Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1216001
  Сірук М. "Прозахідне" обличчя vs "проросійське" обличчя / М. Сірук, О. Мінчев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 202). – С. 3


  Про результати першого туру президентських виборів і гібридну війну путінського режиму проти Болгарії.
1216002
  Філоненко Світлана "Прозора Україна", або Закордон нам допоможе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 49-50


  Наші західні сусіди вирішили створити систему ефективного та етичного управління в органах самоврядування, яка грунтується на шести засадах: прозорості, нетерпимості до корупції, залученні громадян, передбачуваності, фаховості та підзвітності. Якщо у ...
1216003
  Скорульська Р. "Прозорий звук сурми і струни золоті..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 1, 14


  Презентація книжки "У гаю, гаю... Музика Миколи Лисенка до "Кобзаря" Т.Г.Шевченка", - К., Пульсари, 2014, що приурочена до 200-річчя від дня народження поета. Друкується передмова до даної книжки.
1216004
  Патра С. "Прозріння" Петра Таланчука - дороговказ до щастя для України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 4


  Книга П. Таланчука спонукає до роздумів.
1216005
  Каревин А. "Прозывают нас украинцами..." Украина: создание "нации" // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 6 (111). – С. 13-15
1216006
  Єщенко М. [Проза та поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 186-190
1216007
  Покотиполе Л. [Проза] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 101-102
1216008
  Боборыкин В.Г. Проза-1979 / В.Г. Боборыкин. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Литература" ; № 9)
1216009
  Горловский А.С. Проза-1980 / А.С. Горловский. – М, 1981. – 64с.
1216010
  Боборыкин В.Г. Проза-1981 / В.Г. Боборыкин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; 10 / 1982)
1216011
  Литвинов В.М. Проза-1984 / В.М. Литвинов. – М., 1985. – 64с.
1216012
  Боборыкин В.Г. Проза-1985 / В.Г. Боборыкин. – Москва : Знание, 1986. – 60, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; 9 / 1986)
1216013
  Боборыкин В.Г. Проза-75 / В. Боборыкин. – Москва : Знание, 1976. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; 6)
1216014
  Бажан О.М. Проза Марка Вовчка та Ганни Барвінок в українському та європейському літературному контексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 210-214
1216015
  Агеєва В.П. Проза Миколи Хвильового і літературний експресіонізм початку ХХ століття // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 179-200. – ISBN 966-72-72-08-7
1216016
  Земляна Г.І. Проза Миколи Чернявського : питання типології, жанрово-наративна система : монографія / Земляна Г. І. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 580 с. – ISBN 978-966-2142-41-9
1216017
  Сивкова І. Проза Миколи Чернявського в літературознавчій рецепції першої третини ХХ віку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 60-68. – (Філологічні науки)
1216018
  Даронян С.К. Проза Мирзы Ибрагимова. / С.К. Даронян. – Баку, 1958. – 196с.
1216019
  Поліщук В. Проза Михайла Старицького в літературній критиці // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 80-100. – (Філологічні науки)
1216020
  Григаші Е. Проза Михайла Томчанія в оцінці критики та літературознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-45. – (Філологія ; Вип. 16)
1216021
  Бугаев Д.Я. Проза Михася Лынькова 20-х начала 30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Бугаев Д. Я.; АН БССР, Ин-т лит. им. Янки Купалы. – Минск, 1960. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1216022
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.152-182
1216023
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1216024
  Андрейчик М. Проза мовної ідентичности // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 23-24
1216025
  Боборыкин В.Г. Проза молодых / В.Г. Боборыкин. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; 8)
1216026
   Проза молодых. – Москва : Известия, 1982. – 333с. – (Библиотека "Дружбы народов")
1216027
  Шкловский Е.А. Проза молодых: герои, проблемы, конфликты / Е.А. Шкловский. – М., 1986. – 47с.
1216028
  Стрельбицький М.П. Проза монументального історизму : доробок Олеся Гончара / М.П. Стрельбицький. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 299 с. – ISBN 5-333-00027-1
1216029
  Касимова Х.А. Проза Н.Д.Телешова дореволюционного периода : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Касимова Х.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 20л.
1216030
  Яновський Н.Н. Проза Н.М. Ядринцева // Литературное наследство Сибири / Яновский Н.Н. – Новосибирск, 1979. – Т. 4. – С. 16-44
1216031
  Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 95-115. – ISSN 0130-528Х
1216032
  Мудесити М.П. Проза немецкого писателя-антифашиста Фридриха Волфа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мудесити М.П. ; КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
1216033
  Вавилов В.Н. Проза Нигерии / В.Н. Вавилов. – Москва, 1973. – 160с.
1216034
  Мудесіті М.П. Проза німецького письменника-антифашиста Фрідріха Вольфа / М.П. Мудесіті. – Одеса, 1959. – 71с.
1216035
  Грицик Л.В. Проза Нодара Думбадзе / Л.В. Грицик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1983. – 16с. – (Бібліотечка на допомогу лектору ; Видатні майстри літератут народів СРСР)
1216036
  Миньо Иван Проза о Даме // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 235-240. – ISSN 1130-6545
1216037
  Свириденко О. Проза Олекси Стороженка в контексті творення міфу про Переяславську раду // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 98-100. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті з"ясовується єдність літературної і науково-історичної діяльності Олекси Стороженка. Досліджується авторське художнє тлумачення Переяславської ради 1654 р.
1216038
  Колесник Софья Александровна Проза Оскара Уайльда : Автореф... канд. филол.наук: 105 / Колесник Софья Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1216039
  Оруэлл Д. Проза отчаяния и надежды / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 429с.
1216040
  Пивоваров М.П. Проза Панаса Мирного. 70-х років / М.П. Пивоваров. – Київ, 1959. – 306с.
1216041
  Доценко Н.В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 171-188
1216042
  Доценко Н.В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1216043
   Проза писателей-демократов шестидесятых годов XIX века. – Москва : Высшая школа, 1962. – 338 с.
1216044
  Субботин В.Е. Проза поэта. / В.Е. Субботин. – Москва : Художественная литература
Кн. 1 : Как кончаются войны. Жизнь поэта. – 1973. – 429 с.
1216045
   Проза про життя інших : Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. – Київ : Факт, 2003. – 352с. : Літ. проект " Текст + контекст ". Знакові літ. доробки та навколо них. – ISBN 966-664-074-0
1216046
  Васильев С.А. Проза про поэзию / С.А. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1967. – 343 с.
1216047
  Лернер Н.О. Проза Пушкина / Н.О. Лернер. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Петербург, 1923. – 112с.
1216048
  Степанов Н.Л. Проза Пушкина / Н.Л. Степанов. – Москва : Академии наук СССР, 1962. – 300 с.
1216049
  Гей Н.К. Проза Пушкина : Поэтика повествования / Н.К. Гей; Отв. ред. С.Г.Бочаров. – Москва : Наука, 1989. – 269 с.
1216050
  Городецкая Е.В. Проза Пушкина : учеб. пособие / Е.В. Городецкая, Е.М. Воронова. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 56с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-9765-0058-7
1216051
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – М., 1937. – 415с.
1216052
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 263с.
1216053
  Петрунина Н.Н. Проза Пушкина: пути эволюции / Н.Н. Петрунина. – Л., 1987. – 333с.
1216054
  Дранько-Мойсюк Проза радости : стихи и поэмы / Леонид Дранько-Мойсюк; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1991. – 156 с.
1216055
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – Москва : Радуга, 1984. – 318с.
1216056
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – М., 1989. – 318с.
1216057
  Слобин Проза Ремизова 1900 - 1921 / Слобин, , Н. Грета; Пер. с англ. Г.А. Крылова. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. – 206с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0016-8
1216058
  Залевська О. Проза Ростислава Єндика: ритміко-графічна організація художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 181-185. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1216059
  Сиваченко Г.Н. Проза Рудольфа Яшика. (Проблематика. Метод. Поэтика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Сиваченко Г.Н.; АНУ УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1980. – 25л.
1216060
   Проза русских поэтов XIX века. – Москва, 1982. – 431с.
1216061
  Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы) : В.помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Е.Ю. Зубарева. – Москва : Московский государственный университет, Издательство, 2000. – 112с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5-211-04076-07
1216062
  Аникина Г.П. Проза С.Г. Салтыкова-Щедрина дооктябрьского периода (1894-1917 гг.) : Автореф. ... канд. филол. наук / Аникина Г.П. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 19 с.
1216063
   Проза Советской Литвы. 1940-1950. – Вильнюс, 1950. – 508с.
1216064
  Елизарова Р. Проза современного писателя Пакистана Ахмада Надима Касми. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизарова Р.; АН СССР. – М, 1966. – 20л.
1216065
  Давыдова Т.Т. Проза Средней Азии и Казахстана / Т.Т. Давыдова. – М., 1989. – 63с.
1216066
  Шумило Н.М. Проза Степана Васильченко / Н.М. Шумило. – Киев, 1986. – 238 с.
1216067
  Шумило Н.Н. Проза Степана Васильченко (творческая индивидуальность. Традиции и новаторство). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Шумило Н.Н.; Ин-т лит. АН УССР. – К., 1983. – 24л.
1216068
  Россель Вл. Проза Стефаника и традиция восприятия // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 270-282
1216069
  Гребенюк Т. Проза Т. Малярчука у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
1216070
  Левицький В. Проза Тараса Шевченка в естетистському проекті київського тексту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 90-96


  У статті досліджується зв"язок між стилем Тараса Шевченка та естетистським баченням Києва в українській літературі ХХ ст. Проза автора з постструктуралістського погляду оцінюється як суттєва стадія у формуванні міського тексту
1216071
  Боронь О.В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436
1216072
  Усманов Н.К. Проза Тауфика аль-Хакима / Н.К. Усманов. – Москва : Наука, 1979. – 114 с.
1216073
  Лущій С. Проза української діаспори другої половини XX століття та романістика Володимира Винниченка: до історії творчих взаємозв"язків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
1216074
  Усманов Ариф Проза Ульфата : Автореф... наук: / Усманов Ариф; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1963. – 14л.
1216075
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 48-59. – ISBN 978-966-2133-57-3
1216076
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 16-23. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано твори письменника 1860-х рр. Федора Заревича, зокрема розглянуто його оповідання "Дві матері", "Дві сестри", "У страха великі очі" та "Родина"
1216077
  Гурвич И.А. Проза Чехова / И.А. Гурвич. – Москва, 1970. – 183с.
1216078
  Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В.Б. Катаев. – Москва, 1979. – 327с.
1216079
  Розанова Е.И. Проза Юрия Олеши : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанова Е.И. ; АН УССР , От-ние лит. , яз. и искусств. – Киев, 1968. – 18 с.
1216080
  Иванова Н.Б. Проза Юрия Трифонова / Н.Б. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 296 с.
1216081
  Лысенко А.Т. Проза Юрия Федьковича : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лысенко А.Т. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
1216082
  Лисенко О.Т. Проза Юрія Федьновича. : Дис... Канд. філол. наук.: / Лисенко О.Т.; Станіславський держ.пед. ін-т. – Станіслав, 1961. – 295л. – Бібліогр.:л.280-295
1216083
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181 - 198
1216084
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1216085
  Барамидзе Шота Ираклиевич Проза, драматургия и публицистика Иродиона Евдошвили. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Барамидзе Шота Ираклиевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 30л.
1216086
  Леонов Л.М. Проза, пьесы, статьи, речи / Л.М. Леонов. – М, 1971. – 528с.
1216087
  Ершов К.В. Проза, сценарий, воспоминания / К.В. Ершов. – К, 1989. – 189с.
1216088
  Сушко М. Проза, що викликає залежність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 20


  Проза Теодозії Зарівни.
1216089
  Маяковский В. Проза. / В. Маяковский. – Москва, 1933. – 45с.
1216090
  Чашуле Коле Проза. / Чашуле Коле. – Скопіе, 1968. – 236с.
1216091
  Гарин-Михайловский Проза. Воспоминания современников / Гарин-Михайловский. – М, 1988. – 572с.
1216092
  Надсон С.Я. Проза. Дневники. Письма : (с шестью фототипиями) / С.Я. Надсон. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александров, 1912. – VI, 642, X с., [6] л. ил., портр. – С. 20-23: Автобиография С. Я. Надсона / Сообщ. С. Венгеров. – Библиогр.: "Библиографические материалы о С.Я. Надсоне / Собр. Н.К. Пиксанов" (с. I-VIII)


  Якубович, Петр Филиппович (1860-1911) Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Пиксанов, Николай Кирьякович (1878-1969)
1216093
  Надсон С.Я. Проза. Дневники. Письма : (с шестью фототипиями) / С.Я. Надсон. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александров, 1913. – IV, 642, XIV с., [6] л. ил., портр. – С. 20-23: Автобиография С. Я. Надсона / Сообщ. С. Венгеров. – Библиогр.: "Библиографические материалы о С.Я. Надсоне / Собр. Н.К. Пиксанов" (с. I-XII)


  Якубович, Петр Филиппович (1860-1911) Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Пиксанов, Николай Кирьякович (1878-1969)
1216094
  Пушкин А.С. Проза. Драматические произведения. / А.С. Пушкин. – Москва : Современник, 1974. – 335 с.
1216095
  Маяковский В.В. Проза. Драматургия / В.В. Маяковский. – Москва, 1986. – 175с.
1216096
  Кирпотин В.Я. Проза. драматургия и театр / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1935. – 248 с.
1216097
  Залыгин С.П. Проза. Публицистика / С.П. Залыгин. – Москва, 1991. – 476с.
1216098
  Андреев Л.Н. Проза. Публицистика / Л.Н. Андреев; Сост., авт.предисл., коммент., справ. и метод.материалов П.В. Басинский. – Москва : АСТ, Олимп, 1998. – 704с. – (Школа классики ; Книга для ученика и учителя). – ISBN 5-7390-0346-6; 5-7390-0144-7; 5-237-00887-9
1216099
  Липецкий А.В. Проза; Поэзия. / А.В. Липецкий. – Воронеж, 1986. – 172с.
1216100
   Прозаики и поэты Алжира 40-70 гг.. – Москва, 1981. – с.
1216101
  Кушке И.Г. Прозаики и поэты Алжира, 1940-1970-е гг. : Библиогр. справ. / И.Г. Кушке, А.С. Ройтенбурд. – Москва, 1981. – 188с. – (Писатели стран Азии и Африки)
1216102
  Фризман Л. Прозаические автопереводы Баратынского // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 201-216
1216103
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора : хрестоматия : учебное пособие для студ. филолог. фак-тов ун-тов / В.Н. Морохин; сост. – Москва : Высшая школа, 1977. – 296с.
1216104
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора / В.Н. Морохин. – Горький, 1977. – 70с.
1216105
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора : Хрестоматия / В.Н. Морохин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 303с.
1216106
  Воскобойников Михаил Григорьевич Прозаические жанры эвенкийского фольклора : Автореф... д-ра филол.наук: / Воскобойников Михаил Григорьевич; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герчена. Кафедра языков народов Крайнего Севера. – Л., 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1216107
  Зусева В. Прозаический цикл Ф. Сологуба "Сказочки": серьезное и смешноъ в формировании смысла целого // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 272-290. – ISSN 0042-8795
1216108
  Гусаров В.Ф. Прозаическое наследие Хань Юя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.645 / Гусаров В.Ф.; ЛГУ. – Л, 1971. – 19л.
1216109
  Роман М. Прозаїк підбескидського села - Андрій Кусько // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1995. – Рік вид. 43, № 2. – С. 33-35
1216110
  Зеров М. Прозаїки "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 233-236. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1216111
  Зеров М. Прозаїки "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 236-240. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1216112
  Щоткіна К. Прозасідалися. Як єпископи УПЦ МП знову "не встали" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 1-2


  "На короткий момент у церковному житті країни - дуже бурхливому останнім часом - усе завмерло: публіка зачаїлася, чекаючи на зустріч президента з єпископатом УПЦ МП. Зустріч мала відбутися цього тижня в Українському домі, і припущення стосовно неї ...
1216113
  Вайсенберг С.А. Прозвища южно-русских евреев : этнографический очерк с экскурсом в область ономастики / С.А. Вайсенберг. – С. 78-105
1216114
  Приходько И.Г. Прозвищные номинации как маркер корректности и ценностных представлений социума // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 105-116


  В статье рассматриваются прозвищные наименования политической элиты в СМИ Украины и России. Анализируется воздействующий потенциал прозвищ и их роль в формировании стереотипного образа представителей высшего эшелона власти. Выявляются особенности ...
1216115
  Аманов К. Прозводственно-техническая интеллигенция Узбекистана : методол. и социол. проблемы / К. Аманов ; Самарканд. гос. ун-т. – Ташкент : Фан, 1975. – 144 с. – Библиогр.: с. 135-142
1216116
  Кавыршина Я.В. Прозелитизм исламского политического движения Хизб Ут-Тахрир как опасный фактор этноконфессиональной стабильности на территории АР Крым // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 102-105
1216117
  Зосімова А.С. Прозелітизм в християнстві: до постановки питання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 137-139
1216118
  Гуляр Т. Прозова лірика Григорія Косинки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 157-162. – (Б-ка Ін-ту філології)
1216119
  Веретюк Т. Прозова творчість Ігоря Муратова в рецепції критиків та істориків української літератури // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 47-59
1216120
  Пільгук І.І. Прозова творчість Т.Г.Шевченка (російські повісті) / І.І. Пільгук. – Київ, 1951. – 44с.
1216121
  Ткаченко Т. Прозові перлини Павла Грабовського. До 150-річчя від дня народження П. Грабовського // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 22-24
1216122
  Тесленко А.Ю. Прозові твори : Драматичні твори; Вірші; Листи / А.Ю. Тесленко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 476 с. – (Б-ка укр. літ.)
1216123
  Кінах А. Прозора влада відповідальності не боїться // Україна і світ сьогодні, 2003


