Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
124001
  Хомеча Н. "...А слава - заповідь моя": Тарас Шевченко в рецепції поетів кінця XX - початку XXI століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 3 (708)
124002
  Варава О. "...А ця любов - як нитка золота, що й чорні дні життя мого прошила": ідеал кохання у творчості Ліни Костенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 35-45. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
124003
   "А паче всего слезно просим милости, незабвенны мы были о свободе своей..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 0869-6322


  Російські полонені в Швеції в роки Північної війни 1700-1721 рр.
124004
  Баранова С. "А пожаловал их государь для подносу образцовых кафель" = Изразцы из Коломенского дворца царя Алексея Михайловича // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-108. – ISSN 0235-7089
124005
  Пахаренко В. "А покидаємо діла..." : (осмислення феномену людського зла у творчості Т. Шевченка) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 53-71. – ISBN 978-966-493-139-4
124006
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
124007
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
124008
  Литвин Володимир "А правда де?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 22-23
124009
  Драч І. "А равлик мені дорогу перейшов..." / P.S. від упорядника. Інтертекст // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 46
124010
  Решетников Л. "А Родина милей..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089


  Белая эмиграция и Великая Отечественная война.
124011
   "А скажите, Иннокентий Михайлович ..." : разговор с Иннокентием Смоктуновским ведет Алла Демидова. – Москва : Киноцентр, 1988. – 61, [3] с. : ил.
124012
  Панасюк О.Т. "А судді хто?": методологічне есе щодо трудо-правового статусу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 215-224. – ISSN 1563-3349
124013
  Пардо Х. "А теперь пора умирать..." / Х. Пардо. – М., 1990. – 422с.
124014
  Пастух Т. "А ти дивишся очима незахищеними" (про збірку Василя Рубана "Химера") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 113-127
124015
  Максимович М. "А ти козак, здоров бувай..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515. – ISBN 978-966-500-300-7
124016
  Дробний І. "А Тичина пише вірші..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 7
124017
  Бобух Н. "А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози..." (Контрастиви в поезії Павла Тичини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 36-42. – ISSN 0201-419
124018
  Кремень В. "А Україна приростатиме потужним інтелектом" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Національній академії педагогічних наук - 20.
124019
   "А хто, як не я?.." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 10


  Україна прощається з Небесною Сотнею.
124020
  Цалик С. "А це тут у мене бібліотекарка. Твори Сталіна принесла" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 55-57
124021
  Громова Т. "А что и теперь не перестает вам сниться старик Перлин?" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 2 (110). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  История одного чеховского прототипа.
124022
  Сланевский Л.В. "А я без Волги просто не могу..." / Л.В. Сланевский. – Тверь, 1995. – 87с.
124023
  Харитонов В.Г. "А я вот без тебя не обойдусь" / В.Г. Харитонов. – Москва, 1970. – 224с.
124024
  Загоруйко Н. "А я листів чекаю, як Бога, як Великодня..." Епістолярій Івана Світличного
124025
  Ахматова А. "А, ти думав..." : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 243-244
124026
  Перетц В.Н. "А.И. Соболевский : Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков" - (Спб., 1899 г.) : Рецензия / В.Н.Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [2], 7 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наукт. 4 (1899 г.), кн. 4, с. 1485-1491
124027
  Рымашевский В.В. ...А песня живет / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1963. – 63 с.
124028
  Островой С.Г. ...а песня ходит на войну / С.Г. Островой. – М., 1984. – 272с.
124029
  Осипчук Н. ...А робітничі професії мають стати пріоритетом держави // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
124030
  Горобова А.Л. ...а с двух сторон пустыня. / А.Л. Горобова. – М, 1970. – 279с.
124031
  Михайленко В.Н. ...А сердце одно / В.Н. Михайленко. – Ужгород, 1988. – 191с.
124032
  Корольов Б. ...А сієм вічне і працюєм чесно // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 лютого - 7 березня (№ 10)


  14 березня виповнилося 75 років від дня народження засновника династії професора ректора Європейського університета - Тимошенко Івана Івановича. Такий же ювілей 12 березня відзначала його дружина - проф. Тимошенко Зоя Іванівна.
124033
  Бродский Б.И. ...А теперь музей / Б.И. Бродский, В. Калугин. – Москва : Советский художник, 1969. – 104 с.
124034
   ...А хлеб остается хлебом : к 25-летию освоения целины : [сборник]. – Москва : Колос, 1979. – 223 с.
124035
  Папануцос Е.П. [А. Дельмузос : його життя, огляд творчості / Е.П. Папануцос. – 2-е вид. – Афіни : Відділ освіти Національного банку, 1984. – 299 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Портрети відомих греків])
124036
  Щерба Т. А пам"ять болить...
124037
  Баруздин С.А. А память все зовет... : роман и повести / С.А. Баруздин. – Москва : Военное издательство, 1981. – 496с.
124038
   А педагогом быть обязан : [материалы "круглого стола"]. – Москва : Воениздат, 1990. – 255 с.
124039
  Анисимова А.И. А песня осталась / А.И. Анисимова. – Москва, 1990. – 271с.
124040
  Моренець П.Г. А пісня лунає... : Поезії / П.Г. Моренець, Г.Я. Маловик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 91с.
124041
  Шестинский О.Н. А под небом есть земля / О.Н. Шестинский. – Л., 1973. – 136с.
124042
  Зленко Г. А поєднало їх Аральське море : епізод з біографії Тараса Шевченка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9.
124043
  Третяк О.В. А поки що ... треба вижити // Київський університет, 1990. – 21 грудня


  Актуальне інтерв"ю з деканом радіофізичного факультету
124044
  Соболев А.П. А потом был мир / А.П. Соболев. – Калининград, 1975. – 336с.
124045
  Щеглов В.В. А потом пришла Победа... / В.В. Щеглов. – Москва, 1980. – 271с.
124046
  Кравченко Є.С. А почалося з крашанок : : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 72 с.
124047
  Сверстюк Євген А правда залишиться : помер Олександр Солженіцин / Є. Сверстюк // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 19. – ISSN 0868-9644
124048
  Давыдов И. А праздники придут / И. Давыдов. – Свердловск, 1974. – 376с.
124049
  Потебенько М. А про Конституцію... забули // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-7


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
124050
  Грицай Ярослав А рани не гоїлися. Спомини "чорноти" / Грицай Ярослав, Грицай Параскевія. – Торонто- Львів : Літопис УПА. – (Літопис Укр. Повстанскої Армії/ Ответст.ред. Потічний Й.П. ; Бібліотека). – ISBN 966-95674-5-9
Т.3. – 2001. – 332с.
124051
  Басенко К.Я. А рибка плаває! / К.Я. Басенко. – Київ, 1961. – 76 с.
124052
  Тумилевич Т.И. А родимой-то матушки да милее на свете нет : Донецкий фольклор о матери / Т.И. Тумилевич. – Ростов -на-Дону, 1983. – 94 с.
124053
  Карасаев Е.А. А Родина будет всегда / Е.А. Карасаев. – М, 1984. – 158с.
124054
  Вернеева С.А. А роль была назначена войной / С.А. Вернеева. – Донецк, 1989. – 164с.
124055
  Беличенко Ю.Н. А рядом ходит человек... / Ю.Н. Беличенко. – М., 1971. – 88с.
124056
  Мамлин Г.С. А с Алешкой мы друзья... / Г.С. Мамлин. – М., 1961. – 173с.
124057
  Грибачев Н.М. А сами вы любили? / Н.М. Грибачев. – М., 1981. – 31с.
124058
  Цетляк С.І. А світ такий великий / С.І. Цетляк. – Донецьк, 1965. – 30 с.
124059
  Васильєв Б.Л. А світанки тут тихі... : повість / Б.Л. Васильєв. – Київ : Молодь, 1974. – 126 с.
124060
  Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна А Семенюк і нині там : [інтерв"ю з головою Фонду держмайна України В.П. Семенюк-Самсоненко] / Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна, Кулик Наталія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-16. – ISSN 0130-5212
124061
  Корольов Б. А сієм вічне і працюєм чесно // ...А сієм вічне і працюєм чесно / Б. Корольов, 2012. – С. 4-5


  14 березня виповнюється 75 років від дня народження засновника династії професора ректора Європейського університета - Тимошенко Івана Івановича.
124062
  Соломаха Д. А сколько стоит ваш бренд? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 23-28.
124063
  Гогуля П. А слава не вмре, не поляже // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.25. – ISSN 0868-9644


  Минає 80 років од часу героїчної загибелі видатного бандуриста , вояки Української армії Антона Митяя
124064
  Шестериков П. А слава тебя найдет / П. Шестериков. – Минск, 1964. – 44с.
124065
  Ойслендер А.Е. А снег идет... / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1965. – 181 с.
124066
  Щигленко Евгений А собаки - лучше ! : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20 : Фото. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
124067
   А солнце видит все ... : [сборник]. – Москва : Радуга, 1988. – 333, [2] с.


  Содерж.: Незрячие: роман / Джогиндер Пал. Дилруба: повесть / Куррат уль-Айн Хайдар ; Рассказы: Красное и желтое / Ходжа Ахмад Аббас. Желтая роза / Разия Саджад Захир. Бабушка малышки / Исмат Чугтаи. Утратившие корни : Папки / Рам Лал. Кукольный домик ...
124068
  Маклеод Элистер А солнце рождают птицы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 183-200. – ISSN 1130-6545
124069
  Варецька О. А соціальна компетентність фахівців? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 грудня (№ 51/52). – С. 9


  Щодо формування соціальної компетентності в процесі реформування вищої освіти в Україні.
124070
  Ткаченко Віра А спокій йому й не сниться... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 12-13


  Усезнаюча статистика свідчить, що лише три-чотири відсотки випускників найпрестижніших університетів світу, таких, приміром, як Гарвард чи Оксфорд, обирають професією державну службу. Визначальними тут є три позиції: великі амбіції, загострене ...
124071
  Ситцевой В. А судді хто? Суди якої юрисдикції мають розглядати спори щодо об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
124072
  Северин О. А судді хто?. До питання підстав ненарахування пені за порушення термінів зовнішньоекономічних розрахунків // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-77
124073
   А существует ли парадоксальный человек? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.137-144. – ISSN 0132-1625
124074
   А счастье так возможно... : сборник. – Москва : Известия, 1989. – 304 с.
124075
  Серова М. А счетчик тикает : Каменное сердце : повести / Марина Серова. – Москва : Эксмо, 2002. – 384 с. – ISBN 5-699-01340-7
124076
   А танец легко плывет по поляне... : дат. нар. баллады : [для сред. и ст. возраста]. – Москва : Дет. лит., 1984. – 128 с. : ил.


  Разделы: Мечи из ножон! ; А розы и лилии благоухали... ; Слово за слово ; Эльфы и гномы.
124077
  Шайтанов И. А творчество - факт биографический? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 97-121. – ISSN 0042-8795
124078
  Алексин А.Г. А тем временем где-то... / А.Г. Алексин. – Москва, 1967. – 158с.
124079
  Алексин А.Г. А тем временем где-то... / А.Г. Алексин. – Москва, 1980. – 575с.
124080
  Яворівський В.О. А тепер - іди : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1983. – 198 с.
124081
  Яворівський В.О. А тепер - іди : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1988. – 200 с.
124082
   А тепер - Шевченківський портал // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – С. 1


  Про IV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбувся 26 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка. Переможець минулорічного Конкурсу, студент КНУ імені Тараса Шевченка Володимир ...
124083
  Воробьев-Обухов Алексей А теперь - "горбатый"! : наезд // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 96-98
124084
  Понарина Е. А теперь - ваше мнение. Гуманитарии задумали ввести открытое рецензирование социально значимых проектов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 6


  Российский гуманитарный научный фонд.
124085
  Андроников И.Л. А теперь об этом / И.Л. Андроников. – Москва, 1981. – 448с.
124086
  Андроников И.Л. А теперь об этом / И.Л. Андроников. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1985. – 544с.
124087
  Ковалик Н.Й. А ти мені люба / Н.Й. Ковалик. – Київ, 1988. – 379 с.
124088
  Сартаков С.В. А ти світи, зоре : Роман / С.В. Сартаков. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1983. – 423с.
124089
  Сартаков С.В. А ти світи, зоре / С.В. Сартаков. – К.
2. – 1986. – 349с.
124090
  Петренко М. А то місто чи село?.. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 16 червня (№ 12). – С. 17


  Спогад про Євгена Гуцала.
124091
  Кармоков М. А тополя все растут : роман в 2 кн. / Мухамед Кармоков ; авториз. пер. с кабард. И. Ракши. – Москва : Современник. – (Новинки "Современника")
Кн. 2. – 1982. – 386 с.
124092
  Блаттер С. А тоска все сильней... / С. Блаттер. – М, 1983. – 368с.
124093
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда : Роман / С.В. Сартаков. – Москва : Советский писатель, 1976. – 717с.
124094
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – М., 1977. – 719с.
124095
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – Новосибирск, 1983. – 831с.
124096
  Сартаков С.В. А ты гори, звезда / С.В. Сартаков. – М., 1985. – 704с.
124097
   А ты готов для Анталии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6
124098
  Олег Задорожный А ты записался волонтером в Боснию? : boys don`t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 70-77 : Фото
124099
  Рыклин Г.Е. А у нас в Зареченске... / Г.Е. Рыклин. – М., 1966. – 183с.
124100
  Ошанин Л.И. А у нас во дворе / Л.И. Ошанин. – М, 1964. – 192с.
124101
  Гогалев Ф.В. А у нас во дворе / Ф.В. Гогалев. – М, 1989. – 126с.
124102
  Кирюхин И.К. А у нас во дворце... / И.К. Кирюхин. – Хабаровск, 1966. – 79с.
124103
  Кіт Л. А у нас синтез-газ. А у вас? // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 7


  Про проект переможців конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених - групи науковців факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем "Розробка динамічних плазмово-рідинних систем з метою підвищення ефективності використання природних ...
124104
  Велюгін А.С. А у полі верба / А.С. Велюгін. – Київ, 1960. – 176 с.
124105
   А українською - так : антологія російської поезії України в перекладах українською Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [ред. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-149-5
[Кн. 1]. – 2010. – 443, [1] с. – Абетково-бібліограф. покажч.: с. 431-451
124106
   А українською - так : антологія російської поезії України у перекладах Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [упоряд. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-226-3
Кн. 2. – 2011. – 476 с. – Абетково-бібліограф. покажч.: с. 431-451
124107
  Островський В.І. А українською кажуть так... / В.І. Островський, Г.Ф. Островська. – 2-ге вид., допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 454, [2] с. : фот. – Бібліогр. в приміт.: с. 444-449. – ISBN 978-966-457-189-7
124108
  Бетев С.М. А фронт был далеко / С.М. Бетев. – Свердловск, 1989. – 333с.
124109
  Юнусова Н.З. А Хошмухамедов. / Н.З. Юнусова. – М, 1987. – 63с.
124110
  Пошелюжна Х. А хто борець, той здобуває світ. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4-5


  Герої не вмирають. Ігор Костенко - студент-магістр географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
124111
  Купала Я. А хто там ідзе? / Я. Купала. – Мінськ, 1983. – 160 с.
124112
  Аркушин Г.Л. А хтось же вас народжував, слова / Григорій Аркушин. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 30-31
124113
  Пестушко Валерий А цапля-то пудрится! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
124114
  Абдулжалилов Ф.А. А цветы жили... : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [пер. с ногайск. И. Аджиев и авт.] ; [ил.: В. И. Бекетов]. – Черкесск : [Ставроп. кн. изд-во. Карачаево-Черкес. отделение, 1971. – 216 с. : ил.


