Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1214001
  Боярська Л. "Сойчине крило" Івана Франка в контексті новітніх європейських мистецько-культурних пошуків // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 19-25


  У статті розглядаються елементи нових європейських культур нофілософських концепцій (теорія надлюдини Ф. Ніцше і основи психоаналізу З. Фройда та К. Юнга), залучені І. Франком до створення персонажів та мотивації вчинків героїв новели «Сойчине ...
1214002
  Лавриненков В.Д. "Сокіл - 1" : Документальна повість / В.Д. Лавриненков. – Київ : Дніпро, 1975. – 215с. – (Романи й повісті ; 1975р. Вип. №4)
1214003
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 1" / В.Д. Лавриненков. – М., 1976. – 207с.
1214004
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 2" / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1988. – 150с.
1214005
  Лавриненков В.Д. "Сокол - 2" / В.Д. Лавриненков, Н.Н. Беловол. – Киев, 1989. – 141с.
1214006
  Сорокин С.П. "Сокол" не отвечает... / С.П. Сорокин. – М., 1972. – 96с.
1214007
  Ершов Я.А. "Сокол" продолжает поиск / Я.А. Ершов. – Москва, 1975. – 367с.
1214008
  Мірошниченко Л.Я. "Сократівський діалог" у "Видимій темряві" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 116-137. – ISBN 978-966-11-0683-2
1214009
  Ткачук О. "Сокращенное" правосудие в уголовном процессе Украины // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 41-47. – ISSN 1810-3081
1214010
   "Сокровища гробницы Тутанхамона", выставка. Москва. 1973.. – Москва, 1973. – 26с.
1214011
   "Сокровища Дрезденской галереи", выставка. Москва. 1975.. – Москва, 1975. – 23с.
1214012
  Крук И.Т. "Сокрытый двигатель его..." : Проблемы эвлюции творчества А.Блока / И.Т. Крук. – К, 1980. – 215с.
1214013
  Дмитриев П.Ф. "Солдат Берии" / П.Ф. Дмитриев. – Л., 1991. – 157,1с.
1214014
  Хемингуэй Эрнест "Солдатам не светит хорошая смерть..." : Стихи о войне // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 221-223. – ISSN 1130-6545
1214015
  Ложешник А.С. "Солдати невидимого фронту": партизани та підпільники Одеського університету у роки Другої світової війни // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – C. 67-76. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1214016
  Винниченко В.К. "Солдатики!!" : (Малюнок із селянських розрухів). – 2-ге вид. – Харків : Дзвін, 1917. – 20 с.
1214017
  Найцель Зьонке "Солдатів цікавили жінки, виживання, їжа, сон і просування по службі : інтерв"ю / Зьонке Найцель ; [інтерв"ю взяла] Ангеліна Карякіна // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 26-28


  Німецький історик Зьонке Найцель про те, як сприймали Другу світову війну німецькі солдати, відчуття німцями провини і чи був вибір у Івана Дем"янюка.
1214018
  Мутовкин Н.С. "Солдатская правда" в Октябрьской революции / Н.С. Мутовкин. – М., 1957. – 40с.
1214019
  Тисячна Н. "Солідарне поле" в "глухонімі часи" / Н. Тисячна, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 квітня (№ 64)


  9 квітня в "Мистецькому Арсеналі" відбулася тематична презентація книжки Івана Михайловича Дзюби "Є поети для епох", присвяченої творчому шляху та мистецькій індивідуальності Ліни Костенко.
1214020
  Слюсаренко А.Г. "Солідарність" / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 343. – ISBN 966-642-073-2
1214021
  Куля М. "Солідарність" як модель демократії // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 7-8
1214022
  Росоха Степан Сойм Карпатської України : (в 10-ти ліття проголошення самостійності) / Росоха Степан. – Вінніпег : Культура й освіта, 1949
1214023
  Вальдю А.Л. Сойнган -- сын своего народа : повести / А.Л. Вальдю. – Хабаровск, 1980. – 239 с.
1214024
  Волчкова Н. Сойти с обочины. РАН проложит новую дорогу в будущее // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Российская академия наук должна сформировать свой план развития научно-технического потенциала страны. К такому выводу пришли члены Президиума РАН после дискуссий по докладу, сделанному первым заместителем директора Института мировой экономики и ...
1214025
  Кузьменко Т.И. Сойциальные факторы провышения эффективности агропромышленного комплекска : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кузьменко Т. И.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.120-131
1214026
  Франко І.Я. Сойчине крило : Із записок відлюдка / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Ч. 25-а. – 1926. – 65с.
1214027
  Франко І.Я. Сойчине крило : Оповідання / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1968. – 71с. – (Б-чка оповід ань "На добрий вечір")
1214028
  Филипповский И.А. Сок жизни / И.А. Филипповский. – Алма-Ата, 1974. – 71с.
1214029
  Юдалевич М.И. Сок земли. / М.И. Юдалевич. – Томск, 1963. – 51с.
1214030
  Сидоренко В.В. Сок подорожника / В.В. Сидоренко. – Иркутск, 1981. – 143с.
1214031
  Державин И.К. Сока-гаккай - Комэйто (Религ.-полит. движение в послевоен. Японии) / И.К. Державин. – М., 1972. – 167с.
1214032
   Соки земли. – М, 1985. – 478с.
1214033
  Устинович Н.С. Соки земли. / Н.С. Устинович. – Л., 1947. – 163с.
1214034
  Гамсун К. Соки земли. Женщины у колодца : pоманы : [пер. с норвеж.] / Кнут Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 646, [5] с. – ISBN 5-85869-045-9 ; 5-85869-042-4
1214035
  Шененбергер В. Соки растений - источник здоровья / В. Шененбергер. – М, 1979. – 128с.
1214036
  Гон О. Соки трави: метаморфози Вітмена в поезії та прозі Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 124-135
1214037
  Косаревський І.О. Сокиринський парк / І.О. Косаревський. – Киев, 1961. – 38 с.
1214038
  Гусар Ю.С. Сокиряни / Ю.С. Гусар. – Ужгород : Карпати, 1986. – 95 с.
1214039
  Букатевич Ю.В. Сокіл / Ю.В. Букатевич. – Киев, 1983. – 141с.
1214040
  Бабчук Е. Сокіл у тюремній клітці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 10-11


  Книга "Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу" - автор і упорядник книги Наталка Осьмак, донька президента Української Головної Визвольної Ради Кирила Осьмака.
1214041
  Бобров Н.С. Сокол / Н.С. Бобров. – М, 1954. – 432с.
1214042
  Шабанов А.И. Сокол / А.И. Шабанов. – Архангельск, 1982. – 64с.
1214043
   Сокол иде гъльбица води. – София, 1956. – 240с.
1214044
   Сокол расправляет крылья. – М, 1960. – 32с.
1214045
  Шаров Г.В. Сокол с Ясной реки : повесть / Шаров Г.В. ; [ил.: Е.С. Скрынников]. – Владимир : Кн. изд-во
Кн. 1. – 1956. – 195 с.
1214046
  Шаров Г.В. Сокол с Ясной реки / Г.В. Шаров. – Владимир, 1961. – 404с.
1214047
  Абайдильданов А. Сокол. Стихи и поэма / Адильбек Абайдильданов ; [пер. с каз. С. Киселева]. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 62 с.
1214048
  Даскалов С.Ц. Соколарские председатели. / С.Ц. Даскалов. – София, 1966. – 200с.
1214049
  Дюбин В.В. Соколик / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1953. – 136с.
1214050
  Дюбин В.В. Соколик / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1956. – 108с.
1214051
  Лаціс В.Т. Соколик : повісті / В.Т. Лаціс. – Ленінградд, 1956. – 78 с.
1214052
  Овчинников М.Ф. и Хазанов Л.Я. Соколиная высота / М.Ф. и Хазанов Л.Я. Овчинников. – М., 1955. – 20с.
1214053
  Дубовицкий А.А. Соколиная высота / А.А. Дубовицкий. – Алма Ата, 1973. – 102с.
1214054
  Максимов В.Г. Соколиная забава : стихи / В.Г. Максимов. – Л., 1986. – 87с.
1214055
  Афанасьев Игорь Соколиная охота : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 100-105 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1214056
  Пасько С.Д. Соколиная охота. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1967. – 195с.
1214057
  Чуев Ф.И. Соколиная песня крыла / Ф.И. Чуев. – М, 1970. – 94с.
1214058
  Суворов Г.К. Соколиная песня. / Г.К. Суворов. – М., 1972. – 223с.
1214059
  Михайлик Я.Д. Соколиная семья / Я.Д. Михайлик. – Москва, 1971. – 256с.
1214060
  Варавва И.Ф. Соколиная степь / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 191с.
1214061
  Купер Д.Ф. Соколине око / Д.Ф. Купер. – К, 1924. – 57с.
1214062
  Баюканський А.Б. Соколині ратники : Роман / А.Б. Баюканський; Переклад з російської. – Київ : Дніпро, 1990. – 699 с.
1214063
  Сыздыков Ж. Соколиное племя / Ж. Сыздыков. – Алма-Ата, 1958. – 106с.
1214064
  Паэгле Л. Соколиное племя : стихи / Л. Паэгле; пер. с латыш. Г.Горского. – Рига, 1973. – 167 с.
1214065
  Хади-заде Р Соколиный взлет : повести и рассказы / Расул Хади-заде; пер. с тадж. – Москва, 1981. – 264 с.
1214066
  Василенко Б.М. Соколиный взлёт / Б.М. Василенко. – Изд. 2-е, доп. – Київ, 1982. – 208с.
1214067
  Какуев Л.Г. Соколиный выводок / Л.Г. Какуев, В.С. Митин. – Сухуми : Алашара, 1981. – 95 с.
1214068
  Попова Л.М. Соколиный мир / Л.М. Попова. – Л., 1944. – 48с.
1214069
  Левский Аким Соколій Пупь : роман // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 17-51. – ISSN 0132-2036
1214070
   Соколов-Скаля П.П. Выставка произведений. Ленинград, 1975. – Л., 1975. – 79с.
1214071
   Соколов Борис Сергеевич (1914-2013) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1447 : фото. – ISSN 0016-7886
1214072
  Карбасников М.Н. Соколов Н. Н. / М.Н. Карбасников. – с.
1214073
  Гриценко І.С. Соколов Платон Петрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 231. – ISBN 978-966-06-0557-2
1214074
  Адарюков В.Я. Соколов. Гравюры И.А. Соколова : каталог выставки / В.Я. Адарюков ; Гос. музей изящных искусств. – Москва : ГМИИ ; MCMXXIX (тип. к-ва "Наука и просвещение"), 1929. – 23 с. : ил. – Библиогр.: "Библиография" (17 назв.)
1214075
   Соколова А.Л. Выставка произведений. Ярославль, 1975. – Ярославль, 1975. – 20с.
1214076
  Довгалюк Х. Соколова дочка / Х. Довгалюк. – Буенос-Айрес, 1973. – 250с.
1214077
  Каралийчев А. Соколова нива / А. Каралийчев. – София, 1946. – 187с.
1214078
   Соколова О.А. Выставка живописи и графики. – М., 1977. – 22с.
1214079
  Марченко О.Д. Соколове -- символ баратерства. / О.Д. Марченко. – Х, 1975. – 127с.
1214080
  Георгиев С. Соколово : исторически очерк за село Соколово и Киркова махала / С. Георгиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 175 с.
1214081
   Соколовское магнетитовое месторождение. – Ленинград, 1979. – 247с.
1214082
  Гриценко І.С. Соколовський Павло Омелянович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 186. – ISBN 978-966-06-0557-2
1214083
  Белугин В.А. Соколы прилетают с Востока / В.А. Белугин. – М., 1981. – 351с.
1214084
  Котов В.П. Сокольники. / В.П. Котов. – М, 1964. – 67с.
1214085
  Баюканский А.Б. Сокольные ратники / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1986. – 332с.
1214086
  Пашков Ю.В. Соколья гора / Ю.В. Пашков. – М., 1973. – 143с.
1214087
  Пашков Ю.В. Соколья гора / Ю.В. Пашков. – М., 1974. – 143с.
1214088
  Георге Уве Сокотра : Осколок мезозоя. Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 94-108 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1214089
  Реутов Сергій Сокотра. Пустеля чудес : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 20-32 : Фото, карта
1214090
  Паламарчук Андрей Сокотрийскую письменность придумали россияне // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 48 : фото
1214091
  Наумкин В.В. Сокотрийцы / В.В. Наумкин. – Москва, 1988. – 302 с.
1214092
  Жебелев С.А. Сократ / С.А. Жебелев. – Берлин, 1923. – 192с.
1214093
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1977. – 152 с. – (Научные биографии)
1214094
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц. – Москва, 1980. – 152с.
1214095
  Томан Й. Сократ : Роман / Й. Томан, М. Томанова : Радуга, 1983. – 479с.
1214096
  Нерсесянц В.С. Сократ / В.С. Нерсесянц; Отв. ред. Л.С.Мамут. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
1214097
  Кессиди Ф.Х. Сократ / Ф.Х. Кессиди. – 2-е доп. изд. – Москва : Мысль, 1988. – 220 с. – (Мыслители прошлого)
1214098
  Алєксандрова О.В. Сократ // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 168-170. – ISBN 966-316-069-1
1214099
  Радзинский Э.С. Сократ / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 190, [2] с. – ISBN 978-5-17-074318-6
1214100
  Ларни М. Сократ в Хельсинке / М. Ларни. – М, 1968. – 62с.
1214101
  Ильин В.Н. Сократ и антропология самопознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 87-89. – ISSN 0042-8744
1214102
  Толстых В.И. Сократ и мы. / В.И. Толстых. – М., 1981. – 383с.
1214103
  Толстых В.И. Сократ и мы. / В.И. Толстых. – 2-е изд. – М., 1986. – 384с.
1214104
  Ларні М. Сократ у Хельсінкі : новели / М. Ларні; Перекл. з фінської Емма Лисецька. – Київ : Дніпро, 1975. – 190с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 20)
1214105
  Томан Й. Сократ. : роман / Й. Томан, М. Томанова. – Київ : Дніпро, 1979. – 512с.
1214106
  Томан Й. Сократ. / Й. Томан, М. Томанова. – М., 1981. – 479с.
1214107
   Сократ. Платон. Аристотель. Сенека : Биогр. очерки. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0022-6-8
1214108
  Лузин Л.Л. Сократительная способность миокарда у больных с ревматическими пороками сердца и ее изменения в результате лечения. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Лузин Л.Л. ; Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1965. – 16 с.
1214109
  Фан Сократительные свойства глицеринированных мышечных волокон и влияние на них природных производных имидазола. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Ван-Ань.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1966. – 25л.
1214110
  Ксенофонт Афинский Сократические сочинения / Ксенофонт Афинский. – М.-Л., 1935. – 417с.
1214111
  Дзоффоли С. Сократические тенденции в религиозно-философских воззрениях Луиджи Джуссани // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 112-126. – ISSN 0236-2007
1214112
  Алєксандрова О.В. Сократичні школи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 170-171. – ISBN 966-316-069-1
1214113
  Нефедченко О. Сократівська діалогічна евристика та її розвиток у зарубіжній і вітчизняній освіті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 132-145. – ISSN 2312-5993
1214114
  Бєлінська Д. Сократівський діалог як метод викладання в українській юридичній освіті // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 89-94. – ISBN 978-966-2075-20-5
1214115
  Туренко О.С. Сократівсько-платонівські версії мужності як спроба знайдення засобу синхронізації індивідуальної та колективної суверенності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1728-3671
1214116
  Кобзев М.С. Сократовский метод обучения / М.С. Кобзев, Н.а. Горбачев. – Саратов, 1991. – 89с.
1214117
  Кларк А.Ч. Сокращение Большого рифа. / А.Ч. Кларк. – Москва : Мир, 1967. – 224с.
1214118
   Сокращение вредных технологических выбросов в атмосферу металлургическими предприятиями.. – Челябинск, 1979. – 143с.
1214119
  Михайловская И.М. Сокращение затрат времени покупателей / И.М. Михайловская. – Киев : Техніка, 1987. – 112 с.
1214120
  Лыви Я.С. Сокращение затрат рабочего времени на уход и содержание коров в Эстонской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Лыви Я.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1214121
  Бондарчук А. Сокращение календарных сроков вхождения в состояние "спортивной формы" // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 1992-7886
1214122
   Сокращение названий периодических изданий журналов и продолжающихся изданий.. – М., 1970. – 4с.
1214123
   Сокращение названий периодических изданий журналов и продолжающихся изданий.. – Москва, 1971. – 3 с.
1214124
  Вольф Х. Сокращение первых оснований математики : Сочиненное в пользу учащегося юношества Христианом Волфом, профессором математики и философии Гальской академии и членом Санктпетербургской и Парижской, Лондонского социетета и Берлинской академии. – В Санктпетербурге : при Морском шляхетном кадетском Корпусе
Т. 2. – 1771. – 461с. : 23 л. черт.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст. - картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
1214125
  Москаленко Г.К. Сокращение продолжительности рабочего дня - великое завоевание тудящихся / Г.К. Москаленко. – М., 1960. – 32с.
1214126
  Филонов О.В. Сокращение расходных коэффициентов металла в обжимно-хаготовочном цехе путем уменьшения потерь в окалину : Автореф... канд. техн.наук: 324 / Филонов О.В.; Ин-т черной металлургии. – Днепропетровск, 1969. – 21л.
1214127
   Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведеий печати. ГОСТ 7.12-77. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 24 с. – (Система информационно-бибилиографической деятельности)
1214128
   Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати. ГОСТ 7.12-70. – Москва : Изд-во стандартов, 1971. – 24 с. – (Система информационно-библиографической документации)
1214129
   Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати: ГОСТ 7.12-77. : Изд. официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1977. – 24 с. – (Система информационно-библиографической документации)
1214130
  Турковская Галина Александровна Сокращение ручного неквалифицированного и тяжелого труда как фактор оптимизации профессиональной и квалифицированной структуры рабочего класса в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Турковская Галина Александровна; МГУ. – М., 1985. – 22л.
1214131
  Бунько Сокращение ручного неквалифицированного труда. / Бунько, Голланд, А.З. Дадашев. – М., 1987. – 246с.
1214132
  Пантелеев Сокращение ручного труда : опыт и перспективы / Пантелеев, Червова, Г.П. и др. Харченко. – Киев : Техніка, 1987. – 111 с.
1214133
  Курилович С В. Сокращение ручного труда в условиях нового хозяйственного механизма. / С В. Курилович, Околелых, И.В. Голиков. – Воронеж, 1990. – 101с.
1214134
  Фирсов В.Р. Сокращение сети государственных и муниципальных библиотек Российской Федерации в 2011-2014 гг. // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 4 (399), июль - август. – С. 3-18. – ISSN 0869-6020


