Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1226001
  Новлянская З.Н. "Стихи - продолженье мое и начало..." / З.Н. Новлянская. – Москва, 1982. – 96 с.
1226002
  Карсалова Е.В. "Стихи живые сами говорят..." / Е.В. Карсалова. – М., 1990. – 207с.
1226003
  Рольник И. [Стихи / И. Рольник. – 2-е расшир. изд. – Нью Йорк : s.n., 1926. – 247 c. – Изд. на иврите
1226004
  Кавенкова А.Г. Стирание социально-классовых различий и переход к бесклассовому обществу. / А.Г. Кавенкова. – М., 1967. – 26с.
1226005
  Казанцев А.И. Стиранные воьюгами поля / А.И. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
1226006
  Стуканов Александр Стираховщики и турфирмы: сотрудничество или конфликт интересов : Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 54-55 : Фото
1226007
  Хазанов Г.И. Стираются грани. / Г.И. Хазанов. – Симферополь, 1961. – 20с.
1226008
  Лобовиков Н.В. Стирические рисунки. / Н.В. Лобовиков. – Магадан, 1962. – 48с.
1226009
  Шорыгина Н.В. Стирол, его полимеры и сополимеры / Н.В. Шорыгина. – М - Л, 1950. – 124с.
1226010
  Жупанська Олеся Іванівна Стиск пружних тіл сферичної та циліндричної форми за умов негерцівського контакту : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.04 / Жупанська Олеся Іванівна; Україн. держ. ун-тет харчових технологій. – Киев, 2000. – 178л. – Бібліогр.:л.151-159
1226011
  Жупанська О.І. Стиск пружних тіл сферичнохї та циліндричсної форми за умов негерцівського контракту : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жупанська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1226012
   Стисла бібліографія книг з китайської мови у світі (з питань викладання і вивчення мови). – Пекін : [Б. в.]
Ч.1 : 1899 - 1990 /Відповід. за випуск Джоу Ці Ай. – 1991. – 243 с. – Вид. китайською мовою
1226013
   Стисла характеристика системи технічного регулювання в Україні та пропозиції по її реформуванню // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 56-57. – ISSN 1810-3944
1226014
  Голик О.З. Стисливість ізов"язкість речовин / О.З. Голик, Ю.І. Шиманський, Н.М. Кобійчук. – Київ : АН УРСР, 1958. – 537-541с. – Окр.відб.:Український фізичний журнал Т.ІІІ, №4 Липень-серпень. АН УРСР, відділ фізико-мат.наук
1226015
  Терентьєв В.П. і Чернов С.А. Стислий визначник земноводніх і плазунів СРСР / В.П. і Чернов С.А. Терентьєв. – К.-Х., 1937. – 96с.
1226016
   Стислий виклад договорів Ради Європи : Страсбург, 18 вересня 1998 року. – Страсбург, 1998. – VII,72с.
1226017
   Стислий виклад договорів Ради Європи. – Київ : Право, 2000. – 80с.
1226018
  Будзика Г.А. Стислий історичний огляд державних програм досліджень України в Антарктиці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1. – С. 126-133. – (Географічні та геологічні науки)


  Проаналізовано Державні програми досліджень України в Антарктиці. Показано внесок України в географічні дослідження Антарктики відповідно до низки програм наукових та науково-виробничих досліджень.
1226019
  Куценос В.Л. Стислий курс аналітичної хімії / В.Л. Куценос. – 2-е изд. – Х., 1935. – 115с.
1226020
  Хаймович Б.С. Стислий курс історії англійсьої мови / Б.С. Хаймович. – К., 1975. – 99с.
1226021
  Бабенко Т.В. Стислий курс синтаксису англійської мови : навч. посібник / Т.В. Бабенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 120. – (Бібліотека інституту філології)
1226022
  Покровский Олександр Стислий нарис історії Рішельєвського ліцею // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.275-277. – ISBN 966-7089-17-7
1226023
   Стислий огляд розвитку вивчення китайської мови іноземцями. – Пекін : Вид-во Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 170 с. – Видання китайською мовою
1226024
  Кухаренко С. Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 310-315. – ISSN 1028-5091
1226025
  Кулінич М.А. Стислий український дипломатичний довідник : посібник для студентів-міжнародників / М.А. Кулінич, Г.М. Руденко; Дипломатична акад. України при МЗС України; Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – Київ : Планета, 2006. – 376с. – ISBN 966-7522-05-9
1226026
  Афонін А.О. Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення : (навч. посібник) / Андрій Афонін, Олександр Лялецький. – Київ : Арталекс-принт, 2014. – 62, [2] с. – Бібліогр.: с. 62


  У стислій формі викладаються базові розділи дискретної математики, такі, як початки теорії чисел, наївна теорія множин, основні поняття теорії відповідностей, функцій та відношень.
1226027
  Зупко А.В. Стиснення відео для втратних мереж на основі мультиописів у просторі хвилькового та Карунена-Лоева перетворень / А.В. Зупко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 241-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено новий метод стиснення відео для використання у втратних мережах передачі даних на основі алгоритму KLSEZW та методу мультиописів. Показано, що алгоритм дозволяє відтворювати стиснене відео навіть при втраті частини даних. ...
1226028
  Соловейко О.М. Стиснення відео за допомогою представлення Карунена-Лоева та EZW подібної схеми квантування / О.М. Соловейко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 342-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предствлено новий метод стиснення цифрового відео за допомогою розширеного алгоритму квантування на основі дерев нулів (EZW). Відомо, що стискувачі відео на основі 3D версій алгоритмів EZW чи SPIHT дають кращі результати порівняно з методами типу ...
1226029
  Савченко О.В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштабного розкладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Савченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1226030
  Ігнатова О.М. Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку / О.М. Ігнатова, О.Ю. Філімонова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 33-36
1226031
  Матюха И.Я. Ститистика жизненного уровня населения / И.Я. Матюха. – М., 1973. – 232с.
1226032
   Ститстика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1226033
  Печоров Г.М. Стих В.В.Маяковского - как его понимать? / Г.М. Печоров. – М., 1969. – 82 с.
1226034
  Карпов А.С. Стих и время. Проблемы стихотворного развития в рус. советской поэзии 20-х годов / А.С. Карпов. – Москва : Наука, 1966. – 404с.
1226035
  Абдыкеримов К. Стих и искусство перевода : лит.-критич. статьи / Курманбек Абдыкеримов. – Фрунзе : Мектеп, 1970. – 144 с.
1226036
  Владимиров С.В. Стих и образ. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1968. – 159с.
1226037
  Тимофеев Л.И. Стих и проза : Теория литературы для начинающего писателя / Л.И. Тимофеев. – М. : ГИЛХ, 1935. – 203 с.
1226038
  Тимофеев Л. Стих и проза : Популярный очерк теории литературы / Л. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1938. – 272 с.
1226039
  Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе / Ю.Б. Орлицкий. – Воронеж, 1991. – 199 с.
1226040
  Акаткин В.М. Стих и проза в творчестве А.Т.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Акаткин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л.
1226041
  Мазепа Н.Р. Стих и проза поэта / Н.Р. Мазепа. – К, 1980. – 184с.
1226042
  Тимофеев Л.И. Стих и проза. Теория литературы для начинающего писателя. / Л.И. Тимофеев. – М., 1935. – 203с.
1226043
  Калачева С.В. Стих и ритм: о закономерностях стихосложения / С.В. Калачева. – М., 1978. – 96с.
1226044
  Павловский А.И. Стих и сердце / А.И. Павловский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1226045
  Озеров Л.А. Стих и стиль / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 64с.
1226046
  Васадзе А.Г. Стих и творчество / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1981. – 183с.
1226047
  Томашевский Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. – М., 1958. – 63с.
1226048
  Томашевский Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. – М.-Л., 1959. – 471с.
1226049
  Синельников М. Стих расхожий : о стихах А. Межирова // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0012-6756


  Александр Петрович Межиров (1923-2009) - выдающийся рус. поэт и переводчик, лауреат Гос.премии СССР в области Поэзии (1986); лауреат Гос. Премии Грузинской ССР (1987); лауреат Премии им.В.Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды ...
1226050
  Орлова О.А. Стих Я.П.Полонского и проблемы ритмической эволюции русского стиха 19 в. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Орлова О.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
1226051
  Мариенгоф А.Б. Стихами чванствую / А.Б. Мариенгоф. – М, 1920. – 31с.
1226052
  Пясецкая Т.Е. Стихастическое интегрирование на плоскости и один класс стохастических систем дифференциальных уравнений гиперболического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Пясецкая Т.Е.; Ин-т прикл.матем.и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1226053
  Луконин М.К. Стихи - годы / М.К. Луконин. – Москва, 1975. – 143с.
1226054
  Некрасов Н.А. Стихи / Н.А. Некрасов. – М. – 87с.
1226055
  Гончарова Нина Стихи. – Санкт-Петербург, 1914. – 104 с.
1226056
  Боголюбова О.М. Стихи / О. Боголюбова. – Санкт-Петербург : "Новая типо-лит." А.М. Лассман, 1914. – 141, [3] с.
1226057
  Ронсар П. Стихи / П. Ронсар. – Москва, 1926. – 128с.
1226058
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 126с.
1226059
  Рустам Стихи : пер. с тюрк. / Рустам, -Заде Сулейман. – Москва : Художественная литература, 1934. – 50 с.
1226060
  Тычина Павло Стихи : Пер. с укр. / Тычина Павло. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 46 с. – (Творчество народов СССР)
1226061
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва, 1935. – 46с.
1226062
  Бажан М.П. Стихи / М.П. Бажан; Пер. с укр. И Поступальского. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 112с.
1226063
  Шейхзаде М. Стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек.Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 63 с.
1226064
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1937. – 40с.
1226065
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1938. – 150с.
1226066
  Дружинин П.Д. Стихи / П.Д. Дружинин. – Москва, 1938. – 142с.
1226067
  Бехер И.Р. Стихи / И.Р. Бехер. – Москва, 1938. – 40с.
1226068
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Грозный, 1938. – 56с.
1226069
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1938. – 47с.
1226070
  Кежун Б.А. Стихи / Б.А. Кежун. – Ленинград, 1938. – 65с.
1226071
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1939. – 112с.
1226072
  Фефер И. Стихи / И. Фефер. – Киев, 1939. – 48 с.
1226073
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1940. – 88с.
1226074
  Шелли Стихи / Перси-Биши Шелли; Пер. Б. Н. Лейтина; Вступ. статья М. Д. Заблудовского. – Москва : Правда, 1940. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 47)
1226075
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1940. – 64с.
1226076
  Блюм К. Стихи / К. Блюм. – Москва, 1940. – 63с.
1226077
  Асеев Н.Н. Стихи / Н.Н. Асеев. – Москва, 1941. – 88с.
1226078
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва, 1941. – с.
1226079
  Гусев В. Стихи / В. Гусев. – Москва, 1942. – 48с.
1226080
  Шевченко Т.Г. Стихи / Т.Г. Шевченко. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1942. – 32 с. : Рисунки Т.Г.Шевченко
1226081
  Уткин И. Стихи / И. Уткин. – М.-Л., 1942. – 14с.
1226082
  Чиковани С.И. Стихи / С.И. Чиковани. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 47 с.
1226083
  Высотская О. Стихи / О. Высотская. – Свердловск, 1943. – 32 с.
1226084
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1944. – 64с.
1226085
  Никитин И.С. Стихи / И.С. Никитин. – Москва, 1944. – 23с.
1226086
  Шварцман О.М. Стихи / О.М. Шварцман. – Москва, 1944. – 96с.
1226087
  Портенко А. Стихи / А. Портенко. – Тбилиси, 1944. – 80с.
1226088
  Пильник Б.Е. Стихи / Б.Е. Пильник. – Горький, 1944. – 56с.
1226089
  Абашидзе И.В. Стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 92 с.
1226090
  Сейтлиев К. Стихи / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1945. – 33 с.
