Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
123001
  Vinitsky Ilya "The Wicked Bullet": The Georgian Origins of Osip Mandelstam"s Insult to Joseph Stalin // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2021. – 3. – P. 181-209. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
123002
  Kretzschmar Ute "Theorien des sozialen Handelns" im Dienste der Monopole. / Kretzschmar Ute. – Berlin, 1978. – 129с.
123003
  Котлярова К. "Thesaurus Superstitionum": внесок Ернста Рісса у вивчення античних марновірств // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 13-17. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена внеску професора Ернста Рісса у вивчення античних марновірств. Встановлено, що Е. Рісс намагався викликати інтерес дослідників до магії, різних звичаїв, астрології; створити каталог марновірств, оскільки це дасть змогу більш ретельно ...
123004
  Slattery T.P. "They got to find mee guilty yet" / T.P. Slattery. – Toronto, 1972. – 414с.
123005
   "Think Tank" у Києві // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Концепцію створення Європейського інституту в Києві при КНУ імені Тараса Шевченка презентували 30 січня в Європарламенті депутат Міхал Боні разом із проректором КНУ Володимиром Бугровим, представниками освітніх закладів, громадських організацій та ...
123006
  Bono Eduard de "Think tank": A new tool for the mind / Bono Eduard de. – Toronto, 1973. – 90с.
123007
  Spirin O. The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions / O. Spirin, V. Eremeev // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – P. 7-20. – ISSN 1998-6939
123008
  Maksyuta M.V. The usage of Maxwell fractional equations for the investigation of the waveguide processes / M.V. Maksyuta, Yu.A. Slinchenko, V.I. Grygoruk // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 108-111. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  By means of nabla operator written down with using both of some differential operators with integer orders and fractional differential Caputo operators, gradient, divergence and rotor operators are determined, it is checked up the fulfillment of vector ...
123009
   The use and abuse of history / [contributors: E. Tuomioja, M. Ahtisaari, T. Garton Ash et al.] ; ed. by Antti Blafield. – Helsinki : Siltala, 2016. – 267, [1] p. – Bibliogr.: p. 261-263. – ISBN 978-952-234-391-8
123010
  Lukan L.P. The use econometric models in research of ukraine"s small business development / L.P. Lukan, H.H. Tsehelyk, M.I. Filyak // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – P. 28-30
123011
   The use of 31 P/119 Sn NMR for monitoring RAFT polymerization / S. Mazieres, I. Kulai, S. Harrisson, Z. Voitenko, M. Destarac // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 36
123012
  Perminova V. The use of active teaching methods in forming the professional language competence of students / V. Perminova, A. Sikaliuk, O. Shenderuk // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 320-324. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
123013
  Shmatkov D. The use of causal maps as interdisciplinary didactic reduction method. // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики ; голов. ред.: Н.Г. Іщенко ; редкол.: Л.І. Тараненко, М.А. Петерз, А.А. Калита [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 6. – P. 16-21. – ISSN 2409-3351


  Використання карт для ілюстрації причинно-наслідкових відносин, як міждисциплінарний метод дидактичного відновлення попередніх знань.
123014
  Dobizha N. The use of computer training program in the foreign language classroom // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – P. 89-99. – ISSN 1998-6939


  "Стаття присвячена проблемі інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання іноземної мови."
123015
  Kozak P. The use of electromyography in angiology / P. Kozak. – Praha, 1975. – 89 p. – (Acta Univ. Carolinae medica ; 65 : Monografia)
123016
  Prokop I.A. The use of English professional texts-related exercise set for developing communicative competence of medical students // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – Р. 101-106. – ISSN 1681-2751


  Вивчення професійно орієнтованої іноземної мови здійснюється на автентичних фахових текстах, які є мовною та інформаційною основою. Текст може і повинен виступати засобом навчання, окреслюючи проблематику для подальшого його обговорення, що ...
123017
  Алі Мохамед Рамадан The use of Fibonacci numbers for design of some parallel algorithms / Алі Мохамед Рамадан; // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 337-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Надано огляд останніх досягнень використання чисел Фібоначчі для конструювання ефективних паралельних алгоритмів. Розглядається нова топологічна структура - Фібоначчієв гіперкуб та модулярне експоненціювання великих чисел.
123018
  Red"kin N. The use of fluorescent dyes for cjntactless temperature measurements / N. Red"kin, N. Sarabun, A. Yakunov // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 172
123019
  Kuznetsova N. The use of ICT in the teaching gifted students English communication // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – P. 40-53. – ISSN 1998-6939


  "У статті аналізується методика навчання обдарованих студентів англійської діалогічної мови, зміна форми проведення уроків з урахуванням явища обдарованості та використанням ІКТ."
123020
  Safonova N.A. The use of information technologies in multilingual foreign language teaching // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 101-106. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто використання інформаційних технологій у контексті мультилінгвального підходу до викладання іноземних мов. При залученні мультилінгвального підходу до викладання іноземних мов необхідні нові матеріали для навчання, які забезпечують ...
123021
  Keenan P.C. The use of infrared spectra for the determination of absolute magnitudes. The presence of strong lines of O in the infrared spectrum of VV Cephei : Contributions from the Perkins observatory; Ohio Wesleyan university and Ohio state university; N. 22-23 / P.C. Keenan, J.A. Hynek. – [S. l. : s. n.], 1945. – 5 p. : ill
123022
  Spilnik T. The USE of innovative mobile devices at the foregn language lesson in the higner educational estadlishment / T. Spilnik, V. Miseneva // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 72-81. – ISSN 2073-4379


  Використання іноваційних мобильних пристроїв на занятті з іноземної мови у закладах вищої освіти.
123023
  Leonenko T. The use of juveniles" age peculiarities by religious sects to involve them in criminal activity // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – P. 77-81. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
123024
  Yurzhenko A. The use of learningapps gamification activities as controlled exercises in Moodle e-course // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 278-288. – ISSN 2312-5993


  "Дослідження описує досвід використання платформи LearningApps для створення гейміфікаційної діяльності у професійній підготовці майбутніх суднових механіків".
123025
  Semenihin I.V. The use of legal scholarship by the courts of Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – P. 8-14. – ISSN 2224-9281


  The specific features of the use of legal scholarship by the courts of Ukraine have been analyzed in the paper. The reasons of lack of the established practice of scholarly writings citation in court decisions have been considered. У статті ...
123026
  Avebury P.C. The use of life / P.C. Avebury. – London : MACMILLAN and Co, 1910. – VII, 311 p.
123027
   The Use of Programed Instruction in U.S. Schools. – Washington, 1992. – 83 p.
123028
  Vacar A. The Use of Projects in Generating Change in Organizations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 72-76. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  The article above is part of a research conducted in order to evidence the role of leaders in generating change in organizations and to observe the methods and techniques used, knowing that projects and their management are tools for implementing ...
123029
  Suligowski R. The use of spline function in the determination of genetic types of rainfall in Poland // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 75-82. – ISSN 2306-5680


  A large number of studies has been undertaken by meteorologists and climatologists on precipitation phenomenon in many aspects, depending on the goal of investigation. Some of them classified precipitation events with respect to the different scale of ...
123030
  Bangrowska A. The use of tebuconazole as a fungicide to protect the library // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – P. 55-60. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
123031
  Korsakov A. The Use of Tenses in English / A. Korsakov. – Львов
1. – 1969. – 250с.
123032
  Cisere S. The use of the article / S. Cisere. – Riga. – 53с.
123033
  Xiao Chenyang The USE of the medium of instruction in primary chinese teaching: a case study of the Confucius Institute at V.N. Karazin Kharkiv national university // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – Р. 195-204. – ISSN 2073-4379


  Використання ігрового методу у викладанні китайської мови: тематичне дослідження Інституту Конфуція у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
123034
  Kovalova T. The Use of the Review Method when Teching Criminal Law // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 47-49


  Ревю як важливий елемент у вивченні кримінального права.
123035
  Zatserkovnyi V. The use of unmanned aerial vehicles for orthophoto plans / V. Zatserkovnyi, I. Tishaiev, U. Komarova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – Р. 87-92. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  For many years, traditional aero photography has been an effective instrument to solve geodesic, geophysical, geological cartographic and monitoring tasks. However, the prime cost of usage of aviation carriers for local large-scale survey of the area ...
123036
  Elfard Salem Shirif The use tof Fibonacci numbers for information protection // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі дається огляд використовування чисел Фібоначчі для швидких алгоритмів арифметики і великих чисел. Ці алгоритми орієнтовані на застосування у системах захисту інформації з відкритими ключами.
123037
  Ободовська В.О. The use Ukraine of experience of Poland in realization of regional policy // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 140-142
123038
  Levytsky Boris The used of terror: the Soviet secret service 1917-1970. / Levytsky Boris. – London, 1971. – 349с.
123039
  Toulmin Stephen Edelston The uses of argument / Toulmin Stephen Edelston. – Cambridge, 1958. – 261с.
123040
  Kordzaia N.R. The Using of Marketing Strategies as the Basis of Development of Modern Higher Education // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – P. 18-20. – ISBN 978-9934-571-33-6
123041
  Smolansky Oles The USSR and Iraq: The Soviet quest for influence / Smolansky Oles. – Durham; London, 1991. – 346с.
123042
   The USSR in Figures 1983. – M, 1984. – p.
123043
   The USSR in figures for 1985. – M, 1986. – p.
123044
   The USSR in figures for 1987. – M, 1988. – 318 p.
123045
  Lebedev Nikolai The USSR in world politics / Lebedev Nikolai. – M., 1982. – 318с.
123046
  Eeck Ludo van The USSR. A dictatorship or a democracy? / Eeck Ludo van. – M., 1981. – 214с.
123047
  Poletayev Vladimir a.o. The USSR. A short history / Vladimir a.o. Poletayev. – Moscow, 1975. – 176с.
123048
  Gusev K. The USSR. A short history / K. Gusev, V. Naumov. – M., 1976. – 360с.
123049
  Lamm Vanda The utilization of nuclear energy and international law / Lamm Vanda. – Budapest, 1984. – 156с.
123050
  Safarov Ruben The Uzbek Soviet Socialist Republic / Safarov Ruben. – Moscow, 1974. – 102с.
123051
  Brooks Stewart The V.D. Story / Brooks Stewart. – London, 1971. – 162с.
123052
  Wesley Mary The vacillations of Poppy Carew / Wesley Mary. – Harmondsworth : Penguin books, 1988. – 262 p.
123053
  Auel Jean The Valley of Horses. / Auel Jean. – New York, 1985. – 544с.
123054
  Parrott Arthur The Variability and Growth of the Scales of Brown Trout (Salmo trutta) in New Zealand / A.W. Parrott. – [S. l. : s.n.], 1934. – P. 497-517. – Reprinted from The Transactions of the New Zealand Institute, Vol. 63, 1934
123055
  Bidelman W.P. The variation in radial velocity and spectral type of the ultra-short-period variable, DY Pegasi : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.135 / W.P. Bidelman. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.135-136. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.106, N.1, 1947
123056
  Cianfarra C.M. The Vatican and the war / C.M. Cianfarra. – New York : Literary classics; Dutton, 1944. – 344 p.
123057
  Hammer Richard The Vatican connection. / Hammer Richard. – New York, 1982. – 322с.
123058
  Lo Bello Nino The Vatican Empire / Lo Bello Nino. – Richmond Hill, 1969. – 173с.
123059
  Catterall R.D. The Venereal Diseases / R.D. Catterall. – London : Evans Brothers Limited, 1967. – 160p.
123060
  Khvalkov E. The Venetian Tana in the System of International Relations in the Northern Black Sea Region in the 1430s // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 113-129. – ISSN 1608-0599
123061
  Rowsome F.Jr. The verse by the side of the road: The story of the Burma-Shave signs and jingles / Frank Rowsome Jr. – New York : The Stephen Greene Press ; Pelham Books, 1990. – 121 с. : ill.
123062
  Porter John The vertical mosaic : An analysis of social class and power in Canada / Porter John. – Toronto : Univ. of Toronto press, 1966. – 22,626p.
123063
  White Ned The very bad thing / White Ned. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 282 p.
123064
  Gash Jonathan The very last gambado. / Gash Jonathan. – Harmondsworth, 1991. – 275с.
123065
  West Paul The very rich hourse of Count von Stauffenberg / West Paul. – Woodstock, New York : The Overlook Press, 1989. – 359 p.
123066
   The vibration spectra of crystals. – Bangalore, 1947. – p. 339-530
123067
  Aron Robert The Vichy regime 1940-44. / Aron Robert. – Boston, 1969. – 536с.
123068
  Rousso Henry The Vichy syndrome : History and memory in France since 1944 / Rousso Henry; Translated by A.Goldhammer. – Cambridge : Harvard university press, 1991. – 384p. : ill. – ISBN 0-674-93538-1
123069
  Rashidov Sharaf The victors / Rashidov Sharaf. – M., 1965. – 204с.
123070
   The video handbook. – 2nd ed. – Englewood Cliffs ; Garden City : Media Horizons Book ; Prentice-Hall, Amphoto, 1974. – 192 p. : ill.
123071
   The Vienna Development Metod: The Meta-Language. – Berlin : Springer-Verlag, 1978. – 382 p.
123072
  Boughton J.M. The Vietnam War // The IMF and the force of history : events that have shaped the global institution / J.M. Boughton. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 23. – ISBN 978-1-49830-683-6
123073
  Nguyen Thi Bich Van The Vietnamese Women"s Museum - Not Only For Women // The best in heritage : Dubrovnik 22-24 September 2016 : dedicated to the memory of Kenneth Hudson (OBE) & Georges Henri Reviere / in partnership with Europa Nostra with the support of Creative Europe and ICOM Endowment Fund ; [ed.-in-chief Tomislav S. Sola ; ed.: Luka Cipek]. – 15th ed. – Zagreb : European Heritage Association, 2016. – P. 146-149
123074
  Taubman William The view from Lenin Hills: Soviet youth in ferment / Taubman William. – New York, 1967. – 248с.
123075
  Graf Rudolf The Viewpoints and Stances of the Banat Germans on the Great Union // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2020. – T. 57, N 1/4 (за 2018) : Janvier-Decembre. – P. 71-87. – ISSN 0556-8072


  The author has researched the older and new literature pertaining to the history of the Banat Germans in the 19 th and 20 th centuries. He attempts to illustrate the politicization process of the Banat Swabians, which took place especially in the ...
123076
   The Vineland papers : Critical takes on Pynchon"s novel. – Norman : Dalkey archive press, 1994. – 191p. – (Literary criticism from Dalkey archive press). – ISBN Dalkey Archive press
123077
  Eden Dorothy The vines of Yarrabee / Eden Dorothy. – New York, 1969. – 316с.
123078
   The Vinland Sagas. The Norse Discovery of America. – Harmondsworth : Penguin books, 1965. – 124 p.
123079
  Wister O. The Virginian. A Horseman of the Plains / O. Wister. – Harmondsworth : Penguin books, 1988. – 454 p.
123080
  Rand Ayn The virtue of selfishness: a new concept of egoism / Rand Ayn. – New York, 1969. – 151с.
123081
  Bulavin L.A. The Viscosity anomaly Near the lower Critical Cjnsolute Point / L.A. Bulavin, A. Oleinikova, V. Pipich // 13-Simposium on Thermophysical Properties 22-27 june,1997, 1996. – Випуск 2
123082
  Bulavin L.A. The viscosity anomaly near the lower critical consolute pint / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // International jurnal of thermophysics, 1999. – №3
123083
  Havel Vaclav The Visegrad dream still relevant today // The Visegrad Group - a Central European constellation : [Bratislava, Warszawa, Budapest, Praha] : publ. on the occassion of the 15th anniversary of the Visegrad Group / ed. Andrzej Jagodzinski ; [ed. board: Martin Butora et al. ; phot. ed.: Magda Michalowska ]. – Bratislava : International Visegrad Fund, 2006. – P. 54-55. – ISBN 80-969464-7-1
123084
   The Visegrad Group - a Central European constellation : [Bratislava, Warszawa, Budapest, Praha] : publ. on the occassion of the 15th anniversary of the Visegrad Group. – Bratislava : International Visegrad Fund, 2006. – 255, [1] p. : ill., tab. – ISBN 80-969464-7-1
123085
  Tufte Edward The visual display of quantitative information / Tufte Edward. – Cheshire. – 197с.
123086
  Lowry B. The visual experience / B. Lowry. – New York, 1965. – 272с.
123087
  Belov V. The vitally needed world disarmament conference / V. Belov, A. Svetlov. – Moscow, 1974. – 86с.
123088
  Michener James The Voice of Asia / Michener James. – New York, 1951. – 245с.
123089
  Stephen A.M. The Voice of Canada : a selection of prose and verse / A.M. Stephen; Illustrated by E.Wallcousins. – London, Toronto : J.M Dent & Sons LTD, 1927. – XIII, 144с. : ill.
123090
  Bels A. The voice of the Herald / A. Bels. – Moscow, 1980. – 368 c.
123091
  Oancea The voice of writing: eye dialect and pronunciation respelling in American English / Oancea, Costin-Valentin // Studii si cercetari lingvistice / Academia Romana. – Bucuresti, 2017. – Vol. 68, N 2. – P. 177-186. – ISSN 0039-405X
123092
  Oramus Dominika The voices of disaster : J.G. Ballard and the disaster story tradition in England / Oramus Dominika; Department of English literature, University of Warsaw. – Warsaw, 2005. – 170p. – ISBN 83-91144-86-0
123093
  Stafford William The voices of prose / Stafford William, Candelaria Frederick. – New York a.o., 1966. – 515с.
123094
  Gerstenmaier Cornelia The voices of the silent. / Gerstenmaier Cornelia. – New York, 1972. – 586с.
123095
  Kish V. The Volyn Controversy // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 18 липня (число 28/29). – P. 7
123096
  Forbes C. The vorpal blade / Colin Forbes. – London [etc.] : Pocket Books, 2002. – 407 p. – His sensational New Crime thriller. – ISBN 0-7434-4035-8
123097
  Darwin Charles The voyage of "the Beagle". / Darwin Charles. – New York, 1988. – 456с.
123098
  Apollonius The voyage of Argo. / Apollonius, of Rhodes. – Harmondsworth, 1971. – 211с.
123099
  Parrott Arthur The Waikato river system / Parrott Arthur. – Christchurch. – 4p. – Окремий відбиток з: The new Zealand and shooting gazette, V. 7, No. 10. – (Observations on the biology of rainbow trout (Salmo irideus) in new Zealand ; Paper No. 1)
123100
  Morris Mary The waiting room / Morris Mary. – Harmondsworth, 1990. – 273с.
123101
  Walker Martin The waking giant : Gorbachev"s Russia / Walker Martin. – New York : Pantheon books, 1987. – 29,299p. : Ill. – ISBN 0-394-55239-3
123102
  Donaldson G. The walking book / G. Donaldson. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1979. – [5], 180 p. : ill. – (A Jonathan-James book). – ISBN 0-03-049361-7;0-03-049356-0
123103
  Graham Winston The walking stick / Graham Winston. – New York, 1967. – 278с.
123104
  Hersey John The wall / Hersey John. – New York, 1950. – 632с.
123105
  Diamond Dick The walls are down. / Diamond Dick. – Hanoi, 1958. – 192с.
123106
  Cheever John The Wapshot scandal / Cheever John. – New York, 1989. – 309с.
123107
  Rivers Gayle The war against the terrorists: how to win it / Rivers Gayle. – New York, 1987. – 256с.
123108
   The War and Myth. Unknown WW II. 1939-1945 = Війна і міф / [Ihor Bihun et al. ; trans.: Larysa Zarichniak, Oleh Prots]. – Київ : Ukraininan instute of national remembrance, 2018. – 271, [1] p. : ill. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 260-268. – ISBN 978-966-136-558-1
123109
  Awwad M. The war as a problem of the world: theory, practice and cultural contexts // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 236-237
123110
  Thayer George The war business: the international trade in armaments / Thayer George. – New York, 1969. – 417с.
123111
   The war in Ukraine: lessons for Europe / ed.: Artis Pabriks, Andis Kudors. – Riga : The Centre for East European Policy Studies University of Latvia Press, 2015. – 182, [1] p. : maps, tab. – ISBN 978-9984-45-998-1
123112
  Bekman T. The war of Chotin in literature / T. Bekman. – S-Gravenhage. – 46с.
123113
  Wells H.G. The war of the worlds / H.G. Wells; Адаптация, комментарий и словарь С.А. Крейнес. – Москва : Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1960. – 128 p.
123114
  Wells H.G. The war of the worlds / H.G. Wells. – London : Pan Books, 1978. – 191 p.
123115
  Stuart Alexander The war zime / Stuart Alexander. – London, 1989. – 207с.
123116
  Trollope Anthony The warden / Trollope Anthony; With an introd.by G.Handley. – London : Campbell Publishers, 1991. – 203p. – (Everyman"s Library ; 14 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-014-7
123117
  Cook Fred The warfare state. / Cook Fred. – New York
8. – 1962. – 376с.
123118
  Cook Fred The warfare state. / Cook Fred. – New York, 1964. – 382с.
123119
  Miller Merle The warm feeling / Miller Merle. – New York, 1968. – 252с.
123120
  Gates Doris The warrior goddess: Antena. / Gates Doris. – New York, 1982. – 121с.
123121
  Vityk M. The warriors of light = Воїни Світла / Max Vityk ; [aut. text: N. Samaha, A. Bruins, V. Burlaka, O. Avramenko]. – [Kyiv] : Rodovid, 2016. – 115, [1] p. : ill., phot. – Текст англ., укр. – ISBN 978-966-7845-90-2
123122
  Packard Vance The waste makers / Packard Vance. – Richmond Hill, 1970. – 306с.
123123
  Packard Vance The waste markers / Packard Vance. – New York, 1965. – 306с.
123124
  Van Schendel Arthur The waterman / Van Schendel Arthur. – London : Sythoff Leyden/Heinemann, 1963. – 171 p.
123125
  Starkie W. The waveless plain : An Italian autobiography / W. Starkie. – London : Murray, 1938. – 18, 511 p.
123126
   The wavelet method for the analysis of electron-transfer kinetiks in bacterial reaction centers / M.A. Zabolotny, M.A. Drapikovskyi, Y.M. Barabash, T.V. Serdenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 185-186
123127
  Hillig Chuck The way it is / Hillig Chuck. – Ojai : Black dot, 2001. – 108p. – ISBN 0-9649740-1-0
123128
  Farson N. The way of a transgressor / N. Farson. – London : Collancz, 1936. – 639 p.
123129
  Makarenko D.S. The way of achieving and overcoming the idea of national philosophy: slavic example // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – P. 144-146
123130
  Butler Samuel The way of all flesh / Butler Samuel. – London : Campbell Publishers, 1992. – 374p. – (Everyman"s Library ; 118 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-118-6
123131
  Figus The way of communication after the Arab Spring / Figus, Alessandro // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – P. 138-146. – ISBN 978-9952-404-72-2
123132
  Shah Idries The Way of the Sufi / Shah Idries. – London, 1990. – 314с.
123133
  Maltz Albert The way things are / Maltz Albert. – M., 1950. – 56с.
123134
  Maltz Albert The way things are, and other stories / Maltz Albert. – Leningrad-Moscow, 1950. – 127с.
123135
  Hubbard Ron L. The Way to Happiness / Ron L. Hubbard. – Los Angeles, 1981. – 45с.
123136
  Gromova N. The ways of forming of social competence on the lessons of the Ukrainian language in modern educational area // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 201-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Шляхи формування соціальної компетенції на уроках української мови в сучасному освітньому просторі.
123137
  Kuchma O.L. The ways of prevention of corruption: Ukrainian and foreign experience / O.L. Kuchma, L.M. Sinyova // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – С. 369-385. – ISBN 978-9934-588-04-4
123138
  Soroka I. The ways of researching ESP learners’ needs as seen by teachers of Ukrainian universities // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 4-9. – ISSN 2409-3351
123139
  Lagutina I. The ways to avoid OSHA problems // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 104-106. – ISBN 978-617-7069-63-7