  Приведена различная статистика о тенденциях к изменениям в библиотечной системе России в целом и по ее регионам за 2011-2014 гг.
1214135
   Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании. ГОСТ 7.11-78СТ СЭВ 2012-79.. – Москва, 1982. – 224 с.
1214136
  Талалов Г.В. Сокращение сроков подготовительного периода как один из факторов снижения стоимости энергетического строительства. / Г.В. Талалов. – М.-Л., 1961. – 47с.
1214137
  Медведева Г.С. Сокращение штата / Г.С. Медведева. – М, 1989. – 63с.
1214138
  Соколенко А.П. Сокращения в английской научно-технической литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Соколенко А.П.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1965. – 19л.
1214139
  Румовский С. Сокращения математики часть первая, : Содержащая начальные основания арифметики, геометрии и тригонометрии, / Сочиненная Академии наук адъюнктом Степаном Румовским. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1760. – [20], 458, [6] с. : 10 табл.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тиснен.
1214140
   Сокращения русских слов в библиотечном и библиографическом описании.. – М., 1966. – 32с.
1214141
   Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библиографическом описании. ГОСТ 7-12-70.. – Москва, 1970. – 24 с.
1214142
  Руссов Ст. Сокращения скандинавской мифологии / Ст. Руссов, 1829. – Видання старою орфографією
1214143
   Сокращения слов и словосочетаний на иностранных и европейских языках в каталогизационном и библиографическом описании. Гост 7.11-70. – Издание официальное. – Москва, 1972. – 252с.
1214144
  Востоков А. Сокращенная русская грамматика / Александр Востоков ; Департамент народ. просвещения. – Изд. 14-е. – Санкт-Петербург : Тип. И.П. Глазунова, 1865. – 60, [6] с. – В кн. есть вкл.: Пример спряжения
1214145
  Пешехонов В.А. Сокращенная стенограмма лекции на тему: "Оптимальное сочетание централизованного управления и планирования с механизмом действия закона стоиомсти" / В.А. Пешехонов. – Л., 1965. – 23с.
1214146
  Бачинский А. Сокращенная физика : для употребления в школе 2-й ступени / А. Бачинский. – Москва : Госиздат, 1922. – 299 с.
1214147
  Иванов Н.Н. Сокращенные приближенные вычисления и их применение в практике низшей геодезии. / Н.Н. Иванов, Н.А. Хоенников. – Одесса, 1926. – 63с.
1214148
  Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов, 1979. – 328с.
1214149
  Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов, 1979. – 328с.
1214150
   Сокращенные тексты докладов к научно-методической конференции кафедры иностранных языков 24-25 ноября 1966 года. – Ленинград, 1966. – 92с.
1214151
   Сокращенные тексты докладов к научной конференции профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1965 год. – Ленинград, 1966. – 194с.
1214152
   Сокращенные тексты докладов к научной конференции профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1965 год. – Ленинград
Ч. 2. – 1966. – 120с.
1214153
   Сокращенные тексты докладов к научной конференции профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1965 год. – Ленинград
Ч. 3. – 1966. – 168с.
1214154
  Береза Сергей Юрьевич Сокращенные уравнения движения плоской магнитной доменной границы, взаимодействующей с проводящей и упругой подсистемами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Береза Сергей Юрьевич; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1987. – 18л.
1214155
   Сокращенный атлас облаков для судовых гидрометеорологических наблюдений.. – Л., 1961. – 55с.
1214156
  Фридман В.Г. Сокращенный концентрический учебник алгебры / В.Г. Фридман. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 360 с.
1214157
  Сиповский В.В. Сокращенный курс истории русской словесности : новая русская литература 40-60-х гг. ; в 3 ч. – Петроград
Ч.3. – 1915. – 248 с.
1214158
  Сиповский В.В. Сокращенный курс истории русской словесности в 2-х ч. = Народная словесность.-История русской письменности от начала XVIII в. – Санкт-Петербург
Ч.1. – 1911. – 203 с.
1214159
  Сиповский В.В. Сокращенный курс истории русской словесности в 3-х частях = История новой русской литературы(с начала XVIII-го в. до Пушкина включ.). – Санкт-Петербург
Ч.2. – 1913. – 212 с.
1214160
  Сиповский В.В. Сокращенный курс истории русской словесности в 3-х частях. = Народная словесность.-История русской письменности от начала до XVIII в. – Издание второе,исправленное. – Санкт-Петербург
Ч.1. – 1912. – 203 с.
1214161
  Сиповский В.В. Сокращенный курс истории русской словесности в 3-хчастях = Народная словесность.-История русской письменности от начала до XVIII в. – издание третье. – Санкт-Петербург
Ч.1. – 1913. – 203 с.
1214162
  Павлов А.С. Сокращенный курс лекций церковного права э. о. п. А.С. Павлова. – [Москва] : Лит. О-ва распространения полез. кн., ценз., 1899. – 514 с. – Литогр.
1214163
  Гинзберг А.С. Сокращенный курс органической химии для студентов-медиков, фармацевтов, биологов и техников. / А.С. Гинзберг. – М.-Л.
Ч.1. – 1925. – 278с.
1214164
  Лучицкий В.И. Сокращенный курс петрографии : Учебное пособие для вузов / В.И. Лучицкий. – Москва-Ленинград : Углетехиздат, 1948. – 327с.
1214165
  Деньгин Ю.П. Сокращённый курс петрологии с основами кристаллооптического анализа / Ю.П. Деньгин. – Л.-М, 1934. – 331с.
1214166
  Платонов С.Ф. Сокращенный курс русской истории для средней школы : упрощенное и сокращенное руководство для 4, 5 и 6 кл. муж. гимназий и для других учеб. заведений / С.Ф. Платонов, проф. – Санкт-Петербург : Ск. изд. у Я. Башмакова и К* ; [Тип. М.А. Александрова], 1914. – [4], 436 с., 8 л. карт. – Экз. деф., отсутств. 2 л. карт


  Вся книга исчеркана
1214167
  Ананьев А. Сокращенный латинский словарь Ананьева, Яснецкого и Лебединского. – Москва, 1862. – 1128 с.
1214168
  Лукашевич С.П. Сокращенный морской словарь. / С.П. Лукашевич. – М.-Л., 1940. – 147с.
1214169
  Косолапов В.И. Сокращенный Оксфордский Словарь английского языка (история, структура, характеристики) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 346-354
1214170
   Сокращенный план счетов бухгалтерского учета в промышленных предприятиях.. – М., 1956. – 72с.
1214171
  Корж И.К. Сокращенный рабочий день в строительстве. / И.К. Корж. – К., 1960. – 32с.
1214172
  Назаренко М. Сокращенный рай : Украина между Гоголем и Шевченко // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 160-172. – ISSN 0130-7673
1214173
  Бем Д.А. Сокращенный сборник упражнений и задач по элементарному курсу алгебры / Д.А. Бем. – М.
ч.2. – 1922. – 143с.
1214174
  Бем Д.А. Сокращенный сборник упражнений и задач по элементарному курсу алгебры / Д.А. Бем. – М.
ч.2. – 1923. – 142с.
1214175
   Сокращенный свод законов гражданских, с исправлениями по продолжениям и подробным Азбучным указателем. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Л. Демиса ; Тип. В.С. Балашева
Т. 1 : Законы основные; Учреждения государственные; Губернские, судебные и земские; городовое положение и уставы служебные. – 1872. – II, VIII, 679 с. – Ошибочно написаны с. 278, 279 вместо 678 и 679


  На 1 с., одной из тит. дарственная надпись лицею Безбородько от издателя
1214176
  Ермаков В. Сокращенный способ деления больших чисел // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 22с.
1214177
  Мелихов И.В. Сокристаллизация / И.В. Мелихов, М.С. Меркулова. – М., 1975. – 279с.
1214178
  Пахомов Л.Г. Сокристаллизация малых количеств некоторых органических соединений нафталином и дифенилом из растворов. : Автореф... канд.хим.наук: 084 / Пахомов Л.Г.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1969. – 23л.
1214179
  Клепко Алена Сокровенная жизнь Дубровника : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 40-49 : Фото
1214180
  Лазарев В.Я. Сокровенная жизнь. / В.Я. Лазарев. – М., 1978. – 223с.
1214181
  Саницкая Н.И. Сокровенное / Н.И. Саницкая. – М., 1977. – 80с.
1214182
   Сокровенное желание. – Москва : Радуга, 1984. – 520 с.
1214183
  Болгар Сокровенное отечество. / Болгар, , Боян. – София, 1971. – 162с.
1214184
   Сокровенное сказание монголов. – Улан-Уде, 1990. – 318с. – ISBN 5-7411-0355-3
1214185
  Стаднюк И.Ф. Сокровенное. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1977. – 237с.
1214186
  Стаднюк И.Ф. Сокровенное. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1980. – 366с.
1214187
  Замакулова Т.М. Сокровенность / Т.М. Замакулова. – М., 1974. – 151с.
1214188
  Зумакулова Т.М. Сокровенность : стихи и поэма / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 160 с.
1214189
  Балязин В. Сокровенные истории Дома Романовых / В. Балязин. – Москва : Армада, 1998. – 477с. – (Романовы ; Семейная хроника). – ISBN 5-7632-0053-5
1214190
  Арсенева К. Сокровенные просторы / К. Арсенева. – Москва, 1968. – 62с.
1214191
  Ливрага Х.А. Сокровенный смысл жизни : Сборник / Хорхе Анхель Ливрага, Делия Стейнберг Гусман; Пер. с исп.: Е. Сикирич, А. Мусулин. – Москва : Новый Акрополь. – ISBN 5-901650-11-5
Т.2. – 2005. – 336 с.
1214192
  Платонов А.П. Сокровенный человек / А.П. Платонов. – Кишинев, 1981. – 640с.
1214193
  Платонов А.П. Сокровенный человек / А.П. Платонов. – Ярославль, 1983. – 303с.
1214194
  Платонов А.П. Сокровенный человек / А.П. Платонов. – Москва, 1984. – 671с.
1214195
  Кингслей Д. Сокровища / Д. Кингслей. – М, 1994. – 601с.
1214196
  Хмелевская И. Сокровища / И. Хмелевская; Пер.з польск. – Екатеринбург : У-Фактория, 1997. – 633с. – ISBN 5-89178-048-8
1214197
  Осокин С.Д. Сокровища "планеты Океан" / С.Д. Осокин. – М., 1962. – 48с.
1214198
  Егоров-Хоперский Сокровища "Старого города" / Егоров-Хоперский. – Ростов-на-Дону, 1968. – 88с.
1214199
  Егоров-Хоперский Сокровища "Старого города" / Егоров-Хоперский, Ю.А. Немиров. – Ростов-на-Дону, 1981. – 61 с.
1214200
  Мадер Ю. Сокровища "черного ордена" / Ю. Мадер. – Москва, 1965. – 206 с.
1214201
  Могутин Ю.Н. Сокровища Аба-Туры / Ю.Н. Могутин. – Новосибирск, 1978. – 415с.
1214202
   Сокровища алмазного фонда СССР. – Москва : Советский художник, 1967. – [56] с.
1214203
   Сокровища Алмазного фонда СССР. – Москва : Советский писатель, 1968. – 23с.
1214204
  Дюженко Сокровища Алмазного фонда СССР / Дюженко, Е.И. Смирнова. – Москва, 1975. – 22с.
1214205
   Сокровища Алмазного фонда СССР. – Москва, 1980. – 21с.
1214206
  Донова К.В. Сокровища Алмазного фонда СССР. / К.В. Донова. – М., 1968. – 52с.
1214207
  Донова К.В. Сокровища Алмазного фонда СССР. / К.В. Донова. – М., 1975. – 59с.
1214208
  Матюшин М.И. Сокровища Ангуонов / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1966. – 98с.
1214209
  Стенуи Робер Сокровища Армады. Золото испанской Армады / Стенуи Робер, Литтлхейлз Бейтс // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 136-149 : фото
1214210
  Крутыпорох Ф.И. Сокровища Аскании-Нова / Ф.И. Крутыпорох. – М., 1972. – 158с.
1214211
  Шкляр Н.Г. Сокровища болот / Н.Г. Шкляр. – М-Л, 1945. – 184с.
1214212
  Фрэнк Френсис Сокровища Британского музея. / Фрэнк Френсис. – М., 1984. – 320с.
1214213
  Салимова З.Х. Сокровища бухарских библиотек / З.Х. Салимова, Г.Н. Курбанов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-74
1214214
  Бакуменко М.Н. Сокровища в огне войны / М.Н. Бакуменко. – Минск, 1990. – 231с.
1214215
   Сокровища венгерского искусства за 1000 лет.. – М., 1971. – 158с.
1214216
  Арпад Хорват Сокровища Венгрии : час быка / Арпад Хорват, Радишич Милан // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 126-137 : Фото
1214217
  Амброзиани Сокровища викингов. / Амброзиани, Нюлен, В. Хольмквист. – Ленинград, 1979. – 38с.
1214218
  Захаров Сокровища Волжской природы : Заповедные и памятные места Куйбышевской области / Захаров, Власов, Т.В. Тезикова. – Куйбышев, 1972. – 174с.
1214219
  Колупаев В. Сокровища восточного наследия. Русские книги в библиотеке Восточного института в Риме // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (116). – С. 17 - 21. – ISSN 1727-4893
1214220
  Соловьев А.Н. Сокровища вятской природы / А.Н. Соловьев. – Киров, 1986. – 156с.
1214221
  Скороходова Т. Сокровища глубин / Т. Скороходова. – Архангельск, 1962. – 34с.
1214222
  Франко Теруцци Сокровища горного королевства : Запахи Непала // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1214223
   Сокровища гробницы Тутанхамона : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 74 с.
1214224
  Вахов А.А. Сокровища Дерсу Узала : повести и рассказы / А.А. Вахов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1957. – 208 с.
1214225
  Ларичев В.Е. Сокровища джунглей / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1977. – 272с.
1214226
  Кутузова А. Сокровища Древней Агры = Ювелирное искусство Индии эпохи Великих Моголов // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 180-191
1214227
  Замятина А.Н. Сокровища Дрезденской галереи / А.Н. Замятина, С.Б. Климов. – Москва, 1955. – 28с.
1214228
  Виноградов С. Сокровища душевной красоты / С. Виноградов. – Москва, 1984. – 480с.
1214229
  Виноградов С. Сокровища душевной красоты / С. Виноградов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 479с.
1214230
   Сокровища европейских музеев : [альбом] / [сост. и авт. текста Е.П. Рачеева ; отв. за вып. Н. Красновская]. – Москва : Олма Медиа Групп, 2010. – 399, [1] с. : ил. – Содерж.: Лувр ; Лондонская национальная галерея ; Прадо ; Дрезденская галерея. – ISBN 978-5-373-00158-8
1214231
  Сандерсон А.Т. Сокровища животного мира / А.Т. Сандерсон. – Москва : Мысль, 1987. – 235с.
1214232
  Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба : путеводитель по создвездиям / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1964. – 223 с.
1214233
  Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба : путеводитель по создвездиям / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 224 с.
1214234
  Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба : путеводитель по создвездиям и Луне / Ф.Ю. Зигель. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1976. – 304 с.
1214235
  Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба : путеводитель по создвездиям и Луне / Ф.Ю. Зигель. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 311 с.
1214236
  Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба : путеводитель по создвездиям и Луне / Ф.Ю. Зигель. – 5-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1214237
  Ле И.Л. Сокровища земли : Рассказы, воспоминания / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 334с.
1214238
  Короцкая А.А. Сокровища индийского искусства / А.А. Короцкая. – М., 1966. – 384с.
1214239
   Сокровища Ирака. Древнее двуречье. Каталог выставки.. – М., 1968. – 60с.
1214240
  Огородникова Т.П. Сокровища Иркутского художественного музея / Т.П. Огородникова. – Ленинград, 1989. – 150с.
1214241
   Сокровища искусства древнего Ирана, Кавказа, Средней Азии.. – Л., 1971. – 32с.
1214242
   Сокровища искусства стран Азии и Африки.. – М.
1. – 1975. – 184с.
1214243
   Сокровища искусства стран Азии и Африки.. – М.
2. – 1975. – 151с.
1214244
  Хаткевич Василий Сокровища испанской короны : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 5
1214245
  Шевченко В. Сокровища исчезнувших городов : Записки музейного работника / В. Шевченко, 1948. – с.
1214246
  Зарахович Я.А. Сокровища кардинала / Я.А. Зарахович. – М, 1972. – 295с.
1214247
  Зарахович Я.А. Сокровища кардинала / Я.А. Зарахович. – Москва, 1974. – 335с.
1214248
  Кибальник Д Ю. Сокровища Киево-Печерского заповедника = Greasures of the Kiev-Pechersk preserve : [фотопутеводитель] / [фото В. Б. Соловского, В. И. Щербакова ; авт.-сост. Ю. Д. Кибальник и др.]. – Киев : Мистецтво, 1984. – 192 с., ил. – Пар. тит.л. на анг. и рус. яз.