1226091
  Семпер Й. Стихи / Й. Семпер. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 71 с.
1226092
  Щипачев С. Стихи / Степан Щипачев. – Челябинск : ОГИЗ, 1945. – 175, [7] с. – Миниатюрное издание
1226093
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Нальчик, 1945. – 87с.
1226094
  Койдула Л. Стихи : стихи / Л. Койдула. – Москва, 1945. – 111 с.
1226095
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз.Рюрика Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 54 с.
1226096
  Вардошвили Х. Стихи : стихи / Х. Вардошвили. – Тбилиси, 1945. – 105 с.
1226097
  Исаков А.М. Стихи / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1945. – 51с.
1226098
  Гарнакерьян А.Г. Стихи / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1945. – 63с.
1226099
  Гачечиладзе Д. Стихи / Д. Гачечиладзе. – Тбилиси, 1946. – 91с.
1226100
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили, 1946. – 160 с.
1226101
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва ; Ленинград, 1946. – 79 с.
1226102
  Габескирия В. Стихи / В. Габескирия. – Тбилиси, 1946. – 91с.
1226103
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 45с.
1226104
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 120с.
1226105
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1946. – 48с.
1226106
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1946. – 31с.
1226107
  Халилецкий Г.Г. Стихи / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1946. – 55с.
1226108
  Серебряков Б.Я. Стихи / Б.Я. Серебряков. – Тбилиси, 1946. – 57с.
1226109
  Симонов К.М. Стихи / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1946. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №43-44)
1226110
  Семеновский Д.Н. Стихи / Д.Н. Семеновский. – Москва, 1947. – 159с.
1226111
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Ленинград, 1947. – 135с.
1226112
  Суфтин Г.И. Стихи / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1947. – 114с.
1226113
  Файзи А.С. Стихи / А.С. Файзи. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 56 с.
1226114
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1947. – 95с.
1226115
  Мосашвили И. Стихи / И. Мосашвили; пер. с груз. – Москва : Заря Востока, 1947. – 108 с.
1226116
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Челябинск, 1947. – 87с.
1226117
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 96 с.
1226118
  Леонидзе Г.Н. Стихи / Г.Н. Леонидзе. – Тбилиси, 1947. – 221с.
1226119
  Кузнецов Е. Стихи / Е. Кузнецов. – Енакиево, 1947. – 47с.
1226120
  Капутикян С.Б. Стихи : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва, 1947. – 68 с.
1226121
  Карим Ф. Стихи / Ф. Карим. – Казань, 1947. – 47с.
1226122
  Гайдай А. Стихи / А. Гайдай. – Чита, 1947. – 96с.
1226123
  Бровка Петрусь Стихи / Бровка Петрусь; пер. с белорус. Д.Осина. – Москва : Правда, 1947. – 40 с.
1226124
  Джамиль Абд ар-Рахман Стихи / Джамиль Абд ар-Рахман. – Москва, 1947. – 106с.
1226125
  Исха А.А. Стихи / А.А. Исха. – Казань, 1947. – 36с.
1226126
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1947. – 40с.
1226127
  Голованивский С.Е. Стихи / С.Е. Голованивский. – Москва, 1947. – 39с.
1226128
  Ивнев Р. Стихи / Р. Ивнев. – Тбилиси, 1948. – 64с.
1226129
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1948. – 52с.
1226130
  Куштум Н.А. Стихи / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1948. – 100с.
1226131
  Лукс В.К. Стихи / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 116 с.
1226132
  Такташ Х. Стихи : пер. с татар. Л.Мартинова / Х. Такташ. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 84 с.
1226133
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Судрабкалн Ян. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 66 с.
1226134
   Стихи. – Челябинск, 1948. – 159с.
1226135
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1948. – 40с.
1226136
  Турсун-заде М. Стихи / М. Турсун-заде. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 103 с.
1226137
  Алатырцев В.И. Стихи / В.И. Алатырцев. – Рига, 1949. – 76с.
1226138
  Неруда П. Стихи / П. Неруда. – Москва, 1949. – 155с.
1226139
  Гулям Г. Стихи / Г. Гулям. – Ташкент, 1949. – 116с.
1226140
  Буков Е. Стихи : стихи / Е. Буков; авториз. пер. с молд. : Советский писатель, ЛО, 1949. – 200 с.
1226141
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилисси : Заря Востока, 1950. – 100 с.
1226142
  Ерикеев А.Ф. Стихи / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1950. – 180 с.
1226143
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1950. – 104с.
1226144
  Койдула Л. Стихи : стихи / Л. Койдула. – Таллин, 1950. – 120 с.
1226145
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1950. – 127с.
1226146
  Ухсай Я.Г. Стихи / Я.Г. Ухсай. – Москва : Советский писатель, 1950. – 76 с.
1226147
  Териан В. Стихи / В. Териан. – Москва, 1950. – 107с.
1226148
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1950. – 191с.
1226149
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1950. – 256с.
1226150
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1950. – 180с.
1226151
  Соболь М.А. Стихи / М.А. Соболь. – Москва, 1951. – 128с.
1226152
   Стихи. – Калинин, 1951. – 32с.
1226153
  Шмидт Б.А. Стихи / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1951. – 248с.
1226154
  Уйгун Стихи / Уйгун. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1951. – 120 с.
1226155
  Тычина Павло Стихи : Пер. с укр. / Тычина Павло. – Москва : Правда, 1951. – 40с. – (Б-ка "Огонек" ; №5)
1226156
  Алиев Р. Стихи / Р. Алиев. – Москва, 1951. – 112 с.
1226157
  Комаров П.С. Стихи / П.С. Комаров. – Чита, 1951. – 134с.
1226158
  Кешоков А.П. Стихи : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 160 с.
1226159
  Рыльский М.Ф. Стихи / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1951. – 32с.
1226160
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1951. – 140с.
1226161
  Масенко Т.Г. Стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1951. – 172 с.
1226162
  Милова Г.П. Стихи / Г.П. Милова. – Кострома, 1951. – 72с.
1226163
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Советский писатель, 1951. – 184с.
1226164
  Епхиев Т. Стихи / Т. Епхиев. – Дзауджикау : Госиздат Сев.- Осет. АССР, 1951. – 92 с.
1226165
  Закс Л. Стихи / Л. Закс. – Рига, 1951. – 168с.
1226166
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1951. – 140с.
1226167
  Ванаг Ю. Стихи / Ю. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 76 с.
1226168
  Воронько П.Н. Стихи : Сборник / П.Н. Воронько. – Київ : Молодая гвардия, 1951. – 264с.
1226169
  Богданов П. Стихи / П. Богданов. – Алма-Ата, 1951. – 80с.
1226170
  Вштуни Азат Стихи : стихи / Вштуни Азат; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 116 с.
1226171
  Венцлова А. Стихи / А. Венцлова; пер. с лит. – Москва : Правда, 1952. – 32 с.
1226172
  Гильен Н. Стихи / Н. Гильен. – Москва, 1952. – 108с.
1226173
  Грот Я. Стихи / Я. Грот. – Москва, 1952. – 126с.
1226174
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Москва, 1952. – 135с.
1226175
  Мухин В.Е. Стихи / В.Е. Мухин. – Сталино, 1952. – 64с.
1226176
  Нагнибеда Н.Л. Стихи / Н.Л. Нагнибеда. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 128с.
1226177
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1952. – 184с.
1226178
  Мозурюнас В.Ю. Стихи / В.Ю. Мозурюнас. – Москва, 1952. – 160с.
1226179
  Куправа О. Стихи / О. Куправа. – Москва, 1952. – 88с.
1226180
  Лужанин М. Стихи : стихи / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1226181
  Кулибай С.Г. Стихи / С.Г. Кулибай; пер. с башк. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 88 с.
1226182
  Кириллов П.С. Стихи / П.С. Кириллов. – Москва, 1952. – 100с.
1226183
  Цванг С. Стихи / С. Цванг. – Сталино, 1952. – 68с.
1226184
  Фролов И.А. Стихи / И.А. Фролов. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1226185
  Шираз Ованес Стихи : стихи / Шираз Ованес; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1952. – 80 с.
1226186
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Судрабкалн Ян. – Москва : Правда, 1952. – 40с.
1226187
  Сяо Сань (Эми Сяо) Стихи / Сяо Сань (Эми Сяо). – Москва, 1952. – 40с.
1226188
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва
1. – 1952. – 448с.
1226189
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва
2. – 1952. – 388с.
1226190
  Немировский А. Стихи / А. Немировский. – Пенза, 1953. – 47с.
1226191
  Кедрин Д.Б. Стихи / Д.Б. Кедрин. – Москва, 1953. – 143с.
1226192
  Кравцов А.Ф. Стихи / А.Ф. Кравцов. – Х., 1953. – 150с.
1226193
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – Сталино, 1953. – 96с.
1226194
  Крученюк П. Стихи / П. Крученюк. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
1226195
  Демидов В.И. Стихи / В.И. Демидов. – Сталино, 1953. – 75с.
1226196
  Вечканов С. Стихи / С. Вечканов; авториз. пенр. с морд. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1953. – 52 с.
1226197
  Велюгин А.С. Стихи / А.С. Велюгин; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1953. – 99 с.
1226198
  Воскрекасенко С.И. Стихи / С.И. Воскрекасенко. – Москва, 1953. – 104 с.
1226199
  Танк Максим Стихи / Танк Максим. – Москва : Литиздат, 1953. – 408 с.
1226200
  Те Ги Чен Стихи / Те Ги Чен. – М-Л, 1953. – 95с.
1226201
  Субботин В.Е. Стихи / В.Е. Субботин. – Симферополь, 1953. – 72с.
1226202
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1953. – 124с.
1226203
  Рядченко И.И. Стихи / И.И. Рядченко. – О., 1953. – 64с.
1226204
  Родичев Н.И. Стихи / Н.И. Родичев. – Харьков, 1953. – 48с.
1226205
  Ругоев Я.В. Стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Советский писатель, 1953. – 78 с.
1226206
  Шамов И.В. Стихи / И.В. Шамов. – Минск, 1953. – 80с.
1226207
  Флеров Н.Г. Стихи / Н.Г. Флеров. – Москва, 1953. – 135с.
1226208
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1954. – 159с.
1226209
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1954. – 104с.
1226210
  Рустам С. Стихи / С. Рустам. – Москва, 1954. – 221 с.
1226211
  Власов Н. Стихи / Н. Власов. – Москва, 1954. – 64с.
1226212
  Дунаев С.Д. Стихи / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1954. – 106с.
1226213
  Жимбиев Ц.-Ж. Стихи / Ц.-Ж. Жимбиев; перевод. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1954. – 52 с.
1226214
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1954. – 428с.
1226215
  Котляров Б.И. Стихи / Б.И. Котляров. – Харьков, 1954. – 180с.
1226216
  Окунев Ю.А. Стихи / Ю.А. Окунев. – Сталинград, 1954. – 104с.
1226217
  Матюковский Г.И. Стихи / Г.И. Матюковский. – Йошкар-Ола, 1954. – 88с.
1226218
  Муратов И.Л. Стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 128 с.
1226219
  Павлычко Д.В. Стихи / Д.В. Павлычко. – Москва, 1955. – 80с.
1226220
  Кондря К. Стихи : стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71 с.
1226221
  Кондря К. Стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71с.
1226222
  Кемпе М.Я. Стихи / М.Я. Кемпе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
1226223
  Ковусов А. Стихи : стихи / А. Ковусов. – Ашхабад, 1955. – 95 с.
1226224
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1955. – 136 с.
1226225
  Ду Фу. Стихи / Фу. Ду. – Москва, 1955. – 224с.
1226226
  Биллури А. Стихи / А. Биллури. – Баку, 1955. – 63 с.
1226227
  Балцан И.Л. Стихи : стихи / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1955. – 92 с.
1226228
  Чикин Л. Стихи / Л. Чикин. – Новосибирск, 1955. – 72с.