  Бесіда з екс-прем"єр-міністром України, головою Партії промисловців і підприємців про програму діяльності уряду та пропозиції Президента України щодо конституц. реформи
1216124
   Прозора Україна: втілення антикорупційних реформ та досвід Чеської Республіки в процесі європейської інтеграції : аналітичні матеріали / Одрачка Д., Левандовська Л., Тищенко Ю., Волошина А. ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва, Україна. – Київ : [ Б. В. ], 2009. – 37, 31 с. – Книга - перевертень укр. та англ. мовами.
1216125
   Прозора фінансова самостійність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
1216126
  Станчева П. Прозорец с тълъби / П. Станчева. – София, 1961. – 112 с.
1216127
   Прозорий нанопапір демонструють японці // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Перші зразки прозорого паперу вдалося отримати японським компаніям Oji Holdings i Mitsubishi Chemikal Corp. Прозорий папір виготовлено з нановолокон целюлози, товщина яких складає всього одну двадцятитисячну частку від людсьої волосини.
1216128
  Білоцерковець Н. Прозорі аукціони; нова процедура для реалізації майна підприємств-банкрутів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 27
1216129
  Третьяков Д.К. Прозорі повіки чорноморських риб, Виділення слизу в йоржа та сопача, Зубне озброєння скумбрії / Д.К. Третьяков, аад. – Одеса, 1934. – 23 с.
1216130
  Ганущак Л. Прозорість - найкращий контролер публічних коштів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (164), вересень. – С. 30-33
1216131
  Лазаришина І.Д. Прозорість - якісна характеристика корисності фінансової інформації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.113-118 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1216132
  Малишко А.С. Прозорість : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 95 с.
1216133
  Надіїн Д.П. Прозорість / Д.П. Надіїн. – К., 1972. – 133с.
1216134
  Крилова В. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи : аналізують фахівці НБУ / В. Крилова, А. Незнамова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1216135
  Ливдар М. Прозорість бюджету та залучення громадськості як засіб формування та використання місцевих бюджетів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 208-221. – (Економічні науки ; Вип. 4)
1216136
  Тянь Нань Прозорість військових витрат / Тянь Нань, Силва Дієго Лопеш да, Веземан Пітер // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 205-211. – ISBN 978-0-19-883999-6
1216137
  Чабанна М.В. Прозорість діяльності суб"єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 8-15. – ISSN 1996-5931
1216138
  Морозов А.Ю. Прозорість зла // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 28-31
1216139
  Мельниченко В. Прозорість і відкритість державного упрвління як чинники його стабілізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.48-55
1216140
   Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : Збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м. Львів). – Київ : Таксон, 2003. – 308с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-43-1
1216141
  Зубченко Н.І. Прозорість наукових досліджень: до проблеми оприлюднення авторефератів та дисертацій у відкритому доступі // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 221-226
1216142
  Гришко В. Прозорість правосуддя в зоні ризику // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)


  Як законопроект №7033-д обмежує доступ до інформації із судового реєстру?
1216143
  Бородіна О. Прозорість спільної аграрної політики у ЄС: емпіричні докази // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 7


  У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, орієнтації на європейські цінності у створенні нової системи управління аграрним і сільським розвитком вітчизняна аграрна політика може переорієнтуватися на стратегічні суспільні цілі з чітко ...
1216144
  Іванова Н.О. Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми
1216145
  Іванова Н.О. Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 90-103. – ISSN 2306-5680


  Виконано аналіз оптичних властивостей водних мас водосховища Сасик на різних етапах його існування. Визначено розподіл значень прозорості та кольору води по акваторії водойми за даними 2013-2014 pp. Встановлено фактори їх формування та взаємозв"язки ...
1216146
  Царук В.Ю. Прозорість у системі корпоративного управління: облікова інтерпретація розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 437-444. – ISSN 2222-4459
1216147
   Прозорість університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Аналітичний центр CEDOS опублікував результати щорічного рейтингу прозорості університетів України. До десятки лідерів потрапив КНУ імені Тараса Шевченка.
1216148
  Пацурія Н.Б. Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 138-141. – ISBN 978-617-7605-90-3
1216149
  Пацурія Н. Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 85-100. – ISSN 1026-9932
1216150
  Венгер В.М. Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 79-84. – ISSN 1996-5931
1216151
  Кремінський Я.М. Прозорість. Поезії / Я.М. Кремінський. – К., 1977. – 40с.
1216152
  Шварц А.Л. Прозорливцы. / А.Л. Шварц. – Москва, 1972. – 126с.
1216153
  Короденко М. Прозоро, чесно, відкрито // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 липня (№ 27)


  В МОНмолодьспорту відбулася всеукраїнська селекторна нарада. Під час селекторної наради керівники ВНЗ з різних регіонів країни звітували про високий рівень готовності до початку вступної кампанії. Це підтвердив і президент Спілки ректорів ВНЗ України, ...
1216154
   Прозорова Наталія Сергіївна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 25. – ISBN 966-7024-23-1
1216155
   Прозорова Наталія Сергіївна (1922-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 396. – ISBN 978-966-439-754-1
1216156
  Пузиков В.М. Прозрачная броня и перспективы ее применения в украинской бронетехнике / В.М. Пузиков, Л.А. Литвинов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0372-6436


  Международным коллективом с участием Института монокристаллов НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины была разработана легкая прозрачная броня на базе сапфира и специальных стекол. Данная броня легче и эффективнее стеклопакетов, применяемых в ...
1216157
  Землянский А.Ф. Прозрачная глубина / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 207с.
1216158
  Выдрик Г.А. Прозрачная керамика / Г.А. Выдрик. – Москва, 1980. – 97с.
1216159
   Прозрачная маска : сб. произведений болг. авторов/ пер. с болг. – Москва : Военное издательство, 1989. – 480 с.
1216160
  Якубовский А.П. Прозрачник / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 270с.
1216161
   Прозрачное чудо. – М., 1977. – 48с.
1216162
  Иванов В. Прозрачность. – Москва : Скорпион
Кн. 2 : Лирики. – 1904
1216163
  Смирнов А Б. Прозрачность / А Б. Смирнов, . – М., 1976. – 66 с.
1216164
  Колесников Д.С. Прозрачность / Д.С. Колесников. – Рига, 1979. – 94с.
1216165
  Линник Ю.В. Прозрачность : Лирические очерки из жизни северных вод / Ю.В. Линник. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 463 с. : ил.
1216166
  Гаврилов В.А. Прозрачность атмосферы и видимость / В.А. Гаврилов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 167с.
1216167
  Зуев В.Е. Прозрачность атмсоферы для видимых и инфракрасных лучей / В.Е. Зуев. – М., 1966. – 320с.
1216168
  Андриевская И. Прозрачность банковской системы и конкуренция: межстрановой анализ / И. Андриевская, М. Семенова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 96-111 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0042-8736
1216169
  Гертнер Г. Прозрачность замутненной атмосферы для инфракрасных волн / Г. Гертнер. – Москва-Ленинград, 1949. – 112с.
1216170
  Воскресенский А.И. Прозрачность толщи атмосферы в видимой и ближней ИК-области спектра / А.И. Воскресенский; О.Д. Бартенева, Н.И. Никитинская, Г.Г. Сакунов, Л.К. Веселова ; под ред. А.И. Воскресенского, Е.О. Федоровой ; Аркт. и Антарк. НИИ и др. ; Науч.КБ "Интеграл" ЛГУ, Гос. оптич. ин-т им. С.И. Вавилова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 223, [1] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 213-222 (194 назв.). – ISBN 5-286-00801-1
1216171
  Волкова О. Прозрачность, подочетность и доверие в обществе // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 141-148. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
1216172
  Будрис Р.И. Прозрачные ветры : роман, повесть, рассказы / Р.И. Будрис; авториз. пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1975. – 566 с.
1216173
  Жигулин А.В. Прозрачные дни / А.В. Жигулин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 71 с.
1216174
  Маркарян М.Е. Прозрачные дни. : стихи / Маро Маркарян ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 136 с.
1216175
  Панченко В.И. Прозрачные колокола: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1984. – 187с.
1216176
  Момыш-улы Бахытжан Прозрачные льдины. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
1216177
  Друянов В.А. Прозрачные недра / В.А. Друянов. – Москва : Срветская Россия, 1979. – 189с.
1216178
  Глазачев В.С. Прозрачные неорганические материалы / В.С. Глазачев. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
1216179
  Северов П.Ф. Прозрачный камень / П.Ф. Северов. – К., 1936. – 77с.
1216180
  Коротич В.А. Прозрачный ливень / В.А. Коротич. – М., 1979. – 203с.
1216181
  Раджаби Т. Прозрачный родник : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. Н.Лукьянова. – Ташкент : Изд-во "Ташкент", 1965. – 43 с.
1216182
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – Москва, 1966. – 103 с.
1216183
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир : роман / Ч. Лодойдамба. – Москва : Прогресс, 1966. – 264 с.
1216184
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1969. – 488с.
1216185
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М. : Прогресс, 1978. – 496с.
1216186
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1981. – 494с.
1216187
  Лодойдамба Ч. ПрозрачныйТамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1966. – 260с.
1216188
  Коряков О.Ф. Прозрение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1962. – 94с.
1216189
  Гурнов Б.А. Прозрение / Б.А. Гурнов. – М., 1964. – 32с.
1216190
  Поливин Н.Г. Прозрение / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1967. – 55с.
1216191
  Черкасов В.Г. Прозрение / В.Г. Черкасов. – Махачкала, 1967. – 60с.
1216192
  Киселев Г.И. Прозрение / Г.И. Киселев. – Москва, 1968. – 51с.
1216193
  Рошка В.Ф. Прозрение : рассказы / В.Ф. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 167 с.
1216194
  Аврамчик М. Прозрение : стихи / Микола Аврамчик; пер. с белорус. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1216195
  Бурцев М.И. Прозрение / М.И. Бурцев. – М., 1981. – 320с.
1216196
  Челноков А.И. Прозрение / А.И. Челноков. – М, 1989. – 170с.
1216197
  Ларичев В.Е. Прозрение / В.Е. Ларичев. – М., 1990. – 222с.
1216198
  Кораблинов В.А. Прозрение Аполлона. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1973. – 288с.
1216199
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1978. – 480с.
1216200
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – Москва
2. – 1990. – 606с.
1216201
  Елшина Т. Прозрение наступает, но всегда запаздывает. К 80-летию Игоря Дедкова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 139-163. – ISSN 0042-8795
1216202
  Позднеев А.А. Прозрение. / А.А. Позднеев. – М, 1962. – 52с.
1216203
  Клебанов С.С. Прозрение. / С.С. Клебанов. – М, 1984. – 352с.
1216204
  Пирогов П.М. Прозрение: Очерки. / П.М. Пирогов. – Алма-Ата, 1980. – 110с.
1216205
  Жуков Д.А. Прозрения / Д.А. Жуков. – Москва : Советская Россия, 1991. – 426 с.
1216206
  Гусев О.П. Прозрения и курьезы украинского Нострадамуса : или журналист-журналисту дают друг другу на двух языках интервью о незабываемом : [документ.-публицист. повесть : репортажи, очерки, фотографии В.А. Бондаренко и О.П. Гусева] / Олег Гусев ; [ред. К.М. Сытник]. – Изд. 2-е. – Киев : Золотые ворота, 2009. – 199, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2246-30-8


  У пр. №1712164 напис: На добру пам"ять Бібліотеці Інститутів від героя цієї Книги-бестселера прогнозиста та журналіста Володимира Бондаренка. 13.04.2017. Підпис
1216207
   Прозріння. – Львів, 1968. – 80с.
1216208
  Боженко А.І. Прозріння : повість / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 120 с. : іл.
1216209
  Руденко М. Прозріння = Enlightenment : поезії, поеми / Микола Руденко ; статті Петра Григоренка і Ігоря Качуровського. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво Смолоскип ім. В. Симоненка, 1978. – 365 с. : портр. – Передрук самвидавної збірки з України. - На обкл.: Самвидавна збірка поезій. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 27). – ISBN 0-914834-156-0
1216210
  Лубенський В.Я. Прозріння / В.Я. Лубенський, 1980. – 144с.
1216211
  Тимченко В. Прозріння : Вірші та проза / В. Тимченко. – Харків : Крок, 1997. – 140с. – ISBN 966-7093-16-6
1216212
  Ющенко Олекса Прозріння : Поезії / Олекса Ющенко. – Київ : Азимут - Україна, 2004. – 216с. – ISBN 966-8405-02-1
1216213
  Позняк-Хоменко Прозріння Європи. ПАРЄ визнала окупацію Донбасу Росією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 4
1216214
  Гвать І. Прозріння Ольгерда Бочковського // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 576-583. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Український політолог - візіонер утворення об"єднаної Європи.
1216215
  Білінський В. Прозріння через тисячоліття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 6


  Письменник Вадим Пепа вже давно дивує своїми неординарними творами з історичної тематики.
1216216
  Ніколаєв Б. Прозріння як мета подорожі (за творами Люко Дашвар "Покров" і Пауло Коельйо "Хіпі") // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 62-63


