Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1211001
  Бирс А. "Словарь сатаны" и рассказы / А. Бирс. – М., 1966. – 287с.
1211002
  Кузьминова Е.А. "Словарь трудностей" церковнославянского языка XVII века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 40-50. – (Филология ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1211003
  Сивак О.В. "Словарь української мови" Б.Д. Грінченка. Фразеологія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-34
1211004
  Сніжко Н. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка в інтегральному моделюванні розвитку лексики та лексикографії // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 19-29. – ISBN 978-966-489-285-5
1211005
  Тищенко О. "Словарь української мови" за ред. Б.Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд
1211006
  Резниченко Н. "Словарь царя Давида" : словари и имена Арсения Тарковского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 216-237. – ISSN 0042-8795
1211007
  Калинин А. "Словесные" портреты // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 9
1211008
  Романова О. "Словник закоханого у Росію" Домініка Фернандеса: спроба аналізу // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 97-102. – ISSN 2307-2261


  Створенню "Словника закоханого у Росію" Домініка Фернандеса, сучасного фран. науковця та письменника, передували не тільки його власні дослідження російської культури різних періодів за джерелами доступними Фернандесу у Європі, а й кілька справжніх ...
1211009
  Середяк А. "Словник І. Левицького" як унікальне джерело прозопографічних досліджень // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 276-277
1211010
  Чепурко Б. "Словник мовчання" заговорив...
1211011
  Слабошпицький М. "Словник Шевченкової мови" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 3
1211012
  Яворщук "Слово - вітчизно душі!" / Яворщук, (Дзьоба) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 13 січня (№ 1). – С. 14


  Пам"яті Володимира Затуливітра.
1211013
   [Словарь технических характеристик китайских иероглифов] = Hanzi shuxing zidian. – [Пекин] : Yuwen Chubanshe, 1989. – [1906 с.]. – Изд. описано по переводу, ориг. язык - китайский
1211014
  Папаніколау Г. [Словник дієслів аттичної прози : з мовознавчими та діалектологічними зауваженнями / Георгіос Папаніколау. – 8-е вид. – Афіни : Вид-во Д. Пападімаса, 1999. – 1125 с. – Книга давньогрецькою мовою. – ISBN 960-206-050-6
1211015
  Кріарас Е. [Словник новогрецької димотичної мови / Еммануїл Кріарас. – Афіни : Вид. т-во Афін, 1995. – [17], 1587 с. – Книга новогрецькою мовою. – ISBN 960-213-326-0
1211016
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 1 : a - amaxotrochos. – 1968. – 166, 252с. – Видання грецькою мовою
1211017
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 2 : amapanton - apaysta. – 1971. – 94, 381с. – Видання грецькою мовою
1211018
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 3 : apo - aopos. – 1973. – 46, 430 с. – Видання грецькою мовою
1211019
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 4 : baa - deichto. – 1975. – 46, 431с. – Видання грецькою мовою
1211020
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 10 : elleimma - eosphoros. – 1978. – 46, 387с. – Видання грецькою мовою
1211021
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 6 : zaba - katathlimmeros. – 1980. – 70. 414 с. – Видання грецькою мовою
1211022
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 7 : katatholono - krokyda. – 1982. – 58, 440 c. – Видання грецькою мовою
1211023
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 8 : krokodes - megalynarion. – 1985. – 62, 414 с. – Видання грецькою мовою
1211024
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 9 : megalynisko - monandros. Додаток: ababoe - meterchomai. – 1988. – 62, 224, 180 с. – Видання грецькою мовою
1211025
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 11 : monaxa - xekathara. – 1990. – 78, 414 с. – Видання грецькою мовою
1211026
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 12 : xekatharizos - oxoteros. – 1993. – 78, 430 с. – Видання грецькою мовою
1211027
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичних пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 13 : Бібліографія та довідник до видання. – 1994. – 350 с. – Видання грецькою мовою
1211028
  Кріарас Еммануїл [Словник середньовічних грецьких димотичнох пам"яток писемності 1100-1669 / Кріарас Еммануїл. – Салоніки
Т. 5 : deka - elleborodes. – 1977. – 41, 421 с,. – Видання грецькою мовою
1211029
  Лисенко О. Слова-символи у сонетах Уляни Кравченко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 107-114. – ISSN 0130-528Х
1211030
  Куцик О.А. Слова-символи як образно-смисловий центр формування фразеологізмів : Автореф. дис ... канд. філолог. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Куцик О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 22 с.
1211031
  Куцик О.А. Слова-символи як образно-смисловий центр формування фразеологізмів (на матеріалі української та російської мов) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02. / Куцик О. А.; Дрогобицьк. держ. пед. ін-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 1996. – 261л. – Бібліогр.:л.206-222
1211032
  Мячин Н.И. Слова-тезки. Занимательные беседы и упражнения по русскому яз. / Н.И. Мячин. – Чкалов, 1955. – 80с.
1211033
  Мячин Н.И. Слова-тезки. Занимательные беседы и упражнения по русскому яз. / Н.И. Мячин. – 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург, 1959. – 96с.
1211034
  Дергунова М.Г. Словарь-мимнимум по французскому языку / М.Г. Дергунова, А.И. Шиловцева. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 62с.
1211035
   Словарь-минимум английского языка. – Москва, 1936. – 116с.
1211036
   Словарь-минимум английского языка /для 2-го года обучения/. – М, 1972. – 71с.
1211037
   Словарь-минимум для чтения английской общественно-политической литературы. – Свердловск, 1969. – 75с.
1211038
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – Москва, 1959. – 93с.
1211039
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 112с.
1211040
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 3-е изд. – Москва, 1964. – 112с.
1211041
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 4-е изд. – М, 1969. – 132с.
1211042
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – 5-е изд., доп. и перераб. – М, 1979. – 163с.
1211043
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на английском языке. – М, 1985. – 164с.
1211044
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1211045
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 80с.
1211046
   Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1987. – 120с.
1211047
   Словарь-минимум исходной лексики. – Минск, 1977. – 54с.
1211048
   Словарь-минимум немецкого языка. – М, 1961. – 34с.
1211049
  Лев А.Л. Словарь-минимум общественно-политической лексики по английскому языку. Уч. пособие для сред. спец. уч. завед / А.Л. Лев. – Москва, 1974. – 96с.
1211050
   Словарь-минимум по английскому языку. – М, 1957. – с.
1211051
   Словарь-минимум по английскому языку. – М, 1963. – 41с.
1211052
  Маслова А.М. Словарь-минимум по английскому языку для студентов медицинских вузов. / А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн. – М., 1969. – 47с.
1211053
  Бицадзе Н.А. Словарь-минимум по английскому языку для студентов неязыковых специальностей университетов / Н.А. Бицадзе, В.А. Понтегова. – Новосибирск, 1971. – 74с.
1211054
   Словарь-минимум по английскому, немецкому и французскому языкам. – Изд.3-е. – Москва, 1950. – 488с.
1211055
   Словарь-минимум по английскому, немецкому и французскому языкам для средней школы. – Изд. 4-е стереотип. – Москва, 1951. – 488с.
1211056
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. – Москва, 1947. – 247с.
1211057
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 247 с.
1211058
  Аракин В.Д. Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языкам. / В.Д. Аракин. – Москва, 1949. – с.
1211059
   Словарь-минимум по английскому, французскому и немецкому языках. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1949. – 488с.
1211060
   Словарь-минимум по немецкому языку. – М, 1955. – 72с.
1211061
   Словарь-минимум по немецкому языку : для технических вузов / И.А. Щукина, В.В. Поляков, Т.В. Веселова, Г.Ф. Иванова, К.И. и др. Лазарева; И.А.Щукина. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184 с.
1211062
   Словарь-минимум по немецкому языку для средней школы. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 88с.
1211063
   Словарь-минимум по немецкому языку для студентов 1-П курсов всех специальностей. – М, 1970. – 30с.
1211064
  Андреевская Словарь-минимум по французскому языку : Пособие для учителей / Сост. : Андреевская -Левенстерн Л.С. Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 54 с. – На обл. сост. не указан
1211065
  Андреевская Словарь-минимум по французскому языку : Пособие для учителей / Сост. : Андреевская -Левенстерн Л.С. Карлович О.М. ; Глав. упр. школ М-ва просвещения РСФСР. – 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 53 с. – На обл. сост. не указан
1211066
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Москва, 1968. – 88 с.
1211067
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шилонцева А.И. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 84 с.
1211068
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г. – Москва, 1976. – 64 с.
1211069
  Дергунова М.Г. Словарь-минимум по французскому языку / Дергунова М.Г., Шиловцева А.И. – Москва, 1980. – 64 с.
1211070
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов / Амосенкова Е.И. – Москва, 1977. – 53 с.
1211071
  Амосенкова Е.И. Словарь-минимум по французскому языку для медицинских вузов / Амосенкова Е.И. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1984. – 64 с.
1211072
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) : для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – Москва : "Высшая школа", 1966. – 98 с.
1211073
  Нечипоренко В.Ф. Словарь-минимум разговорной лексики (англо-русский) для неязыковых вузов / В.Ф. Нечипоренко. – 2-е изд. – М., 1971. – 96с.
1211074
   Словарь-минимум физиологических терминов. – Л, 1980. – 116с.
1211075
   Словарь-мининмум для чтения научной литературы на английском языке. – Москва, 1957. – 74с.
1211076
   Словарь-справочник : "Человек и общество" (Философия). – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 544с. – ISBN 5-85880-125-0
1211077
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Москва ; Ленинград : Наука
Вып. 1 : А - Г. – 1965. – 198, [1] с.
1211078
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград : Наука
Вып. 2 : Д-Копье. – 1967. – 213 с.
1211079
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1978. – 264с.
1211080
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1984. – 278с.
1211081
  Виноградова В.Л. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве"выпуск 4 О-П / В.Л. Виноградова. – Ленинград, 1973. – 235с.
1211082
   Словарь-справочник автора. – Москва : Книга, 1979. – 301 с.
1211083
   Словарь-справочник агитатора. – Сталинград, 1938. – 307с.
1211084
  Ромашинин Г.Ф. Словарь-справочник аквариумиста / Г.Ф. Ромашинин. – Киев, 1990. – 229 с.
1211085
  Гольденберг Л.И. Словарь-справочник английских синонимов с примерами и ключами для самопроверки : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентам, студентам, преподавателям] / Гольденберг Л.И. ; [ред. : Е.А. Полидович, Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 319, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-548-9
1211086
   Словарь-справочник гидротехника-мелиоратора. – М, 1955. – 500с.
1211087
  Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : Пособие для учителей / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1976. – 543 с.
1211088
  Розенталь Э Д. Словарь-справочник лингвистических терминов / Э Д. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1985. – 399 с.
1211089
   Словарь-справочник названий образцов боевой техники и вооружения капиталистических стран и основных фирм, производящих вооружение. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 280с.
1211090
  Черная А.И. Словарь-справочник неологизмов в американской науно-технической литературе / А.И. Черная. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 95с.
1211091
  Черная А.И. Словарь-справочник новых значений общенаучных слов в английской научно-технической литературе / А.И. Черная. – М., 1965. – 59с.
1211092
   Словарь-справочник обиходной школьной лексики. – Минск, 1991. – 207с.
1211093
   Словарь-справочник обиходных выражений в русском языке. – [Б.м. : б.и.], 1993. – 696 с.
1211094
   Словарь-справочник по информационным технологиям : правовое обеспечение : более 400 терминов и определений, [около 200 офиц. док.]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 907, [3] с. – ISBN 5-17-013168-2
1211095
   Словарь-справочник по китайской и зарубежной культуре. – Харбин, 1989. – 64с.
1211096
   Словарь-справочник по литературе. – Казань, 1983. – 208с.
1211097
  Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка : Учеб. пособие / М.Р. Львов. – Москва : Просвещение, 1988. – 240с. – ISBN 5-09-000507-9
1211098
  Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по мханизмам / А.Ф. Крайнев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1987. – 560с.
1211099
   Словарь-справочник по новой керамике. – Киев : Наукова думка, 1991. – 280 с. : Табл. 1. – библ.: с. 274-276 (90 назв.). – ISBN 5-12-001889-0
1211100
   Словарь-справочник по общесвоведению и основам Советского государства и права. – М, 1985. – 207с.
1211101
  Аширова Ю.А. Словарь-справочник по общественно-политической лексике / Ю.А. Аширова. – Ашхабад, 1973. – 80с.
1211102
   Словарь-справочник по обществоведению и основам Советского государства и права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 287с.
1211103
   Словарь-справочник по памятникам культуры Китая. – Пекин, 1991. – 1505с.
1211104
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 520с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-336-4


  Наиболее полный обзор всех психодиагностических методик, существующих в мире и используемых профессиональными психологами
1211105
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-94723-387-2


  Наиболее полный обзор всех психодиагностических методик, существующих в мире и используемых профессиональными психологами
1211106
  Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – Київ : Наукова думка, 1989. – 199с. – ISBN 5-12-000482-2
1211107
  Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии : Ок. 800 фразеологизмов / Р.И. Яранцев. – Москва : Русский язык, 1981. – 304с.
1211108
  Яранцев Б. Словарь-справочник по русской фразеологии / Б. Яранцев. – 2-е изд., стер. – М., 1985. – 304с.
1211109
  Тихонов А.Н. Словарь-справочник по русскому языку : Правописание. Произношение. Ударение. Словообразование. Морфемика. Грамматика. Частота употребления слов: Около 26 000 слов / А.Н. Тихонов, Е.Н. Тихонова, С.А. Тихонов; Под ред. А.Н. Тихонова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Лада. Цитадель-трейд, 2005. – 704с. – ISBN 5-7657-0206-6


