  Козиряцька С.А. Релігійна журналістика в Україні: огляд періодичних видань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 67-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1251648
  Бикова Т. Релігійна і культурна політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1251649
  Калач В.М. Релігійна ідентичність в контексті етнонаціонального розвитку України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 21-25


  У статті розглядаються особливості формування релігійної ідентичності в динаміці геополітичних процесів в Україні, які залежать від історичних умов, особливостей економічного і соціально-політичного устрою, демократичних і культурних традицій ...
1251650
  Калач В. Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 63-65


  В статті аналізується проблема релігійності українців у контексті соціокультурних трансформацій.
1251651
  Шевченко С. Релігійна ідентичність людини в сучасних умовах: рефлексії над ціннісними пріоритетами екзистенціальної теології Дж. Макуорі // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 290-293. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1251652
  Привалко Т. Релігійна ідентичність у соціокультурному просторі Києва другої половини XIX ст. (за матеріалами газети "Киевлянин") // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 189-191. – ISSN 2076-1554
1251653
  Недавня О. Релігійна ідентичність українських греко-католиків: історичні віхи розвитку // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 469-481. – ISSN 2523-4234
1251654
  Калач В. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій. The religions identities in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
1251655
  Калач В.М. Релігійна ідентичність українців: цивілізаційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 14-16
1251656
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність як предмет релігієзнавчої рефлексії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.102-106. – ISSN 1728-9343
1251657
  Яковець Л.М. Релігійна ідентичність як умова націєствердження в транзитному суспільстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 56-59
1251658
  Фесенко А.М. Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в ІІ пол. 60-х - 80-ті рр. ХХ ст. / А.М. Фесенко, І.В. Папаяні // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 245-261. – ISSN 2075-1443
1251659
  Папаяні Іван Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині у ІІ пол. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 210-217. – ISSN 1728-3671
1251660
  Маєвська О. Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Мігеля де Унамуно // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 115-119. – ISSN 2307-2261
1251661
  Ломачинська С.В. Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності християнських церков в Україні / Ломачинська Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Житом. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 17 с. з обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1251662
  Колодний А. Релігійна історія України в її датах і особах / А. Колодний, О. Недавняя, П. Яроцький // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 727-736. – ISBN 978-617-696-609-8


  Історія релігії в Україні - релігійна історія України в особах.
1251663
  Іваничко О. Релігійна карта Волинської області після Великої Вітчизняної війни // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 176-180
1251664
  Задоянчук О.О. Релігійна комунікація в протестантизмі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 74-75
1251665
  Петрушкевич М.С. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Острозька академія, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 388-407 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-58-1
1251666
  Ломачинська І.М. Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 192-194
1251667
  Мороз В.Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 93-97


  Проаналізовано види релігійної комунікації (повчальна, проповідницька, заповітна, настановча, прогно стична, прогностично-констатуюча) та особливості її функціонування в біблійних текстах. Звернено увагу на проблему дослідження повчальної комунікації ...
1251668
  Борозенець Т.А. Релігійна конфліктність: сутність, причини, прояви // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 24-34. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 20 (33))
1251669
  Васильєва І.В. Релігійна культура і релігійна діяльність: методологічні аспекти дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 31-40
1251670
  Ющишин О.І. Релігійна культура та її найвища цінність в епоху сучасних загальнокультурних трансформацій // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 163-167. – ISSN 1728-3671
1251671
  Сідоркіна О.М. Релігійна культура у житті сучасного українського суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 108-111. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1251672
  Кришмарел В.Ю. Релігійна культура як складник історії України: основні поняття // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 67-75. – ISSN 2411-1317
1251673
  Звонок О.А. Релігійна культура як складова духовної культури людства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 193-195. – ISSN 2076-1554
1251674
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 26-29
1251675
  Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка / І. Баран, Т. Хомич // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 61
1251676
  Юзвяк І.П. Релігійна лексика гагаузької мови на матеріалі молитовника М. Чакира "Kisa Dua Kitabi" // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 80. – С. 135-150. – ISSN 1682-671Х
1251677
  Кривцун Г. Релігійна лексика і біблеїзми в системі індивідуального стилю В. Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 236-240. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1251678
  Ковтун А. Релігійна лексика у західноукраїнських ЗМІ в період Другої світової війни // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 71-88. – ISSN 2413-0923
1251679
  Кузь О. Релігійна ментальність радянської людини // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 512-520. – ISBN 966-7379-92-11
1251680
  Покровська І.Л. Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 122-128. – ISSN 2520-6397


  Присвячено релігійній метафорі у складігастрономічної термінології сучасної турецької мови. Виокремлено та проаналізовано внутрішню форму гастронімів із різними релігійними реаліями, характерними для турецької мовної картини світу. Посвящена ...
1251681
  Горболіс Л. Релігійна мораль і теорія "чесності з собою" у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 81-85. – ISBN 966-594-246-8
1251682
  Бібіков Д.В. Релігійна належність давньоруських камерних поховань // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 69-79. – ISSN 0235-3490
1251683
  Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях / В. Бодак. – Київ, 2000. – 197с. – ISBN 966-7569-08-Х
1251684
  Кисельов О. Релігійна обрядовість в осмисленні марксистського релігієзнавства радянської України (1980-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 664-672
1251685
  Свободний П.П. Релігійна обрядовість: суть, мотиви дотримання, шляхи подолання. / П.П. Свободний, А.О. Калінчук. – Київ, 1988. – 47с.
1251686
  Горовий В.М. Релігійна обрядовність: тенденції змін і шляхи подолання / В.М. Горовий. – К, 1985. – 33с.
1251687
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. – Бібліогр.: л. 187-215
1251688
  Кислий А.О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Кислий А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1251689
  Гаюк І. Релігійна ососбистість та криза сучасної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 196-203. – ISBN 966-7379-92-11
1251690
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
червень (презентаційне число). – 2000
1251691
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1/2. – 2000
1251692
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 3. – 2000
1251693
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 4. – 2000
1251694
   Релігійна панорама : часопис. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1251695
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
1251696
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
1251697
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 3. – 2002
1251698
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 4. – 2002
1251699
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 5. – 2002
1251700
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 6. – 2002
1251701
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 7. – 2002
1251702
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 8/9. – 2002
1251703
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 10. – 2002
1251704
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 11. – 2002
1251705
   Релігійна панорама. – Київ, 2000-
№ 12. – 2002
1251706
  Войцехівська Ірина Релігійна періодика - джерело історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 298-302. – ISSN 0869-3595
1251707
  Бондарчук П.М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні: особливості й тенденції змін (середина 1940-х - середина 1980-х рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
1251708
  Ніколаєць Ю.О. Релігійна політика в УРСР другої половини 40-х - першої половини 60-х років ХХ ст. у дослідженнях вітчизняних учених // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 104-109. – ISBN 966-614-021-7
1251709
  Дробот М. Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 43-55
1251710
  Вишневський С. Релігійна політика німецької влади до православних та мусульман м. Євпаторія за матеріалами газети "Євпаторійські відомості" ("Визволення") 1941 - 1944 рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 11-14


