Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1219001
  Руда С. "Промінь світла у найпохмурішій галузі патології" (до 180-річчя від дня народження Льва Ценковського) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1219002
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1219003
  Нікітенко М. "Промова філософа" - найдавніший історичний документ про Хрещення Володимира Святославовича // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 7-28
1219004
  Гавлицький П. "Промовець" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 304-307


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Проза і драматургія".
1219005
  Жеронкін А.В. "Промови до німецької нації" Й.Г. Фіхте: сутність егоїзму та його саморуйнування // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-285-410-7
1219006
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1219007
  Матасова Ю.Р. "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 79-92


  У студії - через порівняння творчих стратегій Емілі Дікінсон та Торі Еймос - подається аналіз американського жіночого письма як прикладу "тілесного розумування" (в термінах Елізабет Грос). Вивчення способів та інструментів такої практики, що є опірною ...
1219008
  Миронович Д. "Промовляючи невимовне": конструктивістські теорії феномену релігійного навернення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості конструктивістських підходів до аналізу феномену релігійного навернення. Поява відзначених підходів пов"язана з лінгвістичним поворотом в соціології та спробою поглянути на досвід конверсії і його наративізацію, як особливу ...
1219009
  Дементьев П.И. "Пронеси, Господи, чистку" : комедия в одном приеме / Дементьев (П. Ива [псевд.]). – [Москва] : Московск. театр. изд., 1926. – 32 с.
1219010
  Соколов Б. Проміжна перемога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 4


  Чи вийдуть українські моряки на свободу і якими можуть бути наслідки у разі відмови Росії виконати рішення Гамбурзького трибунулу?
1219011
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1219012
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1219013
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1219014
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1219015
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1219016
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1219017
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1219018
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1219019
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1219020
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1219021
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1219022
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1219023
  Кулик Н. Промінчик європейської освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793


  250 років від дня народження видатного педагога і вченого Івана Орлая.
1219024
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1219025
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1219026
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1219027
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1219028
  Сергійчук В.І. Промінь надії для всього українства // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 79-80. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 70-річчя проголошення Карпатської України.
1219029
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1219030
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1219031
   Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ
№ 2, березень 2018 р. – 2018. – 62 с.
1219032
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1219033
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1219034
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1219035
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1219036
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / Астапов И.Г., Слоним Я.А. – Москва ; Ленинград : ВКОИЗ, 1932. – 104 с.
1219037
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1219038
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1219039
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1219040
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1971. – 16с.
1219041
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1219042
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1219043
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1219044
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1219045
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1219046
  Суслов М.А. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 32с.
1219047
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 40 с.
1219048
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1219049
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1219050
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1219051
  Суслов М.А. Промова на 22 з"їзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1219052
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1219053
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1219054
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ, 1931. – 80 с.
1219055
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1219056
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 19с.
1219057
  Ворошилов К.Е. Промова на XX з"їзді КПРС / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1956. – 24с.
1219058
  Шепілов Д.Т. Промова на XX з"їзді КПРС 15 лютого 1956 р. / Д.Т. Шепілов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 32 с.
1219059
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС 17 лютого 1956 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 32 с.
1219060
  Молотов В.М. Промова на XX з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 31 с..
1219061
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС / О.М. Косигін. – Київ, 1961. – 24с.
1219062
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1219063
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1219064
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1219065
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 16 с.
1219066
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1219067
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчогоокругу м. Москви 9 березня 1950 р. / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 28 с., 1 л. портр. : портр.
1219068
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1219069
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1219070
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовського вибочого округу м. Москви 10 березня 1950 року / В.М. Молотов. – Київ : Українське вид. політлітератури, 1950. – 24 с., 1 л. портр. : портр.
1219071
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – Київ, 1946. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1219072
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 20с., 1 л. портр.
1219073
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1219074
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1976. – 16с.
1219075
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР 8 серпня 1953 року / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 47 с.
1219076
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1219077
  Маленков Г.М. Промова на передвиборних зборах виборців Ленінградської виборчої округи м. Москви 7 лютого 1946 року / Г.М. Маленков. – [Київ] : Українське держ. видавництво, 1946. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
1219078
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л. Каганович. – Киев : Держполітвидав, 1954. – 24 с.
1219079
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР Четвертого скликання 26 квітня 1954 року / Г. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 20 с.
1219080
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1219081
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1219082
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1219083
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1219084
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 16 с. : 1 портр.
1219085
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1219086
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року / О.Б. Арістов. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 23 с.
1219087
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1219088
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1219089
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1219090
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1219091
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / Г.М. Маленков. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 14 с.
1219092
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Краній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 15 с.
1219093
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону Й.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л.П. Берія. – Київ : Політвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1219094
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП(б) 8 жовтня 1952 року / М. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 23 с.
1219095
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1219096
  Сталін Й.В. Промова на ХІХ з"їзді партії 14 жовтня 1952 р. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 15 с.
1219097
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1219098
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1219099
  Кириченко О.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС, 15 лютого 1956 р. / О.І. Кириченко. – Київ, 1956. – 31с.
1219100
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1219101
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1219102
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1219103
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с., 1 л. портр. : портр.
1219104
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1219105
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1219106
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1219107
  Бачинська К. Промова Черчилля та втертий ніс. 25% на 73%: як Зеленський святкував перемогу та якi плани в Петра Порошенка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 4


  "Соціологія не давала шансів", - тихо лунає з вуст одного з представників штабу Петра Порошенка. Якнайчіткіше настрої в обох штабах можна було відчути відразу після оголошення перших екзит-полів. О 20-й годині голова Фонду "Демократичні ініціативи" ...
1219108
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1219109
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1219110
  Магурчак А.М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 208-216. – ISSN 0320-9466
1219111
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1219112
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1219113
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1219114
  Ібаррурі Д. Промови і статті 1936-1938 / Долорес Ібаррурі. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 183 с.
1219115
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду IV Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Харків : Пролетар
Ч. 1. – 1931. – 239 с.
1219116
  Молотов В.М. Промови на Першій сесії Верховної Ради СРСР / В.М, Молотов. – Харків : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 22 с.
1219117
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1219118
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1219119
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1219120
  Боровський О. Промовиста угода. Польща та США підписали договір про військову співпрацю // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 5


  У суботу, 15 серпня, у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар США Майк Помпео підписали новий польсько-американський оборонний договір. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що візит американського державного ...
1219121
  Фарина І. Промовисте немовчання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 9


  Книга Василя Головецького "Вчитель мовчання".
1219122
  Черник О. Промовисті імена в ідіостилі дена брауна як проблема перекладу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 205-209. – ISSN 2410-0927
1219123
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1219124
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1219125
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1219126
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1219127
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1219128
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1219129
  Кирчів Р.Т. Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 99-104. – ISSN 1027-3239
1219130
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1219131
  Левчук І. Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / Ірина Левчук ; за ред. М.М. Гона. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 246, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 207-234. – ISBN 978-966-416-621-5
1219132
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1219133
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1219134
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1219135
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1219136
  Тимошик М. Промоція "українського питання" та об"єднання зарубіжного українства як головні програмні напрямки діяльності Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 63-80. – ISSN 2413-7065
1219137
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1219138
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1219139
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1219140
  Романюк Н.В. Промоція книжкової літератури видавництва "Ранок" у мережі Фейсбук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 92-98. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1219141
  Шеремет М. Промоція та маркетинг: стратегії модернізації вищої школи / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 51-56. – ISSN 2078-1016
1219142
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1219143
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1219144
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1219145
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1219146
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1219147
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1219148
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1219149
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1219150
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1219151
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1219152
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1219153
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1219154
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1219155
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1219156
   Промысловая геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 136с.
1219157
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1219158
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 1 : Электрические методы исследования скважин. – 1959. – 212с.
1219159
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 108с.
1219160
  Итенберг С.С. Промысловая геофизика / С.С. Итенберг. – Москва, 1961. – 388с.
1219161
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 4. – 1962. – 179с.
1219162
   Промысловая геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 341с.
1219163
   Промысловая геофизика при ускоренной развдеке газовых месторождений.. – М, 1988. – 246с.
1219164
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1219165
   Промысловая геофизика.. – М, 1960. – 272с.
1219166
  Солдатов В.К. Промысловая ихтиология / В.К. Солдатов. – Москва-Л.
Ч.1. – 1934. – 320с.
1219167
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1219168
   Промысловая кооперация // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 564-565
1219169
  Миндорашвили Л.А. Промысловая кооперация в Советской Грузии (1921-1937) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.592 / Миндорашвили Л.А.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1219170
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 14л.
1219171
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 c.
1219172
  Яковлев П.И. Промысловая кооперация СССР за 40 лет / П.И. Яковлев. – М, 1957. – 52с.
1219173
  Янгуразов А.М. Промысловая кооперация, ее значение и развитие в социалистическом народном хозяйстве. (На материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Янгуразов А.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 17л.
1219174
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1219175
  Гриценко Игорь Данилович Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная. (Словарь и исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гриценко Игорь Данилович ; Ленингр. гос. ун-т , Межкафедральный словарный кабинет. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1219176
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
1219177
   Промысловая характеристика продуктивных пластов юго Сибирской платформы. – Москва, 1982. – 185с.
1219178
  Мусатов А.П. Промыслово-биологическая характеристика рыб реки Оки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатов А.П.; Казан.гос.ун-т. – М, 1967. – 30л.
1219179
  Померанц Л.И. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование / Л.И. Померанц, В.Т. Чукин. – Москва : Недра, 1966. – 316с.
1219180
  Байрамов К.М. Промыслово-заводские комиссии баку в период борьбы за победу социалистической революции и упрочения Советской власти /март 1917-июль 1918 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Байрамов К.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 25л.
1219181
  Выборных С.Ф. Промысловое геофизическое оборудование и аппаратура : Учебное пособие для техникумов / С.Ф. Выборных. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 284с.
1219182
   Промысловое описание Персидского залива., 1971. – 44с.
1219183
   Промысловое описание района северо-западного шельфа полуострова Индостан, 1972. – 28с.
1219184
  Иванов А.В. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей / А.В. Иванов, А.А. Стрелков. – Владивосток, 1949. – 46с.
1219185
  Слюнин Н.В. Промысловые богатсктва Камчатки, Сахалина и КомаТип. В. Киршбаумандорских островов : Отчет д-ра Н. Слюнина : (по поручению Министерства Гос. имуществ) / М.З. и Г.И. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон", 1895. – [2], IV, 117 с., 8 л. ил., карт. : ил., карт.
1219186
  Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные / А.В. Иванов. – Москва : Советская наука, 1955. – 955с.
1219187
  Суворов Е.К. Промысловые водоемы СССР. Введение в частную ихтиологию. / Е.К. Суворов. – Л., 1948. – 239с.
1219188
  Гайл Г.И. Промысловые водоросли Сахалина и Курильской гряды / Г.И. Гайл. – Владивосток, 1949. – 88с.
1219189
   Промысловые водоросли СССР. – Москва : Пищевая промышленность, 1971. – 272с.
1219190
   Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1979. – 131с.
1219191
  Янушевич Промысловые звери и птицы Западной Сибири / Янушевич, И. Благовещенский. – Новосибрск : Госитиздат, 1952. – 62с.
1219192
  Каверзнев В.Н. Промысловые звери наших пресных водоемов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд., испр. – М., 1931. – 79с.
1219193
  Гаджинкий Д.Д. Промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном ройоне в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджинкий Д.Д.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1962. – 34л.
1219194
  Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца 17 -- первой половины 19 века (по мат. Богород. имения Шереметьевых, Городецкого-Орловых и Паниных Нижнегор. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лебедева О.Н.; Гор. ГУ. – Горький, 1975. – 31л.
1219195
  Жадин В.И. Промысловые моллюски пресных вод СССР / В.И. Жадин. – Москва-Л., 1937. – 60с.
1219196
  Танасийчук Н.П. Промысловые рыбы Волго-Каспия. / Н.П. Танасийчук. – М., 1951. – 88с.
1219197
  Щербуха А.Я. Промысловые рыбы нижнего течения Южного Буга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербуха А.Я.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 28л.
1219198
   Промысловые рыбы СССР : атлас. – Москва : Пищепромиздат, 1949. – X, 230 с. + Додаток: Промысловые рыбы СССР: описания рыб (текст к атласу цветных рисунков рыб) (788 с., 10 цв. табл.)
1219199
  Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы / Л.М. Шульпин. – Владивосток, 1936. – 436с.
1219200
  Петренко Л.А. Промысловый возврат и биология молоди семги при заводском воспроизводстве : Автореф... кандидата биол.наук: / Петренко Л.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хозяйства. – Ленинград, 1966. – 19л.
1219201
   Промысловый и подоходный налоги : (Законы и инструкции). – Москва : Фин. изд-во НКФ СССР, 1926. – 215 с. : табл., бланк
1219202
  Разумовский П.В. Промысловый налог / П.В. Разумовский. – Харьков, 1926. – 280с.
1219203
  Фриман М.С., Шейнес Д.И. Промысловый налог по действующему законодательству : 1. Систематический очерк теории и практики промыслового налога; 2. Действующее русское заонодательство о промысловом налоге с разъяснениями, извлеченными из соответствующих распоряжений, ... [в анот.] / М.С. Фриман и Д.И. Шейнес. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1913. – [8], 232 с. – Библиогр.: "Литература по промысловому обложению" (14 назв.). – (Общедоступное законоведение)


  ... циркуляров и инструкций Министерства финансов и решений Правительствующего Сенатапо 1-ое января 1913 г.; 3. Образцы деловых бумаг-прошений, заявлений жалоб и т.п., подаваемых платильщиками промыслового налога соответствующим лицам и ...
1219204
  Полозов П.И. Промысловый налог. Патентный и уравнительный сборы. Практическое руководство-справочник на основе положения о промналоге 1926 г. / П.И. Полозов. – Москва, 1927. – 283 с.
1219205
   Промысловый сбор и подготовка аномальных нефтей.. – Уфа, 1986. – 136с.
1219206
   Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана.. – Махачкала, 1988. – 138с.
1219207
   Промыслы и ремесла народов СССР.. – Л, 1986. – 176с.
1219208
  Лабунский В. Промыслы и торговля в древней Руси / Сост. Владимир Лабунский ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распр. техн. знаний. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. ил., карт.
1219209
   Промыслы населения Харьковской губернии. – Вадки, 1918. – 30с.
1219210
   Промыслы населения Харьковской губернии.. – Валки, 1918. – 98с.
1219211
  Лоос В.Г. Промышелнная психология / В.Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техника, 1980. – 183 с.
1219212
  Выдыборец А.В. Промышелнные производства в колхозах Украинской ССР / А.В. Выдыборец, Н.И. Вакуленко. – Київ, 1971. – 57с.
1219213
  Повилейко Р.П. Промышленна реклама, графика, упаковка. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1967. – 186с.
1219214
  Ким Н.Н. Промышленная архитектура / Н.Н. Ким. – Москва, 1979. – 176 с.
1219215
   Промышленная аэродинамика, 1958. – 140 с.
1219216
   Промышленная аэродинамика. – Москва, 1960. – 176 с.
1219217
   Промышленная ботаника. – Киев : Наукова думка, 1980. – 258с.
1219218
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 8. – 2008. – резюме англ., укр., рос. мовами
1219219
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 9. – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
1219220
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 10. – 2010. – резюме англ., укр. мовами
1219221
   Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1990. – 254с.
1219222
  Таточенко Л.К. Промышленная гамма-дефектоскопия / Л.К. Таточенко, С.В. Медведев. – Москва, 1955. – 15 1с.
1219223
   Промышленная графика.. – М, 1956. – 14с.
1219224
   Промышленная естетика и культура производства.. – Алма-Ата, 1964. – 18с.
1219225
   Промышленная и медицинская электроника. – Томск : Томский университет
Т. 1. – 1974. – 227 с.
1219226
  Шепелюк Г.А. Промышленная интеграция стран - членов СЭВ / Г.А. Шепелюк. – Киев, 1982. – 192 с.
1219227
   Промышленная информация.. – Нью-Йорк, 1969. – 58с.
1219228
  Гиббинс Г. Промышленная история Англии / Г. Гиббинс ; Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. – 2-е изд., доп., с примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – VIII, 162 с., 4 л. карт. – Библиогр.: "Замечания автора об источниках по истории английской промышленности" (с. 161-162). – (Культурно-историческая библиотека ; № 1)


