Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1223001
  Дудник Ю. " Створення нового механізму забезпечення якості освіти - головне завдання нашої інспекції / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів України призначено Юрія Дудника. "Освіта України" поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, а також про ...
1223002
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1223003
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1223004
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1223005
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1223006
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19с.
1223007
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1223008
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1223009
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1223010
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1223011
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1223012
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1223013
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1223014
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1223015
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1223016
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1223017
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий XIX з"їздом партії. – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1953. – 111 с. – Мініатюрне видання
1223018
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1223019
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1223020
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1223021
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1223022
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1223023
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1223024
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1223025
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1223026
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
1223027
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1973. – 64с.
1223028
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1977. – 115 с. – Мініатюрне видання
1223029
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1977. – 64 с. – Мініатюрне видання
1223030
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1983. – 76 с. – Мініатюрне видання
1223031
  Хвостенко С.П. Статут КПРС - втілення ленінських норм партійого життя / С.П. Хвостенко. – К, 1962. – 75с.
1223032
  Іващенко М.К. Статут КПРС - основний закон партійного життя / М.К. Іващенко. – К, 1973. – 80с.
1223033
   Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.202-206. – ISBN 966-568-656-9
1223034
  Габович О. Статут НАНУ як скарбниця "цінностей" радянського права / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 75-89. – ISBN 978-966-518-698-4
1223035
   Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-16
1223036
   Статут національної бібліотеки Української народної республіки в м. Київі при Українській академії наук. – Київ : Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 14 с. : 1 табл.
1223037
   Статут Національної спілки письменників України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 2, 10-11
1223038
  Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 162-166
1223039
  Рижков В. Статут ООН має українські корені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Павлоградці хочуть встановити пам"ятник Лео Пасвольському, який будучи спеціальним помічником держсектаря США в період президентства Ф. Рузвельта став безпосереднім автором тексту Статуту ООН.
1223040
   Статут Організації Об"єднаних Націй / [ Організація Об"єднаних Націй ]. – Київ : Департамент громадської інформації ООН, 2008. – 69с.
1223041
   Статут Організації Об"єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду. – [Б.м. : б.в., 1963. – 122 с. – Мініатюрне видання
1223042
  Шигаль Д.А. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року) та його застосування мировими суддями Харківської губернії // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.32-35. – ISSN 1727-1584
1223043
  Ахундов М.Д. Статут пространства и времени в научном познании / М.Д. Ахундов, Л.Б. Баженов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1223044
   Статут професійних спілок СРСР. – К, 1954. – 20с.
1223045
  Данількевич М. Статут територіальної громади - нове явище у праві України / М. Данількевич, Ю. Величко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-29. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1223046
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України проблемні питання становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 284-291. – ISSN 1563-3349
1223047
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 98-106
1223048
  Чудик Н.О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-137.
1223049
  Гураль П. Статут територіальної громади як джерело муніципального права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.223-228. – Бібліогр.: 5н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1223050
  Баєва Лілія Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 11-15
1223051
  Лялюк О.Ю. Статут територіальної громади як один з елементів правової основи місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 20-27. – ISSN 0201-7245
1223052
  Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики : Науково-практичне видання; Статут територіальної громади міста Маріуполя (авторський проект) / О.В. Батанов, Ю.О. Волошин, С.В. Маліков; Центр проблем законотворчості та порівняльного правознав. ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецько; За ред.: В.Ф. Погорілка. – Київ, 2004. – 192 с. – ISBN 966-107-15-2
1223053
   Статут Товариства друзів радянської кінематографії(ТДРКіна) на Київщині. – Київ, 1927. – 8 с.
1223054
   Статут Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 1985
1223055
  Гаранін О. Статут Українського Вільного Університету в Мюнхені // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 203-214
1223056
   Статут Українського Літературно-Художнього товариства. – Петроград (Сакт-Петербург) : [Друк. Бр. В. та І. Линників], 1917. – 15 с. – (Українське літературно-художнє товариство)


  На тит. стор №1316441 - підпис Ів. Капустянського
1223057
   Статут Українського Наукового Товариства у Київі. – Київ : Друкарня Барського, 1907. – 10 с. – На одному екз. вид-во : Друкарня 2-ї Артїли, без дати.
1223058
   Статут Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К, 1965. – 36с.
1223059
   Статут університету 1835 [Імператорського університету св. Володимира] // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 438-457. – ISBN 978-966-189-081-6
1223060
   Статут університету 1863 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 463-488. – ISBN 978-966-189-081-6
1223061
   Статут університету 1884 // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 492-520. – ISBN 978-966-189-081-6
1223062
   Статут фонду імені Ігоря Білозора [проект] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12 -19 липня (№ 31). – С. 2
1223063
   Статут цивільного будівництва. – Б.м., 1928. – 19с.
1223064
  Дорожинська М. Статути - джерело до вивчення діяльності народовських товариств Галичини 60-х рр. - XIX - початку XX ст. // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 194-200. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1223065
  Пашук В. Статути "Просвіти" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 16-26. – ISBN 966-7551-00-8
1223066
   Статути Великого князівства Литовського : У 3-х томах. – Одеса : Юридична література. – ISBN 966-7694-76-3
Т.1 : Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – 2002. – 464с.
1223067
  Федоренко Н. Статути вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 142-158. – ISSN 1563-3713
1223068
  Цимбал Богдана Статути громадських організацій української еміграції: Союзу українців - жертв російсько-комуністичного терору та Організації демократичної української молоді як історичне джерело ( 50-60-ті роки XX ст.) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-106
1223069
   Статути Збройних сил України : Положення про проходження військової служби. – Киев : Атіка, 2002. – 640с. – ISBN 966-7714-93-4
1223070
   Статути Збройних Сил України. – Київ, 2004. – 498 с.
1223071
   Статути Збройних Сил України : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
1223072
  Маложон О.І. Статути Казимира та їх роль у законодавстві Великого князівства Литовського та Польського Королівства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99
1223073
  Хмарський В.М. Статути Одеського товариства історії та старожитностей // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.27-30
1223074
  Севастьянов О.В. Статути Російського товариства з вивчення Криму - джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримській АСРР в 20-і роки XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 12-17
1223075
  Чудик Н.О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 125-131.
1223076
  Федоренко В.Л. Статути територіальних громад як джерело муніципального права України / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 26-36
1223077
  Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 4


  Після прийняття нового Закону "Про вищу освіту" постає питання про уніфікацію та вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, які регулюють роботу вищих навчальних закладів. В першу чергу це стосується їх статутів. Згадується Статут ...
1223078
  Лахно О.П. Статутна реформа радянського баптизму1959 - 1960-х років як каталізатор конфесійного розколу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 25-32. – ISSN 2075-1451
1223079
  Полякова О.С. Статутна форма зміцнення військової дисципліни - головний адміністративно-правовий засіб попередження правопорушень у збройних силах України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 239-246. – ISSN 0201-7245
1223080
  Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
1223081
  Орлюк О. Статутний капітал банку: правове регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.42-47. – ISSN 0132-1331
1223082
  Кальченко Т.В. Статутність міжнародних організацій у регіонально фрагментованій структурі світової системи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 31-37
1223083
  Ходза Е.Н. Статуэтки актеров древней и средней комедии в собрании Эрмитажа // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.206-213. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1223084
  Лесницкая М.М. Статуя Августа. / М.М. Лесницкая. – Л., 1962. – 19с.
1223085
  Башкирова О. Статуя в художній системі драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-25. – ISSN 0236-1477
1223086
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1964. – 31с.
1223087
  Петрусевич Н.Б. Статуя Вольтера работы Гудона. / Н.Б. Петрусевич. – Л., 1970. – 38с.
1223088
  Ладынин И.А. Статуя Дария I из Суз: к интерпретации памятника в свете религиозно-идеологических представлений Египта и Переднего Востока // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 3-27. – ISSN 0321-0391
1223089
  Кандилис Ж. Стать архитектором / Ж. Кандилис. – Москва, 1979. – 272 с.
1223090
  Якименко А. Стать бы ей пиастро-физической / взял интервью Барашев Р. // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 3


  Позицию Министерства образования и науки, молодежи и спорта в связи с реорганизацией Крымской астрофизической обсерватории, в интервью корреспонденту "2000" изложил директор департамента научной деятельности и лицензирования МОНМС Александр Якименко.
1223091
  Сергеев Б.Ф. Стать гением / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1991. – 219с.
1223092
  Арнэр С. Стать другим человеком / С. Арнэр. – Москва, 1977. – 379с.
1223093
  Завьялов А.С. Стать радиофизиком / А.С. Завьялов, В.З. Нилов, Б.Н. Пойзнер. – Томск, 1988. – 98 с.
1223094
  Чучвара Адріана Стать Респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 80-88
1223095
  Говорун Т.В. Стать та сексуальнисть / Т.В. Говорун. – К, 1999. – 384с.
1223096
  Беркеши А. Стать человеком / А. Беркеши. – М, 1984. – 375с.
1223097
  Хлебников Статьи / Хлебников. – с.
1223098
  Горький Максим Статьи : 1905-1916 гг. / М. Горький. – Петроград : Книгоизд. "Парус", 1918. – 212, [1] с. – Экз. в разных пер.


