Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
122001
   "Wunder" des Meeres. – Engels : ASSRdWD, 1938. – 31 S.
122002
  Лозовский А. "WWW.ERETIC.RU, или Формула успеха" : Мемуарный роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 4-107. – ISSN 0131-8136
122003
  Bystrzycki Przemyslaw "Wyspa Mauritius". / Bystrzycki Przemyslaw. – Warszawa, 1963. – 188с.
122004
  Ставнюк В. "XXI століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Український фахівець з античної історії, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУТШ Віктор Ставнюк розповів про те, що Україна втратить, якщо позбудеться власної фундаментальної ...
122005
  Pilcher Rosamunde Wrzesien / Pilcher Rosamunde; Przelozyl B. Baran. – 2e wyd. – Krakow : Baran i Suszczynski, 1993. – 517s. – ISBN 83-85109-15-3
122006
  Dubiel Pawel Wrzesien 1939 na Slasku / Dubiel Pawel. – Katowice, 1960. – 244с.
122007
  Melcer Wanda Wrzesien kobietry / Melcer Wanda. – Lodz, 1965. – 206с.
122008
  Parandowski J. Wrzesniowa noc / J. Parandowski. – Warszawa, 1965. – 108с.
122009
  Lorentz Zofia Wrzesniowe ballada / Lorentz Zofia. – Lodz, 1977. – 123с.
122010
  Rodziewiczowna M. Wrzos / M. Rodziewiczowna. – Warszawa, 1973. – 279с.
122011
  Rodziewiczowna Maria Wrzos / Rodziewiczowna Maria. – Warszawa, 1985. – 141с.
122012
  Misiolek Wladyslaw Wrzosy / Misiolek Wladyslaw. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1975. – 256s. – (Powiesc polska - 20 w.)
122013
  Faulkner William Wscieklosc i wrzask / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 483s.
122014
  Morcinek Gustaw Wskrzeszenie Herminy / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 272с.
122015
   Wspanialy to patron... : Materialy sympozjum " Dziedzictwo kardynala Stefana Wyszynskiego" i sesji naukowej " Spuscizna prymasa tysiaclecia w oczach polonisty, Warszawa 14 kwietnia 2000. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 130s.
122016
  Wladyczenko L. Wspolczesna dzialalnosc Kosciola katolickiego na Ukrainie w dziedzinie oswiaty // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 289-294


  Сучасна діяльність католицької церкви в Україні у сфері освіти: у системі середньої загальної та вищої освіти на рівні державних і приватних навчальних закладів.
122017
  Drzezdzon Jan Wspolczesna literatura kaszubska 1945-1980 / Drzezdzon Jan. – Warszawa, 1986. – 344с.
122018
   Wspolczesna polityka spoleczna Polski na tle Unii Europejskiej. – Katowice : Wyd-wo Uczelniane Akademii ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 292s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego). – ISBN 83-7246-188-0
122019
  Wyciszkiewicz E. Wspolczesna Rosja wobec Zachodu / Ernest Wyciszkiewicz ; Interdyscyplinarny zespol badan sowietologicznych Uniw. Lodzkiego. – Lodz : Ibidem, 2003. – 154, [1] s. – Бібліогр.: с. 101-106 та в підрядк. прим. – (Idee w Rosji / kom. red.: Roman Backer [et al.]). – ISBN 83-88-679-26-0
122020
  Kiepacki Zbigniew Wspolczesna Szwecja. System polityczny i gospodarczy. / Kiepacki Zbigniew, Lawniczak Ryszard. – Warszawa, 1974. – 248с.
122021
   Wspolczesna wiedza o weglowodanach / J. Aniola, J. Czapski, J. Czarnocinska, J. Gaweski, D. Gorecka, J. Korczak, J. Pikul, E. Sobkowska, E. Superczynska; Pod red.J.Gaweckiego; Akademia rolnicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego, 2001. – 121s. – ISBN 83-7160-248-0
122022
  Grek-Pabisowa Iryda Wspolczesne gwary polskie na Litwie i Bialorusi : Fonetyka / Grek-Pabisowa Iryda; Fundacja slawistyczna, Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2002. – 162,[8]s. – (Jezyk na pograniczach / Kom.red.: H.Popowska-Taborska i.i. ; 23). – ISBN 83-86191-01-6
122023
  Lotko Aleksander Wspolczesne koncepcje zarzadzania zasobami informatycznymi : Aspekty ekonomiczne i organizacyjne / Lotko Aleksander. – Radom : Wyd-wo Zaklad poligrafii instytutu technologii eksploatacji, 2002. – 172s. : ill. – ISBN 83-88001-49-3
122024
  Pindera Jerzy Tadeusz Wspolczesne metody elastooptyki / Pindera Jerzy Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 140 с.
122025
   Wspolczesne problemy badan statystycznych i ekonometrycznych. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2000. – 258s. – ISBN 837252-04-1
122026
  Misiuna Wladyslaw Wspolczesne problemy rolnictwa radzieckiego. (Studium o polityce agrarnej ZSRR) / Misiuna Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 146с.
122027
  Krawcewicz Stanislaw Wspolczesne problemy zawodu nauczyciel. / Krawcewicz Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 269с.
122028
   Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe. Т. 1 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3172 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 1 : Zagadnienia instytucjonalne / pod red. J. Kolasy. – S. 1-456. – ISBN 978-83-229-3075-5. – ISSN 0239-6661
122029
   Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe. T. 2 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3250 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 2 : Wybrane zagadnienia prawne / pod red. J. Kolasy. – S. 1-328. – ISBN 978-83-229-3128-8. – ISSN 0239-6661
122030
  Bogacki Miroslaw Wspolczesne sandry na przedpolu Skeidararjokull (Islandia) i plejstocenskie sandry w Polsce polnocno-wschodniej / Bogacki Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 167с.
122031
  Paleczny T. Wspolczesne spoleczenstwo amerykanskie w perspektywie socjologicznej / Tadeusz Paleczny. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 204 s. – ISBN 978-83-233-2348-8
122032
  Surmacz Beata Wspolczesne stosunki polsko-ukrainskie : Politologiczna analiza traktatu o dobrym sasiedztwie / Surmacz Beata. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie-Sklodowskiej, 2002. – 266,[1]s. – ISBN 83-227-1896-9
122033
  Madsen Kristen Bent Wspolczesne teorie motywacji / Madsen Kristen Bent. – Warszawa, 1980. – 691с.
122034
  Misala Jozef Wspolczesne teorie wymiany miedzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej / Misala Jozef. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 2001. – 419s. – ISBN 83-7225-114-2
122035
  Jakubowski Bogdan Wspolczesne zagadnienia elektrochemii teoretycznej / Jakubowski Bogdan. – Warszawa, 1962. – 268с.
122036
  Lernell Leszek Wspolczesne zagadnienia polityki kryminalnej. / Lernell Leszek. – Warszawa, 1978. – 374с.
122037
  Maciag Wlodzimierz Wspolczesne zycie literackie / Maciag Wlodzimierz. – Warszawa, 1964. – 212с.
122038
   Wspolczesni malarze polscy. – Warszawa : "Arkady", 1967. – 36 s., 32 l.il. : il.
122039
   Wspolczesny antykomunizm polityka ideologia. – Moskwa : "Progress", 1976. – 360 s.
122040
  Kielminski Zbigniew Wspolczesny parlamentaryzm burzuazyjny. / Kielminski Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 182с.
122041
  Chomiuk A. Wspolczesny Sienkiewicz. Literaturoznawcze portrety pisarza // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 4 (331). – S. 411-426. – ISSN 0035-9602
122042
  Golka Bartlomiej Wspolczesny system prasowy Francji. / Golka Bartlomiej. – Warszawa, 1984. – 120с.
122043
  Oledzki P. Wspolne dziedzictwo : Portret sarmacki w dziedzictwie narodow Rzeczypospolitej Szlacheckiej / Piotr Oledzki. – Bialystok, 1999. – 68 p., [ 30 ] kart il. – (Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego / Regionalny osrodek studiow i ochrony srodowiska kulturowego w Bialymstoku, Bialostockie towarz. nauk. ; 42). – ISBN 83-904280-3-2, 83-907455-8-5
122044
  Segeda S. Wspolne korzenie cywilizacyjne Polski i Ukrainy : (historia, etnologia, archeologia) / Serhij Segeda ; [ tlum. E. Gardjas-Zietek, S. Voyat ]. – Lublin : Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 183 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2813-0
122045
  Rudnicki Adolf Wspolne zdjecie. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 232 s.
122046
  Dunarowski Wladyslaw Wspolnik czasu / Dunarowski Wladyslaw. – Warszawa, 1965. – 152с.
122047
  Zygulski K. Wspolnota smiechu : studium socjologiczne komizmu / Kazimierz Zygulski. – Warszawa : PIW, 1976. – 232 s.
122048
  Krzeminski Krzysztof ks. Wspolnota w Duchu : Historiozbawcze poslannictwo Ducha Swietego wedlug Heriberta Muhlena / Krzysztof ks. Krzeminski; Katol. uniw. Lubelski, wydzial teilogii. – Lublin : Wyd-wo Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2002. – 324s. – ISBN 83-228-0917-4
122049
   Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna : Roczniki PTU. – Warszawa : Zarzad Polskiego towarzystwa uniwersalizmu, 1999-. – ISSN 1509-0094
N 1. – 1999
122050
   Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna : Roczniki PTU. – Warszawa : Zarzad Polskiego towarzystwa uniwersalizmu, 1999-. – ISSN 1509-0094
N 2. – 2000
122051
  Unilowski Zbigniew Wspolny pokoj / Unilowski Zbigniew. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 294 s.
122052
  Pazdro G. Wspolpraca Iwana Franki z petersburskim "Krajem" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 592-606
122053
  Golembski Franciszek Wspolpraca kulturalna w procesie budowy europejskiego ladu pokojowego. / Golembski Franciszek. – Warszawa, 1979. – 298с.
122054
  Kukulka Jozef Wspolpraca polityczna panstw wspolnoty socjalistycznej. / Kukulka Jozef. – Warszawa, 1976. – 259с.
122055
  Pazdro K. Wspolpraca przekladnikow z miernikami / K. Pazdro. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1956. – 104 s.
122056
  Gomolka K. Wspolpraca transgraniczna Polski z Republika Ukrainy, Republika Bialorusi i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej / Krystyna Gomolka. – Warszawa : Wydaw. nauk. Semper, 2010. – 232 s. : tab. – Бібліогр.: с. 209-232 та в підрядк. прим.
122057
  Osikowicz Zanna Wspolpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunkow miedzynarodowych na wybranych euroregionow (zarys i problematyka) // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 2. – P. 237-249. – ISSN 1896-8201
122058
   Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego. – ISBN 83-7096-377-3
Tom 3 : Red. B.Kaja. – 2001. – 287s.
122059
  Huszcza Jan Wspominki nie zawsze frasobliwe / Huszcza Jan. – Lodz, 1960. – 126с.
122060
  Ficowski Jerzy Wspominki starowarszawskie. / Ficowski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 240с.
122061
  Adwentowicz Karol Wspominki. / Adwentowicz Karol. – Warszawa, 1960. – 216с.
122062
  Zeromska Monika Wspomnien ciag dalszy / Zeromska Monika. – Wyd.3. – Warszawa : Czytelnik, 1996. – 325с. : ill. – ISBN 83-07-02516-8
122063
  Bogdanovic Marian Rosco Wspomnienia / Bogdanovic Marian Rosco; Knot Antoni, Gintel Jan. – Krakow
1. – 1959. – 588с.
122064
  Bogdanovic Marian Rosco Wspomnienia / Bogdanovic Marian Rosco; Knot Antoni, Gintel Jan. – Krakow
2. – 1959. – 524с.
122065
  Rydel J. Wspomnienia / Jan Rydel ; [oprac. tekstu i korekta T. Lesniakowa]. – Krakow : Anna Zofia Rydlowa ; Universitas, 1991. – 241, [3] s., [8] k. il. – (Open). – ISBN 83-7052-035-9
122066
  Stankiewicz L. Wspomnienia : Czlowiek - praca - system (1963-1981) / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 179s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-03-9
122067
  Zeromska Monika Wspomnienia / Zeromska Monika. – Wyd.3. – Warszawa : Czytelnik, 1996. – 319с. : ill. – ISBN 83-07-02515-X
122068
  Jablonowski Roman Wspomnienia 1905-1928 / Jablonowski Roman. – Warszawa, 1962. – 442с.
122069
  Korzycki Antoni Wspomnienia 1924-1933 / Korzycki Antoni. – Warszawa, 1961. – 196с.
122070
  Grodzienska Stefania Wspomnienia chalturzystki / Grodzienska Stefania. – Warszawa, 1963. – 280с.
122071
  Michejda Kornel Wspomnienia chirurga / Michejda Kornel; Przygotowal i przedmowa opatrzyl A. Miehejda. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1986. – 340s. : 8 fot. – ISBN 83-08-1551-4
122072
  Czyzewski L. Wspomnienia dowodcy obrony zakroczymia w 1939 r. / L. Czyzewski. – Warszawa, 1973. – 110с.
122073
  Dunin Stefan Wspomnienia dziennikarza / Dunin Stefan. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 292с.
122074
  Vollard Ambroise Wspomnienia handlarza obrazow / Vollard Ambroise; Przelozyla J.Rylska. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1963. – 499s.
122075
  Rowecki Stefan (Grot) Wspomnienia i notatki. Czerwiec wrzesien 1939 / Rowecki Stefan (Grot). – Warszawa, 1957. – 128с.
122076
  Zeromska Monika Wspomnienia i podroze / Zeromska Monika. – Warszawa : Czytelnik, 1995. – 365s. : ill. – ISBN 83-07-02453-6
122077
  Modrzejewska Helena Wspomnienia i wrazenia / Modrzejewska Helena. – Krakow, 1957. – 635 s.
122078
  Rosa E. Wspomnienia lat przezytych na Wolyniu = Memories of the years in Volhynia / E. Rosa. – Toronto : Zwiazek Ziem Wschodnich RP, 1997. – 116,4 s. : il. – ISBN 0-9698020-2-1
122079
  Brodzinski K. Wspomnienia Mojej Mlodosci / K. Brodzinski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1928. – 109 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 113)
122080
  Gomulicki Wiktor Wspomnienia niebieskiego mundurka. / Gomulicki Wiktor. – Krakow. – 293с.
122081
  Gomulicki Wiktor Wspomnienia niebieskiego mundurka. / Gomulicki Wiktor. – Krakow, 1973. – 262с.
122082
  Rudnicka Halina Wspomnienia o Janku Krasickim / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1955. – 80с.
122083
  Komornicka A.M. Wspomnienia o profesorach Universytetu Jagiellonskiego // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 179, numer specjalny. – S. 34-39. – ISSN 1427-1176