  Включено около 1500 статей. Для широкого круга читателей
1211110
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1970. – 154с.
1211111
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1971. – 100с.
1211112
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3 : Наречие. – 1972. – 87с.
1211113
   Словарь-справочник по русскому языку для иностранцев. – М, 1977. – 128с.
1211114
   Словарь-справочник по сварке и склеиванию пластмасс. – Киев, 1988. – 158с.
1211115
   Словарь-справочник по социально-экономической статистике. – М, 1944. – 276с.
1211116
   Словарь-справочник по социально-экономической статистике. – 2-е изд. перераб. и доп. – М, 1948. – 488с.
1211117
  Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Г. Крысько. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 416с. – ISBN 5-314-00021-0
1211118
   Словарь-справочник по социальной работе / С.А. Беличева, П.В. Бобкова, Б.Н. Боденко, С.И. Григорьев, Л.Г. и др. Гуслякова; Беличева С.А., Бобкова П.В., Боденко Б.Н., Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. и др.; Под ред. Е.И. Холостовой. – Москва : Юристъ, 2000. – 424с. – ISBN 5-7975-0029-9
1211119
  Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии / Э.В. Тадевосян. – Москва : Знание, 1996. – 272с. – ISBN 5-07-002753-0
1211120
  Прокопьева З.И. Словарь-справочник по трудовому обучению. / З.И. Прокопьева, Г.М. Бережкова. – Минск, 1987. – 94с.
1211121
  Бачинский А.И. Словарь-справочник по физике / А.И. Бачинский. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 287 с.
1211122
   Словарь-справочник по физиологии и патофизиологии дыхания. – К, 1984. – 256с.
1211123
  Барков А.С. Словарь-справочник по физической географии : Пособие для учителей географии Відомості про видання: 3-е изд.,перераб.и доп / А.С. Барков. – Москва, 1954. – 308с.
1211124
  Барков А.С. Словарь-справочник по физической географии : Пособие для учителней географии / А.С. Барков. – 4-е, дополненное. – Москва : Просвещение, 1958. – 330с
1211125
  Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии / Ф.Н. Мильков. – М., 1960. – 271с.
1211126
  Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии / Ф.Н. Мильков. – 2-е, доп. – Москва, 1970. – 344с.
1211127
  Соловьев А.И. Словарь-справочник по физической географии / А.И. Соловьев, Г.В. Карпов. – Москва, 1983. – 224с.
1211128
  Гончаренко М.С. Словарь-справочник по Человекознанию / М.С. Гончаренко, В.Г. Гончаренко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 463, [1] с. – ISBN 978-966-285-422-0
1211129
   Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Гордецкий, А.П. Брайон; НАНУ. Институт ботаники. – Киев : Наукова думка, 1994. – 635с. – ISBN 5-12-00885-81
1211130
  Ермошенко Н.Н. Словарь-справочник предпринимателя / Н.Н. Ермошенко, Н.Н. Скворцов. – К., 1993. – 166с.
1211131
   Словарь-справочник работника книжной торговли. – 2-е изд. испр., доп. – М, 1984. – 279с.
1211132
   Словарь-справочник рыночной экономики. – Саратов, 1991. – 163с.
1211133
   Словарь-справочник рыночной экономики. – Саратов
Кн1. – 1991. – 125с.
1211134
  Камшилов Н.А. Словарь-справочник садовода. / Н.А. Камшилов. – М., 1957. – 639с.
1211135
  Мешков О.Д. Словарь-справочник сложных слов типа "существительное+причастие 2" / О.Д. Мешков. – Москва, 1970. – 68с.
1211136
   Словарь-справочник современных научных названий бактерий. – Ереван, 1989. – 160с.
1211137
  Мередов Р. Словарь-справочник терминов рыночной экономики. / Р. Мередов. – Ашхабад, 1991. – 67с.
1211138
  Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджмента / И.А. Бланк. – Київ : Ника-Центр, Эльга, 1998. – 480с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 5-89329-057-9
1211139
   Словарь-справочник фитопатолога. – Москва,Ленинград : Гос.изд-во сел-хоз л-ры, 1959. – 414с.
1211140
   Словарь-справочник фитопатолога. – Л, 1967. – 382с.
1211141
   Словарь-справочник фитопатолога. – Издание 2-е, дополненное. – Ленинград : Колос, 1967. – 382с.
1211142
  Коровкин В.П. Словарь-справочник экономиста АПК / В.П. Коровкин. – М, 1990. – 384с.
1211143
   Словарь-справочник энтомолога. – М.-Л., 1955. – 452с.
1211144
   Словарь-справочник энтомолога. – 2-е переработ. и доп. изд. – Москва-Л., 1958. – 631с.
1211145
   Словарь-справочник энтомолога. – М, 1992. – 334с.
1211146
   Словарь-справочник. Русский язык. – Минск; Москва : Харвест, АСТ, 2006. – 464с. – ISBN 985-13-6658-7; 5-17-036477-6
1211147
  Евгений митрополит Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России / сочинение митрополита Евгения. – Москва : Изд. Москвитянина ; В Унив. тип.
Т. 1-2. – 1845. – II, 320, 290, XVI с.
1211148
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред доктора филологических наук Н.Ю.Шведовой. – 16-е изд., исправленное. – Москва : Русский язык, 1984. – 797 с.
1211149
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
[Т. 1], вып. 1 : А - Втас. – 1891. – [2], XIV с., 576 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1211150
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1895. – 81 с. разд. паг., 1250 стб. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1211151
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / [ред. акад. Я. К. Грот] ; Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1, вып. 3 : 1. Да- Дя : 2. Поправки и опечатки. – 1895. – [3], 21 с., стб. 949-1250. – Том вошел в 3-х вып. с датами: 1891-1895
1211152
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 3 (с начала издания, 6-й) : За - Заграчить. – 1899. – [4], III c., стб. 633-952
1211153
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592. – Конволют. - Пер.: Словарь русского языка ...Т. 2, вып. 5-7
1211154
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – 1901. – VII c., стб. 1273-1592
1211155
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) : Заносить - Засада. – 1902. – VII c., стб. 1593-1912
1211156
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 6 (с начала издания, 9-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1593-1912
1211157
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) / Императорская Академия наук // Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1901. – Т. 2, вып. 5 (с начала издания, 8-й) : Закреплять - Заносить. – VII c., стб. 1913-2232
1211158
   Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук / Императорская Академия наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2, вып. 7 (с начала издания, 10-й) : Засада - Заудиться. – 1903. – VII c., стб. 1913-2232
1211159
   Словарь светотехнических терминов на русском, немецком, английском и французском языках. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 548 с.
1211160
  Валентович С.В. Словарь свободных словосочетаний : учеб. пос. по нем. яз. для студ. 1 курса / С.В. Валентович. – Москва, 1964. – 180 с.
1211161
   Словарь семилетки. От А до Я. – М, 1960. – 398с.
1211162
   Словарь символов и знаков : сюжеты и явления в символах : широчайший спектр символики в искусстве и мифологии. – Минск : Харвест, 2004. – 512с. – ISBN 985-13-2414-0
1211163
   Словарь синонимов. – Л, 1975. – 648с.
1211164
   Словарь синонимов : Справочное пособие. – Л : Наука, 1976. – 648с.
1211165
   Словарь синонимов. – Л, 1977. – 648с.
1211166
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 600 с.
1211167
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 3-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 600 с.
1211168
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : около 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1975. – 600 с.
1211169
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : ок. 9000 синоним. рядов / З.Е. Александрова ; под ред. [и с предисл.] Л.А. Чешко. – 5-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 600 с.
1211170
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справ. : ок. 11000 синоним. рядов / З.Е. Александрова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 493, [1] с.
1211171
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов : [учебный] / Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская, В.И. Зимин, О.М. Ким, Н.П. [и др.] Колесников; [Л.П. Алекторова и др.]. – 2-е изд., исправ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 333, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-17-012102-4; 5-271-03478-X
1211172
  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справочник: около 11000 синонимических рядов / З.Е. Александрова. – 14-е изд., стер. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 562 с. – ISBN 5-9576-0241-8
1211173
   Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов : около 800 синонимических рядов / Л.П. Алекторова [ и др. ]. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 336с. – ISBN 978-5-271-03478-7
1211174
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Ленинград : Наука
Т. 1 : А - Н. – 1970. – 680с.
1211175
   Словарь синонимов русского языка в двух томах. – Л
Т. 2 : О - Я. – 1971. – 856с.
1211176
  Морен М.К. Словарь синонимов французского языка. Пособие для студ. пед. ин-тов. / М.К. Морен, Н.А. Шигаревская. – М.-Л., 1964. – 350с.
1211177
   Словарь Синьхуа по каллиграфии перьевой ручкой. – Гирин : Наука и техника, 1992. – 296 с. – текст кн. на кит. яз.
1211178
   Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. – Москва : Русский язык, 1979. – 536с.
1211179
  Басс Словарь словосочетаний, наиболее употребляемых в английской научной литературе / Басс, ЭМ. – Москва, 1968. – 103с.
1211180
  Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка. / Г.П. Цыганенко. – Киев, 1982. – 241с.
1211181
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1974. – 311с.
1211182
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1980. – 116с.
1211183
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1985. – 153с.
1211184
   Словарь смоленских говоров. – Смоленск, 1988. – 145с.
1211185
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01421-2
Т.1 : A - L. – 1992. – 626с.
1211186
   Словарь современного английского языка = Longman dictionary of contemporary english : Специальное издание.В 2-х томах. – Специальное издание. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01661-4
Т.2 : M - Z. – 1992. – 1229с.
1211187
   Словарь современного английского языка в картинках. – М, 1993. – 352с.
1211188
   Словарь современного иврита. – Тель-Авив, 1993. – 600 с.
1211189
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва-Л.
1. – 1948. – 736 с.
1211190
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
1. – 1950. – 768с.
1211191
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
2. – 1951. – 38с.
1211192
   Словарь современного русского литературного языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Т. 2 : В. – 1951. – 1393 с.
1211193
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
3. – 1954. – 1340с.
1211194
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
4. – 1955. – 1364с.
1211195
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
5. – 1956. – 1918с.
1211196
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
6. – 1957. – 1459с.
1211197
   Словарь современного русского литературного языка. – Л
7. – 1958. – 1468с.
1211198
   Словарь современного русского литературного языка. – Л
Том 8. – 1959. – 1840с.
1211199
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
9. – 1959. – 1482с.
1211200
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
10. – 1960. – 1774с.
1211201
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
11. – 1961. – 1842с.
1211202
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
12. – 1961. – 1676с.
1211203
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
13. – 1962. – 1516с.
1211204
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
14. – 1963. – 1390с.
1211205
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
15. – 1963. – 1286с.
1211206
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
16. – 1964. – 1610с.
1211207
   Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.
17. – 1965. – 2126с.
1211208
   Словарь современного русского литературного языка. – М
Т. 1. – 1991. – 864с.
1211209
   Словарь современного русского литературного языка. – М
2. – 1991. – 958с.
1211210
   Словарь современного русского народного говора. – М, 1969. – 612с.
1211211
  Торн Т. Словарь современного слэнга / Т. Торн. – М, 1996. – 592с.
1211212
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1982. – 445с.
1211213
   Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М, 1988. – 320с.
1211214
   Словарь современной экономической теории Макмиллана. – Москва : Инфра-М, 1997. – 608с. – (Биб-ка словарей ИНФРА-М). – ISBN 0333576926,0333576934,5862254536
1211215
  Душенко К.В. Словарь современных цитат / К.В. Душенко. – Москва : Аграф, 1997. – 632с. – ISBN 5-7784-0031-4
1211216
  Душенко К.В. Словарь современных цитат : 4750 цитат и выражений ХХ век, их источники, авторы, датировка. / К.В. Душенко. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Эксмо, 2003. – 736с. – ISBN 5-04-010048-5
1211217
   Словарь современных экономических и правовых терминов. – Минск : Тєхналогія, 1999. – 542с. – ISBN 985-6234-71-9
1211218
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств : около 100 терминов. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 180с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-7563-0288-3
1211219
   Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств. [Електронний ресурс] : более 200 терминов / Межгос. фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ; МИСиС. – Москва : [б. и.], 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. - № гос. регистрации 0321203244
1211220
  Берлин М.И. Словарь сокрацений французского языка / М.И. Берлин. – Минск, 1967. – 44с.
1211221
  Блувштейн В.О. Словарь сокращений английского, немецкого, голландского и скандинавских языков : Свыше 33000 сокращений / сост.: В.О. Блувштейн. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1964. – 883 с.
1211222
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : 12500 сокращений / сост. Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под рук. Д.И. Алексеева ; под общ. ред. Б.Ф. Корицкого. – Москва : ГИС, 1963. – 486 с.
1211223
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 15 000 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 415 с.
1211224
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17 700 сокращений / Д.И. Алексеев [и др.] ; под ред. д-ра филол. наук, проф. Д.И. Алексеева. – изд. 3-е, с прилож. новых сокращений. – Москва : Русский язык, 1983. – 488 с.
1211225
  Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка : ок. 17700 сокр. / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров ; по ред. Д.И. Алексеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 486 с.
1211226
   Словарь сокращений французского языка. – М, 1968. – 671с.
1211227
  Масикевич Е.С. Словарь сокращений. Слова и словосочетания на иностранных европейских языках в каталогизационном и библиографическом описании / Е.С. Масикевич. – Москва, 1970. – 294с.
1211228
   Словарь сочетаемости слов русского языка. – М, 1983. – 686с.
1211229
   Словарь сочетаемости слов русского языка : около 2500 словарных статей / П.Н. Денисов, Н.К. Зеленова, Б.М. Кочнева, З.С. Кузнецова, В.В. Морковкин; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина ; под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина ; Денисов П.Н. [ и др.]. – 3-е изд., испр. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 816 с. – ISBN 5-17-011787-6
1211230
  Воробьева М.Б. Словарь сочетаний слов французского научного языка. / М.Б. Воробьева, Н.В. Гущинская. – Ленинград : Наука, 1979. – 334с.
1211231
  Рогожникова Р.П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову : нареч, служеб., модал. единства / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1983. – 144с.
1211232
  Виноградова В.Л. Словарь справочник "Слова о полку Игореве"выпуск 3. – Ленинград : Наука, 1969. – 182 с.
1211233
  Близнец В.Ф. Словарь справочник банковских терминов / В.Ф. Близнец. – Минск, 1989. – 190с.
1211234
  Атабеков Н.А. Словарь справочник иллюстратора научно технической книги / Н.А. Атабеков. – Москва, 1974. – 283с.
1211235
  Лесохин А.Ф. Словарь стандартных терминов и обозначений на основе общесоюзных, иностранных национальных и международных стандартов терминологии обознаяений / А.Ф. Лесохин. – Л.-М., 1936. – 196с.
1211236
   Словарь старославянского языка восточнославянской редакции Х1-ХШ вв. – К, 1987. – 177с.
1211237
  Бородина М.А. Словарь старофранцузского языка / М.А. Бородина. – Москва-Л., 1955. – 275 с.
1211238
   Словарь страховых терминов. – М., 1925. – 145 с.
1211239
   Словарь страховых терминов. – М., 1991. – 331с.
1211240
   Словарь структурных слов русского языка. – Москва : Лазурь, 1997. – 420с. – ISBN 5-85806-011-0
1211241
  Холл Джеймс (Jаmеs Наll) Словарь сюжетов и символов в искусстве = Dictionary of subjects and symbols in art / Холл Джеймс (Jаmеs Наll); Пер. с англ. и вступ. статья Александра Майкапара; Оформл. В.Осипяна. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656c. – (Академия). – ISBN 5-232-01078-6
1211242
   Словарь таджикского языка. – Сталинабад, 1959. – 80с.
1211243
   Словарь таджикского языка (х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1211244
   Словарь таджикского языка (Х-начало ХХ века). – М, 1969. – 952с.
1211245
  Пави П. Словарь театра. / П. Пави. – Москва, 1991. – 480с.
1211246
   Словарь тематический русско-китайский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 9000 слов / [сост. Лихачева Е.В.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2010. – 383, [1] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-140-0
1211247
   Словарь тематический русско-японский : для активного изучения слов и закрепления словарного запаса : 3000 слов / [сост. Таранов А.М.]. – Москва : T&P Books Publishing, 2012. – 158, [2] с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-5-91176-139-4
1211248
  Борисевич А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека / А.И. Борисевич. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271с.
1211249
  Аракелян Э.М. Словарь терминов и понятий по курсу физики : учеб. пособие / Э.М. Аракелян. – Москва : Высшая школа, 1978. – 112 с.
1211250
  Реймерс Н.Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. / Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков. – М., 1982. – 145с.
1211251
   Словарь терминов микробиологии. – Рига, 1971. – 96с.
1211252
  Нифантьев Э.Е. Словарь терминов органической химии: Метод. пособие для студентов хим. и биол.-хим. фак. пединст. / Э.Е. Нифантьев. – М., 1978. – 110с.
1211253
  Пахомова Г.И. Словарь терминов по водному режиму растений / Г.И. Пахомова. – Казань, 1984. – 31с.
1211254
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев. – Москва, 1975. – 215с.
1211255
  Гуляев Г.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции. семеноводству и семеноведению / Г.В. Гуляев, В.В. Мальченко. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 240 с.
1211256
  Ибраимов С. Словарь терминов по гидротехнике и мелиорации / С. Ибраимов. – Фрунзе, 1960. – 124с.
1211257
   Словарь терминов по информатике. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1211258
   Словарь терминов по информатике на русском и английском языках / Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный; Г.С. Жданова, Е.С. Колобродова, В.А. Полушкин, А.И. Черный ; под ред. А.И. Михайлова ; АН СССР, Гос. комитет СМ СССР по науке и технике ; ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1971. – 359 с.
1211259
  Метелкин А.И. Словарь терминов по курсу сельхозяйственной микробиологии. / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – Балашиха, 1959. – 92с.
1211260
   Словарь терминов по металловедению и термической обработке. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
1211261
  Сарычева Т.Г. Словарь терминов по морфологии продуктид (brachiopoda) / Т.Г. Сарычева. – Москва, 1970. – 84 c.
1211262
   Словарь терминов по обработке информации. – М, 1969. – 424с.
1211263
   Словарь терминов по физике. – Баку : Элм, 1986. – 112 с.
1211264
   Словарь терминов разведочной геофизики. – Москва : Недра, 1989. – 183с. – ISBN 5-247-00915-0
1211265
   Словарь технических терминов по механике грунтов и фундаментостроению. – М, 1958. – 140с.
1211266
  Хитон Дж.Б. Словарь типичных ошибок английского языка / Дж.Б. Хитон, Н.Д. Тэтрон. – М., 1991. – 297с.
1211267
   Словарь толковый древне-новогреческий. – 4 с.
1211268
  Литвин И.П. Словарь топонимической лексики Латинской Америки / И.П. Литвин. – М., 1983. – 265с.
1211269
   Словарь транскрипции китайских слов. – Пекин, 1991. – 821с.
1211270
  Полухина В. Словарь тропов Бродского (на материале сборника "Часть речи") / В. Полухина, Ю. Пярли. – Тарту, 1995. – 342с.
1211271
  Гринбаум С. Словарь трудностей английского языка. / С. Гринбаум, Д. Уиткат. – Москва : Русский язык, 1990. – 786с. – ISBN 5-200-01512-X
1211272
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – М., 1976. – 680с.
1211273
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка / Э Д. Розенталь. – М., 1981. – 704с.
1211274
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка : Около 30 000 слов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – 3-е, доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 704с.
1211275
  Розенталь Э Д. Словарь трудностей русского языка : около 30 000 слов / Э Д. Розенталь. – 4-е изд., стереотп. – Москва : Русский язык, 1985. – 703с.
1211276
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – М., 1986. – 703с.
1211277
  Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка / Д.Э. Розенталь. – М., 1987. – 413с.
1211278
  Урдэнг Л. Словарь трудных слов / Л. Урдэнг. – М., 1996. – 320с.
1211279
  Сурова Н.В. Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке / Н.В. Сурова, Тюменцев-Хвыля, Хвыля-Тюменцева. – Київ : Юніверс, 1999. – 180с. – ISBN 966-7305-14-7
1211280
  Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. / Е.Н. Шипова. – Алма-Ата, 1976. – 444с.
1211281
   Словарь ударений в помощь диктору. – М, 1954. – 476с.
1211282
  Огиенко И.И. Словарь ударений в русском языке и правила русского ударения : Пособие для учащихся и самообразования / И.И. Огиенко. – Киев : И.И. Самоненко, 1911. – 175 с. – В 2-м изд. загл.: Русское литературное ударение. – (Библиотека дешевых словарей по русскому языку / И.И. Огиенко)
1211283
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва. – Москва
1. – 1967. – с.
1211284
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Совецкая энциклопедия
2. – 1968. – 688 с.
1211285
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – с.
1211286
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 63000 слов / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под. ред. Д.Э. Розенталя. – 4-е, стереотип. – Москва : Совецкая энциклопедия, 1971. – 688 с.
1211287
  Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 75000 словарных единиц / Ф.Л. Агеенко, М.В. Зарва ; под ред. Д.Э. Розенталя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 808 с.
1211288
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8739-2
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496 с.
1211289
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8740-6
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 578 с.
1211290
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8738-4
Т. 3. – 1996. – 508 с.
1211291
   Словарь украинскаго языка. – Репринтне видання. – Київ : Лексикон. – ISBN 5-7707-8742-2
Т. 4 : Р-Я. – 1996. – 566 с.
1211292
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с.
1211293
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Т. 4 : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III c.
1211294
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 1 : А - Ж. – 1958. – XLII, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Б.Д. Грінченко , Київ, 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.
1211295
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 2 : З - Н. – 1958. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1907
1211296
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 3 : О - П. – 1959. – 506 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1211297
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка = Словарь української мови / собранный редакцией жуpнала "Киевская Стаpина"; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Передрук з вид. 1907-1909 р. фотомех. способом. – Київ : Вид-во АН УССР
Т. 4 : H - Я. – 1959. – 563 с. – На обкл. та корінці назва: Словарь української мови. - Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Тлумачення слів рос. мовою. - Вих. дані ориг.: Киев, 1909
1211298
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Б.Д. Гринченко; Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 2 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1908
1211299
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1211300
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1907. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словник української мови / Грінченко Б., Київ, 1908, т. 2, З - Н - 1-573 с. ; 1909, .т. 3, О - П. - 1- 506 с. ; 1909, т. 4, Р - Я. - 563, III с.


