Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1218001
  Лілея Р. "Прокинутись в дитинстві" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 153-154


  Дитяча поезія.
1218002
  Звиняцковский В. "Проклятое селение Тышка" : К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 134-145. – ISSN 0131-8136


  К завершению тридцатилетней "Ведьминой трилогии" Марины и Сергея Дяченко.
1218003
  Бондаренко А. "Прокляття простору" = (про текстову парадигму "людина у світі") // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 51-55.
1218004
  Чадюк М. "Прокреслити світляну трасу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 30


  Презентовано нову книжку Людмили Таран "Яблуня".
1218005
  Руденко С.Б. "Прокрустове" ложе марксизму для авангардної музеології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 57-62. – ISSN 2312-4679


  "Авангардна музеологія являє со-бою умовний конструкт, що об"єднує погляди представників авангардного мистецтва на соціально-культурну сутність музею. Авангардну музеологію необхідно відрізняти від інших течій інженерної теорії, зокрема, марк-систської ...
1218006
  Липовецький С. "Прокурор трактує нас бодай як політичних переступників, інтелігентів. А трибунал - як злочинців найгіршої категорії" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 25 (528), 25 червня 2020. – С. 47-50
1218007
  Левченко В.В. "Пролетарсько-революційна " автобіографія - запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 74-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505


  Згадуютсья вчені М.П. Алексєєв та І.Я. Фаас.
1218008
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1218009
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1218010
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1218011
  Требіна Н. "Прометей пісенного вогню" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 7


  До 90-річчя кобзаря Віктора Лісовола.
1218012
  Голиш Г. "Прометей" - журналістська премія викладачеві // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 5


  Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів України підвела підсумки творчого конкурсу на здобуття щорічної премії "Прометей". У номінації "Журналісти про журналістику" премію "Прометей-2021" отримав історик Василь Мельниченко за ...
1218013
   "Прометей" : Литературно-художественные сборники "Прометей" : Избранные произведения современной русской литературы. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова
Кн. 1. – 1913. – 318 с.


  Авторы: Г. Яблочков, С. Аникин, И. Сургучев, Б. Садовской, И. Никандров, Ал. Вознесенский, Б. Верхоустинский, А. Грин, М. Премиров, Н. Карпов, С. Ауслендер
1218014
  Нефедов С.А. Происхождение "регулярного государства" Петра Великого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-65. – ISSN 0042-8779


  О концепции "регулярного государства", о реализации Петром I проекта "регулярного государства", о закономерностях эволюции государств в новое время.
1218015
  Васильев В.Г. Происхождение алмазов / В.Г. Васильев, В.В. Ковальский, Н.В. Черский. – Москва : Недра, 1968. – 260с.
1218016
  Курзанов А.Н. Происхождение амилазы и лимазы в составе желчи и роль печени в поддержаии относительного постоянства их уровня в периферической крови. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13. / Курзанов А. Н.; Кубанский гос. мед. ин-т. – Краснодар, 1978. – 20л.
1218017
  Смирницкая О.А. Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирницкая О.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 18 с.
1218018
  Чернавин В.В. Происхождение брачного наряда у лососей / В.В. Чернавин. – Пб., 1921. – 171с.
1218019
  Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного подбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь : в 3-х вып. / Ч. Дарвин ; Полный пер. с последнего (6-го) англ. изд. М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня А. Пороховщикова
Вып. 1-3 (Глава I-XV). – 1895. – IV, IV, 539 с. – Бесплатное прилож. у журн. "Научное обозрение"
1218020
  Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного подбора или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь / [Чарльз Дарвин] ; пер. (без пропусков) с шестого испр. и доп. англ. изд. К. Тимирязева ; с прил. вступ. ст. К. Тимирязева "Значение переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – VIII, 329 с. – Бесплатное прилож. у журн. "Научное обозрение"
1218021
  Манцеров Н.И. Происхождение Вселенной / Н.И. Манцеров, И.А. Чабан. – Киев, 1995. – 32с.
1218022
  Дейнес О. Происхождение вулканических отложений серы / О. Дейнес. – Ленинград, 1938. – 19с.
1218023
  Гуревич Л.Э. Происхождение галактик и звёзд / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1983. – 191 с.
1218024
  Гуревич Л.Э. Происхождение галактик и звёзд / Л.Э. Гуревич, А.Д. Чернин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1987. – 190 с.
1218025
  Обручев В.А. Происхождение гор и материков / В.А. Обручев. – 3-е. – Москва; Ленинград, 1951. – 40с.
1218026
  Кашанина Т.В. Происхождение государства и права современные трактовки и новые подходы : Учебн. пособ. / Т.В. Кашанина. – Москва : Юристъ, 1999. – 335с. – ISBN 5-7975-0184-8
1218027
  Чагдуров С.Ш. Происхождение Гэсэриады / С.Ш. Чагдуров. – Новосибирск, 1980. – 272 с.
1218028
  Серебровский П.В. Происхождение домашних животных. / П.В. Серебровский. – Л, 1934. – 44с.
1218029
  Покровский Н. Происхождение древне-христианской базилики : с 26-ю рисунками в приложении / Н. Покровский. – С.-Петербург : Типография Ф.Г. Елеонского и К., 1880. – VI, 211 с. – 10 табл.
1218030
  Симонов П.В. и др. Происхождение духовности / П.В. и др. Симонов. – Москва, 1989. – 352с.
1218031
  Фалькнер С.А. Происхождение железного закона заработной платы : социальные проблемы в экономической литературе XVII-го и XVIII-го в.в. / С.А. Фалькнер. – Москва, 1920. – 172 с.
1218032
  Гааке В. Происхождение животного мира : с 1 картою в красках, 469 художественными ил. в тексте и 9 резанными на дереве черными карт. и 11 хромолитографиями Р. Каха, В. Куперта и Г. Мютцеля / соч. д-ра Вильгельма Гааке ; пер. с нем. с разрешения изд. оригинала д-ра М.Е. Лиона под ред. проф. Ю.Н. Вагнера. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Т-во "Просвещение", 1900. – XII, 634 с., 13 л. ил., карт. : ил., карт.


  Ред.: Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
1218033
  Гааке В. Происхождение животного мира : с 1 картою в красках, 469 художественными ил. в тексте и 9 резанными на дереве черными карт. и 11 хромолитографиями Р. Каха, В. Куперта и Г. Мютцеля / соч. д-ра Вильгельма Гааке ; пер. с нем. с разрешения изд. оригинала д-ра М.Е. Лиона под ред. проф. Ю.Н. Вагнера. – 3-е изд., со стереотипа. – Санкт-Петербург : Т.-во "Просвещение", 1903. – XII, 634 с., 21 л. цв. ил., карт. : ил. карт.


  Пер.: Лион, Михаил Ефремович (1851-?) Ред.: Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
1218034
   Происхождение жизни и эволюционная биохимия : Сборник посвящен 80-летию ак. А.И. Опарина и 50-летию выхода в свет его книги "Происхождение жизни". – Москва : Наука, 1975. – 403с.
1218035
  Горбунов В.М. Происхождение жизни на Земле / В.М. Горбунов. – М, 1955. – 24с.
1218036
  Артюх Т.А. Происхождение жизни. Кто мы? Абсурды науки биологии / Татьяна Артюх. – Одесса : Экология, 2016. – 118, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 93. – ISBN 978-617-7046-27-0
1218037
  Борков Н.А. Происхождение Земли / Н.А. Борков. – Кострома, 1954. – 16с.
1218038
  Зуев К.П. Происхождение Земли и планет / К.П. Зуев. – Ставрополь : Ставропольское книж. изд-во, 1954. – 56 с.
1218039
  Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений / Н.И. Вавилов; Дорофеев В.Ф. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. – 440с.
1218040
  Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков / Р.С. Васильевский. – Новосибирск, 1971. – 252с.
1218041
  Андерсон А. Происхождение и изменение идентичности немцев в Украине и их потомков в Канаде // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 121-135. – ISSN 2313-1993
1218042
  Козленко Ю.В. Происхождение и история развития пролива Брансфилда (с учетом интерпретации данных ГСЗ) / Ю.В. Козленко, М.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: с. 90-92. – ISSN 0203-3100
1218043
  Ткачева Л.Б. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткачева Л.Б.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 31л.
1218044
  Цитович И.С. Происхождение и образование натуральных условных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины И.С. Цитовича / Из Физиологической лаборатории С.-Петербургского Женского медицинского института ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, акад. Н.А. Холодковский и прив.-доц. В.Н. Болдырев. – Санкт-Петербург : Тип. Главного Штаба отд. корп. погр., 1911. – [2], 179 с., 4 л. ил. : ил. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1910-1911 учебном году ; № 72)
1218045
  Мыркин В.Я. Происхождение и развитие личных местоимений 1 и 2 лица в германских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мыркин В.Я. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1965. – 21 c.
1218046
  Криштофович А.Н. Происхождение и развитие мезозойской флоры : Труды юбилейной сессии / А.Н. Криштофович; Секция геолого-почвенных наук. – С.95-115. – Отдельный оттиск
1218047
  Гуревич Л.Э. Происхождение и развитие небесных тел (достижения советской космогонии) : стенограмма публ. лекции / Л.Э. Гуревич. – Ленинград : Знание, 1950. – 40 с.
1218048
  Ученова Виктория Васильевна Происхождение и развитие публицистики как рода литературно-политической деятельности : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Ученова Виктория Васильевна; МГУ. Фак-т журналистики. – Москва, 1973. – 36л.
1218049
  Баранов П.А. Происхождение и развитие растительного мира / П.А. Баранов ; Акад. наук СССР. – Москва : Знание, 1955. – 40 с. : ил. – (Серия 3 / Всеоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 13)
1218050
  Лафарг П. Происхождение и развитие собственности : Коммунистическая диссертация П. Лафарга / Поль Лафарг ; Перев. Давыдовой с франц. изд. 1895 г. Деляграв - Париж ; Под ред. С. Шевердина. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 191 с.
1218051
  Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойманн. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1998. – 464с. – (Созвездие мудрости). – ISBN 5-87983-068-3 966-543-037-8
1218052
  Кабо В.Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии / В.Р. Кабо. – Москва, 1969. – 408с.
1218053
  Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. / Н.Л. Членова. – М., 1967. – 300с.
1218054
  Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян / В.В. Седов; АН СССР. Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1979. – 155 с.
1218055
  Вивчарик С.Д. Происхождение и структура естественнонаучного эксперимента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вивчарик С.Д.; МГУ. – Москва, 1972. – 22л.
1218056
  Стороженко А. Происхождение и сущность украинофильства // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 17-18. – ISBN 966-7272-00-1
1218057
  Рыков А.В. Происхождение и философские основы современного искусства. Часть II // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 122-129. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1218058
  Болховитинов Н.Н. Происхождение и характер доктрины Монро (1823 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болховитинов Н. Н.; Моск. гор. пед. инзт. – М., 1959. – 20л.
1218059
  Спекторский Е.В. Происхождение идеи общего, или универсального, права // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 2 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 431-445. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0602-9
1218060
  Агеева Р.А. Происхождение имён рек и озёр / Р.А. Агеева ; отв. ред. Э.М. Мурзаев. – Москва : Наука, 1985. – 143 с., ил.
1218061
  Гирн И. Происхождение искусства : исследование его социальных и психологических причин / И. Гирн. – Харьков : Типо-литография книгоспілки, 1923. – 231 с.
1218062
  Еремеев А.Ф. Происхождение искусства / А.Ф. Еремеев. – Москва, 1970. – 272с.
1218063
  Давиташвили Л.Ш. Происхождение каменных лесов / Л.Ш. Давиташвили, Захариева-Ковачева. – Тбилиси, 1975. – 195с.
1218064
  Мин Г.Х. Происхождение Корейской войны 1950-1953 гг. в новейших исследованиях // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 157-162. – ISSN 0042-8779
1218065
  Гинзбург В.Л. Происхождение космических лучей / В.Л. Гинзбург, С.И. Сыроватский. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 384 с.
1218066
  Корчак А.А. Происхождение космического нетеплового электромагнитного излучения с непрерывными спектром : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Корчак А.А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1218067
  Барац Г.М. Происхождение летописного сказания о начале Руси / Г.М. Барац. – Киев : Тип. 1 Киев. артели печ. дела, 1913. – 68 с.
1218068
  Шинкарев Н.Ф. Происхождение магматических формаций / Н.Ф. Шинкарев. – Ленинград : Недра, 1978. – 304с.
1218069
  Хаин В.Е. Происхождение материков и океанов / В.Е. Хаин. – Москва, 1961. – 44с.
1218070
  Ковалевский М.М. Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции / [Соч.] М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VI, 191 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218071
  Самоквасов Д.Я. Происхождение местного права и общинного крестьянского земледелия Московского государства / [соч.] Д.Я. Самоквасова. – Москва : Унив. тип., 1904. – 68 с.


