Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1219001
  Глєбова І. "Рафаель - назавжди". Виставка графіки з фондів Одеського музею західного і східного мистецтва // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 128-131. – ISSN 0130-1799


  2020 року у всьому світі відзначається 500-річчя від дня смерті видатного художника епохи Відродження Рафаеля Санті (1483-1520). Одеський музей західного і східного мистецтва спільно з посольством Республіки Італія в Україні й Італійським інститутом ...
1219002
  Тищенков А. "Рафаль" - один самолет для всех миссий // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 32-38
1219003
  Юрійчук Є. "Раціональний вибір" громадян України шляхом референдуму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-64.
1219004
  Корабльова Н.С. "Раціональність": інтерпретація і розуміння у вітчизняній і західній традиціях // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 5-12. – ISSN 2073-803X
1219005
  Солодкин Я.Г. "Рачители" Бориса Годунова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 128-134. – ISSN 0042-8779
1219006
  Шимчишин М. (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 100-105. – ISSN 2413-3094


  "Авторка статті проаналізувала нещодавні повороти у літературознавчих студіях, зокрема у дослідженнях афро-американської літератури. Через осмислення ідей, запропонованих Волтером Бенн Майклзом, стверджується, що в парадигмі постісторизму, коли ...
1219007
  Лімборський І. (Ре)презентація і (ре)інтерпретація "чужого" слова при художньому перекладі за доби глобалізації (з погляду літературознавчої компаративістики)
1219008
  Бондаренко М В. Р-визначальні поліноми для несерійних частково впорядкованих множин ширини 2 / М В. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. ЗО-40. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (27))
1219009
   Расчеты на прочность в машиностроении. – Москва
3. – 1956. – 664 с.
1219010
  Жилкин В.А. Расчеты на прочность и жесткость. Основные понятия : учеб. пособие / В.А. Жилкин. – Челябинск : Издательство Челябинского агроуниверситета, 1991. – 103 с.
1219011
  Плюксне Н.И. Расчеты на прочность при переменных напряжениях. / Н.И. Плюксне. – Х., 1964. – 72с.
1219012
  Глявин Ю.В. Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость / Ю.В. Глявин. – Горький, 1968. – 240 с.
1219013
   Расчеты на прочность, устойчивость и колебания в условиях высоких температур / Н.И. Безухов, В.Л. Бажанов, И.И. Гольденблат, Н.А. Николаенко, А.М. Синюков; Авторы: Н.И. Безухов, В.Л. Бажанов, И.И. Гольденблат, Н.А. Николаенко, А.М. Синюков; Под ред. И.И. Гольденблата. – Москва : Машиностроение, 1965. – 568 с.
1219014
  Коновалов В.А. Расчеты на точность механизмов киноаппаратуры / В.А. Коновалов. – с.
1219015
  Икрамов Зулхарнай Расчеты нелинейных цепей переменного тока с ферромагнитными материалами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Икрамов Зулхарнай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 12 c. – Бібліогр. : с. 11-12
1219016
  Икрамов Зулхарнай Расчеты нелинейных цепей переменного тока с ферромагнитными материалами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Икрамов Зулхарнай; КГУ. – К., 1965. – 130л. – Бібліогр.:л.107-130
1219017
  Архангельский В.А. Расчёты неустановившегося движения в открытых водостоках / В.А. Архангельский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 136с.
1219018
  Канторович Вера Константиновна Расчеты неустановившегося движения воды по уравнениям Сен-Венана методом конечных элементов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 11.00.07 / Канторович Вера Константиновна ; Акад. наук СССР. Ин-т водных проблем. – Москва, 1983. – 19 с.
1219019
  Беляшевский Н.Н. Расчеты нижнего Бьефа за водосбросными сооружениями на нескальных основаниях / Н.Н. Беляшевский, Н.Г. Пивовар, И.И. Калантыренко. – Киев : Наукова думка, 1973. – 292с.
1219020
  Майзус Н.С. Расчеты объединений с бюджетом / Н.С. Майзус. – М, 1986. – 110с.
1219021
  Климко А.И. Расчеты оптимальных параметров сельскохозяйственного дренажа / А.И. Климко. – Москва, 1979. – 143 с.
1219022
  Соболев В.В. и др. Расчеты оптических функций полупроводников по соотношениям Крамерса - Кронига / В.В. и др. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 123с.
1219023
  Пешковский Л.М. Расчеты оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий. / Л.М. Пешковский. – М., 1963. – 284с.
1219024
   Расчеты паводочного стока. – Ленинград, 1978. – 304с.
1219025
  Алексеев Г.А. Расчеты паводочного стока рек СССР / Г.А. Алексеев. – Ленинград, 1955. – 198с.
1219026
  Фомин М.И. Расчеты по командировкам и служебным переводам / М.И. Фомин. – М., 1951. – 64с.
1219027
  Робертс Д.Д. Расчеты по методу молекулярных орбит. / Д.Д. Робертс. – М., 1963. – 150с.
1219028
  Биденко Д.С. Расчеты по оплате труда колхозников / Д.С. Биденко. – Одесса, 1970. – 99с.
1219029
  Мошенец М.А. Расчеты по определению экономической эффективности новой техники на предприятиях легкой промышленности / М.А. Мошенец. – Москва, 1971. – 136с.
1219030
  Казачков Е.А. Расчеты по теории металлургических процессов. / Е.А. Казачков. – М., 1988. – 288с.
1219031
   Расчеты по технолгии неорганичеческих веществ. – Москва, 1966. – 640 с.
1219032
   Расчеты по технолгии неорганичеческих веществ. – Л, 1977. – 498с.
1219033
  Дыбина П.В. и др. Расчеты по технологии неорганических веществ / П.В. и др. Дыбина. – М, 1967. – 524с.
1219034
  Каржавин В.А. Расчеты по технологии связанного азота. / В.А. Каржавин. – М., 1935. – 216с.
1219035
  Матвеев М.А. Расчёты по технологии стекла / М.А. Матвеев, Б.А. Клейменов. – 2-е испр. и доп. изд. – М.-Л., 1938. – 412с.
1219036
  Баталин Г.И. Расчеты по физической химии: адсорбция, кинетика, электроника : [учеб.пособие для хим. фак. ун-тов] / Г.И. Баталин. – Киев : Вища школа, 1977. – 191 с. : граф.
1219037
  Дронкерс Й. Расчеты приливов в реках и прибрежных водах / Й. Дронкерс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 296с.
1219038
  Нашельский А.Я. РАсчеты процессов выращивания легированных монокристаллов. / А.Я. Нашельский, С.В. Гнилов. – М., 1981. – 91с.
1219039
  Булатов М.И. Расчеты равновесий в аналитической химии / М.И. Булатов. – Л., 1984. – 185с.
1219040
   Расчеты радиотехнических схем и проектирование радиоаппаратуры. – Омск
Часть 1 : Проектирование радиотехничесих схем. – 1970. – 207с.
1219041
  Веников В.А. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока / В.А. Веников, И.П. Сиуда. – Москва, 1966. – 143с.
1219042
  Мельников Н.А. Расчёты режимов работы сетей электрических систем / Н.А. Мельников. – Москва-Ленинград, 1950. – 176 с.
1219043
  Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей / М.А. Шабад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1976. – 286 с.
1219044
  Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей / М.А. Шабад. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 296 с.
1219045
   Расчеты речного стока : (методы пространственного обобщения). – Москва : Московский университет, 1984. – 165с.
1219046
  Миллионщиков А.Д. Расчеты с бюджетом по платежам из прибыли. / А.Д. Миллионщиков. – 2-е изд. – М, 1976. – 208 с.
1219047
  Щербатюк В.В. Расчеты с подотчетными лицами. / В.В. Щербатюк. – Минск, 1988. – 93с.
1219048
   Расчеты с рабочими и служащими. – М, 1963. – 376с.
1219049
   Расчеты с рабочими и служащими. – М, 1965. – 376с.
1219050
  Голощапов В.А. Расчеты с рабочими и служащими / В.А. Голощапов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мм., 1969. – 480с.
1219051
  Голощапов В.А. Расчеты с рабочими и служащими / В.А. Голощапов. – Москва, 1973. – 407с.
1219052
  Журко В.Ф. Расчеты с рабочими и служащими / В.Ф. Журко. – М., 1976. – 207с.
1219053
  Саркисов Г.Н. Расчеты свойств воды и водных растворов матодом атом-атом потенциалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Саркисов Г. Н.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 22л.
1219054
  Якобсон В.Д. Расчеты себестоимости продукции химической промышленности. / В.Д. Якобсон. – Л., 1971. – 59с.
1219055
  Ветров Ю.А. Расчеты сил резания и копания грунтов / Ю.А. Ветров. – Київ, 1965. – 167с.
1219056
   Расчеты стока рек. – М, 1976. – 200с.
1219057
   Расчеты стока рек и временных водотоков : (Вопросы теории и практики). – Воронеж, 1979. – 201с.
1219058
  Фирсов О.Б. Расчеты столкновений ионов с атомами : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Фирсов О.Б.; Ин-т атомной энергии Акад. наук СССР. – М., 1959. – 26л.
1219059
   Расчеты структуры ядра и ядерных реакций. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 65с.
1219060
  Гольденблат И.И. Расчеты температурных напряжений в ядерных реакторах / И.И. Гольденблат, Н.А. Николаенко. – М., 1962. – 160с.
1219061
  Пехович А.И. Расчеты теплового режима твердых тел / А.И. Пехович, В.М. Жидких. – Ленинград : Энергия, 1968. – 304 с.
1219062
  Пехович А.И. Расчеты теплового режима твердых тел / А.И. Пехович. – 2-е изд, перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1976. – 351 с.
1219063
  Сулейман С.Ш. Расчеты термодинамических свойств сильно ангармонических ионных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сулейман С.Ш.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1980. – л.
1219064
  Лукьянов В.Ф. Расчеты точности инженерно-геодезических работ / В.Ф. Лукьянов. – Москва : Недра, 1981. – 285 с.
1219065
  Лукьянов В.Ф. Расчеты точности инженерно-геодезических работ / В.Ф. Лукьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 252 с. – ISBN 5-247-01478-2
1219066
   Расчеты точности топографических съемок. – Москва, 1956. – 51 с.
1219067
   Расчеты точности топографических съемок. – М, 1956. – 51с.
1219068
   Расчёты точности топографических съёмок в районах орошения / Н.Н. Александров, С.В. Взнуздаев, С.М. Дворянков, Ю.В. Кемниц, А.В. Маслов, С.И. Мурашев, К.С. Соберайский; Н.Н. Александров, С.В. Взнуздаев, С.М. Дворянков, Ю.В. Кемниц, А.В. Маслов, С.И. Мурашев, К.С. Соберайский. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 51 с.
1219069
  Маликов Г.Ф. Расчеты упругих вензометрических элементов / Г.Ф. Маликов. – М., 1964. – 192с.
1219070
  Ногин В.Н. Расчеты усилителей на программируемом микрокалькуляторе "Электроника БЗ-34" / В.Н. Ногин. – Горький, 1984. – 81 с.
1219071
  Зильберштейн Б.М. Расчеты фильтрации разновесомых жидкостей с применением моделирования / Б.М. Зильберштейн. – М, 1976. – 55с.
1219072
  Болдасов В.С. Расчеты формы плазменного эмиттера и исследование движения пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Болдасов В. С.; МВиССО СССР, МГУ. – М., 1975. – 11л.
1219073
   Расчеты химико-технологических процессов. – Л, 1976. – 300с.
1219074
  Чирков В.Г. Расчеты экономического эффекта новой техники / В.Г. Чирков. – К., 1984. – 182с.
1219075
   Расчеты экономической эффективности. – Л, 1989. – 448с.
1219076
   Расчеты экономической эффективности в дипломных и курсовых проектах : [учебное пособие для машиностр. спец. вузов]. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 126 с.
1219077
  Колесниченко Б.В. Расчеты электрических сетей на программируемых микрокалькуляторах / Б.В. Колесниченко, Л.И. Петренко. – Киев, 1988. – 206 с.
1219078
  Афанасьев В.В. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах / В.В. Афанасьев, О.Н. Веселовский. – Москва : Энергоатомиздат, 1992. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.:с. 188 (8 назв.). – ISBN 5-283-00726-Х
1219079
  Борковский М.Я. Расчеты электронно-фотонных ливней, вызванных в свинце электронами и гамма-квантами с энергиями 50-400 Мэв / М.Я. Борковский, С.П. Круглов. – Л., 1972. – 30 с.
1219080
  Сморгонская Э.А. Расчеты электронных спектров аморфных вещест : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Сморгонская Э.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1219081
  Черемисин А.И. Расчеты электронных спектров жидких и аморфных тел вариационным методом ячеек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черемисин А.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1973. – 14л.
1219082
  Иванова Е.П. Расчеты энергетических уровней атомных систем по теории возмущений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванова Е.П.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 20л.
1219083
  Захаров С.Н. Расчеты эффективности внешне-экономических связей / С.Н. Захаров. – М., 1975. – 223с.
1219084
  Иванов И.С. Расчеты эффективности капитальных вложений. / И.С. Иванов. – Москва, 1979. – 158с.
1219085
  Бевзелюк А.А. Расчеты эффективности хозяйственных мероприятий / А.А. Бевзелюк. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 112с.
1219086
  Халфин В.Б. Расчеты эффектов переизлучения для двойных гетероструктур и определение внутренних рекомбинационных параметров прямозонных материалов типа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Халфин В.Б.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 16л.
1219087
  Жагала В.М. Расчищая путь пехоте... / В.М. Жагала. – Москва, 1985. – 222 с.
1219088
  Манвелидзе Р.М. Расчленение гранитоидов Дзирульского массива по различным структурно-оптическим типам кали-натровых полевых шпатов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Манвелидзе Р.М.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1219089
  Михайловский Е.И. Расчленение граничных условий подкрепленного края в линейной теории тонких оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Михайловский Е.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 8л.
1219090
  Серга А.Ю. Расчленение и корреляция вулканогенных образований по коплексу минералого-петрографических, геохимических и петрофизических признаков : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.08 / Серга А.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 12 с.
1219091
   Расчленение и корреляция осадочных толщ. – Москва : Наука, 1978. – 208с.
1219092
  Козяр Л.А. Расчленение и корреляция разрезов майкопских отложений Ставрополья по данным спорово-пыльцевого анализа / Л.А. Козяр. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 86с.
1219093
   Расчленение карбонатных и вулканогенно-осадочных пород по литолого-структурным признакам статистическими методами / В.Ф. Индутный, В.Н. Курганський, В.М. Лахнюк, Л.А. Лозовая, Г.И. Овсеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 92-95. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1219094
  Ефимов А.Н. Расчлененние и корреляция метаморфических комплексов докембрия и нижнего палеозоя Забайкалья / А.Н. Ефимов, Т.М. Тетяева. – Л, 1982. – 208с.
1219095
  Демченко Л.И. Расчлененность субъекта и предиката в эллептических повествовательных конструкциях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Демченко Л. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 22л.
1219096
  Литвин В.М. Расчленность и морфометрические характеристики дна океанов / В.М. Литвин, М.В. Руденко. – Ленинград, 1990. – 182с.
1219097
  Резник Я.И. Расчтено-графические задания по сопротивлению материалов с использоованием программируемого микрокалькулятора. / Я.И. Резник. – Алма-Ата, 1988. – 256с.
1219098
  Шимельфениг О.В. Расшинение обобщенных груд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шимельфениг О.В.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 8л.
1219099
  Донков А.Д. Расширение S-матрицы за массовую поверхность и гипотеза о фундаментальной длине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Донков А.Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7035. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1219100
  Иткис Г.И. Расширение активного тематического словаря студентов на счет лексики "опорного" характера. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Иткис Г.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1219101
  Лихтман Е.П. Расширение алгебры генераторов группы пуанкаре и нерушение -инваринтности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Лихтман Е.П.; АН СССР. – М, 1971. – 12л.
1219102
  Антюшина Н.М. Расширение арктического клуба - новая тендеция / Прусов Александр Владимирович // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 9. – С. 65-78. – ISSN 2074-6040
1219103
  Крестьянинов Ю.Я. Расширение возможностей спектрографического метода анализа вариаций межпланетного, магнитосферного и атмосферного происхождений, зондирование атмосферы и магнитосферы Земли с помощью космических луч : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Крестьянинов Ю.Я.; АН СССР. Ин-тут земн. магн. ионосферы и распостр. радиоволн. – Иркутск, 1980. – 20л.
1219104
  Войно-Данчишина Расширение возрастных границ обучения как вызов для университетов // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 86-88. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1219105
  Саматов В.К. Расширение воспроизводства рабочей силы и его финансовый механизм / В.К. Саматов. – Саратов, 1982. – 200с.
1219106
  Кожамкулов Т. Расширение воспроизвоство квалифицированных рабочих кадров на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Кожамкулов Т.; Моск.экон.стат.ин-т. – М, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1219107
  Адаманова З.О. Расширение границ ЕС: характер и тенденции / З.О. Адаманова, Ф.М. Аблязова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 57-61
1219108
  Канавина Н.Г. Расширение диапазона наблюдений, проводимых с помощью иммерсионного объектива. (Электоннооптич. метод отображения магнитных неоднородностей) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Канавина Н.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 8л.
1219109
  Мингазутдинов И. Расширение Европейского Союза на Восток и возможный сценарий для Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 1. – С. 64-68.
1219110
  Цедилин Л. Расширение ЕС и перспективы Восточногерманских земель // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 23-42. – ISSN 0042-8736
1219111
  Багаева Алиса Валерьевна Расширение ЕС и проблемы европейского интеграционного процесса / Багаева Алиса Валерьевна, Фоминых Филипп Игоревич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 66-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-79. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1219112
  Иорданская Э. Расширение ЕС на Восток: позиции Германии // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 2. – С.67-74. – ISSN 0131-2227
1219113
  Авенариус М.П. Расширение жидкостей / М.П. Авенариус. – Київ, 1877. – 11с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
1219114
  Кудрявцева А.А. Расширение значения как способ образования апеллятивизированных единиц // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 36-45. – ISSN 0130-9730
1219115
  Барлыбаев Р. Расширение и сужение значений слов в казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Барлыбаев Р.; Акад. наук Каз. ССР. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1219116
  Борко Ю. Расширение и углубление европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 15-29. – ISSN 0131-2227
1219117
  Ширяев В.М. Расширение инверсных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Ширяев В.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1219118
  Шкарлет С. Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития / С. Шкарлет, В. Ильчук, В. Аноприенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1219119
  Столярова О.Е. Расширение когнитивного и вопрос о социальном контексте // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 78-87. – ISSN 0235-1188
1219120
  Хундхаузен А. Расширение короны и солнечный ветер : пер. с англ. / А. Хундхаузен. – Москва : Мир, 1976. – 302 с.
1219121
  Коффрон Д. Расширение микропроцессорных систем / Д. Коффрон, В. Лонг. – М, 1987. – 319с.
1219122
  Алиев В.Р. Расширение НАТО на Восток в контексте геополитической ситуации на постсоветском пространстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 67-73. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1219123
  Ткачев Ю.Г. Расширение национального образа мира в русской литературе ХІV-XVII веков / Ю.Г. Ткачев; МОНУ; ЧНУ им. Ю.Федьковича. – Черновцы : Рута. – ISBN 966-568-398-5
Ч.1 : Евреи в древней русской словесности. – 2001. – 132с.
1219124
  Винер Отто Расширение наших чувств : вступительная лекция / Отто Винер ; Пер. с нем. Г.А. Котляра. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Образование", 1909. – 48 с. – На обл.: Отто Винер, проф. физики при ун-те в Лейпциге. – Библиогр.: с. 35-44


