Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>
121001
   "Авиалайн" - решения Amadeus для уникальных проектов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
121002
   "Авіалінії України" в польоті чи "прольоті"? = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 106 : Іл.
121003
  Крушевская Наталья "Аврора Интур" занялась оздоровлением нации : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 56 : Фото
121004
  Чичкина Светлана "Аврора Интур" наращивает объемы по Венгрии : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 69 : Фото
121005
   "Аврора Интур" о времени и о себе : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 117
121006
  Халилецкий Г.Г. "Аврора уходит в бой" / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1955. – 236с.
121007
  Голованов К.П. "Аврора" - крейсер революции / К.П. Голованов, Р.М. Яхнин. – Ленинград, 1987. – 145с.
121008
  Дудин М.А. "Аврора" / М.А. Дудин. – М.-Л., 1953. – 31с.
121009
  Халилецкий Г.Г. "Аврора" уходит в бой / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1971. – 367с.
121010
   "Автобиография" Б. Франклина. – Москва, 1988. – 47 с.
121011
  Дивисенко К.С. (Авто)биографический нарратив как коммуникативное действие и репрезентация жизненного мира // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 36-52. – ISSN 1562-2495
121012
  Инал-Ипа Абхазы. Историко-этнографические очерки / Инал-Ипа. – Сухуми, 1960. – 448с.
121013
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 392с.
121014
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ, 1980. – 260с.
121015
  Васубандху Абхидхармакоша / Васубандху. – Улан-Удэ
Гл.4. – 1989. – 336с.
121016
  Васубандху Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы) / Васубандху. – Москва : Наука
Раздел 1 : Анализ по классам элементов. – 1990. – 317с.
121017
   Абшаев Магомет Тахирович // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 127-128. – ISSN 0130-2906
121018
   Абылхан Кастеев. – М., 1955. – 64с.
121019
  Карнаух А.Л. Авалон, готская история / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2010. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-2286-03-8
121020
  Георгиев Ангел Авам Стоянов / Георгиев Ангел. – София, 1954. – 62с.
121021
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : Державне вид-во України
№ -а, січень. – 1930
121022
   Авангард - Альманах = Avantgarde - Almanach : альманах пролетарських митців нової генерації. – Київ : [Державне вид-во України]
№ -б. – 1930
121023
  Шкаруба Л. Авангард - на сцену! // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 6-11
121024
   Авангард. – Л., 1990. – 444с.
121025
  Радзевич Г. Авангард // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 122-127. – ISSN 0130-321Х


  У мистецтві ХХ століття складно знайти явище, що викликало б стільки неоднозначних суджень і дискусій, як авангард. Ставши фактором історії, авангардний світогляд визначив вектор розвитку мистецтва аж до сьогодення. Цікавість до цього феномена не ...
121026
  Дриккер А.С. Авангард в его исторической ретроспективе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 54-69. – ISSN 0236-2007


  Художественный авангард
121027
  Сухарев В.В. Авангард мирового социализма / В.В. Сухарев. – К., 1982. – 279с.
121028
  Скібіцька Т. Авангард модерну : польські архітектори у Києві межі XIX - XX століть // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 588-600
121029
   Авангард на п"єдесталі досвіду Київському національному університету технологій та дизайну - 85 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 1
121030
  Желтухін В.М. Авангард радянського суспільсва / В.М. Желтухін, Н.Б. Змаська. – К, 1987. – 47с.
121031
  Шевченко В.Ф. Авангард трудівників села / В.Ф. Шевченко. – Київ, 1980. – 168с.
121032
   Авангард трудового колективу.. – К., 1976. – 262с.
121033
   Авангард, остановленный на бегу. – Ленинград, 1989. – 283с.
121034
  Іщенко В. Авангардизм у літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-132. – ISSN 0130-321Х
121035
  Горбачов Д. Авангардизм ХХ століття і Шевченко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 102-118
121036
  Забіяка І.В. Авангардисти: своєрідне тлумачення проблеми художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 170-173. – ISBN 978-966-171-217-0
121037
  Турчин В.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада / В.С. Турчин. – Москва, 1988. – 46с.
121038
  Афанасьєва В.С. Авангардистський тип тонічного вірша в ранній поезії Андрія Чужого. Діалог з Михайлем Семенком (на прикладі віршів Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 15-18


  У статті здійснено ритмічний аналіз поезій Андрія Чужого "Мій портрет" та "Ми з Семенком на смітнику", розглянуто авангардистський тип тонічного вірша в ранній творчості поета-футуриста, досліджено поетичні зв"язки Андрія Чужого з Михайлем Семенком. В ...
121039
  Костенко Н. Авангардистський тип українського дольника (ДКЗ, ДК4): метрика й ритміка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 97-112. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються типологічні моделі українського 3-іктового та 4-іктового дольника, зокрема авангардистський тип дольника у творчості українських футуристів і пролетарських поетів
121040
  Просалова В. Авангардистські тенденції у творчій діяльності М. Шаповала // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 164-169. – ISSN 1728-9572
121041
   Авангардная роль вузовских коммунистов / Семинар секретарей партийных организаций высших учебных заведений Украинской ССР. – Киев : Вища школа, 1982. – 172с.
121042
   Авангардная роль вузовских коммунистов. – Киев, 1982. – 172с.
121043
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Орландо Родригес Феблес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.143-170
121044
  Орландо Родригес Феблес Авангардная роль Коммунистической партии Кубы в процессе социалистического преобразования общественных отношений : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Орландо Р.Ф.; МВ ССО УССР.КГУ. – Киев, 1985. – 23л.
121045
  Цвых В.Ф. Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Цвых В. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
121046
  Цвых Владимир Федорович Авангардная роль коммунистов как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цвых Владимир Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
121047
  Черненко К.У. Авангардная роль партии коммунистов / К.У. Черненко. – М., 1982. – 464с.
121048
   Авангардная роль пролетариата в революционном движении России.. – М., 1973. – 117с.
121049
  Рустамов А.Г. Авангардная роль рабочего класса в совершенствовании социализма / А.Г. Рустамов. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
121050
  Иванов И.Е. Авангардная роль русских рабочих в объединительном движении советских народов за создание СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов И.Е.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 20л.
121051
  Платонов Р.П. Авангардная сила советского общества / Р.П. Платонов. – Минск, 1986. – 93с.
121052
  Сморжевська О.О. Авангардне мистецтво України: національні та західноєвропейські впливи (перша третина XX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 171-181. – ISBN 978-966-551-327-8
121053
  Горова Н. Авангардні об"єкти київських новобудов початку 1960-х: Автовокзал і Палац піонерів (участь художників) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 65-72. – ISSN 1992-5557
121054
  Голик О. Авангардні тенденції в українській поезії 20-х рокув ХХ століття // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 54-63
121055
  Манчха П.И. Авангардные отряды революционной борьбы в Африке. / П.И. Манчха. – М., 1971. – 182с.
121056
  Федоров Ф.П. Авангардные стихи Ходасевича: "Из дневника" // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 174-183. – ISBN 978-5-243-00283-7
121057
   Аванесов Геннадій Арташесович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
121058
  Конрад Д. Аванпост прогресу / Д. Конрад. – Київ, 1926. – 94с.
121059
  Конрад Д. Аванпост цивилизации / Д. Конрад. – М.-Л., 1927. – 96с.
121060
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1934. – 192 с. : портр., мал. – (Шкільна бібліотека для дітей середьного і старшого віку)
121061
  Кириленко І. Аванпости : повість / І. Кириленко. – Київ : Молодь, 1959. – 167 с.
121062
  Зорин Леонид Авансцена : Мемуарный роман / Зорин Леонид. – Москва : Слово, 1997. – 526с. – ISBN 5-85050-050-2
121063
  Шмелев Н.П. Авансы и долги / Н.П. Шмелев. – М., 1989. – 142с.
121064
  Шевченко І.О. Авантекст як ключове поняття у дослідженні національного виміру народної казки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 83; 14 поз.
121065
   Авантюра"92. – М., 1992. – 238с.
121066
  Євдокимов В.М. Авантюра, приречена на провал / В.М. Євдокимов. – Київ, 1970. – 48с.
121067
  Дунаев-Брест Авантюра: Стихи-посвящения / Дунаев-Брест. – Брест, 1993. – 60с.
121068
  Хрієнко М. Авантюри на Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Про хвороби річки, їхні причини та людей, які власними силами намагаються її врятувати. Погляд із борту надувної байдарки.
121069
  Дяченко М. Авантюрист : [роман] / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина та Сергій Дяченки ; [відп. за вип. Н. Кудринецька]. – Київ : Зелений пес, 2007. – 464 с. – (Серія "Світи Марини та Сергія Дяченків"). – ISBN 978-966-2938-56-2
121070
  Харитонов Э.В. Авантюрист // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 166-170. – ISSN 1606-0219


  Маршал СССР Г.К. Жуков.
121071
  Гофмансталь Г. Авантюрист и певица или Дары жизни : Пьеса в 2 актах / Гуго Ф. Гофмансталь ; Пер. с нем. в стихах О.Н. Чюминой. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; [Тип. Русского т-ва], 1909. – 94 с. – (Универсальная библиотека ; № 139)


  В РГБ есть электронная версия
121072
  Зубкова А. Авантюрист или маг? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 24-35