  Авт. предисл. и пер.: Каменский, Андрей Васильевич
1219229
  Гиббинс Г. Промышленная история Англии / Г. Гиббинс ; Пер. с 4-го англ. изд. А.В. Каменского. – 2-е изд., доп., с примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [В тип. Б. Вольфа], 1898. – 238 с. разд. паг. – Библиогр.: "Замечания автора об источниках по истории английской промышленности" (с. 211-212). – (Культерно-историческая библиотека ; № 1)


  Пер.: Каменский, Андрей Васильевич
1219230
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика / В.И. Грубов. – К, 1966. – 448с.
1219231
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика : Справочник / В.И. Грубов, А.Г. Ивахненко, Мандровский-Соколов. – Киев, 1966. – 448с.
1219232
   Промышленная кибернетика.. – К, 1978. – 85с.
1219233
  Родина Л.А. Промышленная кооперация Восток - Запад: пробл. и перспективы. / Л.А. Родина. – М., 1990. – 78с.
1219234
  Бэмфорт А.В. Промышленная кристаллизация / А.В. Бэмфорт. – М, 1969. – 240с.
1219235
  Будаговский В.И. Промышленная культура карликовых плодовых деревьев / В.И. Будаговский. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 384 с. – Библиогр.: с. 376-381
1219236
  Ахметов М.С. Промышленная метеорология. Проблемы загрязнения атмосферы и микроклимата : учеб. пособие по спецкурсу / Ахметов А.С. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПТУ, 1984. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-85 (37 назв.)
1219237
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология / Л.И. Воробьева. – Москва : МГУ, 1989. – 293,1с.
1219238
   Промышленная микробиология : Учеб. пособие для вузов по спец. " Микробиология" и "Биология". – Москва : Высшая школа, 1989. – 688с. – ISBN 5-06-001482-7
1219239
   Промышленная микробиология и успехи генетической инженерии = Industrial microbiology and the advent of genetic engineering. – Москва : Мир, 1984. – 176с.
1219240
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1985. – 64с.
1219241
  Теддер Д. Промышленная органическая химия / Д. Теддер, А. Нехватал, А. Джубб. – Москва : Мир, 1977. – 700 с.
1219242
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – М., 1975. – 304с.
1219243
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1219244
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1985. – 277с.
1219245
  Виноградов В.Н. Промышленная оценка рассеянных элементов в комплексных рудах / В.Н. Виноградов. – Москва : Недра, 1972. – 151с.
1219246
   Промышленная перепись США.1967 г.. – М, 1973. – 176с.
1219247
  Нутенко Л.Я. Промышленная политика Бразилии : курс на локализацию и инновации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 36-47. – ISSN 0044-748Х
1219248
   Промышленная политика в США. – Москва, 1986. – 215с.
1219249
  Есешкин М. Промышленная политика Н. С. Хрущева 1953-1964 гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-46. – ISSN 1684-2626
1219250
   Промышленная политика развитых капиталистических стран.. – М, 1985. – 186с.
1219251
  Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: дискуссионные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 33-38. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1219252
  Киняпина Н.С. Промышленная политика русского самодержавия в годы кризиса феодальной системы (20-50 годы XIX в.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Киняпина Н.С. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. истории СССР периода капитализма. – Москва, 1965. – 25 с.
1219253
  Нутенко Л.Я. Промышленная политика стран Латинской Америки: этап активизации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 16-24. – ISSN 044-748Х