  Содерж.: Настоящий джигит; Абдулах Охтов ; Шелковый кисет; Абдулах Охтов; Народы-братья; Абдулах Охтов; По закону жизни; Мусса Батчаев; Серебряный дед; Мусса Батчаев; Белая скала; Мусса Батчаев; Ветер Ровенских лесов; Виктор ...
124115
  Солодарь Ц.С. А цветы остаются... / Ц.С. Солодарь. – М., 1980. – 463с.
124116
  Чертенко О. А чи був хлопчик? "Покоління 1989 р." та єдина Німеччина (на прикладі "Покоління "гольф" Флоріана Іллієса та "Дітей Зони" Яни Гензель)


  На матеріалі німецької публіцистики I пол. 1990-х та соціологічних і культурологічних розвідок II пол. 1990-х – поч. 2000-х рр. у статті продемонстровано шляхи та модуси утвердження в німецькому культурному просторі дискурсу "покоління 1989 р." та ...
124117
  Щур Едуард А чи втіляться примарні спогади у реальність? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 2-3 : Фото
124118
  Матат Д. А чи знає Президент? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Про зустріч Президента України П. Порошенка з призерами міжнародних олімпіад. "...11 призерів із 22 стали студентами КНУ імені Тараса Шевченка".
124119
  Хлопин И.Н. А что было до потопа! / И.Н. Хлопин. – Л., 1990. – 153с.
124120
  Костецкий А.Г. А что в портфеле?: стихи и сказка / А.Г. Костецкий. – Москва, 1980. – 25с.
124121
  Саутолл А. А что же завтра? / А. Саутолл. – М., 1981. – 224с.
124122
  Крикун Е.В. А что за горизонтом? / Е.В. Крикун. – Симферополь, 1967. – 71с.
124123
  Полозова Т.Д. А что за словом? (Восприятие худож. литературы) / Т.Д. Полозова. – Москва, 1972. – 48с.
124124
  Жуков Борис А что на нашем берегу? : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 216-217 : Фото. – ISSN 1029-5828
124125
  Курчевский В.В. А что там, за окном? / В.В. Курчевский. – Москва : Педагогика, 1985. – 144 с.
124126
  Михалков С.В. А что у вас? / С.В. Михалков. – М., 1962. – 17с.
124127
  Касьянова О. А ще звучала "Роксоланія" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 6


  Перша леді Туреччини Еміне Ердоган відкрила на базі кафедри тюркології Інституту філології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка інтерактивний клас і центр імені кримськотатарського просвітителя, видавця і політика Ісмаїла ...
124128
  Медвєдєва Ірина А що на все це скаже читач? / підгот. І. Медвєдєва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 110. – ISSN 0130-5212
124129
  Кознарський Т. А що під сподом? // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 26-28


  Проза Юрія Покальчука.
124130
   А що ти зробив для рідного університету? : Проект Студентського парламенту Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Інститут журналістики пропонує свій проект зорієнтований на факультети та інститути КНУ ім. Тараса Шевченка. Кожен факультет чи інститут оприлюднює, що студенти зробили для створення позитивного іміджу рідного вузу.
124131
  Манзюк В. А що цікавого Ви робили? Чи не час пригадати?...:) // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Що такого цікавого робили в дитинстві викладачі та студенти ІМВ.
124132
  Сверстюк Є. А що, якби не Шевченко... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 1, 4, 5
124133
  Сверстюк Є. А що, якби Шевченко... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 14-15


  Люди схильні переоцінювати вплив обставин і недооцінювати опір обставинам. Міркування про виїзд Тараса Шевченка на навчання до Рима.
124134
  Деркаченко К. А это - сохрани / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1964. – 100с.
124135
  Соколов Г А я верю. / Г Соколов. – Краснодар, 1965. – 203с.
124136
  Атаров Н.С. А я люблю лошадь / Н.С. Атаров. – Москва, 1970. – 232 с.
124137
  Атаров С Н. А я люблю лошадь / С Н. Атаров, . – Москва, 1974. – 335с.
124138
  Атаров Н.С. А я люблю лошадь / Н.С. Атаров. – Москва, 1979. – 128с.
124139
  Луценко Д.С. А я люблю, люблю... : пісні / Д.С. Луценко. – Київ, 1995. – 260 с.
124140
  Романовський В. А я повім тобі... : Лірика та експериментальні твори / В"ячеслав Романовський; Ред. В.Ф. Замєсов. – Харків : Слобожанщина, 2006. – 128с. – ISBN 966-7814-75-0
124141
  Маркуша А.М. А я сам! / А.М. Маркуша. – Петрозаводск, 1988. – 223 с.
124142
  Яворивский В.А. А яблоки падают / В.А. Яворивский. – Москва, 1972. – 157 с.
124143
  Яворівський В.О. А яблука падають : повість та новели / В.О. Яворівський. – Київ, 1968. – 135 с.
124144
  Габович О. А як там у Польщі? Враження очевидця // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-80. – ISSN 1810-3944
124145
   А як щодо Китаю? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
124146
  Юрченко В. А який він насправді? // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 1562-3238


  Актор Борислав Брондуков
124147
  Томин Ю.Г. А, Б, В, Г, Д и другие... / Ю.Г. Томин. – Л., 1982. – 184с.
124148
  Бондарчик К В. А,К, Сержпутовский. / К В. Бондарчик, А. Федоскин. – Минск, 1966. – 120с.
124149
  Ахмедов Э.М. А.-К. Бакиханов и его миропонимание : Автореф... д-ра философ.наук: / Ахмедов Э.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 58л.
124150
  Курбатова Г.И. А. А. Жданов - выдающийся теоретик марксизма : Автореф... канд. философ.наук: / Курбатова Г. И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1950. – 12 с.
124151
  Левандовский А.А. А. А. Корнилов -- историк России 19 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Левандовский А. А.; МГУ. – Москва, 1979. – 19л.
124152
  Назарьева Ольга Евгеньевна А. А. Мануйлов - ректор Московского университета // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 122-125


  Александр Аполлонович Мануйлов (Мануилов;1861-1929) — рос. экономист, министр нар. просвещения Временного правительства (1917), в 1905—1911 — ректор Московского университета
124153
  Каганович Б. А. А. Смирнов и пастернаковские переводы Шекспира // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 20-71. – ISSN 0042-8795
124154
  Айзенман Т.С. А. Агин. [1817-1875] / Т.С. Айзенман. – Москва : Издательство Государственного музея изоискусств им. А.С. Пушкина, 1949. – 36 с., [13] л. ил. – (Русская графика / [ред. Г.В. Жидков и др.])
124155
  Александров Юрий Александрович А. Александров : Нотобиблиогр. справочник / Александров Юрий Александрович. – Москва : Советский композитор, 1980. – 56с.
124156
  Воронов В.И. А. Алексин / В.И. Воронов. – Москва : Детская литература, 1973. – 174 с.
124157
  Воронов В.И. А. Алексин / В.И. Воронов. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1980. – 174 с.
124158
  Амасович А А. Алесандров-Серж / А Амасович. – Москва, 1951. – 23с.
124159
  Лебедев Г.Е. А. Антропов / Г.Е. Лебедев. – Л., 1935. – 6с.
124160
  Зурабов Б.А. А. Арутюнян / Б.А. Зурабов. – М., 1986. – 142с.
124161
  Караганов А.В. А. Афиногенов / А.В. Караганов. – М : Советский писатель, 1957. – 194 с.
124162
  Агаян Ц.П. А. Бакиханов / Ц.П. Агаян ; АН Азербайджанской ССР, Ин-т истории им. А. Бакиханова. – Баку : Издательство АН АзербайжанССР, 1948. – 173 с., ил.
124163
  Орджоникидзе Г. А. Баланчивадзе / Г. Орджоникидзе. – Москва : Госмузиздат, 1959. – 179 с.
124164
  Кар"єва С. А. Бергсон та Е. Гуссерль: сучасна методологія безпосереднього досвіду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті дається порівняльний аналіз двох некласичних діалектичних мотодологій представників сучасної екзистенційно-антропологічної філософії - інтуїтивізму А. Бергсона та феноменології Е. Гуссеррля. Автор робить висновок , що, маючи справу з проблемою ...
124165
  Иванина Н. А. Билык / Н. Иванина. – М., 1989. – 64с.
124166
  Ланда Е. А. Блок и переводы из Гейне // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 292-328
124167
  Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты XIX века / А.П. Авраменко. – Москва : МГУ, 1990. – 246, 2 с. : портр. – Библиогр.: с. 245-247
124168
  Громов П.П. А. Блок, его предшественники и современники / П.П. Громов. – 2-е изд., доп. – Л., 1986. – 598с.
124169
   А. Бойку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Виповнилося 60 років вченого-вірусолога, докт. біол. наук, акад. Укр. ААН та Академії вищої школи України, зав. каф. вірусології КУ.
124170
  Лукьянова Е.Н. А. Борчанинов / Е.Н. Лукьянова. – Молотов, 1957. – 72 с.
124171
  Шульпин А.П. А. В. Луначарский / А.П. Шульпин. – М., 1975. – 159с.
124172
  Роткевич Я.А. А. В. Луначарский и его роль в создании советской методыики преподавания литературы / Я.А. Роткевич. – Куйбышев, 1962. – 71 с.
124173
  Бугаенко П.А. А. В. Луначарский и литературное движение 20-х годов : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бугаенко П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 43 с.
124174
  Кохно И.П. А. В. Луначарский и формирование марксистской литературной критики / И.П. Кохно. – Минск, 1979. – 190с.
124175
  Никифоров В.П. А. В. Суворов и его современники / В.П. Никифоров, А.В. Помарницкая. – Л., 1964. – 180с.
124176
  Базазьянц С.Б. А. Васнецов / С.Б. Базазьянц. – М,, 1989. – 143с.
124177
  Ланина Т.В. А. Володин / Т.В. Ланина. – Л., 1989. – 317с.
124178
  Евлампиев И.И. А. Герцен и "неклассическая" концепция европейской истории // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 35-45. – ISSN 0235-1188
124179
  Караяни А.Г. А. Гитлер: "Наша стратегия заключается в том, чтобы сокрушить врага изнутри..." // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.48-51. – ISSN 0321-0626


  Вторая мировая война: за кулисами "Третьего рейха"
124180
  Ковский В.Е. А. Грин. Преображение действительности / В.Е. Ковский. – Фрунзе, 1966. – 126 с.
124181
  Базунов С.А. А. Даргомыжский и его жизнь и музыкальная деятельность : биографический очерк С.А. Базунова : С портр. Даргомыжского и прил., состоящим из выбора муз. произведений Даргомыжского для фортепиано; [Прил. сост. А.М. Померанцева]. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1873. – 80, [2], 16 с., 1 л. фронт. (портр.), нот. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
124182
  Дуров А.Л. А. Дуров в жизни и на арене / А.Л. Дуров. – Москва : Искусство, 1984. – 198 с.
124183
   А. Житомирский. – М, 1986. – 48с.
124184
  Осташко Т. А. Жук в добі національно-визвольних змагань // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 46-57. – ISBN 966-7332-13-6
124185
  Терещатова Л.С. и др. А. И. Герцен / Л.С. и др. Терещатова. – Л.
ч. 1. – 1970. – 114с.
124186
  Терещатова Л.С. и др. А. И. Герцен / Л.С. и др. Терещатова. – Л.
ч. 1. – 1970. – 115-211с.
124187
  Оксюзов Б.В. А. И. Гершен и революционное движение 60-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Оксюзов Б. В.; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материали. – Москва, 1956. – 19л.
124188
  Астапенко М.Г. А. И. Нестеров, 1895-1979 / М.Г. Астапенко. – Москва, 1988. – 108с.
124189
  Поликарпов В.П. А. Игнатьев / В.П. Поликарпов. – М, 1988. – 64с.
124190
  Жгенти В.Д. А. Казбеги / В.Д. Жгенти. – Тбилиси
1. – 1948. – 5-20 с.
124191
  Угрюмов Н. А. Касьянов. Очерк жизненного и творческого пути композитора / Н. Угрюмов. – Москва : Советский композитор, 1957. – 32 с.
124192
  Крепак Б.А. А. Кищенко: человек. Земля. Вселенная. / Б.А. Крепак. – М., 1988. – 128с.
124193
  Руткевич А.М. А. Койре о русской философии 1830-1840-х гг. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 142-150. – ISSN 0042-8744
124194
  Гловели Г. А. Корсак - первый русский экономист-компаративист // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 62-78. – ISSN 0042-8736
124195
  Кухта Н. А. Кримський і народна казка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто шлях А. Кримського як упорядника, перекладача та публікатора арабських (Сирії та Лівану) народних казок, деяких інтернаціональних сюжетів ("Тисяча й одна ніч"), різножанровість казок, значення коментарів.
124196
  Марченко В. А. Кримський як дослідник азербайджанської літератури // Творчість і життя / Марченко Валерій. – Київ : Сфера, Дух і Літера, 2001. – С. 13-28. – ISBN 966-7841-12-Х
124197
  Веркалець М. А. Кримський як театральний критик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 258-266. – (Журналістика ; Вип. 2)
124198
  Гилярова Е. А. Круссер / Е. Гилярова, М. Иткис. – Кишинёв, 1962. – 91с.
124199
  Буторина Е.И. А. Лабас / Е.И. Буторина. – М., 1979. – 215с.
124200
  Леонов А.И. А. Леонов / А.И. Леонов. – Москва, 1971. – 18с.
124201
  Васильковский А.Т. А. М. Горький - основоположник социалистической литературы для детей и юношества : Автореф... канд. филол. наук: / Васильковский А.Т.; КГУ. – Киев, 1955. – 17с.
124202
  Васильковский А. А. М. Горький - основоположник социалистической литературы для детей и юношества : Дис... канд. филол. наук: / Васильковский А.;. – Киев, 1955. – 257л. – Бібліогр.:л.245-256
124203
  Колісник О.В. А. Макінтайр та Ф. Фукуяма: образ моралі постмодерну як спосіб самоздійснення людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 180-184
124204
  Дем"янівська С Л. А. Малишко / С Л. Дем"янівська, . – Київ, 1977. – 115с.
124205
  Дем"янівська С Л. А. Малишко / С Л. Дем"янівська, . – Київ, 1985. – 207с.
124206
  Крамов И.Н. А. Малышкин / И.Н. Крамов. – М., 1965. – 227с.
124207
  Никонова Т.А. А. Малышкин. Характер и проблемы стиля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никонова Т.А. ; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1970. – 17л.
124208
  Мельчин А.И. А. Масленников / А.И. Мельчин. – Куйбышев, 1979. – 125с.
124209
  Константе И. А. Мелдере / И. Константе. – М., 1988. – 40с.
124210
  Коцаренко Т. А. Метлинський - дослідник українських народних пісень
124211
  Свириденко О.М. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 107-109. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
124212
  Гусев В.А. А. Мыльников / В.А. Гусев. – М, 1989. – 141с.
124213
  Мильков Ф.Н. А. Н. Красков -- географ и путешественник / Ф.Н. Мильков. – Москва : Географгиз, 1955. – 176с.
124214
  Перхин В.В. А. Н. Островский - критик и теоретик драматургии и театра / В.В. Перхин. – Куйбышев, 1973. – 27 с.
124215
  Крюкова А.М. А. Н. Толстой и русская литература / А.М. Крюкова. – М., 1990. – 257с.
124216
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – Куйбышев, 1961. – 80 с.
124217
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – Куйбышев, 1970. – 368 с.
124218
  Страхов Н.И. А. Неверов / Н.И. Страхов. – М : Художественная литература, 1972. – 444 с.
124219
   А. Никич. – М., 1969. – 13с.
124220
  Акимова И.Г. А. Никич : альбом / Акимова И.Г. – Москва : Совецкий художник, 1989. – 158 с. – (Мастера совецкого искусства)
124221
  Горбатюк М. А. Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906-1912) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 6-21. – ISBN 978-966-2410-25-9
124222
  Горбатюк Микола А. Ніковський як співробітник і редактор газети "Рада" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-57. – Бібліогр. в кінці ст.
124223
  Поляновский Г.А. А. Новиков / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 40 с.
124224
  Ермилов В.В. А. П. Чехов / В.В. Ермилов. – изд. доп. – Москва, 1954. – 404с.
124225
  Гурчинов М. А. П. Чехов / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 341 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 8). – ISBN 978-9989-49-900-5
124226
  Роскин А.И. А. П.Чехов / А.И. Роскин. – М., 1959. – 432с.
124227
  Болтухин Н.П. А. П.Щапов как историк Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Болтухин Н. П.; МВО СССР, Тоск.ГУ. – Томск, 1958. – 15л.
124228
  Ландау С.Г. А. Перегонец / С.Г. Ландау. – М., 1990. – 282с.
124229
  Воронин И.Д. А. Полежаев / И.Д. Воронин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 80 с.
124230
  Воронова О.П. А. Последович / О.П. Воронова. – Москва, 1984. – 94с.
124231
  Рыбакова Е.В. А. Потебня и Вяч. Иванов (О некоторых символах славянской поэзии) // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 176-179
124232
  Молдавский М Д. А. Прокофьев / М Д. Молдавский, . – Л., 1958. – 32с.
124233
  Молдавский М Д. А. Прокофьев / М Д. Молдавский, . – Л. : Просвещение, 1975. – 160 с.
124234
  Молдавский Д.М. А. Прокофьев / Д.М. Молдавский. – 2-е изд. – Л. : Просвещение, 1980. – 160 с.
124235
  Молдавский Д.М. А. Прокофьев / Д.М. Молдавский. – Л. : Художественная литература, 1985. – 223 с.
124236
   А. Пушкин. 1837-1937. Памятка : статьи и материалы для доклада. – Москва : Художественная литература, 1937. – 240 с.
124237
  Безаров А.Т. А. Р. Дрентельн и еврейский вопрос в начале 1880-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 146-152. – ISSN 0042-8779
124238
  Рукавишников А.И. А. Рукавишников. Альбом / А.И. Рукавишников. – М, 1985. – 18с.
124239
   А. Рылов [Изоматериал] : (Комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 л. : 16 цв. открыток+ 1 обл.
124240
  Ніжинський М.П. А. С. Макаренко / М.П. Ніжинський. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
124241
  Нежинский Н.П. А. С. Макаренко и педагогика школы / Н.П. Нежинский. – Киев : Радянська школа, 1976. – 261 с.
124242
  Науменко Ф.І. А. С. Макаренко про роль педагога у вихованні / Ф.І. Науменко. – Львів, 1956. – 43 с.
124243
   А. С. Сумбатзаде : Библиография. – Баку : Элм, 1979. – 86с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
124244
  Прохватилов Ю.А. А. С. Шаповалов / Ю.А. Прохватилов. – Л., 1965. – 36с.
124245
  Мартинайтене Г.Ю. А. Стасюлявичюс / Г.Ю. Мартинайтене. – М, 1987. – 63с.
124246
  Любарева П Е. А. Твардовский / П Е. Любарева, . – М., 1957. – 186с.
124247
  Могилевкин В.Б. А. Твардовский о мемуарах маршала Жукова // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 12 (144). – С. 148-150. – ISSN 1606-0219
124248
  Задубровский С.И. А. Терехин / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1950. – 42с.
124249
  Воробьева О.В. А. Тойнби: Опыт постижения истории // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-107. – ISSN 0130-3864
124250
  Игнатченко И.В. А. Тьер и становление парламентаризма в годы Июльской монархии во Франции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 124-139. – ISSN 0042-8779


