Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1213001
  Тихолоз Б. "... слух, отворений на голоси духів": поетична деонтологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 30-50. – ISBN 978-966-02-4721-5
1213002
  Бойко А.М. "...Служба богові й Батьківщині" : Григорій Ващенко: Альтернатива поглядів і оцінок. Науково-методичний посібник / А.М. Бойко; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т В.Г. Короленка. – Київ : ІЗМН, 2001. – 428с.
1213003
  Богословский Е.С. "Слуги" фараонов, богов и частных лиц : (к социал. истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.) / Е.С. Богословский. – Москва : Наука, 1979. – 236 с. – Библиогр. в примеч.: с. 148-176 и на с. 180-190
1213004
  Трапезнікова Д. "Служба безпеки має бути "національною контррозвідкою" / Д. Трапезнікова, М. Чорнієвич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 2


  Колишній голова СБУ Ігор Смешко став лектором Літньої школи журналістики "Дня". Своїм враженням ділиться Тетяна Літвінчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1213005
   "Служити правді - то хрест і доля" (історико-мовознавчі візії публіцистичної спадщини Олеся Гончара) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 119-132.
1213006
  Волобуєва А. "Служіння краси людського тіла": видання про фізичну культуру та виховання кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 80-84


  Розглянуто спортивну пресу Києва кінця XIX- початку XX cm., описано її тематичне розмаїття Окремо зосереджено увагу на вузькоспеціалізованих часописах того часу. It is considered that thematic variety was described in Kyiv sport press at the end of ...
1213007
   "Служу українському народові!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Фінальний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Збройних силах України. Серед університетів та інститутів, які прийняли участь у цьому конкурсі Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1213008
  Сіренко М. "Слухай: вітер думки збирає, б"є сорокою у вікно". Листи Миколи Вінграновського до Михайла Сіренка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 18-19
1213009
  Сырчина М. "Случаи, когда электронные сертификаты об онлайн-образовании помогли устроиться на работу в Украине, мне неизвестны" Первый в нашей стране массовый образовательный интернет-курс стартовал на сайте КНУ имени Тараса Шевченка // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 28 сентября (№ 174). – С. 12


  Статья о том как проходит обучение через интернет, какие дисциплины можно прослушать в сети, что позволяют современные технологии, а также каковы плюсы и минусы такого способа получения знаний.
1213010
  Сафронов Виталий "Случайный" бизнес : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1213011
  Ганулич А.К. "Слышен звон бубенцов издалека..." / А.К. Ганулич. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 136, [2] с., [8] л. ил.
1213012
  Гурбанська А. "Сльози Божої Матері" Гуцала Є. як метажанр
1213013
  Поліщук Н. "Смакую дощ. Він пахне мені медом..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 178-184
1213014
  Замурій Т. "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 47-48 : рис. – ISSN 1606-3732
1213015
  Литвинюк А. "Смеется в каждой кукле чародей" = Музей Государственного академ. центр. театра кукол им. С. Образцова : Музейон // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 129-149


  Красочный рассказ о Музее Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
1213016
  Кашиц В.А. "Смело, товарищи..." / В.А. Кашиц. – М., 1976. – 239с.
1213017
  Куликова Л.П. Сложная ситуация / Л.П. Куликова. – М., 1977. – 110с.
1213018
  Кернога Н.З. Сложная ситуация / Н.З. Кернога. – Минск, 1985. – 160с.
1213019
  Шафаи А.М. Сложно-дподчиненное предложение в современном персидском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 19л.
1213020
  Попов Г.Л. Сложно-подчиненное предложение. / Г.Л. Попов. – К, 1939. – 38с.
1213021
  Абрамович И.М. Сложно-подчиненные предложения в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамович И.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1213022
  Тютяева А.А. Сложно-сочиненное предложение в прозе М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филологич.наук: / Тютяева А.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1213023
  Швайко Н.Ю. Сложное нагружение и вопросы устойчивости. / Н.Ю. Швайко. – Днепропетровск, 1989. – 174с.
1213024
  Баруздин С.А. Сложное поручение / С.А. Баруздин. – М., 1980. – 22с.
1213025
  Лещинская М.Г. Сложное предложение : пособие для учителей / М.Г. Лещинская. – Москва : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещ. РСФСР, 1962. – 128 с. – Библиогр.: с. 125
1213026
  Абдуллаев Ф.М. Сложное предложение : (пособие по рус. яз. для студентов II курса) / Ф.М. Абдуллаев ; М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку : Азинефтехим, 1970. – 80 с.
1213027
  Формановская Н.И. Сложное предложение / Н.И. Формановская. – М, 1977. – 68с.
1213028
   Сложное предложение. – Калинин, 1979. – 161с.
1213029
   Сложное предложение. – Москва, 1983. – 200с.
1213030
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герман К.Ф. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 26 с.
1213031
  Герман К.Ф. Сложное предложение в буковинских говорах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герман К.Ф.; Черновицкий гос.ун-т. – Черновцы, 1968. – 25л.
1213032
   Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте. – Калинин, 1984. – 106с.
1213033
  Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. / Л.Л. Иофик. – Л., 1968. – 216с.
1213034
  Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Л.Л. Бабалова. – М : Русский язык, 1983. – 128 с.
1213035
   Сложное предложение в системе других синтаксических категорий. – Л, 1984. – 130с.
1213036
  Таги-заде З.Х. Сложное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... доктора филол.наук: / Таги-заде З.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1965. – 40л.
1213037
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке / В.А. Белошапкова. – М., 1967. – 160с.
1213038
  Белошапкова В.А. Сложное предложение в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.600 / Белошапкова В.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1213039
  Формановская Н.И. Сложное предложение в соврененном русском языке : Теория и упражнения (включенное обучение) / Н.И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1989. – 192с.
1213040
  Карапетян Л.Л. Сложное предложение в среднеармянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. Л.; АН Арм.ССР, Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1213041
   Сложное предложение в тексте. – Калинин, 1988. – 146с.
1213042
   Сложное предложение и диалогическая речь. – Тверь, 1990. – 113с.
1213043
  Гепнер Ю.Р. Сложное предложение и принципы его изучения / Ю.Р. Гепнер. – Х, 1963. – 91с.
1213044
  Родова Л.Н. Сложное предложение причины во французском языке XVI века в сопоставлении с стовременным французския языком : Автореф... канд. филол.наук: / Родова Л. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. – Москва, 1962. – 17л.
1213045
  Токарева Н.Д. Сложное предложение с последовательным подчинением в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарева Н.Д.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 20л.
1213046
  Балжи А.Б. Сложное предложение с придаточным подлежащим в современном испанском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Балжи А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1213047
  Печникова В.С. Сложное предложение с присубстантивной изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Печникова В.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1213048
  Кузнецова Т.Г. Сложное продложение / Т.Г. Кузнецова. – М, 1978. – 48с.
1213049
  Тимофеева В.А. Сложное рассеяние света в мутных средах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Тимофеева В. А.; МВО СССР, МГУ, Физ. фак. – Москва, 1950. – 8 л.
1213050
  Боевец И.А. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке (на русск. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Боевец И. А.; Лен. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – 24л.
1213051
  Дымарская-Бабалян Сложное сиснтаксическое целое как единица сверхфазового уровня / Дымарская-Бабалян. – Ереван, 1984. – 54с.
1213052
  Нозадзе Л.А. Сложное слово в современном грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Нозадзе Л.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1213053
   Сложное становится доступнее. – М, 1981. – 128с.
1213054
  Будаева А.К. Сложнопдчиненные предложения с неоднородными придаточными, связанными с одночленом гланого, древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Будаева А. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1213055
  Лозинская Е.А. Сложноподдчиненное предложение с вопросительным предложением второго порядка в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лозинская Е.А.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1973. – 26л.
1213056
  Блинова С.И. Сложноподиненное предложение с однородным соподчинением. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Блинова С.И.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1973. – 26л.
1213057
  Шелгунова Л.М. Сложноподчененное предложение с придаточным, поясняющим именное сказуемое в главном : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шелгунова Л.М. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. – Москва, 1962. – 19 с.
1213058
  Евдокимова Л.И. Сложноподчиненное предложение в русской советской публицистике 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евдокимова Л.И.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 24л.
1213059
  Кодухов В.И. Сложноподчиненное предложение в русском литературном языке второй половины 18 века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кодухов В.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр. : с. 40-41
1213060
  Танасоглу Д.Н. Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Танасоглу Д.Н. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 43 с.
1213061
  Абдуллаева А.З. Сложноподчиненное предложение в современном кумыкском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Абдуллаева А.З.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1213062
  Валгина Н.С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1971. – 86с.
1213063
  Васильева Н.М. Сложноподчиненное предложение в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1973. – 91с.
1213064
  Бродская Л.М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Л.М. Бродская. – Новосиьбирск, 1988. – 130с.
1213065
  Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. / А.А. Прокопчук. – Харьков, 1990. – 188с.
1213066
  Абдуллаева Ш.А. Сложноподчиненное предложение немецкого языка и способы его выражения в азербайджанском языке в плане синтаксической синонимии. : Автореф... Канд.филол.наукнаук: / Абдуллаева Ш.А.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
1213067
  Лагоденко Ж.М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лагоденко Ж.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 21л.
1213068
  Аветисян С.Ю. Сложноподчиненное предложение с оределительным придаточным в современном немецком языке в сопоствлении с армянским. : Автореф... Канд.филол.наук: / Аветисян С.Ю.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1213069
  Орлова Л.Я. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением в среднем английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Орлова Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 17л.
1213070
  Буркитбаева Г.Г. Сложноподчиненное предложение с предаточным подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буркитбаева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. ящ. – Москва, 1985. – 23л.
1213071
  Устинов А.М. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Устинов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 27л.
1213072
  Гетьман З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке 12-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Гетьман З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 23л.
1213073
  Гетьман Зоя Алексеевна Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки в испанском литературном языке XII-XX вв. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гетьман Зоя Алексеевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 251л. – Бібліогр.:л.189-214
1213074
  Выхрыстюк М.И. Сложноподчиненное предложение с соединительным элементом "як" в современном украинсом литературном языке. (Дополнительные, обстоятельные, взаимопридаточные предложения) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Выхрыстюк М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1213075
  Павлюченкова Н.Ф. Сложноподчиненные конструкции с изъяснительной придаточной частью в языке деловых памятников XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Павлюченкова Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1213076
  Щеулин В.В. Сложноподчиненные предложения в отечественном языковедении. / В.В. Щеулин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 44с.
1213077
  Калинина З.М. Сложноподчиненные предложения в современном литературном пушту / З.М. Калинина. – М., 1966. – 160с.
1213078
  Шафаи А.М. Сложноподчиненные предложения в современном персидском языке. : Автореф... доктора филол.наук: / Шафаи А.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 205л.
1213079
  Баханьков А.Е. Сложноподчиненные предложения в юго-западных белорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Баханьков А.Е.; Акад. наук БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1961. – 27л.
1213080
  Баршай Д.И. Сложноподчиненные предложения местоименно-союзного типа в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Баршай Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 17л.
1213081
  Свиридова Н.Р. Сложноподчиненные предложения с безличными компонентами в современном русском литературном языке : Автореф... канд. фило.наук: / Свиридова Н. Р.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1213082
  Ройзензон Л.И. Сложноподчиненные предложения с временными придаточными в чешском языке (в ист. плане) : Автореф... канд. филол.наук: / Ройзензон Л. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1957. – 20л.
1213083
  Таджиев Д.Т. Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными в современном таджикском литературном языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.661 / Таджиев Д.Т.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1971. – 71л.
1213084
  Семенюченко М.Л. Сложноподчиненные предложения с придаточным временем в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Семенюченко М.Л.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 20л.
1213085
  Блохина Н.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточным меры степени в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Блохина Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Воронеж, 1974. – 20л.
1213086
  Гвоздилина Любовь Сергеевна Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Гвоздилина Любовь Сергеевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1213087
  Зюськин В.А. Сложноподчиненные предложения с придаточным предикативным в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зюськин В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1213088
  Полевик Е.П. Сложноподчиненные предложения с придаточным субъектным в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Полевик Е.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 23л.
1213089
  Умаров А. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени в русском языке и способы их передачи на каракалпакском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Умаров А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. ленина. – Ташкент, 1965. – 33л.
1213090
  Кожетьева Т.А. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными и их функциальные синонимы в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожетьева Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1982. – 20л.
1213091
  Абашидзе З.Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащими в современном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Абашидзе З.Г. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 35 с.
1213092
  Гелашвили Н.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными причинными в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гелашвили Н.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
1213093
  Рустамов Ш. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном таджикском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Ш.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1964. – 24л.
1213094
  Орличенко Елена Васильевна Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия в испанском и португальском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Орличенко Елена Васильевна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 241л.
1213095
  Орличенко Е.В. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствиями в испанском и португальском языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Орличенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1213096
  Котельникова Л.И. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми стравнительными союзами, в русском литературном языке второй половины XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра рус. яз. – Л., 1966. – 21л.
1213097
  Павлова О.Д. Сложноподчиненные предложения с присубстантивными придаточными в русском литературном языке первой половины XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова О.Д.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. рус. филологии. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1213098
  Маслацова Людмила Петровна Сложноподчиненные предложения с субъектами и предикативными податочными и их синтаксические синонимы в древненемецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Маслацова Людмила Петровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1980. – 23 с.
1213099
  Полищук В.М. Сложноподчиненные предложения со структурно значимым местоимением "ЭТО" в главной части (на материале современного русского литературного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Полищук В.М.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
1213100
  Чижикова К.Е. Сложноподчиненные предложения функциональных типов в ангаро-ленских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чижикова К.Е.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 23л.
1213101
  Валгина Н.С. Сложноподчиненое предложение в современном русском языке / Н.С. Валгина. – Москва, 1966. – 86с.
1213102
  Жайворонок В.В. Сложноприсоеденительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Жайворонок В.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 25 с.
1213103
  Мурзабекова К.О. Сложнопричастные соедиения в современном немецком языке. (К вопросу о соотношении лексики и грамматики) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурзабекова К.О. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1963. – 22 с.
1213104
  Арзуманов Георгий Григорьевич Сложносокращенное словообразование в современной научно-технической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Арзуманов Георгий Григорьевич; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1976. – 27л.
1213105
  Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.83-94. – ISSN 0321-2017
1213106
  Воронина М.Ю. Сложносочиненное повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 113-119. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1213107
  Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке / А.Н. Стеценко. – Томск, 1962. – 132с.
1213108
  Васильченко Е.А. Сложносочиненное предложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко Е.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М, 1989. – 21л.
1213109
  Устиашвили Н.Д. Сложносочиненное предложение в современном грузинском языке и методика его преподавания : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Устиашвили Н.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1213110
  Конькова И.П. Сложносочиненное союзное предложение в современном английском языке. / И.П. Конькова. – Душанбе, 1969. – 244с.
1213111
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения / Н.Н. Холодов. – М., 1973. – 66с.
1213112
  Байрамов Г.А. Сложносочиненные предложения в современном азербайджанском языке. : Автореф... кандидата филол.наук: / Байрамов Г.А.; Акад. наук Азербайдж.ССР. Ин-т литературы и языка им. Низими. – Баку, 1955. – 18л.
1213113
  Савицкая Антонина Сергеевна Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Савицкая Антонина Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.185-187
1213114
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1213115
  Савицкая А.С. Сложносочиненные предложения в современном испанском языке, их структурно-семантические типы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Савицкая А. С.; КГУ. – К., 1988. – 24л.
1213116
  Ульциферов О.Г. Сложносочиненные предложения в современном литературном языке хинди. : Автореф... канд. филол.наук: / Ульциферов О.Г.; Мок. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 22л.
1213117
  Пирочкинас А. Сложносочиненные предложения в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пирочкинас А. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1965. – 15 с.
1213118
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.1. – 1975. – 165с.
1213119
  Холодов Н.Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке / Н.Н. Холодов. – Смоленск
Ч.2. – 1975. – 88с.
1213120
  Саакьян Р.Я. Сложносочиненные предложения с вопросительными предложениями в своем составе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саакьян Р. Я. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 23 с.
1213121
  Назаров И.Д. Сложносочиненные предложения усложненного типа в современном азрбайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Назаров И.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 30л.
1213122
  Видар Штремме Сложности в деятельности независимых адвокатов в Норвегии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 5 (108). – С. 83-86. – ISSN 1812-7126
1213123
  Волкова Р.Ю. Сложности комплектования американской армии / Р.Ю. Волкова, Т.В. Кузнецова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 110-123
1213124
  Норманская Ю.В. Сложности, возникающие при переводе названий основных цветообозначений в индоевропейских языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 51-62. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1213125
   Сложностные проблемы математической логики. – Калинин, 1985. – 101с.
1213126
  Трахтенброт Б.А. Сложность алгоритмов и вычислений / Б.А. Трахтенброт. – Новосибирск, 1967. – 259с.
1213127
  Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вычислений : (Спецкурс для студентов НГУ) / В.Н. Агафонов ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ
Ч. 2. – 1975. – 146 с.
1213128
  Ханжи В.Б. Сложность антропного времени: многоуровневость, нелинейность, открытость // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 169-171
1213129
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1983. – 208с.
1213130
  Нигматуллин Р.Г. Сложность булевых функций / Р.Г. Нигматуллин. – Москва : Наука, 1991. – 238 с.
1213131
  Сморгунов Л.В. Сложность в политике: некоторые методологические направления исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
1213132
  Моркина Ю.С. Сложность в поэтическом творчестве // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-49. – ISSN 0042-8744
1213133
   Сложность вычислений и алгоритмов. – М, 1974. – 389с.
1213134
  Барашко А.С. Сложность вычислений и техническая диагностика / А.С. Барашко. – К., 1977. – 34с.
1213135
  Немировский А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимизации / А.С. Немировский, Д.Б. Юдин. – М., 1979. – 383с.
1213136
  Хачиян Л.Г. Сложность задач линейного программирования / Л.Г. Хачиян. – М, 1987. – 31с.
1213137
  Задоян К.В. Сложность задачи разбиения множества нулей булевой функции на непересекающиеся подмножества / К.В. Задоян. – Москва, 1988. – 20с.
1213138
  Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики / М.Г. Макаров. – Л., 1988. – 179с.
1213139
  Аббасов Т.Т. Сложность и интенсивность труда как факторы дифференциации заработной платы рабочих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.07 / Аббасов Т.Т. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д. Буниатзаде. – Баку, 1975. – 35 с.
1213140
   Сложность и методы решения задач оптимизации. – Минск, 1984. – 69с.
1213141
  Аксенова Е.В. Сложность и тяжесть труда в системе дифференциации заработной платы рабочих. (На примере станочных профессий.) : Автореф... канд. экон.наук: 956 / Аксенова Е.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1213142
  Гатева Татьяна Велкова Сложность многообразий ассоциативных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гатева Татьяна Велкова; МГУ. Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 11л.
1213143
  Писаренко В.И. Сложность морального выбора: задачи по этике : кн. для учителя / В.И. Писаренко. – Минск, 1988. – 156с.
1213144
  Кунцевич В.И. Сложность нуклеотидных последовательностей вегетативных органов подсолнечника : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кунцевич В. И.; КУ им Т. Шевченко. – К., 1994. – 109л. – Бібліогр.:л.95-105
1213145
  Канович М.И. Сложность ограниченных алгорифмических проблем и универсальность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Канович М.И.; МГУ. – М., 1971. – 7л.
1213146
  Буй Д.Б. Сложность операций в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 6 (70). – С. 53-59. – ISSN 1814-4225