  История жизни графа Калиостро.
121073
  Борисенко И. Авантюристы в гражданской войне на Северном Кавказе в 1918 году / И. Борисенко. – Ростов н/Дону, 1991. – 102с.
121074
  Невилл Кэтрин Авантюристы: Роман. / Невилл Кэтрин. – М., 1995. – 352с.
121075
  Шашлакова Т. Авантюрная эпопея вдали от Родины. / Т. Шашлакова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 480с.
121076
   Авантюрно-приключенческий роман.. – К., 1991. – 565с.
121077
  Книппинг Ф. Авантюры дома Шпрингера / Ф. Книппинг. – М., 1964. – 248с.
121078
  Павлович П. Авантюры русского царизма в Болгарии / П. Павлович. – Москва, 1935. – 240с.
121079
  Бесчастнов М.В. Аварии в химических производствах и меры их предупреждения / М.В. Бесчастнов. – М., 1976. – 367с.
121080
  Короткин И.М. Аварии и катастрофы кораблей / И.М. Короткин. – Л., 1977. – 296с.
121081
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва
1. – 1969. – 84с.
121082
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва
2. – 1970. – 104с.
121083
   Аварии на ядернотехнических установках. – Москва
3. – 1970. – 80с.
121084
  Кузьмин В.М. Аварии при колонковом бурении и борьба с ними / В.М. Кузьмин. – М.-Л, 1932. – 56с.
121085
  Кузнечихин С.Д. Аварийная ситуация / С.Д. Кузнечихин. – М, 1990. – 367с.
121086
  Комов В.Е. Аварийные гости. / В.Е. Комов. – Орел, 1958. – 80с.
121087
   Аварийные дозиметрические системы в эксперименте на реакторе HPRR.. – М., 1972. – 53с.
121088
  Кузнецов И.А. Аварийные и переходные процессы в быстрых реакторах / И.А. Кузнецов. – М., 1987. – 171с.
121089
  Букринский А.М. Аварийные переходные процессы на АЭС с ВВЭР. / А.М. Букринский. – М, 1982. – 141с.
121090
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – М., 1990. – 287с.
121091
  Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы на коммунальных сетях в очаге ядерного поражения / Ю.Ю. Каммерер, А.Е. Харкевич. – Изд. 3-е доп. – М., 1972. – 303с.
121092
  Гессен В.Ю. Аварийные режимы и защита от них в сельскохозяйственных электросетях / В.Ю. Гессен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.-М., 1961. – 496с.
121093
  Озеров Л.А. Аварийный запас / Л.А. Озеров. – М., 1990. – 28с.
121094
  Башкиров М.В. Аварийный пеленг / М.В. Башкиров, А.Б. Бурцев. – Иркутск, 1991. – 240с.
121095
  Иванов В.М. Аварийный случай / В.М. Иванов. – Москва, 1953. – 48с.
121096
  Дюрренматт Ф. Авария / Ф. Дюрренматт. – Москва, 1962. – 40с.
121097
  Буртынский А.С. Авария / А.С. Буртынский. – Саранск, 1966. – 119с.
121098
  Борин А.Б. Авария / А.Б. Борин. – М., 1974. – 231с.
121099
  Швейда И. Авария : роман ; пер. с чеш. / Иржи Швейда. – Москва : Прогресс, 1979. – 382 с.
121100
   Авария. – К., 1986. – 228с.
121101
  Насибов А.А. Авария Джорджа Гарриса. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1953. – 95с.
121102
  Федор О.Т. Аварії в житлово-комунальному господарстві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 30-31 : фото
121103
  Гринчук М.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 26 : фото
121104
  Треніна А.С. Аварії на автомобільному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 26 : фото
121105
  Прокопенко Ю.Т. Аварійна ситуація / Ю.Т. Прокопенко. – Київ, 1983. – 175 с.
121106
  Вовченко Н. Аварійна школа в новому сяйві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 35-36 : фото
121107
  Білінський В. Аварія. / В. Білінський. – Львів, 1981. – 175с.
121108
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика : Автореф... Канд.филол.наук: / Хайбуллаев С.М.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 24л.
121109
  Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1973. – 111с.
121110
  Усахов М. Аварская проза : Автореф... канд. филол.наук: / Усахов М.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 20л.
121111
   Аварские народные сказки.. – М., 1972. – 176с.
121112
   Аварские сказки.. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
121113
  Говоров С. Аварский театр / С. Говоров. – Махачкала, 1960. – 44 с.
121114
  Попова Анастасия Аватар, недоношенный ребенок войны / Попова Анастасия, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 114-122 : фото
121115
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – М., 1987. – 254с.
121116
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
121117
  Суханов В.И. Аватара / В.И. Суханов. – Минск, 1990. – 364с.
121118
  Гуляшки А. Аввакум Захов против 07. / А. Гуляшки. – М., 1967. – 200с.
121119
  Гусєв В.І. Авгієві стайні / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
121120
  Ковінька О.І. Авгури / О.І. Ковінька. – Харків
1,2. – 1979. – 176 с.
121121
  Макуренкова С. Авгуры = Auguri : италийский альбом / Светлана Макуренкова ; художник Ф. Ликари ; [пер. на итал. яз.: Н. Валевская, А. Кастеллан]. – Москва : Река времен, 2015. – 65, [4] с., [14] л. цв. ил. : ил. – Представлена серия работ "Рождение вулкана". - Текст парал. рус., итал. – ISBN 978-5-85319-087-0
121122
  Беляев А.А. Авгуры из Нового и Старого Света / А.А. Беляев. – М., 1980. – 95с.
121123
   Август-91.. – М., 1991. – 270с.
121124
  Андроникашвили Б.Б. Август-месяц / Б.Б. Андроникашвили. – Москва, 1973. – 240с.
121125
  Чумаков Н.А. Август - время звездопада. / Н.А. Чумаков. – Л., 1989. – 206с.
121126
  Потехина И. Август - месяц звездопадный: стихи / И. Потехина. – М., 1978. – 95с.
121127
  Гамсун Кнут Август / Гамсун Кнут. – М.-Л., 1933. – 383с.
121128
  Рыленков Н.И. Август / Н.И. Рыленков. – М., 1958. – 199с.
121129
  Снегова И.А. Август / И.А. Снегова. – М., 1963. – 114с.
121130
  Баянов В.М. Август / В.М. Баянов. – Кемерово, 1969. – 29с.
121131
  Матевосян Август : сборник / Матевосян, ГИ. – Москва : Известия, 1972. – 287 с.
121132
  Перовский Н.М. Август / Н.М. Перовский. – Воронеж, 1973. – 103с.
121133
  Чокану Анатол Август : стихи / Чокану Анатол. – Москва : Советский писатель, 1979. – 127 с.
121134
  Евса И.А. Август / И.А. Евса. – Киев, 1985. – 127с.
121135
  Глузберг М.С. Август Бабель / М.С. Глузберг. – М, 1959. – 32с.
121136
  Майский И.М. Август Бебель. – Москва : ВЦСПС, 1923. – 60 с.
121137
  Гемков Г. Август Бебель. / Г. Гемков. – Москва, 1972. – 128с.
121138
  Кобаяси К. Август без императора : роман / К. Кобаяси. – Москва : Прогресс, 1982. – 244с.
121139
  Фридеричиа А. Август Бурнонвиль: Балетмейстер, отразивший в своем творчестве идеалы и борьбу века / А. Фридеричиа. – М., 1983. – 272с.
121140
  Еремина Мария Август в Гренландии // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 14 : фото
121141
  Заруба А.Л. Август в отчем доме : рассказы, повесть / А.Л. Заруба. – Донецк : Донбас, 1981. – 224с.
121142
  В.Р.[Рыбинский В.П.] Август Дилльманн, 1894. – [8 с.]. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии", №12, 1894 г., с.615-622
121143
  Малышко А.С. Август души моей : стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1974. – 223 с.
121144
   Август Корк: Документы и материалы.. – Таллин, 1981. – 176с.
121145
  Храмов Ю.А. Август Кундт. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 121-130. – ISBN 5-12-000444-X
121146
  Иконников В.С. Август Людвиг Шлецер : историко-библиографический очерк / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – [2], 72 с. – Библиогр.: "Литература" (с. 71-72)
121147
   Август Макке // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 13-30.
121148
  Гаврилов Г. Август Попов / Г. Гаврилов. – София, 1974. – 156с.
121149
  Эссвейн Г. Август Стриндберг : Опыт психологической характеристики / Герман Эссвейн ; пер. с нем. [и предисл.] В.М. Фриче. – Москва : К-во "Современные проблемы", 1909. – 89, [7] с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., переводчик: Фриче, Владимир Максимович (1870-1929)
121150
  Ерхов Борис Александрович Август Стриндберг : Библиогр. указ. / Ерхов Борис Александрович. – Москва : Книга, 1981. – 118с. – (Писатели зарубеж. стран)
121151
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1991. – 95 с. – (Роман-газета ; №1(92))
121152
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого : роман / А.И. Солженицын. – Москва, 1991. – 96 с. – (Роман-газета ; № 23-24)
121153
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – М.
ч. 2. – 1992. – 64 с.
121154
  Солженицын А.И. Август четырнадцатого / А.И. Солженицын. – М.
ч. 3. – 1992. – 64с.
121155
   Август Штрамм // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103. – ISSN 0130-6545


  Август Штрамм - немецкий писатель-экспрессионист.
121156
  Каревин А. Август юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 3-9 августа (№ 31)


  4 августа - 255 лет со дня рождения Владимира Боровиковского, выдающегося русского художника, малоруса по происхождению; 8 августа - 95 лет со дня события, представляющего интересную страницу истории Киевского университета (Совет университетских ...
121157
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1965. – 207с.
121158
  Овадия Д. Август, август... / Д. Овадия. – София, 1966. – 276с.
121159
  Халилецкий Г.Г. Август, лету конец. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1964. – 208с.
121160
  Григорьев Ю. Август. / Ю. Григорьев. – Вильнюс, 1968. – 114с.
121161
  Курукин Игорь Августейшие любимцы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 92-101 : фото
121162
  Сергиевский Н.Н. Августейший поэт К.Р. : (жизнь и деятельность : великий князь Константин Константинович, как государственный и общественный деятель, поэт и человек : оценка творчества в письмах наших классиков : мои воспоминания). – Петроград, 1915. – 49 с.
121163
  Больярд Чарльз Августин .Епікур та скептицизм стосовно зовнішнього світу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 102-119. – ISSN 0235-7941
121164
  Боголюбов А.Н. Августин Августинович Бетанкур. 1758-1824 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1969. – 152с.
121165
  Алєксандрова О.В. Августин Аврелій Блаженний // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 186-188. – ISBN 966-316-069-1
121166
  Боголюбов А.Н. Августин Бетанкур (1758-1824). Ученый, инженер, архитектор, градостроитель / А.Н. Боголюбов, В.Е. Павлов, Н.Ф. Филатов. – Нижний Новгород : ННГУ, 2002. – 220с. – На тит. листе: Посвящается 300-летию Санкт-Петербурга
121167
  Беднаржова Т. Августин Волошин - державний діяч / Т. Беднаржова. – Львів, 1995. – 231с.
121168
  Ньорба Л. Августин Волошин - мислитель і борець за національну ідею // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 40-45. – ISSN 1810-2131
121169
   Августин Волошин : життя і помисли президента Карпатської України / Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. – 2-ге вид., доп. – Ужгород : Карпати, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-671-200-7
121170
  Пінчук С. Августин Волошин // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 89-94
121171
  Кучменко Б.А. Августин Волошин як громадський діяч / Б.А. Кучменко, Е.М. Кучменко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 305-313. – ISBN 966-628-014-0
121172
  Ребрик Н. Августин Волошин. П"єса "Маруся Верховинка" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 62-69. – ISSN 0130-528Х
121173
   Августин Волошин: президент одного дня, який змінив історію Закарпаття // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 5
121174
  Маслак О.О. Августиніанство в контексті західної ідеї права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується необхідність та актуальність дослідження комплексу ідей правового аспекту творчості Аврелія Августина та його рецепції в подальшій філософсько-правовій думці Заходу. Також стаття є програмою досліджень тих аспектів теоретичної ...
121175
  Туренко О. Августинова версія закону - європейський пошук легітимації індивідуального // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 282-286. – ISSN 1728-9343
121176
  Труонг Ш. Августовская революция во Вьетнаме / Ш. Труонг. – Москва, 1954. – 105 c.
121177
   Августовские грозы. – Хабаровск, 1975. – 559с.
121178
   Августовские грозы.. – Хабаровск, 1980. – 575с.
121179
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – М., 1958. – 219с.
121180
  Грибачев Н.М. Августовские звезды / Н.М. Грибачев. – М., 1960. – 264с.
121181
  Ибаргуэнгойтиа Х. Августовские молнии / Х. Ибаргуэнгойтиа. – Москва, 1970. – 104с.
121182
  Дворцов Н.Г. Августовские ночи. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1976. – 176с.
121183
  Горбачев М.С. Августовский путч: Причины и следствия / М.С. Горбачев. – М., 1991. – 92с.
121184
   Августовский рассвет : сборник повестей и рассказов. – Москва : Воениздат, 1976. – 264с.
121185
  Поперечный А.Г. Августовское поле / А.Г. Поперечный. – М., 1976. – 126с.
121186
  Пальчевский А.О. Августовское утро / А.О. Пальчевский. – М, 1967. – с.
121187
  Рябова Е.И. Августь Шеноа и его роман "Крестьянское восстание" : Автореф... канд. филол.наук: / Рябова Е. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1956. – 18л.
121188
  Овчаренко Н.Е. Авгут Бебель / Н.Е. Овчаренко. – М., 1963. – 207с.
121189
  Савченко Г. Авдієнко Михайло Овер"янович // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 14-15. – ISBN 978-966-2911-56-5
121190
  Антонова Н.Л. Авдотьино / Н.Л. Антонова. – Москва, 1991. – 75с.
121191
  Эльяш Н.И. Авдотья Истомина / Н.И. Эльяш. – Ленинград : Искусство, 1971. – 189 с.
121192
  Шелковый С.К. Аве, август : стихотворения / Сергей Шелковый. – Харьков : Майдан, 2012. – 198, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-372-443-0
121193
  Легкий З.М. Аве, Марія : оповідання, повiсть / З.М. Легкий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 334 с.
121194
  Горло А.И. Аве, Цезарь / А.И. Горло. – Кишинев, 1984. – 183с.
121195
  Решетник М.Д. Авенаріус (Avenarius) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 568-569. – ISBN 966-316-069-1
121196
   Авенаріус Михайло Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6
121197
   Авенаріус Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 313. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
121198
   Авенаріус Михайло Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-8 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
121199
   Авенаріус Михайло Петрович (1835-1895) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5. – ISBN 966-95774-3-5
121200
  Кордун Г.Г. Авенаріус Михайло Петрович (7.09.1835 - 4.09.1895) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 4-5
121201
  Хеллевиг Й. Авенир - налоги России / Йон Хеллевиг, Артём Усов; Под ред А.Верещагина. – 2-е изд., расшир., доп. – Хельсинки : Раша адвайзори груп Ою, 2007. – 267 с. – (Авенир пабликейшнс сериес). – ISBN 978-952-99785-2-6
121202
  Хеллевиг Й. Авенир - трудовое право и управление персоналом в России / Йон Хеллевиг, Артем Усов; под ред. А. Верещагина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Хеллевинг, Кляйн и Усов, 2007. – 124с. – ISBN 978-952-9978
121203
   Авенир Иванович Уемов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 157. – ISSN 0235-1188
121204
   Авенир Иванович Уемов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 117. – ISSN 0042-8744
121205
   Авениру Ивановичу Уёмову - 75 лет // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 130-133
121206
  Яковкін В.М. Авенір Олександрович Яковкін // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 142-148. – ISBN 966-594-644-7
121207
  Вежель Л.М. Аверс і реверс християнської демократії : (в руслі журналістських досліджень Г. Костельника) [До 120-річчя від дня народження теолога-філософа] // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 19-27