1226229
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1955. – 40с.
1226230
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва : Художественная литература
Кн. 1 : Стихи. Сказки. – 1955. – 540 с.
1226231
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1955. – 584с.
1226232
  Моджуз М.А. Стихи / М.А. Моджуз. – Баку, 1956. – 119с.
1226233
  Борян Г.М. Стихи / Г.М. Борян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 86 с.
1226234
  Брехт Б. Стихи / Б. Брехт. – Москва, 1956. – 659с.
1226235
  Исхак А.А. Стихи / А.А. Исхак; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1956. – 139 с.
1226236
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1956. – 304с.
1226237
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1956. – 203с.
1226238
  Севак П.Р. Стихи : стихи / П.Р. Севак. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 119 с.
1226239
  Таронци С.С. Стихи / С.С. Таронци. – Ереван, 1956. – 96с.
1226240
  Тажибаев А. Стихи / А. Тажибаев; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 263 с.
1226241
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Судрабкалн Ян. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 286 с.
1226242
  Шомахов А.К. Стихи / А.К. Шомахов. – Нальчик, 1957. – 67с.
1226243
  Щипачев С.П. Стихи / С.П. Щипачев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 380с.
1226244
  Утемисов М. Стихи / М. Утемисов. – Алма-Ата, 1957. – 123с.
1226245
  Файзи А.С. Стихи / А.С. Файзи. – Москва, 1957. – 88с.
1226246
  Исикава Такубоку Стихи / Исикава Такубоку. – Москва, 1957. – 279с.
1226247
  Гусев В.М. Стихи / В.М. Гусев. – Москва, 1957. – 319с.
1226248
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили. – Москва, 1957. – 295 с.
1226249
  Гильен Н. Стихи / Н. Гильен. – Москва, 1957. – 239с.
1226250
  Васильев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Васильев. – Москва, 1957. – 70с.
1226251
  Афанасьев В.Н. Стихи / В.Н. Афанасьев. – Москва, 1957. – 142с.
1226252
  Байтемиров Н. Стихи / Н. Байтемиров; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1957. – 131 с.
1226253
  Алимджан Х. Стихи : стихи и поэма / Х. Алимджан; пер. с узб. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 230 с.
1226254
  Безыменский А.И. Стихи / А.И. Безыменский. – Москва, 1957. – 230с.
1226255
  Бараташвили Н.М. Стихи / Н.М. Бараташвили. – Москва, 1957. – 87 с.
1226256
  Межиров А.П. Стихи / А.П. Межиров. – Москва, 1957. – 248с.
1226257
  Морозов В.Ф. Стихи / В.Ф. Морозов. – Москва, 1957. – 79с.
1226258
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1957. – 104с.
1226259
  Озод Р. Стихи / Р. Озод. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 103 с.
1226260
  Кокляев В.А. Стихи / В.А. Кокляев. – Москва, 1957. – 55с.
1226261
  Квитченко И. Стихи / И. Квитченко. – Киев, 1957. – 67с.
1226262
  Кайтуков Г.Х. Стихи / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Орджоникидзе, 1957. – 116 с.
1226263
  Кукарский А.С. Стихи / А.С. Кукарский. – Курган, 1958. – 55с.
1226264
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 187 с.
1226265
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 86 с.
1226266
  Логинов И.С. Стихи / И.С. Логинов. – Кострома, 1958. – 84с.
1226267
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1958. – 259с.
1226268
  Орманов Г. Стихи : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 139 с.
1226269
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 160 с.
1226270
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1958. – 1-33с.
1226271
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Ташкент : Гослитизд. УзССР, 1958. – 172 с.
1226272
  Бенюк М. Стихи / М. Бенюк. – Москва, 1958. – 271с.
1226273
  Альвес К. Стихи / К. Альвес. – Москва, 1958. – 132с.
1226274
  Васильев С.А. Стихи / С.А. Васильев. – Москва, 1958. – 240с.
1226275
  Бо Цзюй-и Стихи / Бо Цзюй-и. – Москва, 1958. – 263с.
1226276
  Галкин С.З. Стихи / С.З. Галкин. – Москва, 1958. – 543с.
1226277
  Гельстед О. Стихи / О. Гельстед. – Москва, 1958. – 80с.
1226278
  Гофштейн Стихи / Гофштейн, ДН. – Москва, 1958. – 390 с.
1226279
  Дрожжин С.Д. Стихи / С.Д. Дрожжин. – Москва, 1958. – 175с.
1226280
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1958. – 131с.
1226281
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1958. – 342с.
1226282
  Татьяничева Л.К. Стихи / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1958. – 128с.
1226283
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1958. – 2с.
1226284
  Сарыг-оол С.А. Стихи / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 99 с.
1226285
  Туманян Г. Стихи / Г. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1958. – 119 с.
1226286
  Абдукеримова С. Стихи : стихи / С. Абдукеримова. – Фрунзе : Киргизгиз, 1958. – 64 с.
1226287
  Ади Эндре Стихи / Ади Эндре; Аді Ендре. – Москва, 1958. – 111с.
1226288
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1958. – 287с.
1226289
  Плиев Г. Стихи / Г. Плиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 56 с.
1226290
  Топчий Л. Стихи / Л. Топчий. – Казань, 1959. – 64с.
1226291
  Стальский С. Стихи / С. Стальский; пер. с лезгин. под ред. Э.Капиева. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
1226292
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1959. – 98с.
1226293
  Фодор И. Стихи / И. Фодор. – Москва, 1959. – 141с.
1226294
  Зульфия Стихи : стихи / Зульфия. – Ташкент : ГИХЛ, 1959. – 96 с.
1226295
  Журавлев В.А. Стихи / В.А. Журавлев. – Москва, 1959. – 255с.
1226296
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1959. – 96 с.
1226297
  Вяткин Г.А. Стихи / Г.А. Вяткин. – Новосибирск, 1959. – 72с.
1226298
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1959. – 255с.
1226299
  Мистраль Г. Стихи / Г. Мистраль; перевод с испанского О. Савича. – Москва : Художественная литература, 1959. – 247с.
1226300
  Мушфик М. Стихи / М. Мушфик. – Баку, 1959. – 143с.
1226301
  Островская Н.А. Стихи / Н.А. Островская. – Москва, 1959. – 56с.
1226302
  Ошанин Л.И. Стихи / Л.И. Ошанин. – Москва, 1959. – 399с.
1226303
  Рицос Я. Стихи / Я. Рицос. – Москва, 1959. – 135с.
1226304
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1959. – 84с.
1226305
  Камбердиев М. Стихи / М. Камбердиев. – Москва, 1959. – 112с.
1226306
  Кирсанов С.И. Стихи / С.И. Кирсанов. – Москва, 1959. – 223с.
1226307
  Коваленков А.А. Стихи / А.А. Коваленков. – Москва, 1960. – 191с.
1226308
  Костра Я. Стихи / Я. Костра; Пер. со словацкого. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 143 с.
1226309
  Лукс В.К. Стихи : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 239 с.
1226310
  Нагера М.Г. Стихи / М.Г. Нагера. – Москва, 1960. – 88с.
1226311
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1960. – 224с.
1226312
  Граши А.Б. Стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 359 с.
1226313
  Жале Стихи / Жале. – Москва, 1960. – 96с.
1226314
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1960. – 191с.
1226315
  Дудин М. Стихи / М. Дудин. – Ленинград, 1960. – 1-30с.
1226316
  Виленчик Ю.И. Стихи / Ю.И. Виленчик. – Сталинир, 1960. – 60с.
1226317
  Благов А.Н. Стихи / А.Н. Благов. – Москва, 1960. – 128с.
1226318
  Бануш М. Стихи / М. Бануш. – Москва, 1960. – 190с.
1226319
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – М.-Л., 1960. – 303с.
1226320
  Превер Жак Стихи / Превер Жак. – Москва, 1960. – 87с.
1226321
  Пичков А.И. Стихи / А.И. Пичков, 1961. – 42с.
1226322
  Саджая А. Стихи / А. Саджая. – Москва, 1961. – 67-113с.
1226323
  Саджая А. Стихи / А. Саджая. – Москва, 1961. – 67-113с.
1226324
  Ромеро Э. Стихи / Э. Ромеро. – Москва, 1961. – 93с.
1226325
  Саджан А. Стихи / А. Саджан. – Москва, 1961. – 67-113с.
1226326
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1961. – 175с.
1226327
  Синь Ци-цзи Стихи / Синь Ци-цзи. – Москва, 1961. – 132с.
1226328
  Чуковский К.И. Стихи / К.И. Чуковский. – Москва, 1961. – 175с.
1226329
  Шимон И. Стихи / И. Шимон. – Москва, 1961. – 104с.
1226330
  Чугунов В.М. Стихи / В.М. Чугунов. – Томск, 1961. – 120с.
1226331
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1961. – 164с.
1226332
  Ухсай Я. Стихи / Я. Ухсай. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 159 с. – (Библиотека советской поэзии)
1226333
  То Хыу Стихи / То Хыу. – Москва, 1961. – 176с.
1226334
  Увайси Стихи / Увайси. – Ташкент, 1961. – 70с.
1226335
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 271с.
1226336
  Великанов Е.И. Стихи / Е.И. Великанов. – Свердловск, 1961. – 42с.
1226337
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва-Ленинград, 1961. – 326с.
1226338
  Ильин К.И. Стихи / К.И. Ильин. – Иркутск, 1961. – 60с.
1226339
  Гришин Н.Н. Стихи / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1961. – 84с.
1226340
  Гофштейн Д.Н. Стихи / Д.Н. Гофштейн. – Москва, 1961. – 319 с.
1226341
  Гудзенко С.П. Стихи / С.П. Гудзенко. – Москва, 1961. – 287с.
1226342
  Григорян С. Стихи / С. Григорян. – Ереван, 1961. – 83с.
1226343
  Гмырев А.М. Стихи / А.М. Гмырев. – Смоленск, 1961. – 202с.
1226344
  Гвездослав П.О. Стихи / П.О. Гвездослав. – Москва, 1961. – 152с.
1226345
  Геловани М. Стихи / М. Геловани. – Москва, 1961. – 66с.
1226346
  Нерис С. Стихи / С. Нерис. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 240 с.
1226347
  Наумов А. Стихи / А. Наумов. – Ташкент, 1961. – 144с.
1226348
  Лупан А.П. Стихи / А.П. Лупан. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 184 с.
1226349
  Лесной Н. Стихи / Н. Лесной. – Сталинабад, 1961. – 68с.
1226350
  Ламар Стихи / Ламар. – Москва, 1961. – 112с.
1226351
  Красовский А.С. Стихи / А.С. Красовский. – Симферополь, 1961. – 143с.
1226352
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1962. – 406с.
1226353
  Казакова Р.Ф. Стихи / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советская Россия, 1962. – 96 с.
1226354
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1962. – 275с.
1226355
  Отеро Б. Стихи / Б. Отеро. – Москва, 1962. – 83с.
1226356
  Монтвила В. Стихи / В. Монтвила; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 255 с.
1226357
  Вершинин М.М. Стихи / М.М. Вершинин. – Москва, 1962. – 183с.
1226358
  Берггольц О.Ф. Стихи / О.Ф. Берггольц. – Москва, 1962. – 223с.
1226359
  Хузангай П. Стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1962. – 184 с.
1226360
  Симонов К.М. Стихи : Поэмы. Вольные переводы. 1936-1961 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 422с.
1226361
  Русиневич К.В. Стихи / К.В. Русиневич. – Ростов н/Д, 1962. – 47с.
1226362
  Радченко А.П. Стихи / А.П. Радченко, Н.Т. Грищенко. – Калуга, 1962. – 60с.
1226363
  Рамазанов Г.З. Стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 231 с.
1226364
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 182 с.
1226365
  Савинов Е.Ф. Стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1963. – 239с.
1226366
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1963. – 152с.