  Пеpедм. pос. - Список источников, котоpыми пользовались пpи составлении словаpя: с. XXX-XXXVII. - Список сокpащеній: с. XXXVIII-XXXIX.
1211301
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. Конволют. Переплетено з: Словарь української мови / Бориса Грінченка, т. 3 : О - П. - Львів, 1909. - [3], 507 с.:


  Переплетено з: Грінченко Б.Д.(Борис Дмитрович) Словник української мови,Т. 2: З - Н/Зібрала редакція журнала "Киевская Старина" ; Упорядував з додатком власного матеріялу, Борис Грінченко.– Київ:[Дpук. 1-ї Спілки Дpук. Спpави ; Дpук. H.Т. ...
1211302
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж
1211303
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 2 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1211304
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 506 с.
1211305
   Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – Т. 1 : А - Ж. – 573 с.
1211306
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 1 : А - Ж. – 563, III с.
1211307
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 1 : А - Ж. – 1909. – XXXIX, 494 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами. - Конволют.Перепл. з: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко, Киев, 1907-1909
1211308
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" = Словарь української мови : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с доб. собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 563 с. – Тит. л. парал. на рус. и укр. яз. - Толкование слов на рус. яз. - Конволют. Перепл. с: Словарь украинского языка, т. 4 / Б.Д. Гринченко
1211309
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 3 / Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1908. – Т. 2 : З - Н. – 506 с.
1211310
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина". Т. 4 = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко // Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" : собранный редакцией журнала "Киевская старина" / Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького], 1909. – Т. 3 : О - П. – 563, III с.
1211311
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская старина" / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 4 : Р - Я. – 1909. – 563 с.
1211312
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов, Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 2 : З - Н. – 1908. – 573 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1211313
  Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала "Киевская Старина" = Словарь української мови / редактировал, с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. – Киев : [друк. акцийного товариства Н.Т. Корчак-Новицького]
Т. 3 : О - П. – 1909. – 506 с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1211314
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 1] : А - Н. – 1924. – 1109, [5] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1211315
  Грінченко Б.Д. Словарь української мови = Украинско-русский словарь / Борис Грінченко ; [зібpала pедакція жуpнала "Кіевская Стаpина" ; упоpядкував, з додатком власного матеpіалу Боpис Гpінченко]. – [Репринтне видання 1909 р.]. – Берлін : Вид-во "Українське слово" в Берліні. – (Словарі "Українського слова")
[Т. 2] : О - Я. – 1924. – 1073, [1] с. – Тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1211316
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-038-X
Т. 1, т. 2 : А-Ж, З-Н. – 1997. – с.1-494, с.1-578. – Друкується за виданням 1907 р. фотоспособом
1211317
   Словарь української мови / Київська міська державна адміністрація; Зібрала редакція журнала "Кіевская Старина"; Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Репринтне видання. – Київ : Довіра - УНВЦ "Рідна мова". – ISBN 966-507-039-8
Т. 3, т. 4 : О-П, Р-Я. – 1997. – с.1-506., с.1-563. – Друкується за виданням 1909 р. фотоспособом
1211318
   Словарь української мови. В 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б.Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-002286-3(т.1)
Т. 1 : А-Ж. – 1996. – 496с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1211319
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7(т.2)
Т. 2 : З-Н. – 1996. – 588с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1211320
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упорядк.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0053-7
Т. 3 : О-П. – 1997. – 516с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1211321
   Словарь української мови. В 4-х т. : Упоряд.з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0082-0
Т. 4 : Р-Я. – 1997. – 616с. – Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотоспособом
1211322
   Словарь употребительности слов учебника И.В. Савельева "Курс общей физики". – К, 1971. – 383с.
1211323
   Словарь употребительных английских пословиц. – М, 1985. – 231с.
1211324
   Словарь употребительных английских пословиц. – 2-е изд., стер. – М, 1988. – 228с.
1211325
   Словарь употребительных английских пословиц. – 3-е изд., стер. – М, 1990. – 228с.
1211326
   Словарь употребления глаголов китайского языка. – Шанхай, 1987. – 960с.
1211327
  Убин И.И. Словарь усилительных словосочетаний русского и английского языков / И.И. Убин. – Москва, 1987. – 295 с.
1211328
  Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический) : Около 1500 единиц / В.М. Огольцев. – Москва : Русские словари, Астрель, АСТ, 2001. – 800с. – ISBN 5-17-008794-2; 5-271-02505-5; 5-93259-021-1
1211329
  Чулков М.Д. Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращающихся в торговле. – Москва : В тип. Понамарева, 1788. – [2], 226 с. – Авт. установ. по интернет-поиску


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1211330
   Словарь физиологических терминов. – Москва : Наука, 1987. – 448с.
1211331
  Болсун А.И. Словарь физических и астрономических терминов / А.И. Болсун, Е.Н. Рапанович. – Минск : Народная асвета, 1986. – 222 с.
1211332
   Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 731 с. – Посвящается 250-летию Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. ф-та Московского ун-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова. – (Серия "Библиотека словарей "Инфра-М"). – ISBN 978-5-16-002328-1
1211333
   Словарь фотографических и кинематографических терминов. – Баку, 1965. – 111с.
1211334
  Бухарева Н.Т. Словарь фразеологимзмов и иных устойчивых словосочетаний русских говорв Сибири / Н.Т. Бухарева, А.И. Федоров. – Новосибирск, 1972. – 207с.
1211335
  Жуков В.П. Словарь фразеологических синонимов русского языка : Около 730 синонимических рядов / В.П. Жуков, М.И. Сидоренко, В.Т. Шкляров. – Москва : Русский язык, 1987. – 448с.
1211336
  Псальмон Ф. Словарь французскаго языка для русских / Ф. Псальмон. – Одеса
Французско-русская : Ч. 1. – 1913. – 453 c.
1211337
  Псальмон Ф. Словарь французскаго языка для русских / Ф. Псальмон. – Изд. 4-е. – Одесса
Французско-русская : Ч. 1. – 1916. – 453 c.
1211338
   Словарь французско-русский русско-французский = Dictionnaire francais-russe russe-francais. – Донецк : Сталкер, 1999. – 512с. – ISBN 966-596-370-8
1211339
   Словарь французско-русский, русско-французский = Dictionnaire Francais-Russe Russe-Francais : [44 000 слов и словосочетаний] / [сост. О.В. Овчарук, Е.М. Андрашко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 503, [1] с. : табл. – (Новый словарь). – ISBN 966-569-055-8
1211340
  Северак Словарь французского языка / Северак. – [Б. м. : б. и. – 415, [1] с. – Без тит. арк.
1211341
  Бусев А.И. Словарь химических терминов : пособие для учащихся / А.И. Бусев, И.П. Ефимов. – Москва : Просвещение, 1971. – 207с.
1211342
   Словарь химических терминов. – Баку, 1987. – 120с.
1211343
   Словарь членов общества любителей российской словесности при Московском университете 1811-1911. – Москва. – 344 с.
1211344
  Капул Н.П. Словарь чтений японских имён и фамилий / Н.П. Капул, В.Ф. Кириленко. – Москва : Русский язык, 1990. – 532с.
1211345
  Комаров Ф.К. Словарь чукотских, корякских и эскимосских терминов и других слов, встречающихся в географических названиях СССР / Ф.К. Комаров. – М., 1972. – 172с.
1211346
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции / Н.П. Зелепукин. – Киев, 1982. – 208с.
1211347
  Зелепукин Н.П. Словарь шахматной композиции. / Н.П. Зелепукин. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1985. – 183с.
1211348
  Рогожникова Р.П. Словарь эквивалентов слова. Наречные, служ., модальные единства / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1991. – 254с.
1211349
  Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. – Л., 1979. – 567с.
1211350
   Словарь эризированных слов пекинского диалекта. – Пекин, 1991. – 646с.
1211351
  Короленко И.А. Словарь этимологических дубетов испанского языка / И.А. Короленко. – Л, 1969. – 116с.
1211352
   Словарь юного книголюба. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 291с.
1211353
   Словарь юридический. – 3030с.
1211354
  Чулков М.Д. Словарь юридический. – Москва
Ч. 2, Отд. 3 : С 1755 по 1775 год. – 1791. – 2431 с. – Видання старою орфографією.


  Рік видання та ім"я автора-упорядника у книзі не зазначено. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича ...
1211355
   Словарь юридических и государственных наук / Под ред. А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филипова; При участии проф. В.Н. Александренко, С.М. Бараца, прив.-доц. В.Э. Вальденберга [и др.]. – [1901]-[1902]. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1, вып. 1-3-5. – 1901. – VII с., 2526 стб.
1211356
   Словарь юридических терминов. – 2-е изд., доп. – Баку, 1961. – 312с.
1211357
  Ислами М. Словарь языка Довлет-Мамеда Азади. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ислами М.; Туркмен. гос. ун-тет. – Ашхабад, 1966. – 20л.
1211358
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-570-0
Вып. 1 : Исследования и материалы по стихосложению М.В. Ломоносова. – 2010. – 394, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1211359
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-591-5
Вып. 2 : Метрико-строфический справочник к произведениям М.В. Ломоносова / Лалетина О.С., Хворостьянова Е.В. – 2010. – 339, [1] с. : ил. – Указ.: с. 158-181 .- Прил.: c. 182-339. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1211360
   Словарь языка М.В. Ломоносова : [материалы к словарю языка М.В. Ломоносова] / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-769-8
Вып. 3 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Лексикон стиховых окончаний. – 2011. – 618, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Алф. указ. словоформ : с. 582-619
1211361
   Словарь языка М.В. Ломоносова : материалы к словарю языка М.В. Ломоносова / Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Науч. совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению яз. и лит. ; гл. ред. Н.Н. Казанский ; [ред. совет: Ю.С. Осипов (председатель)]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – ISBN 978-5-98187-770-4
Вып. 4 : Словарь рифм М.В. Ломоносова. Обратный словарь рифменных сегментов и безрифменных окончаний. Указатели. – 2011. – 1098, [2] с. : табл. – К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова .- Указ.: с. 1044-1098
1211362
   Словарь языка Пушкина. – М
1. – 1956. – 806 с.
1211363
   Словарь языка Пушкина. – М
2. – 1957. – 896 с.
1211364
   Словарь языка Пушкина. – М
3. – 1959. – 1070 с.
1211365
   Словарь языка Пушкина. В 4-х т.. – М
Т. 4 : С -Я. – 1961. – 1045 с.
1211366
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
1. – 1985. – 754с.
1211367
   Словарь языка русских произведений Шевченко. – Киев
2. – 1986. – 747с.
1211368
  Григорьев В.П. Словарь языка русской советской поэзии. / В.П. Григорьев. – М., 1965. – 224с.
1211369
  Элмор Терри Р. Словарь языка средств массовой информации США / Терри Р. Элмор. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1992. – 668с. – ISBN 5-200-01670-3
1211370
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1211371
   Словарь якутского. – Ленинград, 1926. – с.
1211372
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1211373
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1211374
   Словарь якутского. – Ленинград, 1927. – с.
1211375
   Словарь якутского. – Ленинград, 1928. – с.
1211376
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1909. – [4] с., 321-640 стб., [1] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1 : (a, б))
1211377
  Пекарский Э.К. Словарь якутского языка / Э.К. Пекарский; составленный Э.К. Пекарским при ближайшем участии прот. Д.Д. Попова и В.М. Ионова. – Санкт-Петербург : Имп. Акад. наук, 1912. – [4] с., 641-960 стб., [2] с. – (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894-1896 гг.) ; т. 3, ч. 1)
1211378
   Словарь якутского языка / Пекарский Э.К. – Ленинград, 1929. – с.
1211379
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1953. – с.
1211380
   Словарь японских имен и фамилий. – Москва, 1958. – с.
1211381
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Киев ; Ирпень : Перун, 1996. – 544 с. – ISBN 966-569-000-0
1211382
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский. – Ірпінь : Перун, 2006. – 544с. – Парал. тит. лист на испанском языке. – ISBN 966-569-000-0
1211383
   Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский.. – Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – Парал. тит. стр. испан. языком. – ISBN 966-569-000-0
1211384
   Словарь: Французско-русский. Русско-французский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 512с. – ISBN 966-569-055-8
1211385
   Словарьсправочник по китайской культуре. – Шанхай, 1988. – 1390с.
1211386
  Колесников Н.П. Словать антонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1972. – 314с.
1211387
   Словать исторический, или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 2. – 1790. – 541 с. – С показателем их главнейших сочинений
1211388
  Кандауров И.М. Словацкая легенда. / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1980. – 239 с.
1211389
   Словацкая литература. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 190с.
1211390
   Словацкая народная поэзия. – 2-е изд., доп. – М, 1989. – 429с.
1211391
   Словацкая новелла. – 2-е изд., доп. – М, 1967. – 392с.
1211392
   Словацкая новелла 19 - начала 20 вв. – 2-е изд., доп. – Л, 1988. – 580с.
1211393
   Словацкая поэзия 19 - 20 вв. – 2-е изд., доп. – М, 1964. – 406с.
1211394
  Широкова Л.Ф. Словацкая проза после 1989 года: тенденции, авторы, произведения // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1366
1211395
   Словацкая техническая библиотека. – 2-е изд., доп. – Братислава, 1967. – 58с.
1211396
   Словацкие народные разбойничьи песни и баллады. – Москва : Художественная литература, 1976. – 212с.
1211397
   Словацкие повести и рассказы. – М, 1953. – 479с.
1211398
   Словацкие повести и рассказы. – М, 1975. – 543с.
1211399
   Словацкие рассказы. – М, 1956. – 159с.
1211400
   Словацкие сказки. – М, 1949. – 179с.
1211401
   Словацкие сказки. – М, 1955. – 184с.
1211402
   Словацкие сказки. – Иркутск, 1956. – 192с.
1211403
  Богатырев П.Г. Словацкие эпические рассказы и миро-эпические песни / П.Г. Богатырев. – Москва, 1963. – 193 с.
1211404
   Словацко-русский разговорник для туристов. – Москва : Русский язык, 1980. – 232с.
1211405
  Шмигула В. Словацко-русский разговорник для туристов / В. Шмигула, В.И. Зотов. – М., 1980. – 232с.
1211406
  Гиско М. Словацкое народное восстание / М. Гиско. – Братислава, 1954. – 84с.
1211407
   Словацкое народное искусство. – Братислава, 1953. – 23с.
1211408
   Словацкое народное искусство. – Братислава, 1955. – 32с.
1211409
  Коровицына Н.В. Словацкое общество на пути модернизации после 1989 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 83-93. – ISSN 0130-3864
1211410
   Словацский театральный костюм. – Братислава, 1974. – 131 с.
1211411
  Алмашій В.В. Словацька історіографія про становище української і русинської меншини в СР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 145-149. – (Історія ; Вип. 19)
1211412
  Андел В.П. Словацька мова / В.П. Андел. – Львов, 1972. – 123с.
1211413
  Ванько Ю. Словацька мова в контакті з іншими мовами // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 217-224. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються декотрі особливості контакту словацької мови з ін. мовами як у самій Словаччині, так і поза її межами. Під поняттям мовний контакт розуміється взаємодія двох або більше мов, зазвичай зумовлена територіальним сусідством.
1211414
   Словацька поезія. – К, 1964. – 415с.
1211415
  Ліхтей Т. Словацька поезія XIX ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 125-130. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1211416
  Кірсенко М.В. Словацька політика в Першій світовій війні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 78-85. – ISSN 1996-5931
1211417
  Харламова А.О. Словацька Республіка: економічні передумови та наслідки вступу в Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 142-147. – (Європейські дослідження)
1211418
  Пахомова С.М. Словацька філологія в Україні // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – С. 212-214. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
1211419
  Лубківський Р.М. Словацьке літо : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ, 1986. – 78 с.
1211420
  Клейменова Ольга Словацький етюдник // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 12-17


  За кілька метрів від кордону - перша ознака західної цивілізованості: авто припиняє підстрибувати, плавно ковзається між пухнастими горами. Певне, невідомий епічний богатир випрасував дорогу велетенською праскою. Компактні, ніби для гномів, будиночки ...
1211421
  Кріль Михайло Словацький національно-визвольний рух у 1945-1947 рр.: основні форми і напрямки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 108-113. – (Історія ; Вип. 18)
1211422
  Малацай Ірина Володимирівна Словацький національно-політичний рух (60-ті роки 19 ст. - 1914 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Малацай І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1211423
  Малацай Ірина Володимирівна Словацький національно-політичний рух (60-ті роки XIX ст. - 1914 р.) : Дис... канд. історичних наук: 07.00.02. / Малацай Ірина Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 180 л. – Бібліогр.: л. 158-180
1211424
  Боровець І. Словацький національно-політичний рух у другій половині XIX ст.: внутрішня диференціація та пошук зовнішніх союзників // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 140-154
1211425
  Логінов Я. Словацький приклад для польсько-українських відносин в історичній площині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 9 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 0027-8254
1211426
  Месенжников Г. Словацький шлях до НАТО // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-26
1211427
  Поліщук Я. Словацький, Шевченко і європейський дендизм // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С.165-173
1211428
  Барінов І.І. Словацькі війська в окупованій Україні в 1941-1943 рр.: до постановки питання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 29-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
1211429
   Словацькі народні казки. – К, 1982. – 152с.
1211430
   Словацькі народні казки. – 2-ге вид. – К, 1990. – 139с.
1211431
  Купар Д.М. Словацько-російські двосторонні відносини в 1993-2006 роках // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 11 (91). – С. 7-11. – ISSN 2077-1800
1211432
  Пришляк О. Словацько-українська міжмовна омонімія у семантичному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 300-310
1211433
  Сергієнко Т.С. Словацько-українські зв"язки в гуманітарній сфері на сучасному етапі: питання національних меншин, освіти і культури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 215-222. – (Історія ; Вип. 27)
1211434
  Онишко Сергій Словачина - Польща - Чехія. Пейзажний шлях // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 94-99 : фото
1211435
  Шумило В. Словаччина в період неконсолідованої демократії (1993-1998 р.р.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-21.
1211436
  Логінов Я. Словаччина в політичній кризі: початок кінця впливового віце-прем"єра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 5


  Відставка віце-прем"єра Каліняка та виселення прем"єра Роберта Фіцо з елітних апартаментів, власником яких є олігарх, звинувачуваний у корупції, — це основні вимоги опозиційних партій "Свобода і солідарність" і "Звичайні люди та незалежні особистості". ...
1211437
  Руснак Урбан Словаччина зробила правильний вибір : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Словаччина в Україні У. Руснаком] / Руснак Урбан, Шаров Володимир; розпитував В. Шаров // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
1211438
  Лайчак М. Словаччина підтримує вступ України до НАТО / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 вересня (№ 171). – С. 9


