Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
123001
  Tevelyov Matvei "Verkhovina, our land so dear" / Tevelyov Matvei. – M. – 528с.
123002
  Полякова Е.А. "Vermoge eines Vermogens" : великий круг кантовской философии в интерпретации Ф.Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.137-147. – ISSN 0042-8744
123003
  Radunskaja I. "Verruckte" Ideen / I. Radunskaja. – Moscau : Mir Publishers, 1972. – 576 S.
123004
  Лобушко Е.Э. "Viribus unitis - в единении сила": новое в информационно-ресурсном обеспечении вуза // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 57. – ISSN 1726-6726


  В Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина открыт Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (ВЧЗ ЭБД). Доступ к ВЧЗ ЭБД открыт на десяти персональных компьютерах в ...
123005
  Музырчук Михаил Евгеньевич V -кольца групп подстановок с инвариантной метрикой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Музырчук Михаил Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 140л. – Бібліогр.:л.136-140
123006
  Bart Ilja V zakopech miru. Verse z let 1931-1952 / Bart Ilja. – Praha, 1952. – 120с.
123007
  Usakov G.A. V zemi dlouhych stinu / G.A. Usakov. – Praha : Svet Sovetu, 1955. – 363 s.
123008
   V Всесоюзное совещание по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод". : труды ()Тбилиси, 4-6 октября 1973) / Всесоюзное совещание по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод". – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1974. – 371 с.
123009
   V Всесоюзное совещание по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений, Ростов н/Д / Всесоюзное совещание по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений. – Москва, 1985. – 352 с.
123010
  Год Н.В. V Всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України" // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 144-146. – ISSN 2075-1451


  19 - 20 листопада 2015 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка пройшла V Всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України".
123011
   V Всеукраїнська учнівська олімпіада з мови національних меншин (російської мови та літератури). Завдання і відповіді / Л. Давидюк, Л. Дядечко, О. Корниенко, Т. Пахарева, А. Мельник // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (457/458), липень - серпень. – С. 85-96
123012
  Забуга Н.І. V Всеукраїнський тур юних знавців курсу "Фінансова грамотність" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 14-17 : фото
123013
  Бойко В. V з"їзд Спілки архівістів України / В. Бойко, О. Коваль // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 369-372


  21 жовтня 2009 р. у приміщенні Солом"янської райдержадміністрації м. Києва проведено черговий V з"їзд Спілки архівістів України.
123014
  Абашина Наталя Серафимівна V історико-археологічні читання пам"яті М.І. Троїцького "Верхнє Подоння. Природа. Археологія. Історія". (Тула, Куликове поле, 2-4 листопада 2006 р.) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-105. – ISSN 0235-3490
123015
  Цокало С.Л. V Конгрес геодезистів і картографів // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 54-55 : фото
123016
   V Конгрес педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України "Актуальні питання дитячої гастроентерології" (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 451-452. – ISSN 2413-7944
123017
   V конференция молодых научных сотрудников, посвящ. 50-летию образования Бурятской АССР 24-25 апр. 1973 г. – Улан-Удэ, 1973. – 94с.
123018
   V Літня школа конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 233-236. – ISSN 2310-6158


  Серед учасників школи студенти та аспіранти вищих навчальних закладів і наукових установ України (Академія адвокатури України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.).Згадується виступ доцента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ...
123019
  Кравченко С. V Львівський бібліотечний форум "Бібліотек@ - відкритий світ" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 26-28


  Хронологія Львівських бібліотечних форумів, програма та теми виступів 5 форуму "Бібліотек@ - відкритий світ" , який проходив з 10 по 13 вересня 2014 року
123020
  Дубчак И.Е. V Международная конференция "Русский язык в поликультурном мире" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 60-62
123021
  Приходько И.Г. V Международная конференция "Русский язык и литература : проблемы изучения и преподавания в школе и вузе" (11-13 марта 2009 г.,Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 73-77.


  Конференція прошла в КНУ ім.Тараса Шевченка, де виступили викладачі : Губерський Л.В., Карпенко М.О., Кудрявцева Л.О., Слухай Н.В., Мережинська Г.Ю.
123022
  Филатенко И.А. V Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 88-91. – ISBN 978-966-439-298-0


  V Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе" прошла 11-13 марта 2009 г. в КНУТШ. Посвящена 175-летию КНУТШ... Один из главных организаторов стал КНУТШ. В конференции ...
123023
  Радикальная V Международный микросимпозиум "Радикальная полимеризация" / Радикальная, полимеризация. – Уфа, 1984. – 83 с.
123024
   V Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячується першопрохідникам ракетно-космічної техніки. Василь Сергійович Будник, 16-18 квітня 2003 р. / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; Нац. космічне агентство України. Нац. центр аерокосм. освіти молоді України; Гол. ред. Є.О.Джур. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ
Збірник тез. – 2003. – 268 с.
123025
  Еміх В. V міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 355-361. – ISSN 1026-9932


  Про конференцію, яка проходила на базі Національного університету "Одеська юридична академія". Серед виступаючих представники ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка: канд. юрид. наук, доц. Б. Криволапов, канд. юрид. наук, доц. В. Смирнов.
123026
   V Міжнародна науково-практична конференція " Логістика промислових регіонів" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 10-11 : фото
123027
   V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені Ігоря Сікорського" [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2018. – 388, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
123028
  Лазаренко Л. V Міжнародна науково-практична конференція у Києві "Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом, крізь призму правових реформ" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 233-236. – ISSN 1026-9932


  "... Загалом у роботі заходу взяли участь близько 300 учасників. З-поміж них: 7 академіків, 40 докторів наук, понад 50 кандидатів наук у галузі права, психології, педагогіки, державного управління, які представляли майже 25 провідних вищих навчальних ...
123029
  Мицик Ю.А. V Міжнародний конгрес білорусистів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
123030
  Марисюк К. V Міжнародний тюремний конгрес 1895 р.: основні ідеї та рішення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 275-278. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
123031
  Литвин М.Р. V наукові читання імені академіка Я.Д. Ісаєвича / М.Р. Литвин, Л.І. Хахула // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 225-228. – ISSN 0130-5247
123032
   V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (збірник наукових праць) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Денисов В.Н. та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 443, [1] с. – На обкл. назва: Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-301-200-1
123033
   V Республиканская конференция "Физические проблемы МДП-интегральной электроники" : тезисы докладов / Республиканская конференция "Физические проблемы МДП-интегральной электроники"; АН УССР; Институт полупроводников. – Киев, 1987. – 254 с.
123034
   V сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету Рад робітничих селянських та червоноармійських депутатів ХІІ скликання 8-12 лютого 1933 року. : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видавництво ВУЦВК "Радянське будівництво і право", 1933. – 259 с.
123035
  Бурлака Г. V текстологічні читання пам"яті Миколи Сиваченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 117-118. – ISSN 0236-1477
123036
   V традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. 2 вариант... – М., 1969. – 8с.
123037
  Філіпенко В.А. V Українсько-польська науково-практична конференція "Складне і ревізійне ендопротезування великих суглобів" / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, Т.М. Підлісецький // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 115. – ISSN 0030-5987


  "14–15 червня 2013 року у Львові відбулася V Українсько-польська науково-практична конференція ортопедів-травматологів «Складне і ревізійне ендопротезування великих суглобів», яка проходила в медіацентрі стадіону «Арена Львів». У роботі конференції ...
123038
   V. Deutscher Schriftstellerkongress vom 25. bis 27 Mai 1961. Referate und Diskussionsbeitrage. – Berl., 1962. – 330с.
123039
   V. Lenin. Essai biographique. – Moscou, 1970. – 215с.
123040
  Грунский Н. V. Vondrak. Frisinske pamatky, jich vznik a vyznam v slovanskem pisemnictvi. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1898. – 12 с. – Отд. оттиск из Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т.3, 1898 г., кн. 1, с. 267-278
123041
  Syllaba Theodor V.A. Francev. Bibliograficky soupis vedeckych praci a prehledem jeho cinnosti / Syllaba Theodor. – Praha, 1977. – 130с.
123042
  Шутова Наталья V.A.M. Tour приглашает: по Испании во дворце на колесах : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 54
123043
  Azizian A. V.I. Lenin acerca del internacionalismo proletario. / A. Azizian. – M. – 74с.
123044
   V.I. Lenin Museum. Kiev branch.. – Kiev, 1968. – 32 с.
123045
   V.I. Lenin Museum. Kiev branch. Concise guide-book.. – Kiev, 1962. – 46с.
123046
   V.I. Lenin. Esbozo biografico.. – 2-da edic. – M., 1966. – 132с.
123047
   V.I. Lenin. Esbozo biografico.. – Moscu, 1969. – 160с.
123048
   V.I. Lenin. Esbozo biografico.. – M., 1975. – 195с.
123049
   V.I. Lenin. Takaitaccen tarihin rayuwarsa.. – Mosko, 1976. – 264с.
123050
  Shcherbak N.P. V.I. Vernadsky, the founder of radiogeology, a new branch of geological science // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
123051
  Архіпович Тімарова V.I.Lenin (збірка тематичних текстів англійською мовою) / Архіпович Тімарова; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1970. – 136с.
123052
  Muller Vladimir V.Kl. Klicpera. / Muller Vladimir. – Praha, 1949. – 56с.
123053
  Micko Miroslav V.V. Novak / Micko Miroslav. – Praha, 1959. – 17с.
123054
  Kravcakova-Vozarova Kotulic I. R. V4 countries" agricultural sector evaluation in terms of competitive advantage / Kotulic I. R. Kravcakova-Vozarova, E. Sira // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 60-63. – ISSN 1728-6220
123055
   Vabariiklik Konverents Taimefusioloogia ja -Geneetika Alal. – Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1963. – 315s. – російською та естонською мовами
123056
  Richter Stanislav Vaclav Hollar. Umelec a jeho doba 1607-1677 / Richter Stanislav. – Praha, 1977. – 195с.
123057
   Vaclav Kapral, 1889-1947.. – Brno, 1989. – 70с.
123058
  Kotalik Jiri Vaclav Rabas - Maler der heimischen Scholle / Kotalik Jiri. – Praha, 1963. – 88с.
123059
  Kotalik Jiri Vaclav Rabas. Kronika jeho zivota a dila. 1885-1954 / Kotalik Jiri. – Praha, 1962. – 202с.
123060
  Gotz Frantisek Vaclav Rezac / Gotz Frantisek. – Praha, 1957. – 148с.
123061
  Horsky Petr Vaclav Sinkule / Horsky Petr. – Praha, 1955. – 64с.
123062
  Hajek Jiri Vaclav Solc: Pevec probuzeni ceskeho pracujiciho lidu. / Hajek Jiri. – Praha, 1951. – 42с.
123063
  Rudzitis A. Vacu teksti. Tiesibu zinatnu nodalas studentiem / A. Rudzitis. – Riga, 1969. – 36с.
123064
  Spangenberg K.R. Vacuum tubes / K.R. Spangenberg. – New York a. o. : McGraw-Hill Book Company, 1948. – XVII, 860 p.
123065
  Norwid Cyprian Vade-mecum / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1969. – 228с.
123066
   Vademecum - contemporary history Bulgaria : a guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory. – Berlin ; Sofia : Stiftung Aufarbeitung, 2007. – 105, [ 2 ] p.
123067
   Vademecum contemporary history Moldova : a guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory / ed. : Klaus Bochmann, Marina Dumbrava. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2010. – 77 p. – ISBN 978-3-86583-465-2
123068
   Vademecum contemporary history Ukraine : a guide to archives, research institutions, libraries, associations and museums / ed.: G. Kasianov, W. Jilge; in collab. with: O. Androshchuk. – Berlin ; Kyiv : Bundesstiftung Aufarbeitung, 2008. – 140, [ 1 ] p.
123069
  Wittlin Jerzy Vademecum dla nerwowych / Wittlin Jerzy. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1971. – 196S.
123070
  Wittlin Jerzy Vademecum dla pan mlodszych i starszych / Wittlin Jerzy. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1973. – 192s. : Il.
123071
  Wittlin Jerzy Vademecum dla snobki i snoba / Wittlin Jerzy; Obwoluta, ilustracje i oprac. graficzne R.Cieslewicz. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1975. – 196 s. : Il.
123072
  Wittlin Jersy Vademecum dla tych ktorym sie nie spieszy / Wittlin Jersy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 166 s.
123073
  Wittlin Jersy Vademecum dla tych, ktorzy pierwszy raz / Wittlin Jersy. – Warszawa : Iskry, 1974. – 214 s.
123074
  Sommer Stanislaw Vademecum fotografa / Sommer Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 390с.
123075
  Sommer Stanislaw Vademecum fotografa / Sommer Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 390с.
123076
  Reimann Wolfgang Vademecum Gerichtsmedizin : Fur Mediziner, Kriminalisten und Juristen. Thanatologie, Traumatologie, Forensische Serogenetik, Spurenkunde, Toxikologie und Rechtsfragen / Reimann Wolfgang, Prokop Otto. – Berlin, 1973. – 459с.
123077
  Wittlin Jerzy Vademecum grafomana / Wittlin Jerzy. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1965. – 178 s. : Il.
123078
   Vademecum jelenkortortenet Magyarorszag = Vademecum - contemporary history Hungary : vezerfonal az archivumokhoz, kutatasi intezmenyekhez, konyvtarakhoz, egyesuletekhez, muzeumokhoz es emlekhelyekhez. – Berlin ; Budapest : Stiftung Aufarbeitung, 2005. – 108, [ 1 ] p.
123079
  Kowalski Marian Vademecum kolekcjonera monet i banknotow polskich / Kowalski Marian. – Wroclaw i i., 1980. – 189с.
123080
  Wittlin Jerzy Vademecum malzenskiej samoobrony / Wittlin Jerzy; Okladka, ilustracje i oprac. graficzne R.Cieslewicz. – [Krakow] : [Wyd-wo Literackie], 1977. – 185 s. : Il.
123081
  Filipowicz Franciszek Vademecum mlodego nauczyciela. / Filipowicz Franciszek, Rataj Marian. – Warszawa, 1977. – 360с.
123082
  Sosnowski Stefan Vademecum mlodego turysty / Sosnowski Stefan. – Warszawa, 1975. – 208с.
123083
  Madej J.A. Vademecum pathomorphologicum et latino-polonicum lexicon peculiarium / J.A. Madej. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 2000. – 241s. – ISBN 83-87866-27-X
123084
  Wittlin J. Vademecum petenta / Jerzy Wittlin. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1970. – 214,[7]s.:sl : ill.
123085
  Wittlin J. Vademecum petenta / Jerzy Wittlin. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 224s. : il.
123086
   Vademecum soudobych dejin Ceska Republika = Vademecum contemporary history Czech republic : pruvodce po archivech, badatelskych institucich, knihovnach, muzeich a pamatnicich. – Berlin ; Praha : Stiftung Aufarbeitung, 2005. – 109, [ 1 ] p.
123087
   Vademecum sucasnych dejin-Slovensko = Vademecum contemporary history, Slovakia : sprievodca archivmi, vyskumnymi instituciami, kniznicami, spolocnostami a muzeami / zost.: D. Kovac, A. Hudek, F. Hadler ; [ prekl.: P. Sisa ]. – Bratislava ; Berlin : Stiftung Aufarbeitung, 2008. – 88. [ 1 ] s.
123088
  Wittlin Jersy Vademecum szefa / Wittlin Jersy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 236 s.
123089
  Kudlinski Tadeusz Vademecum teatromana / Kudlinski Tadeusz. – Warszawa : LSW, 1973. – 360s. : il.l
123090
  Wittlin Jerzy Vademecum zycia rodzinnego i towarzyskiego / Wittlin Jerzy. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1974. – 231 s. : Il.
123091
   Vademekum contemporary history Romania : a guide through archives, research institutions, libraries, societies, museums and memorial places. – Berlin ; Bucharest : Stiftung Aufarbeitung, 2004. – 108, [ 1 ] p.
123092
  Opik Elina Vadjalastest ja Isuritest XVIII saj / Opik Elina. – Tallinn, 1970. – 207с.
123093
  Franck H.A. Vagabonding through changing Germany / H.A. Franck. – New York ; London : Harper. – 358 p.
123094
  Garayev Yashar Vagif. / Garayev Yashar. – Baku, 1984. – 34с.
123095
  Orghidan N. Vaile transversale din Romania. Studiu geomorfologic / N. Orghidan. – Bucuresti, 1969. – 188с.
123096
  Dobrodum O. Vaishnava reminiscences of postmodernist civilization // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 12-18


  The purpose of the article is to focus attention on the place of Vaishnavism as one of the forms of postmodern expression in modern civilization. Research results - identification of the particularities of the representation of India in the postmodern ...
123097
  Gudanavicius St. Vaistiniai Augalai / St. Gudanavicius. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1960. – 287s.
123098
  Rylskis M. Vaivorykste / M. Rylskis. – Vilnius, 1965. – 104с.
123099
  Cervenak Andrej Vajansky a Turgenev / Cervenak Andrej. – Bratislava, 1968. – 194с.
123100
  Askenazy Ludvik Vajicko. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1963. – 122с.
123101
  Ebener Dietrich Vala und sein Sohn. Marchen dez Madchens Vasumati / Ebener Dietrich. – Rudolstadt, 1977. – 415с.
123102
   Valamar Hotels & Resorts - готелі, апартаменти й кемпінги у Хорватії : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 96-97 : Фото
123103
  Cetyna Bohumir Valassky vojvoda / Cetyna Bohumir. – Ostrava, 1987. – 349с.
123104
  Lenin V.I. Valda verk i 2 band. / V.I. Lenin. – M.
2. – 1956. – 852с.
123105
  Grinceviciene V. Valdas Pruskus - filosofas, sociologas, pedagogas (1950-2016) // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 1. – P. 79-81. – ISSN 0235-7186
123106
   Valentin Serov. – Leningrad, 1987. – 271с.
123107
   Valentin Serow. – Leningrad, 1987. – 271с.
123108
  Guenot Jean Valentine voyage / Guenot Jean. – Paris, 1967. – 68с.
123109
  Jernovei Gheorghe Valerian Sesan doctor in teologie, jurist, profesor universitar. Rector al Universitatii din Cernauti (1923-1925; 1927-1930) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 42-44. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
123110
  Valerius Maximus Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX. – Amstelodami (Amsterdam) : typis Ludovici Elzevirii, 1650. – [4] l., 328 p.
123111
   Valery Vatenin Album. – L, 1988. – 26с.
123112
  Kubani Ludovit Valgatha a ine prozy. / Kubani Ludovit. – Bratislava, 1956. – 423с.
123113
   Valia priesintis: paramilitarizmas ir lietuvos karinio saugumo problemos : mokslo monografija / Vytautas Jokubauskas, Jonas Vaicenonis, Vygantas Vareikis, Hektoras Vitkus ; Klaipedos Universiteto , Baltijos regiono istorijos ir, Arheologijos institutas. – Klaipeda : Druka, 2015. – 319, [1] p. : ill., tab., maps. – ISBN 978-609-404-192-1
123114
  Belinski Vissarion Valittua / Belinski Vissarion. – Moskova, 1975. – 272с.
123115
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 1. 1894-1901. / V.I. Lenin. – M.
1. – 1976. – 566с.
123116
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 3. 1905-1912. / V.I. Lenin. – M.
3. – 1976. – 575с.
123117
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 4. 1908 ja 1915. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1976. – 405с.
123118
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 6. 1915-1917 / V.I. Lenin. – M.
6. – 1976. – 605с.
123119
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 7. Elokuu 1917 - toukokuu 1918. / V.I. Lenin. – M.
7. – 1977. – 597с.
123120
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 8. Huhtikuu 1918 - kesakuu 1919. / V.I. Lenin. – M.
8. – 1977. – 549с.
123121
  Lenin V.I. Valitut teokset. (10 osaa). Osa 9. Toukokuu 1919 - toukokuu 1920. / V.I. Lenin. – M.
9. – 1977. – 534с.
123122
  Marx Karl Valitut teokset. 6 osaa / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
1. – 1978. – 667с.
123123
  Marx Karl Valitut teokset. 6 osaa / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
2. – 1978. – 620с.
123124
  Marx Karl Valitut teokset. 6 osaa / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
3. – 1978. – 669с.
123125
  Lenin V.I. Valitut teokset. Osa 2. 1902-1904. / V.I. Lenin. – M.
2. – 1976. – 573с.
123126
  Holena Jiri Valiva Loziska / Holena Jiri. – Brno, 1964. – 28с.
123127
  Rohan Bedrich Valka nebo mir? Otazky a odpovedi o mezinarodni situaci / Rohan Bedrich. – Praha, 1955. – 92с.
123128
  Capek Karel Valka s Mloky / Capek Karel. – Praha, 1955. – 320с.
123129
  Capek K. Valka s Mloky / K. Capek. – Praha, 1972. – 220с.
123130
  Soucek Ludvik Valky, vojaci, fotografie / Soucek Ludvik. – Praha, 1968. – 268с.
123131
  Bojar Ivan Vallomas edy mualkotasrol / Bojar Ivan. – Budapest, 1975. – 49с.
123132
  Eotvos Jozsef Vallomasok es gondolatok / Eotvos Jozsef. – Budapest, 1977. – 919с.
123133
   Valoarea testului bilirubinemiei pentru explorarea functionala a ficatului : Cercetari experimentale si clinice. – Bucuresti : Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 92S.
123134
  Nicolau G. Valoarea theoriei ciclice clasice a motoarelor cu ardere interna / G. Nicolau. – Bucuresti : Academiei, 1949. – 36 p.
123135
  Plehanov Valogatott filozofial irasai / Plehanov. – Budapest, 1972. – 661с.
123136
  Halasz Gabor Valogatott irasai / Halasz Gabor. – Budapest : Magveto, 1977. – 803l. – ISBN 963-270-470-3
123137
  Petofi Sandor Valogatott koltemenyek / Petofi Sandor. – Budapest, 1971. – 448с.
123138
  Karman Jozsef Valogatott muvei. / Karman Jozsef, 1955. – 280с.
123139
  Descartes Valogatott szemelvenyek. / Descartes; G.J. Gulian. – Bukarest, 1953. – 240с.
123140
  Szabo Lorinc Valogatott versei / Szabo Lorinc. – Budapest, 1977. – 260с.
123141
  Aprily Lajos Valogatott versei. / Aprily Lajos; Jekely Z. – Budapest, 1977. – 413с.
123142
  Slavutych Yar Valogatott versek / Slavutych Yar; Forditotta Domokos Sandor; Valogatta es az eloszot irta Miska Janos. – Edmonton : Hungar. cultural society of Edmonton; Slavuta, 1983. – 32l. – ISBN 0-919452-34-5
123143
  Tompa Mihaly Valogatott versek es levelek / Tompa Mihaly. – Budapest, 1955. – 192с.
123144
  Korbozerova N.M. Valor sintactico y funcional de los segmentos oracionales estructurales (paralelos espanol-ucranianos) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – P. 57-64. – ISSN 2413-5593
123145
  Gonzalez C. Valoracion clinica y tratamiento del linfoma : Comision Nacional de Energia Nuclear / C. Gonzalez, Perchez R. Diaz. – Mexico
176 (B-10). – 1964. – 14p.
123146
  Olteanu Ion Valorile politice si actiunea sociala in socialism / Olteanu Ion. – Bucuresti, 1987. – 133с.
123147
  Keizerov Nikolai Valta ja auktoriteetti. / Keizerov Nikolai. – M., 1975. – 247с.
123148
  Lanham E. Valuacion de puestos / E. Lanham. – La Habana. – 488с.
123149
  Lyman K. Valuations and comparing of WordNet-based measures of semantic similarity // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 80-82
123150
  Dzhus O. Value-based aspect of the international military partnership // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 162-163
123151
  Sahchuk H. Value-based determinants of the information society development // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 182-183
123152
  Tait Alan Value added tax : International practice and problems / Tait Alan. – Washington : International Monetary Fund, 1988. – XII,450p. – ISBN 1-55775-012-2
123153
  Sternal Malgorzata Value Creation between Art and Industry - Musicians and their Entrepreneurial Intentions // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 3. – P. 359-371. – ISSN 1896-8201
123154
  Hnasevych N.V. Value dmiensions of sociocultural human existence // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 61-70. – ISSN 2072-1692
123155
  Holos H. Value education contents in ukraine comprehensive schools: theory and practice // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-19. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  With the regard to reform undergoing in Ukraine ("Nova Ukrainska shkola" (New Ukrainian school), the author highlights urgency of value education contents review. Due to, to its clear understanding and effective implementation in real school settings. ...
123156
  Bielawski P. Value measures in accounting and valuating financial instruments // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 312-322. – ISSN 1993-6788