1226367
  Сухов Ф.Г. Стихи / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1963. – 63с.
1226368
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1963. – 208с.
1226369
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1963. – 287с.
1226370
  Халваши Ф. Стихи / Ф. Халваши. – Тбилиси, 1963. – 95с.
1226371
  Байрамукова Х. Стихи / Х. Байрамукова; переводы. – Чебоксары : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1963. – 188 с.
1226372
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1963. – 349с.
1226373
  Вийон Ф. Стихи / Ф. Вийон. – Москва, 1963. – 215с.
1226374
  Бусуйок А. Стихи / А. Бусуйок. – Кишинев, 1963. – 59с.
1226375
  Зарьян Н. Стихи / Н. Зарьян. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 215 с.
1226376
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1963. – 31с.
1226377
  Ковальджи К.В. Стихи / К.В. Ковальджи. – Кишинев, 1963. – 185с.
1226378
  Марков А.Я. Стихи / А.Я. Марков. – Москва, 1963. – 32с.
1226379
  Луговской В.А. Стихи / В.А. Луговской. – Москва, 1964. – 287с.
1226380
  Леонтьев Л.П. Стихи / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1226381
  Кушниров А.Д. Стихи : стихи / А.Д. Кушниров. – Москва, 1964. – 167 с.
1226382
  Куликов Б.Н. Стихи / Б.Н. Куликов. – Москва, 1964. – 103с.
1226383
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 36с.
1226384
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 9с.
1226385
  Кашук Ю.И. Стихи / Кашук Ю.И. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1226386
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1964. – 32с.
1226387
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1964. – 191с.
1226388
  Орешин П.В. Стихи / П.В. Орешин. – Саратов, 1964. – 139с.
1226389
  Истру Б. Стихи : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1226390
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Краснодар, 1964. – 239с.
1226391
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1964. – 95с.
1226392
  Гусев С. Стихи / Гусев С. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1226393
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1964. – 215с.
1226394
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1964. – 247 с.
1226395
  Городецкий С.М. Стихи / С.М. Городецкий. – Москва, 1964. – 423с.
1226396
  Василенко А. Стихи / А. Василенко. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1226397
  Вазех Стихи / Вазех, Мирза-Шафи. – Баку : Азернешр, 1964. – 199 с.
1226398
  Вайчюнайте Ю. Стихи / Ю. Вайчюнайте; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 72 с.
1226399
  Беспощадный П.Г. Стихи / П.Г. Беспощадный. – Москва : Художественная литература, 1964. – 199 с.
1226400
  Хаким С. Стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Художественная литература, 1964. – 239 с.
1226401
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1964. – 175с.
1226402
  Фаликов И.З. Стихи / И.З. Фаликов. – Москва, 1964. – 17 с.
1226403
  Щитов А.В. Стихи / А.В. Щитов, 1964. – 55с.
1226404
  Финнов М. Стихи / Финнов М. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1226405
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Судрабкалн Ян. – Москва : Художественная литература, 1964. – 199 с.
1226406
  Солнцев Р.Х. Стихи / Р.Х. Солнцев. – Москва, 1964. – 95с.
1226407
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Наука, 1964. – 512 с.
1226408
  Тильвитис Т.С. Стихи / Т.С. Тильвитис. – Москва : Худож. лит., 1964. – 183 с.
1226409
  Поцхишвили М. Стихи / М. Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литературу да хеловнеба, 1965. – 79 с.
1226410
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1965. – 31с.
1226411
  Старицкий М.П. Стихи / М.П. Старицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 183 с.
1226412
  Чистяков М.И. Стихи / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1965. – 34с.
1226413
  Шангитбаев К. Стихи / К. Шангитбаев. – Алма-Ата, 1965. – 76с.
1226414
  Фининберг Э.И. Стихи / Э.И. Фининберг. – Москва, 1965. – 143с.
1226415
  Шляев М. Стихи / М. Шляев. – Новосибирск, 1965. – 35с.
1226416
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1965. – 415с.
1226417
  Федотов П С. Стихи / П С. Федотов, . – Новосибирск, 1965. – 35с.
1226418
  Библ К. Стихи / К. Библ. – Москва, 1965. – 183с.
1226419
  Векилов М.Ф. Стихи / М.Ф. Векилов. – Баку, 1965. – 84с.
1226420
  Богушевич Ф.К. Стихи : стихи / Ф.К. Богушевич; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1965. – 167 с.
1226421
  Грехова Н. Стихи / Н. Грехова. – Новосибирск, 1965. – 43с.
1226422
  Обозенко В.В. Стихи / В.В. Обозенко. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1226423
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 255с.
1226424
  Крещик В.А. Стихи / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1226425
  Кузнецов В.П. Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1965. – 63с.
1226426
  Коган П.Д. Стихи / П.Д. Коган. – Москва, 1966. – 144с.
1226427
  Калиш В. Стихи / В. Калиш. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1966. – 28 с.
1226428
  Пастернак Б.Л. Стихи / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1966. – 367с.
1226429
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Якутск, 1966. – 80с.
1226430
  Мирцхулава А.А. Стихи / А.А. Мирцхулава. – Москва, 1966. – 295с.
1226431
  Миршакар М. Стихи / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1966. – 167 с.
1226432
  Махтум-Кули Стихи / Махтум-Кули. – Ашхабад, 1966. – 83 с.
1226433
  Городецкий С.М. Стихи / С.М. Городецкий. – Москва, 1966. – 270с.
1226434
  Годжа Ф. Стихи / Ф. Годжа; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 78 с.
1226435
  Голованивский С.О. Стихи / С.О. Голованивский. – Москва, 1966. – 216 с.
1226436
  Зумакулова Т.М. Стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 88 с.
1226437
  Золотушкин А. Стихи / А. Золотушкин. – Кишинев, 1966. – 158с.
1226438
  Ветлугин И.М. Стихи / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1966. – 215с.
1226439
  Берулава Х. Стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1966. – 179 с.
1226440
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 238с.
1226441
  Шестериков М.В. Стихи / М.В. Шестериков. – Горький, 1966. – 111с.
1226442
  Циркулин А Д. Стихи / А Д. Циркулин, . – Хабаровск, 1966. – 72с.
1226443
  Смердов А.И. Стихи / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1966. – 191с.
1226444
  Акопян А. Стихи / А. Акопян. – Москва, 1966. – 247 с.
1226445
  Яндиев Д.Х. Стихи / Д.Х. Яндиев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 104 с.
1226446
  Якушев Н.М. Стихи / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1967. – 135с.
1226447
  Яшвили П. Стихи / П. Яшвили. – Тбилиси, 1967. – 38 с.
1226448
  Эули С. Стихи / С. Эули. – Тбилиси, 1967. – 35с.
1226449
  Шогенцуков А.А. Стихи / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 44 с.
1226450
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож лит, 1967. – 80с.
1226451
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 42с.
1226452
  Абхаидзе Ш.Н. Стихи : пер. с груз. / Абхаидзе Ш.Н. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с. – (Библиотечка грузинской советской поэзии)
1226453
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Москва : Художественная литература, 1967. – 247 с., [1] л. портр. : портр. – (Б-ка советской поэзии)
1226454
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 47 с. – (Б-ка советской поэзии)
1226455
  Абашидзе Г.Г. Стихи : пер. с груз. / Григол Григорьевич Абашидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1226456
  Алигер М.И. Стихи / М.И. Алигер. – Москва, 1967. – 63с.
1226457
  Смирнов С.В. Стихи / С.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 71с.
1226458
  Софронов А.В. Стихи / А.В. Софронов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 28с.
1226459
  Солопов В.А. Стихи / В.А. Солопов. – Саратов, 1967. – 32с.
1226460
  Стрелков В.А. Стихи / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1967. – 32с.
1226461
  Сидоров В.С. Стихи / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1967. – 28с.
1226462
  Сурков А.А. Стихи / А.А. Сурков. – Москва, 1967. – 79с.
1226463
  Табидзе Т.Ю. Стихи / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1226464
  Скребов Н. Стихи / Н. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 36с.
1226465
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1967. – 203с.
1226466
  Рывина Е.И. Стихи / Е.И. Рывина. – Ленинград, 1967. – 43с.
1226467
  Решетов А.Е. Стихи / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1226468
  Рождественский В.А. Стихи / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1967. – 40с.
1226469
  Решетников Л.В. Стихи / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1967. – 263с.
1226470
  Поцхишвили М. Стихи / М. Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литературу да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226471
  Попова Л.М. Стихи / Л.М. Попова. – Ленинград, 1967. – 34с.
1226472
  Прокофьев А.А. Стихи / А.А. Прокофьев. – Ленинград, 1967. – 48с.
1226473
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1967. – 287с.
1226474
  Челидзе О.С. Стихи : пер. с груз. / О.С. Челидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 34 с.
1226475
  Хромов П.Ф. Стихи / П.Ф. Хромов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 24с.
1226476
  Шаншиашвили С. Стихи / С. Шаншиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1226477
  Чепуров А.Н. Стихи / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1967. – 78с.
1226478
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1967. – 35с.
1226479
  Чиковани С.И. Стихи / С.И. Чиковани. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1226480
  Шестинский О.Н. Стихи / О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1967. – 43с.
1226481
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1967. – 46с.
1226482
  Шенгелиа А.П. Стихи / А.П. Шенгелиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1226483
  Филиппов Р.В. Стихи / Р.В. Филиппов. – Москва, 1967. – 43с.
1226484
  Халупский И.Я. Стихи / И.Я. Халупский. – Ростов-на-Дону, 1967. – 28с.
1226485
  Халваши Ф. Стихи / Ф. Халваши. – Тбилиси, 1967. – 43с.
1226486
  Хаустов Л.И. Стихи / Л.И. Хаустов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1226487
  Чаттопадхайя Х. Стихи / Х. Чаттопадхайя. – Москва, 1967. – 127с.
1226488
  Тхагазитов З.М. Стихи / З.М. Тхагазитов; пер. с кабард. Р.Казаковой. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 48 с.
1226489
  Аполлинер Г. Стихи / Г. Аполлинер. – Москва : Наука, 1967. – 335с.
1226490
  Асатиани Л.М. Стихи / Л.М. Асатиани. – Тбилиси, 1967. – 32с.
1226491
  Берулава Х. Стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226492
  Безыменский А.И. Стихи / А.И. Безыменский. – Москва, 1967. – 63с.
1226493
  Берггольц О.Ф. Стихи / О.Ф. Берггольц. – Ленинград, 1967. – 35с.
1226494
  Бедный Д. Стихи / Д. Бедный. – Москва : Художественная литература, 1967. – 70с. – (Б-чка рус. сов. поэзии в 50-ти кн.)
1226495
  Вознесенский А.А. Стихи / А.А. Вознесенский. – Москва, 1967. – 63с.
1226496
  Ботвинник С.В. Стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1967. – 46с.
1226497
  Блок А.А. Стихи / А.А. Блок. – Москва, 1967. – 71с.
1226498
  Борисова М.И. Стихи / М.И. Борисова. – Ленинград, 1967. – 28с.
1226499
  Браун Н.Л. Стихи / Н.Л. Браун. – Ленинград, 1967. – 39с.
1226500
  Васильев С.А. Стихи / С.А. Васильев. – Москва, 1967. – 63с.
1226501
  Жаров А.А. Стихи / А.А. Жаров. – Москва, 1967. – 63с.
1226502
  Инбер В.М. Стихи / В.М. Инбер. – Москва, 1967. – 59с.
1226503
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Ленинград, 1967. – 38с.
1226504
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1967. – 71с.
1226505
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1967. – 86с.
1226506
  Долматовский Е.А. Стихи / Е.А. Долматовский. – Москва, 1967. – 71с.
1226507
  Геттуев М. Стихи / М. Геттуев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 44 с.
1226508
  Гомиашвили А.К. Стихи / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1967. – 40 с.