  Спогади про викладачів Ягеллонського університету.
122084
  Kuropieska Jozef Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939 / Kuropieska Jozef. – Krakow : KAW, 1984. – 383s. – ISBN 83-03-00670-3
122085
  Lempicki Stanislaw Wspomnienia Ossolinskie / Lempicki Stanislaw. – Wroclaw, 1948. – 184с.
122086
  Piatkowska Antonina Wspomnienia oswiecimskie / Piatkowska Antonina. – Krakow, 1977. – 159с.
122087
  Meissner J. Wspomnienia pilota / Janusz Meissner. – Krakow : Wydawnictwo literackie. – ISBN 83-08-00698-1
3 : Pioro ze skrzydel. – 1985. – 345 s., [8 k. fot.]
122088
  Jakubowski A.A. Wspomnienia polskiego wygnanca = The remembrances of a Polish exile / August Antoni Jakubowski ; przekl., wstep, red. tomu: J. Lawski i P. Oczko ; Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod". – Wydanie polsko-angielskie. – Bialystok : Alter Studio, 2013. – 160 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Czarny romantyzm). – ISBN 978-83-64081-08-8
122089
  Machado Wspomnienia posmiertne Brasa Cubas / Machado, de Assis; Przelozyla J.Z. Klave. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1974. – 208s.
122090
  Chadzynski Zbigniew Wspomnienia powstanca z lat 1861-1863 / Chadzynski Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 208с.
122091
  Rudnicki Kazimierz Wspomnienia prokuratora / Rudnicki Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 224с.
122092
  Hoess Rudolf Wspomnienia Rudolfa Hoessa, komendanta obozu oswiecimskiego / Hoess Rudolf. – Warszawa, 1956. – 360с.
122093
  Fukier Henryk Wspomnienia staromiejskie / Fukier Henryk. – Warszawa, 1973. – 160с.
122094
  Slonimski Antoni Wspomnienia warszawskie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1957. – 116с.
122095
  Rozwadowska Halina Wspomnienia wazne i niewazne / Rozwadowska Halina. – Warszawa, 1966. – 380с.
122096
  Koziel Edward Wspomnienia wedrownego kramarza / Koziel Edward. – Wyd. 2. – Poznan, 1975. – 211с.
122097
  Mitura Waclaw Wspomnienia wieznia Stutthofu / Mitura Waclaw. – Warszawa, 1978. – 182с.
122098
  Malkowska Hanna Wspomnienia z "Reduty" / Malkowska Hanna. – Warszawa, 1960. – 232с.
122099
  Stern Anatol Wspomnienia z Atlantydy / Stern Anatol. – Warszawa, 1959. – 268с.
122100
  Dostojewski Fiodor Wspomnienia z domu umarlych / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1977. – 310с.
122101
  Tymieniecki Kazimierz Wspomnienia z jesieni 1939 / Tymieniecki Kazimierz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1972. – 365с.
122102
  McCarthy Wspomnienia z lat katolickiej mlodosci / Mary McCarthy; Tlum. C.Wojewoda. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 305s.
122103
  Klossowski J. Wspomnienia z Marynarki Wojennej / Jerzy Klossowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1970. – 388 s.
122104
  Gil Jan Wspomnienia z obozow. / Gil Jan. – Krakow, 1981. – 169с.
122105
  Brandys Kazimierz Wspomnienia z terazniejszosci. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1959. – 620с.
122106
  Guderian Heinz Wspomnienia zolnierza / Guderian Heinz. – Warszawa, 1958. – 419с.
122107
  Solski Ludwik (L.N.Sosnowski) Wspomnienia. 1855-1893 / Ludwik (L.N.Sosnowski) Solski. – Krakow, 1955. – 272с.
122108
  Kryczynski S. Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje / Stanislaw Kryczynski ; wstep, wybor i oprac. Grzegorz Czerwinski. – Bialystok : Alter Studio, 2014. – 224, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia : nauk. ser. wydawnicza / Wydz. filol. Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 9 ; ser. 2 : Studia Tatarskie). – ISBN 978-83-64081-09-5
122109
  Goscinski I. Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Brzezickim // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 171/172, stuczen/marzec. – P. 51-52. – ISSN 1427-1176
122110
  Petlowanyj Witavij Wspomnienie z pola walki / Petlowanyj Witavij. – K., 1985. – 159с.
122111
  Berman Aleksander Wsrod zywiolow / Berman Aleksander; Nomanczukowa I. – Moskwa, Warszawa, 1988. – 371с.
122112
  Mikusinski Jan Wstep do analizy matematycznej / Mikusinski Jan. – Warszawa, 1957. – 264с.
122113
  Malinowski A. Wstep do antropologii i ekologii czlowieka / A. Malinowski. – 2e wyd. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 474s. – ISBN 83-7171-233-2
122114
  Szewczuk W. Wstep do antypsychoanalizy / W. Szewczuk. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 290s.
122115
  Moszczenska Wanda Wstep do badan historycznych / Moszczenska Wanda. – Warszawa, 1960. – 210с.
122116
  Styrcz S. Wstep do chemii kwantowej : Skrypt / S. Styrcz. – Kielce : Wyd-wo Akademii swietokrzyskiej, 2001. – 404s. – ISBN 83-7133-143-X
122117
  Kupryszewski Gotfryd Wstep do chemii organicznej. / Kupryszewski Gotfryd. – Warszawa, 1977. – 518с.
122118
  Gruszczynski Marek Wstep do ekonometrii w stu oknach / Gruszczynski Marek, Mierzejewski Piotr. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 2000. – 130s. + Дискета. – ISBN 83-86689-89-7
122119
  Majewski Z. Wstep do elektroniki polprzewodnikow / Z. Majewski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 160 s.
122120
  Szyfelbein-Sokolewicz Zofia Wstep do etnografii Afryki / Szyfelbein-Sokolewicz Zofia. – Warszawa, 1968. – 158с.
122121
  Stepien Antoni Wstep do filozofii / Stepien Antoni. – Wyd. 4e rozszerzone. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 501s. – (Prace Wydzialu filozoficznego / Tow-wo naukowe KUL ; 88). – ISBN 83-7306-039-1
122122
  Russell B. Wstep do filozofii matematyki / B. Russell. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 310 s.
122123
  Malicki Adam Wstep do geografii / Malicki Adam. – Wydanie 3 uzupelnione. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 238s.
122124
  Szybiak Andrzej Wstep do geometrii rozniczkowej i nieeuklidesowej / Szybiak Andrzej. – Krakow, 1969. – 70 с.
122125
  Dubikajtis Lech Wstep do geometrii wykreslna / Dubikajtis Lech. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 272 s. : 471 rys. – Anaglify i modele - 50 anagl., 4 modele
122126
  Milewski Tadeusz Wstep do jezykoznawstwa / Milewski Tadeusz. – Wyd. 4. – Lodz-Warszawa-Krakow, 1962. – 384с.
122127
  Rasiowa H. Wstep do logici matematycznej i teorii mnogosci / H. Rasiowa. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : PAN, 1966. – 168 s. – Bibliogr.: s.167. – (In-t Matematyczny PAN ; T.9)
122128
  Trybus E. Wstep do logiki matematyczne / E. Trybus; Wyzsza szkola ekonomiczna we Wroclaviu. – Wroclaw. – 107s.
122129
  Musielak J. Wstep do matematyki : Skrypt dla stud. 1 roku matemat. / J.Musielak: Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1967. – 103s.
122130
  Such J. Wstep do metodologii ogolnej nauk / J. Such. – Poznan, 1969. – 339с.
122131
  Poniz Wenzzeslaw Wstep do metody kolejnych przyblizen. (Metoda Crossa) / Poniz Wenzzeslaw. – Wyd-ie 2-ie popr, i uzup. – Warszawa, 1956. – 122с.
122132
  Martin F.F. Wstep do modelowania cyfrowego / F.F. Martin. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1976. – P. 391
122133
  Kowalski Jerzy Wstep do nauk o panstwie i prawie / Kowalski Jerzy. – Warszawa, 1966. – 276с.
122134
   Wstep do nauki o panstwie i prawie. – [Warszawa] : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego
Cz. 1 : Elementy spoleczno-polityczne. – 1962. – 206 s.
122135
   Wstep do nauki o panstwie i prawie. – Warszawa : Uniwersytetu Warszawskiego
Cz. 2 : Mechanizm dzialania prawa. – 1962. – 144 s.
122136
  Maslankiewicz Kazimierz Wstep do nauki o skalach / Maslankiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1967. – 316с.
122137
  Kiersnowski Ryszard Wstep do numizmatyki polskiej wiekow srednich. / Kiersnowski Ryszard. – Warszawa, 1964. – 236с.
122138
  Heyrovsky I. Wstep do polarografii praktycznej / I. Heyrovsky, P. Zuman. – Warszawa, 1956. – 252с.
122139
  Lopatka Adam Wstep do prawoznawstwa / Lopatka Adam. – Wyd. 2. – Warszawa, 1969. – 300с.
122140
  Mika Stanislaw Wstep do psychologii spolecznej / Mika Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 321 s.
122141
  Schaff Adam Wstep do semantyki / Schaff Adam. – Warszawa, 1960. – 544с.
122142
  Sowa Kazimierz Wstep do socjologicznej teorii zrzeszen / Sowa Kazimierz. – Wyd. 2-e, popraw. i rozszerzone. – Warszawa, 1988. – 279с.
122143
  Kuratowski K. Wstep do teorii mnogosci i topologii / K. Kuratowski. – Warszawa : PWN, 1955. – 220 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.9)
122144
  Kompowski A. Wstep do teorii optymalnych polowow / A. Kompowski, J. Horbowy; Akademia rolnicza w Szczcinie. – Szczecin, 1997. – 108s. – ISBN 83-88521--44-9
122145
  Karapetjanc M.Ch. Wstep do teorii procesow chemicznych. / M.Ch. Karapetjanc. – Warszawa, 1983. – 391с.
122146
  Czerwinski Zbigniew Wstep do teorii programowania liniowego z elementami algebry wyzszej / Czerwinski Zbigniew. – Poznan, 1961. – 224с.
122147
   Wstep do wiedzy o sztuce : wybor tekstow dla studentow pedagogiki. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1981. – 329, [1] s.
122148
  Fisiak Jacek Wstep do wspolczesnych teorii lingwistycznych. / Fisiak Jacek. – Warszawa, 1975. – 144с.
122149
  Krawczak Tadeusz Wszlacheckim zascianku / Krawczak Tadeusz. – Warszawa; Siedlce : Sonor, 1993. – 309,[34]s. : 73 fot. – ISBN 83-85170-06-5
122150
  Zlotorzycka Jadwiga Wszoly (Mallophaga) : Czesc szczegolowa Rallicolidae i Pseudonirmidae / Zlotorzycka Jadwiga, Modrzejewska Maria // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2232 : Wszoly (Mallophaga) / J. Zlotorzycka, M. Modrzejewska. – S.1-180 : il. – ISSN 0239-6661
122151
  Przymanowski Janusz Wszyscy i nikt / Przymanowski Janusz. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 150s.
122152
  Paukszta Eugeniusz Wszystkie barwy codziennosci / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1961. – 520с.
122153
  Paukszta Eugeniusz Wszystkie barwy codziennosci / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1976. – 487с.
122154
  Pomianowski J. Wszystkie bledy zostaly juz popelnione = Всі помилки вже вчинені / Jerzy Pomianowski. – Krakow ; Warszawa : Instytut Ksiazki, 2014. – 22, [2], 23, [1] s. : fot. – ISBN 978-83-61005-17-9
122155
  Makowski M. Wszystkie oblicza demona: o funkcjach strzygi jako motywu literackiego (na wybranych przykladach) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 145-155. – ISBN 978-617-7480-12-8
122156
  Steel Danielle Wszystko co najlepsze / Steel Danielle; Przelozyla z angielskiego A. Olszewska-Marcinkiewicz. – Katowice : Ksiaznica, 1993. – 398s. – ISBN 83-7132-050-7
122157
  Zola Emil Wszystko dla pan / Zola Emil; Przelozyla Z.Matuszewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 247s. – Із серії романів: Rougon - Macqurtowie historia naturalna i spolczesna rodziny za drugiego cesarstwa
122158
  Paciok Rudolf Wszystko jeszcze gorace / Paciok Rudolf. – Warszawa : Iskry, 1981. – 204s. – ISBN 83-207-0293-3
122159
  Semkowicz Jacek Wszystko o... pilka nozna / Semkowicz Jacek. – Warszawa, 1975. – 102с.
122160
  Buczkowna Mieczyslawa Wszystko zasypie snieg. / Buczkowna Mieczyslawa. – Krakow, 1982. – 188с.
122161
  Hauser Wawrzyniec Wszystko zdarza sie wieczorem. / Hauser Wawrzyniec. – Warszawa, 1958. – 266с.
122162
  Rymkiewicz Wladyslaw Wtajemniczenie / Rymkiewicz Wladyslaw. – Lodz, 1974. – 258с.
122163
  Noonan Peggy Wtat I saw at the revolution: a political life in the Reagan era / Noonan Peggy. – New York, 1990. – 353с.
122164
  Елеева Зарина WTTC: новый план развития туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
122165
  Strugarek Stanislaw Wuja Cesku opowiada / Strugarek Stanislaw. – Poznan, 1977. – 272 s.
122166
  Maslankiewicz Kazimierz Wulkany / Maslankiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1961. – 384с.
122167
  Kramer Walter Wunder der Welt. / Kramer Walter. – Leipzig, 1976. – 256с.
122168
  Brentano Clemens Wunderbare Erzahlungen und Marchen. / Brentano Clemens. – Lpz., 1968. – 624с.
122169
  Graf Oskar Maria Wunderbare Menschen / Graf Oskar Maria. – Berlin, 1976. – 131с.
122170
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen und Abenteuer des Freiherrn von Munchhausen zu Wasser und zu Lande, wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1956. – 144с.
122171
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen und Abenteuer des Freiherrn von Munchhausenzu Wasser und zu Lande wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1958. – 144с.
122172
  Burger Gottfried August Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Peldzuge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Munchhausen wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzahlen pflegte. / Burger Gottfried August. – Berlin, 1973. – 109с.
122173
  Tomilin Grigorjewitsch Awenir Wundertier WAL? / Tomilin Grigorjewitsch Awenir. – Leipzig, Jena, Berlin : Verlag MIR Moskau, Urania-Verlag, 1979. – 271s.
122174
  Backeberg C. Wunderwelt Kakteen / C. Backeberg. – Auf. 3. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1968. – 243S. : Mit 176 zum Teil farbigen Abbildungen im Text
122175
  O"Casey Sean Wunsche und Verwunschungen / O"Casey Sean. – Leipzig, 1970. – 430с.
122176
  Handke Peter Wunschloses Ungluck : Erzahlung / Handke Peter. – Frankfurt am Main, 1988. – с.
122177
  Gomonovych V. Wurtzite-structure GaN film raman scattering on sapphire / V. Gomonovych, V. Strelchuk, A. Nikolenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 200-201
122178
  Platen Paul Wurzen und die Hohburger Berge / Platen Paul. – Lpz., 1957. – 63с.
122179
  Huch Ricarda Wusst ich ein Lied / Huch Ricarda. – Berlin-Weimar, 1974. – 160с.
122180
  Bronte E. Wuthering heights : and related readings / Emily Bronte. – New York [et al.] : Glencoe ; McGraw-Hill, 2000. – IV, [1], 284 р. – Назва обкл.: Wuthering heights with related readings. – (The Glencoe literature library). – ISBN 0-02-817983-8
122181
  Bronte Emily Wuthering Heights / Bronte Emily; with an introd.by K.Frank. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII, 385p. – (Everyman"s Library ; 2 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-002-3
122182
  Bronte Emily Wuthering heights. / Bronte Emily. – M., 1963. – 366с.
122183
  Bronte Emily Wuthering heights. / Bronte Emily. – Harmondsworth, 1990. – 325с.
122184
  Окраинец К.Ф. WWW на кончиках ваших пальцев / К.Ф. Окраинец. – Москва : Пресс, 1997. – 192с. – ISBN 5-89233-003-6
122185
  Осипова В.А. www.aselibrary.ru: от площадки для общения до виртуальных проектов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Развитие и поддержка собственного сайта является приоритетным направлением для Российской ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ). Интернет-конференции, методические рекомедации по созданию и управлению электронными библиотеками и электронными ...
122186
  Лозовский А. www.eretic.ru, или Формула успеха // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 4. – С. 9-111. – ISSN 0131-8136
122187
  Белоконева О. www.nkj.ru - новый сайт журнала "Наука и жизнь" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
122188
  Kwiecinska Zofia Wybacz mi moj sen, Franciszku. / Kwiecinska Zofia. – Lublin, 1977. – 123с.
122189
  Hankala Andrzej Wybiorczosc ludzkiej pamieci / Hankala Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2001. – 225s. – ISBN 83-235-0042-8
122190
  Szulecka Maria Wyboje / Szulecka Maria. – Warszawa, 1955. – 568с.
122191
  Lemanski Jan Wybor bajek / Lemanski Jan. – Warszawa, 1956. – 176с.
122192
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Wybor dramatow / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Wroclaw i i. : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1974. – 457 s.
122193
  Czechow Antoni (Tschechow) Wybor dramatow / Czechow Antoni (Tschechow). – Wroclaw i i., 1979. – 794с.
122194
  Claudel Paul Wybor dramatow / Claudel Paul; Wybor, oprac. i wstep H.Sawecka. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 356s. – ISBN 83-227-1202-2
122195
  Gajda R. Wybor idiomow angielkich / R. Gajda. – Warszawa, 1972. – 272с.
122196
  Donath Adolf Wybor idiomow niemieckich / Donath Adolf. – Warszawa, 1976. – 246с.
122197
  Donath Adolf Wybor idiomow niomieckich / Donath Adolf. – Warszawa, 1976. – 246с.
122198
  Banach Andrzej Wybor maski / Banach Andrzej. – Krakow, 1962. – 321с.
122199
  Konopnicka Maria Wybor nowel / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1954. – 180с.
122200
  Reymont Wladyslaw Wybor nowel / Reymont Wladyslaw. – Warszawa, 1954. – 304с.
122201
  Prus Boleslaw Wybor nowel / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1962. – 312с.
122202
  Prus Boleslaw Wybor nowel / Prus Boleslaw. – Warszawa, 1971. – 288с.
122203
  Conrad Joseph Wybor nowel. / Conrad Joseph. – Wroclaw, 1957. – 320с.
122204
  Zukrowski Wojciech Wybor opowiadan / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 609 s.
122205
  Perec Iochok Lejb Wybor opowiadan / Perec Iochok Lejb. – Wroclaw-Krakow, 1958. – 365с.
122206
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz; Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 472с.
122207
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 278с.
122208
  Czechow Antoni Wybor opowiadan / Czechow Antoni. – Warszawa, 1971. – 252с.
122209
  Zeromski Stefan Wybor opowiadan / Zeromski Stefan. – Wroclaw i.i. : Zakl. narod. im. Ossolinskich, 1971. – 514 s.
122210
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Wybor opowiadan / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1973. – 253с.
122211
  Borowski Tadeusz Wybor opowiadan / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1983. – 244с.
122212
  Putrament Jerzy Wybor opowiadan. Sweto kulo. Puste oczy. Czlowiek na brzegu / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1972. – 88с.
122213
  Mickiewicz Adam Wybor pism / Mickiewicz Adam. – Lwow, 1938. – 57 с.
122214
  Sienkiewicz Henryk Wybor pism / Sienkiewicz Henryk. – M., 1953. – 320с.
122215
  Mickiewicz Adam Wybor pism / Mickiewicz Adam. – Moskwa, 1953. – 544с.
122216
  Konopnicka Maria Wybor pism / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1956. – 482с.
122217
  Grzegorzewska Maria Wybor pism / Grzegorzewska Maria. – Warszawa, 1964. – 360с.
122218
  Rej Mikolaj Wybor pism / Rej Mikolaj. – Warszawa, 1975. – 488с.
122219
  Apollinaire Guillaume Wybor pism / Apollinaire Guillaume; Wybr.,wstep.i notami opatrz.A.Wazyk. – Warszawa : PIW, 1980. – 1079s. – (Ser.:"Biblioteka poezji i prozy"). – ISBN 83-06-00260-1
122220
  Petrarca Francesco Wybor pism / Petrarca Francesco; Wybor,wstep i koment. K.Morawski; przel.F.Falenski,J.Kurek,K.Morawski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz : Ossolineum, 1982. – 366s. – (Ser.:"Biblioteka narodowa" ; 2 ; N 206). – ISBN 83-04-01159-X
122221
  Petrarca Francesco Wybor pism / Petrarca Francesco. – Wroclaw i i., 1983. – 366с.
122222
  Lelewel Joachim Wybor pism historycznych / Lelewel Joachim. – Wroclaw, 1950. – 306с.
122223
  Towianski Andrzej Wybor pism i nauk / Towianski Andrzej. – Wyd. 2. – Krakow, 1922. – 232с.
122224
  Spasowski Wladyslaw Wybor pism pedagogicznych / Spasowski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 336с.
122225
  Kollataj Hugo Wybor pism politycznych / Kollataj Hugo. – Wroclaw, 1952. – 318с.
122226
  Brozek Jan Wybor pism. / Brozek Jan. – Warszawa
1. – 1956. – 636с.
122227
  Brozek Jan Wybor pism. / Brozek Jan. – Warszawa
2. – 1956. – 350с.
122228
  Dembinski Henryk Wybor pism. / Dembinski Henryk. – Warszawa, 1962. – 308с.
122229
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 1. Pisma polonistyczne / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
1. – 1959. – 412с.
122230
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 2. Jezykoznawstwo indoeuropejskie / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
2. – 1961. – 400с.
122231
  Rozwadowski Jan Michal Wybor pism. 3. Jezykoznawstwo ogolne / Rozwadowski Jan Michal. – Warszawa
3. – 1960. – 272с.
122232
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
1.1. – 1955. – 558с.
122233
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
2. – 1955. – 507с.
122234
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
3. – 1955. – 572с.
122235
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
4. – 1955. – 528с.
122236
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
5. – 1955. – 566с.
122237
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
6. – 1955. – 558с.
122238
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
7. – 1955. – 596с.
122239
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
8. – 1955. – 620с.
122240
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
9. – 1955. – 472с.
122241
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10-ciu tomach ilustrowane / Prus Boleslaw; Dabrowska Marii (wstep). – Warszawa
10. – 1955. – 444с.
122242
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
1. – 1974. – 503с.
122243
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
2. – 1974. – 451с.
122244
  Prus Boleslaw Wybor pism. Wydanie w 10 tomach / Prus Boleslaw; Dabrowska M. – Warszawa
3. – 1974. – 519с.
122245
  Tiutczew Fiodor Wybor poezii / Tiutczew Fiodor. – Wroclaw i i., 1978. – 160с.
122246
  Slowacki Juliusz Wybor poezji / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1955. – 200с.
122247
  Asnyk Adam Wybor poezji / Asnyk Adam. – Warszawa, 1956. – 200с.
122248
  Staff Leopold Wybor poezji / Staff Leopold. – Warszawa, 1960. – 138с.
122249
  Nowicki Franciszek Wybor poezji / Nowicki Franciszek. – Krakow, 1960. – 112с.
122250
  Tuwim Julian Wybor poezji / Tuwim Julian. – Warszawa, 1961. – 160с.
122251
  Staff Leopold Wybor poezji / Staff Leopold. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 294с.
122252
  Pol Wincenty Wybor poezji / Pol Wincenty. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 298с.
122253
  Galczynski Konstanty Ildefons Wybor poezji / Galczynski Konstanty Ildefons; Oprac.M.Wyka. – Wroclaw-Warszawa-Krakow : Ossolineum, 1967. – 422s. – (Ser.:"Biblioteka narodowa" ; 2 ; N 189)
122254
  Syrokomla Wladyslaw Wybor poezji / Syrokomla Wladyslaw; Oprac.Fr. Bielak. – 2e wyd., zmien. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1970. – 428s. – (Biblioteka narodowa : Seria 1 ; 54)
122255
  Apollinaire Guillaume Wybor poezji / Apollinaire Guillaume; Oprac.J.Kwiatkowski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk : Ossolineum, 1975. – 498s. – (Ser.:"Biblioteka narodowaI ; 2 ; N 176)
122256
  Longfellow Henry Wadsworth Wybor poezji / Longfellow Henry Wadsworth; Zulawski J. – Warszawa, 1975. – 119с.
122257
  Rymkiewicz Aleksander Wybor poezji / Rymkiewicz Aleksander. – Warszawa, 1984. – 609с.
122258
  Merrill James Wybor poezji / Merrill James. – Paris, 1990. – 123с.
122259
  Franko I. Wybor poezji / Iwan Franko ; oprac. Fl. Nieuwazny. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 2008. – 194, 298 s. – (Biblioteka narodowa : Seria 2 ; N 257). – ISBN 978-65-04-04947-5
122260
  Baczynski Krzysztof Kamil Wybor poezji. / Baczynski Krzysztof Kamil. – Wroclaw, 1989. – 288с.
122261
  Slowinski L. Wybor poezyj / L. Slowinski. – Krakow. – 150 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 1)
122262
  Lenartowicz T. Wybor poezyj / T. Lenartowicz. – Wid. 2, rozszerzone. – Lwow. – 144 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 5)
122263
  Syrokomla Wladyslaw Wybor poezyj / Syrokomla Wladyslaw. – Krakow, 1922. – 327 s.
122264
  Ujejski K. Wybor poezyj / K. Ujejski. – Krakow, 1924. – 251 s. – (Biblioteka narodowa ; 1)
122265
  Brodzinski K. Wybor poezyj / K. Brodzinski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1925. – 227 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 34)
122266
  Zaleski B. Wybor poezyj / B. Zaleski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1925. – S. 60-256. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 30)
122267
   Wybor poezyj dla robotnikow. – [ Wroclaw i.i. ] : Ossolineum, 1975. – 56 s. – (B-ka robotnika polskiege)
122268
  Kasprowicz Jan Wybor poezyj. / Kasprowicz Jan. – Krakow, 1929. – 264с.
122269
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
1. – 1960. – 444с.
122270
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
2. – 1961. – 523с.
122271
  Romer Eugeniusz Wybor prac / Romer Eugeniusz. – Warszawa
4. – 1964. – 620с.
122272
  Barlicki Norbert Wybor przemowien i artykulow z lat 1918-1939 / Barlicki Norbert. – Warszawa, 1964. – 376с.
122273
  Mlynarczyk Stanislaw Wybor tekstow literackich do cwiczen w czytaniu i mowieniu / Mlynarczyk Stanislaw. – Wyd. 2. – Opole, 1975. – 50с.
122274
   Wybor tekstow zachodnioslowianskich w ujeciu porownawczym : Praca zbiorowa. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1991. – 570s. – ISBN 83-230-0365-3
122275
  Szelburg-Zarembina Ewa Wybor utworow / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1958. – 904с.
122276
  Illakowiczowna Kazimiera Wybor wierszy / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1956. – 352с.
122277
  Miedzyrzecki Artur Wybor wierszy / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa, 1971. – 235с.
122278
  Buczkowna Mieczyslawa Wybor wierszy. / Buczkowna Mieczyslawa. – Warszawa, 1974. – 252с.
122279
  Drozdowski Bohdan Wybor. Poezje 1950-1972 / Drozdowski Bohdan. – Warszawa, 1974. – 295с.
122280
   Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red. R. Alberskiego, R. Solarza // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3302 : Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red.R. Alberskiego i R. Solarza. – S. 1-175 : il. – ISBN 978-83-229-3187-5. – ISSN 0239-6661
122281
  Mocarska-Tycowa Zofia Wybory i koniecznosci poezja Asnyka wobec gustow estetycznych i najwazniejszych pytan swoich czasow / Mocarska-Tycowa Zofia. – Torun, 1990. – 191с.
122282
  Infeld Leopold Wybrancy bogow / Infeld Leopold; Przelozyl z angielskiego St. Sielski. – Warszawa : Iskry, 1958. – 356 s.
122283
  Krakowiak M. Wybrane aspecty azione di classe w prawie wloskim // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2015. – T. 96. – S. 127-144. – ISSN 0081-6841
122284
  Struniawski J. Wybrane aspekty ochrony polskich i zagranicznych placуwek misji dyplomatycznych / J. Struniawski, M. Nepelski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 261-270. – ISSN 2227-796X