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1218072
  Соботович Э.В. Происхождение метеоритов / Э.В. Соботович, В.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 204с.
1218073
  Баев К.Л. Происхождение миров / К.Л. Баев. – Москва : Московский планетарий, 1946. – 39 с. – Библиогр.: с. 38-39
1218074
  Иванов А.В. Происхождение многоклеточных животных. Филогенетические очерки / А.В. Иванов. – Ленинград : наука, 1968. – 288с.
1218075
  Валеев Д.Ж. Происхождение морали / Д.Ж. Валеев. – Саратов, 1981. – 168с.
1218076
  Шмальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных / И.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
1218077
  Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологические исследования) / В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1969. – 324 с.
1218078
  Итс Р.Ф. Происхождение народов Южного Китая. (очерки этнич. истории чжуан, мяо и ицзу). : Автореф... доктор истор.наук: / Итс Р.Ф.; АН СССР. Ин-тут этнографии. – Л., 1967. – 48л.
1218079
  Скворцов-Степанов Происхождение нашего бога. / Скворцов-Степанов. – 2-е изд. – Москва : Красная Новь, 1924. – 151 с.
1218080
  Воронцов-Вельяминов Происхождение небесных тел / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1955. – 72с.
1218081
  Дорогокупец А.В. Происхождение нефти и газа / А.В. Дорогокупец. – М.-Л., 1966. – с.
1218082
  Гелльвальд Происхождение новой культуры / Гелльвальд ; перевод под. ред. А. Трачевского и М.Филиппова. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1899. – 181 с. : фотоилл.
1218083
  Зыбковец В.Ф. Происхождение нравственности / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1974. – 126с.
1218084
  Павловский А.Д. Происхождение общей бугорчатки (чахотки) и борьба с нею : две лекции, читанные студентом-медиком, в память только что исчекшего двадцатипятилетия со времени открытия Robert"ом Koch"ом туберкулезной палочки / А.Д. Павловский, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 27 с. – Библиогр.: с. 26-27


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1218085
  Джапаридзе П.Н. Происхождение органических веществ и жизни на земле. / П.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1959. – 244с.
1218086
  Зотова Н.Н. Происхождение ошибок старшеклассников при выборе профессии и возможность их профилактики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.102-110. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1218087
  Дорн А. Происхождение позвоночных животных и принцип смены функции / А. Дорн. – Москва-Л., 1937. – 196с.
1218088
  Бушинский Г.И. Происхождение полезных ископаемых / Г.И. Бушинский. – Москва, 1953. – 64с.
1218089
  Земляная Г.П. Происхождение половых клеток и циклические изменения овариального фолликула у семиреченского гольяна (Phoxinus brachyurus Berg) : Автореф... канд. биол.наук: / Земляная Г.П.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 14 с.
1218090
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание четвертое, исправленное. – Москва; Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1218091
  Комаров В.Л. Происхождение растений / В.Л. Комаров. – Издание третье, исправленное. – Ленинград : Из-во АН СССР, 1935. – 192с. – (Научно-популярная)
1218092
  Баранов П.А. Происхождение растительного мира / П.А. Баранов ; Всесоюз. о-во по распространениию полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1958. – 32 с. : ил. – (Б-чка сельского лектора)
1218093
  Бутинова М.С. Происхождение религии / М.С. Бутинова, Н.Н. Гревенс. – Москва-Л., 1962. – 74с.
1218094
  Шишаков В. Происхождение религиозных обрядов и праздников / В. Шишаков, И. Узков. – Москва : Московский рабочий, 1951. – 63 с.
1218095
  Гусев Н.В. Происхождение религиозных праздников и их вред / Н.В. Гусев. – Липецк, 1960. – 32с.
1218096
  Башенина Н.В. Происхождение рельефа Южного Урала / Н.В. Башенина; Под. ред. Я.С. Эдельштейна. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 232 с : 2 карты
1218097
  Вольфсон Ф.И. Происхождение руд металлов / Ф.И. Вольфсон. – Москва : Знание, 1974. – 64с. – (Наука о Земле ; 6)
1218098
  Державин Н.С. Происхождение русского народа, великорусского, украинского, белорусского / Н.С. Державин. – Москва, 1944. – 124 с.
1218099
  Антонова Е.Е. Происхождение сильных магнитосферных токов через ионосферу и ускорение электронов в высокоширотных районах : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Антонова Е.Е. ; МГУ. – Москва, 1975. – 13 с.
1218100
  Камалетдинов М.А. Происхождение складчатости / М.А. Камалетдинов, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
1218101
  Кареев Н. Происхождение современного народно-правового государства : Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1908. – X, 496 с. – (Типологические курсы по истории государственного быта / [Н.И. Кареев])
1218102
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1895. – IX, [2], 570 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218103
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Тов-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 4. – 1897. – XI, [2], 352 с. – Экз. № 9120 дефектный, без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218104
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 3 и 4. – 1899. – 578, IV с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218105
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 2-е. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова, Типо-литограф. В. Рихтера
Т. 1, ч. 1 и 2. – 1901. – IX, [2], 687 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218106
  Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии / Максим Ковалевский. – изд. 3-е, испр. и допол. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Т-во "Просвещение"; [Типо-литограф. акц. о-ва "Самообразование"]
Т. 1 : Общественный и политический строй Франции накануне революции. – 1912. – XI, [2], 664 с. – Экз. № 41349 дефектный, в кн.отсут. с. 81-664. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1218107
  Смирнов С.И. Происхождение солености подземных вод седименитационных бассейнов : Анализ проблемы методами термодинамики и физико-химисеской гидродинамики / С.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1218108
  Савченко А.Н. Происхождение среднего залога в индоевропейском языке / А.Н. Савченко; Ростовский-на-Дону ун-т. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1960. – 81 с.
1218109
  Шевченко В.И. Происхождение сруктур горизонтального сжатия в складчатом сооружении (на примере Большого Кавказа) / В.И. Шевченко; Отв.ред. Н.В.Короновский. – Москва : Наука, 1984. – 158с. – Парал.тит.л.на англ.яз. – (Результаты исследований по международным геофизическим проектам)
1218110
  Хоэкстра Х.Р. Происхождение тухолита. / Х.Р. Хоэкстра. – М., 1962. – 29с.
1218111
  Алатри Паоло Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И.Н. Бочарова. – Москва : Изд. иностр. лит., 1961. – 462 с.
1218112
  Апрасидзе Г.П. Происхождение феодального города в Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Апрасидзе Г.П.;. – Тбилиси, 1974. – 34л.
1218113
  Шахнович М.И. Происхождение философии и атеизм / М.И. Шахнович. – Л, 1973. – 250с.
1218114
  Емелях Л.И. Происхождение христианских таинств / Л.И. Емелях. – Москва, 1978. – 125с.
1218115
  Емелях Л.И. Происхождение христианского культа / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 200с.
1218116
  Коваленский М.Н. Происхождение царской власти : для средней школы / Михаил Коваленский. – 2-е изд. – Москва : Гос. изд-во, Моск. отд-ние, 1922. – 159 с. – (Русская история в популярных очерках)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
1218117
  Зееман П. Происхождение цветов спектра / П. Зееман, проф. Ун-та в Лейдене ; с прил. ст. В. Ритца "Линейные спектры и строение атомов". – Одесса : Mathesis, 1910. – 50 с.
1218118
  Геккель Эрнст Происхождение человека : Речь, произнесенная на международном Конгрессе в Кэмбридже / Э. Геккель ; Пер. [с нем.] Г.Г. Оршанского. – Харьков : Книгоиздат П.А. Брейтигама ; [Тип. Г.Б. Молчадского], 1907. – 48 с. – (Харьковская библиотека Общеполезных знаний ; Сер. 1 ; Вып. 8)
1218119
  Бельше Вильгельм Происхождение человека / В. Бельше ; Пер. с нем. С.Г. Займовского. – Москва : Изд. Т-ва Мир, 1907. – 90 с. : ил.
1218120
  Плисецкий М.С. Происхождение человека / М. Плисецкий ; под. ред. В.К. Никольского. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 23, [1] с.
1218121
  Шадриков В.Д. Происхождение человечности : Учеб. пособие / В.Д. Шадриков. – Москва : Логос, 1999. – 200с. – ISBN 5-88439-013-0
1218122
  Нурланова К. Происхождение эстетического чувства. (Эстет. чувство и первобытное искусство) : Автореф... канд. философ.наук: / Нурланова К.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 15л.
1218123
  Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема / О.А. Донских. – Новосибирск, 1984. – 127с.
1218124
  Орхан Кемель Происшествие / Орхан Кемель. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 229с.
1218125
  Константинов К. Происшествие / К. Константинов. – Л., 1969. – 256с.
1218126
  Юнина Л.М. Происшествие / Л.М. Юнина. – Москва, 1989. – 311с.
1218127
   Происшествие в Нескучном саду.. – М, 1988. – 526с.
1218128
   Происшествие в Никко. – М, 1990. – 413с.
1218129
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – Москва, 1975. – 326с.
1218130
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – Москва, 1979. – 304с.
1218131
  Орлов В.В. Происшествие в Никольском / В.В. Орлов. – М., 1983. – 592с.
1218132
  Сиротин Б.З. Происшествие в новом городе / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 237с.
1218133
  Горина Людмила Происшествие в Оцу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 34-41. – ISSN 1812-867Х


