Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1216001
  Рябінін Є. "Сомалізація" Африканського континенту // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-33
1216002
  Панченко В. "Сон далекої Еллади...". Микола Зеров: три літа у Баришівці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 78-87. – ISSN 0208-0710
1216003
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80-89. – ISSN 2304-9383
1216004
  Колошук Н. "Сонет вагомий, як стилет": табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 68-79. – ISSN 2304-9383
1216005
  Кравець Л. "Сонце ясне, ти святе, ти прекрасне" (Метафори сонця в мові української поезії XX століття) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1216006
  Кралюк П. "Сонцепоклонник" Миколи Руденка // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 634-638. – ISBN 978-966-2254-74-7
1216007
  Бондаренко Ю. "Сонячна машина" В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності (Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури) // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С.17-23. – ISSN 0130-5263
1216008
  Зеров М. "Сонячна машина" як літературний твір // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 432-452. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1216009
  Марченко Н.П. "Сонячний зайчик" української літератури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 375-379


  На пошану В.З. Нестайка, 1930 - 2014.
1216010
  Панченко В. "Сонячний" лікар Юркевич і його "культурне гніздо" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  "У селі Кривому, що між Брусиловом і Попільнею, можна побачити залишки садиби земського лікаря Йосипа Венцеславовича (в українській версії В"ячеславовича) Юркевича (1853–1910), яка в 1880–1910 роках була одним із найколоритніших українських "культурних ...
1216011
  Базилевський Володимир "Соотечественники! Я вас любил" : три рефлексії над гоголіаною // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
1216012
  Арфіст Д. ...сонце моє серце... : поезії / Домінік Арфіст. – Київ : Просвіта, 2016. – 269, [11] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-31-0
1216013
  Елітіс О. [Сонце. Сонцепоклонник / Одісей Елітіс. – Афіни : Ікарос, 1996. – 29 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-96-4
1216014
  Лопатинський Л.В. Сольо-Терно!!! : Оповіданє з льотеpийних пpигод / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 40 с.
1216015
  Рощин А.А. Сольфеджио : сб. стихов / Александр Рощин. – Киев : Логос, 2017. – 98, [1] с. – ISBN 978-617-7442-88-1
1216016
  Морев Г.В. Сольцы. / Г.В. Морев. – Л., 1981. – 103с.
1216017
  Хаткевич Василий Сом-рекордсмен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
1216018
  Рофэйл Э. СОМ и СОМ+ = Mastering COM and COM+ : Полное руководство / Э. Рофэйл, Я. Шохауд; Пер. с англ.; Под ред. И.Н. Матюх. – Киев : Век, 2000. – 560с. – ISBN 966-7140-14-8
1216019
   Сома. – Москва, 1968. – 88 с.
1216020
  Саксена Р. Сома : історичний роман з ведійського життя // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 27-112. – ISSN 0320 - 8370
1216021
   Сомали. – Москва : Географиздат, 1962. – 18с. : 1 л. карт.
1216022
  Вобликов Д.Р. Сомали / Д.Р. Вобликов. – Москва, 1970. – 120с.
1216023
  Надеждин Г.В. Сомали / Г.В. Надеждин. – Москва, 1976. – 32с. – (У карты мира)
1216024
  Шерр Е.С. Сомали в борьбе за социалистическую ориентацию / Е.С. Шерр. – М, 1974. – 230с.
1216025
  Хазанов А. Сомали и Эфиопия: роль этнических проблем в региональной политике // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 134-146
1216026
  Казаков Г.В. Сомали на современном этапе развития / Г.В. Казаков. – Москва, 1976. – 144с.
1216027
  Иванова Л.В. Сомали: надежда на мир в "самом опасном месте на земле" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 112-124. – ISSN 0130-3864
1216028
  Капчиц Г.Л. Сомали: страна поэтов и пиратов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
1216029
  Хазанов А.М. Сомалийская республика / А.М. Хазанов. – Москва, 1961. – 147 с.
1216030
  Сергеева И.С. Сомалийская республика / И.С. Сергеева. – Москва, 1965. – 192с.
1216031
   Сомалийские пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 284 с.
1216032
  Турьинская Х.М. Сомалийцы в федеративной системе Эфиопии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 33-36. – ISSN 0321-5075
1216033
  Беккин Р. Сомалиленд - мечта Адама Смита и Чарльза Дарвина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 52-58. – ISSN 0321-5075


  Сучасна політична ситуація в країні Сомалі
1216034
  Велюров Аркадій Сомалізація України // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1216035
  Лавриненко Г.Я. Соматизми в німецькій та українській фразеології / Г.Я. Лавриненко, З.В. Гасіч // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 141-147. – ISSN 1729-360Х
1216036
  Сівков І.В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 119-125. – ISSN 1608-0599
1216037
  Сівков І.В. Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 79-90. – ISSN 1682-671Х
1216038
   Соматическая гибридизация пасленовых / В.А. Сидоров, Н.М. Пивень, Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев : Наукова думка, 1985. – 130с.
1216039
  Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека / Акинщикова Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 160 с.
1216040
  Гребенюк Н. Соматическая лексика в древнерусских канонических памятниках (Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Мстиславово Евангелие) // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 16-22. – ISBN 978-617-689-129-1
1216041
  Хохряков А.П. Соматическая эволюция однодольных. / А.П. Хохряков. – М., 1975. – 196с.
1216042
  Гуанцзе Ч. Соматические фразеологизмы в русском и китайском языках: структурно-грамматический анализ // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 61-66. – ISSN 0131-615X
1216043
   Соматические эффекты хронического гамма-облучения. – М, 1986. – 198с.
1216044
  Сівков І.В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 120-125. – ISSN 1682-671Х
1216045
  Сокіл-Клепар Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 646-652. – ISSN 1028-5091
1216046
  Богуцький В.М. Соматична лексика як засіб просторової номінації в українській, англійській та іспанській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 10 п.
1216047
  Клименко С.В. Соматична мінливість у кизилу справжнього (Cornus mas L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 28-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Кизилу, як й іншим видам рослин, властива соматична мінливість. Унаслідок багаторічних досліджень на цій основі створено три сорти кизилу: Елегантний, Світлячок та Екзотичний; вони передані до Державного сортовипробування України.
1216048
  Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної


  Розглядається питання включення фразеологізмів з соматичним компонентом в підручниках з японської мови для студентів-іноземців. Основна увага зосереджена на шляхах оптимізації засвоєння частотних соматичних фразеологізмів в процесі вивчення японської ...
1216049
  Суховій О.О. Соматична фразеологія із семантичним центром "око" (на матеріалі збірника казань XVII ст. Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 159-165. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Досліджуються фразеологізми, згруповані навколо гніздового слова "око" на матеріалі рукописного збірника казань кінця XVII ст. Варлаама Ясинського, простежуються деякі особливості їх трансформації та входження до фразеологічного складу сучасної ...
1216050
  Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : Монографія / Л.М. Газнюк; МОіНУ. Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 356с. – ISBN 966-7500-18-7
1216051
  Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 234-241. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1216052
  Кульбака В. Соматичні культи бронзового віку півдня Східної Європи / В. Кульбака, В. Качур; Маріупольський Гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Издат.-полит. центр ПГТУ, 1998. – 60с. – ISBN 966-604-021-2
1216053
  Мельниченко Т. Соматичні права людини: проблеми розуміння та класифікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 157-158
1216054
  Залужна О.О. Соматичні приватні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 43-56. – ISSN 2075-4205
1216055
  Грозян Н. Соматичні фразеологізми в перекладах Степана Масляка / Ніна Грозян // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 98-103. – ISSN 0320-3077
1216056
  Левко О. Соматичні фразеологізми з компонентом "рука" в Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-96. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1216057
  Левко О.В. Соматичні фразеологізми з компонентом [текст грецькою мовою] "серце" у Септуагінті та Новому Завіті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98


  У статті досліджено фразеологічні одиниці з соматизмом [текст грецькою мовою] "серце" у грецькій мові Септуагінти та Нового Завіту, проаналізовано їх семантику та вживання у біблійній лінгвокультурі. У результаті аналізу встановлено, що соматичні ...
1216058
  Решетова О. Соматичні фразеологічні одиниці англійської та української мов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 337-340. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1216059
  Довбня В. Соматичність буття "вольової, характерної людини" у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 220-235
1216060
   Соматосенсорная и канестическая чувствительность в норме и паталогии. – Иркутск, 1985. – 187с.
1216061
   Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность в норме и патологии. – Иркутск, 1988. – 197с.
1216062
  Михалков С.В. Сомбреро / С.В. Михалков. – М., 1957. – 72с.
1216063
  Иваненко Анна Сомкнутые обьятия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 82-86 : фото
1216064
  Рябий В. Сомнамбула : повість-вітраж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0868-4790
1216065
  Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта / Ш. Рише, 1885
1216066
  Онищенко Г.Г. Сомнения в пользу привлекаемого. Разъяснительное письмо Роспотребнадзора и комментарии к нему : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 28-35
1216067
  Вигорь Ю.П. Сомнительная версия / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1991. – 429с.
1216068
  Ресз Е. Сомнительная победа / Е. Ресз : [пер. с англ. Мария Ван]. – Санкт-Петербург : [Т-во "Екатерингофское печ. дело"]. – 31 с. – Бесплатное приложение к журналу: За 7 дней, № 112
1216069
  Аллард Э. Сомнительные достоинства концепции модернизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.60-66. – ISSN 0132-1625
1216070
  Горький Максим Сомов и другие / Горький Максим. – Москва, 1955. – 76с.
1216071
  Горький Максим Сомов та інші / Горький Максим. – Київ, 1954. – 96с.
1216072
   Сомпания CrjwdVision стала объектом инвестиций фонда Amadeus Ventures // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 4 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1216073
  Шостак О.О. Сон-трава / О.О. Шостак. – К., 1972. – 31с.
1216074
   Сон-трава. – М., 1980. – 270с.
1216075
  Канониди Зинаида Михайловна Сон-трава. / Канониди Зинаида Михайловна. – М. : Московский рабочий, 1969. – 176 с.
1216076
  Байрон Джорж Гордон Сон / (из Байрона) ; [в переводе Петра Вейнберга]. – [Санкт-Петербург], 1864. – [8] с. – Отд. оттск из журн.: Русское слово, под ред. Н. А. Благовещенского, 1864, февраль, отдел 1, с. 13-80
1216077
  Мирний П. Сон : різдвяна приповістка / написав П. Мирний. – Полтава : Електр. Друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 16 с. – Додаток до № 1 часописі "Рідний край"
1216078
  Сизов М.И. Сон : биологический очерк / М.И. Сизов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
1216079
  Шевченко Т.Г. Сон / Т.Г. Шевченко. – Київ : Друкарня "Герольд", 1917. – 21 с.
1216080
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1928. – 32с.
1216081
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 16 с.
1216082
  Коцюбинський М.М. Сон / М.М. Коцюбинський. – Харків; Одеса, 1930. – 58с.
1216083
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Харків, 1934. – 48с.
1216084
  Шевченко Т. Сон / Т. Шевченко. – Київ, 1943. – 16 с.
1216085
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 20с.
1216086
  Мирний П. Сон / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 12с.
1216087
  Шевченко Т.Г. Сон : (комедія) / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1966. – 31 с.
1216088
  Пряхин Г.В. Сон / Г.В. Пряхин. – Москва, 1984. – 288с.
1216089
  Оровецький П.А. Сон / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 134 с.
1216090
  Михеенков С. Сон : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0132-2036
1216091
  Шевченко Т. Сон // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1216092
  Шевченко Т. Сон ("Гори мої високії...") // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 684-688. – ISBN 978-966-500-300-7
1216093
  Шевченко Т. Сон (комедія) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 623-637. – ISBN 978-966-500-300-7
1216094
  Дилан Б. Сон Боба Дилана / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 14-15. – ISSN 0320-8370
1216095
  Мердок А. Сон Бруно. Черный принц: Романы. / А. Мердок. – М., 1992. – 640с.
1216096
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
1. – с.
1216097
  Цзао Сон в красном тереме / Цзао, Сюа-Цзинь
2. – с.
1216098
  Цао Сюэ-цинь Сон в красном тереме / Цао Сюэ-цинь. – М.
1. – 1958. – 879с.
1216099
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
1. – 1957. – 660с.
1216100
  Цзао Сон в красном тереме. / Цзао, Сюе-Цзань, Оу. Гао. – Пекин
2. – 1957. – 661-1340с.
1216101
  Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. / Сюэ-цинь. Цао. – М.
2. – 1958. – 863с.
1216102
  Миллер Л.Л. Сон в летний день / Линда Лейл Миллер. – Ярославль : Гринго, 1995. – 190 с. – На обл. авт. не указ. - В изд. также: Вне времени / Анна Дженнет. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-006-1
1216103
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь / В. Шекспир. – М., 1954. – 92с.
1216104
  Шекспир В. Сон в летнюю ночь = Midsummer night"s dream / Уильям Шекспир ; [пер. Т. Щепкиной-Куперник ; вступ. ст. Д. Урнова (с. 5-36) ; примеч. А. Смирнова ; худож. Ю. Гукова]. – Москва : Книга, 1987. – 205, [2] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1216105
  Салтыков М.Е. Сон в летнюю ночь. / М.Е. Салтыков. – М., 1939. – 56с.
1216106
  Рытхэу Ю.С. Сон в начале тумана : Роман / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Советская Россия, 1972. – 542с.
1216107
  Рытхэу Юрий Семенович Сон в начале тумана. Иней на пороге. Метательница гарпуна / Рытхэу Юрий Семенович. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 725с. : ил.
1216108
   Сон в Нефритовом павильоне. – М., 1982. – 768с.
1216109
  Зирнитис П.К. Сон в тысячу колоколов / П.К. Зирнитис; пер. с лат. Д.Цесельчук. – Москва : Советский писатель, 1983. – 135 с.
1216110
  Улагай-Красовський Сон весняної ночи. / Улагай-Красовський. – Х., 1925. – 76с.
1216111
  Сонін Л. Сон дійсности / Л. Сонін. – Х.-К., 1930. – 32с.
1216112
  Пэрн Н.Я. Сон и его значение / Н.Я. Пэрн. – Петроград : Гос. учебно-практ. школа-тип. им. тов. Алексеева, 1923. – 77 с.
1216113
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – М, 1965. – 40с.
1216114
  Первов Л.Г. Сон и его нарушения / Л.Г. Первов. – Ленинград : Знание, 1976. – 32с.
1216115
  Эпштейн А.Л. Сон и его расстройства / А.Л. Эпштейн. – Москва-Ленинград : Типография Печатный Двор, 1928. – 408 с.
1216116
  Сальников Е.Т. Сон и здоровье / Е.Т. Сальников, 1949. – 23с.
1216117
  Фишер Сон и сновидения / Фишер-Дедуа. – Ленинград-Москва : Петроград, 1925. – 112 с.
1216118
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Воронеж, 1948. – 36с.
1216119
  Ефимов В.В. Сон и сновидения / В.В. Ефимов. – Пенза, 1949. – 36с.
1216120
  Ходос Х.Г. Сон и сновидения / Х.Г. Ходос. – Иркутск, 1949. – 40с.
1216121
   Сон и сновидения. – М., 1990. – 63с.
1216122
  Косенко З.В. Сон и сновидения. / З.В. Косенко, 1946. – 24с.
1216123
  Ротенберг В.С. Сон и стресс // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.64-73. – ISSN 0042-8841
1216124
  Шницлер А. Сон и явь / А. Шницлер. – М.-Л., 1927. – 104с.
1216125
  Бакіна Т. Сон і сновидіння в літературі для дітей // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
1216126
  Міськевич Юл. Сон і ява : (Вірші) / Юл. Міськевич. – Львів : Накладом З. Ткачука ; [З друк. І. Айхельбергера], 1910. – 48 с.
1216127
  Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : Оповідання / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2006. – 384с. – ISBN 966-8522-85-0
1216128
  Даниленко В.Г. Сон із дзьоба стрижа : [ оповідання ] / Володимир Даниленко. – Львів : Піраміда, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-441-047-9
1216129
  Манасеина М.М. Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна / М.М. Манасеина. – Москва : Русская типо-литография, 1892. – LXVII, 246, IV с.
1216130
  Подъячев С.П. Сон Калистрата Степаныча / С.П. Подъячев. – Москва-Ленинград, 1930. – 32с.
1216131
  Шрайер В. Сон капитана Лоя : Роман и повесть / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1984. – 383с.
1216132
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2012. – 537, [3] с. – Пер. вид. : El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. 2010. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010. - Пер. вид.: El sueno del Celta / Mario Vargas Llosa. – (Карта світу. Перу). – ISBN 978-966-03-5934-5
1216133
  Варгас Льоса Сон кельта : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
1216134
  Ластовець М.Ю. Сон Клітемнестри: від Стесіхора до Есхіла // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 290-294