  Захист дипломатичних місій є надзвичайно важливим з точки зору не лише безпеки, але й іміджу країни на міжнародному рівні. Забезпечення безпеки польських та іноземних дипломатичних місій накладає на польський уряд низку обов"язків. Найбільш важливим з ...
122285
  Siek Stanislaw Wybrane metody badania osobowosci / Siek Stanislaw, Grochowska Alicja. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego. – ISBN 83-7072-199-0
2. – 2001. – 259s.
122286
  Cwiakala-Malys Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / Anna Cwiakala-Malys, Wioletta Nowak // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3199 : Wybrane metody pomiaru efektywnosci podmiotu gospodarczego / A. Cwiakala-Malys, W. Nowak. – S. 1-262. – Bibliogr.: s. 256-259. – ISSN 0239-6661
122287
  Skawinska Eulalia Wybrane problemy ekonomiczne kompleksu gospodarki zywnosciowej w Polsce / Skawinska Eulalia. – Torun, 1977. – 110с.
122288
  Jarco Jerzy Wybrane problemy filozofii i logiki / Jarco Jerzy. – 3e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu, 1998. – 151S. – ISBN 83-7011-346-X
122289
  Gmoch Ryszard Wybrane problemy komputerowego wspomagania ksztalcenia chemicznego / Gmoch Ryszard; Uniw.Opolski. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 128s. – (Wydawnictwa skrypptowe). – ISBN 83-85678-56-5
122290
  Sankowski Tadeusz Wybrane psychologiczne aspekty aktywnosci sportowej / Sankowski Tadeusz. – Poznan : Akademia wychowania fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2001. – 234s. : il. – ISBN 83-86336-94-3
122291
   Wybrane publikacje pracownikow UAM w latach 1992-1994. – Poznan : UAM, 1995. – 549s.
122292
  Odyniec Wlodzimierz Slezak Wlodzimierz Wybrane rozdzialy teorii grafow / Odyniec Wlodzimierz Slezak Wlodzimierz. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 350s. – ISBN 83-7096-474-5
122293
  Trelinski G. Wybrane zagadnienia analizy matematycznej / G. Trelinski. – Krakow : WSP
Czesc 1. : Materialy semiprogramowane. – 1975. – 96 s.
122294
  Strzalecki A. Wybrane zagadnienia psychologii tworczosci / A. Strzalecki. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 192s.
122295
   Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii czlowieka : Skrypt dla obcokrajowcow kandydatow na studia medychne w Polsce / J. Dziurdz, Hahn-Pilat, S. Hrabec, A. Kierul, B. Penczak, M. Wnuk. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2002. – 242s. – ISBN 83-7171523-4
122296
  Szymura J.A. Wybrane zagadnienia z chemii ogolnej i nieorganicznej / J.A. Szymura, R. Gogolin. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Academii techniczno-rolniczej, 2001. – 159s. – ISBN 83--87274-33-X
122297
  Nowaczyk Luboslawa Wybrane zagadnienia z genetyki / Nowaczyk Luboslawa, Sliwinska Elwira. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 82s. – ISBN 83-87274-78-{
122298
  Slisz Andrzej Wybrane zagadnienia z historii prasy rosyjskiej i partyjno-radzieckiej / Slisz Andrzej. – Warszawa
Czesc 1. – 1962. – 120с.
122299
  Pstrag Dorota Wybrane zagadnienia z problematyki uzaleznien / Pstrag Dorota. – Rzeszow : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 219s. – ISBN 83-7262-104-7
122300
  Jakubiak-Zapalska Ewa Wybrane zagadnienia z psychologii prenatalnej / Jakubiak-Zapalska Ewa, , Banaczek Zbigniew; Politechnika Radomska im.K.Pulaskiego. – Radom : Wyd-wo Politechniki Radoskiej, 2000. – 232s. – 50-lecie PolitechnikI Radomskiej; На обкл.: Banaczek Zbigniew, Jakubiak-Zapalska Ewa. – ISBN 8388001-51-5
122301
  Stoberski Jan Wybryki serca / Stoberski Jan. – Wroclaw, 1983. – 153с.
122302
   Wychowanie a polityka. Miedzy wychowaniem narodowym a panstwowym. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 151s. – ISBN 83-231-1028-X
122303
   Wychowanie a polityka.Tradycje i wspolczesnosc. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1997. – 348S. – ISBN 83-231-0868-4
122304
  Myslakowski Zygmunt Wychowanie czlowieka w zmiennej spolecznosci. / Myslakowski Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 470с.
122305
   Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : 6 konferencja naukowa, Poznan, dnia 21 maja 1998 r. / Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych, konferencja naukowa(6,1998,Poznan); Akademia wychowania fizycznego im. E. Piaseckiego; Pod red. E. Wachowskiego; K. Pietrusika. – Poznan, 1998. – 272s. – ISBN 83-86336-55-2
122306
  Rynio Alina Wychowanie mlodziezy w nauczaniu kardynala Stefana Wyszynskiego / Rynio Alina; Katol. uniw. Lubelski., Wydzial nauk spolecznych. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 340s. – ISBN 83-228-0940-9
122307
   Wychowanie techniczne. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7098-367-7
2. – 1998. – 126s.
122308
  Barawkiewiczowa Halina i in. Wychowawca gromadzi materialy o klasie / Halina i in. Barawkiewiczowa. – Warszawa, 1963. – 96с.
122309
  Materne Jerzy Wychowawcze funkcjonowanie szkoly podstawowej / Materne Jerzy. – Torun, 1977. – 315с.
122310
  Karpinski J.J. Wycieczka do puszczy / J.J. Karpinski. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Zaklady Wyd-tw Szkolnych, 1960. – 164s.
122311
  Dworzecka Jolanta Wycieczka na wyspe Rab / Jolanta Dworzecka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1968. – 309s.
122312
  Zielinski Stanislaw Wycieczki balonem : Gawedy z pretekstem / Zielinski Stanislaw. – Warszawa : Czytelnik, 1962. – 334s.
122313
  Brandt Miroslav Wyclifova hereza i socijalmi pokreti u Splitu krajem XIV st. / Brandt Miroslav. – Zagreb, 1955. – 304с.
122314
  Roznowska-Feliksiakowa Janina Wydawnictwa ciagle w Bibliotece Instytutu Zoologicznego Polskiej Akad. Nauk. Katalog i przypisy bibliograficzne / Roznowska-Feliksiakowa Janina. – Warszawa, 1958. – 800с.
122315
  Bakula Leszek Wydmuchrzyca / Bakula Leszek. – Warszawa : Iskry, 1971. – 222s.
122316
  Sniesko Aleksander Wydobyl z ziemi grod, o ktorym nikt nie wiedzial : Wspomnienie o Jozefie Jodkowskim // Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego / Bialostockie towarzystwo naukowe. – Bialystok, 2000. – N 50. – 1-156s. : il.
122317
  Maxwell G. Wydry pana Gavina / Gavin Maxwell; przel. M.Boduszynska-Borowikowa. – Warszawa : Iskry, 1970. – 348 s. : fot.
122318
   Wydzial nauk ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu u progu 21 wieku. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 340s. – ISBN 83-231-1036-0
122319
  Sackville-West Wygasle namietnosci / Sackville-West; Przelozyla A.Myslowska. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 206s. – ISBN 83-07-00747-X
122320
  Feuchtwanger Lion Wygnanie / Feuchtwanger Lion; Tlumaczyl J. Fruhling. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 799s.
122321
  Watkins John Wyjasnianie historii: indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach spolecznych / Watkins John; Red. A.Chmielewski. – 2-e wyd., popraw. i uzupelnione. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001. – 135s. – ISBN 83-229-2159-4
122322
  Bilinski W. Wyjasnienie / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 208s. – ISBN 83-05-11209-8
122323
  Брацкі А. Wyjatkowosc sytuacji jezykowej na Ukrainie - slowianskie studium prownawcze // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 20-31. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена порівняльному аналізу інтерференційних процесів в слов"янському мовному просторі з особливим акцентуванням специфічної української мовної ситуації. Робота має характер порівняльного дослідження, в якому запропоновано нарис найбільш ...
122324
  Krakowiak M. Wyjawiene Majatku Dluznika w Postepowaniu Egzekucyjnym w Prawie Hispanskim, Wloskim i Niemieckim // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 98. – S. 71-88. – ISSN 0081-6841
122325
  Kowalik Helena Wyjscie z lasu / Kowalik Helena. – Warszawa, 1977. – 328с.
122326
  Grzesczak Marian Wyjscie z pozorow / Grzesczak Marian. – Warszawa, 1961. – 72с.
122327
  Swiatlowska Irena Wykaz prac instytutu filologii germanskiej Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1972 / Swiatlowska Irena. – Wroclaw, 1975. – 49с.
122328
   Wykaz wazniejszych nabytkow zagranicznyh lipiec-grudsien 1970. – Krakow : [S. n.], 1971. – XVI, [2], 146 s. – (B-ka Glowna Politechniki Krakowskiej. Oddz. informacji naukowej)
122329
   Wykaz wazniejszych nabytkow zagranicznyh lstyczen-czerwiec 1971. – Krakow, 1974. – XVI, [2], 156 s. – (B-ka Glowna Politechniki Krakowskiej. Oddz. informacji naukowej)
122330
  Kremer J. Wyklad systematyczny filozofii : obejmujacy wszystkie jej czesci w zarysie / J. Kremer. – Krakow : Uniw. Jagiellonskiego
T. 1 : Fenomenologia. Logika. – 1849. – XIV, 492 s.
122331
  Kruszewski K. Wyklad w szkole wyzsej. / K. Kruszewski. – Warszawa, 1968. – 141с.
122332
  Hegel F G.W. Wyklady o estetyce. / F G.W. Hegel
1. – 1964. – 670с.
122333
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Wyklady o filozofii dziejow. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich
1. – 1958. – 340с.
122334
  Kolakowski Leszek Wyklady o filozofii sredniowiecznej / Kolakowski Leszek. – Warszawa, 1956. – 140с.
122335
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki. – Krakow : [S. n.], 1969. – 394 s.
122336
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkol podstawowych. – Krakow : [S. n.], 1971. – 129 s.
122337
   Wyklady telewizyjne dla nauczycieli matematyki szkol podstawowych. – Krakow : [S. n.]
C. 2. – 1972. – 129 s.
122338
  Maurin K. Wyklady z analizy matematycznej / K. Maurin; oprac. W.Szczyrba, J. Kijowski. – [Warszawa] : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego
C. 1. – 1965. – 122 s.
122339
  Maurin K. Wyklady z analizy matematycznej / Krzysztof Maurin; Oprac. J.Kijowski, W.Szczyrba. – [Warszawa] : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego
Cz.3. – 1966. – 178s.
122340
  Ingarden Roman Wyklady z etyki / Ingarden Roman; Wegrzecki A. – Warszawa, 1989. – 403с.
122341
  Hegel Georg Wilhelm Friedrich Wyklady z filozofii dziejow. / Hegel Georg Wilhelm Friedrich
2. – 1958. – 392с.
122342
  Vaiciulyte-Romancuk Wyklady z gramatyki opisowej jezyka litewskiego. Morfologia / Ona Valciulyte-Romancuk. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 216 s. – Bibliogr.: s. 213-216. – ISBN 978-83-89663-09-02
122343
  Nowicki Andrzej Wyklady z historii filozofii i mysli spolecznej Odrodzenia / Nowicki Andrzej. – Warszawa, 1956. – 132с.
122344
  Kronski Tadeusz Wyklady z historii filozofii starozytnej. Grecja i Rzym. / Kronski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 82с.
122345
  Niziolek M. Wykonywanie prawa do informacji publicznej przez media / Magdalena Niziolek // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 43-53. – ISSN 1641-0920
122346
  Piechota G. Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentow // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 75-88. – ISSN 1641-0920