1226509
  Галчинский К.И. Стихи / К.И. Галчинский. – Москва : Художественная литература, 1967. – 263 с.
1226510
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили; пер. с груз. – Тбилисси : Литература да хеловнеба, 1967. – 46 с.
1226511
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1967. – 46с.
1226512
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1967. – 47 с.
1226513
  Гурешидзе Н.В. Стихи : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 27 с.
1226514
  Мечиев К. Стихи / К. Мечиев; пер. с балкар. С.Липкина. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 60 с.
1226515
  Мирцхулава А.А. Стихи / А.А. Мирцхулава. – Тбилиси, 1967. – 52с.
1226516
  Мосашвили И. Стихи / И. Мосашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226517
  Мревлишвили М. Стихи / М. Мревлишвили. – Тбилиси, 1967. – 39с.
1226518
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1967. – 63с.
1226519
  Маргиани Р. Стихи / Р. Маргиани. – Тбилиси : Лит-ра да желовнеба, 1967. – 44 с.
1226520
  Мачавариани М. Стихи / М. Мачавариани; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226521
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1967. – 79с.
1226522
  Пачев Б.М. Стихи / Б.М. Пачев. – Нальчик, 1967. – 40с.
1226523
  Перепелкин А. Стихи / А. Перепелкин. – Мурманск, 1967. – 25-30с.
1226524
  Паркаев Ю.А. Стихи / Ю.А. Паркаев. – Мурманск, 1967. – 11-24с.
1226525
  Пагирев Г.В. Стихи / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1967. – 43с.
1226526
  Ольхон А.С. Стихи / А.С. Ольхон. – Новосибирск, 1967. – 212с.
1226527
  Отаров К.С. Стихи / К.С. Отаров. – Нальчик : Кабард.- Балкар. кн. изд., 1967. – 40 с.
1226528
  Нишнианидзе Шота Стихи / Нишнианидзе Шота; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1226529
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси, 1967. – 39 с.
1226530
  Надирадзе К. Стихи / К. Надирадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226531
  Качахидзе Г. Стихи : стихи / Г. Качахидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1967. – 36 с.
1226532
  Каландадзе А.П. Стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 40 с.
1226533
  Каменский В.В. Стихи / Василий Каменский ; [ред.-сост. С. Гинц ; ил.: В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1967. – 245 с. : ил. – Миниатюрное издание
1226534
  Комиссарова М.И. Стихи / М.И. Комиссарова. – Ленинград, 1967. – 35с.
1226535
  Кашежева И.И. Стихи / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1967. – 44с.
1226536
  Кежун Б.А. Стихи / Б.А. Кежун. – Ленинград, 1967. – 35с.
1226537
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1226538
  Кулиев К. Стихи / К. Кулиев; пер. с балкар. – Нальчик, 1967. – 52 с.
1226539
  Крлежа М. Стихи / М. Крлежа; Пер. с хорватскосербского. – Москва : Художественная литература, 1967. – 175 с.
1226540
  Парве Р. Стихи / Р. Парве; пер. с эст. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 90 с.
1226541
  Маркиш П.Д. Стихи : стихи / П.Д. Маркиш. – Москва : Художественная литература, 1968. – 223 с.
1226542
  Моряков П.Ф. Стихи / П.Ф. Моряков. – Новосибирск, 1968. – 47с.
1226543
  Грехова Н.М. Стихи / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1968. – 39с.
1226544
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1968. – 223с.
1226545
  Жоголев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1968. – 152с.
1226546
  Броневский В. Стихи / В. Броневский. – Москва, 1968. – 263с.
1226547
  Ардатов А.Г. Стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев, 1968. – 65с.
1226548
  Федоров И. Стихи / И. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20с.
1226549
  Хо Саун Стихи / Хо Саун. – Москва, 1968. – 126с.
1226550
  Фофанова М.П. Стихи / М.П. Фофанова. – Душанбе, 1968. – 50с.
1226551
  Чикин Л.А. Стихи / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1968. – 222с.
1226552
  Швацман О.М. Стихи / О.М. Швацман. – Москва, 1968. – 103с.
1226553
  Радноти М. Стихи / М. Радноти. – Москва, 1968. – 200с.
1226554
  Саин Ж. Стихи / Ж. Саин. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 83 с.
1226555
  Скорятин В. Стихи / В. Скорятин. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20с.
1226556
  Али Ибн Заид Стихи / Али Ибн Заид. – Москва, 1968. – 142с.
1226557
  Агальцов В.Г. Стихи / В.Г. Агальцов, А.С. Умнов. – Куйбышев, 1968. – 92с.
1226558
  Юдалевич М.И. Стихи / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1968. – 182с.
1226559
  Яшвили П. Стихи / П. Яшвили. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 136 с.
1226560
  Прокофьев А.А. Стихи / А.А. Прокофьев. – Ленинград, 1969
1226561
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Челябинск, 1969. – 51с.
1226562
  Шикина Л.В. Стихи / Л.В. Шикина. – Москва, 1969. – 32с.
1226563
  Фокина О.А. Стихи / О.А. Фокина. – Москва, 1969. – 159с.
1226564
  Фефер И. Стихи / И. Фефер; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1969. – 287 с.
1226565
  Тушнова В.М. Стихи / В.М. Тушнова. – Москва, 1969. – 127с.
1226566
  Дю Б.Ж. Стихи / Б.Ж. Дю, П. Ронсар. – Москва, 1969. – 175с.
1226567
  Гулям Г. Стихи : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент, 1969. – 111 с.
1226568
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 414 с.
1226569
  Леонидзе Г.Н. Стихи / Г.Н. Леонидзе. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 251 с.
1226570
  Карим М. Стихи / М. Карим; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
1226571
  Исанос М. Стихи / М. Исанос. – Москва, 1970. – 175с.
1226572
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1970. – 223с.
1226573
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1970. – 222с. – (Б-ка сов. поэзии)
1226574
  Микулашек О. Стихи / О. Микулашек. – Москва : Художественная литература, 1970. – 175с.
1226575
  Макаров В.А. Стихи / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1970. – 64с.
1226576
  Иванов В.Ф. Стихи / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1970. – 124с.
1226577
  Деснос Р. Стихи / Р. Деснос. – Москва, 1970. – 207с.
1226578
  Дэрдменд Стихи / Дэрдменд. – Казань, 1970. – 96с.
1226579
  Скворцов К.В. Стихи / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1970. – 123с.
1226580
  Семенов В.В. Стихи / В.В. Семенов, П.М. Еськов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
1226581
  Эрнандес М. Стихи / М. Эрнандес. – Москва, 1970. – 175с.
1226582
  Алтаузен Д.М. Стихи / Д.М. Алтаузен. – Москва, 1971. – 160с.
1226583
  Сосюра В.Н. Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1971. – 272с.
1226584
   Стихи. – Ростов-на-Дону, 1971. – 151с.
1226585
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1971. – 423с.
1226586
  Грибачев Н.М. Стихи / Н.М. Грибачев. – Ташкент, 1971. – 518с.
1226587
  Гулям Г. Стихи : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223 с.
1226588
  Арсанукаев Ш.А. Стихи / Ш.А. Арсанукаев. – Грозный, 1971. – 46 с.
1226589
  Бедный Д. Стихи / Д. Бедный. – Москва : Советская Россия, 1971. – 47с. – (Школьная б-ка)
1226590
  Барбарус Й. Стихи / Й. Барбарус; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
1226591
  Больгер Ф.Д. Стихи / Ф.Д. Больгер. – Барнаул, 1971. – 48 с.
1226592
  Маргиани Р. Стихи / Р. Маргиани. – Москва : Художественная литература, 1971. – 319 с.
1226593
  Малдонис А. Стихи / А. Малдонис; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191 с.
1226594
  Казанцев В.И. Стихи / В.И. Казанцев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1971. – 287с.
1226595
  Колумб В.Х. Стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 55 с.
1226596
  Лесьмян Б. Стихи / Б. Лесьмян. – Москва, 1971. – 272с.
1226597
  Лисовский К.Л. Стихи / К.Л. Лисовский. – Москва, 1971. – 128с.
1226598
  Незвал В. Стихи / В. Незвал. – Москва, 1972. – 543с.
1226599
  Брюсов В.Я. Стихи / В.Я. Брюсов. – Москва, 1972. – 400с.
1226600
  Зрянина Т. Стихи / Т. Зрянина. – Таллинн, 1972. – 56с.
1226601
  Жданова Л.В. Стихи / Л.В. Жданова. – Рига, 1972. – 117с.
1226602
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1972. – 174с.
1226603
  Адаров А. Стихи / А. Адаров; авториз. пер. с алт. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
1226604
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1973. – 174с.
1226605
  Стафф Л. Стихи / Л. Стафф. – Москва : Художественная литература, 1973. – 253с.
1226606
  Руммо П. Стихи / П. Руммо; авториз. пер. с эст. С.Семененко. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 63 с.
1226607
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1973. – 281с.
1226608
  Пешкин Н.Г. Стихи / Н.Г. Пешкин. – Владивосток, 1973. – 22с.
1226609
  Ильина В.А. Стихи / В.А. Ильина. – Москва, 1973. – 31с.
1226610
  Баруздин С.А. Стихи / С.А. Баруздин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 160с.
1226611
  Бенюк М. Стихи / М. Бенюк. – Москва, 1973. – 271с.
1226612
  Некрасова К.А. Стихи / К.А. Некрасова. – Москва, 1973. – 160с.
1226613
  Парун В. Стихи / В. Парун. – Москва, 1973. – 222с.
1226614
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 191с. – (Народная библиотека)
1226615
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Ташкент : Изд. л-ры и иск-ва, 1973. – 287 с.
1226616
  Калентьев Б.П. Стихи / Б.П. Калентьев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 32 с.
1226617
  Квициниа Л. Стихи / Л. Квициниа. – Сухуми, 1974. – 127с.
1226618
  Кольридж С.Т. Стихи / С.Т. Кольридж. – Москва, 1974. – 280с.
1226619
  Кожомбердиев Т. Стихи / Т. Кожомбердиев. – Москва, 1974. – 80с.
1226620
  Мирмухсин М. Стихи : стихи / М. Мирмухсин. – Москва, 1974. – 191 с.
1226621
  Вахидов Эркин Стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 62 с.
1226622
  Галас Ф. Стихи / Ф. Галас. – Москва : Художественная литература, 1974. – 223 с.
1226623
  Джалиль М. Стихи / М. Джалиль. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1226624
  Старшинов Н.К. Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва, 1974. – 285с.
1226625
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1974. – 343с.
1226626
  Туркин В.П. Стихи / В.П. Туркин. – Москва, 1974. – 32с.
1226627
  Фатьянов А.И. Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286с. – (Б-ка советской поэзии)
1226628
  Словацкий Ю. Стихи / Ю. Словацкий. – Москва, 1975. – 176с.
1226629
  Севак П. Стихи / П. Севак. – Москва : Художественная литература, 1975. – 254 с.
1226630
  Ади Эндре Стихи / Ади Эндре. – Москва, 1975. – 191с.
1226631
  Третьяков И.П. Стихи : Поезії / И.П. Третьяков. – Київ : Молодь, 1975. – 173с.
1226632
  Еращенко В.С. Стихи / В.С. Еращенко. – Москва, 1975. – 30с.
1226633
  Ахмадулина Б.А. Стихи / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1975. – 174с.
1226634
  Аманжолов К. Стихи / К. Аманжолов. – Москва, 1975. – 222с.
1226635
  Мирзо Г. Стихи / Г. Мирзо; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1975. – 221 с.
1226636
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – К, 1975. – 127с.
1226637
  Кудрейко А.А. Стихи / А.А. Кудрейко. – Москва, 1975. – 222с.
1226638
  Куратов И.А. Стихи / И.А. Куратов. – Москва, 1975. – 269с.
1226639
  Корсакас К. Стихи / К. Корсакас; перевод. – Вильнюс : Вага, 1976. – 347 с.