  Віце-прем"єр і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак: "Вишеградська четвірка готує бойову групу, яка буде здатна до операцій першій половині 2016 року.
1211439
  Логінов Я. Словаччина після виборів: успіх неофашистів і коаліційна безвиходь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5
1211440
   Словаччина чекає на українців! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1211441
  Малей Антоніна Словаччина. Відпочинок економ-класу : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 66-67 : фото
1211442
  Горпенюк Максим Словаччина. Із холодної Ясни - у гарячу Бешеневу : Словаччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 70-73 : Фото
1211443
  Сидоренко Віктор Словаччина. Найгірськолижніша у східній Європі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 45
1211444
  Кадников Олександр Словаччина. Незнайома сусідонька : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-49 : Фото
1211445
   Словаччина. Новачкам - Високі Татри, професіоналам - Низькі : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 72-77 : Фото
1211446
  Медведєва Катерина Словаччина. Різдвяна лижня : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 98-101 : Фото
1211447
  Мамонтов Ігор Словаччина. Сніг і вода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 84-85 : фото
1211448
   Словаччина: брама до Шенгену? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1211449
  Самойлов Юрій Словаччина: вітрина для українського туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1211450
  Самойлов Юрій Словаччина: маловідома, високоперспективна // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1211451
  Лащенко С. Словенець, який відвідав Львів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Візит до Львова словенського історика і філософа Алеша Мавера.
1211452
  Ивановски С. Словенечки поети / С. Ивановски, Г. Тодоровски. – Скопіе, 1956. – 135с.
1211453
  Князев Юрий Словения после вступления в ЕС и зону евро // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 63-76. – ISSN 0869-44435
1211454
  Біленко Василь Словенію можна любити двічі на тиждень : Новини // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38 : фото
1211455
  Мальшина К. Словенія - Туреччина: досвід стратегічного партнерства і перспективи / К. Мальшина, Язбец Мілан // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 347-354. – ISBN 978-966-579-439-4
1211456
  Іщенко Н. Словенія повертає праворуч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 97). – С. 11


  Лідером виборів у Словенії стала антимігрантська, але не проросійська партія.
1211457
  Сидоренко Віктор Словенія. Альпи плюс Терми = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 46-47
1211458
  Ташаєва Міла Словенія. Гноми і терми // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
1211459
  Горобець Ірина Словенія. Гори і води // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 84-87 : фото
1211460
  Оніщук Олексій Словенія. Золота середина : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-60 : Фото
1211461
  Кравченко В. Словенія. Країна подвійних підходів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 6


  Найзахідніша країна слов"янського світу, Словенія ніколи не входила до зони впливу Кремля, а її політики донедавна не виявляли особливого інтересу до розвитку відносин з Росією. Головними пріоритетами Любляни були ЄС і НАТО. Але в останні роки в ...
1211462
   Словенія. Розмаїття маленької країни : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 128-129 : Фото
1211463
  Горобець Ірина Словенія. Тепло Альп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 26-34 : фото
1211464
  Рилач Н.М. Словенія: наслідки вступу до Європейського Союзу для основних сфер економіки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 136-141. – (Європейські дослідження)
1211465
  Станіц Б. Словенія: Сонячний бік Альп // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.32-35
1211466
   Словенска писменост : 1050 - годишнина на Климент Охридски. – Охрид : Народен музеj, 1966. – 153 с., 28 л. – Библиогр.: илл.
1211467
  Поп-Атанасов Словенски ракописи од Македониjа во странски ракописни збирки : X-XIX век / Горги Поп-Атанасов ; уред. К. Кулавкова ; Макед, акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-211-5
Кн. 1 : Археографски опис. – 2017. – 456, [1] с. – Предм. индекс: с.446-454
1211468
  Чуркина И.В. Словенские историки послевоенного периода // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 93-97. – ISSN 0132-1366
1211469
  Старикова Н.Н. Словенский исторический роман второй половины ХХ века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-45. – ISSN 0132-1366
1211470
  Кирилина Л.А. Словенский политик Б. Вошняк о России. 1904 - 1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 98-110. – ISSN 0042-8779
1211471
  Мечковская Н.Б. Словенский язык / Н.Б. Мечковская. – Минск, 1991. – 119с.
1211472
  Плотникова О.С. Словенский язык. / О.С. Плотникова. – М., 1990. – 198с.
1211473
  Марченко В.И. Словенское море / В.И. Марченко. – М, 1987. – 430с.
1211474
  Чуркина И.В. Словенское национально-освободительное движение в XIX в. и Россия / И.В. Чуркина. – М, 1978. – 392с.
1211475
   Словенська - українська: долучайтесь // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка запроваджується нова спеціальність "словенська та українська мови і літератури"
1211476
  Шелест Ганна Словенська осінь : Вояж-колекція / Шелест Ганна, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 106-109 : Фото
1211477
  Ярова І. Словенська традиція вивчення фразеологічних одиниць // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 199-208. – ISSN 0203-9494
1211478
  Дзюба-Погребняк Словенське відлуння шевченкової поезії // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 102-110. – ISBN 978-966-439-715-2
1211479
  Бородійчук Богдан Словенці в Угорщині // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается положение словенского национального меньшинства в Венгрии в послевоенный период. Анализируются условия проживания и обеспечение языковых и других прав словенцов, их законодательное обеспечение. Дан общий обзор перспектив ...
1211480
  Павлов О. Словесна магія // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 87-94
1211481
   Словесна магія українців. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 104с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-19-3
1211482
  Білоножко Л.В. Словесна музика як засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 81-86. – ISSN 1996-5931


  У статті наводяться приклади й аналізуються елементи словесної музики в романі афро-американської письменниці Тоні Моррісон "Джаз". The article provides examples and analysis of word music elements in the novel of African-American writer Toni ...
1211483
  Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 297-300. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Розглядається питання сенсорики запаху і смаку в контексті їх словесно-образної репрезентації у романах британської письменниці Дж. Харріс «Chocolat» та «Blackberry Wine» з когнітивно-семіотичних позицій. This article considers the issue of smell and ...
1211484
  Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в романах Дж. Харріс та Е. Бауермайстер : культурологічний та семіотичний аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 105-110
1211485
  Шулінова Лариса Василівна Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору). : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шулінова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 249л. – Бібліогр.:л.189-205
1211486
  Шулінова Л.В. Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шулінова Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1211487
  Шуляк С.А. Словесна формула відсилання-вигнання у текстах українських замовлень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 652-657


  У статті розглянуто функціонування словесної формули відсилання-вигнання в українських замовних текстах. Проаналізовано зв"язок досліджуваної формули з елементами пригощання, прохання, наказу, відлякування. Визначено, що і дія, і словесна формула ...
1211488
  Моин В.Б. Словесная информация как источник данных об субъективных факторах трудовой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Моин В.Б.; БГУ. – Минск, 1978. – 22л.
1211489
  Тарасова Вера Константиновна Словесная метафора как знак : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Вера Константиновна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 29л.
1211490
  Жлуктенко Н.Ю. Словесний живопис у постмодерному історичному романі про митця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 121-125. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються генеза та функції прийомів словесного живопису в структурі постмодерного історичного роману про митця в контексті його типологічних різновидів у ХХ ст.
1211491
  Бровченко Т.О. Словесний наголос в сучасній українській мові / Т.О. Бровченко. – К., 1969. – 188с.
1211492
  Братель О.М. Словесний образ італійця-іммігранта в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 106-110


  Метою статті є дослідження особливостей формування ключових словесних поетичних образів в аргентинській поезії іммігрантів та їх нащадків. Предметом дослідження є поетичні твори емігрантів з Італії та їх наступних поколінь, а об"єктом - стрижневі ...
1211493
  Валюх З. Словесний образ пісні в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 333-340. – ISSN 2411-4758
1211494
  Братель О.М. Словесний поетичний образ танго в аргентинській поезії першої половини ХХ ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 64-73. – ISBN 978-966-171-165-4
1211495
  Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. : дис. ... канд. філол. наук :10.02.05 / Братель О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206 л. – Бібліогр.: л.177-206
1211496
  Братель О.М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця 19 - першої половини 20 ст. : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Братель О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1211497
  Фока М. Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 56-60. – ISSN 0130-5263
1211498
  Ковтун Тетяна Володимирівна Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ковтун Т.В.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 4 назви
1211499
  Осадча Ю. Словесність (бунтаку) VS сюжетна проза (сьосецу) в традиційній літературній думці Японії та Китаю // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглядаються розбіжності тлумачень представниками різних шкіл таких літературознавчих понять, як словесність (бунґаку) та сюжетна проза (сьосецу) в літературній думці Японії, яка багато в чому спиралась на китайську. Отже, в центрі уваги ...
1211500
  Алієва З.К. Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець 19 - початок 20 ст. / Заміна Алієва. – Київ : Кий, 2007. – 164с. – ISBN 966-8825-33-0
1211501
  Алієва Заміна Керім кизи Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця 19 - поч. 20 століть: рецепції й дистрибуції : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Алієва Заміна.; КНУТШ. – Київ : КНУШ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1211502
  Алієва З Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця XIX - початку XX ст.: рецепції й дистрибуції : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Алієва Заміна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 211 л. – Бібліогр.: л. 200-211
1211503
  Шлапунова Н. Словесно-поетична синестезія. Сенсорні образи у ліриці Емілі Дікінсон // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 419-427. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено окресленню особливостей словесно-поетичної синесезії та аналізу сенсорно-асоціативних конструкцій у поетичних текстах Е. Дікінсон. На основі проведеного дослідження зазначаємо, за допомогою експресивної вербалізації власних сенсорних ...
1211504
  Найчук Є. Словесно-симфонічний твір : (на прикладі "Книги Лева" Богдана Ігоря Антонича) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 318-326. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1211505
  Кичигин В.П. Словесно-художественные формы выражения авторского сознания : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Кичигин В.П.; АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 25л.
1211506
  Вольфсок И.И. Словесное ударение в английском языке. (Закономерности распределения удерения в многосложных простых и производных словах) : Автореф... канд. филол.наук: / Вольфсок И.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М.., 1960. – 19л.
1211507
  Яковенко Н.П. Словесное ударение в современном русском литературном языке. / Н.П. Яковенко. – Киев, 1966. – 72с.
1211508
  Махмудов А. Словесное ударение в узбекском языке. / А. Махмудов. – Ташкент, 1960. – 121с.
1211509
  Воскресенский Н.А. Словесность-наука / соч. Н.А. Воскресенского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. П.И. Шмидта, 1887. – 270 с.
1211510
  Водовозов В.И. Словесность в образцах и разборах : [с объяснением общих свойств сочинения и главных родов прозы и поэзии] / сост. В.И. Водовозов. – 5-е изд., доп. статьею о стихосложении. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сушицкого, 1885. – III-X, 437 с.
1211511
  Путина О. Словесность в юриспруденции как фактор стабилизации юридического образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.31-32. – ISSN 0321-0383
1211512
  Гриц Т.С. Словесность и коммерция : (Книжная лавка А. Ф. Смирдина) / Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин ; Под ред. В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума ; Обложка: I. R. [И. Рерберг]. – Москва : Федерация, 1928. – 373, [2] с., [1] с. объявл., [12] вклад. л. ил. : портр., факс. – Экз. деф., без тит. л., описан по интернету


  Авт.: Тренин, Владимир Владимирович ; Никитин, Михаил Матвеевич
1211513
  Пацук В.Н. Словесные маркеры английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пацук В.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1977. – 23л.
1211514
  Ковтун Т.В. Словесные символы первоэлементов бытия в тексте русской сказки и внутреннем лексиконе человека : Дис. ... канд. филилогических наук. Спец. 10.02.02- русский язык / Ковтун Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 195л. – Библиогр.: л. 178-195
1211515
  Рейсс Р.-А. Словесный портрет : опознание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона : с 240 рис. в тексте и 5 табл., из коих одна в красках / Р.-А. Рейсс ; обраб. и доп. пер. К. Прохорова, док. мед. – Москва : Скл. изд. Знание, 1911. – IV, 154 с., [5] л. табл., [1] л. ил. – Со словарем на фр., нем., итал., и англ. яз. и цифровым шрифтом для телеграфных сношений с. 117-152
1211516
  Топорков А.А. Словесный портрет : Практическое пособие / А.А. Топорков. – Москва : Юристъ, 1999. – 112с. – (Библиотека следователя PINKERTON). – ISBN 5-7975-0149-Х
1211517
  Иванова Галина Михайловна Словесный художественный образ. (На материале произведений ирланд. писателя Брендана Биэна (1923-1964)) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Галина Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 26л.
1211518
  Таглина О.В. Словечко в простоте : стихи и песни / Таглина О.В. ; [ред. Сухенко Н. ; фото: Зарецкий А., Зарецкая О.]. – Харьков : Новасофт, 2012. – 102 с. : фотоил. + 1 CD. – ISBN 966-96559-8-6
1211519
  Хостник М. Словинско-русскій словарь : изданіе Спб. Слав. благ. общества / М. Хостник. – Гориця : Типографія А. Габрщека, 1901. – 287 с.
1211520
  Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів. – Київ, 1995. – 425 с.
1211521
  Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / Костів Костянтин ; [упоряд. О. П. Косюк]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Україна, 2015. – 419, [1] с. : карти. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-524-428-8
1211522
   Словник-довідник Європейського Союзу. – Київ : К.І.С., 2001. – 152 с.
1211523
  Калинець-Мамчур Словник-довідник з альгології та мікології / Звенислава Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 353-362. – (Біологічні студії). – ISBN 978-966-613-821-0
1211524
   Словник-довідник з археології. – Київ : Наукова думка, 1996. – 432 с. – ISBN 5-12-004785-8
1211525
  Нераденко Т.М. Словник-довідник з археології Черкащини / Нераденко Т.М. ; Упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Комунал. заклад "Черкас. обл. центр роботи з обдар. дітьми Черкас. облради" [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2016. – 650, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 590-649 та в кінці ст. – ISBN 978-966-920-147-8
1211526
   Словник-довідник з ботаніки. – Київ : Радянська школа, 1965. – 588 с.
1211527
  Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О.О. Бейдик ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : Палитра, 1997. – 130 с. – Бібліогр.: c.118-130
1211528
  Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – Київ, 1998. – 130 с.
1211529
  Тютюнник Д.А. Словник-довідник з грунтознавства та географії грунтів : для студ. геогр. фак. / Д.А. Тютюнник, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Киевский университет, 1997. – 124 с.
1211530
   Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства : навч. посібник / П.М. Скрипчук, І.О. Дудла, О.Ю. Судук [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Скрипчука П.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-354. – ISBN 978-966-327-341-9
1211531
  Кондратюк Є.М. Словник-довідник з екології / Є.М. Кондратюк. – Київ : Урожай, 1987. – 160 с.
1211532
  Козак Л.В. Словник-довідник з електротехніки, автоматики, проміслової електроніки і метрології. / Л.В. Козак. – Кривий Ріг, 1997. – 280 с.
1211533
   Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. – 368 с.
1211534
   Словник-довідник з культури української мови. – Київ : Знання, 2004. – 367 с. – ISBN 966-8148-06-1
1211535
   Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терляк. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 367, [1] с. – ISBN 966-346-101-2
1211536
   Словник-довідник з культурології : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-II рівнів акредитації. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 178, [6] с. – Бібліогр.: с. 178. – ISBN 978-966-382-078-1
1211537
  Стеченко Д.М. Словник-довідник з менеджменту / Д.М. Стеченко, А.П. Дука; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ, 1999. – 368 с. – ISBN 966-7246-04-3
1211538
   Словник-довідник з питань нормотворчої діяльності. – Київ, 2005. – 120 с.
1211539
  Головащук С.І. Словник-довідник з правопису / С.І. Головащук. – Київ, 1979. – 344 с.
1211540
  Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / С.І. Головащук. – Київ, 1989. – 830 с.
1211541
  Янцур М.С. Словник-довідник з професійної орієнтації : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.С. Янцур. – Київ : Слово, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 163-175. – ISBN 978-966-194-139-6
1211542
  Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства / В.М. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2004. – 560 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0757-4
1211543
  Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук; Київська міська державна адміністрація. – Київ : Рідна мова, 2000. – 352 с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 5-7707-9734-7
1211544
  Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2004. – 448 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0350-1


  Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів
1211545
  Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук. – 2-ге вид., випр. – Київ : Наукова думка, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-00-1066-6
1211546
   Словник-довідник з української лінгводидактики. – Київ : Ленвіт, 2003. – 149 с. – ISBN 966-7043-65-7
1211547
  Барков О.С. Словник-довідник з фізичної географії : посіб. для вчителів з фіз. географії / О.С. Барков. – Київ : Радянська школа, 1950. – 292 с.
1211548
  Барков О.С. Словник-довідник з фізичної географії / О.С. Барков. – 2-е вид. – Київ, 1954. – 288 с.
1211549
  Єна О.В. Словник-довідник з фізичної географії : (для школярів і абітурієнтів) / О.В. Єна, О.В. Супричов. – Київ : Довіра, 2002. – 238 с. – ISBN 966-507-133-5