  У статті на рідкісних архівних документах розглядається спадщина талановитого духовного лідера, філософа й поета Г. Костельника, 120-ліття від дня народження якого відзначала Україна минулого року. The heritage of a talented spiritual leader G. ...
121208
   Авеста в русских переводах (1861-1996) : [свящ. писание зороастризма]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Журн. "Нева" ; Летний Сад, 1998. – 476, [2] с. : ил., карта. – Имен. и предм. справ.-указ.:с. 415-470. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-87516-086-1
121209
  Соколов С.Н. Авестийский язык / С.Н. Соколов. – М., 1961. – 124с.
121210
  Наливайко С. Авестійська Ранха, ведійська Раса й українська Рось // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 175-182
121211
   Авет Аветисян. – Москва, 1968. – 17 с.
121212
  Инджикян А.М. Аветик Исаакян / А.М. Инджикян. – Ереван, 1956. – 160с.
121213
  Ганаланян О.Т. Аветик Исаакян / О.Т. Ганаланян. – М., 1975. – 63с.
121214
  Бабаян Арменак Мартиросович Аветик Исаакян : Биобиблиогр. указ., 1899-1976 гг. / Бабаян Арменак Мартиросович. – Москва : Книга, 1980. – 108с.
121215
   Аветик Исаакян в русской критике. – Ереван, 1961. – 176с.
121216
  Исаакян А.В. Аветик Исаакян и Россия / А.В. Исаакян. – М, 1988. – 297с.
121217
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература / Л.М. Мкртчян. – Ереван, 1963. – 244с.
121218
  Мкртчян Л.М. Аветик Исаакян и русская литература. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Л.М.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1963. – 25л.
121219
  Григорьян Н К. Аветик Исаакян. / Н К. Григорьян. – М, 1954. – 93с.
121220
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1991
121221
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1991
121222
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1991
121223
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1991
121224
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 6. – 1991
121225
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 9. – 1991
121226
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 10. – 1991
121227
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 11. – 1991
121228
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 1. – 1992
121229
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 2. – 1992
121230
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 3. – 1992
121231
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 4. – 1992
121232
   Авжеж : український літературно-мистецький журнал. – Житомир, 1990-
№ 5. – 1992
121233
  Лызин Алексей Авиаальянсы. Зачем объеденять усилия? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 36-37 : Фото
121234
  Созинов Игорь Авиабазар. Выбираем... самолет : Покупаем самолет. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 30-31 : Фото
121235
   Авиакомпании - агентам: услышим друг друга! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
121236
   Авиакомпании компенсируют пассажирам отказ от перевозки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
121237
   Авиакомпания "Донбассаэро" открывает офис в Одессе // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 20-21 : фото
121238
   Авиакомпания Alitalia и Амадеус расширяют сотрудничество : соглашение о предоставлении полного контента (Full Content Option) // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3 [прилож.]
121239
   Авиакомпания Finnair продолжает модернизацию : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 4 (прилож.) : Фото
121240
   Авиакомпания JET AIRWAYS связывает Индию, Европу и Северную Америку, открывая три ежедневных рейса из Амстердама // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
121241
   Авиакомпания LOT делает свой выбор : новости индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
121242
  Колобков Н.В. Авиаметеорологические наблюдения / Н.В. Колобков. – М., 1954. – 176с.
121243
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – Москва, 1958. – 256с.
121244
  Гаевский О.К. Авиамоделирование / О.К. Гаевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 402с.
121245
  Жабров А.А. Авиамоделисту о самолёте и планере / А.А. Жабров. – Москва, 1946. – 87с.
121246
  Бабаев Ник Авиамоделисты / Бабаев Ник. – СССР, 1945. – 112с.
121247
  Раков Е.Д. Авиамодельные пульсирующие воздушнореактивные двигатели / Е.Д. Раков. – Челябинск, 1956. – 30с.
121248
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – М, 1978. – 160с.
121249
  Рожков В.С. Авиамодельный кружок / В.С. Рожков. – 2-е изд. – М, 1986. – 142с.
121250
  Анохин П.Л. Авиамодельный кружок в школе / П.Л. Анохин, Д.А. Иванников. – Москва
1. – 1958. – 151с.
121251
   Авиановости земли обетованной // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
121252
  Ерофеев Виктор Авианосец Крым : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 54-72 : Іл., карта
121253
  Короткин И.М. Авианосцы. / И.М. Короткин. – М., 1964. – 276с.
121254
  Сатармина Светлана Авиаперевозки. Лето 2008. Дальше и больше : Транспорт / Сатармина Светлана, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 68-71 : Фото
121255
  Жуков Сергей Авиаперевозчики возрождают новые маршруты : чем это "грозит" туристической отрасли страны? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 12-15 : фото
121256
  Чичкина Светлана Авиапром под пристальным взглядом инвесторов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 54-56 : Фото
121257
  Джанашия В. Авиапром: точка невозврата // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 33 (1104). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670
121258
  Потапьев С.В. Авиасейсмические исследования земной коры / С.В. Потапьев. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
121259
  Рунг О. Авиатор Жаккелен : [Рассказ] / Отто Рунг ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 31)
121260
  Ситко Т.Я. Авиатриссы Украины / Ситко Т.Я. – Киев : ВПК "Експрес Поліграф", 2011. – 228, [1] с.
121261
  Кузнецов А.А. Авиафауна Киргизского хребта и ее структура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кузнецов А.А. ; АН КирССР. – Фрунзе, 1964. – 21 с.
121262
  Куницкий Р.В. Авиационная астрономия : пособие для штурманов / Р.В. Куницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Воениздат, 1947. – 160 с.
121263
  Кондратьев Н.Я. Авиационная астрономия / Н.Я. Кондратьев. – М, 1969. – 311с.
121264
   Авиационная дистрибуция // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 4-6 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
121265
   Авиационная и ракетная техника : Аннот.указ.лит. – Москва, 1979. – 23с. – (В помощь техническому творчеству молодежи)
121266
  Денисов В.Г. Авиационная инженерная психология / В.Г. Денисов. – М., 1977. – 216с.
121267
  Баранов А.М. Авиационная метеорогия : Учебник для студентов вузов / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 383с.
121268
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М, 1946. – 207с.
121269
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М., 1951. – 216с.
121270
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология / М.А. Бабиков. – М, 1951. – 216с.
121271
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 1. – 1962. – 128с.
121272
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л.
ч. 2. – 1963. – 148с.
121273
  Яковлев А.М. Авиационная метеорология / А.М. Яковлев. – Л., 1966. – 344с.
121274
   Авиационная метеорология : Учеб. пособие для студ. гидромет. спец. вузов / А.М. Баранов, Н.И. Мазурин, С.В. Солонин, И.А. Янковский. – Ленинград, 1966. – 285с.
121275
  Баранов А.М. Авиационная метеорология : Учебник для студентов вузов / А.М. Баранов, С.В. Солонин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 392с.
121276
  Бабиков М.А. Авиационная метеорология. / М.А. Бабиков. – М., 1946. – 207с.
121277
   Авиационная промышленность зарубежных стран : сборник переводов и рефератов. – Москва : Изд-во БНТ
Вып. 5 : Проблемы экономичности транспортных самолетов / Сост. М.Е. Штемлер ; под общ. ред. Г.М. Свердлова и Б.А. Дворкина. – 1946. – 58 с.
121278
   Авиационная эргономика по-австрийски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 9 : фото. – ISSN 1998-8044
121279
   Авиационно-климатический справочник зарубежных стран. – Москва : Моск.отд.гидрометеоиздата
Ч. 1 : Западная Европа (29 станций). – 1980. – 370с.
121280
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / Нац.аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (93). – 2012. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121281
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 1 (98), январь - февраль. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121282
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 2 (99), март - апрель. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121283
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 3 (100), май - июнь. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
121284
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 4 (101), июль - август. – 2013. – Резюме: рос., укр., англ. мовами
121285
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 5 (102), сентябрь - октябрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121286
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
№ 6 (103), ноябрь - декабрь. – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121287
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (108), январь - февраль. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121288
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (109), март - апрель. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121289
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (110), май - июнь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121290
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (111), июль - август. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121291
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (112), сентябрь - октябрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121292
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (113), ноябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
121293
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (118), январь - февраль. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121294
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (120), май - июнь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121295
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (121), июль - август. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121296
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (122), сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121297
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (123), ноябрь - декабрь. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121298
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
1 (128), январь - февраль. – 2016. – 105 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121299
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
2 (129), март - апрель. – 2016. – 110 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121300
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
3 (130), май - июнь. – 2016. – 111 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121301
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
4 (131), июль - август. – 2016. – 88 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121302
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
5 (132), сентябрь - октябрь. – 2016. – 70 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121303
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
6 (133), ноябрь - декабрь. – 2016. – 61 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121304
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
7 (134) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 189 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121305
   Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
8 (135) : Тематический выпуск "Проблемы двигателестроения". – 2016. – 169 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
121306
   Авиационно-космические материалы и технологии : учебник для студ. высш. учебных завед. / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина, В.Ф. Мозговой, В.Т. Калинин; Богуслаев В.А., Качан А.Я., Калинина Н.Е., Мозговой В.Ф., Калинин В.Т.; под ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2007. – 383с. – Посвящается 100-летнему юбилею ОАО "Мотор Сич". – ISBN 966-2906-01-0
121307
  Пржиалковский В.И. Авиационно-ракетная промышленность США / В.И. Пржиалковский. – М, 1961. – 231с.
121308
  Пайкин Д.М. и Старостин С.Г. Авиационно-химическая защита растений от вредителей и болезней / Д.М. и Старостин С.Г. Пайкин. – Л., 1965. – 189с.
121309
  Царенко М. Авиационные "визитки" в фалеристике // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 25-29. – ISSN 1811-542X
121310
  Дриггс И.Г. Авиационные газовые турбины / И.Г. Дриггс, О.Е. Ланкастер. – М., 1957. – 339с.
121311
  Иноземцев Н.В. Авиационные газотурбинные двигатели / Н.В. Иноземцев. – М, 1955. – 352с.
121312
  Уваров С.Н. Авиационные газотурбинные двигатели в энергетике / С.Н. Уваров. – Л, 1971. – 80с.
121313
  Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей / Г.С. Скубачевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 452с.
121314
  Майзель Ю.М. Авиационные двигатели / Ю.М. Майзель, 1956. – 64с.
121315
  Тютюнников В.А. Авиационные двигатели / В.А. Тютюнников, С.И. Ловинский. – М., 1964. – 369с.
121316
   Авиационные метаморфозы : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 4 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
121317
  Блохин Г.Е. Авиационные муфты трения / Г.Е. Блохин. – Москва, 1955. – 396с.
121318
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1955. – 380с.
121319
  Боднер В.А. Авиационные приборы / В.А. Боднер. – М, 1960. – 512с.
121320
  Юрасов Е.В. Авиационные радиосвязные устройства / Е.В. Юрасов : Издание ВВИА им.проф. Н.Е.Жуковского
1 : Основы общей теории радиосвязи. основы теории разборчивости речи. – 1958. – 100с.
121321
  Винокуров А.Д. Авиационные рекорды СССР / А.Д. Винокуров, А.И. Егоров. – Москва, 1960. – 94с.
121322
  Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов / Ю.Н. и др. Нечаев. – М., 1988. – 176с.
121323
  Комисар М.И. Авиационные электрические машины / М.И. Комисар. – М., 1959. – 500с.
121324
  Эберле Е. Авиационный роман Габриэле Д"Аннунцио / Е. Эберле, А. Руссо // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 80-86. – ISSN 0130-1640
121325
  Барабашов В.М. Авиационный салон / В.М. Барабашов. – Воронеж, 1991. – 349с.
121326
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт / А.Д. Винокуров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 224с.
121327
  Винокуров А.Д. Авиационный спорт в СССР / А.Д. Винокуров, Б.Л. Симаков. – Москва, 1964. – 43с.
121328
   Авиационный справочник : (Для летчика и штурмана). – Москва : Военное издательство, 1964. – 416 с.
121329
   Авиация. – Москва, 1971. – 262 с.
121330
  Дьяков Д.А. Авиация Белорусского военного округа в афганской войне (1980-1989 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 26-31. – ISSN 0321-0626
121331
  Федоров А.Г. Авиация в битве под Москвой / А.Г. Федоров. – М., 1971. – 300с.
121332
  Федоров А.Г. Авиация в битве под Москвой / А.Г. Федоров. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1975. – 343с.
121333
  Бабич В.К. Авиация в локальных войнах / Бабич В.К. – Москва, 1988. – 206 с.
121334
  Шапошников В.Н. Авиация в народном хозяйстве СССР / В.Н. Шапошников. – Москва, 1955. – 32с.
121335
  Сазонов И.В. Авиация в народном хозяйстве СССР. / И.В. Сазонов. – М., 1949. – 32с.
121336
  Сазонов И.В. Авиация в народном хозяйстве СССР. / И.В. Сазонов. – М., 1949. – 32с.
121337
   Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне. – Москва : Военное издательство, 1983. – 184 с.
121338
  Мироненко А.А. Авиация Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне / А.А. Мироненко, В.Н. Багров. – М., 1986. – 62с.
121339
  Титов Герман Степанович Авиация и космос. Рассказ летчика-космонавта СССР / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1963. – 246с.
121340
  Яцук Н. Авиация и химия / Н. Яцук. – М., 1924. – 70с.
121341
  Коновалов Вячеслав Авиация ищет дно кризиса : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 12-15 : Фото
121342
  Вышенков В.П. Авиация на службе сельского хозяйства / В.П. Вышенков, С.Г. Старостин. – Москва, 1962. – 38 с.
121343
   Авиация нашей Родины : Сборник статей журнала "Вестник воздушного флота". – Москва : Военное издательство, 1955. – 568 с.
121344
  Теодорович Сергей Авиация общего назначения. Полет не разрешен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 60-62 : Фото
121345
  Межелайтис Э. Авиаэтюды : стихи, написанные в самолете / Э. Межелайтис. – Москва : Художественная литература, 1966. – 311 с.
121346
  Аникин В. Авигдор Либерман: земляк, личность, политик // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 4 (67). – С. 7-27. – ISSN 1812-2566