1226640
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Москва : Художественная литература, 1976. – 182с.
1226641
  Петров Ю.В. Стихи / Ю.В. Петров. – Киев, 1976. – 104с.
1226642
  Баева А.А. Стихи / А.А. Баева. – Москва, 1976. – 190с.
1226643
  Беньямин Л. Стихи / Л. Беньямин. – Москва, 1976. – 223с.
1226644
  Бернс Р. Стихи : в переводах С.Маршака / Р. Бернс. – Москва : Художественная литература, 1976. – 382с.
1226645
  Варела А. Стихи / А. Варела. – Москва, 1976. – 151с.
1226646
  Исаковский М.В. Стихи / М. Исаковский. – Москва : Художественная литература, 1976. – 143 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл.
1226647
  Юсупов И. Стихи / И. Юсупов. – Москва : Художественная литература, 1976. – 165 с.
1226648
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1976. – 128с.
1226649
  Пысин А.В. Стихи / А.В. Пысин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1976. – 256 с.
1226650
  Смоленский Б.М. Стихи / Б.М. Смоленский. – Москва, 1976. – 32с.
1226651
  Шиваза Я. Стихи / Я. Шиваза. – Москва : Художественная литература, 1976. – 204 с.
1226652
  Чиладзе О. Стихи / О. Чиладзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1977. – 221 с.
1226653
  Хьюз Л. Стихи / Л. Хьюз. – Москва, 1977. – 271с.
1226654
  Тютчев Ф.И. Стихи / Ф.И. Тютчев. – Саратов, 1977. – 239с.
1226655
  Трубицын В.А. Стихи / В.А. Трубицын. – Уфа, 1977. – 127с.
1226656
  Харабаров И.М. Стихи / И.М. Харабаров. – Москва, 1977. – 240с.
1226657
  Чаренц Егише Стихи : пер. с армян. / Егише Чаренц ; [слово о поэте М. Дудина ; составление Л. Арутюнова]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 276 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека советской поэзии)
1226658
  Тауфер И. Стихи / И. Тауфер. – Москва, 1977. – 173с.
1226659
  Ерикеев М.В. Стихи / М.В. Ерикеев. – Уфа, 1977. – 20-30с.
1226660
  Годенко М. Стихи / М. Годенко. – Москва, 1977. – 127с.
1226661
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1977. – 143с.
1226662
  Благов А.Н. Стихи / А.Н. Благов. – Москва, 1977. – 174с.
1226663
  Беспощадный П.Г. Стихи / П.Г. Беспощадный. – Москва, 1977. – 190с.
1226664
  Бакалдин В.Б. Стихи / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1977. – 207с.
1226665
  Олейник Б.И. Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Художественная литература, 1977. – 206с.
1226666
  Лебедев А.А. Стихи / А.А. Лебедев. – Ленинград, 1977. – 206с.
1226667
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев; пер. с алт. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
1226668
  Каменский В.В. Стихи / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
1226669
  Кузнецов Ю.П. Стихи / Ю.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 222с.
1226670
  Бачинский К.К. Стихи / К.К. Бачинский. – Москва, 1978. – 190с.
1226671
  Блейк У. Стихи / У. Блейк. – Москва, 1978. – 325с.
1226672
  Гамзатов Р. Стихи / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1978. – 255с.
1226673
  Завада В. Стихи / В. Завада. – Москва, 1978. – 238с.
1226674
  Федоров В.Д. Стихи / В.Д. Федоров. – Москва, 1978. – 272с.
1226675
  Чарквиани Д. Стихи / Д. Чарквиани. – Москва, 1979. – 230 с.
1226676
  Шимеев Смар Стихи / Шимеев Смар; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1979. – 157 с.
1226677
  Раикович С. Стихи / С. Раикович. – Москва, 1979. – 206 с.
1226678
  Муртазов Б.А. Стихи / Б.А. Муртазов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 262 с.
1226679
  Гвездослав П. Стихи / П. Гвездослав. – Москва, 1979. – 222с.
1226680
  Багряна Э. Стихи / Э. Багряна. – Москва, 1979. – 350с.
1226681
  Аргези Тудор Стихи / Аргези Тудор. – Бухарест, 1980. – 48с.
1226682
  Аргези Тудор Стихи / Аргези Тудор. – Москва, 1980. – 183с.
1226683
  Бернс Р. Стихи : в переводах С. Маршак / Роберт Бернс. – Москва : Художественная литература, 1980. – 111 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1226684
  Габе Д. Стихи / Д. Габе. – Москва : Художественная литература, 1980. – 198 с.
1226685
  Валек М. Стихи / М. Валек. – Москва, 1980. – 157с.
1226686
  Геттуев М.И. Стихи : для сред. и ст. школ. возрастс / М.И. Геттуев; пер. с балкар. – Москва : Детская литература, 1980. – 128 с.
1226687
  Геттуев М.И. Стихи / М.И. Геттуев. – Москва, 1980. – 128 с.
1226688
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1980. – 311с.
1226689
  Нурыев И. Стихи / И. Нурыев; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1980. – 287 с.
1226690
  Чаренц Егише Стихи / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1980. – 143 с.
1226691
  Шутов В.В. Стихи / В.В. Шутов. – Киев, 1981. – 133с.
1226692
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1981. – 154 с.
1226693
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1981. – 126с.
1226694
  Танк Максим Стихи : стихи / Танк Максим. – Москва : Детская литература, 1981. – 191 с.
1226695
  Павлычко Д. Стихи / Д. Павлычко. – Москва, 1981. – 348с.
1226696
  Каменский В.В. Стихи / В.В. Каменский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1981. – 255 с.
1226697
  Есенский Я. Стихи / Я. Есенский. – Москва, 1981. – 223с.
1226698
  Драгош Н. Стихи / Н. Драгош. – Бухарест, 1982. – 48с.
1226699
  Добровольский С.Р. Стихи / С.Р. Добровольский. – Москва, 1982. – 125с.
1226700
  Бобохидзе К.П. Стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 168 с.
1226701
  Блейк У. Стихи / У. Блейк. – Москва, 1982. – 558с.
1226702
  Корнилов Б.П. Стихи / Б.П. Корнилов. – Горький, 1982. – 191с.
1226703
  Рембо А. Стихи / А. Рембо. – Москва, 1982. – 495с.
1226704
  Шехтер М.А. Стихи / М.А. Шехтер. – Москва, 1982. – 319с.
1226705
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Свердловск, 1982. – 208с.
1226706
  Янонис Ю. Стихи / Ю. Янонис. – Вильнюс : Вага, 1982. – 110 с.
1226707
  Твардовский А.Т. Стихи / А.Т. Твардовский. – Киев, 1983. – 269с.
1226708
  Крклец Г. Стихи / Г. Крклец. – Москва, 1983. – 175с.
1226709
  Панченко Н. Стихи / Н. Панченко. – Москва, 1983. – 318с.
1226710
  Малявский А.И. Стихи / А.И. Малявский. – Киев, 1983. – 126с.
1226711
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский, А. Йожеф. – Москва, 1983. – 408с.
1226712
  Маликов К. Стихи / К. Маликов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
1226713
  Аухьер А. Стихи / А. Аухьер. – Москва : Художественная литература, 1983. – 159с.
1226714
  Брэилою М. Стихи / М. Брэилою. – Бухарест, 1983. – 39с.
1226715
  Брюсов В.Я. Стихи / В.Я. Брюсов ; [худож. М. Курушин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 429 с. : ил. – Миниатюрное издание
1226716
  Воронин Л. Стихи / Л. Воронин. – Київ, 1983. – 104с.
1226717
  Жуковский В.А. Стихи / В.А. Жуковский. – Киев, 1983. – 228с.
1226718
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1984. – 222с.
1226719
  Вациетис Ояр Стихи / Вациетис Ояр; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1984. – 191 с.
1226720
  Варужан Д. Стихи / Д. Варужан. – Москва, 1984. – 222с.
1226721
  Богданович А.А. Стихи / А.А. Богданович. – Москва, 1984. – 127с.
1226722
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Москва, 1984. – 199с.
1226723
  Нийт Э. Стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1984. – 167 с.
1226724
  Кашпуров И.В. Стихи / И.В. Кашпуров. – Москва, 1984. – 279с.
1226725
  Стэнеску Никита Стихи / Стэнеску Никита. – Москва, 1984. – 151с.
1226726
  Рождественский Р.И. Стихи / Р.И. Рождественский. – Москва, 1984. – 207с.
1226727
  Уваров А.Г. Стихи / А.Г. Уваров. – Киев, 1984. – 222с.
1226728
  Угаров А. Стихи / А. Угаров. – Киев, 1985. – 93с.
1226729
  Фурнаджиев Н. Стихи / Н. Фурнаджиев. – Москва, 1985. – 159с.
1226730
  Цыбин В.Д. Стихи / В.Д. Цыбин. – Фрунзе, 1985. – 91с.
1226731
  Сантуш Ж.К. Стихи / Ж.К. Сантуш. – Москва, 1985. – 160 с.
1226732
  Слободник В. Стихи / В. Слободник. – Москва, 1985. – 158 с.
1226733
  Басе Стихи / Басе. – Москва : Художественная литература, 1985. – 223с.
1226734
  Костенко Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Костенко. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 123 с.
1226735
  Надь Л. Стихи / Л. Надь. – Москва, 1985. – 158с.
1226736
  Павлинов В.К. Стихи / В.К. Павлинов. – Москва, 1985. – 276с.
1226737
  Беспощадный П.Г. Стихи / П.Г. Беспощадный. – Киев, 1985. – 327с.
1226738
  Броневский В. Стихи / В. Броневский. – Москва, 1986. – 230с.
1226739
  Говоров А.А. Стихи / А.А. Говоров. – Москва, 1986. – 404с.
1226740
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1986. – 286с.
1226741
  Демидов В.И. Стихи / В.И. Демидов. – Киев, 1986. – 234с.
1226742
  Никаноркин А.И. Стихи / А.И. Никаноркин. – Киев, 1986. – 182с.
1226743
  Корбьер Тристан Стихи / Корбьер Тристан; Пер. с фран. М. Кудинова. – Москва : Художественная литература, 1986. – 137 с.
1226744
  Каз З.М. Стихи / З.М. Каз. – Киев, 1986. – 255с.
1226745
  Сагиян А. Стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1986. – 205 с.
1226746
  Рубцов Н.М. Стихи / Н.М. Рубцов. – Москва, 1986. – 342с.
1226747
  Цадаса Г. Стихи / Г. Цадаса; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 318 с.
1226748
  Фрост Р. Стихи / Р. Фрост. – Москва, 1986. – 432с.
1226749
  Чаренц Егише Стихи / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 414 с.
1226750
  Лупан А.П. Стихи / А.П. Лупан. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335 с.
1226751
  Павликовская-Ясножевская Стихи / Павликовская-Ясножевская. – Москва, 1987. – 142с.
1226752
  Орлов А.А. Стихи / А.А. Орлов. – Москва, 1987. – 239с.
1226753
  Аузинь И. Стихи / И. Аузинь; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318 с.
1226754
  Ахматова А.А. Стихи / А.А. Ахматова. – Москва, 1988. – 268с.
1226755
  Гончаренко И.И. Стихи : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 222 с.
1226756
  Гумилев Н.С. Стихи / Н.С. Гумилев. – Тбилиси, 1988. – 493с.
1226757
  Перкин В. Стихи / В. Перкин, др. и. – Москва, 1988. – 351с.
1226758
  Цветаева М.И. Стихи / М.И. Цветаева. – Магадан, 1988. – 281с. – ISBN 5-7581-0014-5
1226759
  Ахматова А.А. Стихи = Poems / А.А. Ахматова. – Москва : Радуга, 1988. – 268 с. – На анг. языке с параллельными рус. текстами
1226760
  Тютчев Ф.И. Стихи / Ф.И. Тютчев. – Уфа, 1989. – 235с.