  Розглянуто мотив віщого сну Клітемнестри в трагедіях Стесіхора та Есхіла. Сон в сюжеті трагедії проаналізовано з літературного та етно-психологічного боку. Проведено детальний аналіз кожного з елементів сну та виділено його основні функції в трагедіях
1216135
  Шекспір В. Сон літньої ночі / В. Шекспір. – Х., 1941. – 175с.
1216136
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М.-Л, 1927. – 48с.
1216137
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Л, 1946. – 31с.
1216138
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – Куйбышев, 1947. – 35с.
1216139
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 64с.
1216140
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – К, 1958. – 31с.
1216141
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1985. – 32с.
1216142
  Короленко В.Г. Сон Макара / В.Г. Короленко. – М, 1989. – 254с.
1216143
  Айзенштейн Е. Сон Марины Цветаевой о М. Слониме // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 154-158. – ISSN 0321-1878
1216144
  Підгірянка М. Сон на могилах / М. Підгірянка. – Львів, 1918. – 16с.
1216145
  Ритхеу Ю.С. Сон на початку туману. Іній на порозі : Романи / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1981. – 526 с.
1216146
  Федичев Р.И. Сон о белом городе. / Р.И. Федичев. – М, 1991. – 303с.
1216147
  Левитанский Ю.Д. Сон о дороге / Ю.Д. Левитанский. – М, 1989. – 29с.
1216148
  Комаров Л.С. Сон о красных шарах / Л.С. Комаров. – Челябинск, 1966. – 86с.
1216149
  Славейков П. Сон о счастье / П. Славейков. – М., 1962. – 168с.
1216150
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-81. – ISSN 1130-6545
1216151
  Каприоло Паола Сон о ягненке : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С.140-183. – ISSN 1130-6545
1216152
  Казанчян Ж. Сон об Урарту // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 66-87


  Урарту (Арарат) - древ. государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (совр. Армения, восточ. Турция и сев.-запад. Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства - с ...
1216153
  Гончаров И.А. Сон Обломова / И.А. Гончаров. – Курск, 1955. – 72с.
1216154
  Кускова Е. Сон под первое мая / Е. Кускова. – 32с.
1216155
  Моррис В. Сон про Джона Болла / В. Моррис. – М. – 111с.
1216156
  Григоренко А.Ю. Сон разума рождает чудовищ: критич. очерки о мистике и иррационализме / А.Ю. Григоренко. – Л., 1986. – 175с.
1216157
  Вирениус А. Сон ребенка / А. Вирениус. – Вып. 35. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – 42, [2] с.
1216158
  Гутгарц Н. Сон Святослава / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2000. – 8с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-0010-7
1216159
  Гутгарц Н. Сон Святослава : на русском языке и на украинском языке / Н. Гутгарц. – Москва : Слово, 2001. – 16с. – 8ртГутг Шифр дубл. – ISBN 5-9290-039-5
1216160
  Некряч О.В. Сон сенсотворчий і структуротворчий чинник у поемі Т. Шевченка "Сон" і у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 56-59
1216161
  Толстой А.К. Сон статского советника Попова / А.К. Толстой. – Берлин. – 21с.
1216162
  Баняс В.В. Сон у літературі романтизму / В.В. Баняс, Н.Ю. Баняс // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 18-30. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядається творчість фран. письменника-романтика Жерара де Нерваля, точніше - один її аспект: ставлення (художнє та світо- глядне) автора до сновидінь. Обгрунтовується думка про окремішнє місце Нерваля в цьому контексті: на тлі епохи, в ...
1216163
  Зірнітіс П. Сон у тисячу дзвонів / П. Зірнітіс. – К, 1989. – 37с.
1216164
  Остромысленский И.И. Сон у человека и животных : (Популярный очерк) / И.И. Остромысленский. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1918. – 120, [2] с.
1216165
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розділи 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та приміт. В.П. Чорнобая] ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 571, [1] с. – На обкл. кн. Китайська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4989-6
1216166
  Цао Сюецінь Сон у червоному теремі : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
1216167
  Пачовський В. Сон української ночи : трагедія / Василь Пачовський. – Львів : Hакладом М. Петpицькогот ; [Дpук. Уділова], 1912. – [4], 289, [8] с. : 1 аpк. поpтp. – Уваги для pіжних читачів [поясн. до тексту]: с. [2-5] в кінці кн.
1216168
   Сон царя Міноса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 22-25 : фото
1216169
  Вейн А.М. Сон человека / А.М. Вейн, К. Хехт. – Москва, 1989. – 269с.
1216170
  Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 18-30. – ISBN 966-7773-70-1
1216171
  Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1216172
  Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков / Д.А. Нечаенко. – М., 1991. – 302с.
1216173
  Гаккель Л.Б. Сон, сновидения, гипноз / Л.Б. Гаккель. – Л., 1955. – 27с.
1216174
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условнорефлекторная деятельность / И.Г. Карманова. – Душанбе
1. – 1989. – 80с.
1216175
  Карманова И.Г. Сон, спячка и условнорефлекторная деятельность / И.Г. Карманова. – Душанбе
2. – 1990. – 102с.
1216176
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1927. – 45 с.
1216177
  Шевченко Т.Г. Сон. Кавказ / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків, 1935. – 15-60с.
1216178
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 31 с.
1216179
  Шевченко Т. Сон. Кавказ / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 40с.
1216180
  Аламышев А. Сона : поэма / А. Аламышев ; перевод с туркм. В. Рыбина. – Ашхабад : Туркмения, 1976. – 67 с.
1216181
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матерілалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження). : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – К., 2000. – 171л. – Бібліогр.:л.156-171
1216182
  Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського тапольского мовлення на матеріалі кінорентгену. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Бобкова Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 18л.
1216183
  Мордель Г. Сонарол / Г. Мордель. – Рига, 1971. – 74с.
1216184
  Попова Т.В. Соната / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1962. – 96 с.
1216185
  Назаров В.А. Соната / В.А. Назаров. – Красноярск, 1965. – 67с.
1216186
  Гуртовенко В.А. Соната : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 71 с.
1216187
  Цюпа Соната для осені / Цюпа, І. – Київ, 1986. – 318с.
1216188
   Соната дьявола. – Л., 1991. – 411с.
1216189
  Нейман С.К. Соната земных горизонтов / С.К. Нейман. – М., 1986. – 254с.
1216190
  Ларионова О.Н. Соната моря : научно-фантастическая повесть / Ольга Ларионовав. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 124 с.
1216191
  Мисник П.Д. Соната сподівання / П.Д. Мисник. – К., 1978. – 191с.
1216192
  Куббель Л.Е. Сонгайская держава / Л.Е. Куббель. – М, 1974. – 430с.
1216193
  Гильен Н. Сонгоро косонго / Н. Гильен. – М., 1967. – 95с.
1216194
  Подобед М.Б. Сонет 130 Уильяма Шекспира. Величие простоты = 450-річний ювілей Вільяма Шекспіра // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (413/414). – С. 23-24
1216195
  Чапля Василь Сонет в українській поезії. / Чапля Василь. – Харків, 1930. – 80с.
1216196
  Астапенко І. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477
1216197
  Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Печать, подпись
1216198
  Погодин Н.Ф. Сонет Петрарки / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1957. – 95с.
1216199
   Сонет серебряного века. – М., 1990. – 767с.
1216200
  Турчин М. Сонет як багаторівнева образна система // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 263-275. – ISBN 966-7773-70-1
1216201
  Огуй О. Сонетарій В. Шекспіра - щоденник його душі (до 450-ої річниці від дня народження поета) / О. Огуй, О. Івасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 173-176. – ISSN 0320 - 8370
1216202
  Яровенко Т. Сонетарій Яра Славутича: канон, поетика, митець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 135-140. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1216203
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський. – Київ. – с.
1216204
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Львів, 1955. – 116с.
1216205
  Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Дмитра Паламарчука. – Київ : Дніпро, 1966. – 195 с. : іл.
1216206
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1969. – 223 с.
1216207
  Рильський М.Т. Сонети / М.Т. Рильський; Упор. Б. Рильського. – Київ : Молодь, 1974. – 198 с.
1216208
  Павличко Д.В. Сонети / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1978. – 368 с.
1216209
  Колодій В.С. Сонети / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1980. – 168 с.
1216210
  Франко І.Я. Сонети / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119с.
1216211
  Бурлаков С.Р. Сонети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Молодь, 1989. – 140 с.
1216212
  Андієвська Е. Сонети // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 158. – С. 135-146
1216213
  Павличко Д.В. Сонети : Світовий сонет. Шекспір Бодлер. Гвездослав. Янка Купала / Д.В. Павличко. – Київ : Генеза, 2004. – 536с. – ISBN 966-504-388-9
1216214
  Шекспір В. Сонети = Sonnets / Вільям Шекспір ; переклад Г. Пилипенко. – Тримовне видання. – Київ - Ірпінь : Перун, 2008. – 320с. – ISBN 966-569-174-0
1216215
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.149-154. – ISSN 0320 - 8370
1216216
  Песоа Фернанду Антоніу Ногейра Сонети / пер. з англ. Г. Пилипенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-154. – ISSN 0320 - 8370
1216217
  Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвстичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1216218
  Сірук В. Сонети В. Шекспіра у ранніх перекладах І. Франка: творча історія, засоби мовно-стилістичної еквівалентності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 41-50. – ISSN 0130-528Х
1216219
  Латник Г.В. Сонети дніпровстьких весен / Г.В. Латник. – К, 1987. – 105с.
1216220
  Гершкович М.Ф. Сонети дня і ночі / М.Ф. Гершкович. – Балта, 1994. – 64с.
1216221
  Дроздовський Д. Сонети Емми Андрієвської як вияв катахретичної свідомості
1216222
  Баррет-Бравнінг Елізабет Сонети з португальської / пер. з англ. та вступ. В. Марача // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1216223
  Зеров М.К. Сонети і елегії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 79с.
1216224
  Списаренко Б.Д. Сонети моїй Княгині Світлані / Б.Д. Списаренко. – Київ : Просвіта, 2004. – 228с. – ISBN 966-8547-21-7
1216225
  Павличко Д.В. Сонети подільської осені : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1216226
  Гамзатов Р.Г. Сонети. Вірші / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1979. – 128 с.
1216227
  Кицан О. Сонетна традиція в сучасній українській літературі // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 130-143
1216228
  Бутурлин П.Д. Сонеты : посмертное изд. / гр. П. Бутурлин. – [Киев] : [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1895. – [4], 58 с.
1216229
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – М., 1958. – 62с.
1216230
  Бехер И.Р. Сонеты / И.Р. Бехер. – М., 1960. – 121с.
1216231
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – М., 1963. – 177с.
1216232
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – М., 1964. – 206с.
1216233
  Камоэнс Л. Сонеты / Л. Камоэнс. – М., 1964. – 95с.
1216234
  Гамзатов Р. Сонеты / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1973. – 71 с.
1216235
  Мицкевич А. Сонеты / А. Мицкевич. – Л., 1976. – 343с.
1216236
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1979. – 238 с.
1216237
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Саратов, 1980. – 104 с.
1216238
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Минск, 1981. – 239 с.
1216239
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Свердловск, 1981. – 174 с.
1216240
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – М, 1981. – 192с.
1216241
  Рыльский М.Ф. Сонеты / М.Ф. Рыльский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 159с.
1216242
  Петрарка Ф. Сонеты / Ф. Петрарка. – Минск, 1982. – 176с.
1216243
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1984. – 366 с.
1216244
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Кемерово, 1985. – 207 с.
1216245
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Хабаровск : Книжное изд-во, 1987. – 221 с.
1216246
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1987. – 190 с.
1216247
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Петрозаводск, 1988. – 236 с.
1216248
  Шекспир В. Сонеты / В. Шекспир. – Москва, 1988. – 191 с.
1216249
  Шекспир У. Сонеты = The sonnets / Пер. А.М.Финкеля, В.В.Чухно и др.; Уильям Шекспир. – Москва : Эксмо, 2002. – 320с. – ISBN 5-04-008574-5
1216250
  Шекспир Уильям Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432с. – (Антология современных переводов). – ISBN 5-352-01220-4
1216251
  Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир ; [ил.: И.И. Яхин]. – Харьков : Фолио, 2008. – 176 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4615-4
1216252
  Петрарка Ф. Сонеты : [пер. с ит.] / Франческо Петрарка ; [пер. с итал.: Е. Солонович]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил., портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-3780-0
1216253
  Анджольери Чекко Сонеты : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 141-147. – ISSN 0130-7673
1216254
  Кобринский А.М. Сонеты = Sonnets / Александр М. Кобринский. – Иерусалим; Москва : Издательское содружество Э.РА, 2010. – 238, [2] с. : портр. – ISBN 978-5-905016-31-8
1216255
  Заедная Т.А. Сонеты Андреса Грифуса : Автореф... канд. филол.наук: / Заедная Т.А.;. – Л, 1972. – 30л.
1216256
  Жоашен Дю Белле Сонеты из книги "Сожаления" : поэзия : сонеты / вступление М. Бородицкой о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 186-200. – ISSN 1130-6545