  Авигдор Либерман — израильский политик, министр иностранных дел в двух составах правительства Израиля, депутат кнессета, лидер политической партии "Наш дом — Израиль".
121347
  Проскурникова Т.Б. Авиньон Жана Вилара. / Т.Б. Проскурникова. – М., 1989. – 367с.
121348
  Триоле Э. Авиньонские любовники / Э. Триоле. – М., 1958. – 279с.
121349
  Хоткевич Г. Авирон : повесть / Г. Хоткевич; Пер. с укр. В. Россельса. – Москва : Детская литература, 1969. – 96 с.
121350
  Рябов В.Ф. Авифауна степей Северного Казахстана / В.Ф. Рябов; АН СССР. МОИП. – Москва : Наука, 1982. – 176с.
121351
  Чарыев Г.О. Авицена - ученый и мыслитель. / Г.О. Чарыев. – М., 1980. – 47с.
121352
  Смирнова-Ракитина Авицена (Абу-Али ибн Сина) / Смирнова-Ракитина. – М., 1958. – 232с.
121353
  Киткович Е.Н. Авиценна в зарубежных изданиях : Указ. лит. / Е.Н. Киткович, М.К. Махмудова; Центр науч. информ. по обществ. наукам при Президиуме АН УзССР; Гос. б-ка УзССР им. А. Навои. – Ташкент : Фан, 1980. – 32с.
121354
  Асадуллаев И.К. Авиценна, Ломоносов, Гегель: принцип генетической соразмерности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 50-55. – ISSN 1812-8696
121355
  Илья Филатов Авиценна: авторитет Истины // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
121356
  Филатов Илья Авиценна: авторитет Истины // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
121357
  Филатов Илья Авиценна: авторитет Истины. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
121358
  Штучкін Авессалом Авіавитрибеньки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 60 : Фото
121359
  Самойлов Юрій Авіагалузь з точки зору держави // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
121360
   Авіакомпанії: хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
121361
   Авіакомпанії: Хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 12-16 : фото. – ISSN 1998-8044
121362
   Авіакомпаніїї: хто кращий та безпечніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : табл. – ISSN 1998-8044
121363
   Авіакомпанія WINDROSE - головний новатор ринку українських авіаперевезень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 76 : фото
121364
   Авіаконструктор К.О. Калінін : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 92 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
121365
  Мукосій О. Авіаносець під пальмами // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  США: місто Сан-Дієго. Від 1848 року - це місто з по-американськи високими стандартами життя, але з переважно мексиканським населенням та іспанською назвою.
121366
  Полянська Лариса Авіаперевезення: майбутнє за онлайн-продажами // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 18 : фото, діагр. – ISSN 1998-8044
121367
  Дехтярьов М.С. Авіахімічна метода боротьби з шкідниками сільського господарства / М.С. Дехтярьов. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 108 с.
121368
  Самойлов Юрій Авіаційна галузь: погляд з Австралії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
121369
  Шталь В.А. Авіаційна метеорологія / В.А. Шталь. – Харків, 1932. – 76с.
121370
  Харук А. Авіаційна промисловість України: історія міжнародного співробітництва // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 151-160. – ISSN 0869-3595
121371
  Татарчук В.В. Авіаційний аспект діяльності Київського політехнічного інституту в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 135-148
121372
   Авіаційний гольф для агентів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
121373
  Васильченко С. Авіаційний гурток / С. Васильченко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 56 с.
121374
  Васильченко С.В. Авіаційний гурток : Повісті та оповідання / С.В. Васильченко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 340с.
121375
  Васильченко С.В. Авіаційний гурток : повісті та оповідання для серед. шк.віку / С.В. Васильченко. – Київ : Молодь, 1989. – 399 с. – ISBN 5-7720-0202-3
121376
  Самойлов Юрій Авіаційний збір: бути чи не бути? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
121377
  Дараганова Н. Авіаційний персонал цивільної авіації України: поняття та склад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 170-173
121378
  Дорошенко В.І. Авіаційний транспорт України: проблеми розвитку і територіальної організації // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 108-111. – ISBN 966-7293-90-4
121379
  Кураченко Михайло Авіаційні агенти вимагають рівноправ"я! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
121380
  Татаренко Ірина Авіація не ділиться на жінок і чоловіків / Татаренко Ірина, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
121381
  Роганов Євген Авіація України: зона турбулентності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
121382
  Коновалов В"ячеслав Авіація: рух по синусоїді? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
121383
  Ільїн В.В. Авідья // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 32. – ISBN 966-316-069-1
121384
  Хоткевич Г. Авірон / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 90 с.
121385
  Хоткевич Г. Авірон : Присвята всім Авіронам / Гнат Хоткевич. – Київ : Шлях ; Дpук. "Дніпpо", 1917. – 79 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 5)
121386
  Хоткевич Г.М. Авірон. Довбуш : Повісті, оповідання / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1990. – 559 с. – (Б-ка історичної прози)
121387
  Набок-Бабенко Авітаміноз; Політ; Сумнів : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 175-177
121388
   Авіфауна України. – Чернівці
Вип. 1. – 1998
121389
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 2. – 2002. – Дод. до журналу "Беркут"
121390
   Авіфауна України. – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 4. – 2008. – Дод. до журналу "Беркут"
121391
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 5. – 2014
121392
   Авіфауна України = Avifauna of Ukraine : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці. – ISSN 1727-7531
Вип. 6. – 2015. – 84 с.
121393
  Ермаков И.М. Авка слушает ветры / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1970. – 81с.
121394
  Ирисов Е.А. Авктоколебания в отражательном клистроне с дополнительным высокодобротным резонатором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ирисов Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Ижевск, 1959. – 11л.
121395
  Сбитнев Ю.Н. Авлакан / Ю.Н. Сбитнев. – Х., 1973. – 351с.
121396
  Валеев Р.Н. Авлакогены востока Русской платформы. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.04 / Валеев Р.Н.; Всесоюзн.нефт. науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Л, 1974. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
121397
  Валеев Р.Н. Авлакогены Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва : Недра, 1978. – 153с.
121398
  Магалашвили И.З. Авневские садоводы / И.З. Магалашвили. – Тбилиси, 1962. – 12с.
121399
  Беркович Д.М. Авоматизация - генеральное направление развития техниеки / Д.М. Беркович, И.Е. Велькин. – М, 1960. – 123с.
121400
  Крупинин И.Т. Авомобильная радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура / И.Т. Крупинин. – Москва, 1987. – 112 с.
121401
  Мемед-Кули-Заде Авось и возвратят / Мемед-Кули-Заде. – Баку, 1965. – 98 с.
121402
  Петров Д.Б. Авраам Линкольн - великий гражданин Америки / Д.Б. Петров. – Москва, 1960. – 116с.
121403
  Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гажданская война в США. / Р.Ф. Иванов. – М, 1964. – 494с.
121404
  Дубинянский М. Авраам Линкольн: праведник на адском перекрестке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 20-40. – ISSN 1819-6268
121405
  Тубли М.П. Авраам Мельников / М.П. Тубли. – Ленинград, 1980. – 144 с.
121406
  Ледянко М.А. Аврал / М.А. Ледянко. – Харків ; Київ, 1932. – 100 с.
121407
  Берлин Джереми Аврал на Арале : место на карте // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 30 : Фото
121408
  Волчкова Н. Авралы отменяются? Институтам РАН обещана размеренность // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 3-4