  Ця публікація є продовженням наших дослідницьких пошуків, по- перше, у порівняльному літературознавстві - українсько-зарубіжному, по-друге, подальшим звертанням до того, що має ознаки так званої "масової літератури", хоча, посутньо, творчість багатьох ...
1216217
  Волощак І.С. Прозріння. / І.С. Волощак. – Київ, 1970. – 77с.
1216218
  Фоминов Н. Проив поджигателей войны / Н. Фоминов. – М., 1938. – 36с.
1216219
  Карпов Н. Проиводейтвие расследованию преступлений // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 10-17. – ISSN 1810-3081
1216220
  Варзин Н.П. Проиводительность труда в странах социализма / Н.П. Варзин. – Москва, 1968. – 230с.
1216221
  Литвиновы Анна и Сергей Проигравший получает все / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005729-6
1216222
  Фриснер Г. Проигранные сражения / Г. Фриснер. – Москва, 1966. – 239с.
1216223
  Дегрелл Л. Проигрыватели и грампластинки / Л. Дегрелл. – Москва, 1982. – 174 с.
1216224
  Адамян Н.Г. Проигрыш на бегах : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Правда, 1969. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 29)
1216225
  Илус В. Проигрышное положение : роман, рассказы / Вайно Илус ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1978. – 375 с.
1216226
   Произвдения искусства из собрания московского коллекционера Е.В.Полосатовой.. – М, 1985. – 79с.
1216227
  Савченко В.Ф. Произвдственное планирование в системе внутрихозяйственного расчета в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Савченко В. Ф.; КИНХ. – К., 1965. – 19л.
1216228
  Ляхович А.В. Произведение "Шейх Умар" Абубакара Тафава Балева в контексте религиозной литературы хауса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 73-80. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  "Шейх Умар" Абубакара Тафава Балева - жизнеописания в форме биографии; фигура главного героя имеет определяющее значение для всего произведения в целом. Повествование строится на основе канонов хаусанской религиозной литературы с использованием ...
1216229
  Оруджева Л.М. Произведение аз-Занджани "Мабадиу фит-Тасриф" / Л.М. Оруджева. – Баку, 1977. – 147с.
1216230
  Казанский П.А. Произведение В.И. Ленина "Великий почин" / П.А. Казанский. – Москва, 1970. – 64с.
1216231
  Макаров А.Д. Произведение В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" / А.Д. Макаров. – Москва, 1953. – 88с.
1216232
  Дамениа О.Н. Произведение воинствующего материализма / О.Н. Дамениа. – Сухуми, 1984. – 92с.
1216233
  Волкова Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа / Е.В. Волкова. – Москва, 1976. – 286с.
1216234
  Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры / Е.В. Волкова. – Москва, 1988. – 239с.
1216235
  Волкова Е.В. Произведение искусства в сфере художественной культуры / Е.В. Волкова. – Москва, 1979. – 64с.
1216236
  Погожева Л.П. Произведения / Л.П. Погожева. – Москва, 1971. – 48с.
1216237
  Полянкер Г.И. Произведения / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро
1. – 1986. – 368 с.
1216238
  Полянкер Г.И. Произведения / Г.И. Полянкер. – Киев
2. – 1986. – 715 с.
1216239
  Рембо А. Произведения = Oeuvres / А. Рембо. – Москва, 1988. – 544 с.
1216240
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01161-4
Кн.1-я : Знаменоносцы: Роман-трилогия; Тронка: Роман в новеллах. – 1990. – 701с.
1216241
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература
Кн.2-я : Человек и оружие: Роман; Циклон: Роман. – 1990. – 558с.
1216242
  Гончар О. Произведения : В 3-х кн. / О. Гончар. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01164-9
Кн.3-я : Собор; Твоя заря: Романы. – 1990. – 652с.
1216243
  Гузынин В.В. Произведения А. Гайдара в аспекте теории девиантного поведения личности // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 256-276. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1216244
  Антонова А.К. Произведения А. Пластова в Государственном Русском музее / А.К. Антонова ; Гос. рус. музей. – Ленинград : Советский художник, 1966. – 40 с. : ил.
1216245
  Цапенко Г.М. Произведения А.А.Фадеева в переводах на иностранные языки : Указ. лит. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1976. – 53с.
1216246
   Произведения А.М.Горького в переводах на иностранные языки.. – М, 1958. – 611с.
1216247
  Панцир Д.Т. Произведения А.М.Горького в социалистической Румынии (1944-1965). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Панцир Д.Т.; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 28л.
1216248
  Кудрявцева В.Ю. Произведения А.Н.Толстого в переводах на иностранные языки : Указ. лит. / В.Ю. Кудрявцева. – Москва, 1982. – 95с.
1216249
  Камышанова Л.К. Произведения А.Н.Толстого для детей и юношества : Автореф... канд. филол.наук: / Камышанова Л.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. лит-ры. – Л., 1966. – 18л.
1216250
  Колосова Г.И. Произведения А.С. Пушкина в библиотеке Г.А. Строганова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 150-157. – ISBN 978-617-689-046-1
1216251
  Лаврецкая В.И. Произведения А.С.Пушкина на темы русской истории / В.И. Лаврецкая. – М., 1962. – 163с.
1216252
   Произведения автоматизированной картографии : Каталог карт и атласов, составленных при помощи ЭВМ. – Москва, 1990. – 108 с.
1216253
   Произведения академика А.В.Щусева, удостоенные Сталинской премии. – Москва, 1954. – 100с.
1216254
   Произведения американских писателей в переводах на русский язык, 1918-1975 : Библиогр. указ. – Москва, 1976. – 371с.
1216255
  Партолин Ф.Г. Произведения В.И. Ленина о трех революциях в России : факультатив / Ф.Г. Партолин, Т.Д. Ионкина. – Москва, 1978. – 238 с.
1216256
  Ионкина Т.Д. Произведения В.И. Ленина о трех революциях в России / Т.Д. Ионкина. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 224с.
1216257
  Михайлова К.В. Произведения В.И. Сурикова в Государственном Русском музее / К.В. Михайлова. – Л., 1972. – 55с.
1216258
  Ковалева О.В. Произведения В.И.Ленина - важнейший источник изучения истории борьбы партии большевиков за подготовку и проведение декабрського вооруженного восстания 1905 г. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева О.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1216259
  Ковалева Ольга Валентиновна Произведения В.И.Ленина - важнейший источник изучния истории борьбы партии большевиков за подготовку и проведение декабрьского вооруженного восстания 1905 года : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Ольга Валентиновна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1987. – 234л. – Бібліогр.:л.195-227
1216260
  Панченко Т.В. Произведения В.И.Ленина "Письма из далека" и "Апрельские тезисы". / Т.В. Панченко. – Москва, 1967. – 64с.
1216261
  Дмитриенко М.Ф. Произведения В.И.Ленина в листовках. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1980. – 70с.
1216262
  Сурина Г.Н. Произведения В.И.Ленина по вопросам партийного руководства советскими профсоюзами в первые годы Советской власти (нояб. 1917 - март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сурина Г.Н.; ЛГУ. – Л., 1974. – 22л.
1216263
  Панченко Т.В. Произведения В.И.Ленина. Письма из далека и Апрельские тезисы / Т.В. Панченко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 80с.
1216264
  Чирковская Т.В. Произведения В.П.Катаева в школьном изучении / Т.В. Чирковская. – Л., 1978. – 127 с.
1216265
   Произведения живописи и графики, передания А.С.Сориной в дар музеям СССР.. – М, 1973. – 30с.
1216266
  Даркевич В.П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.) // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-57 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1966. – Е1-57 : Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.) / В.П. Даркевич. – С. 1-148, табл.
1216267
  Третьякова С.В. Произведения зарубежной литературы на уроках новой истории в 8 классе / С.В. Третьякова. – Горький, 1960. – 118 с.
1216268
  Федорчук В.В. Произведения и спектры топологических пространств / В.В. Федорчук. – М.
1. – 1979. – 88 с.
1216269
  Федорчук В.В. Произведения и спектры топологических пространств / В.В. Федорчук. – М.
2. – 1980. – 94 с.
1216270
  Орехов Д.И. Произведения Ивана Франко о детях и юношестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орехов Д.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 21 с.
1216271
   Произведения искусства в новых находках советских археологов. – Москва, 1977. – 216с.
1216272
  Андрианова В.Л. Произведения искусства западноевропейских художников в собрании Музея истории религии и атеизма : каталог / Сост.: В.Л. Андрианова, С.Г. Рутенбург; отв. ред.:Б.Я. Рамм. – Ленинград : Наука, 1967. – 40, [64] с.
1216273
   Произведения искусства из музеев Германской Демократической Республики. – Ленинград, 1960. – 263с.
1216274
  Шитов Игорь Павлович Произведения искусства как художественная ценность (способ бытия и специфика восприятия) : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.04 / Шитов Игорь Павлович; Ин-т философии АН УССР. – К., 1984. – 47л.
1216275
  Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1963. – 176 с.
1216276
   Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса на английском языке. – М, 1959. – 180с.
1216277
  Петрушков В.С. Произведения К.М.Станюковича в периодической печати. / В.С. Петрушков. – Душанбе, 1963. – 108с.
1216278
  Левин Л.А. Произведения К.Маркса и Ф.Энгельса в литературном наследии В.И.Ленина / Л.А. Левин. – Москва, 1964. – 67с.
1216279
   Произведения К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина в курсе научного коммунизма. : учебное пособие. – Москва : Политиздат, 1985. – 192 с.
1216280
   Произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина в курсе научного коммунизма. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 189 с.
1216281
   Произведения калужских писателей 1969-1970 гг.. – Калуга, 1971. – 38с.
1216282
   Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической экономии. – Москва, 1982. – 366с.
1216283
   Произведения классиков марксизма-ленинизма в курсе политической экономии. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1988. – 366 с. – ISBN 5-244-00127-2
1216284
  Погрибна Л.З. Произведения Коцюбинского на экране : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Погрибна Л.З.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1969. – 19л.
1216285
  Цапенко Г.М. Произведения Л.М.Леонова в переводах на иностранные языки : Отд. зарубеж. издания: Указ. лит. / Г.М. Цапенко. – Москва, 1982. – 43 с.
1216286
   Произведения липецких писателей.. – Воронеж, 1968. – 23с.
1216287
  Леонова В. Произведения М.А. Шолохова в книжной графике // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 32-34. – ISBN 966-581-617-9
1216288
  Колесникова Е.А. Произведения М.Горького, направленные в Казанскую газету "Волжский вестник" в 1893-1894 г.г. (К вопросу об идейной борьбе молодого Горького с реакцией 80-х начала 90-х годов) : Автореф... канд. филолог.наук: / Колесникова Е.А.; Казанск. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 24 с.
1216289
  Прозоров В.В. Произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина в школьном изучении / В.В. Прозоров. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 136 с.
1216290
  Самедова Л.Г. Произведения М.Ю.Лермонтова на азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Самедова Л.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1974. – 28л.
1216291
   Произведения мелкой пластии 13-17 веков и собрания Загорского музея.. – Загорск, 1960. – 338с.
1216292
  Шмелькин А.Л. Произведения многообразий групп. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Шмелькин А.Л.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. уч. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 8л.
1216293
   Произведения молодых чехословацких художников.. – М, 1984. – с.
1216294
   Произведения мордовских писателей. : Драматургия. – Саранск, 1975. – 239с.
1216295
   Произведения мордовских писателей. : Поэзия. – Саранск
Поэзия. – 1975. – 248с.
1216296
   Произведения мордовских писателей. : Проза. – Саранск, 1975. – 607с.
1216297
  Лермонтов М.Ю. Произведения на кавказские темы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд., 1968. – 220с. – (Школьная б-ка)
1216298
  Лермонтов М.Ю. Произведения на кавказские темы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд., 1969. – 247с. – (Школьная б-ка)
1216299
  Прутков К. Произведения не вошедшие в собрание сочинений / К. Прутков. – Птгр., 1923. – 48с.
1216300
   Произведения Николая Рериха в музеях и храмах Украины : [альбом] / [авт.-сост. Е. Петренко]. – Одесса : Астропринт ; Одесский Дом-Музей им. Н.К. Рериха, 2017. – 58, [2] с. : фотоил. – Сер. основана в 2012 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) (Серия "Коллекции. Коллекционеры" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 17). – ISBN 978-966-927-326-0
1216301
  Петренко Е.Г. Произведения Николая Рериха в Современной галерее Загреба : исследование / Елена Петренко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 39, [1] с., [6] л. цв. ил. : портр., ил. – Текст парал. рус., англ. - Имен. указатель: с. 36-40. – Библиогр.: с. 22-23, 31-32. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Произведения Рерихов в музеях мира" ; вып. 4). – ISBN 978-966-927-481-6
1216302
   Произведения о Великой Отечественной войне на уроках литературы и во внеклассной работе.. – М, 1985. – 207с.
1216303
  Толстой Л.Н. Произведения о Кавказе / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1950. – 416с.
1216304
  Гуллакян С.А. Произведения о храбром Назаре в армянской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуллакян С.А. ; Ин-т литературы. – Ереван, 1966. – 19 с.
1216305
  Чичерин А.В. Произведения О.Бальзака "Гобсек" и "Утраченные илюзии". : учеб. пособие / А.В.Чичерин. – Москва : Высшая школа, 1982. – 95 с.
1216306
  Подосинов А.В. Произведения Овидия / А.В. Подосинов. – М, 1985. – 287с.
1216307
  Селизарова Е.Н. Произведения Петрова-Водкина в Государственном русском музее / Е.Н. Селизарова. – М.-Л., 1966. – 43с.
1216308
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1990. – 347с.
1216309
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1991. – 315с.
1216310
  Кристи А. Произведения разных лет / А. Кристи. – М, 1991. – 318с.
1216311
  Кумок В.Н. Произведения растворимости / В.Н. Кумок. – Новосибирск : Наука, 1983. – 267 с.
1216312
   Произведения русских классиков. – Москва Ленинград, 1943. – 72с.
1216313
  Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV- первой четв. XVI вв. // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-49 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1971. – Е1-49 : Произведения русского прикладного искусства с надписями XV- первой четв. XVI вв. / Т.В. Николаева. – С. 1-194, табл.
1216314
  Левченко В. Произведения С.А. Есенина во времени и исторических эпохах: поэма "Песнь о великом походе" и стихотворение "Снова пьют здесь, дерутся и плачут..." / В. Левченко, Г. Левченко, М. Пиль // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 97-111. – ISSN 2312-6809
1216315
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1954. – 323с.
1216316
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1959. – 280с.
1216317
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки. – Москва, 1966. – 362с.
1216318
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки : Библиогр. указ. за 1971-1975 гг. – Москва : Книга, 1976. – 168с.
1216319
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки : Библиогр. указ. за 1976-1980 гг. – Москва : Книга, 1981. – 189с.
1216320
   Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки.. – Москва, 1972. – 225с.
1216321
   Произведения советских художников. – Москва, 1957. – 7с.
1216322
   Произведения советских художников о странах Азии и Африки.. – М, 1958. – 9с.
1216323
   Произведения советской литературы о трудах и рабочем классе.. – М, 1987. – 270с.
1216324
   Произведения советской поэзии, удостоенные Ленинской премии.. – М, 1983. – 40с.
1216325
   Произведения советской художественной прозы и поэзии, удостоенные Сталинских премий за 1948 год : Библиографическая памятка. – Ростов -на-Дону, 1949. – 50 с.
1216326
  Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. / В.Я. Ионас. – М, 1972. – 168с.
1216327
  Муладжанов С.Ш. Произведения Убайда: Законы как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Муладжанов С.Ш.; Акад. наук СССР. – Сталинабад, 1949. – 12 с.
1216328
  Чертанов Г.И. Произведения упорядоченных пространств и их непрерывные образы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Чертанов Г.И.; МГУ. – М., 1978. – 16л.
1216329
  Кустодиева Т.К. Произведения Филиппино Липпи в Эрмитаже / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1962. – 16 с.
1216330
   Произведения художников Киргизии.. – М, 1966. – 28с.
1216331
   Произведения художников Прибалтики : каталог выставки. – Москва : Сов. художник, 1980. – [35] с. : цв. ил.
1216332
   Произведения художников Таджикской ССР.. – М, 1966. – 30с.
1216333
  Гапова В.И. Произведения Элизы Ожешко о белорусском крестьянстве : Автореф... канд. филол.наук: / Гапова В.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1216334
  Черный-Диденко Произведения. / Черный-Диденко. – К
1. – 1988. – 702с.
1216335
  Черный-Диденко Произведения. / Черный-Диденко. – К
2. – 1988. – 498с.
1216336
  Северов П.Ф. Произведения: В 2 т. / П.Ф. Северов. – Киев
Т. 1. – 1990. – 556с.
1216337
  Северов П.Ф. Произведения: В 2 т. / П.Ф. Северов. – Киев
Т. 2. – 1990. – 591с.
1216338
  Меркулов А.В. Производительная кооперация в Западной Европе / А.В. Меркулов. – Москва, 1913. – 48с.
1216339
   Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. – Ярославль
№ 6. – 1977
1216340
   Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. – Ярославль
№ 7. – 1978
1216341
   Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. – Ярославль
№ 8. – 1979
1216342
  Жамин В.А. Производительная сила науки / В.А. Жамин. – М., 1974. – 64с.
1216343
  Черных В.П. Производительная сила общественного труда в условиях НТР. / В.П. Черных. – М, 1978. – 238с.
1216344
  Третьяков В.П. Производительная способность почв Саратовской опытной станции. / В.П. Третьяков, 1927. – 135-147с.
1216345
  Вяткин А.И. Производительност труда и пути ее повышения / А.И. Вяткин. – Омск, 1963. – 20с.
1216346
  Френкель М.В. Производительность в обрабатывающей промышеленности Велекобритании и США. / М.В. Френкель. – М, 1959. – 210с.
1216347
  Ушеров И.Г. Производительность и интенсивность труда / И.Г. Ушеров. – М, 1965. – 88с.
1216348
   Производительность и использование труда в колхозах во время пятилетки.. – М-Л, 1939. – 140с.
1216349
  Фролов В.И. Производительность и оплата труда в колхозах. / В.И. Фролов, Ф.П. Хрипливый. – М, 1976. – 152с.
1216350
  Проскуряков В.М. Производительность и оплата труда. / В.М. Проскуряков, К.Ю. Лупанов. – Москва, 1986. – 112с.
1216351
  Капелюшников Р. Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 36-61. – ISSN 0042-8736
1216352
  Жмур А.Н. Производительность и оптала труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жмур А. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1977. – 22л.
1216353
  Канский Кирилл Елисеевич Производительность и рентабельность животноводства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 594 / Канский Кирилл Елисеевич ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51-52
1216354
  Леви-Лебуае Производительность и экономический рост во Франции / Леви-Лебуае. – М., 1970. – 5с.
1216355
  Белай Галина Семеновна Производительность общественного труда в колхозах и пути ее дальнейшего роста (на материалах Чуйской долины Киргизской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Белай Галина Семеновна; АН Киргизской ССР. Ин-т экономики. – Фрунзе, 1975. – 22л.
1216356
  Карибджанов С.Б. Производительность общественного труда и ее влияние на рост реальных доходов населения (На матер. Кирг. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Карибджанов С. Б.; Алма-Ат. ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1216357
  Садовничий Ю.А. Производительность общественного труда и факторы ее роста на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Садовничий Ю. А.; ХГУ. – Х., 1970. – 21л.
1216358
  Крестенков Г.А. Производительность общественного труда и факторы ее роста. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Крестенков Г.А.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 26л.
1216359
  Львов Д.С. Производительность общественного труда и цены / Д.С. Львов, А.С. Коротков. – Москва, 1979. – 64с.
1216360
   Производительность общественного труда: сущность, роль, факторы роста.. – М, 1987. – 259с.
1216361
   Производительность против рабочего класса в странах капитала.. – М, 1956. – 227с.
1216362
   Производительность силы и социальные проблемы старого Китая.. – М, 1984. – 272с.
1216363
   Производительность труд и резервы предприятий.. – М, 1966. – 220с.
1216364
  Виноградов И.П. Производительность труда-главное звено эффективности / И.П. Виноградов. – Москва, 1980. – 192с.
1216365
   Производительность труда - главный фактор повышения эффективности производства. – Куйбышев, 1983. – 172с.
1216366
  Занин В.И. Производительность труда - промышленности / В.И. Занин. – Новосибирск, 1977. – 134с.
1216367
  Хромов П.А. Производительность труда / П.А. Хромов. – Москва, 1979. – 239 с.
1216368
  Френкель А.А. Производительность труда / А.А. Френкель. – М, 1984. – 175с.
1216369
  Бондарь И.К. Производительность труда / И.К. Бондарь. – К, 1991. – 147с.
1216370
  Скоморохов Р.В. Производительность труда : резервы роста. / Р.В. Скоморохов. – Москва, 1989. – 63с.
1216371
  Хусейн Шакр Абдельхади Производительность труда в государственном секторе промышленности развивающихся стран (На примере Ирака) : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.05 / Хусейн Шакр Абдельхади; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 20л.
1216372
  Федоров А.Ф. Производительность труда в жилищном строительстве и пути ее повышения. (На прим. работы строит. организаций Главкиевстроя) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Федоров А.Ф. ; МВО УССР , Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 22 с.
1216373
  Собченко З.П. Производительность труда в земледелии и пути ее дальнейшего роста. (На материалах колхозов Донецкой обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Собченко З.П.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1969. – 24л.
1216374
  Зильберглейт П.Б. Производительность труда в каменно-угольной промышленности / П.Б. Зильберглейт. – Х, 1930. – 107с.
1216375
  Пономарев П.М. Производительность труда в каменноугольной промышленности СССР.. : Автореф... доктор экон.наук: / Пономарев П.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 л.
1216376
  Ронгинский Производительность труда в колхозах в пятой пятилетке : Автореф... канд. экон.наук: / Ронгинский В. Л; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
1216377
  Майоров Н.И. Производительность труда в колхозах и резервы ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Майоров Н. И.; МГУ, ИПКП марса. лен. – М., 1953. – 16л.
1216378
  Кумаченко Я.С. Производительность труда в колхозах СССР : Автореф... д-ра экон.наук: / Кумаченко Я.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 27 с.
1216379
  Петренко В.Н. Производительность труда в колхозах, методы ее изучения и пути повышения. (Стат.-экон. исследование на материалах колхозов лесостепной зоны Украины) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петренко В.Н.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 20л.
1216380
  Лола М.И. Производительность труда в колхозах. : Автореф... Доктора экон.наук: / Лола М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 39л.
1216381
  Рахлис Л. Производительность труда в легкой промышленности Казахстана : Автореф... канд. экономич.наук: / Рахлис Л.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
1216382
  Хромов П.А. Производительность труда в неродном хозяйстве / П.А. Хромов. – М, 1969. – 229с.
1216383
  Кошелев Ф.П. Производительность труда в новой пятилетке / Ф.П. Кошелев, проф. – Москва, 1946. – 88с.
1216384
  Кричигина Н.Н. Производительность труда в обрабатывающей промышленности Великобритании / Н.Н. Кричигина. – М, 1978. – 165с.
1216385
  Кочерга А.И. Производительность труда в общественном питании и резервы ее роста : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кочерга А.И. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1960. – 19 с.
1216386
  Воронов Е.С. Производительность труда в овощно-молочных совхозах и пути ее повышения (На примере пригород. совхозов Луганской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Воронов Е.С.; Укр. с.-х. академия. – К., 1967. – 27л.
1216387
  Пидгайко Г.С. Производительность труда в пригородных совхозах и пути ее повышения. (На материалах совхозов пригородной зоны г. Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пидгайко Г.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
1216388
  Назаров М.Г. Производительность труда в промышленности / М.Г. Назаров. – Москва, 1976. – 112с.
1216389
  Демченко М.Н. Производительность труда в промышленности / М.Н. Демченко. – Москва, 1978. – 52с.
1216390
  Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности : проблемы измерения и стимулирования / Акимова Н.В. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1991. – 97 с.
1216391
  Проскуряков В.М. Производительность труда в промышленности и методология ее измерения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 509 / Проскуряков В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 31 с.
1216392
  Лойко Н.К. Производительность труда в промышленности и пути ее повышения в период развернутого строительста коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лойко Н.К.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 24л.
1216393
   Производительность труда в промышленности и факторы ее повышения.. – Воронеж, 1978. – 164с.
1216394
  Пуриц В.Н. Производительность труда в промышленности Казахстана / В.Н. Пуриц. – АлмаАта, 1967. – 188с.
1216395
  Пуриц В.Н. Производительность труда в промышленности Казахстана. : Автореф... доктор экон.наук: 590 / Пуриц В.Н.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1216396
  Горлевская Л.Э. Производительность труда в промышленности россии и стран "большой семерки" / Л.Э. Горлевская, А.М. Чубуков // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040