  В работе исследовано современное состояние проблемы обеспечение эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
1213147
  Сердюков А.И. Сложность отыскания гамильтоновых и эйлеровых маршрутов в графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сердюков А.И.; АН СССР. Сиб. отд. ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1213148
  Иванов Е.А. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иванов Е.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1213149
  Иванов Евгений Александрович Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Иванов Евгений Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.109-119
1213150
  Ференс Г.Ф. Сложносуффиксальные имена существительные современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ференс Г.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1964. – 21 с.
1213151
  Николаев Ю.К. Сложные акробатические прыжки / Ю.К. Николаев. – М., 1966. – 128с.
1213152
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Москва : Советское радио, 1968. – 267 с.
1213153
  Горюнова Н.А. Сложные алмазоподобные полупроводники / Н.А. Горюнова. – Л., 1975. – 174с.
1213154
   Сложные алмазоподобные полупроводники и родственные соединения. – Л, 1976. – 343с.
1213155
  Корсунская М.В. Сложные атрибутные словосочетания с несколькими прилагательными -- неоднородными определениями в современном французском языке : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Корсунская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 20л.
1213156
  Тернюк М.Ю. Сложные бессоюзные предложения в современном французском литературном языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тернюк М. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 28л.
1213157
  Тасьман С.Р. и др. Сложные виды набора на строкоотливных наборных машинах / С.Р. и др. Тасьман. – М., 1965. – 112с.
1213158
  Бусалаев И.В. Сложные водохозяйственные системы / И.В. Бусалаев. – Алма-Ата, 1980. – 231с.
1213159
  Коган Н.Л. Сложные волноводные системы / Н.Л. Коган, Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов. – Ленинград, 1963. – 356 с.
1213160
  Кондратьев П.А. Сложные волны / П.А. Кондратьев. – М, 1924. – 50с.
1213161
  Берсиров Б.М. Сложные глаголы в адыгейском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Берсиров Б.М. ; АН Груз.ССР. – Майкоп, 1969. – 18 с.
1213162
  Сверченко А.Н. Сложные глаголы в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Калин.ГУ. – Калинин, 1980. – 15л.
1213163
  Алекперов А.К. Сложные глаголы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алекперов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.МКирова. Кафедра общего языкознания. – Баку, 1961. – 17л.
1213164
  Богачев Ю.П. Сложные глагольные словосочетания в современном русском литературном языке. (На материале совосочетаний, образов. непереходными глаголами и сподчин. формами имени) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Богачев Ю. П.; Рост. н/Д.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 25л.
1213165
  Слижене Н. Сложные глагольные формы в литовском литературном языке : Автореф. дис. ... Канд. филол. наук : / Слижене Н. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 14 c.
1213166
  Стипахно Иван Иванович Сложные двоичные цепи Маркова: Управление и передача информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно Иван Иванович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1213167
  Стипахно И.И. Сложные двоичные цепи Маркова: управление и передача информации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Стипахно И.И.; МВ и ССО ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 11л.
1213168
  Петров В.П. Сложные загадки простого строительного камня / В.П. Петров. – М., 1984. – 150с.
1213169
   Сложные имена существительные. – Новосибирск, 1972. – 38с.
1213170
  Кукурекина Г.И. Сложные имена существительные в английском языке. / Г.И. Кукурекина. – Рига, 1972. – 85с.
1213171
  Кравченко З.Ф. Сложные имена существительные в белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кравченко З.Ф. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 19 с.
1213172
  Дротвинас В. Сложные имена существительные в литовской письменности XVI-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дротвинас В. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1213173
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Курилов Г.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1969. – 19л.
1213174
  Курилов Г.Н. Сложные имена существительные в юкагирском языке. / Г.Н. Курилов. – Л., 1977. – 120с.
1213175
  Джотян А.П. Сложные квазичастичные комплексы и их бозе-эйнштейновская кондерсация в размерно-квантованных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Джотян А.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1980. – 14л.
1213176
  Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах : Механизмы возникновения, структура и свойства динамического хаоса в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Москва : Наука, 1990. – 312 с.
1213177
  Мицкевич С.А. Сложные колебания и динамическая устойчивость гибких ортотропных пластинок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Мицкевич С.А.;. – Саратов, 1997. – 20л.
1213178
  Великодворская З.Н. Сложные конструкции с относительно-присоеденительными придаточными (в их соотношении с параллельными конструкциями, включающими указательное местоимение *это*) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Великодворская З.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 22 с.
1213179
  Камышев Н.С. Сложные конструкции с придаточной частью, уточняющей значение слова или словосочетания : Автореф... канд. филос.наук: 660 / Камышев Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 30л.
1213180
  Кубик М. Сложные конструкции с союзом "если" в современном русском языке и их соответствия в чешском : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кубик М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1213181
  Червякова В.В. Сложные латуни и бронзы. Свойства, строение и вопросы технологии / В.В. Червякова, А.А. Пресняков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 262 с.
1213182
  Яковлева Е.Б. Сложные лексические единицы в английском языке и речи / Е.Б. Яковлева. – М., 1986. – 116 с.
1213183
  Гавришина К.С. Сложные мнмоусловные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Гавришина К.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра романских языков. – М., 1971. – 30л.
1213184
   Сложные моменты в грамматике китайского языка. – Пекин, 1992. – 246с.
1213185
  Мохосоев М.В. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами 1-4 группы / М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. – Москва, 1990. – 254с.
1213186
  Базуев Г.В. Сложные оксиды элементов с достраивающимися d- и f-оболочками / Г.В. Базуев, Г.П. Швейкин. – М., 1985. – 237с.
1213187
  Омельченко С Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Омельченко С И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 36 с.
1213188
  Омельченко С.И. Сложные олигоэфиры и полимеры на их основе / С.И. Омельченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
1213189
  Уханов Г.П. Сложные полипредикативные (многокомпонентные) предложения / Г.П. Уханов. – Калинин, 1981. – 88с.
1213190
   Сложные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 162с.
1213191
  Григорьев В.Н. Сложные походы на байдарках. / В.Н. Григорьев, Ю.К. Штовба. – М., 1971. – 104с.
1213192
  Тихомирова В.А. Сложные предложения в "Онежских былинах", записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. : Автореф... канд. филол.наук: / Тихомирова В. А.; Ин-т языкознан. АН СССР. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1213193
  Аскарова М. Сложные предложения в современном узбекском языке / М. Аскарова. – Ташкент, 1960. – 134 с.
1213194
  Ван Фу-сян Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ван Фу-сян.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Крсного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 18л.
1213195
  Смирнов Г.Н. Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения временных и условных отношений. (В плане истории языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнов Г.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 20л.
1213196
  Ле Н.Л. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то в главной части и асематических союзах (что, чтобы) в придаточной в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ле Н. Л.; МГУ, Фил. фак. – М., 1973. – 15л.
1213197
  Алексева Г.Г. Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексева Г.Г. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1966. – 18 с.
1213198
  Оицэ И.М. Сложные предложения с пояснением в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Оицэ И. М. ; МГУ. – Москва, 1965. – 18 с.
1213199
  Рубинчик Ю.А. Сложные предложения с предаточными определительными в современном персидском языке / Ю.А. Рубинчик. – Москва, 1959. – 216с.
1213200
  Цховребова З.Д. Сложные предложения с придаточными временными в современном русском языке и их соотвертсвия в осетинском : Автореф... канд. филол.наук: / Цховребова З. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1213201
  Пынзарьд Е.И. Сложные предложения с придаточными дополнительными в современном молдавском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Пынзарьд Е.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 16л.
1213202
  Чонбашев К.С. Сложные предложения с придаточными дополнительными, времени и причины в русском и киргизском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чонбашев К.С.; АН КиргССР. Отд. обществ. наук. – Фрунзе, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1213203
  Новиков В.Г. Сложные предложения с придаточными образа действия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков В.Г.; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 20 с.
1213204
  Стрельская А.М. Сложные предложения с придаточными причины в русском литературном языке 18 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стрельская А.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 18 с.
1213205
  Жбанкова Т.С. Сложные предложения с придаточными цели и конструкции с обособленными инфинитивными оборотами в русском литературном языке (по памятникам письменности 17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Жбанкова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
1213206
  Куркина А.А. Сложные предложения с причинными отношениями в древневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Куркина А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена. Кафедра герман. филологии. – Л., 1966. – 19л.
1213207
  Боев О.Д. Сложные предложения с причинными отношениями в современном немецком языке и их коммуникативное членение : Автореф... канд. филол.наук: / Боев О. Д.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
1213208
  Ейгер Г.В. Сложные предложения с совмещением сказуемых в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ейгер Г.В.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 19л.
1213209
  Рогозина Т.М. Сложные предложения с соотнесенными предикативными конструкциями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозина Т. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 26л.
1213210
  Щетнева В.И. Сложные предложения с соподченной зависимой единицей. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Щетнева В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
1213211
  Шорина А.И. Сложные предложения с сопоставительными союзами "если... то", "в то время как", "между тем как", "тогда как" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шорина А.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1213212
  Холодов Н.Н. Сложные предложения с сочинением и подчинением в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Холодов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 16л.
1213213
  Соловьева А.А. Сложные предложения с союзом "чем-тем" в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева А.А.; МП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Симферополь, 1959. – 23л.
1213214
  Гречишникова Р.М. Сложные предложения с фразеологизующими средствами выражения уступительных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Гречишникова Р. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 16л.
1213215
  Гасанов А.А. Сложные предложения с фразеологически связанными частями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
1213216
  Бурдина Н.И. Сложные предложения со значением следствия в истории русского языка (По памятникам XI-XVIII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдина Н. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 22л.
1213217
  Кузьменко С.А. Сложные предложения со значением следствия в научном языке М.В.Ломоносова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузьменко С.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 22л.
1213218
  Коток Е.В. Сложные предложения со словами "что", "это" во второй части в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коток Е.В. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 15 с.
1213219
  Симулик М.В. Сложные предложения усложненного типа в современных славянских языках / М.В. Симулик. – Ужгород, 1976. – 83с.
1213220
  Новикова Л.И. Сложные предложения фразеологизированного типа в современном русском языке. (на прим. конструкций с НЕ УСПЕЛ + инфинитив... КАК) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
1213221
  Андрамонова Н.А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Н.А. Андрамонова. – Казань : Казанский университет, 1977. – 176с.
1213222
  Чин Суан Тхань. Сложные предложения, выражающие уступительно-противительные отношения, в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Чин Суан Тхань.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 15л.
1213223
  Халатникова Э.И. Сложные преобразования фразеологических единиц, на материале англ. и американской драматургии 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: / Халатникова Э.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1982. – 27л.
1213224
  Джафаров М.М. оглы Сложные прилагательные в русском зяыке XVIII-ХХ вв. (на материале композитов с первыми синонимическими компонентами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Джафаров М. М. оглы; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1213225
  Азарх Н.А. Сложные прилагательные в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азарх Н.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 14 с.
1213226
  Ахеро А.А. Сложные прилагательные в современном латышском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахеро А.А.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1956. – 19л.
1213227
  Брысина В.М. Сложные прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Брысина В. М.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1213228
  Ковалева Е.Ф. Сложные прилагательные с причастной основой во втором компоненте сложения в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ковалева Е.Ф. ; МГУ. – Москва, 1963. – 20 с.
1213229
  Суима И.П. Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в официально-деловых текстах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 107-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються складні прикметники зі значенням національно-територіальної приналежності, що функціонують в текстах міжнар. договорів, проаналізовані їх структурно-функціональні особливості. Описано основні структурні типи, загальні та ...
1213230
  Макушева Ю.М. Сложные прилагательные типа S+Adj в современном немецком языке. (Опыт структурно-семант. моделирования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Макушева Ю.М.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1213231
  Селюженок Н.Г. Сложные причастия и пути их развития в немецкой научно-тхенической литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Селюженок Н.Г.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1969. – 35л.
1213232
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04, 10.12.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 39л.
1213233
  Карабан Вячеслав Иванович Сложные речевые акты как речевые единицы : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04, 10.02.19 / Карабан Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 465л. – Бібліогр.:л.445-465
1213234
  Карабан В.И. Сложные речевые единицы / В.И. Карабан. – К., 1989. – 130с.
1213235
  Вакман Д.Е. Сложные сигналы и принцип неопределенности в радиолокации / Д.Е. Вакман. – Москва, 1965. – 304с.
1213236
   Сложные синтаксические конструкции. – Кишинев, 1966. – 28с.
1213237
   Сложные синтаксические конструкции и их текстообразующая функция. – Алма-Ата, 1988. – 79с.
1213238
  Гурский Н.И. Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами "што" и "каб" в современном белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурский Н.И.; Акад.наук БССР. – Минск, 1950. – 20 с.
1213239
  Лобода В.В. Сложные синтетические конструкции с придаточным дополнительным предложением в украинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Лобода В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1964. – 22л.
1213240
  Шаракшанэ А.С. Сложные системы / А.С. Шаракшанэ. – Москва : Высшая школа, 1977. – 247с.
1213241
  Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа / В.В. Калашников. – М., 1980. – 63с.
1213242
   Сложные системы управления. – К, 1974. – 66с.
1213243
   Сложные системы управления. – К, 1975. – 94с.
1213244
   Сложные системы управления. – К, 1976. – 123с.
1213245
   Сложные системы управления. – К, 1977. – 87с.
1213246
   Сложные системы управления. – К, 1978. – 91с.
1213247
   Сложные системы управления. – Киев, 1979. – 93 с.
1213248
   Сложные системы управления. – К, 1980. – 95с.
1213249
   Сложные системы управления. – К, 1982. – 144с.
1213250
   Сложные системы управления. – К, 1987. – 78с.
1213251
   Сложные системы управления. – К, 1989. – 85с.
1213252
   Сложные системы управления и контроля. – Киев, 1976. – 63 с.
1213253
   Сложные системы. Оптимизация структуры и функционирования : сборник трудов. – Москва : ИПУ, 1988. – 71 с.
1213254
  Букчина Б.З. Сложные слова / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
1213255
  Царев П.В. Сложные слова в английском языке / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 126с.
1213256
  Мревлишвили М.А. Сложные слова в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мревлишвили М.А.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра иберийско-кваказских языков. – Тбилиси, 1958. – 14л.
1213257
  Андуганов Юрий Владимирович Сложные слова в марийском языке. (Определит. сложные существит.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Андуганов Юрий Владимирович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1213258
  Келин М.А. Сложные слова в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Келин М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 23л.
1213259
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины 18 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Филолог. фак. – Киев, 1953. – 16 с.
1213260
  Галенко И.Г. Сложные слова в русском языке второй половины XVII века : Дис... канд. филол.наук: / Галенко И.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологический фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по язы. – К., 1952. – 425л. – Бібліогр.:л.406-426
1213261
  Адилов М.И. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное) : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; М-во высш. образования СССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 21л.
1213262
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова в современном русском языке : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Ряшенцев К.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
1213263
  Маруфова С.Б. Сложные слова в современном таджикском литературном языке и принципы подачи их в большом таджикско-русском словаре : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Маруфова С.Б. ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1969. – 40 с.
1213264
  Козминская Т.Б. Сложные слова в современном чешском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козминская Т.Б.; АН УССР. – К, 1955. – 20л.
1213265
  Чемерисов М.Т. Сложные слова в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чемерисов М.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 16л.
1213266
  Чедия В.В. Сложные слова в языке русской художественной литературы первой половины XIX века (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чедия В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1213267
  Газизова Р.Ф. Сложные слова и исходные словосочетания с глагольным компонентом в русском и сербохорватском языках / Р.Ф. Газизова. – Саратов, 1989. – 172с.
1213268
  Ряшенцев К.Л. Сложные слова и их компоненты в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1976. – 287с.
1213269
  Бобрик Г.А. Сложные слова и словосочетания в отношении к общим для них и различающим признакам. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бобрик Г.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1213270
  Марсакова Т.Т. Сложные слова и фразеологические обороты, обозначающие растения в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Марсакова Т.Т.; МГУ. Филол. фак. Каф. рус. яз. – М., 1973. – 21л.
1213271
  Мурзабекова К.О. Сложные слова причастного типа в современном немецком языке / К.О. Мурзабекова. – Алма-Ата, 1962. – 36с.
1213272
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1987. – 102с.
1213273
   Сложные случаи классификации по УДК. – М, 1989. – 68с.
1213274
   Сложные стеклообразные халькогалогениды (получение, свойства и применение). – Львов : Вища школа, 1987. – 184с.
1213275
  Ерхов В.Н. Сложные существительные-соединения в современном немецком языке и их отношение к синтаксису : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Ерхов В.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
1213276
  Намитокова Р.Ю. Сложные существительные в русском и адыгейском языках. (К вопросу о сравнительно-типологической характеристике сложных слов в разносистемных языках) : Автореф... кандидата филол.наук: / Намитокова Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 23л.
1213277
  Гутерман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутерман Н.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1213278
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 237с.
1213279
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 3-е изд. – М., 1980. – 208с.
1213280
  Сычев В.В. Сложные термодинамические системы. / В.В. Сычев. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 207 с.
1213281
  Железнов И.Г. Сложные технические системы / И.Г. Железнов. – М, 1984. – 119с.
1213282
  Никитин И.К. Сложные турбулентные течения в процессы тепломассопереноса / Никитин И.К. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-236
1213283
  Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Гейхман В.Л.; Московский гос. ун-т. – М., 1970. – 26л.
1213284
  Сичивица О.М. Сложные формы интеграции науки / О.М. Сичивица. – М, 1983. – 152с.
1213285
   Сложные формы поведения. – М.-Л., 1965. – 234с.
1213286
   Сложные формы поведения млекопитающих. – Ташкент, 1990. – 83с.
1213287
   Сложные халькогениды и халькогалогениды. – Львов, 1983. – 181с.
1213288
  Сыроежин И.М. Сложные хозяйственные решения / И.М. Сыроежин. – Л., 1979. – 76с.
1213289
   Сложные элементарные и полипредикативные предложения. – Калинин, 1983. – 131с.
1213290
   Сложные эфиры алфа-оксо и альфа-оксикислот. – Свердловск, 1990. – 141с.
1213291
  Глебова Н.В. Сложные эфиры замещенных пиранолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Глебова Н.В. ; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1969. – 20 с.
1213292
  Трихманенко В.Ф. Сложный вариант / В.Ф. Трихманенко. – М, 1958. – 49с.
1213293
  Циновский Л.Я. Сложный вопрос. / Л.Я. Циновский. – М, 1953. – 31с.
1213294
  Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 19-28. – ISSN 0132-1625
1213295
  Сивоконь П. Сложный союзник // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 30 (671), 31 июля 2015. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364