  В1890-1891 роках майбутній імператор Микола ІІ здійснив кругосвітню подорож.
1218134
  Кристи А. Происшествие в старом замке / А. Кристи. – Калининград, 1990. – 448с.
1218135
  Штайнигер К. Происшествие в Ункендорфе / К. Штайнигер. – М., 1971. – 96с.
1218136
  Треер Л.Я. Происшествие в Утиноозерске / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1984. – 240с.
1218137
  Швайкерт В.К. Происшествие в учительской. / В.К. Швайкерт. – 2-е изд. – М., 1977. – 71с.
1218138
  Евдокимов Н.С. Происшествие из жизни... / Н.С. Евдокимов. – М., 1988. – 411с.
1218139
  Черный-Диденко Происшествие на Девятой-бис. / Черный-Диденко. – Донецк, 1961. – 27с.
1218140
  Зубавин Б.М. Происшествие на плотине : Повести и рассказы / Б.М. Зубавин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 288с.
1218141
  Иванникова В.С. Происшествие на Чумке / В.С. Иванникова. – Москва, 1956. – 133с.
1218142
  Куусберг П.А. Происшествие с Андресом Лапетеусом : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 243 с.
1218143
  Незнакомов П. Происшествие с Пенлеве / Петр Незнакомов // Голая совесть : Киносценарии / Н. Хайтов. – Москва : Искусство, 1972. – С. 50-88. – (Библиотека кинодраматургии)
1218144
  Егоров Б.А. Происшествий не случилось... / Б.А. Егоров. – М, 1964. – 167с.
1218145
  Пуанкаре Р. Проихождение мировой войны / Р. Пуанкаре. – М., 1924. – 257с.
1218146
  Резанов И.А. Проихождение океанов / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
1218147
  Пумпянский А.Б. Проишествие в окрестностях Голгофы / А.Б. Пумпянский. – М, 1984. – 335с.
1218148
  аль-Куайид Проишествие на хуторе аль-Миниси / аль-Куайид; Пер. с арабского В. Кирпиченко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
1218149
  Мікадзе М. Проігноровані загрози доктрини Путіна // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 16-18. – ISSN 2663-2675
1218150
  Тірі М. Проїздом у Києві = Passage a Kiew / Марсель Тірі ; пер. з фр., [післямова]: Дмитро Чистяк. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 206, [2] с. : іл. – На обкл.: Роман 1927 року. Вперше перекладено з французької. - Пер. за вид.: Passage a Kiew / Thiry Marcel. Bruxelles: Acad. Royale de langue et de litterature francaises de Belgique, 1990. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-617-7350-40-7
1218151
  Брюховецкий В. Пройдем над грядущею бездной : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 104-108. – ISSN 0027-8238
1218152
   Пройдемся по лицам.... – М, 1960. – 110с.
1218153
  Макар В. Пройдений шлях = The traversed road : спомини / Володимир Макар. – Торонто : Видання видавничої Спілки "Гомін України". – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 56)
Т. 1 : Від Бистриці до Бугу (1911-1929). – 1983. – 456 с. : іл. – Показник імен с.: 438-452. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 437
1218154
  Лебедев Д.Н. Пройденное / Д.Н. Лебедев. – Л., 1980. – 152с.
1218155
  Грин Э. Пройденные болота / Э. Грин. – Москва-Л., 1966. – 639с.
1218156
  Велиев А.К. Пройденные годы : повесть / А.К. Велиев; пер. В.К.Успенского. – Баку : Азернешр, 1958. – 314 с.
1218157
  Велиев А.К. Пройденные годы : роман / А.К. Велиев; авториз. пер. с азерб. К.Косцинского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 335 с.
1218158
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : Главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : Правда, 1946. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 40-41)
1218159
  Аллилуев С.Я. Пройденный путь : главы воспоминаний / С.Я. Аллилуев. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 218 с. : ил., портр.
1218160
  Буденный С.М. Пройденный путь / С.М. Буденный. – Москва : Военное издательство
3. – 1973. – 408с.
1218161
  Акиев К. Пройденный путь : страницы жизни : [повесть] / Калык Акиев ; пер. с кирг. Н. Губаревой и В. Вакуленко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 199 с.
1218162
  Буденный С.М. Пройденный путь. / С.М. Буденный. – Москва
2. – 1965. – 391с.
1218163
   Пройденный путь.. – Тбилиси, 1981. – 435с.
1218164
  Старинов И.Г. Пройди незримым / И.Г. Старинов. – М., 1988. – 271с.
1218165
   Пройдохи (Адвокат Пателен) : народная комедия XIV века в трех действиях. – [Москва] : Художественная литература, 1934. – 61 с.


  анонимный французский фарс XV века (ок. 1470-х гг.), один из наиболее знаменитых драматических текстов Средневековья
1218166
  Якубовский С. Пройдохи и графоманы / С. Якубовский. – К, 1929. – 95с.
1218167
  Никитин Ю.А. Пройдут теплые дожди / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 223с.
1218168
  Панченко Є. Пройнята любов"ю до України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
1218169
  Аккерман Г. Пройти крізь Чорнобиль / Галя Аккерман ; пер. з фр. Петра Таращука ; [передм. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2018. – 167, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Traverser Tchernobyl / G. Ackerman. Paris: Premier Parallele, 2016. - Програма сприяння видав. справи " Сковорода" Посольства Франції в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0759-0
1218170
  Дзугаев Г. Пройти над пропастью : роман / Георгий Дзугаев; пер. с осет. А.Марьянина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 173 с.
1218171
  Ананьева Е.А. Пройти по земле : стихи / Елена Ананьева. – Москва : Современник, 1983. – 64 с. – (Книжки в книжке)
1218172
  Пугайко И. Пройти по КАСательной // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 7, 11. – ISSN 1563-6755


  Новый КАС Украины не столько ограничивает права истца в контексте предоставления доказательств, сколько расширяет и уточняет порядок, основания, сроки их подачи.
1218173
  Черносвитов В.М. Пройти по краю / В.М. Черносвитов. – Москва : Современник, 1989. – 234 с.
1218174
   Пройти под радугой.. – М, 1977. – 95с.
1218175
  Марченко В.И. Пройти свой путь / В.И. Марченко. – М, 1972. – 295с.
1218176
   Пройти Севером // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1218177
  Танк Максим Пройти сквозь верность : стихотворения и поэма / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 295 с.
1218178
  Абдуллаев Ч. Пройти чистилище : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 416 с. – (Серия "Схватка без правил"). – ISBN 5-88475-002-1
1218179
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Тбилиси, 1959. – 434с.
1218180
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Л., 1961. – 442с.
1218181
  Шилин Г.И. Прокаженные / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1965. – 399с.
1218182
  Коваль О. Проказа популізму. Чому всі відвернулися від італійського уряду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 4


  "Популісти, які перебувають при владі в Італії, вирішили "струснути" бабусю Європу перед загальноєвропейськими виборами. І це тоді, коли їхня власна політика вже призводить до потрясінь у країні. Через дев"ять місяців після формування уряду ...
1218183
  Каланджиев Г.К. Проказник / Г.К. Каланджиев. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 40 с.
1218184
  Караев А. Проказник куванш // В шуме городском / А.М. Майсюк. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – с. 164
1218185
   Проказы черта на железной дороге, 1862
1218186
  Качанов Н.Н. Прокаливаемость стали / Н.Н. Качанов. – М., 1964. – 252с.
1218187
  Тарасенко Н. Прокамия. / Н. Тарасенко. – К., 1969. – 142с.
1218188
  Савояров Никита Прокат автомобилей: стоит ли гнаться за дешевизной? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 38
1218189
  Целиков А.И. Прокатные страны: настоящее и будущее / А.И. Целиков. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1218190
  Уеллс Г. Прокинувся / Г. Уеллс; Г.Дж. Велз ; Пер. П. Дятлов . – Харків : Український робітник, 1928. – 305 с. : 1л. портр. 16л. іл. : мал. – Ек дефектний, від. тит. стор., с. 4-9, 16-21, 303-305, 1 л. портр.
1218191
  Винник Т.А. Прокинусь живою : [збірка поезій] / Тетяна Винник. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 133, [1] с. : іл. – Кн. описано за обкл.
1218192
  Горицвіт В. Прокинутись ластівкою! : поезії / Віра Горицвіт. – Дніпропетровськ : Ліра, 2005. – 36 с. : портр. – Справжнє ім"я авт.: Гладких Віра Євгенівна. – ISBN 966-7894-72-X
1218193
  Радчук В. Прокинься, перекладачу!. До теорії усного перекладу. (З досвіду тлумача) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10 (774/775), вересень - жовтень. – С. 33-40


  Згадуються науковці: А.О. Білецький, Я.С. Яцків та К.М. Тищенко.
1218194
  Дзюба І. Прокислі "щі" від Табачника // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 176-228. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1218195
  Прокопів І. Прокіп Короленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 180-183
1218196
  Ружинський Т.Й. Прокіп Романенико / Т.Й. Ружинський. – К, 1960. – 82с.
1218197
  Алєксандрова О.В. Прокл Діадох // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 162-163. – ISBN 966-316-069-1
1218198
  Шатаєв В. Прокладав залізні магістралі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 286


  Олександр Парфенійович Бородін.
1218199
  Бакало Лілія Прокладати шлях до твору, його образів через власне "я" : (урок-майстерня за біологічно адекватними технологіями навчання (за трагедією "Фауст" Й. В. Гете) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-18
1218200
  Баранов-Мохорт Прокладаючи дорогу, спершу протоптують стежку / беседу вів Ю. Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань науки і освіти про Національну стартегію розвитку освіти, новий Державний стандарт середньої освіти, Держ. цільову програму "Сто відсотків" тв ін. ініціативи світянської влади
1218201
  Телеки Л. Прокладывание новых путей в Венгрии связано с известными трудностями // Государственное управление в переходных экономиках : журнал программы LGI. – Киев, 2006. – Осень. – С. 21-24


  Бесіда з членом парламенту Угорщини Ласлом Телеки про проблему циган в країні
1218202
   Прокламации большевистских организаций Закавказья 1904-1906 гг.. – Тбилиси, 1940. – 228с.
1218203
   Прокламации шестидесятых годов. – Москва ; Ленинград : Моск. рабочий, 1926. – 80 с.
1218204
  Акульшин Р. Проклятая должность / Р. Акульшин. – Москва, 1927. – 200 с.
1218205
  Потапенко И.Н. Проклятая слава : рассказ / И.Н. Потапенко. – Москва : Изд. "Посредник ; "Тип. И.Я. Полякова, 1893. – 31 с. – (Издание "Посредник для интелегентных читателей" ; XI)
1218206
  Сталь Г.И. Проклятая усадьба. / Г.И. Сталь. – Бухарест, 1968. – 48с.
1218207
   Прокляте болото : Казки про відьом і чарівників. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2797-8
1218208
  Жуков Борис Проклятие Аристакса : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 126-132
1218209
  Самурский Кирилл Проклятие гробницы ТТ320 : Археология / Самурский Кирилл, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 104-111 : Іл., карти
1218210
  Хэммет Д. Проклятие Дейнов / Д. Хэммет. – М, 1991. – 429с.
1218211
  Хэммет Дэшил Проклятие Дейнов / Хэммет Дэшил; Пер. с английского. – Минск : МОКА-ИМИДЖ, 1992. – 607с. – (Гангстерский детектив). – ISBN 5-86728-010-1
1218212
   Проклятие клана Кеннеди // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 169 : фото
1218213
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга / Фарли Моуэт. – Москва, 1990. – 476 с.
1218214
  Моуэт Фарли Проклятие могилы викинга. Кэрри в дни войны. Тайна "Альтамаре" : Пер. с англ. и фламанд. / Моуэт Фарли, Нина Боден, Либера Карлье. – Москва : Правда, 1988. – 480 с. – (Мир приключений)
1218215
  Александрова Н. Проклятие Осириса : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2012. – 315, [1] с. – (Артефакт & Детектив). – ISBN 978-5-699-54107-2
1218216
  Кристофферсон С. Проклятие победителя: ошибки слияний / С. Кристофферсон, Р. Макниш, Д. Сиас // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 19-25.
1218217
  Алмазов А.И. Проклятие преступника псалмами (Psalmokatara) : К истории суда божьего в греч. церкви / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1912. – [2], 84 с. – Тексты псалмов на греч. яз.
1218218
  Сажнева Е. Проклятие рода Дантесов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 8. – С. 8-9