  Використання всесвітньої мережі Facebook в політичних цілях у Силезії.
122347
  Truchan J.R. Wykorzystanie srodkow lacznosci oraz narzedzi informatycznych w poprawie efektywnosci i skutecznosci dzialan polskiej policji / J.R. Truchan, T. Siemianowski // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 237-244. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто мобільні термінали, які більш чи менш популярні серед поліцейських. Вони схожі на кишенькові пристрої, які зазвичай використовуються для бездротового зв"язку з базами даних, таких як KSIP, SIS, VIS, NoeNet, CEK, CEP, з метою ...
122348
   Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym / Z. Hellwig, J. Korczak, P. Kosyk, M. Nowinski, M. Rymarczyk, U. Siedlecka, J. Siedlecki, G. Tarczynski, L. Warezak; Pod red. J.Siedleckiego. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2001. – 182s. – ISBN 83-7011-513-6
122349
  Holyst Brunon Wykrywalnosc sprawcow zabojstw / Holyst Brunon. – Warszawa, 1967. – 272с.
122350
  Gorski W. Wykrywanie nieszczelnosci w aparaturze prozniowej / W. Gorski, S. Pytkowski. – Warzsawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1961. – 144 s.
122351
  Gomolicki Leon Wylaczenie. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1962. – 214с.
122352
  Eckert Gill Josephine Wymarly dom / Eckert Gill Josephine; Dehnel Tadeusz Jan. – Warszawa, 1957. – 272с.
122353
  Staniszewski Bogumil Wymiana ciepla. Podstawy teoretyczne / Staniszewski Bogumil. – Warszawa, 1963. – 468с.
122354
  Szydlowski Jerzy Wymiana izotopowa i efekty izotopowe wodoru w ukladach z wiazaniem wodorowym / Szydlowski Jerzy. – Warszawa, 1982. – 131с.
122355
  Balutowa B. Wymowa angielska dla wszystkich / B. Balutowa. – Warszawa, 1972. – 214с.
122356
  Henzel Janusz Wymowa i intonacja rosyjska / Henzel Janusz, Edw. Szedzielorz. – Krakow, 1969. – 106 s.
122357
  Henzel Janusz Wymowa i intonacja rosyjska. / Henzel Janusz, Szedzielorz Edward. – Wyd. 3. z supl. – Krakow, 1974. – 227с.
122358
  Bioy Casares Wynalazek morela / Adolfo Bioy Casares; Przelozyl A.Nowak. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1975. – 96 s. : il.
122359
  Tokarski Julian Wyniki naukowe wyprawy // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – P. 575-634
122360
  Inglot Mieczyslaw Wyobraznia poetycka Norwida / Inglot Mieczyslaw. – Warszawa, 1988. – 217с.
122361
  Libura Agnieszka Wyobraznia w jezyku: Leksykalne korelaty schematow wyobrazeniowych: centrum - peryferie i sily // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2165 : Wyobraznia w jezyku: Leksykalne korelaty schematow wyobrazeniowych: centrum - peryferie i sily / A. Libura. – S.1-280. – ISSN 0239-6661
122362
  Bilinski W. Wypadek / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 208 s.
122363
  Biskupski S. Wypadek w parku Narodowym / Stanislaw Biskupski. – Warszawa : Iskry, 1980. – 263 s.
122364
  Hartmann Nicolai Wypisy z ""Etyki"" / Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand ; wybor, red., wstep M. Grabowski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. – 136 s. – ISBN 83-231-1117-0
122365
  Budzyk K. Wypisy z literatury polskiej / K. Budzyk, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa. – Warszawa, 1965. – 248с.
122366
  Turczynski Andrzej Wypluczysko / Turczynski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 116с.
122367
  Tetter Jan Wypogadza sie okolo poludnia / Tetter Jan. – Wroclaw i i., 1971. – 201с.
122368
  Otwinowska Barbara Wypowiedzi o jezyku i stylu w okresie Staropolskim. (Do polowy XVIII-w.) / Otwinowska Barbara, Puzynina Jadwiga. – Wroclaw-Warszawa
2. – 1963. – 842с.
122369
  Lansing A. Wyprawa ``Endurance`` / Alfred Lansing; Przel. Z.Obniski. – Warszawa : Iskry, 1968. – 348 s.
122370
  Sowinska Stanislawa Wyprawa Armanda / Sowinska Stanislawa. – Warszawa, 1959. – 168с.
122371
  Gaberle And rzej Wyprawa do krainy cieni i inne opowiadania / Gaberle And rzej. – Warszawa, 1979. – 199с.
122372
  Panasewicz Jan Wyprawa do nikad / Panasewicz Jan. – Lodz, 1960. – 128с.
122373
  Brandys Marian Wyprawa do oflagu. / Brandys Marian. – Warszawa, 1955. – 154с.
122374
  Michalowski Witold Wyprawa do pieciu bogow / Michalowski Witold. – Warszawa, 1974. – 207с.
122375
  Heyerdahl Thor Wyprawa Kon-Tiki / Heyerdahl Thor. – Warszawa, 1955. – 232с.
122376
  Brzechwa Jan Wyprawa na "Ariadnie". / Brzechwa Jan. – Szczecin, 1988. – 47с.
122377
  Minkowski A. Wyprawa na rue lepic / Aleksander Minkowski. – Warszawa : Iskry, 1967. – 196 s.
122378
  Zulawski J. Wyprawa o zmierzchu / J. Zulawski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957
122379
  Smollett T. Wyprawa Onufrego Clinkera / Tobiasz Smollett; Przel. A.Glinczanka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1956. – 502s.,1 map.
122380
  Tomaszewska Maria Wyprawa tapatikow / Tomaszewska Maria. – Warszawa, 1974. – 115с.
122381
  Szewczyk Wilhelm Wyprzedaz samotnosci / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1960. – 292с.
122382
  Szewczyk Wilhelm Wyprzedaz samotnosci / Szewczyk Wilhelm. – Wyd. 3. – Katowice, 1976. – 252с.
122383
  Morcinek Gustaw Wyrabany chodnik / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 684с.
122384
  Morcinek G. Wyrabany chodnik / G. Morcinek. – Wyd. 3. – Katowice
1. – 1973. – 460с.
122385
  Morcinek G. Wyrabany chodnik / G. Morcinek. – Wyd. 3. – Katowice
2. – 1973. – 379с.
122386
   Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2191. – 282 s. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISSN 0137-1150
122387
  Klebanowska Barbara Wyrazenia przyczynowe z rzeczownikami abstrakcyjnymi we wspolczesnej polszyznie. / Klebanowska Barbara. – Warszawa, 1982. – 171с.
122388
  Omiljanowicz Aleksander Wyrok / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1970. – 269с.
122389
  Omiljanowicz Aleksander Wyrok / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1976. – 271с.
122390
  Rembek Stanislaw Wyrok na Franciszka Klosa / Rembek Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 158с.
122391
  Aragon Louis Wyrok smierci / Aragon Louis; Przelozyla .K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 455s. – (Proza wspolczesna)
122392
  Janicki Jerzy Wyrok smierci na konia faraona / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1981. – 109с.
122393
  Bienkowska Flora Wyrozniony ogrod / Bienkowska Flora. – Warszawa, 1977. – 63с.
122394
  Green Julien Wyruszyc przed switem / Green Julien; Przelozyla Z.Milewska. – Warszawa : Pax, 1969. – 215s.
122395
  Ciolek Tadeusz Maciej i i. Wyrzeczysko o swietowaniu w Polsce / Tadeusz Maciej i i. Ciolek. – Warszawa, 1976. – 311с.
122396
  Sygietynski Antoni Wysadzony z siodla / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1958. – 264с.
122397
  Kitzmann Boguslaw Wyscig bez mety. / Kitzmann Boguslaw. – Warszawa, 1974. – 240с.
122398
  Parkinson C.N. Wyscig z czasem / C.N. Parkinson. – Warszawa, 1985. – 384с.
122399
  Zalewski W. Wyslannik / Witold Zalewski. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1988. – 289 s.
122400
   Wysocki: Zycie i tworczosc. – Warszawa : Wspolpraca, 1989. – 240s. – ISBN 83-7038-120-1
122401
  Lem Stanislaw Wysoki zamek / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1966. – 208с.
122402
  Lem Stanislaw Wysoki zamek / Lem Stanislaw. – Krakow, 1975. – 151с.
122403
  Chandler Raymond Wysokie okno / Chandler Raymond; Przelozyl W.Niepokolczycki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 240s.
122404
  Wojciechowski P. Wysokie pokoje / Piotr Wojciechowski. – Warszawa : PIW, 1977. – 308 s.
122405
  Dorawski Jan Kazimiers Wysoko w Andach / Dorawski Jan Kazimiers. – Warszawa, 1961. – 296с.
122406
  Hajnicz Artur Wyspa Afrodyty. / Hajnicz Artur. – Warszawa, 1960. – 124с.
122407
  Gitlin Jan Wyspa Celtow. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1961. – 424с.
122408
  Zylinska Jadwiga Wyspa Dziwnego Zartu : Opowiadania / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 259 s.
122409
  Ransome Arthur Wyspa Krabow / Ransome Arthur. – Warszawa, 1975. – 400с.
122410
  Centkiewicz Czeslaw Wyspa mgiel i wichrov : Pierwsza polska ekspedycja Drugiego Miegzynarodowego roku polarnego 1932/33 / Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1954. – 372 s.
122411
  Zegalski Witold Wyspa Petersena / Zegalski Witold. – Poznan : Wyd-wa Poznanskie, 1976. – 248 s.
122412
  Rutha Bogdan Wyspa psow / Rutha Bogdan. – Warszawa, 1971. – 303с.
122413
  Stevenson Robert Louis Wyspa skarbow / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1972. – 264с.
122414
  Stevenson Robert Louis Wyspa skarbow / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1974. – 240с.
122415
  Worcell Henryk Wyspa starej Tekli / Worcell Henryk. – Warszawa : PAX, 1956. – 257 s.
122416
  Helsztynski Stanislaw Wyspa wikingow / Helsztynski Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 194,[3]s.
122417
   Wyspa Wolin / zdiecia: Z. Lubak ; tekst: C. Piskorski. – Warszawa : Sport i turystyka, 1974. – 148 s. : 1 kart., fot. – Миниатюрное издание
122418
  Bielajew Aleksander Wyspa zaginionych okretow / Bielajew Aleksander; Galis A. – Warszawa, 1977. – 236с.
122419
  Strug Andrzej Wyspa zapomnienia / Strug Andrzej. – Warszawa, 1962. – 152с.
122420
  Prorok Leszek Wyspiarze / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1961. – 164с.
122421
  Stamatow Wyrban Wyspiarze / Stamatow Wyrban; Przelozyla z bulgarskiego K.Migdalska. – Gdansk : Wydawnictwo Morskie, 1971. – 253 s.
122422
  Hemingway Ernest Wyspy na Golfsztromie / Hemingway Ernest; Przelozyl B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1973. – 460s.
122423
  Butyter D. Wystapienie panstwa czlonkowskiego z Unii Europejskiej w swietle art. 50 TfUE na przykladzie Wielkiej Brytanii // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 303-315. – ISSN 2082-4939


  Вихід країн членів Європейського Союзу в свілі ст. 50 Договору про функціонування Європейського Союзу наприкладі Великої Британії.
122424
  Smeeton Miles Wystarczy raz / Smeeton Miles. – Gdansk, 1975. – 234с.
122425
   Wystawa prac pedagogow i studentow Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego "Mlode Opole"", 11 maja-4 czerwca 2000 : [katalog] / Mlode Opole. Wystawa prac; Galeria Sztuki Wspolcznej ; Inst. Sztuki Uniw. Opolskiego. – Opole : Inst. Sztuki, 2000. – 31, [1] s. : il.
122426
  Pietrzak Jan Wystep / Pietrzak Jan. – Warszawa, 1982. – 131с.
122427
  Zdunek Magdalena Wyszukiwanie w katalogu biblioteki narodowej Niemiec Deutsch National Bibliothek // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – S. 171-185. – ISSN 1640-7806


  Використання електронного каталогу в роботі Національної бібліотеки Німеччини, Deutsche Nationalbibliothek (DNB).
122428
  Gubrynowiczowa Janina Wytrzymalosc materialow / Gubrynowiczowa Janina. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 346 s. : 358 rys.
122429
  Iljuszyn A.A. Wytrzymalosc materialow / A.A. Iljuszyn, W.S. Lenski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 460 p. : 249 ryc.
122430
  Groszkowski J. Wytwarzanie drgan elektrycznych / J. Groszkowski. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1958. – 540 s.
122431
  Sokolowski Stanislaw Wywiad czy mafia? / Sokolowski Stanislaw. – Katowice, 1978. – 466с.
122432
   Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej / Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; pod red. W. Bulhaka. – Warszawa : IPN, 2008. – 424 s. – (Monografie ; Tom 37). – ISBN 978-83-60464-54-0
122433
  Brandys Kazimierz Wywiad z Ballmeyerem / Brandys Kazimierz. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1999. – 49s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-227-1410-6
122434
  Bunsch Karol Wywolancy. / Bunsch Karol. – Krakow, 1958. – 372с.
122435
  Bunsch Karol Wywolancy. / Bunsch Karol. – Krakow, 1974. – 397с.
122436
  Otwinowski Stefan Wywolywanie duchow / Otwinowski Stefan. – Wroclaw, 1984. – 142с.
122437
  Otwinowski Stefan Wywolywanie duchow / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1984. – 142с.
122438
  Kasperek Jozef Wywoz na przymusowe roboty do Rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944. / Kasperek Jozef. – Warszawa, 1977. – 303с.
122439
  Salinger J.D. Wyzej podniescie strop,ciesle i Seymour-Introdukcja / J.D. Salinger; Tlum.M.Skibniewska. – Wyd.2. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 252s. – ISBN 83-07-00291-5; 83-07-00293-1
122440
  Olszanski Tadeusz Wyzej, nad poprzeczke / Olszanski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 167с.
122441
  Wiktor Jan Wyznania heretyka / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1955. – 274 s.
122442
  Mann Tomasz Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla / Mann Tomasz. – Warszawa, 1961. – 492с.
122443
  Mann Tomasz Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla / Mann Tomasz. – Warszawa, 1976. – 423с.
122444
  Styron William Wyznania Nata Turnera / Styron William; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 652 s.
122445
  Spasowski Wladyslaw Wyzwolenie czlowieka w swietle filozofii, socjologii pracy i wyshowania ludzkosci / Spasowski Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 716с.
122446
  Dolata Boleslaw Wyzwolenie Polski 1944-1945 / Dolata Boleslaw. – Warszawa, 1974. – 699с.
122447
  Sobczak Kazimierz Wyzwolenie Warszawy. Styczen 1945 r. / Sobczak Kazimierz. – Warszawa, 1970. – 400с.
122448
  Bodnicki Wladyslaw Wyzwolony / Bodnicki Wladyslaw. – Lodz, 1977. – 260с.
122449
  Domagala Cseslaw Wzbierajaca fala / Domagala Cseslaw. – Warszawa, 1976. – 577с.
122450
  Onopa Jan Wzdluz krzyku / Onopa Jan. – Lodz, 1961. – 38с.
122451
  Hubert Henryk Wzgorza za mgla / Hubert Henryk. – Warszawa, 1959. – 250с.
122452
  Newerly Igor Wzgorze blekitnego snu / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 503s. – ISBN 83-07-01369-0
122453
  Letowska Ewa Wzorce umowne. / Letowska Ewa. – Wroclaw, 1975. – 312с.
122454
  Falkowska Mira i.i. Wzory listow angielskich. / Mira i.i. Falkowska. – Warszawa, 1978. – 265с.
122455
  Smolska Janina Wzory zdaniowe w nauczaniu jezyka angielskiego / Smolska Janina. – Warszawa, 1965. – 132с.
122456
  Urszula Wzorzec dyplomaty przelomu XVI i XVII wieku w swietle staropolskich poradnikow poselskich / Urszula, Swiderska-Wlodarczyk // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 3. – S. 537-555. – ISBN 978-83-233-4209-0. – ISSN 0083-4351
122457
  Bembus Matteusz Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z Kosciolem Rzymskim : Vczynione na Kazaniu w ko0sciele metropolitanskim Lwowskim w dzien ss. Szymona y Judy apostolow... / Przez X. Matteusza Bembusa, Kaplana Societ. Iesu. – W Krakowie : W Druk. Andrz. Piotrkowszyka, Typogr. I.K.M., 1629. – [23] s.


  Повна назва видвння: Wzywanie do iednosci katholickiey narodu ruskiego, religiey graeckiey z Kosciolem Rzymskim. Vczynione na Kazaniu w ko0sciele metropolitanskim Lwowskim w dzien ss. Szymona y Judy apostolow. Przy obecnosci ich M-ciow ...
122458
  Майданик Н. Wев-сайт в мережі Інтернет як особливий об"єкт авторського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 73-80.
122459
  Айзенштейн С. X- лучи и их природа : с 9-ю рис. в тексте / С. Айзенштейн. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1903. – 37, [2] с. : рис.
122460
  Malyshev V. X-band tunable microwave filter based on surface electromagnetic wave resonator and yttrium iron garnet film / V. Malyshev, G. Melkov, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 27-29. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  Microwave properties of X-band microwave filter based on the surface electromagnetic wave resonator and yttrium iron garnet (YIG) film are investigated theoretically and experimentally. It is shown that the filter can be easily tuned by an external ...
122461
  Wilson C A.J. X-ray optics / A.J.C. Wilson. – London : Methuen, 1949. – VII, 127 p.
122462
  Fedorova E. X-ray properties of distant radio-loud quasars from the XMM-Newton and Swift/XRT data // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 32-36. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  The X-ray data of XMM-Newton and Swift/XRT observations of the sample of radio-loud quasars with the redshifts z>1 from the cross-correlation of PKS radio catalog and Veron-Veron AGN catalog are processed and analyzed. The model the reflected and ...
122463
  Compton A.H. X-rays in theory and experiment / A.H. Compton, S.K. Allison. – 5. – New York : Nostrand, 1935. – XIX, 606 p.
122464
  Иваненко Анна X - files от Дмитрия Акимова : История в деталях / Иваненко Анна, Озаркив Марьяна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 68-74 : Фото
122465
  Salimov Yu.A. X - ray study of substituted ter-butyl-calix [4] arenes / Yu.A. Salimov, A.V. Slobodyanyuk, E.B. Rusanov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 228-229
122466
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Plenum X Plenum KC PZPR, 20-21 grudnia 1988r., 16-18 stycznia 1989r.: Podstawowe dokumenty i materialy / Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Plenum Polska, ; 1988-1989 ; Warszawa) (10. – Warszawa, 1989. – 175с.
122467
  Kaye G.W. X rays: an introduction to the study of rontgen rays / G.W. Kaye. – New York, London : Longmans, Green and Co., 1914. – 252 p.
122468
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Zjazd X zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 29 czerwca - 3 lipca 1986 r.: Podstawowe dokumenty i materialy / Zjednoczona Partia Robotnicza. KC Zjazd Polska, ; 1986 ; Warszawa) (10. – Warszawa, 1986. – 352с.
122469
  Стріха М. X Академічні читання пам"яті В.І. Стріхи - засновника Академії наук вищої школи // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 30-33. – ISSN 1819-7329
122470
  Корсаков С.Н. X Всемирный философский конгресс ( Амстердам, 1948 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.141-150. – ISSN 0235-1188
122471
   X Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии : тезисы докладов, Ч. 1-2. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Ч.2. – 1986. – С. 227-452
122472
   X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 1 : Ионосферное распространение радиоволн. – 1972. – 560 с.
122473
   X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 2 : Распространение УКВ в тропосфере. – 1972. – 128 с.
122474
   X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : nезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 3 : Распространение радиоволн в космосе. – 1972. – 176 с.
122475
  Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 4 : Распространение электромагнитных волн миллиметрового, субмиллиметрового и оптического диапазонов. – 1972. – 388 с.
122476
   X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 5 : Рассеяние радиоволн земной поверхностью и различными телами. – 1972. – 208 с.
122477
   X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 6 : Распространение радиоволн в полупроводящих средах. – 1972. – 80 с.
122478
  Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн X Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Десятая Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. – Москва : Наука
Секция 8 : Математическое моделирование ионосферы. – 1972. – 166 с.
122479
   X Всесоюзный съезд рентгенологов и радиологов. – Москва, 1977. – 660с.
122480
   X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Суспільні науки" / редкол.: Г.А. Волошкевич [та ін.])
122481
   X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 251, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Природничі науки" / редкол.: А.М. Гусак [та ін])
122482
   X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Економічні науки" / редкол.: Л.О. Кібальник [та ін.])
122483
   X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 181, [1] с. вкл. обкл. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" / редкол.: С.П. Архипова [та ін.])
122484
   X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 191, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Філологічні науки" / редкол.: С.С. Данилюк [та ін.])
122485
  Омельченко Д. 1 X Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 229-230. – ISSN 2222-5250