  Содержание: Заметки о мещанстве. Разрушение личности. О цинизме. О современности. Издалека. О "карамазовщине". Еще о "карамазовщине". Речь на собрании представителей печати. Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. Две души. Письма к читателю. О ...
1223099
  Ленский А.П. Статьи / А.П. Ленский. – М.-Л, 1935. – 671с.
1223100
  ТолстойА.Н Статьи / ТолстойА.Н. – М., 1944. – 1434с.
1223101
  Вольф Ф. Статьи / Ф. Вольф. – Москва, 1963. – 453с.
1223102
  Гвердцители Г. Статьи / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1964. – 144с.
1223103
  Белинский В.Г. Статьи / В.Г. Белинский. – Калининград, 1972. – 320с.
1223104
  Добролюбов Н.А. Статьи / Н.А. Добролюбов. – Л., 1977. – 245с.
1223105
  Бернес М. Статьи / М. Бернес. – Москва : Искусство, 1980. – 218 с.
1223106
  Эттингер П.Д. Статьи / П.Д. Эттингер. – М., 1989. – 365с.
1223107
  Энгельс Ф. Статьи 1871-75 гг. / Ф. Энгельс, 1919. – 88с.
1223108
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 32с.
1223109
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1951. – 48с.
1223110
  Ленин В.И. Статьи 1923 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 87с.
1223111
  Леонов Л.М. Статьи военных лет / Л.М. Леонов. – М, 1946. – 255с.
1223112
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
1. – 1925. – 192с.
1223113
  Тютчев Н.С. Статьи и воспоминания / Н.С. Тютчев. – М.
2. – 1925. – 207с.
1223114
  Саянов В.М. Статьи и воспоминания / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 230 с.
1223115
  Глиэр Р.М. Статьи и воспоминания / Р.М. Глиэр. – Москва : Музыка, 1975. – 219 с.
1223116
  Хачатурян А.И. Статьи и воспоминания / А.И. Хачатурян. – Москва : Советский композитор, 1980. – 422 с.
1223117
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи и воспоминания / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1981. – 303с.
1223118
   Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. – Новосибирск, 1989. – 324с.
1223119
  Ойкунский П.А. Статьи и воспоминания. 1893-1968 / П.А. Ойкунский. – Якутск, 1969. – 232 с.
1223120
  Волгин В.П. Статьи и выступления / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 275с.
1223121
  Басов Н.Г. Статьи и выступления / Н.Г. Басов. – Москва, 1982. – 206 с.
1223122
  Калинин М.И. Статьи и выступления по вопросам агитационно-пропагандистской работы / М.И. Калинин. – Нальчик, 1946. – 92с.
1223123
  Романовская Е.Е. Статьи и доклады / Е.Е. Романовская. – Ташкент, 1957. – 283с.
1223124
   Статьи и доклады отдела сейсмологии. – Фрунзе, 1959. – 104с.
1223125
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – М., 1961. – 221с.
1223126
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 258с.
1223127
  Твардовский А.Т. Статьи и заметки о литературе / А.Т. Твардовский. – 3-е изд., доп. – М., 1972. – 294с.
1223128
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / В.В. Стасов. – Москва
Т. 1. – 1952. – 319 с.
1223129
  Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в собрания сочинений / В.В. Стасов. – Москва
Т. 2. – 1954. – 459 с.
1223130
  Десницкий В. Статьи и исследования / В. Десницкий. – Л.-М. : Художественная литература, 1933. – 392 с.
1223131
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1946. – 122с.
1223132
   Статьи и материалы. – Тбилиси, 1947. – 130с.
1223133
  Вагнер Р. Статьи и материалы / Р. Вагнер. – Москва, 1974. – 199с.
1223134
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
2. – 1952. – 108с.
1223135
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
3. – 1953. – 151с.
1223136
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
4. – 1953. – 168с.
1223137
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
5. – 1954. – 136с.
1223138
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
6. – 1954. – 136с.
1223139
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
7. – 1955. – 132с.
1223140
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
8. – 1958. – 120с.
1223141
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
9. – 1959. – 160с.
1223142
   Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – М
10. – 1962. – 147с.
1223143
  Воровский В.В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики / В.В. Воровский. – Москва, 1959. – 254с.
1223144
  Кулаковский А.Е. Статьи и материалы по якутскому языку / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1946. – 152с.
1223145
  Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. / И.Ф. Стравинский. – М., 1973. – 527с.
1223146
  Катаяма С. Статьи и мемуары (К столетию со дня рождения) / С. Катаяма. – М., 1959. – 344с.
1223147
  Гете В.И. Статьи и мысли об искусстве / В.И. Гете. – Л..-М., 1936. – 412с.
1223148
  Песталоцци И.Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И.Г. Песталоцци. – Москва, 1939. – 112с.
1223149
  Ленин В.И. Статьи и отрывки из произведений. / В.И. Ленин. – Ленинград, 1936. – 279с.
1223150
  Мамин-Сибиряк Статьи и очерки / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1947. – 407с.
1223151
  Дзасохов Г. Статьи и очерки / Г. Дзасохов. – Орджоникидзе, 1970. – 308с.
1223152
  Бернандт Г.Б. Статьи и очерки / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1978. – 405с.
1223153
  Карачайлы И. Статьи и очерки / И. Карачайлы. – Черкесск, 1984. – 176с.
1223154
  Гольцев В.В. Статьи и очерки. / В.В. Гольцев. – М. : Советский писатель, 1958. – 620 с.
1223155
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 352 с. : портр.
1223156
  Горький Максим Статьи и памфлеты / Горький Максим; Вступ. ст., ред. текста и примеч. Бурсов Б.И. – Ленинград : Молодая гвардия, 1949. – 360 с.
1223157
  Бестужев Н.А. Статьи и письма / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва ; Ленинград : Изд. политкаторжан, тип. им. Володарского в Лгр., 1933. – 328 с., 2 л. портр.
1223158
  Азадовский М.К. Статьи и письма / М.К. Азадовский. – Новосибирск, 1978. – 240с.
1223159
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – М., 1987. – 367с.
1223160
  Чаадаев П.Я. Статьи и письма / П.Я. Чаадаев. – 2-е, доп. – М., 1989. – 621с.
1223161
  Амальрик А. Статьи и письма 1967-1970 / А. Амальрик. – Амстердам, 1971. – 100с.
1223162
  Энгельс Ф. Статьи и письма по военным вопросам. / Ф. Энгельс. – М., 1924. – 370с.
1223163
  Выка Казимеж Статьи и портреты / Выка Казимеж. – Москва, 1982. – 220 с.
1223164
   Статьи и рецензии композиторов Франции. – Л, 1972. – 376с.
1223165
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 456с.
1223166
  Молотов В.М. Статьи и речи / В.М. Молотов. – М., 1937. – 270с.
1223167
  Ленин В.И. Статьи и речи / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 124с.
1223168
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 938с.
1223169
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – М
1. – 1956. – 483с.
1223170
  Орджоникидзе Статьи и речи / Орджоникидзе. – М.
1. – 1956. – 516с.
1223171
  Георгиу-Деж Статьи и речи / Георгиу-Деж. – М
2. – 1956. – 448с.
1223172
  Кодовилья В. Статьи и речи / В. Кодовилья. – М., 1957. – 362с.
1223173
  Гомулка В. Статьи и речи / В. Гомулка. – М., 1959. – 375с.
1223174
  Калмыков Б.Э. Статьи и речи / Б.Э. Калмыков. – Нальчик, 1961. – 151с.
1223175
  Гхош А.К. Статьи и речи / А.К. Гхош. – М., 1962. – 352с.
1223176
  Блюхер В.К. Статьи и речи / В.К. Блюхер. – Москва : Военное издательство, 1963. – 232 с.
1223177
  Максвелл Дж.К. Статьи и речи / Дж.К. Максвелл. – Москва : Наука, 1968. – 423 с.
1223178
  Лауэ М. Статьи и речи : пер. с нем. / М. Лауэ. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
1223179
  Больцман Л. Статьи и речи / Л. Больцман. – Москва, 1970. – 406 с.
1223180
  Ленин В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг. / В.И. Ленин. – Москва, 1947. – 128с.
1223181
  Молотов В.М. Статьи и речи 1935-1936 / В.М. Молотов, 1937. – 272с.
1223182
  Флоринский В.М. Статьи и речи Василия Марковича Флоринского : с портретом и факсимиле. – Изд. по смерти авт. М.Л. Флоринской. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1903. – 578, II с., 1 л. портр.
1223183
  Ленин В.И. Статьи и речи к годовщинам Октябрьской революции. / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 142с.
1223184
  Киршон В.М. Статьи и речи о драматургии, театре и кино / В.М. Киршон. – Москва : Искусство, 1962. – 294 с.
1223185
  Калинин М.И. Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 1925-1945 / М.И. Калинин. – М., 1951. – 206с.
1223186
  Ленин В.И. Статьи и речи о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – Ленинград-Москва, 1925. – 167с.
1223187
  Ленин В.И. Статьи и речи об Украине / В.И. Ленин. – Киев, 1936. – 383с.
1223188
  Луначарский А.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 451с.
1223189
  Потемкин В.П. Статьи и речи по вопросам народного образования. / В.П. Потемкин. – М.-Л., 1947. – 303с.
1223190
  Димитров Г.М. Статьи и речи против фашизма / Г.М. Димитров. – Уфа, 1980. – 286с.
1223191
  Шерипов А.Д. Статьи и речи. / А.Д. Шерипов. – 3-е изд. – Грозный, 1990. – 176с.
1223192
  Островский Н.А. Статьи и речи. Письма / Н.А. Островский. – Краснодар, 1952. – 9-142с.
1223193
  Бубнов А.С. Статьи и речьи о народном образовании. / А.С. Бубнов. – М., 1959. – 416с.
1223194
  Гашек Я. Статьи и фельетоны, написанные по-русски / Я. Гашек. – Новосибирск, 1959. – 58с.
1223195
  Грамши А. Статьи из "Ордине нуово" .-Проблемы революции.-Проблемы культурной жизни / А. Грамши. – Москва, 1960. – 126с.
1223196
   Статьи из "Энциклопедии", принадлежащие к Турции / Перевел Семен Башилов. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук]
Том 1 : содержащий статьи светские, то есть придворные, военные и гражданские. – 1769. – [4], 186 с. – В сб. ст. Л. Жокура, Э. Малле, Н. Лангле дю Френуа, Д. Дидро, Г. Леблона


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- папір
1223197
  Битов А.Г. Статьи из романа / А.Г. Битов. – М., 1986. – 317с.
1223198
  Овсянико-Куликовский Д Статьи о Базарове и его времени / Д Овсянико-Куликовский, . – Москва, 1924. – 133 с.
1223199
  Богданов-Березовский Статьи о балете / Богданов-Березовский. – Л, 1962. – 207с.
1223200
  Красовская В.М. Статьи о балете / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
1223201
  Соллертинский И.И. Статьи о балете / И.И. Соллертинский. – Л., 1973. – 208с.
1223202
  Ванслов В.В. Статьи о балете. / В.В. Ванслов. – Ленинград, 1980. – 191с.
1223203
  Белинский В.Г. Статьи о Гоголе / В.Г. Белинский. – М.-Пг., 1923. – 150с.
1223204
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1938. – 207 с.
1223205
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Л. : Советский писатель, 1953. – 546 с.
1223206
  Касторский С.В. Статьи о Горьком / С.В. Касторский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Советский писатель, 1955. – 603 с.
1223207
  Луначарский А.В. Статьи о Горьком / А.В. Луначарский. – М : Художественная литература, 1957. – 110 с.
1223208
   Статьи о Горьком. – М : Художественная литература, 1957. – 421с.
1223209
  Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе / Б.А. Кржевский. – М.-Л., 1960. – 437с.
1223210
  Миримский И.В. Статьи о классиках / И.В. Миримский. – Москва : Художественная литература, 1966. – 252 с.
1223211
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / В.Г. Белинский. – М., 1970. – 607с.
1223212
  Белинский В.Г. Статьи о классиках / В.Г. Белинский. – М., 1973. – 607с.
1223213
  Плеханов Г.В. Статьи о Л. Толстом / Г.В. Плеханов. – Москва, 1924. – 95 с.
1223214
  Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове / Б.М. Эйхенбаум. – М, 1961. – 376с.
1223215
  Люксембург Р. Статьи о литературе / Р. Люксембург. – М.-Л., 1934. – 174с.
1223216
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М, 1957. – 735с.
1223217
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
1. – 1958. – 446с.
1223218
  Тарасенко А.К. Статьи о литературе / А.К. Тарасенко. – М.
2. – 1958. – 464с.
1223219
  Беспалов И.М. Статьи о литературе / И.М. Беспалов. – Москва, 1959. – 207с.
1223220
  Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – М.-Л, 1962. – 452с.
1223221
  Кун Б. Статьи о литературе / Б. Кун. – М., 1966. – 131с.
1223222
  Добролюбов Н.А. Статьи о литературе / Н.А. Добролюбов. – М., 1979. – 186с.
1223223
  Филиппов Б. Статьи о литературе / Б. Филиппов. – London, 1981. – 239с.
1223224
  Мирский Д.П. Статьи о литературе / Д.П. Мирский. – М., 1987. – 303с.
1223225
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
1. – 1988. – 478с.
1223226
  Луначарский А.В. Статьи о литературе / А.В. Луначарский. – М
2. – 1988. – 492с.
1223227
  Горький М. Статьи о литературе и литературной технике / М. Горький. – Ленинград-Москва, 1931. – 112с.
1223228
  Роскин А.И. Статьи о литературе и театре / А.И. Роскин. – М., 1959. – 438с.
1223229
  Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский. – М.-Л., 1960. – 547 с.
1223230
  Чернышевский Н.Г. Статьи о литературе. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1980. – 80с.
1223231
  Одоевский В.Ф. Статьи о М.И. Глинке / В.Ф. Одоевский. – Москва : Музгиз, 1953. – 100 с.
1223232
  Белинский В.Г. Статьи о М.Ю. Лермонтове / В.Г. Белинский ; [сост., вступ. ст., прим. и общ. ред. П. Максяшева]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. – 159 с. – Миниатюрное издание
1223233
  Богданов-Березовский Статьи о музыке / Богданов-Березовский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 240 с.
1223234
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
1. – 1974. – 433с.
1223235
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
2. – 1976. – 438с.
1223236
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
3. – 1977. – 355с.
1223237
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
4. – 1978. – 397с.
1223238
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 420с.
1223239
  Стасов В.В. Статьи о музыке / В.В. Стасов. – М
5. – 1980. – 271с.
1223240
  Розенов Э.К. Статьи о музыке : избранное / Э.К. Розенов. – Москва : Музыка, 1982. – 272 с.
1223241
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
1. – 1984. – 414с.
1223242
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
2. – 1985. – 352с.
1223243
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
3. – 1987. – 410с.
1223244
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
4. – 1988. – 444с.
1223245
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
5. – 1989. – 343с.
1223246
  Серов А.Н. Статьи о музыке / А.Н. Серов. – М.
6. – 1990. – 341с.
1223247
  Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания / Э. Ансерме. – Москва, 1986. – 223с.
1223248
  Евгеньев В. Статьи о Н.А.Некрасове / В. Евгеньев. – с.
1223249
  Гюго В. Статьи о писателях / В. Гюго. – М., 1956. – 47с.
1223250
  Мопассан Ги де Статьи о писателях / Мопассан Ги де. – М., 1957. – 80с.
1223251
  Тургенев Иван Сергеевич Статьи о писателях / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1957. – 87с.
1223252
  Трощенко Е.Д. Статьи о поэзии / Е.Д. Трощенко. – Москва : Советский писатель, 1962. – 256 с.
1223253
  Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 188-111. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1223254
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 74 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 1. – 1911. – [4], 330, [2] с.