  Авт. Кибальник Юрий Демьянович сост. Соловский,Вадим Борисович
1214249
  Кибальник Д Ю. Сокровища Киево-Печерского заповедника = Greasures of the Kiev-Pechersk preserve : [фотопутеводитель] / [фото В. Б. Соловского, В. И. Щербакова ; авт.-сост. Ю. Д. Кибальник и др.]. – Киев : Мистецтво, 1985. – 192 с., ил. – Пар. тит.л. на анг. и рус. яз.


  Авт. Кибальник Юрий Демьянович сост. Соловский,Вадим Борисович
1214250
   Сокровища Кипра. Древнее искусство. Искусство древних веков. – Москва, 1976. – 41с.
1214251
  Горина Л. Сокровища китайских императоров: шкафчики с редкостями // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 76-83. – ISSN 1812-867Х
1214252
  Кулябин В.В. Сокровища Кобры. Повесть / В.В. Кулябин. – Киров, 1961. – 96с.
1214253
  Шиповская М. Сокровища королевского замка / Шиповская М. – Москва, 1988. – 191 с.
1214254
  Шиповская М. Сокровища Королевского замка / М. Шиповская. – М., 1989. – 169с.
1214255
  Шиповская М. Сокровища Королевского замка. / М. Шиповская. – М., 1988. – 169с.
1214256
  Сибирцев И.И. Сокровища Кряжа Подлунного. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1960. – 349с.
1214257
  Сибирцев И.И. Сокровища Кряжа Подлунного. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1962. – 349с.
1214258
  Днепровский К.А. Сокровища курганов Адыгеи / К.А. Днепровский. – М., 1985. – 151с.
1214259
  Брагин А.И. Сокровища медного купола / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1970. – 174с.
1214260
  Аллегро Дж.М. Сокровища медного свитка / Дж.М. Аллегро. – Москва : Наука, 1967. – 189 с.
1214261
  Сидорчук Т. Сокровища Могилянки: очки, бутылка, папиросы, револьвер и "победа" / беседовала И. Гинжул // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 апреля (№ 77). – С. 28-29


  "Случайными путешественниками в прошлое стали и сотрудники Киево-Могилянской академии. Проводя подготовительные работы к реконструкции Староакадемического корпуса, в библиотеке работники отодвинули 150-летние книжные шкафы, за которыми обнаружили клад ...
1214262
  Бродский Б.И. Сокровища Москвы / Б.И. Бродский. – М, 1980. – 375с.
1214263
  Бродский Б.И. Сокровища Москвы / Б.И. Бродский. – 2-е изд. – М, 1985. – 375с.
1214264
  Бродский Б.И. Сокровища Москвы / Б.И. Бродский. – 3-е изд. испр. – М, 1990. – 373с.
1214265
  Нелихов Антон Сокровища московского моря : древнее море на месте столицы. Палеонтология. Подмосковье / Нелихов Антон, Нелихов Евгений // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 52-58 : Фото
1214266
  Давыдова Н.М. Сокровища на земле / Н.М. Давыдова. – М., 1976. – 192с.
1214267
  Давыдова Н.М. Сокровища на земле / Н.М. Давыдова. – М., 1985. – 479с.
1214268
  Кузнецов Н.Т. Сокровища наших рек / Н.Т. Кузнецов. – Москва : АН СССР, 1961. – 159с. – (Научно-популярная)
1214269
   Сокровища недр Северного Кавказа. – Пятигорск, 1937. – 144с.
1214270
  Стенюи Робер Сокровища Непобедимой Армады. / Стенюи Робер. – М., 1979. – 166с.
1214271
  Розен Б.Я. Сокровища Нептунова царства / Б.Я. Розен. – Москва, 1972. – 96с.
1214272
  Голубовская В.С. Сокровища одесских музеев. / В.С. Голубовская. – Одесса, 1970. – 88с.
1214273
  Ильин Александр Сокровища Перигора : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 136-145 : Іл.
1214274
  Малахов А.А. Сокровища планеты Земля / А.А. Малахов. – Москва : Знание, 1968. – 47с.
1214275
  Скрягин Л.Н. Сокровища погибших кораблей / Л.Н. Скрягин. – М., 1968. – 144с.
1214276
  Вишневская И.И. Сокровища прикладного искусства Ирана и Турции XVI-XVIII веков / И.И. Вишневская. – Москва, 1979. – 71 с.
1214277
  Цветаева Г.А. Сокровища причерноморских курганов / Г.А. Цветаева. – М, 1968. – 126с.
1214278
  Новогрудский Г.С. Сокровища Пылающих скал / Г.С. Новогрудский, Е.Ф. Шерстобитов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 111с.
1214279
  Кетрару Н.А. Сокровища пыркалаба Гангура / Н.А. Кетрару, И.А. Рафалович. – Кишинёв, 1973. – 120с.
1214280
   Сокровища российских древностей.. – М., 1986. – 161с.
1214281
   Сокровища русского искусства [Електронний ресурс] : Образовательная энциклопедия. – Москва : Интерсофт Медиа, 2004. – 1 DVD. – DVD video.-системные требования : Windows 98 SE/ME/2000/XP Pentium III 700, ОЗУ128 МВ, видеокарта 16 MB .- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера
1214282
  Алпатов М.В. Сокровища русского искусства XI-XVI веков / М.В. Алпатов. – Ленинград, 1971. – 277с.
1214283
  Новоуспенский Н.Н. Сокровища Русского музея / Н.Н. Новоуспенский. – М., 1958. – 32с.
1214284
   Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву.. – Москва, 1967. – 263 с.
1214285
   Сокровища русской архитектуры. – Москва, 1950. – 252 с.
1214286
  Артамонов М.И. Сокровища саков : Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото / М.И. Артамонов. – Москва : Искусство, 1973. – 280 с., ил. : ил. – Библиогр.: с. 243-255. – (Серия "Памятники древнего искусства")
1214287
   Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья.. – М., 1989. – 279с.
1214288
  Брашинский И.Б. Сокровища скифских царей / И.Б. Брашинский. – М., 1967. – 128с.
1214289
  Ямщиков С. Сокровища Суздаля. / С. Ямщиков. – М., 1970. – 188с.
1214290
  Травен Б. Сокровища Сьерра-Мадре / Б. Травен. – М, 1989. – 271с.
1214291
  Окладников А.П. Сокровища томских писаниц : Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы / А.П. Окладников, А.И. Мартынов. – Москва : Искусство, 1972. – 257с. – Расст.для науч.фонда:СФ/70234
1214292
  Окладников А.П. Сокровища томских писаниц. : наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы / А.П. Окладников, А.И. Мартынов. – Москва, 1972. – 258 с.
1214293
  Круль Л.А. Сокровища тульсих недр / Л.А. Круль, Г.Д. Овсянников. – Тула, 1985. – 174с.
1214294
  Чуднов Г.М. Сокровища Тульского музея оружия / Г.М. Чуднов. – Тула, 1979. – 190с.
1214295
  Якобсен Т. Сокровища тьмы : история месопотамской религии / Торкильд Якобсен ; [пер. с англ. Сухарев С.Л. ; редкол.: Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др. ; отв. ред. И.М. Дьяконов] ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1995. – 291, [5] с. + Прил. (1 л. схем). – Библиогр. в примеч.: с. 212-290. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-02-016601-4
1214296
  Гаврюшин Н.К. Сокровища у порога / Н.К. Гаврюшин. – М., 1982. – 128с.
1214297
  Якубов А. Сокровища Улугбека : роман / А. Якубов; Пер. с узбецкого Суровцева Ю. – Москва : Советский писатель, 1976. – 336 с.
1214298
  Якубов А. Сокровища Улугбека : роман, повести / А. Якубов; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1986. – 495 с.
1214299
   Сокровища Урала. Демидовский металл. От Тагила до Нью-Йорка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 31-35 : фото
1214300
  Робертс Н. Сокровища утраченные, сокровища обретенные = Treasures lost, treasures found : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. О.Д. Сидоровой]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 282, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (#1 New York times bestselling author) - (Romance) - (Впервые на русском). – ISBN 978-5-227-04300-9
1214301
  Полонский Л.А. Сокровища Хазара : повесть и рассказы / Л.А. Полонский. – Баку : Язычы, 1978. – 144 с.
1214302
   Сокровища Херсонеса Таврического = Скарби Херсонеса Таврійського = Treasures of Tauric Chersonesos : [альбом] / [авт.-упоряд.: Н. Алексеєнко та ін. ; кер. проекту Л. Жунько ; фотозйомка К. Зикової та ін. ; переклад англ. та укр. мовою (частково) Н. Храпунов ; пер. укр. мовою Д. Тарасевич]. – Київ : Мистецтво, 2013. – 319, [1] с. : фотоіл. – К 1025-летию Крещения Киевской Руси. - Нзвание парал. рос., укр. англ. – ISBN 978-966-577-202-6
1214303
   Сокровища царя Рамзеса : из народныз сказаний. – [Санкт-Петербург] : Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н.Я. Стойковой", 1908. – 24 с. – Без тит. л. – (Книжка за книжкой ; Кн. 80)
1214304
  Кашина Мария Сокровища Шотландии // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 7. – С. 33-42


