Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
122001
  Стефанський Е. "Zast" как ключевой концепт чешского этномира в романе М. Кундеры "Шутка" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 404-413. – ISBN 978-966-2763-81-2
122002
  Wasilewska W. ...Ze padliscie w boju / W. Wasilewska. – Warszawa, 1955. – 225 c.
122003
  Tricart Jean Zagadnienia geomorfologiczne / Tricart Jean. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 236s.
122004
  Jozwiak K. Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu plytkich odwodnien metodami analitycznymi / Krzysztof Jozwiak. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2015. – 338, [1] s. : il., таb. – Bibliogr.: s. 325-330. – ISBN 978-617-7096-46-6
122005
  Gardocki Lech Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa popelnione za granica. / Gardocki Lech. – Warszawa, 1979. – 180с.
122006
  Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
122007
  Wiatr J.J. Zagadnienia rasowe w socjologii amerykanskiej / Jerzy J.Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 296 s.
122008
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – ISSN 0084-4446


  1997. N 73
122009
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров =Lles problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.43, N 1/2 (85/86). – 2000
122010
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.44, N 1/2 (87/88). – 2001
122011
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.46, z. 1/2 (91-92). – 2003


  1997. N 73
122012
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.47, z. 1/2 (93/94). – 2004


  1997. N 73
122013
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.48, z. 1/2 (95/96). – 2005
122014
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.49, z. 1/2 (97/98). – 2006
122015
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 52, z.1/2 (103/104). – 2009
122016
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 53, z.1/2 (105/106). – 2010
122017
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 1 (107). – 2011
122018
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 2 (108). – 2011
122019
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 1 (109). – 2012
122020
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 2 (110). – 2012
122021
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 1 (111). – 2013
122022
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 2 (112). – 2013
122023
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 1 (113). – 2014
122024
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 2 (114). – 2014
122025
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 1 (115). – 2015
122026
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 2 (116). – 2015
122027
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 1 (117). – 2016
122028
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 2 (118). – 2016
122029
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 3 (119). – 2016
122030
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 4 (120). – 2016
122031
  Karolak S. Zagadnienia skladni ogolnej. / S. Karolak. – Warszawa, 1972. – 182с.
122032
  Szczepanski Jan Zagadnienia socjologii wspolczesnej / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 132с.
122033
  MIsztal Bronislaw Zagadnienia spolecznego uczestnictwa i wspoldzialania / MIsztal Bronislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 277с.
122034
  Tunkin G.I. Zagadnienia teorii prawa miedzynarodowego / G.I. Tunkin. – Warszawa, 1964. – 412с.
122035
  Kastner Erich Zaginiona miniatura, czyli przygody wrazliwego rzeznika. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 222с.
122036
  Binkowski Ryszard Zaginiony / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1984. – 192с.
122037
  Robertson K. Zaginiony brat / K. Robertson. – Warszawa, 1973. – 158с.
122038
  Kozminski Karol Zaglebie Staropolskie w Kielecckiem / Kozminski Karol. – Warszawa, 1955. – 112с.
122039
  Korabiewicz Waclaw Zaglem do jogow / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 388с.
122040
  Bobruk Albin Zagony rososzy / Bobruk Albin. – Warszawa, 1984. – 109с.
122041
   Zagorsk State Museum - preserve of history and art : an illustrated guide book. – M, 1988. – 160 p.
122042
  Ilyin M.A. Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery / M.A. Ilyin. – M., 1967. – 132с.
122043
  Babik Wieslaw Zagraniczne bazy danych w krakowskich placowkach informacji naukowej / Babik Wieslaw; Uniw. Jagellonski, Instytut filol. polskiej, Katedra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Krakow, 1995. – 40s. – (Materialy edukacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Nr.1). – ISBN 83-901577-4-8
122044
  Raos Ivan Zagreb / Raos Ivan. – Zagreb, 1956. – 176с.
122045
  Pavic Milan Zagreb / Pavic Milan. – Zagreb, 1959. – 100с.
122046
   Zagreb. – Zagreb : Matica Hrvatska, 1961. – 85, [99] s. : ill.
122047
  Senoa August Zagrebulje i drugi feljtoni / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
122048
  Ciejpa-Znamirowski Krzysztof Zagrozenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitalowego / Ciejpa-Znamirowski Krzysztof. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2002. – 274s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol. uniw. Lubelski). – ISBN 83-228-0821-6
122049
  Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
122050
   Zagrozenia,ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczo-rolniczego. – 3 wyd., zmien i rozsz. – Wroclaw : Wyd-wo akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 532s. – ISBN 83-87866-X
122051
  Panas Henryk Zagubieni w lesie / Panas Henryk. – Olsztyn, 1978. – 231с.
122052
  Borun K. Zagubiona przyszlosc / K. Borun, A. Trepka. – Warszawa, 1954. – 592с.
122053
  Borun Krzysztof Zagubiona przyszlosc / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1986. – 303с.
122054
  Proskova Hana Zahada obri cise / Proskova Hana. – Praha, 1983. – 247с.
122055
  Merrien Jean Zahagny Krystof Kolumbus / Merrien Jean. – praha, 1972. – 225с.
122056
  Draeger Max Zahl, Funktion und Gruppe / Draeger Max. – Leipzig - Jena : Urania Verl., 1955. – 124 S. : 49 Abb., 8 Tabellen. – (Wissenschaft und Technik verstandlich dargestellt 61. Reihe Technik)
122057
  Kindelberger Albert Zahlen zeigen den Aufstieg der Deutschen Demokratischen Republik. / Kindelberger Albert. – Berl., 1956. – 131с.
122058
  Hums Manfred Zahlen, Masse und Mengen / Hums Manfred. – Leipzig, 1992. – 291с.
122059
  Holzer Ludwig Zahlentheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 14)
Teil 2. – 1959. – 127 S.
122060
  Hasse Helmut Zahlentheorie / Hasse Helmut. – 2. erw. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1963. – 16, 610 S. : 49 Abb.
122061
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 1 : Atome und ionen. – 1950. – 441 s.
122062
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 2 : Molekeln I. – 1951. – 571 s.
122063
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 3 : Molekeln II. – 1951. – 724 s.
122064
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 4 : Kristalle. – 1955. – 1007 s.
122065
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 4, t. 1 : Technik. – 1955. – 881 s.
122066
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
1 Band., 5. Teil. – 1952. – 470с.
122067
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6. Aufl. – Berlin-Gottingen-Heidelberg
3. – 1952. – 795с.
122068
  Novy Karel Zahorkle usmevy / Novy Karel. – Praha, 1959. – 168с.
122069
  Zeyer Julius Zahrada marianska / Zeyer Julius. – Praha : Vysehrad, 1990. – 155 s.
122070
  Hora Josef Zahrada Popelcina / Hora Josef. – Praha, 1961. – 98с.
122071
  Psutkova Zdenka Zahrada u modrych kamenu / Psutkova Zdenka. – Praha, 1986. – 180с.
122072
  Korbel F. Zahranicne obchodni politika Ceskoslovenska / F. Korbel, V. Novacek. – Praha, 1970. – 63с.
122073
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
1. – 1972. – XVIII, [2], 1366 p.
122074
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
2. – 1972. – P. 1367 - 2360
122075
   Zahranicne periodika v CSSR 1969. – Bratislava : Statni knihovna CSR
3. – 1972. – P. 2362 - 3454
122076
  Tichy Lucas Zahranicni a bezpecnostni politika Vladimira Putina v letech 2000 - 2008 na posadi bezpecnostni kultury Ruske federace // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 69-108. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
122077
   Zahranicni literatura : Celostatni evidence. – Praha ; Bratislava : Statni khihovna CSSR v Praze ; Univerzitna kniznica v Bratislave, 1967. – 387 p.
122078
  Kindleberger Zahranicni onchod a narodni hospodarstvi. / Kindleberger, Chr.P. – Praha, 1968. – 263с.
122079
  Sedivy Jaroslav Zahranicni politika CSR v letech 1945-1960 / Sedivy Jaroslav, K. Koralkova. – Praha, 1960. – 168с.
122080
   Zahranicni Slovaci a materinski jazyk. – Martin, 1990. – 292с.
122081
  Kozacenka V. Zaibas / V. Kozacenka. – Vilnius, 1965. – 302с.
122082
  Petr Jan Zaimek KAZDY w historii i dialektach jezyka polskiego / Petr Jan. – Wroclaw, 1957. – 120с.
122083
  Cleeve R. Zajac pod miedza. / R. Cleeve. – Warszawa, 1973. – 321с.
122084
  Berne Irena Zajecia w terenie / Berne Irena. – Warszawa, 1977. – 244с.
122085
  Siergiejew Borys Zajmujaca fizjologia / Siergiejew Borys. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 303с.
122086
  Durickova Maria Zajtra bude pekne / Durickova Maria. – Bratislava, 1959. – 50с.
122087
  Olbracht Ivan Zakarpatska trilogie / Olbracht Ivan. – Praha, 1972. – 454с.
122088
  Bialczynski Czeslaw Zakaz wjazdu / Bialczynski Czeslaw. – Warszawa, 1981. – 179с.
122089
  Franko Ivan Zakhar Berkout / Franko Ivan. – K., 1981. – 207с.
122090
  Lisy J. Zakladni otazka filozofie / J. Lisy. – Praha, 1967. – 87с.
122091
  Буравцева Н.Р. Zakladni rusko-cesky slovnik = Русско-чешский учебный словарь. / Н.Р. Буравцева. – М., 1982. – 263с.
122092
  Schneider Jaroslav Zakladni vypocty v chemicka vyrobe / Schneider Jaroslav. – Praha, 1963. – 224с.
122093
  Inczinger Frantisek Zaklady anatomie a fyziologie cloveka pre farmaceutov / Inczinger Frantisek. – Bratislava, 1978. – 295с.
122094
  Drska Ladislav a dr. Zaklady atomove fysiky / Ladislav a dr. Drska. – Praha, 1958. – 616 с.
122095
  Kopecny Frantisek Zaklady ceske skladby / Kopecny Frantisek. – Praha, 1958. – 336с.
122096
  Stelcl Jindrich a.j. Zaklady drobne tektoniky a petrotektoniky / Jindrich a.j. Stelcl. – Brno, 1980. – 341с.
122097
  Klepl Vaclav Zaklady elektrotechniky v prikladech. / Klepl Vaclav. – 4. dop. a prepr. vyd. – Praha, 1956. – 386с.
122098
  Wuketits Franz Zaklady evolucni teorie / Wuketits Franz. – Bratislava : IRIS, 1997. – 142s. – ISBN 80-88778-38-7
122099
  Einhorn Erich Zaklady fotografie / Einhorn Erich. – Praha, 1962. – 260с.
122100
  Hladik Jozef Zaklady geoelektrickeho prieskumu / Hladik Jozef. – Bratislava, 1956. – 216с.
122101
  Hladik J. Zaklady Geoelektrickeho Prieskumu / J. Hladik. – Bratislava : Technickej, 1956. – 215 s.
122102
  Erhart Adolf Zaklady jazykovedy. / Erhart Adolf. – Praha, 1984. – 185с.
122103
  Bystricky F. Zaklady katolickej socialnej nauky / F. Bystricky; Dr. F. Bystrycky. – Rim : Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda, 1970. – 219 s. – Бібліогр. в підрядк. прим.
122104
  Kolos Wlodzimierz Zaklady kvantove chemie vylozene bez pouziti matematiky / Kolos Wlodzimierz. – Praha, 1987. – 188с.
122105
  Andrlik Karel Zaklady laboratorni prace. / Andrlik Karel. – Praha, 1953. – 112с.
122106
  Hanzlik Stanislav Zaklady meteorologie a klimatologie. / Hanzlik Stanislav. – Praha, 1956. – 323с.
122107
  Sedlar Richard Zaklady mimovyucovaciho vychovneho systemu v socialisticke skole / Sedlar Richard. – Praha, 1975. – 153с.
122108
  Dyk-Podubsky-Stedronsky Zaklady naseho rybarstvi / Dyk-Podubsky-Stedronsky. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1956. – 527s.
122109
   Zaklady numericke matematiky a programovani / R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik; R. Cerna, M. Machalicky, J. Vogel, C. Zlatnik. – Praha : SNTL, ALFA, 1987. – 445 s.
122110
  Soudek Dusan Zaklady Obecne Cytologie / Soudek Dusan, Necas Oldrich. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1960. – 471s.
122111
  Kukal Zdenek Zaklady oceanografie. / Kukal Zdenek. – Praha, 1990. – 590с.
122112
  Heyrovsky Jaroslav Zaklady polarografie / Heyrovsky Jaroslav, Kuta Jaroslav. – Praha, 1962. – 426с.
122113
  Bakala J. a dr. Zaklady polnohospodarskeho prava. / J. a dr. Bakala. – Bratislava, 1967. – 248с.
122114
  Censky Bedrich a.i. Zaklady rizeni hospodarskych organizaci spoju / Bedrich a.i. Censky. – Praha
2. – 1974. – 200с.
122115
  Spaldon Frantisek Zaklady rudneho upravnictva / Spaldon Frantisek. – Bratislava, 1957. – 360с.
122116
  Horecky Jan Zaklady slovenskej terminologie / Horecky Jan. – Bratislava, 1956. – 147с.
122117
  Majchrak A. Zaklady socialistickej zurnalistiky : prirucka pre redaktorov a dopisovatel"ov / A. Majchrak. – Praha ; Bratislava : Vyd-vo a nakl. ROH, 1975. – 197 s.
122118
  Kyzlink Vladimir Zaklady socialistickych financi. / Kyzlink Vladimir, Pavelka Frantisek. – Praha, 1974. – 308с.
122119
  Glasstone Samuel Zaklady teorie jadernych reaktoru. / Glasstone Samuel, Edlung Milton. – Praha, 1958. – 392 с.
122120
  Shea Richard Zaklady transistorovych obvodu / Shea Richard. – Praha, 1958. – 456с.
122121
  Kraszewski Jozef Ignacy Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 181с.
122122
  Worcell Henryk Zaklete rewiry / Worcell Henryk. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1957. – 468 s.
122123
  Lozinski Walery Zaklety dwor / Lozinski Walery. – Krakow, 1955. – 418с.
122124
  Hoel Sigurd Zaklety krag / Hoel Sigurd; Przel. z norweskiego B.Hlasko. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1973. – 364 s. – (Seria Dziel pisarzy skandynawskich)
122125
  Marec Anton Zakliaty hrad v Tatrach: legendy, baje a povesti z Tatier / Marec Anton. – Martin, 1993. – 115с.
122126
  Hirjak Michal Zakliaty les / Hirjak Michal. – Kosice, 1975. – 96с.
122127
  Greffe Noele Zakochane z Marsylii / Greffe Noele. – Warszawa, 1957. – 344с.
122128
  Szelburg-Zarembina Zakochany w milosci / Ewa Szelburg-Zarembina. – 2-ge wyd. – Warszawa : PAX, 1962. – 381 s.
122129
  Gorski Karol Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego / Gorski Karol. – Wroclaw, 1977. – 245с.
122130
  Radovic Milos Zakon o javnom pravobraniostvu sa komentarom / Radovic Milos, Boskovic Nikola. – Beograd, 1956. – 78с.
122131
  Brkic Milan Zakon o javnom tuziostvu sa komentarom. / Brkic Milan. – Beograd, 1956. – 64с.
122132
  Dilber N. Zakon o sanitarnoj inspekciji sa objasnjenjima / N. Dilber. – Beograd, 1956. – 60s.
122133
  Srzentic Nikola Zakon o sudovima sa objasnjenjima / Srzentic Nikola. – 2. dop. izd. – Beograd, 1956. – 68с.
122134
  Strug Andrzej Zakopanoptikon czyli kronika czterdziestu dziewieciu dni deszczowych w Zakopanem / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 300с.
122135
  Barentz M.E. Zakwoordenboek Duitsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Duitsch / M.E. Barentz. – Amsterdam : Cohen Zonen, 1907. – 800 s.
122136
  Olbracht Ivan Zalar nejtemnejsi / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 188с.
122137
  Bierzanek Remigiusz Zalatwianie sporow miedzinarodowych 1945-1973 / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1974. – 398с.
122138
  Slonimski Antoni Zalatwione odmownie / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 180с.
122139
  Stemplowski Ryszard Zaleznosc i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskih i III Rzeszy / Stemplowski Ryszard. – Warszawa, 1975. – 404с.
122140
  Jakop N. Zaljubljeni do uses in se cez: Eros v slovenski frazeologiji // 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 3.-14.7.2017 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. – S. 11-19. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture). – ISBN 978-961-237-934-6
122141
  Alexander Elliot Zalkady iontovych organickych reakci. / Alexander Elliot. – Praha, 1956. – 296с.
122142
  Nalepa Marek Zalobny orszak poetow / Nalepa Marek. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 278s. – ISBN 93-7262-129-2
122143
  Gruszecki Artur Zaloty biurokraty / Gruszecki Artur. – Krakow, 1960. – 280с.
122144
  Glinski Kazimierz Zaloty krola jegomosci. / Glinski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 316с.
122145
  Bernas Franciszek Zamach na Hitlera / Bernas Franciszek, Mikulska-Bernas Julitta. – Wyd.2. – Warszawa, 1976. – 281с.
122146
  Tomaszewska M. Zamach na wyspe / M. Tomaszewska. – Warszawa, 1973. – 267с.
122147
  Antoni J. Zameczki Podolskie na Kresach Multanskich / J. Antoni. – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa
T.II : Kamieniec nad Smotryczem. – 1880. – 304с.
122148
  Scherfig H. Zamek Frydenholm / Hans Scherfig; Przeklad H. Leonowicz. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 468 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawckicich)
122149
  Rozpedowski Jerzy Zamek Grodno w Zagorzu Slaskim i zamki Nowy Dwor, Radosno, Rogowiec / Rozpedowski Jerzy. – Wroclaw, 1960. – 72 s.
122150
  Mackova Libuse Zamek Kacina / Mackova Libuse. – Praha, 1956. – 44с.
122151
  Polak S. Zamek Kaniowski Sewryna Goszczynskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 51 s. – Bibliogr. w przypis.
122152
  Lileyko Jerzy Zamek krolewski / Lileyko Jerzy. – Warszawa, 1976. – 340с.
122153
  Stehlik Frantisek Zamek Litomysl. Komposicni studie / Stehlik Frantisek. – Praha, 1957. – 62 s.
122154
  Baniukiewicz Elzbieta Zamek w Lancucie / Baniukiewicz Elzbieta, Wisniowska Zofia. – Warszawa, 1970. – 104 s.
122155
  Czobit D. Zamek w Podhorcach / Dmytro Czobit. – Броди : Просвіта, 2009. – 31, [1] s. : il. – ISBN 966-7544-45-4
122156
  Turek Roman Zamet / Turek Roman. – Rzeszow : Krajowa agencja wydawnicza, 1981. – 218,[2]s.
122157
  Zeromski Stefan Zamiec / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 242 s. : ill.
122158
  Guerquin Bohdan Zamki Slaskie / Guerquin Bohdan. – Warszawa, 1957. – 354 s.
122159
  Ratajczak Jozef Zamkniecie krajobrazu. Poezje / Ratajczak Jozef. – Poznan, 1960. – 72с.
122160
  Grzymkowski Jerzy Zamkniete drzwi / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1976. – 193с.
122161
  Kowalewski Stanislaw Zamkniete granice / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 104с.
122162
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1960. – 292с.
122163
  Bystrzycka Zofia Zamkniete oczy. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1972. – 265с.
122164
  Muszynska Hoffmannowa Hanna Zamorska Jagiellonka. / Muszynska Hoffmannowa Hanna. – Szczecin, 1986. – 159с.
122165
  Chroscielewska Dorota Zamykam oczy: czern / Chroscielewska Dorota. – Lodz, 1976. – 82с.
122166
  Hejcman Pavel Zanechte vsech nadeji. / Hejcman Pavel. – Praha, 1962. – 210с.
122167
  Sawicki J. Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Janusz Sawicki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3293 : Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / J. Sawicki. – S. 1-379. – ISBN 978-83-229-3178-3. – ISSN 0239-6661
122168
  Grzybowska Jadwiga Zanieczyszczenia Chemiczne / Grzybowska Jadwiga. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 127s.
122169
  Omiljanowicz Aleksander Zanikajace echa / Omiljanowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 513с.
122170
  Brzostowska Janina Zanim noc... / Brzostowska Janina. – Warszawa, 1961. – 56с.
122171
  Osterloff Konrad W. Zanim przysz i Hiszpanie / Konrad W. Osterloff. – Warszawa, 1968. – 360с.
122172
   Zanim przyszla Pozoga : dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakow na Podolu w latach 1905-1910 / wstep, wybor i oprac. Roman Jurkowski. – Olsztyn : Centrum badan Europy Wschodniej, Uniw. Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. – 776 s. – Текст пол. та рос. мовами. - Рез. рос., укр., англ. мовами. - Покажч.: с. 747-776. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Zrodla do dziejow Europy Srodkowo-Wschodniej ; t. 1). – ISBN 978-83-61605-29-4
122173
  Frelek Ryszard Zanim zabija Cezara / Frelek Ryszard. – Warszawa, 1985. – 131с.
122174
  Gornicki Wieslaw Zanim zaczna rzadzic maszyny / Gornicki Wieslaw. – Warszawa, 1976. – 256с.
122175
  Deglava A. Zanis Griva. / A. Deglava. – Riga, 1970. – 88с.
122176
  Gordimer Nadine Zapach kwiatow i smierci : Opowiadania / Gordimer Nadine; Tlum. z jezyka angiel. A. Glinczanka, B. Kuczborska, P. Niklewicz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1984. – 446s. – ISBN 83-05-11239-X
122177
  Rais Karel Zapad. Pohorsky obraz / Rais Karel. – Praha, 1955. – 268с.
122178
  Rais Karel Zapadli vlastenci / Rais Karel. – Praha, 1958. – 276с.
122179
  Nehera O. Zapadne Slovensko / O. Nehera (photogr. ); pref., poem R. Fabry. – Martin : Osveta, 1978. – 176, [96] s.
122180
  Tetauer Frank Zapas draku. (Don Manuel a Marie-Luisa) / Tetauer Frank. – Praha, 1959. – 112с.
122181
  Pok Lubor Zapas nad propasti / Pok Lubor. – Praha, 1984. – 368с.
122182
  Truchan R. Zapewnienie bezpieczenstwa narodowego warunkiem istnienia panstwa / R. Truchan, Wodarek-Podgyrska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 311-320. – ISSN 2227-796X