  Организации РАН официально перешли “под крыло” Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В список включены 826 федеральных государственных учреждений и 181 федеральное государственное унитарное предприятие всех трех объединяемых академий (РАН, ...
121409
  Логинова Л.П. Аврам Борисович Бланк (1933-2007) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 770. – С. 335-336. – (Хімія ; Вип. 15 (38)). – ISSN 0453-8048
121410
   Авраменко Володимир Георгійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  [заст.декана ІПО КДУ ім.Тараса Шевченка 1967 - 1973, з 1989 - виклад. кафедри гуманітарних дисциплін: , некролог ]
121411
   Авраменко Лариса Федотівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 4
121412
  Маслак О.О. Аврелій Августин та ідея універсального природного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
121413
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1970
121414
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1970
121415
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1970
121416
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1970
121417
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1970
121418
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1970
121419
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1970
121420
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1970
121421
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1970
121422
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1970
121423
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1970
121424
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1970. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1970 год (№№ 1-12)
121425
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1971
121426
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1971
121427
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1971
121428
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1971
121429
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1971
121430
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1971
121431
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1971
121432
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1971
121433
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1971
121434
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1971
121435
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1971
121436
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1971. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1971 год (№№ 1-12)
121437
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1972
121438
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1972
121439
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1972
121440
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1972
121441
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1972
121442
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1972
121443
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1972
121444
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1972. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1972 год (№№ 1-12)
121445
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1973
121446
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1973
121447
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1973
121448
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1973
121449
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1973
121450
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1973
121451
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1973
121452
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1973
121453
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1973
121454
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1973
121455
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1973. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1973 год (№№ 1-12)
121456
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1974
121457
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1974
121458
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1974
121459
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1974
121460
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1974
121461
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1974
121462
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1974
121463
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1974
121464
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1974
121465
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1974
121466
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1974
121467
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1974. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1974 год (№№ 1-12)
121468
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1975
121469
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1975
121470
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1975
121471
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1975
121472
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1975
121473
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1975
121474
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1975
121475
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1975
121476
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1975
121477
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1975. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1975 год (№№ 1-12)
121478
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1976
121479
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1976
121480
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1976
121481
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1976
121482
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1976
121483
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1976
121484
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1976
121485
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1976
121486
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1976
121487
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1976
121488
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1976. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1976 год (№№ 1-12)
121489
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1977
121490
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1977
121491
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1977
121492
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1977
121493
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1977
121494
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1977
121495
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1977
121496
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1977
121497
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1977
121498
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1977
121499
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1977
121500
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1977. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1977 год (№№ 1-12)
121501
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1978
121502
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1978
121503
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1978
121504
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1978
121505
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1978
121506
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1978
121507
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1978
121508
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1978
121509
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1978
121510
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1978
121511
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1978
121512
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1978. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1978 год (№№ 1-12)
121513
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1979
121514
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1979
121515
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1979
121516
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1979
121517
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1979
121518
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1979
121519
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1979
121520
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1979
121521
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1979
121522
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1979
121523
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1979
121524
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1979. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1979 год (№№ 1-12)
121525
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1980
121526
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1980
121527
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1980
121528
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1980
121529
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1980
121530
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1980
121531
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1980
121532
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1980
121533
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1980
121534
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1980
121535
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1980
121536
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1980. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1980 год (№№ 1-12)
121537
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1981
121538
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1981
121539
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1981
121540
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1981
121541
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1981
121542
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1981
121543
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1981
121544
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1981
121545
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1981
121546
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1 : 60 лет Союз советских социалистических республик. – 1982
121547
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1982
121548
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1982
121549
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1982
121550
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1982
121551
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1982
121552
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1982
121553
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1982
121554
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1982
121555
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1982
121556
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1982
121557
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1982. – Содержание журнала "Аврора" за 1982 год (№№ 1-12)
121558
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1983
121559
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1983
121560
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1983
121561
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1983
121562
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1983
121563
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1983
121564
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1983
121565
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1983
121566
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1983
121567
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1983
121568
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1983. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1983 год (№№ 1-12)
121569
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1984
121570
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1984
121571
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1984
121572
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1984
121573
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1984
121574
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1984
121575
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1984
121576
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1984
121577
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1984
121578
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1984
121579
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1984
121580
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1984. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1984 год (№№ 1-12)
121581
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1985
121582
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1985
121583
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1985
121584
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1985
121585
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1985
121586
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1985
121587
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1985
121588
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1985
121589
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1985
121590
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1985
121591
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1985
121592
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1985. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1985 год (№№ 1-12)
121593
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1986
121594
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1986
121595
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1986
121596
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1986
121597
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1986
121598
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1986
121599
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1986
121600
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1986
121601
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1986
121602
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1986
121603
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1986
121604
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1986. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1986 год
121605
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1987
121606
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1987
121607
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1987
121608
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1987
121609
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1987
121610
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1987
121611
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1987
121612
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1987
121613
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1987
121614
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1987
121615
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1987
121616
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1987. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1987 год
121617
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1988
121618
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1988
121619
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1988
121620
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1988
121621
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1988
121622
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1988
121623
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1988
121624
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1988
121625
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1988
121626
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1988
121627
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1988
121628
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1988. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1988 год
121629
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1989
121630
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1989
121631
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1989
121632
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1989
121633
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1989
121634
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1989
121635
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1989
121636
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1989
121637
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1989
121638
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1989
121639
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1989
121640
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1989. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1989 год
121641
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1990
121642
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1990
121643
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1990
121644
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1990
121645
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1990
121646
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1990
121647
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1990
121648
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1990
121649
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1990
121650
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1990
121651
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1990
121652
   Аврора : общественно-политический литературно-художественный ежемесячный ж-л ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1990. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1990 год
121653
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1991
121654
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1991
121655
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1991
121656
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1991
121657
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1991
121658
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1991
121659
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1991
121660
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1991
121661
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1991
121662
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1991
121663
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1991
121664
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Ленинград : Лениздат, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1991. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1991 год
121665
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1992
121666
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1992
121667
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1992
121668
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4/6. – 1992
121669
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7/8. – 1992
121670
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9/10. – 1992
121671
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11/12. – 1992. – Основное содержание журнала "Аврора" за 1992 год
121672
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 1. – 1993
121673
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 2. – 1993
121674
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 3. – 1993
121675
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 4. – 1993
121676
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 5. – 1993
121677
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 6. – 1993
121678
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1993
121679
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1993
121680
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1993
121681
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10/12. – 1993. – Основное содержание "Авроры" - 1993
121682
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 7. – 1995
121683
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 8. – 1995
121684
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 9. – 1995
121685
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 10. – 1995
121686
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 11. – 1995
121687
   Аврора : ежемесячный суверенный журнал. – Санкт-Петербург, 1969-. – ISSN 0320-6858
№ 12. – 1995. – Основное содержание "Авроры" 1995 года
121688
  Валюженич А.В. Аврора / Андрей Валюженич. – Москва : Эдитус, 2012. – 36 с. – ISBN 978-5-90173-86-8
121689
  Беме Якоб Аврора, или Утренняя заря в восхождении : Репринтное изд. 1914 г. М.: / Беме Якоб. – Москва : Политиздат, 1990. – 415с. – ISBN 5-250-01458-5
121690
  Беме Якоб Аврора, или Утренняя заря в восхождении // Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер. – Киев : Ника-Центр, 1998. – с.132-429. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
121691
  Шумилов О.И. Авроральное поглощение космического радиоизлучения.. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Шумилов О.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1968. – 12 с.
121692
   Авроральные явления-70 : материалы наблюдений Полярного геофизического института за второе полугодие 1970 г. – Апатиты : [Кольский филиал АН СССР], 1974. – 156 с., [2] с., ил. : ил., табл.
121693
   Авроральные явления-71 : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1971 г. – Апатиты : [Кольский филиал АН СССР], 1974. – 86 с., [2] с. : ил., табл.
121694
   Авроральные явления-74 : Материалы наблюдений Полярного геофизического института за 1974 г. – Апатиты, 1977. – 92с.
121695
   Авроральные явления 80 : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1971 г. – Апатиты : [Кольский филиал АН СССР], 1984. – 86 с., [2] с.
121696
   Авроральные явления 81 : материалы наблюдений Полярного геофизического ин-та за 1971 г. – Апатиты : [Кольский филиал АН СССР], 1984. – 72 с.
121697
  Ермаков И.М. Аврорин табачок / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1968. – 192с.
121698
  Неволін О.С. Аврорівці. / О.С. Неволін. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 261с.
121699
  Неволин С А. Авроровцы / С А. Неволин. – Москва, 1967. – 224с.
121700
  Неволин С А. Авроровцы. / С А. Неволин. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 240с.
121701
  Неволин С А. Авроровцы. / С А. Неволин. – 3-е изд. – М., 1986. – 213с.
121702
  Шварц Є.А. АВС - Schulerin / Є.А. Шварц. – Київ, 1953. – 84с.
121703
  Шевченко А.А. АВС тавромахии / А.А. Шевченко. – Одеса, 1997. – 39с.
121704
   Авсенев (Авсееньев) Петр Семенович // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 17-18. – ISBN 966-7288-72-2
121705
   Авсенев Петр Семенович // Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический проект, 1999. – С. 29. – ISBN 5-8291-0003-7
121706
  Поперечна Г.А. Авсенєв і Карпов: два проекти психології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 28-36
121707
  Огородник І.В. Авсенєв Петро Семенович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 7-8. – ISBN 5-325-00792-0
121708
  Короткий В. Авсєєнко Василь Григорович (1842-1913) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 394. – ISBN 5-7707-1062-4
121709
   Австралийская литература : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 176 с.
121710
  Соколенко Олег Австралийские пустынники : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 80-87 : Фото
121711
  Лаусон Г. Австралийские рассказы / Г. Лаусон; ( Пер. с английского А.В. Кривцовой). – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с.
121712
  Почепцова Л.Д. Австралийские флористические названия / Л.Д. Почепцова. – К, 1973. – 125с.
121713
  Гржимек Б. Австралийские этюды / Б. Гржимек, Н. Дроздов. – Москва : Армада, 1998. – 396с. – (Зеленая серия. Вокруг света). – ISBN 5763206231
121714
  Архимандрит Августин (Никитин) Австралийские этюды // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 31/32. – С. 37-40. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Австралії
121715
  Гржимек Б. Австралийские этюды. О животных и людях Пятого континента / Б. Гржимек. – М., 1971. – 174с.
121716
  Гржимек Б. Австралийские этюды: о животных и людях Пятого континента / Б. Гржимек. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1978. – 167с.
121717
  Морозов С.Н. Австралийский колониализм. / С.Н. Морозов. – М., 1967. – 216с.
121718
  Жарова О.В. Австралийский лейборизм после второй мировой войны / О.В. Жарова. – Москва, 1987. – 246с.
121719
  Бакли У. Австралийский робинзон / У. Бакли. – Москва, 1966. – 104 с.
121720
  Петриковская А.С. Австралийский роман / А.С. Петриковская. – М, 1990. – 287с.
121721
  Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 1930-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зернецкая О.В.; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
121722
  Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века / О.В. Зернецкая. – Киев : Наукова думка, 1982. – 288 с.
121723
  Андреева В.М. Австралийский союз / В.М. Андреева. – Москва : Мысль, 1970. – 328с.
121724
  Матковский Н.В. Австралийский Союз / Н.В. Матковский. – М., 1956. – 31с.
121725
  Андреева В Австралийский союз Новая.Зеландия.Океания. / В Андреева. – Москва : Географгиз, 1959. – 48с.
121726
  Архипов В. Австралийский фундамент экономических успехов Индии и Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-17. – ISSN 0321-5075
121727
  Локвуд Д. Австралийское племя пинтуби / Д. Локвуд. – М., 1984. – 47с.
121728
  Гессен Маша Австралийское покаяние // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 60-64 : фото
121729
  Чехонин Б.И. Австралийцы у себя дома / Б.И. Чехонин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144с.
121730
  Рубцов Б.Б. Австралия - государство и континент / Б.Б. Рубцов. – Москва : Наука, 1988. – 176с. : ил. – (Страны и народы)
121731
  Архипов В.Я. Австралия - Евросоюз: расстояние не помеха сотрудничеству // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 55-65. – ISSN 0201-7083
121732
   Австралия. – Москва, 1903. – 343 с.
121733
  Потемкин М.П. Австралия : Физико-географический обзор.Пособие для учителя / М.П. Потемкин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 128с.
121734
  Мухин И. Австралия / И. Мухин. – М., 1950. – 88с.
121735
  Мухин Г.И. Австралия / Г.И. Мухин, М.П. Потемкин. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 256с.
121736
  Андреева В.М. Австралия : географический очерк / В.М. Андреева. – Москва : Географгиз, 1956. – 101, [3] с.
121737
  Мухин Г.И. Австралия : Физико-географический и экономико-географический обзоры / Г.И. Мухин. – Москва : Просвещение, 1964. – 292с.
121738
  Жданов Л. Австралия / Л. Жданов. – М, 1965. – 133с.
121739
  Владимирский Л.В. Австралия : путевой альбом / Л.В. Владимирский. – Москва : Советский художник, 1968. – 53с.
121740
  Вайль И.М. Австралия / И.М. Вайль. – Москва, 1970. – 246с.
121741
  Аничкин О.Н. Австралия / О.Н. Аничкин. – Москва : Мысль, 1983. – 133с. – (У карты мира)
121742
  Малаховский К.В. Австралия / К.В. Малаховский. – М, 1988. – 199с.
121743
   Австралия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 3
121744
   Австралия : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 108-109 : Фото
121745
   Австралия // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 66-77 : Фото
121746
   Австралия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
121747
  Летова Н.П. Австралия (внутриполитическое положение и внешняя политика) / Н.П. Летова. – М., 1947. – 24с.
121748
  Мартынов А.И. Австралия в международных отношениях ХХ века / А.И. Мартынов, О.К. Русакова. – М, 1978. – 351с.
121749
  Малаховский К.В. Австралия и Азия / К.В. Малаховский. – М, 1969. – 72с.
121750
   Австралия и Канада. – Москва : Мысль, 1984. – 431 с.
121751
  Иванов П.М. Австралия и Китай / П.М. Иванов. – М, 1984. – 164с.
121752
   Австралия и мировой капитализм. – Москва : Наука, 1986. – 245 с.
121753
  Михайлов В. Австралия и Новая Зеландия в Афганистане // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
121754
  Синицкий Л.Д. Австралия и Океания / Л.Д. Синицкий. – М.-Л., 1930. – 88с.
121755
  Мухин Г.И. Австралия и Океания : Пособие для учителей / Г.И. Мухин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 376с. + Карты
121756
  Вартумян Э.Л. Австралия и Океания. / Э.Л. Вартумян. – Москва, 1966. – 230с.
121757
  Белозеров С.Т. Австралия и Океания.Полярные страны : конспект лекций по физической географии частей света для студ.заочников / С.Т. Белозеров. – Одесса, 1946. – 62с.
121758
  Кист А. Австралия и острова Тихого океана / А. Кист. – Москва : Прогресс, 1980. – 303с.
121759
  Летова Н.П. Австралия и страны Азии / Н.П. Летова. – М., 1960. – 148с.
121760
  Архипов В. Австралия на рынках азиатских стран // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 100-105. – ISSN 0131-2227
121761
  Архипов В.Я. Австралия под прессом кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 21-24. – ISSN 0321-5075
121762
  Малаховский К.В. Австралия после второй мировой войны / К.В. Малаховский. – Москва, 1969. – 32с.
121763
  Рудницкий А. Австралия против СССР из истории холодной войны // Международная жизнь : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – Спец. вып. : История без купюр: от прошлого к настоящему. – С. 47-88. – ISSN 0130-9625
121764
  Сиверс В. Австралия, Океания и Полярные страны / В. Сиверс, В. Кюкенталь. – Санкт-Петербург. – (Всемирная география)
ХІІ. – 1896. – 666с.
121765
  Райсберг А. Австралия, февраль 1934 / А. Райсберг. – Москва, 1975. – 317с.
121766
  Вартумян Э.Л. Австралия. / Э.Л. Вартумян. – Москва, 1963. – 156с.
121767
   Австралия. Жизнь у воды // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
121768
  Маранг Николя Австралия. Красота, которая спасет мир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 25 : фото
121769
  Хазе Владимир Австралия. Мировая стрижка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 26 : фото
121770
   Австралия. Одно большое приключение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
121771
  Акимова Н.А. Австралия. Океания. / Н.А. Акимова. – Москва, 1963. – 34с.
121772
  Милейковский А.Г. Австралия. Очерк экономической географии / А.Г. Милейковский. – Ленинград, 1937. – 308с.
121773
   Австралия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 108-109 : Фото
121774
  Луцак Хания Австралия. Самые ядовитые змеи. Марафон змееловов : природа / Луцак Хания, Фроинд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 118-132. – ISSN 1029-5828
121775
  Бертранд Кирстен Австралия. Труженицы села / Бертранд Кирстен, Смит Давид Морис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 86-93 : фото. – ISSN 1029-5828
121776
   Австралия. Черно-белый путеводитель : Путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 97-105 : Карта
121777
   Австралия: В лифте с Шумахером = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 84-87 : Фото
121778
  Богданович Антон Австралия: взгляд сверху : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 6-12 : Фото
121779
  Кудинов В.П. Австралия: парадоксы пятого континента / В.П. Кудинов. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
121780
  Архипов Всеволод Яковлевич Австралия: экономика и иностранные инвестиции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 82-89. – Бібліогр.: с. 82-88. – ISSN 0131-2227
121781
   Австралійська "Верховина" : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-128 : Фото
121782
   Австралійська Авантюра : вояж-колекція / Крук Олег, Івасенко Анатолій, Тимощук Андрій, Акопов Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 92-97 : Фото
121783
  Гайдабура В. Австралійська киянка (Євгенія Павловська) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 198-200. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
121784
  Жлуктенко Н. Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто естетичну природу та жанрову еволюцію фольклорної австралійської балади 1820-х - 40-х років. Зафіксовані зміни в концепті ліричного героя та в поетичній картині світу досліджених творів доводять, що дана поетична форма виступала ...
121785
   Австралійський письменник став лауреатом Букерівської премії-2014 // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 19
121786
  Стоян П. Австралійські дескриптивні стандарти в системі австралійських архівних ресурсів // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 36-43. – ISSN 2306-4323
121787
  Бєлозоров С.Т. Австралія і Океанія : Учбовий посібник / С.Т. Бєлозоров. – Київ : Радянська школа, 1954. – 252с.
121788
  Ангелуца Павло Австралія надзвичайна = (Extraordinary Australia) : Шукачам щастя на Батьківщині та на чужині присвячую / Ангелуца Павло. – Москва : Су Джок Академія, 2001. – 336с. – ISBN 5-900810-30-5
121789
  Будько Євген Австралія. Стежками аборигенів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 102-110 : фото
121790
  Ігнатьєв П. Австралія: повертаючись обличчям до Азії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 30-33. – (Історичні науки)