  Одна из стареших картинных галерей Шотландии - Национальная галерея, открылась для публики в 1859 г.
1214305
   Сокровища Эрмитажа. – Ленинград, 1969. – 278с.
1214306
   Сокровища Эрмитажа [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2001. – 2 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню: русск., англ.-Звук. версии : mono : русский.-Субтитр. версии : русск., англ., немец и т. д. .- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; Музеи мира)
1214307
   Сокровища Эрмитажа.. – М.-Л., 1949. – 352с.
1214308
   Сокровища Эрмитажа. Западноевропейская живопись XV-XIX вв.. – Ленинград, 1961. – 15с.
1214309
  Лаптев С.В. Сокровища Юго-Восточной Азии и Южного Китая в коллекциях музея Михо // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-165. – ISSN 0869-1908
1214310
  Шевчук Л.П. Сокровища южного края / Л.П. Шевчук, Н.Г. Юргелайтис. – 5-е, перераб. и доп. – Одесса, 1985. – 128с.
1214311
  Шевчук Л.П. Сокровища южного края / Л.П. Шевчук, Н.Г. Юргелайтис. – Одесса, 1988. – 172с.
1214312
  Пристли Д.Б. Сокровище / Д.Б. Пристли. – Москва : Искусство, 1957. – 74с.
1214313
  Жоботова Любов Сокровище бенедиктинцев : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 176-184 : Фото
1214314
   Сокровище Венгрии // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 52-53 : Фото
1214315
  Соколовский А.А. Сокровище волчьего лога : Повесть / А.А. Соколовский. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 224с.
1214316
  Гамильтон Э. Сокровище Громовой Луны / Э. Гамильтон. – М., 1989. – 63с.
1214317
  Понсон Сокровище гугенотов : ист. роман : из цикла: "Молодость Генриха IV" / Пьер Алексис Понсон дю Террайль. – Москва : Советский писатель ; Олимп, 1992. – 140 с. – (Библиотека журнала "Литературное обозрение" ; Сер. "Приключенческий роман"). – ISBN 5-265-02770-X
1214318
  Дмитруг Игорь Сокровище логойских холмов : К 30-летию открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 53-59 : Іл., схеми
1214319
  Иеронимус Р. Сокровище нации. Запретная история Америки = Founding fathers, secret societies. Freemasons, illuminati, rosicrucians, and the decoding of the great seal / Роберт Иеронимус ; под ред. Лауры Кортнер ; [пер. с англ. А.А. Помогайбо]. – Москва : Вече, 2008. – 376, [2] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр.: с. 334-371 и в примеч.: с. 317-333. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-3348-1
1214320
  Кривцов Н. Сокровище тамплиеров // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.28-35. – ISSN 0321-0669
1214321
  Гамарра Пьер Сокровище Трикуара / Гамарра Пьер. – Москва, 1980. – 72 с.
1214322
  Ирасек Сокровище ходов / Ирасек. – М.-Л, 1929. – 88с.
1214323
  Осипов И.З. Сокровище Черных скал / И.З. Осипов. – М, 1956. – 142с.
1214324
  Цирулис Г. Сокровище шестого класса : повесть / Г. Цирулис, А. Имерманис. – Москва : Детгиз, 1955. – 183 с.
1214325
  Шеноа А. Сокровище ювелира / А. Шеноа. – М, 1963. – 291с.
1214326
  Мерфи Джек Роланд Сокровище, взятое с собой в путь. / Мерфи Джек Роланд. – М., 1992. – 95с.
1214327
  Квик А. Сокровище. / А. Квик. – М., 1996. – 430с.
1214328
  Кузнецов В.И. Сокровищница XXI века. / В.И. Кузнецов. – Москва : Знание, 1972. – 80с.
1214329
   Сокровищница великих идей ленинизма.. – 2-е изд. – М., 1968. – 208с.
1214330
  Таранов П.С. Сокровищница дерзаний / П.С. Таранов. – Москва : АСТ, 2000. – 480с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-04679-7
1214331
  Автократова М.И. Сокровищница документов прошлого / Автократова М.И., Буганов В.И. – Москва : Советская Россия, 1986. – 336 с. : ил.
1214332
   Сокровищница истории Дона.. – Ростов-на-Дону., 1964. – 32с.
1214333
   Сокровищница истории Дона.. – 2-е. доп. пзд. – Ростов-на-Дону, 1969. – 41с.
1214334
   Сокровищница истории Узбекистана. Путеводитель по залам Музея истории УзССР.. – 2-е изд. – Ташкент, 1961. – 91с.
1214335
  Пшеничный Б.И. Сокровищница книг. / Б.И. Пшеничный. – Душанбе, 1966. – 108с.
1214336
   Сокровищница культуры. – Одесса
1. – 1955. – 140с.
1214337
   Сокровищница культуры.. – Одесса
2. – 1958. – 279с.
1214338
  Обичкин Г.Д. Сокровищница марксистско-ленинских идей о государстве: О кн. В.И.Ленина "Государство и революция". / Г.Д. Обичкин. – М., 1980. – 164с.
1214339
  Персианова О.М. Сокровищница мирового искусства / О.М. Персианова. – 3-е изд. – Л, 1964. – 150с.
1214340
  Пурра А. Сокровищница сказок / А. Пурра. – Москва : Просвещение, 1973. – 64 с.
1214341
  Низами Гянджеви Сокровищница тайн : поэма / Низами Гянджеви. – Баку : Азерб. гослитизд.-во, 1947. – 182 с.
1214342
   Сокровищница уральских недр.. – Свердловск, 1957. – 191с.
1214343
  Дубровская Динара Сокровищницы адмирала Чжэн Хэ : великие путешественники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 128-138 : Фото, карта
1214344
  Навои А. Сокровищницы мыслей / А. Навои; пер. с узб. – Ташкент
1. – 1959. – 835 с.
1214345
  Навои А. Сокровищницы мыслей / А. Навои; пер. с узб. – Ташкент
2. – 1959. – 783 с.
1214346
  Навои А. Сокровищницы мыслей / А. Навои; пер. с узб. – Ташкент
3. – 1959. – 779 с.
1214347
  Навои А. Сокровищницы мыслей / А. Навои; пер. с узб. – Ташкент
4. – 1960. – 855 с.
1214348
  Белкин С.И. Сокрушающие лед / С.И. Белкин. – Москва : Знание, 1983. – 191с.
1214349
  Полевой Б.Н. Сокрушение "Тайфуна" : Из записок военного корреспондента / Б.Н. Полевой. – Москва : Советский писатель, 1971. – 344с.
1214350
  Еременко В.Н. Сокрушение водораздела / В.Н. Еременко. – Волгоград, 1967. – 192с.
1214351
  Безклубенко С.Д. Сокрушение идолов / С.Д. Безклубенко. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 253с.
1214352
  Чернов В.М. Сокрушение тьмы / В.М. Чернов. – Москва, 1984. – 432с.
1214353
  Гамильтон Д. Сокрушители. Наводящие ужас : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 413, [3] с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-055-2
1214354
  Азовский Я. Солдат-всегда солдат / Я. Азовский. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 80 с.
1214355
  Пигарев К.В. Солдат-полководец / К.В. Пигарев. – Москва, 1943. – 160с.
1214356
   Солдат - всегда солдат. – М., 1970. – 80с.
1214357
  Векленко В.Е. Солдат - всегда солдат / В.Е. Векленко. – Днепропетровск, 1973. – 206с.
1214358
  Сидельников О.В. Солдат - всегда солдат / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1976. – 174с.
1214359
  Риджуэй М. Солдат / М. Риджуэй. – М, 1958. – 340с.
1214360
  Шикула В. Солдат / В. Шикула. – М., 1985. – 127с.
1214361
  Дигало А. Солдат // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Вірш студента історичного факультету КНУТШ Антона Дигала, присвячений солдатам, які загинули на фронтах Другої світової війни.
1214362
  Ламбрино А. Солдат Авакум Харитон : повесть / А. Ламбрино; Пер. с румынского Э.М. Субботиной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 200 с.
1214363
  Лупич І.В. Солдат в чужій шинелі. / І.В. Лупич. – Ужгород, 1990. – 154с.
1214364
  Хацкевич А.Ф. Солдат великих боев / А.Ф. Хацкевич. – 3-е изд. – Минск, 1970. – 478с.
1214365
  Хацкевич А.Ф. Солдат великих боев / А.Ф. Хацкевич. – 5-е изд. – Минск, 1987. – 476с.
1214366
   Солдат вернулся к мирному труду. – М., 1960. – 116с.
1214367
  Падерин И.Г. Солдат всегда солдат / И.Г. Падерин. – М., 1978. – 176с.
1214368
  Вигучин С.И. Солдат всегда солдат / С.И. Вигучин, Е.А. Игнатович. – Симферополь, 1987. – 186с.
1214369
  Ардзынба В.К. Солдат всегда солдат / В.К. Ардзынба. – Сухуми, 1990. – 171с.
1214370
  Папоров Ю.Н. Солдат двух фронтов / Ю.Н. Папоров. – М., 1976. – 144с.
1214371
  Деркаченко И.Г. Солдат за рулем / И.Г. Деркаченко. – Москва : Военное издательство, 1980. – 158 с.
1214372
  Каганова П.И. Солдат запаса / П.И. Каганова. – Л : Лениздат, 1975. – 62 с.
1214373
   Солдат и война. – М., 1971. – 318с.
1214374
  Шульц М.В. Солдат и женщина / М.В. Шульц. – М., 1980. – 286с.
1214375
  Каз З.М. Солдат и знамя / З.М. Каз, М. Талалаевский. – К., 1947. – 96с.
1214376
  Приставкин А.И. Солдат и мальчик: Повести. / А.И. Приставкин. – М., 1982. – 351с.
1214377
  Курганов О.И. Солдат и строитель. / О.И. Курганов. – М., 1961. – 356с.
1214378
  Наумов С.М. Солдат Иван Лопушков / С.М. Наумов. – М, 1959. – 48с.
1214379
  Шляху С. Солдат идет за плугом : повести / С. Шляху; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1976. – 432 с.
1214380
  Мусрепов Г.М. Солдат из Казахстана / Г.М. Мусрепов. – М., 1966. – 323-517с.
1214381
  Мусрепов Г.М. Солдат из Казахстана : повесть / Г.М. Мусрепов. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 207 с.
1214382
  Мусрепов М Г. Солдат из Казахстана : роман / М Г. Мусрепов. – Алма-Ата, 1979. – 207 с.
1214383
  Виннер Б. Солдат из трёх армий / Б. Виннер. – Москва, 1971. – 464с.
1214384
  Москвин Н.Я. Солдат издалека / Н.Я. Москвин. – М, 1961. – 77с.
1214385
  Мусрепов Г.М. Солдат із Казахстану : роман / Г.М. Мусрепов. – Київ, 1985. – 260 с.
1214386
  Василенко О. Солдат із кінокамерою // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 24-27


  "Дорожче Батьківщини, де ми народилися, - лише Батьківщина, яку ми завоювали". Ці слова українського історика Андрія Коваля підтверджує життєва історія режисера, актора, журналіста з молдовським корінням і російським паспортом, який відстоює цілісність ...
1214387
   Солдат которого победить нельзя. – с.
1214388
  Нехода І.І. Солдат Мао Цзе-дуна : Поема / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1951. – 79с.
1214389
  Нехода І. Солдат Мао Цзе-дуна : Поема / І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1959. – 83с.
1214390
  Вольф А. Солдат мира / А. Вольф. – Куйбышев, 1952. – 28с.
1214391
  Рихтер К. Солдат не сдается / К. Рихтер. – М, 1981. – 352с.
1214392
  Караматов С. Солдат остается в строю : повести / С. Караматов. – Москва, 1982. – 285 с.
1214393
  Бабко Ю.В. Солдат партії. (Про М.О. Скрипника). (1872-1933) / Ю.В. Бабко. – Київ, 1962. – 106с.
1214394
  Чеповецкий Е.П. Солдат Пешкин и компания / Е.П. Чеповецкий. – К, 1979. – 334с.
1214395
  Чеповецкий Е.П. Солдат Пешкин и компания / Е.П. Чеповецкий. – К, 1986. – 334с.
1214396
  Клоков В.И. Солдат Победы глазами мировой общественности / В.И. Клоков. – К., 1989. – 47с.
1214397
  Бірюков М.О. Солдат повернувся додому / М.О. Бірюков. – К., 1962. – 146с.
1214398
  Шурыгин В.И. Солдат продолжает путь. / В.И. Шурыгин. – М, 1964. – 48с.
1214399
   Солдат революции. – М., 1959. – 64с.
1214400
  Владимиров Г.П. Солдат революции / Г.П. Владимиров. – Ташкент, 1967. – 382с.
1214401
  Авров Н.Н. Солдат революции : из воспоминаний о Д.Н. Аврове / Н.Н. Авров. – доп. и перераб. изд. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1968. – 88 с. : ил.
1214402
  Крамаров Г.М. Солдат революции / Г.М. Крамаров. – М., 1970. – 136с.
1214403
  Москвкин В.Ф. Солдат революции / В.Ф. Москвкин, Е.П. Тарасов. – М, 1982. – 112с.
1214404
  Авров Н.Н. Солдат революции : о Д.Н. Аврове / Н.Н. Авров. – доп. и перераб. изд. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 124 с. : ил.
1214405
  Крамаров Г.М. Солдат революции. О С.И.Гусеве / Г.М. Крамаров. – М., 1964. – 93с.
1214406
  Воскобойников В.М. Солдат революции. Фридрих Энгельс / В.М. Воскобойников. – Москва, 1983. – 174с.
1214407
  Шевченко В.П. Солдат революції / В.П. Шевченко. – Київ, 1978. – 70 с.
1214408
  Шевченко В.П. Солдат революції : збірник п"єс / Валентин Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1982. – 155 с.
1214409
  Максимцов М.Д. Солдат Родины / М.Д. Максимцов. – Киев, 1979. – 152с.
1214410
  Кольчугин М.П. Солдат с Оружейной улицы : поэма / М.П. Кольчугин ; [ил.: М.Г. Рудаков]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1967. – 15 с. – (Библиотечка "Подросток")
1214411
  Віта В.А. Солдат Сонця / В.А. Віта. – Київ, 1990. – 153с.
1214412
   Солдат спасенный помнит вас. – Казань, 1990. – 199с.
1214413
  Лавриненко И. Солдат судьбы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 14-16