1226761
  Пушкин В.Л. Стихи / В.Л. Пушкин. – Москва, 1989. – 367с.
1226762
  Гумилев Н.С. Стихи / Н.С. Гумилев. – Москва, 1989. – 446с.
1226763
  Гоцуленко В.Н. Стихи / В.Н. Гоцуленко. – Киев, 1989. – 207с.
1226764
  Гумилев Н.С. Стихи : Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
1226765
  Мандельштам О.Э. Стихи / Осип Мандельштам ; [сост. Ю.Л. Фрейдин ; худож. В. Капридов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 380 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0199-X (в пер.)
1226766
  Грехова Н.М. Стихи / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1991. – 238с.
1226767
  Элюар П. Стихи / П. Элюар; Пер.М.Н.Ваксмахера. – Москва : Свагор и К, 1998. – 424с. – ISBN 5-93070-001-Х
1226768
  Ади Э. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С. 229-233. – ISSN 1130-6545
1226769
  Бенн Г. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 144-146. – ISSN 1130-6545
1226770
  Гонсалес А. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1130-6545
1226771
  Алейсандре В. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 140-143. – ISSN 0130-6545
1226772
  Любомирский К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 128-130. – ISSN 1130-6545
1226773
  Хини Ш. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0130-6545
1226774
  Кэй Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1130-6545
1226775
  Саид Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 71-80. – ISSN 1130-6545
1226776
  Бартоло Каттафи Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 108-112. – ISSN 1130-6545
1226777
  Риди Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 1130-6545
1226778
  Либерман А. Стихи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 143-148. – ISSN 0131-8136
1226779
  Ольшанская Е. Стихи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 111-117. – ISSN 0131-8136
1226780
  Пенсон Ж.К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 143-147. – ISSN 1130-6545
1226781
  Бодлер Ш. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 156-165. – ISSN 1130-6545
1226782
  Абэлуцэ К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 129-134. – ISSN 1130-6545
1226783
  Йожеф А. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 174-183. – ISSN 1130-6545
1226784
  Лехонь Ян Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 12. – ISSN 1130-6545
1226785
  Брук Р. Стихи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 16. – С. 174-176. – ISSN 1609-5359
1226786
  Павлопулос Г. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 1130-6545
1226787
  Матвеева Н. Стихи // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 56-64
1226788
  Луци М. Стихи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 90-92. – ISSN 0321-1878
1226789
  Сабенникова И. Стихи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 154-155. – ISSN 1609-5359
1226790
  Эшбери Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 202-215. – ISSN 1130-6545
1226791
  Каванах Патрик Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 65-217. – ISSN 1130-6545
1226792
  Тесленко Л.Н. Стихи / Лия Тесленко. – 3-е изд., испр. и дополн. – Москва, 2006. – 159с. – ISBN 5-7429-0065-1
1226793
  Крили Роберт Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 88-103. – ISSN 1130-6545
1226794
  Яснов М. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1226795
  Трофимов В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1226796
  Григорьева Л. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 73-74. – ISSN 0321-1878
1226797
  Херсонский Б. Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1226798
  Макнис Л. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 250-259. – ISSN 1130-6545
1226799
  Йейтс У.Б. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 241-249. – ISSN 1130-6545
1226800
  Малдун П. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121-123. – ISSN 1130-6545
1226801
  Махун Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 1130-6545
1226802
  Сливкин Е. Стихи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 0321-1878
1226803
  Пагис Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 229-235. – ISSN 1130-6545
1226804
  Конан Дойл Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.210-214. – ISSN 1130-6545
1226805
  Рецептер В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0321-1878
1226806
  Хуаррос Р. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-116. – ISSN 1130-6545
1226807
  Сеферис Г. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 243-251. – ISSN 1130-6545
1226808
  Элитис Одиссеас Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 230-235. – ISSN 1130-6545
1226809
  Халупович В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0321-1878
1226810
  Павчек Т. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 119-157. – ISSN 1130-6545
1226811
  Боровский Т. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-102. – ISSN 1130-6545
1226812
  Нанков Н. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 177-184. – ISSN 1130-6545
1226813
  Грабовская Л.Н. Стихи : (2002-2005) // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 234-240.
1226814
  Леонтьев А. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1226815
  Елагина Елена Стихи : вірші // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1226816
  Кушнер Александр Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 0321-1878
1226817
  Шестаков Сергей Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1226818
  Рецептер Владимир Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 0321-1878
1226819
  Ушакова Елена Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1226820
  Лихтенфельд Борис Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0321-1878
1226821
  Гессе Герман Стихи : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 2 (637). – С. 27-31. – ISSN 0132-2036
1226822
  Новак Тадеуш Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 201-208. – ISSN 1130-6545
1226823
  Шостак Елена Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 88. – ISSN 0321-1878
1226824
  Николаев Сергей Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 95-96. – ISSN 0321-1878
1226825
  Воловик Михаил Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 126-127. – ISSN 0321-1878
1226826
  Радцинер Тамар Стихи : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 1130-6545
1226827
  Милитонян Эдвард Стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 130-131. – ISSN 0012-6756
1226828
  Мизгулин Д. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 11 (658). – С. 38-40. – ISSN 0132-2036
1226829
  Сабо Л. Стихи : поэзия : стихи / вступительная статья о Леринце Сабо Ю. Гусева // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 61-66. – ISSN 1130-6545


  Лёринц Сабо (1900-1957) - венгерский поэт, переводчик
1226830
  Корнилов В. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 62-64. – ISSN 0132-2036
1226831
  Борозенцев Л. Стихи : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 0131-8136
1226832
  Иванченко И. Стихи : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 0131-8136
1226833
  Морозов Д. Стихи : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 0131-8136
1226834
  Стратановский С. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1226835
  Елагина Е. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0321-1878
1226836
  Шацков А. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 62-68. – ISSN 0132-2036
1226837
  Лихтенфельд Б. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1226838
  Пилинский Я. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1226839
  Раковски Ж. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1226840
  Пожарская А. Стихи : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0131-2332
1226841
  Гампер Г. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 0321-1878
1226842
  Балясная Р. Стихи (1941-1942) / Р. Балясная; пер. с евр. – Уфа : Союз сов. писателей Украины, 1942. – 32 с.
1226843
  Арслан Г Т. Стихи (и поэма "Золотой родник") / Г Т. Арслан; пер. с башкир. – Москва : Советский писатель, 1957. – 82 с.
1226844
  Кубанев В.М. Стихи , дневники , письма / В.М. Кубанев, С.И. Чекмарев. – Москва, 1981. – 366с.
1226845
  Асеев Н.Н. Стихи 1914 - 1956 / Н.Н. Асеев. – Москва, 1957. – 255с.
1226846
  Парланд Генри Стихи 1929-1930 годов : из классики XX века // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 210-216. – ISSN 1130-6545
1226847
  Симонов К.М. Стихи 1954 года / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 154с.
1226848
   Стихи 1955 года. – Москва, 1956. – 391с.
1226849
   Стихи 1957 года. – Москва, 1958. – 123с.
1226850
  Кобринский А.М. Стихи 2010 = Verses 2010 / Александр М. Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 165, [3] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-30-1
1226851
   Стихи азербайджанских поэтов. – Баку, 1959. – 212с.
1226852
  Владимиров С.В. Стихи Алексея Суркова. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1956. – 28с.
1226853
  Баруздин С.А. Стихи без названия / С.А. Баруздин. – Москва, 1980. – 207с.
1226854
   Стихи бельгийских поэтов. – Москва, 1959. – 210с.
1226855
  Власов Н. Стихи бойца / Н. Власов. – Махачкала : Даггосиздат, 1950. – 56, [2] с.
1226856
   Стихи бурят-монгольских поэтов. – Улан-Уде, 1956. – 71с.
1226857
  Аль-Баяти Стихи в изгнании / Аль-Баяти. – Москва, 1958. – 107с.
1226858
  Гафури М. Стихи в переводах / М. Гафури. – Киев, 1940. – 48 с.
1226859
   Стихи Великой Отечественно. – Мурманск, 1974. – 198с.
1226860
  Гитович А. Стихи военного корреспондента / А. Гитович. – Ленинград, 1947. – 95с.
1226861
  Софронов А.В. Стихи военных лет / А.В. Софронов. – Ростов н/Д, 1947. – 128с.
1226862
   Стихи военных лет. – Москва, 1985. – 623с.
1226863
  Кирсанов С.И. Стихи войны. Из произведений (1941-1945 гг.) / С.И. Кирсанов. – Москва, 1945. – 134с.
1226864
  Гамарджвеба Стихи грузинских поэтов / Гамарджвеба. – Москва, 1944. – 144с.
1226865
  Межиров А.П. Стихи грузинских поэтов. / А.П. Межиров. – Тбилиси, 1952. – 184с.
1226866
  Луконин М.К. Стихи дальнего следования / М.К. Луконин. – Москва, 1956. – 75с.
1226867
  Барто А.Л. Стихи детям / А.Л. Барто. – Москва, 1981. – 638с.
1226868
  Некрасов Н.А. Стихи для детей / Н.А. Некрасов. – Тула, 1955. – 48с.
1226869
  Блок А.А. Стихи для детей / А.А. Блок. – Москва : Детская литература, 1962. – 32 с.
1226870
  Михалков С.В. Стихи для детей / Сергей Михалков ; [вступ. слово Н. Сац. ; худож. Л. Шульгина]. – Москва : Книга, 1987. – 285, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1226871
  Щитов А.В. Стихи для друзей. / А.В. Щитов. – Улан-Удэ, 1970. – 73с.
1226872
  Бельдюгина Е.Н. Стихи для наших школьников / Е.Н. Бельдюгина. – Москва, 1950. – 48с.
1226873
  Лебедев Стихи для эстрады / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1948. – 100с.
1226874
   Стихи друзей. – Куйбышев, 1969. – 110с.
1226875
  Ляцкий Е.А. Стихи духовные : [словеса золотые] / вступ. ст. Е.А. Ляцкого ; тексты избрал Е.А. Ляцкий при участии Н.С. Платоновой. – Санкт-Петербург : Огни, 1912. – LIV, [2], 188, [4] с. нот. – Библиогр.: "Из литературы о духовных стихах" (с. 186)
1226876
   Стихи духовные. – Москва, 1991. – 333с.
1226877
   Стихи еврейских поэтов. – Москва, 1964. – 32с.
1226878
  Стюарт Е.К. Стихи Елизаветы Стюарт. / Е.К. Стюарт. – Новосибирск, 1963. – 76с.
1226879
  Гервег Г. Стихи живого человека / Г. Гервег. – Москва, 1925. – 57с.
1226880
   Стихи за колючей проволокой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 158 с. – В кн. также : Повесть о поисках автора блокнота / Елкин А.С., Кулемин В.
1226881
  Гудзенко С.П. Стихи и баллады / С.П. Гудзенко. – Москва, 1945. – 45с.
1226882
  Гомиашвили А. Стихи и баллады / А. Гомиашвили. – Тбилиси, 1948. – 123 с.
1226883
  Шинкуба Б.В. Стихи и баллады / Б.В. Шинкуба. – Сухуми, 1971. – 194с.
1226884
  Журавлев Н.А. Стихи и баллады / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1979. – 144с.
1226885
  Бедный Д. Стихи и басни / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1932. – 142с.
1226886
  Матросов А. Стихи и басни / А. Матросов. – Молотов, 1951. – 92с.
1226887
  Москаленко В.М. Стихи и басни / В.М. Москаленко. – Курск, 1953. – 52с.
1226888
  Хомяченков В.В. Стихи и басни. / В.В. Хомяченков. – Калинин, 1963. – 56с.
1226889
  Судрабкалн Ян Стихи и миниатюры : стихотворения и миниатюры / Судрабкалн Ян. – Рига : Латгосиздат, 1952. – 268 с.
1226890
  Панов Н.Н. Стихи и новеллы / Н.Н. Панов. – Москва, 1937. – 48с.