  "В унылом январе 1837 года Дантес вызвал на дуэль Пушкина и убил его. Солнце русской поэзии закатилось… 169 лет спустя, в апреле 2006-го, в эльзасском городке Сульц, в бывшем родовом замке баронов де Геккернов, спецкор “МК”, первый из русских ...
1218219
  Рассел Э. Проклятие свастики. / Э. Рассел. – М., 1954. – 276с.
1218220
  Когут Т. Проклятие тамплиеров / Т. Когут, А. Бондарев // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 35. – С. 64-66


  Через сім століть після розправи над тамплієрами представники цього рицарського ордену вимагають від Ватикану пробачень і компенсації в розмірі 100 млрд. євро. Тамплієри або Жебракуючі лицарі Христа і Храму Соломона — перший за часом підстави з ...
1218221
  Светлова Е. Проклятие Янтарной комнаты. Можно ли еще найти восьмое чудо света? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Весной 1945-го она пропала навсегда. Расследованием загадочного исчезновения Янтарной комнаты занимались сотрудники спецслужб, историки, охотники за сокровищами всех мастей, журналисты. Рождались и умирали версии, а комната словно продолжала излучать ...
1218222
  Андрич І. Проклятий двір / Андрич І. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 112 с.
1218223
  Місевич В. Прокляті гроші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-68. – ISSN 0131-2561
1218224
  Шешуряк Н. Прокляті душі Чака Паланіка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 62-63. – ISSN 0868-9644


  Сучасний американський письменник Чак Паланік відсвяткував п"ятдесятиріччя. В статті йдеться про новий роман "Damned" - один з найсильніших у його доробку. Для автора - весела розвага уявити, що Всесвіт влаштований точнісінько так, як думають ...
1218225
  Кравченко В.О. Прокляті народом / В.О. Кравченко. – Х., 1979. – 77с.
1218226
   Прокляті народом.. – Львів, 1954. – 184с.
1218227
   Прокляті народом.. – К, 1961. – 264с.
1218228
  Родригес Л.Ф. Проклятое болото / Л.Ф. Родригес. – Москва, 1970. – 112с.
1218229
  Верн Ж. Проклятое золото / Жюль Верн. – Гродно : Сталкер, 1994. – 384с. – (Открытие Земли). – ISBN 5-8462-0014-1
1218230
  Шейнин Л.Р. Проклятое клеймо / Л.Р. Шейнин. – М, 1960. – 109с.
1218231
  Бэро Анри Проклятое урочище / Бэро Анри. – Москва-Л, 1927. – 123с.
1218232
  Маслов В.С. Проклятой памяти : роман / В.С. Маслов. – М., 1988. – 251с.
1218233
  Маслов В.С. Проклятой памяти. / В.С. Маслов. – 2-е изд., испр. – Мурманск, 1991. – 232с.
1218234
  Асуела М. Прокляття : роман / Асуела М. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 248 с.
1218235
  Моргун Федір Трохимович Прокляття війні : Слідами сфальсифікованої історії / Федір Моргун. – 5-те вид., доповн. і переробл. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – 448с. – ISBN 966-7891-05-4
1218236
  Шевченко Оксана Прокляття долі з великого Бруно // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
1218237
  Лосєв І. Прокляття меншовартості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Чому малоросійство культивує поразку.
1218238
  Моует Фарлі Прокляття могили вікінга / Моует Фарлі. – К, 1983. – 184с.
1218239
  Бутирська Н. Прокляття президентського крісла, або Як корупція "косить" корейських президентів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 5


  "Суд Південної Кореї засудив екс-президентку Пак Кин Хє до 24 років ув"язнення за звинуваченням за 18 пунктами - зокрема в корупції, отриманні хабарів, перевищенні посадових обов"язків тощо. Крім того, суд призначив їй штраф у 17 млн дол. Корупційний ...
1218240
  Іщенко Н. Прокляття святого Петра // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 7


  Чорногорці проти "окупаційного акту" Сербської церкви.
1218241
  Ганюкова К.О. Прокляття чи безсмертя? ("вічний" герой в інтерпретації О. Стороженка і П. Загребельного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 39-44. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Один з найцікавіших і найпривабливіших персонажів у плані можливостей змістового навантаження образів літератури й фольклору - "вічний" герой. Використання принципу цього унікального за просторово-часовими характеристиками типу значно розширює коло ...
1218242
  Донскіс Л. Прокляття шаблонної риторики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 21. – ISSN 1996-1561


  Росіяни називають Україну фашистською, щоб приховати поширення фашизму й атмосфери ненависті та ксенофобії в самій Росії.
1218243
  Астафьев В.П. Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. – Москва : Плацдарм. – (Роман-газета)
Кн. 2. – 1995. – 159 с.
1218244
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
1. – 1980. – 574с.
1218245
  Дрюон М. Проклятые короли / М. Дрюон. – Кишинев
2. – 1980. – 702с.
1218246
  Кожевников Г.А. Проклятый вопрос : (К современному положению Университета) // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – 16 с.
1218247
  Глубоковский Б.А. Проклятый вопрос России (Восточный вопрос) / Б. Глубовский [т. е. Глубоковский] ; ред. В. Пичета. – Москва : Кни гоиздат "Общее дело", 1914. – 20 с. – (Мир и война : Библиотека общедоступных очерков, посвященных войне 1914 г. ; Вып. 11)


  На тит. л. печать- фамилия: Владимир Николаевич Бутович [Статский Советник с 1907г. Инспектор Народных училищ Киевской губ.(1902-1907), Директор Народных училищ Бессарабской губ.(1907-1908), помещик в Полтавской губернии. Четвеюродный племянник ...
1218248
  Андрич И. Проклятый двор : повести рассказы : пер. с серб.-хорв. / Андрич И. ; [предисл. Е. Книпович]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 547 с.
1218249
  Тоноян К. Проклятый дождь. : рассказы / Камари Тоноян ; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
1218250
  Зигмонте Д.А. Проклятье : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1988. – 253 с.
1218251
  Балашов В.Ф. Проклятье Андрея Рублева : драматические поэмы / В.Ф. Балашов ; худож. В.Д. Сысков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 238 с. : ил.
1218252
  Перевалов В. Проклятье ордена Тамплиеров, или Тайна развалин Среднянского замка : детектив. роман / Владимир Перевалов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 293, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. – (Серия "Аккерманский детектив"). – ISBN 978-966-927-178-5
1218253
  Нікітченко К. Проковтнуті снігом : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 117-118
1218254
   Прокопенко Володимир Іванович (1927-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396. – ISBN 978-966-439-754-1
1218255
  Харахан І. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 269-270. – ISBN 978-966-2726-03-9
1218256
  Щербатюк Т. Прокопенко Іван Васильович : [спогади] / Тамара Щербатюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 264-265. – ISBN 978-966-2726-03-9
1218257
  Коцур Г.Г. Прокопенко Леонід Львович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 80-81 : фото
1218258
   Прокопенко Людмила Євгенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 352-353 : фото
1218259
  Миронченко В. Прокопенко Микола Ілліч : [спогади] / Віктор Миронченко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2726-03-9
1218260
   Прокопенко Олександр Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 353-354 : фото
1218261
   Прокопенко Олександр Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-966-439-757-2
1218262
   Прокопець Вадим Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 56-57
1218263
   Прокопий Иванович Добрынин (1909-1966). – М, 1967. – 20с.
1218264
  Уадьцова З.В. Прокопий Кесарийский и его "История войн с готами" / З.В. Уадьцова. – М., 1950. – с.
1218265
  Шевченко В. Прокопій Плюндрас: "маленька" людина у вирі подій "великої" історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 42-48. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях, військову та професійну діяльність Прокопія Плюндраса. На основі архівних матеріалів досліджено біографію пересічної особи протягом першої третини XX ст. З допомогою мікроісторичних методів відображено радикальний ...
1218266
   Прокопов Денис Євгенович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 30-31
1218267
   Прокопов Денис Євгенович (1974-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-966-439-754-1
1218268
   Прокопова Лариса Іванівна (1925-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 397. – ISBN 978-966-439-754-1
1218269
  Тригубенко В.В. Прокопович-Антонський Антон Антонович (1736-1848) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 238-242. – ISBN 966-06-0367-3
1218270
   Прокопович В"ячеслав Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 206. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1218271
  Тригубенко В.В. Прокопович Єлизар (Феофан) (1681-1736) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 170-180. – ISBN 966-06-0367-3
1218272
   Прокопович Петро Іванович (1775-1850) : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1826-2012 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; [уклад.: В.А. Вергунов. Н.М. Демиденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 138 с. : іл., портр. – Піготовлено з нагоди проведення в Україні XXXXIII Міжнар. Конгресу Апімондії (м. Київ, 29 верес. - 4 жовт. 2013 р.). – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 51)
1218273
  Шуранов Н.П. Прокопьевск. / Н.П. Шуранов. – Кемерово., 1964. – 112с.
1218274
  Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. / О.А. Гриневский. – М., 1992. – 181,1с.
1218275
  Кюхельбекер В.К. Прокофий Ляпунов / В.К. Кюхельбекер. – Л., 1938. – 151с.
1218276
  Нестеровский Прокофий Чернышев. / Нестеровский, А. Луферов. – Москва, 1953. – 56с.
1218277
  Нестьев И.В. Прокофьев / И.В. Нестьев. – Москва : Музгиз, 1957. – 528 с.
1218278
  Морозов С.А. Прокофьев / С.А. Морозов. – Москва, 1967. – 280с.
1218279
  Прокофьев С.С. Прокофьев о Прокофьеве / С.С. Прокофьев. – Москва : Советский композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-219-8
1218280
  Дворник М.С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього : монографія / М.С. Дворник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 118, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-106. – ISBN 978-966-189-459-3
1218281
  Вайда Т.С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 197-211. – ISSN 2414-4207


  В статті розглянуто проблему профілактики прокрастинації як негативного аспекту професійної поведінки працівників ОВС. Проаналізовано соціально-психологічну природу цього особистісного утворення, визначено чинники та умови, які впливають на його ...
1218282
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйняття часу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 127-128
1218283
  Євдокимова Д.О. Прокрастинація як фактор суб"єктивного сприйнятя часу / Д.О. Євдокимова, В.М. Качарова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 18-22
1218284
  Кузнєцов М.А. Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 61-70. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268