  Способи уникнути проблем з OSHA. Управління з охорони праці OSHA, Occupational Safety and Health Administration, OSHA - управління у Міністерстві праці США, яке займається питаннями охорони праці та профілактики профзахворювань. Ця організація ...
123140
  Gubersky L.V. The Ways to Provide a Positive Image of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 2. – С. 5-9
123141
  Butenko A. The ways to socialism and the dictatorship of the proletariat. / A. Butenko. – M., 1964. – 36с.
123142
  Dubrovin V. The weak ties as a tool for creating new Russian citizen protest // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 43-45
123143
  Smith Adam The wealth of nations / Smith Adam. – Harmondsworth
Book I-III. – 1970. – 535с.
123144
  Smith Adam The wealth of nations / Smith Adam. – London, 1991. – 620с.
123145
  Smith Adam The wealth of nations / Smith Adam; With an introd.by D.D.Raphael. – London : Campbell Publishers, 1991. – 620p. – (Everyman"s Library ; 11 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-011-2
123146
  Smith Adam The wealth of nations: books I-III / Smith Adam. – Harmondsworth, 1986. – 537с.
123147
  Norris Stephen The Weapon of Laughter: Soviet Political Cartoons and the Making of a State Viewer // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2021. – 3. – P. 171-179. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
123148
  Dyer M. The weapon on the wall : rethinking psychological warfare / Murray Dyer. – Baltimore : The Johns Hopkins Press, 1959. – XXI, 269 p.
123149
  Lapp Ralph The weapons culture / Lapp Ralph. – New York : Norton & co., 1968. – 230 p.
123150
  Halacy D.S. The weather changers. / D.S. Halacy. – New York, 1968. – 246с.
123151
  Holovko Andriy The weeds / Holovko Andriy. – K., 1976. – 207с.
123152
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123153
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123154
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123155
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123156
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123157
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123158
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123159
   The week. – Kerala, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123160
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123161
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123162
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123163
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123164
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123165
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123166
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123167
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123168
   The week. – Kerala, 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123169
   The week. – Kerala, 2001
123170
   The week. – Kerala, 2001
123171
   The week. – Kerala, 2001
123172
   The week. – Kerala, 2001
123173
   The Weekly Newsmagazine. Outlook.. – New Dehli, 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123174
  Shumylo M.Ye. The weight of criminal judicial evidence / M.Ye. Shumylo, V.P. Gmyrko, V.S. Rudei // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 4. – С. 279-288. – ISSN 1993-0909
123175
  Varbanets S.P. The weighting divisor function over Z [i] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 118-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі, розглядається функція дільників над кільцем цілих гаусових чисел, яка зважена норменною сумою Клостерман. Побудована асимптотична формула відповідної суматорної функції. In this paper we consider the divisor function over the ring of ...
123176
  Fenton Erfert The weird wide web / Fenton Erfert, Pogue David. – Foster City : IDG Books worldwide, 1997. – XII,132,[2]p. – ISBN 0-7645-4004-1
123177
  Ulmer Melville The welfare state: U.S.A. : an exploration in and beyond the new economics / Ulmer Melville. – Boston : Mifflin c., 1969. – XIV, 203 p.
123178
  France Anatole The well of Saint Clare / France Anatole. – New York; London, 1924. – 302 p.
123179
   The West : an american experience. – Chicago : Regnery company, 1973. – XIV, 232 p. : ill.
123180
  Brzezinski Zbigniew The West Adrift: Vision in search of a strategy // The Visegrad Group - a Central European constellation : [Bratislava, Warszawa, Budapest, Praha] : publ. on the occassion of the 15th anniversary of the Visegrad Group / ed. Andrzej Jagodzinski ; [ed. board: Martin Butora et al. ; phot. ed.: Magda Michalowska ]. – Bratislava : International Visegrad Fund, 2006. – P. 24-25. – ISBN 80-969464-7-1
123181
  Chamberlain Neil The West in a world without war / Chamberlain Neil. – New York; Toronto; London : Mc-Graw-Hill book comp., 1963. – 86p.
123182
  Chamberlain Neil The West in a world without war / Chamberlain Neil. – New York a.o., 1963. – 85с.
123183
  Sherman D. The West in the world : a mid-length narrative history / Dennis Sherman, Joyce Salisbury. – Boston [et.al.] : McGraw-Hill, 2001. – XXXII, 854, [41] p. pag. var. : phot. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-059983-1
123184
   The Westbury c видом на Bond : Fashion-House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 18-24 : Фото
123185
   The Western Balkans: 15 years of economic transition : Regional Economic Issues Special Report / [Zuzana Murgasova et al.] ; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – (Regional economic issues special report ; May 15). – ISBN 978-1-49835-651-0
Mar 15. – 2015. – 118 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 114-118
123186
  Havryliuk T.V. The western doctrine of justification and the eastern doctrine of deification within contemporary anthropological perspective // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 8-11


  The article provides a comparative analysis of the fundamental for understanding the Christian doctrine of man positions - the Eastern doctrine of deification and the West of justification. It is pointed out that these teachings in modern conditions ...
123187
  Fenin George The Western. / Fenin George, Everson William. – New York, 1973. – 396с.
123188
  Magnuson Roger J. The white-collar crime explosion : How to рrotect yourself and your company from prosecution / Roger J. Magnuson; Foreword by B.Kostelanetz. – New York : McGraw-Hill, Inc., 1992. – 212 p. – ISBN 0-07-039520-9
123189
  Richdale L.E. The white-faced storm petrel or Takahi-kare-moana : (Pelagodroma marina maoriana, Mathews) / L.E. Richdale. – [S. l. : s. n.]
P. 1. – 1943. – P. 97-115. – Transactions of the Royal Society of New Zeland, Vol. 73, Pt. 2, September, 1943
123190
   The white Bim the black ear [Електронний ресурс] : Белый Бим Черное ухо, продолж. 90+82 мин. – Москва : RUSCICO, 2000. – 2 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ., франц.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция : режиссер / фильм Станислава Ростоцкого)


  Биму не повезло при рождении - что-то спуталось в родословной, и щенок появился на свет не таким , каким должен быть отпрыск благородной семьи сеттеров - гордонов... Ленинская премия реж. С. Ростоцкому, опер. В. Шумскому, актер. В. Тихонову, ...
123191
  Bubennov M. The white birch-tree. / M. Bubennov. – M.
1. – 1954. – 374с.
123192
  Bubennov M. The white birch-tree. / M. Bubennov. – M.
2. – 1954. – 374с.
123193
  Buckley Christopher The White House mess. / Buckley Christopher. – Harmondsworth, 1987. – 282с.
123194
  Evans R. The white house transcripts: submission of recorded presidential conversations to the committee on the judiciary of the House of representatives by president Richard Nixon / R. Evans, R.D. Novak; introd. by R.W.Apple; gen. ed. by Linda Amster. – Toronto a.o. : Bantam book, 1974. – VIII, 877 p. – ISBN 0-553-08738-250
123195
  Galsworthy John The white monkey / John Galsworthy. – Moscow, 1953. – 300 s. – (Библиотека иностранной литературы)
123196
   The white page guide to Central and Eastern Europe and the CIS. – 2001 ed. – London : White Page, 2001. – III, 180 p. : ill. – First publ. 2001. – ISSN 1474-208X
123197
  Lawrence D.H. The white peacock / D.H. Lawrence. – Harmondsworth a.o., 1977. – 368с.
123198
   The white sun of the desert [Електронний ресурс] = Белое солнце пустыни : продолжительность 80 мин. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режисер" / Владимир Мотыль)
123199
  Moore Susanna The whiteness of bones / Moore Susanna. – Harmondsworth, 1990. – 277с.
123200
  Jackson Thomas The whole matter : The poetic evolution of Thomas Kinsella / Jackson Thomas. – Syracuse : Syracuse univ.press, 1995. – 15,165p. – (Irish studies). – ISBN 0-8156-2660-6
123201
  Balzac Honore de The wild ass"s skin (La peau de chagrin) / Balzac Honore de. – Harmondsworth, 1988. – 285с.
123202
  Boland Bridget The wild geese / Boland Bridget. – Harmondsworth, 1991. – 264с.
123203
  Eckchardt Caroline The Wiley reader: disigns for writing / Eckchardt Caroline, J.F. Holahan, D.H. Stewart. – New York, 1976. – 596с.
123204
  Bilyi O. The will to identity. State bulding and the strategies of legitimation = Воля до ідентичності. Розбудова держави і стратегії легітимації / Oleg Bilyi ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, H.S. Skovoroda inst. of philosophy]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2017. – 210, [4] p. – Index: p. 209-211. – Бібліогр. в кінці розд. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-328-5
123205
  Manning Olivia The wind changes / Manning Olivia. – New York : Penguin books - Virago press, 1991. – 320 p. – ISBN 0-14-016219-4
123206
  Graham Kenneth The wind in the willows / Graham Kenneth. – Moscow, 1981. – 360с.
123207
  Peart Hugh The winds of change: history of Canada and Canadions the twentieth century / Peart Hugh, Schaffter John. – Toronto, 1964. – 470с.
123208
  Dickens Monica The winds of heaven / Dickens Monica. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 239с.
123209
  O"Brian The wine-dark sea / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & co, 1993. – 261, [8] p. : ill. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 16. – ISBN 0-393-31244-5
123210
  Barret William The wine and the music. Book 1. - Portrait of a Celibate. Book 2. - Portrait of a woman. Book 3. - Tomorrow and tomorrow / Barret William. – New York, 1968. – 382с.
123211
  Penning-Rowsell Edmund The Wines of Bordeaux / Penning-Rowsell Edmund. – 6th ed. – Harmondsworth, 1989. – 629с.
123212
  James Henry The wings of the dove / James Henry; With an introd.by G.Gowrie. – London : Campbell, 1997. – XXXVI,508 p. – (Everyman"s Library ; Vol. 230 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-230-1
123213
  James Henry The wings of the Dove / James Henry; Bayley J. (introd.), Crick P. (notes). – Harmonsworth, 1986. – 517с.
123214
   The winners of the ninth Rolex awards for enterprise. – Geneva : Secretariat of the Rolex awards for enterprise, 2000. – 110p. : il. – ISBN 2-9700115-7-3
123215
  Steinbeck John The winter of our discontent / Steinbeck John. – New York, 1976. – 298с.
123216
  Whitney Phyllis The winter people / Whitney Phyllis. – New York : Doubleday & Company, 1969. – 256 p.
123217
  El-Sa"Aty Hassan The wisdom of Lebanon / El-Sa"Aty Hassan. – Beirut, 1971. – 83с.
123218
  Katzenbach J.R. The wisdom of teams : creating high-performance organization / Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith. – New York : Collins Business Essentias, 2006. – XXXII, 320 p. : tab. – Index: p. 308-320. – Bibliogr.: p. 305-307. – (Collins Business Essentials). – ISBN 978-0-06-052200-1
123219
  Rosenzweig Paul The wisdom of Tolstoy / Rosenzweig Paul. – New York, 1968. – 128с.
123220
  Rice A. The witching hour / Anne Rice. – New York : Ballantine Books, 1991. – 1038 p. – На обкл. також: #1 National bestseller. Author of "The tale of the body thiff". – ISBN 0-345-38446-6
123221
  Waring M.W. The witnesses / M.W. Waring. – London : Collins, 1967. – 574 p.
123222
  Baum Frank The wizard of Oz. Волшебник Оз / Baum Frank. – Moscow, 1961. – 102с.
123223
  Michaels Barbara The wizard"s daughter / Michaels Barbara. – New York, 1995. – 325 p.
123224
  Ernst Alice Henson The wolf ritual of the Northwest coast. / Ernst Alice Henson. – Eugene, Oregon, 1952. – 108с.
123225
  Zakhoder B. The wolf who sang songs / B. Zakhoder. – Moscow : Raduga, 1980. – 13 p.
123226
  Martin Ralph The woman he loved / Martin Ralph. – New York, 1974. – 516с.
123227
  Collins W. The woman in white / W. Collins. – M., 1964. – 161с.
123228
  Collins Wilkie The woman in white / Collins Wilkie; with an introd.by N.Rance. – London : Campbell Publishers, 1991. – XLI,609. – (Everyman"s Library ; 18 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-018-X
123229
  Collins Wilkie The woman in white / Collins Wilkie. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 569р. – (Penguin popilar classic). – ISBN 0-14-062024-9
123230
  Collins W. The woman in white. / W. Collins. – Moscow, 1961. – 168с.
123231
  Collins Wilkie The woman in white. / Collins Wilkie. – Harmondsworth, 1985. – 648с.
123232
  Naylor Gloria The women of Brewster Place / Gloria Naylor. – Harmondsworth : Penguin books, 1983. – 192 p. – ISBN 0-451-82202-1
123233
  Basham A.L. The wonder that was India / A.L. Basham. – 3 revised ed. – London, 1967. – 572с.
123234
  Wallace A.R. The wonderful century : its successes and its failures / A.R. Wallace. – Toronto : Morang, 1898. – XII, 400 p. + 11 diagrams
123235
  Baum L.F. The wonderful wizard of oz : Посібн. для навч. читання англ. мовою / L.F. Baum. – Київ : Знання. – ISBN 966-7293-81-5
Part 1. – 1999. – 64с.
123236
  Baum L.F. The wonderful wizard of oz : Посібн. для навч. читання англ. мовою / L.F. Baum. – Київ : Знання. – ISBN 966-7293-84-X
Part 2. – 1999. – 64с.
123237
  Hardy Thomas The woodlanders / Hardy Thomas; With an introd.by Drabble. – London : Campbell Publishers, 1997. – 420p. – (Everyman"s Library ; 233 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-233-6
123238
  Coben H. The woods / Harlan Coben. – London : Orion Publishers, 2007. – 404, [1] p. – Bestselling author of Promise Me. – ISBN 978-0-7528-7636-8
123239
  Ellis Kaethe The word book / Ellis Kaethe. – Boston, 1976. – 384с.
123240
   The words you often mix up = Слова, которые вы часто путаете : учеб. пособие / Н.Г. Пономарева, Н.Д. Веселовская, В.Н. Клышкина, К.И. Кузнецова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 127с.
123241
  Hellweg Paul The Wordsworth book of intriguing words : The insomniac"s dictionary of the outrageous, odd and unusual / Hellweg Paul. – Ware : Wordsworth, 1993. – 159 p. – (Wordsworth reference). – ISBN 1-85326-312-5
123242
  Manser Martin The Wordsworth dictionary of eponyms / Manser Martin. – London : Wordsworth, 1996. – 213p. – (Wordsworth reference ; A colourful guide to characters immortalised in language). – ISBN 1 85326 373 7
123243
  Boyce Charles The Wordsworth dictionary of Shakespeare : The essential guide to Shakespeare"s life and works / Boyce Charles; Editorial consultant D. White ; Foreword by T. Hands. – Ware : Wordsworth, 1990. – 742 p. – (Wordsworth reference). – ISBN 1-85326-372-9
123244
   The work of the Rutherford laboratory in 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – 114 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
123245
   The work of the Rutherford laboratory in 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – 145 p. + 1 map: Nimrod experimental halls. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R 180)
123246
  Grishin V.V. The work of the USSR. Central Trade Union Council and Trade Union tasks in the period of the Full-Scale Building of Communist Society. Report to the 13 USSR Trade Union Congress, October 28, 1963 / V.V. Grishin. – M., 1963. – 71с.
123247
  Moskvin L. The working class and its allies / L. Moskvin. – M., 1980. – 285с.
123248
  Vittenberg Y. The working class and the trade unions in the USSR / Y. Vittenberg. – Москва : Прогресс, 1984. – 320 p.
123249
  Zynkevych E. The works of jean sibelius in the symphony concerts in Kyiv (1902-1906) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – P. 3-9. – ISSN 2226-2180