  Пер.: Котляр, Гдаль (Гедаль) Абрамович
1219125
  Вознюк Л. Расширение объема знаний по теме "Имя числительное" для современных школьников // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 60-64
1219126
  Кравченко Александр Юрьевич Расширение плазменных сгустков в вакуум : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.08 / Кравченко Александр Юрьевич; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 162л. – Бібліогр.:л.156-162
1219127
  Кравченко А.Ю. Расширение плазменных сгустков в вакуум : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Кравченко А.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1219128
   Расширение портфолио Content Inn : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 6 (прилож) : Фото
1219129
  Шапкина А.Н. Расширение потенциального словарного запаса на основе многозначности для чтения текстов на французском языке. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Шапкина А.Н.; Киев.гос.пед.ин-т ин-яз. – К, 1980. – 22л.
1219130
  Потапов И.И. Расширение производства товаров народного потреблению / И.И. Потапов. – М., 1984. – 80с.
1219131
  Уэльбек М. Расширение пространства борьбы : роман / Мишель Уэльбек ; [пер с фр. Н. Кулиш]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 186, [2] с. – Пер. изд.: Extension du donaine de la lutte / Michel Houellebecq. Paris: Maurice Nadeau, 1994. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-07138-4
1219132
  Пьядичев Э.В. Расширение ресурсов дизельных топлив за счет газовых конденсатов / Э.В. Пьядичев. – Ташкент, 1990. – 112с.
1219133
  Дякиев Р.С. Расширение рынка и улучшение торговли товарами народных художественных промыслов : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Дякиев Р.С.; Укр.науч-исслед.ин-т.торговли и общ.пит. – Киев, 1971. – 24л.
1219134
  Голованенко Е.А. Расширение семантического объёма слова "настальгия" в русском языке и включение его в новый круг семантической ассоциации / Е.А. Голованенко, О.Н. Скварча // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: Лит.: С. 50-51; 17 поз.
1219135
  Ганусец А.И. Расширение сотрудничества СССР с освободившимися странами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 12-19. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1219136
  Кравченко Лариса Николаевна Расширение социальной базы социалистического интернационализма : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Кравченко Лариса Николаевна; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 187л. – Бібліогр.:л.177-187
1219137
  Кравченко Л.Н. Расширение социальной базы социалистического интернационализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.0002 / Кравченко Л.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 24л.
1219138
   Расширение СССР в 1939-1940гг. – М, 1991. – 64с.
1219139
  Левиант В.М. Расширение суперконформеные теории в пространствах размерености d=12 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Левиант В. М.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 10л.
1219140
  Лозиков А.П. Расширение сфер деятельности корпорации: слияния и поглощения // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.134-139. – ISBN 966-7695-79-4
1219141
  Иоселевич В.А. Расширение сферической полости в грунте. / В.А. Иоселевич, Г.А. Чахтаури. – Тбилиси, 1981. – 36с.
1219142
  Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общественного договора / М.А. Коробова. – М., 1983. – 114с.
1219143
  Павлов А.И. Расширение сферы приложения умственного труда в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Павлов А.И.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1973. – 19л.
1219144
  Рывкина Р.В. Расширение сферы применения и возрастание роли научного эксперимента в познании и в практической деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: / Рывкина Р.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 21л.
1219145
  Морозова Ирина Глебовна Расширение сферы употребления аккузатива с непереходными глаголами в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Ирина Глебовна; Моск. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 25л.
1219146
  Шевляков И.М. Расширение технологических возможностей станков с ЧПУ. / И.М. Шевляков. – К, 1989. – 110с.
1219147
  Бокарев Н.Н. Расширение участия трудящихся в управлении производством / Бокарев Н.Н. ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1979. – 223 с. – Библиогр.: с. 217-221
1219148
  Колерова Т.С. Расширение функций МБА в ЦБС БЕН РАН на современном этапе / Татьяна Колерова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 13 (199). – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  Рассказывается об особенностях межбиблиотечного абонемента (МБА) в системе библиотек Российской академии наук.
1219149
  Иваненко А.И. Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий / А.И. Иваненко. – М., 1988. – 64с.
1219150
  Немтинов Анатолий Данилович Расширение хозяйственной самостоятельности социалистического государственного промышленного предприятия и ее влияние на повышение эффективности производства : Автореф... канд. эконом.наук: / Немтинов Анатолий Данилович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1978. – л.
1219151
  Кириченко В.Н. Расширение экономических связей промышленности с сельским хозяйством и совершенстование колхозной формы собственности. / В.Н. Кириченко. – М., 1960. – 16с.
1219152
  Ландер Ф.И. Расширение эрмитовых и изометрических операторов сдвига в пространстве П и некоторые вопросы теории ортогональных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ландер Ф.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 16л.
1219153
  Тошков Д.И. Расширение языка АБВ в направлении АЛГАМСа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тошков Д.И.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1972. – 10л.
1219154
   Расширение языка бэйсик для управления автоматизированной радиоизмерительной системой. – Киев, 1978. – 41с.
1219155
   Расширение языка Бэйсик для управления автоматизированной радиоизмерительной системой. – Киев, 1978. – 42 с. – Препринт -78-20
1219156
  Артемов С.Н. Расширения аксиоматических теорий утверждениями типа непротиворечевости и соответвующее модальные логики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Артемов С.Н. ; МГУ. – Москва, 1979. – 10 с.
1219157
  Мохамед Тауфик Хассан Эль Баради Расширения алгебраических групп, транзитивных на проективных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мохамед Тауфик Хассан Эль Баради; МГУ. – М., 1980. – 8л.
1219158
  Кайзер Валерий Валентинович Расширения и сужения дифференцируемых распределений в многомерных проективных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Кайзер Валерий Валентинович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1219159
  Хелемский А.Я. Расширения коммутативных банаховых алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хелемский А.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра теории функций и функцион. анализа. – М., 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1219160
  Бронштейн И.У. Расширения минимальных групп преобразований / И.У. Бронштейн. – Кишинев, 1975. – 311с.
1219161
  Рудык Б.М. Расширения модулей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудык Б.М.; МГУ. – М., 1968. – 4л.
1219162
  Герко А.И. Расширения топологических полугрупп преобразований / А.И. Герко; МГУ. – Кишинев : МГУ, 2001. – 281с. – ISBN 9975-70-006-3
1219163
  Кужель А.В. Расширения эрмитовых операторов / А.В. Кужель. – К., 1989. – 54с.
1219164
   Расширенная версия математического обеспечения структурного расчета СМФБ на ЕС ЭВМ. – Москва, 1987. – 44 с.
1219165
   Расширенная вулканологическая база данных в формате ГИС (на примере четвертичного вулканизма Армении) / Х.Б. Меликсетян, Ю.Г. Гукасян, Р.Т. Джрбашян, И. Савов, Г.Х. Навасардян, Р.П. Геворгян // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 54-55
1219166
  Курц Х.Д. Расширенная интерпретация концепции "затраты - выпуск": сравнительный анализ ранних работ В.Леонтьева и П. Сраффы / Х.Д. Курц, Н. Салвадори // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1219167
  Васкес Абанто Расширенная поддержка жизни у взрослых людей: новые международные "Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации 2015 года" / Васкес Абанто, Васкес Абанто, Арельяно Васкес // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 1 (17). – С. 10-28. – ISSN 2312-7104
1219168
  Гальперин Александр Самуилович Расширенная супергравитация : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гальперин Александр Самуилович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 11л.
1219169
  Кулипанов А.Н. Расширенное воспроизводства жилого фонда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кулипанов А. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 197л. – Бібліогр.:л.I-XII
1219170
  Шевляков П.П. Расширенное воспроизводство в колхозах в период строительства коммунизма (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шевляков П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 17 с.
1219171
  Шевляков П.П. Расширенное воспроизводство в колхозах в период строительства коммунизма. : Дис... канд. эконом.наук: / Шевляков П.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 242л. – Бібліогр.:л.228-242
1219172
  Кувалдин В.Н. Расширенное воспроизводство в колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кувалдин В.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1219173
  Карчикян О.Х. Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве / О.Х. Карчикян. – Ереван, 1973. – 232с.
1219174
   Расширенное воспроизводство в условиях интенсификации экономики. – Москва, 1986. – 352 с.
1219175
  Кулипанов Александр Николаевич Расширенное воспроизводство жилого фонда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кулипанов Александр Николаевич; КГУ. – К., 1977. – л.
1219176
  Ременников Бениамин Матвеевич Расширенное воспроизводство кадров высшей квалификации в системе университетского образования в период перехода к коммунизму : Автореф... кандидата экон.наук: / Ременников Бениамин Матвеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1219177
  Мольский М.В. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в промышленности СССР в переходный период от капитализма к социализму. / М.В. Мольский. – Х., 1959. – 60с.
1219178
  Зотова И.П. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зотова И.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 19л.
1219179
  Мольский М.В. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в промышыленности СССР в переходной период от капитализма к социализму. : Автореф... наук: / Мольский М.В.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Х., 1959. – 19л.
1219180
  Волков Ф.М. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в СССР / Ф.М. Волков. – Москва, 1961. – 206с.
1219181
  Чардахчи Г.Н. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в строительстве на современном этапе развития социалистического общества в коммунистическое. : Автореф... канд. экон.наук: / Чардахчи Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22л.
1219182
  Николаева Л.А. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы при социализме (на прим. угольн. пром. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Николаева Л. А. ; КГУ им. Тараса Шевчено , Каф. полит. экономии. – Киев, 1964. – 27 с.
1219183
  Розвадовский К.Е. Расширенное воспроизводство квалифицированных кадров колхозов - одно из решающих условий крутого подъема сельского хозийства (На матер. Укр. ССР 1953-1958) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Розвадовский К. Е. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1960. – 20 с.
1219184
  Клюня В.Л. Расширенное воспроизводство основных производственных фондов как важнейшее условие изменения характера сельскохозяйственного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Клюня В.Л.; БГУ. – Минск, 1981. – 22л.
1219185
  Шкитина М.И. Расширенное воспроизводство основных фондов / М.И. Шкитина. – К., 1975. – 192с.
1219186
  Крылов В.М. Расширенное воспроизводство основных фондов социалистической промышленности Узбекской ССР в годы первой и второй пятилеток. (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крылов В.М.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1219187
  Бабайцев К.Ф. Расширенное воспроизводство рабочей силы в промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бабайцев К.Ф.; Мин-во высшего образования СССР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1951. – 18л.
1219188
  Панченко Н.Ф. Расширенное воспроизводство совокупного общественного продукта. Материалы к лекции. / Н.Ф. Панченко. – К., 1979. – 28с.
1219189
  Варданян А.Е. Расширенное воспроизводсто квалифицированной рабочей силы (на примере промышленности Армянской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Варданян А.Е. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 20 с.
1219190
  Кузик Г.А. Расширенное понятие квазиконформности и систем дифференциальных уравнений смешанного типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузик Г.А.; Объед.совет.по присуждению учен.степеней по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 7л.
1219191
   Расширенное социалистическое воспроизводство в Казахской ССР : (к 60-летию Казахской ССР и Компартии Казахстана). – Алма-Ата : Наука, 1980. – 376 с.
1219192
  Трегубов И.Н. Расширенное социалистическое воспроизводство в колхозах / И.Н. Трегубов. – М., 1958. – 40с.
1219193
  Гуланян Х.Г. Расширенное социалистическое воспроизводство в период развернутого строительства коммунизма в СССР. / Х.Г. Гуланян. – М., 1964. – 70с.
1219194
   Расширенное социалистическое воспроизводство и баланс народного хозяйства. – Москва : Мысль, 1964. – 375 с.
1219195
   Расширенное социалистическое воспроизводство и использование экономических законов : Материалы республиканской теоретической конференции. – Одесса, 1975. – 334 с.
1219196
  Чистякова Л.А. Расширенное социалистическое воспроизводство рабочей силы в промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чистякова Л.А. ; Москов. фин. ин-т , Каф. полит. экономии. – Москва, 1953. – 19 с.
1219197
  Веретенников А.Ю. Расширенное управление Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова / А.Ю. Веретенников, А.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Получены условия разрешимости уравнения Пуассона с расширенным генератором общего процесса Маркова X. Описана предсказуемая составляющая в разложении Дуба-Мейера процессов вида g(X(t), Y(t)), где У - решение стохастического уравнения с коэффициентами, ...
1219198
   Расширенные авторефераты научных работ, выполненных в 1958 г.. – Одесса, 1959. – 200с.
1219199
  Фридман Эмиль Ицкович Расширенные теории Абелевых групп и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фридман Эмиль Ицкович; Ножвосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1219200
   Расширенные уравнения критической изотермы и гравитационного эффекта / А.Д. Альохин, Б.Ж. Абдикаримов, А.Н. Бурмистров, Е.Г. Рудников // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 57. – С. 17-27. – ISSN 0367-1631
1219201
  Баканов В.А. Расширенный каталог визуально-двойных звезд с известными орбитами и эффект барра у этих систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Баканов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1972. – 11 с.
1219202
   Расширенный метод Хартри-Фока. – К, 1983. – 143с.
1219203
  Некрасова Н.Ж. Расширить границы позволяют новые технологии // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 35-36. – ISSN 1560-7968
1219204
  Богданова Светлана Расширить рамки сезонности помогут... автотуристы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 36-37 : Фото
1219205
  Аббакумова Г.А. Расширяем горизонты : учеб. пособие по развитию речи для иностр. учащихся / Г.А. Аббакумова ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Київський університет, 2013. – 190, [1] с. : табл. – Словарь глаголов: с. 182-188. – ISBN 978-966-439-651-3
1219206
  Тодорой Д.Н. Расширяемые средства машинной графики / Д.Н. Тодорой. – Москва : Радио и связь, 1983. – 208 с.
1219207
   Расширяешь бизнес? Выбирай Украину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 69 : Фото
1219208
  Нейман В.Б. Расширяющася Земля / В.Б. Нейман. – Москва, 1962. – 80с.
1219209
  Рудич Е.М. Расширяющиеся океаны: факты и гипотезы / Е.М. Рудич. – Москва : Недра, 1984. – 251с.
1219210
  Золотов Е.В. Расширяющиеся системы активного диалога / Е.В. Золотов, И.П. Кузнецов. – М., 1982. – 317с.
1219211
   Расширяя возможности поиска. Электронные каталоги крупнейших зарубежных библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 6-8. – ISSN 1727-4893
1219212
  Бернз М. Расширяя границы "расширяющегося круга": в каком направлении нам двигаться дальше в контактной вариантологии английского языка (world englishes)? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – ISSN 1606-951Х
1219213
  Грыгораш О. Расширяя границы. Библиотека как обьект пиара // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 8 (146). – С. 23-25. – ISSN 1727-4893
1219214
  Лазарев А.С. Расшифрованная Библия или Реквием цивилизации / А.С. Лазарев. – Киев : А.С.К., 2002. – 1064с. – ISBN 966-539-324-3
1219215
  Глазов Г.С. Расшифровано временем / Г.С. Глазов. – Львов, 1978. – 288с.
1219216
  Глазов Г.С. Расшифровано временем / Г.С. Глазов. – М, 1984. – 542с.
1219217
  Золотых Н.Ю. Расшифровка пороговых и близких к ним функций многозначной логики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.17 / Золотых Н.Ю.;. – Нижний Новгород, 1998. – 12л.
1219218
  Нудельман С.Л. Расшифровка порошковых рентгенограмм методом переменного масштаба / С.Л. Нудельман. – М., 1962. – 84с.
1219219
  Недома И. Расшифровка рентгенограмм порошков (средние системы) : пер. с польск. / И. Недома. – Москва : Металлургия, 1975. – 423 с.
1219220
   Расшифровка структур соединений с неизвестной формулой. – Москва : Наука, 1982. – 144 с. – Авт. указаны на обороте тит. л.
1219221
  Варфоломеев А.Т. Расщеплеие легких ядер медленными п-мезонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Варфоломеев А.Т.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1963. – 11л.
1219222
  Мовчан Н.Н. Расщепление аксиально неоднородных мод в гиромагнитных и гироэлектрических резонаторах миллиметрового диапазона / Н.Н. Мовчан, И.В. Зависляк, М.А. Попов // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2012. – Т. 55, № 12. – С. 31-40. – (Радиоэлектроника). – ISSN 0021-3470