  Проаналізовано емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів, що виявляють схильність до академічної прокрастинації. Емоційне ставлення розглянуто як систему інтегральних та парціальних емоційних настанов на навчання, а ...
1218285
  Молчанова Г.Г. Проксемика как фактор национального самосознания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 57-72. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1218286
  Моргун В. Проксени фенітів Східного Приазов"я // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1218287
  Эрлихман Вадим Прокудин - Горскиий : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 144-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1218288
  Ішуніна Наталка Прокурава. Село фестивалить на всі Карпати : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 160-162 : Фото
1218289
  Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48.
1218290
  Мігоцький Л. Прокуратура - суб"єкт узгодження податкових зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 24-26.
1218291
  Бирюков П.Н. Прокуратура Австрийской Республики. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 15-20. – ISSN 1812-8696
1218292
  Мамедов Г. Прокуратура АР Крим: реалізація права бути почутим за режиму тимчасової окупації / Г. Мамедов, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 30-34
1218293
  Долежан В.В. Прокуратура в борьбе с хищениями / В.В. Долежан. – Х
2. – 1989. – 115с.
1218294
  Сухонос В.В. Прокуратура в державному механізмі Російської імперії після судової реформи 1864 року : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-103. – ISBN 978-966-680-602-7
1218295
  Бенч Н.В. Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 104-116


  Здійснено історико-правовий аналіз місця і ролі прокуратури у державному механізмі України, порівняльний аналіз функціонування прокуратури в Україні та країнах Європейського Союзу. Обгрунтовано безпідставність виділення прокуратури в окрему гілку влади ...
1218296
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-94.
1218297
  Мичко М. Прокуратура в країнах Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 118-128
1218298
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи : навч. посібник для студентів ВНЗ / Грицаєнко Л.Р. ; Акад. прокуратури України. – Київ : БІНОВАТОР, 2006. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-220. – ISBN 966-96561-1-7


  У пр. № 1741039 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні від автора з повагою і найкращими побажаннями. Підпис. 13.10.08 р.
1218299
  Букалерова Л.А. Прокуратура в механизме противодействия коррупции : монография / Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин. – Москва : [Типография Военного Университета], 2012. – 146, [2] с. – Библиогр.: с. 136-146. – ISBN 978-5-4369-0024-7
1218300
  Малюга В.І. Прокуратура в механізмі державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-76. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглядаються актуальні питання щодо місця прокуратури як державного органу, що здійснює функції нагляду за додержанням законів, підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, у системі гілок ...
1218301
  Опарин Д.А. Прокуратура в системе органов государственной власти в период правления Петра I // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805
1218302
  Сенюк О.В. Прокуратура в системі влади: історичний аспект // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 352-353
1218303
  Малюга В. Прокуратура в системі державних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання щодо місця прокуратури, як державного органу у системі гілок державної влади та інших органів держави. The questions about the place of prosecution as a public authority within the system branches of government and other state ...
1218304
  Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади: проблеми теорії і практики // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.15-18
1218305
  Сухонос В.В. Прокуратура в системі державних органів України: теоретичний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. Шемшученко Ю.С.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-422-1
1218306
  Подгорна Г. Прокуратура в системі органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 35-41
1218307
  Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 394-403. – ISBN 978-966-458-148-3
1218308
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1218309
  Бортун Микола Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  У нашій країні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі органів, покликаних охороняти права та законні інтереси громадян і держави, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Однак не варто перебільшувати роль прокуратури ...
1218310
  Колб І. Прокуратура в системі суб"єктів запобігання тероризму в Україні / І. Колб, Ю. Новосад // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-165. – ISBN 978-617-7220-78-6
1218311
  Лапкін А. Прокуратура в системі судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 164-170. – ISSN 1026-9932
1218312
   Прокуратура в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7784-19-3
1218313
  Бортун М. Прокуратура в українських землях у часи національної революції 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснюється вивчення комплексу причинно-наслідних зв"язків та характеристика особливостей розвитку і правового становища органів прокуратури у період національної революції в Україні 1917-1920 рр. In this article are studyed the complex ...
1218314
  Степанчук П. Прокуратура вимагає працювати як швейцарський годинник - чітко і точно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 83-84
1218315
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 102-107
1218316
  Грицаєнко Л. Прокуратура Європейського Союзу: проблеми заснування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 290-295. – ISSN 1026-9932
1218317
  Писанко Ю. Прокуратура захищає конституційні права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30
1218318
  Проценко І. Прокуратура захищає права дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 11-16
1218319
  Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1978. – 80с.
1218320
  Васильев А.Д. Прокуратура и предупреждение преступлений / А.Д. Васильев, В.А. Беляков. – Ленинград, 1986. – 31с.
1218321
  Олейник И.И. Прокуратура и прокуроры в период массовых репресий (по материалам архивов Ивановской области) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.70-76. – ISSN 0132-0769
1218322
  Бондар Ю. Прокуратура на захисті внутрішнього ринку // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-71
1218323
  Кіра Г. Прокуратура на захисті майнових та житлових прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-25.
1218324
  Абдієв Р. Прокуратура на захисті національного ринку праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 32-36
1218325
  Лісовий М. Прокуратура на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 18-21.
1218326
  Ясинський Г.М. Прокуратура на сторожі прав та інтересів радянських громадян / Г.М. Ясинський. – К., 1979. – 48с.
1218327
  Олійник С. Прокуратура на шляху забезпечення прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
1218328
  Баганець О. Прокуратура не має права на байдужість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-8.
1218329
  Жувака С.О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 5-14. – ISSN 2524-0323
1218330
  Грицаєнко Л.Р. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 139-145. – ISSN 1563-3349
1218331
  Ванькаев А.Н. Прокуратура России: исторический опыт и перспективы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
1218332
  Марина И.Х. Прокуратура Сибири в период восстановления народного хозяйства в СССР (1922-1925 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 120001 / Марина И.Х.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1218333
   Прокуратура Сумщини: історія та сучасність / О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. та ін. Горбань; О.І. Більченко, В.М. Власенко, А.М. Волков, М.С. Голоденко, О.П. Горбань та ін. ; Прокуратура Сумської області ; Сумський державний ун-т ; [ редакція.: В.Б. Звагельський (гол. ред.), В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. ]. – Суми : МакДен, 2006. – 312с. : іл. – ISBN 966-7222-58-6
1218334
  Литвак Олег Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / Литвак Олег, Чепелюк Ольга // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 13-18
1218335
  Шумський П.В. Прокуратура України : Навч. посiб.для студ.юpид.вузiв та фак. / П.В. Шумський. – Київ : Вентурі, 1998. – 336с. – ISBN 966-570-055-3
1218336
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : Підручник / О.Р. Михайленко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 296с. – Шифр дубл.34Миха.До.юр. 1 карт. – ISBN 966-667-171-9
1218337
  Косюта М.В. Прокуратура України : навчальний посібник / М.В. Косюта. – 2-ге вид,, переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 404с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-636-1
1218338
   Прокуратура України : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
1218339
  Михайленко О.Р. Прокуратура України : підручник / О.Р. Михайленко ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-667-440-4
1218340
  Сірко Б.П. Прокуратура України : навч.-метод. посібник / [Б.П. Сірко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 163, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 135-163. – ISBN 978-617-7096-41-1
1218341
  Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 58-64
1218342
  Шемшученко Ю. Прокуратура України в системі міжнародного співробітництва / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 23-28
1218343
   Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [працювали: Барандич С.П. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-12-0
1218344
  Косюта М. Прокуратура України в умовах становлення демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-15
1218345
  Потебенько М. Прокуратура України на межі третього тисячоліття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-7. – ISSN 0132-1331
1218346
  Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
1218347
  Хорсуненко О.В. Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Хорсуненко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1218348
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1218349
  Попов Г.В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 437 арк. – Додатки: арк. 410-437. – Бібліогр.: арк. 366-409
1218350
  Наулік Н.С. Прокуратура України як інститут системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: історія розвитку // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 166-170
1218351
  Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
1218352
  Москалюк Ю.Д. Прокуратура України як особливий державний інститут / Ю.Д. Москалюк, М.В. Литвинюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 183-188. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1218353
  Дудко Є. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 139-144
1218354
  Новосад Ю.О. Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчої діяльності : монографія / Новосад Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : Луцьк, 2019. – 460, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-444. – ISBN 978-617-7680-23-8


  У пр. № 1729563 напис: Шановній Тетяні Олександрівні з повагою та вдячністю від автора. Підпис
1218355
  Шемшученко Ю.С. Прокуратура України, омбудсмен і міжнародне судочинство // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 258-276. – ISBN 978-966-8602-87-0
1218356
   Прокуратура України: законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України : законодавство : Рішення Конституційного Суду України : Накази та інші організаційно-розпорядні документи Генерального прокурора України / за заг. ред. О.І. Медведька ; Ген. прокуратура України ; [ керівник проекту С.М. Винокуров ; упоряд.ники: Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-403-9
1218357
  Марочкін І.Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 376-385. – ISSN 0201-7245
1218358
  Наулік Н. Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
1218359
  Корнієнко П.С. Прокуратура як елемент організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
1218360
  Дріжчаний І. Прокуратура як ефективно функціонуюча система // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-7
1218361
  Сухонос В.В. Прокуратура як орган забезпечення законності: компаративний та історичний контексти // Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (4 жовт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 106-111. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-53-4
1218362
  Чабаненко С.М. Прокуратура як спеціальний суб"єкт запобігання корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 368-376. – ISSN 2078-3566
1218363
  Василова-Карвацька Прокуратура, як суб"єкт протидії корупції в сфері охорони здоров"я // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охорони здоров"я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охорону здоров’я. Автором аналізується зміст ...
1218364
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218365
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218366
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218367
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218368
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218369
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218370
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218371
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218372
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218373
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218374
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218375
   Прокуратура. Людина. Держава. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218376
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218377
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218378
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218379
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218380
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218381
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218382
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218383
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218384
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218385
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218386
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 11. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218387
   Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005. – До 01.01.04 назва "Вісник прокуратури"
1218388
  Колб С.О. Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 315-317. – ISBN 978-617-7220-83-0
1218389
  Баганець О. Прокуратура: якою вона буде завтра? Деякі думки після ознайомлення із затвердженою Генеральним прокурором "Стратегією розвитку прокуратури на 20212023 роки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1218390
  Кісліцина І. Прокурор - гарант дотримання прав людини та основних засад судочинства при укладанні угод про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 173-178
1218391
  Безуглов А.А. Прокурор / А.А. Безуглов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 513 с.
1218392
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 496 с.
1218393
  Безуглов А.А. Прокурор : роман / А.А. Безуглов. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 446 с.
1218394
  Азарова М. Прокурор в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 9-14
1218395
  Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
1218396
  Загорье С.М. Прокурор в гражданском процессе / С.М. Загорье, А.Б. Фриденштейн. – Москва, 1941. – 63с.
1218397
  Бельдюгин В.Н. Прокурор в гражданском процессе / В.Н. Бельдюгин, Д.В. Швейцер ; под общ. ред. К.А. Мокичева. – Москва : Юргиз, 1948. – 116 с. – (Прокуратура СССР. Методический совет)
1218398
  Шульган І.І. Прокурор в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шульган Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1218399
  Басков В.И. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / В.И. Басков, О.П. Темушкин ; под общ. ред. П.И. Кудрявцева. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 159 с. – Список лит.: с. 157
1218400
  Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции / В.И. Басков ; Метод. совет Прокуратуры СССР. – Москва : Юридическая литература, 1968. – 199 с.
1218401
  Шульган І. Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 27-32. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1218402
  Антоненко Б.Т. Прокурор Горайко : записки / Б.Т. Антоненко ; ил. В. Пинигин. – Львов : Каменяр, 1976. – 127 с. : ил.
1218403
   Прокурор МКС: "Українські діти - не "воєнна здобич"" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
1218404
  Горбачов В.П. Прокурор на етапі підготовки до судового розгляду кримінальних справ у Російській імперії після судової реформи 1864 року // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 110-115. – ISSN 2519-2353
1218405
  Басков В.И. Прокурор осуществляет надзор / В.И. Басков. – Москва : Госюриздат, 1963. – 34 с.
1218406
  Ваксберг А.И. Прокурор республики / А.И. Ваксберг. – Москва, 1974. – 191с.
1218407
  Шумило М.М. Прокурор республіки : повість / М.М. Шумило. – Київ, 1958. – 82 с.
1218408
  Руденко М. Прокурор та "інтереси держави" в оновлених процесуальних кодексах України: законодавчі новації, теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1218409
  Стефанчук М.М. Прокурор у виконавчому провадженні: у пошуках концепту // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-617-7361-58-8
1218410
  Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми : монографія / Василь Юрчишин ; Класичний приват. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-297. – ISBN 978-617-7096-47-9
1218411
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2016. – 220, [14] арк. – Додатки: арк. 217-220, [14]. – Бібліогр.: арк. 186-216
1218412
  Кокошко М.В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокошко Мирослава Василівна ; М-во освіти і науки України, київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1218413
  Шевцова О. Прокурор у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 114-124


