Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1214001
  Богдан С. "…Пуделочко живих квіток" (Новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (755), лютий. – С. 34-40
1214002
   "Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (14 трав. 2013 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2013. – 247, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-164-4
1214003
  Беляневич О.А. "Публічний порядок" як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.331-338. – ISBN 966-7784-65-7
1214004
  Штирліна А.А. "Публічні послуги" в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 127-128
1214005
  Гончаренко О. "Пугу-пугу" - з лугу... : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – C. 5-20. – ISSN 08-68-4790-1


  Віршовані силуети козацьких гетьманів.
1214006
  Костиря Б. "Пульсування світів" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 82-86. – ISSN 08-68-4790-1
1214007
  Скляренко Г. "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини XX сторіччя // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 209-230
1214008
  Креленко Н.С. "Пуританская" революция и английская общественная мысль XVII-XIX вв.: ист. миф в контексте полит. борьбы / Н.С. Креленко. – Саратов, 1990. – 110с.
1214009
  Нахлік Є. "Пускаю душу в світ..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 6-7


  Поезієзнавча сильветка Василя Куйбіди до 60-річчя від дня народження.
1214010
  Кудиба С.М. "Пустопорожні"слова як об’єкт дослідження лінгвістичної семантики (на матеріалі англійської телереклами) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 255-259
1214011
  Дегтярев А.В. "Пустые рамы" в военной галерее зимнего дворца // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 6 (138). – С. 36-55. – ISSN 1606-0219


  К 200-летию Отечественной войны 1812 года.
1214012
  Васькин А. "Пусть господин Лермонтов прочистит себе голову" = О подоплеке антагонизма М.Ю. Лермонтова и Николая I // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 128-138. – ISSN 0203-5847
1214013
  Ханок Эдуард Пу-га-чев-щи-на: Алла "в законе волны" и...в окружении звезд : По страницам летописи советской и постсоветской эстрады / Ханок Эдуард. – Киев : Астарта, 1998. – 192с. – ISBN 966523308
1214014
   Публичные библиотеки в век цифровой информации : Рекомендации проекта PULMAN Европейской Комиссии. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 416с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0645-3
1214015
  Воронцов С.Г. Публичные доходы - новая категория финансового права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 30-38. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1214016
  Мисник Г.А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г.А. Мисник, Н.Н. Мисник // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1214017
  Армашевский П.Я. Публичные лекции по геологии и истории Киева читанные профессорами П.Я. Армашевским и Вл. Б. Антоновичем в Историческом Обществе Нестора Летописца в марте 1896 г.. – Киев : Тип. К.Н. Милевского, 1897. – 87с. : ил.2. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
1214018
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004
1214019
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004
1214020
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004
1214021
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004
1214022
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2004
1214023
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2004
1214024
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2004
1214025
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 8. – 2004
1214026
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2004
1214027
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2004
1214028
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2004
1214029
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2005
1214030
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 1. – 2006
1214031
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 2. – 2006
1214032
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 3. – 2006
1214033
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2006
1214034
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2006
1214035
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 6. – 2006
1214036
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2006
1214037
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 9. – 2006
1214038
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2006. – + Приложение. Публичные люди без галстука
1214039
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 4. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 4 2007 г.
1214040
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 5. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 5 2007 г.
1214041
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 7. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 7 2007 г.
1214042
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 9. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 9 2007 г.
1214043
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 10. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 10 2007 г.
1214044
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 11. – 2007. – + Приложение. Публичные люди без галстука. № 11 2007 г.
1214045
   Публичные люди : Общественно- публицистический журнал. – Киев, 2003-
№ 12. – 2007
1214046
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2008
1214047
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3. – 2008
1214048
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4. – 2008
1214049
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5. – 2008
1214050
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6. – 2008
1214051
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2008
1214052
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9. – 2008
1214053
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10. – 2008
1214054
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11. – 2008
1214055
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (65). – 2009
1214056
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (67). – 2009
1214057
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (71). – 2009
1214058
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8 (72). – 2009
1214059
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9/10 (73). – 2009
1214060
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (74). – 2009
1214061
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (80). – 2010
1214062
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (82). – 2010
1214063
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (85). – 2010
1214064
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (86). – 2010
1214065
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (87). – 2011
1214066
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (89). – 2011
1214067
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (93). – 2011
1214068
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (100). – 2012
1214069
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (101). – 2012
1214070
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (102). – 2012
1214071
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 5 (103). – 2012
1214072
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 6 (104). – 2012
1214073
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7 (105). – 2012
1214074
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (110). – 2012
1214075
   Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 8/9 (117). – 2013
1214076
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (123), март. – 2014
1214077
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (127), июль - август. – 2014
1214078
   Публичные люди : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (128). – 2014
1214079
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (129). – 2014
1214080
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (130). – 2014
1214081
   Публичные люди : ежемесячный общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (131). – 2014
1214082
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 2 (133), февраль. – 2015
1214083
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 3 (134), март. – 2015
1214084
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (135), апрель. – 2015
1214085
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 10 (140), октябрь. – 2015
1214086
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 12 (142), декабрь. – 2015
1214087
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 1 (143), январь. – 2016. – 104 с.
1214088
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 4 (145), апрель. – 2016. – 116 с.
1214089
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 7/8 (148), июль - август. – 2016. – 104 с.
1214090
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 9 (149), сентябрь. – 2016. – 112 с.
1214091
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
№ 11 (151), ноябрь. – 2016. – 104 с.
1214092
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 1/2 (153), январь - февраль. – 2017. – 108 с.
1214093
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 3 (154), март. – 2017. – 108 с.
1214094
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 4 (155), апрель. – 2017. – 108 с.
1214095
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 7/8 (158), июль - август. – 2017. – 100 с.
1214096
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 9 (159), сентябрь. – 2017. – 100 с.
1214097
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Н. Влащенко. – Киев, 2003-
№ 10 (160), октябрь. – 2017. – 96 с.
1214098
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; шеф-ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 12 (162), декабрь. – 2017. – 94 с.
1214099
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 4 (165), апрель. – 2018. – 98 с.
1214100
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 5 (166), май. – 2018. – 96 с.
1214101
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – 2018. – 96 с.
1214102
   Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2003-
№ 10 (170), октябрь : Технологии. – 2018. – 96 с.
1214103
  Киселев К.В. Публичные слушания в муниципальных образованиях / К.В. Киселев, М.А. Ляпустина, В.Н. Руденко ; Урал. фонд соц. исслед. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 152с. – Шифр. дубл. 34 Кисе. – ISBN 5-7691-1893-8
1214104
  Фаворов Н.А. Публичные чтения о вере в Иисуса Христа, как истинного Сына Божия, воплотившегося для спасения человека против рационализма : [Читаны в Ун-те Св. Владимира в октябре и ноябре 1864 года, проф. Н. Фаворовым]. – Киев : В тип. Киевопечерской Лавры, 1865. – [2], 118 с.;. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии
1214105
  Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом / С.М. Соловьев. – Москва : Наука, 1984. – 231с.
1214106
   Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и опубликовал В. Мордвинов] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [36] с.
1214107
  Домнич О.В. Публичный и публицистический дискурс и основы социальных преобразований // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-28. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1214108
  Петренко П. Публікації "ЖУ" які схвилювали // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-35
1214109
  Щербак Ю.О. Публікації "Щоденника" Федора Євлашевського (1546-1619): археографічні та інтерпретаційні принципи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 108-115. – ISBN 978-966-171-154-8
1214110
  Шевченко С. Публікації XVIII - поч. XXI ст. про центральноукраїнські археологічні пам"ятки в Ермітажі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – C. 37-41. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1214111
  Денисенко В. Публікації біографічного жанру як джерело історії духовної освіти в Україні XVI-XVIII cт. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-54. – ISSN 0869-3595
1214112
   Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2010 році // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С.274-299. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1214113
  Ревера Б. Публікації Володимира Дорошенка на шпальтах газети "Діло" (Львів, 1908-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 619-633. – ISSN 1561-6224
1214114
  Огородник Т.М. Публікації Володимира Старосольського на сторінках щоденника "Діло" (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 226-234. – ISSN 0554-4866
1214115
  Роговий В. Публікації газети "Краківські вісті" про підтримку українського студенчества в роки другої світової війни // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 165-171


  У статті аналізуються публікації газети "Краківські вісті", спрямовані на матеріальну та моральну підтримку талановитої української молоді, організація її навчання в західноєвропейських навчальних закладах; передусім звертається увага і статті Б. ...
1214116
  Гончарук Т.Г. Публікації Д. Журавського на шпальтах газети "Одесский вестник" 1840 р. / Т.Г. Гончарук, І.С. Дружкова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 106-114. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1214117
  Мельник М. Публікації джерел до історії уніатської (греко-католицької) Церкви в польській історіографії // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 77-84. – ISBN 978-966-651-576-9
1214118
  Івченко О.С. Публікації джерел з історії Києва : Ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик / О.С. Івченко; Мін-во культури УРСР; Держ.іст.б-ка УРСР. – Київ, 1982. – 92с. – (До 1500-річчя м.Києва ; Вип.1)
1214119
   Публікації джерел з історії Києва : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2 : 1917-1945 р.р. – 1983. – 62 с.
1214120
  Катренко А.М. Публікації документальних матеріалів про діяльність народників в Україні у 80-х роках XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-51. – (Історія ; вип. 34)


  Критично проаналізовано наявні публікації документальних матеріалів з історії народницького руху в Україні у 80-х рр. XIX ст., вказано на прогалини у видані джерел із названої проблеми та шляхи їх заповнення.
1214121
  Лисенко Н. Публікації Євгена Маланюка в польській пресі в 30-х роках XX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 354-364. – ISBN 966-95452-9-3
1214122
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2012 році // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 127-135
1214123
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2016 році // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 102-107. – ISSN 2308-9636
1214124
   Публікації журналу "Юридична Україна" у 2019 році // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 73-78. – ISSN 2308-9636
1214125
   Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2014 рік // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 1561-4999
1214126
  Гирич І.Б. Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 384-391. – (Нова серія ; вип. 2)
1214127
  Волкотруб О. Публікації з питань оцінки та відбору документів для архівного зберігання у США на сторінках журналу "The American Archivist" (1940-2002 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 7-17. – ISSN 2306-4323
1214128
  Ткаченко А. Публікації з теорії перекладу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 29-31. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1214129
  Павлюк І. Публікації із префіксом "анти" у легальній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 48-56.
1214130
  Адаменко О.В. Публікації й дисертації українських авторів з питань виховання школярів (друга половина 20 ст.) : Бібліографічний покажчик. / О.В. Адаменко; Мін-во освіти і науки України; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 228с. – ISBN 966-617-135-Х
1214131
  Адаменко О.В. Публікації й дисертації українських авторів з питань управління загальноосвітньою школою (друга половина 20 століття) : Бібліографічний покажчик / О.В. Адаменко; МОНУ ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 72 с. – ISBN 966-617-209-7
1214132
  Єлісовенко Ю.П. Публікації кафедри телебачення і радіомовлення 2000-2006 рр.. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 181-188.
1214133
   Публікації Київської астрономічної обсерваторії. – Київ, Львів : Київський університет
№ 1. – 1946. – 226 с.
1214134
  Гончарук Т.Г. Публікації М. Сависа на сторінках газети "Одесский вестник" кінця 1850-х - першої половини 1860-х рр.: колишній кирило-мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 143-151. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1214135
  Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. + Додаток: л. 168-170. – Бібліогр.: л. 171-217
1214136
  Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр: 8 назв
1214137
  Бакалець Л. Публікації Михайла Могилянського в ЛНВ // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 20-22
1214138
   Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету : галузевий бібліографічний покажчик : (до 15-річчя Закарпатського державного університету) : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА. – ISBN 978-617-501-028-0
Т. 1 : Наукові статті, тези доповідей і повідомлень на конференціях / [уклад.: О.З. Цуняк, К.Ю. Бабич, Н.І. Цьома]. – 2010. – 442, [1] с.
1214139
  Карабович Т. Публікації Нью-Йоркської групи у щомісячнику "Сучасність" в 1971-1990-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 59-66. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1214140
  Клинова Г. Публікації О. Домбровського на сторінках журналу "Український історик" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 100-118. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1214141
  Синявська О.О. Публікації О.І. Маркевича в "Записках Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 97-98. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається наукова спадщина О.І. Маркевича, його публікації в "Записках Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка".
1214142
  Краснікова Ю. Публікації Олени Пчілки на сторінках "Газети Гадяцького земства" (1917) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 60-69


  У статті аналізуються редакторський досвід Олени Пчілки в керівництві гадяцькою місцевою газетою, а також: її майстерність підготовки власних публікацій та спрямування авторського колективу на відображення реалій українського національного життя у 1917 ...
1214143
  Сидоренко Н. Публікації Олени Пчілки на сторінках одеського журналу "По морю и суше" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 70-75


  У статті аналізується зміст та "український контекст" одеського журналу "По морю и суше" 1895 р., розглядаються твори Олени Пчілки, вміщені в цьому часописі, а також ймовірність авторства дописувача, схованого за криптонімом О. П. The article deals ...
1214144
  Степко О. Публікації ООН як засіб масової інформації // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 120-129. – ISSN 2415-3567
1214145
   Публікації про Крим / Держ. іст. б-ка України; автор-уклад. С. Л. Газарянц // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 207-219. – ISSN 0869-3595
1214146
  Газарянц С.Л. Публікації про Крим / Державна історична бібліотека України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-219. – ISSN 0869-3595
1214147
   Публікації про Миколу Обушного та рецензії на його наукові праці / [упоряд. Микола Обушний] // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 100-101. – ISBN 978-966-575-203-5


  Обушний Микола Іванович (1942) - український учений-українознавець. Доктор політичних наук, професор. Академік АН ВШ України. З 2007 - директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
1214148
  Дудко В. Публікації про Тараса Шевченка в російській пресі 1856-1861 pp.: недосліджені аспекти // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – C. 5-12


  У статті виконано порівняльний аналіз висловлювань про творчість Т. Шевченка, що містяться в літературно-критичних публікаціях М. Чернишевського та П. Куліша, висвітлено обставини появи нарису про українського письменника в журналі "Иллюстрация". The ...
1214149
  Дмитрієнко М.Ф. Публікації революційної поезії в листівках 1917-1920 pp. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко, Н.І. Миронець // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 84-90. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе произведений революционной поэзии, опубликованных в листовках в 1917-1920 гг., рассматривается вопрос о поэтических произведениях как ценном историческом источнике.
1214150
  Гирич І.Б. Публікації С.О. Єфремова в газеті "Нова Рада", 1917-1919 рр. (за архівним примірником з бібліотеки літературознавця) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 336-375. – (Нова серія ; вип. 2)
1214151
  Євдокименко І.М. Публікації Софії Русової на сторінках журналу "Світло" з погляду журналістської та редакторської майстерності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 76-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
1214152
   Публікації співробітників Інституту української мови НАН України (1991-2015) : бібліогр. покажчик / [упоряд.: Н.С. Вербич, С.О. Вербич, Н.Г. Гордієнко та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 560, [2] с. – Упоряд. зазнач. на с. 4. – ISBN 978-617-7349-50-0
1214153
  Пелипець М.І. Публікації Степана Смаль-Стоцького та рецепція його діяльності на шпальтах часопису "Свобода" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 237-244. – ISSN 0554-4866
1214154
   Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Т.А. Заєць, Г.Г. Габор, Н.Б. Бегош, Л.М. Михайлів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 46-49. – ISSN 1681-2751


  Проаналізовано публікаційну активність науковців у наукометричних виданнях та визначено її переваги і недоліки.
1214155
  Гунчик І. Публікації українських народних молитов останніх десятиліть: історіографічний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 44-51. – ISSN 2225-5095
1214156
  Сидоренко О. Публікації українських письменників на сторінках дитячої преси 20-30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналів "Червоні квіти", "Жовтеня" і "Тук-тук") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-51