  The article is based on reviews of the Kyiv Newspapers and deals with the first performances of Sibelius’music in concerts of the Kiev branch of the Russian Musical Society. These were such works as "The Swan of Tuonela", the Suite "King Christian II" ...
123250
  Locke J. The works of John Locke : in ten volumes / John Lock. – a new ed., correct. – London : Thomas Tegg ; W. Sharpe and son ; G. Offor [et. al.]
Vol. 9. – 1823. – 480 p.
123251
   The works of John Stuart Mill. – London ; New York : Routledge & sons, Limited ; Dutton & Co. – (The New Universal Library)
T. 4 : Dissertations and discussions. Series 1. – 1833. – IX, 389 p.
123252
  Shakespeare William The works of Shakespeare / Shakespeare William. – London; Toronto
Vol. 12. – 1914. – 360с.
123253
  Shakespeare William The works of Shakespeare / Shakespeare William. – Moscow
Vol. 1. – 1937. – 855 с.
123254
  Byron G. G. The works of the Rt. Hon. Lord Byron. – New York : Published by William Borradaile, 114 Fulton street
Vol. 8. – 1825
123255
  Toynbee Arnold The World and the West / Toynbee Arnold. – New York, London, 1953. – 99с.
123256
  Tessema A. The world at a glance / Aster Tessema. – Dubuque : McGraw-Hill, 2006. – 8, 54 p. : ill. – (Global studies). – ISBN 0-07-340408X
123257
  Shihata I.F. The World bank : inspection panel: in practice / Ibrahim F. I. Shihata ; The International bank for reconstruction and development. – 2nd ed. – New York : Oxford university press, 2000. – 22, 510 p. – ISBN 0-19-521130-8
123258
   The World Bank glossary = Glosario del Banco Mundial : English-Spanish. Spanish-English. – Washington : The World Bank, 1996. – 426, [1] p. – Текст парал англ., ісп. – ISBN 0-8213-3595-2
123259
   The World book atlas. – Chicago : World book, 2003. – 336 p. : ill. – ISBN 0-7166-2652-7
123260
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.1 : A. – 1951. – XLVIII,p.1-581 : ill.
123261
   The World book encyclopedia : In eightenn volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.4 : D. – 1951. – [2],p.1849-2154 : ill.
123262
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.9 : I J. – 1951. – P.3613-4091 : ill.
123263
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises
Vol.10 : K L. – 1951. – [2],p.4093-4654 : ill.
123264
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.11 : M. – 1951. – [2],p.4655-5382 : ill.
123265
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises
Vol.12 : N O. – 1951. – [2],p.5383-6015 : ill.
123266
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.13 : P. – 1951. – [2],p.6017-6684 : ill.
123267
   The World book encyclopedia : In eighteen volumes and reading and study guide. – Chicago : Field Enterprises, Inc.
Vol.14 : Q R. – 1951. – [2],p.6685-7116 : ill.
123268
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 1 : A. – 1994. – LXII, 1004 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123269
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 2 : В. – 1994. – 770 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123270
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 3 : C-Ch. – 1994. – 550 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book. - Спільна паг. з т. 4
123271
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 4 : Ci-Cz. – 1994. – P. 551-1216 : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book. - Спільна паг. з т. 3
123272
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 5 : D. – 1994. – 398 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123273
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 6 : E. – 1994. – 478 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123274
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 7 : F. – 1994. – 590 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123275
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 8 : G. – 1994. – 454 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123276
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 9 : H. – 1994. – 480 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123277
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 10 : I. – 1994. – 526 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123278
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 11 : J-K. – 1994. – 400 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123279
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 12 : L. – 1994. – 542 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123280
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 13 : M. – 1994. – 990 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123281
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 14 : N-O. – 1994. – 990 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123282
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 15 : P. – 1994. – 922 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123283
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 16 : Q-R. – 1994. – 574 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123284
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 17 : S-Sn. – 1994. – 542 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book. - Спільна паг. з т. 18
123285
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 18 : So-Sz. – 1994. – P. 543-1076 : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book. - Спільна паг. з т. 17
123286
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 19 : T. – 1994. – 542 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123287
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 20 : U-V. – 1994. – 478 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123288
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 21 : W-X-Y-Z. – 1994. – 617 p. : ill., tab., portr. – Загол. обкл.: Word book
123289
   The World book encyclopedia. – Chicago ; London ; Sydney ; Toronto : Word Book, Scott Fetzer company
Vol. 22 : Research guide / Index. – 1994. – 989 p. – Загол. обкл.: Word book
123290
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 1 : A. – 2001. – [ 2 ], 46, 1004 p. : ill., 2 l. ill. – На обкл.: World book 2001
123291
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 2 : B. – 2001. – [ 2 ], 754 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123292
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 3 : C - Ch. – 2001. – [ 2 ], 550 p. : ill., 2 l. ill. – На обкл.: World book 2001
123293
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 4 : Ci - Cz. – 2001. – [ 2 ] p., p. 551-1216 : ill. – На обкл.: World book 2001
123294
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 5 : D. – 2001. – [ 2 ], 398 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123295
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 6 : E. – 2001. – [ 2 ], 470 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123296
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 7 : F. – 2001. – [ 2 ], 590 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123297
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 8 : G. – 2001. – [ 2 ], 454 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123298
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 9 : H. – 2001. – [ 2 ], 482 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123299
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 10 : I. – 2001. – [ 2 ], 524 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123300
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 11 : J - K. – 2001. – [ 2 ], 400 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123301
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 12 : L. – 2001. – [ 2 ], 538 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123302
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 13 : M. – 2001. – [ 2 ], 990 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123303
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 14 : N - O. – 2001. – [ 2 ], 894 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123304
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 15 : P. – 2001. – [ 2 ], 922 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123305
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 16 : Q - R. – 2001. – [ 2 ], 574 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123306
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 17 : S - Sn. – 2001. – [ 2 ], 542 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123307
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 18 : So - Sz. – 2001. – [ 2 ] p., p. 543-1076 : ill. – На обкл.: World book 2001
123308
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 19 : T. – 2001. – [ 2 ], 542 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123309
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 20 : U - V. – 2001. – [ 2 ], 454 p. : ill., 2 l. ill. – На обкл.: World book 2001
123310
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 21 : W - X - Y - Z. – 2001. – [ 2 ], 614 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123311
   The World book encyclopedia. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-0101-X
Vol. 22 : Research guide/Index. – 2001. – [ 2 ], 894 p. : ill. – На обкл.: World book 2001
123312
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 1 : A - C. – 2000. – [ 8 ], 331 p. : ill. – На обкл.: Afghanistan to Czech Republic
123313
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 2 : D - H. – 2000. – [ 9 ] p., p. 338-599 : ill. – На обкл.: Denmark to Hungary
123314
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 3 : I - L. – 2000. – [ 9 ] p., p. 602-847 : ill. – На обкл.: Iceland to Luxembourg
123315
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 4 : M - R. – 2000. – [ 9 ] p., p. 850-1151 : ill. – На обкл.: Macao to Rwanda
123316
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 5 : S - T. – 2000. – [ 9 ] p., p.1154-1351 : ill. – На обкл.: Saint Kitts and Nevis to Tuvalu
123317
   The World book encyclopedia of people and places. – Chicago : World book, a Scott Fetzer co. – ISBN 0-7166-3797-9
Vol. 6 : U - Z, Index. – 2000. – [ 9 ] p., p.1354-1579 : ill. – На обкл.: Uganda to Zimbabwe, Index
123318
   The World book encyclopedia of people and places [Електронний ресурс] : Version 1.0. – Chicago : World book: Versaware, 2001. – 1CD. – Minimum system requirements: Microsoft, Windows, 95, 98, 2000, or NT. Intel, Pentium 32 MB RAM... - The title is taked from label. - User guide, 7 p. – ISBN 0-7166-3798-7


  Minimum system requirements: Microsoft, Windows, 95, 98, 2000, or NT, Intel, Pentium, 32 MB RAM, 107 MB free hard disk space, 800x600 monitor resolution, 12xCD-ROM drive or DVD-ROM drive, 28.8 modem (required for Internet access). Main menu: ...
123319
   The world book encyclopedia: 1955 annual supplement : Reviewing important events and developments of 1954. – [Chicago] : Field Enterprises, Inc., 1955. – 224p.
123320
   The world book of America"s presidents. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-3696-4
Vol. 1 : The president"s world. – 2001. – 159 p. : ill.
123321
   The world book of America"s presidents. – Chicago : World book. – ISBN 0-7166-3696-4
Vol. 2 : Portraits of the presidents. – 2001. – 296 p. : ill.
123322
   The World Book student dictionary. – Chicago : World Book, 2002. – 900 p. : ill. – ISBN 0-7166-1550-9
123323
  Rymalov V.V. The world capitalist economy: structural changes: Trends and problems / V.V. Rymalov. – M., 1982. – 326с.
123324
  Servan-Schreiber Jean-Jacques The world challenge / Servan-Schreiber Jean-Jacques. – New York, 1980. – 302с.
123325
  Coombs Philip The world educational crisis. a systems analysis. / Coombs Philip. – N.Y.
12. – 1968. – 242с.
123326
  Keyserling Count Hermann The world in the making. / Keyserling Count Hermann. – New York, 1927. – 293с.
123327
  Tarasov L. The world is built on probability / L. Tarasov ; Transl. from the Russ. by M. Burov. – Moscow : Mir, 1988. – 190 p.
123328
   The World is everyone"s concern. – Москва, 1987. – 255c.
123329
  Friedman T.L. The world is flat : a brief history of the twenty-first century / Thomas L. Friedman. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2005. – VIII, 488 p. – Index: p. 475-485. – (National Bestseller). – ISBN 978-0-374-29288-1
123330
  Polowy Hannah The world is my village. A story of the Great Kobzar Taras H.Shevchenko / Polowy Hannah, Sago Mitch. – Toronto, 1964. – 198с.
123331
  Mikesell Raymond The World Mining Industry: investment Strategy and Public Policy / Mikesell Raymond, Whitney John. – Boston, 1987. – 187с.
123332
  Foster Genevieve The world of Captain John Smith; 1580-1631 / Foster Genevieve. – New York, 1959. – 406с.
123333
  Farrell Mark The world of English / Farrell Mark with R.Ceriani, F.Rossi. – 11th impression. – Harlow : Longman, 1995. – 129p. : ill. – First published 1995. – ISBN 0-582-22692-9
123334
  Matviyets Oleksandr The world of English : Підручник англійсько мови для 5-6 класів / O. Matviyets ; МФ "Вiдpодження".Програма "Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : А.С.К., 1998. – 416 р. – (A clear way ; Lev.1). – ISBN 9665390422
123335
   The world of great composers : [from Palestrina to Debussy]. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1962. – 13, [1], 576 p.
123336
  Roveda V. The world of khmer mythology / Vittorio Roveda. – Phnom Penh : APSARA, 2013. – 208, [2] p. : ill., tab., maps. – Index: p. 177-178. – Bibliogr.: p. 174-176
123337
   The World of Learning 1986. – 36 ed. – London : Europa publications limited, 1985. – XV, 1896 p. – ISBN 0-946653-13-5. – ISSN 0084-2117
123338
   The World of Learning 1987. – Thirty-seventh ed. – London : Europa publications limited, 1987. – XV, 1933 p. – ISBN 0-946653-28-3. – ISSN 0084-2117
123339
  Zadorizhna N.I. The world of music = Світ музики : practical course of the English language : coursebook for studtnts of higher educational establishments / Natalia Zadorizhna ; T. Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2013. – 254, [1] с. : tabl., ill. – Наприкінці кн. автор та назва зазнач. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 252. – ISBN 978-966-439-610-0
123340
   The world of new technologies: International conference and exibition : Organised by the Jagiellonian university in co-operation with the Centre of Japanese art and technology "Manggha", 15-18 May 1996, Krakow, Poland: Conference proceedings. – Krakow : Uniw. Jagiellonskiego, 1996. – 193 p. – ISBN 83-233-0995-7
123341
  Foltz C.I. The World of teaching machines / C.I. Foltz. – Washington, 1961. – 115 p.
123342
  Hunt Morton The world of the formerly married / Hunt Morton. – New York a.o. : McGraw-Hill book, 1966. – 13,326p.
123343
  Howard Peter The world rebuilt: the true story of Frank Buchman and the men and women of Moral Re-Armament / Howard Peter. – London, 1951. – 232с.
123344
  Berezhnaya L. The world to come : Ukrainian images of the last judgment / Liliya Berezhnaya, John-Paul Himka ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2014. – XIIX, III, 356 p. : ill., maps. – Incl. index. – Bibliogr.: p. 335-345. – (Harvard Series in Ukrainian Studies / ed. board M.S. Flier [et al.]). – ISBN 978-1-932650-11-2
123345
  Kohn Clyde The world today : Its patterns and cultures / Kohn Clyde, Drummond Dorothy Weitz. – Third edition. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1971. – 624p. – ISBN 07-035375-1
123346
  Le Bon Gustave The world unbalanced / Le Bon Gustave. – Toronto; New York, 1924. – 256с.
123347
  Tait George The world was wide: the story of great discoverers and explorers / Tait George. – Toronto, 1965. – 263с.
123348
  Warner M. The world we live in and the people we live with / M. Warner. – Hicago : Knowledge 91, 1938. – 384 p.
123349
   The world"s greatest books. – [S. l.] : McKinlay, Stone & Mackenzie
Vol. 11 : Ancient history. – 1913. – VI, 336 p. : portr.
123350
  Spodek Howard The world"s history / Spodek Howard. – Upper Saddle River : Prentice hall. – ISBN 0-13-064312-2
Volume 1 : to 1500. – 1998. – 25,[1],393,[13с.розд.паг.] : ill.
123351
  Heilbroner Robert The worldly philosophers: The lives, times, and ideas of great economic thinkers. / Heilbroner Robert. – New York, 1966. – 309с.
123352
  Heilbroner Robert The worldly philosophers: The lives, times, and ideas of great economic thinkers. / Heilbroner Robert. – 4th. ed. – New York, 1972. – 347с.
123353
  Heilbroner Robert The worldly philosophers: The lives, times, and ideas of great economic thinkers. / Heilbroner Robert. – Harmondsworth, 1987. – 268с.
123354
   The worldmark encyclopedia of the nations : a practical guide to the geogr., hist., polit., social, & econ. status of all nations, their intern. relationships, a. the United Nations system. – New York : Worldmark press ; Harper & Brothers, 1960. – XXX, 1456 p., [32] l. maps : ill., tab., maps.
123355
   The wormwood truth / Levhen Sverstiuk // Правда полинова / Є.О. Сверстюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – P. 1-111. – ISBN 978-966-518-520-8
123356
  Moliere The would-de gentleman; That scoundrel Scapin; The miser; Love"s the best doctor; Don Juan / Moliere. – Harmondsworth. – 247с.
123357
  Fanon Frantz The wretched of the earth. / Fanon Frantz. – New York, 1968. – 316с.
123358
  Hall Rodney The writer and the world of the imagination : The eleventh Sir Robert Madgwick lecture deliv. to the fac. of arts, The Univ. of New England... 17 Oct. 1995 / Hall Rodney; The University of New England. Faculty of arts. – Armidale, 1995. – 20p. – (Sir Robert Madgwick lecture ; no.11)
123359
  Rosa A. The writer"s brief handbook / Alfred Rosa, Paul Eschholz. – 5th ed. – New York [et al.] : Longman, Pearson education, 2005. – XII, 451,[1] p., XV l. pag. var. – ISBN 0-321-25047-8
123360
  Charlton James The writer"s home companion / Charlton James, Mark Lisbeth. – Harmondsworth, 1989. – 128с.
123361
  Parfionovich G.M. The written tibetan language / G.M. Parfionovich. – M., 1982. – 176с.
123362
  McArthur Tom The Written Word: A Course in Controlled Composition / McArthur Tom. – Oxford
1. – 1985. – 159с.
123363
  McArthur Tom The Written Word: A Course in Controlled Composition / McArthur Tom. – Oxford
2. – 1985. – 175с.
123364
  Bogdan A. The X-ray structure of extragalactic jets / A. Bogdan, V. Marchenko, B. Hnatyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-13. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  The X-ray internal structure of extragalactic jets is analyzed. We have elaborated a method for recovering of the multicomponent structure of a source on the basis of the observational data. The analysis was applied to the Chandra observations ...
123365
  Young Douglas The X Window system: programming and applications with Xt / Young Douglas. – OSF/Motif ed. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1990. – 7,532p. – ISBN 0-13-497074-8
123366
   The Yale review. – New Haven, 1998. – ISSN 0044-0124


  1997. Vol. 150, N 6
123367
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 87, N 1. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123368
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 87, N 4. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123369
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 87, N 3. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123370
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 87, N 2. – 1999


  1997. Vol. 150, N 6
123371
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 88, N 1. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123372
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 88, N 2. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123373
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 88, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123374
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 88, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
123375
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 89, N 1. – 2001
123376
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 89, N 4. – 2001
123377
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 89, N 3. – 2001
123378
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 89, N 2. – 2001
123379
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 90, N 1. – 2002
123380
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 90, N 4. – 2002
123381
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 90, N 3. – 2002
123382
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 90, N 2. – 2002
123383
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 91, N 1. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
123384
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 91, N 2. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
123385
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 91, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
123386
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 91, N 4. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
123387
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 92, N 2. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
123388
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 92, N 1. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
123389
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 92, N 3. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
123390
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 92, N 4. – 2004