  В обмен на помощь в борьбе с ИГИЛ Турция потребовала от Запада прекратить поддержку курдов.
1213296
  Оцисик М.Н. Сложный теплообмен : Пер. с англ. / М.Н. Оцисик; Под ред. Н.А. Анфимова. – Москва : Мир, 1976. – 615с.
1213297
  Вейхер А.А. Сложный труд / А.А. Вейхер. – Ленинград, 1978. – 128с.
1213298
  Панчишин М С. Сложный труд в условиях современного капитализма. (Вопросы методологии анализа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панчишин С.М,; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 25л.
1213299
  Гофмансталь Г. Сложный характер / Г. Гофмансталь. – Пг., 1923. – 120с.
1213300
  Савельев А.А. Слоистость осадочных пород и ее трансформация при метаморфизме / А.А. Савельев. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1213301
  Пелех Б.Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений. / Б.Л. Пелех, А В. Лазько, . – К, 1982. – 295с.
1213302
  Молодкин В.А. Слоистые волноводы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 295 / Молодкин В.А. ; Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1967. – 10 с. – Бібліогр. : с. 10
1213303
  Веселов Г.И. Слоистые металлодиэлектрические волноводы / Г.И. Веселов, С.Б. Раевский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 248 с.
1213304
  Перекатов В.И. Слоистые ферритовые матрицы, как элементы запоминающих устройств ЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Перекатов В.И.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1213305
  Гавеман А.В. Слой жизни / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1962. – 143 с.
1213306
  Магницкий В.А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли / В.А. Магницкий. – Москва : Наука, 1968. – 31с.
1213307
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : Роман / А.П. Кешоков. – Москва : Воениздат, 1974. – 510с.
1213308
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1976. – 543 с.
1213309
  Кешоков А.П. Сломанная подкова : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 512 с.
1213310
  Олдридж Д. Сломанное седло / Д. Олдридж. – Москва, 1986. – 108с.
1213311
  Джебран Х.Д. Сломанные крылья. / Х.Д. Джебран. – М., 1962. – 286с.
1213312
  Минц Л.М. Сломанные стрелы / Л.М. Минц. – М., 1991. – 222с.
1213313
  Варма Вриндаванлал Сломанные шипы : роман / Варма Вриндаванлал; пер. с хинди Д.М. Гольдман. – Москва : Наука, 1964. – 280 с.
1213314
  Барсегян А.М. Сломанный каблук : драм. новелла в 2-х д. / А.М. Барсегян; авториз. пер. с арм. К.Полякова. – Москва, 1979. – 55 с.
1213315
  Касымбеков Т. Сломанный меч : ист. роман / Т. Касымбеков. – Москва : Известия, 1980. – 478 с.
1213316
  Калашников М. Сломанный меч Империи / Максим Калашников. – Киев : АСТ; Астрель; Ермак, 2003. – 349с. – (Великие противостояния: Америка против России). – ISBN 5-17-018941-9
1213317
  Куприн А.И. Слон / А.И. Куприн. – М., 1982. – 24с.
1213318
  Дуров В.Л. Слон Бебі / В.Л. Дуров. – Харків, 1930. – 15с.
1213319
  Уильямс А.Р. Слон в синагоге // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 50 : фото
1213320
  Мерчанская В. Слон Вова. / В. Мерчанская. – Ставрополь, 1955. – 60с.
1213321
  Цадаса Г. Слон и муравей : сатирические стихи / Г. Цадаса. – Москва : Правда, 1959. – 47 с.
1213322
  Паламарчук Андрей Слон с видеокамерой. Находка для шпионов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 92-109 : фото
1213323
  Копков А.А. Слон. / А.А. Копков. – М-Л, 1964. – 168с.
1213324
  Смит Линдси Слон: тонкая натура. Слоны и травмы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 60-61 : фото
1213325
  Сиберт Чарлз Слоненок по имени Мурка. Спасенные сироты / Сиберт Чарлз, Николс Майкл // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 96-117 : фото
1213326
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1982. – 119с.
1213327
  Самойлов Д.С. Слоненок пошел учиться. / Д.С. Самойлов. – М, 1990. – 54с.
1213328
  Степанов Ю.С. Слоненок, которого кто-то выдумал / Ю.С. Степанов. – Л., 1976. – 159с.
1213329
  Рафаловський Євген Слони і люди : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-90 : Фото
1213330
  Мелешко В.И. Слоним / В.И. Мелешко. – Минск, 1962. – 80с.
1213331
  Грибова Татьяна Слонов спасают в Харькове : Украинская служба слонов обирает друзей / Грибова Татьяна, Черкасова Олеся // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 22-23 : Іл.
1213332
  Комраков Г.Б. Слоновая кость / Г.Б. Комраков. – Новосибирск, 1968. – 216с.
1213333
  Ши Рейчел Хартиган Слоновый конкурс красоты. Роспись по слонам / Ши Рейчел Хартиган, Фрегер Чарльз // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 100-107 : фото
1213334
  Зорин В.Н. Слоны Брамапутры / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1970. – 115с.
1213335
  Немировский А.И. Слоны Ганнибала / А.И. Немировский. – М., 1963. – 222с.
1213336
   Слоны и другие гиганты суши. – Москва : Мир, 1983. – 127 с.
1213337
  Щедрина А.М. Слоны, бедность. специи и кино... = Мндия в представлении соотечественников // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 68-77. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
1213338
  Зверев А.Д. Слообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с укр. и белорус) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Зверев А.Д.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебин АН УССР. – К., 1978. – 48л.
1213339
  Вдовиченко В.О. Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1213340
  Пашковская Л.И. Слот-чартер в таможенном деле // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 10-15
1213341
   Слотердайк (Sloterdijk) Петер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 909-910. – ISBN 966-316-069-1
1213342
  Аниченко В.В. Слоунік мовы Скарыны / В.В. Аниченко. – Мінськ, 1977. – 476с.
1213343
  Короленко В.Г. Слпой музыкант / В.Г. Короленко. – Киров, 1947. – 127с.
1213344
  Миндадзе А. Слуга / А. Миндадзе. – М., 1994. – 448с.
1213345
  Кулик Н.. Слуга Божий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  До 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.
1213346
  Василяускене А. Слуга Божий архиепископ Мечисловас Рейнис и Блаженный Климентий Шептицкий: мученики Владимирского централа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 559-579. – ISBN 966-7379-92-11
1213347
  Гольдони К. Слуга двух хозяев / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1937. – 162 с.
1213348
  Гольдони К. Слуга двух хоязяев / К. Гольдони. – Москва-Ленинград, 1952. – 148с.
1213349
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Уривок з роману // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 9. – С. 30-67. – ISSN 0868-4790
1213350
  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля : Роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2006. – 336с. – (Deja vu). – ISBN 966-8910-22-2
1213351
  Малімон Н. Слуга Історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 7


  У Луццьку вшанували Олександра Остапюка, відомого музейника, який усе життя поклав на зібрання колекцій і збереження пам"яті про минуле.
1213352
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 10-43. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1213353
  Боровков Д. Слуга многих господ - Шарль Морис Талейран // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 8 (92). – С. 20-49. – ISSN 1812-867Х