  Ірландський політичний діяч Берті Ахерн. Прем"єр-міністр Ірландії з червня 1997 до травня 2008.
1214414
  Винцер Б. Солдат трех армий / Б. Винцер. – Москва : Прогресс, 1971. – 463с.
1214415
  Дыхан М.Д. Солдат трех революций / М.Д. Дыхан, А.П. Богоева. – Кишинев, 1972. – 220с.
1214416
  Агиш Сагит Солдат Фатхи : повесть и рассказы / С. Агиш ; пер. с башк. – Уфа : Башккнигоиздат, 1969. – 288 с.
1214417
  Башков В.П. Солдат Федор Полетаев : документальная повесть / В.П. Башков, А.В. Жаднов. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 224 с.
1214418
  Башков В.П. Солдат Федор Полетаев / В.П. Башков, А.В. Жаднов. – 2-е изд., доп. – М, 1978. – 264с.
1214419
  Деревянко В.К. Солдат, генерал, дипломат / В.К. Деревянко. – Днепропетровск, 1971. – 156с.
1214420
  Мержанов М.И. Солдат, генерал, маршал. (О Маршале Сов. Союза И.Х.Баграмяне). / М.И. Мержанов. – М., 1974. – 127с.
1214421
   Солдат, герой, ученый. – М., 1961. – 196с.
1214422
   Солдат, которого победить нельзя. – Киев : Киевский университет, 1970. – 272с.
1214423
  Диксон Солдат, не спрашивай! / Диксон, , Р. Гордон. – К., 1992. – 302с.
1214424
  Горбунов М.Н. Солдат, полководец / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 119с.
1214425
  Горбунов М.Н. Солдат, полководец / М.Н. Горбунов. – М, 1973. – 119с.
1214426
  Фейгин Э.А. Солдат, сын солдата / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1960. – 222с.
1214427
  Фейгин Э.А. Солдат, сын солдата. -Чосы командарма / Э.А. Фейгин. – М, 1975. – 319с.
1214428
  Максимов М.Д. Солдат. Книга стихов. / М.Д. Максимов. – М., 1959. – 206с.
1214429
  Недогонов А.И. Солдатам большого мужества / А.И. Недогонов. – М., 1981. – 32с.
1214430
   Солдатам мира. – Смоленск, 1962. – 172с.
1214431
   Солдатами были все. – Минск, 1968. – 406с.
1214432
  Симонов К.М. Солдатами не народжуються : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Б. Антоненко-Давидовича. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1965. – 610с.
1214433
  Сімонов К.М. Солдатами не народжуються : Роман / К.М. Сімонов; Пер. з рос. О. Пархомовської. – Київ : Дніпро, 1975. – 711с.
1214434
  Симонов К. Солдатами не народжуються : Роман / К. Симонов. – Київ : Дніпро, 1975. – 710с. – (Бібліотека "Мужність")
1214435
  Симонов К.М. Солдатами не рождаются : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 715с.
1214436
  Симонов К.М. Солдатами не рождаются : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2-я : Окончание. – 1964. – 80с.
1214437
  Симонов К.М. Солдатами не рождаются : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 678с.
1214438
  Симонов К.М. Солдатами не рождаются : Роман / К.М. Симонов. – Москва : Известия, 1966. – 751с. – (Б-ка "Пятьдесят лет советского романа")
1214439
  Айтматов Ч.Т. Солдатенок : повесть и рассказы / Чингиз Айтматов ; послесл. Р.М. Горюновой ; худож. А.Д. Смеляков. – Симферополь : Таврия, 1990. – 174, [2] с. : ил. – (Школьная библиотека)
1214440
  Горький Максим Солдати / Горький Максим. – Харків, 1934. – 52с.
1214441
  Алексєєв М.М. Солдати / М.М. Алексєєв. – Київ, 1985. – 600с.
1214442
  Бунелик В.Р. Солдати "малої війни" / В.Р. Бунелик. – Львів, 1966. – 128с.
1214443
  Рибак Н.С. Солдати без мундирів : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 522с.
1214444
  Бовкун М І. Солдати другого фронту : літературний запис Анатолія Стася / Іван Бовкун. – Львів : Книжково-журн. вид., 1957. – 348 с., іл.
1214445
  Лозовий В. Солдати і дестабілізація суспільно-політичного становища: вплив Першої світової війни на революційні процеси в Україні (1917 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 21-25. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Основною проблемою даної статті є відтворення та аналіз ролі солдат у наростанні соціального екстремізму в 1917 році. Автор ставить завдання висвітлити передумови і розвиток масової антисоціальної поведінки солдат, з"ясувати її ментальну основу, ...
1214446
  Березко С Г. Солдати і жінки. Драма на 2 д. / С Г. Березко, В. Лобов. – К, 1976. – 83с.
1214447
  Трипачук В.М. Солдати і офіцери / В.М. Трипачук. – К., 1988. – 189с.
1214448
  Ковпак С.А. Солдати Малої землі / С.А. Ковпак. – К.
2. – 1964. – 299с.
1214449
  Ковпак С.А. Солдати Малої землі / С.А. Ковпак. – К.
1. – 1965. – 299с.
1214450
  Строєва Г.Т. Солдати милосердя / Г.Т. Строєва. – К., 1989. – 157с.
1214451
   Солдати миру. – К., 1978. – 191с.
1214452
   Солдати партії. – Донецьк, 1968. – 91с.
1214453
  Єременко М.М. Солдати Перемоги : біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство / Микола Єременко. – Чернігівка : Пенежко В.А. – ISBN 978-966-2386-02-7
Ч. 2. – 2011. – 56, [4] с. : фото
1214454
  Єременко М.М. Солдати Перемоги : біогр. відомості про ветеранів Другої світової війни Черніг. р-ну Запоріз. обл., які повернулися з фронтів і відбудовували нар. госп-во : до 75-річчя початку Другої світової війни / Микола Єременко. – Чернігівка : Пенежко В.А. – ISBN 978-966-2386-02-7
Ч. 3. – 2014. – 59, [1] с. : фот., портр. – До 75-річчя Другої світової війни. - Авт. на обкл. не зазнач.
1214455
  Ілана Розен Солдати чи раби? Спогади та оповіді чоловіків, що вижили у загонах примусової праці угорської армії під час Другої світової війни та Голокосту // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 95-110. – ISSN 0130-6936
1214456
  Радичков Й. Солдатик / Й. Радичков. – София, 1968. – 116 с.
1214457
  Винниченко В.К. Солдатики! : Малюнок із селянських розрухів / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1929. – 16с. – (Дешева дитяча б-ка)
1214458
  Ламберов А.Г. Солдатка / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1969. – 152с.
1214459
  Обрывалин А.Н. Солдатка / А.Н. Обрывалин. – М., 1980. – 239с.
1214460
  Бугорков С.С. Солдатки / С.С. Бугорков. – М., 1979. – 294с.
1214461
  Циба М.Є. Солдатки / М.Є. Циба. – К, 1981. – 231с.
1214462
  Бугорков С.С. Солдатки / С.С. Бугорков. – Донецк, 1984. – 247с.
1214463
  Циба М.Є. Солдатки : романи / Михайло Циба. – Київ : Дніпро, 1989. – 156 с.
1214464
  Куляшов П.Ф. Солдатки. Открой свое сердце. Повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1974. – 278с.
1214465
  Куляшов П.Ф. Солдатки. Повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1970. – 146с.
1214466
  Куляшов П.Ф. Солдатки. Повести / П.Ф. Куляшов. – М., 1972. – 144с.
1214467
  Скачков И.С. Солдатом быть не просто. / И.С. Скачков. – М., 1975. – 96с.
1214468
  Упеник М. Солдатская баллада : стихи и поэмы ; пер. с укр. / Микола Упеник. – Москва, 1975. – 186 с.
1214469
  Кривилев В.П. Солдатская баллада / В.П. Кривилев. – М., 1985. – 80с.
1214470
  Анкилов Н.П. Солдатская вдова / Н.П. Анкилов. – Москва, 1975. – 78с.
1214471
  Анкилов Н.П. Солдатская вдова / Н.П. Анкилов. – Омск, 1987. – 254с.
1214472
   Солдатская доблесть. – Киев; Ужгород, 1987. – 191с.
1214473
  Монастырев В.А. Солдатская доблесть. / В.А. Монастырев. – М., 1955. – 48с.
1214474
  Баканов Н.А. Солдатская добоесть / Н.А. Баканов. – М, 1958. – 167с.
1214475
  Левитанский Ю.Д. Солдатская дорога / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1948. – 76с.
1214476
   Солдатская жилка. – Петрозаводск, 1960. – 124с.
1214477
  Рыбин В.А. Солдатская звезда / В.А. Рыбин. – М., 1985. – 223с.
1214478
  Савков Н.В. Солдатская ладонь: стихи / Н.В. Савков. – Л., 1983. – 40с.
1214479
  Сушков М.А. Солдатская лирика / М.А. Сушков. – Курск, 1961. – 40с.
1214480
  Беляев В.С. Солдатская невеста / В.С. Беляев. – М., 1958. – 48с.
1214481
  Беляев В.С. Солдатская невеста / В.С. Беляев. – М., 1964. – 187с.
1214482
  Медведедв Е.Е. Солдатская память / Е.Е. Медведедв. – Барнаул, 1964. – 176с.
1214483
  Иванов И.Д. Солдатская память / И.Д. Иванов. – Ярославль, 1974. – 79с.
1214484
  Гоппе Г.Б. Солдатская память / Г.Б. Гоппе. – Л., 1981. – 86с.
1214485
  Усов В.В. Солдатская память / В.В. Усов. – М., 1986. – 127с.
1214486
  ЧЯистяков Солдатская память. / ЧЯистяков. – Алма-Ата, 1976. – 75с.
1214487
  Рабкин Б.Э. Солдатская песня / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 112с.
1214488
  Шевченко А.И. Солдатская повесть / А.И. Шевченко. – М, 1976. – 192с.
1214489
  Демьянов И.И. Солдатская подушка / И.И. Демьянов. – М., 1980. – 184с.
1214490
  Демьянов И.И. Солдатская подушка / И.И. Демьянов. – М., 1983. – 48с.
1214491
  Шевченко А.И. Солдатская рапсодия / А.И. Шевченко. – Куйбышев, 1970. – 176с.
1214492
  Рыбалко Н.А. Солдатская слава / Н.А. Рыбалко. – М., 1959. – 62с.
1214493
   Солдатская слава. – М., 1963. – 527с.
1214494
  Криченивкер Е.М. Солдатская слава / Е.М. Криченивкер. – Улан-Удэ, 1966. – 119с.
1214495
  Бородецкий Л. Солдатская слава / Л. Бородецкий, Р. Зейналов. – М, 1969. – 126с.
1214496
  Андреев Г.И. Солдатская слава / Г.И. Андреев, И.Д. Вакуров. – Москва
3. – 1971. – 232с.
1214497
  Андреев Г.И. Солдатская слава / Г.И. Андреев, И.Д. Вакуров. – Москва
4. – 1976. – 288с.
1214498
  Жуков В.С. Солдатская слава / В.С. Жуков. – М., 1979. – 287с.
1214499
  Андреев Г.И. Солдатская слава / Г.И. Андреев, И.Д. Вакуров. – Москва
5. – 1981. – 285с.
1214500
  Рощин И.И. Солдатская слава / И.И. Рощин. – М, 1982. – 256с.
1214501
  Голубов С.Н. Солдатская слава / С.Н. Голубов. – Краснодар., 1983. – 352с.
1214502
  Рощин И.И. Солдатская слава / Рощин И.И. – Москва, 1988. – 184 с.
1214503
  Голубов С.Н. Солдатская слава. / С.Н. Голубов. – М., 1941. – 366с.
1214504
  Лобода В.Ф. Солдатская слава. / В.Ф. Лобода. – Москва, 1963. – 295,351с.
1214505
  Кулемин И.Г. Солдатская слава. / И.Г. Кулемин. – Ижевск, 1968. – 88с.
1214506
  Крюков И.В. Солдатская смекалка / И.В. Крюков. – М., 1958. – 67с.
1214507
  Давыдов Я.Д. Солдатская совесть / Я.Д. Давыдов. – М, 1962. – 56с.
1214508
  Ваншенкин К.Я. Солдатская судьба / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1960. – 125с.
1214509
   Солдатская судьба. – М., 1985. – 447с.
1214510
   Солдатская эстрада. – М.
1. – 1958. – 176с.
1214511
   Солдатская эстрада. – М.
2. – 1958. – 208с.
1214512
   Солдатская эстрада. – М.
2. – 1959. – 200с.
1214513
   Солдатская эстрада. – М.
1. – 1962. – 128с.
1214514
  Пикалов Г.Н. Солдатская юность / Г.Н. Пикалов. – М, 1980. – 80с.
1214515
  Щелоков А.А. Солдатские были / А.А. Щелоков. – Москва, 1969. – 32с.
1214516
  Жернаков Н.К. Солдатские были / Н.К. Жернаков. – М, 1979. – 250с.
1214517
  Якушев П.И. Солдатские были. / П.И. Якушев. – Алма-Ата, 1968. – 184с.
1214518
  Еремин К.Г. Солдатские версты / К.Г. Еремин. – М., 1960. – 174с.
1214519
  Ульянова Т.П. Солдатские горизонты: стихи. / Т.П. Ульянова. – М., 1980. – 126с.
1214520
  Зорин М. Солдатские дороги / М. Зорин. – Пенза, 1962. – 227с.
1214521
  Левашов М.А. Солдатские дороги: 1941-1945 / М.А. Левашов. – Москва, 1975. – 93с.
1214522
  Сильченко И. Солдатские думы / И. Сильченко. – Одеса, 1949. – 64с.
1214523
  Ковалев Д.М. Солдатские думы / Д.М. Ковалев. – М, 1958. – 49с.
1214524
  Жуков Ю.А. Солдатские думы / Ю.А. Жуков. – Москва, 1987. – 364с.
1214525
   Солдатские зори. – Алма-Ата, 1978. – 72с.
1214526
  Гаврилов Л.М. Солдатские комитеты в Октябрьской революции / Л.М. Гаврилов. – М., 1983. – 222с.
1214527
  Гициу М М. Солдатские комитеты румынского фронта в период Октября. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Гициу М.М,; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1981. – 19л.
1214528
  Миллер В.И. Солдатские комитеты русской армии в 1917 г. (Возникновение и нач. период деятельности). / В.И. Миллер. – М., 1974. – 319с.
1214529
  Миллер В.И. Солдатские комитеты русской армии в 1917 году. Возникновение и начальный период деятельности комитетов действующей армии (март - апрель 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Миллер В.И.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1970. – 36л.
1214530
  Ионенко И.М. Солдатские массы в Октябрьской революции. / И.М. Ионенко. – Казань, 1982. – 151с.
1214531
  Андреев А.М. Солдатские массы гарнизонов русской армии в Октябрьской революции / А.М. Андреев. – Москва, 1975. – 343с.
1214532
  Гапоненко Л.С. Солдатские массы западного фронта в борьбе за власть Советов (1917) / Л.С. Гапоненко. – М., 1953. – 196с.
1214533
  Голуб П.А. Солдатские массы юго-западного фронта в борьбе за власть Советов. / П.А. Голуб. – Киев, 1958. – 254с.
1214534
  Симонов К.М. Солдатские мемуары : Докум. сценарии / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1985. – 334с.
1214535
  Кривогуз И.М. Солдатские мемуары / И.М. Кривогуз. – Москва, 2009. – 182 с. – ISBN 5-8122-0029-7
1214536
  Васин Н.И. Солдатские очерки / Н.И. Васин. – Тула, 1974. – 86с.
1214537
   Солдатские письма. – М., 1983. – 413с.
1214538
   Солдатские письма 1917 года. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 168с.
1214539
   Солдатские пляски. – М., 1959. – 198с.
1214540
  Никитин П.А. Солдатские рассказы / П.А. Никитин. – М, 1960. – 40с.
1214541
  Черный С. Солдатские сказки / С. Черный. – Москва, 1991. – 189с.
1214542
  Черный С. Солдатские сказки / С. Черный. – Москва, 1992. – 153с.
1214543
  Ермаков И.М. Солдатские сказы / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1978. – 175с.
1214544
  Гудзенко С. Солдатские стихи / С. Гудзенко. – Москва : Военное издательство, 1951. – 239 с.
1214545
  Сидельников И.В. Солдатские судьбы / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1977. – 96с.
1214546
  Рокоссовский К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. – М, 1972. – 376с.
1214547
  Рокоссовский К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. – М, 1984. – 367с.
1214548
   Солдатский долг. – Красноярск, 1985. – 166с.
1214549
  Рокоссовский К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. – М, 1988. – 367с.
1214550
  Матушкин В.С. Солдатский котелок. / В.С. Матушкин. – М., 1960. – 44с.
1214551
  Георгиевская С.М. Солдатский ножик / С.М. Георгиевская. – Москва, 1958. – 48с.
1214552
  Головина Г.И. Солдатский орден / Г.И. Головина. – М., 1978. – 128с.
1214553
  Кравченко И.Е. Солдатский остров / И.Е. Кравченко. – Москва, 1977. – 96с.
1214554
   Солдатский песенник. – М.-Л., 1949. – 56с.
1214555
   Солдатский подвиг. – М., 1955. – 64с.
1214556
   Солдатский подвиг. – М., 1958. – 207с.
1214557
   Солдатский подвиг. – М., 1975. – 352с.
1214558
  Кузнецов А.П. Солдатский почтальон / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1971. – 64с.
1214559
  Марукас К. Солдатский роман : роман / К. Марукас. – Вильнюс : Вага, 1988. – 275 с.
1214560
  Штепо В.С. Солдатский фонарик / В.С. Штепо. – Куйбышев, 1989. – 46с.
1214561
  Герцберг А.М. Солдатский характер / А.М. Герцберг. – Сыктывкар, 1969. – 55с.
1214562
  Шамов И.В. Солдатский хлеб / И.В. Шамов. – М., 1957. – 48с.
1214563
  Дубинский И.В. Солдатский хлеб / И.В. Дубинский. – К, 1974. – 295с.
1214564
  Скворцов Н.В. Солдатский хлеб. / Н.В. Скворцов. – Горький, 1962. – 96с.
1214565
  Полторацкий В.В. Солдатскими дорогами. Невыдуманные рассказы о войне. / В.В. Полторацкий. – М., 1964. – 200с.
1214566
  Савенок Г.М. Солдатскими дорогами: очерки / Г.М. Савенок. – М., 1986. – 158с.
1214567
   Солдатских дум избранница. – М., 1975. – 95с.
1214568
  Федоров В.А. Солдатское движение в годы декабристов 1816-1825 гг. / В.А. Федоров. – М., 1963. – 208с.
1214569
  Понизовский В.М. Солдатское поле / В.М. Понизовский. – М., 1971. – 257с.
1214570
  Трайнин П.А. Солдатское поле / П.А. Трайнин. – Москва : Военное издательство, 1981. – 171 с.
1214571
  Осинин В. Солдатское поле / В. Осинин. – М, 1991. – 414с.
1214572
  Шамов И.В. Солдатское сердце / И.В. Шамов. – Тамбов, 1960. – 47с.
1214573
  Жариков А.Д. Солдатское сердце / А.Д. Жариков. – Москва, 1983. – 174с.
1214574
   Солдатское сердце. – Донецк, 1986. – 127с.
1214575
   Солдатское творчество. – М., 1958. – 143с.
1214576
  Жариков А.Д. Солдатское утро / А.Д. Жариков. – Москва, 1969. – 199с.
1214577
  Данилов С.Я. Солдатское утро / С.Я. Данилов. – Одесса, 1978. – 80с.
1214578
   Солдатскому долгу верны. – Донецк : Донбас, 1979. – 174 с.
1214579
   Солдатська книжка. – Київ, 1982. – 280с.
1214580
  Кравченко Є.С. Солдатська поема : героїчна драма / Є.С. Кравченко. – Київ, 1961. – 106 с.
1214581
  Дубров Б.І. Солдатська слава / Б.І. Дубров. – Київ, 1970. – 227с.
1214582
  Дубров Б.І. Солдатська слава / Б.І. Дубров. – К
2. – 1973. – 303с.
1214583
  Дубров Б.І. Солдатська слава / Б.І. Дубров. – 2-е вид. випр. і доп. – К, 1975. – 424с.
1214584
   Солдатська слава. – К., 1984. – 288с.
1214585
  Дубров Б.І. Солдатська слава / Б.І. Дубров. – 3- є вид. доп. і випр. – К, 1987. – 381с.
1214586
  Таран А.В. Солдатське поле : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1982. – 136 с.
1214587
  Жариков А.Д. Солдатське серце / А.Д. Жариков. – Киев, 1982. – 151с.
1214588
  Ткачівська М.Р. Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 180-188. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1214589
  Кравченко І.Є. Солдатський острів : повість / І.Є. Кравченко. – Київ, 1975. – 107 с.
1214590
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Солдатський портрет. Т. 1 // Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша, 1858. – Т. 1-2. – С.121-152