  А. Тьер на протяжении всей своей долгой политической карьеры отстаивал свои принципы парламентского правления, вне зависимости от политической коньюнктуры.
124251
  Аржакова Л.Ф. А. Ф. Гильфердинг - полонист // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 65-71. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
124252
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1968. – 127с.
124253
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1968. – 127с.
124254
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1979. – 160с.
124255
  Боборыкин В.Г. А. Фадеев / В.Г. Боборыкин. – М, 1989. – 346с.
124256
  Самойленко Г.В. А. Фадеев / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1991. – 223с.
124257
  Агаян Г.З. А. Фадеев и армянская литература / Г.З. Агаян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 145 с., ил.
124258
  Самойленко Г.В. А. Фадеев и литературы народов СССР / Г.В. Самойленко. – К, 1985. – 143с.
124259
  Аболина Р.Я. А. Файдыш-Крандиевский / Р.Я. Аболина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 39, [51] с. : ил.
124260
  Дяченко М.В. А. Фет як поет і мислитель // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 17-31
124261
  Арутюнов Д.А. А. Хачатурян и музыка Советского Востока / Д.А. Арутюнов. – Москва, 1983. – 396с.
124262
  Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин / В.А. Гейдеко. – 2-е изд. – М., 1976. – 374с.
124263
  Гейдеко В.А. А. Чехов и Ив. Бунин / В.А. Гейдеко. – 2-е изд. – М., 1987. – 363с.
124264
  Мацап"як О.І. А. Шопенгауер: самотність як сутнісна потреба людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 154-156
124265
  Ватсон Э.К. А. Шопенгауэр. Его жизнь и философская деятельность : биографич. очерк / Э.К. Ватсон. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. и фототипия В.И. Штейна, 1893. – 72, [VIII] с., [1] л. портр. – Кратк. словотолкователь с. I-VIII. – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : . Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
124266
  Ахиезер А.И. А. Эйнштейн и развитие современной физики / А.И. Ахиезер. – Киев : Знание, 1980. – 48 с.
124267
  Гравитис О. А. Юрьян / О. Гравитис. – Рига, 1955. – 171 с.
124268
  Олейник В.М. А. Я. Шабленко и рабочая поэзия конца XIX начала ХХ века : Автореф... канд. фило.наук: 10.01.03 / Олейник В. М.; КГУ. – Киев, 1988. – 24л.
124269
   А. Якушева. – Москва, 1986. – 31с.
124270
  Шкуринов П.С. А..Рдищев / П.С. Шкуринов. – М., 1988. – 220с.
124271
  Бонташ П.К. А.H.Радищев и вопpос об автоpстве гpамоты Российскому наpоду / П.К. Бонташ. – Киев : КГУ, 1953. – 109-140с. – Отд.оттиск: КДУ ім.Т.Г.Швченка. Юридичний збірник №4, 1953р.
124272
   А.А. Али-Заде : Биобиблиография. – Баку, 1973. – 150с.
124273
  Доброхотов Б. А.А. Алябьев : камерно-инструментальное творчество / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Госмузиздат, 1948. – 31 с.
124274
  Штейнпресс Б.С. А.А. Алябьев в изгнании / Б.С. Штейнпресс. – Москва : Госмузиздат, 1959. – 148 с.
124275
  Ячменихин К.М. А.А. Аракчеев в 1812 г. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 105-114. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
124276
  Сєдих В.В. А.А. Ашукін як бібліотекар, бібліотекознавець і педагог: призабуті постаті харківської бібліотечної школи // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 122-134
124277
  Макареня А.А. А.А. Байков / А.А. Макареня, В.А. Поздышева. – Л, 1971. – 40с.
124278
   А.А. Баландин (1898-1967). – Москва, 1984. – 144с.
124279
  Мельников О А.А. Белопольский / О Мельников. – М., 1954. – 7-58с.
124280
  Смирнов И.С. А.А. Бестужев-Марлинский / И.С. Смирнов. – Л., 1965. – 39 с.
124281
  Сиротинин Н.Н. А.А. Богомолец / Н.Н. Сиротинин. – Москва, 1967. – 71с.
124282
  Петухов А.Ф. А.А. Борзов. Краткий очерк жизни и деятельности / А.Ф. Петухов. – Москва : Географгиз, 1951. – 163с.
124283
  Аникина Т.И. А.А. Боров / Т.И. Аникина. – Москва, 1959. – 220с.
124284
  Гинзбург Л. А.А. Брандуков / Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1951. – 75 с.
124285
  Аникеева В.И. А.А. Вермишев (1879-1919) / В.И. Аникеева. – Воронеж, 1969. – 49с.
124286
  Пядышев Борис А.А. Громыко - прочное место в дипломатии XX века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
124287
  Дубинин Юрий А.А. Громыко и отечественная школа дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 109-125. – ISSN 0130-9625
124288
   А.А. Дородницын. – М., 1974. – 58с.
124289
   А.А. Жданов. – Москва, 1948
124290
  Кузнецов С.С. А.А. Иностранцев / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 32с.
124291
  Демосфенов Г. А.А. Кокорекин / Г. Демосфенов. – Москва, 1952. – с.
124292
   А.А. Лебедев-Шуйский. – Москва, 1966. – 33с.
124293
  Филиппов В.А. А.А. Остужев / В.А. Филиппов. – Москва, 1945. – 63 с.
124294
  Константинова Л.А. А.А. Попов / Л.А. Константинова. – Л., 1988. – 96с.
124295
  Дмитренко Н.К. А.А. Потебня - собиратель и исследователь фольклора / Н.К. Дмитренко. – Киев, 1985. – 49с.
124296
  Франчук В.Ю. А.А. Потебня / В.Ю. Франчук. – Москва : Просвещение, 1986. – 143 с.
124297
  Тамарченко Н.Д. А.А. Потебня и М.М. Бахтин : язык и слово в поэзии и прозе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 13-27. – Библиогр.: С. 27; 23 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  Система идей великого русского лингвиста А.А. Потебни рассмотрена как ряд антиномий. Имеется два подхода к слову. Как единица языка оно имеет три подхода к слову. Это - "внешняя форма", "внутренняя форма" и значение.
124298
  Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение конца XIX - начала XX века / О.П. Пресняков; науч. ред. А.В. Чичерин. – Саратов : Саратовский университет, 1978. – 229 с.
124299
  Бобкова В.С. А.А. Потебня как фольколорист : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бобкова В.С .; АН УССР. – Киев, 1949. – 19 с.
124300
  Барзилович А.М. А.А. Потебня о соотношении морфологического, семантического и синтаксического критериев при определении частей речи // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 41-46
124301
  Вольтер Э.А. А.А. Потебня. 1835 10 сентября / ум. 29 ноября 1891 : Библиогр. материалы для биогр. Александра Афанасьевича Потебни / Собр. Э.А. Вольтер. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Ак. наук, 1892. – [4], 34 с.
124302
  Таргульян В.О. А.А. Роде - человек, ученый, борец: судьба ученого в России в ХХ веке // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1328-1329. – ISSN 0032-180Х
124303
  Аникиева В. А.А. Рылов / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1937. – 30с.
124304
  Малинова Г.Л. А.А. Рябин-Скляревський: материалы к биографии / Г.Л. Малинова, И.В. Сапожников; Госуд.архив Одесской обл.Ин-тутархеологии нац.АН Украины .НБУ им.В.Вернадского. – Одеса-Киев : Элтон-2, Гратек, 2000. – 222с. – (Труды государственного архива Одесской области Том 1). – ISBN 966-7588-14-9
124305
  Лидин Г.Д. А.А. Скочинский / Г.Д. Лидин. – М., 1969. – 232с.
124306
  Рудаков В. А.А. Титов (1844-1911). : Некролог / В. Рудаков. – [15] с. – Отд. оттиск из : Журнал министерства народного просвещения
124307
  Боровикова Н.М. А.А. Фадеев / Н.М. Боровикова. – Москва, 1962. – 62с.
124308
  Касторская М.П. А.А. Фадеев в школе / М.П. Касторская. – Л., 1961. – 244с.
124309
  Круглов А.В. А.А. Фет : биографияи характеристика : с портр. поэта и его факсимиле / составил А.В. Круглов. – [Москва] : Изд. А.С. Панафидиной, 1914. – 30, [2] с. : портр. – Беспл. прил. к "Газетка для детей и юношества на 1914 год". – (Друзья-поэты)
124310
  Озеров Л.А. А.А. Фет / Л.А. Озеров. – М., 1970. – 32с.
124311
  Федина В.С. А.А. Фет (Шеншин) : материалы к характеристике. – Петроград, 1915. – 125 с.
124312
  Труфанова П.В. А.А. Фет и Н.В. Гоголь // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 76-80
124313
   А.А. Фурсенко: Нашему университетскому образованию должен быть возвращен изначальный смысл - неразрывная связь профессиональной подготовки с конкурентоспособными исследованиями // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-5. – ISSN 1726-667Х
124314
  Потапов П. А.А. Чебышев. Письма П.А. Катенина к Н.И. Бахтину / П. Потапов, 1911. – 323-349с.
124315
  Вороновский В.К. А.А. Чернышев / В.К. Вороновский. – Москва, 1968. – 49с.
124316
   А.А. Шалимов. – Киев, 1989. – 93с.
124317
  Макаров В.И. А.А. Шахматов / В.И. Макаров. – М., 1981. – 159с.
124318
   А.А. Шахматов, 1864-1920. – М - Л, 1947. – 476с.
124319
  Филиппов В.А. А.А. Яблочкина / В.А. Филиппов. – Москва, 1947. – 55 с.
124320
  Забурдаев Н.А. А.А..Ванеев. / Н.А. Забурдаев. – Горький, 1962. – 176с.
124321
  Курбатов В.Я. А.А.Агин. / В.Я. Курбатов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1979. – 48с.
124322
  Мясников А.Л. А.А.Блок. Стенограмма лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1949. – 32с.
124323
  Петухов А.Ф. А.А.Борзов - географ-исследователь и педагог : Автореф... канд. геогр.наук: / Петухов А.Ф.; МГУ. – Москва, 1950. – 13 с.
124324
  Зельцер С.Д. А.А.Брянцев / С.Д. Зельцер. – М., 1962. – 292с.
124325
  Чеботова Р. А.А.Дячкин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
124326
  Бондарева Е.Л. А.А.Жданов в борьбе за коммунистическую идейность советской литературы и искусства : Автореф... канд. филосф.наук: / Бондарева Е.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 20 с.
124327
  Нездюров Д.Ф. А.А.Каминский - выдающийся метеоролог-климатолог / Д.Ф. Нездюров. – Ленинград, 1953. – 60с.
124328
  Покровский А.А. А.А.Покровский / А.А. Покровский. – М., 1965. – 143с.
124329
  Григорьев Ю.В. А.А.Покровский /1869-1942/. / Ю.В. Григорьев. – М, 1965. – 142с.
124330
  Шавердян А.И. А.А.Спендиаров. / А.И. Шавердян. – М., 1957. – 67с.
124331
  Соколова Л.В. А.А.Ухтомский . / Л.В. Соколова. – М., 1991. – 95с.
124332
  Зелинский К.Л. А.А.Фадеев / К.Л. Зелинский. – Москва, 1956. – 238с.
124333
  Никулина Н.И. А.А.Фадеев / Н.И. Никулина. – Л, 1958. – 157с.
124334
  Бухштаб Б.Я. А.А.Фет / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1974. – 135с.
124335
  Бухштаб Б.Я. А.А.Фет / Б.Я. Бухштаб. – 2-е изд. – Л., 1990. – 137с.
124336
  Чмыхова Н.М. А.А.Шахматов как лексикограф. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чмыхова Н.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Балашов, 1958. – 15л.
124337
  Чмыхова Н.М. А.А.Шахматов как лексикограф. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чмыхова Н.М.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Балашов, 1960. – 14л.
124338
  Святовець В.Ф. А.Аверченко про часткове і загальне в гумористичному та сатиричному творах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 150-153
124339
  Борунова В.И. А.Акритас / В.И. Борунова. – М., 1988. – 95с.
124340
  Мамедов К. А.Ахвердов / К. Мамедов. – Баку, 1959. – 96с.
124341
   А.Б. Гольденвейзер. – Москва, 1969. – 448с.
124342
  Алянский Ю.Л. А.Б.В. снимает маску / Ю.Л. Алянский. – Москва, 1980. – 151с.
124343
  Крэпак Б.А. А.Бембель / Б.А. Крэпак. – Минск, 1988. – 115с.
124344
  Рыбникова М.А. А.Блок-Гамлет. / М.А. Рыбникова. – М, 1923. – 82с.
124345
  Сквозников В.Д. А.Блок против декадентства. / В.Д. Сквозников. – М., 1964. – 36с.
124346
  Громов П.П. А.Блок, его предшественники и современники / П.П. Громов. – Л., 1966. – 569с.
124347
  Спивак Р.С. А.Блок. Философская лирика 1910-х годов / Р.С. Спивак. – Пермь, 1978. – 112с.
124348
  Батыр Д.Г. А.В. Аблов (1905-1978) : [ученый-химик] / Д.Г. Батыр; АН МССР, Комис. по истории науки и техники ; отв. ред.: М.А. Аблова. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 206-212. – (Страницы жизни и творчества)
124349
  Поляновский Г.А. А.В. Александров / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1948. – 100 с.
124350
  Шилов А.В. А.В. Александров : популярный очерк жизни и деятельности / А.В. Шилов. – Москва : Музгиз, 1955. – 64 с.
124351
  Поляновский Г.А. А.В. Александров / Г.А. Поляновский. – Москва : Советский композитор, 1959. – 71 с.
124352
  Буйских С.Б. А.В. Бураков - исследователь причерноморских древностей Украины // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 51-57. – ISSN 2227-4952
124353
  Скоренок С. А.В. Верзилов як засновник Чернігівської української громади // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 176-182. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X