  Шарль Моріс де Талейран-Перігор — французький політик і дипломат. Брав участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших.
1213354
  Погодин Н.Ф. Слуга народа / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 31с.
1213355
  Зубавин Б.М. Слуга народа / Б.М. Зубавин, 1952. – 48с.
1213356
  Зимин А. Слуга народа / А. Зимин. – Оренбург, 1959. – 48с.
1213357
  Оуян Ш. Слуга народа. / Ш. Оуян. – М., 1951. – 204с.
1213358
  Дворянов Ф.М. Слуга народа. / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1963. – 28с.
1213359
   Слуга народный. – Волгоград, 1970. – 152с.
1213360
  Ольшаковський О. Слуга пана графа / О. Ольшаковський. – К., 1968. – 94с.
1213361
  Глазовий Андрій Слуги Барона Суботи : Спосіб життя / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-52 : Іл.
1213362
  Зиви Ален Слуги богини Бастет = Кошки - 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 62-67 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1213363
  Шкваров А.Г. Слуги Государевы / Алексей Шкваров. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 301, [3] с. – (Кинопроект. Слуги Государевы). – ISBN 978-5-699-20504-2
1213364
  Булах И.В. Слуги Меркурия / И.В. Булах. – Барнаул, 1991. – 309,2с.
1213365
  Краснянский Э.Б. Слуги трех муз / Э.Б. Краснянский. – М., 1987. – 182с.
1213366
  Морозова-Юргенсон Слуги тьмы. Заметки бывшей сектантки / Морозова-Юргенсон. – Калинин, 1959. – 29с.
1213367
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1971. – 183с.
1213368
  Херинг Э. Служанка фараонов / Э. Херинг. – М., 1991. – 364с.
1213369
  Воронов В.А. Служат в роте товарищи / В.А. Воронов. – Москва, 1982. – 107с.
1213370
   Служат Родине сыновья. – К, 1987. – 157с.
1213371
  Песчанский В.В. Служащие в буржуазном обществе / В.В. Песчанский. – М, 1975. – 379с.
1213372
  Митрофанов М.В. Служащие международных организаций: персонал организаций системы ООН / М.В. Митрофанов. – М., 1981. – 118с.
1213373
  Пак М.Ё. Служащие московских промышленных предприятий в конце ХІХ - начале ХХ веков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0869-5687
1213374
   Служба - дни и ночи. – Куйбышев, 1975. – 224с.
1213375
   Служба - дни и ночи. – Свердловск, 1987. – 367с.
1213376
   Служба DNS в Windows 2000 / Р. Абель, Г. Найф, Э. Даниэльс, Д. Грэхем; Р. Абель [и др.]. – Москва : Вильямс, 2001. – 491, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-8459-0147-2
1213377
  Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия / В. Ярочкин. – Москва : Ось-89, 1995. – 144с. – (Библиотека делового человека). – ISBN 5-86894-039-3
1213378
  Пономарьов С.П. Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 127-131. – ISSN 1727-1584
1213379
  Чернєй В.В. Служба безпеки юридичної особи приватного права як суб"єкт запобігання економічним злочинам // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 145-147
1213380
  Яласто Х.Р. Служба быта как самостоятельная отрасль народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Яласто Х.Р.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1967. – 24л.
1213381
   Служба в государственых и общественных организациях. – Свердловск, 1988. – 136с.
1213382
  Тодощак О.В. Служба в митних органах України : (Адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Монографія / О.В. Тодощак; МОіНУ. Одеська нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8104-23-4
1213383
  Мельник О.М. Служба в органах державної митної служби України та обмеження, які з нею пов"язані // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 67-72
1213384
  Лазор О.Д. Служба в органах місцевого самоврядування : науково--практичний коментар до закону України: навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Оксана Лазор, Олег Лазор. – Київ : Дакор; КНТ, 2005. – 368с. – (Публічна служба). – ISBN 966-8379-04-7
1213385
  Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 117-122
1213386
  Сергієнко О.В. Служба в органах місцевого самоврядування, публічно-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 72-80. – ISSN 0201-7245
1213387
  Здіорук Сергій Іванович Служба військових капеланів: досівд функціонування в іноземних збройних силах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 236-245
1213388
   Служба військових прокурорів на Сході України [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 20-25
1213389
  Смеляков Я.В. Служба времени. / Я.В. Смеляков. – М., 1975. – 102с.
1213390
  Николаев В.И. Служба главного архитектора / В.И. Николаев. – Л, 1987. – 86с.
1213391
  Гавришко А.С. Служба главного инженера и технический прогресс / А.С. Гавришко, В.Б. Мусиенко. – Киев, 1986. – 77с.
1213392
  Воронкин А.Ф. Служба главного энергетика / А.Ф. Воронкин. – Ленинград, 1989. – 140 с.
1213393
  Атабеков В.Б. Служба главного энергетика завода / В.Б. Атабеков. – Москва, 1971. – 54с.
1213394
  Фатхутдінов В.Г. Служба дільничних інспекторів міліції у системі Органів Внутрішніх Справ Україн / В.Г. Фатхутдінов, А.О. Галай // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 192-202.
1213395
  Бачинська О.А. Служба запорожців і татар в Османській імперії. Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 127-132. – ISSN 2309-2262
1213396
  Синев В.В. Служба и дружба / В.В. Синев. – Казань, 1962. – 152с.
1213397
   Служба и дружба. – М, 1976. – 220с.
1213398
  Гольдгамер Г.И. Служба информации НИИ, КБ, предприятий / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1970. – 392 с.
1213399
  Ильина О.П. Служба информационного обеспечения / О.П. Ильина. – Л., 1989. – 150с.
1213400
  Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто передумови створення, основні функції та перспективи розвитку Служби інформаційного моніторингу у складі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка. Представлено основні напрями роботи Служби з підтримки поширення ...
1213401
  Ермолаев А.Е. Служба как служба... / А.Е. Ермолаев. – М., 1987. – 123с.
1213402
  Баюра Д. Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1213403
  Коробович Ю Служба культуры / Ю Коробович. – Л., 1988. – 128с.
1213404
   Служба логистики на предприятии (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 10-22 : фото, рис.
1213405
  Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: передумови та необхідність існування : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1213406
  Бахтияр С. Служба милицейская / С. Бахтияр. – Ташкент, 1985. – 96с.
1213407
  Лосєв О. Служба Мирона Тарнавського в австро-угорській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 17-21. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує проблему військової служби та професійної підготовки командного складу австро-угорської армії на підставі спогадів колишніх офіцерів австро-угорської армії Мирона Тарнавського та Степана Шухевича. Статья исследует проблему военной ...
1213408
  Савичев Г.А. Служба морская. / Г.А. Савичев. – М., 1977. – 112с.
1213409
  Лилджа Г.П. Служба неотложной помощи / Г.П. Лилджа, Р.А. Суор // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 68-78. – ISSN 2312-7104
1213410
  Рудик С. Служба О.І. Кандиби ветеринаром у 1-й дивізії Січових стрільців // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 182-188. – ISBN 978-617-646-420-4
1213411
  Власенков В.А. Служба обвинения в США / В.А. Власенков. – Москва, 1981. – 176с.
1213412
  Розенблат Г.И. Служба оперативного управления основным производством / Г.И. Розенблат, Г.Д. Рахманин, А.С. Перцовский. – Ленинград, 1989. – 134 с.
1213413
  Чикер Н.П. Служба особого назначения / Н.П. Чикер. – М., 1975. – 324с.
1213414
  Ойфа П.Н. Служба песни / П.Н. Ойфа. – Л., 1967. – 95с.
1213415
  Слінченко В.І. Служба побуту УРСР / В.І. Слінченко. – Київ, 1985. – 46 с.
1213416
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград, 1954. – 40с.
1213417
  Адамов П.Н. Служба погоды / П.Н. Адамов. – Ленинград
2. – 1959. – 44с.
1213418
   Служба погоды. – М, 1973. – 15с.
1213419
  Толстиков Е.И. Служба погоды на мысе Шмидта / Е.И. Толстиков. – М-Л, 1940. – 36с.
1213420
  Шешуряк Ю. Служба поддержки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Аграрии, пользующиеся государственной поддержкой при страховании, получат широкий выбор страховщиков и улучшение сервиса.
1213421
  Борець Ю.В. Служба пробації: історія виникнення та її впровадження в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-27
1213422
   Служба Родине. – М, 1979. – 182с.
1213423
   Служба Родине. – М, 1984. – 240с.
1213424
  Русецкий А. Служба света : стихи / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
1213425
   Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. – М, 1981. – 156с.
1213426
  Нечаев Н.П. Служба сердца / Н.П. Нечаев. – Красноярск, 1966. – 36с.
1213427
  Петров Е. Служба слова / Е. Петров. – М., 1970. – 48с.
1213428
  Халилецкий Г.Г. Служба Солнца. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1961. – 120с.
1213429
   Служба социального развития предприятия. – М, 1989. – 228с.
1213430
  Симиндей В.П. Служба стандартизации на предприятии / В.П. Симиндей. – М., 1981. – 48с.
1213431
  Шпенов Д.Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Д.Ю. Шпенов. – Харків : Панов, 2015. – 501, [1] с. – Бібліогр.: с. 451-501 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-70-4
1213432
  Голубовский П.В. Служба сятым мученикам Борису и Глебу в Иваничской минее 1547-79 г. : критико-библиографический обзор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 40 с.


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1213433
  Пропало В.Ф. Служба такая... / В.Ф. Пропало. – Челябинск, 1971. – 136с.
1213434
   Служба такая.... – Архангельск, 1973. – 96с.
1213435
  Смирнова М.А. Служба точного времени / М.А. Смирнова. – М.-Л., 1928. – 72с.
1213436
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин. – Москва : Наука, 1968. – 320 с.
1213437
  Бакулин П.И. Служба точного времени / П.И. Бакулин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 352 с.
1213438
  Долгов П.Н. Служба точного времени в СССР / П.Н. Долгов. – Москва : ОНТИ, 1934. – 23 с.
1213439
  Глан И.В. Служба хорошего настроения / И.В. Глан. – М., 1989. – 47с.
1213440
  Орлов А.Я. Служба широты = Orlov A. Service des latitudes / А.Я. Орлов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 127 с.
1213441
  Чирков В.Г. Служба эффективности на прдприятиях и в организациях / В.Г. Чирков. – М., 1980. – 56с.
1213442
   Служба якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, - Державну службу якості освіти України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні, 6 грудня 2017 року, під час засідання Уряду.
1213443
  Оніщенко Н.В. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні шляхи та етапи виникнення та розвитку сучасної служби екстреної психологічної допомоги людям, які постраждалит від надзвичайних ситуацій різного походження. В статье освещаются основные пути и этапы возникновения и ...
1213444
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 173 с. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 160 - 173
1213445
  Мех Олена Валеріївна Служби із зв"язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мех О.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
1213446
  Остапенко О.М. Служби контролінгу та антикризового управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1213447
  Ганьба О. Службова дисципліна в діяльності суб"єктів охорони державних кордонів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 87-90
1213448
  Зотенко О. Службова дисципліна в митних органах України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 46-50
1213449
  Нерсесян А. Службова зличинність у приватній сфері як специфічне правове явище // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 36-41
1213450
   Службова злочинність в Україні: проблеми її попередження / О.Г. Кальман, Дарнопих, ТЛО, І.О. Христич, Т.Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 23-44. – ISBN 966-8759-17-6
1213451
  Стародубцев А.А. Службова кар"єра в органах внутрішніх справ України / А.А. Стародубцев ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 323-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-39-9
1213452
  Скора Л. Службова особа як суб"єкт протидії законній господарській діяльності ( ст. 206 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46
1213453
  Приємський В. Службова особа як суб"єкт службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1213454
  Домбругова А. Службове відрядження: гарантії та компенсації // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 17-22
1213455
  Шевчук С.В. Службове листування : Довідник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 1999. – 108с. – ISBN 966-7543-04-8
1213456
  Марочко В. Службове листування та архівно-кримінальна справа О.М. Асаткіна - джерело вивчення статистики жертв Голодомору // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 438-448
1213457
  Свердлик З.М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. 19-го - поч. 20-го ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1213458
  Свердлик З.М. Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 18-25. – ISSN 2409-9805
1213459
  Коломоєць Т.О. Службове право України: словник термінів / Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков ; М-во освіти і науки України, "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 339, [1] с. – Інші авт. зазнач. на с. 3 (38 прізвищ). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-357-8
1213460
   Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку : колектив. монографія / Т.О. Губанова, Н.П. Каменська, Д.В. Кіріка та ін.] ; за ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-342-4
1213461
  Батан Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81
1213462
  Крупнова Л.В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1213463
  Одегова С.М. Службовий етикет як необхідна умова діяльності правоохоронних органів України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-125. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1213464
  Гуцаленко Т. Службовий жоденник А.Петренка (24.IV.1946-16.VIII.1947): перебіг концентрації та разподіл фондів "Центральної Василіанської бібліотеки у Львові" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 358-408. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1213465
  Доманський В.А. Службовий обов"язок / В.А. Доманський, І.М. Аршинець, Б.І. Антонов. – Київ-Кировоград, 2000. – 144с. – ISBN 966-7265-65-Х
1213466
   Службові відрядження : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 274, [1] с. – ISBN 978-611-01-0472-2
1213467
  Вараниця А. Службові зловживання у адвокатській практиці в Галичині другої половини XIX - початку XXст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 152-169. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1213468
  Рязанова Н.І. Службові об"єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти : монографія / Рязанова Наталія Іванівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 145-171. – ISBN 978-617-696-690-6
1213469
  Осипова Ю. Службові об"єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 11-23
1213470
  Кульбашна Службові об"єкти права інтелектуальної власності: питання теорії / Кульбашна, // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 57-61
1213471
   Службові обов"язки керівного складу університету. – Київ : Київський університет, 2000. – 14с.
1213472
  Зозуля С.Ю. Службові переміщення професора Г.А. Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 70-77
1213473
  Музиченко В.І. Службові права державного службовця // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 213-215. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1213474
  Кравченко В. Службові розслідування та службові перевірки в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 17-24


  Про права людини в правовій державі.
1213475
  Литвинова Л. Службові твори Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як об"єкти інтелектуальної власності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 151-161. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто особливості службових творів як об"єктів авторського права на прикладі творів, створюваних науковцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
1213476
  Тарасов Д. Службові твори, нові правові підходи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
1213477
  Троцька В.М. Службові твори: питання відповідальності роботодавця в разі невиплати авторської винагороди // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 45-53. – ISBN 978-617-696-721-7
1213478
  Процик В.М. Службово-бойова діяльність Державної прикордонної служби України // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 140-146. – ISSN 2078-6743
1213479
  Бузні А.М. Службово-професійне просування бухгалтерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1213480
  Вазов И.М. Службогонцы / И.М. Вазов. – Москва, 1956. – 63с.
1213481
  Редькина Н.С. Службы информационных технологий в научных библиотеках // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0130-9765
1213482
  Вершинский Е.А. Службы научной организации производства / Е.А. Вершинский, Р.Л. Сатановский. – Ленинград, 1985. – 137с.
1213483
  Потапов А.В. Служебная связь и сигнализация / А.В. Потапов. – Москва : Воениздат, 1976. – 159 с.
1213484
  Журавлев Г.Т. Служебная этика / Г.Т. Журавлев. – М., 1980. – 31с.
1213485
  Комаров В.Д. Служебная этика. / В.Д. Комаров. – Л., 1968. – 32с.
1213486
   Служебник / [напечатанный иеромонахом Пахомием?]. – Венеция : [Божидар Вукович?], 1519. – [240] л.


  Рідкісна пам"ятка стародруку та церковнослов"янської мови сербського ізводу Божидар з Горадже заснував одну з сербських друкарен у Венеції, в якій працювали його сини - мілешівські монахи Джурадж и Теодор Любавичи; у 1519 р. ними видан "Служебник". У ...
1213487
   Служебник = Леитургикон си ест Служебник, съдержащ в себе по чину с(вя)тыя Восточныя ц(е)ркви Литургии, иже в с(вя)тых от(е)ц наших Иоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григория Двоеслова, папы Римскаго, с всеми службами недельными и праздничными, : в Супраслю первое типом издадеся в общежительном монастыри чину с(вя)т(о)го Василия Великого літа от рождества г(о)с(по)да нашего И(су)с(а) Хр(и)ста 1727. – Супрасль : Друкарня Благовіщенської лаври, 1727. – [16], 38 с., 39-58 арк., 59-478 с. – Вихідні дані на с. 478: "Начася печатати сей Служебник року 1727 повелением ... метрополиты всея России Леона Кишки. Скончася з прассы ти(по)графичной року 1732 ... ... метрополите ... Афанасии Шептыцком и ...архимандрите ...Иннокентии Харкевичу..."


  Формат 2°. Шрифти. Дзеркало набору 255x148, 260x166, 261x150, 260x146 мм. Друк у дві колонки, в одну чи дві фарби. Основний шрифт: рядків - 32, 10 рядків - 84 мм. Кустоди. Нумерація. Пагінація у верхньому зовнішньому кутку сторінки, в ...
1213488
   Служебник = Леітургікон, си єст Служебник, съдержащ в себе по чину святыя восточныя церкви литургіи, иже в святых отец наших Іоанна Златоустаго, Василиа Великаго и Григоріа Двоеслова папы Римскаго, с всеми службами неделными и праздничными. – Вільнюс (Vilnius) ; Супрасль : [Друкарня Віленського Троїцького братства ; Друкарня Супрасльської Блаовіщенської лаври], 1692. – [16], 1-58, 60-259 арк., 64 с., 65-86 арк.