  Построена теория для расчета спектра собственных частот гиротропных резонаторов при использовании формализма скалярных потенциалов. Найдены в аналитическом виде уравнения для расчета расщепления резонансных частот гиромагнитных и гироэлектрических ...
1219223
  Лукомская И.С. Расщепление декстрана и изомальтозы ферментными препаратами из различных тканей животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукомская И.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. АН СССР. – Москва, 1958. – 19л.
1219224
  Левин Е.Д. Расщепление дисульфидных связей в пепсине : Автореф... канд. хим.наук: / Левин Е. Д.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1965. – 15л.
1219225
  Коростова С.Е. Расщепление некоторых 1,3-диоксоцикланов магнийорганическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коростова С.Е. ; Иркутск. ГУ. – Иркутск, 1969. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1219226
  Земанек Е.Н. Расщепление некоторых спектральных линий Fel в магнитном поле в области 8800-10 800 А // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 26-32. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Определены положения, относительные интенсивности компонент зеемановского расщепления и растояния центров тяжести - компонент от центра линии.
1219227
  Земанек Е.Н. Расщепление некоторых спектральных линий ионизованного железа в магнитном поле / Е.Н. Земанек, А.П. Стефанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 32-38. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Определены положения, относительные интенсивности компонент зеемановского расщепления и расстояния центров тяжести а-компонент. Вычисления проведены для 59 линий, которые наблюдаются в спектре фотосферы и имеют силы осцилляторов в системе ...
1219228
  Олефиеренко Расщепление органических соединений сурьмы хлорангидритами кислот и галоидалкилами в присутствии хлористого алюминия : Автореф... канд. химт.наук: / Олефиеренко С. П; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1955. – 16л.
1219229
  Медведков Владимир Иванович Расщепление потока по микроструктуре пористой среды в задачах вытеснения нефти водой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Медведков Владимир Иванович; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 17л.
1219230
  Валеев К.Г. Расщепление спектра матриц / К.Г. Валеев. – Киев : Вища школа, 1986. – 269 с.
1219231
  Полищук Я.А. Расщепление ядра / Я.А. Полищук. – М., 1965. – 112с.
1219232
  Горелов А.А. Расщепленный человек в расщепленном мире / А.А. Горелов. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Теория и практика социализма ; № 12)
1219233
  Мазниченко В.А. Расщепляемые расширения абелевых групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Мазниченко В. А.; МОУ КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
1219234
  Мазниченко В.А. Расщепляемые расширения абелевых групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мазниченко В.А.;. – К., 1992. – 82л. – Бібліогр.:л.78-82
1219235
  Грен А.Н. Расы древнего мира и их историческая характеристика : (Вступительная лекция по предмету Истории Востока приват-доцента А.Н. Грена, читанная 6 сентября 1893 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1893. – 13 с. – Отд. отт. из: Университетские известия за 1893 г.
1219236
   Расы и общество. – М, 1982. – 351с.
1219237
   Расы и расизм. – М, 1991. – 236с.
1219238
  Гасанов Ш.О. Расы медоносной пчелы / Ш.О. Гасанов. – Махачкала, 1982. – 77с.
1219239
  Акутагава Р. Расьомон та інші новели / Р. Акутагава ; пер. з япон. І. Дзюб, Г. Турков. – Київ : Дніпро
Кн. 11 : Зарубіжна новела. – 1971. – 248 с.
1219240
  Толстоj Л.Н. Рат и мир / Л.Н. Толстоj. – Београд : Просвета
3. – 1968. – 425 с.
1219241
  Толстоj Л.Н. Рат и мир / Л.Н. Толстоj. – Београд : Просвета
1. – 1974. – 396 с.
1219242
  Толстоj Л.Н. Рат и мир / Л.Н. Толстоj. – Београд : Просвета
2. – 1974. – 396 с.
1219243
  Толстоj Л.Н. Рат и мир / Л.Н. Толстоj. – Београд : Просвета
4. – 1974. – 373 с.
1219244
  Латишев М.С. Ратаї / М.С. Латишев. – К, 1969. – 228с.
1219245
  Федорук О. Ратай українського поля : Мистецтвознавець Віталій Ханко / Олександр Федорук ; за ред. О. Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 16с. – ISBN 978-966-2922-44-8
1219246
  Латанський В. Ратай. До 90-річчя Ореста Корсовецького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 7
1219247
  Панишко С. Ратенське князівство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.140-147 : мапи. – ISSN 0869-3595
1219248
  Мазинг В.В. Ратительные сообщества верховных болот Восточной Эстонии и их динамика : Автореф... канд. биол.наук: / Мазинг В. В.; Тарт.ГУ. – Тартай, 1958. – 27л.
1219249
  Молотов В.М. Ратификация договора между СССР и Соединённым королевством в Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны : Доклад народного комиссара иностранных дел В ВС СССР 18 июня 1942 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 20с.
1219250
  Дрорфеев Д.В. Ратификация Конституции США 1787 г. в Пенсильвании: внешнеполитическая проблематика // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 238-242. – ISSN 2076-8982
1219251
  Москалюк А. Ратифікаційна діяльність Верховної Ради України та парламентів світу // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 73-80
1219252
  Марікян С.В. Ратифікація Болонської угоди в Україні: протиріччя сприйняття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 191-195. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1219253
  Притуляк П. Ратифікація Брестського миру: за і проти // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 49-57
1219254
  Дерев"янко С. Ратифікація денонсація міжнародних договорів України як предмет всеукраїнського референдуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 156-163. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1219255
  Дерев"янко С.М. Ратифікація Лісабонського договору: досвід Європи для України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 186-189. – ISBN 978-966-171-322-1
1219256
  Сливка Я. Ратифікація Лісабонської угоди: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 46-47
1219257
  Лех В.О. Ратифікація римського статуту міжнародного кримінального суду - нагальна потреба України // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7169-06-9
1219258
  Булгакова М. Ратифікація та стан впровадження Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотского протоколу до неї // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 9-14
1219259
  Терюханова І. Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів: шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю / І. Терюханова, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-32. – Бібліогр.: 6 назв
1219260
  Скиба І.І. Ратифікація українсько-угорського Договору про основи добросусідства та співробітництва парламентом // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 160-168. – (Історія ; Вип. 20)
1219261
  Бардадым В.П. Ратная доблесть кубанцев / Виталий Бардадым. – Краснодар : Северный Кавказ, 1993. – 176с. – ISBN 5-207-00278-3
1219262
  Перепеляк І.М. Ратний час : поезії / І.М. Перепеляк. – Харків, 1990. – 115 с.
1219263
   Ратники мира. – М, 1989. – 268с.
1219264
   Ратники революции. – Л, 1969. – 100с.
1219265
  Василевский А.А. Ратниковы / А.А. Василевский. – Москва, 1979. – 302с.
1219266
  Баталов Г.М. Ратное поле : [воспоминания б. командира 299-го стрелкового полка 72-й гвард. стрелковой девизии] / Г.М. Баталов ; лит. запись И. Корбача ; предисл. В. Кондратенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 214 с., [8] л. ил.
1219267
  Чудакова В.В. Ратное счастье / В.В. Чудакова. – М, 1980. – 223с.
1219268
  Борисенков В.М. Ратные и трудовые подвиги комсомольцев в годы Великой Отечественной войны / В.М. Борисенков. – Москва, 1978. – 64с.
1219269
  Шипенко М. Ратные отец и мать // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Возлагая на отца бремя доказывания несостоятельности матери обеспечить ребенка, суды не только подорвали принцип равенства отца и матери, но и нивелировали принцип состязательности.
1219270
  Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны / В.Я. Галаган. – Киев, 1986. – 302с.
1219271
  Кондауров И.А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья / И.А. Кондауров. – Пермь, 1970. – 364с.
1219272
  Тамонов Ф.И. Ратный подвиг Москвы. / Ф.И. Тамонов. – М., 1966. – 32с.
1219273
  Шиян И.С. Ратный подвиг Новороссийска / И.С. Шиян. – М, 1977. – 158с.
1219274
  Премчанд Ратный путь. / Премчанд. – М., 1969. – 256с.
1219275
  Пучков А.А. Ратоборец самодовлеющей науки // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 21-90. – ISBN 978-966-651-872-2
1219276
  Югов О.К. Ратоборці : Епопея у двох книгах / О.К. Югов. – Львів : Каменяр, 1973. – 512с.
1219277
  Югов А. Ратоборцы / А. Югов. – Москва, 1949. – 596с.
1219278
  Югов А.К. Ратоборцы / А.К. Югов. – М-л, 1950. – 488с.
1219279
  Югов А.К. Ратоборцы : Эпопея в двух книгах / А.К. Югов. – Москва : московский рабочий, 1972. – 560с.
1219280
  Югов А.К. Ратоборцы / А.К. Югов. – Л, 1983. – 478с.
1219281
  Югов А.К. Ратоборцы / А.К. Югов. – Москва, 1990. – 541с.
1219282
  Пустовалов Л.В. Ратовкит верхнего Поволжья / Л.В. Пустовалов. – М., 1937. – 72с.
1219283
   Ратоционное резание. – Коммунарск, 1976. – 35с.
1219284
  Кангропол Р.Р. Ратуша / Р.Р. Кангропол. – Таллин, 1973. – 39 с.
1219285
  Паньків Михайло Ратуша : Історичний нарис / Паньків Михайло; Івано-Франківська міська рада; Івано-Франківський краєзнавчий музей. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 36с.
1219286
  Пригара Петро Ратуша, церква й сироварня. А у нас? / Пригара Петро, Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-19
1219287
  Пригара Петро Ратуша, церква й сироварня. А у нас? / Пригара Петро, Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 18-19
1219288
  Кангропоол Р.Р. Ратушная площадь / Р.Р. Кангропоол. – Таллин, 1978. – 32 с.
1219289
  Петухова О. Рауль Амундсен: первопроходец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
1219290
  Краевский А. Рауль Валленберг: Баллада о дипломате // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 48-67. – ISSN 1819-6268


  Шведський дипломат, який врятував життя десятків тисяч угорських євреїв у період Голокосту.
1219291
  Вердини Р. Рауль Вердини. Италия : мастера карикатуры / Р. Вердини. – Москва : Советский художник, 1976. – 30 с.
1219292
  Костеневич А.Г. Рауль Дюфи. / А.Г. Костеневич. – Л., 1977. – 191с.
1219293
  Леонов Н.С. Рауль Кастро. Куба и ее лидер // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 4-23. – ISSN 0044-748Х


  Фрагменты из книги Н.С.Леонова.
1219294
  Бай Е. Рауль Кастро. Между Андроповым и Горбачёвым // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 16-19. – ISSN 0234-1670


  VI съезд компартии Кубы утвердил курс на реформы и окончательно оформил переход власти от Фиделя Кастро к его младшему брату. Впервые на высшем форуме коммунистов председательствовал Рауль Кастро
1219295
  Наєнко М. Рауль Чілачава - грузинсько-український літературний завод // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 187-190
1219296
  Чілічава Р. Рауль Чілачава: Я ідентичний зі своєю творчістю, і мої вірші є віддзеркаленням моєї душі... / спілкувався Сосо Чочія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 9
1219297
  Корицкая Л. Раунды киевского главка // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.46-47


  Интервью с зам. нач. Главного управления МВД Украины в г. Киеве Валерием Назаровым
1219298
  Сижук А.Г. Рауф Баратович Баратов / А.Г. Сижук. – Душанбе, 1971. – 66с.
1219299
   Рауф Баратович Баратов / АН Тад.ССР ; Центральная научная б-ка ; библиогр. сост.: А. Г. Сижук; отв. ред. чл.-корр. АН Тад.ССР М.М. Кухтиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Душанбе : ДОНИШ, 1981. – 114 с. – (Материалы к библиогр. ученых Таджикистана ; Вып. 19)
1219300
  Мирзоева Э.А. Рауф Гаджиев / Э.А. Мирзоева. – Москва : Советский композитор, 1988. – 107 с.
1219301
   Раушан. – Москва, 1959. – 134 с.
1219302
  Джуманбульбуль-оглы Э. Раушан. Узбекский народный эпос. / Э. Джуманбульбуль-оглы, 1947. – 150с.
1219303
  Бабаян Л.М. Рафаел Исраелян / Л.М. Бабаян, Ю.С. Яралов ; ЦНИИ теории и истории архитектуры. – Москва : Стройиздат, 1986. – 191, [1] с. – Библиогр.: с. 182-191. – (Народные архитекторы СССР)
1219304
  Гіляров С.О. Рафаель / С.О. Гіляров. – К., 1936. – 35с.
1219305
   Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні = Raphael Lemkin: soviet genocide in Ukraine : стаття 28 мовами / Міжнар. благодітний фонд "Україна 3000" ; [ ред.: Роман Сербин ; упоряд.: Олеся Стасюк ]. – Київ : Майстерня книги, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-2260-15-1
1219306
  Лукоянов И. Рафаил Шоломович Ганелин (1926 - 2014). Слово о патриархе // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2014. – № 3. – С. 409-418. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1219307
   Рафаїл Осипович Файтельберг : Бібліографічний покажчик літератури. – Одеса : КП ОМД, 2003. – 74 с. – (Вчені Одеси ; Вип. 33). – ISBN 966-8128-08-7
1219308
  Сливинський О. Рафал Воячек: поетичний досвід трансгресії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 239-249. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Творчість Р. Воячека (1945-1971), одного з т. зв. "проклятих" польських поетів 20 ст., розглянуто у статті крізь призму трансгресії як виходу "я" поза себе, у простір іншого, безтілесного буття. У центрі уваги - головні для досвіду трансгресії ...
1219309
  Пухтинський М. Рафал Лемкін та його концепція геноциду // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 132-140
1219310
   Рафаэль. – Москва, 1955. – 8с.
1219311
  Элиасберг Н.Е. Рафаэль / Н.Е. Элиасберг. – М., 1961. – 96с.
1219312
  Кустодиева Т.К. Рафаэль / Т.К. Кустодиева. – Л., 1964. – 51с.
1219313
  Алтаев Ал. Рафаэль : повесть : для старш. шк. возраста / Алтаев Ал. – Петрозаводск : Карел. кн. изд., 1966. – 111 с.
1219314
  Гаращенков В.Н. Рафаэль / В.Н. Гаращенков. – Москва, 1971. – 218с.
1219315
  Гаращенков В.Н. Рафаэль / В.Н. Гаращенков. – Изд. 2-е. – Москва, 1975. – 214с.
1219316
  Пашут Л. Рафаэль / Л. Пашут. – Москва, 1981. – 567с.
1219317
   Рафаэль. – Москва, 1983. – 111с.
1219318
   Рафаэль. – Москва, 1987. – 173с.
1219319
   Рафаэль. – Москва, 1990. – 111с.
1219320
  Опимах И. Рафаэль "Снятие с креста" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 11. – С. 65-75


  "Снятие с креста" - картина Рафаэля Санти, 1507 г. "Зняття з хреста" - картина Рафаеля Санті, 1507 р.
1219321
   Рафаэль и его время. – Москва, 1986. – 254с.
1219322
  Эрамжян Х.А. Рафаэль Ландивар: античность, вожрожденная в Гватемале // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 88-96. – ISSN 0044-748Х
1219323
  Дажина В.Д. Рафаэль Санти - мастер высокой реальности // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 77-109
1219324
   Рафаэль Санти. – Москва, 1956. – 14с.
1219325
  Элиасберг Н.Е. Рафаэль Санти / Н.Е. Элиасберг. – М., 1969. – 79с.
1219326
  Бузукашвили Илья Рафаэль Санти // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 1818-2968


  Рафаель Санті (1483-1520) — італ. живописець, графік і архітектор епохи Відродження. Втілив у своїх творах гуманістичні ідеали високого Відродження
1219327
  Чегодаев А.Д. Рафаэль Сойер / А.Д. Чегодаев. – М., 1968. – 120с.
1219328
  Джагоднишвили Т.И. Рафаэль Эрестан и народное творчество : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.09 / Джагоднишвили Т. И.; Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1976. – 21л.
1219329
  Листов В В. Рафаэль, сын мачетеро / В В. Листов, . – Москва, 1971. – 176с.
1219330
  Романов Н. Рафаэль. 1483-1520 / Н. Романов. – М.-Л., 1946. – 46с.
1219331
   Рафиков Сагид Рауфович : [ученый в обл. химии полимеров]. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 189 с.
1219332
   Рафинирование алюминевых сплавов в вакууме. – Москва, 1970. – 160 с.
1219333
  Кайбичев А.В. Рафинирование жидких металлов и сплавов в электрическом поле. / А.В. Кайбичев, Б.М. Лепинских. – М., 1983. – 116с.
1219334
  Павлов В.С. Рафинирование и исследование лантана и церия. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Павлов В.С.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1219335
  Коротков В.Г. Рафинирование литейных алюминневых сплавов / В.Г. Коротков. – М.-Свердловск, 1963. – 128с.
1219336
  Шульц Е.Г. Рафинирование сахара на заводах Западной Европы / Е.Г. Шульц. – М., 1927. – 160с.
1219337
  Косматый Ю.Е. Рафинирование свинца в расплавленных силикатно-хлоридных элктролитах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Косматый Ю.Е. ; АН УССР , Ин-т общ. и неорган. химии. – Киев, 1966. – 21 с.
1219338
  Акімочкіна Олександра Рафік Кайссі: Найвродливіші дівчата України поїдуть у Туніс / Акімочкіна Олександра, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 72-73
1219339
  Кожевніков О.Є. Рафінування гафнію методом безтигельної зонної плавки і дослідження його властивостей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кожевніков Олег Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1219340
  Нугаев Ш. Рафтинг в Непале // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.78-80. – ISSN 0321-5075


  [Рафтинг - вид спортивного отдыха.]
1219341
  Уайт Л. Рафферти / Л. Уайт. – М, 1982. – 255с.
1219342
  Меликсетян Н.Д. Раффи и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Меликсетян Н.Д. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 21 с.
1219343
  Петросян Е.М. Раффи. (Жизнь и творчество) : Автореф... доктора филол.наук: / Петросян Е.М.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М. Абеляна. – Ереван, 1965. – 58л.
1219344
  Самвелян Х.Е. Раффи. (Творческий путь) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Самвелян Х.Е. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1966. – 19 с.
1219345
  Геласимов А. Рахиль : роман с клеймами / Андрей Геласимов. – Москва : ОГИ, 2007. – 384с. – (ОГИ проза). – ISBN 978-5-94282-423-5
1219346
   Рахиль Боим, Василий Денисов, Михаил Лянглебен и др. : Каталог.. – Москва : Сов. художник, 1987. – 36 с.
1219347
  Мюнц М. Рахим Ахмедов / М. Мюнц. – М., 1976. – 107с.
1219348
  Тешабаев Д. Рахим Пирмухамедов / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1970. – 80с.
1219349
  Серебрийский И.Я. Рахит его профилактика и терапия эргостерином / И.Я. Серебрийский. – Москва-Ленинград : Мосполиграф, 13-я типо-цинкография Мысль Печатника, 1929. – 48 с.
1219350
  Сидоренко Віктор Рахів. Драйв у центрі Європи : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Адамчук Наталія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-89 : Фото
1219351
   Рахівський район: природа, населення, господарство : навч.-метод. посібник із проф.-орієнт. практики / [Я.Б. Олійник та ін. ; за ред. Я.Б. Олійника] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 253, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-866-1
1219352
  Понизовкин Ю.В. Рахманинов - пианист, интерпретатор собственных произведений / Ю.В. Понизовкин. – Москва : Музыка, 1965. – 95 с.
1219353
  Бажанов Н.Д. Рахманинов : 1873-1943 / Н.Д. Бажанов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 445с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 23)
1219354
  Бажанов Н.Д. Рахманинов : 1873-1943 / Н.Д. Бажанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 351 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 19)
1219355
  Макогон Надежда Рахманинов = Дорога домой // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 1818-2968


  Композитор Сергій Рахманінов вважав, що все про нього можна почути в його музиці
1219356
   Рахманинов С.Ф.. – Москва, 1988. – 190с.
1219357
  Гнилов Б. Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Стравинский: Четыре русских ответа на вызовы европейской культурной традиции // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 10. – С. 146-159. – ISSN 0869-44435
1219358
   Рахманінов Іван Іванович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 126-131. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1219359
   Рахманінов Іван Іванович (1826-1897) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 402. – ISBN 978-966-439-754-1
1219360
   Рахманінов Іван Іванович (1826-1897) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 175. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1219361
  Семененко Н. Рахманінов та Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 59). – С. 11