  Жоашен дю Белле (Иоахим дю Беллэ), 1522-1560) - один из выдающихся франц. поэтов XVI века, член поэтической группировки "Плеяда" и ближайший друг её руководителя Ронсара
1216257
  Бордюк Г.Д. Сонеты Иоганесса Роберта Бехера. : Дис... канд. филол.наук: / Бордюк Г.Д.; МВ и ССО УССР. Каменец-Подольский гос.пед.инст. им.В.П.Затонского. – Каменец-Подольский, 1980. – 200л.
1216258
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 19л.
1216259
  Бордюк Галина Дмитриевна Сонеты Иоганнеса Роберта Бехера : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Бордюк Галина Дмитриевна; КГУ. – К., 1980. – 19л.
1216260
  Рильке Р.М. Сонеты к Орфею // Протей : Перекладацький альманах / Народна українська академія; Кафедра теорії та практики перекладу. – Харків, 2006. – Вип. 1. – С. 319-320. – ISBN 966-8558-62-6
1216261
  Сапгир Г.В. Сонеты на рубашках / Г.В. Сапгир. – М, 1998. – 32с.
1216262
   Сонеты современнико Шекспира / [пер. Г.А. Русакова ; вступ. ст., коммент. Вл. Э. Орла ; ил. Ю.Ю. Перевезенцева]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Т. Уайетт, Г. Говард, граф Суррей, Д. Гаскойн, Ф. Сидни, Ф. Гревиль, Э. де Вер, У. Рели, Ф. Грин, Т. Лодж, Д. Флетчер-старший и др.
1216263
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1949. – 199с.
1216264
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1952. – 195с.
1216265
  Шекспир В. Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака / В. Шекспир. – М., 1955. – 198с.
1216266
  Шекспир Вильям Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака / Шекспир Вильям. – Москва : Советский писатель, 1952. – 194с.
1216267
  Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, автобиографическая проза / Ф. Петрарка. – Москва : Правда, 1984. – 590с.
1216268
  Павлычко Д. Сонеты. / Д. Павлычко. – М., 1978. – 167с.
1216269
  Белле Д. Сонеты. / Д. Белле. – М., 1992. – 130с.
1216270
  Камоэнс Л. Сонеты. Лузиады / Л. Камоэнс. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 480с. – ISBN 5-04-002514-9
1216271
  Петров И.В. Сонечка / И.В. Петров. – М., 1971. – 288с.
1216272
  Даниленко В. Сонечко моє, чорне й волохате : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-103. – ISSN 0208-0710
1216273
  Михайловський Л.В. Сонечко сіє купаву / Л.В. Михайловський. – К, 1969. – 112с.
1216274
  Давидов А.І. Сонечко спить у дзвониках / А.І. Давидов. – К., 1986. – 207с.
1216275
  Айрапетьянц А.Э. Сони / А.Э. Айрапетьянц; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград, 1983. – 192с. – (Жизнь наших птиц и зверей ; Вып.5)
1216276
  Лозан М.Н. Сони Юго-Запада СССР / М.Н. Лозан. – Кишинеыв, 1990. – 144с.
1216277
   Сонин Виктор Александрович. – Москва, 1984. – 50с.
1216278
   Сонна Німеччина. У передвиборчій кампанії країни серйозніші виклики залишаються без уваги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
1216279
  Шмидт В. Сонная одурь / Владимир Шмидт // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1216280
   Сонник. – Минск, 1992. – 39с.
1216281
   Сонник. – К., 1995. – 56с.
1216282
  Победин К. Сонник разума // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 122-153. – ISSN 1609-5359
1216283
  Болдуїн Джеймс Сонні грає блюз : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 90-110. – ISSN 0320 - 8370
1216284
  Мартынов Семен Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 30-31 : фото
1216285
  Патрина Дарья Сонное царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 26-27 : фото
1216286
  Бодюл А.П. Соновные направления совершенствования бытового обслуживания сельского населения (На примере Молд.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Бодюл А. П.; Моск. технолог. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1216287
  Кардаш В.Я. Соновные направления совершенствования снабжения народного хозяйства цементом : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.06 / Кардаш В. Я.; КИНХ. – К., 1974. – 23л.
1216288
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1216289
  Дейч Е М. Соновы аэродинамики осевых турбомашин / Е М. Дейч, Г.С. Самойлович. – М, 1959. – 428с.
1216290
  Самойлова Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників / Самойлова, М.-В.В // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 17-19. – ISSN 2413-550Х
1216291
  Дзюба О.М. Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 39-42. – ISSN 2413-550Х
1216292
  Задорожний М.П. Сонора // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 31-35 : фото
1216293
  Шурдак М. Сонорна техніка композиції та її значення в музичній мові Д. Лігеті (на прикладі циклу "Десять п"єс для духового квінтету") // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 238-252. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена дослідженню сонорної техніки композиції на прикладі циклу «Десять п’єс для духового квінтету» Д. Лігеті. В цьому циклі композитор працює не лише з сонорною технікою та її проявами. Цей твір – яскравий приклад, в якому композитор ...
1216294
  Варданян С.Н. Сонорные в составе финальных консонантных комплексов современного английского языка в речи и пении. / С.Н. Варданян. – Ереван, 1987. – 156 с.
1216295
  Махмудов А.А. Сонорные узбекского языка. / А.А. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 60с.
1216296
  Кривоцюк М.Ю. Сонце - ворог і друг // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 35-36
1216297
  Гінзбург В.З. Сонце - всім! / В.З. Гінзбург. – К., 1979. – 232с.
1216298
  Всехсвятський С.К. Сонце / С.К. Всехсвятський. – Київ, 1946. – 39с.
1216299
  Копиленко О.І. Сонце / О.І. Копиленко. – Київ : Укрдержвидав, 1964. – 45 с.
1216300
  Компанієць Л.О. Сонце в дорозі / Л.О. Компанієць. – К., 1965. – 106с.
1216301
  Фольварочний В.І. Сонце в зернині / В.І. Фольварочний. – Київ : Дніпро, 1972. – 200 с.
1216302
  Коваленко Л.Н. Сонце в зіницях / Л.Н. Коваленко. – К, 1965. – 95с.
1216303
  Курашкевич К.В. Сонце в лютому / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1973. – 63с.
1216304
  Чернявський М.А. Сонце в полинах : трилогія / М.А. Чернявський. – Київ, 1979. – 400 с.
1216305
  Павлов В. Сонце в твоїх руках / В. Павлов. – Київ, 1970. – 64с.
1216306
  Кулінич Микола Сонце в Україну йде з Далекого Сходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 20-23
1216307
  Євлампієв В.В. Сонце гасить свічки / В.В. Євлампієв. – Львів, 1974. – 144с.
1216308
   Сонце з Кремля. – К., 1938. – 96с.
1216309
  Бичко В.В. Сонце зустрічаю / В.В. Бичко. – К., 1951. – 240с.
1216310
  Гірник М.А. Сонце і грози : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1958. – 236 с.
1216311
  Цесевич В.П. Сонце і життя / В.П. Цесевич. – Київ : Знання України, 1954. – 24 с.
1216312
  Драч І.Ф. Сонце і слово : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1978. – 367 с.
1216313
   Сонце море чекають на Вас! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Запрошення на відпочинок до оздоровчо-спортивного комплексу в с. Берегове Бахчисарайського району.
1216314
  Куліш Л.П. Сонце на колоску / Л.П. Куліш. – Одеса, 1967. – 99с.
1216315
  Демерджі Д.Л. Сонце на крилах чайки / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1968. – 65с.
1216316
  Шапа Л. Сонце на погонах / Л. Шапа. – Львів : Каменяр, 1969. – 192 с.
1216317
  Науменко О.П. Сонце на шаблі / О.П. Науменко. – Київ : Донбас, 1967. – 160 с.
1216318
  Федотюк П.К. Сонце над барханами : оповідання, повість / П.К. Федотюк; Роман Федорів. – Київ, 1976. – 154 с.
1216319
  Козланюк П.С. Сонце над Верховиною : оповідання і нариси / П.С. Козланюк. – Львів, 1957. – 15 с.
1216320
  Ладижець В.І. Сонце над Верховиною : поезії / В.І. Ладижець. – Київ, 1979. – 31 с.
1216321
   Сонце над вічним полем. – Дніпропетровськ, 1982. – 174с.
1216322
  Бичко В. Сонце над головами / В. Бичко. – Х., 1935. – 76с.
1216323
  Колодій В.С. Сонце над грозами : поеми / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1977. – 132 с.
1216324
  Гойда Ю.А. Сонце над Карпатами : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1951. – 138 с.
1216325
  Мегелик Д. Сонце над Поліссям / Д. Мегелик. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 80 с.
1216326
  Дін Л. Сонце над рікою Сангань / Л. Дін. – К., 1950. – 236с.
1216327
  Бондар В.Т. Сонце над хмарами / В.Т. Бондар. – К, 1963. – 110с.
1216328
  Неяченко І.І. Сонце над Ялтою : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.І. Неяченко. – Симферополь : Таврія, 1988. – 144с.
1216329
  Вишневецький Л.М. Сонце нашої вулиці : оповідання / Л.М. Вишневецький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 83 с.
1216330
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1959. – 292 с.
1216331
  Лозовий В. Сонце недалеко : повість / В. Лозовий. – Київ, 1968. – 298 с.
1216332
  Рубан Л.Д. Сонце опівночі / Л.Д. Рубан. – Київ, 1982. – 104с.
1216333
  Супруненко Н.А. Сонце осені / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
1216334
  Дзюба С. Сонце пахне снігом і яблуками = The sun smells of snow : вибр. вірші / Сергій Дзюба ; англ. з укр. пер.: Л. Гавур, Б. Бойчук ; [до зб. в цілому]: Тетяна та Сергій Дзюби. – New York ; Чернівці : BOGDANI ; Букрек, 2014. – 103, [2] с., 51, [3] c. – ISBN 978-1-291-75045-4
1216335
  Чернов Л. (Малошийченко) Сонце під веслами / Л. (Малошийченко) Чернов. – Х., 1929. – 236с.
1216336
  Лупій О.В. Сонце поміж соснами : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 298 с.
1216337
  Гохват Б.А. Сонце працює / Б.А. Гохват. – К, 1962. – 65с.
1216338
  Прилюк Д.М. Сонце свободи над світом / Д.М. Прилюк. – К, 1965. – 58с.
1216339
  Ріпецький Н. Сонце сходить із заходу : (Історія майже правдива) / Нестор Ріпецький ; [обкл. М. Дмитренка]. – Торонто : Арка, 1954. – 119 с.
1216340
  Тарба І.К. Сонце сходить у нас : роман / Іван Тарба; пер. с груз. – Київ, 1976. – 191 с.
1216341
  Цесевич В.П. Сонце та його значення у житті Землі / В.П. Цесевич. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1951. – 24 с.
1216342
  Луцишина О. Сонце так рідко заходить : роман / Оксана Луцишина. – Київ : Факт, 2007. – 356 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-198-8
1216343
  Нехода І.І. Сонце Травня / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1947. – 107с.
1216344
  Волошин І.І. Сонце у росі / І.І. Волошин. – Київ, 1964. – 224 с.
1216345
  Лисенко О.М. Сонце української музики / О.М. Лисенко. – Київ, 1967. – 48с.
1216346
  Панарін О. Сонце, море, Берегове… // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  Про цьогорічній відпочинок у Центрі рекреації та туризму (Берегове). Про недоліки та позитивні зміни, які сталися завряди позиції ректора Л. Губерського щодо комфортного відпочинку наших студентів та співробітників.
1216347
  Ейгенсон М.С. Сонце, погода і клімат / М.С. Ейгенсон. – Київ : Знання, 1962. – 36 с.
1216348
  Лиходід М.Х. Сонце. Поезії / М.Х. Лиходід. – Київ, 1963. – 53с.
1216349
  Лозицький В. Сонце: міфи і наукові дані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  На думку Наталії Лозицької, заслуженого працівника освіти України, співробітника Астрономічної обсерваторія КНУ, на відміну від іншіх базових предметів, астрономія не була обов"язковою в усіх закладах середньої освіти. Тепер обсерваторія може ...
1216350
  Ковалевський О.В. Сонцевир / О.В. Ковалевський. – Київ, 1990. – 106 с.
1216351
  Шумило Н. Сонцедайна людина // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 16-17
1216352
  Малахута М.Д. Сонцедари : художньо-документальна повість / М.Д. Малахута. – Київ, 1979. – 141 с.
1216353
  Галл І. Сонцелюб. / І. Галл. – Ужгород, 1983. – 168с.
1216354
  Мартинов В. Сонцелюби / В. Мартинов. – Львів, 1977. – 100с.
1216355
  Дрофань А.П. Сонцелюби. / А.П. Дрофань. – К., 1980. – 180с.
1216356
  Яременко М.Т. Сонцем повняться літа... : поезїі / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1966. – 42 с.
1216357
  Ламзін С. Сонцепромінний поет Шебелинки : З нагоди виходу нової збірки поезій Миколи Пивовара "Заметіль" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 215-216
1216358
  Гаман В.П. Сонцестояння / В.П. Гаман. – Киев, 1964. – 72с.
1216359
   Сонцю і вітру назустріч. – К., 1966. – 74с.
1216360
  Мельничук Ю.С. Сонцю світити вічно : статті, памфлети, нариси / Ю.С. Мельничук. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 238 с.
1216361
  Карусель Вероника Соня всегда в эфире : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 164-171 : Фото
1216362
  Юрлова Е.С. Соня Ганди. Трагедии и триумфы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1216363
  Вернер Р. Соня рапортует / Р. Вернер. – Москва, 1980. – 266с.
1216364
   Соняна країна. – К., 1977. – 276с.
1216365
  Мотрич К.В. Соняхи : новели / К.В. Мотрич. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1216366
  Всехсвятский С.К. Сонячна активність і вплив Сонця на земні явища. / С.К. Всехсвятский, 1946. – [7] с.
1216367
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 96-97
1216368
   Сонячна активність та її геофізичні прояви / В.М. Єфіменко, В.Н. Криводубський, В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, М.М. Пасєчник, М.І. Пішкало // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 54-78. – ISBN 966-594-644-7
1216369
  Усик Світлана Сонячна алергія / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 6
1216370
  Німенко А.В. Сонячна брама : поезії / А.В. Німенко. – Київ, 1985. – 142 с.
1216371
  Терещенко Ю.В. Сонячна віть / Ю.В. Терещенко. – К., 1980. – 40с.
1216372
  Гвелесиани Г.Г. Сонячна Грузія / Г.Г. Гвелесиани. – Київ, 1962. – 108с.
1216373
  Слободянюк Б.Й. Сонячна долина : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ, 1954. – 272 с.
1216374
  Бездольний Б. Сонячна долина / Б. Бездольний. – Київ, 1984. – 183 с.
1216375
  Пулінець П.В. Сонячна доля / П.В. Пулінець. – К, 1969. – 58с.
1216376
  Ющенко О.Я. Сонячна дорога : книга лірики / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 167 с.
1216377
  Бахарев О. Сонячна дорога / О. Бахарев. – Киев, 1952. – 64 с.
1216378
  Чепурко Б.П. Сонячна дорога : поезії / Богдан Чепурко. – Львів : Каменяр, 1984. – 54 с.
1216379
   Сонячна електростанція у виші // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-виробничому центрі "Сучасні технології в енергетиці" Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова відкрили інноваційну лабораторію "Сонячна електростанція". Це перший комплекс із такою потужністю, ...
1216380
  Пішкало М. Сонячна корона і прогноз амплітуди 24-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  За спостереженнями корони під час повних сонячних затемнень у мінімумі активності 11-23 сонячних циклів проведено дослідження залежності амплітуди сонячного циклу від таких кількісних характеристик форми і структури сонячної корони як індекси ...
1216381
  Пішкало М. Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. / М. Пішкало, Є. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру і форму сонячної корони під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р. Корона 29 березня 2006 р. є короною проміжного перед-мінімального типу, корона 1 серпня 2008 р. - короною біля-мінімального типу. В ...
1216382
  Пішкало М. Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Сонячна корона, спостережена під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р., порівнюється з модельною конфігурацією "відкритих" магнітних силових ліній у короні. Магнітне поле у короні розраховувалося в рамках потенціальної класичної моделі з ...
1216383
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав України
Ч. 3. – 1928. – 270с.
1216384
  Винниченко В.К. Сонячна машина / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Харків : Держвидав України
Ч. 2. – 1929. – 236с.
1216385
  Винниченко В.К. Сонячна машина : Роман / В.К. Винниченко. – Київ : Дніпро, 1989. – 618с. – ISBN 5-308-00538-9
1216386
  Винниченко В. Сонячна машина / Володир Винниченко. – Київ : Сакцент плюс, 2005. – 640 с. – ISBN 966-8583-21-3
1216387
  Думбадзе Н.В. Сонячна ніч / Н.В. Думбадзе. – Київ, 1968. – 150 с.
1216388
  Гольденберг Ш. Сонячна соната / Ш. Гольденберг. – К., 1958. – 283с.
1216389
  Вільний В.М. Сонячна соната : лірика, поема / В.М. Вільний. – Київ, 1965. – 154 с.
1216390
  Голованівський С.О. Сонячна сторона : п"єса / С.О. Голованівський. – Київ, 1955. – 115 с.
1216391
  Верес Б. Сонячна теорема / Б. Верес. – Київ, 1975. – 184с.
1216392
  Верес Б. Сонячна теорема. / Б. Верес. – Київ, 1974. – 183с.
1216393
  Чумарна М.І. Сонячная музика. / М.І. Чумарна. – К., 1982. – 48с.
1216394
  Стоянова Е.П. Сонячне весілля : (до питання вітальності болгарського острівного ідіому в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 247-260. – Бібліогр.: с. 247-250, 253-256, 259. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про ментефакт фольклорної культури етнічних болгар України - обрядову пісню "Пуснал ми Господ две люлки" ("Запустив Господь дві гойдалки"), що виконується під час народного календарного свята Гергьовден. Порівняння варіантів цього ...
1216395
   Сонячне гроно. – Київ, 1970. – 334 с.
1216396
  Всехсвятський С.К. Сонячне затемнення 30 червня 1954 року / С.К. Всехсвятський. – Київ, 1954. – 36с.
1216397
  Давиденко Є. Сонячне мистецтво / Є. Давиденко, В. Павлов. – К., 1967. – 54с.
1216398
  Лондон Джек Сонячне пір"я / Лондон Джек. – Харків : Книгоспілка. – 32 с.
1216399
  Паламарчук Г.О. Сонячне сплетіння / Г.О. Паламарчук. – К, 1987. – 83с.
1216400
  Гончаров Володимир Сонячний берег: нові іспанські перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1216401
  Женченко В В. Сонячний бік вулиці / В В. Женченко. – К, 1980. – 96с.
1216402
   Сонячний бік життя : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 88-89 : Іл.
1216403
  Дацей В.В. Сонячний Верх : [повість] / Василь Дацей ; [післямова О. Мишанича]. – Київ : Дніпро, 1990. – 214 с.
1216404
  Глущак А.С. Сонячний вітер / А.С. Глущак. – Одеса, 1977. – 95с.
1216405
  Прокопенко Г.Н. Сонячний вітер / Г.Н. Прокопенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 62с.
1216406
  Славута-Логвиненко Сонячний вітер / Славута-Логвиненко. – К., 1981. – 128с.
1216407
  Положій В.І. Сонячний вітер : фантаст. оповідання та повісті / В.І. Положій. – К., 1986. – 159 с.
1216408
  Сухоруков А. Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях / А. Сухоруков, Н. Щукіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Визначено вміст кремнію в одновимірних напівемпіричних моделях атмосфери Сонця в наближенні ЛТР. Для моделі HOLMUL він дорівнює 7.594±0.015 dex. Для сонячних сил осциляторів, за якими визначався вміст, доведені якість, легітимність та можливість ...
1216409
  Петренко М.Є. Сонячний годинник : поезії / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1968. – 79 с.
1216410
   Сонячний годинник. – Ужгород, 1976. – 159с.
1216411
  Тернавський М.Я. Сонячний годинник : поезії / М.Я. Тернавський. – Харків, 1976. – 71 с.
1216412
  Крикуненко В.Г. Сонячний годинник / В.Г. Крикуненко. – К., 1990. – 92с.
1216413
   Сонячний Дагестан. – К., 1967. – 339с.
1216414
  Ткач М.М. Сонячний зайчик : [вірші для дітей] / Микола Ткач. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 12 с. : іл.
1216415
  Кащук Н.О. Сонячний камертон : оповіді, роздуми, спогади / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 207 с.
1216416
  Барда О.В. Сонячний камінь і "місячні" ландшафти / О.В. Барда, Н.П. Волненко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 43-45 : фото
1216417
   Сонячний край. – К., 1980. – 208с.
1216418
  Дичук Б.Ю. Сонячний обруч / Богдан Дичук. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – 167, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7172-55-9
1216419
  Ткач М.М. Сонячний полудень : оповідання / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1979. – 103 с. = Перша книжка прозаїка
1216420
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь : повість. / Б. Грінченко. – вид. 5-те. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Деpж. Дpук.], 1919. – 207 с. – (Всеукpаїнський Коопеpативний Видавничий Союз ; [№] 30)
1216421
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – Львів, 1924. – 128 с.
1216422
  Грінченко Б.Д. Сонячний промінь / Б.Д. Грінченко. – 6-е вид. – Київ, 1928. – 220 с.
1216423
  Заброда Тамара Сонячний промінь : Лірика / Заброда Тамара. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 92с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7276-91-0
1216424
  Івасюк Н.Г. Сонячний світ дитинства у творі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" : урок засвоєння нових знань. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36
1216425
  Драч І.Ф. Сонячний фенікс : вірші, драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Молодь, 1978. – 160 с.
1216426
  Безхутрий М.М. Сонячний художник / М.М. Безхутрий. – Київ, 1967. – 228с.
1216427
  Кочережко Н.Я. Сонячні барви : нариси для середнього та старшого шкільного віку / Н.Я. Кочережко. – Київ : Веселка, 1978. – 130, [6] с.
1216428
  Самойлович В.В. Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 361-366. – ISSN 2076-815X
1216429
  Міщенко Олександр Сонячні бризки : повість // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 19-28
1216430
  Кочевський В.В. Сонячні весла : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1965. – 80 с.
1216431
   Сонячні гони. – Київ, 1967. – 263 с.
1216432
  Гриненко Г.О. Сонячні грона. / Г.О. Гриненко. – Київ, 1975. – 82с.
1216433
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1992. – 152с.
1216434
   Сонячні джерела. – Тернопіль, 1994. – 188 с.
1216435
   Сонячні зажинки. – Х., 1976. – 207с.
1216436
  Колчинський І.Г. Сонячні затемнення / І.Г. Колчинський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 24 с.
1216437
   Сонячні затемнення 04.12.2002 і 31.05.2003 у мікросплесках радіошумів іоносфери / С.І. Мусатенко, В.Я. Чолій, Є.В. Курочка, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняння результатів вимірювань радіошумів іоносфери в Києві під час проходження магніто-спряженого для північної півкулі сонячного затемнення 04.12.2002 р., що відбувалось у південній півкулі, і прямого затемнення 31.05.2003 р. Показано, що ...
1216438
  Шапіро О. Сонячні імпресії Віктора Чауса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 травня (№ 92). – С. 24