  В статье авторы предприняли попытку дать характеристику одного из важнейших в настоящее время видов безопасности, т.е. национальной безопасности. В статье подробно описываются основные понятия, свзязанные с национальной безопасностью, а также условия ...
122183
   Zapewnienie jakosci ksztalcenia w szkole wyzszej. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 236s. – (Prace nauk. Akad. ekonom. im.K.Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7246-125-2
122184
  Konrad Karel Zapfenstreich / Konrad Karel. – Praha, 1963. – 388с.
122185
  Tokarska Anna Zapis wedrowny / Tokarska Anna. – Poznan, 1975. – 83с.
122186
  Malkow Pawel Zapiski komandanta Kremla / Malkow Pawel. – Warszawa, 1977. – 343с.
122187
  Leonow Leonid Zapiski Kowiakina / Leonow Leonid; Przelozyl A. Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 112s.
122188
  Turgieniew Iwan Zapiski mysliwego / Turgieniew Iwan. – Warszawa, 1974. – 421с.
122189
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 - i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
2. – 1899. – 454с.
122190
  Berga M.W. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku / M.W. Berga. – Krakow
3. – 1899. – 474с.
122191
  Prorok Leszek Zapiski psubrata / Prorok Leszek. – Wroclaw, 1975. – 228с.
122192
  Drozdowski Waclaw Zapiski starego reportera / Drozdowski Waclaw. – Wroclaw i i., 1978. – 76с.
122193
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1972. – 207с.
122194
  Przybysz Janusz Zapiski untermenscha / Przybysz Janusz. – Poznan, 1977. – 193с.
122195
  Gawronski Andrzej Zapiski z dwoch swiatow / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 204s.,5k.il. – ISBN 83-231-1383-1
122196
  Zelenay Tadeusz Zapiski ze starej skrzyni / Zelenay Tadeusz. – Wroclaw : Ossolineym, 1960. – 137 s.
122197
  Garlicki Andrzej Zapiski znad jeziora Michigan. / Garlicki Andrzej. – Warszawa, 1976. – 168с.
122198
  Szczygielski Zenon Zapiski zza marginesu / Szczygielski Zenon. – Warszawa, 1960. – 108с.
122199
  Troepolskij G. Zapisky agronoma / G. Troepolskij. – Bratislava, 1954. – 152с.
122200
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
1. – 1974. – 276с.
122201
  Fedorenko Nikolaj Trofimovic Zapisky diplomata. / Fedorenko Nikolaj Trofimovic. – Bratislava
2. – 1975. – 275с.
122202
  Levi Achto Zapisky Sedeho vlka. / Levi Achto. – Praha, 1977. – 207с.
122203
  Hora Josef Zapisky z nemoci / Hora Josef. – Praha, 1945. – 86с.
122204
  Jakubowski J.Z. Zapomniane ogniwo : sstudium o Adolfie Dygasinskim / Jan Z. Jakubowski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1967. – 203s.
122205
   Zapomniany pokoj : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat pozniej / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; pod red. Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2013. – 423 с., [6] арк. фот., [2] арк. карт. – Indeks: s. 413-423. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-0-0
122206
  Osuchowski Jerzy Zapomniec nie moge / Osuchowski Jerzy. – Krakow, 1975. – 115с.
122207
  Charles-Roux Zapomniec Palermo / Edmonde Charles-Roux; Przel. E.Bakowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 387 s.
122208
  Szmaglewska Seweryna Zapowiada sie piekny dzien / Szmaglewska Seweryna. – Wyd. 2. – Warszawa, 1961. – 264с.
122209
  Brzuski Witold Kazimierz Zapozyczenia arabskie w dawnym i wspolczesnym jezyku amharskim. / Brzuski Witold Kazimierz. – Warszawa, 1983. – 160с.
122210
  Krawczyk A. Zapozyczenia leksykalne w sytuacji wielojezycznosci. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze mackowiec na Podolu / Aleksandra Krawczyk. – Warszawa : DIG, 2007. – 157 s. – ISBN 83-7181-494-1, 978-83-7181-494-5
122211
  Meloch K. Zaproszenie do kochania / K. Meloch. – Lublin, 1972. – 323с.
122212
  Moczarski Z. Zapys genetyki zwierzecej / Z. Moczarski, J.G. Szuman. – Poznan a.o. : KSW, 1927. – VIII, 162 p.
122213
  Galdos Zaragoza / Galdos, Perez. – M., 1953. – 240с.
122214
  Perez Galdos Benito Zaragoza / Perez Galdos Benito. – Habana, 1983. – 292с.
122215
  Gall Natalia Zaraz za chwile jutro / Gall Natalia. – Wroclaw i i., 1982. – 171с.
122216
  Uniszewski Zdzislaw Zargon zawodowy pracownikow sledczych i operacyjnych: Problematyka kryminalistyczna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 166 s. – ISSN 0239-6661
122217
  Skolaudy Vlastimil Zarivy proud / Skolaudy Vlastimil. – Praha, 1961. – 82с.
122218
  Grin Alexandr Zarivy svet. Kralovna vln / Grin Alexandr. – Praha, 1975. – 369с.
122219
  Mikolajek Tadeusz Zarowka / Mikolajek Tadeusz. – Wroclaw, 1961. – 176с.
122220
  Huszcza Jan Zarty. Satyry. Fraszki / Huszcza Jan. – Lodz, 1968. – 180с.
122221
  Olszewska-Dyoniziak Barbara Zarys antropologii kultury // Varia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1996. – Tom 360 : Zarys antropologii kultury /B.Olszewska-Dyoniziak. – s.1-238. – ISBN 83-233-0943-4
122222
  Rodkiewicz Bohdan Zarys biologii rozwoju / Rodkiewicz Bohdan. – Lublin : Wyd-wo Uniw. M.Curie Sklodowskiej, 1997. – 245s. – ISBN 83-227-0966-8
122223
  Sadowski Bogdan Zarys biologii, anatomii i fizjologii czlowieka. Wybrane zagadnienia dla studentow psychologii i pedagogiki / Sadowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 342с.
122224
  Harper Harold .A. Zarys chemii fizjologicznej / Harold .A. Harper. – Warszawa : Pastwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 663s.
122225
  Stieber Zdzislaw Zarys dialektologii jezykow zachodnio-slowianskich z wyborem tekstow gwarowych / Stieber Zdzislaw. – Warszawa, 1956. – 132с.
122226
  Slawski Franciszek Zarys dialektologii poludniowo-slowianskiej z wyborem tekstow gwarowych / Slawski Franciszek. – Warszawa, 1962. – 252с.
122227
  Kuraszkiewicz Wladyslaw Zarys dialektologii wschodnioslowianskiej. / Kuraszkiewicz Wladyslaw. – Wyd. 2. zmien i rozszerzone. – Warszawa, 1963. – 168с.
122228
  Horalek Karel Zarys dziejow czeskiego wiersza / Horalek Karel. – Wroclaw, 1957. – 64с.
122229
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 3. – Wroclaw
1. – 1959. – 304с.
122230
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz. – Wyd. 2. przejrz. – Wroclaw
2. – 1960. – 256с.
122231
  Kleiner Juliusz Zarys dziejow literatury polskiej. / Kleiner Juliusz, Maciac Wlodzimierz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1974. – 590с.
122232
  Mironowicz A. Zarys dziejow prawoslawia w Europie Srodkowo-Wschodniej / Antoni Mironowicz ; [ tlum. I. Kozlovski, M. Szulga ]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej : Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 176 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2814-7
122233
   Zarys dziejow Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 300s. – ISBN 83-7098-498-3
122234
   Zarys dzielow / K. Matraszek, C. Pawlowski, M. Ryndak, J. Such; Karol Matraszek, Cezary Pawlowski, Marian Ryndak, Jan Such. – Warszawa : PWN, 1989. – 244 s. – (Filozofia ; 1)
122235
  Majewski Z. Zarys elektroniki przyrzadow polprzewodnikowych / Z. Majewski. – Warszawa, 1962. – 206с.
122236
  Csaplaros Istvan Zarys elementarnej gramatyki jezyka wegierskiego / Csaplaros Istvan. – Wyd. 2. zmion. – Warszawa-Lodz, 1963. – 173с.
122237
  Kuksewicz Zdzislaw Zarys filozofii sredniowiecznej / Kuksewicz Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 690s. – ISBN 83-01-02627-8
122238
  Basinski Antoni Zarys fizykochemii koloidow / Basinski Antoni. – Warszawa, 1957. – 492с.
122239
  Wisniewski Marek Zarys fonetyki i fonologii wspolczesnego jezyka polskiego : Skrypt dla studentow filologii polskiej / Wisniewski Marek. – 4-e w. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 201s. – ISBN 83-231-1272-Х
122240
  Kleczkowski Antoni Zarys geologii inzynierskiej. / Kleczkowski Antoni. – Warszawa, 1956. – 248с.
122241
  Stupnicka Ewa Zarys geologii regionalnej Swiata / Stupnicka Ewa. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1978. – 324s.
122242
  Safarewicz Jan Zarys gramatyki historycznej jezyka lacinskiego. Fonetyka historyczna i fleksja / Safarewicz Jan. – Warszawa, 1953. – 292с.
122243
  Perlin Oskar Zarys gramatyki jezyka hiszpanskiego / Perlin Oskar. – Warszawa, 1968. – 180с.
122244
  Lehr-Splawinski Tadeusz Zarys gramatyki jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego na tle porownawczym / Lehr-Splawinski Tadeusz, , Cz. Bartula. – Wyd. 4. uzup. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 146с.
122245
   Zarys higieny tropikalnej. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 278S.
122246
  Kasjanow M.J. Zarys histologii sadowo-lekarskiej. / M.J. Kasjanow. – Warszawa, 1956. – 212с.
122247
  Szafer W. Zarys Historii Botaniki w Krakowie na tle Szesciu Wiekow / W. Szafer. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonskiego, 1964. – 169s.
122248
  Wendland Zbigniew Zarys historii filozofii : Od szkoly jonskiej do Poppera / Wendland Zbigniew. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 277s. – ISBN 83-7244-061-1
122249
  Heinrich Wladyslaw Zarys historii filozofii sredniowiecznej. / Heinrich Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 324с.
122250
  Legowicz Jan Zarys historii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 610с.
122251
  Czarniecki Stanislaw Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellonskim / Czarniecki Stanislaw. – Krakow, 1964. – 148с.
122252
  Landau Zbigniew Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 / Landau Zbigniew, J. Tomaszewski. – Warszawa, 1960. – 218с.
122253
  Tochowicz Leon Zarys historii krakowskiej szkoly medycznej : W 600-Lecie Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie / Tochowicz Leon. – Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1962. – 80s.
122254
  Plesniarski Boleslaw Zarys historii laicyzacji oswiaty i wychowania w Polsce / Plesniarski Boleslaw. – Warszawa, 1961. – 258с.
122255
  Sinko Tadeusz Zarys historii literatury greckiej / Sinko Tadeusz. – Warszawa
T. 1. – 1959. – 944 s.
122256
   Zarys historii polski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 861 s. : il. + 4 mapy. – (Z prac Instytutu historii Polskiej Akademii nauk / Autorzy T. Manteuffel (et al.)). – ISBN 83-06-00377-2
122257
  Arnold Stanislaw Zarys historii Polski. / Arnold Stanislaw. – Krakow, 1962. – 216с.
122258
  Pawlowski Ignacy Zarys historii powszechnej i stosunkow miedzynarodowycu 1918-1939. 2. 1929-1939 / Pawlowski Ignacy. – Opole
2. – 1975. – 188с.
122259
  Marciniak Zbigniew Zarys historii wychowania / Marciniak Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 199с.
122260
  Legowicz Jan Zarys historrii folozofii. Elementy doksografii / Legowicz Jan. – Warszawa, 1967. – 634с.
122261
  Karejew M. Zarys historyczny Sejmu polskiego. / M. Karejew. – Warszawa, 1893. – 201с.
122262
  Mikulski Zdzislaw Zarys hydrografii Polski / Mikulski Zdzislaw. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 288s.
122263
  Schmuck Adam Zarys klimatologii Polski / Schmuck Adam. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 160s.
122264
  Hennel Jan Zarys lamp elektronowych. / Hennel Jan, A. Swit. – Warszawa
2. – 1962. – 314с.
122265
  Jakubowski Jan Zygmunt Zarys literatury polskiej na przelomie XIX i XX w. / Jakubowski Jan Zygmunt. – Dla klasy XI. Wraz z antologia. – Warszawa, 1955. – 264с.
122266
  Baculewski Jan Zarys literatury polskiej po powstaniu styczniowym. / Baculewski Jan. – Warszawa, 1959. – 332с.
122267
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 480 s. – Bibliogr.: s.467-470. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
122268
  Grzegorczye A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczye. – Wyd.2 zmien. i naukowe. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1969. – 508 s. : s. 493-496. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
122269
  Grzegorczyk A. Zarys logiki matematycznej / A. Grzegorczyk. – W. 4e. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 510 s. – (Biblioteka matematyczna ; T.20)
122270
  Bauman Zygmunt Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa / Bauman Zygmunt. – Warszawa, 1964. – 578с.
122271
  Lunc M. Zarys mechaniki ogolnej / M. Lunc, A. Szaniawski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 368 s. : 197 rys.
122272
  Roszkiewicz Malgorzata Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programow komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5 / Roszkiewicz Malgorzata; Red. K. Zbytniewska. – Warszawa : Szkola glowna handlowa, 1998. – 113s. – ISBN 83-7225-032-4
122273
  Czekanska Maria Zarys metodyki geografii / Czekanska Maria. – Warszawa, 1959. – 304с.
122274
  Mscisz M. Zarys metodyki geografji / M. Mscisz. – Warszawa : Arcta, 1928. – 190 s.
122275
  Walicki A. Zarys mysli rosyjskiej : Od Oswiecenia do renesansu religijno-filozoficznego / Andrzej Walicki. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2005. – 863s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 10). – ISBN 83-233-2082-9
122276
  Prokopczuk J. Zarys nowozytnej historii Afryki : (na pravach rekopisu) / J. Prokopczuk, E. Szymanski ; Uniwersytet Warszawski. – [S. l.] : Uniw. Warszawskiego, 1965. – 257 s.
122277
  Michajlow W. Zarys parazytologii ewolucyjnej / W. Michajlow. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1968. – 378s.
122278
  Boltianski W.G. Zarys podstawowych pojec topologii / W.G. Boltianski, W.A. Jefremowicz. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1965. – 156 s. : 166 rys. – Demonstrations geometriques/ A. Fetissov. Erreurs dans les demonstrations geometriques/ I. Doubnov. – (Initiations aux mathematiques)
122279
  Miodonska-Brookes Ewa Zarys poetyki / Miodonska-Brookes Ewa, i. i. – Warszawa, 1974. – 407с.
122280
   Zarys prawa Stanow Zjednoczonych. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Skrypty i teksty pomocnicze). – ISBN 83-231-0300-3
Czesc 2 : Pod red. J.Gluchowskiego. – 1991. – 234s.
122281
  Raabe Zdzislaw Zarys protozoologii / Raabe Zdzislaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 283S.
122282
  Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw Zarys psychologii pracy / Biegeleisen-Zelazowski Bronislaw. – Warszawa, 1964. – 328 с.
122283
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd-ie 2-ie rozszerzone. – Warszawa, 1957. – 134с.
122284
  Klemensiewicz Zenon Zarys skladni polskiej. / Klemensiewicz Zenon. – Wyd. 3. – Warszawa, 1961. – 133с.
122285
  Grzegorczykowa Renata Zarys slowetwerstwa polskiego: Slowotworstwo opisowe / Grzegorczykowa Renata. – Wyd. 3. – Warszawa, 1979. – 96с.
122286
  Grzegorczykowa R. Zarys slowotworstwa polskiego / R. Grzegorczykowa. – Warszawa
1. – 1972. – 200с.
122287
  Golde W. Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowan w elektrotechnice. / W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski. – Wroclaw-Warszawa, 1958. – 162с.
122288
  Krupowicz J. Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / J. Krupowicz, W. Zacharewicz. – Torun
1. – 1964. – 178с.
122289
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
2. – 1965. – 144с.
122290
  Krupowicz Jan Zarys teorii i budowy zwiazkow organicznych. / Krupowicz Jan, Zacharewicz Witold. – Torun
3. – 1966. – 156с.
122291
  Muszynski Heliodor Zarys teorii wychowania. / Muszynski Heliodor. – Warszawa, 1976. – 423с.
122292
  Garbacz Jerzy Zarys termodynamiki i kalorymetrii procesu adsorpcyjnego. / Garbacz Jerzy, Rychlicki Gerard. – Torun, 1986. – 198с.
122293
  Guiraud Pierre Zarys warsyfikacji francuskiej / Guiraud Pierre. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 64с.
122294
  Schlauch Margaret Zarys wersyfikacji angielskiej / Schlauch Margaret. – Wroclaw, 1958. – 72с.
122295
  Sidorenko Halina Zarys wersyfikacji ukrainskiej / Sidorenko Halina. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 108с.
122296
  Blazejewski Franciszek Zarys zoologii systematycznej / Blazejewski Franciszek. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczeln. Akademii techniczno-rolniczej, 2001. – 396s. – ISBN 83-87274-83-6
122297
  Gersdorf Miroslaw Zarzad spoldzielni w systemie jej oragnow. Stan prawny na dzien 31.3.1976. / Gersdorf Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 192с.
122298
  Daleszak Bogdan Zarzadzam blokade calego rejonu. / Daleszak Bogdan. – Wroclaw, 1977. – 275с.
122299
  Burchardt Stanislaw Zarzadzanie a stosunki spoleczne w przedsiebiorstwie. / Burchardt Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 261с.
122300
  Bieniok Henryk Zarzadzanie czasem : Skrypty uczelniane; Akad. ekonomiczna im. K.Adamieckiego / Bieniok Henryk. – Katowice, 1999. – 156s. – (Nowoczesne zarzadzanie w biznesie ; Zt.3). – ISBN 83-7346-192-9
122301
  Zabinski R. Zarzadzanie dziennikiem wobec dominacji mediow elektronicznych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 33-41. – ISSN 1641-0920