  Новий погляд на художній універсум класика: Чернігів і Харків.
1219362
  Сов"як П. Рахманський Великдень // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 19-20
1219363
   Рахматулліна Ельміра Равільївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-961-3
1219364
  Майерович Рахмеел / Майерович, 1925. – 63с.
1219365
  Губерський Л.В. Рахмонов Емомалі // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 393. – ISBN 966-316-045-4
1219366
  Ткачук Л.Г. Раховский кристаллический масив / Л.Г. Ткачук, Д.В. Гуржий. – Киев : Изд-во АН СССР, 1957. – 127с.
1219367
  Днипровский С.И. Рахсод материалов на отдельные виды общестроительных и специальных работ. / С.И. Днипровский. – К., 1988. – 496с.
1219368
  Воронов Ю.П. Рахувати вміють навіть комахи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 12-16. – ISSN 2518-7104
1219369
  Кармалито С. Рахул Ганди: новая звезда индийской политики? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Син Соні та Раджива Ганді
1219370
   Рахункова палата України. – Київ
№ 1. – 2000
1219371
   Рахункова палата України. – Київ
№ 3. – 2000
1219372
   Рахункова палата України. – Київ
№ 5. – 2000
1219373
   Рахункова палата України. – Київ
№ 6. – 2000
1219374
   Рахункова палата України. – Київ
№ 7. – 2000
1219375
   Рахункова палата України. – Київ
№ 8. – 2000
1219376
   Рахункова палата України. – Київ
№ 9. – 2000
1219377
   Рахункова палата України. – Київ
№ 11. – 2000
1219378
   Рахункова палата України. – Київ
№ 13. – 2000
1219379
   Рахункова палата України. – Київ
№ 23. – 2000
1219380
   Рахункова палата України. – Київ
№ 24. – 2000
1219381
   Рахункова палата України. – Київ
№ 25. – 2000
1219382
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 1 : Аналіз розрахунків з Державним бюджетом України при проведенні експортно-імпортних та транзитних операцій з аміаком. – 2001
1219383
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 2 : Аналіз використання коштів Державного бюджету України на виконання молодіжних та соціальних програм. – 2001
1219384
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 3 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, передбачених на державну підтримку вугледобувних підприємств. – 2001
1219385
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 4 : Про результати перевірки використання бюджетних коштів, які надійшли до державної компанії "Укрспецекспорт" від реалізації військового майна. – 2001
1219386
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 5 : Про результати перевірки цільового використання коштів державного бюджету, призначених на фінансування заходів, пов"язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які б. – 2001
1219387
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 6 : Аналіз погашення заборгованості з державного бюджету з оплати праці. – 2001
1219388
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 7 : Про результати перевірки та аналізу використання бюджетних коштів. виділених у 2000 році Міністерству аграрної політики України на протиепізоотичні заходи та на виконання Державних програм селекції в. – 2001
1219389
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 8 : Аналіз стану реструктуризації державних зовнішніх боргових зобов"язань. – 2001
1219390
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 9 : Аналіз функціонування магістральних нафтопроводів та системи розрахунків за транспортування нафти через територію Украіни. – 2001
1219391
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 10 : Про результати перевірки використання Нціональним космічним агентством Укаїни бюджетних коштів,що виділялися на фінансуван. – 2001
1219392
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 12 : Про результати аналізу та перевірки стану фінансування і використання коштів Державного бюджету України, виділени на використання Національної програм. – 2001
1219393
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 13 : Про результати перевірки використання у 2000 р. коштів Держ.бюджету України призначених на надання пільгового довгострокового кредиту молодим громадянам на будів. – 2001
1219394
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 14 : Про результати перевірки фінансово-господарської діяльності редакції газети "Голос України. – 2001
1219395
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 15 : Про виконання Державного бюджету України за 2000 рік. – 2001
1219396
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 16 : Про результати використання коштів позабюджетного Державного фонду приватизації, які спрямовані на реалізацію Державної програми приватизації у 2000році. – 2001
1219397
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 17 : Про результати аналізу виконання закону України" Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного компле. – 2001
1219398
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 18 : Про результати перевірки і аналізу використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енргетики у 2000році та 1кварталі 2001 року по статті "Видатки, пов"язані з реструкртуриз. – 2001
1219399
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 19 : Про результати аналізу і перевірки законності та доцільності адміністративно-управлінських видатків Пенсійного фонду України. – 2001
1219400
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 20 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України для виконання заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося у листопаді-грудні 2000 року. – 2001
1219401
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 21 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на погашення заборгованості по знецінених грошових заощаджень громадян України. – 2001
1219402
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 22 : Висновки і пропозиції до проекту закону України "Про державний бюджет України на 2002 рік. – 2001
1219403
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 23 : Про результати перевірки стану використання позики Міжнародного банку реконструкціїї та розвитку на реалізацію проекту розвитку насінництва. – 2001
1219404
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 24 : Звіт про результати перевірки та аналізу використання коштів державного бюджету на виконання "Програми виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2. – 2001
1219405
   Рахункова палата України. – Київ
Звіт за 2000 рік : Звіт Рахункової палати України за 2000р. – 2001
1219406
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 1 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на державну підтримку селянських (фермерських) господарств за 1998-2001 року. – 2002
1219407
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 2 : Про результати аналізу та перевірки повноти і своєчасності фінансування, цільового використання коштів Державного бюджету України на будівництво і реконструкцію каналізаційних систем міст і селищ. – 2002
1219408
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 3 : Про результати перевірки використання бюджетних коштів, виділених у 2001 році Українському державному підприємству "Укрводшлях". – 2002
1219409
   Рахункова палата України. – Київ
Вип.4 : Про результати перевірки використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству палива та енергетики України у 2001 році на розв"язання еколого-гідрогеологічних проблем. – 2002
1219410
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 5 : Про результати аналізу причин утворення дебіторської і кредиторської заборгованості установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та здійснення контролю Державним казначейством України. – 2002
1219411
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 6 : Про результати перевірки та аналізу ефективності державної підтримки агропромислового комплексу в умовах його реформування у 2001 році. – 2002
1219412
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 7 : Про результати перевірки використання та повернення іноземних кредитів,наданих під гарантії Уряду концерну " Украгротехсервіс". – 2002
1219413
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 8 : Висновки про використання коштів Державного бюджету України за 2001 рік. – 2002
1219414
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 9 : Про результати перевірки стану використання позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту розвитку ринку електроенергетики. – 2002
1219415
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 10 : Про результати перевірки повноти фінансування,цільового і ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на охорону і відновлення лісових ресурсів Закарп. Львів. Іван-Франк.та Чернів.об. – 2002
1219416
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 11 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2002 року. – 2002
1219417
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 12 : Про стан правового, організаційного та фінансового забезпечення функціонування Національного заповідника "Хортиця". – 2002
1219418
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 13 : Про результати перевірки використання коштів держ. бюджету в 2002 році на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни. – 2002
1219419
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 14 : Про результати перевірки і аналізу ефективності здійснення Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України координації та контролю за дотримання Закону України "Про закупівлю товар. – 2002
1219420
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 15 : Висновки і пропозиції за результатами аналізу проекту закону України" Про Державний бюджет України на 2003 рік". – 2002
1219421
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 16 : Про результати аналізу використання коштів держ. бюджету,передбачених Мін. палива та енергетики України по статті "Видатки, пов"язані з реструкт. вугільної пром." на закриття вугледоб. підприємств. – 2002
1219422
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 17 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за 9 місяців 2002 року. – 2002
1219423
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 18 : Про результати аналізу формування та виконання бюджету Пенсійного фонду України. – 2002
1219424
   Рахункова палата України. – Київ
Звіт за 2001 рік. – 2002
1219425
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 1 : Про результати перевірки використання бюджетних коштів внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України. – 2003
1219426
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 2 : Про використання коштів Державного бюджету України закладами освіти на підготовку спеціалістів за державним замовленням. – 2003
1219427
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 3 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров"я України на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. – 2003
1219428
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 4 : Інформація про хід виконання державних програм приватизації за результатами аналізу звітів Фонду державного майна України. – 2003
1219429
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 5 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, пов"язаних з будівництвом та реконструкцією автомобільних доріг загального користування, за 2002 рік. – 2003
1219430
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 6 : Про результати перевірки використання бюджетних коштів, рередбачених у 2001-2002 роках на виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин. – 2003
1219431
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 7 : Про результати аналізу формування, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених п.п.4,5 ст34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". – 2003
1219432
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 8 : Про результати аналізу стану нормативно-правового врегулювання Каб. Мін Укр..Мінфіном, Держказначейством Укр.. іншими органами виконавчої влади відносин, що виплив. з вимог Бюдж. код.Укр. при складанн. – 2003
1219433
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 9 : Про результати перевірки доцільності і ефективності витрачання Міністерством культури та мистецтв України у 2002 році бюджетних коштів на заходи, пов"язані зі збереженням культурної спадщини. – 2003
1219434
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 10 : Про результати аналізу причин та фінансових наслідків реструктуризації зовнішніх боргових зобов"язань України перед органами управління іноземних держав-членів Паризького клубу кредиторів. – 2003
1219435
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 11 : Висновки про виконання Державного бюджету України за 2002 рік. – 2003
1219436
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 12 : Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України у 2002 році. – 2003
1219437
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 13 : Про результати перевірки використання у 2002 році коштів державного бюджету, призначених на забезпечення інвалідів автомобілями та протезно ортопедичними виробами. – 2003
1219438
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 14 : Про результати аналізу правового та організаційного забезпечення функціонування фондового ринку та перевірки використання коштів Держ. бюджету України Держ. комісією з цінних паперів та фонд. ринку Ук. – 2003
1219439
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 15 : Про результати перевірки витрат Держ. бюджету України на обслуговування і погашення держ. боргу та його управління у 2002 році. – 2003
1219440
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 16 : Про результати перевірки використання коштів Держ. бюджету України, виділених у 2002 році Держ. комітету України у справах сім"ї та молоді. – 2003
1219441
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 17 : Про результати перевірки використання у 2001-2002 роках бюдж. коштів на виконання заходів Загальнодерж. прог.охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів. – 2003
1219442
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 18 : Висновки і пророзиції за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". – 2003
1219443
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 19 : Про результати аналізу використання коштів Державного бюджету органами виконавчої влади у 2002 році. – 2003
1219444
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 20 : Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України, виділених у 2002-2003 р. на відшкодування збитків сільгосптоваровиробникам, які постраждали внаслідок стихійни. – 2003
1219445
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 21 : Про результати перевірок використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на фінансування заходів, пов"язаних з відшкодуванням заборгованості за вітчизняну сільсьгосп. техніку, часткову ком. – 2003
1219446
   Рахункова палата України. – Київ, 2001-
Вип. 22 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на зовнішньополітичну діяльність у 2002 році Міністерством закордонних справ України. – 2003
1219447
   Рахункова палата України. – Київ, 2001-
Вип. 23 : Про результати аналізу стану виконання Комплексних заходів із всеобічного розвитку української мови, планування та використання коштів Державного бюджету України на їх впровадження. – 2003
1219448
   Рахункова палата України. – Київ
Звіт за 2002 рік. – 2003
1219449
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 1 : Звіт про результати аудиту ефективності управління лісовими ресурсами Карпатського регіону України. – 2004
1219450
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 2 : Про результати перевірки коштів Державного бюджету України. виділених на забезпечення функціональної діяльності Державної митної служби України. – 2004
1219451
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 3 : Про результати перевірки стану надання, законності та ефективності використання субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на розв. соц. інфрастр АР Крим за 2003. – 2004
1219452
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 4 : Про результати перевірки використання силовими структурами інвестицій на будівництво житла, залучених за рахунок пільг по сплаті податку на прибуток. – 2004
1219453
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 5 : Про результати аналізу та оцінки впливу макропоказників економічного і соціального розвитку на виконання Держ. бюджету України у 2003 році. – 2004
1219454
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 6 : Про результати перевірки використання коштів резервного фонду Державного бюджету України у 2003 р. – 2004
1219455
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 7 : Про результати перевірки планування та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і підвищення кваліфікації медичних кадрів вищими навч. закл. 3-4 рівнів акредитації. – 2004
1219456
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 8 : Висновки про виконання Державного бюджету України та використання бюджетних коштів за 2003 рік. – 2004
1219457
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 12 : Про результати перевірки викор.коштів,виділ.у 2003 р.з Держ.бюджету Укр.на підгот.кадрів для органів внутр.справ вищими закладами освіти Мін.внутр.справ України. – 2004
1219458
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 13 : Про результати перевірки та аналізу викор.коштів держ.бюджету,виділених на виконання програми "Зерно України-2001-2004". – 2004
1219459
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 14 : Про результати перевірки викор.коштів Держ.бюджету України,виділ.Мін.охорони здоров"я Укр. на забезпечення мед.заходів Держ програми "Онкологія". – 2004
1219460
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 15 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2004 року. – 2004
1219461
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 16 : Про результати аналізу формування і надання з Державного бюджету України місцевим бюджетам трансфертів та стану міжбюджетних розрахунків у 2003-2004 роках. – 2004
1219462
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 17 : Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік". – 2004
1219463
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 18 : Про результати аналізу використання державних централізованих капітальних вкладень за 2001-2003 роки. – 2004
1219464
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 19 : Про результати перевірки використання коштів Держ.бюджету України, виділених на комплексне медико-санітарне забезп. громадян, які постр. внасл. Чорнобильської катастрофи. – 2004
1219465
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 20 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за 9 місяців 2004 року. – 2004
1219466
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 21 : Про результати виконання кошторису витрат Національного банку України за 2003 рік. – 2004
1219467
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 1 : Про результати перевірки планування та використання коштів Держ. бюджету України Мін. освіти і науки Укр. на інформатизацію загальноосвітніх навч. закладів, комп"ютеризацію сільск. шкіл. – 2005
1219468
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 2 : Про результати перевірки та аналізу фінансово-госп. діяльності державних (національних) акціонерних і холдингових компаній за 2001-2003 роки. – 2005
1219469
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 3 : Про результати перевірки ефективності функціонування пунктів пропуску (пркордонних переходів) через державний кордон з Республікою Польща. – 2005
1219470
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 4 : Про використання коштів Державного бюджету на відомчу медицину. – 2005
1219471
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 5 : Про результати перевірки використання коштів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. – 2005
1219472
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 6 : Про результати перевірки викор.коштів Держ.бюджету Укр.,виділених Держ.ком.Укр. з питань фізичної культури і спорту на підготовку та участь нац.збірних команд Укр.в літніх Олімпійських іграх. – 2005
1219473
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 7 : Про результати аналізу практики формування та використання коштів спеціального фонду Держ.бюджету України у 2003-2004 роках. – 2005
1219474
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 8 : Висновки про виконання Державного бюджету України за 2004 рік. – 2005
1219475
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 9 : Про результати аналізу та перевірки ефективності використання коштів держ.бюджету на виконання цільових програм підтримки с-г. товаровиробників у 2004 році. – 2005
1219476
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 10 : Про результати перевірки використання коштів резервного фонду держ.бюджету у 2004 році. – 2005
1219477
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 11 : Про результати аналізу формування та використання коштів субвенцій з держ.бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам та інвест.пр. у 2004. – 2005
1219478
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 12 : Про результати контрольних заходів, проведених Рахунковою палатою у 2004 р., щодо дотримання розпорядниками бюджетних коштів вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за держ. кошти". – 2005
1219479
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 13 : Про результати перевірки використання коштів Держ. бюджету України ,виділених Держ. департаменту України з питань виконання покарань у 2004 р. на забезпечення його діяльн. та реформ. кримін.-викон.сис. – 2005
1219480
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 14 : Про результати аудиту використання державних коштів на реконструкцію автомобільної дороги Київ-Одеса. – 2005
1219481
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 15 : Про результати перевірки використання Центральною виборчою комісією коштів державного бюджету у 2004 р. та першому кв. 2005 року. – 2005
1219482
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 16 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2005 року. – 2005
1219483
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 17 : Про результати перевірки використання коштів Держ. бюджету України, виділених у 2003-2004 р. та 1 кварт. 2005 р. на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва. – 2005
1219484
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 18 : Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік". – 2005
1219485
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 19 : Про результати перевірки Міністерства оборони України з питань використання та розпорядження нерухомим майном у 2001-2004 р. і використання коштів, отриманих від його реалізації. – 2005
1219486
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 20 : Про результати аналізу та перевірки формування і виконання бюджету Пенсійного фонду України. – 2005
1219487
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 21 : Про результати аудиту ефективності використання коштів Держ. бюджету України, виділених на закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками в 2004р. і 9 місяців 2005 р. – 2005
1219488
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 22 : Про результати перевірки використання коштів Держ. бюдж. Укр. на підготовку кадрів за економіч. спеціальностями вищ. навч. закладами освіти Укр. 3-4 рівнів акредитації. – 2005
1219489
   Рахункова палата України. – Київ
Вип. 23 : Висновок за результатами аналізу виконання Державного бюджету України за 9 місяців 2005 року. – 2005
1219490
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 1 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України на соціальний захист ветеранів війни. – 2006
1219491
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 2 : Про результати перевірки ефективності дій державних органів влади при здійсненні операцій з конфіскованим і безхазяйним майном. – 2006
1219492
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 3 : Інформація щодо виконання Державного бюджету України за 2005 рік та січень 2006 року. – 2006
1219493
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 4 : Про результати перевірки використання коштів Держ. бюджету України, виділених Мін. освіти і науки Укр. на підготовку робітничих кадрів. – 2006. – Редакц. передпл.
1219494
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 5 : Про результати контрольних заходів, проведених Рахунковою палатою у 2005 р., з питань держ. закупівель, формування і розміщення держ. замовлень. – 2006. – Редакц. передпл.
1219495
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 6 : Висновки щодо виконання Держ. бюджету України за 2005 рік. – 2006. – Редакц. передпл.
1219496
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 7 : Про ефективність використання коштів Держ. бюджету України, виділених на розвиток АПК у 2005 році. – 2006. – Редакц. передпл.
1219497
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 8 : Про результати перевірки використання коштів Держ.бюджету України, виділених на виконання Держ.програми орг. забезпечення діяльності судів. – 2006
1219498
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 9 : Про результати аналізу використання коштів держ. бюджету на будівництво метрополітену в містах Києві, Харкові. Дніпропетровську та Донецьку. – 2006
1219499
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 10 : Висновок щодо виконання Держ. бюджету України за 1 кв. 2006 року. – 2006. – Редакц. передпл.
1219500
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 11 : Про результати аналізу внутрішніх і зовнішніх запозичень на фінансування Держ. бюджету України. – 2006. – Редакц. передпл.
1219501
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 12 : Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров"я України на виконання Державної програми розвитку трансплантації на 2002-2005 роки. – 2006
1219502
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 13 : Про результати аудиту ефективності виконання Комплексної програми прфілактики злочинності на 2001-2005 роки. – 2006
1219503
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 14 : Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік". – 2006
1219504
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 15 : Висновок щодо виконання Держ. бюджету України за перше півріччя 2006 року. – 2006
1219505
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 18 : Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев"ять місяців 2006 року. – 2006
1219506
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 1 : Про результати аудитів ефективності виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища при будівництві та реконструкції водних і автомобільних шляхів України". – 2007
1219507
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 2 : Про результати аудиту стану відшкодування податку на додану вартість за рішенням судів. – 2007
1219508
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 3 : Про результати аналізу формування та виконання бюджету фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. – 2007
1219509
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 4 : Про результати аудиту використання коштів Держ. бюджету України, виділених Міністерству України у справах сім"ї, молоді та спорту на розвиток фізк.-спортивного руху в Україні. – 2007
1219510
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 5 : Про результати аудиту ефективності використання Центральною виборчою комісією коштів Держ. бюджету. – 2007
1219511
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 6 : Аналіз ефективності використання позик міжнародних фінансових організацій на виконання системних та інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України. – 2007
1219512
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 7 : Про рез. аудиту ефект. викор. коштів Держ. бюдж. Укр. та коштів Світ. банку на забезп. викон. Нац. прогр.забезп. профілакт. ВІЛ-інфекції, доп. та лікування ВІЛ-інфік. і хворих на СНІД на 2004-2008 р. – 2007
1219513
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 8 : Про результати аудиту ефективності проведення реструктуризації підпр. підземн. видобутку залізної руди. – 2007
1219514
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 9 : Про рез. аудиту вик. коштів Держ. бюджету України, виділ. держ. ком. телебачення і радіомовл. Укр. на трансляцію телерадіопр., вироблених для держ. потреб. – 2007
1219515
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 10 : Висновки щодо виконання Державного бюджету Укр. за 2006 рік. – 2007
1219516
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 11 : Про результати аудиту використання коштів резервного фонду Держ. бюджету у 2006 році. – 2007
1219517
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 12 : Висновок щодо виконання Держ. бюджету України за 1 кв. 2007 року. – 2007
1219518
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 13 : Про рез. перевірки ефект. викор. коштів субвенціїї з Держ. бюджету місцевим бюдж. на погашення заборг. з виплат працівн. навч. закладів. – 2007
1219519
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 15 : Про результати аудиту виконання комплексної програми будівництва вітрових електростанцій. – 2007
1219520
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 17 : Висновок щодо виконання Держ. бюджету України за перше півріччя 2007 року. – 2007
1219521
   Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 19 : Про результати аналізу державної підтримки розвитку соціальної сфери села. – 2007
1219522
   Рахункова палата України / Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України
Вип. 1 : Про результати аудиту ефективності використання коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на оздоровчі заходи. – 2008
1219523
  Паньків С.П. Рахункова палата України у системі державного фінансового контролю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 232-238. – (Право. Економіка. Управління)
1219524
  Паєнтко Т.В. Рахункова палата України: виклики становлення / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 18 назв
1219525
  Нікітін Н.О. Рахункова палата як вищий орган державного фінансового контролю України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 9-11
1219526
  Павленко Б.О. Рахункова палата як орган державного фінансового контролю / Б.О. Павленко, С.С. Філоненко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 64-68. – ISSN 2519-2353
1219527
  Дивнич В. Рахунок за ритуальну боротьбу // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 26-27. – ISSN 1563-6461


