Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1214001
  Мишляєв Т.Ю. "Проблемні місця" бельгійського федералізму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 212-217. – ISSN 1729-360Х
1214002
  Столярчук І. "Проблемні" об"єкти нерухомості: як ввести у правове поле // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 1, 16-17
1214003
  Білокінь С.О. "Проблемотоп" в урбаністичній прозі Ю. Андруховича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 61-64
1214004
  Маринів Н. Проблемні аспекти визначення поняття податкового контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
1214005
  Щавінський В. Проблемні аспекти встановлення шкоди, заподіяної шляхом незаконної емісії цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.89-92
1214006
  Сущик В. Проблемні аспекти законодавства про референдуми та шляхи його вдосконалення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 75-78.
1214007
  Іванець І. Проблемні аспекти застосування практики Європейського Суду з прав людини в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 36-40
1214008
  Павленко С. Проблемні аспекти звернення стягнення на заставлене майно // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 200-203. – ISSN 0132-1331
1214009
  Ященко А. Проблемні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням із потерпілим // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-71.
1214010
  Рєзнікова В.Д. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 605-612. – ISBN 966-660-151-6
1214011
  Цюра Вадим Проблемні аспекти класифікації неустойи, її оціночні і штрафні властивості / Цюра Вадим, Білий Ярослав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 8-10
1214012
  Осинська О.В. Проблемні аспекти меж і обмежень прав людини, їх співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 133-138. – ISSN 1563-3349
1214013
  Спасибо-Фатєєва Проблемні аспекти недійсних правочинів ( на прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.29-34
1214014
  Закревський А.С. Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики : фінансове право / А.С. Закревський, Л.М. Кравченко, В.І. Горбатюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С.120-122. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назви
1214015
  Зеленов Г.М. Проблемні аспекти об"єктивної сторони складу злочину "фіктивне банкрутство" // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-57.
1214016
  Коба С. Проблемні аспекти обліку державних запозичень України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 467-470. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1214017
  Цибульська Л. Проблемні аспекти охорони програмного забезпечення в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 34-38.


  В статті освітлені аспекти і особливості цивільно-правової охорони комп"ютерних програм, а також розроблені пропозиції по удосконаленню механізму охорони комп"ютерного програмного забезпечення в Україні.
1214018
  Денисенко В.В. Проблемні аспекти правового регулювання діяльності малих підприємств в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-171. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1214019
  Холод Р.С. Проблемні аспекти реалізації прав неповнолітнього обвинуваченного при призначенні і проведенні експертизи на досудовому слідстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 159-164
1214020
  Дика М. Проблемні аспекти розвитку валютного регулювання в Україні / М. Дика, О. Остафіль // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 128-134. – ISSN 0201-758Х
1214021
  Кириленко О. Проблемні аспекти розвитку корпоративних відносин у комунальному секторі економіки / О. Кириленко, А. Лучка // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 44-56. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1214022
  Викиданець І.В. Проблемні аспекти розробки фінансової стратегії підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 32-37. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1214023
  Шелест Микола Проблемні аспекти розуміння органів, через які діє держава у цивільних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 89-92.
1214024
  Книженко О.О. Проблемні аспекти співрозмірності злочину та покарання за нього // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 108-110. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1214025
  Барановський О. Проблемні банки: виявлення й лікування : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 18-31 : Табл. – Бібліогр.: 39 назв
1214026
  Першиков Є. Проблемні питання "суперфіцію" у земельних правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1214027
  Клян Ф.Г. Проблемні питання адаптації митного законодавства України до європейських норм і стандартів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 597-602. – ISSN 1563-3349
1214028
  Толкачов Д. Проблемні питання в договорах оренди нерухомого майна // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
1214029
  Лотоцький А. Проблемні питання в службовій діяльності юрисконсультів // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-21
1214030
  Хащина Т. Проблемні питання взаємодії з органами державної виконавчої служби у ході здійснення прокурорського захисту інтересів громадян та держави при виконанні рішень судів та інших органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 51-56.
1214031
  Снігурська Л. Проблемні питання визнання банками процентного доходу за фінансовими інструментами : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 54-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1214032
  Снігурська Л. Проблемні питання визнання банками процентного доходу за фінансовими інструментами : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 60-67 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1214033
  Владика В. Проблемні питання визнання і виконання рішень судів України та Польщі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 53-57
1214034
  Лайф О. Проблемні питання визначення поняття "незаконний наркобізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 124-126.
1214035
  Жорнокуй Ю. Проблемні питання визначення поняття категорії "корпорація" та її ознак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 28-32
1214036
  Аврамова О. Проблемні питання визначення права власності на кіотські квоти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 67-71
1214037
  Бальцій Ю. Проблемні питання визначення системи місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 22-28. – ISSN 1561-4999
1214038
  Рижов І. Проблемні питання визначення тероризму в контексті теорії соціального управління // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 153-156


  У статті розглядається визначення тероризму з позиції соціології, зокрема, теорії соціального управління, зазначається, що мета тероризму полягає, насамперед, у вирішенні соціального конфлікту.
1214039
  Калітник О. Проблемні питання вилучення документів органами податкової міліції // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-106
1214040
  Філюк П. Проблемні питання вирішення земельних спорів як наслідок реформування судово-правової системи України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 83-86.
1214041
  Бежевець О. Проблемні питання відводів у цивільному, господарському та адміністративному процесах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 51-53.
1214042
  Мельник М. Проблемні питання відповыдальності за одержання хабара, залежно від його розмірів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.488-496. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1214043
  Головатенко Оксана Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 97-100
1214044
  Сегедін В. Проблемні питання впровадження відновного правосуддя у кримінальний процес // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-42.
1214045
  Петрушевський Ю.Л. Проблемні питання державного регулювання бухгалтерського обліку в сучасних умовах / Ю.Л. Петрушевський, О.І. Стрельніков // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-140. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1214046
  Яновська О.Г. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 33-39.
1214047
  Комашко М. Проблемні питання законодавчого регулювання взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування в м. Києві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.86-89
1214048
  Козуліна С. Проблемні питання законодавчого регулювання прав неповнолітніх осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 134-137. – ISSN 0132-1331
1214049
  Дудорова К. Проблемні питання застосування завдатку у відносинах. пов"язаних із відчуженням нерухомості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.29-35
1214050
  Пилипенко О. Проблемні питання застосування законодавства у сфері оподаткування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-54
1214051
  Мирутенко О.Я. Проблемні питання застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-129.
1214052
  Кохановська О. Проблемні питання застосування спеціальних цивільно-правових способів захисту інформаційних прав у діяльності органів засобів масової інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 75-78
1214053
  Медвєдєв К.В. Проблемні питання захисту екологічних прав громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 81-87. – (Правознавство ; Вип. 478)
1214054
  Шевченко Є. Проблемні питання захисту прав постраждалих від злочину на стадії порушення кримінальної справи / Є. Шевченко, В. Соколкін // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 110-114
1214055
  Куделя Н. Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.82-84
1214056
  Швець Р. Проблемні питання здійснення державної фінансової підтримки фермерських господарств // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 92-93.
1214057
  Зубрицький Микола Проблемні питання здійснення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 31-37
1214058
  Мельник Т. Проблемні питання зрвнішньої торгівлі та економічного зростання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
1214059
  Левченко К.Б. Проблемні питання імплементації факультативного протоколу до конвенції ООН проти катувань та формування національних превентивних механізмів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 75-78. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1214060
  Сердюк П. Проблемні питання інституту судимості у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-140
1214061
  Романов С. Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 199 КК України / С. Романов, І. Сингаївська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 125-129
1214062
  Котигоренко В. Проблемні питання кодифікації вибочого законодавства України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 50-54.
1214063
  Дудоров Олександр Олексійович Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Дудоров Олександр Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 208л. – Бібліогр.:л.164-196
1214064
  Трембовецька Т.П. Проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 268-271. – ISBN 966-660-151-6
1214065
  Дудоров О О. Проблемні питання кримінальної відповідальноті за одержання хабара. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Дудоров О.О,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 23л.
1214066
  Богун В.П. Проблемні питання механізму розрахунків в іноземній валюті // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 126-129.
1214067
  Благодарний А.М. Проблемні питання надання інформації посадовим особам правоохоронних органів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 72-78
1214068
  Гавриловська І.М. Проблемні питання обліку капітальних інвестицій та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19
1214069
  Лисенко Н.М. Проблемні питання обліку находження основних засобів у статутний капітал : контроль, облік і аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 175-183 : Табл. – Бібліогр.:18 назв
1214070
  Задорожний З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 12-16
1214071
  Кінащук Л. Проблемні питання організації страхування співробітників органів внутрішніх справ в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-44
1214072
  Латинін О.А. Проблемні питання оспорювання юридичних дій боржника, що порушують права кредиторів у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-101.
1214073
  Анохін В. Проблемні питання підвідомчості розгляду судових справ за участю органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-80.
1214074
  Дрьомов С.В. Проблемні питання правового регулювання захисту прав та інтересів особи під час реалізації положень чинного Кримінального кодексу України про звільнення від кримінальної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-109.
1214075
  Тютюнник О.О. Проблемні питання правового регулювання митних режимів в України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 58-63
1214076
  Лобач О.М. Проблемні питання правового регулювання субординованого боргу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.191-200. – ISBN 966-7784-65-7
1214077
  Кодинець А.О. Проблемні питання правової охорони засобів індивідуалізації у системі об"єктів права інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 85-93
1214078
  Барков О. Проблемні питання практичного застосування положень кримінально-виконавчого законодавства щодо умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м"яким // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 122-124.
1214079
  Пришва Н.Ю. Проблемні питання предмета та системи фінансового права // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 16-20.
1214080
  Орлюк О. Проблемні питання проведення судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності / О. Орлюк, О. Дорошенко // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 86-90.
1214081
  Тимчик Г. Проблемні питання проекту Житлового кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-28
1214082
  Абрамов Я.В. Проблемні питання проекту закону України "Про акціонерні товариства" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 105-109.
1214083
  Виноградова О.І. Проблемні питання проекту нового КПК України в частині регулювання підстав для відмови у видачі осіб, які вчинили злочин (екстрадиції) // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
1214084
  Павлов А.В. Проблемні питання реорганізації банків в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 183-190.
1214085
  Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 3-8
1214086
  Мельник Тетяна Проблемні питання розвитку ринку нафти та нафтопродуктів в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізується сучасний стан нафтового ринку в Україні, розкриваються недоліки структурної динаміки експортних операцій та основні чинники, що впливають на її формування. Обгрунтовуються заходи для підвищення технологічного рівня НПЗ, ...
1214087
  Мельник Т. Проблемні питання розвитку ринку нафти та нафтопродуктів в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1810-3944
1214088
  Копилян В.А. Проблемні питання розмежування жорстокого поводження з тваринами та адміністративних й інших правопорушень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-160. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1214089
  Мандра Г.А. Проблемні питання розрахунку авторської винагороди при визначенні митної вартості товарів, що імпортуються // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 103-109
1214090
  Павлов Є. Проблемні питання розслідування кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.18-22
1214091
  Соколова А.К. Проблемні питання становлення флористичного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 188-191. – ISSN 0201-7245
1214092
  Лаврук О.В. Проблемні питання сугестопедичних методів навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ролі та механізмів застосування навіювання як стрижневого поняття сугестопедії. Запропоновано техніку використання навіювання як одного із способів впливу на особистість в навчально-виховному процесі. Carried out the analysis of the ...
1214093
  Німко В. Проблемні питання сучасного трактування аграрних відносин / В. Німко, С. Бідюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 56-59. – ISSN 1993-0259
1214094
  Хитра О. Проблемні питання теоретичного визначення поняття "залучення неповнолітніх до вчинення злочину" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 16-18
1214095
  Кудрявцев В. Проблемні питання тривалого розгляду кримінальних справ судом та шляхи їх вирішення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 3-10
1214096
   Проблемні питання у застосуванні цивільного і господаського кодексів України. – Киев : Реферат, 2005. – 264с. – ISBN 966-8058-09-7
1214097
  Кириченко В.М. Проблемні питання унормування взаємовідносин глави уряду з парламентом і главою держави в Україні: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 120-126.
1214098
  Фурса С.Я. Проблемні питання усиновлення / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-31.
1214099
  Харченко Г.Г. Проблемні питання форм права власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 172-176.
1214100
  Прилуцький П. Проблемні питання формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.167-174. – ISSN 0132-1331
1214101
  Черкаський В.І. Проблемні питання, що виникають під час розгляду справ про банкрутство банків // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-109.
1214102
  Євдоченко Н. Проблемні питання, що виникають при подачі позову про захист права інтелектуальної власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 12-15
1214103
  Шевчук С.Р. Проблемні питання, які виникають під час розгляду справ про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111.
1214104
  Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 42-52
1214105
  Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: кн. для вчителя. / А.В. Фурман. – К., 1991. – 191с.
1214106
  Фурсова Л. Проблемні ситуації в роботі з поетичним твором : аналізуємо поезію В. Симоненка "Лебеді материнства". 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1214107
  Хом"як Н.О. Проблемність буття людини в умовах сучасного урбанізованого суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 90-94
1214108
  Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 35-40. – ISSN 0131-775Х
1214109
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1214110
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1214111
  Кириленко Т.С. Проблемність переживань травматичних ситуацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається значення переживання психотравмуючої ситуації як поворотного пункту у житті особистості з погляду цієї особистості.
1214112
  Сизоненко В.О. Проблемність подолання кризи конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 23-30


  Проаналізовано причини втрати Україною конкурентоспроможності у світовому економічному просторі. Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку, запропоновано заходи, які сприяють відновленню внутрішнього ринку.
1214113
  Федулова Любов Іванівна Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Федулова Любов Іванівна, Буга Наталія Юріївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропонована власна точка зору на характеристику проблемних регіонів. Обгрунтована необхідність розробки нових положень регіональної політики інноваційного спрямування.
1214114
  Саєнко Ю.І. Проблемність соціологічних підходів у світлі проблематичності часу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.47-54. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1214115
  Лиськов М.О. Проблемність та важливість дослідження поняття "методологія дослідження" // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7096-88-6
1214116
   Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. – Саратов, 1989. – 99с.
1214117
  Мартемьянов В.В. Проблемно-деятельностный подход в компьютерном моделировании : методика и опыт. Вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-42 : Фото. – ISSN 0016-7207
1214118
  Гуляев В.Н. Проблемно-деятельностный подход к обучению в высшей военной школе как методологическая и технологическая основа педагогической безопасности / В.Н. Гуляев, В.И. Марченков // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 155-163. – ISSN 2073-8536
1214119
  Максин В.И. Проблемно-категорийный анализ в современной буржуазной "экономикс" / В.И. Максин. – Минск, 1982. – 158с.
1214120
  Вергунов В. Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 257-271. – ISSN 2222-5250