  Про керування газетами при домінуванні електронних видань.
122302
  Slawjuk R. Zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa : podrecznik / Rostyslaw Slawjuk ; Wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w Katowicach]. – [Lwow] : [NNWK "Akademia technologii i biznesu"], 2012. – 165, [3] s. : tab., rys. – Помилка в трансліт. прізвища авт., правильне формулювання прізвища Slaviuk R. – ISBN 978-966-2042-20-7
122303
   Zarzadzanie finansami w korporacjach miedzynarodowych / J. Gluchowski, R. Huterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 250S. : Ill. – ISBN 83-231-1321-1
122304
   Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 233s. – ISBN 83-7246-165-1
122305
   Zarzadzanie w kulturze // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2000. – 216 s. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; V. 2)
122306
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 1. – 2015
122307
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 2. – 2015
122308
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 3. – 2015
122309
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
16, 4. – 2015
122310
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 1. – 2016
122311
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 2. – 2016
122312
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 3. – 2016
122313
   Zarzadzanie w kulturze = Culture management. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1896-8201
17, 4. – 2016
122314
  Mrozowicz K. Zarzadzanie wiedzа jako determinanta wspoipracy nauki і przedsiеbiorczoіci / K. Mrozowicz, D. Pudato // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 170-173. – ISSN 1993-0259