  Книжка творів Олеся Ульянченка і спогадів про нього "У знятому на плівці дні".
1219528
  Тихий Наум Миронович Рахунок за сонце : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 263 с.
1219529
  Тихий Наум Миронович Рахунок за сонце : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1978. – 248 с. : з іл.
1219530
  Тихий Наум Миронович Рахунок за сонце: Роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1987. – 252с.
1219531
  Джафаров М.И. Рацианальная специализация социалистического сельскохозяйственного производства и ее влияние на повышнеие экономической эффективности (На матер. Ширванской зоны АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Джафаров М. И.; АН АзССР, Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1968. – 21л.
1219532
  Коробар П. Рацин / П. Коробар. – Скопье, 1978. – 105с.
1219533
  Севастьянов Т.Н. Рациоанализация сборных трубчатых сопрягающих сооружений на опыте строительства донских оросительных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Севастьянов Т. Н. ; МВО УССР , Киев. ин-т инж.-вод. хоз-ва. – Ашхабад, 1958. – 20 с.
1219534
  Балл Г.А. Рациогуманизм как форма современного гуманизма и его значение для методологии человековедения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 208-223. – ISSN 2073-8528
1219535
  Воронина Т.А. Рацион питания сибирских крестьян в дни поста (XIX век) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 4 (48). – С. 136-141. – ISSN 1563-0102
1219536
  Ортынский Г.В. Рационализатор и НТП / Г.В. Ортынский. – К, 1987. – 48с.
1219537
   Рационализаторские предложения и изобретения, рекомендуемые для использования в средних профтехучилищах: реф. сб.. – вып. 2. – Л., 1988. – 45с.
1219538
  Скрипко Е.Я. Рационализаторские предложения и их правовая охрана. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Скрипко Е.Я.; АН СССР.Ин-т государства и права. – Минск, 1965. – 22л.
1219539
   Рационализаторские предложения по радиосвязи, радиовещанию, радиофикации. – Москва : Связьиздат, 1956. – 124 с.
1219540
  Носов В.А. Рационализаторские предложения по советскому изобретательскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Носов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 18л.
1219541
   Рационализаторские предложения. Оборуд. линий электропередачи и устройства телемеханики и электросвязи.. – вып. 130. – М.-Л., 1959. – 31с.
1219542
  Яшик Л. Рационализаторский фонд Чехословацкой Социалистической Республики / Л. Яшик. – Рига, 1964. – 132с.
1219543
  Крючковский Семен Аркадьевич Рационализатору и изобретателю : Рек.библиогр.указ / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва, 1980. – 80с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.24)
1219544
   Рационализаторы промышленности. – Саратов : Саратовское книжное, 1958. – 64 с.
1219545
  Павлова Елизавета Дмитриевна Рационализация "жизненного мира" как основа создания культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.21-24. – ISSN 2073-9702
1219546
  Муценек Я. Рационализация американского хозяйства / Я. Муценек. – М., 1929. – 340с.
1219547
  Парамонов Ф.И. Рационализация аппарата управления предпряитиями / Ф.И. Парамонов. – Москва, 1989. – 237 с.
1219548
   Рационализация в Германии. Справоч.. – Л.-М., 1931. – 120с.
1219549
  Старцев И.Н. Рационализация и изобретательство / И.Н. Старцев. – Москва : Машгиз, 1952. – 123 с.
1219550
  Меликова Р.А. Рационализация и изобретательство в промышленности Азербайджана. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликова Р.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1967. – 22л.
1219551
  Космина Р.М. Рационализация и механизация управленческого труда в торговле. / Р.М. Космина. – М., 1970. – 104с.
1219552
  Тумановский Р.Ф. Рационализация и экономия в книжно-журнальном издательстве. / Р.Ф. Тумановский. – М., 1952. – 76с.
1219553
  Тулупников А.А. Рационализация использования мясного и молочного сырья // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 120-131
1219554
  Филатов В.И. Рационализация использования ресурсов / В.И. Филатов ; отв. ред. И.И. Ройзман. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 90 с.
1219555
  Грцаева Людмила Александровна Рационализация как фактор становления коммунистического труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грцаева Людмила Александровна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 22л.
1219556
  Альтшуль Г.Н. Рационализация кооперативной торговли / Г.Н. Альтшуль. – Москва, 1970. – 184с.
1219557
   Рационализация природопользования на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 172 с.
1219558
  Цубербиллер В.В. Рационализация продуктовой розницы. / В.В. Цубербиллер. – М., 1929. – 55с.
1219559
  Серебровский А.П. Рационализация производства и новое промышленное строительство СССР. / А.П. Серебровский. – М-Л, 1927. – 219с.
1219560
  Корнюшкин А.А. Рационализация процессов фарфоро-фаянсового производства / А.А. Корнюшкин, М В. Шпрайзер, . – К, 1934. – 64с.
1219561
  Андрющенко М.Д. Рационализация работы с документами в учреждениях / М.Д. Андрющенко. – Москва : Экономика, 1968. – 63 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1219562
  Тян Р.Б. Рационализация рабочих мест в строительстве / Р.Б. Тян. – М, 1990. – 86с.
1219563
  Винер Н. Рационализация техники учета / Н. Винер. – Москва, 1931. – 80с.
1219564
   Рационализация товарооборота и кредита.. – М., 1930. – 159с.
1219565
  Николаев М.В. Рационализация товаропроводящей системы / М.В. Николаев. – М.-Л., 1931. – 123с.
1219566
  Ерманский О.А. Рационализация торговли / О.А. Ерманский. – М., 1924. – 164с.
1219567
  Выскубова М.М. Рационализация транспортно-экономических связей и пути развития транспорта Целинного края : Автореф... канд. экон.наук: / Выскубова М.М.; НАуч.-исслед. экон. ин-т. АН Каз.ССР. Объедин. учен. сове по обществ. наукам. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
1219568
  Ридель И. Рационализация труда / И. Ридель. – М, 1924. – 76с.
1219569
  Кутти П.Ю. Рационализация труда в коровниках в зимний период : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кутти П.Ю.; Эстон. с.-х. акад. – Тарту, 1962. – 28л.
1219570
  Дейнеко О.А. Рационализация труда руководителя / О.А. Дейнеко. – М, 1983. – 64с.
1219571
  Архангельский В.Н. Рационализация управления в НИИ и КБ / В.Н. Архангельский. – Москва, 1972. – 151с.
1219572
  Ефремов С.А. Рационализация управления в объединениях / С.А. Ефремов. – М., 1974. – 191с.
1219573
   Рационализация управления в объединениях. – К., 1986. – 174с.
1219574
  Кучеренко П.А. Рационализированный парламентарный режим Пятой республики // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 25-31. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается совокупность конституционных процедур современной Франции, которые направлены на поддержку стабильности правительства при сохранении основных черт парламентарной системы. Дается анализ конституционных норм и парламентской ...
1219575
  Робертсон А. Рационализм в теории и на практике. / А. Робертсон. – Москва, 1958. – 139с.
1219576
  Лях В.В. Рационализм и иррационализм в современной буржуазной социальной философии / В.В. Лях. – К., 1986. – 188с.
1219577
   Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток: сб. ст. : Ближний и Сpедний Восток. – Москва : Наука, 1990. – 277с. – ISBN 5020165166
1219578
   Рационалистическая традиция и современность. Индия. – Москва : Наука, 1988. – 243 с.
1219579
  Целищев В.В. Рационалистический оптимизм и философия Курта Геделя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 12-23. – ISSN 0042-8744
1219580
  Мицкис М.К. Рационалльное размещение технических культур в социалистическом сельском хозяйстве Литовской ССР в агроэкономическом аспекте. : Автореф... канд. экон.наук: / Мицкис М.К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1954. – 29л.
1219581
  Бабаджанов З.Г. Рациональная автоматизация информационных процессов / З.Г. Бабаджанов, Л.А. Арзуманян ; под ред. Ю.Е. Ходжамиряна. – Ереван : Айастан, 1976. – 230 с. : ил. – Библиогр.: с. 226-227 (34 назв.)
1219582
  Пекарский А.А. Рациональная аппроксимация и конструктивные характеристики классов функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пекарский А.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1980. – 14л.
1219583
  Черномордиков М.З. Рациональная доразработка многопластовой залежи кирмакинской свиты на примере Бибиэйбатского месторождения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Черномордиков М.З.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1960. – 17л.
1219584
  Шапиро Б.А. Рациональная доразработка подкирмакинской свиты Бузовнинского месторождения с применением заводнения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шапиро Б.А.; Акад.наук АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1959. – 23л.
1219585
  Онищенко В.Ф. Рациональная занятость: методология региональных исследований / В.Ф. Онищенко; АН УССР. СОПС УССР; Отв. ред. В.В. Оникиенко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 207 с.
1219586
  Лебедев В.Н. Рациональная защита ускорителей протонов на энергию 1-3000 ГэВ : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.01 / Лебедев В. Н.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1978. – 40л.
1219587
  Тетерников Л.И. Рациональная йога / Л.И. Тетерников. – М, 1992. – 159с.
1219588
  Ляхович В.В. Рациональная методика извлечения акцессорных минералов из гранитоидов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1966. – 48с.
1219589
  Гульницкий Л.В. Рациональная методика определения элементов радиационного обмена атмосферы / Л.В. Гульницкий. – Алма-Ата, 1949. – 130с.
1219590
   Рациональная методика разведки газовых месторождений. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 127с.
1219591
  Слезингер Г.Э. Рациональная организация и механизация управленческого труда. / Г.Э. Слезингер. – Москва : Экономика, 1966. – 54 с.
1219592
   Рациональная организация производства и управления в сельскохозяйственных предприятиях. Библиогр. указ. отеч. лит. за 1960-1967 гг.. – М., 1967. – 92с.
1219593
  Новиков М.Л. Рациональная организация розничной торговой сети в городах. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Новиков М.Л.; Лен. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1971. – 23л.
1219594
  Скибин П.А. Рациональная организация службы быта в крупном промышленном городе : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Скибин П.А,; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1969. – 16л.
1219595
  Полтавский Юрий Андреевич Рациональная организация сырьевых зон сахарных заводов. (На примере районов Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Полтавский Юрий Андреевич; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1219596
  Стасевский Л.П. Рациональная организация товародвижения в торговле / Л.П. Стасевский. – М, 1982. – 72с.
1219597
  Мессио Бернард Рациональная организация труда и психология. / Мессио Бернард. – М.Л., 1924. – 233с.
1219598
  Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В.В. Федотов. – М., 1987. – 107с.
1219599
   Рациональная организация учебного процесса в педвузе : Сб. ст. – Ярославль, 1974. – 94с.
1219600
  Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю.К. Бабанский. – Москва : Знание, 1981. – 96 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; № 3)
1219601
  Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебнойдеятельности / Ю.К. Бабанский. – М, 1981. – 96с.
1219602
  Сухорада А.В. Рациональная практическая технология магнитных измерений горных пород / А.В. Сухорада, Н.И. Гузий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 73-77 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1219603
  Фурсов А.Я. Рациональная разведка нефтяных месторождений / А.Я. Фурсов, А.В. Чернецкий. – М, 1976. – 40с.
1219604
   Рациональная сеть предварительной разведки : (методическое пособие). – Москва : Недра, 1978. – 262с.
1219605
  Терзикян В.Г. Рациональная система ведения животноводства в зоне Раралагяза Арм. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Терзикян В. Г.; Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1965. – 27л.
1219606
  Кулиев М.З. Рациональная специализация сельскохозяйственного производства и ее экономическая эффективность в Мугано-Сальянской зоне Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Кулиев М.З.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Учен. совет секции экон. наук. – Баку, 1970. – 20л.
1219607
  Приходько П.Т. Рациональная спецодежда для подземных рабочих / П.Т. Приходько. – Москва, 1947. – 20с.
1219608
  Жидкова А.П. Рациональная структура посевных площадей и ее влияние на экономическое плодородие почвы : Автореф... канд. экон.наук: / Жидкова А. П.; МВиССО РСФСР, Урал ГУ. – Свердловск, 1963. – 24л.
1219609
  Федотов А.А. Рациональная структура топливного баланса металлургического завода в связи с применением природного газа. : Автореф... канд. техн.наук: / Федотов А.А.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1964. – 28л.
1219610
   Рациональная схема освоения природных ресурсов : (проблемы методологии) : монография. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1983. – 190 с.
1219611
  Гриффитс Ф.А. Рациональная теория гомотопий и дифференциальные формы. / Ф.А. Гриффитс, Д.В. Морган. – Москва : Наука, 1990. – 183 с.
1219612
  Веселовский С.И. Рациональная технология изготовления прорезных и отрезных дисковых фрез / С.И. Веселовский. – Москва, 1953. – 26с.
1219613
  Бурдули Ш.И. Рациональная технология обработки учетно-экономической информации в условиях действия АСУ / Ш.И. Бурдули. – Тбилиси, 1985. – 54с.
1219614
  Ройтман А. а. Рациональная эффективность нульмерных цирклов на алгеброических многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Ройтман А. а.; Калин.ГУ. – Калинин, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1219615
  Бараненкова Т.А. Рационально использовать рабочее время / Т.А. Бараненкова. – Москва : Экономика, 1971. – 63 с. – (Экон. знания - в массы)
1219616
  Фрон Г. Рационально управлять. / Г. Фрон. – М., 1972. – 167с.
1219617
  Леви П.Э. Рациональное воспитание воли : практ. руководство к духовному самолечению и самовоспитанию / П. Леви ; пер. с 7-го фр. изд. А.Е. Никифораки. – Санкт-Петербург : О. Богданова, 1912. – 192 с.
1219618
  Томаков П.И. Рациональное землепользование при открытых горных работах. / П.И. Томаков, В.С. Коваленко. – М., 1984. – 213с.
1219619
  Дергай С.С. Рациональное зерно : стихи / Сергей Дергай ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1970. – 136 с.
1219620
  Смелзер Н.Дж. Рациональное и амбивалентное в социальных науках // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 1 (58). – С. 22- 47. – ISSN 1029-8053
1219621
  Ойзерман Т.И. Рациональное и иррациональное / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1984. – 64с.
1219622
  Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное / Н.С. Мудрагей. – Москва, 1985. – 175с.
1219623
  Гусев В.А. Рациональное и иррациональное в постмодернистской литературе: Я. Вишневский, М. Павич, В. Пелевин // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-145.
1219624
   Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1979. – 274 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1219625
  Голосов В.Ф. Рациональное и мистическое в гегелевской теории являющегося духа / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1969. – 229с.
1219626
  Щербаков Р.Н. Рациональное и образное в учебном познании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1219627
  Щербаков Р.Н. Рациональное и образное в учебном познании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-46,. – ISSN 0869-561Х
1219628
  Золотухина-Аболина Рациональное и ценностное: пробл. регуляции сознания / Золотухина-Аболина. – Ростов н/Д, 1988. – 139с.
1219629
  Сазонтьев Б.А. Рациональное и эмоциональное в лекции. / Б.А. Сазонтьев. – М., 1982. – 64с.
1219630
   Рациональное и эмоциональное в морали. – М., 1983. – 156с.
1219631
  Машковский И.И. Рациональное и эмоциональное в нравственном развитиии личности / И.И. Машковский. – Москва, 1976. – 64с.
1219632
   Рациональное и эффективное использование земель на Северном Кавказе: сб. ст.. – Новочеркасск, 1988. – 194с.
1219633
   Рациональное и эффективное использование материальных ресурсов: мат. семинара.. – Москва, 1979. – 139с.
1219634
  Александрович Я.А. Рациональное исполозование ресурсов - важнейшее условие интенсификации производства / Я.А. Александрович. – Минск : Беларусь, 1987. – 62 с. – Библиогр.: с. 64. – (Стратегия ускорения: опыт, проблемы, перспективы)
1219635
  Курылев Б.И. Рациональное использование бюджета времени студентов как фактор совершенствования воспроизводства специалистов для народного хозяйства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Курылев Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
1219636
  Курылев Б.И. Рациональное использование бюджета времени студентов как фактор совершенствования воспроизводства специалистов народного хозяйства : Дис... канд. эконом.наук: / Курылев Б. И.; ИПКП обществ. наук при КГУ, каф. полит. эконом. – К., 1969. – 230л. – Бібліогр.:л.218-230
1219637
   Рациональное использование водных ресурсов бассейна Азовского моря : математические модели. – Москва : Наука, 1981. – 359 с. – (Теория и методы системного анализа)
1219638
   Рациональное использование водных ресурсов.. – М., 1979. – 94с.
1219639
  Додис Я.М. Рациональное использование горно-геологической информации на рудных карьерах / Я.М. Додис, Г.В. Секисов. – Фрунзе, 1985. – 239с.
1219640
   Рациональное использование земель Киргизии.. – Фрунзе, 1970. – 118с.
1219641
   Рациональное использование земельных ресурсов и повышение плодородия почв : межвуз. сб. науч. тр. – Саранск, 1985. – 154с.
1219642
  Айметдинов А.М. Рациональное использование земли - важнейшее условие развития колхозного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Айметдинов А.М. ; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1219643
  Айметдинов А. Рациональное использование земли - важное условие роста колхозных доходов / А. Айметдинов, А. Харитонов ; Казан. гос. ун-т. – Казань : Казанский университет, 1966. – 308 с.
1219644
  Рыбков А.Г. Рациональное использование земли - требование аграрной политики КПСС (1965-1985) : На материалах парт. орг. европ. части РСФСР / А.Г. Рыбков; Под ред. В.Д. Полищука. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1988. – 195, [2] с.
1219645
   Рациональное использование земной коры : Мат. науч. совещ. – М., 1974. – 111с.
1219646
  Максимчук В.Л. Рациональное использование и охрана берегов водохранилищ / В.Л. Максимчук. – Киев, 1981. – 112с.
1219647
  Беличенко Ю.П. Рациональное использование и охрана водных ресурсов / Ю.П. Беличенко, М.М. Швецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 302с.
1219648
   Рациональное использование и охрана водных ресурсов Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 125с.
1219649
  Беличенко Ю.П. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. / Ю.П. Беличенко, М.М. Швецов. – Москва : Россельхозиздат, 1980. – 224 с.
1219650
   Рациональное использование и охрана гидробионтов в водоемах Волжско-Камского края. – Казань, 1985. – 96с.
1219651
   Рациональное использование и охрана живой природы Сибири.. – Томск, 1971. – 278с.
1219652
  Бахирева Л.В. Рациональное использование и охрана окружающей среды городов. / Л.В. Бахирева, А.Д. Жигалин, М.В. и др. Карагодина; Сергеев Е.М. – Москва : Наука, 1989. – 88с.
1219653
  Морозов Э.А. Рациональное использование и охрана подземных вод / Э.А. Морозов, П.И. Яковенко, Н.И. Беседа. – Киев : Будівельник, 1981. – 136 с.
1219654
   Рациональное использование и охрана подземных вод Бурятии. – Улан-Удэ, 1986. – 118с.
1219655
  Сапожников Г.Н. Рациональное использование и охрана природных богатств Таджикистана / Г.Н. Сапожников. – Душанбе, 1967. – 76с.
1219656
  Беличенко Ю.П. Рациональное использование и охрана природных вод в СССР. : Обзорная информация / Ю.П. Беличенко, О.В. Агеев. – Москва : ВАСХНИЛ, 1978. – 50с.
1219657
   Рациональное использование и охрана природных комплексов : сб. науч. тр. – Москва, 1986. – 71с.
1219658
   Рациональное использование и охрана природных ресурсов бассейнов Черного и Азовского морей. – Ростов-на-Дону, 1988. – 157с.
1219659
   Рациональное использование и охрана природных ресурсов Сибири: сб. ст.. – Новосибирск, 1981. – 183с.
1219660
   Рациональное использование и охрана растительного мира Урала. – Свердловск, 1991. – 136с.
1219661