  До 75-річчя видатного українського художника.
1216439
  Зіновчук М.М. Сонячні камені / М.М. Зіновчук. – К, 1978. – 121с.
1216440
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Харків : ДВУ, 1925. – 68 с.
1216441
  Тичина П.Г. Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина ; [упоряд. С. Гальченко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.
1216442
   Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернів. держ. ун-ту / [упоряд.: У.Б. Хаварівський ; вступ. сл.: М.Н. Хаварівська]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-320-4
1216443
  Бойченко В.П. Сонячні кола / В.П. Бойченко. – Сімферополь, 1975. – 88с.
1216444
   Сонячні криниці. – Братіслава, 1977. – 175с.
1216445
  Стуканов Є. Сонячні люди // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 102-106. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1216446
  Іщенко М.Г. Сонячні межі : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 371 с.
1216447
  Гасвіані Г. Сонячні мелодії:[Цикл оповідань] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.51-77
1216448
  Сосюра В.М. Сонячні мечі : Вірші й поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
1216449
  Чернишов К.К. Сонячні мости / К.К. Чернишов. – Дніпропетровськ, 1980. – 96с.
1216450
  Омельченко В.І. Сонячні орбіти / В.І. Омельченко. – Київ, 1974. – 55 с.
1216451
  Жолоб С.К. Сонячні пагорби / С.К. Жолоб. – К, 1982. – 80с.
1216452
  Квітневий В.М. Сонячні перевесла / В.М. Квітневий. – Л, 1981. – 112с.
1216453
  Пішкало М.І. Сонячні плями: нове життя чисел Вольфа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 7-11. – ISSN 2518-7104
1216454
  Щур Едуард Сонячні пристрасті у приязно сонячному Херсоні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 23
1216455
  Світлична Г.П. Сонячні причали : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 84 с.
1216456
  Забіла Н. Сонячні релі. / Н. Забіла. – Х, 1928. – 32с.
1216457
  Пільгук І.І. Сонячні розсипи : оповідь про митця / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 248 с.
1216458
  Бандрівський Д.Г. Сонячні сліди : новели, оповідання, етюди / Д.Г. Бандрівський. – Льлвів : Каменяр, 1980. – 112 с.
1216459
  Фея О. Сонячні спалахи та магнітні бурі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 42 (518), 20-26.10.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
1216460
  Віта В. Сонячні струни / В. Віта. – Київ, 1976. – 71с.
1216461
  Михайлов О.О. Сонячні та місячні затемнення / О.О. Михайлов. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1950. – 36 с.
1216462
  Марсюк В.А. Сонячні терези / В.А. Марсюк. – К, 1986. – 157с.
1216463
  Іванчук В.Г. Сонячні хромосферні спікули / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 161. – (Астрономія ; вип. 33)


  Реферат депонованого рукопису. Проводиться огляд опублікованих робіт і аналіз сучасного стану дослідження сонячних хромосферних спікул. Проаналізовані відомості з морфології, динаміки, параметрів спектральних ліній спікул та фізичних умов у спікулах. ...
1216464
  Лагоза В.М. Сонячні цілунки. / В.М. Лагоза. – Х, 1965. – 140с.
1216465
   Сонячно в нашому домі. – Ужгород, 1982. – 151с.
1216466
   Сонячною дорогою. – Ужгород, 1978. – 263с.
1216467
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 138 с.
1216468
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1985. – 223 с.
1216469
  Драч І.Ф. Соняшник : поезії 1960-1970 р. / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. І.М. Дзюби]. – Харків : Фоліо, 2016. – 413, [3] с. – ISBN 978-966-03-7590-1
1216470
  Степовик Д. Соняшник на осонні // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 346-355. – ISSN 0206-8001