  The article presents accountancy as the theory of economic values measurement and a system of this measurement, which aims at judging the present and future situation of economic units. Accountancy for its quantitative description of financial ...
123157
  Engler A.J. Valued fields / A.J.Engler, A.Prestel. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 10,205p. – (Springer monographs in mathematics). – ISBN 3-540-24221-X
123158
   Values and visions : a report of six yeard of Bynversity growth 1958 - 1964. – [ S. l. ] : Un-ty of California, 1964. – 56 p. : ill.
123159
  Burk James Values in the marketplace. / Burk James. – New York, 1992. – 207с.
123160
  Steakley John Vampires / Steakley John. – New York, 1990. – 356с.
123161
   Van Bastille tot Binnenhof : [De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen]. – Houten : Fibula, 1989. – 199 blz. – ISBN 90-269-4056-4
123162
  Gelder Enno H.A. van Van beeldenstorm tot pacificatie : Acht opstellen over de Nederlandse revolutie der zestiende eeuw / Enno H.A. van Gelder. – Amsterdam; Brussel : Agon; Elsevier, 1964. – 275blz., ISSN Agon bibliotheek ; 2
123163
  Rek J. de Van Boergondie tot barok / J. de Rek. – 2-de druk. – Baarn : Bosch & Keuning. – 480 blz., 8 v. ill. : ill.
123164
  Rek J. de Van Boergondie tot barok / J. de Rek. – 5-de druk. – Baarn : Bosch & Keuning, 1969. – 580 blz., 11v. ill. : ill.
123165
  Galema A. Van de ene en de andere kant : Noordnederlandse en Noordwestduitse migratie naar de Verenigde Staten in de negentiende eeuw (Nordniederlandische und Nordwestdeutsche Amerikaauswanderung im 19. Jahrhundert) / Annemieke Galema, Wolfgang Grams, Antonius Holtmann; [vert. uit het Duits. I.G.R. Koops-Stange]. – Groningen; Oldenburg : Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Groningen: Stadtmuseum Oldenburg, 1993. – 120 blz. : ill. – ISBN 90 367 0363 8
123166
  Makhnovets K.A. Van der Waals interaction between surface and particle with giant polarizability // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 2. – Р. 162-168. – ISSN 1560-8034
123167
  Maurin-Bialostocka Jolanta Van Eyck / Maurin-Bialostocka Jolanta. – Warszawa, 1957. – 76с.
123168
   Van Eyck. – Bucuresti : Meridiane, 1972. – 46 p., 32 pl. ill. : ill.
123169
  Stone Irving Van Gogh elete / Stone Irving. – Budapest, 1974. – 391с.
123170
  Rek J. de Van hunebed tot Hanzestad / J. de Rek. – 3-de druk. – Baarn : Bosch & Keuning, 1960. – 480 blz., 7 v.ill. : ill.
123171
  Rek J. de Van hunebed tot Hanzestad / J. de Rek. – 7-de druk. – Baarn : Bosch & Keuning, 1973. – 480 blz., 10 v. ill. : ill. – ISBN 90 246 4019 9
123172
   Van Kleiland, Tichelwarken un Backstenen : Ein Streifzug durch das Ziegeleiwesen des Rheiderlandes. – 2., verbesserte Aufl. – Aurich : Mobile, 1983. – 146S. : Ill. – (Texte und Materialien ; Modellversuch Mobile, Museen Ostfrieslands als Bildungsstatten und Lernorte. Sachunterricht Welt- und Umweltkunde, Geschichte, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Erdkunde, Sozialkunde)
123173
  Barnouw David Van NIVO tot Reichsschule: Nationaal-Socialistische onderwijsinstellingen in Nederland : Nederlands meisjes in Duitse vakantiekampen, zomer 1940 / Barnouw David. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1981. – 112blz. – (Cahiers over Hederland en de Tweede Wereldoorlog / Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie ; 2). – ISBN 90-12-03667-4
123174
   Van Nostrand"s concise encyclopedia of science. – Hoboken : Wiley, 2003. – 10,[1],821p. : ill. – ISBN 0-471-36331-6
123175
  Boogman J.C. Van spel en spelers / J.C. Boogman. – "s-Gravenhage : Nijhoff, 1982. – 15,239blz. – На обкл.: Verspreide opstellen. – ISBN 90-247-9129-4
123176
  Mihalache Marin Vanatoru / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1979. – 37 p.
123177
  Fazekas Vandorlo szerkesztoseg. / Fazekas, Erzsebet. – Budapest, 1955. – 152с.
123178
  Branald Adolf Vandrovali vandrovnici. / Branald Adolf. – С5. spisovatel. – Praha, 1956. – 219с.
123179
  Lacina Vaclav Vandrovni knizka / Lacina Vaclav. – Praha, 1959. – 92с.
123180
  Cartland Barbara Vanessa retrouvee / Cartland Barbara; Trad. de l"anglais par Jean-Louis Lassere. – Paris : Flammarion, 1982. – 158p. – (Jдi Lu). – ISBN 2-277-21385-3
123181
  Basmanov M. Vanguardia revolucionaria / M. Basmanov, B. Leibzon. – M., 1978. – 308с.
123182
   Vanhoja Suomen karttoja : old maps of Finland. – Helsingissa : Suomalaisen kirjallisuuden kirjapaino OY:N, 1975. – 112 p. : il.
123183
  Stendhal Vanina Vanini / Stendhal. – М., 1954. – 40с.
123184
  Stendhal Vanina Vanini / Stendhal. – 3-е изд. – М., 1960. – 44с.
123185
  Morris Mary Vanishing animals and other stories / Morris Mary. – Harmondsworth, 1991. – 176с.
123186
  Thackeray William Makepeace Vanity fair / Thackeray William Makepeace. – M.
Part 1. – 1950. – 382с.
123187
  Thackeray William Makepeace Vanity fair / Thackeray William Makepeace. – M.
Part 2. – 1950. – 380с.
123188
  Thackeray W.M. Vanity fair / W.M. Thackeray. – M.
Part 2. – 1951. – 128с.
123189
  Thackeray William Makepeace Vanity fair / Thackeray William Makepeace. – M.
Part 2. – 1951. – 434, [2] p.
123190
  Thackeray William Makepeace Vanity fair / Thackeray William Makepeace. – New York a.o., 1962. – 832с.
123191
  Thackeray William Makepeace Vanity fair / Thackeray William Makepeace. – Warszawa, 1978. – 147с.
123192
  Thackeray W.M. Vanity fair : A novel without a hero / W.M. Thackeray; With an introd.by C.Peters. – London : Campbell Publishers, 1991. – 743p. – (Everyman"s Library ; 12 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-012-0
123193
  Thackeray W.M. Vanity fair / William M.Thackeray. – Ware : Wordsworth, 1994. – [9],671 р. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-019-3
123194
  Thackeray William Makepeace Vanity Fair / Thackeray William Makepeace. – M.
Part 1. – 1951. – 442с.
123195
  Thackeray William Makepeace Vanity Fair / Thackeray William Makepeace. – London : Penguin books, 1994. – 672р. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062085-0
123196
   Vanuatu : Appendix 12 // Resilience and growth in the small states of the pacific / ed.: Hoe Ee Khor, Roger P. Kronenberg a. Patrizia Tumbarello. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 423-427. – ISBN 978-1-51350-752-1
123197
  Ciaureli M. Vapaia cea mare / M. Ciaureli, G. Tagareli. – Bucuresti, 1954. – 72с.
123198
  Stanisic Jole Vapaji Kamena / Stanisic Jole. – L., 1966. – 16с.
123199
  Holovchuk D. Var-modeling of supply chain disruption risk in agricultural holding share valuation // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7069-02-6
123200
  Kiss Gabor Varak, varkastelyok, varhelyek Magyarorszagon / Kiss Gabor. – Budapest, 1984. – 592 o.
123201
  Ikkala Olli Varasto ja sen arvostus / Ikkala Olli. – Helsinki, 1955. – 290с.
123202
   Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen : [s. n.]
Nr. 6 : Ukrainasche Freie Universitat : Kurzgefasste Geschichte und Dokumentarische Erganzungen / W.Janiw. – 1976
123203
   Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen : [s. n.]
Nr. 22 : Oles Berdnyk. Utopist, oder Charismatiker am Horizont des zweiten Jahrtausends des Christentums in der Ukraine? / I. Hryniokh. – 1981
123204
   Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen : [s. n.]
Nr. 24 : Jahrbuch der Ukrainekunde Bibliographie der Veroffentlichugen der Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e.V.: "Mitteilungen" Nr. 1/1965-18/1981 und "Jahrbuch der Ukrainekunde" 1982, mit detailliertem Inhaltsverzeichnis. – 1983
123205
   Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen : [s. n.]
Reihe : Varia 27 : Ivan Mazepa Hetman der Ukraine und Reichsfurst des Heiligen Romischen Reiches (1639-1709) : Eine historische Skizze / T. Mackiw. – 1984
123206
   Varia / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
28 : Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) : 15 квіт. 1983. – 1985
123207
   Varia / Український вільний університет. – Мюнхен : [б. в.]
30 : Омелян Мазурик (з нагоди виставки в УВУ). – 1985
123208
  Uniwersytet Jagiellonski Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISBN 83-233-0701-6
Tom 323 : Wartosc pesymizmu: Studia i szkice o Marianie Zdziechowskim /J.Skoczynski. – 1994
123209
  Uniwersytet Jagiellonski Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISBN 83-233-0866-7
Tom 344 : Studia bibliograficzno-bibliologiczne: Praca zbiorowa... – 1995
123210
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-0847-0
Tom 345 : Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. – 1995
123211
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Universytet Jagiellonski. – ISBN 83-233-0892-6
Tom 348. – 1995


  1998, V.33 N 1
123212
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonski. – ISBN 83-233-0882-9
T. 351 : Cmentarzysko z epoki brazu w Bachorzu-Chodorowce /B. Szybowicz. – 1995
123213
  Uniwersytet Jagiellonski Varia / Uniwersytet Jagiellonski; Uniw. Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-0912-4
Tom 355 : Chlopi, rolnicy, przedsiebiorcy: "klopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej /K.Gorlach. – 1995
123214
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-0927-2
Tom 356 : Munus amicitiae: Studia linguistica in honorem Witoldi Manczak septuagenarii. – 1995
123215
  Uniwersytet Jagiellonski Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-0950-7
Tom 361 : Czynniki dzialajace inwolucyjnie na grasice ssakow laboratoryjnych /W.Ficek. – 1995
123216
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-0941-8
Tom 359 : Bledy w procesie uczenia matematyki /Z. Dybiec. – 1996
123217
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISBN 83-233-0943-4
Tom 360 : Zarys antropologii kultury /B.Olszewska-Dyoniziak. – 1996
123218
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonski. – ISBN 83-233-0957-4
T.363 : Oblicza spoleczenstwa. – 1996
123219
   Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Universytet Jagiellonski, 1997


  1998, V.33 N 1
123220
   Varia / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-28-X
Nr.48. – 2001
123221
   Varia / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
N 50 : Напрямки української культури /І.Мірчук. – 2003
123222
   Varia / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – 2004
123223
   Varia / Український вільний університет. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
N 51 : Im Wechselschein der Zeit /M.Scharnagl-Sajuk. – 2005
123224
   Varia. – Мюнхен : Ukrainische Freie Universitat
N 52 : Інвестиції: теорія і практика / К. Старченко. – 2011
123225
  Aeliani Varia historia epistolae Fragmenta = De Animalium Natura Libri XVII / Aeliani, , Claudii; Ex recognitione Rudolphi Hercheri. – Lipsiae : In Aedibus B. G. Teubneri
Vol. II : Accedunt Rei Accipitrariae Scriptores Demetrii Peragomeni Cynosophium Georgii Pisidae Hexaemeron Fragmentum Herculanense. – 662s.
123226
  Piru Al. Varia. Studii si observatii critice / Al. Piru. – Bucuresti, 1973. – 563с.
123227
   Variabele werktijd op kantoor. – Utrecht : BVA. – 56 p.
123228
  Ansay M. Variabilite Genetique et Tissulaire, de la Malate Dehydrogenase Mitohondriale (MOR), de la Transaminase Glutamique Oxaloacetique Cytoplasmique (GOT), de la Phosphoglucomutase (PGM), de L"Adenosine Deaminase (ADA), da la Purine Nucleoside Phosphor... / M. Ansay. – Liege : Universite de Liege, 1973. – 150p.
123229
   Variability and properties of host defense peptides from the skin secretions of anurans / O. Oskyrko, J. Dudkina, I. Nikolaieva, T. Halenova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 51-56. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Cationic antimicrobial proteins are an important part of innate nonspecific immunity. It is the first defensive level, which is inherent in almost all living organisms. The main objective of such proteins is the destruction of dangerous microorganisms ...
123230
  Mayall Margaret Variable star notes from the American Association of Variable Star Observers / Mayall Margaret. – Reprinted from Popular Astronomy, vol. LIX, Nr 1-10. – 40с.
123231
  Mayall Margaret Variable star notes from the American Association of Variable Star Observers in 1950 / Mayall Margaret. – Reprinted from Popular Astronomy, vol. LVIII, Nr 1-10. – 32с.
123232
  Campbell Leon Variable star notes from the American Association of Variable star observes in 1949 : Harvard reprint 327 / Campbell Leon. – Harvard : American association, 1949. – 32p. : ill. – Окремий відбиток з: Harvard reprint 327
123233
  Payne-Gaposchkin Cecilia Variable stars and galactic structure / Payne-Gaposchkin Cecilia, 1952. – 7с.
123234
  Kropacek Lubos Variace na Koran: Islam v diaspore / Kropacek Lubos, Gombar Eduard, Markova Dagmar; Red. L"ubica Obuchova; Orientalni ustav Akademie ced CR // Archiv orientalni : Ceska rada / Akademie ved Ceske republiky,Orientalni ustav. – Praha, 1999. – N 1. – 174,[8]s:il. – ISSN 1212-6896
123235
  Rodionov A.F. Variants in current english grammar / A.F. Rodionov. – M., 1981. – 216с.
123236
  Desiateryk O.O. Variants of a commutative band // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – P. 18. – ISBN 978-617-7021-28-4
123237
  Desiateryk O.O. Variants of rectangular bands with an identity // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 157-158. – ISBN 978-617-7021-57-4
123238
  Khlobystov V.V. Variation-Gradient Method of the Solution of one Class of Nonlinear Multi-parameter Eigenvalue Problems / V.V. Khlobystov, B.M. Podlevskyi // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1 (97). – P. 70-78. – (Обчислювальна математика). – ISSN 0868-6912


  In the finite-dimensional real Euclidean space the nonlinear generalized spectral problem is put in accordance to the variation problem on the minimum of some functional. The equivalence of spectral and variation problems is proved. On the base of ...
123239
  Sharapov M. Variation comparison of mean estimates in cases of weak and strong dependnce and irregular observations // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 38-39
123240
  Rousset A. Variation de l"anisotropie optique moleculaire avec l"etat physique (gaz, luquides et solutions, cristaux) / A. Rousset, R. Lochet. – P. 290-293
123241
  Baily J.L. Variation in Goniobasis virginica and Anculosa carinata under natural conditions / J.L. Baily, R. Pearl, C.P. Winsor. – Wien ; Leipzig : Haim & Co, 1932. – P. 607-630. – Biologia Generalis, Ban 8, Lieferung 2 (Schlublieferung)
123242
  Sellin Arne Variation in hydraulic architecture of Picea Abies (L.) Karst. trees grown under different environmental conditions / Sellin Arne. – Tartu : Universitas Tartuensis, 1994. – має окремі тези зі соєю нумерацією сторінок
123243
  Lynn W.G. Variation in scutes and plates in the box-turtle, terrapene carolina / W.G. Lynn. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 421-426. – Reprinted from The American Naturalist, Vol. 71, July-August, 1937
123244
  Ionescu Emil Variation in the Construction of the Negative Imperative across Romance Languages // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 241-252. – ISSN 0035-3957
123245
  Paradis Anna Variation in the Scope of Clitic Climbing: Evidence from Catalan Dialectal Data // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 281-295. – ISSN 0035-3957
123246
  Bohusiavskyi H.R. Variation of dielectric constants with density for binary alcoho-water systems / H.R. Bohusiavskyi, V.V. Obukhovsky // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 95-97
123247
  Kornienko N.E. Variation of the Vibration and Electronic States at Ion Irradiation of TiO2 Nanofilms with Ag and Au Nanoparticles / N.E. Kornienko, T.O. Busko, N.P. Kulish // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2013. – Vol. 2, N 1 : 3rd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2013 (NAP-2013)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 16-21 september, 2013. – P. 01PCSI24-1-01PCSI24-2. – ISSN 2304-1862