1226891
  Межиров А.П. Стихи и переводы. / А.П. Межиров. – Тбилиси, 1962. – 387с.
1226892
  Лебедев Стихи и песни / Лебедев, -Кумач. – Ростов н/Д, 1938. – 31с.
1226893
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1938. – 78с.
1226894
  Исаков А.М. Стихи и песни / А.М. Исаков. – Орджоникидзе, 1938. – 112с.
1226895
  Джамбул Стихи и песни / Джамбул. – Москва : Правда, 1938. – 47 с.
1226896
  Стальский С. Стихи и песни / С. Стальский. – Москва : Гослитиздат, 1938. – 187 с.
1226897
  Рыльский М.Ф. Стихи и песни / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1940. – 48с.
1226898
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1941. – 47с.
1226899
  Джамбул Стихи и песни / Джамбул. – Москва : Правда, 1941. – 46 с.
1226900
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1944. – 112с.
1226901
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Курск, 1947. – 54с.
1226902
  Лебедев Стихи и песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1947. – 40с.
1226903
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Ленинград, 1949. – 188с.
1226904
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – М.-Л, 1949. – 216с.
1226905
  Алымов С.Я. Стихи и песни / С.Я. Алымов. – Москва, 1949. – 183с.
1226906
  Софронов А.В. Стихи и песни / А.В. Софронов. – Москва, 1950. – 216с.
1226907
  Колычев О.Я. Стихи и песни / О.Я. Колычев. – Москва, 1951. – 92с.
1226908
  Лебедев Стихи и песни / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1951. – 152с.
1226909
  Назаров И.А. Стихи и песни / И.А. Назаров. – Владимир, 1951. – 68с.
1226910
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1952. – 208с.
1226911
  Юлаев С. Стихи и песни / С. Юлаев. – Уфа, 1952. – 56с.
1226912
  Алымов С.Я. Стихи и песни / С.Я. Алымов. – Москва, 1953. – 96с.
1226913
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1953. – 200с.
1226914
  Васильев С.А. Стихи и песни / С.А. Васильев. – Москва, 1953. – 144с.
1226915
  Жаров А.А. Стихи и песни / А.А. Жаров. – Москва, 1953. – 80с.
1226916
  Шипин Омар Стихи и песни / Шипин Омар. – Алма-Ата, 1954. – 48с.
1226917
  Долматовский Е.А. Стихи и песни / Е.А. Долматовский. – Москва, 1955. – 64с.
1226918
  Васильев С.А. Стихи и песни / С.А. Васильев. – Москва, 1955. – 72с.
1226919
  Лисянский М.С. Стихи и песни / М.С. Лисянский. – Ярославль, 1955. – 160с.
1226920
  Угаров А. Стихи и песни / А. Угаров. – Киев, 1956. – 98с.
1226921
  Сурков А.А. Стихи и песни / А.А. Сурков. – Москва
й. – 1957. – 285с.
1226922
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1957. – 383с.
1226923
  Бернс Р. Стихи и песни / Р. Бернс. – Архангельск, 1959. – 124с.
1226924
  Софронов А.В. Стихи и песни / А.В. Софронов. – Москва, 1960. – 222с.
1226925
  Ошанин Л.И. Стихи и песни / Л.И. Ошанин. – Москва, 1961. – 211с.
1226926
  Фатьянов А.И. Стихи и песни / А.И. Фатьянов. – Москва, 1962. – 262с.
1226927
  Алферов В.Г. Стихи и песни / В.Г. Алферов. – Куйбышев, 1962. – 56 с.
1226928
  Долматовский Е.А. Стихи и песни / Е.А. Долматовский. – Москва, 1962. – 246с.
1226929
  Харитонов В.Г. Стихи и песни / В.Г. Харитонов. – Москва, 1965. – 120с.
1226930
  Чуркин А.Д. Стихи и песни / А.Д. Чуркин. – М - Л, 1966. – 187с.
1226931
  Исаковский М.В. Стихи и песни / М.В. Исаковский. – Москва, 1966. – 223с.
1226932
  Ошанин Л.И. Стихи и песни / Л.И. Ошанин. – Москва, 1967. – 72с.
1226933
  Харитонов В.Г. Стихи и песни / В.Г. Харитонов. – Москва, 1975. – 238с.
1226934
  Петефи Ш. Стихи и песни / Ш. Петефи. – Ижевск, 1975. – 91с.
1226935
  Петефи Ш. Стихи и песни / Ш. Петефи. – Ижевск, 1977. – 84с.
1226936
  Добронравов Н.Н. Стихи и песни / Н.Н. Добронравов. – Москва, 1979. – 127с.
1226937
  Гарсиа Лорка Стихи и песни / Гарсиа Лорка. – Москва, 1980. – 110с.
1226938
  Чуркин А.Д. Стихи и песни / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1983. – 166с.
1226939
  Кольцов А.В. Стихи и песни / А.В. Кольцов. – Ленинград, 1984. – 142с.
1226940
  Высоцкий В.С. Стихи и песни // Я, конечно, вернусь.. : стихи и песни Владимира Высоцкого : воспоминания / [сост.: Н.А. Крымова]. – Москва : Книга, 1988. – с.212-457с. – ISBN 5-212-00065-3 (в пер.)
1226941
  Брель Жак Стихи и песни / Жак Брель. – Москва : Радуга, 1988. – 363 с.
1226942
  Ерикеев А.Ф. Стихи и песни (1920-1946) / А.Ф. Ерикеев. – Казань, 1947. – 315 с.
1226943
   Стихи и песни народов СССР о Ленине и Сталине. – Москва-Ленинград, 1938. – 95 с.
1226944
  Вертинський А. Стихи и песни разных лет // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 47-55
1226945
  Шварцман О.М. Стихи и письма / О.М. Шварцман. – Москва, 1961. – 156с.
1226946
  Неруда Я. Стихи и повести / Я. Неруда. – Москва, 1944. – 176 с.
1226947
  Неруда Я. Стихи и повести / Я. Неруда. – Прага, 1946. – 153с.
1226948
  Епхиев Т.А. Стихи и поэма / Т.А. Епхиев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1960. – 96 с.
1226949
  Кербабаев Б.М. Стихи и поэма : стихи и поэма / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1962. – 146 с.
1226950
  Карим М. Стихи и поэма / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1982. – 256 с.
1226951
  Церетели А. Стихи и поэмы / А. Церетели. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 183 с.
1226952
  Стальский С. Стихи и поэмы / С. Стальский; пер. с лезгин. Э.Капиева. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1938. – 64 с.
1226953
  Мартынов Л.Н. Стихи и поэмы / Л.Н. Мартынов. – Омск, 1939. – 127с.
1226954
  Маяковский В.В. Стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Одесса, 1941. – 500с.
1226955
  Украинка Леся Стихи и поэмы / Украинка Леся. – М.-Л., 1941. – 135с.
1226956
  Тукай Габдулла Стихи и поэмы / Тукай Габдулла. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 375 с.
1226957
  Берггольц О. Стихи и поэмы / О. Берггольц. – Москва, 1946. – 32с.
1226958
  Кулешов А.А. Стихи и поэмы / А.А. Кулешов. – Москва, 1948. – 240 с.
1226959
  Френкель И.Л. Стихи и поэмы / И.Л. Френкель. – Ленинград, 1948. – 167с.
1226960
  Адалис А.Е. Стихи и поэмы / А.Е. Адалис. – Ленинград, 1948. – 124с.
1226961
  Комаров П.С. Стихи и поэмы / П.С. Комаров. – Ирутск, 1950. – 239с.
1226962
  Антокольский П.Г. Стихи и поэмы / П.Г. Антокольский. – Москва : Художественная литература, 1950. – 296с.
1226963
  Лахути А. Стихи и поэмы : стихи и поэмы / А. Лахути; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1951. – 196 с.
1226964
  Ольхон А. Стихи и поэмы / А. Ольхон. – Иркутск, 1951. – 300с.
1226965
  Кербабаев Б.М. Стихи и поэмы / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1952. – 164 с.
1226966
  Исаков А.М. Стихи и поэмы / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1952. – 95с.
1226967
  Асатиани Ладо Стихи и поэмы / Асатиани Ладо; пер. с груз. – Тбилиси : Госиздат Грузии, 1953. – 94 с.
1226968
  Украинка Леся Стихи и поэмы / Украинка Леся. – Москва : Художественная литература, 1953. – 188с.
1226969
  Рыжманов Г.Н. Стихи и поэмы / Г.Н. Рыжманов. – Воронеж, 1954. – 164с.
1226970
  Сейтлиев К. Стихи и поэмы / К. Сейтлиев. – Ашхабад, 1955. – 144с.
1226971
  Уткин И.П. Стихи и поэмы / И.П. Уткин. – Москва, 1956. – 271с.
1226972
  Фефер И. Стихи и поэмы / И. Фефер; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 319 с.
1226973
  Сосюра В.Н. Стихи и поэмы / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 287с.
1226974
  Аманжолов К. Стихи и поэмы / К. Аманжолов. – Алма-Ата, 1958. – 212с.
1226975
  Джансугуров И. Стихи и поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата, 1958. – 300 с.
1226976
  Кедрин Д.Б. Стихи и поэмы / Д.Б. Кедрин. – Днепропетровск, 1958. – 104с.
1226977
  Карим М. Стихи и поэмы : стихи и поэмы / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 223 с.
1226978
  Маликов К. Стихи и поэмы / К. Маликов : Киргизгосиздат, 1958. – 160 с.
1226979
  Рагим М. Стихи и поэмы : стихи и поэмы / М. Рагим. – Баку : Азернешр, 1959. – 438 с.
1226980
  Шираз О. Стихи и поэмы / О. Шираз; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 392 с.
1226981
  Акопян А. Стихи и поэмы / А. Акопян. – Ереван, 1960. – 187 с.
1226982
  Муканов С. Стихи и поэмы : стихи и поэмы / С. Муканов. – Алма-Ата, 1960. – 392 с.
1226983
  Хури М. Стихи и поэмы / М. Хури. – Чебоксары, 1961. – 48с.
1226984
  Зорин П.В. Стихи и поэмы / П.В. Зорин. – Душанбе, 1962. – 195с.
1226985
  Лермонтов М.Ю. Стихи и поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1964. – 223с.
1226986
  Маяковский В.В. Стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1965. – 511с.
1226987
  Щипачев С. Стихи и поэмы / С. Щипачев. – Москва, 1967. – 91с.
1226988
  Кулешов А.А. Стихи и поэмы / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1968. – 190 с.
1226989
  Лермонтов М.Ю. Стихи и поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 224с.
1226990
  Уткин И.П. Стихи и поэмы / И.П. Уткин. – Новосибирск, 1971. – 223с.
1226991
  Хазри Н. Стихи и поэмы / Н. Хазри. – Баку, 1971. – 511с.
1226992
  Коротаев В.В. Стихи и поэмы / В.В. Коротаев. – Вологда, 1972. – 128с.
1226993
  Маяковский В.В. Стихи и поэмы / В.В. Маяковский. – Москва, 1972. – 480с.
1226994
  Хури М. Стихи и поэмы / М. Хури. – Чебоксары, 1973. – 56с.
1226995
  Подкопаев В.С. Стихи и поэмы / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1975. – 207с.
1226996
  Арагон Л. Стихи и поэмы / Л. Арагон. – Москва, 1975. – 303с.
1226997
  Швец И.А. Стихи и поэмы / И.А. Швец. – Тула, 1977. – 239с.
1226998
  Кудаш С. Стихи и поэмы / С. Кудаш. – Уфа, 1984. – 527 с.
1226999
  Давыдов-Анатарии Стихи и поэмы / Давыдов-Анатарии. – Чебоксары, 1987. – 207с.
1227000
  Ильяков Н.Ф. Стихи и поэмы (Пастух Никита. Двенадцать песен) / Н.Ф. Ильяков. – Йошкар-Ола, 1954. – 144 с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,