  1997. Vol. 150, N 6
123391
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 93, N 1. – 2005
123392
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 93, N 2. – 2005
123393
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 93, N 3. – 2005
123394
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 93, N 4. – 2005. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123395
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 94, N 2. – 2006. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123396
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 94, N 3. – 2006. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123397
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 94, N 4. – 2006. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123398
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 95, N 1. – 2007. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123399
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 95, N 2. – 2007. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123400
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 95, N 3. – 2007. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123401
   The Yale review. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 95, N 4. – 2007. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123402
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 96, N 2. – 2008. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123403
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 96, N 3. – 2008. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123404
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 96, N 4. – 2008. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123405
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 97, N 1. – 2009. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123406
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 97, N 2. – 2009. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123407
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 97, N 3. – 2009. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123408
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 97, N 4. – 2009. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123409
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 98, No. 3. – 2010. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123410
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 98, No. 4. – 2010. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123411
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 98, No. 1. – 2010. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123412
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 98, No. 2. – 2010. – Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123413
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 99, No. 2. – 2011. – На обкл.: Celebrating our hundredth anniversary. Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123414
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 99, No. 1. – 2011. – На обкл.: Celebrating our hundredth anniversary. Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123415
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 99, No. 3. – 2011. – На обкл.: Celebrating our hundredth anniversary. Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123416
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 99, No. 4. – 2011. – На обкл.: Celebrating our hundredth anniversary. Editorial office: New Haven: Yale university; Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123417
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 100, No. 2. – 2012. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123418
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 100, No. 3. – 2012. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123419
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 100, No. 1. – 2012. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123420
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 100, No. 4. – 2012. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123421
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 101, No. 1. – 2013. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123422
   The Yale review / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
Vol. 101, No. 3. – 2013. – Subscription office: Malden: Blackwell publ.
123423
   The Yale university library gazette. : [Semiannually]. – New Haven, 1997. – ISSN 00440175


  1997. Vol. 150, N 6
123424
  Thompson R.W. The yankee Marlborough / R.W. Thompson. – London, 1963. – 363с.
123425
  Goorich Arthur The yardstick man. / Goorich Arthur. – New York, London, 1910. – 326с.
123426
   The year-book of the Czechoslovak Republic. 1929. – Prague : Orbis, 1929. – 316 p. : il.
123427
  Lacey Robert The year 1000 : What life was like at the turn of the first millennium; An Englishman"s world / Lacey Robert, Danziger Danny. – London : Abacus, 2003. – [7],230p. – (Abacus library). – ISBN 0-349-11278-9
123428
  Woolf Virginia The years / Woolf Virginia. – New York : Harcourt, Brace and Com., 1937. – 435 p.
123429
  O"Brian The yellow admiral / Patrick O"Brian. – New York ; London : W.W. Norton & co, 1997. – 261, [9] p. : ill. – ISBN 0-393-04044-5
123430
  Anikin A. The yellow devil / A. Anikin. – M., 1983. – 244с.
123431
  Neruda Pablo The yellow heart / Neruda Pablo; Translated by W.O"Daly. – Port Townsend : Copper Canyon, 1990. – 110p. – ISBN 1-556959-029-6
123432
  Ingrams Harold The Yemen: imams, rulers and revolutions / Ingrams Harold. – London, 1963. – 164с.
123433
  Hsu The yin & yang of love : Feng Shui for relationships / Hsu, Shan-Tung. – St. Paul : Llewellyn, 2003. – XIII,198,[3]p. – ISBN 0-7387-0347-8
123434
  Fagborun The Yoruba koine - its history and linguistic innovations / Fagborun, Gbenga. – Munchen; Newcastle : Lincom Europa, 1994. – 14,167p. – (Linguistics edition ; 6)
123435
   The young American poets : A big table book. – Chicago : Big Table Publishing Company, 1979. – 507 p.
123436
  Dilworth, Thomas The young book-keeper s assistant; shewing him in the most plain and easy manner, the italian way of stating debtor and creditor with proper and instructive notes... to which is annexed a synopsis o. – Lond., 1790. – (6)с.
123437
  Guzzardi Walter The young executives: how and why successful managers get ahead / Guzzardi Walter. – New York; Toronto, 1965. – 191с.
123438
  Guzzardi Walter The young executives: how and why successful managers get ahead / Guzzardi Walter. – New York; Toronto; London, 1965. – 191с.
123439
  Fadeyev A. The young guard. / A. Fadeyev. – M., 1968. – 716с.
123440
  Fadeyev Al. The young guard. / Al. Fadeyev. – M.
1. – 1973. – 414с.
123441
  Fadeyev Al. The young guard. / Al. Fadeyev. – M.
2. – 1973. – 327с.
123442
  Fadeyev Al. The young guard. / Al. Fadeyev. – M.
2. – 1973. – 327с.
123443
  Fadeyev Alexander The young guard. / Fadeyev Alexander. – Moscow, 1987. – 375с.
123444
  Fadeyev Alexander The Young Guard. / Fadeyev Alexander. – Moscow, 1987. – 307с.
123445
  Partridge Monica The Young Herzen: A Contribution to the Russian Period of the Biography of Alexander Herzen / Partridge Monica. – Nottingham. – 154-179с.
123446
  Smith Edward Ellis The young Stalin: the early years of an elusive revolutionary / Smith Edward Ellis. – New York, 1967. – 470с.
123447
  Gruenwald O. The Yugoslav search for man : marxist humanism in contemporary Yugoslavia / O. Gruenwald. – South Hadley : J.F. Bergin publishers, 1983. – 10, 438 p. – ISBN 0-89789-005-1
123448
  Kochetov Vsevolod The Zhurbins / Kochetov Vsevolod. – M., 1953. – 496с.
123449
  Kochetov Vsevolod The Zhurbins / Kochetov Vsevolod. – Moscow, 1986. – 438с.
123450
  Kochetov Vsevolod The Zhuzbins / Kochetov Vsevolod. – M., 1980. – 458с.
123451
  Rubinstein Amnon The zionist dream revisited: from Herzl to Gush Emunim and Back / Rubinstein Amnon. – New York, 1984. – 204с.
123452
  Albee E. The zoo story. The american dream. / E. Albee. – Novosibirsk, 1968. – 209с.
123453
   The Zoological Journal. – London : W. Phillips
V. 1, № 3 : oktober. – 1824. – P. [1], 289-428. Pl. [4]
123454
   The Zoological Journal. – London : W. Phillips
V. 1, № 4 : january. – 1825. – P. [5], 429-601. Pl. [6]
123455
   The Zoological Journal. – London : W. Phillips
V. 2, № 5 : april. – 1825. – [3], 144. Pl. [4]
123456
   The Zoological Journal. – London
V. 3, № 11 : september - december. – 1827
123457
   The Zoological Journal. – London
V. 3, № 12 : januar - april. – 1828
123458
   The Zoological Journal. – London
V. 4, №13 : april - july. – 1828
123459
  Гудков А. The Африка. Як відкрити африканські ринки українському експортеру // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 6


  "Очевидним є той факт, що Україна може відбутися як держава тільки за умови активного економічного зростання. Позитивна динаміка економічних показників нашої країни - це золотий ключик, яким так і не захотів скористатися жоден із колишніх українських ...
123460
  Dornean A. The Іmpact of Adopting CSR and Corporate Financial Performance. Evidence from BSE / A. Dornean, D.-C. Oanea // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 47-53. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817


  The present paper aims at analysing the link between Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Financial Performance (CFP) in the case of Romanian listed companies. For accomplishing this, we will start from the existing literature and we ...
123461
   The Мabinogion. – London : Everyman Publishers, 2000. – 259p. – (Everyman"s Library ; 168 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-168-2
123462
  Гужва The Рaths to University : Teacher"s quide / КНУТШ ; Тетяна Гужва, Тетяна Гусак. – Київ : ІНКОС, 2009. – 104 с. – ISBN 966-8347-55-2
123463
  Гужва Т. The Рaths to University. Тести з англійської мови для студентів університетів та абітурієнтів : навч. посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Гужва, Тетяна Гусак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : ІНКОС, 2009. – 416 с. – ISBN 966-834-766-8
123464
   The Сommittee of ministers : 100 Sessions. – Strasbourg : Council of Europe, 1997. – 85 p. : il.
123465
   The Сotroceni national museum / B. Ciho, M. Constantin, D. Fotescu, G. Lupu, I. Opris, A.-M. Orasanu, M. Pupeza, N. Vladescu; B. Ciho, M.Constantin, D. Fotescu, G. Lupu, I. Opris, A.-M. Orasanu, M. Pupeza, N. Vladescu. – Bucurest, 1994. – 176 p. – English version M.-S. Draga. – ISBN 973-0-00064-6
123466
  Ступников И.В. Thearte World = В мире театра : ext,yjt gjcj,bt / И.В. Ступников. – Москва : Высшая школа, 1978. – 144 с.
123467
  Weisenborn Gunther Theater / Weisenborn Gunther. – Berlin : Henschelverlag
Bd. 1. – 1964. – 362 S.
123468
  Weisenborn Gunther Theater / Weisenborn Gunther. – Berlin : Henschelverlag
Bd. 2. – 1964. – 317 S.
123469
   Theater im Umbruch. Eine Dokumentation aus "Theater heute". – Berlin, 1970. – 145с.
123470
  Henderson Mary Theater in America. / Henderson Mary. – New York, 1986. – 327с.
123471
   Theater in der zeitenwende. – Berlin
1. – 1972. – 395 s.
123472
   Theater in der zeitenwende. – Berlin
2. – 1972. – 482 s.
123473
  Wekwerth Manfred Theater in Veranderung / Wekwerth Manfred. – Berlin, 1960. – 177 s.
123474
  Brahm Otto Theater. / Brahm Otto. – Berl., 1961. – 464с.
123475
  Bottcher Gerda Theateranekdoten aus drei Jahrhunderten / Bottcher Gerda; Muller G.K. – Berlin, 1971. – 150с.
123476
   Theaterarbeit. 6. Auffuhrungen des Berliner Ensembles. – Dresden. – 435с.
123477
  Muller Johann Heinrich Friedrich Theaterinnerungen eines alten Burgschauspielers. / Muller Johann Heinrich Friedrich. – Berlin, 1958. – 232с.
123478
  Hack Peter Theaterstucke. / Hack Peter. – Berlin, 1957. – 308с.
123479
  Tchekhov Anton Theatre / Tchekhov Anton. – Moscou, 1947. – 335 с.
123480
  Aragon Louis Theatre / Aragon Louis. – Paris, 1974. – 452 с.
123481
  Maugham William Somerset Theatre : a Novel / W. Somerset Maugham ; пред. Ю.И. Кагарлицкого ; ком. М.М. Фалькович. – Москва : Международные отношения, 1979. – 288 с.
123482
  Maugham William Somerset Theatre : a Novel / W. Somerset Maugham ; [пред. Ю.И. Кагарлицкого ; ком. М.М. Фалькович]. – 2nd ed. – Москва, 1985. – 223 с. – (Home-reading Library)
123483
  Marland Serge Theatre / Marland Serge. – Paris
1. – 1993. – 380с.
123484
  Marland Serge Theatre / Marland Serge. – Paris
2. – 1993. – 397с.
123485
  Marland Serge Theatre / Marland Serge, Gaget Huguette. – Paris
3. – 1993. – 405с.
123486
  Marland Serge Theatre / Marland Serge. – Paris
4. – 1993. – 394с.
123487
  Beaumarchais Theatre / Beaumarchais. – Paris : Garnier, 1999. – 766р. – (Le livre de poche; Classiques garnier ; Classiques modernes; La Pochotheque). – ISBN 2-253-13251-9
123488
  Ch"oe Inhun Theatre / Ch"oe Inhun; Traduit du coreen par Pascal Grotte et Mun Shi-yeun. – Paris : Cric/Libraire-galerie Racine, 2000. – 229p. – Ouvrage publie avec le concours de la Fondation Taesan pour la traduction de la litterature coreenne. – ISBN 2-243-03976-1
123489
  Maugham Somerset W. Theatre = Театр : Роман на англ. яз. / Somerset W. Maugham; Комментарий М.В.Дьячкова. – Москва : Менеджер, 2001. – 304 p. – ISBN 5-8346-0031-X
123490
  Maugham Theatre : Роман / Maugham, Somerset; На англ. яз. /Комментарий М.В.Дьячкова. – Москва : Менеджер, 2002. – 304 p. – ISBN 5-8346-0031-X
123491
  Maugham W.S. Theatre : [ Книга для чтения на английском языке ] / William Somerset Maugham ; подготовка текста, примечания, задания, словарь Н.В. Демидовой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2006. – 384с. – (Original Reading). – ISBN 5-89815-491-4
123492
  Maugham W.S. Theatre : [книга для чтения на английском языке] / W. Somerset Maugham ; подготовка текста, коммент. и словарь Н.В. Демидовой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2009. – 384 с. – (English Classical Literature). – ISBN 978-5-9925-0274-9
123493
  Corneille Pierre Theatre choisi: Melite : [сб.] / Pierre Corneille ; [Сост. Н.П. Козлова]. – Moscou : Radouga, 1984
123494
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 6. – 1834
123495
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 7. – 1834
123496
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 8. – 1834
123497
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 10. – 1835
123498
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 8. – 1835
123499
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 15. – 1835
123500
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 13. – 1835
123501
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 14. – 1835
123502
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 16. – 1836
123503
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 20. – 1837
123504
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 18. – 1837
123505
  Scribe E. Theatre complet. – 2nd ed. – Paris : A. Andre
T. 23. – 1842
123506
  Moliere Theatre complet / Moliere; Presentation et notes Pierre Malandain. – [Paris] : Imprimerie nationale. – (La Salamandre). – ISBN 2-7433-0261-5, 2-7433-0262-3, 2-7433-0263-1
Vol. 5. – 1999. – 436p.
123507
  Dumas Alexandre Theatre complet / Dumas Alexandre; Textes presentes et annot... par F.Bassan. – Paris; Caen : Lettres modernes; Minard. – (Bibliotheque introuvable ; 9). – ISBN 2-256-90769-4
10 : Charles 7 chez ses grands vassaux. – 1999. – 142p.
123508
  Musset Alfred de Theatre complet. / Musset Alfred de. – Paris
3. – 1965. – 511с.
123509
  Vinaver M. Theatre de chambre / M. Vinaver. – Paris : L"Arche, 1978. – 79 p.
123510
  Favart Theatre de M-r Favart, ou recueil des Opera-Comiques & Parodies qu"il a donnees depuis queiques annees.... – P.
1. – 1746. – с.
123511
  Moliere J.B. Theatre de Moliere. Le misanthrope. Les femmes Savantrs / J.B. Moliere. – Paris, 1912. – 160с.
123512
  Cocteau Jean Theatre de poche / Cocteau Jean. – Monaco : Rocher, 1999. – 163,[3]р. – ISBN 2 268 03247 7
123513
  Voltaire Theatre de Voltaire. – P.
2. – 1801. – 280с.
123514
  Voltaire Theatre de Voltaire. – Paris : De L"Imprimerie Et De La Fonderie Stereotypes De Pierrre Didot, L"Aine, Et De Firmin Didot
T. 10. – 1801. – 246 p. – На тит.л.: An IX (1801)
123515
  Voltaire Theatre de Voltaire. – Paris : De L"Imprimerie Et De La Fonderie Stereotypes De Pierrre Didot, L"Aine, Et De Firmin Didot
T. 10. – 1813. – 246 p.
123516
  Voltaire Theatre de Voltaire. – Paris : De L"Imprimerie Et De La Fonderie Stereotypes De Pierrre Didot, L"Aine, Et De Firmin Didot
T. 11. – 1813. – 280 p.
123517
  Voltaire Theatre de Voltaire.. – P.
7. – 1801. – 251с.
123518
   Theatre des Grecs. – Paris
2. – 1785. – 471с.
123519
  Brumoy, P. Theatre des grecs, par le P.Brumoy. Nouv. ed. engrichie de tres belles gravures & augmentee de la traduction entiere des pieces Gr Grecques.... – P.
3. – 1786. – 560с.
123520
  Gelas Gerard Theatre du chene Noir. / Gelas Gerard. – Paris, 1972. – 189с.
123521
  Sandier G. Theatre et combat. Regards sur le theatre actuel. Essay / G. Sandier. – Paris, 1970. – 368с.
123522
   Theatre francais d"aujourd"hui. – Moscou
1. – 1969. – 452с.
123523
   Theatre francais d"aujourd"hui. – Moscou
2. – 1969. – 443с.
123524
  Tremblay Michel Theatre I / Tremblay Michel. – Paris, 1991. – 436 p.
123525
  Blutsch Herve Theatre incomplet / Blutsch Herve; Illustr. d"Em. Reveneau; Pref. de L. Stanza; Avec le concours du Centre nation. du livre. – Paris : Cardinal. – ISBN 2-911461-25-8
Vol.2 : La Gelee d"arbre. Marie-Clothilde.Gzion. – 1999. – 123p.
123526
  Dorin Francoise Theatre l"autre valse / Dorin Francoise. – Paris, 1978. – 282с.
123527
  Prykowska-Michlak Karolina Theatre Organization System in Poland since 1980s // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 3. – P. 395-403. – ISSN 1896-8201
123528
  Dort Bernard Theatre reel: Essais de critique 1967-1970 / Dort Bernard. – Paris, 1971. – 300с.
123529
  Soumarocow A. Theatre tragique : [Сумароков А.], Т.2, 1801
123530
  Soumarocow, Alexandre Theatre tragique d"Alexandre Soumarocow, trad. du russe, par M-L. Pappadopoulo. – Paris
1. – 1801. – 328с.
123531
  Musset Alfred de Theatre. / Musset Alfred de. – M., 1963. – 356с.
123532
  Astruc Denise Theatre. / Astruc Denise. – Paris
1. – 1977. – 291с.
123533
  Ionesco Eugene Theatre. 3. Rhinoceros / Ionesco Eugene. – Paris, 1966. – 304с.
123534
  Ionesco Eugene Theatre. 4. Le roi se meurt. La soif et la faim. e. a. / Ionesco Eugene. – Paris, 1968. – 246с.
123535
  Spaak Claude Theatre. Aventuros / Spaak Claude. – Paris, 1973. – 217с.
123536
  Spaak Claude Theatre. Le printemps en octobre. Carmagnola. La rose des vents / Spaak Claude. – Paris, 1974. – 231с.
123537
  Spaak Claude Theatre. Soleil de minuit. Au poro galant. Le pont des soupirs / Spaak Claude. – Paris, 1973. – 257с.
123538
  Spaak Claude Theatre. T. 5. Beaucoup de rats pour un fromage / Spaak Claude. – Paris
T. 5. – 1980. – 198с.
123539
  Reza Yasmina Theatre: Conversations apres un enterrement; La Traversee de l"hiver; "Art" / Reza Yasmina. – Paris : Ed. Albin Michel, 1998. – 287 p. – ISBN 2226087621
123540
  Novarina Valere Theatre: L"Atelier volant; Le Babil des classes dangereuses; Le Monologue d"Adramelech; La Lutte des morts; Falstafe / Novarina Valere. – Paris, 1989. – 639с.
123541
  Pieiller Evelyne Theatre: L"Ecole de la nuit. A l"Aventure / Pieiller Evelyne. – Paris, 1997. – 191с.
123542
  Spaak Claude Theatre: Les bijoux indiscrets; L"arche endevelie; L"ecole de la medisance / Spaak Claude. – Paris, 1984. – 269с.
123543
  Spaak Claude Theatre: Trois fois le jour. Le temps des adieux. Primavera / Spaak Claude. – Paris, 1979. – 206с.
123544
   Theatre: Verhaeren. Maeterlinck. Chelderode. Crommelynck. – M., 1983. – 496 с.
123545
  Maugham William Somerset Theatre:Книга для чтения на английском языке / Maugham William Somerset. – 3-е изд. – М., 1999. – 304с.
123546
  Stanishevsky Yuri Theatrical art of Soviet Ukraine / Stanishevsky Yuri. – Kiev, 1979. – 82с.
123547
   Theatrical art of the Ukraine. – Kiev, 1966. – 28с.
123548
  Corneille Pierre Theatru. / Corneille Pierre. – Bucuresti, 1956. – 398с.
123549
  Фуко Мишель Theatrum philosophicum // Логика смысла : Пер.с франц. / Делез Жиль. – Москва; Екатеринбург. : Раритет. Деловая книга, 1998. – с.441-473. – ISBN 5-85735-095-6; 5-88687-041-5
123550
  Kowalski Piotr Theatrum swiata wszystkiego i pocciwy gospodarz : O wizji swiata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemianskiego / Kowalski Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 380s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1325-3
123551
  Чернюх Н.Б. Theatrum як лексична домінанта субконцепту "ТЕАТРАЛЬНА СПОРУДА" у латинській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 188-193. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
123552
  Murashko E. Thedevelopment of science at the Odessa I.I. Mechnikov nationluniversity through the lens of biography / E. Murashko, V. Samodurova // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 135-146. – ISSN 2707-3335


  Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова крізь призму біографістики. У статті розкривається роль особистості в історії класичного університета, розвиток вітчизняної біографістики в цілому, а також у Одеському ...
123553
  Otto Helen Tzima Their earthshaking news: when science and theology speak the same urgent language / Otto Helen Tzima. – Rock Hill : The Verenikia press, 1995. – XIII,421p. – ISBN 0-9639553-4-9
123554
  Pincher Chapman Their trade is treachery / Pincher Chapman. – Toronto a.o., 1982. – 317с.
123555
   Their way to the top. Stories about sportsmen. – M., 1978. – 216с.
123556
  Flint R. Theism / Robert Flint. – New York : Charles Scribner"s Sons, 1912. – IX, 447 p.
123557
  Ramakrishna Rao Theism of pre-classical Samkhya / Ramakrishna Rao. – Mysore, 1966. – 444с.
123558
  Koenitz Bernd Thema-Rhema-Gliederung und Translation / Koenitz Bernd. – Leipzig, 1987. – 128с.
123559
  Sachse Wolfgang Thema con variationi. Erzahlungen um Johann Sebastian Bach / Sachse Wolfgang. – Berl., 1963. – 172с.
123560
  Tavadze S. Thematic and Stylistic Tendencies in Georgian Cinematography in the 1960s // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – P. 47-50. – ISSN 1728-6875
123561
  Bohatyrets V. Thematic Priorities For Sustainable Development of Ukraine-Romania Cross-Border Cooperation (The Case Study of Chernivtsi Region) / V. Bohatyrets, L. Melnychuk, Y. Zoriy // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 205-219. – ISSN 2519-4518
123562
  Rotchniak A. Theme antireligieux dans la litterature francaise. Pages choisies de litterature francaise / A. Rotchniak, M. Zielik. – M., 1976. – 96с.
123563
  Gheorghiu Catalina Iliescu Theme translation as means of propaganda. The case of Romanian Review // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 61, № 2 (за 2016), Avril-Juin. – P. 195-206. – ISSN 0035-3957


  Тема перекладу як засіб пропаганди. Випадок румунського огляду.
123564
   Themen aktuell 1 : Kursbuch / H. Aufderstrasse, H. Bock, M. Gerdes, J. Muller, H. Muller; Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes [a. o.]. – Ismaning : Hueber, 2003. – 160 S. : Ill. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A1). – ISBN 978-3-19-001690-7
123565
   Themen aktuell 2 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Lection 1-5 / Aufderstrasse H., Bock H., Muller J., Muller H. – Ismaning : Hueber, 2013. – [170] c., розд. паг. : ill. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe A2). – ISBN 978-3-19-181691-9
123566
  Perlmann-Balme Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Lehrerhandbuch / Michaela Perlmann-Balme, Andreas Tomaszewski, Dorte Weers. – Ismaning : Hueber. – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B1). – ISBN 3-19-041692-3
Teil A : Unterrichtspraktische Hinweise, Losungen (Kursbuch), Transkriptionen der Hortexte, Hinweise zum Modelltest "Zertifikat Deutsch" (Arbeitsbuch). – 2008. – 118, [2] S. : Ill. – Copyright : 2004
123567
  Tomaszewski A. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Lehrerhandbuch / Andreas Tomaszewski, Marion Hollerung. – Ismaning : Hueber. – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-051692-6
Teil B : Vorlagen, Hinweise zu Grammatik und Landeskunde, Tests. – 2010. – 104 S. : Ill. – Copyright : 2004
123568
  Bock H. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Arbeitsbuch / Heiko Bock und Jutta Muller. – Ismaning : Hueber, 2010. – 184 S. : Ill. – Copyright : 2004. – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B1). – ISBN 3-19-011692-X
123569
  Perlmann-Balme Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Kursbuch / Michaela Perlmann-Balme, Andreas Tomaszewski und Dorte Weers ; Gastautor : Franz Specht. – Ismaning : Hueber, 2011. – 168 S. – Copyright : 2004. – (Deutsch als Fremdsprache : Niveaustufe B1). – ISBN 978-3-19-001692-1
123570
   Themen: Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. – Munchen
2. – 1984. – 168с.
123571
  Gray Douglas Themes and Images in the Medieval English Religious Lyric / Gray Douglas. – London; Boston, 1972. – 300с.
123572
   Themistocle Wirsta est decede le 12 mai 2017 // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.07.2017 (число 3085/3086). – P. 7
123573
  Jones L. Then they started shooting : growing up in wartime Bosnia / Lynne Jones. – Cambridge ; London : Harvard university press, 2004. – 8, [ 6 ], 336 p. – ISBN 0-674-01561-4
123574
  Hoffmann Raimund Theo Balden / Hoffmann Raimund. – Berlin, 1976. – 47с.
123575
  Florea Vasile Theodor Aman / Florea Vasile. – Bucarest, 1965. – 90с.
123576
  Reuter Theodor Fontane. Grundzuge und Materialen einer historischen Biographie / Reuter, Hans-Heinrich. – Leipzig, 1976. – 235с.
123577
  Reuter H.-H. Theodor Fontane. Grundzuge und Materialien einer bistorischen Biographie / H.-H. Reuter. – Leipzig, 1969. – 268с.
123578
  Barton Walter Theodor Loсkemann 1885-1945 : Ein Leben im Dienste von Bibliothek und Wissenschaft: Zum 50.Jahrestag seines Todes und der Zerstorung Jenas am 9.Februar 1945 / Barton Walter. – Jena : Thuringer Universitats- und Landesbibliothek, 1995. – 139S. – (Beitrage zur Geschichte der Thuringer Universitats-und Landesbibliothek Jena ; 4)
123579
  Nathusius L. von Theodor Roemer : Lebensabriss ind Bibliographischer Uberblick / bearbeitet Lilly von Nathusius. – Halle : Universitats ; Landesbibliothek Sachsen- Anhalt, 1955. – 131 S.
123580
  Goldammer Peter Theodor Storm : Eine Einfuhrung in Leben und Werk / Goldammer Peter. – Leipzig : Reclam, 1990. – 227S. – ISBN 3-379-00600-9
123581
  Fasold Regina Theodor Storm. / Fasold Regina. – Leipzig, 1990. – 111с.
123582
  Teitge Hans Erich Theodor Storm. Bibliographie / Teitge Hans Erich. – Berl., 1967. – 314с.
123583
  Goldaminer Peter Theodor Storm: studies in ambivalence / Goldaminer Peter, 1990. – 81 p.
123584
  Lamb Harold Theodora and the emperor / Lamb Harold. – Garden City, 1952. – 336с.
123585
  Kennell Rith Epparson Theodore Dreiser and the Soviet Union. 1927-1945; a first-hand chronicle. / Kennell Rith Epparson. – New York, 1969. – 320с.
123586
  Canivet P. Theodoret de Cyr. Therapeutique des maladies helleniques : these complementaire pour le Doctorat es lettres... / Pierre Canivet ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Du Cerf
1, livres 1-6 : Texte critique, introduction, traduction et notes. – 1958. – 287 p. – Текст франц. та грец. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
123587
  Canivet P. Theodoret de Cyr. Therapeutique des maladies helleniques : these complementaire pour le Doctorat es lettres... / Pierre Canivet ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Du Cerf
2, livres 7-12 : Texte critique, introduction, traduction et notes. – 1958. – 522 p. – Текст франц. та грец. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
123588
  Jernovei Gheorghe Theofil Sauciuc-Saveanu doctor in stiinte filologice, profesor universitar, archeolog. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie (1921-1922) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 93-95. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
123589
  Пугач В.Я. Theological conception of Aristotle / В.Я. Пугач, М.Ю. Бакаєв // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
123590
  Rendtorff Trutz Theologie der Revolution: Analysen und Materialien / Rendtorff Trutz, Todt Heinz Eduard. – Frankfurt am Main, 1969. – 164с.
123591
  Illies Joachim Theologie der Sexualitat : Die zweifache Herkunft der Liebe / J. Illies. – 2. Aufl. – Zurich ; Osnabruck : Interfrom , Fromm, 1983. – 132, [6] p. – Bibliogr.: S.132. – ISBN 3-7201-5135-2
123592
  Theophrastus Theophrasti characteres epicteti manuale et Cebetis Thebani tabula / Theophrastus. – Lipsiae (Leipzig) : Sumtibus et Typis Caroli Tauchnitz, 1829. – 54 p.
123593
  Theophrastus Theophrasti eresii = opera quae supersunt omnia / Theophrastus ; et recognitione Fr. Wimmer. – Lipsiae (Leipzig) : Sumtibus et Typis Teubneri
T. 3 : Fragmenta. – 1862. – XXXII, 330 p.
123594
  Moldavskaya E.M. Theorem useful in proving of estimates consistency in long-memory regression models // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 58-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено умови конзистентності оцінок у регресійних моделях з неперервним часом і сильною залежністю для критеріїв будь-якого типу.
123595
  Natanson Ladislas Theorems connected with Fermat"s principle / by Lad. Natanson. – Cracovie (Krakow) : Imprim. de l"Univ., 1930. – [11] p. – Окр. відбиток з: Bulletin de l"Acad. Hjlonaisedes sciences et des lettrese, Classe des matem. et natur. Ser. A. Sciences mathem., f1930 (p. 421-431)
123596
  Brenner J.L. Theorems of Gersgorin type / J.L. Brenner; Mathematics research center U.S. Army ; The Unniv. of Wisconsin. – Madison, 1964. – 10 p. – Отд. оттиск из: MRC Technical Summary report 454, January 1964
123597
   Theoretical and applied aspects of cybernetics : proceedings of the international scientific conference of students and young scientists : [21-25 February 2011 Kyiv, Ukraine] / Scientific community of students and postgraduates Cybernetics fac. of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv ; V.M. Glushkov inst. of cybernetics of NAS of Ukraine ; Inst. of software systems of NAS of Ukraine ; [ed.: I.O. Lytvynenko, D.O. Terletskyi]. – Kyiv : Bukrek, 2011. – 350, [2] p. : ill., tab. – Текст. ст. англ., рос. та укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-399-310-2
123598
   Theoretical and applied aspects of cybernetics : proceedings : the 2nd intern. sci. conf. of students a. young scientists / Scientific community of students a. postgraduates ; Cybernetics fac. of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv ; V.M. Glushkov inst. of cybernetics of NAS of Ukraine, Inst. of software systems of NAS of Ukraine ; [ed.: I.O. Lytvynenko, D.O. Terletskyi]. – Kyiv : Bukrek, 2012. – 223, [1] p. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-399-447-5
123599
  Alizadeh Huseyn Oktay Theoretical and Legal Approaches to the Classification of Information-Legal Violations // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 144-154. – ISSN 1026-9932
123600
  Yevsieieva-Severyna Theoretical and methodical aspects of sustainable enterprise development theoretical and methodical aspects of sustainable enterprise development // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 95-108. – ISSN 2617-8044
123601
  Volynets O. Theoretical and methodical foundations of innovative development of international agribusiness / O. Volynets, D. Bondarenko, V. Oleksiuk // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – P. 39-52 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 name. – ISSN 2306-6792
123602
  Vlasenko T.A. Theoretical and Methodological Aspects of Defining the Intellectual Capital / T.A. Vlasenko, Y.V. Vasylenko // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – Р. 292-298. – ISSN 2222-0712


  The work generalizes theoretical approaches to defining the term "intellectual capital" using the tools of morphological analysis. The authors list key characteristics of the intellectual capital as a type of capital and describe the features which are ...
123603
  Salayev K. Theoretical and methodological bases for identification of key criteria for assessing of Azerbaijan"s economic security // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 353-359. – ISSN 2078-5860
123604
  Kurban O.V. Theoretical and methodological bases of modern hybrid conflicts // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 105-113. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
123605
  Spitsyn Y. Theoretical and methodological basis of the practical and pedagogical education of the future and current teachers developed by A.D. Bondar // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 54-58. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the lecturers of pedagogical sciences, professor of the Pedagogy Chair of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Work in the field of theoretical foundations, methodological bases for the preparation and conduct of ...
123606
  Aksom H. Theoretical and methodological frameworks for studying institutional change in higher education // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – Р. 3-8. – ISSN 2078-5860


  Представлено огляд та реконцептуалізацію інституційної теорії організацій та Скандинавського інституціоналізму для аналізу структурних змін і трансформацій в сфері вищої освіти. Зокрема дані теорії розглянуто в контексті передумов, мотивів, механізмів ...
123607
  Kuleshov V.V. Theoretical and methodological fundamentals of public control of the representative bodies of authority in the conditions of decentralization // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 117-130. – ISSN 2414-0562
123608
  Zdrenyk V.S. Theoretical and Methodological Groundings of the Research of Households as Participants of Logistic Systems / V.S. Zdrenyk, N.V. Kotys // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – Р. 258-262. – ISSN 2222-4459
123609
  Chaplay I.V. Theoretical and methodological identification of the public marketing in the context of the modern research approaches // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – P. 190-197. – ISSN 2414-05-62
123610
  Petrenko O.M. Theoretical and methodological principles of state regulation of activities of urban passenger transport // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 162-171. – ISSN 2414-0562
123611
  Nazarevych L.T. Theoretical and practical approaches to teaching Ukrainian as a foreign language at TNTU / L.T. Nazarevych, N.R. Denysiuk, N.I. Havdyda // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 1 (86). – C. 56-61. – ISSN 1681-2751


  Теоретико-практичні підходи до викладання української мови в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
123612
   Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine : monograph / [Volodymyr Sytnyk et al. ; sci. ed. a. project director: Anita Jankovska]. – Riga : Baltija publishing, 2018. – V, 517, [1] p. : fig., tab. – Текст укр., англ., рос. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-30-5
123613
   Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine : monograph / [Hrytsai N. et al. ; sci. ed. a. project director: Anita Jankovska]. – 2nd ed. – Riga : Baltija publishing, 2018. – III, 152 p. : fig., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-9934-571-30-5
123614
  Maciej Serowaniec Theoretical and practical aspects of the principle of independence of the judiciary in Poland // Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe, 2019. – N 52. – P. 135-140. – ISSN 0075-6423
123615
  Jokic B. Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia / B. Jokic, B. Siljkovic, B. Dasic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 65-75 : table. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
123616
  Tumar Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia / Tumar, Assa
123617
  Borovyk A.V. Theoretical and practical problems of application in Ukraine of actions of physical force, special means and weapons to convicted, imprisoned : monograph / A.V. Borovyk, O.H. Kolb ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Intern. Univ. of economics a. humanities named after academician S. Demianchuk. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – 735, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 625-708 та в підрядк. прим. – ISBN 978-9934-588-99-0
123618
  Larionova N.I. Theoretical approaches to improving goverment control systems for educational clusters development / N.I. Larionova, Napolskikh.D.L, T.V. Yalyalieva // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 285-288 : Fig. – Bibliogr.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
123619
  Balashova S. Theoretical approaches to the formation of pedagogical creativity Of a future lecturer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 12-14. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  This article is dedicated to the problems of pedagogical creativity of a lecturer as a part of his professional activity. We examined the concept of pedagogical creativity, analyzed levels of pedagogical creativity and circumstances of professional ...
123620
   Theoretical aspects of high energy physics. – Дубна, 1963. – 20 с.
123621
  Nosovets A. Theoretical aspects of political image // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 151-152
123622
  Sheremetyeva E.N. Theoretical aspects of sports services effectiveness // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 51-57 : fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
123623
  Anisimova O.Y. Theoretical aspects of the economic transition // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 22-26
123624
   Theoretical aspects of the state and local self-government authorities’ relations / I.M. Balakarieva, O.O. Marchenko, Pysarenko, P.A. Trachuk, I.A. Nesterova // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 92-103. – ISSN 2224-9281
123625
  Bublyk M.I. Theoretical basis for building of an expert system for forecasting and economic impact assessment of anthropogenic pollution on the level of population disease // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – P. 206-221. – ISSN 2218-4511


  Theoretical basis of fuzzy mathematical apparatus sets to evaluate and account the man-made (anthropogenic) losses is improved in the article in order to take effective administrative decisions to reduce and prevent them. The article deals with ...
123626
  Mahdiuk O. Theoretical basis for the development of foreign grammatical competence in the process of students of philological specialities training // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 45-49. – ISSN 2308-4634