  Проаналізовано розвиток релігійного життя м. Євпаторія під час німецької окупації Криму (1941–1944). Розглянуто основні відновлені культові споруди та діючі в місті релігійні громади.
1251711
  Петречко О. Релігійна політика римського уряду в добу принципату (I-II століття н. е.): традиційні та чужоземні культи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-38. – (Серія історична ; Вип. 44)
1251712
  Орлов В.М. Релігійна політика Російської імперії щодо неправославних християнських об’єднань і їх діяльність в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: українська радянська історіографія 1950-х – першої половини 1980-х рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 264-266. – ISSN 2218-4805
1251713
  Рибак А.І. Релігійна політика суверенної держави у політичних концепціях Організації українських націоналістів 1940-1950-х років // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1251714
  Бондаренко Н. Релігійна політика як засіб легітимізації за царювання Хатшепсут // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 116
1251715
  Скакальська І.Б. Релігійна православна освіта в Кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 16-22. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1251716
  Пастушенко О.В. Релігійна преса і періодика України як об"єкт дисертаційних досліджень (2001-2013) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 480-493. – ISSN 2222-4203
1251717
  Афанасьєва В.В. Релігійна преса сучасної України: методика міждисциплінарного дослідження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті авторка представляє можливості міждисциплінарного дослідження на прикладі вивчення релігійної преси сучасної України як історичного джерела.
1251718
  Крючкова Н.Д. Релігійна преса ХІХ-ХХ ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 181-185. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1251719
  Музика Т. Релігійна природа творчого мислення Василя Барки: ціннісний аспект (на матеріалі роману "Спокутник і ключі землі") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 127-132. – ISSN 2307-2261
1251720
  Кірносова Н.А. Релігійна проблематика в творах Ши Т"єшена // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 60-63
1251721
  Кондратьєва І.В. Релігійна психологія та релігійна ідеологія як складові існування релігії / І.В. Кондратьєва, В.І. Кондратьєва // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 125-127
1251722
  Кушнір Г.О. Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка в контексті необхідності реформації українського суспільства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 82-83
1251723
  Кушнір Г.О. Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка: загальна характеристика і типологія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 25-30. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1251724
  Ципердюк І.М. Релігійна публіцистика Єпископа Софрона Мудрого в ефірі української редакції радіо "Ватикан" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 98-99
1251725
  Пташник-Середюк Релігійна самоідентифікація студенства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 303-313. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1251726
  Онищук С. Релігійна самоідентифікація української молоді (на матеріалах міста Києва) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 81-82
1251727
  Сапеляк О. Релігійна самосвідомість парагвайців українського походження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 425-430. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У цій статті аналізується проблема релігійної свідомості в середовищі парагвайців українського походження, збереження українських традицій у їх родинному та громадському житті. Заторкнуто питання практичного використання історичного досвіду діяльності ...
1251728
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Сідоркіна О.М. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліографія л. 185-207
1251729
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Сідоркіна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 11 назв
1251730
  Бондарчук П.М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940-1980 - і роки): повсякденні прояви, трансформації / Бондарчук П.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 321, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 314-320. - Сер. засн. 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 263-313. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань / голов. ред. В.А. Смолій). – ISBN 978-966-02-6684-1
1251731
  Козловський О.Р. Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу / Козловський Олег Ростиславович. – Київ : Стилос, 2007. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 178-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8518-97-3
1251732
  Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість у контексті сучасних соціальних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1251733
  Золотухіна В.В. Релігійна свідомість: формування фанатизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1251734
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-184-4
Том 1 : Богословські аспекти. – 2000. – 428с.
1251735
   Релігійна свобода і права людини : У 2-х т. – Львів : Свічадо. – (Людина. Церква.Держава). – ISBN 966-561-183-6; 966-561-237-9 (2)
Том 2 : Правничі аспекти. – 2001. – 376с.
1251736
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1251737
  Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2010. – 209 л. – Бібліогр. : л. 190-209
1251738
   Релігійна свобода у демократичному суспільстві: правові, релігійні та філософські аспекти у конституційній теорії та в реальності / Артємьєв А.І. [та ін.]. – Рівне : Баришев К.В., 2011. – 192 с. – ISBN 978-3-643-99928-3
1251739
  Андрієнко О.В. Релігійна свобода у світоглядному контексту демократичного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1251740
   Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст) : науковий щорічник. – Київ. – ISBN 966-7742-00-8
№ 4. – 2000
1251741
   Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії : Науковий щорічник. – Київ, 1999. – 178с. – ISBN 966-02-1319-0
1251742
  Білик К.А. Релігійна семантика в поетичній картині світу Р.М. Рільке // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 10-21


  Статтю присвячено особливостям репрезентації художнього концепту БОГ у поетичній картині світу Р.М. Рільке. Продемонстровано гетерогенну природу концепту, розглянуто його грані, які споріднюють цей концепт із міфологічною картиною світу.
1251743
  Остащук І.Б. Релігійна символіка : навчальний посібник / Іван Остащук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, кафедра релігієзнавства і теології. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-1521-19-2
1251744
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінематографі (на прикладі фільму "Тепло наших тіл") // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – C. 10-13


  В статті проаналізовано кінофільм "Тепло наших тіл" на предмет наявності в ньому релігійної символіки. В результаті можна говорити про явно виражені гностичні та християнські символи в цьому фільмі. Це, насамперед, поділ людей на три види (згідно з ...
1251745
  Пасічник О.С. Релігійна символіка в кінофільмі "Шоу Трумана" // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 31-34
1251746
  Смольницька О. Релігійна символіка в поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): проблема ієротопії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 138-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1251747
  Гуменюк Т.Г. Релігійна ситуація в західних областях УРСР у працях українських істориків (1944-1953 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 110-115. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1251748
  Левчук В.Г. Релігійна ситуація в сучасному світі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (419/420), листопад. – C. 4-9
1251749
  Турій Олег Релігійна ситуація в Україні // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 46-57
1251750
  Висовень О. Релігійна ситуація в Україні (кінець ХVІ – початок ХVII ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 63-68. – ISSN 2309-9356