  На экз. печать кн. маг.
1223255
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине : Вступ. ст. Иванова-Разумника: "Белинский о Пушкине" : Ч. 1-2 : 1-11 / В.Г. Белинский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., со статьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 75 ; Статьи о Пушкине)
Ч. 2. – 1911. – [4], 469, [4] с.


  На экз. № 123 747 печать кн. маг.
1223256
  Гершензон М.О. Статьи о Пушкине / М.О. Гершензон. – М., 1926. – 123с.
1223257
  Цявловский М.А. Статьи о Пушкине / М.А. Цявловский. – М., 1962. – 436 с.
1223258
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине / В.Г. Белинский. – М., 1974. – 191с.
1223259
  Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе / В.Г. Белинский. – М. : Просвещение, 1983. – 272 с.
1223260
  Чичерин Г.В. Статьи о речи по вопросам международной политики. / Г.В. Чичерин. – М., 1961. – 516с.
1223261
  Стасов В.В. Статьи о Римском-Корсакове / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 92 с.
1223262
  Мериме П. Статьи о русских писателях / П. Мериме. – М. : Художественная литература, 1958. – 87 с.
1223263
  Акимов Ю.Л. Статьи о русских писателях / Ю.Л. Акимов. – Москва, 1961. – 190с.
1223264
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М, 1962. – 182с.
1223265
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М, 1979. – 206с.
1223266
  Котов А.К. Статьи о русских писателях. / А.К. Котов. – М, 1986. – 204с.
1223267
  Данелиа С.И. Статьи о русской литературе / С.И. Данелиа. – Тбилиси, 1956. – 112 с.
1223268
  Засулич В.И. Статьи о русской литературе / В.И. Засулич. – Москва, 1960. – 308с.
1223269
  Воровский В.В. Статьи о русской литературе / В.В. Воровский. – Москва, 1986. – 447с.
1223270
  Белинский В.Г. Статьи о русской литературе / В.Г. Белинский. – Л., 1987. – 204с.
1223271
  Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. / А.П. Скафтымов. – Саратов, 1958. – 391с.
1223272
  Кашкин Н.Д. Статьи о русской музыке и музыкантах / Н.Д. Кашкин. – М., 1953. – 84с.
1223273
  Ходасевич Владислав Статьи о русской поэзии / Ходасевич Владислав. – Петербург : ЗПОХА, 1922. – 122 с.
1223274
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1223275
   Статьи о силе тяжести и фигуре Земли. – Москва : Геодезлитературы, 1961. – 152с.
1223276
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 480с.
1223277
   Статьи о советской литературе. – Сталинабад, 1961. – 92 с.
1223278
  Луначарский А.В. Статьи о советской литературе / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 567с.
1223279
  Дементьев А.Г. Статьи о советской литературе / А.Г. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1983. – 414 с.
1223280
  Сохор А.Н. Статьи о советской музыке / А.Н. Сохор. – Л., 1974. – 215с.
1223281
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – М., 1974. – 356с.
1223282
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – М., 1982. – 303с.
1223283
  Кожинов В.В. Статьи о современной литературе / В.В. Кожинов. – М., 1990. – 544с.
1223284
  Курахара К. Статьи о современной японской литературе. / К. Курахара. – М., 1959. – 210с.
1223285
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1223286
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1223287
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1223288
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1223289
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1223290
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 23с.
1223291
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1223292
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1223293
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1223294
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1223295
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1223296
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1223297
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1223298
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1223299
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – М, 1956. – 467с.
1223300
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1223301
  Адамян А А. Статьи об искусстве / А А. Адамян, . – Москва, 1961. – 432с.
1223302
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва, 1970. – 591с.
1223303
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1223304
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1223305
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1223306
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван, 1967. – 455с.
1223307
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1223308
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1223309
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1223310
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Г. Гусейнов. – Баку, 1948. – 155с.
1223311
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1223312
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1223313
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1223314
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. – Казань, 1919. – 68с.
1223315
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1223316
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва, 1968. – 376 с.
1223317
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1223318
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1223319
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1223320
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1223321
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1223322
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1223323
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1223324
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1223325
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1223326
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1223327
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1223328
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1223329
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1223330
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1223331
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1223332
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192с.
1223333
  Айтматов Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Ч. Айтматов. – Москва, 1988. – 384 с.
1223334
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1223335
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1223336
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1223337
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма. : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1223338
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1223339
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1223340
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1223341
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1223342
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1223343
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1223344
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1223345
  Адлер В. Статьи, речи и письма / В. Адлер. – Москва
1. – 1924. – 205с.
1223346
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – М.
2. – 1970. – 552с.
1223347
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1223348
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1223349
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма / У. Фолкнер. – М, 1985. – 488с.
1223350
  Артем Статьи, речи, письма / Артем. – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с.
1223351
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1223352
  Энгельс Ф. Статьи. / Ф. Энгельс. – М., 1940. – 591с.
1223353
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1223354
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1223355
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – М., 1960. – 299с.
1223356
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – М., 1965. – 612с.
1223357
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1223358
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1223359
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1223360
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1957. – 371с.
1223361
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – М., 1972. – 255с.
1223362
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1223363
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1223364
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1223365
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371с.
1223366
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – М.
1-2. – 1968. – 350, 643с.
1223367
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – М., 1953. – 783с.
1223368
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1223369
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1223370
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1223371
  Цвейг С. Статьи. Эссе / С. Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448с.
1223372
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1223373
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1223374
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1223375
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1223376
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1223377
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1223378
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М. и М. Гуз. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1223379
  Энгельс Ф. Статья из лондонской газеты "The Laour Standard". / Ф. Энгельс. – М., 1934. – 55с.
1223380
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1223381
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1223382
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1223383
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева. – Москва : Медецина, 1983. – 256 с.
1223384
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1223385
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1223386
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – М., 1984. – 64с.
1223387
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1223388
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1223389
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1223390
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1223391
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1223392
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1223393
  Маклин А. Стах -- это ключ / А. Маклин. – К., 1991. – 429с.
1223394
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1223395
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – М., 1985. – 207с.
1223396
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1223397
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1223398
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1223399
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1223400
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1223401
  Белов И.Т. Стахановский участок скоростных методов резания металлов / И.Т. Белов. – Москва, 1950. – 24с.
1223402
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства / Л.М. Каганович. – М, 1935. – 32с.
1223403
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства / Л.М. Каганович. – М, 1935. – 48с.
1223404
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1223405
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1223406
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1223407
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – М., 1950. – 38л.
1223408
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1223409
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1223410
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1223411
  Меезон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы / Меезон Ж. – Москва, 1936. – 104 с.
1223412
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1223413
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1223414
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1223415
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1223416
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1223417
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1223418
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1223419
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1223420
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1223421
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1223422
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1223423
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526с.
1223424
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1223425
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1223426
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1223427
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1223428
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1223429
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1223430
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1223431
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1223432
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1223433
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1223434
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1223435
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1223436
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1223437
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – М.
1. – 1973. – 66с.
1223438
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1223439
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1223440
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1223441
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1223442
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1223443
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1223444
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1223445
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1223446
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1223447
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1223448
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1223449
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1223450
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1223451
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1951. – 4л.
1223452
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1223453
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1223454
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1223455
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели. / Н.Ф. Кираковский. – К.М., 1953. – 280с.
1223456
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3л.
1223457
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1223458
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1223459
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1223460
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1223461
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1223462
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1223463
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1223464
   Стационарные исследования геосистем. – М, 1984. – 271с.
1223465
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1223466
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1223467
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1223468
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1223469
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1223470
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1223471
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1223472
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1223473
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1223474
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1223475
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1223476
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1223477
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1223478
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1223479
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1223480
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1223481
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1223482
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1223483
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1223484
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1223485
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1223486
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1223487
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1223488
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1223489
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1223490
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1223491
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1223492
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1223493
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1223494
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1223495
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1223496
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1223497
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1223498
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1223499
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1223500
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1223501
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1223502
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1223503
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1223504
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1223505
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1223506
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1223507
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1223508
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1223509
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1223510
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1223511
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1223512
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1223513
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1223514
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1223515
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1223516
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1223517
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / А.Н. Байкова. – Москва, 1988. – 188 с.
1223518
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – М.Л,, 1931. – 64с.
1223519
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1223520
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1223521
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1223522
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1223523
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1223524
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1223525
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1223526
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1223527
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1223528
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1223529
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1223530
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1223531
  Адамов А.Г. Стая / А.Г. Адамов. – Москва, 1967. – 272с.
1223532
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1223533
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1223534
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон / Бээкман Эмэ. – Таллин, 1970. – 287 с.
1223535
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1223536
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1223537
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Р.Г. Ткешелашвили, Э.А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1223538
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1223539
  Битоков В.М. Стая фениксов / В.М. Битоков. – Нальчик, 1978. – 39с.
1223540
   Стваранье. – Титоград, 1974
1223541
   Стваранье. – Титоград, 1977
1223542
   Стваранье. – Титоград, 1978
1223543
   Стваранье. – Титоград, 1979
1223544
   Стваранье. – Титоград, 1980
1223545
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1223546
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1223547
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1223548
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1223549
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1223550
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1223551
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1223552
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1223553
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1223554
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1223555
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1223556
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1223557
  Черняєв В.С. Створення "дредноута" та модернізація флоту США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 214-218. – ISSN 2076-8982


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено концептуальні та військово-технічні аспекти модернізації військово-морського флоту США на початку ХХ ст. Проаналізовано точки зору провідних військово-морських фахівців американського ...
1223558
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1223559
  Лукінова Т. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 321-350. – ISBN 978-966-02-4860-1
1223560
  Іванисько С. Створення "Софійського музею" та його доля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-106. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зусилля пам"яткоохоронців для перетворення Київської Софії з діючого храму на музейний заклад, розкрито етапи становлення музею та його діяльність у роки другої світової війни. Historical Heritage officers" efforts aimed at the ...
1223561
  Бесєдін В. Створення ,становлення і трансформування системи планування в Україні (1921 -1990) // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
1223562
  Ковальчук М. Створення 1-го українського імені Богдана Хмельницького полку (травень 1917 р.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 79-107. – ISSN 0869-3595
1223563
  Зубченко О.С. Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 81-89