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1214591
  Багалій О. Солдатські маси в декабристському рухові / О. Багалій. – Київ, 1926. – 21с.
1214592
  Первомайський Л.С. Солдатські пісні / Л.С. Первомайський. – Київ, 1946. – 206с.
1214593
  Соловей Е. Солдатські пісні воєнкора Первомайського // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 32-34
1214594
  Логвиненко Л. Солдатські сни : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 41-42
1214595
  Гребенюк І.Ф. Солдатські усмішки / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1961. – 66с.
1214596
   Солдатської мужності ніжність = Солдатского мужества нежность : Поезії. – Київ, 1995. – 112с. – Зміст: О.Матійко, Г.Киреев, О.Максимейко, Г.Карлін, В.Скринник.
1214597
  Максимейко О.І. Солдатською ходою : поезії / О.І. Максимейко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 79 с.
1214598
  Барановская В.П. Солдаты-павловцы / В.П. Барановская. – Л., 1968. – 44с.
1214599
   Солдаты - народа сыны. – М., 1962. – 112с.
1214600
  Муртазаев А.К. Солдаты - о Победе / А.К. Муртазаев, А.А. Тарасов. – М., 1985. – 64с.
1214601
  Кулешов А.П. Солдаты - сыновья солдат / А.П. Кулешов. – М., 1974. – 176с.
1214602
  Дубинская Т. Солдаты / Т. Дубинская. – М, 1939. – 136с.
1214603
  Федоров Г.И. Солдаты / Г.И. Федоров. – Горький, 1948. – 440с.
1214604
  Федоров Г.И. Солдаты / Г.И. Федоров. – Горький, 1951. – 196с.
1214605
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1951. – 336с.
1214606
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1952. – 380с.
1214607
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1953. – 552с.
1214608
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1954. – 632с.
1214609
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1956. – 632с.
1214610
   Солдаты. – Чита, 1958. – 124с.
1214611
  Шатирян М.А. Солдаты : роман / М.А. Шатирян. – Москва : Советский писатель, 1958. – 587 с.
1214612
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1963. – 680с.
1214613
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1971. – 643с.
1214614
  Алексеев М.Н. Солдаты / М.Н. Алексеев. – Москва, 1973. – 623с.
1214615
   Солдаты. – Волгоград, 1979. – 254с.
1214616
   Солдаты БАМа. – М., 1977. – 175с.
1214617
  Рыбак Н.С. Солдаты без мундиров : роман / Рыбак Н.С. ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова ; [ил.: Е.В. Викторов]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 620 с.
1214618
  Рыбак Н.С. Солдаты без мундиров : роман / Рыбак Н.С. ; авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с.
1214619
  Дягилев В.Я. Солдаты без оружия / В.Я. Дягилев. – Л., 1982. – 655с.
1214620
  Дягилев В.Я. Солдаты без оружия / В.Я. Дягилев. – Москва, 1984. – 384с.
1214621
  Ниязи Фатех. Солдаты без оружия : роман / Фатех. Ниязи. – Москва : Советский писатель, 1986. – 350 с.
1214622
  Ниязи Фатех Солдаты без оружия : роман / Ниязи Фатех. – Москва : Художественная литература, 1988. – 479 с.
1214623
  Митрофанов Л.И. Солдаты без оружия (экстренный вызов) / Л.И. Митрофанов. – М., 1963. – 76с.
1214624
  Дягилев В.Я. Солдаты без оружия. / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 363с.
1214625
  Гиляжев Х. Солдаты без погон : роман / Х. Гиляжев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 240 с.
1214626
  Гиляжев Х. Солдаты без погон : роман / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1976. – 376 с.
1214627
  Рудаков А. Солдаты без погон. / А. Рудаков. – Куйбышев, 1969. – 176с.
1214628
  Пеше Д. Солдаты без формы. / Д. Пеше. – М., 1959. – 168с.
1214629
  Кованов В.В. Солдаты бессмертия / В.В. Кованов. – М, 1984. – 366с.
1214630
  Кованов В.В. Солдаты бессмертия / В.В. Кованов. – М, 1986. – 366с.
1214631
  Кованов В.В. Солдаты бессмертия / В.В. Кованов. – М, 1989. – 332с.
1214632
   Солдаты братских армий. – М., 1971. – 135с.
1214633
  Гринько А.И. Солдаты в каменных шинелях. / А.И. Гринько. – Воронеж, 1969. – 76,19с.
1214634
  Лавров А.С. Солдаты в синих шинелях / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – Москва, 1965. – 175с.
1214635
   Солдаты великой борьбы. – Красноярск, 1968. – 168с.
1214636
  Асадов Э.А. Солдаты вернулись с войны / Э.А. Асадов. – Москва, 1957. – 104с.
1214637
  Исаев А.А. Солдаты второй линии / А.А. Исаев, Н.И. Коротеев. – М, 1961. – 48с.
1214638
  Левин К.Я. Солдаты вышли из окопов... : Роман-хроника / К.Я. Левин. – М., 1974. – 463с.
1214639
  Васькин В.В. Солдаты гарнизонов Нижнего Поволжья в борьбе за власть Советов : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Васькин В.В.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 22л.
1214640
  Протасов Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России в борьбе за власть Советов. / Л.Г. Протасов. – Воронеж, 1978. – 191с.
1214641
  Браиловский И.А. Солдаты двух войн / И.А. Браиловский. – Ростов-на-Дону, 1957. – 88с.
1214642
  Аксенова Н.С. Солдаты Дзержинского Союз берегут : Рек. указ. литературы о чекистах / Н.С. Аксенова, М.В. Вастльева. – Москва : Книга, 1972. – 64 с.
1214643
  Замятин В.Д. Солдаты дома / В.Д. Замятин. – Москва, 1985. – 93с.
1214644
  Баренц С.К. Солдаты и звезды / С.К. Баренц. – М, 1968. – 32с.
1214645
  Шушарин М.И. Солдаты и пахари. / М.И. Шушарин. – Челябинск, 1983. – 253с.
1214646
  Васильев А.В. Солдаты идут / А.В. Васильев. – Курган, 1957. – 129с.
1214647
  Холопов Г.К. Солдаты идут / Г.К. Холопов. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 503с.
1214648
  Леберехт Г.Ф. Солдаты идут домой : роман / Г.Ф. Леберехт. – Ленинград : Советский писатель, 1957. – 436 с.
1214649
  Леберехт Г.Ф. Солдаты идут домой : роман / Г.Ф. Леберехт. – Таллин, 1969. – 439 с.
1214650
  Рассомахин И.Д. Солдаты идут домой. / И.Д. Рассомахин. – Таллин, 1961. – 79с.
1214651
  Зиборов Е.А. Солдаты идут за солнцем / Е.А. Зиборов. – Тула, 1965. – 189с.
1214652
  Калачев В.А. Солдаты Киргизии / В.А. Калачев. – Фрунзе, 1974. – 80с.
1214653
  Цыбульский И.И. Солдаты Ледоги. : По следам героической эпопеи. Докум., свидетельства, эпизоды / И.И. Цыбульский, О.И. Чечин. – Москва : ДОСААФ, 1977. – 159 с.
1214654
   Солдаты ленинской гвардии. – Горький
2. – 1977. – 334с.
1214655
  Лебедев А.Ф. Солдаты малой войны / А.Ф. Лебедев. – М., 1957. – 78с.
1214656
  Лебедев А.Ф. Солдаты малой войны / А.Ф. Лебедев. – М., 1960. – 120с.
1214657
  Лебедев А.Ф. Солдаты малой войны / А.Ф. Лебедев. – 3-е изд,. доработ. – М., 1961. – 128с.
1214658
  Граши А.Б. Солдаты мира : стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 256 с.
1214659
  Гребцов И. Солдаты мира / И. Гребцов. – Красноярск, 1951. – 84с.
1214660
   Солдаты мира. – М., 1985. – 415с.
1214661
   Солдаты мира и правды. – М., 1961. – 332с.
1214662
  Наровчатов С.С. Солдаты мира. / С.С. Наровчатов. – М., 1952. – 56с.
1214663
  Чеботарев Г.С. Солдаты мира. / Г.С. Чеботарев. – Днепропетровск, 1970. – 223с.
1214664
  Чеботарев Г.С. Солдаты мира. / Г.С. Чеботарев. – Днепропетровск, 1975. – 222с.
1214665
   Солдаты мирных дней. – Донецк, 1973. – 198с.
1214666
   Солдаты мирных дней. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1975. – 319с.
1214667
   Солдаты мирных дней. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1978. – 296с.
1214668
   Солдаты моей Родины. – Л., 1988. – 201с.
1214669
  Мельников П.Е. Солдаты моря / П.Е. Мельников. – М., 1977. – 80с.
1214670
  Приходько П.Ф. Солдаты не забывают... : стихи и поэмы / П.Ф. Приходько; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1977. – 151 с.
1214671
  Ворожейкин А.В. Солдаты неба / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1981. – 223с.
1214672
  Ворожейкин А.В. Солдаты неба / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1986. – 334с.
1214673
  Ворожейкин А.В. Солдаты неба / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1986. – 332с.
1214674
   Солдаты невидимых сражений. – М., 1968. – 384с.
1214675
   Солдаты невидимых сражений. – Владивосток, 1972. – 356с.
1214676
  Лисочкин И.Б. Солдаты незримого фронта / И.Б. Лисочкин. – Л., 1965. – 208с.
1214677
  Мамакаев М.А. Солдаты Октября : рассказы и очерки / М.А. Мамакаев. – Грозный, 1969. – 171 с.
1214678
  Черевченко А.И. Солдаты Октября. / А.И. Черевченко. – Х., 1967. – 95с.
1214679
  Гаврилин В.М. Солдаты острова свободы / В.М. Гаврилин. – М., 1962. – 136с.
1214680
   Солдаты Отечества. – М., 1986. – 62с.
1214681
  Клипель В.И. Солдаты Отечества / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1990. – 351с.
1214682
   Солдаты партии. – Казань, 1964. – 108с.
1214683
   Солдаты переднего края. – Новосибирск, 1980. – 207с.
1214684
  Марков Г.М. Солдаты пехоты / Г.М. Марков. – Киев, 1948. – 165с.
1214685
  Александров В.Е. Солдаты пехоты крылатой / В.Е. Александров. – Москва, 1959. – 49с.
1214686
  Матуте Анна Мария. Солдаты плачут ночью. / Анна Мария. Матуте. – М., 1969. – 152с.
1214687
   Солдаты победы. – Уфа, 1970. – 199с.
1214688
   Солдаты победы. – Уфа, 1970. – 199с.
1214689
  Кригер Е.Г. Солдаты Победы / Е.Г. Кригер. – Москва : Известия, 1975. – 254с.
1214690
  Ахметбеков К. Солдаты Победы : повести и рассказы / К. Ахметбеков; пер. с каз. А.Ахетова. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 240 с.
1214691
  Ефремов Н.А. Солдаты подземелья / Н.А. Ефремов. – Ташкент : Объединен. изд. ЦК КП Узбекистана, 1965. – 56 с.
1214692
  Ефремов Н.А. Солдаты подземелья / Н.А. Ефремов. – Ташкент, 1983. – 198с.
1214693
   Солдаты порядка. – Ижевск, 1974. – 112с.
1214694
   Солдаты порядка. – М., 1974. – 326с.
1214695
   Солдаты порядка : Сб. очерков. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 263с. : 18 л.ил.
1214696
   Солдаты порядка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Чебоксары, 1986. – 350с.
1214697
  Кузнецов А.П. Солдаты продолжают подвиг. Очерки / А.П. Кузнецов, Л.А. Иванов. – Симферополь, 1958. – 63с.
1214698
  Гроссман В.С. Солдаты революции / В.С. Гроссман. – Москва
2. – 1941. – 62с.
1214699
   Солдаты революции. – Иваново, 1955. – 444с.
1214700
  Шейнис З.С. Солдаты революции / З.С. Шейнис. – М, 1978. – 304с.
1214701
  Шейнис З.С. Солдаты революции / З.С. Шейнис. – М, 1981. – 351с.
1214702
  Кремлев И.Л. Солдаты революции. Роман / И.Л. Кремлев. – Москва, 1955. – 752с.
1214703
  Кремлев И.Л. Солдаты революции. Роман / И.Л. Кремлев. – Ташкент
1. – 1959. – 413с.
1214704
   Солдаты Родины. – Одесса, 1976. – 150с.
1214705
   Солдаты Родины : Юристы - участники войны. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 222 с.
1214706
  Малиновский Р.Я. Солдаты России / Р.Я. Малиновский. – М., 1969. – 452с.
1214707
  Малиновский Р.Я. Солдаты России / Р.Я. Малиновский. – Москва : Военное издательство, 1978. – 472с.
1214708
  Малиновский Р.Я. Солдаты России / Р.Я. Малиновский. – К., 1986. – 589с.
1214709
  Малиновский Р.Я. Солдаты России / Р.Я. Малиновский. – М., 1988. – 453с.
1214710
   Солдаты свободы. – М., 1963. – 207с.
1214711
  Баканов А.Г. Солдаты свободы : Зарубежный роман об освободительной миссии Сове6тской Армии во второй мировой войне / А.Г. Баканов, Н.А. Кудин. – Киев : Київський університет, 1990. – 184 с. – ISBN 5-11-001483-3