  У статті простежено вплив Берестейської міжцерковної унії на релігійну ситуацію в Україні кінця ХVІ - початку ХVII ст. Доведено, що Берестейська між церковна унія замість того, щоби стабілізувати конфесійну ситуацію в Київській митрополії, навпаки, не ...
1251751
  Любіцева О.О. Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-32. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1251752
  Ломака І.І. Релігійна ситуація в Україні у контексті політичної модернізації суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С.696-702. – ISSN 1563-3349
1251753
  Арістова А.В. Релігійна ситуація в Україні: етапи розвитку і обриси майбутнього // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-7
1251754
  Гербеєва І.М. Релігійна складова духовного життя єврейських громад Херсонської губернії у другій половині XIX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 83-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1251755
  Валкевич О.М. Релігійна складова легіонерського руху в Румунії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 11-13
1251756
  Кузьмова О. Релігійна складова системи безпеки // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 371-375
1251757
  Шевченко С.А. Релігійна складова соціально-політичної інтеграції ЄС: проблеми та перспективи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 168-172. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Здійснено аналіз країн Європи з позиції релігійної різноманітності. Проаналізовано особливості динаміки розвитку релігійних конфесій в окремих регіонах Європи і в межах Європейського Союзу."
1251758
  Бібік О.М. Релігійна складова японського естетичного світосприйняття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 13-16. – ISSN 1996-5931
1251759
  Середа Г.В. Релігійна соціологія, особливості її вияву // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 119-121
1251760
  Кондратик Л. Релігійна спадщина В"ячеслава Липинського // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 324-332. – ISBN 978-966-02-6706-0
1251761
  Драпогуз В.П. Релігійна та гуманітарна картини світу: точки перетину світоглядів // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 5-8


  Розглянуто світоглядні інтенції релігійної та наукової гуманітарної картини світу, їхні підходи до проблем світобудови та місця в ній людської свідомості, що пізнає світ. Продемонстровано нагальну потребу у більш детальному, аналітичному співставленні ...
1251762
  Жадько К.В. Релігійна та філософські альтернативи в самоорганізації спільнот: Августин і Боецій // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 225-244. – ISSN 2072-1692
1251763
  Полякова А.І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 160-175
1251764
  Комінко Ю.М. Релігійна тематика на сторінках українських загальнонаціональних ви // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 69-73


  У статті досліджено характер висвітлення релігійно-церковного життя в Україні на сторінках провідних загальнонаціональних видань, визначено основні завдання ЗМІ у цьому напрямі, встановлено жанровий та тематичний діапазони публікацій на релігійні ...
1251765
  Пашук В. Релігійна тематика у перших виданнях товариства "Просвіта" 1868-1871 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 217-235. – ISBN 966-7379-70-1
1251766
  Тарнавський Р. Релігійна тематика у працях Адама Фішера // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 755-761. – ISBN 966-7379-70-1
1251767
  Дундяк І. Релігійна тематика у творчості Володимира Федька // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 14-24. – ISSN 0236-4832
1251768
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 122-126. – ISBN 966-7890-03-1
1251769
  Жерновей Є.Г. Релігійна термінологія в культурному контексті французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 126; 10 поз.
1251770
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Євген Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 258 л. + Додатки: л. 193 - 258. – Бібліогр.: л. 172 - 192
1251771
  Жерновей Євген Георгійович Релігійна термінологія французької мови: генеза, семантика, функціонування : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Жерновей Є.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1251772
  Вовк Д. Релігійна традиція у праві: аспекти загальнотеоретичного розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 44-53. – ISSN 1993-0909
1251773
  Ямчук Павло Релігійна філософія А.-І. Потія та універсум християнської віри в XIX та XX століттях // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 150-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У пропонованій статті аналізуються точки зіткнення та взаємоперетину філософських універсумів українського християнського мислителя А.-І. Потія та російського релігійного філософа В. Соловйова. Приділено також увагу перспективності їхніх ідей для ...
1251774
  Савчук С.В. Релігійна філософія вини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 33-37. – ISSN 1563-3349


  Філософія порушує питання вини з надією на те, щоб стати певним безгрішно- трансгуманним дискурсом, який здіймається, разом із релігією, над тим, що кваліфіковано в ньому як властиве всім і кожному.
1251775
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 416 л. – Бібліогр.: л. 361-416
1251776
  Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назви
1251777
  Куза А.М. Релігійна фразеологія у збірках М. Номиса "Українські прислів"я, приказки і таке інше" та І. Франка "Галицько-руські народні оповідки" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – № 1 (49). – С. 28-40. – Бібліогр.: с. 39, Літ. 13 назв. – ISSN 0554-4866
1251778
  Куза А. Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 125-135. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
1251779
   Релігійне виховання студентської молоді головна засада екологізації освіти / В.Т. Андрушко, М. Лучків, Л.М. Волошин, Н.О. Микита // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 389-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто моральні причини посилення глобальної екологічної кризи, її реальну загрозу для існування людини і природи. Розкрито значення релігії, духовності, моралі, охорони довкілля і їх взаємозв"язок у подаланні цієї кризи.
1251780
  Мприненко Ганна Релігійне життя в Миколаївській області у другій половині 40-х - на початку 50-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Уповноваженого Ради у справах релігійних культів) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 31-36
1251781
  Тєвікова О.В. Релігійне життя в Україні в 1953-1964 роках: класифікація вітчизняних історіографічних джерел // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 156-164.
1251782
  Добіжа В.В. Релігійне життя Вінниці в період масових репресій (1920-1930-і роки) / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1251783
  Костюк Д. Релігійне життя Запорізького регіону в період повоєнного десятиліття (1943-1953 рр.) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 66-73. – ISSN 2523-4234


  "Релігія є змістовним компонентом національно-культурного життя кожної країни та її неподільною складовою. В незалежній Україні на державному рівні задекларовано принципи свободи віросповідання, офіційно визнано діяльність різноманітних релігійних ...
1251784
  Турос Т. Релігійне життя козацтва // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 171-172.
1251785
  Мищак І.М. Релігійне життя на Західній Україні у повоєнний період: історіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 426-437
1251786
  Стельникович С. Релігійне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941 - 1944 рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Травень (№ 10). – С. 5-12
1251787
  Бондарчук П. Релігійне життя населення України (середина 1940 - середина 1980-х років): історіографія проблеми // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 25-70. – ISSN 2518-7791
1251788
  Захарченко Т.К. Релігійне життя німецько-менонітського населення Північного Приазов"я (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 90-96. – ISSN 1728-3671
1251789
  Данилець Ю.В. Релігійне життя православних на Закарпатті в 1914-1916 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 21-28. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1251790
  Горбаль М. Релігійне життя села Селисько на Львівщині (кінець XIX - перша половина XX ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1557-1568. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується релігійне життя одного села на Львівщині періоду кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Виводиться значення церкви як інституції, яка найбільше спричинилася до виховання морально-етичних та християнських засад громади села".
1251791
  Колодний А.М. Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / Анатолій Колодний ; Укр. Асоц. Релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства ІФ НАН України, Координац. Рада з релігієзнавства країн Схід. і Центр. Європи. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 739, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-609-8
1251792
  Логвинюк Н.І. Релігійне життя українців у Канаді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.207-211
1251793
  Костриця М. Релігійне краєзнавство // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 112-128. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1251794
  Студницька М. Релігійне малярство Юрія Магалевського: світоглядні моделі й особливості художнього стилю // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 445-452. – ISBN 966-7379-92-11
1251795
  Колодний А. Релігійне мислительство Миколи Гоголя // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 371-375. – ISBN 978-617-696-609-8
1251796
  Предко О.І. Релігійне навіювання: сутність та його складові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 35-39