  Комунальний заклад "Харківська обласна станція юних туристів" Харківської обласної ради у співпраці з філософським факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 20-22 січня 2016 р. провели X Всеукраїнську філософську ...
122486
  Іржавська А.П. X Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 224-227. – ISSN 0130-5247
122487
   X лет работы Академии наук Латвийской ССР (1946-1956). – Рига : Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1956. – 252 с.
122488
   X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос", 9-11 квітня 2008 року : збірник тез / НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2008. – 617 с. – На обкл.: Десята ювілейна міжнародна науково-практична конференція "Людина і космос"
122489
  Дубик М.Г. X Міжнародна наукова конференція "Білорусія й Німеччина: історія та сучасність" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 219-220. – ISSN 0130-5247


  7 квітня 2011 р. у Мінському державному лінгвістичному університеті відбулася ювілейна історична конференція, головною темою якої, стала історія Другої світової війни.
122490
  Яценко Н. X Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність" (м. Київ, 22-24 квітня 2015 року)


  22-24 квітня цього року в Києві в Інституті української мови НАН України відбулася Х ювілейна Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", яку організували: НАНУ, Комітет наукової термінології, Термінологічна комісія та ...
122491
  Ставицька В.В. X Міжнародний науково-теоретичний семінар "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 226-227. – ISSN 0130-5247


  "2 червня 2017 р. в конференц-залі Київського національного університету культури і мистецтв за сприяння й підтримки Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Спілки архівістів України відбувся ювілейний десятий ...
122492
   X Міжнародний науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний могніторинг навколишнього середовища, GPS- i GIS-технології" / А.Л. Островський, К.Р. Третяк, Б.Б. Паляниця, А.Л. Церклевич // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-53 : фото
122493
   X семинар "Актуальные проблемы прочности по теме "Пластичность материалов и конструкций" : тез. докл. / Актуальные проблемы прочности по теме "Пластичность материалов и конструкций", семинар; Науч. совет АН СССР по пробл. прочности и пластичности, Головной совет МВ и ССО РСФСР по механике, Головной совет МВ и ССО РСФСР по физике твердого тела. – Тарту : [б. и.], 1985. – 194 с.
122494
   X съезд Российской Коммунистической Партии 8-16 марта 1921. – Петербург, 1921. – 204 с.
122495
  Dunikowski Xawery Xawerego Dunikowskiego glowy Wawelskie / Dunikowski Xawery. – Warszawa, 1956. – 22с.
122496
   XENIX at Work. – Washington : Microsoft press, 1986. – 12, 418 p.
122497
  Xenophon Xenophons Memorabilien, oder Erinnerungen an Sokrates / Xenophontis ; ubersetzt von A. Zeising. – Berlin : Landenscheitsche Verlagsbuchhandlung, 1882. – VIII, 258 S. – комент. латинською мовою. – (Langenscheidtsche Bibliothek samtlicher griechischen und romischen Klassiker in neuren deutschen Muster-Uberset zungen ; Bd. 58 ; Xenophon I)
122498
  Xenophon Xenophontis commentarii / Xenophontis ; recog. W. Gilbert. – Ed. minor. – Lipsiae : B.G.Teubner, 1891. – [6], 150 p. – На тит. аркуші паралельна назва грецькою мовою
122499
  Xenophon Xenophontis expeditio cyry. – Ed. minor. – Lipsiae, 1889. – 260 p.
122500
  Xenophon Xenophontis Memorabilium Socratis : dictorum atque factorum / Xenophontis ; recen. Ch. Godofr. Schutz. – Ed. 3-ia auctior et emendatior. – Halae : In Bibliopolio Gebaueriano
Libri 4. – 1882. – XVI, 223 p. – комент. латинською мовою
122501
  Xenophon Xenophontis operum / Xenophontis. – Ed. stereotypa. – Lipsiae : Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii
T. 5, 6 : Xenophontis Oeconoemicus, apologia Socratis, convivium Hiero. – 1829. – 158 p.
122502
  Xenophon Xenophontis philosophi et historici clarissimi opera, quae quidem Graece extant, omnia, partim iam olim, partim nunc primum, hominum doctissimorum diligentia, in latinam linguam conversa, ac multo quam ante accuratius recognita. – Basiliae (Базель) : apud Mich. Isingrinium, 1545
122503
  Ксенофонт Xenophontis. Anabasis : тест с словарем, сост. для гимназий Я. Кремером, преп. древн. яз. при 4 Моск. гимназии. – 9-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою Наследники бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1887. – 132 с.


  Сост. Левенштейн, Яков Александрович
122504
  Климова З.И. Xenopsylla gerbilli caspica Joff, 1950, как компонент норовых микробиоценозов большой песчанки в Северных Кызылкумах. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Климова З.И.; Ин-тут зоологии и паразитологии АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
122505
  Насонов Н.В. Xenos Rossii и положение в системе группы / Н.В. Насонов. – 38с.
122506
  Валентайн Челси XHTML = XHTML / Валентайн Челси, Минник Крис; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2001. – 480с. + + CD. – ISBN 5-8459-0205-3
122507
   XI Археологический съезд. Киев. [1-20 августа 1899 г. : фотогравюра С.В. Кульженко. – Киев : [б. и.]. – 10 л.
122508
  Корсаков С.Н. XI Всемирный философский конгресс ( Брюссель,1953 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.123-131. – ISSN 0235-1188
122509
  Баринова И.И. XI Всероссийская олимпиада школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 63-67 : Фото, табл.
122510
   XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии : тезисы докладов. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 215 с.
122511
   XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии : тезисы докладов. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Ч. 2. – 1989. – С. 217-451
122512
   XI Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по распространению радиоволн; Академия наук СССР. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч. 2 : Распространение электромагнитных волн децимиллиметрового и оптического диапазанов (Секция IV). – 1975. – 124 с.
122513
   XI Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по распространению радиоволн; Академия наук СССР. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч. 3 : Рассеяние электромагнитных волн и собственные излучения земной поверхности. Распространение электромагнитных волн в полупроводниковой среде (Секция V, VI). – 1975. – 231 с.
122514
   XI Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по распространению радиоволн; Академия наук СССР. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч. 4 : Распространение радиоволн при наличии искусственных плазменных образований. Распространение километровых и более длинных волн. Распространение декаметровых волн. Метеорно-ионосферное распространение радиоволн (Секция VI, VII, VIII, IX, X). – 1975. – 216 с.
122515
   XI Всесоюзная конференция по физиологии и патологии кортико-висцеральных взаимоотношений, посвященная 50-летию отдела физиологии висцеральных систем им. акад. К.М.Быкова. 1-3 декабря 1981 г.. – Ленинград, 1981. – 262с.
122516
  Білик О XI Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу” // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 28-30


  Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" . 25-26 квітня 2018 р., Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого \про неї\
122517
  Литвиненко Ольга XI Всеукраїнська учнівська олімпіада юних економістів у Житомирі : Турніри, олімпіади, конкурси / Литвиненко Ольга, Мойсеєва Світлана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53-56
122518
   XI Генеральная Ассамблея международного геодезического и геофизического союза : сборник. – Москва : АН СССР, 1959. – 327 с.
122519
   XI конгресс ИНКВА: Итоги и перспективы. – М., 1985. – 204с.
122520
  Баринова И.И. XI Международный научно-методический семинар "Учебно-методическое обеспечение непрерывного географического и картографического образования" : Информируем читателя / И.И. Баринова, А.О. Жемеров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 73
122521
   XI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. – Москва : Наука, 1977. – 221 с.
122522
  Черненко О. XI міжвузівська конференція конкурсу наукових студентських робіт "Молодь опанує маркетинг" ім. Ігоря Ткаченка // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (96), травень - червень. – С. 67-68. – ISSN 1606-3732


  20 - 21 травня 2016 року відбулася підсумкова конференція 11-го Всеукраїнського міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу "Молодь опановує маркетинг" ім. Ігоря Ткаченка.
122523
   XI Міжнародна конференція з прикладної фізики / Оргкомітет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про XI Міжнародну конференцію молодих учених з прикладної фізики, яка відбулася на радіофізичному факультеті .
122524
  Якімова А. XI міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 373-376. – ISBN 966-02-2984-4


  "14 жовтня 2016 р. в Софії відбулася 11 Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії". Вона зібрала з півсотні україністів як з Болгарії, так і з України. Організаторами виступили Софійський університет "Св. Климент Охрідський", фундація "Мати ...
122525
   XI міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : берез. 2008 р., м. Київ : тези доп. / ВАТ "Укр. НДІ спец. видів друку" корпоратив. підприємство ; ДАК "Укрвидавполіграфія" ; [упоряд.: Е.О. Єршова]. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с.
122526
  Орлова О. XI Міжнародні Гоголівські читання в Полтаві // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 126-127. – ISSN 2075-1486
122527
  Ткач В.Б. XI пятилетка. Рассказ экономиста / В.Б. Ткач. – М., 1982. – 111с.
122528
   XI сессия Генерального Совета ВФП. – М., 1960. – 32с.
122529
  Широков В.Г. XI създ РКП(б). / В.Г. Широков. – М., 1976. – 63с.
122530
   XI традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – М., 1974. – 15с.
122531
   XI. Internationaler Exlibris Congress Hamburg, 1966. – Berl., 1966. – 18с.
122532
   XI. Internationaler kongress fur entomologie wien 1960
Band III : Verhandlungen. – 1960. – 293S. – Symposium 3: Chemie der Insekten; Symposium 4: Chemische Verteidigungsmechanismen bei Arthropoden
122533
   Xiandai hanyu babai ci = 800 слів сучасною китайською мовою. – Пекін : Шанву іншугуань, 1991. – 668 с. – ISBN 7-100-01309-7
122534
   Xiandai Hanyu Changyongzi Biao = Перелік найбільш уживаних китайських ієрогліфів. – Пекін : Юйвень чубаньше, 1989. – 308 с. – ISBN 7-80006-107-8
122535
   XII-а Міжнародна наукова конференція, присвячена пам"яті д.е.н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна 15.03.1930-14.03.2002 "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація” : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА ; Інтердрук, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
122536
   XII-та Міжнародна наукова конференція "Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління" : м. Житомир, 24-25 жовт. 2013 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ін-т обліку і фінансів ; [редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-391-7
122537
  Эдельштейн М.Ю. XII "Лосевские чтения" - Международная научная конференция "Античность и русская культура Серебряного века" : (к 85-летию проф. А.А. Тахо-Годи) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 169-174. – ISSN 0042-8744
122538
  Степович А.И. XII Археологический съезд в г. Харькове. [15-27 авг. 1902 г.] / А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – 25 с. – Отд. оотиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана
122539
  Егоров В.Е. XII Всемирный фестиваль глазами зарубежных участников и гостей / В.Е. Егоров. – Москва, 1985. – 40с.
122540
   XII Всемирный: день за днем. – М., 1985. – 136с.
122541
   XII Всеукраїнський з"їзд Рад. робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 25 лютого -- 4 березня 1931 р.. – Харків : Видання ВУЦВК
Бюлетені №№1-19. – 1931. – с.
122542
   XII з"їзд Українського географічного товариства / С.Ю. Бортник, Г.І. Денисик, В.І. Олещенко, Н.М. Погорільчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 70-71. – ISSN 1561-4980
122543
  Давидюк Л.В. XII Конгресс и Генеральная ассамблея МАПРЯЛ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 68-72


  Членом президиума МАПРЯЛ, численность которго теперь составляет 19 человек, была избрана Президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, профессор кафедры русского языка Института филологии Киевского национального ...
122544
   XII конгресс ИНКВА. – Москва, 1991. – 160с.
122545
  Нестеренко Владимир XII Международная ежегодная премия "Лидеры туриндустрии - 2008" / Нестеренко Владимир, Нестеренко Марина // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3
122546
   XII Международное совещание по геологии россыпей и месторождений кор выветривания // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 111
122547
   XII Международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы = XII Internationales Symposium uber Entomofaunistik Mitteleuropa Verhandlungen : (Киев, 25-30 сентября 1988 г.) : материалы / Международный симпозиум по энтомофауне Средней Европы; [Акад. наук УССР, Укр. энтомологическое общество, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; редкол.: В.Г. Долин (отв. ред.) и др.]. – Киев : Наукова думка, 1991. – 601, [1] с. : ил., табл. – матер. на рус., анг., нем. языках. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-12-003316-4
122548
   XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". Випереджаючи час..., 7-9 квітня 2010 року : збірник тез / НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2010. – 680 с.
122549
  Тельвак В.В. XII Міжнародна наукова конференція "Краків - Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття" / В.В. Тельвак, В.П. Педич, Л.М. Лазурко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 229-230. – ISSN 0130-5247


  13-14 листопада 2014 р. у Кракові відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена вивченню видавничого, літературного та бібліотечного руху на галицьких землях XIX - XX ст.
122550
   XII Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні" // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 4-6 : фото. – ISSN 1606-3732
122551
   XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України [та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – 259, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
122552
   XII міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі, березень 2009 року, м. Київ : тези доповідей / ВАТ "Укр. н.-дослід. ін-т спец. видів друку" корпорат. п-во ДАК "Укрвидавполіграфія" ; [упоряд.: Е.О. Єршова]. – Київ : [Б.в.], 2009. – 40 с.
122553
  Самойлова І. XII міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови


  Київ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 30 березня 2006
122554
   XII первенство СССР по футболу.. – Баку, 1950. – 48с.
122555
  Баженов Л.В. XII Подільська історико-краєзнавча конференція // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 207-208. – ISSN 0130-5247
122556
  Костилєва С.О. XII студентська науково-практична конференція "Україна: історія, культура, пам"ять" (22-23 квітня 2009 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 257-266
122557
   XII таблиц : сводный текст отрывков XII таблиц с свидетельствами древних и указателями / Изданіе Б.В. Никольскаго. – Санкт-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1897. – VI, 155 с.
122558
   XII эстонский республиканский певческий праздник 28-29 инюня 1947 года.. – Таллин, 1947. – 68с.
122559
   XIII-e session du Comite Executif de la Federation Democratique internationale des femmes. Bucarest, 18-22 juillet 1952. – M., 1952. – 7с.
122560
   XIII Всесоюзное совещание по применению рентгеновских лучей к исследованию материалов, 20-22 мая 1982 г.. – Черноголовка, 1982. – 221с.
122561
   XIII Всесоюзное чугаевское совещание по химии комплексных соединений, Москва, 12-15 июня 1978 г.. – М., 1978. – 483с.
122562
   XIII Всесоюзный съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Москва
1. – 1959. – 728с.
122563
   XIII Всесоюзный съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Москва
2. – 1959. – 868с.
122564
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Української Соціалістичної Радянської Республіки : стенографічний звіт та постанови 15-22 січня 1935 року. – Київ : Видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право", 1935. – 473 с.
122565
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 2. – 1935. – 42 с.
122566
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 4. – 1935. – 38 с.
122567
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 7. – 1935. – 16 с.
122568
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 8. – 1935. – 24 с.
122569
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 9. – 1935. – 44 с.
122570
   XIII Всеукраїнський з"їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Січень 1935 року. – Київ : Видавництво ВУЦВК
Бюлетень № 15. – 1935. – 31 с.
122571
   XIII выставка произведений московских художников - ветеранов Великой Отечественной войны. – М., 1979. – 51с.
122572
   XIII з"їзд педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 11-13 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 448-449. – ISSN 2413-7944
122573
   XIII Конгресс Международного института сварки 13-19 июля 1960 в г.Льеже. – М., 1962. – 472с.
122574
   XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиацион. ин-т.", Одес. нац. политехн. ун-т, Ун-т Николая Коперника (Польша) ; [отв. ред.: Романенков Ю.А.]. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – 158, [1] с. : ил. – Алф. указ.: с. 157-158. – Библиогр. в конце ст.
122575
  Авдеева Н.В. XIII Международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры» / Н.В. Авдеева, А.А. Андрианова, О.В. Никулина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 34-38