  В статье представлен анализ добавленной стоимости в обрабатывающей и добывающей промышленности, количества занятых в этих секторах экономики, среднегодовых темпов прироста, средней заработной платы. Сделан вывод, что несмотря на специализацию нашей ...
1216397
  Гамазин К.А. Производительность труда в промышленности средств связи СССР в четвертой (первой послевоенной) пятилетке 1946-1950 г. : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гамазин К.А.; Министерство высшего образования. Московский финансовый институт. – Москва, 1951. – 18 с.
1216398
  Матвеев Б.Г. Производительность труда в промышленности СССР / Б.Г. Матвеев. – Москва, 1961. – 52с.
1216399
  Демченко М.Н. Производительность труда в промышленности СССР в семилетке / М.Н. Демченко. – Москва, 1959. – 48с.
1216400
  Жуков Л.И. Производительность труда в промышленности СССР и методология ее измерения / Л.И. Жуков. – Л., 1972. – 272с.
1216401
  Румянцев А.Ф. Производительность труда в промышленности СССР и пути ее повышения / А.Ф. Румянцев. – Москва, 1953. – 31с.
1216402
  Маслова Н.С. Производительность труда в промышленности СССР. / Н.С. Маслова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1953. – 384с.
1216403
   Производительность труда в промышленности.. – К, 1989. – 150с.
1216404
   Производительность труда в развитом социалистическом обществе. – Москва : Экономика, 1982. – 215 с.
1216405
  Барышева А.В. Производительность труда в развитых капиталистических странах / А.В. Барышева. – Москва : Наука, 1974. – 180 с. / АН СССР, Ин-т экономики
1216406
   Производительность труда в сельском хозяйстве : Указ. лит. за 1972 - 1975 гг. – Москва, 1976. – 156с.
1216407
  Ганев А. Производительность труда в сельском хозяйстве / А. Ганев. – Москва, 1980. – 207с.
1216408
  Марьяхин Г.Я. Производительность труда в сельском хозяйстве / Г.Я. Марьяхин. – М, 1983. – 167с.
1216409
  Владыка А.Д. Производительность труда в сельском хозяйстве и пути ее повышения / А.Д. Владыка, В.Н. Колгунов. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 77 с.
1216410
   Производительность труда в сельском хозяйстве стран - членов СЭВ.. – М, 1979. – 319с.
1216411
   Производительность труда в сельском хозяйстве.. – М, 1970. – 116с.
1216412
  Мащенков В.Ф. Производительность труда в сельском хозяйстве. / В.Ф. Мащенков. – Москва, 1974. – 224с.
1216413
  Фараджев Ф. Производительность труда в сельскохозяйственном машиностроении СССР. / Ф. Фараджев. – Баку, 1956. – 204с.
1216414
  Венцкунас В. Производительность труда в совхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Венцкунас В.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 22л.
1216415
  Кац А.И. Производительность труда в СССР и главных капиталистических странах. / А.И. Кац. – Москва, 1964. – 247с.
1216416
  Маргвелашвили Ш.С. Производительность труда в станкостроении Грузинской ССР и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Маргвелашвили Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 35л.
1216417
  Гольдберг А.М. Производительность труда в строительстве / А.М. Гольдберг. – Москва, 1970. – 152с.
1216418
  Саникидзе Г.А. Производительность труда в угольной промышленности Грузии и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Саникидзе Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 31л.
1216419
  Москаленко В.К. Производительность труда в угольной промышленности ДОнецкого бассейна в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Москаленко В.К.; МГУ. Экон. фак. – М., 1956. – 16л.
1216420
  Пазол Н.Б. Производительность труда в украинской металлургии / Н.Б. Пазол. – Харьков, 1929. – 135 с.
1216421
  Гулин В.С. Производительность труда в уральской медной промышленности / В.С. Гулин. – Москва-Л., 1926. – 39с.
1216422
   Производительность труда в условиях развитого социализма.. – М, 1976. – 344с.
1216423
  Игнатьев Ю.И. Производительность труда в условиях хозяйственной реформы. (На примере строительства) : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Игнатьев Ю.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1971. – 21л.
1216424
  Курбанов Д.К. Производительность труда в хлопководстве и пути ее повышения (на примере колхозов Уджар. и Зардоб. Р-нов АзССР ) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Курбанов Д. К.; АН АзССР. от-ние обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 33л.
1216425
  Кекелидзе М.В. Производительность труда в шерстяной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кекелидзе М.В.; Акад. наук Груз.ССР. Ин-т экономики. – Тбилиси, 1956. – 17л.
1216426
  Пуриц А.Н. Производительность труда в шерстяной промышленности Казахстана в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пуриц А.Н.; Казах. гос.у н-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
1216427
  Билык Ю.Д. Производительность труда в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.01 / Билык Ю.Д.; МВ и ССО УССР,. – К, 1983. – 26л.
1216428
   Производительность труда дв сельском хозяйстве.. – М, 1972. – 121с.
1216429
  Матеев Е.Г. Производительность труда и вопроизводство при социализме / Е.Г. Матеев. – Москва, 1961. – 270с.
1216430
  Данелия Тамаз Валерианович Производительность труда и вопросы повышения экономической эффективности производства в консервной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Данелия Тамаз Валерианович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 21л.
1216431
  Корочкин В.В. Производительность труда и доходы трудящихся / В.В. Корочкин. – Москва, 1977. – 135с.
1216432
  Табачникас Б.И. Производительность труда и ее измерение / Б.И. Табачникас. – Ленинград, 1960. – 38 с.
1216433
  Ступницкий В.И. Производительность труда и ее роль в развитии социалистического общества. / В.И. Ступницкий. – Х., 1958. – 28с.
1216434
  Базылева А.И. Производительность труда и ее роль в формировании фонда накопления в колхозах : Автореф... канд.экон.наук: / Базылева А.И.; БГУ. – Минск, 1970. – 20л.
1216435
  Месхи Н.А. Производительность труда и ее рост в табачной промышленности Грузии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Месхи Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25л.
1216436
  Осипенков П.С. Производительность труда и заработная плата / П.С. Осипенков. – Москва, 1974. – 71с.
1216437
  Гухман Б.А. Производительность труда и заработная плата в промышленности СССР / Б.А. Гухман. – Москва, 1925. – 191с.
1216438
  Маслова Н.С. Производительность труда и заработная плата в промышленности СССР / Н.С. Маслова. – Москва, 1983. – 125с.
1216439
  Воронцов А.П. Производительность труда и заработная плата в совхозах / А.П. Воронцов. – Москва : Колос, 1973. – 232 с.
1216440
  Рубан А.А. Производительность труда и заработная плата при социализме / А.А. Рубан. – Харьков, 1969. – 215с.
1216441
  Олейник Г.Г. Производительность труда и индустриализация сельского хозяйства / Г.Г. Олейник, В.Н. Орлов. – Москва, 1975. – 176с.
1216442
  Сироткин С.П. Производительность труда и использование рабочего времени в социалистическом обществе / С.П. Сироткин. – Москва : Высшая школа, 1968. – 104 с.
1216443
  Азерская Н.Я. Производительность труда и качество продукции / Н.Я. Азерская. – Москва, 1975. – 40с.
1216444
  Захаров А.Н. Производительность труда и материалоемкость продукции / А.Н. Захаров. – Москва, 1981. – 64с.
1216445
  Глухов А.А. Производительность труда и методология ее измерения / А.А. Глухов. – Воронеж, 1972. – 175с.
1216446
  Дольник В.А. Производительность труда и методы ее измерения в геологии. (По данным теорет. и эксперим. исследований) : Автореф... канд. экон.наук: / Дольник В.А.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1216447
  Онищенко Д.И. Производительность труда и накопление в колхозах : Автореф... канд .экон.наук: / Онищенко Д. И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1969. – 23л.
1216448
  Шоймарь В.А. Производительность труда и научно-технический прогресс: резервы ускорения. / В.А. Шоймарь. – Кишинев, 1987. – 101с.
1216449
  Акопян В.Г. Производительность труда и перспективы ее роста в обувной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Акопян В.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1216450
  Быков Г.М. Производительность труда и плановое ценообразование при развитом социализме / Г.М. Быков. – Киев; Донецк, 1978. – 159с.
1216451
  Быков Г.М. Производительность труда и плановое ценообразование при развитом социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Быков Г.М.; Львовск.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 40л.
1216452
  Парамонов В.Н. Производительность труда и повышение эффективности общественного производства / В.Н. Парамонов. – Х., 1970. – 127с.
1216453
  Кучеров А.Ф. Производительность труда и подъем производства в пищевой промышленности Молдавской ССР в пятой пятилетке : Дис... канд. эконом.наук: / Кучеров А. Ф.; ИПКП марк.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.I-XIII
1216454
  Кучеров А.Ф. Производительность труда и подъем производства в пищеврой промышленности Молдавской ССР в пятой пятилетке : Автореф... канд. экономич.наук: / Кучеров А.Ф.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-лененизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
1216455
  Головко Я.С. Производительность труда и путе ее повышения в углеобогатительной промышленности СССР (на примере работы углеобогательных предприятий Донбасса) : Дис... канд. экономич.наук: / Головко Я.С.; Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 266л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1216456
  Зарафов Г.И. Производительность труда и пути ее дальнейшего повышения в виноградарских совхозах. (На примере виноградарских совхозов Ставроп. края) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зарафов Г.И. ; Высш. школа профдвижения Всесоюз. центр. совета проф. союзов. – Москва, 1968. – 19 с.
1216457
  Старчевский В.И. Производительность труда и пути ее повышения / В.И. Старчевский, А.И. Могилевская. – М, 1956. – 42с.
1216458
  Вяткин А.И. Производительность труда и пути ее повышения / А.И. Вяткин. – Омск, 1963. – 20 с.
1216459
  Шишинашвили В.С. Производительность труда и пути ее повышения в виноградарских совхозах районов Имерети : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Шишинашвили В.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 41л.
1216460
  Омушев Е.О. Производительность труда и пути ее повышения в животноводстве (на матер. совх. КирССР) : Автореф... канд. эконнаук: / Омушев Е. О.; Гор.ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1965. – 18л.
1216461
  Жамбровский В.Е. Производительность труда и пути ее повышения в колхозах Хмельницкой области : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Жамбровский В.Е. ; Укр. науч.-исслед. ин-т экон. и организации сельского хоз-ва. – Киев, 1968. – 23 с.
1216462
  Крисальный А.В. Производительность труда и пути ее повышения в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Крисальный А.В.; Киев. ин-тут нар. хозяйства. – К., 1961. – 24л.
1216463
  Моллаев Х. Производительность труда и пути ее повышения в колхозном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Моллаев Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 15 с.
1216464
  Чомахидзе Д.И. Производительность труда и пути ее повышения в мараганцеворудной промышленности Грузинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чомахидзе Д.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1216465
  Пастушенко А.И. Производительность труда и пути ее повышения в овощеводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пастушенко А.И.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1964. – 24л.
1216466
  Крылова А.В. Производительность труда и пути ее повышения в промышленности (на матер. металлургических заводов Донбасса) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крылова А.В.; Киев. ин-тут нар. хоз-ва. Каф. полит. экономии. – К., 1963. – 22л.
1216467
  Капитонов Б.В. Производительность труда и пути ее повышения в социалистической промышленности. (На проимере промышленности строит. материалов г.Москвы 1946-1952 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Капитонов Б.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1216468
  Касумов А.А. Производительность труда и пути ее повышения в хлопкосеющих колхозах Азербайджанской ССР. (На примере колхозов Карягин. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Касумов А. А.; Капитонов Б.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Баку., 1959. – 23л.
1216469
  Илюшин В.П. Производительность труда и пути ее повышения в целинных совхозах Рузаевского района Кокчетавской области. : Автореф... канд. эконом.наук: / Илюшин В.П.; Моск. гос. экон. ин-тут. Каф. эконом. с.-х. – М., 1959. – 13л.
1216470
  Ободовский Г.Д. Производительность труда и пути ее повышения в черной металлургии в послевоенный период (на опыте заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ободовский Г.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 17 с.
1216471
  Кычанов Б.И. Производительность труда и пути ее повышения на предприятиях промышленности / Б.И. Кычанов. – Омск, 1973. – 31с.
1216472
  Рубан А.А. Производительность труда и реальные доходы / А.А. Рубан. – Москва : Мысль, 1987. – 173 с.
1216473
  Мусияка Ю.Г. Производительность труда и резервы ее повышения в льноводческих колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусияка Ю.Г.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – Киев, 1963. – 21л.
1216474
   Производительность труда и резервы ее повышения в промышленности Украинской ССР.. – К, 1962. – 304с.
1216475
  Фтомов Г.С. Производительность труда и резервы ее повышения в совхозном производстве. (На материалах совхозов Николаевской и Херсонской областей) : Автореф... канд. экон.наук: / Фтомов Г.С.; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – К., 1962. – 22л.
1216476
  Дергунов В.А. Производительность труда и резервы ее роста в общественном животноводстве колхозов (По материалам Горьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Дергунов В. А.; Горьк.ГУ, Каф. полит. экон. – Горький, 1965. – 17л.
1216477
  Евсеева И.Н. Производительность труда и резервы ее роста в овецеводстве колхозов Украины. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеева И.Н.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 21л.
1216478
  Евтушенко В.Г. Производительность труда и резервы ее роста в свекловодстве кохозов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евтушенко В.Г.; М-во высш.орбазования УССР. – Харьков, 1958. – 15л.
1216479
  Гайгалене З. Производительность труда и резервы ее роста в трикотажной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Гайгалене З.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 24л.
1216480
  Ступницкий И В. Производительность труда и резервы ее роста в угольной промышленности Донбасса в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.экоан.наук: / Ступницкий В.И,; М-во высш.образования УССР.Харьк.оредена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1957. – 20л.
1216481
  Мусульманкулов А.А. Производительность труда и резервы ее роста на железнодорожном транспорте : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Мусульманкулов А.А.; Горьк. гос. ин-т. – Горький, 1964. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1216482
  Кучухидзе А.А. Производительность труда и резервы ее роста на железной дороге : Автореф... канд. экон.наук: / Кучухидзе А.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 17л.
1216483
  Бондарь И.К. Производительность труда и роль ее повышения в решении главной задачи десятой пятилетки / И.К. Бондарь. – К, 1976. – 39с.
1216484
   Производительность труда и себестоимость продукции в сельском хозяйстве Амурской области.. – Благовещенск, 1963. – 240с.
1216485
  Котов Г.Г. Производительность труда и себестоимость продукции в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1964. – 280с.
1216486
  Турецкий Ш.Я. Производительность труда и снижение себестоимости в новой пятилетке / Ш.Я. Турецкий. – Москва, 1947. – 128с.
1216487
  Сидоров А.Ф. Производительность труда и совокупный рабочий. : Автореф... доктор экон.наук: 590 / Сидоров А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Л., 1968. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1216488
  Грязнова Алла Георгиевна Производительность труда и соуциалистическое соревнование / Грязнова Алла Георгиевна. – Москва : Экономика, 1976. – 152с.
1216489
  Манза А.П. Производительность труда и стимулы ее роста / А.П. Манза. – Кишинев, 1972. – 99с.
1216490
  Карелюшников Р. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-79. – ISSN 0042-8736
1216491
  Костин Л.А. Производительность труда и технический прогресс / Л.А. Костин. – Москва, 1974. – 255с.
1216492
  Кузнецов И.В. Производительность труда и трудовая дисциплина в совхозах / И.В. Кузнецов. – Москва-Л., 1931. – 40с.
1216493
  Баянов С.З. Производительность труда и трудоемкость продукции в свинцово-цинковых и медных производствах цветной маталлургии Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: / Баянов С.З.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
1216494
  Горелов П.Е. Производительность труда и факторы ее роста : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Горелов П.Е. ; Харьк. ГУ. – Харьков, 1969. – 18 с.
1216495
  Гасанов Ильяс Мансур оглы Производительность труда и факторы ее роста в колхозах (на примере колхозов Мугано-Сальянской зоны Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Гасанов Ильяс Мансур оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1972. – 28л.
1216496
   Производительность труда и факторы ее роста.. – Бельцы, 1969. – 219с.
1216497
  Рогов А.И. Производительность труда и ФЗМК. / А.И. Рогов, В.П. Черных. – Москва, 1971. – 192с.
1216498
   Производительность труда и фондоотдача: проблемы роста.. – К, 1990. – 253с.
1216499
  Бардин Д.М. Производительность труда и эффективность производства / Д.М. Бардин. – Москва : Знание, 1967. – 48 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия. Экономика ; 9)
1216500
  Маврищев В.С. Производительность труда и эффективность производства / В.С. Маврищев. – Минск, 1986. – 79с.
1216501
   Производительность труда и эффективность промышленного производства : (тезизы докадов в 5 ч.). – Киев
Ч. 2. – 1967. – 38 с.
1216502
   Производительность труда и эффективность промышленного производства.. – К
ч. 4. – 1967. – 36с.
1216503
  Череп А.В. Производительность труда как источник оптимизации себестоимости продукции предприятия / А.В. Череп, Е.К. Кудиевская // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 51-54. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1216504
   Производительность труда как политико-экономическая категория социализма.. – Л, 1973. – 224с.
1216505
  Стефанюк А.И. Производительность труда на пищевых предприятиях / А.И. Стефанюк. – Киев, 1985. – 96с.
1216506
  Абдулразаков М.А. Производительность труда на предприятиях связи и пути ее повышения. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.07 / Абдулразаков М.А.; МВ и ССО АЗ.ССР. – Баку, 1972. – 29л.
1216507
  Тарасов И.К. Производительность труда на промышленных предприятиях и пути ее повышения. / И.К. Тарасов. – Оренбург, 1961. – 28с.
1216508
  Курицын И.В. Производительность труда на ремонтно-строительных работах. / И.В. Курицын. – Москва, 1963. – 60с.
1216509
  Лысов Н.Е. Производительность труда, качество, стимулы / Н.Е. Лысов, Н.Н. Казакевич. – Минск, 1978. – 95с.
1216510
  Корнев В.В. Производительность труда, методы и измерения и резервы роста. (По материалам строит. организаций ГлавЦЧОстроя) : Автореф... канд. экон.наук: / Корнев В.В.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра полит. экономии. – Воронеж, 1967. – 20л.
1216511
  Моисеенко Н.А. Производительность труда, накопление и потребление в колхозах. : Автореф... доктор экон.наук: / Моисеенко Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 32л.
1216512
  Ромашкина А.Ф. Производительность труда, пути и резервы ее роста на промышленном предприятии (на прим. предпр. группы "Б") : Автореф... канд. экон.наук: / Ромашкина А. Ф.; МГУ. – М., 1964. – 20л.
1216513
  Скурин Г.М. Производительность труда, стимулы, ответственность / Г.М. Скурин, Н.А. Волкова. – Москва, 1984. – 71 с.
1216514
  Чичканов В.П. Производительность труда. / В.П. Чичканов. – Свердловск, 1975. – 168с.
1216515
  Гретченко А.И. Производительность труда: Активизация человеч. фактора / А.И. Гретченко. – Москва, 1988. – 141с.
1216516
  Назаров М.Г. Производительность труда: измерение, анализ, резервы / М.Г. Назаров. – Москва, 1977. – 207с.
1216517
  Борщевский И.И. Производительность труда: методы анализа и прогнозирования / И.И. Борщевский, В.А. Трухов; Под ред. А.А. Ракова. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 140 с.
1216518
  Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения / Р.В. Гаврилов. – Москва : Экономика, 1985. – 120 с.
1216519
  Саутин И.В. Производительность труда: резервы роста / И.В. Саутин. – Москва, 1973. – 110с.
1216520
  Антоненко В.В. Производительность труда: резервы роста : рек. указ. литературы / сост.: В.В. Антоненко ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1978. – 40 с. – (Научно-технические знания - рабочим ; вып. 17)
1216521
  Фильев В.И. Производительность труда: резервы роста в аппаратурных производствам / В.И. Фильев. – М, 1986. – 168с.
1216522
  Барг А.А. Производительность труда: факторы и резервы роста / А.А. Барг, В.И. Пименов. – Пермь : Кн. изд-во, 1974. – 43 с., [2] л. схем. – (Экономическая библиотека)
1216523
  Губа И.Е. и др. Производительность труда: факторы и резервы роста / И.Е. и др. Губа. – Днепропетровск, 1987. – 52с.
1216524
   Производительность труда: факторы и резервы роста.. – М, 1971. – 312с.
1216525
  Мамедов Гияс Магомедович Производительнрость труда в хлопкоочистиетлной промышленности Азербайджана и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мамедов Гияс Магомедович; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1973. – 38л.
1216526