  У статті об"єктом дослідження обрано публікації українських письменників на сторінках дитячої преси, що видавалась у Радянській Україні; зокрема проаналізовано журнали "Червоні квіти", "Жовтеня" і "Тук-тук". В статье объектом исследования выступают ...
1214157
  Овакімян Г. Публікації Ярослави Наумової у журналі "Новинар" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 96-97
1214158
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; ред. О.К. Бабишкін. – Київ : АН УРСР
Т. 1 : Публіцистика, листи, статті, дослідження. – 1954. – 336, [3] с.
1214159
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; ред. О.К. Бабишкін. – Київ : АН УРСР
Т. 2 : Публіцистика, прозові твори, листи. – 1956. – 496, [4] с.
1214160
  Українка Леся Публікації, статті, дослідження / Українка Леся; відп. ред. А.А. Каспрук. – Київ : АН УРСР
Т. 3 : Листи, статті, дослідження, спогади. – 1960. – 355, [3] с.
1214161
  Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 101-115. – ISSN 2224-9516
1214162
  Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 57-70
1214163
  Акбаш К.С. Публікаційна активність учених педагогічних університетів України (2010-2020 рр.) через призму баз даних / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 63-80. – ISSN 1560-4926


  Мета статті - визначити особливості та динаміку публікаційної активності вчених педагогічних університетів України за показниками наукометричних баз даних Scopus та Web of Science протягом другого десятиріччя ХХІ століття. Авторами обрано генеральну ...
1214164
  Савчук В.С. Публікаційна активність шевченкознавців у виданнях Академії наук України: (1918–1944) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 200-211. – ISSN 2312-2587
1214165
  Діденко Ю.В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами / Ю.В. Діденко, А.І. Радченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 82-98. – ISSN 1027-3239
1214166
   Публікація архівних документів // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 31-206. – ISBN 966-7250-18-0
1214167
  Зеров К.О. Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 14-17. – ISBN 978-617-696-624-1
1214168
  Німко О.Б. Публікація в соціальній мережі, скріншот та електронне листування як докази для захисту прав у адміністративному судочинстві / О.Б. Німко, О.В. Дерманська // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 118-122. – ISSN 2219-5521
1214169
  Кінащук О. Публікація джерел до історії українського козацтва запорізькими істориками (1990 - 2000-ні рр.) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 277-284. – ISBN 978-617-7046-59-1
1214170
  Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 / Круглова Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 269 л.. + Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 205-269
1214171
  Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Круглова Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назви
1214172
  Павленко С.Ф. Публікація документів з історії України на сторінках журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 28-33. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Проаналізовано археографічну діяльність журналу "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", заснованого у Києві в 1879 р. Йдеться про внесок учених Києва та інших міст України у видання документальних джерел з історії України переважно ...
1214173
  Левченко Л.Л. Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 163-179. – ISSN 0320-9466
1214174
  Оленич М. Публікація Перемиського ірмолоя 1838 року // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 212-214. – ISSN 2224-0926
1214175
  Мельник Ю. Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 261-272. – ISSN 2524-0331
1214176
   Публіцист мислі й серця : збірник праць на пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – XVI, 335 с. – ISBN 966-529-082-7
1214177
  Євтушенко Євген Публіцист, який римує : [інтерв"ю з поетом Є. Євтушенко] / Євтушенко Євген, Вороненко Раїса; записано Р. Вороненко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-74. – ISSN 0130-5212
1214178
   Публіцисти року: Володимир Бойко та Петро Кралюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 20-21


  Голвний редактор "Дня" Лариса Івшина: "Лауреати Премії ім. Джеймса Мейса практично "реставрують" країну, відновлюють історичну пам"ять та нарощують нові смисли".
1214179
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 24 вересня (№ 19)
1214180
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 10 вересня (№ 18). – С. 14-15


  Журналістська діяльність Бориса Грінченка.
1214181
  Яременко В. Публіцистика - чин героїчний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 27 серпня (№ 17). – С. 14-15


  Публіцистика Бориса Грінченка.
1214182
  Стефаник В.С. Публіцистика : Вибране із статей, промов, листів / В.С. Стефаник. – Київ : Художня література, 1953. – 112 с.
1214183
  Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / І.П. Багряний ; упор. О. Коновал. – Київ : Смолоскип, 1996. – 856 с.
1214184
  Винниченко Володимир Публіцистика = Journalistic writings / Винниченко Володимир; Українська вільна акад. наук у США; Нац. акад. наук України; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка; Упоряд. і ред. В.Бурбела. – Нью-Йорк, Київ, 2002. – 392с. – ISBN 966-02-2576-8
1214185
  Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / Іван Багряний ; упоряд. О. Коновал. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2006. – 856 с. – ISBN 0-914834-07-X
1214186
  Волянська Л.І. Публіцистика = In print / Людмила Волянська. – Нью Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book ; Патент, 2009. – 640 с. : іл. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-8760-81-5
1214187
  Мельник Ю.І. Публіцистика Амадео Бордіґи 1920-х рр.: дейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Досліджується публіцистична спадщина одного з найзнаковіших теоретиків італійського та світового комунізму Амадео Бордіґи. На його прикладі показано позитивні та негативні сторони ідеологічної заанга жованості як чинника у творчості публіциста. The ...
1214188
  Грач Л. Публіцистика Андрія Жука у київських виданнях 1906-1909 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-170. – (Журналістика ; Вип. 4)
1214189
  Орлова А.О. Публіцистика Анни Гін: особливості ідіостилю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 33-38. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
1214190
  Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Свалова М.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 205 л. – Бібліогр.: л. 184-205
1214191
  Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Свалова М.І. КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1214192
  Лященко О.А. Публіцистика Бориса Грінченка в газеті "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 60-63


  У статті проаналізовано внесок Б. Грінченка у становлення української преси на початку ХХ ст., зокрема у творення ідеологічного дискурсу газети "Рада" в циклі нарисів "Тяжким шляхом"
1214193
  Єфремов С.О. Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / Сергій Єфремов ; [підгот. текстів, упоряд., прим., імен. покажчик: С. Іваницька, Т. Демченко]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-493-3
1214194
  Лазебник Ю.А. Публіцистика в літературі / Ю.А. Лазебник. – Київ : Радянська школа, 1971. – 320с.
1214195
  Ковальовська Л. Публіцистика в умовах сучасного суспільства // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 78-85


  У статті зроблено спробу оцінити сучасний стан друкованого слова на початковому етапі українського державотворення, проанилізувати реальний стан свободі преси та пояснити поняття "четверта влада".
1214196
  Барчан О.В. Публіцистика В.Гренджі-Донського 20-30-х років 20 ст. У контексті національного відродження Закарпаття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Барчан О.В.; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 196с. – Бібліогр.: л. 172-196
1214197
  Барчан О.В. Публіцистика В.Гренджі-Донського 20 - 30-х років 20 ст. у контексті національного відродження Закарпаття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Барчан О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1214198
  Мелещенко О.К. Публіцистика Віктора Гюго (1802-1885) : Навчально-методичний комплекс: Навчальний посібник. Хрестоматія. Теми рефератів, тести для студ.- журналістів і філологів / О.К. Мелещенко; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2003. – 224с. – ISBN 966-8282-18-3
1214199
  Лебедева-Гулей Публіцистика Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 73-80


  У статті розгляд творчості Віталія Карпенка здійснено на основі публіцистичних творів 1977–2005 років. Головну увагу зосереджено на особливостях ідейного спрямування і тематичного наповнення аналізованих статей. Висвітлено основні життєві віхи В. ...
1214200
  Рудик М. Публіцистика Володимира Здоровеги: проблематика і світогляд // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 93-103. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1214201
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика Д. Донцова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 136-140. – ISBN 978-966-657-737-8
1214202
  Мелещенко О.К. Публіцистика Джона Ербатнота (1667-1735) : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. статті, хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : БРАМА В, 2014. – 58, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-578-238-4
1214203
  Мелещенко О.К. Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2020. – 726, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 718-725 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-320-6
1214204
  Носова Б.М. Публіцистика Джуліана Барнса як осмислення соціальних і політичних явищ у Великій Британії кінця ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 170-174


  Стаття присвячена розширенню пізнання спектра якісної зарубіжної публіцистики ХХ-ХХІ ст. Зокрема у статті аналізується публіцистична творчість Дж. Барнса як зразок реакції журналіста на стан та розвиток політичних подій у Великій Британії. The ...
1214205
  Шептицька Т. Публіцистика Дмитра Донцова як ідейний виклик українському "провансальству" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-19. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається одна з ключових проблем творчої спадщини Дмитра Донцова, а саме: проблема малоросійства як етнонаціонального та культурного явища.
1214206
  Теребус О.Л. Публіцистика Дмитра Павличка мотиви, жанри, контекст : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Теребус О.Л.; Волинськ. дерд. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2006. – 194л. + Додатки: л. 179-194. – Бібліогр.: л. 163-178
1214207
  Теребус О.Л. Публіцистика Дмитра Павличка: мотиви, жанри, контекст : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.16 / Оксана Леонідівна Теребус; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.6 назв
1214208
  Дзюба Т.А. Публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст.: модель національної ідентичності : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 456 л. – Бібліогр.: л. 371-456
1214209
  Дзюба Т.А. Публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст.: модель національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1214210
  Кушнір Г.О. Публіцистика Євгена Сверстюка у рецепції його сучасників // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 47-53. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1214211
  Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди / Галина Кушнір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  В умовах постійних інформаційних впливів вміння аналізувати повідомлення ЗМІ, що мають пропагандистське спрямування, стає дедалі актуальнішим. Відповідно, мета статті—визначити головні аспекти протидії ідеологічному тиску
1214212
  Лисенко Л.І. Публіцистика Євгена Сверстюка: рецептивна кореляція "митець - суспільство" // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 130-134
1214213
  Кушнір О. Публіцистика журналу "Дукля" як чинник формування критичного мислення словацьких українців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  У публікації окреслено теоретико-методологічні проблеми критичного дискурсу словацьких українців, зосередженого на шпальтах журналу "Дукля". Досліджено специфіку літературно-критичного мислення авторів часопису відповідно до еволюції їхніх ...
1214214
  Гевків Г. Публіцистика і поезія: вівчення підстав взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-105. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1214215
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 96 с. – ISBN 966-594-189-5
1214216
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-594-178-Х
Вип. 3. – 2002. – 176 с.
1214217
   Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості. – Київ : Грамота. – ISBN 978-966-349-110-3
Вип. 1 (4). – 2007. – 150 с. – резюме укр., англ. мовами
1214218
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика І. Дзюби // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 160-166. – ISBN 978-966-657-737-8
1214219
  Котельницький Н. Публіцистика І.Л. Шрага (1847-1919) як джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (60-80 рр. ХІХ ст.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 53-68. – ISSN 2518-7600
1214220
  Смеюха О. Публіцистика Івана Багряного у 1946 році // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 57-62
1214221
  Мелещенко О.К. Публіцистика Івана Крилова (1769-1844) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник : хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Логос, 2015. – 492 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 487-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-942-1
1214222
  Нечиталюк М.Ф. Публіцистика Івана Франка (1875-1886 рр.) : семінарій / М.Ф. Нечиталюк. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1972. – 240 с.
1214223
  Тарасюк В.Ю. Публіцистика Івана Франка в контексті сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті здійснено спробу розглянути публіцистику І. Франка з урахуванням сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін. Звернуто увагу на з"ясування загального стану обізнаності студентів із творчістю автора, зокрема його публіцистичною ...
1214224
  Палиця Г. Публіцистика Івана Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 262-269. – (Серія філологічна ; Вип. 52). – ISSN 2078-5534
1214225
  Мартиненко Т. Публіцистика Івана Франка у дослідженнях Гражини Паздро // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 324-330
1214226
  Синичич Г.В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 112-116


  Через аналіз знакових праць у франкознавстві розкривається світосприйняття видатного письменника, еволюція його суспільно-політичних поглядів і яскраво виражений національний світогляд, указується на проблемно-тематичні моделі його публіцистики, ...
1214227
  Процишин О. Публіцистика Івана Франка: еволюція економічних поглядів та їхнє значення для сучасності (до 160-річчя з дня народження у країнського мислителя) / О. Процишин, П. Скотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано основні напрями економічних досліджень у ранніх і пізніх публіцистичних творах Івана Франка та простежено еволюцію економічного світогляду українського дослідника. Висвітлено економічні погляди мислителя на ...
1214228
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика й есеїстика Є. Маланюка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 147-151. – ISBN 978-966-657-737-8
1214229
  Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : (львівська школа журналістики): навчальний посібник [ для вищих навч. закладів 3-4 рівнів акредитації: у 2 ч. ] / Й.Д. Лось; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – [ Ч. 1 ]. – Львів : ПАІС, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-7651-84-8
1214230
  Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу ( львівська школа журналістики ) : навч. посібник / Й.Д. Лось ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-613-561-5
1214231
  Пода О. Публіцистика Людмили Сталь про розвиток преси для жінок // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 50-58


  У статті аналізуються погляди відомої громадської діячки Людмили Сталь на проблему розвитку жіночої преси. Об"єкт дослідження -статті Л. Сталь у журналі "Коммунистка". В статье анализируются взгляды известной общественной деятельницы Людмилы Сталь на ...
1214232
  Пригодій М. Публіцистика М.Горького радянського періоду / М. Пригодій. – К : Художної літератури, 1958. – 303 с.
1214233
  Дишко С. Публіцистика М.Сріблянського (Шаповала) на сторінках "Української хати" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 116-121


  Досліджуються основні тематичні пласти публіцистики М. Шаповала на шпальтах місячника "Українська хата": літературно-мистецька критика та проблеми громадського життя, зокрема такі особливості, як історичний контекст, національне відродження, розумінні ...
1214234
  Мелещенко О.К. Публіцистика Марка Твена (1835-1910) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, тести, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2018. – 598, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 587-596 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-293-3
1214235
  Нікольченко М.В. Публіцистика Миколи Вороного // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 111-119. – ISSN 2225-7586
1214236
  Логвиненко М.С. Публіцистика Миколи Островського. / М.С. Логвиненко. – Київ, 1959. – 170 с.
1214237
  Логвиненко М.С. Публіцистика Миколи Островського. : Дис... Канд. філол. наук: / Логвиненко М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1961. – 255л. – Бібліогр.:л.247-254
1214238
  Козак С.Б. Публіцистика Михайла Воскобійника на сторінках газети "Українські вісті" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 26-29


  У статті проаналізовано публіцистичні праці Михайла Воскобійника, що друкувалися на сторінках газети "Українські вісті" (1945-2000, Новий Ульм, Німеччина; Детройт, США). The article analyses social and political essays of Mykhajlo Voskobiynyk on the ...
1214239
  Хоменко В. Публіцистика Михайла Грушевського 1919 - 1924 рр. як джерело дослідження його політичної діяльності в еміграції // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 183-203. – ISBN 978-966-02-8732-7
1214240
  Ткаченко І.В. Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 344-352. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1214241
  Пода О.Ю. Публіцистика Мілени Рудницької в контексті розвитку гендерних парадигм Західної та радянської України (20-3--ті роки ХХ ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 87-97. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1214242
  Брацкі А. Публіцистика на сторінках "Польсько-українського бюлетеня": соціокультурна фузія // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена питанню активізації соціокультурних зв"язків в контексті суспільно-політичного співіснування польського й українського народів. В основу аналізу покладено тексти, які були опубліковані в польському часопису міжвоєнного періоду ...
1214243
  Динікова Л.Ш. Публіцистика на сторінках першого кримськотатарського видання "Терджиман" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 292-298. – ISSN 2522-493Х
1214244
   Публіцистика незалежної України : хрестоматія / [упоряд. О.К. Глушко, В.О. Карпенко]. – Київ : Университет "Україна", 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-388-280-2