  Будучи студентом Київського університету св. Володимира, за порадою Б.О. Кістяківського А.В. Верзилов вступив до студентської української громади, яка діяла під керівництвом В.Б. Антоновича.
124354
  Григорьева А.Г. А.В. Вознесенский - климатолог-географ / А.Г. Григорьева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 44с.
124355
   А.В. Головко. До 60-річчя з дня народження. 1897.4.ХІІ. 1957.. – Одеса, 1957. – 70с.
124356
  Боярська Л.О. А.В. Думанський - засновник колоїдної хімії в Україні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 86-98.
124357
  Моисеева А.А. А.В. Кольцов / А.А. Моисеева. – М, 1956. – 100 с.
124358
  Тонков В.А. А.В. Кольцов / В.А. Тонков. – Москва : Знание, 1959. – 31 с.
124359
  Ласунский О.Г. А.В. Кольцов / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1972. – 96с.
124360
   А.В. Кольцов : Страницы жизни и творчества. – Воронеж, 1984. – 211 с.
124361
   А.В. Кольцов : указатель слов и форм слов в поэтических произведениях. – Воронеж, 1991. – 181с.
124362
  Хорошилова А.В. А.В. Кольцов и музыка / А.В. Хорошилова. – Воронеж, 1969. – 40с.
124363
   А.В. Кольцов и русская литература. – Москва : Наука, 1988. – 208 с.
124364
  Замотин И.И. А.В. Кольцов и русские модернисты. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1909. – 23 с. – Отд. оттиск
124365
   А.В. Кулинич - ученый, педагог, человек / Кафедра истории русской литературы КНУ имени Тараса Шевченка // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 4-7
124366
   А.В. Кулинич - ученый, педагог, человек (к 90-летию со дня рождения) / Кафедра истории русской литературы КНУ имени Тараса Шевченко // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 4-7. – ISBN 978-966-171-476-1
124367
  Кравченко К.С. А.В. Куприн / К.С. Кравченко. – Москва : Советский художник, 1973. – 243 с., [211] ил.
124368
   А.В. Луначарский - критик. – Киев, 1975. – 236с.
124369
   А.В. Луначарский - оратор и публицист ленинской школы. – Москва, 1976. – 111с.
124370
   А.В. Луначарский. – Москва
1. – 1975. – 384с.
124371
   А.В. Луначарский : Альбом. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 96с.
124372
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский и литературное движение 20-х годов / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1967. – 204 с.
124373
  Шарапков Н.С. А.В. Луначарский и проблемы развития русской советской исторической драмы / Н.С. Шарапков. – М., 1988. – 88с.
124374
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский и советская литературная критика / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1972. – 408 с .
124375
  Бугаенко П.А. А.В. Луначарский как литературный критик / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1960. – 24с.
124376
  Северикова Н.М. А.В. Луначарский о воспитании / Н.М. Северикова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 188с.
124377
   А.В. Луначарский о литературе и искусстве. – Ленинград, 1964. – 262с.
124378
  Бараненкова А.Ф. А.В. Луначарский о проблемах социалистической эстетики / А.Ф. Бараненкова. – Рига, 1981. – 160с.
124379
  Ефимов В.В. А.В. Луначарский о советской поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ефимов В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 22 с.
124380
  Морозова Е.Ф. А.В. Луначарський - пропагандист ленінізму в естетиці і критиці / Е.Ф. Морозова. – К., 1975. – 48с.
124381
   А.В. Любимова. Каталог выставки. – Ленинград, 1966. – 10с.
124382
  Львова Н.А. А.В. Львов / Н.А. Львова. – М., 1986. – 140с.
124383
  Машкова М.В. А.В. Мозьер / М.В. Машкова. – Москва, 1962. – 96 с.
124384
  Львов М.Л. А.В. Нежданова / М.Л. Львов. – М., 1955. – 48с.
124385
  Бронфин Е.Ф. А.В. Оссовский / Е.Ф. Бронфин. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 64 с.
124386
   А.В. Семаков. – Тюмень, 1957. – 16с.
124387
  Водонос Е.И. А.В. Скворцов / Е.И. Водонос. – Ленинград, 1985. – 35с.
124388
   А.В. Скороходу 80 років / Р.В. Бойко, В.В. Булдигін, В.С. Донченко, А.А. Дороговцев, В.С. Королюк, Г.Л. Кулініч, О.Г. Наконечнй, М.І. Портенко, Г.М. Сита // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 5-8. – ISSN 0868-6904
124389
  Русанов А.И. А.В. Сторонкин и физическая химия : (к 100-летию со дня рождения) // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 12. – С. 1917-1920. – ISSN 0044-4537


  Творець школи термодинаміки, засновник кафедри теорії розчинів хімічного факультету Ленінградського державного університету. Автор фундаментальної праці "Термодинаміка гетерогенних систем".
124390
  Мещеряков Г.П. А.В. Суворов / Г.П. Мещеряков, Л.Г. Бескровный, 1946. – 88с.
124391
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
1. – 1949. – 792с.
124392
   А.В. Суворов. – Москва, 1951. – 140с.
124393
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
2. – 1951. – 688с.
124394
   А.В. Суворов / Мещеряков Г.П. – Москва
3. – 1952. – 676с.
124395
   А.В. Суворов : Документы : 1799-1800 / Мещеряков Г.П. – Москва
4. – 1953. – 676с.
124396
  Рахматуллин М. А.В. Суворов и русское военное искусство / М. Рахматуллин. – М, 1980. – 64с.
124397
   А.В. Тищенко : его работы. [К истории Колы и Печенги в XVI в.; Торговые книги, как исторический источник; Алексей Петрович Мельгунов и др.]. Статьи о нем. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1916. – LIV, 120 с., 7 л. ил., портр. – Библиогр.: с. 119 и в примеч.
124398
  Горячева Р.И. А.В. Тончиев / Р.И. Горячева. – М, 1964. – 161с.
124399
  Гімельфарб Г.М. А.В. Трофимов / Г.М. Гімельфарб, Є.Ф. Зубицький. – Одеса, 1970. – 112с.
124400
  Бондаревская Т.П. А.В. Шотман. / Т.П. Бондаревская. – М, 1963. – 48с.
124401
  Афанасьев К.Н. А.В. Щусев / К.Н. Афанасьев. – Москва, 1978. – 191 с.
124402
  Григорьева А.Г. А.В.Вознесенский и значение его работ для развития отечественной географии : Автореф... канд. географ.наук: / Григорьева А.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
124403
  Каврайский В.В. А.В.Граур : Некролог / В.В. Каврайский, 1946. – С. 73-76. – Окр. відбиток: Отдельный оттиск из информационно-технического сборника военно-топографической службы Красной Армии, № 9 (50) за 1946 г.
124404
  Бескид Н.А. А.В.Духнович и его поэзия. / Н.А. Бескид. – Ужгород, 1929. – 56с.
124405
  Воронова О.П. А.В.Казанский / О.П. Воронова. – Ленинград, 1985. – 64с.
124406
  Нездюров Д.Ф. А.В.Клоссовский - первый русский метеоролог-геофизик / Д.Ф. Нездюров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 48с.
124407
  Тонков В.А. А.В.Кольцов. / В.А. Тонков. – Воронеж, 1953. – 307 с.
124408
  Тонков В.А. А.В.Кольцов. / В.А. Тонков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1958. – 440 с.
124409
  Самойлова Н.А. А.В.Луначарский -- борец за советское искусство. / Н.А. Самойлова. – М, 1961. – 32с.
124410
  Юровский С.В. А.В.Луначарский - воинствующий атеист. / С.В. Юровский. – Л., 1967. – 40с.
124411
  Мисюра Ф.А. А.В.Луначарский - проводник ленинских идей культурной революции в СССР. (1917-1933) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 022 / Мисюра Ф.А. ; КГУ, Кафедра истории философии. – Киев, 1969. – 28 с.
124412
  Трусов Ю.Н. А.В.Луначарский - пропагандист марксистского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Трусов Ю.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 12л.
124413
  Истомин Л.А. А.В.Луначарский - публицист-международник : Автореф... канд. ист.наук: / Истомин Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – Москва, 1963. – 20л.
124414
  Павловский О.А. А.В.Луначарский - теоретик и пропагандист марксизма / О.А. Павловский. – М, 1975. – 63с.
124415
  Белая Л.А. А.В.Луначарский и его роль в становлении советской поэзии : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белая Л.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1967. – 20 с.
124416
  Бугаенко П.А. А.В.Луначарский и литературное движение 20-х годов. : Дис... докт. филос.наук: / Бугаенко П.А.; КГУ. – Саратов, 1967. – 381л.
124417
  Бугаенко П.А. А.В.Луначарский и литературное движение 20-х годов. : Дис... докт. филос.наук: / Бугаенко П.А.; КГУ. – Саратов, 1967. – 382-632л. – Бібліогр.:л.1-62
124418
  Трифонов Н.А. А.В.Луначарский и советская литература / Н.А. Трифонов. – М : Художественная литература, 1974. – 572 с.
124419
  Тубин Я.С. А.В.Луначарский и становление советского музыкального театра. / Я.С. Тубин. – М., 1975. – 160с.
124420
  Елкин А.С. А.В.Луначарский. Эстетич. взгляды, обществ.-лит. и критич. деятельность. / А.С. Елкин. – М., 1961. – 231с.
124421
  Пикулев И.И. А.В.Моравов / И.И. Пикулев. – М, 1950. – 44с.
124422
  Поляновский Г.А. А.В.Нежданова / Г.А. Поляновский. – М., 1970. – 144с.
124423
  Поляновский Г.А. А.В.Нежданова / Г.А. Поляновский. – 2-е изд. – М., 1976. – 144с.
124424
  Званцев М.П. А.В.Ступин. Арзамасская художественная школа / М.П. Званцев. – Горький, 1941. – 132с.
124425
  Лебедев А.В. А.В.Суворов / А.В. Лебедев. – Москва, 1947. – 87с.
124426
  Полосин И.И. А.В.Суворов. / И.И. Полосин. – Ташкент, 1942. – 95с.
124427
  Рудницкий К.Л. А.В.Сухово-Кобылин. / К.Л. Рудницкий. – М., 1957. – 335с.
124428
  Сухово-Кобылин А.В.Сухово-Кобылин. / Сухово-Кобылин. – М, 1957. – с.
124429
  Шевченко А.В. А.В.Шевченко / А.В. Шевченко. – Москва, 1978. – 31с.
124430
  Шевченко А.В. А.В.Шевченко / А.В. Шевченко. – М, 1980. – 279с.
124431
  Сергеев В. А.В.Якимова. 1856-1942 / В. Сергеев. – Киров, 1970. – 140с.
124432
  Фарбер Л.М. А.В.Яровицкий. / Л.М. Фарбер. – Горький, 1964. – 88 с.
124433
  Агапов М.Г. А.Г. Брагин и проекты еврейского национального строительства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 91-101. – ISSN 0042-8779


  О деятельности одного из руководителей ОЗЕТ А. Г. Брагина по территориально-национальному обустройству евреев.
124434
  Фомичева З.И. А.Г. Венецианов - педагог / З.И. Фомичева. – М., 1952. – 142с.
124435
   А.Г. Венецианов и венециановцы в собрании Калининской областной картинной галереи. – Калинин, 1980. – 40с.
124436
  Майборода П.А. А.Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар"єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944-1952 рр. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 116-141
124437
   А.Г. Гурвич. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : рис. , портр.
124438
  Воробьев Н.Е. А.Г. Маслоу - ученый, психолог, педагог : (к 100-летию со дня рождения) / Н.Е. Воробьев, Ю.И. Попова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 0869-561Х
124439
   А.Г. Наумовець - організатор науки // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 1. – С. 14-20
124440
  Цибенко П. А.Г. Петрицький / П. Цибенко. – К, 1951. – 48с.
124441
  Цибенко П. А.Г. Петрицький / П. Цибенко. – К, 1951. – 48с.
124442
  Лазарев П.П. А.Г. Столетов, Н.А. Умов, П.Н. Лебедев, Б.Б. Голицын / П.П. Лазарев. – Ленинград : НХТИ, 1927. – 92 с.
124443
  Томазов В.В. А.Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів / В.В. Томазов, А.А. Халмурадова // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 194-220


  У статті на значній джерельній базі висвітлюється вплив вітчизняної школи біохімії вітамінів на формування відомого українського та узбецького біохіміка, мікробіолога, біотехнолога й організатора науки А. Г. Халмурадова (1939-1997). Він був одним із ...
124444
  Наумов В.П. А.Г. Шляпников / В.П. Наумов. – Москва, 1991. – 64с.
124445
  Шафрановский И.И. А.Г.Вернер = Знаменитый минеролог и геолог / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1968. – 199с.
124446
  Вольпе Л.М. А.Г.Малышкин. Жизнь и творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Вольпе Л.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
124447
  Персон Давид Михайлович А.Г.Новиков : Нотобиблиогр. справ. / Персон Давид Михайлович. – Москва : Советский композитор, 1985. – 136с.
124448
  Берков П.Н. А.Г.Фомин (1887-1939) / П.Н. Берков. – Москва, 1949. – 44 с.
124449
  Эльзонд М.Д. А.Г.Фомин. Жизнь и библиографическая деятельность. : Автореф... канд.пед.наук: / Эльзонд М.Д.; Ленингр.гос.ин-т культуры. – Л, 1972. – 19л.
124450
  Якутов В.Д. А.Г.Червяков. / В.Д. Якутов. – Минск, 1978. – 158с.
124451
  Цаллаев Х.К. А.Гассиев о происхождении ислама и реакционной сущности его догматов. / Х.К. Цаллаев. – Орджоникидзе, 1966. – 44с.
124452
  Нарыков А. А.Гацулина. Балерина. / А. Нарыков. – Казань, 1957. – 26с.
124453
  Тананаева Л.И. А.Герымский. Польский худ. 1850-1901. / Л.И. Тананаева. – М., 1962. – 86с.
124454
  Сафонов В.А. А.Гумбольт / В.А. Сафонов. – Москва, 1936. – 344с.
124455
  Кузнецов С.С. А.Д. Миклухо-Маклай / С.С. Кузнецов. – Л., 1969. – 23с.
124456
  Прибылева-Корба А.Д. Михайлов / Прибылева-Корба, В.Н. Фигнер. – Л.-М, 1925. – 231с.
124457
  Линдер И.М. А.Д. Петров-первый русский шахматный мастер / И.М. Линдер. – М., 1952. – 128с.
124458
  Линдер И.М. А.Д. Петров-первый русский шахматный мастер / И.М. Линдер. – 2-е доп. изд. – М., 1955. – 247с.
124459
  Семенченко Ф.Г. А.Д. Токвіль про співвідношення рівності і свободи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 120-122
124460
   А.Д. Філіпенко, П.І. Майборода, А.Г. Свечніков : нариси. – Київ : Мистецтво, 1951. – 48 с.
124461
  Давыдов М.И. А.Д. Цюрупа / М.И. Давыдов. – М, 1961. – 104с.
124462
  Гершкович З.И. А.Д.Кантемир.Проблемы мировоззрения и литературной деятельности : Автореф... Канд.филол.наук: / Гершкович З.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 22 с.
124463
  Пузанов И.И. А.Д.Нордман (1803-1866) / И.И. Пузанов. – М, 1969. – 84с.
124464
  Плецитый Д.Ф. А.Д.Сперанский / Д.Ф. Плецитый. – М., 1967. – 60с.
124465
  Масанов Ю.И. А.Д.Торопов . /1851-1927/. Краткий очерк жизни и деятельности / Ю.И. Масанов; Боднарский Б.С. – Москва, 1951. – 50 с.
124466
  Вардумян Э.С. А.Дагбашян как лексикограф : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Вардумян Э.С.; АН Арм.ССР. Ин-т язк. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1968. – 23л.
124467
  Маца И.Л. А.Дейнека / И.Л. Маца. – Москва, 1959. – 80с.
124468
  Вайсман Н.И. А.Дж. Кронин -- романист. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайсман Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 18л.
124469
  Кочерган Юлия Федотовна А.Довженко и романтическое течение социалистического реализма : Дис... докт филолог.наук: 10.00.02 / Кочерган Юлия Федотовна; Ивано-Франковский гос. пед. ин-т им В.С.Стефаника. – Ивано-Франковск, 1988. – 348л. – Бібліогр.:л.330-348
124470
  Кочерган Ю.Ф. А.Довженко и романтическое течение социалистического реализма : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.01.02 / Кочерган Ю.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 32л.
124471
  Стефанович А.В. А.Е. Богданович и его книжная коллекция // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 260-266. – ISSN 2222-4203
124472
  Демина Л.А. А.Е. Конверский. Логика традиционная и современная: Учебное пособие /пер. с укр. Е.Е. Ледникова.- М.: Идея-Пресс, 2010. - 380 с.; А.Е. Конверский. Логика: Учебник для студентов юридических факультетов. - М.: Идея-Пресс, 2012. - 300 с. // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 134-140. – ISSN 0235-1188
124473
  Гебель В.А. А.Е. Корнейчук / В.А. Гебель. – Москва, 1957. – 160с.
124474
  Лагунова О.С. А.Е. Крымский как этнограф Ливана // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 82-90. – ISSN 0869-5415
124475
  Сарабьев А.В. А.Е. Крымский: специфика научного познания Арабского Востока // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 112-120. – ISSN 0869-1908
124476
  Золотницкая Т.Д. А.Е. Мартынов / Т.Д. Золотницкая. – Л : Искусство, 1988. – 196 с.
124477
  Бейлин И.Г. А.Е. Теплоухов / И.Г. Бейлин. – Москва, 1969. – 152с.
124478
  Почебут Г.А. А.Е.Бадаев - депутат питерских рабочих (1883-1951) / Г.А. Почебут, Б.Г. Малкин. – Л, 1962. – 158с.
124479
  Пширков Ю.С. А.Е.Богданович / Ю.С. Пширков. – Минск, 1966. – 128с.
124480
  Кузьмина З.М. А.Е.Корнейчук (Опыт анализа художественного мастерства) : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьмина З.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
124481
  Веркалец М.Н. А.Е.Крымский-историк и критик украинской литературы. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Веркалец М.Н.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1979. – 18л.
124482
  Мельничук Леся А.Е.Норденшельд - відомий шведський географ і полярний дослідник (До 175 - річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 43-45 : Карта. – Бібліогр. 5 назв
124483
  Чирков С.В. А.Е.Пресняков как источниковед и археограф. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.09 / Чирков С.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
124484
  Баландин Р.К. А.Е.Ферсман / Р.К. Баландин. – Пособие для учащихся. – Москва : Просвещение, 1982. – 111с.
124485
  Щербаков Д.И. А.Е.Ферсман и его путешествия / Д.И. Щербаков. – Москва : Госгеографиздат, 1950. – 200с.
124486
  Щербаков Д.И. А.Е.Ферсман и его путешествия / Д.И. Щербаков. – 2-е изд. иср. и доп. – Москва : Госгеографиздат, 1953. – 240с.
124487
  Карась М.А. А.З. Москаленко - фундатор української школи міжнародної журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 17-19
124488
  Столович Л.Н. А.З. Штейнберг и его мемуары // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 114-123. – ISSN 0042-8744
124489
  Кошовенко А.Е. А.И Герцен в период революционной ситуации 1859-1861 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Кошовенко А.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории СССР. – М., 1952. – 16л.
124490
  Панюков В.В. А.И. Белецкий как теоретик литературы / В.В. Панюков. – К., 1989. – 221с.
124491
  Плимак Евгений Григорьевич А.И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 84-94. – ISSN 0042-8744
124492
  Плимак Евгений Григорьевич А.И. Володин: жизненный путь, личность, круг интересов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 84-94. – ISSN 0042-8744
124493
  Теряев Г.В. А.И. Герцен - великий мыслитель и революционный демократ / Г.В. Теряев. – М, 1952. – 72с.
124494
   А.И. Герцен - художник и публицист. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 183 с.
124495
  Бухштаб Б.Я. А.И. Герцен / Б.Я. Бухштаб. – Ленинград, 1945. – 88с.
124496
  Нович И.С. А.И. Герцен / И.С. Нович. – М, 1947. – 23с.
124497
  Гиллельсон М.И. А.И. Герцен : Семинарий / М.И. Гиллельсон. – М.-Л. : Просвещение, 1965. – 340с.
124498
   А.И. Герцен в русской критике : сборник статей. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1949. – 256 с.
124499
   А.И. Герцен в русской критике : сборник статей. – Изд.2-е, доп. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1953. – 334 с.
124500
  Белявская И.М. А.И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов 19 века / И.М. Белявская. – Москва, 1954. – 198с.
124501
  Смирнов А.Г. А.И. Герцен о русском нигилизме как общественно-политической борьбе за право и демократию в 60-х годах XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
124502
  Федоров М.Г. А.И. Герцен об истории России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федоров М.Г. ; Томский гос. у н-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1956. – 15 с.
124503
   А.И. Герцен. Исследования и материалы : сборник научных трудов. – Ленинград, 1974. – 244 с.
124504
  Державин Н.С. А.И. Герцен. Литературно-художественное наследие / Н.С. Державин. – Москва; Ленинград, 1947. – 131с.
124505
  Кара-Мурза А.И. Герцен: В поисках русской личности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 86-92. – ISSN 0042-8744
124506
  Никольский С.А. А.И. Герцен: дворянский революционер, но не революционный демократ // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 93-98. – ISSN 0042-8744
124507
  Шаталов С.Е. А.И. Герцен: Жизненный и творческий путь / С.Е. Шаталов. – М., 1980. – 159с.
124508
  Сиземская И.М. А.И. Герцен: историософские идеи и предостережения потомкам // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 0235-1188
124509
  Гучков А.И. А.И. Гучков в Третьей Государственной думе (1907-1912 гг.) : (сборник речей). – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1912. – [4], 248 с.
124510
   А.И. Захаров : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 189. – ISSN 0042-8841
124511
   А.И. Калашников. – М., 1981. – 88с.
124512
  Буторина Е.И. А.И. Кравченко / Е.И. Буторина. – Л., 1969. – 57с.
124513
  Волков А.А. А.И. Куприн / А.А. Волков. – Москва, 1959. – 32 с.
124514
  Крутикова Л.В. А.И. Куприн / Л.В. Крутикова. – Ленинград, 1971. – 119 с.
124515
  Лилин В. А.И. Куприн / В. Лилин. – Л., 1975. – 112 с.
124516
  Альберт И.Д. А.И. Куприн / И.Д. Альберт, И.П. Вишневский. – Львов, 1978. – 92 с.
124517
  Перелешина В.П. А.И. Куприн и проблема детской литературы конца XIX начала ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Перелешина В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
124518
  Глебова А.Н. А.И. Кухтенко и его научная школа / А.Н. Глебова, Т. Кухтенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 87-114. – Бібліограф. : 55 назв. – ISSN 0374-3896
124519
  Лавров В.В. А.И. Маркевич и его работы "Из культурного прошлого Крыма ХІХ ст." // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 528-571. – ISSN 2222-4203
124520
  Костин В.И. А.И. Морозов / В.И. Костин. – М., 1969. – 96с.
124521
  Калинин Е.С. А.И. Морозов / Е.С. Калинин. – Л., 1989. – 144с.
124522
  Келлер Л.С. А.И. Пискунов / Л.С. Келлер. – Горький, 1961. – 52с.
124523
   А.И. Полежаев : Библиогр. указ. – Саранск, 1988. – 80с.
124524
  Васильев Н.Л. А.И. Полежаев: проблемы мировоззрения, эстетики, стиля и языка / Н.Л. Васильев. – Саранск, 1987. – 231 с.
124525
  Шамиладзе В.М. А.И. Робакидзе и кавказоведческие проблемы грузинской советской этнографии / В.М. Шамиладзе, Л.Т. Соловьева // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 128-136. – ISSN 0869-5415