  Художник Яків Гніздовський
1216471
  Вольф В.Г. Соняшник на Україні / В.Г. Вольф. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 192с.
1216472
  Сорока В. Соняшник у сяйві поезії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  На 82-му році життя відійшов у засвіти поет, перекладач, сценарист і громадський діяч, перший голова Народного Руху Іван Драч.
1216473
  Тичина П.Г. Соняшні кларнети / П. Тичина. – 2-е вид. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 67, [4] с.
1216474
  Тичина П. Соняшні кларнети [Сонячні кларнети] : Поезії / П. Тичина. – Київ : Сяіво ; [Друкарь Польський], 1918. – 62 с.
1216475
   Сообразим на троих : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 62-69 : Фото
1216476
  Смышляев Э.Б. Сообща воспитывать трезвость / Э.Б. Смышляев. – Пермь, 1985. – 103с.
1216477
   Сообща работа лучше спорится. – Магдебург, 1957. – 40с.
1216478
  Баринов М.М. Сообщает Гидрометцентр / М.М. Баринов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 88с.
1216479
  Джилкишев С.Д. Сообщаю цель. / С.Д. Джилкишев. – Алма-Ата, 1982. – 190с.
1216480
  Ковалев Е.Т. Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2017" // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 3-8. – ISSN 1681-309X
1216481
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1950 гг., 1951. – 8с.
1216482
   Сообщение Государственного планового комитета СССР и Центрального статистического управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946-1951 гг.. – М., 1951. – 20с.
1216483
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Иваново, 1945. – 19с.
1216484
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Молотов, 1945. – 44с.
1216485
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Ростов -на-Дону, 1945. – 19с.
1216486
   Сообщение о Берлинской конференции 3-х держав. – Якутск, 1945. – 20с.
1216487
  Ланда Д. Сообщение о делах в Юкатане / Д. Ланда. – М.-Л., 1955. – 273с.
1216488
   Сообщение о заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. – 26с.
1216489
   Сообщение о научной работе по вулканологии. – М., 1957. – 23с.
1216490
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 72с.
1216491
   Сообщение о научных работах по вулканологии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 126с.
1216492
   Сообщение о научных работах по геодезии : представляется в международную ассоциацию геодезии к 11 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1957. – 39 с.
1216493
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. – М., 1960. – 21с.
1216494
   Сообщение о научных работах по геодезии 1957-1959 гг. : представляется в международную ассоциацию геодезии к 12 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : АН СССР, 1960. – 80 с.
1216495
   Сообщение о научных работах по геодезии 1960-1962 гг.. – М., 1963. – 44с.
1216496
   Сообщение о научных работах по геодезии, 1975-1978 = Report on scientific research in geodesy 1975-1978 : представляется в международную ассоциацию геодезии к 17 генеральной ассамблее международного геодезического и геофизического союза. – Москва : ВИНИТИ, 1979. – 151 с.
1216497
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – Москва, 1957. – 32с.
1216498
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1971. – 254с.
1216499
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии. – М., 1983. – 58с.
1216500
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 255с.
1216501
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1960-1962 гг.. – Москва, 1963. – 116с.
1216502
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1963-1966 гг.. – Москва, 1967. – 142с.
1216503
   Сообщение о научных работах по геомагнетизму и аэрономии 1971-9174 гг.. – М., 1975. – 164с.
1216504
   Сообщение о научных работах по гидрологии (1975-1978 гг.) : Представляетсяя в Междунар. ассоц. гидрол. наук к 17-й Генер. ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза; Сборник. – Москва, 1979. – 67с.
1216505
   Сообщение о научных работах по гидрологии 1967-1970 гг.. – М., 1971. – 78с.
1216506
   Сообщение о научных работах по гляциологии 1975-1978 : Представляется в Междунаронную ассоциацию гидрологических наук к 17-й Генеральной ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза. – Москва, 1979. – 58с.
1216507
   Сообщение о научных работах по гляционологии. – М., 1975. – 46с.
1216508
   Сообщение о научных работах по метеорологии. – М., 1957. – 52с.
1216509
   Сообщение о научных работах по океанографии 1963-1966 гг.. – М., 1967. – 260с.
1216510
   Сообщение о научных работах по океанографии в 1975-1978 гг. : Представляется в Междунар. ассоц. физ. наук об океане к 17-й Генер. ассамблее Междунар. геодез. и геофиз. союза; Сборник. – Москва, 1979. – 56с.
1216511
   Сообщение о научных работах по океанографии,. – М., 1983. – 54с.
1216512
   Сообщение о научных работах по проекту верхней мантии. – М., 1971. – 72с.
1216513
   Сообщение о научных работах по физической океанографии. – М., 1957. – 36с.
1216514
   Сообщение о научных работах по физической океанографии 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 104с.
1216515
   Сообщение о научных работах членов Всесоюзного химического общества
вып. 3. – 1947. – 43с.
1216516
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли. – М., 1957. – 76с.
1216517
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1957-1959 гг.. – М., 1960. – 145с.
1216518
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1960-1962 гг... – М., 1963. – 104с.
1216519
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1216520
   Сообщение о научныхработах по сейсмологии и физике недр Земли 1963-1966 гг. – М., 1967. – 170с.
1216521
   Сообщение о развитии народного хозяйства Чехословацкой Республики в 1956 г., 1957. – 16с.
1216522
  Барсамов Н.С. Сообщение об археологических раскопках средневекового городища в Коктебеле 1929-1931 / Н.С. Барсамов. – Феодосия, 1932. – 11с.
1216523
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 1. – 1972. – 178с.
1216524
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М.
ч. 2. – 1972. – 178-377с.
1216525
   Сообщение об исследовании протоиндийский текстов. – М., 1975. – 72с.
1216526
   Сообщение об исследовании протоиндийских текстов : Proto-indica: 1973. – Москва : Наука, 1975. – 73 с.
1216527
   Сообщение об исследовнии протоиндийских текстов. – М., 1970. – 107с.
1216528
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1944. – 17с.
1216529
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1944. – 14с.
1216530
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – М., 1943. – 20с.
1216531
   Сообщение Чрезвычайной Государственно Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным ор. – М., 1944. – 24с.
1216532
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Минске. – М., 1944. – 15с.
1216533
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М., 1946. – 31с.
1216534
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской ССР. – М., 1945. – 28с.
1216535
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенц. – М., 1945. – 31с.
1216536
   Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, о материальнром ущербе,. – М., 1945. – 32с.
1216537
   Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованиюю злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщинков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным. – М., 1943. – 16с.
1216538
   Сообщение Чрезвычайной Государственой Комиссии. – Рига, 1945. – 23с.
1216539
   Сообщение Чрезвычайной Государствернной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о злодеяних немецко-фашистских захватчиков в Эстонской Совет. – М., 1944. – 19с.
1216540
   Сообщения Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Изд. АН Грузинской ССР, 1948. – 392 с.
1216541
   Сообщения дальневосточного филиала
Вып. 22. – 1964
1216542
   Сообщения загрузочного модуля. – Рига, 1977. – 16с.
1216543
   Сообщения и протоколы заседаний математического общества при Харьковском университете 1883 года. – Харьков, 1884. – разд.паг.
1216544
  Императорское Православное Палестинское общество Сообщения Императорского Православного Палестинского общества / Императорское Православное Палестинское общество. – Санкт-Петербург
Апрель 1894 г. – 1894. – 256 с.
1216545
   Сообщения компилятора ФОРТРАН IV (G) ОСЕС. – Рига, 1977. – 14с.
1216546
   Сообщения комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР
Вып.1. – 1952. – 104с.
1216547
   Сообщения Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения АН СССР. – М.
2. – 1952. – 160с.
1216548
   Сообщения на археологическом съезде в Риге 1896 г.. – Оттиск из №3 и №4 "Византийского Временника". – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – 8 с.
1216549
   Сообщения научно-производственного объединения космических исследований. – Баку, 1987. – 232с.
1216550
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 44с.
1216551
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1920. – 47-151с.
1216552
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М., 1921. – 159с.
1216553
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – М.
6. – 1921. – 75с.
1216554
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
8. – 1922. – 66с.
1216555
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1922. – 97с.
1216556
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг., 1923. – 167с.
1216557
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Пг.
9. – 1923. – 235с.
1216558
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
12. – 1924. – 115с.
1216559
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
13. – 1924. – 102с.
1216560
   Сообщения о научно-технических работах в республике. – Л.
20. – 1925. – 223с.
1216561
   Сообщения о научно-технических работах в республке. – М.
3. – 1920. – 153-206с.
1216562
   Сообщения о научных работах по гидрологии. – Москва, 1957. – 32с.
1216563
   Сообщения о научных работах по гидрологии 1957-1959 гг.. – Москва, 1960. – 106с.
1216564
   Сообщения о научных работах по метереологии и физике атмосферы 1967-1970. – М., 1971. – 16с.
1216565
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
2. – 1953. – 32с.
1216566
   Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева. – М.
4. – 1954. – 51с.
1216567
   Сообщения о научных работах членов Всесоьзного химического общества им. Д.И.Менделеева. – М., 1950. – 52с.
1216568
   СообщенияСоветского Инфорбюро. – М., 1944. – 456с.
1216569
  Куликова Р.М. Сообщества водорослей мелиорированных торфяных низинных почв и их изменения при окультуривании : Автореф... канд. биол.наук: / Куликова Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 19л.
1216570
  Носкова Т.С. Сообщества водорослей некоторых почв Кировской области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Носкова Т.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 19л.
1216571
  Евсеев Г.А. Сообщества двустворчатых моллюсков в послеледниковых отложениях шельфа Японского моря / Г.А. Евсеев; Отв. ред. Краснов Е.В. – Москва : Наука, 1981. – 160с.
1216572
   Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики : монография. – Таллин : Валгус, 1982. – 140с.
1216573
   Сообщества Крайнего Севера и человек. – М., 1985. – 275с.
1216574
   Сообщества ксилофильных насекомых в условиях избыточного увлажнения. – М., 1987. – 135с.
1216575
   Сообщества мелких млекопитающих Барабы. – Новосибирск, 1978. – 232с.
1216576
  Кутовая О.В. Сообщества микроорганизмов и беспозвоночных в почвоподобных образованиях футбольных полей Московской области / О.В. Кутовая, И.В. Замотаев, В.П. Белобров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1315-1324 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
1216577
  Кренке Г.Я. Сообщество нитчатых зеленых водорослей и их роль в питании беспозвоночных прибрежья стоячих водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Кренке Г.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М,, 1965. – 16л.
1216578
  Матвиенко Анатолий Григорьевич Соокисление метилбензолов, алкилпиридинов с кумолом и кинетические закономерности окисления многокомпонентных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матвиенко Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1980. – 23л.
1216579
  Кучер Р.В. Соокисление органических веществ в жидкой фазе / Р.В. Кучер, И.А. Опейда. – К., 1989. – 207с.
1216580
  Бюттнер Оскар Хампе Эрхард Сооружение - несущая конструкция - несущая структура / Бюттнер Оскар Хампе Эрхард. – Москва, 1983. – 340 с.
1216581
  Данильченко А.П. Сооружение Байкало-Амурской магистрали - патриотический подвиг советского народа / А.П. Данильченко. – К, 1985. – 128 с.
1216582
  Сталь И.О. Сооружение высоковольтных линий электропередачи / И.О. Сталь, А.В. Воронин. – Москва-Ленинград : Гострансиздат, 1932. – 136 с.
1216583
  Нагорный В.П. Сооружение и эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в отложениях каменной соли / В.П. Нагорный, В.М. Глоба ; под общей ред. В.П. Нагорного ; НАНУ ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 2010. – 178 с. : илл. – Библиогр.: с. 170-176. – ISBN 978-966-02-5584-5
1216584
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередач высокого напряжения / В.В. Гульденбальк. – Москва-Ленинград, 1934. – 260 с.
1216585
  Гульденбальк В.В. Сооружение линий электропередачи / В.В. Гульденбальк. – М.-Л., 1957. – 480с.
1216586
  Бородин И.В. Сооружение магистральных газопроводов / И.В. Бородин. – М.-Л., 1948. – 339с.
1216587
  Ляховский В.М. Сооружение Рязанско-Козловской железной дороги, роль дороги в развитии рынка 1860-1870 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ляховский В.М. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1964. – 17 с.
1216588
  Климентов М.Н. Сооружение скважин ударно-вращательным способом бурения / М.Н. Климентов, В.И. Тиль. – М., 1986. – 93с.
1216589
   Сооружения и оборудование для кустового бурения скважин : Справочное пособие. – Москва : Недра, 1992. – 231с.
1216590
  Карелин В.Я. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций / В.Я. Карелин, В.В. Волшаник. – Москва, 1986. – 200 с.
1216591
  Джоунс К.Д. Сооружения из армированного грунта / К.Д. Джоунс. – М., 1989. – 279с.
1216592
  Родионова М.А. Соосаждение борат-ионов с гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионова М. А.; АН Казах.СССР Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1216593
  Бабко А.К. Соосаждение в количественном анализе.. 3 / КГУ им.Т.Г.Шевченко.Заводская лаборатория // Химические методы анализа
1216594
  Хамидов Б.О. Соосаждение малых количеств кобальта с гидратированными окислами и отделение его от сопутсвующих элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Хамидов Б.О.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1969. – 23л.
1216595
  Крайнова З.В. Соосаждение некоторых катионов с оксихинолатами цинка и меди : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнова З.В.; М-во высш. образования. Горьк. гос. ун-т. Каф-ра аналит. химии. – Горький, 1955. – 5л.
1216596
   Соосаждение с гидратированными окислями. – Душанбе
1. – 1972. – 250с.
1216597
  Юдакова Елена Николаевна Соответствие в развитии рабочей силы и средств производства как условие повышения производительности труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Юдакова Елена Николаевна; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1979. – 27л.
1216598
  Майкл Чиа Соответствие веса тела и беспорядочному питанию среди сингапурской молодежи, которая проявляет активность в спорте / Майкл Чиа, Маркус Ли // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 51-58 : табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
1216599
  Зорич В.А. Соответствие границ при некоторых классах отображений в пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорич В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1216600
  Васильева Л.Н. Соответствие законодательства Российской Федерации в области использования языков народов России принципам инормам международного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 100-106. – ISSN 1991-3222
1216601
  Мещеряков В.Т. Соответствие как отношение и принцип / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1975. – 104 с.
1216602
  Ципцюк В.Г. Соответствие конгитивно-эмоциональных и поведенческих компонентов социальной установки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ципцюк В. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1987. – 19л.
1216603
  Нейман Прасковья Николаевна Соответствие спроса и предложения товаров народного потребления и услуг как условие повышения благосостояния трудящихся : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нейман Прасковья Николаевна; Ленингр. инж.-экон. ин-т. – Ленинград. – 18л.
1216604
  Бургин М.С. Соответствие, центральные идеали и гомологическая алгебра-в -категориях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Бургин М. С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 10 с. – Бібліогр.:с.8-10
1216605
  Драгнев М.В. Соответствия проективных пространств с некоторыми специальными характеристическими конфигурациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Драгнев М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 11л.
1216606
  Вашрова Н.В. Соотечественники, проживающие в США, как референтная группа современных украинских мигрантов / Н.В. Вашрова, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 50-57. – ISSN 2077-1800
1216607
  Федотов М.В. Соотечественники. / М.В. Федотов. – М., 1993. – 151с.
1216608
  Копылевич Яков Иосифович Соотнесенность терминосистем (На материале английской ракетно-космической терминологии) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Копылевич Яков Иосифович; Московский гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 19л.
1216609
  Криворучко П.М. Соотносительное употребление временных форм сказуемого в сложноподчиненном предложении с придаточным определительным : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Криворучко П.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 с.
1216610
  Криворучко П.М. Соотносительное употребление временных форм сказуемого в сложноподчинительном предложении с придаточным определением : Дис... Канд. филол.наук: / Криворучко П.М.;. – К, 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.274-277
1216611
  Лунева В.П. Соотносительность видо-временных глагольных форм в сложном синтаксическом целом. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Лунева В.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 23л.
1216612
  Никошкова Е.В. Соотносительность сложных слов и словосочений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никошкова Е. В.; Мсок. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1969. – 33л.
1216613
  Печников А.Н. Соотносительные глагольные и субстантивные словосочетания, включающие дательный падж без предлога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Печников А.Н. ; Куйбышевск. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 14 с.
1216614
  Глезерман Г.Е. Соотношенгие объективных условий и субъективного фактора строительстве коммунизма / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1966. – 32с.
1216615
  Филимонов В.В. Соотношение абсолютной и относительной истины в физических теориях : Автореф... канд. филос.наук: / Филимонов В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1957. – 16л.
1216616
  Сафонов Ю.Ф. Соотношение абсолютной и относительной истины и некоторые закономерности развития физических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Сафонов Ю. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1961. – 16л.
1216617
  Осколкова М.Е. Соотношение абстрактных и конкретных лексико-семантических вариантов слова в парадигматике и синтагматике. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Осколкова М.Е.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 21л.
1216618
  Мусихин Г.И. Соотношение авторитета и традиции: философское осмысление и властная реальность Германии и России конца ХVIII - начала XX века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.62-74. – ISSN 0042-8744
1216619
  Шугуров М. Соотношение авторских прав и права на свободу выражения и информации: стандарты Совета Европы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-31. – ISSN 0201-7059
1216620
  Ткачук Л.Л. Соотношение аналитических и синтетических методов в химическом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: / Ткачук Л.Л.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 21л.
1216621
  Чулков А.Н. Соотношение биологических и социальных факторов в период становления человека : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чулков А.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1216622
   Соотношение биологического и социального. – Пермь, 1981. – 176с.
1216623
  Бейдулова Зумруд Екрамеддиновна Соотношение биологического и социального в развитии личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бейдулова Зумруд Екрамеддиновна; МВ и ССО АзССР, Азербайджан. гос. ун-т им. С.МКирова. – Баку, 1986. – 23л.
1216624
  Шубина И.В. Соотношение биологического и социального в социализации личности // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 11-23. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
1216625
   Соотношение биологического и социального в человеке. – М., 1975. – 856с.
1216626
  Черный Станислав Иосифович Соотношение биологического и социального в человеке (филогенетический и онтогенетический аспекты) : Дис... канд. филос.наук: / Черный Станислав Иосифович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 168л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1216627
  Черный С.И. Соотношение биологического и социального в человеке. (Филогенет. и онтогенет. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Черный С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1216628
  Цыпко А.К. Соотношение верхнепалеозойского и мезозойского структурно-технических этажей и методика поисков зелжеи нефти и газа в Северо-Западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 120 / Цыпко А. К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 25 c.
1216629
  Япунджян Югик Геворковна Соотношение вещественных и личных факторов производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Япунджян Югик Геворковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
1216630
  Богодухова Л.И. Соотношение видо-временных и модальных форм сказуемых как один из элементов строения сложноподчиненных предложений с придаточными, выражающими сравнение : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богодухова Л. И.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1973. – 24л.
1216631
  Хан Г.Б. Соотношение внешних и внутренних условий некапиталистического пути развития освободившихся стран : Автореф... канд.филос.наук: / Хан Г.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 17с.
1216632
  Варзарь И.М. Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе развития социалистической революции. / И.М. Варзарь. – Киев, 1987. – 269с.
1216633
  Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права / В.Г. Буткевич. – Киев : Вища школа, 1981. – 311с.
1216634
  Гегечкори Евгений Рожденович Соотношение войны и революции в современную эпоху : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гегечкори Евгений Рожденович; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Баку, 1969. – 26л.
1216635
  Кабулова А.Я. Соотношение газа и нефти в подкирмакинской и кирмакинской свитах антиклинальной зоны Фатьмаи - о.Песчаный. (В зависимости от литол. состава пород и глубины залегания коллекторов) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Кабулова А.Я.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 23л.
1216636
  Лутай В.С. Соотношение геологии и химии с точки зрения целостных и структурных методов познания / В.С. Лутай, В.Г. Поляков, Т. Грегор // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1216637
   Соотношение геологических процессов в палеозойских складчатых сооружениях Средней Азии. – Фрунзе, 1981. – 412с.
1216638
   Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современно английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Николаева Т, Н,; Николаева Т, Н,; КГУ. – К., 1989. – 25л.
1216639
   Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современно английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Николаева Т, Н,; Николаева Т, Н,; КГУ. – К., 1989. – 25л.
1216640
  Николаева Татьяна Николаевна Соотношение глаголов с пространственными префиксами и глагольно-постпозитивных образований в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Николаева Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 162л.
1216641
  Митрофанова Людмила Андреевна Соотношение глагольного оборота и простого глагола в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Митрофанова Людмила Андреевна; Пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 22л.
1216642
  Коромыслова Л.Б. Соотношение глагольных и адвербиальных свойств у нераспространенного причастия I в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Коромыслова Л. Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1216643
   Соотношение глагольных признаков различных уровней в английском языке. – Минск, 1990. – 181с.
1216644
  Михайлов Н.И. Соотношение гносеологических принципов математики и принципов математики. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Михайлов Н.И.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
1216645
  Аветисян С.А. Соотношение гносеологического и логического в математике. : Автореф... Доктора филос.наук: 627 / Аветисян С.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 71л.
1216646
  Федоров. Г. Соотношение государства и права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 13-19. – ISSN 1810-3081
1216647
  Козлов Ю.М. Соотношение государственного и общественного управления в СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1966. – 216с.
1216648
  Белов С.А. Соотношение гражданства и национальности в российском законодательстве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 21-25. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1216649
  Корягин А.Г. Соотношение двух подразделений общественного производства / А.Г. Корягин. – М., 1973. – 96с.
1216650
   Соотношение двух подразделений общественного производства. – М., 1976. – 240с.
1216651
   Соотношение двух подразделений общественного производства. – М., 1983. – 309с.
1216652
  Мамалуй Алексей Александрович Соотношение двух подразделений общественного производства в период развитого социализма. (Вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мамалуй Алексей Александрович; Киев. торг.экон. ин-т. – К., 1976. – 21л.
1216653
  Юлдашев А.А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских языках / А.А. Юлдашев. – М., 1977. – 270с.
1216654
  Хорин И.С. Соотношение демократических и социалистических задач в рабочем движении в современную эпоху : Автореф... кандидата философ.наук: / Хорин И.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1965. – 14л.
1216655
  Воронцова Елена Петровна Соотношение денотативной и сигнификативной информации при реализации картины мира лексико-семантическими средствами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Воронцова Елена Петровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 26л.
1216656
  Машков А.Д. Соотношение диалектики и синергетики в контексте проблемы формирования современной юридической методологии // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 37-47. – ISBN 966-7943-03-8