  The nonmonotonic dependence of the intensities of vibrational lines in the Raman scattering of TiO2 nanofilms, including Ag and Au nanoparticles, from the irradiation dose D by Ti+ (140 keV) ions was established. The increase of the intensity in ...
123248
  Tretyak O.V. Variation silicon conduction with increased of dislocation under the spinreconanse / O.V. Tretyak, I.A. Kolomiets, V.I. Striha // Proc. XX Congress Ampere, 1977. – №6
123249
  Woltereck R. Variation und Artbildung : Analytische und experimentelle Untersuchungen an pelagischen Daphniden und anderen Cladoceren / R. Woltereck. – Bern : A. Francke
T. Erster : Morphologische, entwicklungsgeschichtliche und physiologische Variations-Analyse. – 1919. – VIII, 152 S.
123250
  Rousset A. Variationde l"anisotropie optique moleculaire avec l"etat physique (gas, liquides et solutions, cristaux) / A. Rousset, R. Lochet. – [S. l. : s.n.], 1952. – P. 289-293. – Le journ/ de physique et le radium, t.13, 1952
123251
  Maurer Georg Variationen / Maurer Georg. – Halle, 1965. – 160с.
123252
   Variations contingentes negatives. – Liege : Universite de Liege, 1969. – 249S. – Compte-rendus du 1er Colloque International tenu a Liege les 11 et 12 fevrier 1967 sous la direction de W. Grey Walter. – (Congres et colloques de L"Universite de Liege ; Volume 52)
123253
  Kriuchkov H.H. Variations graphostylistiques des phonogrammes dans l"ecriture francaise // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 287-296
123254
  Skouby Arne Variations in aortic pressure in dogs during exercise / Skouby Arne. – Copenhagen : Munksgaards, 1948. – 115p.
123255
   Variations in the crustal types of the Dnieper-Donets Basin and surrounding areas from 3D gravity modelling / V. Starostenko, P. Kuprienko, I. Makarenko, O. Legostaeva, A. Savchenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 170-173 : Pис. – Бібліогр.: c. 172-173. – ISSN 0203-3100
123256
  Sundell Borje Variations in the level of eosinophils in the wall of the small intestine in the rat : Response to pituitary-adrenocortical hormones, to blocking of the reticulo-endothelial system and ganglions, as well as to histamine and histamine-releasers / Sundell Borje. – Helsinki : Helsingfors, 1958. – 73S. – From the department of pathology, Section II, Head: Professor Harald Teir, M.D., University of Helsinki
123257
  Woodcock George Variations on the human theme / Woodcock George. – Toronto : The Ryerson press, 1966. – 241p.
123258
  Miller M. Variationsrechnung / M. Miller. – Leipzig : Teubner, 1959. – 134 S. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 24)
123259
  Caratheodory Constantin Variationsrechnung und partielle Differentialgleichungen erster Ordnung / Caratheodory Constantin. – 2. Aufl./ Hrsg. von E. Holder. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Lehrbucher und Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften)
Bd. 1 : Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung. – 1956. – 12, 172 S. : Fig.
123260
   Varietaten in deutscher Sprache und Literatur. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego, 2007. – 316 s. : Portr. – Professor Roman Sadzinski zu Seinem 60. Geburtstag gewidmet. – ISBN 978-83-7525-090-9
123261
  Cioculescu Serban Varietati critice / Cioculescu Serban. – Bucuresti, 1966. – 462с.
123262
  Gheorghiev Gheorghe Varietati diferentiabile finit si infinit dimensionale / Gheorghiev Gheorghe, Oproiu Vasile. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 1. – 1976. – 381 p.
123263
  Gheorghiev Gh. Varietati diferentiabile finit si infinit dimensionale / Gh. Gheorghiev, V. Oproiu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 2. – 1979. – 293 p.
123264
  Rosca R. Varietati izotrope si pseudoizotrope incluse intr-o varietate relativista / R. Rosca. – Bucuresti : Acad. RSR, 1972. – 148 p.
123265
  Robert Elgie Varieties of Presidentialism & of Leadership Outcomes // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 57-68. – ISSN 0011-5266
123266
  Pedersen L. Varmestraalings undersogelser / L. Pedersen. – Kobenhavn : [S. n.], 1948. – 104 S.
123267
   Varosszociologia. – Budapest : Kozgazdasagi es Jogi Konyvkiado, 1973. – 443 L.
123268
  Bernard Varsovie-Musee National / Bernard, Marie-Louise. – Warszawa, 1961. – 27с.
123269
  Fenyo Istvan Vas Istvan. / Fenyo Istvan. – Budapest, 1976. – 283с.
123270
  Vidor Miklos Vasarnar donto / Vidor Miklos. – Budapest : Mora Ferenc Konyvkiado, 1976. – 268 L.
123271
  Hegedus Geza Vasbordaju szentek. Regenyes korrajz Oliver Cromwellrol es az Angel forradalomrol. / Hegedus Geza. – Budapest, 1967. – 196с.
123272
  Cazacu B. Vasile Alecsandri / B. Cazacu, G.C. Nicolescu. – Bucuresti, 1966. – 92 p.
123273
  Jernovei Gheorg Vasile Grecu doctor in stiinte filologice, profesor universitar, publicist. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1927-1929 // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 102-105. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
123274
  Serban Constantin Vasile Lupu, Domn al Moldovei (1634-1653) / Serban Constantin. – Bucuresti, 1991. – 231с.
123275
   Vasile Nicolescu Turner. – Bucuresti : Meridiane, 1979. – 30, 62 p. ; pag. var : ill.
123276
   Vasile Parvan. (1882-1927). – Bucuresti, 1957. – 80с.
123277
  Tvardovschi A. Vasili Tiorchin / A. Tvardovschi. – Bucuresti, 1953. – 304с.
123278
  Petick Y. Vasiliev on Wittgenstein // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 22


  Vasilyi Vasiliev wrote his book "Hard Problem of Consciousness" devoted to contemporary philosophy of mind and three greatest philosophers of this field – David Chalmers, Daniel Dennet and John Searle. Philosophy of mind grew out of analytical ...
123279
  Ivanov D. Vasily Alexeyev / D. Ivanov. – M., 1979. – 46с.
123280
   Vasily Perov: Paintings. Graphic Works. – Leningrad, 1989. – 159с.
123281
   Vasily Polenov. – Leningrad, 1989. – 14с.
123282
  Mashkovtsev N. Vasily Surikov. His life and works / N. Mashkovtsev. – M., 1965. – 56с.
123283
  Tvardovsky Alexander Vassili Tyorkin / Tvardovsky Alexander. – Moscow, 1975. – 390с.
123284
  Твардовский А.Т. Vassili Tyorkin / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 254с.
123285
  Твардовский А.Т. Vassili Tyorkin / А.Т. Твардовский. – М., 1979. – 260с.
123286
  Lifton Paul Vast encyclopedia : The theatre of Thornton Wilder / Lifton Paul. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 13,225p. – (Contributions in drama and theatre studies ; 61). – ISBN 0-313-29356-2
123287
  Pinza E.P. VAT harmonization // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 51-52. – ISBN 978-617-7069-02-6
123288
  Seeger Bernhard Vater Batti singt wieder / Seeger Bernhard. – Halle (Saale), 1972. – 336с.
123289
  Seeger B. Vater Batti singt wieder / B. Seeger. – Berlin, 1972. – 420с.
123290
  Balzac Honore de Vater Goriot / Balzac Honore de, 1940. – 263р.
123291
  Turgenjew Iwan Vater und Sohne / Turgenjew Iwan. – Berlin-Weimar, 1975. – 256с.
123292
  Scharrer Adam Vaterlandslose Gesellen / Scharrer Adam. – Berl., 1952. – 272с.
123293
  Friedmann Herbert Vaters Geheimnis : Roman / Friedmann Herbert. – Dortmund : Weitkreis, 1984. – 159 S.
123294
  Mroz Maciej Vatican"s eastern policy in 1958 - 2010 // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – P. 20-24. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
123295
  Sejnman M.M. Vatikan za druhe svetove valky / M.M. Sejnman. – Praha, 1953. – 356с.
123296
   Vatroslav Oblak : Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12. in 13. December 1996. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in knjizevn. Filoz. fak., 1998. – 303 s. – (Obdobja ; 17). – ISBN 961-6200-87-9
123297
  Matuska Alexander Vavriny nevadnuce: Lermontov, Gogol, Tolstoj; J. Kral, J. Jesensky, Tymrava / Matuska Alexander. – Bratislava, 1953. – 187с.
123298
  Baase Sara VAX-II assembly language programming. / Baase Sara. – Englewood Cliffs, 1983. – 407 с.
123299
  Кэпс Ч. Vax: программирование на языке Ассемблера и архитектура / Ч. Кэпс, Р. Стаффорд. – Москва, 1991. – 411с.
123300
  Charnarutichiu Vazetye Sigetta grada sloxeno po barni / Charnarutichiu. – Zagreb, 1971. – 21с.
123301
  Mitrinovic D.S. Vaznije nejednakosti / D.S. Mitrinovic; Univerzitet u Beogradu. – Beograd : NOLIT, 1958. – 63 s. : portr.
123302
  Franklin K. VB. NET for developers / K.Franklin; Edited by R.Riordan. – Indianapolis : Sams, 2002. – 12,288 s. : ill. – ISBN 0-672-32089-4
123303
   VB.NET для профессионалов = Professional VB.NET. – Москва : Лори, 2004. – 767с. – ISBN 5-85582-204-4
123304
  Франклин Кит VB.NET для разработчиков = VB. NET for developers / Франклин Кит; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 272с. – ISBN 5-8459-0241-Х
123305
  Кузьменко В.Г. VBA 2003 : Cамоучитель / В.Г. Кузьменко. – Москва : Бином, 2004. – 432с. – ISBN 5-9518-0078--1
123306
  Каммингс С. VBA для "чайников" / С. Каммингс. – 2-е изд. – Москва,Санкт-Петербург,Киев : Диалектика, 2000. – 384 с. – ISBN 5-8459-0050-6
123307
  Novomesky L. Vcera a dnes. Vyber z clanku a projevu 1929-1970 / L. Novomesky. – Praha, 1973. – 442с.
123308
  Minac Vladimir Vcera a zajtra / Minac Vladimir. – Bratislava, 1951. – 176с.
123309
  Cech Svatopluk Ve stinu lipy / Cech Svatopluk. – Praha, 1947. – 100с.
123310
  Svejda Jiri Ve vrcholu pyramidy / Svejda Jiri. – Most, 1986. – 207с.
123311
  Grabner Hasso VEB Arche Noah / Grabner Hasso. – Halle, 1975. – 385с.
123312
  Tadijanovic Dragutin Vecer nad gradom / Tadijanovic Dragutin. – Beograd, 1966. – 127с.
123313
  Branislav Frantisek Vecer u studny. / Branislav Frantisek. – Praha, 1955. – 44с.
123314
  Stanescu Dumitru Vechile episcopii la romani / Stanescu Dumitru. – Bucuresti, 1927. – 95с.
123315
  Ignjatovic Jakov Veciti mladozenja / Ignjatovic Jakov. – Beograd, 1966. – 181с.
123316
  Broz Jaroslav Vecny tulak Charlie. / Broz Jaroslav. – Praha, 1961. – 150с.
123317
  Krasnov M.L. Vector analisis / M.L.Krasnov, A.I.Kisseliov, G.I.Makarenko; Trad. do russo por M.Dombrovsky. – M. : Mir, 1981. – 190 p.
123318
  Pach K. Vector and tensor analysis : K. Pach, T. Frey / K. Pach, T. Frey. – Budapest : Terra, 1964. – 166 p.
123319
  Beer Ferdinand Vector mechanics for engineers : Statics / F.P.Beer, E.R. Johnston with the collaboration of E.R. Eisenberg. – 6th ed. – New York a.o. : The McGraw-Hill, 1996. – 18, 599 p. : ill. + 2 електрон. оптич. диска (CD-ROM). – ISBN 0-07-844193-5
123320
  Beer Ferdinand Vector mechanics for engineers : Dynamics / F.P. Beer, E.R. Johnston with the collaboration of E.R. Eisenberg, R.G. Sarubbi. – 6th ed. – Boston [etc.] : WCB ; McGraw-Hill, 1997. – 21,1314 p. – ISBN 0-07-912637-5
123321
   Vector targeting for Therapeutic Gene Delivery [Електронний ресурс]. – Hoboken : Wiley Liss, 2002. – 718p. : il. – Includes bibliographical referenses and index. – ISBN 0-471-43479-5(cloth:alk.paper)
123322
  Tkalenko N.V. Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation / N.V. Tkalenko, N.I. Kholiavko, K.V. Hnedina // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – P. 44-49. – ISSN 2410-9576


  "Динамічні трансформації економічних систем у XXI столітті посилюються процесами активного розвитку ІКТ. За таких обставин рівень глобальної конкурентоспроможності національної економіки значною мірою визначається спроможністю економічних суб"єктів ...
123323
   Vectors, matrices and algebraic structures / H.A. Elliott, K.D. Fryer, J.C. Gardner, N.J. Hill. – Toronto : Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1980. – VIII, 472p. – ISBN 0-03-920156-2
123324
  Katuscak Dusan Veda a kultura na Slovensku. 1971. / Katuscak Dusan. – Martin, 1977. – 647с.
123325
   Veda a l"udstvo 1976. – Bratislava : Obzor, 1975. – 223, [4] s. – (Mala moderna encyklopedia / Vydana obzor a socialisticka Akademia SSR ; zostav. O. Sporka)
123326
   Vedecka organizace a economika prace. Vyber literatury 1969 - 1971 : analyticko-technicke, ergonomicke, socio-psychologicke, ekonomicke a pravni aspekty prace. – 1. dil. – Praha : Rijen, 1973. – IV, 90 s.
123327
   Vedecke zasedani : Venovane problemum fysiologickeho uceni akademika I. P. Pavlova 28. cervna - 4. cervence 1950. Stenograficky zaznam. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1953. – 899S. – Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова (стенографический отчет)
123328
  Richardot Philippe Vegece et la culture militaire au Moyen Age : 5e-15e siecles / Richardot Philippe. – Paris : Economica, Inst. de strategie comparee, 1998. – 244p. – (Bibliotheque strategique). – ISBN 2-7178-3753-1
123329
  Kalloo Dr. Vegetable breeding / Dr. Kalloo. – Boca Raton : CRC press. – ISBN 0-8493-6980-0
Vol.1. – 1988. – 240p.
123330
  Kalloo Dr. Vegetable breeding / Dr. Kalloo. – Boca Raton : CRC press. – ISBN 0-8493-6979-7
Vol.2. – 1988. – 214p.
123331
  Kalloo Dr. Vegetable breeding / Dr. Kalloo. – Boca Raton : CRC press. – ISBN 0-8493-6978-9
Vol.3. – 1988. – 174p.
123332
  Kononkov P.F. Vegetable Growing in Home Gardens of Tropical and Subtropical Areas : Manual / P.F. Kononkov, Kiran Vemulapalli. – Moscow : Mir, 1988. – 158p.
123333
  Neuhausl R. Vegetace CSSR : Synokologische Studien uber Rohriche Wiesen und Auenwalder / R. Neuhausl, J. Moravec, Neuhauslova-Novotna. – Prag : Verlag Der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
A 1. – 1965. – 519S.
123334
   Vegetace CSSR. A2. – Praha : Akademia Ved
1 : Geobotanicka mapa CSSR. – 1968. – 204s.
123335
  Jurko A. Vegetacia Stredneho Pohornadia / A. Jurko. – Bratislava : Akademia Ved, 1951. – 107s.
123336
  McCord Blanche Agassy Vegetarian cooking for starters / McCord Blanche Agassy. – Nevada City : Crystal clarity, 2002. – IX,131p. – На обкл.: Simple recipes and techniques for health and vitality. – ISBN 1-56589-153-8
123337
  Topa E. Vegetatia halofitelor din Nordul Romaniei in legatura cu cea din restul tarii : Doctor in stiintele naturale / E. Topa. – Cernauti : [S. n.], 1939. – 79, [8] p.
123338
  Pascovschi S. Vegetatia Lemnoasa din Silvostepa Romaniei / S. Pascovschi, N. Donita. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1967. – 294s.
123339
  Gerasimenko N. Vegetation changes in the Hotyn Upland over the last 2000 years (based on pollen data) / N. Gerasimenko, T. Yurchenko, Ye. Rohozin // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed. board: Manyuk Volodymyr, Andrzej Tomasz Solecki, Sasmaz Ahmet [et al.]. – Dnipro, 2019. – Вип. 28 (1). – P. 51-58. – ISSN 2617-2909
123340
  Lotschert W. Vegetation und Standortsklima in El Salvador : Eine Pflanzengeographisch-Okologische Studie / W. Lotschert. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1959. – 88S. : Mit 38 Abbildungen im Text und 20 Tafeln. – має чорно-білі фотографії у додатку. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; Heft 10)
123341
  Magdefrau K. Vegetationsbilder Der Vorzeit / K. Magdefrau. – 2. Auf. – Jena : Gustav Fischer, 1952. – Mit 18 von 1. Brandt Gezeichneten Tafeln
123342
  Moore R.E. Vehicle rescue and extrication : with 711 ill. / Ronald E. Moore. – 2nd ed. – St. Louis a.o. : Mosby Jems, 2003. – 12,414p. : ill. – ISBN 0-323-01833-5Moore R.E/
123343
  Katajew Valentin Veilchen. / Katajew Valentin. – Berlin, 1978. – 445с.
123344
  Hieke Max Vektoralgebra / Hieke Max. – Leipzig : Teubner, 1956. – 4, 154 S. : 67 Abb. – (Matematisch Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 4)
123345
  Kastner Siegfried. Vektoren, Tensoren, Spinoren : Eine Einfuhrung in den Tensorkalikul unter Berucksichtigung der physikalischen Anwendung / Siegfried. Kastner. – Berlin : Akademie-Verl., 1960. – 12, 308 S. : 27 Abb.,
123346
  Gopfert A. Vektoroptimierung: Theorie, Verfahren und Anwendungen / A. Gopfert, R. Nehse. – Leipzig, 1990. – 186 с.
123347
  Mihailovic D. Vektorska abrada nekih problema analiticke geometrije ravni i prave : Za studente prve godine elektrotehnick. fak.; Un-tet u Beogradu / D.Mihailovic; Matematicka Edicija Katedre za matematiku Elektro tehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu. – 2.izd. – Beograd : [S. n.], 1957. – 70 old.
123348
   Vel"ky rusko-slovensky slovnik. – Bratislava
D.1 : A - J. – 1960. – 763 c.
123349
   Vel"ky rusko-slovensky slovnik. – Bratislava
D. II : K - O. – 1963. – 1009 c.
123350
  Halasa Jan Vel`ka Fatra. / Halasa Jan, Slachta Frantisek. – Martin, 1981. – 153с.
123351
  Dekan Jan Vel`ka Morava. / Dekan Jan. – Bratislava, 1976. – 281с.
123352
  Grin A. Velas rojas. Cuentos / A. Grin. – M. – 264с.
123353
  Grin A. Velas rojas. La vibora. La coler del padre / A. Grin. – M., 1980. – 128с.
123354
  Kapterewa Tatjana Velazquez und die spanische Portratmalerei. / Kapterewa Tatjana. – Lpz., 1956. – 232с.
123355
  Erdody Janos Velencei karneval. / Erdody Janos. – Budapest, 1974. – 375с.
123356
  Popa Victor Ion Velerim si veler doamne / Popa Victor Ion. – Bucuresti, 1990. – 255с.
123357
  Zivi Orfej Velika antologija slovenske poezije / Zivi Orfej, 1970. – 1258 p.
123358
  Milosavljevic P. Velika Oktobarska socjalisticka revolucija / P. Milosavljevic. – Beograd, 1967. – 187с.
123359
  Rjabov V. Velika pobeda / V. Rjabov. – M., 1975. – 94с.
123360
  Stelmach Mychajlo Velike pratelstvi / Stelmach Mychajlo. – Praha, 1954. – 1008с.
123361
  Stelmach Mychajlo Velike pratelstvi / Stelmach Mychajlo. – Praha, 1956. – 1084с.
123362
  Pospisil Miloslav Velike srdce. Zivot a umeni Emy Destinnove / Pospisil Miloslav. – Praha, 1974. – 175 s.
123363
  Orten Jiri Velike stmivani / Orten Jiri. – Praha, 1987. – 198с.
123364
  Kaplicky Vaclav Velike theatrum. / Kaplicky Vaclav. – Praha, 1977. – 254с.
123365
  Antonovslka A. Veliky Mouravi. / A. Antonovslka. – Praha, 1953. – 530с.
123366
  Antonovska A. Veliky Mouravi. / A. Antonovska. – Praha, 1953. – 528с.
123367
  Antonovska A. Veliky Mouravi. / A. Antonovska. – Praha, 1953. – 496с.
123368
  Iljenkov V. Velka cesta / V. Iljenkov. – Bratislava, 1951. – 372с.
123369
  Matuska P. Velka kniha o vine / P. Matuska. – Bratislava, 1974. – 138с.
123370
  Pazourek Vladimir Velka nadeje / Pazourek Vladimir. – Praha, 1975. – 203с.
123371
  Kriz Ivan Velka Samota. / Kriz Ivan. – Praha, 1960. – 314с.
123372
  Dekany Andras Velki kapitan. / Dekany Andras. – Praha, 1975. – 223с.
123373
  Berg L.S. Velki ruski cestovatelia / L.S. Berg. – Bratislava, 1954. – 254с.
123374
  Cibulka Josef Velkomoravsky kostel v Modre u Velehradu a zacatky krestanstvi na Morave / Cibulka Josef. – Praha, 1958. – 366с.
123375
  Haussmann Jiri Velkovyroba ctnosti. (Nepravidelny roman). / Haussmann Jiri. – Praha, 1975. – 363с.
123376
  Hais Karel Velky anglicko-cesky slovnik. S - Z. / Hais Karel, Hodek Bretislav. – Praha
3. – 1985. – 1925-2843с.
123377
   Velky rusko-slovensky slovnik. – Praha
dil 1 : А-Й. – 1952. – 645 c.
123378
   Velky rusko-slovensky slovnik. – Praha
dil 2 : К - О. – 1953. – 740 c.
123379
   Velky rusko-slovensky slovnik. – Praha
dil 3 : П. – 1953. – 733 c.
123380
   Velky rusko-slovensky slovnik. – Praha
dil 4 : Р- С. – 1959. – 538 c.
123381
   Velky rusko-slovensky slovnik. – Praha
dil 6 : Додатки. А - Я. – 1964. – 538 c.
123382
   Velky rusko-slovensky slovnik / V. Dorotjakova, M. Filkusova, E. Kucerova, M.O. Malikova. – Bratislava
dil 3 : P. – 1965. – 1028 c.
123383
   Velky rusko-slovensky slovnik / V. Dorotjakova, M. Filkusova, E. Kucerova, M.O. Malikova. – Bratislava
dil 4 : P - C. – 1968. – 792 c.
123384
   Velky rusko-slovensky slovnik / V. Dorotjakova, M. Filkusova, E. Kucerova, M.O. Malikova. – Bratislava
dil 5 : Т-Я. – 1970. – 785 c.
123385
   Velky spanelsko-cesky slovnik = Gran diccionario espanol-checo. – Praha : Academia. – ISBN 80-200-0484-X
Dil. 1 : A-H. – 1993. – 959s.
123386
   Velky spanelsko-cesky slovnik = Gran diccionario espanol-checo. – Praha : Academia. – ISBN 80-200-0485-8
Dil. 2 : I - Z. – 1993. – 873s.
123387
  Benicky K. Velky spev / phot. Benicky K., Chudova A.; preb. R. Broz. – Martin : Osveta, 1985. – [40], 100 Bl. ill.
123388
  Villon Fraancois Velky testanent / Villon Fraancois. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1957. – 310 s.
123389
  Tizon E. Velocidad de los jardines / E. Tizon. – Barcelona : Editarial Anagrama, 1992. – 142 p.
123390
  Bulavin L.A. Velocity autocorrelation function of water molecule protons in aqueos electrolyte solutions. / L.A. Bulavin, A.N. Perepelitsa // General Conf. of the Condensed Mat. Division, 1990. – v.1
123391
  Krivsky I.Yu. Velocity of light as an integral characteristic of electromagnetic field / I.Yu. Krivsky, V.M. Simulik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 37-39. – (Фізика ; вип. 4)