  Досліджуються принципи управління знаннями. Визначено шляхи тісного співробітництва між наукою і бізнесом, науковцями і практиками.
122315
  Daranowski P. Zasada "Rzadow (miedzenarodowego) prawa" w Polsce - znak ksztaltujacej sie demokracji // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 31-41. – ISSN 0081-6841
122316
  Kruszynski Piotr Zasada domniemania niewinnosci w polskim procesie karnym. / Kruszynski Piotr. – Warszawa, 1983. – 214с.
122317
  Symonides Janusz Zasada efektywnosci w prawie miedzynarodowim / Symonides Janusz. – Torun, 1967. – 298с.
122318
  Kania A.M. Zasada humanitaryzmu w kontes"ce unormowan" prawnokaznych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 53-76. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
122319
  Goralski Wojciech Zasada niezaleznosci i autonomii panstwa i Kosciola w konkordacie polskim z 1993 roku / Goralski Wojciech, Piendyk Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 102s. – ISBN 83-7072-167-2
122320
   Zasada szufladkowa dirichleta. Geometria okregow i sfer. – Warszawa : Wyd-wa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 44 s.
122321
  Mill John Stuart Zasady ekonomii politycznej i niektore jej zastowowania do filozofii spolecznej / Mill John Stuart. – Warszawa
1. – 1965. – 676с.
122322
  Ricardo Dawid Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania / Ricardo Dawid. – Warszawa, 1957. – 520с.
122323
  Kwasnicki Witold Zasady ekonomii rynkowej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2322 : Zasady ekonomii rynkowej / W. Kwasnicki. – S.1-113. – ISSN 0239-6661
122324
  Hoffding H. Zasady etyki / H. Hoffding ; przel. L. Dasxynska. – Warszawa : "Przegladu Filozoficznego", 1900. – 62 s.
122325
  French A.P. Zasady fizyki wspolczesnej / A.P. French. – Wroclaw, 1960. – 358 с.
122326
  Rubinsztejn Sargiusz Zasady i drogi rozwoju psychologii / Rubinsztejn Sargiusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
122327
  Siemianowski Andrzej Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1989. – 157с.
122328
  Markowski Waclaw Zasady lotu samolotow szybkich / Markowski Waclaw, 1959. – 444с.
122329
  Staszkow Michal Zasady ochrony patentowej / Staszkow Michal. – Katowice, 1974. – 32с.
122330
   Zasady organizacji pracy w administracji. – Warszawa : Uniw. Warszawskiego
Cz. 1 : Ogolna teoria organizacji pracy w zastosowaniu do administracji panstwowej. – 1962. – 220 p.
122331
  Iochym-Kuszlik l. Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / l. Iochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – Krakow, 1970. – 96с.
122332
  Jochym-Kuszlik Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej / L. Jochym-Kuszlik, Z. Kulyk, N. Modlinska. – wyd. 2e. – Krakow : Wyd-wo naukowe WSPK, 1972. – 98 s. – Текст рос. мовою
122333
  Winter E. Zasady po dzialu akumulacji finansowej w przedsiebiorstwach przemyslowych krajow obozu socjalistycznego : (analiza porownawcza) / E. Winter. – Warszawa : Grudzien, 1964. – 119 s.
122334
  Buchala Kazimierz Zasady prawa i procesu karnego. / Buchala Kazimierz, Waltos Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 312с.
122335
  Rosinski Witold Zasady technologii tranzystorow / Rosinski Witold. – Warszawa, 1960. – 260с.
122336
  Ostaszewski Edmund Zasadzka / Ostaszewski Edmund. – Warszawa, 1972. – 160с.
122337
  Malinova Renata Zasahli mimozemstane a katastrofy do vyvoje lidstva? / Malinova Renata, Malina Jaroslav. – Ostrava, 1988. – 347с.
122338
  Faulkner William Zascianek / Faulkner William. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 597s.
122339
  Marek Jiri Zasmejte se vcerejsku / Marek Jiri. – Praha, 1955. – 167с.
122340
  Milenkovic Vladislav Zasto koegzistencija. Ekonomske i politicke cinjenice savremenog rozvitka / Milenkovic Vladislav. – Beograd, 1956. – 107с.
122341
  Errera Jacques Zastosowania fizykochemii jadrowej. / Errera Jacques. – Warszawa, 1958. – 188с.
122342
  Krynski H.E. Zastosowania matematyki w ekonomii / H.E. Krynski. – Warszawa : PWN, 1975. – 348 s.
122343
  Barwicz Wieslaw i i. Zastosowania optyki elektronowej / Wieslaw i i. Barwicz. – Warszawa, 1969. – 358с.
122344
  Jackman L.M. Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego w chemii organicznej / L.M. Jackman. – Warszawa, 1962. – 228с.
122345
  Asplund S.O. Zastosowanie algebry macierzy w statyce konstrukcji / S.O. Asplund. – Wroclaw, Warszawa, Krakow : Polskiej Akademii Nauk, 1964. – 229с.
122346
  Hellman W. Zastosowanie analogowych maszyn matematycznych. / W. Hellman. – Warszawa, 1972. – 236с.
122347
  Sobek Z. Zastosowanie informatyki w rolnictwie / Z. Sobek, R. Skrzydlewska, W. Perz. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1995. – 136s. – ISBN 83-86363-75-4
122348
  Lada Zygmunt Zastosowanie kompleksonow / Lada Zygmunt. – Warszawa, 1957. – 128с.
122349
  Leibler Karolina Zastosowanie metod fizycznych w badaniach technicznych. (Przyrzady i metody pomiarowe) / Leibler Karolina. – Warszawa, 1959. – 527 с.
122350
  Brajter Krystyna Zastosowanie organicznych odczynnikow kompleksujacych (nitrozo-R-soli, ferronu, alizaryny S, kwasu chromotropowego i czerwieni bromopirogallolowej) do rozdzielania jonow metali na anionitach. / Brajter Krystyna. – Warszawa, 1974. – 146с.
122351
   Zastosowanie techniki komputerowej w ksztalceniu chemicznym / Brestenska Beata, Bilek Martin, Gmoch Riszard, Holy Ivan, Hursek Jozef; Uniw. Opolski; Pod red. A.Sztejnberga. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 102s. – (Wydawnictwa skryptowe). – ISBN 83-85678-53-0
122352
  Chilczuk M. Zastosowanie zdjec lotniczych w geografii / M. Chilczuk, A. Ciolkosz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 131s. : 84 ryc.
122353
  Mankowski Jerzy Zasypany piolunem slad / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1971. – 225с.
122354
  Frankowska Anna Zatancz z moja dziewczyna / Frankowska Anna. – Warszawa : Horysonty, 1976. – 173s.
122355
  Demo A. Zatevne a dozinkove piesne. / A. Demo, O. Hrabalova. – Bratislava, 1969. – 291с.
122356
  Moravcova Jana Zatisi s citadelou / Moravcova Jana. – Praha, 1978. – 229с.
122357
   Zatisi, knihy srdce i ducha : Nakladatelske dilo B. M. Kliky. – Praha, 1987. – 114c.
122358
  Arley C. Zatoka umarlych / Catherine Arley; Przeklad J.Sell. – Szczecin : Krajowa agencja wydawnicza, 1988. – 144 s. – ISBN 83-03-02007-2
122359
  Paukszta Eugeniusz Zatoka Zarlocznego Szczupaka / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1957. – 416с.
122360
  Piotrowski M. Zatrudnienie cudzoziemcow na polskim rynku pracy - aspecty popytowe i structuralne / M. Piotrowski, Organisciak-Krzykowska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2016. – T. 100. – S. 315-328. – ISSN 0081-6841
122361
  Boss Bohdan Zatruty chleb / Boss Bohdan. – Warszawa, 1971. – 191с.
122362
  Clifford Francis Zatrzesla sie ziemia / Clifford Francis; Przelozyla Z.Kierscys. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 124s.
122363
  Kosc Franciszek Zatrzymac M/S "Miki" / Kosc Franciszek, Litan Jan. – Warszawa, 1961. – 204с.
122364
  Stuart Colin Zatrzymac wiatr / Stuart Colin. – Warszawa, 1975. – 336с.
122365
   Zauberpalette : tschechische Kinder zeichnen und malen. – Praha : ARTIA, 1961. – 40 S. : ill.
122366
  Arendas Miroslav Zaujimave elektronicke konstrukcie. / Arendas Miroslav. – 3 vyd. – Bratislava, 1987. – 295с.
122367
  Leskov Nikolaj Semionovic Zaujimavi muzi. / Leskov Nikolaj Semionovic. – Bratislava, 1978. – 277с.
122368
  Prochazka Jan Zavej / Prochazka Jan. – Praha, 1961. – 124с.
122369
  Majerova Marie Zaviata laska / Majerova Marie. – Bratislava, 1977. – 205с.
122370
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
122371
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha, 1954. – 512с.
122372
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1960. – 608с.
122373
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 1. Karpelanske jaro / K.F. Sedlacek. – Praha
1. – 1961. – 518с.
122374
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 2. Zanechte nadeje / K.F. Sedlacek. – Praha
2. – 1961. – 646с.
122375
  Sedlacek K.F. Zavod ve stinu. 3. Hladovy kamen / K.F. Sedlacek. – Praha
3. – 1961. – 608с.
122376
  Luskas Rudolf Zavoj zeleneho ticha / Luskas Rudolf; Krasl J. – Praha, 1960. – 388с.
122377
  Bialoszewski Miron Zawal / Bialoszewski Miron. – Warszawa, 1977. – 201с.
122378
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1974. – 540с.
122379
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 268с.
122380
  Breza Tadeusz Zawisc. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 468с.
122381
  Szaniawski Ignacy Zawod i praca miedzy diagnoza a prognoza, czyli Intelektualizacja pracy produkcyjnej-centralny problem wspolczesnego ksztalcenia zawodowego / Szaniawski Ignacy. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 402с.
122382
  Boileau Pierre Zawrot glowy / Boileau Pierre, Narcejac Thomas; Przelozyl F.Welczar. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 216 s. – (Jamnik)
122383
  Holuj Tadeusz Zawstydzenie / Holuj Tadeusz. – Warszawa : Iskry, 1966. – 156s.
122384
  Paukszta Eugeniusz Zawsze z tej ziemi / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1976. – 373с.
122385
  Machejek Wl. Zawytka. (Panna z dzieckiem) / Wl. Machejek. – Warszawa, 1972. – 285с.
122386
  Przymanowski Janusz Zawzienty / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1975. – 128с.
122387
  Radowicz Kazimierz Zazdrosc / Radowicz Kazimierz. – Gdynia, 1966. – 176с.
122388
  Florian Miroslav Zaznam o potope / Florian Miroslav. – Praha, 1963. – 54с.
122389
  Kundera Ludvik Zaznamy a promluvy. / Kundera Ludvik. – Praha, 1961. – 70с.
122390
  Majerova Marie Zazracna hodinka / Majerova Marie. – Praha, 1954. – 112с.
122391
  Mrnka Jaroslav Zazrak bez nadeje. / Mrnka Jaroslav. – Praha. – 200с.
122392
  Wrazas I. Zbawca Boga : kuszenia Nikosa Kazantzakisa / Ilias Wrazas // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3107 : Zbawca boga : kuszenia Nikoca Kazantzakisa / I. Wrazas. – S. 1-415, [ 2 ]. – ISSN 0239-6661
122393
  Kubiak Stefan Zbieg z fortu Nam Dinh : Pamietnik Polaka, ktory z Legii Cudzoziemskiej przeszedl do Viet Minhu / Kubiak Stefan; Oprac. i wstep opatrzyl J. Budzinski. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 171s.
122394
  Fleischman Theo Zbieg z wyspy Swietej Heleny / Fleischman Theo; Przelozyl G.Karski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 172 s.
122395
  Pomian Krzysztof Zbieracze i osobliwosci : Paryz-Wenecja 16-18 wiek / Pomian Krzysztof; Przelozyl A.Pienkos. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 406s. – ISBN 83-227-1764-4
122396
   Zbierky Kral"ovskeho zamku na Waweli. – Warszawa : Wyd-wo Arkady, 1975. – 432 s.
122397
   Zbigniew Cybulski : Aktor 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997. – 255s. – ISBN 83-7017-699-2
122398
  Jagiello S. Zbior cwiczen z teoretycznych podtaw rachunkowosci wraz ze wskazowkami metodycznymi / S. Jagiello, E. Marcinkowski, R. Stadtmuller. – Wyd. 3 popraw. i uzupel. – Wroclaw, 1972. – 115с.
122399
   Zbior dokumentow malopolskich. – Wyd. I. Sulkowska-Kuras i S. Kuras. – Wroclaw : Osslienum. – (PAN. Inst. historii)
Czesc. 8 : Dokumenty z lat. 1435-1450. Uzupe lnienie: dokumenty z lat 1286-1442. – 1975. – 399s.
122400
  Matysikowa Z. Zbior doswiadczen z chemii organicznej / Z. Matysikowa, B. Lenarcik, A. Bujewski. – Warzsawa, 1975. – 200с.
122401
   Zbior mow i pism niektorych w czasie seymu stanow skonfederowanych. – W Wilnie : w drukarni J.K. Mci przy Akademji
Tom 9. – 1789. – 350 s. – На корінці: Mowy seymowe. T. IX


  На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Biblioteki szkolney xx. Bazylianow L[wowe?] 1906 roku
122402
   Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich roku 1775 y 1776 mianych. – W Poznaniu : w Druk. J.K. Mci
Tomik 1 : Mowy w czasie Seymu Extraordynarniego zaczetego w roku 1773 zakonczonego w 1775. – 1777. – [4], 210 s. – На коріінці: Zbior mow 1777


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
122403
   Zbior mow roznych w czasie seymu ostatniego szescio-niedzielnego roku 1778 mianych. – w Wilnie : w druk. Krolewskiey Akademjckiey, 1778. – [] s., разд. паг.
122404
   Zbior mow, glosow, przymowien, manifestow, remanifestow & mianych na seymie roku 1786. – W Warszawie Poznaniu : w Druk. P. Dufour
Tom 1. – 1787. – [2], 498 s. – На коріінці: Zbior mow na seymie. 1786, 1