  Представлені у хрестоматії статті досить повно відображають спектр сучасної пресової публіцистики. Це оглядові статті, публіцистичні коментарі, проблемно-аналітичні, подорожні, судові нариси, памфлети, есе, журналістські розслідування, твори як ...
1214245
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика О. Довженка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 128-135. – ISBN 978-966-657-737-8
1214246
  Шкоріна І.М. Публіцистика О. Слісаренка на сторінках журналу "Червоний шлях" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 31-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1214247
  Шутка І. Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 250-257. – ISSN 0130-528Х
1214248
  Грицюк Е.Й. Публіцистика Олександра Корнійчука : Дис... канд. філол.наук: / Грицюк Е.Й.; МВ і ССО УРС. КДУ. Каф. журналістики. Каф. журналістської майстерності і литературного редагування. – К., 1971. – 185л. – Бібліогр.:л.186-199
1214249
  Мельник І. Публіцистика Олександра Олеся на шпальтах газети "Рада" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 22-25
1214250
  Шульц А. Публіцистика Олександра Рожена на шпальтах газети "Дзеркало тижня" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 97-98
1214251
  Гаєвська Н.М. Публіцистика Олеся Гончара і Андрія Малишка періоду Другої світової війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 25-33. – ISSN 2520-6346
1214252
  Дузь І.М. Публіцистика Павла Тичини / І.М. Дузь. – Одеса, 1960. – 100с.
1214253
  Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 189-214
1214254
  Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1214255
  Мукомела О.Г. Публіцистика початку XX століття: від ідей до держави // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 98-108. – ISBN 966-7181-44-8
1214256
  Дзюба Т.А. Публіцистика початку ХХ ст. як соціокультурний чинник формування національної ідентичності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 20-24


  У статті обгрунтовується продуктивність застосування конструктивістської методології під час розгляду національно-культурної ідентичності. Увиразнюється соціокультурна природа цього типу колективної ідентичності. З"ясовано етапи її становлення. Також ...
1214257
  Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) / Сергій Єфремов ; НАН України, Ін-т історії України ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; Держ. наук. архів. б-ка. – Київ : Дух і Літера ; kmbs. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-350-5
Т. 2 : / редкол.: Верстюк В.Ф. (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Верстюк В.Ф. (керівник), Басара-Тиліщак Г.Б., Бойко В.М. [та ін.]. – 2014. – 543, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 513-523. – Бібліогр. в кінці ст.
1214258
  Лубчак В. Публіцистика року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 29


  24 листопада "День" удев"яте нагороджуватиме лауреата Премії імені Джеймса Мейса.
1214259
  Мельник М. Публіцистика Романа Купчинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 125-133. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1214260
  Присяжна-Гапченко Публіцистика С. Бандери 50-х років ХХ ст: основні засади визвольної концепції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 37-48. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1214261
  Іваницька С.Г. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах "Книгаря" (1917–1920 рр.): історико-біографічні аспекти // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 156-180. – ISSN 2520-2855
1214262
  Євдокименко І.М. Публіцистика Софії Русової: питання історіографії та джерельна база дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 108-112


  У статті зроблено історіографічний аналіз джерельної бази громадсько-політичної, журналістської та публіцистичної діяльності С. Русової. The article presents historiographical analysis of sources of public policy, journalism and publicistic activity ...
1214263
  Федченко П.М. Публіцистика Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 269-278
1214264
  Тарасюк В. Публіцистика Тараса Шевченка: жанрові різновиди, проблематика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 387-392. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1214265
  Коцюба М. Публіцистика Уласа Самчука // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 33-37
1214266
  Радчик Р.В. Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 119-125


  Всебічно аналізується публіцистика відомого українського письменника, журналіста, редактора підокупаційної газети "Волинь", що виходила у Рівному з 1 вересня 1941 року до 7 січня 1944 року, опублікована на сторінках цього видання. Тематична ...
1214267
  Блажевська Ю.М. Публіцистика Ю.Липи та М. Шлемкевича: національні питання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 137-145
1214268
  Калантаєвська Г.П. Публіцистика Ю.Щербака // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 190-194. – ISBN 978-966-657-737-8
1214269
  Семенко С. Публіцистика Юрія Косача на сторінках нью-йоркської газети "Українські вісті" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 128-133


  У статті аналізується публіцистичний доробок Ю. Косача на сторінках газети прорадянського спрямування ""Українські вісті" (Нью-Йорк), написаний під впливом відвідин Радянської України. Розглядаються основна тематика його виступів, вплив соцреалізму на ...
1214270
  Ляшенко Т. Публіцистика як засіб формування патріотичної нації // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 78-82. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті йдеться про те, як публіцисти у своїх творах можуть сприяти формуванню патріотичної нації. Аналізується природа публіцистики, розглядаються її головні функції. Авторка зосереджує увагу на публіцистичних творах відомого українського ...
1214271
  Подолян М.П. Публіцистика як система жанрів / М.П. Подолян; КУ, Ін-т журналістики, ЦВП, Асоціація засобів масово інформації Украї ни. – Київ, 1998. – 42с. – (Слово-зброя ; 4)
1214272
  Мелещенко О.К. Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923) : навч.-метод. комплекс : навч. посібник, хрестоматія, теми рефератів / О.К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2021. – 706, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 701-704 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-578-327-5
1214273
   Публіцистика. Масова комунікація : [медіа-енциклопедія] / Ю. Вільке, В. Донсбах, Х.М. Кепплінгер, Р. Матес, [та ін.] Ноель-Нойманн; [Вільке Ю., Донсбах В., Кепплінгер Х.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер. : К. Макеєв, П. Демешко]. – Київ : [Академія української преси ; Центр вільної преси], 2007. – 779, [1] с. – ISBN 996-7181-95-2
1214274
  Дзюба Т. Публіцистика: деякі проблеми теоретичного дискурсу // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 290-294. – ISBN 978-966-493-306-0
1214275
  Гливинська Л. Публіцистична державотворницька діяльність Богдана Лепкого напередодні та під час Першої світової війни на тлі історичних подій того часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні проаналізовано публіцистичну діяльність Богдана Лепкого (1872-1941) - талановитого поета, прозаїка і публіциста, критика та літературознавця на тлі історичних подій, що відбувалися під час Першої світової війни в Галичині та світі. Митець ...
1214276
  Громова Н. Публіцистична діяльність Валентини Борисенко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 114-125. – ISSN 2664-4282
1214277
  Дабло Л.Г. Публіцистична діяльність Д.М. Овсянико-Куликовського: культурологічний вимір // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 158-163. – ISSN 2225-7586
1214278
  Батюк Т. Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 4-15. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1214279
  Могильний Л. Публіцистична діяльність Сергія Єфремова // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 18-23


  У статті аналізується публіцистична діяльність Сергія Єфремова під час його участі в українському національно-визвольному русі
1214280
  Супрун Л. Публіцистична і літературознавча картини світу: особливості параметризації // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 85-91


  У статті окреслюються параметри публіцистичної і літературознавчої картин світу, з"ясовується їх подібність та відмінність. Publicism and literature pictures of the world: features of parametrization. In the article it is out lined publicistic and ...
1214281
  Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена публіцистичній спадщині Софії Русової - відомого українського педагога, публіциста й редактора. Акцентується на аналізі суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого ...
1214282
  Галацька В.Л. Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на матеріалі сучасних спеціалізованих друкованих засобів масової інформації розглянуто пуб ліцистичні образи-моделі театрального буття незалежної України, які демонструють метафоризацію авторської свідомості журналістів. The article on the ...
1214283
  Столбюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263
1214284
  Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду мистецького українського руху (1946-1948) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 119-122. – ISSN 2307-2261
1214285
  Кличко С. Публіцистична позиція Володимира Шахнюка (за матеріалами газети "Кримська світлиця") // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 85-87
1214286
  Щириця П. Публіцистична реакція поета як невід"ємний чинник утвердження свободи слова та національної ідеї в Україні (на прикладі виступів у ЗМІ Дмитра Павличка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує взаємозв"язок між публіцистичним реагуванням поета на події суспільного життя та сприяння становленню свободи слова, а також аналізує усвідомлення національної ідентичності в українському соціумі (на прикладі творчості Дмитра ...
1214287
  Калантаєвська Г.П. Публіцистична спадщина А. Погрібного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 214-226. – ISBN 978-966-657-737-8
1214288
  Коцюк К. Публіцистична спадщина Бориса Грінченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 5-8
1214289
  Калантаєвська Г.П. Публіцистична спадщина В. Чорновола // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 166-169. – ISBN 978-966-657-737-8
1214290
  Заліток Л. Публіцистична спадщина В.О.Сухомлинського в суспільно-політичній пресі (1943-1970 рр.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-16. – ISSN 0131-6788
1214291
  Степаненко М.І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 396с. : іл. – ISBN 978-966-765371-6
1214292
  Степанова Г. Публіцистична спадщина Олеся Досвітнього // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 275-294. – ISSN 1728-9572
1214293
  Степанова Г. Публіцистична спадщина Олеся Лосвітнього // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С 30-41. – ISSN 0236-1477
1214294
  Галич В.М. Публіцистична стаття у творчій спадщині Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 127-132
1214295
  Романюк С.Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Романюк С.Д.; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 300л. + Додатки: л.203-300. – Бібліогр.: л.180-202
1214296
  Романюк С.Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Романюк С.Д.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1214297
  Ярмиш Ю.Ф. Публіцистична творчість Анатолія Москаленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Автор статті звернув увагу на такий аспект творчої діяльності А.З. Москаленка, як публіцистика.
1214298
  Галич Валентина Миколаївна Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Галич В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 668л. + Додаток: л.453 - 661. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 400 - 453
1214299
  Галич Валентина Миколаївна Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Галич В. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36c. – Бібліогр.: 37 назв
1214300
  Радишевський Ю. Публіцистична україніка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 44-67. – ISBN 978-966-2462-81-4


  В творчості Ю.І. Крашевського, польського письменника, окремої уваги заслуговує україніка, що була представлена у редагованих ним часописах та публіцистичних нарисах.
1214301
  Аністратенко А. Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 17-20
1214302
  Цюп"як І.К. Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 128-131


  "Із творчих задумів" виокремлюється публіцистичний голос Олеся Гончара і розглядається в контексті як синтезована домінанта світла, кольору, звуку, як своєрідна онтологічна модель образної системи життя. Голос автора і голос його героїв постають в їх ...
1214303
  Свалова М. Публіцистичний дискурс Б. Олійника - зразок світоглядної публіцистики // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 107-111
1214304
  Желіховська Н. Публіцистичний дискурс глобалізації на сторінках сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 94-100


  Досліджуються характерні особливості висвітлення суспільного дискурсу глобалізації в сучасній українській публіцистиці. The typical peculiarities of showing the public discourse of the globalization on the pages of the modern Ukrainian periodicals are ...
1214305
  Загоруйко Н. Публіцистичний дискурс епістолярію Івана Світличного // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 247-251. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1214306
  Загоруйко Н.А. Публіцистичний дискурс епістолярної спадщини Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 175-179. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1214307
  Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій :27.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 209 л. – Додатки: л. 204-209. – Бібліогр.: л. 187-203
1214308
  Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1214309
  Мельник А. Публіцистичний дискурс Сергія Аверинцева: апология морального розуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 145-152. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1214310
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок Б. Антоненка-Давидовича // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 121-128. – ISBN 978-966-657-737-8
1214311
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок В. Стуса // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 170-173. – ISBN 978-966-657-737-8
1214312
  Катола О. Публіцистичний доробок Василя Витвицького // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 447-453. – ISSN 2524-0331
1214313
  Теребус О. Публіцистичний доробок Дмитра Павличка в українській культурі ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 98-105


  У статті розглядається публіцистичний доробок Д. Павличка, розмаїття тем та образів, проблем та імен, до яких звертається письменник. Акцентується увага на різнобічність художнього таланту митця, його активній життєвій та творчій позиції. У своїх ...
1214314
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок О. Теліги // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 141-144. – ISBN 978-966-657-737-8
1214315
  Левчук М. Публіцистичний доробок Ореста Новицького в контексті православної церковної періодики // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-12


  Досліджується журналістський доробок Ореста Новицького - уродженця Волинської губернії, випускника Волинської духовної семінарії. Увагу зосереджено на морально-етичному аспекті публікацій вченого. Contribution in religious press by Orest Novytsky - ...
1214316
  Калантаєвська Г.П. Публіцистичний доробок Павла Грабовського // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 67-74. – ISBN 978-966-657-737-8
1214317
  Артемова Л.В. Публіцистичний жанр аналітичної статті (на матеріалі періодичного видання "El Pais") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 9-14. – ISBN 978-966-171-013-8
1214318
  Воронова М.Ю. Публіцистичний портрет: методологічні засади і сучасна модель // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 42-45


  Статтю присвячено популярному жанру публіцистичного портрета, який розглядається у розрізі його незмінних історично сформованих методологічних засад та гуманістичної місії - пізнання особистості. Використано емпіричний досвід різних сучасних ...
1214319
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль в українській літературній мові кінця XIX - початку XXI ст.: нормативно-аксіологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Коць Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 77 назв
1214320
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль початку XX століття як джерело формування синтаксичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано синтаксичні процеси в мові публіцистичного стилю поча. 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування варіантів, узагальнено основні напрями розвитку граматичної системи укр. мови.
1214321
  Чемеркін Сергій Публіцистичний стиль української мови в Інтернеті: диференційні ознаки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-224. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті визначено основні риси публіцистичного стилю української мови в Інтернеті. Акцентується увага на тому, що поряд із диференційними ознаками, які вирізняють цей стиль у інтернет-просторі, існують іриси, які мають характер універсалій та властиві ...
1214322
  Коць Т.А. Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0027-2833
1214323
  Михайленко В.М. Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 6-11


  Розглядається специфіка публіцистичного стилю, особливості його структури та функціонування. Показано, за допомогою яких за собів публіцистичного стилю реалізуються функції засобів масової інформації. The specific character of journalistic style, the ...
1214324
  Масі Н.І. Публіцистичний твір у системі масової комунікації: до постановки питання // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 293-299. – ISBN 978-966-927-534-9
1214325
  Шуть В.Я. Публіцистичний текст Ю. Андруховича як реалізація індивідуальної рецепції музичних та словесних образів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 296-300. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Досліджене явище інтерсеміотичності української есеїстики у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі"
1214326
   Публіцистичні виступи Павла Богацького у часописах "Рідний край" та "Українська хата" / К. Вострякова, О. Монарьова, Н. Овдієнко, Г. Ященко // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 176-183


  У статті досліджується журналістська діяльність видатного українського публіциста та громадського діяча Павла Богацького. Аналізуються його праці у виданнях "Рідний край" та "Українська хата". Ці матеріали є свідченням його багатовекторності у роботі з ...
1214327
  Хоню В.В. Публіцистичні виступи співробітників видавництва "Вік" (1894–1919) у контексті формування засад національно-культурної діяльності в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 98-103


  Досліджено напрями і форми видавничої і науково-публіцистичної діяльності співробітників видавництва "Вік" у контексті взаємовпливу книговидання і періодики, становлення засад національно-культурної діяльності в Україні. It was analyzed basic forms ...
1214328
  Ткаченко Р. Публіцистичні виступи Ю. Шевельова на сторінках газети "Нова Україна" (проблема контакту цивілізацій) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 145-157. – ISSN 2413-3094


  У статті проаналізовано провідні мотиви низки публікацій Ю. Шевельова періоду Другої світової війни, що викликані проблемою контакту ментальностей Сходу й Заходу, зокрема в радянському й нацистському варіантах. З’ясовано, що продуктивність і ...
1214329
  Семенко С.В. Публіцистичні виступи Юрія Косача про роль мистецького покоління 20-30-х років XX століття в збереженні тяглості українських духовних традицій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 26-31. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1214330
  Семенко С. Публіцистичні грані Олени Пчілки // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 40-45