  Розглянуто релігійне навіювання як процес прищеплення ідей, уявлень, установок тощо, в якому основним підґрунтям впливу виступають віра, міфи, стереотипи, що забезпечують різні типи регуляції поведінки людини. Визначено вплив релігійного навіювання на ...
1251797
  Школьна О. Релігійне наповнення духовного життя родини архітектура українського бароко І. Григоровича-Барського: вектори Київ-Львів-Межигір"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 260-270
1251798
  Приймак Д.Й. Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 149-152. – ISSN 2076-1554
1251799
  Погорілий А.О. Релігійне підгрунтя розвитку філософії на Україні: від князівської доби до Могилянської академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядається проблема становлення української філософської думки, впливи релігійної свідомості на цей процес.
1251800
  Предко Д.Є. Релігійне почуття: сутнісні характеристики та функціональність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 118-126


  У статті проведено аналіз сутності релігійного почуття, його визначальних характеристик та функціональних проявів. В статье проведен анализ сущности религиозного чувства, его определяющих характеристик и функциональных проявлений религиозного ...
1251801
  Місевич С.В. Релігійне право: компаративістський аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 24-27. – (Правознавство ; Вип. 348)
1251802
   Релігійне пристосовництво та атеїстичне виховання. – К, 1965. – 172с.
1251803
  Сабодан В. (Митрополит Київський Релігійне світобачення Тараса Шевченка / В. (Митрополит Київський Сабодан, всієї України) і // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 11-16
1251804
  Потоцький В"ячеслав Петрович Релігійне сектанство в Харьківській Губернії (1861-1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Потоцький В.П.; Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1251805
  Куц М.Т. Релігійне сектантство / М.Т. Куц. – Львів, 1958. – 72с.
1251806
  Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози професора Анатолія Колодного : темат. зб. вибр. статей і тез / Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : НТУ, 2009. – 450, [2] с. – На тит. арк. та обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 446-450. – ISBN 966-665-258-7
1251807
  Липка О. Релігійне та філософське осмислення смерті: порівняння підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 550 : Філософські науки. – С. 82-88. – ISSN 0321-0499
1251808
  Марценішко В. Релігійний (християнський) романтизм у трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький" і романі Г. Сенкевича "Вогнем і мечем" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 182-188. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1251809
  Ситар І.М. Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 12-19. – ISSN 1563-3349
1251810
  Довбня О.А. Релігійний аспект політичних репресій проти населення Західної України (1939-1989) у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі
1251811
  Бандрівський М. Релігійний аспект присутності норманів на заході Українського Лісостепу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 42-53. – ISSN 2523-4234
1251812
  Матюхіна О. Релігійний аспект свободи особи у філософії С. Гогоцького // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 233-237. – ISSN 2523-4234
1251813
  Білецька Б.Г. Релігійний аспект символу: історико-філософський контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 26-36


  Досліджується становлення осмислення символу в історикофілософському вимірі як конструювання потаємного та оприявленого буття людини. Виявлено зв"язок ірраціональної складової символу з проблемою несвідомого. Ключові слова: символ як вираз потаємного, ...
1251814
  Бежнар Г.П. Релігійний аспект у творчості В.Винниченка // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 83-85
1251815
  Василик Л.Є. Релігійний вимір українських мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 63-64


  Vasylyk Lyubov. Religious dimension of the Ukrainian mass media (Review of the book: Alla Boyko. Religion in the mass media of Ukraine : texts of lectures. - K., 2009. - 158 p.). Василик Л.Е. Религиозное измирение украинских мас-медиа (Рецензия на: ...
1251816
  Ориняк О. Релігійний вияв істини Ц.К. Норвіда у поемі "Promethidion" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 309-312. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті йдеться про аксіологічний вияв Істини у творчості Ц. К. Норвіда, її провідну роль у філософськокритичному трактаті "Promethidion". Охарактеризовано місце і значення Істини Ц. К. Норвіда серед польських романтиків. Розглянуто інтерпретації ...
1251817
  Яківчук А.І. Релігійний вплив на засуджених до позбавлення волі та окремі аспекти нормативного регулювання співробітництва релігійних організацій та установ виконання покарань / А.І. Яківчук, В.І. Пазиніч // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 69-75
1251818
  Ніколаєва Т.М. Релігійний вплив на суспільну ідеологію та меценатство в Підросійській Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 45-55. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто деякі історичні аспекти українського суспільства, держави та православної церкви. Показано роль релігії як рушійної сили доброчинності відповідно до норми християнської моралі. Увагу приділено релігійному меценатству ХІХ ст., коли церква ...
1251819
  Козакова І.В. Релігійний вплив на формування матеріальних підстав для застосування умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7496-99-9
1251820
  Лаврієнко Т.Я. Релігійний дискурс у творчості Г.Ф.Квітки-Основ"яненка та Н. Готорна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 153-157. – ISSN 1729-360Х


  Зроблено спробу показати необхідність досліджень української літератури у контексті постколоніальної теорії на пострадянському грунті. Накреслено основні тези постколоніальної методології та вказано, що на пострадянському просторі темою ...
1251821
  Шостиак О. Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 437-458. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті стисло описується хід реалізації християнського дискурсу в епопеї "Любовні чари" Луїз Ердріч. У центрі уваги знаходяться католицька символіка і біблійні алюзії як текстоутворюючий конструкт творчості письменниці.
1251822
  Кучеренко С. Релігійний дискурс у творчості Юрія Липи (історіографічний огляд) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 203-216. – ISSN 2519-4348
1251823
  Предко О.І. Релігійний досвід як особистісний пошук // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 136-138
1251824
  Конотоп Л.Г. Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 14-17. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1251825
  Предко О.І. Релігійний досвід: особистісний вимір // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 21-25