  В.настоящей статье рассматривается круг вопросов, касающийся соотношения синергетики и диалектики, как метаметодологичных направлений современной (в том числе юридической) науки.
1216657
  Васильев В.А. Соотношение диалектического и специальных методов исследования высшей нервной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Васильев В.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 19л.
1216658
  Мамурзаков Тажидин Соотношение диалектического метода с методами специальных (частных) наук : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамурзаков Тажидин; ЛГУ. – Л., 1973. – 12л.
1216659
  Зоиде В.И. Соотношение договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности в советском гражданском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Зоиде В.И.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1216660
  Бойко Д. Соотношение доменных имен и знаков для товаров и услуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.15-19
1216661
   Соотношение древней и кайнозойской структур в Байкальской рифтовой зоне. – Новосибирск, 1979. – 125с.
1216662
  Фокин А.Р. Соотношение души и духа в греческой и латинской патристике // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С.82-92. – ISSN 0236-2007
1216663
  Барышников М.Ю. Соотношение европейского принципа лояльного сотрудничества с принципом международного сотрудничества государств // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1812-3910
1216664
  Абдылдаев Т.А. Соотношение естественного и искусственного в условиях научно-технической революции / Т.А. Абдылдаев, А.К. Бакаев ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1983. – 196 с.
1216665
  Бавсун М.В. Соотношение законности и целесообразности как основных принципов отечественного уголовного законодательства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1216666
  Марченко М.Н. Соотношение законодательной и исполнительной властей в современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.3-14. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1216667
  Сычева М.А. Соотношение затрат жиового и овеществленного труда в условиях интенсификации сельского хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сычева М.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 22л.
1216668
  Елисеев В. Соотношение зкономических и правових начал в праве обязательств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 31-36.
1216669
  Харенко М.Ф. Соотношение и взаимодействие заимствованного и исконного компонентов в словаре Чосера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Харенко М.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 c.
1216670
  Бунеева Р.И. Соотношение и взаимосвязи экономического механизма организации потребительской кооперации с механизмом управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Особенности функционирования потребкооперации определяются объективными условиямимеханизма формирования и субъективными факторами управления данной организацией.
1216671
  Кириченко Н.А. Соотношение и взимодействие американского и британского вариантов литературного английского языка на уровне словосочетания : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кириченко Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1981. – 28л.
1216672
  Беляева Л.П. Соотношение и закономерности развития производственной и непроизводственной сфер при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Беляева Л.П.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1216673
  Губенко В.И. Соотношение и преобразование действительности : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Губенко В.И.; АН УССР. Совет ин-та философии и сектора го-ва и права. – К., 1969. – 46л.
1216674
  Полищук Е.П. Соотношение идеологии и общественной психологии : Дис... канд. филос.наук: / Полищук Е.П.; КГУ. – К, 1966. – 297л. – Бібліогр.:л.281-297
1216675
  Полищук Е.П. Соотношение идеологии и общественной психологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Полищук Е.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1216676
  Яворский Николай Степанович Соотношение идеологии и социальной науки. (Методол. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Яворский Николай Степанович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 25 c.
1216677
  Хахулина К. Соотношение интереса, субъективного права и злоупотребления правом // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 10-14
1216678
  Бабко Н. Соотношение интересов США и ЕС в Черноморском регионе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 88-90
1216679
   Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточно-славянских языков. – Львов, 1984. – 202с.
1216680
  Икрамова Ульмасхон Мавляновна Соотношение интонации и лексико-семантических средств при выражении содержательно-концептуальной информации описательного текста (на материале английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Икрамова Ульмасхон Мавляновна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Минск, 1987. – 24 с.
1216681
  Вагапова Л.Л. Соотношение информационных компонентов высказывания в диалогической и авторской речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Вагапова Л.Л.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 22л.
1216682
  Ющенко С. Соотношение исполнительного производства с процедурой банкротства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.16-19
1216683
  Кулиш П.Л. Соотношение истины и доказательства в научном познании : Дис... канад. филос.наук: 09.00.01 / Кулиш П. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.166-186
1216684
  Кулиш Павел Лаврентьевич Соотношение истины и доказательства в научном познании : Автореф... канд. фило.наук: 09.00.01 / Кулиш Павел Лаврентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1216685
  Кулиш Павел Лаврентьевич Соотношение истины и доказательства в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиш Павел Лаврентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1216686
   Соотношение истории и логики науки. – Днепропетровск, 1970. – 158с.
1216687
  Иванов В.В. Соотношение истории и современности как методологическая проблема. / В.В. Иванов. – М., 1973. – 288с.
1216688
  Рудич Е.М. Соотношение каледонид и герцинид юга Алтае-Саянской области / Е.М. Рудич. – Москва : Наука, 1972. – 374с.
1216689
  Григорьев С.И. Соотношение категориального словесно-логического и идейно-образного видов мышления в деятельности социологов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 27-36. – ISSN 0132-1625
1216690
  Иванищенко А.А. Соотношение категорий вещь, качество и свойство и некоторые философские вопросы квантовой механики : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Иванищенко А.А. ; Харьков. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Харьков, 1965. – 15 с.
1216691
  Тугаринов В.П. Соотношение категорий диалектического материализма. / В.П. Тугаринов. – Л., 1956. – 122с.
1216692
  Аббасов А.Ф. Соотношение категорий и принципов системно-целостной проблематики. / Аббасов Абулгасан Фархад, оглы ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т филос. и права. – Баку : Элм, 1984. – 68 с.
1216693
  Бреславский А.А. Соотношение категорий необходимости и случайности : Автореф... кандидата философ.наук: / Бреславский А.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1964. – 16л.
1216694
  Никитченко В.С. Соотношение категорий сущности и явления в марксистско-лениской философии / В.С. Никитченко. – Ташкент, 1966. – 164с.
1216695
  Павлов В.Л. Соотношение классовых и общечеловеческих ценностей // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 100-103
1216696
  Шмуратко В.И. Соотношение климато-эвстатического и тектонического факторов геологического развития северо-западного района Черного моря после миоцена (Теория М.Миланковича и историко-генет. реконструкции в геолог : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.10 / Шмуратко В.И.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 18л.
1216697
  Волокитина А.И. Соотношение коммуникативного и структурного планов в порядке слов немецкого языка / А.И. Волокитина. – Саратов, 1969. – 44с.
1216698
  Волокитина А.И. Соотношение коммуникативной и структурной функций порядка слов в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Волокитина А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Минск, 1970. – 31 с.
1216699
  Иноземцева Г.И. Соотношение краткого прилагательного и однокорневого наречия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иноземцева Г.И.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1216700
  Виноградов А. Соотношение лакун и соответствий в передаче венгерским языком русских суффиксальных наименований лиц // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-55. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1216701
  Позняк Инесса Дмитриевна Соотношение лексического и грамматического компонентов в семантике слова (на материале лексико-семантической группы "жилище" в сербском и русском языках) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.03 / Позняк Инесса Дмитриевна; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1996. – 20л.
1216702
  Сердобинцев Н.Я. Соотношение лекционного курса, практических и лабораторных занятий по современному русскому литературному языку в педагогическом институте / Н.Я. Сердобинцев. – Саратов, 1973. – 44с.
1216703
  Толоконский В.А. Соотношение личного и вещественного факторов производства при социализме (политикоэкономический анализ). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Толоконский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1216704
  Марченко Александр Борисович Соотношение логики и интуиции в познании : Дис... канд.философ.наук: / Марченко Александр Борисович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1988. – 218л. – Бібліогр.:л.190-218
1216705
  Марченко А.Б. Соотношение логики и интуиции в познании (эвристико-информационный аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Марченко А.Б. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1216706
   Соотношение магматизма и метаморфизма в генезисе ультрабазитов. – М., 1965. – 176с.
1216707
  Лагутин В.Д. Соотношение материально-вещественых и личного факторов общественного производств в условиях интенсификации социалистического воспроизводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лагутин В.Д.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 25л.
1216708
  Барулин В.С. Соотношение материального и идеального в обществе / В.С. Барулин. – Москва, 1977. – 143с.
1216709
  Чикин В.М. Соотношение материальных и идейных стимулов в труду при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Чикин В.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и истор. материализма. – М., 1958. – 16л.
1216710
  Кругляк В.М. Соотношение между кинетической и динамической концепциями в классической механике (методологический анализ) // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1216711
  Папир Х.-Ю. Соотношение между национальным конституционным правом и европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод с точки зрения Федерального конституционного суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 80-82. – ISSN 1812-7126
1216712
  Силин А.Н. Соотношение между овеществленным и живым трудом и его использованием в исследовании экономических процессов / А.Н. Силин. – Казань, 1980. – 232с.
1216713
  Мейбуллаев Мамед Гасан Ханлар оглы Соотношение между темпами роста производительности общественного труда и реальных доходов населения в условиях развитого социализма. (На материлах АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мейбуллаев Мамед Гасан Ханлар оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1977. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1216714
   Соотношение между точным решением и рядом теории возмущений на примере уравнения Шредингера с сингулярным потенциалом / Б.А. Арбузов, А.Т. Филиппов, Хрусталев, . – Дубна, 1963
1216715
  Маслова С.В. Соотношение между хроматографическим поведением и некоторыми другими признаками вируса полиомиелита, выявляемыми in vitro : Автореф... кандидата биол.наук: / Маслова С.В.; АМН СССР. – М., 1965. – 19л.
1216716
  Чакушня-Пану Мукинай Соотношение международного договора и внутригосударственного закона (некоторые правовые проблемы сотрудничества государств-членов Еврафрики) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Чакушня-Пану Мукинай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
1216717
  Чакущия Пану Мукинай Соотношение международного договора и внутригосударственного закона (некоторые правовые проблемы сотрудничества государств -- членов Евроафрики) : Дис... канд. юрид.наук: / Чакущия Пану Мукинай; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 167л. – Бібліогр.:л.158-167
1216718
  Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права / Р.А. Мюллерсон. – М., 1982. – 136с.
1216719
  Морина В. Соотношение международного и национального права в конституционно-правовой системе Косово / В. Морина, Ф. Кореница, Д. Доли // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 6 (85). – С. 15-32. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена вопросу о соотношении международного и национального права в правовой системе Косово; отправной точкой анализа в данной работе является конституционное законодательство Косово. Авторы обосновывают тезис о том, что конституция Косово ...
1216720
  Казакова Л.С. Соотношение международного права и внутригосударственного законодательства в сфере прав несовершеннолетних // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 22-24. – ISSN 1812-3910
1216721
  Чихладзе Л.г. Соотношение местного самоуправления и местного управления в муниципальном законодательстве республики Армения: сравнительно-правовой анализ. Часть вторая. Окончание // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 1812-8696
1216722
  Фрицкий О.Ф. Соотношение местных советов и их аппарата управления // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 57-64
1216723
  Торбяк Т.Н. Соотношение методов принуждения и убеждения в деятельности Советского социалистического государства. : Автореф... канд. филос.наук: / Торбяк Т.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
1216724
  Рашкова Галина Кръестева Соотношение механизма действия и механизма исполнения экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рашкова Галина Кръестева; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 25л.
1216725
  Рашкова Галина Карьстевна Соотношение механизма действия и механизма использования экономических законов при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Рашкова Галина Карьстевна; КГУ. – Киев, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.147-159
1216726
  Чинчлей Г.С. Соотношение минимальных значимых единиц языковой структуры / Г.С. Чинчлей. – Кишинев, 1975. – 222с.
1216727
  Семенченко Николай Андреевич Соотношение мировоззренческой и методологической функций философского знания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Семенченко Николай Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1216728
  Семенченко Н.А. Соотношение мировозренческой и методологической функции философского знания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Семенченко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1216729
  Григорьев А.Г. Соотношение монастыря и мира в творчестве Ф. М. Достоевского: уход Алеши // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 84-93. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1216730
  Полякевич В.Г. Соотношение морали и права в философской мысли XIX века // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 194-220. – ISBN 5-93999-131-9
1216731
  Пупченко Б.В. Соотношение морфемной и словообразовательной структуры в современном английском языке. (На матер. сложных образований с суффиксом - ER). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Пупченко Б.В.; ЛГУ. – Л., 1969. – 16л.
1216732
  Волкович В.Б. Соотношение мужских и женский клонов у деревьев осины и их некоторые биологические особенности в лесах Ленинградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Волкович В.Б.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова. – Л., 1966. – 14л.
1216733
  Геворкян В.А. Соотношение накопления и потребления в колхозах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.594 / Геворкян В.А. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 22 с.
1216734
  Богославская О.И. Соотношение народно-поэтической и народно-разоворной речи (на материале системы именного склонения в былинах сказителей : Автореф... канд. филол.наук: / Богославская О. И.; Ин-т языковед. АН СССР, Ленингр. отд. – Пермь, 1965. – 18л.
1216735
  Чеснокова А.Г. Соотношение натурального и культурного в теории Л. С. Выготского: дуализм или диалектика? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.49-60. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1216736
  Коцар С.Ф. Соотношение национально-государственных и интернациональных интересов стран мировой системы социализма : Дис... канд. философ.наук: / Коцар С.Ф.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.1-24
1216737
  Коцар С.Ф. Соотношение национально-государственных и интернациональных интересов стран мировой системы социализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.02 / Коцар С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1216738
  СорокинаВ.Н Соотношение национального и интернационального в дузовной культуре социализма / СорокинаВ.Н, Н.Г. Демидова. – Л., 1979. – 16с.
1216739
  Пилецкий Владимир Иванович Соотношение национального и интернационального в словообразовательной структуре украинских физических терминов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Пилецкий Владимир Иванович ; Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 24 с.
1216740
  Рахимов Азим Соотношение национального и интернационального в современной узбекской литературе. (Проблемы характера и поэтики) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Рахимов Азим;. – М., 1972. – 22л.
1216741
  Есимханов Тлеукажы Соотношение национальной и языковой консолидации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Есимханов Тлеукажы; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1216742
  Ожегов Ю.П. Соотношение необходимости и случайности в развитии социалистического общества : Автореф... канд .филос.наук: / Ожегов Ю. П.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1961. – 17л.
1216743
  Сидоренко Н.Н. Соотношение неосознанной и осознанной форм отражения объективности действительности : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоренко Н.Н.; АН УССР. Ин-т философии и права. – К., 1966. – 22с.
1216744
  Носков И.Н. Соотношение норм внутреннего законодательства и норм международных договоров в правовом регулировании иностранных инвестиций в Росийском законодавстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1812-3910
1216745
  Власов Е.Н. Соотношение норм гражданского и земельного законодательства, регулирующих отношения по ипотеке земельных участков // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 1684-2618
1216746
  Тютюгин В.И. Соотношение норм Общей части УК Украины о наказании и санкций статей Особенной части // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 102-109. – ISSN 0201-7245
1216747
  Хайкин Я.З. Соотношение норм права и морали при переходе к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хайкин Я.З.; Ин-т философии акад.наук СССР.. – М, 1963. – 19л.
1216748
  Мураускас В.И. Соотношение нравственности и права в советском социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Мураускас В.И.; Акад. наук. СССР. Ин-т философии. – Москва, 1958. – 16л.
1216749
  Михеева И.Н. Соотношение нравственных и эстетических потребностей / И.Н. Михеева. – М., 1985. – 64с.
1216750
  Баранов С.П. Соотношение образа и понятия в процессе начального обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Баранов С.П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1959. – 23л.
1216751
  Филиппов Е.Н. Соотношение общеанглийской и американской лексики в американском варианте английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Филиппов Е.Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1967. – 16 с.
1216752
   Соотношение общей и технической эстетики. – Томск, 1988. – 205 с.
1216753
  Мельман Р.Я. Соотношение общеобразовательной и специальной теоретической подготовки в обучении рабочего. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мельман Р.Я.; МГУ. – М, 1975. – 18л.
1216754
  Серов Ю.М. Соотношение общественного и индивидуального сознания и их взаимодействие в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Серов Ю.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1964. – 15л.
1216755
  Эфендиев Г А. Соотношение общественных и классовых, коллективных, личных интересов в условиях развития социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Эфендиев А.Г.оглы; АН СССР. Ин-т филос. – М., 1975. – 24л.
1216756
  Варнакова М.А. Соотношение общечеловеческих и глобальных ценностей в процессе культурного воспроизводства в современном российском обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 2073-9702
1216757
  Пилипенко Н.В. Соотношение общих закономерностей и особенностей в возникновении и развитии социализма / Н.В. Пилипенко. – Москва, 1974. – 301с.
1216758
  Братановский С.Н. Соотношение общих и специальных оснований прекращения муниципально-служебных отношений // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 49-57. – ISSN 0132-0769
1216759
  Валуйская Н.В. Соотношение объективного и субъективного в управлении социалистическим обществом // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 75 : Организационные проблемы перестройки жизнедеятельности советского общества. – С. 27-31. – ISBN 5-11-000467-6. – ISSN 0203-0047
1216760
  Синяков Ю.А. Соотношение объективных и субъективных условий и факторов социалистического труда. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Синяков Ю.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 16л.
1216761
  Речмедина Н.Г. Соотношение объективных и субъективных факторов в развитии творческой активности рабочего класса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Речмедина Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1216762
  Глезерман Г.Е. Соотношение объективных условий и субъективного фактора в строительстве коммунизма / Г.Е. Глезерман. – М., 1965. – 32с.
1216763
  Глезерман Г.Е. Соотношение объективных условий и субъективного фактора в строительстве коммунизма / Г.Е. Глезерман. – М., 1965. – 32с.
1216764
  Сергеев М.Д. Соотношение объективных условий и субъективного фактора в управлении социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Сергеев М.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1216765
  Антонян М.О. Соотношение объективных условий и субъективного фактора при социализме / М.О. Антонян. – Ереван, 1967. – 240с.
1216766
  Таривердиева Индира Фируз кызы Соотношение объективных условий и субъективность факторов в развитии познавательной деятельности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Таривердиева Индира Фируз кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 20л.
1216767
  Петров К.В. Соотношение обычного права и закона в русской судебной практике XVI-XVII вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 80-84. – ISSN 0132-0769
1216768
  Глезерман Соотношение обьективных условий и субьективного фактора в строительстве коммунизма / Глезерман, . – М., 1965. – 32с.
1216769
  Скулачев В.П. Соотношение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скулачев В.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1216770
  Ежиков И.И. Соотношение онтогенеза и филогенеза. / И.И. Ежиков
11. – 1939. – 240с.
1216771
   Соотношение ордовикских и каменноугольно-пермских коллизионных событий в юго-восточной части Тункинских Гольцов Восточного Саяна (югозападное обрамление Сибирской платформы) / Ф.И. Жимулев, М.М. Буслов, С. Глорие, Граве Й. де, М.А. Фидлер, А. Измер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2075-2086 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2084-2086. – ISSN 0016-7886
1216772
  Сухорада А.В. Соотношение ориентировок тектонической полочастости и магнитной анизотропиии кристаллических образований (на примере Ятранского тектонического блока) / А.В. Сухорада, Заика-Новацкий // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 144-149 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Сопоставляется ориентировка анизотропии магнитной восприимчивости и полосчатости, на основе чего делается вывод о тектонической природе полосчатости. Предложена схема тектонической эволюции района.
1216773
  Акопян Л.С. Соотношение основной и вспомогательной рабочей силы и совершенствование вспомогательных работ в промышленности Армянской ССР : Автореф... экон.наук: / Акопян Л.С.; Объедин. учен. совет по присуждению учен. степени по эко. наукам при Ереванском гос.ун-те. – Ереван, 1964. – 35л.
1216774
  Зарицкий А.П. Соотношение основной и глубинной зон нефтегазонакопления Днепровско-Донецкой впадины / А.П. Зарицкий, И.И. Зиненко, А.В. Лизанец // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-31. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1216775
  Смирнов Г.П. Соотношение основных значений слова "смысл" и форм человеческой активности: постановка проблемы // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 233-244. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1216776
  Соколова Н.П. Соотношение оценочного и нормативного в моральной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Соколова Н.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 27л.
1216777
  Краевский В.В. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. / В.В. Краевский. – Москва, 1977. – 64 с.
1216778
  Родников А Соотношение поверхностной и глубинной структуры северо-западной части Тихоокеанского подвижного пояса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родников А Г.; МГУ, Геол. фак. Каф. динам. геол. – М., 1969. – 16л.
1216779
  Гришина Ольга Николаевна Соотношение повествования, описания и рассуждения в художественном тексте (на материал. англ. и американск. прозы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гришина Ольга Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 20л.
1216780
   Соотношение познавательной и нравственной активности в процессе развития средней и высшей школы в условиях социализма. – М., 1987. – 174с.
1216781
  Конова Н.В. Соотношение политики и морали: критика антикоммунистических концепций / Н.В. Конова. – М., 1979. – 64с.
1216782
  Окнова Н.Д. Соотношение политики и организации в борьбе ленинской партии за осуществление программы строительства коммнизма (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окнова Н. Д.; АОН при ЦК КПСС,Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
1216783
   Соотношение полов как комплексный динамичный показатель в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины / А.В. Лавриненко, Е.В. Городецкая, С.Э. Борони, С.В. Серга, С.Е. Шкляр, И.А. Козерецкая // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 1 (121). – С. 25-33. – ISBN 966-95259-9-6
1216784
  Кострова А.А. Соотношение полов у человека в эмбрионном периоде и после рождения : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Кострова А. А.; Акад. мед. наук, Ин-т мед. генет. – М., 1973. – 22л.
1216785
  Афанасьев А.И. Соотношение понимания и объяснения в естествознании / А.И. Афанасьев, А.Ю. Цофнас // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1216786
  Шерешева М.Ю. Соотношение понятий "информационная экономика" и "экономика знаний" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.24-46. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1216787
  Антоненко Н. Соотношение понятий космического объекта и космического мусора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7069-15-6
1216788
  Антоненко Н. Соотношение понятий космического объекта и космического мусора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 50-51. – ISBN 978-617-7069-15-6
1216789
  Кузнецова О.А. Соотношение понятий общепризнанные "принципы" и "нормы" международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 2-4. – ISSN 1812-3910
1216790
  Ралько В.В. Соотношение понятий права и справедливости с позиций концепции интуитивного права Л.И. Петражицкого // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805