  Вихідні дані в колофоні, арк. 86 другої лічби: "Сей Служебник, изволением преос(вя)щеннаго Леона Шлюбица Заленского, протофрония, еп(и)с(ко)па Володимірскаго Берестскаго, администратора на тот час, и обранаго метрополити Киевскаго, Галицкаго, и всея ...
1213489
  Іванова О.А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 316-324. – ISSN 2222-4203
1213490
  Новицький О. Служебник святительський / О. Новицький. – К. – 9с.
1213491
  Колесов И.М. Служебное назначение изделия в технические условия. / И.М. Колесов. – М., 1977. – 64с.
1213492
  Старилов Ю.Н. Служебное право : Учебник / Ю.Н. Старилов. – Москва : БЕК, 1996. – 698c. – ISBN 5-85639-152-7; 3-406-41838-4
1213493
  Стрелкова Е.В. Служебное произведение в фонде электронной библиотеки: объекты хранения и использования / Елена Валентиновна Стрелкова // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 49-55. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены условия правомочного размещения служебных произведений в электронной библиотеке и ведения в составе ее фонда баз данных, создаваемых в статусе служебного произведения. Отражена специфика управления этими сетевыми ресурсами с учетом ...
1213494
   Служебное собаководство. – М, 1987. – 382с.
1213495
  Муцинова Н.А. Служебные командировки / Н.А. Муцинова. – М., 1964. – 38с.
1213496
  Быков А.М. Служебные командировки / А.М. Быков. – М., 1977. – 72с.
1213497
  Панкин М.Е. Служебные командировки. / М.Е. Панкин. – Москва, 1983. – 63с.
1213498
  Федорова Ю. Служебные объекты права ИС: отдельные аспекты правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 37-44. – ISSN 0201-7059
1213499
   Служебные радиокоды. – Москва : Связьиздат, 1958. – 212 с.
1213500
   Служебные слова. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1213501
  Тимофеева О.В. Служебные слова в "Диалектном словаре личности" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 22-27. – ISSN 2310-4287
1213502
  Никольский Л.Б. Служебные слова в корейском языке. / Л.Б. Никольский. – М, 1962. – 180с.
1213503
   Служебные слова и синтаксические связи. – Владивосток, 1985. – 173с.
1213504
  Неверова Наталия Вениаминовна Служебные слова как диагностирующие показатели стилей современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Неверова Наталия Вениаминовна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л.
1213505
  Никольский Н.Н. Служебные слова. / Н.Н. Никольский. – М, 1947. – 40с.
1213506
  Меретуков К.Х. Служебные части речи в адыгейском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Меретуков К.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 21л.
1213507
  Ряшенцев К.Л. Служебные части речи в современном русском языке / К.Л. Ряшенцев. – Орджоникидзе, 1982. – 57с.
1213508
  Зейналов Ф.Р. Служебные части речи в современных тюрскиъ языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 84л. – Бібліогр.:с.83-84
1213509
  Котенко М В. Служебный гороскоп. / М В. Котенко. – М, 1989. – 408с.
1213510
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – Москва, 1976. – 214с.
1213511
  Воронцов В.В. Служение музам / В.В. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 351с.
1213512
  Немировский А. Служение музы // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2006. – № 6. – С. 106-111
1213513
  Суханов Н.Е. Служение народу - превыше всего / Н.Е. Суханов. – Иркутск, 1970. – 54с.
1213514
  Буряк Б.С. Служение народу / Б.С. Буряк. – М., 1955. – 340с.
1213515
   Служение Отечеству и долгу : Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805 - 2004 годы). – Харьков : Золотые страницы, 2004. – 748 с. – (Образование-интеллигентность-культура). – ISBN 966-8558-08-1; 966-8494-51-2
1213516
  Скоморохов Н.М. Служение Отчизне. / Н.М. Скоморохов. – Саратов, 1977. – 319с.
1213517
  Свердлин М.А. Служение Родине и вера в бога / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Волгоград, 1962. – 32с.
1213518
  Шаповалов Валерій Служив громадським інтересам // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Створення музею курорту до ювілею лікаря і громадського діяча Івана Зубковського (150 років)
1213519
  Нагірняк О. Служив українській ідеї
1213520
  Сташевский Е.Д. Служивое сословие. – Киев : Тип.Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1912. – 33 c.
1213521
  Барабанов Н.В. Служил в полку мальчишка / Н.В. Барабанов. – Тула, 1972. – 166с.
1213522
  Экштут С. Служил примером отличной храбрости // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 43-50. – ISSN 0235-7089


  Генеральские награды за Бородино.
1213523
  Преснякова Л.П. Служилая биография князя И.Д. Бельского по данным разрядных книг, летописей и записок Генриха Штадена // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 39-50. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье реконструируется служилая биография князя И.Д. Бельского, одного из заметных военных и политических деятелей Русского государства сер. 16 в.
1213524
  Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России 17-го в. и ее роль в формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова; Отв. ред. А.А. Преображенский; АН СССР; Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1987. – 225с.
1213525
  Кучеров А.Я. Служили два товарища / А.Я. Кучеров. – Л., 1962. – 286с.
1213526
  Дунский Ю.Т. Служили два товарища / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – М., 1969. – 167с.
1213527
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1954. – 175с.
1213528
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – М., 1959. – 246с.
1213529
  Кучеров А.Я. Служили два товарища... / А.Я. Кучеров. – Л., 1989. – 494с.
1213530
  Катышкин И.С. Служили мы в штабе армейском. / И.С. Катышкин. – М., 1979. – 208с.
1213531
  Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века / С.В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [2], VI, 404, IV с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, ч. 43
1213532
  Соколова Ирина Исаковна Служилое землевладение и хозяйственное состояние Приокских уездов Русского государства в конце XVI - первой трети XVII вв. (По материалам писцовых описаний, отказным книгам, десятням и столбцам...) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Соколова Ирина Исаковна; МГУ. Ист. фак. Кафедра источниковедения истории СССР. – М., 1975. – 25л.
1213533
  Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири 17 века / Н.И. Никитин. – Новосибирск, 1988. – 254с.
1213534
  Леонтьева Г.А. Служилые люди Восточной Сибири во второй половине XVII - первой четверти XVIII вв. (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Леонтьева Г.А.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода феодализма. – М., 1972. – 23л.
1213535
  Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке / С.В.Волков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1999. – 312 с. – ISBN 5-02-018092
1213536
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – Л, 1963. – 163с.
1213537
  Скипетрова В.В. Служим жизни. / В.В. Скипетрова. – 2-е изд. – Л, 1975. – 143с.
1213538
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – М., 1975. – 318с.
1213539
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – Минск, 1982. – 224с.
1213540
  Чистяков И.М. Служим Отчизне. / И.М. Чистяков. – 2-е изд. – М., 1985. – 288с.
1213541
  Плиев И.А. Служим Родине / И.А. Плиев. – Ростов н/Д, 1968. – 147с.
1213542
  Устинов Д.Ф. Служим Родине, делу коммунизма. / Д.Ф. Устинов. – М., 1982. – 128с.
1213543
   Служим Советскому Союзу!. – М, 1973. – 80с.
1213544
   Служим, Вітчизно, тобі. – К, 1988. – 319с.
1213545
  Шульмейстер Ю.А. Служители ада / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1985. – 271с.
1213546
  Самойлов Л.С. Служители зла. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 46с.
1213547
   Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском - Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / [И.С. Канзафарова и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста Украины И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2015. – 670, [2] с. : ил., фот., табл. – Посвящ. 150-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова. - Назв. обл. и корешка: Служители Фемиды. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 102-110 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-040-5
1213548
  Ракитина Л.М. Служители церкви в прозе А.П. Чехова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 160-166. – ISBN 966-72-77-79-8
1213549
  Голиш Г. Служити гуманізму й демократії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Життєвий шлях професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Миколи Павловича Іщенко
1213550
  Литвин В. Служити живому життю народу / Володимир Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 448с. – ISBN 966-8749-00-6
1213551
  Черних В. Служити інтересам науки, освіти та здоров’я людей : (До 70-річчя члена-кореспондента НАНУкраїни ВалентинаЧерних, ректора Національного фармацевтичного університету) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 17-19. – ISSN 2078-1016
1213552
  Огієнко І.І. Служити народові - то служити Богові / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 447, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 10 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-57-9
1213553
  Домбровський О. Служитимуть в армії // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7


  У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка в червні відбулася урочиста церемонія випуску офіцерів. Дипломи за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" отримали 113 випускників, які проходитимуть військову службу в підрозділах Збройних Сил ...
1213554
  Гастелло В.Н. Служить - не тужить / В.Н. Гастелло. – Москва, 1985. – 111с.
1213555
  Корицкая Л. Служить бы рад. Слухи о невероятно раздутом бюрократическом аппарате сильно преувеличены! // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.30-33
1213556
  Ржевская Е.А. Служить истине, добру, красоте. 250 лет Российской академии художеств // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-133. – ISSN 0236-2007
1213557
  Шемшученко Ю.С. Служить пером своїй Вітчизні [інтерв"ю] / беседу вела С. Пилипенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 23/24 (403/404). – С. 40-42. – ISSN 2313-559X
1213558
  Роуссефф Д. Служить, а не властвовать / зам. ген. директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 2-7. – ISSN 0234-1670


  Широкий круг проблем - от борьбы с бедностью до футбола и карнавала - затронула первая в истории Бразилии женщина-президент Дилма Роуссефф в эксклюзивном интервью
1213559
  Кулик Н. Служіння Богові й Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського педагога Григорія Григоровича Ващенко. Його називають "творцем української національної системи освіти".
1213560
  Переверзій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами / В.О. Переверзій; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 203с. – ISBN 966-96360-6-Х
1213561
  Берзін П.С. Служіння двом університетам- Харківському і Таврійському (Олександр Дмитрович Кисельов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 944-980. – ISBN 978-617-7020-05-8
1213562
  Семенко В.А. Служіння диву / В.А. Семенко. – К., 1987. – 78с.
1213563
  Врублевський В.Г. Служіння історії / В.Г. Врублевський, Л.І. Стрельська // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 247-249
1213564
  Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326
1213565
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ, 1954. – 351с.
1213566
  Буряк Б.С. Служіння народові / Б.С. Буряк. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 512 с.
1213567
   Служіння науці та вітчизні [Б.Є. Патон] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 2-6
1213568
  Мамутов В.К. Служіння раву - це служіння справедливості // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 5-11
1213569
  Велігоцька Н.І. Служіння рідному народу / Н.І. Велігоцька. – Київ, 1974. – 23с.
1213570
  Чегринець М. Служіння улюбленій справі: до 70-річного ювілею Галини Олександрівни Туркот // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 58-60. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях завідуючої відділом міжбібліотечного абоніменту та електронної доставки документів, голово профспілкової організації Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, заслуженого працівника ...
1213571
  Кожедуб І. Служу Батьківщині / І. Кожедуб. – К., 1950. – 282с.
1213572
  Торин В.Е. Служу в солдатах / В.Е. Торин. – К, 1972. – 132с.
1213573
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – Магадан
1. – 1970. – 287с.
1213574
  Михаленко К.Ф. Служу небу / К.Ф. Михаленко. – 2-е перераб. и доп. изд. – Минск, 1973. – 350с.
1213575
  Багмут І.А. Служу Радянському Союзу / І.А. Багмут. – К., 1950. – 96с.
1213576
   Служу революции. – М, 1987. – 254с.
1213577
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Л., 1950. – 300с.
1213578
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – М., 1950. – 284с.
1213579
  Кожедуб И.Н. Служу Родине / И.Н. Кожедуб. – Воронеж, 1951. – 284с.
1213580
  Шамов И.В. Служу Советскому Союзу / И.В. Шамов. – М., 1962. – 68с.
1213581
   Служу Советскому Союзу. – М, 1967. – 99с.
1213582
   Служу Советскому Союзу. – Львов, 1972. – 270с.
1213583
  Аристов А.Д. и др. Служу Советскому Союзу / А.Д. и др. Аристов. – Москва, 1978. – 240с.
1213584
   Служу Советскому Союзу. – М, 1986. – 237с.
1213585
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1951. – 312с.
1213586
   Служу Советскому Союзу!. – М, 1953. – 272с.
1213587
  Федоров П.И. Служу Советскому Союзу! / П.И. Федоров. – М., 1958. – 48с.
1213588
   Служу тебе, земля. – М, 1987. – 375с.
1213589
  Додерер Х. фон Слуньские водопады. Окольный путь. Повести и рассказы / Х. фон Додерер. – М., 1981. – 591с.
1213590
  Лабутин В.К. Слух и анализ сигналов / В.К. Лабутин, А.П. Молчанов. – М., 1967. – 80с.
1213591
  Куликов Г.А. Слух и движение: Физиол. основы слуходвигат. координации. / Г.А. Куликов. – Л., 1989. – 198с.
1213592
   Слух и речь в норме и патологии. – Л, 1989. – 61с.
1213593
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований / С.Н. Ржевкин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 146 с.
1213594
  Ржевкин С.Н. Слух и речь в свете современных физических исследований. / С.Н. Ржевкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 312 с.
1213595
  Манро Ч.К. Слух. / Ч.К. Манро. – М., 1962. – 123с.
1213596
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна : вірші : для мол. шк. віку / Павло Тичина ; [мал. С. Полякова]. – Київ : Веселка, 1985. – 16 с. – (Для першокласника)
1213597
  Тичина П.Г. Слухаєм про Леніна: : вірші : для мол. шк. віку / П.Г. Тичина. – Київ : Веселка, 1970. – 121 с.
1213598
   Слухаємо про Леніна. – К., 1960. – 55с.
1213599
  Вінницька В.М. Слухаємо, говоримо, пишемо (українська мова як іноземна) : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 183 с.
1213600
  Кочугур Л. Слухайте,хвилі / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 96 с.
1213601
  Погорєлова Алла Слухання в комітетах Верховної Ради України в контексті культури парламентаризму // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У процесі становлення й розвитку українського професійного парламенту стає дедалі очевиднішим, що забезпечувати якісне та ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень - законодавчих, контрольних, установчих, можна лише істотно підвищивши ...
1213602
   Слухання у комітетах Верховної Ради України : практичний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Заповіт, 2007. – 68 с. – На обкл.: процедура, коментарі, зразки документів. – ISBN 978-966-7272-78-4
1213603
   Слухання у Комітеті на тему : "Антикорупційна політика і практика : проблеми законодавчого забезпечення" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за випуск Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2214-02-4
1213604
   Слухання у комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за вип. Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2214-07-9
1213605
  Лозова В. Слухати голос совісті / інтерв"ю вела Олена Попова // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з член-кореспондентом НАПН, доктором педагогічних наук Валентиною Лозовою про наукову школу, важливість збереження кращих традицій і підготовку сучасного вчителя.
1213606
  Кобченко К. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.49-54