  На тит.арк. 2 печатки: 1. Кругла печатка лиловим чорнилом "Центральнный Волынский музей. Житомир" 2. Овальна печатка лиловим чорнилом "Z ksiegozbioru Jozefa Kordziekowskiego w Radach"
122405
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
6. – 1975. – 1090с.
122406
  Hertz Pawel Zbior poetow polskich XIX w. / Hertz Pawel. – Warszawa
7. – 1975. – 898с.
122407
  Smreczynski S. Zbior ryjkowcow s.p. Wojciecha Maczynskiego / S. Smreczynski. – [S. l. : s. n.], 1923. – 24 s. – Spraw.Kom. Fizjogr. Polskiej Akademji Umiej., T. 65
122408
  Stanisz Tadeusz Zbior zadan i pytan z wprowadzenia do zastosowan matematyki w ekonomii / Stanisz Tadeusz. – Warszawa, 1980. – 272с.
122409
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
122410
  Lipowska Ewa Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Lipowska Ewa, G. Langosz, B. Kiczma. – Wyd. 3. – Opole, 1978. – 41с.
122411
  Langosz Gerd Zbior zadan z elektroniki przemyslowej / Langosz Gerd, Lipowska Ewa. – Wyd. 2. – Opole, 1978. – 42с.
122412
  Zielinska-Kaniasty Sylwia Zbior zadan z fizyki z rozwiazaniami / Zielinska-Kaniasty Sylwia; Akademia techniczno-rolnicza. – Bydgoszcz, 2000. – 197s. – (Wydawnictwa uczelniane Akademii techniczno-rolniczej). – ISBN 83-87274-13-5
122413
   Zbior zadan z informatyki programowanie komputera "Odra 1204". – Wroclaw, 1973. – 123 s.
122414
  Mieszczerski Zbior zadan z mechaniki / Mieszczerski. – W. 4. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 376 s. : fig.
122415
  Brydak Dobieslaw Zbior zadan z teorii mnogosci i teorii przestrzeni topologicznych i metrycznych / Brydak Dobieslaw, Turdza Erwin. – Krakow, 1974. – 195 s. – (Wys. szkola pedagog. w Krakowie)
122416
  Dudek Irena Zbiorka pod murem grzechow / Dudek Irena. – Warszawa, 1968. – 456с.
122417
  Warming E. Zbiorowiska Roslinne : Zarys ekologicznej geografii roslin / E. Warming. – Warszawa : Druk "Gazety Roiniczej", 1900. – 450s.
122418
  Szykula Krystyna Zbiory Kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej We Wroclawiu / Szykula Krystyna. – Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski im.B.Bieruta, 1978. – 199s.
122419
   Zbiory z bylej Pruskiej Biblioteki Panstwowej w Berlinie przechowywane w Bibliotece Jagiellonskiej - stan i perspektywy badan = Bestande der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen-Bibliothek : Forschungsstand und -perspektiven : katalog wystawy, 2-30 czerwca 2017 / Instytut Filologii Germanskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Biblioteka Jagiellonska ; [redakcja tekstow Katarzyna Jastal, Monika Jaglarz ; tlumaczenie Katarzyna Jastal, Robert Samek]. – Krakow : Instytut Filologii Germanskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2017. – 80 s. : il. – ISBN 978-83-946655-5-5
122420
  Mikulandra Nikolai Zbirka odluka vrhovnih sudova. donetih u krivicnom i gradanskom sudskom postupku / Mikulandra Nikolai, M. Gajic. – Beograd, 1954. – 256с.
122421
  Majstrovic Bogdan Zbirka propisa o agrarnoj reformi o poljoprivrednom zemljisnom fondu / Majstrovic Bogdan. – 3. preradeno i dopunejeno izdanje. – Beograd, 1956. – 50с.
122422
  Dilber Nikola Zbirka propisa o dodatku na decu. / Dilber Nikola. – 5. dop. i prer. izd. – Beograd, 1956. – 80с.
122423
  Tonic B. Zbirka propisa o porezu na promet / B. Tonic. – 4. izm. i dop. izdanje. – Beograd, 1956. – 184с.
122424
  Dinic Bozidar Zbirka propisa o taksama sa objasnjenjima i zvanicnim tumacenjima i tablicama. / Dinic Bozidar. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1956. – 418с.
122425
  Perunovic Radosav Zbirka vojnih propisa sa objasnjenjima / Perunovic Radosav, L. Kovijanic. – Beograd, 1956. – 504с.
122426
  Kos Jerzy Zblizenia / Kos Jerzy. – Wroclaw, 1968. – 48с.
122427
  Schiller Friedrich Zbojcy / Schiller Friedrich. – Krakow, 1923. – 197 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 2)
122428
  Zguriska Zuzka Zbojnicke chodnicky / Zguriska Zuzka. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1962. – 466 s.
122429
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 1. – 1979. – 367S.
122430
   Zbornik IV. vedeckej konferencie SBVST : Tvorba a ochrana zivotneho prostredia. – Bratislava. – (Slovenska Vysoka skola technicka v Bratislave)
Zvazok 2. – 1979. – 454S.
122431
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
1. 3 : izm. i pro... – 1962. – 16, 502 p.
122432
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic. – Beograd : Univerzitet u Beogradu
1. – 1957. – 12, 270 s.
122433
  Mitrinovic D.S. Zbornik matematickin problema sa prilozima i numerickim tablicama : Sa prilozima i numerickim tablicama / D.S. Mitrinovic; opstoj red. D. S. Mitrinovica. – Beograd : Zavod za izdav, udzbenika Narod. Rep. Srbije. – (Un-tet u Beogradu)
3. – 1960. – 16, 334 p.
122434
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb, 1997. – ISSN 03502058