  До 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН. Методом історико-наукового аналізу висвітлено найважливіші краєзнавчі студії в діяльності ННСГБ НААН та її Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки.
1214121
  Бесчастнов А.Г. Проблемно-методологическое обучение химии / А.Г. Бесчастнов. – Минск : Университетское, 1990. – 95с.
1214122
  Процюк Л.Б. Проблемно-мотивний спектр новелістики Василя Портяка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 190-195. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1214123
  Ларионов В.В. Проблемно-ориентированное обучение физике в техническом вузе / В.В. Ларионов, Ю.И. Тюрин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 107-109. – ISSN 0869-3617
1214124
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1985. – 132с.
1214125
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1987. – 133с.
1214126
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1988. – 139с.
1214127
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1989. – 133с.
1214128
   Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности : методология построения, базовые архитектуры, применения : монография / [Слипченко Н.И. и др.] ; под общ. ред. М.Ф. Бондаренко. – Харьков : ХНУРЭ, 2012. – 510, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 476-510. – ISBN 978-966-8766-42-8
1214129
   Проблемно-ориентированные измерительно-вычислительные комплексы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96с.
1214130
   Проблемно-ориентированные информационные системы. – Л, 1984. – 179с.
1214131
   Проблемно-ориентированные комплексы для автоматизации, контроля и управления. – К, 1993. – 75с.
1214132
  Видениекс П.О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П.О. Видениекс, Я.Я. Вентиньш, А.А. Кривченков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 296 с.
1214133
   Проблемно-ориентированные программы. Модели, интерфейс, обучение. – Москва, 1990. – 74 с.
1214134
  Бабенко Л.П. Проблемно-ориентированные средства в языке Кобол / Л.П. Бабенко ; под ред. Е.Л. Ющенко. – Москва : Статистика, 1979. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190 (35 назв.)
1214135
  Рвачев В.Л. Проблемно-ориентированные языки и системы для инженерных расчетов / В.Л. Рвачев, А.Н. Шевченко. – Киев : Тэхника, 1988. – 197 с.
1214136
  Харлов М.А. Проблемно-ориентированный анализ современной социально-экономической и профессиональной ситуации, ее особенности в условиях малого города // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 124-130. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1214137
  Айдаров Олександр Васильович Проблемно-орієнтована інтегрована технологія і засоби формування багатокритеріальних моделей функциональних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Айдаров Олександр Васильович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Х., 2000. – 19л.
1214138
  Самойленко С.О. Проблемно-орієнтоване навчання в медичних закладах вищої освіти: систематичний огляд і аналіз світового досвіду освітніх програм // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Вип. 2 (169). – С. 103-108. – ISSN 2077-4214
1214139
  Фоменко І.М. Проблемно-орієнтовані інформаційно-документні системи (технологія розробки) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 120-129. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто питання створення проблемно-орієнтованих інформаційно-документних систем. Описана одна з можливих технологій розробки таких систем. Запропоновано методику розробки проблемно-орієнтованої інформаційно-пошукової мови (ІПМ) та словника ключових ...
1214140
  Шантир Д.С. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації в ІВС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Шантир Д.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1214141
  Ян Виктор Ильич Проблемно-поисковая деятельность учащихся среднего специального учебного заведения в процессе лабораторно-практических работ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ян Виктор Ильич; НИИ педагогики УССР. – К., 1981. – 19л.
1214142
  Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л.Л. Момот. – Київ, 1984. – 63 с.
1214143
  Бражник И.И. Проблемно-профилирующее преподавание научного атеизма : методическое пособие / И.И. Бражник ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при Киев. гос. ун-те им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 68 с.
1214144
  Кязимов К.Г. Проблемно-развивающее обучение в практике работы средних ПТУ / К.Г. Кязимов, Т.А. Калганова. – М., 1986. – 44с.
1214145
  Білоусенко П.І. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя / Білоусенко П.І., Явір В.В. – Київ : Освіта, 1992. – 128 с.
1214146
  Горяинов В.П. Проблемно-структурный метод анализа мониторинга общественного мнения // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.35-49. – ISSN 0132-1625
1214147
  Коротеев А.Л. Проблемно-тематические аспекты процесса формирования национальных, зарубежных каталогов духового искусства и их социокультурная значимость // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 153-162. – ISBN 985-6798-15-9


  "Как известно, существует целый ряд определений понятия “каталог”. Слово “каталог” происходит от греческого слова “katalogos”, что означает “список”. Но принцип формирования списка в данном контексте все же имеет свои закономерности и предполагает ...
1214148
  Ісаєва Н.С. Проблемно-тематична парадигма китайської жіночої прози початку XX ст.: шлях до самовизначення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 85-89. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)


  У статті розглядаються особливості проблемно-тематичної парадигми прози китайських письменниць початку ХХ ст.: Чень Хенчже, Бін Сінь, Лу Їнь, Лін Шухуа, Ши Пінмей, Дін Лін та ін. Основна увага приділяється новаторству авторів в осмисленні та ...
1214149
  Іващенко В. Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису "Нова школа" (за 1918 рік) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326
1214150
  Подобна Є.В. Проблемно-тематичне наповнення періодичних видань м. Прилуки початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто історію становлення та розвитку газет "Прилукский голос", "Прилукская жизнь", "Прилуцька думка", "Телеграммы", що видавалися у місті Прилуки у 1914 - 1917 рр.
1214151
  Демченко Т.П. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль") / Т.П. Демченко, С.Г. Іваницька // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 204-220
1214152
  Ковальчук О.О. Проблемно-тематичний і жанровий контент журналу "Жінка" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 121-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
1214153
  Грицаюк М.М. Проблемно-тематичний і поетикальний аспекти збірки "Сільські історії" А. Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 288-298


  Досліджено проблемно-тематичний і поетикальний аспекти творчості А. Дімарова (збірка "Сільські історії"). Исследуется проблемно-тематический и поэтикальный аспекты творчества А. Димарова (сборник "Сельские истории"). The article investigates the ...
1214154
  Саліх Х.Т. Проблемно-тематичний репертуар і жанровий арсенал шведської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 187-190


  У статті вивчається тематичне та жанрове наповнення журналістських публікацій шведської газети "Афтонбладет". The case of topic and a genre content of journalistic publications of the Swedish newspaper "Aftonbladet" is studied in this article. В ...
1214155
  Шереметьєва В.К. Проблемно-тематичний спектр як провідний конституент поетичної моделі світу в романі Ф. Сідні "Аркадія" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1214156
  Романюк Л. Проблемно-тематичний та жанровий діапазон дитячої прози Івана Сенченка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 141-145
1214157
  Резніченко Н.А. Проблемно-тематичний та жанровий діапазони творів Остапа Вишні для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 125-133


  У статті розглянуто прозу Остапа Вишні для дітей, її проблемно-тематичний та жанровий діапазон. З"ясовано, що для дитячих оповідань автора характерне тонке нюансування психіки персонажів, увага до ціннісних пріоритетів дитини
1214158
   Проблемно-тематичні плани науково-дослідних установ і кафедр держ. унтів. УРСР на 1936 рік. – К, 1936. – 155с.
1214159
  Лавринчук В. Проблемно-тематичні тенденції прози Олександра Катренка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.47-51.
1214160
  Комарова Н.С. Проблемное изучение курса политической экономии капитализма / Н.С. Комарова, Л.В. Чиркова. – Ростов-на-Дону, 1988. – 144с.
1214161
  Маранцман В.Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В.Г. Маранцман. – М. : Просвещение, 1977. – 206 с.
1214162
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
1. – 1988. – 87 с.
1214163
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
2. – 1989. – 78 с.
1214164
  Старостин Е.С. Проблемное картографирование / АН СССР ; Комиссия по изуч. производительных сил и природных ресурсов при президиуме АН СССР ; Е.С. Старостин ; отв.ред. А.И. Преображенский. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003461-4
Картографическое обеспечение региональных комплексных программ. – 1990. – 134 с.
1214165
   Проблемное обучение в вузе. – Саратов, 1987. – 77с.
1214166
  Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе / В.М. Вергасов. – Київ, 1977. – 94с.
1214167
   Проблемное обучение в курсе истории КПСС. – Минск, 1990. – 124 с.
1214168
   Проблемное обучение в курсе научного коммунизма. – Свердловск, 1985. – 119с.
1214169
  Артемьева В Г. Проблемное обучение в курсе обществоведения / Артемьева Г.В. – Москва : Просвещение, 1973. – 128 с. : граф. – (Из опыта работы)
1214170
  Коваленко В.Г. Проблемное обучение в системе работы учителя математики 4-8 классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.02 / Коваленко В.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1974. – 25л.
1214171
  Гаврилов В.А. Проблемное обучение в средней школе / В.А. Гаврилов. – Кишинёв, 1973. – 23с.
1214172
  Соколова Проблемное обучение и использование технических средств обучения в преподавании и пропаганде истории КПСС : Библиогр. указ. лит. за 1970-1982 гг. / Соколова, У.А. Крылова. – Ташкент, 1983. – 47с.
1214173
   Проблемное обучение и методы организации познавательной деятельности студентов в общей системе обучения в вузе. – Кемерово, 1983. – 162с.
1214174
  Смагина А.В. Проблемное обучение математике в начальных классах. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Смагина А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1214175
  Горбовская О.И. Проблемное обучение на уроках истории / О.И. Горбовская. – Саратов, 1977. – 64с.
1214176
  Тхоржевский Д.А. Проблемное обучение на уроках труда / Д.А. Тхоржевский, В.Г. Гетта. – Минск, 1986. – 125с.
1214177
  Артемьева Г.В. Проблемное обучение обществоведению : Автореф... канд. пед.наук: / Артемьева Г.В.;. – Л, 1967. – 17л.
1214178
  Медвецкий П.И. Проблемное обучение физике / П.И. Медвецкий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 144 с.
1214179
  Шведко Л.М. Проблемное обучение физики в вечерней (сменной) школе. (На матер. законов движения Ньютона и их применения) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шведко Л. М.; МП Уз. ССР, Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1973. – 25л.
1214180
  Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. – 367 с.
1214181
  Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев. – Москва : Знание, 1991. – 79с.
1214182
  Алексеенко А.П. Проблемное поле преподавания философии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 77-83
1214183
  Куклин Е.Е. Проблемное положение медиареальности: отражение или конструирование реальности // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 194-196
1214184
  Лаптин П.Ф. Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе. / П.Ф. Лаптин. – Киев, 1988. – 122с.
1214185
  Сладкова Д.А. Проблемное преподавание литературы в старших классах средней школы. / Д.А. Сладкова. – Казань, 1967. – 60с.
1214186
   Проблемное преподавание философии в вузе. – Свердловск, 1988. – 117с.
1214187
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
1. – 1978. – 131с.
1214188
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
2. – 1978. – 123с.
1214189
  Бадмаев Б.Ц. Проблемность в политической учебе: диалектика мысли и действия. / Бадмаев Б.Ц. – Москва : Политиздат, 1990. – 190 с.
1214190
  Плотников Ю.С. Проблемность и метод в научном коммунизме / Ю.С. Плотников. – Томск, 1984. – 175с.
1214191
  Долгушкин Н.К. Проблемность современного сельского бытия и пути его оздоровления / Н.К. Долгушкин, В.Г. Новиков, В.И. Староверов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.86-94. – ISSN 0132-1625
1214192
  Фейгенберг И.М. Проблемны е ситуации и развитие активности личности / И.М. Фейгенберг. – М, 1981. – 48с.
1214193
  Карпухин Д.В. Проблемные аспекты административно-правовой деятельности Государственной жилищной инспекции Российской Федерации // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 1812-8696
1214194
   Проблемные аспекты аренды земельного пая // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 16-18
1214195
  Тортика А.А. Проблемные аспекты определения даты обращения хазарской знати в иудаизм (в связи с интерпретацией сведений о хазарской миссии Константина Философа) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 482-493. – ISBN 978-966-02-5736-8
1214196
  Мурашова С.А. Проблемные аспекты современного правопонимания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.11-12
1214197
  Соловей К.И. Проблемные аспекты финансирования инновационного развития экономики Беларуси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 108-109. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1214198
  Брандис Т. Проблемные вопросы в интенсивной терапии сепсиса и септического шока // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 79-84. – ISSN 2224-0586
1214199
   Проблемные вопросы геологии антропогена и неогена Белоруссии. – Минск, 1980. – 155с.
1214200
   Проблемные вопросы геологии и геофизики Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 107с.
1214201
   Проблемные вопросы литостратиграфии. – Новосибирск, 1980. – 191с.
1214202
  Венгераускас В. Проблемные вопросы осуществления экономической реформы в общественном питании. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Венгераускас В.; Вильнюс.гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 55л.
1214203
  Васильева А.В. Проблемные вопросы оценки эффективности капитальных вложений и новой техники / А.В. Васильева, В.С. Никитин. – Москва, 1989. – 48с.
1214204
  Яременко Я. Проблемные вопросы перехода права на земельный участок в связи с переходом права на объект недвижимости, который на ней находится // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 78-81.
1214205
  Петрук Л.П. Проблемные вопросы пионерской работы в школе. / Л.П. Петрук. – Саратов, 1968. – 22с.
1214206
   Проблемные вопросы прав на землю : практ. пособие / [Д.К. Александров, А.Н. Макаренко, А.В. Бартощук и др.]. – Киев : День Печати, 2008. – 95, [1] с. : портр. – Авт. указані в конце книги. – (Александров и партнеры. Юридический интеллект вашего бизнеса)
1214207
  Синица И. Проблемные вопросы применения принудительных мер воспитательного характера // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 50-52
1214208
  Бломквист В.Е. Проблемные вопросы реализации типовых учебных программ по нормативным дисциплинам "Безопасность жизнедеятельности", "Гражданская защита" в высших учебных заведениях I-IV уровгненй аккредитации / В.Е. Бломквист, Н.А. Растеряева // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С 6-8
1214209
   Проблемные вопросы сейсмологии Средней Азии. – Ташкент, 1988. – 232с.
1214210
  Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.28-38. – ISSN 0132-0769
1214211
  Мегега Г.Б. Проблемные вопросы тестирования и стандартизации в образовании: современные ориентиры перестройки философии мышления и практики вхождения Украины в систему международного оценивания PISA-2018 // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 35-41. – ISSN 2077-1800
1214212
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупотребление властью или служебным положением : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1214213
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупротребление властью или служебным положением : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 252л. – Бібліогр.:л.193-214
1214214
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошеничества и смежные с ним преступления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1214215
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошенничества и смежные с ним преступления : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 216л. – Бібліогр.:л.196-216
1214216
  Скобелев В.П. Проблемные вопросы участия в гражданском процессе третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 211-234. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1214217
  Литвинчук А.И. Проблемные вопросы участия суда в ходе дознания и досудебного следствия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.148-155
1214218
  Четыркин В.М. Проблемные вопросы экономического районирования / В.М. Четыркин. – Ташкент, 1967. – 124с.
1214219
   Проблемные группы как эффективная форма организации научно-исследовательской работы студентов / С.Р. Сихимбаев, С.К. Ахмедиев, А.А. Ганюков, П.Г. Безкоровайный // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются метод формирования проблемных групп в научно-исследовательской работе студентов, оптимальные формы их организации и работы. Характеризуется работа проблемных групп на кафедре механики Карагандинского государственного технического ...
1214220
  Асфура А.И. Проблемные доминанты журналистских расследований в современном медиапространстве // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 65-67. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Рассматриваются тематические особенности журналистских расследований в средствах массовой информации. Анализируются характеристики предмета журналистского расследования и существующие подходы к его определению. Выделяются ключевые темы ...
1214221
  Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в общеобразовательной школе / В.В. Сафонова. – Воронеж, 1987. – 174с.
1214222
  Сафонова А.М. Проблемные задания на уроках русской литературы / А.М. Сафонова. – Киев : Радянська школа, 1977. – 152 с.
1214223
   Проблемные задания по курсу политической экономии социализма и методика их применения. – К, 1980. – 54с.
1214224
  Меркулова И.И. Проблемные задачи в обучении иноязычной речевой деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Меркулова И.И.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 19л.
1214225
  Вилейто Т.В. Проблемные и творческие задания как способ формирования опыта творческой деятельности учащихся в современном уроке : методика и опыт / Т.В. Вилейто, Н.Н. Седюк // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 43-45. – ISSN 0016-7207
1214226
   Проблемные методы в преподавании общественных наук
№ 1. – 1985
1214227
  Магомедова Р.М. Проблемные области в деятельности преподавателя современного вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 48-58. – ISSN 1609-4646
1214228
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии : метод. рекомендации : [в 2 ч.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Киев : Минвуз УССР
1. – 1983. – 115, [1] с.
1214229
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии : метод. рекомендации : [в 2 ч.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Киев : Минвуз УССР
2. – 1987. – 137 с.
1214230
  Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – Москва, 1972. – 168 с.
1214231
  Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И.А. Ильницкая. – М., 1985. – 80с.
1214232
  Ситников А.Б. Проблемные теоретические вопросы сорбционно-десорбционного масообмена при водной миграции веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-90. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1214233
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – Москва, 1981. – 176 с.
1214234
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – М, 1987. – 160с.
1214235
   Проблемный анализ модернизации биологического образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов / Составители Е.М.Вечканов,И.А.Сорокина и др. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта факультета биологических наук Южного федерального университета.
1214236
  Медведева Л.А. Проблемный аффикс, или "вопрос на засыпку" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 3 (51). – С. 33-36. – ISSN 2305-7319
1214237
  Мальков В.И. Проблемный метод в лекционной пропаганде / В.И. Мальков. – М., 1987. – 61с.
1214238
   Проблемный метод преподавания научного коммунизма. – М, 1984. – 128с.
1214239
  Шамова Т.И. Проблемный подход в обучении / Т.И. Шамова. – Новосибирск, 1969. – 68с.
1214240
  Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе / Г.А. Понурова. – Москва : Просвещение, 1991. – 191с.
1214241
   Проблемный подход в преподавании географических дисциплин в педагогическом институте. – Ростов -на-Дону, 1983. – 111с.
1214242
  Максимова В.Н. Проблемный подход к обучению в школе. Метод. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1973. – 82с.
1214243
  Нурушов Абдулла Абы оглы Проблемный подход как средство активизации изучения математики. (На материале 8-летней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Нурушов Абдулла Абы оглы; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1214244
   Проблемный характер лекций по истории КПСС. – М, 1983. – 239с.
1214245
  Владимирова А.И. Проблемо художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1014) / А.И. Владимирова. – Ленинград, 1976. – 96с.
1214246
  Добрев Ч. Проблемой стиля и творческого многообразия в современной болгарской драматургии : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Добрев Ч. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16 с.
1214247
  Гиріна Т. Проблемологія українськомовного радіомовлення у світовому медіасередовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1214248
  Вилегжаніна Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 4-5
1214249
  Доненко Д. Проблему легше попередити, ніж лікувати. Вибір арбітражної інституції та застосоване право: практичні аспекти
1214250
  Доненко Д. Проблему легше попередити, ніж лікувати. Вибір арбітражної інституції та застосоване право: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1214251
   Проблему самоидентификации турагенства решит Инфополитен : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32
1214252
  Цапко Т.П. Проблемы "глагольной" интерференции при обучении русскому языку как иностранному арабоговорящих студентов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 253-257. – ISSN 2307-4558
1214253
  Туган-Барановская Проблемы "индикативного планирования" во Франции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Туган-Барановская М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1973. – 32л.
1214254
  Кубряк Е.Н. Проблемы "критической массы" диссертационных исследований в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-16. – ISSN 0130-9765