  Про діяльність викладачів університету Св. Володимира на КВЖК
1213607
  Березінський В.К. Слухаю море : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1983. – 126 с.
1213608
  Семенчук І. Слухаю музику людської душі... : Становлення Миколи Куліша - драматурга. Літ-ний профіль / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 96с. – (Шкільна бібліотека)
1213609
  Біба П. Слухаю серце : поезії / П. Біба. – Дніпропетровськ, 1958. – 68 с.
1213610
  Кичанова І.М. Слухаю, думаю, сперечаюсь / І.М. Кичанова. – К., 1980. – 194с.
1213611
  Сайко Оксана Слухаючи годинник : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 8-44. – ISSN 0130-321Х
1213612
  Зимин И.А. Слухи о блокадном Ленинграде // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 50-52. – ISSN 1812-3805
1213613
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1981. – 743 с.
1213614
  Бринк А. Слухи о дожде / А. Бринк. – Москва : Прогресс, 1982. – 741 с.
1213615
  Горбатов Д.С. Слухи, сплетни, городские легенды : психологическая природа различий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.71-79. – ISSN 0042-8841
1213616
  Костіна А. Слухняні і пензлі, і зброя в Олени тендітних руках // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  За участь в АТО Олена Шидерова нагороджена грамотою Міністра оборони України, їй присвоїли чергове військове звання старшого солдата. Є чим гордитися дівчині, нею пишаються курсанти-одногрупники, рівняються на неї.
1213617
   Слуховая система. – Л, 1990. – 619с.
1213618
  Богословская Л.С. Слуховая система млекопитающих / Л.С. Богословская, Г.Н. Солнцева. – М, 1979. – 239с.
1213619
  Васильев А.Г. Слуховая эхолокационная система летучих мышей / А.Г. Васильев. – Ленинград, 1983. – 204с.
1213620
   Слуховий диктант в допоміжній школі та техніка його проведення. – К., 1949. – 27с.
1213621
  Плющ Н. Слухові "змисли" у лінгвоестетичній концепції І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 381-383. – ISBN 966-594-298-0
1213622
  Охрей А.Г. Слухові когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів за умови бі- та моноуральної стимуляції / А.Г. Охрей, Т.В. Куценко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 240
1213623
  Заболотний Д.І. Слуховідновлювальним операціям при отосклерозі в Україні – 60! / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 83-86. – ISSN 0044-4650
1213624
  Сагалович Б.М. Слуховое воспириятие ультразвука. / Б.М. Сагалович; АН СССР, Отд. физиологии; Отв. ред. Г.В. Гершуни. – Москва : Наука, 1988. – 288с. – ISBN 5-02-05248-5
1213625
  Чухонцев О.Г. Слуховое окно / О.Г. Чухонцев. – М, 1983. – 136с.
1213626
  Вартанян И.А. Слуховой анализ сложных звуков. / И.А. Вартанян. – Ленинград, 1978. – 151с.
1213627
  Шупляков В.С. Слуховой анализ стационарных шумных согласных : Автореф... канд. биол.наук: / Шупляков В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Ленинград, 1967. – 19л.
1213628
  Лисовский В.А. Слуховые приборы и аппараты / В.А. Лисовский, В.А. Елисеев. – М., 1991. – 190с.
1213629
  Барсова Л.И. Слуховые центры продолговатого мозга наземных позвоночных / Л.И. Барсова. – М., 1985. – 199с.
1213630
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1960. – 64с.
1213631
  Грицкевич А.П. Слуцк / А.П. Грицкевич. – 2-е переработ. и доп. изд. – Минск, 1970. – 112с.
1213632
  Дмитрук Игорь Слуцкие чудо-пояса / Дмитрук Игорь, Суханов Александр, Скворцова Ирина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 8-15 : Іл.
1213633
  Якуніна Л.І. Слуцкія паясы. / Л.І. Якуніна. – Мінськ, 1960. – 239с.
1213634
  Стужиньська Н.І. Слуцьке збройне повстання 1920: історія воювання та демократичної соціальної перебудови // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 271-279. – ISBN 978-966-668-405-2
1213635
   Слуцький (Уварівський) літопис. [Електронний ресурс]
1213636
   Слуцький Євген Євгенович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 478-482. – ISBN 978-966-439-104-4
1213637
  Хармс Д. Случаи / Д. Хармс. – М, 1991. – 32с.
1213638
  Белев Г. Случаи из жизни Минко Минина / Г. Белев. – М., 1951. – 240с.
1213639
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – М., 1958. – 174с.
1213640
  Чопич Б. Случаи из жизни Николетины Бурсача / Б. Чопич. – М., 1965. – 183с.
1213641
  Бутошин П. Случай № 212 / П. Бутошин. – Ростов на Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 8 с. – На обл.: № 123. - Без тит. л.
1213642
  Розенталь И.С. Случай антагонизма между двигательным и секреторным условными пищевыми рефлексами / И.С. Розенталь, 1946. – С. 549-556. – Отд. отиск
1213643
  Волкобой Н.И. Случай больших темяных отверстий. – 14 с. : ил. – Отд. оттиск
1213644
  Александров В.Е. Случай в воздухе : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1961. – 32 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1213645
  Гуро И. Случай в горах / И. Гуро. – М., 1964. – 91с.
1213646
  Твардовский А.Т. Случай в дороге / А.Т. Твардовский. – М., 1948. – 60с.
1213647
  Аббасзаде Г. Случай в Карадаге. Там, где шумит прибой. Солдат остался один : повести / Гусейн Аббасзаде ; авториз. пер. с азерб. Е. Войскунского ; [ил.: И. Щербаков]. – Москва : Сов. писатель, 1966. – 263 с. : ил.
1213648
  Вайнфельд Стефан Случай в Крахвинкеле : Рассказы // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 76-79 : Іл.
1213649
  Петрушевская Л. Случай в Сокольниках : рассказы из иной реальности / Людмила Петрушевская. – Москва : Вагриус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-264-00824-8
1213650
  Вашенцев С.И. Случай в степи / С.И. Вашенцев. – Москва, 1959. – 49с.
1213651
  Иванусьева Л.Ф. Случай в тайге / Л.Ф. Иванусьева. – М, 1954. – 112с.
1213652
  Оболенцев Н.И. Случай в тайге. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1969. – 148с.
1213653
  Бутов Н.М. Случай в урмане / Н.М. Бутов. – Омск, 1960. – 55с.
1213654
  Саркисян М.Г. Случай в электричке / М.Г. Саркисян. – М., 1990. – 156с.
1213655
  Никольский А.М. Случай волосатости сердца у Aegoceros Pallasii / А.М. Никольский, 1890. – 1 с. – Отд. оттиск
1213656
  Тихомиров М.А. Случай врожденного отсутствия левого легкого и сохранения левой верхней полой вены у взрослого человека / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – [Киев] : [Тип. Ун-та св. Владимира В.И. Завадского], 1894. – [2], 18 с. ил. – Без тит. л. и обл., авт. указ над текстом. - Отд оттиск: Университетские известия, 1894, № 5, неофиц. ч., с. 1-18. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1213657
  Митрофанов П.И. Случай гермафродитизма у лягушки. : (Заседание биолог. отд. Варш. Общества Ест. 29 октября 1893 г.), 1893. – 6 с.
1213658
  Щимкевич В.М. Случай гетеротопии волос у человека / В.М. Щимкевич. – с.
1213659
  Шимкевич В. Случай гетеротопии волос у человека / В. Шимкевич; Печатано по расп. Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск из: Труды Императорскоо С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
1213660
  Стефанис Ф.А. Случай двойственного уродства = (Dicephalus tetrabrachius masculinus) / [Ф. Стефанис]. – [Киев] : [Тип. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского], 1895. – 22 с., 1 л. ил. 2 + рис. – Отд. оттиск
1213661
  Кожевникова Г.А. Случай зоологической экспертизы : (Доложено в заседании Зоологического Отделения Императорского Общества любителей Естествозания, Антропологии и Этнографии 26 ноября 1898 года) // Ненормальные явления в жизни пчелиной семьи : (Часть доклада, читанного в заседании Зоологического отделения 23 апреля 1897 года) / Г.А. Кожевникова. – Москва : Университетская типография, 1899. – С. 6-8
1213662
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве / Е.А. Павлодский. – М, 1978. – 104с.
1213663
  Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в советском гражданском праве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Павлодский Е.А.; Мин. юстиции СССР. ВНИИ совет. законодательства. – М.., 1972. – 23л.
1213664
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1956. – 248с.
1213665
  Леонова Т.И. Случай из жизни / Т.И. Леонова. – Днепропетровск, 1957. – 248с.
1213666
  Близнюк А.А. Случай из жизни / А.А. Близнюк. – Одесса, 1980. – 151с.
1213667
  Горький Максим Случай из жизни Макара. Рождение человека. Два рассказа / Горький Максим. – Берлин. – 54 с. : илл.
1213668
   Случай из практики: неонатальный абстинентный синдром / И.А. Аникин, Н.А. Миренкова, Ю.К. Самара, В.С. Лесовая, Т.В. Демьяненко, О.А. Жовниренко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 100-103. – ISSN 2226-1230
1213669
   Случай Ковальского. – М., 1968. – 342с.
1213670
  Тютюнников Н.Г. Случай на "Северной" / Н.Г. Тютюнников. – Донецк, 1987. – 142с.
1213671
  Ромов А.С. Случай на границе / А.С. Ромов. – М, 1964. – 64с.
1213672
  Козловская Полина Случай на дороге : тест-драйв // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 136-138 : фото. – ISSN 1029-5828
1213673
  Луковский И.В. Случай на кордоне / И.В. Луковский. – М., 1956. – 29с.
1213674
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1954. – 16с.
1213675
  Прокофьев Д.Г. Случай на Одере / Д.Г. Прокофьев. – М., 1959. – 86с.
1213676
  Шатов А.Л. Случай на пристани / А.Л. Шатов. – М., 1958. – 20с.
1213677
  Волков О.В. Случай на промысле / О.В. Волков. – Москва, 1980. – 511с.
1213678
  Иванов С.А. Случай на станции Скалба : роман / С.А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 287с.
1213679
  Фадеев И.А. Случай на улице Урицкого / И.А. Фадеев. – Горький, 1961. – 192с.
1213680
  Шевцов С.И. Случай на ферме. / С.И. Шевцов. – М, 1955. – 32с.
1213681
  Кристи А. Случай с богатой женщиной / А. Кристи. – Алма-Ата, 1991. – 15с.
1213682
  Шахбазов Н.Г. Случай с Дюбуа / Н.Г. Шахбазов. – М, 1988. – 45с.
1213683
  Кристи А. Случай с женщиной средних лет // Окончательное решение : Роман / Р. Стаут. – Рига : ИМПАКТ, 1992. – С. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-025-4
1213684
  Михалев А.М. Случай со шхуной / А.М. Михалев. – М, 1953. – 64с.
1213685
  Яковлева В.В. Случай стойкого изменения характера условно-рефлекторной деятельности собаки // Исследование подвижности нервных процессов собаки типа сангвиника / В.В. Яковлева, 1944. – С. 44-56
1213686
  Колосов А.И. Случай у шлагбаума / А.И. Колосов. – М., 1958. – 112с.
1213687
  Девис П. Случайная Вселенная : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1985. – 160 с.
1213688
  Иванов А.С. Случайная встреча / А.С. Иванов. – М., 1966. – 64с.
1213689
  Бреттон Барбара Случайная встреча / Бреттон Барбара; Пер.с англ.Т.В.Трефиловой. – Москва : АСТ, 2000. – 400с. – (Страсть). – ISBN 5-237-06099-4
1213690
  Копытин В.Я. Случайная встреча. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1970. – 47с.
1213691
  Анциферов Н. Случайная гостья / Н. Анциферов. – Москва, 1964. – 62с.
1213692
  Шилова Юлия Случайная любовь / Шилова Юлия. – Москва : АСТРЕЛЬ, 2001. – 416с. – (Час криминала). – ISBN 5-7905-1153-8
1213693
  Абромайт Ларс Случайная находка : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 54-90 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1213694
  Босенко А. Случайная свобода искусства / Алексей Босенко ; Ин-т проблем совр. искусства Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8537-68-4
1213695
  Де-Метц Случайное двойное преломление света в жидкостях. : Обзор доложенный на XI съезде рус.Естествоисп.и врачей в С.-Петербурге 22-го 1901 г. / Г.Г. Де-Метц, проф. – С.-Петербург : Тип.В.Демакова, 1902. – [2], 51 с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому И.И. Косоногову от автора
1213696
  Гедеонов А. Случайному гостю : проза: роман / окончание. Начало в № 3, 2011 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 56-143. – ISSN 0131-8136
1213697
  Абдихаликов Д. Случайность в структуре физического зниния : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Абдихаликов Д. ; АНС ин-т философии. – Москва, 1979. – 20 c.
1213698
  Бычков А.С. Случайность и возможность: современные подходы / А.С. Бычков, Д.А. Клюшин // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 10-28. – ISSN 1028-9763
1213699
  Ратников В. Случайность и послелапласовские трансформации детерминизма // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.5-20
1213700
  Игнатов Л. Случайность, необходимость, приоритетность : особенности взаимосвязей и их проявления в экономике // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.156-162
1213701
  Афанасьев В.И. Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде : Автореф...док.физ.-мат.наук:01.01.05 / Афанасьев В.И.;Матем.ин-тут им.В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.32
1213702
  Романовский И.В. Случайные блуждания игрового типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский И. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 6л.
1213703
  Набиль Г Ф.Х. Случайные блуждания на абелевых группах с бесконечным числом образующих. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Набиль Ф.Х.Г.; МГУ. – М, 1977. – л.
1213704
  Малышев В.А. Случайные блуждания уравнения Винера-Хопфа в четверти плоскости автоморфизмы Галуа. Препринт. / В.А. Малышев. – М., 1970. – 202с.
1213705
  Крамер Г. Случайные величины и распределения вероятностей / Г. Крамер. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 144 с.
1213706
  Царьков Е.Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональных уравнений / Е.Ф. Царьков. – Рига, 1989. – 421с.
1213707
  Немирович-Данченко Случайные встречи / Немирович-Данченко. – 206с.
1213708
  Овчинников М.Ф. Случайные встречи / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1959. – 137с.
1213709
  Назаров Р.В. Случайные встречи / Р.В. Назаров. – Л.-М., 1961. – 83с.
1213710
  Сароян У. Случайные встречи / У. Сароян. – М., 1986. – 123с.
1213711
  Пастур Л.А. Случайные и почти периодические самосопряженные операторы / Л.А. Пастур, А.Л. Фиготин. – М.
1. – 1991. – 336с.
1213712
  Григорьев Павел Геннадиевич Случайные и специальные полимоны по общим функциональным системам : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.01.01 / Григорьев П.Г.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. РАН. – Москва, 2001. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
1213713
   Случайные колебания. – М., 1967. – 356с.
1213714
  Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. / В.В. Болотин. – Москва, 1979. – 336с.
1213715
  Антонов И.Л. Случайные колебания. Свойства траекторий / И.Л. Антонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176 с. – ISBN 5-87597-003-0
1213716
  Скороход А.В. Случайные линейные операторы / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1978. – 200 с.
1213717
  Жданок Т.А. Случайные линейные операторы в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Жданок Т. А.; АН УССР, Ин-т приклад. матем. и механ. – Донецк, 1980. – 15л.
1213718
  Шерстнев А.Н. Случайные материалистические и нормированные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шерстнев А. Н.; МВССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 6л.
1213719
  Гирко В.Л. Случайные матрицы / В.Л. Гирко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 448с. – Библ.144
1213720
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функции : 01.01.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко В.Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 75 л. – Бібліогр. : л. 69-75
1213721
  Радченко В.Н. Случайные меры и случайные линейные функционалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Радченко В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 12л.
1213722
  Муштари Д.Х. Случайные метрики и пространства случайных величин. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Муштари Д.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1213723
  Матерон Ж. Случайные множества и интеггарльная геометрия / Ж. Матерон. – Москва : Мир, 1978. – 320 с.
1213724
  Борич Л. Случайные обстоятельства / Л. Борич. – Л, 1986. – 493с.
1213725
  Колчин В.Ф. Случайные отображения / В.Ф. Колчин. – М., 1984. – 206с.
1213726
  Гришаков Вадим Иванович Случайные периодические режимы квазилинейных систем и метод малого параметры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.01 / Гришаков Вадим Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1213727
  Королюк В.С. Случайные перманенты / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – К, 1993. – 125с.
1213728
  Карташова С.С. Случайные поля мартингального типа : Автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташова С. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
1213729
  Карташова Светлана Степановна Случайные поля мартингального типа. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Карташова Светлана Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.138-142
1213730
  Каткускайте Алдона Ионо Случайные поля с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Каткускайте Алдона Ионо; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1213731
  Вентцель А.Д. Случайные процессы / А.Д. Вентцель. – Москва, 1970. – 268с.
1213732
  Ширяев А.Н. Случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1972. – 241с.
1213733
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 367 с.
1213734
  Коваленко И.Н. Случайные процессы / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 366 с.
1213735
  Юринский В.В. Случайные процессы / В.В. Юринский. – Новосибирск, 1987. – 79с.
1213736
  Зуев Н.М. Случайные процессы : Задачник / Н.М. Зуев; БГУ. Фак-тет прикладной математ. и информатики. Кафедра теории вероятностей и математ. статистики. – Минск : БГУ, 2002. – 34 с. – ISBN 985-445-844-Х
1213737
  Доценко С.В. Случайные процессы в гидравлических измерениях / С.В. Доценко. – Л, 1983. – 239с.
1213738
  Диментберг М.Ф. Случайные процессы в динамических системах с переменными параметрами / М.Ф. Диментберг. – Москва : Наука, 1989. – 175 с.
1213739
  Лэнинг Дж.Х. Случайные процессы в задачах автоматического управления / Дж.Х. Лэнинг, Р.Г. Бэттин. – М., 1958. – 387с.
1213740
   Случайные процессы в задачах математической физики. – Киев, 1979. – 149с.
1213741
  Миссаров М.Д. Случайные процессы в исследовании операций / М.Д. Миссаров. – Казань, 1986. – 92с.
1213742
  Первозванский А.А. Случайные процессы в нелинейных автоматических системах / А.А. Первозванский. – М, 1962. – 351с.
1213743
  Переверзев Е.С. Случайные процессы в параметрических моделях надежности / Е.С. Переверзев. – К, 1987. – 236с.
1213744
  Филипский Ю.К. Случайные процессы в радиотехнических цепях / Ю.К. Филипский. – Киев : Вища школа, 1978. – 112 с.
1213745
  Семесенко М.П. Случайные процессы в системах управления. / М.П. Семесенко. – Киев; Донецк, 1986. – 191с.
1213746
  Афанасьева Л.А. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами / Л.А. Афанасьева. – Москва, 1980. – 110с.
1213747
  Лебедев В.Л. Случайные процессы в электрических и механических системах / В.Л. Лебедев. – М., 1958. – 176с.
1213748
  Ермаков С.М. Случайные процессы для решения классических уравнений математической физики / С.М. Ермаков. – М., 1984. – 208с.
1213749
   Случайные процессы и бесконечномерный анализ. – Киев, 1992. – 126 с.
1213750
   Случайные процессы и математическая статистика. – Ташкент, 1983. – 240 с.
1213751
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1970. – 92 с.
1213752
   Случайные процессы и смежные вопросы. – Ташкент, 1971. – 96 с.
1213753
  Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы / У. Гренандер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 167 с.
1213754
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1972. – 96с.
1213755
   Случайные процессы и статистические выводы. – Ташкент, 1974. – 214 с.
1213756
  Анисимов В.В. Случайные процессы с дискретной компонентой. Предельные теоремы / В.В. Анисимов. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 184 с.