  Висвітлюється тематичний діапазон публіцистики Олени Пчілки протягам 1906-1914 pp., зокрема питання розвитку української мови, літератури, етнографії, історії. Звертається увага на роль талановитої журналістки у виданні тижневика "Рідний край". . The ...
1214331
  Гиса О. Публіцистичні праці Здзіслава Яхімецького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 52-58. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1214332
  Семенко С.В. Публіцистичні традиції Драгоманових-Косачів у сучасній журналістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 154-158. – (Соціальні комунікації ; № 2)
1214333
  Романенко К. Публіцистичність рецензії як результат взаємопроникнення аналітики і художньої публіцистики (на прикладі театральних монорецензій О. Вергеліса в газеті "Дзеркало тижня") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  В умовах пострадянської перебудови та впливу глобальних трансформаційних процесів на українську медіасферу традиційна система журналістських жанрів потребує перегляду. Поширюються тенденції до есеїзації та індивідуалізації, між жанровими формами ...
1214334
  Зелінська Н. Публіцистичність української наукової прози (спроба ретроспективного огляду) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 230-239. – (Журналістика ; Вип. 2)
1214335
  Галич В.М. Публіцистичність щоденникових записів Олеся Гончара воєнних років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 95-106
1214336
  Степаненко М. Публіцистично-оцінний дискурс Закону України "Про засади державної мовної політики" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 40-63. – ISSN 1682-3540
1214337
  Степаненко М.І. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 587, [1] с. – Алф. покажчик реєстр. компонентів: с. 567-578. – Бібліогр.: с. 579-586 та в тексті. – ISBN 978-617-633-222-0
1214338
  Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми, 2008. – 221л. – Бібліогр. : л.175-221
1214339
  Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:18 назв
1214340
  Франко І.Я. Публіцистіка : Вибрані статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 155с.
1214341
   Публічна адміністрація в Україні : становлення та розвиток : монографія / [Алексєєв В.М. та ін. ; за заг. ред.: Толстоухова А.В., Нижник H.Р., Гончарук H.Т.] ; Секретаріат Каб. Міністрів України. – Дніпропетровськ : Монолит, 2010. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-398. – ISBN 978-966-2252-24-8
1214342
   Публічна адміністрація і громадяни : адміністративно-правове регулювання відносин : монографія / [О.Ф. Андрійко та ін. ; за заг. ред. О.Ф. Андрійко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2017. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8397-8
1214343
  Юшкевич О.Г. Публічна адміністрація часів Гетьманщини // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-617-7293-17-9
1214344
  Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 135-138
1214345
  Малиновський В. Публічна адміністрація: постановка проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-39. – бібліогр. на 17 пунктів
1214346
  Завгородня В. Публічна бібліотека в мережі "Фейсбук". Бути там, де читачі! // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341
1214347
  Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи - до центру місцевої громади // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 18-21


  Огляд роботи бібліотек Миколаївщини; окреслені проблемні питання, котрі характерні для всіх бібліотек України та потребують вирішення на державному рівні, а саме: загальнодержавна політика фінансування за залишковим принципом; складний стан ...
1214348
  Розколупа Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 6-8


  Йдеться про правове поле реформи із децентралізації у сфері культури, а саме - створення органами місцевого самоврядування комплексних закладів культури, що об"єднують клубні формування та бібліотеки. Представлено етапи реорганізації і основні функції ...
1214349
  Вилегжаніна Т. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 4-6


  Про нові напрями роботи публічних бібліотек у громадському просторі на досвіді бібліотек Одеської, Житомирської, Хмельницької та Запорізької областей
1214350
   Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху (Дайджест). – Київ, 2004. – 32с.
1214351
   Публічна бібліотека: мисія : (З досвіду різних країн. Погляд методиста). – Київ, 2004. – 44с.
1214352
  Теплюк М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 6-22. – ISSN 0132-1331
1214353
  Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-33. – ISSN 0132-1331
1214354
  Діхтієвський П.В. Публічна влада і громадянське суспільство: загальнотеоретичні міркування / П.В. Діхтієвський, Є.В. Невмержицький // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 15-31. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються сучасні проблеми діяльності публічної влади в Україні на шляху, пройденому за роки незалежності. Привертається увага публічної влади до завдань перед суспільством. Аналізується робота органів влади, їх посадових та службових осіб ...
1214355
  Трачук П.А. Публічна влада на місцевому та регіональному рівнях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 121-126. – ISSN 1563-3349
1214356
  Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судові адміністративній юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 29-36
1214357
  Крусян А.Р. Публічна влада у системі сучасного українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 52-61
1214358
  Максакова Р.М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 78-83. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1214359
   Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / [В.А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 307, [1] с. : Бібліогр.: с. 273-305. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-2646-76-4
1214360
  Тертична А.В. Публічна дипломатія в українсько-болгарських відносинах (1991-2018 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тертична Анна Вікторівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1214361
  Дубов Д.В. Публічна дипломатія США в добу холодної війни : [як США завойовували "серця та розум людей", у дзеркалі розсекречених документів ЦРУ] : аналіт. доповідь / Д. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Центр безпекових досліджень. – Київ : НІСД, 2020. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-162 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-343-5
1214362
  Дашковський А. Публічна дипломатія США на Близькому Сході // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 195-200


  Рівень популярності США в арабському світі вкрай низький Білий дім чудово розуміє, що перемогти на Близькому Сході можна, лише здобувши перемогу й на "ідеологічному фронті". Саме тому поряд із посиленням тиску на регіональні мас-медіа організовано ...
1214363
  Слісаренко І.Ю. Публічна дипломатія та її реалізація у модерній практиці Сполучених Штатів та Росії" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 123-127
1214364
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 225-239. – Бібліогр.: л. 195-224
1214365
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1214366
  Іванова Н.С. Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-126. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1214367
  Фурашев В.М. Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 44-51
1214368
  Гавриленко І. Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 112-113
1214369
  Гуцал С.А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 106-113
1214370
  Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія як форма "м"якої" сили у міжнародних відносинах: визначення, цілі, моделі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 141-146
1214371
  Запорожець О.Ю. Публічна дипломатія: європейський досвід і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 179-188. – (Європейські дослідження)
1214372
  Воскобойнікова-Гузєва Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29
1214373
  Черній Є.В. Публічна інформація - один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 110-112. – ISSN 2306-6814
1214374
  Нестерова Д. Публічна інформація у формі відкритих даних та проблеми її класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1214375
  Брайлян Є. Публічна історія в Україні: у пошуках консенсусу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 15


  "Події останніх років в Україні, а російська інформаційна навала чи не найбільше, спричинили дискусію про існування й дієвість впливу на соціум такого інтелектуального феномену як публічна історія. Сам по собі концепт публічної історії постав на Заході ...
1214376
  Орлова Т. Публічна історія як складова "м"якої сили" у сучасному суспільстві: з досвіду Австралії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 165-174. – ISSN 0130-5247
1214377
  Цицюра Я.Г. Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
1214378
  Куранова С.І. Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 35-44. – ISSN 1996-9872
1214379
  Ігнатенко В. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.21-24
1214380
  Парсонс В. Публічна політика : Вступ до теорії й практики аналізу політики / Вейн Парсонс; Пер. с англ. О. Дем"янчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 549с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-518-362-1
1214381
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. – Київ : НАДУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-361-5
1214382
   Публічна політика = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун, С.В. Ситник, І.В. Рейтерович та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики. – Київ : НАДУ, 2020. – 406, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-431-5
1214383
  Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 255-266. – ISSN 2524-0137
1214384
   Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / [С.О. Телешун та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 191, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-351-6
1214385
  Телешун С.О. Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті євроінтеграції / С.О. Телешун, итник, І.В. Рейтерович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 26-44
1214386
  Чальцева О.М. Публічна політика в Україні: інституційний аспект дослідження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1214387
  Олійник В.В. Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / В.В. Олійник, Г.Г. Казарян, М.Ю. Щербата // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 91-97. – ISSN 2306-6814
1214388
   Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції = Public policy and social changes in Ukraine in the context of European integration : монографія / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики та прогнозування. – Київ : НАДУ, 2017. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 224-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-368-4
1214389
  Нагорянський Є.А. Публічна політика у демократичних суспільствах // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 120-128


  Досліджено категорію "публічна політика" у демократичних суспільствах. Доведено взаємозв"язок між гуманізмом, громадянським суспільством та публічною політикою. Розмежовано деякі особливості народовладдя та гуманізму, які доповнюють один одного. ...
1214390
  Кудіна О. Публічна політика як дієвий механізм демократизації суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 289-293
1214391
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 172 л. – Бібліогр.: л. 158-172
1214392
  Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1214393
  Рибачук О.М. Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 127-134. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У статті розглядаються актуальні процеси формування сучасного простору публічної політики в контексті розвитку інформаційного суспільства. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких загальнонаукових методів, як: ...
1214394
  Нагорянський Є. Публічна політика: деякі підходи до витлумачення поняття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 445-447. – ISSN 2076-1554
1214395
  Кисіль Л.Є. Публічна правосуб"єктність органів виконавчої влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 125-129
1214396
  Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін, Ю. Гурджі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0132-1331
1214397
  Саїд Едвард Публічна роль письменників та інтелектуалів // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-20
1214398
  Шаповал Н.В. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 120-125. – ISSN 2413-6433
1214399
  Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-11
1214400
  Лазор О.Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування : монографія / Оксана Лазор, Ірина Шелепницьк. – Київ : Дакор, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-8379-30-7
1214401
  Тверда О. Публічна самотність. Як "лайки" у соцмережах впливають на наше життя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 3


  "Соціальні мережі роблять людину більш самотньою, розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун із посиланням на дослідження вчених. «Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я. Наприклад, ...
1214402
   Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Київ, 2007. – 735с. – ISBN 978-966-96609-9-2
1214403
  Сусловець А. Публічна служба в органах державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 80-82
1214404
  Шульга І.А. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 124-126
1214405
  Лазор О.Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання : Навч. посіб. / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор, 2006. – 528с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-07-1; 966-373-064-1;
1214406
  Омельянович О.Т. Публічна служба в Україні: поняття та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 397-402. – ISSN 2219-5521
1214407
  Стрельченко О.Г. Публічна служба в Японії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 108-115. – ISSN 2227-796X


  У статті охарактеризовано публічну службу Японії та розкрито її собливості. Найбільший наголос зроблено на класифікації державної служби Японії, котра охоплює адміністративну, дипломатичну й судову сфери державної діяльності. Визначено також етапи ...
1214408
  Князевич В.М. Публічна служба у сфері охорони здоров"я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект / В.М. Князевич, Н.О. Васюк, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1214409
  Третяк О.А. Публічна сфера демократичного суспільства: трансформація явища в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 146-149. – ISSN 2077-1800
1214410
  Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія / О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 321-372. – ISBN 978-966-551-380-3
1214411
  Шестакова Е.Г. Публічна сфера як поняття сучасної теорії соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 11-17.


  Розглядається сутність поняття публічної сфери з точки зору сучасної теорії соціальної комунікації. The phenomenon of public sphere from point of view of modern theory of social communication are considerer in the article. Keywords: public ...
1214412
  Пухкал О.Г. Публічна та державна політика: єдність та відмінності / О.Г. Пухкал, О.В. Гомоляко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 106-112. – ISSN 2306-6814
1214413
  Ціватий В. Публічна та культурна дипломатія Республіки Польща XXI століття: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 50-51
1214414
  Бєлоусова Н.Б. Публічна та культурна дипломатія США / Н.Б. Бєлоусова, Ю. Мазурець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 198-201
1214415
  Процюк М.В. Публічна та культурна дипломатія як засіб "м"якої сили" України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріорітети // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 21-28. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1214416
  Перова О. Публічне (адміністративне) і приватне (цивільне) право: взаємовплив і взаємозв"язок в історичному розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 249-254. – ISBN 978-966-8909-91-7
1214417
  Усаченко Л.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. / Усаченко Л.М., Кальниш Ю.Г., Коваль Г.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 978-617-696-078-2
1214418
  Ревенко Н.Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект) / Н.Г. Ревенко, Зєніна-Біліченко // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 74-81
1214419
  Коломоєць Т.О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навч. посіб. для студентів юрид. ф-тів / Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 978-966-599-450-3
1214420
  Чекан М.М. Публічне адміністрування соціального захисту в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чекан Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, НДІ публ. права, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1214421
   Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції : монографія / [ Н.Ю. Подольчак та ін. ; за заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я.Я. Пушака, П.В. Ворони] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 269, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-397-186-0
1214422
  Щокін Р.Г. Публічне адміністрування у галузі освіти України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Щокін Ростислав Георгійович ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1214423
   Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв, Н Г. Ярова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-423-092-3
1214424
  Вітко А.Л. Публічне адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки держави : монографія / А.Л. Вітко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Константа, 2018. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 212-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-082-7
1214425
  Заїчко К.В. Публічне адміністрування у сфері зв"язку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заїчко Костянтин Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1214426
  Кононенко В.В. Публічне адміністрування у сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення освітнього простору України / В.В. Кононенко, С.А. Лапшин, Т.І. Пилипенко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 100-109. – ISSN 2414-4436
1214427
  Кравець В. Публічне адміністрування у сфері медичного обслуговування населення в Польсько-Литовський період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 100-103. – ISSN 2663-5313
1214428
  Шейбут Д.В. Публічне адміністрування у сфері міграції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шейбут Денис Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1214429
  Гулак О.В. Публічне адміністрування у сфері оподаткування аграрного сектору України / О.В. Гулак, В.М. Висоцький, Ю.В. Ярмоленко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 64-71. – ISSN 2617-4162
1214430
  Демченко О. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 67-69
1214431
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 226, [5] арк. – Бібліогр.: арк. 201-226
1214432
  Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1214433
  Білик П.П. Публічне адміністрування чи державне управління? Визначення понять та їх змістовне навантаження // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-927-199-0
1214434
  Алексович Ю.Р. Публічне адміністрування як напрямок діяльності владних суб"єктів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 144-149. – ISBN 978-617-7404-86-5
1214435
  Терещук В.В. Публічне адміністрування як правова категорія: аналіз підходів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 207-211. – ISSN 2072-8670
1214436
  Коллер Ю.С. Публічне адміністрування: сутність та зміст дефініції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 57-63. – ISSN 2072-8670
1214437
  Радченко Л.М. Публічне адміністрування: сутність, принципи і механізми // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 354-356
1214438
  Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 38-44. – ISSN 1727-1584
1214439
  Бевзенко В.М. Публічне будівельне право України : посібник / Володимир Бевзенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2022. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8066-16-1
1214440
  Гакан М.І. Публічне звичаєве право запорізьких козаків // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 11-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1214441
  Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / Банчук Олександр Анатолійович ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-2250-00-8
1214442
   Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 133, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1214443
  Добробог Л.М. Публічне і приватне право: проблеми розмежування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 91-98. – ISSN 2078-3566
1214444
  Костенко Н. Публічне і приватне: реконфігурація взаємодій у громадянському акті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 53-69. – ISSN 1563-3713
1214445
  Бевзенко В.М. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : монографія / В.М. Бевзенко, І.В. Паламарчук ; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2018. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-182. – ISBN 978-617-7020-90-4
1214446
  Бекетова О.В. Публічне мовлення як особливий вид аргументованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 32-40. – Бібліогр.: Літ.: с 40; 20 назв
1214447
  Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 58-62.
1214448
  Шведа В. Публічне побиття? / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 96). – С. 3