  У статті проаналізовано причини зростання економічної залежності Австралії від країн Азії в контексті тривалої кризи ав США та Західній Європі.
121791
  Ігнатьєв П. Австралія: повертаючись обличчям до Азії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-23. – (Історичні науки)


  У статті проаналізовано причини зростання економічної залежності Австралії від країн Азії в контексті тривалої кризи ав США та Західній Європі.
121792
  Ханженков В.Н. Австрало-американские отношения. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.574 / Ханженков В.Н.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1972. – 24л.
121793
  Шапошникова Л.В. Австралоиды живут в Индии / Л.В. Шапошникова. – Москва : Мысль, 1976. – 295 с.
121794
  Романов Алексей Австриец с плато Путорана // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 28 : фото
121795
  Нестеренко Марина Австрийская выставка atb : С днем рождения, господин Моцарт! Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 66-67 : Фото
121796
  Леонов Сергей Австрийская зажигалка : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 34 : Фото
121797
  Затонский Д.В. Австрийская литература в 20 столетии / Д.В. Затонский. – Москва, 1985. – 444с.
121798
  Бауэр Отто Австрийская революция 1918 года / Бауэр Отто. – Москва ; Ленинград, 1925. – 295 с.
121799
   Австрийская Республика : конституция и законодат. акты : [пер. с нем.]. – Москва : Прогресс, 1985. – 429 с.
121800
  Поп Ю.И. Австрийская социал-демократия и чешский вопрос в конце ХІХ - начале ХХ века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Поп Ю.И.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1976. – 30л.
121801
  Громов Р.А. Австрийская философия - поиск идентичности. Часть 2. Собственная традиция: pro et contra // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-136. – ISSN 0235-1188
121802
  Громов Р.А. Австрийская философия - поиск идентичности. Часть I. К вопросу онациональной философской традиции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 90-101. – ISSN 0235-1188
121803
  Мольнар Штефан Австрийские авиалинии 20 лет динамичного развития // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
121804
  Тур Н.А. Австрийские законы 1) об отправлении суа и о подсудности гражданских дел общим судам (1 августа 1895 года) и 2) об учреждении судов (27 ноября 1896 г.) с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / [соч.] Н.А. Тура // Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии / Законы и постановления Россия. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – [2], VIII, 85 с.
121805
  Шпарман Анке Австрийские раритеты. Водяные лилии. Зеленое бессмертие / Шпарман Анке, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 54-67 : фото. – ISSN 1029-5828
121806
  Савельев Владимир Австрийский workshop в Красногорске : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 52 : Фото
121807
  Ерин М.Е. Австрийский взгляд на советскую оккупацию 1945-1955 гг. / М.Е. Ерин, А.М. Ермаков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 164-170. – ISSN 0042-8779
121808
  Тур Н.А. Австрийский закон 27 мая 1896 года О порядке взыская и обеспечения с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / [соч.] Н.А. Тура // Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии / Законы и постановления Россия. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – [2], VIII, 168 с.
121809
  Парубоча Наталия Австрийский конгресс : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 42-44 : Фото
121810
  Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта / Е. Черная. – М., 1965. – 172с.
121811
  Вальдхайм К. Австрийский путь / К. Вальдхайм. – Москва, 1976. – 231с.
121812
  Гончаров Владимир Австрийский Тироль: новые возможности горнолыжного туризма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 70-72 : фото. – ISSN 1998-8044
121813
  Жиряков И.Г. Австрийский федерализм в 1918-1933 годах-важнейший этап в истории его развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
121814
  Гриб Н.П. Австрийська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, структура та основні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 81-86
121815
  Григорьева Ю.С. Австрия - сердце Европы : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
121816
  Капелюш Ф. Австрия / Ф. Капелюш. – Москва; Ленинград, 1929. – 232с.
121817
  Мухин А.И. Австрия / А.И. Мухин. – М., 1957. – 39с.
121818
  Сальковский О.В. Австрия / О.В. Сальковский. – М, 1959. – 208 с.
121819
  Игошкин Г.С. Австрия / Г.С. Игошкин. – Москва, 1965. – 32с.
121820
  Степанов Л.Л. Австрия / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1966. – 69с. – (У карты мира)
121821
  Домашнев А.И. Австрия : Географическое положение, земли и города / А.И. Домашнев, В.Е. Ярнатовская. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 125 с.
121822
  Мухин А.И. Австрия / А.И. Мухин. – Москва : Мысль, 1979. – 71с. – (У карты мира)
121823
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 4-11 : Іл.
121824
   Австрия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-17 : Фото
121825
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 8-17 : Фото
121826
   Австрия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 6-11 : Фото
121827
  Фурлан Борут Австрия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 48-49 : фото
121828
  Парубоча Наталия Австрия "в плюсах" : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
121829
  Фишер О.И. Австрия в когтях гитлеровской Германии / О.И. Фишер. – М.Л., 1941. – 15с.
121830
  Крестьянинов Р.А. Австрия вчера и сегодня / Р.А. Крестьянинов. – М., 1980. – 64с.
121831
  Виноградов В.Н. Австрия и Россия после 1849 года. О попытках габсбургского орла вонзить когти в земли Балкан // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 48-59. – ISSN 0130-3864
121832
  Ярнатовская В.Е. и др. Австрия и Швейцария: люди, земли, города / В.Е. и др. Ярнатовская. – 2-е изд., испр. – М., 1989. – 158с.
121833
  Короткевич Г.Я. Австрия на первом этапе общего кризиса капитализма (1918-1938 гг.) / Г.Я. Короткевич. – М., 1956. – 43с.
121834
   Австрия решила отдыхать : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
121835
   Австрия. Вена. Приятное с полезным : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 94-97 : Іл.
121836
  Барсов Н.Н. Австрия. Географический очерк : географический очерк / Н.Н. Барсов, В.М. Волгин. – Москва : Географгиз, 1955. – 40с.
121837
  Мартынов Семен Австрия. Роскошные формы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 24-25 : фото
121838
  Соболева Елена Австрия. Что можно построить из дерева. Избушки на современных ножках // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
121839
   Австрия. Швейцария. Лихтенштейн : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн.палата, 1987. – 96с.
121840
  Юданов Ю.И. Австрия. Экономика и внешняя торговля / Ю.И. Юданов. – М : Внешторгиздат, 1958. – 136 с.
121841
   Австрия. Экстрим под звуки йодля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 14-19 : фото
121842
  Федорченко Дмитрий Австрия: жемчужина зимнего отдыха // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 24. – ISSN 1998-8044
121843
   Австрия: маленькая империя в Альпах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.62-102. – ISSN 1029-5828