  Розглянуто релігійний досвід в контексті ціннісно-смислової регуляції поведінки людини. Зазначено, що саме в релігійному досвіді відбувається оптимізація певних психічних процесів і явищ внутрішнього життя суб"єкта. Виявлено, що антропологічним ...
1251826
  Предко О.І. Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 40-45. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто релігійний досвід в контексті ціннісно-смислової регуляції поведінки людини. Зазначено, що саме в релігійному досвіді відбувається оптимізація певних психічних процесів і явищ внутрішнього життя суб"єкта. Виявлено, що антропологічним ...
1251827
  Башук Н. Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 26-28
1251828
  Шакун В.І. Релігійний екстремізм через призму кримінології // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С.34-38. – ISBN 978-617-7220-83-0
1251829
  Шакун В. Релігійний екстремізм: міжнародні виклики та українські реалії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1251830
  Карпенко І.В. Релігійний і філософський способи смислотворення: проблема демаркації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 3-8. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1251831
  Шпак Ю.О. Релігійний інтертекст літопису Самійла Величка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 121-125. – ISSN 2312-0665
1251832
  Миронович Д. Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи / Д. Миронович, О. Решетняк, С. Сальникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-28. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено евристичність застосування понять соціального і релігійного капіталів у дослідженні релігійної прихильності та участі. Із застосуванням теоретичних інтерпретацій соціального капіталу Дж.Коулмена, Р.Патнема і П.Бурдьє пропонуються ...
1251833
  Герасименко Л.В. Релігійний компонент у змісті шкільного навчання другої половини XIX-початку XX століття // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 7-14. – ISSN 1995-0519
1251834
  Якименко Л.М. Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості відтворення образу культової споруди, священнослужителя й звичайної віруючої людини в сучасному американському кінематографі. Крім цього, зроблено спробу пояснити причини антихристиянської спрямованості більшості ...
1251835
  Нога Г. Релігійний контекст у розвитку української культури і науки від Петра Могили до Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 199-205. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1251836
  Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Смусь Андрій Григорович ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – 213 л. – Додатки: л. 205-213. – Бібліогр.: л. 181-204
1251837
  Смусь А.Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Смусь Андрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1251838
  Сторожук Д.Ю. Релігійний конфлікт та глобалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-135. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1251839
  Вовк Д.О. Релігійний критерій у типологізації правових систем світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 20-29. – ISSN 0201-7245
1251840
  Гирич Я.. Релігійний кульбіт Івана Самойловича // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 35 (667), 28.08.-3.09.2020. – С. 40-45. – ISSN 1996-1561
1251841
  Щмігер Т. Релігійний переклад як галузь перекладознавства // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 153-160. – ISSN 2078-340X
1251842
  Чернишова Ю.О. Релігійний переклад як особливий вид перекладацької діяльності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 408-414


  У статті обґрунтовано правомірність виділення релігійного перекладу як особливого виду перекладу, при цьому під релігійними текстами розуміються як біблійні та богослужбові тексти, так і сучасні християнські тексти. Виявлено, що релігійний переклад не ...
1251843
  Нікіфорова Б. Релігійний плюралізм: локальне вимірювання процесу глобалізації // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-150. – ISSN 0235-7941
1251844
  Костащук І.І. Релігійний простір та якість життя населення: суспільно-географічні відношення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7069-75-8
1251845
  Решетняк О. Релігійний простір у соціологічних і соціокультурних інтерпретаціях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 63-70


  Розглянуто концепції, які дозволяють виявити особливості змісту поняття релігійного простору. Окрім досліджень у сфері класичних концепцій і подальших теоретичних надбань соціологічної науки, було також проаналізовано сучасні наукові пошуки загального ...
1251846
  Решетняк О.М. Релігійний простір України: зміна світоглядних орієнтирів від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-90. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується історичний аспект українського релігійного простору за допомогою сучасних концепцій простору. В ракурсі дослідження знаходиться етап переходу від язичництва до християнської релігії за часів Київської Русі, який є одним із визначальних ...
1251847
  Костащук І.І. Релігійний простір України: суспільно-географічне дослідження : монографія / І.І. Костащук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 615, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 280-325. – ISBN 978-617-7611-49-2
1251848
  Букрєєва І.В. Релігійний ренесанс як подія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 95-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1251849
  Рязанова Л. Релігійний ренессанс: спроба соціологічної діагностики: [Масове звернення до релігії у країнах пострадянського простору] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.114-125. – ISSN 1563-3713
1251850
  Вахула М. Релігійний світогляд та вірування народів Філіппін як приклад взаємопроникнення культур Європи та Азії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 102-109
1251851
  Кагамлик С.Р. Релігійний світогляд Тараса Шевченка у творчій спадщині української еміграції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 206-207
1251852
  Щербяк Ю. Релігійний світогляд Тараса Шевченка: соціокультурний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 39-44. – ISSN 1810-2131
1251853
  Нетецька Є.В. Релігійний символ як продукт підсвідомості в аналітичній психології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 27-30


  Стаття присвячена аналізу ролі символу в людській психіці в концепції К.-Г.Юнга. Необхідність аналізу місця символу в підсвідомості людини обумовлена розробкою нової методології в дослідженні даного поняття. Метою статті є виявлення архетипів в ...
1251854
  Білецька Б.Г. Релігійний символ: сутність та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються сутнісні ознаки символу як релігійного феномену в контексті релігієзнавчого дискурсу, де зазначений концепт набуває функціональних та ціннісних характеристик. В статье раскрываются сущностные признаки символа как религиозного ...
1251855
  Швед З.В. Релігійний синкретизм та правова система Японії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 140-151
1251856
  Шалабаєв В. Релігійний синкретизм у співжитті Греції та Малої Азії у VII - IV ст.до н.е. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 538-541. – ISBN 978-966-171-893-6
1251857
  Рябець О.П. Релігійний синкретизм як один із основних чинників еволюції релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему релігійного синкретизму як одного із основних чинників в еволюції релігії, що призводить до диференційних змін, дроблення існуючих релігій і появи їх нових варіацій.
1251858
  Мірошниченко Л.Я. Релігійний скептицизм Девіда Лоджа // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 37-53
1251859
  Крокіс А.М. Релігійний стиль як функціональний різновид літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 241-244
1251860
  Чернишова Ю.О. Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 361-365
1251861
  Казьмирчук М.Г. Релігійний туризм : навч.-метод. комплекс / Казьмирчук М.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : УкрСІЧ, 2021. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7107-80-3
1251862
  Панченко С.А. Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи : монографія / Світлана Панченко ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Автограф, 2019. – 162, [2] с. – Бібліогр. с.: 139-162. – ISBN 978-966-8349-12-6
1251863
  Юрченко С.О. Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі / С.О. Юрченко, О.Є. Юрченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 216-220. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1251864
  Кучеренко Ю. Релігійний фактор в державотворчих і націотворчих процесах (за концепцією М. Драгоманова) // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 71-75