   Рациональное использование и очистка воды на машиностроительных предприятиях. – М., 1988. – 272с.
1219662
   Рациональное использование и прогноз природных ресурсов: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1979. – 133с.
1219663
  Уиллиамс М.Р. Рациональное использование лесных ресурсов / М.Р. Уиллиамс. – 2-е. – М., 1991. – 125 с.
1219664
  Бартов В.Ф. Рациональное использование лесных ресурсов Уральского Приобья : сб. ст. / ред. В.Ф. Бартов ; АН СССР ; Уральский научный центр ; [отв. ред.: В.Ф. Бартов, В.М. Долгошеев]. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1982. – 72 с. : ил.
1219665
  Кулинич П.Ф. Рациональное использование мелиорированных земель / П.Ф. Кулинич. – Киев, 1987. – 113 с.
1219666
  Гатов Т.А. Рациональное использование месторождений цветных металлов / Т.А. Гатов. – Москва : Недра, 1980. – 277с.
1219667
  Шестаков В.А. Рациональное использование недр / В.А. Шестаков. – Москва : Недра, 1990. – 222с.
1219668
   Рациональное использование недр и охрана окружающей среды: сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 124с.
1219669
   Рациональное использование недр и охрана окружающей среды: сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 122с.
1219670
  Горпинченко П.С. Рациональное использование орошаемых земель для производства кормов в хозяйствах юга Украинской ССР (На прим. совхоз. оросит. систем Каменского пода) : Автореф... канд. экон.наук: / Горпинченко П. С.; Укр. НИИ экон. и организ. с.хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1219671
  Марченко Е.И. Рациональное использование основных фондов завода. / Е.И. Марченко, Ю.Ф. Панов. – К, 1987. – 72с.
1219672
  Гарев Селиванов Л.П. Рациональное использование основных фондов предприятий : научное издание / Л.П. Гарев, В.М. Селиванов, В.Д. Чибисов. – Харьков : Прапор, 1965. – 81 с.
1219673
  Подвишенский Н С. Чалов Рациональное использование природных ресурсов в горнопромышленном комплексе / Н С. Чалов Подвишенский, О.П. Кравчино. – Москва : Недра, 1984. – 228с.
1219674
  Подвишенский С.Н. Рациональное использование природных ресурсов в горнопромышленном комплексе / С.Н. Подвишенский. – Москва, 1988. – 227 с.
1219675
  Обертинский В.И. Рациональное использование природных ресурсов в условиях ускорения социально-экономического развития страны // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1219676
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды : Аннот. темат. лекций. – М., 1984. – 48с.
1219677
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды : сборник научных трудов. – Ташкент : ТГУ им. В.И. Ленина, 1985. – 84 с.
1219678
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: межвуз. сб.. – Л., 1977. – 151с.
1219679
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1986. – 175с.
1219680
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: Межвуз. сб.. – вып. 8. – Л., 1985. – 91с.
1219681
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: опыт соц. стран.. – Москва, 1977. – 359с.
1219682
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: опыт. соц. стран.. – вып. 2. – М., 1977. – 240с.
1219683
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: опыт. соц. стран.. – вып. 3. – М., 1979. – 228с.
1219684
   Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: опыт. соц. стран.. – вып. 4. – Москва : Прогресс, 1982. – 286с.
1219685
  Сергин С.Я. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы / С.Я. Сергин. – Калининград, 1982. – 54с.
1219686
   Рациональное использование природных ресурсов и проблемы охраны среды в зоне БАМ : монография. – Новосибирск : Наука, 1984. – 232 с.
1219687
  Алиев К.А. Рациональное использование природных ресурсов при орошении / К.А. Алиев. – Киев : Урожай, 1991. – 165, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 167. – (Природа и мы)
1219688
  Сербушка М.Д. Рациональное использование природных ресурсов. / М.Д. Сербушка. – Кишинев, 1986. – 164с.
1219689
   Рациональное использование производственного потенциала Узбекистана. – Ташкент, 1986. – 126с.
1219690
  Успенский В.К. Рациональное использование производственных отходов в местной промышленности / В.К. Успенский. – Москва, 1975. – 152с.
1219691
  Анцыперов С.Н. Рациональное использование производственных площадей и оборудования : из опыта работы завода имени Петрова / Анцыперов С.Н. – Сталинград : Кн. изд-во, 1954. – 76 с. : рис.
1219692
  Карапетян З.К. Рациональное использование производственных ресурсов в химической промышленности (на прим. хим. пром.) : Автореф... канд. техн.наук: 08.00.06 / Карапетян З. К.; Ерев. политехн. ин-т. – Ереван, 1973. – 20л.
1219693
  Ашкинис А.С. Рациональное использование рабочего времени инженерно-технических работников на предприятиях приборостроения Литовской ССР : Автореф... канд.экон.наук: 00.07 / Ашкинис А.С.; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 21л.
1219694
  Банзрагч Н. Рациональное использование рабочего времени как фактор производительности труда : автореф. ... канд. экон. наук / Банзрагч Н. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 20 с.
1219695
  Бацманова Людмила Сергеевна Рациональное использование рабочего дня как фактор повышения эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бацманова Людмила Сергеевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
1219696
  Бацманова Л.С. Рациональное использование рабочего дня как фактор повышения эффективности социалистического производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бацманова Л.С.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1986. – 191л. – Бібліогр.:л.170-191
1219697
  Курагин Валерий Александрович Рациональное использование рабочего дня, как фактор повышения эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курагин Валерий Александрович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 15л.
1219698
  Адамчук В.В. Рациональное использование ресурсов / В.В. Адамчук. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с .56. – (Новое в жизни, науке, технике . Наука и техника управления ; № 5)
1219699
  Барковский А.Н. Рациональное использование ресурсов : опыт стран СЭВ / А.Н. Барковский. – Москва : Знание, 1986. – 46, [2] с. – Библиогр.: с. 41 (6 назв.). – (В помощь лектору ; Библиотечка "Резервы экономии и бережливости - в действие")
1219700
  Ройтман Ч.Д. Рациональное использование свободного времени и некоторые проблемы становления коммунистического труда : Автореф... канд. экон.наук: / Ройтман Ч. Д.; Всесоюзн. заоч. физ. экон. ин-т. – М., 1968. – 23л.
1219701
  Боровых Л.Н. Рациональное использование свободного времени как фактор всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Боровых Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1974. – 26л.
1219702
  Тимошенко Зоя Ивановна Рациональное использование свободного времени как фактор развития и совершенствования социалистического образа жизни. : Дис... канд. философ.наук: / Тимошенко Зоя Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 174л.
1219703
  Тимошенко З.И. Рациональное использование свободного времении как фактор развития и совершенствования социалиситческого образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тимошенко З. И.; КГУ. – К., 1979. – 26л.
1219704
  Леонтьева А.С. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий полупустынной и пустынной зон восточной части Центрального Казахстана. (На примере Аягузского и Чубартауского районов Семипалат. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Леонтьева А.С.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
1219705
  Билькевич А.Л. Рациональное использование средств физической культуры для улучшения здоровья и повышения работоспособности рабочих электросварочного производства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Билькевич А.Л.; Киев.гос.ин-т.физ-культ. – К, 1984. – 21л.
1219706
  Степанов А.В. Рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов при переработке углеводородов. / А.В. Степанов. – Киев, 1989. – 158с.
1219707
   Рациональное использование сырья и материалов в промышленности: сб. науч. тр.. – М., 1982. – 157с.
1219708
  Конторович И.Я. Рациональное использование территории городов / И.Я. Конторович, А.Б. Ривкин. – Москва : Стройиздат, 1986. – 171 с.
1219709
  Конторович И.Я. Рациональное использование территории городов / И.Я. Конторович, А.Б. Ривкин. – Москва, 1986. – 172 с.
1219710
  Владимиров В.В. Рациональное использование территории и охрана окружающей среды в районной планировке / В.В. Владимиров. – Москва, 1979. – 32 с.
1219711
  Кудрявцев А.О. Рациональное использование территорий при планировке и застройке городов СССР / А.О. Кудрявцев. – Москва, 1971. – 184 с.
1219712
  Кикабидзе М.И. Рациональное использование технических средств обучения на уроках физики и его эффективность (VI класс) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кикабидзе М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 31л.
1219713
   Рациональное использование топлив СССР.. – Л., 1930. – 65с.
1219714
  Шафранова О.И. Рациональное использование трудовых ресурсов - неотложная задача. / О.И. Шафранова. – М., 1980. – 78с.
1219715
   Рациональное использование трудовых ресурсов в десятой пятилетке: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1980. – 127с.
1219716
   Рациональное использование трудовых ресурсов и повышение производительности труда: межвуз. сб.. – М., 1981. – 161с.
1219717
  Русанов Е.С. Рациональное использование трудовых ресурсов и рост производительности труда. / Е.С. Русанов. – М., 1983. – 143с.
1219718
  Кончаковский И.В. Рациональное использование трудовых ресурсов как фактор экономии общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кончаковский И.В. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1219719
  Зарихта Т.Р. Рациональное использование трудовых ресурсов молодежи = (Экономические и социальные вопросы вовлечения молодежи в общественное производство) / Т.Р. Зарихта, И.Н. Назимов. – Москва : Экономика, 1970. – 224 с.
1219720
   Рациональное использование удобрений при интенсивном земледелии в условиях западных районов Украины: сб. науч. тр.. – Львов, 1987. – 145с.
1219721
  Нумцева Н.К. Рациональное использование фонда рабочего времени - важнейший фактор повышения производительности труда : Автореф... кандидата экон.наук: / Нумцева Н.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – М., 1965. – 16л.
1219722
  Кулизаде К.Н. Рациональное использование электрической энергии на нефтяных промыслах. / К.Н. Кулизаде. – Баку, 1962. – 184с.
1219723
  Лаптев И.П. Рациональное использование, охрана и воспроизводство водных животных : учеб. пособие. / И.П. Лаптев; Под ред. докт. биол. наук А.Н. Гундризера. – Томск : Томский университет, 1988. – 117 с.
1219724
   Рациональное использование, охрана, воспроизводство биологических ресурсов и экологическое воспитание: тез. республ. конф.. – Запорожье, 1988. – 320с.
1219725
  Соловьев В.Ф. Рациональное кодирование при передаче сообщений / В.Ф. Соловьев. – М., 1970. – 65с.
1219726
  Стенин Л.А. Рациональное комплексирование геологических и геофизических исследований при производстве съемочных и поисковых работ. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Стенин Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 23л.
1219727
   Рациональное меню для школьного питания. – Москва, 1973. – 94с.
1219728
  Урсу Антонин Петрович Рациональное оформление школьного здания как педагогическая проблема : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Урсу Антонин Петрович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 21л.
1219729
  Урсу А.П. Рациональное оформление школьных зданий / А.П. Урсу. – Кишинев, 1971. – 132с.
1219730
  Петровский К.С. Рациональное питание / К.С. Петровский. – Москва, 1976. – 136с.
1219731
  Смоляр В.И. Рациональное питание / В.И. Смоляр; В.И. Смоляp. – Киев : Наукова думка, 1991. – 368 с. – ISBN 5120018920
1219732
  Пересичный М.И. Рациональное питание в условиях ионизирующей радиации / М.И. Пересичный, А Т. Пятницкий, Д.М. Якименко; Под ред.: М.И. Пересичного. – Киев : Лыбидь, 1992. – 192с. – ISBN 5-325-00001-2
1219733
  Чижов О.С. Рациональное планировани сложного органического синтеза / О.С. Чижов, А.О. Чижов. – Москва, 1986. – 32с.
1219734
  Портной Г.Г. Рациональное построение многолетней тренировки легкоатлетов-многоборцев. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Портной Г.Г.; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1981. – 24л.
1219735
  Гоппа В.Д. Рациональное представление кодов и (L, g) - коды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Гоппа В.Д.; АН СССР. Ин-т проблем передачи информации. – М., 1971. – 8л.
1219736
  Генсирук С.А. Рациональное природопользование / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 310 с. : табл. 5, ил. 25, библиогр. 328 назв.
1219737
  Генсирук С.А. Рациональное природопользование / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1979. – 312с.
1219738
  Гохберг М.Я. Рациональное природопользование / М.Я. Гохберг. – М, 1986. – 62с.
1219739
  Воронцов А.П. Рациональное природопользование : Учеб. пособие / А.П. Воронцов. – Москва : Тандем, 2000. – 304с. – ISBN 5-88124-058-8
1219740
   Рациональное природопользование : Школа-конференция молодых ученых с участием стран СНГ: тезисы докладов. – Москва : Московский университет, 2005. – 456с. – ISBN 5-89575-096-6
1219741
  Олейник Я.Б. Рациональное природопользование в связи с формированием региональных животноводческопромышленных комплексов // Актуальные проблемы охраны окружающей среды
1219742
   Рациональное природопользование в условиях Севера : сб. науч. тр. – Ленинград, 1985. – 115 с.
1219743
   Рациональное природопользование и контроль состояния окружающей среды: сб.. – М., 1982. – 95с.
1219744
  Полетаев П.И. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды / П.И. Полетаев, М.М. Швецов. – М, 1982. – 64с.
1219745
  Беденков А.Р. Рациональное природопользование и охрана природы / А.Р. Беденков, А.И. Петраш. – М., 1986. – 37с.
1219746
   Рациональное природопользование и охрана природы в СССР. – Москва : Московский университет, 1989. – 207с.
1219747
   Рациональное природопользование и охрана среды на БАМе. – Иркутск, 1978. – 133с.
1219748
  Ковалев А.П. Рациональное природопользование или коэволюция общества и природной среды? : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1219749
  Красовская Т.М. Рациональное природопользование на Кольском полуострове / Т.М. Красовская, А.В. Евсеев. – М., 1990. – 88с.
1219750
   Рациональное природопользование на Командорских островах: состояние и охрана экосистем, пробл. экон. и этнокульт. развития.. – М., 1987. – 232с.
1219751
   Рациональное природопользование на территории Брянской области : сборник. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 100 с.
1219752
  Мирзаев Г.Г. Рациональное природопользование при добыче и переработке полезных ископаемых. : Учеб. пособ. / Г.Г. Мирзаев; МВ и ССО РСФСР. Ленинград. горный институт. – Ленинград, 1984. – 93с.
1219753
  Мегедь Л.В. Рациональное проектирование механизма с остановом ведомого звена Чебышева и возможность жесткого останова ведомого звена в этом механизме : Автореф... канд. техн.наук: / Мегедь Л.В.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1966. – 19л.
1219754
   Рациональное проектирование, создание и обслуживание вычислительных комплексов в АСУ для народного хозяйства: мат. сем.. – М., 1981. – 166с.
1219755
  Дементьев В., Троицкий А. Рациональное разведение, естественные способы добыванияи сбыт в России и заграницей муравьиных яиц, мурашки и мучных червей : с рис. / В. Дементьев и А. Троицкий. – Томск : Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 1911. – 106, III с.
1219756
  Казарян А.О. Рациональное размещение жилищного строительства как фактор повышения эффективности капитальных вложений в градостроительстве. (На примере АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Казарян А.О.; АН АрмССР. Ин-т экономики. – Ереван, 1971. – 31л.
1219757
   Рациональное размещение и использование библиотечных ресурсов в УССР: сб. науч. тр.. – К., 1987. – 89с.
1219758
  Костров В.И. Рациональное размещение и специализация производства -- пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве (По матер. Предволжск. зоны ТАССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Костров В. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1965. – 20л.
1219759
  Белых М.И. Рациональное размещение промышленного производства при социализме - важная черта планомерного развития экономики : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белых М.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 23л.
1219760
  Пробст А.Е. Рациональное размещение промышленности СССР / А.Е. Пробст. – М, 1974. – 64с.
1219761
  Тасенов Т.Т. Рациональное размещение, специализация и пути дальнейшего развития сельского хозяйства Джаныбекского района Уральской области : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тасенов Т.Т.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
1219762
  Пиворез Л.Б. Рациональное распределение и перераспределение рабочей силы в промышленности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Пиворез Л.Б.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 22л.
1219763
  Нго Ты Ха Рациональное распределение нагрузок в футболе в микроцикле подготовительного периода при двухразовых занятиях в день (на примере юношей 16-17 лет) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Нго Ты Ха; Киевский гос. ин-т физическ. культуры. – Киев, 1982. – 22л.
1219764
  Гульбинскас А. Рациональное распределение первозок грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом и дальнейшее развитие этих двидов транспорта в Литовской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: / Гульбинскас А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 20л.
1219765
  Орузбаев А. Рациональное сочетание отраслей в мясо-молочных совхозах Киргизии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орузбаев А.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – М, 1954. – 16л.
1219766
  Лайлиев Д. Рациональное сочетание отраслей в овцеводческих совхозах Киргизии : Автореф... канд. экон.наук: / Лайлиев Д.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 16л.
1219767
  Крестовский В.Г. Рациональное сочетание отраслей в специализированных свиноводческих совхозах Белоруссии. : Автореф... канд. экон.наук: / Крестовский В.Г.; АН БССР. Ин-тут экономики.. – Минск, 1967. – 19л.
1219768
  Кулик А.С. Рациональное управление работоспособностью автономных летальных аппаратов. Часть 1 // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 25-39. – ISSN 0572-2691
1219769
  Кулик А.С. Рациональное управление работоспособностью автономных летательных аппаратов. Часть 2 // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 4, июль - август. – С. 87-104. – ISSN 0572-2691
1219770
   Рациональное формирование и использование книжных фондов: перспективы развития фондов научных библиотек. Сб. науч. тр.. – М., 1979. – 84с.
1219771
   Рациональное численное моделирование в нелинейной механике: сб. ст.. – Москва : Наука, 1990. – 121 с.
1219772
  Ляшенко В.И. Рациональному использованию и охране недр урановых месторождений - надежное геоинформационное обеспечение / В.И. Ляшенко, В.М. Назаренко, М.В. Назаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
1219773
  Ляшенко В.И. Рациональному использованию недр урановых месторождений - надежное геолого-маркшейдерское и приборное обеспечение / В.И. Ляшенко, В.М. Назаренко, М.В. Назаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
1219774
  Шевченко А.А. Рациональность в моральных и политических контекстах // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 72-79. – ISSN 1811-0916
1219775
  Йолон П.Ф. Рациональность в науке и культуре / П.Ф. Йолон. – Киев : Наукова думка, 1989. – 286с.
1219776
  Касавин И.Т. Рациональность в познании и практике: критич. оччерк / И.Т. Касавин, З.А. Сокулер. – М., 1989. – 191с.
1219777
  Суходуб Т.Д. Рациональность в философской традиции и современной культуре: проблема неукорененности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 253-272
1219778
  Хубулава Г.Г. Рациональность и вера // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1219779
  Родин Андрей Вячеславович Рациональность и релятивизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 55-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1219780
   Рациональность и ценностно-духовные начала в науке и образовании // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.18-31. – ISSN 0236-2007