  В моногpафии pассматpиваются идейно-художественные, стилевые особенности пpогpессивного заpубежного pомана, повествующего о влиянии геpоической боpьбы советского наpода на духовное пpозpение тех, кто оказался под властью фашистской идеологии.Для ...
1214712
  Капустин М.И. Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов / М.И. Капустин. – М., 1957. – 320с.
1214713
   Солдаты Северной. – М., 1985. – 224с.
1214714
  Борзенко С.А. Солдаты семидесятых годов / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1973. – 191с.
1214715
  Райгородецкий Е.Я. Солдаты семидисятых / Е.Я. Райгородецкий. – М, 1975. – 143с.
1214716
   Солдаты семилетки. – Чита, 1960. – 140с.
1214717
  Верховцева З.П. Солдаты Сибири / З.П. Верховцева. – Кемерово, 1978. – 336с.
1214718
   Солдаты славы не искали. – М., 1970. – 294с.
1214719
  Лукаш И.М. Солдаты славы не искали : очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Запорож. обл / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1984. – 398с.
1214720
   Солдаты слова. – Москва, 1976. – с.
1214721
   Солдаты слова. – Москва
2. – 1980. – 262с.
1214722
   Солдаты слова. – Москва
3. – 1981. – 288с.
1214723
   Солдаты слова. – М., 1983
1214724
   Солдаты слова. – М.
5. – 1985. – 383с.
1214725
  Гончаренко Г.И. Солдаты Сталинграда: Докум. повесть. / Г.И. Гончаренко. – М., 1978. – 128с.
1214726
  Волковский Н.Л. Солдаты стальных магистралей / Н.Л. Волковский. – Москва, 1988. – 188с.
1214727
  Скринников М.И. Солдаты стальных магистралей / М.И. Скринников. – Минск, 1989. – 125с.
1214728
  Рыленков Н.И. Солдаты той войны / Н.И. Рыленков. – М., 1963. – 48с.
1214729
  Голушко И.М. Солдаты тыла / И.М. Голушко. – М., 1982. – 256с.
1214730
  Голушко И.М. Солдаты тыла / И.М. Голушко. – М., 1988. – 270,2с.
1214731
   Солдаты Чернобыля. – Москва : Военное издательство, 1989. – 159с.
1214732
  Пшимановский Я. Солдаты четырех рек. / Я. Пшимановский. – М., 1955. – 452с.
1214733
  Левашов В.С. Солдаты, герои мои. Сборник песен с сопровождением баяна / В.С. Левашов. – М., 1974. – 132с.
1214734
  Вельц Г. Солдаты, которых предали / Г. Вельц. – Москва, 1965. – 360с.
1214735
  Рудницкий А. Солдаты. / А. Рудницкий. – М., 1936. – 157с.
1214736
  Шубин П. Солдаты. Стихи. / П. Шубин, 1948. – 111с.
1214737
  Пошеманский Ю.М. Солдаы Красной Пресни / Ю.М. Пошеманский. – М., 1984. – 93с.
1214738
  Гончаров Ф.Л. Солдаы Октября / Ф.Л. Гончаров. – М, 1977. – 112с.
1214739
  Казыдуб Г.А. Солевой и питательный режим каштановых почв Юга УССР в условиях орошения. : Дис... канд. биолог.наук: / Казыдуб Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Биолого-почв. ф-т. Кафедра почвоведения. – К., 1956. – 238л. – Бібліогр.:л.213-238
1214740
  Бойко Л.А. Солевой обмен растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 80с.
1214741
  Коноровский А.К. Солевой режим засоленных почв долины Лены : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Коноровский А.К. ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 28 с.
1214742
   Солевой режим корковых и среднестолбчатых солонцов Барабинской незменности при их освоении : Автореф... канд. биол.наук: / Рябова Т. Н,; Рябова Т. Н,; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1972. – 30л.
1214743
  Стругалева Е.В. Солевой режим почв Алейской оросительной системы и некоторые пути его регулирования. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Стругалева Е.В.; Иркут.с-х.ин-т. – Иркутск, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1214744
  Паламарчук И.К. Солевой режим солонцовых почв юга УССР при культуре риса с постоянным затоплением. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Паламарчук И.К.; Укр. сельхоз. акад. – К., 1967. – 17л.
1214745
  Жовинский Э. Солевые ореолы и их прикладные значение / Э. Жовинский, Н. Крюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-35. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Установлена связь вторичных солевых ореолов рассеяния химических элементов с рудными объектами на территории Украинского щита; рассчитаны основные формы миграции химических элементов и доказано, что при геохимических поисках за подвижными формами ...
1214746
  Лупи Андре Солевые эффекты в органической и металлоорганической химии. / Лупи Андре, Чубар Бианка. – М., 1991. – 376с.
1214747
   Соленакопление и соленосные отложения осадочных бассейнов. – Москва : Недра, 1972. – 202 с.
1214748
  Новиков-Прибой Соленая купель / Новиков-Прибой. – 2-е изд. – М., 1929. – 208с.
1214749
  Новиков-Прибой Соленая купель / Новиков-Прибой. – М., 1936. – 213с.
1214750
  Новиков-Прибой Соленая купель / Новиков-Прибой. – М., 1960. – 643с.
1214751
  Новиков-Прибой Соленая купель : Романы / Новиков-Прибой. – Одесса : Маяк, 1974. – 404с. – (Морская библиотека)
1214752
  Устьянцев В.А. Соленая купель. / В.А. Устьянцев. – М., 1979. – 303с.
1214753
  Залыгин С.П. Соленая падь : роман / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель, 1968. – 442с.
1214754
  Залыгин С.П. Соленая падь : роман / С.П. Залыгин. – Новосибирск : Западно -Сибирское кн. изд-во, 1973. – 445 с.
1214755
  Залыгин С.П. Соленая падь / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 381с.
1214756
  Залыгин С.П. Соленая падь. - На Иртыше. - Наши лошади / С.П. Залыгин. – М., 1983. – 656с.
1214757
  Залыгин С.П. Соленая падь. На Иртыше : Роман. Повесть / С.П. Залыгин. – Москва : Известия, 1970. – 606с. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
1214758
  Яялугин Э.В. Соленая планета. / Э.В. Яялугин. – Минск, 1973. – 160с.
1214759
  Старков В.А. Соленая роса / В.А. Старков. – Ярославль, 1979. – 31с.
1214760
  Постников О.П. Соленая роса: стихи / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1979. – 103с.
1214761
  Азаров Ю.П. Соленга : роман-исследование / Юрий Азаров ; [послесл. Г. Митина]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 320 с.
1214762
  Фимин В.А. Соленое солнце / В.А. Фимин. – Калининград, 1968. – 32с.
1214763
   Соленосні формації України і палеогеографічні умови їх утворення / Л.Г. Ткачук, Д.П. Хрущов, Л.А. Климов, В.П. Бобров // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 32-39. – Бібліогр.: 4 назви
1214764
   Соленосные формации и практическое значение их изучения. – Новосибирск
Ч. 1. – 1979. – 164с.
1214765
  Шуйский Ю.Д. Соленость воды в Тилигульском лимане осенью 2015 года (побережье Черного моря) / Ю.Д. Шуйский, А.Н. Синюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 89-98 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1214766
  Санги В.М. Соленые брызги / В.М. Санги. – Южно-Сахалинск, 1962. – 36 с.
1214767
  Попов Р.В. Соленые воды и рассолы докембрия Криворожского бассейна. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.125 / Попов Р.В.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1969. – 21л.
1214768
  Власов Ю.П. Соленые радости / Ю.П. Власов. – Москва, 1976. – 351с.
1214769
  Реймген А. Соленые тропы : рассказы и повесть / А. Реймген; пер. с нем. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 224 с.
1214770
  Иванова А.В. Соленые угли Западного Донбасса / А.В. Иванова, Т.А. Кривега. – Киев : Наукова думка, 1985. – 123с.
1214771
  Орлов В.В. Соленый арбуз / В.В. Орлов. – М., 1965. – 261с.
1214772
  Орлов В.В. Соленый арбуз / В.В. Орлов. – Новосибирск, 1967. – 314с.
1214773
  Ткаченко А.С. Соленый берег / А.С. Ткаченко. – Ю.-Сахалинск, 1962. – 170с.
1214774
  Ильин А.А. Соленый берег / А.А. Ильин. – Владивосток, 1980. – 192с.
1214775
  Карев Г.А. Соленый ветер / Г.А. Карев. – Одесса, 1981. – 55с.
1214776
  Лухманов Д.А. Соленый ветер. / Д.А. Лухманов. – М., 1946. – 239с.
1214777
  Лухманов Д.А. Соленый ветер. (Автобиографическая повесть). / Д.А. Лухманов. – Одесса, 1961. – 307с.
1214778
  Лухманов Д.А. Соленый ветер. Жизнь моряка. / Д.А. Лухманов. – М., 1958. – 438с.
1214779
  Зенькович Н.А. Соленый год / Н.А. Зенькович. – Минск, 1989. – 202с.
1214780
  Владимов М.В. Соленый дождь / М.В. Владимов. – Москва, 1986. – 235с.
1214781
  Конецкий В. Соленый лед / В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 312 с.
1214782
  Наумов А.И. Соленый нектар / А.И. Наумов. – Донецк, 1979. – 176с.
1214783
  Романов Б.С. Соленый огонь / Б.С. Романов. – М., 1965. – 62с.
1214784
  Лахт Уно Соленый огурец / Лахт Уно. – М, 1956. – 86с.
1214785
  Мятежников В.Ф. Соленый периметр: О людях Воен.-Мор. Флота СССР. / В.Ф. Мятежников. – Л., 1989. – 244с.
1214786
  Чиркин А.А. Соленый песок / А.А. Чиркин. – Донецк, 1985. – 208с.
1214787
  Степанищев А.А. Соленый привкус вдохновенья. / А.А. Степанищев. – К., 1997. – 87с.
1214788
   Соленый снег. – М., 1971. – 80с.
1214789
  Скляр Ю.Е. Солеобразование и реакционная способность приозводных пиррола в синтезе порфиринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Скляр Ю.Е.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1968. – 19л.
1214790
  Долженко Иван Борисович Солеотдача сульфатзасоленных почв Алейской степи : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Долженко Иван Борисович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1214791
  Поярков Н.Ф. Солеотложение Денгиз-Куль в теплый период года. : Автореф... канд. хим.наук: / Поярков Н.Ф.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1955. – 12л.
1214792
  Азизбекова З.С. Солеустойчивость некоторых сельскохозяйственных растений на разнокачественном засолении и методы ее повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Азизбекова З.С.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1214793
  Шахов А.А. Солеустойчивость растений / А.А. Шахов. – М, 1956. – 552с.
1214794
  Генкель П.А. Солеустойчивость растений и пути ее направленного повышения. / П.А. Генкель. – М, 1954. – 84с.
1214795
  Чомко Д.Ф. Солеутворення при видобутку нафти та вплив на нього гідрогеологічних умов / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 83-87. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Розглядається процес солеутворення при розробці нафтових родовищ та актуальність даної проблематики для промислових нафтових геологів. В статті наводиться взаємозв"язок гідрогеологічного середовища із покладами нафти та газу, а також вплив ...
1214796
  Жежера В. Солженіцин їздив до Надії Суровцової радитися // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 12 (15). – С. 54-57
1214797
  Куприн О.В. Солза впадает в Белое море / О.В. Куприн. – М, 1968. – 48с.
1214798
  Полякова Татьяна Ивановна Соли гетарил- и этинилпирилия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Полякова Татьяна Ивановна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1214799
  Терновский В.В. Соли минеральных окислов / В.В. Терновский. – Ч. 2. – Ленинград, 1932. – 272с.
1214800
  Богатырева Е.В. Соли некоторых ароматических кислот, как замедлители коррозии металлов в нейтральных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Богатырева Е. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1214801
  Ложкин В.Е. Соли непредельных дикарбоновых кислот и некоторые их сополимеры. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ложкин В.Е.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР,. – Казань, 1963. – 14л.
1214802
   Солигалич. – Кострома, 1960. – 148с.
1214803
  Кудряшов Е.В. Солигалич. / Е.В. Кудряшов. – Л., 1987. – 206с.
1214804
  Янович Э. Солигорск / Э. Янович, М. Кулаковский. – Минск : Беларусь, 1964. – 136с.
1214805
  Баландин Р.К. Солигорск и наша планета / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 190с.
1214806
  Джаззан Низар Солидаризация арабских стран как необходимое условие активности ЛАГ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 171-177
1214807
  Окара А.Н. Солидаризм: Забытая идеология XXI в. // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 146-155. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1214808
  Мусияка В.Л. Солидарная ответстсвенность за причинение вреда. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мусияка В.Л.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1976. – 19л.
1214809
  Воскобойников А.Э. Солидарное противостояние насилию и агрессивности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 7 (97). – С. 72-79. – ISSN 1812-8696
1214810
  Ядов В. Солидарности россиян в повседневной жизни и в общегосударственном масштабе // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.90-94. – ISSN 0207-3676
1214811
  Буржуа Леон Солидарность / Леон Буржуа ; gер. с фр. Б. Никитин. – Москва : Поставщ. Высоч. Двора Т-ва скоропеч. А.А. Левенсон, 1899. – 91 с.


  Из кн.: В.Ф. Яновский
1214812
   Солидарность. – М., 1973. – 414с.
1214813
  Паливода С.С. Солидарность борцов против фашизма в концентрационных лагерях Германии (1938-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.03 / Паливода С.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 48л.
1214814
  Паливода Станислав Станиславович Солидарность борцов против фашизма в концентрационных лагерях Германии, (1938-1945 гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Паливода Станислав Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 400л. – Бібліогр.:л.366-400
1214815
  Филина И.А. Солидарность и свобода по-японски, или некоторые уроки социального порядка // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 295-304. – ISSN 2076-7382
1214816
  Новицкий И.Б. Солидарность интересов в советском гражданском праве / И.Б. Новицкий. – М, 1951. – 120с.
1214817
  Яковенко А.В. Солидарность как социальный феномен: проблемы актуализации // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 19-23. – ISSN 2073-9591
1214818
  Шевелев А.Г. Солидарность народов в борьбе за мир. / А.Г. Шевелев. – Л, 1963. – 56с.
1214819
   Солидарность народов с Испанской республикой. 1936-1939. – М., 1972. – 368с.
1214820
  Прохоров А.П. Солидарность подчиненных на предриятиях при различных режимах управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.92-99. – ISSN 0132-1625
1214821
   Солидарность румынского народа с чилийским народом. – Бухарест, 1976. – 124с.
1214822
  Унк Г. Солидарность Румынского рабочего и демократического движения с Великой Октябрьской социалистической революцией / Г. Унк. – Бухарест, 1968. – 151 с.
1214823
  Мнацаканян М.О. Солидарность с силами национального и социального освобождения / М.О. Мнацаканян. – М., 1988. – 62с.
1214824
  Леванков В.А. Солидарность трудящихся в классовой борьбе / В.А. Леванков. – Л.., 1984. – 129с.
1214825
  Павленко В.В. Солидарность трудящихся Советской Украины с революционной борьбой рабочих и крестьян Болгарии. 1923-1934 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Павленко В.В. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
1214826
  Павленко В.В. Солидарность трудящихся Украинской ССР с революционной борьбой рабочих и крестьян Болгарии, 1923-1934 гг. / В.В. Павленко. – К., 1977. – 140с.
1214827
  Барсукова С.Ю. Солидарность участников неформальной экономики. На примере стратегий мигрантов и предпринимателей // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
1214828
  Гашек Я. Солидное предприятие / Я. Гашек. – М., 1944. – 64с.
1214829
  Соколков А.К. Соликамск : Краткий путеводитель / А.К. Соколков. – Пермь, 1969. – 72с.
1214830
   Соликамск : Путеводитель. – Пермь, 1980. – 200с.
1214831
  Соколков А.К. Соликамск. / А.К. Соколков. – Пермь, 1961. – 71с.
1214832
   Солисты балета Алексей Попов, Наталья Христофорова. – Якутск, 1970. – 24с.
1214833
   Солисты оперы и балета Большого театра СССР. – М., 1980. – 187с.
1214834
  Паласьос Наталья Солисты хора запахов и вкусов / Паласьос Наталья, Лаба Бальтазар // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 212-216 : фото
1214835
  Шелковников Н.К. Солитонная версия формирования волн-убийц в океане // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 34-41. – ISSN 0233-7584


  Рассматриваются механизмы формирования волн-убийц в океане. На основании лабораторных экспериментов сделан вывод о том, что одной из возможных причин образования волн-убийц в мелком море являются ветровые солитоны. Это особенно ярко проявляется при ...
1214836
  Арипов Э.А. Солитонная модель проявительной хроматографии / Э.А. Арипов, Е.Ф. Федоров. – Ташкент, 1992. – 123с.
1214837
  Колежук Алексей Константинович Солитонная термодинамика и функции отклика низкоразмерных магнетиков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колежук Алексей Константинович; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1991. – 14л.
1214838
  Губанков В.Н. Солитоны / В.Н. Губанков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1214839
   Солитоны. – Москва : Мир, 1983. – 408с.
1214840
  Давыдов А.С. Солитоны в биоэнергетике / А.С. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158 с.
1214841
   Солитоны в действии. – М. : Мир, 1981. – 312с.
1214842
  Ньюэлл А. Солитоны в математике и физике / А. Ньюэлл; Пер. с англ. И.Р. Габитова, А.Ю. Орлова и Е.И. Шульмана; Под ред. А.В. Михайлова. – Москва : Мир, 1989. – 323 с.
1214843
  Давыдов А.С. Солитоны в молекулярных системах / А.С. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 288 с.
1214844
  Давыдов А.С. Солитоны в молекулярных системах / А.С. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 303 с.
1214845
  Раджараман Р. Солитоны и инстантоны в квантовой теории поля : Пер. с англ. / Р. Раджараман. – Москва : Мир, 1985. – 416с.
1214846
  Абловиц М.Дж. Солитоны и метод обратной задачи / М.Дж. Абловиц, Х. Сигур ; пер. с англ. А.В. Михайлова ; под ред. В.Е. Захарова. – Москва : Мир, 1987. – 478, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 444-473
1214847
   Солитоны и нелинейные волновые уравнения / Р. Додд, Дж. Эйлбек, Дж. Гиббон, Х. Моррис; Пер. с англ В.П. Гурария и В.И. Мацаева; Под ред. А.Б. Шабата. – Москва : Мир, 1988. – 694 с.
1214848
  Москаленко С.А. Солитоны и нутация в экситонной области спектра / С.А. Москаленко. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 195 с.
1214849
  Филипчук Татьяна Сергеевна Солитоны и самокомпрессии - декомпрессия волновых апкетов при трехчастотном взаимодействии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Филипчук Татьяна Сергеевна; МГУ. – М., 1980. – 14л.
1214850
  Антонюк Н.Г. Солі: хімічний хоровод // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 22-24
1214851
  Антонюк Н.Г. Солі: хімічний хоровод // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 27-29.
1214852
  Лобанова А.С. Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів / А.С. Лобанова, Т.Г. Коломоєць // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 51-54
1214853
  Кочан Н. Солідаризуюча функція держави: український контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 165-184
1214854
  Бевзенко Л.Д. Солідаристські прояви в Україні, пов"язані з активним волонтерським рухом // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 134-142. – ISSN 2073-9591
1214855
  Отраднова О. Солідарна множинність осіб в деліктних зобов"язаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-33. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання солідарної множинності осіб у деліктних зобов"язаннях. Автор аналізує доктрину та судову практику із зазначеного питання, робить висновки та дає рекомендації щодо застосування солідарного порядку виконання у ...
1214856
  Шклярська І.Ю. Солідарна пенсійна система в умовах нового пенсійного законодавства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 101-106.
1214857
  Ткаченко Л. Солідарна пенсійна система: про справжні чинники неефективності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Минулого тижня уряд офіційно проголосив новий етап реформування пенсійної системи. Однак повний текст відповідного законопроекту поки не оприлюднений, а з інформаційних матеріалів, розміщених на урядовому порталі, складається враження, що головне в ...
1214858
  Прилипко С. Солідарні засади у соціальному забезпеченні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.83-86. – ISSN 0132-1331
1214859
  Чечвянський В. Солідарність . Гуморески / В. Чечвянський. – Х, 1928. – 93с.
1214860
  Суріна Г.Ю. Солідарність за П.О.Кропоткіним і сучасна партиципація: перетин змістів // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 57-60
1214861
  Бондар В.Т. Солідарність і дружба / В.Т. Бондар. – К, 1970. – 48с.
1214862
  Данилів Солідарність і солідаризм / Данилів, Володимир-Юрій; З нім.мови перекл.І.Андрущенко,Д.Павлюк. – Київ : КМ Academia, 2000. – 152с. – ISBN 966-518-057-6
1214863
  Твердохліб В.Ю. Солідарність у боротьбі за визволення : допомога громадськості Країни Рад західноукраїнським трудящим у боротьбі за возз"єднання в єдиній Українській Радянській державі : 1917-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів : Вища школа, 1978. – 195 с. : іл.
1214864
   Солідарність, що нас єднає : Матеріали 22 Конгресу Соціалістичного Інтернаціоналіу (Сан-Паулу, жовтень 2003 року). – Київ : Основні цінності, 2004. – 248с. – (Сучасна думка ; Кн.25). – ISBN 966-7856-32-1
1214865
  Яценко В. Солідарно-накопичувальні "правда і кривда": чого чекати українцям від пенсійної реформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 6