  Містить понад 500 основних термінів і понять, а також близько 100 персоналій
1211550
  Денисенко С.Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом прикладів на українську та російську мови / С.Н. Денисенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 288 с. – Бібліогр.: с. 270-277. – ISBN 966-7890-11-2
1211551
   Словник-довідник метеорологічних термінів : Навчальний посібник. – Одеса, 1997. – 96 с. – ISBN 5-7763-8817-1
1211552
  Рудишин М.П. Словник-довідник мисливця. / М.П. Рудишин. – Київ, 1992. – 176 с.
1211553
  Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / М.П. Годована ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-00-0828-7
1211554
  Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський ; МОНУ ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Вид 2-ге, випр. і доп. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с. – ISBN 966-646-038-6
1211555
   Словник-довідник основних понять і термінів з курсу зарубіжної літератури ХХ століття : для студентів ф-ту романо-германської філол. та філологічного ф-ту. – Одеса : Астропринт, 2006. – 48 с. – Бібліогр.: с. 48. – ISBN 966-318-629-1
1211556
  Мудрий Я.М. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції : навчальний посібник / Я. Мудрий ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 588 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-48-2
1211557
   Словник-довідник термінів з організації управління, економіки та фінансування у сфері охорони здоров"я / ДУ "Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України" ; [уклад.: Слабкий Г.О., Дудник С.В.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 156, [1] с. – Бібліогр.: с. 156
1211558
  Флегонтова Н.М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Н.М. Флегонтова ; МОНУ ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Освіта України, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-188-000-8
1211559
  Долбишева Н.Г. Словник-довідник термінів та понять з теорії спорту = Словарь-справочник терминов и понятий по теории спорта = Dictionary of terms and concepts theory of sport : навч. посібник для студ. ВНЗ з підгот. спеціалістів фіз. виховання, спорту та фіз. реабілітації / Н.Г. Долбишева, Н.Л. Коваленко, О.С. Кощеєв. – Дніпропетровськ : Вета, 2010. – 104 с. – Текст парал. рос., укр., англ. – Бібліогр.: с. 102-103
1211560
   Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Техн. комітет стандартиз. наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 125, [3] с. + CD. – Бібліогр.: с. 121-124. – (Термінографічна серія "СловоСвіт" / гол. ред. Рицар Б. ; № 15). – ISBN 978-617-607-271-3
1211561
  Твердохлєбов І.Т. Словник-довідник учителя географії : терміни і поняття / І.Т. Твердохлєбов, М.Р. Таракчеєв; Под. ред. Лагутіної А.В. – Київ : Радянська школа, 1981. – 136 с.
1211562
  Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; МФ "Відродження". – Київ : Лібра, 1996. – 328 с. – ISBN 5-707-9576-Х
1211563
  Киридон А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство / А.М. Киридон, В.О. Мартинюк, С.С. Троян. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 4(88)). – ISBN 978-617-00-0879-4
Ч. 1. – 2011. – 128 с.
1211564
  Киридон А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство / А.М. Киридон, В.О. Мартинюк, С.С. Троян. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(89)). – ISBN 978-617-00-0921-0
Ч. 2. – 2011. – 126 с. – Додаток: с. 121-126. – Бібліогр.: с. 118-120
1211565
   Словник-мінімум з англійської, німецької і француської мов для середньої школи. – Київ; Львыв, 1951. – 500с.
1211566
   Словник-мінімум з англійськоїмови. – Київ, 1958. – 63с.
1211567
   Словник-мінімум з німецької мови. – Київ, 1958. – 88с.
1211568
   Словник-мінімум з французької мови. – Київ, 1958. – с.
1211569
  Партико З.В. Словник-мінімум української мови / З.В. Партико; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУТШ, 2004. – 79с. – ISBN 966-594-173-9
1211570
  Горецький П. Словник-покажчик до "Українського правопису" / П. Горецький. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1947. – 143 с.
1211571
  Базильчук Г.К. Словник - довідник з історії : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.К. Базильчук; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 368 с. – ISBN 966-608-477-5
1211572
  Карпіловська Є. Словник - потужне слово // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461


  Праця Сидні Лендау "Словники: мистецтво та ремесло лексикографії", "...український переклад якої завдячуємо кандидатові фізико-математичних наук, працівниці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, термінологу Ользі Кочерзі, і про ...
1211573
   Словник = Dizionario italiano-ucraino ucraino-italiano : Італійсько-український. Українсько-італійський. Посібник для загальноосвітн.шкіл та вузів. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 569с. – ISBN 966-569-110-4
1211574
   Словник "Енциклопедії історії України". – Київ, 2003. – 263с.
1211575
  Тимочко О.Б. Словник авторських лексичних новотворів поетів-дисидентів 60-70-х років XX століття // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 157-159. – ISBN 978-966-96911-8-7
1211576
   Словник англійсько-український українсько-англійський = Dictionary english-ukrainian ukrainian-english : Посібник для загальноосвітніх шкіл та вузів. – Київ-Ірпінь : Перун, 1997. – 464с. – ISBN 1524860
1211577
   Словник античної мітології. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. – 312с. – ISBN 966-692-873-6
1211578
   Словник античної міфології. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1985. – 236с.
1211579
   Словник античної міфології. – 2-ге вид. – Київ, 1989. – 237с.
1211580
  Полюга Л.М. Словник антонімів / Л.М. Полюга. – Київ, 1987. – 176с.
1211581
  Полюга Л.М. Словник антонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; за ред. Л.С. Паламарчука. – Вид. 2-ге, доп. і випр. – Київ : Довіра, 1999. – 275 с. – ISBN 966-507-031-2
1211582
  Полюга Л.М. Словник антонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; за ред. Л.С. Паламарчука. – 2-ге вид., доп. і випр. – Київ : Довіра, 2001. – 275 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-115-7
1211583
  Чернухін Є.К. Словник Антонія Філософа як пам"ятка візантійського словникарства XV ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 288-300. – ISBN 966-581-295-6
1211584
  Носов А. Словник антропогеографічної термінології / А. Носов. – Х, 1931. – 211с.
1211585
  Малєєв Ю.М. Словник археологічних термінів : Навч. посібник для студ.істор.спец.вищих навч.закл.України / Ю.М. Малєєв. – Київ, 1999. – 120с. – ISBN 966-581-237-8
1211586
  Локайчук С. Словник археологічних термінів: структура та принципи укладання // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 114-122. – ISSN 2413-0923
1211587
  Бутенко Н.П. Словник асоцітивних норм української мови / Н.П. Бутенко. – Львів, 1979. – 120с.
1211588
  Бутенко Н.П. Словник асоцітивних означень іменників в українській мові / Н.П. Бутенко. – Львів, 1989. – 324с.
1211589
   Словник атеїста. – Київ : Політвидав, 1965. – 327с.
1211590
   Словник афіксальних морфем української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим; H.Ф.Клименко, Ї.А.Карпіловська, В.С.Карпіловський, Т.І.Hедозим, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, H. – Київ, 1998. – 436 с. – ISBN 9660204272
1211591
   Словник банківських термінів : Банківська справа: термінологічний словник / А.Г. Зогородній, О.М. Сліпушко, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Київ : Аконіт, 2000. – 605с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-17-8
1211592
  Леонюк В. Словник Берестейщини / Володимир Леонюк. – Львів : Афіша, 1996. – 360с. – ISBN 966-95063-0-1
1211593
  Паночіні С. Словник біологічної термінології. / С. Паночіні. – Х., 1931. – 89с.
1211594
  Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М.Й. Онишкевич. – К
1. – 1984. – 496с.
1211595
  Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок / М.Й. Онишкевич. – К
2. – 1984. – 515с.
1211596
  Шупта Д. Словник Бориса Грінченка у творчій лабораторії поета // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 70-73
1211597
   Словник ботанічної номенклатури. – К, 1928. – 313с.
1211598
   Словник ботанічної термінології. – К.-Х., 1932. – с.
1211599
  Вовчанецький В. Словник ботанічної термінології / В. Вовчанецький. – Харків; Київ, 1932. – 328с.
1211600
   Словник бріологічних термінів = Glossary of bryologycal terms / І. Данилків, О. Лобачевська, І. Рабик, О. Щербаченко ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; [ відп. ред. М. Голубець ]. – Львів, 2008. – 149 с. – ISBN 978-966-02-4916-5
1211601
  Гуревич Н. Словник В.І Даля як феноменальне явище слов"янської культури / Н. Гуревич, Т. Ряннель // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.9
1211602
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич. – Кіровоград. – ISBN 5-7707-5859-7
Т. 1. – 1994. – 156 с.
1211603
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич. – Кіровоград. – ISBN 5-7707-5860-0
Т. 2. – 1994. – 382 с.
1211604
  Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В.О. Горпинич; МОіНУ.ДНУ. – Вид.2-ге, випр. і доп. – Дніпропетровськ, 2000. – 370с. – ISBN 5-7707-5858-9
1211605
  Канцелярук Б. Словник військових термінів // Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – С. 60-127. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
1211606
  Маркелова А.А. Словник військової прокурорської лексики англійської мови / А.А. Маркелова ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-7500-44-4
1211607
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – К, 1961. – 75с.
1211608
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – 3-е вид. – Київ, 1967. – 111с.
1211609
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – 4-е вид. – К, 1972. – 279с.
1211610
  Левченко С.П. Словник власних імен людей / С.П. Левченко. – 5-е вид. – Київ, 1976. – 316с.
1211611
  Боднарский М.С. Словник географічних назв / М.С. Боднарский. – Київ, 1947. – 292с.
1211612
  Боднарский М.С. Словник географічних назв / М.С. Боднарский; Під ред.В.П.Тихомирова. – Київ : Радянська школа, 1959. – 388с.
1211613
  Горпинич В.О. Словник географічних назв України : (топоніми та відтопонімні прикметники): Близько 25000 слів / В.О. Горпинич; НАНУ; Ін-тут укр. мови. – Київ : Довіра, 2001. – 526 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-108-4


  Перший в історії української лексикографії нормативний словник відтопонімних прикметників української мови, побудованний на матеріалах живого мовлення
1211614
  Тутковський П.А. Словник геологичної термінології / Академик П.А. Тутковський ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1923 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – Вихідні дані оригіналу: К. : Державне вид-во України, 1923. – (Із словникової спадщини ; Вип. 5). – ISBN 978-966-02-5092-5
1211615
  Тутковський П.А. Словник геологічної термінології / П.А. Тутковський. – К., 1923. – 202с.
1211616
  Тутковський П.А. Словник геологічної термінології / П.А. Тутковський. – К., 1923. – 201с.
1211617
   Словник геополітичних термінів та понять / Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за заг. ред. О.С. Власюка, П.П. Кононенка ; [ упоряд. і ред. В.С. Крисаченко ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-8474-66-3
1211618
   Словник гідронімів України. – Київ : Наукова думка, 1979. – 783с.
1211619
  Василенко П. Словник гірничої термінології : (проєкт) / П. Василенко та Ів. Шелудько ; ВУАН, НДІ мовознавства. Відділ термінологіїї та номенклатури. – Київ : Держвидав "Радянська школа", 1931. – 142 с. – (Матеріяли до української термінології та номенклатури ; Т. 2)
1211620
  Василенко П. Словник гірничої термінології / П. Василенко, І. Шелудько ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення вид. 1931 р. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 160 с. – Вих. дані ориг.: Харків : Держ. вид-во "Радянська школа", 1931. – (Із словникової спадщини ; Вип. 6). – ISBN 978-966-02-5068-0
1211621
  Швец Р.Д. Словник глагольно-междометных форм русского и украинского языков. / Р.Д. Швец. – Одесса, 1957. – 44с.
1211622
  Крохмалюк Д.І. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров"я : [бл. 2500 діалектів слів та сталих виразів] / Дмитро Крохмалюк. – Київ : Літопис-XX, 2015. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-7252-91-5
1211623
  Карачун В. Словник гортай, а свій розум май. ( Мова - головний інструмент науковця і педагога) / В. Карачун, П. Куляс // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 75-82. – Бібліогр.: с. 82 (8 назв.).
1211624
  Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології / С.П. Плачинда. – Київ, 1993. – 63с.
1211625
  Плачинда С.П. Словник давньоукраїнської міфології / Сергій Плачинда. – 2-е вид., доп. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Культурна спадщина України). – ISBN 966-8263-28-6
1211626
  Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / Сагайдак О.П.; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2006. – 161с. – ISBN 966-301-120-3
1211627
  Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 79с.
1211628
   Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / [укладачі: В. Карпенко, О. Карпенко, Т. Капустіна]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 72 с. – ISBN 966-1516-13-6
1211629
   Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / [укладачі: В. Карпенко, О. Волкова, О. Карпенко, Т. Капустіна ; вип. у світ: О. Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 282, [2] с. : іл. – ISBN 966-1516-23-5


  Словник містить лексичні одиниці, дібрані переважно на основі друкованих літературних джерел (народні казки карпатського регіону, авторські твори І.Котляревського, І.Франка, Г.Хоткевича, М.Черемшини, А.Чайковського), і призначений для широкого кола ...
1211630
  Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини / А.Т. Сизько. – Дніпропетровськ, 1990. – 99с.
1211631
  Лисенко П.С. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся / П.С. Лисенко. – 5-е вид. – Київ, 1961. – 72с.
1211632
  Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2016. – 653, [3] с. – Покажч. дієслів: с. 644-654. – Бібліогр.: с. 586-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0734-7


  Зібрано найскладніші, най-суперечливіші випадки дієслівного керування в сучасній українській літературній мові й систематизовано типові нормативні відмінкові форми залежних від дієслів іменників. Це перша спроба повернути до активного вжитку питомі, ...
1211633
  Гаврилишин Ярема Словник ділових терменів = Glossary of business terminology : Англо-український.Українсько-англійський; Близько 3500 термінів / Ред.Ярема Гаврилишин. – Київ : Смолоскип, 1993. – 96с. – ISBN 5-7707-4321-2
1211634
  Дорошенко М. Словник ділової мови : термінологія та фразеологія : (проект) / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич ; Укр. акад. наук, Ін-т укр. наук. мови // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – С. 3-2900
1211635
  Дорошенко М. Словник ділової мови: термінологія та фразеологія (проект) / М. Дорошенко, М. Станиславький, В. Страшкевич. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 248 с.
1211636
  Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови / Алла Лучик. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2008. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 169-174. – ISBN 978-966-518-469-0
1211637
  Кривченко Г.А. Словник економічної термінології / Г.А. Кривченко, В. Ігнатович. – Х., 1931. – 133с.
1211638
  Бибик С.П. Словник епітетів української мови / С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт; [за ред. С.Я. Єрмоленко] ; Ін-т української мови HАH України ; Український наук.-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1998. – 430, [2] с. – (Словники України). – ISBN 9665070592
1211639
  Левченко Т. Словник етнокультурознавчої лексики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-21
1211640
   Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / Ю.М. Бідзіля, І.І. Бабущак, В.Й. Жугай, І.М. Сенько, В.Ю. та ін. Тарасюк; [Ю.М. Бідзіля, І.І. Бабущак, В.Й. Жугай та ін.] ; МОНУ ; Ужгород. нац. ун-т ; [за ред. Ю.М. Бідзілі]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 220, [4] с. – ISBN 9666-347-040-2
1211641
   Словник з аграрного права : 600 понять і термінів / [уклад. : В.П. Жушман, О.О. Погрібний. В.Ю. Уркевич] ; за ред. В.П. Жушмана. – Харків : Право, 2010. – 160 с.


  У словнику представлені фундаментальні поняття і терміни науки аграрного права і однойменної навчальної дисципліни. Оскільки аграрне право — комплексна галузь права і законодавства, до словника увійшли поняття і терміни суміжних галузей права. Для ...
1211642
  Петрушенко О.П. Словник з естетики / О.П. Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352, [1] с. – На тит. арк.: 2007-й - рік Української книги.-Авт. на обкл. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-00-6
1211643
  Верхола А.П. Словник з креслення / А.П. Верхола. – Київ, 1994. – 208с.
1211644
  Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної ( комп"ютерної ) лінгвістики / Дерба Світлана Миколаївна. – Київ : [Б. в.], 2007. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-350
1211645
  Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Іван Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-2195-13-2
1211646
   Словник законодавчих і нормативних термінів / [уклад.: Іншин М.І., Шопіна І.М., Якимов Г.О.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 486, [1] с. – Бібліогр. в кінці термінів. – ISBN 978-966-8533-85-3
1211647
   Словник законодавчих термінів. – Київ : Основа, 2000. – 608с. – ISBN 966-7233-33-2
1211648
  Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. / Г.Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-007-5, 966-600-010-5 (том 1)
Т.1 : А - Н. – 2000. – 354 с.
1211649
  Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. / Г.Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-007-5, 966-600-013-Х (том 2)
Т.2 : О - Я. – 2000. – 458 с.
1211650
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1211651
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 64с.
1211652
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 65с.
1211653
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1211654
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1927. – 125с.
1211655
   Словник зоологічної номенклатури. – К, 1928. – 186с.
1211656
   Словник зоологічної номенклатури (1927-1928) : Наукове видання. – Київ : Наукова думка, 2005. – 188с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0351-Х
1211657
  Демська О. Словник і час // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 31-37. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд історії появи словника та впливу кожного конкретного історичного періоду на розвиток і словникарства, і самого словника як лінгвістичної праці. Подано базхову класифікацію типів словників і коротко описано умови появи ...
1211658
  Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особливості : термінол. словник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 423, [1] с. : табл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-485-208-8
1211659
  Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики / Тетяна Семигіна. – Київ : КМ Академія, 2005. – 253с. – ISBN 966-518-312-5
1211660
  Холодна Л.С. Словник імунологічних термінів / Л.С. Холодна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 82, [1] с. – Бібліогр.: с. 81-82
1211661
  Гнатишена І.М. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології / І.М. Гнатишена, Т.Р. Кияк. – Київ : Academia, 1996. – 104с.
1211662
   Словник іншомовних слів. – 3-е вид., випр. і доп. – К, 1951. – 757с.
1211663
   Словник іншомовних слів. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія, 1974. – 775с.
1211664
   Словник іншомовних слів. – Київ, 1975. – 775с.
1211665
   Словник іншомовних слів. – Київ : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 775 с.
1211666
   Словник іншомовних слів. – Київ : УРЕ, 1977. – 775с.
1211667
   Словник іншомовних слів. – К, 1985. – 966с.
1211668
  Коломієць М.П. Словник іншомовних слів / М.П. Коломієць, Л.В. Молодова. – Київ : Освіта, 1998. – 190с. – ISBN 966-04-0140-Х
1211669
   Словник іншомовних слів. – Київ : Наукова думка, 2000. – 680с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0439-7
1211670
   Словник іншомовних слів : 23 000 слів та термінолог. словосп. – Київ : Довіра, 2000. – 1018с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-049-5
1211671
  Бибик С.П. Словник іншомовних слів : Тлумачення, словотворення та слововживання: Близько 35 000 слів і словосполучень / С.П.Бибик, Г.М. Сюта; За ред. С.Я. Єрмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3174-6
1211672
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 534, [2] с. – ISBN 966-569-095-7


  Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
1211673
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [близько 40 000 слів та словосполучень]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – [VIII] c., 535 с. – ISBN 966-569-095-7


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
1211674
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посібник для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.] / [за заг. ред. В.Т. Бусела ; ред. : С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – [VIII], 536 с. – ISBN 966-569-095-7


  Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
1211675
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел, В. Сахно, Г. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1120, [4] с. – Парал. тит. арк. ісп. - На авантит. зазнач.: XXXVIII. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-569-289-8
1211676
   Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [містить 40 000 слів і словосполучень : посібник для загальноосвіт. навч. закл. та ВНЗ] / [заг. ред.: В.Т. Бусела ; редактори: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2017. – VIII, 603, [6] с. – ISBN 966-569-095-7
1211677
  Бережинський В.Г. Словник історичних зброєзнавчих термінів : (за матеріалами озброєння Київської Русі) / В.Г. Бережинський; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Зройних Сил України. – Київ, 2000. – 69с.
1211678
   Словник італійсько-український українсько-італійський. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-030-2
1211679
   Словник італійсько-український, українсько-італійський = Dizionario italiano-ucraino, ucraino-italiano / [заг. ред. В.Т. Бусела ; уклад. : О.І. Кухар, Г.В. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2011. – 552, [VI] с. – ISBN 966-569-110-4