  "Саудити хочуть, щоб Катар відмовився від своїх політичних амбіцій і не змагався з впливом Саудівської Аравії в арабському світі".
1214449
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1. – 2011
1214450
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 2. – 2011
1214451
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 3. – 2011
1214452
   Публічне право = Публичное право, Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011-
№ 4. – 2011
1214453
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2012. – 364 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1214454
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
№ 2 (6). – 2012. – 396 с. – мова резюме англ., укр., рос.
1214455
   Публічне право = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (9). – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1214456
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214457
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214458
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214459
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214460
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214461
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214462
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (16). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214463
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (17). – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214464
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (18). – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214465
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (19). – 2015. – 402 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214466
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (20). – 2015. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214467
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (21). – 2016. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214468
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (22). – 2016. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214469
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (23). – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214470
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (24). – 2016. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214471
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (25). – 2017. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214472
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (26). – 2017. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214473
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (27). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214474
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (28). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214475
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 1 (29). – 2018. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214476
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 2 (30). – 2018. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214477
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 3 (31). – 2018. – 282, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214478
   Публічне право = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", 2011-. – ISSN 2306-9082
№ 4 (32). – 2018. – 244, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214479
  Малишев Б.В. Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 250-259
1214480
  Коломоєць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
1214481
  Дорохіна Ю.А. Публічне правонаступництво: адміністративний і прцесуально-правовий виміри // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 77-79. – ISSN 2308-9636
1214482
  Бевзенко В. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються особливості правового регулювання й процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1214483
  Бевзенко В.М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 20-36. – ISSN 2227-796X


  Аналізуються особливості правового регулювання і процедура передання компетенції від одного суб"єкта владних повноважень (суб"єкта публічної адміністрації) до іншого. Таке передання запропоновано іменувати публічним правонаступництвом. Основою для ...
1214484
  Оксьом І.Г. Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 208-217. – ISSN 2306-9082
1214485
  Гриценко І.С. Публічне речове право як інститут адміністративного права та його аналіз у працях В.Л.Кобалевського // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 25-29. – (Правознавство ; Вип. 365)
1214486
  Юрса М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 91-97


  Розглянуто роль і значення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) у системі зовнішнього корпоративного фінансування з позицій акціонерів та компанії як незалежної господарської одиниці в межах бізнес-середовища. Проаналізовано практику проведення ...
1214487
  Мазур Н. Публічне слово у 1900-1914 роках (за матеріалами мемуарних текстів Дмитра Дорошенка) // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 87. – С. 170-179. – ISSN 0201-419
1214488
  Вадімов А.П. Публічне та приватне право в Україні: поняття, витоки, риси, генеза // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 6-9. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1214489
   Публічне управління : навч. посібник / [А.В. Стасишин та ін.] ; за заг. ред. Стасишина А.В. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 459, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 459. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 437-458. – ISBN 978-617-10-0528-0
1214490
  Александров О.В. Публічне управління в Україні: стан та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 100-107. – ISSN 2220-1394
1214491
  Макаренко М.В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 101-104. – ISSN 2306-6814
1214492
   Публічне управління в умовах інституційних змін : колект. монографія / [Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Н.Г. Діденко та ін.] ; за наук. ред. д-рів наук з держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : АртЕк, 2018. – 475 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-649-050-0
1214493
   Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – 194 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях" та парал. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-33-7
1214494
  Малонога С.О. Публічне управління екстреною медичною допомогою в кризових ситуаціях: формування системи реагування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 137-142. – ISSN 2306-6814
1214495
  Слезак М. Публічне управління кооперацією вищої та професійно технічної освіти в реалізації цілей сталого розвитку // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 187-188. – ISBN 978-617-7565-33-7
1214496
  Тимошенко Т.О. Публічне управління розвитком туризму на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тимошенко Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1214497
  Токарева У.Д. Публічне управління створенням безбар"єрного середовища в освітній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
1214498
   Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-696-473-5
Вип. 1. – 2015. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1214499
   Публічне управління та адміністрування : посібник для підгот. до єдиного держ. кваліфікац. іспиту за спец. 281 "Публ. упр. та адміністрування" на другому (магістерському) рівні вищ. освіти / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; за ред. проф. Шебаніна В.С. ; [упоряд.: І.О. Банєва та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2021. – 170 с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-169. – ISBN 978-617-7149-57-5
1214500
   Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти) : словник-довідник : навч.-наук. вид. для фахівців-управлінців / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: С.П. Завгородня, М.Г. Орел, Г.П. Ситник ; за заг. ред. Д.В. Неліпи, Є.О. Романенка, Г.П. Ситника]. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 380 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-378. – ISBN 978-617-7700-62-2
1214501
  Лазор О.Я. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 111-121. – ISSN 2078-9165
1214502
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2009-
№ 2 (13). – 2015. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
1214503
   Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2009-
№ 1 (14). – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1214504
   Публічне управління та національна безпека : монографія / [А.М. Михненко, Н.М. Грущинська, Я.Ф. Жовнірчик та ін.] ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А.М. Михненка та д-ра екон. наук, доц. Н.М. Грущинської ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2019. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-932-119-0
1214505
  Бондар О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 43-62. – ISSN 1026-9932
1214506
  Варенья Н.М. Публічне управління у сфері державної безпеки: проблематика та перспективи удосконалення / Н.М. Варенья, С.М. Виганяйло // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 76-81. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1214507
  Павлів О.В. Публічне управління у сфері земельних відносин // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 39-44. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
1214508
  Ситник Г.П. Публічне управління у сфері національної безпеки : підручник / Г.П. Ситник, М.Г. Орел ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 360 с. – Глосарій: с. 347-359. – Бібліогр.: с. 329-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7700-63-9
1214509
  Таньчук О.А. Публічне управління як нова парадигма управлінської діяльності сучасної держави // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 101-103
1214510
  Куйбіда В.С. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-619-370-7
1214511
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – 71, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-619-370-7
1214512
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1214513
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1214514
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – 2017. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1214515
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – 2017. – 147, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1214516
   Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності = Public administration: values, quality standards and assessment of efficiency : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ
Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – 2017. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1214517
   Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; редкол.: Афонін Е.Л., Бова Т.В., Бодров В.Г. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (1), листопад. – 2015. – 210 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1214518
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (2), березень. – 2016. – 258 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1214519
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (4), вересень. – 2016. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1214520
   Публічне урядування = Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (5), грудень. – 2016. – 220 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
1214521
   Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / [С.О. Болдіжар та ін. ; за заг. ред. М.В. Савчина] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2015. – 318, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2095-89-0
1214522
  Карковська В.Я. Публічний аудит: сутність, структурні елементи та особливості застосування / В.Я. Карковська, І.С. Вішка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 341-346. – ISSN 2222-4459
1214523
  Сухонос В. Публічний вимір держави постіндустріального суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.72-74
1214524
  Галій М.С. Публічний виступ: мета, види, жанри та вимоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1214525
  Галій М.С. Публічний виступ: мета, види, жанри та вимоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1214526
  Олюха В. Публічний договір на сучасному етапі в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2000. – № 9. – С. 104-107. – ISSN 0132-1331
1214527
  Житник Ю. Публічний інтерес при застосуванні тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 153-155
1214528
  Поліщук Р. Публічний інтерес у забезпеченні платоспроможності страховиків // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 117-122. – ISSN 2663-5313
1214529
  Ільків Н.В. Публічний інтерес у контексті визначення підсудності земельних спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 131-139. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «публічний інтерес у земельних правовідносинах». Зазначене завдання вирішується крізь призму розмежування судових юрисдикцій під час вирішення земельних спорів за участю органів державної влади та ...
1214530
  Стефанчук М. Публічний інтерес як об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 236-244. – ISSN 1026-9932
1214531
  Скрипник В.Л. Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 226-233. – ISSN 2306-9082
1214532
  Кравчук В. Публічний контроль у державі // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 1561-4999
1214533
  Ханик Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи / Ханик, Ю.-Б.Р // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 142-146. – ISSN 2306-6814
1214534
  Сич А. Публічний наголос / бесіду вів Олексій Насадюк // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 1, 10


  ""Проєкти у публічному секторі, якщо вони успішно втілені у життя, створюють реальні зміни у твоїй країні, у якій, як ми чудово бачимо, ще багато треба реформувати та змінювати на краще", - зазначає Альберт Сич, партнер Redclsffe Partners".
1214535
  Кисіль В. Публічний порядок та застереження про публічний порядок: теорія і практика // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 55-62. – ISSN 1814-3385
1214536
  Мальський М.М. Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 79-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1214537
  Латинський М. Публічний порядок як комплексна категорія в сучасному міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2220-1394
1214538
  Кравчук В. Публічний правовий простір // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 36-41. – ISSN 2524-0129
1214539
  Винник О. Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 121-130
1214540
  Грищенко М.В. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 132-135
1214541
  Грищенко М. Публічний простір міста як об"єкт соціологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-38. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертається до аналізу поняття "публічного простору міста" з соціологічної точки зору. В статті представлений огляд існуючих підходів до тлумачення поняття, та окреслено специфіку саме соціологічного розуміння публічного простору міста. З ...
1214542
  Пальчук М.В. Публічний простір: підходи до визначення // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 19-20. – ISBN 978-966-285-300-1
1214543
  Длугопольський О.В. Публічний сектор і соціальна політика держави: моделі взаємодії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 32-35. – ISBN 966-614-021-7
1214544
  Мельничук О.Ф. Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення права людини на освіту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 116-121
1214545
  Жученко З.О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1214546
   Публічні бібліотеки : Інформаційні послуги. Зарубіжний досвід (Дайджест). – Київ, 2004. – 44с.
1214547
  Плахтій А.М. Публічні бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення електронного урядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Плахтій Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1214548
  Першина Н.Г. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної стратегії "Культура. Творча громада" / розмову вела С. Ковальчук // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 10-12


  Інтерв"ю з Наталією Геннадіївною Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
1214549
  Тітова Н. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори організаційно-структурних змін // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 7-10


  Трансформації, що відбуваються в процесі реформи децентралізації, в кожному регіоні мають свої особливості й свої цифри, свої переваги і свої труднощі, зокрема й в питаннях реорганізації мережі публічних бібліотек сфери впливу Міністерства культури ...
1214550
  Здановська В. Публічні бібліотеки і промоція читання: перепони та можливості // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 22-25
1214551
   Публічні бібліотеки США: дослідження думок американців / підготувала Олена Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 22-23


  У США, незважаючи на розвиток Інтернету, бібліотеки і надалі користуються популярністю у населення. Що ж знаходять в них досвідчені користувачі найбільшої глобальної комп"ютерної мережі? Автор статті ознайомлює читачів із результатами щорічного ...
1214552
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України в контексті державної гуманітарної політики // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 4-6
1214553
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 4-6
1214554
  Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки: ліквідувати не можна реорганізувати // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 4-6


  Нова концепція розвитку бібліотек
1214555
  Федчук С. Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97.
1214556
  Кацберт Т.Л. Публічні директиви як відображення культурних ознак мовних колективів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 295-300. – ISBN 966-581-481-8
1214557
  Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання / Н.Ю. Пришва; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : КНТ, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-373-473-6
1214558
  Мороз Г.В. Публічні екологічні інтереси: проблеми відображення у праві // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7957-20-9
1214559
  Кваша О.О. Публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (ч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 КК України) / О.О. Кваша, В.В. Гапончук // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 244-257. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1214560
  Кваша О.О. Публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (ч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 КК України) / О.О. Кваша, В.В. Гапончук // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 244-257. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1214561
  Гапончук В. Публічні заклики до вчинення злочинних дій: лінгвістичний аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 108-113. – ISSN 2409-4544
1214562
  Рубащенко М.А. Публічні заклики як наскрізний кримінально-правовий термін: постановка питання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 142-149. – ISSN 2224-9281
1214563
  Берестова І.Е. Публічні законні інтереси конституційного значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 4-10. – ISSN 2308-9636
1214564
  Шевчук Л.М. Публічні закупівлі в Україні: окремі аспекти визначення поняття // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 127-129. – ISBN 978-966-940-085-7
1214565
  Ткачук С.П. Публічні закупівлі в Україні: правовий аналіз нововведень у чинному законодавстві // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 168-176. – ISSN 2072-8670
1214566
  Курочко М. Публічні закупівлі по-новому. Перемоги й поразки перших 9 місяців дії Закону / М. Курочко, В. Сальников // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 8-9
1214567
  Джабраілов Р. Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку / Р. Джабраілов, В. Малолітнева // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 47-64. – ISSN 1026-9932
1214568
  Калічак В. Публічні закупівлі. Зловження повноваженнями розпорядників бюджетних коштів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 38-39
1214569
  Дубаневич О. Публічні закупівлі: дискримінація неприпустима? / О. Дубаневич, Н. Шехкерімова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 30-31
1214570
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова
1214571
  Чекер Я. Публічні закупівлі: прозорість чи дискримінація? / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 9,16-17


  Система державних закупівель, яка остаточно припинила своє існування у серпні 2016 р., вважалася корумпованою та своєю непрозорістю надавала широкі можливості для змови між учасниками та замовниками.
1214572
  Хорунжак Н.М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 143-149. – ISSN 2308-1988
1214573
  Коташевська Т. Публічні і приватні – замість ВАТ і ЗАТ. Коментарі до Закону "Про акціонерні товариства" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 97-99.
1214574
  Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 5-16. – ISSN 2308-0361
1214575
  Щербина В.С. Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 568-575. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1214576
   Публічні кадастрові карти. Світовий досвід / І. Тревого, А. Матіщук, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 53-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1819-1339
1214577
  Гуржій А.В. Публічні консультації: актуальні проблеми та перспективи правового регулювання // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 74-81. – ISSN 2519-2353


  "Європейський вектор розвитку сучасної України вимагає переходу на європейські стандарти належного врядування, котрі передбачають безпосередню участь громадськості в процесах нормотворення, публічного адміністрування, формування та реалізації державної ...
1214578
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 7/8 (168), липень - серпень : Мій світ. – 2018. – 96 с.
1214579
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2003-
№ 9 (169), вересень : Новий сезон. – 2018. – 96 с.
1214580
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ : ТОВ "Форзац", 2003-
№ 11 (171), листопад 2018. – 2018. – 96 с.
1214581
   Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12 (172), грудень 2018 : Микола Голомша. – 2018. – 96 с.
1214582
  Зіненко О. Публічні події у контексті функціональної теорії Денніса Мак-Квейла // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 20-28. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1214583
  Тимченко Л. Публічні послуги в Україні: розвиток нормативно-правового забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 140-144
1214584
  Григораш О.І. Публічні послуги у сфері державного управління: поняття та зміст // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-77. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Поняття та зміст публічних послуг у сфері державного управління.
1214585
  Мезенцева Н. Публічні простори Києва: модель та сучасні трансформації // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 185-210. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1214586
  Мезенцева Н. Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу / Н. Мезенцева, М. Пальчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 19-26. – ISSN 2413-7154


  Сучасне місто фокусує перетин складних, неоднозначних, багатовимірних суспільних процесів. Вони проявляються в різних аспектах його функціонування на таких зрізах як населення (особа, громада, мешканці), політика, економіка, та мають часові і ...
1214587
  Пальчук М.В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 191-247. – Бібліогр.: арк. 173-190
1214588
  Пальчук М.В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1214589
  Мезенцев К.В. Публічні простори через призму партисипативного міського планування - приклад Києва / К.В. Мезенцев, Н.І. Провотар, М.В. Пальчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1214590
  Дідик Н. Публічні службовці поняття та адміністративна відповідальність / Н. Дідик, Павлович-Сенета // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 130-135. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1214591
  Щербак С.В. Публічні та приватні засади в правовому регулюванні виконавчих процесуальних правовідноси // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 64-67


  Стаття присвячена дослідженню публічних та приватних засад у виконавчому процесі, про- ведено аналіз критеріїв, на підставі яких виділено публічні та приватні елементи в правовому регулюванні виконавчих процесуальних правовідносин. Зокрема, до них ...
1214592
  Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення : Монографія / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2003. – 352с. – ISBN 966-8074-37-8