  "У статті зроблено спробу обґрунтувати думку, що граматична компетентність забезпечує систематичне знання студентами лексичних, морфологічних, синтаксичних, фонетичних і правописних аспектів мови для побудови значущих і послідовних висловлювань; ...
123627
  Shulha I.M. Theoretical Basis of the Organization of the Gender-Equitable Environment in the Foreign and Ukrainian Educational System // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 59-67. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Теоретичні засади організації гендерно-рівноправного середовища у зарубіжній та українській освітній системі.
123628
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 104, № 1. – 1992. – P. 1-160
123629
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 104, № 2. – 1992. – P. 161-325
123630
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 105, № 1. – 1992. – P. 1-166
123631
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 105, № 2. – 1992. – P. 167-301
123632
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 106, № 1. – 1992. – 182 p.
123633
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 107, № 1. – 1993. – P. 1-168
123634
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 107, № 2. – 1993. – P. 169-371
123635
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 108, № 2. – 1993. – P. 185-408
123636
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 109, № 1/2. – 1993. – 275 p.
123637
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 110, № 2. – 1993. – P. 247-441
123638
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 111, № 1/2. – 1993. – 291 p.
123639
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 112, № 1. – 1993. – 186 p.
123640
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 113, № 1. – 1993. – P. 1-190
123641
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 113, № 2. – 1993. – P. 191-377
123642
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 114, № 1. – 1993. – P. 1-200
123643
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 114, № 2. – 1993. – P. 201-331
123644
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 115, № 1. – 1993. – P. 1-190
123645
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 115, № 2. – 1993. – P. 191-401
123646
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 116, № 1. – 1993. – 226 p.
123647
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 117, № 1/2. – 1993. – 315 p.
123648
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 118, № 2. – 1993. – P. 99-321
123649
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 119, № 1. – 1993. – P. 1-232
123650
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 119, № 2. – 1993. – P. 233-373
123651
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 120, № 1. – 1993. – P. 1-168
123652
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 120, № 2. – 1993. – P. 169-326
123653
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 121, № 1/2. – 1993. – 449 p.
123654
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 122, № 1/2. – 1994. – 289 p.
123655
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 123, № 1. – 1994. – P. 1-182
123656
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 123, № 2. – 1994. – P. 183-430
123657
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 124, № 1. – 1994. – P. 1-194
123658
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 124, № 2. – 1994. – P. 195-351
123659
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 125, № 1. – 1994. – P. 1-166
123660
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 125, № 2. – 1994. – P. 167-386
123661
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 126, № 1. – 1994. – P. 1-142
123662
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 126, № 2. – 1994. – P. 143-293
123663
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 127, № 1. – 1994. – P. 1-198
123664
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 127, № 2. – 1994. – P. 199-404
123665
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 128, № 1/2. – 1994. – 257 p.
123666
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 129, № 1. – 1994. – P. 1-206
123667
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 129, № 2. – 1994. – P. 207-426
123668
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 130, № 1. – 1994. – P. 1-236
123669
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 130, № 2. – 1994. – P. 237-330
123670
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 131, № 1. – 1994. – P. 1-242
123671
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 131, № 2. – 1994. – P. 243-480
123672
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 132, № 1/2. – 1994. – 446 p.
123673
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 133, № 1. – 1994. – P. 1-186
123674
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 133, № 2. – 1994. – P. 187-444
123675
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 134, № 1. – 1994. – P. 1-262
123676
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 134, № 2. – 1994. – P. 263-570
123677
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 135, № 1. – 1994. – P. 1-170
123678
   Theoretical Computer Science. – Amsterdam. – ISSN 0304-3975
Vol. 135, № 2. – 1994. – P. 171-434
123679
  Drozd N.V. Theoretical concepts of dual nature of the financial markets glodalization // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 28-33. – ISSN 2306-0050
123680
  Bodenheimer F.S. Theoretical considerations on the evaluation of control measures / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham""s, 1930. – 14 p.
123681
  Oleinykov S. Theoretical Definiteness of the Concept of State Legal Coercion // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 38-51. – ISSN 1993-0941


  Теоретико-правова визначеність концепту державно-правового примусу.
123682
   Theoretical estimation of the reconstructed slice thickness in digital tomsynthesis / S. Miroshnichenko, O. Motolyga, A. Nevgasimii, S. Senchurov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 82-83. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical estimation of the dependence of the digital tomosynthesis reconstructed slice thickness on the sweep angle is presented. The dependence of the slice thickness on the in-plane object size is shown. Представлено теоретичну оцінку ...
123683
  Bromley Yu.V. Theoretical ethnography. / Yu.V. Bromley. – M., 1984. – 264с.
123684
  Pylypchuk V.G. Theoretical foundations and development priorities of national security rights / V.G. Pylypchuk, P.P. Bohutskyi, I.M. Doronin // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 66-75. – ISSN 1993-0909
123685
  Waniewski J. Theoretical foundations for modeling of membrane transport in medicine and biomedical engineering / Jacek Waniewski ; Inst. of computer science Polish acad. of sciences. – Warsaw : PAN, 2015. – 133 p. – (Monograph series ; 8 ; Information technologies: research and their interdisciplinary applications). – ISBN 978-83-63159-21-4


  У пр. № 1695756 напис: To Maksymovych Scientific Library of thr Taras Shevchenko Kyiv National University with best wishes. Jacek Waniewski. 13.06.2019
123686
  Lyalikov Yu.S. Theoretical foundations of modern chemical analysis / Yu.S. Lyalikov, Yu.A. Klyachko; Beknazarov A. – M., 1980. – 332с.
123687
  Bytsykina Y.O. Theoretical framework and methodological concepts of design culture // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – P. 9-12


  The article is devoted to introducing new theoretical frameworks and methodological concepts from the field known as science and technology studies (STS) and discussing their potential for design history. The concepts of design and culture are analyzed ...
123688
  Konstantynova A. Theoretical framework for evaluation of regional cluster policies // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-02-6
123689
  Dobrovolska V. Theoretical framework for study of socio-communication space of culture // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 117-123. – ISSN 2409-9805


  Мета статті розкрити теоретичні основи дослідження соціокомукаційного простору культури та його складових: інфракструктурної , змістової та суб,,єктної
123690
  Popelo O.V. Theoretical fundamentals of formation of the motivation system at the enterprise / O.V. Popelo, T.V. Zabashtanska, K.O. Chorna // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 102-113. – ISSN 2410-9576
123691
  Mukan N. Theoretical fundamentals of future lawyers" professional training at the universities of Canada and Great Britain / N. Mukan, L. Stoliarchuk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 2/3. – P. 22-28. – ISSN 2308-4081


  Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх юристів в університетах Канади та Великобританії.
123692
  Strazhnikova I. Theoretical fundamentals of the educational process regionalization in higher education institutions of Ukraine / I. Strazhnikova, I. Yehorova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 39-49. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Розглядаються проблеми регіоналізації освітнього процесу у ЗВО та шляхи їх розв.язання, адже сьогодні залишаються недостатньо сформованими теоретико-методологічні основи дослідження розвитку регіональних освітніх систем і понятійно.термінологічний ...
123693
  Alexeyeva I. Theoretical grammar course of modern English / Iryna Alexeyeva. – Vinnytsya : Nowa knyha, 2007. – 328p. – ISBN 978-966-382-049-1
123694
  Волкова Л.М. Theoretical grammar of English: modern approach = Теоретична граматика англійської мови: Сучасний підхід : [ навч. посібник ] / Л.М. Волкова. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-012-1
123695
  Волкова Л.М. Theoretical grammar of English: modern approach : [ навч. посібник ] / Л.М. Волкова. – Київ : Освіта України, 2010. – 256 с. – На обкл авт.: L.V. Volkova. – ISBN 978-966-188-012-1
123696
  Targ S.M. Theoretical mecanics : A short course / S.M. Targ. – Moscou : Mir, 1980. – 525 p.
123697
  Targ S.M. Theoretical mecanics : A short course / S.M. Targ. – Moscou : Mir, 1990. – 525 p.
123698
  Chetaev N.G. Theoretical mechanics / N.G. Chetaev; Edit. by V.V.Rumyantsev, K.E.Yakimova; Transl. from the Russ. by I. Aleksanova. – Moscow : Mir, 1989. – 407 p.
123699
  Van Kampen Theoretical methods in plasma physics / Van Kampen, B. Felderhof. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company
1. – 1967. – 215 p.
123700
  Pazukha I.M. Theoretical methods of investigation of thin film materials properties : study guide / I.M. Pazukha, I.Yu. Protsenko ; Min. of education and science of Ukraine, Sumy State University. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 102 p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-657-682-1
123701
  Pcolinska Lenka Theoretical model using renewable earth resources in eastern Slovakia / Pcolinska Lenka, Strajnak Sergej, Jablonska Jana // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 268-279
123702
  Syetov Y. Theoretical modeling of defects in the molecular crystal of 2-(2"-hydroxyphenyl)benzothiazole // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 43-48. – ISSN 2616-8685
123703
  Woodbridge Theoretical physics / Woodbridge, 1954
123704
  Kompaneyets A.S. Theoretical physics = А.С. Компанеец Теоретическая физика : tr. from Rus. / A.S. Kompaneyets. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1961. – 592 с.
123705
   Theoretical physics : lectures presented at the seminar on theoretical physics organized by the International Atomic Energy Agency held at the Palazzino Miramare, Trieste, from 16 July to 25 August, 1962. – Vienna : IAEA, 1963. – 670 p.
123706
  Kompaneyets A.S. Theoretical physics = А.С. Компанеец Теоретическая физика : tr. from Rus. / A.S. Kompaneyets. – 3d ed. – Moscow : Mir Publishers, 1969. – 616 с.
123707
   Theoretical physics. Seminar. Trieste, 16, July 25 August 1962. – Trieste, 1962. – 12 с.
123708
  Oliinyk V. Theoretical principles and practice of EU regional policy monitoring / V. Oliinyk, O. Goncharova // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 2 (21). – С. 152-175. – ISSN 1811-9832
123709
  Medvetskyi I.A. Theoretical Principles of Budget Planning in the Context of the Dimensions of World Concept of Sustainable Development // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – Р. 159-167. – ISSN 2308-6912


  Budget planning of any state has its individual character. The efficiency and effectiveness of its implementation is rather important. Today, the world is facing quite a number of complex challenges and with the purpose of overcoming them the General ...
123710
  Reutov O. Theoretical principles of organic chemistry / O. Reutov. – M., 1967. – 702с.
123711
  Reutov O. Theoretical principles of organic chemistry / O. Reutov. – Moscow, 1970. – 704с.
123712
  Kharkivska A. Theoretical principles of positioning strategy of European and Ukrainian major universities in the cyberspace and methods of their analysis // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 17-22. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто поняття "стратегія позиціонування провідного університету в міжнародному інформаційному просторі", його основні напрями та функції.
123713
  Pokaliuk V. Theoretical principles of teaching living safety in educational institutions in Urkrain // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 42-47. – ISSN 2304-0629
123714
  Budianska V. . Theoretical substantiation for determination of the motivational-value component of the culture of business communication of future education managers // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – Р. 176-185. – ISSN 2312-5993