  Представлены количественные результаты анализа российских диссертаций по библиотековедению за 2006-2008 гг., полученные в рамках проводимого Российской государственной библиотекой (РГБ) общероссийского исследования библиотечной науки.
1214255
  Давидюк Г.П. Проблемы "массовой культуры" и "массовых коммуникаций" / Г.П. Давидюк, В.С. Бобровский. – Минск, 1972. – 201с.
1214256
  Кеба А. Проблемы "о-своения" пространства и времени в романе А. Платонова "Чевенгур" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 152-161.
1214257
   Проблемы "общего рынка". – М, 1960. – 256с.
1214258
  Скворцова Е.Л. Проблемы "праведного искусства" японского эстетика Кобаты Дзюндзо // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 93-103. – ISSN 0042-8744


  Автор рассматривает взгляды японского философа Кобаты Дзюндзо (1926-1984), который доказывает, что традиционное искусство Японии эстетически осваивает область, "переходную" от быта к области собственно художествен. творчества. Для описания этого ...
1214259
  Кельман Е.И. Проблемы "свободнаго права" // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7
1214260
  Кельман Е.И. Проблемы "Свободного права" / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 26 с.
1214261
  Бобылева С.Й. Проблемы "социальной политики" правящих классов Германии начала XX в. в западногерманской буржуазной историографии // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 905-911. – ISBN 978-966-383-915-8
1214262
   Проблемы ,связанные с разработкой показателя вреда от воздействия ионизирующих излучений. – М, 1981. – 40с.
1214263
   Проблемы абсолютного датирования в археологии. – Москва, 1972. – 148 с.
1214264
   Проблемы авиационной и космической медицины и биологии. – М, 1975. – 389с.
1214265
  Шталь В.А. Проблемы авиационной метеорологии / В.А. Шталь. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 103с.
1214266
   Проблемы автоматизации библиотечно-библиографических процессов в академических библиотеках. – М, 1988. – 165с.
1214267
   Проблемы автоматизации библиотечно-информационных систем и процессов в условиях функционирования ГАСНТИ. – М, 1983. – 88с.
1214268
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – Владивосток, 1985. – 162с.
1214269
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – М, 1989. – 148с.
1214270
  Белова Г.П. Проблемы автоматизации интеллектуального труда : сб. науч. тр. / ред. Г.П. Белова. – Москва : [б. и.], 1988. – 121 с.
1214271
   Проблемы автоматизации контроля знаний при обучении иностранным языкам в вузе. – Днепропетровск, 1988. – 116с.
1214272
   Проблемы автоматизации научных и производственных процессов. – М, 1985. – 262с.
1214273
   Проблемы автоматизации проектирования систем обработки данных : сб. науч. трудов. – Киев, 1975. – 128 с.
1214274
   Проблемы автоматизации судовых гидрометеорологических наблюдений : (Сборник докладов на всесоюзном семинаре). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 192с.
1214275
   Проблемы автоматизации топографо-геодезических и картографических работ : материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Новосибирск, май 1981 г. ; сборник. – Москва : ЦНИИГАиК, 1982. – 166 с.
1214276
   Проблемы автоматизации управления в непромышленной сфере : сб. науч. трудов. – Минск : ЦНИИТУ, 1984. – 156 с.
1214277
   Проблемы автоматизации управления техническим перевооружением предприятия / В.А. Неклюдов, А В. Сараев, В.Е. Лисьев, А.М. Никишин; В.Т.Денисова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 162 с.
1214278
   Проблемы автоматизированного управления отраслями и предприятиями непромышленной сферы (ОАСУ, АСУНО, АСУ ГХ). – Минск : ЦНИИТУ, 1981. – 142 с.
1214279
  Городисский Ф.Б. Проблемы автоматизированного управления финансами промышленности / Ф.Б. Городисский. – М., 1973. – 184с.
1214280
   Проблемы автоматизированной информатизированной технологии области труда и социальных вопросов : Материалы Всесоюзного семинара МДНТП им. Ф,Э,Дзержинского. – Москва, 1990. – 74 с.
1214281
  Беленков О.В. Проблемы автоматической идентификации пространственных объектов и их обновления при ведении базы пространственных данных на основе государственных топографических карт / О.В. Беленков, А.А. Каримова, Р.А. Демиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-27 : . – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1214282
   Проблемы аграрной истории. – Минск
1. – 1978. – 168 с.
1214283
   Проблемы аграрной истории. – Минск
2. – 1978. – 182с.
1214284
  Балалаева Н.М. Проблемы аграрной истории Англии XVI веква и их освещение в трудах А.Н.Савина. : Автореф... кандид. ист.наук: / Балалаева Н.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1214285
  Михайлов В.М. Проблемы аграрной истории Древнего Рима в исторической концепции Тонни Франка. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00. / Михайлов В.М.; МГУ. – Чебоксары, 1977. – 16л.
1214286
   Проблемы аграрной истории Поволжья в переходный период от капитализма к социализму (1917-1937 гг.). – Саранск, 1988. – 152с.
1214287
  Якубовский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши / В.А. Якубовский. – Ленинград, 1975. – 118с.
1214288
  Данилов А.И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца 19 начала 20 вв. / А.И. Данилов. – М, 1958. – 368с.
1214289
   Проблемы аграрной истории советского общества. – М., 1971. – 368с.
1214290
   Проблемы аграрной политики КПСС на современном этапе. – Москва
Т.1. – 1975. – 386 с.
1214291
   Проблемы аграрной политики КПСС на современном эхтапе. – Москва
Т.2. – 1975. – 415с.
1214292
  Лентсви Ньяти Исаак Проблемы аграрных отношений в странах Юго-Восточной Африки и пути их решения : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лентсви Ньяти Исаак; КИНХ. – К., 1972. – 28л.
1214293
  Хамид Т.З. Проблемы агропромышленного линтегрирования в сахарном производстве Ирака. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01.,08.00.05 / Хамид Т.З.; Одеск.ин-т нар.хоз. – Одесса, 1984. – 24л.
1214294
  Маркарьян С.Б. Проблемы агропромышленной интеграции в Японии / С.Б. Маркарьян. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
1214295
  Жуков Н.И. Проблемы агропромышленной интеграции на Кубе (На прим. тростниково-сах. хоз-ва) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Жуков Н.И. ; АН СССР , Ин-т Лат. Америки. – Москва, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1214296
   Проблемы агрохимическогосырья ЗападнойСибири. – Новосибирск, 1985. – 151с.
1214297
  Семчик В.І. Проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 324-341. – ISBN 978-617-7021-00-0
1214298
   Проблемы адаптации выпускников высшей школы в условиях рабты на селе в свере решений майского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. – М., 1983. – 193с.
1214299
  Матвеев В.В. Проблемы адаптации и усовершенствования жилой среды для слепых и слабовидящих людей // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 93-101. – ISSN 2415-8151
1214300
  Аорелайд-Тарт Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.59-67. – ISSN 0132-1625
1214301
  Скрипко Л.В. Проблемы адаптации психологов в учреждениях образования // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-59
1214302
  Горохова Т.Н. Проблемы адекватности перевода японских "аидзути" на русский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-99. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1214303
  Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений. Уч. пособие / А.Б. Пешков. – Иркутск, 1974. – 180с.
1214304
  Тихонов Д.А. Проблемы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.15-27. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1214305
   Проблемы административного права и совершенствования административной деятельности органов внутренних дел. – К., 1981. – 182с.
1214306
  Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса / В.Д. Сорокин. – Москва, 1968. – 143с.
1214307
   Проблемы азербайджанского Ренессанса. – Баку, 1984. – 313с.
1214308
  Турчин Ф.В. Проблемы азота в земледелии / Ф.В. Турчин. – М., 1962. – 38с.
1214309
  Османова С.Ю. Проблемы азребайджанской прозы 60-70-х годов в оценке русской критики. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Османова С.Ю.; Ан АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1981. – 26л.
1214310
  Бандровская О.Т. Проблемы академического литературоведения в современном английском романе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 97-109. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1214311
  Чичерин М.С. Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – C. 152-155. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
1214312
  Краузе А.А. Проблемы аксиоматики в практике познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 15-23. – ISSN 1560-7488
1214313
  Хоружий С.С. Проблемы аксиоматической теории рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хоружий С.С.; Ин-т физики высоких энергий. – М., 1967. – 10л.
1214314
  Расулев А. Проблемы активизации инновационной деятельности в Узбекистане и ценовая и налоговая политика государства / А. Расулев, С. Воронин, Н. Юсупова // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 111-128. – ISSN 0207-3676
1214315
  Торомырзаев Э. Проблемы активизации интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств / Э. Торомырзаев, В. Дорошенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 195-228. – ISSN 0207-3676
1214316
  Коваленко Е.И. Проблемы активизации познавательной деятельности студентов в педагогике Польской Народной Республики. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коваленко Е.И.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1975. – 32л.
1214317
   Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь, 1979. – 400с.
1214318
   Проблемы активизации финансово-кредитных рычагов научно-технического прогресса. – М., 1984. – 186с.
1214319
   Проблемы активизации форм и методов обучения иностранным языкам. – Ярославль, 1981. – 131с.
1214320
   Проблемы активизации человеческого фактора в условиях совершенствования социализма. – Караганда, 1988. – 136с.
1214321
   Проблемы активизации человеческого фактора сельского хозяйства. – М., 1986. – 66с.
1214322
   Проблемы активного метода обучения иностранным языкам. – Минск, 1970. – 207с.
1214323
  Майкова Э.Ю. Проблемы активного обучения социологии / Э.Ю. Майкова, М.В. Блохина, Л.Г. Григорьев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.136-142. – ISSN 0132-1625
1214324
  Квасников В.В. Проблемы активной борьбы с засухой / В.В. Квасников. – Самара, 1930. – 92 с.
1214325
   Проблемы активности преподавателя вуза. – Ростов-на-Дону, 1978. – 142с.
1214326
   Проблемы активности студентов. – Ростов-на-Дону, 1975. – 165с.
1214327
   Проблемы акустики океана. – М., 1984. – 221с.
1214328
   Проблемы алгебры и функционального анализа. – Петрозаводск, 1978. – 123с.
1214329
   Проблемы аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 144с.
1214330
   Проблемы аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1978. – 188с.
1214331
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – Элиста, 1974. – 256 с.
1214332
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – М.
2. – 1974. – 353с.
1214333
   Проблемы американистики. – М.
2. – 1983. – 343с.
1214334
   Проблемы американистики. – М.
3. – 1985. – 320с.
1214335
  Попов А.А. Проблемы американского здравоохранения и реформа Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
1214336
  Ковалев Ю.В. Проблемы американского романтизма 1840-х годов. Герман Мелвилл и его эпоха. : Автореф... доктор филолог.наук: 644 / Ковалев Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1971. – 31л.
1214337
   Проблемы амерканистики. – М.
1. – 1978. – 256с.
1214338
  Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1970. – 191с.
1214339
   Проблемы анализа биологических систем. – Москва : Московский университет, 1983. – 132с.
1214340
   Проблемы анализа дискретной информации. – Новосибирск
2. – 1976. – 161с.
1214341
   Проблемы анализа и планирования эффективности общественного производства. – М., 1982. – 78с.
1214342
  Скобелев В.Г. Проблемы анализа и синтеза крупномасштабных сетей (обзор) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-56. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе содержится обзор состояния исследований некоторых актуальных проблем анализа и синтеза крупномасштабных информационных сетей. Подробно рассмотрены наиболее часто используемые методы выделения как непересекающихся, так и ...
1214343
  Мельник В.И. Проблемы анализа классовых интересов как социального явления. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельник В.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1214344
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и в объединениях / Л.В. Переверзева. – Л, 1984. – 32с.
1214345
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и объединениях промышленности / Л.В. Переверзева. – Л, 1981. – 35с.
1214346
   Проблемы анализа народнохозяйственной эффективности региональных энергетических комплексов : сборник. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО АН СССР, 1988. – 199 с.
1214347
  Бариленко В.И. Проблемы анализа себестоимости в строительстве / В.И. Бариленко ; под ред. В.Т. Денисова. – Саратов : Изд-во СГУ, 1987. – 128 с.
1214348
  Гейгер Р.М. Проблемы анализа словообразовательной структуры и семантики в синхронии и диахронии / Р.М. Гейгер. – Омск, 1986. – 80с.
1214349
  Стернин И.А. Проблемы анализа стурктуры значения слова. / И.А. Стернин. – Воронеж, 1979. – 156с.
1214350
  Лагутін И В. Проблемы анализа художественного диалога. / И В. Лагутін. – Кишинев, 1991. – 94с.
1214351
   Проблемы аналитизма в лексике. – Минск
1. – 1967. – 163с.
1214352
   Проблемы аналитичекой механики и управления движением. – М., 1985. – 198с.
1214353
   Проблемы аналитической механики и управления движением. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1985. – 198 с.
1214354
   Проблемы аналитической механики, теорий устойчивости и управления. – Москва : Наука, 1975. – 342с.
1214355
   Проблемы аналитической механики, устойчивости и управления движением. – Новосибирск, 1991. – 294с.
1214356
   Проблемы аналитической теории чисел. – Москва : Мир, 1975. – 150с.
1214357
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 3. – 1976
1214358
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 4. – 1977
1214359
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 5 : Методы анализа природных и сточных вод. – 1977. – 264с
1214360
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 6. – 1979. – 264с
1214361
  Александров И.Г. Проблемы Ангары / И.Г. Александров. – М.-Л., 1931. – 115с.
1214362
  Ковалева Т.А. Проблемы английского коммунистического движения на конгрессах Коминтерна и пленумах ИККИ (1919-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ковалева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 23л.
1214363
   Проблемы английского словообразования. – Смоленск, 1976. – 78с.
1214364
  Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма и историограии средних веков. Сборник статей. / Е.А. Косминский. – М., 1963. – 456с.
1214365
   Проблемы английской истории и историографии. – Горький, 1989. – 119с.
1214366
   Проблемы английской литературы 19 и 20 вв.. – М., 1974. – 246с.
1214367
   Проблемы английской филологии. – Иркутск, 1967. – 136с.
1214368
   Проблемы английской филологии. – Иркутск
2. – 1970. – 164с.
1214369
   Проблемы английской филологии. – М.
2. – 1972. – 144с.
1214370
   Проблемы английской филологии и психолингвистики. – Калинин
1. – 1972. – 166с.
1214371
   Проблемы антенной техники. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368 с.
1214372
  Луньков Ю.Г. Проблемы антиимпериалистической борьбы Всемирной Федерации демократической молодежи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Луньков Ю.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. ком. и рабоч. движения. – М., 1974. – 22л.
1214373
  Бармута К.А. Проблемы антикризисного управления предприятием в современных условиях // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 6 (70). – С. 12-15. – ISSN 1728-8878
1214374
   Проблемы античной государственности. – Л., 1982. – 196с.
1214375
   Проблемы античной демократии в современной англо-американской историографии. – М., 1990. – 40с.
1214376
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
1. – 1979. – 548с.
1214377
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
2. – 1979. – 507с.
1214378
   Проблемы античной культуры. – Тбилиси, 1975. – 595с.
1214379
   Проблемы античной культуры. – М., 1986. – 287с.
1214380
  Атласов Г.В. Проблемы античной Македонии в современной французской буржуазной историографии. : Автореф... наук: 579 / Атласов Г.В.; Казан. гос. унив. им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 19л.
1214381
   Проблемы антропогена Молдавии. – Кишинев, 1982. – 135с.
1214382
   Проблемы антропогена центральных районов Русской платформы. – Воронеж, 1979. – 175с.
1214383
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – Москва, 1969. – 262с.
1214384
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 263с.
1214385
   Проблемы антропогенного воздействия на оружающую среду. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
1214386
  Пулянос А.Н. Проблемы антропологии Греции в связи с этногенезом ее народа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пулянос А.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – М., 1960. – 9л.
1214387
   Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л., 1984. – 160с.
1214388
   Проблемы антропологии древнего и современного населения Советской Азии. – Новосибирск, 1986. – 191с.
1214389
   Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. – Иркутск, 1987. – 88с.
1214390
   Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М., 1968. – 272с.
1214391
   Проблемы апомиксиса и отдаленной гибридизации. – Новосибирск, 1987. – 212с.
1214392
   Проблемы апомиксиса у растений и животных. – Новосибирск, 1973. – 251с.