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
1211680
   Словник італійсько-український, українсько-італійський = Diccionario italiano-ukraniano, ucraniano-italiano : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1122, [2] с. – На авантитулі зазнач.: XXXVII. - Парал. тит. арк. італ. – ISBN 978-966-569-288-1
1211681
   Словник китайської мови за новою системою упорядкування. – Пекін : Нова китайська мова, 1985. – 1586с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-5432-0030-9
1211682
   Словник книгознавчих термінів. – Київ : [ТОВ "Вид-во Аратта"], 2003. – 159, [1] с. – ISBN 966-647-44-6
1211683
   Словник кримськотатарських фітонімів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 17/18, вересень. – С. 74-75
1211684
  Кротевич Є.В. Словник лінгвістичних термінів / Є.В. Кротевич, Н.С. Родзевич. – Київ, 1957. – 236с.
1211685
  Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. – 360с.
1211686
  Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, С О. Пулинець, . – Вид. 2-є, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 431с.
1211687
  Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулинець. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1971. – 486 с.
1211688
  Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів : навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ ліцеїв, гімназій / В.І. Кузьменко. – Київ : Український письменник, 1997. – 232 с. – ISBN 966-579-013-7
1211689
  Пінчук С.П. Словник літературознавчих термінів Івана Франка. / С.П. Пінчук, Є.С. Регушевський. – К., 1966. – 272с.
1211690
  Калинович Ф. Словник математичної термінології / Ф. Калинович; ВУАН, Ін-т української наукової мови, Природничий відділ. – Київ : Держвидав. – (Матеріали до української природничої термінології та номенклатури ; Т. 4, вип. 1)
Ч. 1 : Термінологія чистої математики. – 1925. – 240 с.
1211691
  Калинович Ф. Словник математичної термінології / Ф. Калинович. – Київ, 1926. – 80 с.
1211692
   Словник математичної термінології. – Київ, 1931
1211693
  Калинович Ф. Словник математичної термінології / Ф. Калинович; ВУАН, Дослідчий ін-т мовознавства, Відділ термінології та номенклатури. – Харків : Радянська школа. – (Матеріали до української термінології та номенклатури)
Т. 3 : Астрономічна термінологія та номенклатура : проект / улож. Ф. Калинович. – 1931. – 117 с.
1211694
   Словник математичної термінології для середньої школи. – Харків ; Одеса, 1938. – 40 с.
1211695
   Словник медичної термінології. – К, 1936. – 220с.
1211696
   Словник механічної термінології. – К
1. – 1929. – 165 с.
1211697
   Словник мікрогідронімів України : Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина. – Київ : Обереги, 2004. – 448 с. – (Abecedariym). – ISBN 966-513-026-9
1211698
   Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : [у 2 т.]. – Луцьк : Вежа. – (Словники України). – ISBN 966-600-231-0
Т. 1 : А-К. – 2006. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 9
1211699
   Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : [у 2 т.]. – Луцьк : Вежа. – (Словники України). – ISBN 978-966-600-302-0
Т. 2 : Л-Я. – 2007. – 533, [3] с.
1211700
  Андрієвська-Левенстерн Словник мінімум з французької мови для середньої школи / Андрієвська-Левенстерн, О.М. Карлович. – Київ, 1958. – 52с.
1211701
  Сірук О. Словник мови І. Франка : (до питання про укладання і використання тезаурусів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 384-385. – ISBN 966-594-298-0
1211702
   Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки "На крилах пісень") / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-602-1
Ч. 1 : (А-М) / ; [уклад.: Н.О. Данилюк та ін. ; упоряд. Н.О. Данилюк]. – 2012. – 123, [3] с., 108, [6] c. – В вид. також: Репринт. відтворення збірки "На крилах пісень" (Львів, 1893). – Бібліогр.: с. 9-12
1211703
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Зів"яле листя" = Glossary of Ivan Franko"s collection of poetry "Faded leaves" / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 393, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-613-782-4
1211704
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі. – ISBN 978-617-629-278-4
Ч. 1 : А-М. – 2016. – 422, [1] с. – Бібліогр.: с. 422 та в підрядк. прим.
1211705
  Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" : у 2 ч. / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Апріорі ; ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0288-3
Ч. 2 : Н-Я. – 2016. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 426
1211706
   Словник мови творів Г. Квітки-Основ"яненка. – Х
1. – 1978. – 655с.
1211707
   Словник мови творів Г. Квітки-Основ"яненка. – Х
2. – 1979. – 680с.
1211708
   Словник мови Шевченка : В двох томах. – Київ : Наукова думка
Т.1 : А-Н. – 1964. – 484с.
1211709
   Словник мови Шевченка : В двох томах. – Київ : Наукова думка
Т.2 : О - Я. – 1964. – 568с.
1211710
  Тихий О. Словник мовних покручів / Олекса Тихий. – Донецьк : Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 108 с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1211711
  Дубровський В.Г. Словник московсько-український / В. Дубровський. – вид. 6-те. – Київ : Вид. "Рідна мова", 1918. – [3], 542, [4] с. – Абетка: с. [2]. (6 перевидань)
1211712
  Дубровський В.Г. Словник московсько-український / В. Дубровський ; [підгот.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : КММ, 2013. – 463, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-15-0
1211713
  Лисенко І. Словник музикантів України / І.Лисенко. – Київ : Рада, 2005. – 360с. : іл. – ISBN 966-7087-68-9
1211714
  Юцевич Ю.Є. Словник музичних термінів / Ю.Є. Юцевич. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1977. – 206с.
1211715
   Словник музичної термінології. – Х.-К., 1930. – 135с.
1211716
   Словник музичної термінології / НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України, Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 7). – ISBN 978-966-02-5069-7
1211717
  Головащук С.І. Словник наголосів : понад 20 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2003. – 318, [1] с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0090-1
1211718
  Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. Бл. 50000 слів. / М.І. Погрібний. – К., 1959. – 603с.
1211719
  Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. Бл. 52000 слів / М.І. Погрібний. – Київ, 1964. – 639с.
1211720
  Громко Т.В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Т.В. Громко, В.В. Лучик, Т.І. Поляруш; НАНУ; Український мовно-інформ. фонд; МОУ; КДПУ ім. В. Вінниченка. – Київ - Кировоград, 1999. – 224с. – ISBN 966-7401-27-8
1211721
   Словник німецько-український, українсько-німецький. – Ірпінь : Перун, 1994. – 640с. – ISBN 5-7707-6408-2
1211722
   Словник німецько-український, українсько-німецький. – Ірпінь : Перун, 1997. – 639с. – ISBN 5-7707-6408-2
1211723
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : Посіб. для загальноосвіт. та вищ. навч. закл. – Ірпінь : Перун, 2003. – 720с. – ISBN 966-569-002-7
1211724
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch deutsch-ukrainisch ukrainisch-deutsch : [50 000] / [уклад.: О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко ; за ред. В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 710, [2] с. – (Новий словник = Neu Worterbuch). – ISBN 966-569-002-7
1211725
   Словник німецько-український, українсько-німецький : 75 000 слів та словосполучень / [авт.-уклад. О. Мазур]. – Донецьк : Глорія, 2011. – 704 с. – ISBN 978-617-536-160-3
1211726
   Словник німецько-український, українсько-німецький = Worterbuch Deutsch-Ukrainisch, Ukrainisch-Deutsch : 250000+220000 : два в одному томі : 470000 одиниць пер. / заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1567, [1] с. – На корінці зазнач.: Deutsch, на авантит.: XXXVI. - Парал. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-569-278-2
1211727
  Святовець В.Ф. Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури : Навчальний посібник для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики вищ. навч. закладів / В.Ф. Святовець; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 178с. – ISBN 966-594-175-5
1211728
  Демська О.М. Словник омонімів української мови / Демська О.М., Кульчицький І.М. ; [наук. ред. Г. Грязнухіна] ; Міжнар. фонд "Відродження". – Львів : Фенікс, 1996. – 222, [1] с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-77332-052-7
1211729
  Крючков Г.Г. Словник омонімів французької мови / Г.Г. Крючков, О.А. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 141с. – ISBN 966-594-377-4
1211730
  Дергач Д.В. Словник онімів українських мас-медіа / Дмитро Дергач ; за ред. Л.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 175 с. – ISBN 978-966-439-227-0
1211731
  Лисенко І.М. Словник опер / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 229, [1] с. – ISBN 978-617-581-217-4
1211732
  Павлюк С.П. Словник основних понять і термінів з теорії етнології = Vocabulary main theoretic conceptions and terms of ethnology / Степан Павлюк ; [відп. ред. Р. Кирчів ; ред. О. Козакевич] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 2008. – 255, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 244-250. – ISBN 978-966-02-4571-6
1211733
   Словник основних термінів і понять з превентивного виховання. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 64с. – ISBN 966-7053-49-7
1211734
  Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики : словник / А.П. Мартинюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 194, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-194. – ISBN 978-966-623-825-5
1211735
  Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики / Г.М. Сагач; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 280с. – (Б-ка "Златоуст" ; Вип.1). – ISBN 966-608-469-4
1211736
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. – Київ, 1986. – 221 с.
1211737
  Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – Київ : Освіта, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-04-0738-1
1211738
   Словник педагогического словаря. – М, 1957. – 56с.
1211739
  Гісем Олександр Словник персоналій до курсу всесвітньої історії. (10 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-45
1211740
  Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів = Dictionary of tax, financial and legal terms : англо-російсько-український, українсько-російсько-англійський : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 327, [1] с. – ISBN 978-617-598-037-8
1211741
  Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів = Worterbuch fur steuern, finanzen und recht : німецько-російсько-український, українсько-російсько-німецький : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 319, [1] с. – ISBN 978-617-598-038-5
1211742
  Лисенко П.С. Словник поліських говорів / П.С. Лисенко. – К., 1974. – 260с.
1211743
   Словник політологічних, соціологічних та економічних термінів : [навч. посібник] / [уклад.: І.Б. Байрак, В.К. Збарський, Л.В. Афанасьєва, А.В. Орлов ; за заг. ред. І.Р. Байрака]. – Київ : Міленіум, 2012. – 213, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8063-62-6
1211744
  Ващенко В.С. Словник полтавських говорів / В.С. Ващенко. – Харків, 1960. – 108с.
1211745
   Словник польських скорочень. – Київ : [б. в.], 1959. – 78, [2] с.
1211746
  Тріщук О.В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [неправильно-правильно] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – 152, 153 с. – Книга-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Тріщук О.В. Фіголь Н.М. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа: [правильно-неправильно]. – ISBN 978-966-622-725-9
1211747
  Тріщук О.В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [правильно-неправильно] / Тріщук Ольга Володимирівна, Фіголь Надія Миколаївна // Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [неправильно-правильно] / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – Київ : НТУУ КПІ, 2015. – С. 1-153. – ISBN 978-966-622-725-9
1211748
   Словник португальсько-український, українсько-португальський : Посібник для загальноосвітн.шкіл та вузів. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 624с. – ISBN 966-569-136-8
1211749
  Нікшов В.В. Словник походження математичних термінів / В.В. Нікшов. – Харків ; Київ, 1935. – 53 с.
1211750
  Полонський Х. Словник природничої термінологі. / Х. Полонський, 1928. – 262с.
1211751
   Словник прізвиськ північно-західної України : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-390-7 (Т.1)
Т. 1 : А - И. – 2009. – 412 с.
1211752
   Словник прізвиськ північно-західної України / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-391-4 (Т.2)
Т. 2 : І - П. – 2009. – 456 с.
1211753
   Словник прізвиськ північно-західної України : у 3-х томах / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Філологічний фак-т, Ономастико-діалектологічна лабораторія ; [ упоряд., вступна ст.і редагування Г.Л. Аркушина ]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-392-1 (Т.3)
Т. 3 : Р - Я. – 2009. – 364 с.
1211754
  Аркушин Г.Л. Словник прізвиськ. Яким йому бути? // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 6-10. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1211755
  Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-247-4
Т. 1. – 2011. – 388 с.
1211756
  Глуховцева К.Д. Словник прізвищ жителів Луганщини : у 2 т. / К.Д. Глуховцева, І.Я. Глуховцева, В.В. Лєснова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім.Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-248-1
Т. 2. – 2011. – 364 с.
1211757
  Скорук Д І. Словник прізвищ м. Луцька: принципи укладання / Д І. Скорук, // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2012. – С. 232-240. – ISBN 978-966-8825-73-6
1211758
  Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників : матеріяли / О. Тулуб. – Київ : З друк. УАН, 1928. – 34 с. – Відбитка з: Записки Історико-філологічного відділу, кн. 16
1211759
  Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український / В. Тимковський. – Миколаїв : Вид. Миколаїв. секції наук. робітн., 1930. – 32 с.
1211760
  Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український. / В. Тимковський. – Миколаїв, 1930. – 32с.
1211761
   Словник революції. – К, 1967. – 270с.
1211762
   Словник революції. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К, 1977. – 287с.
1211763
   Словник рекреаційних термінів / уклад. С.С. Бєляєва ; [наук. ред. О.І. Бондар]. – Київ : Академія, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Nota bene, ISSN 978-966-580-345-4). – ISBN 978-966-580-348-5 (978-966-580-345-4 серія)


  У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів
1211764
  Щур І. Словник рим Т.Г. Шевченка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 98-99. – ISSN 0320-3077
1211765
   Словник російсько- український політехнічний. Словарь русско-украинский политехнический. – Київ : Перун, 2000. – 512с. – ISBN 966-569-067-1
1211766
  Терпило П. Словник російсько-український / П. Терпило. – 4-е вид. – Київ, 1918. – 251с.
1211767
  Терпило П. Словник російсько-український / П. Терпило. – 2-е вид. – Київ, 1918. – 250с.
1211768
  Терпило П. Словник російсько-український / П. і А. Терпило // Deutsche sprechubungen : пособие по немецкой разговорной речи / В.Г. Иогансон. – Ленинград - Москва, 1937. – 249, II с.
1211769
   Словник символів / О.І. Потапенко, М.К. Дмитренко, Г.І. Потапенко, В.В. Куйбіда, В.П. Коцур. – Київ : Редакція часопису "Hародознавство", 1997. – 156 с. – Для факультет. б-к розст.: 91е/Слов
1211770
   Словник символів культури України : Навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. і виправлене. – Київ : Міленіум, 2002. – 260с. – ISBN 966-8063-09-0
1211771
   Словник символів культури України : навч. посібник для студентів ВНЗ. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – Київ : Міленіум, 2005. – 351, [1] с. – ISBN 966-8063-09-0
1211772
  Баранцев К.Т. Словник синонімів англійської мови / К.Т. Баранцев. – Київ, 1964. – 516с.
1211773
  Немировська Н.Г. Словник синонімів та антонімів / Н.Г. Немировська. – Харків : Основа, 2012. – 160, [1] с., включ. обкл. – Сер. засн. в 2010 р. – Бібліогр. с. 161. – (Бібліотечка школяра. Українознавство). – ISBN 978-617-00-1156-5
1211774
  Багмет А. Словник синонімів української мови = Dictionary of Ukrainian synonyms / Андрій Багмет ; ред.: Г. Лужницький і Л. Рудницький ; Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню Йорк [та ін.] : [б. в.]. – (Пам"ятки української мови й літератури / Наукове товариство ім. Шевченка ; т. 9)
Т. 1 : А-П. – 1982. – XIII, 465 c.
1211775
  Бурячок А.А. Словник синонімів української мови : у 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук [та ін.] ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0422-2
Т. 1 : А - Н. – 1999. – 1040 с.
1211776
  Бурячок А.А. Словник синонімів української мови : у 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук [та ін.] ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0423-0
Т. 2 : О - Я. – 2000. – 960с.
1211777
  Полюга Л.М. Словник синонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ : Довіра, 2001. – 275с. – (Словники України). – ISBN 966-507-031-2
1211778
  Полюга Л.М. Словник синонімів української мови / Л.М. Полюга ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Довіра, 2004. – 477, [2] с. – Бібліогр.: с. 471-476. – (Словники України). – ISBN 966-507-120-3
1211779
   Словник синонімів української мови : у 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук, Г.Н. Горюшина, Н.Є. та ін. Лозова; [А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. ; ред. кол. : А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін.] ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0585-7; 966-00-0571-2 (1)
Т. 1 : А - Н. – 2006. – 1026, [4] с.
1211780
   Словник синонімів української мови : у 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук, Г.Н. Горюшина, Н.Є. та ін. Лозова; [А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. ; ред. кол. : А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін.] ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0585-7; 966-00-0571-2 (1)
Т. 2 : О - Я. – 2006. – 953, [7] с.
1211781
  Полюга Л.М. Словник синонімів української мови / Л.М. Полюга; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Укр. мовно-інформаційний фонд. – 3-тє вид. – Київ : Довіра, 2007. – 480 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-207-2
1211782
   Словник сільськогосподарської термінології. – Харків; Київ, 1933. – 176с.
1211783
   Словник скорочень в українській мові. – Київ, 1988. – 512 с.
1211784
  Олікова М.О. Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів = A dictionary of sociolinguistic and ethnolinguistic terms / М.О. Олікова, А.А. Семенюк, О.М. Тарнавська ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 360, [4] с. : карти, табл. – Додатки: с. 357-360. – Бібліогр.: с. 321-356. – ISBN 978-966-600-489-8
1211785
   Словник староукраїнської мови. – К
1. – 1977. – 630с.
1211786
   Словник староукраїнської мови. – К
2. – 1978. – 591с.
1211787
  Юрченко О.С. Словник стійких народних порівнянь / О.С. Юрченко, А.О. Івченко. – Харків : Вид-во "Основа" при Харків. держ. ун-ті, 1993. – 173, [2] с.
1211788
  Глазко В.І. Словник сучасних біологічних термінів / В.І. Глазко. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.6(6), червень 2003 р.). – ISBN 966-8245-34-2
1211789
   Словник сучасного українського сленгу. – Харків : Фоліо, 2006. – 349, [3] с. – ISBN 966-03-3268-8
1211790
   Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА. – 4-те вид. – Київ : "АртЕк", 2000. – 640с. – ISBN 966-505-166-0
1211791
  Паві П. Словник театру = Dictionnaire du theatre / Патріс Паві; Наук. ред. Володимир Клековкін; Пер. з фран. Маркіян Якубяк; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; Факультет культури і мистецтв; Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 640с. – ISBN 966-613-433-0
1211792
   Словник термінів Американського адміністративного права. – Київ, 1997. – 25с.
1211793
   Словник термінів до курсу "Концепції сучасного природознавства". – Київ : ЦВП, 1998. – 7с.
1211794
  Рябов М.І. Словник термінів з радіоастрономії / М.І. Рябов, Б.О. Мурніков, Т.І. Кабанова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 136, [2] с. – Алф. покажч. рос. термінів: с. 130-136. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-617-689-206-9
1211795
  Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / В.Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240с. – ISBN 966-326-070-X
1211796
   Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України : За станом на 1 травня 1999 року. – Київ : Оріяни, 1999. – 502с. – ISBN 966-7323-22-3
1211797
  Дербенцев В.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій : монографія / В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов О.Д. Шарапов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-483-101-4
1211798
   Словник термінів інформаційного права / упоряд. А.І. Марущак, за заг. ред. М.Я. Швеця. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-373-519-1
1211799
  Якубяк М. Словник термінів мистецтва французько-український, українсько-французький = Dictionnaire des termes de l"art francais-ukrainien, ukrainien-francais / Мін-во освіти і науки України; Ред.кол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, А.Бокотей та ін.; Маркіян Якубяк. – Львів, 2003. – 136с. – ISBN 966-613-217-6
1211800
  Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Довіра, 2007. – 205 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-211-9
1211801
   Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) : [для студ. вищ. навч. закладів] / А.Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А.Е. Левицького. – Київ : Логос, 2011. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 248-263. – ISBN 978-966-171-431-0
1211802
  Горецький П. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / П. Горецький ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – Відтворення видання 1928 року. Вих. дані ориг.: Державне видавництво України. 1928. – (Із словникової спадщини ; Вип. 2). – ISBN 978-966-02-5070-3
1211803
  Горецький П. Словник термінів педагогіки, психології та шкілього адміністрування / П. Горецький. – Київ, 1928. – 101с.
1211804
   Словник термінів ринкової економіки : [терміни ринкової економіки : понад 1500 термінів]. – Киев : Глобус, 1996. – 288 с. – (Dokument). – ISBN 5-86248-081-1
1211805
  Шелудько Словник техниічної термінології / Шелудько, Т. Садовський. – К, 1928. – 588с.
1211806
  Шелудько І.М. Словник технічної термінології / І.М. Шелудько. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 248 с.
1211807
   Словник технічної термінології. – К, 1928. – 172с.
1211808
   Словник технічної термінології. – К
1. – 1928. – 172с.
1211809
  Трихвилів Ю. Словник технічної термінології : мірництво : (проєкт) / Ю. Трихвилів, І. Зубков ; НАНУ, Ін-т енциклопедичних досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 168 с. – Відтворення видання 1930 року. Вих. дані ориг.: Державне вид-во України. ,Харків - Київ. 1930. – (Із словникової спадщини ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-5148-9
1211810
   Словник транспортової термінології. – К, 1932. – 370с.
1211811
   Словник тропів і стилістичних фігур / авт.-уклад. В.Ф. Святовець. – Київ : Академія, 2011. – 172, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-172. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-347-8
1211812
   Словник труднощів української мови : Близько 15000 слів / Д.Г. Гринчишин, А.О. Капелюшний, О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, З.М. Терлак; [Д.Г. Гринчишин, А.О. Капелюшний, О.М. Пазяк та ін.] ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 334, [2] с. – ISBN 5-330-00702-X
1211813
  Каша К. Словник турецьких фразеологізмів із компонентом-міфонімом // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 26-33
1211814
  Халимоненко Г.І. Словник турецького україніста : [рецезія] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817
1211815
  Лизанець П.М. Словник угорських говорів Закарпаття // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – S. 123-299
1211816
   Словник українських говорів Одещини : близько 5000 слів / Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. української мови ; за ред. О.І. Бондаря ; [ред.-лексикографи : Ю.О. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, С.А. Красножон та ін.]. – Одеса : Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, 2011. – 224 c.
1211817
  Удовиченко Г.М. Словник українських ідіом / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 463с.
1211818
  Трійняк І.І. Словник українських імен / І.І. Трійняк; Нац. акад. наук України. Ін-тут українськ. мови. – Київ : Довіра, 2005. – 509с. – ISBN 966-507-163-7
1211819
  Полюга Л.М. Словник українських морфем : Близько 40 000 слів / Л.М. Полюга. – Львів : Світ, 2001. – 448с. – ISBN 966-603-105-1