  Порівняльна таблиця законодавства ФРН і України щодо участі прокурора у кримінальному процесі.
1218414
  Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
1218415
  Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві : Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В.Т. Маляренко, І.В. Вериндубов. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – ISBN 966-7784-62-2
1218416
  Комарницька О. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 79-92
1218417
  Хруслова Л.А. Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження : навч. посібник / Л.А. Хруслова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 47, [1] с. : табл. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-49-8
1218418
  Гафич І.І. Прокурор у системі суб"єктів закриття кримінального провадження // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 65-69. – ISSN 2519-2353
1218419
  Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 285-288. – (Право. Економіка. Управління)
1218420
  Латій О. Прокурор у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 102-107.
1218421
  Гнатів О. Прокурор у цивільному процесі / О. Гнатів, В. Троян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 89-93. – ISSN 2524-0129
1218422
  Хлебникова Р.С. Прокурор уезда / Р.С. Хлебникова, А.А. Хлебников. – М., 1986. – 110с.
1218423
  Клочков В. Прокурор УРСР і генеральний прокурор СРСР // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 42-43.
1218424
  Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР (До 100-річчя від дня народження Р.А.Руденка) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
1218425
  Юсубов В.В. Прокурор як гарант забезпечення прав громадян на досудових стадіях кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юсубов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейс. ун-т". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1218426
  Колесник Г. Прокурор як захисник прав дитин в будь якій сфері її життєдіяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 26-31
1218427
  Юрчишин В.М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 26-30
1218428
  Руденко М.В. Прокурор як суб"єкт виконавчого провадження (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 16-22. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1218429
  Стеценко С. Прокурор як суб"єкт владних повноважень: теоретико-правовий аспект / С. Стеценко, В. Кравчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 70-76
1218430
  Константинов С.А. Прокурор як суб"єкт доказування в кримінальному процесі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 27-30.
1218431
  Васильєв С. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-80
1218432
  Говоруха О. Прокурор як суб"єкт доказування у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 21-25. – ISSN 2311-6676
1218433
  Курбатова І.С. Прокурор як суб"єкт забезпечення прав особи у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Курбатова Ірина Сергіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1218434
  Єні О. Прокурор як суб"єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-52.
1218435
  Орлик Д. Прокурор як суб"єкт збирання доказів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 4 (19). – С. 107-112. – ISSN 2310-6166
1218436
  Григор"єв В. Прокурор як суб"єкт звернення до Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 98-102
1218437
  Руденко Микола Прокурор як суб"єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики / Руденко Микола, Малахов Сергій // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 18-23
1218438
  Гайдай С.Г. Прокурор як суб"єкт інформаційного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гайдай Сергій Григорович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1218439
  Бутенко І.О. Прокурор як суб"єкт цивільно-процесуальних правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 45-52. – (Юридичні науки ; № 1)
1218440
  Джагаров Г.Г. Прокурор. / Г.Г. Джагаров. – К, 1968. – 78с.
1218441
  Баганець О. Прокурори без повноважень, або Чому потрібно якнайшвидше виправити помилки, допущені при прийнятті нового КПК? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1218442
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1977. – 168с.
1218443
  Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Новиков С.Г.; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1974. – 22л.
1218444
  Мартьянов И.В. Прокурорский надзор - способ обеспечения законности в работе организации общественной самодеятельности. / И.В. Мартьянов. – Львов, 1973. – 71с.
1218445
   Прокурорский надзор : Курс лекций и практикум. – Москва : Экзамен, 2000. – 576с. – ISBN 5-8212-0072-5
1218446
  Иванов В.А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов. – Л., 1964. – 64с.
1218447
   Прокурорский надзор в европейских социалистических странах / К.Ф. Скворцов, С.Г. Березовская, В.К. Звирбуль, М.Ю. Рагинский, Павлов [и др.] Стефан; [Скворцов К.Ф. и др.] ; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 259, [5] c.
1218448
   Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений / И.Ю. Белый, А.Т. Вахидов, П.П. Вешкин, А.С. Герасимов, Е.А. Карпов и др. ; Генеральная прокуратура РФ ; под общей ред. А.Н. Савенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 468с. – ISBN 978-5-91131-517-7
1218449
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. (Общий надзор) / С.Г. Березовская. – Москва : Госюриздат, 1954. – 108 с.
1218450
  Березовская С.Г. Прокурорский надзор в СССР / С.Г. Березовская, В.И. Ремнев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва, 1965. – 136 с.
1218451
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР / М.П. Маляров. – Москва, 1966. – 48с.
1218452
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1968. – 408с.
1218453
  Бровин Г.И. и др. Прокурорский надзор в СССР / Г.И. и др. Бровин. – Свердловск, 1969. – 144с.
1218454
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1973. – 358с.
1218455
  Сапожников И.А. Прокурорский надзор в СССР / И.А. Сапожников. – Алма-Ата, 1977. – 39с.
1218456
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1978. – 152с.
1218457
   Прокурорский надзор в СССР. – Томск, 1981. – 44с.
1218458
   Прокурорский надзор в СССР. – Москва, 1982. – 303 с.
1218459
   Прокурорский надзор в СССР : учебно-методическое пособие. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1985. – 99, [1] с.
1218460
  Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. / В.С. Тадевосян. – М., 1956. – 300с.
1218461
  Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. / М.П. Маляров. – М., 1973. – 40с.
1218462
  Лебединский В.Г. Прокурорский надзор в СССР. (Очерки по курсу) / В.Г. Лебединский, Ю.А. Каленов. – Москва, 1957. – 332с.
1218463
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях) / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1983. – 88 с.
1218464
  Таджиев Т.Т. Прокурорский надзор в стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу : Автореф... канд. юрид.наук: / Таджиев Т.Т.; Ин-т философии и права АН Узб.ССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1218465
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1962. – 60с.
1218466
   Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 151, [1] с.
1218467
  Цесаренко И.Г. Прокурорский надзор в сфере хозяйственной деятельности. / И.Г. Цесаренко. – Киев, 1985. – 48с.
1218468
  Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов, 1972. – 188с.
1218469
  Громов В.П. Прокурорский надзор за возмещением ущерба в исполнительном производстве / В.П. Громов. – Краснодар, 1984. – 73с.
1218470
  Демин Ю.М. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1218471
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров / Г.И. Бровин. – Москва, 1977. – 134с.
1218472
  Сапунков В.И. и др. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений / В.И. и др. Сапунков. – Харьков, 1983. – 58с.
1218473
   Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел / Р.Д. Рахунов, И.Г. Сапожников, Л.М. Козак, М.Г. Корщик. – Москва : Гос. изд-во юрид. л-ры, 1963. – 323, [1] c.
1218474
  Сапожников И.Г. Прокурорский надзор за законностью рассмотрения судами дел по указам Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 / И.Г. Сапожников. – Москва, 1948. – 72 с.
1218475
  Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.С. Зеленецкий. – Х, 1990. – 91с.
1218476
  Берензон А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в агропромышленном комплексе : учеб. пособ. / А.Д. Берензон, Ю.Д. Гудкович, Н.К. Демиденко ; Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР. – Москва : [б. и.], 1988. – 99, [1] с.
1218477
  Долежан В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сельском хозяйстве / В.В. Долежан. – М, 1986. – 109с.
1218478
  Гасанов М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации / М.А. Гасанов. – М., 1987. – 65с.
1218479
  Точиловский В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов о предупреждении преступлений несовершеннолетних : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Точиловский В.Н. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 183 л. – Библиогр.: л.166-183
1218480
  Попова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности. / Е.В. Попова. – Москва, 1966. – 104с.
1218481
  Гаврилов В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистчиеской собственности в системе государственной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Гаврилов В.В.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1218482
  Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах / В.И. Басков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 286, [1] с.
1218483
  Зверев А.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о труде / А.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 88с.
1218484
  Иванов В.А. Прокурорский надзор за исполнением судебного приговора / В.А. Иванов. – Л., 1966. – 32с.
1218485
  Вайнер Н.Ш. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства Туркменской ССР / Н.Ш. Вайнер. – Ашхабад, 1990. – 211с.
1218486
  Корняков А.А. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний в конце 19 - начале 20 веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются особенности такого актуального направления прокурорского надзора, как исполнение уголовных наказаний. Автором раскрывается правовая база, регламентирующая данное направление надзора в анализируемом периоде, механизмы реализации ...
1218487
  Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного законодательства / В.Б. Ястребов. – М., 1989. – 107с.
1218488
  Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений / Ковалев М.А. – Москва : Московский университет, 1981. – 167 с.
1218489
  Раянов Прокурорский надзор за охраной труда в сельском хозяйстве / Раянов, ф.М., М.В. Яковлев. – М., 1981. – 111с.
1218490
  Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел : Автореф... кандидата юрид.наук: / Ясинский Г.М.; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Харьков, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1218491
  Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – М, 1968. – 264с.
1218492
  Якубов М.К. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием в органах МВД СССР. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Якубов М.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 18л.
1218493
  Горбачев В.П. Прокурорский надзор за применением мер пресечения в Российской империи во 2-й половине XIX - начале XX ст. // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 22-30
1218494
  Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних / Калауша Бегалиев ; под ред. А.С. Панкратова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96 с.
1218495
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1972. – 70с.
1218496
  Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел / В.Д. Финько. – Х, 1974. – 28с.
1218497
  Суржан Д.А. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах / Д.А. Суржан. – М., 1990. – 73с.
1218498
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц предприятий / В.Г. Розенфельд; Под ред. А.М. Рекункова и В.С. Основина. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1973. – 224 с.
1218499
  Розенфельд В.Г. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности должностных лиц промышленных предприятий : Автореф... канд. юр.наук: / Розенфельд В. Г.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 24л.
1218500
  Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. / В.М. Савицкий. – М., 1959. – 262с.
1218501
  Бровин Г.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых колониях и его роль в повышении эффективности деятельности колоний : Автореф... канд. юрид.наук: / Бровин Г.И.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1218502
  Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях / Б.М. Спиридонов. – Москва, 1978. – 204с.
1218503
  Тарнавский Г.С. Прокурорский надзор за соблюдением законности в колхозах / Г.С. Тарнавский. – М., 1976. – 144с.
1218504
  Томасевич Ф.А. Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1966. – 52с.
1218505
  Кацук М.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности на транспорте / М.И. Кацук, И.И. Байдаков. – Москва, 1964. – 139с.
1218506
  Бакркдзе А.Ш. Прокурорский надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений органами МВД. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Бакркдзе А.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилисси, 1972. – 29л.
1218507
  Жилина Л.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов при производстве следственных действий : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Жилина Л.С. ; Нац. юрид. акад. Украины. – Харьков, 1998. – 212 л. – Библиогр.: л.177-212
1218508
  Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений: вопр. теории и практики. / Х.С. Таджиев. – Ташкент, 1985. – 183с.
1218509
   Прокурорский надзор и укрепление социалистической законности в советском государстве : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1981. – 148, [4] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1218510
  Бурмистров К.Д. Прокурорский надзор как форма советской государственной деятельности : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Бурмистров К. Д.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1973. – 18л.
1218511
  Дедков Л.Л. Прокурорский надзор на страже законности / Л.Л. Дедков. – Минск, 1982. – 1578с.
1218512
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – Москва, 1968. – 368с.
1218513
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1972. – 208с.
1218514
   Прокурорский надзор по гражданским делам. – М., 1975. – 352с.
1218515
  Коршунова Е.Н. Прокурорский надзор по гражданским трудовым делам / Е.Н. Коршунова, Я.Д. Яновский. – Москва, 1956. – 112 с.
1218516
   Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних. – Москва : [Юридическая литература], 1972. – 208 с. – Экз № 803527 без обл. и тит. л., описана по посл. стр.
1218517
  Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел / В.И. Басков. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 20 с.
1218518
   Прокурорский надзорд за исполнением законов об охране труда.. – М, 1980. – 104с.
1218519
  Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право / М.Н. Маршунов. – СПб, 1991. – 128с.
1218520
  Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения / В.Д. Ломовский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 159с.
1218521
  Баганець О. Прокурорська "реформа" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1218522
  Табалюк С. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав дітей в сучасних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 121-128
1218523
  Пишньов Д.І. Прокурорська перевірка дотримання законності в агропромисловому секторі економіки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 183-189. – ISSN 0201-7245
1218524
  Лемак Р. Прокурорська перевірка як засіб забезпечення законності : Перебування осіб в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 34-41
1218525
  Лахтюк Л. Прокурорська протидія незаконній архітектурній діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-21.
1218526
  Баганець О. Прокурорська реформа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1218527
  Олійник О.Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-8533-99-0
1218528
  Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна наука // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
1218529
  Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 2-8.
1218530
  Озерський І. Прокурорське переконання у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0132-1331
1218531
  Марочкін М. Прокурорське представництво / М. Марочкін, Г. Гаврюшенко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-20.
1218532
  Сірик Д. Прокурорське провадження за зверненнями громадян як процесуальна форма юрисдикційного захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-48.
1218533
  Скобало М. Прокурорське реагування на порушення вимог земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-53.
1218534
  Маслова О. Прокурорське самоврядування як гарантія незалежності прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 12-19. – ISSN 2311-6676
1218535
  Гой А. Прокурорське слідство: результати, проблеми, перспективи (на прикладі Кіровоградщини) / А. Гой, С. Чеботарьов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-40
1218536
  Майструк В. Прокурорський відлік // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2019. – № 5 (197), травень. – С. 42-45. – ISSN 1726-3077
1218537
  Михайловська О. Прокурорський захист основного наіонального багатства України // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 26-33
1218538
  Гіль А. Прокурорський нагляд - запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 9-15
1218539
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд : практикум / І.В. Озерський, Д.С. Данилов ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-99
1218540
  Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред. проф. В.Т. Нора. – Київ : Атіка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-071-8
1218541
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; Мін-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О. Дідоренко. – Київ : РВВ ЛАВС, 2004. – 424с. – ISBN 966-8129-51-2
1218542
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Курочка, П.М. Каркач; МВСУ; Луганська АВС МВС; За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 424с. – ISBN 966-364-033-2
1218543
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Каркач П.М., Сібільова Н.В., Бабкова В.С. та ін.; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. Каркача П.М., Марочкіна І.Є. – 2-е вид. – Харків : Одіссей, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-633-685-2
1218544
   Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
1218545
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю.М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – 306, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-479-060-1
1218546
  Давиденко Л. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону / Л. Давиденко, В. Давиденко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-35
1218547
  Грібов М.Л. Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-28