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122435
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 6. – 1999
122436
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 1. – 1999
122437
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 2. – 1999
122438
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 3/4. – 1999
122439
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
Vol. 49, N 5. – 1999
122440
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 1/2. – 2000
122441
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 50, N 3. – 2000
122442
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 6. – 2001
122443
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 1. – 2001
122444
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 2. – 2001
122445
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 3/4. – 2001
122446
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 51, br. 5. – 2001
122447
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 1. – 2002
122448
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 2. – 2002
122449
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 3/4. – 2002
122450
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 5. – 2002
122451
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
G. 52, br. 6. – 2002
122452
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 1. – 2003
122453
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 2. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122454
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 3/4. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122455
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God. 53, Br. 5. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122456
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 53, Br. 6. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122457
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 1. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122458
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 2. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122459
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 3/4. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122460
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 6. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122461
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 54, Br. 5. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
122462
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 5. – 2005
122463
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 1. – 2005
122464
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.2. – 2005
122465
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br.3/4. – 2005
122466
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 55, Br. 6. – 2005
122467
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 1. – 2006
122468
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 2/3. – 2006
122469
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 4. – 2006
122470
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 5. – 2006
122471
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56, Br. 6. – 2006
122472
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = Collected papers of Zagreb law faculty. – Zagreb. – ISSN 0350-2058
God . 56,Posebni br. – 2006
122473
   Zbornik predavanj : 12.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1976 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1976. – 169s.
122474
   Zbornik predavanj : 14.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2-15 julija, 1978 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1978. – 187s.
122475
   Zbornik predavanj : 15.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1979. – 429s.
122476
   Zbornik predavanj : 16.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.06-18.07.1998 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1980. – 214s.
122477
   Zbornik predavanj : 18.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 5.-17.julij 1982 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture. – Ljubljana, 1982. – 312s.
122478
   Zbornik predavanj : 19.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 4.-16. julij 1983. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1983. – 275s.
122479
   Zbornik predavanj : 20.seminar slovenskega jezika literature in kulture, 2-14 julij 1984 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljublana, 1984. – 339s.
122480
   Zbornik predavanj : 21.seminar slovenskega jezika literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1985. – 192s.
122481
   Zbornik predavanj : 22.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1986 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1986. – 240s.
122482
   Zbornik predavanj : 23.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1987. – 175s.
122483
   Zbornik predavanj : 24.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1988. – 211s.
122484
   Zbornik predavanj : 25.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 3.-15. julij 1989: / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1989. – 239s.
122485
   Zbornik predavanj : 26.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25.6 - 14.7.1990 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1990. – 280s.
122486
   Zbornik predavanj : 27.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.06-13.07.1991. / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1991. – 272s.
122487
   Zbornik predavanj : 28.seminar slovenskega jezika, literature, 29.6 - 18.7.1992 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1992. – 213s.
122488
   Zbornik predavanj : 29.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28.06 - 17.07.1993 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1993. – 320s.
122489
   Zbornik predavanj : 30.seminar slovenskega jezika, literature in kulture. 27.06 - 16.07.1994 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1994. – 358s.
122490
   Zbornik predavanj : 31.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26.6-15.7,1995 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1995. – 314s. – ISBN 86-7207-071-2
122491
   Zbornik predavanj : 32. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta; Oddelek za zlovanske jezike in knjizevnosti. – Liubljana, 1996. – 268s. – ISBN 961-6200-13-5
122492
   Zbornik predavanj : 33. seminar slovenskego jezika, literature in kulture 30.06-19.07.1997 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1997. – 322 s. – ISBN 9616200569
122493
   Zbornik predavanj : 34.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29.6-18.7.1998 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1998. – 226 s. – ISBN 9616200763
122494
   Zbornik predavanj : 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik ; [ uredila E. Krzisnik ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 1999. – 288, [3] s. – ISBN 961-227-001-5
122495
   Zbornik predavanj : 36.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2000. – 409s. – ISBN 961-227-067-8
122496
   Zbornik predavanj : 37.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,25.6.-14.7.2001 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slov. jezike in knjizevnosti; Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2001. – 364s. – ISBN 961-227-093-7
122497
   Zbornik predavanj : 38.seminar slovenskega jezika, literature in kulture,24.6.-13.7.2002 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddel. za slovanske jezike in knjizevnosti, Center za slov. kot drugi/tuji jezik. – Ljubljana, 2002. – 311,[4]s. – ISBN 961-237-014-1
122498
   Zbornik predavanj : 39.seminar slovenskega jezika, literature in kulture.Slovenski jezik, literatura in kultura v izobrazevanju, 30.6-19.7.2003 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta, Oddel. za slovenstiko, Center za slov. kot drug. jezik. – Ljubljana, 2003. – 274,[6]s. – ISBN 961-237-053-2
122499
   Zbornik predavanj : 40.seminar slovenskega jezika, literature in kulture 30.6-19.7.2004: Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2004. – 248s. – ISBN 961-237-087-7
122500
   Zbornik predavanj : 41.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2005: Veckulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2005. – 238s. – ISBN 961-237-087-7
122501
   Zbornik predavanj : 42.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6-15.7.2006:Mesto in mescani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ.v Ljubljani, Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 2006. – 287s. – ISBN 961-237-159-8
122502
   Zbornik predavanj : 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 27.6-13.7.2007 / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [uredila Irena Novak Popov; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2007. – 248 s. – ISBN 978-961-237-196-8
122503
   Zbornik predavanj : 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, 23.6 - 11.7.2008 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ ured.: Mateja Pezdirc Bartol ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2008. – 215 s. – ISBN 978-961-237-240-8
122504
   Zbornik predavanj : 45.seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22.6-10.7.2009 :Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2009. – 223 s. – ISBN 978-961-237-294-1
122505
   Zbornik predavanj : 46.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 28.6-16.7.2010 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured. V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2010. – 208 s. – ISBN 978-961-237-363-4
122506
   Zbornik predavanj : 47.seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Druzina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi , 27.6-15.7.2011 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredila V. Smole]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011. – 182 s. – ISBN 978-961-237-434-1
122507
   Zbornik predavanj : 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 2.-13.7.2012 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. – 138 s. : іл. – ISBN 978-961-237-511-9
122508
   Zbornik predavanj : 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1.-12.7.2013 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2013. – 131 s. : іл. – ISBN 978-961-237-589-8
122509
   Zbornik predavanj : 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 30.6.-11.7.2014 / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Hotimir Tivadar ; povzetke prevedel David Limon]. – Ljubljana : Znanstvena zalozba Filozofske fakultete, 2014. – 269, [1] s. : tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-961-237-655-0
122510
   Zbornik predavanj : 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Drzava in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [urednik Hotimir Tivadar ; prevajalec David Limon]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2015. – 270 s. – Загол. корінця: 51. seminar. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). – ISBN 978-961-237-753-3
122511
   Zbornik prispevkov : k 50. vyrociu zalozenia a 14 zjazdu KSC. – Bratislava : Vysoka skola ekonomicka, 1962. – 236 s.
122512
  Stojanovic I.S. Zbornik problema iz Tehnike veza / I.S. Stojanovic, Z.D. Josimovic. – Beograd, 1962. – 152с.
122513
   Zbornik radova o samoupravljanju : Jubilarno izdanje povodom 15e postojanja i rada fak-ta. – Novi Sad : [Novi Sad], 1975. – 168s. – (Pravni fak-t u Novom Sadu)
122514
   Zbornik Referatov z 1. Konferencie o Chorobach Obilnin. – Bratislava : MPVz SSR, 1973. – 192s.
122515
   Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d"histoire de l"art=Art history journal. – Ljubljana. – ISSN 0351-224X
N 35. – 1999. – (Nova vrsta=Series nova)
122516
  Zupancic O. Zbrano delo / O. Zupancic. – Ljubljana : Slovenskih pesnikov in pisateljev
2. – 1957. – 432 s.
122517
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
8. Knjiga. – 1957. – 490с.
122518
  Stritar Josip Zbrano delo / Stritar Josip. – Ljubljana
9. Kn. – 1957. – 400с.
122519
  Trdina Janez Zbrano delo / Trdina Janez. – Ljubljana
10. Knjiga. – 1957. – 436с.
122520
  Majewska Danuta Zbrodnia bez nazwiska / Majewska Danuta. – Warszawa, 1973. – 175с.
122521
  Dostojewski Fiodor Zbrodnia i kara / Dostojewski Fiodor. – Warszawa
2. – 1974. – 319с.
122522
  Bozkowski Jeremi Zbrodnia na eksport / Bozkowski Jeremi. – Warszawa, 1978. – 221с.
122523
  Parfiniewicz Jerzy Zbrodnia rodzi zbrodnie / Parfiniewicz Jerzy. – Warszawa, 1976. – 197с.
122524
  Kwasniewski Kazimierz Zbrodniarz i panna. - Kaze aktorom powtorzyc morderstwo. / Kwasniewski Kazimierz. – Warszawa, 1965. – 300с.
122525
  Kakolewski Krzysztof Zbrodniarz, ktory ukradl zbrodnie / Kakolewski Krzysztof. – Warszawa : Iskry, 1969. – 204s. – (Klub srebrnego klucza)
122526
  Fajkowski Jozef Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. / Fajkowski Jozef, Religa Jan. – Warszawa, 1981. – 636с.
122527
  Sobanski Tomasz Zbrodnie kary i kariery / Sobanski Tomasz. – Warszawa, 1976. – 203с.
122528
  Datner Szymon Zbrodnie Wehrmachtu. / Datner Szymon. – Warszawa, 1961. – 408с.
122529
  Kubicki Leszek Zbrodnie wojenne w swietle prawa polskiego. / Kubicki Leszek. – Warszawa, 1963. – 186с.
122530
  Kogut Boguslaw Zbuntowani / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1973. – 322с.
122531
  Wiktor Jan Zbuntowany / Wiktor Jan. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1957. – 576 s.
122532
  Holub Miroslav Zcela nesoustavna zoologie / Holub Miroslav. – Praha, 1963. – 55с.
122533
  Wojciechowski J. Zdalne kierowanie modeli. Poradnik modelarza i radioamatora / J. Wojciechowski. – Warszawa : komunikacji i lacznosci, 1967. – 342 s.
122534
  Kobylinski Szymon Zdaniem optymisty / Kobylinski Szymon. – Krakow, 1977. – 178с.
122535
  Orlow Wladimir Zdarzenie w Nikolsku / Orlow Wladimir. – Warszawa, 1982. – 407с.
122536
  Konopka Vladimir Zde stavaly Lidice / Konopka Vladimir. – Praha, 1959. – 162с.
122537
  Ayala Francisco Zdechnac jak pies / Ayala Francisco; Przelozyl H.C.Sliwinski. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 190s. – (Literatura iberyjska)
122538
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha, 1951. – 688с.
122539
   Zdenek Fibich. Sbornik dokumentu a studii o jeho zivote a dile.. – Praha
2. – 1952. – 732с.
122540
  Fierlinger Zdenek Zdenek Nejedly predni prukopnik ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi. / Fierlinger Zdenek. – Praha, 1953. – 31с.
122541
  Trojanova Jaromira Zdenek Zouhar: Personalni bibliografie do roku 1983 / Trojanova Jaromira. – Brno, 1983. – 127с.
122542
  Toman Prokop Zdenka Braunerova : Popisny seznam grafickeho dila / Toman Prokop. – Praha, 1963. – 208 s.
122543
  Edigey Jerzy Zdjecie z profilu / Edigey Jerzy. – Katowice, 1984. – 214с.
122544
  Amundsen Roald Zdobycie bieguna poludniowego / Amundsen Roald; Przelozyl z niemiekiego B.Wojciechowski. – Warszawa : Iskry, 1957. – 440 s. : Fot.
122545
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1959. – 384с.
122546
  Bunsch Karol Zdobycie kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Krakow, 1961. – 318с.
122547
  Bunsch Karol Zdobycie Kolobrzegu. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 176с.
122548
  Braun Andrzej Zdobycie nieba / Braun Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1964. – 500s.
122549
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1955. – 197с.
122550
  Fiedler Arkady Zdobywamy Amazonke. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1974. – 237с.
122551
  Bidwell George Zdobywca Indii Robert Clive / Bidwell George. – Katowice, 1976. – 312с.
122552
  Kirkpatrick F.A. Zdobywcy Ameryki / F.A. Kirkpatrick. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski. – 342s.
122553
  Machowski Jacek Zdobywcy bialego ladu. Historia wypraw i odkryc antarktycznych / Machowski Jacek. – Warszawa, 1959. – 496с.
122554
  Centkiewiczowa Alina Zdobywcy Bieguna Polnocnego / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Iskry, 1956. – 248 s. : il.
122555
  Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw Zdobywcy przestworzy / Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1958. – 332с.
122556
  Krahelska Halina Zdrada Henka Kubisza. / Krahelska Halina, 1960. – 448с.
122557
  Bernatt Stanislaw Zdradziecka torpeda / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 32с.
122558
  Albert Bohuslav Zdravotnicke ustavnictvi. / Albert Bohuslav. – Praha, 1951. – 127с.
122559
   Zdravy zpusob zivota a prace obcana v rozvinute socialisticke spolecnosti : Materialy ze stejnojmenneho seminare poradaneho 9. a 10. listopadu 1976. – Praha : Horizont, 1977. – 139S.
122560
   Zdrowie kobiety. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1963. – 408S.;. – (Lekarz radzi kobietom)
122561
  Przymanowski Janusz Ze 101 frontowych nocy / Przymanowski Janusz. – Warszawa, 1961. – 320с.
122562
  Lenartowicz Teofil Ze starych zbroic / Lenartowicz Teofil. – Warszawa. – 177 p.
122563
  Mikulski Tadeusz Ze studiow nad Oswieceniem. Zagadnienia i fakty / Mikulski Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 556с.
122564
  Klostermann Karel Ze sveta lesnich samot. / Klostermann Karel. – Praha, 1975. – 255с.
122565
  Dillon Myles Ze swiata celtow. / Dillon Myles, Chadwick Nora. – Warszawa, 1975. – 352с.
122566
  Parandowska Irena Ze swiata mitow / Parandowska Irena. – Warszawa, 1967. – 111с.
122567
   Ze sztambucha do sztambucha : "Ale Jego duch jest z nami". – Lublin : KUL, 2006. – 143 s. : il. – ISBN 83-7363-352-9
122568
  Uher F. Ze vsech ohnu stoupa dym / F. Uher. – Praha : Nase vojsko, 1982. – 187 p.
122569
  Bojko Jakb Ze wspomnien / Bojko Jakb; Dunin-Wasowicz K. – Warszawa, 1959. – 316с.
122570
  Szklowski Wiktor Ze wspomnien / Szklowski Wiktor; Przelozyl A.Galis. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 338s.
122571
  Studencki Wladyslaw Ze wspomnien / Studencki Wladyslaw. – Opole, 1994. – 187 s.
122572
  Szwajcer Jerzy (Jotes) Ze wspomnien karykaturzysty / Szwajcer Jerzy (Jotes). – Wroclaw - Warszawa, 1960. – 248с.
122573
  Dobrzynski Andrzej Ze wspomnien prokuratora / Dobrzynski Andrzej. – Warszawa, 1979. – 267с.
122574
  Hertz Benedykt Ze wspomnien Samowara / Hertz Benedykt. – Warszawa, 1960. – 184с.
122575
  Simacek Matej Anastasia Ze zapisku phil. stud. Filipa Korinka / Simacek Matej Anastasia. – Praha
Sv. 2. – 1959. – 376с.
122576
  Danielewska Lucja Zebro Adama. / Danielewska Lucja. – Poznan, 1983. – 141с.
122577
  Putik Jaroslav Zed! / Putik Jaroslav. – Praha, 1962. – 65с.
122578
  Ujevic T. Zedan kamen na studencu / T. Ujevic. – Zagreb : Naklada Drustva knjizevnika hrvatske, 1970. – 576 p.
122579
  Prochniewicz Wojciech Zegar / Prochniewicz Wojciech. – Warszawa, 1989. – 180с.
122580
  McCullers Carson Zegar bez wskazowek / McCullers Carson. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 339s.
122581
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Wyd. 6. – Warszawa, 1974. – 173с.
122582
  Parandowski Jan Zegar sloneczny / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 246с.
122583
  Szczygielski Tadeusz Zeglarskie dzieje / Szczygielski Tadeusz. – Gdynia, 1959. – 494с.
122584
  Szaniawski J. Zeglarz / J. Szaniawski. – Krakow, 1971. – 99с.
122585
  Hunyady J. Zeglarz siedmiu morz : Przygody Preszburskiego Robinsona Karola Jettinga / Jozsef Hunyady ; przel. A. Sieroszewski. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1969. – 327 s. : il.
122586
  Tolski P. Zegnaj Pamelo / P. Tolski. – Warszawa, 1977. – 228с.
122587
  Platowna Stanislawa Zegnaj Zorbin! / Platowna Stanislawa. – Warszawa, 1974. – 231с.
122588
  Ajtmatow Czingiz Zegnaj, Gulsary! / Ajtmatow Czingiz. – Warszawa, 1977. – 270с.
122589
  Uminski Z. Zegnaj, Scypio / Zdzislaw Uminski. – Rzeszow : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1987. – 163 s.
122590
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 476с.
122591
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 1. Buch 1-5. – 1967. – 382с.
122592
  Gregor Zehn Bucher Geschichten / Gregor, von Tours. – Berl.
Band 2. Buch 6-10. – 1967. – 476с.
122593
  Эмих Ф.К. Zehn Minuten Deutsch. / Ф.К. Эмих. – 3-е изд. – М., 1970. – 124с.
122594
  Reed John Zehn Tage die die Welt erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Forwort von N.K. Krupskaja / Reed John. – Berlin, 1976. – 519с.
122595
  Reed J. Zehn Tage die die Welt Erschutterten. Mit einem Vorwort von W.I. Lenin und einem Vorwort von N.K. Krupskaja / J. Reed. – Berlin, 1973. – 518с.
122596
   Zehnjahre technischehochschule Otto von Guericke : Festschrift 1953-1963. – Magdeburg : [S. n.], 1962. – 256 S. : Photo
122597
  Bruns Marianne Zeichen ohne Wunder. / Bruns Marianne. – Halle, 1977. – 328с.
122598
  Holz Paul Zeichnungen / Holz Paul. – Dresden, 1963. – 14с.
122599
  Hagenbarth Josef Zeichnungen zu funf Shakespeare-Dramen. / Hagenbarth Josef. – Berl., 1957. – 308с.
122600
  Ziergiebel Herbert Zeit der Sternschnuppen / Ziergiebel Herbert. – Berlin : Verlag Das Neue, 1972. – 309 S.
122601
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berl., 1969. – 128с.
122602
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1974. – 266с.
122603
  Otto Herbert Zeit der Storche / Otto Herbert. – Berlin-Weimar, 1975. – 266с.
122604
  Remarque Erich Maria Zeit zu leben und Zeit zu sterben / Remarque Erich Maria. – Frankfurt/M u.a., 1985. – 238с.
122605
  Remarque E.M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben = Час жити і час помирати / Erich Maria Remarque ; [авт. вступ. ст. та комент. Р.А. Кордуп]. – Харків : Ранок-НТ. – (Klassische Lekture). – ISBN 966-8082-41-9
Bd. 1. – 2003. – 223, [1] с.
122606
  Kuhn August Zeit zum Aufstehn. / Kuhn August. – Berlin, 1977. – 503с.
122607
   Zeitbewusstsein und Zeikonzeption / Hrsg. von N.Honsza // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 159 S. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
122608
  Polewoi Boris (Polevoi) Zeitgenossen. Erzahlungen und Skizzen / Polewoi Boris (Polevoi). – Berl., 1955. – 190с.
122609
  Lebedev A. Zeitschrift fur Angewandte Entomologie / A. Lebedev, A. Savenkov. – Berlin, 1932. – 103 S.
122610
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 12. – 1975
122611
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 11. – 1975
122612
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 10. – 1975
122613
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 9. – 1975
122614
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 8. – 1975
122615
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 7. – 1975
122616
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 6. – 1975
122617
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 5. – 1975
122618
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 4. – 1975
122619
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 3. – 1975
122620
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 2. – 1975
122621
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 3, Hf. 1. – 1975
122622
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 12. – 1976
122623
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 11. – 1976
122624
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 10. – 1976
122625
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 9. – 1976
122626
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 8. – 1976
122627
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 7. – 1976
122628
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 6. – 1976
122629
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 5. – 1976
122630
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 4. – 1976
122631
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 3. – 1976
122632
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 2. – 1976
122633
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 4, Hf. 1. – 1976
122634
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 11/12. – 1977
122635
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 10. – 1977
122636
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 9. – 1977
122637
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 8. – 1977
122638
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 7. – 1977
122639
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 6. – 1977
122640
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 5. – 1977
122641
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 4. – 1977
122642
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 3. – 1977
122643
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 2. – 1977
122644
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 5, Hf. 1. – 1977
122645
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 12. – 1978
122646
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 11. – 1978
122647
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 10. – 1978
122648
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 9. – 1978
122649
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 8. – 1978
122650
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 7. – 1978
122651
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 6. – 1978
122652
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 5. – 1978
122653
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 4. – 1978
122654
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 3. – 1978
122655
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 2. – 1978
122656
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 6, Hf. 1. – 1978
122657
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 12. – 1979
122658
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 11. – 1979
122659
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 10. – 1979
122660
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 9. – 1979
122661
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 8. – 1979
122662
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 7. – 1979
122663
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 6. – 1979
122664
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 4. – 1979
122665
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 3. – 1979
122666
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 2. – 1979
122667
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 7, Hf. 1. – 1979
122668
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 11. – 1980
122669
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 10. – 1980
122670
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 9. – 1980
122671
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 8. – 1980
122672
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 7. – 1980
122673
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 6. – 1980
122674
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 5. – 1980
122675
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 4. – 1980
122676
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 3. – 1980
122677
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 2. – 1980
122678
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 1. – 1980
122679
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 8, Hf. 12. – 1980
122680
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 9. – 1981
122681
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 8. – 1981
122682
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 7. – 1981
122683
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 6. – 1981
122684
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 5. – 1981
122685
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 4. – 1981
122686
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 3. – 1981
122687
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 2. – 1981
122688
   Zeitschrift fur geologische wissenchaften. – Berlin : Akademie Verlag. – ISSN 0303-4534
J. 9, Hf. 1. – 1981
122689
   Zeitschrift fur geomorphologie = Annals of geomorphologie = Annales de geomorphologie : a j. recognized by the International Assoc. of Geomorphologists (IAG). – Stuttgart : Gebruder Borntraeger. – ISSN 0372-8854
Vol. 59, suppl. iss. 3 : Hydrological Extreme Events : modelling and significance for understanding globsl change, demonstrating multidisciplinary context / ed.: J. Herget [et al.]. – 2015
122690
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 1/2. – 1997
122691
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 3. – 1997
122692
   Zeitschrift fur Semiotik. – Tubingen
Bd. 19, N 4. – 1997
122693
   Zeitschrift fur sexualwissenschaft. – Bonn : Marcus und Weber
13er Bd., 2er Hft. – 1926. – 96s.
122694
  Sinz Rainer Zeitstrukturen und organismische Regulation : Chronophysiologische und -psychophysiologische Untersuchungen zur dynamischen multioszillatorischen Funktionsordnung / Sinz Rainer. – Berlin : Akademie-Verlag, 1978. – 688S.
122695
  Ihrke Gerhard Zeittafel zur Geschichte der Fotografie / Ihrke Gerhard. – Leipzig, 1982. – 372с.
122696
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
1. – 1955. – 220с.
122697
  Chamiec Jadwiga Zelazne wrota / Chamiec Jadwiga. – Warszawa
2. – 1955. – 254с.
122698
  Serafimowicz Aleksander Zelazny potok / Serafimowicz Aleksander. – Warszawa, 1977. – 173с.
122699
  Wilklisz W. Zelazny wilk / W. Wilklisz. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1961. – 200 s.
122700
  Nyka Jozef Zelazowa wola / Nyka Jozef. – Wydanie 2 zmien. – Warszawa, 1960. – 68с.
122701
  Seneta Wlodzimierz Zelazowa Wola / Seneta Wlodzimierz. – Warszawa : Sport i turystyka, 1975. – 95s.
122702
  Stromberg Kyra Zelda i Francis Scott Fitzgerald / Stromberg Kyra; Przelozyla E.Kalinowska-Styczen. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 184[16]s. : 10 k. il. – (Pary). – ISBN 83-08-02883-7
122703
  Levy Lorraine Zelda ou le masque. / Levy Lorraine. – Paris, 1992. – 89с.
122704
  Antonov Serghej Zelena dolina. / Antonov Serghej. – Praha, 1956. – 104с.
122705
  Hons Josef Zelena, nasedat! / Hons Josef. – Praha, 1958. – 198, 164с.
122706
  Antonyc B.I. Zelene evangelium : vybor z dila / Bohdan Ihor Antonyc ; [vybor sest. a predml. napsal R. Lubkivskyj ; prel.: T. Vasut, J. Kabicek]. – Praha : Slovanska knihovna, 2009. – 90 , [6] s. – (Publikace Slovanske knihovny ; 64). – ISBN 978-80-7050-577-9
122707
  Prochazka Jan Zelene obzory / Prochazka Jan. – Praha, 1963. – 144с.
122708
  Jakovljevic S. Zeleni List Izvor Zivota na Zemlji / S. Jakovljevic. – Beograd : "RAD", 1957. – 36s.
122709
  Sobolev Leonid Zeleny paprsek / Sobolev Leonid. – Praha, 1956. – 192с.
122710
  Hendrych Milan Zeleny svet. / Hendrych Milan. – Praha, 1962. – 124с.
122711
  Panov Nikolaj Zelezna vule / Panov Nikolaj. – Praha, 1954. – 270с.
122712
  Katajev Valentin Zelezne dvierka v stene. / Katajev Valentin. – Bratislava, 1975. – 154с.
122713
  Hlusickova Ruzena a i. Zeleznicari v odboji / Ruzena a i. Hlusickova. – Praha, 1976. – 107с.
122714
  Novy Karel Zelezny kruh / Novy Karel. – Praha, 1961. – 772с.
122715
  Hanus Pavel Zeleznym destem. / Hanus Pavel. – Praha, 1962. – 110с.
122716
  Lacina Vaclav Zeleznym kostetem i metlou parenou / Lacina Vaclav. – Praha, 1963. – 192с.
122717
  Raczka Jan Zeliwo ciagliwe / Raczka Jan. – Warszawa, 1961. – 260с.
122718
  Strassburg Helmut Zeltfruhling unter Tieren / Strassburg Helmut. – Leipzig, Jena : Urania-Verlag, 1956. – 140S.
122719
  Lipiec Wanda Zelwerowicz i scena lodzka / Lipiec Wanda. – Lodz, 1960. – 320с.
122720
  Wardasowna M. Zem przestworzy : Opowiesc o Zwierce i Wigurze / Maria Wardasowna. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1970. – 264 s.
122721
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 200с.
122722
  Riha Bohumil Zeme dokoran / Riha Bohumil. – Praha, 1986. – 181с.
122723
  Honcar Oles Zeme duni / Honcar Oles. – Praha, 1950. – 264с.
122724
  Tvardovskij Alexander Zeme Muravie / Tvardovskij Alexander. – Praha, 1956. – 159с.
122725
  Marek Jiri Zeme pod rovnikem, aneb uplne a podrobne vypsani na Javu a Bali, leta Pane 1955 podniknute... / Marek Jiri. – Praha, 1956. – 129с.
122726
  Fiser Ivo Zeme posvatnych rek. / Fiser Ivo, Zvelebil Kamil. – Praha, 1959. – 292с.
122727
  Weiss Jan Zeme vnuku / Weiss Jan. – Praha : Mlada fronta, 1960. – 296 s.
122728
  Ulugzoda S. Zeme Vzkriseni / S. Ulugzoda. – Praha, 1956. – 317 s.
122729
  Hanzlik Josef Zeme za parizi. / Hanzlik Josef. – Brno, 1963. – 46с.
122730
  Paral Vladimir Zeme zen / Paral Vladimir. – Praha, 1988. – 423с.
122731
  Miller F. Zemedelska entomologie / F. Miller. – Praha : Akademia Ved, 1956. – 1056s.
122732
   Zemedelska Fytopatologie. – Praha : Akademia Zemedelskych Ved
Dil 2 : Choroby Polnich Plodin. – 1958. – 776s.
122733
  Petran Josef Zemedelska vyroba v Cechach v druhe polovine 16. a pocatkem 17. stoleti / Petran Josef. – Praha, 1963. – 262с.
122734
  Kuhl Hans Zement-Chemie. / Kuhl Hans. – 3 uberarb. Aufl. – Berl.
1. – 1956. – 348с.
122735
  Gladkow F. Zement / F. Gladkow. – Berlin. – 463 c
122736
  Haufler Valstislav Zemepis Ceskoslovenska. / Haufler Valstislav, J. Korcak, V. Kral. – Praha, 1960. – 668с.
122737
  Hromadka J. Zemepis Svazu Sovietskych Socialistickkych Republik / J. Hromadka; Slovenska akademia vied a umeni Academia scientiarum et artiium Slovaca. – Bratislava : Slovenska akademia, 1947. – 412 s.
122738
  Malisauskas V. Zemes ekonominis vertinimas ir jo panaudojimas. (Darbu 15 tomas) / V. Malisauskas, J. Vaitiekunas. – Vilnius, 1963. – 388с.
122739
  Hlavac Jan Zemiaky / Hlavac Jan, Bojnansky Vit. – Vyd. 2. – Bratislava : Slovenske Vidavatelstvo Podohospodarskej Literatury, 1964. – 204s.
122740
  Fitzgerald Valerie Zemindar. / Fitzgerald Valerie. – Toronto, 1982. – 798с.
122741
  Abdagic Muhamed Zemlja / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
122742
  Abdagic Muhamed Zemlja. / Abdagic Muhamed. – Sarajevo, 1975. – 299с.
122743
  Fredro Aleksander Zemsta : komedia / Fredro Aleksander. – Lwow. – 105 s.
122744
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 3. popr. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 168с.
122745
  Fredro Aleksander Zemsta / Fredro Aleksander. – Wyd. 8 zmien. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967. – 150с.
122746
  Magnuszewski Dominik Zemsta panny Urszuli / Magnuszewski Dominik. – Poznan, 1958. – 162с.
122747
  Boguslawski Andrzej Zemsta wampira / Boguslawski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 224с.
122748
  Suzuki D.T. Zen buddhism & psychoanalysis / D.T. Suzuki, Erich Fromm, and Richard De Martino. – New York [etc.] : Harper Colophon books [etc.], 1970. – 180 p. – Розгорнутий тит арк. - На обкл. 1-шим автором зазнач.: Erich Fromm. – ISBN 06-090175-6
122749
  Furlong Monica Zen Effects: The Life of Alan Watts / Furlong Monica. – Boston, 1986. – 236с.
122750
  Rosenbaum Zdenek Zena ve vane / Rosenbaum Zdenek. – Ostrava, 1990. – 159с.
122751
  Wouk H. Zendules a Caine hadihajon / H. Wouk. – Budapest : Zrinyi Katonai Kiado, 1974. – 759 l.
122752
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Ardolgozott uj kiadas Foszerk / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
2. kotet. – 1965. – 728с.
122753
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
1 Kotet. – 1965. – 684 l.
122754
  Szabolcsi Bence Zenei lexikon. Atdolgozott uj kiadas / Szabolcsi Bence, Toth Aladar. – Budapest
3. kotet. – 1965. – 768с.
122755
  Boka Laszlo Zenekiseret Hanna / Boka Laszlo. – Budapest, 1967. – 390с.
122756
  Hromadka Jan Zenepis Svazu Sovetskych Republik / J. Hromadka. – Bratislava, 1947. – 412 s.
122757
  Janacek Jozef Zeny ceske renesance / Janacek Jozef. – Praha, 1977. – 257с.
122758
  Pludek Alexej Zeny nemaji pravdu / Pludek Alexej. – Praha, 1963. – 158с.
122759
  Frankova Hermina Zeny pod helmou / Frankova Hermina. – Praha, 1961. – 92с.
122760
  Кьеза Д. Zero : почему официальную версию событий 11 сентября 2001 года можно считать фальшивкой / Джульетто Кьеза, а также Дэвид Рэй Гриффин, Клаудио Фракасси, Андреас фон Бюлов [и др. ; ред. М.В. Морозов]. – Москва : Трибуна, 2008. – 367, [1] с. – В книге также авт.: Ю. Эльсессер, Проф. С. Джонс, Ф. Кардини, М. Монтесано, В.Г. Тарпли, М. Чоссудовски, Э. Модуньо, Т. Мейсан. Д. Ваттимо. – Библиогр.: с. 361-363 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-901253-19-9