  В 2007 р. виповнилося 100 років з дня народження грузинського етнографа Олексія Робакідзе
124526
  Кизин Ю.П. А.И. Свиредский / Ю.П. Кизин. – Уфа, 1971. – 142с.
124527
  Чеканов А.А. А.И. Сидоров / А.А. Чеканов. – М, 1976. – 183с.
124528
  Башарин Г.П. А.И. Софронов. Жизнь и творчество / Г.П. Башарин. – Якутск, 1969. – 64 с.
124529
  Вульф В.Я. А.И. Степанова - актриса Художественного театра / В.Я. Вульф. – Москва, 1985. – 350с.
124530
  Очирова Т.Н. А.И. Тимин / Т.Н. Очирова. – Л, 1986. – 54с.
124531
   А.И. Хачатурян. – Москва, 1973. – 40с.
124532
   А.И. Хачатурян. – Москва, 1975. – 272с.
124533
  Белькинд Л.Д. А.И. Шпаковский / Л.Д. Белькинд. – М.-Л., 1949. – 110с.
124534
  Белоцерковский А.Г. А.И. Эртель / А.Г. Белоцерковский. – Липецк, 1960. – 16с.
124535
  Кобленц И.Н. А.И.Богданов / И.Н. Кобленц. – Москва, 1958. – 214 с.
124536
  Дмитриев В.И. А.И.Бутаков / В.И. Дмитриев; Под ред.Е.Е.Шведе. – Москва : Utjuhfaubp, 1955. – 54 с.
124537
  Андреева Е. А.И.Воейков / Е. Андреева. – Ленинград, 1949. – 56с.
124538
   А.И.Воейков и современные проблемы климатологии. – Ленинград : ГИМИЗ, 1956. – 284с.
124539
  Некрасов П.И. А.И.Войсков, климатолог и географ (1841-1916) / П.И. Некрасов. – М, 1940. – 35с.
124540
  Плеханов Г.в. А.И.Герцен / Г.в. Плеханов. – М., 1925. – 215с.
124541
  Анциферов Н. А.И.Герцен / Н. Анциферов. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1946. – 64с.
124542
  Козырев А.В. А.И.Герцен / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 16с.
124543
  Татаринова Л.Е. А.И.Герцен / Л.Е. Татаринова. – М., 1980. – 182с.
124544
  Мандельштам Л.С. А.И.Герцен 1812-1870 / Л.С. Мандельштам. – Москва, 1946. – 84с.
124545
  Соболев В.А. А.И.Герцен в вятской ссылке / В.А. Соболев. – Киров, 1962. – 69с.
124546
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен и наша современность / Я.Е. Эльсберг. – Москва, 1950. – 32с.
124547
  Кубалов Б.Г. А.И.Герцен и общественость / Б.Г. Кубалов. – Иркутск, 1958. – 163с.
124548
  Першина З.В. А.И.Герцен и славянский вопрос : Автореф... канд. ист.наук: / Першина З.В.; АН УССР. Ин-т истории, 1953. – 15 с.
124549
  Пирумова Н. А.И.Герцен о русском историческом процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Пирумова Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
124550
  Иванов-Разумник А.И.Герцен. / Иванов-Разумник. – Пг., 1920. – 187с.
124551
  Иовчук М.Т. А.И.Герцен. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 24с.
124552
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен. Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – М., 1948. – 524с.
124553
  Эльсберг Я.Е. А.И.Герцен. Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 2-е, доп. – М., 1951. – 551с.
124554
  Левин К. А.И.Герцен. Личность - Идеология. / К. Левин. – М., 1918. – 228с.
124555
  Фриче В.М. А.И.Грецен. / В.М. Фриче. – М, 1920. – 48с.
124556
  Заславский Д.И. А.И.Желябов / Д.И. Заславский. – М.-Л. – 132с.
124557
  Стефанович В.Н. А.И.Калишевский. / В.Н. Стефанович. – М, 1962. – 127с.
124558
  Подлесных В.П. А.И.Кондратов / В.П. Подлесных. – Сталинград, 1961. – 14с.
124559
  Толстой В.П. А.И.Корзухин. 1835-1894 / В.П. Толстой. – М-Л, 1948. – 36с.
124560
  Панов М.Ю. А.И.Кравченко. / М.Ю. Панов. – М., 1969. – 63с.
124561
  Сапего И.Г. А.И.Кравчено / И.Г. Сапего. – М, 1986. – 160с.
124562
  Гуламова Т.А. А.И.Крылов в туркменской школе. / Т.А. Гуламова. – Ашхабад, 1969. – 56 с.
124563
  Коняхин Г.П. А.И.Куинджи. / Г.П. Коняхин. – М, 1966. – 103с.
124564
  Усенко Л.В. А.И.Куприн - литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Усенко Л.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 32л.
124565
  Корецкая И.В. А.И.Куприн / И.В. Корецкая. – Москва, 1970. – 31 с.
124566
  Фролов П.А. А.И.Куприн и Пензенский край. / П.А. Фролов. – Саратов, 1984. – 151 с.
124567
  Перелешина В.П. А.И.Куприн и проблемы детской литературы конца 19 начала 20 века : Дис... Канд. филол. наук: / Перелешина В.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 322л. – Бібліогр.:л.306-321
124568
  Макарина Н. А.И.Мальцев - выдающийся советский математик / Н. Макарина. – Иваново, 1968. – 28с.
124569
  Покрышкина М.К. А.И.Покрышкин. Жизнь, отданная небу. / М.К. Покрышкина. – Новосибирск, 1991. – 160с.
124570
  Воронин И.Д. А.И.Полежаев: Жизнь и творчество / И.Д. Воронин. – Саранск, 1954. – 240 с.
124571
  Воронин И.Д. А.И.Полежаев: Жизнь и творчество / И.Д. Воронин. – 2-е изд., доп. и переработ. – Саранск, 1979. – 254 с.
124572
  Семанов С.Н. А.И.Ульянов / С.Н. Семанов. – М., 1965. – 39с.
124573
  Крикунов В.П. А.И.Ульянов и революционные разночинцы Дона и Северного Кавказа / В.П. Крикунов. – Нальчик, 1963. – 176 с.
124574
  Драбкина Е.Я. А.И.Ульянова-Елизарова / Е.Я. Драбкина. – М, 1970. – 143с.
124575
  Драбкина Е.Я. А.И.Ульянова-Елизарова / Е.Я. Драбкина. – 2-е. – Москва, 1979. – 143с.
124576
  Садовников Е. А.И.Хачатурян / Е. Садовников. – 1-е изд. – Москва, 1967. – 180с.
124577
  Дивин В.А. А.И.Чириков - выдающийся русский мореплаватель и ученый / В.А. Дивин. – Москва, 1953. – 32с.
124578
  Дивин В.А. А.И.Чириков - замечательный русский мореплаватель и ученый / В.А. Дивин. – М., 1950. – 32 с.
124579
  Пестунова В.М. А.И.Ширшов / В.М. Пестунова. – Новосибирск, 1981. – 19с.
124580
  Спасибенко А.П. А.И.Эртель / А.П. Спасибенко. – Алма-Ата, 1966. – 184с.
124581
  Сергеенко М.М. А.И.Эртель и его "Записки Степняка" / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1949. – 5-25с.
124582
  Эгутия А.П. А.И.Южин-Сумбатов. Сценическая деятельность, публицистика, драматургия : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Эгутия А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
124583
  Ракова М.М. А.Иванов. / М.М. Ракова. – М, 1960. – 54с.
124584
  Джурка Г. А.І. Кіпріанов - видатний хімік-органік XX століття : до 120-річчя від дня народження / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (117), вересень - жовтень. – С. 40-43


  З 1944 до 1960 р. - завідував кафедрою органічної хімії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
124585
  Паламарчук О. А.І. Степович - знаний український учений-славіст і педагог / О. Паламарчук, О. Чмир // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 244-248. – ISSN 0203-9494
124586
  Драбкіна Є.Я. А.І. Ульянова-Єлізарова / Є.Я. Драбкіна. – Київ : Радянська школа, 1981. – 125 с.
124587
  Маньгора Т.В. А.І. Яковлів - видатний історик українського права (біографія) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 407-410. – ISBN 978-617-7133-95-6
124588
  Німчук В.В. А.Й. Багмут - дослідниця Київських глаголичних листків // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 19-23. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5
124589
  Ахмедов Э.М. А.К. Бакиханов: эплха, жизнь, деятельность / Э.М. Ахмедов. – Баку, 1989. – 224с.
124590
  Ржехина О.И. А.К. Буров / О.И. Ржехина. – М., 1984. – 142с.
124591
  Федорова Г.П. А.К. Глазунов / Г.П. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 51 с.
124592
  Курцман А.С. А.К. Глазунов / А.С. Курцман. – Москва : Музыка, 1965. – 164 с.
124593
  Крюков А.Н. А.К. Глазунов (1865-1936) : краткий очерк жизни и творчества / А.Н. Крюков. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 108 с.
124594
  Михайлов М.М. А.К. Лядов : очерк жизни и творчества / М.М. Михайлов. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 212 с.
124595
  Запорожец Н.В. А.К. Лядов. Жизнь и творчество / Н.В. Запорожец. – М., 1954. – 215с.
124596
  Гай-Нижник А.К. Ржепецький - міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-120. – Бібліогр.: с. 117-120


  В статті подається нарис життя та діяльності міністра фінансів Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського) А.К. Ржепецького, висвітлюються його політичні погляди і професійні здобутки на державній посаді.
124597
  Гай-Нижник А.К. Ржепецький - міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-120.
124598
  Лапунова Н.Ф. А.К. Саврасов / Н.Ф. Лапунова. – М, 1969. – 44с.
124599
  Соловьев Ал. А.К. Толстой : Биография и подроб. разбор важнейших произведений для учащихся / Сост. Ал. Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Каневский и В. Вацлавович,, 1911. – [4], 132 с.
124600
  Стафеев Г.И. А.К. Толстой / Г.И. Стафеев. – Тула, 1967. – 128с.
124601
  Стафеев Г.И. А.К. Толстой в Красном Роге / Г.И. Стафеев. – Тула, 1977. – 46с.
124602
  Миллер О.Ф. А.К. Шеллер (Михайлов), по поводу его юбилея / О.Ф. Миллер // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 35 с.