  Розглянуто основні способи відображення рельєфу, досліджено спосіб створення та візуалізації об’ємних моделей рельєфу, охарактеризовано програмне забезпечення, яке використовується для їх створення, а також окреслені завдання, які можна виконати за ...
1223564
   Створення WWW-сервера радіофізичного факультету / С.Д. Погорілий, В.Й. Дерій, Н.В. Понедельчук, Р.Д. Синюк, Д.М. Калита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 283-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описано підхід, використаний при створенні WWW-сервера радіофізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Наведено дані про особливості реалізації інформаційного сервера за допомогою сучасних інформаційних технологій.
1223565
  Полторацький В.Г. Створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою зв"язкою при тисках нижче атмосферного : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Полторацький Володимир Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1223566
  Римар Ю.М. Створення автоматизованої системи управління навчальним процесом в вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 379-387. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1223567
  Бабюх Ю.А. Створення Автономної Молдавської СРР: причини і наслідки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 80-87. – ISSN 0130-5247
1223568
  Тесик Ю.Ф. Створення адаптивних засобів обліку та аналізу якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Тесик Ю.Ф. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1223569
  Панасюк Н.М. Створення Академії наук України та її перші академіки-математики // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-25-3


  14 листопада 1918 р. гетьманом Петром Скоропадським було затверджено законопроект про заснування Академії наук. На підставі його указу створено Українську Академію Наук (УАН), яку урочисто відкрито 24 листопада 1918 р. Йдеться про те, що на момент ...
1223570
  Третяк О.С. Створення акмеологічного середовища під час викладання дисципліни "соціальна психологія" в студентів-істориків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1817-3764
1223571
  Касьянова А.О. Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 259-266. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1223572
  Матюшина А. Створення альтернативної реальності як один із ризновидів маніпулятивних технологій у політичній культурі України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 50-58. – ISBN 978-966-349-110-3
1223573
  Хоменко Г.Д. Створення Американської зони вільної торгівлі: порівняльний аналіз асиметричних стратегій США та країн Латинської Америки і Карибського басейну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 92-97.
1223574
   Створення англо-російсько-українського словника економіко-математичної термінології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 121с. : 4рис., 5 таб. – Бібліогр.: 50 дж.


  Об"єкт досліджень - наукова термінологія Мета роботи - 1) на ґрунті принципів створення наукової термінології з математики та інформатики з огляду їх впровадження у прикладних галузях науки укласти англо-російсько-український економіко-математичний ...
1223575
  Мацьков О Створення антипольської коаліції (друга половина 1656 - осінь 1657 рр.) / О Мацьков, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 26-33
1223576
  Самохіна Н. Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек / Н. Самохіна, І. Пелюховська, І. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 104-115. – ISSN 2224-9516


  Представлено основні критерії функціонування електронних архівів, шляхи їх комплектування. Висвітлено тематичні напрями наповнення, наукового опрацювання ресурсів наукової електронної бібліотеки та зібрання електронних періодичних видань Національної ...
1223577
  Павленко Л.А. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. XX ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 118-120. – ISBN 978-966-02-7337-5


  У Відділі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України зберігаються матеріали архіву Кабінету для вивчення національних меншин України Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук, ...
1223578
  Павленко Л. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 647-657. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто передумови створення архіву Кабінету для вивчення національних меншин Етнографічної комісії Всеукраїнської Академії наук. Акцентовано увагу на джерелах поповнення архіву, його структурі та значенні для збереження та дослідження матеріалів з ...
1223579
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості ії еволюції: уроки регіональної інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 443-460
1223580
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості її еволюції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 129-142. – ISSN 2308-6912


  В статті йдеться про зародження, розвиток і поглиблення інтеграційних процесів у регіоні Південно-Східної Азії; розширення складу АСЕАН подано в контексті участі держав регіону в міжнародних відносинах постбіполярної доби. Початок другого десятиліття ...
1223581
  Чекалюк В.В. Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 156-164. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1223582
  Вознесенська О.А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб"єкта господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113
1223583
  Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено основні засади та специфіку розробки лінгвістичної бази даних для побудови автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів на матеріалі простого речення. Головна увага зосереджена на можливостях розроблюваного ...
1223584
  Сахно Є.Ю. Створення бази даних для розробки проектів : інформаційні технології в економіці та управлінні / Є.Ю. Сахно, А.В. Ребенок, Ю.М. Янченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 135-142 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1223585
  Лобузін І.В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 67-72


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
1223586
  Костіков М.П. Створення бази знань граматики польської мови // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 243-248 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1223587
  Ліпчанська І. Створення безпечних умов навчання та праці (з досвіду роботи ліцею № 144 ім. Г.Ващенка м. Києва) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 10-16 : фото, табл.
1223588
  Лохвицька Л.В. Створення безпечного середовища дошкільного навчального закладу - запорука безпеки життєдіяльності дитини / Л.В. Лохвицька, Д.І. Рось // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 24-26
1223589
  Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків - складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 14-19. – ISSN 1029-7200


  Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних ресурсів. Висвітлюється досвід Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного ...
1223590
  Лебедюк О.О. Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 256-258. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Одним із головних завдань, що стоїть перед професійної бібліотечною спільнотою, є визначення стратегічного напряму розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності. Глобальна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій змінює ...
1223591
  Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
1223592
  Шемаєв С.О. Створення бібліотечних музеїв: завдання та функції // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 113-120


  Розкривається роль і значення бібліотечних музеїв. Висвітлюється досвід і перші досягнення ХДНБ ім. В.Г. Короленка в справі створення музею історії бібліотеки.
1223593
  Ткаченко Т. Створення бібліотечного зібрання Колегії Павла Галагана / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 21-27
1223594
   Створення біопрепаратів на основі біохімічних компонентів різних видів базидіоміцетів та вищих рослин / О.А. Бойко, С.П. Весельський, І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 204. – С. 120-126. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
1223595
  Прищепа Т. Створення болгарської національної армії та Російська імперія (1877-1879) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 519-522. – ISBN 978-966-171-893-6
1223596
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1223597
  Остапенко Т.Г. Створення бюро кар"єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-102. – ISSN 1729-7036
1223598
  Шовкопляс Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту прав інвесторів–споживачів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 88-91
1223599
   Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 14 грудня 2011 року / [авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко ; редкол.: Луцький М.Г. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 374, [10] с. : іл., табл. – На обкл. також: Парламентські слухання. – ISBN 978-966-611-856-4
1223600
  Красноступ Г.М. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв"язання проблем // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 41-47
1223601
  Нестеренко В.П. Створення вартості в угодах злиття та поглинання банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 254-262
1223602
  Кухаренко О.П. Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.03 / Кухаренко О.П.; НАН України. Ін-тут молекулярної біології і генетики. – К., 1997. – 24л.
1223603
  Сагайдак Ю.А. Створення вертикально інтегрованих об"єднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 67-71.
1223604
  Пелешко І. Створення вертикально інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1223605
  Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1223606
  Нестеренко О.В. Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1223607
  Голохоринська Марія Григорівна Створення вихідного матеріалу для виведення сортів сої в умовах південно-західної частини лісостепу України та їх сінництво : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голохоринська Марія Григорівна; Селекційно-генетичний ін-тут УААН. – Одеса, 1998. – 19л.
1223608
  Каправий Володимир Васильович Створення вихідного матеріалу для селекції амаранту зернового в умовах лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Каправий Володимир Васильович; Ін-т землеробства Укр. акад. аграрних наук. – К., 1997. – 18л.
1223609
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1223610
  Будьоний В.Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції квасолі за допомогою хімічних мутагенів, гама-променів та модифікаторів : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.05 / Будьоний В. Ю.; Укр. Акад. аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Х., 1995. – 24л.
1223611
  Вожегова Раїса Анатоліївна Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму : Автореф... канд. с.-госп. наук: 06.01.05 / Вожегова Раїса Анатоліївна; Україн. академ. аграрн. наук, селекційно-генетичний ін-тут. – Одеса, 1999. – 18с.
1223612
  Кушнір В.П. Створення вихідного селекційного матеріалу гречки на основі старших поколінь мутантів та нових мутагенів : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.05 / Кушнір В.П.; Ін-тут цукрових буряків. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1223613
  Громова І.А. Створення вищих органів влади та управління Української РСР (грудень 1917 - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11. – (Історичні науки ; Вип. 29)
1223614
  Боднар О. Створення відчуття неперервності та об"ємності процесу життя у творчості Валерія Шевчука та Вільяма Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1223615
  Луговський О. Створення військових архівів і військово-історичної комісії в Україні у 1918 році // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 121-150
1223616
  Комнат Л.А. Створення Віктором Ющенком політичного блоку "Наша Україна" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 201-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1223617
  Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 59-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
1223618
  Прудка Ольга Володимирівна Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW / Прудка Ольга Володимирівна, Дрозденко Катерина Сергіївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано аналіз передумов створення віртуальних лабораторій для навчання студентів інженерних спеціальностей, опис спроектованої лабораторної установки для дослідження роботи логометра.
1223619
  Холівенкова О.С. Створення віртуального 3D-туру за допомогою сферичних панорам на прикладі студместечка НУВГП // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний, університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 86-88. – ISSN 2313-0431


  Для створення віртуального туру студмістечка Нац. ун-ту водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне використовувались сферичні панорами, які були "зашиті" у програмному забезпеченні Kolor Autopano Giga.
1223620
  Пушкар О.І. Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа" / О.І. Пушкар, О І. Бондар // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 54-66. – ISSN 0554-4866
1223621
  Дубницький М.М. Створення власного картографічного веб-ресурсу з використанням відкритого програмного забезпечення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1223622
  Агеєв Віталій Створення власної системи нагород стало вагомим кроком у розвитку української державності // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-25
1223623
  Волинець В.В. Створення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 97-99
1223624
  Подкур Роман Створення ВЧК: інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 17-34
1223625
  Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 3-9. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо. Ключові слова: науково-педагогічна електронна ...
1223626
   Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку / О.І. Мороз, Т.Ю. Корлятович, І.Я. Покотило, С.П. Ямелинець // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 21-23 : табл., мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1223627
  Захарченко Є.А. Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 45-51 : мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
1223628
  Чухно А.А. Створення грошової системи України // Економіка України, 1994. – №11
1223629
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1223630
  Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання про створення держави Ізраїль. Автор описує процес обговорення палестинського питання в ООН, з"ясовує позицію провідних держав щодо Палестини. Значна увага приділяється еволюції політики США щодо даного питання. This ...
1223631
  Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія // Історія України. – Київ, 2013. – травень (№ 9). – С. 1-5


  Окрему увагу приділено ролі української радянської дипломатії у створенні молодої держави в особі політика, ученого, педагога Василя Якимовича Тарасенка, який протягом 1951-1975 рр. завідував кафедрами: нової історії (1951-1954 рр.); нової історії та ...
1223632
  Ликова О. Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-24


  На основі керамологічних матеріалах
1223633
  Бездітний В. Створення Державного земельного банку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
1223634
  Лахач Т. Створення державою нового соціально-рольового образу селянки-колгоспниці у 1930-х роках // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 40-46
1223635
  Зернецька О. Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 40-44. – (Політичні науки)


  "6 травня 2015 року Європейська Комісія оприлюднила важливий документ, що стосувався Європейського парламенту, Європейських економічного і соціального комітетів та комітету регіонів щодо найактуальнішої ініціативи під назвою "Стратегія диджитального ...
1223636
  Гук А. Створення дієздатної територіальної громади: шлях від окремого експерименту в Ірпінському регіоні до загальнодержавних реформ // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.201-209. – ISBN 966-73-53-51-Х
1223637
  Нагієвич Створення доданої вартості підприємства в процесі злиттів та поглинань / Нагієвич, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 282-286