  Останні події в Україні, особливо ті, що були пов"язані з відзначенням 1020 ліття хрещення Київської Русі, виразно засвідчують, що церковно релігійна сфера життя молодої незалежної держави характеризується неабиякою складні стю в підходах до ...
1251865
  Козирська А. Релігійний фактор в президентських виборчих кампаніях в Україні у 90-і рр. ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні аспекти використання релігійного чинника у перших трьох виборчих кампаніях головних кандидатів на посаду Президента України. Поява релігійного питання в передвиборчих програмах кандидатів знаменувала нову політичну епоху, в ...
1251866
  Коппель О. Релігійний фактор в світовій політиці / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені та проаналізовані теоретичні та практичні аспекти впливу релігії на світову політику. Піддано науковому аналізу десекуляризацію як історичний феномен повернення релігії в теорію і практику міжнародних відносин. Доведено, що релігія ...
1251867
  Сморжевська О. Релігійний фактор гібридної війни (на прикладі діяльності Об"єднання рідновірів України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 178-181


  "На прикладі діяльності Об’єднання рідновірів України (ОРУ) розглянуто, як гібридна війна, зокрема, її інформаційна складова, сколихнули українське суспільство. Наголошено на важливості релігійного фактору у боротьбі проти агресора, на інтегруючій ...
1251868
  Бабій М. Релігійний фактор і сучасний соціум у контексті змін соціальної парадигми Римо-католицької Церкви // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 36-43
1251869
  Балягузова О. Релігійний фактор у міжнародних відносинах (на прикладі ісламського фундаменталізму) // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 1998-4634
1251870
  Ремарович О. Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948 - 1977 років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 522-525. – ISBN 978-966-171-893-6
1251871
  Бурлак Світлана Миколаївна Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву : Автореф. дис. ... канд. філоософ. наук: 09.00.11 / Бурлак С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1251872
  Бурлак Світлана Миколаївна Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11. / Бурлак С. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 164л. – Бібліогр.: л.152-164
1251873
  Вяльцева Ю. Релігійний феномен в політичному житті кримських татар // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 372-373
1251874
  Сморжевська О.О. Релігійний чинник в житті українського суспільства (90-і роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто місце та роль релігії в житті українського суспільства (90-і рр. ХХ ст.). The place and role of religion in a life of the Ukrainian society (90-th of the XX-th century) is considered.
1251875
  Андрющенко Е.С. Релігійний чинник в ідеології та діяльності Всеукраїнської Організації "Тризуб" імені Степана Бандери // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 11-19. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
1251876
  Орлов В.М. Релігійний чинник в історії становлення українського Донбасу (ХІХ – перша третина ХХ століття) в новітній українській історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 22-24. – ISSN 2076-1554
1251877
  Саган О. Релігійний чинник в українському націє- та державотворенні методологічні оціночні підходи // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 82-86. – ISSN 2306-3548
1251878
  Кочан Н. Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини: міноритарні етнорелігійні та релігійні організації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 103-126. – ISSN 2524-0137
1251879
  Войналович В.А. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність / Віктор Войналович, Наталія Кочан ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 300, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7567-6
1251880
  Войналович В.А. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність = Religion, politics and ethnicity in Halychyna: from the soviet post-world war II time to present / Віктор Войналович, Наталія Кочан ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 407, [1] с. – Тит. арк., зміст парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8968-0
1251881
  Кагамлик С. Релігійний чинник інтеграції українського суспільства в оцінці В. Липинського та сучасних дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди В. Липинського на релігію як на консолідуючий чинник українського суспільства та розвиток цієї проблеми у сучасних дослідженнях. The views of V. Lypynsky on the religion as the integrative factor of the Ukrainian society ...
1251882
  Год Б.В. Релігійний чинник протестних рухів у Європі XVI - XVII століть / Б.В. Год, Н.В. Год // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 138-146. – ISSN 2075-1451
1251883
  Грабовець Оксана Володимирівна Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Грабовець Оксана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 233 л. + Додатки: л.224-233. – Бібліогр.: л.206-223
1251884
  Грабовець Оксана Володимирівна Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1251885
  Балюк В. Релігійний чинник у гібридній війні Росії проти України / В. Балюк, М. Дорошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив релігійного чинника на внутрішні процеси консолідації нації-держави в Україні та на причини і наслідки російсько-українського конфлікту. Поділ українського православ"я на три гілки (УАПЦ, УПЦ(КП) і УПЦ(МП)) не дозволив стати Церкві ...
1251886
  Шпаковськи Л. Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця XX - початку XXI ст. (На прикладі країн Балканського півострова) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 76-79. – ISSN 2076-1554
1251887
   Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : [монографія] / [В. Войналович та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (гол.), М. Панчук, В. Войналович та ін.] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978–966–02–6511-0
1251888
  Кобелянська О.І. Релігійний чинник у процесі формування японського національного менталітету // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 5-16


  Досліджується вплив синтоїзму, буддизму (дзен-буддизму), конфуціанства та да- осизму на процес формування японського національного менталітету. Цей вплив носив синкретичний характер, проте в різні періоди японської історії різні релігійно-філософські ...
1251889
  Передерій І. Релігійний чинник у процессі державотворення: еволюція візії В"ячеслава Липинського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 561-570. – ISBN 966-7379-70-1
1251890
  Борейко Ю. Релігійний чинник у системі освіти України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 724-728. – ISBN 966-7379-92-11
1251891
  Голуб О.В. Релігійний чинник формування національної ідеї (досвід іспанської філософії "покоління 1898") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається роль релігійного чинника у формуванні національної ідеї і національної самосвідомості. Звертаючись до іспанської філософії початку XX століття, для якої проблема нації була головною, автор доходить висновку, що релігію можна ...
1251892
  Паламар І. Релігійні "роздумування" галицького селянина Тимофея Мостового (на основі рукопису "По дорозі хлопської філософії") // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 43-54
1251893
  Рябченко М.М. Релігійні алюзії в наративній структурі повісті "Херем" Марини Соколян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 473-477. – (Б-ка Ін-ту філології)
1251894
  Михайловський А. Релігійні аспекти Чорнобильської катастрофи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 534-538
1251895
  Пасічник О.С. Релігійні війни в Європі XVI-XVII ст. як наслідок Реформації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 40-42