  Теоретико-привові та практичні питання забезпечення оптимального співвідношення приватних і публічних інтересів у господарських товариствах
1214593
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
1214594
  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1214595
  Бова Є.Ю. Публічні та приватні організації, що забезпечують право громадян на безоплатну правову допомогу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 45-51.
1214596
  Луніна І.О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія / І.О. Луніна ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9537-7
1214597
  Длугопольський О.В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 106-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1214598
  Нечай А. Публічні фонди та публічні видатки як категорії фінансового права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
1214599
  Василина Н.В. Публічність делегованих нотаріусу повноважень // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7020-48-5
1214600
  Григориев В.А. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 200-204. – ISSN 1563-3349
1214601
  Мединська Н.В. Публічність містобудівної документації як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1214602
  Худар А.Є. Публічність як інструмент демократизації державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Худар Анна Євгеніївна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1214603
  Безсмертна Н. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 41-44.
1214604
  Бліхар М.М. Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1214605
  Зайцева Н.А. Публічно-правова природа державного кредиту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 243-248. – ISSN 0201-7245
1214606
  Музика-Стефанчук Публічно-правова природа фінансової основи місцевого самоврядування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 221-225. – (Право. Економіка. Управління)
1214607
  Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
1214608
  Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 140-148. – ISSN 1026-9932
1214609
  Погребенник О.І. Публічно-правове регулювання як інструмент вдосконалення організаційної структури українських політичних партій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1214610
  Татьков В. Публічно-правовий спір і адміністративно-правовий спір: їх співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 211-219. – ISSN 1026-9932
1214611
  Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимошенко Катерина Олегівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1214612
  Юринець Ю.Л. Публічно-правовий характер судових спорів у сфері захисту культурних прав громадян у контексті міжнародних зобов"язань України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 106-113. – ISSN 2227-796X


  Розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян. Показано, що за своєю суттю такі спори за участю суб"єктів владних повноважень є публічними і підлягають розгляду переважно в адміністративних судах. Разом із тим, ...
1214613
  Полюхович В.І. Публічно-правові аспекти господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 156-159
1214614
  Кулик Н.І. Публічно-правові засади охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 146-148. – ISSN 0201-7245
1214615
  Жорнокуй Ю.М. Публічно-правові засоби інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі
1214616
  Пашков В.М. Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 2 (16). – С. 52-62. – ISSN 2072-084X
1214617
  Севрюков Д.Г. Публічно-правові методи у регулюванні трудових відносин у країнах західної Європи та США у кінці XIX -першій половині ХХ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 137-143.
1214618
  Тильчик О.В. Публічно-правові спори, пов"язані з процедурами митного оформлення та сертифікації: розв"язання окремих проблем практики / О.В. Тильчик, Л.А. Романовська, В.В. Тильчик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 60-64. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1214619
  Сидор В. Публічно-правові та приватноправові засади в земельному законодавстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1214620
  Хвесик М.А. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні сталого просторового розвитку / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 9 назв
1214621
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 62-71. – ISSN 2414-3499
1214622
  Остапенко В.М. Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 348-356. – ISSN 2222-4459
1214623
  Єгоричева С.Б. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах : монографія / Єгоричева С.Б., Лахижа М.І. ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-280. – ISBN 978-617-774-906-5
1214624
  Головко В.О. Публічно-приватне партнерство в системі забезпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Головко Владислав Олександрович ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
1214625
  Вінник О. Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-22. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим аспектам взаємодії публічно-приватного партнерства з інститутами громадянського суспільства та проблемам правового регулювання відносин такого партнерства. Статья посвящена правовым аспектам взаимодействия публично-частного ...
1214626
  Іголкін І.В. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 66-76
1214627
   Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями : колект. наук. монографія / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Т.І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 443, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7773-1
1214628
  Мороз Г.В. Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 54-59. – ISSN 2413-7189
1214629
  Сороченко А.В. Публічно-приватне партнерство у сфері науки і техніки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 133-142. – ISSN 2220-1394
1214630
  Поліщук В.С. Публічно-приватне партнерство як базовий принцип нового державного менеджменту: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено одну з ключових характеристик нового державного менеджменту - публічно-приватне партнерство, його зміст та причини виникнення; проаналізовано історіографію питання, а також відмінність підходів до понятійно-категоріального апарату у ...
1214631
  Шемігон О.І. Публічно-приватне партнерство як інструмент соціально-економічного розвитку села / О.І. Шемігон, М.В. Вихор, М.В. Руденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 31-36. – ISSN 2306-6814


  "Досліджено роль та місце публічно-приватного партнерства у забезпеченні поступального соціально-економічного розвитку села. Розглянуто теоретико-правові аспекти публічно-приватного партнерства. Визначено, що це специфічна форма співпраці між органами ...
1214632
  Гусєв В.О. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 67-73. – ISSN 2220-1394
1214633
  Штурба А.Ю. Публічно-приватне партнерство як об"єкт теоретико-економічних досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 2306-6806
1214634
  Черевиков Є. Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-39. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1214635
  Дєєва Н.Е. Публічно-приватне партнерство: інтереси зацікавлених сторін / Н.Е. Дєєва, В.В. Хмурова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 99 -111 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1214636
  Мазалова А.О. Публічно-приватне партнерство: місце в системі взаємин держави та бізнесу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 108-117. – ISSN 2224-9281
1214637
  Нестор О.Ю. Публічно-приватне партнерство: сутність, особливості та проблеми розвитку на тлі пандемії COVID - 19 // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (148). – С. 58-68. – ISSN 2071-4653
1214638
  Морозов В.С. Публічно-приватні партнерства в країнах центральної та східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 111-112
1214639
  Шаповалова О. Публічно-приватні угоди партнерства про стратегію господарського природокористування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 79-84
1214640
  Омельян О. Публічно-сервісна діяльність як спосіб реалізації сутності сервісної держави // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 76-81. – ISSN 2524-0129
1214641
  Бедний О.І. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 90-95. – ISSN 2306-9082
1214642
  Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
1214643
  Саханенко С. Публічно - правовий статус міських районів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.115-123
1214644
  Севрюков Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США з кінця XVIII - до початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Севрюков Денис Георгієвич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назви
1214645
  Севрютв Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи у формуванні правового регулювання трудових відносин у країнах західної Європи в період феодалізму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 347-353. – ISSN 1563-3349
1214646
   Пугач Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 355-356 : фото
1214647
  Марков А.Я. Пугачев : поэма / А.Я. Марков. – Москва : Современник, 1983. – 126 с.
1214648
  Буганов В.И. Пугачев / В.И. Буганов. – Москва, 1984. – 383с.
1214649
  Петров С.П. Пугачев в Пензенском крае / С.П. Петров. – Пенза, 1950. – 143с.
1214650
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой театра действий. – 1884. – 418 с. разд. паг. – Указанная на тит. л. карта отсутствует
1214651
  Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники : Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. 1773-1774 гг. : По неизданным источникам : в 3 т. / Н. Дубровин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1884. – [4], IV, 412, XI с.
1214652
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и его сподвижники / Ю.А. Лимонов. – М.-Л., 1965. – 140с.
1214653
  Лимонов Ю.А. Пугачёв и пугачёвцы / Ю.А. Лимонов. – Л., 1974. – 188с.
1214654
  Лесин В.И. Пугачев: народный герой или злодей из народа? // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1 (44). – С. 107-117
1214655
  Мартынов М.Н. Пугачевский атаман Иван Белобородов / М.Н. Мартынов. – Пермь, 1958. – 60с.
1214656
  Дмитриев-Мамонов А.И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : исторический очерк по официальным документам / А.И. Дмитриев-Мамонов. – Санкт-Петербург : Тип. Монтаида, 1907. – [4], III, 256 с., 29 л. ил., карт.
1214657
  Тренев К.А. Пугачевщина / К.А. Тренев. – Москва, 1924. – 125с.
1214658
   Пугачевщина. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1926. – 288 с.
1214659
   Пугачевщина. – МЛ.
2. – 1929. – 494с.
1214660
  Войтинская Н. Пугачевщина / Н. Войтинская. – Москва, 1931. – 94с.
1214661
  Симонов С. Пугачевщина / С. Симонов. – Х., 1931. – 160с.
1214662
   Пугачевщина. – Москва ; Ленинград
Т. 3. – 1931. – 527с.
1214663
  Берс А. Пугачевщина на Урале. / А. Берс. – Уральск, 1924. – 48с.
1214664
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологонсихической характеристики / Н.Н. Фирсов. – 2-е. – Москва, 1921. – 167с.
1214665
  Фирсов Н.Н. Пугачевщина, поыт социологопсихической характеристики / Н.Н. Фирсов. – Санкт-Петербург-Москва. – 187с.
1214666
  Есенин С.А. Пугачов / С.А. Есенин. – Пг., 1922. – 64с.
1214667
  Есенин С. Пугачов, 1922
1214668
  Вельм А. Пуговица, или серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1976. – 255с.
1214669
  Вельм А. Пуговица, или Серебряные часы с ключиком / А. Вельм. – Москва, 1981. – 127с.
1214670
  Бядуля З. Пуд жита / З. Бядуля. – Київ, 1960. – 38 с.
1214671
  Очеретин В.К. Пуд соли / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1970. – 48с.
1214672
  Захаров В.Н. Пуд соли : повести и рассказы / Виталий Захаров;. – Чебоксары : Чуваш.кн. изд-во, 1972. – 175 с.
1214673
  Балтушис Ю. Пуд соли : автобиогр. повесть / Ю. Балтушис; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 304 с.
1214674
  Балтушис Ю. Пуд соли : роман / Ю. Балтушис. – Москва
2. – 1978. – 319 с.
1214675
  Вольф-Тальбот Пудель / Вольф-Тальбот. – Москва : Лесная промышленность, 1988. – 173с. : 16 л.ил.
1214676
  Маршак С.Я. Пудель / С.Я. Маршак. – Москва, 1991. – 48с.
1214677
  Аникина Наталия Пудинг для русского графа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 36-37 : фото
1214678
   Пудовкин в воспоминаниях современников. – М : Искусство, 1989. – 493 с.
1214679
  Иезуитов Н. Пудовкин. Пути творчества / Н. Иезуитов. – Москва-Ленинград, 1937. – 208с.
1214680
   Пудовочкін Юрій Євгенійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 201-202. – ISBN 978-617-573-038-6
1214681
  Пименов В. Пудож : Очерк о городе и районе / В. Пименов. – Петрозаводск, 1957. – 32с.
1214682
  Вірченко Т. ПУЕТ - територія безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 30
1214683
   Пузанов Ігор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1214684
   Пузанов Ігор Іванович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 41-42


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1214685
  [Ион И О. Пузыреногие (Thysanoptera) / И О. [Ион; под ред. Н.Н. Богданова-Катькова и С.П. Тарбинского. – Ленинград : Изд. Защиты растений от вредителей, 1928. – 72 с. : ил. – Без обл. – Библиография: "Главнейшая литература" (12 названий). – (Определители насекомых СССР / Лаборатория морфологии и систематики насекомых ИЗИФ а ; О.И. Ион)
1214686
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. / Б.Н. Шванвич. – 1с.
1214687
  Шванвич Б.Н. Пузыреногие или трипсы - Thysanoptera. // Насекомые - [Компакт - 252388]. – [1] с.
1214688
  Гегузин Я.Е. Пузыри / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1985. – 173 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 46)
1214689
  Гирфанов А. Пузыри славы / А. Гирфанов; пер. с башк. – Уфа, 1980. – 359 с.
1214690
  Григорьев Александр Пузыри, пирамиды и крокодиловы слезы // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 70-71 : фото
1214691
  Ковальчук Геннадий Пузырь обострения : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1214692
  Суп К. Пузырьковая камера / К. Суп. – Москва, 1970. – 168с.
1214693
  Александров Ю.А. Пузырьковые камеры / Ю.А. Александров. – Москва, 1963
1214694
  Данильченко Игорь Алексеевич Пузырьковые камеры с бромистым фреоном и их использование в нейтритных экспериментах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Данильченко Игорь Алексеевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 19л.
1214695
  Шляпников Р.С. Пузырьковые камеры с импульсными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шляпников Р.С.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 9л.
1214696
  Левонян Пузырьковые камеры с тяжелым заполнение и их применение на нейтральных пучках электронного ускорителя : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левонян Э. Ц; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1972. – 11л.
1214697
  Быковский Егор Пузырьковый эффект // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 84-87 : фото
1214698
  Задорожный Олег Пузырьковых дел мастер : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 98-104 : Іл.
1214699
  Накипов Н.Н. Пуии развития и совершенствования потребильской кооперации. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Накипов Н.Н.; Ан КазССР.Учен.совет.по экон.наукам Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1214700
  Ткаченко А.С. Пуир / А.С. Ткаченко. – М., 1968. – 272с.
1214701
   Пуйло Глеб Васильевич. К 85-летию со дня рождения // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 73. – ISSN 2074-272X


  Исполнилось 85 лет Глебу Васильевичу Пуйло - доктору технических наук, профессору, крупному ученому, известному специалисту в области электрических машин и трансформаторов. Воспитанник и последователь научной школы доктора технических наук, профессора ...
1214702
  Горячок І. Пукбліцистична стаття як складова художньої публіцистики Романа Іваничука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 248-251. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1214703
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 376 с.
1214704
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; авториз. пер. с тадж. А.Письменного. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359 с.
1214705
  Джалил Р. Пулат и Гульру : роман / Р. Джалил; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с.
1214706
  Джалил Рахим Пулат и Гульру : роман / Джалил Рахим; пер. с тадж. – Москва : Известия, 1969. – 528 с
1214707
  Джаліл Р. Пулат і Гульру. / Р. Джаліл. – К, 1957. – 320с.
1214708
  Кинль А В. Пулдевая стрельба. / А В. Кинль, . – М., 1989. – 206с.
1214709
   Пулевая стрельба. – Москва, 1962. – 103 с.
1214710
   Пулевая стрельба. Правила соревнований. – М, 1956. – 88с.
1214711
  Озеров М.В. Пулей, ядом, словом... / М.В. Озеров. – М., 1987. – 272с.
1214712
  Евгеньев Б. Пулеметчик Ханнаша / Б. Евгеньев. – Москва, 1943. – 42 с.
1214713
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1977. – 116с.
1214714
  Паршков В.И. Пулеметчики / В.И. Паршков. – 3-е изд. – Фрунзе, 1991. – 111с.
1214715
  Братченко И.Г. Пулеметчики. / И.Г. Братченко. – М., 1986. – 251-334с.
1214716
  Степанчук Т.Г. Пулеметчикиё / Т.Г. Степанчук, Е. Никита. – М., 1960. – 48с.
1214717
  Дубинская Т. Пулеметчица / Т. Дубинская. – М, 1936. – 195с.
1214718
  Губжоков Л. Пули и зерна : стихи и поэмы / Лиуан Губжоков; переводы. – Нальчик : Эльбрус, 1977. – 101 с.
1214719
  Покровский К.Д. Пулковская обсерватория / К.Д. Покровский. – Ленинград; Москва : ГТТИ, 1933. – 19 с.
1214720
  Михайлов А.А. Пулковская обсерватория / А.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1955. – 24 с.
1214721
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория / А.Н. Дадаев. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 52 с.
1214722
  Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория : очерк истории и научной деятельности / А.Н. Дадаев. – Ленинград : Наука, 1972. – 148 с.
1214723
  Дужников Ю.А. Пулковские высоты / Ю.А. Дужников. – Л., 1964. – 96с.
1214724
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – М, 1939. – 436с.
1214725
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – Москва, 1943. – 32с.
1214726
  Инбер В.М. Пулковский меридиан / В.М. Инбер. – Москва, 1946. – 32с.
1214727
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 376 с.
1214728
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – М, 1955. – 584 с.
1214729
  Караев Г. Пулковский меридиан : Роман / Г. Караев, Л. Успенский. – 3-е изд. – Москва : Воениздат, 1956. – 584с.
1214730
  Караев Г.Н. Пулковский меридиан / Г.Н. Караев. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 584 с.
1214731
  Быстрова Н.В. Пулковский обзор неба в радиолинии межзвездного нейтрального водорода / Н.В. Быстрова. – Ленинград, 1977. – 4с.
1214732
   Пулковской обсерватории 125 лет. – Москва, Ленинград : Наука, 1966. – 110 с.
1214733
   Пулюй-Кулiш. Подвижники Hацiї. – Київ : Рада, 1997. – 288с. – ISBN 966-7087-14-Х
1214734
  Лисин М.Д. Пуля / М.Д. Лисин. – Горький, 1961. – 35с.
1214735
  Гинда В. Пуля в рифму // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 78-80