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
1213757
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми превращениями / А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 320с.
1213758
  Скороход А.В. Случайные процессы с независимыми приращениями / А.В. Скороход. – М., 1964. – 278с.
1213759
   Случайные процессы, математическая статистика и их приложение. – Москва, 1989. – 72 с.
1213760
   Случайные процессы, теория и практика : сборник научных трудов / АН УССР, Ин-т математики ; [отв. ред. А.В. Скороход]. – Киев : ИМ, 1985. – 143 с.
1213761
   Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения. – Москва, 1978. – 280 с.
1213762
  Ламперти Дж. Случайные процессы. Обзор математической теории : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Киев : Вища школа, 1983. – 224 с.
1213763
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб. пособие / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1213764
  Розанов Ю.А. Случайные процессы: краткий курс : учеб.пособие / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 183 с.
1213765
  Колчин В.Ф. Случайные размещения / В.Ф. Колчин. – М., 1976. – 223с.
1213766
  Заславский С.Я. Случайные решающие системы и их приложение к прогнозированию течения заболеваний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Заславский С.Я.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1213767
  Филипский Ю.К. Случайные сигналы в радиотехнике / Ю.К. Филипский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 126 с.
1213768
  Кириллов П.В. Случайные уравнения / П.В. Кириллов. – Кишинев, 1982. – 124с.
1213769
  Панчев С. Случайные функции и турбулентность / С. Панчев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 448с.
1213770
  Кахан Случайные функциональные ряды. / Кахан, Ж-П. – Москва : Мир, 1973. – 302 с.
1213771
  Иванова В.М. Случайные числа и их применение / В.М. Иванова. – М, 1984. – 111с.
1213772
   Случайные эколюции: Теоретические и прикладные задачи. – К, 1992. – 117с.
1213773
   Случайный анализ. – Москва, 1987. – 156 с.
1213774
   Случайный анализ и асимптотические задачи теории вероятностей и математической статистики. – Тбилиси, 1984. – 127с.
1213775
  Нечипоренко В.П. Случайный вариант / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1983. – 96с.
1213776
  Романов А.Н. Случайный гость / А.Н. Романов. – Петропавловск, 1989. – 172с.
1213777
  Велихова З.А. Случайный гость / З.А. Велихова. – Москва, 1990. – 124с.
1213778
   Случайный и градиентный выбор направления спуска в задаче поиска минимума функции мнохи переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Е. Г,; Николаев Е. Г,; АН СССР, Выч. цент. – М., 1968. – 12л.
1213779
  Гордиенко Е. Случайный писатель // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 24-43


  Биография Александра Куприна
1213780
  Растригин Л.А. Случайный поиск / Л.А. Растригин. – М, 1979. – 64с.
1213781
  Растригин Л.А. Случайный поиск в задачах оптимизации / Л.А. Растригин. – Рига, 1965. – 212с.
1213782
  Растригин Л.А. Случайный поиск в процессе адаптации / Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 130с.
1213783
   Случайный поиск и распознавание. – Ташкент, 1985. – 119с.
1213784
   Случайный поиск экстремума. – К., 1974. – 265с.
1213785
   Случайный поиск/теория и применение/ / Л.А.Растригин. – Рига, 1973. – 80с.
1213786
  Ратнер А. Случайный полковник // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Как отставной силовик в образе военизированного мачо поднялся на российский трон. Ретроспектива к 15-летию пребывания Владимира Путина у власти.
1213787
  Голик Ю.В. Случайный преступник. / Ю.В. Голик. – Томск, 1984. – 165с.
1213788
  Давыдычев Л.И. Случайный спутник / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1975. – 287с.
1213789
  Лондон Л.И. Случайный экзамен / Л.И. Лондон. – Москва, 1981. – 192 с.
1213790
  Гиргинова М. Случаят "Змейова сватба" на Петко Тодоров // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 95-107. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця робота досліджує один із способів модерністської трансформації міфологічного образу дракона на прикладі аналізу драми "Весілля дракона" (1910), автором якої є болгарський драматург Петко Тодоров (1879-1916)
1213791
   Случаят "Тютюн" 1951 - 1952 г. : стенограми, статии, рецензии, спомени. – София : Климент Охридски, 1962. – 332 с.
1213792
  Іванова-Ґірґінова М. Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва"- реконструкции на персонажа / М. Іванова-Ґірґінова, Е. Рускова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 156-170. – ISSN 2075-437X


  Мета статті показати як проявляється модернізм у другій п"єсі П. Яворова "Як завмирає відлуння після грому" - взірця ранньої сучасної болгарської драми. Основний інструмент, який ми використовуємо в нашому дослідженні - це моделювання персонажів у ...
1213793
  Колупаев В.Д. Случится же с человеком такое!.. / В.Д. Колупаев. – М., 1972. – 270с.
1213794
  Белкин А.М. Слушаем Владимира Ильича: О грамзаписях речей Ленина. / А.М. Белкин. – М., 1982. – 93с.
1213795
   Слушаем про Ленина. – М., 1961. – 55с.
1213796
  Федяшина Слушаем, говорим, разыгрываем! / Федяшина, Н.А. Панфилова. – Саратов, 1990. – 32с.
1213797
  Орлов Ю.Г. Слушается гражданское дело / Ю.Г. Орлов. – М., 1986. – 125с.
1213798
  Крутер М.С. Слушается дело / М.С. Крутер. – Иркутск, 1984. – 207 с.
1213799
  Лавров А.С. Слушается дело... / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1962. – 56с.
1213800
  Кизилов Р.И. Слушается уголовное дело / Р.И. Кизилов. – М., 1980. – 143с.
1213801
  Долгов В.В. Слушай боевой приказ / В.В. Долгов. – М, 1985. – 128с.
1213802
  Домрин В.В. Слушай весну / В.В. Домрин. – Кишинев, 1967. – 80с.
1213803
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные / Г.А. Паушкин. – Казань, 1965. – 100с.
1213804
  Паушкин Г.А. Слушай мои позывные! / Г.А. Паушкин. – М., 1978. – 191с.
1213805
   Слушай нас, время!. – М., 1967. – 278с.
1213806
  Шадур П.Я. Слушай сердце / П.Я. Шадур. – Донецк, 1964. – 95с.
1213807
   Слушай, Ленинград, я тебе спою... : Песни о Ленинграде. – Л., 1969. – 112с.
1213808
   Слушайте Дивногорию!. – М., 1982. – 207с.
1213809
  Миронова Е. Слушайте музыку стоя / Е. Миронова. – Новосибирск, 1966. – 23с.
1213810
  Жернаков Н.К. Слушайте нас, живые... / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1990. – 232с.
1213811
  Внуков Н.А. Слушайте песню перьев / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 270с.
1213812
  Пьяных М.Ф. Слушайте революцию : Поэзия Александра Блока советской эпохи; пособие для учителя / М.Ф. Пьяных. – Москва : Просвещение, 1980. – 142 с.
1213813
  Дюжев Ю.И. Слушайте Революцию / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1974. – 183 с.
1213814
   Слушайте революцию! : поэмы : [сборник] / Александр Блок, Владимир Маяковский ; [худож. Е.Ф. Зайцев]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1987. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1213815
   Слушайте революцию!. – М., 1987. – 173с.
1213816
   Слушайте!. – М., 1961. – 239с.
1213817
  Мусиенко М.Ф. Слушайте, товарищи потомки!.. / М.Ф. Мусиенко. – М., 1957. – 79с.
1213818
   Слушайте, товарищи потомки... : страницы рус. сов. гражд. лирики, 1917-1987 : [сборник / сост., вступ. ст. (с. 5-25), библиогр. аппарат С. Чупринина]. – Москва : Книга, 1987. – 477, [1] с. : ил. – Миниатюрное издание
1213819
  Лощиц Ю.М. Слушание земли / Ю.М. Лощиц. – Москва : Современник, 1988. – 331 с.
1213820
  Болтунов А.П. Слушание и чтение в процессе обучения. / А.П. Болтунов. – Ленинград, 1945. – 64с.
1213821
  Гродзенская Н.Л. Слушание музыки в школе. 5-6 классы / Н.Л. Гродзенская. – М, 1961. – 94с.
1213822
  Мехонцев Н.И. Слушатель в аудитории / Н.И. Мехонцев. – М, 1983. – 96с.
1213823
  Тюрин В.М. Слушать в отсеках / В.М. Тюрин. – М, 1982. – 173с.
1213824
  Ермаченкова В.С. Слушать и услышать : пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый уровень (А2) / В.С. Ермаченкова. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 112с. + CD ROM. – ISBN 978-5-86547-392-1
1213825
  Щипачев С. Слушаю время. / С. Щипачев. – М., 1970. – 144с.
1213826
  Афанасьев А.П. Слушаю день / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1978. – 87с.
1213827
  Шкляревский И.И. Слушаю небо и землю / И.И. Шкляревский. – М., 1985. – 110с.
1213828
  Давиташвили Д. Слушаю свои руки / Д. Давиташвили. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 190с.
1213829
   Слушая время. – Свердловск, 1975. – 219с.
1213830
  Хаустов Л.И. Слушая время / Л.И. Хаустов. – Л, 1978. – 111с.
1213831
  Казакевич Э.Г. Слушая время / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1990. – 525 с.
1213832
  Сокольский М.М. Слушая время... : избранные статьи о музыке / М.М. Сокольский. – Москва : Музыка, 1964. – 372 с.
1213833
  Гончаров В. Слушая камни / В. Гончаров. – М., 1989. – 239с.
1213834
  Матусовский М. Слушая Москву. / М. Матусовский. – М., 1948. – 178с.
1213835
  Кымытваль А.А. Слушая музыку : стихи / Антонина Кымытваль; переводы. – Магадан : Кн. изд-во, 1972. – 64 с.
1213836
  Москалець К. Слушна неочевидність // Критика. – Київ, 2000. – Листопад, (число 11). – С. 27-29