  В статье исследуются тенденции и изменения в промышленной политике стран Латинской Америки последнего 15-летия, анализируются схожие черты, особенности политики и некоторые результаты.
1219254
  Лоос В.Г. Промышленная психология / В.Г. Лоос. – Киев : Техніка, 1974. – 231 с.
1219255
   Промышленная радиография.. – М, 1960. – 331с.
1219256
  Манту П. Промышленная революция XVIII в Англии / П. Манту. – Москва, 1937. – 440с.
1219257
  Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии / П. Манту. – Москва; Ленинград, 1925. – 359 с.
1219258
  Кривун Ю.Н. Промышленная революция в Англии - сигнал и стимул к изменению идеологиии внешней торговли // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 21-27. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1219259
  Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии / Н.А. Ерофеев. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 184 с.
1219260
  Неманов И.Н. Промышленная революция в Великобритании и утопический коммунизм Роберта Оуэна: Уч. пособие / И.Н. Неманов. – Смоленск, 1987. – 88с.
1219261
  Роман Промышленная революция в развитии общества / Роман, , Вальтер. – Москва, 1969. – 295с.
1219262
  Соловьева А.И. Промышленная революция в России в 19 в. / А.И. Соловьева. – Москва, 1990. – 269с.
1219263
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока / Г.К. Широков. – М., 1981. – 215с.
1219264
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока. / Г.К. Широков. – Москва : Наука, 1986. – с.
1219265
   Промышленная революция в США.. – М, 1990. – 43с.
1219266
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – Москва
1. – 1971. – 456с.
1219267
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – Москва
2. – 1971. – 322с.
1219268
  Синклер Э. Промышленная республика / Э. Синклер. – Ленинград, 1925. – 192 с.
1219269
   Промышленная робототехника.. – М, 1982. – 416с.
1219270
   Промышленная робототехника.. – Киев : Техніка, 1984. – 263с.
1219271
   Промышленная Россия, 1924
1219272
   Промышленная социальная психология. – Л, 1982. – 204с.
1219273
  Бреди Р.А. Промышленная стандартизация / Р.А. Бреди. – Л.-М., 1932. – 212с.
1219274
  Савинский Д.В. Промышленная статистика / Д.В. Савинский; Под ред. Г.Б. Валентинова. – Минск : Государственное финансовое издательство Союза ССР, 1933. – 56 с.
1219275
  Романов М.П. Промышленная статистика / М.П. Романов. – Москва-Л., 1939. – 475 с.
1219276
  Бакланов Г.И. Промышленная статистика : учеб. пособие для бухгалтеров, старш. и глав. бухгалтеров пром. предприятий / Г.И. Бакланов. – 2-е перераб. изд. – Москва : Госстатиздат, 1953. – 336 с.
1219277
  Володарский Л Промышленная статистика / Л Володарский. – Москва, 1954. – 112с.
1219278
  Шифман А.Г. Промышленная статистика в дореволюционной России : Автореф... кандид. экономич.наук: / Шифман А.Г.; Министерство высшего образования СССР. Московский экономико-статистический институт. Кафедра промышленной с. – Москва, 1950. – 25 л.
1219279
  Кац Я.Д. Промышленная статистика на предприятиях черной металлургии. / Я.Д. Кац. – М., 1957. – 324с.
1219280
  Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России 19 в. / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1976. – 278 с.
1219281
  Ревенко А.Ф. Промышленная статистика США. / А.Ф. Ревенко. – М., 1971. – 296с.
1219282
  Ежов А.И. Промышленная статистика. / А.И. Ежов. – М, 1954. – 384с.
1219283
  Долгов В.С. Промышленная технология и зддоровье животных / В.С. Долгов. – М, 1977. – 64с.
1219284
  Вернон Х.М. Промышленная усталость и производительность труда. / Х.М. Вернон. – Москва-Ленинград, 1925. – 276с.
1219285
  Звягинцев Г.Л. Промышленная экология и технология утилизации отходов. / Г.Л. Звягинцев. – Х, 1986. – 144с.
1219286
  Махотенко Ю.А. Промышленная эксплуатация автоматизированных документальных информационных систем : (опыт разраб., внедрения и эксплуатации системы в электрон. пром-сти) / Ю.А. Махотенко. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 142 с.
1219287
  Гулликсен Ф.Г. Промышленная электроника / Ф.Г. Гулликсен, Е.Г. Веддер. – Москва-Ленинград, 1937. – 212 с.
1219288
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Москва-Ленин, 1951. – 383 с.
1219289
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1958. – 1958 с.
1219290
  Гольдин С.М. Промышленная электроника / С.М. Гольдин. – Москва : Государственное научно-техническое издательство литературы по горрному делу, 1961. – 275 с.
1219291
  Корндорф С.Ф. Промышленная электроника / С.Ф. Корндорф, В.А. Попов. – Москва, 1964. – 226 с.
1219292
  Блантер С.Г. Промышленная электроника : [учебник для студ. нефт. и газовых специальностей вузов] / С.Г. Блантер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1967. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 395 (21 назв.)
1219293
  Каганов И.Л. Промышленная электроника : общий курс / И.Л. Каганов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 559 с.
1219294
  Миклашевский С.П. Промышленная электроника / С.П. Миклашевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 351 с.
1219295
   Промышленная электроника / Ю.А. Исаков, В.С. Руденко, В.В. Трифонюк, Е.Е. Юдин; Исаков Ю.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 326 с.
1219296
   Промышленная электроника. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 77 с.
1219297
  Криштафович А.К. Промышленная электроника / А.К. Криштафович. – Москва : Высшая школа, 1976. – 288 с.
1219298
  Загаевский Т. Промышленная электроника / Т. Загаевский, С. Мальзахер, А. Квецинский. – Москва, 1976. – 640 с.
1219299
  Сидорков В.Б. Промышленная электроника : учебное пособие / В.Б. Сидорков. – Москва, 1977. – 80 с.
1219300
   Промышленная электроника. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 72 с.
1219301
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, Г.И. Волович; Гладышев С.П. – Челябинск
Ч. 1. – 1978. – 75 с.
1219302
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, А.И. Школьников; Жабреев В.С. – Челябинск
Ч. 2. – 1979. – 75 с.
1219303
  Забродин Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. – Москва, 1982. – 496 с.
1219304
  Красько А.С. Промышленная электроника : [учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов] / Красько А.С., Скачко К.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 207 с. – Библиогр.: с. 207
1219305
  Скакунов В.Н. Промышленная электроника : лабораторный практикум / В.Н. Скакунов, Г.В. Слесарев. – Волгоград : Волгоградский политехнический институт, 1984. – 91 с.
1219306
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
1219307
  Максименко М.С. Промышленная электрохимия. Элктроплавка чугуна и стали. Калочные печи. Электросварка. Электрометаллургия цветных металлов и другие электротермические процессы. Расчет печей и огнеупорные материалы к / М.С. Максименко. – Л., 1927. – 284с.
1219308
  Дороднов П.Г. Промышленная энергетика / П.Г. Дороднов. – Саратов, 1985. – 344с.
1219309
   Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых местрождений Средней Азии и методы их поисков.. – Ташкент, 1974. – 112с.
1219310
  Кальфус М.К. Промышленное жидкофазное окисление ацетальдегида в уксусную кислоту / М.К. Кальфус, А.С. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
1219311
  Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство в России первой половины XIX века / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1986. – 214 с.
1219312
   Промышленное использование петрургического сырья Украины.. – К, 1959. – 244с.
1219313
   Промышленное использование радиоизотопных приборов за рубежом.. – М, 1970. – 24с.
1219314
   Промышленное использование успорителей и облучателей.. – М, 1970. – 34с.
1219315
  Опоцкий В.Ф. Промышленное использование черноморской филлофоры / В.Ф. Опоцкий. – Х-К, 1934. – 72с.
1219316
  Панцер З. Промышленное использование электронного луча / З. Панцер, К. Штейгервальд. – Москва, 1961. – 29с.
1219317
   Промышленное культивирование съедобных грибов.. – К, 1978. – 264с.
1219318
  Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое / Ю.Я. Каганович. – Л, 1990. – 144с.
1219319
  Губин Б.В. Промышленное объединение - производственно-хозяйственный комплекс / Б.В. Губин, М.С. Каширина. – М, 1981. – 221с.
1219320
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 1. – 1985. – 291с.
1219321
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 2. – 1985. – 264с.
1219322
  Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма / А.С. Московский. – Новосибирск, 1975. – 263 с.
1219323
   Промышленное планирование.. – Нью-Йорк, 1969. – 98с.
1219324
  Шкаратан О.И. Промышленное предприятие / О.И. Шкаратан. – М, 1978. – 67с.
1219325
  Торкановский Е.П. Промышленное предприятие в новых условиях. Правовые вопросы / Е.П. Торкановский. – Куйбышев, 1967. – 81с.
1219326
   Промышленное предприятие в условиях полного хозрасчета и самофинансирования.. – Новосибирск, 1990. – 334 с.
1219327
  Чернявский И.П. Промышленное предприятие и хозяйственный расчет / И.П. Чернявский, 1930. – 96с.
1219328
   Промышленное предприятие: переход к новым формам хозяйствования.. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1219329
   Промышленное применение лазеров. – Москва : Машиностроение, 1988. – 279 с.
1219330
  Харвуд Дж. Промышленное применение металлоорганических соединений / Дж. Харвуд. – Ленинград : Химия, 1970. – 352 с.
1219331
   Промышленное применение токов высокой частоты. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 332 с.
1219332
  Абакумов А.А. Промышленное применение ядерных излучений : пособие по лаб. работам / А.А. Абакумов. – Ленинград, 1969. – 87 с.
1219333
  Силин В.А. Промышленное производство в десятой пятилетке / В.А. Силин. – Москва, 1980. – 64 с.
1219334
  Вакуленко Н.И. Промышленное производство в колхозном секторе и его влияние на совершенствование производственных отношений. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Вакуленко Н.И.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1970. – 27л.
1219335
  Кунии Д. Промышленное псевдоожижение / Д. Кунии. – М, 1976. – 447с.
1219336
  Тиунов Василий Филиппович Промышленное развитие Западного Урала / Тиунов Василий Филиппович. – Молотов : Кн.изд., 1954. – 208с.
1219337
  Тиунов Василий Филиппович Промышленное развитие Западного Урала / Тиунов Василий Филиппович. – Молотов : Кн.изд.
Кн.2. – 1957. – 352с.
1219338
  Гончиков Цыбен Дашицыренович Промышленное развитие и городское расселение Восточного Забайкалья. (Экон.-геогр. особенности и проблемы) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гончиков Цыбен Дашицыренович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1219339
  Наумов Н.П. Промышленное развитие колониальных стран / Н.П. Наумов. – М-Л, 1930. – 128с.
1219340
   Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-1965). – Куйбышев, 1989. – 254 с.
1219341
  Брагина Е.А. Промышленное развитие Республики Индии / Е.А. Брагина. – М., 1958. – 39с.
1219342
  Акулов М.Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / М.Р. Акулов ; Ставропольский гос. пед. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 332 с.
1219343
  Курзанов В.Н. Промышленное развитие Сингапура. / В.Н. Курзанов. – М., 1978. – 134с.
1219344
   Промышленное развитие стран Латинской Америки в условиях НТР.. – М, 1981. – 335с.
1219345
  Гуткин Г.М. Промышленное развитие Узбекистана в период борьбы за социалистическую индутриализацию страны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гуткин Г.М.; Среднеазиат.политехн.ин-т. – Ташкент, 1951. – 25 с.
1219346
  Благо П В. Промышленное районирование северо-востока Украинской ССР в связи с проблемой развития некоторых малых и средних городов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Благо В.П ; МВ и ССО УкрССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1219347
   Промышленное садоводство, огородничество и бахчеводство на Украине.. – К, 1919. – 166с.
1219348
   Промышленное семеноводство.. – М, 1980. – 288с.
1219349
  Кругляк И.И. Промышленное скрещивание в свиноводстве / И.И. Кругляк. – М, 1962. – 8с.
1219350
  Четыркин В.В. Промышленное скрещивание в свиноводстве Молдавской ССР и контрольный откорм подсвинков. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Четыркин В.В.; Мин. сел. хоз. УССР. Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1961. – 17л.
1219351
   Промышленное скрещивание свиней литовской белой короткоухой и ландрас, а также некоторые биологические особенности получения помесей : Автореф... канд. биол.наук: / Швейстис Ю. Ю,; Швейстис Ю. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
1219352
  Бахчисарайцев Х. Промышленное строительство : систематический сборник / Бахчисарайцев Хр., Драбкин С., Зайцев С. – 2-е изд., перераб. и доп. по материалам на 17 июня 1931 г. – Москва : Сов. зак., 1931. – 392 с.
1219353
  Соколов Б. Промышленное строительство в годы отечественной войны / Б. Соколов. – Москва : Госпланиздат, 1946. – 56 с.
1219354
  Попов А.Н. Промышленное строительство. / А.Н. Попов. – М, 1964. – 40с.
1219355
  Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. – 2-е изд. – М, 1925. – 212с.
1219356
  Богородский Н.В. Промышленное счетоводство / Н.В. Богородский , М.В. Дмитриев ; под ред. Л.О. Рубинштейна. – Москва ; Ленинград : Государственное финансовое издательство СССР
Вып. 1. – 1933. – 184 с. : 1 табл.
1219357
  Чекалев М.И. Промышленное телевидение как средство улучшения организации и повышения эффективности труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Чекалев М.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
1219358
  Висящева Л.В. Промышленное цветоводство / Л.В. Висящева, Т.А. Соколова. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 368с.
1219359
  Юскевич Н.Н. Промышленное цветоводство России. / Н.Н. Юскевич. – М,, 1990. – 302с.
1219360
  Родоная Н.С. Промышленностть г. Тбилиси во второй половине XIX века (пореформенный период) : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная Н. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 16л.
1219361
  Максимов Л.И. Промышленность - сельскому хозяйству. / Л.И. Максимов. – М., 1980. – 63с.
1219362
  Райхштейн А Промышленность / А Райхштейн. – М-Л, 1965. – 120с.
1219363
   Промышленность. – М, 1991. – 242с.
1219364
  Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в Х1Х в. / А.С. Сумбатзаде. – Баку, 1964. – 504с.
1219365
   Промышленность Азербайджана за 40 лет.. – Баку, 1960. – 136с.
1219366
  Алиханов Э.Н. Промышленность Азербайджанской ССР к XXII съезду КПСС / Э.Н. Алиханов ; Выставка достижений народ. хоз-ва СССР. – Баку : Азернешр, 1961. – 52 с.
1219367
  Волков М.Я. Промышленность Англии / М.Я. Волков. – Москва, 1965. – 232с.
1219368
  Полежаев А.А. Промышленность Архангельской области / А.А. Полежаев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1219369
  Бабилунга Н.В. Промышленность Бассарабии в конце XIX - начале XX в. : очерк капиталист. эволюции / Н.В. Бабилунга ; отв. ред. В.И. Жуков ; АН МССР, Ин-т истории им. Я.С. Гросула. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 151 с.
1219370
  Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии 1860-1900 / М.Ф. Болбас. – Минск : Издательство БГУ имени В.И. Ленина, 1978. – 304 с.
1219371
   Промышленность Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 479с.
1219372
  Сарабьянов В. Промышленность в системе народного хозяйства к 1924 г. / В. Сарабьянов. – Москва : Красная новь, 1924. – 79 с.
1219373
   Промышленность в условиях развитого социализма.. – К, 1981. – 341с.
1219374
   Промышленность в хозяйственном комплексе экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1964. – 568 с.
1219375
   Промышленность в хозяйтвенном комплексе Урала. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1219376
  Шаплыко В.С. Промышленность Витебской области. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шаплыко В.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
1219377
   Промышленность Вологодской области.. – Вологда, 1957. – 94с.
1219378
  Волченко М.Я. Промышленность ГДР / М.Я. Волченко. – Москва, 1981. – 181 с.
1219379
   Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг.. – М, 1956. – 295с.
1219380
  Николаев П.А. Промышленность города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. поли. экон. – Воронеж, 1954. – 18л.
1219381
  Султанишвили З.Г. Промышленность Грузии в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Султанишвили З.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 39л.
1219382
  Аносова Л.А. Промышленность Демократической Республики Вьетнам (1954-1965) / Л.А. Аносова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1973. – 104 с. – Библиогр.: с. 98-103
1219383
  Аристов Н.Я. Промышленность Древней Руси / Соч. Н. Аристова. – Санкт-Петербург : [Тип. Королева и К°], 1866. – [2], VI, 321, [3] с. – Экз. в разных тип. переплетах
1219384
  Зиядуллаева Л.С. Промышленность Египта в годы демократических преобразований (1952-1970) / Л.С. Зиядуллаева. – Ташкент, 1983. – 99с.
1219385
  Наркевич С.И. Промышленность Западной Белоруссии в период белопольской оккупации (1920-1930 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Наркевич С.И.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 20л.
1219386
  Фришман В. Промышленность Западной Белоруссии. / В. Фришман. – Минск, 1934. – 134с.
1219387
   Промышленность и банки Японии.. – М, 1956. – 496с.
1219388
  Попов К.И. Промышленность и внешняя торговля Финляндии. / К.И. Попов. – М., 1957. – 136с.
1219389
  Абдуллаев З.З. Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана в конце XIX -- начале XX вв. / З.З. Абдуллаев ; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку : [б. и.], 1963. – 268 с.
1219390
  Савенкова Т.И. Промышленность и мода: маркетинг и его возможности. / Т.И. Савенкова. – М., 1989. – 62с.
1219391
   Промышленность и народное хозяйство.. – М, 1927. – 601с.
1219392
  Боховен Леендерт Промышленность и политика: партнерство во времена разрушительных тенденций // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1812-1098
1219393
  Синицин Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореии / Б.В. Синицин. – М, 1961. – 152с.
1219394
   Промышленность и право.. – М-Л, 1926. – 130с.
1219395
  Парсаданишвили А.А. Промышленность и промышленный пролетариат Грузии в 1914-1917 годах. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Парсаданишвили А.А.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1978. – 27л.
1219396
  Семышкин Б.Д. Промышленность и рабочие Восточного Забайкалья в послевоенные годы. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Семышкин Б.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 18л.
1219397
  Судейка В.К. Промышленность и рабочие города Панявежиса в 1944-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Судейка В.К.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1219398
   Промышленность и рабочие Донбасса, октябрь 1917 -- июнь 1941.. – Донецк, 1989. – 238с.
1219399
   Промышленность и рабочие Сибири в период капитализма.. – Новосибирск, 1980. – 344с.
1219400
   Промышленность и рабочие Сибири в эпоху Капитализма(1861-1917) : Библиогр. указ. – Томск, 1978. – 211с.
1219401
  Трейгене В.В. Промышленность и рабочие Советской Литвы в начальный период строительства социализма в республике (1940-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трейгене В.В.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 17л.
1219402
  Буранов Ю.А. Промышленность и рабочие Урала в 1890-1917 гг. (По материалам Богослов. горнозаводского округа) : Автореф... канд. ист.наук: / Буранов Ю. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1219403
   Промышленность и рабочие Урала в период капитализма.. – Свердловск, 1991. – 147с.
1219404
  Пикулин М.Г. Промышленность и рабочий класс Афганистана 1973-1978 / М.Г. Пикулин, Р.Т. Рашидов. – Ташкент, 1984. – 125 с.
1219405
   Промышленность и рабочий класс горнозаводского Урала в 18 -- начале 20 вв.. – Свердловск, 1982. – 139с.
1219406
   Промышленность и рабочий класс Молдовы.. – Кишинев, 1991. – 428с.
1219407
  Лукьянов П.Г. Промышленность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лукьянов П.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1219408
  Комогорцев Иван Иванович Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Комогорцев Иван Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
1219409
  Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. (1959-1965 гг.) / И.И. Комогорцев; Московский А.С. – Новосибирск, 1971. – 310с.
1219410
  Марченко И.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Белоруссии в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1943-1950). : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Марченко И.Е.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 110л. – Бібліогр.:с.108-110
1219411
  Тармаханов Е.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Бурятии 1938-1958 / Е.Е. Тармаханов. – Новосибирск, 1979. – 333с.
1219412
  Лельчук В.С. Промышленность и рабочий класс СССР в условиях НТР / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – Москва : [б. и.], 1982. – 192 с.
1219413
   Промышленность и рабочий класс СССР.. – М, 1989. – 386с.
1219414
  Юнусов Саидахтам Сайдалиевич Промышленность и рабочий класс Таджикистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юнусов Саидахтам Сайдалиевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1219415
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. – К, 1987. – 490с.
1219416
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства. – Киев, 1964. – 593 с.
1219417
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики.. – К, 1966. – 594 с.
1219418
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР.. – К, 1980. – 555с.
1219419
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.). – 1977. – 512 с.
1219420
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период упрочения и дальнейшего розвития социалистического общества (1938- июнь 1941 г.). – 1977. – 288 с.
1219421
   Промышленность и рабочий класс Украинской СССР. – Киев, 1984. – 583с.
1219422
  Рожков В.П. Промышленность и рабочий класс Чувашии в период капитализма (1861-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рожков В. П.; АН СССР ЛГУ. – Л., 1978. – 15л.
1219423
  Кулишер И.М. Промышленность и рабочий классс в Западной Европе в XVI-XVIII ст. / И.М. Кулишер. – 2-е изд., пересмотр. и дополн. – Птгр., 1922. – 226с.
1219424
  Моторина Л.В. Промышленность и рекультивация земель / Л.В. Моторина. – Москва : Мысль, 1975. – 240с..
1219425
  Исиченко П. Промышленность и рынок сбыта ее изделий / П. Исиченко. – М, 1923. – 49с.
1219426
  Юрьевцев Н.Я. Промышленность и сельское хозяйство Воронежской области за 40 лет Советской власти. / Н.Я. Юрьевцев, Н.П. Александров. – Воронеж, 1957. – 60с.
1219427
  Забелин Л.В. Промышленность и социальное страхование / Л.В. Забелин, Я.Р. Эмдин, 1928. – 128 с.
1219428
   Промышленность и техника.. – СПб. – 688с.
1219429
   Промышленность и торговля в России 17-18 вв.. – М, 1983. – 245с.
1219430
  Язев В.А. Промышленность и торговля. / В.А. Язев. – М., 1970. – 248с.
1219431
  Агранат Г.А. Промышленность и транспорт Американского Севера / Г.А. Агранат, А.Б. Куприянов, В.Ф. Пузанова ; АН СССР ; Госэкономсовет СССР ; Совет по изуч. производит. сил. ; Комиссия по проблемам Севера. – Москва, 1962. – 272 с.
1219432
   Промышленность и труд Харьковской губернии в 1923/24 гг.. – Х, 1925. – 99с.
1219433
  Кулишер И.М. Промышленность и условия труда на Западе в XIX столетии. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1923. – 366с.
1219434
  Кондратьев В.А. Промышленность Индии / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 248с.
1219435
  Корзинников С.Н. Промышленность Иркутской области за 40лет / С.Н. Корзинников. – Иркутск, 1957. – 96с.
1219436
  Чуланов Габдулла Промышленность Казахстана с середины XIX века до Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... д-ра экон.наук: / Чуланов Габдулла; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 32л.
1219437
  Вишнев С.М. Промышленность капиталистических стран во второй мировой войне. / С.М. Вишнев. – Москва-Ленинград, 1947. – 223с.
1219438
  Капранов И.А. Промышленность Китайской Народной Республики / И.А. Капранов. – М., 1959. – 32с.
1219439
  Молодцова Л.И. Промышленность Китая / Л.И. Молодцова. – Москва, 1980. – 208с.
1219440
   Промышленность КНР. – Москва, 1979. – 389с.
1219441
   Промышленность Корейской Народно-Демократической Республики.. – М, 1977. – 180с.
1219442
  Кривошеева Е.А. Промышленность Кузнецкого бассейна в восстановительный период (1920-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривошеева Е.А.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Кемерово, 1965. – 19л.
1219443
  Овчинников В.И. Промышленность минеральных удобрений - сельскому хозяйству / Овчинников В.И., Янишевский Ф.В. – Москва : Знание, 1985. – 48 с.
1219444
   Промышленность минеральных удобрений.. – М, 1958. – 296с.
1219445
  Стратиевский К.В. Промышленность Молдавской АССР (1924 - 1940 гг.) / К.В. Стратиевский ; АН Молдовы, Ин-т истории, государства и права. – Кишинев, 2007. – 178 с. – ISBN 978-9975-70-170-9
1219446
  Щелоков Н.А. Промышленность Молдавской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: / Щелоков Н.А.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – Киев, 1962. – 28л.
1219447
   Промышленность на переломе : сборник статей под ред.: Ю.Н. Каплинского, И.А. Краваля и Л.М. Сабсовича. – Москва ; Ленград : [Тип. "Шестой Октябрь" ОМХ], 1925. – 308 с. – (Центральное управление печати ВСНХ СССР)
1219448
   Промышленность наркомпищепрома СССР.. – М-Л, 1940. – 236с.
1219449
   Промышленность Наркомплекса СССР от 6 к 7 съезду Советов Союза ССР.. – М-Л, 1935. – 96с.
1219450
   Промышленность Нарокомпищепрома СССР. – Москва, 1939. – 33 с.
1219451
  Федоровский Н.М. Промышленность неметаллических ископаемых на третий год пятилетки. / Н.М. Федоровский. – М., 1931. – 52с.
1219452
  Чернышев В.Д. Промышленность Нижегородской губернии в период восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернышев В.Д.; Москов. гос. истор.-архив. ин-т. Каф. истории СССР. – М., 1967. – 31л.
1219453
  Чжао И-вэнь Промышленность нового Китая / Чжао И-вэнь. – М., 1959. – 173с.
1219454
  Жмуйда И.В. Промышленность Пакистана (1947-1971) / И.В. Жмуйда. – М, 1976. – 164с.
1219455
   Промышленность по производству минеральных удобрений.. – Нью-Йорк, 1969. – 74с.
1219456
  Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цирков А. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР советск. периода. – М., 1970. – 22л.
1219457
  Арский А.К. Промышленность природного газа капиталистических и развивающихся стран / А.К. Арский, А.Н. Арянин. – Москва : Недра, 1969. – 217 с. : рис.
1219458
  Андреев В.Д. Промышленность редких металлов капиталистических стран (краткий технико-экономический обзор за 1963-1964 гг.) / Андреев В.Д. – Москва : Цветметинформация, 1966. – 123 с. – (Экономика)
1219459
   Промышленность редких металлов капиталистических стран 1966 г.. – М, 1967. – 61с.
1219460
  Андреев В.Д. Промышленность редких металлов капиталистических стран в 1962 году / Андреев В.Д. – Москва : [б. и.], 1963. – 55 с. – Библиогр.: с. 53-54. – (Экономика)
1219461
  Пономарев А.М. Промышленность России в ХУШ веке / А.М. Пономарев. – Ярославль, 1980. – 97с.
1219462
   Промышленность РСФСР.. – М, 1961. – 344с.
1219463
  Помазанов С.И. Промышленность Румынской Народной Республики и ее размещение / С.И. Помазанов. – М., 1954. – 232с.
1219464
  Грикуров С.С. Промышленность современного Таиланда. / С.С. Грикуров. – М., 1975. – 216с.
1219465
  Хонин В.А. Промышленность Средне-Волжской области. / В.А. Хонин. – Самара, 1929. – 128с.
1219466
  Чернявский Е. Промышленность СССР / Е. Чернявский. – М-Л, 1926. – 32с.
1219467
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1947. – 96с.
1219468
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1964. – 383с.
1219469
   Промышленность СССР. – Москва, 1964. – 495с.
1219470
  Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. / Л.М. Кантор. – Спб, 1991. – 93с.
1219471
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР в первой пятилетке / Э.Ю. Локшин. – М., 1934. – 149с.
1219472
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР и ее отраслевая структура / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1954. – 32с.
1219473
   Промышленность СССР.. – М, 1957. – 448с.
1219474
   Промышленность СССР.. – М, 1988. – 285с.
1219475
  Полторыгин В.К. Промышленность СССР. (1913-1965 гг.) / В.К. Полторыгин. – М., 1961. – 48с.
1219476
  Ермолаева М.В. Промышленность стран Северной Африки: Особенности развития с условиях независимости / М.В. Ермолаева, Л.Н. Калиниченко. – Москва, 1989. – 156с.
1219477
  Розенфельд Я.С. Промышленность США / Я.С. Розенфельд. – Л, 1946. – 272с.
1219478
   Промышленность США в 1929-1963 гг.. – М, 1965. – 407с.
1219479
  Соломонов Ш.М. Промышленность Таджикистана ко времени полной и окончательной победы социализма в СССР и основные направления ее развития на современном этапе : Автореф... доктор экон.наук: / Соломонов Ш.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Минск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1219480
  Бедринцев К.Н. Промышленность Узбекистана за 30 лет / К.Н. Бедринцев. – Ташкент, 1955. – 75с.
1219481
  Пономарев А.М. Промышленность Украины в XVIII веке / А.М. Пономарев. – Черновцы, 1968. – 87 с.
1219482
  Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны / А.Ф. Васильев. – Москва, 1982. – 279с.
1219483
   Промышленность Урала в период зарождения и развития капитализма.. – Свердловск, 1989. – 153с.
1219484
  Шпакова М. Промышленность Урала на страницах старинных фолиантов : оцифровка - эффективный способ раскрыть тайны и богатства редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915
1219485
  Сергеева А. Промышленность Франции в условиях углубления общего кризиса капитализма после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеева А.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1952. – 16 с.
1219486
   Промышленность химических реактивов и особо чистых веществ. – Москва
Вып. 16. – 1969. – 219 с.
1219487
  Зоев С.О. Промышленность Чечено-Ингушское АССР за советский период : Автореф... канд. эконом.наук: / Зоев С.О.; Казахский гос. ун-т. Каф-ра политической экономии. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1219488
  Зоев С.О. Промышленность Чечено-Ингушской АССР за советский период : Автореф... канд. эконом.наук: / Зоев С.О.; Казахский гос. ун-т. Каф-ра политической экономии. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1219489
  Юров А.Д. Промышленность Южно-Африканской Республики. (Особенности развития, соврем. структура и размещение) : Автореф... канд. геогр.наук: / Юров А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра экон. географии. – Л., 1966. – 21л.
1219490
  Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи / С.С. Суслина. – Москва, 1988. – 215с.
1219491
  Динкевич А.И. Промышленность Японии в послевоенный период : (1945-1956 гг.) / А.И. Динкевич, О.Г. Барышникова. – Москва : [б. и.], 1958. – 108 с.
1219492
   Промышленность, внешняя торговля, планирование.. – М, 1966. – 236с.
1219493
  Велихов Е.П. Промышленность, инновации, образование и наука в Российской Федерации / Е.П. Велихов, В.Б. Бетелин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 500-508. – ISSN 0869-5873
1219494
   Промышленность, торговля и транспорт Украины и их нужды. – Харьков : Госиздат им. Г.И. Петровского, 1924. – 585 с.
1219495
   Промышленность.. – Х, 1927. – 166с.
1219496
  Чуланов Г. Промышленнсоть дореволюционного Казахстана / Г. Чуланов. – Алма Ата, 1960. – 103с.
1219497
  Дудников Е.Г. Промышленные автоматизированные системы управления / Е.Г. Дудников, А.А. Левин. – М., 1973. – 193с.
1219498
  Шубин Л.Ф. Промышленные здания / Л.Ф. Шубин. – Москва
5. – 1976. – 312 с.
1219499
  Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов / Е.С. Матвеев. – Москва, 1985. – 216 с.
1219500
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью : Указ. отеч. и иностр. лит. за 1974 - 1977 гг. – Москва, 1978. – 150с.
1219501
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью.. – М., 1974. – 91с.
1219502
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин / Г.К. Жерве. – Москва-Ленинград, 1959. – 504 с.
1219503
   Промышленные исследования.. – Нью-Йорк, 1969. – 78с.
1219504
  Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946-1960) / И.М. Савицкий. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
1219505
  Томас Ч. Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы / Ч. Томас. – Москва, 1973. – 385 с.
1219506
   Промышленные каталоги.. – М., 1980. – 36с.
1219507
   Промышленные каталоги.. – М., 1981. – 6с.
1219508
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М.Л., 1934. – 280с.
1219509
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М., 1938. – 535с.
1219510
  Сомова Е. Промышленные кластеры. Зарождение, функционирование и упадок // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 117-121. – ISSN 0131-2227
1219511
  Шраг Н.И. Промышленные комплексы : (Теоретические очерки) / Н.И. Шраг. – Москва : Экономика, 1969. – 160с.
1219512
  Исаева М.Г. Промышленные комплексы Казахстана / М.Г. Исаева, Б.Я. Двоскин, В.И. Жихарева. – Алма-Ата : "Казахстан", 1978. – 120 с.
1219513
  Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / М. Туган-Барановский. – 2-е, соверш. перераб., изд. – Санкт-Петербург : Скл. изд. и кн. маг. О.Н. Поповой ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1900. – [8], 335 с., 6 л. диагр. табл., диагр., схем. – C 3-го изд.: Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая история кризисов. - В 1-м изд. загл.: Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь. – (Экономическая библиотека)
1219514
  Туган-Барановский Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / НАНУ; Объединенный ин-т экономики; М.И. Туган-Барановский. – Киев : Наукова думка, 2004. – 368с. – ISBN 966-00-0311-0
1219515
  Васильева Н.И. Промышленные кризисы в российской экономической теории начала XX века / Н.И. Васильева, И.А. Назарова // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 78-99. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1219516
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин. – Москва - Ленинград : АН СССР, 1946. – 315 с.
1219517
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин ; отв. ред. И.П. Бардин ; АН СССР, Совет по изучению производительных сил ; Главгеология Министерства Черной Металлургии. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 315 с.
1219518
   Промышленные материалы.. – М., 1981. – 288с.
1219519
  Макаров С.З. Промышленные методы обезвоживания мирабилита / С.З. Макаров, Д.С. Иткина. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 143 с.
1219520
  Шаевич А.Б. Промышленные методы спектрального анализа / А.Б. Шаевич, С.В. Шубина. – Москва : Металлургия, 1965. – 224 с.
1219521
  Бэтман Алан Промышленные минеральные месторождения / Бэтман Алан. – Москва, 1949. – 648с.
1219522
   Промышленные монополии Италии.. – М., 1951. – 206с.
1219523
  Многолетова Н.И. Промышленные монополии США после второй мировой войны / Н.И. Многолетова. – Москва, 1959. – 272 с.
1219524
  Мельников В.М. Промышленные образцы Евросоюза: от регистрации до суда ЕС // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1