1214393
   Проблемы арабской культуры. – Москва, 1987. – 391с.
1214394
   Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. – Л., 1978. – 165с.
1214395
  Говоруха Л.С. Проблемы Арктиды : (некоторые результаты новейших исследований в Северном ледовитом океане и на его побережьях) / Л.С. Говоруха. – Москва : Знание, 1974. – 24с.
1214396
  Уатли Дж.М. Проблемы Арктики в контексте современной внутриполитической ситуации в США // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 180-203. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1214397
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 48. – 1976
1214398
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 49. – 1977
1214399
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 50. – 1977
1214400
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 52. – 1977
1214401
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 53. – 1978
1214402
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 54. – 1978
1214403
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 55. – 1980
1214404
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 56. – 1981
1214405
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 57. – 1981
1214406
   Проблемы археологии. – Л.
1. – 1968. – 160с.
1214407
   Проблемы археологии. – Л.
2. – 1978. – 244с.
1214408
   Проблемы археологии Восточной Европы : к 85-летию Бориса Андреевича Шрамко : [сб. науч. ст.] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии, Гос. предприятие "Науч.-исслед. центр "Охран. археол. служба Украины", Дочер. предприятие "Слобож. археол. служба" и др. ; отв. ред.: С.И. Посохов]. – Харьков : Курсор, 2008. – 175, [1] с. : ил., портр., табл. – Текст укр., рус. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-8944-49-9
1214409
   Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977. – 180с.
1214410
   Проблемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. – М., 1990. – 271с.
1214411
   Проблемы археологии и древней истории угров. – М., 1972. – 312с.
1214412
  Попова Е.А. Проблемы археологии и истории Северо-Западного Крыма в IV в. до н. э. - I в. н. э.(по материалам городища "Чайка" в Евпатории и некрополя у поселка Заозерное ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 102-128. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1214413
   Проблемы археологии и этнографии. – Ленинград
№ 1. – 1977
1214414
   Проблемы археологии и этнографии. – Ленинград
№ 2. – 1983
1214415
   Проблемы археологии и этнографии Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1982. – 224с.
1214416
   Проблемы археологии и этнографии Сибири. – Иркутск, 1982. – 159 с.
1214417
   Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной Азии. – Иркутск, 1980. – 135с.
1214418
   Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул, 1990. – 179с.
1214419
   Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. – Куйбышев, 1976. – 103с.
1214420
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1986. – 146с.
1214421
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1989. – 115с.
1214422
   Проблемы археологии Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1980. – 128с.
1214423
   Проблемы археологии скифо-сибирского мира. – Кемерово
1. – 1989. – 153с.
1214424
   Проблемы археологии Среднего Поволжья. – Казань, 1991. – 110с.
1214425
   Проблемы археологии степей Евразии. – Кемерово, 1984. – 145с.
1214426
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172с.
1214427
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172 с.
1214428
   Проблемы археологии Урала и Сибири. – М., 1973. – 303с.
1214429
   Проблемы археологии Южной Руси. – К., 1990. – 137с.
1214430
   Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. – Харьков, 1995. – 130с.
1214431
   Проблемы археологических культур Евразии. – Кемерово, 1987. – 96с.
1214432
   Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. – Воронеж, 1989. – 185с.
1214433
   Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений. – Л., 1970. – 256с.
1214434
   Проблемы архивоведения и источниковедения. – Л., 1964. – 282с.
1214435
  Шмитц Г. Проблемы архитектуры и градостроительства / Г. Шмитц. – Москва, 1988. – 301 с.
1214436
   Проблемы асимптотической теории нелинейных колебаний. – К., 1977. – 274с.
1214437
  Митропольский Ю.А. Проблемы асимптотической теории нестационарных колебаний. / Ю.А. Митропольский. – М., 1964. – 432с.
1214438
   Проблемы аспектологии. – Калинин
1. – 1975. – 132с.
1214439
   Проблемы аспектологии. – Калинин
Б/н. – 1977
1214440
   Проблемы аспектологии. – Калинин
Вып. 3. – 1977
1214441
   Проблемы астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341 с.
1214442
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Рига, октябрь 1965 г.). – Москва : Наука, 1970. – 240 с.
1214443
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Рига, октябрь 1965г. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
1214444
   Проблемы атеистического воспитания. – Л., 1974. – 271с.
1214445
   Проблемы атеистического воспитания в вузах Северного Кавказа. – Махачкала, 1989. – 160 с.
1214446
  Угринович Д.М. Проблемы атеистического воспитания в свете решений 27 съезда КПСС / Д.М. Угринович. – М, 1986. – 34с.
1214447
   Проблемы атмосферного углекислого газа. – Л., 1980. – 284с.
1214448
   Проблемы атмосферной оптики. – Л., 1979. – 194с.
1214449
  Петросьянц А.М. Проблемы атомной науки и техники / Петросьянц А.М. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 454 с.
1214450
  Дащенко А.В. Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинчжао // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 160-172. – ISSN 1608-0599
1214451
   Проблемы аттестации управленческих и педагогических кадров. – М., 1989. – 70с.
1214452
  Кодацький В.П. Проблемы аудита отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1214453
  Колоколов Я.Н. Проблемы аутентического толкования нормативных правовых актов в трудах российских ученых дореволюционного периода. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Аутентическое толкование - распространенный метод устранения правотворческих ошибок. В статье анализируется отношение к данной форме официального толкования представителей дореволюционной юридической науки.
1214454
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1975. – 247 с.
1214455
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1979. – 168 с.
1214456
   Проблемы африканского языкознания : типология, компаративистика, описание языков : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1972. – 328 с. – Библиогр. в конце статей
1214457
  Бродбент Е.Д. Проблемы аэроупругости при полете на больших скоростях с учетом высоких температур / Е.Д. Бродбент ; ЦАГИ. Бюро научной информации. Технический перевод № 9815. – [Б. м. : б. и.], 1959. – 14 с.
1214458
   Проблемы АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск, 1985. – 239с.
1214459
   Проблемы баланса народного хозяйства союзной республики. – М., 1960. – 120с.
1214460
  Минц Л.Е. Проблемы баланса труда и использования ресурсов в СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1967. – 256с.
1214461
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 1. – 1977
1214462
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 2. – 1977
1214463
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 3. – 1977
1214464
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 1. – 1978
1214465
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 2. – 1978
1214466
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 3. – 1978
1214467
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 1. – 1979
1214468
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 2. – 1979
1214469
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 3. – 1979
1214470
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 4. – 1979
1214471
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1214472
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1214473
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 2. – 1980
1214474
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 3. – 1980
1214475
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 4. – 1980
1214476
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 1. – 1981
1214477
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 2. – 1981
1214478
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 3. – 1981
1214479
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 4. – 1981
1214480
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№№ 1,2,3,б/н. – 1982
1214481
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№№ 1,2,3. – 1983
1214482
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 4. – 1985
1214483
   Проблемы БАМ. Аннотированный текущий указатель. – Новосибирск
№ 3. – 1980
1214484
  Мороз А.Н. Проблемы банковского кредитования промышленности. / А.Н. Мороз. – Киев, 1983. – 144с.
1214485
  Максютов Ф.А. Проблемы барьерогенных ландшафтов / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1978. – 88 с.
1214486
  Гобсон Дж. А. Проблемы бедности и безработицы : с прил. статьи П. Струве о безработице / Дж. Гобсон, авт. "Эволюции современного капитализма" ; пер. с англ. под ред. Л. Зака и С. Франка ; [пер. с англ. 1 ч.: Л. Гурвич ; пер. с англ. 2 ч.: В. Либина]. – Санкт-Петербург : Книгоиздательство и книжный магазин О.Н. Поповой, 1900. – [2], XVI, 366 с. : табл. – В надзаг. данных указано: Издание О.Н. Поповой. – Библиогр.: с. 204-207. – (Образовательная библиотека ; серия 3 (1899 г.) № 3-4)
1214487
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power the lessons of Сhernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; [под. ред. Б.С. Пристера] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электрост. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2013. – 198, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., аннот., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 182-192. – ISBN 978-966-02-6949-1
1214488
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power. The lessons of Chernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; под ред. акад. НААН Украины Б.С. Пристера ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 329-348. – ISBN 978-966-02-7876-9
1214489
   Проблемы безопасности на Европейском континенте. – М., 1988. – 251с.
1214490
   Проблемы безопасности эксплуатации АЭС. – М.
2. – 1972. – 70с.
1214491
   Проблемы беработицы в период общего кризиса капитализма. – М., 1963. – 340с.
1214492
  Чхартишвили Ш.Н. Проблемы бессознательности в советской психологии / Ш.Н. Чхартишвили. – Тбилиси, 1966. – 64с.
1214493
   Проблемы библиографического обеспечения идеологичпеской деятельности. – Москва, 1985. – 159с.
1214494
  Меркулова А. Проблемы библиографического описания электронных ресурсов удаленного доступа в научных работах // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 90-96
1214495
  Воробьева Т.А. Проблемы библиографической информации о биологических ресурсах Сибири / Т.А. Воробьева. – Новосибирск, 1974. – 130 с.
1214496
  Барсук А.И. Проблемы библиографической работы в централизованных библиотечных системах : сб. науч. тр. / ред. А.И. Барсук ; Моск. гос. ин-т культуры, Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской, Челяб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А.И. Барсук (отв. ред.) и др.]. – Москва : ГБЛ, 1981. – 123 с. : ил., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 111-121. – (Вопросы библиографоведения / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; Вып. 6)
1214497
   Проблемы библиотечного и информационно-библиографического обеспечения научно-исследовательских работ АН социалистических стран. – М., 1982. – 164с.
1214498
   Проблемы библиотечного и инфрмационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов. – М., 1983. – 164с.
1214499
  Завриев С. Проблемы биобезопасности и противодействия биотерроризму / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
1214500
   Проблемы биогеографии. – Калинин, 1975. – 73с.
1214501
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1935. – 47с.
1214502
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. 4. О правизне и левизне / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1940. – 15с.
1214503
   Проблемы биогеоценологии. – Москва, 1973. – 231с.
1214504
   Проблемы биогеоценологии, геоботаники и ботанической географии. – Ленинград : Наука, 1973. – 308с.
1214505
  Вернадский В.И. Проблемы биогехимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1939. – 34с.
1214506
   Проблемы биографического жанра в советской исторической науке. – Москва, 1988. – 27 с.
1214507
   Проблемы биоконверсии растительного сырья. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
1214508
   Проблемы биологии и почвоведения. – Томск, 1984. – 219с.
1214509
   Проблемы биологии и экологии атлантического лосося. – Ленинград : Наука, 1985. – 248с.
1214510
   Проблемы биологии развития. – Москва : Наука, 1974. – 620с.
1214511
   Проблемы биологии старения. – Москва : Наука, 1983. – 125с.
1214512
  Мажуга П.М. Проблемы биологии человека / П.М. Мажуга, Е.Н. Хрисанфова; АН УССР; Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 327с.
1214513
   Проблемы биологических повреждений и обрастаний материалов, изделий и сооружений. – М., 1972. – 275с.
1214514
   Проблемы биологической продуктивности дельтовых экосистем. – Махачкала, 1988. – 134с.
1214515
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Наука, 1974. – 335 с. : черт. – Библиогр.: с. 304-335. – (Физика жизненных процессов)
1214516
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 336 с. : рис. – Бібліогр.: с. 303-336. – (Физика жизненных процессов)
1214517
   Проблемы бионики. – М., 1965. – 560с.
1214518
   Проблемы бионики. – М., 1973. – 518с.
1214519
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 15. – 1975
1214520
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 16. – 1976
1214521
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 17. – 1976
1214522
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 18. – 1976
1214523
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 19. – 1976
1214524
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 20. – 1977
1214525
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 21. – 1978
1214526
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 22. – 1979
1214527
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 23. – 1979
1214528
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 24. – 1980
1214529
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 25. – 1980
1214530
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 26. – 1981
1214531
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 27. – 1981
1214532
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 28. – 1982
1214533
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 29. – 1982
1214534
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 30. – 1983
1214535
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 31. – 1983
1214536
   Проблемы бионики и экологии : И. Литинецкий: Уроки природы. – Москва : Знание, 1985. – 95с. – (Человек и природа ; № 5)
1214537
   Проблемы биоорганической химии. – М., 1979. – 384с.
1214538
   Проблемы биоорганической химии : Библиогр. указ. тр. ин-та. – Москва : Наука, 1989. – 262с. – ISBN 5-02-007223-0
1214539
   Проблемы биостратиграфии перми и триаса Востока СССР : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР
Проект № 203 (Пермо-триасовые события в восточной части Тетической области и их межконтинентальная корреляция) Международной программы геологической корреляции. – 1987. – 109с.
1214540
   Проблемы биофизики. – М., 1965. – 64с.
1214541
   Проблемы биохимии в мичуринской биологии. – Москва-Ленинград : АН СССР
Сб. 1. – 1949. – 188 с.
1214542
   Проблемы биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1985. – 318с.
1214543
   Проблемы биохимической адаптации. – Москва, 1966. – 228с.
1214544
   Проблемы биоэнергетики. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
1214545
  Эльянов А.Я. Проблемы ближневосточной нефти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Эльянов А.Я.; Ин-т мировой экономики и междунар.отношений АН СССР. – М, 1960. – 17л.
1214546
  Богословский В.В. Проблемы богатства и бедности в современом мире / В.В. Богословский. – Москва : Международные отношения, 1979. – 231 с.
1214547
   Проблемы бокситоносности Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 131с.
1214548
  Янкова З.А. Проблемы большого города / З.А. Янкова, И.Ю. Родзинская. – М., 1982. – 125с.
1214549
   Проблемы боробы с преступностью. – Омск-Иркутск, 1975. – 177с.
1214550
   Проблемы боробы с преступностью. – М., 1976. – 303с.
1214551
   Проблемы боробы с преступностью в зарубежных странах : Науч. информ.: Аннотир. билиогр. указ. ст., опубл. в журн. зарубеж. соц. и кап. стран. – Рига, 1977. – 96с.
1214552
   Проблемы боробы с преступностью и пути развития уголоного законодательства. – Свердловск, 1984. – 150с.
1214553
   Проблемы боробы с рецидивной преступностью. – Томск, 1978. – 114с.
1214554
  Буряк С.Б. Проблемы борьбы за освобождение Юга Африки / С.Б. Буряк, Н.Г. Гусейнов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 29-33. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
1214555
   Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. – М., 1981. – 108с.
1214556
   Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью : [материалы конференции] / А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров, А.В. и др. Вакурин; [ А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров и др.]; Российская криминологическая ассоциация; Научно-исследовательский ин-т проблем укрепления законности и правопорядка; Юрид. ф-т Ростовского гос. ун-та и др. – Москва, 2001. – 132с. – ISBN 5-87817-029-9
1214557
  Нигматуллин Р.В. Проблемы борьбы с международной преступностью: историко-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805