  Круглый стол журнала "Человек" и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
1219781
   Рациональность иррационального : сб. ст. – Екатеринбург, 1991. – 242с.
1219782
  Скоробогатый В.В. Рациональность использования изотонических растворов морской соли с декспантенолом в уходе за полостью носа в послеоперационном периоде / В.В. Скоробогатый, Е.Г. Робейко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 87-89. – ISSN 0044-4650
1219783
  Лекторский В.А. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 26-34. – ISSN 0042-8744
1219784
  Ковтун Е. Рациональность магического : фантастическая посылка на рубеже тысячелетий // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 15-38. – (Бібліотека інституту філології)


  У публікації на матеріалі російської фантастики межі ХХ-ХХІ століть досліджуються причини та механізми трансформації (еволюції, зміни) , що лежить в основі сюжету фантастичної гіпотези, яка в останні роки все частіше знаходить двоїсте мотивування: ...
1219785
   Рациональность науки и практики: закономерности сближения: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 129с.
1219786
   Рациональность, рассуждение, коммуникация: логико-методол. анализ.. – К., 1987. – 217с.
1219787
  Никишин Е.М. Рациональные аппроксимации и ортогональность / Никишин Е.М., Сорокин В.Н. – Москва : Наука, 1988. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 246-252
1219788
  Лопес Г.Л. Рациональные аппроксимации мероморфных функций стильтьесовского типа : Автореф. дис. ... Доктора физ-мат. наук : 01.01.01 / Лопес Г.Л. ; АН СССР, Матем.ин-т. – Москва, 1989. – 20 с.
1219789
  Мерзляков Ю.И. Рациональные группы / Ю.И. Мерзляков. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1987. – 448 с.
1219790
  Мерзляков Ю.И. Рациональные группы. / Ю.И. Мерзляков. – Москва : Наука, 1980. – 464 с.
1219791
  Мерзляков Ю.И. Рациональные группы. Спецкурс для студ.-математиков. МГУ. Абстрактные алгебраические группы. / Ю.И. Мерзляков. – Новосибирск
Ч.2. – 1970. – 442с.
1219792
  Касселс С Д.У. Рациональные квадратичные формы / Д.У.С. Касселс. – Москва, 1982. – 440 с.
1219793
  Златогурская И.П. Рациональные комплексы геологических, геофизических и геохимических методов и этапы поисков скрытых (слепых) рудных тел некоторых важнейших твердых полезных ископаемых / И.П. Златогурская, Л.Е. Эгель. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 51с. ; 3Геол., методы поисков...
1219794
  Палиенко В.П. Рациональные комплексы методов крупномасштабного морфоструктурного анализа локальных структур Западно-Украинской нефтегазоносной области // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 94-100. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1219795
   Рациональные конструкции глубоких разведочных скважин и оборудование их устья при бурении на газ.. – М., 1969. – 239с.
1219796
   Рациональные параметры и режимы работы гидротранспортной установки при подводной разработке россыпных месторождений / Е.В. Семененко, О.А. Медведева, С.Н. Киричко, Н.В. Коваль // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 121-129. – ISSN 1607-4556
1219797
  Гродзенский С.Я. Рациональные планы испытаний промышленных изделий на надежность / С.Я. Гродзенский. – М, 1981. – 113с.
1219798
  Алабьев Вадим Рудольфович Рациональные по тепловому фактору горнотехнические параметры отработки выемочных участков глубоких шахт на крутых пластахъ : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Алабьев Вадим Рудольфович; Гсуд. Макеев. научно-исследов. ин-тут по безопасности работ в горной промышл. МакНИ. – (Макеевка) Донбас, 1997. – 18л.
1219799
  Исковских В.А. Рациональные поверхности с пучком рациональных кривых. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исковских В.А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1967. – 7л.
1219800
  Белокобыльский А.В. Рациональные пределы дискурса о Модерне // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 111-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье философский дискурс о Модерне рассматривается как вариант саморефлексии современного разума, оцениваются пути и методы подобного рационального самоосмысления.
1219801
   Рациональные приемы защиты растений в интенсивном земледелии: сб. науч. тр.. – Горки, 1991. – 75с.
1219802
  Гецов Г.Г. Рациональные приемы работы с книгой / Г.Г. Гецов. – Москва, 1975. – 109с.
1219803
  Адамович Л.П. Рациональные приемы составления аналитических прописей / Л.П. Адамович. – изд. второе, переработанное и дополненное. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1973. – 96 с.
1219804
  Адамович Л.П. Рациональные приёмы составления аналитических прописей / Адамович Л.П. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-т, 1966. – 67 с. : граф. – Библиогр.: с. 63-64
1219805
  Флейшман С.М. Рациональные противоселения сооружения для защиты железнодорожного полотна / С.М. Флейшман. – М, 1951. – 32с.
1219806
  Жарков Ф.А. Рациональные размеры тракторно-полеводческих бригад и внутрибригадная организация труда в зерновых совхозах Целинного края. : Автореф... канд. экон.наук: / Жарков Ф.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1962. – 15л.
1219807
  Аскеров К.М. РАциональные способы применения органических удобрений нефтяного происхождения под овощные культуры (томаты, капуста в основных овощеводческих колхозно-совхозных производственных управлениях Азербайджана : автореф. дис. ... наук / Аскеров К.М. ; АН АзССР, Отд. биол. наук. – Баку, 1964. – 27 с. – Библиогр. : с. 26-27
1219808
  Титов Е.В. Рациональные способы рубок в кедровниках горного алтая : Автореф... канд. с. х.наук: / Титов Е. В.; Урал. лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24л.
1219809
  Дудина Н.Х. Рациональные способы удобрения картофеля на дерново-подзолистых почвах Предуралья : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дудина Н.Х.; Горьк. с.-х. ин-т. – Пермь, 1962. – 17л.
1219810
  Рушди Хамуда М. Рациональные схемы комфортного кондиционирования воздуха для условий ОАР. : Автореф... канд. техн.наук: 194 / Рушди М.Хамуда; Одес. технол. ин-т пищевой и холодильной пром. – Одесса, 1969. – 20л.
1219811
  Беркович В.Г. Рациональные точки абелевых многобразий над числовыми полями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Беркович В.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1976. – 10л.
1219812
  Карацуба А.А. Рациональные тригонометрические суммы специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карацуба А. А.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 5л.
1219813
  Ларионов Б.А. Рациональный базис ковариантов в N-арной фомы : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Ларионов Б. А.; Среднеаз.ГУ. – Ташкент, 1953. – 14 с.
1219814
   Рациональный комплекс геоморфологических и инженерно-геологических исследований для трасс газопроводов в условиях пересеченного рельефа Молдовы и Запада Украины : изучение современного и древнего рельефа в практических целях / О.М. Адаменко, Г.М. Билинкис, А.В. Гольдберт, В.А. Осиюк, О.Р. Стельмах, С.П. Черняхов // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 140-147. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1219815
   Рациональный комплекс и методика проведения поисково-разведочных работ на различных стадиях : темат. науч.-техн. обзоры / И.Х. Абрикосов, А.Г. Алексин, И.И. Кожевников, Г.Т. Юдин; Абрикосов И.Х. [и др.] ; М-во нефт. пром-сти. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1973. – 75 с. : ил. – Библиогр.: с. 74. – (Серия "Нефтегазовая геология и геофизика")
1219816
  Гинзбург А.И. Рациональный комплекс петрографических и химических методов исследования углей и горючих сланцев. / А.И. Гинзбург. – Л., 1976. – 168с.
1219817
  Мейтин М.С. Рациональный метод бухгалтерского учета материальных ценностей / М.С. Мейтин. – К., 1940. – 50с.
1219818
  Гершитц А.Д. Рациональный метод графического нотописания / соч. А.Д. Гершитца. – Киев : Изд. М.и. Полинковского ; Тип. Г.Т. Корчак-новицкого, 1889. – [4], 61 с., 4 л. ил.
1219819
  Кириченко Н.Я. Рациональный потребительский бюджет населения СССР. / Н.Я. Кириченко. – М., 1974. – 43с.
1219820
  Граждан Г.А. Рациональный режим работы рудников по добыче железной руды (На примере рудников Кузнецкого металлург. ком-та) : Автореф... канд. экон.наук: / Граждан Г. А.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Объед. уч. сов. по экон. наукам. – Новосибирск, 1965. – 24л.
1219821
  Разумников А.Г. Рациональный термохимический расчет / А.Г. Разумников. – 106с.
1219822
  Цатурян Г.Г. Рационаьная организация производства мяса в зоне Севанского бассейна Армянской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Цатурян Г. Г.; Объед. уч. сов. по присуд. ус. степ. по экон. наукам при Ерев. ГУ. – Ереван, 1964. – 24л.
1219823
  Павленко Андрей Николаевич Рациофундаментализм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-44. – Бібліогр.: с. 30-34, 36-38, 40-41, 43. – ISSN 0042-8744
1219824
   Раціовіталізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887. – ISBN 966-316-069-1
1219825
  Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
1219826
  Андрощук Г. Раціоналізаторська пропозиція як об"єкт промислової власності: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-44. – ISSN 1608-6422
1219827
  Попова О. Раціоналізація аграрного землекористування як національний пріоритет за посилення глобальних викликів щодо продовольчого забезпечення : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1219828
  Бойко Ю.В. Раціоналізація адміністративно-територіального устрою Україні як необхідна передумова реформування місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 176-182. – ISSN 1563-3349
1219829
  Лондар Л. Раціоналізація бюджетного фінансування - шлях до підвищення рівня охорони здоров"я в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 98-105. – (Економічні науки)
1219830
  Кондратюк С.Я. Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 2 (24). – С. 51-64. – ISSN 2310-9734
1219831
  Хвесик М.А. Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві: реалії та перспективи : економічна наука / М.А. Хвесик, В.А. Голян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 39-43 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв
1219832
  Хвесик М. Раціоналізація водокористування в сучасних цивілізаційних вимірах: вибір стратегічних домінант та формування інституціональної архітектоніки : економіка водокористування / М. Хвесик, В. Голян // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 34-36 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1219833
  Найдьонов О.Г. Раціоналізація іраціонального як вимога сучасного пізнання суспільства й історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 36-38
1219834
  Симоненко О. Раціоналізація механізмів фінансового регулювання банківського сектору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 60-63
1219835
  Толуб"як В.С. Раціоналізація пенсійної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 111-114
1219836
  Голян В.А. Раціоналізація природокористування в зоні осушення / В.А. Голян, В.В. Савчук, І.І. Андрощук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 4-11. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1219837
  Сацький П.В. Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950-1953 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 178-182. – ISSN 2076-8982
1219838
  Паламарчук М.М. Раціоналізація розміщення соціалістичного виробництва / М.М. Паламарчук. – К, 1961. – 48с.
1219839
  Мазаракі А.А. Раціоналізація торгівлі в нових умовах / А.А. Мазаракі, В.Д. Кучеренко. – К, 1988. – 48с.
1219840
  Швець Неля Григорівна Раціоналізація трудової діяльності : Навч. посібник / Швець Неля Григорівна; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 94с. – ISBN 966-608-427-9
1219841
  Пуйло С.М. Раціоналізація української промисловості / С.М. Пуйло. – Х, 1929. – 71с.
1219842
  Брукс С. Раціоналізація шкільної праці в Америці / С. Брукс. – Харків, 1926. – 126с.
1219843
  Мартинов Р.С. Раціоналістична парадигма в освіті: переваги та недоліки / Р.С. Мартинов, М.А. Білоус // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 118-124. – ISSN 2220-6310


  У статті проаналізовано причини домінування раціоналістичної освітньої парадигми, її сутність, феноменологія і перспективи подальшого розвитку. Зафіксовано протиріччя між раціоналістичної і гуманістичної парадигмами освіти. Це протиріччя проявляється в ...
1219844
  Кононенко Т.П. Раціоналістичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 371-372. – ISBN 966-316-069-1
1219845
  Горгота О. Раціональна діалектика Г.В.Ф. Гегеля та екзистенційне трансцендування К. Ясперса як методи дослідження сутності релігійного // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 301/302 : Філософія. – С. 19-23. – (Філософія)
1219846
  Кашуба М. Раціональна душа та її властивості в українській філософії ХVII ст. // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 79-91. – ISSN 2410-2601
1219847
  Альтайе Натхір Айєд Атхааб Раціональна комбінована конструкція сталевого аркового мосту для умов Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01, 019 / Альтайе Натхір Айєд Атхааб ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури України. – Київ, 2018. – 22 с. – На обкл. авт. англ. : Natheer Aied Аthaab Al-Taie. – Бібліогр.: 7 назв
1219848
  Добровольська О. Раціональна конструкція "культури": досвід франкфуртської школи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 70-78
1219849
  Маруня В.П. Раціональна організація вільного часу молоді. / В.П. Маруня. – К, 1980. – 48с.
1219850
   Раціональна організація праці та управління виробництвом.. – Київ, 1973. – 203с.
1219851
  Руденко С.В. Раціональна реконструкція історії української філософії у контексті основоположень методологічного фальсифікаціонізму та історизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються умови можливості раціональної реконструкції історії української філософії на базі основоположень методологічного фальсифікаціонізму та історизму. В статье анализируются условия возможности рациональной реконструкции истории ...
1219852
  Шенгерій Л.М. Раціональна реконструкція концепції наукових та філософських винаходів І.І. Лапшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу феномену філософського та наукового відкриття в структурі гносеологічних процесів. The article is dedicated to the analysis of the phenomenon of philosophical and scientific invention in the structure of gnoseological ...
1219853
  Руденко С.В. Раціональна реконструкція як метод дослідження історії української філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 40-43. – ISBN 966-7943-03-8
1219854
  Шенгерій Л.М. Раціональна та ірраціональна складові сучасної системи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізується філософсько-правова проблематика з точки зору синтезу раціонального та ірраціонального підходів. We analyze philosophical law problems in terms of synthesis of the rational and irrational approaches.
1219855
  Білокобильський О. Раціональна тематизація культурних імперативів як метафізична проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 33-37. – ISSN 1810-2131
1219856
  Кисляковська І.В. Раціональна цивілізація у праці Фернана Броделя "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст." // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 126-133
1219857
  Ткаченко А.М. Раціональная організація міжнародних перевезень пасажирів з застосування телекомунікаційних технологій. : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Ткаченко А.М.; МО України, Україн. транспорт. ун-т. – К., 1999. – 18л.
1219858
  Коваленко П.І. Раціональне використання води на меліорованих землях / П.І. Коваленко, Ю.О. Михайлов. – Київ : Урожай, 1986. – 184с.
1219859
  Жук В.М. Раціональне використання водних ресурсів в контексті освоєння прогнозних ресурсів нафти і газу в межах Харківської області / В.М. Жук, І.О. Карпенко, Д.Ю. Серединський // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1219860
  Бересток А.А. Раціональне використання водних ресурсів Сумської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 9-10
1219861
  Нараєвська І.С. Раціональне використання економічних важелів антимонопольного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 81-83
1219862
  Слободян В.І. Раціональне використання енергетичних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян В.І. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1219863
  Макарук Н.О. Раціональне використання земель під об"єктами вітрової енергетики в Україні: проблеми нормативно-правового врегулювання // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 56-58
1219864
  Ступець М.Г. Раціональне використання і відтворення природних ресурсів як сталого економічного та соціального розвитку / М.Г. Ступець, Р.Й. Гулько, Н.М. Ступець // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 78-82. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-7468
1219865
  Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.С. Левківський, М.М. Падун. – Київ : Либідь, 2006. – 280с.. – ISBN 960-06-0419-X
1219866
  Бабич Л.М. Раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу - складова національної безпеки України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 54-57. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті проаналізовано залежність інтелектуально-освітнього потенціалу та всіх компонентів національної безпеки - безпека суспільства, держави, нації, особи. Зі зниженням освітнього рівня населення знижується і якість людського капіталу, ...
1219867
  Шаптала О.С. Раціональне використання й охорона земель сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 117-122. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1219868
  Мольчак Я.О. Раціональне використання малих річок Волині, їх охорона й оцінка якості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 483-488 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1219869
  Рябоконь О.В. Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С.295-300. – Бібліогр.: 5 назв.
1219870
  Чумак Лариса Федорівна Раціональне використання простих та комплексних мінеральних добрив з урахуванням екологічного фактору : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.01 / Чумак Лариса Федорівна; Сумський держ. ун-тет. – Суми, 1998. – 19л.
1219871
   Раціональне використання рельєфу та охорона водойм при глибокому бурінні на нафту і газ у Великоземельській тундрі / Н.П. Гусєва, В.Т. Палієнко, Ю.А. Сілецький, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 15-21 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 31)
1219872
  Тирпак Іван Васильович Раціональне використання робочого часу / Тирпак Іван Васильович. – К. : т-во Знання УРСР, 1983. – 46с.
1219873
  Цвелих Є.М. Раціональне використання розкривних порід на родовищах корисних копалин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено деякі міркування щодо раціонального використання порід при експлуатації кар"єрів на прикладі Ново-Петрівського родовища цегельної сировини.
1219874
  Тихенко О.В. Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-81. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1219875
  Накашидзе Л.В. Раціональне використання сонячних елементів у складі ФЕУ при різному рівні інсоляції : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Накашидзе Л.В. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 30 назв
1219876
  Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посібник / Р.М. Панас. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 349, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. - Слов.: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 323-335. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-055-6
1219877
  Атаман Л.В. Раціональне використання та охорона сакральної спадщини // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-966-285-405-3
1219878
  Вершиніна Л.Р. Раціональне землекористування - головний фактор збереження родючості грунтів / Л.Р. Вершиніна, К.О. Єфіменко // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 69-72. – ISBN 978-966-02-6827-2
1219879
  Коробська А.О. Раціональне землекористування - як основа сталого розвитку національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 105-115
1219880
  Мудрова О. Раціональне надрокористування - запорука економічної незалежності держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 54-58
1219881
  Самсін І.Л. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-244
1219882
   Раціональне природокористування - важлива умова ноосферного розвитку України : матеріали V-го Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. науково-практичної конференції / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В.Оскольського ; упоряд. М.Ф. Ярош]. – Київ : [Серж], 2011. – 274, [1] с. : табл. – На тит. арк.: Присвячується 85-річчю з дня народження Георгія Васильовича Дзіся. – Бібліогр.: с. 251-253 та в кінці розділів
1219883
   Раціональне природокористування - життєве кредо Л.Я. Новаковського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 66 : фото. – ISSN 1561-4980
1219884
  Гамалій Ірина Петрівна Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням ( на прикладі Білоцерківського району Київської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Гамалій Ірина Петрівна; КНУТШ. Географ. фак-тет. – Київ, 2003. – 220с. + Додатки: л. 199-220. – Бібліогр.: л. 181-199
1219885
  Гамалій Ірина Петрівна Раціональне природокористування на локальному рівні в агроландшафтах із радіоактивним забрудненням ( на прикладі Білоцерківського району Київської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Гамалій І.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1219886
  Скрипник А.В. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ / А.В. Скрипник, О.С. Голячук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 153-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1219887
  Тищенко О.В. Раціональне природокористування та охорона кіс Північного Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проаналізовано сучасний природоохоронний стан кіс Північного Приазов"я. Показано, що за минулі 69 років основними змінами є значне збільшення обводненості територій кіс та різке скорочення площ, зайнятих галофіт ними та псамофіт ними угрупованнями. ...
1219888
  Іртищева І. та інші Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 2 (328), лютий. – С. 34-36. – ISSN 1810-3944
1219889
   Раціональне та ірраціональне // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887. – ISBN 966-316-069-1
1219890
  Вільчинська С.В. Раціональне та ірраціональне в історико-філософському наслідуванні (на прикладі української філософії) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 32-47. – ISSN 2077-8309
1219891
  Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.67-83
1219892
  Глушак А.С. Раціональне та ірраціональне в структурі філософського дискурсу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.29-46. – ISSN 2075-1443
1219893
  Афоніна О.С. Раціональне та ірраціональне начало в творчості сучасних українських композиторів // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-153
1219894
  Кравченко Л.П. Раціональне та ірраціональне у світоглядних засадах філософії права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.286)
1219895
  Стельмащук А.М. Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 47-54. – ISSN 2309-1533
1219896
   Раціональне фінансування науки як передумова розбудови знаннєвого суспільства в Україні. – Київ, 2004. – 32с. – ISBN 966-651-134-7
1219897
  Шаповал В.М. Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 87-97. – ISSN 2075-1443
1219898
  Яременко В. Раціональний вибір у мережевих структурах у контексті механізмів соціально-економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-54. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1219899
  Смольников Б.М. Раціональний комплекс геоелектричних досліджень при вивченні карсту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1219900
  Капустян В.О. Раціональний підхід до моделювання діяльності банку з урахуванням показників матеріальних та нематеріальних активів / В.О. Капустян, І.С. Толкач // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6814
1219901
  Ходаковський П. Раціональний погляд на податкову амністію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 10
1219902
  Буричко З. Раціональний порядок та ідеальна демократія у концепції Генрі Сиджвіка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-61. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664