  В настоящей статье рассматривается один из аспектов психологической теории права отечественного юриста Л.И. Петражицкого, посвященный соотношению понятий права и справедливости. Определение права как явления человеческой психики, установление четких ...
1216791
  Чуприкова Н.И. Соотношение понятий психики и рефлекса (рефлекторная деятельность мозга и психика) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-109. – ISSN 0042-8841
1216792
  Крутий Е.А. Соотношение понятий унификации и кодификации в современном международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 7-10. – ISSN 1812-3910
1216793
  Тирацуян Р.Х. Соотношение права и закона в юридическом правопонимании // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 71-73. – ISSN 1680-2721
1216794
  Байдак В.Ф. Соотношение права и морали в строительстве коммунизма : Автореф... докт филос.наук: 09624 / Байдак В.Ф.; АН УССР Объед. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – К, 1970. – 28л.
1216795
  Шишков В.И. Соотношение права и морали в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Шишков В.И.; Сарат. гос. ун-т. Кафедра философии и науч. коммунизма. – Саратов, 1972. – 27л.
1216796
  Костыря Е. Соотношение права и нравственности в интерпретации Ф. Тарановского // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 1561-4999
1216797
  Дорская А.А. Соотношение права и религии в трудах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
1216798
  Полежай П.Т. Соотношение права и экономики в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1965. – 47с.
1216799
  Ефремова И.В. Соотношение правовых и моральных норм в контексте общенаучных и социально-философских методологий исследования // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.219-225. – ISSN 1728-3671
1216800
  Пхаладзе Б.В. Соотношение правоспособности и основных прав советских граждан. : Автореф... канд.юрид.наук: 710 / Пхаладзе Б.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т советского законодат. – М, 1969. – 20л.
1216801
  Воробьев Г.А. Соотношение предварительного и судебного следствия : Автореф... канд. юрид.наук: / Воробьев Г.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 15л.
1216802
  Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. / Г.Н. Колбая. – М., 1975. – 152с.
1216803
  Шелестова С.А. Соотношение прекрасного и истины в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Шелестова С. А.; Моск. пед. ин-т. – М., 1967. – 22л.
1216804
  Краснонос Н.А. Соотношение принципов материального единства мира и единства знания в естественнонаучном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1216805
  Тихомирова О.М. Соотношение природного и культурного в эстетическом аспекте научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тихомирова О. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 23л.
1216806
  Малышева Н. Соотношение природоресурсного права и права окружающей среды: новый взгляд на старую проблему / Н. Малышева, В. Непыйвода // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 31-40. – ISSN 0132-0769
1216807
  Кобылянский В.А. Соотношение природы и общества / В.А. Кобылянский. – Иркутск, 1985. – 99с.
1216808
  Князев Н.А. Соотношение причинности, необходимости и случайности. : Автореф... канд. филос.наук: / Князев Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1962. – 16л.
1216809
  Юлдашев Музаффар Юсупович Соотношение производительности и оплаты труда в колхозах. (На материалах хлопководческих колхозов Ферганской области Узбекской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Юлдашев Музаффар Юсупович; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1972. – 20л.
1216810
  Бляхман Л.С. Соотношение производительности и оплаты труда в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Доктора экон.наук: / Бляхман Л.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
1216811
  Хамидуллин Г.Н. Соотношение производительности и оплаты труда и его роль в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Хамидуллин Г.Н.; МВ и ССО СССР,Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 18л.
1216812
  Циферблат И.М. Соотношение производительности и полаты труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Циферблат И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1961. – 19л.
1216813
  Горячко М.И. Соотношение производительности оплаты труда в колхозах (На прим. колхозов БССРЗ : Автореф... канд. экон.наук: / Горячко М. И.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1966. – 16л.
1216814
  Бляхман Л.С. Соотношение производительности труда и заработной платы в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бляхман Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 18л.
1216815
  Половец П.С. Соотношение производства и потребления на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: / Половец П.С.; КГУ. – К, 1974. – 193л.
1216816
  Половец Петр Семенович Соотношение производства и потребления на этапе развитого социализма. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Половец Петр Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1216817
  Гончарова Татьяна Алексеевна Соотношение производственной и непроизводственной сфер в период развитого социализма. (По материалам УзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарова Татьяна Алексеевна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 22л.
1216818
  Костюченко Р.Н. Соотношение производственной и непроизводственной сфер в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Костюченко Р. Н.; МВиССО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
1216819
  Михайловская И.Б. Соотношение процессуальных и управленческих отношений в уголовном судопроизводстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 23-33. – ISSN 0132-0769
1216820
  Мельникова В.И. Соотношение процессуальных норм Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ и Налогового кодекса РФ // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.31-39
1216821
  Титаренко Н.Н. Соотношение прямых и резонансных процессов в простейших реакциях расщепленя ядер частицами высоких энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Титаренко Н.Н. ; МГУ. – Москва, 1975. – 12 с.
1216822
  Котлярова Л.Н. Соотношение психодизритмии и стрессовой устойчивости человека : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.02 / Котлярова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
1216823
  Ефимов А. Соотношение публичного и частного права в налоговых спорах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 61-65.
1216824
  Вачнадзе Ю.А. Соотношение радиоактивных эманаций в воздухе в зависимости от конкретных геологических условий : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Вачнадзе Ю.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 7л.
1216825
  Абдылдаев Т.А. Соотношение различных тенденций в исследовании уровней организации живой природы / Т.А. Абдылдаев ; Ин-т философии и права АН КиргССР, Каф. философии Киргосмединститута. – Фрунзе (Бишкек) : [б. и.], 1975. – 249 с.
1216826
  Перевалов Олег Васильевич Соотношение разрезов верхнего протерозоя Ленского золотоносного и Мамского слюдоносного районов и некоторые вопросы метаморфизма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Перевалов Олег Васильевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 28л.
1216827
  Тхостов А.Ш. Соотношение рационального и иррационального в обыденном сознании на примере представлений о болезни / А.Ш. Тхостов, А.С. Нелюбина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.32-38. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1216828
  Басенко В.А. Соотношение религиозного и нерелигиозного в нравственном сознании современных верующих : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Басенко В.А.; АН УССР. Объединен. ин-т философии и ин-та гос-ва и права. – К., 1975. – 28л.
1216829
  Чепинога В.Г. Соотношение роста производительности труда и заработной платы : Дис... канд. эконом.наук: / Чепинога В.Г.; КГУ. Каф-ра политэкономии гуманитарных фак-тов. – К., 1965. – 260л. – Бібліогр.:л.248-260
1216830
  Чепинога В.Г. Соотношение роста производительности труда и заработной платы : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепинога В.Г. ; КГУ. Каф. политэкономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1965. – 16 с.
1216831
  Манза А.П. Соотношение роста производительности труда и заработной платы в промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Манза А.П.; АН Молдав. ССР. Ин-т экономики. – Кишинев, 1969. – 30л.
1216832
  Мамедова Амина Алиевна Соотношение роста производительности труда и заработной платы в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мамедова Амина Алиевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 16л.
1216833
  Швандар В.А. Соотношение роста совокупного общественного продукта и национального дохода при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Швандар В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1216834
  Беляева М. Соотношение русско-и украиноязычных формантов в фамильеконе Кубани // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 69-78. – Бібліогр.: Літ.: с. 77-78; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1216835
  Демина Д.В. Соотношение самооценки и объективной оценки свойст личности школьников старших классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.0.07 / Демина Д. В.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
1216836
  Гожик П.Ф. Соотношение сарматского и новопетровского региоярусов в североукраинской палеоседиментационной провинции / П.Ф. Гожик, В.Ю. Зосимович // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 31-41. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1216837
  Пименова В.Н. Соотношение свободного времени общества и личности в период перехода к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Пименова В.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 20л.
1216838
  Рудковский Э.И. Соотношение свободы и ответственности личности в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рудковский Э.И.; БГУ. – Минск., 1977. – 22л.
1216839
  Нуденко Л.О. Соотношение свободы личности и закона // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 223-230
1216840
  Наумова Татьяна Николаевна Соотношение семантики слова и целого высказывания. (Лингвистические и психолингвистические аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.19 / Наумова Татьяна Николаевна; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. – М., 1972. – 24л.
1216841
  Попов Л.Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии (1976-1990 гг.) / Л.Б. Попов. – М., 1990. – 63с.
1216842
  Бруханский И.А. Соотношение сировоззрения и идеолог. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бруханский И. А.; Львов.ГУ. – Львов, 1980. – 22л.
1216843
  Куликов Евгений Юрьевич Соотношение системных и структурных переходов в современном ествествознании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Куликов Евгений Юрьевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
1216844
  Минаев В.Ф. Соотношение слова и изображения в телевизионной журналистике : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Минаев В.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра радиовещания и телевидения. – М., 1969. – 20л.
1216845
  Лановая Г.М. Соотношение содержания и формы в юридическом праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805
1216846
  Норов Д.К. Соотношение содержания правовых режимов чрезвычайного положения и контртеррористической операции в Российской Федерации и Республике Таджикистан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 37-38. – ISSN 1812-3910
1216847
   Соотношение содержательного и формального в научном познании. – Алма-Ата, 1978. – 283с.
1216848
   Соотношение содержательной и формальной сторон языковых единиц. – Кемерово, 1977. – 128 с.
1216849
  Лазоренко Б.П. Соотношение социально-практической и внутренней детерминации развития теории // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1216850
  Пазынич С.Н. Соотношение социально-экономической структуры и пространственной организации современного города : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Пазынич С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1216851
  Петрушенко Виктор Леонтьевич Соотношение социального и гносеологического в конституировании знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрушенко Виктор Леонтьевич; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
1216852
  Назирзаде Лейла Соотношение социального и культурного // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 12-15. – ISSN 2073-9702


  В данной статье рассматриваются вопросы соотношения социального и культурного, закономерности их функционирования, обосновывается мысль о культуре как генеральной детерминанте дальнейших успехов человека и общества, анализируются этапы становления ...
1216853
  Козиков И.А. Соотношение социального и научно-технического прогресса в современную эпоху / И.А. Козиков. – М., 1981. – 336с.
1216854
  Чемерис А.Т. Соотношение социального и научно-технического прогресса в современную эпоху. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чемерис А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1969. – 18л.
1216855
  Борщ В.И. Соотношение социального и человеческого капиталов организации // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 162-170. – ISSN 2413-9998
1216856
  Полищук Нестор Дмитриевич Соотношение социальной активности и коммунистического мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Полищук Нестор Дмитриевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24
1216857
  Скопюк Р.Ф. Соотношение социальной и научно-технической революции на современном этапе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скопюк Р.Ф.; МГУ. – М, 1974. – 21л.
1216858
  Ищенко Н.П. Соотношение социальной структуры и политической организации общества в процессе социалистического и коммунистического строительства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ищенко Н.П.; КГУ. – К., 1976. – 24л.
1216859
  Ищенко Николай Павлович Соотношение социальной структуры и политической организации общества в процессе социалистического и коммунистического строительства. : Дис... канд. философ.наук: / Ищенко Николай Павлович; МВ И ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 189л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1216860
  Муравьев Виктор Викторович Соотношение социальных и биологических факторов в демографических процессах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муравьев Виктор Викторович; ЛГУ. – Л., 1980. – 19л.
1216861
  Таучек Раиса Хамедовна Соотношение способов преподавания и учения в педагогическом процессе : Автореф... канд. пед.наук: / Таучек Раиса Хамедовна; Научно-исследовательский ин-т общей пед. Академии пед. наук СССР. – М., 1975. – 21л.
1216862
  Байгуренова Мариям Ахметжановна Соотношение спроса и предложения в процессе расширенного социалистического воспроизводства : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Байгуренова Мариям Ахметжановна; МВССО УССР КГУ. – К, 1975. – 23л.
1216863
  Байгуренова М.А. Соотношение спроса и предложения в процессе расширенного социалистического воспроизводства. : Дис... канд. эконом.наук: / Байгуренова М.А.; МВ и ССО УССР. КУг. – К,, 1974. – 169л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1216864
  Червоненко В. Соотношение сравнительного государствоведения с теорией государства и права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 1561-4999
1216865
  Локшина Т.Б. Соотношение стилевых коммуникативных и информационных аспектов текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локшина Т.Б.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1983. – 21л.
1216866
  Кормилов С.И. Соотношение стиха и прозы и жанрово-родових тяготений в русской итературе ХХ века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 28-42. – Бібліогр.: Лит.: с. 41-42; 100 назв. – ISBN 978-966-439-298-0
1216867
  Романенко Л.В. Соотношение стихийности и сознательности при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Романенко Л.В. ; МГУ , Филос. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1216868
  Ульянова Н.П. Соотношение стихийных факторов и сознательного регулирования в механизмах языковой номинации : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ульянова Н.П. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 26 с.
1216869
   Соотношение структурно-семантических типов предложений в русском языке. – Москва, 1985. – 165 с.
1216870
  Евграфов П.Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Евграфов П.Б.; Харьк.политехн.ин-т. – Х, 1981. – 17л.
1216871
  Слепнев А.В. Соотношение субъекта права и субъекта правоотношения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1216872
  Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 231с.
1216873
   Соотношение сурьмяного и золотого оруденения в рудных районах Восточного Казахстана / К.Р. Ковалев, Ю.А. Калинин, Е.А. Наумов, М.К. Мягкая // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1478-1494 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1491-1494. – ISSN 0016-7886
1216874
  Цыбова И.А. Соотношение суффиксального словообразования на исконной и книжной основе в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цыбова И.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1966. – 21с.
1216875
  Русу А.В. Соотношение темпов и пропорций централизованных и внутрихозяйственных накоплений как фактор повышения эффективности капитальных вложений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Русу А.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 23л.
1216876
  Суварян Ю.М. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы (на прим. машиностроения АрмССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Суварян Ю.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24л.
1216877
  Кравченко В.А. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы в условиях технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Кравченко В.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1216878
  Тучин В.В. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы на современном этапе. (На материалах пром-сти СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Тучин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л.
1216879
  Коршунов О.Ю. Соотношение теоретической и реальной фьючерсной цены на поставку акции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 75-84. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1216880
  Балалыкин Д.А. Соотношение теории и практики в системе Галена / Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н.П. Шок // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С. 114-136. – ISSN 1560-7488
1216881
  Литвиненко Н.Т. Соотношение теории и пратики в познании социальных явлений. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Литвиненко Н.Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 15л.
1216882
  Кучеров И.Д. Соотношение тождества и различия / И.Д. Кучеров. – Минск, 1968. – 199с.
1216883
  Кожухарь Г.С. Соотношение толерантности и идентичности у студентов-психологов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.40-50. – ISSN 0205-9592
1216884
  Косолапов С.М. Соотношение убеждения и принуждения в формировании нового человека : Автореф. дис. ... канд .филос. наук / Косолапов С.М. ; Ин-т филос. АН СССР , Сект. этики. – Москва, 1964. – 18 с.
1216885
  Корнилова Т.В. Соотношение уровней нравственного самосознания, эмоционального интеллекта и принятия неопределенности / Т.В. Корнилова, Новотоцкая-Власова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С. 61-71. – ISSN 0042-8841
1216886
  Богданова В.А. Соотношение уровней развития, межотраслевые и межрайонные связи химического машиностроения и химической промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: / Богданова В. А.; Науч.-иссл. экон. ин-т. – К., 1968. – 18л.
1216887
  Маевский Е.В. Соотношение устного и письменного вариантов японского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Маевский Е. В.; МГУ, Ин-т стран Аз. и Афр. – М., 1974. – 18л.
1216888
  Горяева Л.В. Соотношение устной и письменной традиции в малайской литературе / Л.В. Горяева. – М., 1979. – 154с.
1216889
  Мельникова О.А. Соотношение устных и письменных форм работы при обучении аудированию и чтению в языковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мельникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 22л.
1216890
  Красовская А.А. Соотношение факторов производства и его динамика в условиях развитого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Красовская А.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 194л.
1216891
  Шатохина Н.П. Соотношение феноменов свободы и творчества в контексте современной социальной реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 3-6. – ISSN 2077-1800
1216892
  Грове У. Соотношение физических сил / соч. Грове, чл. Лондон. корол. о-ва ; [Пер. первых 3 гл. с 3-го англ. изд. Ал. Заленского и Ил. Мечникова]. – 1863-1864. – Харьков : Изд. Ал. Залевского и Ел. Любарского
[Вып. 1]. – 1863. – [4], 96 с. – Конволют. - Пер.: Соотношение физических сил / Грове. 1864, вып. 2
1216893
  Грове У. Соотношение физических сил / соч. Грове, чл. Лондон. корол. о-ва ; С предисл. к рус. пер. проф. Н.Н. Бекетова ; Пер. [с 3-го англ. изд.] Ал. Заленского и Ил. Мечникова. – Харьков : Изд. Ал. Залевского и Ел. Любарского, 1864. – [4], VIII, 191 с.
1216894
  Грове У. Соотношение физических сил. Вып. 2 / соч. Грове, чл. Лондон. корол. о-ва ; С предисл. к рус. пер. проф. Н.Н. Бекетова; Пер. [с 3-го англ. изд.] Ал. Заленского и Ил. Мечникова // Соотношение физических сил / У. Грове. – 1863-1864. – Харьков : Изд. Ал. Залевского и Ел. Любарского, 1863. – [Вып. 1]. – [4], VIII, 97-191 с.
1216895
  Грове У. Соотношение физических сил / соч. В.Р. Грове ; Пер. с 4-го англ. изд. под ред. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. О.И. Бакста, 1865. – [4], VIII, 249 с. – Библиогр. с. 239-249