  Рефрактометричним методом проведено експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування. На основі отриманих експериментальних даних і ...
123392
  Rana Ejaz Ali Khan Velocity of money in Pakistan: time series analysis / Rana Ejaz Ali Khan, Abid Rashid Gill // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 396-403 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
123393
  Muller R. VEM-Handbuch Schutzmassnahmen gegen zu hohe Beruhrungsspannung in Niederspannungsanlagen / R. Muller. – 8., stark bearb Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1987. – 364 s.
123394
  Mustajoki A.S. Venajan kielen keskeinen sanasto. / A.S. Mustajoki. – Helsinki, 1971. – 197с.
123395
  Paustovski Konstantin Venajan sydanmailla / Paustovski Konstantin. – Moscu, 1987. – 175 p.
123396
  Rashidov Sharaf Vencedores / Rashidov Sharaf. – M., 1976. – 343с.
123397
   Vencedores de la muerte. – Moscu : "Nauka", 1973. – 576 s. : Ill.
123398
  Rotrou, de Venceslas : Tragi-comedie / de mr. de Rotrou. – A Paris : Chez Pierre Ribou, 1698. – [4], 92 p. – На тит. арк. помилковий рік видання: M.DC.XCXVIII. - Конволют. Переплетено з 4 іншими виданнями драматичного жанру


  На зворотньому боці палітурки написаний чорним чорнилом зміст конволюта: Vinceslas Rotrou Cleopatre De la Chapelle Gabinie l"abbi Drueys Arie et Petus m-lle Barbier Mustapha Belin Voir sur est homme respectable de Dictionaure hisrique de l"abbi ...
123399
  Tournier M. Vendredi ou la vie sauvage (D"apres "Vendredi ou les limbes du Pacifique") / Tournier M. ; ill. de G. Lemoine. – Paris : Gallimard, 1982. – 152, [2] p. : ill.
123400
  Sadoveanu Mihail Venea o mcara pe Siret / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 304с.
123401
  Zabransky A. Venecek : versu z ceske poezie pro deti / A. Zabransky. – Praha : Profil, 1972. – 64 s. : ill. – 1966 ARTIA
123402
  Gaivoron A. Venez a Odessa / A. Gaivoron. – Odessa, 1963. – 180 с.
123403
  Кутузова Т. Venezia: Игра в города и воды по правилам живописи Егора Толкунов // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 157-174
123404
  Fredro Alexandre Vengeance / Fredro Alexandre. – Krakow, 1977. – 239с.
123405
   Veni, vidi, scripsi : світ у масштабі українського репортажу : [збірка репортажів] / [редакція, передм. Л. Белей]. – Київ : Темпора, 2013. – 345, [1] с. – 10 худож. репортажів за результатами всеукр. конкурсу "Самовидець". – (Самовидець). – ISBN 978-617-569-161-8
123406
  Zukowski Przemysaw Venia legendi z zakresu filologii na Uniwersytecie Jagiellonskim od drugiej polowy XIX wieku do 1939 roku oraz dalsze losy wyhabilitowanych docentow // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 2. – S. 237-256. – ISSN 0083-4351


  Філологія в Ягеллонському університеті з другої половини ХІХ століття до 1939 року та подальша доля реабілітованих професорів.
123407
  Riha Bohumil Venkovan / Riha Bohumil. – Praha, 1955. – 460с.
123408
  Volanska Hela Veno pre infantku / Volanska Hela. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1959. – 151 s.
123409
  Keler A. Vents d"est : les minorites dans l"ex-monde communiste / Alain Keler ; texte de Veronique Soule. – Paris : Marval, 2000. – 199, [1] p. : phot. – ISBN 2-86234-294-7
123410
  Дей А.К. Ventura publisher 2.0 / А.К. Дей. – М, 1992. – 174с.
123411
  Кун В. Ventura Publisher для Windows / В. Кун. – Київ, Санкт-Петербург : BHV, 1993. – 272с. – ISBN 5-85237-008-8
123412
  Laurinavicius A. Venture capital as a catalyst of business development in Lithuanian // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 5-7. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  У статті робиться спроба встановити як відповідні фінансові ресурси - особливо фонди з венчурним капіталом - могли б виявити якісь стратегічні можливості нових та інноваційних компаній і в цілому національної економіки. Ставиться питання про те, який - ...
123413
  Shevchenko V.Y. Venture capital utilizatio for the global innovation development / V.Y. Shevchenko, S.O. Parubets // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – P. 171-174. – ISBN 978-9934-571-24-4
123414
  Neruda P. Veo lo que viene y lo lo que nace : obras escogidas / P. Neruda. – Moscu : Progreso, 1976. – 416 s.
123415
  Lenin V.I. Vepra te zgjedhura ne dy vellime. / V.I. Lenin
1. – 1958. – 924с.
123416
  Lenin V.I. Vepra te zgjedhura ne dy vellime. / V.I. Lenin
2. – 1958. – 990с.
123417
   Vera Rich: Translator, Journalist, Poet and Human Rights Activist // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – P. 2
123418
  Reichel P. Verabsolutierte Negation. Zu Adornos Theorie von den Triebkraften der gesellschaftlichen Entwicklung / P. Reichel. – Berlin, 1972. – 132с.
123419
  Kostecki Tadeusz Veragua / Kostecki Tadeusz. – Katowice : Slask, 1962. – 200s.
123420
  Berensmeier Horst u.a. Verantwortung und Verantwortlichkeit im Arbeitsschutz, Brandschutz und Katastrophenschutz / Horst u.a. Berensmeier. – Berlin, 1974. – 296с.
123421
  Horz Herbert Verantwortung. Schopfertum. Wissenschaft / Horz Herbert, Seidel Dietmar. – Berlin, 1979. – 145с.
123422
  Ткачук М. Verba volant, scripta manent: рукописи від " Українського світу" // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 129-153. – ISBN 966-767921-7 (Вип. 6)
123423
  Skinner B.F. Verbal behavior / B.F. Skinner. – New York, 1957. – 478с.
123424
  Ekegren Goran Verbal reports about strategies in probabilistic inference learning tasks / Ekegren Goran. – Uppsala, 1983. – 163с.
123425
  Czochralski J.A. Verbalaspekt und Tempussystem im deutschen und polischen / J.A. Czochralski. – Warszawa, 1972. – 442с.
123426
  Palytsya H. Verbalization of the concept "teaching" in ukrainian, russian and german. // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 95-100. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті проаналізовано фрагмент паремійної мовної картини світу: простежено особливості моделювання "педагогічних" паремій української, російської та німецької мов.
123427
  Alyeksyeyeva I. Verbalization of the psychological distance between adolescence and emerging adulthood in narratives (based on emerging adults" letters to their // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 1. – С. 94-100. – ISSN 2411-6548
123428
   Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen = Zwiazek Niemieckich Stowarzyszen Spoleczno-Kulturalnych w Polsce 1991-2007 : 1991-2007. – Opole, 2007. – 304 S. – На тит. арк. і на обкл. укладач зазнач. як автор .- Текст парал. нім. та пол. мовами. – ISBN 978-83-921958-3-2
123429
  Hulden Lars Verbbojningen i osterbottens Svenska folkmal / Hulden Lars. – Helsingfors
1. – 1957. – 262с.
123430
  Klum Arne Verbe et adverbe: etude sur le systeme verbal indicatif et sur le systeme de certains adverbes de temps a la lumiere des relations verbo-adverbiales dans la prose du francais contemporain. / Klum Arne. – Stockholm, 1961. – 313с.
123431
  Kreiken J. Verbetering van de persoonlijke efficiency van de ambtenaar / J. Kreiken. – Amersfoort : Uitgave van de Nederlandse bond van gemeente ambtenaren, 1978. – 34 blz. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1978. – (De ambtenaar in vrijheid en gebondenheid ; 4)
123432
  Boddicker Dietmar Verbindlichkeiten mit Rangrucktritt im Uberschuldungsstatus // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – S. 3-4. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
123433
  Scheuermann Gunter Verbindungselemente / Scheuermann Gunter. – Lpz., 1964. – 244с.
123434
  Preuss Gunter Verbotene Turen / Preuss Gunter. – Berlin, 1985. – 146с.
123435
  Dressler U. Verbrechen gegen die Person / U. Dressler, M. Naundorf. – Berlin, 1955. – 200с.
123436
  Kermann Ekkehard Verbrechen gegen die Volkswirtschaft. / Kermann Ekkehard. – Berl., 1955. – 118с.
123437
  Rammler Erich Verbrennungs- und Vergasungslehre / Rammler Erich. – 3. Lehrbriefe. – Freiberg, 1958. – 82с.
123438
  Klimaszewski Tadeusz Verbrennungskommando Warschau. / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa, 1959. – 172с.
123439
  Schubert Helmut u.a. Verbrennungslehre / Helmut u.a. Schubert. – Lpz., 1959. – 252с.
123440
  Muravyova L.S. Verbs of motion in Russian. / L.S. Muravyova. – M., 1972. – 279с.
123441
  Muravyova L. Verbs of motion in Russian. / L. Muravyova. – M., 1975. – 270с.
123442
   Verbundete in der Forschung : traditionen der deutsch-sowjetischen Wissenschaftsbeziehungen und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und der Akademie der Wissenschaften der DDR. – Berlin : Akademie-Verlag, 1976. – 317 S. – Materialien eines Kolloquiums des Forschungsbereiches Gesellschaftswissennschaften der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Kommission der Historiker der DDR und der UdSSR ; 4.-5. Juni 1975 in Berlin. – (Internationale Reihe des Zentralinstituts fur Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR / Hrsg. von Hoerst Bartel, Werner Kalweit und Gunter Krober)
123443
  Dimow Dimiter Verdammte Seelen. / Dimow Dimiter. – Berlin, 1973. – 158с.
123444
  Rant Z. Verdampfen in Theorie und Praxis / Z. Rant. – Dresden ; Leiipzig, 1959. – 260 с.
123445
  Werfel Franz Verdi / Werfel Franz. – Berlin : Paul Zsolnay Verlag. – 570, [2] S.
123446
  Swolkien Henryk Verdi / Swolkien Henryk. – Krakow, 1962. – 376с.
123447
  Thurk Harry Verdorrter Jasmin / Thurk Harry. – Weimar, 1961. – 244с.
123448
  Lohr Georg Vereinigte Staaten von Amerika / Lohr Georg. – Potsdam, 1961. – 80с.
123449
  Benser Gunter Vereint sind wir unbesiegbar, wie die sozialistische Einheitspartei Deutschlands entstand / Benser Gunter. – Berl., 1961. – 188с.
123450
  Schuppener G. Vereintes Deutschland - geteilte Sprache? // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ). – Kyjiw, 2015. – J. 10. – S. 74-81. – ISSN 2408-9885
123451
  Huberova Marie Verejne knihovny Jihomoravskeho kraje / Huberova Marie. – Brno, 1990. – 279с.
123452
  Bata Imre Veres Peter: Alkotasai es vallomasai tukreben / Bata Imre. – Budapest, 1977. – 300с.
123453
  Arnold Wolf Vergeblicches Gluck. / Arnold Wolf. – Leipzig, 1984. – 243с.
123454
  Halova-Jahodova Cecilie Vergessene Handwerkunst. / Halova-Jahodova Cecilie. – Prag, 1955. – 66с.
123455
  Heckmann S.M. Vergiftungen und MaBnahmen zu ihrer Erkennung und Behandlung in der UdSSR : Inaugural-Dissertation / S.M. Heckmann. – Erlangen-Nurnberg, 1986. – 154p.
123456
  Meusel Hermann Vergleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora / Meusel Hermann, E. Jager, E. Weinert. – Jena, 1965. – 584с.
123457
  Meusel Hermann Vergleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora / Meusel Hermann, E. Jager, E. Weinert. – Jena, 1965. – 258с.
123458
   Vergleichende Darstellung des deutschen und auslandischen Strafrechts. – Berlin
Band. 3. – 1906. – 140 p.
123459
   Vergleichende Darstellung des deutschen und auslandischen Strafrechts. – Berlin
Band. 2 Besonderer Tell : Verbrechen und Vergehen wider die offentliche Ordnung. – 1906. – 520 p.
123460
   Vergleichende Darstellung des deutschen und auslandischen Strafrechts. – Berlin
Band.3 Allgemeiner Tell. – 1908. – 599 p.
123461
  Lalajan N.S. Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache = Порівняльна граматика німецької та української мов : [навч. посібник] / Lalajan N.S., Podvoiska O.V. – Winnyzia : Nowa Knyha, 2013. – 220, [1] S. : Tab. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. назва: Vergleichende Grammatik. - В кінці кн. авт. надані укр. мовою: Лалаян Наталія Степанівна, Подвойська Оксана Володимирівна. – Bibliogr.: p. 215-220. – ISBN 978-966-382-447-5
123462
  Passarger Siegfried Vergleichende Landschaftskunde / Passarger Siegfried. – Berlin : Reimer/Vohsen, 1921. – VIII,167S.
123463
  Durisin D. Vergleichende Literaturforschung / D. Durisin. – Bratislava, 1972. – 188с.
123464
  Troll W. Vergleichende Morphologie der hoheren Pflanzen / W. Troll. – Berlin : Verlag von Gebruder Borntraeger
Band 1, Teil 2, Lieferung 1 : Vegetationsorgane. – 1938. – 957-1148S. : Mit 168 Abbildungen
123465
  Troll W. Vergleichende Morphologie der hoheren Pflanzen / W. Troll. – Berlin : Verlag von Gebruder Borntraeger
Band 1, Teil 2, Lieferung 2 : Vegetationsorgane. – 1939. – 1149-1420S. : Mit 245 Abbildungen
123466
  Troll W. Vergleichende Morphologie der hoheren Pflanzen / W. Troll. – Berlin : Verlag von Gebruder Borntraeger
Band 1, Teil 2, Lieferung 3 : Vegetationsorgane. – 1939. – 1421-1724S. : Mit 168 Abbildungen
123467
  Hagemann W. Vergleichende morphologische anatomische und entwicklungsgeschichtliche Studien an Cyclamen Persium Mill : Sowie Einigen Weiteren Cyclamen-Arten / W. Hagemann. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1955. – 88S. : Mit 57 Abbildungen im Text. – (Botanische Studien / Troll W., von Guttenberg H. ; Heft 9)
123468
  Rossing Roger Vergrossern / Rossing Roger. – Halle (Saale), 1962. – 244с.
123469
  Malewski Andrzej Verhalten und Interaktion. Die Theorie des Verhaltens und das Problem des sozialwissenschaft lichen Integration / Malewski Andrzej. – Tubingen, 1967. – 157с.
123470
  Trampe Wolfgang Verhaltene Tage / Trampe Wolfgang. – Berlin-Weimar, 1978. – 296с.
123471
  Gattermann Rolf Verhaltensbiologisches Praktikum / Gattermann Rolf. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1990. – 184S.
123472
  Tembrock Gunter Verhaltensforschung : Eine Einfuhrung in die Tier-Ethologie / Tembrock Gunter. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1961. – VII,371S.
123473
  Thews Klaus Verhaltensforschung die uns angeht / Thews Klaus. – Berlin, 1976. – 323с.
123474
   Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag. – (Anatomischer Anzeiger)
Erganzungsheft zum 104. Band (1957) : Anatomischen Anzeigers. – 1958. – 428S. – auf der vierundfunfzigsten Versammlung in Freiburg/Br. vom. 22. bis 25. September 1957
123475
   Verhandlungen des VI. Internationalen Ornithologen-Kongresses in Kopenhagen 1926. – Berlin, 1929. – VI,640S. – Unter Leitung des Prasidenten herausgegeben von Dr. F. Steinbacher
123476
  Tipler J. Verhandlungen professionell fuhren / Julia Tipler ; aus dem Englischen ubertragen von Martin Rometsch. – Landsberg am Lech : MVG, 2000. – 96 S. : Ill. – (Workline). – ISBN 3-478-86001-6
123477
   Verhandlungendes Internationalen Mathematiker Kongresses Zurich 1932. – Zurich; Leipzig : Fussli
B.2 : Sektions-Vortrage. – XIX,367S.
123478
  Hopfner Jurgen Verhangnis vor Elysium / Hopfner Jurgen. – Berlin, 1985. – 276с.
123479
  Weber Robert Verheissung / Weber Robert. – Moskau : Verlag Progress, 1972. – 94 S.
123480
  Groot H. de Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding / Hugo de Groot ; uitgegeven door R. Fruin. – Utrecht : Kemink, 1871. – 13, 368 blz.. – (Werken uitgegeven door het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht : nieuwe reeks ; № 14)
123481
  Guetman Z.O. Veriedades del lenguaje aplicadas a una teoria integrada de la traduccion // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – P. 83-87. – Bibliogr.: Lit.: p. 83; 4 p.