  У словнику подано близько 40 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів.
1211820
  Пономаренко О.М. Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі / О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
1211821
  Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин / Ю. Кобів; НАНУ; Ін-т екології Карпат. – Київ : Наукова думка, 2004. – 800с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0355-2
1211822
  Лисенко І.М. Словник українських приватних бібліотек / Іван Лисенко. – Київ : Рада, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-7087-84-5
1211823
  Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI - XX ст.) / О.І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1969. – 559 с.
1211824
  Бурячок А.А. Словник українських рим / Бурячок А.А., Гурин І.І. ; ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1979. – 338 с.
1211825
  Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів / Л.М. Полюга ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. Г. Крип"якевича. – Київ : Довіра, 2007. – 576 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-212-6
1211826
  Дубровський В.Г. Словник українсько-московський / В. Дубровський. – вил. 5-те. – У Київі (Київ) : Вид. "Рідна мова", 1918. – 361 [5]с. – (6 перевидань)
1211827
  Дубровський В.Г. Словник українсько-московський / В. Дубровський. – вид. 6-те. – У Київі (Київ) : Вид. "Рідна мова", 1918. – 361, [6] с. – (6 перевидань)
1211828
   Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т укр. мови, Комітет наук. термінології ; [уклад.: Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко, М.П. Годована та ін. ; відп. ред.: Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко]. – Київ : КММ, 2012. – 743, [1] с. – Покажч. англ. та рос. термінів: с. 610-742. – Бібліогр.: с. 20-23. – (Академічні словники). – ISBN 978-966-1673-12-9
1211829
  Щоголів І.М. Словник української ентомологічної номенклатури : (Пpоєкт) / Ір. Щоголева ; Теpминольогична Комисія Відділу пpиpодничих наук Укpаїнського Hаукового Товаpиства. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва, 1918. – 78 с. – Покажчик назв укpаїнських: с. 54-75. - Покажчик назв pосійських: с. 76-78. - Відб. зі зб.: Матеpіяли до укpаїнської пpиpодничої теpминольогії. Т. 1.- [1918]
1211830
  Хінкулов Л.Ф. Словник української літератури / Л.Ф. Хінкулов. – К
2. – 1948. – 588с.
1211831
  Яворницький Д.І. [Эварницкий Д.И.] Словник української мови. – Катеринослав : Вид. вид-ва "Слово"
Т. 1 : А - К. – 1920. – 412 с.
1211832
  Грінченко Б.Д. Словник української мови / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1925. – 2178 с.
1211833
  Грінченко Б.Д. Словник української мови / Б.Д. Грінченко. – Київ
Т. 1. – 1927. – 430 с.
1211834
  Грінченко Борис Словник української мови / Борис Грінченко. – 3-е вид., випр. і доп. – Київ
Т. 2 : Д - Й. – 1927. – с.
1211835
  Грінченко Борис Словник української мови / Грінченко Борис. – 3-е вид., випр. и доп. – Київ
Т. 3 : К - Н. – 1928. – 479 с.
1211836
  Грінченко Б.Д. Словник української мови / Б.Д. Грінченко. – [Київ] : Соцеквидав України
Т. 1 : А - Ж. – 1937. – XVII, 501 с.
1211837
  Білецький-Носенко Словник української мови / Білецький-Носенко. – Київ, 1966. – 423с.
1211838
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : А - В / [ред. тому : П.Й. Горецький, А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк та ін.]. – 1970. – 799 с.
1211839
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Г - Ж / [ред. тому : П.П. Доценко, Л.А. Юрчук]. – 1971. – 550 с.
1211840
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : З / [ред. тому : Г.М. Гнатюк, Т.К. Черторизька]. – 1972. – 744 с.
1211841
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : І - М / [ред. тому : А.А. Бурячок, П.П. Доценко]. – 1973. – 840 с.
1211842
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Н - О / [ред. тому : В.О. Винник, Л.А. Юрчук]. – 1974. – 840 с.
1211843
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : П - Поїти / [ред. тому : А.В. Лагутіна, К.В. Ленець]. – 1975. – 832 с.
1211844
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поїхати - Приробляти. – 1976. – 723 с.
1211845
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Природа - Ряхтливий / [ред. тому : В.О. Винник, В.В. Жайворонок, Л.О. Родніна та ін.]. – 1977. – 927 с.
1211846
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : С / [ред. тому : І.С. Назарова, О.П. Петровська, Л.Г. Скрипник та ін.]. – 1978. – 916 с.
1211847
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Т - Ф / [ред. тому : А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк]. – 1979. – 658 с.
1211848
   Словник української мови : [в 11 т.]. – Київ : Наукова думка
Т. 11 : Х - Ь / [ред. тому С.І. Головащук]. – 1980. – 699 с.
1211849
   Словник української мови : у 20 т. / НАНУ ; Укр. мовно-інформ. фонд ; [уклад. : Шевченко Л.Л., Чумак В.В., Ярун Г.М. та ін. ; гол. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук ред. Н.Г. Озерова]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-1051-2(Т.1)
Т. 1 : А - Б. – 2010. – 912 с.


  Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, ...
1211850
   Словник української мови : у 20 т. / [Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [голов. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук. кер. В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-1273-8 (Т.2)
Т. 2 : В - Відсріблитися / [уклад.: І.В. Шевченко, Л.М. Томіленко, Л.М. Менько та ін. ; наук ред. О.О. Тараненко]. – 2012. – 975, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк.
1211851
   Словник української мови : у 20 т. / [Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [голов. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук. кер. В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-8825-82-8 (Т.3)
Т. 3 : Відставання - Гуральня / [уклад.: І.В. Шевченко, Г.М. Ярун, О.О. Погрібна та ін. ; наук ред. С.Я. Єрмоленко]. – 2012. – 1119, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
1211852
   Словник української мови : в 20 т. / [НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [голов. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук. кер. В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-7069-5 (Т.4)
Т. 4 : Д - Ж / [уклад.: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко та ін. ; наук ред. Н.Г. Озерова]. – 2013. – 1007, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
1211853
   Словник української мови : у 20 т. / [НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; наук. кер. проекту В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-7402-0 (т. 5)
Т. 5 : З - зв"янути / [уклад.: І.В. Шевченко, Н.М. Заїка, Л.Л. Шевченко та ін. ; наук. ред. О.О. Тараненко]. – 2014. – 991, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
1211854
   Словник української мови : у 20 т. / [НАН України], Укр. мовно-інформ. фонд ; наук. кер. проекту В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-7739-7
Т. 6 : Згага - Кварта / [уклад.: І.В. Шевченко, Г.М. Ярун, В.В. Чумак та ін. ; наук. ред.: О.О. Тараненко, С.Я. Єрмоленко]. – 2015. – 991, [1] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк.
1211855
   Словник української мови : у 20 т. / [НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; наук. кер. проекту В.А. Широков]. – Київ : Український мовно-інформаційний фонд. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-8117-2
Т. 7 : Квартал-Кяхтинський / [уклад.: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, А.П. Загнітко та ін.]. – 2016. – 911, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк.
1211856
   Словник української мови : [у 3-х т.] / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Б. Грінченко ; за ред. акад. С. Єфремова, А. Ніковського ; ред. рада: Л.О. Богуславська та ін.]. – Репр. відтворення вид. 1927 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-966-489-418-7
Т. 1 : А-Г / [слов. до друку підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова]. – 2017. – 8, XLIV, 428 с. – На обкл. зазнач. дані про відп. з тит. арк. оригіналу. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1211857
   Словник української мови : [у 3-х т.] / [упоряд.: Б. Грінченко ; за ред. акад. С. Єфремова, А. Ніковського ; ред. рада: Л.О. Богуславська та ін.]. – Репр. відтворення вид. 1927 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-966-489-424-8
Т. 2 : Д-Й / [слов. до друку підгот. Р.В. Воронезький, І.А. Казимирова, О.Л. Мумінова]. – 2017. – [2], XXIV, 440 с., [1] арк. факсиміле. – На обкл. зазнач. дані про відп. з тит. арк. оригіналу. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1211858
   Словник української мови : [у 3-х т.] / [упоряд.: Б. Грінченко ; за ред. акад. С. Єфремова, А. Ніковського ; ред. рада: Л.О. Богуславська та ін.]. – Репр. відтворення вид. 1928 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-966-489-435-4
Т. 3 : К-Н / [слов. до друку підгот.: Р.В. Воронезький, І.А. Казимирова, О.Л. Мумінова]. – 2017. – [2], XX, 479 с. – На обкл. зазнач. дані про відп. з тит. арк. оригіналу. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1211859
   Словник української мови : у 20 т. / [НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; наук. кер. проекту В.А. Широков]. – Київ : Український мовно-інформаційний фонд. – (Словники України). – ISBN 978-966-02-8393-0
Т. 8 : Л-Мішурний / [уклад.: Н.Є. Лозова, О.І. Скопненко, І.В. Шевченко та ін.]. – 2017. – 991, [1] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк.
1211860
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст.. – Київ, 1983. – 158с.
1211861
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : список використаних джерел. – Львів, 1994. – 329с. – ISBN 5-7702-0521-0
1211862
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми випусках]. – Львів. – ISBN 5-7702-0954-2
Вип. 1 : "А"/[укладачі О. Захарків, Р. Керста, О. Федик]. – 1994. – 152с.
1211863
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 5-7702-0521-0
Вип. 2 : "Б - Богуславецъ"/[укладачі: Б. Криса, М. Онишкевич та ін.]. – 1994. – 152с.
1211864
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 5-7702-1034-6
Вип. 3 : "Б - В" (Богъ - Весъной)/[укладачі М. Онишкевич, Р. Осташ, Л. Полюга та ін.]. – 1996. – 252с.
1211865
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-0091-9
Вип. 4 : "В" (весь - вправЪ)/[ укладачі: Н. Осташ, О. Федик, М. Чікало]. – 1997. – 260с.
1211866
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-0495-7
Вип. 5 : "В" (впрашати - выпродати)/[укладачі Р. Керста, М. Онишкевич, О.Федик]. – 1998. – 258с.
1211867
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-1044-2
Вип. 6 : "В (выпросити - воундованьє) - Г (г - головный)"/[укладачі: Р. Керста, О. Кровицька, Н.Осташ та ін.]. – 1999. – 256с.
1211868
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-1728-5
Вип. 7 : "Г (головнЪйший - гЪръ) - Д (д - десатина)"/[укладачі: Р. Гринько, О. Захарків, М. Сенів]. – 2000. – 256с.
1211869
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-1729-3
Вип. 8 : "Д (десатинный - дЪдичство)"/[укладачі: Р. Гринько, О. Федик, Н. Осташ]. – 2001. – 256с.
1211870
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-2705-1(серія); 966-02-2706-Х(вип.9)
Вип. 9 : "Д - З (дЪдичъ - закритє)"/[укладачі: Н. Осташ, Р. Осташ, М. Чікало]. – 2002. – 256с.
1211871
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : у 28-ми вип. – Львів. – ISBN 966-02-2705-1(серія); 966-02-3231-4(Вип.10)
Вип.10 : "З". – 2003. – 256с.
1211872
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-2705-1(серія); 966-02-3554-2(вип.11)
Вип. 11 : "З (затраченє - злечитиса)"/[укладачі: Р. Осташ, Г. Войтів]. – 2004. – 256с.
1211873
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-2705-1(серія); 966-02-3930-0(вип.12)
Вип. 12 : "З (зливати - зать)/[укладачі: О. Кровицька, Г. Войтів, Н. Осташ та ін.]. – 2005. – 246с.
1211874
   Словник української мови 16 - першої половини 17 ст. : [у 28-ми вип.]. – Львів. – ISBN 966-02-2705-1(серія); 966-02-4428-3(вип.13)
Вип. 13 : "И - І"/[укладачі: О. Захарків, М. Чікало, Г. Дидик-Меуш та ін.]. – 2006. – 242с.
1211875
   Словник української мови в малюнках. – Київ : Освіта, 1995. – 415с.
1211876
  Мовчун Л. Словник української мови: додатковий том. Історія укладання та підсумки роботи
1211877
  Пустовіт Л.О. Словник української поезії другої половини XX століття: семантико-функціональний аспект / Любов Пустовіт. – Київ : Рідна мова, 2009. – 243 с. – ISBN 966-7788-07-5
1211878
   Словник української фізичної термінольогії : (Проект) / Теpминольогична Комисія Пpиpодничої секції Укpаїнського Hаукового Товаpиства ; [Пеpедм. вид-ва]. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва, 1918. – 133 с. – Відб. з "Матеріялів до української природничої термінольогії" , т. 1 ; Укpаїнський покажчик до словника физичної теpминольогії: с. 78-133
1211879
  Вакуленко М.О. Словник фізичних термінів-синонімів : близько 5000 синонім. рядів / М.О. Вакуленко, О.В. Вакуленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-191. – ISBN 978-966-439-861-6
1211880
   Словник фізичної лексики українсько-англійсько-німецько-російський. – Київ : Рада, 1996. – 933с. – ISBN 966-7087-00-Х
1211881
   Словник фізичної термінології. – Харків : Українська Радянська Енциклопедія, 1932. – 215 с.
1211882
   Словник фізичної термінології / НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень ; зредагував В.В. Фаворський. – Відтворення видання 1932 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 240 с. – Вихідні дані оригіналу: Харків : Українська радянська енциклопедія,1932. – (Із словникової спадщини ; Вип. 10). – ISBN 978-966-02-5149-6
1211883
  Колобов Ю.В. Словник фінансово-економічних термінів і визначень Державної казначейської служби України : [А-Я] : станом на 1 верес. 2012 р. / Колобов Ю.В., Харченко С.І., Сушко Н.І. ; за заг. ред. Азарова Миколи Яновича. – Київ : Знання України, 2012. – 503, [1] с. – Держ. казначейс. службі України 17 років. - Сер. зазсн. 2012 р. – (Серія "Інституційні засади розвитку казначейської системи України"). – ISBN 978-966-316-320-8
1211884
   Словник фінансово-правових термінів / В.І. Антипов, Г.М. Білецька, Л.К. Воронова, В.П. та ін. Дюрядін; Нац. академія ДПС України; НДІ Фінансового права ; За ред. Л.К. Воронової. – Ірпінь, 2006. – 343с. – ISBN 966-337-054-8
1211885
   Словник фінансово-правових термінів / [Антипов В.І. та ін. ; за заг. ред. Л.К. Воронової] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 557, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 557. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-162-8
1211886
   Словник фондового ринку. – Київ, Кіровоград, 1997. – 156с,. – ISBN 966-7211-05-3
1211887
   Словник фондового ринку. – Київ, 1999. – 288с. – (Бібліотека фахівця). – ISBN 966-95702-0-4
1211888
   Словник фразеологізмів української мови. – Київ : Наукова думка, 2003. – 1104 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0797-3
1211889
   Словник фразеологізмів української мови / НАНУ, Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформ. фонд ; [уклад. : В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. ; відп. ред. В.О. Винник]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 1096, [8] с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0880-5