  В статье актуализируются проблемы, связанные с борьбой с международной преступностью в контексте историко-правового и компаративистского исследования.
1214558
  Дубровинский Б.М. Проблемы борьбы с мелкими хищениями государственного и общественного имущества. / Дубровинский Б.М. – Москва, 1971. – 17 c.
1214559
  Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв / В.А. Ковда. – М, 1984. – 304с.
1214560
   Проблемы борьбы с потерями, хищениями и другими правонарушениями в отраслях продовольственного комплекса. – Горький, 1984. – 176с.
1214561
   Проблемы борьбы с правонарушениями, причиняющими ущерб экономике предприятий. – Донецк, 1972. – 315с.
1214562
   Проблемы борьбы с преступлениями против социалистической собственности. – Саранск, 1985. – 112с.
1214563
   Проблемы борьбы с преступной неостор.. – Владивосток
Вып. 2. – 1978
1214564
   Проблемы борьбы с преступностью. – Омск
Вып. 7. – 1977
1214565
   Проблемы борьбы с преступностью : сборник научных трудов. – Омск : Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1978. – 173, [3] с. – ISBN 5-7430-0503-6
1214566
   Проблемы борьбы с преступностью. – Томск
Вып. 2. – 1979
1214567
  Караев Т.Э. Проблемы борьбы с преступностью в Азербайджане / Т.Э. Караев. – Баку, 1992. – 328с.
1214568
  Примаченок А.А. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних / А.А. Примаченок. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 240с.
1214569
  Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних : Учебное пособие / В.Я. Рыбальская. – Иркутськ : Иркутский ун-т, 1994. – 200с. – ISBN 5-7430-0503-6
1214570
   Проблемы борьбы с тяжкими преступлениями против личности : (материалы науч.-практ. конф.). – Улан-Удэ : [б. и.], 1974. – 212, [2] с.
1214571
   Проблемы борьбы с экологическими правонарушениями в свете решений ХХУП съезда КПСС. – М., 1990. – 83с.
1214572
  Филипенко Т.В. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Украине // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.216-225. – ISBN 966-7695-78-6
1214573
   Проблемы ботаники. – Баку
Вып. 13. – 1978
1214574
   Проблемы ботаники. – Новосибирск
Т. 14, № 1. – 1979
1214575
   Проблемы ботаники. – Новосибирск
Т. 14, № 2. – 1979
1214576
  Юрцев Б.А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии / Б.А. Юрцев. – Ленинград : Наука, 1974. – 159с.
1214577
  Королева Т.В. Проблемы брачно-семейных отношений в США : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Королева Т. В.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1977. – 16л.
1214578
   Проблемы бриологи в СССР. – Ленинград : Наука, 1989. – 222с.
1214579
   Проблемы британской истории. 1978. – Москва, 1978
1214580
   Проблемы британской истории. 1980. – Москва, 1980
1214581
   Проблемы британской истории. 1982. – Москва, 1982
1214582
   Проблемы буржуазной государственности и политико-правовая идеология. – М., 1990. – 135с.
1214583
   Проблемы буржуазной историографии второй мировой войны. – Ярославль, 1975. – 153с.
1214584
   Проблемы буржуазной криминологии. – М., 1981. – 204с.
1214585
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1935. – 364 с.
1214586
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1936. – 448 с.
1214587
  Додонов А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышленности СССР / А.А. Додонов. – Москва, 1964. – 327с.
1214588
   Проблемы бухучета и статистики. – Л., 1986. – 160с.
1214589
   Проблемы бухучета и финансов агропромышленных и межхозяйственных предприятий и объединений. – Кишинев, 1979. – 191с.
1214590
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кавалеров А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1214591
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциологич. аспект) : Дис... канд. философ.наук: / Кавалеров А.И.; КГУ. Кафедра философии гуманит. ф-тов КГУ. – К., 1971. – 215л. – Бібліогр.:л.198-213
1214592
  Труфанов И.П. Проблемы быта городского населения СССР. / И.П. Труфанов. – Л., 1973. – 144с.
1214593
   Проблемы быта, барака и семьи. – Вильнюс, 1970. – 247с.
1214594
  Бурабаев М.С. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби. / М.С. Бурабаев. – Алма-Ата, 1988. – 221 с.
1214595
  Воротников Евгений Проблемы в AiRUnion. Туристы готовятся к судебным тяжбам : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 27-29 : Фото
1214596
  Аль-Альвани Проблемы в понимании Сунны / Таха Джабир аль-Альвани ; Междунар. ин-т ислам. мысли. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 451, [3] с. – Пер. изд.: Ishkaliyat al-ta amul ma a al-sunnah al-nabawiyah / Taha Jabir al-Alwani. – ISBN 978-966-416-831-8
1214597
  Вайтман А.С. Проблемы в релятивистской динамике квантованных полей : Пер.с англ. / А.С. Вайтман. – Москва : Наука, 1968. – 184 с.
1214598
  Заплатников Л.Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике : Прошлое, настоящие, будущее / Л.Т. Заплатников; МОУ. Горловский гос. пед. ин-тут иностр. языков. – Донецьк : Китис, 1998. – 227с. : ил. – Библ. с. 217-233. – ISBN 966-7519-12-0
1214599
  Стоименов М.Р. Проблемы валютного курса лева. : Автореф... Канд.экон.наук: 599 / Стоименов М.Р.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1971. – 29л.
1214600
   Проблемы валютного союза стран-членов Европейского экономического сообщества и развитие международной валютной системы капитализма. – София, 1984. – 152 с.
1214601
  Огнева Г.Г. Проблемы варьирования словообразовательной структуры слова (на матер. совр. нем. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: / Огнева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 19л.
1214602
  Сурков Е.Д. Проблемы века -- проблемы художника. / Е.Д. Сурков. – М, 1973. – 446с.
1214603
   Проблемы вербальной коммуникаци. – Алма-Ата, 1987. – 149с.
1214604
   Проблемы вертикальной метасоматической зональности. – М., 1982. – 183с.
1214605
   Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. – Грозный, 1991. – 320 с.
1214606
   Проблемы взаимного оценивания в учебной работе студентов / М.П. Карпенко, В.А. Басов, Т.Ю. Семенова, А.В. Слива, В.Н. Фокина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465
1214607
   Проблемы взаимовлияния природы и производства. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 55 с.
1214608
   Проблемы взаимовлияния фольклора и литературы. – М., 1986. – 132с.
1214609
   Проблемы взаимодействия автоматизированных систем планирования и управления народным хозяйством. – К., 1974. – 143с.
1214610
  Стахевич А.М. Проблемы взаимодействия библиотечной теории и практики (на примере работы вузовских библиотек) // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0130-9765
1214611
  Малюшин А.А. Проблемы взаимодействия внутригосударственного и международного прецедентного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
1214612
  Антипьев А.Г. Проблемы взаимодействия вузов и работодателей на рынке труда // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4 (апрель). – С. 16-20. – ISSN 1026-955X