  Розглянуто причини та джерела створення синергетичного ефекту в процесі злиттів та поглинань. Описано умови досягнення синергетичного ефекту. Вказано на необхідність достовірної оцінки ефекту синергії у вітчизняних умовах. Main reasons and sources of ...
1223638
  Куриляк В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.179-192. – ISBN 966-654-102-5
1223639
  Олтаржевський Д.О. Створення друкованого корпоративного медіа: стратегія й тактика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 64-67


  У статті досліджено головні принципи, методику та етапи створення корпоративного видання. Comprehensive research presents basic principles, methods and variety of approaches for development of corporate media. В статье исследуются основные принципы, ...
1223640
  Городецький О.О. Створення душпастирської служби в армії Директорії Української народної республіки 1918 - 1921 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 152-160
1223641
   Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
1223642
  Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1223643
  Маркіна Л.М. Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Маркіна Л.М.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1223644
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1223645
  Бондаренко Е.Л. Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу / Е.Л. Бондаренко, Р.С. Шорохова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 165-169. – ISSN 0868-6939


  У статті визначено головні напрями геоінформаційного картографування засобами інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу, окреслено питання, що виникають у процесі проектування і створення карт. Опрацьовано функціональні можливості програмних ...
1223646
  Анцупова Т.О. Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 81-86. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу ідеї щодо створення експертних центрів з питань діяльності Європейського суду з прав людини, що була запропонована ПАРЄ у Резолюції 1914 від 22 січня 2013 р. Автор розглядає питання доцільності створення таких центрів на базі ...
1223647
   Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / М.Я. Дідух, А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, О.О. Сенчило // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 46-46. – ISBN 978-966-437-390-3
1223648
  Скришевський В.А. Створення експрес-системи контролю токсичних речовин // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 149
1223649
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1223650
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1223651
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1223652
  Гуржій А.М. Створення електронних підручників: проблеми і завдання / А.М. Гуржій, О.М. Топузов, В.П. Волинський // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 52-57. – ISSN 2304-06294
1223653
  Курвякова Л.П. Створення електронного каталогу книг, надрукованих латинським шрифтом // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 170-173. – ISBN 978-966-02-7337-5
1223654
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1223655
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1223656
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1223657
  Редько Валентина Створення електронної інформаційної бази газет України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7
1223658
  Любарець В. Створення електронної освітньої платформи ACCENT - шлях до якісної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 58-63. – ISSN 2078-1016
1223659
  Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1223660
  Петрова Ж.О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Петрова Жанна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 62 назви
1223661
  Крук О. Створення етнографічних комплексів та експозицій як один з напрямів розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 120-125
1223662
  Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1223663
  Боровіков Генадій Федорович Створення ефективного марочного сортаменту, розробка і освоєння ресурсозберігаючої технології виробництва низько- та малокремнистих спокійних сталей для металопродукції підвищеної якості : Автореф... кандидата технічнихнаук: 05.16.02 / Боровіков Генадій Федорович; Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова. – Дніпропетровськ, 1997. – 17л.
1223664
  Осіпова Л.В. Створення ефективної ієрархічної системи економічних інтересів як умова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 148-155. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1223665
  Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – Бібліогр.: 2 назви
1223666
  Халецька Л.П. Створення європейської системи оборони як військово-політичний пріоритет Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядаються військово-політичні орієнтири Франції та їх еволюція у контексті створення європейської системи оборони.
1223667
  Ужвенко Н.Я. Створення Європейської школи мистецтва пантоміми в контексті формування професії режисера // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 107-110
1223668
  Василенко О.В. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силаси / О.В. Василенко, Д.П. Кучеров, Б.П. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 145-151
1223669
  Бакай А.Є. Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 102-108. – ISSN 2306-6814
1223670
  Барна О. Створення єдиного освітнього простору засобами Веб 2.0 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 1)


  Запропоновано основні підходи щодо створення єдиного освітнього простору навчальних закладів України з використанням сервісів Веб 2.0. Визначено шляхи реалізації модулів побудованої структури освітнього простору для підтримки навчальної діяльності ...
1223671
  Максименко Ю. Створення єдиної комп"ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 123-126
1223672
  Шатров В. Створення Забайкальського краю РФ: причини, хід і перші наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 48
1223673
  Марков Д.Є. Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI - 2-га пол. XVIII ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-77. – ISSN 1608-0599
1223674
  Бірюков О.М. Створення законодавства про банкрутство у КНР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1223675
  Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
1223676
  Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1223677
  Ткач А.П. Створення Зводу законів Української РСР / А.П. Ткач, В.К. Грищук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  На основе анализа партийных документов, совместных постановлений ЦК Компартии Украины, Президиума Верховного Совета и Совета Министров УССР, других нормативных актов показана работа по организационному и методическому обеспечению процесса сознания ...
1223678
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1223679
  Українець В.В. Створення злочинної органзації: суб"єктивні ознаки // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 28-32.
1223680
  Іваненко І.В. Створення злочинної організації:окремі аспекти кваліфікації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 433-437. – ISSN 1563-3349
1223681
  Матвієць Володимир Григорович Створення і використання вихідного матеріалу озимої пшениці в селекції на якість зерна в умовах лівобережного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Матвієць Володимир Григорович; Україн. академія аграрних наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1998. – 16л.
1223682
  Штакал М.І. Створення і високопродуктивне використання культурних сіножатей на осушених торфових грунтах лісостепу України. : Автореф... док. с.-г.наук: 06.01.12 / Штакал М.І.; Укр. держ. аграрний ун-т. – К., 1994. – 48л.
1223683
  Артеменко С. Створення і діяльність акціонерних товариств в Україні і Росії: історико - правові питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.132-136. – ISSN 0132-1331
1223684
  Борис Т.П. Створення і діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею (1894-1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 123-128. – ISBN 978-966-493-676-4
1223685
  Мачуська І.Г. Створення і діяльність Південнослов"янського комітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 47-49. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1223686
  Ахтирська Н.М. Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 220-227. – ISSN 1563-3349
1223687
  Слободян О.Т. Створення і діяльність української республіканської партії. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Слободян О.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1223688
  Пахарєв А. Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 23-34
1223689
  Козаченко Є. Створення і реалізація універсальної юрисдикції міжнародного кримінального суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 131-133
1223690
  Загородній А.Г. Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто основні віхи історії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, формування і розвитку наукових шкіл. Окреслено головні напрями діяльності Інституту та найвагоміші наукові здобутки його співробітників.
1223691
  Костючок О. Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси створення і структурної побудови українського органу місцевого самоврядування у місті Києві за часів німецької військової адміністрації. Processes of creation and organization of local ukrainian selfgoverment body in ...
1223692
  Ємець М.А. Створення і формування енергоактивної агросадиби як фізичної моделі енергоактивного техногенного парку на порушених землях / М.А. Ємець, В.І. Деревянко, Ю.А. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 225-239. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1223693
  Петренко І.М. Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 41-46. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1223694
  Агаев Н.М. Створення інгібіторів сірководневої та бактеріальної корозіі сталі в умовах видобутку нафти : Автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.17.14 / Агаев Н.М. ; АН Укр. Фіз-мех. ін-т. – Львів, 1998. – 33 с.
1223695
  Криворучко Н.В. Створення індустріальних парків як фактор залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток УЦкраїни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 36-40. – ISBN 966-614-021-7
1223696
  Вагнер Т. Створення інноваторів : [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. – Київ : K.FUND, 2015. – 223 с. – Пер. вид. : Creating innovators: the making of young people who will change the world / Tony Wagner. Scribner, a Division of Simon & Schuster, 2012. – Бібліогр. в прим.: с. 216-222. – ISBN 978-966-136-284-9
1223697
  Гордієнко С.Г. Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні / С.Г. Гордієнко, В.О. Козенюк // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 67-76
1223698
  Бойко А. Створення інституту адвокатури в Російській імперії та проблеми її кадрового забезпечення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 163-165. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1223699
  Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих енергоринків в умовах розвитку глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1223700
  Лобузіна К.В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-46
1223701
  Лоївський В.В. Створення інтерактивних карт електоральних уподобань населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 154-157
1223702
  Прудник М. Створення інформаційних конфліктів для досягнення політичних цілей // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 77-83. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті досліджується сутність і природа сучасних інформаційних конфліктів та їхнє місце в політичних процесах держави. Розглядаються відносини між мас-медіа та владою, комунікативні процеси між різними суб"єктами держави та виникнення конфліктних ...
1223703
  Рижков М.М. Створення інформаційних приводів для ЗМІ як основа інформаційної безпеки держави / М.М. Рижков, І.В. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 239-242
1223704
  Федорчук А. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ / А. Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
1223705
  Комар В.Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів державно-управлінських спеціальностей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 331-342. – ISSN 2078-9165
1223706
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1223707
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1223708
  Слєсар Вероніка Створення інформаційної електронної бази періодичних і продовжуваних видань України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1223709
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1223710
  Дідух Л.А. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів на основі кодуючих структур Адамара : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дідух Л.А. ; Укр. академія друкарства. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
1223711
  Івченко І.С. Створення історико-філогенетичних спектрів рідкісних корисних рослин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наголошено на значенні історико-наукового аналізу при необхідності паралельного розв"язання проблеми охорони і використання корисних рослин дендрофлори України з аналізом модельного роду Crataegus L.
1223712
  Дорохов М. Створення й діяльність Міністерства Оборони Української РСР із 1944 року в історичному контексті: висновки й уроки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо утворення Народного комісаріату оборони Української РСР, його законодавче становлення, перші кроки діяльності та невдачі. In the article the problems of the creating of a Popular Commisariat of the Defense of USSR, its ...
1223713
  Підлісецька І.О. Створення карт-анаморфоз для туристичної галузі України / І.О. Підлісецька, М.О. Савич // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 24-35
1223714
  Бонк Ж.Є. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія") / Ж.Є. Бонк, С.В. Капустенко, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
1223715
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1223716
  Баб"як О.О. Створення карти густоти населення за допомогою ГІС-технологій // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 138-140
1223717
  Черкаська Д. Створення кафедри археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (на матеріалах Державного архіву м. Києва) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 156-160. – ISBN 978-966-95419-8-7
1223718
  Яценко Б.П. Створення кафедри країнознавства та туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 9-12.
1223719
   Створення кафедри ЮНЕСКО у НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7