  Статья посвящена охране промышленных образцов в Евросоюзе и рассмотрению исков о нарушении прав на промышленный образец в суде.
1219525
  Дубовский Е.С. Промышленные образцы и качество изделий / Е.С. Дубовский. – М, 1968. – 48с.
1219526
  Мелешкин М.Т. Промышленные отходы и окружающая среда / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов. – К., 1980. – 179с.
1219527
  Тринкс В. Промышленные печи / В. Тринкс. – Л., 1931. – 326с.
1219528
  Казанцев Е.И. Промышленные печи. / Е.И. Казанцев. – М., 1964. – 451с.
1219529
  Ененко Г.М. Промышленные печи. (Учеб. пособие для машиностроит. техникумов). / Г.М. Ененко. – М., 1964. – 360с.
1219530
  Резников Р.С. Промышленные полупроводниковые детекторы / Р.С. Резников. – Москва : Атомиздат, 1975. – 88 с.
1219531
  Марюта А.Н. Промышленные предприятия как объекты интегрированной АСУ. / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1219532
   Промышленные приборы и средства автоматизации.. – Л., 1987. – 847с.
1219533
  Реди Дж. Промышленные применения лазеров : пер. с англ. / Дж. Реди. – Москва : Мир, 1981. – 638с.
1219534
  Кааре Тыну Айгарович Промышленные производственно-территориальные комплексы Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кааре Тыну Айгарович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1219535
  Козырев Ю.Г. Промышленные работы / Ю.Г. Козырев. – М, 1983. – 375с.
1219536
  Воробьев Е.И. Промышленные работы агрегатно-модульного типа / Е.И. Воробьев. – Москва, 1988. – 239с.
1219537
  Фишер И. Промышленные работы в социалистическом производстве / И. Фишер, К. Хартман. – М, 1986. – 157с.
1219538
  Белянин П.Н. Промышленные работы и их применение: Робототехника для машиностроения / П.Н. Белянин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1983. – 311 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-310 (58 назв.)
1219539
  Тюленев В.Е. Промышленные работы и манипуляторы в системах механизации и автоматизации производства. / В.Е. Тюленев. – Ярославль, 1986. – 91с.
1219540
  Дюдяев Н.Ф. Промышленные работы и экономия эивотного труда / Н.Ф. Дюдяев. – Мордовск, 1991. – 161с.
1219541
  Шаджюс Г.А. Промышленные рабочие Вильнюса в период строительства социализма (1944-1953 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Шаджюс Г.А.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1963. – 16л.
1219542
  Аношин Эдуард Александрович Промышленные рабочие Москвы в годы предвоенных пятилеток (1928 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Аношин Эдуард Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 23л.
1219543
  Широков Г.А. Промышленные рабочие послевоенного Поволжья / Г.А. Широков. – Саратов, 1987. – 141с.
1219544
  Салмин А.М. Промышленные рабочие Франции / А.М. Салмин. – М., 1984. – 286с.
1219545
  Макушина Л.В. Промышленные рабочие ФРГ: борьба за улучшение условий труда / Л.В. Макушина. – Москва, 1989. – 125 с.
1219546
  Лукьянов В.И. Промышленные районы городов. (Основы планировки и застройки) / В.И. Лукьянов. – Москва : Стройиздат, 1972. – 167 с.
1219547
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва, 1972. – 64с.
1219548
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва : Знание, 1972. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке и технике)
1219549
  Скотт П. Промышленные роботы - переворот в производстве / П. Скотт. – Москва : Экономика, 1987. – 304с.
1219550
   Промышленные роботы. – Л., 1977. – 160с.
1219551
  Петрокас Л.В. Промышленные роботы / Л.В. Петрокас, И.А. Гущин. – М., 1977. – 36с.
1219552
   Промышленные роботы. – Л., 1979. – 149с.
1219553
  Елисеев С.В. Промышленные роботы / С.В. Елисеев. – Иркутск, 1982. – 361с.
1219554
   Промышленные роботы : научно-технический сборник. – Ленинград
№ 3. – 1982
1219555
   Промышленные роботы. – Киев : Вища школа, 1985. – 359с.
1219556
   Промышленные роботы. – Москва : Мир, 1987. – 384с.
1219557
  Спыну Г.А. Промышленные роботы / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1991. – 310с.
1219558
   Промышленные роботы в действии. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 192с.
1219559
   Промышленные роботы для миниатюрных изделий.. – М., 1985. – 264с.
1219560
  Спыну Г.А. Промышленные роботы: Конструирование и применение / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1985. – 175с.
1219561
   Промышленные САПР в области электроники и вычислительной техники. – Минск, 1990. – 66 с.
1219562
  Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития капитализма / Я.Е. Водарский. – Москва : Наука, 1972. – 256 с.
1219563
  Соболев Промышленные синтетические каучуки / Соболев, И.В. Бородина. – М, 1977. – 392с.
1219564
  Илгунас А.Ю. Промышленные сооружения в композиции исторически сложившихся городов / А.Ю. Илгунас. – Москва, 1983. – 62 с.
1219565
  Захаров А.М. Промышленные сплавы цветных металлов фазовый состав и структурные составляющие / А.М. Захаров. – М., 1980. – 256с.
1219566
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва, 1970. – 39с.
1219567
  Самойлов П Г. Промышленные телевизоры / П Г. Самойлов, . – 2-е изд. – Москва, 1976. – 160с.
1219568
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры и их ремонт / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва : Связь, 1974. – 480 с.
1219569
   Промышленные тепловые электростанции / Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев, М.И. Баженов, А.С. Богородский; Соколов Е.Я. – Москва : Энергия, 1967. – 344 с.
1219570
   Промышленные тепловые электростанции. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1979. – 295 с.
1219571
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Литвиненко Р.И. ; ЛГУ. – Киев, 1970. – 20 с.
1219572
  Литвиненко Р.И. Промышленные территориальные комплексы Харьковской области и пути их совершенствования. : Дис... Канд. географ. наук: / Литвиненко Р.И.; Ан УССР. Совет по изуч. производ. сил. УССР. – К, 1969. – 330л. – Бібліогр.:л.1-15
1219573
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы бокситовых месторождений и перспективы их поисков на территории СССР / Г.Р. Кирпаль. – М., 1972. – 16с.
1219574
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы месторождений бокситов и их геолого-экономическая оценка / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1977. – 263с.
1219575
  Кравченко В.М. Промышленные типы месторождений в докембрийских формациях / В.М. Кравченко. – Днепропетровск, 1985. – 72с.
1219576
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1982. – 207с.
1219577
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1985. – 286с.
1219578
  Ларичкин В.А. Промышленные типы месторождений редких метоаллов (олова, вольфрама, молибдена) / В.А. Ларичкин. – Москва : Недра, 1985. – 175с.
1219579
   Промышленные типы природных концентраций германия.. – М., 1984. – 246с.
1219580
  Яковлев П.Д. Промышленные типы рудных месторождений / П.Д. Яковлев. – Москва : Недра, 1986. – 358с.
1219581
  Яковлев Промышленные типы рудных месторождений : Лабораторный практикум / Яковлев, ПД. – Москва : Недра, 1990. – 170с. – ISBN 5-247-01289-5
1219582
   Промышленные типы урановых месторождений и методика их поиска. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
1219583
  Косикова Л.С. Промышленные товары народного потребления: Пр-во и сотрудничество стран СЭВ. / Л.С. Косикова, С.П. Петухова. – М., 1985. – 119с.
1219584
  Авдальян М.М. Промышленные узлы Херсонского территориально-производственного комплекс : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Авдальян М.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1219585
  Авдальян М.М. Промышленные узлы Херсонского территориально-производственного комплекса : дис ... канд. географ. наук / Авдальян М.М. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 296 л. – Библиогр. : л. 282-296
1219586
  Абрамян Е.А. Промышленные ускорители электронов / Е.А. Абрамян. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 239-247
1219587
   Промышленные хлорорганические продукты.. – М., 1978. – 654с.
1219588
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы / А.П. Смирягин. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1974. – 488с.
1219589
  Лукьяненко В.М. Промышленные центрифуги / В.М. Лукьяненко, А.В. Таранец. – М., 1974. – 375с.
1219590
  Русс Э.Ф. Промышленные электропечи / Э.Ф. Русс. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1935. – 224 с.
1219591
   Промышленные электростанции США.. – М.Л., 1961. – 280с.
1219592
   Промышленные, производственные и научно-производственные объединения : Библиогр. укз. за 1978 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 42с.
1219593
   Промышленный импорт. – М.Л., 1930. – 260с.
1219594
  Рабчинский И.В. Промышленный капитал и новая школа НОТ в Америке / И.В. Рабчинский. – Москва, 1925. – 68с.
1219595
  Нетесин Ю.Н. Промышленный капитал Латвии (1860-1917 гг.): К изуч. соц.-экон. предпосылок Великой Окт. соц. революции. / Ю.Н. Нетесин. – Рига, 1980. – 240с.
1219596
  Зак С.С. Промышленный капитализм в России / С. Зак. – Москва : [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. д.], 1908. – [2], VII, 172 с.
1219597
  Зак С.С. Промышленный капитализм в России / С. Зак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Петроград ; Москва : [Дело народа], 1917. – 188, [2] с. – (Партия социалистов-революционеров ; № 67)
1219598
   Промышленный комплекс Киевского Приднепровья : (экономико-географическое исследование) : монография. – Киев : Наукова думка, 1988. – 252 с. – ISBN 5-12-000069-Х
1219599
   Промышленный комплекс района и пути повышения его эффективности.. – Алма-Ата, 1975. – 150с.
1219600
  Олейник Я.Б. Промышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1219601
   Промышленный комплекс УССР.. – К., 1986. – 24с.
1219602
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова; Рец.: Перерва П.Г., Стороженко О.А. – Київ : Знання, 2000. – 294с. – ISBN 966-620-023-6
1219603
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – 2-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 294с. – ISBN 966-620-076-7
1219604
  Минетт С. Промышленный маркетинг : Принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0399-8