  В судьбе поэтессы Елены Телиги перепутались страны и народы: она родилась в украинской семье в Подмосковье, в юности даже не говорила на родном языке, националистской стала в Чехии, а погибла 70 лет назад от рук немцев в Киеве
1214736
  Грибанов Б.Т. Пуля для президента : документальная повесть / Б.Т. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1984. – 133с.
1214737
  Алянский Ю.Л. Пуля и микроскоп : [о работе ленингр. милиции] / Ю.Л. Алянский. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 252, [2] с. : ил.
1214738
  Турусбеков Д. Пуля и песня / Д. Турусбеков. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 88 с.
1214739
  Пайк Р.Л. Пуля ставит точку / Р.Л. Пайк; пер. с анг. И.И. Кубатько, И.В. Тополь; к сб. в целом: оформ. худож. Н. Байракова. – Москва : Терра, 1995. – 550 с.
1214740
  Сухарев А.А. Пульс / А.А. Сухарев. – Вологда, 1962. – 96с.
1214741
  Цыбин В.Д. Пульс / В.Д. Цыбин. – М., 1963. – 102с.
1214742
  Марков А.А. Пульс / А.А. Марков. – К, 1969. – 64с.
1214743
  Степанюк М.І. Пульс / М.І. Степанюк. – К., 1971. – 200с.
1214744
   Пульс. – М
1. – 1989. – 239с.
1214745
   Пульс. – М
2. – 1990. – 240с.
1214746
   Пульс. – М
3. – 1990. – 271с.
1214747
  Анісімов М.Ю. Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / Микола Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – 299, [3] с. : іл. – У вид. також: Теплий сніг / В. Забірко ; Ілюзіон / Є. Філімонов. – (Компас). – ISBN 5-7720-0032-2
1214748
   Пульс времени. – М, 1972. – 272с.
1214749
  Лебедев В.К. Пульс времени / В.К. Лебедев. – Л., 1975. – 48с.
1214750
  Идашкин Ю.В. Пульс времени / Ю.В. Идашкин. – Москва, 1977. – 95 с.
1214751
  Котов В.П. Пульс времени. / В.П. Котов. – М, 1968. – 30с.
1214752
  Бабула В. Пульс Всесвіту : науково-фантастична повість / Володимир Бабула ; [пер. з чеськ. М.А. Соучек]. – Київ : Молодь, 1962. – 83 с. : іл. – (Бібліотечка пригод та наукової фантастики)
1214753
  Шулікін Д. Пульс галузі і вступна кампанія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Підсумки розвитку національної системи освіти у минулому навчальному році й першочергове завдання на наступний, попередні підсумки вступної кампанії, а також законопроект щодо протидії булінгу розглянули на розширеному засіданні профільного ...
1214754
  Лыскин Н Пульс жизни / Н Лыскин. – М., 1989. – 112с.
1214755
   Пульс земли. – Москва : Художественная литература, 1973. – 262 с.
1214756
  Шалимов А.И. Пульс Земли / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1957. – 86 с.
1214757
  Славута-Логвиненко Пульс Земли / Славута-Логвиненко. – М., 1987. – 96с.
1214758
  Славута А. Пульс землі / А. Славута. – К., 1974. – 71с.
1214759
  Баландин Р.К. Пульс земных стихий / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1975. – 206с. : с рис. и карт.
1214760
   Пульс кордону. – К, 1971. – 176с.
1214761
  Землянский А.Ф. Пульс памяти : Роман / А.Ф. Землянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 365с.
1214762
  Землянский А.Ф. Пульс памяти / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 413с.
1214763
  Витухновский А.Л. Пульс планеты : Методическое пособие для школ молодого лектора / А.Л. Витухновский. – Москва : Знание, 1977. – 119с.
1214764
  Новиков Н.Г. Пульс планеты / Н.Г. Новиков. – Москва, 1983. – 160с.
1214765
   Пульс реформ. – М, 1989. – 370с.
1214766
   Пульс реформи / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1214767
  Чорновіл Вячеслав Пульс української незалежності : Колонка редактора / Чорновіл Вячеслав; Всеукраїнське іст.-культ. правозахисне тов. "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Либідь, 2000. – 624с. – ISBN 966-06-0155-7
1214768
   Пульс Хибин. – Ленинград, 1984. – 440с.
1214769
  Кертман Л Пульс эпох / Л Кертман. – Пермь, 1972. – 41с.
1214770
  Муталибов З.А. Пульс эпохи : стихи / З.А. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 103 с.
1214771
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1998. – 71 с.
1214772
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 1999
1214773
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 1999
1214774
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 1999. – 71 с.
1214775
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 1999
1214776
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 1999
1214777
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6/7. – 1999
1214778
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 1999. – 72 с.
1214779
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9/10. – 1999
1214780
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 1999
1214781
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 1999
1214782
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта хвиля, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2000. – 71 с.
1214783
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 2/3. – 2000
1214784
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2000
1214785
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 5/6. – 2000
1214786
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2000
1214787
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2000
1214788
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2000
1214789
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2000
1214790
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2000
1214791
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2000
1214792
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2001
1214793
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2001
1214794
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2001
1214795
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2001
1214796
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2001
1214797
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2001
1214798
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7. – 2001
1214799
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 8. – 2001
1214800
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2001
1214801
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 10. – 2001
1214802
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 11. – 2001
1214803
   Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 12. – 2001
1214804
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 1. – 2002
1214805
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 2. – 2002
1214806
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 3. – 2002
1214807
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 4. – 2002
1214808
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 5. – 2002
1214809
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 6. – 2002
1214810
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 7/8. – 2002
1214811
   Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ. – ISSN 1605-9875
№ 9. – 2002
1214812
  Копань Л.Ю. Пульсари : наук.-фантаст. роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 320 с.
1214813
  Гинзбург В.Л. Пульсары / В.Л. Гинзбург. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
1214814
   Пульсары : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1971. – 271 с.
1214815
  Смит Ф.Г. Пульсары : пер. с англ. / Ф.Г. Смит. – Москва : Мир, 1979. – 267 с.
1214816
  Манчестер Р. Пульсары : пер. с англ. / Р. Манчестер, Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1990. – 292 с.
1214817
  Ульяницкий В.Ю. Пульсации в процессах газовой детонации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Ульяницкий В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1214818
  Кудрявцев Е.П. Пульсации давления в нижнем бъефе ГЭС современного типа с горизонтальными аграгатами. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кудрявцев Е.П.; Ан УССР. – К, 1967. – 24л.
1214819
  Воскобойник Владимир Анатольевич Пульсации пристеничного давления турбулентноо пограничного слоя, образованного при обтекании гибкого протяженного цилиндра : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Воскобойник Владимир Анатольевич; АН Украины, Ин-т гидромеханики. – К., 1993. – 15л.
1214820
  Памятных А.А. Пульсационная устойчивость звезд типа щита и диффузия гелия в звездных оболочках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02. / Памятных А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1975. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1214821
   Пульсирующее озеро Чаны. – Ленинград : Наука, 1982. – 304с.
1214822
   Пульсирующие звезды. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1214823
   Пульсирующие потоки частиц в магнитосфере и ионосфере. – Ленинград : Наука, 1978. – 240с.
1214824
  Ролдугин В.К. Пульсирующие сияния и их связь с другими геофизическими исследованиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ролдугин В. К. ; АН СССР , Ин-т космич. исследований. – Апатиты, 1970. – 16 с.
1214825
   Пульсовая диагностика тибетской медицины. – Новосибирск, 1988. – 133с.
1214826
  Каныкин А.И. Пульсы грома: Стихи. / А.И. Каныкин. – Москва, 1980. – 159 с.
1214827
  Медведев А. Пульт управления. Как выбрать оптимальную для компании модель службы контроллинга // Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 2012. – № 4. – С. 38-46
1214828
  Дутышева Л.Я. Пультовая система "Студент" / Л.Я. Дутышева, А.А. Матвеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Горький, 1977. – 64с.
1214829
  Пумпянский Л А. Пуна.Піддуклянський український народний ансамбль / Л А. Пумпянский. – Пряшів, 1966. – 40с.
1214830
   Пуническая война вспыхнула в Австрии : Тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1214831
  Ревяко К.А. Пунические войны / К.А. Ревяко. – Минск, 1988. – 270с.
1214832
  Слюсаренко А.Г. Пунічні війни / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317. – ISBN 966-642-073-2
1214833
  Тяпкин А.А. Пункаре / А.А. Тяпкин, А Шибанов. – М, 1979. – 416с.
1214834
  Нероденко В.М. Пунктаптихи из пограничных отложений юры и мела Горного Крыма / В.М. Нероденко, В.Т. Рябуха // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 23-28 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геология ; № 6)
1214835
  Корчинська Я. Пунктири міжнародної орієнтації. Куди нас веде "новий" зовнішньополітичний курс? // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 5


  "Здавалося, час наперсточників при владі безслідно минув після Революції гідності. Та то, на жаль, лише здавалося. А що насправді? Той, хто нині прийшов правити на головний пост, ще небезпечніший за «легітимича»? Бо в специфічних місцях обмежень не ...
1214836
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Ленинград, 1990. – 429с.
1214837
  Высоцкий С.А. Пунктирная линия / С.А. Высоцкий. – Москва, 1991. – 382с.
1214838
  Шевяков В.Н. Пунктиры / В.Н. Шевяков. – Владивосток, 1968. – 71с.
1214839
  Рза Р. Пунктиры времени : стихи и поэмы / Р. Рза. – Москва : Советский писатель, 1978. – 224 с.
1214840
  Рубанюк Э.В. Пунктуальность как один из важнейших критериев отношения ко времени // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 5-10
1214841
  Шапиро А.Б. Пунктуация / А.Б. Шапиро. – М.-Л., 1931. – 48с.
1214842
  Мхитарян А.М. Пунктуация армянского языка и обучение ей в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мхитарян А.М.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1957. – 34л.
1214843
  Каджаиа Л.Р. Пунктуация в грузинских рукописях V-XII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Каджаиа Л.Р.; Ин-т языкознания АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1214844
  Гаевская Т.И. Пунктуация в памятниках деловой письменности первой половины середины XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Гаевская Т.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 19л.
1214845
  Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке / Д.Э. Розенталь. – Москва : Книга, 1988. – 544 с.
1214846
  Дудников А.В. Пунктуация сложного предложения / А.В. Дудников. – Москва, 1958. – 164 с.
1214847
  Веденина Л.Г. Пунктуация французского языка / Л.Г. Веденина. – Москва, 1975. – 168с.
1214848
  Макаренко С.В. Пунктуаційне оформлення вставлених конструкцій у романах С. Процюка "Маски опадають повільно" та "Тотем" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 67-69. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1214849
  Терлак З.М. Пунктуаційний словник-довідник / Зеновій Терлак. – Львів : Світ, 2018. – 395, [1] с. – Бібліогр.: с. 395. – ISBN 978-966-914-159-0
1214850
  Замаруєва І.В. Пунктуаційні знаки в аспекті їх автоматичного опрацювання / І.В. Замаруєва, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 97-103


  У статті розглядаються основні теоретичні та практичні засади вивчення пунктуаційної системи мови в аспекті їх автоматичного опрацювання. Для дослідження пунктуації сучасної української мови пропонується лінгвістична база даних. На прикладі текстів ...
1214851
  Чорноус О.В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 170-176
1214852
  Шиянова І. Пунктуація у підготовці перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-34. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
1214853
   Пункты соглашения между университетом Св. Владимира и Украинским державным университетом // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 386. – ISBN 5-7707-1062-4
1214854
  Картомышев В.С. Пункты химизации / В.С. Картомышев, А.В. Постников. – М., 1989. – 62с.
1214855
  Венуолис А.Ю. Пуоджюнкемис : роман / А.Ю. Венуолис. – Вильнюс, 1952. – 366 с.
1214856
  Венуолис А. Пуоджюнкемис / А. Венуолис. – Каунас, 1952. – 367 с.
1214857
  Вітович І. Пуповину збережено. Нова Каледонія залишається у складі Франції // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 5


  У неділю, 4 жовтня, в Новій Каледонії відбувся другий референдум iз питання про незалежність від Франції. За результатами референдуму, жителі Нової Каледонії більшістю знову вирішили залишитися у складі Франції: «ні» незалежності сказали 53,26% ...
1214858
  Савельев Л.С. Пурга / Л.С. Савельев. – М, 1957. – 23с.
1214859
  Белогоров Д.Ф. Пурга : [в зимнюю стужу] : рассказы / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень : Книжное изд-во, 1962. – 35 с. – (Библиотечка одного рассказа)
1214860
  Мамаев Л.И. Пурга / Л.И. Мамаев. – Саранск, 1962. – 76с.
1214861
  Вахов А.А. Пурга в ночи / А.А. Вахов. – Магадан, 1982. – 351с.
1214862
  Вакуловская Л.А. Пурга уходит через сутки / Л.А. Вакуловская. – Магадан, 1963. – 142с.
1214863
  Курганов О.И. Пурга: Роман-хроника. / О.И. Курганов. – Москва, 1989. – 366с.
1214864
  Абрамов К.Г. Пургаз : роман-сказание / Кузьма Абрамова ; авториз. пер. с морд.-эрзя К. Евграфова. – Москва : Современник, 1989. – 443, [2] с.
1214865
  Желуденко М.А. Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности / М.А. Желуденко, А.П. Сабитова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 51-54
1214866
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1214867
  Селігей П.О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-66. – Бібліогр.: с. 49-63, 65. – ISSN 0027-2833


  Стаття оглядає пуристичні тенденції при термінотворенні в історії німецької, угорської, французької, новогрецької, ісландської, чеської, польської та турецької мов. На цьому тлі аналізується специфіка пуризму в українській та інших східнослов"янських ...
1214868
  Дмитренко Н.П. Пуриновый обмен и его регуяция в лимфоцитах / Н.П. Дмитренко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-197
1214869
  Логвининко Е.М. Пурины и их катаболизм при различной интенсивности флавиногенеза у дрожжей Candida guillirmondii : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Логвининко Е.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 18 с.
1214870
  Кримець О.М. Пуристичні тенденції в сучасних термінознавчих студіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 146-149. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1214871
  Корнієць К.А. Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 117-121


  Статтю присвячено розгляду проблеми адаптації запозичень з арабської мови в турецьку. Дане дослідження дозволяє уточнити особливості процесу запозичень, подальшого функціонування слова в лексичній системі сучасної турецької мови, а також виявити те, як ...
1214872
  Скотт В. Пуритане : [роман ; пер. с англ.] / Вальтер Скотт. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1950. – 540 с.
1214873
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Кишинев, 1958. – 444 с.
1214874
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Москва, 1986. – 525с.
1214875
  Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Москва, 1988. – 363с.
1214876
  Скотт В. Пуритане : Роман / В. Скотт. – Москва : Художественная литература, 1989. – 364с.
1214877
  Скотт В. Пуритане : роман / В. Скотт; Перевод с англ. А.С. Бобовича. – Москва : АзеБуки, 1994. – 479 с. – ISBN 5-7296-0036-4
1214878
  Скотт В. Пуритане. Легенда о Монтрозе : [романы] : пер. с агл. / В. Скотт; [вступ. стат. Б. Реизова ; прим. В. Рогова и др. ; ил.: В. Якубовича]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 109 ; Cерия вторая. Литература XIX века)
1214879
  Папенко Н.С. Пуритани / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 317-318. – ISBN 966-642-073-2
1214880
  Гісем Н. Пуритани // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (151), березень. – С. 41-43
1214881
  Алексева Н.С. Пуританская опозиция абсолютизму стюартов в первой четверти 17 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексева Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1214882
  Исаенко А.В. Пуританское движение в Англии в 16 - начале 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573. / Исаенко А.В.; МГУ. – М., 1975. – 18с.
1214883
  Карпов А.О. Пуританское образование и наука: опыт экстраполяции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 15-26. – ISSN 0869-561Х