  Після Реформації в Європі XVI-XVII ст. розпочався період релігійних війн, які торкнулися більшості європейських країн. Ці війни сприяли появі нових державних утворень. Іспанія та Німеччина зазнали занепаду. Зросла роль таких держав як Англія та ...
1251896
  Шуба О.В. Релігійні вірування і національні відносини. / О.В. Шуба. – Київ, 1985. – 62с.
1251897
  Савченко А.А. Релігійні вірування: міфи та реальність // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 98-105
1251898
  Гончарова О.С. Релігійні громади національних меншин Харкова в умовах компартійно-державної політики щодо церкви 1920-х - 1930-х років // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 49-54. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866
1251899
  Гузенко С.М. Релігійні громади стародавнього Києва // Collegium : Международный научный журнал / Киевский нац. университет им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2004. – № 14. – С. 129-135
1251900
  Локшина О. Релігійні знання в освітніх стандартах загальноосвітніх шкіл США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 34-35. – ISBN 978-966-2249-24-8
1251901
  Филипович Л. Релігійні і секулярні світи: проблеми взаємин з огляду на суспільні трансформації XXI ст. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 192-197. – ISSN 2523-4234
1251902
  Шмарьова Т.О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 77-82. – ISSN 1996-5931
1251903
  Дерновий В. Релігійні інституції України в контексті національної безпеки // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 86-90. – ISSN 2306-3548
1251904
  Мусієнко Ю.Д. Релігійні інтернет-ресурси України: інформаційно-змістовий аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто вплив інформатизації суспільства на релігійні громади України, значення інформації в діяльності релігійних організацій. Проаналізовано сучасний стан релігійних об"єднань України в інформаційному аспекті, їхнє презентування в ...
1251905
  Петрушкевич М.С. Релігійні комунікації як об"єкт впливу масової культури : український контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Петрушкевич Марія Стефанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
1251906
  Кузнєцова І. Релігійні конверсії та родинні взаємини на тлі української спільнотності XVI ст.: напрямні українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-61. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено розгляду проблеми релігійних конверсій та родинних взаємин в українській спільноті XVI ст. в контексті перспектив філософсько-українознавчих досліджень. This article is devoted to the problem of the religion conversion and family ...
1251907
  Мудраков В.В. Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1251908
  Мудраков В.В. Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше як передумова становлення його філософії релігії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 38-45


  У статті простежується шлях формування та динаміка розвитку філософії релігії Фрідріха Ніцше в ранній період його філософського становлення, а також аналізуються ідейно-смислові джерела, що вплинули на формування світогляду мислителя. В статье ...
1251909
  Кислюк К.В. Релігійні конструкти в історіософському вимірі української філософської культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.58-70. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1251910
  Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П.П. Панченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 100с. – ISBN 966-628-061-2
1251911
  Вєдєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 104-126. – ISSN 0130-5247
1251912
  Ткаченко І.В. Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 165-175. – ISBN 978-966-136-196-5
1251913
  Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі : природа, вияви, шляхи врегулювання : монографія / Арістова А.В. ; [Нац. трансп. ун-т]. – Київ : НТУ, 2007. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 304-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-632-095-0
1251914
  Шумунова Д.Д. Релігійні конфлікти в умовах глобалізації : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Дана Данилівна Шумунова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1251915
  Шумунова Дана Данилівна Релігійні конфлікти в умовах глобалізації : Дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Шумунова Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.169-181
1251916
  Лешан В. Релігійні конфлікти та конфліктогенні зони : особливості питання / В. Лешан, Я. Чорненький // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 1999-4966
1251917
  Крисальна Ю.В. Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 248-256


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
1251918
  Бойко А.А. Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 214-218


  Висвітлюються правові основи функціонування конфесійних медіа в деяких країнах Європи. Метою статті є дослідження взаємозв"язків Церкви і держави, які коригуються на законодавчому рівні і відображаються у медіапрактиці. We investigate the functioning ...
1251919
  Морякіна І.А. Релігійні метафоричні образи в романах Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 349-354. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1251920
  Григорчук Ю. Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-238. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1251921
  Авраменко Л.Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 6-8. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1251922
  Костянко О.П. Релігійні мотиви в творчості Т.Г.Шевченка / О.П. Костянко, Є.В. Лендел // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 14-19. – ISBN 978-966-7359-72-0
1251923
  Трембіцький А. Релігійні мотиви українських "незрячих" мандрівних співців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.54-61. – ISSN 0130-6936
1251924
  Берестова А.А. Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі роману "Соло для Соломії".
1251925
  Міма І.В. Релігійні норми в системі джерел права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-34.
1251926
  Богініч О.Л. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1251927
  Гізімчук С. Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.
1251928
   Релігійні об"єднання на Україні : спецкурс. – Київ : КГУ, 1991. – 180с.
1251929
  Григор"єва М.В. Релігійні об"єднання студентів в Наддніпрянської України у XIX- на початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 17. – С. 308-312


  В. Києві в головному корпусі Університету Св. Володимира було дві церкви: католицька (закрита у 1863 р. у зв"язку з полським повстанням; тепер це приміщення Музею історії університету) та православна Свято-Володимирська (ліквідована у 1920-х рр.). ...
1251930
   Релігійні організаціі в областях України, Києві та у Криму // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-42. – ISSN 0132-084Х
1251931
  Бокоч В.М. Релігійні організації в суспільно-політичному конфлікті в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 220-222
1251932
   Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-38. – ISSN 0132-084Х
1251933
  Бойко А.А. Релігійні організації та пандемія у медійному просторі України (за матеріалами ЗМІ 2020 р.) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 59-61. – ISSN 2521-6570
1251934
  Бокоч В.М. Релігійні організації України суспільно-політичній акції протесту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 49-61. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1251935
  Любченко П.М. Релігійні організації як елемент громадянського суспільства та їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
1251936
  Колб О. Релігійні організації як суб"єкти загальної профлактики злочинності в місцях позбавлення волі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.70-73
1251937
  Лавринович О. Релігійні організації як чинник формування громадянського суспільства в Україні // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 224-229
1251938
  Єришев А.О. Релігійні пережитки та їх походження / А.О. Єришев. – К., 1963. – 160с.
1251939
  Ульяновський В. Релігійні переконання та історико-церковні розправи проф. Антоновича : (попередні нотатки) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 293-311 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1251940
  Пелкманс М. Релігійні переходи і навернення на ісламо-християнському фронтирі: Грузія та Киргизстан // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 157-189. – ISBN 978-966-378-713-8
1251941
  Ковальська М.С. Релігійні погляди Джона Морлі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 50-54. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1251942
  Ярмоліцька Н.В. Релігійні погляди О.О.Козлова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 116-118
1251943
  Слєсаренко Ю. Релігійні погляди О.Ф. Кістяківського (за матеріалами "Щоденника") // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 80-91
1251944
  Ульяновський В. Релігійні погляди та історико-церковні розправи проф. В.Б. Антоновича (попередні нотатки) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 33-69