  Про два підходи до стратифікації [іспанської] мови: регістри, залежні від мовної особистості та регістри, залежні від дискурсивних параметрів, які впливають на переклад як процес і як результат. Is dedicated to the two approaches to language ...
123482
  Levett Oswald Verirrt in den Zeiten. / Levett Oswald. – Berlin, 1984. – 178с.
123483
  Павленко Г. Veritas in medio est. Перспективи запровадження медіації // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 20-21
123484
  Kursanov G. Veritas. Fundamentos de la teoria leninista de la verdad y critica de las concepciones idealistas modernas. / G. Kursanov. – M., 1977. – 343с.
123485
  Muller Karlhans Verkehrsarchitektur in der Bundesrepublik Deutschland / Muller Karlhans. – Bonn, 1980. – 176 S.
123486
  Zweig A. Verklungene Tage / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1961. – 307 S.
123487
  Wegehaupt Heinz Verlagsverzeichnis 1949-1979 / Wegehaupt Heinz. – Berlin : Der Kinderbuchverl, 1980. – 458с.
123488
  Thurm Brigitte Verlangen / Thurm Brigitte. – Rostock, 1981. – 239с.
123489
  Letsche Curt Verleumdung eines Sterns. / Letsche Curt. – Berl., 1968. – 128с.
123490
  Letsche Curt Verleumdung eines Sterns. / Letsche Curt. – Rudolstadt, 1973. – 307с.
123491
  Wohlgemuth Joachim Verlobung in Hullerbusch / Wohlgemuth Joachim. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1972. – 463 S.
123492
  Wohlgemuth Joachim Verlobung in Hullerbusch / Wohlgemuth Joachim. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1973. – 351 S.
123493
  Toth-Ubbens Verloren beelden van miserabele bedelaars : leprozen-armen-geuzen / Magdi Toth-Ubbens. – Lochem; Gent : De Tijdstroom, 1987. – 118 blz., [1] v. ill. : ill. – ISBN 90-352-1184-7
123494
  Lacis Vilis Verlorene Heimat / Lacis Vilis. – Berl., 1955. – 282с.
123495
  Lacis Vilis Verlorene Heimat / Lacis Vilis. – Berl., 1956. – 160с.
123496
  Bernhard Marianne Verlorene Werke der Malerei / Bernhard Marianne. – Berl., 1965. – 234с.
123497
   Vermehrung von terrarientieren Echsen. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1990. – 167S.
123498
  Werkmeister P. Vermessungskunde / P. Werkmeister. – Berlin ; Leipsig : Grueten. – (Sammlung Goschen ; 469)
2 : Messung von Horizontalwinkeln Festlegung von Punkten im Koordinaten-system. Absteckungen. – 1923. – 136 S.
123499
  Werkmeister P. Vermessungskunde / P. Werkmeister. – Berlin ; Leipsig : Grueten. – (Sammlung Goschen ; 468)
1 : Stuckmessung und Nivellieren. – 1926. – 156 S.
123500
   Vermessungskunde : fur Kartographen sowie alle ingenieurtechnischn Mitarbeiter des Karten- und Vermessungswesens / Mitwirkung, , Lehmann Ernst, F Topfer, W. Zill. – Leipzig : Hermann Haack
1. – 1957. – 271S. : Mit 121 Figuren, 17 Abbildugen und 3 Tafeln
123501
  Brown R. Vermischte Botanische Schriften. – Leipzig : Friedrich Fleischer
Bd. 1. – 1825. – XVIII, 704 [2] S.
123502
  Brown R. Vermischte Botanische Schriften. – Leipzig : Friedrich Fleischer
Bd. 2. – 1826. – XII, 780 S.
123503
  Brown R. Vermischte Botanische Schriften. – NurnbergLeonhard Sch : Leonhard Schrag
Bd. 4. – 1830. – XIII, 550 S.
123504
  Sternheim Carl Vermischte Schriften / Sternheim Carl. – Berl., 1965. – 648с.
123505
  Heine Heinrich Vermischte Schriften / Heine Heinrich; Mit einem Vorwort hrsg. von Arnold Pistiak. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a., ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12776-8
Band 1. – 2005. – 30,[3],322S. – Nachdruk der Ausgabe: Hamburg, 1854
123506
  Heine Heinrich Vermischte Schriften / Heine Heinrich; Hrsg. von Arnold Pistiak. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a., ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12777-6
Band 2. – 2005. – 18,319S. – Nachdruck der Ausgabe: Hamburg, 1854
123507
  Heine Heinrich Vermischte Schriften / Heine Heinrich; Hrsg. von Arnold Pistiak. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a., ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12778-4
Band 3. – 2005. – [6],344S. – Nachdruck der Ausgabe: Hamburg, 1854
123508
  Veszjolij A. Vermosta Oroszorszag / A. Veszjolij. – Bukarest : Kriterion Konyvkiado, 1979. – 293 p.
123509
  Meyer Inge Vernehmung der Zeugen / Meyer Inge. – Rudolstadt, 1983. – 168с.
123510
  Pierre Vernon God little : 21st century comedy in the presence of death / Pierre, DBC. – London : Faber and faber, 2003. – 277p. – На обкл.: Winner of the Man Booker prize 2003. – ISBN 0-571-21642-0
123511
  Виан Борис Vernon Sallivan : Романы, новелла / Виан Борис; Пер. с франц.; Сост. Виктора Лапицкого. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 1998. – 496с. – (Exlibris). – ISBN 5-89091-034-5; 5-89091-047-7 (т.3)
123512
  Pechackova Frantiska Vernost / Pechackova Frantiska. – Praha, 1954. – 307с.
123513
  Pechackova Frantiska Vernost / Pechackova Frantiska. – Praha, 1984. – 306с.
123514
  Horkheimer M. Vernunft und Selbsterhaltung / M. Horkheimer. – Frankfurt am Main, 1970. – 59с.
123515
  Zavadova Katarina Verny a pravy obraz slovenskych miest a hradov ako ich znazornili rytci a ilustratori v 16, 17 a 18 storoci / Zavadova Katarina. – [ Bratislava ] : Tatran, 1974. – 145s. : 322 il.
123516
  Lukes J. Verny zvuk / J. Lukes. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury; Slovenske vydavatelstvo technickej literatury, 1962. – 326 s.
123517
  Перегрим М. Veronica cardiocarpa (Kar. & Kir.) Walp. (Plantaginaceae Juss.) у Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна (Київ, Україна) / М. Перегрим, О. Кузьмичова, В. Конайкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 26-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення адвентивного виду Veronica сardiocarpa (Kar. & Kir.) Walp. в Україні, який вперше тут було виявлено у 1983 році. Встановлено, що нині цей вид сформував велику локальну популяцію в умовах Ботанічного саду імені акад. О.В. ...
123518
  Bartosek Milan Verrinae. Vyznam Ciceronovych reci proti Verrovi pro zakladni problemy statu a prava / Bartosek Milan. – Praha, 1977. – 234с.
123519
  Kossyguine A. Vers de nouveaux succes dans l"edification communiste / A. Kossyguine. – Moscou, 1970. – 47с.
123520
  Brunsvick Yves Vers la France. / Brunsvick Yves, Ginestier Paul. – Nouvelle ed. – Paris, 1957. – 132с.
123521
  Nansen Fridtjof Vers le pole / Nansen Fridtjof. – Paris : Ernest Flammarion, Editeur, 1926. – 424p. : 200 illustrations
123522
  Hibbert Christopher Versailles / Hibbert Christopher. – Wiesbaden, 1975. – 149с.
123523
  Neumayer H. Versammlung am 27. Juni 1919 / H. Neumayer. – Wien : [S. n.], 1919. – S. 198-201. – Separat-Abdruck aus den "Verhandlungen". – (Bericht der Sektion fur Botanik)
123524
  Errington Paul Versatility in feeding and population maintenance of the muskrat / P.I. Errington. – [S. l. : s. n.], 1941. – P. 68-89. – Reprinted from The Journal of Wildlife Management, Vol. 5, No.1, January, 1941
123525
  Nagy Laszlo Versben bujdoso / Nagy Laszlo. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1973. – 143l. : kep.
123526
   Verscharfung der Allgemeinen Krise des apitalismus und Arbeiterklasse : Okonomische, politische und ideologische Probleme in Westeuropa. – Berlin : Dietz Verlag, 1980. – 236 S.
123527
  Cruger H. Verschwiegene Zeiten : Vom geheimen Apparat der KPD ins Gefangnis der Staatssicherheit / H. Cruger. – Berlin : LinksDruck, 1990. – 253, [3] S. – ISBN 3-86153-002-3
123528
  Budniok Dorothea Renata. Verschworung am Vesuv. / Dorothea Renata. Budniok. – Berlin, 1976. – 559с.
123529
  Parker R. Verschworung Gegen den Frieden : Aufzeichnungen eines englischen Journalisten ( Aus dem Englischen) ; Beilage zur "Neuen Zeit" Nr. 44 vom 26. Oktober 1949 / R. Parker. – [Moskau] : [S. n.], 1949. – 76 S.
123530
  Iszahakjan Avetik Versci / Iszahakjan Avetik. – Budapest, 1975. – 190с.
123531
  Vrchlicka Eva Verse / Vrchlicka Eva. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 80 s.
123532
  Coleridge S.T. Verse and prose / S.T. Coleridge. – Moscow, 1981. – 447с.
123533
   Verse und Lieder bei den Ostslaven 1650-1720 : Incipitarium. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 23/1). – ISBN 3412098833
B. 1 : Anonyme Texte. – 1984. – 11, 327 S.
123534
  Branislav Frantisek Verse. / Branislav Frantisek. – Praha, 1960. – 232с.
123535
  Hrubin Frantisek Verse. 1932-1948 / Hrubin Frantisek. – Praha, 1956. – 271с.
123536
  Hugo Victor Versei / Hugo Victor. – Budapest, 1975. – 394с.
123537
  Heltaj Jeno Versei. / Heltaj Jeno. – Budapest, 1971. – 506с.
123538
  Hviezdoslav Versek / Hviezdoslav. – Budapest, 1961. – 302с.
123539
  Передрій Т.А. Verses in English / Т.А. Передрій, Л.П. Дементєєва. – К, 1967. – 118с.
123540
  Streinu Vladimir Versificatia moderna. Studiu istoric si teoretic asupra versului liber / Streinu Vladimir. – Bucuresti, 1966. – 352с.
123541
  Homo Joh. Chr. Verso li standardisation international de techniq terminologies. Relationes inter terminologies a interlinguistica / Joh. Chr. Homo, 1960. – 16с.
123542
  Otero Blas de Verso y prosa / Otero Blas de. – Madrid : Catedra, 1994
123543
   Verspielen wir die Zukunft? : Gesprache uber Technik und Gluck mit G.Hohler, H.Lubbe, H.Lenk, H.Klages, M.Harter. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom ; Fromm, 1982. – 119, [4] S. – (Texte+Thesen ; Bd. 150). – ISBN 3-7201-5150-6
123544
  Waterbolk E.H. Verspreide opstellen : Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen / E.H. Waterbolk. – Amsterdam : Bert Bakker, 1981. – 362 blz. [8] v. ill. – ISBN 90 6019 843 3
123545
  Blok P.J. Verspreide studien op het gebied der geschiedenis / P.J. Blok. – Groningen : Wolters, 1903. – [3],364blz.
123546
  Geier Ruth Verstandlich und wirksam schreiben. / Geier Ruth, H. Huth, U. Wittich. – Leipzig, 1982. – 151с.
123547
  Kohler W. Verstarker / W. Kohler. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1963. – 82 s.
123548
  Cwiakowska Anna Verstecken vor dem Tod : Retter und Rettung judischen Lebens in Polen / Cwiakowska Anna; Hrsg. von E.R.Wiehn. – Konstanz : Hartung-Gorre Verlag, 2003. – 86s. – ISBN 3-89649-845-2
123549
  Hardt H. Versteinertes Leben / H. Hardt. – Leipzig; Jena : Urania, 1955. – 212S. : Mit 102 Abbildungen im Text und 38 Abbildungen auf 16 Tafeln
123550
  Schulz Karel Versteinertes Leid. Michelangelo Buonarroti / Schulz Karel. – Prag, 1955. – 608с.
123551
  Coehoorn, van Versterckinge des Vyf-Hoecks met alle sijne Buyten-Werken. Gestelt Tegens die van den ingenieur en capuit L. Paen. – Te Leeuwarden (Leeuwarden) : By Hendrik Rintjes, 1682. – [46], 115, 172 p.
123552
  Putter J.S. Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-August-Universitat zu Gottingen / Johann Stephan Putter; Mit einer Einleitung hrsg. von Reimer Eck. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12736-9
Band 1. – 2006. – 44, 328, 8 S. – Nachdruck der Ausgabe: Gottingen, 1765
123553
  Horn Versuch einer Darstellung der Verbrennung und Plunderung Moscwas durch die franzosen, im September 1812, von eintm Augenzeugen.. – St. Petersburg, 1813. – 204 S.
123554
  Humboldts Alexander von Versuch uber den politischen Zustand des Kцnigreichs Neu-Spanien. – Stuttgart, 1900. – 264 S. – Готическим шрифтом
123555
  Brecht Versuche 20/21. / Brecht. – Berl., 1961. – 102с.
123556
  Brecht Versuche 27/32. / Brecht. – Berl., 1961. – 152с.
123557
  Brecht Versuche 31. / Brecht. – Berl., 1961. – 116с.
123558
  Brecht Versuche Hf.10,22/23/24. / Brecht. – Berl., 1957. – 172с.
123559
  Brecht Versuche Hf.11.25/26/35. / Brecht. – Berl., 1957. – 160с.
123560
  Brecht Versuche Hf.12,27/32. / Brecht. – Berl., 1957. – 156с.
123561
  Brecht Versuche Hf.13.31 / Brecht. – Berl., 1958. – 116с.
123562
  Brecht Versuche Hf.15,29/37. / Brecht. – Berl., 1957. – 152с.
123563
  Brecht Versuche Hf.9-20/21. / Brecht. – Berl., 1955. – 104с.
123564
  Kirchner H.-A. Versuche uber die Fruchtbarkeit von Dixippus (Carausius) morosus bei abgestufter Wohndichte und Raumgrobe / H.-A. Kirchner. – Berlin : Paul Parey, 1938. – S.151-160. – Z. ang. Ent., Band 25, Heft 1, 1938
123565
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Versuche uber die internationalen Beziehungen einiger Antennophorus-Arten nebst einigen systematischen Bemerkungen, 1905. – С. 485-493. – Sonderdruck aus der "Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie"", Bd. 1 (1.Folge, Bd. 10), 1905, Heft 12
123566
  Nilsson-Ehle Versuche uber die Moglichkeit, Fruhreise mit honer Ertragfahigkeit durch Kreuzengen zu kombinieren / H. Nilsson-Ehle. – Berlin : Parey, 1924. – S. 239-263. – Beitrage zum landwirtsch. Pflaqnzenbau...
123567
  Brecht Versuche. / Brecht. – Berl., 1958. – 60с.
123568
  Uhse B. Versuche. Berichte Erinnerungen / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1983. – 788 S.
123569
  Delau Reinhard Versuchung am Nil. / Delau Reinhard. – Halle-Leipzig, 1980. – 208с.
123570
  Isanos Magda Versuri / Isanos Magda. – Bucuresti, 1955. – 224с.
123571
  Arghezi Tudor Versuri / Tudor Arghezi. – Bucuresti : Ed. pentru literatura, 1961. – 434 p. – Миниатюрное издание
123572
  Sevastos M. Versuri / M. Sevastos. – Bucuresti, 1967. – 310с.
123573
  Majtenyi Erik Versuri alese / Majtenyi Erik. – Bucuresti, 1955. – 196с.
123574
  Theodorescu Cicerone Versuri alese / Theodorescu Cicerone. – Bucuresti, 1955. – 336с.
123575
  Botez Demostene Versuri alese / Botez Demostene. – Bucuresti, 1955. – 216с.
123576
  Sperber Versuri alese / Sperber, Margul. – Bucuresti, 1957. – 228с.
123577
  Arghezi Versuri alese. / Arghezi. – Bucuresti, 1958. – 152с.
123578
  Leonidze G. Versuri alese. / G. Leonidze. – Bucuresti, 1959. – 226с.
123579
  Iosif St.O. Versuri originale si talmaciri / St.O. Iosif; I. Roman. – Bucuresti, 1970. – 366с.
123580
  Iosif St.O. Versuri originale si talnaciri / St.O. Iosif; I. Roman. – Bucuresti, 1965. – 372с.
123581
  Iosif St.O. Versuri originale si talnaciri / St.O. Iosif; I. Roman. – Bucuresti, 1968. – 372с.
123582
  Topirceanu G. Versuri si proza / G. Topirceanu. – Bucuresti, 1968. – 350с.
123583
  Barbu I. Versuri si proza / Ion Barbu; Editie ingrijita, prefata si tabel cronologic de D.Pillat. – Bucuresti : Minerva, 1970. – 51,361 р. – (Biblioteca pentru toti ; 573)
123584
  Arghezi Tudor Versuri si proze. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1960. – 352с.
123585
  Arghezi Versuri. / Arghezi. – Bucuresti, 1959. – 764с.
123586
  Baconsky A.E. Versuri. / A.E. Baconsky. – Bucuresti, 1961. – 126с.
123587
  Cosbuc G. Versuri. / G. Cosbuc. – Bucuresti, 1961. – 920с.
123588
  Goga Octavian Versuri. / Goga Octavian. – Bucuresti, 1966. – 208с.
123589
   Vertebrata. Article 3 : Catalogue of conodonts. – Kansas : University of Kansas, 1952. – 206p. : 109 Figures
123590
   Vertebrate Cell Culture I. – Berlin : Akademie-Verlag, 1987. – 166S.
123591
  Ionescu Vasile Vertebratele din Romania / Ionescu Vasile. – Bucuresti : Republica Socialista Romania, 1968. – 496S.
123592
  Kardong Kenneth Vertebrates : Comparative anatomy, function, evolution / Kardong Kenneth. – Dubuque, Iowa, Melbourne, Australia, Oxford, England : Wm. C. Brown Publishers, 1995. – XYII,777p. : il. – ISBN 0-697-21991-7
123593
  Gorobets L. Vertebrates from the metholithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine) / L. Gorobets, O. Kovalchuk, L. Rekovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 57-59. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the results of studying the remains of vertebrates from the Mesolithic site Laspi. It is established that a relatively small taxonomic diversity is inherent to this locality; it is mainly represented by four basic species: Great ...
123594
  Mann Heinrich Verteidigung der Kultur. Antifaschistische Streitschriften und Essays / Mann Heinrich. – Berlin, Weimar, 1973. – 527с.
123595
  Becher Johannes Verteidigung der Poesie / Becher Johannes. – Berl., 1960. – 456 с.
123596
  Obreschkoff N. Verteilung und Berechnung der Nullstellen reeler Polymone / N. Obreschkoff. – Berlin : Wissenschaften, 1963. – 8, 298 S. : 2Abb. – Bibliogr.: S.S.233-294. – (Hochschulbucher fur Mathematik ; Bd.55)
123597
  Hecker Erich Verteilungsverfahren im Laboratorium. / Hecker Erich. – Weiheim, 1955. – 230с.
123598
  Nekriach T. Vertical context as the factor of stylistic translation adequacy / T. Nekriach, R. Dovganchyna // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (1). – С. 288-294