  Статья посвящена ежегодной научно-практической конференции "Электронный век культуры". Состоявшееся уже в тринадцатый раз, мероприятие традиционно является одним из наиболее значимых для сотрудников библиотек, специалистов в сфере информационных ...
122576
   XIII Международный студенческий фестиваль рекламы в Москве // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 6-7
122577
   XIII Международный энтомологический конгресс. Москва, 2-9 августа 1968 г. Труды. – Ленинград
3. – 1972. – 496с.
122578
   XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" = XIІІ international scientific conference of young scientists "Shevchenkivska vesna: life sciences" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Рада молодих вчених, Навч.-наук. центр "Ін-т біології"]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 107, [1] с. – Кн. опис. за обкл. - Ст., анот. укр. та англ. - Імен. покажч.: с. 103-106
122579
   XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Ін-т прикл. систем. аналізу НТУУ "КПІ" МОН України і НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 264 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим.
122580
   XIII Обласна виставка робіт художників Закарпаття присвячена 20 річниці возз"єднання Закарпатської України з Радянською Україною. – Ужгород, 1965. – 59с.
122581
   XIII первенство СССР по шашкам. – М., 1953. – 280с.
122582
  Лозовий В. XIII Подільський історико-краєзнавча конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Іона Винокура
122583
   XIII семинар "Основные итоги исследований по координируемым научным методическим проблемам в области политической экономии". – Тарту, 1979. – 234с.
122584
   XIII сессия Генерального совета ВФП. Будапешт 19-24 октября 1964 г.. – М., 1965. – 103с.
122585
   XIII сессия Исполкома Международной Демократической Федерации женщин. Бухарест. 18-22 июля 1952 года, 1952. – 7с.
122586
  Вайзер Г.А. XIII симпозиум по проблемам смысла жизни и акме // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 179-181. – ISSN 0042-8841
122587
  Малинка М. XIII сковоридинівські читання
122588
  Малинка Микола XIII Сковородинівські читання
122589
  Делюсин Л. XIII съезд КПК и проблемы строительства социализма в Китае // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 3-29
122590
   XIII Тиждень італійської мови в світі святкували філологи / Центр італознавства Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  Центр італознавства Інституту філології підримує традицію святкування Тижня італійської мови у світі, започаткованого в 2001 р. Інформація про заходи цьогорічного Тижня.
122591
   XIII традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи второго тура. – М., 1976. – 14с.
122592
   XIII традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – М., 1976. – 12с.
122593
  Чудодеев Ю.В. XIIсъезд КПК и некоторые вопросы внешней политики КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 29-41
122594
  Schmidt XIV-e et XV-e siecles francais Les sources de l"Humanisme / Schmidt, Albert-Marie. – Paris, 1964. – 250с.
122595
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 1. – 1965. – 460 p.
122596
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa
3. – 1965. – 200с.
122597
   XIV-th International Astronautical Congress. Paris, 1963 = XIV Congres International d`Astronautique. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 4. – 1965. – 200 p.
122598
   XIV International Astronautical Congress. Paris, 1963. – Paris, Warszawa : Gautheir-Villars
V. 2. – 1965. – 432 p.
122599
   XIV International Congress of Genetics : Contributet Paper Sessions. – Moscow : Nauka
P. 1 : Abstract. – 1978. – 307p.
122600
   XIV Всероссийский съезд Советов : стенографический отчет : бюллетени. №№ 1-18. – Москва : Издание ВЦИК, 1929. – [634] с. разд. паг.
122601
   XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток... : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-127-9
122602
   XIV з"їзд акушерів-гіненкологів України "проблемні питання акушерства,гінекології та репродуктології в сучасних умовах" (Київ, 22-23 вересня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 445. – ISSN 2413-7944
122603
  Гуркіна Світлана XIV конференція Міжнародної асоціації усної історії у Сіднеї, 12-16 липня 2006 р. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 377-380. – ISBN 978-966-86-03-42-6
122604
  Вірченко Н. XIV Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : (До 120-річчя від дня народження академіка Михайла Кравчука) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 2-6
122605
  Пшеничний XIV років на варті СРСР / Пшеничний. – Харків : ДВОУ "На варті", 1932. – 32с.
122606
  Шовкопляс В.М. XIV українсько-польський семінар "Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу" / В.М. Шовкопляс, М.С. Комар, О.І. Крохмаль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
122607
  Русаков А.В. XIV чтения памяти Г.П. Щедровицкого // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 173-176. – ISSN 0042-8841
122608
   XIV. Zjazd Komunistickej strany Ceskoslovenska. Praha 25.- 29 maja 1971. – Bratislava, 1971. – 656с.
122609
  Мирзеханов В.С. XIX век в мировой истории : (к выходу V тома "Всемирной истории") // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается роль XIX века в мировой истории, анализируются критерии оценки его характера и хронологии, а также освещаются подходы, которыми руководствовались авторы тома при его написании.
122610
  Корсаков С.Н. XIX Всемирный философский конгресс ( Москва, 1993 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С.125-134. – ISSN 0235-1188
122611
  Корсаков С.Н. XIX Всемирный философский конгресс ( Москва, 1993 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.127-140. – ISSN 0235-1188
122612
   XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. : стенографический отчет : в 2 т. / КПСС. Конференция. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-00650-7 (т. 1)
Т. 1. – 1988. – 352 с.
122613
   XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. : стенографический отчет : в 2 т. / КПСС. Конференция. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-01013-X (т. 2)
Т. 2. – 1988. – 399 с.
122614
   XIX Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії (м. Полтава, 23-27 березня 2014 р.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – серпень (№ 15). – С. 4-14


  Серед авторів комплекту завдань завідувач кафедри КНУ імені Тараса Шевченка В.В. Ставнюк. До складу журі увійшли представники університету: професор В.В. Ставнюк, доцент А.Л. Пількевич, асистент Д.С. Пуховець, докторант Д.Л. Тесленко, аспіранти К.М. ...
122615
   XIX Герценовские чтения : Филологические науки: Программа конференции, тезисы докладов, 15 апреля - 25 мая 1966 г. – Ленинград, 1966. – 223 с.
122616
   XIX Коммунистической партии Советского Союза и задачи строительства коммунизма в СССР. : Библиографические и методические материалы. – Москва, 1953. – 40 с.
122617
   XIX міжнародний науково-методичний семінар // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 46
122618
   XIX областная научно-техническая конференция : тезисы докладов / ХІХ областная научно-техническая конференция. – Новосибирск, 1976. – 80 с. – (Секция вычислительных устройств и систем ; Подсекции: Вычислительные системы; Цифровые вычислительные машины; Аналогоцифровые вычислительные устройства)
122619
   XIX областная научно-техническая конференция, посвященная дню радио и связиста : тезисы докладов / ХІХ областная научно-техническая конференция. – Новосибирск, 1976. – 84 с.
122620
  Моця О. XIX століття: переломний момент у формуванні української модерної нації / Олександр Моця // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 43-52. – ISBN 978-966-02-7146-3
122621
  Левицький В. XLI Міжнародна філологічна конференція в Санкт-Петербурзі


  26-31 березня 2012 р. на філологічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету (Росія) проходила щорічна XLI міжнародна філологічна конференція. Понад 700 учасників із різних країн (Білорусь, Великобританія, Естонія, Італія, Латвія, ...
122622
  Академия XLV академику Н.Я. Марру : [сб., посвящ. 45-летнему юбилею Н.Я. Марра] / Академия, наук СССР; АН СССР ; [ред. изд. акад. И.И. Мещанинов]. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1935. – 787, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
122623
   XLVeme session de la societe internationale ""Fernand de Visscher"" pour l"histoire des droits de l"antiquite : questions de responsabilite :14-22 Septembre 1991, Miskolc-Eger, Hongrie / ""Fernand de Visscher"", la societe intern. Session; [ed. Gazdasz Elasztik Kft.]. – Miskolc : [s. n.], 1993. – VIII, 438 p.
122624
  Шишко Є.Д. XLVII Міжнародна науково-практична конференція "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р., Київ // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины ; Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 2017. – Т. 19, № 4 (74). – С. 288-289. – ISSN 1562-1774


  "...12-14 жовтня 2017 р. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбулася XLVII Міжнародна науково-практична конференція "Застосування лазерів у медицині та біології". Приймав участь ...
122625
   XML в туризме: доступно о сложном // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-45 : Фото
122626
  Эдди Сандра XML: Справочник : Справочник / Эдди Сандра. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 480 с. – (Справочник). – ISBN 5-8046-0135-0
122627
  Gra-Nin Da-ni-in Xong vao dong bao / Gra-Nin Da-ni-in. – Ha Noi, 1987. – 479с.
122628
   XPS and TPR study of sol-gel derived M/TiO2 powders (M=Co, Cu, Mn, Ni) / I.S. Petrik, G.V. Krylova, O.O. Kelyp, V L. Lutsenko, P N. Smirnova, L.P. Oleksenko // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2015. – Т. 6, № 2. – P. 179-189. – ISSN 2079-1704


  Produced by templated sol-gel method mesoporous nanosized titania powders modified with 3d-metal ions have been characterized by XPS and TPR methods. Metal species formed on the titania surface were investigated. The TPR analysis showed that reduction ...
122629
   Xth International symposium of the Jahn-Teller effect (X; 1989; Kishinev) : abstracts / International symposium of the Jahn-Teller effect (X; 1989; Kishinev). – Kishinev : Штиинца, 1989. – 278 с.
122630
   XV- International Astronautical Congress.. – Warszawa
2. – 1965. – 368с.
122631
   XV- International Astronautical Congress.. – Warszawa
3. – 1965. – 644с.
122632
   XV-th International Astronautical Congress.. – Warszawa
1. – 1965. – 818с.
122633
  Nurk Tiina XV-XVI sajandi saksa puuloikeid Tartu riikliku ulikooli teaduslikust raamatukogust / Nurk Tiina. – Tallinn, 1988. – 127с.
122634
   XV lat wielkich przemian. Zagajenie Przewodniszacego Rady Panstwa A. Zawadzkiego, Przemowienie I. Sekretarza KC PZPR Wl. Gomulki, Przemowienie I. Sekretarza KC KPZR Przewodniczacego Rady Ministrow Z. – Warszawa, 1959. – 56с.
122635
   XV program politechniki Krakowskiej na rok akad. 1959/1960. – Krakow, 1959. – 186с.
122636
  Gomulka Wladyslaw XV sesja ONZ. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 132с.
122637
  Гераклитов А.А. XV археологический съезд в Новгороде : Отчет о командировке. – Саратов, 1912. – 17 с. – Отд. отииск: Труды СУАК, 1912., вып. 29, с. 41–57
122638
  Гераклитов А.А. XV археологический съезд в Новгороде : (Отчет о командировке) / А.А. Гераклитов. – Саратов : Типография Союза Печатного Дела, 1912. – 17 с.
122639
  ВКП(б) XV Всесоюзна конференція ВКП(б) 26 жовтня - 3 листопада 1926 р. : резолюції і постанови. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 131 с. – Мініатюрне видання
122640
   XV Всесоюзная конференция по распространению радиоволн : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по распространению радиоволн; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1987. – 446 с.
122641
   XV Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике.. – Тбилиси, 1981. – 95с.
122642
   XV Всесоюзное совещание по гидравлической автоматике, Калуга, 26-28 мая 1980 г.. – Москва : Наука, 1980. – 256 с.
122643
  Всесоюзный XV Всесоюзный шахматный чемпионат (финал). / Всесоюзный, чемпионат. ХV 1947. шахматный. – Ленинград, 1947. – 24с.
122644
   XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова) та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – 326, [1] с. : іл., табл. – Деякі ст. рос. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-130-9
122645
   XV выставка московских художников книги. – М., 1983. – 47с.
122646
   XV выставка произведений членов Академии Художеств СССР. – Москва, 1987. – 62с.
122647
   XV лет борьбы за монополию внешней торговли. – М., 1932. – 296с.
122648
   XV лет Союза воинствующих безбожников СССР. – М., 1940. – 32с.
122649
  Кочин В.В. XV Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 109-112. – ISSN 2308-9636


  "...У конференції приймали участь професор Майданик Р.А. (КУ), доцент Діковська І.А.
122650
   XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум - 2010": сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт : інформація / І.С. Тревого, С.Г. Савчук, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51-55 : Фото
122651
   XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 362-363. – ISSN 1026-9932
122652
   XV Общее собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 6-7
122653
  Любомиров Н.И. XV олимпийские игры. / Н.И. Любомиров. – М., 1955. – 328с.
122654
   XV Республиканская художественная выставка. – Сыктывкар, 1963. – 17с.
122655
   XV създ Коммунистической партии Узбекистана 10-12 февраля 1960 года. – Ташкент, 1961. – 376с.
122656
  Крохмаль О.І. XV українсько-польський семінар "Реєстрація змін навколишнього середовища в лесово-грунтових відкладах пізнього плейстоцену" / О.І. Крохмаль, М.С. Комар, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
122657
  Малчев А. и др. XV шахматная олимпиада. / А. и др. Малчев. – София, 1963. – 269с.
122658
   XV ювіллейна виставка "Сучасна освіта в Україні - 2012" / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Нещодавно в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" було урочисто відкрито ХV ювілейну Міжнародну виставку навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012".
122659
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. A.1. Vortragsreihe Mathematik, Rechentechnik und Okonomische Kybernetik. – Ilmenau
1. – 1970. – 297с.
122660
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. A.2. Vortragsreihe Mathematik, Rechentechnik und Okonomische Kybernetik. – Ilmenau
2. – 1970. – 529с.
122661
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. B. Vortragsreihe Physik und Technik elektronischer Bauelemente. – Ilmenau, 1970. – 284с.
122662
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. C.1. Vortragsreihe Technische und Biomedizinische Kybernetik. – Ilmenau
1. – 1970. – 333с.
122663
   XV. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 28 Sept. bis 2 Okt. 1970. C.2. Vortragsreihe Technische und Biomedizinische Kybernetik. – Ilmenau
2. – 1970. – 345с.
122664
  Яковлева Л.А. XVI-й съезд КПСС о классовой структуре социалистического общества и основных тенденциях ее развития / Л.А. Яковлева. – Москва, 1972. – 32 с.
122665
   XVI (Szesnaste) Sprawozdanie Biblioteckiej w Lodzi za rok 1961. – Lodz, 1962. – 112с.
122666
   XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 = XVI Міжнародна конференція Прийняття рішень в умовах невизначеності : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), F. Chernousko, A. Chekriy et al. ; nat. organizing comm: A. Anisimov (chairman), Yu. Mitsay, V. Akimenko et al.]. – Київ : Освіта України, 2010. – 175, [1] p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-188-165-4
122667
   XVI Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 1. Elektrotechnik. – Leipzig
Teil 1. – 1971. – 8с.
122668
   XVI Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. 2. Konstruktion und Technologie der Elektronik und der Feingeratetechnik. – Leipzig
Teil 2. – 1971. – 8с.
122669
   XVI Plenum KC PZPR 19 pazdziernika 1979 r. : podstawowe dokumenty i materialy. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1979. – 201s.
122670
   XVI Всесоюзная школа-коллоквиум по теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1982. – 174с.
122671
   XVI выставка произведений художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1967. – 20с.
122672
   XVI Международные Рождественские чтения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1726-667Х
122673
   XVI Международные Рождественские чтения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1726-667Х
122674
   XVI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (Geoinformatics 2017), 15—18 травня 2017 р. // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 2 (62). – C. 71-75. – ISSN 1684-2189


  Конференція відбулась в Києві 18 травня 2017 р. В день урочистого відкриття заходу з вітальним словом до її учасників звернувся М.А. Якимчук - президент Всеукраїнської асоціації геоінформатики (ВАГ), С.А. Вижва - завідувач кафедри геофізики ННІ ...
122675
   XVI Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології і безпека" (ІТБ-2016) // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 81. – ISSN 1560-9189


  1 грудня 2016 року в Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології і безпека" (ІТБ-2016).
122676
   XVI міжнародна науково-практична конференція маркетинг в Україні // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – C. 4-7. – ISSN 1606-3732


  Конференція присвячена питанням професійних стандартів і кваліфікацій. Були переглянуті професійні стандарти для дослідників, прийняті професійні стандарти для маркетологів у сфері діджитал маркетингу.
122677
   XVI первенство СССР по шашкам. – М., 1955. – 224с.
122678
   XVI съезд в вопросах и ответах, 1930. – с.
122679
  Чигринов Г.А. XVI съезд ВКП/б/ / Г.А. Чигринов. – Москва, 1975. – 72 с.
122680
  Шелкопляс В.Н. XVI украинско-польский полевой семинар // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
122681
   XVII (Siedemodzota) konferencja WKP(b): w pytaniach i odpowiedziach. – Moskwa, 1932. – 168с.
122682
   XVII Internationaler Kongress fur reine und angewandte Chemie. Munchen 30 August - 6 September 1959. – 3. Rundschreben. – Munchen, 1959. – 102с.
122683
   XVII Olympische Sommerspiele in Rom 1960. – Berl., 1960. – 320с.
122684
   XVII zjazd Komunistycznej Partii stanow zjednoczonych. 10-12 grudnia 1959. – Warszawa, 1960. – 100с.
122685
   XVII век в мировом литературном развитии.. – М., 1969. – 503с.
122686
   XVII Великий збір українських націоналістів // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 7/12. – С. 3-112


  Підбірка статей про Збір ОУН
122687
   XVII Всесоюзной Конференции ВКП(б) Рапорт электропромышленности СССР О выполнении пятилетки., 1932. – 96 с.
122688
  Черкаська Л. XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 29/30)


  XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії відбулася 26-30 березня 2012 р. в м. Івано-Франківську.
122689
  Корольков О.І. XVII з"їзд ортопедів-травматологів України // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 143-145. – ISSN 0030-5987


  "5–7 жовтня 2016 року у Києві відбувся XVІІ з"їзд ортопедів-травматологів України. У роботі з"їзду взяли участь науковці, представники практичної охорони здоров"я, викладачі медичних учбових закладів, а також фахівці інших спеціальностей, із якими ...
122690
   XVII з"їзд ортопедів травматологів України (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 446-447. – ISSN 2413-7944
122691
  Постишев П.П. XVII з"їзд партії і завдання більшовиків Укарїни / П.П. Постишев, 1934. – 32с.
122692
   XVII Конгресс социалистического Интернационала: Лима 20-23 июня 1986 г.. – М., 1987. – 250с.
122693
   XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" = ХVІІ International scientific-practical conference "Ideas of academician Vernadskyi and problems of sustainable development of education and science" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ [та ін. ; відп. за вип. Троцко О.В.]. – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – Посвідчення про рестрацію УкрІНТЕІ № 749 від 14.12.16). - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
122694
  Купченко В.П. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни / В.П. Купченко, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 173-184. – ISSN 0320-9466


  20-24 серпня 2012 р. у м. Брісбен (Австралія).
122695
   XVII національний конгрес кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 441-445. – ISSN 2413-7944
122696
  Олещук Ф.Н. XVII партконференция и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1932. – 40с.
122697
   XVII первенство СССР по шахматам. Сб. партий.. – М., 1952. – 316с.
122698
  Щербина І. XVII років Червоної армії / І. Щербина. – Київ, 1935. – 128с.
122699
  Титаренко М. XVII съезд КПК "Перспективы светлые, но путь извилистый" / М. Титаренко, акад. // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 60-75. – ISSN 0130-9625
122700
  Лабинская И. XVII съезд КПК: смысл и последствия / материал подгот.: И. Гришин, И. Лабинская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0131-2227