  Розкрито особливості прокурорського нагляду за роботою оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв. Визначено його предмет та засоби. Раскрыты особенности ...
1218548
  Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-46
1218549
  Форостяний А. Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 121-125.
1218550
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 75-80
1218551
  Дьомін Ю. Прокурорський нагляд за діяльністю митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.52-56
1218552
  Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 33-36.
1218553
  Назарук О.І. Прокурорський нагляд за додержанням вимог законів щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином в Україні та за її межами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 528-533. – ISSN 1563-3349
1218554
  Лемак Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-45.
1218555
  Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навчальний посібник / М.Й. Курочка; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України; За ред. Е.О.Дідоренка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 176с. – (Прокурорський нагляд в Україні). – ISBN 966-8129-61-Х
1218556
  Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 164-167
1218557
   Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посібник / [Неділько В.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7500-73-4
1218558
  Вигівська Л. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 109-114
1218559
  Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-35.
1218560
  Колотило О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 212-217. – ISSN 0132-1331
1218561
  Озерський І.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів у зовнішньоекономічній сфері // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-37.
1218562
  Скригонюк Микола Іванович Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.10 / Скригонюк Микола Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.172-175
1218563
  Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засудженних від кримінального покарання : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Скригонюк М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
1218564
  Севрук О. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо забезпечення прав дітей на доступність та безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 19-25


  Проблемні аспекти.
1218565
  Абдієв Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 22-28
1218566
  Яковенко Д.Т. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів державного управління УРСР (1922-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-121. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье подвергаются анализу различные точки зрения об определении понятия общего надзора, и на основе этого предложено определение этого понятия. Вторая часть статьи посвящена анализу основных методов прокурорского надзора за законностью правовых ...
1218567
  Лющенко М. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-39
1218568
  Єременко А. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про оплату праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 41-44
1218569
  Бойко В. Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства в Криму // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-91
1218570
  Бабенко В. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням екологічного законодавства // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.82-87. – ISSN 1561-4999
1218571
  Пахаєва В. Прокурорський нагляд за додержанням податкового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-38.
1218572
  Денисюк С. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина в контексті змін до Конституції України" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 532-534
1218573
  Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Курило М.П. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1998. – 188 л. – Бібліогр.: л.177-188
1218574
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2015. – 300 арк. – Додатки: арк. 237-300. – Бібліогр.: арк. 195-236
1218575
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабошин Арсеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1218576
  Клочков В. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1218577
  Назарук Олена Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 19-26.
1218578
  Погорецький М.А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 37-40. – ISBN 978-966-520-183-0
1218579
  Климчук М.П. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 280-289. – (Юридична ; Вип. 3)
1218580
  Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 29-34.
1218581
  Михайловська О. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства щодо охорони поверхневих та підземних вод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-90
1218582
  Влад С. Прокурорський нагляд за дотриманням прав неповнолітніх під час виконання покарання у виховних колоніях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 115-122


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1218583
  Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0132-1331
1218584
  Солодкий В. Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-91. – Бібліогр.: 8 н.
1218585
  Погорецький М. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, І. Сухачова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 70-77
1218586
  Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Клочков. – Київ : ІнЮре, 2005. – 64с. – ISBN 966-313-253-1
1218587
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування економічних злочинів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 317-328
1218588
  Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитивуння // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 187-190. – ISSN 1609-0462


  Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, що стосується здійснення прокурорського нагляду, в статті висвітлено питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері ...
1218589
  Бабічев Д.О. Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 230-240
1218590
  Шмургун О.С. Прокурорський нагляд за законністю у діяльності міліції громадської безпеки щодо контролю за міграційними процесами // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-14.
1218591
  Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи (екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 71-77
1218592
  Дьомін Ю.М. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 219-225. – ISBN 978-617-7220-83-0
1218593
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 233 л. – Додатки: л. 210-233. – Бібліогр.: л. 187-209
1218594
  Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1218595
  Красноокий О. Прокурорський нагляд і запобігання правопорушенням // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
1218596
  Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1561-4999
1218597
  Підюков П.П. Прокурорський нагляд і судовий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 461-465. – ISSN 1563-3349
1218598
  Янченко І. Прокурорський нагляд на досудовому слідстві при провадженні слідчих дій з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-122.
1218599
  Федотова Г.В. Прокурорський нагляд під час розгляду скарг на дії та рішення міліції як органу дізнання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-39
1218600
  Дяченко В. Прокурорський нагляд потрібен для захисту дітей - чорнобильців // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.95-98
1218601
  Мельник О.В. Прокурорський нагляд при розслідуванні контрабанди: актуальні проблеми сьогодення / О.В. Мельник, М В. Шевчук // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.20-28
1218602
  Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 0132-1331
1218603
  Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 0132-1331
1218604
  Бояров В.І. Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 121-127. – ISSN 2310-9769
1218605
  Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1218606
  Бурбика М. Прокурорський нагляд у сфері банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-41.
1218607
  Кулинич С. Прокурорський нагляд у сфері водокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 7-11.
1218608
  Баганець О. Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 11-17.
1218609
  Козьяков І. Прокурорський нагляд у сфері оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-70
1218610
  Горбань О. Прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 23-30.
1218611
  Олійник І. Прокурорський нагляд у сфері страхування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 49-54.
1218612
  Спільник С.І. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 458-465. – ISSN 2078-3566
1218613
  Лемак Р. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення правового статусу засуджених // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-73. – ISSN 0132-1331
1218614
  Татарин Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей-інвалідів, як виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 26-29
1218615
  Дзюрбель А. Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 30-36
1218616
  Зелений О. Прокурорський нагляд як засіб протидії рейдерським захопленням підприємств // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 22-27
1218617
  Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1218618
  Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : науково-практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан; Генеральна прокуратура України; Академія прокуратури України; [за ред. Г.П. Середи]. – Київ : Варта, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-585-039-7
1218619
  Дьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 68-72. – ISSN 1561-4999
1218620
  Десятков О. Прокурорськтй нагляд за законністю оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88
1218621
  Басков В.И. Прокуроский надзор в СССР : [учебник для вузов по спец. "Правоведение"] / В.И. Басков. – Москва : Московский университет, 1991. – 303, [1] с.
1218622
  Тарнаев Н.Н. Прокуроский надзор за законностью применения мер общественного воздействия за малозначительные и не представляющие большой общественной опасности преступления (по материалам Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тарнаев Н.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 22л.
1218623
  Иванов В.А. Прокуроский надзор по гражданским делам / В.А. Иванов. – Л., 1968. – 32с.
1218624
  Руденко О.О. Прокурський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб"єтів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 168-170
1218625
   Пролапс митрального клапана / Г.К. Нургазина, Т.О. Толыбаева, А.А. Умарова, У.К. Ермагамбетова, С.Д. Аренова // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 227-234. – ISSN 2077-1096
1218626
  Спиридонова В.И. Пролегали в поле дороги / В.И. Спиридонова. – Рига, 1960. – 342с.
1218627
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги / Н.В. Чертова. – Москва, 1963. – 720с.
1218628
  Чертова Н.В. Пролегли в степи дороги : Роман / Н.В. Чертова. – Москва : Художественная литература, 1967. – 664с.
1218629
  Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 428-434. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1218630
  Эрдманн Э.О. Пролегомена к общей теории "понятий" на эмпириокритическом основании / Э.О. Эрдманн. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1903. – 46 с.
1218631
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука / Переклад укр. мовою під ред. І.Мірчука // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2004. – Ч. 50 : Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка зможе виступати як наука /І.Кант. – С.1-324
1218632
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1218633
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1218634
  Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
1218635
  Кирилюк О. Пролегомени до універсальнокультурного покажчика фольклорних та літературних мотивів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 84-95
1218636
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1218637
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1218638
  Ракитов А.И. Пролегомены к идее технологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
1218639
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1218640
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1218641
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1218642
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / [соч.] Иммануила Канта ; пер. Влад. Серг. Соловьева, почет. чл. Моск. психол. о-ва ; [предисл. к 1-му изд.: пред. Моск. психол. о-ва проф. Н.Я. Грот]. – Москва : Типо-лит. Т-ва Н.И. Кушнерев и К*, 1905. – VIII, 195 с.