  Маглаперидзе О.Н. Производительнсоть труда и резервы ее роста в шелковой промышленности ГССР : Автореф... канд. экон.наук: / Маглаперидзе О. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 32л.
1216527
  Капелян Е.Х. Производительные силы : структура, функции, типология (Вопросы методологии и теории) / Е.Х. Капелян. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 189, [3] с.
1216528
  Алымов А.Н. Производительные силы : прблемы развития и размещения / А.Н. Алымов. – Москва : Экономика, 1981. – 288 с.
1216529
  Охримчук А.И. Производительные силы агропромышленного комплекса / А.И. Охримчук. – Киев, 1987. – 174с.
1216530
  Ахмедова К.Б. Производительные силы Восточного Казахстана / К.Б. Ахмедова, Б.Я. Двоскин, М.И. Семенова ; АН КазССР, Сектор географии. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 207 с.
1216531
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 4. – Хабаровск-Владивосток : Акц. Об-во "Книжное дело"
Животный мир. – 1927. – 596 с. – издано по поручению Дальне-Восточной краевой плановой комиссии
1216532
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 5. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное Дело"
Человек. – 1927. – 200 с. – издано по поручению Дальне-Восточной Краевой плановой комиссии
1216533
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 6. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное дело"
Промышленность. – 1927. – 260 с. – издано по поручению Дальне-Восточной Краевой плановой комиссии
1216534
   Производительные силы Дальнего Востока : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 7. – Хабаровск-Владивосток : Акц. О-во "Книжное дело"
Транспорт и строительство. – 1927. – 167 с. – издано по поручению Дальневосточной Краевой плановой комиссии
1216535
   Производительные силы Дальнего Востока. : первая конференция по изучению производительных сил Д.В. – Вып. 2. – Хабаровск-Владивосток : Акц. Об-во "Книжное дело"
Поверхность и недра. – 1927. – 304 с. – издано по поручению Дальне-Восточной краевой плановой комиссии
1216536
  Кронрод Я.А. Производительные силы и общественная собственность / Я.А. Кронрод. – Москва : Наука, 1987. – 351 с.
1216537
   Производительные силы и производственные отношения современности.. – М, 1991. – 181с.
1216538
  Митрофанов В.А. Производительные силы и производственные отношения социализма. / В.А. Митрофанов, 1963. – 44с.
1216539
   Производительные силы и совершенствование экономических связей Узбекистана : монографія / Абдусалямов М., Алимов А.М., Мусиенко И.В.; АН УзССР ; совет по изучению производительных сил ; отв.ред. К.Н. Бедринцев. – Ташкент : Из-во "ФАН" Узбекской ССР, 1986. – 141 с.
1216540
   Производительные силы и социально-экономическая динамика : труды Всероссийской научной конференции 20-21 октября 2005 г. – Москва, 2007. – 304 с. – 90-летию СОПС посвящается. – ISBN 978-5-901931-31-8
1216541
   Производительные силы Кольского полуострова.. – М-Л, 1940. – 197с.
1216542
   Производительные силы Мурманской области: современный уровень, направления развития.. – Анатиты, 1988. – 108с.
1216543
   Производительные силы Нечерноземной зоны РСФСР.. – Москва : Мысль, 1977. – 256с.
1216544
  Марахов В.Г. Производительные силы развитого социализма. / В.Г. Марахов. – М., 1981. – 64с.
1216545
   Производительные силы района КМА : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1982. – 110 с.
1216546
   Производительные силы района КМА.. – Воронеж, 1982. – 110с.
1216547
  Дзенькевич Б.М. Производительные силы сельского хозяйства на Украине : Статистический очерк. – Киев : Тип. Бр. А. и М. Кушнеров
В.1. – 1917. – 30 с. : Табл.
1216548
  Зарипов Ш. Производительные силы сельского хозяйства современного Афганистана / Ш. Зарипов. – Душанбе : Дониш, 1972. – 146 с.
1216549
   Производительные силы социализма в условиях научно-технической революции.. – Л, 1974. – 232с.
1216550
  Пефтиев В.И. Производительные силы социализма: закономерности развития и пути обновления / В. И. Пефтиев ; Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – 123, [2] с. – ISBN 5-7415-0143-5
1216551
  Блехцин И.Я. Производительные силы СССР и окружающая среда = (Проблемы и опыт исследования) : (проблемы и опыт исследования) / И.Я. Блехцин, В.А. Минеев. – Москва : Мысль, 1981. – 216 с. : ил. – Библилогр.: с. 199-212
1216552
   Производительные силы стран Африки : Обрабатывающая промышленность. – Москва : Наука, 1981. – 296 с.
1216553
   Производительные силы стран Африки : Горнодобывающая промышленность. – Москва : Наука, 1982. – 248 с.
1216554
   Производительные силы стран Африки : Энергетика. – Москва : Наука, 1982. – 198 с.
1216555
   Производительные силы стран Африки. : Сельское хозяйство. – Москва : Наука, 1978. – 283 с.
1216556
   Производительные силы стран Африки.. – М, 1978. – 294с.
1216557
   Производительные силы стран Африки. : Трудовые ресурсы. – Москва : Наука, 1981. – 200 с.
1216558
   Производительные силы Узбекистана и перспективы их дальнейшего развития : монография. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1986. – 308 с.
1216559
   Производительные силы Центрального Казахстана. – Алма-Ата : АН КССР
Т. 2 : Полезные ископаемые и региональная геология. – 1959. – 352с.
1216560
   Производительные силы: новый уровень развития. – Москва : Мысль, 1989. – 205с.
1216561
  Козак В.Е. Производительный и непроизводительный труд. (Очерк теории). / В.Е. Козак. – К., 1971. – 212с.
1216562
  Омаров А.М. Производительный коллектив и реформа / А.М. Омаров. – Москва, 1972. – 62с.
1216563
  Байдалинова Э.А. Производительный труд в воспитании школьников : (опыт труд. подгот. в общеобразоват. шк. КазССР) / Э.А. Байдалинова. – Алма-Ата : Раун, 1990. – 87, [1] с.
1216564
  Алибеков А.А. Производительный труд в системе производственных отношений социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Алибеков Абдумухтар Абдухамидович ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1979. – 27 с.
1216565
   Производительный труд в учебных мастерских и кабинетах облслуживающего трада городских школ.. – М, 1980. – 174с.
1216566
  Крючков А.Ф. Производительный труд в учебных мастерских сельских школ / А.Ф. Крючков. – М., 1969. – 183с.
1216567
  Щербаков В.И. Производительный труд и его оплата / В.И. Щербаков. – Москва, 1988. – 63с.
1216568
  Кофман Б. Производительный труд и метод Маркса / Б. Кофман. – Л, 1929. – 152с.
1216569
  Бигзаев Ф.Ф. Производительный труд и нематериальное производство. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бигзаев Ф.Ф.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1216570
  Тыкоцкий Л.И. Производительный труд и услуги / Л.И. Тыкоцкий. – Вильнюс, 1973. – 180с.
1216571
  Лапутин П.Г. Производительный труд инвалидов по зрению в социалистическом общественном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Лапутин П. Г.; ЛГУ,Каф. полит. экон. – Л., 1966. – 17л.
1216572
  Пашинский А.М. Производительный труд как средство воспитания у старшекласников готовности к трудовой деятельности в сельско-хозяйственном производстве. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пашинский А.М.; Науч-исслед.ин-т пед.УССР. – К, 1986. – 24л.
1216573
  Липицкий Василий Семенович Производительный труд как фактор формирования советского специалиста (по материалам "третьего семестра" студенческой молодежи) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Липицкий Василий Семенович ; М-во просвещения РСФСР , Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1973. – 27 с.
1216574
  Коростиль Н.А. Производительный труд при социализме и его роль в расширении границ свободного времени : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Коростиль Н. А.; КИНХ. – Киев, 1980. – 22 с.
1216575
  Колесник Г.И. Производительный труд при социализме. (Границы и структура) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Колесник Г.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 22л.
1216576
  Кучеренко М.М. Производительный труд учащихся в училище механизации сельского хозяйства / М.М. Кучеренко. – Москва, 1961. – 31с.
1216577
  Томин Н. Производительный труд учащихся в школьных мастерских. / Н. Томин. – Челябинск, 1960. – 80с.
1216578
   Производительный труд учащихся старших классов.. – М, 1958. – 128с.
1216579
   Производительный труд школьников.. – М, 1986. – 119с.
1216580
  Фудин Н.А. Производльная регуляция дыхания как метод восстановления его нарушений у больных туберкулезом легких : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Фудин Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 22 л. – Бібліогр.:с.21
1216581
  Яруткин Н.Г. Производная и ее применение к исследованию функций в школе / Н.Г. Яруткин. – Новосибирск, 1968. – 107с.
1216582
  Бродский С Я. Производная и интеграл в неравенствах, уравнениях и тождествах / С Я. Бродский, К А. Слипенко, . – Киев : Вища школа, 1988. – 120 с.
1216583
  Скобец Е.М. Производная полярография / Е.М. Скобец, В.Д. Скобец. – Киев : Гостехиздат, 1963. – 114 с.
1216584
  Суслов Г. Производная потенциала поверхностных масс. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1897. – 7 с. – Отд. оттиск : Труды отделения физических наук Императорского Московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 9
1216585
  Блажнов Е.А. Производная пропаганда в газете в период подготовки экономической реформы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Блажнов Е.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 19л.
1216586
  Дубровкин И.М. Производная спектрометрия: Теория, техника, применение / И.М. Дубровкин, В.Г. Беликов. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1988. – 144 с.
1216587
  Дегтярь Инна Григорьевна Производные (суффиксальные) существительные, выражающие понятие "действующее лицо" в современном англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дегтярь Инна Григорьевна; ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 15л.
1216588
  Симонова Л.Н. Производные 2,5-димеркапто-1,3-4-тиадиазола как аналитические реагенты на теллур. : Автореф... канд. хим.наук: / Симонова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – М., 1967. – 28л.
1216589
  Минина Лидия Ивановна Производные 9-R-2,3,7-триокси-6-флуорона как реагенты для спектрофотометрического определения вольфрама (VI) в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Минина Лидия Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 18 c. – Бібліогр.:с.17-18
1216590
  Даниленко Г.И. Производные адамантана, содержащие активные функциональные группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Даниленко Г.И. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 17 с.
1216591
  Неганова М.Е. Производные алкалоида секуринина и изоалантолактонов в качестве потенциальных нейропротекторов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Неганова Маргарита Евгеньевна ; Ин-т физиологически активных веществ Российской акад. наук. – Черноголовка, 2012. – 21 с. – Библиогр.: 15 назв.
1216592
  Гамалея В.Ф. Производные алкилдихлорфосфазокарбацилов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гамалея В.Ф. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1216593
  Палийчук Ю.А. Производные альфа-алкоксилкилфосфоровых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Палийчук Ю.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1979. – 22л.
1216594
  Голубничая О.И. Производные английские глаголы с количественной семантикой: концептуальный анализ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 37-42. – (Філологічні науки)
1216595
  Даукшас В.К. Производные бензодиоксана-1,4. (Синтез, фармакол. активность, хим. и опт. свойства) : Автореф... д-ра хим.наук: / Даукшас В.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 35л.
1216596
  Варфоломеева Т.В. Производные вещества доказательства / Т.В. Варфоломеева. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 48с.
1216597
  Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства как источники сведений о фактах / Т.В. Варфоломеева, В.И. Гончаренко // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 122-128
1216598
  Седова А.А. Производные висмутола 1 как реагенты на висмут (3) и их аналитическое применение. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.02 / Седова А.А.; МГУ. – М, 1980. – 20л.
1216599
  Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке / В.Н. Шевчук. – М., 1983. – 231с.
1216600
  Проказова Н.В. Производные двухатомных спиртов как новые типы нейтральных липидов. : Автореф... канд. хим.наук: / Проказова Н.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 22л.
1216601
  Ахметов Мукир Производные и интегралы в школьном курсе математики : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметов Мукир; Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1216602
  Слюсаренко Е.И. Производные изоцианатов кислот пятивалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 077 / Слюсаренко Е.И. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 18 с.
1216603
  Пастушенков Г.А. Производные имена существительные в словообразовательной системе языка: уч. пособие / Г.А. Пастушенков. – Калинин, 1981. – 84с.
1216604
  Золотова В.С. Производные имена существительные со значением лица в современном польском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Золотова В.С.; Ленинград. ордена Ленина гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
1216605
  Селезненко Л.В. Производные иминосульфиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Селезненко Л.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1967. – 17л.
1216606
  Селезненко Л.В. Производные иминосульфиновых кислот. : Автореф... канд.хим.наук: / Селезненко Л.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1967. – 17л.
1216607
  Шейнкман И.Э. Производные иминосульфо- и иминосернистой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Шейнкман И. Э.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1965. – 14л.
1216608
  Кивокурцева Л.Н. Производные иона 2-азониаазулена: синтез и реакционная способность : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кивокурцева Л.Н.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1972. – 20л.
1216609
  Орлов Д.М. Производные категории когерентных пучков и эквивалентности между ними : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Орлов Дмитрий Олегович ; Российская Акад. наук, Математический ин-т имени В.А. Стеклова. – Москва, 2002. – 15 с. – Библиогр.: 26 назв.
1216610
  Елагин А.Д. Производные категории эквивариантных когерентных пучков и когерентных пучков на стеках : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Елагин А.Д. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 3 назви
1216611
  Завьялов С.И. Производные кротоновой кислоты в синтезах -у-лактонов : Автореф... канд. хим.наук / Завьялов С.И. – Москва, 1950. – 7 л.
1216612
  Кирилюк В.С. Производные многоначных отображений и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Кирилюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 12л.
1216613
  Вахитов С.В. Производные наименования со значением лица в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вахитов С.В.; Волгоградск. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 1994. – 19л.
1216614
  Каретникова Елена Алексеевна Производные оксинафтилазотиазола и их хелаты с металлами в фотометрическом анализе. : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Каретникова Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 184л. – Бібліогр.:л.164
1216615
  Шевченко М.И. Производные от аббревиатур в современном руссокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевченко М. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 26л.
1216616
   Производные пантотеновой кислоты.. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 213с.
1216617
  Назаретян В.П. Производные перфторалкансульфокислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Назаретян Валерий Платонович ; Акад. наук УССР, Ин-т орган. химии. – Киев, 1977. – 20 с. – Библиогр.: 12 назв.
1216618
   Производные пиразолона как аналитические реагенты.. – Пермь, 1976. – 158с.
1216619
  Карклинь А.Х. Производные пиридазина - 6 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карклинь А. Х. ; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1216620
  Бубновская В.Н. Производные пиридо (2, 1-в) тиазола : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бубновская В.Н. ; КГУ. – Киев, 1966. – 20 с.
1216621
  Бубновская В.Н. Производные пиридо /2,1-в/тиазола. : Дис... канд. хим.наук: / Бубновская В.Н.; КГУ. – К., 1966. – 144л. – Бібліогр.:л.141-142
1216622
  Скиба Ю.Г. Производные предлоги и проблема аналитизма. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1983. – 44с.
1216623
  Железная С.М. Производные прилагательные -- однокоренные образования в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железная С. М.; КГУ. – К., 1977. – 17л.
1216624
  Столяров Ю.Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. .30-47. – ISSN 0130-9765
1216625
  Финкель А.М. Производные причинные предлоги в современном русском литературном языке / А.М. Финкель. – Х, 1962. – 238с.
1216626
  Штепанек А.С. Производные Р-арилированных фосфазоугольных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Штепанек А.С.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1962. – 16л.
1216627
  Царев П.В. Производные слова в английском языке / П.В. Царев. – М, 1977. – 134с.
1216628
  Себастьян Т.В. Производные соединения с дикетоиндольными и азольнями циклами и их поллимеризация : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Себастьян Т. В.; МВССО РСФСР, ВГУ. – Воронеж, 1979. – 17л.
1216629
  Чайкун П.М. Производные существительные с коннотативным значением в белорусском и русском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Чайкун П.М.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17 с.
1216630
  Ледина Л.Е. Производные триметилленимина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ледина Л. Е.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1984. – 23л.
1216631
  Козюков В.П. Производные угольной кислоты, содержащие кремний : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Козюков В.П. ; М-во хим. пром-сти. СССР. – Москва, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1216632
  Кулиев А.М. Производные фенолов и тиолов / А.М. Кулиев, Ф.Н. Мамедов ; АН Азер.ССР, Ин-т химии присадок. – Баку : Элм, 1981. – 227 с.
1216633
  Фельдман А. Производные финансовые инструменты: опасности и возможности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 81-92. – ISSN 0869-44435
1216634
  Викин Н.В. Производные функции Ляпунова в силу неравенств и их применение. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Викин Н.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 14л.
1216635
   Производсвенная культура на заводах тяжелого машиностроения.. – М, 1967. – 22с.
1216636
   Производсвтво серной кислоты. – Москва, 1959. – 87с.
1216637
  Липень Л.И. Производственная (структурная) единица в трудовом правоотношении. / Л.И. Липень. – Минск, 1985. – 165с.
1216638
  Каретников М.В. Производственная активоность трудящихся -- необходимое условие роста производительности труда в промышленности (На матер. пром. Юж. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Каретников М.В.; Урал. ГУ. – Свердолвск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1216639
  Полторыгин В.К. Производственная база строительства. / В.К. Полторыгин. – М., 1963. – 83с.
1216640
   Производственная база ядерной энергетики за рубежом.. – М, 1977. – 324с.
1216641
  Гудсков А.К. и др. Производственная бригада: организация, нормирование и оплата труда / А.К. и др. Гудсков. – М, 1981. – 112с.
1216642
   Производственная бригада: социально-экономические вопросы развития.. – Минск, 1982. – 136с.
1216643
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика для работников умственного труда. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 88с.
1216644
   Производственная гимнастика и научная организация труда.. – К, 1976. – 131с.
1216645
   Производственная гимнастика и научная организация труда.. – К, 1979. – 118с.
1216646
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика при монотонном труде. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 54с.
1216647
  Косилина Н.И. Производственная гимнастика: Для работников умств. труда. / Н.И. Косилина, А.П. Колтановский. – М., 1983. – 88с.
1216648
  Таранов Н.Н. Производственная графика. / Н.Н. Таранов. – Львов, 1983. – 190с.
1216649
  Свита А.М. Производственная демократия как форма проявления ведущей роли рабочего класса в обществе развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Свита А. М.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1216650
  Косенко О.И. Производственная демократия: факты и вымыслы. / О.И. Косенко. – М., 1981. – 64с.
1216651
  Братищев И.М. Производственная дисциплина и проблема воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Братищев И.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 26л.
1216652
  Братищев И.М. Производственная дисциплина. / И.М. Братищев. – Ростов -на-Дону, 1985. – 135с.
1216653
  Цимерман Ю.С. Производственная единица -- правовое положение и хозяйственные связи. / Ю.С. Цимерман. – М, 1983. – 112с.
1216654
  Березинская О. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения / О. Березинская, А. Ведев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 103-115 : табл., рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0042-8736
1216655
  Панова Н.А. Производственная и бытовая лексика говоров Ставрополья. (К проблеме взаимоотношения языка и диалектов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Панова Н.А.; Москов. гос. пед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
1216656
  Крулькевич М.И. Производственная информация предприятия / М.И. Крулькевич, И.К. Сапицкая. – К, 1988. – 68с.
1216657
  Ромашов О.В. Производственная информированность рабочей молодежи / О.В. Ромашов. – Москва, 1977. – 79 с.
1216658
  Пириашвили Б.З. Производственная инфраструктура : состояние и основы ее развития // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 20-28