  Содерж.: Отчет Комиссии по расследованию терактов 11 сентября 2001 г.: шедевр Филиппа Зеликова, состоящий из ошибок и искажений / Д.Р. Гриффин. Ватерлоо информации / К. Фракасси. Последняя попытка! / А. фон Бюлов. Бессилие / Л. Равера. Из Сараево в ...
122761
  Freund Richard Zero hour : policies of the powers : with two maps / Freund Richard. – New York : Oxford university press, 1937. – 256 p.
122762
  Koyama A. Zero span is a sequential strong Whitney-reversible property / Akira Koyama; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1986. – 12p. – Preprint №70
122763
  Lo S.V. Zeroes in the droplet model / S.V. Lo. – 5с.
122764
  Hutnikiewicz Artur Zeromski / Hutnikiewicz Artur. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 475s. – ISBN 83-01-13081-4
122765
   Zeroviella, a new genus of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota) proved by three gene phylogeny / S.Y. Kondratyuk, J.A. Kim, N.-H. Yu, M. Jeong, S.H. Jang, A.S. Kondratiuk, Zarei-Darki, J.-S. Hur // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – P. 574-584. – ISSN 0372-4123
122766
  Picht Wolf Dieter Zerreissprobe / Picht Wolf Dieter. – Berl., 1961. – 518с.
122767
  Neruda Jan Zerty, hrave i drave / Neruda Jan. – Praha : Mlada Fronta, 1956. – 305 s.
122768
  Przewlocka I. Zerwane pieczecie / I. Przewlocka. – Gdansk, 1972. – 409с.
122769
  Christie A. Zerwane zareczyny / Agata Christie; tlum. T. J. Dehnel. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 239 s. – (Jamnik)
122770
   Zeslaniec : Pismo Rady naukowej Zarzadu glownego zwiazku sybirakow. – Warszawa : Zarzad glowny zwiazku sybirakow. – ISSN 1426-2126
N 3. – 1998
122771
  Adolph W. Zespoly wiosenne pszczol w Ponarach pod Wilnem. Fruhjahrsaspekte der Bienen in Ponary bei Wilno / W. Adolph. – Wilno : [S. n.], 1937. – 23 s.
122772
  Estreichera K. Zestawienie prezedmiotow i autorow w 32 tomach "Tugodnika illustrowanego", z lat 1859-1875 / K. Estreichera. – Warszawa : Nakladem i drukiem Jozefa Ungra, 1877. – 76 s.
122773
  Fajtl F. Zestrzelony / Franciszer Fajtl; Z czesk. tlum.M. Tuhardt. – Warszawa : Prasa wojskowa, 1948. – 216 s.
122774
  Milkowska M. Zestyki elektryczne w telekomutacji / M. Milkowska. – Warszawa, 1970. – 192с.
122775
  Roslawski Adam Zesztywnijace zapalenie stawow kregoslupa / Roslawski Adam. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1968. – 72с.
122776
  Dziekonski Jacek Zeszyt do historii : Dla wojtka / Dziekonski Jacek. – s.l. : ``Wspolnota polska``, 1997. – 161p. : il. – ISBN 83-905254-3-7
122777
   Zeszyt naukowy. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie. – ISBN 83-88865-44-7
T. 6 : Finanse - wybrane zagadnienia/ Red. nauk.: J.Rutkowski. – 2004. – 231 s.
122778
   Zeszytu naukowe Universytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
122779
   Zeszytu Naukowe Universytety. – Krakow
№ 10


  1997. N 1/2
122780
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
122781
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow


  1997. N 1/2
122782
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 02399989


  1997. N 1/2
122783
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 08671095


  1997. N 1/2
122784
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. – Krakow. – ISSN 0083436X


  1997. N 1/2
122785
   Zeszytu Naukowe Universytety Jagiellonskiego. S.Prace Jezykoznawcze. – Krakow
  T. 120. – 2000


  1997. N 1/2
122786
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 1. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 73)
122787
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 2. – 1962. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 80)
122788
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 3. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 84)
122789
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 4. – 1963. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 90)
122790
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 5. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
122791
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 6. – 1964. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 95)
122792
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 7. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 108)
122793
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 8. – 1965. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 117)
122794
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 9. – 1966. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 125)
122795
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 11. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 140)
122796
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 12. – 1967. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 145)
122797
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 15. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 170)
122798
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 16. – 1969. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 176)
122799
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 17. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 185)
122800
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 18. – 1970. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 192)
122801
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 19. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 200)
122802
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 20. – 1971. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 208)
122803
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 21. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 217)
122804
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 22. – 1972. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 223)
122805
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 23. – 1973. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 225)
122806
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 24. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 230)
122807
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 25. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 232)
122808
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 26. – 1973. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 235)
122809
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 27. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 241)
122810
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 28. – 1974. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 244)
122811
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 29. – 1974. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 248)
122812
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 31. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 252)
122813
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 32. – 1975. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 255)
122814
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 33. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 256)
122815
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 34. – 1975. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 259)
122816
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 35. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 261)
122817
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 36. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 265)
122818
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 37. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 266)
122819
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 38. – 1976. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 268)
122820
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.39. – 1977. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.272)
122821
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 51. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 314)
122822
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 52. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 317)
122823
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 53. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 320)
122824
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 54. – 1980. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 323)
122825
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 55. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 334)
122826
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 56. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 338)
122827
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 57. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 341)
122828
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 58. – 1981. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 344)
122829
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 59. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 347)
122830
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 60. – 1982. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 353)
122831
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 71. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 403)
122832
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 72. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 406)
122833
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 73. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 407)
122834
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 74. – 1985. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 412)
122835
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 75. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 414)
122836
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 76. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 417)
122837
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 77. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 421)
122838
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 78. – 1986. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 423)
122839
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 79. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 424)
122840
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 80. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 428)
122841
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 81. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 430)
122842
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 82. – 1987. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 434)
122843
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 83. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 437)
122844
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 84. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 441)
122845
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 85. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 442)
122846
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 86. – 1988. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 445)
122847
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 87. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 447)
122848
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 88. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 450)
122849
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 89. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 452)
122850
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 90. – 1989. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 455)
122851
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 91. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 458)
122852
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 92. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 461)
122853
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 93. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 463)
122854
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 94. – 1990. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 465)
122855
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 95. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 467)
122856
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 96. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 468)
122857
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 97. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 469)
122858
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 98. – 1991. – (Biblioteka "Kultury" ; t. 470)
122859
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 99. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 471)
122860
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z. 100. – 1992. – (Biblioteka ""Kultury" ; t. 473)
122861
   Zeszyty historyczne : Spisy tresci. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
N 1-134 : 1962-2000. – 2000