  Советы автора этой книги пригодятся каждому, кто продает свои товары на промышленном рынке
1219605
  Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз / А.Ф. Мазанко, Г.М. Камарьян, О.П. Ромашин. – Москва : Химия, 1989. – 236 с.
1219606
  Адуев А.Н. Промышленный образец и его правовая охрана / А.Н. Адуев. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 71 с. : ил. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
1219607
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. М.Е. Ландау, с пред. Г. Наумова. – 3-е изд. пересм. – Москва : Мир, 1924. – 172 с.
1219608
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии в XVIII сто-летии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. с пред.проф. А.И. Чупрова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – [2], XVIII, 331 с. – В примеч.: "Печатаемый здесь отрывок экон. истории состоит из записей по лекциям, чит. Тойнби в Оксфордском Bailiol college между окт. 1881 и июнем 1882 г." - В части тиража пагинация ошибочна: С. IV-XVII помечены С. VI-XIX. - Экз деф. без тит. и обл. – (Научно-образовательная библиотека)
1219609
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Л., 1924. – 111с.
1219610
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Изд. 3-е. – Ленинград : Прибой, 1927. – 111 с.
1219611
  Мотылев В.Е. Промышленный переворот в Англии и ее экономическое развитие до конца ХІХ в. / В.Е. Мотылев. – М, 1957. – 48 с.
1219612
  Лавровский В.М. Промышленный переворот в Англии. / В.М. Лавровский. – М-Л, 1925. – 80с.
1219613
  Мельник Л.Г. Промышленный переворот на Украине : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Мельник Л.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 48 с. – Бібліогр.:с.46-48
1219614
  Гаврилов Д. Промышленный переворот на Урале: неудачная попытка переосмысления // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 143-159. – ISSN 0869-5687
1219615
   Промышленный план Украины.. – 140с.
1219616
  Слащев К.Р. Промышленный подъем в России в 90-х годах 19 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Слащев К.Р.; М-во высш.образования СССР.Мос.гос.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1219617
  Червова Л.Г. Промышленный потенциал крупного города / Л.Г. Червова. – К, 1989. – 114с.
1219618
  Аскарова Д.А. Промышленный пролетариат и его профсоюзы в политической жизни Судана : Автореф. дис. ... наук: 07.00.04 / Аскарова Д.А. ; Акад. обществ. наук пр ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
1219619
  Аскольдова С.М. Промышленный пролетариат США в 80-е годы XIX века и борьба за 8-часовой рабочий день : автореф. дис. ... наук / Аскольдова С.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва, 1963. – 19 с.
1219620
  Огурцова Т.Л. Промышленный пролетариат Чили в 60-е годы: структура, профессиональная организованность, борьба : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Огурцова Т. Л.; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1979. – 22л.
1219621
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 5": устройство, наладка, обслуживание / В.М. Пашков. – М., 1988. – 80с.
1219622
  Беркман Б.Е. Промышленный синтез ароматических нитросоединений и аминов / Б.Е. Беркман. – Москва : Химия, 1964. – 344 с.
1219623
  Пажитнов К.А. Промышленный труд в крепостную эпоху / К.А. Пажитнов. – Л., 1924. – 152с.
1219624
  Сунягин Г.Ф. Промышленный труд и культура Возрождения / Г.Ф. Сунягин. – Л., 1987. – 159с.
1219625
  Пушкарев Ю.Н. Промышленный узел как ядро низового экономического района : Автореф... Канд.геогр.наук: / Пушкарев Ю.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1219626
  Жебрак М.Х. Промышленный учет : (начальный курс) / М.Х. Жебрак. – Москва : Госпланиздат, 1949. – 328 с.
1219627
  Соколов А.В. Промышленный учет и калькуляция в рыбной промышленности. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1939. – 120с.
1219628
  Бержье Жак Промышленный шпионаж / Бержье Жак. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176с.
1219629
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимальства / А. Чернявский. – Киев, 1996. – 62с.
1219630
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимательства. / А. Чернявский. – Киев, 1994. – 60с.
1219631
  Гасанов Р.М. Промышленный шпионаж на службе монополий / Р.М. Гасанов. – М., 1986. – 167с.
1219632
  Корнеев Л.А. Промышленный шпионаж. / Л.А. Корнеев. – М., 1970. – 47с.
1219633
  Павлов В.Г. Промышленный экспорт в стратегии экономического развития / В.Г. Павлов. – Москва, 1967. – 200с.
1219634
   Промышленный экспорт.. – М.Л., 1928. – 232с.
1219635
  Биллитер Ж. Промышленный электролиз водных растворов / Ж. Биллитер. – Москва, 1959. – 406 с.
1219636
  Фейерабенд Е.В. Пронзая сердце радочтью и болью / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1981. – 127с.
1219637
  Сагомонян А.Я. Проникание / А.Я. Сагомонян. – М., 1974. – 299с.
1219638
  Кубенко В.Д. Проникание упругих оболочек в сжимаемую жидкость / В.Д. Кубенко. – К, 1981. – 159с.
1219639
  Коробчук Павло Проникаючі рушниці : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 34-37. – ISSN 0130-1608
1219640
  Романюк Л.И. Проникающая плазма и физические основы ее применения для формирования ионных пучков и квазинейтральных пучков ускоренных ионов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романюк Л. И.; Ин-т физ. АН УССР. – К., 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1219641
  Богородский В.В. Проникающая радиолокация морских и пресноводных льдов с цифровой обработкой сигналов / В.В. Богородский, А.Г. Оганесян ; под ред. В.В. Богородского ; Аркт. и антаркт. НИИ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 339-342
1219642
  Зилитинкевич С.С. Проникающая турбулентная конвекция / С.С. Зилитинкевич. – Таллин, 1989. – 207с.
1219643
  Немченко Г.Л. Проникающее ранение : роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1984. – 80с.
1219644
  Горшков Г.В. Проникающие излучения радиоактивных источников / Г.В. Горшков. – 2-е доп., и перераб. изд. – Ленинград : Наука, 1967. – 396с.
1219645
  Урываев Ю.В. Проникая в тайнжы мозга / Ю.В. Урываев, А.Л. Рылов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 96 с.
1219646
  Шумило Н. Прониклива тональність Микити Шумила // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 35-37. – ISSN 0130-5263


  Автор, оперуючи поняттям "мовна свідомість" як ключовим, розглядає засади, методи й основний зміст мовного виховання громадін України
1219647
  Гончар М.Р. Проникливий спостерігач людських характерів : урок-ток-шоу за романом Стендаля "Червоне і чорне" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 5-7
1219648
  Прокоф"єв І. Проникливість духовного зору // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 19 серпня (№ 16). – С. 1, 7


  Володимирові Базилевському - 85 років.
1219649
  Косович О. Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел) // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 83-88. – ISSN 2410-0927
1219650
  Сидоренко В.М. Проникнення англійської мови в культуру слов"янського шоу-бізнесу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 533-539. – ISBN 966-581-481-8
1219651
  Нарзикулов І. Проникнення буржуазних відносин у англійське село у XVI-XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 83-91. – (Серія історії ; № 10)
1219652
  Поляков С.П. Проникнення в нову сутність будови матерії - путівка в подальше благополучне життя // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.18-20. – ISSN 0868-8117
1219653
  Федорик Л.М. Проникнення до житла чи іншого володіння особи проведення в них обшуку чи огляду у невідкладних випадках // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 123-131. – ISSN 2310-6166
1219654
  Хонігсман Я.С. Проникнення іноземного капіталу в економіку Західної України в епоху імперіалізму. (До 1918 р.) / Я.С. Хонігсман. – Львів, 1971. – 254с.
1219655
  Давлєтов О.Р. Проникнення НСДАП до молодіжного руху Веймарської Німеччини: організації, форми та методи роботи (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.285-294. – ISBN 966-551-070-3
1219656
  Васянович О. Проникнення польських елементів у духовну культуру української дрібної шляхти в кінці XIX - на початку XX століття // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 67- 79. – ISBN 978-617-689-163-5
1219657
  Ільченко С. Проникнення та входження за згодою як передумови проведення слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.95-98
1219658
  Албул О. Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець XX - початок XXI ст.) / О. Албул, О. Сорока // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 240-245. – ISSN 0203-9494