  Теоретическое обоснование определения мотивационно-ценостного компонента культуры делового общения будущих менеджеров образования.
123715
  Kovalenko N. Theoretical substantiation of the structural-functional model of forming future teachers’ early professional identity by means of project-training technologies // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 268-278. – ISSN 2312-5993
123716
  Koltai Denes Theoretical, economic and regional issues of adult education / Koltai Denes; Hungarian developments in an internat. perspective; Institute for Internat. cooperat. of the German adult educ. assoc. – Budapest : IIZ/DVV, 2002. – 350. – ISBN 3-88513-833-6
123717
  Pavlov D. Theoretical, Legal and Organizational Principles for Optimizing the Financial Control and Audit Mechanism in the Security and Defense Sector of Ukraine / D. Pavlov, S. Puhach // Europska veda : vedecky casopis / European institute of further education ; ed.-in-chief: V. Porada. – Podhajska, 2018. – Roc. 2, 6/2018. – P. 112-116. – ISSN 2585-7738
123718
  Nitzsch Abraham Theoretisch-praktische Abhandlung des Scharbockes, wie sich derselbige Vornemlich bey denen kayserlich - russischen Armeen an verschiedenen Orten geaussert und geseigt hat, nebst einer Ausfuhrlichen / von D. Abraham Nitzch, Dantisciano. – St. Petersburg (Санкт-Петербург) : Gedruckt bey Kaiserliche Academie der Wissenschaften, 1747. – [16], 93, [8] S.
123719
  Schay Geza Theoretische Grundlagen der Gaschromatographie / Schay Geza. – Berl., 1960. – 268с.
123720
  Brauer W. Theoretische Grundlagen der Halbleiterphysik / W. Brauer, H.-W. Streitwolf. – Berlin : Akademie Verlag, 1973. – 199 s.
123721
  Huckel Walter Theoretische Grundlagen der organischen Chemie / Huckel Walter. – 8. stark umgearb. Auflage. – Lpz.
1. – 1956. – 851с.
123722
  Huckel Walter Theoretische Grundlagen der organischen Chemie / Huckel Walter. – 8. Aufl. – Lpz.
2. – 1957. – 912с.
123723
  Kress D. Theoretische Grundlagen der Ubertragung digitaler Signale. / D. Kress. – Berlin : Akademie Verlag, 1979. – 238 с.
123724
  Saupe Helmer Theoretische Grundlagen fur die Beherrschung der Stromungsvorgange flussiger und gasformiger Phasen in erdol-und erdgasfuhrenden Gesteinen / Saupe Helmer. – Berl., 1961. – 106с.
123725
  Buchheim Wolfgang Theoretische Grundlagen fur die Messung von elektrischem Gesteinswiderstand und Gesteins-D-K-in Bohrlochern durch Induktion nach dem Ruckwirkungsverfahren. / Buchheim Wolfgang. – Berl.
7. – 1959. – 68с.
123726
  Blatt John Theoretische kernphysik / Blatt John, Weisskopf Victor. – Leipzig, 1959. – 740 S.
123727
  Budo A. Theoretische Mechanik / A. Budo. – Berlin : Deutscher Verl. d. Wissenschaften, 1956. – 8, 582 S. – (Hochschulbucher d. Physik ; Bd. 25)
123728
  Liebscher D.-E. Theoretische Physik / D.-E. Liebscher. – Berlin : Akademie - Verlag, 1973. – 370 S.
123729
  Landau L.D. Theoretische Physik Kurzgefasst : Ubers.auf dem Russ. / L.D. Landau, E.M. Lifschitz. – Berlin : Akademie-Verlag
B. 1 : Mechanik. Elektrodynamik. – 1973. – 246 s.
123730
  Nelep A.T. Theoretische Probleme der Lehrmethodik fur das Fach Marxistisch- leninistische Philosophie : (Teil I - IV) / A.T. Nelep
Teil 1 : Allgemeine Grundlagen. – 1976. – 82 с.
123731
  Nelep A.T. Theoretische Probleme der Lehrmethodik fur das Fach Marxistisch- leninistische Philosophie : (Teil I - IV) / A.T. Nelep
Teil 2 : Ziel und Inhalt der Ausbildung und Erziehung. – 1976. – 67 с.
123732
  Nelep A.T. Theoretische Probleme der Lehrmethodik fur das Fach Marxistisch- leninistische Philosophie : (Teil I - IV) / A.T. Nelep
Teil 3 : Methoden und Formen der Ausbildung und Erziehung. – 1976. – 81 с.
123733
  Nelep A.T. Theoretische Probleme der Lehrmethodik fur das Fach Marxistisch- leninistische Philosophie : (Teil I - IV) / A.T. Nelep
Teil 4 : Die Lehne in marxistisch-leninistischer philosophie und das Ausbildungsprofil der Fachleute. – 1976. – 81 с.
123734
   Theoretische Probleme der wissenschaftlich-technischen Revolution. – Rostock, 1964. – 318с.
123735
   Theoretische Probleme des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses. – Jena, 1974. – 168с.
123736
  August Manfred Theoria statischer Versetzungen. / August Manfred; B.G. Teubner. – Lpz., 1966. – 152с.
123737
  Chytraeu, Nathan Theoriae hujus topicae dedicatione, 1593. – [12], 656 p.
123738
  Ougarov V. Theorie de la relativite restreinte / V. Ougarov. – M., 1974. – 304с.
123739
  Redslob Robert Theorie de la Societe des Nations / Redslob Robert. – Paris : Rousseau, 1927. – 350 p.
123740
  Landau L. Theorie de Lelasticite / L. Landau, E. Lifchitz. – Moscou : Editions mir, 1967. – P. 206
123741
  Clebsch A. Theorie der Elasticitat fester Korper / A. Clebsch. – Leipzig : Verl. von B.G.Teubner, 1862. – 12, 424 S.
123742
  Becker Richard Theorie der Elektrizitat / Becker Richard; Heraus.F.Sauter. – Stuttgart : B.G.Teubner
B.3 : Elektrodynamik der Materie. – 1968. – 455 S.
123743
  Becker Richard Theorie der Elektrizitat / Becker Richard; Heraus.F.Sauter. – Stuttgart : B.G.Teubner
B.2 : Einfuhrung in die Quantentheorie der Atome und der Strahlung. – 1970. – 286 S.
123744
  Becker Richard Theorie der Elektrizitat / Becker Richard, Sauter Fritz; Heraus.F.Sauter. – Stuttgart : B.G.Teubner
B.1 : Einfuhrung in die Maxwellsche Theorie Elektronentheorie. Relativitatstheorie. – 1973. – 311S.
123745
  Mauersberger Peter Theorie der Elektromagnetischen Felder / Mauersberger Peter. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1964. – 248 S.
123746
  Picard C.F. Theorie der Fragebogen / C.F. Picard. – Berlin, 1973. – 251с.
123747
  Spataru Alexandru Theorie der Informationsubertragung. Signale und Storungen / Spataru Alexandru. – Braunschweig, 1973. – 696с.
123748
  Hasse M. Theorie der Kategorien / M. Hasse, L. Michler. – Berlin : VEB Deutscher Verl. der Wirtschaften, 1966. – 358 S. – (Mathematische Monographien ; 7)
123749
  Cauer W. Theorie der linearen Wechselstromschaltungen / W. Cauer. – Berlin : Academie-Verlag
B. 2. – 1960. – 150 s.
123750
  Pietsch A. Theorie der Operatorenideale : Zusammenfassung / A. Pietsch. – Jena : F.-Schiller-Univ., 1972. – 260 S.
123751
  Riedel F.J. Theorie der schonen Kunste und Wissenschaften / Friedrich Just(us) Riedel ; mit einer Einleitung und einem Register hrsg. von Dietmar Till. – [Faks.-Ausg.]. – Hildesheim ; Zurich ; New York : Olms-Weidmann, 2010. – XXV,403, [5] S. – Nachdruck der Ausgabe: Jena, 1767. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von Bernhard Fabian [u.a.] ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13470-3
123752
  Schwartz L. Theorie des distributions / L. Schwartz. – Paris
Tome 1. – 1950. – 148с.
123753
  Schwartz L. Theorie des distributions / L. Schwartz. – Paris
Tome 2. – 1951. – 171с.
123754
  Lagrange J.L. Theorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul differentiel ........ – Paris : Courcier, 1813. – 584 s.
123755
  Edlund E. Theorie des phenomenes electriques // Способ непосредственного определения полюсов магнитов и электромагнитов. : рассуждение, написанное для получения степени магистра физики Ф. Петрушевским / Ф.Ф. Петрушевский. – Вильно, 1861. – 73 p.
123756
  Pugachev V. Theorie des probabilites et statistique mathematique : V. Pugachev / V. Pugachev. – Moscou : Mir, 1982. – 471 p.
123757
  Naimark M. Theorie des representations des groups / M. Naimark, A. Stern. – M. : Mir, 1979. – 608p.
123758
  Calvaer A. Theorie des reseaux en quadrature antisymetriquement couoles et applications a l"Electrotechnique / A. Calvaer; Universite de Liege - Faculte des Sciences Appliques. – Liege : Association des Ingenieurs Electriciens sortis de I"Institut Electrotechnique Montefiore, 1956. – 148 s.
123759
  Sanakoev Ch. Theorie et pratique de la politique exterieure du socialisme / Ch. Sanakoev, N. Kaptchenko. – M., 1975. – 211с.
123760
  Tcherednitchenko A.I. Theorie et pratique de la traduction = Теория и практика перевода : le francais : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / A.I. Tcherednitchenko, Y.G. Koval. – Kiev : Lybid, 1991. – 303, [1] с. – На фр., укр. и рус. яз. – ISBN 5-11-001695-X
123761
  Milankovitch M. Theorie mathematique des phenomenes thermiques produits par la radiation Solaire / M. Milankovitch. – Paris : Gauthier, 1920. – XVI, 334 p.
123762
  Pachman Ludek Theorie mederniho sachu / Pachman Ludek. – 3. vyd. – Praha
4. – 1957. – 352с.
123763
  Boruvka O. Theorie rozcladu v mnozine : Premiere partie / O. Boruvka; Prirodovedecka fakulta Masarykovy university. – Brno : Prirodovedecka fakulta
C. 1 : Theorie des deconpozitions dans un ensemble. – 1946. – 16 s.
123764
  Kempe Volker Theorie stochastischer Systeme. Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen der Analyse und Synthese / Kempe Volker. – Berlin : Akademie-Verl., 1974. – 182 S. : Mit 10 Abb. – (Wissenschaftliche Taschenbucher ; Bd. 136)
123765
  Hodge D W.V. Theorie und Anwendungen harmonischer Integrale / D W.V. Hodge. – Leipzig : Teubner, 1958. – 8, 248 S.
123766
  Stewart J.L. Theorie und Entwurf elektrischer Netzwerke / J.L. Stewart. – Berlin-Stuttgart : VEB Verlag Tewchnik - Berliner Union, 1959. – 428 s.
123767
  Gombas P. Theorie und Losungsmethoden des Mehrteilchenproblems der Wellenmechanik / P. Gombas. – Basel : Birkhauser, 1950. – 268 S. – (Lehrbucher und Monographien aus dem Gebiete de exakten Wissenschaften ; 22 ; Physikalische reihe : Bd. 2)
123768
  Rosenfeld Gerhard Theorie und praxis der Lernmotivation. Ein Beitrag zur padagogischen Psychologie / Rosenfeld Gerhard. – Berl., 1966. – 216с.
123769
  Riesel El. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation / El. Riesel. – M., 1974. – 184с.
123770
  Fuller Dudley Theorie und Praxis der Schmierung / Fuller Dudley. – Berl., 1961. – 433с.
123771
  Marx K. Theorien uber den Mehrwert (4. Bd. des "Kapitals") / K. Marx. – Berlin
1. – 1956. – 496с.
123772
  Marx K. Theorien uber den Mehrwert (4. Bd. des "Kapitals") / K. Marx. – Berlin
2. – 1959. – 724с.
123773
  Gabka Kurt Theorien zur Darstellung eines Wortschatzes / Gabka Kurt. – Halle (Saale), 1967. – 62с.
123774
  Lundin R.W. Theories and systems of psychology / R.W. Lundin. – Lexington : D.C. Heath and Company, 1972. – 324p. – грн.коп.
123775
  Chilcote Ronald Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm / Chilcote Ronald. – Boulder, 1981. – 480с.
123776
   Theories of deviance. – 4th. ed. – Itasca : Peacock, 1999. – 10,618p. – ISBN 0-87581-371-2
123777
  Trokhimchuck P. Theories of everything: past, present, future / Petro Trokhimchuk. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 254 p. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-244. – ISBN 978-620-3-85400-8
123778
  Hilgard Ernest Theories of learning / Hilgard Ernest. – 2nd ed. – New York. – 563с.
123779
  Fleur Melvin de Theories of mass communication / Fleur Melvin de. – New York, 1966. – 171с.
123780
   Theories of personality : Primary sources and research. – New York : John Wiley & Sons, Inc. – 543. – Ксерокопія у двох книгах 1.кн. 1-272 стор.; 2.кн.273-543 стор.
123781
  Magnavita J.J. Theories of personality : Contemporary approaches to the science of personality / Jeffrey J. Magnavita. – New York : Wiley, 2002. – 26,501 p. : ill. – ISBN 0-471-37890-9
123782
   Theories on Africa and neo-colonialism. – Leipzig, 1971. – 160с.
123783
  Arkharov A. a.o. Theory and design of cryogenic systems = Архаров А.М. Теория и расчет криогенных систем / A. a.o. Arkharov. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 430 с.
123784
  Said Abdel Salam Theory and Mathematics of Chromatography / Said Abdel Salam. – Heidelberg, 1981. – 210с.
123785
   Theory and practice logic programming. – New York : Cambridge Univ. Press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 3. – 2003
123786
   Theory and practice of archaeological research. – Warszawa : Naukowa oficyna wydawnicza "Scientia". – ISBN 83-85463-66-6
Vol. 3 : Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the `90s/Ed. S.Tabaczynski. – 1998. – 597p.
123787
   Theory and practice of design : collection of scientific papers / Ministry of education and science of Ukraine ; National aviation university ; Ed. board.: Kuznetsova I., Lahutenko O., Gnatiuk L. [et al.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Iss. № 11 : Technical aesthetics. – 2017. – 224 с. – Попередні № жур. виход. укр. мовою під назв. "Теорія та практика дизайну". Резюме мовою статті
123788
   Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shepitko, Е. Simakovа-Yefremian [at al.]. – Kharkiv : Pravo, 2001-. – ISSN 1993-0917
Iss. 21. – 2020. – 686, [1] р. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
123789
   Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shepitko, Е. Simakovа-Yefremian [at al.]. – Kharkiv : Pravo, 2001-. – ISSN 1993-0917
Iss. 22. – 2020. – 635, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
123790
   Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shevchuk, A. Polianskyi [at al.]. – Kharkiv : NSC "Hon. Prof. М.S. Воkarius FSI", 2001-. – ISSN 1993-0917
Iss. 2 (24). – 2021. – 191, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.2.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
123791
   Theory and practice of forensic science and criminalistics : collection of scientiic papers / Ministry of Justice Ukraine, National Scientific Center "Hon. Prof. М.S. Воkarius Forensic Science Institute," Yaroslav Mudryi National Law University ; ed. board: О. Кliuiev, V. Shepitko, Е. Simakovа-Yefremian [at al.]. – Kharkiv : Pravo, 2001-. – ISSN 1993-0917
Iss. 23. – 2021. – 446, [2] p. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
123792
   Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / [Natalia Agarkova, Olena Anichkina, Tetyana Atroshchenko et al. ; ed.: Iryna M. Trubavina, Svitlana T. Zolotukhina ; preface by Svitlana T. Zolotukhina] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, H.S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Univ. – Vienna : Premier Publishing, 2019. – 370, [1] p. – Авт. зазнач. на с. 366-370. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-3-903197-55-8
123793
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, p. 4. – 2001
123794
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, р. 3. – 2001
123795
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, р. 2. – 2001
123796
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, р. 1. – 2001
123797
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, р. 6. – 2001
123798
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press, 2001-. – ISSN 1471-0684
Vol. 1, р. 5. – 2001
123799
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol. 2, р. 6. – 2002
123800
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol. 2, р. 4/5. – 2002
123801
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol. 2, р. 3. – 2002
123802
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol. 2, р. 2. – 2002
123803
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol. 2, p. 1. – 2002
123804
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 1. – 2003
123805
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 2. – 2003
123806
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge Univ. Press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 4/5. – 2003
123807
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge Univ. Press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 6. – 2003
123808
   Theory and practice of logic programming. – New York : Cambridge univ. press. – ISSN 1471-0684
Vol.3, p. 3. – 2003
123809
   Theory and Practice of Organization Rebranding / N.M. Lysytsia, T.I. Prytychenko, O.I. Kononenko, A.O. Martynenko // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 250-259. – ISSN 2222-4459
123810
  Yehorycheva S.B. Theory and practice of strategic priorities of sustainable development implementation of Ukraine: archetypal paradigm / S.B. Yehorycheva, M.I. Lakhyzha // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 369-382. – ISSN 2414-0562
123811
  Jessop Nancy Theory and problems of zoology / Jessop Nancy. – New York a.o. : McGraw-Hill book company, 1987. – 484p. – (Schaum"s outline series). – ISBN 0-47-032551-0
123812
  Mishura Yu. Theory and statistical applications of stochastic processes / Yulia Mishura, Georgiy Shevchenko. – Hoboken : Wiley : ISTE, 2017. – XIX, 373, [6] p. – Index: p. 369-373. – Bibliogr.: p. 363-368. – (Mathematics and statistics / series ed. Nikolas Limnios). – ISBN 978-1-78630-050-8
123813
  Maxfield F. Theory of caseous conduction and electronics / F. Maxfield, R.R. Benedict. – New York; London : McGraw-Hill, 1941. – IX, 483 p.
123814
  Popescu N. Theory of categories / H. Popescu; L. Popescu. – Bucuresti : Acad. ; Sijthoff & Noordhoff ; Intern. publ., 1979. – 336 p.
123815
  Slutsky E.E. Theory of correlation and elements of the doctrine of the curves of distribution : manual for studing some most important methods of contemporary statistics / E.E.Slutsky ; transl. by Oskar Sheynin. – Berlin : NG Verlag, 2009. – 127 p. – ISBN 3-938417-97-8
123816
  Westergaard H.M. Theory of elasticity and plasticity : H.M. Westergaard; / H.M. Westergaard; Cambridge Mass.; Harvard University press. – Cambridge ; New York : Harvard University press ; Wiley, 1952. – 14, 176 p. – (Harvard Monographs in applied science ; N. 3.). – ISBN 0916458113
123817
  Lekhnitski S.G. Theory of elasticity of an anisotropic body / S.G. Lekhnitski. – Moscow : Mir, 1981. – 430 p.
123818
  Amenzade Yu.A. Theory of Elasticity. / Yu.A. Amenzade. – M., 1979. – 284с.
123819
  Weld L.D. Theory of errors and least squares : A textbook for college students and research workers / L.D. Weld. – New York : Macmillan, 1922. – XII, 190 p.
123820
  Yastremsky A. Theory of fast time evolution of nonequilibrium spin states in magnetic heterostructures / A. Yastremsky, Oppeneer Peter, B.A. Ivanov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 59-60
123821
  Wagner V. Theory of field of local n-2-dimensional surfaces in X-n and its application to the problem of Lagrange in the calculus of variations / V. Wagner. – S.l., 1948. – p.141-188. – Окремий відбиток з: Annals of mathematics, V.49, No. 1, 1948
123822
  Natanson I.P. Theory of functions of a real variable(Teoria functsiy veshchestvennoy peremennoy, Chapters 1 to 9) / I.P. Natanson; Trans. from the Russ.by Boron Leo F. – New York : Frederick Ungar Publishing CO.
Vol. 1. – 1961. – 227p.
123823
  L"vov V.A. Theory of giant magnetocaloric effect in the shape memory alloy undergoing magnetostuctural phase transition / V.A. L"vov, A. Kosogor, V.A. Chernenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 8, спец. вип. (серпень). – Р. 909-913. – ISSN 0132-6414


  The theory of the giant conventional and inverse magnetocaloric effects (MCEs) is advanced on the basis of the theory of magnetism developed by A.I. Akhiezer, V.G. Bar"yakhtar, and S.V. Peletminsky in the classic monograph "Spin Waves". The MCE in the ...
123824
  Burnside W. Theory of groups of finite order / W. Burnside. – 2th ed. – New York : Dover publications, 1955. – XXIV, 512,[20]p. – ISBN .
123825
  Khoma V. Theory of justice and disability in the Martha Nussbaum"s capabilities approach // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 22
123826
  Kulavkova K. Theory of literature : introduction / Kata Kulavkova ; [ transl. from Macedonian : E. Bakovska, J. Markovska ]. – Skopje : Slovo, 2004. – 279 c. – (Логос). – ISBN 9989-103-36-4
123827
  Ballot J.L. Theory of nuclear Reactions based on a second-quantization formalism / J.L. Ballot, F. Becker, 1967. – 1285-1294с.
123828
   Theory of population. Essays in marxist research. – M., 1978. – 408с.
123829
   Theory of State and Law. – Moscow : Progress, 1987. – 280с.
123830
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
№ 1. – 1995
123831
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 2, № 1/2. – 1996
123832
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 2, № 3/4. – 1996
123833
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 3, № 1/2. – 1997
123834
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 3, № 3/4. – 1997
123835
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 4, № 1/2. – 1998
123836
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 5, № 1/2. – 1999
123837
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 6, № 1/2. – 2000
123838
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 6, № 3/4. – 2000
123839
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol.7, № 1/2. – 2001
123840
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 7, № 3/4. – 2001
123841
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 8, № 3/4. – 2002
123842
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 8, № 1/2. – 2002
123843
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 9, № 3/4. – 2003
123844
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 9, № 1/2. – 2003
123845
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 10, № 3/4. – 2004
123846
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС. – ISSN 0321-3900
Vol. 10, № 1/2. – 2004
123847
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 11, № 1/2. – 2005
123848
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 12, № 1/2. – 2006
123849
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 12, № 3/4. – 2006
123850
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 13, № 3. – 2007
123851
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 13, № 4. – 2007
123852
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов. – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 13, № 1/2. – 2007
123853
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 14, № 1. – 2008
123854
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 14, № 3/4. – 2008
123855
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 14, № 2. – 2008
123856
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 15, № 2. – 2009
123857
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 15, № 1. – 2009
123858
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 16, № 1. – 2010
123859
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 16, № 2. – 2010
123860
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 17, № 1. – 2011
123861
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАНУ, Ін-т прикладної мат. та механіки НАНУ, мале підприємство "ТВіМС". – [Kiev] : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 17, № 2. – 2011
123862
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 18, № 1. – 2012. – 128 с.
123863
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 18, № 2. – 2012. – 110с.
123864
   Theory of stochastic processes = Теория стохастических процессов / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 19, № 1. – 2014. – 100 с.
123865
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 19, № 2. – 2014. – 104 с.
123866
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 20, № 1. – 2015. – 102 с.
123867
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 20, № 2. – 2015. – 105 с.
123868
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 21, № 1. – 2016. – 102 с.
123869
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 21, № 2. – 2016. – 106 с.
123870
   Theory of stochastic processes / Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 22 (38), № 1. – 2017. – 104 с.
123871
   Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ : ТВіМС, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 22 (38), № 2. – 2017. – 86 с.
123872
   Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, S.Ya. Makhno [et. al.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 23 (39), № 1. – 2018. – III, 97 с.
123873
   Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, E.V. Glinyanaya [et. al.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 23 (39), № 2. – 2018. – IV, 91, [1] с.
123874
   Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, E.V. Glinyanaya [et. al.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 24 (40), № 1. – 2019. – 95 с.
123875
   Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, E.V. Glinyanaya [et. al.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 24 (40), № 2. – 2019. – 100 с.
123876
   Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, E.V. Glinyanaya [et. al.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2003-. – ISSN 0321-3900
Vol. 25 (41), № 1. – 2020. – 89, [1] c.
123877
  Loudon R. Theory of the first order Raman effect in semoconductors / R. Loudon; Woodward P.M. – Lond., 1963. – 34с.
123878
  Chaffee E.L. Theory of thermionic vacuum tubes / E.L. Chaffee. – First Edition. – New York ; London : McGraw-Hill Book Company, 1933. – XXIII, 652 p. – (Electrical Engineering Texts)
123879
  Nurgaliyeva R. Theory аnd Practice оf Formation оf Accounting аnd Tax Policy оf the Republic of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 34-37. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  This article discusses the different definitions of accounting and tax policies of enterprises in modern economy. Determined that under the status of the Republic of Kazakhstan, the form and content development accounting and tax policy, has not yet ...
123880
  Lilienthal Alfred There goes the Middle East / Lilienthal Alfred. – New York : Devin-Adair, 1957. – 15,300p.,6f.ill.
123881
  Chudovska Blazhnevska There is no development without knowledge - the problem of experts outflow from the Balkan countries / Chudovska Blazhnevska, N. Maliqui, Z. Zununi // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 211-216. – ISBN 978-608-203-130-9


  Економічна міграція на Балканах: перспективи та наслідки.
123882
  Anderson Poul There Will Be Time. / Anderson Poul. – New York, 1972. – 181с.
123883
  MacGuire Paul There"s freedom for the brave: an approach to world order / MacGuire Paul. – Melbourne a.o., 1949. – 282с.
123884
  Schnitzler A. Therese / A. Schnitzler. – Berlin, 1973. – 159с.
123885
  Mauriac F. Therese Desqueyroux / Francois Mauriac, de l"academie francaise. – Paris : Beranard Grasset, 1982. – 184, [7] p. – (Le livre de poche ; 138). – ISBN 2-253-00421-9
123886
  Mauriac Francois Therese desqueyroux. - Le noeud de viperes. - Le sagouin. - Un adolescent d"autrefois / Mauriac Francois. – M., 1975. – 448с.
123887
  Mauriac Francois Therese desqueyroux. - Le noeud de viperes. - Les chemins de la mer / Mauriac Francois. – Moscow, 1966. – 414с.
123888
  Zola Emile Therese Raquin / Zola Emile. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1965. – 111 S.
123889
  Zola E. Therese Raquin / Emile Zola; Retold by E. Walker. – Oxford : Macmillan, 2005. – 120p. : il. + 1 audio CD. – (Macmillan readers ; Intermediate level). – ISBN 1-4050-7536-8
123890
   Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природничий музей НАН України ; Україн. теріологічне т-во ; редкол.: Загороднюк І., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2616-7379
Т. 16. – 2018. – 200, [1] с. – До 2018 р. назва журн. "Праці Теріологічної школи". - Резюме укр., англ. мовами
123891
   Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природничий музей НАН України ; Україн. теріологічне т-во ; редкол.: Загороднюк І., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2616-7379
Т. 17. – 2019. – 156, [1] с. – До 2018 р. назва журн. "Праці Теріологічної школи". - Резюме укр., англ. мовами
123892
   Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природн. музей НАН України ; Укр. теріологічне т-во ; редкол.: Рековець Л., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2616-7379
Т. 18. – 2019. – 168 с. – До 2018 р. назва журн. "Праці Теріологічної школи". - Резюме укр., англ. мовами
123893
   Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природн. музей НАН України ; Укр. теріологічне т-во ; редкол.: Загороднюк І., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2616-7379
Т. 20. – 2020. – 168 с. – До 2018 р. назва журн. "Праці Теріологічної школи". - Резюме укр., англ. мовами
123894
  Blazek Antonin Thermal analysis / Blazek Antonin; Tyson J.F. – London, 1973. – 286с.
123895
   Thermal analysis of Li2-хNaxGe4O9 glasses crystallization / A.O. Diachenko, D.V. Volynets, M.P. Trubitsyn, M.D. Volnianskii // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (2). – С. 83-86. – ISSN 2616-8685
123896
  Todor Dumitru Thermal Analysis of Minerals / Todor Dumitru. – Tunbridge Wells, Kent : Abacus Press, 1976. – 256p.
123897
  Sterman L.S. Thermal and nuclear power stations / L.S. Sterman, S.A. Tevlin, A.T. Sharkov. – Moscow : Mir Publishers, 1986. – 510 p.
123898
  Pavljuk S. Thermal conduction anisotropy of the diode structures / S. Pavljuk, L. Ishchuk, V. Kislitsyn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 33-35. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the continuation of thermal conduction anisotropy effect investigation in diode structures. It was found earlier that diode structure heating speed from n-contact to p-contact is higher than in reverse direction. We propose the ...
123899
  Goncharov A. Thermal conductivity of the deep Earth"s minerals // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 50-51. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
123900
   Thermal engineering. – M., 1965. – 484с.
123901
  Hashemi M. Thermal instability and failure prediction of structural elements with transversely isotropic nanocomposite material / M. Hashemi, Y. Zhuk // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів, 2017. – Вип. 25. – Р. 151-156. – ISSN 1816-1545
123902
   Thermal plasma of electric arc discharge in air between composite Cu-C electrodes / A. Veklich, S. Fesenko, V. Boretskij, Y. Cressault, A. Gleizes, Ph. Teulet, Y. Bondarenko, L. Kryachko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 226-229. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  The complex technique of plasma property studies is suggested. As the first step the radial profiles of tempera-ture and electron density in plasma of free burning electric arc discharge in air between Cu-C composite and brass electrodes, as well as ...
123903
   Thermal power from nuclear reactors / Thompson, Stanley, , O.E. Rodgers. – New York, 1956. – 230с.
123904
  Vovk B.F. Thermal properties of the shielding coatings based on multilayer composite materials / B.F. Vovk, D.D. Tatarchuk, V Y. Didenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 113-114
123905
  Majcin D. Thermal state of the West Carpathian lithosphere - measured data and modelling results / D. Majcin, M. Bielik, M. Kral // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 88-89 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
123906
   Thermally stimulated conductivity in InGaAs/GaAs quantum wire heterostructures / S.A. Iliash, S.V. Kondratenko, A.S. Yakovliev, Kunets, Vas.P, Yu.I. Mazur, G.J. Salamo // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 1. – Р. 75-78. – ISSN 1560-8034