  Пер.: Соловьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) Авт. предисл. Грот, Николай Яковлевич (1852-1899)
1218643
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1218644
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. / Кант Иммануил. – М,, 1993. – 238с.
1218645
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1218646
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1218647
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1218648
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1218649
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1218650
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1218651
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1218652
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1218653
  Кочетов В.П. Пролески / В.П. Кочетов. – Махачкала, 1973. – 56с.
1218654
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1218655
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1218656
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1218657
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1218658
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1975. – 143с.
1218659
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1218660
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1218661
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1218662
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1218663
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1218664
   Пролетариат и его конечная цель : [Программа максимум]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1905. – 15 с.
1218665
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1218666
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1218667
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1218668
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1218669
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – Москва : Профиздат, 1967. – 356с.
1218670
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1218671
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1218672
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1218673
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1218674
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – Москва : Наука, 1965. – 199 с. : ил.
1218675
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1218676
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / Астахов В.И., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Обл. изд-во, 1957. – 181 с., [4] л. ил.
1218677
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1218678
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1218679
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1218680
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1218681
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1218682
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1218683
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1218684
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1218685
  Агеєва В. Пролетарі проти сонетів. Неокласики в токсичному оточенні сучасників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561
1218686
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1218687
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1218688
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1218689
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1218690
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / Астахов В.І., Кондуфор Ю.Ю. – Харьков : Харківський університет, 1959. – 280 с.
1218691
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1218692
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне : к истории ком. бедноты на Украине / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – Киев : Вища школа. Головное издательство, 1986. – 115 с.
1218693
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – Москва : Искусство, 1983. – 80с.
1218694
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1218695
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1218696
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1218697
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1218698
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1218699
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1218700
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь : рождение комсомола / А.Н. Ацаркин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 256 с.
1218701
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1218702
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1218703
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1218704
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1218705
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1218706
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1218707
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1218708
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1218709
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1218710
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1218711
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1218712
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1218713
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1218714
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1218715
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1218716
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1218717
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1218718
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1218719
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1218720
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1218721
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1218722
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1218723
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1218724
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1218725
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1218726
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1218727
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1218728
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1218729
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1218730
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1218731
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1218732
   Пролетарский интернационализм - наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454 с.
1218733
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1218734
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1218735
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1218736
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1218737
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1218738
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1218739
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1218740
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1218741
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1218742
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1218743
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1218744
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1218745
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1218746
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1218747
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1218748
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1218749
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1218750
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1218751
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1218752
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1218753
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1218754
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1218755
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1218756
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1218757
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1218758
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1218759
   Пролетарстрой : Сборник, посвященный участию комсомола в новостроящихся гигантах машиностроения в Пролетарском районе. – [Москва] : Молодая гвардия, 1931. – 76, [3] с. : ил.
1218760
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1218761
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1218762
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1218763
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1218764
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1218765
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1218766
  Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919-1927) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1218767
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1218768
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1218769
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1218770
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1218771
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1218772
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1218773
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1218774
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Харків, 1932. – 143с.
1218775
  Коваленко Б.Л. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 248 с.
1218776
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1218777
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1218778
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1218779
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1218780
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1218781
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1218782
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1218783
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1218784
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1218785
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1218786
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1218787
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1218788
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1218789
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1218790
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1218791
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1218792
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1218793
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1218794
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1218795
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1218796
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1218797
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1218798
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1218799
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1218800
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1218801
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
1218802
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1218803
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – Москва : Наука, 1981. – 150с.
1218804
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1218805
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1218806
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1218807
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1218808
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1218809
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1218810
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1218811
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1218812
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1218813
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1218814
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1218815
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1218816
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1218817
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1218818
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1218819
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1218820
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1218821
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1218822
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1218823
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1218824
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – Москва, 1955. – 112с.
1218825
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1218826
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1218827
  Бойко В.С. Пролог : поезії / В.С. Бойко. – Харків : Прапор, 1976. – 23 с. – (Дебют-76)
1218828
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1218829
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1218830
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1218831
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1218832
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1218833
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1218834
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала шестидесятых годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 432 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-268-00539-1
1218835
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1218836
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1218837
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1218838
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1218839
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1218840
  Каренц В. Пролог в горах : стихи / Ваагн Каренц; авториз. пер. с арм. И.Кашежевой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1218841
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1218842
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1218843
  Соколов Б. Пролог до Великого терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 11


  "85 років тому двома пострілами в потилицю був убитий очільник ленінградських комуністів, член Політбюро і секретар ЦК ВКП(б) Сергій Кіров."
1218844
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1218845
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1218846
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1218847
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1218848
  Бажан М.П. Пролог к воспоминаниям : лирика / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1218849
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1218850
  Грицюк В. Пролог німецько-радянської війни: політологічні та військово-стратегічні аспекти / В. Грицюк, О. Лисенко, В. Кидонь // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 56-79. – ISSN 0130-5247
1218851
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1218852
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1218853
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1218854
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1218855
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1218856
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1218857
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1218858
  Кухаренко О.О. Прологи й епілоги в обрядовості українського весілля // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 60. – С. 48-57. – ISSN 2311-5408
1218859
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1218860
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1218861
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1218862
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1218863
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1218864
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1218865
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1218866
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1218867
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1218868
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1218869
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1218870
  Барилко Ш.И. Промежуточная память на туннельных диодах для многоканального временного анализатора / Ш.И. Барилко, А.А. Зарецкий ; Об"единенный ин-т ядерных исследований, Лаборатория векторной физики. – Дубна : [б. и.], 1963. – 12 с.
1218871
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1218872
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1218873
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1218874
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1218875
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1218876
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1218877
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1218878
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1218879
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1218880
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1218881
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1218882
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 135 с.
1218883
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1218884
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1218885
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1218886
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1218887
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1218888
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1218889
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1218890
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1218891
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / Сабит Муканов ; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1218892
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1218893
  Дереш Н.В. Променева диференційна діагностика спондилітів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дереш Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1218894
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1218895
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1218896
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1218897
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1218898
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1218899
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1218900
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200 с.
1218901
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1218902
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1218903
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1218904
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1218905
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1218906
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1218907
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1218908
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1218909
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1218910
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1218911
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1218912
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1218913
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1218914
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1218915
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1218916
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – Київ, 1968. – 40с.
1218917
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1218918
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1218919
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1218920
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1218921
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1218922
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : Вершины жизни. – 1963. – 486с.
1218923
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1218924
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1218925
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1218926
  Серебрякова Г.Й. Прометей / Г.Й. Серебрякова. – Київ : Дніпро
Кн. 1 : Похищение огня. – 1968. – 538с.
1218927
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1218928
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1218929
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1218930
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1218931
   Прометей. – Москва
№ 13. – 1983
1218932
   Прометей. – Київ : Дніпро, 1985. – 271 с.
1218933
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1218934
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1218935
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1218936
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1218937
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1218938
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1218939
  Гароди Р. Прометей 1848 года : Трагедия в 5-ти действиях с прологом / Роже Гароди ; Авториз. пер. с фр. Г. Апухтина ; Предисл. М. Ваксмахера. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 103 с. : ил. – (Современная зарубежная драматургия)
1218940
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1218941
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1218942
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1218943
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме : худож.-докум. повесть / Белевитнев Р.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1975. – 242 с. : ил.
1218944
  Васянович Г.П. Прометей духа : до 160-ї річниці від дня народж. Івана Франка : зб. наук. праць / Григорій Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Сполом, 2016. – 119 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-915-187-8
1218945
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1218946
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1218947
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей : искусство "технического века" / В. Тасалов. – Москва : Искусство, 1967. – 372 с.
1218948
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1218949
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1218950
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – Москва, 1972. – 239с.
1218951
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1218952
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1218953
  Гуменюк О. Прометей української музики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Саме так часто говорили про Станіслава Людкевича його сучасники".
1218954
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1218955
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака : [пер. з фр.] / Андре Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623 с.
1218956
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Андре Моруа ; пер. с фр. Н. Немчиновой и Я. Лесюка ; пред. Ф. Наркирьера. – Москва : Прогресс, 1967. – 638 с.
1218957
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1218958
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1218959
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1218960
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1218961
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1218962
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1218963
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1218964
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Кн.1 : Похищение огня. – 1964. – 464 с.
1218965
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Художественная литература
Кн.2 : Похищение огня. – 1964. – 424 с.
1218966
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1218967
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1218968
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1218969
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1218970
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – Москва : Просвещение, 1968. – 119 с.
1218971
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1218972
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1218973
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1218974
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1218975
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1218976
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1218977
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1218978
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1218979
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1218980
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1218981
   Промислова електроніка : (ч. 1) : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Г.О. Андрущак, І.П. Козярський, Е.В. Майструк. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119
1218982
  Коваль Л.П. Промислова конкурентоспроможність України в умовах імплементації Industry 4.0 // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (148). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
1218983
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1218984
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1218985
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1218986
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1218987
  Ципліцька О.О. Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації / О.О. Ципліцька, І.Г. Яненкова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 44-50. – ISSN 2222-0712
1218988
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1218989
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1218990
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1218991
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1218992
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1218993
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1218994
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1218995
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1218996
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1218997
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1218998
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1218999
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1219000
  Гранєвська В.М. Промислова, статична й атмосферна електрика (Методична розробка відкритого уроку з охорони праці) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 17-20
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,