  "У статті простежуються випадки вживання чужих вкраплень у болгарський кириличний текст. Звертається увага на активізацію вживання написань оригінальною неболгарською графікою протягом останніх десятиліть, відзначено сфери, в яких поширені такі ...
1219659
  Присяжнюк І. Проникнення як суспільно-небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального Кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 49-54
1219660
  Корнеев Н.Ю. Проникновение / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1967. – 77с.
1219661
  Марчук Ю. Проникновение / Юрий Марчук. – Київ : Вища школа, 2006. – 190с. – ISBN 966-642-305-7
1219662
  Рабинович И.М. Проникновение американкого капитала в экономику дореволюционной России, 1900-1917 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рабинович И.М. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1957. – 18 с.
1219663
  Загладина С.М. Проникновение американских монополий во французскую экономику в эпоху общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загладина С.М. ; МГУ. – Москва, 1961. – 16 с.
1219664
  Фучс Х. Проникновение американских трестов в Аргентину. / Х. Фучс. – Москва, 1959. – 567с.
1219665
  Киселев В.П. Проникновение американского империализма в дореволюционную Сибирь : Автореф... канд. экон.наук: / Киселев В.П.; МГУ. им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1219666
  Правоторов Г.Б. Проникновение американского капитала в Индию : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Правоторов Г.Б. ; МГУ. – Москва, 1954. – 16 с.
1219667
  Садых-заде Р.М. Проникновение английского капитала в нефтяную промышленность Азербайдажана (1896-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Садых-заде Р.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1967. – 34л.
1219668
  Левин А.Я. Проникновение английсткой Отс-индской компании в Индию, Индонезию и Персидский залив в первые десятиления 17 века (1601-1641 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левин А. Я.; Гор.ГУ. – Горький, 1964. – 23л.
1219669
  Майорова В.А. Проникновение антибиотиков-тетрациклинов в макрофаги : Автореф... канд. биол.наук: / Майорова В.А.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1968. – 21л.
1219670
  Присенко Г.П. Проникновение в былое. / Г.П. Присенко. – Тула, 1984. – 143с.
1219671
  Трусов Ю.С. Проникновение в тайну : роман / Ю.С. Трусов. – Одесса : Маяк, 1980. – 279 с.
1219672
  Султанов В.П. Проникновение германского империализма в Болгарию в конце XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Султанов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 17л.
1219673
  Оруджиев М.Г. Проникновение германского империализма в Турцию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оруджиев М.Г.; М-во высш.образования СССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
1219674
  Оганесян С.П. Проникновение и накопление алифатических -- и -- аминокислот в клетках дожжей рода Canduda : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян С.П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
1219675
  Шприц Л.М. Проникновение и начало распространения марксизма-ленинизма в Дагестане. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шприц Л.М.; Дагест. гос. ун-т. – Грозный, 1969. – 20л.
1219676
  Кобов И.У. Проникновение и превращение фосфорорганических дефолиантов в растении хлопчатника. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобов И.У.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1966. – 21л.
1219677
  Котов В.Н. Проникновение и распространение марксизма в России. / В.Н. Котов. – М, 1954. – 40с.
1219678
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1883 г.) : Дис... канд. эконом.наук: / Цветков М.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 281л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1219679
  Цветков М.И. Проникновение и распространение марксистского экономического учения в России в начальный период (до 1993 г.) : Автореф... канд. экон.наук: / Цветков М. И.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 16л.
1219680
  Корочкин В.М. Проникновение идей К.Маркса и Ф.Энгельса в экономическую литературу революционных демократов России / В.М. Корочкин. – Москва, 1961. – 91с.
1219681
  Чагин Б.А. Проникновение идей марксизма в Россию / Б.А. Чагин. – Л., 1948. – 36с.
1219682
  Бурлак В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию в 40-70-х годах XIX века / В.Н. Бурлак. – Москва, 1956. – 38с.
1219683
  Петроченков В.Н. Проникновение идей марксизма в Россию и влияние их на русскую революционно-демократическую мысль (40-70-е гг. XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Петроченков В.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Лен. гос. ордена Ленина ун-те им. А. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1219684
  Любский М.С. Проникновение империализма ФРГ в слаборазвитые страны / М.С. Любский, Г.О. Сокольников. – Москва, 1963. – 183с.
1219685
  Умаев А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана (виноградарство и хлопководство) 1883- 1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Умаев А.А. ; АН ГруССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Баку, 1965. – 34 с.
1219686
  Мамиев Е.А. Проникновение марксистских идей и революционное движение в Южном Казахстане (1894-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мамиев Е.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 44л.
1219687
  Андрусишин И.В. Проникновение минеральных элементов (Na, K, Cl, P) сквозь стенку в полость рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Андрусишин И.В.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
1219688
  Нор-Аревян Г Н. и др. Проникновение радиоактивного фосфора в проростки гороха в зависимости от концентрации раствора гиббереллина. / Г Н. и др. Нор-Аревян, 1963. – С. 95-97
1219689
  Куликова В.Г. Проникновение радиоизотопов через плацентарный и молочный барьеры из организма матери в потомство у млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Куликова В.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 22 с.
1219690
  Крылов И.П. Проникновение радиочастотного электромагнитного поля в монокристаллы индия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Крылов И.П. ; АН СССР , Ин-т физ. проблем. – Москва, 1968. – 10 с.
1219691
  Яковлева П.Т. Проникновение русских людей в Приамурье и первой русско-китайской договор 1689 года : Автореф... канд. ист.наук: / Яковлева П.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1219692
  Задирака Ю.В. Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бесствольную массу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Задирака Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
1219693
  Задирака Юрий Владимирович Проникновение сильных электромагнитных волн СВЧ диапазона в плотную бестолкновительную плазму : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Задирака Юрий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 188л. – Бібліогр.:л.177-188
1219694
  Рачкулик В.И. Проникновение солнечной энергии в снежный покров : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рачкулик В.И.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1219695
  Линецкий В.Н. Проникновение США в Африку / В.Н. Линецкий. – Москва, 1947. – 24с.
1219696
  Бандейра Мониз Проникновение США в Бразилию / Бандейра Мониз. – М, 1982. – 501с.
1219697
  Декальчук А.А. Проникновение философских концепций в теорию международных отношений (Случай теории речевых актов Джона Остина и теории секъюритизации Оле Вевера) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 39-50. – ISSN 0235-1188
1219698
  Ничик Л.Г. Проникновенный лирик Афанасий Фет. Поэт-музыкант. Поэт-художник : (Урок литературы с элементами интеграции 10 класс) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-41
1219699
  Мухина Л.М. Проникновенье / Л.М. Мухина. – Москва, 1971. – 102с.
1219700
  Воробьева Лена Ивановна Пронионовокислые бактерии и образование витамина В12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Воробьева Лена Ивановна; Биолого-почв. фак-т. Кафедра микробиологии. – М., 1972. – 46л.
1219701
  Гольфанд К.А. Проницаемость аксона краба для нейтрального красного : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Гольфанд К.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
1219702
  Кисленко Н.Ф. Проницаемость и барьерная функция тканей молочной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Кисленко Н.Ф.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15л.
1219703
  Козлова О.В. Проницаемость и селективность мембран, полученных при деформации лимеров в жидких средах : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.06.06 / Козлова О.В.; МГУ. – Москва, 1986. – 17 с.
1219704
  Гольдберг В.М. Проницаемость и фильтрация в глинах / В.М. Гольдберг, Н.П. Скворцов. – Москва : Недра, 1986. – 161с.
1219705
  Ротару Виктор Калистратович Проницаемость липидных мембран для ионофоров : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ротару Виктор Калистратович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1219706
  Червяк М.Н. Проницаемость мембран эритроцитов и обмен некоторых их ингредиентов при недостаточности витамина А и при карциноме герена : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Червяк М.Н. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 18 с.
1219707
  Марахова И.И. Проницаемость мембраны аксона краба для ионов лития при изменении мембранного потенциала и ионного состава среды : Автореф... канд. биол.наук: / Марахова И.И.; Ин- цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 21л.
1219708
  Романенко Г.И. Проницаемость мембраны мышечного волокна для ионов натрия и распределение натрия между мышечными клетками и средой : Автореф... канд. биол.наук: / Романенко Г. И.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1969. – 35л.
1219709
  Николаенко В.И. Проницаемость метаморфических пород как критерий поисков рудных месторождений / В.И. Николаенко, В.Ф. Индутный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 120-129 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1219710
  Зенин В.В. Проницаемость модифицированных амфотерицином "В" бислойных липидных мембран для неэлектролитов и ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Зенин В.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 24л.
1219711
  Семеньков П.Г. Проницаемость мышечного волокна для нейтрального красного. Цитология. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.104 / Семеньков П.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л.
1219712
  Адамян С.Я. Проницаемость мышечных волокон. (Для низкомолекулярных неэлектролитов) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Адамян С.Я. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1969. – 22 с.
1219713
  Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов. / С.А. Рейтлингер. – М., 1974. – 269с.
1219714
  Кожура И.П. Проницаемость сосудистой стенки у животных разного возраста в норме и при экспериментальном атеросклерозе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Кожура И.П.; Ан УССР. – К, 1969. – 26л.
1219715
  Косых З.И. Проницаемость тканей глаза для радиоактивного фосфора под влиянием высокочастотных физических агентов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Косых З. И.; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1219716
  Александров В.Я. Проницаемость хитина некоторых личинок Diptera и метод её изучения / В.Я. Александров, 1934. – С. 490-507
1219717
  Лобанов В.В. Проницаемость, диффузия и растворимость водорода в сплавах на основе палладия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Лобанов Вячеслав Владимирович ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 9 назв.
1219718
  Михайлюк Н.П. Прономінальна транспозиція як складова частина морфологічної транспозиції та засоби її реалізаці // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 34-39
1219719
  Пастернак О.С. Прономінальні форми звертання та особливого посилання // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1219720
  Калашник О.В. Прономінативи в українській інтимній поезії II пол. XX - поч. XXI ст.: семантика і стилістика : автореф. дис. ... канд. філол. наук 10.02.01 / Калашник Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1219721
  Большова Ю.В. Прономминализация прилагательных и причастий в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Большова Ю. В.; Львов.ГУ. – Львов, 1971. – 20л.
1219722
  Сементовский В.Г. Пронормальные подгруппы конечных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Сементовский В.Г.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1974. – 10л.
1219723
   Пронська Граціелла Василівна (1938-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397. – ISBN 978-966-439-754-1
1219724
  Алешин Н.П. Проня Девяткин / Н.П. Алешин. – Кострома : Книжное издательство, 1958. – 72 с.
1219725
  Настенко-Капалєт Прообраз Бояна - Янь (літописний життєпис) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 405-424. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1219726
  Драгомілович М. Прообраз Фаріа з "Графа Монте-Крісто" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 6-8. – ISSN 2518-7104
1219727
  Державин Л.М. Проогрессивные формы агрохимического обслуживания / Л.М. Державин. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (новое в жизни, науке, технике = сельское хозяйство ; 3)
1219728
  Королев С.И. Прооизводство стекляных трубок / С.И. Королев, М.А. Безбородов. – М, 1932. – 36с.
1219729
  Шостя А.М. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясної породи // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1219730
  Коцурак О. Прооплату праці окремих категорій працівників. Оплата праці викладачів підготовчого відділення // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 4). – С. 6
1219731
  Гончарук А. Прооцес приєднання до НАТО залежатиме від руху України до європейських стандартів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.30-32


  Україна - НАТО
1219732
  Ревунов В.С. Пропавшая в метель / В.С. Ревунов. – М., 1966. – 272с.
1219733
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – СПб. – 28с.
1219734
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Пырывів на українську мову учытыль Иван Шереметовіч. – Крижополь : Печ. Горнік і бр. Шарапан, 1917. – 26 с.
1219735
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 79с.
1219736
  Гоголь Н.В. Пропавшая грамота / Н.В. Гоголь. – М, 1947. – 79с.
1219737
  Спектор Г.Л. Пропавшая директива / Г.Л. Спектор. – Челябинск, 1968. – 156с.
1219738
  Ион О.И. Пропавшая жилка. Лепидоптерологический этюд : (с 12 рис.) / О.И. Ион (С.-Петербург) // 1908-1911 / О.И. Ион. – 11 с. : ил.
1219739
  Ион О.И. Пропавшая жилка. Лепидоптерологический этюд : (с 12 рис.) / О.И. Ион (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген], 1912. – 11 с. : ил. – Текст на рус. и анг. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1911, т. XI, № 3, с.383-393
1219740
  Ион О.И. Пропавшая жилка. Лепидоптерологический этюд : (с 12 рис.) / О.И. Ион (С.-Петербург) // Компакт - 252355


  На с. [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от искренне преданного. автор
1219741
  Яворский Ю.А. Пропавшая Западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 года : (Посвящается глубокоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву по случаю 40-летия его учебной деятельности). – Б. м. : б. и. – [44] с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1911 г.), т. 17, кн. 4, с. 216-242; (1912 г.), т. 17, кн. 1, с. 264-280. - Авт. указ. в конце каждого оттиска
1219742
  Яворский Ю.А. Пропавшая Западно-русская книга "Диалог о смерти" 1629 года : (Посвящается глубокоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву по случаю 40-летия его учебной деятельности) / Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – 44 с. – Отд. оттик из: "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Импер. Акад. наук". (1911 г.), т. 17, кн. 4; (1912 г.), т. 17, кн. 1
1219743
  Шерфиг Х. Пропавшая обезьяна / Х. Шерфиг. – М, 1965. – 71с.
1219744
   Пропавшая палица.. – М., 1972. – 190с.
1219745
  Неверов А.С. Пропавшая страна / А.С. Неверов. – МоскваЛ., 1924. – 240с.
1219746
  Зак А.Г. Пропавшая экспедиция : повести / А.Г. Зак, И.К. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 218с.
1219747
  Гребнев Г.Н. Пропавшее сокровище / Г.Н. Гребнев. – М., 1961. – 256с.
1219748
  Шейнин А.М. Пропавшее ущелье / А.М. Шейнин. – Сталинград, 1959. – 156с.
1219749
  Зверев В.Л. Пропавшие атомы : (Очерки по геохимии) / В.Л. Зверев. – Москва : Знание, 1982. – 142с.
1219750
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва
1. – 1962. – 824с.
1219751
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
3-4. – 1962. – 512 с.
1219752
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва : Советский писатель
1-2. – 1964. – 743 с.
1219753
  Злобин С.П. Пропавшие без вести / С.П. Злобин. – Москва
2. – 1964. – 589с.
1219754
  Пермяк Е.А. Пропавшие нитки / Е.А. Пермяк. – Москва, 1980. – 18с.
1219755
  Никольская А.Б. Пропавшие письма : повести / А.Б. Никольская. – Алма-Ата, 1968. – 316 с.
1219756
  Никольская А.Б. Пропавшие письма / А.Б. Никольская. – Алма-Ата, 1976. – 224с.
1219757
  Высоцкий С.А. Пропавшие среди живых / С.А. Высоцкий. – Москва, 1976. – 304с.
1219758
  Высоцкий С.А. Пропавшие среди живых / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 303с.
1219759
  Василенко И.И. Пропавший без вести : записки следователя / И.И. Василенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 291с.
1219760
  Карпов В. Пропавший без вести. (Воспоминания о войне). / В. Карпов. – Ташкент, 1965. – 39с.
1219761
  Анов Н.И. Пропавший брат : роман / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1960. – 443 с. : ил.
1219762
  Фридкин В.М. Пропавший дневник Пушкина / В.М. Фридкин. – М. : Знание, 1987. – 205 с.
1219763
  Фридкин В.М. Пропавший дневник Пушкина / В.М. Фридкин. – 2-е изд., доп. – М. : Знание, 1991. – 250 с.
1219764
  Волгин Игорь Пропавший заговор : Достоевский и политический процесс 1849 г. / Волгин Игорь. – Москва : Либерея, 2000. – 704с. – ISBN 5-85129-121-4
1219765
  Герлих Гюнтер Пропавший компас / Герлих Гюнтер. – М., 1976. – 160с.
1219766
  Шевцов Н.И. Пропавший миллион. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
1219767
  Зорин Л.Г. Пропавший сюжет. Цитата / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 123с.
1219768
  Шерфиг Х. Пропавший чиновник / Х. Шерфиг. – М, 1956. – 183с.
1219769
  Притула А.М. Пропаганда - компонент гібрідної війни: шляхи протидії засобами кримінального права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 99-104. – ISSN 2222-5374
1219770
   Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2008. – Редакційна передплата. За 2007р. див.Propaganda
1219771
  Воронко О.Ю. Пропаганда 2.0 // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 15-19. – ISSN 2664-1933
1219772
  Кацнельсон С.М. Пропаганда агрохимических знаний / С.М. Кацнельсон. – Москва, 1964. – 15 с.
1219773
  Тихомирова Нина Яковлевна Пропаганда актуальных проблем развитого социалистического общества / Тихомирова Нина Яковлевна. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
1219774
  Платонов Р.П. Пропаганда атеизма / Р.П. Платонов. – М., 1985. – 160с.
1219775
   Пропаганда атеїзму в бібліотеці.. – К., 1966. – 36с.
1219776
  Жовнірович М.Ю. Пропаганда безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 2-4
1219777
   Пропаганда библиотеки и привлечение читателей.. – М., 1963. – 44с.
1219778
  Карженевич А.И. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР / А.И. Карженевич. – М., 1965. – с.
1219779
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в библиотеках институтов общественных наук АН СССР.. – М., 1965. – 32с.
1219780
   Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в массовых библиотеках.. – М., 1982. – 30с.
1219781
  Кирпичева И.К. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в районных и сельских библиотеках / И.К. Кирпичева. – Л., 1961. – 76с.
1219782
  Теплицкая С.С. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в технических библиотеках / С.С. Теплицкая. – М, 1961. – 40с.
1219783
  Вахмистров А. Пропаганда большевистского плана преобразования природы / А. Вахмистров. – Москва, 1949. – 64с.
1219784
   Пропаганда боротьби за мир.. – К., 1951. – 38с.
1219785
  Глумаков В.Н. Пропаганда в газете ленинских принципов партийного руководства экономикой (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Глумаков В.Н. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1972. – 22 с.
1219786
  Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе / П.С. Гуревич. – Москва : Высшая школа, 1987. – 263 с.
1219787
  Крайник Р.Н. Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 98-102. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1219788
  Байбакова И.Н. Пропаганда в печати новых форм участия трудящихся в управлении на основе социалистического самоуправлени / И.Н. Байбакова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. журналистики. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 119 с.
1219789
  Мосієнко О. Пропаганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань Волині) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 29-32. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує методи психологічного впливу на читачів періодичних видань часів Першої світової війни. Волинські часописи стали об"єктом дослідження через прифронтовий статус регіону. Головну увагу приділено технологіям формування образу ворога. ...
1219790
  Раузен М. Пропаганда великих строек коммунизма в клубе / М. Раузен, В. Самсонов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 68 с. : ил. – (Б-чка сельского клубного работника)
1219791
  Строганов В.К. Пропаганда внешней политики в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1963. – 52с.
1219792
  Сыздыков М. Пропаганда войны - тягчайшее международное преступление. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сыздыков М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. права. – Москва, 1953. – 16 с.
1219793
   Пропаганда географических знаний: пути повышения эффективности и качества. – М., 1980. – 64 с.
1219794
  Войцеховська І.Н. Пропаганда героїчних традицій радянського народу в захисті завоювань соціалізму на сторінках преси періоду Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 41-46. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1219795
  Середенко Б.Н. Пропаганда достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве / Б.Н. Середенко. – К, 1981. – 24с.
1219796
  Дубинский Давид Аркадьевич Пропаганда достижений научно-технического прогресса и экономических знаний в области промышленности среди населения Белоруссии. (По материалам респ. радиовещания, 1969-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Дубинский Давид Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1219797
  Давидов М.І. Пропаганда економічних знань / М.І. Давидов, Л.В. Лялікова. – К., 1962. – 43с.
1219798
   Пропаганда естественно-научной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1951. – 88с.
1219799
  Панина Е.И. Пропаганда естественнонаучной литературы в библиотеках: Практ. пос. / Е.И. Панина. – М., 1989. – 86с.
1219800
   Пропаганда естественнонаучной литературы в массовых библиотеках.. – М., 1953. – 64с.
1219801
  Нейман В.В. Пропаганда естественнонаучной литературы в сельской библиотеке / В.В. Нейман. – М., 1953. – 36с.
1219802
   Пропаганда естественнонаучной литературы. / Нейман В.В. – М., 1957. – 126с.
1219803
  Вальдгард С.Л. Пропаганда естествознания в библиотеке. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1947. – 111с.
1219804
  Власов Ю.М. Пропаганда за фасадом новостей / Ю.М. Власов. – Москва, 1976. – 143с.
1219805
  Ерошенков И.Н. Пропаганда здорового быта в клубе / И.Н. Ерошенков. – М., 1968. – 43с.
1219806
  Сурдин В.Г. Пропаганда знаний о Вселенной / В.Г. Сурдин. – М., 1987. – 38с.
1219807
  Пономарева И.А. Пропаганда и агитация большевиков в период реакции (1907-1910 гг.) / И.А. Пономарева. – М., 1978. – 216с.
1219808
   Пропаганда и агитация в Арктике. – Москва, 1940. – 171с.
1219809
  Максимов Н.И. Пропаганда и жизнь. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1959. – 88с.
1219810
  Блажнов Е.А. Пропаганда и журналистика : лекции по курсу "Науч. основы пропаганды и методы идеол. работы" / Е.А. Блажнов ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
1219811
   Пропаганда и изучение книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева "Целина". – Москва, 1979. – 36с.
1219812
   Пропаганда и изучение книги товарища Л.И. Брежнева "Актуальные вопросы идеологиечкой работы КПСС".. – Москва, 1979. – 27с.
1219813
   Пропаганда и использование рекомендательной библиографии в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 79с.
1219814
   Пропаганда и молодежь. – Москва, 1981. – 191с.
1219815
  Лившин А.Я. Пропаганда и политическая социализация / А.Я. Лившин, И.Б. Орлов // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 0869-5687
1219816
  Арбузов М.Ф. Пропаганда и реклама в книжной торговле / М.Ф. Арбузов. – Москва, 1966. – 136с.
1219817
  Ковалева М.М. Пропаганда идей социализма в програссивной русской журналистике / М.М. Ковалева. – Свердловск, 1983. – 36с.
1219818
  Роттерт Т.Г. и Шафранова В.Н. Пропаганда изобразительного искусства в клубах / Т.Г. и Шафранова В.Н. Роттерт. – М., 1958. – 86с.
1219819
  Голованов Н.Н. Пропаганда изобразительного искусства на селе / Н.Н. Голованов; ред.: С.А. Онуфриева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 64 с.
1219820
  Лютер А.И. Пропаганда искусства в клубе / А.И. Лютер. – М., 1963. – 84с.
1219821
   Пропаганда искусства и литературы в клубе.. – М., 1951. – 88с.
1219822
   Пропаганда і агітація в рішеннях та документах ВКП (б).. – Київ, 1950. – 568с.
1219823
  Запорожець О.Ю. Пропаганда ідей "Русского мира" як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 16-24. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто концепт "Русский мир" (РМ) в контексті національної безпеки України. На основі аналізу публікацій вітчизняних і російських експертів показано, що РМ створено для обгрунтування геополітичних амбіцій Росії, і насамперед її домінування ...
1219824
   Пропаганда історичної постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС "Про заходи дальшого розвитку сільського господарства СРС".. – Х., 1954. – 40с.
1219825
  Байрау Д. Пропаганда как механизм самомобилизации // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-99. – ISSN 0869-5687