  Исследованы социальные проблемы институциализации отношений системы высшего образования и бизнес-структур на рынке труда «архаичного» общества. Analyzed are social problems of institualized interaction between the higher education system and various ...
1214613
  Серов К.Н. Проблемы взаимодействия государственных и негосударственных структур в сфере борьбы с преступностью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
1214614
   Проблемы взаимодействия дидактической и методической системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. – Л., 1990. – 105с.
1214615
   Проблемы взаимодействия и взаимовлияния русской и туркменской литератур. – Ашхабад, 1976. – 88с.
1214616
   Проблемы взаимодействия издателей, книготорговцев и библиотек в едином информационном поле : Межотраслевой сборник статей. – Москва, 2002. – 136с. – ISBN 966-03-2073-6
1214617
   Проблемы взаимодействия литератур. – Душанбе, 1982. – 223 с.
1214618
   Проблемы взаимодействия литературных жанров и стилей в зарубежной литературе Х1Х-ХХ вв.. – Калинин, 1990. – 123с.
1214619
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
1. – 1973. – 176с.
1214620
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
Вып. 2. – 1974. – 94с.
1214621
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
3. – 1975. – 147с.
1214622
  Николаев Е.А. Проблемы взаимодействия международного и российского права и решения Конституционного Суда Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.39-57
1214623
   Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1990. – 148 с.
1214624
  Дидковская Любовь Ивановна Проблемы взаимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Дидковская Любовь Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1989. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1214625
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1974. – 181с.
1214626
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1978. – 171с.
1214627
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1983. – 134с.
1214628
   Проблемы взаимодействия организма и опухоли. – К., 1982. – 212с.
1214629
  Тагаева А.М. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремизму // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 34-35. – ISSN 1812-3910


  Статья об основных проблемах (правового, ресурсного и социально-культурного характера) взаимодействия ОВД и СМИ в Кыргызской Республике и мерах, предлагаемых автором для их решения.
1214630
   Проблемы взаимодействия прозаических жанров. – Днепропетровск, 1971. – 168с.
1214631
   Проблемы взаимодействия семейного и общественного воспитания в условиях работы с учащимися по месту жительства. – Горький, 1983. – 84с.
1214632
  Шошин В.А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур / В.А. Шошин. – Л., 1989. – 247с.
1214633
  Неупокоева И.Г. Проблемы взаимодействия современных литератур. (Три очерка). / И.Г. Неупокоева. – М., 1963. – 228с.
1214634
   Проблемы взаимодействия социальной структуры и вопроизводства населения в России и СССР. – М., 1988. – 111с.
1214635
  Федорова Л.П. Проблемы взаимодействия торговли, производства и потребления в период строительства коммунизма. / Л.П. Федорова. – Л., 1968. – 84с.
1214636
  Димитрова Г.К. Проблемы взаимодействия учительского коллектива и комсомольской организации в воспитании учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димитрова Г.К.;. – М, 1978. – 16л.
1214637
   Проблемы взаимодействия человека и биосферы. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 258с.
1214638
   Проблемы взаимодействия школы и педагогического вуза в подготовке будущего учителя к воспитательной работе. – Алма-Ата, 1983. – 114 с.
1214639
  Костючков С.К. Проблемы взаимоотношений местного самоуправления и государства в современной Украине // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 176-182
1214640
  Пешин Н.Л. Проблемы взаимоотношения автономных округов с краями (областями) в состав которых они входят // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-74. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
1214641
  Лебедько В.Н. Проблемы взаимоотношения искусства и философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Лебедько В. Н. ; МГУ. – Москва, 1980. – 12 с.
1214642
  Лапса А.П. Проблемы взаимосвязанного обучения основным видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе : Библиогр. указ. / А.П. Лапса. – Рига, 1985. – 40с.
1214643
   Проблемы взаимосвязанного тепло- и массопереноса : сб. науч. трудов. – Минск : АН БССР, 1989. – 90 с.
1214644
   Проблемы взаимосвязи абстрактной и прикладной алгебры. – Новосибирск, 1985. – 81с.
1214645
   Проблемы взаимосвязи и взаимообогащения литературы и искусства народов СССР. – М., 1968. – 288с.
1214646
  Зелгалвис Э.А. Проблемы взаимосвязи кредита и хозрасчета : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.10 / Зелгалвис Э.А.; Моск. финансовый ин-т. – М., 1979. – 34л.
1214647
  Хорава М.З. Проблемы взаимосвязи литератур народов СССР (русско-украинско-грузинские) во второй половине 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хорава М.З. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16 с.
1214648
   Проблемы взаимосвязи литератур стран Азии и Африки с русской советской литературой. – М., 1983. – 67с.
1214649
   Проблемы взаимосвязи литературы и фольклора. – Воронеж, 1984. – 136 с.
1214650
  Каримов Ф.А. Проблемы взаимосвязи общего и профессионально-технического образования, обучения и труда в системе подготовки рабочих кадров : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каримов Ф.А.; МП Каз.ССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1214651
   Проблемы взаимосвязи общественных и естественных наук. – Москва, 1987. – 162с.
1214652
  Мурзабулатов К.А. Проблемы взаимосвязи производительносати и оплаты труда в гокхозах. (На материалах КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мурзабулатов К.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1214653
  Соколова Г. Проблемы взаимосвязи уровня и качества жизни в ходе становления постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 65-81. – ISSN 0207-3676
1214654
   Проблемы взаимосвязи философии, естествознания и медицины. – Москва, 1968. – 233с.
1214655
  Дидковская Л.И. Проблемы взимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дидковская Л.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
1214656
   Проблемы вибрационного просвечивания Земли. – М., 1977. – 238с.
1214657
   Проблемы вибросейсмических методов исследования. – Новосибирск, 1979. – 173с.
1214658
  Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Дагель П.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1214659
  Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях / Н.В. Лясс. – Ленинград, 1977. – 127с.
1214660
  Чучмай А.Ю. Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 170-171
1214661
  Голенищев-Кутузов Проблемы влияния и национального своеобразия в славянских литературах эпохи Ренессанса / Голенищев-Кутузов. – Москва
. – 1960. – 16 с.
1214662
  Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве / Р.И. Михеев. – Владивосток, 1983. – 300с.
1214663
   Проблемы внедреия компьютерных технологий в обучение : сб.науч. труд. – Киев, 1992. – 65 с.
1214664
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 1 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 151, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1214665
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 2 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 139, [1] с. – Список осн. сокр. с. 138-139
1214666
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – Москва
Вып. 5. – 1976
1214667
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – Москва
Вып. 6. – 1977
1214668
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1978. – 104с.
1214669
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1979. – 132с.
1214670
   Проблемы внедрения и использования идей оптимизации в учебно-воспитательном процессе и работе с педагогическими кадрами. – М., 1984. – 101с.
1214671
  Дороу В. Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпораций / В. Дороу, С. Блазеевски // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 102-114. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1214672
   Проблемы внедрения кредитно-модульной технологии обучения в технических вузах / Э. Хоботова, В. Даценко, Л. Егорова, Л. Маракина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 33-40. – ISSN 1562-529Х
1214673
  Киселев А.Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А.Ф. Киселев, А.А. Кузнецов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-72. – ISSN 0869-561Х
1214674
   Проблемы внедрения новых технологий. – М., 1989. – 64с.
1214675
  Литвинова Н.Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  Представлен анализ работы сервисов типа Discovery (сервисов обнаружения). Рассматриваются проблемы внедрения таких сервисов в российских библиотеках, описаны типовые процедуры их настройки.
1214676
   Проблемы внедрения прогрессивных средств оргизационной техники. – Москва : Экономика, 1976. – 160 с.
1214677
  Гензюк Э.Е. Проблемы внедрения результатов научых исследований в практику борьбы с преступностью. / Э.Е. Гензюк, В.И. Мархотин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 71с.
1214678
   Проблемы внедрения результатов педагогических исследований в практику профтехобразования. – Л., 1987. – 77с.
1214679
  Абдуллах М. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран / Мухаммед Абдуллах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 75-81. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
1214680
  Солодовников С.Н. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран / С.Н. Солодовников. – М., 1986. – 189 с.
1214681
   Проблемы внешней и внутренней политики СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг.. – Москва, 1988. – 203 с.
1214682
  Сулейманов А.В. Проблемы внешней политики Турции на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье рассматриваются ключевые проблемы внешней политики Турции на современном этапе: проблема вступления в ЕС, курдский, армянский и кипрский вопросы. Каждая из этих проблем имеет особую специфику и негативно влияет на политические отношения Турции ...
1214683
  Солодкин Р.Г. Проблемы внешней торговли современной Англии. : Автореф... доктор экон.наук: / Солодкин Р.Г.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. НИИ конъюктурный. – М., 1968. – 42л.
1214684
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического определения Украины в контексте выбора мировых центров влияния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 112-117. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1214685
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического самоопределения Украины // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 8 (376). – С. 128-133. – ISSN 0132-1625


  В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при прямом участии военных); волны ...
1214686
   Проблемы внешнеэкономических связей скандинавских стран. – Таллин, 1977. – 160с.
1214687
  Каширин С. Проблемы внешних заимствований страны: российская ситуация и международный опыт // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 59-73. – ISSN 0207-3676
1214688
   Проблемы внутренней и внешней лингвистики. – Москва : Наука, 1978. – 191 с.
1214689
   Проблемы внутренней и внешней политики Индии. – М., 1983. – 164с.
1214690
  Голу П. Проблемы внутренней мотивации учения и типы ориентировки в предмете : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Голу П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак., Отд-ние психологии. – М., 1965. – 19л.
1214691
   Проблемы внутри- и внешнеполитической истории Румынии нового и новейшего времени. – Кишинев, 1988. – 226с.
1214692
   Проблемы внутривидовых отношений организмов. – Томск, 1962. – 237с.
1214693
  Хадонов Т.А. Проблемы внутрирайонного расселения и использования трудовых ресурсов. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хадонов Т.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 25л.
1214694
  Сами Элб Сауб Готтас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Дис... кандид. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Элб Сауб Готтас; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.153-171
1214695
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
1214696
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1214697
  Бахретдинова Х.А. Проблемы внутриреспубликанского развития и размещения промышленности Узбекистана / Бахретдинова Х.А. ; АН УзССР, Ин-т экономики. – Ташкент : Фан, 1984. – 67 с.
1214698
  Кодлжомуратова Р.Н. Проблемы внутрихозяйственного накопления и расширенное воспроизводство в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кодлжомуратова Р.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1214699
  Попов А.В. Проблемы во взаимоотношениях Китая со странами БРИКС / А.В. Попов, Н.В. Попов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 72-83. – ISSN 2074-6040
1214700
  Минц Г. Проблемы вовлечения в общественное хозяйство незанятого в нем трудоспособного населения городов Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Минц Г.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 22л.
1214701
   Проблемы водной токсикологии : Межвузовский сборник. – Петрозаводск, 1984. – 103 с.
1214702
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1985. – 103с.
1214703
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1988. – 119с.
1214704
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1989. – 112с.
1214705
   Проблемы водной токсикологии, биотестирования и управления качеством воды. – Ленинград : Наука, 1986. – 247с.
1214706
  Шикломанов И.А. Проблемы водообеспечения и переброски речного стока в мире / И.А. Шикломанов, О.Л. Маркова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 294с.
1214707
  Кичигин С.А. Проблемы военно-политического блокирования Китая с империализмом (IІ-я половина 70-х - начало 80-х годов) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Кичигин С.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 4 назв.
1214708
  Жилин П.А. Проблемы военной истории / П.А. Жилин. – М, 1975. – 399с.
1214709
   Проблемы военной разрядки. – М., 1981. – 380с.
1214710
  Кирьян М.М. Проблемы военной теории в советских научно-справочных изданиях. / М.М. Кирьян. – М., 1985. – 161с.
1214711
  Михайлов Н.Н. Проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 18-19. – ISSN 1812-3910