  Розглянуто теорію англійського ліберала й утилітариста Г. Сиджвіка раціонального впровадження ідеальної державної системи, якою є домакратія. Визначено, що впорядкування відгосини та регулювання суспільного життя не може бути лише раціональним, а ...
1219903
  Хонін В.М. Раціональний розподіл ресурсів планети: утопія чи близьке майбутнє? / В.М. Хонін, А.М. Нестеренко, А.О. Онисько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 100-106


  Світова економічна система функціонує на принципі вільних ринкових відносин та конкуренції. Виробничі процеси вимагають зростаючих затрат ресурсів планети, кількість яких обмежена. В таких умовах постає загроза виживанню Людства. Різноманітні урядові ...
1219904
   Раціональний романтик : до 70-річчя М.І. Михальченка / [уклад. Шайгородський Ю.Ж.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій, 2011. – 58 с., [10] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2589-03-0
1219905
  Фомічова В. Раціональний та ірраціональний аспекти соціальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості співвіднесення раціонального та ірраціонального аспектів соціальної поведінки. Проаналізовано їхнє місце та роль як регуляторів поведінки особистості. Запропоновано типологію соціальної поведінки на підґрунті критерію ...
1219906
   Раціональні бульбашки на фондовому ринку Пакистану / Абдул Хак, Ю-Чень Хунг, , Хунг-Чунь Лію // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 371-382 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1993-6788
1219907
  Дзьобань О.П. Раціональні засади віртуальної реальності / О.П. Дзьобань, Ю.В. Мелякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 8-15
1219908
  Окорокова В В. Раціональні засади західноєвропейської утопії XVIII століття в межах загальної просвітницької ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 39-43. – ISSN 2077-1800
1219909
   Раціональні навчальні плани як запорука якісної підготовки магістрів за спеціальністю "Медицина" / Ю.В. Думанський, П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, О.В. Кєтінг // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 82-84. – ISSN 1681-2751
1219910
  Балакова Валентина Миколаївна Раціональні плоскі криві 5-го порядку в геометричних моделях кінематичних поверхонь : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.01 / Балакова Валентина Миколаївна; Мін-во освіти України. – К., 1998. – 15с.
1219911
  Федоров О.П. Раціональні режими відпуску теплоти при різних схемах теплопостачання : Автореф... канд. техн. наук: 05.23.03 / Федоров О.П.; Харків. держ. техн. ун-т будів. та архіт. – Харків, 2000. – 19л.
1219912
  Яковлев Д.В. Раціональні реформи як запорука політичного розвитку та консолідації суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 619-624. – ISSN 1563-3349
1219913
  Федун Тетяна Вячеславівна Раціональні способи побудови, управління та екплуатації установок зовнішнього освітлення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.07 / Федун Т.В.; МО і НУ, Харків. держ. академ. міського господарства. – Харків, 2002. – 22 с.
1219914
  Губіанурі М.Б. Раціональні спроби трактування феномену візіонерства у контексті осмислення стосунків релігії та науки кінця 20-го – початку 21-го століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 178-181
1219915
  Капустян В.О. Раціональні стратегії поведінки агентів в моделі нелінійної макроекономічної динаміки / В.О. Капустян, М.Г. Чепелєв // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 138-152 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1219916
  Дубінін В.В. Раціональні та ірраціональні способи розв"язання етнічних протиріч // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 77-93
1219917
  Кофман Ю. Раціональні точки на площині // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 60-61. – ISSN 1029-4171
1219918
  Воротіна Л.І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 90-94 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1219919
  Конопльов Олексій Ігоревич Раціональні цикли, схеми і характеристики безмашинних пароежекторних генераторів холоду для транспортних настанов : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Конопльов Олексій Ігоревич; Мін-во освіти України. Одеська держ. Акад. холоду. – Одеса, 1997. – 18л.
1219920
  Сербенюк С. Раціональні числа в термінах знакододатних рядів Кантора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-15. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню завдання раціональних чисел рядами Кантора. Критерій раціональності для випадку довільної послідовності (qk) сформульовано, деякі його наслідки розглянуто. Статья посвящена изучению представления рациональных чисел рядами ...
1219921
  Юркевич О.М. Раціональність аргументації: логічні правила та значення // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 70-81. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1219922
  Меркулова Т. Раціональність в економічній моделі людини // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-34. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1219923
  Таликін Є.А. Раціональність господарської процесуальної форми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 34-38
1219924
  Почтовюк А.Б. Раціональність діяльності вищої школи // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 337-344


  У статті викладено основні аспекти раціональності в діяльності системи вищої освіти. Визначено цілі вищої освіти, критерії оцінювання її якості, а також місце вищого навчального закладу в системі вищої освіти. Досліджено та поєднано наявні атрибути ...
1219925
  Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття / М.В. Попович. – Київ, 1997. – 290с.
1219926
  Скотний В. Раціональність і подолання трагізму людського буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.61-69. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1219927
  Пазенок В. Раціональність і ціннісність під системним кутом зору // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 108-110. – ISSN 0235-7941
1219928
  Кратт О. Раціональність колекціонування професійної освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 71-79. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420


  Поширення кількох професійних освіт є соціально-економічним явищем, яке демонструє співпрацю сфери професійної освіти та ринку праці. Теоретичним підґрунтям пояснення явища є вибір особою майбутньої професії. Поведінку абітурієнтів характеризує теорія ...
1219929
  Петрук Н.К. Раціональність та форми її інституалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1219930
  Шелухін В. Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 75-78. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі аналізу теоретичних підходів Н. Лумана та Е. Ґіденса визначено концептуальні основи інтерпретації раціоальності у сучасній соціології. Головне питання у сучасному розумінні раціональності пов"язане з проблемою ножинності. Автор ...
1219931
  Туленков М.В. Раціональність управління в транзитивному суспільстві : монографія / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 300с. – ISBN 966-8640-15-2
1219932
  Бондаренко Є.В. Раціональність функцій росту ініціальних автоматів Мілі / Є.В. Бондаренко, М В. Скочко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 3. – C. 3-8. – ISSN 1025-6415
1219933
  Казимирова Ю.А. Раціональність як базовий концепт культури в сучасному мовознавстві // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 55-58. – (Філологічні науки)
1219934
  Бовтач С.В. Раціональність як історико-філософська проблема та її прояви в українській філософії ХІ - ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено витоки та прояви ідей раціональності в розвитку української філософської думки ХІ-ХVІІ ст. На підставі історико-філософського аналізу пам"яток цього періоду автор дійшла висновку, що витоки формування раціоналістичної традиції в Україні ...
1219935
  Ільїна Г Раціональність як реляційність : синтетична єдність відмінностей в трансцендентальному просторі границі // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.106-119. – ISSN 2075-1443
1219936
  Лобода Ю.О. Раціональність як фактор суспільного розвитку // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 27-29
1219937
  Гвоздік О.І. Раціональність: загальна теорія та логіка історії. / О.І. Гвоздік. – К., 1994. – 175с.
1219938
  Вільчинська І.Ю. Раціонально-інструментальний підхід до дослідження електоральної мотивації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 95-104
1219939
  Панчак-Бялоблоцька Раціонально-логічна зумовленість та емпіричний досвід формування різних типів урядів у європейських парламентських демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 241-262. – ISSN 2524-0137
1219940
  Головкін Б. Раціонально-прагматичні основи дослідження корисливо-насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 90-96.
1219941
  Воєводін О.П. Раціонально-теоретичні форми у структурі художньої свідомості : Дис... докт. філос.наук: 09.00.08 / Воєводін О. П.; МО Укр., Луганський держ. перд. ін-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 371л. – Бібліогр.:л.347-372
1219942
  Воєводін Олексій Петрович Раціонально-теоретичні форми у структурі художньої свідомості : Автореф... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Воєводін Олексій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1219943
  Кузовлев П.М. Рацоинальное использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузовлев П.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 16л.
1219944
  Пружин Б.И. Рацональность и историческое единство научного знания / Б.И. Пружин. – Москва, 1986. – 150с.
1219945
  Громов В.Г. Рачет ламинарного пограничного слоя при наличии неравновесных химических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Громов В.Г.; Науч.-исслед. ин-т механики МГУ. – М., 1968. – 7л.
1219946
  Ризаев С.А. Рачий Нересян / С.А. Ризаев. – М : Искусство, 1968. – 191 с.
1219947
  Рехвиашвили Ш. Рачинская баллада. : стихи и поэма / Шалва Рехвиашвили ; пер. с груз. А.Налбандяна. – Орджоникидзе : Ир, 1969. – 52 с.
1219948
  Краев Л.Ф. Рачительно, по-хозяйски / Л.Ф. Краев. – К., 1988. – 120с.
1219949
  Овсянников Л.Н. Рачительные хозяева / Л.Н. Овсянников. – М, 1965. – 48с.
1219950
   Рачия Капланян. – Ереван, 1973. – 142 с.
1219951
   Рачо Стоянов.. – София, 1978. – 950с.
1219952
  Казанский П.Е. Рачь проф. П.Е. Казанского на собрании славянских юристов в Софии 26 июня / П.Е. Казанский, 1910. – 7с.
1219953
   Рашба Еммануїл Йосифович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 359 : фото
1219954
  Зингер Г.Р. Рашель / Г.Р. Зингер. – Москва : Раугул Р.Д., 1980. – 253 с.
1219955
  Анастасия Горбунова Рашен бой : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 78-81 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1219956
  Саркисьянц С.М. Рашение некоторых задач механики при поиощи ЭВМ : Автореф... канд .физ .мат.наук: / Саркисьянц С. М.; ДГУ. – Днепропетровск, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1219957
  Куткашенский Исмаил-бек Рашид-Бек и Саадат-ханум : [рассказ : пер. с фр.] / Исмаил-бек Куткашенский ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т литературы им. Низами. – Баку : Изд-во Акад. наук Азерб. ССР, 1950. – 40 с.
1219958
  Куткашенский И. Рашид-бек и Саадет-ханум : рассказ / И. Куткашенский; пер. с азерб. М.Эфендиева. – Баку : Детюниздат, 1959. – 40 с.
1219959
  Демирчян Д.К. Рашид : повесть / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Тифлис : Закгиз, 1935. – 116 с.
1219960
  Абасова Э.Г. Рашид Бейбутов : Рашид Меджид Бейбутов, о нем / Э.Г. Абасова. – Баку : Азернешр, 1965. – 68 с., [15] л. ил. : ил.
1219961
   Рашид Максютов / Максютов, Выставка, Москва. произведений., 1975. – М., 1975. – 13с.
1219962
  Голованов Н.Н. Рашид Мухаметбареевич Нурмухаметов / Н.Н. Голованов. – Л., 1972. – 33с.
1219963
  Бодрова Э.С. Рашид Нурмухаметов / Э.С. Бодрова. – Уфа, 1976. – 75с.
1219964
   Рашид Нурмухаметов. – Уфа, 1986. – 97с.
1219965
  Абдуллаев Н. Рашид Тимуров : очерк жизни и творчества / Н. Абдуллаев. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1970. – 35, [5] с., [16] л. ил.
1219966
  Майданюк В. Рашизм як різновид неофашизму // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 43. – С. 5. – ISSN 0027-8254
1219967
  Стасюк А. Рашинарі // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 29-31
1219968
  Шрайбман И.И. Рашковские рассказы / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 223 с.
1219969
  Уббелоде Ращепление жиров и производство глицерина / Уббелоде. – С.л, 1934. – 160с.
1219970
  Аламбергенова С.Т. Ращзработка методов очистки, обогащения и стабилизации каталазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Аламбергенова С. Т.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1219971
  Ткач М.М. Раю мій, розмаю : родовід / Микола Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-2765-93-9
1219972
  Киреев Р.Т. Рая Шептунова и другие люди. / Р.Т. Киреев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 319с.
1219973
  Мамаева С.А. РБА в системе профессиональных коммуникаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные инструменты профессиональных коммуникаций, используемые Российской библиотечной ассоциацией (РБА). Охарактеризовано место РБА в онлайновом коммуникационном пространстве. Подчеркнута консолидирующая роль Ассоциации.
1219974
  Басов С. РБА меняет "паспорт" : о новой редакции устава Российской библиотечной ассоциации / Сергей Басов // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 7 (217). – С. 26-31. – ISSN 1727-4893


  О новой редакции устава Российской библиотечной ассоциации
1219975
   РБА: в ожидании реформ? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  Один из наиболее представительных профессиональных форумов - Всероссийский библиотечный Конгресс - XIX Ежегодная конференция Российской библиотечной Ассоциации - состоялся 18-23 мая в Рязани - Библиотечной столице России-2014. Основные мероприятия ...
1219976
  Ейсмонт Ю. РБД "Україніка наукова": редакційна електронного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
1219977
  Качкан В. Рвав кайдани з думки і волі // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 30-43. – ISBN 5-87322-078-0


  Юліан Романчук в українській історії.
1219978
  Бенелли Сем. Рваный плащ. Ужин шуток / Сем. Бенелли. – Москва-Пб., 1923. – 253с.
1219979
  Шевченко А.Ф. Рвзрывные нарушения на локальных структурах Днепровско-Донецкой впадины и их роль в распределении нетяных и газовых залежей : Автореф... канд. геол. минер.наук: 136 / Шевченко А. Ф.; Всес. нефт. науч. исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1219980
  Воскрекасенко С.І. Рвись у вись, але й під ноги дивись : вірші, гумор та сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1219981
  Савостин Н.С. Рвутся жаворонки ввысь. / Н.С. Савостин. – Чита, 1961. – 16с.
1219982
   РГБ: полтора века в Москве на службе КНИГЕ // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В апреле 2013 г. Российская государственная библиотека отмечает 150-летний юбилей. Об истории одной из крупнейших в мире библиотек, интересных сюжетах, связанных с её становлением и развитием, современных проблемах и задачах библиотечного сообщества ...
1219983
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка. – Рівне : РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 1 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Н.В. Марчук]. – 2010. – 383, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 358-378. – Бібліогр. в тексті
1219984
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Наук. б-ка. – Рівне : Наукова бібліотека РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 2 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Л.В. Ковальчук та ін.]. – 2015. – 371 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 360-366. – Бібліогр. в тексті
1219985
  Костров М.Л. Рдейский край : Рассказы, очерки, повесть / М.Л. Костров. – Москва : Советский писатель, 1984. – 350с.
1219986
  Галинис В. Рдесты - Potomogeton (Tourn.) L. Литовской ССР. Флора, экология, распространение и теорет. и практ. значение их изучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галинис В. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1219987
  Лин В. РДР-11 и VAX-11. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера / В. Лин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 315 с.
1219988
  Шимчишин М.М. Ре/деконструкція материнства в постмодерному літературному пректі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 281-285
1219989
  Решетов Владимир Реабилитация атома : после Чернобыля. Реакторы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 42-48 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1219990
  Алафаев А.А. Реабилитация балкарского народа : проблемы и решения / А.А. Алафаев, Сабанчиев, Х-М.А // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 79-90. – ISSN 0869-5687


  Подолання наслідків масових репресій 1920-1950-х рр. - головна проблема історії Росії ХХ століття
1219991
  Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемыческой болезнью сердца: / Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов. – Москва, 1988. – 288с.
1219992
  Таджиев Т. Реабилитация в советском уголовном процессе. / Т. Таджиев. – Ташкент, 1986. – 168с.
1219993
   Реабилитация личности несовершеннолетних нарушителей / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, М.Г. Дмитриев, И.Ю. Апалькова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1219994
  Гадаборщева Ф.М. Реабилитация народов, подвергшихся депортации в середине XX века в СССР: (историко-правовые проблемы) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 177-182. – ISSN 1812-8696
1219995
  Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. / М.И. Пастухов. – Минск, 1993. – 176с.
1219996
  Соломка О. Реабилитация по мировым стандартам. В НМУ им. А. Богомольца готовят квалифицированных специалистов // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 июня (№ 112). – С. 8


  В последнее время в медицине все больше утверждается реабилитационное направление, основой которого является комплексное восстановительное лечение заболеваний и повреждений. В этом процессе ведущую роль играет физическая терапия и эрготерапия. Она ...
1219997
  Козлов В. Реабилитация подлогом - "как в кино". Дневник , который не писал Берия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 0235-7089
1219998
  Стасенко С.А. Реабилитация спора о диалектике и метафизике в современной философии // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 26-31
1219999
  Кракауэр З. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. – М., 1974. – 423с.
1220000
   Реабилитация: Политические процессы 30-50-х годов. – Москва : Политиздат, 1991. – 460 с. – ISBN 5-250-01429-1
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,