  Пропаганда в період Другої світової війни
1219826
  Копелев Л.М. Пропаганда капітального будівництва. / Л.М. Копелев. – Х., 1928. – 128с.
1219827
   Пропаганда книг среди школьников.. – М.Л., 1951. – 116с.
1219828
  Поливановский С.Е. Пропаганда книги / С.Е. Поливановский. – М, 1950. – 108 с.
1219829
   Пропаганда книги в профессионально-технических училищах.. – М., 1960. – 96с.
1219830
   Пропаганда книги среди детей.. – М., 1953. – 64с.
1219831
   Пропаганда книги среди молодежи.. – Новосибирск, 1953. – 94с.
1219832
  Письменная Евгения Лаврентьевна Пропаганда коммунистической партией Западной Украины марксистско-ленинских идей (1921-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Письменная Евгения Лаврентьевна; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 34л.
1219833
  Полевая Нина Антоновна Пропаганда Коммунистической партии Западной Украины успехов социалистического строительства в СССР (1926-1938 гг.) : Автореф. дис. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Полевая Нина Антоновна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
1219834
  Розенштейн А.Л. Пропаганда Конституции СССР / А.Л. Розенштейн. – Ленинград, 1979. – 16 с.
1219835
  Цкитишвили К.В. Пропаганда ленинских идей дружбы народов в печати Грузии. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1963. – 207с.
1219836
  Кидина Н.А. Пропаганда ленинских идей коммунистического отношения к труду в партийно-советской печати 1918-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кидина Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1976. – 25л.
1219837
   Пропаганда ленинского теоретического наследия в массовых библиотеках.. – М., 1971. – 46с.
1219838
   Пропаганда литературы в помощь выполнению решений Пленумов ЦК КПСС.. – М., 1954. – 52с.
1219839
  Луньевич И.В. Пропаганда литературы и искусства к 50-летию Великого Октября / И.В. Луньевич. – Москва : Знание, 1967. – 65 с.
1219840
   Пропаганда литературы и руководство чтением в свете решений XXV съезда КПСС.. – М., 1977. – 143с.
1219841
   Пропаганда литературы на иностранных языках в помощь науке и производству.. – М., 1982. – 34с.
1219842
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы о воспитании детей. / М.А. Бочкарева. – М., 1956. – 95с.
1219843
  Ижевская М.А. Пропаганда литературы о родном крае / М.А. Ижевская. – М, 1954. – 48с.
1219844
  Николаева Н.А. Пропаганда литературы о родном крае / Н.А. Николаева. – Новосибирск, 1962. – 52с.
1219845
   Пропаганда литературы о родном крае.. – М., 1954. – 48с.
1219846
  Бочкарева М.А. Пропаганда литературы по вопросам коммунистической морали. / М.А. Бочкарева. – М., 1955. – 88с.
1219847
   Пропаганда літератури про кукурудзу в бібліотеках.. – Х., 1955. – 11с.
1219848
  Балбер А.К. Пропаганда марксизма и распространение ленинско- искровских идей в социал-демократическом рабочем движении Латвии/1890-1904 гг./ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Балбер А.К. ; Ин-т повышения квалификации. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1219849
  Шандра В.А. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете / В.А. Шандра. – М., 1978. – 72с.
1219850
  Будзиш Л. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете (на матер. польск. проссы в период между 6-7 съезд. ПОРП -- с учтом опыта КПСС) : Автореф... канад. ист.наук: 07.00.01 / Будзиш Л.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 24л.
1219851
  Степанов В.П. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете. / В.П. Степанов. – М, 1959. – 39с.
1219852
  Бондаренко Е.Н. Пропаганда материалов XXVI КПСС / Е.Н. Бондаренко. – М, 1982. – 64с.
1219853
   Пропаганда материалов XXVI съезда КПСС на политических занятиях.. – М., 1982. – 65с.
1219854
   Пропаганда материалов XXІV съезда КПСС в библиотеках.. – Рига, 1971. – 198с.
1219855
   Пропаганда материалов научной технической информации в технических библиотеках.. – М., 1962. – 24с.
1219856
   Пропаганда межбиблиотечного абонемента.. – М., 1973. – 17с.
1219857
  Имшенецкая Л.И. Пропаганда мичуринской науки в сельском клубе / Л.И. Имшенецкая. – М., 1955. – 68с.
1219858
   Пропаганда морального кодекса строителя коммунизма.. – М., 1964. – 96с.
1219859
  Смаглій К. Пропаганда на експорт: Москва - Берлін, Москва - Париж // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 10-11
1219860
  Иванян Э.А. Пропаганда на службе внешней политики США. Формы, методы и органы психол. войны США после второй мировой войны (1945-1965 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванян Э.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 14л.
1219861
  Рябов Ю.М. Пропаганда научно-технических знаний и передового производственного опыта / Ю.М. Рябов. – Москва : Знание, 1978. – 48 с. – (В помощь организатору лекционной пропаганды / О-во "Знание" РСФСР, Научно-методический совет по пропаганде достижений науки, техники, экономики и передового опыта в пром-сти (группа "А"))
1219862
   Пропаганда научно-технической литературы в целях ускорения научно-технического прогресса.. – М., 1986. – 26с.
1219863
  Платонов Р.П. Пропаганда научного атеизма / Р.П. Платонов. – Минск, 1982. – 303с.
1219864
   Пропаганда научного атеизма в библиотеках. – М., 1984. – 53с.
1219865
   Пропаганда научного атеизма в массовых библиотеках.. – М., 1972. – 32с.
1219866
   Пропаганда национальной литературы в библиотеках Северного Кавказа.. – Нальчик, 1963. – 31с.
1219867
  Хоменко Т. Пропаганда національних смислів на шпальтах часопису "День" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 203-210. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1219868
  Вонсович С.Г. Пропаганда неототалітаризму: формування концепту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 193-202
1219869
  Орлик С. Пропаганда облігацій військових позик в Російській імперії на шпальтах газети "Киевлянин" (1916 р.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – С. 180-199. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 9). – ISSN 2518-7600


  У статті розглянуто і проаналізовано матеріали, котрі друкувалися на шпальтах газети "Киевлянин" для популяризації серед населення облігацій держаних внутрішніх військових позик у 1916 р. Звернуто увагу на те, що, починаючи з 1916 року, вперше, до ...
1219870
  Піпченко Н.О. Пропаганда образу Японії засобами віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 46-54
1219871
  Кавкасидзе Э.Г. Пропаганда общественно-политических и научных знаний средствами телевидения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Кавкасидзе Э.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1972. – 20 с.
1219872
  Хазанов Л А. Пропаганда общественно-политической литературы в библиотеке / Л А. Хазанов. – Москва, 1949. – 80с.
1219873
  Матлина С.Г. Пропаганда общественно-политической литературы в массовых библиотеках / С.Г. Матлина. – М., 1980. – 87с.
1219874
   Пропаганда общественно-политической литературы средствами рекомендательной библиографии. – М., 1986. – 63с.
1219875
   Пропаганда общещственно-политической литературы.. – М., 1957. – 170с.
1219876
  Гершберг С.Р. Пропаганда опыта новаторов / С.Р. Гершберг. – Москва, 1963. – 135с.
1219877
  Родзевич Н.Н. Пропаганда охраны природы / Н.Н. Родзевич. – М., 1980. – 39с.
1219878
   Пропаганда памятников истории и культуры в Калужской области.. – Калуга, 1968. – 68с.
1219879
   Пропаганда патентной литературы в технических библиотеках.. – М., 1963. – 27с.
1219880
  Ломизе Л.С. Пропаганда педегогических знаний среди населения / Л.С. Ломизе. – М., 1979. – 40с.
1219881
   Пропаганда передового библиотечного опыта на современном этапе. – Москва : Б.и., 1978. – 20 с. – Библиогр.: с.18-20
1219882
  Петровський О.М. Пропаганда передового досвіду в районій газеті / О.М. Петровський. – Х., 1958. – 32с.
1219883
  Васильев Л.О. Пропаганда передового опыта на предприятиях / Л.О. Васильев, Б.Н. Дьяченко. – Москва, 1953. – 48 с.
1219884
   Пропаганда передового опыта.. – Оренбург, 1962. – 16с.
1219885
   Пропаганда поезії в бібліотеках.. – Львів, 1968. – 20с.
1219886
  Филиппов Б.М. Пропаганда политических знаний в клубе / Б.М. Филиппов. – М, 1952. – 108с.
1219887
   Пропаганда політичної літератури в бібліотеках.. – К., 1961. – 68с.
1219888
   Пропаганда принципов морального кодекса строителя коммунизма клубами и библиотеками профессионально-технических училищ.. – М., 1965. – 42с.
1219889
   Пропаганда природоохранных знаний.. – М., 1987. – 45с.
1219890
  Нагирняк Е.В. Пропаганда революционных традиций в клубе. / Е.В. Нагирняк, Л.Н. Первоушина. – М., 1966. – 56с.
1219891
  Куниця З.М. Пропаганда революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х роках XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Історія ; вип. 59/60)