  "Восени нас очікують непрості дебати навколо пенсійної реформи. Торкнуться вони двох ключових законопроектів — "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (№6614) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів ...
1214866
  Циба В. Соліпсизм: межі очевидності "Я" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 47-60. – ISSN 0235-7941
1214867
  Ястремський Іван Олександрович Солітони в двовимірних магнетиках і нелінійні коливання в малих магнітних частинках : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Ястремський І.О.; НАНУ. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1214868
  Бончковський О.С. Соліфлюкційні процеси на території Горохівської височини у неоплейстоцені // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 10-13
1214869
   Солнечная активность. – М.
2. – 1965. – 200с.
1214870
   Солнечная активность. – М.
3. – 1968. – 148с.
1214871
  Витинский Ю.И. Солнечная активность / Ю.И. Витинский. – Москва : Наука, 1969. – 92 с.
1214872
  Витинский Ю.И. Солнечная активность / Ю.И. Витинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 192 с.
1214873
   Солнечная активность : материалы совещания. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 200 с.
1214874
   Солнечная активность : каталог данных июль 1957- декабрь 1986. – Москва : ВИНИТИ, 1988. – 106 с.
1214875
  Гершберг Р.Е. Солнечная активность в мире звезд / Р.Е. Гершберг. – М., 1990. – 63с.
1214876
  Шугрин С.М. Солнечная активность и биосфера / С.М. Шугрин, А.М. Обут. – Новосибирск : Наука, 1986. – 126 с.
1214877
  Логинов В.Ф. Солнечная активность и динамика климата / В.Ф. Логинов. – Обнинск, 1975. – 47с.
1214878
  Бугославская Н.Я. Солнечная активность и ее влияние на ионосферу / Н.Я. Бугославская. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 32 с.
1214879
   Солнечная активность и ее земные проявления. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 323 с.
1214880
   Солнечная активность и жизнь. – Рига, 1967. – 136с.
1214881
  Гордиец Б.Ф. Солнечная активность и Земля / Б.Ф. Гордиец. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1214882
  Мирошниченко Л.И. Солнечная активность и Земля / Л.И. Мирошниченко. – М., 1981. – 144с.
1214883
  Кубышкин В.В. Солнечная активность и изменения давления в тропосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кубышкин В.В.; Глав. управ. гидрометеорологич. службы при Сов. Мин. СССР. Ин-т приклад. геофизики. – М., 1968. – 14л.
1214884
   Солнечная активность и изменения климата. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 371с.
1214885
  Антонова Л.А. Солнечная активность и иносфера / Л.А. Антонова, Иванов-Холодный. – Москва, 1989. – 166с.
1214886
   Солнечная активность и космические лучи : перевод. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 102 с.
1214887
  Дружинин И.П. Солнечная активность и переломы хода природных процессов на Земле: статистический анализ / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова. – Москва : Наука, 1969. – 224 с.
1214888
   Солнечная активность и солнечно-земные связи : сб. науч. трудов. – Ленинград : Издательство ФТИ АН СССР, 1987. – 203 с.
1214889
  Романчук П.Р. Солнечная активность и уровень Каспийского моря // Вестник Киевского университета / Киевский университет им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1985. – С. 23-26. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты исследования связи уровня Каспийского моря и солнечной активности, на основании которых разработана методика его прогнозирования и сделан прогноз колебаний уровня Каспийского моря на 1983-2000 гг.
1214890
  Дмитриев А.А. Солнечная активность, погода и климат / А.А. Дмитриев. – М., 1987. – 46с.
1214891
  Зирин Г. Солнечная атмосфера : пер. с англ. / Г. Зирин. – Москва : Мир, 1969. – 504 с.
1214892
  Красавин Ю.П. Солнечная вереста / Ю.П. Красавин. – Л., 1980. – 87с.
1214893
   Солнечная высота. – Фрунзе, 1984. – 391с.
1214894
  Фарутин М.Н. Солнечная гора. / М.Н. Фарутин. – М, 1962. – 176с.
1214895
   Солнечная гроздь. – М., 1975. – 439с.
1214896
  Воронин С.А. Солнечная долина / С.А. Воронин. – Москва, 1965. – 263с.
1214897
  Чеботаев Н.П. Солнечная долина Армхи / Н.П. Чеботаев. – Владикавказ, 1928. – 20с.
1214898
  Бахарев А.А. Солнечная дорога / А.А. Бахарев. – Москва, 1951. – 48 с.
1214899
  Бурмистров В.С. Солнечная дорога. / В.С. Бурмистров. – Тула, 1959. – 72с.
1214900
  Гукасов Г. Солнечная дорожка / Г. Гукасов. – Алма-Ата : Казахстан, 1971. – 64 с.
1214901
  Пришвин А.С. Солнечная зима / А.С. Пришвин. – М., 1952. – 260с.
1214902
   Солнечная и солнечно-земная физика : иллюстрированный словарь терминов/ пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 254 с.
1214903
  Шкловский И.С. Солнечная корона / И.С. Шкловский. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 388 с.
1214904
  Кононович Э.В. Солнечная корона / Э.В. Кононович. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 88 с.
1214905
   Солнечная корона и корпускулярное излучение в межпланетном пространстве / С.К. Всехсвятский, Г.М. Никольский, В.И. Иванчсук, А.Т. Несмеянович, Е.А. Пономарев, Г.А. Рубо, В.И. Чередниченко; Под ред. С.К. Всехсвятского. – Киев : Киевский университет, 1965. – 216 с.
1214906
  Никольский Г.М. Солнечная корона и межпланетное пространство / Г.М. Никольский. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1214907
  Алексеев Владимир Солнечная корона. В погоне за солнечной короной // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 80-85 : фото
1214908
  Иванова М.А. Солнечная Лида / М.А. Иванова. – М, 1970. – 171с.
1214909
  Прист Э.Р. Солнечная магнитогидродинамика : Пер. с англ. / Э.Р. Прист. – Москва : Мир, 1985. – 589с.
1214910
  Мас-Гриера Солнечная машина, или В тот день я раздал множество поцелуев : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 180-189. – ISSN 1130-6545
1214911
  Думбадзе Н. Солнечная ночь : романы / Н. Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1977. – 523 с.
1214912
  Метельский Г. Солнечная ночь. / Г. Метельский. – М., 1979. – 110с.
1214913
  Талалаевский М.А. Солнечная осень. / М.А. Талалаевский. – М., 1964. – 88с.
1214914
  Сазонов М.Л. Солнечная параллель / М.Л. Сазонов. – Л., 1975. – 126с.
1214915
   Солнечная плазма и геомагнитные возмущения : сб. науч. трудов. – Москва : ИЗМИРАН, 1989. – 152 с.
1214916
  Голицын С.М. Солнечная политра / С.М. Голицын. – Москва, 1967. – 190с.
1214917
  Левинсон Л.Г. Солнечная полночь / Л.Г. Левинсон. – Петрозаводск, 1974. – 79с.
1214918
  Крутецкий А.К. Солнечная поэма / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1963. – 139 с.
1214919
  Белов В.И. Солнечная просека / В.И. Белов. – Воронеж, 1981. – 47с.
1214920
  Бальмонт К.Д. Солнечная пряжа. Изборник. 1890-1918 / К.Д. Бальмонт. – Москва, 1921. – 271с.
1214921
  Филиппов Р.В. Солнечная пурга / Р.В. Филиппов. – М, 1969. – 88с.
1214922
  Стрельников И.Д. Солнечная радиация и микроклимат в экологии лугового мотылька Loxostege sticticalisl / И.Д. Стрельников. – 76с.
1214923
   Солнечная радиация и продуктивность растительного покрова. – Тарту, 1972. – 148с.
1214924
   Солнечная радиация и радиационный баланс (мировая сеть). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 600с.
1214925
  Шульгин И.А. Солнечная радиация и растение / И.А. Шульгин. – Л., 1967. – 179с.
1214926
  Анисимова Е.П. Солнечная радиация и теплообмен в поверхностном слое водоемов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Анисимова Е.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ.фак. – Москва, 1966. – 11 с.
1214927
  Шульгин И.А. Солнечная радиация и фотоморфогенез зеленого растения : Автореф. дис. ... док. биол. наук : 03.094, 101 / Шульгин И.А. ; АН СССР, Ботанич. ин-т. – 40 с.
1214928
  Иванов Л.А. Солнечная радиация как экологический фактор / Л.А. Иванов. – Ленинград, 1928. – С. 345-368
1214929
  Крюгер А. Солнечная радиоастрономия и радиофизика : Введение / А. Крюгер. – Москва : Мир, 1984. – 469 с.
1214930
   Солнечная система : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Солнце. – 1957. – 609 с.
1214931
   Солнечная система. – Москва
1. – 1957. – 609 с.
1214932
   Солнечная система : пер. с англ. – Москва : Мир, 1978. – 200 с.
1214933
  Рессель Г.Н. Солнечная система и ее происхождение : пер. с англ. / Г.Н. Рессель. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 104 с.
1214934
  Ясенев В. Солнечная сторона / В. Ясенев. – М., 1936. – 271с.
1214935
  Осин Д.Д. Солнечная сторона / Д.Д. Осин. – М, 1955. – 302с.
1214936
  Ружанский Е.Г. Солнечная сторона / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1958. – 64с.
1214937
  Зернова Р.А. Солнечная сторона / Р.А. Зернова. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 368 с.
1214938
  Коротаев В.В. Солнечная сторона / В.В. Коротаев. – М, 1975. – 157с.
1214939
  Евстифеев Н.А. Солнечная сторона / Н.А. Евстифеев. – Л, 1976. – 143с.
1214940
  Емельянов А.Т. Солнечная сторона / А.Т. Емельянов. – Москва, 1980. – 237с.
1214941
  Арро В.К. Солнечная сторона улицы / В.К. Арро. – Свердловск, 1969. – 167с.
1214942
  Курзов В.И. Солнечная сторона. / В.И. Курзов. – Тула, 1966. – 64с.
1214943
  Шантырь С.П. Солнечная тропа / С.П. Шантырь. – Симферополь, 1976. – 78с.
1214944
  Шантырь С.П. Солнечная тропа / С.П. Шантырь. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1986. – 76с.
1214945
  Алексеев В.В. Солнечная энергетика / В.В. Алексеев, К.В. Чекарев. – Москва, 1991. – 60с.
1214946
  Цик Тобиас Солнечная энергия : И светит и греет. Наука. / Цик Тобиас, Шполер Хенрик // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 70-77 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1214947
   Солнечная энергия в народном хозяйстве Туркменской ССР. – Ашхабад, 1980. – 104с.
1214948
  Бринкворт Б.Дж. Солнечная энергия для человека / Б.Дж. Бринкворт. – М., 1976. – 282с.
1214949
  Болога М.К. Солнечная энергия и ее использование. / М.К. Болога. – Кишинев, 1962. – 72с.
1214950
   Солнечно-атмосферные связи. – Л., 1974. – 211с.
1214951
   Солнечно-атмосферные связи в теории климата и прогнозах погоды. – Л., 1974. – 483с.
1214952
   Солнечно-атмосферные связи и геомагнитная активность. – М., 1984. – 195с.
1214953
   Солнечно-земная физика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1968. – 428 с.
1214954
   Солнечно-земная физика : Материалы международного симпозиума по солнечно-земнй физике. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 301с.
1214955
  Акасофу С.И. Солнечно-земная физика : пер. с англ. / С.И. Акасофу, С. Чепмен. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1974. – 384 с.
1214956
  Акасофу С.И. Солнечно-земная физика : пер. с англ. / С.И. Акасофу, С. Чепмен. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1975. – 512 с.
1214957
   Солнечно-земная физика : тезисы докладов / 5 симпозиум КАПГ (Самарканд, 1989); Мигулин В.В. – Москва : Издательство МГК АН СССР, 1989. – 315 с.
1214958
  Пархомов В.А. Солнечно-земные связи в геомагнитных пульсациях дневной магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Пархомов В.А.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 18л.
1214959
   Солнечно-земные связи, погода и климат : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 382 с.
1214960
  Сазонов Б.И. Солнечно-тропосферные связи / Б.И. Сазонов, В.Ф. Логинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 116с.
1214961
  Покровская Т.В. Солнечно-тропосферные связи / Т.В. Покровская. – Обнинск, 1974. – 56с.
1214962
  Сазонов Б.И. Солнечно-тропосферные связи. / Б.И. Сазонов, В.Ф. Логинов. – Л., 1969. – 116с.
1214963
  Шукуров З. Солнечно : стихи и поэмы / З. Шукуров; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 128 с.
1214964
  Бронштейн М.П. Солнечное вещество / М.П. Бронштейн. – Ленинград : Детиздат, 1936. – 115 с.
1214965
  Бронштейн М.П. Солнечное вещество. Лучи икс. Изобретатели радиотелеграфа / М.П. Бронштейн. – Москва : Наука, 1990. – 176 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 80)
1214966
  Аристов Г.А. Солнечное затмение : научно-поп. очерк / Г.А. Аристов. – Москва : Московский большевик, 1945. – 52 с.
1214967
  Шишаков В.А. Солнечное затмение / В.А. Шишаков. – Москва : Знание, 1966. – 34 с.
1214968
  Шишаков В.А. Солнечное затмение / В.А. Шишаков. – Москва, 1966. – 34 с.
1214969
  Лиханов А.А. Солнечное затмение : повесть / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 64с.
1214970
  Лиханов А.А. Солнечное затмение : повести / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1989. – 238с.
1214971
  Шукстова З.Н. Солнечное затмение 15 февраля 1961 года / З.Н. Шукстова, В.В. Сыровой. – Свердловск : Свнердловское книжн. издательство, 1960. – 48 с.
1214972
  Всехсвятский С.К. Солнечное затмение 19 июня 1936 г. и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – Москва, 1936. – 88с.
1214973
  Прянишников В.И. Солнечное затмение 19 июня 1936 года / В.И. Прянишников. – Ленинград : Издание облоно, 1936. – 42 с.
1214974
  Всехсвятский С.К. Солнечное затмение 19 июня 1936 года и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 88с.
1214975
   Солнечное затмение 21 сентября 1941 г. в СССР. – Ленинград-Москва, 1940. – 56 с.
1214976
  Всехсвятский С.К. Солнечное затмение 21 сентября 1941 года / С.К. Всехсвятский. – Москва-Ленинград, 1941. – 84 с.
1214977
  Всехсвятский С.К. Солнечное затмение 21 сентября 1941 года. / С.К. Всехсвятский. – Москва - Ленинград : Госизд. технико-теоретической литературы, 1941. – 84с.
1214978
   Солнечное затмение 25 февраля 1952 г. и его наблюдение. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 176 с.
1214979
  Щеглов В.П. Солнечное затмение 25 февраля 1952 года / В.П. Щеглов. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1952. – 36 с.
1214980
  Михайлов А.А. Солнечное затмение 30 июня 1954 г. в СССР / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1953. – 12с.
1214981
  Щеглов В.П. Солнечное затмение 30 июня 1954 года / В.П. Щеглов. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1954. – 32 с.
1214982
  Шаронов В.В. Солнечное затмение 30 июня 1954 года / В.В. Шаронов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
1214983
   Солнечное затмение 31 июля 1981 года и его наблюдение. – Москва : Наука, 1980. – 159 с.
1214984
  Михайлов А.А. Солнечное затмение 9 июля 1945 г. в СССР / А.А. Михайлов. – М.-Л., 1945. – 19 с.
1214985
  Вьюшков П.В. Солнечное затмение 9 июля 1945 года / П.В. Вьюшков. – Саратов, 1945. – 26с.
1214986
  Всехсвятский С.К. Солнечное затмение 9 июля 1945 года. / С.К. Всехсвятский. – Москва-Ленинград, 1945. – 72с.
1214987
  Назарчук Г.К. Солнечное затмение на Украине в 1961 году / Г.К. Назарчук. – Киев : Знание, 1961. – 48 с.
1214988
  Михайлов А.А. Солнечное затмение. / А.А. Михайлов. – Саратов, 1945. – 16с.
1214989
  Лыспак И.И. Солнечное крыльцо / И.И. Лыспак. – Грозный, 1982. – 36с.
1214990
   Солнечное поле. – М., 1978. – 462с.
1214991
  Методиев Димитр Солнечное притяжение. / Методиев Димитр. – М., 1967. – 32с.
1214992
  Алексеев В.А. Солнечное противостояние / В.А. Алексеев, Т Н. Грищенко, . – Тула, 1969. – 40с.
1214993
  Агеев Н.Е. Солнечное сердце : ситихи и поэмы / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1965. – 111 с. – (Поэтическая Россия)
1214994
  Блынский Д.И. Солнечное слово / Д.И. Блынский. – М, 1980. – 206с.
1214995
  Зак А.Г. Солнечное сплетение / А.Г. Зак, И.К. Кузнецов. – М, 1968. – 335с.
1214996
  Филиппов Б.Т. Солнечное утро / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1951. – 108с.
1214997
  Алга А.Е. Солнечное утро : стихи / А.Е. Алга ; авториз. пер. с чуваш. А.казакова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 143 с.
1214998
  Опанасенко Н.П. Солнечное эхо : Стихи / Опанасенко Н.П.; [ Предисл. Леонида Вышеславского; Илл.: Р.З. Масаутов ]. – Киев : Молодь, 1975. – 47 с. : илл. – Библиогр.: Биогр. справка: с. 4 обл. – (Перша книга поета : Серія засн. у 1965 р.)
1214999
  Ковалев Д.М. Солнечноя ночь / Д.М. Ковалев. – М, 1963. – 32с.
1215000
  Захаров Г.Я. Солнечные грозы / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1965. – 155с.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,