  У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом
1211890
  Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз; НАН України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Довіра, 2001. – 284 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-111-4
1211891
  Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз ; НАН України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – 3-тє вид., допов. – Київ : Довіра, 2006. – 349, 510 с. – Книга-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – (Словники України). – ISBN 966-507-191-2
1211892
  Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз ; НАН України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – 4-е вид., доп. – Київ : Довіра, 2008. – 859 с. – Книга-"переверт". В спіл. опр. з кн.: Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-230-0; 978-966-507-227-0
1211893
  Коломієць М.П. Словник фразеологічних синонімів / М.П. Коломієць, Є.С. Регушевський; за ред. В.О. Винника. – Київ : Радянська школа, 1988. – 198, [2] с.
1211894
  Яким М. Словник фразеологічних уживань у наукових працях Івана Франка та принципи його побудови // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 305-315. – ISSN 2411-4758
1211895
   Словник французько-український, українсько-французький = Dictionnaire francais-ukrainien, ukrainien-francais : Для загальноосвіт. шкіл та внз. – Nouvelle ed. – Ірпінь : Перун, 1996. – 528 с. – ISBN 5-7707-6409-0
1211896
   Словник французько-український, українсько-французький = Dictionnaire francais-ukrainien, ukrainien-francais : [посібник для загальноосвіт. шкіл та вищ. навч. закл.]. – Ірпінь : Перун, 2002. – 528 с. – На обкл.: Nouvelle edition. – ISBN 5-7707-6409-0
1211897
   Словник французько-український, українсько-французький = Dictionnaire francais-ukrainien, ukrainien-francais : [посібник для загальноосвіт. та вищ. навч. закл.] / [уклад. : В.Б. Бурбело, Г.Ф. Венгреновська, К.М. Андрашко та ін. ; упоряд. та введ. транскрипцій В.Т. Бусела]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 518, [Х] с. – ISBN 5-7707-6409-0


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
1211898
   Словник французько-український. Українсько-французький. – Ірпінь : Перун, 1994. – 528с. – ISBN 5-7707-6409-0
1211899
  Білас А. Словник французької арготичної і просторічної лексики = Dictionnaire du francais argotigue et populaire : [понад 5000 слів і словосполучень : для студентів ВНЗ] / Андрій Білас ; [наук. ред. В. Матвіїшин]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2010. – 175, [1] с. – Другий тит. арк. та обкл. фр. - В макеті кат. картки авт. зазнач. як укладач. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 987-966-1521-53-6
1211900
  Курило О.Б. Словник хемичної (хімічної) термінології : (Пpоєкт) / О. Курило ; [Пеpедм. О.А. Янати] ; Всеукpаїнська академія наук, Ін-т наукової мови, Пpиpодничий відділ. – Київ : Держ. видво України, 1923. – IХ, 140, [4] с. – (Матеpіяли до укpаїнської пpиpодничої теpмінології та номенклатуpи ; Т. 3)


  Прим. № 1301775 дефектний: без тит. стор. та при палітурці примірника сторінки з римською нумерацією в кінці книги
1211901
  Курило О.Б. Словник хемичної термінології / О. Курило ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1923 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 120 с. – Вихідні дані оригіналу: К.: Державне вид-во України, 1923. – (Із словникової спадщини / редкол. : М. Железняк (гол.), Л. Рябець, І. Дзюба ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-5244-8
1211902
  Зенкевич С. Словник хімічної номенклатури / С. Зенкевич. – Харків, 1928. – 51с.
1211903
   Словник художників України. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1973. – 271 с.
1211904
  Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології / Наталія Пуряєва ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 2001. – 156, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-156. – ISBN 966-561-228-X
1211905
  Копинець Ф.І. Словник церковно-півчих термінів : навч. посібник / Копинець Ф.І. ; [передм. Архімандрит Віктор (Бедь В.В.)] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. укр. богословська акад. ім. св. Кирила і Мефодія Карпат. ун-ту. – Ужгород : Патент, 2014. – 183, [1] с. – ISBN 978-617-589-079-0
1211906
   Словник чужих слів, що вживаються в українській мові. – К, 1918. – с.
1211907
  Пиптенко З. Словник чужих слів, що вживаються в українській мові.. – Склав З. Пиптенко. – Київ : Поступ ; Друкарня газ. "Посл. нов.", 1918. – 255 с.
1211908
   Словник чужомовних слів. – К, 1924. – 214с.
1211909
   Словник чужомовних слів. – К, 1924. – 214с.
1211910
   Словник чужомовних слів. – К.-Х., 1932. – 532с.
1211911
   Словник чужомовних слів : Репринт з вид. 1955 р. – Київ : Родовід, 1996. – 535с. – ISBN 5-7707-9692-8
1211912
  Костенко С.О. Словник Шовень в історії розвитку китайської писемності


  Подано загальні відомості про один з найвідоміших у Китаї стародавніх словників, який розкриває принципи творення хінських знаків - ієрогліфів.
1211913
   Словник юридичних термінів (Російсько-український). – Київ : Юрінком Інтер, 1994. – 322с. – ISBN 5-7707-5756-6
1211914
  Ільїна Г. Словник як форма укладання філософської лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-15. – (Філософія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється огляд і узагальнення практик укладання філософської лексики на прикладі англомовних філософських словників. Основну увагу приділено словникам персоналій. Виявляються ключові проблеми, які постають перед лексикографом у процесі ...
1211915
  Аністратенко Л.С. Словник японських літературознавчих термінів / Л.С. Аністратенко, І.П. Бондаренко І.П. ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 207, [1] с. : табл. – Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: c. 200-207. – ISBN 978-966-489-122-3
1211916
  Федосов В.М. Словник, який виконує свої функції / В.М. Федосов, М.Г. Чумаченко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.145-146


  Про словник : Загородній А.Г. та ін. Фінансовий словник.- 4-те вид, випр. та доп. - К.:Т-во "Знання",2001. -566с.
1211917
   Словник: Hімецько-український. Українсько-німецький : Посібник для загальноосвітніх шкіл та внз. – Київ ; Ірпінь : Перун, 1997. – 640 с. – ISBN 5770764082
1211918
   Словник: іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espanol-ucraniano ucraniano-espanol. – Київ : Ірпінь, 1997. – 544с. – ISBN 966-569-095-7
1211919
  Воронка Г. Словники та енциклопедії: розмежування понять / Ганна Воронка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
1211920
   Словники України АБВ... [Електронний ресурс] : Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. – Київ, 2001. – 1 CD. – МСВ: 1.Апаратні - Персональний комп"ютер на базі процесора Intel Pentium-200 MMX, 64 Mb ОЗП, 4-x CD-ROM, 20 Mb вільного дискового простору. Програмне запезпечення - ОС Microsoft Windows ME/2000/XP, Intermet Explorer 4/0+. – ("Словники України"). – ISBN 966-507-122-Х
1211921
   Словники України АБВ... [Електронний ресурс] : Словозміна. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Синонімія. Антонімія. – Версія 1.04. – Київ, 2004. – 1 CD. – МСВ: 1.Апаратні - Персональний комп"ютер на базі процесора Intel Pentium-200 MMX, 64 Mb ОЗП, 4-x CD-ROM, 20 Mb вільного дискового простору. Програмне запезпечення - ОС Microsoft Windows ME/2000/XP, Intermet Explorer 4/0+. – ("Словники України"). – ISBN 966-507-166-1
1211922
  Довженко І.В. Словникова робота студентів освітніх закладів сфери обслуговування на заняттях ділової мови за професійним спрямуванням // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 175-179


  У статті наголошується, що підвищення культури професійного спілкування фахівців сфери обслуговування повинно зхдійснюватися під час їхнього навчання й оволодіння термінологічною лексикою. Важливу роль у цьому процесі відіграють словники
1211923
  Медчук І.В. Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 308-314. – Бібліогр.: Літ.: с. 314; 11 назв
1211924
  Трембіч А. Словниковий диктант // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 66-68. – ISSN 1726-3077


  Як повага до Слова починається із самоповаги, так і верховенство права як режим об"єктивної правової дисципліни починається з дисциплін інтелектуальної, внутрішньої.
1211925
  Галас Б. Словниковий доробок В. Лазаревського: стан і перспективи дальшого вивчення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 24-32
1211926
  Костюк І.П. Словниковий запас державних службовців і засоби його збагачення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 13 назв
1211927
  Жуйкова М. Словникові дефініції та принцип антропоцентризму // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 61-68. – ISSN 2410-0927
1211928
  Марушкевич А.А. Словникотворення - складова науково-педагогічної творчості Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Досліджується проблема створення Іваном Огієнком словників для системи освіти.
1211929
  Солоіденко Г. Словнику Грінченка - 100 років // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1029-7200
1211930
  Білоусова Т.П. Словництво Івана Огієнка та принципи укладання словника з біоетики // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 163-170. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1211931
  Піскунов Ф.М. Словниця української (або югової-руської) мови : [Укpаїнсько-pосійський словник] / праця Фортуната Піскунова. – Одеса : Вид. Одес. книгопpодавця Е.П. Распопова ; Власність видатчика ; [Тип. Ульpиха и Шульце], 1873. – IV, [2], 152 с. – Пред. и пpимеч. на p. я. - Hа тит. аpк. епігpафи з твоpів В.C. Кулика, Т.Г. Шевченка, П.О. Куліша. - Hа доп.. тит. стр. название: Словаpь укpаинскаго (или южно-pусскаго) языка. - Hа отд.. стр.: Посвящается Укpайне обеих стоpон Днепpа и всей Славянии


  В кн. також віpші П.О. Куліша, Т.Г. Шевченка, І.С. Мазепи, Тиpси [М.Ю. Гнида] та укp. наp. пісні, думи. - Укpаинская (или южно-pусская) азбука: с. [1]. - Hаціональные имена Укpаинцев; Hаціональные имена Укpаинок: с. 139-140. - Изд. кн. магазина Е.П. ...
1211932
  Гладкий М. Словничок "Пролетарської правди" / М. Гладкий. – К., 1925. – 116с.
1211933
   Словничок "Пролетарськой правди" / Гладкий М. – Київ, 1925. – с.
1211934
  Гаолас Б. Словничок бойківських говірок Д. Давидяка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 22-31
1211935
  Самохвалів А. Словничок московсько-український / Дніпроп. держ. ун-т внутрішніх справ; Андрій Самохвалів; Вступна стаття до видання А.М. Поповського. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 64с.
1211936
  Кисілевський К. Словничок української мови / К. Кисілевський. – Станіслав, 1927. – 390с.
1211937
  Малеча Н.М. Словничок Шевченкової мови / Hестоp Літописець [псевд.]. – Миколаїв : Дpук. І.А. Фефеpбойма, 1916. – 64 с.
1211938
  Селиванчик Татьяна Словно кадры... : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 80-83. – ISSN 0131-8136
1211939
  Крустен Э.Я. Словно капля в море : десять глав из жизни Эдуарда Лауля : [роман] / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Л.Тоома]. – Москва : Советский писатель, 1964. – 295 с. : ил.
1211940
  Самойлов Юрий Словно медом намазано, или чем так привлекателен индийский визовый центр для шенгенских консульств // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1211941
  Шмелев Н.А. Словно родные братья / Н.А. Шмелев. – М., 1960. – 48с.
1211942
   Слово - академікам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Л.В. Губерського : Президент НАН України Б.Є.Патон, Голова ВРУ В.Литвин, Президент НАПН України В.Г. Кремень, директор Інституту філософії НАН України М.В.Попович, директор ...
1211943
   Слово - атеистам. – Москва, 1959. – 126 с.
1211944
  Вартанов Г.І. Слово - зброя / Г.І. Вартанов. – Київ, 1980. – 48 с.
1211945
  Брюховецький В. Слово - зброя
1211946
   Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – 560с. – ISBN 966-7769-79-6
1211947
  Куляс П. Слово - клітина мислі: (Мова - головний інструмент наукового дослідження) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.130-138. – Бібліогр.: 12 назв
1211948
  Адаменко В. Слово - культура - духовність (До 85-річчя від дня народження Ліни Костенко)
1211949
  Емельянов Д.А. Слово - логос в русской культуре // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (61). – С. 14-21. – ISSN 1684-2618
1211950
   Слово - молодым. – Уфа, 1958. – 244с.
1211951
   Слово - молодым. – Казань, 1969. – 140с.
1211952
  Тарасюк П.М. Слово - на вагу кулі : нариси, спогади, біографічні довідки про журналістів і письменників / П.М. Тарасюк, Т.П. Тарасюк ; [ред. рада: І. Лубченко та ін.] ; Нац. Спілка журналістів України. – Житомир : Полісся, 2006. – 230 [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-655-193-4
1211953
  Иванов А.А. Слово - не дело : Сборник / А.А. Иванов. – Москва, 1988. – 47с.
1211954
  Косматенко А.Д. Слово : вірші та байки / А.Д. Косматенко. – Київ : Рад. письменник, 1959. – 119 с. : іл.
1211955
  Первомайський Л.С. Слово : вірші / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 200 с.
1211956
  Винокуров Е.М. Слово / Е.М. Винокуров. – Москва, 1962. – 98с.
1211957
   Слово = The word : збірник : література, мистецтво, критика, мемуари, документи. – Нью-Йорк : Об"єднання Українських Письменників в Екзилі
1 : / [редкол.: С. Гординський та ін.]. – 1962. – 495, [5] с. – Загол. обкл.: Слово. Збірник українських письменників у Екзилі. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1211958
  Зінчук С.С. Слово / С.С. Зінчук. – К, 1972. – 78с.
1211959
   Слово = The word : збірник : література, мистецтво, критика, мемуари, документи. – Едмонтон : Об"єднаня Українських Письменників у Канаді "СЛОВО"
5 : / [редкол.: С. Гординський (голов. ред.)]. – 1973. – 270, [2] с. – Загол. обкл.: Слово. Збірник українських письменників. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1211960
  Антонов С.П. Слово / С.П. Антонов. – Москва, 1974. – 94с.
1211961
  Валек М. Слово / М. Валек. – Москва, 1977. – 104с.
1211962
   Слово = The word : збірник : література, мистецтво, критика, мемуари, документи. – Едмонтон : Об"єднаня Українських Письменників "СЛОВО"
7 : / [редкол.: С. Гординський та ін.]. – 1978. – 288 с. – Загол. обкл.: Слово. Збірник українських письменників. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1211963
   Слово : збірник : література, мистецтво, критика, мемуари, документи. – Едмонтон : Об"єднаня Українських Письменників "СЛОВО"
10 : / [редкол.: Ю. Бойко-Блохин та ін.]. – 1983. – 485 с. : портр. – Загол. обкл.: Слово. Збірник українських письменників. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
1211964
  Алексеев С.Т. Слово / С.Т. Алексеев. – Москва, 1986. – 430с.
1211965
   Слово = The word : збірник : література, мистецтво, кртика, мемуари, документи. – Торонто : Об"єднаня Українських Письменників у Канаді "СЛОВО". – ISBN 0-920365-36-1
11 : / [редкол.: Ю. Бойко-Блохин та ін.]. – 1987. – 340 с. : портр. – Загол. обкл.: Слово. Збірник українських письменників. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1211966
   Слово = The Word: Almanac : Збірник: Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи. – Woodstock : Об"єднання українських письменників Слово. – ISBN 0-920365-36-1
12. – 1990. – 230с.
1211967
   Слово. – Москва
№ 1. – 1996
1211968
   Слово. – Москва
№ 2. – 1996
1211969
   Слово. – Москва
№ 3. – 1996
1211970
   Слово. – Москва
№ 4. – 1996
1211971
   Слово. – Москва
№ 5. – 1996
1211972
   Слово. – Москва
№ 6. – 1996
1211973
   Слово. – Москва
№ 7. – 1996
1211974
   Слово. – Москва
№ 8. – 1996
1211975
   Слово. – Москва
№ 9. – 1996
1211976
   Слово. – Москва
№ 10. – 1996
1211977
   Слово. – Москва
№ 11. – 1996
1211978
   Слово. – Москва
№ 12. – 1996
1211979
   Слово. – Москва
№ 1. – 1997
1211980
   Слово. – Москва
№ 2. – 1997
1211981
   Слово. – Москва
№ 3. – 1997
1211982
   Слово. – Москва
№ 4. – 1997
1211983
   Слово. – Москва
№ 5. – 1997
1211984
   Слово. – Москва
№ 6. – 1997
1211985
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 1. – 2005
1211986
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 2. – 2005
1211987
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 3. – 2005
1211988
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 4. – 2005
1211989
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 5. – 2005
1211990
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 6. – 2005
1211991
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 1. – 2006
1211992
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 2. – 2006
1211993
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 3. – 2006
1211994
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 4. – 2006
1211995
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 5. – 2006
1211996
   Слово : Российский журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1936-
№ 6. – 2006
1211997
  Вовк П. Слово : збірка віршів / Поліна Вовк. – Художнє вид. – Київ, 2007. – 18 с.
1211998
  Драч И. Слово / Иван Драч. – Київ : Либідь, 2009. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0547-3
1211999
  Долгопят Е. Слово : проза : чтение (рассказ) // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 148-155. – ISSN 0130-6405
1212000
  Мунк К. Слово : пьеса / вступление Б. Дубина // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 164-214. – ISSN 0130-6545
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,