  Стаття розглядає проблему інтерпретації вертикального контексту у перекладі художніх творів. На прикладі експерименту, який був запропонований студентам 5 курсу перекладацького відділення, простежується, які саме перешкоди створює вертикальний контекст ...
123599
  Farran G. Vertical distribution of plankton (Sagitta, Calanus and Metrida) off the South coast of Ireland : Proceedings of the Royal Irish academy, V.51, S. B, No.6 / G. Farran. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 121-136
123600
  Pavlenko I. Vertical integration as effective form of Coal industry restructuring: strategic imperatives / I. Pavlenko, I. Tymchenko // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С.71-76
123601
   Vertical ozone distribution over midlatitude Kyiv-Goloseyev station / E. Udodov, G. Milinevsky, A. Grytsai, O. Evtushevsky, V. Danylevsky // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 108
123602
  Grubic Goran Vertikal portal e-business model (applied for consruction industry in South - East Europe) / Grubic Goran, Ratkovic Milijanka, Paunovic Lidija // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 224-235 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
123603
  Neumann Alfred Vertrauen in die Kraft der Arbeiter : Ausgewahlte Reden / Neumann Alfred. – Berlin : Dietz, 1975. – 462s. : il. – (Inst. fur Marxismus-Leninismus bein Zk der SED)
123604
  Bykov O. Vertrauensbildente Massnahmen / O. Bykov. – M., 1984. – 79с.
123605
  Reichardt Johann Friedrich Vertraute Briefe aus Paris. 1792 / Reichardt Johann Friedrich. – Berlin, 1980. – 268с.
123606
  Camps V. Vertudes publicas / V. Camps. – Madrid : Espasa Calpe, 1993. – (Coleccion Austral ; 310). – ISBN 84-239-7310-7
123607
  Giurgea Ion Verum Focus in Polar Questions in Romanian: Prosodic Effects // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 62, № 1, Janvier-Mars. – P. 59-76. – ISSN 0035-3957
123608
  Schiff H.S. Verwaiste Eltern / H.S. Schiff ; aus dem Amerikanischen von Christa Reich. – Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986. – 163 S. – (Dialog und Praxis ; 15019). – ISBN 3-423-15019-X
123609
  Richter Hans Verwandeltes Dasein: Uber deutsch-sprachige Literatur von Hauptmann bis heute. Mit einer Goethe-Studie / Richter Hans. – Berlin; Weimar, 1987. – 393с.
123610
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte / Bredel Willi. – M., 1950. – 396 с.
123611
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte : Roman / Bredel Willi. – Berlin : Aufbau-Verl/
Bch. 1. – 1955. – 452 S.
123612
  Bredel Willi Verwandte und bekannte. / Bredel Willi. – K.
1. – 1955. – 156с.
123613
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte. / Bredel Willi. – M.
1. – 1953. – 152с.
123614
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte. / Bredel Willi. – Berlin
2. – 1955. – 554с.
123615
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte. / Bredel Willi. – Berlin
3. – 1955. – 686с.
123616
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte. / Bredel Willi. – Berl.
2. – 1961. – 554с.
123617
  Bredel Willi Verwandte und Bekannte. / Bredel Willi. – Berl.
3. – 1961. – 671с.
123618
  Jacobi Bernhard Verwelt und ausgegraben / Jacobi Bernhard. – Lp[z., 1963. – 418с.
123619
  Pahlen Kurt Verworfen und Auserwahlt, Der Opfergang des Leidenschaftlichen Kunstlers Antonio Francisco Lisboa / Pahlen Kurt. – Berl., 1959. – 364с.
123620
  Makatsch Wolfgang Verzeichnic der vogel : Der Deutschen Demokratischen Republik / Makatsch Wolfgang. – Leipzig, Radebeul : Neumann Verlag, 1981. – 151S.
123621
   Verzeichnis der Berichte der Kernforschungsanlage Julich : veroffentlicht in der Zeit von Juli 1960 bis November 1969. – Julich : [s. n.], 1967. – 160 S. – Bibliographische Reine der Kernforschungsanlage Julich Nr. 5 (3. Afl.). – (KFA)
123622
   Verzeichnis der Berichte der Kernforschungsanlage Julich : veroffentlicht in der Zeit von Dezember 1969 bis Januar 1971. – Julich : [s. n.], 1967. – 36 S. – Bibliographische Reine der Kernforschungsanlage Julich Nr. 5 (3. Afl. Suppl.1). – (KFA)
123623
   Verzeichnis der Berichte der Kernforschungsanlage Julich des Landes Nordrhein-Westfalen - e.V : veroffentlicht in der Zeit von Juli 1960 bis April 1967. – [S. l. : s. n.], 1967. – 81 S. – Bibliographische Reine der Kernforschungsanlage Julich Nr. 5 (2. Afl.). – (KFA)
123624
   Verzeichnis der farbigen Reproduktionen des Verlages von E.A. Seemann in Leipzig. – Leipzig : E.A. Seemann, 1912. – XXXVI, 304 S. – Вид. дефектне: выдсут. тит. арк.
123625
   Verzeichnis der in den Bibliotheken der Humbold-Universitat zu Berlin laufend gehaltenenauslandischen und westdeutschen Periodica : (HUZ). – Berlin : [S. n.], 1965. – 408 S.
123626
  Hellen W. Verzeichnis der in den Jahren 1926-1930 fur die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten / W. Hellen. – Wien; Leipzig : Haim. – S.51-66
123627
   Verzeichnis der Veroffentlichungen von Angehorigen der Technischen Hochschule Otto von Guericke Magdeburg 1953-1963. – Magdeburg : Technischen Hochschule Otto von Guericke. – 19 S.
123628
  Makatsch Wolfgang Verzeichnis der vogel deutschlands / Makatsch Wolfgang. – Radebeul : Neumann Verlag, 1957. – 95S.
123629
   Verzeichnis naturwissenschaftlicher Werke : II. Zoologie. – Jena : Verlagsbuchhandlung Gustav Fischer. – 161 S. – Zu beziehen durch R. Friedlander & Sohn, Buchhandlung. Berlin N.W. 6.
123630
  Baesecke G. Verzeichnis seiner samtlichen Veroffentlichungen / G. Baesecke; text G. Wustling. – Leipzig : Kommissionsverlag Otto Harrassowitz, 1952. – 38 S. : Portr. – (Schriften zum Bibliotheks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt Herausgegeben von der Universitats- und Landesbibliothek und der Landesstelle fur Bibliothekswesen Sachsen-Anhalt)
123631
  Bulatov M. Vesele pohadky a rikadla. / M. Bulatov. – Praha, 1955. – 162с.
123632
  Clarke Arthur Vesmirna odysea. / Clarke Arthur. – Bratislava, 1975. – 235с.
123633
  Marek Jiri Vesnice pod zemi / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 344с.
123634
  Stehlik Miloslav Vesnicka kronika. Mordova rokle. Jarni hromobiti. Vysoke letni bebe / Stehlik Miloslav. – Praha, 1959. – 246с.
123635
  Stehlik Miloslav Vesnicka kronika. Mordova rokle. Jarni hromobiti. Vysoke letni nebe / Stehlik Miloslav. – Praha, 1959. – 246с.
123636
  Kratochvilova Marie Vesnicke motivy. / Kratochvilova Marie. – Praha, 1955. – 72с.
123637
   Vestigii arheologice din Moldova : archelological antiquites of Moldova. – Chisinau : Tipografia Academiel de Stiinte RM, 1997. – 310 p. – ISBN 9975-62-015-9
123638
   Veszprem. – 2-dik, atdolgozott kiadas. – Budapest : Panorama, 1973. – 254 l. : kep.
123639
  Kruger G. Veterinarmedizinische Terminologie / G. Kruger. – Auf. 2. – Leipzig : S.Hirzel Verlag, 1961. – 534S.
123640
   Veterinarska Terminologia. – Bratislava : Akademia Ved
1 : Histologia a Embriologia. – 1957. – 56s.
123641
  Merchant I.A. Veterinary Bacteriology / I.A. Merchant. – Ames : ISCP, 1946. – VIII, 683 p.
123642
  Choul Huilielmo de Veterum romanorum religio, castramentio, disciplina militaris ut & Balneae. Ex antiquis numismatibus & lapisibus demonstrata. – Amatelaedaxi, J. Waesbergio, 1686. – (4), 218, (24с.
123643
  Rezac Vaclav Vetrna setba / Rezac Vaclav. – Praha, 1961. – 224с.
123644
  Rezac V. Vetrna setba / V. Rezac. – Praha, 1972. – 184с.
123645
  Solochov-Sinavskij Vetrna step / Solochov-Sinavskij. – Praha, 1953. – 219с.
123646
  Kopta Josef Vetrny mlyn / Kopta Josef. – Praha, 1955. – 235с.
123647
  Aeneus Vetustissimi scriptoris Aneae Poliorceticus, sive De toleranda obsidione / Isaaco Casaubono interprete // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 369-470
123648
  Erb Elke Vexierbild. / Erb Elke. – Berlin-Weimar, 1983. – 111с.
123649
   Vezak vezla... : motivi narodnih vezova Hrvatska. – Zagreb : GZH, 1973. – 12 p, 24 pl. il. : il.
123650
  Самойлов Юрий VFS Global как информационная пиявка : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-29 : Фото. – ISSN 1998-8044
123651
  Kojevnikov Vadim Vi-l prezinz pe Baluev / Kojevnikov Vadim. – Bucuresti, 1961. – 388с.
123652
  Zabielski Lukasz VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Zydzi wschodniej Polski": Zydzi Bialostocczyzny od poczatkow do 1939 roku. Kontekst srodkowoeuropejski, Bialystok 12-13 czerwca 2017 roku // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 3 (36). – S. 363-370. – ISSN 1640-7806


  6-а міжнародна науково-практична конференція "Євреї Східної Польщі": євреї з Білостоцької області з початку 1939 року. Центральноєвропейський контекст, Білосток 12-13 червня 2017 року.
123653
   Vi su thong nhat tat ca cac lu"c lu"o"ng chong de quoc. – [S. l. : s. n.], 1971. – 186 c.
123654
  Єкшов В.В. VI Археологічний з"їзд в Одесі: професійний старт Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 21-31. – ISSN 2312-2587
123655
  Дегтярьов І С. VI Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 93. – ISSN 2227-183Х
123656
   VI Всесвітній Форум Українців успішно завершився // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 4


  20-21 серпня 2016 року в Українському домі, в Києві, відбувся VI Всесвітній Форум Українців. У цьому престижному зібранні світового українства взяли участь понад 500 делегатів і гостей. В секції гуманітарної політики брав участь В. Сергійчук ...
123657
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секция Г : Преобразователи. Измерения. – 1968. – 75 бр. : ил. в папке
123658
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секции Е, Ж, З : Акустика твердого тела. Квантовая акустика. Аэротермоакустика. Речь. – 1968. – 131 бр. : ил. в папке
123659
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секция Л : Строительная и архитектурная акустика. – 1968. – 42 бр. : ил. в папке
123660
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секции Н, О : Производственные шумы. Транспортные шумы. – 1968. – 71 бр. : ил. в папке
123661
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секции С, Т : Контрольно-метрологические применения ультразвука. Акустическая электроника. – 1968. – 60 бр. : ил. в папке
123662
   VI Всесоюзная акустическая конференция : доклады / Всесоюзная акустическая конференция; VI Всесоюз. акуст. конференция. – Москва : [б. и.]
Секция М : Вибрации и вибродемпфирование. – 1968. – 61 бр. : ил. в папке
123663
   VI Всесоюзная научно-техническая конференция "Метрология в радиоэлектронике" / Всесоюзная научно-техническая конференция "Метрология в радиоэлектронике". – Москва, 1984. – 347 с.
123664
   VI Всесоюзний XII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. – Харків : Видання ВУЦВК, 1931. – 72 с.
123665
   VI Всесоюзный семинар "Автоматическое распознавание слуховых образов". – Таллин, 1972. – 198с.
123666
   VI Всеукраїнський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги "Слобожанські медичні ралі - 2016" // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 114-119. – ISSN 2312-7104
123667
   VI Выставка произведений действительных членов, почетных членов и членов-корреспондентов Академии художеств СССР. – М., 1962. – 52с.
123668
   VI з"їзд письменників Радянської України 18-21 травня 1971 року : матеріали з"їзду. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 324 с.
123669
   VI з"їзд Українського фізіологічного товариства. – К., 1961. – 560с.
123670
   VI Конгресс Международной организации журналистов (МОЖ) 10-15 октября 1960 года, Берлин. – Прага, 1966. – 118с.
123671
  Гончар О. VI костомарівські читання // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-122.
123672
   VI Луньовські читання "Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості" : (до 60-річчя засн. Пархомів. худож. музею ім. А.Ф. Луньова) : матеріали наук.-практ. семінару, 27 берез. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, джерелознавства та археології [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Павлова (відп. ред., уклад.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 192 с. – Назва обкл.: Матеріали науково-практичного семінару "VI Луньовські читання "Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості" (до 60-річчя заснування Пархомівського художнього музею імені А.Ф. Луньова). - Cт. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-292-9
123673
   VI Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", посвященная 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 296-316. – ISBN 978-966-86-03-89-1
123674
  Лукиных В.Ф. VI Международная научно-практическая конференция "Логистика - Евразийский мост" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 15-19 : фото
123675
  Приходько И.Г. VI Международная научно-практическая конференция "Русский язык в поликультурном мире" (Ялта, 8-11 июня 2012 г.) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 68-71
123676
   VI Международный конгресс по животноводству. – М., 1957. – 290с.
123677
  Галько О. VI Міжнародна конференція "Тарас Шевченко і світова культура" у Санкт-Петербурзі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 248-252
123678
   VI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячується першопрохідникам ракетно-космічної техніки. Володимир Федорович Уткін : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ : Нац. центр аерокосм. освіти молоді України ; НАНУ ; МОНУ [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2004. – 429 с.
123679
  Якубова Л.Д. VI Міжнародна наукова конференція "Історія сталінізму: Радянські нації та національна політика в 1920–1950-х рр." // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 210-218. – ISSN 0130-5247
123680
  Волощук М.М. VI Міжнародна наукова конференція в рамках проекту "Colloquia Russica" "Русь і терени латинської культури: суспільство, культура, релігія (X - XVI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 224-225. – ISSN 0130-5247
123681
   VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : збірник наукових праць / Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях; [наук.-орг. ком. : Копка П.Н., Кривцов В.С., Трофимчук О.М. та ін.] ; Рада Нац. безпеки Укр. ; Ін-т проблем нац. безпеки ; НАНУ ; Ін-т телекомунікацій і глобальн. інформац. простору ; МОНУ ; Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" та ін. – Київ ; Харків ; Крим : [АДЕФ-Україна], 2007. – 278 с. : іл., табл.
123682
   VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 320-321. – ISSN 2219-5521


  27 листопада 2014 р. в Київському університеті права НАН України відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України". У роботі конференції взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка.
123683
  Святоцький О. VI Міжнародна школа-практикум молодих вчених-юристів "держава у світі, що змінюється" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 262-265. – ISSN 0132-1331


  26-28 травня 2011 р. у Підмосков"ї пройшла щорічна Міжнародна школа-практикум молодих вчених-юристів , організована Інститутом законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ за підтримки Адміністрації Президента РФ під назвою "Держава у ...
123684
   VI Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень" : Ужгород, 1-6 жовт. 2012 р. : праці шк.-семінару / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; [підгот. матеріалів до друку: Маляр М.М., Повідайчик М.М.]. – Ужгород : Інвазор, 2012. – 255 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 252-253. – Бібліогр. наприкінці ст.


  Першому проректору Київського національного університету ім. Т. Шевченка від імені і за дорученням програмного та організаційного комітетів VI МШС - ТПР з побажанням наукових, педагогічних та адміністративних звершень на благо України! Підпис 17.10.12 ...
123685
  Нетреба А. VI міжнародна: "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  На радіофізичному факультеті відбулася VI Міжнародна конференція "Електроніка та прикладна фізика". На відкритті конференції зі словами привітання до учасників звернувся декан радіофізичного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор І.О. ...
123686
   VI наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – На корінці зазнач. також: 6. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2609-46-2
123687
   VI Національний конгрес геронтологів та геріатрів України (19-21 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 450. – ISSN 2413-7944
123688
  Перестюк М.О. VI олімпіада з математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.Ш. Михайловський, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 2000. – №1
123689
  Алаеа Л.Б. VI организационно-научный съезд российских востоковедов / Л.Б. Алаеа, Б.В. Базаров, Д.Д. Васильев // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – C. 143-148. – ISSN 0869-1908
123690
   VI Республиканская конференция молодых ученых-химиков. – Таллин, 1985. – 264 с.
123691
   VI сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів ХІІ скликання 20-25 грудня 1933 року : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видавництво ВУЦВК "Радянське будівництво і право", 1934. – 319 с.
123692
   VI совещание по проблемам планетологии. – Л.
1. – 1968. – 202с.
123693
  Бурлака Г. VI текстологічні читання пам"яті Миколи Єфремовича Сиваченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 125-126. – ISSN 0236-1477


  20 листопада 2019 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулися чергові, VI Текстологічні читаня пам"яті видатного історика літератури, фольклориста, джерелознавця і текстолога, члена-кореспондента НАН України М. Є. Сиваченка. ...
123694
   VI традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи второго тура. – М., 1970. – 18с.
123695
   VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності" // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1


  14-16 вересня відбувся VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені М.П. ...
123696
   VI Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-10