  Александр Константинович Шеллер (писавший под псевдонимом А. Михайлов и известный как Шеллер-Михайлов(1838–1900)
124603
  Якутин Ю. А.К. Шторх - первый российский академик в области политэкономии и статистики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-127. – Бібліогр.: с. 127. – ISSN 0042-8736
124604
  Якутин Ю. А.К. Шторх - первый российский академик в области политэкономии и статистики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-127. – ISSN 0042-8736
124605
  Гриневецький І.С. А.К.Вахнянин : нарис про життя і творчість / І.С. Гриневецький. – Київ, 1961. – 32 с.
124606
  Васина-Гроссман А.К.Лядов / Васина-Гроссман. – Москва-Ленинград, 1945. – 47с.
124607
   А.К.Нартов. – Ленинград, 1955. – 8 с.
124608
  Залесский В.Ф. А.К.Тарасова / В.Ф. Залесский. – Львов, 1949. – 132с.
124609
   А.К.Тимирязев и высшая школа : Материалы к изучению вопроса. – М., 1971. – 26 с.
124610
   А.К.Тимирязев и высшая школа. – Москва, 1971. – 26 с.
124611
  Халаминский Ю.Я. А.Каневский / Ю.Я. Халаминский. – М., 1961. – 144с.
124612
  Ханин Г.И. А.Л. Вайнштейн и оценка стоимости основных фондов в современной России / Г.И. Ханин, Н.В. Иванченко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 72-78.
124613
  Москалец Е.С. А.Л. Витберг в Вятке / Е.С. Москалец, Л.В. Пешнина. – Киров, 1975. – 63 с.
124614
  Климович Л.В. А.Л. Казем-Бек: малоизвестные страницы жизни и общественно-политической деятельности // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 132-138. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается личность российского эмигранта Александра Львовича Казем-Бека. На основе широкого круга источников показана его личная жизнь и общественно-политическая деятельность.
124615
  Горячева Р.И. А.Л. Курсанов / Р.И. Горячева. – М, 1966. – 89с.
124616
  Лаптева Л.П. А.Л. Погодин как исследователь новой истории западных и южных славян // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 166-185. – ISSN 0130-3864
124617
  Купреянова В.Н. А.Л.Коптелов / В.Н. Купреянова. – Новосибирск, 1956. – 143 с.
124618
  Галактионов И.В. А.Л.Ордин-Нащокин -- русский дипаломат XVII в. / И.В. Галактионов, Е.В. Чистякова. – М., 1961. – 134с.
124619
  Левитина А.М. А.М . Линевский / А.М. Левитина. – Петрозаводск, 1973. – 144 с.
124620
   А.М Родченко. В.Ф. Степанова. – М., 1989. – 158с.
124621
   А.М. Абрамов : указ. лит. : к 60-летию со дня рождения. – Воронеж : [б. и.], 1977. – 55 с. – (Серия библиографических указателей "Воронежские писатели и литератроведы" : Воронежские писатели и литературоведы ; Вып. 3)
124622
   А.М. Андріяшев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 283 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
124623
  Арбузов Е.А. А.М. Бутлеров - великий русский химик / Е.А. Арбузов. – Москва, 1949. – 24с.
124624
  Арбузов А.Е. А.М. Бутлеров - великий русский химик. Стенограмма публичной лекции. / А.Е. Арбузов. – Москва, 1954. – 40с.
124625
  Зайцев А. А.М. Бутлеров / А. Зайцев. – Спб. – 45с.
124626
  Казанский Б.А. А.М. Бутлеров и теория химического строения / Б.А. Казанский, Г.В. Быков. – Москва, 1951. – 690с.
124627
  Піскун І. А.М. Бучма / І. Піскун. – К, 1956. – 128с.
124628
  Сельванюк Р.М. А.М. Горький - пламенный борец за коммунизм / Р.М. Сельванюк. – Ф, 1961. – 36 с.
124629
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва : Правда, 1950. – 39 с.
124630
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва, 1953. – 86с.
124631
  Десницкий В.А. А.М. Горький / В.А. Десницкий. – М : Художественная литература, 1959. – 479 с.
124632
  Христофоров Е.Р. А.М. Горький / Е.Р. Христофоров. – Л : Лениздат, 1965. – 42 с.
124633
  Волков А.А. А.М. Горький / А.А. Волков. – Москва, 1975. – 206с.
124634
  Слонимский А.Г. А.М. Горький в борьбе за создание советской интеллигенции в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны / А.Г. Слонимский. – Сталиабад, 1956. – 144 с.
124635
  Вуль Р.М. А.М. Горький в Крыму / Р.М. Вуль. – Симферополь, 1961. – 108 с.
124636
  Фарбер Л.М. А.М. Горький в Нижнем Новгороде / Л.М. Фарбер. – Горький, 1957. – 207 с.
124637
  Данилова А.М. А.М. Горький в Нижнем Новгороде / А.М. Данилова, Л.И. Романова. – Волго-Вятск, 1965. – 8 с.
124638
  Куприяновский П. А.М. Горький в общении с ивановцами / П. Куприяновский. – Иваново, 1950. – 72 с.
124639
  Донской Я.Е. А.М. Горький в Харькове / Я.Е. Донской. – Х., 1960. – 100 с.
124640
  Еременко В. А.М. Горький в Царицыне-Сталинграде / В. Еременко, Б. Гаврилов. – Сталинград, 1959. – 80 с.
124641
   А.М. Горький и В.Г. Короленко = А.М. Горький и В.Г. Короленко: сборник материалов : Переписка, статьи, высказывания. – Москва : Художественная литература, 1957. – 286 с.
124642
  Медведева Н.Б. А.М. Горький и детская литература / Н.Б. Медведева. – М, 1951. – 36 с.
124643
  Волков А.А. А.М. Горький и литературное движение советской эпохи / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1958. – 664 с.
124644
  Волков А.А. А.М. Горький и литературное движение советской эпохи / А.А. Волков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1971. – 575 с.
124645
  Жак Л.П. А.М. Горький и Саратов / Л.П. Жак. – Саратов, 1973. – 230 с.
124646
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о партийности и народности литературы / В.Ф. Воробьев. – Киев : Дніпро, 1968. – 283 с.
124647
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о социалистическом реализме / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1959. – 168с.
124648
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о социалистическом реализме / В.Ф. Воробьев. – Киев : Киевский университет, 1968. – 279с.
124649
  Воробьев В.Ф. А.М. Горький о специфике литературы и проблеме типического / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1958. – 355 с.
124650
  Черваньов І.Г. А.М. Краснов в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 66-68 : фото. – Бібліогр.: с. 68. – ISSN 1561-4980
124651
  Гринченко Б.Д. А.М. Кулиш (Ганна Барвинок) : По поводу сорокалетия ее литературной деятельности ; очерк Б. Гринченко. – Чернигов : Зеская тип., 1901. – 20 с.


  На обл. эрзаца кн. № 103482 дарственная надпись: Любому Товаришовы Павловы Грабовському щироприхильний автор
124652
  Гегузин И.М. А.М. Листопадов / И.М. Гегузин. – Ростов на /Д, 1948. – 47с.
124653
  Сердюченко Г. А.М. Листопадов / Г. Сердюченко. – М, 1955. – 208с.
124654
  Суслов И.М. А.М. Опекушин / И.М. Суслов. – Ярославль, 1968. – 76с.
124655
  Василевская Н.И. А.М. Остроумов / Н.И. Василевская. – Ленинград, 1990. – 110с.
124656
  Пламадяла О. А.М. Пламадяла / О. Пламадяла. – Кишинев, 1965. – 116с.
124657
  Ласунский О.Г. А.М. Путинцев-историк литературы, фольклорист и этнограф / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1969. – 68с.
124658
  Перестюк М.О. А.М. Самойленко (до шістдесятиріччя від дня народження) // Укр. мат. журн., 1998. – № 1
124659
  Бернштейн С.Б. А.М. Селищев - славист-балканист / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1987. – 110с.
124660
  Джаншиев Г.А. А.М. Унковский и освобождение крестьян : историко биографические справки ; С 2 портр. А.М. Унковского, fac-simile страницы 1 записки его об освобождении крестьян и библиотечною карточкою / [соч.] Гр. Джаншиев ; ; Прил.: извлеч. из журн. ст. А.М. Унковского. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова, 1894. – [8], 192, [2], 51 с., 1 л. портр., 2 л. ил.