  Польський мислитель Лешек Кулаковський.
1213837
  Кукуш О.Г. Слушність робастних оцінок нескінченновимірного параметра регресії / О.Г. Кукуш, В.В. Пантелус // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 19-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У строго опуклому банаховому просторі розглянуто модель нелінійної регресії з керуючою випадковою послідовністю. Параметрична множина є метричним компактом. Побудований робастний аналог оцінки найменших квадратів, одержано умови строгої слушності ...
1213838
  Пріданнікова О.М. Слціально-педагогічна підготовка дітей з обмеженими функціональними можливостями до інтеграції в систему загальноосвітньої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 137-138
1213839
  Фурнаджиев Н. Слънце над планините / Н. Фурнаджиев. – София, 1961. – 84с.
1213840
  Бахшиев Ф.М. Слышать голос твой / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1972. – 160с.
1213841
   Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 c. – Книга- перевертыш на рус. и молд. языке : Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc. – ISBN 9975-76-012-0
1213842
  Шиманский М.Н. Слышим ваши шаги. / М.Н. Шиманский. – М., 1977. – 255с.
1213843
   Слышим эхо минувшей войны / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: Аль-Джараби А. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В.И. Астаховой и д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 222, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2298-12-8
1213844
  Юхимович В.Л. Слышишь, брат мой? : стихи / В.Л. Юхимович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1213845
  Барвинок Г.С. и др. Слышишь, Днепр! / Г.С. и др. Барвинок. – Харьков, 1979. – 180с.
1213846
  Третьяков С.М. Слышишь, Москва? / С.М. Третьяков. – М., 1965. – 240с.
1213847
  Кривель А.М. Слышишь, Халхин-Гол! / А.М. Кривель. – М., 1989. – 190с.
1213848
  Волобуева И.Г. Слышишь? / И.Г. Волобуева. – Москва, 1970. – 95с.
1213849
  Греков Ю.Ф. Слышишь? Кричит сова! / Ю.Ф. Греков. – Кишинев, 1988. – 412с.
1213850
  Талев Д. Слышу ваши голоса : Роман / Д. Талев. – М., 1974. – 479с.
1213851
  Козлова С.В. Слышу гром / С.В. Козлова. – М., 1976. – 78с.
1213852
  Вохменцев Я.Т. Слышу зов земли / Я.Т. Вохменцев. – Челябинск, 1966. – 72с.
1213853
   Слышу песню. – Новосибирск, 1977. – 208с.
1213854
  Кудрявцев И.Н. Слышу поступь дня. / И.Н. Кудрявцев. – М, 1981. – 79с.
1213855
  Кеулькут В.Г. Слышу твой голос : стихи / Виктор Кеулькут; пер. с чукот. – Магадан : Магадан. кн. изд-во, 1977. – 33 с.
1213856
  Дурасова Т.Б. Слышу, как стучится беда... / Т.Б. Дурасова. – Л., 1989. – 126с.
1213857
   Слышу, поет Америка. – М., 1960. – 174с.
1213858
  Лашев Е.К. Слюда / Е.К. Лашев. – М, 1948. – 296с.
1213859
  Шуркин К.А. Слюда и как ее искать в Карелии. / К.А. Шуркин. – Петрозаводск, 1953. – 40с.
1213860
  Мораховский В.Н. Слюдоносные гранит-пегматиты Мамско-Чуйского района : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мораховский В.Н.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1966. – 23л.
1213861
   Слюдоносные пегматиты Северной Карелии геология, минералогия, геохимия и генезис/. – Л., 1976. – 368с.
1213862
  Соболев В.В. Слюдопласты и их применение / В.В. Соболев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 190 с.
1213863
  Соловьев С.П. Слюды / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1938. – с.
1213864
  Козлов В.Д. Слюды магматитов Забайкалья / В.Д. Козлов. – Новосибирск, 1978. – 150с.
1213865
  Лапидис И.Л. Слюды редкометальных гранитов / И.Л. Лапидис. – Новосибирск, 1977. – 132с.
1213866
  Лапидес И.Л. Слюды редкометальных гранитоидов: (Хим. состав и терм. анализ). / И.Л. Лапидес. – Новосибирск, 1977. – 104с.
1213867
   Слюдянский кристаллический комплекс. – Новосибирск, 1981. – 197с.
1213868
  Ижевский Сергей Слюдяные крылья : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 31-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1213869
  Якжин А.А. Слюдяные месторождения Северно-западного Прибайкалья / А.А. Якжин. – Свердловск - М, 1939. – 130с.
1213870
  Сеницо Т.А. Слюноотделение у собак в условиях высокой температуры воздуха. : Автореф... Канд.мед.наук: / Сеницо Т.А.; Одес.мед.ин-т. – Одесса, 1965. – 12л.
1213871
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 247
1213872
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 238. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1213873
  Казьмирчук Г.Д. Слюсаренко Анатолій Гнатович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 290. – ISBN 96966-8060-04-0
1213874
   Слюсаренко Анатолій Гнатович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 206. – ISBN 978-966-644-090-0
1213875
   Слюсаренко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 378 : фото
1213876
  Крюков Н.А. Слявянские земли : Сельское хозяйство в славянских землях в связи с общим развитием этих стран / Н.А. Крюков. – Петроград
Т. 1 : Юго-Западный район. – 1914. – 462 с.
1213877
  Адаменко І.М. Сльзов Віталій Валентинович / І.М. Адаменко, М.О. Азарєнков, О.С. Бакай та ін. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1069. – С. 102-103. – (Серія фізична ; вип. 4 (60) ;"Ядра, частинки, поля"). – ISSN 2221-7754
1213878
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2007. – 400 с. – ISBN 966-578-143-X
1213879
  Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – Київ : Дніпро, 2008. – 400с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-188-X
1213880
  Гарченко Г.М. Сльоза бюрократа / Г.М. Гарченко. – Днепропетровск, 1990. – 77с.
1213881
  Содомора А. Сльоза зворушення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10 (993/994). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370


  Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка
1213882
  Содомора А. Сльоза зворушення. Святкування 75-ліття від дня народження Віри Річ у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 207-211. – ISSN 0320 - 8370
1213883
  Гриньків Д.Д. Сльоза калини : Оповідь / Д.Д. Гриньків; Передм. В. Клічака. – Київ : Просвіта, 2006. – 74с. – ISBN 966-8547-66-7
1213884
  Гуцало Є. Сльози Божої Матері : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1990. – 262 с.
1213885
  Голик Р. Сльози й кості: Перша світова війна у текстах та уявленнях галицьких селян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 494-501. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1213886
  Арутюнян Сусанна Сльозні благання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 145-150. – ISSN 0320 - 8370
1213887
   СМ ЭВМ: комплексирование и применение.. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 303с.
1213888
  Сидоренко Віктор Смаглява міс Чорного моря : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 136-137 : Іл.
1213889
  Сіренко М. Смаглявий вітер-степовик. Початок стихії Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 3
1213890
  Кламанн Д. Смазки и родственные продукты / Д. Кламанн. – М, 1988. – 488с.
1213891
  Томсен Т.К. Смазочное дело. / Т.К. Томсен. – М., 1932. – 444с.
1213892
  Самедова Ф.И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф.И. Самедова. – Баку, 1987. – 256с.
1213893
  Попич А.Г. Смазочные материалы / А.Г. Попич, К.А. Лотер. – М., 1932. – 216с.
1213894
  Воробйова О.П. Смак "шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 5-11. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто вербальні і невербальні механізми емоційного впливу літературної і кінематографічної оповіді, що фокусується на сенсориці смаку. Показано, що смак шоколаду, охудожнений вербально в романі Дж. Харріс "Шоколад" ("Chocolaf) та ...
1213895
  Малишева Ірина Смак Делі : Індія/місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 52-53 : Фото
1213896
  Інгульський П.М. Смак джерельної води / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1975. – 288 с.
1213897
  Квітневий В.М. Смак дикої черешні / В.М. Квітневий. – Львів : Каменяр, 1988. – 114 с.
1213898
  Ткачівський Ярослав Смак забороненого плоду : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 11-13. – ISSN 0868-4790
1213899
  Крумов Б. Смак ілюзій / Б. Крумов. – К, 1991. – 197с.
1213900
  Стаховський Дмитро Смак осінньої Туреччини : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-51 : Фото
1213901
  Дудкін Іван Смак Польщі : Міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
1213902
  Сова І. Смак свіжої малини / Ізабелла Сова; пер. з пол. Л.В.Анжрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3005-7
1213903
  Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
1213904
  Полтава Л. Смак сонця = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
1213905
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Лактіонов-Стезенко. – Київ : Дніпро, 2003. – 382 с. – ISBN 966-9865-56-8
1213906
  Лактіонов-Стезенко Смак трави або приклад швидкої побудови соціалізму в окремо взятій країні / Микола Лактіонов-Стезенко. – Київ : Фенікс, 2004. – 416с. – ISBN 966-651-162-2
1213907
  Малишева Ірина Смак Туреччини : спецрепортаж / Малишева Ірина, Івашенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-95 : Фото, карта
1213908
  Киризюк Іван Смак ягоди ожини : Поезії / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Союз українців Підляшшя, 1999. – 93с. – ISBN 83-904738-5-2
1213909
  Марутовська О.О. Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 102-120. – ISSN 2413-5593
1213910
  Завітаєва І. Смакуй мене, смакуй, або спроби концептуалізації смакування тілесності // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 129-133


  В статті на прикладі творів О.Забужко, М. Матіос та С. Андруховича здійснюється можливість обгрунтування нового теоретичного поняття - "Смакування тілесності" Зокрема, мотивується ефективність використання даного терміна в процесі розгляду художніх ...
1213911
  Влад Марія Смакуйте здорові, газди гонорові! : Екзотичні українці / Влад Марія, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 108-109 : Іл.
1213912
  Сухорада П.Ф. Смалений вовк / П.Ф. Сухорада. – К., 1988. – 179с.
1213913
   Смалюк Андрій Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61
1213914
  Пономарів О. Смарагдові слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Творчість Ліни Костенко.
1213915
  О"Лір Смарагдові строфи Наталії Науменко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 19


  Книжка поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко
1213916
  Салехова Л.П. Смаридовые рыбы морей Средиземноморского бассейна. / Л.П. Салехова. – Киев, 1979. – 170с.
1213917
  Мороз В. Смарт-контракти: в чому родзинка? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 33
1213918
  Сизоненко В. Смарт-контракти: з чим вони смакують // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 16-17
1213919
  Теряєв Р. Смарт-контракти: що, як, коли? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 12
1213920
  Чекіна В.Д. Смарт-промисловість і податки: точки дотику // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 41 назв.
1213921
  Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 22-37 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1213922
  Вишневский В.П. Смарт-промышленность: перспективы и проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 22-37. – ISSN 0131-7741
1213923
  Сергієнко В. Смарт контракти: інформаційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 275-277
1213924
   Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел.. – Киев : Наукова думка, 1972. – 346с.
1213925
  Горюнов В Ю. Смачивание / В Ю. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва, 1972. – 63с.
1213926
  Горюнов Ю.В. Смачивание / Ю.В. Горюнов, Б.Д. Сумм. – Москва : Знание, 1972. – 61с.
1213927
  Дукаров С.В. Смачивание в островковых пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дукаров С.В.; МВ и ССО УССР. – Х, 1986. – 16л.
1213928
  Дерягин Б.В. Смачивающие пленки / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
1213929
  Ільченко Н.В. Смачне лікування застуди - калина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1213930
  Квірікашвілі Анзор Смачний екскурс до Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 60-61 : фото
1213931
  Волик А. Смачний та сильний матріархат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Полтава — місто особливого значення, зі славою «українських Афін», — батьківщина багатьох відомих літераторів, музикантів, мислителів. Розмова з Анатолієм Воликом, редактором та автором благодійної газети «Біла Альтанка» (Біла Альтанка — один із ...
1213932
  Спільна А. Смачні оповідки // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2007. – Ч. 4. – С.17-25.
1213933
   Смачно як у Чехії! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 86 : фото
1213934
  Краснова Елена Смачный мускул : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 8-16 : Іл.
1213935
  Хачатрян И.Б. Смбат Шахазиз в русской литературе. : Автореф... Кагд.филол.наук: 10.01.01 / Хачатрян И.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л.
1213936
  Яновська Л.О. Смеpть Макаpыхы [Смерть Макарихи] : (Повисть) / Л. Яновская. – Киев : Тиогр. Имп. Ун-та Св. Владмира Н.Т. Корчак Новицкого, 1900. – 38с. – Відб. із жуpн.: "Киевская старина". - Вид. укр. мовою, транслітерованої шрифтом рос. мови старої орфографії
1213937
  Павлов Г.Н. Смеется Антоновски / Г.Н. Павлов, Л. Радищев. – Л., 1963. – 68с.
1213938
  Таллеров Л.В. Смежник - трава болотная : повести / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1984. – 304с.
1213939
  Кутателадзе С.С. Смежные вопросы геометрии и математического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кутателадзе С.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т мат. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
1213940
  Руденко О.В. Смежные вопросы нелинейной акустики и гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Руденко О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 8 с.
1213941
  Шугуров М. Смежные права вещательных организаций в контексте развития рынка аудиовизуальных услуг в ЕС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 6. – С. 69-79. – ISSN 0201-7059
1213942
   Смежные проблемы физики столкновений. Электронные столкновения и фотопроцессы : курс лекций. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1984. – 49с.
1213943
   Смежные проблемы филологии, психолингвистики и методики преподавания иностранных языков.. – Иваново, 1978. – 163с.
1213944
  Семенов В.А. Смейтесь на здоровье! / В.А. Семенов. – Сыктывкар, 1972. – 127с.
1213945
  Шваб Ю.М. Смекалистые на старт! / Ю.М. Шваб. – Ташкент, 1966. – 54с.
1213946
  Акентьев В.В. Смекалка / В.В. Акентьев. – Ленинград : Детгиз, [Ленинградское отделение], 1961. – 104 с. : ил. – (Библиотека пионера "Знай и умей". [Школьная библиотека. Для восьмилетней школы])
1213947
  Никитин А.В. Смелая девушка / А.В. Никитин. – Москва, 1963. – 315 с.
1213948
  Чарская Л.А. Смелая жизнь / Л.А. Чарская. – М., 1991. – 238с.
1213949
  Рудный В.А. Смелая крепость. / В.А. Рудный. – М., 1949. – 80с.
1213950
  Лекайн Н.С. Смелая песня : повесть / Н.С. Лекайн; пер. с марийск. П.Ф,Забора. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1961. – 71 с.
1213951
  Феофанов Ю Смелая честность / Ю Феофанов. – М, 1965. – 80с.
1213952
   Смелей вперед и тверже шаг!. – М., 1977. – 127с.
1213953
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... / А.Н. Васильев. – Иваново, 1956. – 283с.
1213954
  Васильев А.Н. Смело товарищи в ногу... : повесть / А.Н. Васильев. – Москва : Детская литература, 1962. – 576 с.
1213955
  Мартынов А.Ф. Смело, товарищи, в ногу! / А.Ф. Мартынов. – М, 1986. – 253с.
1213956
  Крюков И.В. Смелого пуля боится / И.В. Крюков. – М., 1960. – 71с.
1213957
  Сурков А.А. Смелого пуля боится... / А.А. Сурков. – М., 1964. – 400с.
1213958
  Рахилло И.С. Смелое сердце / И.С. Рахилло. – М, 1938. – 64с.
1213959
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – М. : Детская литература, 1975. – 127с.
1213960
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: Черты худож. мира Гоголя. / Ю.В. Манн. – 2-е изд., доп. – М. : Детская литература, 1979. – 142 с.
1213961
  Манн Ю.В. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1985. – 142с.
1213962
  Голубев Г.Г. Смелость летчика : очерк / Г.Г. Голубев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1958. – 108 с.
1213963
   Смелость, мужество, отвага.. – М., 1960. – 328с.
1213964
  Преда Марин Смелость. / Преда Марин. – М., 1962. – 158с.
1213965
  Фатеев А.А. Смелые казачата. / А.А. Фатеев. – Симферополь, 1965. – 173с.
1213966
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1957. – 151с.
1213967
  Силаков А.С. Смелые люди / А.С. Силаков. – Л., 1959. – 112с.
1213968
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1961. – 113с.
1213969
  Наджафов Г.Д. Смелые не умирают / Г.Д. Наджафов. – М., 1968. – 142с.
1213970
  Наумов С.М. Смелые паруса / С.М. Наумов. – М, 1969. – 143с.
1213971
  Альманса Э.Р. Смелые рыбаки / Э.Р. Альманса. – Москва, 1965. – 200с.
1213972
  Попик Г.Е. Смелые сердца / Г.Е. Попик. – Ставрополь, 1961. – 184с.
1213973
  Каменкович З.Б. Смелый мальчик. -- (Адрес друга. О С.М.Кирове) / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1961. – 107 с.
1213974
  Котенко В.М. Смелый попугай. / В.М. Котенко, А. Давидович. – Воронеж, 1968. – 72с.
1213975
  Кравченко Иван Иванович Смелянские сахарные заводы 1838-1861 годы : Дис... канд.ист.наук: / Кравченко Иван Иванович;. – 306л. – Бібліогр.:л.289-306
1213976
  Толстой А.Н. Смельчаки / А.Н. Толстой. – М., 1943. – 12с.
1213977
  Толстой А. Смельчаки / А. Толстой. – М., 1944. – 8с.
1213978
  Горбунов В.А. Смельчаки. Отряд особого назначения / В.А. Горбунов, В.П. Полуян. – М, 1966. – 79с.
1213979
   Смена. – Москва, 1924-
№ 1. – 1995
1213980
   Смена. – Москва
№ 1. – 1996
1213981
   Смена. – Москва
№ 1. – 1997
1213982
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2008
1213983
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 3. – 2008
1213984
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2008
1213985
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2008
1213986
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2008
1213987
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 7. – 2008
1213988
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2009
1213989
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2009
1213990
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 2. – 2012
1213991
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2012
1213992
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2012
1213993
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 1. – 2013
1213994
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5, май. – 2013
1213995
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 6. – 2013
1213996
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 9. – 2013
1213997
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 4. – 2014
1213998
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 5. – 2014
1213999
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 8. – 2014
1214000
   Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
№ 11. – 2014
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,