  В статье на обширном историческом и педагогическом материале раскрывается влияние эпохи религиозной Реформации на становление и равитие промышленного производства и образования в Западной Европе.
1214884
  Михед Т.В. Пуританська традиція і література американського ренесансу: 1830-1860 : монографія / Тетяна Михед ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : Знання України, 2006. – 342, [2] с. – Бібліогр. в прим.: с. 335-337. – ISBN 966-316-160-4
1214885
  Сазанович Л. Пуританська філософія як ідейна основа американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 356-362


  У статті розглядаються фундаментальні принципи пуританізму (розсудливість, бережливість, дисциплінованість, працьовитість) і доводиться, що ідейний аспект американської англомовної фольклорної балади цілком відповідає переконанням перших переселенців ...
1214886
  Михед Тетяна Пуританська форманта літератури американського романтизму // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 62-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Раскрываются исторические основания, прежде всего пуританского сознания и идеологии, формирования американского ренессанса, специфическое отражение пуританских идеологий в поэтике литературных произведений середины XIX в.
1214887
  Короткий В.А. Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 671. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1214888
   Пурієвич Костянтин Адріанович (1866-1916) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 399. – ISBN 978-966-439-754-1
1214889
  Немировский А.И. Пурпур и яд / А.И. Немировский. – М., 1973. – 287с.
1214890
  Днепров А.П. Пурпурная мумия. / А.П. Днепров. – М., 1965. – 285с.
1214891
   Пурпурная яшма. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366 с.
1214892
  Грін О.С. Пурпурові вітрила / О.С. Грін. – К., 1972. – 64с.
1214893
  Чукреев В.И. Пурпуровый лес / В.И. Чукреев. – М, 1981. – 336с.
1214894
  Кудабеков Т. Пуртийная организация Ташкентских главных железнодорожных мастерских в 1917-1925 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудабеков Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1214895
  Ільїн В.В. Пуруша // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 64-65. – ISBN 966-316-069-1
1214896
  Ільїн В.В. Пурушартха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 65. – ISBN 966-316-069-1
1214897
  Жгулев Г.В. Пуск и наладка энергоблоков / Г.В. Жгулев. – Москва, 1978. – 256 с.
1214898
  Монастырский В.Ф. Пуск и торможение вертикального конвейера / В.Ф. Монастырский, Р.В. Кирия // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 133-143 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
1214899
  Кулешов А.А. Пускай бушуют волны : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Детская литература, 1969. – 158 с.
1214900
  Рашковский Л.С. Пускай не умирают звезды / Л.С. Рашковский. – Минск, 1968. – 36с.
1214901
  Хомутов С.А. Пускай растет береза. / С.А. Хомутов. – Ярославль, 1979. – 23с.
1214902
   Пуско-наладочные работы на АЭС с реакторами типа ВВЭР. – Москва : Атомиздат, 1976. – 110 с.
1214903
  Печеник Б.Я. Пуско-наладочные работы на энергоблоке 300 МВт / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – Москва : Энергия, 1976. – 144 с.
1214904
  Шулькин М.Ю. Пусковое опробование электрооборудования ЦЭС / М.Ю. Шулькин, Н.И. Грошев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 76 с.
1214905
  Фугенфиров М.И. Пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1970. – 120 с.
1214906
  Золотов Ю.К. Пуссен / Ю.К. Золотов. – Москва, 1988. – 375с.
1214907
  Вольская В.Н. Пуссен. / В.Н. Вольская. – Москва, 1946. – 192с.
1214908
  Олейник С.И. Пустая порода : Сатирические стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1959. – 48с.
1214909
  Уэстлейк Дональд Пустая угроза : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-93
1214910
  Сагирашвили Н.И. Пустевой очерк в грузинской литературе 60-70-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Сагирашвили Н. И.; Ин-т ист. гурз. лит. АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 30л.
1214911
  Задорожний Микола Пустелі світу збільшують свої площі : проекти ХХІ століття // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 39
1214912
  Кльосова О. Пустеля, яка має українську прописку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 24


  З історії Олешківських пісків.
1214913
  Хайнс Б. Пустельга для отрока / Б. Хайнс. – М., 1989. – 348с.
1214914
  Маковей О.С. Пустельник з Путни і іньші оповідання / написав Осип Маковей. – Чернівці : Вид. "Українська школа " ; З друк. тов. "Руска Рада", під заряддом Івана Захарка, 1909. – 49 с.


  Зміст. !. Свято в Сучаві. 2. В Чернівцях на перевозі. 3. Пустельник з Путни. 4. Маноі. 5. Як брат сестру продав Туркам.
1214915
  Маневски М. Пусти луге : роман во два дела. – Скопjе : Пирин, 2008. – 286 с. – ISBN 978-9989-2917-1-5
1214916
  Майзель С.С. Пусти развития корневого фондад семитских языков / С.С. Майзель. – М, 1983. – 308с.
1214917
  Красюк Сергій Пустивши сльозу за піддослідних звірів, чи не пора вже подумати про пересічних людей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 13
1214918
   Пустильник Олег Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 356 : фото
1214919
  Гжицький В.З. Пустинний берег / В.З. Гжицький. – Львів, 1963. – 96с.
1214920
  Шульга Я. Пустинно-Миколаївський монастир - київська святиня XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 49
1214921
  Маруценко В.Г. Пустир, селищний, міський парк. Історія // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 141-145


  Історія Кіровоградської області.
1214922
   Пустовойт Степан Пилип // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-961-3
1214923
   Пустовойт Степан Пилипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 122.
1214924
   Пустовойт Степан Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 74. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1214925
   Пустовойт Степан Пилипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 228-229 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1214926
   Пустовойт Степан Пилипович (1899-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 133-134. – ISBN 966-95774-3-5
1214927
  Губерський Л.В. Пустовойтенко Валерій Павлович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 369. – ISBN 966-316-045-4
1214928
  Брук П. Пустое пространство / П. Брук. – М, 1976. – 239с.
1214929
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1976. – 255с.
1214930
  Ходжер Г.Г. Пустое ружье / Г.Г. Ходжер. – М., 1982. – 319с.
1214931
  Милн А.А. Пустозвон. / А.А. Милн. – М, 1964. – 23с.
1214932
   Пустозерская проза : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
1214933
   Пустозерский сборник. – Ленинград, 1975. – 264с.
1214934
  Лубенський В.Я. Пустоцвіт / В.Я. Лубенський. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
1214935
  Литовченко Т.І. Пустоцвіт : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Київ : Гетьман, 2013. – 376, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-07-5
1214936
  Сергійчук В. Пустоцвіт без видів на майбутнє // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 86-94. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя Варшавського договору між УЕР і Польщею.
1214937
  Трублаїні М. Пустуни на пароплаві / М. Трублаїні. – Київ : Молодь, 1954. – 32с. – (Домашня б-чка школяра)
1214938
  Дэвис Л. Пустые зеркала : [роман] / Линда Дэвис ; [пер. с англ. В.М. Заболотного]. – Москва : АСТ, 1998. – 510, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Интрига). – ISBN 5-237-00213-7
1214939
  Куринский В.А. Пустые множества : проза / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Український письменник ; Вир, 1999. – 581, [3] с. – В кн. также: Cонеты (1991-1992). – ISBN 5-333-01522-8
1214940
  Петросян В. Пустые стулья на дне рождения : роман,эссе / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 556 с.
1214941
  Амир М. Пустые хлопоты : рассказы : авт. пер. с татар. / Амир Мирсай. – Москва : Советский писатель, 1956. – 82 с. : ил.
1214942
  Петрищев Б.И. Пустыне нужны сайгаки / Б.И. Петрищев. – Москва, 1987. – 124 с.
1214943
   Пустыни. – Москва : Мысль, 1986. – 318с. : Ил.,карт. – Библиогр.: с.310-317. – (Природа мира)
1214944
  Низовцев В.А. Пустыни : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 12-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
1214945
  Петров М.П. Пустыни земного шара / М.П. Петров. – Ленинград : Наука, 1973. – 435с.
1214946
  Орлова А.В. Пустыни как функция планетарного развития / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1978. – 161с.
1214947
   Пустыни мира = Мир пустынь : История. Карта. Экология. Намиб. Оазис. Руб-эль-Хали. Верблюд. Сахара. Тар // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 72-114 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1214948
   Пустыни планеты : Карта // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 84-85 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1214949
  Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
1214950
  Бабаев А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра / А.Г. Бабаев, З.Г. Фрейкин. – Москва : Мысль, 1977. – 351 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 344-350
1214951
   Пустыни СССР и их освоение : (Результаты совещания по изучению и освоению пустынь, состоявшегося 25-29 февраля 1948г. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 189с. – Библиогр. к каждой ст.
1214952
   Пустыни СССР и их освоение. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1954. – 801с. – Библиогр. к каждой ст.
1214953
  Петров М.П. Пустыни СССР и их освоение / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 147с.
1214954
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Москва; Ленинград : Наука
Т. 1 : Ордос, Алашань, Бейшань. – 1966. – 275с.
1214955
  Петров М.П. Пустыни Центральной Азии / М.П. Петров. – Ленинград : Наука
Т.2 : Коридор Хэси, Цайдам, Таримская впадина. – 1967. – 288с. : Карта
1214956
  Арнагельдыев А. Пустыни: рациональное использование и охрана / Арнагельдыев А., Костюковський В.И. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223, [1] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 220-222 (63 назв.)
1214957
  Березанская С.С. Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре / С.С. Березанская ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1974. – 151 с., [12] л. ил. : ил.
1214958
  Юнатов А.А. Пустынные степи Северной Гоби в Монгольской Народной Республике / А.А. Юнатов. – Ленинград : Наука, 1974. – 133с.
1214959
  Курбанов Ташли Пустыня - песня моя : стихи / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 112 с.
1214960
  Мальков В.Г. Пустыня - трудная земля: Рассказы. / В.Г. Мальков. – Ташкент, 1978. – 168с.
1214961
  Потапов Владимир Пустыня - это вам не конфеты кушать // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3. – ISSN 1029-5828
1214962
  Соколов В.Д. Пустыня : (Физико- географич. очерк). В. Д. Соколова с 12-ю рис. / В.Д. Соколов; Педагогич. общ-во при Московском ун-те. Труды комиссии по устройству чтений для учащихся. – Москва : Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1903. – 44с. : Илл.
1214963
  Ашк У. Пустыня : рассказы / Упендранатх Ашк ; пер. с хинди. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 335 с.
1214964
  Абаджиев Г. Пустыня : роман : пер. с македон. / Георгий Абаджиев ; [пер. Р. Ростовцевой ; предисл.: Р. Ростовцевой, И. Александровой]. – Москва : Прогресс, 1981. – 522 с. – (Библиотека югославской литературы)
1214965
  Леклезио Пустыня : роман / Леклезио, , Жан-Мари-Гюстав; Пер. с французского Ю. Яхниной. – Москва : Радуга, 1984. – 413 с.
1214966
  Леклезио Г Ж.М. Пустыня : [роман] / Ж. М. Г. Леклезио ; [пер. с фр. Ю.Я. Яхнина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 413, [3] с. – На авантит. указ.: Нобелевская премия по литературе 2008. – ISBN 978-5-367-01087-9
1214967
  Мынбаев К.М. Пустыня Бетпак-Дала / К.М. Мынбаев. – Алма-Ата, 1948. – 99с.
1214968
  Пестушко Валерий Пустыня вовсе не пуста! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
1214969
  Аир Э. Пустыня дает каучук : страницы из дневника / Эрди Аир. – Москва; Ташкент : Саогиз, 1932. – 100 с.
1214970
  Мосолов В.В. Пустыня живет / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1979. – 143с.
1214971
  Керн Э Э. Пустыня земного шара и попытки их использования / Э Э. Керн, . – Ленинград, 1933. – 58с.
1214972
  Луговской В.А. Пустыня и весна / В.А. Луговской. – Москва : Советский писатель, 1953. – 208с.
1214973
  Бабаев А.Г. Пустыня как она есть / Бабаев А.Г. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с. : ил. – (Эврика)
1214974
  Бабаев А.Г. Пустыня как она есть / Бабаев А.Г. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 207 с. : ил. – (Эврика)
1214975
  Хаткевич Василий Пустыня Калахари движется на юг : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 2 : Іл.
1214976
  Церетелли К.Е. Пустыня Кара-Кум и ее сельскохозяйственное освоение / К.Е. Церетелли, Ю.С. Новиков. – Москва, 1940. – 64с.
1214977
  Арнагельдыев А. Пустыня Каракумы: природа и человек / А. Арнагельдыев, В.И. Костюковский; отв. ред. А.Г. Бабаев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 161 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 160. – (Серия "Человек и окружающая среда")
1214978
  Мюллер Том Пустыня китов : киты в пустыне / Мюллер Том, Барнс Ричард // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 88-107 : Фото
1214979
   Пустыня наступает = Последствия просчетов : Доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 152с.
1214980
  Козлов Ю.В. Пустыня отрочества / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 254с.
1214981
  Сейтаков Б. Пустыня отступает : стихи / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 80 с.
1214982
  Иванов В.В. Пустыня Тууб-Коя / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 135с.
1214983
  Потапов Владимир Пустыня. Горы. Джип : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 190-192 : Іл. – ISSN 1029-5828
1214984
  Волосенко В.В. Пусть будет в доме хлеб / В.В. Волосенко. – Київ, 1990. – 347с.
1214985
  Лукницкая В.К. Пусть будет Земля : (Повесть о путешественниках) / В.К. Лукницкая. – Москва : Мысль, 1985. – 207с.
1214986
  Малый А. Пусть будет так... / [А. Малый]. – Черновцы : [б. и.], 2019. – 183, [1] с. – На тит. л. авт. не указан
1214987
  Паклин С.А. Пусть ветер дует... / С.А. Паклин. – Симферополь, 1965. – 272 с.
1214988
  Кастро Ф. Пусть вечно живет бессмертный Ленин! / Ф. Кастро. – Москва, 1970. – 39с.
1214989
  Шульпина Н.В. Пусть всегда будет книга! / Н.В. Шульпина. – Саратов, 1988. – 144с.
1214990
  Шумов Э.В. Пусть всегда будет мама! / Э.В. Шумов. – Пермь, 1965. – 51с.
1214991
   Пусть всегда будет солнце. – Москва : Изд. Сов. ком-та по культ. связям с соотечественниками за рубежом, 1965. – 80 с.
1214992
   Пусть всегда будет солнце. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 56 с.
1214993
  Журавлева Е.В. Пусть всегда будет солнце! / Е.В. Журавлева. – М., 1984. – 95с.
1214994
  Окунев И.С. Пусть всегда будет солнце! (Об атеистическом воспитании детей) / И.С. Окунев. – Москва : Знание, 1964. – 80 с.
1214995
  Роготченко А.П. Пусть всегда будет солнце. / А.П. Роготченко. – М., 1965. – 39с.
1214996
  Панферов К.Ф. Пусть всегда светит солнце. / К.Ф. Панферов. – М., 1966. – 159с.
1214997
  Баржанский Ю. Пусть говорят цветы : стихи в переводах / Юрий Баржанский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1960. – 160 с.
1214998
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть и рассказы / А.Т. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 112с.
1214999
  Гончар А.Т. Пусть горит огонек : Повесть / А.Т. Гончар. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
1215000
  Калашников С.Б. Пусть дерево шумит / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,