  В декабре 2007 г. в Институте мировой экономики и международных отношений РАН совместно с редакцией журнала "МЭ и МО" был проведен Круглый стол под председательством зам. директора ИМЭМО РАН, чл.-корр. РАН Г.И. Чуфрина и зав. сектором экономики и ...
122701
  Шелкопляс В.Н. XVII украинско-польский семинар "Гляциал и перигляциал Украинского Предкарпатья" // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
122702
  Lagarde Andre XVIII-e siecle. Les grands auteurs francais du programme. 4. / Lagarde Andre, Michard Laurent. – Paris, 1969. – 416с.
122703
   XVIII-th International Congress of pure and applied chemistry. – Montreal, 1961. – 40с.
122704
   XVIII век : сборник. – Санкт-Петербург
№ 17. – 1991
122705
  Коммунистическая XVIII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, Пекин 25 октября - 1 ноября 1987 года / Коммунистическая, партия Китая. – М., 1988. – 175с.
122706
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс ( Брайтон, 1988 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.139-151. – ISSN 0235-1188
122707
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс (Брайтон, 1988) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0235-1188
122708
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – С.1-248
122709
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – С. 249-538
122710
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 3. – 1988. – С. 523-794
122711
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 4. – 1988. – С. 778-1095
122712
  Лі Жень Інь XVIII з"їзд Комуністичної партії Китаю та проблеми розвитку зовнішньої політики КНР // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 115-118. – ISSN 2076-1554
122713
   XVIII конференция молодых ученых Молдавии. – Кишинев, 1972. – 304с.
122714
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: А.И. Холкин, В.В. Белова, Л.Д. Большакова. – Москва
Ч. 1. – 2006. – 252 с.
122715
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: Т.М. Буслаева, А.М. Орлов, Л.П. Житенко, О.В. Чернышова. – Москва
Ч. 2. – 2006. – 278 с.
122716
   XVIII Международный психологический конгресс : тезисы сообщений. – Москва
Ч. 2 : Проблемы общей писхологии. – 1966. – 511 с.
122717
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 2 : Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга. – 1966. – 220с.
122718
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 3 : Целостные формы условно-рефлекторной деятельности. – 1966. – 158с.
122719
   XVIII Международный психологический конгресс : Тезисы сообщений. – Москва
3 : Проблемы психического развитий и социальной психологии. – 1966. – 476с.
122720
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 4 : Классические и инструментальные условные рефлексы. – 1966. – 188с.
122721
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 5 : Ориентировочный рефлекс и внимание. – 1966. – 144с.
122722
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 6 : Электрофизические корреляты поведения. – 1966. – 110с.
122723
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 8 : Психофармакология и регуляция поведения. – 1966. – 150с.
122724
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 9 : Физические основы индивидуальных психических различий. – 1966. – 200с.
122725
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 10 : Лобные доли и регуляция поведения. – 1966. – 244с.
122726
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 12 : Математическое моделирования психических процессов. – 1966. – 112с.
122727
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 13 : Мотивы и сознание в поведении человека. – 1966. – 104с.
122728
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 17 : Теория информации и восприятие. – 1966. – 100с.
122729
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 18 : Переработка информации человеком. – 1966. – 99с.
122730
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 20 : Биологические основы следов памяти. – 1966. – 100с.
122731
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 22 : Память и деятельность. – 1966. – 280с.
122732
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 24 : Психология формирования понятий и умственных действий. – 1966. – 228с.
122733
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 25 : Эвристические процессы в мыслительной деятельности. – 1966. – 120с.
122734
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 26 : Патопсихология в исследовании психических процессов. – 1966. – 210с.
122735
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 28 : Психологические проблемы человека в космосе. – 1966. – 156с.
122736
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 29 : Изучение хода психического развития ребенка. – 1966. – 180с.
122737
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 30 : Восприятие и действие. – 1966. – 208с.
122738
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 31 : Речь и психическое развитие ребенка. – 1966. – 137с.
122739
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 32 : Обучение и умственное развитие. – 1966. – 204с.
122740
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 34 : Теоретические и методические проблемы социальной психологии. – 1966. – 136с.
122741
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 35 : Формирование личности в коллективе. – 1966. – 268с.
122742
   XVIII Международный психологический конгресс = Cross-cultural studies in personality development = Developpement de la personnalite au sein de diverses cultures. – Москва
Симпозиум 36 : Развитие личности в условиях различных культур. – 1966. – 209 с. – Текст на рус., англ. и фр. яз.
122743
   XVIII Международный психологический конгресс : 4-11 августа 1966 года. – Москва, 1969. – 212с.
122744
   XVIII Міжнародний науково-методичний семінар : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55
122745
   XVIII наукова сесія, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г. Шевченка 14-18 березня 1961 року. – Київ : Київський університет, 1961. – 19 с.
122746
   XVIII наукова студентська конференція, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Київ, 1961. – 24 с.
122747
   XVIII областная художественная выставка. – Иваново, 1966. – 83 с.
122748
  Хижняков С.С. XVIII партконференция: время, проблемы, решения / С.С. Хижняков, О.В. Хлевнюк. – Москва, 1990. – 110 с.
122749
  Зеньковський В. XVIII століття. Злам у церковній свідомості. Філософія Г.С. Сковороди // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 228-253
122750
   XVIII съезд ВКП(б) : альбом наглядных пособий. – Москва, 1939
122751
  Злобин В.И. XVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза / В.И. Злобин. – Москва, 1957. – 43 с.
122752
  Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 23-41. – ISSN 0130-3864
122753
  Смирнов Д.А. XVIII съезд КПК: подтверждение стратегии "научного развития" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4 (669). – С. 2-11. – ISSN 0321-5075
122754
   XVIII. Olympische Sommerspiele Tokio 1964. – Berlin : Sportverlag, 1965. – 320 S. : Fot.
122755
   XVIth international conference on animal blood groups and biochemical polymorphism : Abstracts. – USSR, Leningrad, 1978. – 204S. – August 14-18, 1978
122756
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
1. – 1970. – 419с.
122757
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
2. – 1970. – 421-862с.
122758
  Зуб Н.М. XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ) / Н.М. Зуб, В.А. Мусійчук // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 189-190. – ISSN 1608-0599


  На секції "Іслам і тюркський світ" з доповіддю виступила І. Покровська.
122759
   XVІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  За активної участі викладачів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та співробітників Українського гуманітарного ліцею відбувся IV етап XVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Учасниками цьогорічного фінального туру змагань ...
122760
   XX-XXI століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі / [О. Тищенко та ін. ] ; проф. Алла Архангельська, д.ф.н. (голов. ред.). – Оломоуць : Університет ім Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – 550, [1] с. – Бібліогр.: с. 498-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-80-244-4968-5
122761
   XX-летие отделения церкви от государства.. – М., 1938. – 96с.
122762
  Шишкин А.Ф. XX век и моральные ценности человечества / А.Ф. Шишкин, К.А. Шварцман. – Москва : Мысль, 1968. – 271 с.
122763
  Бовин А.Е. XX век как жизнь : воспоминания / Александр Бовин. – Москва : Захаров, 2003. – 773, [2] с., [12] л. ил. : ил. – Указатель имен: с. 765-773. – ISBN 5-8159-0351-5
122764
  Чубарьян А.О. XX век. Взгляд историка = 20th Century. A View of Historian / Чубарьян А.О. ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2009. – 563 с. – ISBN 978-5-02-036998
122765
   XX век. Многообразие, противоречивость, целостность / РАН. Ин-тут всеобщей истории; Отв.ред.А.О.Чубарьян; Ред.колл.: А.О.Чубарьян, Д.Г.Наджафов, М.М.Наринский. – Москва : Наука, 1996. – 271с. – ISBN 5-02-009600-8
122766
  Фортунатов В.В. XX век: история и современность / В.В. Фортунатов. – Л.
Ч.1. – 1990. – 119с.
122767
  Євтушенко Р. XX Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 28) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 7)


  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся 26-30 березня 2012 р. у м. Чернівцях.
122768
   XX з"їзд ЛКСМ України.. – К., 1966. – 331с.
122769
  Нуруллин В.Н. XX йез балы татар Эдэбияты / В.Н. Нуруллин. – Казань, 1964. – 119с.
122770
   XX лет института физической химии им.Л.В. Писаржевского Академии наук Украинской ССР. – К., 1950. – 183с.
122771
   XX лет Кубинской революции. – М., 1980. – 384с.
122772
  Ворошилов К.Е. XX лет рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 23с.
122773
   XX лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 2. – 1939. – 244 с.
122774
  Остряков С. XX років ВЛКСМ. Історична довідка / С. Остряков. – К., 1938. – 132с.
122775
  Капелюшний Валерій XX століття в долі поляків України : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 302-304
122776
  Горкіна Л.П. XX століття в історії української економічної думки : коротка ретроспектива ; монографія / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко ; під заг. ред. О.О. Шубіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 137-140. – (Коротка ретроспектива). – ISBN 978-966-385-227-0
122777
  Бурлацкий Ф.М. XX съезд и возвращение призрака? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 70-93. – ISSN 1728-2756
122778
  Аксютин Ю.В. XX съезд КПСС : номации и догмы / Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев. – Москва, 1991. – 222 с. – (Политическая история XX в. : История политических партий)
122779
  Стыкалин А.С. XX съезд КПСС и Восточная Европа. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-73. – ISSN 0132-1366


  В лютому 2006 р. відмічали 50-річчя з"їзду КПРС, який мав важливе значення для історії Радянського Союзу і міжнар. комуністичний рух
122780
  Улунян А.А. XX съезд КПСС: "Греческое измерение" // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 25-38. – ISSN 0132-1366
122781
  Скавронський Павло XX Харківський, ювілейний // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 43-45 : фото
122782
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Resoluce XX. Sjezdu KSSS ke zprave o cinnosti Ustredniho Vyboru KSSS. Smernice XX Sjezdu KSSS ke sestemu petiletemu planu rozvoje narodniho hospodarst. – Praha, 1956. – 88с.
122783
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XX. Sjezdu Strany. Referat prvniho tajemnika UV KSSS soudruha N.S. Chrusceva. – Praha, 1956. – 124с.
122784
  Корсак Костянтин XXI - епоха освітніх доктрин і форсайтів / Корсак Костянтин, Поляк Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 4-6
122785
   XXI nadzwyczajny zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. 27.I-5.II. 1959 r.. – Warszawa, 1959. – 884с.
122786
  Береславская М.В. XXI век - время креативного библиотекаря: на примере проекта создания Центральной библиотеки Хельсинки // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 191-195. – ISBN 978-985-7125-33-3
122787
   XXI гасыр - Казакстаннын жулдызды гасыры / [курастырушылар : Касымбеков М.Б., Майлыбаев Б.А. ; редакциялык-шыгармашылык топ : Кыдыралиев Д.К., Кыдырма А.А., Кабош Б.А. и др.]. – Астана : Деловой мир Астана, 2010. – 336 бет. : фото. – (Сериясы "Жана Казакстан"). – ISBN 978-601-80044-8-3
122788
  Хвостенко С.П. XXI з"їзд КПРС про завдання комуністичного виховання трудящих / С.П. Хвостенко. – Дніпропетровськ, 1959. – 60с.
122789
  Кравцев І.Є. XXI з"їзд КПРС про поєднання національних та інтернаціональних завдань робітничого класу / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 92с.
122790
  Оксюзов Б.В. XXI з"їзд КПРС про політичну організацію суспільства / Б.В. Оксюзов, В.С. Семенов. – Київ, 1960. – 42с.
122791
  Макогон Є С. XXI з"їзд КПРС про розвиток і зміцнення соціалістичної держави / Є С. Макогон. – К, 1960. – 40 с.
122792
  Литвинов І.Д. XXI з"їзд КПРС про шляхи підвищення життєвого рівня трудящих / І.Д. Литвинов. – Київ, 1960. – 40с.
122793
   XXI з"їзд ЛКСМ України.. – К., 1970. – 425,7с.
122794
   XXI изложба удружена ликовних уметника Србиіе до 15 маіа и от 17 до 31 маіа 1956 г.. – Београд, 1956. – 23с.
122795
  Бибиков М.В. XXI Международный конгресс исторических наук в Амстердаме // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 115-120. – ISSN 0130-3864
122796
   XXI международный юношеский день. – М., 1935. – 48с.
122797
  Бакіров В.С. XXI Міжнародна конференція у Харкові // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 46
122798
   XXI Міжнародний київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування: прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід : рекомендації симпозіуму та проведених в його рамках круглих столів з тематичних напрямів Державної програми прогнозування наукого-технологічного та інноваційного розвитку України / Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід; НАНУ ; МОНУ ; під ред. Маліцького Б.А., Поповича О.С. – Киев : Фенікс, 2006. – 55 с.
122799
  Середа О.В. XXI Міжнародний конгрес істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 224-225. – ISSN 0130-5247
122800
   XXI Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: очікування та підсумки / інформація Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50
122801
  Алешкин Д.И. XXI с"езд КПСС и задачи коммунистического воспитания / Д.И. Алешкин. – Белгород, 1959. – 84с.
122802
  Лосєв І. XXI ст.: новітня бездержавність українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISBN 978-966-439-357-4
122803
  Корсак К. XXI століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 31-37. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується для оцінки сучасності і прогнозів майбутнього використовувати групу нових термінів: ноотехнології, ноосуспільство, ноорозвиток, форсайт та ін. Доведено, що обгрунтовані сподівання людства на сталий розвиток пов"язані з побудовою ...
122804
  Кримський С. XXI століття - й нова філософія ролі жінки // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 368-371. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
122805
  Корсак К. XXI століття : перспективи шляху до наносуспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-23.
122806
  Коваленко О. XXI століття. Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю? (net-огляд) // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 53-77. – ISSN 1997-8642
122807
  Корсак К.В. XXI століття: ноорозвиток людства і порятунок від колапсу на базі ноотехнологій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.55-63
122808
  Корсак К. XXI століття: освіта і виховання в умовах переходу людства до ноотехнологій // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 20-25
122809
  Корсак Костянтин XXI столяття: множинність наноекономік // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 2-3
122810
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал. – Донецк, 2007-
декабрь. – 2007
122811
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2007-
сентябрь. – 2011. – Редакційна передплата
122812
   XXI. Colloquium Scientificum Facultatis Medicae Universitatis Carolinae : XIX. Congressus morphologicus symposia. – Praha : Univerzita Karlova, 1978. – 674S.
122813
   XXII sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XXII sjezdu Komunisticke strany Sovetskeho Svazu. Referat scudruha N.S. Chruscova. – Praha, 1961. – 374с.
122814
   XXII zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Referaty i uchwaly 17.X-31.X.1961 r.. – Warszawa, 1961. – 694с.
122815
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К.
2. – 1962. – 576с.
122816
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року.. – К., 1962. – 576с.
122817
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року.. – К.
3. – 1962. – 560с.
122818
   XXII з"їзд Комуністичної партії України 27-30 вересня 1961 року.. – Київ : Держполітвидав України, 1962. – 296 с.
122819
  Черненко М.С. XXII з"їзд КПРС про комплексну механізацію і електрифікацію сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 30-35. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Выполнение заданий программы КПСС по обеспечению обилия сельскохозяйственных продуктов требует дальнейшего неуклонного повышения производительности труда, за счет чего будет достигнута большая часть прироста сельскохозяйственной продукции. Важнейшей ...
122820
   XXII з"їзд КПРС. Нова програма партії : матеріали до вивчення XIX теми курсу "Історії КПРС". – Київ : Київський університет, 1962. – 152 с.
122821
  Прокофьев Н. XXII международный юношеский / Н. Прокофьев. – М., 1936. – .
122822
   XXII научная конференция 21-25 января 1958 г. : Тезисы докладов. – Уральск, 1958. – [5] с.
122823
  Сосса Р.І. XXII сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування землі держав-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-51
122824
   XXII список семян, предлагаемых в порядке обмена Ботаническим садом Академии наук Туркменской ССР. – Ашхабад, 1962. – 34с.
122825
  Азаров Н.И. XXII съезд КПСС о перерастании социалистических общественных отношений в коммунистические / Н.И. Азаров ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде филос. знаний. – Москва : [б. и.], 1963. – 40 с. – Библиогр.: с. 40
122826
  Гольнев Н.С. XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии. / Н.С. Гольнев; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общ.наук. – Киев, 1968. – 40с.
122827
  Prendel R. XXII. Einige Betrachtungen uber Polymorphie und Mimesie / von R. Prendel in Odessa // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 4 c.
122828
   XXIII Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" : 16-18 квіт. 2013 р. : зб. доповідей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Держ. ВНЗ "Донец. нац. ун-т", Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Донец. обл., Держ. екол. інспекція в Донец. обл. ; [редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ ; ДонНУ
Т. 1. – 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського та Дню Довкілля. – Бібліогр. в кінці ст.
122829
   XXIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 12). – С. 4-10
122830
   XXIII Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1970. – 38 с.
122831
  Чомко Д. XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів відбувся на базі нашого університету, а саме в ОСК "Берегове". В його роботі взяли участь близько 40 делегатів із 25 університетів Азербайджану, Білорусії, Росії, України, Придністровскої ...
122832
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р.. – К.
т.1. – 1966
122833
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р.. – Київ
2. – 1967. – 644 с.
122834
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня. – К., 1966. – 612с.
122835
   XXIII з"їзд КПРС : (матеріали до вивчення XXIII з"їзду). – Київ : Київський університет, 1967. – 140 с.
122836
  Заворотько П.П. XXIII з"їзд КПРС і проблеми правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-8. – (Серія права ; № 7)
122837
  Бершеда Р.В. XXIII з"їзд КПРС про дальше зміцнення Радянської держави / Р.В. Бершеда. – Київ, 1966. – 19с.
122838
   XXIII з"їзд хіругів України (Київ 21-23 жовтня 2015 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 424-428. – ISSN 2413-7944
122839
   XXIII Конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії "Право и правові культури у 21-му столітті: відмінності та єдність" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 271-282. – ISSN 1993-0909
122840
   XXIII наукова студенська конференція : Програма. – Київ. – 23 c.
122841
   XXIII Наукова студентська конференція.. – Київ : КДУ, 1966. – 24 с.
122842
   XXIII роковини Великої Жовтневої соціалістиіної революції.. – К., 1940. – 48с.
122843
   XXIII съезд венгерских профсоюзов. – М., 1976. – 152с.
122844
  Гольнев Н.С. XXIII съезд КПСС и его решения / Н.С. Гольнев. – Киев, 1967. – 40с.
122845
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.1. – 1980
122846
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.2. – 1980. – 691
122847
   XXIV Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Программа и краткое содержание докладов. 4-6 мая 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
122848
   XXIV Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Программа и краткое содержание докладов. 13-28 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
122849
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 64 с.
122850
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика начального обучения. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 58 с.
122851
   XXIV Герценовские чтения : Политическая экономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 35 с.
122852
   XXIV Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 95 с.
122853
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы научного коммунизма. Краткое содержание докладов. Апрель 1971 г. – Ленинград, 1971. – 85 с.
122854
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы философии и социальной психологии. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 202 с.
122855
   XXIV Герценовские чтения : Дошкольное воспитание. Программа и краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 38 с.
122856
   XXIV Герценовские чтения : Художественное образование. Программа и краткое содержание докладов. 5-12 марта 1971 г. – Ленинград, 1971. – 36 с.
122857
   XXIV Герценовские чтения : Исторические науки. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 204 с.
122858
   XXIV Герценовские чтения : Филологические науки. Краткое содержание докладов. 23 марта-23 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 230 с.
122859
   XXIV Герценовские чтения : Химия. Краткое содержание докладов. 1972 г. – Ленинград, 1972. – 112 с.
122860
   XXIV Герценовские чтения : Биология. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1972. – 163 с.
122861
   XXIV Герценовские чтения : В. И. Ленин - партия - просвещение - молодежь. Краткое содержание докладов. – Ленинград
вып. 2. – 1972. – 67 с.
122862
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня -- 9 квітня 1971 року.. – К.
2. – 1972. – 56,5с.
122863
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу та його рішення : /матеріли до лекції/. – Київ, 1971. – 119 с.
122864
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України 17-20 березня 1971 року.. – К., 1972. – 377с.
122865
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України і його рішення : Матеріли до лекції. – Київ, 1971. – 38с.
122866
  Калакура Я.С. XXIV з"їзд КПРС - визначна віха на шляху до комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1971. – 91 с.
122867
   XXIV з"їзд КПРС і розвиток марксистсько-ленінської теорії.. – К., 1972. – 168с.
122868
  Копєйчиков В.В. XXIV з"їзд КПРС про державне управління та його ефективність // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 59-65
122869
  Колобков В.В. XXIV з"їзд КПРС про соціально-політичний розвиток радянського суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1971. – 28с.
122870
  Миронець Н.І. XXIV з"їзд КПРС про чергові завдання комуністичного будівництва / Н.І. Миронець. – Київ, 1971. – 18с.
122871
  Жмудський О.З. XXIV з’їзд КПРС про досягнення і перспективи розвитку природних наук і завдання їх пропаганди / О.З. Жмудський. – К, 1971. – 24с.
122872
   XXIV Международный Юношеский День, 1938. – 88с.
122873
   XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26–27 травня 2016 р.) / І. Шпик, А. Татаренко, Н. Хороз, О. Лазор // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494