  Ред. ; Антонович, Максим Алексеевич (1835-1918)
1216896
  Леонов В.П. Соотношение физических явлений и эффектов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1216897
  Евтугова Н.Н. Соотношение философских катгорий с лингвистическими объектами на примере номинативного поля концепта "звук" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2008. – Т.10, вып.2. – С. 343-349. – ISSN 1606-951Х
1216898
   Соотношение философского и общенаучного уровней знания. – Кишинев, 1988. – 145с.
1216899
  Алиев Ш. Соотношение философского и частнонаучного аспектов категорий пространства и времени // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
1216900
  Силецкий В.И. Соотношение флективной и аналитической аспектуальности в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Силецкий В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филолог. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
1216901
  Солопов Е.Ф. Соотношение форм движения и видов материи в природе. : Автореф... канд. филос.наук: / Солопов Е.Ф.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философ. вопросов естествознания. – М., 1963. – 20л.
1216902
  Ивашевский Л.И. Соотношение форм научного знания и их гносеологические функции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1216903
  Дзюба В.Н. Соотношение форм, функций и семантики английского глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзюба В.Н.; Моск.гос.педи.ин-т.ин.яз. – М, 1980. – 21л.
1216904
  Бережная Н.Н. Соотношение формального и содержательного в имитацонном моделировании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1216905
  У Цзянь-го Соотношение формальной и диалектической логики. (На примере анализа учения о понятии) : Автореф... канд. филос.наук: / У Цзянь-го; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филосов. фак. Кафедра. – Москва, 1961. – 13л.
1216906
  Попович Р.И. Соотношение фразеологии французского, молдавского и русского языков : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Попович Р.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1216907
  Щербаков Ю.В. Соотношение функций кровообращения, дыхания, выделения и температуры тела у собак при физических нагрузках : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Щербаков Ю.В. ; Объед. совет. по биол. наукам при Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 20 с.
1216908
  Шушарин А.Л. Соотношение хозрасчетной экономической эффективности средств производства с их народнохозяйственной эффективностью. / А.Л. Шушарин. – Томск, 1979. – 160с.
1216909
  Карпова С.М. Соотношение хролинергических и адренергических механизмов регуляции сердца в старости : Автореф... канд. биол.наук: / Карпова С.М.; АН УССР, Ин-т физиологии. – К., 1972. – 22л.
1216910
  Гузь О.А. Соотношение художественніх миров в "Рассказе собаки" Марка Твена. 5 класс. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.36-39.
1216911
   Соотношение цвета и химического состава четвертичных донных осадков из южной части поднятия Менделеева и континентального склона Восточно-Сибирского моря / М.А. Левитан, К.В. Сыромятников, И.А. Рощина, Р. Штайн // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 233-248 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
1216912
  Швалб Ю.М. Соотношение цели и средств в учебной деятельности.ю : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Швалб Ю.М.; Науч-исследи.ин-т психол.АН УССР. – К, 1984. – 25л.
1216913
  Абрамова Н.Т. Соотношение целого и части в строении материи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Абрамова Н.Т. ; Ин-т филос. Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 18 с.
1216914
  Швецов А. Соотношение централизации и децентрализации в государственной региональной политике: о сложившейся ситуации, необходимости и путях ее изменения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 5/6. – С. 14-35. – ISSN 0130-9757
1216915
  Микляева А.В. Соотношение центральных и периферических компонентов в структуре социальной идентичности личности / А.В. Микляева, П.В. Румянцева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 36-45. – ISSN 0205-9592
1216916
  Гаранова Е.П. Соотношение церковной и светской юрисдикции: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
1216917
   Соотношение частнонаучных методов и методологий в филологической науке. – Москва, 1986. – 142 с.
1216918
  Баранов А.О. Соотношение человека и техники в современных войнах : Автореф... канд. филос.наук: / Баранов А.О.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1957. – 20л.
1216919
  Мирчинк Г.Ф. Соотношение четвертичных континетальных отложений русской равнины и Кавказа / Г.Ф. Мирчинк. – 327-359с.
1216920
  Синенко Э.Д. Соотношение членимости и интегративности художественного текста (на матер. главы англ. романа XVIII-XX вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синенко Э.Д.; Москов. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1989. – 23л.
1216921
  Панфилов О.П. Соотношение чувствительности вестибулярного и двигательного анализаторов и устойчивости прямостояния у детей 8-17 лет в связи с занятием спортом. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Панфилов О.П.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1216922
  Лящук Р.П. Соотношение чувствительности и устойчивости вестибулярного анализатора школьников и их изменения под влиянием специальных физических упражнений. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лящук Р.П.; МВ и ССО УССР. Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 23л.
1216923
  Нобель А.Я. Соотношение экономики и политики в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Нобель А. Я.; МГУ. – Москва, 1969. – 24л.
1216924
  Сырцов Н.Г. Соотношение экономики и политики в процессе социалистического и коммунистического строительства : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Сырцов Н.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 50 с.
1216925
  Стрцов Н.Г. Соотношение экономики и политики в процессе социалистического и коммунистического строительства. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Стрцов Н.Г.; КГУ. – К, 1973. – л.
1216926
  Белых А.К. Соотношение экономики и политики в социалистическом обществе / А.К. Белых. – Ленинград : Ленинградский университет, 1959. – 128 с.
1216927
  Дабкус Р. Соотношение экономики и политики в строительстве социализма и коммунизма : Автореф... канд. филол.наук: 620 / Дабкус Р.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1216928
  Ихсанов К. Соотношение экономики и политики на современном этапе. / К. Ихсанов. – Алма-Ата, 1968. – 34с.
1216929
  Люты В. Соотношение экономики и политики: проблемы теории и методологии исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Люты В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1216930
  Люты В. Соотношение экономики и политики: Проблемы теории и методологии исследования : Дис... канд. филос.наук: / Люты В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1981. – 215л. – Бібліогр.:л.199-215
1216931
  Муслумов Р.И. Соотношение экономических и социальных аспектов управления в развитом социалистическом обществе / Р.И. Муслумов. – Баку, 1982. – 100с.
1216932
  Муслумов Р.И. Соотношение экономических и социальных аспектов управления в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Муслумов Р.И.; Ан АзССР.Ин-т филос.и права. – Баку, 1979. – 22л.
1216933
  Куруц Милан Соотношение экономической и социальной политики КПЧ в процессе строительства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Куруц Милан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1216934
  Куриц Милан Соотношение экономической и социальной политики КПЧ в процессе строительства развитого социализма (теоретико-методологический аспект) : Дис... канд. филос. наук : 09.00.02 / Куриц М. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 173л.
1216935
  Москалева Ирина Петровна Соотношение эксплицитных и имплицитных средств выражения языковых значнеий в современном немецком языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Москалева Ирина Петровна ; Пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1986. – 23 с.
1216936
  Иванов Ю.М. Соотношение экстенсивных и интенсивных процессов в расширенном воспроизводстве. / Ю.М. Иванов. – М, 1980. – 151с.
1216937
  Суслов В.И. Соотношение экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суслов В.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Харьков, 1980. – 25л.
1216938
  Самуилов В.Д. Соотношение электронного транспорта и фосфорилирования в фотосинтетической цепи Ehodospirillum rubrum : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Самуилов В.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1216939
  Завьялов Л.Д. Соотношение элементов нравственного и эстетического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Завьялов Л.Д.;. – Москва, 1977. – 17л.
1216940
  Захарчук А.Ф. Соотношение элементов рационального-иррационального в социально-философских воззрениях Ф. Ницше // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 15-20
1216941
   Соотношение эмоционаьного и рационального в молдавской советской лирической поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Мазилу Г. Г,; Мазилу Г. Г,; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 17л.
1216942
  Гурко Е.Н. Соотношение эмпирического и теоретического в марксистской прикладной социологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.09 / Гурко Е.Н.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1980. – 19л.
1216943
  Амуд Бадреддин Ахмед Соотношение эмпирического и теоретического обобщения в умственной деятельности младших школьников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Амуд Бадреддин Ахмед; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – Москва, 1973. – 22л.
1216944
  Фролова Е.А. Соотношение энциклопедии, теории и философии права (теоретико-методологические основы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 31-44. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1216945
  Рыбалкин М.К. Соотношение эстетического и религиозного в процессе возникновения искусства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Рыбалкин М.К.; Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1216946
  Кунчева Л.И. Соотношение эстетического и этического в жизни ив искусстве социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Кунчева Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 15л.
1216947
  Волков В.И. Соотношение эстетического идеала, вкуса и зрительной оценки искусства. (На материалах социологического исследования зрительских оценок киноискусства) : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Волков В.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
1216948
  Виноградова З.Д. Соотношение юридических возможностей реализации права на заслуженный отдых, на труд и пенсию лиц пенсионного возраста. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Виноградова З.Д.; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 24л.
1216949
  Кудрявцева В.А. Соотношение явных и скрытых значений в семантике и производного слова. / В.А. Кудрявцева. – Алма-Ата, 1991. – 148с.
1216950
  Зайченко Г.А. Соотношение языка и знания в английской лингвистической философии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Зайченко Г.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 48л.
1216951
  Зайцева И.К. Соотношение языковых особенностей народно-песенной и обиходной речи диалекта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зайцева И.К. ; Ворнеж. гос. ун-т , Кафедра русско-славян. и общего языкознания. – Воронеж, 1965. – 28 с.
1216952
  Митрофанов В.А. Соотношения в развитии промышленности и сельского хозяйства. / В.А. Митрофанов. – М., 1968. – 94с.
1216953
  Утеулиев Ниетбай Соотношения двойственности и условия оптимальности для некоторых задач стохастического программирования с операторными ограничениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Утеулиев Ниетбай; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 90л. – Бібліогр.:л.85-90
1216954
  Утеулиев Ниетбай Соотношения двойственности и условия оптимальности для некоторых задач стохастического программирования с операторными ограничениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Утеулиев Ниетбай; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
1216955
  Ашикян А.А. Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 190-194. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1216956
  Бройль Соотношения неопределенностей Гейзенберга и вероятностная интерпретация волновой механики : С критическими замечаниями автора / Бройль, де; Предисл.Ж. Лошака; Пер. с франц. Н.В. Самсоненко под ред. Г.З. Зайцева. – Москва : Мир, 1986. – 344 с.
1216957
  Николаенко Л.Г. Соотношения понятия и категории как форм мышления // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1216958
  Полищук Нестор Дмитриевич Соотношения социальной активности и коммунистического мировозрения : Дис. ... канд. филос. наук / Полищук Нестор Дмитриевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 176 л. – Бібліогр.: л. 148-176
1216959
  Звездов А.Т. Соотношения спроса и предложения : Автореф... канд. эконом.наук: 08590 / Звездов А.Т.; Туртуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 16л.
1216960
  Островская И.В. Соотношения строения борокислородных анионов и состава минералов бора. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Островская И.В.; АН СССР.Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1216961
  Веденов М.Ф. Соотношения структуры и функциил в живой природе / М.Ф. Веденов, В.И. Кремянский. – Москва, 1966. – 48с.
1216962
  Губенко В.И. Соотшонешие знания и преобразования действительности : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Губенко В.И. ; АН УССР , Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1969. – 46 с. – Бібліогр. : с. 45-46
1216963
  Джойс Б. Соперник = The rival : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 1999. – 444, [4] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04112-4
1216964
  Розен Б.Я. Соперник серебра. / Б.Я. Розен. – М, 1984. – 95с.
1216965
  Шеридан Р.Б. Соперники : комедия в пяти действиях / Ричард Шеридан ; Пер. с англ. Ч. Ветринского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А. С. Суворина, 1894. – 96 с. – (Дешевая библиотека ; № 309)
1216966
  Чайковская О.Г. Соперники времени / О.Г. Чайковская. – М., 1990. – 366с.
1216967
  Микулина Е.Н. Соперники металла, камня, дерева. / Е.Н. Микулина. – М., 1958. – 47с.
1216968
  Королева Е.В. Соперники орлов / Е.В. Королева, В.А. Рудник. – Одеса, 1971. – 187 с.
1216969
  Корольева Е.В. Соперники орлов / Е.В. Корольева, В.А. Рудник. – Одеса, 1974. – 223с.
1216970
  Корольева Е.В. Соперники орлов / Е.В. Корольева, В.А. Рудник. – Одеса, 1974. – 223с.
1216971
  Королева Е.В. Соперники орлов / Е.В. Королева, В.А. Рудник. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1976. – 232 с.
1216972
  Королева Е.В. Соперники орлов / Е.В. Королева, В.А. Рудник. – Москва, 1981. – 191 с.
1216973
  Карнеев М. Соперники. / М. Карнеев. – Киров, 1952. – 196с.
1216974
  Шеридан Р.Б. Соперники. / Р.Б. Шеридан. – М., 1954. – 96с.
1216975
  Сахновский-Панкеев Соперничество - содружество / Сахновский-Панкеев. – Ленинград, 1979. – 176с.
1216976
  Ветров В А. Соперничество или партнерство ? / В А. Ветров, . – Москва, 1990. – 268с.
1216977
  Малюта Надежда Григорьевна Сопиролиз полифторированных ароматических соединений с источниками дифторкарбена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Малюта Надежда Григорьевна; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 20л.
1216978
  Чубинський П.П. Сопілка Павлуся : [віpші]. – Киев : В тип. губеpн. пpавл., 1871. – 50 с. – У вид. зазнач. псевд.: Павлусь, автор встановлен за кн.: Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / О.І. Дей. - К.: Наукова думка, 1969 (с. 301)


  В кн. також пеp. твоpів Ф. Рюккеpта, Г. Гейне, Д. Байpона
1216979
  Шкрумеляк Ю.А. Сопілка спває / Ю.А. Шкрумеляк. – Львів, 1958. – 76с.
1216980
   Сопін Євген Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 47. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1216981
  Неверли И. Сопка голубого сна. / И. Неверли. – М., 1989. – 413с.
1216982
  Афиногенов В.Д. Сопка светлых камней / В.Д. Афиногенов. – Москва, 1990. – 316с.
1216983
  Журавлев Андрей Сопкаргинский мамонт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 96-97 : фото
1216984
  Седых К.Ф. Сопки в огне / К.Ф. Седых. – М, 1962. – 303с.
1216985
  Осипов И.З. Сопки и долины / И.З. Осипов. – М, 1971. – 190с.
1216986
  Спицын А.А. Сопки и жальники / А.А. Спицын. – 14с.
1216987
   Сопко Василь Васильович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т вм. В. Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко та ін. ; авт. вступ. ст. В.І. Єфіменко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 79, [1] с., [3] арк. фотогр. : фотогр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-686-6
1216988
  Макарова М.Е. Сополемиризация ненасыщенных полиэфиров с аллиловыми производными кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова М. Е.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 14л.
1216989
  Алфрей Т Сополимеризация / Т Алфрей. – Москва, 1953. – 266с.
1216990
   Сополимеризация. – М., 1971. – 616с.
1216991
  Адамова М.Н. Сополимеризация винилалкиловых эфиров алифатических дикарбоновых кислот с винилацетатом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 075 / Адамова М.Н. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1971. – 20 с.
1216992
  Матьякубов Атахан Абдуллаевич Сополимеризация винилфторида с некоторыми акриловыми мономерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Матьякубов Атахан Абдуллаевич; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 22л.
1216993
  Царик Л.Я. Сополимеризация дивиниловых мономеров и сетчатые полимеры на их оснвое : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.06 / Царик Л. Я.; КГУ. – Киев, 1989. – 37л.
1216994
  Царик Людмила Яковлевна Сополимеризация дивиниловых мономеров и сетчатые полимеры на их основе : Дис... доктор хим.наук: 02.00.06 / Царик Людмила Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 296л. – Бібліогр.:л.280-296
1216995
  Зайцева В.В. Сополимеризация донорно-акцепторных систем винильных и аллильных мономеров до глубоких конверсий : Автореф... доктора химическихнаук: 02.00.06 / Зайцева В.В.; АН УССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1990. – 37л.
1216996
  Чирков Н.М. Сополимеризация на комплексных катализаторах / Н.М. Чирков, П.Е. Матковский. – М., 1974. – 232с.
1216997
   Сополимеризация фенилацетилена с некоторыми акриловыми маномерами : Автореф... канд. хим.наук: / Каржаубаева Р. Г,; Каржаубаева Р. Г,; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1968. – 13л.
1216998
  Кузиева Х. Сополимеризация фтористого винила с некоторыми виниловыми мономерами. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Кузиева Х.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 19л.
1216999
   Сополимеризация этилена и пропилена на модифицированных гетерогенных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Родионов А. Г,; Родионов А. Г,; Охитское науч.-произв. объед. "Пластполимер". – Л., 1980. – 22л.
1217000
   Сополимеризация этилена и пропилена с применением катализатора на основе VOCl3 и хлорорганических производніх алюминия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Карасев В. Н,; Карасев В. Н,; Бакш.ГУ. – Уфа, 1974. – 23л.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,