  Рассмотрены проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров. Определена специфика понятия и состава убытков в сфере международной купли-продажи товаров.
1214712
  Вехорев Ю.А. Проблемы возможности и действительностив общей теории социалистического права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Вехорев Ю.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1214713
   Проблемы возникновения и развития буржуазной государственности. – М., 1981. – 144с.
1214714
   Проблемы возникновения и сущности жизни. – Москва, 1973. – 271с.
1214715
   Проблемы возникновения феодализма у народов СССР.. – Москва, 1969. – 319 с.
1214716
  Муравьев В.Л. Проблемы возникновения этнографических лакун / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1980. – 107с.
1214717
  Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии / Д.И. Фельдштейн. – М., 1995. – 366с.
1214718
   Проблемы возрастной психологии. – Л., 1979. – 144с.
1214719
   Проблемы возрастной психологии : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
1214720
   Проблемы воинского воспитания. – М., 1979. – 303с.
1214721
   Проблемы войны и мира. – М., 1967. – 462с.
1214722
  Кочубей С.В. Проблемы войны и мира : (По материалам XXIV съезда КПСС) / Проф., д-р геогр. наук С.В. Кочубей, доц., канд. ист. наук П.Л. Щербаков, П.С. Денисов. – Ленинград : Знание, 1973. – 56 с.
1214723
  Томашевский А.А. Проблемы войны и мира / А.А. Томашевский, П.С. Денисов. – Л., 1977. – 36 с.
1214724
  Кузнецов Ю.Ф. Проблемы войны и мира / Ю.Ф. Кузнецов. – М., 1986. – 53с.
1214725
  Замковой В.И. Проблемы войны и мира в современной идеологической борьбе / В.И. Замковой, Л.С. Семейко. – Москва, 1978. – 63с.
1214726
  Кесарев А.В. Проблемы войны и мира в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Кесарев А.В.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по общественным наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
1214727
   Проблемы войны и мира в современную эпоху. – Киев : Вища школа, 1983. – 152 с.
1214728
  Никольников Г.Л. Проблемы войны и мира в современных условиях / Г.Л. Никольников. – Киев, 1967. – 39с.
1214729
  Золотарев М.С. Проблемы войны и мира в современных условиях / М.С. Золотарев. – Одесса, 1968. – 28с.
1214730
  Ануфриев Е.А. Проблемы войны и мира в современных условиях : [лекция] / Ануфриев Е.А. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при МГУ, Каф. науч. коммунизма. – Москва : Московский университет, 1970. – 36 с.
1214731
  Дубина И.Д. Проблемы войны и мира в современных условиях. / И.Д. Дубина. – К., 1967. – 47с.
1214732
  Тряпкин Д.И. Проблемы войны и мира в современных условиях. / Д.И. Тряпкин. – Ростов нД, 1972. – 27с.
1214733
  Едемский П.И. Проблемы войны и мира и идеологическая борьба на современном этапе / П.И. Едемский. – М, 1979. – 46с.
1214734
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1934. – 628 с.
1214735
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1934. – 720 с.
1214736
  Фриш С.Э. Проблемы волновой оптики / С.Э. Фриш. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
1214737
  Чубаков С.Н. Проблемы воны и мира в творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Чубаков С.Н.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 28л.
1214738
   Проблемы воспитания / Пер. с нем. С.П. Кублицкой-Пиотух ; Под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестн. знания" (В.В. Битнера), 1911. – 64 с. : ил.
1214739
   Проблемы воспитания в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1977. – 206с.
1214740
  Кыдыралиев К.К. Проблемы воспитания в киргизских народных сказсках : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кыдыралиев К.К.; Кирг. науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1979. – 26л.
1214741
  Реутова Валентина Васильевна Проблемы воспитания детей дошкольного возраста в трудах П.П.Блонского : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.01 / Реутова Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т общей пед. Академии пед. наук СССР. – М., 1975. – 27л.
1214742
  Новичкова Г.А. Проблемы воспитания и образования в трактовке Карла Ясперса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
1214743
  Гренер Э. Проблемы воспитания интеллигенции в период строительства социализма (На матер. Чехословац.Соц. Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Гренер Э.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1961. – 14л.
1214744
  Чернопятов А.П. Проблемы воспитания коммунистического отношения к труду у учащихся общеобразовательных школ в период становления и упрочения социализма на Юге Казахстана. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернопятов А.П.; МП КазССР. Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 31л.
1214745
   Проблемы воспитания молодежи. – Фрунзе, 1990. – 78с.
1214746
  Зейналов Исфендияр Новруз оглы Проблемы воспитания нравственных чувств в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Зейналов Исфендияр Новруз оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 25л.
1214747
   Проблемы воспитания общественно-трудовой активности школьников. – Пермь, 1965. – 304с.
1214748
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
1214749
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
1214750
  Конникова Т.Е. Проблемы воспитания подростков / Т.Е. Конникова. – М., 1972. – 32с.
1214751
  Кожабаев К.Г. Проблемы воспитания советского патриотизма и социалистического интегрнационализма в процессе обучения математике в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кожабаев К.Г.; Каз.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1214752
  Чернова Е.Б. Проблемы воспитания современной советской молодежи / Е.Б. Чернова. – Л., 1968. – 20с.
1214753
  Хасанов Т.Х. Проблемы воспитания сознательной дисциплины в школах Советского Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Хасанов Т.Х.; Науч-исслед.ин-т.общей пед.АПН СССР. – М, 1975. – 27л.
1214754
   Проблемы воспитания студентов в процессе обучения в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. – Ярославль, 1984. – 164с.
1214755
  Дивногорцева С.Ю. Проблемы воспитания,дисциплины и свободы личности в свете православной педагогики // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 141-145. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1214756
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1214757
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – ISSN 0869-561Х
1214758
  Данилин Евгений Михайлович Проблемы воспитательной работы с педагогически запущенными подростками по месту жительства : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилин Евгений Михайлович; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1978. – 15л.
1214759
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ. – Киев, 1990. – 161л. – Бібліогр.:л.116-138
1214760
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1214761
   Проблемы восприятия. – Свердловск, 1991. – 160с.
1214762
   Проблемы восприятия и оценки русской классической литературы. – Ашхабад, 1983. – 114 с.
1214763
   Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. – Москва, 1961. – 200с.
1214764
  Фаткуллин Ф.Х. Проблемы воспроизведения национального своеобразия подлинника в переводе (на матер. перевода прозы С.Сейфуллина, Б.Майлина и И.Джансугурова на русский язык). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Фаткуллин Ф.Х.; МП Казах. ССР. Казахский пед. ин-т. – Чимкент, 1973. – 32л.
1214765
  Яшкин В.А. Проблемы воспроизводства в освободившихся странах / В.А. Яшкин. – М., 1979. – 38с.
1214766
   Проблемы воспроизводства в странах СЭВ. – Москва, 1974. – 247с.
1214767
   Проблемы воспроизводства в условиях НТР. – Ереван, 1985. – 302с.
1214768
   Проблемы воспроизводства и занятости населения. – М., 1984. – 185с.
1214769
  Родыгин А Проблемы воспроизводства и испольщзования основных производственнфх фодндов в добывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Родыгин А А.; АОН при ЦК КПС. – Москва, 1970. – 20л.
1214770
  Желев Г.Е. Проблемы воспроизводства и международного разделения труда в странах-членах СЭВ / Г.Е. Желев. – М, 1971. – 192с.
1214771
   Проблемы воспроизводства и миграции населения. – М.
разд.2. – 1981. – 146-243с.
1214772
  Золотарев Э.Л. Проблемы воспроизводства и охраны природных ресурсов Узбекистана в процессе их использования. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Золотарев Э.Л.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Ташкент, 1969. – 21л.
1214773
  Мягмар Д. Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов МНР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.596 / Мягмар Д.; Иркутск.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1972. – 20л.
1214774
   Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов региона. – Саратов, 1990. – 171с.
1214775
   Проблемы воспроизводства капитала в условиях развитой государственно-монополистической экономики. – Л., 1981. – 162с.
1214776
  Подоплелов В.П. Проблемы воспроизводства населения, формирования трудовых ресурсов и их рационального использования : Доклад на заседании президиума Коми филиала АН СССР 30 марта 1972 года / В.П. Подоплелов. – Сыктывкар, 1972. – 71 с.
1214777
  Бухвальд Е.М. Проблемы воспроизводства общественного богатства : (Социально-экономический аспект0 / Е.М. Бухвальд, Л.И. Нестеров; В.Н.Богачев. – Москва : Наука, 1984. – 135 с.
1214778
  Мироненко А.С. Проблемы воспроизводства основных непроизводственных фондов города на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Мироненко А.С.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра эконом. наук. – М., 1970. – 20л.
1214779
  Цымбалюк А.А. Проблемы воспроизводства основных производственных фондов в условиях экономики развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбалюк А.А.; ХГУ. – Харьков, 1973. – 29 л.
1214780
   Проблемы воспроизводства производственных фондов в условиях НТР. – К., 1976. – 207с.
1214781
  Рудакова И.Е. Проблемы воспроизводства рабочей силы в США на современном этапе. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1967. – 100с.
1214782
  Дрейман М.Э. Проблемы воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технической революции. (На материалах Латв. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Дрейман М.Э.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1214783
  Обуховский Р.П. Проблемы воспроизводства рабочей силы на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Обуховский Р.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
1214784
   Проблемы воспроизводства рабочей силы при социализме. – Воронеж, 1984. – 135с.
1214785
  Метса А.Ф. Проблемы воспроизводства рабочей силы специалистов сельскогод хозяйства в условиях научно-технидческого прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Метса А.Ф.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
1214786
  Кейнс Д.М. Проблемы восстановления Европы / Д.М. Кейнс. – Пг, 1922. – 55с.
1214787
  Овсянников В.И. Проблемы Востока и общественно-политическая мысль России (середина ХІХ века) / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 98с.
1214788
  Брагинский И.С. Проблемы востоковедения : актуальные вопросы вост. литературоведения / И.С. Брагинский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 494 с. – Библиогр. в конце работ
1214789
   Проблемы востоковедения в трудах ученых Восточной Сибири. – Иркутск, 1980. – 80с.
1214790
   Проблемы восточного источниковедения. – Душанбе, 1980. – 119с.
1214791
   Проблемы Восточной Европы. – Вашингтон, 1993