  М.Драгоманов (С. 54-55, 67)
1251945
  Фесенко А.М. Релігійні погляди філософів грецького та римського стоїцизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 175-176. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1251946
  Лобовик Б.О. Релігійні погляди, почуття, покоління. / Б.О. Лобовик. – К, 1970. – 84с.
1251947
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зв"язок між релігійними почуттями та сенсом життя людини. В цьому контексті виявляється їхній динамічний характер. Релігійні почуття вирізняються певною структурованістю: безпосереднє переживання, його вираження та осмислення. У ...
1251948
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 175-205
1251949
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1251950
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : монографія / Д.Є. Предко. – Київ : VADEX, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 135-155. – ISBN 978-966-9725-42-4
1251951
  Марченко А.О. Релігійні права і свободи в умовах пандемії COVID-19: гарантування vs. обмеження // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 83-84. – ISSN 2521-6570
1251952
  Мусієнко Ю.Д. Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 133-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто та проаналізовано релігійні православні періодичні видання України, основні характеристики православних журналів та тенденції розвитку їх видання в історичному та сучасному вимірах. Проаналізовано сучасні українські електронні православні ...
1251953
  Дениско Л.М. Релігійні православні періодичні видання ХІХ - початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського : Каталог / Л.М. Дениско; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім.В.І.Вернадського; Наук.ред. О.С.Онищенко. – Київ : НБУВ, 2001. – 200 с. – ISBN 696-02-1868-0
1251954
  Масовець В.П. Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 129-133. – ISSN 2306-6814
1251955
  Гава П.М. Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 5-8. – ISSN 2076-1554
1251956
  Акчебаш А. Релігійні процеси у Південній Бессарабії в 40-х - на початку 50-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 9-18. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1251957
  Бережко К. Релігійні репресії в Україні. Масові виселення Свідків Єгови 1951 року // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 51-53
1251958
  Лахно О.П. Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов"янських землях // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 127-131. – ISSN 2075-1451
1251959
  Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 127-141. – ISSN 0130-5247
1251960
  Петров В.М. Релігійні свята - куркульські свята / В.М. Петров, Іл. Руденко. – Х., 1933. – 66с.
1251961
  Подобєд О. Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 40-44. – ISSN 0130-6936
1251962
  Петров В.М. Релігійні свята і обряди - шкідливий пережиток минулого / В.М. Петров. – Харків, 1959. – 52 с.
1251963
  Гаврилов В.Д. Релігійні свята і обряди / В.Д. Гаврилов. – К., 1959. – 31с.
1251964
  Інжиєвський Ю.Ф. Релігійні свята православ"я / Ю.Ф. Інжиєвський, В.М. Рябіков. – Київ : Політвидав України, 1981. – 80 с.
1251965
  Левицький Віктор Релігійні складові формування модерної ідентичності // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.68-80. – ISSN 1728-9572
1251966
  Зінченко Віктор Релігійні структури і церква в контексті формування громадянського суспільства в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 1999-4966
1251967
  Ламонова О. Релігійні сюжети у графіці Юлії Майстренко-Вакуленко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 33-49. – ISSN 2664-4282
1251968
  Кошиць О. Релігійні твори = Religious music : [ноти] / Олександер Кошиць ; за ред. Зіновія Лиська ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Ню Йорк : Видавництвово ім. З. Лиська, 1970. – 736 с. : ноти. – Авт. на обкл. не зазанач.
1251969
  Витвицький В. Релігійні твори Олександра Кошиця // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 252, січень : січень. – С. 14-15
1251970
  Шерстюк І. Релігійні течії в мережі протестанських конфесій УРСР (40-х-50-х років XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 667-675. – ISBN 966-7379-70-1
1251971
  Хаврук Я.Я. Релігійні традиції дому князів Острозьких та їхня трансформація в умовах реалій ранньомодерного часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 142-148. – ISSN 1728-3671
1251972
  Васильєва І.В. Релігійні традиції: минуле і сучасне // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19
1251973
  Сидяченко Н.Г. Релігійні тропи у творі Чеслава Мілоша "Поневолений розум" // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 87-93. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8
1251974
  Ігнатенко І.В. Релігійні уявлення в традиційній культурі українців : навч.-метод. посібник / Ірина Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Інтелектуальна книга, 2021. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-95 та в кінці лекцій
1251975
  Лущай Ю.В. Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XV століття про Північну Русь // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 172-179. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1251976
  Цвек О.В. Релігійні уявлення населення Трипілля // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 74-91. – ISSN 0235-3490
1251977
  Вертієнко Г.В. Релігійні функції дзеркала у Скіфії та Ірані (скіфська богиня та зороастрійська Даена: спільні риси?) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-42. – ISSN 1608-0599
1251978
  Бевзюк Н. Релігійні цінності і самоідентифікація українського народу // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 184-193. – ISBN 966-7077-60-8
1251979
  Алмашій А.С. Релігійні цінності та їх роль у духовному житті сучасного суспільства // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 94-97. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1251980
  Кондратьєва І.В. Релігійні цінності та права людини: особливості кореляції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 17-20. – ISSN 2521-6570
1251981
  Пономаренко О. Релігійні чинники українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 200-207. – ISBN 978-966-02-5322-3
1251982
  Рідкоус О. Релігійність "najnizszoj sluzebnici ubogoj" княгині Гальшки Острозької // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 135-139. – ISBN 978-966-171-783-0
1251983
  Єленський В. Релігійність в українському суспільстві // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 0132-084Х


  За матеріалами соціологічних досліджень.
1251984
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
1251985
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1251986
  Тарасюк Л. Релігійність населення шахтарських міст Донеччини на тлі конфесійних протистоянь // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 619-623. – ISBN 978-966-171-795-3
1251987
  Головко Л.В. Релігійність особи: мотиви і вияви // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 110-113.
1251988
  Сарнавська О.В. Релігійність символів у вченні К. Юнга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 108-109
1251989
  Іларіон Релігійність Тараса Шевченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 170, березень : березень. – С. 2-5
1251990
  Липківський В. Релігійність Тараса Шевченка // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 05 (125), березень. – С. 6
1251991
  Баган О. Релігійність у дзеркалі геокультурних візій Євгена Маланюка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 53-60. – ISSN 0042-9422
1251992
  Шандор Ф.Ф. Релігійність у світі: соціологічні виміри та прогнози // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 266-268. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1251993
  Калач В.М. Релігійність у сучасній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1251994
  Калач В. Релігійність українців у цивілізаційному ракурсі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 49-52


  Аналізується специфіка релігійності українців на сучасному етапі цивілізаційного розвитку держави і суспільства.
1251995
   Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2013. – № 1 (138). – C. 15-40


  Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження.
1251996
  Бежнар Г.П. Релігійність як засаднича риса українського національного характеру (на прикладі творчості Миколи Костомарова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 4-6
1251997
  Вівчарик Н. Релігійність як складова поетичного світу Григора Лужницького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 131-136. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу поетичної спадщини Григора Лужницького. При цьому окреслено місце письменника в угрупуванні "Логос", до якого він належав, та їх роль в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття
1251998
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Лютко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.161-180
1251999
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : монографія / Лютко О.М. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Рівне : [б. в.], 2013. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-124


  В дар від автора. - Підпис
1252000
  Борисова З.О. Релігійність як універсальна характеристика людини // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.34-41
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,