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
121844
  Юданов Ю.М. Австрия: проблемы бездефицитного бюджета // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 1. – С.61-70. – ISSN 0201-7083
121845
  Бем Геральд Австрия: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
121846
  Гриб Н. Австрійська конституція 1848 р.: політико-правові передумови прийняття, структура та основні положення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-102. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
121847
  Зимомря І.М. Австрійська література: моделі рецепції тексту / Іван Зимомря ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2009. – 215, [1] с. – Рез. нім. - Імен. покажч.: с. 205-215. – Бібліогр.: 125-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-29-6
121848
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генелогічна парадигма і проблеми рецепції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Зимомря І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 40 назв.
121849
  Зимомря І.М. Австрійська мала проза XX століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.06 / Зимомря І.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 519 л. + Додаток: л. 498-519. – Бібліогр.: л. 419-497
121850
  Зимомря І. Австрійська мала проза XX століття: художня світобудова / Іван Зимомря ; [наук. ред. Р.Т. Гром"як] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2011. – 395, [1] с. – Імен. покажч.: с. 349-395. – Бібліогр.: с. 312-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-73-9
121851
   Австрійська поезія в перекладах Мойсея Фішбейна // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 147-161. – ISSN 0131-2561
121852
  Чорний М. Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 311-330. – ISSN 2078-6077
121853
  Нестеренко О. Австрійська суб"єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні теоретико-методологічні положення австрійської суб"єктивно-психологічної школи. Виявлено якісні характеристики австрійської традиції економічного аналізу, реалізовані в межах австрійського неолібералізму. Раскрыты основные ...
121854
  Нестеренко О. Австрійська теорія конкуренції Ф.А. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано сутність підходу Ф.А.фон Хайєка до розуміння конкуренції, проаналізовано напрямки критичного аналізу неокласичної моделі досконалої конкуренції. Виявлено специфічні ознаки австрійської теорії конкуренції та розкрито еволюцію поглядів ...
121855
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
121856
  Нестеренко О.П. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 37-42. – ISSN 1993-6788
121857
  Нестернеко Олена Петрівна Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито основні ознаки австрійської традиції економічного аналізу в контексті соціально-економічної еволюції. Доведено можливість використання здобутків австрійського неолібералізму в теорії та практиці економічних трансформацій.
121858
   Австрійська читанка. Антологія австрійської літератури XX ст.. – Львів : Літопис, 2005. – 366, [2] с. – Bibliogr.: Бібілогр.: с. 363-366. – ISBN 966-7007-31-6


  Про те, що Австрія – особлива країна, ніхто не розкаже ліпше за австрійських письменників. Австрійська читанка – це художній путівник вузькими вуличками старих містечок, позначених шармом цісарсько-королівських часів, зарослими звивистими стежками, що ...
121859
  Нестеренко О.П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 182-189


  Досліджено теоретико-методологічні характеристики австрійської школи маржиналізму, зокрема висвітлені у працях М. Бухаріна, І. Блюміна та сучасних учених.
121860
  Коритко Л. Австрійське законодавство про охорону надр XIX ст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 9-13
121861
  Сірук М. Австрійський "джокер" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 червня (№ 115). – С. 3


  Чому батьківщина Моцарта прийняла з військовими і дипломатичними почестями лідера країни-агресора. Коментар Володимира Огризка: "Немає кризи в Україні, є агресія Росії проти України".
121862
  Штільфрід Б. Австрійський державний договір / Бернгард Штільфрід; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка ; Уклад. Б. Котур; Редкол.: І. Вакарчук. – Львів, 2002. – 48с. – ("Doctor Honoris Causa"). – ISBN 966-613-211-7
121863
  Рябошапченко А.А. Австрійський досвід інтеграції до Європейського Союзу в економічній сфері як приклад для України та економічне співробітництво між Україною та Австрійською Республікою: правові питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 241-248. – ISSN 2306-9082
121864
  Сірук М. Австрійський прецедент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 3


  Переможця на президентських виборах визначать голоси, які віддали поштою.
121865
  Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець 18-19 ст.) : Архіви Відня, Варшави, Львова, Івано-Франківська послужили джерелом для написання книжки: Для фахівців права, студ. і викладачів юрид. фак-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів: Переклад з нім. і польської мов / Роман Петрів; МОНУ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 108с. – ISBN 966-8090-79-9
121866
  Гончар Б.М. Австрійсько-англійсько-французька таємна угода 1815 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 15. – ISBN 966-316-039-X
121867
  Гончар Б.М. Австрійсько-прусська війна 1866 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16. – ISBN 966-316-039-X
121868
  Гончар Б.М. Австрійсько-пруссько-данський конфлікт 1864 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 16-17. – ISBN 966-316-039-X
121869
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
121870
  Папенко Н. Австрійсько-українські відносини: історичний вимір / Н. Папенко, О. Лихачева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано передумови, сучасний стан та перспективи розвитку австрійсько-українських відносин. Розглянуто нормативно-правову базу та досліджено основні аспекти відносин. В статье проанализированы предпосылки, современное состояние и ...
121871
  Турченко О. Австрійсько-українські літературні зв"язки: передача українських національних реалій німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 319-322
121872
  Васильчук В. Австрійці в українському історико-культурному процесі // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 218-232. – ISBN 978-617-7037-10-0
121873
   Австрія : Факти і цифри. – Відень : Відділ преси при Відомстві федерального канцлера, 1998. – 211, [4] с. : іл.
121874
   Австрія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
121875
  Каминіна Наталія Австрія & Туреччина. Місця знати треба! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 66-67 : Фото
121876
   Австрія допоможе нам відновлювати туризм = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
121877
   Австрія й Україна на історичних перехрестях = Osterreich und die Ukraine an historischen Kreuzungen : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – 309, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7037-10-0
121878
  Габчак Наталія Австрія туристична : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 46-48 : Карта
121879
  Москаленко Леся Австрія. Все буде в шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 76-80 : фото
121880
  Горобець Ірина Австрія. Гаштайн без лиж / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 38-43 : фото
121881
  Горобець Ірина Австрія. Животворний баланс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 40-43 : фото
121882
  Малєй Віктор Австрія. Зальцкамергут? Я, я! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-36 : Фото
121883
  Москаленко Леся Австрія. Кам"яні джунглі і віденський ліс : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82 : Фото
121884
  Малей Антоніна Австрія. Класика жанру : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 68-69 : фото
121885
   Австрія. Король Тіроль // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 30-33 : фото
121886
  Крушинська Олена Австрія. Лижі плюс терми : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43 : Фото
121887
  Біленко Василь Австрія. Лижі. Гроші зі снігу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 68-70
121888
  Біленко Василь Австрія. Моцарт у шоколаді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-81 : Фото, карта
121889
  Будько Євген Австрія. На сході Заходу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 76-78 : Фото
121890
   Австрія. Найбільше трас, найвищі спуски : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 66-71 : Фото
121891
  Сидоренко Віктор Австрія. Найгірськолижніша країна Європи = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 42
121892
   Австрія. СПА і релакс в готелі Loipersdorf Spa & Conference // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 42-43 : фото
121893
  Москаленко Леся Австрія. Три міста // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 56-58 : фото
121894
   Австрія. У гостях у хобітів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 84-85
121895
  Ільченко Володимир Австрія. Українцям показали, як ставати на лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 70-71 : фото
121896
  Москаленко Леся Австрія. Шварценеггер у фраці гуляє по Грацу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 70-80 : Фото, карта
121897
  Рубанов Сергей Австро-Венгерская Империя : Gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 64-72 : Фото
121898
  Малиновский Б.В. Австро-венгерские войска в Украине, 1918 г.: проблема корыстного использования полномочий // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 251-267. – ISSN 2313-1993
121899
  Галкин И.С. Австро-Венгрия (1867-1914 гг.) / И.С. Галкин. – М., 1940. – 23с.
121900
   Австро-Венгрия (военно-статистические описания : военно-статистическое описание / Под общ. ред. Ген. штаба полк. Самойло. ; Гл. упр. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Отд. ген.-квартирмейстера ; Военная тип.
Ч. 1 : Восточно-Галицкий район / сост. Ген. штаба полк. Потоцкий. – 1912. – 295 с.
121901
  Романенко С.А. Австро-Венгрия и Балканы глазами теоретиков российских социалистоав накануне Первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 41-52. – ISSN 0132-1366
121902
  Михайлюк О.В. Австро-німецька окупація як фактор революційного процесу на Україні (1918 р.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С. 196-206. – ISBN 966-551-070-3
121903
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейских держав / Л.М. Шнеерсон. – Минск, 1962. – 352с.
121904
  Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и политика великих европейских держав. (Из истории "германского вопроса"). : Автореф... доктор ист.наук: / Шнеерсон Л.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Ист. ф-тет. – Минск, 1963. – 42л.
121905
  Жиряков И.Г. Австро-советские отношения после заключения государственного договора (1955-1975 гг.) : Автореф... канд итс.наук: 07.00.03 / Жиряков И. Г,; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1976. – 31 с.
121906
  Герасимов Т.Ю. Австро-Угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 135-137. – ISBN 966-2980-20-2
121907
  Миронов Д.А. Австромарксизм, позитивизм и рабочее движение / Д.А. Миронов, А.В. Перцев. – Свердловск, 1990. – 215с.
121908
   Автандил Монаселидзе.. – М., 1987. – 48с.
121909
  Орлова Т.В. Автаркія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
121910
  Мала Ю. Автентика і Екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 12-13 : фото
121911
  Самітов В.З. Автентика як генезис ментального мислення музиканта-виконавця // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 110-115
121912
  Василев А. Автентични разкази / А. Василев. – София, 1976. – 159с.
121913
  Цимбалюк Є. Автентичний "Кобзар", написаний червоними та чорними нитками // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 31 жовтня-6 листопада (№ 43). – С. 11