  (Освобождение крестьян. Отмена телесн. наказ. Университ. автономия. Земство. Цензур. реформа. Гласный суд. Воинская реформа. Город. самоуправление. Из обществ. хрон. Деятели преобр. эпохи)
124661
  Айзеншток И.А. А.М. Финкель - теоретик художественного перевода // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 91-120
124662
  Шевченко З.М. А.М.Богоутдинов / З.М. Шевченко. – Душанбе, 1961. – 48с.
124663
  Быков Г.В. А.М.Бутлеров: Основоположник теории строения органических соединений / Г.В. Быков. – М., 1978. – 93с.
124664
  Сокольников П М. А.М.Герасимов. Жизнь и творчество / П М. Сокольников, . – Москва, 1954. – 239с.
124665
  Семанов С.Н. А.М.Горчаков -- русский дипломат XIX в. / С.Н. Семанов. – М., 1962. – 115с.
124666
  Бушуев С.К. А.М.Горчаков / С.К. Бушуев. – М, 1961. – 109с.
124667
  Турченко О.В. А.М.Горький -- детям / О.В. Турченко. – М. : детгиз, 1955. – 128 с.
124668
  Груздев И.А. А.М.Горький - великий русский писатель / И.А. Груздев. – М. : Правда, 1946. – 24 с.
124669
  Юнович М.М. А.М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1955. – 222 с.
124670
  Груздев И.А. А.М.Горький / И.А. Груздев. – Л., 1933. – 111с.
124671
  Груздев И.А. А.М.Горький / И.А. Груздев. – Л. : Художественная литература, 1938. – 115 с.
124672
  Груздев И.А. А.М.Горький / И.А. Груздев. – М., 1946. – 80 с.
124673
  Козырев А.В. А.М.Горький / А.В. Козырев. – Ульяновск, 1952. – 23 с.
124674
  Жига И.Ф. А.М.Горький / И.Ф. Жига. – Москва : Советский писатель, 1955. – 155 с.
124675
   А.М.Горький в Борисоглебске.. – Балашов, 1962. – 31с.
124676
   А.М.Горький в изобразительном искусстве. – М : Наука, 1969. – 575 с.
124677
  Заманский Л.А. А.М.Горький в Липецком крае : указатель литературы / Л.А. Заманский; Липецкая обл. б-ка, Библиогр. отд. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1969. – 12 с.
124678
  Елисеев А.И. А.М.Горький в Н.Новгороде / А.И. Елисеев. – 2-е изд., доп. – Горький, 1974. – 110 с.
124679
  Фарбер Л.М. А.М.Горький в Нижнем Новгороде. / Л.М. Фарбер. – 2-е изд. – Горький, 1968. – 248 с.
124680
  Фарбер Л.М. А.М.Горький в Нижнем Новгороде. / Л.М. Фарбер. – 3-е изд. – Горький, 1984. – 271 с.
124681
   А.М.Горький в советском изобразительном искусстве. – Москва, 1960. – 133с.
124682
  Мясников А.Л. А.М.Горький и вопросы литературы. Стенограмма публичных лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1951. – 56 с.
124683
  Шейнкер В.Н. А.М.Горький и Заполярье / В.Н. Шейнкер. – Мурманск, 1961. – 44 с.
124684
  Хамов К.Н. А.М.Горький и историческая наука / К.Н. Хамов. – Горький, 1958. – 88с.
124685
  Беленькая Ф. А.М.Горький и молодые писатели / Ф. Беленькая. – Иваново, 1956. – 110с.
124686
  Иванова Л.В. А.М.Горький и революция 1905-1907 годов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Иванова Л.В.; Московский гос. педагогический институт имени Ленина. – Москва, 1950. – 15 см.
124687
   А.М.Горький и современная литература.. – Горький, 1968. – 90 с.
124688
   А.М.Горький и создание истории фабрик и заводов.. – М, 1959. – 363 с.
124689
  Блохина В.Н. А.М.Горький на Волге / В.Н. Блохина. – Горький, 1961. – 108с.
124690
  Елисеев А.И. А.М.Горький на родине / А.И. Елисеев. – Горький, 1937. – 344 с.
124691
   А.М.Горький нижегородских лет. / Елисеев А.И. – Горький, 1978. – 335 с.
124692
  Сумарев П.И. А.М.Горький о религии / П.И. Сумарев. – М., 1960. – 48с.
124693
  Семеновский Д.Н. А.М.Горький. / Д.Н. Семеновский. – М. : Советский писатель, 1938. – 109 с.
124694
  Гринберг З.Г. А.М.Горький. / З.Г. Гринберг, Д.К. Дрягин. – М., 1938. – 56с.
124695
   А.М.Горький. Варвары.. – М, 1949. – 12с.
124696
  Семеновский Д. А.М.Горький. Письма и встречи / Д. Семеновский. – 2-е изд. : Советский писатель, 1940. – 143 с.
124697
  Семагина О.А. А.М.Горький. Письма и встречи / О.А. Семагина. – М., 1957. – 231 с.
124698
  Семеновский Д.Н. А.М.Горький. Письма и встречи / Д.Н. Семеновский. – 2-е изд. – Иваново, 1961. – 146 с.
124699
   А.М.Горький.1868-1936. : Список библиографических указателей и справочных пособий. – Москва : [б.и.], 1968. – 21с.
124700
  Петров С.М. А.М.Грибоедов / С.М. Петров. – Москва, 1945. – 94 с.
124701
   А.М.Каневский.. – М, 1965. – 8с.
124702
   А.М.Кулиев. – Баку, 1983. – 214с.
124703
  Цесевич В.П. А.М.Ляпунов / В.П. Цесевич. – Москва, 1970. – 48с.
124704
  Белов А.И. А.М.Пешковский как лингвист и методист / А.И. Белов. – М., 1958. – 234с.
124705
  Криштофович А.Н. А.М.Шунуров / А.Н. Криштофович, Г. Боровиков. – Одесса. – 13с.
124706
  Хватов А.И. А.Малышкин / А.И. Хватов. – М.Л, : Художественная литература, 1959. – 222 с.
124707
  Хватов А.И. А.Малышкин / А.И. Хватов. – Л : Художественная литература, 1985. – 239 с.
124708
   А.Морозов, заслуженный художник РСФСР / Морозов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 16с.
124709
  Макогоненко Г А.Н, Радищев и его время : Автореф... докт. филолнаук: / Макогоненко Г, П.; ЛГУ. – Л., 1955. – 43л.
124710
   А.Н. Александров : страницы жизни и творчества. – Москва : Советский композитор, 1990. – 343 с.
124711
  Богуславский А.О. А.Н. Афиногенов.Очерк жизни и творчества / А.О. Богуславский ; АН СССР.Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 137 с.
124712
  Винокуров С.И. А.Н. Бах и студенческие волнения в 1878 г. в Киевском университете (К 95-летию со дня рождения А.Н. Баха - 17 марта 1857 г.) / С.И. Винокуров, Л.И. Жуковский // Український біохімічний журнал. – Київ, 1952. – Т. 24, № 1. – С. 121-127
124713
  Эткинд М.Г. А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX - начала ХХ века / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1989. – 487 с.
124714
  Доброхотов Б. А.Н. Верстовский / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1949. – 128 с.
124715
  Доброхотов Б.В. А.Н. Верстовский и его опера "Аскольдова могила" / Б.В. Доброхотов. – Москва : Музгиз, 1962. – 87 с.
124716
  Перхин В.В. А.Н. Вертинский как младоросский поэт // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 2, март. – С. 24-36. – ISSN 2310-4287
124717
  Беркман Т. А.Н. Есипова : жизнь, деятельность и педагогические принципы / Т. Беркман. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 144 с.
124718
  Онуфриева С.А. А.Н. Кирчанов / С.А. Онуфриева. – Л, 1962. – 31с.
124719
   А.Н. Косарев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 97. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
124720
   А.Н. Леонтьев и современная психология. – Москва, 1983. – 288 с.
124721
  Ждан А.Н. А.Н. Леонтьев как лидер психологической науки советской эпохи // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-54. – ISSN 0042-8841
124722
  Белькинд Л.Д. А.Н. Лодыгин / Л.Д. Белькинд. – М.-Л., 1948. – 63с.
124723
  Ревякин А.И. А.Н. Островский - великий русский народный драматург / А.И. Ревякин. – Москва : Знание, 1953. – 48 с.
124724
   А.Н. Островский - драматург : к шестидесятилетию со дня смерти : 1886-1946. – Москва : Советский писатель, 1946. – 256 с.
124725
  Журавлева А.И. А.Н. Островский - комедиограф / А.И. Журавлева. – Москва, 1981. – 216 с.
124726
   А.Н. Островский. – ; Ленинград, 1930. – 216 с.
124727
  Шамбинаго С.К. А.Н. Островский / С.К. Шамбинаго. – Москва, 1937. – 200 с.
124728
  Штейн А. А.Н. Островский / А. Штейн. – М., 1946. – 63 с.
124729
  Ревякин А.И. А.Н. Островский / А.И. Ревякин. – М., 1949. – 344 с.
124730
  Холодов Е.Г. А.Н. Островский / Е.Г. Холодов. – Ярославль, 1968. – 228 с.
124731
  Лакшин В.Я. А.Н. Островский / В.Я. Лакшин. – М. : Искусство, 1976. – 527 с.
124732
  Лакшин В.Я. А.Н. Островский / В.Я. Лакшин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1982. – 568 с. – (Жизнь в искусстве)
124733
   А.Н. Островский в воспоминаниях современников. – Москва, 1966. – 632 с.
124734
  Лочошвили В.А. А.Н. Островский в Грузии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лочошвили В.А. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 18 л.
124735
   А.Н. Островский в русской критике : сборник статей. – 2-е изд., доп. – М. : Художественная литература, 1953. – 452 с.
124736
  Ревякин А.И. А.Н. Островский в Щелыкове / А.И. Ревякин. – Кострома, 1957. – 304 с.
124737
  Ревякин А.И. А.Н. Островский в Щелыкове / А.И. Ревякин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 304 с.
124738
  Федотов А.С. А.Н. Островский и И.Е. Забелин в октябре 1872 г. (из уточнений к "Летописи жизни и творчества А.Н. Островского") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 126-130. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
124739
  Федотов А.С. А.Н. Островский и петербургский книгоиздатель Д.Е. Кожанчиков : история издания второго прижизненного собрания сочинений драматурга // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 126-145. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается история издания второго прижизненного собрания сочинений драматурга А.Н. Островского. В качестве источника для реконструкции этой истории используются ранее не публиковавшиеся деловые бумаги и письма петербургского книгоиздателя Д.Е. ...
124740
  Лотман Л.М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени / Л.М. Лотман. – М.-Л., 1961. – 360 с.
124741
  Щуров И.А. А.Н. Плещеев / И.А. Щуров. – Ярославль, 1977. – 128 с.
124742
  Кулакова Л.И. А.Н. Радищев / Л.И. Кулакова. – Л., 1949. – 116с.
124743
  Макогоненко Г.П. А.Н. Радищев / Г.П. Макогоненко. – М, 1952. – 80с.
124744
  Макогоненко Г.П. А.Н. Радищев / Г.П. Макогоненко. – М, 1965. – 152с.
124745
  Иванова В.П. А.Н. Радищев / В.П. Иванова. – Л, 1965. – 42с.
124746
   А.Н. Радищев и декабристы. – Москва : Мысль, 1986. – 269 с.
124747
   А.Н. Радищев и декабристы: Из атеистического наследия первых русских революционеров. – Москва : Мысль, 1986. – 270 с. – ISBN 5-1632692
124748
  Бабкин Д.С. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву" / Д.С. Бабкин. – Л., 1949. – 48с.
124749
  Макогоненко Г.П. А.Н. Радищев и его время / Г.П. Макогоненко. – М, 1956. – 774с.
124750
  Моряков В.И. А.Н. Радищев о М.В. Ломоносове // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 114-125. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
124751
  Сухомлинов М.И. А.Н. Радищев, автор "Путешествия из Петербурга в Москву" / [соч.] М.И. Сухомлинова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1883. – [2], 143 с. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1883, т. 32, № 6. – Библиогр. в примеч.
124752
   А.Н. Радищев. 1749-1802. – Москва, 1949. – 47 с.
124753
  Бабкин Д.С. А.Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность / Д.С. Бабкин. – Москва; Ленинград, 1966. – 363с.
124754
  Веселов Е.А. А.Н. Северцов. Жизнь, деятельность и научные труды : пособие для учащихся / Е.А. Веселов. – Москва : Просвещение, 1975. – 191с.
124755
  Стрельников Б.Г. А.Н. Серов. Опыт характеристики. / Б.Г. Стрельников. – М., 1922. – 78с.
124756
  Липаев И.В. А.Н. Скрябин : биографический набросок; характеристика музыкальных произведений; эстетические проблемы; список сочинений / Ив. Липаев. – Саратов : Изд. муз. маг. М.Ф. Тидеман, 1913. – [2], 64 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Литературные источники" (с. 64)
124757
  Коптяев А.П. А.Н. Скрябин : характеристика : С прил.: 60 нот. примеров, 5 факс. и портр. композитора / А.П. Коптяев. – Петроград ; Москва ; Одесса : И. Юргенсон в Петрограде ; П. Юргенсон, 1916. – [2], II, 88 с., 2 л. ил. нот.
124758
  Яковлев В.В. А.Н. Скрябин / В.В. Яковлев. – Москва ; Ленинград, 1925. – 99 с.
124759
  Альшванг А. А.Н. Скрябин / А. Альшванг. – М-Л, 1945. – 52с.
124760
  Данилевич Л.В. А.Н. Скрябин / Л.В. Данилевич. – Москва : Музгиз, 1953. – 112 с.
124761
  Панкратов С.П. А.Н. Скрябин / С.П. Панкратов. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
124762
   А.Н. Скрябин. – Москва, 1973. – 548с.
124763
  Горячева Р.И. А.Н. Теренин / Р.И. Горячева. – М, 1971. – 70с.
124764
  Привалова Е.П. А.Н. Толстой - детям / Е.П. Привалова. – М, 1955. – 96с.
124765
  Иванова Л.В. А.Н. Толстой / Л.В. Иванова. – Москва, 1954. – 32с.
124766
   А.Н. Толстой : Материалы и исследования. – Москва : Наука, 1985. – 528 с. : илл.
124767
  Федорова Н.В. А.Н. Толстой в 20-е годы. (Идейно-худож. эволюция писателя) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Федорова Н.В. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1966. – 22 с.
124768
  Бороздина П.А. А.Н. Толстой и театр / П.А. Бороздина. – Воронеж, 1974. – 206с.
124769
  Крестинский Ю.А. А.Н. Толстой. Жизнь и творчество / Ю.А. Крестинский. – М., 1960. – 314 с.
124770
  Рябцева Л.В. А.Н. Уайтхед о соотношении методологии, философии науки и метафизики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 25-27. – ISSN 2077-1800
124771
  Богусловский А.О. А.Н.Афиногенов. Очерк жизни и творчества / А.О. Богусловский. – Москва, 1952. – 140 с.
124772
  Чуприна Г.И. А.Н.Бах: биохимик. / Г.И. Чуприна, С.С. Кривобокова. – М., 1986. – 124с.
124773
  Бейлин И.Г. А.Н.Краснов- ботаник-географ и путишественник / И.Г. Бейлин. – М, 1950. – 96с.
124774
  Шерр С.А. А.Н.Крылов / С.А. Шерр. – Москва, 1953. – 39с.
124775
  Лучининов С.Т. А.Н.Крылов. Выдающийся русский кораблестроитель, математик и педагог. / С.Т. Лучининов; Депман И.Я. – М., 1959. – 167с.
124776
  Прыткова Л.А. А.Н.Михалев / Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1973. – 112с.
124777
  Иванов Г.К. А.Н.Островский в музыке / Г.К. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1976. – 126 с.
124778
  Голубенцев Н.А. А.Н.Островский в портретах и иллюстрациях / Н.А. Голубенцев. – Л., 1949. – 168с.
124779
   А.Н.Островский в русской критике. Сб. ст.. – М., 1948. – 452 с.
124780
   А.Н.Островский и литературно-театральное движение ХІХ-ХХ веков.. – Л. : Наука, 1974. – 279 с.
124781
   А.Н.Островский и русская литература. Сб. ст.. – Кострома, 1974. – 112 с.
124782
   А.Н.Островский и Ф.А.Бурдин. Неизданные письма. – М.-Птгр., 1923. – 598с.
124783
  Орлов А.И. А.Н.Островский и фольклор Ивановской области / А.И. Орлов. – Иваново, 1948. – 55 с.
124784
   А.Н.Островский на советской сцене.. – М., 1974. – 318с.
124785
   А.Н.Островский на сцене Малого театра.. – М.-Л., 1948. – 63с.
124786
   А.Н.Островский о театре : Записки, речи и письма. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1947. – 240с.
124787
  Дубинская А.И. А.Н.Островский Очерки жизни и творчества / А.И. Дубинская. – М, 1951. – 280 с.
124788
  Морозов П. А.Н.Островский. / П. Морозов. – 15с.
124789
  Шабинаго С.К. А.Н.Островский. / С.К. Шабинаго. – М., 1937. – 200с.
124790
   А.Н.Островский. "Волки и овцы".. – М.-Л., 1949. – 47с.
124791
   А.Н.Островский. "Доходное место".. – М.-Л., 1949. – 63с.
124792
   А.Н.Островский. "Правда хорошо, а счастье лучше".. – М.-Л., 1949. – 68с.
124793
   А.Н.Островский. "Правда хорошо, а счастье лучше".. – М., 1949. – 12с.
124794
   А.Н.Островский. 1823-1923. Сб. ст.. – Одесса, 1923. – 194с.
124795
   А.Н.Островский. 1823-1948.. – Нерехта, 1948. – 79 с.
124796
   А.Н.Островский. Бедность не порок.. – М.-Л., 1949. – 59с.
124797
   А.Н.Островский. Волки и овцы.. – К., 1935. – 44с.
124798
   А.Н.Островский. Волки и овцы.. – М.-Л., 1948. – 49с.
124799
   А.Н.Островский. Волки и овцы.. – М., 1949. – 12с.
124800
   А.Н.Островский. Доходное место.. – М., 1949. – 12с.
124801
   А.Н.Островский. Женитьба Белугина.. – М.-Л., 1949. – 51с.
124802
   А.Н.Островский. На всякого мудреца довольно простоты.. – М.-Л., 1948. – 58с.
124803
   А.Н.Островский. На всякого мудреца довольно простоты.. – М.-Л., 1949. – 58с.
124804
  Морозов П. А.Н.Островский. Очерк / П. Морозов. – 15с.
124805
  Дурылин С.Н. А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1949. – 188 с.
124806
   А.Н.Островский. Сб. ст. к спектаклям "Таланты и поклонники", "Без вины виноватые". – Х., 1935. – 40с.
124807
   А.Н.Островский. Сб. статей и мат.. – М., 1962. – 487 с.
124808
  Пирогов Г.П. А.Н.Островский. Семинарий. / Г.П. Пирогов. – Л., 1962. – 272 с.
124809
  Пустильник Л.С. А.Н.Плещеев - критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пустильник Л.С. ; Москов. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Москва, 1964. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
124810
  Мазуркевич А.Р. А.Н.Плещеев и русская революционная демократия : Дис... канд.филол.наук: / Мазуркевич А.Р.; Винницкий гос.педагогический ин-т им.Н.Островского. – Винница; Киев, 1945. – 535л. – Бібліогр.:л.1-ХХХ1Х
124811
  Мазуркевич А.Р. А.Н.Плещеев и русская революционная демократия : Автореф ... канд.филол.наук: / Мазуркевич А.Р. – Киев, 1951. – 24 с.
124812
   А.Н.Радищев : материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
в.16. – 1936. – 416 с.
124813
  Благой Д.Д. А.Н.Радищев / Д.Д. Благой. – Москва, 1948. – 24с.
124814
  Благой Д.Д. А.Н.Радищев / Д.Д. Благой. – Пенза, 1949. – 48с.
124815
  Благой Д.Д. А.Н.Радищев / Д.Д. Благой. – М., 1952. – 48с.
124816
  Благой Д.Д. А.Н.Радищев / Д.Д. Благой. – Москва, 1953. – 48с.
124817
  Пугачев В.В. А.Н.Радищев / В.В. Пугачев. – Горький, 1960. – 99с.
124818
  Татаринцев А.Г. А.Н.Радищев / А.Г. Татаринцев. – Ижевск, 1984. – 270с.
124819
  Кулакова Л.И. А.Н.Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву". / Л.И. Кулакова, В.А. Западов. – Л., 1974. – 256с.
124820
  Пини О.А. А.Н.Радищев в портретах, илюстрациях, документах / О.А. Пини. – Ленинград, 1961. – 380с.
124821
  Луначарский А.В. А.Н.Радищев, первый пророк и мученик революции / А.В. Луначарский. – Петроград, 1918. – 20с.
124822
  Ашешов Н. А.Н.Радищев, первый русский республиканец / Н. Ашешов. – Петербург, 1919. – 54с.
124823
  Светлов Л.Б. А.Н.Радищев. / Л.Б. Светлов. – М., 1958. – 304с.
124824
  Зверева Лидия Ивановна А.Н.Толстой - драматург и идейно-художественные искания драматургии его времени : Дис... д-ра филол.наук: 10.01.02 / Зверева Лидия Ивановна; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 427л. – Бібліогр.:л.373-427
124825
  Станке Э.О. А.Н.Толстой - драматург. : Автореф... канд. филолог.наук: / Станке Э.О.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
124826
  Зверева Л.И. А.Н.Толстой - мастер исторической драматургии. / Л.И. Зверева. – Львов, 1982. – 159с.
124827
  Брайнина Б.Я. А.Н.Толстой / Б.Я. Брайнина. – М., 1946. – 47с.
124828
  Щербина В.Р. А.Н.Толстой / В.Р. Щербина. – Москва, 1951. – 168с.
124829
  Золотарева Е.Д. А.Н.Толстой / Е.Д. Золотарева. – Москва, 1954. – 63с.
124830
  Щербина В.Р. А.Н.Толстой / В.Р. Щербина. – 2-е изд, доп. – Москва, 1955. – 255с.
124831
  Щербина В.Р. А.Н.Толстой / В.Р. Щербина. – Москва, 1956. – 617с.
124832
  Рождественская И.С. А.Н.Толстой / И.С. Рождественская. – Л., 1962. – 326с.
124833
   А.Н.Толстой [Изоматериал]. – Москва : Планета, 1973. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – (Выдающиеся деятели русской, советской и зарубежной культуры)
124834
  Гура В И. А.Н.Толстой в работе над "Хождением по мукам". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гура И.В; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1958. – 20л.
124835
  Гуренков М.Н. А.Н.Толстой и революция : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуренков М.Н. ; Моск. гос.ун-т. – Москва, 1961. – 15 с.
124836
  Симоненко Л.Н. А.Н.Толстой как детский писатель. : Автореф... канд. филолог.наук: / Симоненко Л.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
124837
  Зенкевич Г.К. А.Н.Толстой как писатель для детей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зенкевич Г.К. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 22 с.
124838
  Толстой А.Н. А.Н.Толстой о литературе и искусстве / А.Н. Толстой. – М., 1984. – 559с.
124839
  Трушкин В.П. А.Н.Толстой об общественной природе искусства и литературы. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1957. – 71с.
124840
  Мясников А.С. А.Н.Толстой. Стенограммы лекций... / А.С. Мясников. – М., 1948. – 32с.
124841
   А.Н.Толстой: проблемы творчества. – Воронеж, 1990. – 151с.
124842
  Пикулев И.И. А.Н.Яр-Кравченко / И.И. Пикулев. – М, 1952. – 39с.
124843
  Бездрабко В.В. А.О. Введенський: дореволюційний історик-ерудит і радянський професор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 153-182. – ISSN 0130-5247
124844
  Догель В.А. А.О. Ковалевский (1840 - 1901) / В.А. Догель. – М.-Л., 1945. – 153с.
124845
  Снитко Л.И. А.О. Никулин / Л.И. Снитко. – Барнаул. – 64 с.
124846
  Гурільова М.А. А.О. Сапєгін / М.А. Гурільова. – К., 1969. – 44с.
124847
  Хмарський В.М. А.О. Скальковський - археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії. – Київ, 1994. – Вип. 21 : А.О. Скальковський - археограф/В.М. Хмарський. – С. 3-32. – (Історія української археографії: персоналії ; вип. 3). – ISBN 5-7702-0852-x


  "На працю "Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII ст.: 1733 - 1768" відгукнувся відомий історик М.О. Максимович. Його рецензія була нищівною. Основний удар рецензент спрямував на негативну оцінку А.О. Скальковським гайдамацького руху. М.О. ...
124848
  Иванов П.П. А.О.Ковалевский и значение его эмбриологических работ. / П.П. Иванов, 1940. – 819-830с.
124849
  Бучинский П А.О.Ковалевский. Его научные труды и его заслуги в науке : Речь, произнесенная в заседании Новороссийского Общества Естествоиспытателей 8 декабря 1901 г. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1902. – 23 с. – Отд. оттиск из "Записок Новорос. Общества Естествоиспытателей, т. 24, в. 2"
124850
  Шпаковская Е.А. А.О.Осипович-Новодворский, как представитель щедринской школы в русской литературе 70-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпаковская Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 15л.
124851
  Кожевников Г. А.П. Боголюбов / Г. Кожевников. – М.-Л., 1949. – 40с.
124852
   А.П. Бондин : Сборник воспоминаний о писателе. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1957. – 136с.
124853
  Кремлев Ю.А. А.П. Бородин : к столетию со дня рождения / Ю.А. Кремлев. – Ленинград : Ленинградская филармония, 1934. – 88 с.
124854
  Попова Т.В. А.П. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1937. – 136 с.
124855
  Попова Т.В. А.П. Бородин : жизнь и творчество / Т.В. Попова. – Москва, 1940. – 35 с.
124856
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 54 с.
124857
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин : популяный очерк / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 18 с.
124858
  Попова Т.В. А.П. Бородин / Т.В. Попова. – Москва, 1947. – 42 с.
124859
  Бэлза И.Ф. А.П. Бородин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 72 с.
124860
  Ремезов И.И. А.П. Бородин : лекция / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1952. – 36 с.
124861
  Ступель А.М. А.П. Бородин / А.М. Ступель. – Ленинград, 1957. – 36 с.
124862
  Дулова Е.В. А.П. Бородин / Е.В. Дулова. – Москва : Детская литература, 1990. – 122 с.
124863
   А.П. Бородин в воспоминаниях современников. – М, 1985. – 288с.
124864
  Городенська К. А.П. Грищенко як дослідник структури складносурядного речення (до 80-річчя від дня народження) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 161-170. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено аналізу теоретичних засад складносурядного речення, що їх запропонував відомий український мовознавець А.П. Грищенко наприкінці 60-х років XX ст.
124865
  Половка С.Г. А.П. Капіці - 75 : ювілеї / С.Г. Половка, О.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
124866
  Малиновська Н.М. А.П. Ковалівський як історик-викладач // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 184-190. – ISBN 978-966-8558-75-7
124867
   А.П. Коцур - науковий редактор, рецензент, опонент / укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 256-264