  Визначено економічний зміст терміну "виробнича інфраструктура" як виду економічної діяльності з надання послуг основному виробництву. Проаналізовано роль виробничої інфраструктури в соціально-економічному розвитку країни.
1216659
  Аксенова Татьяна Николаевна Производственная инфраструктура народного хозяйства и пути ее совершенствования в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Аксенова Татьяна Николаевна ; Ленингр. инж.-экон. ин-т. – Ленинград. – 19 с.
1216660
  Аристова Л.Б. Производственная инфраструктура Пакистана / Л.Б. Аристова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118
1216661
  Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура региона : (вопр. методол. и методики, опыт исслед.) / Ю.В. Блохин ; АН МССР, Ин-т экономики. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 126-130
1216662
  Запольский И М. Производственная кооперация как фактор повышения продовольственной безопасности Беларуси // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 129-135. – ISSN 2221-1055
1216663
   Производственная мощность заводов черной металлургии США : Справочник-указатель. – Москва, 1961. – 322 с.
1216664
  Петрович И.М. Производственная мощность и экономика предприятия / И.М. Петрович, Р.П. Атаманчук. – Москва, 1990. – 108с.
1216665
  Фрумин И.Л. Производственная мощность машиностроительного завода и резервы производства. / И.Л. Фрумин. – Москва, 1955. – 60с.
1216666
  Батышев С.Я. Производственная педагогика : [учеб. для работников, занимающихся проф. обучением рабочих на пр-ве] / Батышев С.Я. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 671 с.
1216667
   Производственная педагогика.. – М, 1968. – 20с.
1216668
   Производственная практика в библиотеке.. – Кишинев, 1982. – 21с.
1216669
  Вересова Н.Г. Производственная практика по изучению образа жизни и социально-психологического климата в трудовых коллективах. / Н.Г. Вересова, А.А. Русалинова. – Ленинград, 1989. – 40с.
1216670
  Парфентьев Г.А. Производственная практика учащихся в строительных проффессионально-техничческих училищах Ленинграда. / Г.А. Парфентьев. – М., 1971. – 40с.
1216671
  Фриденберг К.Э. Производственная программа текстильного предприятия / К.Э. Фриденберг. – М., 1956. – 36с.
1216672
   Производственная работа профсоюзов.. – М, 1966. – 224с.
1216673
  Бобров О.М. Производственная санитария и охрана труда / О.М. Бобров. – Киев, 1975. – 64 с.
1216674
  Бобров О.М. Производственная санитария и охрана труда : учеб. пособие / О.М. Бобров, Л.П. Керб ; Киев. ин-т нар. хозяйства им. Д.С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1975. – 94 с.
1216675
   Производственная санитария и охрана труда.. – М, 1971. – 176с.
1216676
   Производственная санитария.. – М, 1980. – 160с.
1216677
  Кузнецова Т.Е. Производственная сфера современного села / Т.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1986. – 199 с.
1216678
  Власюк П.А. Производственно-агрофизиологическая ощенка эффективности марганцевых удобрений / П.А. Власюк; Сапегин А.А. – Уфа, 1943. – 128с.
1216679
   Производственно-массовая и экономическая работа профсоюзов.. – М, 1989. – 301с.
1216680
   Производственно-массовая работа профсоюзного комитета. – М, 1987. – 238с.
1216681
   Производственно-массовая работа профсоюзов. – Москва, 1985. – 272 с.
1216682
   Производственно-массовая работа профсоюзов.. – М, 1963. – 352с.
1216683
   Производственно-массовая работа профсоюзов.. – Москва, 1979. – 207с.
1216684
  Пономаренко А.И. Производственно-организационные модели поведения мультиоперационных банков / А.И. Пономаренко, А.Д. Борисенко // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 89
1216685
  Коновалова Надежда Ильинична Производственно-территориальная типизация хозяйств районных аграрно-территориальных систем : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Коновалова Надежда Ильинична; МВ и ССО УССР, Ленинград. госуд. унив. им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1983. – 22л.
1216686
   Производственно-территориальные комплексные формирования : монография. – Киев : Наукова думка, 1982. – 208 с.
1216687
  Калашникова Т.М. Производственно-территориальный комплекс как сложная территориальная система : Учебно-методическое пособие / Т.М. Калашникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 60 с.
1216688
   Производственно-техническое обучение кадров на предприятиях БССР.. – Минск, 1966. – 40с.
1216689
  Медницкий В.Г. Производственно-транспортные задачи большей размерности и решение их на ЭВМ / В.Г. Медницкий, Н.Н. Буторин. – М, 1978. – 95с.
1216690
   Производственно-хозяйственные связи в агропромышленном комплексе.. – К, 1988. – 283с.
1216691
  Блажнов Е.А. Производственно-экономическая пропаганда в газете : лекции пло курпсу "Теория и практика партийно-советской печати" для студ. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов / Е.А. Блажнов, Л.И. Лопатников ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечерн. обучению МГУ. – Москва : Московский университет, 1971. – 72 с.
1216692
   Производственно-экономическая работа профсоюзов.. – М, 1971. – 295с.
1216693
   Производственно-экономическая работа профсоюзов.. – М, 1980. – 256с.
1216694
  Пикулькин А.В. Производственно-экономические связи агропромышленного комплекса / А.В. Пикулькин. – Москва : Россельхозиздат, 1981. – 238с.
1216695
   Производственно-экономические связи в системе агропромышленного комплекса.. – М, 1983. – 293с.
1216696
  Нит И.В. Производственного планирование как мноэтапная система (Экон. матем. интеграция) : Автореф... канд. экон.наук: / Нит И. В.; МГУ, Экон. фак. – М., 1966. – 20л.
1216697
  Капс Х.П. Производственное кооперирование и пути его углубления в машиностроении Эстонской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Капс Х.П.; АН Эст. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 34л.
1216698
  Тодуа Р.С. Производственное кредитование чаеводческих совхозов и колхозов Грузинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Тодуа Р.С.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1970. – 35л.
1216699
  Пузанов В.Д. Производственное накопление : сущность, эффективность, использование / В.Д. Пузанов. – М, 1983. – 110с.
1216700
  Радченко А.И. Производственное образование подростков за границей / А.И. Радченко. – М.-Л., 1925. – 124с.
1216701
  Коньков Н.Н. Производственное обучение - важная форма привития учащимся сознательного отношения к рабочей профессии. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1968. – 31с.
1216702
   Производственное обучение в профессионально-технических училищах.. – М, 1972. – 320с.
1216703
   Производственное обучение в средней школе по машиностроительным профессиям.. – М, 1962. – 144с.
1216704
   Производственное обучение в средней школе по химическим профессиям.. – М, 1962. – 175с.
1216705
   Производственное обучение в средней школе по химическим профессиям.. – 2-е изд. – М, 1965. – 191с.
1216706
  Демин А.Ф. Производственное обучение в техникумах / А.Ф. Демин, Б.И. Петров. – М, 1963. – 139с.
1216707
  Каган В.М. Производственное обучение в школе и его связь с общеобразовательными предметами / В.М. Каган, М.П. Мартынов. – М, 1963. – 48с.
1216708
   Производственное обучение операторов мини- и макро-ЭВМ в профтехучилищах.. – Л, 1989. – 60с.
1216709
  Григорьев М.А. Производственное обучение столяров. / М.А. Григорьев. – Москва, 1971. – 176с.
1216710
   Производственное обучение студентов в учебно-опытных хозяйствах : Сб. докл. – Москва, 1958. – 115с.
1216711
  Ковальский М.И. Производственное обучение учащихся средней школы / М.И. Ковальский. – М, 1963. – 472с.
1216712
   Производственное обучение учщихся в учебном цехе.. – Омск, 1961. – 68с.
1216713
   Производственное обучение школьников.. – Ростов н/Д, 1964. – 96с.
1216714
   Производственное обучнение в сельской средней школе.. – Пермь, 1964. – 168с.
1216715
  Филичкина Н.Х. Производственное объединение в системе хозрасчетных отношений социалистической промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Филичкина Н.Х. ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 24 с.
1216716
   Производственное объединение в условиях интенсификации экономики.. – М, 1985. – 64с.
1216717
  Назаров В.Б. Производственное объединение и реформа (опыт работы) / В.Б. Назаров. – Москва, 1968. – 88с.
1216718
   Производственное самоуправление.. – М, 1988. – 124с.
1216719
   Производственное самоуправление.. – Москва, 1989. – 184 с.
1216720
  Муравьев Г.А. Производственное соревнование / Г.А. Муравьев. – Л., 1970. – 287с.
1216721
  Прунскене К.Д. Производственное хозяйство: / К.Д. Прунскене. – М., 1989. – 116с.
1216722
   Производственные бригады в новых условиях хозяйствования.. – К, 1988. – 125с.
1216723
  Хрищев Е.И. Производственные бригады и ускорение интенсификакции народного хозяйства / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1988. – 262с.
1216724
  Малышев П.А. Производственные взаимоотноешния МТС с колхозами на современном этапе : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышев П.А.; МГУ. экон. фак-т. – М., 1956. – 18л.
1216725
   Производственные вычислительные сети. : сб. науч. труд. – Киев, 1987. – 77,7с.
1216726
  Макаров В.А. Производственные затраты и рентабельность колхозного производства (на матер. колх. РСФСР_ : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров В. А.; Всез. зач. фин. экон. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1216727
  Джахангиров Д А. Производственные и научно-производственные системы в сельском хозяйстве. / Д А. Джахангиров, Е.С. Оглоблин. – М., 1989. – 40с.
1216728
   Производственные и научно-производственные системы в сельском хозяйстве.. – М, 1990. – 207с.
1216729
  Наговицин А.Г. Производственные комплексы / А.Г. Наговицин. – М., 1988. – 117с.
1216730
   Производственные мощности в промышленности главных капиталистических стран. – М, 1978. – 384с.
1216731
  Габидзашвили Б.С. Производственные мощности и их использование. (На примере машиностроит. предприятий Груз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Габидзашвили Б.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 30л.
1216732
  Бурда Б.П. Производственные мощности машиностроительных предприятий и их использование (На примере предприят. станкостоит. пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурда Б. П.; Науч.иссл. экон. ин-т. – К., 1966. – 20л.
1216733
  Хоментаускас Т.В. Производственные мощности молочной промышленности Литовской ССР и их использование : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Хоментаускас Т.В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20 с.
1216734
  Низкоус О.С. Производственные мощности новых промышленных предприятий и пути ускорения их освоения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Низкоус О. С.; ЛьвГУ. – Львов, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1216735
  Гилельс Г. Производственные мощности предприятий и их использование / Г. Гилельс. – М., 1952. – 72с.
1216736
  Поляков Александр Максимович Производственные мощности предприятий электробытового машиностроения и улучшение их использования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Поляков Александр Максимович; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 26л.
1216737
  Коновалова Н.П. Производственные мощности предприятий: эффектив. использов. / Н.П. Коновалова. – М., 1987. – 63с.
1216738
  Мельничук Н Производственные мощности промышленности / Н Мельничук. – К., 1981. – 118с.
1216739
  Замараев В. Производственные мощности российской промышленности: потенциал импортозамещения и экономического роста / В. Замараев, Т. Маршова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-24 : табл., рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0042-8736
1216740
  Татевосов К.Г. Производственные мощности цехов / К.Г. Татевосов. – Л., 1948. – 200с.
1216741
  Олигин-Нестеров Производственные нормы в социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Олигин-Нестеров В.; Урал. ГУ, Каф. полит. экон. – Свердловск, 1951. – 23 с.
1216742
   Производственные нормы времени и расценки на строительно-монтажные работы по связи.. – 2-е изд. – М, 1945. – 68 с.
1216743
   Производственные нормы расхода алмазов при бурении геологоразведочных скважин.. – Л, 1985. – 15с.
1216744
   Производственные объединения. – Москва, 1982. – 175 с.
1216745
  Фатеев В.С. Производственные объединения / В.С. Фатеев. – Минск, 1987. – 126с.
1216746
  Рубан Г.С. Производственные объединения в легкой промышленности Украины / Г.С. Рубан. – Москва, 1970. – 56 с.
1216747
  Чеблаков А.А. Производственные объединения в системе управления отраслью / А.А. Чеблаков. – Минск, 1984. – 136с.
1216748
   Производственные объединения и повышение эффективности общественного производства.. – К, 1976. – 295с.
1216749
  Кузнецов И.Н. Производственные объединения и эффективность производства / И.Н. Кузнецов. – Москва, 1971. – 48с.
1216750
  Майоров И.М. Производственные объединения как наиболее эффективная форма управления народным хозяйством / И.М. Майоров. – Ярославль, 1975. – 171с.
1216751
  Клементьев Ю.В. Производственные объединения как форма концентрации социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Клементьев Ю.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1972. – 22л.
1216752
   Производственные объединения.. – Воронеж, 1966. – 67с.
1216753
  Чертан С.Е. Производственные объединения: оценка эффективности и выбор состава / С.Е. Чертан. – Кишинев-Штиинца, 1981. – 100с.
1216754
   Производственные объединения: хозрасчет, качество, эффективность.. – Свердловск, 1980. – 158с.
1216755
  Джавадов Г.А. Производственные обьединения и хозрасчет. / Г.А. Джавадов, Э.П. Дунаев. – М, 1971. – 116с.
1216756
  Каретникова Е.А. Производственные оксинафтилазотаизола и их хелаты с металлами в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Каретникова Е. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1216757
  Лутидзе Б.И. Производственные основы всестороннего развития личности. : Автореф... доктор филос.наук: / Лутидзе Б.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1965. – 50л.
1216758
  Савенко А.В. Производственные отношения в развитом социалистическом обществе / А.В. Савенко. – Львов : Вища школа, 1981. – 171 с.
1216759
  Рогатов М.Д. Производственные отношения в сфере государственного и кооперативного сектора стран социалистической ориентации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рогатов М. Д.; МВССО Ун-т дружбы народ. – М., 1980. – 22л.
1216760
  Кузнецов Е Производственные отношения и воспитание коллектива / Е Кузнецов. – М., 1973. – 64с.
1216761
  Леонардо Агилера Батиста Производственные отношения и экономическая политика стран среднеразвитого капитализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Леонардо Агилера Батиста; Одесский ин-т народ. хозяйства. – Одесса, 1984. – 24л.
1216762
   Производственные отношения и экономические законы развитого социализма.. – Саратов, 1980. – 231с.
1216763
   Производственные отношения социализма. – Москва, 1986. – 340с.
1216764
  Резников Л.Б. Производственные отношения социализма. / Л.Б. Резников. – М., 1990. – 127с.
1216765
   Производственные планы школ для малограмотных.. – Ижевск, 1939. – 51с.
1216766
  Годун Сергей Дементьевич Производственные потребности и их развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Годун Сергей Дементьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
1216767
   Производственные ресурсы и их использование.. – Х
1. – 1970. – 172с.
1216768
  Чванов Р.А. Производственные ресурсы полиграфических предприятий: эффективность использования / Р.А. Чванов. – М., 1988. – 208с.
1216769
  Хожемпо В.В. Производственные ресурсы сельского хозяйства развивающихся стран / В.В. Хожемпо. – М., 1989. – 76с.
1216770
  Кириченко В.Н. Производственные связи двух секторов народного хозяйства при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Кириченко В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Каф-ра полит. экономии. – М., 1959. – 15л.
1216771
  Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль / Дж. Риггс. – М., 1972. – 340с.
1216772
  Воскресенская М.А. Производственные совещания - школа управления (1921-1965 гг.) / М.А. Воскресенская, Л.И. Новоселов. – Москва, 1965. – 223с.
1216773
  Никитин Д.П. Производственные совещания и их экономическое значение (по матер. пром. педпр.) : Автореф... канд. экон.наук: / Никитин Д. П.; Высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. экон.. труда. – М., 1967. – 23л.
1216774
  Гоголадзе И.С. Производственные типы колхозов юго-осетинской автономной области Грузинской ССР и перспективы их развития : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Гоголадзе И.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 29л.
1216775
  Кузнецова А.Е. Производственные типы льноводных колхозов и диапазон основных фондов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецова А.Е.; Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1967. – 20л.
1216776
   Производственные типы МТС во второй 5-летке.. – М, 1932. – 176с.
1216777
  Горлачев Н.П. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий Алма-Атинской области и перспективы ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Горлачев Н. П.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
1216778
   Производственные типы сельскохозяйственных предприятий.. – М, 1968. – 456с.
1216779
   Производственные типы сельскохозяйственных предприятий.. – М, 1973. – 304с.
1216780
   Производственные фонды в колхозах и совхозах.. – М, 1972. – 359с.
1216781
  Спирин В.Ф. Производственные фонды и научно-технический прогресс в условиях хозяйственной реформы / В.Ф. Спирин. – Донецк, 1974. – 56с.
1216782
  Бурштейн Я Г. Производственные фонды и рентабельность угольной промышленности / Я Г. Бурштейн, Ф В. Котов, . – М., 1970. – 208с.
1216783
  Бочко А.М. Производственные фонды и финансы совхозов / А.М. Бочко. – М., 1974. – 176с.
1216784
   Производственные фонды и хозяйственный расчет.. – Х, 1968. – 280с.
1216785
  Ленская С.А. Производственные фонды как экономическая категория / С.А. Ленская. – М, 1982. – 128с.
1216786
  Бреев Б.Д. Производственные фонды предприятия / Б.Д. Бреев, В.Е. Рыбалкин. – Москва, 1966. – 32с.
1216787
  Тельнов В.Н. Производственные фонды промышленных предприятий и пути их лучшего использования / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1961. – 68с.
1216788
  Галуза С.Г. Производственные фонды промышленных предприятий и пути повышения эффективности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галуза С.Г. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1965. – 22 с.
1216789
  Бочко А.М. Производственные фонды совхозов. / А.М. Бочко. – М., 1971. – 224с.
1216790
  Баркалов Н.Б. Производственные функции в моделях экономического роста / Н.Б. Баркалов. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-124
1216791
  Хеди Э. Производственные функции в сельском хозяйстве. / Э. Хеди, Д. Диллон. – Москва, 1965. – 600с.