  За 173 р. після першого виходу в світ "Кобзаря" Тараса Шевченка відбулися сотні перевидань цієї унікальної книги. Але ще жодного разу "Кобзар" не виходив у вишитому варіанті. Автори шедевра - майстрині Олена Медвєдєва та Анна Тимошок. Задум створити ...
121914
  Матійчук Михайло Автентичні покрівельні техніки та їх вплив на архітектоніку традиційних будівель в українських Карпатах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
121915
  Шевченко Сергій Автентичність ідентичності української людини : екзистенційний вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.2-11. – ISSN 0130-7037
121916
  Кочубейник О.М. Автентичність особистості в діапозоні "автономія - інтерсуб"єктність" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.77-85. – ISBN 978-966-8063-80-2
121917
  Зайцев Ю. Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення (на матеріалі проекту Цивільного кодексу України) // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 99-110


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
121918
  Буткова Г. Автентичність тексту Ю. Яновського: "Воля автора" і причини замін // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 150-159. – ISBN 966-7773-70-1
121919
  Савчин М. Автетика духовної сфери особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 163-170. – ISSN 2312-1246
121920
  Брянская А.М. Автиномицеты - антоганисты в почвах полей орошения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Брянская А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
121921
   Автматизация управления и повышение надежности средств автоматики на железнодорожном транспорте : Сборник научных трудов. – Москва : Транспорт, 1984. – 112с.
121922
   Автматизация управления народным хозяйством УССР : Организационный и правовой аспекты. – Киев : Наук.думка, 1983. – 144с.
121923
  Модинос А. Авто-, термо- и вторично-электронная эмиссионная спектроскопия / А. Модинос. – Москва : Наука, 1990. – 319 с. – ISBN 5-02-014177-1
121924
  Арайс Е.А. Авто-аналитик / Е.А. Арайс, Г.В. Сибиряков. – Новосибирск, 1973. – 284с.
121925
  Воробьев-Обухов Алексей Авто из замкнутого цикла : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 78-80 : Фото
121926
  Риофрио В.А. Автоадсорбция и структура поверхности простой жидкости : Автореф... канд. хим.наук: / Риофрио В.А.; Ун-т дружб. народ. Каф. ф из. и коллоидн. хим. – М., 1970. – 32л.
121927
  Беседин П. Автобан : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
121928
  Павел Гопцус Автобиографическая заметка, относящаяся к истории академического хора за 1902-1906 годы = Подготовка текста, вступительная статья т комментарии В.В. Буреги // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 246-252
121929
  Грин А.С. Автобиографическая повесть / А.С. Грин. – Ленинград, 1932. – 152 с.
121930
  Грин А.С. Автобиографическая повесть. / А.С. Грин. – Л., 1971. – 150с.
121931
  Левкович Я.Л. Автобиографическая проза / Я.Л. Левкович. – Л, 1988. – 328с.
121932
  Волошин М.А. Автобиографическая проза / М.А. Волошин. – Москва, 1991. – 413с.
121933
  Цветаева М.И. Автобиографическая проза / М.И. Цветаева. – М, 1991. – 347с.
121934
  Пахомова М.Ф. Автобиографическая тетралогия Ф.В.Гладкова и традиции А.М.Горького : Автореф... канд.филол.наук: / Пахомова М.Ф.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 18л.
121935
  Владиславлев В.В. Автобиографические заметки протоиерея Тверской Владимирской церкви В.В. Владиславлева. – Тверь : Тип. губернского правления, 1906. – [14] с. – Отд.отт.
121936
  Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма / Б. Шоу. – Москва : Радуга, 1989. – 493с. – (XX век. Писатель и время)
121937
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / Остроумова-Лебедева. – Ленинград, 1935. – 255с.
121938
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки / Остроумова-Лебедева. – Москва
Т. 1,2. – 1974. – 494с.
121939
  Рейзен М.О. Автобиографические записки / М.О. Рейзен. – Москва, 1980. – 303с.
121940
  Рейзен Марк Автобиографические записки / Рейзен Марк. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 304с.
121941
  Сеченов И.М. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. / И.М. Сеченов; АН СССР. – М., 1945. – 178с. – (Научно-популярная серия ; Мемуары)
121942
  Фейнберг И.Л. Автобиографические записки Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1958. – 56 с.
121943
  Сеченов И.М. Автобиографические записки. / И.М. Сеченов. – М., 1952. – 292с.
121944
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – Л.-М., 1945. – 192с.
121945
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – М.
3. – 1951. – 200с.
121946
  Остроумова-Лебедева Автобиографические записки. 1900-1916 / Остроумова-Лебедева. – Москва
Т. 3. – 1974. – 495с.
121947
  Нексе М.А. Автобиографические повести / М.А. Нексе. – М, 1959. – 582с.
121948
  Гулям М.Р. Автобиографические повести Садриддии Айни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Гулям М.Р. ; МГУ. – Москва, 1976. – 27 с.
121949
  Великанова Р.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова *Повесть о детстве* и *Вольница*. : Автореф... канд. филол.наук: / Великанова Р.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
121950
  Пахомова М.Ф. Автобиографические повести Ф.В.Гладкова и традиции М.Горького / М.Ф. Пахомова. – М.-Л., 1966. – 200с.
121951
  Замойский П.И. Автобиографические рассказы / П.И. Замойский. – Пенза, 1956. – 163с.
121952
  Умов Н.А. Автобиографический очерк / Н.А. Умов. – Москва-Ленинград, 1950. – 7-28с.
121953
  Раковски Г.С. Автобиографичние трудове / Г.С. Раковски. – София, 1980. – 191 с.
121954
  Шаховской Д.И. Автобиография / Д.И. Шаховской; Партия Народной Свободы. – Москва : Изд. "Народное право". – 30с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
121955
  Дыбовский Б. Автобиография : (Профессора Львовского университета Б. Дыбовского) / Б. Дыбовский // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 1-12. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
121956
  Лопатин Г.А. Автобиография / Г.А. Лопатин. – Птгр, 1922. – 220с.
121957
  Юон К.Ф. Автобиография / К.Ф. Юон. – М, 1926. – 56с.
121958
  Бехтерев В.М. Автобиография / В.М. Бехтерев. – М., 1928. – 51с.
121959
  Глинка М.И. Автобиография / М.И. Глинка. – Л, 1937. – 36с.
121960
  Бэр К.М. Автобиография / К.М. Бэр. – Л, 1950. – 544с.
121961
  Притт Д.Н. Автобиография / Д.Н. Притт. – М., 1968. – 467с.
121962
  Гуданец Н. Автобиография / Н. Гуданец. – Рига, 1980. – 70с.
121963
  Смуул Ю.Ю. Автобиография / Ю.Ю. Смуул. – Таллин, 1982. – 23с.
121964
  Прокофьев С.С. Автобиография / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1982. – 560 с.
121965
  Нушич Б. Автобиография / Б. Нушич. – Красноярск, 1986. – 235с.
121966
  Франклин Б. Автобиография / Перевод М. Лорие // История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд. – Москва : Художественная литература, 1987. – С. 327-530. – ("Библиотека литературы США")
121967
  Шевченко Т.Г. Автобиография : Дневник / Т.Г. Шевченко. – Киев : Дніпро, 1988. – 342 с. – (Б-ка укр. классики "Дніпро")
121968
  Нуреев Рудольф Автобиография / Нуреев Рудольф. – Москва : Аграф, 1998. – 240с. – (Волшебная флейта ; Исповедь звезды). – ISBN 5-7784-0052-7
121969
  Стодеревский И.Ю. Автобиография : (записки офицера спецназа ГРУ) / И.Ю. Стодеревский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Финтрекс, 2010. – 487, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-5-903311-01-9
121970
  Костомаров М. Автобиография (Уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 202-241. – ISBN 978-966-500-300-7
121971
  Страхов В.Н. Автобиография академика РАН В.Н.Страхова : выдающиеся ученые-геофизики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 239-250. – Список літ.: с. 250. – ISSN 0203-3100
121972
  Стайн Г. Автобиография Алисы Б. Токлас = Autobiography of Alice B.Toklas / Гертруда Стайн; пер. с англ. И. Ниновой. – Санкт-Петербург : ИНАПРЕСС, 2000. – 400с. – (Цветы зла). – ISBN 5-87135-091-7
121973
  Гервинус Г.Г. Автобиография Гервинуса / Пер. Эдуарда Циммермана. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. И.И. Родзевича, 1895. – XVI, 359 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. портр. : портр.
121974
  Милль Д.С. Автобиография Джона Стюарта Миля : пер. с англ. / Под ред. Г.Е. Благосветлова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Тушнова, 1874. – [4], 332 с.
121975
  Гейнс Э.Дж. Автобиография мисс Джейн Питтман / Э.Дж. Гейнс. – М, 1980. – 344с.
121976
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота (частично расшифрованная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1963. – 48с.
121977
  Алексеев М.Н. Автобиография моего блокнота(частично расшифронная) / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 109с.
121978
  Костомаров Н.И. Автобиография Н.И. Костомарова / Н.И. Костомаров. – М., 1922. – 441с.
121979
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / По поводу автобиографии [предисл. В. Семевского] ; примеч. Н. Белозерская. – [Б.м.] : [б.и.]. – [33] с. – Отд. вырезка из: "Русская мысль" 18??, Кн. 4, с.190-223. - Перепл. с: Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание]
121980
  Костомаров Н.И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [окончание] / примеч. Н. Белозерская // Автобиография Николая Ивановича Костомарова : [начало] / Н.И. Костомаров. – [Б.м.] : [б.и.]. – [34] с.
121981
  Дрожжин С.Д. Автобиография с прилож. избранных стихотворений / С.Д. Дрожжин. – М., 1923. – 111с.
121982
  Модзалевский Б.Л. Автобиография С.Е. Раича / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург. – 29 с.
121983
  Гибсон Ч.Р. Автобиография электрона, в которой современные научные идеи излагаются в интересной и новой форме / Ч.Р. Гибсон. – М.-Птгр., 1923. – 112с.
121984
   Автобиография, спомени / Максим, , митрополит Скопски, Пловдивски и. – София, 1993. – 261с.
121985
  Метеор Уриил (И.А. Сильвай) Автобиография. / Уриил (И.А. Сильвай) Метеор. – Ужгород, 1938. – 131с.
121986
  Навашин С.Г. Автобиография. / С.Г. Навашин. – М.Л., 1951. – 13-20с.
121987
  Неру Д. Автобиография. / Д. Неру. – М., 1955. – 656с.
121988
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – М., 1959. – 208с.
121989
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – Куйбышев, 1961. – 198с.
121990
  Нкрума Кваме Автобиография. / Нкрума Кваме. – М., 1961. – 288с.
121991
  Прасад Раджендра Автобиография. / Прасад Раджендра. – М., 1961. – 623с.
121992
  Стамболски Х. Автобиография. / Х. Стамболски. – София, 1972. – 933с.
121993
  Нушич Б. Автобиография. / Б. Нушич. – М., 1972. – 335с.
121994
  Кахаль С.Р. Автобиография. / С.Р. Кахаль. – М., 1985. – 272с.
121995
  Джефферсон Т. Автобиография. / Т. Джефферсон. – Л, 1990. – 314с.
121996
  Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Н.И. Костомаров; отв. ред. П.С. Сохань. – К., 1992. – 511 с.
121997
  Петрарка Ф. Автобиография. Исповедь. Сонеты / Петрарка ; Пер. [с итал.] М. Гершензона и Вяч. Иванова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – 275 с., 1 л. портр.
121998
  Тимур Автобиография. Тимура. Богатырские сказания о Чингис - Хане и Аксак Темире / Тимур. – Москва : Академия, 1934. – 351с.
121999
  Александров В.С. Автобіаграфічні знадібки до характеристики В.С. Александрова / подав Михайло Возняк. – [Київ], 1928. – [14] с. – Окр. відб. з журн.: Україна : Матеріали з громадського і літературного життя України. 1928, кн. 4-6, с. 80-93
122000
  Зілинський Б. Автобіографія та апологія Спиридона Черкасенка 1929 року // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 179-197
<< На початок(–10)121122123124125126127128129130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,