  1997. Hf. 85
122862
   Zeszyty historyczne. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP. – (Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie). – ISBN 83-7098-791-5
T.6. – 2000. – 442s.
122863
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.138. – 2001. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.517)
122864
   Zeszyty historyczne. – Parys : Instytut literacki, 1962-. – ISSN 0406-0393
Z.139. – 2002. – (Biblioteka ""Kultury" ; T.518)
122865
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 140. – 1999
122866
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 143. – 2000
122867
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2000. – ISSN 0208-7944
122868
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 141. – 2000
122869
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 142. – 2000
122870
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 144. – 2001
122871
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 145. – 2001
122872
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 18. – 2001
122873
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 19. – 2001
122874
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 148. – 2001
122875
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow, 2001. – ISSN 0208-7944
122876
   Zeszyty naukowe. Studia ekonomiczne / Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice
  N 20. – 2001
122877
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-32-X
N 8 : Prawne i spoleczne aspekty rozwoju samorzadnosci terytorialnej w Polsce i na Ukrainie. – 2001
122878
   Zeszyty naukowe / Politechnika Zielonogorska, Instytut matematyki; Politechnika Zielonogorska,Wydzial podstawowych problemow techniki; Instytut matematyki, Zaklad metod matemat. fizyki. – Zielona Gora. – ISSN 0209-0635
N 126. – 2001. – (Fizyka ; N 9)
122879
   Zeszyty naukowe / Polska akademia nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa; Polska Akademia Nauk, Ministerstwo rozwoju regionalnego i budownictwa, Politechnika zielonogorska. – Zielona Gora. – ISSN 1509-4019
N 127. – 2001. – (Budownictwo ; N 35)
122880
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 558. – 2001
122881
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 559. – 2001
122882
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 561. – 2001
122883
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 563. – 2001
122884
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 564. – 2001
122885
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow. – ISSN 0208-7944
N 566. – 2001
122886
   Zeszyty naukowe. Seria specjalna: Monografie / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej
  N 150. – 2002
122887
   Zeszyty naukowe / Akademia ekonomiczna w Krakowie. – Krakow : Wyd-wo Akademii ekonomicznej, 2002. – ISSN 0208-7944
122888
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-27-3
N 9 : Prawne-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie. – 2002
122889
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-92-3
N 11 : Stosunki polsko-ukrainskie w zmieniajacych sie uwarunkowaniach europejskich. – 2002
122890
   Zeszyty naukowe / Wyzsza szkola administracji i zarzadzania w Przemyslu. – Przemysl : WSAiZ. – ISBN 83-88009-13-3
N 12 : Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy i Polski. – 2003
122891
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie; Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – 2007. – Мова резюме: англ., пол. – (Filologia)
122892
   Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska, Szkola wyzsza Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007-. – ISSN 1898-1577
N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – 2008. – S. 1 - 179. – Мова резюме: англ., пол. – (Neofilologia)
122893
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 409. – 2001. – (Rolnictwo, ISSN 0137-1959 ; N 78)
122894
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 410. – 2001. – (Rozprawy, ISSN 0867-1427 ; N 180)
122895
   Zeszyty naukowe Akademii rolniczej we Wroclawiu / Akademia rolnicza we Wroclawiu. – Wroclaw. – ISSN 0867-7964
N 423. – 2001. – (Bibliografie, ISSN 1427-5805 ; 6)
122896
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Elektryka / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  № 47. – 2000


  1997. Hf. 85
122897
   Zeszyty naukowe Politechniki Poznanskiej. Organizacja i zarzadzanie / Politechnika Poznanska. – Poznan : Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej
  N 29. – 2000


  1997. Hf. 85
122898
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2378
N 597. – 1980. – (Prace z nauk politycznych ; N 15)
122899
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
  Z. 3 (5). – 1997


  1998, V.33 N 1
122900
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1997. – ISSN 00834378


  1998, V.33 N 1
122901
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
1211. – 1997. – (Studia religiologica ; 30)


  1997. N 1/2
122902
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 02399989


  1998, V.33 N 1
122903
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998. – ISSN 08677719


  1998, V.33 N 1
122904
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 1998


  1998, V.33 N 1
122905
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1230. – 1999. – (Prace historyczne ; z. 126)
122906
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 1233. – 1999. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 94)
122907
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1237. – 1999. – (Studia religiologica ; N 32)


  1998, V.33 N 1
122908
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1238. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 127)
122909
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1240. – 2000. – (Prace historyczne ; z. 128)
122910
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1241. – 2000. – (Prace jezykoznawcze ; Z.120)
122911
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1246. – 2000. – (Studia religiologica ; N 33)
122912
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1253. – 2000. – (Opuscula musealia ; z. 10)
122913
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1248. – 2001. – (Prace historyczne ; z. 128)
122914
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1249. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
122915
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1251. – 2001. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej)
122916
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1253. – 2001. – (Studia religiologica ; N 34)


  1998, V.33 N 1
122917
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0239-9989
1254. – 2001. – (Opuscula musealia ; z. 11)
122918
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2000/2001. – 2001. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 95/96)
122919
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
N 1252. – 2002. – (Prace z bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej ; Z. 5 (7))
122920
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1256. – 2002. – (Prace historyczne ; z. 129)
122921
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1257. – 2002. – (Studia religiologica ; N 35)
122922
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow
N 1260. – 2002. – (Prace Wydzialy zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Z.5)
122923
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1263. – 2002. – (Opuscula musealia ; z. 12)
122924
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4378
N 1261. – 2003. – (Prace jezykoznawcze ; Z.121)


  1997. N 1/2
122925
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1262. – 2003. – (Prace historyczne ; z. 130)


  1998, V.33 N 1
122926
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1266. – 2003. – (Studia religiologica ; N 36)


  1998, V.33 N 1
122927
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-436X
N 2002/2003. – 2003. – (Prace historycznoliterackie ; Z. 97/98)


  1998, V.33 N 1
122928
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1264 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 4. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
122929
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0083-4351
N 1267. – 2004. – (Prace historyczne ; z. 131)


  1998, V.33 N 1
122930
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1268. – 2004. – (Opuscula musealia ; z. 13)


  1998, V.33 N 1
122931
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1825-5
N 1270 : Metadane. Sposob na uporzadkowanie Internetu. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 6(8))
122932
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow. – ISSN 0137-2432
N 1271. – 2004. – (Studia religiologica ; N 37)


  1998, V.33 N 1
122933
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1874-3. – ISSN 1230-7025
N 1272 : Czlowiek i komputer: Dialogowy model wyszukiwania informacji. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 7(9))
122934
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1927-8. – ISSN 1230-7025
N 1274. – 2004. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 10)
122935
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-1789-5
N 1275 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 5. – 2004. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 6)
122936
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0083-4378
N 1273. – 2005. – (Prace jezykoznawcze ; Z.122)
122937
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2002-0. – ISSN 0083-4351
1274. – 2005. – (Prace historyczne ; z. 132)
122938
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1276 : Benchmarking w doskonaleniu serwisow WWW bibliotek akademickich /R. Sapa. – 2005. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 11)
122939
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1277. – 2005. – (Opuscula musealia ; z. 14)
122940
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2094-2
N 1280 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 6. – 2005. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 8)
122941
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1281 : Opis dokumentow elektronicznych: Teoretyczny model i mozliwosci jego aplikacji /M.Nahotko. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 12)
122942
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1282 : Informacyjny kontekst komunikacji literackiej /A. Korycinska-Huras. – 2006. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 13)
122943
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1283 : Mit w badaniach religioznawcow. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 38)
122944
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2140-X. – ISSN 0083-4351
1284. – 2006. – (Prace historyczne ; z. 133)
122945
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1286. – 2006. – (Opuscula musealia ; z. 15)
122946
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2255-4. – ISSN 1896-8201
N 1288 : Zarzadzanie w kulturze; Tom 7. – 2006. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; Zeszyt 9)
122947
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1289 : Chrzescijanstwo antyczne. – 2006. – (Studia religiologica ; Zeszyt 39)
122948
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1287 : Nakladem wlasnym...: Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej /A. Gruca. – 2007. – + 1 CD-ROM. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Zeszyt 14)
122949
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1291. – 2007. – (Prace historyczne ; z. 134)
122950
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2445-4. – ISSN 1896-8201
N 1293. – 2007. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 10 ; t. 8 : Zarzadzanie w kulturze)
122951
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow : Wyd-wo Uniwers. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1297 : Problemy religijne Europy nowozytnej i wspolczesnej / pod. red. J. Drabiny. – 2007. – (Studia religiologica ; zeszyt 40)
122952
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1294 : Nowe formy komunikacji spolecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / M. Krakowska. – 2008. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 16)
122953
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2320-4. – ISSN 0083-4351
1296. – 2008. – (Prace historyczne ; z. 135)
122954
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1300. – 2008. – (Opuscula musealia ; z. 16)
122955
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2639-7. – ISSN 1896-8201
N 1301. – 2008. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 11 ; t. 9 : Zarzadzanie w kulturze)
122956
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
N 1302 : Z religijnych zagadnien sredniowiecza / Pod red. Jana Drabiny. – 2008. – (Studia religiologica ; Zeszyt 41)
122957
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1304. – 2009. – (Prace historyczne ; z. 136)
122958
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1305. – 2009. – (Opuscula musealia ; z. 17)
122959
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISSN 1230-7025
N 1306 : Metodologia badan obszaru posredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji / R. Sapa. – 2009. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; zeszyt 17)
122960
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-2883-4. – ISSN 1896-8201
N 1307. – 2009. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 12 ; t. 10 : Zarzadzanie w kulturze)
122961
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-2926-8. – ISSN 1230-7025
N 1308 : Informacja naukowa w Polsce na przelomie XX i XXI wiekui / M. Janiak. – 2010. – + 1 CD. – (Prace z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; z. 18)
122962
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-2986-2. – ISSN 0137-2432
N 1310 : Rytualy w wybranych religiach i wyznaniach od starozytnosci do wspolczesnosci / pod red. Jana Drabiny. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 42)
122963
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1312. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 137)
122964
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1313. – 2010. – (Opuscula musealia ; z. 18)
122965
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3084-4. – ISSN 1896-8201
N 1314. – 2010. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 13 ; t. 11 : Zarzadzanie w kulturze)
122966
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3199-5. – ISSN 0137-2432
N 1317 : Orbis christianus / pod red. Elzbiety Przybyl-Sadowskiej i Darii Szymanskiej-Kuty. – 2010. – (Studia religiologica ; z. 43)
122967
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
1318. – 2010. – (Prace historyczne ; z. 138)
122968
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3252-7. – ISSN 1896-8201
N 1319. – 2011. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 14 ; t. 12 : Zarzadzanie w kulturze)
122969
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1321. – 2011. – (Studia religiologica ; z. 44)
122970
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
1320. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 19)
122971
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3416-3. – ISSN 0083-4351
1323. – 2012. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne". – (Prace historyczne ; [z.] 139)
122972
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3435-4. – ISSN 1896-8201
N 1324. – 2012. – (Prace wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej ; z. 15 ; Nr. 13 : Zarzadzanie w kulturze)
122973
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3503-6. – ISSN 0137-2432
N 1325. – 2012. – (Studia religiologica ; z. 45)
122974
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3587-0. – ISSN 0239-9989
1331. – 2012. – (Opuscula musealia ; z. 20)
122975
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3634-1. – ISSN 0083-4351
140, z. 2. – 2013
122976
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3651-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 3. – 2013
122977
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3664-8. – ISSN 0083-4351
140, z. 4. – 2013
122978
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
N 1333. – 2013. – Подальші номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica". – (Studia religiologica ; z. 46)
122979
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1334. – 2013. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 14)
122980
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3863-5. – ISSN 0239-9989
1341. – 2013. – (Opuscula musealia ; z. 21)
122981
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Jagiellonian university scholarly fascicle : wybor tekstow. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3602-0. – ISSN 1896-8201
N 1337. – 2014. – (Zarzadzanie w kulturze ; t. 15)
122982
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3864-2. – ISSN 0239-9989
1342. – 2014. – (Opuscula musealia ; z. 22)
122983
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
Z. 23. – 2015
122984
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3550-4. – ISSN 0083-4351
140, z. 1 : Rok 1812 studia z dziejow polityczno-militarnych / pod red. M. Baczkowskiego, K. Kuras. – 2013. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122985
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3772-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 1. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122986
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3841-3. – ISSN 0083-4351
141, z. 2 : Unia horodelska 1413. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122987
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3826-0. – ISSN 0083-4351
141, z. 3. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122988
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3880-2. – ISSN 0083-4351
141, z. 4 : Stres pola bitwy od starozytnosci do dzis. – 2014. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122989
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3940-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 1. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122990
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-3947-2. – ISSN 0083-4351
142, z. 2 : Konteksty historycznej edukacji gimnazjalnej. Tradycje i wspolczesnosc. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122991
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4041-6. – ISSN 0083-4351
142, z. 3. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122992
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne = Acta scientiarum litterarumque. Schedae historicae. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 978-83-233-4042-3. – ISSN 0083-4351
142, z. 4 : Polska - Francja - Europa w XX wieku. Szkice z dziejow Polski, Francji i stosunkow polsko-francuskich. – 2015. – Попередні номери цієї серії див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер.: Prace historyczne
122993
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 4. – 2014. – Попередні номери див. під назвою "Zeszyty naukowe Universytetu Jagiellonskiego" за сер. "Studia religiologica"
122994
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 1. – 2014
122995
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 3. – 2014
122996
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISBN 978-83-233-3603-7. – ISSN 0137-2432
47, z. 2. – 2014
122997
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 1. – 2015
122998
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 2. – 2015
122999
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 3. – 2015
123000
   Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagellonskiego. – ISSN 0137-2432
48, z. 4. – 2015
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,