  25 жовтня генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття". Метою діяльності Кафедри є забезпечення ...
1223720
  Басишина Л.І. Створення керівного центру національної церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 215-216
1223721
  Анісімов А.В. Створення керуючого простору синтаксичних структур природньої мови / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, В.А. Нагорний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена проблемі створення формальної моделі природньої мови та алгоритма синтаксичного аналізу речення природньої мови за допомогою цієї моделі.
1223722
  Мірошниченко Ю. Створення Київського університету / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 46-48. – ISBN 978-966-543-142-8
1223723
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1223724
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 206-245
1223725
  Гордійчук М.І. Створення класифікаторів засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" (на прикладі обслуговування дійного стада корів) : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 157-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1223726
  Гутнік Н.В. Створення класіфикатора та АРМ для підгалузі птахівництва засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1223727
  Коршук Т.П. Створення колекції листопадних магнолій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про інтродукцію листопадних магнолій у Ботанічному саду з 1905 р. Створено велику колекцію листопадних магнолій, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів.
1223728
  Малюга Н.М. Створення комічного ефекту засобами словотворення (про мовне чуття Остапа Вишні) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 214-225. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про особливості використання словесних засобів комічного в мові творів Остапа Вишні. Описано стилістично зумовлені порушення словотворних норм, продукування "словотворчих пародій" за зразком книжної мови. Стверджується, що всі похідні ...
1223729
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1223730
  Тютюник В.В. Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в регіонах України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Тютюник Вадим Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1223731
  Данилейко Тетяна Василівна Створення композицій стабілізаторів ГУМ на основі ароматичних амінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Данилейко Тетяна Василівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 26л.
1223732
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11.
1223733
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1223734
  Радченко В.В. Створення конкурентоспроможної національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 93-102
1223735
  Радзімовська С.Ф. Створення консолідованих регульованих ринків цінних паперів: український та зарубіжний досвід // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-62.
1223736
  Коваль В. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.145-148. – ISSN 0132-1331
1223737
  Корнєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 77-94
1223738
  Подорожна Т.С. Створення Конституційної Асамблеї - дієвий шлях до модернізації держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 174-178. – ISSN 1563-3349
1223739
  Сіган Бернард Створення констітуції для народу чи республіки, які здобули свободу / Сіган Бернард. – Київ : Інститут демократії імені Пилипа Орлика, 1993. – 126с. – ISBN 5-7707-4416-2
1223740
  Янін В. Створення конструктором Л.С. Лебедянським паровозу П36 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – C.125-129. – ISSN 1998-4634
1223741
  Жила В.Г. Створення корейського фонетичного письма "хунмін чоним" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 264-269
1223742
  Мельник А. Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглянуто поняття розвитку складових когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту протягом шкільного віку, викладені погляди вчених та наведений власний підхід до визначення цих явищ. На основі результатів дослідження ...
1223743
  Онищук Д.І. Створення лабораторного електрометричного комплексу дослідження електричних параметрів гірських порід / Д.І. Онищук, В.І. Онищук // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 45-47
1223744
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1223745
  Човнюк Ю.В. Створення лізингових компаній комерційними банками : банківська справа / Ю.В. Човнюк, Н.І. Мужук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-90 : Рис.
1223746
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1223747
  Ігнатенко І. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1223748
  Кравченко Я. Створення майстерні "ікони і фрески" Української Академії Мистецтва в період української державності (1917-1919 рр.) на основі "паризького" та "львівського" експериментів "неовізантизму" Михайла Бойчука // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 126-153. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано паризький та львівський періоди формування школи Михайла Бойчука, яка, пройшовши шлях від авангардних експериментів неовізантизму до творення релігійного мистецтва львівського періоду, різнобічного проявила себе в стінах ...
1223749
  Д-р Еріх Штаудт Створення малих і середніх підприємств та сприяння їм у країнах з перехідною економікою : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1223750
   Створення матеріально-технічної бази комунізму в СРСР.. – К., 1962. – 32с.
1223751
   Створення матеріально-технічної бази комунізму.. – К., 1967. – 326с.
1223752
  Савченко Д.О. Створення металополімерних абразивовмісних композитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв"язці інструмента для обробки деталей авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Савченко Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1223753
  Терент"єва Ю.О. Створення міжнародної студентської спілки як один з етапів євроінтеграційного співробітництва вищих навчальних закладів // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 330-332. – ISSN 2218-5348
1223754
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1223755
   Створення моделей динамічних еколого-економічних процесів, їх дослідження, інформаційне наповнення : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 91с. : 17 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 68 дж.


  Об"єкт дослідження: .динамічний процес - сталий (збалансований, рівноважний) розвиток еколого-економічних систем. Мета роботи: розробка задач оптимального керування для функції однієї змінної, що описує процес виготовлення продукції; узагальнення на ...
1223756
   Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, О.В. Сидоров, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – Бібліогр.: С. 12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті напрямки створення загальної системи управління моделями (СУМ) як складової системи підтримки прийняття рішень та навчання. Приводиться аналіз основних причин, що викликають необхідність розробки СУМ. In the article the directions ...
1223757
  Орлик М.С. Створення моделі загальної та всеохоплюючої безпеки для Європи XXI століття в рамках діяльності ОБСЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 179-184
1223758
   Створення моделі оцінювання загроз національній безпеці держави / Катеринчук Іван Степанович, Литвин Микола Михайлович, Кравчук Віктор Васильович, Кулик Володимир Миколайович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблене аналітичне та програмне забезпечення надає можливість оцінювати найважливіші сфери загроз національним інтересам і національній безпеці України (у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, воєнній, науково-технологічній, економічній, ...
1223759
  Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-144 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1223760
  Зинченко О.О. Створення моделі формування здорового способу життя в системі відкритого дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-285-400-8
1223761
  Сергієнко О.М. Створення моделі формування і розподілу доходів на макрорівні: теоретичні та методологічні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 36-44
1223762
  Саранюк В. Створення модельного суду як засобу підвищення якості судових рішень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 174-177
1223763
   Створення морфоструктурної моделі як основа регіонального геоморфологічного аналізу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, Л.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито суть регіонального геоморфологічного аналізу, етапи створення морфоструктурної моделі.
1223764
  Петраускас А.В. Створення музею-скансену "Древлянський Град" / А.В. Петраускас, А.О. Петраускене, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 124-132. – ISSN 2227-4952
1223765
  Головченко А.М. Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчека // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-67. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1223766
  Ржеутський А.В. Створення мультимедійних продуктів бібліотек засобами on-line технологій / А.В. Ржеутський, Н.Е. Куванець // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-02-7706-9
1223767
  Дорохов М.С. Створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944 році - поступки національним прагненням українського народу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 132-139. – ISBN 978-966-96992-6-8
1223768
  Казанцев С.А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Казанцев С.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1223769
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1223770
  Каряка О. Створення наукової ради в Ольвійській експедиції (1927-1930 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 306-312. – ISSN 1998-4634
1223771
  Клименко Л.О. Створення наукової школи електрофізіологів та мембранологів Д.С. Воронцовим (30-60 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 60-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1223772
  Фісун А. Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-42 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1223773
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1223774
  Отуоньє Дж.Ч. Створення національно-культурного фонду спадщини Нігерії 1960-1990 років : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Отуоньє Джой Чідінма ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1223775
   Створення національного незалежного превентивного механізму проти тортур в Україні. Інтерв"ю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової - журналу "Право України" / інтерв"ю брала А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 150-155. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини і громадянина.
1223776
  Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 19-21
1223777
  Близнюк Ю М. Створення національної галузі виробництва лікарських засобів та її інтеграція у світове співтовариство / Ю М. Близнюк, // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 22-24
1223778
  Беспарточна О.І. Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті уточнена сутність, принципи та процес стандартизації освітньої галузі; виокремлено види стандартів, визначено призначення та особливості розробки професійних та освітніх стандартів, охарактеризовано міжнародні та національні стандарти як ...
1223779
  Никитюк Д. Створення НБСЄ // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 190-191


  Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як політичний консультативний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної Азії та Північної ...
1223780
  Трепак Л.М. Створення німецьких окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 286-290. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1223781
  Асанова У. Створення нових експозицій у кримських музеях (перша половина 20-х рр. ХХ століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 199-207. – ISSN 2222-5250
1223782
  Носачова Ю.В. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Носачова Ю.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1223783
  Шаблій Т.О. Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від забруднення промисловими стоками : атореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Шаблій Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
1223784
  Гомеля Микола Дмитрович Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Гомеля М.Д.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 52 назв.
1223785
  Рябовол Я.С. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м"якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів / Я.С. Рябовол, О.Л. Рябовол // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 69-71. – ISSN 2310-046X
1223786
  Охтіна Оксана Володимирівна Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Охтіна О.В.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1223787
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (на матеріалах Чернівецької області) : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 222л. – Бібліогр.:л.210-222
1223788
  Друга Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.02 / Друга Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1223789
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1223790
  Пінчук Олександр Віталійович Створення нового вихідного матеріалу для селекції картоплі під дією мутагенних факторів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Пінчук Олександр Віталійович; Національний аграрний Ун-тет. – К., 1997. – 23л.
1223791
  Легеза В.П. Створення нового методу віброзахисту конструкцій на основі застосування коткових гасителів / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається динамічна поведінка однієї віброзахисної системи із котковим гасителем. Сформульовано та чисельно проаналізовано нелінійні рівняння руху тримасової системи із кінематичними в"язями. Запропоновано новий підхід для оцінки двох головних ...
1223792
  Подвальникова О. Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 33. – бібліогр. в кінці ст.


  Останні події показали, що фінансові труднощі однієї держави-члена ЄС можуть швидко загрожувати макрофінансовій стабільності ЄС у цілому. Держави-члени рішили вжити рішучих і скординованих дій зі збереження фінансової стабільності в зоні євро і ...
1223793
  Клепка П.С. Створення нового спільного фондового індексу для країн Брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 53-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1223794
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1223795
  Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1223796
  Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти / О.М.Ястремська, Н.К. Гіковата, В.К. Гіковатий. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-190-4
1223797
  Кузьменко Ю. Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується законодавче регулювання процесу розбудови освітньої системи незалежної України в контексті вирішення питання створення нормативно-правової основи системи підготовки педагогічних кадрів.
1223798
  Брагарник М.М. Створення об"єктів інтелектуальної власності як спосіб виживання в сучасній Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 25-26
1223799
  Капустян М.В. Створення ознакової колекції ліній кукурудзи за довжиною качана / М.В. Капустян, Л.М. Чернобай, О.В. Сікалова // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 79-80. – ISBN 978-966-924-274-7
1223800
  Менджул М.В. Створення окремих непідприємницьких товариств в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 30
1223801
  Кулик В.А. Створення онлайн-магазину: облікові та податкові аспекти // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – C. 115-126. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1223802
  Подобний О. Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 163-169. – ISSN 1561-4999
1223803
  Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні закономірності формування організованого злочинного угруповання як особливого типу злочинного об"єднання, що, як правило, систематично або на постійній основі здійснює злочини. На основі аналізу чинного кримінального ...
1223804
  Міхно О.Г. Створення оцінної (прогнозної) карти можливості розміщення підрозділів в районі відповідальності / О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 275-279


  В статті розглядається можливість застосування геопросторового аналізу даних для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління. Запропонована загальна схема створення оцінних (прогнозних) карт можливості розміщення військових ...
1223805
  Печерська М. Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 69-70
1223806
  Міщенко А. Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 51-62. – ISSN 0320-3077


  Описано створення паралельного банку дерев для української та німецької мов. Було здійснено ручне тегування й лематизацію токенів для української мови, створено набір тегів для анотування українських речень на рівні синтаксичної структури; проведено ...
1223807
  Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-51. – ISSN 1609-5499
1223808
  Лищишин О. Створення патентоспроможних товарів і технологій у технологічних парках / О. Лищишин, И. Лищишин, У. Валігура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 171-173
1223809
  Внукова Н. Створення передумов вимірювання ризиків страховика в системі пруденційного нагляду за страховою діяльністю / Н. Внукова, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-69. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи до класифікації факторів ризику через категорії економічних складових з метою побудови системи ідентифікації та вимірювання ризиків діяльності страховиків. The article contains a description of risk factors" classification ...
1223810
  Трембовецька Руслана Володимирівна Створення перетворювачів механічних величин з п"єзоелементами в схемах електричних фільтрів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.13.05 / Трембовецька Р.В.; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 24 назви
1223811
  Марисюк К. Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.146-150. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1223812
  Бабаєв Л. Створення перших сил прикордонної охорони Азербайджанської Демократичної Республіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 4-7. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті на основі численних документів, історичної літератури і періодичних видань Азербайджанської Демократичної Республіки (АДР) досліджується становлення і зміцнення прикордонних військ та заходи, вжиті урядом Азербайджану у цьому напрямку. В ...
1223813
  Кривопішин О. Створення Південно-Західних залізниць // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 21-26
1223814
  Хобот П.В. Створення Південної похідної групи ОУН (Б) та її діяльність протягом 1939-1941 рр. / П.В. Хобот, Р.П. Шляхтич // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 156-168
1223815
  Булкот Г.В. Створення підприємств в Україні: проблеми теорії і практики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 47-53. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1223816
  Скляренко Є.В. Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2017. – 28 с. – Бібліогр.: 14 назв
1223817
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1223818
  Муніш Кумар Створення показника управління кредитними ризиками для комерційних банків / Муніш Кумар, Анжу Арора, Джин-Піере Ахілле // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17-26. – ISSN 1998-6068
1223819
  Юрчук Л.В. Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 165-170. – ISSN 0321-0499
1223820
  Воронецький Я. Створення польської системи інновацій та побудова економфки, ка грунтується на знаннях // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 164-174. – Бібліогр. на 40 пунктів. – ISSN 1562-0905
1223821
  Клочок А. Створення порталу наукової біблотеки: структура, національні вимоги та сучасні веб-технології // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 350-365. – ISSN 2224-9516