  1997. N 73
1214792
   Проблемы восточной филологии. – М., 1979. – 263с.
1214793
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
3. – 1955. – 320 с.
1214794
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
4. – 1958. – 305 с.
1214795
   Проблемы врачебной экспетизы : очерки по врачебно-трудовой экспертизе. – Москва : Мосполиграф 13-я типография Мысль Печатника, 1929. – 164 с.
1214796
   Проблемы времени в геологии. – Владивосток, 1979. – 150с.
1214797
  Богомолов Ю.А. Проблемы времени в художественном телевидении : опыт сравнит. анализа / Ю.А. Богомолов ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1977. – 127 с. – Библиогр. в примеч.: с. 125-126
1214798
   Проблемы временной организации живых систем. – Москва : Наука, 1979. – 147с.
1214799
   Проблемы всеобщего в марксистской философии. – Челябинск, 1982. – 166 с.
1214800
   Проблемы всеобщего профессионального образования молодежи. – Л., 1987. – 79с.
1214801
  Гурлитт Л. Проблемы всеобщей единой школы : С портр. авт. / Соч. проф. Людвига Гурлитта (напис. специально для Б-ки "Вольн. ун-та") с заключит. гл. д-ра Георга Кершенштейнера ; Пер. с нем. М.И. Левитиной ; Ред. М.А. Левитина. – Санкт-Петербург : Я.И. Душечкин, 1914. – [2], X, 133, [2] с., 1 л. портр. – (Библиотека "Вольного университета" / Изд. при участии Спб. о-ва нар. ун-тов и Постоян. комис. по устройству курсов для учителей)
1214802
  Гурлитт Л. Проблемы всеобщей единой школы : (Написанное специально для рус. изд.) / Соч. проф. Людвига Гурлитта ; С заключительной главой д-ра Георга Кершенштейнера ; Пер. с нем. М.И. Левитиной ; Ред. С.А. Левитина. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. ком. по просвещению, 1919. – 114, [1] с. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
1214803
   Проблемы всеобщей истории. – Л., 1967. – 180с.
1214804
   Проблемы всеобщей истории. – Казань
1. – 1967. – 300с.
1214805
   Проблемы всеобщей истории. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 378 с.
1214806
   Проблемы всеобщей истории. – М., 1977. – 350с.
1214807
   Проблемы всеобщей истории : межвузовский сборник научных и научно-методических трудов. – Армавир
Вип. 7. – 2001
1214808
  Комин М.И. Проблемы всестороннего и гармонического развития человека в теоретическом наследии П.Ф.Лесгафта : Автореф... кандидата философ.наук: / Комин М.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1965. – 17л.
1214809
  Каракулов К.Д. Проблемы всуществления всеобщего среднего образования в сельской местности Казахской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каракулов К. Д.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1214810
   Проблемы вузовского семинара по общественным наукам. – Уфа, 1972. – 79с.
1214811
   Проблемы вузовского учебника. – Москва, 1979. – 163с.
1214812
   Проблемы вулканизма, 1964. – 354с.
1214813
   Проблемы вулканогенно-осадочного литогенеза. – Москва : Наука, 1974. – 139с.
1214814
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : Библиографический список (девятое дополнение), 1972. – 52 с.
1214815
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : библиографический список. – [Б.м.]
10 дополнение. – 1973. – 57 c
1214816
  Рзаев В. Проблемы входа выпускников вузов на рынок труда // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 106-111. – ISSN 2306-6814
1214817
  Безверхний Владимир Николаевич Проблемы вхождения и сопряженности подгрупп для совбодного произведения свободных групп с объединением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Безверхний Владимир Николаевич; ленингр. гос. пед. ин-т им. А,И.Герцена. – Л., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1214818
  Добренькова Е.В. Проблемы вхождения России в Болонский процесс // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
1214819
  Крамаренко Г.А. Проблемы вхождения украинского банковского рынка в глобальную платежную систему // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 96-104. – ISBN 978-966-434-012-7
1214820
   Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство. – Одесса : Юридична література, 1999. – 116с. – ISBN 966-7694-03-8
1214821
  Калин Б.А. Проблемы выбора материалов для термоядерных реакторов: радиац. эрозия / Б.А. Калин. – Москва, 1985. – 183 с.
1214822
  Тарнаев А.Н. Проблемы вывоза капитала на современном этапе. (Франция - страны ОКАМ) 1960-1969 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Тарнаев А.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 24л.
1214823
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1981. – 177с.
1214824
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1986. – 148с.
1214825
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1989. – 168с.
1214826
   Проблемы высоких температур в авиационных конструкциях. – Москва, 1961. – 595 с.
1214827
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1984. – 184с.
1214828
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1991. – 127с.
1214829
   Проблемы высокотемпературной техники : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; [редкол.: С.А. Белогуров (отв. ред.) и др.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 162, [1] с. : ил. – Ст. рус., укр. - 60-летию основания каф. двигателестроения посвящается. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-213-0
1214830
  Павлив П.В. Проблемы высокоточного нивелирования / П.В. Павлив ; рец. И.С. Пандул. – Львов : Вища школа, 1980. – 124 с.
1214831
   Проблемы высшего библиотечно-библиографического образования. – М., 1988. – 192с.
1214832
   Проблемы высшего заочного образования. – Гомель, 1978. – 246с.
1214833
  Жигадло А.П. Проблемы высшего технического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 124-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1214834
   Проблемы высшего химического и технологического образования. – Москва : АН СССР, 1959. – 56 с.
1214835
  Таций В.Я. Проблемы высшего юридического образования // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 106-110. – ISBN 978-966-458-148-3
1214836
   Проблемы высшей школы. – Воронеж, 1973. – 231 с.
1214837
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 18. – 1974
1214838
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 20. – 1975
1214839
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 23. – 1975
1214840
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 24. – 1976
1214841
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 25. – 1976
1214842
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 26. – 1976
1214843
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 27. – 1976
1214844
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 28. – 1977
1214845
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 29. – 1977
1214846
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 30. – 1977
1214847
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 31. – 1977
1214848
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 32. – 1978
1214849
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 33. – 1978
1214850
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 34. – 1978
1214851
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 35. – 1978
1214852
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 3. – 1979
1214853
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 36. – 1979
1214854
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 37. – 1979
1214855
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 38. – 1979
1214856
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 39. – 1979
1214857
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 40. – 1979
1214858
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 41. – 1980
1214859
   Проблемы высшей школы. – Тарту
Вып. 4. – 1981
1214860
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 14. – 1981
1214861
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 42. – 1981
1214862
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 43. – 1981
1214863
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 44. – 1981
1214864
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 45. – 1981
1214865
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 5. – 1982
1214866
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 46. – 1982
1214867
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 47. – 1982
1214868
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 48. – 1982
1214869
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 49. – 1982
1214870
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 6. – 1983
1214871
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 50. – 1983
1214872
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 51. – 1983
1214873
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 52. – 1984
1214874
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 53. – 1984
1214875
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 54. – 1984
1214876
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 55. – 1985
1214877
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 56. – 1985
1214878
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 57. – 1985
1214879
  Мочалов И.И. Проблемы высшей школы в интерпретации В.И. Вернадского и современность / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье выясняется актуальный смысл и содержание представлений В.И. Вернадского о роли гуманитарной составляющей в подготовке специалистов в высшей школе.
1214880
   Проблемы высшей школы за рубежом. – Москва, 1990. – 63с.
1214881
  Попов Г. Проблемы выхода из социализма // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 114-125. – ISSN 0042-8736
1214882
  Тихонов А.В. Проблемы выхода социологии из состояния преднауки // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 8-21. – ISSN 1561-2465
1214883
   Проблемы вычислительной лингвистики и автоматической обработки текста на естественном языке. – М., 1980. – 184с.
1214884
   Проблемы вычислительной томографии. – К., 1986. – 105с.
1214885
  Толстошеев В.В. Проблемы вычислительных центров / В.В. Толстошеев. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 112 с.
1214886
  Батюк В.И. Проблемы выявления и устранения последствий преступления органами предварительного расследования. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Батюк В.И.; Киев. высш. школа МВД СССР. – Киев, 1982. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
1214887
  Асеев Р. Проблемы выявления латентного взяточничества // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1810-3081
1214888
   Проблемы гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукраинская ассоциация обшественных организаций "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. в. ], 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-1538-10-7
1214889
  Пронин К.К. Проблемы генезиса глубинного карста Одесской области : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях / К.К. Пронин, Л.Н. Суховей // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 58-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1214890
  Козлова Р.М. Проблемы генезиса имен русско-византийских посольств // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 46-58. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1214891
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилиации: Формирование основ материальной культуры и этноса / Л.С. Васильев; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 368 с. – Список лит.: с.327-352 (812 назв.). Указ.с. 354-361
1214892
  Данилова Г.М. Проблемы генезиса феодализма у славян и германцев / Г.М. Данилова. – Петрозаводск, 1974. – 231с.
1214893
  Алампиев П.М. Проблемы генерального экономического районирования СССР на современном этапе : материалы к ІІІ сьезду Географического общества Союза ССР. Доклады по проблеме: Экономическое районирование страны / П.М. Алампиев. – Ленинград, 1959. – 24 с.
1214894
   Проблемы геологии Европейской России : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. Б.А. Можаровского / М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т, Фак. экологии и сервиса ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2013. – 213, [2] с. : фототабл., ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7433-2643-3
1214895
   Проблемы геологии и гидрогеологии Казахстана. – Алма-Ата
Вып. 8. – 1978
1214896
   Проблемы геологии и металлогении Кавказа.. – Тбилиси, 1976. – 392с.
1214897
   Проблемы геологии и методы геохимических и геофизических исследований.. – Новосибирск, 1972. – 166с.
1214898
  Добрецов Н.Л. Проблемы геологии и нефтегазоносности Арктики (вместо предисловия) / Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 967-971. – библиогр.: с. 970-971. – ISSN 0016-7886
1214899
   Проблемы геологии и нефтегазоносности верхнепалеозойских и мезозойский отложений Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 142с.
1214900
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Наука, 1979. – 318с.
1214901
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1991. – 211с.
1214902
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІсессии Международного геологического конгресса.. – М., 1983. – 245с.
1214903
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXІV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Навчальна книга, 1974. – 312с.
1214904
   Проблемы геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Сибири.. – Томск, 1983. – 273с.
1214905
   Проблемы геологии и разработки нефтяных месторождений Западной Сибири.. – Тюмень, 1989. – 189с.
1214906
   Проблемы геологии и рационального природопользования.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
1214907
   Проблемы геологии и рудоносности неогена Закарпатья.. – Львов, 1966. – 111с.
1214908
   Проблемы геологии и стратиграфии докембрия Украины.. – Киев : Наукова думка, 1979. – 187с.
1214909
   Проблемы геологии и техники освоения сверхглубокого бурения на нефть и газ в Украинской ССР.. – Киев, 1969. – 258с.
1214910
   Проблемы геологии месторождений полезных ископаемых Казахстана.. – Алма-Ата, 1978. – 134с.
1214911
   Проблемы геологии месторождений цветных и черных металлов Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 147с.
1214912
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 1 : Проблемы генезиса и локализации минеральных месторождений. – 1969. – 284с.
1214913
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 2 : Проблемы петрологии и минералогии. – 1969. – 288с.
1214914
   Проблемы геологии на XXI сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1963. – 448с.
1214915
   Проблемы геологии на XXII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1966. – 508с.
1214916
   Проблемы геологии на XXIІІ сессии Международного геологического конгресса. – Москва : Наука, 1971. – 424с.
1214917
   Проблемы геологии нефти. – Москва
Вып. 7. – 1976
1214918
   Проблемы геологии нефти. – Москва
Вып. 9. – 1976
1214919
   Проблемы геологии нефти геохим.. – Москва
Вып. 8. – 1976
1214920
   Проблемы геологии нефти и газа. – Л., 1979. – 254с.
1214921
   Проблемы геологии раннего докембрия. – Ленинград : Наука, 1977. – 243с.
1214922
   Проблемы геологии редких элементов. – Москва : Наука, 1978. – 302с.
1214923
   Проблемы геологии россыпей.. – Магадан, 1970. – 416с.
1214924
   Проблемы геологии Таджикистана.. – Душанбе, 1964. – 292с.
1214925
   Проблемы геологии Тимано-Североуральского сегмента литосферы. – Сыктывкар, 1993. – 47с.
1214926
   Проблемы геологии фосфоритов. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1214927
   Проблемы геологии фосфоритов.. – Таллин, 1988. – 183с.
1214928
   Проблемы геологии шельфа. – Москва : Наука, 1975. – 294с.
1214929
   Проблемы геологии Южного Урала и Нижнего Поволжья.. – Саратов, 1991. – 359с.
1214930
  Добровольский В.В. Проблемы геологических знаний в системе общего среднего образования и геологическая подготовка учителя географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 43-47. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1214931
   Проблемы геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа.. – М., 1989. – 101с.
1214932
   Проблемы геоморфологии Восточной Сибири. – Иркутск, 1979. – 175с.
1214933
   Проблемы геоморфологии гор. – Москва : Наука, 1984. – 213с.
1214934
   Проблемы геоморфологии и неотектоники платформенных обласей Сибири : Материалы Всесоюзного совещания по геоморфологии и неотектоники Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука
Т.3. – 1970. – 282с.
1214935
   Проблемы геоморфологии и нефтетектоники орогенных областей Сибири и дальнего Востока. – Новосибирск
2. – 1968. – 367с.
1214936
   Проблемы геоморфологии и четвертичной геологии шельфовых морей. – Калининград, 1989. – 128с.
1214937
  Бабаев А.Г. Проблемы геоморфологии пустынь = Problems of desert geomorphology : (на примере пустынь Туркменистана) / А.Г. Бабаев, С.К. Горелов; отв. ред. Н.С. Орловский ; АН ТССР, Ин-т пустынь, Ин-т географии АН СССР. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 152, [3] с., [1] л. карт. : ил. – Библиогр.: с. 148-153
1214938
   Проблемы геоморфологии, литологии и литодинамики шельфа. – Москва, 1982. – 228с.
1214939
   Проблемы геоморфологического картирования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания по разномасштабному геоморфологическому картированию (12-16 мая 1975 гг.). – Ленинград, 1975. – 231с.
1214940
   Проблемы геотермальной энергетики Дагестана.. – М., 1980. – 208с.
1214941
   Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 80с.
1214942
   Проблемы геохимии в географии, геологии, почвоведении. – Москва, 1983. – 194с.
1214943
  Виноградов А.П. Проблемы геохимии и космохимии : Избранные труды / А.П. Виноградов. – Москва : Наука, 1988. – 336с.
1214944
   Проблемы геохимии эндогенных процессов.. – Новосибирск, 1977. – 304с.
1214945
   Проблемы геохимии.. – М., 1965. – 691с.
1214946
   Проблемы геохимического и геофизического изучения земной коры. – Минск, 1974. – 245с.
1214947
   Проблемы геохронологии и геохимии изотопов. – Ленинград : Наука, 1977. – 158с.
1214948
   Проблемы геохронологии и изотопной геологии. – Москва, 1981. – 195с.
1214949
   Проблемы германской филологии.. – Рига, 1968. – 236с.
1214950
   Проблемы гибридной вычислительной техники.. – Киев, 1979. – 167с.
1214951
   Проблемы гидроавтоматики.. – М., 1969. – 264с.
1214952
   Проблемы гидробиологии и альголии : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 239с.
1214953
   Проблемы гидрогеологии аридных районов Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 142с.
1214954
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1967. – 193с.
1214955
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1970. – 287с.
1214956
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К.
2. – 1972. – 269с.
1214957
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Тбилиси
5. – 1976. – 439с.
1214958
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 168с.
1214959
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
1214960
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии.. – Тбилиси, 1977. – 224с.
1214961
   Проблемы гидрогеологии и охраны водных ресурсов Башкирского Предуралья.. – Уфа, 1980. – 70с.
1214962
   Проблемы гидрогеологии и охраны геологической среды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 247с.
1214963
   Проблемы гидрогеологии.. – М., 1960. – 367с.
1214964
   Проблемы гидрогеохимии и промышленные рассолы.. – Минск, 1983. – 121с.
1214965
  Гончаров В.П. Проблемы гидродинамики в гамильтоновом описании / В.П. Гончаров, В.И. Павлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197 с.
1214966
   Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды.. – М., 1969. – 692с.
1214967
   Проблемы гидродинамики и тепломассообмена в атомной энергетике.. – М., 1989. – 216с.
1214968
   Проблемы гидрологии. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
1214969
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
1. – 1989. – 160с.
1214970
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
2. – 1989. – 160с.
1214971
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
3. – 1989. – 127с.
1214972
   Проблемы гидрометеорологической информации.. – М., 1979. – 201с.
1214973
   Проблемы гидропаразитологии. – Киев : Наукова думка, 1978. – 179с.
1214974
   Проблемы гидротермики мерзлотных почв.. – Новосибирск, 1988. – 125с.
1214975
   Проблемы гидроэнергетики и их решение. – Л., 1989. – 63с.
1214976
   Проблемы гироскопии. – Москва : Мир, 1967. – 215 с.
1214977
   Проблемы глагольной семантики. – Свердловск, 1984. – 52с.
1214978
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1994. – 37 с.
1214979
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1996. – 32 с.
1214980
   Проблемы глобальной тектоники.. – М., 1973. – 100с.
1214981
  Рычкова Л.В. Проблемы глоттодидактики в условиях глобализации // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 5 (35). – С. 61-65
1214982
   Проблемы глубинного магнетизма. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1214983
   Проблемы глубинного теплового потока.. – М., 1966. – 144с.
1214984
   Проблемы глубинной геологии.. – К., 1976. – 146с.
1214985
   Проблемы голографии. – Москва
Вып. 7. – 1976
1214986
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 75с.
1214987
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 143с.
1214988
   Проблемы горной экологии. – Нальчик, 1982. – 190с.
1214989
   Проблемы горной экологии.. – Нальчик : КБГУ, 1988. – 191с.
1214990
  Зильберталь А.Х. Проблемы городского пассажирского транспорта / А.Х. Зильберталь. – М.Л., 1937. – 272с.
1214991
   Проблемы государства и права. – Минск, 1990. – 182с.
1214992
   Проблемы государства и права в современной идеологической борьбе.. – Москва, 1983. – 208с.
1214993
   Проблемы государства, демократии и права в материалах XXVI съезда КПСС.. – Ростов н/Д, 1981. – 161с.
1214994
  Снежко О.А. Проблемы государственной защиты материнства в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-66. – ISSN 0132-0769
1214995
  Трунов И.Л. Проблемы государственной защиты свидетелей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 301-306
1214996
   Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011-
Вып. 1. – 2011
1214997
  Ерошенко А.А. Проблемы гражданского состояния / А.А. Ерошенко. – Краснодар, 1980. – 88с.
1214998
  Ахалмосулишвили Т. Проблемы грузинско-абхазских отношений и современность // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 62-66. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1214999
  Перевозный А.В. Проблемы гуманитарного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 77-81. – ISSN 0321-0383


  Проанализированы следующие аспекты гуманитарного образования: цель, функции (образовательная, воспитательная, развивающая, прогностическая, объяснительная), предпосылки эффективности (личностные, социальные, педагогические), качество. The article ...
1215000
  Кветко З. Проблемы  интернационализации  современного  университета // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 108-111. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,