1216792
   Производственные экскурсии по физике : Пособие для учителей. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1954. – 233с.
1216793
  Лапина О.Н. Производственные экскурсии по физике / О.Н. Лапина. – Москва, 1955. – 72 с.
1216794
  Кушлин В.И. Производственный аппарат будущего / В.И. Кушлин. – М., 1981. – 271с.
1216795
  Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент / Р.Б. Чейз, Н.Дж. Эквилайн, Р.Ф. Якобс. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2001. – 704с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0157-Х
1216796
  Бляхман Л.С. Производственный коллектив : в помощь руководителю / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1978. – 192 с. – Библиогр.: с. 191
1216797
   Производственный коллектив в системе отношений собственности при социализме.. – Кемерово, 1991. – 150с.
1216798
  Еремин Юрий Константинович Производственный коллектив и важнейшие условия его воспитательной деятельности : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.621 / Еремин Юрий Константинович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1216799
   Производственный коллектив и всестороннее развитие личности.. – Смоленск, 1976. – 233с.
1216800
  Коточигова Е.И. Производственный коллектив и обеспечение постоянства его состава на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коточигова Е.И.; Костром. технол. ин-т. – Кострома, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1216801
  Андреев Э.М. Производственный коллектив и социальное планирование / Э. Андреев, В. Ермаков, С. Фролов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 144 с. : ил.
1216802
  Рогачев С.В. Производственный коллектив и хозяйственная реформа. / С.В. Рогачев. – М., 1969. – 144с.
1216803
  Пищулин Н.П. Производственный коллектив, человек и свободное время / Н.П. Пищулин. – Москва, 1976. – 200с.
1216804
  Кузнецов В.М. Производственный коллектив: содержание и формы эконом. деятельности / В.М. Кузнецов. – М., 1985. – 320с.
1216805
   Производственный коллектив: социальные резервы управления.. – К, 1984. – 255с.
1216806
   Производственный коллектив: функционирование и управление.. – Минск, 1978. – 152с.
1216807
  Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент : Учебник для высш. учеб. завед. / Р.А. Фатхутдинов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2002. – 472с. – ISBN 5-94798-005-3
1216808
   Производственный план Академии наук СССР на 1931 год. – Ленинград, 1931. – 167с.
1216809
  Драганова Тамара Павловна Производственный потенциал агропромышленного комплекса и повышение эффективности его использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Драганова Тамара Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1216810
   Производственный потенциал межотраслевых комплексов : сборник научных трудов. – Киев : СОПС УССР АН УССР, 1988. – 187 с.
1216811
   Производственный потенциал пищевой промышленности.. – К, 1988. – 136с.
1216812
  Протасов В.Е. Производственный потенциал сельского хозяйства и его использование / В.Е. Протасов, Б.П. Червоненко, Г.А. Марчук; Под ред. В.П.Сытника. – Киев : Урожай, 1987. – 48 с.
1216813
  Василенко Ю.В. Производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий / Ю.В. Василенко. – Москва, 1989. – 150с.
1216814
  Новиков В.А. Производственный потенциал социалистического общества в условиях интенсивного экономического роста : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Новиков В.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1216815
   Производственный потенциал: обновление, использование.. – К, 1989. – 251с.
1216816
   Производственный процесс выходит за национальные границы. – Москва, 1991. – 195 с.
1216817
  Корзун П.П. Производственный процесс и основы его организации. / П.П. Корзун. – М., 1960. – 20с.
1216818
  Дуля И.П. Производственный труд учащихся -- составная часть учебно-воспитательной работы школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Дуля И.П.; Науч-исслед.ин-т.теории и истории педагогики АПН РСФСР. – Москва, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1216819
   Производственный трудовой коллектив.. – М, 1983. – 239с.
1216820
  Фридман В.Г. Производственный учебник математики для совпартшкол и комвузов / В.Г. Фридман. – Москва
1, 2. – 1924. – 406, 343с.
1216821
  Хан И.Х. Производственный учет и калькуляция себестоимости продукции хлопкопрядильных предприятий СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хан И.Х.; М-во торговли СССР.Ленингр.ин-т советской торговли. – Л, 1956. – 17л.
1216822
  Назаров И.Н. Производственный эксперимент и его роль в познании / И.Н. Назаров. – Москва, 1962. – 134с.
1216823
  Кузнецова Г.Ф. Производственным мощностям-полную загрузку / Г.Ф. Кузнецова. – Минск, 1986. – 47с.
1216824
  Гавриш Вера Павловна Производствення инфраструктура и ее роль в обеспечении эффективного функционирования общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гавриш Вера Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1216825
   Производственые экскурсии по физике. – Москва, 1954. – 236 с.
1216826
  Агабабьян Э.М. Производство - потребление : перестройка механизма взаимодействия / Э.М. Агабабьян, И.Н. Пузин. – Москва : Экономика, 1991. – 240 с.
1216827
  Чачко А.Г. Производство - язык - человек. / А.Г. Чачко. – М., 1977. – 111с.
1216828
  Ададуров И.Е. Производство азотной кислоты / И.Е. Ададуров. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1. – 1934. – 355 с. – Библиогр.: с. 352-354
1216829
   Производство аммиака. – Москва : Химия, 1985. – 365 с.
1216830
  Азбель И.Я. Производство аммиака на основе полуводяного газа / И.Я. Азбель, К.К. Кильштедт, Г.А. Макеев. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 352 с.
1216831
   Производство аммиачной селитры в агрегатах большой единичной мощности.. – М, 1990. – 285с.
1216832
   Производство антибиотиков.. – Москва, 1970. – 368 с.
1216833
   Производство аппаратуры автоматики и телемеханики.. – М, 1964. – 403с.
1216834
  Стрижевский И.И. Производство ацитилена из карбида кальция / И.И. Стрижевский, А.С. Фалькевич. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л, 1949. – 223с.
1216835
  Дымчишин Д.А. Производство бариевых солей / Д.А. Дымчишин. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 152 с.
1216836
   Производство белка на водороде. – Новосибирск : Наука, 1981. – 150с.
1216837
  Шрайбман С.С. Производство бертолетовой соли и других хлоратов / С.С. Шрайбман; ред. Н.Н. Воронин. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 368 с.
1216838
  Берлин Л.Е. Производство борной кислоты, буры и борных удобрений / Л.Е. Берлин. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 111 с.
1216839
  Мюллер Ф. Производство бумаги и его оборудование / Ф. Мюллер. – ч. 1. – М.-Л.
2. – 1932. – 324с.
1216840
   Производство важнейших товаров в иностранных государствах.. – М, 1944. – 259с.
1216841
   Производство важнейших товаров в капиталистических странах за 1929, 1933, 1937 - 1950 гг. : Статистический справочник. – Москва : Внешторгиздат, 1951. – 200 с.
1216842
   Производство важнейших товаров в капиталистических странах за 1937, 1940, 1950-1954 гг.. – М, 1955. – 288с.
1216843
  Агеев В.М. Производство вновь созданной стоимости при социализме / В.М. Агеев. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 98 с.
1216844
  Равич М.Б. Производство водяного газа и водорода для гидрогенизации : утв. Глав. упр. маслобойно-жировой пром-сти Наркомпищепрома СССР / М.Б. Равич и Е.М. Петров. – Москва ; Ленинград : Пищепромиздат, 1937. – 159 с., [2] вкл. л. черт. – (Технический минимум)
1216845
   Производство высших съедобных грибов в СССР.. – К, 1978. – 136с.
1216846
   Производство гидромелиоративных работ. – Москва : Сельхозгиз
Ч. 1. – 1941. – 296с.
1216847
  Певзнер Р.Л. Производство глиняной черепицы / Р.Л. Певзнер. – Москва-Ленинград, 1936. – 68с.
1216848
  Серяков М.И. Производство глицерина / М.И. Серяков. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 89 с.
1216849
  Носенко Д.А. Производство де об узаконении и усыновлении детей : закон 12 марта 1891 г. с разъяснениями Д.А. Носенко, чл. Моск. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1893. – 75 с.
1216850
  Лупинская П.А. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. / П.А. Лупинская, Э.Ф. Шейко. – М., 1959. – 84с.
1216851
  Бажанов М.И. Производство дознания в органах милиции / М.И. Бажанов, А.Д. Каган. – Х., 1956. – 64с.
1216852
  Захожий Л.А. Производство дознания на морских судах, находящихся вне пределов СССР / Л.А. Захожий. – Владивосток, 1989. – 197с.
1216853
  Томасевич Ф.А. Производство дознания. / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1964. – 56с.
1216854
  Бугаев Н.Ф. Производство зерна в колхозах степной зоны Южного Урала / Н.Ф. Бугаев; Под ред. Кувшинова И.С. – Курган : Красный курган, 1957. – 254с.
1216855
  Ананьева Т. Производство знаний о киевских древностях в начале XIX в.: протагонисты и статьи (по эпистолярным и мемуарным источникам) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 603-630
1216856
   Производство зубчатых колес.. – М, 1963. – 684с.
1216857
  Сиденко В.Р. Производство и внешняя торговля / В.Р. Сиденко. – Киев, 1988. – 149с.
1216858
   Производство и его продукт в развитом социалистическом обществе.. – К, 1983. – 175с.
1216859
  Бортникова Д.Х. Производство и использование белково-витаминной травяной муки / Д.Х. Бортникова. – М., 1974. – 135с.
1216860
  Благовещенский В.С. Производство и контроль емкостных элементов с использованием ЭВМ / В.С. Благовещенский, Ю.И. Захаревич. – Томск : Издательство Томского университета, 1982. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-156 (83 назв.)
1216861
  Леньков В.Д. Производство и обработка металлов у чжурчжэней в XII веке. (По материалам исследований Шайгинского городища) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Леньков В.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Владивосток, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1216862
  Досымов А.Д. Производство и обработка наблюдений на сейсмических станциях / А.Д. Досымов, А.Б. Оспанов. – Алма-Ата, 1979. – 100с.
1216863
  Прауде В.Р. Производство и обращение товаров народного потребления: хозяйственный механизм управления. / В.Р. Прауде. – М., 1988. – 205с.
1216864
   Производство и окружающая среда.. – Томск, 1984. – 173с.
1216865
  Мошкова М.Г. Производство и основной импорт сарматов Нижнего Поволжья : Автореф... канд. ист.наук: / Мошкова М.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры. – М., 1956. – 14л.
1216866
  Попов В.В. Производство и оформление газеты. / В.В. Попов, С.М. Гуревич. – М, 1964. – 75с.
1216867
  Попов В.В. Производство и оформление газеты. / В.В. Попов, С.М. Гуревич. – М, 1967. – 320с.
1216868
  Попов В.В. Производство и оформление газеты. / В.В. Попов, С.М. Гуревич. – М, 1968. – 60с.
1216869
  Попов В.В. Производство и оформление газеты. / В.В. Попов. – М, 1977. – 246с.
1216870
  Некрасова Г.А. Производство и потенциальные возможности использования металлического ядерного топлива в зарубежной ядерной энергетике / Г.А. Некрасова, В.А. Махова. – М, 1975. – 50с.
1216871
  Ассонов Г.Ф. Производство и потребление в период развернутого строительства коммунизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ассонов Г.Ф. ; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 19 с.
1216872
  Попов В. Производство и потребление в природе. Цена труда / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 0207-3676
1216873
  Липко А.Г. Производство и потребление в регионе. / А.Г. Липко, К.М. Миско. – М., 1986. – 142с.
1216874
  Коротких А.А. Производство и потребление овощей и фруктов в США в начале 80-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 1 (45) : Итоги выборов 1984г. в США и политческая обстановка на местах. Система экспортного контроля Вашингтона. Политика США в Центральной Америке и Карибском бассейне. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 138-145
1216875
  Тененбаум А.Б. Производство и потребление при социализме и роль советской торговли в осуществлении связи между ними. : Автореф... канд. . экон.наук: / Тененбаум А. Б.; ХГУ, Каф. полит. экон. – Х., 1955. – 16л.
1216876
  Пьянков Ф.И. Производство и потребление при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: / Пьянков Ф.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 16л.
1216877
   Производство и потребление редких металлов в капиталистических и развивающихся странах. – Москва, 1972. – 93с.
1216878
  Мамаиашвили Н.Ф. Производство и потребление фаянса в средневековой Грузии : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Мамаиашвили Н.Ф.; АН ГССР. Ин-т истории, рхеологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1970. – 27л.
1216879
   Производство и потребление цветных металлов в капиталистических и развивающихся странах.. – М, 1972. – 226с.
1216880
   Производство и потребление цветных металлов в капиталистических странах.. – М, 1960. – 240с.
1216881
   Производство и потребление цветных металлов в капиталистических странах.. – М, 1963. – 366с.
1216882
   Производство и потребление цветных металлов в капиталлистческих и развивающихся странах.. – М, 1971. – 268с.
1216883
  Бонер К.Дж. Производство и применение консистентных смазок = Manufacture and application of lubricating greases / Бонер К.Дж. ; пер. с англ. инж. А.П. Чочиа ; под ред. канд. техн. наук В.В. Синицына. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 704 с. – Библиогр. в конце глав
1216884
   Производство и применение кремний органических соединений.. – М, 1964. – 161с.
1216885
   Производство и применение порошков черных и цветных металлов в промышленности УССР.. – К, 1967. – 112с.
1216886
  Петербургский А.В. Производство и применение сложных удобрений во Франции / А.В. Петербургский. – М, 1960. – 80с.
1216887
   Производство и применение твердых сплавов.. – М, 1982. – 127с.
1216888
  Кашиков Ш. Производство и распределение национального дохода Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кашиков Ш.; Казахский гос. ун-т. Каедра политической экономии. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1216889
  Осадько М.П. Производство и распределение необходимого и прибавочного продукта в коммунистическом обществе / М.П. Осадько. – Москва, 1967. – 156с.
1216890
  Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп. – М., 1966. – 462с.
1216891
  Платон М.С. Производство и социальная инфраструктура современного села / М.С. Платон. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 376 с.
1216892
  Абрамов М.А. Производство и сфера обслуживания : (Размещение, взаимосвязь, комплексное развитие) / М.А. Абрамов. – Москва : Мысль, 1977. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-237
1216893
  Кудельская Г.А. Производство и тенденции развития минеральных удобрений. / Г.А. Кудельская. – К, 1971. – 24с.
1216894
  Куприенко Л.П. Производство и уровень жизни народа / Л.П. Куприенко, Русанов. – М, 1973. – 88с.
1216895
   Производство и эксплуатация непрерывных самообжигающихся электродов и анодов.. – М, 1965. – 255с.
1216896
  Майер Р.О. Производство извести у румын в конце XIX -- начале ХХ вв. в сельской местности : Автореф... канд. ист.наук: / Майер Р. О.; МГУ, Ист. фак., Каф. этнограф. – М., 1967. – 20л.
1216897
   Производство изотопов.. – М, 1973. – 597с.
1216898
  Ризаев Н.У. Производство инообменных смол на основе фурфурола и их применение / Н.У. Ризаев. – Ташкент, 1971. – 228с.
1216899
   Производство как общественный процесс. – М, 1986. – 349с.
1216900
  Гольдштейн Я.Р. Производство кальцинированной соды / Я.Р. Гольдштейн. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 607 с.
1216901
  Чернов В.Ф. Производство кальцинированной соды / В.Ф. Чернов. – М., 1956. – 312с.
1216902
  Махль Р.Т. Производство капселей / Р.Т. Махль. – М.-Л., 1940. – 80с.
1216903
  Лаухин С. Производство карбид-кальция / С. Лаухин. – Х, 1930. – 132с.
1216904
  Кузнецов Л.А. Производство карбида кальция / Л.А. Кузнецов. – М.-Л., 1950. – 352с.
1216905
  Бобков П.К. Производство каучука из кок-сагыза / П.К. Бобков. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1948. – 287 с. : рис.
1216906
  Лифшиц С.И. Производство кислородно-конверторной стали. / С.И. Лифшиц. – М., 1965. – 96с.
1216907
  Городницкий М.А. Производство клише для высокой печати : учебное пособие для полиграфических техникумов / М.А. Городницкий; М.А. Городницький. – Москва-Ленинград : Гос.изд-во легкой промышленности, 1940. – 79 с.
1216908
  Фотинич И.Д. Производство концентрированной азотной кислоты / И.Д. Фотинич. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 242 с.
1216909
  Чекалин М.А. Производство красителей / М.А. Чекалин, Ф.Ф. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 448 с.
1216910
   Производство кюрия-244 в США. – Москва, 1969. – 52с.
1216911
  Киселев В.С. Производство лаков, олиф и красок / В.С. Киселев и А.Ф. Абашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1961. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
1216912
  Дэллэ П.Н. Производство ликерных вин из плодов и ягод / П.Н. Дэллэ. – С.-Петербург, 1909. – 18с.
1216913
  Казанский М.С. Производство листового стекла / М.С. Казанский. – Л.-М, 1936. – 402с.
1216914
  Сизов А.И. Производство льна, конопли и других лубяных культур / А.И. Сизов. – Москва, 1957. – 10 с.
1216915
  Бурман П.Г. Производство магнитопроводов трансформаторов / П.Г. Бурман, А.Г. Крайз. – Москва; Ленинград, 1959. – 151 с.
1216916
  Оспинникова Л.В. Производство масличных культур в мире, в США и Канаде в 1983 г. / Л.В. Оспинникова, Е.А. Шевлягина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 157-164
1216917
  Окнов М.Г. Производство металлов и их основные свойства / М.Г. Окнов. – Ленинграл : Научхимтехиздат, 1925. – 183 с.
1216918
  Маковер М.Д. Производство минеральных красок в кустарной ромышленности / М.Д. Маковер. – М.-Л., 1932. – 102с.
1216919
  Вассерман И.М. Производство минеральных солей / И.М. Вассерман. – 2-е изд., перараб. – Ленинград : Госхимиздат, 1962. – 439 с.
1216920
   Производство молока, мяса и яиц на промышленной основе : Указатель отечеств.лит. за 1972-1974 гг. – Москва, 1975. – 208с.
1216921
  Генварский А.Н. Производство мышьяка / А.Н. Генварский. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1936. – 80 с.
1216922
  Литвинов А.Н. Производство мяса и тенденции развития животноводства в Канаде / А.Н. Литвинов, Е.А. Шевлягина, В.Ф. Лищенко // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 63-89
1216923
  Фисинин В.И. Производство мяса на промышленной основе / В.И. Фисинин, З.Д. Гильман. – М, 1980. – 64с.
1216924
  Джоветт Ч.Э. Производство надежных электронных устройств / Ч.Э. Джоветт. – Москва : Советское радио, 1975. – 247 с.
1216925
  Петров В.В. Производство научного знания в условиях реформы высшей школы: проблемы и перспективы / В.В. Петров, Е.В. Покасова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 64-73. – ISSN 1811-0916