  У публікації проаналізовано сучасну систему керування контентом, висунуто загальні вимоги для реалізації порталу наукової бібліотеки згідно з новітніми стандартами та концепціями реалізації бібліотечних та веб-технологій. The article analyzes the ...
1223822
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1223823
  Гончаров В.В. Створення прав людини через їх проголошення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 121-127. – ISSN 1993-0909
1223824
   Створення препаратів проти фітопатогенних мікроорганізмів на основі українських ізолятів бактеріофагів / С.А. Заіка, М.О. Шаповал, А.В. Харіна, Т.Г. Кот, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 36-37
1223825
  Грискова Валентина Іванівна Створення прикладних та інструментальних засобів комп`ютернх технологій навчання для інтенсифікації підготовки інженерів-екологів : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Грискова Валентина Іванівна; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – К., 1994. – 16л.
1223826
  Саніна І.В. Створення проблемно-орієнтованих баз даних для картографування результатів моніторингу підземних вод України із застосування ГІС / І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для врахування всього комплексу природно-техногенних чинників, здатних негативно позначатися на якісних і кількісних показниках підземних вод, що використовуються для водопостачання, у ГІС створено карто- і фактографічну базу даних. Інформаційний ...
1223827
  Мельникова Л. Створення програм самореалізації особистості як стимул до розвитку літературної компетенції учня // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 2-4
1223828
   Створення програмних додатків в середовищі MS Office Visual Basic for Application (для самостійного вивчення) : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2007. – 206 с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-20-9
1223829
  Різник Т.О. Створення програмного комплексу "ГІДРОДОНБАС" для вивчення впливу вугільних шахт на геологічне середовище / Т.О. Різник, В.В. Поліновський, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для концентрації та узагальнення інформації стосовно еколого-геологічного стану на території регіону та вугледобувних районів формується база фактографічних і картографічних даних засобами ГІС-технологій. Розроблено спеціальний програмний комплекс ...
1223830
  Куліш Г.П. Створення промислово-фінансових груп в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.71-74
1223831
  Гравс Ольга Створення психологічного клімату під час формування в учнів критичного мислення на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-17
1223832
  Фукс С.Л. Створення Радянської держави і права у Великій Жовтневій соціалістичній революції та боротьба за їх зміцнення / С.Л. Фукс. – Х
1. – 1959. – 131с.
1223833
  Соколов В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної справи - важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341


  Охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв"язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний ...
1223834
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1223835
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46. – ISSN 1810-3944
1223836
  Крайнюков О.М. Створення регіональної мережі спостережень за забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1223837
  Спиридонова К. Створення регіональної системи безпеки АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 37-39
1223838
  Цуркан Н.В. Створення реєстру особливо цінних земель в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 17-21. – ISSN 0868-6939


  В Україні реєстр ОЦЗ не формується, незважаючи на необхідність відображення інформації про них у розрізі територіальних зон - об"єктів Державного земельного кадастру, що передбачено порядком його ведення. Запропоновано створення реєстру особливо цінних ...
1223839
  Печений О. Створення результатів інтелектуальної діяльності як підстави виникнення цивільних правовідносин у сфері інноваційної політики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 214-224. – ISSN 1993-0909
1223840
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1223841
  Земляна М.В. Створення рівних економічних умов господарювання колгоспів. / М.В. Земляна, А.М. Кравчук. – Чернівці, 1969. – 48с.
1223842
  Колєшня Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1223843
  Кузнєцова Т. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 114-121. – Бібліогр.:4 назв. – ISSN 1605-2005
1223844
  Безрук З.Д. Створення систем технолого-екологічного моніторингу забруднення атмосфери / З.Д. Безрук, А.А. Візнюк, В.Ф. Приміський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 66-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1223845
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 172-190. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1223846
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1
1223847
  Гжегурські С. Створення системи відновлення даних на ушкоджених носіях інформації : інформаційні технології в економіці та управлінні / С. Гжегурські, В. Собецький // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1223848
  Івачевська Т.В. Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 204-208. – (0). – ISSN 2078-9165
1223849
  Бегунські Л. Створення системи державної допомоги в Україні: концепція, виклики та наслідки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 43-47
1223850
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1223851
  Розовик Д. Створення системи дошкільного виховання в Україні в 1917-1920 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.77-80
1223852
  Шерепа Т. Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
1223853
  Дмитрієнко М.Ф. Створення системи молодіжно-комсомольської преси України в 1919-1920 pp. (історико-джерелознавчий огляд) / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Васильєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 44-47. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Висвітлюється процес створення молодіжно-комсомольської преси на Україні в роки громадянської війни. Дається оцінка газет як важливого джерела вивчення історії організації молоді України в комуністичну спілку, пропонується їх класифікація за типами ...
1223854
  Бабічев А.В. Створення системи освітніх консультантів в Україні - запорука розвитку країни на міжнародному ринку освітніх послуг // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 154-166. – ISSN 1993-5560


  В статье проанализировано развитие рынка образовательных услуг. Исходя из экономических и социально-демографических проблем высшего образования Украины, определена необходимость привлечения на обучение большего количества иностранцев в Украину.
1223855
  Борова Т. Створення системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів ХНЕУ імені Семена Кузнеця // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 10-21. – ISSN 1682-2366
1223856
  Ковалишин Василь Васильович Створення системи регулювання та реагування якості вогнегасників для підвищення протипожежної захищеності об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.02 / Ковалишин В.В.; МВСУ академ. пожежн. безпеки Укр. – Харків, 2001. – 18 с.
1223857
  Іваник О. Створення системи управління маркетингом на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 466-473. – ISBN 966-7574-11-3
1223858
  Моторнюк У.І. Створення системи успішного позиціювання України у світі / У.І. Моторнюк, А.В. Якуб"як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1223859
  Пейчева О.О. Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ / О.О. Пейчева, Р.В. Келембет // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 299-303. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Стаття присвячена створенню ситуацій успіху на заняттях з англійської мови.
1223860
   Створення словника: "Географічна наука: понятійню-термінологічний апарат" : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 247с. – 5 додатків. – Бібліогр.: 43 дж.


  Об"єкт дослідження поняття і терміни географічної науки Мета роботи: розробка і систематизація понятійно-термінологічного апарату географічної науки. Методи дослідження: статистичний, аналітичний методи, метод систематизації. Розроблені і ...
1223861
  Кравченко А. Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 97-105


  У статті викладено основні аспекти соціально-економічного картографування ринку праці. Обґрунтовано необхідність впровадження ГІС-технологій у картографічну діяльність. Описано процес створення карт ринку праці за допомогою ГІС MapInfo. Подано зразки ...
1223862
  Прилипко С.М. Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 311-317. – ISSN 1563-3349
1223863
  Чухно Л. Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої технічної освіти в Німеччині / Л. Чухно, О. Чайковська, І. Цар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 64-76. – ISSN 2312-5993
1223864
   Створення сприятливого інвестиційного клімату в промисловому комплексі України / Т. Качала, А. Ліманський, А. Ходирєва, Є. Глєбов // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 235-240. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1223865
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1223866
  Кудряшов В.П. Створення Стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1223867
  Кравченко П.О. Створення стабільних високочастотних пристроїв радіохвильового неруйнівного контролю матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Кравченко П.О.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 2000. – 19л.
1223868
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1223869
  Сурмашева О.В. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / О.В. Сурмашева, М.О. Шенцова, Н.О. Ніконова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1223870
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підгрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 20-25. – Бібліогр.: 5 назв
1223871
  Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 63-67. – ISSN 2078-1911
1223872
   Створення стійких сільськогосподарських систем : інформація // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 83-84 : Фото. – ISSN 1726-5428
1223873
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 207-213
1223874
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 107-113
1223875
  Лобузіна К.В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 246-256. – ISSN 2222-4203
1223876
  Бездітний В. Створення страхової компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Аналіз нормативних актів ".
1223877
  Бедик Я.П. Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження у 1932-1933 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 40-43. – ISSN 2076-1554
1223878
  Субх М. Створення сучасного промислового та інформаційно-комунікаційного середовища у країнах Ради співробітництва арабських держав Затоки у 2001-2010 роках // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-43. – (Політичні науки)
1223879
  Васильєва О.І. Створення сучасної системи врядування (з досвіду реформування в європейських країнах) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 155-158. – Бібліогр.: 12 назв
1223880
  Литвин М. Створення сучасної системи управління кордонами // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11.
1223881
  Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 55-58. – ISSN 1818-2682
1223882
  Пласкальний В.В. Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 316-322 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1223883
  Щербак В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством : Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 164с. – ISBN 966-676-153-X
1223884
  Дрючило О.А. Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу / О.А. Дрючило, А.В. Кордонська // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 48-54. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1223885
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1223886
  Казанцев О.Ю. Створення та використання тренажно-імітаційного комплексу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто призначення та шляхи створення тренажно-імітаційного комплексу на базі персональних обчислювальних машин для підвищення ефективності підготовки фахівців та осіб бойових обслуг засобів радіолокаційної розвідки.
1223887
  Мінгазутдінов О.Ф. Створення та діяльність антифашистського підпілля на Київщині на початку Великої Вітчизняної війни (1941 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Історія ; Вип. 38)


  На основі архівних матеріалів та опублікованих праць висвітлюються питання формування та розгортання діяльності підпільних організацій в м. Києві та області під час окупації фашистськими загарбниками в 1941 р.
1223888
  Хома І.Я. Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918–1920 роках у сучасній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
1223889
  Брижата Н. Створення та діяльність Британської Ради в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 547-550. – ISBN 978-966-171-893-6
1223890
  Савченко Г. Створення та діяльність Будинку Народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.) / Г. Савченко, Л. Чорна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 122-129


  У статті розглядаються питання культурного, освітнього життя, побуту національних меншин міста Києва. Висвітлюється діяльність у місті в 1920 - 30-х роках Будинку Народів Сходу. В статье рассматриваются вопросы культурной, образовательной жизни, быта ...
1223891
  Ніколаєць Ю.О. Створення та діяльність винищувальних батальйонів України в 1941 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-44. – (Історія ; Вип. 38)


  Висвітлюється початок формування винищувальних батальйонів в Україні в 1941 р. На основі архівних матеріалів 4-го відділу НКВС зроблена спроба аналізу діяльності цих формувань та труднощів їх створення.
1223892
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 210-235
1223893
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1223894
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / Левчук К.І. ; Мін. аграр. політики України ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л.373-433
1223895
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996р.р.) : автореф. ... д-ра іст наук : 07.00.01 / Левчук К.І.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв.
1223896
  Левчук К. Створення та діяльність громадських організацій України (1985–1996 рр.): історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-28