  В КНУ им. Тараса Шевченко 21-22 октября 2011 г. состоялся VI Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. Тема Форума - "Историко-культурное наследие государств - участников СНГ: общее достояние и ресурс устойчивого развития", ...
123697
   VI Форум творчої й наукової інтелігенції країн-учасниць СНД // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  Наприкінці жовтня в Києві відбувся VI Форум творчої й наукової інтелігенції країн-учасниць СНД. Головні його заходи проходили в КНУ імені Тараса Шевченка. Вони були об"єднані спільною темою - "Історико-культурна спадщина країн-учасниць СНД: загальне ...
123698
   VI Юбилейная Всесоюзная конференция по коллоидной химии. – Воронеж, 1968. – 194 с.
123699
   VI. Mezinarodni sjezd slavistu v Praze 1968. – Praha, 1968. – 590с.
123700
  Нисенбаум М. Via latina ad ius = Латинская дорога к праву : Учебник латинского языка для студентов вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / М. Нисенбаум. – Москва : Юристъ, 1996. – 560c. – ISBN 5-7357-0003-0
123701
  Герман С. VIA Романа. Життя митрополита Андрея Шептицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 8-9
123702
  Soroka Yu. Viacheslav Chornovil and the Establishment of People"s Movement of Ukraine // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 166-167. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
123703
   Viae historicae. 2306 : Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A.Tyszkiewiczowi w siedemdziesiata rocznice urodzin // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-503 : il. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
123704
  Cela Camilo Jose Viaje a la Alcarria. Con los versos de su cancionero, cada uno en su debido lugar / Cela Camilo Jose. – Barcelona, 1965. – 222с.
123705
  Verne J. Viaje al centro de la Tierra / J. Verne. – [ La Habana ] : Gente nueva, 1978. – 218 p. : il.
123706
  Averbaj Yu. Viaje al reino del ajedrez. / Yu. Averbaj, M. Beilin. – M., 1979. – 315с.
123707
  Darwin Charles Viaje de un naturalista alrededor del mundo. / Darwin Charles. – La Habana, 1966. – 308с.
123708
  Sevcenko Taras Viata de artist si alte nuvele / Sevcenko Taras. – Bucuresti, 1961. – 436с.
123709
  Zamfirescu Duiliu Viata la tara. Tanase Scatiu. In razboi / Zamfirescu Duiliu. – Bucuresti : Edit. pentru literatura, 1965. – 445 p.
123710
  Marino Adrian Viata lui Alexandru Macedonski / Marino Adrian. – Bucuresti, 1966. – 622 p.
123711
  Gorchi Maxim Viata lui Clim Samghin / Gorchi Maxim. – Bucuresti, 1952. – 363с.
123712
  Gorchi Maxim Viata lui Clim Samghin / Gorchi Maxim. – Bucuresti, 1953. – 555с.
123713
  Cantemir Dimitrie Viata lui Constantin Cantemir zis cel batrin Domnul Moldowei / Cantemir Dimitrie. – Bucuresti, 1960. – 168с.
123714
  Cioculescu S. Viata lui I.L. Caragiale / S. Cioculescu. – Ed. a 2-a revaz. – Bucuresti, 1969. – 374 p.
123715
  Perruchot Henri Viata lui Manet / Perruchot Henri. – Bucuresti, 1967. – 322с.
123716
  Calinescu G. Viata lui Mihai Eminescu / G. Calinescu. – Bucuresti, 1973. – 375 p.
123717
  Sadoveanu M. Viata lui Stefan cel Mare / M. Sadoveanu. – Bucuresti, 1956. – 216с.
123718
  Sadoveanu Mihail Viata lui Stefan cel Mare / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1992. – 211с.
123719
  Stanislavski Viata mea in arta / Stanislavski. – Edit. a 3-a rev. – Bucuresti, 1958. – 622с.
123720
   Viata Noua in Radurile Noastre. – Muncie : Ed.Confederatiei Generale. – 48s.
123721
  Puiu Enache Viata si opera lui Miron Costin / Puiu Enache. – Bucuresti, 1975. – 321с.
123722
  Popescu D.R. Viata si opera lui Tiron B. / D.R. Popescu. – Bucuresti
1. – 1980. – 587с.
123723
  Dinca Florea Vibratii neliniare si aleatoare / Dinca Florea, Teodosiu Cristian. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1969. – 462 p. : 124 fig.
123724
  Buzdugan Gheorge Vibratiile sistemelor mecanice / Buzdugan Gheorge, L. Fetcu, M. Rades. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1975. – 572 p.
123725
   Vibration spectra evalution of laser dyes from its srs in multiple scattering media / V.P. Yashchuk, A.A. Sukhariev, A.P. Smaliuk, O.A. Prygodiuk // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 187-188
123726
  Ta-You Wu Vibrational spectra and structure of polyatomic molecules / Ta-You Wu. – 2-е, стереотип. – Michigan : J.W. Edwards, 1946. – 363 p.
123727
   Vibrational structureof fullerene/ polymethinedye compound films / O.M. Hoi, O.S. Mishuk, O.L. Pavlenko, V.A. Brusentsov, F.I. Momot, O.P. Dmitrenko, M.P. Kulish, O.D. Kachkovsky // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 44-45
123728
  Glazarova Jarmila Vici jama. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1959. – 244с.
123729
  North Gary Victim"s Rights: The Biblical View of Civil Justice / North Gary. – Tyler, 1990. – 316с.
123730
  Decreme Victimes cherchent assassins pour meurtre et plus si entente...ou Meurtre a l""Autruche Bleue : [Comedie policiere en 2 actes] / Decreme, Jean-Philippe. – Paris : Art et comedie, 2003. – 113p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-334-6
123731
  Pavlyshyn M. Victor and Maria Rudewych Donate $1.52 Million to Support Ukrainian Studies // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Серпень (ч. 20/21). – P. 30-31
123732
  Courtois C. Victor de Vita et son oeuvre : etude critique :[these complementaire pour le Doctorat es-lettres...] / Christian Courtois ; Gouv. Gen. de l"Algerie, Direction de l"interieur et des beaux-arts, Service des antiquites. – Alger : Imprimerie officielle du Gouverment General de l"Algerie, 1954. – 111, [1] p. – Indices: p. 101-110. – Бібліогр. в підрядк. прим.
123733
  Lucke Theodor Victor Hugo / Lucke Theodor. – Berlin, 1979. – 606с.
123734
  Lucke Theodor Victor Hugo / Lucke Theodor. – Berlin, 1980. – 607с.
123735
  Achinger G. Victor Hugo in der Literatur der Puskinzeit (1823-1840) : Die Aufnahme seiner Werke und seine Darstellung in der zeitgenossischen Literaturkritik / G. Achinger. – Koln ; Wien : Bohlau, 1991. – 20, 510 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 37). – ISBN 3412035904
123736
  Guillemin Henri Victor Hugo par lui-meme / Guillemin Henri. – Bourges, 1959. – 192с.
123737
  Kalmuk I. Victor Petrov as a representative of the philosophy in Soviet Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 57-58
123738
  Schileru Eugen Victor Roman / Schileru Eugen. – Bucuresti, 1967. – 16с.
123739
  Morcinek Gustaw Victoria / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1959. – 208с.
123740
  Przypkowski Andrzej Victoria / Przypkowski Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1980. – 344s. – ISBN 83-11-06654-7
123741
  Briggs Asa Victorian people. / Briggs Asa. – Chicago, 1972. – 313с.
123742
  Madariaga Salvador de Victors, beware / Madariaga Salvador de. – London, 1946. – 304с.
123743
  Conrad Joseph Victory : An Island Tale / Conrad Joseph; With an introd.by T.Tanner. – London : Campbell Publishers, 1998. – 385p. – (Everyman"s Library ; 144 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-144-5
123744
  Roberts Arch Victory denied / Roberts Arch. – Fort Collins, 1972. – 301с.
123745
   Victory in the Gulf : dedicated to the fighting men and women of Desert Storm. – Lincolnwood : Publications Internat., LTD., 1991. – 112 p. : ill. – Collector"s ed.
123746
  Gilchrist E. Victory over Japan : A book of stories / E. Gilchrist. – Boston a.o. : Little, Brown, 1984. – 277 p. – ISBN 0-316-31303; 0-316-313076
123747
  Seversky Alexander de Victory through air power / Seversky Alexander de. – New York : Simon and Schuster, 1942. – X,354 p. : ill.
123748
  Brecht Bertolt Vida de Galileo Galilei. / Brecht Bertolt. – La Habana, 1974. – 443с.
123749
  Pineyro Enrique Vida y escritos de Juan Clemente Zenea / Pineyro Enrique. – La Habana, 1964. – 334с.
123750
  Baroja Julio Caro Vidas magicas e Inquisicion / Baroja Julio Caro. – Madrid : Ediciones ISTMO
Vol. 1. – 1992. – 456 c.
123751
  Baroja Julio Caro Vidas magicas e Inquisicion / Baroja Julio Caro. – Madrid : Ediciones ISTMO
Vol. 2. – 1992. – 365 c.
123752
  Ramos Graciliano Vidas Secas / Ramos Graciliano. – La Habana, 1964. – 136с.
123753
  Machacka J. Videli sme zivocisnu vyrobu v SSR / J. Machacka. – Bratislava : Orac, 1951. – 79s.
123754
   Video-based coaching in support of elementary teacher-candidate"s professional development / E. Chizhik, A. Chizhik, B. Burgess, M. Tanmajo, D. Seng, M. Hernandez // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 5-15. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Відео-тренінг для забезпечення професійного розвитку вчителів початкових класів.
123755
  Brandi M.-L. Video im Deutschunterricht : Eine Ubungstypologie zur Arbeit mit fiktionalen und dokumentarischen Filmsequenzen: Fernstudieneinheit / Marie-Luise Brandi unter Mitarbeit von Dieter Arnsdorf; Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache, Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. – Berlin u.a. : Langenscheidt. – ISBN 3-468-49664-8
13. – 1996. – 189 S. : Ill. – На обкл.: Fernstudienangebot. Germanistik. Deutsch als Fremdsprache
123756
  Zagoruiko Y. Video Surveillance and Its Impact on the Right to Privacy // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 510-512. – ISBN 978-617-7069-15-6
123757
  Freymuth K. Videopraxis : Technik. Systeme. Gestaltung und Begriffe / K. Freymuth. – Berlin : Technik, 1989. – 207 S. : Il. – ISBN 3-341-00833-0
123758
  Florian Miroslav Videt Neapol / Florian Miroslav. – Praha, 1982. – 83с.
123759
  Matos A.G. Vidici i putovi nasi ljudi i krajevi / A.G. Matos. – Zora?
2. – 1967. – 383с.
123760
  Konjhodzic Mahmud Vidio sam Egipat / Konjhodzic Mahmud. – Zagreb, 1956. – 222с.
123761
   VIe Congres de l"Assaciation Internationale de Litterature Comparee. (Bordeaux, 1970). Resumes des communications de la delegation sovietique. – Leningrad, 1970. – 39с.
123762
  Rheinhardt E.-A. Vie d"Eleonora Duse / E.-A. Rheinhardt. – Paris, 1930. – 329с.
123763
  Dover Vie de Frederic II. – T. 2. – Paris : Bossange pere
T. 2. – 1832. – 438 p.
123764
  Dover Vie de Frederic II. – Paris : Bossange pere
T. 3. – 1832. – 434 p.
123765
  Dover Vie de Frederic II par lord dover. – Paris : Bossange Pere, Libraire du Roi
T. 1. – 1832. – XLIII, 327 p.
123766
   Vie polemique de Voltaire ; ou histoire de ses proscriptions : avec les pieces justificatives par G****Y. – Paris : DENTU, 1802. – 442 p.
123767
   Vie privee du Marechal de Richelieu, contenant ses amours et intrigues.... – Paris
2. – 1791. – (2), 342с.
123768
   Vie privee du marechal de Richelieu, contenant ses amours et intriques et tout ce qui a rapport aux divers Roles qua joues cet Homme celebre pendant plus de 80 ans. – Paris
1. – 1791. – 320с.
123769
  Couperus Louis Vieilles gens et choses qui passent. / Couperus Louis. – Paris, 1973. – 326с.
123770
   Vielfalt und Schonheit der Fruchtformen. – Wittenberg, Lutherstfdt : A.Ziemsen Verlag, 1958. – 110S.
123771
  Varoujean Viendra-t-il un autre ete? / Varoujean, Jean-Jacques. – [Paris] : Gallimard, 1973. – 80 p.
123772
  Cahier Philippe Vienna Conventions on diplomatic and consular relations / Cahier Philippe, Lee Luke. – N.Y., 1969. – 76с.
123773
   Vier Geschichten. – Berlin : Kinderbuchverlag, 1975. – 183 s.
123774
  Frank Leonhard Vier Romane / Frank Leonhard. – Berlin, Weimar, 1982. – 761с.
123775
  Worgitzky Charlotte Vieraugig oder blind / Worgitzky Charlotte. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1978. – 247 S.
123776
  Worgitzky Charlotte Vieraugig oder blind / Worgitzky Charlotte. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1985. – 237 S.
123777
  Bronnen Arnolt Viergespann. / Bronnen Arnolt. – Berl., 1958. – 492с.
123778
  Schroder H. Vierpoltheorie und erweiterte Zweipoltheorie / H. Schroder. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1954. – 192 s.
123779
  Plutarchus Vies des hommes illustres : trad. de plusieurs langues par differens auteurs, pour servir de Suplement aux 0euvres de Plutarque. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastien
T. 2. – 1784. – 458 p.
123780
  Plutarchus Vies des hommes illustres : trad. de plusieurs langues par differens auteurs, pour servir de Suplement aux 0euvres de Plutarque. – A Paris (Paris) : Chez J.F. Bastien
T. 2. – 1784. – 458 p.
123781
  Plutarchus Vies des hommes illustres : trad. de plusieurs langues par different auteurs, : pour servir de supplement aux Oeuvres de Plutarque. – A Paris (Paris) : Chez J.-F.Bastien
T. 3. – 1784. – VI, 564 p. – На дод. тит. арк. назва: Decade, ou Vies de dix empereurs : supplement aux Oeuvres de Plutarque, t. 3
123782
  Godescard Vies des Peres, des martyrs et des autres principaux saints.... – Paris
10. – 1828. – 508с.
123783
   Vietnam. – Munchen : Verlag C.J. Bucher. – 159 S. : ill. – ISBN 3 7658 0771 0
123784
  Thoms Hanno Vietnam / Thoms Hanno. – Potsdam, 1961. – 64с.
123785
  To Huu Vietnam mein Land. Ausgewahlte Gedichte 1938-1974 / To Huu. – Berlin, 1975. – 124с.
123786
   Vietnam pictorial. – Hanoi. – ISSN 0866-806X
N 549. – 2004
123787
   Vietnam pictorial. – Hanoi. – ISSN 0866-806X
N 551. – 2004
123788
   Vietnam pictorial. – Hanoi. – ISSN 0866-806X
N 553. – 2005
123789
   Vietnam pictorial. – Hanoi. – ISSN 0866-806X
N 554. – 2005
123790
  Karnow Stanley Vietnam: A History / Karnow Stanley. – New York, 1984
123791
  Marr D.G. Vietnamese anticolonialism,1885-1925 / David G. Marr; The Center for South and Southeast Asia studies. – Berkeley, Los Angeles, London : University of California, 1971. – 19,322p. : ill. – ISBN 0-520-01813-3
123792
   Vietnamezen in Nederland. – Rijswijk : Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, 1982. – 32 blz.
123793
  Лялько С.В. Viever`s Guide : Навчально-методична розробка до фільмів The untouchables та the deep end of the ocean для студ. гуманіт. фак-тів / С.В. Лялько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 224c. – Обкл. англ. мовою
123794
  Лялько С.В. Viewer"s guide : навальний. посібник до фільмів: "Царство небесное" (2005), "Забуте" (2004) для студ. гуманітраних фак-тів / С.В. Лялько. – Київ : Київський університет, 2008. – 152с. – Шифр дубл.42 Ляль.Доп.карт. ст.
123795
  Graziosi A. Viewing the Twentieth Century through the Prism of Ukraine: Reflections on the Heuristic Potential of Ukrainian History // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 97-118. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
123796
  Pious Richard Viewpoints: readings in American politics and government / Pious Richard. – New York a.o., 1986. – 80с.
123797
  Gheorghiu-Dej Vigilenta revolutionara a popoarelor im lupta pentru socialism. / Gheorghiu-Dej, 1951. – 16с.
123798
  DeVries Herbert A. Vigor Regained = A Simple, Priven Home Program for Restoring Fitness and Vitality / Herbert A. DeVries. – Englewood Cliffs : Prentis Holl,Inc., 1974. – 175с.
123799
  Sik Endre Vihar a levelet / Sik Endre. – Budapest, 1970. – 519с.
123800
  Szinetar Gyorgy Vihar a pusztan / Szinetar Gyorgy. – Budapest, 1967. – 246с.
123801
   VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-651-1
123802
   VII Всесоюзное совещание по квантовой химии.. – Новосибирск, 1978. – 242 с.
123803
   VII Всесоюзное совещание по кинетике и механизму реакций в твердом теле. – Черноголовка, 1978. – 382 с.
123804
   VII Всесоюзное совещание по полярографии. – Москва : Наука, 1978. – 269 с.
123805
   VII Всесоюзному Съезду Советов. – Москва ; Ленинград : Изд. Акад. Наук СССР, 1935. – 213 с.
123806
  Барцьось В.В. VII Всеукраїнська наукова конференція "Народний рух України: місце в історії та політиці" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 233-234. – ISSN 0130-5247
123807
  Бейліс Л. VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 27-29


  17-18 квітня 2013 р. у м. Києві пройшла VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" (тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність"), організована Національною парламентською бібліотекою України за ...
123808
   VII Всеукраїнський з"їзд рад. – Х. – 14с.
123809
   VII Всеукраїнський з"їзд Рад.. – 16с.
123810
   VII Всеукраїнський з"їзд Рад.. – 16с.
123811
   VII Всеукраїнський з"їзд Рад.. – 16с.
123812
   VII Всеукраїнський з"їзд Рад.. – 16с.
123813
   VII гендерний саміт в Берліні // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 8


  Гендерна рівність в науці і кар"єрі - головні ідеї VII Гендерного саміту "Освоєння гендеру в дослідженнях, їх продуктивності, тематиці та результатах", який відбувся 6 -7 листопада в Берліні. Особливу увагу було прикуто до співвідношення чоловіків та ...
123814
   VII з"їзд письменників Радянської України 14-16 квітня 1976 року : матеріали з"їзду. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272с.
123815
  Арисменди Р. VII конгресс Коминтерна и фашизм в Латинской Америке : сборник / Р. Арисменди ; пер. с исп. под ред. В.Е. Тихменева ; предисл. А. Соболева. – Москва : Прогресс, 1977. – 136 с.
123816
  Гончаров О. VII конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 124-127. – ISSN 2222-5250


  В обговоренні звітної доповіді О. Гончарова, голови Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України взяли участь викладачі кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка - А. Коцур, професор, доктор іст. наук, ...
123817
  Сова А. VII краєзнавча конференція "Брідівщина - край на межі Галичини й Волині", присвячена 70-й річниці створення Української дивізії "Галичина" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 92-93
123818
   VII Львівський міжнародний бібліотечний форум "Модерна бібліотека" в мінливому світі" [Електронний ресурс] : 14-17 верес. 2016 р. : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В.С. Пашкова та ін.]. – Київ : УБА, 2016. – 1 CD. – Систем. вимоги: Verbatim, 700MB, MO, 52X speed, vitesse, 80 Min. - Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-97569-1-6


  Путівник містить науково-довідковий апарат до фондів держархіву області. Вихо- дить за програмою «Архівні зібрання України», серія «Путівники». Розрахований на широке коло дослідників.
123819
  Ермаков В.В. VII международная биогеохимическая школа // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 615-624. – ISSN 0016-7525
123820
   VII Международная конференция по микроэлектронике : материалы конференции / Седьмая Международная конференция по микроэлектронике. – Минск
Т. 1 : Материалы микроэлектроники. Диагностика материалов и изделия микроэлектронипки, вопросы качества и безотказности элементов и схем. – 1990. – 307 с.
123821
   VII Международная конференция по микроэлектронике : материалы конференции / Седьмая Международная конференция по микроэлектронике. – Минск
Т. 2 : Технология микроэлектроники. – 1990. – 277 с.
123822
   VII Международная конференция по микроэлектронике : материалы конференции / Седьмая Международная конференция по микроэлектронике. – Минск
Т. 3 : Моделирование приборов. Системы автоматизированного проектирования интегральных схем. – 1990. – 183 с.
123823
  Гречников В.И. VII Международный социологический конгресс, Варна, сентябрь, 1970 / В.И. Гречников. – Новосибирск, 1970. – 17 с.
123824
   VII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", присвячується першопрохідникам ракетно-космічної техніки. "Покликані часом" : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2005. – 430 с.
123825
  Кудінова А.Г. VII Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита" / А.Г. Кудінова, Ю.М. Кудінов, О.О. Дячок // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 232-235. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 24-25 жовтня 2013 р. у Дніпропетровську.
123826
  Шумило М.М. VII Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність норм права" до 140-річчя професора Василя Синайського (17.11.2016 р.) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 575-577. – ISSN 0869-2491


  У роботі конференції взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка. Василь Іванович Синайський - керівник комісії для вивчення звичаєвого права Української академії наук, професор Київського університету (1876-1949).
123827
   VII Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" : 27 листоп. 2018 р., м. Київ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 48 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ. - Переклад за підтримки проекту ЄС Національний Еразмус + Офіс в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим.
123828
   VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" = Information environment of academic library : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: Н.І. Мосієнко, Р.С. Самотий, О.В. Харгелія : пер. з пол.: Р.С. Самотий, П.П. Сохан]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 167, [1] с. : табл. – Текст парал. укр. та англ. – ISBN 978-966-941-056-6
123829
   VII Міжнародна науково-практична конференція "Професійне навчання персоналу - європейський вибір" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  21-22 травня 2015 року в місті Ізмаїлі на базі Відокремленого навчального підрозділу ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" відбулася VIIміжнародна науково-практична конференція "Професійне навчання персоналу – європейський вибір". Провідними ...
123830
  Дорожинський О.Л. VII Міжнародна науково-технічна конференція "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика - сучасні технології та перспективи розвитку" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 51-52 : фото
123831
   VII Міжнародний конгрес україністів // Київ, 2008 // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 84-85.
123832
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна VII Міжнародний конгрес україністів. (Львів - Сімферополь - Київ, 24-29 червня 2008 року)
123833
  Гончаров В. VII Міжнародний круглий стіл з антропології права у Львові: продовження традиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 518-521. – ISSN 0132-1331


  Львівська лабораторія прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України та Лабораторія досліджень теоретичних проблем прав людини юридичного факультету ...
123834
  Качак Т. VII міжнародний сімпозіум "Література. Діти. Час", організований Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  7-8 квітня 2016 р. у Національному музеї літератури України та Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбувся VII Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час".
123835
   VII наукова Шевченківська конференція.. – К., 1958. – 48с.
123836
  Руденко І.С. VII науково-практична конференція "Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів" / І.С. Руденко, С.О. Западнюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 66. – ISSN 1561-4980
123837
   VII національний конгрес анестезіологів України (Дніпро, 21-23 вересня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 440. – ISSN 2413-7944
123838
  Коцур В. VII польсько-український форум завершив роботу. Vivat VIII у Переяславі! // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Дійсний член НАПН України, ректор Переясла-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктор Коцур про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету ...
123839
   VII регіональний авіафорум відбувся в Одесі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
123840
   VII Республиканская конференция молодых ученых-химиков. – Таллин
Ч. 2. – 1987. – 193 с.
123841
   VII советско-японский семинар по катализу, Иркутск, 1-7 июля 1983 г. : Сб. докл. – Новосибирск : ИК, 1983. – 242 с. : ил.
123842
  Андропов С.А. VII съезд РКП(б) / С.А. Андропов. – Москва, 1980. – 94 с.
123843
   VII съезд российских востоковедов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 170-173. – ISSN 1998-1813


  Съезд проходил в сентябре 2010 г. в Звенигороде.
123844
   VII съезд российских востоковедов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 32-38. – ISSN 0321-5075


  VII съезд российских востоковедов - 13-16 сентября 2010 г. в г. Звенигороде под Москвой.
123845
   VII Съезд российских востоковедов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 139-149. – ISSN 0130-3864
123846
   VII. Olympische Winterspiele Cortina d"Ampezzo 1956. – Berl., 1956. – 84с.
123847
   VIII congress chimie biologique : Paris, 6, 7, 8 Octobre 1948. – Paris : Masson
V. 2. – 1949. – 558 p.
123848
   VIII congress de chimie biologique : Paris, 6, 7, 8 Octobre 1948. – Lons-Le-Saunier : Declume
V.1 : Compte rendu general du congres conference. – 1949. – 240 p.
123849
   VIII Академічні читання пам"яті В.І. Стріхи // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В КНУТШ, з яким пов"язана вся наукова, педагогічна та громадська робота визначного українського вченого-фізика, педагога, доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України, засновника і першого президента АН вищої школи ...
123850
  Корсаков С.Н. VIII всемирный философский конгресс ( Прага,1934 г.) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.143-156. – ISSN 0235-1188
123851
   VIII Всесоюзная конференция по радиоастрономии, 8-я. Пущино. 1975. : тезисы докладов / Всесоюзная, конференция по радиоастрономии, Пущино. 8-я., 1975. – Пущино : Издательство АН СССР, 1975. – 204 с.
123852
   VIII Всесоюзное совещание по нематодным болезням сельскохозяйственных культур : Тезисы докладов и сообщений. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 180с.
123853
   VIII Всесоюзное совещание по полярографии "Развитие и применение полярографии и родственных методов". – Днепропетровск
2. – 1984. – 161с.
123854
   VIII Всесоюзное совещание по полярографии "Развитие полярографии и родственных методов". – Днепропетровск
1. – 1984. – 222с.
123855
   VIII Всесоюзное совещание по проблемам управления. – Москва, Таллинн
1. – 1980. – 250с.
123856
   VIII Всесоюзное совещание по проблемам управления. – Москва, Таллинн
2. – 1980. – 508с.
123857
   VIII Всесоюзное совещание по проблемам управления. – Москва, Таллинн
3. – 1980. – 782с.
123858
   VIII Всесоюзное совещание по экспериментальной и технической минералогии и петрографии. 10 июня - 14 июня 1968 г.. – Новосибирск, 1968. – 210с.
123859
  Лисенко В. VIII Всеукраїнський рейтинг "Книжка року"2006"
123860
  Гладковський Р.В. VIII Всеукраїнський турнір юних географів / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 33-36 : табл., фото
123861
  Бурлака О.М. VIII Всеукраїнський турнір юних економістів / О.М. Бурлака, С.Г. Мойсеєва, В.Д. Попов // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 37-40 : табл., фото
123862
  Черниш Д.С. VIII з"їзд Українського мінералогічного товариства // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 137-139. – ISSN 2218-7472


  4-5 жовтня 2011 р. у Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР) НАН України відбувся VIII з"їзд Українського мінералогічного товариства (УМТ) під загальною назвою "Мінералогія України у ХХІ столітті: здобутки, ...
123863
   VIII з"їзд Українського фізіологічного товариства. – Львів, 1968. – 692 с.
123864
   VIII Конгресс Международного общества исследования жиров : резюме. – Будапешт, 1966. – 160 с. – (Центральн. дом МЕМОС, Будапешт XIV., ул. Дожа Дьердь д. 84)
123865
  Лаас Н.О. VIII літня школа Європейського товариства історичної економіки // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 225-228. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 3-6 липня 2013 р. в Мадридському університеті імені Карлоса III.
123866
   VIII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", посвященная 85-летию со дня рождения В.И. Кадеева // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 344-361. – ISSN 2309-6608
123867
  Белова А.Г. VIII Международный афро-азиатский конгресс // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 154-158. – ISSN 0869-1908
123868
   VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику = VIII International Antarctic conference dedicated to the 25th anniversary of Ukraine"s accession to the Antarctic treaty : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 247, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ.
123869
   VIII Міжнародна виставка labcomplex. Аналітика. лабораторія. біотехнології. Hi-tech. Пост-реліз // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 94-96. – ISSN 1815-2066


  VIII Міжнародна виставка LABComplEX, яка відбулася 20–22 жовтня 2015 року у ВЦ "КиївЕкспоПлаза". Виставка охоплювала весь спектр обладнання та інструментарію, меблів, витратних матеріалів, а також комплекс послуг по створенню, оснащенню, модернізації ...
123870
  Шелухін В. VIII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-71. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  VIII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" зосередилась на обговоренні низки питань: науково-експертного супроводу реформ в освітній сфері, ідеології реформ, доступу до освіти та соціального ...
123871
   VIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". Ракетно-космічна техніка : збірник тез / Людина і космос. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція; НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді України [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ : НЦАОМУ, 2006. – 430 с.
123872
   VIII Міжнародна науково-практична конференція "Зміни в цивільному праві Європейського Союзу" (м. Дебрецен, Угорщина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 340-341. – ISSN 2219-5521