  "26–27 травня 2016 р. Інститут славістики Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з кафедрою славістики Белградського університету (Сербія) та Філологічно-мистецьким факультетом Крагуєвацького університету (Сербія) провів ...
122874
   XXIV наукова студентська конференція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-80. – (Серія права ; № 12)
122875
  Базилєв Б. XXIV студентська наукова конференція / Б. Базилєв, Г. Запорожець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 92-93. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещается робота конференции и доклады, которые были на ней прочитаны и обсуждены, а также деятельность подсекций конференции.
122876
  Авакьян С.А. XXIV съезд КПСС и дальнейшее развитие местных органов власти в Советском государстве / С.А. Авакьян. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 63 с.
122877
  Давыдова Н.Д. XXIV съезд КПСС и его решения : Материалы к лекции / Н.Д. Давыдова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общественных наук. – Киев : Киевский университет, 1972. – 30с.
122878
  Щербак О.І. XXIX студентська наукова конференція / О.І. Щербак, Н. Нижник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 86-88. – (Серія права ; № 14)
122879
   XXV lat Akademii medycznej im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1975. – 78с.
122880
  Максимов С. XXV Всесвітній конгрес із філософії права і соціальної філософії "Право, наука, технологія" / С. Максимов, О. Стовба // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 391-398. – ISSN 0132-1331


  Про конгрес , який відбувся 15-20 серпня 2011 р. у Франк-фурті-на-Майні (Німнччина).
122881
   XXV Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1972. – 132 с.
122882
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 1. – 1976. – 343с.
122883
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – М
1. – 1976. – 472с.
122884
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1976. – 565с.
122885
  Гринюк П.Ф. XXV з"їзд КПРС і актуальні питання світового революційного процесу / П.Ф. Гринюк. – Київ, 1976. – 48с.
122886
  Доценко А.П. XXV з"їзд КПРС і вдосконалення планування народного господарства / А.П. Доценко. – К, 1978. – 47с.
122887
   XXV з"їзд КПРС і методологічні проблеми мистецтвознавства.. – К., 1979. – 235с.
122888
  Данченко М.І. XXV з"їзд КПРС і підвищення ролі громадських організацій / М.І. Данченко. – Київ, 1976. – 46с.
122889
  Кравчук А.М. XXV з"їзд КПРС про актуальні питання аграрної політики партії. / А.М. Кравчук. – К., 1976. – 48с.
122890
  Назаренко Є.В. XXV з"їзд КПРС про зміцнення правової основи державного і громадського життя радянського народу / Є.В. Назаренко. – К., 1977. – 47с.
122891
  Юзьков Л.П. XXV з"їзд КПРС про зростання ролі держави і права в умовах розвинутого соціалізму / Л.П. Юзьков. – К., 1976. – 65с.
122892
  Літовченко В.П. XXV з"їзд КПРС про зростання суспільної активності робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1978. – 47с.
122893
  Кравченко А.М. XXV з"їзд КПРС про історичні успіхи світу соціалізму / А.М. Кравченко. – К., 1977. – 48с.
122894
  Забарко Б.М. XXV з"їзд КПРС про розвиток світового революційного процесу. / Б.М. Забарко. – К., 1977. – 80с.
122895
  Лукеренко В.Л. XXV з"їзд КПРС про розвиток соціалістичного способбу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1978. – 48с.
122896
  Гаєва Н.П. XXV з"їзд КПРС про співробітництво комуністичних і робітничих партій соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье на основе Материалов ХХV съезда КПСС показаны формы сотрудничества и взаимосвязи коммунистических и рабочих партий социалистических стран, принципы, на которых зиждется единство марксистско-ленинских партий. Обращается внимание на ...
122897
  Надольний І.Ф. XXV з"їзд КПРС про формування і утвердження комуністичної моралі / І.Ф. Надольний. – Київ, 1976. – 48с.
122898
  Попович О.С. XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В. И. Вернадского в исследовании науки и ее организации: из прошлого через настоящее — в будущее" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 147-148. – ISSN 0374-3896


  Цель симпозиума – освещение научного наследия В.И. Вернадского в области истории, философии и организации науки с целью его использования в современных исследованиях и применения к развитию науки. С докладом "В.И. Вернадский о роли университетов и ...
122899
  Михайлов Н.А. XXV лет ВЛКСМ / Н.А. Михайлов. – М., 1944. – 24с.
122900
  Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым XXV лет. 1859-1884 : сборник, изданный Комитетом общества для пособия нужд. литераторов и ученых. – Санкт-Петербург : [Печ. в тип. газеты "Новое время"], 1884. – [2], II, 592 с., 6 л. портр.
122901
   XXV Міжнародний Юнацький День.. – К., 1939. – 77с.
122902
   XXV студенческая научная конференци. – Тбилиси, 1963. – 12с.
122903
  Голуб В.Н. XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с социалистическими странами. : Метод.разработка / В.Н. Голуб; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Каф.ист. МО и внеш.пол.СССР. – Київ, 1977. – 65с.
122904
  Ковешников Е.М. XXV съезд КПСС и вопросы государства развитого социализма / Е.М. Ковешников. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Государство и право)
122905
   XXV съезд КПСС и его решения : (В помощь преподавателям и студентам вузов УССР). – Киев
Вып. 1. – 1976. – 75с.
122906
   XXV съезд КПСС и его решения : (в помощь преподав. и стуб вузов УССР). – Киев
Вып.2. – 1976. – 74с.
122907
   XXV съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук : Рекомендательній.указаказатель литературы в помощь преподавателям общественніх наук. – Киев, 1978. – 68 с.
122908
  Затворницкий В.А. XXV съезду КПСС -- ударный труд советских людей. / В.А. Затворницкий. – М., 1976. – 80с.
122909
  Загородній Ю. XXV ювілейна міжнародна наукова конференція PDMU - 2015 / Ю. Загородній, П. Зінько // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  У травні на базі ЛНУ імені І.Франка в смт. Східниця відбулася 25 ювілейна конференція PDMU – 2015. Організатори форуму – факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (кафедри прикладної статистики, дослідження операцій, системного аналізу та теорії ...
122910
   XXV. zjazd Komunistickej Strany Sovietskeho Zvazu. Dokumenty a materialy. – Bratislava, 1976. – 215с.
122911
   XXVeme anniversaire de la creation des services de transfusion sanguine de la croix-rouge de belgique. – Liege : Universite de Liege, 1961. – 43S. – Communications et Conferences Scientifiques: Les transfusions massives
122912
   XXVI-й съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма : Пример. тематика лекций. – Москва : Знание, 1982. – 51 с.
122913
  Сырцов Н.Г. XXVI-й съезд КПСС о становлении социальной однородности советского общества / Н.Г. Сырцов. – Киев, 1982. – 48 с.
122914
   XXVI Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Науч. докл. – Ленинград, 1973. – 152 с.
122915
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
2. – 1981. – 252с.
122916
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
3. – 1981. – 362с.
122917
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – К
Т. 3. – 1982. – 516с.
122918
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - важлива віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – К., 1977. – 68с.
122919
  Селіванов А.О. XXVI з"їзд КПРС і здійснення місцевими Радами народних депутатів конституційних обов"язків у зміцненні соціалістичної законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье показана роль местных Советов в укреплении социалистической законности, выдвигается ряд важных предложений по совершенствованию форм и методов организаторской работы местных Советов и законодательства, регулирующего их полномочия в этой сфере.
122920
  Назаренко Є.В. XXVI з"їзд КПРС про дальше зміцнення правової основи державного і громадського життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются главные положения разработанной КПСС концепции правовой основы государственной и общественной жизни советского общества, раскрывается понятие правовой основы, структура и формы ее укрепления. Особое внимание уделяется ...
122921
  Хижняк В.П. XXVI з"їзд КПРС про зміцнення соціально-політичної єдності радянського суспільства / В.П. Хижняк. – Київ, 1982. – 48с.
122922
  Бочок М.П. XXVI з"їзд КПРС про зростання ролі трудящих в управлінні економікою. / М.П. Бочок. – Київ, 1981. – 48с.
122923
  Євтушенко В.М. XXVI з"їзд КПРС про формування розумних матеріальних і духовних потреб особи / В.М. Євтушенко. – К, 1982. – 48 с.
122924
   XXVI з"їзд КПРС: нові рубежі комуністичного творення. – Київ : Вища школа, 1981. – 224 с.
122925
  Білик М.В. XXVI з`їзд КПРСС пpо пiдвищення pолi pобiтничого класу в iнтенсифiкацiї суспiльного виpобництва / М.В. Білик, Н.Ю. Костриця. – Київ : Знання, 1982. – 48с. – (Т-во "Знання" ; 1 ; 6 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Hа основi маpксистсько-ленiнського вчення, piшень XXVI з`їзду КПРС i XXVI з`їзду Компаpтiї Укpаїни, iнших паpтiйних документiв pозкpивається дiяльнiсть Комунiстичної паpтiї Укpаїни, пеpвинних паpтiйних оpганiзацiй по пiдвищенню загально-освiтнього i ...
122926
  Сущинська І.Ю. XXVI с"їзд КПРС про дальше поглиблення співробітництва соціалістичних країн / І.Ю. Сущинська, В.О. Голубєв. – К., 1981. – 48с.
122927
  Тарарухін С.А. XXVI студентська наукова конференція / С.А. Тарарухін, А.К. Юрчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 86-87. – (Серія права ; № 11)
122928
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 280с.
122929
  Хмельницкий Н.С. XXVI съезд КПСС и мировой революционный процесс / Н.С. Хмельницкий, А.М. Левищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 19-25. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
122930
  Пащук В.В. XXVI съезд КПСС о развитии мировой социалистической системы, сотрудничестве стран социализма / В.В. Пащук, Д.Г. Довгополый // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 3-12. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
122931
  Акопов М.А. XXVI съезд КПСС об идеологической борьбе на современном этапе.- Теория и практика научного коммунизма / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР, с.ІІ Теория и практика научного коммунизма, №1. – Киев, 1982. – 48 с. – (,Теория и практика научного коммунизма. Сер. 2 / О-во "Знание" УССР ; №1)
122932
   XXVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 283 с.
122933
   XXVI съезд КПСС: экономическое и социальное развитие СССР на современном этапе. – Киев : Вища школа, Изд. при КГУ, 1982. – 200 с.
122934
   XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года. – М
1. – 1981. – 384с.
122935
  Савельєв В.Л. XXVII з"їзд Комуністичної партії України / В.Л. Савельєв. – К., 1987. – 173с.
122936
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 1. – 1986
122937
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 2. – 1986
122938
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 3. – 1986
122939
   XXVII з"їзд КПРС про зростання корівної ролі партії у радянському суспільстві.. – К., 1986. – с.
122940
  Тихонова Є.А. XXVII з"їзд КПРС про розвиток політичної системи радянського суспільства, більш повне здійснення соціалістичного самоврядування народу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается понятие социалистического самоуправления народа. Показана его связь с функционированием советской демократии, политической системы социализма. Подчеркивается, что основу социалистического самоуправления народа составляют Советы и ...
122941
  Маслов Н.Н. XXVII съезд КПСС : консультации по истории КПСС / Н.Н. Маслов. – Москва : Политиздат, 1987. – 93 с.
122942
   XXVII съезд КПСС о международной политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 88с.
122943
   XXVII съезд КПСС о социально-политическом и духовном развитии советского общества. – Киев : Вища школа, 1986. – 93 с.
122944
   XXVII съезд КПСС о социально-экономической политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 87с.
122945
   XXVII съезд КПСС об идейно-воспитальной работе партии. – Киев, 1986. – 21с.
122946
   XXVII съезд КПСС об экономической стратегии партии. – Киев, 1986. – 24с.
122947
   XXVII съезд КПСС: актуальные проблемы теории и практики совершенствования социализма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1987. – 323с.
122948
  Wunder W. XXVII.Untersuchungen uber die Besiedlung des Teichbodens mit Nahrungstieren des Karpfens / W. Wunder. – s.l.
1 : Herbstproben. – S.455-484
122949
   XXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 98-100. – (Серія права ; № 13)
122950
  Котюк В.О. XXVIII наукова студентська конференція на юридичному факультеті / В.О. Котюк, В.В. Хірсін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 89-92. – (Серія права ; № 13)
122951
  Калакура Я.С. XXVІ з"їзд Комуністичної партії України / Я.С. Калакура, І.П. Кожукало. – Київ, 1982. – 152с.
122952
   XXX lat akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1980. – 87с.
122953
   XXX Герценовские чтения : Геология. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 46 с.
122954
   XXX Герценовские чтения : Исторические науки. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 125 с.
122955
   XXX Герценовские чтения : История КПСС. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 82 с.
122956
   XXX Герценовские чтения : Литературоведение. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 103 с.
122957
   XXX Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 52 с.
122958
   XXX Герценовские чтения : Научный коммунизм. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 74 с.
122959
   XXX студентська наукова конференція. – Київ : КДУ, 1973. – 62 с.
122960
  Лавріненко І.С. XXX студентська наукова конференція на юридичному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 96-99. – (Серія права ; № 15)
122961
   XXXI International Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties August 14-19, 2017 Vilnius, Lithuania // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  XXXI міжнародна конференція PDMU-2018 була організована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) та Ленкоранським університетом (Азербайджанська Республіка).
122962
   XXXI Герценовские чтения. Проблемы художественного метода и жанра : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 96 с.
122963
   XXXI Герценовские чтения. Система языка и речевая реализация его категорий : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 112 с.
122964
  Уварова Юлія XXXI Міжнародний географічний конгрес у Тунісі : В Українському географічному товаристві // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-41
122965
   XXXI Міжнародний геологічний конгрес у Ріо-де-Жанейро // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 133-136
122966
   XXXII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції : 09-10 січ. 2013 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; [оргком.: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 2013. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
122967
   XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
122968
  Цокало С.Л. XXXIV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанціійного зондування Землі країн-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 52-53 : фото
122969
  Академия XXXIX сессия: Июньский (1983 года) Пленум ЦК КПСС и проблемы развития многонационального советского изобразительного искусства / Академия, художеств СССР. – Москва : Искусство, 1984. – 288 с.
122970
   XXXV науково-технічна конференція " Моделювання" : тези конф., 12–13 січ. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2016. – 57, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
122971
   XXXV Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 49-65. – ISSN 1029-4171
122972
   XXXVI Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 62-76. – ISSN 1029-4171
122973
  Тревого І.С. XXXVII з"їзд Польського геодезичного товариства : інформація / І.С. Тревого, О.М. Іванчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Фото
122974
   XXXVII Московская математическая олимпиада. Сборник подготовительных задач. – М., 1974. – 16с.
122975
   XXXXII Пленарная сессия Комитета Международного бюро по виноградарству и виноделию. – Москва, 1962. – 28 с.
122976
  Greguss Pal Xylotomische Bestimmung der heute Lebenden Gymnospermen / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 308с.
122977
  Щетиніна Г.С. Xвірус хости - небезпечний рослинний патоген / Г.С. Щетиніна, Ю.А. Косенко, І.Г. Будзанівська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (233), січень. – С. 17-20


  Наведено дані розповсюдження Х-вірусу хости у світі. Описано характер прояву інфекції на рослинах Hosta spp., морфологічні та молекулярні характеристики збудника. Представлено результати діагностики колекції Національного саду ім. Гришка НАНУ та ...
122978
  Jarousseau Cyril Y a-t-il un citoyen dans la salle? : [Comedie a sketches] / Jarousseau Cyril. – Paris : Art et comedie, 2001. – 93p. – (Collection Cote scene). – ISBN 2-84422-187-4
122979
  Nogueras Luis Rogelio Y si muero manana / Nogueras Luis Rogelio. – La Habana, 1984. – 174с.
122980
  Cofino Manuel Y un dia el sol es juez. / Cofino Manuel. – La Habana, 1976. – 141с.
122981
  Савченко Г.Б. Y2-- корректность нелокальных краевых задач в бесконечном слое для вистем уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савченко Г. Б.; ХГУ. – Х., 1972. – 12л.
122982
   Yabanci diller egitim bolumu dergisi (YDEB). – Istanbul
2. – 1998
122983
  Bodrogi T. Yabim drums in the Biro collection / T. Bodrogi. – Separatum ex: Folia Ethnographica. 1, 1949, nr 2-4. – Budapest, 1950. – 205-222с.
122984
  Pierson George Wilson Yale college. An educational history 1871-1921 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1952. – 774с.
122985
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 00440078
94. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122986
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 98. – 2000
122987
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 99. – 2001
122988
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 101. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122989
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 103. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122990
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 104. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122991
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 105. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122992
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 106. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122993
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 107. – 2005
122994
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 108 : Crime fictions. – 2005
122995
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 109 : Surrealism and its others. – 2006
122996
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 110 : Meaning and its objects: material culture in medieval and renaissance France. – 2006
122997
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 111 : Myth and Modernity. – 2007
122998
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 113 : French education: fifty years later. – 2008
122999
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 116 / 117 : Turns to the right?. – 2009
123000
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 122 : Out of sight: political censorship of the visual arts in nineteenth-century France. – 2012
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,