  Проаналізовано вітчизняну історіографію, в якій висвітлено окремі аспекти функціонування громадських організацій, визначено етапи її розвитку. Проанализирована отечественнная историография, в которой рассмотрены отдельные аспекты функционирования ...
1223897
  Губський С. Створення та діяльність державного центру УНР в екзилі (еміграції) 1920-1992 рр. як наочний приклад безперервності державотворчого процесу української нації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 137-140
1223898
  Срібняк М.І. Створення та діяльність Музично-драматичного товариства імені М. Лисенка в таборі Вецляр (Німеччина) у 1915 - 1916 рр. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 315-321. – ISBN 978-954-322-848-5
1223899
  Кудлай О. Створення та діяльність Народного міністерства праці Української Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-6038-2
1223900
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1223901
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: 174-177. – Бібліогр.: л. 178-208
1223902
  Зінкевич Р.Д. Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 20-30. – ISSN 2076-1554
1223903
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.) : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. + Додатки: л. 232-238. – Бібліогр.: л. 182-231
1223904
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930 ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 09.00.12 / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – бібліогр.18 назв
1223905
  Колбасовська І.І. Створення та діяльність Російського комітету з холодильної справи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 213-215
1223906
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-Демократичного Союзу (1999 - 2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1223907
  Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 74-79
1223908
   Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7272-75-3
1223909
  Кримінський В. Створення та діяльність УГС на Прикарпатті // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 80-82. – ISBN 978-966-171-783-0
1223910
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Чугаєвська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.176-204
1223911
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1223912
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 224 л. – Додаток: л. 199-208. – Бібліогр. : л. 209-224
1223913
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : автореф. дис.... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1223914
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 249 л. – Додатки: л. 188-198. – Бібліогр.: л. 199-249
1223915
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1223916
  Слободян Олександр Трохимович Створення та діяльність Української Республіканської партії (1990 - червень 1996 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Слободян Олександр Трохимович; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.183-199
1223917
  Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-231. – ISSN 0869-2556
1223918
  Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-105.
1223919
  Мар"яновський В.А. Створення та дослідження гнучких гомогенних архітектур кластерних систем : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.05 / Мар"яновський В.А. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1223920
  Луценко В.Ю. Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Луценко В.Ю.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1223921
  Подостроєць К.О. Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Подостроєць Кирил Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1223922
  Погорілий С.Д. Створення та дослідження паралельних версій алгоритму Флойда-Уоршала для SMP- та MPP-архітектур / С.Д. Погорілий, М.І. Трибрат, Д.Ю. Вітель // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2011. – С. 24-35. – (Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика ; № 2). – ISBN 978-966-388-380-9
1223923
  Галицька С.М. Створення та експерементальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Галицька С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
1223924
  Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Науковий центр радіаційної медицини; Академії медичних наук України; Галицька С.М. – Київ, 2007. – 172л. – Бібліогр.: л.137-172
1223925
  Брижата Н. Створення та концептуальні засади діяльності Британської Ради // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 376-380. – ISBN 978-966-171-793-9
1223926
  Кутній Дмитро Володимирович Створення та модифікація структур Ме-CdZnTe-Me для детектування гамма-випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кутній Д.В.; НАН України Інститут електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1223927
  Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему організації фізкультурно-спортивного життя в УСРР у 1923-1930 роках. Проаналізовано передумови створення Вищої ради фізичної культури та її діяльність. Визначено причини її подальшої трансформації до Всеукраїнської ради фізичної ...
1223928
  Андрущенко І.Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 138-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1223929
  Горбатюк М. Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 - січень 1922 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 103-124
1223930
  Орищенко І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-1930 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
1223931
  Кулініч О.О. Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / [О.О. Кулініч, С.В. Мазуренко, Н.В. Бєсєдіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-295-5
1223932
  Корнієнко К. Створення та регламентація діяльності жіночих єпархальних училищ у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17-19
1223933
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток вищих державних органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 164-172
1223934
  Пономаренко Л.О. Створення та розвиток інтегрованого галузевого інформаційно-бібліографічного ресурсу в провідних бібліотеках МОН України і НАПН України в сучасних умовах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805


  Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси, насамперед зведені бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського та провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, доступ до ...
1223935
  Борзенков С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1223936
  Курило В. Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу = (До 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) / В. Курило, А. Климов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 33-39. – ISSN 0131-6788
1223937
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток представницьких органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 137-142
1223938
  Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто формування центральних та місцевих органів управління охорони здоров"я шляхів сполучення УСРР в перше десятиліття радянської влади. The article deals with forming of central and regional public health governmental organs of ...
1223939
  Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси : XX - початок XXI століття : монографія / С.П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 427-502. – (Військова історія). – ISBN 966-8179-75-4
1223940
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1223941
  Ковальова В. Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1223942
  Чан Ан Створення та управління міжнародним маркетинговим середовищем у країнах АСЕНА на прикладі Сінгапура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1223943
  Пурська І. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 238-242. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1223944
  Путренко В.В. Створення та функціонування бази даних Національного атласу України : картографія, геоінформатика / В.В. Путренко, О.В. Півньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-58 : Рис. – Бібліограф.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1223945
  Ісаков П.М. Створення та функціонування губернських підвідділів громадських і примусових робіт виконавчих комітетів і таборів примусових робіт у Подільській, Волинській, Катеринославській, Донецькій губерніях УСРР 1920 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 86-94
1223946
  Дмитрук П. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-173
1223947
  Коврегін В.В. Створення та функціонування молодіжних бізнес-інкубаторів: основні принципи, роль держави і ВНЗ // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 19-25. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1223948
   Створення та функціонування прийомних сімей : Навч. посібник для державних службовців. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-05-6
1223949
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1223950
  Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 3-8
1223951
  Нітченко А. Створення Тимчасового уряду та реформування державного механізму управління вертикаллю виконавчої влади // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 257-260. – (Історичні науки ; № 8)
1223952
  Стоянець Н.В. Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 314-325


  Досліджено методологію моделювання та прогнозування економічних явищ, процесів та соціально-економічних систем. Встановлено основні методи, що використовуються у процесі регіонального прогнозування та моделювання за рахунок побудови мережевої моделі з ...
1223953
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1223954
  Кравченко А.В. Створення тривимірної реалістичної картографічної моделі з туманним покривом // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 15-23
1223955
  Ігнатенко М.Г. Створення трудомістких хімічних виробництв - один з напрямків підвищення зайнятості робочої сили в західних областях УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 56-63 : Табл.
1223956
  Мараєв В. Створення українського консульського представництва у Всевеликому Війську Донському (1918 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 468-475. – ISBN 978-966-611-889-2
1223957
  Матвєєва Л.В. Створення Української Академії наук (1918-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-47. – ISSN 1608-0599
1223958
  Бурім Д. Створення української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938-1945) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 591-618. – (Нова серія ; Вип. 15)
1223959
   Створення Української федерації фахівців безпеки (УФФБ) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-12 : фото
1223960
  Волощенко-Віслобокова Створення умов для реалізації права на релігійну освіту - ознака правової держави // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 334-337
1223961
  Ястремська Н.М. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1223962
  Сатюков А.І. Створення умов для розвитку основ технічного мислення при підготовці бакалаврів з електрніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 289-292. – (Серія : Педагогічні науки)
1223963
  Коваленко О.П. Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 5. – C. 83-86. – ISSN 1815-2066
1223964
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1223965
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
1223966
  Рачков Є. Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 78-88. – ISSN 2077-7280


  Досліджуються особливості проведення та матеріали конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів. Символіка розглядається як показник ідентичності університетської спільноти. Простежується вплив попередніх традицій на ...
1223967
  Шимановський О.В. Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-93. – ISSN 1027-3239
1223968
  Петрук В. Створення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 84-85 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1223969
  Дроздович Н.Ю. Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 99-106. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті викладено підхід автора до створення електронних термінологічних словників. Особлива увага приділяється подоланню труднощів в упорядкуванні та уніфікації технічної термінології.
1223970
  Войтович Н. Створення фейкових новин: новий шлях інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-47. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1223971
  Кузьмінов С.В. Створення фіктивного капіталу в ринковій економіці як інструмент набуття економічної влади / С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1223972
   Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України : 14 вересня 2006 року: Звіт № 36671- UA. – Б.м. : Б.в., 2006. – 204с.
1223973
  Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства : Управління економікою: теорія і практика / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-57 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1223974
  Бондаренко А. Створення фондів ризикового капіталу : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 21-23 : Рис.
1223975
  Скундзя М. Створення форуму АТЕС // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-793-9


  Форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробвтництва (АТЕС) об"єднує 21 країну.
1223976
  Попик В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто історичні передумови та сучасні завдання й проблеми формування на базі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка", що має поєднати комп"ютерні бази національної бібліографії з ...
1223977
  Кічкірук І.П. Створення цифрових карт для потреб автонавігації / І.П. Кічкірук, Р.М. Онищак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 49-51 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
1223978
  Романова М.О. Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 118-125.


  В статті розглянуто технологічний процес створення цифрових моделей рельєфу в середовищі ГІС. В статье рассмотрено технологический процесс создания цифровых моделей рельєфа в среде ГІС. There are considered the technological process of digital relief ...
1223979
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв
1223980
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-112. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1223981
  Мамонов К.А. Створення цифровоі картографічноі основи для нормативноі грошовоі оцінки населеного пункту / К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська, А.В. Рудомаха // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 79-89
1223982
  Андрушків Б.М. Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі / Б.М. Андрушків, О.Я. Борик // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
1223983
  Змєєв Ю.М. Створення чи еволюція = Про біблійну та наукову картини світу / Ю.М. Змєєв. – Київ : Політвидав України, 1988. – 92с.
1223984
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 21-26. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення та діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв"язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього ...
1223985
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1223986
  Грицяк Ігор Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО) / Грицяк Ігор, Камінська Тетяна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 183-194.
1223987
  Орел С. Створено "компас" для вивчення рідного краю, або Через знання повертати любов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 15


  "Багато людей мріють про подорожі. Та тільки більшість віддають перевагу вивіреним маршрутам і комфорту, і лише одиниці наважуються з рюкзаком і наметом піти бодай у кількаденний похід. Дехто не проти осідлати велосипед. А ось кандидат географічних ...
1223988
   Створено Асоціацію випусників КНУ в Азербайджані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Під час ділового візиту до Азербайджану проректора університету проф. І.О. Лютого відбулися зустрічі з випускниками нашого університету в азербайджанському економічному університеті. На цих зборах створено Асоціацію випускників КУ і робочу групу з ...
1223989
   Створено Волинський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 22. – ISSN 1728-6220


  Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції (ВЦЄІ). Проект щодо створення ВЦЄІ підтримали Посольство Республіки Польща в Україні та Центр ...
1223990
  Лук"янчук Г. Створено громадську спілку "За україномовний Київ" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1223991
   Створено Державний університет телекомунікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Новий заклад створено урядовим розпорядженням на базі Держ ун-ту інформаційно- комунікаційних технологій, відокремлених структурних підрозділів НТУ "КПІ" - Військового ін-ту телекомунікацій та інформатизації та Ін-ту спеціального зв"язку та захисту ...
1223992
   Створено Житомирський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-21. – ISSN 1728-6220
1223993
   Створено комп"ютерний шрифт, ідентичний почеркові Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  У Київському Національному музеї Тараса Шевченка презентували комп"ютерний шрифт Kobzar KS, який повністю відтворює почерк українського поета. Основою для нього стало факсимільне видання рукописного збірника "Три літа".
1223994
   Створено координаційний центр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 5


  30 листопада 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято Постанову про створення Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми "Горизонт 2020".
1223995
  Тригуб Віктор Створено музей Гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 30
1223996
   Створено Нацраду з питань розвитку науки і технологій / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1223997
   Створено новий орган - Державну службу якості освіти України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
1223998
  Кінзерська Ю. Створено Раду ректорів переміщених ВНЗ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 8


  В Києві створена Рада ректорів переселених вищих навчальних закладів. Ініціаторами виступили професорсько-викладацькі склади шістнадцяти таких ВНЗ та їх ректори.
1223999
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35
1224000
   Створено спільну науково-навчальну лабораторію // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  У грудні 2011 р. підписано угоду про співпрацю ун-ту з приватною будівельною фірмою ТММ і, а також наказ про створення спільної науково-навчальної лабораторії "Технології та досліджень матеріалів і структур". Університет КНУ імені Тараса Шевченка ...
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,