  Thermally stimulated conductivity of the InGaAs-GaAs heterostructures with quantum wires was studied using different quantum energies of exciting illumination. The structures reveal long-term photoconductivity decay within the temperature range 100 to ...
123907
   Thermally stimulated luminescence in CaF2- and LiF-modified porous silicon / Yu.M. Kutovyi, Dybovskyi.R.V, I.V. Gavri!chenko, Yu.A. Skryshevskii, O.Y. Vakhnin, S.L. Studzinsky, M.O. Davidenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 121-122
123908
   Thermique generale. – Moscou, 1969. – 509с.
123909
  Kaspar F. Thermobimetalle in der Elektrotechnik / F. Kaspar. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1960. – 372 s.
123910
   Thermochemical and catalytic properties of modified bentonites = Термохімічні та каталітичні властивості модифікованих бентонітів / T.L. Rakitskaya, A T. Kiose, L.P. Oleksenko, A.M. Djiga, V.Y. Volkova // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2015. – Т. 6, № 2. – P. 196-202. – ISSN 2079-1704


  Thermochemical properties of bentonites, natural (from three Ukrainian deposits) and modified by physical and chemical methods have been investigated. The three-step mass loss process with two endothermic effects in the ranges of 130–150°C and ...
123911
  Dybkov V.I. Thermochemical Boriding of Iron-Chromium Alloys = Термохімічне борування залізохромових сплавів / V.I. Dybkov ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Kyiv : IPMS Publications, 2015. – 124, [1] p. : ill., tab., phot. – Bibliogr.: p. 117-122. – ISBN 978-966-02-7668-0
123912
  Kotova N. Thermochemical properties of Cu-Ce-Sb melts / N. Kotova, M. Ivanov, N. Usenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 236
123913
  Grew K.E. Thermodiffusion in Gasen / K.E. Grew, T.L. Ibbs. – Berlin : VEB Deuther Verlag der Wissenschaften, 1962. – 170 S.
123914
  Lynnyk A.S. Thermodynamic analysis of the tiberias phase reaction system Hf - B - Si - C / A.S. Lynnyk, S.V. Chornobuk // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 53-54
123915
  Golovata N. Thermodynamic properties of Cu(Fe)-Lu liquid alloys: experiments and modelling / N. Golovata, N. Kotova, N. Usenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 233
123916
  Glansdorff P. Thermodynamic theory of structure, stability and fluctuations / P. Glansdorff, I. Prigogine. – London : Wiley & Sons, 1971. – 306 с.
123917
  Keenan Joseph Thermodynamics / Keenan Joseph. – La Habana : Edicion Revolucionaria, 1966. – 500 с.
123918
  Wark K. Thermodynamics / K. Wark. – N. Y., 1966. – XVI, 660 p.
123919
  Anderson Edward Thermodynamics / Anderson Edward. – Boston : PWS, 1994. – 14,761p. : Ill. – (PWS series in engineering). – ISBN 0-534-93294-0
123920
  Wilson A. Thermodynamics and statistical mechanics / A. Wilson. – Cambridge : University Press, 1957. – 495 p.
123921
  Groot S.R. de Thermodynamics of irreversible processes / S.R. de Groot. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1952. – 243 с.
123922
  Hooyman Gerardus Johannes Thermodynamics of irreversible processes in rotating systems / Hooyman Gerardus Johannes, 1955. – 58 с.
123923
   Thermodynamics of nuclear materials. 1967. Proceedings of a symposium on the thermodynamics of nuclear materials with emphasis on solution systems held by the IAEA at Vienna, 4-8 sept. 1967. – Vienna, 1968. – 872с.
123924
   Thermodynamics of nuclear materials. Proceedings of the symposium on thermodynamics of nuclear materials held by the Internat. Atomic Energy Agency in Vienna, 21-25 may, 1962. – Vienna, 1962. – 808с.
123925
  Rumer Yu. Thermodynamics, statistical physics and kinetics = Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Trans. from rus. / Yu. Rumer, M. Ryvkin. – Moscow : Mir Publishers, 1980. – 600 p.
123926
   Thermodynamics. Proceedings of the symposium on thermodynamics with emphasis on nuclear materials and atomic transport in solids organized by the IAEA in co-operation with the Commission on thermody. – Vienna
Vol. 1. – 1966. – 524с.
123927
   Thermodynamics. Proceedings of the symposium on thermodynamics with emphasis on nuclear materials and atomic transport in solids organized by the IAEA in co-operation with the Commission on thermody. – Vienna
Vol. 2. – 1966. – 658с.
123928
  Planck M. Thermodynamik. – Leipzig : Verlag von Veit & Comp., 1897. – 248 s.
123929
   Thermodynamik. – 2. Aufl. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978. – 161 S.
123930
  Macke Wilhelm Thermodynamik und Statistik. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Macke Wilhelm. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1963. – 334 S.
123931
  Lick Wilbert Thermodynamiqc properties of helium / Lick Wilbert, Emmons Howard. – Cambridge, 1962. – 122с.
123932
  Olesch R. Thesaurus linguae dravaenopolabicae / R.Olesch. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.42/1). – ISBN 3412006831
T. 1 : A - O. – 1983. – 63, 707 S.
123933
  Olesch R. Thesaurus linguae dravaenopolabicae / R. Olesch. – Koln, Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; B.42/2). – ISBN 3412015849
T. 2 : P - S. – 1984. – S. 709-1135, [4]
123934
  Olesch R. Thesaurus linguae dravaenopolabicae / Reinhold Olesch. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.42/3). – ISBN 3412082848
Tomus 3 : T - Z. – 1984. – S. 1136-1648, [4]
123935
  Olesch R. Thesaurus linguae dravaenopolabicae / R. Olesch. – Koln ; Wien : Bohlau. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd. 42/4). – ISBN 341204086X
T. 4 : Indices. – 1987. – 8, 360 S. + Karte
123936
  Roget Peter Mark Thesaurus of English Words and Phrases. Classified and arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition / Roget Peter Mark. – Rev. and authori amer. ed. – New York, 1937. – 705с.
123937
  Roget Peter Mark Thesaurus of English Words and Phrases. Classified and arrenged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition / Roget Peter Mark. – Authorized ed., rev. to 1933. – London a.o., 1935. – 705с.
123938
   Thesaurus of psychological index terms : Twentieth anniversary 1974-1994. – 7th ed. – Washington : American psychological association, 1994. – XXV,343p. – ISBN 1-55798-225-2
123939
  Dobrovolsky O. These are thy children, Hellas! / O. Dobrovolsky, K. Sarafidis. – Moscow, 1969. – 93с.
123940
  Braden Bernard These English. / Braden Bernard. – Toronto, 1948. – 240с.
123941
  Bennett Arnold These twain / Bennett Arnold. – Harmondsworth, 1976. – 430с.
123942
   These United States. – New York, 1975. – 256с.
123943
  Muller P. Theses pour obtenir le grade de docteur es sciences mathematiques : 1re these: Sur un nouveau micrimetre a double image, ses possibilities... / P. Muller; a la faculte des sciences de l""universite de Paris. – Paris : Guathier-Villars, 1948. – 141 p.
123944
  Conte Rolland Theses presentees a la fac-te des sciences de l"Universite de Paris / Conte Rolland. – Paris, 1965. – 60 с.
123945
  Conte Rolland Theses presentees a la fac-te des sciences de l"Universite de Paris pour obtenir le grade de docteur des sciences / Conte Rolland. – Paris, 1965. – 60 p.
123946
  Krouchkoll M. Theses presentees a la faculte des sciences de Paris. – Paris : Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires, 1889. – 77 s.
123947
  Domanski Barthelemy Theses prsentees a la faculte des sciences de l"Universite de Lyon pour pbtenir le titre de docteur de l"Universite de Lyon / Domanski Barthelemy. – Lyon, 1957. – 88с.
123948
  Findley Paul They dare to speak out. / Findley Paul. – Westport, 1985. – 362с.
123949
   They fought back: the story of the Jewish Resistance in Nazi Europe. – New York, 1975. – 316с.
123950
   They found their voice. Stories from Soviet nationalities with no written language before the 1917 October Revolution. – M., 1977. – 255с.
123951
  Rheingold Howard They have a world for it: lighthearted lexicon of untranslatable words and phrases / Rheingold Howard. – Los Angeles. – 224с.
123952
  Sorokin V. They march ahead. (The story of the Soviet youth) / V. Sorokin. – Moscow. – 80с.
123953
  Day W.J. They walk the wild places / J. Wentworth Day ; illustrated by Roland Green. – London : Blandford, 1956. – 188 p. : ill. – (The Ulverscroft large print series)
123954
  Tolischus Otto They wanted war / Tolischus Otto. – New York, 1940. – 340с.
123955
  Thieme F.W., Preusser E. Thieme-Preusser : neues Vollstandiges Kritisches Worterbuch der Englischen und Deutschen Sprache / Thieme-Preusser. – Baden-Baden ; Hamburg : Haendske & Lehmkuhl
1. Theil : English-German. – X, 806, 612 S. – Переплетено з Т. 2 : German-English
123956
  Thieme F.W., Preusser E. Thieme-Preusser : neues Vollstandiges Kritisches Worterbuch der Englischen und Deutschen Sprache / Thieme-Preusser. – Baden-Baden ; Hamburg : Haendske & Lehmkuhl
1. Theil : English-German. – 1883. – VIII, 777, [3], 574 S. – Переплетено з Т. 2 : German-English
123957
  Anouilh Jean Thieves" carnival: a play in four acts. / Anouilh Jean. – London, 1959. – 71с.
123958
  Ranny Mojmir Thin-Layer Chromatography with Flame Ionization Detection / Ranny Mojmir. – Prague, 1987. – 198с.
123959
  Ranny Mojmir Thin-Layer Chromatography with Flame Ionization Detection / Ranny Mojmir. – Prague, 1987. – 198с.
123960
  Ogihara Keiji Thin film electronic components and multiple stage vacuum evaporation / Ogihara Keiji. – Tokyo, 1965. – 15с.
123961
   Thin films. – San Diego a.o. : Academic press. – ISBN 0-12-523485-6
Vol. 20. – 1995. – 392 p.
123962
   Thin films. – San Diego a. o. : Academic press. – ISBN 0-12-533021-9
Vol. 21. – 1995. – XIII,387 p.
123963
   Thin films. – San Diego a. o. : Academic press. – ISBN 0-32-533022-7
Vol. 22. – 1996. – XIV, 290 p. : ill.
123964
   Thin films. – San Diego a. o. : Academic press. – ISBN 0-32-533023-5
Vol. 23. – 1998. – XIII, 290 p. : ill.
123965
   Thin films. – San Diego a.o. : Academic press. – ISBN 0-12-533024-3
Vol.24 : Self-assembled monolayers of thiols/Ed. by A.Ulman. – 1998. – 12,278p. : ill.
123966
   Thin films. – San Diego a.o. : Academic press. – ISBN 0-32-533025-1
Vol.25 : Author and subject cumulative index: Including tables of contents. Vols 1-24/Pref. by S.M.Rossnagel; Indexes compil. by J.Perlman. – 1998. – 16,526p. : ill.
123967
   Thin films. – San Diego a.o. : Academic press. – ISBN 0-32-533026-X
Vol.26 : PVD for microelectronics: sputter deposition applied to semiconductor manufacturing /R. A. Powell, S.M.Rossnagel. – 1999. – 13,419p. : ill.
123968
   Thin films. – San Diego a.o. : Academic press; A Harcourt science and technology comp. – ISBN 0-12-533027-8
Vol.27 : Ionized physical vapor deposition/Ed. by J. A.Hopwood. – 2000. – 12,[1],253p. : ill.
123969
   Thin films. – San Diego a. o. : Academic press. – ISBN 0-12-533028-6
Vol. 28 : Frontiers of thin film technology. – 2001. – XIII,476p.
123970
   Thin films. – San Diego : Academic press. – ISBN 0-12-533029-4
Vol.29 : Non-crystalline films for device structures. – 2002. – 265p.
123971
   Thin films and nanostructures. – San Diego; San Francisco; New York a.o. : Academic press. – ISBN 0-12-533030-8
Vol.30 : Advances in plasma-grown hydrogenated films /Ed. by M.Francombe. – 2002. – 10,280p.
123972
   Thin films and nanostructures. – Amsterdam a. o. : Elsevier. – ISBN 0-12-533031-6
Vol. 31 : Electronic excitations in organic based nanostructures /V.M. Agranovich V. M., G.F. Bassani G. F. – 2003. – XIV,493,[1]p. : ill.
123973
   Thin films and nanostructures. – Amsterdam a.o. : Elsevier. – ISBN 0-12-533032-4
Vol. 32 : Cavity polaritons /Kavokin Alexey, Malpuech Guillaume. – 2003. – XII,234p. : ill.
123974
   Thin films and nanostructures. – Amsterdam a. o. : Elsevier; Academic press. – ISBN 0-12-088515-8
Vol. 33 : Waveguide spectrosсopy of thin films /Alexander V. Khomchenko. – 2005. – 15, 220 p. : ill.
123975
   Thin films and nanostructures. – Amsterdam a. o. : Elsevier; Academic press. – ISBN 978-0-12-372523-3
Vol. 34 : Physico-chemical phenomena in thin films and at solid surfaces/[Edit. by] Leonid I. Trakhtenberg, Sheng H. Lin, Olusegun J. llegbusi. – 2007. – 15, 783 p. : ill.
123976
   Thin films and nanostructures. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic press. – ISBN 978-0-12-37697-0
Vol. 35 : Cu (In1-xGax)Se 2 based thin film solar cells / Subba Ramaiah Kodigala. – 2010. – XII, 684, [1] p. : ill. – Бібліогр. в кінці розд.
123977
  Achebe Chinua Things fall aparat / Achebe Chinua; With an introd.by K.A.Appiah. – London : Campbell Publishers, 1992. – 181p. – (Everyman"s Library ; 135 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-135-6
123978
  Davidson L.D. Things seen in the Dolomites / L.D. Davidson. – Lodz : Seeley, 1928. – 160 p.
123979
  Zatora Anna Things to Be Read.The 70-th Anniversary of Department of Literary Theory at the University of Lodz (1945-2015) // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Т. 58, z. 2 (116). – P. 155-160. – ISSN 0084-4446


  70-річчя кафедри теорії літератури Лодзького університету (1945 - 2015).
123980
   Things to come : Collected articles. – Moscow : Mir, 1977. – 271p.
123981
  Kahn Herman Things to come: thinking about the seventies and eighties / Kahn Herman, Bruce-Briggs. – New York : Macmillan, 1972. – X, 262 p.
123982
  Burlakova A.P. Think and answer. / A.P. Burlakova. – Изд. 2-е. – M., 1961. – 52с.
123983
  Hill Napoleon Think and grow rich / Hill Napoleon. – Meriden, 1937. – 381с.
123984
  Hill Napoleon Think and grow rich action pack / Hill Napoleon. – New York, 1988. – 345с.
123985
  Hill Napoleon Think and Grow Rich: a crest reprint / Hill Napoleon. – Greenwich, 1961. – 254с.
123986
  Naunton Jon Think first certificate : Practice exams / Naunton Jon. – Harlow : Longman, 1997. – 80р. – (For the revised exam). – ISBN 0-582-27629-2
123987
  Stupnytskyy O.I. Think tanks and Ukrainian institutional reforms // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – Р. 99-110. – ISSN 2308-6912


  The purpose of this article is to analyze the particularities of activities of modern "Think Tanks" in the USA as non-governmental scientific research and information analytics organizations, which generate ideas and develop recommendations for ...
123988
  Dickson Paul Think tanks. / Dickson Paul. – New York, 1971. – 369с.
123989
  Dickson Paul Think tanks. / Dickson Paul. – New York, 1971. – 397с.
123990
  Levy H. Thinking / H. Levy. – London : Newnes. – 222 p.
123991
  Robson Andrew Thinking globally : Writing and reading across the curriculum / Robson Andrew. – New York : McGraw-Hill, 1997. – XXIV,574p. – ISBN 0-07-053398-9X
123992
   Thinking globally: effective lessons for teaching about the interdependent world economy [Електронний ресурс] : International version 2.0: lesson plans in Arabic, English, French, Russian and Spanish. – Washington : IMF center, 2006. – 1CD + Lesson descriptions. – System requirements: Windows 95/98/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 or later/Mac OS X. - The title is taked from the label. – ISBN 1-56183-6494


  The 8 lessons on international economics: include lesson plans, activities and visuals; are classroom tested by teachers; are aligned to the Voluntary national content standarts in economics; are in PDF format and can be printed for classroom use; are ...
123993
  Szkutnik L.L. Thinking in English / L.L. Szkutnik. – Warszawa, 1973. – 335с.
123994
  Szkutnik Leon Leszek Thinking in English / Szkutnik Leon Leszek. – 6-e wyd. – Warszawa, 1984. – 442с.
123995
  Szkutnik Leon Leszek Thinking in English / Szkutnik Leon Leszek. – Wyd. 7. – Warszawa, 1986. – 442с.
123996
  Gutemmacher L. Thinking machines / L. Gutemmacher. – Moscow. – 186с.
123997
  Faulkner William Thinking of home / Faulkner William. – New York, 1992. – 253с.
123998
  Beardsley Monroe Thinking straight: principles of reasoning for readers and writers / Beardsley Monroe. – 2nd ed. – Englewood Cliffs, 1964. – 332с.
123999
  Dirzyte Aiste Thinking, Deciding, Acting: Gaps and Relations // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 3. – P. 137-140. – ISSN 0235-7186
124000
  King S. Thinner : [a novel] / Stephen King writing as Richard Bachman. – New York : Signet, 1985. – 318 p. – (A Signet book). – ISBN 0-451-16134-3
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,