  У заході взяли участь Крістіна Бошицька - студентка магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
123873
   VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / М-во закордон. справ України, Дипломат. акад. України ; [за ред. В.Г. Ціватого, Н.А. Шпак, Л.А. Соколовської ; редкол.: Бабюк В.А. та ін.]. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – 123, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. - Загол. обкл.: Збірник наукових праць VIII міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова професійного спрямування...". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7037-08-7
123874
  Шумило М.М. VIII Міжнародна науково-практична конференція "Правова реформа: концепція, мета, впровадження" / М.М. Шумило, Г.М. Гурова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 542-546. – ISSN 0896-2491
123875
   VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / НАН України ; Міжнар. асоц. україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.] ; [голов. ред.: Г. Скрипник ; редкол.: Л. Вахніна, І. Дзюба, І. Драч та ін.]. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – 254, [1] с. – Загол. обкл.: Восьмий міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. - На корінці також зазнач.: VIII конгрес МАУ. Фольклористика. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7587-4
123876
   VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. україністів [та ін.] ; [голов. ред.: Г. Скрипник ; редкол.: Б. Ажнюк, К. Городенська, П. Гриценко та ін.]. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – 241, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7585-0
123877
   VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / НАН України, Міжнар. асоц. україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.] ; [голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : Видавництво ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-7586-7
Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – 2017. – 338, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
123878
   VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / НАН України, Міжнар. асоц. україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.] ; [голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : Видавництво ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-7586-7
Ч. 2 : / [голов. ред.: Г. Скрипник ; редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – 2017. – 342, [1] с. – Загол. обкл.: Восьмий міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. - На корінці також зазнач.: VIII конгрес МАУ. Літературознавство. – Бібліогр. в кінці ст.
123879
  Бойко Т. VIII Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8 — 11 класів // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 221-226
123880
   VIII Міжнародний медичний форум вкотре підтвердив статус головної події галузі охорони здоров"я України! // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 124-125. – ISSN 2224-0586
123881
   VIII Московский международный кинофестиваль. – Москва : Знание, 1974. – 48 с.
123882
  Гобова Є.В. VIII наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність" (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 14 листопада 2014 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 155. – ISSN 1608-0599
123883
   VIII съезд всесоюзного общества физиологов биохимиков фармаколов. 19-28 мая 1955 г.. – Киев, 1955. – 48с.
123884
   VIII традиционная олимпиада по языковедению и математике : задачи второго тура. – Москва : Изд. московского ун-та, 1971. – 14 с.
123885
   VIII Українська художня виставка. – К., 1946. – 131с.
123886
  Соскин А.М. VIII чемпионат мира по футболу / А.М. Соскин. – М., 1966. – 88с.
123887
   Viitorul industriei de programe : Colect. de prognoza. – Bucuresti : Acad. RSR, 1985. – 191 p. – (Probleme globale ale omenirii)
123888
  Мушкетик Л. VIIІ Міжнародний конгрес україністів


  21-24 жовтня 2013 року в Києві відбувся VIIІ Міжнародний конгрес україністів, приурочений до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. Організаторами конгресу були НАН україни, Міжнародна асоціація україністів, КМДА, КНУ імені Тараса Шевченка та інш. ...
123889
  Accoce Pierre Vikingova linie : Historie spionazni cenraly ve Svycarsku za druhe svetove valky / Accoce Pierre, Quet Pierre. – Praha : Mlada fronta, 1970. – 256s.
123890
   Vikings: the North Atlantic saga. – Washington, London : Smithsonian institution press in associat. with the National museum of natural history, 2000. – 432 p. : ill. – ISBN 1-56098-995-5
123891
   Viktor Dyk. St. K. Neumann. Bratri Capkove: Korespondence z let 1905-1918. – Praha, 1962. – 279с.
123892
  Lipatow Wil Viktoria und die Fischer / Lipatow Wil. – Berl., 1967. – 110с.
123893
  Te Rangi Hiroa Vikungove jiznich mori / Te Rangi Hiroa, Buck Peter. – Praha, 1963. – 206с.
123894
   Vilagirodalmi Lexikon : A-Cal. – Budapest : Akademiai KIADO, 1974. – 15, 1248 L. : kep.
123895
  Jankovich Ferenc Vilagvero Matyas kirali / Jankovich Ferenc. – Budapest
3. – 1982. – 250с.
123896
   Vilatility and momentum strategies at stock markets: an empirical study / Lo, Keng-Hsin, Lin, Shu-Shian, Chen, Yen-Chang // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 423-430 : Tabl. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
123897
  Parolek Radegast Vilem Mrstik a ruska literatura / Parolek Radegast. – Praha, 1964. – 186с.
123898
  Gombala Eduard Viliam Pauliny-Toth. Zivot a dielo. / Gombala Eduard. – Martin, 1976. – 301с.
123899
  Hahnfeld Ingrid Villa Ruben. / Hahnfeld Ingrid. – Berlin, 1988. – 295с.
123900
  Scant Village a vendre. Theatre / Scant, Jean-Claude. – Paris, 1975. – 89с.
123901
  Alonso E. Villahermosa / E. Alonso. – Madrid : Espasa Calpe, 1993
123902
  Kovacs Pal K. Villamos Gepek / Pal K. Kovacs. – Budapest, 1959. – 164с.
123903
   Villas, 1997. – ISSN 11352396


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
123904
   Villen der Toskana. – Munchen : Hirmer, 1992. – 478 S. : ill. – ISBN 3-7774-5920-8
123905
  Bronte Charlotte Villette / Bronte Charlotte; With an introd. by L.Hughes-Hallett. – London : Campbell Publishers, 1992. – (Everyman"s Library ; 68 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-068-6
123906
  Bronte C. Villette / Charlotte Bronte. – Ware : Wordsworth, 1994. – [9], 463 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-072-X
123907
  Stevenson Robert Louis Villon / Stevenson Robert Louis. – Lpz., 1965. – 64с.
123908
  Andruska Peter Villon na navsteve. / Andruska Peter. – Bratislava, 1984. – 165с.
123909
  Hoffmann Johanna Villon, den ganz Paris gekannt / Hoffmann Johanna. – Rudolstadt, 1975. – 367с.
123910
  Le Gentil Pierre Villon. Connaisance des lettres / Le Gentil Pierre. – Paris, 1974. – 161с.
123911
  Hovorkova Marie Vilma Vrbova / Hovorkova Marie. – Prague, 1961. – 32с.
123912
   Vilniaus universitetas. – Vilnius : Mintis, 1979. – 320p.
123913
   Vilniaus universitete rumai. – Vilnius, 1979. – 112c/
123914
   Vilniaus valstybinis V. Kapsuko Universitetas : Moksline biblioteka. – Vilnius, 1970. – 111с. – Текст на рос., лит. та англ. мовах
123915
  Kuzminskis J. Vilnius / J. Kuzminskis, 1957. – 18с.
123916
  Cepiene K. Vilnius Akademijos spaustuves leidiniai 1576-1805: Bibliografija / K. Cepiene, I. Petrauskiene. – Vilnius, 1979. – 543с.
123917
  Waldoch J. Vilnius under Magdebur law // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – P. 35-46. – ISSN 2078-6077


  Вільно під Магдебурзьким правом.
123918
  Sekera Josef Vinari / Sekera Josef. – Praha, 1962. – 170с.
123919
  Klener P. Vinca Alkaloids. Experimental and Clinical Trials / P. Klener. – Praha : Universita Karlova, 1974. – 157s.
123920
  Kostkeviciute Irena Vincas Svirskis / Kostkeviciute Irena. – Vilnius, 1966. – 163с.
123921
  Vries Theun de Vincent im Haag / Vries Theun de. – Dresden : VEB Verl. der Kunst, 1965. – 204 S.
123922
   Vincent Van Gogh. – New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers. – 132 p. : ill. – (The Library of Greate Painters ; Van Gogh)
123923
   Vincent Van Gogh : 69 reproductions with 49 in large full color. – New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers. – 132 p. – (The Library of Greate Painters). – ISBN 8109-0524-8
123924
  Doppe-Ehser Ruth Vincent Van Gogh / Doppe-Ehser Ruth. – Lpz., 1962. – 44с.
123925
  Goldwater Robert Vincent Van Gogh. (1853-1890). / Goldwater Robert. – Budapest, 1964. – 5с.
123926
  Doppe-Ehser Ruth Vincent Van Gogh. 1853-1890. Sein Leben in Bildern / Doppe-Ehser Ruth. – Lpz., 1960. – 43с.
123927
  Wollstonecraft Mary Vindication of the rights of woman / Wollstonecraft Mary. – Harmondsworth : Penguin books, 1985. – 319 p.
123928
  Lundkvist Artur Vindingenski walc / Lundkvist Artur; Tlumaczyl i przedmowa opatrzyl Z.Lanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 324s.
123929
  Pynchon T. Vine land / Tomas Pynchon. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 385 p.
123930
  Lange I. Vineta : Atlantis des Nordens / I. Lange, P.Werner Lange. – 2. Aufl. – Leipzig u.a. : Urania, 1991. – 180 S. : Il. – ISBN 3-332-00494-8
123931
  Verne Jules Vingt mille lieues sous les mers / Verne Jules. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 84 p.
123932
  Tuncel Bedrettin Vingtieme anniversaire de l"Unesco / Tuncel Bedrettin. – Paris, 1966. – 24с.
123933
  Chase James Hadley Vinici maji strach / Chase James Hadley. – Praha, 1990. – 160с.
123934
  Ingolic Anton Vinicny vrch / Ingolic Anton; Benbart Frantisek (prel.). – Praha, 1959. – 228с.
123935
  Dragan Anthony Vinnytsia: a forgotten holocaust / Dragan Anthony. – Jersey City, New Jersey : Svoboda Press, Ukrainian National Association, 1986. – 51p. : ill.
123936
  Koneski Blaze Vinograd / Koneski Blaze. – Beograd, 1969. – 103с.
123937
  Asztalos Istvan Vintul nu se stirneste din senin. / Asztalos Istvan. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 164с.
123938
  Верлока В. ViNum Vitae / В. Верлока. – Київ, 1995. – 50с.
123939
  Babiuc Victor Vinzarea internationala de marfuri intre parti din tarile membre ale C.A.E.R. / Babiuc Victor. – Bucuresti, 1990. – 205с.
123940
  Babiuc Victor Vinzarea internationala de marfuri intre parti din tarile membre ale C.A.E.R. / Babiuc Victor. – Bucuresti, 1990. – 205с.
123941
  Runiewicz-Jasiтska Violation of human rights in the era of civilization and technological society on the example of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 337-344. – ISSN 2219-5521
123942
   Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore / D.B. Mel"nyk, V.M. Yashchuk, A.P. Naumenko, A.O. Gerasyov, O.D. Kachkovski // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
123943
  Chartreux Bernard Violences a Vichy / Chartreux Bernard. – Paris, 1980. – 170с.
123944
  Rof Carballo Violencia y ternura / Rof Carballo. – Madrid : Espasa Calpe, 1992. – (Coleccion Austral ; 19). – ISBN 84-239-1819-X
123945
  Trefusis Violet Violet to Vita: the letters of Violet Trefusis to Vita Sackville-West, 1910-21 / Trefusis Violet, Sackville-West Vita. – Harmondsworth, 1991. – 302с.
123946
  Бирская Екатерина VIP-отели мира. По высшему разряду // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 18-20 : фото
123947
  Соколов Б. VIP - агітатор Путін та вибори до Кнессету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 7
123948
  Ермаков Дмитрий VIP - туризм это не VIРендреж, а индивидуальный подход к туризму : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 54-55 : Фото
123949
  Кириченко Оксана VIP -Відпочинок І Подорожі : VIP-клуб / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-9 : Фото
123950
  Bazin Herve Vipere au poing / Bazin Herve. – Moscou, 1964. – 196 с.
123951
  Bazin Herve Vipere au poing; La mort du petit cheval; Cri de la chouette : вибрані твори фр. мов. / Herve Bazin ; [Пред. Е.М. Евниной]. – Moscou : Progres, 1979. – 527 s.
123952
  Blotskaya Zh. Viral diseases of tomatoes and cucumbers in greenhouses of Belarus / Zh. Blotskaya, V. Vabishchevich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 4-6. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено інформацію про випадки вірусних захворювань томатів та огірків, що вирощуються в умовах закритого грунту. Показано, що при інтенсивному розвитку вірусних захворювань огірків, їх шкодочинність становить 14,7-46,2 %, в залежності від ...
123953
  Koreneva A. Viral diseases of Valeriana officinalis L. / A. Koreneva, L. Mishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 28-29. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Monitoring of cultural phytocenosises of Valeriana officinalis L. is carried out. Virus from the leaves and stems of infected valerian plants is isolated. Viral nature of disease was proved with biotesting method. The morphology and length of particles ...
123954
   Viral Hepatitis: Laboratory and Clinical Science. – New York, Basel : Marcel Dekker,Inc, 1983. – XI,585S. – (Liver: Normal Function and Desease)
123955
  Savinova I. Viral infections of reptiles: a real threat for health of humans and warm-blooded animals / I. Savinova, Z. Klestova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 45-48. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Статья проясняет необходимость обратить внимание на вопрос распространения вирусов среди рептилий, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и животных. Проведены пилотные исследования по получению чувствительной системы для ...
123956
  Babii N.O. Viral load levels of hepatitis C virus in HIV/HCV-coinfected persons // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 9-10. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The prevalence of serological mercers of HCV-infection among HIV-infected persons is investigated. The frequency of HCV activation and the genotyping structure of HCV population in HIV/HCV-coinfected patients are determined. The HCV viral loads are ...
123957
   Viral vectors [Електронний ресурс] : Basic sciense and gene theraphy. – [S.l.] : Eaton Publishing, 2000. – 621p. : іл., табл. – ISBN 1-881299-35-X(hardcover)
123958
   Viral vectors for gene therapy [Електронний ресурс] : Methods and protocols. – Totowa (New Jersy) : Humana Press, 2003. – 606 p. – (Methods in molecular medicine). – ISBN 1-58829-019-0
123959
  Wessel H. Viren-Wunder-Widerspruche : Eine Streitschrift zu philosophischen Problemen der modernen Biologie / H. Wessel. – Berlin : Dietz Verlag, 1961. – 248S. : Mit 12 Abbildungen
123960
  Enescu Theodor Virgil Almasanu / Enescu Theodor. – Bucuresti, 1979. – 55с.
123961
  Cambose A. Virgil Ierunca. Exilul si poezia // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 55 (за 2015). – P. 225-235. – ISSN 1583-7017


  Вергілій Іерунка. Вигнання та поезія.
123962
  Perret Jacques Virgile / Perret Jacques. – Paris, 1975. – 187 p.
123963
  Sholokhov Mikhail Virgin soil upturned / Sholokhov Mikhail. – M.
Book 1. – 420с.
123964
  Sholokhov Mikhail Virgin soil upturned / Sholokhov Mikhail. – M.
Book 1. – 422с.
123965
  Sholokhov Mikhail (Scholochow) Virgin soil upturned / Sholokhov Mikhail (Scholochow). – M.
Book 2. – 466с.
123966
  Sholokhov M. Virgin soil upturned / M. Sholokhov. – M.
Book 2. – 1980. – 415с.
123967
  Sholokhov M. Virgin soil upturned / M. Sholokhov. – M.
Book 1. – 1981. – 394с.
123968
  Sholokhov Mikhail Virgin soil upturned / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Book 1. – 1990. – 333с.
123969
  Sholokhov Mikhail Virgin soil upturned / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Book 2. – 1990. – 365с.
123970
  Frolich Henriette Virginia oder Die Kolonie von Kentucky. Mehr Wahrheit als Dichtung / Frolich Henriette. – Berl., 1963. – 256с.
123971
  Moody A.D. Virginia Woolf / A.D. Moody. – Edinburg, London, 1966. – 119с.
123972
  Glasgow Ellen Virginia. / Glasgow Ellen. – Harmondsworth, 1989. – 392с.
123973
  Vegetius Renatus Flavius Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Ex recensione Petri Schriverii. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – [32], 681 p. – Изд. имеет также грав. тит. л. с годом изд. 1645


  Содержание : 1. Vegetius Viri illustris Flavii Vegetii Renati ... de Re militari opera 2. Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor, p. 177-368; 3. Aeneus Vetustissimi ...
123974
  Iorgulescu T. Virsta unor masive de sare din RPR / T. Iorgulescu, N.I. Niculescu, M. Penes. – Bucuresti, 1961. – 120с.
123975
  Степанова Л.О. Virtua как информационно-технологическая среда библиотеки университета / Л.О. Степанова, М.Л. Сергачева // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 41-46. – ISSN 0130-9765


  Научно-техническая библиотека Сибирского государственного индустриального университета.
123976
  Maydanyk R.A. Virtual currency in the civil law of Ukraine: state, trends, perspectives // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – P. 114-129. – ISSN 1993-0909
123977
  Toneva Kuzmanova Virtual Organisations - Perspective Structural form in the Contemporary World // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 110-113


  Розглядаються віртуальні організації як структурні перспективні форми у сфері праці.
123978
   Virtual reality in engineering. – London : The Institution of Electrical Engineers, 1993. – 196 p. – (IEE Computing Series/ Ser.ed.B.A.Carre, D.A.H.Jacobs ; 20). – ISBN 0-85296-803-5
123979
  Левченюк Є. Virtualization: artificial world for artificial people // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – P. 67-71


  Віртуалізація: штучний світ для штучних людей. The author of the article attempts to analyze the terms of "virtual reality" and "cyberspace" and the manner in which they determine social field of human being. The article also depicts these inseparable ...
123980
  Dukhnovych Aleksander Virtue is more important than riches : A play in three acts / Dukhnovych Aleksander; Translated with an introduction by Elaine Rusinko. – Fairview : Carpatho-Rusyn research center, 1994. – 85p. – (East European monographs ; 393). – ISBN 0-88033-290-5
123981
   Virtue, Honour and Glory : 170 Years of the Kyiv National University. – Kiev : Delta, 2004
123982
  Wolfson Fruma Virulence of the IG strain of Plasmodium relictum for the duck / Wolfson Fruma, 1945. – p.111-119. – Окремий відбиток з: The American journal of Hygiene, v. 42, No. 2, 1945
123983
  Rudnieva T. Virus diseases of vegetable crops in greenhouse conditions in Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 45-46. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Spreading of viruses of vegetable group in greenhouse conditions in Ukraine were analyzed. Serological and electronic microscopy data identified 3 viruses infecting vegetable crops: Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV), Impatiens necrotic spot ...
123984
  Cokk Gordon J. Virus in the Cell. / Gordon J. Cokk. – New York : The Dial Press, 1957. – 208с.
123985
  Prokopenko I. Viruses of forest trees, vectors of viral transmission and methods for studying plant viruses / I. Prokopenko, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 40-44. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817
123986
  Baumann G. Viruskrankheiten der Obstbaume / G. Baumann. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1958. – 55S. : Mit 4 Farbtafeln nach Aquarellen von Sahlmann Adolf, Aschersleben, und 45 Abbildungen
123987
   Virusove Choroby Rastlin. – Bratislava : Slovenske Vydavatelstvo Podohospodarskej Literatury, 1963. – 542s.
123988
  Kristensen Virussygdomme Hos Korn / Kristensen, Ronde. – Kobenhavn : Trykt Hos Nielsen & Lydiche, 1953. – 661-683S.
123989
  Nicolau St.S. Virusuri si tumori / St.S. Nicolau, E. Nastac. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1968. – 343s.
123990
  Babes V. Virusurile Hepatitice / V. Babes. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 206c.
123991
  Paul A. Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve / [Paul A., Sushko O., Stiglmayer A.] ; Public initiative "Europe without Barriers" ; Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine // Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення / А. Пол, О. Сушко, А. Штіглмайер. – Київ : Вістка, 2010. – 60 р. – ISBN 978-966-8875-67-0
123992
   Visa - комфорт и безопасность без наличных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 77 : фото
123993
  Millas J.J. Vision del ahogado / J.J. Millas. – Madrid : Alfaguara, 1994
123994
  Kahanov Yi. Vision of a "new Soviet man" in European and American historiography of the second half of the XX century // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 202-214. – ISSN 2519-058X
123995
   Visionaries : Huawei stories / [ed.-in-Chief] :Tian Tao, Yin Zhifeng ; [ed. board: Cao Yiwen et al.]. – London [etc.] : LID, 2018. – 283, [4] p. : ill., phot. – На тит. арк., обкл. та корінці ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-1-911498-61-2
123996
   Visions 2020 : Fifty Canadians in search of a future. – Edmonton : Hutrig, 1970. – 290 p.
123997
   Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
September / October. – 2013
123998
   Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
January/February. – 2014
123999
   Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
March/April. – 2014
124000
   Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
Winter 2016-2017. – 2017
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,