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
124868
  Гончаров О. А.П. Коцур як краєзнавець // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 208-211


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
124869
  Капелюшний В. А.П. Коцуру - 50 або про молодого заслужено "заслуженого..." вусатого однолітка і "катастрофу" з часом // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 109-110


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
124870
  Зограф Н.Г. А.П. Ленский / Н.Г. Зограф. – Москва : Искусство, 1944. – 62 с.
124871
  Зограф Н.Г. А.П. Ленский / Н.Г. Зограф. – М : Искусство, 1955. – 456 с.
124872
  Тараненко А.Л. А.П. Непокупний - дослідник прусської мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С.20-26. – ISSN 0027-2833
124873
  Биховець Н.М. А.П. Непокупний і порівняльно-історичне мовознавство // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 0027-2833


  У статті окреслено доробок А.П. Непокупного в галузі поріваняльно-історичного мовознавства, зокрема його внесок у поглиблення гіпотези про існування північноєвропейської мовної спільності. У дискусії з Т.В. Гамкрелідзе. В"яч. Вс. Івановим учений ...
124874
  Пономаренко В.П. А.П. Непокупний і романістика (спогади й міркування) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 53-56. – ISSN 0027-2833


  Про внесок А.П. Непокупного у вивчення балто-слов"янських мовних контактів.
124875
  Рябушкин А.П. А.П. Рябушкин / А.П. Рябушкин. – Москва, 1977. – 31с.
124876
  Щукин Пр.Н. А.П. Сребрянский : (биограф. очерк, поєма, письмо) / Пр.Н. Щукин. – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и К*, 1910. – 50 с. – Предчувствие вечности или восторг души при наступлении весны / соч. студ. философии Андрея Сребрянского, (Воронеж, 1930), с. 17-50. - Отд. оттиск: Филологические записки, 1910, вып. I, с. 104–118
124877
  Азатьян А.А. А.П. Федченко - географ и путешественник / А.А. Азатьян. – Москва : Геогафгиз, 1956. – 127 с.
124878
  Азатьян А.А. А.П. Федченко - географ и путешественник / А.А. Азатьян. – Москва : Географгиз, 1956. – 128 с
124879
  Юсов Б.В. А.П. Федченко / Б.В. Юсов. – М, 1953. – 39с.
124880
  Артюхов П.Л. А.П. Чапыгин : критико-биографический очерк / П.Л. Артюхов. – Архангельск, 1955. – 174 с.
124881
  Ничипорук Н.Г. А.П. Чехов - лікар // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 1/2 (92)
124882
  Горький Максим А.П. Чехов : Отрывки из воспоминаний / Горький М. – Берлин. – 31 с.
124883
   А.П. Чехов : Сборник Статьи. Исследования. Публикации. – Ростов -на-Дону, 1954. – 214 с.
124884
  Ермилов В.В. А.П. Чехов / В.В. Ермилов. – изд. доп. – Москва, 1959. – 495с.
124885
  Александров Б.И. А.П. Чехов : семинарий / Б.И. Александров. – Изд. 2-е, доп. и перер. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 214с.
124886
  Кузнецова М.В. А.П. Чехов / М.В. Кузнецова. – Свердловск, 1968. – 236с.
124887
  Кузнецова М.В. А.П. Чехов / М.В. Кузнецова. – Х., 1984. – 223с.
124888
   А.П. Чехов : проблемы жанра и стиля. – Ростов -на-Дону, 1987. – 120 с.
124889
  Седегов В.Д. А.П. Чехов в восьмидесятые годы / В.Д. Седегов. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
124890
  Покровский Н. А.П. Чехов в значении русского писателя-художника : из критической литературы о Чехове. – Москва, 1906. – 261 с.
124891
  Лысков И.П. А.П. Чехов в понимании критики : (материалы для характеристики его творчества). – Москва, 1905. – 260 с.
124892
  Калаушин М.М. А.П. Чехов в портретах, иллюстрациях, документах / М.М. Калаушин. – Ленинград, 1957. – 431 с.
124893
  Турков А.М. А.П. Чехов и его время / А.М. Турков. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1987. – 523с.
124894
  Смолкин М.Д. А.П. Чехов и его этическая подготовка к творчеству / М.Д. Смолкин. – Вильнюс, 1970. – 79с.
124895
  Комаров В. А.П. Чехов и Харитоненко // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 130-134. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
124896
  Назаренко М.И. А.П. Чехов на Цейлоне: опыт русского путешественника // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 56-71. – ISBN 978-966-171-280-4


  Статья посвящена визиту Чехова на Цейлон в октябре 1890 г. Путевые впечатления.
124897
  Ермилов В.В. А.П. Чехов. Драматургия Чехова / В.В. Ермилов. – Москва, 1951. – 510с.
124898
  Єрмілов В.В. А.П. Чехов. Драматургія Чехова / В.В. Єрмілов. – К., 1952. – 460с.
124899
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – М.-Л., 1961. – 506с.
124900
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1970. – 591с.
124901
  Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идейные и творческие искания / Г.П. Бердников. – 3-е изд.. дораб. – М, 1984. – 511с.
124902
  Ермилов В.В. А.П. Чехов. Творческий портрет / В.В. Ермилов. – Москва, 1944. – 116с.
124903
  Манкевич И.А. А.П. Чехов: ольфакторные сюжеты "для небольшого рассказа" // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 146-163. – ISSN 0236-2007
124904
  Ефремин А. А.П.Барыкова (1839-1893) / А. Ефремин. – Москва, 1934. – 46с.
124905
  Фигуровский Н.А. А.П.Бородин / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Соловьев. – М-Л, 1950. – 212с.
124906
   А.П.Бурлай. (Репродукции).. – Л., 1961. – 6с.
124907
  Камов Б.Н. А.П.Гайдар / Б.Н. Камов. – М., 1979. – 170с.
124908
   А.П.Карпинский. – М., 1937. – 96с.
124909
  Криштофович А.Н. А.П.Карпинский и ботаника / А.Н. Криштофович, 1936. – 4с.
124910
   А.П.Легенченко. – М, 1986. – 21с.
124911
   А.П.Ливанов. – М., 1965. – 16с.
124912
   А.П.Могилевский. – Москва, 1987. – 23с.
124913
  Ларичев В.Е. А.П.Окладников - исследователь древних культур Азии / В.Е. Ларичев. – Иркутск, 1958. – 68с.
124914
  Митракова Н.М. А.П.Платонов (1899-1951). Мат. к библиографии / Н.М. Митракова. – Воронеж, 1969. – 48с.
124915
  Рябушкин А.П. А.П.Рябушкин / А.П. Рябушкин. – М., 1961. – 68с.
124916
  Рябушкин А.П. А.П.Рябушкин / А.П. Рябушкин. – Москва, 1976. – 19с.
124917
  Ростиславов А. А.П.Рябушкин . Жизнь и творчество / А. Ростиславов. – М. – 96с.
124918
  Марусенко Т.И. А.П.Свидницкий (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марусенко Т.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 12 с.
124919
  Марусенко Т.І. А.П.Свидницький : Дис... канд.філологіч.наук: / Марусенко Т.І.; Полтавський деж.пед.ін-т ім.В.Г.Короленка. – Полтава, 1949. – 178л. – Бібліогр.:л.175-177
124920
   А.П.Федченко. Сб. документов.. – Ташкент, 1956. – 232с.
124921
   А.П.Чехов - великий художник слова. – Ростов -на-Дону, 1960. – 264с.
124922
  Фомина С.Н. А.П.Чехов - критик буржуазного либерализма. (К вопросу об эволюции мировоззрения и творчества А.П.Чехова) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фомина С.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1965. – 18 с.
124923
   А.П.Чехов : сборник статей. – Москва : [Тип. Русского т-ва], 1910. – 183, 6 л. портр., ил. – (Русская быль, серия 3 ; [№] 2)
124924
  Фейдер В А.П.Чехов : литературный быт и творчество по мемуарным материалам / В Фейдер. – Ленинград : Academia, 1928. – 464с.
124925
   А.П.Чехов. – 2-е изд. – М, 1931. – 96с.
124926
   А.П.Чехов. – М, 1945. – 107с.
124927
  Паперный З.С. А.П.Чехов / З.С. Паперный. – Москва, 1954. – 192с.
124928
  Мелких З.С. А.П.Чехов / З.С. Мелких. – Минск, 1954. – 35с.
124929
  Станиславлева В.Н. А.П.Чехов / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1958. – 52с.
124930
  Михельсон В.А. А.П.Чехов / В.А. Михельсон. – Краснодар, 1960. – 30с.
124931
  Паперный З.С. А.П.Чехов / З.С. Паперный. – 2-е доп. изд. – М., 1960. – 302с.
124932
  Цейтлин М.А. А.П.Чехов : лекции для заочников / М.А. Цейтлин. – Москва : МОПИ, 1960. – 80 с.
124933
  Малинин Д.И. А.П.Чехов в Богимове б.Тарусского уезда / Д.И. Малинин. – Калуга, 1931. – 27с.
124934
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1947. – 520с.
124935
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1952. – 568с.
124936
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 683с.
124937
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1960. – 834с.
124938
   А.П.Чехов в воспоминаниях современников. – М, 1986. – 734с.
124939
  Станиславский К.С. А.П.Чехов в Московском художественном театре. / К.С. Станиславский. – М., 1947. – 91с.
124940
   А.П.Чехов в театре. – Москва, 1955. – 144с.
124941
  Сысоев Н.А. А.П.Чехов в Ялте / Н.А. Сысоев. – Симферополь, 1948. – 36с.
124942
  Егоров Н.С. А.П.Чехов во Франции / Н.С. Егоров. – Ленинград, 1975. – 59с.
124943
  Шалюгин Г.А. А.П.Чехов и "большая" газетно-журнальная пресса 80-90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Шалюгин Г.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
124944
  Айвазян М.К. А.П.Чехов и армянская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Айвазян М.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 21л.
124945
  Турков А.М. А.П.Чехов и его время / А.М. Турков. – М., 1980. – 408с.
124946
  Динершетйн Е.А. А.П.Чехов и его издатели / Е.А. Динершетйн. – М., 1990. – 221с.
124947
  Видуэцкая И.П. А.П.Чехов и его издатель А.Ф.Маркс / И.П. Видуэцкая. – Москва, 1977. – 167с.
124948
   А.П.Чехов и театральное искусство. – Ленинград, 1985. – 195 с.
124949
   А.П.Чехов Материалы литературного музея Пушкинского дома. – Ленинград : Наука, 1982. – 163 с.
124950
  Теплинский М.В. А.П.Чехов на Сахалине / М.В. Теплинский. – Сахалин, 1990. – 142с.
124951
   А.П.Чехов. Репертуарно-методический сборник. – Вологда, 1960. – 40с.
124952
   А.П.Чехов. Рукописи. Письма. Биографические документы. Воспоминания. Театральные постановки. Описание материалов Центр. гос Архива литературы и искусства СССР. – М, 1960. – 272с.
124953
   А.П.Чехов. Сборник методический и библиографический материалов. – Вологда, 1959. – 31с.
124954
   А.П.Чехов. Сборник статей. – Южно-Сахалинск, 1959. – 232с.
124955
   А.П.Чехов. Сборник статей и материалов. – Ростов -на-Дону
2. – 1960. – 310с.
124956
   А.П.Чехов. Сборник статей и материалов. – Симферополь, 1962. – 127с.
124957
  Полоцкая Э.А. А.П.Чехов: Движение художественной мысли. / Э.А. Полоцкая. – М., 1979. – 337с.
124958
  Юшманова Н А.П.Чехов: уроки нравственности / Н Юшманова. – Москва, 1985. – 64 с.
124959
  Шенникова М.М. А.П.Шенников / М.М. Шенникова, Н Г. Финашина. – М, 1966. – 66с.
124960
  Семенов В.Ф. А.П.Щапов / В.Ф. Семенов. – Казань, 1983. – 62с.
124961
  Шмидт И.М. А.Посядо / И.М. Шмидт. – М., 1987. – 63с.
124962
  Богданчиков С.А. А.Р. Лурия и психоанализ // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.21-24. – ISSN 0042-8841
124963
   А.Р. Лурия и современная психология : Сборник статей памяти А.Р. Лурия. – Москва : Московский университет, 1982. – 256с.
124964
  Леонтьев А.А. А.Р. Лурия у истоков советской психолингвистики // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.93095. – ISSN 0042-8841
124965
  Жижка М.В. А.Радищев / М.В. Жижка. – Москва, 1934. – 203с.
124966
   А.Рублев. – Москва, 1990. – 48с.
124967
  Рылов А.А. А.Рылов / А.А. Рылов. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 28 с.
124968
  Айзенман А.С. А.С. Айзенман. Каталог выставки живописи / А.С. Айзенман, . – Москва, 1972. – 8с.
124969
  Ісаєва О.І. А.С. Бориневич: невідомі сторінки життя вченого // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 95-101. – ISSN 0374-3896


  Одеський вчений, статистик, демограф та економіст.
124970
  Лихолат А.В. А.С. Бубнов на Україну / А.В. Лихолат. – К, 1965. – 127с.
124971
  Родин А.М. А.С. Бубнов: воен. и полит. деятельность / А.М. Родин. – Москва, 1988. – 174с.
124972
  Пыпин А.Н. А.С. Грибоедов / А.Н. Пыпин. – Птгр., 1919. – 46 с.
124973
  Коган П.С. А.С. Грибоедов / П.С. Коган. – М.-Л., 1929. – 104с.
124974
  Бугославский С. А.С. Грибоедов / С. Бугославский. – М.-Л., 1929. – 31 с.
124975
   А.С. Грибоедов. – М., 1946. – 184с.
124976
  Мещеряков В.П. А.С. Грибоедов / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1983. – 267 с.
124977
   А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М. : Федерация, 1929. – 344 с.
124978
   А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. – М. : Художественная литература, 1980. – 448 с.
124979
   А.С. Грибоедов в русской критике. – М. : Художественная литература, 1958. – 390 с.
124980
   А.С. Грибоедов и Грузия : Аннот. библиогр. указ. (доревол. период.). – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 68с.
124981
  Минчик С. А.С. Грибоедов и христианство: к вопросу о пребывании классика в Украине // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 46-53
124982
   А.С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников. – Л., 1929. – 351с.
124983
   А.С. Грибоедов. Горе от ума. Постановка лауреата Государственной премии, нар. арт. СССР П.М. Садовского. – М., 1949. – 12с.
124984
   А.С. Грибоедов.Творчество,биография,традиции. – Ленинград : Наука, 1977. – 291 с.
124985
   А.С. Грибоедов: Материалы к биографии. – Л. : Наука, 1989. – 287 с.
124986
   А.С. Грибоедов: Творчество. Биография. Традиции. – Ленинград : Наука, 1977. – 292с.
124987
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1944. – 32 с.
124988
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 15 с.
124989
  Мартынов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 47 с.
124990
  Шлифштейн С.И. А.С. Даргомыжский : лекция / С.И. Шлифштейн. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1955. – 28 с.
124991
  Ремезов И.И. А.С. Даргомыжский / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1963. – 126 с.
124992
  Каган М.С. А.С. Запесоцкий. Образование: философия, культурология, по­литика. М.: Наука, 2002. - 456 с. : [рецензия] // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 183-185. – ISSN 0042-8744
124993
  Сухомлинов М.И. А.С. Кайсаров и его литературные друзья / [соч.] М.И. Сухомлинова, акад. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1897. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1897, т. 2, кн. 1, с. 1-33. – Библиогр. в примеч.
124994
  Шендриков Е.А. А.С. Лукомский : страницы жизни и деятельности // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 9 (129). – С. 144-171. – ISSN 1606-0219


  Генерал А.С. Лукомский на фронтах Первой мировой войны.
124995
  Шендриков Е.А. А.С. Лукомский: страницы жизни и деятельности. Военно-государственная деятельность А.С.Лукомского (1897-1915) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 5 (125). – С. 83-99. – ISSN 1606-0219
124996
  Балабанович Е.З. А.С. Макаренко : очерк жизни и творчества / Е.З. Балабанович; Гос. лит. музей. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 256 с. : ил., портр.
124997
  Бабенко К.В. А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський - фундатори сучасного сімейно-шкільного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
124998
  Гетманець М.Ф. А.С. Макаренко і Україна / М.Ф. Гетманець, І.О. Гетманець. – Харків : Майдан, 2015. – 95, [5] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-372-606-9
124999
  Степанов П.М. А.С. Макаренко про виховання дітей в сім"ї / П.М. Степанов. – Київ, 1953. – 27с.
125000
  Кобилянська І.В. А.С. Макаренко про проблеми та майстерність педагога // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 94-100
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,