  Проаналізовано зміст, форми і наслідки пропаганди революціонерів-народників серед робітників України у 70-80-х рр. XIX ст.
1219892
   Пропаганда решений и материалов ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза.. – М., 1956. – 126с.
1219893
   Пропаганда решений ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР.. – М., 1956. – 82с.
1219894
   Пропаганда рішень і матеріалів XXIV з"їзду КПРС та XXIV з"їзду КП України в бібліотеках наукових установ АН УРСР.. – К., 1971. – 40с.
1219895
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в библиотеке. / Н.М. Метелкин. – М., 1948. – 52с.
1219896
   Пропаганда сельскохозяйственной литературы в районных и сельских библиотеках.. – М., 1955. – 95с.
1219897
  Метелкин Н.М. Пропаганда сельскохозяйственной литературы в сельской библиотеке / Н.М. Метелкин. – М., 1953. – 40с.
1219898
  Голубева Н.Д. Пропаганда сельскохозяйственных знаний в библотеке / Н.Д. Голубева. – М., 1954. – 44с.
1219899
   Пропаганда сельскохозяйственных знаний в клубе.. – М., 1955. – 112с.
1219900
  Новиков А.Е. Пропаганда сельскохозяйственных знаний. / А.Е. Новиков. – М., 1953. – 60с.
1219901
  Біркіна Н. Пропаганда сільськогосподарської літератури в бібліотеках / Н. Біркіна ; М-во культури УРСР, Головне упр. культ.-освіт. установ, Київська держ. обл. б-ка ім. КПРС. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1954. – 80 с.
1219902
  Колобкова Э.А. Пропаганда советского образа жизни / Э.А. Колобкова. – Москва, 1987. – 124с.
1219903
  Нестеренко Ф.П. Пропаганда советского образа жизни в печати / Ф.П. Нестеренко. – М., 1982. – 104с.
1219904
   Пропаганда советского образа жизни среди детей и юношества.. – Минск, 1980. – 64 с.
1219905
   Пропаганда советской патриотической песни и музыки.. – Москва, 1981. – 31с.
1219906
  Гольдштейн В.Э. Пропаганда советской поэзии в сельском клубе. / В.Э. Гольдштейн, Е.Д. Золотарева. – М., 1956. – 120с.
1219907
  Бейлис Л.И. и др. Пропаганда современной литературы для детей и подростков в библиотеках : метод. рекомендации / сост. Л.И. Бейлис и др. ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Гос. респ. б-ка для детей УССР им. Ленинского комсомола. – Москва : ГБЛ, 1986. – 40, [1] с. – Библиогр. в конце тем
1219908
  Друговская А.Ю. Пропаганда социал-демократами истории русского революционного движения и революционно-демократической литературы среди рабочих Урала. / А.Ю. Друговская. – Свердловск, 1988. – 48с.
1219909
  Романюк В.Я. Пропаганда социалистического соревнования в газете / В.Я. Романюк. – Москва, 1980. – 67с.
1219910
  Санчес Картас Эмилию Пропаганда США против Кубы и проблемы контропропаганды : Дис... канд. филос.наук: / Санчес Картас Эмилию; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
1219911
  Санчес Картас Эмилио Пропаганда США против Кубы и проблемы контрпропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Санчес Картас Эмилио; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1219912
  Полторак В.А. Пропаганда та її місце в процесі ведення інформаційних війн. Основні форми пропагандистського впливу: пряма пропаганда, джинса, паблісіті, пропаганда 2.0. / В.А. Полторак, А.Г. Стадник // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 126-138. – ISSN 2618-1274
1219913
  Близнюк А.С. Пропаганда та контрпропаганда в умовах сучасної гібридної війни // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article deals with some aspects of a hybrid war in Ukraine; it specifies the participants of a hybrid Russian separatist army; it highlights the main issues of counterpropaganda. The researcher worked out the program of counterpropaganda activities ...
1219914
   Пропаганда творчества А.М.Горького в культурно-просветительских учреждениях.. – Горький, 1955. – 52 с.
1219915
   Пропаганда технической литературы в библиотеках города Грозного.. – Грозный, 1956. – 16с.
1219916
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 243с.
1219917
   Пропаганда технической литературы в библиотеках.. – М., 1956. – 142с.
1219918
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – М, 1954. – 84с.
1219919
  Мохов И.А. Пропаганда технической литературы в массовой библиотеке / И.А. Мохов. – 2-е доп. изд. – М, 1959. – 263с.
1219920
   Пропаганда технической литературы в массовых библиотеках.. – М., 1955. – 83с.
1219921
   Пропаганда технической литературы в профессионально-технических училищах.. – М., 1965. – 59с.
1219922
   Пропаганда технической литературы среди рабочих массовых профессий.. – М., 1957. – 128с.
1219923
  Куса І. Пропаганда у комп"ютерних іграх як елемент м"якої сили США // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 189-192
1219924
  Метаев Ю.А. Пропаганда физической культуры. / Ю.А. Метаев. – М., 1957. – 118с.
1219925
  Шишигин М.В. Пропаганда фузической культуры и спорта / М.В. Шишигин. – М, 1975. – 144с.
1219926
  Ольшевская Л.А. Пропаганда художественной литературы в массовых библиотеках / Л.А. Ольшевская. – М., 1980. – 56с.
1219927
  Коршунова Е.П. Пропаганда художественной литературы в сельской библиотеке / Е.П. Коршунова. – М., 1953. – 59с.
1219928
   Пропаганда художественной литературы.. – М., 1951. – 40 с.
1219929
   Пропаганда художественных произведений воронежских писателей.. – Воронеж, 1959. – 16с.
1219930
   Пропаганда художественных произведений удостоенных Ленинской премии в 1961 году. – Воронеж, 1961. – 13с.
1219931
  Сєдова Я. Пропаганда часів Другої світової війни: німецько-радянський спаринг // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 42-46


  У статті порівнюються методи пропагандистських кампаній Німеччини та Радянського Союзу під час Другої світової війни. Короткий екскурс в історію становлення німецької пропаганди 30-х pp. минулого сто ліття дас можливість краще зрозуміти основні етапи ...
1219932
   Пропаганда школьникам библиотечно-библиографических знаний.. – Л., 1961. – 30с.
1219933
   Пропаганда экологических знаний: опыт, практика, проблемы. – Москва : Знание, 1990. – 81с.
1219934
   Пропаганда экономических знаний массовыми библиотеками.. – М., 1972. – 80с.
1219935
  Лукашина М.В. Пропаганда экономических и научно-технических знаний. Опыт работы б-ки / М.В. Лукашина. – М., 1974. – 63с.
1219936
  Пархомова А.Д. Пропаганда як елемент тотальної політики у концепції Гарольда Лассуела // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 93-95
1219937
  Пастушина В. Пропаганда як ідеологічна складова журналів "Сурма" та "Розбудова нації" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 22-27. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1219938
  Слободян С.І. Пропаганда як інформаційний важіль політичної влади // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 272-279
1219939
  Гребенюк А. Пропаганда як метод спеціальних операцій в умовах інформаційної війни // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 42-52. – ISSN 2224-9516
1219940
  Федорчук В. Пропаганда як складник інформаційної війни // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті досліджується пропаганда як явище, її походження та розвиток. Аналізується дія та наслідки пропаганди в наш час, в умовах інформаційної війни. Метою дослідження є розкриття особливостей пропаганди як одного зі складників масової комунікації. У ...
1219941
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 212 л. – Бібліогр.: л. 194-212
1219942
  Яковлєва Н.І. Пропаганда як складова політичної комунікації : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Яковлєва Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1219943
  Гребенюк А. Пропаганда: метод спеціальних інформаційних операцій чи акту зовнішньої інформаційної агресії? // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 65-74. – ISSN 2224-9516
1219944
  Потічний П.Й. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу = The UPA propaganda raid into Western Europe / Петро Й. Потічний // Літопис Української Повстанської Армії / П.Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – С.1-158. – (Серія "Події і люди" ; кн. 28 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-57-3
1219945
  Курбатов К.И. Пропагандист - организатор, воспитатель и наставник. / К.И. Курбатов. – Москва, 1961. – 48с.
1219946
  Леонов Ю.И. Пропагандист в коллективе / Ю.И. Леонов. – М, 1982. – 64с.
1219947
   Пропагандист великого наследия. – Саратов
2. – 1990. – 128 с.
1219948
   Пропагандист великого наследия.. – Саратов, 1984. – 129с.
1219949
  Ридзинь Т.С. Пропагандист и книга / Т.С. Ридзинь. – Рига, 1969. – 20с.
1219950
   Пропагандист и нравственное воспитание трудящихся. – Москва, 1983. – 128с.
1219951
  Денисенко Анатолій Пропагандист історичної спадщини Переяславщини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 196. – ISSN 0869-3595
1219952
   Пропагандист программы партии. – Волгоград, 1962. – 139с.
1219953
   Пропагандистам о пропагандистском мастерстве. – Москва, 1965. – 164с.
1219954
  Якубсон Я.Г. Пропагандистам школ коммунистического труда - о моральном кодексе строителя коммунизма / Я.Г. Якубсон. – Л, 1981. – 20с.
1219955
  Іщенко Н. Пропагандисти-партизани // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Як екс-Russia Today намагається влізти в телевізори.
1219956
  Семена М. Пропагандисти потойбічної зміненої реальності // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 25, 28


  Як у інформаційній сфері Криму утверджується ідеологія і світогляд "русского мира".
1219957
   Пропагандистові політекономії.. – К., 1967. – 271с.
1219958
  Черны Я. Пропагандистская деятельность КПЧ и ее роль в преодолении кризисных явлений в ЧССР. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Черны Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1971. – 18л.
1219959
  Храмцова Нина Андреевна Пропагандистская и агитационная деятельность большевиков Дальнего Востока в войсках интервентов, среди военнопленных и иностранного населения (1918-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Храмцова Нина Андреевна; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 23л.
1219960
  Шестопалов Г.Г. Пропагандистская и агитационно-массовая работа партийных организаций металлургических заводов Приднепровья (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалов Г.Г.; ДГУ. Каф. истории КПСС. – Днепропетровск, 1966. – 26л.
1219961
  Яранцев-Бершадский Пропагандистская литература революционного народничества первой половины 70-х годов XIX века. ("Книги для народа") : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Яранцев-Бершадский Р.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и лите. – М., 1969. – 19л.
1219962
  Якушевский А.С. Пропагандистская работа большевиков среди интервентов в 1918-1920 гг. / А.С. Якушевский. – М., 1974. – 187с.
1219963
  Варфоломеева В.В. Пропагандистская работа партийных организаций в послевоенные годы (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варфоломеева В.В.; Ин-т повышения квалификации при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14л.
1219964
  Азизян А.К. Пропагандистская статья : лекция / А.К. Азизян ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [Б. и.], 1955. – 32 с.
1219965
  Азизян А.К. Пропагандистская статья и отдел пропаганды в газете : стеногр. лекции, прочит. в ВПШ при ЦК ВКПб / А.К. Азизян ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [Б. и.], 1948. – 43 с.
1219966
   Пропагандистским кадрам - богатство опыта. – Брянск, 1963. – 48с.
1219967
  Барчан О. Пропагандистська діяльність В.Гренджі-Донського у період виборів до сойму Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 107-110. – (Філологія ; Вип. 18)
1219968
  Манько М.О. Пропагандистська діяльність інструкторів Центральної ради на Катеринославщині // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISSN 2312-2587


  "У статті автор робить спробу висвітлити основні напрямки організаційної функції української еліти періоду національно-визвольних змагань 1917–1918 рр. Характеризує здобутки та прорахунки українського проводу щодо реалізації одного із напрямів ...
1219969
  Куцька О. Пропагандистська діяльність німецьких антифашистів напередодні та під вступу Червоної Армії на територію Європи (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
1219970
  Деревінський В. Пропагандистська діяльність ОУН - УПА // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.92-101. – ISSN 0869-3595
1219971
  Патриляк І. Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення пропагандистської діяльності українського націоналістичного підпілля в генеральному комісаріаті Київ у документах німецьких спецслужб в квітні-листопаді 1942 р. In the article is investigated propagandist ...
1219972
  Шалашна Н.М. Пропагандистська діяльність царського уряду як фактор Батуринської трагедії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 147-157. – ISSN 1728-9572
1219973
  Катренко А.М. Пропагандистська й організаційна діяльність народовольців серед робітників України (80-ті роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-52. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1219974
  Коломоєць О.Ю. Пропагандистська кампанія під час "московських процесів" над опозицією та її відображення у місцевій пресі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 176-185. – ISSN 2409-3661
1219975
  Скуленко М.І. Пропагандистське слово: параметри переконливості / М.І. Скуленко. – Київ, 1987. – 45 с.
1219976
  Павлов Д.М. Пропагандистський вимір політичного іміджмейкінгу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 425-434
1219977
  Валькова К.Г. Пропагандистський складник у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 156-162


  У статті розглядається проблема ідеологічного впливу на читачів у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноповерхова Америка". Особливу увагу приділено стереотипному описові американського образу життя, звичаїв і традицій населення ...
1219978
  Шайкан В. Пропагандистські акції українських самостійницьких формувань на завершальному етапі Другої світової війни // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 455-469. – ISBN 978-966-8919-99-2
1219979
  Криськов А. Пропагандистські міфологеми у гібридній війні // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7196-23-4
1219980
  Виноградов С. Пропагандистські структури похідних груп ОУН та їх завдання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 46-51. – ISSN 1998-4634
1219981
  Шамшур О.В. Пропагандистські трюки замість аргументів / О.В. Шамшур. – Львів, 1986. – 119с.
1219982
  Бондар Ю. Пропагандистсько-видавничі стратегії Октавіана Августа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
1219983
  Малый И.Г. Пропагандисту и агитатору о статистике / И.Г. Малый. – Москва, 1976. – 139с.
1219984
  Мошнин И.Д. Пропагандисту о психологии и педагогике / И.Д. Мошнин. – М, 1970. – 72с.
1219985
  Адамов Е.А. Пропагандисту об ораторском искусстве / Адамов Е.А. – Москва : Моск. рабочий, 1983. – 160 с. – (Беседы о пропагандистском мастерстве)
1219986
   Пропагандисту основ экономических знаний для колхозников и рабочих совхозов.. – М., 1975. – 191с.
1219987
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1966. – 271с.
1219988
   Пропагандисту политэкономии.. – М., 1967. – 304с.
1219989
  Баринова Г.И. Пропагандисты в трудовых коллективах / [сост. Г.И. Баринова]. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 168 с. – (XXVII съезд КПСС: за высокую эффективность идеологической, политической, воспитательной работы)
1219990
   Пропагандисты ленинской школы. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 334с.
1219991
   Пропагандисты ленинской школы. – 3-е изд., доп. – Москва, 1985. – 351с.
1219992
   Пропагандисты науки.. – М., 1976. – 97с.
1219993
   Пропагандисты подвига.. – М., 1972. – 147с.
1219994
   Пропагандисты рассказывают.... – Челябинск, 1961. – 52с.
1219995
  Почепцов Г. Пропаганді ти не скажеш до побачення, пропаганда не прощається з тобою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 13


  "Свого часу радянська пропаганда була всюди. Але вона була явною і відкритою. Нинішня пропаганда зовсім інша, але вона теж усюди".
1219996
  Кузичев М.А. Пропаганду и агитацию - на уровень современных требований / М.А. Кузичев. – Фрунзе, 1961. – 80с.
1219997
  Борисов Л.П. Пропаганду научного коммунизма - на уровень современных требований / Л.П. Борисов. – М, 1978. – 38с.
1219998
  Кічура Л. Пропагування збереження національних культурних пам’яток (на прикладі публікацій М.Голубця на тему дерев"яного та церковного будівництва) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 24-29
1219999
  Закаблук І. Пропагування фізичного виховання і спорту у нацистській Німеччині (1933 - 1939) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 100-104. – ISBN 978-966-171-783-9
1220000
   Пропагуємо літературу про рідний край.. – К., 1962. – 31с.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,