  Степень эффективности системы образования можно определить с помощью мировых рейтингов высших учебных заведений, поэтому одна из важных задач для отечественных университетов определена как вхождение в «топ-100»: в соответствии с программой «5-100-2020» ...
1216926
  Магтесян Ц.Ц. Производство национального дохода в Армянской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Магтесян Ц. Ц.; КВССО СМ Арм.ССР, Ерев.ГУ. – Ереван, 1963. – 22л.
1216927
  Коротких А.А. Производство овощей и фруктов в США в 1970 - 1981 гг. // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 5 (37) : Демократическая партия в начале предвыборной борьбы. Политические настроения в американском рабочем классе. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 161-166
1216928
  Сулим А.В. Производство оптических деталей / А.В. Сулим. – М., 1964. – 312с.
1216929
  Фирц-Давид Производство органических красок = Основные химико-технические процессы / Фирц-Давид. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 320 с.
1216930
  Гвоздарев И.П. Производство основных строительных материалов в пятой пятилетке. / И.П. Гвоздарев. – М., 1953. – 32с.
1216931
  Маргалитадзе Д.Е. Производство пластмассовых товаров народного потребления и их место в советской торговле : Автореф... канд. эконом.наук: / Маргалитадзе Д.Е.; АН Гр. ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1970. – 31л.
1216932
  Понарин Владимир Яковлевич Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Понарин Владимир Яковлевич; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1216933
  Слепченко Производство по делам о банкротстве: новеллы законодательства о банкротстве / Слепченко, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 152-166. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1216934
  Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве / А.П. Клюшниченко. – Киев, 1970. – 152с.
1216935
  Корнуков В.М. Производство по делам о хулиганстве / В.М. Корнуков. – Саратов, 1977. – 58с.
1216936
  Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных правонарушениях : пособие для слушателей нар. ун-тов / Бахрах Д.Н. Ренов Э.Н. ; Нар. ун-т, Ф-т правовых знаний. – Москва : Знание, 1989. – 95, [1] с.
1216937
   Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел.. – К, 1983. – 138с.
1216938
  Михайлова Т.А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера / Т.А. Михайлова. – М, 1987. – 74с.
1216939
   Производство полимерной тары.. – М, 1989. – 56с.
1216940
  Кильштедт К.К. Производство полуводяного газа / К.К. Кильштедт. – М.-Л., 1949. – 156с.
1216941
  Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1989. – 269 с.
1216942
   Производство полупроводниковых приборов. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 359 с.
1216943
  Брук В.А. Производство полупроводниковых приборов / В.А. Брук, В.В. Гаршенин, А.И. Курносов. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1968. – 288 с.
1216944
  Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования внутренних дел / А.Я. Дубинский. – К, 1987. – 84с.
1216945
  Котанян М.Х. Производство предметов потребления в Армянской ССР в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Котанян М.Х.; М-во высш. образования СССР. Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 20л.
1216946
   Производство прибавочной стоимости в условиях современного капитализма.. – Львов, 1977. – 167с.
1216947
  Богатин Ю.В. Производство прибыли : Учеб. пособ. для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 256с. – ISBN 5-238-00016-2
1216948
  Тарасова Е. Производство продукции в генетически модифицированном сегменте мирового сельського хозяйства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 84-89. – ISSN 0235-2443
1216949
  Гольдина И.Г. Производство продукции на экспорт, задачи и пути повышения его экономической эффективности. (На материалах Урала) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гольдина И.Г. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
1216950
  Глюкман Л.И. Производство пьезоэлектрических кварцевых резонаторов / Л.И. Глюкман. – М.Л., 1964. – 204с.
1216951
  Богданов В.И. Производство ракет и ракетной техники в XIX - первой трети XX в.: первый опыт историографии проблемы // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 17-19
1216952
  Федоров П.А. Производство роговых и костяных изделий и протравы для рога и кости. – Санкт-Петербург : Сухова А.Ф., 1908. – 68 с.
1216953
  Семенов А.С. Производство сажи / А.С. Семенов. – Москва, 1927. – 44с.
1216954
  Базанов П.И. Производство сернистого натрия / Базанов П.И., Мясников А.А. – Москва : Ленинград : ГНТИ, 1931. – 28 с.
1216955
  Кузьминых И.Н. Производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – Москва : ОНТИ, 1937. – 709 с.
1216956
   Производство серной кислоты. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 512 с.
1216957
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты / А.Г. Амелин. – изд. 3-е, испр. – Москва : Химия, 1967. – 472 с. : ил. – Библиогр.: с. 458-460
1216958
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты из сероводорода по методу мокрого катализа / А.Г. Амелин. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 175 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1216959
  Алаев Б.С. Производство серной кислоты камерным способом / Б.С. Алаев, под ред. А.Н. Реформатского. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 68 с.
1216960
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты контактным методом : [учеб. пособие для курсов техн. минимума и производ.-техн. курсов] / А.Г. Амелин. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 256 с., [1] л. черт. : ил.
1216961
  Амелин А.Г. Производство серной кислоты контактным способом : учеб. для курсов техминимума / А. Г. Амелин, А. Г. Ааронов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Госхимиздат, 1939. – 192 с., [1] л. черт. : черт., граф., схем. – (Технический минимум)
1216962
  Семейко В.И. Производство сильноточного промышленного электрооборудования в США / В.И. Семейко. – М., 1975. – 73с.
1216963
  Лукин В.В. Производство следствий по Военному ведомству, для военных следователей и депутатов при следствиях / Сост. Василий Лукин. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1853. – VIII, 112 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1216964
  Сасс-Тисовский Производство соды / Сасс-Тисовский. – Ленинград : Госнаучтехиздат
Вып. 1 : Кальцинированная сода. – 1932. – 396 с.
1216965
  Те-Пан-Го Производство соды / Те-Пан-Го. – М-Л, 1948. – 424с.
1216966
  Прозоров А.А. Производство специальных туалетных мыл / А.А. Прозоров. – Москва : Гизлегпром, 1933. – 32 с.
1216967
  Безбородов М.А. Производство стекла / М.А. Безбородов, М.Ф. Шур. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 242 с. – Библиогр.: с. 236-238
1216968
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 1-я. – Москва-Л.
Ч. 1. – 1938. – 236с.
1216969
  Дралле Р. Производство стекла / Р. Дралле, Г. Кеппелер. – Ч. 2-я. – Москва-Л.
Ч. 2. – 1938. – 220с.
1216970
  Носенко Д.А. Производство судебно-межевых дел в судебных установлениях : подлежащие узаконения с разъяснениями по решениям Гражд. кас. деп. и общ. собр. Прав. сената / сост. Д.А. Носенко, чл. Моск. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1892. – [4], 64 с.
1216971
  Журавский В.Н. Производство сульфата аммония на коксохимических заводах / В.Н. Журавский. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Х., 1939. – 148с.
1216972
  Дубовицкий А.М. Производство сульфата амония / А.М. Дубовицкий, И.М. Эпштейн. – М, 1938. – 212с.
1216973
  Молчанов Б.С. Производство сухих и тертых белых красок / Б.С. Молчанов. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 115 с.
1216974
  Лаптев А.А. Производство титана / А.А. Лаптев. – К, 1956. – 18с.
1216975
  Костин Л.А. Производство товаров народного потребления / Л.А. Костин. – М., 1980. – 213с.
1216976
  Прокопенко Н.И. Производство товаров народного потребления с учетом спроса / Н.И. Прокопенко, Л.М. Иванова. – Киев : Техніка, 1983. – 121 с.
1216977
  Чаянов Р.А. Производство товаров народного потребления. / Р.А. Чаянов, В.М. Синютин. – М., 1984. – 152с.
1216978
   Производство тяжелой воды. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 518 с.
1216979
  Гладштейн И.Е. Производство форм для стекольной промышленности / И.Е. Гладштейн. – М.-Л., 1940. – 180с.
1216980
  Швицер Ю. Производство химико-фармацевтических и техно-химическх препаратов / Ю. Швицер. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1934. – 490 с.
1216981
  Вещилов П.П. Производство химически чистых кислот (азотная, серная, соляная) / П.П. Вещилов; ред. О. П. Бурсиана. – Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 60 с.
1216982
   Производство химических продуктов и резиновых изделий в зарубежных странах.. – М, 1965. – 103с.
1216983
   Производство химических товаров бытового назначения в СССР и зарубежом.. – К, 1971. – 52с.
1216984
  Гришин А.С. Производство хлебобулочных изделий в Югославии / А.С. Гришин. – М., 1968. – 49с.
1216985
  Генин Л.С. Производство хлора / Л.С. Генин, М.Ф. Гладков, В.Г. Хомяков; ред. Хомяков В.Г. – Москва : Госхимтехиздат, 1934. – 304 с.
1216986
  Генин Л.С. Производство хлора / Л.С. Генин. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1938. – 432 с.
1216987
  Пасманик М.И. Производство хлора и каустической соды : Справочник / М.И. Пасманик, Сасс-Тисовский, Л.М. Якименко. – Москва : Химия, 1966. – 308 с.
1216988
  Генин Л.С. Производство хлора. / Л.С. Генин. – 2-е изд., перераб. – М, 1936. – 220с.
1216989
  Хохлова Е.Н. Производство художественной керамики / Е.Н. Хохлова. – Москва, 1978. – 94с.
1216990
   Производство цикло гексанона и адипиновой кислоты окислением циклогексана.. – М, 1967. – 240с.
1216991
  Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе / Ю.К. Орлов. – М., 1982. – 79с.
1216992
  Иванов А.Я. Производство электрических измерений / А.Я. Иванов. – Москва-Ленинград, 1937. – 200 с.
1216993
  Денисов В.П. Производство электрических источников света / В.П. Денисов. – Москва, 1975. – 488 с.
1216994
   Производство Южного Урала: интенсификация и эффективность.. – Челябинск, 1985. – 133с.
1216995
  Чугуенко В.М. Производство, демократия, идеологическая борьба / В.М. Чугуенко. – М, 1976. – 190с.
1216996
  Косаев А.Г. Производство, кадры: проблемы сбалнсированности / А.Г. Косаев. – М., 1988. – 64с.
1216997
   Производство, накопление, потребление.. – М, 1965. – 304с.
1216998
   Производство, население, природопользование: географические и социально-экономические аспекты : межвузовский сборник. – Уфа : Башкирский ун-т, 1990. – 165 с. – ISBN 5-230-18659-3
1216999
  Белопольский Н.Г. Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса / Н.Г. Белопольский, В.С. Волошин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 2074-5354
1217000
  Белопольский Н.Г. Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса / Н.Г. Белопольский, В.С. Волошин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 15-20. – ISSN 1729-7206
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,